hier - Business Openers

Download Report

Transcript hier - Business Openers

OGSM Template
Businessplan op 1 A4; word succesvol met OGSM
OGSM Template
© Business Openers
Objective:
Medellín Secret is een duurzaam merk door het neer te zetten als HET
koffiemerk voor levensgenietende vrienden.
GOALS
STRATEGIES
Duurzaam merk:
- Gemiddelde omzet
euro xx/ maand
- Gemiddelde
hoeveelheid
verkochte koffie xx/
maand
- Cash positief
- Alle stakeholders
(boeren, brander,
etc) verdienen er
goed aan
HET koffiemerk:
- 95% van horeca en
retailers die MS voert
geeft aan dat MS hun
business versterkt
- 95% van klanten
geeft aan trots te zijn
MS te drinken
- 80% van klanten
geeft aan het MS
verhaal te delen
Levensgenieter:
- 95% van klanten
associeert MS met
een of meer plaatsen,
merken en/of
mensen die voor hen
'genieten' uitstralen
Titel
DASHBOARD
ACTIEPLAN (WHO, WHEN)
1. Vrienden vertellen het
verhaal door hen
mede- eigenaar van
het merk te maken
• ≥ 60 ambassadeurs
• ≥ 2 acties per vriend
• > € 400.000 aan door
vrienden gekochte
aandelen
• Medellín Secret heeft vrienden door maken ‘vrienden-wish list’ en deze te
benaderen
• Mede-eigenaarschap is aantrekkelijk voor alle partijen door opstellen
financieel plan
• Ambassadeurs voelen zich betrokken door 2 maal per jaar informele
meeting te organiseren
• Vrienden aandeelhouders hebben passende beloning door dividend in
koffie uit te betalen
• Vrienden helpen om het merk succesvol te maken door elke maand een
marketing council te organiseren met een specifiek onderwerp
2. Het Medellín Secret
verhaal is gemakkelijk
door te vertellen door
inspirerend en
eenvoudig POS
materiaal
• 100% POS materiaal heeft
aanleiding om verhaal te
vertellen
• 100% POS executie
• Inspirerend verkoopverhaal door ontstaansgeschiedenis als basis te
nemen
• Het product vertelt het verhaal door ontwikkelen opvallende en merkwaardige koffie verpakking en display
• Functioneel POS materiaal dat verhaal vertelt door ontwikkelen Medellin
Secret kopjes, suikerzakjes en waterglaasjes
• Verhaal is ook op schrift door maken kleine flyer
3. Efficiënte organisatie
door operatie uit
handen te geven aan
grote, ambachtelijke
brander
• Operationele kosten zijn
maximaal xx% van omzet
• Medellín Secret heeft
unieke positie in portfolio
van brander
• Distributienetwerk en
werkwijze van brander
sluiten aan op Medellín
Secret merk
• Shortlist van mogelijke operationele partners door selecteren van grote
ambachtelijke branders met gevoel voor merken
• Operationele partner gekozen door gesprekken waarbij merkgevoel,
aanpak en persoonlijke klik de beslissingscriteria zijn
• Succesvolle en merk-waardige samenwerking door gezamenlijk
overeenkomen SLA
• Bijsturing waar nodig door periodieke keuring, mystery visits bij winkels
en elk kwartaal monitoren SLA
• Omzet bij
koffiespeciaalzaken ≥ €xx,
via website ≥ €xx
• Verhaal wordt in 80% van
gevallen verteld bij
koffiespeciaalzaken
(mystery shopping)
• Juiste netwerk van koffiespeciaalzaken door gericht flagships te
benoemen en te benaderen
• Koffiespeciaalzaken zijn geïnspireerd en geoutilleerd om Medellín Secret
te verkopen door het realiseren van reguliere acties en proeverijen
© Business Openers
• Excellente websales door aanbieden losse verkoop, abonnementen en
kortingsacties voor vrienden
4. Medellín Secret is
verkrijgbaar met juiste
verhaal door verkoop
via website en betere
presentatieonafhankelijke
koffiespeciaalzaken
OBJECTIVE:
GOALS
Meest succesvolle:
 Hoogste
marktaandeel 4wheel auto’s >
€ 50K (ACN)
 Aantal verkochte
Jeeps > 5.000
 Gemiddelde marge
Jeep > 20%
Jeep gevoel:
 Jeep heeft de
hoogste
merkvoorkeur van
‘avontuurlijke’
auto’s
 75% Jeep rijders
beveelt Jeep aan
(NPS = )
Jeep is de meest succesvolle auto in het 4-wheel premium segment
door het Jeep- gevoel terug te brengen
MEASURES
STRATEGIES
1. Jeep wordt gezien als
een onderscheidende
auto door een op het
authentieke merk
gerichte campagne
DASHBOARD




2. Het Jeep merk leeft
op de winkelvloer
door de uitstraling en
het gedrag van de
verkoper echt Jeep te
maken




3. Jeep modellen zijn
gewild door lancering
van nieuwe modellen
met authentieke
uitstraling in state of
the art uitvoering
4. Jeep rijders en
prospects zijn trots
op hun Jeep door het
organiseren van
echte Jeep safari’s
en rij-experiences







ACTION PLAN
Score op
onderscheidend > 7.5
(Censydiam)
Reclame waardering
>7.5 (STER)
> 25.000 bezoekers op
site
> 12.500 unieke
bezoekers bij dealers
 Relevant reclame concept door als uitgangspunt te nemen dat Jeep een
segment is geworden ipv een merk (‘het is pas echt een Jeep als er Jeep op
staat’)
 Concept breed neergezet door het uit te werken in atl en btl executies
 Concept komt tot zijn recht door plaatsing in Jeep umfeld (lifestyle)
 Authenticiteit is belangrijkste take away van klant door bedenken en
realiseren relevante Guerrilla acties
Merkvoorkeur klant
stijgt met 12% door
dealerbezoek
80% van klanten ervaart
Jeep merk-(waarden) bij
de dealer
80% verkopers gedraagt
zich merk-waardig
100% executie Jeep POS
 Jeep merk is gedefinieerd in gedrag en uitstraling door intern en extern
onderzoek
 Uitrolplan per dealer door need/gap situatie scan bij dealers
 Medewerkers weten wat merk-waardig Jeep gedrag is door organiseren van
workshops
 Jeep dealers hebben merk-waardige showroom door organiseren aankleed
wedstrijd met Jeep-waardige prijzen
 Jeep dealers blijven zich merk-waardig gedragen door inzetten mystery
shopper programma op Jeepgedrag en -uitstraling
Klantwaardering Jeep
modellen + 0.5pt. tov
klantwaardering andere
auto’s in segment
Thought leader feedback
> 1500 verkochte nieuwe
modellen
 Top 3 bekend waarmee klanten/prospects unieke Jeep gevoel krijgen door
dit te onderzoeken
 Weten welk gemak klanten/prospects in hun auto willen door te onderzoeken
 Relevante nieuwe modellen beschikbaar door voor klant/prospect belangrijke
authentieke look elementen te combineren met voor hen belangrijke state of
the art uitvoering
 Dealers verkopen graag nieuwe modellen door uitrollen aantrekkelijke en op
Jeep merk ontwikkeld incentive constructie voor dealers
 Onderscheid van nieuwe modellen duidelijk door uitvoeren PR stunts met
Jeeps op moeilijk bereikbare plaatsen
80% Jeep rijders en 40%
 Aantrekkelijke Jeep waardige safari door jaarlijkse ontdekkingstocht te
prospects voelt zich
organiseren in bijzondere landen
‘Trots’
 Aantrekkelijke Jeep waardige rij experience die door heel Nederland gedaan
70% klanten en 50%
prospects is bekend met
kunnen worden door ism rijvaardigheidstraining bureau te ontwikkelen en
safari’s/ rij experiences
met Jeep medewerkers uit te voeren
> 1500 deelnemers aan

Iedere Jeep rijder is benaderd voor safari’s door merk-waardige direct mail
safari’s
met gimmick
>10.000 deelnemers
rij
www.businessopeners.nl
All rights reserved
experiences
 Relevante prospects voor safari door Jeep contest en karaktertest
 Jeep gevoel breed uitgedragen door realiseren TV coverage Jeep safari’s
Objective:
GOALS
Ons biermerk heeft winstgevende groei in een dalende biermarkt door van
een biermerk een drankmerk te maken
MEASURES
STRATEGIES
DASHBOARD
Winstgevende groei:
Jaarlijkse MA
stijging van 2% in
categorie Dranken
Algemeen (ACN)
Verkoop van 10
miljoen hectoliter
drank in Nederland,
elk jaar % groei
Winst >15 % v omzet
na belasting
Van biermerk naar
drankmerk:
Tenminste # 2 speler
(MA) in de 3
populairste
categorieën:
gewoon bier,
mixdranken en
speciaal bier
1. Merkvoorkeur bij
consument door hem te
raken met merk-waardige
verhalen.



2. Introductie van
mixdranken en speciale
bieren onder het eigen
merk door successen uit
de markt die passen bij het
merk te kopiëren

3. Grote flexibiliteit in
combinatie met minimale
investeringen door nieuwe
introducties in te kopen

4. Medewerkers zijn
merkambassadeur doordat
alle medewerkers de
waarden vertalen naar
eigen gedrag
5. De gehele organisatie
werkt gefocust naar
hetzelfde doel door de
OGSM methodiek tot op
persoonsniveau te
cascaderen










ACTION PLAN
Merkvoorkeur 43%
80% communicatie volgens
consument in lijn met
merkwaarden
80% kent onze verhalen
 Relevante en authentieke merkwaarden door cultuurscan icm
marktscan
 Merk-waardig communicatie idee door interne brainstorm obv de
waarden
 Communicatie idee is werkbaar door reclamebureau dit uit te laten
werken in diverse uitingen
 Uitingen op juiste moment op juiste plaats door opstellen en
uitvoeren mediaplan
2/3 introducties groter in
omzet dan originelen
Omzet introducties volgens
plan
95% consumenten vindt
introducties passend bij
ons merk
 Successen in de markt zijn bekend door combineren marktdata met
bezoek aan populaire uitgaansgelegenheden
 Lijst potentiële merkfits beschikbaar door marktsuccessen te linken
met onze positionering/waarden
 Gekozen introducties zijn merk-waardig door ze aan te passen aan
het merk
 Goede introductie voor nieuwe dranken door opstellen en uitvoeren
lanceringsplan per introductie
 Succesvolle introducties door monitoren volume en merkfit en op
basis hiervan acties bijstellen
Time to market nieuwe
introductie ≤ 2 maanden
ROA > 25%
80% nw introducties uit
externe fabriek
80% klanten geeft aan dat
medewerkers merkwaardig gedrag vertonen
40% medewerkers scoort
‘spot on’ op 3 vd 5 merkwaarden (interne meting)
80% van medewerkers kent
de merkwaarden en geeft
aan ze toe te passen
 Outsourcingmogelijkheden zijn bekend door ze in kaart te brengen
 Geschikte outsourcingspartijen door merk-waardige gesprekken
 Onze kwaliteit is gegarandeerd door met leveranciers strikte
kwaliteitseisen en processen vast te leggen in SLA
 Bijsturing waar nodig door elk kwartaal keuring en monitoren SLA
MTO score ‘strategische
alignment’ medewerkers ≥
85%
Alle afdelingen werken
volgens OGSM
Alle beoordelingen
gekoppeld aan OGSM’s
 Iedere medewerker kent OGSM methodiek door ‘technische’ OGSM
training voor hele organisatie
 Iedere afdeling heeft relevant OGSM door realiseren proces waar
vanuit MT OGSM wordt gecascadeerd
 Organisatie OGSM is definitief door relevante input uit
onderliggende OGSM’s hierin te verwerken
 OGSM is sturingsmechanisme in de organisatie door goals en
dashboards op te nemen in POP management en medewerkers
 OGSM blijft levend door OGSM update sessies per kwartaal
 Medewerkers gedragen zich merk-waardig in werksituaties door het
geven van workshops per team
 Merkwaarden leven bij management en medewerkers door uitvoeren
internal branding campagne
 Merkwaarden zijn verankerd in bedrijfsstrategie en –processen
door vanuit MT hierop regie te voeren
 Leveranciers werken vanuit ons merk doordat onze
contactpersonen hen hierin opleiden
Objective:
Nederland koestert de Sinterklaastraditie door gezinnen met jonge kinderen
weer enthousiast te maken voor de rites en rituelen van dit feest.
GOALS
STRATEGIES
DASHBOARD
Nederland koestert
Sinterklaastraditie:
• 95% van gezinnen
met kinderen < 8
jaar viert
Sinterklaas
• 55% van gezinnen
heeft heerlijk
avondje met
surprises en
gedichten
• 80 % van
Nederlanders
vindt
Sinterklaasfeest
leuker dan Kerst
1. Ieder kind kent
Sinterklaasrituelen door
hier via TV programma’s
en school aandacht aan
te besteden
• 90% van kinderen 4-8 jaar
kent Sinterklaasverhaal ,
minimaal 2 Sinterklaasliedjes en weet dat het
gebaar belangrijker is dan de
grootte van het cadeau
• Bij TV programma’s intocht
Sint en Sinterklaasjournaal
zijn Sinterklaasverhaal en –
liedjes leading topic
• 90% van basisscholen geeft
aan aandacht te besteden
aan Sinterklaasverhaal en –
liedjes
•
•
•
•
•
Meest aansprekende Sinterklaasliedjes bekend door onderzoek onder
kinderen
Sinterklaasverhaal is aansprekend door inschakelen storyteller
Bij intocht Sint en in het Sinterklaasjournaal zijn Sinterklaas verhaal,
liedjes en kleine cadeaus groot maken leading topic door overtuigen
redactie NOS van maatschappelijk belang hiervan
Aandacht van basisscholen voor Sinterklaasverhaal en – liedjes en
kleine cadeaus door maken schoolpakket en dit onder de aandacht te
brengen via de scholenverenigingen
Kinderen kennen Sinterklaasliedjes en zijn in staat om kleine cadeaus
te maken door opzet nationale scholenwedstrijd
2.
Iedereen heeft goede
gedichten door
opzetten van (amateur)
dichterscommunity via
Facebook en
Marktplaats
 80% van Sinterklaasvierders
geeft aan een leuk gedicht te
hebben gekregen
 80% van gezinnen weet dat
er hulp beschikbaar is voor
maken van leuke gedichten
• Relevante Facebook pagina door opstellen en uitvoeren plan met
duidelijke doelstellingen qua inhoud, aantrekklijkheid en vindbaarheid
• Eigen rubriek (en aandacht hiervoor) op Marktplaats door Marktplaats MT
hiervoor warm te krijgen
3.
Iedere Nederlander
maakt mooie surprises
door posten van
YouTube filmpjes met
top 20 leuke,
eenvoudige surprises
 80% van Sinterklaasvierders
geeft aan een mooie suprise
te hebben gekregen
 80% van gezinnen weet dat
er hulp beschikbaar is voor
maken van mooie surprises
• Aantrekkelijke en praktische surprise-maak filmpjes door plaatsen van
oproep op Facebook
• Vindbare filmpjes door toevoegen relevante tags
• Surprise is makkelijker te maken door met select aantal bedrijven (Hema,
AH) surprise bouwpakketten aan te bieden
Iedere hulp Sinterklaas
maakt Sinterklaasfeest
onvergetelijk voor
kinderen door lanceren
hulpSinterklaas app
met verantwoordelijkheden, tips en rites
presentatie
 Aantal klachten over
hulpsinterklazen daalt met
50%
 Xx hulpsinterklazen zijn
gecertificeerd
 Hulpsinterklaasapp is
100.000 keer gedownloaded
• Duidelijk wat kinderen zien als ideale rol van Sinterklaas door doen van
onderzoek
• Belangrijkste klachten over hulpsinterklazen zijn bekend door poll op
NU.nl
• Bruikbare APP waarin Sinterklaasverhaal, do’s en dont’s van
hulpsinterklaas en praktische tips voor optreden door learnings uit eerste
twee punten concreet te maken
© Business Openers
• Certificering voor hulpsinterklazen door online test
Gezinnen enthousiast over rites en
rituelen:
• 90% van gezinnen
met kinderen kan
minimaal 4
Sinterklaas
rituelen noemen
(Sinterklaasverhaal, schoen
zetten,Sinterklaas
liedjes zingen bij
de haard en
heerlijk avondje
met surprises)
• 85% van gezinnen
geeft aan dat het
gebaar
belangrijker is
dan de grootte
van het cadeau
Titel
ACTIEPLAN (WHO, WHEN)
4.
Voor vragen of een kennismakingsgesprek, neem contact op met:
Business Openers
[email protected]
030 – 6026006
OGSM Template
© Business Openers