Кой какви звуци издава? Част 1. Домашни животни Петел Патица Крава Кон Коза Куче Овце Прасета Котка Кокошки Гъска Автор на презентация Герман А.Я. Източник – viki.rdf.ru, превод С.Попова.

download report

Transcript Кой какви звуци издава? Част 1. Домашни животни Петел Патица Крава Кон Коза Куче Овце Прасета Котка Кокошки Гъска Автор на презентация Герман А.Я. Източник – viki.rdf.ru, превод С.Попова.

Кой какви звуци издава?
Част 1. Домашни животни
Петел
Патица
Крава
Кон
Коза
Куче
Овце
Прасета
Котка
Кокошки
Гъска
Автор на презентация Герман А.Я.
Източник – viki.rdf.ru, превод С.Попова