TOPPLOCK SPECIALBEARBETADE B18/B20/B22se även sid. 11

download report

Transcript TOPPLOCK SPECIALBEARBETADE B18/B20/B22se även sid. 11

ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
TOPPLOCK SPECIALBEARBETADE B18/B20/B22 se även sid. 11
För samtliga specialtopplock gäller följande:
*
*
*
*
Upptagna kanaler - bearbetade förbränningsrum - planade - rätt kompförhållande.
Nya ventiler av bästa kvalitet - Datafrästa ventilsäten med MIRA - CENTRONIC.
Nya ventilstyrningar, ventilfjädrar, ventillås, ventilbrickor och ventiltätningar.
Blästrade och rengjorda kylkanaler. Vid behov planade packningsytor.
Vid beställning - uppge cylindervolym. Leveranstid efter överenskommelse.
TOPPLOCK STEG 2 med ventiler: in 44 ut 37.
Bearbetade insugnings- och avgaskanaler.
Förbränningsrummen upptagna och rundade för att
undvika ev spikningsproblem.
Lämpliga förgasare: 36/36DCD eller 2X45:or.
Lämplig kamaxel D, K, KG10, KG17, KG19, F eller R.
Klar för effektuttag upp till 170HK.
UTBYTES eller +900:-.
350-628
6900:TOPPLOCK STEG 3 med ventiler: in 46 ut 38.5.
Bearbetade insugnings- och avgaskanaler.
Förbränningsrummen upptagna och rundade.
Dubbla ventilfjädrar med stålbrickor.
Lämpliga förgasare: 2X45 eller 2X48:or.
Lämpliga kamaxlar KG19, KG6, KG5, MR3, R o s v.
Klar för effektuttag upp till 185HK.
UTBYTES eller +900:-.
350-629
8300:-
TOPPLOCK STEG 4 med ventiler: in 46 ut 38.5.
Maximalt bearbetade insugnings- och avgaskanaler.
Förbränningsrummen är upptagna samt rundade.
Dubbla ventilfjädrar med stålbrickor. Polerade ventiler.
Val av lämplig kamaxel och förgasare - se steg 3.
Klar för effektuttag upp till ca 200HK.
UTBYTES eller +900:-.
350-630
9800:TOPPLOCK STEG 5 med ventiler: in 46 ut 40.
Maximalt bearbetade kanaler och förbränningsrum.
Isärflyttade ventiler. Dubbla ventilfjädrar.
Lämpliga kamaxlar = valfritt.
Lämpliga förgasare 2X48:or.
Klar för effektuttag = maximalt.
UTBYTES eller +900:-.
350-631 11300:TOPPLOCK STEG 6 med ventiler: in 46 ut 40.
Uträtade insugningskanaler genom ändrad placering
på toppen. Isärflyttade ventiler. I övrigt som steg 5.
Denna topp är för den verklige ”entusiasten”
och tillverkas endast i samband med köp av motor.
Effektuttag = maxi maxi.
UTBYTES eller + 900:-.
350-648 20000:-
SPECIAL TOPPLOCK 164-ser B30
TOPPLOCK STEG 2 med ventiler in 44 ut 37.
Bearbetade insugnings- och avgaskanaler.
Förbränningsrummen upptagna och rundade.
Lämpliga förgasare: Original, insprutning, 2X36/36DCD
eller 3X45:or. Lämplig kamaxel K, KG10 eller KG19.
UTBYTES eller + 2000:-.
350-633
9800:-
Forts. på nästa sida
38
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
SPECIAL TOPPLOCK 164-ser B30 FORTS.
TOPPLOCK STEG 3 med ventiler in 46 ut 38.5.
Bearbetade insugnings- och avgaskanaler.
Förbränningsrummen upptagna och rundade.
Dubbla ventilfjädrar. Lämpliga förgasare 3X45 eller 48:or.
Lämplig kamaxel KG19, KG6 eller liknande.
UTBYTES eller + 2000:-.
350-634 11900:-
Steg 4
TOPPLOCK STEG 4 med ventiler in 46 ut 38.5.
Maximalt bearbetade insugnings- och avgaskanaler.
Förbränningsrummen upptagna samt rundade.
Dubbla ventilfjädrar med stålbrickor. Polerade ventiler.
Lämpliga förgasare 3X45, 3X48:or.
Lämpliga kamaxel KG6, KG5, eller MR3.
UTBYTES eller + 2000:-.
350-635 14200:-
TOPPLOCK STEG 5 med ventiler in 46 ut 40.
Maximalt bearbetade kanaler och förbränningsrum.
Förbränningsrummen upptagna samt rundade.
Isärflyttade ventiler. Dubbla ventilfjädrar.
Lämpliga kamaxlar enligt ovan eller valfritt.
Lämpliga förgasare 3X48or.
UTBYTES eller + 2000:-.
350-636 16400:-
SPECIAL TOPPLOCK FÖR TURBOBRUK B18/B20/B30
TOPPLOCK STEG 2 turbo B20 med ventiler in 44 ut 38.5.
Bearbetade insugnings- och avgaskanaler.
Förbränningsrummen urfrästa och rundade.
Sänkt kompressionsförhållande till ca 7.5 eller 8:1.
UTBYTES eller + 900:-.
350-638
8700:-
TOPPLOCK STEG 2 TURBO B30 med ventiler in 44 ut 38.5.
Bearbetade insugnings- och avgaskanaler samt
förbränningsrum. Dubbla ventilfjädrar.
UTBYTES eller + 2000:-.
350-641 11000:-
TOPPLOCK STEG 3 turbo B20 med ventiler in 44 ut 40.
Bearbetade insugningskanaler. Maximalt bearbetade avgas.
Förbränningsrummen urfrästa och rundade.
Dubbla ventilfjädrar med stålbrickor.
Sänkt kompressionsförhållande till ca 7.5 eller 8:1.
UTBYTES eller + 900:-.
350-639 11000:-
TOPPLOCK STEG 3 TURBO B30 med ventiler in 44 ut 40.
Maximalt bearbetade kanaler och förbränningsrum.
Dubbla ventilfjädrar och isärflyttade ventiler.
UTBYTES eller + 2000:-.
350-642 15100:-
SPECIAL TOPPLOCK 200/700/900-ser B21/B23/B230
TOPPLOCK STEG 2 med ventiler in 44 ut 35.
Bearbetade insugnings- och avgaskanaler.
Förbränningsrummen upptagna och rundade.
Lämpliga förgasare: 2X45 eller 48:or. Eller insprutning.
Lämplig kamaxel KG003 eller KG7.
Klar för effektuttag upp till ca 180HK.
UTBYTES eller + nytt ämne.
350-644
8900:TOPPLOCK STEG 3 med ventiler in 44 ut 38.
Bearbetade insugnings- och avgaskanaler. Förbränningsrummen upptagna och rundade. Dubbla ventilfjädrar.
Lämpliga förgasare: 2X45 eller 2X48:or. Eller insprutning.
Lämplig kamaxel KG003, KG7, KG8 eller GT6.
Klar för effektuttag upp till ca 200HK.
UTBYTES eller + nytt ämne.
350-645 10900:-
Steg 4
TOPPLOCK STEG 5 B23/B25 m fl. med ventiler in 48 ut 40.
Maximalt bearbetade kanaler och förbränningsrum.
Dubbla ventilfjädrar.
Lämpliga förgasare från 48:or och uppåt eller insprutning.
Lämplig kamaxel KG9 med flera.
Klar för effektuttag = över 300 HK.
Denna topp tillverkas endast på topplock 531.
UTBYTES eller + nytt ämne.
350-647 15000:-
TOPPLOCK STEG 4 B23/B25 med ventiler in 46 ut 38.
Maximalt bearbetade kanaler och förbränningsrum.
Dubbla ventilfjädrar.
Lämpliga förgasare från 45:or och uppåt eller insprutning.
Lämplig kamaxel KG7/KG8 eller KG9 m fl.
Denna topp tillverkas endast på topplock 531.
Klar för effektuttag upp till ?
UTBYTES eller + nytt ämne.
350-646 12000:-
Steg 5
SPECIALTOPPLOCK FÖR TURBOBRUK
TOPPLOCK STEG 1 turbo med ventiler in 44 ut 38.
Bearbetade insugnings- och avgaskanaler.
Urfrästa och slipade förbränningsrum.
Kompressionsförhållande enligt önskemål.
Saltkylda ventiler (38.6mm) mot tillägg (ca 2500:-).
UTBYTES eller + nytt ämne.
350-6444 10800:-
modeller enligt ovan
TOPPLOCK STEG 2 turbo med ventiler in 44 ut 40.
Maximalt bearbetade kanaler och förbränningsrum.
Urfrästa och slipade förbränningsrum.
Kompressionsförhållande enligt önskemål.
UTBYTES eller + nytt ämne.
350-6456 13500:-
39
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
KAMAXLAR TILL 240/740/940-ser med B21/B23/B230
Alla kamaxlar är tillverkade på nya ämnen. Kamaxlarna fungerar med förbehåll för vissa modeller, olika insprutning etc, ring för
närmare information. Ingen av nedanstående kamaxlar går att montera på en A-motor d v s med originalförgasare.
Till 740-ser utan katalysator krävs för ett gott resultat följande: Mängdmätaren måste bytas till en från 240GLT mellan 1980-84.
Topplocket måste modifieras - lämpligast är ett steg 2 topplock. Topplock 531 går ej att montera - saknar spridarhål (går att
tillverka). För övrigt gäller de trimningsråd som du finner på sidan 10 m fl. Kamaxelval se under respektive kamaxel.
MODELL
V-LYFT
0-SPEL
NOCKVINKEL
DURATION
BEST NR
PRIS/ST
KG001 så kallad gatkam för sportig körning,
bra vridmoment = bättre acceleration. Ger ca
10-15HK mer på en B21 insprutningsmotor.
Går även bra ihop med en tvåports Weber.
11.4
110°
290°
KG-001
2395:-
KG002 något vassare än KG001, mycket stark,
bra vridmoment. Lämplig om du ofta kör med
släp eller husvagn. Kräver insprutning. Ej till B21.
11.9
110°
300°
KG-002
2395:-
KG003 bra gatkam steget över KG002, varvar
något mer. Bra vridmoment. Kräver insprutning.
Effektökning ca 15%. Går även bra med 2x45:or.
Ej B21.
11.0
110°
304°
KG-003
2395:-
KG004 bra gatkam, motsvara Volvos K-profil.
Mycket stark, drar från botten. Går att använda
utan alltför mycket modifieringar.
11.95
KG-004
2395:-
KG-2T
2595:-
KG2T TURBO kamaxel för turbobruk. Ökar
dragvilligheten på låga varv - vilket märks
framförallt vid stadskörning. Ger även bättre
dragvillighet på mellanregistret. Går att varva
längre.
in 10.5
ut 11.9
114°
300°
Nedanstående kamaxlar går inte på några villkor att montera utan fullständig trimning av topplock, byte till dubbla förgasare eller
motsvarande.
KG7 bra gatkam, rallykam. Kräver steg 2 topp
och uppåt samt 2x45 eller 2x48:or.
12.2
105°
304°
KG-7
2695:-
KG8 bästa kamaxel för rally och gatåka. D v s om
du vill kombinera lättkördhet och dragvillighet.
Mycket bra vrid. Effektuttag ca 240Hk.
13.4
104°
315°
KG-8
2695:-
KG9 en bra kamaxel passande från 2.5L
och uppåt - rallycross eller 2.3L banracing och
liknande. Ger tillsammans med rätt valda
komponenter mycket hög effekt. Effektuttag på
t ex B23 med dubbla 48/50:or, steg 5 topp m m
ca 260HK/DIN.
12.7
104°
324°
KG-9
2695:-
JUSTERBARA KAMDREV B21/B23/B230 & B234
JUSTERBART KAMDREV
B19/B21/B23/B200/B230 med
kantiga kugg. Nytillverkat i
aluminium = låg vikt. Med
detta drev kan du på ett enkelt
sätt ställa in din kamaxel exakt
som den skall stå. Dessutom
kan du prova dig fram till en
egen inställning. Ett måste.
Steglös justering.
JUSTERBART KAMDREV
B200/B230/B234 m fl med
runda kugg. Nytillverkat i
aluminium. Ett extra brett drev
(32mm) med mycket låg vikt.
Standardbredd till 16V.
N4905
N5005
1195:-/ST
För ombyggnad från kantig
kugg till rundad se även
vevaxeldrev sidan 43.
1495:-/ST
REMSKIVOR I ALUMINIUM SE SIDAN 44
40
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
SPECIALSLIPADE KAMAXLAR TILL B18/B20
KG-tillverkade kamaxlar till B18/B20/B222. Samtliga kamaxlar är tillverkade på nya ämnen samt jonitrerhärdade. Ventillyftet
är beräknat vid en vipparmsutväxling på 1,45:1. Ingen garanti utan samtidigt köp av nya ventillyftare, best nr EV630.
MODELL
V-LYFT
0-SPEL
NOCKVINKEL
DURATION
BEST NR
PRIS/ST
KG10 något starkare än D och K. Går
mycket bra tillsammans med insprutning
även lämplig för turboanvändning. Lämplig
topp steg 2. Lämpliga förgasare 36/36DCD
eller 2X40 - 45:or.
11.1
110°
280°
KG-10
1995:-
KG17 drar bra från låga varv, passar utmärkt
till veterancupen med exempelvis dubbla
SU-förgasare. Går givetvis ännu bättre med
dubbla 45:or. Lämplig topp steg 2 - 3.
11.1
107°
285°
KG-17
1995:-
KG19 snäll så kallad gatkam, drar mycket bra
från låga varv. Lämplig topp steg 2 - 3.
Lämpliga förgasare 2X45or.
in 12.40
ut 11-25
105°
in 312°
ut 292°
KG-19
1995:-
KG6 kanske den bästa kamaxeln som
tillverkats till Volvo. Mycket bra vridmoment,
drar från låga varv ej att jämföras med S och
U-profil eller liknande. Lämplig från steg 3 topp
och uppåt. Lämpliga förgasare 2X45 - 48DCOE
eller 48DHLA.
12.54
105°
312°
KG-6
1995:-
KG5 något vassare än KG6, ger ca 10HK mer.
Mycket bra vridmoment, drar från ca 1500-2000
varv. Lämplig topp från steg 3 och uppåt. Lämpliga
förgasare 2X45 - 48DCOE eller 48DHLA.
12.9
104°
320°
KG-5
1995:-
MR3 avsedd för maxeffekt gata, rally, rallycross, racing
mm. Denna kamaxel ger den absolut högsta effekten
och det bästa vridmomentet. Den är minst lika stark som
en KG6:a. Kräver våra special ventillyftare mushroom
samt en mindre modifiering av motorblocket.
Mycket lämplig att använda tillsammans med
våra rullvippor. Lämplig topp från steg 3 och
uppåt. Lämpliga förgasare 2X48:or m fl.
13.9
103°
320°
MR-3
1995:-
MR1 samma som ovan fast med en annan nockvinkel vilket gör att den börjar dra lite senare men den är ändå väldigt bottenstark.
13.9
101°
315°
MR-1
1995:-
CW1 i klass med KG5 dock med uppflyttat varvtalsregister för den som vill ha effekten lite högre upp.
Mycket rapp. För vass gata, rally, racing etc.
Lämplig topp från steg 4 och uppåt.
Lämpliga förgasare 2X48:or.
12.7
104°
-
CW-1
1995:-
SPECIALSLIPADE KAMAXLAR TILL B30
Tillverkas endast på beställning, leveranstid varierar. Ingen garanti utan samtidigt köp av nya ventillyftare, best nr EV630.
MODELL
KG10 för turbobruk eller lättare trimning.
V-LYFT
0-SPEL
11.1
NOCKVINKEL
110°
DURATION
BEST NR
PRIS/ST
280°
KG-10
3295:-
KG17 kräver steg 2 topp och tre dubbla 45:or.
11.1
107°
285°
KG-17
3295:-
KG19 kräver steg 2 topp och tre dubbla 45:or.
KG6 kräver steg 3 topp och uppåt samt 3X45:or.
in 12.4
ut 11.25
12.54
105°
105°
in 312°
ut 292°
312°
KG-19
KG-6
3295:3295:-
KG5 kräver steg 4 topp och uppåt samt 3X45:or.
12.9
104°
320°
KG-5
3295:-
41
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
KAMAXLAR PV/Duett/Amazon/P1800/140/160 B18/B20/B30
OBS! Garanti gäller endast vid samtidigt köp av nya ventillyftare/vippor.
PROFIL
A
C
D
K
F
R
S
P
MODELL
std i B18/B20A med enkelförgasare
std i B18/B20B med dubbla förgasare
std i B20E till och med 1973
std i B20E från och med 1974kräver minst ett steg 2 topplock och
dubbla 45:or
kräver minst ett steg 2 topplock och
dubbla 45:or
kräver minst ett steg 3 till 4 topplock
och dubbla 45:or
std kamaxel för marint bruk. Bra vridmoment.
V-LYFT
0-SPEL
8.9
9.9
10.8
10.8
11.4
NOCKVINKEL
111°
111°
111°
111°
111°
DURATION
248°
264°
280°
277°
300°
BEST NR
1020
1021
1022
1024
1023
PRIS/ST
795:795:795:795:895:-
11.6
102°
287°
1025
895:-
12.9
101°
300°
1026
895:-
OBT-10P
1350:-
12013
1375:-
12990-K
OBT-12P
1375:1875:-
164-ser motor: B30
PROFIL
C
K
P
MODELL
std i alla B30 (ej marin)
för lättare trimning. Går bra att använda
med originalförgasare eller insprutning
Effektökning ca 25 - 40 HK
för marint bruk - Volvo Penta
STANDARDKAMAXLAR TILL 240/740/940 M FL
De flesta av dessa profiler är ”flyttbara” mellan de olika motortyperna. Samtliga kamaxlar har spår för fördelare = passar alla.
BEST NR
PRIS/ST
KAMAXEL STD B200F/B230F M-profil.
KAMAXEL STD B21F.
KAMAXEL STD B230E V-profil även till std B19/B21 7-83 med D-profil.
KAMAXEL STD A-profil.
KAMAXEL VX-profil.
KAMAXEL H-profil. Kommer prel. under 2005.
TRIMKAMAXEL GT6-profil.
Kräver minst 2X45:or samt trimmad topp.
12.5
107°
312°
25779
25777
25442
25767
25272
25419
1395:1395:1395:1395:1395:-
2112-6
1865:-
KAMAXLAR B27/B28 SAMT TILLBEHÖR B27/B28/B280
200/700-ser motor: B27/B28 V6
MODELL
kamaxel 260-ser B27A/F
kamaxel 260-ser B27E, B28A/E/F
kamaxel 760-ser B28A/E/F
GLIDSKENA
260/760-ser motor B27/B28.
KS-1062
D:O Se bild.
KS-1066
42
245:-/ST
ÅRTAL
1976-79
1979-84
VÄNSTER
EP-111A
EP-111B
EP-111B
HÖGER
EP-110A
EP-110B
EP-110B
KAMAXELKEDJA
VIPPARM
B27/B28/B280 åtgår 2 st -1989. B27/B28/B280. Åtgår 6 st per
kamaxel.
K-301
145:-/ST
TF-1210
215:-/ST
PRIS/ST
1395:1395:1395:-
KUGGREMHJUL VEVAXELDREV
260/760-ser motor B27/B28.
KH-208
275:-/ST
KUGGREMHJUL VEVAXELDREV
200/700/900-ser med
D24 TIC/TD 1982-.
KH-104
255:-/ST
190:-/ST
KEDJESPÄNNARE
260/760-ser motor B27/B28.
KS-282
275:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
KAMDREVSATSER, KAMAXELLAGER, LYFTARE MM
KAMDREVSATS FIBER
B18/B20/B30A standard.
Sats med packbox, filtring
och packning till främre kåpa.
Ange motor vid beställning.
N4705
995:-/SATS
KAMDREVSATS STÅL
B18/B20/B30A/B30E för
effektuttag över 150HK.
Bör även användas till B30
standard. Sats med packbox,
filtring, packning till främre
kåpa samt bricka.Nytillverkning.
Ange motor vid beställning.
N4805
1395:-/SATS
JUSTERBART KAMDREV
B19/B21/B23/B200/B230 med
kantiga kugg. Nytillverkat i
aluminium = låg vikt. Med
detta drev kan du på ett enkelt
sätt ställa in din kamaxel exakt
som den skall stå. Dessutom
kan du prova dig fram till en
egen inställning. Ett måste.
Steglös justering.
N4905
1195:-/ST
JUSTERBART KAMDREV
B200/B230/B234 med runda
kugg. Nytillverkat i aluminium.
Ett extra brett drev (32mm)
med mycket låg vikt.
Standardbredd till 16V.
N5005
1495:-/ST
KAMAXELLAGER - B4B/B16
färdigbearbetade, behöver ej
brotchas.
KLB16
355:-/SATS
KAMAXELLAGER - B18/B20
färdigbearbetade, behöver ej
brotchas.
VENTILLYFTARE ORIGINAL
N88-3
155:-/SATS
B18/B20/B30 standard,
dubbelhärdade. MÅSTE
användas tillsammans med
alla KG-slipade kamaxlar för
att garantin ska gälla.
EV-630
110:-/ST
TÄCKBRICKA - B18/B20
för bakre kamaxellager.
FB-902
13:-/ST
KAMAXELLAGER - B30
färdigbearbetade, behöver ej
brotchas.
KA-30
355:-/SATS
KAMDREVSATS STÅL LÄTTADE B18/B20/B30
lättade ca 600 gram. Lämpligt
att använda vid högre
effektuttag. Komplett sats.
N4805-L
2295:-/SATS
VEVAXELDREV SPECIAL
RUNDAD KUGG B23
För att kunna använda
kamaxeldrev N-5005 på B23.
N-6023
1295:-/ST
VEVAXELDREV SPECIAL
RUNDAD KUGG B230
För att kunna använda
KIL B18/B20/B30 till kamaxel. kamaxeldrev N-5005 på B230.
KL-118
12:-/ST
N-6230
1395:-/ST
AXIALRING D:O
AR-363
65:-/ST
KAMAXELREM 123 KUGG
B19/B21/B23/B200/B230.
118
75:-/ST
Med rundade tänder.
1105
175:-/ST
TRAPPSTEGSKIL - SPECIAL
Trappstegskil för inställning
av kamaxel på B18/B20/B30
KAMAXELREM 122 KUGG
motorer.
B19/B21/B23/B200/B230.
TK-118
75:-/ST
193
99:-/ST
Med rundade tänder.
193-R
175:-/ST
VENTILLYFTARE
B18/B20/B30 standard,
dubbelhärdade att användas
tillsammans med kamaxel A - S.
EV-513
65:-/ST
VENTILLYFTARE LÄTTADE
B18/B20/B30 originallyftare,
vilka är lättade av oss. Ej att
jämföra med Volvos lättade.
EV-630-L
210:-/ST
TÄCKBRICKA - B30
för bakre kamaxellager.
FB-905
15:-/ST
MELLANAXELLAGER
B19/B21/B23/B200/B230.
Färdigbearbetade.
VP-94015
255:-/SATS
TÄCKBRICKA
Bakre lagret.
FB-905
VENTILLYFTARE
MUSHROOM
MÅSTE användas tillsammans
med våra mushroomkamaxlar.
Lättade. Mindre modifiering
av motorblocket nödvändig.
MR-202
315:-/ST
15:-/ST
MONTERINGSPASTA
BRONSBRICKA TRYCKFLÄNS B18/B20/B30. molybdensulfidfett. För inkörning av kamaxlar. Även
BB-681
105:-/ST
lämplig för infettning av andra
friktionsytor som glidlager och
bussningar. Tub cirka 10g.
P-110
21:-/ST
STÅLBRICKA D:O
SB-570
125:-/ST
43
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
KAMAXELTILLBEHÖR MM
REMSKIVA B20
Special enspårs i aluminium
till B20. Eloxerad.
Kommande.
AR-20
875:-/ST
REMSKIVA B23
Special tvåspårs i aluminium
till B23. Eloxerad, 120mm
diameter.
AR-232
875:-/ST
REMSKIVA B23
Special, trespårs i aluminium
till B23 med servo. Eloxerad,
120mm diameter.
AR-23
975:-/ST
KUGGREMHJUL VEVAXELDREV
B19/B21/B23 till vevaxel med
fast hylsa för tätning. Se bild.
Kil typ ”trappa”.
KH-920
295:-/ST
FLÄNSMUTTER - M8
B19/B21/B23/B200/B230
till överfall på kamaxel även
insug m m.
MR-408
3:-/ST
GUMMITÄTNING
Tätning för ventilkåpans
bakkant B19/B21/B23.
EP-416
12:-/ST
REMSKIVA B230
Special tvåspårs i aluminium
till B230. Eloxerad, 120mm
diameter.
Kommande.
AR-2302
875:-/ST
VENTILFJÄDRAR
B18/B20/B30 motsvarar
Volvos gulmärkta. Om du inte
skall ha dubbla ventilfjädrar är
detta den enda fjäder du
behöver. Används även på
16-ventilaren som en något
förstärkt fjäder.
SVF-1315
50:-/ST
VENTILFJÄDRAR
B19/B21/B23/B200/B230
Ofta den enda fjäder du
behöver vid trimning.
Gulmärkt.
SVF-1319
50:-/ST
D:O till B20 enkla ventilfjädrar
(SVF-1315). 0.5 och 1mm.
PRIS 2:-/ST
PACKBOX
För kamaxel och mellanaxel
B19/B21/B23/B200/B230/B234.
PB-333
39:-/ST
TÄTBRICKA
B200/B230 för kamaxel.
12763
20:-/ST
STÖTSTÄNGER
Specialtillverkade i crommolybden. Mycket starkare än
original. För minsta svikt och
största hållbarhet. Även andra
längder tillverkas mot pristillägg. Kortade till B18/B20,
längd ca 200mm.
488
125:-/ST
Standardlängd till B18/B20,
längd motsvarande original.
488-STD
125:-/ST
VENTILFJÄDERBRICKA
i aluminium för dubbla ventilfjädrar.
SVF-1323
50:-/ST
VIBRATIONSDÄMPARE REMSKIVA
700/900-ser
VD-5194
655:-/ST
GUMMIMUFF
B19/B21/B23 för bult till
tandremskåpa. 8 st åtgår.
EP-469
8:-/ST
44
FRÄSVERKTYG
För upptagning av fjäderbrunnen vid montering av
dubbla ventilfjädrar på
B18/B20/B30.
EV-164
655:-/ST
SCHIMS
Underläggsbrickor för dubbla
ventilfjädrar. Krävs en bricka
för innerfjädern och en för
VENTILFJÄDRAR - DUBBLA
ytterfjädern. Finns i storlekar
B18/B20/B30 samt B23/B230
från 0.50 till 2mm.
värstingtopp. Komplett med
ANGE TJOCKLEK
ventilbrickor i stål. Kräver
PRIS 1 - 5:-/ST
bearbetning av ventilfjäderbrunnen (B18/B20/B30).
SVF-1317
155:-/ST
VENTILFJÄDERBRICKA STÅL
för dubbla ventilfjädrar.
SVF-1318
40:-/ST
REMSKIVA B230
Special, trespårs i aluminium
till B230 med servo. Eloxerad,
120mm diameter.
AR-230
975:-/ST
UNDERLÄGGSBRICKA SPECIAL
att montera under ventilfjädrarna vid användning av
dubbla fjädrar på B19/B21/B23
B200/B230.
SVF-1322
35:-/ST
UNDERLÄGGSBRICKA
för enkla ventilfjädrar
B19/B21/B23 samt vissa
toppar i B200/B230-ser.
BR-399
12:-/ST
Kortade till B30 från KG6 och
uppåt. Längd ca 196mm.
488-2
125:-/ST
För B20 med mushroomkamaxel.
488-3
125:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
VENTILTÄTNINGAR/KNASTER/STYRNINGAR MM
VENTILTRYCKARE
Standard till B19/B21/B23/
B200/B230.
EV-075
115:-/ST
VENTILTRYCKARE
B234 hydrauliska. Passar
även 850/S70/V70 10V.
EV-064
125:-/ST
GUMMIRING
dämpare för ventiler till B19/
B21/B23/B200/B230 fungerar
även som tätning för axeln i
spjällhuset.
EP-648
7:-/ST
VENTILTÄTNING
B4B/B16/B18 alla modeller,
monteras på ventilbrickan.
VT-490
12:-/ST
VENTILTRYCKARE
200/700/900-ser diesel D24/
D24T/D24TIC.
EV-389
195:-/ST
VENTILTÄTNING
B20/B30 in och ut samt
endast in på B19/B21/B23/
B200/B230.
VT-630
15:-/ST
VENTILTRYCKARE SPECIAL
37mm, solid, ej justerbricka
som ovan.
B19/B21/B23/B200/B230.
EV-37
335:-/ST
VENTILTÄTNING
B234.
VENTILJUSTERBRICKOR
B5252FS/B5254FS/B6304FS.
B19/B21/B23/B230 finns i
VT-893
15:-/ST
storlekar från 3.30 -5.20mm.
ANGE STORLEK
EJB + storlek
18:-/ST
VENTILTÄTNING
B27/B28/B280.
VT-193
18:-/ST
VENTILJUSTERBRICKOR
D24 diesel finns i storlekar
från 2.65 - 4.30mm.
ANGE STORLEK
JBA + storlek
20:-/ST
VENTILKNASTER VENTILLÅS
B20/B30/B19/B21
B23/B200/B230.
D24 fr om 52436D24T/D24TIC
D5252T.
MK-8H
8:-/ST
VENTILKNASTER VENTILLÅS
Enspårs till D24 t om -52435.
RK-8H
10:-/ST
VENTILKNASTER VENTILLÅS
B234 16-ventilsmotor.
MK-7H
9:-/ST
VENTILHATT/LASHCAPS
Till 8mm ventiler, bygger 1mm.
LC-1
40:-/ST
D:O bygger 1.5mm
LC-15
40:-/ST
D:O bygger 2mm
VENTILTÄTNING
LC-2
25:-/ST
S40/V40-ser.
VT-893
15:-/ST
VENTILSTYRNING
B19/B21/B23/B200/B230,
ej B230K.
Insug EV-553
35:-/ST
Avgas EV-555
35:-/ST
VENTILKNASTER/
VENTILLÅS
B27/B28/B280 samt till special
avgasventil 3860.
KK-8H
9:-/ST
VENTILSLIPSKAFT
med dubbla sugfötter, en stor
och en liten.
14-103
26:-/ST
VENTILSTYRNING B230K
Insug EV-723
55:-/ST
Avgas EV-718
55:-/ST
VENTILSTYRNING
B4B 1950- std insug och
avgas.
EV-676
55:-/ST
VENTILSTYRNING
B234 16-ventilsmotor
insug och avgas.
EV-960
55:-/ST
VENTILSTYRNING
B16 std insug och avgas.
EV-676
55:-/ST
VENTILSTYRNING
B18 std insug och avgas.
EV-552
35:-/ST
VENTILTÄTNING
D24/D24T,
850 TDI turbo 1996-.
VT-547
15:-/ST
VENTILSTYRNING
B20/B30 std.
Insug EV-553
35:-/ST
Avgas EV-554
35:-/ST
VENTILSTYRNING
B27/28 insug och avgas.
EV-5312
75:-/ST
VENTILSTYRNING
D24/D24T från 1979-,
D5252T/AEL.
Insug och avgas.
EV-419A
35:-/ST
VENTILSTYRNING
för montering av B20 ventiler i
VENTILSTYRNING
B18 topplock.
850-ser 10V B5252FS 1993-.
Insug EV-550
55:-/ST
Insug och avgas.
Avgas EV-551
55:-/ST
EV-397
65:-/ST
VENTILSTYRNING
850-ser 20V B5254FS 1993-.
960-ser 24V B6304FS 1991-.
Insug och avgas.
EV-391
55:-/ST
45
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
VENTILER STANDARD
MODELL
B4B
PV/Duett/Amazon motor: B16
PV/Duett/Amazon/P1800/140-ser motor: B18
Amazon/P1800/140/164/240-ser motor:B20/B30
Amazon/P1800/140/164/240-ser motor:B20/B30
200/700/900-ser motor: B19/21/23/230, ej turbo
200/700/900-ser motor: B21/23/230, turbo
200/700/-ser motor: B230K
200/700/900-ser motor: B230K
200/700-ser motor: B27/B28
740/940-ser motor: B234 - 16V
Diesel D24 till motor nr -52435
Diesel D24/D24T
Diesel D24TIC mekaniska tryckare 104.6/104.9mm
400-ser
850-ser motor: B5252FS 10V
850-ser motor: B5254FS 20V
850-ser motor: B5254FS 20V turbo
960-ser motor: B6304FS 24V
960-ser motor: B6304FS 24V turbo
ÅRTAL VENTIL IN STORL. PRIS/ST VENTIL UT STORL. PRIS/ST
3388
155:3389
145:-1962
3881
145:3486
145:1961-68
40
35
5402
75.5403
79:1969-71
42
35
5410
75:5405
79:1972-76
44
35
5415
89:5405
79:197544
35
5419
79:5421
99:198144
35
5419
79:4726
635:-1987
44
31.5
5422
155:5423
155:198844
35
5422
155:47101
165:197543.9
37
5426
89:5427
135:198834.5
31.5
5424
165:5425
175:1979-81
36
31
5428
165:5431
165:198136
31.2
5430
110:5433
130:1983-93
36
31.1
V2554
235:V2555
230:1987-91
38.1
32.5
V2194
95:V2223
95:199340
35
5434
135:5435
135:199231
27
5436
135:5437
135:199231
27
5436
135:5438
195:199131
27
5436
135:5437
135:199131
27
5436
135:5438
195:-
VENTILER COMPETITION Specialventiler till portade och trimmade topplock
MODELL
Amazon/P1800/140/164/240-ser motor:B20/B30
Dessa ventiler är 117mm, 8mm skaft, 3-spårs
R = rostfria med kromat skaft.
48/50/52mm normalt ej på B20/B30
200/700/900-ser motor: B19/B21/B23/B230
Dessa ventiler är 112mm, 8mm skaft, 3-spårs
R = rostfria med kromat skaft.
(ventil 3860 är saltkyld, en-spårs)
ÅRTAL VENTIL IN STORL. PRIS/ST VENTIL UT STORL. PRIS/ST
1969-76
42
37
4220R
245:5406
110:44
37
4420R
245:5406HD
175:46
38
5417
130:3820R
245:46
38.5
4620R
255:5418
140:48
40
4820R
255:4001R
265:50
5020R
275:52
5220R
275:44
35.5
4400R
235:3550R
235:46
38
4602
165:3801
175:46
38
4600R
235:3801R
235:48
38.6
4801R
265:3860
865:50
40
5000R
275:4002
175:40
4002R
245:42
4200R
245:-
SPECIALTOPPACKNINGAR
SKÄRKANTSPACKNINGAR
Specialförstärkt med skärkant till B20/B22 från steg 3 samt 92.00-93.00 borrning. 1.2mm.
Specialförstärkt med skärkant till B19/B21/B200. 1.5mm.
Specialförstärkt med skärkant till B23/B230/B234. 1.5mm.
B30 upp till 93 borrning. Med lösa skärringar. 0.85mm. Skall klistras.
STYRHYLSA
till B19/B21/B23/B230
samt B30 för centrering av
toppackning.
SH-311
46
35:-/ST
BEST NR
019-306
840-182
840-194
019-330
PRIS/ST
595:1795:1795:1395:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
TOPPACKNINGAR STANDARD
MODELL
PV motor: B4B
PV/Amazon motor: B16
PV/Duett/Am/P1800/140-ser motor: B18.
D:O Elring
Amazon/140-ser motor: B20A, tjocklek: 2.0mm. Ovala hål.
P1800/140-ser motor: B20E. Runda hål.
140-ser motor: B20B. Runda hål.
D:O med ovala hål
140/240-ser motor: B20A/B20E/F. Ovala hål.
164-ser motor: B30A/B30E.
164-ser motor: B30F.
240-ser motor: B19/B21/B200.
D:O för något trimmade motorer, fabrikat: Elring.
240/740/940-ser motor: B23/B230/B234 (16V) ej B230K.
D:O för något trimmade motorer, fabrikat: Elring.
240/740/940-ser motor: B230K.
240/260-ser motor: B27A/E, vänster sida.
240/260-ser motor: B27A/E, höger sida.
240/760-ser motor: B28/B280E/F vänster sida.
240/760-ser motor: B28/B280E/F höger sida.
240-ser motor: D24 M11 bult t o m motor nr 41875/1 jack.
240-ser motor: D24 M11 bult t o m motor nr 41875/2 jack.
240-ser motor: D24 M11 bult t o m motor nr 41875/3 jack.
240/740-ser motor: D24 M12 bult fr motor nr 41876- 1 jack.
240/740-ser motor: D24 M12 bult fr motor nr 41876- 2 jack.
240/740-ser motor: D24 M12 bult fr motor nr 41876- 3 jack.
740/760 motor: D24T - 2 jack.
740/760-ser motor: D24T - 3 jack.
850-ser motor: B5252FS/B5254FS 10V.
850-ser motor: B5254F/FS/S/T.
850-ser motor: TDI/Turbodiesel 2460cc, -1 jack.
850-ser motor: TDI/Turbodiesel 2460cc, -2 jack.
850-ser motor: TDI/Turbodiesel 2460cc, -3 jack.
960-ser motor: B6304FS.
S70/V70-ser motor: B5252FS/S.
C70/S70/S80/V70-ser motor: B5254F/FS/S/T.
S70/V70-ser motor: D5252T/AEL Turbodiesel 2460cc, -1 jack.
S70/V70-ser motor: D5252T/AEL Turbodiesel 2460cc, -2 jack.
S70/V70-ser motor: D5252T/AEL Turbodiesel 2460cc, -3 jack.
S90/V90-ser motor: B6304FS.
GRENRÖRSPACKNING
till B18/B20. B20E modell med
större insugningshål.
MG-912
120:-/ST
GRENRÖRSPACKNING
240/300/740/940-ser med
B19/B21/B23/B200/B230.
För avgasrör. 4 st åtgår.
MG-217
20:-/ST
ÅRTAL
TJOCKLEK
1961-68
1961-68
1969-72
-1973
1973-74
1.2
0.85
2.0
0.8
0.8
0.8
1.2
0.8
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1973-76
196819681975197519791979198519751975-1989
-1989
19791979197919791979197919831983199319921996199619961991199719981996199619961998-
1.4
1.5
1.6
1.4
1.5
1.6
1.5
1.6
1.53
1.57
1.61
1.53
1.57
1.61
INSUGNINGSPACKNING
240/300/740/940-ser med
B19/B21/B23/B200/B230.
MG-879
50:-/ST
BEST NR
HG-3416
HG-3808
177-350
177-352
HG-552
13310
13310
509213
HG-623
13056
13618
HG-645
586-579
HG-646
599-050
HG-8412
HG-585
HG-291
HG-200
HG-201
HG-255
HG-256
HG-257
HG-017
HG-018
HG-019
HG-975
HG-976
HG-1017
HG-1017
C02396
C12396
C22396
HG-7728
HG-1017
HG-1017
C02396
C12396
C22396
HG-7728
PRIS/ST
165:255:135:225:155:155:155:135:135:255:255:130:175:130:175:155:165:165:165:165:395:395:395:395:395:395:795:795:375:375:355:355:355:375:375:375:355:355:355:375:-
INSUGNINGSPACKNING
740/940-ser med 16-ventils
motor B234.
MG-854
75:-/ST
GRENRÖRSPACKNING
för avgasrör.
MG-852
115:-/ST
GRENRÖRSPACKNING
B18/B20 std.
MG-911
80:-/ST
GRENRÖRSPACKNING
B30 alla modeller.
MG-092
155:-/ST
Vid toppackningsbyte rekommenderar
vi att man monterar nya toppbultar
PACKNINGSSATS
240/300/740/940-ser med
B19/B21/B23/B200/B230.
Ingår: Packning insugningsrör,
4 st packningar för grenrör
samt flänspackning avgasrör.
AS-683
139:-/SATS
FLÄNSPACKNING
Avgasrör med dubbla utblås.
FLÄNSPACKNING
Amazon/P1800/140 fr. 1967-.
Avgasrör med enkelt utblås.
240/740/940-ser m fl - ej turbo.
PV/Amazon m fl fram till -1966.
EP-218
20:-/ST
Samt B30E/F, B27/B28/B280.
EP-480
29:-/ST
47
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
PACKNINGSSATSER
Packningssatser säljes enligt följande: Sotningssats + kompletteringssats = helrenoveringssats.
Sotningssatsen innehåller allt du behöver för att kunna demontera topplocket. Kompletteringssatsen innehåller allt du
behöver vid en fullständing renovering av motorblocket. Observera att våra sotningssatser är kompletta och inte som de
Volvo säljer. I deras satser saknas grenrörspackningar och avgaspackningar etc.
MODELL
PV/Duett-ser motor: B4B motorpackningssats
PV/Duett/Amazon-ser motor: B16 motorpackningssats
PV/Duett/Amazon/P1800/140-ser motor: B18A/B/D.
D:O Elring
Amazon/140-ser motor: B20A.
P1800/140-ser motor: B20B.
P1800/140-ser motor: B20E.
140/240-ser motor: B20A/B.
140-ser motor: B20E/F K-Jetronic.
164-ser motor: B30A.
164-ser motor: B30E.
240/340-ser motor: B19/B21A/B200.
240-ser motor: B19E/B21E.
240-ser motor: B23A.
240-ser motor: B23E/B23F.
240/740-ser motor: B230A.
740/940-ser motor:B234 16V.
240/360-ser motor: B200E/ET/F/FT.
360-ser motor:B200K.
240/740/940-ser motor: B230E/F/ET/FT/GT.
240/740-ser motor: B230K.
260-ser motor: B27A.
240/260-ser motor: B27E/B27F.
760-ser motor: B28A.
240/260/760-ser motor: B28A/E/B28F.
240-ser motor: D24 t o m motor nr -41875.
Toppbult M11, toppackning ingår ej.
240/740/940-ser motor: D24 från motor nr 41876-.
Toppbult M12, toppackning ingår ej.
740/760/940-ser motor: D24T toppackning ingår ej.
850-ser motor: D5252T/AEL, toppackning ingår ej.
S40/V40-ser motor: B4184S/B4204S.
S70/V70-ser motor: D5252T/AEL, toppackning ingår ej.
ÅRTAL
-1960
-1962
1961-68
1961-68
1969-72
1969-72
1970-73
1973-76
19741968196819751975197919791985198819851985198519851975-79
1975-79
19831981-89
1979-93
HÖJD
TOPPG
2.0
0.8
0.8
1.2
1.2
0.8
0.8
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
SOTNINGS
SATS
PRIS/ST
044-458
044-559
HS-535
VCH-450
252-913
HS-559
HS-560
HS-537
HS-562
HS-676
HS-677
HS-685
HS-684
HS-687
HS-646
HS-688
HS-686
HS-689
HS-599
HS-588
HS-848
HS-847
HS-846
355:495:359:355:425:345:395:695:740:415:425:435:455:435:695:455:455:455:455:695:825:825:825:-
HS-30282
KOMPL-.
SATS
FS-4325
FS-4970
CS-466
PRIS/ST
RING
RING
245:-
CS-466
CS-466
CS-466
CS-466
CS-466
CS-662
CS-662
CS-678
CS-679
CS-678
CS-679
CS-678
245:245:245:245:245:495:495:375:395:375:395:375:-
CS-679
CS-678
CS-679
CS-678
CS-844
CS-844
CS-844
CS-844
395:375:395:375:395:395:395:395:-
755:-
CS-434
455:-
HS-435
HS-744
HS-31639
HS-32118
HS-31639
645:645:695:655:695:-
CS-434
CS-434
CS-31639
CS-32118
CS-31639
455:455:365:-
21357
21401
21418
21569
21335
21337
21359
21300
21302
21302
21301
21303
559:655:655:655:985:985:985:765:765:765:765:998:-
21400
21400
21400
21400
21400
21306
21306
21306
21433
21023
21304
21433
21304
375:375:375:375:375:595:595:595:395:595:729:395:729:-
19791985199619951996-
365:-
MARIN PACKNINGSSATSER
AQ60/90/105/120, BB30.
AQ95/110, BB100, MB18.
AQ115A, AQ130A/C, MB20B.
AQ130B, BB115A/B, MB20A.
AQ115B/C, 130D, MB20C
AQ165/175A, BB165/170A.
AQ170B/BB170B.
AQ170C/BB170C.
AQ120B/125A/140A, BB140A.
AQ125B, AQ145B.
AQ131A/B/C, 151A/B/C, 230A/B, 250A/B.
AQ145A/BB145A.
AQ171A/C, 251A.
O-RING INSPRUTNINGSMUNSTYCKE/SPRIDARE
B19/B21/B21ET/B23/B200/B230A/E.
ÖVRE OR-113
7:-/ST
NEDRE OR-115
7:-/ST
B23ET/B200ET/B230ET/F/FT
OR-393
7:-/ST
48
0.8
2.0
1.2
0.8
0.8
1.2
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
KÅPOR - PACKBOXAR
ORDERFAX 046 - 20 11 30
MOTORPACKNINGAR
Vid all trimning och renovering bör du byta ut kåporna på B18/B20 vilka standard har filtring som tätning mot vevaxeln.
Det bästa är att använda våra ursvarvade kåpor med packbox. En packbox klarar högre varvtal och tätar naturligtvis mycket
bättre. Våra ursvarvade kåpor har även dräneringshål för returolja, vilket är en klar fördel jämfört med bakre, nya kåpor som
saknar dräneringshål. Finns både främre & bakre. UTBYTES eller + 200:-. Obs! - främre marinkåpa måste skickas in i förväg.
KÅPA MED PACKBOX
främre, till B18/B20.
UTBYTES ELLER + 200:350-430
275:-/ST
PACKBOX FRÄMRE
för vevaxel, B18/B20/B30
B19/B21/B23/B200/B230
B234.
PB-424
45:-/ST
KÅPA MED PACKBOX
bakre, till B18/B20.
UTBYTES ELLER + 200:350-440
220:-/ST
BAKRE KÅPA NY
bakre transmissionskåpa,
inklusive packbox och packning. Saknar dräneringshål.
BGS-634
325:-/ST
PACKBOX D24/D24T
Främre PB-147
75:-/ST
Bakre PB-051 155:-/ST
Kamaxel PB085A 65:-/ST
PACKBOX B27/B28/B280
Främre PB-576
75:-/ST
Bakre PB-027
95:-/ST
PACKNING B27/B28
EP-4108
125:-/ST
VENTILKÅPSPACKNINGSSATS B234, 16-ventilare.
EV-393
165:-/ST
VENTILKÅPSPACKNING
B27/B28/B280 vä. EV-483
B27/B28 höger sida EV-484
B280 höger sida
EV-486
60:-/ST
VENTILKÅPSPACKNING
D24/D24T diesel t o m
motornr -41875.
VENTILKÅPSPACKNING B16 EV-721
75:-/ST
EV-3087
64:-/ST
Från motornr 41786EV-744
75:-/ST
PACKBOX BAKRE
för vevaxel, B18/B20/B30
PACKBOX
B19/B21/B23/B200/B230/B234.
för kamaxel och mellanaxel
65:-/ST
B19/B21/B23/B200/B230/B234. PB-118
PB-333
39:-/ST
VENTILKÅPSPACKNING
B18/B20
PACKNING B18/B20
EV-100
35:-/ST
främre transmissionskåpa.
EP-907
37:-/ST
PACKNING B18/B20/B30
bakre transmissionskåpa.
EP-134
20:-/ST
OLJETRÅGSPACKNING
B18/B20/B19/B21/B23/B200/
B230/B234 hel packning.
EP-864
69:-/ST
VENTILKÅPSPACKNING B30
EV-99
85:-/ST
D:O B30
EP-8914
PACKNING B30
främre transmissionskåpa.
EP-979
49:-/ST
PACKNING 240/740/940
bakre transmissionskåpa
B19/B21/B23/B200/B230.
EP-492
20:-/ST
FILTRING B18/B20
för vevaxeltätning
Främre EVF-622 25:-/ST
Bakre EVF-621 25:-/ST
PACKNING
främre transmissionskåpa
B19/B21/B23/B200/B230.
EP-493
33:-/ST
PACKNING
Till strömfördelarfäste
B18/B20/B30.
EP-265
8:-/ST
VENTILKÅPSPACKNING
B19/B21/B23
EV-909
60:-/ST
B200/B230
EV-870
70:-/ST
PACKNING
B18/B20/B30 till det lilla locket
i toppens framkant.
EP-771
15:-/ST
135:-/ST
OLJETRÅGSPACKNING
B27/B28/B280 hel packning.
EP-4109
75:-/ST
OLJETRÅGSPACKNING
D24/D24T diesel.
EP-025
110:-/ST
GUMMIPACKNING
för oljepåfyllningslock
B18/B20/B30/B19/B21/B23/
B200/B230/B234.
EP-096
13:-/ST
49
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
TOPPBULTAR
TOPPLOCKSBULT
Standardbult. B18/B20 åtgår
10st. B30 åtgår 14st.
TB-523
44:-/ST
TOPPLOCKSBULT
Standardbult. B19/B21/B23/
B200/B230 åtgår 10st.
TB-341
24:-/ST
MODELL
D24/D24T till ch nr -41875.
D24/D24T från ch nr 41876-, M12x115.
260/760-ser B27/B28/B280.
440/460/480-ser ej Diesel.
440/460/480-ser Diesel.
740/940/960-ser med B234F.
850-ser till ch nr -131034 ej Diesel, M12x162.
850-ser från ch nr 131035- ej Diesel M12x157.
850-ser D5252T/AEL Turbodiesel M12x1.75x115.
960-ser B6304F -1993, M12x162.
960-ser B6254F 1993-, M12x157.
S40/V40-ser 16 ventiler ej Diesel.
S40/V40-ser Diesel.
S70/V70-ser från ch nr 131035- ej Diesel M12x157.
S70/V70/S80-ser D5252T/AEL Turbodiesel M12x1.75x115.
S90/V90-ser B6254S/B6304S1/B6304S2 M12x157
BEST NR
TB-329
TB-871
TB-015
TB-030
TB-161
TB-416
TB-199
TB-198
TB-535
TB-200
TB-224
TB-379
TB-161
TB-198
TB-535
TB-224
PRIS/SATS
395:330:425:190:355:210:395:295:325:495:395:325:355:295:325:395:-
DIVERSE BULTAR/PLUGGAR/FROSTBRICKOR
SVÄNGHJULSBULT 6-BULT
B18/B20/B30 t o m -73 med
6-bultad vevaxel, 12-9 kvalitet.
Senare modell med större
bultskalle. Åtgår 6 st.
SB-741
28:-/ST
PINNBULT 5/16”
till topp, B18/B20/B30 för
grenrör och insugningsrör.
Åtgår 9 st B18/B20.
Till B30 åtgår 20st.
PB-241
13:-/ST
SVÄNGHJULSBULT 8-BULT MUTTER MR-826
B20/B30 från 1974 med 8bultad vevaxel samt 240/300/
740/940-ser. 12-9 kvalitet.
Åtgår 8 st.
SB-379
15:-/ST
BULT 5/16”
B18/B20/B30 t o m -73 för
tryckplatta samt transmissionskåpor (trågsidan). Åtgår 6 st.
BT-516
4:-/ST
3:-/ST
PINNBULT M8
till topp på 240/300/740/
940-ser för grenrör och
insugningsrör.
PB-046
10:-/ST
INSEXBULT M8
B20/B30 från 1974- samt B19/
B21/B23/B230. För tryckplatta,
MUTTER MR-782
12-9 kvalitet. Åtgår 8 st.
BT-8
3:-/ST
PLUGG 21MM
B19/B21/B23/B200/B230 för
topplock 21 mm passar i
spridarhålen på E-motorer.
FB-779
15:-/ST
FROSTBRICKA
B18/B20/B30 för topplock,
storlek 35mm.
FB-903
13:-/ST
D:O i rostfritt
11211
25:-/ST
PLUGG 17.5MM
för topplock 17.5mm.
FB-778
15:-/ST
FROSTBRICKA
B18/B20/B30/B19/B21/B23 för
motorblock, storlek 45mm.
FB-904
13:-/ST
D:O i rostfritt
11212
UTGÅR
PLUGG
för motorblockets oljekanaler.
PG-075
20:-/ST
FROSTBRICKA
B200/B230 för motorblock,
storlek 40mm. Kupad bricka.
FB-186
13:-/ST
D:O skålad modell.
FB-239
7:-/ST
2:-/ST
m
g.co
n
i
n
im
.kgtr
www
50
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
TERMOSTATER
MODELL
SOMMAR BEST NR
80°
PV/Duett/Amazon-ser B4B/B16
TT-080
PV/Duett/Amazon/P1800/140/160-ser med
82°
TT-782
B18/B20/B30.
77°
TT-077
88°
240/740/940-ser.
TT-088
82°
82°
TT-982
89°
340-ser motor B14
TT-089
83°
240/260/760/960-ser motor: B27/B28/B280.
TT-783
89°
400-ser
TT-489
87°
D24/D24T Diesel.
TT-587
88°
850-ser motor: B5252/B5254, B5234 Turbo.
TT-588
92°
88°
960-ser motor: B6304 Turbo
TT-588
92°
VINTER
87°
92°
92°
92°
89°
90°
92°
90°
92°
BEST NR PRIS/ST
95:TT-787
85:TT-792
85:TT-092
85:85:TT-092
85:TT-789
125:85:95:TT-590
95:TT-592
95:TT-590
95:TT-592
95:-
VÄRMEKRAN/KYLARSLANG/PACKNINGAR
VÄRMEKRAN
140-ser 1973-,
200-ser 1975- ej AC.
VK-1997
295:-/ST
VÄRMEKRAN
200-ser 1975- med AC.
VK-1998
395:-/ST
VÄRMEKRAN
700ser -1990 ej AC.
VK-6850
265:-/ST
700/900 1991- ej AC.
VK-1999
255:-/ST
KYLARSLANG
Amazon B18 -1966.
Övre och nedre.
RH-3031
85:-/ST
KYLARSLANG
Amazon B18/B20 1967-70.
Övre RH-6556
85:-/ST
Nedre RH-0765
KYLARSLANG
700-ser B200/B230 1985-92,
ej turbo.
Övre RH-6130
85:-/ST
Nedre RH-4988
85:-/ST
KYLARSLANG
700-ser, turbo 1984-92,
ej turbo.
Övre RH-4629
90:-/ST
Nedre RH-0618
125:-/ST
KYLARSLANG
200-ser B19/B21/B23/B200/
B230 1975-.
Övre RH-0615
85:-/ST
KYLARSLANG
PV B18.
Övre och nedre.
RH-3031
85:-/ST
Nedre RH-0616
85:-/ST
Nedre RH-2428
155:-/ST
GUMMIRINGAR
för vattenpump B20A med
2.0mm tjock toppackning.
Höjd 9.5mm.
EP-656 658
27:-/PAR
96:-/ST
KYLARSLANG
200-ser B20 1975-76.
Övre RH-0617
95:-/ST
VÄRMEKRAN
700/900-ser med AC.
VK-9327
375:-/ST
KYLARSLANG
850-ser 1993-.
Övre RH-5433
GUMMIRINGAR
för vattenpump B18/B20 alla
med tunn toppackning 0.81.2mm. Höjd 8.5mm.
EP-655 657
27:-/PAR
GUMMIRINGAR
för vattenpump B19/B21/B23/
B200/B230/B204/B234.
EP-255
15:-/ST
Nedre 1984-86.
RH-8106
Nedre 1987-92.
RH-2129
90:-/ST
195:-/ST
TERMOSTATPACKNING
B18/B20/B30/B19/B21/B23/
B200/B230/B234.
ETP-466
13:-/ST
85:-/ST
TERMOSTATPACKNING
B27/B28/B280.
ETP-375
13:-/ST
51
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
PACKNINGSSATSER VATTENPUMPAR
PACKNINGSSSATS B18/B20
för vattenpump. 8.5mm höjd
på gummiringarna.
WK-540
45:-/SATS
gummiringarna 9.5mm höjd
WK-541
45:-/SATS
PACKNINGSSSATS
för vattenpump B30 alla.
WK-564
PACKNINGSSSATS
för vattenpump B19/B21/B23
till -84.
WK-542
45:-/SATS
46:-/SATS
PACKNINGSSSATS
för vattenpump B200/B230/
B234 från 1985-.
WK-543
45:-/SATS
VATTENPUMPAR
MODELL
PV/Duett/AM/P1800/140-ser motor: B18/B20.
164-ser motor: B30.
240-ser motor: B21/B23 t o m 1984.
240-ser motor: B230/B234 från 1985-.
240-ser motor: D24 1979-89.
260-ser motor: B27, 1975-78.
240/260-ser motor: B27A/E/F - B28A/E/F 1979-84.
340/360-ser motor: B19 t o m ch nr -810500 1981-83.
340/360-ser motor: B19, från ch nr 810500-.
340/360-ser motor: B200, 1985-89.
400-ser motor: B18F/B18FT/B18U/B20F.
740-ser motor: B21/B23.
740-ser motor B230/B234.
740/760-ser motor: D24 1983-84.
760-ser motor: B28/B280 1982-89.
850-ser motor: B5202/B5234/B5252/B5254 1992-.
850-ser motor: D5252T/AEL 1996-97.
940-ser motor: B230/B234.
960-ser motor: B6304 1991-93, t o m motor -131034
960-ser motor: B6304 1994-, från motor 131035-.
S40/V40-ser motor: B4164S/S2, 4184S/S2, B4204S/S2,
B4194T/T2/T5, B4202T/T3 -2201.
S40/V40-ser motor: D4192T/T2 -2000.
C70-ser motor: B5204T/B5234T3/B5244T
S70/V70-ser motor: B5202FS, B5244S/S2, B5252FS, B5254S,
B5234T/T3/T4/T6, B5244T/T2/T3, B5254T.
GB5244SG, GB5252S -2000.
S70/V70-ser motor: D5252T/AEL -2001.
S60-ser motor: B5244S/S2, B534T3, B5244T3.
S80-ser motor: D5252T turbodiesel 1999-2000.
S90/V90-ser motor: B6254S 1997, B6304S2/B6304S1 1997-98.
BEST NR
PA-288
PA-286
PA-290
PA-285
PA-185
PA-287
PA-291
PA-290
PA-283
PA-284
WP-531
PA-290
PA-285
PA-185
PA-874
WP-606
PA-5106
PA-285
WP-606
WP-984
WP-606
WP-606
WP-531
WP-606
WP-606
WP-606
WP-606
PA-5106
WP-606
PA-5106
WP-984
PRIS/ST
265:435:345:345:445:895:955:345:455:465:435:345:345:445:855:545:575:345:545:655:545:545:465:545:545:545:545:575:545:575:655:-
SKRUV
för vattenpump B18/B20/B30.
Den korta cirka 32mm.
Åtgår 2 st.
BT-51632
5:-/ST
Den långa cirka 45mm till
B18/B20. Åtgår 2 st.
BT-51645
7:-/ST
VATTENTEMPERATURGIVARE
MODELL
PV/Duett motor B18.
Amazon/P1800 motor B18/B20.
140/160-ser motor B18/B20/B30.
140/160-ser motor B20/B30.
240-ser motor B20/B19/B21/B23/B200/B230 UNF5/8x18.
240-ser motor B200/B230 M14x1.5.
260-ser B27/B28.
740-ser B23/B200/B230/B234 ej B230K.
740-ser motor B230K
760-ser B23ET/B230ET
850-ser alla modeller.
940-ser alla utom diesel.
960-ser utan kablage.
960-ser med kablage.
S40/V40-ser alla utom GDI, turbo, diesel
S70/V70 alla modeller utom diesel.
S90/V90 utan kablage.
S90/V90 med kablage.
52
ÅRTAL BEST NR PRIS/ST
1962-68 TG-9852
80:1962-72 TG-9852
80:1967-72 TG-9852
80:1973-75 TG-0191
65:TG-0191
65:TG-9085
65:1975-86 TG-9085
65:1984TG-2645
185:1987-88 TG-3331
245:1982-85 TG-2645
185:1992-97 TG-5031
245:1991-98 TG-2645
185:1991-97 TG-2272
175:1991-97 TG-5031
245:TG-5031
245:-1998
TG-5031
245:1997-98 TG-2272
175:1997-98 TG-5031
245:-
TG0191
TG2645
TG9852
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
OLJEPUMPAR MM
OLJEPUMP B18/B20/B30
Specialgjuten, fullflödes med
två till tre gånger så lång
livstid mot original. Större
kapacitet. Mycket lämplig
även för turbobruk. Bör
användas vid all trimning.
Även standard. Observera att
vid användning på B18 måste
ett B20 tryckrör monteras.
2 st o-ringar till tryckrör ingår.
OP-652
775:-/ST
OLJEPUMP- HÖGKAPACITET
B19/B21ET/B23/B23FT/B200/
B230/B230FT 1980 -. Passar
ej: B19/B200 i 300-ser.
2 st o-ringar till tryckrör ingår.
OP-144
1395:-/ST
OLJEAVTAPPNINGSPLUGG
B18/B20/B30 samt
B19/B21/B23/B200/B230.
14187
30:-/ST
OLJETRYCKSGIVARE
240/260-ser B19/B21/B23
1979-84, B27/B28 1979-82.
OI-8298
455:-/ST
KOPPARBRICKA D:O
EP-18
7:-/ST
OLJETRYCKSKONTAKT
B18/B20/B30/B21/B23 1962-84
OK-6085
45:-/ST
O-RING
För tryckrör till oljepump.
B18/B20/B30 samt
B19/B21/B23/B200/B230.
Två stycken åtgår.
EP-360
13:-/ST
OLJEPUMP B21/B23
Specialgjuten enligt ovan.
För att kunna använda denna
oljepump på motorer från och
med 1980 krävs att du även
byter tryckrör (TR-945) och
KULA OCH FJÄDER
eventuell byter oljetråg.
2 st o-ringar till tryckrör ingår. B20/B30 till oljepump,
reduceringsventil. Bör även
OP-653
825:-/ST
bytas på B19/B21/B23 med
äldre typen av oljepump.
EKF-6105
25:-/ST
OLJEAVTAPPNINGSPLUGG
850/S40/V40/S70/V70
OLJETRYCKSKONTAKT
18138
30:-/ST
B200/B230/B234 1985-.
OK-7003
65:-/ST
BRICKA D:O
EP-751
7:-/ST
OLJETRYCKSKONTAKT
D24/D24T 1979-94.
OK-7137
45:-/ST
TEMPERATURKONTAKT
140-ser B20 -1973.
TC-7138
88:-/ST
OLJETRYCKSKONTAKT
850-ser 1992-.
OK-7003
65:-/ST
KYLARE
KYLARE PV/AMAZON/P1800 KYLARE AMAZON/P1800
PV B18,
Amazon B18/B20 1967-70,
Amazon B18 1961-66,
P1800 B18/B20 ch nr 19175-.
P1800 B18 t o m ch nr -19174.
VK-2111
2195:-/ST
VK-2087
2195:-/ST
53
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
KOLVAR
Samtliga kolvar levereras med kolvringar, kolvbult samt nya låsringar. De flesta standardkolvar vi säljer är av fabrikat
MAHLE men även andra fabrikat kan förekomma som till exempel KS (Kolbenschmidt).
TIPS! B21E kolvar går även utmärkt att montera i B20 från 1974 med 24mm kolvbult och ger då en prisvärd 2.1 liters
eller 2.2 liters motor. Även tidigare B20 med 22mm kolvbult kan modifieras så att dessa kolvar passar. Se sidan 63.
B4B/B16
KOLV B4B
PRIS PÅ BEGÄRAN
KOLV B16 ........................................ BESTNR PRIS/KOLV
Standarddimension (79.37) ............ 1616STD
975:Överdimension 020” (79.87) ........... 1616+020
975:Överdimension 030” (80.12) ........... 1616+030
975:Överdimension 040” (80.37) ........... 1616+040
975:Överdimension 060” (80.89) ........... 1616+060
975:-
B18/B20/B30
MAHLE-KOLV B18
Standarddimension (84.14) utgår ... 3721STD
Överdimension 020 ” (84.64) .......... 3721+020
Överdimension 030” (84.89) .......... 3721+030
Överdimension 040” ( 85.14) .......... 3721+040
575:575:575:575:-
MAHLE-KOLV B20/B30 - t o m 1973 med 22mm kolvbult
Standarddimension (88.90) ............ 3731STD
575:Överdimension 015” (89.29) ........... 3731+015
575:Överdimension 030” (89.67) ........... 3731+030
575:Överdimension 040” (89.92) ........... 3731+040
575:MAHLE-KOLV B20/B30 - från 1974 med 24mm kolvbult
Standarddimension (88.90) ............ 3714STD
525:Överdimension 015” (89.29) ........... 3714+015
525:Överdimension 030” (89.67) ........... 3714+030
525:Övriga kolvdimensioner B18/B20/B30 på begäran.
MAHLE-KOLV SMIDD B23ET för turbobruk samt strokad vevaxel.
PRIS/KOLV
Standarddimension (96.00) ............ 3759STD
995:Överdimension 0.50mm (96.30) ..... 3759+030
995:Överdimension 1.00mm (96.60) ..... UTGÅR
1075:-
200/700/900-ser med B230
Samtliga B230 kolvar finns i följande dimensioner:
Standard 96.00, överdimension 96.30 och 96.60mm.
MAHLE-KOLV B230A/E med komp avstånd 39.7 - 0.6.
3764+ STD/0.30/0.60
625:MAHLE-KOLV B230ET med komp avstånd 39.7 - 3.6.
3765+ STD/0.30/0.60
755:MAHLE-KOLV B230F/FB/FD med komp avstånd 39.7 - 2.2.
3766+ STD/0.30/0.60
625:MAHLE-KOLV B230FT/FK med komp avstånd 39.7 - 4.5.
3767+ STD/0.30/0.60
735:MAHLE-KOLV B230K med komp avstånd 39.7 - 3.2.
3790+ STD/0.30/0.60
795:MAHLE-KOLV B234
3823+ STD/0.30/0.60
775:-
KOLVAR SPECIAL
Special alukolvar för tävlingsbruk samt värstingmotorer.
Samtliga kolvar inklusive specialkolvringar & kolvbult.
KOLV B18
85.22mm, standard komphöjd, kolvringar behöver ej filas till.
22mm kolvbult. Lätt kolvbult. Total Seal kolvringar.
P8522
1995:-/ST
KOLV B20/B30
89.81mm, standard komphöjd, kolvringar behöver ej filas till.
22mm kolvbult. Lätt kolvbult.
P8981
1895:-/ST
B21/B23
MAHLE-KOLV B21A - t o m 1980 med försänkt kolvtopp.
Standarddimension (92.00) ............ 3735STD
555:Överdimension 0.50mm (92.50) ..... 3735+050
555:Överdimension 1.00mm (93.00) ..... 3735+1
555:MAHLE-KOLV B21A/E - från 1981 med flat kolvtopp.
Standarddimension (92.00) ............ 3736STD
575:Överdimension 0.50mm (92.50) ..... 3736+050
575:Överdimension 1.00mm (93.00) ..... 3736+1
575:MAHLE-KOLV B21ET TURBO - 1981-85.
Standarddimension (92.00) ............ UTGÅR
Överdimension 0.50mm (92.50) ..... 3723+050
795:Överdimension 1.00mm (93.00) ..... 3723+1
795:MAHLE-KOLV B23A/B23E - 1979-84
Standarddimension (96.00) ............ 3742STD
575:Överdimension 0.30mm (96.30) ..... 3742+030
595:Överdimension 0.60mm (96.60) ..... 3742+060
595:-
54
KOLV B230
97.00mm, 29mm komphöjd.
21mm kolvbult. Lätt kolvbult.
P9729
1995:-/ST
OBS! Även måttbeställning = valfritt utförande!
KOLVRINGAR - SE NÄSTA SIDA
MAHLE-KOLV SMIDD B20/B30 - t o m 1973
22mm kolvbult. Till strokad vevaxel eller långa vevstakar.
92.00mm komphöjd 39.6mm.
5004
595:-/ST
92.00mm komphöjd 34.5mm.
5104
595:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
KOLVRINGAR TILL STANDARDKOLVAR
B4B
BEST NR
Standarddimension ....................... KRB4B
PRIS/SATS
625:-
B16
BEST NR
Standarddimension (79.37) .......... KRB16
Överdimension 020” (79.87) ......... KRB16-020
Överdimension 030” (80.12) ......... KRB16-030
Överdimension 040” (80.37) ......... KRB16-040
PRIS/SATS
625:625:625:625:-
B18
Standarddimension (84.14) .......... 50471
Överdimension 020” (84.64) ......... 50471-020
Överdimension 030” (84.89) ......... 50471-030
Överdimension 040” ( 85.14) ........ 50471-040
PRIS/SATS
495:545:545:545:-
B20/B30 med ringbredd 2-2-4.76.
Standarddimension (88.90) .......... 42558STD
Överdimension 015” (89.29) ......... 42558-015
Överdimension 030” (89.67) ......... 42558-030
Överdimension 040” (89.92) ......... 42558-040
PRIS/PAR
240:275:275:275:-
B19/B20/B30 med ringbredd 1.75-2-4.
Standarddimension (88.90) .......... 43155STD
Överdimension 015” (89.29) ......... 43155-015
Överdimension 030” (89.67) ......... 43155-030
PRIS/PAR
295:295:295:-
B21A/E med ringbredd 2-2-4.
Standarddimension (92.00) .......... 42956STD
Överdimension 050mm (92.50) .... 42956-050
Överdimension 1.00mm (93.00) ... 42956-1
PRIS/SATS
655:655:655:-
B21A/E/ET med ringbredd 1.75-2-4.
Standarddimension (92.00) .......... 43251STD
Överdimension 050mm (92.50) .... 43251-050
Överdimension 1.00mm (93.00) ... 43251-1
PRIS/SATS
695:695:695:-
B23A/E/ET med ringbredd 1.75-2-4.
Standarddimension (96.00) .......... 83192STD
Överdimension 030mm (96.30) .... 83192-030
Överdimension 060mm (96.60) ... 83192-060
PRIS/SATS
635:KOLVRINGSKOMPRESSOR
755:Ett ”måsteverktyg” vid all
755:montering av kolvar. Kraftigt
PRIS/SATS utförande med automatisk
låsmekanism. Passar kolvar
795:med 60 - 125mm dimension.
795:795:234
95:-/ST
PRIS/SATS
1095:1095:1095:-
B230A/E/K/ET/FT SAMT B234/16V
Standarddimension (96.00) .......... 83379STD
Överdimension 030mm (96.30) .... 83379-030
Överdimension 060mm (96.60) ... 83379-060
D24/D24T med ringbredd 1.75-2.00-3.00.
Standarddimension ....................... 43065STD
Överdimension 050mm ................. 43065-050
Överdimension 1.00mm ................ 43065-1
KOLVRINGAR TILL SPECIALKOLVAR
Specialkolvringar till våra alukolvar.
KOLVRINGAR B18 TILL KOLV P8522
PRIS/SATS
Kolvringsats till en motor, Total Seal kolvringar.
Behöver ej filas in. ......................... R8522
1295:KOLVRINGAR B20/B30 TILL KOLV P8981
Kolvringsats till en motor, specialringar.
Behöver ej filas in. ......................... R8981
835:-
KOLVRINGAR B230 TILL KOLV P9729
Kolvringsats till en motor, specialringar.
Ska filas in. .................................... R9729
915:-
Andra specialkolvringar, Total Seal på beställning, pris varierar.
55
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
MOTORRENOVERINGSPAKET
Ett motorrenoveringspaket innehåller följande: Kompletta kolvar, vevlager & ramlager i
standarddimension (överdimension mot tillägg), sotningssats, kompletteringssats, original
oljefilter, oljepump. Du tjänar cirka 10% jämfört med att köpa delarna var för sig.
Ange alltid årsmodell samt dimension på kolvar & lager.
MOTORPAKET
B18
B20A
B20B
B20E
B20A
B20E
B30A
B30E
B30A
B30E
B21A
B21E
B21A
B21E
B21ET
B23A
B23E
B23A
B23E
B23ET
B230A
B230E
B230ET
B230F
B230FT
B230K
B230E **/
B230F **/
B230FT/FK **/
B230K **/
ÅRTAL
-1973
-1973
-1973
19741974-1973
-1973
19741974-1979
-1979
198019801981-85
-1979
-1979
198019801985-86
-1988
-1988
-1988
-1988
-1988
1988198819881988-
** innehåller 63mm ramlager
56
STD-DIM
BEST-NR
139-510
140-510
140-510B
140-513
141-510
141-510E
142-510
142-510E
143-510
143-510E
146-510
146-510E
147-510
147-510E
PRIS
3869:3860:3869:3932:3680:3725:5685:5726:5415:5456:4013:4112:4598:4625:-
149-510
149-510E
150-510
150-510E
150-510ET
151-510
151-510E
152-510ET
154-510
152-510FT
152-510
153-510E
153-510
153-510FT
155-510
4103:4139:4616:4652:6164:5075:5111:5579:5111:5507:5705:5170:5170:5556:5764:-
ÖVER-DIM
BEST NR
139 + 020
140 + 015
140 + 015B
140 + 015E
141 + 015
141 + 015E
142 + 015
142 + 015E
143 + 015
143 + 015E
146 + 050
146 + 050E
147 + 050
147 + 050E
148 + 050
149 + 030
149 + 030E
150 + 030
150 + 030E
150 + 030ET
151 + 030
151 + 030E
152 + 030ET
154 + 030
152 + 030FT
152 + 030
153 + 030E
153 + 030
153 + 030FT
155 + 030
PRIS
3869:3860:3869:3932:3680:3725:5685:5726:5415:5456:4013:4112:4598:4625:5417:4175:4211:4688:4724:6164:5075:5111:5579:5111:5507:5705:5170:5170:5566:5764:-
ÖVER-DIM
BEST NR
139 + 040
140 + 030
140 + 030B
140 + 030E
141 + 030
141 + 030E
142 + 030
142 + 030E
143 + 030
143 + 030E
146 + 1
146 + 1E
147 + 1
147 + 1E
148 + 1
149 + 060
149 + 060E
150 + 060
150 + 060E
150 + 060ET
151 + 060
151 + 060E
152 + 060ET
154 + 060
152 + 060FT
152 + 060
153 + 060E
153 + 060
153 + 060FT
155 + 060
PRIS
3869:3860:3869:3932:3680:3725:5685:5726:5415:5456:4013:4112:4598:4625:5417:4175:4211:4688:4724:6452:5075:5111:5579:5111:5507:5705:5170:5170:5566:5764:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
KOPPLINGSSATSER STANDARD
Följande fabrikat säljes FICHTEL & SACHS, LUK eller Borg & Beck. Kopplingspaketen innehåller: Tryckplatta, lamellcentrum,
U-lager ingår INTE där best nr är angivet separat. Följande växellådor förekommer:M40 = 4-växlad, M41 = 4-växlad + elektrisk
överväxel, M45 = 4-växlad, M46 = 4-växlad + elektrisk överväxel samt M47 = 5-växlad utan elektrisk överväxel. Nyare = M90 m fl.
MODELL
PV/Duett/Amazon/140-ser 1967-74.
240-ser 1975-78 med 10-splines lamellcentrum (grovsplines).
164-ser liten lamell 228mm.
164-ser stora lamellen 240mm.
240-ser 1979-84 motor B19A/B21A/E/F.
240-ser 1985-87 motor B230E/F Växellåda M46.
240-ser 1980-84 B23A/E. Växellåda M45 och M46.
240-ser 1983-84 motor B21A/B23A. Växellåda M47.
240-ser 1985-91 med motor B230A/E/F/K. Växellåda M45 och M47.
240 Turbo 1981-85 motor B21ET. Växellåda M46.
240-ser Diesel 1979-87 motor D24. Växellåda M46.
260-ser 1975-78 motor B27A/E. Växellåda M45/M46.
260-ser 1975-78 motor B27A/E. Växellåda M50/ M51.
260-ser 1979-85 motor B27/B28A/E. Växellåda M46.
340-ser 1980-88 motor B14 ej Variomatic.
340-ser 1981-82 motor B19.
360-ser 1983-89 motor B19A/E, B200E/K .
440/460-ser 1989-92 motor B18F, 1992-96 B18U.
440/460 Turbo 1989-91 till ch nr -205699 motor B18FT.
440/460 Turbo 1991-96 från ch nr 205700 motor B18FT.
440/460/480-ser 1993-96 motor B20F.
480ES 1986-92 motor B18F.
480 Turbo 1986-91 till ch nr -567599 motor B18FT.
480 Turbo 1991-94 från ch nr 567600 motor B18FT.
740GLE 1984 motor B23E . Växellåda M46.
740GL, GLE 1985-86 med motor B230E, F. Växellåda M46.
740-ser 1985-87 motor B230A. Växellåda M47.
740-ser 1987-89 med motor B230E. Växellåda M46.
740-ser 1988-93 med motor B230F. Växellåda M46 eller M47.
740-ser 1987-88 med motor B230K. Växellåda M46 eller M47.
740 Turbo 1985-91 motor B230ET/FT. Växellåda M46.
760 Turbo 1983-85 motor B23ET/B230ET.
740GLT 16V 1988-90 motor B234F.
760GLE 1982-86 motor B28A/E. Växellåda M46.
740-ser Diesel 1985-87 motor D24, Turbodiesel 1986-87 motor D24T.
760-ser Turbodiesel 1983-85 motor D24T.
850-ser 92-97 motor B5254S, 93-97 motor B5252S, 95-97 motor B5202S.
S
850-ser Turbo 1994-97 motor B5234T.
TA
BY
850-ser Turbodiesel 1996-97 motor D5252T/AEL.
R
BÖ
850-ser Turbo AWD 1996-97 motor B5254T.
OX
B
850-ser T5R 1995-97 motor B5234T5.
CK
PA
850-ser Turbo 1996-97 motor B5234T4.
PAKET
BEST NR
PRIS/
SATS
U-LAGER
BEST NR
PRIS/
ST
KS-1500
KS-310
KS-310E
885:1855:1855:-
UL-2065
UL-8949
UL-8949
185:475:475:-
KS-1501
885:-
UL-2065
185:-
KS-1502 *
KS-1501
KS-1504
KS-300
KS-301
KS-311
KS-306
KS-308
KS-312
885:885:1325:1665:2255:2395:1100:1315:1315:-
UL-2065
UL-2065
UL-2065
185:185:185:-
KS-328
KS-333
KS-334
1240:1595:1395:-
KS-328
KS-333
1240:1595:-
KS-1501
885:-
UL-2065
185:-
KS-1502 *
885:-
UL-2065
185:-
KS-1505
KS-1506
KS-311
1395:1410:2395:-
UL-2065
UL-2065
185:185:-
KS-1504
KS-1509L(1
KS-1510
KS-1511
KS-1516
KS-151S
KS-950607
KS-1502 *
KS-1506
KS-1507
1325:1255:1795:1795:1745:1795:2095:885:1410:1555:-
UL-2065
185:-
269332
269332
269332
269332
269332
UL-2065
UL-2065
325:325:325:325:325:185:185:-
189232
255:-
1695:1795:1945:1695:1795:1255:-
998702
998702
755:755:-
998702
998702
755:755:-
1795:-
998702
755:-
940-ser 1991-94 motor B230F. Växellåda M46/M47.
940GLT 16V 1991 motor B234F.
940 Turbo 1991-98 motor B230FT. Växellåda M46.
940-ser 1995-98 motor B230FK. Växellåda M90.
960-ser 1995-97 motor B6254F. Växellåda M90.
KS-1513
S40/V40-ser 1996-99 motor B4184S, -8.99 ch nr 138350.
S40/V40-ser 1998-2001 motor B4164S/S2.
S40/V40-ser 1996-98 motor B4204S/S2 till ch nr -138350.
S40/V40-ser 1998-99 motor B4184SM/SJ Gdi till ch nr 138350.
KS-1517
S40V40-ser 1998-00(V40 -2001) motor B4204T.
S40/V40-ser 2001 motor B4204T3.
KS-844501
S40/V40-ser 1998-01 motor B4194T/T2/T5.
KS-1515
S40/V40-ser 1997-98 motor D4192T dieselturbo.
KS-34502
C70-ser 1999-00 motor B5204T4.
KS-844501
C70-ser 1999-00 motor B5244/54T, 98-00 motor B5234T3, 00-02 motor B5244T.
KS-1515
S70/V70-ser 1997-98 motor B5202FS/B5254S, -1997 B5252FS, -1998 GB5252S KS-1509L(1
S70/V70-ser 1999- motor B5202FS/B5254S. V70 till ch nr 555740.
S70-ser 1998-99 motor B5234T3/B5252FS till ch nr FC1-578138, FC2-579062.
S70-ser 1998-99 AWD motor B5254T från ch nr 460000-.
KS-1515
1455:-
1295:-
* KS-1505 kan användas som förstärkt koppling pris 1395:-.
1) Bakre packbox bör bytas PB-8178 125:-. Bultsats BS-4743 125:- skall bytas.
57
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
KOPPLINGSSATSER STANDARD FORTS.
P
BÖACK
R BO
BY X
TA
S
S70-ser 2000 motor B5244S/S2.
S70/V70-ser 1997 motor B5234T/T3, 1998 motor B5234T4 till ch nr 459999.
S70-ser 1998 motor B5234T4 från ch nr 460000-.
S70-ser -1997 AWD motor B5254T till ch nr 499999
S70/V70-ser 1997 motor D5252T/AEL dieselturbo till ch nr 395001.
S70V70-ser 1998-00 motor D5252T/AEL dieselturbo från ch nr 395002-.
V70-ser 1999- motor GB5252S till ch nr 555740.
S
V70-ser 1998-99 motor B5234T/T3 till ch nr 55740, 98-00 B5244/54T.
TA
BY
V70-ser 1998-00 motor B5234T4 till ch nr -395001.
R
BÖ
V70-ser 1998-00 motor B5234T4 från ch nr 395002OX
B
V70-ser -1997 AWD motor B5244/54T.
CK
PA
V70-ser 1998-00 AWD motor B5244/54T.
S80-ser 1999 motor B6304S3
S80-ser 1999-01 motor D5252T till ch nr 29667.
S90/V90-ser 1997 motor B6254S.
S90/V90-ser 1997-98 motor B6304S1/B6304S2.
KS-844501
KS-30901(1
KS-95067
KS-1516
KS-1511
KS-1511
KS-1515
KS-1515
KS-30901(1
KS-95067
KS-1516
KS-1515
KS-1515
KS-1511
KS-1513
KS-1516
1695:1975:2095:1795:1795:1795:1795:1795:1975:2095:1795:1795:1795:1795:1455:1795:-
998702
755:-
998702
269332
269332
998702
998702
998702
755:325:325:755:755:755:-
998702
269332
998702
755:325:755:-
998702
189232
189232
755:255:255:-
1) Bakre packbox bör bytas PB-8178 135:-. Bultsats BS-4743 129:- skall bytas.
KOPPLINGSBULTAR, VAJER MM
SVÄNGHJULSLAGER
Stödlager för ingående axeln,
kapslat med fett. B16/B18/
B20/B30/B19/B21/B23/B200/
B230/B234.
6202-2RS
63:-/ST
STYRSTIFT
till de flesta Volvo för svänghjul, diameter 6.3mm.
SS-873
17:-/ST
BULT 5/16”
B18/B20/B30 t o m -73
för tryckplatta samt till
transmissionskåpor.
6 st åtgår till tryckplattan.
BT-516
4:-/ST
INSEXBULT M8
B20/B30 från 1974- samt
B19/B21/B23/B230 för tryckplatta. 12-9 kvalitet. 6 st åtgår.
BT-8
3:-/ST
SVÄNGHJULSBULT 6-BULT SLAVCYLINDER KOPPLING
B18/B20/B30 t o m 1973 med Amazon B18 13/16”.
6-bultad vevaxel.
SC-3030
665:-/ST
SB-741
25:-/ST
SVÄNGHJULSBULT 8-BULT
B19/B21/B23/B230 samt
B20/B30 från 1974 med 8bultad vevaxel.
SB-379
15:-/ST
HUVUDCYLINDER
KOPPLING AMAZON
Amazon 1957-68.
KC-0021
595:-/ST
D:O B230 m fl nyare hjul.
Diameter 6.0mm.
SS-874
8:-/ST
KOPPLINGSGAFFEL
Amazon med B20.
140-ser 1967-74.
KG-189
595:-/ST
KOPPLINGSVAJER
Amazon/P1800 samt 140-ser med B20.
164-ser
240-ser
240-ser Diesel
740/760-ser (ej ET/FT)
CC-205
CC-164
CC-669
CC-229
CC-229
140:245:165:165:165:-
SPECIALKOPPLINGAR LAMELLER MM
VIKTIGT: Tänk på att alla lameller slits efterhand och därigenom minskar spelet på kopplingsarm-pedalen. Därför
måste du alltid, för att undvika onödiga haverier, efterjustera med jämna mellanrum. Vid val av koppling är det mycket
viktigt att beakta bilens tyngd samt motorns effekt och vridmoment. Det är mycket vanligt att kunderna väljer för ”klen”
koppling på grund av kostnadsskäl. Exempelvis lägger man ner 40-50 tusen kronor på motorn men ”snålar” när det gäller
koppling. Inga garantier gäller för kopplingar som ej används för standardbruk.
TRYCKPLATTA SPECIAL 215MM För plant svänghjul.
För vrid upp till 388 Nm med standard
organisk lamell. TP-654 2345:-/ST
TRYCKPLATTA SPECIAL 228MM För plant svänghjul.
För vrid upp till 370 Nm med standard organisk lamell.
Kräver specialarbetning av svänghjul (se sidan 62). TP-031 1275:-/ST
D:O med tryckring i centrum enligt bild. TP-031R 1775:-/ST
TP-031R
58
TP-654
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
SPECIALKOPPLINGAR, LAMELLER MM FORTS.
TRYCKPLATTA SPECIAL 228MM För plant svänghjul. För vrid upp till 455 Nm
med standard organisk lamell. Med sinterlamell 637Nm. Kräver specialarbetning
av svänghjul (se sid 62). TP-618 2695:-/ST
D:O med tryckring i centrum (se bild TP-031R). TP-618R 3195:-/ST
KOPPLINGSSATS 228mm till B21A/B23A/B230A/E/F/K (std på turbo).
Kan användas som förstärkt koppling på modeller med försänkt svänghjul.
Sats med tryckplatta och lamell. KS-1505 1395:-/ST
TRYCKPLATTA 228mm std Turbotryckplatta, kan användas som förstärkt på
icke turbomotorer. Till modeller med försänkt svänghjul. TP-033 985:-/ST
TP-618
TRYCKPLATTA SPECIAL 228MM Förstärkt till B230 turbo m fl med försänkt svänghjul. Ersätter TP-655.
För vrid upp till 440 Nm med standard organisk lamell. TP-763 3495:-/ST
LAMELLCENTRUM 228mm 22-splines organisk turbolamell. LM-034 895:-/ST
TP-655
TRYCKPLATTA SPECIAL 240MM Förstärkt till B230FK m fl med M90 växellåda.
Till det s k dubbelmassesvänghjulet. För vrid upp till 525 Nm med standard organisk lamell. TP-712 2695:-/ST
LAMELLCENTRUM till TP-712 tryckplatta. M90 20-splines organisk lamell. LM-031 895:-/ST
TRYCKPLATTA 240mm till B30 förstärkt. Lamelltryck cirka 1000kpm. RC-B30 2095:-/ST
LAMELLCENTRUM till B30 228mm organisk lamell. LM-133 995:-/ST
LAMELLCENTRUM till B30 240mm organisk lamell. LM-132 995:-/ST
LM-031
LAMELLCENTRUM ORGANISKA
STANDARD 215mm B18/B20/B19/B21 t o m augusti 1978. 10-splines.
STANDARD 215mm B19/B21/B23 från september 1978. 22-splines.
SPORT 215mm 22-splines förstärkt organisk lamell.
LM-444
LM-136
LM-863
595:-/ST
695:-/ST
2735:-/ST
STANDARD 228mm 22-splines organisk turbolamell.
SPECIAL 228mm M90 20-splines stel organisk lamell, används
även till B230 koppling (det försänkta svänghjulet).
LM-034
895:-/ST
STANDARD 228mm Volvo Getrag 10-splines bl a till B30.
STANDARD 240mm Volvo Getrag 10-splines bl a till B30.
STANDARD 240mm till TP-712 tryckplatta. M90 20-splines organisk lamell.
LM-133
LM-132
LM-031
LM-91031
1595:-/ST
LM-444
995:-/ST
995:-/ST
895:-/ST
LAMELLCENTRUM SINTER
SINTER SACHS 215mm B18/B20/B19/B21 t o m augusti -78. 10-splines.
SINTER SACHS 215mm B19/B21/B23 från september 1978. 22-splines.
LM-86210
LM-862
Nedanstående lameller är cirka 8.1mm dvs en mm tjockare än de flesta Volvo lameller därför måste du antingen anpassa svänghjulet eller lägga brickor för rätt spel.
SINTER 215mm B18/B20/B19/B21 t o m augusti -78. 10-splines, 4-puckad. SL-410V215
SINTER 215mm B18/B20/B19/B21 t o m augusti -78. 10-splines, 6-puckad. SL-610V215
SINTER 215mm B19/B21/B23 från september 1978. 22-splines. 4-puckad. SL-422V215
SINTER 215mm B19/B21/B23 från september 1978. 22-splines. 6-puckad. SL-622V215
SINTER 215mm 10-splines Volvo Getrag*, 4-puckad.
SL-410VG215
SINTER 215mm 10-splines Volvo Getrag*, 6-puckad.
SL-610VG215
SINTER 228mm B19/B21/B23 från september 1978. 22-splines. 6-puckad. SL-422V228
SINTER 228mm B19/B21/B23 från september 1978. 22-splines. 6-puckad. SL-622V228
SINTER 228mm 10-splines Volvo Getrag*, 4-puckad.
SL-410VG228
SINTER 228mm 10-splines Volvo Getrag*, 6-puckad.
SL-610VG228
SINTER 240mm 10-splines Volvo Getrag*, 4-puckad.
SL-410VG240
SINTER 240mm 10-splines Volvo Getrag*, 6-puckad.
SL-610VG240
* passar även BMW getrag
2695:-/ST
2695:-/ST
1495:-/ST
1795:-/ST
1495:-/ST
1795:-/ST
1495:-/ST
1795:-/ST
1495:-/ST
1795:-/ST
1495:-/ST
1795:-/ST
1495:-/ST
1795:-/ST
M90
M90 20-splines sinterlameller kommer inom kort att finnas till liknande priser & storlekar ovan.
T ex 228mm, 240mm. Ring för mer info eller se hemsidan www.kgtrimning.com/sinterlameller.htm
URTRAMPNINGSLAGER
Original, långa lagret 43mm.
UL-2122
Sachs/SKF, universal kortare än lagret ovan 36.5mm. UL-2065
B18 för äldre typen av tryckplattor.
UL-5073
B30.
UL-8949
395:-/ST
185:-/ST
239:-/ST
475:-/ST
UL-2122
UL-2065
UL-8949
59
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
AP-RACING KOPPLINGAR & LAMELLER
AP-RACING TVÅ-SKIVIG KOPPLING
Används vid högre effektuttag och mycket vridmoment. Två-skivig,
storlek 184mm för två sinterlameller. För vrid upp till 624Nm.
Kräver omarbetning av svänghjul.
Enbart tryckplatta.
66-002
6295:-/ST
D:O för vrid upp till 950 Nm
66-022
6295:-/ST
Komplett koppling = tryckplatta + två lameller.
AP-RACING TRE-SKIVIG KOPPLING
Enligt ovan fast avsedd för tre sinterlameller. För vrid upp till 950Nm.
Enbart tryckplatta.
66-003
7495:-/ST
Komplett koppling = tryckplatta + två lameller + mellanlamell.
SINTERLAMELLER TILL TVÅ OCH TRE-SKIVIGA
AP-RACING KOPPLINGAR
PRIS 1250:-/ST
10-splines,
10-splines,
10-splines,
22-splines,
23-splines,
1 tums axel till Volvo B18/B20.
1.125 tums axel, Volvo Getrag växellåda.
29mm axel till BMW Getrag växellåda.
1 tums axel till Volvo B19/B21/B23 etc.
1 tums axel till Ford Quaife växellåda.
66-164
66-117
66-199
66-192
66-165
MELLANLAMELL SINTER TILL TRE-SKIVIGA
PRIS 1250:-/ST
AP-RACING KOPPLINGAR
10-splines,
10-splines,
22-splines,
23-splines,
1.125 tums axel, Volvo Getrag växellåda.
29mm axel till BMW Getrag växellåda.
1 tums axel till Volvo B19/B21/B23 etc.
1 tums axel till Ford Quaife växellåda.
66-169
66-244
66-220
66-178
RAC LAMELLER
Till RAC-tryckplatta, special organiska belägg.
RAC LAMELL 215mm B18/B20/B19/B21 t o m augusti 1978. 10-splines.
RAC LAMELL 215mm B19/B21/B23 från september 1978. 22-splines.
RAC LAMELL 215mm 10-splines Volvo Getrag.
RC-2
RC-3
RC-4
1895:-/ST
1895:-/ST
1895:-/ST
RC-2
MOTORRENOVERINGSARBETEN - UTBYTESDELAR
Våra motorarbeten bygger på utbytessystem. Mot tillägg kan
du få din motor borrad med så kallad ”stressplatta”. Detta innebär att vi under borrningen har en kraftig platta fastspänd med
rätt åtdragningsmoment för att simulera topplocket. När man
borrar t ex en B20 till B22 blir där alltid en viss svikt i cylinderloppen. För att kompensera detta använder vi just stressplattan.
Vi har mätt upp ovaliteter på ca 0.4mm efter det att vi har
demonterat plattan. Vid borrning av B20 till B22 eller B21 till
B23 brukar vi även förskjuta borrningen för att på så sätt minska
trycket på cylinderväggarna. Vid all avverkning av så mycket
material som det här handlar om är det mycket viktigt att
borrningen inte utföres för snabbt, ty då uppstår ofelbart spänningar i godset. Vi borrar alltid med lägsta matning och i minst
fyra steg för bästa resultat. Detta betyder att vi borrar ett block
16! gånger, plus 8! heningar när vi borrar till exempel B20 till
2.2L.
Tänk på att ingen garanti gäller vid borrning över normala
dimensioner. Dock kan vi säga att de flesta motorblocken (99%)
brukar hålla.
VIKTIGT! Alla motordelar skall vara förtvättade innan de lämnas
- annars tillkommer tvättavgift.
CYLINDERBORRNING
BORRNING av 4-cylindrig Volvo till överdimension, krysshening.
Kontroll av ramlagerlägen mm.
350-214
1295:BORRNING 2-5mm t ex B20 till B22, B21 till B23. Krysshening och
kontroll av ramlagerlägen mm.
350-215
1495:BORRNING med stressplatta enligt ovan med tillägg för
rensgängning och montering.
350-216
+900:BORRNING av B30 till överdimension, krysshening. Kontroll av
ramlagerlägen mm.
350-217
1850:BORRNING av B30 till 92-93mm, krysshening. Kontroll av
ramlagerlägen mm.
350-218
2150:-
60
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
BYTE AV KAMAXELLAGER - MELLANAXELLAGER
ARBETE
BYTE av kamaxellager på B18/B20. Kamaxellager och täckbricka ingår i priset.
BYTE av kamaxellager på B30. Kamaxellager och täckbricka ingår i priset.
BYTE av mellanaxellager på B19/B21/B23/B200/B230. Lager och täckbricka ingår.
BEST NR
350-221
350-222
350-244
PRIS/ST
695:1195:695:-
PLANFRÄSNING AV MOTORBLOCK
ARBETE
PLANING av fyrcylindrigt motorblock upp till en mm.
PLANING av sexcylindrigt motorblock upp till en mm.
BEST NR
350-223
350-224
PRIS/ST
380:490:-
PLANFRÄSNING AV TOPPLOCK
I händelse av smutsig topp tillkommer 150:-
BEST NR
PRIS/ST
PLANING av B18/B20 topplock upp till en mm.
Därefter + 40:- per mm.
350-225
335:-
PLANING av B30 topplock upp till en mm.
Därefter + 40:- per mm.
350-226
475:-
PLANING av B19/B21/B23/B200/B230 topplock
upp till en mm. Därefter + 40:- per mm.
Kamaxeln ska vara demonterad.
350-227
395:-
VEVAXELSLIPNING
Samtliga vevaxlar är
precisionsslipade,
polerad och riktade.
Exklusive lager. Se sidan
64 för vev & ramlager.
VEVAXEL till B18/B20 t o m 1973 (6-bultad). UTBYTES eller +400:-.
BEST NR
350-318
PRIS/ST
1695:-
VEVAXEL till B20 (8-bultad) samt B19/B21 med lös tätningshylsa fram för packbox.
UTBYTES eller +400:-.
350-319
1695:-
VEVAXEL till B19/B21/B23 med fast hylsa fram för packbox.
UTBYTES eller +1500:-.
350-320
1695:-
VEVAXEL till B230. Äldre klenare vevaxel. UTBYTES eller +1500:-.
VEVAXEL till B230. Nyare grövre vevaxel. UTBYTES eller +1500:-.
350-316
350-317
1695:1695:-
VEVAXEL till B30 t o m 1973 (6-bultad). UTBYTES
VEVAXEL till B30 från 1974 (8-bultad). UTBYTES
350-321
350-322
2195:2195:-
POLERING av egen vevaxel i gott skick. Fyrcylindrig motor.
350-323
1095:-
När du byter vevaxel måste även vevstakarna kontrolleras och i de flesta fall renoveras.
Risken finns annars för snabb nerslitning av vevtapparna.
61
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
BALANSERING AV VEVAXEL MM se även sida 19
Priset gäller om balanseringen är normal och gäller inte om extra arbete krävs pga egna lättningar av svänghjul eller
vevaxel har utförts på ett felaktigt sätt. Alla balanseringar är separat balanserade dvs var del är balanserad för sig. Skicka
även med remskivan (med bult/bricka) vid balansering - ett måste på t ex B23/B230.
BALANSERING
av komplett vevparti, fyrcylindrig motor.
D:O med lättad vevaxel.
BEST NR PRIS/ST
350325
1595:350326
1795:-
BALANSERING
av svänghjul eller tryckplatta (utan vevaxel).
350335
1595:-
STIFTNING
av vevaxel mot svänghjul. Ett Måste vid all balansering!
Gör att du bibehåller centreringen av svänghjulet efter
balanseringen. Denna stiftning förhindrar även i de
flesta fall att svänghjulet kan lossna. Styrstift ingår.
350328
395:-
STIFT för B20E/B30E topp, för transmissionskåpa samt
vid stiftning av vevaxel. Diameter 10mm.
SS-586
17:-
SVÄNGHJUL STD OCH LÄTTADE se även sida 19
DEPOSITIONSAVGIFTER: Alla svänghjul är utbytes. Var noga med att ange antal bulthål mot
vevaxeln och årsmodell. Är du osäker, ring så hjälper vi dig att reda ut vad du har för svänghjul.
Om stomme ej skickas in i förväg tillkommer stomavgift: 6-bultat B18/B20 300:-, 8-bultat B20
800:-, 6/8 bultat B30 = nypris, 8-bultat B21/B23 500:-, B230 försänkt 800:-.
MODELL
SVÄNGHJUL standard, endast plansvarvat och
stiftat för tryckplatta. Alla modeller med plant svänghjul.
BEST NR
350436
400:-
SVÄNGHJUL lättat cirka 2 - 2.5kg och stiftat för tryckplatta.
Alla modeller med plant svänghjul.
350437
575:-
SVÄNGHJUL lättat cirka 3.5kg och stiftat för tryckplatta.
Alla modeller med plant svänghjul.
350437-B
950:-
SVÄNGHJUL lättat cirka 5kg och stiftat för tryckplatta.
Alla modeller med plant svänghjul.
350438
SVÄNGHJUL lättat cirka 3-3.5kg. Till bilar med försänkt svänghjul. 350230-B
PRIS/ST
1550:1200:-
SVÄNGHJUL (plant) omarbetat för att passa till specialtryckplatta
TP-618 och TP-031 (se sid. 58-59). Lättning ingår ej.
350439-B
900:-
SVÄNGHJUL (plant) omarbetat för att passa till flerskivig
koppling (se sid. 60). Lättning ingår ej.
350439
900:-
SVÄNGHJULSBULT B18/B20/B30 t o m 1973 med 6-bultad vevaxel. SB-741
SVÄNGHJULSBULT B19/B21/B23/B230 samt B20/B30
från 1974 med 8-bultad vevaxel.
SB-379
25:-
VEVAXLAR SPECIAL
15:-
se även sida 21
VEVAXELLÄTTNING
av vevaxel cirka 1kg. Ger dig en piggare och varvvilligare motor.
BEST NR PRIS/ST
350330
1400:-
STROKNING B20/B21/B23 ökning av slaglängden på vevaxeln samt
induktionshärdning. Levereras från 86mm i slag och uppåt.
Ökad slaglängd = större cylindervolym, prisexempel 86mm:
350331
6495:-
STROKNING B230 ökning av slaglängden på vevaxeln samt induktionshärdning. Ökad slaglängd = större cylindervolym, prisex. 86mm: 350333
7495:-
STROKNING av B20/B21/B23 vevaxel genom excenterslipning till
cirka 85mm slag, samt slipning av ramlagerläge.
4500:-
V-85
AXIALBRICKOR Svetsning av axialbrickor på vevaxel B20/B21/B23
samt tillpassning av axialspelet för B230 block.
AB-230
VEVAXEL SPECIAL i stål med önskad slaglängd, pris på begäran.
62
1000:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
VEVSTAKAR STD OCH SPECIAL
se även sidan 20-21
Samtliga vevstakar levereras blästrade med renoverad lillände = ny bussning vilken är precisionshenad till rätt mått med
en tolerans på endast 0.01mm. Dessutom kontrolleras, och vid behov renoveras, lagerlägena. Riktade samt viktjusterade.
Vid seriös motorrenovering bör alltid vevstakarna renoveras då de oftast är utslitna och krokiga. UTBYTES. Annars
tillkommer 200:- per vevstake i deposition. Obs! Nya bultar och muttrar ingår ej i priset.
B18/B20/B30
VEVSTAKE B18/B20/B30 t o m 1973
med 22mm kolvbult.
VEVSTAKE B20/B30
från 1974 med 24mm kolvbult.
BEST NR PRIS/ST
350419
350423
B18/B20/B30 SPECIAL
240:-
VEVSTAKE VERDI
250:- i stål till alla Volvo.
Svensktillverkade. Olika
längder. Beställningsvara.
Ca 2795:-/ST
VEVSTAKE special, omgjord för att passa
till 24mm kolvbult. Lagerläget avsett för
6-bultad vevaxel.
350421
245:-
VEVSTAKE B18/B20/B30 t o m 1973.
Grovlättad cirka 60gram, ej polerad, för
22mm kolvbult.
675:-
350425
VEVSTAKE B18/B20/B30 t o m 1973.
Lättad cirka 100gram för 22mm kolvbult.
Högglanspolerade.
350426
VEVSTAKE B20/B30 från 1974. Polerad. 350427
STÅLVEVSTAKAR SPECIAL
STÅLVEVSTAKE EXTREME
En ny specialvevstake i H-profiltyp. Som ovan men till ett lägre
1330:- pris inklusive specialbultar ARP 2000. Kan även tillverkas i
Titan = mycket låg vikt samt hög hållbarhet & pris......
875:VEVSTAKE EXTREME B230
Längd 152mm. Kolvbult 23mm.
EX230-152 1495:-/ST
VEVSTAKE EXTREME 5-CYL
Längder 139.5/143/147mm. Kolvbult 23mm.
Ange längd vid beställning
139.5mm
EX5-1395
143mm
EX5-143
147mm
EX5-147
1495:-/ST
1495:-/ST
1495:-/ST
Fler vevstakstyper kommer efterhand, ring eller se
hemsidan www.kgtrimning.com för aktuell information.
B19/B21/B23
Specialbeställningar möjliga, lång leveranstid.
VEVSTAKE B19/B21/B23 24mm kolvbult. 350423
245:Titanvevstakar pris & leveranstid på begäran.
TITAN
B19/B21/B23 SPECIAL
VEVSTAKE B19/B21/B23. Polerad.
350427
875:-
350423
245:-
STÅL
B200/B230
VEVSTAKE B200/B230 23mm kolvbult.
VEVSTAKSBULT B18/B20/B30 t o m -73
Bör bytas vid renovering och är ett måste
vid trimning. Åtdragningsmoment 5.8kpm.
VB-223 SLUT
VEVSTAKSMUTTER
VM-410 10:VEVSTAKSBULT B19/B21/B23 samt
B20/B30 från 1974. Bör bytas vid renovering och är ett måste vid trimning.
Åtdragningsmoment 7kpm. VB-090 75:VEVSTAKSMUTTER
VM-643 13:VEVSTAKSBULT B200/B230/B234.
VB-296 75:-
63
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
VEVLAGER OCH RAMLAGERSATSER
Dessa lagerfabrikat förkommer:
Vandervell, Glyco, AE, KS m fl.
VEVLAGER PRIS/
MODELL
ÅRTAL
BEST NR SATS
PV/Duett/Am/P1800/140-ser, motor:
B18/B20 std dim
1961-73
734PSTD 180:1961-73
734P 010 240:B18/B20 ÖD +010"
1961-73
734P 020 240:B18/B20 ÖD +020"
1961-73
734P 030 240:B18/B20 ÖD +030"
164-ser, motor:
B30 std dimension
1968-73
734PSTDB 270:1968-73
734P 010B 360:B30 ÖD +010"
1968-73
734P 020B 360:B30 ÖD +020"
1968-73
734P 030B 360:B30 ÖD +030"
B30 std dimension
1974-75
1137PSTDB 270:1974-75
1137P 010B 360:B30 ÖD +010"
1974-75
1137P 020B 360:B30 ÖD +020"
1974-75
1137P 030B 360:B30 ÖD +030"
140/240/740-ser, motor:
Vevaxel med 8 bulthål för svänghjul
B20/B19/B21/B23 std dimension
1974-84
1137PSTD 180:1974-84
1137P 010 240:B20/B19/B21/B23 ÖD +0.25
1974-84
1137P 020 240:B20/B19/B21/B23 ÖD +0.50
1974-84
1137P 030 240:B20/B19/B21/B23 ÖD +0.75
240/740-ser, motor:
B200/B230 std dimension (ram 55mm)
1985-88
71-3616STD 295:1985-88
71-3616 025 355:B200/B230 ÖD +0.25
1985-88
71-3616 050 355:B200/B230 ÖD +0.50
TRYCKBRICKOR för justering av axialspelet B200/B230 1985-88
240/740/940-ser, motor:
B230/B234 16V std dimension (ram 63mm)
198871-3616STD 295:198871-3616 025 355:B230/B234 ÖD +0.25
198871-3616 050 355:B230/B234 ÖD +0.50
240/260/760-ser, motor:
B27/B28 std dimension
19751186STD 425:1975B27/B28 ÖD +020"
19751186030 595:B27/B28 ÖD +030"
TRYCKBRICKOR för justering av axialspelet B27/B28
240/740/940-ser motor:
D24/D24T std dimension
197971-3442STD 495:197971-3442 025 595:D24/D24T ÖD +0.25
197971-3442 050 595:D24/D24T ÖD +0.50
850-ser motor:
B5252FS/B5254FS std dimension
199271-3754-5STD 435:199271-3754-5 025 460:B5252FS/B5254FS ÖD +0.25
199271-3754-5 050 460:B5252FS/B5254FS ÖD +0.50
960-ser motor:
B6304FS std dimension
199171-3754-6STD 510:199171-3754-6 025 555:B6304FS ÖD +0.25
199171-3754-6 050 555:B6304FS ÖD +0.50
TRYCKBRICKOR
För justering av axialspelet
B200/B230 1985-88.
TRYCKBRICKOR
För justering av axialspelet
B27/B28.
130-2
104-4
64
85:-/sats
165:-/sats
RAMLAGER PRIS/
BEST NR SATS
813PSTD
813P 010
813P 020
813P 030
375:425:425:485:-
1154PSTD
1154P 010
1154P 020
1154P 030
1154PSTD
1154P 010
1154P 020
1154P 030
563:638:638:728:563:638:638:728:-
813PSTD
813P 010
813P 020
813P 030
375:425:425:485:-
H003-5STD
H003-5 025
H003-5 050
130-2
485:535:535:85:-
H016-5STD
H016-5 025
H016-5 050
635:655:735:-
1394STD
1394020
1394030
104-4
695:695:695:165:-
H941-7STD 1195:H941-7 025 1295:H941-7 050 1335:H046-7STD 995:H046-7 025 995:H046-7 050 1295:H046-7STD
H046-7 025
995:995:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
SERVICEMOTORER - UTBYTES
MODELL
B18
B20A/B20B/B20E t o m 1973
D:O uppborrad till 92mm=2126cc (B21)
D:O uppborrad till 92.5mm=2149cc
D:O uppborrad till 93mm=2173cc (B22)
B20A/B20B/B20E från 1974
D:O uppborrad till 92mm
D:O uppborrad till 92.5mm
D:O uppborrad till 93mm
B30A/B30E t o m 1973
D:O uppborrad till 92mm=3189cc
D:O uppborrad till 92.5mm=3224cc
D:O uppborrad till 93mm=3259cc
B30A/B30E från 1974
D:O uppborrad till 92mm
D:O uppborrad till 92.5mm
D:O uppborrad till 93mm
B21A t o m 1979
B21E t o m 1979 (flat kolvtopp)
B21A/B21E från 1980
B21 alla uppborrad till 96mm = 2315cc
B21ET turbo
D:O uppborrad till 93mm = 2173cc
B23A/B23E från 1979 (nya typen av oljepump)
D:O äldre typen av oljepump samt tryckrör
B23ET turbo
B230A/E t o m 1988
B230A/E fr o m 1988
B230F t o m 1988
B230F fr o m 1988
B230ET t o m 1988
B230ET fr om 1988
B230FT t o m 1988
B230FT/FK fr o m 1988
BEST NR
350109
350110
350110+92
350110+05
350110+1
350111
350111+92
350111+05
350111+1
350117
350117+92
350117+05
350117+1
350118
350118+92
350118+05
350118+1
350114
350120
350115
350120+96
350119
350119+1
350116
350121
350122
350123
350125
350126
350127
350124
350128
350129
350130
PRIS
9450:9500:9720:9720:9720:9365:9765:9765:9765:13550:13880:13880:13880:13345:13945:13945:13945:9635:9715:10285:10170:11165:11165:10365:10050:11965:10695:10730:10695:10730:11215:11250:11135:11170:-
• Nyslipad vevaxel med
nya vev- och ramlager
• Blocket är borrat till överdimension med nya kolvar
• Nya kamaxellager eller
mellanaxellager är monterade
• Nya pluggar för oljekanalen
• Motorblocket är planat och
toppbultshålen är rensgängade
• Helrenoverade vevstakar med
nya bultar och muttrar
• Ny oljepump, typ fullflödes
Du kan om du vill ändra eller
göra tillägg såsom exempelvis:
smidda kolvar, balansering etc.
Alla tillägg kostar givetvis extra.
65
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
UTBYTESTOPPLOCK-TOPPLOCKSARBETEN
*
*
*
se även sid 38-39
Nya ventilstyrningar och ventiler - Datafrästa ventilsäten med MIRA-CENTRONIC.
Blästrade, rengjorda samt planfrästa - Täthetskontrollerade ventilsäten mot ventilen.
Tolv månaders garanti på utfört arbete och utbytt material - Sänkt bränsleförbrukning.
Stomkostnad tillkommer om ingen topp skickas in i förväg.
B16
TOPPLOCKSARBETEN
UTBYTESTOPPLOCK B16 alla modeller. 350611 1995:D:O klarar blyfri bensin.
350611B 2995:-
B18
Fräsning av ventilsäten med MIRA-CENTRONIC i topplock
standard 4-cyl med åtta ventiler. Trimmade topplock debiteras
efter tid.
350614
600:-/topp
D:O 6-cyl med tolv ventiler.
350614B 800:-/topp
UTBYTESTOPPLOCK B18 alla modeller. 350618 1995:D:O klarar blyfri bensin.
350618B 2995:-
VENTILSLIPNING slipning av ventilsätesvinkel och
ventilskaft i specialmaskin.
350615
35:-/ventil
B20*
VENTILSTYRNING byte av ventilstyrning. Material tillkommer.
Priset avser 4-cyl motor med åtta ventiler och i samband med
köp av nya ventilstyrningar.
350616
240:-/topp
D:O B234 16-ventilare.
350616B 800:-/topp
D:O 6-cyl med tolv ventiler.
350616C 360:-/topp
UTBYTESTOPPLOCK B20 med 42mm insugningsventiler.
350519 2195:D:O klarar blyfri bensin.
350519B 3195:UTBYTESTOPPLOCK B20 med 44mm insugningsventiler.
350619 2195:D:O klarar blyfri bensin.
350619B 3195:-
B30*
UTBYTESTOPPLOCK B30 med 42mm insugningsventiler.
350520 2995:D:O klarar blyfri bensin.
350520B 4695:UTBYTESTOPPLOCK B30 med 44mm insugningsventiler.
350620 2995:D:O klarar blyfri bensin.
350620B 4695:-
B19/B21/B23/B230*
VENTILSÄTE byte av ventilsäte på B18/B20/B30 samt
B19/B21/B23/B200/B230 urfräsning samt tillpassning av nya
ventilsäten standardtopp. Trimmade topplock tidsdebitering.
Material ingår.
350612
400:-/byte
URFRÄSNING för större ventiler, slipning av kanaler ingår ej.
Avser 4-cyl topplock med åtta ventiler. 350613
800:-/topp
URFRÄSNING bearbetning av ventilfjäderbrunnen för
dubbla ventilfjädrar samt uppmätning av inspänningsmått,
fjädrar ingår ej. Avser 4-cyl topplock. 350617
350:-/topp
Ovanstående arbeten förutsätter att ventiler och ventilfjädrar
+ ev kamaxlar är demonterade och att den värsta smutsen är
avtvättad! Tillägg för tvätt av väldigt smutsig topp.
150:-/ST
Tillägg för demontering av ventilfjädrar.
25:-/ST
PLANING
I händelse av smutsig topp tillkommer 150:-.
UTBYTESTOPPLOCK B19/B21/B23/B200/B230 samtliga
motorer förutom turbo och B200/B230K. Montering av
kamaxel ingår med ventiljustering. Klarar blyfri bensin. På
grund av brist på toppar bör du skicka in toppen i förväg så
att vi kan bearbeta den.
350623 4325:D:O utan kamaxel och tryckare monterade. 350623B 3725:D:O till turbo klarar blyfri bensin
350623T 5125:-
TOPPLOCK fabriksny så kallad 531 topp utan ventiler.
Dagspris
531
UTGÅR
Flänsmutter B19/B21/B23/B200/B230 till överfall på
kamaxel även insug mm. M8.
MR-408
* Nya ventilfjädrar & knaster ingår.
Toppbultar, packningar
mm se sid 44-50.
66
3:-/ST
PLANING av B18/B20 topplock upp till en mm
Därefter + 40:- per mm.
350225
335:-
PLANING av B30 topplock upp till en mm
Därefter + 40:- per mm.
350226
475:-
PLANING av B19/B21/B23/B230 topplock upp till en mm.
Därefter + 40:- per mm.
Kamaxeln skall vara demonterad.
350227
395:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
VIPPARMAR STD - SPECIALBRYGGOR - RULLVIPPOR
VIPPARMSAXEL B18/B20 renoverad, komplett med vippor,
nya bussningar precisionshenade för största passform,
radien mot ventilen är slipad för att ge korrekt ventilspel.
Ger även cirka 0.5 - 1kg högre oljetryck. Ny axel mot tillägg.
UTBYTES eller +600:-.
350550
995:-
D:O till B30. Ny vipparmsaxel mot tillägg.
Endast UTBYTES.
350560
MUTTER B18/B20/B30 till ventiljustering. MR-781
RULLVIPPPOR B18/B20/B30 Nytt utförande med solid rulle
och ny typ av justerskruv. Tillverkas endast av oss. Material
av special aluminium, förstärkt, eloxerade i guld. Utväxling
1.6 : 1. Monteras endast på nytillverkad vipparmsaxel (NV441 nedan).
Vänster.
350443V 575:-/ST
Höger.
350443H 575:-/ST
VIPPARMSAXEL B18/B20 förstärkt. Används till rullvippor,
även standard. Nytillverkad, svartoxiderad.NV-441 995:-/ST
1495:3:-/ST
D:O B30
NV-442
1495:-/ST
VIPPARMSBOCK std B18/B20/B30 planad
till rätt geometri.
UTBYTES eller + 25:-/st.
350444
75:-/ST
VIPPARMSBRYGGA - HELTÄCKANDE
Ny kraftigare version gjord i ett stycke till B18/B20, denna
brygga täcker hela ytan under ventilkåpan med undantag för
de urtag som krävs. Inga distanser erfodras. Vippor och axel
kräver ingen extra modifiering. Marknadens absolut värsta
brygga. Levereras utan axel och vippor. 350777
3875:D:O komplett med vippor, axel och schims. (axel och vippor =
UTBYTES eller + 600:-)
350449
4825:-
VIPPARMSBRYGGA heltäckande. Komplett med rullvippor
och nytillverkad vipparmsaxel.
350350
8675:NÅLLAGER till äldre utförande av rullvippa
(de äldre vipporna är rödeloxerade).
NL-610
AXEL till nållager.
AL-625
98:-/ST
9:-/ST
JUSTERSKRUV till äldre utförande
av rullvippa.
D:O MUTTER
20:-/ST
4:-/ST
JS-M8
JM-M8
VIPPARMSBRYGGA special B18/B20. Komplett preparerad
med vippor och axel samt specialförstärkta bockar och
distanshylsor. UTBYTES eller + 600:-. 350447
3095:D:O B30. Komplett enligt ovan.
Endast UTBYTES.
350448
4595:VIPPARMSBOCK B18/B20/B30. Specialförstärkta. Motverkar
svikt från kamaxeln. Mer exakt lyft och kamtider.
För bästa resultat krävs en mindre modifiering av topplocket.
350445
295:-/ST
67
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
MOTUL - MOTOROLJA
MOTUL 300V
Är en esterbaserad olja med en förmåga att stanna kvar på
metallytorna när motorn är avstängd - detta skyddar och
minskar slitage, speciellt innan motorn hunnit bli varm.
Alla är 100% syntetiska med effektiva antifriktionstillsatser.
De innehåller inga eller väldigt lite viskositetsförbättrande
ämnen. Gemensamt för alla 300V produkter är: Stor minskning
av motorns inre friktion - garanterar hög prestanda och tillförlitlighet, lägre motorljud, lägre motortemp, hög resistans
mot koksning, hög oljefilmsresistans, låg flyktighet med mycket
lite avdunstning vid höga temperaturer, lägre bränsleförbrukning.
INFO
De av nedanstående oljor som är 100% syntetoljor
passar alla välskötta motorer. Ej lämpliga till gamla
orenoverade och igenkoksade motorer. Kör in motor på
mineralolja - byt sedan till den olja du skall köra med.
Teknosyntet = delsyntet.
MOTUL 300V Power Racing
100% syntetisk 5W40
biologiskt nedbrytbar (88%)
Användning: Tävling, off road,
rally, gatåka mm.
5W40V2
335:-/2L
300V finns i fyra olika viskositeter för att optimera prestandan
på tävlingsmotorer under olika tävlingsförhållanden: Power
Racing 5W40, Chrono 10W40, Competition 15W50, Le Mans
20W60. 300V för de som vill ha den bästa oljan och är villiga
att betala för det.
MOTUL 6100 Synergie
teknosyntet 10W40
Passar till alla typer av
motorer. Användning: Rally,
gatåka mm.
10W40S4
465:-/4L
10W40S5
585:-/5L
MOTUL 6100 SYNERGIE
10W40 och 15W40 är teknosyntetiska, framtagna för nyare
bilar med allt starkare motorer. Den optimerar prestandan för
både bensin- och dieselmotorer, lägre bränsleförbrukning (mer
än 1.5%). Uppfyller de specifika krav som biltillverkarna ställer.
Genom att uppfylla dessa krav skyddar 6100 Synergie oljorna
varje motor, både vid snabb körning och vid överhettningsrisker
som t ex i bilköer. För de som vill ha en bra olja men inte vill
lägga lika mycket pengar på det.
MOTUL 300V Chrono
100% syntetisk 10W40
Användning: Backtävling,
kvalificeringslopp, banracing,
rally mm.
D:O 15W40 teknosyntet.
10W40V2
335:-/2L
15W40S5
585:-/5L
MOTUL 2000 MULTIGRADE 15W40 / 20W50
Framtagna ur mineralbaser. Speciella tillsatser medverkar till
att reducera motorns inre friktion och att hålla motorn ren från
avlagringar, oljerester, koksad olja. Minskar bränsleförbrukningen och förbättrar motorprestandan. För de som vill ha
en bra och billig olja. Lämplig till äldre motorer.
MOTUL 300V Competition
100% syntetisk 15W50
Användning: Racing, rally,
rallycross, gatåka mm. För
hårt trimmade motorer.
15W50V2
320:-/2L
MOTUL Multigrade
mineralolja 15W40 / 20W50
Alla typer av motorer.
Användning: Rally, gatåka
mm.
15W40M5
390:-/5L
20W50M5
390:-/5L
Gemensamt för alla oljor är: De passar motorer av alla storlekar
vare sig det är historisk racing, sextonventilare, turbo, förgasare,
insprutning, blyad eller oblyad bensin, katalysatorbilar samt
diesel.
De är tänkta för den mest krävande använding såsom:
Racing, rally, rallycross, gatåka, motorvägskörning under
längre tidsperioder, korta bilresor där motorn ej uppnår arbetstemperatur, tung last med släp/husvagn och stads-körning
(bränsleinblanding av oljan p g a tomgångskörning, hög motortemperatur p g a sämre kylning). Samtliga motoroljor kan blandas med mineral och syntetoljor.
Utöver olja marknadsför Motul även andra produkter såsom,
bromsvätska, kylvätska mm.
MOTUL - MOTOROLJA MC
MOTUL 300V Competition
100% syntetisk 15W50
För fyrtaktsmotorer.
Användning: Tävling, off road,
gata mm.
MC15W50V4
595:-/4L
MOTUL 5100 Ester
teknosyntet 15W50
Användning: alla områden
både gata och off road.
MC15W50E4
475:-/4L
MOTUL 300V Le Mans
100% syntetisk 20W60
Användning: Långlöp mm.
20W60V2
335:-/2L
MOPEDER, FORK OIL
MOTUL Scooter Power 2T
100% syntetisk
För tvåtaktsmotorer med
katalysator. Användning:
EU-mopeder, tävling etc.
SCP2T
125:-/L
MOTUL Motomix 2T
mineralolja
Mopedolja för tvåtaktsmotorer.
MM2T
89:-/L
MOTUL FORK OIL
FM510
129:-/L
MOTUL Scooter 2T
Teknosyntet
För tvåtaktsmotorer.
SC2T
100:-/L
68
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
VÄXELLÅDSOLJA - DIFFOLJA - OLJEFILTER MM
VÄXELLÅDSOLJA BAKAXELOLJA
Till alla typer av växellådor
och bakaxlar utan diffbroms.
Användning: Tävling, 4WD
och gatåka. Mycket hög
filmstyrka vilket minskar
friktion och slitage. Ger en
mycket lättväxlad låda även
vid extrem kyla. Stabil vid
höga temperaturer. Oljefilmen
förblir intakt även under
extremt höga belastningar.
MOTYLGEAR 75W90
Det här är en semisyntet olja
med mycket hög flödighet.
även vid låga temperaturer.
Lättväxlad = bra vid svårväxlade lådor.
75W90
75W80
129:-/L
95:-/L
MOTUL DEXRON III
OLJEFILTER B4B
Olja för automatlåda,
Till B4B-motor.
momentomvandlare och
FT-9340
110:-/ST
hydrauliska system.
Användning: i alla system där
Dexron eller Mercon standard
rekommenderas.
DEX3
205:-/2L
OLJEFILTER B16
Till B16-motor.
FT-3984
85:-/ST
DIFFOLJA MOTUL 90PA
Alla typer av bakaxlar med
eller utan diffbroms.
Användning: Tävlingsbilar,
4WD, gatbilar.
90PA
185:-/2L
GEAR 300 75W90 FÖR TÄVLINGSBILAR
100% syntetisk. Denna olja är
speciellt utvecklad för tävlings
och högprestanda bilar:
Banracing, rally mm.
Till bl a osynkade lådor med PACKNING
snedskurna drev.
för baxaxelkåpa passar de
75W90MG
195:-/L
flesta Volvo.
EP-254
45:-/ST
GEARBOX 80W90
Mineralolja för t ex slitna lådor
samt osynkade lådor med
rakskurna drev.
PACKBOX - BAKAXEL
80W90GB
145:-/L
Tätning för pinjongen passar
de flesta Volvo t om 1995.
PB-M30
100:-/ST
OLJEFILTER
Volvo original. Det enda
oljefilter vi vågar använda.
Passar de flesta Volvo från
1962-. Ej diesel.
FT-286
69:-/ST
OLJEFILTERVERKTYG
Demonteringsverktyg för
oljefilter.
217
38:-/ST
OLJETRYCKSKONTAKT
B18/B20/B30/B21/B23
1962-84.
OK-6085
45:-/ST
OLJETRYCKSKONTAKT
B200/B230/B234. 1985-.
OK-7003
65:-/ST
OLJETRYCKSKONTAKT
D24/D24T 1979-94.
OK-7137
45:-/ST
OLJEFILTER
Den låga modellen, lägre än
FT-286. Ej original.
FT-237
89:-/ST
OLJETRYCKSKONTAKT
850-ser 1992-.
OK-7003
65:-/ST
D:O Original.
FT-4337
105:-/ST
OLJEAVTAPPNINGSPLUGG OLJEAVTAPPNINGSPLUGG
till B18/B20/B30/B19/B21/
till 850/S40/V40/S70/V70.
B23/B200/B230.
18138
25:-/ST
14187
30:-/ST
ALLGEAR EPL HD Mineral
EP - Extreme pressure
HD80W90
165:-/2L
HD85W140
165:-/2L
KOPPARBRICKA D:O
EP-751
7:-/ST
PACKBOX - BAKAXEL
Tätning för pinjongen passar
940/960-ser 1995-.
PB-287
100:-/ST
KOPPARBRICKA D:O
EP-18
7:-/ST
www.kgtrimning.com
69
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
MOCAL OLJEKYLARE
Oljan i en motor har både en smörjande och kylande funktion.
Oljan smörjer, men den transporterar framförallt bort värme
från vevaxel, kamaxel, ventilmekanism och andra rörliga delar
i motorn. Vid hård belastning av motorn blir oljan i de flesta
motorer så varm att en sänkning av temperaturen är nödvänding. En oljekylare bidrar effektivt till att reglera motortemperaturen och oljetrycket. Därigenom bibehålles också
smörjegenskaperna längre. I turbomotorer är det extra viktigt
med rätt oljetemperatur. Turboaggregatet blir extremt varmt
sedan motorn stannats. När bilen inte är i rörelse kyls inte
heller motorrummet av fartvinden. Den höga temperaturen i
turbon bryter ned oljans egenskaper.
MONTERING AV OLJEKYLARE
En oljekylare kan anslutas till praktiskt taget alla motorer med
s k spin-on-filter genom att montera en adapter med slanguttag
mellan motor och filter. Adaptern (termoblock) finns med eller
utan inbyggd termostat och skruvas fast med en speciell
förlängningsbult.
Kylaren placeras vanligen framför vattenkylaren och genom
slangar från termoblocket cirkulerar oljan genom kylaren när
oljan uppnår en viss temperatur. När oljan har lägre temperatur
passerar den enbart genom filtret. Oljan får nämligen inte var
för kall och trögflytande.
Gemensamma mått: 300mm x 51mm. Höjd se respektive kylare. 1/2” BSP anslutningar.
13 RADER
16 RADER
125mm
145mm
2213
2216
19 RADER
25 RADER
955:1095:-
170mm
220mm
2219
2225
MONTERINGSSATS
BEST NR PRIS/ST
Med termoblock, utan termostat,
slangar av gummi med fasta anslutningar.
2757
885:D:O med inbyggd termostat.
2758
1225:-
MONTERINGSSATS
High performance, med termoblock,
utan termostat, metallomspunna slangar
med fasta anslutningar.
2759
1295:-
D:O med inbyggd termostat.
2760
1595:2757/58
OLJESLANG metallomspunnen,
fasta 1/2” anslutningar 1.2m.
D:O 1.5m.
2414
2415
345:395:-
OLJESLANG
i gummi med fasta 1/2” anslutningar 1.2m.
D:O 1.5m.
2412
2413
215:245:-
2759/60
OLJESLANG 1/2” av specialmaterial.
2410
OLJESLANG High performance
1/2”, motståndskraftig mot eld, 6-lagrad klarar
bensin, olja, vatten, även lämplig till
servostyrning och luftsystem.
2411
135:-/M
155:-/M
NYHET
25-RADERS
OLJEKYLARE
70
1255:1565:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
TILLBEHÖR - OLJEKYLARE
TERMOBLOCK adapter mellan motorblock och oljefilter
med inbyggd termostat. Komplett med centrumbult och raka
anslutningar.
2006 695:-/ST
ORDERFAX 046 - 20 11 30
För 3/4” gänga på blocket (Volvo m fl). Kan bytas ut till
M20 x 1.5, är du osäker på vad du har så fråga oss.
SKRUVANSLUTNING 90°
vinklad 90° med mutter för
1/2” slang.
2287
55:-/ST
D:O extra lång.
2287-L
55:-/ST
O-RING
lös o-ring för adapter och
termoblock, cirka 62mm.
2352-091
25:-/ST
D:O med diam cirka 68mm.
2352-092
25:-/ST
ADAPTER mellan motorblock och oljefilter. Utan termostat.
Raka anslutningar.
2105 365:-/ST
SKRUVANSLUTNING 45°
vinklad 45° med mutter för
1/2” slang.
2288
50:-/ST
ADAPTER med lock istället för oljefilter.
2106 555:-/ST
Enbart lock (passar endast Mocal adapter). 2107 245:-/ST
D:O rak anslutning, hona.
2289
45:-/ST
O-RING
lös o-ring för adapter och
termoblock,. Ytter 70mm, inner
62mmm, höjd 6mm. Tidigare
utförande var platt men nu är
den rund.
OR-569
20:-/ST
D:O ytter 72mm, inner 55mm.
20:-/ST
NIPPEL rak anslutning, hane. OR-569A
2290
45:-/ST
OLJETRYCKSKONTAKT
OLJEFILTERFÖRFLYTTARE ersätter adapter och termoblock.
varnar och bryter när trycket
Komplett med raka 1/2” anslutningar.
2204 315:-/ST
sjunker under 1.38kg.
OK-532
345:-/ST
D:O 2.41kg
OR-533
OLJEFILTERHÅLLARE
med plats för ett oljefilter.
Raka 1/2” anslutningar från
sidan.
2237
355:-/ST
OLJEFILTERHÅLLARE
med plats för ett oljefilter.
Raka 1/2” anslutningar.
2238
325:-/ST
OLJEFILTERHÅLLARE
med plats för två oljefilter.
Raka 1/2” anslutningar.
2239
695:-/ST
TERMOSTAT
för slangmontering med 1/2”
anslutning.
2154
395:-/ST
TERMOSTAT
för slangmontering med 1/2”
anslutning. Med fasta
förskruvningar och konsoll.
2155
795:-/ST
CENTRUMBULT 3/4”
lös förlängningsbult för
adapter eller termoblock. Höjd
45mm, ytterdiameter 23.8mm.
0026
50:-/ST
345:-/ST
O-RING till bl a nipplar och
äldre typer av Mocal
termoblock, adapter etc.
SR-12
5:-/ST
TÄTNINGSBRICKA
till nyare typer av Mocal
termoblock, adapter etc.
BS-13/16
7:-/ST
CENTRUMBULT M20x1.5
lös förlängningsbult för
adapter eller termoblock.
Höjd 44mm, diam 23.8mm.
0626
85:-/ST
71
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
TÄNDSYSTEM LUMENITION
MODELL
TÄNDSYSTEM B19/B21/B23 A-E.
MONTERINGSSATS D:O.
ROTORVINGE i reserv.
BEST NR
PMA50
FK221
20288
PRIS/ST
2250:200:95:-
TÄNDSYSTEM B20A 1969-75.
MONTERINGSSATS D:O
ROTORVINGE i reserv.
PMA50
FK224
20268
2250:200:95:-
TÄNDSYSTEM B30E från augusti 1973.
MONTERINGSSATS D:O
ROTORVINGE i reserv.
ROTORVINGE D:O till den större.
PMA50
FK213
20077
20367
2250:200:95:95:-
TÄNDSYSTEM Competition för tävling och gatåka.
Ger ca 2-3% högre effekt. Levereras med tändspole.
MONTERINGSSATS B19/B21/B23 A-E.
MONTERINGSSATS B20A 1969-75.
MONTERINGSSATS B30E från augusti 1973.
CEK150
FK221
FK224
FK213
3550:200:200:200:-
Dessa system passar även till de flesta andra europeiska bilar.
PMA50 + FK221 (Optisk sensor ingår ej i mont. sats)
TÄNDSTIFT NGK COMPETITION
MODELL
BEST NR
TÄNDSTIFT SPORT B18/B20/B30 (standard i E).
TÄNDSTIFT COMPETITION B18/B20/B30.
TÄNDSTIFT COMPETITION B18/B20/B30.
BP7HS
B7HCS
B8HCS
33:80:80:-
TÄNDSTIFT SPORT B19/B21/B23/B230.
TÄNDSTIFT SPORT B19/B21/B23/B230.
TÄNDSTIFT COMPETITION B19/B21/B23/B230.
TÄNDSTIFT COMPETITION B19/B21/B23/B230.
BP7ES
BP8ES
B7ECS
B8ECS
33:33:80:80:-
B8EG
80:-
B9EG
80:-
TÄNDSTIFT RACING B19/B21/B23/B230.
Med nickelelektrod.
TÄNDSTIFT RACING B19/B21/B23/B230.
Med nickelelektrod.
TÄNDSTIFT RACING B19/B21/B23/B230.
Med ädelmetallelektrod.
TÄNDSTIFT RACING B19/B21/B23/B230.
Med ädelmetalllelektrod.
TÄNDSTIFT RACING B19/B21/B23/B230.
Med platinaelektrod.
TÄNDSTIFT RACING B19/B21/B23/B230.
Med platinaelektrod.
72
PRIS/ST
B8EGV
165:-
B9EGV
165:-
B8EGP
435:-
B9EGP
435:-
CEK150
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
TÄNDSTIFT NGK STANDARD
MODELL
Amazon/PV/Duett B18A/D, B20A
Amazon B18/B20B
140-ser B18/B20A,D,F
140-ser B18B/B20B, E
160-ser B30A/E/F
240-ser B20
240-ser B19/B21/B23/B200/B230
200-ser B27/B28
340/360-ser B19/B200
400-ser ej Turbo B18F
400-ser B18EP/B18FT
440/460-ser DL/GL/S/SE B18U/B20F
700-ser B23ET/B230A/E/K/F/ET
740-ser 16V B234F
760/780-ser B28/B280
850-ser B5202S/B5252/B5254
850-ser Turbo B5234FT
850-ser R/Turbo B5234FT
940-ser B230/B234
960-ser B6254/B6304
C70-ser T5 B5234T3, T B5354T
S40/V40-ser B4184S/B4204S
S70/V70-ser B5202S/B5252/B5254
S70/V70-ser T3/T4/T5 B5234T3/T4
S70/V70-ser T/AWD B5254T
S70/V70-ser Bi-Fuel GB5252S
S90/V90-ser B6304S1/2
BEST NR
BP6HS
BP7HS
BP6HS
BP7HS
BP6HS
BP6HS
BP6ES
BP6EFS
BP6ES
ZGR5B
BPR7ES
BPR6ES
BP6ES
BPR6ES
BP6EFS
BKR6E
BCP7EV
BKR7EVX-11
BPR6ES
BCP6ES
BKR7EVX
BCPR6ET
BKR6ES
BKR7EVX
BKR7EVX
BKR6E
BKR6ES
BRYTARE
BRYTARE
PV/Duett B4B/B16A/B16B.
PV 544 B18A.
PV 544 B18D.
PV 544 B18D.
Amazon B16A/B16B.
Amazon B18A.
Amazon B18B.
Amazon B18D.
Amazon B18D.
Amazon B20A.
Amazon B20B.
140-ser B18A.
140-ser B18B.
140-ser B20A.
140-ser B20B.
140-ser B20D.
140-ser B20E.
140-ser B20E.
164-ser B30A.
164-ser B30E.
164-ser B30E.
240-ser B20A.
240-ser B19/B21/B23A.
KS-445
KS-448
KS-600
PRIS/ST
32:33:32:33:32:32:26:29:26:42:39:35:26:35:29:50:129:170:35:31:165:77:45:165:165:50:45:-
ALT.
PRIS/ST V-LINE
VL-18
VL-18
PRIS/ST HÅLLARE
35:för tändkabel
35:-
BPR6HS
BPR6HS
BPR6ES
BPR6EFS
BPR6ES
39:39:35:39:35:-
VL-18/VL-3
VL-18/VL-3
VL-4/VL-2
VL-5/VL-7
VL-4/VL-2
35:-/42:35:-/42:32:-/42:32:-/54:32:-/42:-
BPR6EY
BPR6ES
BPR6EY
BPR6EFS
45:35:45:39:-
VL-19
VL-2
VL-4/VL-2
VL-2
VL-5/VL-7
VL-28
45:42:32:-/42:42:32:-/54:-
BPR6EY
45:-
VL-2
VL-12
240/740-ser.
RH-6019
12:-/ST
D:O 900-ser.
RH-6710
12:-/ST
42:51:-
ROTOR
ÅRTAL
1955-7.61
8.61-10.65
8.61-2.65
3.65-10.65
1.58-7.61
8.61-8.68
8.66-8.68
8.61-2.65
3.65-8.68
9.689.689.67-8.68
9.67-8.68
9.68-5.73
9.68.5.73
9.71-7.73
8.70-7.73
19741968-73
1972-73
19748.741975-84
BEST NR PRIS/ST ROTOR
ÅRTAL
PV B4B/B16A/B16B.
1952-7.61
KS-600
50:PV B18A.
8.61-10.65
KS-045
40:PV B18A.
3.65-10.65
KS-045
40:PV B18D.
8.61-2.65
KS-039
40:PV B18D.
3.65-10.65
KS-600
50:Amazon B16A/B16B/B18A.
1.58-2.65
KS-045
40:Amazon B18A.
3.65-8.68
KS-039
40:Amazon B18B.
8.66-8.68
KS-045
40:Amazon B18D.
8.61-2.65
KS-039
40:Amazon B18D.
3.65-8.68
KS-445
35:Amazon B20A/B20B.
9.68KS-448
35:140-ser B18A/B18B.
9.67-8.68
KS-045
40:140-ser B20A/B20B.
9.68-5.73
KS-039
40:140-ser B20D/B20E.
8.70-7.73
KS-445
35:164-ser B30A.
1968KS-448
35:164-ser B30E.
1968KS-445
35:240-ser B20/B19/B21/B23.
1975-84
KS-448
35:240-ser B230A.
85-86
KS-445
35:240-ser B230K/B230F 10mm axel 87-88/87-93
KS-445
35:KS-459
240-ser B27A/E.
1975-80
55:KS-455
740-ser B230A.
1985-86
55:KS-445
740-ser B230K.
1987-88
35:KS-448
740-ser B230E/B230F.
85-88/87-92
35:740-ser B234F.
1988-91
740-ser B230ET/B230FT.
85-88/88-90
760-ser B23ET.
1982-84
760-ser B230ET.
1985
760-ser B28E.
1981-86
760/780-ser B280E/F.
1987-90
EVL-029
940-ser B230FB/B230FD.
91-94/93-95
940-ser B234F.
1991
940-ser B230FK/B230FT.
95-98/91-98
850-ser B5202FS/B5234T4/T5. 1995-97
850-ser B5234FT/B5254FT.
94-97/97
850-ser B5252FS/B5254S.
1992-97
EVL-027
C70-ser B5234T3.
1997-98
S70-ser B5202FS/B5252S.
1997-99
S70-ser B5254S/B5254T/B5234T 1997-98
V70-ser B5202FS/B5252S.
1997-99
V70-ser B5254S/B5254T/B5234T 1997-98
V70-ser XC B5254T.
1998
V70-ser AWD/R B5234T4.
1998
EVL-460
BEST NR PRIS/ST
EVL-027
55:EVL-027
55:EVL4/6-O
45:EVL-027
55:EVL4/6-O
45:EVL-027
55:EVL4/6-O
45:EVL4/6-O
45:EVL-027
55:EVL4/6-O
45:EVL4/6-O
45:EVL4/6-O
45:EVL4/6-O
45:EVL4/6-O
45:EVL4/6-O
45:EVL-015
55:EVL-029
40:9050
45:EVL-134
45:EVL-077
195:9050
45:EVL-043
70:EVL-043
70:EVL-043
70:EVL-043
70:EVL-085
45:EVL-043
70:EVL-077
195:EVL-040
175:EVL-043
70:EVL-043
70:EVL-043
70:EVL-176
245:EVL-176
245:EVL-176
245:EVL-176
245:EVL-176
245:EVL-176
245:EVL-176
245:EVL-176
245:EVL-176
245:EVL-176
245:-
73
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
FÖRDELARLOCK
FÖRDELARLOCK
PV/Amazon B16/B18.
Amazon B20.
140-ser B18A/B18B.
140-ser B20A/B20B/B20D/B20E.
140-ser B20E.
164-ser B30A.
164-ser B30E.
240-ser B20/B19/B21/B23.
240-ser B200K/B230K
240-ser B230A/B230E
240-ser B230F
240-ser B27A/E
740-ser B230A
740-ser B230K
740-ser B230E/B230ET
740-ser B230F/B230FT
740-ser B234F
ÅRTAL
BEST NR PRIS/ST FÖRDELARLOCK
VK-101
760-ser B23ET
65:VK-105
760-ser B230ET
65:9.67-8.68
VK-101
760-ser B28E
65:9.68-7.73
VK-105
760/780-ser B280E/F
75:1974VK-106
940-ser B230FB/B230FD
70:1968-73
VK-102
165:- 940-ser B234F
1972-75
VK-117
125:- 940-ser B230FK/B230FT
1975-84
VK-106
850-ser B5202FS/B5234T4/T5
70:1985-88
VK-321
850-ser B5234FT/B5254FT
70:1985-89
VK-321
850-ser B5252FS/S
70:1987-93
VK-321
C70-ser B5234T3
70:1978-80
VK-327
245:- S70-ser B5202FS/B5252S
1985-86
VK-321
S70-ser B5254S/T/B5234T3
70:1987-88
VK-177-1 285:- V70-ser B5202FS/S
1985-88
VK-177-1 285:- V70-ser B5254S/T/B5234T3
87-92/88-90 VK-177-1 285:- V70-ser XC B5254T
1988-91
VK-177-1 285:- V70-ser AWD/R B5234T4
VK-101
VK-105
KONDENSATOR
KONDENSATOR
PV/Duett B4B/B16A/B16B.
PV B18A/B18D.
Amazon B16A/B16B.
Amazon B18A.
Amazon B18B.
Amazon B18D.
Amazon B18D.
Amazon B20A/B20B.
140-ser B18A/B.
140-ser B20A/B/D.
140-ser B20E.
140-ser B20E.
164-ser B30A.
164-ser B30E.
240-ser B20A.
240-ser B19A/B21A.
240-ser B21A/B23A.
ZK-185
ZK-211
ZK-131
ZK-242
74
BEST NR PRIS/ST
VK-321
70:VK-177-1 285:VK-327
245:VK-378
775:VK-177-1 285:VK-177-1 285:VK-177-1 285:VK-440
185:VK-440
185:VK-440
185:VK-440
185:VK-440
185:VK-440
185:VK-440
185:VK-440
185:VK-440
185:VK-440
185:-
VK-102
TÄNDKABELSATSER
ÅRTAL
BEST NR
1955ZK-104
8.61-10.65 ZK-106
1.58-7.61
ZK-104
8.61-8.68
ZK-106
8.66-8.68
ZK-106
8.61-2.65
ZK-106
3.65-8.68
ZK-106
9.68ZK-185
9.67-8.68
ZK-106
9.68-7.73
ZK-185
8.70-7.73
ZK-117
1974
ZK-185
1968-73
ZK-185
1972-73
ZK-126
8.74ZK-185
8.74-75
ZK-131
1976-84
ZK-242
ZK-106
ÅRTAL
1982-84
1985
1981-86
1987-90
91-94/93-95
1991
95-98/91-98
1995-97
94-97/1997
1992-97
1997-98
1997-99
1997-98
1997-99
1997-98
1998
1998
PRIS/ST
50:40:50:40:40:40:40:45:40:45:40:45:45:70:45:70:70:-
TÄNDKABELSATSER
B16/B18
Amazon B20
140-ser B20A
140-ser B20B
140-ser B20B/D
140-ser B20E/F
164-ser
240-ser B19A
240-ser B21A/B21E
240-ser B21ET
240-ser B23A/B23E
240-ser B200K
240-ser B230A
240-ser B230K
240-ser B230E
240-ser B230F ej ABS
260-ser B27A/B27E
260-ser B28E
740-ser B230A
740-ser B230K
740-ser B230E
740-ser B230F (spolkabel 55 lång)
740-ser B234F
740-ser B230ET/B230FT
760-ser B23ET
760-ser B230ET
760-ser B28E
760/780-ser B280F/B280E
940-ser B230FB/B230FD
940-ser B234F
940-ser B230FK
940-ser B230FT
850-ser B5202FS/B5204FT/B5234T5
850-ser B5234FT/T4
850-ser B5254FT
850-ser B5252FS/B5254S
C70-ser B5234T3/B5244/54T
S70-ser B5202FS/B5252S
S70-ser B5254S/B5254T/B5234T3/T4
V70-ser B5202FS/B5252S/B5234T6
V70-ser B5254S/B5254T/B5234T3
ÅRTAL
1968-72
1968-74
1968-71
1971-74
1971-75
1977-78
75-84/75-80
1981-85
81-84/79-84
1985
1985-86
1987-88
1985-87
1987-93
75-79/75-80
1981-82
1985-86
1987-88
1985-88
1987-92
1988-91
85-88/88-90
1982-84
1985
1981-86
87-90/87-88
91-94/93-95
1991
1995-98
1991-98
1995-97
1994-97
1996-97
1992-97
1998-99
1997-99
1997-99
1997-99
1997-98
BEST NR PRIS/ST
TKS-C3
195:TK-70523P 195:TKS-C3
195:TKS-C3
195:TKS-C3
195:TKS-C3
195:TK-164
285:TK600-281 335:TK600-281 335:TK600-281 335:TK600-281 335:TK600-290 395:TK600-281 335:TK600-290 395:TK600-290 395:TK600-290 395:TK600-121 595:TK600-121 595:TK300-863 265:TK600-124 395:TK600-124 395:TK600-124 395:TK600-142 555:TK600-124 395:TK300-863 265:TK600-124 395:TK600-121 595:TK600-122 875:TK600-124 395:TK600-124 395:TK600-124 395:TK600-283 495:TK600-123 755:TK600-123 755:TK600-123 755:TK600-123 755:TK600-123 755:TK600-123 755:TK600-123 755:TK600-123 755:TK600-123 755:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
PROSPARK/EFITEC DIREKTTÄNDNING
Prospark Directfire tändsystem
Inklusive tändkablar, tändspole, tändskiva/triggerhjul, givare,
kabelhärvor samt kontrollenhet med display.
4-cyl motor.
PS1
9500:5-cyl motor.
pris på begäran
6-cyl motor.
PS2
10500:8-cyl motor.
PS3
11600:Wankel-motor.
PS1W
10500:-
Ett mycket prisvärt alternativ. Går att använda till både förgasarmotorer på tävlingsbilar och till vanliga så kallade gatbilar med
insprutning. Även turbo. Prospark systemet ger den exakthet
man endast kan få i en digital konstruktion. En snabb mikroprocessor ser till att exakt tändpunkt finns under alla förhållanden. Svensktillverkat.
FUNKTIONER:
- Helt programmerbart med lättanvänd kontrollenhet.
- Ingen PC behövs.
- Programmerbar tändpunkt mot varvtal.
- Programmerbar tändpunkt mot insugningsluftens absoluttryck.
(tändningen justeras efter insugningsluftens tryck). Turbo eller
sugmotor.
- Programmerbar uppladdningstid av tändspolen.
- Programmerbart övervarvningsstopp.
- Programmerbart övertrycksstopp. Endast turbo. Stänger av
tändningen om Wastegaten ej fungerar.
Helt komplett, innehåll: Elektronikbox med alla kablar. Tandskiva,
för montering på vevaxeln, sensor, tändspole, kontrollenhet.
Utförlig och lättfattad monteringsanvisning.
BRÄNSLERIKNING - TVÅSTEGSINSPRUTNING
Mot tillägg kan även bränslerikning erhållas. Detta används
när motorns ordinarie bränslesystem inte kan leverera tillräckligt med bränsle under höga belastningar, t ex högt turbotryck.
Även när man vill finjustera ett visst område, t ex bränslerikning
av ett visst varvtalsområde. Det extra bränslet sprutas in i
insugningsröret via separata spridare.
FUNKTIONER:
- Helt programmerbart med lättanvänd kontrollenhet.
- Ingen PC behövs.
- Programmerbar bränslerikning mot insugningsluftens
absoluttryck. (bränslemängden styrs efter insugningsluftens
tryck). Turbo eller sugmotor.
- Programmerbar bränslerikning mot varvtal.
Prospark Directfire tändsystem + insprutning
Som ovan men med insprutningssystem (inklusive
hallgivare, luft/vattentempspjällgivare, kontakter, bränslepumpsavstängning mm).
4-cyl motor.
PS4
15100:4-cyl tvåstegsinsprutning.
= 8 spridare.
PS4-2
15950:6-cyl motor.
PS5
16300:6-cyl tvåstegsinsprutning.
= 12 spridare.
PS5-2
17900:8-cyl motor.
PS6
17000:8-cyl tvåstegsinsprutning.
= 16 spridare.
PS6-2
19000:Wankel-motor.
PS7
15600:Wankel-tvåstegsinsprutning.
PS7-2
16300:Övriga = pris på begäran.
Diverse tillbehör till Prospark med flera:
Special spridare t ex Bosch
RING
Växlingsindikator, 12 lysdioder.
PS12
Varvräknarförstärkare
PS13
Batteribackup
PS14
Tandskiva
PS15
Hallgivare, tempgivare
PS16
Spjälllägesgivare
PS17
Tändspole 4 utg
PS18
Tändspole 1 utg högeffekt
PS19
Tändkabelsats
PS20
Motståndsback för lågohmspridare PS21
Högre turbotryck än 2.5bar
absolut tryck (3/4/6bar)
PS22
Extra kontrollenhet
PS23
ca 1500:825:375:375:575:565:780:1150:490:595:295:1450:1395:-
EXEMPEL
Dessa två system tillsammans möjliggör till exempel på en B230E en effektökning till över 220HK. Utan turbo!
Du behöver en portad topp samt vassare
kamaxel. Det går att använda betydligt
vassare kamaxlar än till normala insprutningsmotorer exempelvis KG-8!
Utöver detta måste extraktorgrenrör och
grövre avgassystem monteras.
Med vassare delar = givetvis högre effekt.
För datorstyrt system se Hestec sidan 23.
75
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
CHIPTRIMNING TURBO
På modeller med turbo ökar effekten rejält och bränsleförbrukningen sjunker med cirka 5-10% vid lugn körning.
Kallstarter och normalkörning påverkas inte.
Höjning av laddtryck 240/740/940 etc
A: Bäst är en justerbar Wastgate med högre fjädertryck.
B: Eller montera en utvändig extra fjäder.
C: Går också att montera en justerbar pysventil mellan Wastegate och turbo på den korta slangen). 6 eller 8mm anslutning.
PYSVENTIL för laddtrycksjustering. PV-6 alt PV-8 600:Om motorn trimmas/modifieras med: Ökad volym, vassare kamaxel, portad topp mm kan optimering av tändlägen vid olika
varvtal och belastning utföras. VIKTIGT!: Att förändra något på
en motor eller styrelektronik kräver att allt är i fullgott skick.
Det betyder att en motor som gått 35 tusen mil och tar 3 gånger
så mycket bensin än normalt, eller dricker två liter olja per 100
mil går givetvis ej att trimma utan att ha genomgått en fullständig
renovering.
Om du får orolig tomgång efter chipbytet beror det troligen på
att motorn är ”snålställd”. Låt en Volvoverkstad eller annan
kunnig grundinställa tomgången.
400-ser
440/460/480 Turbo
Styrningen av Wastegaten ändras utan att det inbyggda säkerhetssystemet ändras. Laddtrycket höjs från 0.5 till 0.7 bar vilket
ger en ökning av vridmomentet med ca 25% från 172NM till
217NM vid 4000rpm. toppeffekten ökar från 120HK till 155HK.
Enkla yttre modifieringar krävs.
TC-155
4000:-
700/900-ser
Laddtrycket ökas mekaniskt från 0.55 till 0.8 bar.
Tändlägen och bränslemängd ändrad. Minskar ca 10% vid
normal körning. OBS! Ej att jämföra med de tidigare trimchippen
där endast laddtrycksspärren var borttagen.
Effekten ökar till ca 220+HK. Kan med enkla medel höjas till
230+HK. Bl a genom byte av avgas och till sportluftfilter.
Vridmoment ökar från 245NM till 327NM.
Ange numret på styrenheten. Specialpreparering kan ske efter
önskemål (pris på begäran).
TC-220A
3000:740/940 Turbo kat
Laddtrycket ökas mekaniskt från 0.4 till 0.7bar samt omprogrammering av styrenheten vilket ger en effektökning på ca 40HK.
Vridmomentet ökar med ca 25%.
Olika styrenheter förekommer därför måste vi veta numret på
din styrbox för att kunna leverera rätt chip. För ytterligare effekt
krävs att avgassytemet och kamaxeln byts ut, även byte till
sportluftfilter.
TC-30
3000:940 lågtrycksturbo
Bilen har två styrenheter. En för tändning och en för bränsle.
Steg ett. Då bytes endast bränslepråmet och laddtrycket ökas
till 0.7bar. Effekten ökar till 170HK. Vridmoment ökar med 25%.
Pysventil ingår.
TC-LT1
3600:Steg två. Om både bränsle och tändchip byts ut kan effekten
höjas till 180HK. Problemet med spikningstendenser vid fullast
mellan 3000-3500 varv är helt borta.
Steg tre. Med bakre ljuddämpare och kamaxel utbytt samt modifierad luftbox ökas effekten till 220HK vid 1.0bar.
STEG 2 (pysventil + 600:-)
TC-180A
5000:STEG 3 (pysventil + 600:-)
TC220
5000:-
850T5R med original 240HK trimmas till ca 280HK.
Vridmoment ökar från 330NM till ca 400NM. TC-T5R 5400:850R med original 250HK trimmas till drygt 290HK.
Vridmomentet ökar från 350NM till ca 430NM.TC-850R 5400:Om byte till sport avgassystem så erhålles ytterligare 15HK.
850 AWD LTT-98 V70/S70/C70 lågtryckturbo
Omprogrammering av både tänd- och bränslekurvor samt
laddtryck och höjning av laddspärr. Laddtrycket höjs från 0.4
till 0.9bar. Effekten ökar från 193HK till 235HK. Vridmomentet
ökar från 270NM till ca 360NM. Boxen måste skickas in för
ditlödning av sockel - ingår i priset.
850 2.0
850/V70/S70 2.5
TC-180
TC-230
5400:5400:-
V70/S70/C70 + AWD LTT från 1999- Effekten
ökar från 193HK till 235HK. Vridmomentet ökar
från 270NM till ca 400NM. Styrenheten måste
skickas in. Lödning ingår. TC-290 5400:V70/S70/C70 Turbo 1997-98 Effekten ökar från
240HK till över 270HK. Vridmomentet ökar från 330NM till ca
420NM. Lödning ingår.
TC-T5
5400:S70/V70R + AWD 1997-98 Effektuttag över 290! Bilar med
automat max 280HK. Ökning av vridmomentet upp till ca 420NM.
Lödning ingår. Vid samtidigt byte till grövre avgassystem får du
en bil med enorm prestanda.
TC-T6
5400:S70/V70 + AWD 1999- Effekthöjning från 250HK till över 280HK.
Vridmoment ökar från 350NM till ca 400NM. Lödning ingår.
TC-T7
8000:850/V70 diesel TDI Effekten & vridmomentet ökar 20%. Laddtrycket ökas till 1.0-1.1 bar. Samtliga styrparametrar ligger i
chippen (2 st). Box måste skickas in. Lödkostnad ingår. TC-D 5400:-
S40/V40-ser
S40/V40 T 2.0 Trimmas från original 160HK till drygt 200HK.
Vridmomentet ökar från 230NM till ca 295NM. TC-40 6500:S40/V40 T4 turbo Trimmas från original 200HK till ca 235HK.
Vridmomentet ökar från 300NM till ca 350NM. TC-T4 6500:-
S60/S80-ser
S60 2.4T Effekten ökar från original 200HK/285NM till efter
chip 245HK samt 370NM.
TC-S680A 7500:S60 T5 Från original 250HK till över 300HK, ca 400NM.
TC-S60T5 7500:S80 2.4T Ökar från original 200HK/285NM till efter chip 245HK
samt 370NM.
TC-S680
7500:S80 TDI Med original 140HK/290NM, efter chip får man 170HK
samt 330NM.
TC-S80D
7500:S80 T6 Med original 272HK/380NM, efter chip får man 310HK
samt 425NM.
TC-S80T6 7500:-
850/S70/V70/C70-ser
De flesta nyare styrboxar måste skickas in till oss.
850 Turbo med original 225HK trimmas till ca 270HK.
Vridmoment ökar med ca 25%. Lödning + 400:-.
Boxen måste skickas in för lödning. TC-850
5000:-
Modeller ej med här - information på begäran.
76
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
CHIPTRIMNING EJ TURBO
CHIP TILL BILAR MED ENBART INSPRUTNING
Bilar med insprutning men utan katalysator/turbo går ej att
ändra. 740 Turbo LH 2.2 går ej att chippa.
BILAR MED KATALYSATOR
Kallstarter och normalkörning påverkas ej. Effekten ökar i de
flesta fall över hela varvtalsregistret. Märks tydligt på låg och
mellanvarv. Toppeffekten ökar mellan ca 8-15HK. Vid lugn
körning sjunker bränsleförbrukningen något, oftast ca 2-3%.
Om motorn dessutom trimmas/modifieras med: Ökad volym,
vassare kamaxel, portad topp mm kan optimering av
tändlägen vid olika varvtal och belastning utföras. LH boxen
kan modifieras med ändrat varvstopp och bränslemängd.
360GLT runt 1983. går ej att modifiera tändsystemet däremot kan tändläget i svänghjulskåpan filas för att på så
sätt höja tändningen ca 4 grader. Samt montera att sportluftfilter direkt på mängdmätaren - detta ger ett mycket bra
resultat.
850SE med 10 ventiler är mycket tacksam att chiptrimma.
Den får mycket bra vridmoment och genom detta avsevärt
förbättrad dragvillighet - speciellt på högre växlar där det
annars brukar vara en svacka. ”Tveket” vid omkörningar är
helt borta! Kombinera med sportluftfilter och sportavgassystem 2.5” för ytterligare ca 15HK.
850GLT ca 1992-93 bör man vid chiptrimning även byta till
sportavgassystem för bästa effekt. Chip + filter + avgas ger ca
25-30HK.
S70/V70 fram till nya modellen gäller ungefär
som ovan. Vid montering av chip demonteras
det fastlödade originalchippet och en sockel
monteras på kretskortet. Trimchippet trycks
sedan ner i hållaren = nu är det möjligt att
byta chip om man så önskar, t ex vid
försäljning av bil kan man återställa bilen
genom att montera sitt originalchip.***
16-ventils motorn svarar väldigt bra på chipbyte.
Tillsammans med sportluftfilter fås en effektökning över hela
registret med ca 15HK. OBS! Kontrollera styrboxnummer
samt om det sitter lösa chips i båda boxarna innan order.
CHIP TYP A = Löst chip monterat på sockel i styrenheten. Kan man montera själv om man är försiktig...
CHIP TYP C = Ytmonterat E-prom. Lödkostnad tillkommer med 500:-.
MODELL
EFFEKTÖKNING CHIP
740GLT 16V*
15
A
940GLT 16V*
15
A
850SE 10V bättre vrid över hela registret.
15
C
850GLT 20V**
15
A
850GLT 20V från 199615
C
V70SE 10V 2.5SE
15
C
V70 20V 2.5GLT
15
C
S70/V70 2.4 00- 140HK original.
30
C
S80 2.4 1999- 140HK original.
30
C
S90/V90 3.0
.
15
C
BEST NR
CH-740GLT
CH-940GLT
CH-850SE
CH-850GLT
CH-850
CH-70SE
CH-70GLT
CH-V70
CH-S8024
CH-V90
PRIS
3000:3000:3000:3000:3000:3000:3000:3800:3800:3800:-
* kontrollera att det sitter lösa chip i båda styrboxarna samt styrboxnummer.
** de flesta GLT har separata tänd och bränslechip, pris för båda 4000:-. Lösa chip (ej lödning).
*** gäller de flesta modeller dvs bilar där sockel monteras.
Olika bilar har olika styrboxar, ange därför gärna styrboxnummer
till oss vid förfrågan, vet du ej detta så ring för närmare info.
Varkens Turbo eller chip - 302+ Hk
77
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
SPORTLUFTFILTER
High Performance luftfilter. En serie fullflödes, högeffekts luftfilter med hög reningsgrad utan att försämra
luftflödet. Passar de flesta bilar för gatåka eller tävlingsbruk, tvättbara. Ska inoljas utvändigt med ett TUNT
lager filterolja före användning. Låt filtret stå på avrinning minst en timme, överflödig olja tas bort.
KONISKA DIREKTFILTER
KK170-serien (PC0174 pris 885:-) ÖVRIGA 575:-/ST
Koniska filter, gummianslutning med slangklämma kan
monteras direkt på mängdmätare etc. PC0172 har förskjuten
anslutning. Invändigt mått, yttermått + ca 10mm.
BEST NR
anslutning
filterstorlek
effekt
PC0179
57mm
200mm x 150mm
200HK
PC0173
65mm
200mm x 200mm
250HK
PC0172
59mm
200mm x 200mm
250HK
PC0176
70mm
200m x 150mm
270HK
PC0177
70mm
200m x 200mm
320HK
PC0340
80mm
200mm x 150mm
320+
PC0183
85mm
200mm x 150mm
345+
PC0174
146mm
240mm x 200mm
500HK
KK170
SILIKONSLANG
Femlagers, blå silikonslang. Kapade längder kan fås.
Minsta längd 10cm.
54mm
SL554
825:-/m
57mm
SL557
855:-/m
60mm
SL560
895:-/m
64mm
SL564
955:-/m
SLANGKLÄMMA
67mm
SL567
985:-/m
65-85mm
70mm
SL570
1025:-/m
SLK6585 19:73mm
SL573
1055:-/m
76mm
SL576
1085:-/m
79mm
SL579
1125:-/m
83mm
SL583
1165:-/m
86mm
SL586
1195:-/m
89mm
SL589
1235:-/m
92mm
SL592
1275:-/m
95mm
SL595
1295:-/m
98mm
SL598
1335:-/m
102mm
SL5102
1375:-/m
127mm
SL5127
1575:-/m
DIREKTFILTER ALU-ANSLUTNING
KK700-serien
PRIS 985:-/ST
Koniska filter med trattformad anslutning för max luftflöde.
Framtagna för hög effekt. Invändigt mått, yttermått + ca 3mm.
BEST NR anslutning
filterstorlek
effekt
PC7001
60mm
200mm x150mm
280HK
PC7002
60mm
200mm x 200mm
390HK
PC7015
65mm
150mm x 150mm
300+
PC7012
68mm
150mm x 150mm
350HK
PC7009
68mm
200mm x 200mm
475HK
PC7025
73mm
200mm x 200mm
500+
PC7005
73mm
150mm x 150mm
375+
PC7004
75.5mm 150mm x 150mm
400+
PC7024
85.5mm 150mm x 150mm
450+
KK700
VECTOR
Pipercross Vector
PRIS 1185:-/ST
Med den s k Vectortekniken, trattformad aluminiumkona i
filtret styr ner luften. Koniskt filter med trattformad anslutning.
BEST NR anslutning
filterstorlek
effekt
PC7011V
60mm
150mm x 150mm
310HK
PC7002V
60mm
200mm x 200mm
450+
PC7015V
65mm
150mm x150mm
450+
PC7012V
68mm
150mm x 150mm
370HK
PC7009V
68mm
200mm x 200mm
550+
PC7005V
73mm
200mm x 150mm
450+
PC7025V
73mm
150mm x 150mm
400+
PC7004V
79.5mm 150mm x 150mm
450+
PC7024V
85.5mm 150mm x 150mm
500+
LUFTFILTEROLJA
SERVICESET - FILTER Rengöringsvätska
(500ml) för rengöring av Pipercross m fl samt
filterolja (200ml) för inoljning.
Fler sorter nästa sida.
RV-8999
159:-/ST
78
VINKLAD SILIKONSLANG, 90°
Femlagers, blå silikonslang. 102mm ben.
51mm
SL9051
355:-/ST
57mm
SL9057
395:-/ST
60mm
SL9060
415:-/ST
64mm
SL9064
425:-/ST
67mm
SL9067
445:-/ST
70mm
SL9070
475:-/ST
76mm
SL9076
515:-/ST
80mm
SL9080
535:-/ST
86mm
SL9086
555:-/ST
102mm
SL90102 695:-/ST
REDUCERANDE SILIKONSLANG
Femlagers, blå silikonslang.
60-51mm
SL6051
365:-/ST
70-52mm
SL7052
395:-/ST
70-60mm
SL9060
395:-/ST
REDUCERANDE SILIKONSLANG, VINKLAD 90°
Femlagers, blå silikonslang. 90°.
60-51mm
SL906051 525:-/ST
70-60mm
SL909060 675:-/ST
SPORTLUFTFILTER SOLEX MM 395:-/ST
Ett runt filter med aluminiumbottenplatta.
ansl.
höjd
BEST NR
52mm
40mm
PC1000
52mm
80mm
PC1001
58mm
40mm
PC1003
58mm
65mm
PC1004
45mm
65mm
PC1005
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
DIRECT AIR KIT
FILTEROLJA MM
Innehåller filter + nödvändiga monteringsdetaljer för att ta bort
Samtliga sportluftfilter ska inoljas med ett tunt lager filterolja
originalluftboxen och ersätta den med ett koniskt Pipercrossfilter. innan användning, låt överflödig olja rinna av någon timme.
Tvättning vid behov eller jämna intervaller ca 1000mil. OBS!
ett smutsigt filter fungerar sämre och bilen drar mer bensin.
S40/V40 1585:S40/V40 1.6/1.8
S40/V40 Turbo/T4
PCI-40
PCI-40T
S40/V40 1.6/1.8/2.0
PCI-40
1585:-
S40/V40 Turbo/T4
PCI-40T
1585:-
SERVICESET - FILTER
Rengöringsvätska (500ml) för
rengöring av Pipercross m fl
samt filterolja (200ml) för
inoljning.
RV-8999
159:-/ST
SERVICESET - FILTER
Rengöringsvätska (355ml) för
rengöring av KN-filter m fl samt
filterolja (200ml) för inoljning.
KN-5000
155:-/ST
850 1685:Till de flesta modeller. OBS! jämför bilderna med hur det ser
ut på din bil. Även att locket är delbart vid anslutningen.
FILTEROLJA KN
sprayflaska 200ml,
för inoljning.
KN-504
85:-/ST
D:O 400ml.
KN-516
115:-/ST
FILTEROLJA PIPERCROSS
endast olja, 200ml.
RV-8998
65:-/ST
S70/V70 1685:2.5T med flera modeller. OBS! jämför bilderna med hur det ser
ut på din bil. Även att locket är delbart vid anslutningen.
FILTEROLJA BELRAY
sprayflaska extra stor 550ml.
BR-550
160:-/ST
RENGÖRINGSVÄTSKA KN
för rengöring av luftfilter.
KN-621
149:-/L
SPORTLUFTFILTER ORIGINALBOX
effekten
·· Ökar
Minskar bensinförbrukningen
·· Tvättbart
Filterolja ingår
MODELL
200-ser.
240-ser turbo (ovalt).
240-ser D24 diesel.
300-ser ej B14.
400-ser.
740/760/780 ej turbo/diesel/B28.
740/760 Turbo samt diesel/TD.
940/960-ser ej turbo.
940-ser med turbo, även turbodiesel
850-ser alla
S40/V40 från 1995-98 chnr: -190.624.
S70/V70 alla t o m ca -00. Mät gärna om -00.
S70/V70 från ca 00-. Mät filtret.
C70
S90/V90 3.0 1997-98.
S80-serien -2001
S60-serien
ÖVRIGA BILMÄRKEN
www.kgtrimning.com
LÄNGD
334
245
210
334
310
286
330
286
330
351
320
351
331
351
286
358
331
BREDD
163
172
210
163
154
211
242
211
242
185
170
185
218
185
211
218
218
BEST NR
PC240
PC240T
PC240D
PC240
PC400
PC790
PC790T
PC790
PC790T
PC850
PC470
PC850
PCS70
PC850
PC790
PC800
PCS70
PRIS/ST
475:490:455:475:490:490:490:490:490:490:495:490:510:490:490:530:510:-
79
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
FÖRGASARFILTER
High Performance luftfilter. En serie fullflödes, högeffekts luftfilter med hög reningsgrad utan att försämra
luftflödet. Passar de flesta bilar för gatåka eller tvävlingsbruk, tvättbara. Ska inoljas utvändigt med ett TUNT
lager filterolja före användning. Låt filtret stå på avrinning minst en timme, överflödig olja tas bort.
FÖRGASARFILTER KK600
FÖRGASARFILTER KK300
KK600-serien
435 x 152mm
Dubbelfilter för gata och tävlingsbruk. Täcker två förgasare.
BEST NR
inv.höjd
utv.höjd
PRIS/ST
PC6060
40mm
60mm
880:PC6075
55mm
75mm
880:PC6100
80mm
100mm
880:PC6135
115mm
135mm
880:-
KK300-serien
190 x 152mm
Enkelfilter för gata och tävlingsbruk.
BEST NR
inv.höjd
utv.höjd
PC3040
25mm
40mm
PC3070
40mm
70mm
PC3095
80mm
95mm
PC3125
105mm
125mm
PRIS/ST
475:475:475:475:-
KK600-serien rundat
435 x 152mm
Dubbelfilter för gata och tävlingsbruk. Täcker två förgasare.
BEST NR
inv.höjd
utv.höjd
PRIS/ST
PC6085D
65-75mm
85mm
880:PC6110D
80-90mm
110mm
880:PC6140D
110-120mm
140mm
880:-
KK300-serien rundat
190 x 152mm
Enkelfilter för gata och tävlingsbruk.
BEST NR
inv.höjd
utv.höjd
PC3075D
55-65mm
75mm
PC3100D
80-90mm
100mm
PC3110D
90-100mm
110mm
PRIS/ST
475:475:475:-
BASPLATTOR 300
Weber DCOE
Dellorto DHLA
Weber DCO
Weber DCD m fl
Weber DGV/DGAV m fl
Weber IDF
Dellorto DRLA
SU HS6/H6 1.75”
SU HD8/HS8
SU HIF44/HIF7 1.75”
Weber DGV/DGAV m fl
Universal, ohålad
PRIS/ST
195:195:195:195:195:195:195:195:195:195:195:195:-
BASPLATTOR 600
PRIS 450:-/ST
Komplett filter = basplatta + filter ovan. CC = centrummåttet
mellan de mittersta förgasarportarna (se bild nedan).
DCOE- DHLA Volvo, Opel m fl CC 120mm
BP6061
DCOE- DHLA Ford Pinto m fl CC 107mm
BP6021
DCO Volvo m fl CC 120mm
BP6062
Universal ohålad, blank basplatta
BP6006
Finns även med CC: 88, 89, 91, 93, 97, 101, 107, 110, 111,
114, 120, 124, 126mm. Ange mått!
BESTNR
BP3101
BP3101
BP3109
BP3104
BP3103
BP3127
BP3106
BP3114
BP3115
BP3125
BP3124
BP3119
C/C
TRATTFILTER DUBBLA
310:-/ST
När det är ont om plats samt till folkrace. Dubbelfilter som
träs på trattarna.
PC1153 höjd 80mm till 40:or
PC1151 höjd 130mm till 40:or
PC1152 höjd 80mm till 45:or
PC1150 höjd 130mm till 45:or
TRATTFILTER MX OFFROAD
335:-/ST
Offroad modell, dubbelfilter som träs på trattarna.
PC1150MX höjd 130mm till 45:or
PC1151MX höjd 130mm till 40:or
PC1152MX höjd 80mm till 45:or
PC1153MX höjd 80mm till 40:or
TRATTFILTER ENKLA
När det är riktigt ont om plats, till långa trattar
samt till folkrace. Enkelfilter som träs på trattarna.
Monteras med strips.
PC1050 290:-/PAR
PC1051 extra breda 175:-/ST
FORMEL FORD
Effektfilter, passar även till 32/36DGV. Komplett sats.
Höjd 75mm
FF-405
415:-/ST
Höjd 90mm
FF-406
415:-/ST
80
BP3114
BP3109
KK3000-serien
Enkelfilter, kromat. Invändig höjd 40mm,
utvändig höjd 60mm, längd 190mm.
Basplatta se ovan.
PC302H
535:-/ST
KK150-serien
485:-/ST
Enkelfilter kromat, komplett.
PC1503 SU HS6 1.75”
PC1501 SU H2/HD2/HS2 1.25”
PC1502 SU HS4/HIF4/HIF38 1.5”
PC1504 SU HIF44/HIF6/HIF7 1.75”
FILTER VEVHUSVENTILATION
med invändig anslutning 13,16 & 19mm.
Färg: Krom, röd eller blå.
Ange färg.
PC9024
270:-/ST
FILTEROLJA, RENGÖRING SE SIDAN 79
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
FÖRGASARFILTER - TRATTAR - REGLAGEARMAR
LUFTFILTER DCOE/DHLA
kromat ovalt filter. Bomullstyp.
50mm. LF-50
65mm. LF-65
83mm. LF-83
Tidigare som bild
D:O IDF/DRLA
LF-65ST
295:-/ST
FILTERDUK
för airbox. vid order - ange
storlek. Pris beroende på
storlek. Om ingen storlek
anges levereras en som är
ca 40x13cm.
159-695
50:-/ST
TRATT PIPERCROSS till
Dellorto 40DHLA, fullradie,
lätta, max flöde. Endast röd,
blå. Finns i 30/45/60mm.
30mm RP4030D 295:-/ST
45mm RP4045D 295:-/ST
60mm RP4060D 295:-/ST
TRATT DELLORTO
40DHLA/DRLA i aluminium.
Höjder: 25/43/60mm. Passar
även flera stående modeller
av Weber förgasare då
pinnbultshålen är ovala.
TR-4025
250:-/ST
TR-4043
250:-/ST
TR-4060
250:-/ST
BENSINBANJO WEBER
REGLAGEARM WEBER
dubbel till DCOE/DCO. Raka
till DCOE. Dessa reglagearmar anslutningar.
används oftast tillsammans
301-230
165:-/ST
med dubbelvajerreglage eller
liknande.
Arm med fjäder.
TRATT DELLORTO
45041-147
195:-/ST
45/48DHLA/DRLA i aluminium.
D:O utan fjäder.
Höjder: 25/48/60mm. Passar
45041-145
185:-/ST
även flera stående modeller
av Weber förgasare då
pinnbultshålen är ovala.
D:O med en vinklad
TR-25
250:-/ST
anslutning.
TR-48
250:-/ST
10536-034
275:-/ST
TR-60
250:-/ST
BULT TILL BENSINBANJO
TRATT WEBER
Till DCOE/DCO.
original till 40DCOE med lösa
12715-008
65:-/ST
spridare. Höjd ca 38mm +
instick i förgasaren.
52840-012
175:-/ST
TRATT PIPERCROSS
till Dellorto 45DHLA, fullradie,
lätta, max flöde. Endast blå,
röd. Finns i tre höjder: 30,
45mm och 60mm.
30mm RP30D 295:-/ST
45mm RP45D 295:-/ST
60mm RP60D 295:-/ST
TRATT PIPERCROSS
till Dellorto 48DHLA, fullradie,
lätta, max flöde. Endast silver.
Finns i två höjder: 35mm och
75mm. 295:-/ST
35mm RP4835
75mm RP4875
TRATT WEBER
BENSINBANJO WEBER
original till 48/50DCO. Höjd ca enkel till DCOE/DCO.
60mm + instick i förgasaren. 10536-035
135:-/ST
52840-034
345:-/ST
REGLAGEARM WEBER
till DCOE. Dessa reglagearmar
används av de som bygger
eget gasreglage med t ex stag.
Arm med fjäder.
45041-025
195:-/ST
D:O utan fjäder.
45034-084
175:-/ST
BENSINBANJO WEBER
rak vinklad till DCOE. Inklusive
bult och packningar.
BK-001
115:-/ST
TRATT WEBER
original till 45DCOE. Höjd ca
62mm + instick i förgasaren.
52840-001
295:-/ST
TRATT WEBER
TRATT PIPERCROSS SU
original till 48DCOE. Höjd ca
Höjder enligt nedan. 295:-/ST 57mm utan instick i förgasaren.
HS6
50mm HS6050
52840-033
175:-/ST
HS6
65mm HS6065
HIF44
45mm HIF4445
HIF44
60mm HIF4460
REGLAGEARM DELLORTO
till DHLA. Arm med fjäder.
11529
195:-/ST
D:O utan fjäder.
10381
165:-/ST
RETURFJÄDER
utvändig, bör alltid komplettera
förgasarnas egna returfjädrar.
RF-693
50:-/ST
SYNKROTEST
i vårt tycke den bästa som
finns, mycket lätt att arbeta
med. Kan sitta kvar medan
justering sker. Har du två slipper du skifta. Ej DCO.
98001
795:-/ST
81
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
INSUGNINGSRÖR - REGLAGE - SPJÄLLHUS ETC
INSUGNINGSRÖR B18/B20
till dubbla förgasare.
Komplett med pinnbultar och
mellanläggsplattor.
IR-20
2095:-/SATS
INSUGNINGSRÖR B30
till tre dubbla förgasare.
Komplett med pinnbultar och
mellanläggsplattor.
AP-B30
UTGÅR
MELLANLÄGG
till 45/48:or. Vulkad i aluminium med fast o-ring.
3110
44:-/ST
MELLANLÄGG
45:-/ST
platta i plast komplett med två
o-ringar.
STORLEK
BEST NR
till 40:or
400060
till 45:or
450060
till 48:or
480060
till 50:or
500060
MELLANLÄGG
INSUGNINGSRÖR
till 50:or. Platta i aluminium
B19/B200/B21/B23/B230
med två o-ringar.
för dubbla förgasare. Komplett 510060
155:-/ST
med pinnbultar och mellanläggsplattor.
IR-21
2095:-/SATS
GASREGLAGE
Specialreglage. Det bästa på
marknaden, prisvärt. Till
Dellorto 45/48DHLA. Med
dubbla vajrar. Komplett sats
med konsoller mm.
TLK-2D
895:-/ST
GASREGLAGE
Specialreglage. Till Weber
45/48DCOE. Med dubbla
vajrar. Komplett sats med
konsoller mm.
TLK-2W
895:-/ST
VAJER
reservvajer till TLK och
Magard reglage.
1 meter TLK-001 65:-/ST
3 meter TLK-002 75:-/ST
O-RING
lös o-ring för mellanläggsplattor.
454850
7:-/ST
INSUGNINGSRÖR
B19/B200/B21/B23/B230
för dubbla förgasare. Cirka
100mm långt med bra böj ner
mot kanalerna i toppen. Uttag
för servoanslutning. Komplett
med pinnbultar och mellanläggsplattor.
AP-100
1795:-/SATS
PINNBULT M8
till insugningsrör.
PB-M8
10:-/ST
RETURFJÄDER
till TLK och Magard reglage.
TLK-010
30:-/ST
GUMMIFJÄDER
40/45/48:or. Ej DCO.
Monteras mellan mutter och
förgasare. Erfodrar även
fångbricka 3570.
3571
6:-/ST
FÅNGBRICKA
till gummifjäder enligt ovan.
Åtgår 16st.
3570
6:-/ST
PINNBULT 5/16”UNC/UNF
till insugningsrör.
PB-516
15:-/ST
LÅSMUTTER
MR516
82
10:-/ST
FJÄDER DUBBELVARVIG
8mm, åtgår 8st.
3899
6:-/ST
SPJÄLLHUS TWM
till Weber DCOE/Dellorto
DHLA insug, fuelrails ingår ej.
88mm höga. Uttag för två
spridare. Storlek 40/45.
Ange storlek.
3895:-/ST
D:O storlek 48. 3795:-/ST
D:O storlek 48 men med uttag
för fyra spridare. 4395:-/ST
FUELRAILS TWM
till TWM spjällhus, inklusive
monteringssats. 2 x DCOE
centrummått 83-105mm.
FR-105
1795:-/PAR
D:O centrummått 100-124mm.
FR-124
1795:-/PAR
TRATTAR TWM
långa trattar, högt pris och
hög kvalité. Passar b la
Dellorto förgasare samt
TWM spjällhus.
Ange storlek och höjd.
45:or höjd 75mm 595:-/ST
48:or höjd 100mm 725:-/ST
48:or höjd 115mm 725:-/ST
50:or höjd 75mm 775:-/ST
KULLED M5
M5 x 1.0.
komplett i stål till gasreglage.
KL-3351
45:-/ST
SPJÄLLHUS LUMENITION
till Weber DCOE/Dellorto
DHLA insug, fuelrails ingår.
Röda, 119mm höga. Stl 45
samt 48. Ange storlek.
45mm
7975:-/PAR
48mm
8500:-/PAR
TRATTFÖRLÄNGARE
för förlängning av tratt eller
förflyttning av luftfilter. Höjd
40mm. Storlekar 40/45/48/50.
Ange storlek.
415:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
ELEKTRISK BRÄNSLEPUMP, TRYCKREGULATOR MM
BENSINPUMP Vid högre effektuttag, över 170HK, är det ett måste med en elektrisk bränslepump. Pumpen måste givetvis ha
rätt kapacitet i förhållande till motorn samt visa största tillförlitlighet. Har du en bränslepump med otillräcklig kapacitet riskerar
du driftsstörningar och motorhaveri. Motorhaveri kan du få genom att bränslemängden inte räcker till när du utnyttjar motorn till
fullo. Ofta räcker det inte med en bränslepump. På en tävlingsbil måste du montera dubbla pumpar. Montera alltid bränslepumparna i bagageutrymmet. Använd 10mm bränsleledning fram. Montera dubbla elledningar och dubbla strömbrytare.
TRYCKREGULATOR Lika viktigt som det är att få fram tillräckligt med bensin är att du har absolut rätt bränsletryck. För att
kunna ställa in förgasarna krävs att du ej har för högt bränsletryck. Om du har tillförlitliga bränslepumpar bör du ha ett tryck
framme vid förgasarna på 0.20 till max 0.30kg. OBS! Dellorto skall endast ha max 0.18KG. Med rätt tryck spar du också
dina nålventiler. Med för högt bränsletryck påverkas oftast justeringen av blandningen. Filter, reservdelar mm se nästa sida!
BRÄNSLEPUMP Facet Red
Top. Bränsletryck ca 0.45kg.
Leveras utan anslutningar.
480532
1045:-/ST
BRÄNSLEPUMP KIT SOLID STATE COMPETTION
ett kit med pump, bensinanslutning, bränslefilter och
två st gummiupphängningar.
12v, tryck 6.0-7.0psi, 25
gallons/hour <180bhp.
40185-K
855:-/ST
BENSINANSLUTNING av
mässing för Facet bränslepump.
TYP
PRIS/ST
Vinklad 8mm. BA-8
45:Rak 8mm.
BA-8R 35:Vinklad 10mm. BA-10 45:- BENSINSLANG SPECIAL Rak 10mm.
BA-10R 40:- FÖRGASARE
Rekommenderas upp till max
20psi (ca 1.4bar). Överdrag.
8mm (5/16”) BS-8 45:-/M
10mm (3/8”) BS-10 45:-/M
SLANGKOPPLING
6 > 6mm
SK-66 25:-/ST
8 > 6mm
SK-86 30:-/ST
8 > 8mm
SK-88 25:-/ST
10 > 8mm SK-108 30:-/ST
10 > 10mm SK-1010 30:-/ST
T-RÖR
6mm
8mm
10mm
TB-6
TB-8
TB-10
TRYCKREGULATOR
Filter King storlek 5. Helkapslad i aluminium samt med
större membran och filter.
Max tryck ca 0.30 - 0.35.
Grundinställning 0.28kg.
Justerbar. Rekommenderas
till både tävling och gatåka.
FK-5
565:-/ST
56:-/ST
59:-/ST
69:-/ST
FJÄDER för lägre tryck, t ex
Dellorto FK-01
30:-/ST
FJÄDER för högre tryck,
Weber FK-02
30:-/ST
SLANGKLÄMMA
Till bensinslang IBS-8. 14mm. TRYCKREGULATOR TURBO
SLK-614
7:-/ST
för tryck genom förgasare.
BRÄNSLEPUMP KIT
D:O METALLOMSPUNNEN
Kan även sänka insprutningsett kit med Red Top pump, två Rekommenderas upp till max
pumptryck ner till ca 5psi.
bensinanslutningar, jordkabel, 20psi (ca 1.4bar).
FK-6
735:-/ST
extra bränslefilter och två st
8mm (5/16”) SS-8 105:-/M
gummiupphängningar. Ange 10mm (3/8”) SS-10 110:-/M
D:O för två förgasare.
storlek på anslutningarna.
FK-62
775:-/ST
ADAPTER MANOMETER
480532-K
1295:-/ST
Med plugg. Slangmontering.
AD-8 8mm
175:-/ST
AD-10 10mm
175:-/ST
BENSINSLANG SPECIAL INSPRUTNING
Rekommenderas upp till max
145psi (10bar)
8mm (5/16”) IBS-8 60:-/M
10mm (3/8”) IBS-10 65:-/M
TRYCKREGULATOR
för insprutning max 5 bar.
FK-004
875:-/ST
D:O METALLOMSPUNNEN
MANOMETER
BRÄNSLEPUMP KIT Rekommenderas upp till max universal. För
SOLID STATE - FAST ROAD
145psi (10bar).
mätning av
ett kit med pump, bensin8mm (5/16”) ISS-8 145:-/M
bränsletryck,
anslutning, bränslefilter och
graderad 0-1kg.
två st gummiupphängningar.
Passar direkt på
12v, tryck 4.0-5.5psi, 18
senare utförande av
gallons/hour <150bhp.
BENSINFILTER SPECIAL
FK5. Samt på AD-8/10.
40106-K
795:-/ST
FÖRGASARE
FK-M
245:-/ST
BRÄNSLEPUMP SPECIAL
8mm PL-8
175:-/M
INSPRUTNING
MANOMETER INSPRUTNING Högkapacitetspump Bosch,
10mm PL-10
175:-/M
för mätning av
Reservfilter PLF
75:-/M
4.4l/min vid 3bar. M18 x 1.5.
bränsletryck,
Anslutning på bild ingår ej.
graderad 0-7bar
B-4044
2795:-/ST
0-100psi.
Glycerinfylld.
FKM-002
295:-/ST
83
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
TILLBEHÖR FILTER KING MM
RESERVFILTER
till Filter King, storlek ca
43x40mm FK-03 75:-/ST
51x47.5mm FK-04 75:-/ST
GUMMIPACKNING
lilla gummipackningen till
Filter King.
FK-07
20:-/ST
MEMBRAN
till Filter King lilla modellen.
FK-010
95:-/ST
TÄCKPLÅT BENSINPUMP
till B19/B21/B23/B200/B230.
TP-595
47:-/ST
D:O till stora modellen.
FK-011
110:-/ST
D:O till turboregulator FK6/
FK62.
FK-012
155:-/ST
PACKNING EP-1530 13:-/ST
RESERVKÅPA
till Filter King lilla modellen i
aluminium = godkänd för
tävlingsbruk.
Ange höjd och bredd.
FK-05
95:-/ST
Stora modellen.
FK-06
95:-/ST
Stora gummipackningen till
Filter King lilla modellen.
FK-08
30:-/ST
Till stora modellen.
FK-09
30:-/ST
VARVTALSREGULATORER
En elektronisk varvtalsregulator monteras med en kabel till plus (+) och en till minus (-) på tändspolen. Samt en kabel till jord
(karossen). Ej CDI-tändning. Bilar som har CDI-tändning med varvtalsutgång kan dock använda växlingslampan.
OMEX VARVTALSREGULATOR - CLUBMAN
varvtalsstopp, begränsar
maxvarvet. På t ex en 4cylindrig motor ställbar med
100 varvs intervall mellan
1000-20000rpm. Enkel
montering, kopplas in direkt
på tändspolen. Mjukt eller hårt
stopp. Passar även på 6/8cyl,
maxvarv 12000/10000rpm.
Till Volvo 740 använd i första
hand MD.
RLC-1
1595:-/ST
Som ovan till dubbelspole.
RLC-5
1995:-/ST
OMEX VARVTALSREGULATOR MED
VÄXELLAMPA
som Clubman. Med en
stycken växellampa.
RLC-3
2345:-/ST
OMEX SHIFTLIGHT
med 4st lampor, kan ställas in
olika varvtal på varje lampa.
Liten lampenhet 4 x 2cm t ex
för rattmontering.
RLC-4
2245:-/ST
OMEX LAUNCH
som RLC-1 men med en
vattentät knapp för startvarv.
RLC-2
2155:-/ST
84
MICRODYNAMICS
VARVTALSREGULATOR
1-8 cylindrar. Maxvarv ställs in
genom att hålla inne knappen
och sedan släppa den på t ex
2000rpm (ger stopp vid
4000rpm).
MD-1
1395:-/ST
MICRODYNAMICS
VARVTALSREGULATOR
med fullgaskontakt. 1-8
cylindrar. Kontakten monteras
under kopplingspedal och
möjliggör då fullgasväxlingar.
MD-3
1995:-/ST
LADDTRYCKSMÄTARE
-1 / 2 bar. 52mm.
Med monteringsdetaljer.
REV-1
.kg
www
795:-/ST
ing
trimn
.com
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
AUTOMETER MÄTARE
ORDERFAX 046 - 20 11 30
OCTANBOOSTER
En serie högkvalitetsmätare, se ett litet urval nedan.
Saknar du någon modell? Ring eller se www.autometer.com
AUTOGAGE
CARBON
104+
Oktanhöjande och rengörande medel.
Höjer oktanen från 98 upp till 104 oktan.
En flaska på 473ml räcker till ca 200 liter bensin.
Bör användas i alla trimmade motorer.
Tar bort ”spikningar” och knackningar.
Tillåter högre tändning.
VARVRÄKNARE
10000rpm, 5”.
AU-4798
1495:-/ST
AU-233904
OLJETRYCKSMÄTARE
VARVRÄKNARE SHIFT-LITE mekanisk. 0-100psi, 52mm.
650:-/ST
10000rpm, fristående. 125mm. AU-4721
AU-233904
1495:-/ST
TURBOTRYCKSMÄTARE
-30/30psi, 67mm.
D:O SHIFT-LITE
AU-4803
1095:-/ST
Fast med en mindre lampa,
fristående. 125mm.
AU-233903
1390:-/ST
COBALT
Dosering: Apotekets mått för hostmedicin
per 20 liter ger ca 100 oktan.
Går även med fördel att använda på standardbilar.
Tar bort sot på ventiler och förbränningsrum.
104+ RÖD
Street, höjer ca 3-5punkter.
473ml.
104R
195:-/ST
104+ SVART
Racing, kan höja 2-3 oktan
mer än 104+ röd. 473ml.
104S
195:-/ST
Förpackning på 6st (-10%)
104-R6
1053:-/6ST
Förpackning på 6st (-10%)
104-S6
1053:-/6ST
VARVRÄKNARE
8000rpm, fristående. 38mm.
AU-2305
995:-/ST
OLJETRYCKSMÄTARE
mekanisk, 52mm. 0-100 Psi.
AU-2360
345:-/ST
AU-2360
VARVRÄKNARE
10000rpm, växellampa 5”.
AU-6299
2950:-/ST
TURBOTRYCKSMÄTARE
elektrisk -30/30psi, 52mm.
AU-6159
2290:-/ST
SPORT-COMP
TURBOTRYCKSMÄTARE
-30/30psi, 67mm.
AU-2310
465:-/ST
SAMCO SLANGKIT
OLJA/VATTEN/VOLT
VARVRÄKNARE
Oljetryck, vattentemp &
10000rpm, fristående 5”.
voltmeter i en panel. Elektrisk. AU-3900
1790:-/ST
AU-2391
995:-/ST
OLJETRYCKSMÄTARE
mekanisk 0-7kg, 67mm.
PHANTOM
AU-3421J
795:-/ST
TURBOTRYCKSMÄTARE
0-2.5bar, 67mm.
AU-3404J
750:-/ST
VARVRÄKNARE 5” 10000rpm
AU-5898
2395:-/ST
ULTRA-LITE
VARVRÄKNARE
10000rpm, 5”.
Silikonslangar från SAMCO, säljes i kit. Färg: blå.
850/V70
Ej turbo.
2 st slangar kylning.
850 T5/T5R/R
S70/V70 T5
5 st slangar Turbo.
TCS-174C
TCS-53
995:-/kit
1895:-/kit
850 T5/T5R/R
S70/V70 T5
2 st slangar kylning.
TCS-53C
1065:-/kit
AU-4498
1995:-/ST
AU-5898
OLJETRYCKSMÄTARE
elektrisk, med givare.
0-100psi, 52mm.
AU-5727
795:-/ST
TURBOTRYCKSMÄTARE
-30/30psi, 67mm.
AU-5803
775:-/ST
OLJETRYCKSMÄTARE
mekanisk 0-7kg, 67mm.
AU-4421J
895:-/ST
BLOWER
0-4 bar, 67mm.
AU-4402J
795:-/ST
TCS-53C
TCS-53
85
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
DUMPVENTILER
Ökar gasresponsen på en turbomotor samt minskar även slitaget på turbon. Ger i de flesta fall ett sportigare ljud. Universalmodeller, funkar till de flesta bilar - montering antingen där original överströmningsventil sitter eller på lämplig plats. En del
monteringsdetaljer finns nedan, t ex T-kors. Välj rätt dumpventil till rätt laddtryck! På t ex 740-ser kan det behövas en
strypventil (325:-) alternativt att man köper en justerbar dumpventil (pga högt vakum).
Observera att då det är universal-dumpventiler så bör du själv kontrollera lämpligheten för just din bilmodell. Inte alla
bilar fungerar optimalt med en öppen dumpventil, i så fall kan en dumpventil med retur krävas (mindre ljud).
DUMPVENTIL TYP A
lämplig upp till 0.8 bar. Med
plastmembran. Silver, röd eller
blå. Ange färg.
DV-3
945:-/ST
D:O reservmembran.
DV-3M
75:-/ST
DUMPVENTIL TYP B
lämplig upp till 1 bar. Med
plastmembran. Silver, röd
eller blå. Ange färg.
DV-2
1275:-/ST
D:O reservmembran.
DV-3M
75:-/ST
DUMPVENTIL TYP C
MED RETUR
med returledning. Endast silver.
DV-1R
2145:-/ST
Justerbara dumpventiler, upp till 3.0 bar laddtryck.
Färger: silver, röd, blå eller svart. Med 25mm anslutning (på
beställning även 20 och 34mm). Laddtryck med fjäder som
sitter monterad 0.5-1.2 bar. Medföljer fjäder för 0.8-3.0bar.
Insexnyckel ingår.
DUMPVENTIL ENKELKOLV
justerbar upp till 3.0 bar. Silver,
röd, blå eller svart. Ange färg.
TBV-001
1295:-/ST
SILIKONSLANG 4-LAGER
4-lagers, pris per meter.
Kan säljas ner till 0.1m.
Ange storlek & längd.
SL4+
6.5mm
8mm
10mm
13mm
16mm
STRYPVENTIL
19mm
till justering av vakum mm.
22mm
Silver, röd eller blå. Ange färg.
25mm
STR-A
325:-/ST
29mm
32mm
35mm
DUMPVENTIL DUBBELKOLV 38mm
justerbar upp till 3.0 bar. Silver, 41mm
röd, blå eller svart. Ange färg. 44mm
48mm
TBV-002
1395:-/ST
51mm
275:-/M
295:-/M
315:-/M
335:-/M
355:-/M
375:-/M
415:-/M
435:-/M
475:-/M
495:-/M
535:-/M
555:-/M
575:-/M
595:-/M
635:-/M
675:-/M
STRYPVENTIL KUPÉ
till justering av vakum mm.
Silver, röd eller blå. För montering i kupén. Ange färg.
STR-AK
495:-/ST
DUMPVENTIL TYP C
tvåkolvstyp. Innehåller ej
plastmembran. Lämplig för
laddtryck över 1 bar. Silver,
röd eller blå. Ange färg.
DV-1
1795:-/ST
T-RÖR DUMPVENTIL
till dumpventil. Anslutningen
till dumpventilen är 25mm.
40/50/60/63/70/75/80mm.
Ange storlek.
TRD+40, 50
325:-/ST
TRD+
375:-/ST
DUMPVENTIL TYP C
JUSTERBAR
som ovan men med justerbar
fjäder, praktiskt vid t ex för högt
vakum och för egen inställning.
Endast silver.
DV-1J
2145:-/ST
86
PLUGG DUMPVENTIL MM
20mm PD-20
115:-/ST
25mm PD-25
115:-/ST
34mm PD-34
130:-/ST
DUMPVENTIL RETUR
justerbar upp till 3.0 bar.
Enkelkolv. Silver, röd, blå eller
svart. Ange färg.
TBV-003
1495:-/ST
SILIKONSLANG VAKUM
3mm till vaccumanslutning
dumpventil etc.
SLV
55:-/M
SKARVRÖR ALUMINIUM
25/32/35/38/40/45mm.
57/60/63/68/70/75mm.
Ange storlek.
TR+ (25-45mm) 145:-/ST
TR+ (57-75mm) 185:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
TVÅPORTSFÖRGASARE MM
FÖRGASARE
WEBER 32/36DGV
tvåstegsförgasare till B18/B20
B19/B21/B200 m fl. För
standard motor eller lättare
trimning. Grundbestyckad från
fabrik.
32-36DGV
4500:-/ST
LUFTRENARE SPRINT
till 36/36DCD komplett med
ljuddämpande pappersinsats
s k Sprintfilter. Lämpligt för
vinterbruk.
159-691
595:-/ST
D:O till 32/36DGV.
159-694
595:-/ST
Övriga förgasare - pris på begäran.
INSUGNINGSRÖR
B18/B20 till tvåportsförgasare
Weber 36/36DCD, 28/36DCD
samt 32/36DGAV eller
liknande.
FOTPACKNING
Weber 36/36DCD, 28/36DCD,
32/36DGAV m fl. Ca 1.5mm
tjock.
0281
35:-/ST
Levereras komplett med
pinnbultar, muttrar och tunn
fotpackning.
AP-DCD
1825:-/ST
FOTPACKNING
Weber 36/36DCD, 28/36DCD,
32/36DGAV m fl.
Värmeisolerande.
39150
65:-/ST
FÖRGASARE
WEBER 36/36DCD
tvåstegsförgasare till B18/B20
m fl. Lämplig vid steg 1
trimnning, räcker till ca
140HK. Kan även ersätta
originalinsprutning på B20.
Grundbestyckad från fabrik.
36-36DCD
3795:-/ST
PAPPERSINSATS D:O
reservinsats till Sprintfilter
(159691/694).
C-2135
95:-/ST
LUFTFILTER SPEEDOGRAPH kromat,
tvättbar insats. Lämpligt för sommarbruk.
Kommer troligen att utgå.
FÖRGASARE
Weber 36/36/DCD
159-690
250:Stromberg 175CD
159-108
220:SU 1.75” HS6 vänster 159-103
250:SU 1.75” HS6 höger
159-104
250:-
www.kgtrimning.com
REPARATIONSSATSER WEBER*
Innehåller delar till en förgasare: nålventil, packningar mm.
40DCOE nålventil stl 150.
40DCOE nålventil stl 175.
45DCOE nålventil stl 175.
45DCOE nålventil stl 200.
32/36DGAV/DGV nålventil stl 200.**
38DGAS nålventil stl 250. **
RK-40DCOE-150
RK-40DCOE-175
RK-45DCOE-175
RK-45DCOE-200
RK-DGV
RK-38DGAS
165:-/ST
165:-/ST
165:-/ST
165:-/ST
195:-/ST
195:-/ST
* ej Weber original
** innehåller membran
RK-DGV
RK-45DCOE
REPARATIONSSATSER DELLORTO DHLA/DRLA
REPARATIONSSATSER DELLORTO FÖRGASARE
Innehåller delar till två förgasare: nålventiler, membran samt packningar.
40DHLA
45DHLA
48DHLA
36DRLA
40DRLA
45DRLA
48DRLA
nålventil
nålventil
nålventil
nålventil
nålventil
nålventil
nålventil
stl
stl
stl
stl
stl
stl
stl
150.
170.
200.
150.
150.
170.
250.
RK-40DHLA
RK-45DHLA
RK-48DHLA
RK-36DRLA
RK-40DRLA
RK-45DRLA
RK-48DRLA
735:-/PAR
735:-/PAR
735:-/PAR
775:-/PAR
775:-/PAR
775:-/PAR
775:-/PAR
RK-48DHLA
87
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
RESERVDELAR TILL WEBER 36/36DCD - 28/36DCD
Snabblista på de vanligaste bestyckningsdelarna. + = ange storlek.
BENÄMNING
halsring (passar på 28/36 endast sekundär)
halsring 28/36 primär
spridare
emulsionsrör
luftmunstycke
huvudmunstycke
lågfartsmunstycke
acc munstycke
pumpventil
nålventil
packningssats
88
BILDNR
72
72
73
75
74
26
22
70
21
16
BEST NR+
STORLEK
71701 +
71702 +
69001 +
61455 +
77502 +
73801 +
74401 +
76203 +
79701 +
79507 +
92002-705
PRIS/ST
125:125:135:145:45:40:50:95:75:155:80:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
RESERVDELAR TILL WEBER 36/36DCD SAMT 28/36DCD
Priser angivna på de vanligaste delarna. På grund av att Weber slutat tillverka vissa reservdelar kan priserna i en del fall
variera beroende på tillgång. Kontrollera gärna gällande dagspris.
NR BENÄMNING
1. flottörhuslock
1/1. pinnbult
2. skruv - flottörhuslock
3-6. startsats
7. plugg
8. packning
9. sil
10. ej reservdel
11. axel - flottör
12. ej reservdel
13. stag - accpump
14. bricka - accpump
15. fjäder - accpump
16. nålventil
17. flottör
18. luftmunstycke - kallstart
19. emulsionsrör - kallstart
20. kolv - accpump
21. pumpventil
22. lågfartsmunstycke
23. ej reservdel
24. hållare - lågfartsmunstycke
25. packning
26. huvudmunstycke
27. hållare - huvudmunstycke
28. plugg - by pass hål
29. tomgångsskruv
30. fjäder-tomgång-blandningsskruv
31. blandningsskruv
32. sprint
33. hylsa
34. stoppklack - sekundärsidan
35. medbringare
36. mutter - primärsidan
37. stoppklack - primärsidan
38. kullager - spjällaxel
BEST NR PRIS/ST
UTGÅTT
64955-007
16:64700-005
7:90000-101
125:61002-010
55:41530-024
7:37022-002
30:52000-001
7:-
10400-012
52140-002
47600-085
79507+
41030-011
77505+
75504+
58602-004
79701+
74401+
25:20:12:155:279:90:95:90:75:50:-
52570-005
41540-001
73801+
52590-001
61015-001
64625-002
47600-084
64755-006
32610-005
12775-012
45080-010
45067-001
34720-001
45080-011
32650-001
20:4:40:70:15:15:15:45:4:30:20:40:27:20:95:-
NR BENÄMNING
BEST NR PRIS/ST
39. ej reservdel
40. spjäll - sekundärsidan
64005-046
75:41. spjällaxel std - sekundärsidan
10015-407
375:41. spjällaxel ö d - sekundärsidan
UTGÅTT
41. spj-axel ö d - sekundärsid 28/36
10016-422
165:42. spjällaxel std - primärsidan
10015-416
395:42. spjällaxel ö d - primärsidan
UTGÅTT
42. spjällaxel ö d - primärsidan
UTGÅTT
43. spjällskruv
64570-008
6:44. spjäll - primärsidan
64005-045
75:45. returfjäder - primärsidan
47610-034
20:46. hylsa
12750-039
31:47. bricka
55555-016
7:48. returfjäder - sekundärsidan
47610-041
15:49. kamreglage - primärsidan
58202-001
90:50. kåpa - reglagehus
32464-008
130:51. reglagearm (ej till Volvo)
45027-001
95:51. reglagearm - Volvo
45027-106
125:52. låsbleck - spjällaxelmutter
55520-002
4:53. mutter - spjällaxel
34715-014
7:54. skruv - kåpa
64570-004
11:55. skruv - chokehus
64700-004
11:56-65. komplett schoke
32536-005
285:66. bricka - choke
52030-001
17:67. fjäder - choke
47600-051
12:68. kolv - choke
64330-001
90:69. ej reservdel
70. acc munstycke
76203+
95:71. ventil - acc munstycke
64290-003
90:72. halsring
71701+
125:72. halsring - sekundärsidan 28/36
71701+
125:72. halsring 28/36 - primärsidan
71702+
125:73. spridare
69001+
135:74. luftmunstycke
77502+
45:75. emulsionsrör (e-rör)
61455+
145:+ = ange storlek
RESERVDELAR TILL WEBER 32/36DGV
BENÄMNING
huvudmunstycke
emulsionsrör
luftmunstycke
lågfartsmunstycke
hållare - lågfartsmunstycke
acc munstycke
nålventil stl 175
nålventil stl 200
packningssats
acc membran
BEST NR PRIS/ST
73801+
40:61440+
125:77201+
45:74403+
50:52570-006
40:76212+
95:79531-175
155:79519-200
155:92010-805
85:47407-048
130:-
Övriga reservdelar - pris på begäran.
DEKAL
vit med transparent (genomskinlig) bakgrund i skrivstil.
Kunder erhåller den gratis - övrgia betalar till självkostnad.
2701
6:-/ST
DEKAL
röd med vit botten, utstansad i skrivstil.
Kunder erhåller den gratis - övrgia betalar till självkostnad.
2700
15:-/ST
89
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
RESERVDELAR TILL DELLORTO 40 - 45 - 48DHLA
Snabblista på de mest vanliga bestyckningsdelarna. + = ange storlek
BENÄMNING
BILDNR
halsring 45DHLA även till 48DHLA
1
halsring 40DHLA
1
halsring 48DHLA stl 41, 42, 43
1
spridare 40DHLA
2
spridare 45/48DHLA
2
emulsionsrör
7
luftmunstycke
9
huvudmunstycke
3
lågfartsmunstycke
4
e-rör lågfart
10
acc-munstycke
5
nålventil
11
packningssats DHLA (till två förgasare)
91
packningssats för turboförgasare (till två förgasare)
91
90
BEST NR +
STORLEK
7956 +
8383 +
8564 +
7848 +
8011 +
7772 +
7485 +
7484 +
7644 +
7850 +
7851 +
8811+
52528
52532
PRIS/ST
235:225:265:395:595:175:50:50:50:115:115:165:295:605:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
RESERVDELAR TILL DELLORTO 40 - 45 - 48DHLA M FL
NR BENÄMNING
BEST NR
1. halsring 45/48DHLA
7956+
1a. halsring 48DHLA
8564+
1b. halsring 40DHLA
8383+
2. spridare 45/48DHLA
8011+
2a. spridare 40DHLA
7848+
3. huvudmunstycke
7484+
4. lågfartsmunstycke
7644+
5. acc-munstycke
7851+
6. munstycke kallstart
3315+
7. emulsionsrör (e-rör)
7772+
8. e-rör kallstart
7482+
9. luftmunstycke
7485+
10. e-rör lågfart
7850+
11. nålventil
8811+
12. spjäll 40DHLA
7481
12a. spjäll 45DHLA
8010
12b. spjäll 48DHLA
8563
13. flottör
7298+
14. plugg
7501
15. fjäder
7413
16. ventil
9609
17. skruv
6434
18. hållare chokewire
7488
19. flottörhuslock
9818
20. ej reservdel
21. inspektionslock
7549
21a. inspektionslock för turbo
9925
21b. nippel till ovanstående lock
9988
22. skruv till inspektionslock
7530
23. skruv till flottörhuslock
6430
24. bricka
4997
25. packning till inspektionslock
7511
25a. packning till inspektionslock turbo 9933
26. skruv till chokewire
7062
27. bricka till chokewire
6850
28. mutter till chokewire
6432
29. ventil till choke
9610
30. bricka till choke
7837
31. hållare till choke
9611
32. arm till choke
7341
33. fjäder till choke
7854
34. hylsa till choke
7838
35. låsring till choke
4957
36. mutter till choke
2906
38. axel till flottör
7503
39. packning för bensinbanjo
7662
40. bensinanslutning enkel
7660
41. sil
1419
42. packning för bensinbanjo
7663
43. skruv för bensinanslutning
7659
44. bensinanslutning dubbel
7661
45. bricka nålventil
6425
46. o-ring
7540
47. plugg
7513
48. vikt
7525
49. kula
6415
+ = ange storlek
PRIS/ST
235:265:225:595:39550:50:115:115:175:125:50:115:165:155:175:175:235:75:29:175:14:125:750:75:365:50:6:12:6:9:30:49:10:45:235:10:95:95:39:47:10:10:35:10:185:45:10:137:220:10:8:35:49:35:-
NR BENÄMNING
BEST NR PRIS/ST
50. plugg för acc-munstycke
10747
65:51. fjäder för acc-munstycke
10748
15:52. o-ring
6173
10:53. packning
6426
8:54. plugg
9926
45:55. o-ring
8678
8:55a. o-ring till 8025
7540
8:56. plugg
7959
37:57. plugg för progressionshål
8857
55:58. blandningsskruv (nyare DHLA)*
9656
105:58a. blandningsskruv (äldre DHLA)** 8025
95:58b. blandningsskruv 40DHLA E
8381
95:58c. blandningsskryv 40DHLA G
9335
95:59. fjäder
9336
11:59a. fjäder till 8025
4670
13:60. bricka
8260
10:60a. bricka till 8025
4650
8:61. kullager till spjällaxel
7490
95:62. bricka
7537
15:63. tomgångsskruv
9754
39:64. reglagearm utan fjäder
10381
165:65. låsbleck - spjällaxelmutter
6581
10:66. mutter - spjällaxel
6423
3:67. distans - spjällaxel
7958
30:68. fjäder
7627
39:69. justermutter
7625
50:70. mutter
6390
11:71. fjäder - accpump
7626
30:72. membran - accpump
7515
155:73. acc-pump
8058
355:74. bricka
5011
6:75. skruv
6429
9:76. ej reservdel
77. lock - accpump
9859
165:78. pumpventil - accmunstycke
7542
115:79. skruv
7526
10:80. skruv - spjäll
6416
14:81. spjällaxel 40DHLA
7668
435:81a. spjällaxel 45DHLA
8352
450:81b. spjällaxel 48DHLA
8604
475:82. konsoll
8059
325:83. pinne
7667
35:84. returfjäder
85. pinnbult - tratt
7151
15:85a. skruv - tratt
6963
15:85b. mutter - tratt
7427
5:85c. fjäderbricka - tratt
1948
2:86. låsskruv - spridare
7507
29:87. fjäder
2638
11:88. sprint
3793
8:89. pinne
9752
45:87-90. reglagearm med fjäder
11529
195:87-90. D:O tidigare utförande
8304
165:91. packningssats för två förgasare
52528
295:91. packningssats för turboförgasare 52532
605:* utförande som skiss dvs gängans längd ca 4mm
** gänga ca 15mm. Bricka, fjäder & o-ring 4650, 4670 & 7540.
RESERVDELAR TILL DELLORTO 36 - 40 - 45 - 48DRLA
Snabblista på de mest förekommande
halsring 36/40DRLA stl 30, 34
halsring 45DRLA stl 36, 38
halsring 48DRLA
emulsionsrör (1, 2, 3, 4)
luftmunstycke (den kortare typen)
luftmunstycke (den längre typen)
huvudmunstycke
delarna.
10527 +
10758 +
11486 +
9164 +
7485 +
10304+
7484 +
195:195:315:155:50:125:50:-
lågfartsmunstycke
hållare lågfart
acc-munstycke
nålventil metall
packningssats 36/40DRLA (par)
packningssats 45DRLA (par)
packningssats 48DRLA (par)
membran - acccpump
7644 +
10738 +
10927 +
10305 +
52534
52536
52584
10182
50:115:115:185:295:295:355:175:-
91
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
RESERVDELAR TILL WEBER DCO/E 40-42-45-48-50-55
Snabblista på de mest vanliga bestyckningsdelarna. + = ange storlek
BENÄMNING
halsring 45DCOE
halsring 40DCOE
spridare 45DCOE - övriga se respektive förgasare
spridare 40DCOE - övriga se respektive förgasare
emulsionsrör
luftmunstycke
huvudmunstycke
lågfartsmunstycke serie F8
lågfartsmunstycke serie F9
lågfartsmunstycke serie F6
acc-munstycke
pumpventil
nålventil
packningssats ej DCO
92
BILDNR
14
14
15
15
10
8
12
11
11
11
72
75
83
STORLEK
72110 +
72303 +
69602 +
70003 +
61450 +
77401 +
73401 +
74821 +
74822 +
74819 +
76801 +
79701 +
79503 +
92001-505
BEST NR +
PRIS/ST
195:180:200:245:215:38:38:45:45:45:75:75:155:149:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
RESERVDELAR TILL WEBER DCO/E 40-42-45-48-50-55
På grund av att Weber slutat tillverka vissa reservdelar kan i en del fall priserna variera beroende på tillgång. Kontrollera
gärna gällande dagspris. Reservdelar till andra Weberförgasare tas hem på beställning. Pris och leveranstid på begäran.
NR BENÄMNING
BEST NR PRIS/ST
1. inspektionslucka - övre
32376-003
115:2. skruv flottörhuslock
64700-001
10:2a. skruv inspektionslucka undre
64700-001
10:3. packning - inspektionslucka
41550-002
7:4. planbricka
55510-034
7:4a. planbricka
55510-034
7:5. flottörhuslock
31734-025 dagspris
6. ej reservdel
7. hållare emulsionsrör
52580-001
110:8. luftmunstycke
77401+
38:9. hållare - lågfartsmunstycke
52585-006
75:10. emulsionsrör
61450+
215:11. lågfartsmunstycke serie F8
74821+
45:11. lågfartsmunstycke serie F9
74822+
45:11. lågfartsmunstycke serie F6
74819+
45:12. huvudmunstycke
73401+
38:13. skvalpplåt
52130-003
12:14. halsring 45:or
72110+
195:14. halsring 40:or
72303+
180:15. spridare 45:or
69602+
200:15. spridare 40:or
70001+
UTGÅR
15. spridare 40:or
70003+
245:16. packning till spjällaxel
41570-001
22:17. fjäder - dammskydd
47600-063
20:18. kåpa - spjällager
58000-007
15:19. arm - gasreglage
45034-044
145:19a. arm - gasreglage
45034-042
125:19b. arm-synkronisering med fjäder
45041-025
195:19c. arm d:o utan fjäder
45034-084
175:20. fjäder - tomgångsskruv
47600-007
7:21. justerskruv - tomgång
64590-002
35:22. låsskruv - spridare
64840-003
49:22a. låsskruv - halsring
64840-003
49:22b. mutter till nyare låsskruv
34715-014
7:23/23a. fjäderbricka
55525-002
7:24. mutter - förgasarstagning
34705-004
3:24a. mutter - tratt självlåsande
34705-004
3:25. låsplatta - tratt 45DCOE
52150-004
20:25a. låsplatta 40DCOE
52150-012
15:26. pinnbult - förgasarstagning
64955-104
10:27. låsbleck - spjällaxelmutter
55520-004
7:28. mutter - spjällaxel
34710-003
5:29. packning undre inspektionslucka 41640-001
15:30. inspektionslucka - undre
32374-008
75:31. ej reservdel
32. stopplatta - returfjäder
52210-006
7:33. returfjäder - spjällaxel
47605-027
55:34. sprint
58445-001
15:35. kamreglage accpumpkontroll
45082-005
95:36. pinnbult övre inspektionslucka
64955-007
16:37. pinnbult - tratt
64955-101
13:38. kullager - spjällaxel
32650-001
95:39. skruv - spjäll
64570-006
14:40. spjäll 45DCOE
64005-069
125:40a. spjäll 40DCOE
64005-059
125:41. spjällaxel 45DCOE
10005-437
335:41a. spjällaxel 40DCOE
10005-438
355:42. skruv - chokehus
64700-004
11:43. planbricka
55510-038
7:44. skruv bakre inspektionslucka
64570-009
14:+ = ange storlek
NR BENÄMNING
45. inspektionslucka bakre
46. packning bakre inspektionslucka
47-57. chokekontroll komplett
48-51. arm chokekontroll komplett
49. mutter till choke
50. arm till choke
51. skruv till wirelås
52. mutter - arm chokekontroll
55. axel - choke
57. låsskruv chokewire
58. distansbricka
59. kolvventil - choke
60. fjäder - kolvventil
61. styrbricka
62. låsring
63. stopplatta - fjäder, accpump
64. hävstång - accpump se bild nedan
64a. hävstång - A=58.5 B=33.75
64b. hävstång - A=61 B=38.55
64c. hävstång - A=58.5 B=38.55
65. fjäder - accpump (mjuk)
65. fjäder - accpump (hård)
66. kolv - accpump
67. fjäder - blandningsskruv
68. justerskruv - blandning
69. tratt - original 45DCOE
70. plugg - progressionshål ej DCO
71. packning - acc munstycke
72. acc munstycke
73. o-ring till acc munstycke
74. skruvplugg - acc munstycke
75. pumpventil
76. startmunstycke
77. flottör - mässing
78. axel - flottör
79. ventilkula - högeffektskanal
80. vikt - ventilkula
81. skruvplugg - högeffektskanal
82. packning - nålventil 0.9mm
82. packning - nålventil 1mm
83. nålventil
84. packning - bränsleanslutning
85. bränsleanslutning utan rör
85a. bränsleanslutning enkel
85b. bränsleanslutning dubbel (T)
86. packning - bränsleanslutning
87. skruv - bränsleanslutning
88. filter - bränsle
89. packning - plugg
90. plugg
BEST NR PRIS/ST
52135-002
45:41640-021
8:32556-018
295:45027-030 UTGÅR
34720-002
15:45025-029
45:64800-002
25:34715-010
6:10085-003
85:64605-017
9:55555-010
7:64330-003
90:47600-005
15:12775-004
30:10140-010
12:52140-004
22:1041095:10410-001
95:10410-012
95:10410-016
95:47600-064
15:47600-034
15:58602-003
90:47600-007
7:64750-001
45:52840-001
295:61015-002
15:41535-021
7:76801+
75:41565-009
8:61015-008
25:79701+
75:75605+
125:41030-005
315:52000-001
7:58300-001
9:52730-001
47:61015-006
12:83102-09
4:83102-1
4:79503155:41530-024
7:10354-001
55:10536-035
135:301230
165:41530-031
7:12715-008
65:37022-002
30:41530-024
7:61002-010
55:-
64. hävstång till accpump - ange A och B-måttet
93
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
RESERVDELAR TILL 45DCOE TYP 152 (senare modell)
Endast komplettering av de reservdelar som ej är med på föregående sida. Övriga reservdelar se Weber DCOE, sidan 93.
BENÄMNING
BILDNR
BEST NR
flottör - plast
9
41030-034
halsring stl 34, 36, 38, 40
22
72116 +*/
mutter - låsskruv
24
34715-014
plasthatt
25
14945-003
justerskruv
26
64750-002
mutter - justerskruv
27
34705-001
spjäll
33
64005-084
o-ring
44
41565-002
bricka
46
58000-006
plugg vakumuttag
48
64590-008
fjäder - choke
55
47600-105
blandningsskruv
56
64750-003
plugg progressionshål
71
61015-009
*/halsring 72110 går också att använda om spetsen på skruv nr 26 kapas.
94
PRIS/ST
269:195:7:10:45:7:110:7:14:20:15:45:25:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
komplettering av de reservdelar som ej är
RESERVDELAR TILL 48DCOE Endast
medtaget under 45DCOE, övriga reservdelar se sidan 93.
NR
14.
14.
15.
16.
19.
21.
30.
37.
38.
39.
40.
41.
BENÄMNING
halsring storlek 41
halsring storlek 42
spridare
tratt - original
låsplatta tratt
låsbleck - stoppskruv
reglagearm med fjäder
returfjäder - spjällaxel
bricka
tätning - spjällaxel
bricka - spjällaxel
bussning - spjällaxel
BEST NR
72117-41
72117-42
68819+
52840-033
52150-037
52155-003
45041-147
47610-110
55555-046
41575-010
55510-087
52130-011
PRIS/ST
UTGÅR
UTGÅR
UTGÅR
169:UTGÅTT
25:195:UTGÅTT
UTGÅTT
20:7:20:-
NR
42.
43.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
69.
BENÄMNING
spjällaxel
spjäll
lock - choke
skruv
bricka - spjällaxel
returfjäder - spjällaxel
bricka - spjällaxel
reglagearm utan fjäder
packning - munstycke
bricka - blandningsskruv
blandningsskruv
BEST NR
10005-432
64005-108
52135-008
64700-013
55555-044
47610-111
55555-045
45041-145
41565-002
58000-006
64750-003
PRIS/ST
UTGÅTT
75:47:12:UTGÅTT
UTGÅTT
7:185:7:14:45:-
95
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
komplettering. Övriga
RESERVDELAR TILL WEBER 48/50/55DCO Endast
delar sidan 93 under 45DCOE.
Endast komplettering. Övriga reservdelar finner du på sidan 93 under 45DCOE.
BENÄMNING
BILDNR
BEST NR
spridare
14
68820+5
halsring stl 38, 40, 42
15
72136 +
reglagearm med kula
61
45041-269
reglagearm med fjäder
18
45041-270
skruv
64
64595-012
täckbricka
19
61030-008
låsplatta - tratt
52135-053
tratt - original 48DCO med instick
63
52840-034
spjäll 48DCO
30
64005-108
spjäll 50DCO
30
64005-135
spjäll 48DCO
30
64005-132
spjällskruv
31
64520-027
justerskruv tomgång
36
64625-015
fjäder - acc pump
40
47600-068
blandningsskruv
41
64750-058
plugg progressionshål
43
61015-009
ventilkula - högeffektskanal
50
58300-003
repsats: nålventil stl 250, bensinfilter samt de flesta packningarna.
92033-205R
96
PRIS/ST
165:295:135:155:30:13:55:345:75:99:195:15:15:15:45:25:9:395:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
EXTRAKTORGRENRÖR - GRENRÖR
Dessa grenrör vi säljer och har sålt under många år, är med
undantag av priset, de absolut bästa på marknaden.
De har inte kommit till för ro skull, utan vi har tagit fram dem för
att få ut mesta möjliga vridmoment och toppeffekt.
Vi skulle lätt kunna sälja samma typ av grenrör som Biltema,
Simons och vissa andra gör, men vårt samvete förbjuder oss.
Det är ju inte för syns skull man monterar ett extraktorgrenrör.
På Volvo till exempel ger original gjutjärnsgrenrör nästan lika
hög effekt som våra grenrör men mycket sämre vridmoment.
Våra grenrör ger garanterat minst 20% högre effekt än vilket
annat kollektorrör och gjutjärnsrör på låga varvtal och mellanregistret utan att tappa någon toppeffekt.
Observera att våra grenrör ar av 4-2-1 typ samt att tvåans och
treans pipor ligger utanför ettans och fyrans. Övriga grenrör får
för snäv böj och hindrar därför avgasernas evakuering.
B18/B20 nu med kraftigare flänsar, bättre böjar.
Tips: Om du inte anser dig ha råd att köpa något av våra grenrör - låt då bli att kasta ut pengarna på andra grenrör ty du
vinner ingenting. På en motor med insug och avgas i ett stycke
kan du enkelt kapa bort insugningsdelen och använda endast
avgasröret. Detta avgasrör är av samma typ som var monterade
på E-motorn.
GRENRÖR B18/B20
GRENRÖR till B18/B20 t o m 1974. För
lättare trimning med steg 1-2 topp. Kamaxel
KG10/KG19 eller D, K, F, R
TYP-1
2195:-/ST
GRENRÖR till B20/2.2L t o m 1974. Något
grövre för trimning med steg 2-3 topp.
Kamaxel KG19/KG6 m fl.
TYP-2
2295:-/ST
GRENRÖR till B20/2.2L/2.3L t o m 1974.
Avsett för maximal trimning från steg 3 topp
och uppåt.
TYP-3
2395:-/ST
B18/B20
GRENRÖR B30
GRENRÖR till 160-ser, B30.
Endast på beställning.
TYP-B30
4600:-/ST
GRENRÖR 240
GRENRÖR till 240-ser med B19/B21/B23/
B200/B230 motor. Första steget vid trimning
av dessa motorer. Ger mycket bra råstyrka
(vridmoment) och bra acceleration. Bör
kombineras med 2.5” avgassystem.
TYP1-240
2195:-/ST
B30
240/740/940
GRENRÖR till 240-ser enligt ovan. Grövre
modell för trimning från steg 2-3 topp. Med
kamaxel KG7 eller liknande. Dubbla 45/48:or.
TYP2-240
2295:-/ST
GRENRÖR till 240-ser enligt ovan. Avsett för
maximalt effektuttag i rally m fl.
TYP3-240
2495:-/ST
GRENRÖR rallycross mm. Motorvolymer från
2.5 liter och uppåt. Kamaxel KG9 m fl. Värsta
toppen. Dubbla 48/50/55:or.
TYP4-240
2795:-/ST
GRENRÖR 740/940
Val av rör se ovan på 240-rören.
GRENRÖR till 740/940-ser med B200/B230
motor.
TYP1-740
2295:-/ST
TYP2-740
2495:-/ST
TYP3-740
2695:-/ST
TYP4-740
2895:-/ST
16V
GRENRÖR 740/940 16V
GRENRÖR 4-2-1 till 16-ventilsmotorn
(gatåka).
TYP-16V
3495:-/ST
97
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
GRENRÖRSPACKNINGAR MM
GRENRÖRSPACKNING
till B18/B20 B20E-modell
med större insugningshål.
MG-912
120:-/ST
PINNBULT
till topp, B18/B20/B30. För
grenrör och insugningsrör.
Åtgår 9st.
PB-241
13:-/ST
GRENRÖRSPACKNING till B30 alla modeller.
MG-092
155:-/ST
MUTTER D:O
åtgår 9 st.
MR-826
PINNBULT
till topp, B19/B21/B23
B200/B230. För grenrör och
insugningsrör.
PB-046
10:-/ST
GRENRÖRSPACKNING
B19/B21/B23/B200/B230 för
avgasrör. 4 st åtgår.
MG-217
3:-/ST
20:-/ST
MUTTER D:O
MR-782
GRENRÖRSPACKNING
740/940-ser med 16 ventils
motor B234 för avgasrör.
MG-852
115:-/ST
2:-/ST
KG KEPS svart med röd
broderad text ”KG Trimning”.
5020-S 69:-/ST
AVGASSYSTEM STANDARD
Alla avgassystem är inklusive monteringsdetaljer.
MODELL
Duett
Duett
Duett
MOTOR
B16
B18
B18/B20
ÅR
1957-61
1962-66
1967-68
BEST NR
CV0-K2
CV0-K3
CV0-K4
PV
PV
PV
PV
B4B
B4B
B16
B18
1947-53
1954-56
1957-61
1962-66
CV1-K
CV1-K1
CV1-K2
CV1-K3
1775:1775:2195:2195:-
P1800S enkel
P1800S dubbel
B18
B18/B20
1961-66
1967-69
CV2-K
CV2-K1
2395:2695:-
Amazon
Amazon
Amazon
Amazon Kombi
Amazon Kombi
B16
B18
B18/B20
B18
B18/B20
1957-61
1962-66
1967-70
1962-66
1967-70
CV3-K
CV3-K1
CV3-K2
CV3-K3
CV3-K4
1865:1865:1955:1955:1955:-
98
PRIS/SATS
1875:1995:1995:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
AVGASSYSTEM 2” SPORT
OBS! För bästa effekt vid trimning rekommenderas bygge på bil med lämpliga universaldelar.
PV med B18 1961/2-66. Ej till trim.
025-K5
2195:-/sats
Amazon 1967-70 med dubbelfläns. Ej till trim.
Amazon 1967-70 med enkelfläns. Ej till trim.
025-K
025-K1
1695:-/sats
1695:-/sats
140-ser 1967-73 54mm.
071-K
1695:-/sats
240-ser -1988 Ej kat. 54mm. Runt 80mm slutrör.
240-ser Med kat, halvsats. 54mm. Runt 80mm slutrör.
076-K
076-H
2265:-/sats
1750:-/sats
AVGASSYSTEM 2.5”
Obs! Monteringssats ingår i systemen.
Vid trimning av motorer är det ett måste att använda ett riktigt avgassystem. Vi vill varna för vissa s k 2-tums ”trimningssystem”.
Bl a de s k ”Rallye”. Vid våra tester har motorer förlorat ungefär 5HK, enbart genom att byta från ett helt standard originalsystem
till ett 2-tums ”Rallye”. Du kan ju själv räkna ut vad en trimmad motor skulle tappa. Det absolut bästa och det som ger mest
vridmoment är givetvis 2.5-tums systemen. När du monterar avgassystem så tänk på att ljuddämparna skall vara så långt bak
som möjligt. Du får under inga omständigheter montera den främre ljuddämparen i nivå med växellådan.
140-ser halvsats kommer eventuellt under 2005.
240-ser halvsats kommer eventuellt under 2005.
240 turbo från 1981-. Runt 90mm slutrör.
070-K
195:-
2955:-/sats
835:-
635:385:-
170:-
155:595:-
99
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
AVGASSYSTEM 2.5”
ORDERFAX 046 - 20 11 30
Obs! Monteringssats ingår i systemen.
740-ser 1984-92 med eller utan kat. 80mm runt slutrör.
075-H1
150:-
D:O med dubbla 70mm slutrör.
170:-
1015:-
775:-
1250:-
740/760 turbo med kat. 1987-92 med dubbla 70mm slutrör.
2265:-/sats
075-H
2495:-/sats
024-H
2595:-/sats
ej till bilar med multilink bakaxel.
150:210:-
215:-
1240:-
790:-
D:O utan kat. 1983-88. Främre rör ingår. Med dubbla 70mm slutrör.
024-K
3125:-/sats
1240:525:-
210:-
150:-
1240:-
790:-
024-H6
740/760 turbo i kromstål* från kat. Med runt 80mm slutrör.
195:1275:-
1020:-
D:O i kromstål* från kat, med platt ovalt slutrör.
185:-
024-H6P
195:-
3055:-/sats
185:????:-
1020:-
760 turbo med multilink i kromstål* från kat. 80mm runt slutrör.
024-H7
3455:-/sats
145:-
250:1310:-
1750:-
940-ser från 1991- ej med multilink bakaxel. Dubbla 70mm slutrör.
150:775:-
2675:-/sats
075-H5
1485:-:-
2675:-/sats
170:-
Standard - tillverkas i aluminiserat material. Ändrör i rostfritt.
Top Quality - tillverkas huvudsakligen i kromstål vilket ger en längre livslängd. Ändrör i rostfritt.
SS-Quality - tillverkas huvudsakligen i rostfritt 18/8-stål. Lång livslängd. Ändrör i rostfritt.
100
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
AVGASSYSTEM 2.5”
ORDERFAX 046 - 20 11 30
Obs! Monteringssats ingår i systemen.
940 turbo 1991- ej bilar med multilink bakaxel. Dubbla 70mm slutrör.
150:790:-
024-H5
1455:-
D:O med platt ovalt slutrör.
024-H5P
2575:-/sats
185:-
2575:-/sats
185:150:790:-
1455:-
D:O i kromstål* . Med runt 80mm slutrör.
024-H6
195:1020:-
1275:-
D:O i kromstål* . Med platt ovalt slutrör.
024-H6P
195:-
2675:-/sats
185:-
3055:-/sats
185:1655:-
1020:-
960 turbo med multilink i kromstål* från kat. 80mm runt slutrör.
024-H7
145:-
250:1310:-
3455:-/sats
1750:-
850-ser 1992-96, S70/V70-ser 1997-99. 100mm runt slutrör.
020-H
2745:-/sats
Passar ej bilar med kupévärmare monterad bredvid ljuddämparen.
120:-
205:955:-
145:1325:-
D:O i kromstål*. 100mm runt slutrör.
020-H2
3335:-/sats
195:1075:-
215:-
120:1740:-
* Se sidan 100.
101
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
AVGASSYSTEM 2.5”
ORDERFAX 046 - 20 11 30
Obs! Monteringssats ingår i systemen.
850 turbo 1994-, S70/V70/C70-ser 1997-99 ej diesel. 100mm runt slutrör.020-H5
2495:-/sats
Passar ej bilar med kupévärmare monterad bredvid ljuddämparen.
215:145:-
1075:-
120:955:-
D:O i kromstål*. 100mm runt slutrör.
020-H7
3335:-/sats
195:120:-
215:-
1075:-
1740:-
D:O med två separata runda, 100mm slutrör.
020-DH5
3575:-/sats
Spoilern måste bearbetas på höger sida.
120:895:-
215:1075:-
145:-
1135:-
850/V70 turbo 4WD -00. kromstål* 90x120mm ovala slutrör.
020-H8
4335:-/sats
1595:465:85:595:1595:-
S40/V40-ser 1996-00 kromstål*. Dubbla 80mm, runda slutrör.
965:-
350:-
350:-
85:-
102
350:-
* Se sidan 100.
019-H5
3295:-/sats
1905:85:-
019-H6
S40/V40 Fas II turbo 01- kromstål*. 85/150mm ovalt slutrör.
955:-
3455:-/sats
2060:-
S40/V40 turbo 1996-00 kromstål*. Dubbla 80mm, runda slutrör.
955:-
019-H
1905:-
85:-
3295:-/sats
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
AVGASSYSTEM 2.5” - 3”
ORDERFAX 046 - 20 11 30
Obs! Monteringssats ingår i systemen.
S60 turbo 2WD 00-. Rostfritt 3” + 2 x 50.8mm. 100mm runt slutrör.
02B-H0R
4715:-
S60 turbo AWD 00-. Rostfritt 3” + 2 x 50.8mm. 100mm runt slutrör.
02B-H3R
4715:-
S60 turbo R. Rostfritt 3” + 2 x 50.8mm. 2 x70mm runda slutrör.
02B-H4R
4715:-
V70-ser 00-. Rostfritt 2.5”. 90mm runt slutrör.
02C-H1
3575:-
V70 turbo 2WD 00-. Rostfritt 3” + 2 x 50.8mm. 100mm runt slutrör.
02B-H1R
4715:-
V70 turbo AWD 00-. Rostfritt 3” + 2 x 50.8mm. 100mm runt slutrör.
02B-H6R
4715:-
V70 turbo R. Rostfritt 3” + 2 x 50.8mm. 2 x70mm runda slutrör.
02B-H5R
4715:-
V70 turbo Cross Country. Rostfritt 3” + 2 x 50.8mm. 100mm runt slutrör.
Se sidan 100.
02B-H7R
4715:-
103
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
APPLE LJUDDÄMPARE 2” - 2.5” - 3”
En serie verkligt högeffektiva ljuddämpare både när det gäller ljudnivå och
effekt. Namnet på dämparna är Apple
och kommer från Apple Racing.
Inga effektförluster har kunnats
mätas med dessa ljuddämpare. Klarar temperaturer upp till
ca 800 grader.
LJUDDÄMPARE Slimline 2 och 2.5”
2 och 2.5-tums dämpare med max
flödeskapacitet. Lämplig för alla trimmade
motorer. Oval, höjd 130mm, bredd
225mm, längd utan muffar 420mm.
2” AR-50
675:-/ST
2.5” AR-68
LJUDDÄMPARE Slimbore 2.5”
2.5-tums dämpare. Rund 155mm,
längd 440mm.
ARR-68
795:-/ST
LJUDDÄMPARE Slimlong 2.5”
2.5-tums dämpare. Framtagen för bl a
rallybruk enligt Bilsportsförbundets
decibelregler. Extralång.
Oval, höjd 130mm, bredd 225mm,
längd 550mm utan muffar.
ARD-68
795:-/ST
LJUDDÄMPARE Slimbore 3”
3-tums dämpare framtagen för de som
behöver extra kraftiga avgassystem, typ
vissa turbomatade 4-cylindriga motorer
och mycket trimmade V8:or.
Rund 155mm, längd 445mm.
AR-75
895:-/ST
LJUDDÄMPARE Multi Frequency 3”
3-tums dämpare. Stor.
Oval med höjd 130mm, bredd 225mm,
längd 650mm utan muffar.
ARO-75
895:-/ST
695:-/ST
LJUDDÄMPARE 2” - 2.5”
LJUDDÄMPARE MIDI 2”
Rund med diam 100mm, längd 420mm.
U415129 325:-/ST
D:O rostfri.
U415100R 510:-/ST
MICRO. Rund med diam 80mm, längd
400mm.
U405120 260:-/ST
D:O rostfri med diameter 76mm.
U405100R 400:-/ST
(längder anges utan muffar)
LJUDDÄMPARE MAXI 2”
Oval höjd 100, bredd 165mm, längd
250mm. Totallängd med muffar och
ändrör 540mm. Med dubbla 58mm
ändrör. Med upphängningsögla. Lämplig
slutdämpare.
U225142 790:-/ST
D:O rostfri.
U225100R 950:-/ST
R = ROSTFRITT
LJUDDÄMPARE SPRINT 63XL 2.5”
Rund rostfri slutdämpare diam 140mm,
längd 400mm, ändrör runt 114mm med
upphängningsband. Se bild nästa sida.
U286302R 1100:-/ST
SPRINT 63 2.5”
Rund rostfri slutdämpare diam 125mm,
längd 400mm, ändrör runt 100mm med
upphängningsband. Se bild nästa sida.
U286301R 1050:-/ST
LJUDDÄMPARE SUPER 2.5”
LJUDDÄMPARE SMALL 2”
Oval höjd 100mm, bredd 165mm längd
320mm.
U355124 315:-/ST
D:O rostfri.
U355100R 520:-/ST
MEDIUM. Oval höjd 100mm, bredd
165mm, längd 420mm.
U335139 380:-/ST
D:O rostfri.
U335100R 585:-/ST
LJUDDÄMPARE SLIM 2.5”
Rund med diameter 125mm, längd
420mm. Lämplig slutdämpare.
U436337 420:-/ST
D:O rostfri.
U436300R 575:-/ST
Oval höjd 115mm, bredd 185mm, längd
HANDY. Rund med diam 125mm, längd 320mm. Lämplig som främre dämpare.
250mm.
U456300 345:-/ST
U316335 410:-/ST
D:O rostfri.
U456300R 480:-/ST
D:O rostfri.
U316300R 545:-/ST
TUBEX. Rund med diam 100mm, längd BIG 63. Oval höjd 115mm, bredd 185mm,
U446300 480:-/ST
längd 420mm.
U326340 455:-/ST
BIG 51. Oval höjd 115mm, bredd 185mm, 625mm.
D:O rostfri.
U446300R 680:-/ST
D:O rostfri.
U326300R 625:-/ST
längd 420mm.
U325100 430:-/ST
D:O rostfri.
U325100R 660:-/ST
HEAVY. Oval höjd 140mm, bredd
220mm, längd 500mm.
U336300 550:-/ST
D:O rostfri.
U336300R 840:-/ST
SPLIT 63. Oval höjd 115, bredd 185mm,
längd 320mm.
U346351 550:-/ST
D:O rostfri.
U346351R 725:-/ST
ELLIPS 63. Oval rostfri slutdämpare, höjd
140mm, bredd 220mm, längd 420mm.
Totallängd 670mm, med upphängningsögla. Ändrör 90/120mm.
U226301R 1175:-/ST
104
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
LJUDDÄMPARE 3”
LJUDDÄMPARE TURBEX 3”
Rund med diameter 125mm, längd
625mm.
U447600 585:-/ST
D:O rostfri.
U447600R 795:-/ST
ORDERFAX 046 - 20 11 30
(längder anges utan muffar)
TURBOTIGHT. Oval höjd 140mm, bredd
220mm, längd 250mm.
U307600 430:-/ST
D:O rostfri.
U307600R 575:-/ST
R = ROSTFRITT
SLUTDÄMPARE SPRINT 76XL
Rund diam 140mm, längd 400mm.
Ändrör runt 114mm. Med
upphängningsband.
U287602R 1175:-/ST
SPRINT 76. Rund diam 125mm, längd
400mm. Ändrör runt 100mm. Med
upphängningsband.
U287601R 1100:-/ST
TURBONETT. Rund med diameter
125mm, längd 250mm.
U457600 365:-/ST
LJUDDÄMPARE SPLIT 76 3”
Oval höjd 140mm, bredd 220mm, längd
320mm. 3” till 2 x 2.5”.
U347663 610:-/ST
D:O rostfri.
U457600R 480:-/ST
D:O rostfri.
U347663R 875:-/ST
SLUTDÄMPARE ELLIPS 76
Oval höjd 140mm, bredd 220mm, längd
LJUDDÄMPARE TURBO 3”
420mm. Totallängd 670mm. Ändrör ovalt
Oval höjd 140mm, bredd 220mm, längd
90/120mm. Med upphängningsögla.
500mm.
U327600 635:-/ST
U227601R 1200:-/ST
D:O rostfri.
U327600R 895:-/ST
ÄNDRÖR 2” - 2.5” - 3”
ÄNDRÖR - RONDO 51 2”
Runt. Diameter 70mm.
2” anslutning.
U255100
260:-/ST
D:O RONDO 51XL 100mm.
U255110
375:-/ST
ÄNDRÖR - ELLIPS 51 2”
Oval. Höjd 70mm, bredd
90mm. 2” anslutning.
U235100
270:-/ST
ÄNDRÖR - QUATTRO 51 2”
Rektangulärt. Höjd 70mm,
bredd 90mm. 2” anslutning.
U245100
385:-/ST
(blankt rostfritt)
ÄNDRÖR - TWIN 51 2”
Med upphängningsögla.
2 x 58mm. 2” anslutning.
U215118
430:-/ST
ÄNDRÖR - BOLD 51 2”
Plattovalt. 85/150mm.
2” anslutning.
U265100
565:-/ST
ÄNDRÖR - RONDO 63 2.5”
Runt. Diameter 80mm.
2.5” anslutning.
U256300
265:-/ST
D:O RONDO 63XL 100mm.
U256310
385:-/ST
ÄNDRÖR - ELLIPS 63 2.5”
Oval. Höjd 70mm, bredd
90mm. 2.5” anslutning.
U236300
305:-/ST
D:O ELLIPS 63XL
90mm/120mm.
U236310
450:-/ST
ÄNDRÖR - QUATTRO 63 2.5”
Rektangulärt. Höjd 70mm,
bredd 90mm. 2.5” anslutning.
U246300
370:-/ST
ÄNDRÖR - TWIN 63 2.5”
Med upphängningsögla.
2 x 58mm. 2.5” anslutning.
U216300
445:-/ST
ÄNDRÖR - RONDO 76 3”
Runt. Diameter 100mm.
Blankt rostfritt med dämpinsats. 3” anslutning.
U257600
430:-/ST
D:O RONDO 76XL
diameter 114mm.
U257610
495:-/ST
ÄNDRÖR - ELLIPS 76 3”
Oval. Höjd 90mm, bredd
120mm. Blankt rostfritt med
dämpinsats. 3” anslutning.
U237600
495:-/ST
ÄNDRÖR - BOLD 76 3”
Plattovalt. 85/150mm.
3” anslutning.
U267600
650:-/ST
ÄNDRÖR - BOLD 63 2.5”
Plattovalt. 85/150mm.
2.5” anslutning.
U266300
565:-/ST
www.kgtrimning.com
105
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
AVGASDELAR 2” - 2.5” - 3”
RÖRBÖJ 30°
med 30 graders böjning.
2”
U025130 41:-/ST
2” U025130-R 90:-/ST
2.5” U026330 56:-/ST
2.5” U026330-R 120:-/ST
3”
U027630 69:-/ST
3” U027630-R 155:-/ST
RÖRBÖJ 45°
med 45 graders böjning.
2”
U025145 45:-/ST
2” U025145-R 95:-/ST
2.5” U026345 60:-/ST
2.5” U026345-R 120:-/ST
3”
U027645 74:-/ST
3” U027645-R 165:-/ST
RÖRBÖJ 60°
med 60 graders böjning.
2”
U025160 47:-/ST
2” U025160-R 100:-/ST
2.5” U026360 60:-/ST
2.5” U026360-R 130:-/ST
3”
U027660 79:-/ST
3” U027660-R 185:-/ST
RÖRBÖJ 90°
med 90 graders böjning.
2”
U025190 54:-/ST
2” U025190-R 115:-/ST
2.5” U026390 67:-/ST
2.5” U026390-R 150:-/ST
3”
U027690 86:-/ST
3” U027690-R 210:-/ST
AVGASRÖR
rakt rör med anslutningsmuff,
längd ca 0.5m.
2”
U015150 54:-/ST
2” U015150-R 135:-/ST
2.5” U016350 65:-/ST
2.5” U016350-R 163:-/ST
3”
U017650 65:-/ST
3” U017650-R 190:-/ST
SKARVMUFF
invändigt mått:
2” längd ca 100m.
U065120
29:-/ST
U065100-R
45:-/ST
2.5” längd ca 150mm.
U066320
35:-/ST
U066300-R
55:-/ST
3” längd ca 200mm.
U067620
49:-/ST
U067600-R
110:-/ST
STEGMUFF 2” m fl
med diameter: 51/48/41mm.
U075115
41:-/ST
U075100-R
60:-/ST
D:O 63.5/57/50.8mm.
U076320
47:-/ST
U076300-R
80:-/ST
D:O 76/67/65mm.
U077600
78:-/ST
U077600-R
90:-/ST
ORDERFAX 046 - 20 11 30
Detaljer som slutar med ”- R” = rostfritt!
FRÄMRE RÖR 2” Amazon m fl 1967-70. 2-tums främre rör
originalbockat, dubbelt utblås.
025-1
340:-/ST
140-ser, anslutning 50.8mm.
071-1
340:-/ST
240-ser, anslutning 54mm.
076-1
420:-/ST
740-ser, anslutning 54mm.
075-1
UTGÅR
740/760 turbo utan kat.
024-1
525:-/ST
KARDANKRÖK 2”
2-tums, originalbockat till Amazon. 025-3
138:-/ST
KARDANKRÖK/BAKAXELRÖR
2” längd ca 700mm.
2” längd ca 700mm.
2.5” längd ca 700m.
2.5” längd ca 700mm.
3” längd ca 700mm.
3” längd ca 700mm.
91:-/ST
240:-/ST
124:-/ST
335:-/ST
179:-/ST
395:-/ST
GUMMIBAND
armerat, universal.
U847025
12:-/ST
BANDJÄRN
hålat, universal.
U839045
24:-/ST
GUMMIRING för upphängning.
U807010
10:-/ST
KLAMMER
2” 54mm. KLA-2 13:-/ST
2.5” 67mm. KLA-25 19:-/ST
3” 83mm. KLA-3 25:-/ST
UPPHÄNGNING
universal, passar rör med
diameter 45-65mm.
U724565
40:-/ST
AVGASRÖR rakt rör med
anslutningsmuff, längd ca 1m.
2”
U015100 96:-/ST
BANDFÄSTE
BANDKLAMMER
2” U015100-R 250:-/ST
universal upphängning.
2”
54mm.
U715410
30:-/ST
2.5” U016300 117:-/ST
U836025
20:-/ST
2.5”
67mm.
U716710
30:-/ST
2.5” U016300-R 310:-/ST
3”
U017600 117:-/ST
3” U017600-R 360:-/ST
RÖRFÄSTE universal.
U831503
20:-/ST
KLAMMER - ROSTFRI
2”
UBK054-R 68:-/ST
2.5”
UBK067-R 68:-/ST
3”
UBK079-R 68:-/ST
106
universal.
U045117
U045100-R
U046321
U046300-R
U047600
U047600-R
FLÄNSPACKNING
för avgasrör med dubbla
utblås. Amazon 1967-70,
140-ser samt 240-ser
B19/B21/B23 ej turbo.
EP-218
20:-/ST
FLÄNSPACKNING
för avgasrör med enkelt utblås.
Amazon fram till 1966,
B30E/F samt B27/B28/B280.
EP-480
29:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
ALLMÄN INFORMATION OM KAROSSERIFJÄDRAR
Lesjöforsfjädrar - originalanpassade standard fjädrar (sid 111).
Hos flertalet bilfabrikanter förekommer ofta en mängd olika
detaljnummer av fjädrar på samma bil- och årsmodeller.
I regel har dessa utföranden endast obetydliga skillnader, varför
våra fjädrar kan ersätta flera detaljnummer av originalfjädrar.
Vissa originalfjädrar är progressiva med tunnare tråd i fjäderns
ände. Detta förosakar många gånger fjäderbrott vid utmattning.
De flesta fjädrar vi säljer är linjära med samma tråddimension
i hela fjädern. Vissa fjädrar är progressiva genom att sista fjädervarvet har tätare lindning. Många originalfjädrar är konstruerade
med minimal tråddimension, vilket gör att risken är stor för brott
eller utmattning på kort tid.
VIKTIGT VID MONTERING
Fjädrar ska alltid bytas parvis. Olika fjädrar på samma hjulaxel
kan ge oönskade vägegenskaper. INGA GARANTIER gäller
vid byte av endast en fjäder.
Använd endast specialverktyg vid byte av fjädrar. Vi rekommenderar kraftiga fjäderinspänningsverktyg med dubbla gripklor.
Minst två sådana måste samtidigt användas vid bytet. Används
fjäderspänningsverktyg med enkla gripklor måste minst tre
sådana användas, annars finns risk för att verktygen glider och
fjädern släpper. Tänk på att en ihopspänd fjäder har en mycket
stor kraft och kan förosaka omfattande person- och materiella
skador. Försök aldrig att spänna ihop fjädern i en press, skruvstäd eller med domkraft när fjädern är lös, detta kan vara direkt
livsfarligt. På vissa bilmodeller kan fjädrarna bytas genom att
t ex bakaxel, stötdämpare eller bärarm lossas och sedan
pressas ihop med en domkraft med fjädern på plats. Fjäderben
måste dock alltid demonteras från bilen för att fjädern skall
kunna bytas.
Kontrollera innan montering att fjäderfästen, skålar, bärarmar,
bussningar etc är felfria och ej rostangripna. Byt vid behov.
Efter byte av framfjädrar måste fullständig framvagnsinställning
utföras, samt kontrolleras efter en tids körning.
FJÄDERSKÅL, FJÄDERBENSLAGRING MM
FJÄDERSKÅL 240-ser.
FS-0551
120:-/ST
FJÄDERBENSLAGRING
240-ser, komplett.
FL-240
375:-/ST
FJÄDERSÄTE
240-ser bak.
FS-1882
165:-/ST
BRICKA D:O
AW-6811
79:-/ST
FJÄDERBENSLAGER
FJÄDERBENSLAGER
LAGRING BAK
till fjäderbenslagring, 300-ser. till fjäderbenslagring.
850/S70/V70-ser utan nivomat.
STL-405
105:-/ST
700-ser 1988-, 900-ser 1990-. FG-6151
185:-/ST
STL-341
135:-/ST
FJÄDERSKÅL 700/900-ser.
FS-0552
125:-/ST
FJÄDERBENSLAGRING
700-ser 1988-, bilar med kat
samt 900-ser 1990-. Komplett
med lager.
FL-790
475:-/ST
FJÄDERBENSLAGRING
850/S70/V70-ser.
FL-6189
695:-/ST
FJÄDERBENSGUMMI
850/S70/V70-ser. Enbart
gummi.
FG-1728
185:-/ST
GUMMISTABILISATOR
för spiralfjäder, storlek
50X40X77mm.
EVG-190
25:-/ST
SPIRALFJÄDERHÅLLARE
med dubbla gripklor,
elförzinkad.
EVV-58
195:-/PAR
Nästa sida....
107
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
SPORTSATS - FJÄDRAR
Sänker bilen ca 30-45mm och är hårdare än originalfjädrar. Förbättrar väghållningen avsevärt och ger bilen ett sportigt
utseende. Värdet är ungefärligt och utgår från en standardbil i originalskick, varför måtten kan variera något från bil till bil.
Observera att fjädrarna säljs i satser om fyra. Märk också att bilen sänks ytterligare om däck med lågprofil monteras.
Hårdhet: Fram ökning ca 30%. Bak ca 15% (detta gäller ej Turbo/GLT osv som redan är hårda original). Sportfjädrar bör
kombineras med stötdämpare i sportutförande, eller där så inte finns, gastrycksdämpare för att uppnå bästa resultat.
MODELL
AMAZON/P1800 TÜV
140-ser TÜV
140-ser
160-ser
160-ser
240-ser TÜV
245-ser
440/460 ser
480-ser TÜV
740-ser TÜV
745-ser
760-ser
850-ser TÜV
855-ser TÜV
940-ser TÜV
945-ser
S40 TÜV
S40-ser FAS I
S40-ser FAS II TÜV
S40 T4 TÜV
S40-ser T4
V40-ser TÜV
V40-ser FAS I TÜV
V40-ser FAS II
V40 T4 TÜV
V40-ser T4 FAS I TÜV
S60-ser 2.0T/2.4/2.4T/T5 TÜV
C70-ser 2.3/2.5
S70-ser TÜV
V70-ser TÜV
V70-ser TÜV
V70-ser med nivåreglering
S80
MÅNAD - ÅR
1957-70
1967-73
1973-74
1967-73
1973-74
1975-93
1975-93
1988-96
sept 1986-96
1985-92
1985-92
1982-84
1991-96
1993-96
199019901996-5/99
6/99-4/00
5/0096-5/99
6/99-4/00
1996-5/99
6/99-4/00
5/0096-5/99
6/99-4/00
200110/961997-3/00
1997-3/00
3/003/0010/98-
BEST NR
16-7000
16-7100
16-7101
16-7102
16-7103
16-7200
16-7201
16-7800
16-7800
16-7400
16-7401
16-7600
16-7601
16-7602
16-7400
16-7401
16-7801
4595824
4595825
16-7801
4595824
16-7802
4595829
4595830
16-7802
4595829
4595821
16-7602
16-7601
16-7602
4595822
4595823
4595816
ANM
1
2
1
2
3
3
3, 5
3, 5
3, 5
3, 4
4
4
4
3, 4
3, 4
6
7
6
6
7
6
4
4
4
SÄNKNING
30mm
30mm
40mm
30mm
30mm
35mm
40mm
30mm
30mm
40mm
40mm
30mm
40mm
40mm
30mm
40mm
30mm
40mm
30mm
20mm
40mm
30mm
30mm
40mm
20mm
20mm
35mm
40mm
40mm
40mm
30mm
30mm
30mm
PRIS/SATS
1845:1475:1515:1770:1885:1240:1420:1455:1455:1170:1445:1515:1315:1455:1170:1445:1545:-
35mm
35mm
30mm
35mm
35mm
35mm
30mm
35mm
30mm
30mm
35mm
30mm
30mm
40mm
2095:2095:2095:2195:2095:2095:2095:2195:2495:2595:2395:2495:2595:6995:-
1825:1545:1595:-
1595:2595:1455:1315:1455:1770:1795:1965:-
1) Bakfjädern inkonad i båda ändar.
2) Bakfjädern inkonad i ena änden.
3) GLT/Turbo-modeller sänks ca 15mm mindre än standardbil.
4) Passar ej bilar utrustade med original nivåreglering.
5) Anslagsgummi för bakfjädern bör kapas ca 20mm.
6) Fas I = Y i tionde position på chassienummer
7) Fas II EG nr. e4*98/14*007*13 & framåt
SPORTSATS - FJÄDRAR
S40
S40 FAS I
S40 FAS II
S40 N
V40
V40 FAS I
V40 FAS II
V50 N
V70
V70 nivåreglering
S60
S80
S80 nivåreglering
XC90 inkl. bakre stötdämpare.
-1999
10/99-5/00
6/0002/04-1999
10/99-5/00
6/0004/04200120012000199919992003-
1) FAS I 10/99-5/00, från ch nr tionde pos. Y. FAS II 6/00-
108
HR-297631
HR-294151
HR-294152
HR-292081
HR-297631
HR-294151
HR-294152
HR-292082
HR-294521
HR-294522
HR-293611
HR-294521
HR-294522
HR-292141
2) Nyare modellen.
1
1
1
1
1
1
2
2
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
BILSTEIN SPORTSTÖTDÄMPARE
SPORT
En serie högtrycks gasstötdämpare avsedda för sportig körning, eller där det krävs stötdämpare med
extrem uthållighet och livslängd, med betydligt kraftigare dämpning än standard, och även betydligt
kraftigare än bilfabrikernas s k sportchasssier o.d.
SPRINT Kortade stötdämpare med speciellt anpassade egenskaper för användning i sänkta bilar.
MODELL
FRAM
PRIS/ST
BAK
PRIS/ST
BE-36019
BE-36020
PV
995:995:B46-0283
B46-0293
Amazon
985:985:B46-0283
B46-1412
Amazon kombi
985:995:B46-0283
B46-0293
P1800
985:985:B46-0289
B46-0296
140/160-ser *
985:995:P36-0081
B46-0296
200-ser
1495:995:P36-0081CS
B46-0296CS
D:O ClubSport
1995:1495:P36-0292
B36-1274
740/760-ser**, ****
1395:895:P36-3067
B36-2203
D:O typ Sprint ****
1685:1085:P36-0292
B46-1662
760-ser m delad bakaxel, ej nivå reg
1395:1495:V36-4015 ***
B36-1640
850-ser
1895:1195:P36-0292
B36-1274
940/945-ser med stel bakaxel 1990- **
1395:895:P36-3067
B36-2203
D:O typ Sprint
1685:1085:P36-0292
B46-1662
960-ser delad bakaxel,ej nivåreg 90-94
1395:1495:P36-0292
960-ser med bladfjäder bak 19951395:VE3-B073/VE-B074
BE5-B382
S40/V50-ser 1.042195:1395:VE3-B076/VE-B077
BE5-B383
S40/V50-ser Sprint 1.042295:1495:VE3-5221
BE5-6793
S60-ser 012395:1495:VE3-5222
BE5-6794
S60-ser Sprint 012495:1595:V36-4015 ***
B36-1640
S70/V70/C70-ser 97-00
1895:1195:VE3-5221
BE5-6793
V70-ser 002395:1495:VE3-5222
BE5-6794
V70-ser Sprint 002495:1595:VE3-5221
BE5-6793
S80-ser 982395:1495:VE3-5222
BE5-6794
S80-ser Sprint 982495:1595:* 67-72 måste Volvo mon. sats 282761-1 & konisk bussning användas om modifiering ej är gjord tidigare.
** Bilar med nivåreglering som standard måste samtidigt byta bakfjädrar.
*** Komplett med fjäderben.
**** På bilar före 5.84 måste övre fjäderbenslagring bytas till den nyare modellen.
BILSTEIN RALLY/RACINGSTÖTDÄMPARE
MODELL
FRAM
BE-36019
PV Classic Rally/Racing
B46-0283
Amazon Classic Rally/Racing
B46-0283
P1800 Classic Rally/Racing
B46-0289
140/160-ser Rally/Racing
P36-3080
240-ser Rally patron (fram)
P36-0081CS
240-ser ClubSport
PRR-0007
240-ser Racing patron(fram)
240-ser Rally/Clubsport/Racing Coilover
P36-0292R
740/940-ser Rally patron (fram)
PRR-0008
740/940-ser Racing patron (fram)
740/940-ser Rally/Racing Coilover
Anmärkning: De stötdämpare som är samma både i sport- och
både för gata och tävling.
PRIS/ST
995:985:985:985:1995:1995:1995:-
BAK
PRIS/ST
BE-36020
995:B46-0293
985:B46-0293
985:B46-2211
1395:B46-2211
1395:B46-0296CS
1495:B46-0296CS
1495:BRR-0041
2995:B46-2211
1995:1395:B46-0296CS
1995:1495:BRR-0041
2995:rallyutförande är progressiva och fungerar därför
DÄMPARBAND
för bakaxel. Amazon.
DB-3050
45:-/ST
DÄMPARBAND
för bakaxel. PV544 1962-65,
Duett 1962-68, Amazon kombi.
DB-3053
45:-/ST
109
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
FJÄDRAR RALLY ELIT MM - RALLY
R = Framfjädrar i rallyutförande vilka gör bilen högre och hårdare än original. Rekommenderas för tävlingskörning på dåliga
vägar. Bakfjädrarna är lägre och något hårdare är standard.
RE = Framfjädrar vilka är mycket hårda men ej högre eller obetydligt högre än standard. Bakfjädrar i R och RE utförande är i
flera fall identiska, varför bara en variant förekommer. Om inget anger är fjädrarna i RE-utförande.
BEST NR
BEST NR
MODELL
FRAM
ANM
PRIS/ST
BAK
ANM
PRIS/ST
11-7141
R-utf
465:Amazon/P1800
140-ser fram till 1973
11-7141
R-utf
465:11-7151
475:12-7141
1)
140-ser från 1974
11-7141
R-utf
465:435:11-7151
475:240-ser
11-7251
12-7141
625:435:Anmärkning: 1) Ena änden inkonad.
KYB GAS-A-JUST STÖTDÄMPARE
MODELL
FRAM
PRIS/ST
BAK
PRIS/ST
Amazon
553020
625:553021
625:140/160-ser 553022
625:554020
625:Japanska gasdämpare, steget mellan standard & sport.
MONROE RIDE LEVELLERS
MODELL
PV*
240-ser
740/940-ser
850/V70-ser
BAK
LA-357
LA-332
LA-353
LA-359
PRIS/ST
2795:2395:2595:2695:-
Kit för justering höjdled bak. Så kallade hi-jackers.
* kan användas på PV.
240 LA-332
Viktigt vid montering av bl a de Carbon stötdämpare med RE-inställning
På vissa bilmodeller måste genomgångshålet för stötdämparen slipas upp något på grund av de Carbon RE stötdämparnas
grövre diameter. Helsvetsning av främre stötdämparfästen på
bärarmar och kaross rekommenderas.
Vid tävlingskörning rekommenderas:
I den mån fjädringsstopp för maximal utfjädring finns originalmonterat skall detta justeras så att stötdämparen maximalt kan
dras ut ca 5mm från sin fulla längd.
Muttrar och bultar för fastsättning av stötdämpare får absolut ej
dragas åt för hårt (i regel aldrig full gänglängd). Stötdämparen
måste kunna röra sig fritt i sitt fäste, annars finns stor risk för att
fästena på stötdämparen bryts sönder.
På bakaxeln måste ett stoppband (t ex 3mm wire med wirelås)
monteras på var sida om bakaxeln och fästas i karossen. Längden
på detta band skall anpassas så att stötdämparen maximalt kan
dras ut ca 5mm från sin fulla längd. I dessa fall är det annars stor
risk att ventilerna slits sönder när man hoppar med bilen.
Stötdämparen levereras komplett med gummibussningar. På
pinnfäste medföljer även brickor och dubbla muttrar (låsmutter).
För öglefäste används original låsmutter (ex nyloc) respektive
bult med låsbricka. Vid öglefäste är det viktigt att original
täckbricka med rätt storlek användes vid gummibussningen.
All form av svetsning i närheten av gasttrycksdämpare avrådes
på det bestämdaste, enär samtliga de Carbon innehåller gas.
Du måste demontera stötdämparna vid svetsning. Stötdämparnas fäste får under inga omständigheter svetsas. Vid kraftig
värme kan gasen utvidgas och hela stötdämparen explodera.
Försäkringar som täcker personliga eller materiella skador
finnes ej.
110
Eventuella fjädringsstopp för maximal infjädring får ej borttagas. Vid kraftiga nerslag (genomslag) kan då kolvstången krökas
och ventilerna förstöras på stötdämparna.
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
Fram- och bakfjädrar standard och förstärkta
STANDARD = Är inte alltid identiska med original, varför vi rekommenderar att fjädrarna bytes parvis.
FÖRSTÄRKT = Med dessa fjädrar blir bilen något hårdare och i vissa fall obetydligt högre än original.
LASTVAGNSUTFÖRANDE = Så kallat husvagnsutförande. Lämplig för bilar som ofta har påhängsvagn eller är tungt lastade.
Bilen blir hårdare och behåller höjden bättre. Obelastad kan bilen kännas något ”stötig” men får samma höjd eller obetydligt
högre än original.
FRAMFJÄDRAR
MODELL
Amazon/P1800/Amazon Combi
PV/Duett
140-ser
160-ser
240-ser
240-ser Diesel.
240-ser Turbo/GLT.
260-ser
340-ser B14.
340/360-ser B19/B200.
360-ser B19/B200 GLT.
440/460-ser ej Turbo.
480-ser ES/Turbo.
740-ser
740-ser
740-ser Diesel.
740-ser Diesel.
760/765-ser
760/765-ser
760/765-ser
850/855-ser 2.3-2.5.
850/855-ser GLE/GLT.
850/855-ser 2.5 TDI.
940/945-ser
940/945-ser Diesel.
960/965-ser 3.0.
S40/V40-ser 1.6.
S40/V40-ser 1.8/2.0.
S70/V70-ser 2.0/2.5/2.5 GLT.
S70/V70-ser 2.5 TDI.
BAKFJÄDRAR
MODELL
Amazon/P1800
Amazon Combi
PV
140-ser båda ändar inkonade.
140/160-ser ena änden inkonad.
145/160-ser båda ändar inkonade.
145-ser ena änden inkonad.
240/260-ser samt Diesel.
240-ser GLT/Turbo.
245/265-ser GLT/Turbo samt Diesel.
440/460-ser ej Turbo.
480-ser ES/Turbo.
740/760-ser
745/765-ser
760/765-ser med nivåreglering.
760/765-ser med multilink bakaxel.
850-ser
855-ser
940-ser
945-ser
960-ser 3.0 med multilink bakaxel.
965-ser 3.0.
S40-ser 1.6/1.8/2.0 ej T4.
V40-ser 1.6/1.8/2.0 ej T4.
S70-ser 2.0/2.5/2.5 GLT/2.5 TDI.
V70-ser 2.0/2.5/2.5 GLT/2.5 TDI.
ÅRTAL
1957-70
1967-74
1967-74
1975-93
1975-93
1975-93
1975-82
1976-88
1976-88
1984-88
1988-96
9/86-96
1982-84
1985-92
1982-84
1985-92
1982-84
1985-87
1988-90
1991-97
1991-97
1997-99
1991-98
1991-98
1990-94
1996-99
1996-99
1997-99
1997-99
STANDARD
ÅRTAL BEST NR
1957-70 12-7000
1957-70
12-7001
1967-73 12-7102
1973-74 12-7101
1967-73 12-7100
1973-74 12-7103
1975-93 12-7101
1975-93 12-7204
1975-93 12-7103
1988-96 12-7308
9/86-96 12-7309
1982-92 12-7400 1)
1982-90 12-7605 1)
1985-90 12-7600 2)
1985-90 12-7601
1991-97 12-7402 1)
1993-97 12-7420 1)
1991-98 12-7400 1)
1991-98 12-7605 1)
1990-94 12-7601
1990-94 12-7605 1)
1996-99 4295823
1996-99 4295824
1997-99 12-7402 1)
1997-99 12-7420 1)
STANDARD
BEST NR
11-7000
11-7001
11-7100
11-7141
11-7201
11-7203
11-7204
11-7203
11-7304
11-7306
11-7307
11-7308
11-7309
4095809
11-7401
4095810
11-7403
11-7600
11-7601
11-7602
4095816
11-7402
4095823
11-7401
11-7403
11-7602
4095822
4095821
4095816
4095823
PRIS/ST
335:355:350:465:290:330:385:330:275:295:310:340:340:280:395:425:325:395:395:315:495:280:395:395:515:515:395:495:-
FÖRSTÄRKT
LASTUTFÖRANDE
PRIS/ST BEST NR
PRIS/ST BEST NR
PRIS/ST
375:12-7020
425:345:320:- 12-7100
320:- 12-7121
345:295:- 12-7103
355:- 12-7122
325:12-7121
320:345:355:- 12-7122
325:- 12-7220
395:295:- 12-7103
355:- 12-7122
325:495:355:- 12-7122
325:- 12-7220
395:330:330:295:- 12-7620 1)
325:315:- 12-7622 1)
330:465:475:355:- 12-7420 1)
425:425:- 12-7421 1)
445:295:- 12-7620 1)
325:315:- 12-7622 1)
330:475:315:- 12-7622 1)
330:465:470:355:- 12-7420 1)
425:425:- 12-7421 1)
445:-
1) Passar ej bilar med original nivåreglering. 2) Passar enbart 760 med original nivåreglering.
111
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
SACHS STÖTDÄMPARE
ADVANTAGE
Gastrycksdämpare som ger högsta komfort vid låga hastigheter, även med avseende på ljudnivå. Ventildelarna
reagerar även för minsta fjädringsrörelser. Hög säkerhet tack
vare hög dämpningskraft, även vid extrema hastigheter.
Gastrycket gör att oljan inte skummar.
TOURING (Standard utförande)
En stötdämparinställning, som motsvarar de flesta bilisters
körsätt. Vissa modeller är HD (Heavy Duty) inställda vilket
innebär extra körsäkerhetsreserver men med obetydlig
inverkan på körkomforten.
SPORT Som namnet anger, stötdämpare för sportig körning.
SUPERVARIO
NIVOMAT (nivåreglering)
Automatisk anpassning till belastningen. God avrullning och
Dessa har vi ej tagit med i katalogen - pris på begäran.
frihet från vibrationer när bilen är olastad. Inga krängningar
eller nigningar vid belastning. Ingen omställning av de
På vissa äldre modeller finns ej Sachs längre och då fås
rörliga delarna, inga slitageproblem. Obegränsade
motsvarande dämpare i Monroe, Gabriel, Kyb m fl.
möjligheter till montering i stället för befintliga stötdämpare.
TOURING
PRIS/ ADVANTAGE PRIS/
PRIS/
MODELL
STD
ST
GAS
ST
SPORT
ST
PV/Duett
850001
395:Amazon/P1800
848002
270:Amazon Kombi
848002
270:140/160-ser 1966-71
863001
295:- 009031
395:140/160-ser 1972-74
863001
295:- 009031
395:240/260-ser 1975-93
100261(1)(2)
395:- 100597(2)
470:240 GLT/TURBO
UTGÅTT
340-ser 1976-88
100320(2)(3)
535:360-ser 1983-89
100320(2)(3)
535:440/460-ser 1989-96
115430(2)
695:- 115622(2)
695:480-ser 1987-95
115430(2)
695:- 115622(2)
695:740/760-ser 1982 t om april 4.84
100656(2)
535:- 100598(2)
695:740/760-ser från maj 1984-92
100662(2)
535:- 100659(2)
555:- 999140(2) 975:780-ser 1987-90
100659(2)
555:850-ser 1992-97
553058(2)
995197(2) 1635:785:940-ser 1991-98
100659(2)
555:960-ser 1991-8.94
100659(2)
555:C70 T5 1998-2000
553058(2)
995197(2) 1635:785:S70/V70 97-99 ej XC AWD
553058(2)
995197(2) 1635:785:S70/V70 97-2000 2.5TDi
553058(2)
995197(2) 1635:785:1) Distansring 1229423 erfordas om tidigare insats var längre än 407mm. 2) Fjäderbensinsats. 3) GLE/GLT till ch nr -120999.
KOLVSTÅNGSSKYDDSSATS
FRAM
240-ser
SK-900017
435:-/PAR
740/940-ser
SK-900018
MODELL
PV ej Duett
Amazon/P1800
Amazon Kombi
140/160-ser 1966-71
140/160-ser 1972-75
240/260-ser 1975-93
340/360-ser
440/460/480 1989-96
740/760-ser ej Nivomat
760-ser B280E/F -8.87 stel axel ej Nivomat
780-ser B280E/F -8.87 stel axel ej Nivomat
850-ser 92-97 ej AWD, 96-97 AWD
ej Nivomat eller sänkta modeller
940-ser 1991-98 ej Nivomat
960-ser 1991-8.94 ej Nivomat
960-ser 9.94-97 med bladfjäder
D:O kombi med bladfjäder
C70 T5 1998-2000
S70 97-99 TDi 97-2000
V70-ser 1997-99 ej AWD
112
TOURING
STD
853001
849001
170542
101130
101246
101471
101671
170153
170153
PRIS
ST
285:290:265:255:265:255:345:-
310:-/PAR
SUPER PRIS SUPER PRIS
GAS
ST VARIO
ST SPORT
010031
101244
170867
106356
170087
355:- 106491
355:- 106491
106491
105828
375:utgår
415:525:475:435:435:435:485:-
PRIS
ST
170617 575:999452
485:-
105760 465:- 999141
105760 465:105760 465:114219
975:-
106491 435:- 105760
106491 435:- 105760
124818
124816
105828 485:105828 485:105828 485:-
975:-
465:465:595:595:114219
114219
114219
975:975:975:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
MOTORKUDDE STD/FÖRSTÄRKTA
MOTORKUDDE
Amazon, PV, Duett, P1800,
140-serien med B18/B20.
GK-2002
75:-/ST
MOTORKUDDE
164-ser. Kan även användas
som förstärkt till Amazon, PV,
Duett, P1800, 140-serien med
B18/B20.
GK-2007
95:-/ST
MOTORKUDDE
Amazon 123GT med B20B
samt P1800 med B18B/B20B. MOTORKUDDE
Något hårdare än ovan.
240-ser. Med B20A motor
GK-6890
80:-/ST
1975-76. Vänster och höger.
GK-2005
90:-/ST
MOTORKUDDE
740-ser med B23 -1984.
740-ser med B200/B230 från
1985 upp till ch nr:
4-dörrars till -152360.
5-dörrars till -1484.
740-ser med turbo 1985-86.
Vänster och höger. Något
hårdare än GK2014.
GK-2013
90:-/ST
MOTORKUDDE
260/760-ser 1983-85 med
B27/B28. Vänster och höger.
GK-5994
139:-/ST
MOTORKUDDE
740-ser med B230 1985-87
med chassie nr:
4-dörrars från -152360.
5-dörrars från 1985-.
740-ser manuell med B230
från 1988-, ej turbo.
Vänster och höger.
GK-2014
90:-/ST
MOTORKUDDE - FÖRSTÄRKT
Racingkudde till PV.
MOTORKUDDE
Extra låg modell.
240-ser med B19/B21/B23
GK-3059F
150:-/ST
samt B200/B230, ej turbo.
Vänster GK-2005 90:-/ST
Höger
GK-2006 90:-/ST
MOTORKUDDE
260-ser 1980-82 med B28
motor. Vänster och höger.
GK-2012
125:-/ST
MOTORKUDDE- FÖRSTÄRKT
Hårdare än 164:ans kudde.
Amazon, PV, Duett, P1800,
140-serien med B18/B20.
GK-2004
115:-/ST
MOTORKUDDE- FÖRSTÄRKT
240-ser med B19/B21/B23
samt B200/B230,
ej förstärkt på turbo.
Vänster GK-2010 95:-/ST
Höger
GK-2011 95:-/ST
MOTORKUDDE
240/700-ser med B204/B234.
Vänster GK-297 95:-/ST
Höger GK-298 95:-/ST
MOTORKUDDE
240/700-ser med D24 -1987.
Vänster GK-2010 95:-/ST
Höger
GK-2011 95:-/ST
MOTORKUDDE
760-ser 1985-.
Vänster GK-774 195:-/ST
Höger GK-777 195:-/ST
MOTORKUDDE
850-ser ej diesel. Främre
kudde, hydraulisk.
GK-1722
635:-/ST
MOTORKUDDE
200/700-ser 1981- för
bränsle/vakuumpump.
GK-5018
20:-/ST
113
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
VÄXELLÅDSKUDDAR
GUMMIKUDDE
för växellåda.
PV/Duett 1954-68.
GK-9731
269:-/ST
GUMMIKUDDE
för växellåda.
P1800, Amazon utan överväxel.
GK-2001
85:-/ST
D:O original kudde.
GK-2001-O
115:-/ST
GUMMIKUDDE
för växellåda.
Amazon med överväxel,
140-serien utan överväxel,
164 med automatlåda.
GK-2003
80:-/ST
GUMMIKUDDE
för växellåda. 200-ser med
M45 utan överväxel.
240-ser med automat BW35,
AW55*, BW55*, AW70, AW71.
Ej till diesel.
* Passar ej till AW55, BW55
mellan chassie nr: 192120233004, 326958-428700,
612028-892288.
GK-2009
75:-/ST
ORDERFAX 046 - 20 11 30
DIVERSE BUSSNINGAR
GUMMIKUDDE
200/740/940-ser med M47
växellåda, 5-växlad manuell.
Ej till bilar med AC.
GK-2015
85:-/ST
GUMMIKUDDE
740-ser 1985-, med M47
växellåda. Bilar med AC.
GK-2017
85:-/ST
GUMMIKUDDE
för växellåda.
140-ser med överväxel.
240-serien med M46
elektrisk överväxel.
260-ser -1979 med M45 utan
överväxel, 240-ser diesel med
4-växl manuell/auto.
740-ser med automat samt
överväxel, ej turbo.
940/960-ser med M46/AW70/ GUMMIKUDDE
700-ser -1988 till M46
AW71/AW72.
växellåda.
GK-2008
95:-/ST
GK-2178
135:-/ST
GUMMIKUDDE
700-ser -1988 till M46
växellåda. Två styck åtgår.
GK-3346
48:-/ST
GUMMIKUDDE
700/900-ser med växellådor:
M46/M47, AW70/AW71/AW72.
Passar ej b204FT/GT.
GK-900
195:-/ST
BUSSNING
240-ser B19/B21/B23 samt
B200/B230 spännstag till
generator. 740-ser B23/B230/
D24. 760-ser med B23 turbo.
Passar även servopumpsfäste,
samt fäste för servostyrning.
EB-909
20:-/ST
BUSSNING
240/740-ser samt 760-ser med
B23 turbo. För kompressor AC
spännstag till generator.
EB-153
30:-/ST
114
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
FRAM OCH BAKVAGNSDELAR PV/DUETT
STYRLED/P-ÄNDE
Vänster 30-859V 155:-/ST
Höger
30-859H 155:-/ST
P-ÄNDE
P-ÄNDE
STYRSTAG 1950-61
Vänster 31-221V 565:-/ST
Höger
31-222H 565:-/ST
STYRSTAG
STYRSTAG
STYRSTAG 1962-68
Vänster 31-965V 545:-/ST
Höger
31-965H 545:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING
undre, inre. 4st åtgår per bil.
EB-033
10:-/ST
BUSSNING
för krängningshämmare.
8st åtgår per bil.
EB-125
10:-/ST
TVÄRSTAGSBUSSNING
2st åtgår per bil.
EB-033
10:-/ST
BUSSNING
nedre stötdämparbussning.
8st åtgår per bil (Duett 4st).
EB-567
9:-/ST
DÄMPARBAND PV544 1962-65/Duett 1962-68.
DB-3053
45:-/ST
FRAMVAGNSDELAR AMAZON
STYRLED/P-ÄNDE
Vänster 30-859V 155:-/ST
Höger
30-859H 155:-/ST
STYRSTAG
Vänster 31-967V 325:-/ST
Höger
31-967H 325:-/ST
P-ÄNDE
P-ÄNDE
STYRSTAG
STYRSTAG
SPINDELLED
Övre 66- 33-4005 200:-/ST
Nedre
33-4011 335:-/ST
SPINDELLED
ÖVRE
EB-675
EB-125
SPINDELLED
NEDRE
BUSSNING
HJÄLPSTYRARM 1966-70.
EB-444
90:-/ST
EB-033
KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING
8st åtgår per bil.
EB-125
10:-/ST
VISSA FINNS ÄVEN I
SE SIDAN 123-125
LÄNKARMSBUSSNING
övre, 4st åtgår per bil.
EB-033
10:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING
nedre, 4st åtgår per bil.
EB-675
75:-/ST
115
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
BAKVAGNSDELAR AMAZON
BÄRARMSBUSSNING
främre till bärarm -1966, ej
kombi. 4st åtgår per bil.
EB-3461
35:-/ST
BUSSNING
gummibussning/ring
till ENV-axel -1966, ej kombi.
2st åtgår per bil.
EB-3460
105:-/ST
BUSSNING
gummibussning/ring till
Spiceraxel -1966, ej kombi.
2st åtgår per bil.
EB-3972
110:-/ST
MOMENTSTAGSBUSSNING
bakre till momentstag -1966,
ej kombi. 2st åtgår per bil.
EB-3168
50:-/ST
GUMMIKUDDE
Bakaxel, Amazon kombi.
2st åtgår per bil.
EB-3460
EB-3972
EB-3461
EB-0112
395:-/ST
TVÄRSTAGSBUSSNING
ej kombi. 2st åtgår per bil.
EB-033
10:-/ST
EB-033
TVÄRSTAGSBUSSNING
övre mot axel. Amazon kombi.
1st åtgår per bil.
EB-6416
195:-/ST
BÄRSTAGSBUSSNING
RUND
främre och bakre 1967-68.
T om ch nr -280978.
Kombi till ch nr -63038.
4st åtgår per bil.
EB-226
75:-/ST
EB-226
EB-790
BÄRSTAGSBUSSNING
MIDJA
främre och bakre 1968-70.
Från ch nr 280979-.
Kombi från ch nr 63039-.
4st åtgår per bil.
EB-790
65:-/ST
EB-226
BÄRARMSBUSSNING
främre till bärarm
(momentstag) 1967-70.
4-dörrars - alla modeller.
2-dörrars - frå chnr 280979-.
2st åtgår per bil.
EB-226
75:-/ST
DÄMPARBAND
DÄMPARBAND Kombi.
DB-3050
DB-3053
VISSA FINNS ÄVEN I
116
EB-887
BÄRARMSBUSSNING
bakre till bärarm (momentstag).
Förstärkt. Standard till
Amazon GT. 1967-70.
2st åtgår per bil.
EB-887
115:-/ST
45:-/ST
45:-/ST
BULT & MUTTER
till bussning EB887. 2st per bil.
BM-914
35:-/ST
SE SIDAN 123-125
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
FRAMVAGNSDELAR 140/160-SER
* för styrstag med invändig gänga
140
EB-444
STYRLED/P-ÄNDE* 1967-68
Vänster 30-859V 155:-/ST
Höger
30-859H 155:-/ST
STYRLED/P-ÄNDE* 1969-74
Vänster 30-2744 175:-/ST
Höger
30-2745 175:-/ST
ÖVRE
SPINDELLED
STYRSTAG
EB-125
EB-432
STYRSTAG -1968
Vänster 31-2733 395:-/ST
Höger
31-2734 395:-/ST
STYRLED/
P-ÄNDE
STYRSTAG 1969-74
Vänster 31-2742 295:-/ST
Höger
31-2743 295:-/ST
GD-253
EB-675
EB-267
SPINDELLED NEDRE
Höger/vänster 1967-74.
33-2736 195:-/ST
SPINDELLED ÖVRE
Höger/vänster 1967-69.
33-2735 195:-/ST
NEDRE
SPINDELLED
STYRLED/
P-ÄNDE
SPINDELLED ÖVRE
Höger/vänster 1970-74.
33-2746 195:-/ST
160
140
LÄNKARMSBUSSNING
nedre 1967-69.
4st åtgår per bil.
EB-675
80:-/ST
KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING
8st åtgår per bil.
EB-125
10:-/ST
SPINDELLED NEDRE
Höger/vänster 1969-75.
33-2736
195:-/ST
SPINDELLED ÖVRE
Höger/vänster 1969-75.
33-2746
195:-/ST
STYRLED/P-ÄNDE 1969-75
Vänster 30-2744 175:-/ST
Höger
30-2745 175:-/ST
STYRSTAG 1969-75
Vänster 31-2742 295:-/ST
Höger
31-2743 295:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING
nedre 1970-74.
4st åtgår per bil.
EB-267
83:-/ST
BUSSNING
HJÄLPSTYRARM
EB-444
90:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING
nedre 1970-75.
4st åtgår per bil.
EB-267
83:-/ST
KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING
8st åtgår per bil.
EB-125
10:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING
övre 1966-74.
4st åtgår per bil.
EB-432
75:-/ST
GENOMSLAGSGUMMI
GD-253
80:-/ST
GENOMSLAGSGUMMI
GD-253
80:-/ST
BUSSNING
HJÄLPSTYRARM
EB-444
90:-/ST
SE ÄVEN
123-125
117
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
BAKVAGNSDELAR 140/160-SER
140
TVÄRSTAGSBUSSNING
vänster sida 1967-73.
EB-226
75:-/ST
höger sida 1967-73.
EB-807
60:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
främre 1967-74 (momentstag).
2st åtgår per bil.
EB-887
115:-/ST
EB-226
EB-807
EB-973
BULT & MUTTER 2st per bil.
BM-914
35:-/ST
TVÄRSTAGSBUSSNING
vänster sida 1974.
EB-973
70:-/ST
höger sida 1974.
EB-807
60:-/ST
EB-226
EB-790
BÄRARMSBUSSNING
bakre 1967-74 (momentstag).
2st åtgår per bil.
EB-778
75:-/ST
EB-778
EB-165
BULT & MUTTER 2st per bil.
BM-778
35:-/ST
EB-887
EB-714
EB-567
160
BÄRSTAGSBUSSNING
främre och bakre 1967-68.
142 till ch nr -2593,
144 till ch nr -38877
utom 38232-38661.
4st åtgår per bil.
EB-226
75:-/ST
TVÄRSTAGSBUSSNING
vänster sida 1967-73.
EB-226
75:-/ST
höger sida 1967-73.
EB-807
60:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
främre 1969-74 (momentstag).
2st åtgår per bil.
EB-887
115:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
främre 1975 (momentstag).
2st åtgår per bil.
EB-714
75:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
bakre 1975 (momentstag).
2st åtgår per bil.
EB-165
120:-/ST
BULT & MUTTER 2st per bil.
BM-914
35:-/ST
BÄRSTAGSBUSSNING
främre och bakre 1967-74.
142 från ch nr 2594-,
144 från ch nr 38878-.
Kombi alla modeller.
4st åtgår per bil.
EB-790
65:-/ST
TVÄRSTAGSBUSSNING
vänster sida 1974-75.
EB-973
70:-/ST
höger sida 1974-75.
EB-807
60:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
bakre 1969-74 (momentstag).
2st åtgår per bil.
EB-778
75:-/ST
BUSSNING
nedre stötdämparbussning.
Bakre. 4st åtgår per bil.
EB-567
9:-/ST
BULT & MUTTER 2st per bil.
BM-778
35:-/ST
BUSSNING
nedre stötdämparbussning.
Bakre. 4st åtgår per bil.
EB-567
9:-/ST
BÄRSTAGSBUSSNING
främre och bakre 1969-75.
4st åtgår per bil.
EB-790
65:-/ST
SE SIDAN 123-125
118
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
FRAMVAGNSDELAR 240
LÄNKARMSBUSSNING
nedre främre bussning.
Höger och vänster.
2st åtgår per bil.
EB-825
80:-/ST
ORDERFAX 046 - 20 11 30
*CAM eller ZF? På CAM är locket till justering ovalt och fastsatt
med två bultar. På ZF är det ett runt gängat lock utan bultar.
STABILISATORSTAGSBUSSNING
till stabilisatorstag för nedre
länkarm. 2st åtgår per bil.
EB-926
40:-/ST
STYRSTAG
CAM
STYRLED/
P-ÄNDE
STYRSTAG
ZF
LÄNKARMSBUSSNING
nedre bakre bussning. 1st per
sida. Vänster, förstärkt, kan
användas till båda sidor.
EB-9812
90:-/ST
D:O Höger.
EB-3778
90:-/ST
EB-991
KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING
krängningshämmare övre.
2st åtgår per sida.
EB-991
12:-/ST
EB-9812
EB-3778
SS-633
EB-926
EB-825
NEDRE
SPINDELLED
STYRSTAG* & DAMASKER
STYRLED
STYRLED/P-ÄNDE
yttre. Höger/vänster.
30-2730
STYRSTAG EJ SERVO -1978 DAMASK TILL 31-2747
invändig gänga 1975-78.
Höger och vänster.
Höger/vänster.
GBS-425
95:-/ST
31-2745
245:-/ST
125:-/ST
DAMASK TILL 31-2745
Höger
GBS-543 95:-/ST
Vänster GBS-541 95:-/ST
SPINDELLEDER
SPINDELLED EJ SERVO
nedre, 1975-93.
Höger/vänster.
33-2737
225:-/ST
SPINDELLED SERVO
nedre, 1979-93.
Höger.
33-2738
235:-/ST
Vänster.
33-2739
235:-/ST
SPINDELLED SERVO
nedre, 1975-78.
Höger/vänster.
33-2737
225:-/ST
STYRSTAG CAM 1979-1987
invändig gänga, till CAM
styrväxel 1979-87. Servo.
Höger/vänster.
31-2748
245:-/ST
STYRSTAG SERVO -1978
invändig gänga 1975-78.
Höger/vänster.
31-2746
245:-/ST
DAMASK TILL 31-2746
Höger
GBS-882 95:-/ST
Vänster GBS-881 95:-/ST
STABILISATORSTAG
STYRSTAG CAM 1988utvändig gänga, till CAM
styrväxel 1988-93. Servo.
Höger/vänster.
31-2749
275:-/ST
STABILISATORSTAG
för krängningshämmare och
dylikt. Höger och vänster.
SS-633
VISSA BUSSNINGAR
FINNS ÄVEN I
DAMASK TILL 31-2748
Höger
GBS-882 95:-/ST
Vänster GBS-881 95:-/ST
185:-/ST
STYRSTAG ZF
utvändig gänga, till ZF
styrväxel 1975-93.
Höger/vänster.
31-2747
275:-/ST
DAMASK TILL 31-2749
Höger och vänster.
GBS-545
95:-/ST
SE SIDAN 123-125
119
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
BAKVAGNSDELAR 240
TVÄRSTAGSBUSSNING
vänster sida.
EB-973
70:-/ST
höger sida.
EB-807
60:-/ST
BÄRSTAGSBUSSNING RUND
främre och bakre 1985-93.
Även vissa 1982-84, se bild.
4st åtgår per bil.
EB-622
75:-/ST
D:O FÖRSTÄRKT
EB-622F
110:-/ST
EB-807
EB-973
EB-165
BÄRSTAGSBUSSNING
MIDJA
främre och bakre 1975-81.
Samt vissa 1982-84, se bild.
4st åtgår per bil.
EB-603
70:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
främre (momentstag).
2st åtgår per bil.
EB-714
75:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
bakre (momentstag).
2st åtgår per bil.
EB-165
120:-/ST
EB-603
EB-622
EB-714
STÖTDÄMPARBUSSNING
nedre bussning till bakre
stötdämpare.
EB-567
9:-/ST
VISSA FINNS ÄVEN I
SE SIDAN 123-125
FRAMVAGNSDELAR 740/940-SER, 760/960 -1994*
STYRSTAG 740 -1988
CAM styrväxel. Gänga M18.
4d chassie nr -294099,
5d chassie nr -176799.
Höger/vänster.
31-2753
245:-/ST
STYRSTAG 740 -1988
CAM styrväxel. Gänga M14.
4d chassie nr 294100-,
5d chassie nr 176800-.
Höger/vänster.
31-2754
245:-/ST
STYRSTAG 740 ZF
ZF styrväxel. Gänga M16.
Höger/vänster.
31-2755
265:-/ST
STYRSTAG 940 CAM
CAN styrväxel -1994. Gänga
M14. Höger/vänster.
31-2754
245:-/ST
STYRSTAG
SPINDELLED
STYRLED
Kontrollera så att gängan stämmer överens med ditt styrstag.
STABILISATORSTAG 740/940
för krängningshämmare och
dylikt. Ej aluminiumlänkarm.
Höger/vänster.
SS-634
175:-/ST
SPINDELLED 740/940
yttre. Höger/vänster.
33-2741
195:-/ST
STYRLED/P-ÄNDE 740/940
yttre. Höger/vänster.
33-2730
125:-/ST
STYRSTAG 940 ZF
ZF styrväxel. Gänga M16.
Höger/vänster.
31-2755
265:-/ST
STYRSTAG KOYO 940
Koyo styrväxel.
Höger.
31-2788
255:-/ST
Vänster.
31-2787
255:-/ST
120
STYRSTAGSDAMASKER
DAMASK CAM -1984 Vä.
DAMASK CAM -1984 Hö.
DAMASK CAM 1985-88 H/V.
DAMASK CAM 1989- H/V.
DAMASK ZF H/V.
DAMASK KOYO Vänster
DAMASK KOYO Höger
GBS-469
GBS-470
GBS-469
GBS-597
GBS-475
GBS-699
GBS-700
115:-/ST
95:-/ST
115:-/ST
95:-/ST
115:-/ST
185:-/ST
185:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
FRAMVAGNSDELAR 740/940-SER, 760/960 -1994 forts.
LÄNKARMSBUSSNING
nedre yttre länkarm.
2st åtgår per sida.
EB-599F
65:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING
främre till nedre yttre länkarm.
1st åtgår per sida.
EB-235
98:-/ST
VISSA FINNS ÄVEN I
EB-991
SE SIDAN 123-125
EB-9655
EB-389
EB-184
BRICKA TILL EB-599F
Den mindre. Åtgår 2st per bil.
B-606
15:-/ST
Den större. Åtgår 2st per bil.
B-607
15:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING
främre, länkarmsstag.
Nedre yttre länkarm.
1st åtgår per sida.
EB-9655
95:-/ST
EB-235
SS-634
(se sidan xxx)
EB-599F
STABILISATORSTAGSBUSSNING
från 1988-, ej aluminiumlänkarm. 2st åtgår per sida.
EB-991
12:-/ST
BULT TILL EB-599F
Åtgår 2st per bil.
B-773
8:-/ST
STABILISATORSTAGSBUSSNING
från 1988-, aluminiumlänkarm.
2st åtgår per sida.
EB-223
39:-/ST
KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING
2st per bil.
20mm
EB-389 50:-/ST
22mm
EB-184 50:-/ST
BAKVAGNSDELAR 740/940-SER, 760/960 -1994*
TVÄRSTAGSBUSSNING
bilar med stel bakaxel, ej
multilink. Vänster.
EB-973
70:-/ST
Höger sida.
EB-807
60:-/ST
EB-807
EB-873
EB-973
EB-306
BÄRSTAGSBUSSNING
främre bussning (momentstag),
ej multilink. 2st åtgår per bil.
EB-608
65:-/ST
EB-608
EB-3628
VISSA FINNS ÄVEN I
SE SIDAN 123-125
Bakre bussning.
2st åtgår per bil.
EB-306
135:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
KONSOLLBUSSNING
främre bussning (momentstag), övre vänster/höger, ej multilink.
ej multilink. 2st åtgår per bil.
EB-873
45:-/ST
EB-3628
165:-/ST
* OBS! Bakvagn endast 960 kombi, ej sedan.
STÖTDÄMPARBUSSNING
nedre bussning till bakre
stötdämpare.
EB-567
9:-/ST
121
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
FRAMVAGNSDELAR 850-SER
STYRSTAG
inre styrstag. Höger/vänster.
31-2758
265:-/ST
31-2758
30-2798
30-2799
STYRSTAGSDAMASK
inre styrstag. Höger/vänster.
GBS-475
115:-/ST
SPINDELLED
nedre spindelled -1994. T o m
ch nr 4-d -131536. 5-d ch nr 37527. Höger/vänster.
33-2750
255:-/ST
STYRLED
yttre styrled.
Höger 30-2798 235:-/ST
Vänster 30-2799 235:-/ST
33-2750
CA-915
CA-914
CA-507
CA-506
LÄNKARM
komplett, ej Turbo/Diesel. Se
även bild.
Höger.
CA-915
850:-/ST
LÄNKARM
komplett, Turbo/Turbodiesel.
Se även bild.
Höger.
CA-507
1050:-/ST
Vänster.
CA-914
Vänster.
CA-506
850:-/ST
MOTORFÄSTE
övre motorfästebussning.
EB-263
65:-/ST
1050:-/ST
MOTORFÄSTE SUPERFLEX
övre motorfästebussning
förstärkt utförande i polyuretan.
SF-263K
295:-/ST
STABILISATORSTAG
Höger/Vänster.
35-2700
250:-/ST
FRAMVAGNSDELAR S70/V70 -99 S60/S80/V70 00STYRSTAG M14
inre styrstag M14, TRW4.
Höger/vänster.
31-2758
265:-/ST
STYRLED
yttre styrled.
Höger 30-2798 235:-/ST
Vänster 30-2799 235:-/ST
STABILISATORSTAG
Höger/Vänster.
35-2700
250:-/ST
S60/S80/V70 00STABILISATORSTAG
Höger/Vänster.
SS-303
STYRSTAGSDAMASK
inre styrstag. Höger/vänster.
GBS-475
115:-/ST
STYRSTAG M16
inre styrstag M16, SMI 5.
Höger/vänster.
31-2784
295:-/ST
STYRSTAGSDAMASK
inre styrstag. Höger/vänster.
GBS-409
145:-/ST
122
LÄNKARM
komplett, ej Turbo/Diesel.
Se även bild. Höger.
CA-915
850:-/ST
Vänster.
CA-914
850:-/ST
LÄNKARM
komplett, Turbo/Turbodiesel.
Se även bild. Höger.
CA-507
1050:-/ST
Vänster.
CA-506
1050:-/ST
295:-/ST
STABILISATORSTAG BAK
Höger/Vänster. Obs för
bakvagnen.
SS-446
250:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
SUPERFLEX SPECIALBUSSNINGAR
SuperFlex är inte enbart kopior av originalbussningar. Varje
bussning är individuellt designad för att man på bästa sätt skall
kunna ta vara på fördelarna av de speciella egenskaperna
som polyuretan ger. Det är bl a tillförlitligheten och den exceptionella tryck- och stötupptagningen som inte går att komma i
närheten av med vanliga gummibussningar. Olika hårdheter
används beroende på var på bilen bussningarna sitter t ex
länkarmarna, bärstag osv.
SuperFlex polyuretanbussningar har en slät fin yta och fast
gummiliknande elasticitet som verkligen går att känna redan
när man tar på den första gången. De kombinerar det bästa av
gummi, hårdhet med hållbarhet och tuffa tag som normalt
endast går att uppnå med plast och metall.
SuperFlex bussningar har hög flexibilitet och höga komprimeringsegenskaper. Detta gör att man kan göra dem lättare,
tunnare och mer hållbara än konventionella gummibussningar
utan att göra avkall på kvalitén.
Tål även regelbunden kontakt
med olja, fett mm. Klarar temperaturer på upp till 90 grader och
ner till -60! Ger ökad stabiltet
vid accelaration, bromsning
eller kurvtagning. De är försedda
med sidostöd vilket eliminerar
allt ev axialspel samt risken att
bussningen lossnar ur sitt läge.
Speciella innerhylsor följer med där innerhylsa används.
Fördelarna med SuperFlex är lång livslängd, säkerheten,
väghållning, längre livslängd på däck, mindre oväsen och
vibrationer. Det vill säga en smart investering för dig som är
rädd om din bil. Efter att ha bytt till SuperFlex så märker du
skillnaden direkt!
SUPERFLEX PV/AMAZON/140
PV/DUETT
LÄNKARMSBUSSNING
undre, inre. 4st åtgår per bil.
SF-033
70:-/ST
KRÄNGNINGSHÄMMARSTAGBUSSNING
8st åtgår per bil.
SF-125
30:-/ST
KRÄNGNINGSHÄMMARSTAGBUSSNING
8st åtgår per bil.
SF-125
30:-/ST
Se även sidorna 115-122
Se även sidorna 115-122
BÄRSTAGSBUSSNING
MIDJA
främre och bakre 1968-70.
Från chassie nr 280979-.
Kombi från ch nr 63039-.
4st åtgår per bil.
SF-790
135:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING*
nedre. Levereras utan
ytterhylsa. 4st åtgår per bil.
SF-675*
135:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
främre till bärarm 1967-70.
2st åtgår per bil.
SF-226
165:-/ST
D:O Komplett med ytterhylsa.
4st åtgår per bil.
SF-675SK
345:-/ST
TVÄRSTAGSBUSSNING
PV
2st åtgår per bil.
SF-033
70:-/ST
AMAZON FRAM
LÄNKARMSBUSSNING
övre, inre. 4st åtgår per bil.
SF-033
70:-/ST
140 FRAM
LÄNKARMSBUSSNING*
nedre 1967-69. Levereras utan
ytterhylsa. 4st åtgår per bil.
SF-675*
135:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING
nedre 1967-69. Komplett med
ytterhylsa. 4st åtgår per bil.
SF-675SK
345:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING
nedre 1970-74. Ytterhylsa
ingår. 4st åtgår per bil.
SF-267
495:-/ST
AMAZON BAK
TVÄRSTAGSBUSSNING
ej kombi. 2st åtgår per bil.
SF-033
70:-/ST
BÄRSTAGSBUSSNING
RUND
främre och bakre 1967-68.
T o m chassie nr -280978.
Kombi från ch nr -63038.
4st åtgår per bil.
SF-226
165:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
bakre till bärarm 1967-70.
2st åtgår per bil.
SF-887
395:-/ST
BÄRARMSBUSSNING GT
bakre till bärarm 1967-70.
2st åtgår per bil.
SF-771
495:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING
övre 1966-74. Ytterhylsa ingår.
4st åtgår per bil.
SF-432
395:-/ST
KRÄNGNINGSHÄMMARSTAGBUSSNING
8st åtgår per bil.
SF-125
30:-/ST
* Original metallhölje ska återanvändas. Rensas med press, svets eller dylikt. Går det ej med de gamla = köp till
nya standardbussningar. Gäller endast SF-675, SF-165 och SF-9812.
123
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
SUPERFLEX 140/160/240
ORDERFAX 046 - 20 11 30
Se även sidorna 115-122
BÄRSTAGSBUSSNING
160 BAK
MIDJA
TVÄRSTAGSBUSSNING
främre och bakre 1967-74.
Vänster sida 1967-73.
142 från ch nr 2594-,
165:-/ST
144 från ch nr 38878-. Kombi SF-226
alla modeller. 4st åtgår per bil.
SF-790
135:-/ST
KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING
19, 21 och 23mm.
Mät på bilen, ange
storlek. 2st/bil.
SF-521+
69:-/ST
Höger sida 1967-73.
SF-807
175:-/ST
140 BAK
BÄRARMSBUSSNING
främre 1975 (momentstag).
2st åtgår per bil.
SF-714
225:-/ST
BÄRARMSBUSSNING*
bakre 1975 (momentstag).
2st åtgår per bil.
SF-165*
365:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
TVÄRSTAGSBUSSNING
främre 1967-74 (momentstag). Vänster sida 1974-75.
2st åtgår per bil.
SF-973
185:-/ST
SF-887
395:-/ST
TVÄRSTAGSBUSSNING
Vänster sida 1967-73.
SF-226
165:-/ST
Höger sida 1974-75.
SF-807
175:-/ST
Höger sida 1967-73.
SF-807
175:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
bakre 1967-74 (momentstag).
2st åtgår per bil.
SF-778
165:-/ST
BÄRSTAGSBUSSNING
MIDJA
främre och bakre 1969-75.
SF-790
135:-/ST
TVÄRSTAGSBUSSNING
Vänster sida 1974.
SF-973
185:-/ST
160 FRAM
LÄNKARMSBUSSNING
nedre 1970-75. Ytterhylsa
ingår. 4st åtgår per bil.
SF-267
495:-/ST
Höger sida 1974.
SF-807
175:-/ST
BÄRSTAGSBUSSNING
RUND
främre och bakre 1967-68.
142 till ch nr -2593,
144 till ch nr -38877 utom
38232-38661. 4st åtgår per bil.
SF-226
165:-/ST
KRÄNGNINGSHÄMMARSTAGBUSSNING
8st åtgår per bil.
SF-125
30:-/ST
KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING
19, 21 och 23mm. Mät på bilen,
ange storlek. 2st åtgår per bil.
SF-521+
69:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
främre 1969-74 (momentstag).
2st åtgår per bil.
SF-887
395:-/ST
240 FRAM
LÄNKARMSBUSSNING
nedre främre bussning.
Höger och vänster.
2st åtgår per bil.
SF-825
195:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING*
nedre bakre bussning.
Höger och vänster.
2st åtgår per bil.
SF-9812*
255:-/ST
KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING
19, 21 och 23mm. Mät på bilen,
ange storlek. 2st åtgår per bil.
SF-521+
69:-/ST
BÄRARMSBUSSNING
bakre 1969-74 (momentstag).
2st åtgår per bil.
STABILISATORSTAGSSF-778
165:-/ST
BUSSNING
4st åtgår per bil.
SF-2755
45:-/ST
124 * Original metallhölje ska återanvändas. Rensas med press, svets eller dylikt. Går det ej med de gamla = köp till nya
standardbussningar. Gäller endast SF-675, SF-165 och SF-9812.
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
SUPERFLEX 240/740/940/760/960 -94*/850 Se även sidorna 115-122
240 BAK
TVÄRSTAGSBUSSNING
Vänster sida.
SF-973
185:-/ST
Höger sida.
SF-807
740/940 FRAM
KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING
20/22/23mm. Ange storlek.
2st åtgår per bil.
SF-1025+
85:-/ST
740/940 BAK
TVÄRSTAGSBUSSNING
bilar med stel bakaxel, ej
multilink. Vänster.
SF-973
185:-/ST
850 FRAM
MOTORFÄSTE
övre motorfästebussning.
SF-263K
295:-/ST
175:-/ST
Höger.
SF-807
175:-/ST
STABILISATORSTAGSBUSSNING
4st åtgår per bil.
SF-2755
45:-/ST
BÄRSTAGSBUSSNING
MIDJA
främre och bakre 1975-81.
Samt vissa 1982-84, se bild.
4st åtgår per bil.
SF-603
165:-/ST
BÄRSTAGSBUSSNING
RUND
främre och bakre 1985-93.
Även vissa 82-84, se bild.
4 st åtgår per bil.
SF-622
225:-/ST
KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING
20mm.
2st åtgår per bil.
SF-1151-20
85:-/ST
DIVERSE SUPERFLEX
STABILISATORSTAGSBUSSNING
Bilar med aluminiumlänkarm.
4st åtgår per bil.
SF-223
55:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING
nedre yttre länkarm.
Sats till en bil.
SF-599K
395:-/ST
BUSSNING
240-ser B19/B21/B23 & B200/B230
spännstag till generator. 740-ser B23/
B230/D24, 760-ser med B23 turbo. Passar
även för servopumpsfäste samt fäste för
servostyrning. SF-1024 75:-/ST
SUPERFLEX UNIVERSAL
Om det ej finns bussningar till din bil så kan man även köpa
materialet i runda, fotlånga (30.5cm) längder i olika diametrar
och även i olika hårdheter beroende på behov/placering.
70 - krängningshämmare mm.
80 - länkarmar, stötdämparbussningar mm.
90 - bärarmar, bladfjäder mm.
95 - coilover stötdämparbussning, hårdast.
Ange diameter samt hårdhet vid beställning.
BÄRARMSBUSSNING
främre (momentstag).
2st åtgår per bil.
SF-714
225:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING
främre till nedre yttre länkarm.
Ytterhylsa ingår. Sats till en bil.
SF-235K
895:-/ST
DEL
Rund
Rund
Rund
Rund
Rund
Rund
stång
stång
stång
stång
stång
stång
1”
1.5”
2”
2.5”
3”
3.5”
LÄNGD
305mm
305mm
305mm
305mm
305mm
305mm
DIAMETER
25.4mm
38.1mm
50.8mm
63.5mm
76.2mm
88.9mm
PRIS/ST
215:395:495:795:995:1395:-
SUPERFLEX ÖVRIGA BILAR
BÄRARMSBUSSNING*
bakre (momentstag).
2 st åtgår per bil.
SF-165**
365:-/ST
LÄNKARMSBUSSNING
främre, länkarmsstag. Nedre
yttre länkarm. Sats till en bil.
SF-9655K
595:-/ST
Bussningar till de flesta andra bilmärken finns också, för närvarande lagerhåller vi de mest populära modellerna av Audi,
Alfa Romeo, BMW, Ford, Opel, Porsche, Saab, VW m fl. Övriga
kan tas hem på beställning. För priser, nyheter etc se hemsidan
eller kontakta oss.
WWW.KGTRIMNING.COM
* 960 bakvagn ej sedan. **Original metallhölje ska återanvändas. Rensas med press, svets eller dylikt.
Går det ej med de gamla = köp till nya standardbussningar. Gäller endast SF-675, SF-165 och SF-9812.
125
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
KRÄNGNINGSHÄMMARE VOLVO
Levereras med bussningar i polyuretan.Där krängningshämmare ej varit monterade original medföljer sats med
bultar, beslag osv för eftermontering. Bussningarna är gula och krängningshämmarna grå/silver-lackerade.
AMAZON/P1800
FRAM 22mm
WL120F
Levereras med två st polyuretanbussningar.
240/245
1795:-/ST
BAK 16mm
WL120R
1795:-/ST
Levereras med komplett monteringssats för att eftermontera
en krängningshämmare.
Främst till något äldre modeller, bak levereras med
monteringssats, se bild.
FRAM 22mm
BAK 18mm
WL240F
WL240R
1795:-/ST
1795:-/ST
245 BAK 20mm
WL245R
1795:-/ST
Som alternativ fram så kan WL260F användas dvs 24mm.
140
FRAM 22mm
WL140F
1795:-/ST
Levereras med två st polyuretanbussningar samt hållare.
BAK 16mm
WL140R
1795:-/ST
Levereras med komplett monteringssats för att eftermontera
en krängningshämmare.
260/265
FRAM 24mm Levereras med två st polyuretanbussningar.
WL260F
1795:-/ST
BAK 22mm Levereras med komplett monteringssats för att
eftermontera en krängningshämmare.
WL260R
1795:-/ST
D:O 265 BAK 22mm
160 -74
FRAM 22mm
WL160F
1795:-/ST
Levereras med två st polyuretanbussningar samt hållare.
WL265R
1795:-/ST
740
FRAM 24mm Levereras med två st polyuretanbussningar
samt hållare.
WL740F
1795:-/ST
BAK 18mm
WL140R
1795:-/ST
Levereras med komplett monteringssats för att eftermontera
en krängningshämmare.
S40 T4
BAK 20mm Levereras med två st polyuretanbussningar.
WLS40R
1495:-/ST
S40 T4 JUSTERBART
BAK 20mm Justerbart, levereras med två st
polyuretanbussningar.
WLS40AR
126
1795:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
GLAS PV/DUETT/AMAZON/140/160/240/260-SER
PV/DUETT
STRÅLKASTARBALJA
i plast till PV m fl. 7”.
SB-2025
225:-/ST
BLINKERS PV
CL-6630
130:-/ST
BAKLJUSGLAS HELLA
PV.
TL-8399
295:-/ST
BLINKERSGLAS HELLA
orange-vita till Amazon.
Vänster CL-8911 295:-/ST
Höger
CL-8912 295:-/ST
GLAS PARKERINGSLJUS
140-ser 1973-74.
Vänster FL-2685 90:-/ST
Höger
FL-2686 90:-/ST
BAKLAMPA ”CIBIE”
140-ser 1973-74, 160-ser
1972-75, med kromram. Emärkt.
Vänster TL-2702 395:-/ST
Höger
TL-2703 395:-/ST
BLINKERSGLAS
BLINKERSGLAS HELLA
140-ser 1967-72, E-märkt.
vita till Amazon.
Vänster CL-6307
95:-/ST D:O med matt silverram.
Vänster CL-8911W 295:-/ST Höger CL-6308
95:-/ST Vänster TL-0170 395:-/ST
Höger CL-8912W 295:-/ST
Höger
TL-0171 395:-/ST
BROMSLJUSKONTAKT
Amazon/P1800 1967-.
Mekanisk.
BS-4691
60:-/ST
Hydraulisk -1968 bild se PV!
BS-1091
75:-/ST
BLINKERSGLAS HELLA
Med kromrand.
140-ser 1967-72.
Vänster CL-6307HE 295:-/ST
Höger CL-6308HE 295:-/ST
BLINKERSGLAS 160 ROBO
160-ser, orange.
Vänster CL-2730 295:-/ST
Höger CL-2731 295:-/ST
BLINKERSGLAS 160 ROBO
160-ser, vita.
Vänster CL-2730W 295:-/ST
Höger CL-2731W 295:-/ST
BLINKERSGLAS HELLA VITA
Vänster CL-6307W 295:-/ST
Höger CL-6308W 295:-/ST
140/160
BAKLJUSGLAS BOSCH
DUETT röd/röd.
TL-8588
295:-/ST
Orange/röd.
TL-3086
295:-/ST
FJÄDER till huvudstrålkastare
140/160-ser 1972-.
FH-6109
9:-/ST
FÄSTKLAMMER
140-ser 1971-74. För
strålkastarhus.
EH-923
15:-/ST
BROMSLJUSKONTAKT
PV/Duett/Amazon -66/140 -68
hydraulisk.
BS-1091
75:-/ST
LJUSOMKOPPLARE
140-ser 1973- med 5 stift.
LS-5169
165:-/ST
240
BLINKERSGLAS
140-ser 1973-74, E-märkt.
Med kromrand.
Vänster CL-2789 270:-/ST
Höger
CL-2790 270:-/ST
HUVUDSTRÅLKASTARE
240-ser 1981-93, E-märkt.
Vänster HL-2394 815:-/ST
Höger
HL-2395 815:-/ST
FJÄDER
till huvudstrålkastare 200-ser.
D:O med matt silverrand.
9:-/ST
Vänster CL-0116 270:-/ST FH-6109
Höger
CL-0117 270:-/ST
BROMSLJUSKONTAKT
140/160-ser. Mekanisk.
BS-4691
60:-/ST
AMAZON
STRÅLKASTARBALJA
i plast till Amazon m fl. 7”.
SB-2025
225:-/ST
GLAS PARKERINGSLJUS
140-ser 1967-72.
Vänster FL-8452 90:-/ST
Höger FL-8453 90:-/ST
Hydraulisk -1968 bild se PV!
BS-1091
75:-/ST
BAKLAMPA ”CIBIE”
145-ser 1968-78, E-märkt.
Vänster TL-3520 395:-/ST
Höger
TL-3521 395:-/ST
GLAS TILL HUVUDSTRÅLKASTARE
240-ser 1981-93, E-märkt.
Vänster HG-2058 325:-/ST
Höger
HG-2059 325:-/ST
127
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
240-SER FORTS.
REFLEKTOR
240-ser 1981-93, E-märkt.
Vänster och höger.
HR-2380
335:-/ST
740/760-SER
SIDOBLINKERS DIOD
240-ser med dioder, svart
SMD-2798S
350:-/PAR
BROMSLJUSKONTAKT
240-ser, mekanisk.
BS-4691
60:-/ST
D:O krom.
SMD-2798C
LJUSOMKOPPLARE
240-ser 1975-85, med 5 stifts
kontakt, med halvljus.
LS-5169
165:-/ST
350:-/PAR
BAKLAMPA ”CIBIE”
240-ser 1973-78, med
GLAS TILL SIDOLYKTA
kromram. E-märkt.
240-ser -1980, E-märkt.
Vänster TL-2702 395:-/ST
Vänster FC-5710 80:-/ST Höger
TL-2703 395:-/ST
Höger
FC-5711 80:-/ST
D:O med matt silverram.
Vänster TL-0170 395:-/ST
Höger
TL-0171 395:-/ST
SIDOLYKTA
240-ser 1981-93, E-märkt.
Vänster FC-2755 275:-/ST
Höger
FC-2756 275:-/ST
LJUSOMKOPPLARE
240/260-ser 1975-85.
LS-5170
165:-/ST
GLAS FÖR SIDOLYKTA
D:O med vitt blinkersglas.Svart.
240-ser 1981-93, E-märkt.
Vänster TL-2447W 955:-/ST
Vänster GC-7453 115:-/ST Höger TL-2448W 955:-/ST
LJUSOMKOPPLARE
Höger GC-7454 115:-/ST
200-ser 1986-, med 5 stifts
kontakt, med halvljus.
LS-8518
165:-/ST
BAKLAMPA ”CIBIE”
245/265-ser 1975-80, E-märkt.
D:O vitt glas.
Vänster TL-3520 395:-/ST
Vänster GC-7453W 135:-/ST Höger
TL-3521 395:-/ST NUMMERPLÅTLAMPA
Höger GC-7454W 135:-/ST
240-ser alla modeller.
NP-8672
80:-/ST
SIDOBLINKERS SKÄRM
240-ser gul vänster och höger.
SM-3609
90:-/ST
BAKLAMPA
245/265-ser 1981-93.
Vänster. TL-2439
625:-/ST
Höger TL-2440
625:-/ST
NUMMERPLÅTLAMPA
245-ser alla modeller.
NP-0331
80:-/ST
SIDOBLINKERS VIT
240-ser vänster och höger.
Med vitt glas.
SM-8885W
105:-/ST
D:O med vitt blinkersglas.
Vänster TL-2439W 695:-/ST
Höger TL-2440W 695:-/ST
128
HUVUDSTRÅLKASTARE
740-ser 1984-89,
760-ser 1982-87, E-märkt.
Vänster HL-2649 995:-/ST
Höger
HL-2650 995:-/ST
HUVUDSTRÅLKASTARE
740-ser 1990-, 760-ser 1989med dimljus, E-märkt.
Vänster HL-8252 1395:-/ST
Höger HL-8253 1395:-/ST
BAKLAMPA 240-ser 1979-89,
med dimljus, svart.
Vänster TL-2447
955:-/ST
Höger TL-2448
955:-/ST
LJUSOMKOPPLARE
D:O KROM
Vänster TL-2212
955:-/ST 200-ser 1986-.
165:-/ST
Höger TL-2213
955:-/ST LS-8516
D:O med kromrand.
SM-6318
125:-/ST
740
HUVUDSTRÅLKASTARGLAS
740-ser 1984-89,
760-ser 1982-87, E-märkt.
Vänster HG-2836 395:-/ST
Höger
HG-2837 395:-/ST
HUVUDSTRÅLKASTARGLAS
740-ser 1990-, 760-ser 1989med dimljus, E-märkt.
Vänster HG-8586 395:-/ST
Höger
HG-8587 395:-/ST
FJÄDER
till huvudstrålkastare 700-ser.
FH-6109
9:-/ST
REFLEKTOR
740-ser 1984-89.
Vänster och höger.
HR-1663
375:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
740-SER FORTS. 940/960-SER
SIDOLYKTA
SIDOBLINKERS DIOD
740-ser 1984-89,
700-ser med dioder, svart
760-ser 1982-87, E-märkt.
SMD-2798S
350:-/PAR
Vänster FC-2415
265:-/ST
Höger FC-2416
265:-/ST
D:O krom.
SMD-2798C
350:-/PAR
DIMLJUSHÅLLARE
740-ser 1983-89. Höger och
vänster.
D:O med vitt glas.
135:-/ST
Vänster FC-2415W 265:-/ST FL-1998
Höger FC-2416W 265:-/ST
SIDOLYKTA
740-ser turbo1990,
760-ser 1988-90, E-märkt.
Vänster FC-8624
275:-/ST
Höger FC-8625
275:-/ST DIMLJUSLAMPA
740-ser 1983-89. Höger och
vänster.
FL-9335
195:-/ST
BAKLAMPA 745/765-ser
1985- med svart strip.
Vänster TL-8908 545:-/ST
Höger TL-8909 545:-/ST
HUVUDSTRÅLKASTARGLAS
940-ser, 960-ser 1990-94 med
dimljus, E-märkt.
Vänster HG-8586 395:-/ST
Höger
HG-8587 395:-/ST
D:O med vitt blinkersglas.
Vänster TL-8908W 645:-/ST HUVUDSTRÅLKASTARGLAS
Höger TL-8909W 645:-/ST 960-ser 1995-, E-märkt.
Vänster HG-6578 445:-/ST
Höger
HG-6579 445:-/ST
D:O helt i vitt.
Vänster TL8908AW 695:-/ST
Höger TL8909AW 695:-/ST
SIDOLYKTA
940-ser 1991-97,
960-ser 1991-94, E-märkt.
Vänster FC-8624
275:-/ST
Höger FC-8625
275:-/ST
NUMMERPLÅTLAMPA
740-ser alla modeller.
NP-8672
80:-/ST
D:O med vitt glas.
Vänster FC-8624W 275:-/ST
Höger FC-8625W 275:-/ST
BAKLAMPA
SIDOLYKTA
740-ser 1983-89, med
740-ser 1990-92, E-märkt.
kromstrip, E-märkt.
Vänster FC-9605
275:-/ST
Vänster TL-8918 695:-/ST
Höger FC-9606
275:-/ST
Höger
TL-8919 695:-/ST
D:O med vitt glas.
Vänster FC-8624W 275:-/ST
Höger FC-8625W 275:-/ST
940/960
SIDOLYKTA
960-ser 1995-.
Vänster FC-8227 315:-/ST
Höger
FC-8228 315:-/ST
HUVUDSTRÅLKASTARE
940-ser, 960-ser 1990-94 med
dimljus, E-märkt.
Vänster HL-8252 1395:-/ST
D:O med svart strip.
Vänster TL-8916 695:-/ST Höger HL-8253 1395:-/ST
SIDOBLINKERS SKÄRM
Höger
TL-8917 695:-/ST
D:O med vitt glas.
900-ser gul vänster och höger.
Vänster FC-9605W 275:-/ST BAKLAMPA
SM-3609
90:-/ST
Höger FC-9606W 275:-/ST 740-ser 1990-93.
Vänster TL-8161 925:-/ST
SIDOBLINKERS SKÄRM
Höger TL-8162 925:-/ST
700-ser gul vänster och höger.
HUVUDSTRÅLKASTARE
SM-3609
90:-/ST
960-ser 1995-, E-märkt.
D:O med kromrand.
Vänster HL-6608 1795:-/ST SM-6318
125:-/ST
Höger HL-6609 1795:-/ST
SIDOBLINKERS VIT
D:O med vitt blinkersglas.
900-ser vänster och höger.
Vänster TL-8161W 925:-/ST
D:O med kromrand.
Med vitt glas.
Höger TL-8162W 925:-/ST
SM-8885W
105:-/ST
SM-6318
125:-/ST
SIDOBLINKERS VIT
700-ser vänster och höger.
Med vitt glas.
SM-8885W
105:-/ST
FJÄDER
till huvudstrålkastare 700-ser.
FH-6109
9:-/ST
ADAPTER TILL 740 -1989
Viss modifiering samt denna
adapter krävs för att montera
TL-8161/62/W på äldre 740.
AK-8160
200:-/PAR
n
gtrim
k
.
w
ww
ing.c
om
129
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
940/960-SER
SIDOBLINKERS DIOD
900-ser med dioder, svart
SMD-2798S
350:-/PAR
D:O krom.
SMD-2798C
ORDERFAX 046 - 20 11 30
850-SER
850
HUVUDSTRÅLKASTARE
850-ser 1992-94 hög modell,
E-märkt.
Vänster HL-2817 1495:-/ST
Höger HL-2818 1495:-/ST
S40
STYLINGKIT KLARGLAS II
850-ser 1994- låg modell,
E-märkt. Svart. Sats med två
huvudstrålkastare samt två
blinkers. HLK-850S 3795:-
SIDOBLINKERS VIT
850-ser vänster och höger.
Med vitt glas.
SM-8885W
105:-/ST
350:-/PAR
BAKLAMPA 940-ser -1994
gul. Vit blinker TL-6960/6961.
Vänster TL-4085 495:-/ST
Höger
TL-4086 495:-/ST
SIDOBLINKERS DIOD
850-ser med dioder, svart
SMD-2798S
350:-/PAR
HUVUDSTRÅLKASTARE
850-ser 1994- låg modell, Emärkt.
Vänster HL-9408 1295:-/ST
Höger HL-9409 1295:-/ST
D:O krom.
SMD-2798C
350:-/PAR
KONTAKT
850-ser 1993- innerbelysning.
BAKLAMPA
STRÅLKASTARE KLARGLAS Vänster SL-2439 155:-/ST
960-ser 1995- vit.
SL-2440 155:-/ST
Som ovan, endast strålkastare. Höger
Passar även 940-ser.
Vänster TL-6960 495:-/ST HUVUDSTRÅLKASTARGLAS
PAR
HL-1410S 3495:Höger
TL-6961 495:-/ST 850-ser 1994- låg modell,
E-märkt.
Vänster HG-7004 445:-/ST BLINKERS KLARGLAS
Höger
HG-7005 445:-/ST Som ovan, endast blinkers.
PAR
BAKLAMPA 945-ser 1991STYLINGKIT KLARGLAS I
med svart strip.
Vänster TL-8908 545:-/ST 850-ser 1994- låg modell,
Höger. TL-8909 545:-/ST E-märkt. Krom. Sats med två
huvudstrålkastare samt två
blinkers. HLK-850C 3795:-
D:O med vitt blinkersglas.
Vänster TL-8908W 645:-/ST
Höger TL-8909W 645:-/ST
D:O helt i vitt.
Vänster TL8908AW 695:-/ST
Höger TL8909AW 695:-/ST
BROMSLJUSKONTAKT
900-ser, mekanisk.
BS-4691
60:-/ST
825:-
SIDOLYKTA
850-ser -1994, hög modell.
E-märkt.
Vänster FC-5873 275:-/ST
Höger
FC-5874 275:-/ST
SIDOLYKTA
850-ser 1994-, låg modell.
E-märkt.
Vänster FC-7027 275:-/ST
Höger
FC-7028 275:-/ST
STRÅLKASTARE KLARGLAS
Som ovan, endast strålkastare.
PAR
PAR
S40/V40
HUVUDSTRÅLKASTARE
S40/V40-ser 1996-, en
reflektor. E-märkt.
Vänster HL-2088 1295:-/ST
Höger HL-2089 1295:-/ST
HUVUDSTRÅLKASTARE
S40/V40-ser 1996-, med två
reflektorer, 5-stift. E-märkt.
Vänster HL-3897 1395:-/ST
Höger HL-3898 1395:-/ST
HUVUDSTRÅLKASTARGLAS
S40/V40-ser 1996-, en reflektor. E-märkt.
SIDOBLINKERS SKÄRM
Vänster HG-5706 395:-/ST
850-ser gul vänster och höger. Höger
HG-5707 395:-/ST
SM-3609
90:-/ST
HL-1410 3495:-
BLINKERS KLARGLAS
Som ovan, endast blinkers.
130
FC-1535S
FC-1535 825:-
D:O med kromrand.
SM-6318
125:-/ST
HUVUDSTRÅLKASTARGLAS
S40/V40-ser 1996-, med två
reflektorer. E-märkt.
Vänster HG-4583 495:-/ST
Höger
HG-4584 495:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
S40/V40-SER
ORDERFAX 046 - 20 11 30
S70/V70/S90/V90-SER
SIDOLYKTA
S70/V70
S40/V40-ser med en reflektor
HUVUDSTRÅLKASTARE
-1997, E-märkt.
Vänster FC-6986 335:-/ST S70/V70-ser 1997-00 manuell,
Höger FC-6987 335:-/ST E-märkt.
Vänster HL-9596 1395:-/ST
Höger HL-9597 1395:-/ST
SIDOLYKTA
S40/V40-ser med en reflektor
1998-.
Vänster FC-2523 335:-/ST HUVUDSTRÅLKASTARGLAS
Höger
FC-2524 335:-/ST S70/V70-ser 1997-00, E-märkt.
Vänster HG-9346 445:-/ST
SIDOLYKTA
Höger HG-9347 445:-/ST
S40/V40-ser med två
reflektorer 1998-00.
Vänster FC-4653 455:-/ST
Höger
FC-4654 455:-/ST
S90/V90
HUVUDSTRÅLKASTARE
S90/V90-ser, E-märkt.
Vänster HL-6608 1795:-/ST
Höger HL-6609 1795:-/ST
HUVUDSTRÅLKASTARGLAS
S90/V90-ser, E-märkt.
Vänster HG-6578 445:-/ST
Höger HG-6579 445:-/ST
GRILL
STYLINGGRILL 850
Kromlook, plast.
GS-1282
895:-/ST
STYLINGGRILL 850
Svart, plast.
GS-1281
895:-/ST
STYLINGGRILL S70/V70 -00
Kromlook, svart nät. Plast.
GS-7581
895:-/ST
SIDOLYKTA
S90/V90-ser 1997-, E-märkt.
Vänster FC-8227 315:-/ST
SIDOLYKTA
S70/V70-ser 1997-00, E-märkt. Höger FC-8228 315:-/ST STYLINGGRILL S70/V70 -00
Svart. Plast.
Vänster FC-1182 275:-/ST
GS-7580
895:-/ST
Höger
FC-1183 275:-/ST
SIDOBLINKERS SKÄRM
S40/V40-ser gul vänster och
höger. SM-3609
90:-/ST
D:O med kromrand.
SM-6318
125:-/ST
SIDOBLINKERS SKÄRM
S70/V70-ser gul vänster och
höger. SM-3609
90:-/ST
SIDOBLINKERS VIT
850-ser vänster och höger.
Med vitt glas.
SM-8885W
105:-/ST
D:O med kromrand.
SM-6318
125:-/ST
SIDOBLINKERS DIOD
850-ser med dioder, svart
SMD-2798S
350:-/PAR
D:O krom.
SMD-2798C
350:-/PAR
SIDOBLINKERS
S40/V40-ser E-märkt.
Vänster fram/höger bak.
SM-9534
175:-/ST
Höger fram/vänster bak.
SM-9535
175:-/ST
SIDOBLINKERS VIT
S70/V70-ser vänster och
höger. Med vitt glas.
SM-8885W
105:-/ST
SIDOBLINKERS SKÄRM
S90/V90-ser gul vänster och
höger. SM-3609
90:-/ST
ÖGONLOCK
I plast. Fästes med
medföljande lim.
OBS! Kontrollera så att de
passar på din bil innan
lackning osv.
D:O med kromrand.
SM-6318
125:-/ST
850
EL-850
655:-/PAR
SIDOBLINKERS VIT
S90/V90-ser vänster och
höger. Med vitt glas.
SM-8885W
105:-/ST
S70/V70 -00
EL-70
655:-/PAR
S40/V40 -00
EL-401
480:-/PAR
S40/V40 00EL-402
480:-/PAR
SIDOBLINKERS DIOD
SIDOBLINKERS DIOD
S90/V90-ser med dioder, svart
S70/V70-ser med dioder, svart SMD-2798S
350:-/PAR
SMD-2798S
350:-/PAR
D:O krom.
SMD-2798C
D:O krom.
SMD-2798C
350:-/PAR
350:-/PAR
www.kgtrimning.com
131
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
ELEKTRISKA STANDARD BRÄNSLEPUMPAR
MODELL
140-ser märkt 996
200-ser B20/B21/B27 märkt 996.
200-ser B19/B21/B23/B28 märkt 949.
200-ser B19/B230/B28 märkt 934.
200-ser B21 turbo märkt 984.
200-ser B21 turbo märkt 949.
200-ser B230F märkt 039 märkt 068
360-ser B200 märkt 039 märkt 068.
700-ser turbo ej diesel märkt 025.
700-ser B23/B28/B280 märkt 948
700-ser B230/B234F märkt 039 märkt 068.
700-ser B230E märkt 935.
850-ser B5254/B5252/B5204.
850-ser B5234FT.
900-ser turbo ej diesel märkt 025.
900-ser B230/B234/B6304FS märkt 039 märkt 068.
900-ser B230E märkt 935.
ÅRTAL
19741974-79
1980-82
1983-87
-1981
1982-84
19921993-
GUMMIBUFFERT
för bränslepump,
insprutningsmotorer
140-ser B20E/B20F 1973-74,
164-ser B30E/B30F,
240-ser B20F/B19E/B21E
1975-77.
GB-599
35:-/ST
PRIS/ST
1495:1495:1395:1395:1795:1395:1395:1395:1235:1395:1395:1395:1395:1395:1235:1395:1395:-
GUMMIKUDDE
för bränsle/vakumpump
200-ser 1981700-ser.
GK-5018
MATARPUMPAR
MATARPUMP
elektrisk förpump till 240/260ser 1975-79 samt vissa
modeller 1984. Ange gärna
chassienr.
MP-330
495:-/ST
BEST NR
B-0821
B-0821
B-9447
B-9447
B-6831
B-9447
B-2044
B-2044
B-2045
B-6677
B-2044
B-9448
B-5419
B-5419
B-2045
B-2044
B-9448
20:-/ST
RELÄ - BRÄNSLE
MATARPUMP
elektrisk förpump till 940/960ser B200FT/B230FT/B280E/
B280F.
MP-928
495:-/ST
MATARPUMP
elektrisk förpump,
universalmodell inklusive
monteringsdetaljer.
MP-006
725:-/ST
RELÄ
till bränslepump. 200/700/900ser med L-H Jetronic. Vit.
MP-298
175:-/ST
RELÄ
till bränslepump. 200/700-ser
med K-Jetronic. Grön.
MP-299
195:-/ST
MATARPUMP
elektrisk förpump till 240-ser
1984-90, 740/760-ser 1984-87
samt 940/960 -1991. Ange
gärna chassienr på 240-ser.
MP-721
495:-/ST
FILTER
till matarpump MP-330 samt
MP-721.
F-817
70:-/ST
D:O till MP-845.
MATARPUMP
F-818
elektrisk förpump till 740/760ser B200/B230.
MP-845
695:-/ST
RELÄ
till bränsleinsprutning.
900-ser 1992-. Märkt med B.
RF-2914
235:-/ST
70:-/ST
RELÄ
till bränslepump. 200-ser med
L-H Jetronic.
RO-8657
165:-/ST
132
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
BENSINPUMPAR - BRÄNSLEFILTER ETC
BENSINPUMP
B18/B20A/B20B samt B30A.
Standard mekanisk pump.
PBS-249
195:-/ST
BENSINPUMP
B19A/B21A/B23A samt
B200A/B230A.
Standard mekanisk pump.
PBS-250
195:-/ST
FLÄNSPACKNING
för bensinpump till B18/B20/
B30. Två stycken åtgår.
EP-905
12:-/ST
MELLANLÄGG
i bakelit för bensinpump till
B18/B20/B30.
ML-678
75:-/ST
FLÄNSPACKNING
för bensinpump till B19/B21/
B23A samt B200/B230A/K.
Två stycken åtgår.
EP-1530
13:-/ST
TÄCKPLÅT
för bensinpump B19/B21/B23
samt B200/B230.
TP-595
47:-/ST
BRÄNSLEFILTER
240-ser B21F 1980-84,
240-ser B21E 1981-84,
240-ser B23E 1981-83,
240-ser B28E 1981-82,
260-ser B28E 1980-84.
440/460-ser 1989- även turbo.
480-ser B18F 1987 även turbo.
BF-6864
185:-/ST
BRÄNSLEFILTER
240/740-ser diesel.
BF-7862
150:-/ST
MELLANLÄGG
i bakelit för bensinpump till
B19/B21/ B23/B200 samt
B230A/K.
ML-391
50:-/ST
BRÄNSLEFILTER
850-ser alla modeller ej diesel.
BF-2568
185:-/ST
EGR - VENTILER
MODELL
240-ser motor: B20/B21A med växellåda M45/M46
240-ser motor:B21F med automat BW55
240-ser motor: B21A/F/ET//B23A/E manuell växellåda
240-ser motor: B230A manuell växellåda
240-ser motor: B21A/B23A med automat
240-ser motor: B230A med automat
240-ser motor: B230E med automat
240-ser motor: B230K manuell växellåda
240-ser motor: B28E manuell växellåda
260-ser motor: B27F manuell eller automat BW55
260-ser motor: B28E manuell växellåda
340/360-ser motor: B19
360-ser motor: B200K
740-ser motor: B23E med automat
740-ser motor: B230A manuell växellåda
740-ser motor: B230A med automat
740-ser motor: B230E manuell växellåda
740-ser motor: B230E/ET manuell växellåda
740-ser motor: B230K manuell växellåda
EGR-RÖR
ÅRTAL
1975-78
1975-78
1979-84
1985-87
1979-84
1985-87
1985-88
1985-86
1980-82
1975-78
1980-84
1980-84
1985-88
19841985-88
1985-88
1985-88
1985-88
1985-86
BEST NR
P-1902
P-1902
P-1902
P-1902
P-6363
P-6363
P-6362
P-6363
P-1902
P-1902
P-1902
P-1902
P-6361
P-6362
P-1902
P-6363
P-6361
P-6362
P-6361
PRIS
695:695:695:695:695:695:695:695:695:695:695:695:695:695:695:695:695:695:695:-
PULS-AIR - VENTILER
MODELL
240-ser motor: B21A/B23A/E/B230
340/360-ser motor: B19/B200
740-ser motor: B23E
740-ser motor: B230
BRÄNSLEFILTER
240-ser B21F/B23F/
B21FT 1981-84,
240-ser B230F 1987-.
240-ser B230ET 1985-86,
260-ser B28F 1980-84,
360-ser B19E/B200E/F 1983-89
740-ser även turbo 1984-.
760-ser B28E/B280E 1983-90
även turbo 1982-85.
780-ser 1987-89.
940/960-ser 1991-.
BF-9562
165:-/ST
ÅRTAL
19791980-89
1984
1985
BEST NR
P-6665
P-6665
P-6665
P-6665
PRIS
165:165:165:165:-
EGR RÖR
240/740-ser A-motor 1981-88.
Bakom motor.
ER-101
155:-/ST
EGR RÖR
240/740-ser A-motor 1981-88.
Övre rör.
ER-102
135:-/ST
EGR RÖR
240/360/740-ser E-motor
1981-88.
ER-103
135:-/ST
133
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
RESERVDELAR - ORIGINALFÖRGASARE
NÅL
BEST NR
PRIS/ST
B2AF till B20A -1970 med Zenith-Stromberg
FD-346
95:B1CC till B20A 1971-76 med Zenith-Stromberg
FD-598
90:B1EE till B21A 1976-77 med Zenith-Stromberg*
FD-669
90:B1EE till B21A 1978-80 med Zenith-Stromberg**
FD-784
95:B1FD till B21A 1981-84 med Zenith-Stromberg**
FD-837
100:BDJ till B19/B21A 1975- med SU HIF6.
FD-677
110:BDG till B20A 1972- med SU HIF6.
FD-630
105:PN till B21A med DVG-Pierburg
FD-752
90:DC till B23A -1984/B230A 1985-86 med DVG Pierburg
FD-838
95:* utan invändiga gängor i toppen för justerskruv **med invändiga gängor i toppen för justerskruv.
NÅLVENTIL
BEST NR
PRIS/ST
Storlek 1.75 till B18A/B20A med Zenith-Stromberg.
FD-567
90:Storlek 2.0 till B21A med Zenith-Stromberg. /B19A
FD-654
80:Storlek 2.5 till B21A/B23A/B230A med DVG-Pierburg.
FD-755
85:Till B19/B20/B21A med SU HIF6.
FD-110
135:-
VERKTYG
Justeringsverktyg till
Amazon/140/240-ser med
Zenith-Stromberg förgasare
t om -1977.
IA-977
120:-/ST
till 140/240-ser 1978-.
IA-978
150:-/ST
SÄTE
Amazon, 140-ser med B18A
-1970. Munstycke till ZenithStromberg förgasare.
FD-290
35:-/ST
SÄTE
240/740-ser B21/B23/B230A
-1987. Munstycke till DVGPierburg förgasare.
FD-753
225:-/ST
REPARATIONSSATS
B20A med Zenith-Stromberg
förgasare. Innehåll: Packningssats RS-295, membran M-101,
nål FD-598, säte FD-572 och
nålventil FD-567.
FRS-11
315:-/ST
SÄTE
B20A/B21A/B30. Munstycke
till Zenith-Stromberg förgasare. FLOTTÖRHUSPACKNING
B18/B20/B21/B30 med ZenithFD-572
80:-/ST
Stromberg förgasare.
FD-1
15:-/ST
SÄTE
240-ser B20A 1972-.
Munstycke till SU HIF6.
FD-592
225:-/ST
SÄTE
240-ser B19A/B21A 1975-.
Munstycke till SU HIF6.
FD-593
238:-/ST
134
PACKNINGSSATS
Amazon/140/240-ser B20A
164-ser med B30A,
240-ser med B21A -1977 med
Zenith-Stromberg förgasare.
B19A.
RS-295
75:-/ST
FLOTTÖRHUSPACKNING
B21A senare modell, B23A/
B230A med DVG-Pierburg
förgasare. Gummipackning.
EP-873
35:-/ST
PACKNINGSSATS
B21/B23 1978- med ZenithStromberg förgasare.
RS-296
80:-/ST
MEMBRAN
B18/B20/B30/B19/B21/B23/
B230A med Zenith-Stromberg
eller DVG-Pierburg förgasare.
M-101
20:-/ST
SPJÄLLAXELSATS
Amazon B18A från ch nr
P120 225050-, ch nr P130
216590-, 140-ser med
B18A och Zenith-Stromberg
förgasare.
RS-298
120:-/ST
MEMBRANSATS
240-ser B21A med ZenithStromberg. By-pass ventil
(moduleringsventil)
FD-309
75:-/ST
PACKNINGSSATS
Amazon B18A från ch nr P120
225050-, ch nr P130 216590-,
140-ser med B18A och Zenith- SPJÄLLAXELSATS
till Amazon/140-ser B20A,
Stromberg förgasare.
164 B30A, 240-ser B20A med
RS-489
75:-/ST
Zenith-Stromberg förgasare.
RS-299
120:-/ST
GUMMIHATT TILL
FÖRGASARE & SPJÄLLHUS
140/160/240/260/740/760-ser
för tätning av nipplar, rör mm.
stl 3 mm. EP-646 UTGÅR
stl 6 mm. EP-225 10:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
RESERVDELAR - ORIGINALFÖRGASARE
PACKNING
Amazon, 140/164/240-ser
med Zenith-Stromberg och
DGV-förgasare. Mellan
förgasare och luftfilter.
EP-642
13:-/ST
PACKNING
Amazon 1967-70
140/164-ser.
Mellan insugningsrör och
förgasare.
EP-754
7:-/ST
PACKNING
140-ser 1973-74 med B20A/
B20B/B20D, 240/260/760-ser
med SU-förgasare. Mellan
förgasare och luftfilter.
EP-812
10:-/ST
PACKNING
240-ser B200K/B230K,
740-ser B200K 1988-.
EP-1510
15:-/ST
SLANG
200/700-ser 1988- för vevhusventilation.
VS-7249
90:-/ST
D:O senare utförande storlek
26mm. EP-805
15:-/ST
SLANG
240-ser, 740-ser från 1981ej turbo, B200K/B230K/B230F
för nippel FTH-681 + flamfälla
FF-835.
FSS-682
15:-/ST
D:O 240/740/940-ser med
B230 1988-.
FSS-147
15:-/ST
SLANG
240-ser 1975-80 mellan
ventilkåpa och T-rör för
flamfälla.
FSS-836
15:-/ST
FLAMFÄLLA
240/740-ser från 1981vevhusventilation för nippel
FTH-681 + slang FSS-682.
Ej B230E/K.
mässing FF-835
plast
FF-657
12:-/ST
12:-/ST
Bör bytas regelbundet för att
undvika oljeläckage.
NIPPEL
240/740-ser från 1981- ej
turbo, B200K/B230K/B230F
för flamfälla FF-835 + slang
FSS-682.
FTH-681
15:-/ST
PACKNING
240-ser B20/B19/B21/B23/
B200/B230/B27/B28. Mellan
insugningsrör och förgasare.
EP-1513
16:-/ST
GUMMIPACKNING
B18/B20 för vevhusventilation
tidigare utförande stl 21mm.
EP-412
12:-/ST
NIPPEL
240/740/940-ser från 1988med B230
FTH-707
15:-/ST
SLANG
B18/B20/B30 samt 260-ser
tidig modell för vevhusventilation.
VS-003
90:-/ST
240 TURBO SPECIAL
425hk/555Nm.
Med bl a KG-2T kamaxel, trimtopp Steg 2
Turbo samt diverse specialtillbehör.
Exempel på effektsiffror:
T ex 2900-6700rpm vrid konstant över 400Nm.
Maxvrid mellan 3500-4900rpm
med som mest 555Nm och lägst 522Nm.
Går mycket bra...
135
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
LUFTFILTER STD sportluftfilter se sidan 78-79
MODELL
PV/Amazon/140-ser B18/B20 med enkel Stromberg förgasare.1)
Amazon/140-ser med dubbla Zenith Stromberg.
Amazon/140-ser med dubbla SU. Filter med plåtkant.
164-ser B30A 1969-73.
164-ser B30E/F 1972-75.
240-ser B20A med enkel Stromberg förgasare.1)
240-ser B19A/B21A 1975-78.
240-ser B21ET Turbo 1981-84, B23ET 1985-86.
240-ser B23A/B23E/B230A/B230E 1979-93.
240-ser D24 Diesel 1979-85.
240/260-ser B27E/F samt B28E/F.
340/360-ser B19/B200 1981-88.
340/360-ser B19/B200 1983-89.
440/460/480-ser 1989-95.
740-ser B230A/B230E 1984-92.
740-ser B230ET Turbo 1985-92. D24/D24T 1985-88
760-ser B23ET samt D24T Turbodiesel 1982-87.
760-ser B28A/B28E/B28F -1988.
760/780-ser B280 1987-90.
850-ser alla modeller 1992-97.
940-ser B230F/FB/FD samt 16V.
940-ser B230ET/B230FK samt D24/D24T Turbo.
960-ser 2.5/3.0 1991-97.
S40/V40-ser 1.6/1.8/1.8/2.0 med ch-nr -190.624 1996-98.
S40/V40-ser 1.6/1.8/1.8/2.0 ch-nr 190.625- 1998-.
S40/V40-ser 1.9 Turbodiesel.
S60-ser
C70/S70/V70-ser 1997-00.
V70-ser 2.3 T5/2.4/2.4T samt 2.5 Turbodiesel 2000-.
S80-ser
S90/V90-ser 1997-98.
KUPÈ FILTER
850/S70/V70/C70 med mått 260x172x35mm.
LFV-606
136
1) passar originalfilter 460406-2
BEST NR
LFV-999
LFV-609
LFV-658
LFV-609
LFV-177
LFV-999
LFV-778
LFV-825
LFV-505
LFV-696
LFV-308
LFV-505
LFV-825
LFV-869
LFV-397
LFV-6776
LFV-6776
LFV-761
LFV-397
LFV-906
LFV-397
LFV-6776
LFV-397
LFV-2710
LFV-662
LFV-5156
LFV-700
LFV-906
LFV-700
LFV-5215
LFV-397
PRIS/ST
50:60:150:60:155:50:60:105:65:85:75:65:105:95:80:115:115:80:80:95:80:115:80:80:90:90:110:95:110:100:80:-
LKF-1296
145:-
LFV-658
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
KAMAXELREMMAR - REMSPÄNNARE - LÖPHJUL MM
KAMAXELREMMAR- BALANSAXELREM
MODELL
240/740/940-ser B19/B21/B23/B200/B230.
D:O med trimmad och planad topp (ca 3mm+) ej för rundade tänder.
240/740/940-ser rem med rundade tänder.
D:O med trimmad och planad topp (ca 3mm+).
240-ser diesel med motor: D24.
740-ser med motor: 16V med manuell remspännare.
BALANSAXELREM till manuell och automatisk spännare.
740-ser med motor: B234 -16V med automatisk remspännare.
480-ser
480-ser även vissa från 1988 med motornr
B18E 16.530-, B18F 01.726-, B18FT 01.456-.
440/460/480-ser
850-ser B5252 t o m motor nr -131034.
850-ser B5254 t o m motor nr 131034.
850-ser B5252 fr. motor nr 131035- samt B5202 (2.0 - 10V 1995-).
850-ser B5254 fr. motor nr 131035- samt B5234 (2.3 - 20V turbo 1994-).
940-ser B234 - 16V.
960-ser B6304 t o m motor nr 131034 samt 3.0 l 24V 1991-93.
960-ser B6304 (3.0 - 24V).
960-ser B6254 (2.5 - 24V) samt B6304 (3.0 - 24V).
740/760 turbodiesel.
REM D:O för insprutningspump även 240 diesel.
KS-186
KS-2125
KS-2512
KS-2593
ÅRTAL
1975-92
1975-92
199319931979-88
1988-90
198819901987-88
1989199319931993199319931991-92
1990-94
1994
19951983-89
KS-269
SPÄNNRULLAR - KAMAXELREM M M
MODELL
240/360/740/940-ser B19/B21/B23/B200/B230.
D24/D24T diesel.
740-ser B234 (16V) med manuell kamremspännare.
740-ser B234 (16V) m auto. Kamremspännare.
940-ser B234 (16V).
REMSPÄNNARE TILL BALANSAXELREM 700/900-ser 16V.
960-ser B6304 (3.0 - 24V) T om motor nr 131034.
960-ser B6304 (3.0 - 24V) Från motor nr 131035.
960-ser B6254 (2.5 - 24V).
850-ser B5252 (10V)/B5254 (20V) t o m motor nr 131034.
850-ser B5252 (2.5 - 10V) / B5254 (2.5 - 20V) fr nr 131035-.
KEDJESPÄNNARE 200/700-ser B27/B28/B280.
KS-369
KS-371
KS-5036
KS-6139
LÖPHJUL för KAMAXELREM SAMT BALANSREM
740-ser B234 (16V) med manuell/automatisk remspännare 1988-90.
740/940-ser B234 (16V) vid spännare 1990-92.
740/940-ser B234 (16V) 1990-92.
740/940-ser för balansrem B234 (16V) 1988-92.
960-ser B6304F 1990-94 t o m motor nr 131034.
960-ser B6304F från motor nr 131035.
850-ser B5202 (2.0 - 10V) 1995- / B5234 (2.3 - 20V turbo) 1994-.
850-ser B5252 (2.5 - 10V) 1993 / B5254 (2.5 - 20V) 1992-93 t o m nr. -131034.
850-ser B5252 (2.5 - 10V) fr. nr. 131035 / B5254 (2.5 - 20V) fr nr. 131035 1993-.
ANTAL
KUGG
123
122
123
122
119
164
110
167
125
125
127
139
143
144
148
167
143
148
119
75
BEST NR
118
193
1105
193-R
131
1044
1045
1104
195
1028
1108
1106
1107
1149
1151
1104
1107
1151
1152
131
136
KS-367
ÅRTAL
19751979-88
1988-90
1990-92
1991-92
1988-92
1991-93
199419951991-93
1993-1989
225:225:335:315:325:395:265:315:395:395:155:115:-
KS-368
BEST NR
KS-633
KS-269
KS-251
KS-186
KS-186
KS-368
KS-2593
KS-5036
KS-4217
KS-2593
KS-5036
KS-282
KS-633
PRIS/ST
75:99:175:175:165:325:375:265:125:-
PRIS/ST
265:365:395:345:345:435:395:395:395:395:395:275:-
KS-6376
KS-369
KS-371
KS-715
KS-367
KS-2125
KS-6376
KS-6376
KS-2125
KS-6376
355:355:355:355:365:399:399:365:399:-
STÖDBRICKA 850-SER
STÖDBRICKA
vit, 850-ser 20v, 1994-,
900-ser 20v 1997-.
Skall bytas vid rembyte.
SB-851
6:-/ST
STÖDBRICKA
blå, 850-ser 10v, 1994-,
900-ser 10v 1997-.
Skall bytas vid rembyte.
SB-047
11:-/ST
137
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
FLÄKTREMMAR
AC = aircondition F = fläkt G = generator S = servo V = vattenpump
MODELL
PV/Duett/Amazon B16
PV/Duett/Amazon/P1800/140-ser B18/B20
till servostyrning
164-ser B30A
164-ser B30E/F
till servostyrning, bilar utan AC
till aircondition
till AC samt servostyrning
240-ser B20
till servostyrning
240-ser B19/B21
till servostyrning
till aircondition, kort rem
till aircondition, lång rem
240-ser B19/B21/B23
till servorstyrning
till aircondition
240-ser B230A/E/K, B230ET/FT, B200K
till servostyrning, bilar utan AC
till servostyrning, bilar med AC
till aircondition
240-ser B230F
till servostyrning
till servostyrning, bilar med AC
till servostyrning, bilar med AC
till aircondition
till aircondition
240-ser D24 diesel
till servostyrning
till aircondition
260-ser B27A/E
260-ser B27A/E
till servostyrning
till aircondition
260-ser B27A/E, B28 Bosch generator
260-ser B27A/E, B28 Marchall generator
till servostyrning
till aircondition
340/360-ser B19A/E
360-ser B200E/F/K
400-ser B18F
400-ser B18FT
400-ser B18U
400-ser B18E/F Kat (480)
400-ser B20F
till generator och servostyrning
till aircondition
740-ser B230A/E/K ej kat
till servostyrning
till servostyrning, bilar med AC
till aircondition
740-ser B230F med katalysator
till fläkt, servo, vattenpump
till servostyrning
740-ser B230F med katalysator
alternativt:
till fläkt, servo, vattenpump
till aircondition
740-ser B230ET, bilar utan katalysator
till servostyrning
till aircondition
740-ser B230FT, bilar med katalysator
till fläkt, servo, vattenpump
till aircondition
740-ser B230F
till fläkt, servo, vattenpump
till aircondition
138
ORDERFAX 046 - 20 11 30
ÅR
1958-61
1961-76
1961-76
1969-73
1970-75
1969-75
1969-75
1969-75
1975-76
1975-76
1975-78
1975-78
1975-78
1975-78
1979-84
1979-84
1979-84
1985-90
1985-90
1985-90
1985-90
1991-93
1991-93
1991-92
1993
1991-92
1993
1979-88
1979-88
1979-88
1975-76
1977-78
1975-78
1975-78
1979-80
1979-85
1979-85
1979-85
1981-84
1985-89
1989-92
1988-96
1992-96
1987-92
1993-96
1993-96
1993-96
1984-88
1984-88
1984-88
1984-88
1987
1987
1987
1988-91
1988-91
1988-91
1988-91
1985-88
1985-88
1985-88
1987-92
1987-92
1987-92
1992
1992
1992
PASSAR
F G
FGV
S
FG
FG
S
AC
S + AC
FGV
S
FGV
S
AC
AC
FGV
S
AC
FGV
S
S
AC
FGV
S
S + AC
S + AC
AC
AC
FGV
S
AC
FGV
FGV
S
AC
FGV
FGV
S
AC
G
G
G
GS
GS
GSA
G
GS
AC
FGV
S
S + AC
AC
G
FSV
AC
G
G
FSV
AC
FGV
S
AC
G
FSV
AC
G
FSV
AC
BEST NR
10-850
10-888
10-940
10-875
10-888
13-850
13-1325
13-1150
10-888
10-935
10-925
10-875
13-925
13-1325
10-925/2
10-940
13-1075
10-920/2
10-940
10-850
13-975
10-920/2
10-990
10-850
11.9-835
13-975
13-938
10-975/2
10-888
13-915
10-1125/2
10-1100/2
10-975
10-1400
10-1125/2
10-1100/2
10-960
13-1400
10-925/2
10-920/2
6PK844
6PK1153
6PK1267
6PK1153
6PK844
6PK1267
6PK1153
10-920/2
10-935
10-850
13-975
11.9-1010
11.9-1010
13-975
11.9-925
11.9-1010
11.9-1010
13-975
11.9-1010
11.9-1010
13-975
11.9-1010
11.9-1000
13-975
11.9-1000
11.9-1010
13-975
PRIS/ST
50:50:50:50:50:50:85:75:50:55:50:50:60:85:95:-/par
55:70:95:-/par
55:50:70:95:-/par
50:50:55:70:70:105:-/par
50:70:115:-/par
115:-/par
55:75:115:-/par
115:-/par
55:95:100:-/par
95:-/par
139:175:175:175:139:175:175:95:-/par
55:50:70:65:65:70:55:65:65:70:65:65:70:65:65:70:65:65:70:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
FLÄKTREMMAR
ORDERFAX 046 - 20 11 30
AC = aircondition F = fläkt G = generator S = servo V = vattenpump
740-ser B234F, 16V
till fläkt, servo, vattenpump
till fläkt, servo, vattenpump
till aircondition
740-ser D24, diesel
740-ser D24TD, turbodiesel
till fläkt, servo, vattenpump
till aircondition
740-ser D24TD, turbodiesel
till fläkt, servo
till aircondition
760-ser B23ET
till servostyrning
till aircondition
760-ser B28E
till servostyrning
till aircondition
760-ser B28E/B280E/F
till servostyrning
till servostyrning
till aircondition
760-ser B230ET generator/servo
till aircondition
760-ser D24TD
till fläkt, servo
till aircondition
760-ser D24TD
till fläkt, servo
till aircondition
850-ser B5202FS, 2.0 - 10V
till generator, servo, aircondition
850-ser B5234FT, 2.3 - 20V
till generator, servo, aircondition
850-ser B5252FS, 2.5 - 10V GLE/S/SE
till generator, servo, aircondition
850-ser B5254F
till generator, servo, aircondition
940-ser B230F, 2.3/GL/SE/S
till fläkt, servo, vattenpump
940-ser B230F, 2.3/GL/SE/S
Sedan upp till ch nr -174.393. Kombi upp till -117.441
till generator, aircondition
till fläkt, servo, vattenpump
till aircondition
940-ser B230F/K , GL/SE/S
Sedan från ch nr 174.394-. Kombi från 117.442till generator, aircondition
till fläkt, servo, vattenpump
till aircondition
940-ser B230FT, turbo
till fläkt, servo, vattenpump
till aircondition
till aircondition
940-ser B234F, 16V - GLT
till fläkt, servo, vattenpump
till aircondition
960-ser B6304F, 3.0E
till generator, servo, aircondition
960-ser B6254F, 2.5F
till generator, servo, aircondition
1988-92
1988-92
1988-92
1988-92
1984-88
1984-87
1984-88
1988-89
1988-89
1988-89
1982-84
1982-84
1982-84
1982-84
1982-84
1982-84
1985-90
1985-90
1985-90
1985-90
1985
1985
1983-87
1983-87
1983-87
1988-89
1988-89
1988-89
199519951994199419931993199219921991-93
1991-93
1994
1994
1994
1994
1994
1994-97
1994-97
1994-97
1994-97
1994-97
1991-95
1991-95
1991-95
1991-95
1991-92
1991-92
1991-92
1991199119951995-
G
FSV
FSV
AC
G
G
FS
AC
G
FS
AC
FGV
S
AC
G
S
AC
G
S
S
AC
GS
AC
G
FS
AC
G
FS
AC
GS
GSA
GS
GSA
GS
GSA
GS
GSA
G
FSV
11.9-1288
13-1075*
10-1025
13-1188/2
10-750
10-750
10-1238
13-925
11.9-1171/2
10-1025
13-925
10-920/2
10-935
13-975
10-1100/2
10-990
13-1400
10-1075/2
10-990
10-900
13-1400
11.9-1010
13-975
10-750
10-1238
13-925
11.9-1171/2
10-1025
13-925
6PK-1267
6PK-1623
6PK-1275
6PK-1610
6PK-1267
6PK-1623
6PK-1267
6PK-1623
11.9-925
11.9-1010
G
G AC
FSV
AC
11.9-925
11.9-1000
11.9-1010
13-950
55:65:65:70:-
G
G AC
FSV
AC
G
FSV
AC
AC
G
FSV
AC
GS
G S AC
GS
G S AC
11.9-885
11.9-1000
11.9-1010
13-950
11.9-1000
11.9-1010
13-975
13-950
11.9-1288
11.9-1042
13-1188/2
6PK-1267
6PK-1623
6PK-1267
6PK-1623
55:65:65:70:65:65:70:70:70:55:155:-/par
175:200:175:200:-
70:70:50:155:-/par
50:50:65:60:130:-/par
50:60:95:-/par
55:70:115:-/par
50:95:105:-/par
50:55:95:65:70:50:65:60:130:-/par
55:60:175:200:175:220:175:200:175:200:55:65:-
139
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
PACKNINGAR VÄXELLÅDA VÄXELLÅDSDELAR
PACKNINGSSATS M41
Amazon, 140-ser, 240-ser
1975-76 med M41 växellåda.
Elektrisk överväxel. Packningar
till överväxeln ingår ej.
GS-416
160:-/SATS
PACKNINGSSATS M40
Amazon/PV/Duett/140-ser,
240-ser 1975-76 med M40
växellåda utan överväxel.
GS-488
195:-/SATS
PACKNINGSSATS M45/M46
200/700/900-ser 1979med växellåda M45/M46.
Packningar till överväxeln
ingår ej.
GS-574
255:-/SATS
PACKNINGSSATS M47
200/700/900-ser 1979med växellåda M47.
GS-575
255:-/SATS
PACKBOX
Amazon/PV/140/164/200/
700/900-ser med växellåda
M40/M45/M46/M47.
Till utgående axel.
PB-756
50:-/ST
KULLAGER
för ingående axel = lamellaxel.
Amazon/140/240-ser med
växellåda M40/M41.
6207-2N
235:-/ST
FJÄDER
Amazon/PV/140-ser 1967-72
med växellåda M40/M41.
För skiftaxel i locket. 3 st åtgår. KULLAGER
EF-972
7:-/ST
för utgående axel = huvudaxel.
Amazon M40 till 1966,
Amazon M41 till 1968,
PACKBOX
140-ser M41 1967-68.
Amazon/PV till äldre modeller
6206
115:-/ST
för utgående axel.
PB-933
50:-/ST
KULA
Amazon/PV/140/240-ser med
växellåda M40/M41.
För skiftaxel i locket. 3 st åtgår.
RB-71938-2
3:-/ST
PACKBOX
tätning överväxel bakre
M41/M410/M46 1961-94.
PB-2013
95:-/ST
TRYCKBRICKA
140-ser 1967-74 med M40,
140-ser 1971-74 med M41,
240-ser med M40/M41. Till
bottenstock, främre bricka.
380813
125:-/ST
PACKBOX
200/700/900-ser med
växellåda M45/M46/M47.
PB-705
40:-/ST
TÄTNING
Amazon/PV/140/164
240/740-ser med växellåda
PACKBOX
Amazon/PV/140/200/700/900- M40/M45/M47.
ser med växellåda M40/M41/ Även till automatlåda.
M45/M46/M47. Till ingående För hastighetsmätardrev.
axel, lamellaxel.
PB-192
40:-/ST
PB-748
40:-/ST
140
FJÄDER
140-ser 1973-74 samt
240-ser med växellåda
M40/M41. För skiftaxel i locket.
3 st åtgår.
EF-182
10:-/ST
SYNKRONISERINGSRING
Amazon/PV/140/240-ser med
växellåda M40/M41.
SR-138
375:-/ST
KULLAGER
för utgående axel = huvudaxel.
Amazon M40 1967-70,
Amazon M41 1969-70,
140-ser M40 1967-74,
140-ser M41 1969-74,
240-ser med M40/M41.
6306
175:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
STÖDLAGER/LAGERHÅLLARE HJULMUTTER/BULT
GUMMIBUSSNING
lagerhållare till kardan.
PV 1947-69, Amazon 1957-58.
2 st åtgår.
KG-3192
35:-/ST
STÖDLAGER MELLANAXELLAGER
till kardan. Amazon 1957-66.
ML-252
255:-/ST
GUMMIBUSSNING
lagerhållare till kardan.
Amazon 1961-66. 2 st åtgår.
GB-653
35:-/ST
LAGERHÅLLARE
Amazon 1967-70, 140-ser
1967-69.
SLG-367
59:-/ST
LAGERHÅLLARE 50.8mm
140-ser med B20E/F, 164-ser
1970-75, 200-ser.
SLG-635
80:-/ST
STÖDLAGER 50.8mm
till främre kardanaxelrör med
diameter 50.8mm.
6009-2RS
105:-/ST
FJÄDER & BRICKA
för lagerhållare SLG-352 och
SLG-635.
FB-537
20:-/SATS
HJULMUTTER
240/260-ser 1985- krom.
HM-332
20:-/ST
LÅNG HJULBULT 740/940
Fram, splines 13.5mm. 69mm.
HBL-740
45:-/ST
BAK 16.3mm splines. 72mm
HBL-240
45:-/ST
20:-/ST
740 fram
LAGERHÅLLARE 40mm
700-ser 1984 storlek 40mm.
SLG-821
275:-/ST
62mm
HJULMUTTER
740/760/780/940/960-ser.
M12 x 1.5.
HM-068
7:-/ST
STÖDLAGER 40mm
storlek 40mm.
6008-2RS
99:-/ST
STÖDLAGER 44.5mm
till främre kardanaxelrör med
diameter 44.5mm.
6007-2RS
79:-/ST
STÖDLAGER 44.5mm
till främre kardanaxelrör med
diameter 44.5mm.
6007-2RS
79:-/ST
HJULBULT
700-ser fram 1988-.
HB-905
15:-/ST
D:O krom, solid.
HM-332-1
LAGERHÅLLARE 44.5mm
700-ser typ 02 -1988,
700-ser från 1988-. Främre
kardanaxelrör 44.5mm.
SLG-82
275:-/ST
LAGERHÅLLARE 44.5mm
140-ser 1970-74 B20A/B/D/F,
200-ser.
SLG-352
83:-/ST
HJULMUTTER
HJULBULT
PV/Duett/Amazon/P1800/140/ 700-ser fram 1983-87.
164/240/260-ser.
HB-318
15:-/ST
1/2” UNF-14.5.
HM-699
7:-/ST
HJULBULT
850/C70/S70/V70/S90/V90-ser.
HB-651
25:-/ST
D:O krom, solid.
HM-068-1
20:-/ST
D:O med aluminiumfälgar.
HB-899
20:-/ST
HJULMUTTER
S40/V40-ser krom.
HM-547
20:-/ST
STÖDLAGER 44.5mm
till främre kardanaxelrör med
diameter 44.5mm.
6007-2RS
79:-/ST
LAGERHÅLLARE 50.8mm
HJULBULT 1/2”
700-ser typ 03 1985-,
140/164/240/260-ser.
700-ser typ 13 1985-88,
HB-808
12:-/ST
900-ser. Främre kardanaxelrör
50.8mm.
SLG-50
265:-/ST
LÅNG HJULBULT 850
Extra lång bult, klarar t ex
spacer 20mm/sida. M12 x 1.75.
HBL-850
30:-/ST
HJULBULT
S80-ser.
HB-644
LÅNG HJULBULT 240 M12
16.3mm splines. Längd 72mm.
Även 740/940 bak. OBS M12.
HBL-240
45:-/ST
D:O krom.
HB-474
STÖDLAGER 50.8mm
till främre kardanaxelrör med
diameter 50.8mm.
6009-2RS
105:-/ST
7mm
HJULBULT
700/900-ser bak alla modeller.
HB-295
15:-/ST
4.5mm
20:-/ST
20:-/ST
67.5mm
141
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
HJULLAGERSATSER
FRAM
MODELL
PV544
Duett
P1800S/E/ES
Amazon
140/160-ser
240/260-ser
245T/264TE-ser
240/260-ser
740-ser
740-ser ej ABS
740-ser med ABS
740-ser med ABS
760/780ser
760-ser ej ABS
760/780ser med ABS
760/780-ser med ABS
850-ser
850-ser 4-dörr -chnr 219645
850-ser 4-dörr chnr 219646850-ser 5-dörr -chnr 121428
850-ser 5-dörr chnr 121429850-ser AWD
940-ser ej ABS
940-ser med ABS
960-ser ej ABS
960-ser med ABS
960-ser
S40/V40-ser
S40/V40-ser
S40/V40-ser
S60-ser
C70/C70-ser AWD
C70/C70-ser AWD
S70/V70-ser inkl. AWD/XC
S70/V70-ser inkl. AWD/XC
V70-ser inklusive AWD/XC
S80-ser
S90/V90-ser
ÅR
1958-65
1950-69
1961-73
1957-70
1967-75
1975-80
1977-80
1981-93
1984-87
1988-92
1988
1989-92
1982-87
1988-90
1988
1989-90
1991-93
1994-95
1995-97
1994-95
1995-97
1996-97
1991-97
1991-97
1991-94
1991-94
1995-97
1996-97
1998-00
200120011997-98
19991997-98
1999-00
200119991997-98
TÄTNINGSSATS
till framhjulslager. 140/164/
240/260-ser ej taxi/ambulans.
Tätningsring och bricka.
TB-731185
40:-/ST
142
BAK
BEST NR
KH-006
KH-006
KH-006
KH-006
KH-1468
KH-1468
KH-1471
KH-1471
KH-1477
KH-1478
KH-1479
KH-1480
KH-1477
KH-1478
KH-1479
KH-1480
KH-1543
KH-1544
KH-1696
KH-1544
KH-1696
KH-1544
KH-1478
KH-1480
KH-1478
KH-1480
KH-3425
KH-3443
KH-3487
KH-3563
KH-3524
KH-1696
KH-3526
KH-1696
KH-3526
KH-3523
KH-3523
KH-3425
PRIS
365:365:365:365:195:195:225:225:285:985:1235:1195:285:985:1235:1195:1275:1195:1255:1195:1255:1195:985:1195:985:1195:1295:895:825:345:1595:1255:1395:1255:1395:1465:1465:1295:-
MODELL
PV544 B16 med Spiceraxel
PV544 B18
Duett
P1800/S
P1800E/ES
Amazon B18
Amazon kombi
142-ser -chnr 112399
142-ser chnr 112400144-ser -chnr 138699
144-ser chnr 138700145-ser -chnr 30899
145-ser chnr 30900164-ser -chnr 81145
164-ser chnr 81146240-ser
260-ser
740-ser
740-ser ej ETC/B204 Turbo
740-ser med ETC
740-ser B204 Turbo
760-ser ej ETC
760-ser med ETC
760-ser Multilink ej kombi
760-ser kombi
780-ser stel axel
780-ser Multilink
850-ser 4 bult
850-ser 5 bult
850-ser AWD
940-ser ej Multilink
940-ser Multilink/Turbo
960-ser ej Multilink
960-ser Multilink
S40/V40-ser
S60-ser
C70/S70/V70-ser
C70/S70/V70-ser AWD/XC
V70-ser
V70-ser AWD/XC
S80-ser
S90/V90-ser
ÅR
1958-61
1961-65
6.65-69
1961-69
1970-73
1961-70
06/65-69
1967-69
1970-74
1966-69
1970-74
1968-69
1970-74
1970-73
1973-75
1975-93
1975-85
1984-85
1986-92
1986-88
1990
1982-87
1986-87
1988-90
1988-90
1985-89
19901991-93
1994-97
1996-97
1991-97
1991-97
1991-94
1991-97
1996-99
20011997-00
1997-00
2001200119991997-98
BEST NR
KH-605
KH-605
KH-605
KH-605
KH-1470
KH-605
KH-605
KH-606
KH-1470
KH-606
KH-1470
KH-606
KH-1470
KH-570
KH-1470
KH-1470
KH-1470
KH-1481
KH-1481
KH-1470
KH-1482
KH-1481
KH-1470
KH-1482
KH-1481
KH-1481
KH-1482
KH-1545
KH-1586
KH-1482
KH-1481
KH-1482
KH-1481
KH-1482
KH-3458
KH-3524
KH-1586
KH-1482
KH-3524
KH-3573
KH-3524
KH-1482
PRIS
595:595:595:595:395:595:595:555:395:555:395:555:395:525:395:395:395:405:405:395:635:405:395:635:405:405:635:1095:1145:635:405:635:405:635:1395:1495:1145:635:1495:1465:1495:635:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
KNUTKORS
BEST NR
50-SL
PRIS/ST
80:-
100-SL
95:-
110-SL
105:-
GUMMIKNUT
240 1988740 1983940/960-ser 1991-.
Främre.
843-SL
595:-/ST
MODELL
Amazon/PV/P1800/140-ser 1967-73
med motor B18/B20A, B20B, B20D, B20F
140-ser 1967-72 med motor B20E, B20F
140-ser 1974 med motor B20A, B20B, B20F
142 1973-74 med motor B20E till chassie nr -448245
144 1973-74 med motor B20E till chassie nr -505923
145 1973-74 med motor B20E, B20F till chassie nr -258755
142 1974 med motor B20E från chassie nr 448246144 1974 med motor B20E från chassie nr 505924145 1974 med motor B20E, B20F från chassie nr 258756för bilar med manuell växellåda utan överväxel
142, 144 1973-74 med motor B20E
145 1973-74 med motor B20E, B20F
för bilar med överväxel samt för bilar med automatlåda
164-ser 1969-75
240/260-ser 1975-84 med 44.5mm främre kardanaxel
240/260-ser 1975-84 med 50.8mm främre kardanaxel
240-ser 1986-87 med automatlåda BW-55
240-ser från 1985-, ej med automatlåda BW-55
EJ FRÄMRE till 5-växl från 1987740/760-ser med 44.5mm främre kardanaxel
740/760-ser med 50.8mm främre kardanaxel
* Ej till 5-växlad eller 4-växlad med överväxel (=endast automatlåda)
240/940/960-ser från 1988- 740 från 83- främre = gummiknut se bild ovan
FRÄMRE
MITTRE
BAKRE
50-SL
100-SL
50-SL
50-SL
100-SL
50-SL
50-SL
100-SL
110-SL
50-SL
100-SL
100-SL
100-SL
100-SL
100-SL
100-SL
50-SL
100-SL
50-SL
100-SL
110-SL
100-SL
100-SL
100-SL
110-SL
110-SL
110-SL
110-SL*
843-SL
110-SL
110-SL
110-SL
110-SL
GASDÄMPARE BAGAGELUCKA MM
GASDÄMPARE 240/260-ser sedan 1979-93.
GASDÄMPARE 245/265-ser 1975-78 med en fjäder.
GASDÄMPARE 245/265-ser 1979-93 med två fjädrar.
GD-057
GD-627
GD-925
225:-/ST
175:-/ST
165:-/ST
GASDÄMPARE
GASDÄMPARE
GASDÄMPARE
GASDÄMPARE
GD-648
GD-947
GD-575
GD-947
165:-/ST
165:-/ST
175:-/ST
165:-/ST
GASDÄMPARE 850-ser sedan 1991-.
GASDÄMPARE 855-ser kombi 1993-.
GD-350
GD-315
185:-/ST
195:-/ST
GASDÄMPARE S40/V40-ser motorhuv.
GASDÄMPARE S40-ser utan spoiler.
GASDÄMPARE S40-ser med spoiler.
GASDÄMPARE V40-ser .
GD-865
GD-059
GD-060
GD-472
210:-/ST
115:-/ST
125:-/ST
125:-/ST
GASDÄMPARE S60-ser 2001-.
GD-462
175:-/ST
GASDÄMPARE S70-ser -2000 med spoiler.
GASDÄMPARE S70-ser -2000 utan spoiler.
GASDÄMPARE V70/V70XC-ser 2000- med spoiler.
GD-547
GD-546
GD-038
195:-/ST
195:-/ST
195:-/ST
GASDÄMPARE S80-ser 1999-.
GASDÄMPARE V90-ser -1998.
GD-297
GD-056
185:-/ST
165:-/ST
740/760-ser
745/765-ser
940/960-ser
945/965-ser
sedan 1982-.
1986-.
sedan 1990-.
1990-.
143
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
RELÄ - ELKONTAKTER
OLJETRYCKSKONTAKT
B18/B20/B30/B21/B23
1962-84.
OK-6085
45:-/ST
OLJETRYCKSKONTAKT
B200/B230/B234 1985-.
OK-7003
65:-/ST
OLJETRYCKSKONTAKT
D24/D24T 1979-1994.
OK-7137
45:-/ST
OLJETRYCKSKONTAKT
850-ser 1992-.
OK-7003
65:-/ST
DÖRRKONTAKT
700/900-ser 1982-92.
DS-2769
35:-/ST
DÖRRKONTAKT
700/900-ser 1993-.
DS-8598
35:-/ST
KONTAKT KÖRVISARE
240/260-ser 1975-93 utan
farthållare.
TA-5339
355:-/ST
RELÄ ÖVERVÄXEL
200/700-ser med M46
1981-84. Blå.
RO-9750
295:-/ST
BROMSLJUSKONTAKT
hydraulisk till PV/Duett/
Amazon 1947-66 samt
140-ser 1967-68.
BS-1091
75:-/ST
RELÄ ÖVERVÄXEL
200/700-ser med AW70/71
1981-84. Orange.
RO-7793
295:-/ST
DÖRRKONTAKT
850-ser 1993-, innerbelysning.
Vänster SL-2439 155:-/ST
BROMSLJUSKONTAKT
Höger SL-2440 155:-/ST
mekanisk till Amazon/P1800
1967-, 140/160/200/700/850/
900/S90/V90-ser.
BS-4691
60:-/ST
FÖNSTERKONTAKT
240-ser 1979-84.
WS-7150
135:-/ST
BACKLJUSKONTAKT
240/260-ser 1976-80.
RL-5036
135:-/ST
RELÄ ÖVERVÄXEL
200/700/900-ser med AW70/71
1985-. Vit.
RO-3804
295:-/ST
RELÄ ÖVERVÄXEL
900-ser med AW71 1992-.
Märkt med G.
RO-3444
295:-/ST
DÖRRKONTAKT
140/160-ser 1967-72.
DS-8467
35:-/ST
FÖNSTERKONTAKT
240-ser 1985-93.
WS-7045
135:-/ST
DÖRRKONTAKT
240/260-ser 1975-84.
DS-2769
35:-/ST
RELÄ FÖNSTERHISS
200-ser.
RO-5893
175:-/ST
FÖNSTERKONTAKT
700-ser 1984-87.
WS-7063
185:-/ST
BACKLJUSKONTAKT
240/260-ser 1981-93,
740/760/940/960/850/S70/V70 RELÄ A/C
200-ser.
S90/V90-ser.
RO-4095
RL-7086
95:-/ST
RELÄ ELEKTRISK FLÄKT
200-ser -1984,
700-ser 1988-90.
RO-8126
475:-/ST
DÖRRKONTAKT
240/260-ser 1985-.
DS-0008
35:-/ST
DÖRRKONTAKT
245/265-ser 1975-93.
DS-8467
35:-/ST
FÖNSTERKONTAKT
700-ser 1988-93.
WS-2546
135:-/ST
RELÄ BAKRUTA
200-ser.
RO-7733
195:-/ST
STARTKONTAKT
200-ser 1979-89.
SS-3247
345:-/ST
STARTKONTAKT
200-ser 1990700/900-ser.
SS-7805
144
195:-/ST
345:-/ST
RELÄ
till radio, extraljus, fläkt etc.
700/850/900-ser.
RO-3592
225:-/ST
RELÄ BENSINPUMP
200-ser 1982-, LH-jetronic.
RO-8657
165:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
FLÄKTMOTORER
MODELL
140/160-ser med AC.
140/160-ser utan AC.
240/260-ser med AC.
240/260-ser utan AC.
740/760-ser med AC.
740/760-ser utan AC.
740/760-ser med AC.
740-ser utan AC.
740/760-ser med AC.
940/960-ser med AC.
940/960-ser med AC.
940-ser utan AC.
850-ser ej högerstyrda.
ÅR
1973197319731973-1987
-1990
1988199119881988198819911992-97
BEST NR
HM-1983
HM-1984
HM-1983
HM-1984
HM-6325
HM-8424
HM-7854
HM-7058
HM-7857
HM-7854
HM-7857
HM-7058
HM-0812
PRIS/ST
845:755:845:755:795:1295:1195:1695:1255:1195:1255:1695:1195:-
*HM0812 levereras utan fläktblad.
MOTSTÅND FÖR
VÄRMEFLÄKT
140/160/240/260-ser 1973-.
Att användas med fläktmotor
HM-1983.
MV-0240
235:-/ST
MOTSTÅND FÖR
VÄRMEFLÄKT
740-ser 1992-, 940-ser 1994mellan fläkt och kontakt. Bör
bytas vid byte av fläktmotor.
MV-1002
275:-/ST
KONTAKT FÖR
FLÄKTMOTOR
240/260-ser.
SH-3849
BUSSNING
för fläktmotor HM-1984.
EB-0210
6:-/ST
130:-/ST
SPOLARPUMPAR
SPOLARPUMP FRAM
PV B18
Amazon 1967-70
P1800 från ch nr 23600140 -1973
145 fram & bak
164 -1973
245/265 bak -1980
SM-8400
MODELL
140/160-ser fram.
240/260-ser fram.
340/360-ser fram och bak.
740/760/780-ser fram.
745/765-ser bak.
850-ser fram.
940/960-ser fram.
945/965-ser bak.
695:-/ST
ÅR
1974-75
1976-93
1976-91
19831985-
BEST NR
SM-4783
SM-4783
SM-5207
SM-8016
SM-9832
SM-8016
SM-8016
SM-9832
PRIS/ST
285:285:175:245:335:245:245:335:-
TORKARMOTORER
140/160/240/260-ser 1973-93 fram.
WM-1863
1195:-/ST
745/765/945/965-ser 1985- bak.
WM-8011
1195:-/ST
855/V70-ser 1992-00 bak.
WM-2391
1295:-/ST
145
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
PEDALGUMMI
ORDERFAX 046 - 20 11 30
SKYDDSPLÅT, DIVERSE
PEDALGUMMI
Amazon/140/164/200/700-ser
med automatlåda.
För bromspedal.
PG-066
35:-/ST
PEDALGUMMI
850/C70/S70/V70-ser.
För bromspedal.
PG-6021
35:-/ST
PEDALGUMMI
Amazon/140/164/200/700-ser
med manuella växellådor. För
broms- och kopplingspedal.
PG-021
35:-/ST
PEDALGUMMI
850/C70/S70/V70-ser med
SKYDDSPLÅT
automatlåda. För bromspedal. under motor (plast)
PG-6078
40:-/ST
till 700/900-ser-.
PP-696
375:-/ST
SKYDDSPLÅT
under motor (plast) till
240/260-ser från 1975-.
PP-390
365:-/ST
LÅSPINNE KYLARGRILL
200-ser alla modeller. Vit.
GP-2301
10:-/ST
LÅSPINNE KYLARGRILL
200-ser alla modeller. Svart.
GP-2712
10:-/ST
LÅSFJÄDER
200-ser alla modeller.
LF-2116
8:-/ST
LÅS TILL GRILL
740/760-ser 1983-87.
LG-8673
16:-/ST
GASVAJER
MODELL
140-ser motor: B20A/B
140-ser motor: B20E/F
240-ser motor: B20
240-ser motor: B19/B21A
240-ser motor: B19/B21/B23/B230A
240-ser motor: B19/B21/B23E+F
240-ser motor: B19/B21/B23/B200/B230E
240-ser motor: B230F
700-ser motor: B200K/B230K
HUVVAJER
ÅRTAL
1973-74
1973-74
1975-76
1976-78
1979-86
1975-79
19791985-94
1985-87
BEST NR
GW-1663
GW-6314
GW-8950
GW-8951
GW-2507
GW-9438
GW-2897
GW-9722
GW-3856
PRIS/ST
155:175:170:175:175:175:145:245:215:-
HUVVAJER
200-ser 1975-.
HW-514
195:-/ST
700-ser 1984-.
HW-914
225:-/ST
HASTIGHETSMÄTARVAJER
MODELL
140-ser med BW35 1665mm.
140-ser med BW35 1800mm.
140-ser med BW35 1875mm.
140-ser med M41 1800mm.
140-ser med M41 2000mm.
140-ser med M40 1735mm.
160-ser med BW35/M410 1800mm.
160-ser med BW35 1875mm.
160-ser med M400 1735mm.
160-ser med M410 2000mm.
240-ser med M40/M45 1735mm.
240-ser med M41/M46 vitmärkt ej diesel 2000mm.
240-ser med BW35, BW55 1875mm.
260-ser med M46 2000mm.
260-ser med BW55 2000mm.
146
ÅRTAL
1967-70
1971-72
1973-74
1967-72
1973-74
1973-74
1969-71
1973-75
1973-74
1973-74
1975-85
1975-86
1975-85
1975-79
1975-82
BEST NR
HW-6695
HW-6696
HW-4490
HW-6696
HW-5546
HW-5548
HW-6696
HW-4490
HW-5548
HW-5546
HW-5548
HW-5546
HW-4490
HW-5546
HW-5546
PRIS/ST
145:145:155:145:155:155:145:155:155:155:155:155:155:155:155:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
HUVUDSTRÖMBRYTARE, HUVSPRINTAR/HUVLÅS
HUVUDSTRÖMBRYTARE
med två poler.
HS-460
100:-/ST
KABEL TILL
HUVUDSTRÖMBRYTARE
RTC-18 1.8m
75:-/ST
RTC-37 3.7m
95:-/ST
RACINGTAPE
för provisorisk lagning under
racen. Rulle om 50 meter,
50mm bred. Silver, svart, röd,
blå, gul, grön. Ange färg.
RT-5050+
165:-/ST
HUVSPRINTAR
rostfria med låsöglorna fast
monterade på skena.
Eliminerar helt ev förluster av
öglor.
HS-490
125:-/PAR
D:O i eloxerad aluminium.
Blå, röd, guld. Ange färg.
HS-490A+
145:-/PAR
DEKAL
HUVUDSTRÖMBRYTARE
HS-463
15:-/ST
HUVUDSTRÖMBRYTARE
med sex poler.
HS-462
395:-/ST
BATTERIDEKAL
HS-464
HUVSPÄNNARE
av läderremmar, används till
historisk racing etc.
HS-487
245:-/PAR
15:-/ST
VARNINGSFLAGGA
måste finnas i alla rallybilar
m fl.
VF-428
150:-/ST
VÄRMEFÄRG, BAKLJUS
HUVLÅSGUMMI
kraftig modell, större.
HL-483
80:-/PAR
D:O fast mindre och kortare.
HL-482
80:-/PAR
HUVLÅSFJÄDRAR
av fjädertyp, krom.
HL-491
135:-/PAR
GRILLNÄT, AVGASBANDAGE
GRILLNÄT i aluminium.
VÄRMEFÄRG OMP
MOTORFÄRG
värmetålig färg till bl a broms- till motorblock etc 250ml. Röd. . 33 x 100cm, ofärgad.
GN-105
155:-/ST
ok, motorblock. Ej grenrör.
MF-2651+
115:-/ST
25 x 25 cm, ofärgad.
Sprayflaska 400ml. Blå, gul,
GN-106
50:-/ST
guld, röd silver, svart. (800°)
Ange färg.
Eloxerade. Färger: natur, röd,
VF-2001+
119:-/ST
svart, blå. Ange färg.
GN-105+
245:-/ST
GRILLNÄT i aluminium.
Mindre hål.
Storlek 33 x 100cm, ofärgad.
GN-103
195:-/ST
D:O 25 x 25 cm.
GN-104
40:-/ST
Eloxerade. Färger: natur, röd,
svart, blå. Ange färg.
GN-103+
245:-/ST
GRENRÖRSFÄRG
svart till grenrör etc 330ml.
BAKLJUSFÄRG OMP
GF-006
190:-/ST
transparant svart, blå eller
grön färg till bl a bakljusglas.
Sprayflaska 400ml. Ange färg.
BF-2002+
109:-/ST
BAKLJUSFÄRG RÖD
transparant röd färg till bl a
bakljusglas. Sprayflaska
150ml.
BF-2002R
75:-/ST
AVGASBANDAGE VÄRMEBANDAGE
till extraktor eller avgasrör.
Minskar temperaturen i motorrummet, klarar upp till ca 1260°
Längd 15m.
LÅSBAND D:O 360 X 7mm.
VF-3607
10:-/ST
Bredd 25mm.
VF-2515
345:-/ST
D:O bredd 50mm.
VF-5015
545:-/ST
147
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
PEDALSATSER OMP & SABELT, FOTSTÖD, VÄSKOR
PEDALSATS OMP
tre stycken i gjuten aluminium,
ofärgad.
PS-1863
170:-/SATS
Blå, gul eller röd. Ange färg.
PS-1863+
210:-/SATS
PEDALSATS OMP
tre st i aluminium. Ofärgad, blå,
guld, lila, mörkgrå. Ange färg.
PS-1040+
290:-/SATS
FOTSTÖD FÖRARE
i tunn eloxerad aluminium.
Monteras vid kopplingspedalen. 285 x 120mm,
monteringssats ingår. Ofärgad.
FS-2070
290:-/ST
Blå eller röd. Ange färg.
FS-2071+
340:-/ST
HJÄLMLÅDA OMP
i flamsäkert material med plats
för två hjälmar. Fickor på
sidorna. Blå, röd eller svart.
Ange färg.
HL-1864+
675:-/ST
PEDALSATS OMP
tre st i aluminium. Ofärgad.
PS-1050
155:-/SATS
PEDALSATS OMP
tre stycken i gjuten aluminium.
Likadan som PS1863 fast med
lång gaspedal. Ofärgad.
PS-1020
190:-/SATS
Blå, gul eller röd. Ange färg.
PEDALSATS SABELT
PS-1020+
230:-/SATS
tre st i pressad eloxerad
aluminium. Ofärgad, blå eller
röd. Ange färg.
PS-1863AL+ 240:-/SATS
PEDALSATS OMP
tre stycken i gjuten aluminium.
Kopplingspedalen snedskuren
i höger nederkant.
Bromspedalen har en kant mot
gaspedalen. Ofärgad, blå, gul
eller röd. Ange färg.
PS-1000+
325:-/SATS
PEDALSATS OMP
tre stycken i gjuten aluminium.
Likadan som PS1000 fast med
lång gaspedal. Ofärgad.
PS-1010
325:-/SATS
Blå, gul eller röd. Ange färg.
PS-1010+
345:-/SATS
GUMMIKNOPPAR
passar de flesta OMP gjutna
pedalplattor. 26 st ingår i varje
sats. Blå, gul, röd eller svart.
Ange färg.
PS-1861+
75:-/SATS
148
PEDALSATS SABELT
tre st i aluminium. Ofärgad,
guld eller svart. Ange färg.
PS-1705+
365:-/SATS
FOTSTÖD FÖRARE
i gjuten aluminium. Monteras
vid kopplingspedalen. 260 x
100mm, monteringssats ingår.
Ofärgad.
FS-1867
255:-/ST
Blå eller röd. Ange färg.
FS-1867+
335:-/ST
FOTSTÖD FÖRARE
i tunn eloxerad aluminium.
Monteras vid kopplingspedalen. 300 x 120mm,
monteringssats ingår. Ofärgad,
blå eller röd. Ange färg.
FS-1867AL+
535:-/ST
FOTSTÖD KARTLÄSARE
i pressad eloxerad aluminium.
470 x 320mm. Monteringssats
ingår. Ofärgad, blå eller röd.
Ange färg.
FS-1866AL+
990:-/ST
FOTSTÖD KARTLÄSARE
i blästrad aluminium.
320 x 280mm. Monteringssats
ingår. Ofärgad.
FS-1866
495:-/ST
VÄSKA OMP
mjukstoppad väska för
hjälmen. Gul/svart eller röd/
svart. Ange färg.
FB-2940+
325:-/ST
VÄSKA OMP
rymlig med två avdelningar.
Plats för hjälm, overall, kängor
mm. Storlek 45x25x46cm.
Gul/svart eller röd/svart.
Ange färg.
FB-1565+
450:-/ST
FOTSTÖD KARTLÄSARE
i tunn eloxerad aluminium.
500 x 420mm. Monteringssats
ingår. Ofärgad, blå eller röd.
Ange färg.
VÄSKA BRIEF OMP
FS-1873+
535:-/ST
i nylon med många fack.
Storlek 44.5x6x44.5cm.
Gul/svart, röd/grå eller mörkblå.
Ange färg.
VB-1566+
365:-/ST
FOTSTÖD KARTLÄSARE
i eloxerad aluminium.
365 x 418mm. Ofärgad.
FS-2080
290:-/ST
Blå eller röd. Ange färg.
FS-2081+
470:-/ST
KARTBORD OMP
åt kartläsare.
KB-1058
170:-/ST
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
OMP OVERALLER, SKOR, HANDSKAR MM
OVERALL STAR
av Probanbehandlad bomull.
Rutsydd med vita sömmar, vit
dekor. Godkänd i Sverige för
rally och folkrace. Svart, röd
eller blå. Storlekar 46-62. Ej
FIA-godkänd. Vid beställning
ange storlek samt färg.
1901+
1685:-/ST
OVERALL OMP TREND 2
3-lagers Nomex III, FIAgodkänd. Blå, röd eller svart.
Rutsydd. Storlekar 46-62.
Vid beställning ange storlek
samt färg.
1802+
3585:-/ST
FÖRARHANDSKAR
New Rally kort handske i blå,
röd eller svart Nomex, insida
av mocka. Storlek S, M, L, XL.
Ange färg och storlek.
702+
380:-/PAR
RACINGKÄNGA
Clubman, låg modell i mocka.
Blå, röd eller svart.
Storlek 36-47. Ange färg och
storlek. FIA-godkänd.
767+
1185:-/PAR
FÖRARHANDSKAR
Challenger medellång
handske i blå, röd eller svart
Nomex, insida av mocka.
Storlek XS, S, M , L, XL. Ange
färg och storlek.
712+
595:-/PAR
RACINGKÄNGA
Top Race, hög modell i mocka,
vit snörning. Blå, röd eller svart.
Storlek 36-46. Ange färg och
storlek. FIA-godkänd.
768+
1595:-/PAR
FÖRARHANDSKAR
Prova medellång handske i
blå, röd eller svart Nomex,
insida av mocka. Storlek S, M,
L, XL. Ange färg och storlek.
733+
895:-/PAR
OVERALL OMP PILOTA
3-lagers Nomex III, FIAgodkänd. Blå eller röd.
Storlekar 46-62. Vid beställning
ange storlek samt färg.
1801+
2945:-/ST
RACINGKÄNGA
Racing, hög modell i mocka.
Blå, röd eller svart.
Storlek 36-47. Ange färg och
storlek. Ej FIA-godkänd.
765+
785:-/PAR
UNDERSTÄLL
tvådelat i Nomex, 3-lagrat.
FIA-godkänd. Storlek S, M, L,
XL och XXL. Vit.
703+
1190:-/ST
D:O Blå eller röd. Ange färg
och storlek.
703+
1545:-/ST
STÖDKRAGE
vadderad nackkrage av
Nomex III. Blå, röd eller svart.
Ange färg.
787+
450:-/ST
SOCKOR
ankelsockor, vita i Nomex.
Storlek S, M, L. 36-46.
Ange storlek.
722+
160:-/PAR
D:O långa, FIA-godkänd.
723+
195:-/PAR
KARTLÄSARLAMPA
Avanti 12” ca 30cm lång arm.
GE-45
395:-/ST
Avanti 18” ca 46cm lång.
GE-46
545:-/ST
HUVA i 1-lagers Nomex, en
ögonöppning, vit.
705
190:-/ST
D:O Blå eller röd. Ange färg.
705+
230:-/ST
INTERCOM
för två jethjälmar. Separata
volymkontroller, två lurar samt
mikrofoner.
IC-801
1460:-/SATS
MIKROFONARM
för jethjälm.
MA-812
180:-/ST
HUVA i 1-lagers Nomex, två
ögonhål, vit.
706
195:-/ST
D:O Blå eller röd. Ange färg.
706+
255:-/ST
149
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
OMP BÄLTEN, FJÄDERBENSTAG, SABELT BÄLTEN
BÄLTE -lågprismodell
4-punkt med monteringssats.
Ej OMP, ej FIA-godkänt. Blå
eller röd. Ange färg.
429-+
695:-/ST
AXELSKYDD OMP
Blå, röd eller svart. Ange färg.
2” 450+
170:-/PAR
3” 450-3+
200:-/PAR
BÄLTE OMP 4-punkt 2”
med fyra infästningar, ej FIAgodkänt. Blå, röd eller svart.
Ange färg.
429-O+
845:-/ST
BÄLTE SABELT 4-punkt 2”
korta axelremmar, bultfäste.
E-märkt. Blå, röd eller svart.
Ange färg.
SA-076+
725:-/ST
D:O med långa axelremmar,
endast rött.
SA-036
695:-/ST
AXELSKYDD OMP som ovan
men med liten logga. Blå, grå,
röd eller svart. Ange färg.
2” 451+
200:-/PAR
BÄLTE SABELT 4-punkt 2”
långa axelremmar med
snabblås. Öglefäste på sidoremmarna, bultfäste på de
bakre. Öglor ingår. E-märkt.
Blå, röd eller svart. Ange färg.
SA-075+
950:-/ST
OBS! FIA godkända bälten tas
endast hem på beställning.
BÄLTE OMP 4-punkt
med centrallås och 3” axelband. FIA-godkänt. Blå, röd
eller svart. Ange färg.
435+
2090:-/ST
BÄLTE OMP 4-punkt
med centrallås, 3” axelband
och sidoremmar. FIA-godkänt.
Blå, röd eller svart. Ange färg.
434N3+
2455:-/ST
GRENREMSSATS OMP
för att göra om 434N3 samt
435 bälte till 6-punkt. Blå, röd
eller svart. Ange färg.
434T+
415:-/ST
BÄLTESÖGLA
snabbfäste för bälte, smidd
ögla.
BO-420
37:-/ST
D:O extralång bult.
BO-420L
50:-/ST
Fästplatta för öglebult.
FP-421
25:-/ST
D:O FIA-godkänd, skall
svetsas.
FP-418
48:-/ST
FJÄDERBENSTAG OMP
240-ser B23 justerbart i stål.
Stabiliserar och bibehåller
framvagnsinställning.
FB-1600
890:-/ST
SE SDIAN 155
FJÄDERBENSTAG OMP
850-ser 20v fram övre i stål.
FB-1730
990:-/ST
150
FJÄDERBENSTAG OMP
V40 1.8 fram övre i stål,
justerbart.
FB-1815
895:-/ST
BÄLTE SABELT 4-punkt 2”
långa axelremmar. Öglefäste,
öglor ingår. E-märkt.
Blå, röd eller svart. Ange färg.
SA-070+
950:-/ST
OBS! FIA godkända bälten tas
endast hem på beställning.
BÄLTE SABELT 4-punkt
centrallås, 3” axel/sidoremmar.
Långa axelremmar. Öglefäste,
öglor ingår. FIA-godkänt. Blå,
röd eller svart. Ange färg.
SA-183N+
2395:-/ST
GRENREMSSATS - TYP ”T”
för ombyggnad av Sabelts , 4punkts, FIA-godkända bälten
till 6-punkt. Blå, röd eller svart.
Ange färg.
SA-850+
300:-/ST
D:O TYP ”V”
SA-853+
245:-/ST
BÄLTE SABELT 6-punkt
centrallås, 3” axelremmar, 2”
sidoremmar. Långa axelremmar. Öglefäste, öglor ingår.
FIA-godkänt. Blå, röd eller
svart. Ange färg.
SA-138N+
2495:-/ST
BÄLTE SABELT 6-punkt
centrallås, 3” axel/sidoremmar.
Långa axelremmar. Öglefäste,
öglor ingår. FIA-godkänt. Blå,
röd eller svart. Ange färg.
SA-217N+
2695:-/ST
BÄLTE SABELT 4-punkt
3” axelremmar, 2” sidoremmar,
centrallås. Korta axelremmar.
Öglefäste, öglor ingår. FIAgodkänt. Blå, röd eller svart.
Ange färg.
SA-119+
2195:-/ST
D:O med långa axelremmar. AXELSKYDD SABELT
Blå, röd eller svart. Ange färg.
SA-118+
1995:-/ST
2” SA-450+
185:-/PAR
3” SA-450-3+ 200:-/PAR
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
BROMSVÅG - HUVUDCYLINDER
BROMSVÅG
sats med hylsa, axel, lager och
leder.
BV-5952
695:-/SATS
BEHÅLLARE
för bromsvätska till huvudcylinder HC-30701.
BH-30702
270:-/ST
HUVUDCYLINDER
Girling för bromsvåg med
inbyggd behållare. Storlek:
15.9mm, 17.8mm eller 19.1mm.
Ange storlek.
HC-30700+
675:-/ST
BROMSJUSTERING WILWOOD
med spak, sex olika steg.
Spaken kan vändas 180° om
så önskas.
WW-2400
D:O Med ratt.
WW-2220
JUSTERRATT
med vajer till bromsvåg.
JR-501
695:-/SATS
HUVUDCYLINDER
till handbroms.
HC-30701-159
635:-/ST
FÖNSTERNÄT
FÖNSTERNÄT
58 x 45cm. Blå, röd eller svart.
Ange färg.
FN-620+
DEKAL
röd med vit botten utstansad skrivstil.
Kunder erhåller den gratis - övriga betalar till självkostnad.
2700
15:-/ST
995:-/ST
D:O utan fast behållare. Ange
storlek.
HC30701+
635:-/ST
KG DEKALER - KG KEPS
DEKAL
vit med transparent (genomskinlig) bakgrund i skrivstil.
Kunder erhåller den gratis - övriga betalar till självkostnad.
2701
6:-/ST
1395:-/ST
355:-/ST
KG KEPS
svart med röd broderad text
”KG Trimning”.
5020-S
69:-/ST
DIFFBROMSAR - SLUTVÄXLAR - LAMELLER MM
BENÄMNING
BEST NR
Diffbroms till M30 och 1031 bakaxel.
DB-30
Drevsats för bakaxel M30, utväxling 5:38. Komplett med kronhjul och pinjong. DS-538
Drevsats för bakaxel M30, utväxling 4:88. Komplett med kronhjul och pinjong. DS-488
Drevsats för bakaxel 1031, utväxling 5:13.
DS-513
Reparationssats M30 lameller, tryckbrickor, axlar, 6st drev, lager etc.
RS-M30
Lameller och tryckbrickor till diffbroms. Komplett sats till M27/M30-axel.
LM-30
Axel till kors i M30 diffbroms.
AL-30
Drev M30 diffbroms, yttre. Ej Amazon.
DV-30
Drev M30 diffbroms. Sats om 4st.
DVI-30
Lagersats till diffbroms och slutväxel M30.
LS-30
Packning till bakaxelkåpa.
EP-254
Packbox till M30/1031 pinjong.
PB-M30
Vissa delar utgår efterhand, leveranstid och pris kan därför variera.
PRIS/ST
6795:4195:4195:6595:3895:1750:-/SATS
650:780:1600:-/SATS
995:-/SATS
45:100:-
151
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
H & R SPACERPLATTOR
Spårviddsändringen är angiven per axel. 10mm = 5mm/sida. OBS! Möjlig spårviddsändring varierar beroende på bilmodell,
fälg och däckdimension. Kontrollera noggrant att din bil klarar spårviddsändringen innan beställning.
SPACERS
MODELL
240-ser
SPÅRV.
ÄNDR.
BULT
CIRKEL
108/5
NAV
STYRN.
65.0
SPACER
TYP
BEST NR
PRIS/AXEL
10mm
DR
H1035650
10mm
DRS
H10356615
30mm
X
DRS
H30356615
40mm
X
DRS
H40356615
50mm
X
DRM
H5035652
240 kan ha olika diametrar på hjulbultarnas splines. Oftast dock 16.3mm som ingår i satsen.
340/360/440/480-ser
100/4
52.1
10mm
DR
H1024521
30mm
X
DR
H3024521
40mm
X
DR
H4024521
50mm
X
DRA
H5024521
740/760/940/960-ser. Fram.
108/5
65.0
10mm
DR
H1035650
10mm
DRS
H10356715
30mm
X
DRS
bult 13.5mm splines
H30356715
40mm
X
DRS
H40356715
50mm
X
DRM
H5035652
740/760/940/960-ser. Bak.
108/5
65.0
10mm
DR
H1035650
10mm
DRS
H10356615
30mm
X
DRS
bult 16.3mm splines
H30356615
40mm
X
DRS
H40356615
50mm
X
DRM
H5035652
850-ser 4 bult.
108/4
65.0
10mm
DR
H1034650
30mm
X
DR
H3034650
40mm
X
DR
H4034650
50mm
X
DRA
H5034651
850/S70/V70/C70-ser
108/5
65.0
10mm
DR
H1035650
30mm
X
DR
H3035650
40mm
X
DR
H4035650
50mm
X
DRA
H5035651
S40/V40-ser
114.3/4
67.1
10mm
DR
H1064671
10mm
DRS
H10646715
30mm
X
DRS
H30646715
40mm
X
DRS
H40646715
50mm
X
DRM
H5064671
S60/V70/S80-ser
108/5
65.0
10mm
DR
H1035650
20mm
DR
H2035650
24mm
X
DR
H2435650
30mm
X
DR
H3035650
40mm
X
DR
H4035650
50mm
X
DRA
H5035653
OBS! 240 spacers levereras
med bult som har 12mm
gänga (original 1/2").
495:645:1295:1395:1595:-
495:1195:1295:1395:-
H1035650
495:645:1295:1395:1595:495:645:1295:1395:1595:495:1195:1295:1395:-
H5035652
495:1195:1295:1395:495:645:1295:1395:1595:495:995:1195:1195:1295:1395:-
ANMÄRKNINGAR:
DR = Spacers 10-40mm/axel för bilar med lösa hjulbultar. Längre bultar krävs - beställ separat.
DRS = Spacers 10-40mm/axel för bilar med pinnbult. Längre pinnbultar ingår i satsen.
DRA = Spacers 50mm/axel, fästes med specialbult vid navet. Nya gängor för infästninga av hjul med originalbult. Specialbult
ingår i satsen.
DRM = Spacers 50mm/axel, fästes med specialmutter vid navet. Nya pinnbultar monterade i spacern för infästning av hjul
med originalmutter. Specialmutter ingår i satsen.
X = Spacers från 30mm/axel och uppåt har ny navstyrning för fälgen på utsidan.
LÅNG HJULBULT 740 FRAM LÅNG HJULBULT 740 BAK LÅNG HJULBULT 850
LÅNG HJULBULT 240 M12
16.3mm splines. Längd 72mm. 13.5mm splines. 69mm.
16.3mm splines. Längd 72mm. Extra lång bult, klarar t ex
HBL-740
45:-/ST
spacer 20mm/sida. M12 x 1.75.
HBL-240
45:-/ST
HBL-240
45:-/ST
HBL-850
30:-/ST
4.5mm
152
67.5mm
62mm
7mm 4.5mm
67.5mm
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
BROMSSKIVOR SPORT
MODELL
ÅRTAL
MÅTT
BEST NR
PRIS/ST
164-ser.
1975
Bak solid.*
281x9x73
TO-1910
995:240-ser
1974-93
Fram solid.
263x14x65
TO-1900
1295:Fram ventilerad Girling.
263x22x67
TO-1980
1295:Fram ventilerad ATE.
263x24x64
TO-1985
1595:Bak solid.*
281x9x73
TO-1910
995:340/360-ser
9.79-91
Fram solid.
239x13x29
TO-1972
995:440/460/480/Turbo
1987Fram solid.
259x12x40
TO-1960
995:Bak solid.
228x9x39
TO-1961
1195:480 Turbo ABS
1992Fram ventilerad.
256x22x40
TO-1964
1395:740/760-ser 14" hjul.
1984-87
Fram ventilerad.
262x22x70
TO-1940
1295:Bak solid.*
281x9x73
TO-1910
995:740/760-ser 14" hjul.
1988-92
Fram ventilerad.
262x22x56
TO-1941
1295:Bak solid, ej Multilink.*
281x9x73
TO-1910
995:740/760-ser 15" hjul.
1988-92
Fram ventilerad.*
287x22x56
TO-1950
1495:På bilar med hjullager i bromsskiva används även Volvo modif.sats nr : 270878.
Bak solid, ej Multilink.*
281x9x73
TO-1910
995:740/760-ser ABS.
1991-92
Fram ventilerad.*
280x26x56
TO-1981
1495:Bak solid, ej Multilink.*
281x9x73
TO-1910
995:780-ser
1988-90
Fram ventilerad Girling.
262x22x56
TO-1941
1295:Fram ventilerad Bendix.*
287x22x56
TO-1950
1495:Bak solid.*
281x9x73
TO-1910
995:850-ser
Fram ventilerad 4 bult.
1991-93
280x26x50
TO-1991
1395:Fram ventilerad 5 bult.
1994-96
280x26x50
TO-1993
1495:Fram ventilerad 5 bult.
302x26x50
TO-1995
1795:Bak solid 4 bult.
1991-93
295x9x73
TO-1992
1295:Bak solid 5 bult
1994-96
295x9x73
TO-1994
1295:940/960-ser ABS.
1990-94
Fram ventilerad.*
287x22x56
TO-1950
1495:Fram behövs även Volvo modif.sats nr: 270878.
Bak solid, ej Multilink.*
281x9x73
TO-1910
995:940/960-ser ABS.
1990-94
Fram ventilerad.*
280x26x56
TO-1981
1495:Bak solid, ej Multilink.*
281x9x73
TO-1910
995:960/S90/V90-ser
1995Fram ventilerad.
280x26x56
TO-1993
1495:Bak solid.
265x10x71
TO-1989
S70/V70/C70-ser ej Turbo.
1996Fram ventilerad 5 bult.
280x26x50
TO-1993
1495:Bak solid 5 bult.
295x9x72
TO-1994
1295:S70/V70/C70-ser T5R.
1996Fram ventilerad 5 bult.
302x26x50
TO-1995
1795:Bak solid 5 bult.
295x9x72
TO-1994
1295:Bak solid 5 bult.
283x10
TO-1999
1295:S40/V40-ser
1996Fram ventilerad.
256x24x45
TO-1996
1295:Fram ventilerad.
281x24x45
TO-1998
1295:Bak solid.
260x10x41
TO-1997
1495:S60/V70/S80-ser
Fram ventilerad.
2000305x28
TO-1970
1795:Bak solid.
288x12
TO-1973
1495:-
* Utförande som bild överst.
Kan även beställas som -SJ =
med 6 stycken grova slitsar
samt hål som bild ovan.
SPORTBROMSBELÄGG
NÄSTA SIDA
153
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
BROMSBELÄGG MINTEX
För rally eller annan hård körning. Ger bättre bromsverkan, oförminskad bromskraft, använt i tävlingssammanhang sedan
länge. Temperaturområde 50-500 grader. Observera att dessa belägg är av 1144 kvalité.
MODELL
Amazon 1962-68
Amazon 1969-70
140/164-ser ATE 1967-75.
140/164-ser Girling 1967-75.
240/260-ser ATE 1975-93.
240/260-ser Girling 1975-93.
340/360-ser
FRAM
MGB522
MGB576
MGB633
MGB576
MGB633
MGB576
MDB1150
PRIS/SATS
1075:1075:855:1075:855:1075:855:-
BAK
PRIS/SATS
MDB1081
MGB533
MDB1081
MGB533
845:775:845:775:-
FLER MODELLER?
Vi kommer även att erbjuda Mintex till fler bilar:
440
740
940
850
S70
V70
Se hemsida www.kgtrimning.com eller ring för mer info.
MOTUL BROMSVÄTSKA
BROMSVÄTSKA
långlivad, kokpunkt 265°.
DOT-51
85:-/0.5L
BROMSVÄTSKA RACING
100% syntetisk, kokpunkt 307°.
R-600
99:-/0.5L
BROMSBELÄGG SPORT TAROX
MODELL
Amazon 1969-70.
140/164-ser ATE 1966-74.
140/164-ser Girling 1966-74.
240/260-ser ATE 1975-93.
240/260-ser Girling 1975-93.
340/360-ser 1980-89.
440/460/480/Turbo 86-2.89.
440/460/480/Turbo 3.89-.
700-ser Bendix 1983-92.
700-ser Girling 1983-92.
700-ser ABS 1983-92.
700-ser ATE 1983-92.
700-ser Girling multilink 88-.
850-ser 1992-96.
900-ser Bendix 1990-.
900-ser Girling 1990-.
900-ser ABS 1990-.
900-ser ATE 1990-.
900-ser Girling multilink 88-.
S40/V40-ser 1996-.
S40/V40-ser T4.
S70/V70-ser 1997-00.
V70-ser 2001-.
S90-ser 1997-98.
154
FRAM
TBF-0084
TBF-0084
TBF-0071
TBF-0084
TBF-0071
TBF-0169
TBF0201
TBF-0312
TBF-1563
TBF-0255
TBF-1736
TBF-1877
TBF-1563
TBF-0255
TBF-1736
TBF-0772
TBF-0771
TBF-1877
TBF-0459
TBF-1736
PRIS/SATS
645:645:645:645:645:545:695:595:845:795:895:-
1195:845:795:895:-
995:1095:1195:1495:895:-
BAK
PRIS/SATS
TBF-0097
TBF-0028
TBF-0097
TBF-0028
395:345:395:345:-
TBF-1645
TBF-1645
695:695:-
TBF-0097
TBF-1601
TBF-0097
395:695:395:-
TBF-0097
TBF-1601
TBF-0773
TBF-0773
TBF-0097
395:695:795:795:395:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
BROMSSLANGAR SPORT
Stålomspunna bromsslangar samt med extra skyddande överdrag.
Ger bättre bromsverkan, lång livslängd.
MODELL
ÅRTAL ANTAL BEST NR PRIS/SATS
Amazon 122S
1962-63
3 st
GS-122S
635:Amazon från chnr 1165001965-68
3 st
GS-120
555:240-ser utvändiga gängor fram
-1978
6 st GS-24078
1265:8.78-92
6 st
GS-240
240/260-ser invändiga gängor fram (1
1265:400-ser från ch nr 522772-, skivbroms bak
19884 st
GS-400
845:740/940-ser
19836 st
GS-790
1265:850-ser
19924 st
GS-850
845:S70/V70/C70-ser med 15" hjul
4 st
GS-7015
845:S70/V70/C70-ser med 16" hjul
4 st
GS-7016
845:V70 4 x 4
4 st
GS-704W
745:S40/V40
4 st
GS-40
945:ANMÄRKNINGAR
1) t o m ch nr -471317, kombi -928357.
GS-40
GS-790
BROMSBACKAR/KLOTSAR STANDARD
MODELL
Duett/PV544 1959-68 backar
Amazon 1960-64 chnr 15239- backar
Amazon/P1800 1962-68
Amazon/P1800 1969-70
P1800 1965-68
P1800 1969-74
140-ser 1967-74 ATE
140-ser 1967-74 Girling
164-ser 1969-75 Girling
164-ser 1969-75 ATE 240-ser 1975-83 ATE solid skiva
240/260-ser 75-93 ATE ventilerad
240-ser 75-93 Girling solid skiva
240/260-ser 75-93 Girling ventilerad
740/760-ser Bendix
740/760-ser Bendix Taxibelägg
740/760-ser Girling
740/760-ser Girling Taxibelägg
740-ser med ABS Girling 1991-92
850-ser 1992-97
850-ser AWD
940-ser Bendix ej ABS*
940-ser Girling ej ABS
940-ser Girling med ABS
940-ser Girling med ABS Textar
960-ser
S40/V40-ser -1997
S40/V40-ser 1998S60-ser 2001C70-ser 1998-2000
S70/V70-ser 1997-2000
V70-ser nya V70 2000S80-ser
S90/V90-ser 1997-1998
S90/V90-ser 1997-1998 Textar
FRAM
30108
30107
40620
40229
40620
40229
40502
40229
40229
40502
40502
40502
40229
40229
43660
573982
40955
473682
36810
44600
44600
43660
40955
36810
20164
36810
59002
49293
49424
44600
44600
49424
49424
36810
20164
PRIS MONTS. PRIS MODELL
BAK
PRIS MONTS. PRIS
Duett/PV544 1959-68 backar
30114 275:295:Amazon 1960-64 chnr 1523930114 275:- backar
355:30102 265:Q503
110:165:- Q907
30:- Amazon Sport 1962-65 backar
30102 265:Q503
110:115:- Q907
30:- Amazon 1965-68 backar
30102 265:Q504
125:165:- Q907
30:- Amazon 1969-70 backar
30102 265:Q503
110:115:- Q907
30:- P1800 1965-69 backar
40068
Q901
90:30:145:- Q911
49:- P1800 1970-74
40102
Q903
99:46:115:- Q907
30:- 140-ser 1967-74 ATE
40068
Q901(3
90:30:115:- Q907(1 30:- 140-ser 1967-74 Girling
40068
Q901(3
90:30:145:- Q911(2 49:- 164-ser 1969-75 Girling
40102
Q903
99:46:145:- Q911
49:- 164-ser 1969-75 ATE
240/260-ser ATE
40102
Q903
99:46:145:40102
Q980
99:50:115:- Q907
30:- 240-ser ATE B230F
40068
Q901(3
90:30:115:- Q965
40:- 240/260-ser Girling
43559 135:Q980
50:175:- Q1083 40:- 740/760-ser ATE
43651 185:395:- Q1083 40:- 740/760-ser Girling
850-ser 1992-97*
43559 135:Q980
50:235:850-ser AWD 1996-97
43651 185:395:43559 135:Q980
50:297:- Q1160 85:- 940/960-ser ATE stel axel*
43651 185:295:- Q1159 60:- 960-ser Girling multilink
60502 250:295:- Q1199 135:- S40/V40-ser 1997-2000
49425 245:175:- Q1083 40:- S60-ser 2001C70-ser 1998-2000*
43559 135:Q980
50:235:43559 135:Q980
50:297:- Q1160 85:- S70/V70-ser 1997-2000
43651 185:555:- Q1160 85:- V70-ser AWD/XC 1998-99
49425 245:297:- Q1160 85:- V70-ser nya V70 2000S80-ser 199949425 245:305:S90/V90-ser ATE 97-98 stel axel
43559 135:Q980
50:395:S90/V90-ser Girling 97-98 multili.* 43651 185:375:295:- Q1159 60:- * SKRIKDÄMPARPLATTA fram Q-1213 80:-, bak Q-1214 80:-.
295:- Q1159 60:- SKRIKDÄMPARPLATTA UNIVERSAL Q-1299 75:-.
375:375:297:- Q1160 85:555:- Q1160 85:-
Monteringssatserna innehåller:
För skivbromsbelägg = låspinnar, saxpinnar, bleck för två hjul.
För bromsbackar = låspinnar, låsbrickor, alla fjädrar, bleck för två hjul.
(1 = avser 1970-71.
(2 = t om 1969, 1972-75 ej ventilerade.
(3 = med trådfjäder. D:o med fjäderplatta = Q-932 47:-/ST.
43651
43559
43660
40955
40229
40502
155
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
BROMSSKIVOR
MODELL
Amazon/P1800 1962-. OBS SEMI
Amazon/P1800 1962- med nav.
P1800 1969-73 från chnr 30.001.140-ser 1967-74.
140-ser B20E 1972-74.
164-ser 1969-1970.
164-ser chnr 32400-52790 1971.
164-ser 1972-74.
164-ser 1975-.
240/260-ser ej ventilerade.
240/260-ser Girling ventilerade.
240/260-ser ATE ventilerade.
740/760-ser 14" vent med nav.
740/760-ser 14" vent utan nav.
740/760-ser 15" vent med nav.
740/760-ser 15" vent utan nav.
760-ser 15" DBA med nav ABS.
740-ser vent med ABS vent 1991-.
760-ser med multilinkaxel.
760-ser Girling ej vent 1983-84.
780-ser Girling ABS vent utan nav.
780-ser Girling med nav multilinkaxel.
850-ser med 4 bulthål 92-93.
850-ser ventilerade 5 bulthål 2/.
850-ser 5 bulthål sport borrad.
850-ser 16" AWD.
940-ser ej ABS -1991.
940-ser med ABS -1991.
940-ser alla 1992-98.
960-ser ej ABS -1991.
960-ser ABS 1991-1993.
960-ser 1994-96.
960-ser 1994-96 sport borrad.
960-ser 1997-98.
960-ser 1991-94 sedan, multilinkaxel.
960-ser 1995-98.
S40/V40-ser ej T4 1996-5.97.
S40/V40-ser inkl. T4 6.97-.
S60-ser 15"
S60-ser 16"
C70 2.4T/T-5 1998-2000, 2.5T1999.
S70 T5 1997-99, 2.5 20v R 1998-99.
S70-ser övriga 1997-1999.
V70-ser ej turbo 1997-1999.
V70-ser Turbo 1997-1999.
V70 AWD turbo/XC AWD turbo 97-99.
V70-ser diesel turbo 1997-2000.
S80-ser 15"
S80-ser 16"
S90/V90-ser 1997-1998.
S90/V90-ser 1997-1998 sport borrad.
FRAM
90041
90041NB
96200
96200
90050
96200
90050
688950
688950
90021
90102
90040
90251
99011
99007
99008
91185
91192
90252
99008
99007
98305
98307
98307BV
91199
99008
91192
91192
99008
91192
98307
98307BV
98307
92157
97720
93701
97764
91199
91199
98307
98307
91199
91199
98307
93701
97764
98307
98307BV
MÅTT
269x13
273x12.7x69
273x12.7x69
272x14.5x71
272x12.7x69
272x14.5x71
272x24vx73.8
272x24vx73.8
263x14.3x65
263x22vx67.5
263x24vx66.2
262x22vx72
262x22vx56
287x22vx72
287x22vx56
287x22vx72
280x26vx56.5
280x14x71.5
287x22vx56
287x22vx72
280x26vx50.3
280x26vx50.3
302x26
287x22vx56
280x26vx56.5
280x26vx56.5
287x22vx56
280x26vx56.5
280x26vx50.3
280x26vx50.3
256x24vx45.5
281x24vx45.5
285.5x26v
305x28v
302x26v
302x26v
280x26v50.3
280x26vx50.3
302x26
302x26
280x26vx50.3
285.5x26v
305x28v
280x26vx50.3
PRIS/ST
595:1175:235:235:425:235:425:515:515:215:315:305:415:335:555:395:995:465:650:395:555:535:435:755:755:395:465:465:395:465:435:755:435:435:525:535:565:775:755:755:435:435:755:755:435:565:775:435:755:-
BAK
MÅTT
PRIS/ST TRUMAVDRAGARE
PV & AMAZON
FRAM UTBYTES EL. + 315:-/ST Avdragare till
96100 295x9.6x88.2 235:trummor.
96100 295x9.6x88.2 235:AT-1791
695:96100 295x9.6x88.2 235:96100 295x9.6x88.2 235:96100 295x9.6x88.2 235:96100 295x9.6x88.2 235:90022 281x9.6x73.3 195:90022 281x9.6x73.3 195:90022 281x9.6x73.3 195:90022 281x9.6x73.3 195:90022 1/ 281x9.6x73.3 195:90022 1/ 281x9.6x73.3 195:90022 1/ 281x9.6x73.3 195:90022 1/ 281x9.6x73.3 195:90022 1/ 281x9.6x73.3 195:90022 1/ 281x9.6x73.3 195:94270
265x10x53
325:90022 1/ 281x9.6x73.3 195:90022 1/ 281x9.6x73.3 195:94270
265x10x53
325:98306
295x9.6x72
315:98308
295x9.5x72
325:91200
90022 1/
90022 1/
90022 1/
90022 1/
90022 1/
90022 1/
283x10
281x9.6x73.3
281x9.6x73.3
281x9.6x73.3
281x9.6x73.3
281x9.6x73.3
281x9.6x73.3
495:195:195:195:195:195:195:-
90022 1/ 281x9.6x73.3
94270
265x10x53
99504
265x10x71
91198
260x10x41
91198
260x10x41
97765
288x12
97765
288x12
98308
295x9.5x72
98308
295x9.5x72
98308
295x9.5x72
98308
295x9.5x72
98308
295x9.5x72
91200
283x10
98308
295x9.5x72
97765
288x12
97765
288x12
93704
277x12
195:325:395:340:340:495:495:325:325:325:325:325:495:325:495:495:795:-
1/ Ej multilink bakaxel.
2/ T-5R ej fram.
DAMMSKYDD - BROMSSKIVOR
MODELL
140-ser fram.
140-ser bak från ch nr -259143
240-ser fram.
240-ser fram ABS.
240-ser bak.
700-ser fram -1988.
700-ser fram 1988-91.
700-ser fram ABS 1988-.
700-ser bak.
900-ser fram.
900-ser fram ABS.
900-ser bak, ej multilink.
156
HÖGER
BDS-360
BDS-483
BDS-469
BDS-541
BDS-786
BDS-746
BDS-672
BDS-670
BDS-432
BDS-672
BDS-670
BDS-432
PRIS/ST
365:295:235:295:235:275:275:275:275:275:275:275:-
VÄNSTER
BDS-359
BDS-482
BDS-469
BDS-540
BDS-785
BDS-746
BDS-672
BDS-670
BDS-432
BDS-672
BDS-670
BDS-432
PRIS/ST
365:295:235:295:235:275:275:275:275:275:275:275:-
BDS-360
BDS-432
BDS-469
BDS-483
BDS-541
BDS-670
BDS-672
BDS-746
BDS-785
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
HANDBROMSVAJER
MODELL
ÅRTAL
BEST NR PRIS/ST
1958-66
HB-087
Duett
110:PV ch.nr 207.866-, Amazon ch.nr.15239-, Amazon kombi
1959-70
HB-921
115:140/160 ser 1)
1967-09.69
HB-472
195:140/160-ser.
10.69-09.70 HB-348
185:140/160-ser.
09.70-74
HB-586
195:-1975
HB-743
160-ser
145:240/260-ser.
1975HB-743
145:740/745-ser vänster bak.
1982-84
HB-783
225:1985-88
HB-785
740-ser ch.nr. -283.699, 745 -ser ch nr: 169.238 höger.
50:740-ser ch.nr. -283.699, 745-ser ch nr:169.238 vänster.
1985-88
HB-833
195:1988HB-788
740-ser ch.nr. 283.700- höger 745-ser ch nr:169.239 höger.
65:740-ser ch.nr. 283.700- vänster 745-ser ch nr: 169.239 vänster. 1988HB-061
325:760-ser vänster.
1982-84
HB-783
225:1985-87
HB-785
760-ser höger.
50:760-ser vänster.
1985-87
HB-833
195:1988HB-785
760-ser ch.nr. -22134 höger. 2)
50:760-ser ch.nr. -22134 vänster. 2)
1988HB-833
195:760-ser ej kombi främre. 3)
1988HB-937
375:1988-90
HB-033
760-ser ej kombi höger. 3)
110:760-ser ej kombi vänster. 3)
1988-90
HB-032
100:1988-90
HB-788
760-ser kombi ch.nr. 22135- höger. 3)
65:760-ser kombi ch.nr. 22135- vänster. 3)
1988-90
HB-061
325:850-ser ch.nr. -47065.
1992-93
HB-664
185:850-ser ch.nr. 47066-.
1993HB-590
195:1991HB-788
940-ser höger. 960-ser kombi höger.
65:940-ser vänster. 960-ser kombi vänster.
1991HB-061
325:960-ser ej kombi främre.
1991HB-031
395:1991HB-033
960-ser ej kombi höger.
110:960-ser ej kombi vänster.
1991HB-032
100:Anmärkningar: 1. 144-ser ch nr -5000 måste kompletteras med Volvo ref nr: 2x 679470. 2x 679473, 2x 679479 och 4x
190665. 2. Med stel bakaxel. 3. Med delad bakaxel.
BROMSSLANGAR
MODELL
YTTREFRAM PRIS/ST
VÄ/HÖ
PV/Duett 1947-68.
Amazon 1959-64 trummor fram.
Amazon 1965 chnr -116469.
Amazon 1965-68 chnr 116500-.
Amazon 1969-70 tvåkrets.
BS-0292
P1800 1961-65.
P1800 1965-67.
P1800 1968-72 tvåkrets.
BS-0292
140-ser 1967-74.
BS-1380(1.
164-ser 1967-74.
BS-1313
164-ser 1974-75 chnr 132567-.
BS-1313
240-ser fram utvändiga gängor 75-78. BS-1315
240-ser fram invändiga gängor 78-93. BS-1076
740-ser 1984-92.
BS-0375
760-ser 02.83-08.87.
BS-0375
760-ser sedan med ABS.
760-ser kombi med ABS.
780-ser med ABS 1987.
780-ser med ABS 1988-90.
850-ser med 15"-hjul.
850-ser med 16"-hjul ej AWD.
850-ser med 16"-hjul, AWD.
940-ser 08.90-98.
960-ser sedan 1991-08.94.
960-ser sedan 09.94-01.97.
960-ser 08.90-94 kombi.
960-ser kombi 1995-01.97.
S40/V40-ser.
S60-ser (Ej bak på AWD).
C70-ser.
S70/V70-ser 15"-hjul ej AWD XC.
S70/V70-ser 16"-17"-hjul.
V70 II-ser (Ej bak på AWD).
S80-ser.
S90/V90-ser.
125:-
125:125:145:145:125:95:115:115:-
FRAM
PRIS/ST
BAK
PRIS/ST MITT BAK PRIS/ST
VÄ/HÖ
VÄ/HÖ
BS-0439
BS-0439
135:125:BS-0517
BS-0439
165:125:BS-0441
BS-0439
125:125:BS-0292
BS-0439
125:125:BS-0292
BS-1314
125:125:BS-0441
BS-0439
125:125:BS-0460
BS-0439
135:125:BS-0292
BS-1314
BS-0439
125:125:125:BS-1309(2. 125:BS-1314
125:BS-1312
BS-1314
155:125:BS-1312
BS-1316
155:100:BS-1315
BS-1316
125:100:BS-1076
BS-1316
95:100:BS-0375
BS-0852
115:125:BS-0375
BS-0852
115:125:BS-0375
BS-9513
115:135:BS-0375
BS-0852
115:125:BS-0375
BS-0852
115:125:BS-0375
BS-9513
115:135:BS-4280
BS-0034
125:125:BS-4279
BS-4281
125:125:BS-4279
BS-4506
125:145:BS-0375
BS-0852
115:125:BS-0375
BS-9513
115:135:BS-4279
BS-9513
125:135:BS-0375
BS-0852
115:125:BS-4279
BS-9513
125:135:BS-4277
BS-4288
135:135:BS-4503
BS-4504
125:165:BS-4279
BS-4281
125:125:BS-4280
BS-0034
125:125:BS-4279
BS-4281
125:125:BS-4503
BS-4504
125:165:BS-4503
BS-4504
125:165:BS-4505
BS-4506
145:145:-
157
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
BROMSDELAR
Följande bromssystem förekommer: Girling, ATE samt Bendix. Serviceskylten på bilen anger på 240-ser 1 = Girling, 2 = ATE.
På 700-ser 1, 2 eller 4 = Girling, 3 eller 5 = Bendix. På äldre modeller och för att vara säker, bör du kontrollera vid hjulen
vilka bromsar du har. Bromsoken är utbytesdelar. Om du inte sänder in dina bromsok i förväg - tillkommer stomavgift/
depositionsavgift enligt nedan. Denna avgift återbetalas så snart vi erhållit godkänd stomme någorlunda rengjord.
CYLINDER = hjulcylinder, lika höger och vänster, best nr börjar på F-, HC-. Bromsokens best nr börjar på C-.
BROMSOK / BROMSCYLINDER Stomavgift på bromsok - alla = 250:-/st.
FRAM
Duett/PV 1958-.
Amazon 1959-64.
Amazon/P1800 1962-68.
Amazon 1969-.
P1800 1969-74.
140/164-ser ATE.
164-ser ATE ventilerade 1972-75.
140/164-ser Girling.
200-ser ATE ej ventilerade.
200-ser ATE ventilerade.
200-ser Girling ej ventilerad -07.75.
200-ser Girling ej ventilerad 08.75-.
200-ser Girling ventilerad.
200-ser Girling ventilerad med ABS.
740-ser Bendix ej ABS.
740-ser Bendix med ABS.
740-ser Girling ej ABS.
740-ser Girling med ABS ej B230F 1991-.
740-ser Girling med ABS B230F 1991-.
760-ser Bendix ej ABS -1988.
760-ser Bendix ej ABS 1989-.
760-ser Bendix med ABS 1989-.
760-ser Girling ej ABS.
760-ser Girling med ABS.
850-ser -1997 ej AWD, ej T5R.
940-ser Bendix.
940-ser Girling 40mm.
940-ser Girl. 57mm 1 kolvsok, 960 alla.
940-ser Girling 40mm ABS 2 kolvsok.
S70-ser 97-99 ej 2.5 20v R, T5 97-99.
V70 ser 2.0/2.5-10v/20v 97-99, TDi 97-2000 (1.
VÄNSTER
F19237
F19237
C178
C148
C148
C334
C338
C148
C628
C638
C634
C710
C818
C490
C1308
C1306
C1026
C790
C2026
C1308
214889C
C1306
C1422
C790
C2324
214889C
C1422
C2026
C790
C2324
C2324
Ø
25.4
25.4
54
36
36
36
36
36
36
36
36
38
38
38
40
40
40
40
57
40
BAK
Duett/PV 1958-.
Amazon 1959-64.
Amazon/P1800 1962-68.
Amazon/P1800 1967-68.
Amazon 1969-/P1800 1969.
140/164-ser Girling.
140/164-ser ATE.
200-ser Girling.
200-ser ATE.
700-ser ATE.
VÄNSTER
F36180
F40963
HC479
HC162
HC353
C276
C336
C636
C630
C1444
C1604
C1606
C1608
214877C
C2144
C1606
C1608
C2144
C2144
C2144
Ø
20.6
22.2
25.4
22.2
22.2
38
38
38
38
34
36
38
40
38
38
38
40
38
38
38
740/780-ser Girling multilink.
850-ser -1997 ej AWD.
940/960-ser ATE stel axel.
C70-ser ej 2.4T coupe.
S70-ser 97-99 ej 2.5-20v R 98-99.
V70-ser 2.0/2.5 10V/20V 97-99 TDi 97-2000 (1.
1) ej Bi-Fuel, Turbo 97-99, AWD.
F-19237
158
HC 353
40
40
40
57
40
57
40
57
57
PRIS
315:315:835:615:615:695:895:615:995:955:665:795:675:985:745:895:945:895:955:745:895:895:795:895:935:895:795:975:895:935:935:PRIS
315:325:135:169:169:615:645:615:655:845:695:645:695:855:855:635:695:875:875:875:-
HÖGER
F19237
F19237
C179
C149
C149
C335
C339
C149
C629
C639
C635
C711
C819
C491
C1309
C1307
C1027
C791
C2027
C1309
214890C
C1307
C1423
C791
C2325
214890C
C1423
C2027
C791
C2325
C2325
Ø
25.4
25.4
54
36
36
36
36
36
36
36
36
38
38
38
40
40
40
40
57
40
HÖGER
F36180
F40963
HC479
HC162
HC353
C277
C337
C637
C631
C1445
C1605
C1607
C1609
214878C
C2145
C1607
C1609
C2145
C2145
C2145
Ø
20.6
22.2
25.4
22.2
22.2
38
38
38
38
34
36
38
40
38
38
38
40
38
38
38
40
40
40
57
40
57
40
57
57
PRIS
315:315:835:615:615:695:895:615:995:955:665:795:675:985:745:895:945:895:955:745:895:895:795:895:935:895:795:975:895:935:935:PRIS
315:325:135:169:169:615:645:615:655:845:695:645:695:855:855:635:695:875:875:875:-
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
HANDBROMSBACKAR
MODELL
P1800
140-ser
140-ser
164-ser
164-ser
164-ser
240/260-ser
740-ser
760-ser
760-ser Multilink
780-ser
780-ser Multilink
850-ser
940-ser
960-ser sedan
960-ser kombi
960-ser kombi
C70/S70/V70-ser
V70-ser nya V70
S80-ser
S90/ V90-ser
ÅRTAL BEST NR PRIS/ST
1970-72
30101
200:1967-72
30101
200:1973-74
30155
220:1969-71
30101
200:1972-74
30155
220:1975
30162
155:1975-93
30162
155:1984-92
30162
155:1983-90
30162
155:1988-90
39942
235:1987
30162
155:1988-90
39942
235:1992-97
39941
235:1991-98
30162
155:1991-96
39942
235:1991-94
30162
155:1995-96
39942
235:1996-99
39941
235:200039875
275:199939875
275:1997-98
39942
235:-
MONT.SATS
Q505
Q505
Q506
Q506
Q506
Q594
Q594
Q594
Q594
Q721
Q594
Q721
Q720
Q594
Q721
Q594
Q721
Q720
PRIS/ ST
85:85:85:85:85:65:65:65:65:188:65:188:95:65:188:65:188:95:-
Anmärkningar: 1) = Q-505 monteringssats avser fram till -1969. 2) = avser från 1970-.
BROMSSERVO AMAZON MM
BROMSSERVO LOCKHEED
Amazon enkrets system. Även till andra äldre bilar med enkrets.
BSL
2595:-/ST
BROMSJUSTERING
Amazon bak (ej självjustering).
BJ-8667
295:-/ST
SOLENOID
Manövermagnet till överväxel,
automat. 200/700-ser 1981SO-9928
875:-/ST
HUVUDBROMSCYLINDER
MODELL
PV/Duett 1947-60. Med behållare.
PV/Duett 1961-69. Utan behållare.
ADAPTER nyare PV för mont. av huvudbromscylinder.
BEST NR
HC-7694
HC-3468
AD-7694
PRIS/ST
835:1595:225:-
Amazon B18 samt B16 från chnr 64860- 1957-68.
Amazon tvåkrets 1969-70.
P1800 enkrets 1961-68.
P1800 tvåkrets 1968-74.
HC-2186
HC-2406
HC-2186
HC-3766
835:745:835:1195:-
140-ser ATE ej B20E/F, 1967-74.
140-ser ATE B20E/F 1973-74.
HC-2406
HC-3766
745:1195:-
164-ser ATE 1969-75.
HC-3766
1195:-
240-ser anslutning höger sida ej ABS 1975-93.
HC-0800
395:-
HC-2186
HC-2406
HC-7694
AD-7694
HC-3468
HC-3766
159
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
RATTNAV LUISI
Rattnav som passar på de flesta rattar OMP, Luisi, Momo m fl.
MODELL
PV/Duett
BEST NR
RN-7701
PRIS/ST
435:-
Amazon
P1800
RN-7701
RN-7703
435:445:-
140/160 -1972
140-160 1973-
RN-7702
RN-7705
445:495:-
240 -1975
240 1976-81
240 1982-93
RN-7705
RN-7706
RN-7711
495:450:495:-
740 -1991
760 1982-88
760 1989-91
RN-7710
RN-7710
RN-7714
445:445:425:-
850 1992-94
RN-7715
445:-
940 1991- 8.94
960 1991-8.94
RN-7710
RN-7714
445:425:-
OKTANBOOSTER
104+
Oktanhöjande och rengörande medel.
Höjer oktanen från 98 upp till 104 oktan.
En flaska på 473ml räcker till ca 200 liter bensin.
Bör användas i alla trimmade motorer.
Tar bort ”spikningar” och knackningar.
Tillåter högre tändning.
Dosering: Apotekets mått för hostmedicin
per 20 liter ger ca 100 oktan.
Går även med fördel att använda på standardbilar.
Tar bort sot på ventiler och förbränningsrum.
104+ RÖD
Street, höjer ca 3-5punkter.
473ml.
104R
195:-/ST
104+ SVART
Racing, kan höja 2-3 oktan
mer än 104+ röd. 473ml.
104S
195:-/ST
Förpackning på 6st (-10%)
104-R6
1053:-/6ST
Förpackning på 6st (-10%)
104-S6
1053:-/6ST
www.kgtrimning.com
160
ORDERFAX 046 - 20 11 30
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
INNEHÅLL
Adapter - manometer ...................... 83
adapter oljekylare ............................ 71
Autometer ........................................ 85
avdragare - trummor ...................... 156
avgasbandage .............................. 147
avgasgrenrör ................................... 97
avgaspackningar ....................... 47, 98
avgasdelar ................................ 98-106
avgassystem ............................. 98-103
axelmuff ......................................... 150
Backljuskontakt ............................. 144
bakhjulslager ................................. 142
baklampor ............................... 127-131
bakljusfärg ..................................... 147
bakvagnsdelar Amazon ................ 116
bakvagnsdelar PV/Duett ............... 115
bakvagnsdelar 140/160-ser .......... 118
bakvagnsdelar 240-ser ................. 120
bakvagnsdelar 700/900-ser .......... 121
balaklavor ...................................... 149
balansering - vevaxel mm ............... 62
basplattor - Pipercross .................... 80
bensinanslutningar elpump ............ 83
bensinanslutningar Weber .............. 81
bensinpumpar elektriska ................. 83
bensinpumpar elektriska std ......... 132
bensinpumpar mekaniska ............. 133
bensinslang ..................................... 83
bestyckningsråd ......................... 36-37
Bilstein stötdämpare ...................... 109
borrning av motorblock .................... 60
bromsbackar .................................. 155
bromsbelägg Mintex ...................... 154
bromsbelägg standard .................. 155
bromsbelägg TAR-OX .................... 154
bromscylindrar ............................... 158
bromsjustering Amazon ................ 159
bromsjustering Wilwood ................ 151
bromsklotsar standard ................... 155
bromsklotsar Mintex ...................... 154
bromsklotsar TAR-OX ..................... 154
bromsljuskontakt ................... 127, 144
bromsok ......................................... 158
bromsservo .................................... 159
bromsskivor standard .................... 156
bromsskivor TAR-OX ...................... 153
bromsslangar standard ................. 157
bromsslangar Goodridge .............. 155
bromsvåg & bromsvajer ................ 151
bromsvätska .................................. 154
bromsvätskebehållare ................... 151
brytare .............................................. 73
bränslefilter standard ..................... 133
bränsleinsprutning .......................... 75
bränsletillsats 104+ ......................... 85
bränsletrycksmätare ........................ 83
bussningar standard .............. 114-122
bussningar - SuperFlex .......... 123-125
bälte för rally mm ........................... 150
bältesöglor ..................................... 150
Chiptrimning ............................... 76-77
cylinderborrning .............................. 60
cylinderpackning special ................. 46
cylinderpackning standard .............. 47
Damask styrstag ..................... 119-122
dammskydd - bromsskiva .............. 156
dekaler KG ..................................... 151
Dellorto - reservdelar .................. 90-91
diffbromsar ..................................... 151
diffolja .............................................. 69
dimljushållare ................................ 129
direct air kit ...................................... 79
direkttändning .................................. 75
drevsatser - utväxlingar ................. 151
dumpventiler .................................... 86
dämparband ................... 109, 115-116
dämpare till bagagelucka .............. 143
dörrkontakt ..................................... 144
EGR-rör .......................................... 133
EGR-ventiler .................................. 133
elektronisk insprutning .............. 23, 75
extraktorgrenrör ............................... 97
Filter King ......................................... 83
filter - matarpump ........................... 132
filter - vevhusventilation ................... 80
filterduk ............................................ 81
filterolja ....................................... 78-79
filtringar ............................................ 49
fjäderbenslagring .......................... 107
fjäderbensskål ............................... 107
fjäderbenstag OMP ........................ 150
fjädersäte ....................................... 107
fjädrar rally ..................................... 110
fjädrar sport .................................... 108
fjädrar standard ............................. 111
fläktmotor - kupe ............................ 145
fläktremmar ............................. 138-139
fotstöd OMP ................................... 148
framhjulslager ................................ 142
framvagnsdelar Amazon ............... 115
framvagnsdelar PV/Duett .............. 115
framvagnsdelar 140/160-ser ......... 117
framvagnsdelar 240-ser ................ 119
framvagnsdelar 700/900-ser ......... 121
framvagnsdelar 850-ser ................ 122
framvagnsdelar S70/V70/S60/S80 122
frostpluggar ...................................... 50
fuelrails ............................................ 82
färg, värme, bakljus ....................... 147
fästklammer för strålkastare .......... 127
fästplatta bältesögla ...................... 150
fönsterkontakt ................................ 144
fönsternät ....................................... 151
förarbag OMP ................................ 148
förarhandskar ................................ 149
fördelarlock ...................................... 74
förgasardelar standard ........... 134-135
förgasare Weber 36/36DCD ........... 87
förgasarfilter ..................................... 83
förgasarpackningar standard ........ 135
Gasdämpare -baklucka ................. 143
gasreglage ...................................... 82
gasvajer ......................................... 146
genomslagsgummi ........................ 117
givare - oljetryck .............................. 53
givare - vattentemperatur ................ 52
glas ......................................... 127-131
glidskenor ........................................ 42
grenrör ............................................. 97
grenrörsfärg ................................... 147
grenrörspackningar ................... 47, 98
grillnät ............................................ 147
gummibuffert till bensinpump ........ 132
gummibälgar - styrstag ........... 119-122
gummifjädrar & brickor .................... 82
gummiknut ..................................... 143
gummikudde motor & v-låda .. 113-114
Handbromsbackar ......................... 159
handbromsvajer ............................ 157
handskar OMP ............................... 149
hastighetsmätarvajer ..................... 146
Hestec .............................................. 23
hjulbult ........................................... 141
hjulbult extralång ................... 141, 152
hjullagersatser ............................... 142
hjulmuttrar ...................................... 141
hjälmlåda - väska .......................... 148
huva OMP ...................................... 149
huvlås, huvsprintar ........................ 147
huvudbromscylindrar ..................... 159
huvudcylinder - koppling ................. 58
huvudcylindrar & bromsvåg .......... 151
huvvajer ......................................... 146
Insprutning, programmerbar ..... 23, 75
insugningsrör DCD .......................... 87
insugningsrör 45 - 50:or .................. 82
intercom ......................................... 149
Kamaxlar .................................... 40-42
kamaxeldrev .................................... 43
kamaxeldrev justerbart .............. 40, 43
kamaxelkedja .................................. 42
kamaxellager ................................... 43
kamaxellager - byte ......................... 61
kamaxelremmar ....................... 43, 137
kartbord .......................................... 148
kartläsarlampa ............................... 149
kedja oljepump ................................ 53
keps KG ......................................... 151
knutkors ......................................... 143
kolvar ............................................... 54
kolvringar ......................................... 55
kolvringskompressor ....................... 55
kolvstångsskyddssats .................... 112
kompletteringssatser ....................... 48
kondensator ..................................... 73
kopplingar standard ................... 57-58
kopplingar special ...................... 58-60
kopplingsgaffel ................................ 58
kopplingsvajer ................................. 58
krängningshämmare ..................... 126
kuggremhjul ................................ 42-43
kylarslang ........................................ 51
kåpor för packboxar ......................... 49
Lager - växellåda ........................... 140
lagerhållare kardanaxel ................ 141
lashcaps - ventilhatt ......................... 45
lamell - koppling ......................... 59-60
lamellsats diffbroms ....................... 151
ljusomkopplare .............................. 128
ljuddämpare Apple ........................ 104
ljuddämpare övriga ................ 104-105
luftfilter DCD m fl .............................. 87
luftfilter Pipercross ...................... 78-80
luftfilter sport ............................... 78-80
luftfilter standard ............................ 136
luftfilter Weber & Dellorto ............ 78-81
luftslang - silikon .............................. 78
Lumenition ....................................... 72
låspinne - grill ................................ 146
löphjul ............................................ 137
Manometer ...................................... 83
matarpumpar ................................. 132
mellanaxellager ............................... 43
mellanaxellager - byte ..................... 61
mellanlägg förgasare ...................... 82
161
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
INNEHÅLL
membran std förgasare ................. 134
mikrofonarm ................................... 149
Mintex - bromsbelägg .................... 154
Monroe Ride levellers ................... 110
monteringsråd, motor ................. 25-31
motorfärg ....................................... 147
motorkuddar std & förstärkta ......... 113
motorolja .......................................... 68
motorrenoveringsarbeten ........... 60-67
motorrenoveringspaket ................... 56
motstånd - värmefläkt .................... 145
Motul oljor ................................... 68-69
mätare - Autometer .......................... 85
Nummerplåtlampa ......................... 128
nål std förgasare ............................ 134
nålventil std förgasare ................... 134
Oktanbooster ........................... 85, 160
olja - luftfilter ............................... 78-79
olja - motor & bakaxel ................. 68-69
oljefilter ............................................ 69
oljefilterförflyttare ............................. 71
oljekylare & tillbehör ................... 70-71
oljepumpar ...................................... 53
oljetryckskontakt ...................... 69, 144
oljetrycksgivare ................................ 53
oljetrycksmätare - Autometer ........... 85
oljetrågspackning ............................ 49
Omex varvtalsregulator ................... 84
overaller OMP ................................ 149
Packboxar - motor ........................... 49
packboxar -växellåda .................... 140
packningar förgasare std ........ 134-135
packningar grenrör .................... 47, 98
packningar insugningsrör ............... 47
packningar kåpor ............................. 49
packningar oljetråg .......................... 49
packningar vattenpump .............. 51-52
packningssatser växellåda ............ 140
packningssatser motor .................... 48
pedalgummin ................................. 146
pedalsatser .................................... 148
pinnbult std ...................................... 50
Pipercross luftfilter ...................... 78-80
planfräsningar ................................. 61
polyuretanbussningar ............ 123-125
Prospark tändning mm .................... 75
pulsairventiler ................................ 133
Racingkänga ................................. 149
racingtape ...................................... 147
rallyfjädrar ...................................... 110
ramlager & vevlager ........................ 64
rattnav ............................................ 160
reflektorer ....................................... 128
reglagearmar ................................... 81
reglage, Weber & Dellorto ............... 82
relä ......................................... 132, 144
remskiva .......................................... 44
remspännare ................................. 137
rengöringsmedel filter ................ 78-79
repsatser DHLA/DRLA .................... 87
repsatser Weber .............................. 87
reservdelar Dellorto .................... 90-91
reservdelar std förgasare ....... 134-135
reservdelar Weber ...................... 88-96
reservdelar Weber DCD m fl ...... 88-89
returfjäder ........................................ 82
rotor .................................................. 73
rullvippor .......................................... 67
162
Samco slangsatser .......................... 85
schims ......................................... 44-45
servicemotorer ................................. 65
sidoblinkers ............................ 127-131
sidolyktor ................................ 127-131
silikonslang ........................... 78, 85-86
sinterlamell ................................. 59-60
skor för racing mm OMP ................ 149
skyddsplåt std i plast ..................... 146
slang - oljekylare ............................. 70
slangkoppling .................................. 83
slavcylinder - koppling .................... 58
slutväxlar ....................................... 151
sockor OMP ................................... 149
solenoid ......................................... 159
sotningssatser ................................. 48
spacerplattor H & R ....................... 152
spindelled ............................... 115-122
spjällhus Lumenition & TWM ........... 82
spolarmotor .................................... 145
spolarpump .................................... 145
sportfjädrar .................................... 108
sportluftfilter ................................ 78-80
sportsystem ............................... 98-103
spridare Prospark ............................ 75
spännrulle - rem ............................ 137
stabilisatorstag framvagn ....... 119-122
stiftning vevaxel ............................... 62
strokad vevaxel ................................ 62
strypventil ......................................... 86
strålkastarbalja .............................. 127
strålkastare ............................. 127-131
stylinggrill ....................................... 131
styrhylsa ........................................... 46
styrled ..................................... 115-122
styrstag ................................... 115-122
stålvevstakar .................................... 63
stödkrage OMP .............................. 149
stödlager & lagerhållare ................ 141
stötdämpare KYB ........................... 110
stötdämpare sport & rally ............... 109
stötdämpare std ............................. 112
stötstänger ....................................... 44
SuperFlex ............................... 123-125
svänghjul ......................................... 62
svänghjulsbultar .................. 50, 58, 62
svänghjulslager/stödlager ............... 58
synkroniseringsring ....................... 140
synkrotest ......................................... 81
sänkningssatser ............................ 108
säkerhetsselar ............................... 150
säte originalförgasare ................... 134
T-rör .................................................. 83
TAR-OX bromsdelar ................ 153-154
termoblock ....................................... 71
termostater - vatten .......................... 51
termostater - olja .............................. 71
toppackningar special ..................... 46
toppackningar std ............................ 47
toppbultar ......................................... 50
topplock special .......................... 38-39
topplock std - utbytes ....................... 66
topplocksarbete - övrigt ................... 66
torkarmotor .................................... 145
transmissionskåpor ......................... 49
trattar ........................................... 81-82
trattfilter ............................................ 80
trattförlängare TWM ......................... 82
trimningsråd .................................. 3-37
trumavdragare ............................... 156
tryckplattor .................................. 58-60
tryckregulator ................................... 83
turbotrycksmätare ............................ 85
täckplåt bensinpump ............... 84, 133
tändkabelhållare ............................. 73
tändkabelsatser ............................... 74
tändning, programmerbar ............... 75
tändstift competition ......................... 72
tändstift std ....................................... 73
tändsystem ...................................... 72
Underläggsbrickor v-fjäder .............. 44
underställ OMP .............................. 149
utbytestopplock ................................ 66
urfräsningsverktyg ........................... 44
urtrampningslager ...................... 57-59
Varningsflagga .............................. 147
varvräknare ...................................... 85
varvtalsregulator .............................. 84
vattenpumpar ................................... 52
vattenpumpspackningar ............. 51-52
vattentemperaturgivare ................... 52
ventiler std & special ....................... 46
ventilbrickor ..................................... 44
ventilfjädrar ...................................... 44
ventilhatt .......................................... 45
ventiljusterbrickor ....................... 44-45
ventilkåpspackning .......................... 49
ventilllyftare ...................................... 43
ventillås ............................................ 45
ventilslipning ................................... 66
ventilslipskaft ................................... 45
ventilstyrningar ................................ 45
ventilsäte - fräsning ......................... 66
ventiltryckare ................................... 45
ventiltätningar .................................. 45
vevaxlar special ............................... 62
vevaxeldrev ................................ 42-44
vevaxelslipning ................................ 61
vevhusventilation ........................... 135
vevlagar & ramlager ........................ 64
vevstakar std & special .................... 63
vevstaksbultar & muttrar .................. 63
vibrationsdämpare - remskiva ......... 44
vipparmar B27/B28 .......................... 42
vipparmar & axlar B18/B20/B30 ...... 67
vipparmsbryggor ............................. 67
voltmeter .......................................... 85
värmebandage .............................. 147
värmefärg ....................................... 147
värmekranar - kupe ......................... 51
växellådsdelar ............................... 140
växellådskuddar ............................ 114
växellådsolja ................................... 69
Weber - reservdelar .................... 88-96
Weber 32/36DGV & 36/36DCD ....... 87
Wilwood bromsjustering ................ 151
Ändrör ............................................ 105
Ögonlock ....................................... 131
ORDERTELEFON 046 - 20 22 70
ORDERFAX 046 - 20 11 30
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
BETALNING
Vi sänder våra delar mot postförskott eller förskott. All övrig
försäljning sker kontant. Moms för närvarande 25%, är inräknad
i katalogens priser. Vi reserverar oss mot eventuella prishöjningar utanför vår kontroll.
TRANSPORTGARANTI
Alla varor som skickas är försäkrade. Skulle det bil en transportskada anmäler du det på posten när du hämtar paketet.
Hör gärna av dig om försändelsen ej kommit fram i tid. De flesta
försändelser har kollinummer som kan sökas via internet.
Ej utlösta paket debiteras med kostnaderna för den faktiska
frakten, returfrakt samt 50:- i hanteringskostnad. Vid utebliven
betalning debiteras 30:- för betalningspåminnelse samt 2%
ränta per månad. Varor som är speciellt framtagna för kunds
räkning samt elektronikdelar tages ej i retur.
VIKTIGT
Kontrollera leveransen OMGÅENDE, även om du inte
tänkt använda delarna omedelbart.
Är det rätt dimension, antal mm?
Innan du monterar den nya delen jämför med den gamla.
SPECIELLA VILLKOR
Om inte annan överenskommelse har träffats: Vid beställning
av topplock och andra tyngre eller skrymmande delar skall
minst 25% betalas i förskott. Gäller det beställning av motor
skall minst 40% erläggas i förskott.
EXPORT
Vid export drages momsen 20% av på samtliga priser i
katalogen. Hemlandets moms tillkommer dock. Gäller ej export
till EU-land. Nya kunder erlägger 25% av varans värde i förskott.
FRAKTRABATTER!
Upp till 20kg
vid order över 2000:- betalar du 1/2 frakt.
vid order över 4000:- = fraktfritt.
OBS! Gäller inom Sverige.
Undantag: Gäller ej skrymmande paket och ilpaket.
GARANTIVILLKOR
Garantibestämmelser är de som gäller enligt svensk lag.
Du har dessutom 14-dagars bytesrätt på samtliga varor med
undantag av specialbeställda varor. Varan skall returneras i
oskadat skick och förpackning får ej vara bruten eller smutsig.
Detta innebär att du kan byta till en annan vara eller få ett
tillgodokvitto. OBS! Frakterna fram och tillbaka står du själv för.
Skicka med kopia på fakturan och ange orsaken till returen.
Ingen garanti gäller som bekant för delar som används för
trimning och tävlingsbruk. Men det skulle vara svårt att sälja
trimningsdelar om man inte tog sitt ansvar för de delar man
säljer.
HEMSIDA
REKLAMATIONER
Alla reklamationer skall göras skriftligt inom tio dagar från mottagandet av varorna. Vid fabrikationsfel eller felexpediering var
god ange felets art så noggrant som möjligt. Vi byter ut varan
och sänder en felfri. OBS! Emballera returen väl. Returer får ej
beläggas med postförskott eller andra avgifter. Bifoga kopia på
fakturan. Använd endast postens s k Postorder - returpaket,
kostar för närvarande ca 90:-. Ett paket som är skickat som
postorderretur får väga max 20kg och formatet är fritt. Returer
som väger max 2kg kan man skicka som brev.
PRODUKTÄNDRINGAR
Vi förbehållar oss rätten att göra produktändringar under
löpande katalogtid.
Eventuella tvister med anledning av köpet skall avgöras vid
Lunds tingsrätt.
UTBYTESDELAR
På utbytesdelar tillkommer deponeringsavgift/stomavgift tills
godkänd stomme returnerats. VÄL RENGJORD!
Delar som lämnas in för bearbetning skall vara ordentligt rengjorda. På smutsiga delar debiteras en tvättavgift på 100-200:Normalt ska stommen vara oss tillhanda inom två veckor efter
det att kunden erhållit varan. Om du inte vill sända in utbytesdel
så går det också bra, vi nöjer oss med gällande depositionsavgift. Använd Postorderretur - kostar för närvarande ca 90:-/
max 20kg. Delar som väger max 2kg kan skickas som brev.
OBS! Om du skickar delar till oss med Bussgods så måste det
vara med utkörning.
www.kgtrimning.com
KATALOG
KATALOG - SVERIGE
Till kunder som handlat tidigare sänds katalogen alltid gratis.
Du måste dock beställa den själv.
Övriga inom Sverige måste skicka in 60:- i förskott. I brev eller
via postgiro 79 28 00-5.
OBS! Glöm ej att skicka med namn och adress.
KATALOG - ÖVRIGA EUROPA
Skicka SEK 100:- eller motsvarande kontant i brev.
Skicka inga checkar! Endast kontant pga bank/postavgifter.
POSTGIRO
BANKGIRO
ORG. NR.
VAT NR
IBAN
SWIFT
79 28 00 - 5
5296-8724
556672-8662
SE556672866201
SE2295000099601807928005
PGSISESS
© 2005 KGE TRIMNING AB
Eftertryck helt elller delvis av text eller bilder utan vårt skriftliga medgivande förbjudes.
163