Powerpoint presentatie

download report

Transcript Powerpoint presentatie

LOOPBAANBEGELEIDING EN OUDERS
Inge Kirsten / Guurtje Blaauboer decanen BHC
EVEN KENNISMAKEN
• Zet uw naam en het leerjaar van uw zoon/
dochter op het naamkaartje
• Maak kennis met de mensen uit uw groep
• Stel u voor en vertel wie voor u belangrijk is
geweest in uw keuzeproces
WAT IS LOOPBAANBEGELEIDING
Schrijf voor u zelf op:
• ‘Wat is loopbaanbegeleiding en het loopbaanproces
van uw zoon/ dochter ?’
• ‘Wat is de rol van de school in het loopbaanproces
van uw zoon/ dochter’
• ‘Wat is uw rol in het loopbaanproces van uw zoon/
dochter’
UITWISSELEN
• Maak samen met de groep een samenvatting wat
u samen onder loopbaanbegeleiding verstaat
• Maak een inventarisatie wat u van de school
verwacht in het loopbaanproces van uw
kinderen
• Maak een inventarisatie wat u van zichzelf
verwacht in het loopbaanproces van uw
kinderen
LAKS – WIE
IS ER
BELANGRIJ
K
LOOPBAANLEREN OP HET BHC
Waarom al zo vroeg Loopbaanontwikkeling op het VMBO
Een leven lang leren
=
een leven lang keuzes maken
Bedrijfsleven: “Leerlingen weten niet wat hun sterke kanten zijn,
wat ze willen leren en wat ze voor de organisatie kunnen betekenen
VOEREN VAN LOOPBAANGESPREKKEN
Begeleiding gesprekken a.d.h.v. ervaringen en keuzes
Leerlingen meer handvatten geven om keuzes te maken
Zelf- en toekomstbeeld, werk- en opleidingsbeeld
Ervaringen betekenis geven:terugkijkend en vooruitkijkend
UITGANGSPUNTEN GESPREK
Uitgaan van kwaliteiten
Kleine vragen en stappen
‘wat wil je later worden?’ > ‘wat ga je morgen uitproberen
om te zien of het bij je past?’
Ervaringen die er voor de leerling toe doen
‘waar ben je goed in?’ > ‘waar was je in deze stage trots
op?’
Woorden noemen die je vast kunt houden en gebruiken
Ervaring
Keuze
Kwaliteitenreflectie
Netwerken
Zelfbeeld
Netwerk
Loopbaansturing
Motievenreflectie
Werk/
Opleidingbeeld
Toekomstbeeld
Prestatiebewijs
Werkexploratie
ERVARINGEN
Maak een lijstje van ervaringen die u belangrijk vindt
voor het loopbaanproces van uw zoon/dochter
Wat doet het BHC, dus de school in deze ervaringen ?
Wat kunt u doen als ouder m.b.t. ervaringen in dit
loopbaanproces?
UITWISSELEN
• Welke ervaringen worden door de school
georganiseerd?
• Welke ervaringen zouden nog extra moeten
worden georganiseerd? ( wensenlijstje)
• Welke ervaringen zouden door ouders
geïnitieerd kunnen worden?
OPSOMMINGEN VAN ERVARINGEN OB BHC
Onderbouw
Leerlingentour VMBO onderbouw
Gastlessen van bedrijf of zorginstelling op school
Meelopen met medewerker in bedrijf of zorginstelling (Almere on Stagedoe dag )
Real game met gastlessen
Deelname aan Techniekweek (week van de Techniek)
Interview met beroepsbeoefenaar
Beroepskeuze zelfonderzoek
First Lego Leage
Maatschappelijke stages (voornamelijk in leerjaar 3, soms in leerjaar 2)
Voorlichting door decanen
PSO bij de verschillende afdelingen
mentorlesmateriaal door decanen ontwikkeld gericht op pso
orientatie op de techniek bij de ROLBIJ
Presentatie keuze afdeling aan ouders door lln
SPEED DATE OP Almere on stage BEURSVLOER
mentorlessen keuzedossier/ tumult lesbrieven
OPSOMMINGEN VAN ERVARINGEN BB BHC
Bovenbouw
Leerlingentour VMBO bovenbouw
Bezoeken presentaties van opleidingen MBO (intekenen)
Gastlessen van bedrijf of zorginstelling op school
meelopen met beroepsprofessional- Almere on Stage doe-dag
SPEED DATE OP Almere on stage BEURSVLOER
Beroepenmarkt (manifestatie) voor klas 3 (verplicht) en 4 (facultatief)
Bedrijfsbezoeken en excursies naar bedrijven
Volgen van gastlessen op MBO, info over opleidingen MBO
Oriëntatiedagen / bedrijfsbezoeken voor docenten bij bedrijf
Deelname aan Techniekweek (week van de Techniek)
Interview met beroepsbeoefenaar
Sectorwerkstuk maken binnen LOB programma
Voeren loopbaangesprek - mentor / stagedocent /decaan
Bezoeken van websites van branches, beroepenfilms
Sollicitatiebrieven schrijven, cv of portfolio maken voor zelf gekozen beroep
Bezoek open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten
Projectopdrachten uitvoeren o.l.v. mbo studenten
Profielkeuzedag + profielgesprekken met decaan havo
Invullen digitale interessetest / beroepentest
Sectororiëntatie voor leerjaren 3 en 4
Maatschappelijke stages (voornamelijk in leerjaar 3, soms in leerjaar 2)
voorlichting door decanen
mentorlessen - keuzedossier leerjaar 3 en 4
mentorlessen - materiaal door decanaat ontwikkeld
IN GESPREK
Neem uw zoon of dochter in gedachten die een LOB
ervaring heeft opgedaan. Bedenk ook een mooi
compliment/ talent van uw kind wat u uit kunt stralen.
Voer met uw buurman/ buurvrouw het gesprek dat
zoon/dochter thuis komt van de ervaring
1 is ouder de ander is de leerling
5 minuten
Wissel van rol
5 minuten
TRAININGSAANBOD VOOR OUDERS
Voeren van loopbaangesprekken met zoon / dochter om het
loopbaanproces samen met school te begeleiden
Inhoud:
Echt aan de slag met de 5 loopbaancompetenties met als
doel in gesprek te gaan n.a.v. een ervaring binnen het
loopbaanproces
2 + 1 avonden van 19.30 – 21.30
2 avonden in 4 weken (theorie + oefenen)
na 2 maanden 1 avond ( terugkijken en ervaringen delen)
DANK VOOR UW BETROKKENHEID
Mocht u nog verder informatie willen. Kunt u contact
opnemen met het decanaat van het buitenhout college
Inge Kirsten
[email protected]
Guurtje Blaauboer [email protected]
Veel succes met het begeleiden van uw zoon/dochter in het
loopbaanproces