Pasirink mėgstamą darbą ir tau nė vienos dienos nereikės dirbti. Konfucijus PIT (profesinio informavimo taško) VEIKLOS GALIMYBĖS.

Download Report

Transcript Pasirink mėgstamą darbą ir tau nė vienos dienos nereikės dirbti. Konfucijus PIT (profesinio informavimo taško) VEIKLOS GALIMYBĖS.

Slide 1

Pasirink mėgstamą darbą ir
tau nė vienos dienos nereikės
dirbti.
Konfucijus


Slide 2

PIT
(profesinio informavimo taško)
VEIKLOS GALIMYBĖS


Slide 3

PIT ĮKŪRIMAS
- 2005-01-03
gauti pirmieji 3
kompiuteriai, skaneris ir spausdinimo
aparatas.
Visa tai patalpinta mokyklos
bibliotekoje. Patarėjo funkcijos
priskirtos bibliotekininkei.


Slide 4

PIT kampelis bibliotekoje


Slide 5

2007 metais rašoma savianalizė ir
paraiška profesinio taško
akreditavimui.
nuo 2007 metų birželio mėnesio imta
galvoti apie atskiros patalpos PIT-ui
įrengimo .


Slide 6

Profesinio informavimo kabinetas


Slide 7

PIT veikla 2007/2008 mokslo
metais
Patvirtinta PIT veiklos grupė
Parašytas voratinklinis ir detalusis
PIT-o darbo planas visiems mokslo
metams.
Sukurtas atskiras puslapis mokyklos
tinklalapyje


Slide 8

http://www.saule.joniskis.lm.lt/


Slide 9

Išleistas informacinis lankstinukas


Slide 10

Surinktos profesiogramos


Slide 11

RUGSĖJO MĖNUO
Profesinio informavimo diena
“MANO ATEITISMANO RANKOSE”


Slide 12

policijoje


Slide 13

Laikraščio redakcijoje


Slide 14

Savivaldybėje


Slide 15

Visų klasių kolektyvinis PIT kabineto
lankymas, susipažinimas su ten
patalpinta medžiaga, naudingais
internetiniais puslapiais.


Slide 16

Pit kabineto pristatymas


Slide 17

Auklėtojų darbo planuose įvestas
atskiras skyrius, kuriame planuojamos
profesinio orientavimo temos.


Slide 18

VEIKLOS PLANAS
_____________m.m.______ pusmetis
1. Mokyklos __________m.m. tikslas ir uždaviniai:
2. Klasės auklėtojo _________ m.m. tikslas ir
uždaviniai:
3. Trumpa klasės charakteristika.

4.6. Profesinis orientavimas (nurodyti užsiėmimo
temą arba tikslą, formą ir dalyvius, jei reikia –
datą):
_______ mėn.
________________________________________
______________________


Slide 19

Parašytas informacinis straipsnis
rajoniniame laikraštyje.


Slide 20

Visą rugsėjo - spalio mėnesį
vyksta aktyvus bendradarbiavimo sutarčių
pasirašymas su įvairiomis įstaigomis.
Jų pasirašyta net 12: su Darbo birža
“Aušros” gimnazija
“Slančiausko” gimnazija
Šiaulių profesinio rengimo centru
Joniškio Žemės ūkio mokykla
Joniškio miesto J. Avyžiaus viešaja biblioteka
Joniškio raj. policijos komisariatu
Joniškio vaikų l/d “Saulutė” ir “Vyturėlis”
Rajoniniu laikraščiu “Joniškis”
Gaižaičių pagrindine mokykla
Joniškio miesto Kultūros centru


Slide 21

Lapkričio 20 diena
Mokykloje svečiuojasi krašto
apsaugos kariai ir jų vadas
Vyksta popietė:
“Atidžiau pažvelkime į tautos ir
valstybės istoriją”


Slide 22

Dėkojame karių vadui


Slide 23

Susitikimo akimirkos


Slide 24

Net keliais etapais mokykloje buvo
pravestas “Talentų šou”
Savo sugebėjimus demonstravo:
dailininkai
sportininkai
dainininkai
šokėjai
muzikantai


Slide 25

TALENTŲ ŠOU


Slide 26

Organizuojamos ekskursijos į
Šiaulių profesinio rengimo centrą.


Slide 27

Mezgėjų klasėje


Slide 28

Bendradarbiaujant su mokykloje
vykdomu projektu “Drąsinkime ateitį’
organizuojame susitikimus bei
išvykas, kurių metu susitinkame su
įvairių profesijų atstovais.


Slide 29


Slide 30

Išvyka į Žagarės miestelį


Slide 31

Dalykų integracija
Su 7 klasių mokiniais anglų kalbos
mokytoja vykdė projektą
“Projects about our career,
professions, jobs “ (apie karjerą,
profesijas ir darbą)


Slide 32

Baigiamasis darbas- lankstinukas


Slide 33

integruotas dalykų projektas
“Per Mocartą pažinkime epochą”


Slide 34


Slide 35

Technologijų mokytojos eilę pamokų
su 10 klasių mokiniais vedė įvairiose
darbovietėse, kur susipažino su įvairių
profesijų žmonėmis bei jų atliekamu
darbu.
ŽŪM – padavėjo profesija
Rankdarbių ir siūlų parduotuvė
“Austėja”
Joniškio duonos kepykla


Slide 36

Mokinių iškepti reklaminiai stendai


Slide 37

Suorganizuota išvyka su 4-5 klasių
mokiniais į Mažeikių ledų fabriką.


Slide 38

7-8 klasių mokiniams sudaromos
galimybės susipažinti su profesijomis,
klasių valandėlių metu ,lankantis pas
įvairius specialistus , stebint jų darbą
ir net patiems jį dirbant.


Slide 39

Siuvėja - modeliuotoja


Slide 40


Slide 41

O 7-8 klasių berniukams buvo
sudaryta galimybė tikrame miesto
restorane susipažinti su padavėjo
profesija.
Mokytis paserviruoti stalą, bei
aptarnauti klientus, kuriais tuo metu
buvo jų klasės mergaitės.


Slide 42

Jau tradicija tapo mokykloje
organizuojamos Kaziuko mugės. Kurių
metu 4-5 klasių mokiniai mokosi pardavėjo
profesijos ir bando parduoti savo
pagamintus darbelius.
Beje jų metu organizuojamos ir parodos :
mezginių
kepinių
paveikslų (kuriuos padarė mokinių tėvai
ar seneliai)


Slide 43

Kaziuko mugė


Slide 44


Slide 45

VALENTINO DIENA
Šis renginys ypatingai daug mokinių
įtraukė į pažintinę veiklą apie
profesijas.
Ši diena – viena iš netradicinio
ugdymo dienų, kai nevyksta pamokos
o mokiniai mokykloje organizuoja
įvairių profesijų įstaigas:


Slide 46

Kavinę


Slide 47

virtuvę


Slide 48

Grožio saloną


Slide 49

Būrimo saloną


Slide 50

Kino teatrą


Slide 51

parduotuvę