Innehåll nr 6 2013 - Sveriges DX

Download Report

Transcript Innehåll nr 6 2013 - Sveriges DX

6 - 2013
Innehåll nr 6 2013
Afrikahorisont3
NA-horisont6
Piratspalten9
Tips11
Teknikspalten22
Specialprogram från SDXF
25
Aktuellt på banden
26
QSL-posten30
Kalendern34
Vi har läst
35
Klubbnytt
36
Lättfångat
37
DX-filateli
38
Engelsksändarna 39
Förbundsnytt
45
Fjärrlyssning med SDXF
47
Attentions redaktör blev...
49
Kryssa med DX-vännerna
50
En bomb i havet
51
Vad händer med DRM?
54
DX-köp59
Omslaget
Ett QSL-kort från HCJB Global av relativt sen årgång,
hämtat ur huvudreaktörens pärmar.
2
FM-DAB-TV
17
DX-parlamentet 2014
48
Klassiska DX-mottagare Drake R8A
56
Afrika-horisont
Björn Fransson | Lunds Västra 5 | 622 61 VISBY | 0498-26 45 68 | [email protected]
Förlegad bild av Afrika
”Afrikas utveckling tycks ha gått de flesta svenskar
förbi. Läromedlen måste uppdateras”, skriver
SIDA:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i
Lärarnas Tidning. Hur är det med DX-arnas bild
av Afrika?
Alla har ju gått igenom den svenska skolan, nyligen
eller för mycket länge sedan. Är vår bild av Afrika
lika förlegad? Eller har vi möjligen lärt oss någonting
när vi lyssnade på alla världens radiostationer och
tog emot deras QSL-kort och brev?
I läromedlem i samhällskunskap är mönstret tydligt för i vilka sammanhang afrikanska länder
förekommer: fattigdom, uppdelning av världen
i Nord och Syd, katastrofer och konflikter. När
politiska institutioner, global ekonomi, handel
och utbyte, medier och Internets betydelse tas
upp kommer däremot exemplen från Europa och
Nordamerika.
Jag har valt att skriva av artikeln i sin helhet. Den
handlar om den svenska skolan, men jag tror att det
som skrivs kan föras över till i stort sett alla delar av
dagens samhälle. (BEFF)
Afrika förändras
”Afrika förändras. Allt fler barn går i skolan, nästan
alla har mobiltelefon och majoriteten av länderna
är demokratier. Bilden av en kontinent av fattiga
boskapsskötare behöver kompletteras med en
växande medelklass i storstäderna.
Men svenska elevers läroböcker hänger inte med i
utvecklingen. Där förekommer Afrika fortfarande
mest i samband med problem, bistånd och konflikter.
Andra delar av världen får stå som exempel när
handel, kommunikationsteknologi eller framsteg
ska beskrivas.
I en snabbt föränderlig värld är det viktigt att följa
med i utvecklingen och förstå sin omvärld. För elever
– den nya generationens journalister, ekonomer,
ingenjörer och lärare – är det angeläget att få aktuell
och relevant kunskap om afrikanska länder och om
deras historia, utveckling och framtid.
Uppfattningar som ligger 20-30 år tillbaka
Vår bild av afrikanska länder är inte alltid uppdaterad.
Sidas årliga SCB-undersökningar visar att svenskars
bild av utvecklingen är förlegad och grundar sig i
uppfattningar som ligger 20-30 år tillbaka i tiden.
Afrikanska länders utveckling tycks ha gått de flesta
svenskar förbi.
Genomgången av ett urval av de mest använda
läroböckerna i samhällskunskap och geografi, som
TNS Sifo gjort för Sidas räkning, visar att svenska
högstadie- och gymnasieelever ofta får bilden av
att afrikanska länder inte utvecklats på samma sätt
som andra länder vad gäller tekniska landvinningar,
urbanisering och globalisering.
Radio Ghetto
Bilderna av Afrika som används förstärker intrycket
av utsatthet, maktlöshet, underutveckling och kaos.
Eleverna riskerar att få en bild av att kontinenten inte
omfattas av globala politiska system och internationell handel – att här råder helt andra samhälleliga
villkor och förutsättningar än för västvärlden.
3
Många skolor brottas idag med en försämrad
ekonomi och risken finns att läromedlen inte byts
ut i den omfattning som behövs för att ge eleverna
uppdaterade texter och bilder av vår omvärld.
Alltför gamla läromedel i skolan
En undersökning från Skolinspektionen i januari
2011 visade att läromedlen i flera fall var äldre än tio
år och inte speglade nutidens samhälle, värderingar
och frågeställningar. Två av tre granskade skolor
reflekterade inte alls över hur kvinnor och
män skildrades eller hur människors etnicitet
representerades. Här handlade det om kemiböcker,
men risken är stor att det också gäller andra ämnen.
Vi måste ta ansvar för att förändra bilden och jag
är den första att räcka upp handen. Bistånd i sig
visar på något i grunden ojämlikt, där en ger och
den andre tar emot. Det ställer extra stora krav på
oss när vi pratar om utveckling i andra delar av
världen. Utvecklingen kan gå snabbare än läromedelsutgivning eller inköp, och undervisningen kan
därför kompletteras med webbaserat material med
lärarhandledning.
Vi behöver nyansera vår bild av Afrika
Bilden av Afrika behöver bli mer mångfasetterad
och nyanserad, så varför inte välja Kenya och mobilbanker som exempel på kommunikationsteknologi
nästa gång, eller använda Rwandas parlament som
exempel på högt kvinnligt deltagande i politiken. Vi
väljer vilken bild vi förmedlar, vilken vi befäster och
vilken vi nyanserar. Dag för dag.”
Nord AM skickade ett speciellt e-QSL
Nord AM, stationen som sänder via tyska sändaren
i Kall-Krekel, har ju startat ett program, där man
spelar afrikansk musik. Den trogne läsaren och
bidragsgivaren Claes-W Englund lyssnade på
programmet den 22 september på 6005 kHz och
fick ett vackert e-QSL-kort som svar. Tyvärr är
ovanstående i miniformat, men den som har bra
syn kan se att det är ett special-QSL från programmet
som denna dag spelade musik från Ghana. Kortet
visar en solnedgång i Ghana.
4
Kinesiska ingenjörer på servicerunda
i Afrika
Det sägs i DX-kretsar att det då och då märks att
kinesiska ingenjörer har gjort en runda bland sina
afrikanska vänskapsländer, för nu har den och den
stationen fått sprutt på sina sändare igen. Troligen
ligger det en hel del i detta påstående, men då gäller
det nog i de allra flesta fallen FM-sändare i länder
som inte tidigare haft sina FM-nät utbyggda. Att
det är FM man satsar på, syns tydligt, inte minst i
WRTH, vars listor över ”International Radio” blir
allt kortare.
I en artikel, publicerad i ”Globe and Mail” i september 2013 skriver Geoffrey York så här:
Varför Kina gör en sådan stor affär av att kontrollera afrikaner
Kina investerar stort i alla afrikanska media och det
gäller från dagstidningar och magasin till satellit-TV
och radiostationer. Det är en del i en längre kampanj
för att visa på Kinas ”soft power”, att man inte
bara satsar genom diplomati, utan också genom att
uppträda som en pålitlig utländsk hjälporganisation,
genom att investera i goda affärsförbindelser,
stipendier, träningsprogram, akademiska institut
och media. Genom sina inves-teringar har Kina
tillåtits att sätta sin egen agenda i Afrikanska media.
Kim Andrew Elliot beskriver situationen så här:
”De kinesiska dygnet-runt-sändningarna i olika TVkanaler som CCTV och CNC World är bra exempel
på hur man blandar diplomati med jour-nalism.
Programmen är statskontrollerade, förut-sägbara
och tämligen trista. Det här kan de fortsätta med
eftersom det är den kinesiska staten som betalar.
För brukaren kostar programmen ingenting och de
kan köpas in av de afrikanska TV-bolagen till en
billig penning.
USA kör sitt eget race på samma sätt. Där är det CNN
International med sina dygnet-runt-sändningar på
engelska som dominerar utbudet. CNN är dock
inte statsunderstödda och finns bara tillgängligt
för de afrikaner som har råd att skaffa hem deras
utbud. Många TV-tittare i Afrika får hålla sig
till gratiskanalerna från CNN International och
Al Jazeera English, som alla drivs med statliga
subventioner, men de har inte tillgång till CNN
International och BBC World News, vars kostnader
ska täckas in av andra pengar än statens.”
Niger – inte kvar på kortvåg?
Inte många kvar under ”International radio”
I WRTH 2013 fanns det, enligt ”Section Contents”,
bara fem (5) afrikanska länder representerade
i denna sektion: Djibouti (endast MV), Gabon,
Lesohto (endast MV), São Tomé e Princípe och
Zambia! Nu är det inte hela sanningen, för i denna
del av handboken finns även följande afrikanska
länder med: Algeriet, Angola, Ascension Island,
Benin (endast MV), Botswana (endast MV), Egypten,
Equatorial Guinea, Etiopien, Libyen, Madagaskar,
Mali, Marocko, Nigeria, Rwanda, Seychellerna,
Sydafrika, Sudan, Swaziland, Tanzania, Tunisien,
Zambia och Zimbabwe.
Varför man har gjort denna konstiga uppdelning vet
jag inte. Observera att flera av dessa länder inte har
egna sändningar, utan de hyr bara ut sin mark för
stora internationella organisationer att bygga sina
sändaranläggningar på.
Ny ”monarki-clandestine”
Rwanda
vill
nå
En ny “monarki-clandestine”, Radio Inyabutatu,
började sända på kortvåg den 31 augusti. Den kommer fortsättningsvis att sända kl 17.00-18.00 på 17870
kHz. Jag lyssnade förstås vid den angivna tiden denna dag och hörde cirka 5 minuters sång och musik,
innan man annonserade på någonting som liknade
franska. Troligen var det på det inhemska språket
Kinyarwanda. Det sägs att programmen sänds via
sändarna i Issoudun i Frankrike.
Clandestine eller bara en vanlig religiös sändare som betalar
sändningstid?
Är monarki i landet syftet?
Det är inte helt lätt att veta vad den här radiostationen har för syfte, men enligt den knapphändiga
information jag fått via följande sida vill man ha tillbaka monarkin till landet. Möjligen har den också
något slags kristet religiöst budskap, eftersom man
meddelat sig bland andra med påven. Läs hela historien på engelska på:
www.radioinyabutatu.com/index.php/83-radioinyabutatu/inyabutatunews/132-message-of-congratulations.Några kontaktdetaljer har inte angivits,
men via deras webbplats www.radioinyabutatu.
com går det att få fram en del, bland annat dessa
e-mail-adresser: [email protected] eller
[email protected]. Webbplatsen är på ett
inhemskt språk, men vissa rubriker är på engelska.
Jag har försökt skicka iväg min lyssnarrapport, men
den har inte besvarats och jag har inte heller sett att
någon annan fått svar.
Transkei igen!
I förra numret skrev jag litet om Capital Radios
eventuella återkomst i etern. Många undrar vad
Transkei egentligen står för. Jo, när stationen satte
igång 1979 gjorde den det för att tävla mot den
sydafrikanska statens radio, SABC, som på den tiden
hade ytterligt tråkiga program.
Man placerade stationen i Transkei, som var en
av de så kallade ”homelands” och som hade en
slags oberoende status sedan apartheidregimen
1963. Nominellt blev Transkei självständigt 1976.
Capital Radio sände bara på engelska och de flesta
lyssnarna befann sig säkerligen längre norrut, i det
näraliggande ”homeland Natal”.
Talk Radio 702 i Bophuthatswana
Det fanns en parallellstation i ett annat liknande
homeland, Bophuthatswana. Stationen kallade
sig Talk Radio 702 och sände förstås på 702 kHz.
Stationen hade sina flesta lyssnare i de tätbe-folkade
städerna Pretoria och Johannesburg. Den började
egentligen som en musikstation 1980, men gick över
till Talk-formatet 1988.
Eftersom båda stationerna sände från homelands,
kunde de sända sådant som skulle ha varit omöjligt
på afrikansk jord. Apartheidregeringen kunde inte
göra någonting åt dem, utan att betraktas som totalt
”nojiga”, eftersom de deklarerat för hela världen att
dessa homelands har oberoende status.
5
Transkei tappade sin oberoendestatus
1994 blev Natal en del av den nya Kwa-Zulu-Natalprovinsen, oftast benämnd som ”KZN”. Transkei
tappade samtidigt sit oberoende och blev en del
av den nya Östra Kap-provinsen. På samma sätt
blev Bophuthatswana inkorporerad med den
nya Nordvästra provinsen, medan Pretoria och
Johannesburg inkorporerades med den nya Gautengprovinsen. Det var då Capital Radio flyttade till
Johannesburg.
Något som nog inte de flesta känner till är att 500
kW-sändaren såldes 1986 för 800 000 USD till Trans
World Radio, som skeppade den till Bonaire. Där
ersatte den den gamla 800 kHz-sändaren från 1964.
Där fick den vara igång tills 1999, då den byttes ut
mot den nuvarande 100 kW-sändaren. (Allt detta
läste vi DXLD, som fått uppgifterna från Kai Ludwig,
ibid.)
på 11570 kHz på hmong. Andra sändningen går kl
22.30-23.00 på 7530 kHz.
- Que Me (via Palau) kl 12.00-12.30 på 9930 kHz på
vietnamesiska. Endast fredagar.
- Khmer Post Radio (via Palau) kl 12.00-13.00 på 9960
kHz på Khmer.
- The Disco Palace kl 15.30-16.30 på 12115 kHz. Man
sänder endast musik och i DRM.
- Radio Xoriyo kl 16.00-16.30 på 17870 kHz på somali.
Endast måndagar och fredagar. Sändningarna störs
av störsändare från Etiopien med ett slags vitt oljud
liknande DRM.
- Radio Assenna kl 17.00-18.00 på 15245 kHz på
Tigrinya. Sänder måndagar, onsdagar och fredagar.
Även dessa sändningar störs av Etiopien.
- Voice of the Forum of Eritreans kl 1700-1800 på
15245 kHz på Tigrinya. Sänder tisdagar, torsdagar,
lördagar och söndagar. Störs på liknande sätt som
ovanstående.
- E-Sat Radio sänder kl 17.00-18.00, men hoppar
omkring från dag till dag mellan 15360 och 15390
kHz. Anledningen är förstås Etiopiens svåra
störningar.
- Radio Inyabutatu kl 17.00-18.00 på 17870 kHz på
Kinyarwanda. Endast lördagar.
- Voice of Oromo Liberation har hörts kl 17.00 på
13810 kHz (via Tyskland).
- Radio Free Chosun kan man höra kl 14.00 på 9775
kHz. Språket är koreanska.
Egna frimärken
Nu är jag inne och tassar på CB:s område, men en kul
sak i sammanhanget är att båda dessa homelands gav
ut egna frimärken. De gav faktiskt också ut frimärken
med radiomotiv och jag känner mig lite stolt över att
ha dem i min samling.
Här följer några clandestines som du
kan försöka dig på i julhelgen
- Shiokaze (via Japan) sänder mot Nordkorea kl 13.30
på 5910 kHz. Id-et låter som ”Shi-yang guangbo
dientai” på kinesiska, men WRTH 2013 vill ha det
till: “Zheshi Shiokaze, Chaofeng Bosong”. Vem i
läsarkretsen vill säga emot? Statio-nen har sagt att
den vill ha en donation på $10 för att svara med sitt
QSL-kort!
- Radio Free Sarawak (via Taiwan) har hörts kl 12.0012.30 på 15420 kHz. Ibland kan man höra engelska,
åtminstone vid avannonseringen.
Kanske är det dags att ta en titt på vinterschemat från
några clandestinestationer?
Här kommer de i en lång rad:
- Radio Miraya kl 03.00-06.00 på 9940 kHz. Stationen
- Radio Tamazuj (via UAE) sänder mot Sudan kl
sänder på engelska och arabiska.
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR BEFF
- Denge Kurdistan kl 04.00-16.00 på 11510 kHz på
kurdiska. Stationen sänder också kl 16.00-20.00 på
11510 kHz.
- Suab Xaa Moo Zoo (Voice of Hope) kl 11.30-12.00
6
04.00-04.30 på 15550 kHz. Arabiska.
- Radio Dabanga (via UAE) tar över frekvensen kl
04.30, också med arabiska.
SDXF:s webbplats finns på
www.sdxf.se
NA-horisont
Jan Oscarsson | Hinkgränd 26 | 906 29 UMEÅ | 090 - 18 15 42 |[email protected]
Sedan vi hördes sist har det äntligen blivit av lite
DX-ing igen för spaltredaktör JOB. Med betoning
på lite. En del omanglade SDR-filer från i julas har
analyserats med inte helt misslyckat resultat, men
den årliga weekenden i Parkalompolo fick tyvärr
skjutas upp in i det sista. Först på grund av ett hektiskt arbetsschema på jobbet och sedan av solen.
Till sist blev det “bara” bandning med min Perseus
i Bosses QTH, Furuögrund över Allhelgonahelgen
(tnx för antennlånet!). Trots att det på grund av
pågående protonstormar bara blev en USA i loggen
(WBBR) blev resultatet ändå ingen total flopp. Nya
radioländer i lurarna (Curacão och Guadeloupe)
som lokal-id-ades på 860 respektive 640, samt 1030
WOSO i San Juan gladde till exempel. Tillställningen avslutades dessutom mycket trevligt med att
Bosse bjöd undertecknad och RÅM på 1400-tårta i
en hastigt sammankallad DX-träff i norra Västerbotten. Både ett exotiskt 1400-QSL (se nedan och tack
för bidraget BOS!) och detta antal verifierade NA
firades nämligen (redax säger grattis och ser fram
emot 1500-dito!).
wrap up the conds of yesterday, last night and also
of this coming day: -”! Å andra sidan var det under
samma period bitvis riktigt festligt i QTH:n belägna
från södra Norrland och neråt i landet. För att citera
lika en talande kommentar i ARC:s MV-eko 54-8, där
Torolf Johnsson (TJ) som lyssnar i Uppsalatrakten
säger så här: “27-28.10 erbjöd sådana enorma NAkonds så man får leta länge för att hitta motsvarighet. Här finns att gräva i till midsommar om man så
vill.”! Red sneglar avundsjukt på allt fint som hörts
under perioden, speciellt sådant som inte hittat in i
den egna loggboken ännu; till exempel WDAE-620,
WMAL-630, WNYC-820, WFNO-830, WDMC-920,
WKCI-970, WFCO-1160, WHVR-1280, WMCP-1280,
WIXI-1360, WVGB-1490, WMLM-1520, WXEX-1540,
och WCSL-1590! Men efter att solfläckstalet nått sin
toppnotering hittills för denna cykel (282 den 19.11;
det högsta på tio år) har det faktiskt börjat sjunka
igen, så vi kan kanske se fram emot lite mer normala konds nu. Minsann har det gått en hel del NA i
Furuögrund sista dagarna säger Bosse, som gläds av
bland annat WCSL i lurarna!
Dagens QSL-titt börjar med ett kap som får representera en av flera finingar som Bosse hörde under
PAX101 morgonen 27.10, då en häftig öppning mot
södra USA drabbade besättningen – tnx!
Protonsäsongen är inne?
Av någon anledning bestämde sig solen för att
trappa upp akviteteten ordentligt just när skolornas
höstlov var i antågande och tid till DX-ing äntligen
skulle finnas. En strid ström av M- och X-flares ledde
till en närapå tre veckor lång sammanhängande
period av förhöjda protonvärden, vilken tog sin
början sista oktoberveckan. Att protonstormar inhiberar NA-lyssningen i norra Sverige är allom bekant,
men sällan har kontrasterna mellan icke-konds och
guld-konds varit så tydliga mellan olika landsändar.
Efter att ha släppt igenom en spännande öppning
mot sydstaterna ett par timmar under förmiddagen
27.10 blev det i stort sett inga fler NA i loggen för
PAX101 som trots allt stannade kvar till 2.11, eller
för den samtidigt pågående LEM332-expeditionen.
HAT och HS uttryckte sin frustration mycket koncist i LEM332-bloggen (http://www.tapiokalmi.
net/~kn1460/dx/lem/) 31.10: “It’s 07 utc and time to
WWRK Darlington, SC 1400
Detta QSL fick jag efter en rapport till WWRK 1400
från den gräsligt intressanta morgonen 27.10. Mycket bättre än 28.10 uppe i Parka. Ett stort antal QSL
från den 27.10 har kommit så kanske blir det mer om
South Carolina i någon kommande NA-horisont?
Och mycket är ännu okollat. WWRK var mitt i en
omorganisation när jag hörde dem. Formatet var
redan skiftat och signalen byttes någon dag efter! Hi Bo,
Thank you very much for your email of today. Enjoyed
listening to your MP3 file.
It is very interesting as I had a conversation yesterday with
the General Manager of the station and we were talking
about how to improve the signal but there is nothing we
can do except raise the power lever which is not possible
due to FCC regulations and limitations.
7
I have done some work to the antenna system but only
minor good engineering practice grounding.
Yes, you are correct. We have changed formats and the
ownership is still the same.
Previously we had on a rap music format. The format now
is NewsTalk and was previously on 970KHZ as WJMX.
Lately we swapped callsigns (last day or so) and now
WWRK is on 970Khz and WJMX is on the 1400Khz.
WJMX is a legacy callsign know in the local area as a
NewsTalk station.
I am a Ham Radio operator and spend lots of time on
the 160 meter band on CW. I have over 275 countries
confirmed on 160 and have been on the bands since 1967.
160 lately has had outstanding propagation to Europe and
the South Pacific from here. My Amateur Radio callsign
is KM4D.
Thank you again for your email BO and the very best of
Regards,
Dave Jones - CE - WWRK/WJMX - Qantum Communications of Florence, South Carolina.
Där ser man, allt är inte CBG på 1400! Vi säger grattis
till BOS och avslutar med ett kort men trevligt QSL
som hamnade i min egen inkorg. Speciellt kul eftersom det kom från en station jag spanat efter i flera
år, nämligen KVKK!
KVKK Verndale, MN 1070
Minnesotastationer ligger bra till för nordligt belägna NA-lyssnare som undertecknad, som alltså jagar
från norra Västerbotten eller Parkalomopolo. Min
46:e MN blev QSL:ad alldeles nyss, så man kanske
kan hoppas på att fira den femtionde inom en inte allt
för avlägsen framtid? Värst är Washington (staten)
med 80 QSL, och även här spelar det geografiska
läget givetvis in… KVKK har jag sneglat på allt sedan
BOS blev förste loggare av dem under PAX74 12.11
2007, medan jag själv inte lyckades gräva upp dem.
Trots skaplig effekt (10 kW dag och fem under natten) har den inte kommit igenom. En orsak är nog
att man skickar sin natteffekt i en ganska ogynnsam
nordvästlig riktning. PAX98 i oktober 2012 råkade
ut för några rätt bra toppar mot Minnesota och Dakotas, och lyckligtvis var jag själv på plats vid något
sådant tillfälle. Trots att bara en långhelg spenderades i Parka så blev det många Perseusfiler att lyssna
igenom, så någon gång nu under tidiga hösten hittade jag ett okollat parti med countrymusik på 1070
från morgonen 28.10 2012 som jag fann intressant
nog att bekanta mig med lite närmare. CHOK kunde
uteslutas och då blev det riktigt spännande, men jag
var nog ändå inte inne på att det kunde vara KVKK
då de har slogan ”The Talk of The Town”. Stationen
hördes någorlunda vid legal ID på timmen – dock
bara med ett kort ”KVKK AM…”, men dessutom
riktigt bra mellan ett par C&W-låtar sedan: ”I love
your Country, AM 1070 KVKK”! Här fanns inga
tvivel, så en rapport åkte snabbt iväg via e-post. Efter
ett par misslyckade kontaktförsök nådde jag fram
via stationens egen e-postadress! De tillhör samma
kluster som KPRM 870 och WPKK 820 exempelvis
(webbsida www.kkradionetwork.com), så jag hade
först provat att kontakta deras högkvarter, men från
egna studion i Wadena kom följande skrivelse inom
ett par timmar:
After listening to it, that is indeed our station KVKK ”The
Talk of the Town” We are located in Wadena which is a
population of 4088 people. Our AM station is actually
one of the more powerful ones in the state of Minnesota.
Office Manager
KSKK/KVKK
Wadena, MN
8
Fortsättning på sidan 22
Piratspalten
Claes Olsson | Guldringen 68 | 603 68 NORRKÖPING | 011 - 18 22 23 | [email protected]
Om Atlantic 2000 skrev jag i förra numret i DX-A. Jag
hade hört hört dem med en sändning den 29 september och i en rapport påpekade jag, att det verkade
som om man körde två px samtidigt. Och mycket
riktigt, personalen som körde sändaren i Kall-Krekel
i Tyskland hade lyckats modulera bärvågen med två
program samtidigt så en repris av den misslyckade
sändningen kom den 12 september, nu med bättre
resultat och hyfsad mottagning här hos mig utanför
Norrköping,
Tillsammans med mitt e-QSL fick jag också ett sammandrag av Atlantic 2000: historia. Delar av den fick
ni ju i förra numret, här kommer hela "the true story":
We received a lot of reception reports from Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Kazakhstan. Latvia, Luxembourg,
Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden. Switzerland, United Kingdom, Ukraine and USA.
Atlantic 2000 can be listened all around the world
on the Internet. We have a lot of connections. Many
listeners are now interested by this new transmission
mode.Keep in in touch with Atlanlantic 2000, http://
atlantic2000.free.fr
After broadcasting on FM from 1978 to 1982, Atlantic
2000 International was heard for the first time on
shortwave on June 6nd, 1982 on 7325 kHz. We were
on the air usually every month until July 1988.
Our first transmission equipment was a home-made
25 W transmitter using valves. In 1984, we built a 30
W transmitter. Some frequencies were tested on the
48, 41, 38 and 26 meter bands The best results were
obtained on the 41 meter band.
After more than 19 yers of silence, Atlantic 2000 was
back on the air on October 28th, 2007 on 6280 and
6210 kHz.
From 2008 to 2010 we broadcasted from Italy by
using the transmitter of Mystery Radio and the Radio Amica. From December 2010 we broadcast on
6005 kHz from Kall-Krekel in Germany, who is the
transmitting site of Radio 700. from the same site, we
can also transmit on 3985 or 7310 kHz. Since October
2011, Atlantic 2000 is also transmitting on 9480 kHz,
using the relay service of MV Baltic Radio from
Göhren in Germany.
Nya eller nygammla stationer poppar hela tiden upp
på banden. En hel del är nog gamla bekanta som bytt
namn för att få lite nya rapporter. För det är väl så, att
många piratlyssnare skickar en rapport och då man
väl fått svar, vilket för det mesta är ganska snabbt,
ger man sig ut på ny jakt efter nya eller i alla fall till
namnet nya stationer.
En ny station är Radio Frieloo som hörts med stark
eller mycket stark signal tidiga kvällar på 6240 kHz.
Op gjorde det enkelt för sig genom att använda sin
hemorts namn i stationsnamnet. Mycket polka och
schlagers är populärt, tycker operatören. Har egen
hemsida www.frieloo.nl.nu och en e-postadress [email protected]
via Dr. Tim
Radio Flying Dutchman är som namnet antyder
också en holländare som gjort skäl för sitt namn. Har
hörts ett par söndagar på inte mindre än fyra olika
frekvenser i 49-metersbandet under en och samma
sändning, dock på på en frekvens i taget. Lyckas du
jaga upp Flying Dutchman då han hörs med polka,
schlager och rapporter kan du skicka din rapport
till [email protected].
via Dr. Tim
9
En av dessa "nya" stationer är kanske Tango Radio
Italia" som jag nämnde i förra spalten. Har hörts
flitigt, nästan dagligen under senare tid. Oftast på
6205.4 kHz men om det varit nödvändigt har man
ändrat till 6210.4 kHz. Enligt välunderrättade källor
skall man ha en koppling till den likaledes italienska
Radio Marconi. Radio Tango Italia kan nås via epost [email protected].
via Dr. Tim
US shutdown sees pirate activity
reach all-time high!
Lika frustrerade som många är över FCC-myndighetens nerdragningar, lika glada är andra bland KVälskarna och då särskilt de som älskar piratradion.
Ingen jakt av FCC längre!
Som tidigare nämnts i DX-A så stängde FCC:s avdelning för jakt på pirater tillsammans med alla
avdelningar som inte bedriver en verksamhet som är
direkt kopplad till skyddandet av liv och egendom.
Ibland kan det, trots all info som finns på nätet,
vara stört omöjligt att hitta reda på vad man hört.
Söndagen den 13 oktober runt 1230 UTC hörde jag
en station på 6210 kHz på min gamla Collins. Tyvärr
hade jag ingen bandare till hands så jag kunde inte
banda något id, vilket hördes ett par gånger. Stationen annonserade på bl.a. engelska och spanska att
man sände "Music from the World", vilket stämde
eftersom man bl.a. spelade en del afrikansk musik.
Jag skickade ett par rapporter till de olika stationer
som enligt listorna var igång på frekvensen vid den
här tiden, men ingen ville känna sig skyldig. Någon
som vet, så hör gärna av er till mig. Jag har rapporten
kvar för ett nytt försök.
Har den välkända adressen P.O.Box 65, 7260 AB
Ruurlo i Holland stängt för gott? Skickade för en
tid sedan en snail mailrapport till Technical Man,
till vilken jag inte kunde hitta någon e-mail adress.
Efter ett par veckor kom brevet i retur, stämplat
Vertrocken - Moved.
CON
Från John Vinther Nielsen i Danmark har jag fått
lite info om Radio Paardenkracht (Horsepower) i
Holland. I ett QSL till John, berättar operatören,
som tydligen vill vara anonym, att han sänder från
Lopik, Utrecht som ligger någonstans i mitten av
Holland. Op började sin bana 1972, 13 år gammal
med att lyssna på MV-pirater. 1980 började han
själv sända på FM och 1992 gjorde han sin debut
på MV. Sändaren han använde sig av då, en bc 610
var byggd 1950 och finns nu på ett museum i Holland. Han har nu skaffat sig moderna grejor (nåja),
en Rhode & Schwartz sko50, tillverkad någon gång
mellan 1965 och 1975. En riktig bjässe som väger 300
kg och är 185 cm hög. Sändningarna görs nu runt
6300 och 1636 kHz med stationsnamnen Rode Koe
(27 MHz), Slinger (101.4 MHz), Paardenkracht (KV)
och Hooiberg (1636 kHz). Favoritdag för sändningarna är söndagar.
Tyvärr lyckades jag inte kopiera bilderna, men
vill du se Radio Paardenkraft släppa loss hästkrafterna så kolla på youtube www.youtube.com/
watch?v=T80j4_VwWYG.
10
Resultatet? Pirater, massor av pirater i etern! Jolly
Roger vajar friskt i vinden.... Pirataktiviteten sedan
sedan stägningen har slagit alla rekord med pirater
igång hela veckan och speciellt över weekenden.
Det här veckoslutet var det speciella Nordamerikanska frekvensområdet, 6920-6970 kHz där de flesta
pirater håller till packat med piratstationer. Ibland
var det upp till tre stationer samtidigt på samma
frekvens och en fjärde till som försökte göra sig hörd.
Mycket ovanligt, milt uttryckt. Och med piratradions favorithelg i faggorna, Halloween (tänk War of
the Worlds) i antågande så kommer det troligen bli
mer av samma höga aktivitet på bandet!.
Mike Terry, radioanoraksuk Yahoo! group via SW DX
blog
Källor
Dr. Tim's Piratennews (Tyskland), Alf Persson, Nödinge, John Vinter Nielsen (Danmark)
Tips
John Vinther Nielsen| Hjøllundvej 28, Arnborg | 7400 HERNING | [email protected]
Europa
189
28.09 21.00 ISLAND Rikisutvarpid/Gufuskálar // Eidar på 207. Begge bedre enn NRK
Ingøy på 153
4
JS-N
585
19.11 06.45 UK BBC R. Scotland, Dumfries, engelsk snak // 810 kHz
1-3 NAB-DK
612
13.11 18.55 LITAUEN Radio Svoboda via Baltic Waves Int, Vilnius, adskillige Svoboda
idspå russisk.
3-4 NAB-DK
639
23.10 05.33 SPANIEN RNE Radio Nacional, Galicia, La Coruña, spansk program og flere
ids som Radio Nacional de Espana
3 NAB-DK
666
23.10 05.35 UK BBC RadioYork, Fulford, engelsk snak, id-jingle som BBC Radio
York herefter trafik meldinger
2-3 NAB-DK
846
15.11 06.45 IRLAND R.North, Redcastle, oldies/popmusik og id: ”Here on AM Eight Four Six
kHz”.
3-4 NAB-DK
936
13.11 07.00 UKRAINE UR 1 Persha Prog, Lviv, id og nyheder.
4 NAB-DK
981
30.09 02.00 IRLAND R Star Country avbrøt c&w med id & nx
2
JS-N
14.11 06.45 IRLAND R. Star Country, Emyvale, country musik Non-stop
1-3 NAB-DK
990
05.11 06.28 UK BBC R. Scotland, Aberdeen/Redmoss, trafik
for Skotland og engelsk id.
3-4 NAB-DK
06.11 06.59 UK BBC R. Devon, Exeter/Pearce’s Hill, engelsk
id BBC Radio Devon og nyheder (dagens id her
i suppen på denne frekvens )
1-3 NAB-DK
08.11 06.50 UK Magic AM, Doncaster, oldies musik og
reklamer // 1161
1-2 NAB-DK
11.11 07.00 UK BBC R. 5 Live, Tywyn, BBC Radio 5 Live id
og nyheder.
2-3 NAB-DK
1017
25.10 16.50 SPANIEN RNE Radio 5, Burgos, spansk snak og adskillige Radio Nacional id,
desværre ingen lokal id.
1-3 NAB-DK
1026
23.10 05.40 UK BBC Radio Jersey, Trinity, engelsk vejrudsigt og adskillige
BBC Radio Jersey ids (Så lykkedes det igen at høre den på bil
radioen, det er nøjagtig et år siden jeg hørte den sidst).
2-3 NAB-DK
24.10 05.58 UK Downtown Radio, Belfast/Knockbracken,, engelske reklamer
mixede ind og ud med BBC radio cambrigdeshire
2-3 NAB-DK
14.11 06.40 UK BBC Radio Cambridgeshire, Cambridge/Chesterton Fen,
ID-jingle og engelsk snak.
2-3 NAB-DK
1044
11.11 06.55 SPANIEN SER R. San Sebastián, flere spanske ids incl. frekvens
annonsering.
4-5 NAB-DK
1152
01.10 06.02 UK Magic 1152, Greenside, engelsk id, nyheder og Oldies // 1161 kHz 3-4 NAB-DK
18.10 05.57 UK Gold, Brundall/Ferry Lane, Oldies Musik og ID.
2-3 NAB-DK
1161
01.10 06.04 UK Magic 1161 AM, Goxhill/Neatgangs, Magic id og Oldies
3 NAB-DK
24.10 06.00 UK Tay AM, Dundee/Greenside, id jingle for 1161 og 1584 kHz Tay AM
og nyheder
3-4 NAB-DK
1233
11.11 06.55 TJEKKIET Rádio Dechovka, Líbeznice, umba umba musik og id
4-5 NAB-DK
1296
01.10 06.04 UK Radio XL 1296 AM, Birmingham, id og hindi musik
3 NAB-DK
13.11 06.55 SPANIEN COPE Valencia, spansk COPE id.
3 NAB-DK
1305
08.11 15.05 UK Premier Christian R, London/Chingford, flere ids som
Premier og et fuld id som Premier Christian Radio.
3 NAB-DK
04.11 07.05 UK Premier Christian R, London/North Looe, engelsk religiøs
snak og gospel musik med ekko = 2 stationer.
1-3 NAB-DK
1323
05.11 06.40 UK Gold, Brighton/Southwick, reklamer, Gold id og oldies
// med 1332 og 1359 kHz. Høres ret ofte
3-4 NAB-DK
1323
11.11 07.05 RUMÆNIEN Marosvásárhelyi R., Târgu Mures, ungarsk id,
reklamer og ungarsk popmusik.
2-3 NAB-DK
11
1332
05.11 06.40 UK Gold, Peterborough/Gunthorpe, reklamer, Gold id og oldies
// med 1323 og 1359 kHz.
11.11 07.10 UK Premier Christian R., East London/Bow, engelsk snak og
gospel musik hørtes under tjekkiet // 1305 kHz.
1359
18.10 06.02 UK Gold, Cardiff, Gold ID og snak med ekko, så både stationen
fra Peterborough og Cardiff kunne høres.
1368
14.11 15.33 ITALIEN R. Nostalgia Europe, Villa Estense, gamle 78’er
Chansons sange (tent).
14.11 15.43 UK BBC R. Lincolnshire, Lincoln/Swan Pool, ID og Paul
McCartney med Live and let Die.
1386
08.11 19.55 LITAUEN Radio Polonia via Baltic Waves Int, Kaunas/Sitkunai,
polsk snak og flere ids.
1413
13.11 18.50 MOLDOVA Voice of Russia, russisk snak om Ukraine.
1458
10.10 06.00 UK BBC R. Newcastle, Newcastle upon Tyne, BBC Radio Newcastle
ID, nyheder intet spor af Sunrise Radio på dette tidspunkt.
19.11 06.55 RUMÆNIEN R. România Actualitati, Constanta, rumænsk
reklamer, ID og nyheder.
1467
17.10 05.45 FRANKRIG Radio Maria, Col de la Madone, fransk religiøs
musik og fransk snak.
1485
17.10 15.22 LETLAND Radio Merkurs, Riga/Nometņu iela, oldies og id-jingle:
Radio Merkurs 1485 kHz på Lettisk.
1494
05.11 14.45 MOLDOVA R. Moldova 1, Edinet, rumænsk program over
France Bleu.
1503
25.10 05.55 UK BBC R. Stoke, Stoke-on-Trent, BBC Radio Stoke id, popmusik
god modtagelse denne dag.
1566
31.10 15.43 UK BBC Somerset, Taunton, id-jingle og ”Travel News”.
5895
26.09 11.56 NORGE LKB/LLE, You are listning to a testtransmission from Bergen
Broadcasting Station LKE/LLE + morse. (Sendte i USB)
6095
05.10 10.00 TYSKLAND The Mighty KBC, ”The Road to Soul” Bobby Parker,
Fik QSL efter 2 timer.
6155
29.09 18.40 FRANKRIG Radio Taiwan Int, Issoudun, engelsk program og id
7310
05.10 10.20 TYSKLAND Radio 700, id: Radio Sibenhundret, blandet musik
med fodbold info. // 6005 kHz der dog var svagere.
2-3 NAB-DK
1-2 NAB-DK
2
NAB-DK
1-3 NAB-DK
2-4 NAB-DK
4
4
NAB-DK
NAB-DK
3
NAB-DK
1-3 NAB-DK
3
NAB-DK
2-4 NAB-DK
3
NAB-DK
3-4 NAB-DK
2-3 NAB-DK
4
JVN-DK
4
5
JVN-DK
NAH-DK
3-4 JVN-DK
Afrika
819
07.11 20.03 EGYPTEN ERT, leste arabiske nyheder. QSB.
5005
21.11 21.50 EKVATORIAL GUINEA R Nac i Bata er i gang igjen på KB, men det
virker som om de har noe tx-problemer (dårlig modulasjon).
5940
01.10 18.46 SAO TOMÉ Voice of America, Pinheira, engelsk program for
Zimbabwe
5950
29.09 18.31 ETHIOPIEN Dimtsi Woyane Tigray, Addis Abeba, lokal musik i
lokalsproget udsendelse. (tent)
12
2
309-N
2
JS-N
4
NAH-DK
1-2 NAH-DK
Asien
1026
02.10 17.25 IRAN Radio Iran Azarbaijan, Sharqi Tabriz, radioteater, kl. 1730
Farsi ID.
3-4 NAB-DK
1296
05.11 15.40 AFGHANISTAN VOA Radio Ashna, Kabul, pashtu program
med engelske interviews (tent).
1-3 NAB-DK
1395
04.11 15.25 ARMENIEN Voice of Russia, Gavar, russisk program og ”Golos
Russii” id.
3 NAB-DK
4750
14.11 15.30 BANGLADESH Bangladesh Betar dominerte frekvensen
3
JS-N
4830
25.10 00:00 MONGOLIA Home Sce Progr 2 åpnet med pausesignal. // 4895.
3
JS-N
4990
14.11 15.30 INDIA AIR/Itanagar sender uregelmessig på denne frekv, men gikk bra
denne dagen den siste timen før c/d 16:30
3
JS-N
5130
14.11 16.00 KIRGISIEN R Maranatha med rel px på farsi. Iht en svensk blogg
sender den fra Kirgisien, men det er ikke bekreftet fra andre kilder
3
JS-N
5900
14.11 13.00 RUSSLAND VoR/Vladivostok med mongolsk & mye QSB
2
JS-N
6120
21.10 17.08 KINA Xinjiang PSB, god med lokal sang.
4
309-N
6130
21.10 16.55 KINA Xinjiang PSB, med ”Holy Tibet” på engelsk.
4
309-N
9785
01.10 18.45 TYRKIET Voice of Turkey, Emirler, engelsk program, ids på
flere sprog, tyrkisk musik.
5 NAH-DK
11710 06.10 10.48 NORD KOREA Voice of Korea, id i engelsk program. QRM.
3
309-N
11870 27.09 14.00 FILIPPINERNE R. Veritas Asia, id og prat.
4
309-N
15725 06.10 11.05 PAKISTAN R. Pakistan, avsluttet engelske nyheder.
3
309-N
15735 27.09 14.10 USBEKISTAN R. Japan via Taskent, id i engelsk program.
4
309-N
Australien og Oceanien
4835
29.10 14.20 AUSTRALIA VL8A Alice Springs er et sikkert vintertegn
5940
28.10 14.08 AUSTRALIEN R. ABC National, // 5995 kHz, bra nok.
09.11 14.11 AUSTRALIEN R. Australia, program med Catherine Britt
Saturday Night Country.
5950
28.10 14.20 NEW ZEALAND R. New Zealand, id etter opplesing. QSB.
9765
14.11 10.00 NEW ZEALAND R New Zealand med EE nx. DRM signal på 9870
var trolig også deres, men for svakt til å kunne dekodes
15.11 10.00 NEW ZEALAND R New Zealand Int’l, tidspips og
R. New Zealand News”.
9910
06.10 11.44 GUAM KTWR med id´s i Mandarin program.
11725 21.10 07.27 NEW ZEALAND R. New Zealand, id i engelsk program. God.
11945 06.10 11.28 AUSTRALIEN R. Australia på engelsk i noe QSB.
12065 06.10 11.00 AUSTRALIEN ABC med nasjonale nyheter.
15200 06.11 09.28 GUAM KTWR sa farvel etter engelsk program.
15490 14.10 08.25 AUSTRALIEN HCJB Global Voice, engelsk religiøs før off.
15720 17.11 11.00 NEW ZEALAND R New Zealand Int’l, “R. New Zealand News
at midnight”.
2
3
JS-N
309-N
4
3
JVN-DK
309-N
3
JS-N
2-3
3
4
4
3
3
3
PW-DK
309-N
309-N
309-N
309-N
309-N
309-N
3
PW-DK
3
1-2
2
1-2
2
3
JS-N
PW-DK
JS-N
PW-DK
JS-N
JS-N
Nord-Amerika
590
28.09 21.50 CANADA VOCM St John’s NL med Country
ble første NA i loggen etter ankomst Aglen 3 JS-N
22.10 05.50 CANADA VOCM, Saint John’s, mange VOCM 5 90
ids, vejr- udsigt og country musik non-stop med
id imellem hver sang. Fantastisk at høre den hele
vejen på arbejde i fin dx kvalitet på bilradioen ! 2-4 NAB-DK
640
28.09 22.50 CANADA CBN St John’s NL med komediepx, etterfulgt av nx 680
30.10 02.11 CANADA CFTR Toronto ON, id: ”6-80 News...ten-eleven”.
750
28.09 23.00 CANADA CBGY Bonavista Bay NL med CBC nx i mye splatter
880
28.10 07.15 USA WCBS New York NY, id, blandt andet ”WCBS newstime...”
930
30.09 01.30 CANADA CFBC St John med “Country Favorites” i QRM fra CJYQ
930
30.09 03.30 CANADA CJYQ St John’s NL med id & værmelding
13
950
30.09 04.30 CANADA CKNB Campbellton NB i noe tsjekkisk splatter
30.10 02.15 CANADA CKNB Campbellton NB, id: ”95 CKNB”, spillede
Aviici.
1010
30.09 04:00 USA WINS New York, NY med id og værmelding. Sterk, ingen
spor av CFRB, Toronto, ON
28.10 07.07 CANADA CFRB Toronto ON, id: ”Newstalk 10-10”, talkshow.
1030
30.09 05.00 USA WBZ Boston MA hele natten, men best på denne tiden
30.10 02.18 USA WBZ Boston MA, reklamer. id: ”WBZ Newsradio 10-10”.
1050
30.09 04.00 USA WEPN New York NY med sportsreferat på spansk
1130
30.09 03.00 USA WBBR New York, NY pratet om budsjettkaoset i USA
1210
01.10 05.25 CANADA VOAR Mt Pearl NL var en av få NAs denne natten
1300
29.09 05.00 USA WOOD Grand Rapids, MI id-et som ”skogsradio”. 1310
29.09 02.00 CANADA CIWW Ottawa ON er “Ottawa’s All News Radio”
26.10 06.37 CANADA CIWW, Ottawa ON, engelsk, snak om Canada, reklamer
13-10 trafic-info for Montreal, vejrudsigt, 13-10 News.
28.10 07.00 CANADA CIWW, Ottawa ON, id som ”13-10 newstime”, nx.
1320
29.09 01.10 CANADA CJMR Oakville, ON pratet asiatisk og ditto mx
1320
29.09 04.00 CANADA CHMB Vancouver, BC trengte seg gjennom CJMR
med id på heltimen
1330
29.09 02.00 USA WRCA Watertown, MA med id i splatter fra 1332
28.10 05.30 USA WRCA Watertown, MA, ældre amerikansk film musik, id.
1360
29.09 02.00 USA WDRC Hartford, CT kaller seg “The Talk of Connecticut”
1370
29.09 00.25 USA WDEA Ellsworth ME var sterkest i en ”grøt” av flere NAs
1390
29.09 01.40 USA WEGP Presque Isle ME avbrøt baseball med en reklameblokk
28.10 05.20 USA WEGP Presque Isle ME, snak om universitets uddannelse,
id: it´s 1.30 AM stay tune for more coast to coast 13-90 WEGP.
1430
29.09 00.20 CANADA CHKT Toronto ON pratet flerkulturelt, dvs kinesisk
1470
29.09 04.00 CANADA CJVB Vancouver BC også flerkulturell, men id-et på EE
1510
30.09 04.00 USA WUFC Boston MA med yahoo sports
1510
23.10 05.55 USA WUFC, NBC Sports Radio, Boston, MA, svag engelsk
Snak (tent)
1520
21.10 05.50 USA WWKB, ESPN Radio, Buffalo, NY, amerikansk sports snak
ESPN id, reklamer og sports nyheder
28.10 07.04 USA WWKB Buffalo NY, id som ”ESPN radio”, sport.
1560
30.09 03.00 USA WQEW New York, NY med lang reklameblokk før id
4840
23.10 07.15 USA WWCR, engelsk, religiøs program i en del QSB.
5935
16.11 06.45 USA WWCR, Nashville TN, Pastor Melissa Scott med religiøs
program // 6090 kHz. (Stærk modtagelse)
6030
14.10 09.15 USA Radio Marti, id’et klart på Spansk.
15610 28.10 13.50 USA WEWN, på engelsk, om trosspørgsmål.
15825 28.10 14.00 USA WWCR, id i engelsk religiøs program.
14
2-3
JS-N
1-2
PW-DK
4
1-3
4
1-2
3
3
3
4
4
JS-N
PW.DK
JS-N
PW-DK
JS-N
JS-N
JS-N
JS-N
JS-N
1-3 JVN-DK
1-2 PW-DK
3
JS-N
2
JS-N
3
1-3 JVN-DK
3
JS-N
3
JS-N
3
JS-N
2-3 JVN-DK
3
JS-N
3
JS-N
4
JS-N
0-2 NAB-DK
0-3 NAB-DK
0-1 PW-DK
3
JS-N
3
309-N
4
3
4
3
JVN-DK
309-N
309-N
309-N
Latin-Amerika
1610
02.10 01.30 ANGUILLA Caribbean Beacon gikk selv da nordlyset flammet
som verst. Omtrent eneste TA denne natten bortsett fra noen
svake carriers uten lesbar audio
3350
22.10 05.00 COSTA RICA REE med spansk til CA. Skulle stenge for godt i
slutten av oktober, men skal være hørt også senere
4055
23.10 06.20 GUATEMALA Radio Verdad stengte 20 min på overtid, svak og hardt
trengt av QRM
4765
25.10 04.00 CUBA Radio Progreso stengte med nasjonalsang. Synes å
være i gang på KB noe uregelmessig
6090
06.11 08.30 ANGUILLA Caribbean Beacon, Univers Network program.
11815 14.10 09.00 BRASILLIEN R. Brasil Central, i vanlig stil.
2-3
JS-N
3
JS-N
2
JS-N
4
3
2
JS-N
309-N
309-N
Pirater
1611
1632
1638
6240
6245
6250
6265.1
6285
6380
6400
6423
6425
6807.8
6975
19.10
19.10
19.10
05.10
18.10
26.10
30.10
05.10
10.11
10.11
06.10
26.10
20.10
09.11
22.00 Radio Batavia, id’s og jingler, ”Little Man”.
22.18 Radio Barones, Dire Straits ”Sultan of Swing”.
22.00 Radio Bluebird, ”Tigerrag” med Jan & Kjeld.
15.36 Radio Mustang, spillede ”California Dreming”, id på engelsk.
16.15 Radio Pelikan, kom ind med id.
10.22 Radio Casanova Int’l, tysk/nederlandsk id, ”Lolly loving Cop”.
13.47 Radio Experience, id og e-mail. ”Encore une Fois”.
15.40 Radio Waldmeister, ”Crazy Horses”.
09.41 Radio Paardenkracht, ”I here you Knocking”, id. s/off 10.09.
10.12 Radio Scotland, testede modulation.
15.00 Studio 52, ”Baby how are you”, id.
09.56 NMD Radio, ”Adio Adio”, 10.09 s/off.
11.45 Sundown Radio, id og e-mail, ”La Bomba”, 11.52 s/off.
13.13 Ronalisa Radio, ”Love me just a little bit more”, id´s.
4-5
4
4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
3-4
JVN-DK
JVN-DK
JVN-DK
JVN-DK
JVN-DK
JVN-DK
JVN-DK
JVN-DK
JVN-DK
JVN-DK
JVN-DK
JVN-DK
JVN-DK
JVN-DK
15
FM-Tropo
91.4
16.11 19.35 TYSKLAND Berliner Rundfunk 91.4, Berlin/Alexanderplatz,
popmusik og ID (100 kW - 453 km) Også DLF på 97.7 MHz.
96.3
16.11 19.38 TYSKLAND Funkhaus Europa, Berlin/Scholzplatz, tysk kultur
snak og serbisk musik. (80 kW - 460 km) 99.0
06.10 14.30 TYSKLAND N-JOY, Bungsberg, trafik og ID // med 94.5 og
103.4 (1 kW - 234 km) 101.0
04.10 05.59 SVERIGE SR P4 Radio Dalarna, Mora/Eldris TM, ID og nyheder
RDS: SR_Dala_ (60 kW - 572 km) 104.7v 16.11 19.41 DANMARK UCB Nordvestsjælland, Holbæk, dansk religiøs
program (160 Watt - 104 km)
3-4 NAH-DK
2-4 NAH-DK
3
NAH-DK
4-5 NAB-DK
2-3 NAH-DK
Tak til følgende bidragsydere
309-N:
JS-N:
JVN-DK:
NAB-DK:
NAH-DK:
PW-DK: Aslak Håkedal, Vennesla – AM: Lowe HF-225/30m wire sydøst.
Jarle Synnevåg, Sørum. Rx : Perseus SDR & Drake R7. Ant: 2x30 m longwire.
Alle MB logginger er fra Aglen ved Namsos på 400 m NA-bever,
KB logginger fra Sørum.
John V. Nielsen, Herning - AM: Perseus SDR/KAZ antenne nordvest.
FM: Perseus FM decoder /Antenne 2 stk 17 el. hjemmelavet, designet af Peter Körner.
en lodret og en vandret alle med forstærker og rotor ca. 60 m.o.h.
Niels A. Holst, MW/FM: Opel CD-300 bilradio, 40 cm whip på taget.
Niels A. Holst, Rønde, SW: AOR 7030 – 30 meter longwire
FM: Onkyo 488F, Onkyo 4970 og Sony SB-920 – 8 elm. Drejebar Yagi Antenne
udendørs samt Sangean 909X med teleskop antenne.
OIRT: Tecsun PL310 – Teleskop antenne.
Peter Witten, Aalborg, MB: Sangean ATS909 m. ferritantenne. +
KB: Tecsun PL-380 m. stavantenne
73*s John
Saxat från HCJB Global Nyhetsbladet
FAQ - HCJB i korthet
Vad betyder bokstäverna HCJB?
Från början var det beteckningen på radiostationen
i Ecuador. På trettiotalet användes ofta anropssignalen i stationsnamnet och är man en radiostation
i Ecuador blir man utan nåd tilldelad landsbeteckningen HC. Efter lite kreativt tänkande kom man
på att JB som fortsättning på engelska och spanska
kunde bli: "Heralding Christ Jesus' Blessings - Förkunnande Kristi Jesu välsignelser - och Hoy Cristo
Jesús Bendice - Idag välsignar Kristus Jesus.
Vad är HCJB Global?
HCJB Global är en internationell missionsorganisation med aktiva från många olika samfund och
länder. Vi är världens första ännu existerande missionsradioorganisation och har genom radioprogram förvandlat männsikors live sedan juldagen
1931. Passande nog från ett ombyggt fårstall. Numera är det egentligen mera korrekt att säga mediemission eftersom vi använder oss av all tillgänglig
teknik som bär det talade ordet. Med tiden har
arbetet likt ett växande träd föregrenat sig och växt
vidare in i sjukvård och vattenprojekt.
16
Vad är HCJB-s mission och arbetssätt?
HCJB Global drivs av en passion att göra människor
till lärjungar. Med hjälp av verktygen media (HCJB
Global Voice) och hälso- och sjukvård (HCJB Global
Hands) vill vi utrusta den kristna församlingen och
tillsammans med dem vara Jesus röst och händer för
att göra honom känd, speciellt bland dem som inte
hört evangeliet tidigare. Vi tränar inhemska troende
till missionärer, pastorer, radiofolk och sjukvårdspersonal och skulle vi i tider av politisk oro kastas
ur landet finns de kvar och kan fortsätta. Genom att
arbeta med lokala partners har vi pågående arbete i
över 400 städer i över 100 olika länder. Tillsammans
med våra partners sänder vi det kristna budskapet
via radio på över 120 språk och dialekter. Tusentals
sjukhuspatienter får möta Jesus och åsidosatta byar
får tillgång till både rent vatten och Livets Vatten.
via Bernt Berglund
SDXFs webbplats finns på
www.sdxf.se
FM - DAB - TV
Niels A. Holst | Ulvedalsvej 6 | 8410 Rønde | [email protected]
Så er det tid til endnu en omgang FM – TV – DAB .
Nyt i bladet.
Alle effekter her i spalten er sendeeffekt ERP, hvis
ikke andet er angivet.
Nyheder er som altid velkommen på mail: nah@
ddxlk.dk.
Sydfyn, som dermed, får det meste af Fyn som
dækning område. Sendetiden på 104.7 MHz deles
dog stadig med Station 2000, som sender lørdag
og søndag. Og Radio Alfa Sydfyn sender mandag
til fredag.
Danmark
Gold FM nu også i Fakse
Gold FM har sendt til Stevns siden årsskiftet 2013.
Men efter en aftale med stationerne i Fakse, så
udnytter Gold FM nu den ledige sendetid mandag
til fredag på 104.7 MHz.
Gold FM:
104.7v Fakse
160 Watt
107.8v Stevns/St. Heddinge
160 Watt
(Gold FM/SHN 18/11 2013)
Radio Soft – Nu også på Fyn
Radio Soft har erstattet The Voice på 104.2 MHz fra
Tommerup på Fyn, skiftet er sket samtidig med at
Radio Soft er gået over til deres non-stop julemusik
format.
Radio Soft Fyn:
104.2v Tommerup
5000 Watt*
*Baseret på ant. system, TRP effekt og udmåling
(radioassistent.com/dk/fmlist.org 26/11 2013)
Radio Alfa Sydfyn nu på Midtfyn
I sidste nummer skrev vi om Radio Midtfyns
lukning. Nu er sendetiden overtaget af Radio Alfa
Radio Alfa Fyn:
104.7v Ringe*
106.5v Svendborg*
106.9v Rudkøbing
* Kun Mandag til fredag
500 Watt
500 Watt
160 Watt
(NAH 21/10 2013)
SBS Discovery stationer igen
Det er ikke nemt at holde styr på ændringerne af
frekvenserne hos SBS, og det lader også til, at de
har svært ved selv at holde styr på tingene, når man
kigger på frekvens oversigten på deres hjemmeside.
Men her i spalten forsøger vi at finde ud af hvad der
sendes på hvilke frekvenser.
I forhold til sidste spalte er der sket en ændring i
Horsens og Hedensted området. Så der udsendes
The Voice i Horsens på 106.9 MHz (ex. VLR Horsens)
og My Rock på 105.0 fra Hedensted/Løsning (ex.
The Voice)
Desuden er frekvensenerne 93.0 MHz (Holeby) og
104.6 MHz (Ravnsborg Øst) flyttet til Nykøbing
Falster (DAB sende positionen i Nykøbing Falster),
Pop FM har licens til 93.0 MHz og The Voice har
licens til 104.6 MHz, desuden har Radio Nova licens
til 107.2 MHz. Men om det er disse 3 programmer der
kommer på frekvenserne vides endnu ikke.
SBS Frekvenser:
93.0v Nykøbing Falster
104.6v Nykøbing Falster
105.0v Løsning/Ølsted
160 Watt
160 Watt
1000 Watt*
17
106.9v Horsens
160 Watt
107.2v Nykøbing Falster
160 Watt
*Baseret på ant. system, TRP effekt og udmåling
(NAH/LKP 15/10 2013)
ANR vil sende til Mors
ANR vil sammen med Morsø Folkeblad (Begge
er ejet af Nordjyske Medier) forsøge at sælge
flere reklamer til øen Mors i Limfjorden,
selv om ANR ikke har nogle sendere på øen.
Men ANR har sendere rundt om øen Mors, som kan
aflyttet på øen.
Mors har dog allerede sin egen kommercielle station
i Radio Limfjord og Radio Limfjord plus som er
meget aflyttet på Mors.
Licensenerne er udstedt til en ny lokalstation med
light musik, henvendt til aldersgruppen 30-60 år, og
vil sende på finsk, svensk og russisk.
Område Tampere 7: Pispalan Musa
100.5v Tampere
50 Watt
Licensen er udstedt til en ny lokalstation med lokale
nyheder, trafik, kultur - Pispalan Musa har hidtil haft
en korttids tilladelse i Tampere.
Område Tampere 8: Järviradio
98.3v Kankaanpää
107.4v Nokia
1000 Watt
1000 Watt
Område Turku 7: Järviradio (Som hidtil)
88.0h Kaarina
50 Watt
Område Vaasa 2: Järviradio
103.0v Vaasa
200 Watt
Område Seinäjoki 3: Järviradio
91.3
Kurikka
? Watt
Licensenerne er udstedt til en lokalstation med lokale
nyheder, kirke og kultur programmer for den ældre
del af befolkningen – Järviradio findes allerede flere
steder i Finland og har sendt siden 1987.
ANR Thy - Thisted/Mors:
93.9v Hanstholm
160 Watt
97.4v Thisted
500 Watt
105.4v Hvalpsund
160 Watt
106.4v Hurup
160 Watt
(fmlist.org/SHN 2/10 2013)
Område Jyväskylä 5: Radio Pooki
106.4v Jyväskylä
Finland
Radio Pooki sender allerede flere steder i Finland,
med regionale programmer som bl.a. også spiller
lokale musikere.
15 lokal licenser tildelt
Det finske radionævn LVM har uddelt 15 lokale
kommercielle licenser den 31/10 i år, tilladelserne
gælder til 31/12 2019. Nogle få af frekvenserne har
været i brug før, så her drejer det sig nogen steder
om andre operatører.
Område Iisalmi: Radio Sandels
106.3 Iisalmi
1000 Watt
Område Jyväskylä 4: Mediatakojat Oy
88.0v Jyväskylä
88.4v Äänekoski
97.1v Ähtäri
? Watt
? Watt
? Watt
? Watt
Licensenerne er udstedt til den lokale radio - Radio
Sandels, som hidtil har haft en korttids tilladelse.
Område Tampere 6: SBS Discovery Radio Oy
88.7v Tampere
200 Watt
90.3v Parkano
1000 Watt
92.4v Kankaanpää
1000 Watt
94.5v Hämeenkyrö
50 Watt
Licensen er udstedt til en ny børnekanal for familier
med børn i alderen 2 til 16 år, samt deres lærere.
Område Vaasa 1: Kevyt Kanava Oy
93.4v Vaasa
94.9v Kruunupyy
1000 Watt
500 Watt
Område Pieksämäki 1: Kevyt Kanava Oy
90.4
Pieksämäk
1000 Watt
18
Licensen er udstedt til en ny lokalstation med lokale
nyheder, sport og indslag for de 25 til 50 årige.
Mediatakojat Oy driver i forvejen Radio Pori og
Eazy 101.
Område Turku 6: Moss-Cow
92.2v Turku
? Watt
Licensen er udstedt til Radio Satellite Finland Oy,
som vil lave en radio kanal kaldet Moss-Cow, som
henvender sig til de 25 til 45 årige udlændinge,
udsendelserne udsendes på engelsk. Radio Satellite
Finland Oy driver også den russisk sprogede station
Radio Sputnik.
Område Helsinki 5: Radio Helsinki
94.4
Hyvinkää
98.5
Helsinki
500 Watt
50 Watt
Licensen er udstedt til Radio Helsinki, som leverer
deres nuværende licens og frekvenser på 88.6 og 89.4
MHz tilbage til myndighederne.
Område Helsinki 6: Spin FM
101.4 Helsinki
50 Watt
Licensen er udstedt til Spin FM, som vil sende et 2
sproget program på engelsk og finsk målrettet storby
publikummet. Spin FM har hidtil haft en korttids
tilladelse i Helsinki.
Område Oulu 5: Sea FM Radio
88.8
Oulu
koncernen, Radio Nostalgia findes også i Belgien,
Frankrig, Portugal og Libanon og siden februar 2011
i Finland. Dækningsområdet er udvidet igen siden
jeg sidst skrev om stationen i oktober 2012.
? Watt
Licensen er udstedt til Sea FM, som vil sende 2
sprogede programmer på engelsk og finsk for
befolkningen under 45 år. Sea FM har hidtil haft
korttids tilladelser i Helsinki og Oulu.
Järviradio skifter frekvenser
Järviradioen har skiftet frekvenser adskillige steder
i Finland, bl.a. i Helsinki og Tampere.
Järviradio nye frekvenser:
92.7
Kannus
200 Watt
94.6
Pietarsaari
2000 Watt
96.7
Kokkola
200 Watt
103.1 Helsinki
50 Watt
103.7 Kaustinen
500 Watt
106.4 Hämeenkyro
1000 Watt
107.4 Tampere/Nokia
1000 Watt
(jarviradio.fi/radioguiden.se 14/11 2013)
Radio Nostalgia
Radio Nostalgia spiller oldies musik fra 50 erne og
frem til 80er musikken. Stationen er en del af nrj
Radio Nostalgia frekvenser:
87.6v Lahti
1000 Watt
88.4
Porvoo
1000 Watt
88.5
Hämeenlinna
1000 Watt
89.5
Lappeenranta
1000 Watt
89.9
Pori
1000 Watt
90.9v Jyväskyla
1000 Watt
92.7v Tampere/Ylöjärvi
2000 Watt
94.3v Oulu
500 Watt
100.0v Espoo
50 Watt
100.5v Turku
1000 Watt
100.5 Lohja
1000 Watt
105.5v Helsinki
1000 Watt
(radionostalgia.fi/radioguiden.se 14/11 2013)
Loop erstatter Groove FM
Groove FM koncentrere sig nu udelukkende om at
sende til Helsinki på den nye frekvens 92.2 MHz
i stedet for 91.1 MHz. På resten af det tidligere
netværk sendes nu Loop.
19
Groove FM frekvenser:
92.2v Helsinki
Loop frekvenser:
87.6v Lapua
89.3v Kouvola
89.4v Fiskars
96.7v Vaasa
97.7v Hämeenlinna
101.5v Lathi
103.4v Vuokatti
103.5v Oulu
103.8v Kuopio
104.1v Ulvila
104.5v Jyväskyla
105.2v Tampere
105.4v Joensuu
106.4v Turku
500 Watt
1000 Watt
1000 Watt
1000 Watt
1000 Watt
1000 Watt
1000 Watt
3000 Watt
2000 Watt
1000 Watt
1000 Watt
1000 Watt
200 Watt
2000 Watt
3000 Watt
(fmlist.org 12/11 2013)
MTG lukker Radio 1 Stockholm
Radio 1 Stockholms taleradio på 101.9 MHz, lukker
ned ved årsskiftet, beslutningen om lukning skyldes
den nye konkurrence situation som er opstået efter at
SBS og NRJ gik sammen fra starten af året. Hvorved
NRJ genopstod som landsdækkende radiostation.
Dette har betydet at økonomien i de MTG ejede
radiokanaler i Sverige er gået i rødt.
Hvad der kommer til at erstattet Radio 1 på 101.9
MHz i Stockholm fra årsskiftet vides ikke, men mon
ikke det velkendte non-stop musik format genopstår
på denne frekvens indtil MTG får bestemt sig for
hvilket format man så vil afprøve i Stockholm.
Norge
Radio Exact Lillehammer lukker
Radio Exact har besluttet at nedlægge driften i 2 af de
områder de har tilladelse til pr. 31/12 2013, det drejer
sig om område 04-04 Elverum, samt område 05-03
Gjøvik/Lillehammer, man vil i stedet koncentrerer
sig om radiodrift i Hamar, Stange og Ringsaker,
og som altid er det økonomien der ikke hænger
sammen i forhold til drift i de 2 områder
Nett 04-04.0 frekvenser:
100.6v Elverum
102.9v Elverum/Valbergte
355 Watt
157 Watt
Nett 05-03.1 frekvenser:
89.4v Gjøvik
70 Watt
102.7v Lillehammer
70 Watt
(radioassistent.com/finnsenderen.no okt 2013)
Sverige
Radio AF Lund forlader FM
RadioAF som sender studenter radio over nærradioen
i Lund på 99.1 MHz, forlader nu FM til fordel for net
radio. Skiftet sker bla. Fordi mange studerende ikke
længere har en FM radio, men udelukkende lytter
via deres computer, samtidig slipper man for at
sende sammen med de andre foreninger på 99.1
MHz, hvilket gør at man kan sende hele døgnet.
Man håber også der kan spares lidt penge ved at
forlade FM. De vil dog stadig sende på FM indtil
sommeren 2014.
(onair.nu 25/11 2013)
20
Ud over Radio 1 går sparerunden også ud over
Bandit Rock, som lukker stationerne i Östersund og
Helsingborg.
I Helsingborg området sender man via 2 nærradio
frekvenser 96.3 fra Hörby og 104.7 MHz fra Kokkedal
i Danmark, så her drejer det sig ikke om at leverer
tilladelsen tilbage som man gør i Östersund, men at
man opsiger samarbejdet med nærradioerne.
MTG frekvenser som ændres ved årsskiftet:
96.3v Hörby
300 Watt
101.9v Stockholm
3000 Watt
104.7v Kokkedal (Danmark)
1000 Watt
107.2v Östersund
3000 Watt
(Onair 25/10 2013)
Tyskland
Radio Galaxy i Kulmbach
Den 7. oktober var der sende start for Radio Galaxy
i Kulmbach. Der udsendes lokalprogram for
Kulmbach hverdage kl 15 til 19 LT, ellers udsendes
det samme program som i resten af Bayern
Radio Galaxy Kulmbach:
98.9h Kulmbach
100 Watt
(Reflexion Nr. 253)
Radio Osnabrück har prøvesendinger
I Osnabrück i delstaten Niedersachsen er den nye
kommercielle radiostation Radio Osnabrück startet
på 98.2 MHz.
skyld er polariteten på antennen vertical, de aller
fleste tyske sender sender normalt med Horizontal
Polarisation, regionalprogrammet der udsendes her
er det for Mainz
Stationen er den første i en række af nye små
kommercielle radiostationer i Niedersachsen, som
kun kommer til at sende til en enkelt større by.
SWR4 Rheinland-Pfalz:
94.0v Worms
På NLM’s møde den 4. september gav de en FM
licens til Radio Mittelweser som har sendt siden
2012 på internet og via kabelnet i Nienburg området.
Desuden har NLM lige udbudt en licens som skal
dække det Øst Frisiske område/øer, de har dog ikke
nævnt nogen frekvens i udbudsmaterialet.
Radio Osnabrück:
98.2h Osnabrück-Widukindland
250 Watt
(Reflexion Nr. 253)
1000 Watt
(Reflexion Nr. 253)
Radio Top 40 bytter frekvens
I Weimar har Antenne Thüringen og radio Top 40
fået lov til at bytte frekvenser, så Antenne Thüringen
i fremtiden sender på 97.9 MHz og Radio Top 40
sender på 107.2 MHz. Byttet skulle sikre Radio
Top 40 bedre dækning uden at Antenne Thüringen
forringer deres dækning.
Weimar frekvenser:
97.9h Weimar-Ehringersdorf
300 Watt
107.2h Weimar-Grosser Ettersberg
250 Watt
(ukwtv.de 14/10 2013)
SWR4 Rheinland-Pfalz
SWR4 Rheinland-Pfalz har siden september sendt på
94.0 MHz via en ny sender i Worms, og for engang
NA-hiorisont, fortsättning från sidan 8
Namnet på min välgörare, deras office manager fick
jag inte, men en skannad täckningskarta följde med
som stöd för detta med sändarens effektiva räckvidd! Kul att införliva länge jagade KVKK i samlingen! Stationen kom igång 2005 och kör mestadels TLK
om inte webbschemat är föråldrat, men tydligen har
man country på ”obekväm arbetstid” så det finns all
anledning att lyssna efter sådan musik här, även om
CHOK nog är klart vanligare på frekvensen. KVKK
har sitt kontor i Wadena i centrala Minnesota, där
vi även hittar KWAD-920 som gladde red med QSL
förra säsongen. Stationen är dock skriven i Verndale i Wadena county, som lär inneha det famösa
smeknamnet “The most beautiful town site along
the Northern Pacific Railroad between Brainerd and
Fargo(!)”. Denna licensort torde med sina 602 tappra
vara en av de mer diminutiva man stött på under
NA-jakterna i ”skallampans sken”!
Med detta tackar vi för oss för denna gång och ber att
få önska en riktigt God Jul och Gott Nytt År med en
lagom blandning av glögg och DX! 73s / JOB
21
Teknikspalten
Erik Johansson| Stångholmsbacken 56 | 127 40 SKÄRHOLMEN | 08 - 680 01 49 | [email protected]
Schema och komponenter som kan
användas för att reversera riktningen
av en flaggantenn
Under flera månader hade jag planerat att uppföra
ytterligare en flaggantenn vinkelrätt mot den första
för att få möjlighet till två riktningar till. Samtidigt
var planen att bygga om den befintliga antennen
med högkvalitativa reläer i stället för de mycket
billiga och dåligt fungerande reläer som använts.
Avsikten var också att gräva ner 20 mm PVC-rör
eller slangar i marken för att enkelt kunna dra
koaxialkablar och 12 V DC matningskablar. Att
gräva ner plaströren, dra i kablarna och löda in
alla delar till de två flaggantennerna tog många fler
timmar än beräknat att göra.
Den slutliga utformningen presenteras nedan med
schema för styrning av reläerna och även några
bilder som visar delarna i plastlådorna på varje sida
av antennerna.
som det finns ett visst mått av ”spännvidd” i H/Vförhållandet.
Ett motståndsvärde på 900-1100 ohm är det bästa
valet enligt de praktiska tester som gjorts. Jag har själv
valt 910 ohm men det går säkert lika bra med ett på
1 kohm då max. dämpningen är frekvensberoende.
Mellan två träd åtskilda c:a 12 m i trädgårdens
tomtgräns, monterades den första flaggantennen för
några år sedan. Den andra sattes upp ett par år senare
också i häcken i tomtgränsen, men då i rät vinkel
mot den första. Samma storlek har använts för båda
antennerna, nämligen 12 x 4 m. Det verkar som om
denna storlek trots att den inte är helt optimal, trots
allt ger godtagbar dämpning av bakloben.
Åtminstone märks det ganska stor skillnad i
mottagningen när man växlar mellan de fyra
antennriktningarna.
Enligt uppgifter som presenteras på http://www.
qsl.net/wa1ion/flag/flag_antenna.htm föreslår Mark
Connelly i K6SE artikeln som gäller om vimpel- och
flaggantenner att man använder de datorberäknade
dimensionerna 8,84 m för de horisontella sidorna
och 4,27 m för de vertikal sidorna.
På en annan webbplats, VE6WZ, säger man att
så länge som det horisontella till vertikala (H/V)
förhållandet är detsamma som ovan, så är prestanda
och dämpning jämförbart för antenner av olika
storlekar. Signalupptagningen blir naturligtvis
större om den yta som avgränsas av antennen ökar
och tvärtom.
K6SE förhållandet 29/14 eller 2,07 har beräknats
fram som optimala genom att köra ett antal EZNECanalyser.
T ex Ken Alexander fick goda resultat med en
vimpelantenn som mäter 16,45 m horisontellt och
5 m vertikalt, vilket ger en kvot på 3,29. Det verkar
22
Flaggantenn: L x H = 12 x 4 m, lägsta horisontella
tråden c:a 0,5 m över marken
Relä 4-poligt: Matsushita NF4EB-12V DC, Elfa
artikel nr 37-052-66
Toroid: Epcos N30 36x23x15 mm, Elfa artikel nr
58-614-14
Motstånd: 900-1100 ohm ½ W (provas fram för max
dämpning)
Koaxialkabel: RG58 / U, 50 ohm, Elfa artikel nr 55904-01
12 V matningskabel: LIYY 4x0,14 mm2, Elfa artikel
nr 55-721-28
Kabel för toroidlindningarna: 6 x10 m EKUX, Elfa
artikel nr 55-288-07
Experimentkort 100x160 2,54 mm avstånd, Elfa del
nr 48-202-70
Skruvanslutningsblock till kretskort: 8-pol. 2,54 mm
avstånd, Elfa del nr 48-354-68
Plastlåda: 10x10x5 cm, Bauhaus
Tryckimpregnerad trästolpe: 50 mm diameter, L =
1,8 m, Bauhaus
Rundstav: 25/27 mm diameter, L = 3,4 m, Bauhaus
Flexibel slang: 20 mm svart PVC, 25 m per rulle, Jula
Toroiden är lindad med 35 varv för 900 ohm
för primärlindningen och 8 varv för 50 ohm
för sekundärlindningen. Observera att båda
lindningarna skall lindas i samma riktning.
Primärlindningen måste fördelas noggrant runt hela
toroiden och därefter lindas sekundärlindningen
över primärlindningen och fördelas också jämnt
runt hela toroiden.
Epcos NE30-toroiden har ett AL-värde på 5600
och med ovanstående antal lindningar kommer
mottagningen att vara nästan helt jämn från 0,1 till
åtminstone 12-15 MHz. Bilden visar den 1,8 m impregnerade stolpen med en 3,4 m
lång rundstav (25-27 mm) fäst med två långa träskruvar
i toppen. I mitten på en 20x10 cm plexiglasskiva sitter de
två plastlådorna fästa med träskruvar.
Längst ned syns de två 20 mm plaströren som innehåller
koaxialkablarna och 12 V matningskabel som kommer
upp från marken och är fästa vid stolpen med plasttrips.
Bilden visar de två plastlådor (10x10 cm) med relä och
toroid fäst på en liten plexiglasskiva.
Nästa bild visar innanmätet i de två 10x10 cm
plastlådorna på antennsidan till mottagaren. Den vänstra
lådan innehåller relä och kopplingsplintar på kretskortet.
Den högra innehåller endast balunen.
Alla kablar är nedgrävda i marken i dragna svarta
flexibla 20 mm plaströr. Undvik att använda 16
mm flexibel slang. Det är nästan omöjligt att dra
koaxialkabeln en längre sträcka genom en slang eller
ett rör med så liten diameter. Använd 20 mm flexibel
slang i stället för både koaxial- och 12 V-kabel.
23
- Flaggantenn reversering på 1566 kHz, 2010-06-09,
riktning 210/300/30/120
- Flaggantenn reversering på 1566 kHz, 2010-06-08,
riktning 300/120
- Flaggantenn reversering på 1566 kHz, 2008-09-18,
riktning 30/210
En del allmänna bra tips finns att hämta på Array
Solutions webbplats om K9AY-antenner. Dessa är
giltiga för flaggantenner. Bl a detta finns på den
här sidan:
Kan jag göra antennslingan större, mindre eller
med annan form?
Det omedelbara svaret är ja - många radiolyssnare
har begränsat utrymme eller vill använda befintliga
stöd såsom träd eller liknande. Här följer några
allmänna regler för loopars storlek och form:
1) Strömmen i slingan (och därmed signalspänningen
över
anslutningarnas
matningspunkt)
är
proportionell mot det område, dvs. ytan, som
begränsas av antennslingan.
Bild på de två 10x10 cm plastlådorna på vänster
antennsida. Det ena av de två koaxialkabelparen och den
ena av 12 V matarkablarna går upp till reläet på högra
antennsidan. De andra paren går till styrenheten uppe
vid radion.
12 V styrenhet för de fyra reläerna.
Flaggantennen är egentligen ganska enkel att
styra. Styrenheten består av en strömbrytare, en
omkopplare för att välja mellan två olika mottagare
och en 3-polig, 4 positions vridomkopplare.
LED-indikatorer visar vilken antenn som är
inkopplad och därmed också antennriktningen.
Ritningen nedan visar en principlayout som kan
användas för att styra fyra separata reläer med
ovanstående styrenhet. Självklart måste man också
se till att de två antenningångarna växlas på rätt
sätt. I mitt fall är endast SV & SE anslutna till 12 V
för att aktivera reläerna. För NV & NE behövs ingen
spänning eftersom reläerna genom sitt grundläge är
aktiverade i dessa positioner.
För att ge en fingervisning om hur effektiv
antennanläggningen är så har jag lagt ut tre olika
inspelningar med 20 sekunder i varje riktning på
min webbplats på http://www.thomasn.sverige.
net/ under
24
En mindre loop kommer att ta emot en mindre
signal, vilket kommer att kräva en förförstärkare för
att ge mottagaren en rimlig signalnivå. Slingan är för
liten när antennsignalen ligger under brusgolvet i
mottagningssystemet (förförstärkare / matarledning
/ mottagare).
En större loop kommer att fånga upp mer signal, men
någonstans kommer dess arbetssätt att förändras.
Slingan är för stor när den börjar agera som en
”delta loop” eller ”quad loop” istället som för en
”liten slinga.” En slinga är också för stor när den
totala kabellängden är c:a 0,3 våglängder, eller c:a.
0,1 våglängd av diametern eller av den längsta
diagonalen.
De angivna måtten (25 fot höjd, + / - 15 fot horisontellt)
är rätt vid den övre frekvensgränsen om antennen
skall användas för 80 meters bandet. Dessutom,
eftersom storleken närmar sig sin övre gräns,
kommer den optimala avslutningsimpedansen att
förändras, och det maximala fram/back-förhållandet
kommer att börja brytas ned.
2) Formen på slingan bestämmer den vertikala
vinkeln för baklobsdämpningen. - En deltaform
valdes av två skäl - det är praktiskt med ett enda
lång stöd, och den placerar baklobsdämpningen på
en höjd av 35-45 grader över horisonten, vilket är
idealiskt för att reducera de starka signaler som
kommer från enhopps distans.
En kvadratisk eller rektangulär form med vertikala
ändar ger max baklobsdämpning vid en lägre vinkel,
vilket kan vara bättre för att reducera lokalt brus. En
triangelform eller en lång rektangel som är högre än
dess bredd kommer att ge max baklobsdämpning
vid en högre vinkel, som kan vara användbart för
att reducera signaler (NVIS) från mycket korta hopp.
(Från
http://www.arraysolutions.com/Products/
lowbandFAQ.htm)
Vy över en av antennens stolpar i häcken på den norra
sidan och med utsikt över rapsfältet ner mot den lilla byn
Mardal.
Artikeln är skriven och insänd av Thomas Nilsson i
Ängelholm (TN). Tipset om denna eminenta artikel
kom från Alf Persson (APF)
Till höger placeringen av de två flaggantennerna är
markerade med rött och monterade i rät vinkel mot
varandra.
Redaktörens slutord
Med detta arrangemang får du maximal signal (eller
dämpning) i 4 riktningar, 30o 120o 210o 300o
Det var trevligt att få en artikel på svenska så att inget
försvann i översättningen. Hoppas på att få bidrag
till nästa spalt också. Kommer det inte in några
bidrag får det bli en översättning igen. Trevliga DX
till nästa gång!
Specialsändningar från SDXF
SDXF återupplivar gammal tradition
Kommer du ihåg alla specialsändningar som förr
gjordes av olika DX-klubbar? Detta var en mycket
trevlig aktivitet att samlas kring och i allmänhet verifierade klubbarna med egendesignade QSL-kort.
I brist på webben så var det också en väg att nå ut
till radiointresserade och många klubbar har säkert
fått nya medlemmar denna väg. Även dåvarande
RDXA sände egna specialprogram, bland annat
över Polens Radio.
Nu är det dags igen! Under perioden januari-mars
2014 kommer Sveriges DX-Förbund att sända en serie testprogram över två stationer: Radio Merkurs,
Riga på 1485 kHz (2,7 kw) och Hamburger Lokalradio i Göhren på 7265 kHz (1 kW).
Precis som när det gäller DX-Aktuellt så bygger
dessa sändningar på bidrag och feedback från medlemmarna. Säkert har vi många inom förbundet
som tidigare gjort program och skulle tycka det
vore roligt att vara med igen. Hittills är programschemat inte spikat, mer än att Christer Brunström
CB kommer att presentera ett inslag med DX-tips,
precis som han i många år gjort över Vatikanradion.
Om detta blir uppskattat kan en fortsättning följa.
Programmen sammanställs av Ronny Forslund
RFK och du kan sända in bidrag som ljudfiler till
[email protected]. Programidéer är naturligtvis mycket
välkomna och förbundet ser gärna att klubbarna
ute i landet presenterar sig i etern på detta sätt. Var
kreativa – och kör igång!
Sändningsschema 2014
Radio Merkurs 1485 kHz
Söndag 5 januari 2014 18.00-19.00 UTC
Söndag 9 februari 2014 18-00-19.00 UTC
Söndag 9 mars 2014 18.00-19.00 UTC
Hamburger Lokalradio 7265 kHz
Lördag 11 januari 2014 12.00-13.00 UTC
Lördag 15 febrauri 2014 12.00-13.00 UTC
Lördag 15 mars 2014 12.00-13.00 UTC
Lyssnarrapporter kan sändas till:
Sveriges DX-Förbund
Box 1097
40523 Göteborg
Sverige
Ronny Forslund
25
Aktuellt på banden
Claes Olsson | Guldringen 68 | 603 68 NORRKÖPING | 011 - 18 22 23 | [email protected]
Europa och Afrika
England
Clyde 2, Glasgow på 1152 kHz har fått sin licens
förlängd till år 2020.
Detsamma gäller för Magic 999, Preston, Lancashire
på 999 kHz.
Ofcom via Biener via Ydun Ritz via SWN
Independent Lokal Radio (ILR) firar 40-årsjubileum
i England. På BBC:s webbplats finns en länk till ljud/
bildklipp från ILR:s 40-åriga historia. Kan hittas på
www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-24427961
JP via SWLingPost via RM
Irland
Ett par kyrkor på Irland sänder sina söndagsgudstjänster på KV. De som hörts på senare tid är följande:
SS Mary & Peter Church, Arklow, Co. Wicklow 10091016 och 1121-1125 på 27631 kHz.
Our Lady of consolation Church, Donnycarney,
Dublin 5 0949-0956 på 27687 kHz.
Robic i SWN
Antagligen är dessa avsedda endast för den närmaste omgivningen eller också är det feeders. Det
sistnämnda är nog det mest troliga. Minns att jag
hört dem här i Norrköping tidigare med ganska bra
signal./red
Italien
En ny MV-sändare har hörts med nonstop italiensk
pop i Toscana på 1233 kHz. Frekvensen används nu
inte bara av Media Veneta Broadcast utan även av
Radio Azzura.
Robic, Ratzer A-DX/BCDX via Kur
Grekland
1512 kHz är den enda frekvens som tillhör en oberoende station. Inte mycket till program, det enda som
hörs är ett block med popmusik morgon och kväll,
utan id. Övriga grekiska frekvenser: 1008, 1260 och
1404 kHz tillhör en kedja som idar sig "Helleniki
Radiophonia" och som är // med KV 7450, 9420 och
15650 kHz.
Pankov, Bulgarien, World of Radio, DXLD via SWN
Holland
MV-sändaren på 828 kHz 20 kW i Heinenoord nära
Rotterdam stängde den 30 september.
Från den 18 oktober 2010 fram till stängningen har
Radio 10 Gold sänds via denna sändare. Radio 10
kan nu höras endast på FM, DAB och kabel. Det finns
inga uppgifter om vad som kommer att hända med
sändaranläggningen i framtiden.
De enda högeffektstationerna på MV i Holland är
nu Radio Maria 675 kHz, Radio 5 Nostalgia 747 kHz,
Radio 538 891 kHz, Groot Nieuws Radio 1008 kHz
och Radio 5 Nostalgia på 1251 kHz.
Ett par lågeffektstationer som borde gå att höra, tack
vare att de ligger vid kusten Vahon 1557 kHz och
Seagull på 1602 kHz. Willem Prinz MW info via RM
26
Kongo (Demokratiska Republiken)
Radio Candip, Bunia 1622 på 5066,33 kHz. Okså
hörd *0330-0400.
Nilsson i SWN
Kongo (Republiken)
Radio Congo, Brazzaville 1705-1823* med franska på
6115 kHz. Nyheter och rapporter från Brazzaville.
Bernardini i SWB, Dritsas via SWN
Marocko
Radio Mediterranee 1, Nador (Medi 1) på 9579,2 kHz
ej hörd sedan den 1 september.
Ivanov i SWN
Norge
Radio Northern Star, på norska Radio Nordstjernen
har nu fått en licens för sändning på 1314//5895
kHz. Effekten på båda frekvenserna är 1 kW. Radio
Northern Star är nu den enda stationen i Norge
som sänder på både MV och KV. Stationen drivs av
volontärer som håller till i Bergens gamla rundradiolokaler, vilka nu är omgjorda till ett museum. Antenn
och sändare finns i Erdal på Askön nära Bergen. På
MV sänder man nu med 80 watt med en kompaktantenn som tidigare använts till en fartygsradio. För
KV, där man sänder med omkring 50 W använder
man sig av en inverterad Y-antenn. Testsändningarna fortsätter ett tag framöver, företrädesvis tisdagtorsdag. En del dagar är KV-sändaren igång till 2100.
Ett QSL-kort är på gång, Rapporter sändes till LKB/
LLE Bergen Kringkaster, P.O. Box 100, N5331 Rong,
Norge. Bifoga norska frimärken eller 3 USD och om
möjligt också ett färdigt kuvert med din adress. Lövström och Martinsen i SWN
Enligt uppgift på webbplatsen digit.nu slutar den
statliga radion, VGTRK nästa år att sluta sända Radio
Russia på lång- och mellanvåg i regionerna. Detta
är ytterligare ett steg att reducera de statliga radiosändningarna.
Som tidigare rapporterats på digit.nu stängde alla
Radio Mayak-stationer på LV och MV och kan nu
höras endast på FM i ett par dussintals städer.
Director Sergei Arkhipov vid VGTRK bekräftar
planerna att stänga alla LV-stationer och att redusera antalet MV-stationer. Han säger också, att alla
stationer i nordöstra Ryssland som nu sänder på
KV och FM kommer att stängas. Orsaken till alla
neddragningana är, enligt Arkhipov att de statliga
anslagen till VGTRK kommer att minska under 2014.
Lebedevsky via nordx.yg MW Info via RM.
Tyskland
Berlin-Britz på 990 kHz med program från Deutschland Radio Kultur stängde 0938 den 4 september. Roschy via MW info via RM
Alla DLR:s sändare på LV och MV stänger den 31
december 2014. De frekvenser som berörs är 153, 177,
207, 549, 756, 1269 och 1422 kHz. De miljoner euro
man sparar i elkostnader skall i stället användas för
att förbättra sändningarna på FM. DAB+ och Internet. Alla sändningar som försvinner kan redan nu
höras via dessa medier.
Friess, MWC yg via DXDL via RM och SWN
Asien och Oceanien
Ryssland
ZS1SDR, belägen på det ryska universitet BonchBruewich Saint Petersburg State University of Telecommunication har i oktober haft testsändningar på
1593 kHz. Effekten var endast 10 W men en talesman
för projektet säger, att man planerar att framledes
öka effekten med hjälp av ett slutsteg och att man
också kommer att ha mer reguljära sändningar.
Alexandr i MW info via RM
Uganda
Radio Dunamis, Mukono, Kampala 1758-1804 på
4750 kHz med trevlig afropop och jingle. Svag till
hyfsad. Ej hörd sedan i april 2013.
Bernadino i SWB via SWN
Bangladesh
Rapporter till Bangladesh Betar besvaras med ett
QSL-kort. Dessa kan sändas till Abu Tabib Md. Zia
Hasan, Senior Engineer vid Research and Receiving
Center, [email protected] d'Angelo,
Xiaoli i DXLD via Kur
27
Kina
China Radio International är väl en av de stationer
som sänder på flest tider och frekvenser på KV, ofta
över starka relästationer här i Europa. En av de få
stationer jag med lite behållning kan lyssna på här i
min stadslägenhet. Här är en del av sändningschemat till Europa:
1300-1400 13670, 13790
1400-1500 9795, 13625
1500-1600 9435, 9525
1600-1700 7255, 9435, 9875
1700-1800 6100, 7205, 7255
1800-1900 6100, 7405
2000-2100 7415, 9600, 5960, 7285
2000-2200 5960, 7285, 7415, 9600
2100-2300 5960, 7285, 7415, 9600
CRI:s magasin "The Messenger" kan läsas eller hämtas från nätet: english.cri.cn. Fint magasin med trevliga och läsvärda artiklar.
CRI
Pakistan
Fram till 29 mars har Radio Pakistan följande schema för sina sina sändningar på engelska till Europa:
0830-1100 11580, 15800 urdu med nyheter på engelska 0905-0910 och 1100-1104
1600-1615 7510 nyheter på engelska
Andreas Volk i Kur
Papual Nya Guinea
Ett gäng tekniker, troligen från Japan åker runt till
lokalstationerna i Papua New Guinea och försöker
sparka liv i de gamla KV-sändarna. På samma stationer installerar man också en, två eller tre FM-sändare
och sätter upp FM-antenner på det enda torn som
finns och i vilket det redan sitter en KV-antenn.
Resultatet har blivit att Rabaul nu har NBC East
Britain på KV och FM, NBC National på FM och
NBC Tribe FM (ungdomsprogram) på FM, allt från
ett existerande och förbättrad KV-mast.
Ricquish via Berg via SWN
Sri Lanka
Efter en serie testsändningar tidigare, kommer nu
PCJ International att sända en gång i veckan via
Trincomales sändare. Programmet, "Happy Station
Show" kan höras söndagar 1330-1430 med 125 kW
på 11835 kHz. Sändningsriktningen är 45 grader, så
den är ju inte direkt riktad åt vårt håll.
Coro i DXLD via Biener i Kur
Antarktis
LRA36, Radio Nacional Arcangel San Gabriel, Base
Esperanza hörd 1830-2050 på sin vanliga frekvens,
15476 kHz. Tal om Argentina, argentisk rockmusik
kulturella nyheter. Fullt id vid ett flertal tillfällen.
Eriksson m.fl. i SWN
28
Nord- och Latinamerika
Argentina
La Rosa de Tokio är ett dx-program, sammanställt av
Omar José Somma, Arnoldo Leonel Slaen, Marcelo
Arias och Rubén Guillermo Margenet. Programmet
sammanställs i studion hos LS11 Radio Provincia de
Buenos Aires och sänds varje vecka lördag 2100 och
söndag 1700 på 1270 kHz och // på internet www.
amprovincia.com.ar. Kan även höras via WRMI Radio Miami International och på Internet http://
programasdx.com/larasodetokio.htm
José Bueno DXLD via Kur
Brasilien
Sedan en tid tillbaka är ZYG855 Radio Cultura de
Araquara, SP åter igång på 3365 kHz.
Costa i DXLD via Kur
RB2 Curitiba (f.d. Rádio Clube Paranaense) som
sänder i Paraná på 1430 kHz, planerar att återkomma på KV. Mellanvågsändaren ZYJ200 kommer då
att kompleteras med de reaktiverade frekvenserna
6040, 9725 och 11935 kHz.
Klemetz i DXLD via Kur
Chile
Radio Cooperativa, Santiago hörd 2215-2303* på
12365 USB. Direktsändning från Estado Metro-politano, Barranquilla i Colombia med fotboll mellan
Colombia och Chile. ID: "Chile ie gana a Colom-bia
3 a 1y usted lo vive por Radio Cooperativa".
Slaen i DXplorer via SWN
Kanada
Canadian Radio-Television Telecommunications
Commision har fått in en ansökan från CBC, att
man vill stänga ett flertal relästationer som sänder
med låg effekt. Ansökan har beviljats och en av de
stationer som har eller kommer att stängas är CKZU
Vancouver på 6160 kHz.
Hauser i SWN
580 CKUA Edmonton AB måste flytta till FM innan
årets slut.
900 CKBI Prince Albert SK har ansökt för U1 10
kW/2,8 kW från ny sändningsplats.
990 CHRF Montreal QC har ansökt om tillstånd för
U4 50 kW/10 kW på 980 kHz.
1450 CBKE Ft. Chipewyan AL har fått tillstånd att
flytta till FM.
1610 Montreal QC. Ny station har sökt tillstånd
här för U1 1 kW/1 kW med etniskt format "Radio
Humsafar" (södra Asien).
Alla
NRC via RM
Uruguay
Emisora Chaná, Tacuarembó på 5980 kHz, nämnd i
en tidigare notis, fick ett förslag av DX-are här nere
att flytta till en annan frekvens eftersom man var
störd av Chaski. Man gjorde detta, och är nu igång på
5688 kHz. Chansen att höra den här är dock minimal
eftersom effekten fortfarande är blygsamma 30 Watt.
Nigro via CXplorer via SWN
USA
Ändringar:
620 WJHX Lexington AL ej igång.
NRC
640 KGVW Belgrade MT Licens och signal struken.
NRC
820 WVSG Columbus OH nu igång med U2 6,5 kW/
790 W. Var tidigare igång från två sändningsställen,
nu endast från ett.
NRC
960 WGRO Lake City FL ej igång. NRC
980 KBBO Selah WA har ny signal KTCR. FCC
1010 WLYT Black Mountain NC har ny signal
WKJW. FCC
1120 WKAJ St, Johnsville NY. Tillstånd för ny station,
nu igång med U4 10 kW/400 W. NRC
1130 WALQ Carrville AL ej igång. NRC
1190 KPHN Kansas City MO ej igång. NRC
1190 CP Red Oak NC. Ny station, tar signal
WNCR FCC
1200 WINK Pine Island Center FL har ny signal
WJUA. FCC
1300 WIBR Baton Rouge LA åter igång. NRC
1340 KOLE Port Arthur TX ej igång. NRC
1370 WHYP Corry PA har ny signal WWCB. FCC
1390 WZQQ Hazard KY ej igång. NRC
1390 KTCR Yakima WA har ny signal KBBO. FCC
1490 KRKZ Forks WA. Ny signal KFKB. NRC
1520 WLGC Greenup KY åter igång. NRC
1560 KTXZ West Lake Hills TX har inte förnyat
licensen och fått tillståndet indraget. NRC
1580 WHLY South Bend IN åter ihång med spanska
som "La Raza". DXMA
1590 WARV Warwick RI tillstånd för U4 8 kW/5
kW. NRC
1640 WKSH Sussex WI ej igång. RDXWI
1660 KQWB West Fargo ND. Ny signal KLTA.
via RM
WINK, Pine Island Center, Ft Myers FL på 1200 kHz
har bytt format från News talk till MEX/SP och signal
till WJUA "Juan".
WNPL, Golden Gate FL är nu 10 kW dagtid.
De här ändringarna kom för sent för att komma med
i senaste NRC AM Log Book.
Så hör ni mexspanska på de här frekvenserna är det
nog någon av dessa, inte Mexiko.
Kreuger DXLD via SWN
Ray Robison på KVOH, Los Angeles berättade för
mig, att man testat sin andra sändare på 9975 kHz
vid olika tidpunkter, speciellt före och efter solnedgång. Jag ser, att CVC med hindi från Uzbekistan till
Sydafrika är igång med 100 kW på samma frekvens
från Tashkent.
Hauser
Hörd med bra signal 0100-0310 med spanska och
engelska. Bad om rapporter.
Berg och D'Angelo (USA)
Här i Tyskland var frekvensen blockerad av troligen
CVC Voice of Asia vid denna tidpunkt.
Kuhl
"Marions Attic" (www.marionsattic.net) kan sedan
den 21 september 1999 höras varje vecka via WBCQ,
"The Planet", Monticello. Enligt Marion Webster,
som håller i programmet är det ett verkligt lyssnarprojekt eftersom all betalning för produktion och
sändnng görs med pengar som lyssnarna bidragit
med. Programmet består av musik från musikcylindrar och 78-varvsskivor från perioden 1890 till 1930.
"Ett fonotek med tusentals titlar, ospelad och glömd
musik med många originaltitlar från fonografens
tid, över 100 år gamla. Temat varierar vecka från
vecka, ena gången musik från ett tidigt 1900-tal,
nästa dansmusik från det vilda 20-talet".
Programmet kan höras söndagar 2100 på 7490 kHz.
Marion Webster i DXDL via Kur
Har lyssnat då och då på WBCQ då jag varit i Florida där stationen går alldeles utmärkt Programmen därifrån är en salig blandning av politik, udda
organisationer mm. Ett flertal av dessa skulle nog få
svårt att passera censuren här i Svedala. Kolla någon
gång själva!/red
Källor
RM - Radiomaailma (Finland), SWN - Short Wave
News (Danmark), Kur - Kurier (Tyskland), QSL
och illustrationer CON, SWB - Shortwave Bulletin
(Sverige);
29
QSL-posten
Lars Bergström | Vinggatan 3 | 932 31 SKELLEFTEHAMN | 0910 - 330 88 | [email protected]
Min gamla RCA-mottagare, en AR-88 från andra
världskriget, står för dagens underhållning. Jag
plockade ned den från bokhyllan (jo, bokhyllan
är en stadig sak…) när jag häromdagen fick lite
nostalginoja. Underbart ljud, en känslighet i paritet
med mina moderna mottagare och en mekanisk
kvalitet som slår det mesta. Lite lugn, rofylld musik
strömmar ut i rummet och jag känner julfriden
sakta göra sig påmind. Pepparkakor och lite
vinglögg skulle passa bra, men då blir nog layouten
lidande, så glöggen får jag plocka fram senare ikväll.
Pepparkakorna däremot, de kommer väl till pass
redan nu. För övrigt så skulle jag nog kunna värma
glöggen på radion, radiorören värmer så gott…
Kaliningrad
Voice of Russia, Kaliningrad - 1143 k
CB-S
Ryska territoriet, gamla Königsberg. Skickade vackert
kort.
Lettland
R City, R Merkurs - 1485 e-b
CWE-S
Återigen har ni lyckats prestera runt 150 QSLfångster och för illustrationerna svarar denna
gång APF-S, CWE-S, JOB-S, JS-N och JVN-D.
STORT TACK!
Europa
Belgien
Vivacite Charleroi, Anderlues - 92.3 k
AHU-N
Top R, Riga - 91.9 e-b
Bosnien Hercegovina
Skala R , Ugljevik - 96.8 fb-m
Stevo Peric, technical implementer.
R Nord Revival, R Merkurs - 1485 k
V-s Ronny Forslund.
GN-S
CB-S
KJT-S
Luxemburg
Lutherische Stunde - 1440 k
CB-S
BCE - 1440 k
CB-S
Bulgarien
RTR R Europa, Kostinbrod - 12035 e-k
CB-S
Danmark
Danmarks R, Kalundborg - 243 e-b 1 m BEFF-S
V-s Jens Chr. Seeberg.
R 24, Århus - 103.0 e-b 2 d
DO-S
Frankrike
R Cristal, Mantes-la-Jolie - 101.7 e-b
V-s Samuel Grée, L’équipe Cristal.
GN-S
R Sensations, Etampes - 89.2 e-b
GN-S
V-s Benoît Crauet, Animateur/chroniqueur radio.
RTL2, Lyon - 95.7 e-b
V-s Alexis, animateur.
GN-S
30
BEFF-S
Norge
Italien
R Pico Classic- 93.2 e-b
V-s Maria Paola Nicolini.
Nederländerna
Odynn R , Twente - 6290 e-b 1 v
V-s Mark.
GN-S
Bergen Kringkaster - 5895 e-b 2 m
flera
LLE-3 är stationens beteckning och den sänder från
Erdal vid Bergen. V-s Svenn Martinsen svarar
med trevlig folder. Sänder med 50 Watt på USB.
Hörd av: APF-S BEFF-S, CB-S, DO-S, UQ-S.
The Beat - 105.0 e-b (f-up) 2 d
DO-S
R Metro, Eisdvoll - 107.8 e-b 1 v
DO-S
Rumänien
R Romania Actualitatid - 1530 k b 1 m AHU-N
Ryssland
Radiogazeto Slowo - 828 k b v fup 7 m
DO-S
Svar ifrån St. Peterburgs DX-club med kort, brev, vimpel
dekal vykort o schema.
Slovakien
Rádio Košice, Košice - 91.7 fb-m
GN-S
Spanien
Euskadi Irratia - 1386 b 22 v
Skickade även några frimärken.
DO-S
Sverige
Mix Megapol, Lerum - 87.6 e-b 1 d
DO-S
R Treby, Vårgårda - 97.0 e-b 1 d
DO-S
Guldkanalen, Skurup - 99.7 e-b 1 d
DO-S
Mix Megapol, Fagerhult - 100.1 e-b 1 d
DO-S
Mix Megapol, Färgelanda - 100.6 e-b 1 d
DO-S
R Värmland, Sunne - 101.8 b 1 v
Skickade en isskrapa och en mössa!
DO-S
R Treby/Skara - 105.3 e-b 1 d
DO-S
The Mighty KBC - 6095 e-k 2t
JVN-D
V-s Eric Van Willegen.
Hamburger Lokalradio, Göhren - 7265 k
CB-S
Svarade med två trevliga QSL-kort.
Baltic R, Göhren - 7265 e-k
CWE-S
Atlantic 2000 Int, Kall-Krekel - 7310 e-k CWE-S
Atlantic 2000 Int, Göhren - 9480 e-k
CWE-S
Krall-Krekel- och Göhrensändarna används av en
skrälldus radioorganisationer och det blir därför lite
stökigt i tabellen…
AWR, Nauen - 11610 k alm 3 m
CWE-S UQ-S
V-s Adrian Peterson. Även hörd på 15140.
AWR, Wertachtal - 15575 k f/u
CWE-S
NDR Info Graz, Rügen - 88.6 k 2 v
DO-S
NDR 2 - 94.0 k 2 v
DO-S
Deutschlandradio Kultur - 96.7 k 13 v
DO-S
NDR Info, Kiel - 99.7 k 2 v
DO-S
NDR Info, Marlow - 102.8 k 2 v
DO-S
R Mainwelle, Bayreuth - 104.3 e-b
GN-S
V-s Andi Enders Technical Director.
Deutschlandradio Kultur - 106.8 k 2 v
DO-S
Deutschlandradio Kultur - 107.1 k 2 v
DO-S
Österrike
AWR, Moosbrunn - 11660 k f-u
CWE-S UQ-S
Även på 11955 och17605. V-s Adrian Peterson
Afrika
Sydafrika
AWR, Meyerton - 11840 k 3 m
V-s Adrian Peterson
UQ-S
Asien
Tjeckien
R Dechovka, Prag - 1233 e-b, e-k
V-s Jana Pušová. Svar till CWE-S-S DO-S JOB-S
Tyskland
Armenien
TWR Europe, Gavar - 864 e-b
V-s Kalman Dobos.
AHU-N
Filippinerna
Deutschlandradio Kultur - 177 k
CWE-S
Norddeutcher Rundfunk - 720 b
NDR-2 sänder från Langenberg.
CWE-S
FEBA, Iba - 9400 e-b 603 d
Vedlegget var et utfyllt og scannet QSL-kort.
Deutschlandradio Kultur - 990 k
CWE-S
Iran
Deutschlandfunk - 1269 k
CWE-S
Nord AM, Kall-Krekel - 6005 e-k
CWE-S
Shortwave Rock, Nauen - 6045 e-b 1 v
Shortwave R 6045, Nauen - 6045 e-k
APF-S
CWE-S
JS-N
VoIRI, Bandar-eh-Mahshar - 1080 2 2m AHU-N
31
Japan
JOLK, NHK-1, Fukuoka - 612 k, d, bro
JOB-S
Kina
R China Int, Nanning - 6175 k 4 v
Skickade även ett rapportformulär.
DO-S
Nordamerika
Alaska
KNLS - 11765 e-b
AHU-N
Kanada
CJWI, St Constant QC - 1410 e-b
V-s Jean Ernest Pierre.
GN-S
WVGB, Beaufort SC - 1490 e-b
V-s Karl Wells, General Manager.
GN-S
KCTE, Independence, MO - 1510 e-b
V-s Ed Treese, CE.
JOB-S
WCSL, Cherryville NC - 1590 e-b
V-s Lanny Ford, General Manager.
GN-S
WKPT, Jonesborough TN - 1590 e-b
V-s David Widener, GM.
GN-S
KOHI, St. Helens, OR - 1600 e-b
V-s Marty Rowe, VP/GM.
JOB-S
WAOS, Austell, GA - 1600 e-b
JOB-S
V-s Karina Godinez. Finns även avbildad på webb-loggan.
USA
KFXD, Boise ID - 630 e-b
V-s Howard Green, Director of Engineering.
WFNO, Norco LA - 830 fb-m
WFTL, West Palm Beach FL - 850 e-b
V-s Brennan Forsyth, Producer
WDMC, Melbourne FL - 920 e-b
V-s Marie, announcer.
WMAC, Macon GA - 940 e-b
V-s Bobby Reed Operations Manager.
WMAC, Macon, GA - 940 e-b
V-s Bobby Reed, Op. Mgr.
KVKK, Verndale, MN - 1070 e-b
KPRL, Paso Robles, CA - 1230 e-b
V-s William Bordeaux, CE.
WHVR, Hanover PA - 1280 e-b
V-s Roger Lide, engineering.
WJRW, Grand Rapids, MI - 1340 e-b
V-s Dave Jaconette, PD.
KEYL, Long Prairie, MN - 1400 e-b
V-s Allen Bailey.
32
GN-S
GN-S
GN-SA
GN-S
GN-S
JOB-S
JOB-S
JOB-S
GN-S
JOB-S
JOB-S
WPTR, Lexington Park, MD - 1690 e-b 1 v DO-S
Skickade även coverage map.
WWCR, Nashville TN - 4840 k 2 v
APF-S
KVOH, Rancho Simi, CA - 9975 k e-b 1 v DO-S
R Martí - 13820 k, info
CB-S
WJHR, Milton, FL - 15550 b 4 v
DO-S
kort, foto o religiös info.
Centralamerika och Västindien
Nicaragua
R Maranatha, Managua - 1440 e-b
V-s Omar Duarte Pérez, pastor.
GN-S
Panama
R Ancón, Panama - 1020 e-b
V-s Mario Luis Murgas.
GN-S
Puerto Rico
WYEL, Mayaguëz - 600 e-b
V-s Nestor Perez, Engineering Mgr.
WOSO, San Juan - 1030 e-b
JOB-S
JOB-S
Sydamerika
Shortwave Rock 6045 - 6045 e-k, e-b
Argentina
RAE , Buenos Aires - 15345 e-k e-b
Tyska, även hälsning i sändningen.
4½ m UQ-S
R Globo, Porto Velho - 1310 e-b
V-s Juliana Paiva, Coordenação de Afiliadas.
GN-S
Alcaravan R, Puerto Lleras - 5910 e-b
V-s Rafael Rodriguez.
BEFF-S
Rock Five R - 6070 e-k
Sänder via Radio 6150.
R 6150, Rohrbach - 6150 e-b
Colombia
Frecuencia Bolivariana - 1160 e-b
V-s Mario Sánchez Arteaga.
LWV-S
R Caroline, - 6070 e-b 1 år
Via Radio 6150.
R 6150 - 6070 e-k
Brasilien
CWE-S-S
R 6150, DE - 6070 e-k 13 m
CB-S
CWE-S
AHU-N
GN-S
AHU-N
Peru
R La Inolvidable (OCX4R), Lima - 660 e-b JOB-S
V-s Manuel Soto Falcon, Gerente de Operaciones.
Soundwave R - 6210 e-b 1 d
R Black Eagle, NL - 6240 e-b 1 v
R. Mustang, NL - 6240 e-k 8d
Poema - 6240 e-b 1 d
Dokkum DX - 6240 e-b 1 d
R. Experience, NL - 6265 e-b ½ t
R Foxfire - 6280 e-b 1 v
DO-S
APF-S
JVN-DR
DO-S
DO-S
JVN-D
DO-S
R Feliz, Lima - 1110 fb-m
GN-S
V-s Pastor Clodoaldo Gutarra, Responsable de la Radio.
Experience, - 6289 e-b 6 v
R Morningstar - 6290 e-b 1 d
APF-S
DO-S
R Maria, Huancayo - 1240 e-b
V-s Ing. Carlos León, Tecnica de Radio Maria.
Waldmeister, DO- - 6300 b 10 d
APF-S
GN-S
R Bacan Sat, Huancayo - 1320 e-b GN-SSvar med
inklistrad inskannad Word-fil.
R Nuevo Tiempo, Huancayo - 1600 e-b
V-s David Mamani, Chambi producciones.
GN-S
Pirater
Edelkampioen - 1476 e-b k 1 v
R Dokwerker - 1611 e-b 8 h
Brugwachter, Staphorst - 1611 e-b ½ h
R. Batavia - 1611 e-k 4d
DO-S
APF-S
APF-S
JVN-D
R Norton - 6300 e-b 1 v
DO-S
Centurion - 6300 b 10 v
DO-S
Halloween R , NL - 6305 e-b 1 v
APF-S
Andromeda, Tjeckien - 6320 e-b 4 h
APF-S
Etherfreak, NL - 6320 e-b 1 v
R Andromeda - 6320 e-b 1 d
APF-S
DO-S
R Goofy - 6325 e-b 1 v
DO-S
R Yellow Submarine - 6326 e-b 2 d
DO-S
R Universe - 6385 e-b 1 v
DO-S
R Tower - 6400 e-b 1 v
DO-S
DO-S
DO-S
R Sterrenkijker - 1620 e-b 1 v
DO-S
R Caldera - 1630 k 1 d
DO-S
R Caroline - 6400 e-b 1 d
DO-S
R Summermeeting - 6423 e-b 1 d
R Wadloper - 1630 e-b 1 v
R. Barones - 1632 e-k 4d
JVN-D
R Witte Tornado - 1647 e-b 2 v
DO-S
R Casablanca - 1648 e-b 1 d
DO-S
De Witte Raf - 1656 e-b 1 v
DO-S
MRF R - 3932 e-b 1 v
DO-S
Over 60 degrees - 5843 e-b 2 h
DO-S
R Dutchwing - 6425 e-b 2 d
NMD R , NL - 6425 e-k 5d
Första QSL till Danmark, DK-1
APF-S
JVN-D
R. Sundown, NL - 6808 e-k 9d
JVN-D
Baltic Sea R - 6900 e-b 3 m
APF-S
Premiere R - 6910 e-b 1 v
APF-S
33
Pionier R - 6910 e-b 1 d
R Ronalisa - 6975 e-b 1 d
QSL-cupen
GN-S
JOB-S
AHU-N
Gert Nilsson
Jan Oscarsson
Arvid Husdal
DO-S
JVN-D DO-S
201
104
95
APF-S
DO-S
CWE-S CB-S
JTM-S
JVN-D
JS-N
UQ-S
BEFF-S
CCT-S
BSN-S
CON-S
GRS-S
PW-D
LWV-S
BT-N
AH-N
LBM-S
Alf Persson
Dan Olsson
Claes-W Englund
Christer Brunström
Jan Törnblom
John Vinther Nielsen
Jarle Synnevåg
Ullmar Qvick
Björn Fransson
Christer Carnegren
Börje Sahlén
Claes Olsson
Göthe Ringström
Peter Witten
Lennart Weirell
Björn Tandberg
Aslak Håkedal
Lars Bergström
86
83
52
43
33
22
16
16
14
13
11
5
5
2
2
1
1
1
Kalendern
Erik Johansson| Stångholmsbacken 56 | 127 40 SKÄRHOLMEN | 08 - 680 01 49 | [email protected]
December
2 LAO, UAENationaldag
5 THA
Kungens födelsedag, nationaldag
6 E
Författningsdag
7 CTI
Nationaldag
9 TZA
Oavhängighetsdag
10 AGL
Republiken grundas
11 BFA, THANationaldag
12 KEN
Självständighetsdag, nationaldag
13 MLT
Republikens dag
16 BHR, KAZNationaldag
17 BTN
Nationaldag
18 NGR
Republiken utropas, Nationaldag
J
Nationaldag
24
Julaftonen
25
Juldagen
26
Annandag jul
28 AUS
Författningsdag
30 MDG
Republikens dag
31
Nyårsaftonen, Sylvesterdagen
Januari
1 CUB, SDN, HTI Självständighetsdag
2 BOT
Nationaldag
3 G
BBC World Service grundas 1938
4 BRM
Självständighetsdag
5 S
Trettondagsafton (Eftermiddag)
6
Trettondag jul (Trekungafest)
7 CBG
Nationaldag
34
9
12
20
26
31
ETH
SDN
TZA
LSO
AUS
IND
NRU
Februari
Etiopisk jul
Koptisk jul
Zanzibars revolutionsdag
Arméns dag (nationaldag)
Nationaldag
Republikens dag
Nationaldag
1 MLA
Statsdag Kuala Lumpur och Fed. Terr. Lebuan
SEN
Konfederationen Senegals dag
2 STP
Åtankedag
4 AGL, CLN, SRI Nationaldag
5 MEX
Författningsdag
6 GRE
Självständighetsdag
6 NZL
Waitangidag, Nationaldag
7 GRD
Nationaldag
S
Lokalradion startas 1977
11 CME
Ungdomens dag
IRN
Revolutionsdag
12 BRM
Enighetens dag
IRN
Nationaldag
15 LTU
Nationaldag
16 KRE
Kim Jong Il födelsedag 1942
18 GMB
Nationaldag
19 GUM, PTR, USA George Washingtons Dag
Vi har läst
Ronny Forslund| Vita Huset | 179 95 SVARTSJÖ | 08 - 560 410 50 | [email protected]
The Early Shortwave Stations
Författare: Jerome S. Berg
Illustrerad i sv/v., 331 sidor
ISBN: 978-0-7864-7411-0
Förlag: Mc Farland & Co.
Här kommer Jerry Bergs fjärde bok på temat kortvåg, denna gång ur radiostationernas perspektiv
och med fokus på en mycket spännande period: från
starten och fram till 1945. Boken bygger framför allt
på ett intensivt studium av gamla radiotidningar och
börjar redan med de första trevande radioförsöken
i början av 1900-talet. Till en början ansågs kortvågen som oanvändbar för rundradio och nyttotrafik
och det var först med radioamatörernas långdistansförbindelser som kortvågen blev intressant för
radiobranschen. Många radioamatörer experimenterade även med rundradiosändningar och en av
dem, Frank Conrad, kom snart igång med reguljära
kortvågssändningar som ett komplement till sin
MV-station KDKA, liksom många andra amerikanska stationer så småningom skulle komma att göra.
Boken innehåller många intressanta exempel på hur
man använde kortvågen. Till en början handlade det
ofta om att överföra program från ett land till ett annat för återutsändning men i takt med att kortvågsmottagare blev vanligare så började många stationer
att sända sina program direkt till kortvågslyssnare.
En tidig kändis på KV blev Eddie Startz med sitt
program ”The Happy Station” som sändes över PCJ
i Holland. Boken innehåller mängder av frekvensoch faktauppgifter för olika stationer och genom
att de integrerats i berättelsen och ej presenteras i
tabellform så är boken lättläst. Många exempel på
klassiska sändningar finns med, som den kortvågssändning från Zeesen riktad till USA med Adolf Hitler bakom mikrofonen, när han annonserade Tysklands utträde ur Nationernas Förbund. Som sig bör
är boken rikt illustrerad med QSL, radioannonser
etc. Den innehåller rikligt med källhänvisningar och
tips på litteratur i ämnet.
Boken är en perfekt julklapp för DX-are, radioamatörer och allmänt radiointresserade. Det är intressant
att kortvågen som medium nu, liksom för snart
hundra år sedan, av många stationer anses som
oanvändbar och att möjligheter öppnas för privata
rundradioexperiment. Cirkeln är sluten....
Om författaren
Jerome S. Berg är DX-are sedan ett drygt halvsekel
tillbaka och numera pensionerad jurist. Han är styrelsemedlen i NASWA och dessutom en drivande
kraft bakom The Committee to Preserve Radio Verifications. Som namnet anger så är detta en kommitté
som har som syfte att bevara gamla QSL-kort och
annat radiorelaterat material. Den fem man starka
kommittén ingick tidigare i ANARC men drivs nu
helt fristående, i samarbete med Library of American
Broadcasting som sorterar under University of Maryland. Säkert har Jerry haft god nytta av den enorma
samlingen av gamla radiotidningar och radiolitteratur inför tillkomsten av denna bok. Det framgår
också tydligt när man läser boken att detta arbete
varit något av ett ”labour of love” för författaren.
Mera information om kommittén, Jerry’s övriga
böcker och inte minst rikligt med information om
DX-historien och DX-relaterade resurser hittar du
på adressen www.ontheshortwaves.com.
35
Klubbnytt
Erik Johansson| Stångholmsbacken 56 | 127 40 SKÄRHOLMEN | 08 - 680 01 49 | [email protected]
Hej!
Det har återigen blivit dags att skriva en
klubbnyttspalt. Det har inkommit en del bidrag så
det här skall nog gå bra.
Mälardalens Radiosällskap
Från MRS har vi fått QRG-bulletinen nr 768 som
kallar till årsmöte och innehåller förutom detta i
vanlig ordningen en logg över hörigheter och en
redovisning av klubbens interna QSL-cup. Vi har
också fått verksamhetsberättelsen och dessa saxar
vi in här:
Föreningen har under året haft följande styrelse:
Ordförande: Lars Skoglund
Vice ordförande: Hans Molin
Kassör: Hans Johansson, Bro
Sekreterare: Anders Höök
Huvudredaktör: Rolf Åhman
Suppleanter: Johan Wihlander, Malin Mutka
Revisorer: Bengt Dalhammar, Bo Gärde
Styrelsen har under året haft 2 stycken protokollförda
möten.
Klubbmöten har hållits en gång per månad hos
Östermalms Föreningsråd.
QRG-Bulletinen har utkommit med nummer 757766 dvs med 10 nummer och har skrivits av Rolf
Åhman.
Klubben har under året anordnat endast 1 lyssnarträff
på Gålö. Detta beroende på renovering av de stugor
som vi brukar hyra.
Klubben har haft 2 st deltagare med på den
traditionella
radioexpeditionen
upp
till
Parkalompolo i nordligaste Sverige.
Den 28 november firade klubben sitt 50-årsjubileum
med en jubileumsfest på restaurang i Stockholm.
Alla nuvarande medlemmar inbjöds samt de f.d.
medlemmar som vi lyckats få fram kontaktuppgifter
för. Jubileumsfesten samlade 28 st. deltagare och
blev mycket lyckad. Även många f.d. medlemmar
som inte kunde deltaga hörde av sig och tackade
för inbjudan. Jubileet innebar också att 5 st. f.d.
medlemmar nu gått med i klubben igen.
Klubben har under året varit medlem i Sveriges DXFörbund (SDXF) och i Östermalms Föreningsråd.
Rätt att teckna klubbens firma har under året
ordföranden och kassören haft var för sig.
Klubben hade den 30/9 2013 61 stycken medlemmar
dvs en ökning med 5 medlemmar jämfört med året
innan.
36
Aros DX-Club
Från Västerås har vi fått ett färskt nummer av DXStunden, närmare bestämt nr 177.
I detta nummer kan vi läsa om den avslutade
tävlingen AWR wave scan.
Vidare finns det en preliminär rapport från klubbens
Parkalompolo-resenärer.
Man berättar också om ett QSL från Radio Dechkova
i Tjeckien.
Förutom tips- och QSL-spalter innehåller tidningen
två artiklar om AM-radions framtid i USA.
Sammanfattningsvis blir slutsatsen i artiklarna att
denna framtid ser ganska blek ut.
Avslutningsvis så skriver man om DX-parlamentet
2014 och ber om bidrag till nästa nummer.
Norrköpings Distanslyssnare
Norrköpingsklubben har i skrivande stund sitt
novembermöte i lyssnarlyan i Väsby. Rapporten får
bli från mötet i oktober, som bestod av mycket DX
och lite mötesförhandlingar.
Inför oktobermötet var ordinarie ordförande bortrest
så vice ordförande fick rycka in. Det stora som
avhandlades var att klubben åtagit sig att arrangera
nästa års DX-parlament som kommer att avhållas på
Fredgården vid Bråviken.
Gällande lyssnar-QTH:t så konstaterades att
de antenner som fanns framdragna fungerade
utan anmärkning. Detta gällde även klubben
fjärrmottagare, även om störningar tidvis noterats
på en antenn. Fjärrmottagaren är öppen för
klubbmedlemmar.
Man fick även en kort rapport om årets inledande
expeditioner till Parkalompolo.
Mötet avslutades med kaffe och samkväm samt för en
del några timmars radiolyssnande. På radiofronten
kunde det rapporteras att brittiska stationer gått bra
timmarna innan mötet.
Det var allt för den här gången.
Vill ni ha med mer information om er klubb eller inte
är nöjda med det som skrivits så hör av er. Bidrag
i alla de former mottages, gärna som färdigskrivna
notiser.
73 de Erik
SDXF:s webbplats finns på
www.sdxf.se
Lättfångat
Christer Brunström | Kungsgatan 23 | 302 46 HALMSTAD | 035 - 10 80 90 | [email protected]
Radio Luxembourg
Vi är säkert många som på 60-talet växte upp med de
engelska programmen från Radio Luxembourg på
mellanvåg 208 meter. Från mörkrets inbrott och fram
till stängningsdags kl 03.00 hördes stationen riktigt
bra även i Norden. Vi fick den senaste popmusiken
blandad med reklam för Babycham och liknande
produkter. Stationen fick sitt riktigt stora genombrott
bland svenska lyssnare när man direktsände den
berömda titelmatchen i tungviktsboxning mellan
Ingemar Johansson och Floyd Patterson.
Det var länge sedan The Station of the Stars upphörde
med sina sändningar på engelska. På 1960-talet fick
Storbritannien sina alldeles egna reklamfinansierade
radiostationer och det man erbjöd sina lyssnare var i
princip Radio Luxembourgs programformat.
Sedan många år används 1440 kHz under dagtid
av RTL Radio för programmet Die grössten Hits aller
Zeiten. Men tyvärr lyssnar allt färre på mellanvåg
varför sändaren inte har någon större prioritet för
RTL.
Sändaren ägs numera av företaget Broadcasting
Center Europe (BCE). Officiellt har man tillgång till
1 200 kW på 1440 kHz men det är sällan mer än 600
kW. Vid vissa tider av dagen torde effekten vara
betydligt lägre.
BCE har annonserat att sändaren på 1440 kHz skall
läggas ner någon gång under 2014. Man kan fråga sig
hur det blir med detta nu när CRI har hyrt stationen
under en mycket stor del av dygnet.
För QSL-jägare kan meddelas att BCE svarar på
rapporter med det här visade kortet. Adressen
är Broadcasting Center Europe S.A.. TV & Radio
Transmissions, 45, Bd Pierre Frieden, L-1543
Luxembourg.
Lyssna gärna någon kväll!
Under hösten har China Radio International utökat
sin närvaro på sändaren. CRI:s tyska program kan
höras från 07.00 till 12.00 och sedan från 19.00 till
24.00. Tidig morgon och efter 18.00 sänder stationen
diverse religiösa program på tyska. Övriga tider
finns RTL Radio på 1440 kHz. CRI har därmed
upphört med program på franska och engelska på
denna frekvens.
Jag har lyssnat en hel del på CRI på sen kvällstid
med det tyska programmet på 1440 kHz. Mottagningen är i allmänhet mycket god även med en enkel
transistormottagare.
Kl. 21.00 inleds ett kulturprogram med mycket
musik. Det man behandlar är kulturella aktiviteter
både i Tyskland och i Kina.
Vid midnatt börjar en sändning med klassisk musik
från Kina.
Genomgående är det mycket trevliga program
presenterade av både tyskar och kineser.
37
DX-filateli
Christer Brunström | Kungsgatan 23 | 302 46 HALMSTAD | 035 - 10 80 90 | [email protected]
World Radio Day
Radion förtjänar verkligen att få en helt egen dag.
Det är som bekant den 13 februari. I en tidigare
filatelispalt här i DX-Aktuellt har jag redogjort för
bakgrunden till just detta datum.
Ett land som valde att uppmärksamma årets
radiodag var Mikronesien i Stilla Havet. Det blev
ett ark med fyra olika frimärken samt ett block. Här
visas endast de fyra frimärkena.
Låt oss titta lite närmare lite närmare på de fyra olika
motiven i arket.
Det första frimärket är tillägnat Alexandersonsändaren som uppfanns år 1904. Om jag inte helt
missminner mig är det just en sådan sändare som
användes av långvågsstationen i Grimeton (i Varbergs
kommun) för telegrafisändningar till Nordamerika.
Utrustningen och de jättelika antennerna finns kvar
i Grimeton och utsågs för några år sedan till ett
världsarv av Unesco.
Anläggningen i Grimeton kan besökas och sändaren
körs några gånger per år.
Nästa frimärke visar ett radiotorn i Brant Rock,
Massachusetts, USA. Det var från detta torn som det
första programmet med musik och underhållning
sändes på julafton 1904.
I denna pionjärsändning spelade den kanadensiske
uppfinnaren Reginald Aubrey Fressenden fiol. Han
läste också från Bibeln och spelade inspelad musik.
Sändningen hördes så långt bort som i Norfolk,
Virginia. Uppenbarligen fanns det DX-lyssnare
redan från första stund.
På nyårsaftonen samma år var det dags för
nästa sändning med underhållning. Denna gång
uppfattades den av några telegrafister på ett fartyg
i Västindien. Tyvärr framgår det inte vad stationen
i Brant Rock hade för namn.
Motivet är baserat på ett gammalt vykort.
Det tredje frimärket i arket har ett motiv som säkert
appellerar till de mera tekniskt sinnade bland våra
läsare. Här visas nämligen ett radiorör, ett ganska
ovanligt tema på frimärken.
Det fjärde och sista frimärket i arket har en
kristallmottagare som motiv. I jämförelse med
dagens mottagare kan man lätt konstatera att
utvecklingen har gått framåt.
38
Mikronesiens Federerade Stater har runt 106 000
invånare som talar flera olika språk. Engelska är
dock gemensamt för de olika staterna som ingår i
federationen.
Mikronesien har många radiostationer på både
mellanvåg och FM. I delstaten Pohnpei finns det
dessutom en station på kortvåg. Den heter The Cross
och sänder på 4755 kHz. Vid enstaka tillfällen har
denna rara station kunnat loggas i Norden.
Senaste nytt på
www.sdxf.se
Engelsksändarna
Lars Wieden | Högsbogatan 27 | 414 75 GÖTEBORG | 031 - 49 75 86 | [email protected]
Alaska
KNLS International
10.00-11.00
9655
12.00-13.00
9615
15.00-16.00
9655
Albanien
Radio Tirana
21.00-21.30
7465 mån-lör
Argentina
RAE
18.00-19.00
9690, 15345 (mån-fre)
Australien
Radio Australia
07.00-09.00
9710
08.00-15.00
5995, 9580
12.00-18.00
12085
13.00-18.00
9475, 12085
18.00-22.00
9500, 9500
HCJB
07.30-08.30
11.00-11.15
15.00-15.30
15490
15400 (mån, ons, tor)
15340
Bangladesh
Bangladesh Betar
12.30-13.00
15105
17.45-18.15
7250
Egypten
Radio Cairo
21.15-22.45
9900, 11890
Guam
KSDA Adventist World Radio
16.00-16.30
15660
16.30- 17.00
11805 (mån,ons,fre)
KTWR, Trans World Radio
08.50-09.30
15200 (mån,fre)
14.00-14.30
15190
Indien
All India Radio
17.45-19.45
7550, 11670
20.45-22.30
7550, 9445, 9950 (DRM), 11670
Indonesien
Voice of Indonesia
19.00-20.00
9525
39
17.00-19.00
20.00-21.00
21.00-22.00
23.00-24.00
6100, 7205, 7255
5960, 7285, 7415, 9600
5960, 7285, 9600
7350
Korea, Nord
Voice of Korea
13.00-14.00
7570, 12015
15.00-16.00
7570, 12015
18.00 -19.00
7570, 12015
21.00-22.00
7570, 12015
Korea, Syd
KBS World Radio
11.00-11.30
9760 (DRM) (lör)
16.00-17.00
9515
18.00 -19.00
7275
22.00-22.30
11810, 3955
Kuba
Radio Habana Cuba
05.00-07.00
6060, 6125 (Nordamerika)
19.00-20.00
11760 (Latinmerika)
Kuwait
Radio Kuwait
18.00--21.00
15540
Iran
Voice of the Islamic Republic of Iran
19.30-20.30
6040, 7325
Italien
IRRS Shortwave
09.00-10.00
9510 lör
10.30-13.00
9510 sön
18.00-18.30
12035 (sön)
19.00-20.00
7290 (fre-sön)
Japan
Radio Japan
05.00-05.30
11.00-11.30
13640, 9770
9760 (DRM) (fre)
Bible Voice Broadcasting
08.00-08.30
7220 (sön)
08.00-08.45
7220 (lör)
19.00-20.00
6030 (sön)
19.30-19.45
6030 (lör)
China Radio International
00.00-01.00
7350
01.00-02.00
7350, 9410
07.00-13.00
17490
12.00-14.00
13790
14.00-15.00
9795, 13625
15.00-16.00
9435, 9525
16.00-17.00
7255, 9435, 9875
40
Voice of Mongolia
09.00-09.30
12085 (Asien)
15.30-16.00
12015 (Asien
Nederländerna
Mighty KBS Radio
00.00-02.00
7375 (sön)
09.00-11.00
6095 (mån-fre)
09.00-16.00
6095 (lör-sön)
Nigeria
Kanada
Kina
Mongoliet
Voice of Nigeria
08.00-09.00
15120
09.00-15.00
9690
15.00-16.00
15120
18.00-19.00
5940 (DRM), 9780
Nya Zeeland
Radio New Zealand International
04.59-07.58
11725
07.59-10.58
9765
10.59-12.58
15720
13.00-15.50
5950
15.51-18.50
9765
18.51-21.50
11725
21.51-04.58
15720
Oman
Radio Sultanate of Oman
14.00-15.00
15140
Pakistan
Radio Pakistan
09.05-09.10
11580, 15800
11.00-11.05
11580, 15800
16.00-16.15
7510
Rumänien
Radio Romania International
06.30-07.00
7345, 9600 (DRM)
12.00-13.00
15460, 17530
21.30-22.00
6030 (DRM), 7380
23.00-24.00
6015, 7220
Ryssland
Voice of Russia
06.00-09.00
11635 (DRM)
09.00-10.00
18.00-19.00
9625 (DRM), 11625 (DRM)
4960, 9900 (Afrika, ME) t.o.m. dec.
Saudiarabien
Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi
Arabia
10.00-12.30
15250
Serbien
International Radio Serbia
01.30-02.00
6190 (tis-lör)
19.30-20.00
6100
22.00-22.30
6100
Slovenien
Radio Slovenia
21.30-21.33
918
Spanien
REE, Spanish Foreign Radio
19.00-20.00
9665 (mån-fre)
22.00-23.00
6125 (lör,sön)
Storbritannien
BBC, World Service
05.00-07.00
3955 (DRM), 6005
07.00-09.00
5875 (DRM), 7355 (DRM)
15.00-17.00 6195, 9410, 9505 ,12095,
18.00-20.00
3255, 6190, 11810, 12095, 15400,
15420, 17795
20.00-22.00
9915, 11810, 12095
41
Swaziland
Trans World Radio
17.45-20.30
3200
18.00-19.00
9500
Sydafrika
Channel Africa
03.00-04.00
3345
04.00-07.00
7230
06.00-07.00
15255
17.00-18.00
15235
Taiwan
Radio Taiwan International
18.00-19.00
3965
Tajikstan
Voice of Tajik
01.00-02.00
7245
13.00-14.00
7245
Tanzania
Radio Tanzania Zanzibar
18.00-18.10
11735
Thailand
Radio Thailand
05.30-06.00
12015
19.00-20.00
9965
20.30-20.45
9535
42
Turkiet
Voice of Turkey
04.00-05.00
9655
13.30-14.30
12035
19.30-20.30
6050
23.00-24.00
5960
Tyskland
Deutsche Welle
04.00-05.00
7425
06.00-06.30
15275, 15700, 17800
19.00-19.30
11800, 12070, 15275
19.30-20.00
15275, 11800
20.00-21.00
12070
21.00-22.00
9800, 11800, 12070
European Music Radio
08.00-09.00
7265 (sön)
09.00-10.00
9480 (sön)
Hamburger Lokalradio
07.00-08.00
7265 (ons, lör)
15.00-16.00
7265 (ons, lör)
Radio Gloria International
08.00-10.00
6005, 9480 (sön)
USA
American Forces Network
00.00-24.00
12579 (USB), 4319 (USB) via Diego
Garcia
Voice of America
03.00-06.00
4930, 6080, 15580
04.00-05.00
4960, 9885
15.00-16.00
12150, 13570, 15525
16.00-17.00
17860
17.00-19.00
4930, 6080, 11795, 15455
19.00-20.00
15670 ?
Adventist World Radio, Silver Spring, ML
15.30-16.00
11750
Pan American Broadcasting, Pleasanton, CA
14.00-14.30
15205 sön
14.15-14.30
15205 mån-lör
19.30-20.00
9685 sön
Trans World Radio
08.00-08.50
6105, 7400 (mån-fre)
08.00-08.20
6105, 7400 (lör-sön)
KVOH, The Voice of Hope, CA
04.00-05.00
9975
WBCQ - The Planet, Monticelli, ME
12.00-23.00
17495
19.00-19.30
7490
WEWN, Irondale, AL
00.00-11.00
11520
11.00-24.00
15610
WHRI, World Harvest Radio International, South
Bend, IL
01.00-03.00
5920
03.00-04.00
7520
12.00-20.00
15665
20.00-23.00
9505
21.00-22.00
9490 sön
23.00-24.00
9595
WINB, Red Lion, IN
18.45-22.00
13570
22.00-04.00
9265
WRMI Radio, Miami International
00.00-24..00
9955 Stora förändringar väntas
WRNO Worldwide, Fort Worth, TX
02.00-05.00
7506
WTWW, Lebanon
00.00-01.00
9479
01.00-13.00
5830
13.00-24.00
9479
WWCR, Nashville, TN
01.00-13.00
4840
05.00-11.00
3215
11.00-21.00
15825
13.00-01.00
13845
43
The Overcomer Ministry, Walterboro, SC
05.00-09.00
9400
12.00-14.00
15325
14.00-16.00
9655, 15260
18.00-22.00
9700
19.00-22.00
9700
Vatikanstaten
Vatikan Radio
05.00-05.30
06.30-07.00
17.15-17.30
17.30-1758
Voice of Vietnam
16.00-16.30
7220, 7280, 9550, 9730
18.00-18.30
5955, 7280, 9730
19.00-19.30
7280, 9730
20.30-21.00
7280, 9550, 9730
Vitryssland
Radio Station Belarus
20.20-22.00
61555, 11730
Trans World Radio
08.00-08.20
6105, 7400 (lör-sön)
08.00-08.50
6106, 7400
44
ADDX
(http://www.addx.de/cgi-bin/hfp.cgi)
Prime Time Shortwave
(http://www.primetimeshortwave.com)
Christer Brunström (CB)
Ullmar Qvick (UQ)
7360, 11625, 13765
13765, 15570
585, 7290
11625, 13765
Vietnam
Österrike
Källor
Hela DX-köps
sortiment finns
på
shop.sdxf.se
Förbundsnytt
Moritz Saarman | Näverlursgatan 2 | 435 44 MÖLNLYCKE | 031 - 338 18 04 | [email protected]
Vad har vi gjort i år och vad skall vi
göra nästa år?
Så här mot slutet av ett verksamhetsår är det nyttigt
att blicka både bakåt och framåt. Vad har vi gjort i år
och vad skall vi göra nästa år som är värt att nämna?
Vi har inom styrelsen arbetat vidare med förslagen
från Framtidsgruppen som presenterades på DXparlamentet i fjol. Man hade genom kontakter med
er medlemmar kommit fram till vad vi bör arbeta
vidare med för att göra så mycket nytta som möjligt
för våra medlemmar och vår hobby.
Nordiskt samarbete
Den största förändringen under året har
naturligtvis varit att vår tidning förändrats en
del. Från att ha varit en svensk DX-tidning till att
bli en samnordisk DX-tidning i samarbete med
Dansk DX Lytter Klub och DX-Listeners´ Club.
Tidningen har bytt namn från Eteraktuellt till DXAktuellt. Det namnet har vi historiskt sett försökt
få använda en gång tidigare under förbundets
historia, men det accepterades då inte av Patentoch registreringsverket, denna gång gick det dock
utan problem. Vi bytte tryckeri vilket inneburit en
hel del nya rutiner samtidigt som det minskat våra
kostnader för tidningen. Vi införde ett system med
två huvudredaktörer som har alternerat med totalt
tre utgåvor var under året. Och inte minst – vi
har fått in ett antal nya redaktörer och har nu en
tidning med innehåll på både svenska, danska och
norska. Mycket förändringar på en gång, självklart
med vissa inkörningsproblem, men totalt sett har
det ändå fungerat bra. Nästa år hoppas jag vi
skall kunna presentera en ännu bättre tidning för
dig. Vi har planer på att tillsätta ett redaktionsråd
som skall hjälpa till med att utveckla tidningens
innehåll och utformning.
DX-köp
Vi har inte riktigt nått upp till förväntad försäljning
under året och funderar en del över varför
det minskat. En anledning kan vara att antalet
annonssidor för DX-köp i tidningen minskat, något
vi nu försöker kompensera med den bilaga som
var med i nummer 5 och den som är med i detta
nummer. Kanske behöver vi också förbättra DXköps hemsida. Under 2014 kommer vi att fortsätta
erbjuda dig som är medlem bra produkter, framför
allt böcker men också bland annat Sangeans
sortiment till medlemspris. Vi erbjuder mycket för
DX-aren som kan köpas från ett och samma ställe.
Varför inte passa på att beställa WRTH, Sender &
Frequenzen eller Hörzu inför det nya året?
Fjärrlyssning
För att ge våra medlemmar som bor så att de
har väldigt mycket störningar eller helt saknar
möjligheter att sätta upp antenner har vi tagit i
drift två stycken mottagare som man kan lyssna på
via internet. De är i drift men kunde gärna ha fler
användare. Se separat artikel i detta nummer!
Webben och arkivet
Vi arbetar på att hålla vår webb så bra uppdaterad
som möjligt. Vi brukar ha mellan 100 och 150 besökare
per dag och vi har ambitionen att bli ännu bättre
vad gäller både nyheter och historiskt material. Inte
minst när det gäller det senare ligger vi efter idag.
Inom kort, troligen mellan nyår och trettonhelgen,
kommer vi att lägga in två nya QSL-samlingar, Börge
Erikssons och Harry Holms under ”Historiskt”. Håll
utkik efter dem på webben!
Vi har också väldigt mycket kvar att digitalisera
från vårt arkiv, mycket mer QSL, klubbtidningar,
Eter-Aktuellt, foton och ljudinspelningar. Vi har en
del funderingar kring hur vi skall kunna öka takten
och lägga ut mer på vår webb så att fler får tillgång
till materialet.
DX-historien
Den länge efterlängtade boken om den svenska
DX-historien är på god väg att förverkligas. Ronny
Forslund har samlat material och håller nu på
och skriver boken. Vi räknar med att det blir
ca 400 sidor och att den finns tryckt och klar så
att vi kan presentera den i samband med DXparlamentet i juni. Just nu håller vi på att ta in
offerter för tryckningen och räknar med att snart
45
kunna välja trycksätt och tryckeri. I DX-Aktuellt
nummer 1 nästa år hoppas vi kunna komma
med mer information om pris och leveranstid.
Vi har möjlighet att ge ut den här boken tack vare
det arv vi fick efter Johan Berglund i Trollhättan
och boken kommer att ges ut till hans minne.
Vi planerar också att ha en monter av minsta format
på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg i slutet av
september för att presentera boken och vår hobby
för en bredare publik. Vi hoppas framför allt på att
få kontakt med personer som har varit DX-are och
kan vara intresserade dels av boken men också av
att bli medlemmar. Noteras kan att Radiomuseet i
Göteborg varit med på mässan och att de är så nöjda
med utfallet att de också planerar att vara med på
den 2014.
Radiosändningar
SDXF har varit med och ekonomiskt stöttat
specialsändningar från Radio Dellen och Radio
Nord. För 2014 går vi ännu ett steg längre, vi har
planerat in några egna specialsändningar under
våren 2014. Se separat information på annat håll i
tidningen
Världsradioväggen
Museet
på
Tekniska
Ett ansvarsområde som kanske inte märks så
mycket för våra medlemmar är Världsradioväggen
på Tekniska Museet i Stockholm. Sedan
många år tillbaka samarbetar vi med Museet
om den Världsradiovägg som är 3 meter hög
och 7 meter lång och är försedd med en enorm
världskarta och 48 hörlursuttag. Där man kan
sätta in sina hörlurar (finns att låna) och lyssna
på radioprogram från 48 olika länder. Det är
ett sätt att exponera hobbyn och SDXF för en
bredare publik. Vi hoppas att just nu nå extra
många besökare då den mycket välbesökta
utställningen ”Game On 2.0” pågår. Besökarna
måste nämligen passera Världsradioväggen på
väg till utställningen. ”Game On 2.0” pågår sedan
25 oktober och håller på ända till 27 april. Passa
gärna på att besöka både den utställningen och
Världsradioväggen om du är i Stockholm!
DX-vännerna 50 år
SDXF:s stödförening DX-vännerna fyller 50 år i år.
Tyvärr hinner det inte firas innan årsskiftet, men
söndagen den 23 februari 2014 är det dags. Du
46
hittar mer om jubileumskryssningen på annat håll
i tidningen.
DX-parlamentet
2013 års DX-parlament och SDXF:s årsmöte hölls i
månadsskiftet maj/juni på Apple Hotel i Göteborg
med hjälp av Volvo DX Klubb. Vi är glada över att
vi också för nästa år får hjälp med arrangemanget
av en av våra lokala klubbar, Norrköpings Distanslyssnare. Du finner en inbjudan till 2014 års
DX-Parlament här i tidningen. Stort tack till båda
klubbarna!
DX-Listeners´ Club läggs ned
Det var med visst vemod vi tog emot informationen om att vår norska samarbetspartner DXListeners´ Club läggs ned vid årsskiftet. DXLC
bildades 1955 som en av de första DX-klubbarna i
Europa. Man hade till en början medlemmar över
hela Europa och gav då ut sin tidning DX-News
på engelska. Senare gick man över till att ha allt på
norska när det i stället blev fokus på norska och
nordiska DX-are. När nu DXLC läggs ner tackar
vi för ett gott samarbete under 2013 samtidigt
som vi hälsar alla tidigare DXLC medlemmar som
vill bli medlemmar i Sveriges DX-Förbund välkomna. Det är naturligtvis samma medlemsavgift
och medlemsförmåner som för våra medlemmar
i Sverige.
Till sist: ett stort TACK till alla er som under året
har lämnat bidrag till tidningen, till alla redaktörer
och all SDXF:s funktionärer och andra som hjälpt
till inom förbundet.
Vi önskar er och alla våra medlemmar och läsare
Senaste nytt på
www.sdxf.se
Fjärrlyssning med SDXF
SDXFs fjärrlyssning har nu varit igång under ett
drygt halvår. Inledningsvis, när det var fritt fram
för alla att logga in och använda våra två mottagare,
var det många besökare. De flesta var inte våra
medlemmar utan fanns i Östeuropa – många ryssar
och ukrainare.
Flytta en av mottagarna till ett hus på landet en bit
utanför Göteborg.
Efter några månader beslöt vi att begränsa tillgången
till enbart våra egna medlemmar och ökade
samtidigt ut den tid man kan vara inloggad till 1
timme. Därefter har antalet besökare naturligtvis
minskat och idag tycker vi att det är för få av våra
medlemmar som använder mottagarna.
Twentelösningen är en speciallösning framtagen för
universitet i Twente. Vi har varit i kontakt med dem
men den lösningen är inte möjlig för oss – tyvärr.
Vi har fått en del synpunkter under resans gång:
Det är för svårt att hämta och installera programmet
Programmet innehåller så många inställningsmöjligheter att det är svårt att enkelt använda det.
Antennerna, som är anslutna, ger inte bra MVmottagning.
Varför kan vi inte ha en lika enkel användning som
mottagaren i Twente ?
Vi har tagit åt oss synpunkterna och vid senaste
styrelsemötet beslöt vi att:
Ta fram en tydligare instruktion för installation
och start av programmet än den som idag finns på
webbplatsen.
Att ansluta en annan antenn, en ALA 100 loop med
bättre mottagningsmöjligheter, och rikta den mot
NA (ca 310 grader)
Vi har även diskuterat andra lösningar men mycket
hänger på internetuppkopplingens bandbredd och
täckning, men även på att vi måste ha möjlighet
att inom rimlig tid återstarta anläggningen vid
strömavbrott samt att reparera antenner vid
eventuellt avbrott.
Vi jobbar vidare med att få till en så bra fjärrmottagning som det bara är möjligt, och det är naturligtvis
viktigt att vi får fler att använda mottagarna och att
vi får återkoppling från dem som gör det.
Om någon kan vara behjälplig med ett lämpligt
lyssnar-QTH med fast internetanslutning, plats för
antenner och tyst miljö så tar vi mycket gärna emot
tips och hjälp.
Synpunkter tar vi tacksamt emot på
[email protected]
Alf Persson
47
DX-parlamentet 2014
Inbjudan till SDXF:s årsmöte 2014
Sveriges DX-förbunds årsmöte 2014 kommer att
hållas i samband med DX-parlamentet 2014 söndagen den 8 juni kl 0900 på Fredgagårdens konferenscenter utanför Norrköping. Alla medlemmar
hälsas välkomna.
Priser för DXP 2014
Som värd för 2014 års DX-parlament med SDXF:s
årsmöte står Norrköpings Distanslyssnare, mera
känt som NDL. Plats för detta, som vi hoppas mycket
välbesökta arrangemang är konfe-rensanläggningen
Fredgagården, vackert belägen vid Bråvikens norra
strand någon mil norr om Norrköping.
För att hålla nere kostnaderna för deltagarna, har vi,
i samråd med SDXF beslutat att minska mötestiden
med en dag, vilket gör att parlamentet kommer att
hållas veckoslutet den 7-8 juni.
Något fullständigt program är ännu inte fastställt,
men Årsmötet kommer att hållas på söndag
förmiddag. Lördag eftermiddag/kväll blir det
bl.a. utfrågning av styrelsen, middag med plakettutdelning och DX-vänners bejublade auktion.
Förhoppningsvis är då också DX-historien färdig
och levererad från tryckeriet och Ronny Forslund
kommer att finnas på plats för närmare presentation.
48
Logi i dubbelrum 1.250:Logi enkelrum 1.550:Endast förtäring 490:I priset ingår all förtäring; för- och eftermiddagskaffe
lördag/söndag, lunch lördag/söndag, middag lördag
kväll samt frukost söndag.
För er som endast tänker komma till årsmötet och
endast vill ha kaffe och lunch återkommer vi med
priser.
All betalning görs vid ankomst och incheckning.
Anmälan vill vi ha senast den 15 april, antingen
per telefon 011-182223 eller via e-post till dxp2014@
ndl-dx.se.
Claes Olsson
Attentions redaktör blev
grävande journalist
Det hör inte till vanligheterna att vi presenterar
en självbiografi i DX-Aktuellt, men den här är
det faktiskt motiverat att ha med. Jan Mosanders
Bland spioner, kommunister och vapenhandlare är till
större delen en skildring av en journalistisk bana
som varit både framgångsrik och tidvis dramatisk.
Kanske skulle den bäst kunna beskrivas som en
självbiografi som samtidigt ger oss massor av
samtidshistoria. Hans journalistiska bana började
för drygt fyrtiofem år sedan i Finland när han kom
hem till sina föräldrar och berättade att han fått jobb
som reporter på en liten lokaltidning. Hans mor,
som tänkt sig att sonen skull bli banktjänsteman,
utbrast med förskräckelse: ”Herregud, på tidningar
super de bara, det vet ju alla!”
Finlands DX-Club och under en period redaktör för
klubbtidningen Attention. Av någon anledning så
fick Finlands DX-club ansvaret för att göra Finlands
Rundradios enda utlandssändning på engelska.
Man ansåg sig inte ha råd att ha professionell
produktion av utlandsprogrammet samtidigt
som deras kortvågssändare i Björneborg ofta stod
outnyttjade. Det blev beslutat att klubben skulle få
göra till en början ett halvtimmeslångt program på
engelska till utlandet en gång i månaden. Senare blev
det en gång i veckan. De fick i stort sett fria händer
att göra programmen ofta bestående finsk musik och
färdigskrivna texter på engelska från Finlands turistoch exportorganisationer. Så här efteråt konstaterar
han att programkvaliteten med dagens mått var
”ibland godtagbar, mestadels under all kritik.”
Drivkraften bakom Jans DX-ande var mycket
spänningen med att kunna lyssna på engelska och
amerikanska nyhets- och aktualitetsprogram av helt
annan karaktär än den ganska träiga rapportering
som gjordes i Finland. DX-andet gav honom också
en möjlighet att via radion besöka länder och platser
som han tidigare knappt hört talas om. Som så många
andra DX-are på den tiden försökte Jan Mosander
sig också på att både bygga en mottagare och att
bygga olika tillbehör för förbättra mottagningen.
Som många andra av oss fick han därför arbeta extra
för att kunna finansiera hobbyn.
Bra presentation av hobbyn
Att Jan Mosander börjar sin berättelse om perioden
då han DX-ade med att på ett pedagogiskt sätt
presentera vad DX-ing är tycker jag är fantastiskt
roligt. Dessutom indikerar det att DX-andet
verkligen varit något viktigt för honom. Boken är
absolut läsvärd även utan de sidor som handlar om
DX-ing. Men om vi tittar på just DX-sidorna så tror
jag att jag vågar påstå att det här är den absolut bästa
presentation av hobbyn som nått ut till en bredare
publik på väldigt, väldigt, många år.
Moritz Saarman
Hur det hela började
Men låt oss nu titta närmare på det som verkar
ha lett in Jan Mosanders på journalistiken. Det var
1950-tal, han bodde i Helsingfors men trivdes inte
så bra i skolan. Räddningen var hans DX-hobby
och gemenskapen i DX-kretsarna. Jan var medlem i
SDXF:s webbplats finns på
www.sdxf.se
49
Kryssa med DX-vännerna
DX-vännerna har i år fyllt 50 år, detta tänkte vi fira
med en jubileumskryssning med Viking Lines båt
Cinderella under februari 2014. Inbjuden talare är
journalisten Jan Mosander, framför allt känd från
Sveriges Radio där han bland annat varit 24 år på
Ekot och till stor del arbetat som undersökande
journalist. Men hans tidigaste journalistiska gärning
var när han som ung var redaktör för Attention,
Finlands DX-Clubs lilla klubbtidning.
Anmälan och betalning
Sista datum för anmälan och inbetalning är
onsdagen den 15 januari 2014.
Välkommen till en trevlig tur med DX-vännerna!
Stig Granfeldt
Preliminärt program
Söndag 23 februari
Incheckning
kl 16:45
Konferens*
kl 17.00-18.00
Avgång Stockholm
kl 18:00
Viking Buffet, därefter trevlig samvaro kl 18:30
Trevlig samvaro resten av kvällen. Passa på att
träffa gamla och nya DX-vänner i trevlig miljö.
Det finns underhållning på båten för den som
är intresserad, mer information finns på Viking
Lines webbplats.
Måndag 24 februari
Ankomst Mariehamn
Frukost i Food Garden
Avgång Mariehamn
Konferens*
Viking buffet
Ankomst Stockholm
kl 07:45
kl 08:00
kl 09:30
kl 09:30-12:30
kl 13:00
kl 15:30
*Detaljerat konferensprogram med information om
övriga talare och ämnen kommer senare.
I resan ingår: Hytt enkel eller dubbel insides. 4
timmars konferens med intressanta föredrag,
inklusive kaffe och frukt. Viking Buffet inklusive
dryck på kvällen, frukost samt till lunch Viking
buffet inklusive dryck.
Det finns gratis anslutning med buss från exempelvis
Karlstad, Falun, Borlänge, Sundsvall, Söderhamn,
Västerås, Uppsala, Norrköping, Borensberg och
Tranås (rödmarkerade orter på Vikings hemsida).
Mer information om kryssningen hittar du på www.
vikingline.se
50
Hela DX-köps
sortiment finns
på
shop.sdxf.se
En bomb i havet
Radio Nords program
Kring Radio Nords piratsändar-skepp i Östersjön finns
bara hav och stillhet. Plötsligt rivs tystnaden sönder av
motordån i skyn. Ett flygplan kretsar kring fartyget,
lågsniffar och fäller en ”bomb” i havet. I bomben, som
fiskas upp av ivriga besättningsmän, ligger det program
som hundratusentals svenskar ska höra i Radio Nord i
morgon. SE ger er det första bildreportaget om folket på
piratskeppet i Östersjön.
Vi jobbar 18 timmar om dygnet - vi kom först med
Gagarin, först med Cuba!
Nu får dom lägga ut vilka krokben dom vill för Radio
Nord, nu stoppar dom oss aldrig!
Det är studiochefen vid Radio Nord, Pelle Lönndahl,
som säger det, övertygat. För 1½ timme sen lämnade
vi Nynäshamn med Radio Nords
proviantbåt, en liten fiskeskorv
som Kotschack kom över för 20.000
i Blekinge. Nu ser vi masttoppen
på sändarfartyget, den gamla
tyska vedskutan Olga som blivit
nicaraguansk på gamla dar och
döpts till Bon Jour, fribrytaren på
Östersjön. Nu har vi bara en timmes
dunkelidunkande kvar mellan
vågtopparna innan vi är framme.
Vi har med oss proviant,
tekniska
förnödenheter
och
personalavlöning. Det är Janne
Gunnarsson, tekniker som varit
hemma i stan en vecka, det är Kaj
Karlholm, tidigare PR-man på SAS,
Paramount och Rädda Barnen,
det är Björn Fredrik Höijer, tidigare
stockholmsredaktör för KvällsPosten i Malmö, nu hallåman
på Radio Nord. Och det är Pelle
Lönndahl, tidigare ljudtekniker
hos Sandrews och studiochef hos
piraterna.
verkar helt främmande i miljön med sin stoppröda
lumberjacka. Han har inte fått ice cream soda på tre
månader. Hallåmännen som tjänstgjort ombord i
elva dagar - rättare sagt elva dygn - lämnar Bonjour,
gråbleka, tröttkörda och förbannade... ”Jävla sätt att
sparka igång med regelbundna nyhetssändningar
när vi bara är två. Vi har inte sovit på fyra nätter.”
Den gamla vedskutan har verkligen undergått
förändringar. I lastrummet bor personalen, 7
mans besättning och 9 radiokillar, i ultramoderna
hytter. I det nya däckshuset finns pentry, mäss för
18 personer, studio med kontrollrum och så själva
sändarna.
Det är lite grann av julafton när
proviantbåten bordat och ligger
där vid fartygssidan och åker hiss
i dyningarna. Där morsas och
kramas och delas ut tobak och
post. Kockan Greta hänger över
relingen och skriker på köttfärs.
Maskinisten, Ture, göteborgare, är
ivrig att få ombord några pryttlar
till generatorerna. Archie, den
amerikanske teknikern från Texas,
51
Ännu är arbetet på sändaren inte helt klart, det hela
går lite på skruvar. Chiefen Andersson, tysken Knies
och amerikanen Archie sätter ut livbåten för att kolla
signalstyrkan som utgår från fartygets antennmast.
På bryggan står kapten John Johnsson, en lugn och
trivsam karl som gått på värmen förr och nu finner
sej i att föra ett skepp som gör en medelfart på
noll knop. Hur ska man klara höstens stormar? Och
vinterns isar? - Stormarna klarar vi, säjer han. Under
den svåra stormen före påsk pressades fartyget
ned så att masten lutade 40 grader. Det tålde båten
utan vidare och sändningen rubbades inte heller av
rullningen. Gränsen går vid 62 grader. En sån orkan
finns inte...! Värre blir det med isarna. det hände ett
Den dagliga luftfällda "bomben" vittjas på ditt innehåll
- magnetofonband, nyheter, tidningar - av hallåmännen
Höijer och Karlholm och studiochefen Pelle Lönndahl.
Skynda!
par gånger under 40-talet och en gång under 50-talet
att isen lade sej ända här ute. Sker det en gång till,
får vi avbryta sändningarna och söka hamn. För
isskruvning klara vi inte.
I ett minimalt kontrollrum sliter teknikerna i
tretimmarsskift. Och värre ska det bli när man nu
börjar sända 24 timmar om dygnet. Hittills har man
bara sänt i 18 för att ge teknikerna 6 timmars chans att
finjustera antennmasten. (”Skuller’om kanta upp i
masten under pågående sändning, skulle’rom bränna
brallerna av sej”). Uppspelningsanläggningen har
plats för fyra bandrullar, tre med musik och en
med commercials, s.k. reklamrullar. Teknikern saxar
mellan bandrullarna enligt ett strikt körschema.
Och tio gånger om dan ska hallåmannen i studion
släppas in för direktsändning av nyheter.
Här var'e högspänning. När teknikern Lönndahl ställer
sej på däck under antennen och stoppar ett neonrör i
örat så lyser det! Antennen är brännhet, en garanti mot
nedisning.
52
Hur får Radio Nord sina nyheter?
Höijer och Karlholm. - Redaktionen inne i
Stockholm börjar 03.30 på morgonen med att
skumma tidningarna och samla material från 23
korrespondenter i landsorten. Materialet bantas ned
till en kommuniké som sänds per radiotelefoni till
oss. Samtidigt arbetar vi själva här ute på båten
med kontinuerlig avlyssning av utländsk radio. Vi
tar in Voice of America direkt från Washington och
BBC direkt från London. Eftersom vi i motsats till
Sveriges Radio kan stoppa in nyheter lite när som
helst i programmet, var vi först i etern med t.ex.
Gagarin och först med invasionen på Cuba.
Röst 1 i Radio Nord - Gert Landin, tidigare hallåman för de svenska sändningarna från BBC.
Röst 2 - Sten Hedman, yngste man i gänget, specialiserad på nöjesnyheter och polisbevakning.
Röst 3 - Louis Chrysander, har kvällstidningsrutin, textspottare och expert på snabbkommunikéer.
Röst 4 - Kjell Bergström, solad för uppdraget i självaste Chicago, på Politikens USA-red.
Röst 5 - Sewe Ungermark, tidigare på TT:s utlandsredaktion, i tjänstemössa.
Och klockan elva kommer droppen!
Dropen... det är ett flygplan som varje dag klockan
10.30 lyfter från Bromma och styr ut mot havsbandet,
kretsar ett varv kring Bon Jour och sedan fäller
en ”bomb” - vattentät behållare - i havet intill
fartyget. Behållaren fiskas upp av besättningen
och innehåller dagens magnetofonband, färska
telegram, tidningar och post. Under eftermiddagen
återkommer landredaktionen med nyheter per
radiotelefoni. Redaktionen ombord redigerar,
lyssnar, skriver och hallåar 16-18 timmar om dygnet.
Efter sista nyhetssändningen klockan 22.15 är det två
dödströtta hallåmän som drar av sej piratbyxorna
och stupar i säng.
studioventilen som lyser ombord, då tar sej en och
annan en promenad på däck, blåser ut piprök i den
tysta vårnatten och säjer:
- Dom kan säga vad dom vill om Radio Nord, för oss
som håller på här ute på pråmen är det ett ganska
tjusigt och ett ganska fascinerande äventyr i etern...
Artikeln hämtad från Se 27 april 1961. Den skrevs av Gits
Olsson och bilderna togs av Roland Andersson.
Av kvalitetsskäl (det rör sig ju om en över 50 år gammal
veckotidning) har bilder över sidgränsen inte tagits med
här.
Magnus Jesperson
Men besättningen i övrigt sitter i mässen och ser TV.
(TV-underhållning och stormvarningar får vi från
Sveriges Radio, så någon glädje har vi av dom.”). En
trivsam familjär ton härskar i mässen medan fartyget
gungar i kvällsdyningen. Greta, kockan, säjer: Idag,
grabbar, har jag äntligen kommit på varför det är fyra
man ombord som alltid ska ha äggen vändstekta.
Dom har helskägg och vill inte ha gula i skägget.
TV:n kör Aktuellt. Oroligheterna på Cuba flimrar
förbi. Styrman säjer:
- I morrn kommer Fidel Castro och begär asyl på
Bon Jour!
- Nä bevare mig väl, säger Greta, en till som ska ha
vändstekta ägg står jag inte ut med!
En bild från Radio Chaskis sändarmast via Alf Persson
(APF) som även sänt in loggan från Radio Fides.
När havets dyningar mjuknat, när månskäran
ristar sitt silversår i de svarta vågorna och fyrarna,
Landsort i sudväst och Huvudskär i norr, börjar
svänga sina ljuslasson över havet och det endast är
53
Vad händer med DRM?
DRM genom åren
Min första kontakt med DRM, Digital Radio Mondial, var i samband med EDXC-konferensen i Göteborg 1998. Deutsche Welles representant talade vitt
och brett om den nya tekniken som skulle komma att
förändra situationen på lång-, mellan- och kortvåg.
En ny teknik som skulle ge både billigare sändningar
(på grund av kraftigt reducerat energibehov) och
radikalt mycket bättre mottagning.
Den standard som definierar tekniken för DRM fastställdes 2003 och sedan började buden komma om
när DRM skulle slå igenom på allvar. Det behövdes nu billiga och bra mottagare för DRM-tekniken,
utan dem var det ju ganska meningslöst att sända
program.
Många stora radiostationer engagerade sig i DRMtekniken och började sända: BBC, Deutsche Welle,
Voice of Russia, Radio France International för att
nämna några.
att signalen är alltför dålig för att ge något njutbart
lyssnande. Om den är för svag eller det är för mycket
störningar eller fädning så blir det helt tyst eller så
hackar ljudet.
Ett tidigt antagande var att det skulle ske ett genombrott i samband med IFA-mässan 2005. Det hände
inget då. Ett senare riktmärke, när CRI var starkt
engagerat, var att det skulle hända i samband med
olympiaden i Peking 2008. Det hände inte så mycket
då heller.
DRM-sändningar i Europa
Nu är det snart 2014 och det vi kan notera nu är
närmast att antalet DRM-sändningar som är riktade
mot Europa har minskat. Det finns idag ingen aktiv DRM-sändning på mellanvåg förutom Bitxpress
som har Nürnberg som täckningsområde och bara
sänder med 100 Watt. Så här har mellanvågen blivit
ren från DRM till mångas glädje.
För närvarande är det bara ett knappt tiotal större
radiostationer som sänder från Europa eller med
Europa som tänkt mottagningsområde. Dessutom
finns tre lågeffektstationer med enbart lokal täckning. Det finns sändningsscheman hos DRM-organisationen www.drm.org men tyvärr så stämmer de
inte så bra. Lite noteringar om dessa:
Entusiasmen var stor bland de internationella radiostationerna och även jag själv och en
hel del andra DX-are såg en möjlighet för kortoch mellanvågsbanden att få en nytändning.
Men DRM har ännu inte blivit någon succé. Tvärt om
så har flertalet aktiva DX-are och säkert också flertalet vanliga lyssnare uppfattat DRM-sändningarna
som ren störning. Det är ju i princip en 10 kHz bred
brussignal som sänds ut för den som inte har tillgång DRM-mottagare. Vi är en del DX-are som har
möjlighet att ta emot DRM-signaler men få vanliga
lyssnare har investerat i något sådant. Och även för
oss som har den tekniska utrustningen är det ofta så
54
Voice of Russia har haft DRM-sändningar som hörts
bra i Sverige, ofta med möjlighet att välja mellan två
språk i sändningen (två olika kanaler i DRM-signalen). Det finns nu uppgifter både om att Ryssland
kommer att sluta med DRM och att man helt skall
sluta med sina sändningar på kortvåg vid årsskiftet,
så vi får se vad som händer.
All India Radio däremot verkar vara den radiostation som driver DRM framåt för närvarande. Man
sänder 16.15-17.15 UTC på 15140 kHz på ryska och
17.45-22.30 UTC på 9950 kHz på hindi och engelska.
KBS World är först ut med en teknik där man kombinerar DRM och vanlig AM-signal i det som kallas
”Multi-Channel Simulcast, MCS”. Då lägger man
sändningen med DRM på en frekvens och samma
sändning men med AM på kanalen bredvid. Man
tar alltså upp hela 20 kHz på bandet med den här
tekniken. När det gäller KBS kan sändningen höras
som en AM-sändning på 5885 kHz medan man får in
en DRM-sändning om man går ner 10 kHz till 5875
kHz. Sändningstid 19.00-20.00 UTC och språket är
tyska. Dagliga sändningar skall vara igång sedan
den 27 oktober.
Ännu en orsak till att AIR valt att satsa på den digitala
tekniken kan vara det varningssystem som finns i
DRM-systemet.
Vanliga DRM-sändningar har man 11.00-11.30 UTC
på 9760 kHz med program på engelska på lördagar.
Här syns DRM-signalen med sin karaktäristiska kantiga
form på 5875 kHz medan motsvarande AM-signal syns
som spik med lite sidband på 5885 kHz (i det mörkgrå
området).
Intresset för DRM i Europa verkar ha svalnat. Kan
vi då tolka det som att risken för en utbyggnad av
DRM på kort- och mellanvåg är över? Nej – tyvärr
inte, det finns en aktör som kanske kan ge skjuts åt
DRM-tekniken.
AIR satsar hårt
Det land som för närvarande driver utvecklingen
av DRM framåt verkar vara Indien. Man planerar
för ett stort antal DRM-sändare inom landet och
har redan beställt ett antal. Främsta anledningen lär
vara att man bara når lite drygt 40% av befolkningen
med FM-sändningar, medan man når 99% av befolkningen med mellanvågssändningar.
Från den kanadensiska sändartillverkaren Nautel
har man beställt 27 mellanvågssändare, 6 stycken
på 300 kW, 10 stycken på 200 kW och 11 stycken på
100 kW. Dessa skall kunna köras på samma sätt som
KBS tyska program med en kombination av DRMoch AM-sändning på intilliggande frekvenser. Den
första av dessa sändare skall vara klar att installera
i Delhi.
Dessutom har man beställt 2 stycken 100 kW kortvågssändare från Ampegon i Schweiz som skall
kunna sända både AM och DRM. Man planerar att
leverera sändarna i februari 2014 och att de skall vara
i drift i oktober 2014.
Di-wave 100 från franska Uniwave, den kostar 249 € i
Tyskland.
Vad händer på mottagarfronten?
I och med den stora satsningen som AIR gör lär det
ju finnas ett stort behov av DRM-mottagare. Ruxandra Obreja, som är ordförande för DRM-konsortiet
framhåller att: ”AIR håller på att rulla ut DRM-tekniken
i landet genom att byta ut befintlig utrustning och installera digitala sändare för nationell täckning. De företag
som tillverkar stationära mottagare, bilradiomottagare
och bärbara mottagare har nu ett incitament och en möjlighet att utveckla och producera digitala mottagare för den
indiska befolkningen till realistiska priser.” Det kan ju i
det här fallet bli riktigt stora volymer, så det kanske
är i Indien det lossnar för DRM-sändningar under
det närmaste året.
Dessutom har man nyligen fört in en ny så kallad
Audio Codec i DRM-systemet. Det handlar om de
matematiska metoder som används för att minska
ner mängden data som behöver skickas när man
för över ljud i digital form. På det viset kan man
öka kvalitén på det ljud man för över när mängden
data är begränsat. Denna Codec skall finnas med
i det chipset, det vill säga de specialkretsar, kring
vilka man kommer att bygga upp nästa generations
DRM-mottagare. Man räknar med att dessa kommer
att ut på marknaden under 2014.
Moritz Saarman
55
Klassiska DX-mottagare
Drake R8A
Drakes historia avhandlades så sent som i nummer
4 2012 så att ta om den från start redan nu känns
överflödigt. Så jag tar upp tråden då jag slutade sist,
med återkomsten på DX-mottagarmarknaden för
prisvatpersoner 1991. Då lanserades modellen R8
som just fått klassikerstatus eftersom nu drygt 20 år
redan gått. Den ersattes 1995 av modellen R8A som
innehöll förbättringar på ett flertal punkter och den
i sin tur följdes av av R8B med ytterligare några förbättringar. 1998 lades produktionen ner. Det fanns
ytterligare en modell, Drake R8E, en Europaversion
av R8 med snarlika prestanda.
R8-serien är mottagare i den högre prisklassen som
bygger på frekvenssyntesprincipen liksom snart
sagt alla mottagare från den här tiden. Den täcker
100 kHz-30 MHz kontinuerligt så detta med kristallstyrda, 500 kHz breda, band i begränsad mängd
är ett minne blott.
Två mellanfrekvenser finns: 50 kHz och 45 MHz.
Specifikationer
Frekvensområden
100 kHz-30 MHz kontinuerligt.
Känslighet
< 0,5 μV 0,1-30 MHz (Preamp off SSB/CW)
< 0,25 μV 0,1-30 MHz (Preamp on SSB/CW)
< 1,5 μV 0,1-30 MHz (Preamp off AM)
< 1,0 μV 0,1-30 MHz (Preamp on AM)
Siffrorna avser 10 dB signal/(signal + brus)-förhållande.
Undertryckning av spegelfrekvenser
> 80 dB på alla frekvenser.
MB
MF-dämpning
> 80 dB (45 MHz), > 100 dB (50 kHz)
Selektivitet
6/12 kHz
4/8 kHz
2,3/4,5 kHz
1,8/3,6 kHz
500 Hz/1,5 kHz
Siffrorna gäller vid 6/60 dB.
Uteffekt
2,5 W.
Mått
134 mm (H) * 334 mm (B) * 330 cm (D).
Vikt
5,9 kg.
In- och utgångar
Hörlurar.
Antenn/jord, dubbla ingångar SO-239/klämlist.
Högtalare.
Linjeutgångar, 2 st.
"Mute".
Timer.
RS-232C.
Handhavande
Utseendemässigt skiljer sig mottagaren ganska
mycket från tidigare Drakedesign. Med dagens mått
ger den ett lite kantigt intryck, de japanska konkurrenterna och generationskamraterna har klarat
tidens tand lite bättre i det avseendet. Jämfört med
Icom IC-R75, Kenwood R-5000 med flera är den
också ett nummer större men då ska man komma
ihåg att nägraggregatet till IC R-75 är en separat,
ganska stor klump. Jämför man med AOR-AR7030
är Draken volymmässigt ungefär tre gånger så stor
men då får man hålla i minnet att AOR-apparaten
har ett externt nätaggregat som inte är av miniformat
(och dessutom rätt så tungt).
Den mekaniska kvaliteten är tyvärr mottagarens
akilleshäl. I den här prisklassen kan man förvänta sig
premiumkänsla som bilfabrikanterna brukar säga.
Men den infinner sig inte alls. Förutom avstämningsratten så är övriga tre rattar parvis koncentriska och
har en viss tendens att fastna i varandra. Jämför med
R8 har man parvis kastat om rattarna för notchfiler
och ton respektive brusspärr och PBT. Vilket inte
gör något så länge man inte parallellkör en R8 och
en R8A för då är det sätt så irriterande. Drake fick
massiv kritik för det billiga mekaniska utförandet
då R8 lanserades men icke desto mindre känns R8A
precis lika medioker. AR-7030 är i jämförelese oerhör
gedigen.
Att R8-serien är väsentligt större än AOR AR-7030A
är redan nämnts. Det är inte enbart en nackdel, för
teckenskärmen på sistnämnda apparat är närmast
patetisk - lika minimal som simpel punktmatrisskärm som inte klarar av att visa mer än delar av
den väsentliga informationen samtidigt. Jämför med
denna är R8A rena drömmen, den är dessutom bättre
än R8. För att visa tid så måste man dock trycka på
en knapp.
Avstämningen sker med knappsats, inklusive upp/
ner-knappar och VFO-ratt. Det går enkelt att ställa
in rätt frekvens och man kan välja mellan XX.XXX.
XX MHz och XX.XXXXX KHz, det förstnämnda formatet känner sig de flesta familjära med.
S-mätaren ser inte märkvärdig ut men fungerar
mycket bra. De analoga mätarna tenderar att vara
de bästa. Den är bakgrundsbelyst med grön färg,
samma som teckenskärmen. Vilket retade gallfeber
på vissa Drakefundamentalister som hävdade att en
Drake skulle ha blå belysning, allt annat borde vara
otänkbart. Den enkla sanningen är att blå lysdioder
till rimligt pris inte fanns att tillgå då rappatern
producerades.
När det gäller funktioner saknas i princip ingenting,
en egenhet i konstruktionen är att passband tuningratten får användas oftare än i andra mottagare om
man vill ha optimal mottagning. Notchfiltret fungerar bra, Till skilland från R8 finns byte av driftläge
och selektivitet direkt tillgängligt via en knappsats
till höger om teckenskärmen. Mycket bekvämt.
440 minnen finns, ökades till 1000 i R8B. Rent generellt skedde de största förändringarna mellan R8 och
R8A, sedan blev det inte så mycket över till R8B. Och
R8E är alltså en variant av R8, och ingen utveckling
av R8B som man skulle kunna förledas att tro.
Selektivitet
På denna punkt, liksom flera andra, briljerar R8A.
Fem bandbredder, varav 4 användbara för DX-ing,
med utmärkt formfaktor på ca 2 slår alla på fingrarna
eftersom alla filter är standardutrustning från fabrik.
Filtren är desamma som i R8.
57
Att köpa en begagnad R8A
Speglar och storsignalsegenskaper
Även på denna punkt får mottagaren högsta betyg,
speglarna kan man glömma och inte ens hundratals
meter långa antenner förmår producera falska signaler om man inte tar sig orådet före och kopplar in
en extern bredbandsförstärkare nattetid på exv. MV.
IP3 anges till +20 dBm via 100 kHz skilland och -20
dBm vid 5 kHz. Bör duga åt vilken DX-are som helst,
speciellt med tanke på att våra kära kort- och mellanvågsband "avfolkas" allt mer...
Känslighet
Högsta betyg. På en R8A finns förförstärkaren tillgänglig även på MV. Det gjorde den inte på R8. Vid
tester av apparaterna sida vid sida uppe i Parkalompolo märktes i praktiken ingen skillnad, R8 känns
lika bra utan förförstärkare som R8A med faktiskt.
Hörs stationen på den ena apparaten så hörs den lika
bra (eller dåligt) på den andra också.
Frekvensstabilitet
< 0,001 % lär inte lämna någon missnöjd i det avseendet utan det är snarast så att de allra flesta är
mer än nöjda.
Sammanfattning
Drake R8A - och i ännu högre grad R8B - är utomordentliga DX-maskiner. Frånsett det mekaniska
utförandet som är häpnadsväckande billigt för en
apparat i denna prisklass finns bara anmärkningar
på marginalen att göra. I princip allt finns som standard.
Drake gjorde helt enkelt nästan allt rätt med R8serien, elektriskt sett alltså...
Mottagaren var dyr som ny, skyhögt över 10000 kr i
dåtidens penningvärde. R8B var förstås ännu dyrare
mend R8 var lite mindre dyr. Idag för man vara beredd att ge minst 4500 kr för en fräsch R8A, lite mer
för en R8B och lite mindre för en R8. Samtidigt finns
en övre gräns vad man kan ta ut för begagnade konventionella DX-apparater idag då en högklassig SDR
som Perseus kostar under 8000 kr. Skulle en 10-20 år
gammal apparat börja närma sig dessa priser så kan
det nog få vem som helst att börja "tråla" fabriksnytt...
Med tanke på mekaniken vill man helst testa mottagaren mottagaren först men det går inte alltid vid
internetköp. Eskilstunamässan är ett alternativ om
an inte bor alltför "avigt" till, har sett R8-or till salu
där vid ett par tillfällen.
Drake hade, åtminstone med R8-serien, lite samma
filosofi som Saab hade. Man sade att man lanserar en
efterföljare men det rörde sig hela tiden om detaljförändringar (inklusive lite kosmetika) och inte ny
modeller. Specifikationerna är snarlika mellan R8,
R8A och R8B. Ju senare modell, desto fler finesser får
man. Av det skälet kan det vara vettigare att satsa på
en fräsch R8 hellre är en sliten R8B. R8A är nog den
mest prisvärda varianten - lite nyare och lite bättre
än R8. Lite äldre och marginellt sämre än R8B, och
därmed billigare.
USA-import kan man glömma i det här fallet eftersom Drake håller på att bli kult "over there". Snart
nog blir märket det säkert här också.
Magnus Jesperson
Hela DX-köps
sortiment finns på
shop.sdxf.se
58
DX-köp
Stig Granfeldt | Gruvgången 37 | 653 43 KARLSTAD | 054 - 56 18 22 | [email protected]
Årsböckerna på väg in
Nu är Sender & Frequenzen, WRTH och Hörzu på
väg in i sortimentet med de nya utgåvorna. Även
Klingenfuss är på gång.
The Early Shortwave Stations är också ny samt att
vi fått in en pocketutgåva av den norska boken om
Moskvarradion.
Även några trevliga nostalgiböcker från NRK finns
lagomt till julen att beställa. Dessa innehåller en hel
del klipp om sport och norsk humor exempelvis
Rolv Wesenlunds klassiska tandläkarsketch.
Mer om dessa kan du läsa i DX-köps bilaga som,
medföljer till alla medlemmar i Sverige och Norge,
övriga titta in på SDXF-s webbplats.
Die ganze Welt für kleines Geld
Boken är skriven för
användare som vill
hitta kompetent och
förståelig information om de nya och
spännande perspektiv som erbjuds för
kortvågsmottagning
med billiga produkter.
Minnesboxen
en
bra julklapp till
någon som har allt
Speltid ca 79 min med
20-sidigt häfte. Lite av
innehållet i årgång 1973:
Gisslandrama
på
Norrmalmstorg
i
Stockholm. Kung Gustaf
Vl Adolf avlider. Oljekris i världen. ”Sveriges
bilradio” – omtyckt radioprogram som upphör.
Sportåret 1973.
Bland musiken: Sol, vind och vatten – Ted Gärdestad,
Den gamla dansbanan – Ove Köhler Viva España –
Sylvia Vrethammar.
1934-1969 och Klassiska Vasalopp. Pris 160 kr/st
1970-1973 Pris 170 kr/st
Vårt 1900-tal, tre dubbel-CD. Pris 600 kr
Radio Veronica - The early years
1960-1965
Kortvågslyssnare
och radioamatörer,
nybörjare såväl som
proffs, kommer att dra nytta av de många praktiska
tips boken ger. Med passion och erfarenhet
som radioamatör och författare beskriver Nils
Schiffhauer vad modern, men ändå prisvärd teknik
erbjuder lyssnare idag. Aldrig har det funnits så
mycket teknik för så lite pengar!
En MP3-CD med
programutdrag från
den holländska offshorestationens första fem år.
Inkluderar
öppningsprogrammet
i april 1960. CNBC,
Vrienden van Veronica, Coffee time
med Tineke, Muziek
Express med Bob &
Brenda, första Veronica Top 40 och nyår
1965. Pris 200 kr
Pris: 150 kr
God Jul och Gott
Nytt 2014 önskar
DX-köp
För senaste nyheter, se DX-köps webbplats
http://shop.sdxf.se
59
Sender
Printon Printing House
Kopli 29
10412 TALLINN
ESTONIA
POSTTIDNING B
Avsändare
Sveriges DX-Förbund
Box 1097
405 23 GÖTEBORG
SVERIGE
ISSN 2245-876X
Dansk DX Lytter Klub (DDXLK) blev stiftet den 3.
februar 1973. Klubben er uafhængig i enhver henseende. Alle der arbejder for klubben, gør dette vederlagsfrit. Adresse: DDXLK, Box 112, DK-8920 Randers
NV, Danmark.
DX-Aktuellt är organ och medlemstidning för
Dansk DX Lytter Klub, DX Listeners’ Club och
Sveriges DX-Förbund. DX-Aktuellt publiceras
6 gånger per år. DX-Aktuellt är en gemensam
fortsättning på de tre klubbarnas tidigare tidningar – DX-Fokus, DX-News och Eteraktuellt.
Medlemsskab af DDXLK er åbent for enhver med
bopæl i Danmark og danskere i udlandet. Kontingentet er 235 kr. for 2013. Dog bare 105 kr., hvis DXAktuellt kun ønskes som PDF-fil. Kontingentet indbetales til Nr. Nebel Sparekasse, reg. nr. 9682, kontonr.
6615803527, DDXLK, Box 112, DK-8960 Randers SØ.
Husk at angive dit navn og din adresse.
Alla tider anges i UTC.
Hjemmeside: www.ddxlk.net
E-mail: [email protected]
Ansvarig utgivare och huvudredaktör: Magnus
Jesperson.
Huvudredaktör: Eivind Motland.
Tryck: Printon Printing House, Tallinn, Estland.
© 2013: Material från DX-Aktuellt får citeras i
andra media om ursprunget, inklusive mellanliggande källa, tydligt anges och om annorlunda inte angivits.
Summary in English: DX-Aktuellt is published
6 times a year by Dansk DX Lytter Klub (Denmark), DX-Listeners' Club (Norway) and Sveriges DX-Förbund (Sweden). It is a continuation
of the three previously published magazines:
DX-Fokus, DX-News and Eteraktuellt. All times
in are UTC.
© 2013: Material from DX-Aktuellt may be quoted in other media provided it is fully credited
to DX-Aktuellt as well as the original and any
intermediate sources and unless otherwise stated.
Huvudredaktör för detta nummer är Magnus
Jesperson, för nr 5 Eivind Motland.
Stoppdatum för DX-Aktuellt nr 1 2014 är 31
januari (huvudredaktion) respektive 29 januari
(spaltredaktörer).
DX Listeners' Club (DXLC) er upolitisk og åpen for
alle DX-ere i Norge. Klubben drives av medlemmene
på frivillig, ubetalt basis. DXLC er ikke-kommersiell
og all intekt går ut til medlemmene i form av forskjellige ytelser. Adresse: c/o Jan Alvestad, Vigdelsveien
637 B, N-4054 Tjelta, Norge.
Hjemmeside: dxlc.wordpress.com.
E-mail: [email protected]
DXLC läggs ner vid årsskiftet 2013/2014
SDXF är en opolitisk ideell organisation som har till
uppgift att främja, stimulera och sprida information
om DX-ing och utlandslyssning.
SDXF är dessutom sammanhållande organisation för
ett flertal lokala DX-klubbar i Sverige. Medlemskap i
SDXF (helår, Sverige): 275 kr inkl. DX-Aktuellt som
papperstidning, 120 kr inkl. DX-Aktuellt som PDF,
betalas in på plusgiro 3 26 26-4. För medlemmar utanför Sverige gäller andra avgifter som meddelas på
begäran.
Adress: SDXF, Box 1097, 405 23 Göteborg, Sverige.
Webbplats: www.sdxf.se
E-post: [email protected]
Adressändringar anmäls till:
[email protected]
Saknad eller skadad tidning meddelas i
[email protected]