Accountancy

download report

Transcript Accountancy

Afstudeerrichting
ACCOUNTANCY
Anne-Mie Reheul
[email protected]
Accounting is the language of business
Nog te veel optimisme in jaarrekeningen Europese
banken
Gepubliceerd op 3 januari 2013 in het Financiële Dagblad (NL)
“Europese banken zijn nog steeds te positief over hun financiële
positie en moeten meer afwaarderen van leningen op hun balans.
Eenzelfde fenomeen heeft een grote rol gespeeld in de Japanse
crisis en heeft daar geleid tot zogenaamde zombiebanken.
Daarvoor willen wij in Europa waken.” Dat zegt Steven Maijoor,
voorzitter van ESMA de Europese toezichthouder op de financiële
markten. (…)
Accounting is the language of business
Nieuwe maatregelen fraudebestrijding
Gepubliceerd op 22 november 2012 door John Crombez, staatssecretaris
fraudebestrijding
De regering heeft beslist dat vennootschappen die drie opeenvolgende jaren
geen jaarrekening neerleggen voortaan ambtshalve uit de Kruispuntbank van
ondernemingen worden geschrapt. Slapende vennootschappen die mogelijk
voor fraude kunnen worden ingezet, worden zo preventief onschadelijk
gemaakt. (…)
Accounting is the language of business
Afschaffing publicatieplicht jaarrekening micro
entiteiten is een feit
Gepubliceerd op 17 februari 2012, KMO Cockpit
Vanaf 17 februari 2012 krijgen Europese lidstaten de mogelijkheid om voor de
micro ondernemingen een aantal vrijstellingen op het vlak van financiële
rapportering te voorzien. Dit om de administratieve rompslomp te reduceren.
Het voorstel kreeg veel kritiek van belangengroepen in diverse lidstaten
waaronder België. Wat met de financiële transparantie van KMO’s t.a.v.
banken en handelspartners?
Accounting is the language of business
Bedrijfsrevisoren bij Dexia-debacle riskeren
tuchtsancties
Gepubliceerd op 3 maart 2012 in Trends
Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) onderzoekt of de revisoren die de
jaarrekeningen goedkeurden van de Gemeentelijke Holding en Arco daarbij geen
professionele fouten gemaakt hebben. Is dat het geval dan kan een tuchtsanctie
volgen. Bovendien wordt het dan wel heel moeilijk om aan schadeclaims te
ontsnappen. (…)
Accounting is the language of business
Bedrijfsrevisoren pakken lage erelonen aan
Gepubliceerd op 14 februari 2013 in De Tijd
Tientallen bedrijfsrevisoren hebben van hun overkoepelende
beroepsinstituut (IBR) een brief in de bus gekregen omdat het ereloon dat
ze aanrekenen voor de controle op de jaarrekening van ondernemingen te
laag zou zijn. Op deze manier wil het IBR erover waken dat de controles
aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoen.
Accounting is the language of business
Mobistar en Colruyt vallen uit de gratie
Gepubliceerd op 29 januari 2013 in De Tijd
Op de Brusselse beurs ging Mobistar onderuit na een verkoopadvies en werd
het kwartaalrapport van Colruyt negatief onthaald.
Afstudeerrichting ACCOUNTANCY
• NIET: boekhouden
• WEL: financiële rapportering en alles wat daarbij komt
kijken
Afstudeerrichting ACCOUNTANCY
Wetgeving
Financiële
rapportering
Afstudeerrichting ACCOUNTANCY
• Wetgeving
o
o
o
Accounting, fiscale en juridische aspecten van de JR (3e
jaar bachelor)
Consolidatie en international accounting (Master)
Speciale vraagstukken vennootschapsrecht (incl.
faillissementswetgeving) (Master)
Afstudeerrichting ACCOUNTANCY
Wetgeving
Fiscaliteit
Financiële
rapportering
Afstudeerrichting ACCOUNTANCY
• Fiscaliteit
o
o
o
o
Accounting, fiscale en juridische aspecten van de JR (3e
jaar Bachelor)
BTW (3e jaar Bachelor)
Vennootschapsbelastingen en beleidsbeslissingen
(Master)
Internationale fiscaliteit (Master – optie algemene
accountancy)
Afstudeerrichting ACCOUNTANCY
Wetgeving
Fiscaliteit
Financiële
rapportering
Controle
Afstudeerrichting ACCOUNTANCY
• Controle
o
o
Accounting informatiesystemen (incl. interne controle)
(Master)
Controleleer (incl. internationale controlestandaarden)
(Master – optie revisoraat)
Afstudeerrichting ACCOUNTANCY
Wetgeving
Fiscaliteit
Financiële
rapportering
Andere
Controle
Afstudeerrichting ACCOUNTANCY
• Andere
o
Accountingtheorie (3e jaar bachelor)
Afstudeerrichting ACCOUNTANCY
Financiële
rapportering
Gebruikers?
Afstudeerrichting ACCOUNTANCY
• Gebruikers?
o
o
Analyse en waardering van ondernemingen (Master)
Management accounting
• Management accounting I (3e jaar bachelor)
• Management accounting II (3e jaar bachelor)
• Advanced management accounting (Master – optie algemene
accountancy)
Schakelstudenten
• Schakelprogramma
o
omvat heel wat accountancy-gerelateerde OODs
•
•
•
•
•
Inleiding tot accounting en financiële analyse
Accounting, fiscale en juridische aspecten van de JR
Accountingtheorie
Management accounting I
Management Accounting II
biedt een optimale voorbereiding op de afstudeerrichting
Accountancy
Masterproeven
Wetgeving financiële rapportering
• Onderzoek naar tijdigheid financiële rapportering
(+\- 20% van de Belgische VZW’s respecteert de
neerleggingstermijn niet... )
Externe controle over de JR
• Onderzoek naar de relatie tussen het geslacht van de
commissaris en auditkwaliteit
• Onderzoek naar de keuze van de commissaris
Management accounting
• Implementatie van ABC systeem in logistiek bedrijf
Profiel
• graag met CIJFERS werken
• gezonde interesse voor wetgeving
Carrièremogelijkheden
• Multinational/grote onderneming/KMO
o
o
o
o
o
interne controle
verantwoordelijke financiële rapportering
beheer administratieve informatiesystemen (ERP)
management accountant >> Controller
financieel directeur
• Banksector
o
o
Studiedienst
Kredietanalyse
Carrièremogelijkheden
• Auditkantoren (KPMG, E&Y, PWC,…)
o
consulting
• Openbare sector (fiscus, NBB, EU)
o
o
o
belastingcontrole
bankentoezicht
studiediensten
• Zelfstandige
Carrièremogelijkheden (bijkomende titels)
• Accountant/Fiscalist (toelatingsexamen tot stage IAB)
o
o
zelfstandig
accountantskantoor
• Bedrijfsrevisor (toelatingsexamen tot stage IBR)
o
o
zelfstandig
auditkantoor (KPMG, E&Y, PWC, …, BDO, Mazars)
Carrièremogelijkheden
zeer GROTE vraag naar dergelijke functies
(zie bvb. ‘Vacature’)
zeer ruime rapporteringsplicht in België
Carrièremogelijkheden
groot aantal vacatures waarin het diploma/profiel
‘Master in de Handelswetenschappen’ gevraagd
wordt zonder vereisten inzake afstudeerrichting.
VRAGEN?