Färgkoder Volvo

download report

Transcript Färgkoder Volvo

Färgkoder Volvo
Klicka på antingen bilmodell eller årsmodell
för att se vilka färgkoder som fanns.
Observera att färgproverna endast är
ungefärliga.
Om en kod består av flera färger klickar du
på koden för att få reda på vilka färgkoder
den innehåller.
De artikelnummer som är klickbara är sådana
som vi kan leverera direkt. Klickar du på en
sådan så kommer du in i webshopen och kan
handla den direkt.
De som inte är klickbara kan vi troligtvis
ordna. Maila och fråga om dessa.
Bilmodell:
444
Årsmodell:
1947-1951
1952
1953
1954-1955
1956
1957
Bilmodell:
P1800
445
1953-1955
1956
1957-1960
544
1958/1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1964
1965
1966
Årsmodell:
1961-1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
P1900
1956-1957
140
1967-1972
1973-1974
164
1968-1975
240/260
1974-1978
1979-1984
1985-1987
1988-1993
740/760
(endast 740)
1982-1984
1985-1987
1988-1990
1991-1992
780
1986-1991
940/960
1990-1993
1994-1998
210
Amazon
1960-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1969
1957-1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
444
Årsmodell: 1947-1951
Färgkod:
7
Art# spray: 000690
Art# liter: 000691
System:
500
19
Svart
19
Svart
Färgkod:
8
Maroon
Färgkod:
20
Pärlgrå
Färgkod:
19
Svart
21
Röd metallic
Färgkod:
Duvgrå
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Årsmodell: 1952
Färgkod:
7
Duvgrå
Färgkod:
8
Maroon
Art# spray: 000690
Art# liter: 000691
System:
500
Art# spray: 000692
Art# liter: 000693
System:
6000
Färgkod:
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Årsmodell: 1953
Färgkod:
7
Duvgrå
Färgkod:
19
Svart
Art# spray: 000690
Art# liter: 000691
System:
500
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 000692
Art# liter: 000693
6000
System:
Art# spray: 79984-S
Art# liter: 79984
System:
500
Årsmodell: 1954-1955
Färgkod:
8
Maroon
Färgkod:
20
Pärlgrå
Färgkod:
Färgkod:
31
Midnattsblå
Färgkod: B-20330 Kejsargrön
Art# spray: 000692
Art# liter: 000693
System:
6000
Art# spray: 79984-S
Art# liter: 79984
System:
500
Art# spray: 277926
Art# liter: 79980
System:
500
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: -----Art# liter: -----Maila oss!
System:
Art# spray: -----Art# liter: -----Maila oss!
System:
444
Årsmodell: 1956
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
20
Pärlgrå
Färgkod:
21
Röd metallic
Färgkod:
31
Midnattsblå
Färgkod:
33
Rivierablå
Färgkod:
42
Californiavit
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: -----Art# liter: -----Maila oss!
System:
Art# spray: 279044
Art# liter: 279045
System:
500
Art# spray: 79984-S
Art# liter: 79984
System:
500
Art# spray: 277926
Art# liter: 79980
System:
500
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Årsmodell: 1957
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
20
Pärlgrå
Färgkod:
31
Midnattsblå
Färgkod:
33
Rivierablå
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
46
Rubinröd
Färgkod:
47
Smaragdgrön
Färgkod:
48
Gyllenbeige
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277926
Art# liter: 79980
System:
500
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: -----Art# liter: 279314
Maila oss!
System:
Art# spray: 79984-S
Art# liter: 79984
System:
500
Art# spray: 279044
Art# liter: 279045
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277930
Art# liter: 279318
System:
500
445
Årsmodell: 1953-1955
Färgkod:
1
Röd/Beige
Färgkod:
3
Grå/Beige
Färgkod:
2
Livréblå/Beige
3
Grå/Beige
44
Pärlgrå/Gråbeige
Årsmodell: 1956
Färgkod:
1
Röd/Beige
Färgkod:
35
Midnattsblå/Beige
Färgkod:
Årsmodell: 1957-1960
Färgkod:
43
Rubinröd/Gråbeige
Färgkod:
45
Midnattsblå/Gråbeige
Färgkod:
544
Årsmodell: 1958/1960
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
31
Midnattsblå
Färgkod:
48
Gyllenbeige
Färgkod:
56
Olivgrön
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277930
Art# liter: 279318
System:
500
Art# spray: 277926
Art# liter: 79980
System:
500
Art# spray: 277931
Art# liter: 279684
System:
500
Årsmodell: 1960-1961
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
31
Midnattsblå
Färgkod:
46
Rubinröd
Färgkod:
56
Olivgrön
Färgkod:
65
Pastellgrå
Färgkod:
67
Skifferblå
Färgkod:
46
Rubinröd
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277929
Art# liter: 279262
System:
500
Art# spray: 277926
Art# liter: 79980
System:
500
Art# spray: 277931
Art# liter: 279684
System:
500
Art# spray: 277932
Art# liter: 277068
System:
500
Årsmodell: 1961-1962
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
65
Pastellgrå
Färgkod:
67
Skifferblå
Färgkod:
72
Dovhjortsbrun
Färgkod:
73
Dimgrön
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277929
Art# liter: 279262
System:
500
Art# spray: 277933
Art# liter: 277189
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277932
Art# liter: 277068
System:
500
Art# spray: 277934
Art# liter: 277191
System:
500
544
Årsmodell: 1962-1963
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Pastellgrå
Färgkod:
67
Skifferblå
72
Dovhjortsbrun
Färgkod:
73
Dimgrön
79
Pärlvit
Färgkod:
80
Grafitgrå
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
65
Färgkod:
Färgkod:
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277929
Art# liter: 279262
System:
500
Art# spray: 277933
Art# liter: 277189
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277932
Art# liter: 277068
System:
500
Art# spray: 277934
Art# liter: 277191
System:
500
Art# spray: 277936
Art# liter: 277347
System:
500
Årsmodell: 1964
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
67
Skifferblå
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
80
Grafitgrå
Färgkod:
84
Gyllengul
Färgkod:
85
Blågrön
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277932
Art# liter: 277068
System:
500
Art# spray: 277936
Art# liter: 277347
System:
500
Art# spray: 277451-S
Art# liter: 277451
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277937
Art# liter: 277447
System:
500
544
Årsmodell: 1965
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
80
Grafitgrå
Färgkod:
89
Ljusblå
Färgkod:
90
Mörkblå
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277938
Art# liter: 277548
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277936
Art# liter: 277347
System:
500
Art# spray: 277939
Art# liter: 277552
System:
500
Årsmodell: 1966
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
80
Grafitgrå
Färgkod:
89
Ljusblå
Färgkod:
90
Mörkblå
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277936
Art# liter: 277347
System:
500
Art# spray: 277939
Art# liter: 277552
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277938
Art# liter: 277548
System:
500
210
Årsmodell: 1960-1962
Färgkod:
43
Rubinröd/Gråbeige
Färgkod:
45
Midnattsblå/Gråbeige
Färgkod:
68
Olivgrön/Gråbeige tak
Färgkod:
73
Dimgrön
Färgkod:
76
Skifferblå/Gråbeige tak
Art# spray: 277934
Art# liter: 277191
System:
500
Årsmodell: 1962-1963
Färgkod:
65
Gråbeige
Färgkod:
67
Skifferblå
Färgkod:
73
Dimgrön
Färgkod:
79
Pärlvit
Art# spray: 277929
Art# liter: 279262
System:
500
Art# spray: 277934
Art# liter: 277191
System:
500
Art# spray: 277932
Art# liter: 277068
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Årsmodell: 1963-1964
Färgkod:
67
Skifferblå
Färgkod:
73
Dimgrön
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
84
Gyllengul
Färgkod:
85
Blågrön
Art# spray: 277932
Art# liter: 277068
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277451-S
Art# liter: 277451
System:
500
Art# spray: 277934
Art# liter: 277191
System:
500
Art# spray: 277937
Art# liter: 277447
System:
500
210
Årsmodell: 1964-1965
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
89
Ljusblå
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277938
Art# liter: 277548
System:
500
84
Gyllengul
Färgkod:
84
Gyllengul
Färgkod:
90
Mörkblå
Färgkod:
Art# spray: 277937
Art# liter: 277447
System:
500
Årsmodell: 1965-1966
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
89
Ljusblå
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277938
Art# liter: 277548
System:
500
Art# spray: 277937
Art# liter: 277447
System:
500
Art# spray: 277939
Art# liter: 277552
System:
500
Årsmodell: 1966-1967
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
89
Ljusblå
Färgkod:
95
Isblå
Färgkod:
96
Kungsblå
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 281077
Art# liter: 281073
System:
500
Art# spray: 277938
Art# liter: 277548
System:
500
Art# spray: 281071
Art# liter: 281067
System:
500
Årsmodell: 1967-1969
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
95
Isblå
Färgkod:
96
Kungsblå
Färgkod:
97
Ljusgul
Färgkod:
99
Medelhavsblå
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 281077
Art# liter: 281073
System:
500
Art# spray: 281189
Art# liter: 281186
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 281071
Art# liter: 281067
System:
500
Art# spray: 281483
Art# liter: 281480
System:
500
Amazon
Årsmodell: 1957-1958
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
49
Svart/Gråbeige tak
Färgkod:
50
Gråbeige/svart tak
Färgkod:
51
Rubinröd/Gråbeige tak
Färgkod:
54
Midnattsblå/Gråbeige tak
Färgkod:
56
Olivgrön
Färgkod:
58
Militärgrön
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: -----Art# liter: -----Maila oss!
System:
Art# spray: 277931
Art# liter: 279684
System:
500
Årsmodell: 1959
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
49
Svart/Gråbeige tak
Färgkod:
50
Gråbeige/svart tak
Färgkod:
51
Rubinröd/Gråbeige tak
Färgkod:
54
Midnattsblå/Gråbeige tak
Färgkod:
56
Olivgrön
Färgkod:
58
Militärgrön
Färgkod:
59
Olivgrön
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: -----Art# liter: -----Maila oss!
System:
Art# spray: 277931
Art# liter: 279684
System:
500
Art# spray: 277931
Art# liter: 279684
System:
500
Amazon
Årsmodell: 1960
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
49
Färgkod:
Färgkod:
42
Californiavit
Svart/Gråbeige tak
Färgkod:
50
Gråbeige/svart tak
51
Rubinröd/Gråbeige tak
Färgkod:
54
Midnattsblå/Gråbeige tak
Färgkod:
56
Olivgrön
Färgkod:
58
Militärgrön
Färgkod:
59
Olivgrön
Färgkod:
31
Midnattsblå
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277931
Art# liter: 279684
System:
500
Art# spray: 277931
Art# liter: 279684
System:
500
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: -----Art# liter: -----Maila oss!
System:
Årsmodell: 1961
Färgkod:
19,63
Svart
Färgkod:
35
Midnattsblå
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
49
Svart/Gråbeige tak
Färgkod:
50
Gråbeige/svart tak
Färgkod:
51
Rubinröd/Gråbeige tak
Färgkod:
54
Midnattsblå/Gråbeige tak
Färgkod:
56
Olivgrön
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277926
Art# liter: 79980
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277926
Art# liter: 79980
System:
500
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 277931
Art# liter: 279684
System:
500
Amazon
Färgkod:
58
Militärgrön
Färgkod:
65
Gråbeige
Färgkod:
67
Skifferblå
Färgkod:
73
Dimgrön
Art# spray: -----Art# liter: -----Maila oss!
System:
Art# spray: 277932
Art# liter: 277068
System:
500
Art# spray: 277929
Art# liter: 279262
System:
500
Art# spray: 277934
Art# liter: 277191
System:
500
Årsmodell: 1962
Färgkod:
19,63
Svart
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
65
Gråbeige
Färgkod:
67
Skifferblå
Färgkod:
72
Dovhjortsbrun
Färgkod:
73
Dimgrön
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277932
Art# liter: 277068
System:
500
Art# spray: 277934
Art# liter: 277191
System:
500
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 277929
Art# liter: 279262
System:
500
Art# spray: 277933
Art# liter: 277189
System:
500
Årsmodell: 1963
Färgkod:
19,63
Svart
Färgkod:
67
Skifferblå
Färgkod:
72
Dovhjortsbrun
Färgkod:
73
Dimgrön
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
80
Grafitgrå
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277932
Art# liter: 277068
System:
500
Art# spray: 277934
Art# liter: 277191
System:
500
Art# spray: 277936
Art# liter: 277347
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277933
Art# liter: 277189
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Amazon
Årsmodell: 1964
Färgkod:
19,63
Svart
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
67
Skifferblå
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
80
Grafitgrå
Färgkod:
84
Gyllengul
Färgkod:
85
Blågrön
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277932
Art# liter: 277068
System:
500
Art# spray: 277936
Art# liter: 277347
System:
500
Art# spray: 277451-S
Art# liter: 277451
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277937
Art# liter: 277447
System:
500
Årsmodell: 1965
Färgkod:
19,63
Svart
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
80
Grafitgrå
Färgkod:
84
Gyllengul
Färgkod:
89
Ljusblå
Färgkod:
90
Mörkblå
46
Körsbärsröd
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277937
Art# liter: 277447
System:
500
Art# spray: 277939
Art# liter: 277552
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277936
Art# liter: 277347
System:
500
Art# spray: 277938
Art# liter: 277548
System:
500
Årsmodell: 1966
Färgkod:
19,63
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Svart
Färgkod:
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Amazon
Färgkod:
60
Polisutförande
Färgkod:
80
Grafitgrå
Art# spray: 277936
Art# liter: 277347
System:
500
Färgkod:
90
Art# spray: 277939
Art# liter: 277552
System:
500
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
89
Ljusblå
Färgkod:
91
Ljusgrön
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277938
Art# liter: 277548
System:
500
Mörkblå
Art# spray: 277940
Art# liter: -----5035/2-k/500
System:
Årsmodell: 1967
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
60
Polisutförande
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
89
Ljusblå
Färgkod:
90
Mörkblå
Färgkod:
91
Ljusgrön
Färgkod:
94
Mörkgrön
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
79
Pärlvit
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277938
Art# liter: 277548
System:
500
Art# spray: 277940
Art# liter: -----5035/2-k/500
System:
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277939
Art# liter: 277552
System:
500
Art# spray: 281065
Art# liter: 281061
System:
500
Årsmodell: 1968
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
60
Polisutförande
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Amazon
Färgkod:
89
Ljusblå
Färgkod:
94
Mörkgrön
Art# spray: 277938
Art# liter: 277548
System:
500
Art# spray: 281065
Art# liter: 281061
System:
500
Färgkod:
90
Mörkblå
Färgkod:
97
Ljusgul
Färgkod:
42
Californiavit
Art# spray: 277939
Art# liter: 277552
System:
500
Art# spray: 281189
Art# liter: 281186
System:
500
Årsmodell: 1969
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
60
Polisutförande
Färgkod:
90
Mörkblå
Färgkod:
94
Mörkgrön
Färgkod:
97
Ljusgul
Färgkod:
99
Medelhavsblå
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
90
Mörkblå
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277939
Art# liter: 277552
System:
500
Art# spray: 281189
Art# liter: 281186
System:
500
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 281065
Art# liter: 281061
System:
500
Art# spray: 281483
Art# liter: 281480
System:
500
Årsmodell: 1970
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
60
Polisutförande
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 277939
Art# liter: 277552
System:
500
Amazon
Färgkod:
94
Art# spray: 281065
Art# liter: 281061
System:
500
Mörkgrön
Färgkod:
99
Art# spray: 281483
Art# liter: 281480
System:
500
Medelhavsblå
P1800
Årsmodell: 1961-1962
Färgkod:
69
Vit
Färgkod:
71
Mörkgrå
Art# spray: -----Art# liter: -----Maila oss!
System:
Art# spray: -----Art# liter: -----Maila oss!
System:
Färgkod:
70
Röd
79
Pärlvit
Art# spray: -----Art# liter: -----Maila oss!
System:
Årsmodell: 1963
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
80
Grafitgrå
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277936
Art# liter: 277347
System:
500
Färgkod:
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Årsmodell: 1964
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
80
Grafitgrå
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277936
Art# liter: 277347
System:
500
Årsmodell: 1965
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
80
Grafitgrå
Färgkod:
89
Ljusblå
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277938
Art# liter: 277548
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277936
Art# liter: 277347
System:
500
P1800
Årsmodell: 1966
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
80
Grafitgrå
Färgkod:
89
Ljusblå
Färgkod:
91
Ljusgrön
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277936
Art# liter: 277347
System:
500
Art# spray: 277940
Art# liter: -----5035/2-k/500
System:
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277938
Art# liter: 277548
System:
500
Årsmodell: 1967
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
89
Ljusblå
Färgkod:
91
Ljusgrön
Färgkod:
94
Mörkgrön
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 277940
Art# liter: -----5035/2-k/500
System:
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277938
Art# liter: 277548
System:
500
Art# spray: 281065
Art# liter: 281061
System:
500
Årsmodell: 1968
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
89
Ljusblå
Färgkod:
94
Mörkgrön
Färgkod:
98
Mörkgrå
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 281065
Art# liter: 281061
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277938
Art# liter: 277548
System:
500
Art# spray: 281195
Art# liter: 281192
System:
500
P1800
Årsmodell: 1969
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
94
Mörkgrön
Färgkod:
97
Ljusgul
Färgkod:
98
Mörkgrå
Färgkod:
99
Medelhavsblå
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 281189
Art# liter: 281186
System:
500
Art# spray: 281483
Art# liter: 281480
System:
500
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 281065
Art# liter: 281061
System:
500
Art# spray: 281195
Art# liter: 281192
System:
500
Årsmodell: 1970
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
94
Mörkgrön
Färgkod:
99
Medelhavsblå
Färgkod:
100
Safarigul
Färgkod:
102
Stålblå metallic
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
100
Safarigul
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 281065
Art# liter: 281061
System:
500
Art# spray: 282139
Art# liter: 282136
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 281483
Art# liter: 281480
System:
500
Art# spray: 282151
Art# liter: 282190
System:
600
Årsmodell: 1971
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
94
Mörkgrön
Färgkod:
102
Stålblå metallic
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 281065
Art# liter: 281061
System:
500
Art# spray: 282151
Art# liter: 282190
System:
600
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 282139
Art# liter: 282136
System:
500
P1800
Färgkod:
104
Art# spray: 282283
Art# liter: 282280
System:
500
Turkos
Färgkod:
105
Guld metallic
Art# spray: 282287
Art# liter: 282286
System:
6000
Årsmodell: 1972
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
105
Guld metallic
Färgkod:
107
Solgul
Färgkod:
108
Safirblå
Färgkod:
109
Oceangrön
Färgkod:
110
Cypressgrön
Färgkod:
111
Blå metallic
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 282287
Art# liter: 282286
System:
6000
Art# spray: 282485
Art# liter: 282482
System:
500
Art# spray: 282497
Art# liter: 282494
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 282479
Art# liter: 282476
System:
5035
Art# spray: 282491
Art# liter: 282488
System:
500
Art# spray: 282473
Art# liter: 282472
System:
600
Årsmodell: 1973
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
105
Guld metallic
Färgkod:
107
Solgul
Färgkod:
108
Safirblå
Färgkod:
110
Cypressgrön
Färgkod:
111
Blå metallic
Färgkod:
113
Orange
Färgkod:
115
Havsgrön metallic
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 282287
Art# liter: 282286
System:
6000
Art# spray: 282485
Art# liter: 282482
System:
500
Art# spray: 282473
Art# liter: 282472
System:
600
Art# spray: 282899
Art# liter: 282897
System:
600
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 282479
Art# liter: 282476
System:
5035
Art# spray: 282497
Art# liter: 282494
System:
500
Art# spray: 282888
Art# liter: 282885
System:
500
P1900
Årsmodell: 1956-1957
Färgkod:
26
Ljusgul
Färgkod:
29
Ljusblå
Art# spray: -----Art# liter: -----Maila oss!
System:
Art# spray: -----Art# liter: -----Maila oss!
System:
Färgkod:
28
Art# spray: -----Art# liter: -----Maila oss!
System:
Ljusgrå
140
Årsmodell: 1967-1972
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
62
Taxigul
Färgkod:
79
Pärlvit
Färgkod:
94
Mörkgrön
Färgkod:
95
Isblå
Färgkod:
96
Kungsblå
Färgkod:
97
Ljusgul
Färgkod:
98
Mörkgrå
Färgkod:
99
Medelhavsblå
Färgkod:
100
Safarigul
Färgkod:
101
Pärlgrå
Färgkod:
102
Stålblå metallic
Färgkod:
104
Turkos
Färgkod:
105
Guld metallic
Färgkod:
107
Solgul
Färgkod:
108
Safirblå
Färgkod:
109
Oceangrön
Färgkod:
110
Cypressgrön
Färgkod:
111
Blå metallic
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 277935
Art# liter: 277343
System:
500
Art# spray: 281077
Art# liter: 281073
System:
500
Art# spray: 281189
Art# liter: 281186
System:
500
Art# spray: 281483
Art# liter: 281480
System:
500
Art# spray: 282145
Art# liter: 282142
System:
500
Art# spray: 282283
Art# liter: 282280
System:
500
Art# spray: 282479
Art# liter: 282476
System:
5035
Art# spray: 282491
Art# liter: 282488
System:
500
Art# spray: 282473
Art# liter: 282472
System:
600
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: -----Art# liter: 282300
Maila oss!
System:
Art# spray: 281065
Art# liter: 281061
System:
500
Art# spray: 281071
Art# liter: 281067
System:
500
Art# spray: 281195
Art# liter: 281192
System:
500
Art# spray: 282139
Art# liter: 282136
System:
500
Art# spray: 282151
Art# liter: 282190
System:
600
Art# spray: 282287
Art# liter: 282286
System:
6000
Art# spray: 282485
Art# liter: 282482
System:
500
Art# spray: 282497
Art# liter: 282494
System:
500
140
Årsmodell: 1973-1974
Färgkod:
111
Blå metallic
Färgkod:
113
Orange
Färgkod:
114
Mörkblå
Färgkod:
115
Havsgrön metallic
Färgkod:
116
Gul
Färgkod:
117
Röd
Art# spray: 282473
Art# liter: 282472
System:
600
Art# spray: 282894
Art# liter: -----Maila oss!
System:
Art# spray: 283313
Art# liter: 283310
System:
500
Art# spray: 282888
Art# liter: 282885
System:
500
Art# spray: 282899
Art# liter: 282897
System:
600
Art# spray: 283319
Art# liter: 283316
System:
500
164
Årsmodell: 1968-1975
Färgkod: 42
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
46
Körsbärsröd
Färgkod:
94
Mörkgrön
Färgkod:
96
Kungsblå
Färgkod:
97
Ljusgul
Färgkod:
98
Mörkgrå
Färgkod:
99
Medelhavsblå
Färgkod:
100
Safarigul
Färgkod:
101
Pärlgrå
Färgkod:
102
Stålblå metallic
Färgkod:
103
Vinröd
Färgkod:
105
Guld metallic
Färgkod:
110
Cypressgrön
Färgkod:
111
Blå metallic
Färgkod:
113
Orange
Färgkod:
114
Mörkblå
Färgkod:
115
Havsgrön metallic
Färgkod:
116
Gul
Färgkod:
117
Röd
Färgkod:
118
Ljusgrön
Färgkod:
119
Beige metallic
Färgkod:
120
Koppar metallic
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 277928
Art# liter: 279266
System:
500
Art# spray: 281071
Art# liter: 281067
System:
500
Art# spray: 281195
Art# liter: 281192
System:
500
Art# spray: 282139
Art# liter: 282136
System:
500
Art# spray: 282151
Art# liter: 282190
System:
600
Art# spray: 282287
Art# liter: 282286
System:
6000
Art# spray: 282473
Art# liter: 282472
System:
600
Art# spray: 282894
Art# liter: -----Maila oss!
System:
Art# spray: 283313
Art# liter: 283310
System:
500
Art# spray: 283636
Art# liter: 283633
Maila oss!
System:
Art# spray: 283648
Art# liter: 282857
Maila oss!
System:
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 281065
Art# liter: 281061
System:
500
Art# spray: 281189
Art# liter: 28
System:
500
Art# spray: 281483
Art# liter: 281480
System:
500
Art# spray: 282145
Art# liter: 282142
System:
500
Art# spray: 282157
Art# liter: 282154
Maila oss!
System:
Art# spray: 282497
Art# liter: 282494
System:
500
Art# spray: 282888
Art# liter: 282885
System:
500
Art# spray: 282899
Art# liter: 282897
System:
600
Art# spray: 283319
Art# liter: 283316
System:
500
Art# spray: 283642
Art# liter: 283639
System:
600
Californiavit
240/260
Årsmodell: 1974-1978
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
96
Kungsblå
Färgkod:
108
Safirblå
Färgkod:
110
Cypressgrön
Färgkod:
111
Blå metallic
Färgkod:
113
Orange
Färgkod:
116
Gul
Färgkod:
117
Röd
Färgkod:
118
Ljusgrön
Färgkod:
119
Beige metallic
Färgkod:
120
Koppar metallic
Färgkod:
121
Mellanblå
Färgkod:
122
Beige
Färgkod:
123
Grön
Färgkod:
125
Rödbrun
Färgkod:
126
Mörkblå
Färgkod:
127
Ljusgrön
Färgkod:
128
Gul
Färgkod:
129
Röd
Färgkod:
130
Silver
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 281071
Art# liter: 281067
System:
500
Art# spray: 282497
Art# liter: 282494
System:
500
Art# spray: 282888
Art# liter: 282885
System:
500
Art# spray: 283319
Art# liter: 283316
System:
500
Art# spray: 283642
Art# liter: 283639
System:
600
Art# spray: 1128145
Art# liter: 1128148
Maila oss!
System:
Art# spray: 1128154
Art# liter: 1128160
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396533
Art# liter: 1207464
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396664
Art# liter: 1207466
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396537
Art# liter: 1207532
Maila oss!
System:
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 282485
Art# liter: 282482
System:
500
Art# spray: 282473
Art# liter: 282472
System:
600
Art# spray: 283313
Art# liter: 283310
System:
500
Art# spray: 283636
Art# liter: 283633
Maila oss!
System:
Art# spray: 283648
Art# liter: 282857
Maila oss!
System:
Art# spray: 1128154
Art# liter: 1128151
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396663
Art# liter: 1207461
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396534
Art# liter: 1207465
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396665
Art# liter: 1207535
Maila oss!
System:
240/260
Årsmodell: 1979-1984
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
96
Kungsblå
Färgkod:
113
Orange
Färgkod:
125
Rödbrun
Färgkod:
128
Gul
Färgkod:
129
Röd
Färgkod:
130
Silver
Färgkod:
134
Ljusblå
Färgkod:
135
Guld
Färgkod:
136
Mörkgrön
Färgkod:
137
Beige
Färgkod:
138
Mörkbrun
Färgkod:
139
Blå
Färgkod:
140
Grön
Färgkod:
141
Röd
Färgkod:
142
Mörkgrön
Färgkod:
143
Orange
Färgkod:
144
Ljusbrun
Färgkod:
146
Brun
Färgkod:
147
Grön
Färgkod:
148
Röd
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 281071
Art# liter: 281067
System:
500
Art# spray: 1396663
Art# liter: 1207461
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396665
Art# liter: 1207535
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396539
Art# liter: 1277053
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396541
Art# liter: 1277057
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396667
Art# liter: 1277047
Maila oss!
System:
Art# spray: 1128788
Art# liter: 1277051
Maila oss!
System:
Art# spray: 1129204
Art# liter: 1277187
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396548
Art# liter: 1277195
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396550
Art# liter: 1277279
Maila oss!
System:
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 282888
Art# liter: 282885
System:
500
Art# spray: 1396664
Art# liter: 1207466
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396537
Art# liter: 1207532
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396540
Art# liter: 1277055
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396666
Art# liter: 1277045
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396668
Art# liter: 1277043
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396669
Art# liter: 1277186
Maila oss!
System:
Art# spray: 1129207
Art# liter: 1277193
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396670
Art# liter: 1277277
Maila oss!
System:
Art# spray: 1129643
Art# liter: 1277281
System:
6000
240/260
Färgkod:
151
Svart
Färgkod:
152
Gul
Färgkod:
172
Ljusbeige
Färgkod:
173
Mellanröd
Färgkod:
175
Röd
Färgkod:
177
Grå
Färgkod:
178
Ljusgrön
Färgkod:
189
Vit
Färgkod:
190
Gul
Färgkod:
192
Ljusblå
Färgkod:
194
Mörkblå
Färgkod:
197
Svart
Färgkod:
200
Blå
Färgkod:
201
Mörkbeige
Färgkod:
202
Mörkbrun
Färgkod:
205
Brun
Art# spray: 1396554
Art# liter: 1277328
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381031
Art# liter: 1277320
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396556
Art# liter: 1277330
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396565
Art# liter: 1277332
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396558
Art# liter: 1277395
Maila oss!
System:
Art# spray: 1129724
Art# liter: 1277392
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396726
Art# liter: 1277447
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434608
Art# liter: 1277606
Maila oss!
System:
Art# spray: 1129370
Art# liter: 1277319
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396671
Art# liter: 1277321
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396555
Art# liter: 1277393
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396672
Art# liter: 1277394
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396669
Art# liter: 1277396
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396560
Art# liter: 1277360
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434605
Art# liter: 1277587
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396565
Art# liter: 1277591
Maila oss!
System:
240/260
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
172
Ljusbeige
Färgkod:
175
Röd
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 1381031
Art# liter: 1277320
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396556
Art# liter: 1277330
Maila oss!
System:
Årsmodell: 1985-1987
Färgkod: 130
Art# spray: 1396537
Art# liter: 1207532
Maila oss!
System:
Silver
Färgkod:
173
Mellanröd
Färgkod:
177
Grå
Art# spray: 1396671
Art# liter: 1277321
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396555
Art# liter: 1277393
Maila oss!
System:
Färgkod:
178
Ljusgrön
Färgkod:
189
Vit
Färgkod:
190
Gul
Färgkod:
200
Blå
Färgkod:
201
Mörkbeige
Färgkod:
204
Mörkblå
Färgkod:
205
Brun
Färgkod:
211
Röd
Färgkod:
212
Mellangrå
Färgkod:
213
Mellanblå
Art# spray: 1396565
Art# liter: 1277332
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396558
Art# liter: 1277395
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434605
Art# liter: 1277587
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396565
Art# liter: 1277591
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396676
Art# liter: 1277707
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396672
Art# liter: 1277394
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396726
Art# liter: 1277447
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396674
Art# liter: 1277704
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396564
Art# liter: 1277705
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396677
Art# liter: 1277706
Maila oss!
System:
Färgkod:
214
Mörkgrå
Färgkod:
215
Ljusblå
Färgkod:
400
Beige
Färgkod:
402
Blågrön
Färgkod:
403
Silvergrön
Färgkod:
404
Ljusblå
Färgkod:
600
Ljusgrå
Art# spray: 1396569
Art# liter: 1277710
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396571
Art# liter: 1277803
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381033
Art# liter: 1277972
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381040
Art# liter: 1277978
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396570
Art# liter: 1277708
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396572
Art# liter: 1277818
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381036
Art# liter: 1277974
Maila oss!
System:
240/260
Årsmodell: 1988-1993
Färgkod: 130
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
172
Ljusbeige
Färgkod:
173
Mellanröd
Färgkod:
177
Grå
Färgkod:
189
Vit
Färgkod:
190
Gul
Färgkod:
211
Röd
Färgkod:
213
Mellanblå
Färgkod:
214
Mörkgrå
Färgkod:
400
Beige
Färgkod:
402
Blågrön
Färgkod:
403
Silvergrön
Färgkod:
404
Ljusblå
Färgkod:
406
Mörkblå
Färgkod:
409
Vinröd
Färgkod:
410
Ljusblå
Färgkod:
412
Grönblå
Färgkod:
600
Ljusgrå
Färgkod:
601
Röd
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 1381031
Art# liter: 1277320
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396555
Art# liter: 1277393
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396558
Art# liter: 1277395
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396677
Art# liter: 1277706
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396571
Art# liter: 1277803
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381033
Art# liter: 1277972
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396739
Art# liter: 9122022
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396763
Art# liter: 9122091
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381040
Art# liter: 1277978
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396537
Art# liter: 1207532
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396671
Art# liter: 1277321
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396672
Art# liter: 1277394
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396564
Art# liter: 1277705
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396569
Art# liter: 1277710
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396572
Art# liter: 1277818
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381036
Art# liter: 1277974
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396760
Art# liter: 9122089
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396775
Art# liter: 9122393
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396748
Art# liter: 9122095
Maila oss!
System:
Silver
240/260
Färgkod:
602
Art# spray: 1396756
Art# liter: 9122098
Maila oss!
System:
Vinröd
Färgkod:
603
Art# spray: 1396752
Art# liter: 9122101
Maila oss!
System:
Benvit
740/760
Årsmodell: 1982-1984
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
42
Californiavit
Färgkod:
96
Kungsblå
Färgkod:
130
Silver
Färgkod:
134
Ljusblå
Färgkod:
139
Blå
Färgkod:
141
Röd
Färgkod:
142
Mörkgrön
Färgkod:
151
Svart
Färgkod:
152
Gul
Färgkod:
172
Ljusbeige
Färgkod:
173
Mellanröd
Färgkod:
175
Röd
Färgkod:
177
Grå
Färgkod:
178
Ljusgrön
Färgkod:
189
Vit
Färgkod:
190
Gul
Färgkod:
192
Ljusblå
Färgkod:
194
Mörkblå
Färgkod:
197
Svart
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 281071
Art# liter: 281067
System:
500
Art# spray: 1396539
Art# liter: 1277053
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396669
Art# liter: 1277186
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381031
Art# liter: 1277320
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396556
Art# liter: 1277330
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396565
Art# liter: 1277332
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396558
Art# liter: 1277395
Maila oss!
System:
Art# spray: 1129724
Art# liter: 1277392
Maila oss!
System:
Art# spray: 277927
Art# liter: 279256
System:
500
Art# spray: 1396537
Art# liter: 1207532
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396668
Art# liter: 1277043
Maila oss!
System:
Art# spray: 1129204
Art# liter: 1277187
Maila oss!
System:
Art# spray: 1129370
Art# liter: 1277319
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396671
Art# liter: 1277321
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396555
Art# liter: 1277393
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396672
Art# liter: 1277394
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396669
Art# liter: 1277396
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396560
Art# liter: 1277360
Maila oss!
System:
740/760
Färgkod:
200
Blå
Färgkod:
201
Mörkbeige
Färgkod:
202
Mörkbrun
Färgkod:
205
Brun
Art# spray: 1396726
Art# liter: 1277447
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434608
Art# liter: 1277606
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434605
Art# liter: 1277587
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396565
Art# liter: 1277591
Maila oss!
System:
740/760
Årsmodell: 1985-1987
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
130
Silver
Färgkod:
172
Ljusbeige
Färgkod:
173
Mellanröd
Färgkod:
175
Röd
Färgkod:
177
Grå
Färgkod:
178
Ljusgrön
Färgkod:
189
Vit
Färgkod:
190
Gul
Färgkod:
200
Blå
Färgkod:
201
Mörkbeige
Färgkod:
204
Mörkblå
Färgkod:
205
Brun
Färgkod:
211
Röd
Färgkod:
212
Mellangrå
Färgkod:
213
Mellanblå
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 1381031
Art# liter: 1277320
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396556
Art# liter: 1277330
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396565
Art# liter: 1277332
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396558
Art# liter: 1277395
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434605
Art# liter: 1277587
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396565
Art# liter: 1277591
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396676
Art# liter: 1277707
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396537
Art# liter: 1207532
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396671
Art# liter: 1277321
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396555
Art# liter: 1277393
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396672
Art# liter: 1277394
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396726
Art# liter: 1277447
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396674
Art# liter: 1277704
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396564
Art# liter: 1277705
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396677
Art# liter: 1277706
Maila oss!
System:
Färgkod:
214
Mörkgrå
Färgkod:
215
Ljusblå
Färgkod:
400
Beige
Färgkod:
402
Blågrön
Färgkod:
403
Silvergrön
Färgkod:
404
Ljusblå
Färgkod:
600
Ljusgrå
Art# spray: 1396569
Art# liter: 1277710
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396571
Art# liter: 1277803
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381033
Art# liter: 1277972
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381040
Art# liter: 1277978
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396570
Art# liter: 1277708
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396572
Art# liter: 1277818
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381036
Art# liter: 1277974
Maila oss!
System:
740/760
Årsmodell: 1988-1990
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
96
Kungsblå
Färgkod:
130
Silver
Färgkod:
172
Ljusbeige
Färgkod:
173
Mellanröd
Färgkod:
177
Grå
Färgkod:
189
Vit
Färgkod:
190
Gul
Färgkod:
211
Röd
Färgkod:
213
Mellanblå
Färgkod:
214
Mörkgrå
Färgkod:
400
Beige
Färgkod:
402
Blågrön
Färgkod:
403
Silvergrön
Färgkod:
404
Ljusblå
Färgkod:
406
Mörkblå
Färgkod:
409
Vinröd
Färgkod:
410
Ljusblå
Färgkod:
600
Ljusgrå
Färgkod:
601
Röd
Färgkod:
602
Vinröd
Färgkod:
603
Benvit
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 1396537
Art# liter: 1207532
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396671
Art# liter: 1277321
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396672
Art# liter: 1277394
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396564
Art# liter: 1277705
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396569
Art# liter: 1277710
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396572
Art# liter: 1277818
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381036
Art# liter: 1277974
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396760
Art# liter: 9122089
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381040
Art# liter: 1277978
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396756
Art# liter: 9122098
Maila oss!
System:
Art# spray: 281071
Art# liter: 281067
System:
500
Art# spray: 1381031
Art# liter: 1277320
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396555
Art# liter: 1277393
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396558
Art# liter: 1277395
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396677
Art# liter: 1277706
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396571
Art# liter: 1277803
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381033
Art# liter: 1277972
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396739
Art# liter: 9122022
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396763
Art# liter: 9122091
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381040
Art# liter: 1277978
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396752
Art# liter: 9122101
Maila oss!
System:
740
Årsmodell: 1991-1992
Färgkod:
130
Silver
Färgkod:
214
Mörkgrå
Beige
Färgkod:
406
Mörkblå
409
Vinröd
Färgkod:
412
Grönblå
601
Röd
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
189
Vit
Färgkod:
400
Färgkod:
Färgkod:
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 1396672
Art# liter: 1277394
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396571
Art# liter: 1277803
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396760
Art# liter: 9122089
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396748
Art# liter: 9122095
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396537
Art# liter: 1207532
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396569
Art# liter: 1277710
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396739
Art# liter: 9122022
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396775
Art# liter: 9122393
Maila oss!
System:
780
Årsmodell: 1986-1991
Färgkod:
19
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Färgkod:
130
Art# spray: 1396537
Art# liter: 1207532
Maila oss!
System:
Färgkod:
189
Art# spray: 1396672
Art# liter: 1277394
Maila oss!
System:
Färgkod:
400
Art# spray: 1396571
Art# liter: 1277803
Maila oss!
System:
Färgkod:
405
Art# spray: 1381042
Art# liter: 1277979
Maila oss!
System:
Färgkod:
407
Art# spray: -----Art# liter: 9122027
Maila oss!
System:
Svart
Silver
Färgkod:
112
Elfenbensvit
Färgkod:
173
Mellanröd
Färgkod:
200
Blå
Färgkod:
401
Ljusbrun
Färgkod:
406
Mörkblå
Färgkod:
408
Röd
Art# spray: -----Art# liter: 9122031
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396671
Art# liter: 1277321
Maila oss!
System:
Vit
Art# spray: 1396726
Art# liter: 1277447
Maila oss!
System:
Beige
Art# spray: 1381045
Art# liter: 1277805
Maila oss!
System:
Silver
Art# spray: 1396739
Art# liter: 9122022
Maila oss!
System:
Blå
Art# spray: -----Art# liter: 9122025
Maila oss!
System:
940/960
Årsmodell: 1990-1993
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
130
Silver
Färgkod:
177
Grå
Färgkod:
189
Vit
Färgkod:
214
Mörkgrå
Färgkod:
400
Beige
Färgkod:
406
Mörkblå
Färgkod:
409
Vinröd
Färgkod:
410
Ljusblå
Färgkod:
412
Grönblå
Färgkod:
415
Ljusblå
Färgkod:
601
Röd
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 1396555
Art# liter: 1277393
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396569
Art# liter: 1277710
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396739
Art# liter: 9122022
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396763
Art# liter: 9122091
Maila oss!
System:
Art# spray: -----Art# liter: 9122941
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396537
Art# liter: 1207532
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396672
Art# liter: 1277394
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396571
Art# liter: 1277803
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396760
Art# liter: 9122089
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396775
Art# liter: 9122393
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396748
Art# liter: 9122095
Maila oss!
System:
940/960
Årsmodell: 1994-1998
Färgkod:
19
Svart
Färgkod:
130
Silver
Färgkod:
177
Grå
Färgkod:
189
Vit
Färgkod:
214
Mörkgrå
Färgkod:
411
Mörkgrå metallic
Färgkod:
412
Grönblå
Färgkod:
414
Rubinröd
Färgkod:
416
Grön metallic
Färgkod:
417
Marinblå
Färgkod:
418
Röd
Färgkod:
419
Sandfärgad metallic
Färgkod:
420
Aubergine metallic
Färgkod:
421
Olivgrön
Färgkod:
422
Turkos metallic
Färgkod:
425
Champagne metallic
Färgkod:
426
Silver metallic
Färgkod:
427
Grå metallic
Färgkod:
428
Granatröd metallic
Färgkod:
429
Svart metallic
Art# spray: 277925
Art# liter: 79982
System:
500
Art# spray: 1396555
Art# liter: 1277393
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396569
Art# liter: 1277710
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396775
Art# liter: 9122393
Maila oss!
System:
Art# spray: 1399106
Art# liter: 9122942
Maila oss!
System:
Art# spray: 1399117
Art# liter: 9139148
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434505
Art# liter: 9434504
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434625
Art# liter: 9434624
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434673
Art# liter: 9434672
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434681
Art# liter: 9434680
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396537
Art# liter: 1207532
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396672
Art# liter: 1277394
Maila oss!
System:
Art# spray: 1399100
Art# liter: 9122943
Maila oss!
System:
Art# spray: 1381170
Art# liter: 9122831
Maila oss!
System:
Art# spray: 1399109
Art# liter: 9122944
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434501
Art# liter: 9434500
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434509
Art# liter: 9434508
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434653
Art# liter: 9434652
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434677
Art# liter: 9434676
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434645
Art# liter: 9434644
Maila oss!
System:
940/960
Färgkod:
430
Sandsten
Färgkod:
433
Björnbär
Färgkod:
601
Röd
Färgkod:
605
Atlantblå
Art# spray: 9434514
Art# liter: 9437124
Maila oss!
System:
Art# spray: 9434696
Art# liter: 9434695
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396748
Art# liter: 9122095
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396769
Art# liter: 9122176
Maila oss!
System:
Färgkod:
431
Aqua
Färgkod:
437
Sandsten
Färgkod:
604
Midnattsblå
Färgkod:
606
Grön
Art# spray: 9434685
Art# liter: 9434684
Maila oss!
System:
Art# spray: 9437119
Art# liter: 9437118
Maila oss!
System:
Art# spray: 1396766
Art# liter: 9122179
Maila oss!
System:
Art# spray: 1399226
Art# liter: 9139304
Maila oss!
System:
Färgkoder som består av flera koder
Färgkod:
1
Röd/Beige
Färgkod:
?
Ingen referens
Färgkod:
2
Livréblå/Beige
Färgkod:
?
Ingen referens
Färgkod:
3
Grå/Beige
Färgkod:
?
Ingen referens
Färgkod:
35
Midnattsblå/Beige
Färgkod:
31
och Färgkod:
9
Ingen referens
och Färgkod:
9
Ingen referens
och Färgkod:
9
Ingen referens
och Färgkod:
9
Ingen referens
Färgkod:
43
Rubinröd/Gråbeige
Färgkod:
46
och Färgkod:
65
Färgkod:
44
Pärlgrå/Gråbeige
Färgkod:
20
och Färgkod:
65
Färgkod:
45
Midnattsblå/Gråbeige
Färgkod:
31
och Färgkod:
65
Färgkod:
49
Svart/Gråbeige tak
Färgkod:
19
och Färgkod:
65
Färgkod:
50
Gråbeige/svart tak
Färgkod:
65
och Färgkod:
19
Färgkod:
51
Rubinröd/Gråbeige tak
Färgkod:
46
och Färgkod:
65
Färgkod:
54
Midnattssblå/Gråbeige tak
Färgkod:
31
och Färgkod:
65
Färgkod:
60
Polisutförande
Färgkod:
19
och Färgkod:
189
Färgkod:
68
Olivgrön/Gråbeige tak
Färgkod:
56
och Färgkod:
65
Färgkod:
76
Skifferblå/Gråbeige tak
Färgkod:
67
och Färgkod:
65