slutarps rote - Kinneveds Hembygdsförening

Download Report

Transcript slutarps rote - Kinneveds Hembygdsförening

KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
MÖNARP STOREGÅRDEN
Mönarp Storegården 1:1 (numera 1:5)
1 mantal frälse. Skatteköp 1799 i två delar.
Två hus från c:a 1890 revs på 1990-talet. Till Storegården hör också ”Gamlegården” och ”Sme´s”. Mönarp var från
början en vanlig bondgård, men blev under Bellinders tid ett storjordbruk med en mängd anställda.
Brukare omkr. 1713-15 och 1727-29:
Anders Svensson
f c:a 1653 i ?
gm
Ingeborg Nilsdtr
f 16?? i ?
s Per
f c:a 1705 i Kinneved?
s Anders
f 17130925 i Kinneved
s Jöns
f 17150203 i Kinneved
s Anders
f 17170420 i Kinneved
s Sven
f 17210114 i Kinneved
s Anders
f 17221103 i Kinneved
Till Slutarp Ödegården (sid. 356) 1716, åter hit c:a 1727.
Brukare omkr. 1726-34:
Per Andersson
g 17261016 m änkan
Berta Andersdtr
Brukare omkr. 1725-48:
Nils Andersson
gm
1) Cajsa Jacobsdtr
s Håkan
s Olof
d Ellika
d Catarina
s Anders
d Ingeborg
omgift 17320102 m
2) Cajsa Andersdtr
d Kerstin
s Anders
304
(se nedan)
d 17140424 i Kinneved (ej i fb)
d 17?? i Kinneved? (ej i db)
Till Grolanda, g 1761 m Stina Larsdtr
f c:a 1705 i Kinneved?
(se ovan), d 17341030 i Kinneved
f c:a 1695 i ?
Kom från Lunnag. (sid. 61), d 17420314 i Kin.
f 1689 i Kinneved?
Från Krogstorp (sid. 494), d 17480816 i Kin.
f c:a 1695 i ?
f 17220202 i Vårkumla
f 17230623 i Vårkumla
f 17250202 i Kinneved
f 17270219 i Kinneved
f 17290401 i Kinneved
f 17310703 i Kinneved
d 17310719 i Kinneved
Till Kinneved Prästg. (sid. 169)
d 17340906 i Kinneved
Till Åsaka 1749
(se nästa sida)
d 17330817 i Kinneved
f c:a 1693 i Vårkumla?
d 17610609 i Kinneved
föräldrar: Anders Andersson o Anna Persdtr
f 17330101 i Kinneved
f 17360213 i Kinneved
Till Vårkumla, g 17591216 m Anna Olofsdtr
Lars Andersson
f c:a 1671 i ?
gm
Elin Johansdtr
f c:a 1678 i ?
d Catarina
f 1703 i Kinneved?
s Jonas
f 1705 i Kinneved?
d Kerstin
f 1707 i Kinneved
d Maria
f 17200210 i Kinneved
s Jean
f 1724 i Kinneved?
De kom från Slutarp Ledsgården (sid. 375).
Brukare 1746-53:
Jean Larsson
g 17450203 m
Maria Larsdtr
s Lars
s Lars
s Petter
s Jonas
Till Kinneved Prästgård (sid. 169).
d 17290412 i Kinneved
d 17440228 i Kinneved
d 17401111 i Kinneved
Till Lagerstorp Västarp (sid. 262)
d 17290108 i Kinneved
d 17290105 i Kinneved
Till Axtorp Korsbacken (sid. 58)
(se nedan) (ej i fb)
f 1724 i Kinneved?
(se ovan)
f 1710 i Kinneved?
f 17461208 i Kinneved
f 17490831 i Kinneved
f 17501202 i Kinneved
f 17530420 i Kinneved
Kom från Hudene Hallagården (sid. 529)
d 17480623 i Kinneved
d 17500213 i Kinneved
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare 1753-74:
Jean Jonsson Lundberg
g 17530106 m
Catarina Nilsdtr
s Johannes
d Kerstin
s Lars
Till Gökhem 1774.
f 1720 i ?
(f.d. soldat)
föräldrar: Jonas Jeansson o Brita Larsdtr
f 17270219 i Kinneved
f 17601019 i Kinneved
f 17681019 i Kinneved
f 17720312 i Kinneved
Brukare c:a 1755-78:
Jonas Jönsson
f 17090221 i ?
gm
Maria Bryngelsdtr
f 1714 i ?
d Catarina
f 1745 i ?
s Bryngel
f 17520419 i Kinneved
s Jöns
f 17550529 i Kinneved
s Lars
f 17570716 i Kinneved
d Maria
f 17610910 i Kinneved
De kom från Halsäng (sid. 24), Maria och barnen till Gökhem 1778.
Brukare 1774-1805:
Anders Olofsson
g 17740708 m
Cajsa Hansdtr
f 17470618 i Kinneved
(se föreg. sida)
d 17720407 i Kinneved
d 17750407 i Kinneved
d 17560705 i Kinneved
d 17591110 i Kinneved
Kom från Hassla Österg. (sid. 210)
f 1742 i Blidsberg
föräldrar: Hans Kjellström o Märta Persdtr
d Anna
f 17750104 i Kinneved
(se nedan)
d Maria
f 17760726 i Kinneved
d Kristina
f 17801106 i Kinneved
d Catarina
f 17820917 i Kinneved
d Eva
f 17850502 i Kinneved
d Cajsa
f 17900717 i Kinneved
d 17901002 i Kinneved
De brukade även en del av Mönarp Lillegården. Till Svenstorp Lillegården (sid. 118) omkr. 1805.
Brukare omkr 1794-95:
Sven Andersson
g 17940118 m
1) Anna Andersdtr
d Cajsa Maria
s Johannes
Till Svenstorp Lilleg. (sid. 118) c:a 1796.
Brukare 1796-98:
Anders Nilsson
gm änkan
Kristina Isaksdtr
hennes barn:
s Isak
Till Slöta 1798.
Brukare 1796-98:
Johannes Jacobsson
g 17910120 m
Ingeborg ”Bolla” Jacobsdtr
s Jacob
d Anna
s Anders
Till Gökhem 1798.
f 17660802 i Luttra
föräldrar: Anders Persson o Annika ?
f 17750104 i Kinneved
f 17940519 i Kinneved
f 17950829 i Kinneved
(se ovan)
d 17941126 i Kinneved
f 1751 i Björke
f 1727 i Vårkumla?
(se sid. 263), d 18020418 i Slöta
f 17651120 i Slöta
f 17580327 i Vårkumla
Kom från under Slutarp Marbog. (sid. 392)
f 1766 i Gökhem
f 17930419 i Slöta
f 17960305 i Kinneved
f 17971205 i Kinneved
305
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ena halvan av gården
Ägare 1799-1815:
Anders Magnusson
f 176702?? i Falköping
d 18090515 i Kinneved
g 17901127 m
Maria Andersdtr
f 17640918 i Falköping
d 18180830 i Kinneved
d Sara
f 17910510 i Kinneved
Till Gökhem?, g 18120901 m Petter Johansson
d Greta
f 17930306 i Kinneved
(se sid. 307)
d Cajsa
f 17950602 i Falköping
Till Gökhem 1818
s Johannes
f 17970715 i Gökhem
till under Hudene Storeg. (sid. 520) 1824
d Maria
f 17991108 i Kinneved
d 18010406 i Kinneved
s Magnus
f 18020516 i Kinneved
Till Naglarp (sid. 91)
d Maria
f 18040726 i Kinneved
Till Gökhem 1818
s Anders
f 18060320 i Kinneved
Till Gökhem 1818, kallades senare Tiwers
De var brukare i Lillegården (sid. 343) omkr. 1791, var i Falköping 1794-99.
Andra halvan av gården
Ägare 1800-1803: Lars Håkansson i ?
Brukare från 1798, ägare år 1803:
Jonas Arvidsson
g 17930416 m
Maria Bryngelsdtr
Jonas bror Andreas Arvidsson
Till Luttra 1801.
f 1775 i Grolanda
f 1775 i Grolanda
f 1772 i Grolanda
Ägare 1803-04: Håkan Rosell i ?
Ägare 1804-09: Petter Hägglund i ?
Brukare 1803-04, ägare 1809-11:
Bernt Thunberg
f 1754 i Böne?
d 18090705 i Kinneved
föräldrar: Anders Thun o Cajsa
gm
Magdalena Strängberg
f 1770 i ?
s Anders
f 17900324 i Sandhem
s Johannes
f 1792 i Sandhem
s Carl Fredrik
f 17940605 i Sandhem
d 18080914 i Kinneved
d Maria Catarina
f 1796 i Sandhem
s Jonas
f 180401?? i Kinneved
De var även brukare i Fröje (sid. 7) omkr. 1805, och ägde även Lilleg. ett par år. Änkan och barnen till Vårkumla 1816.
Brukare 1808-09:
Jöns el Jonas Engberg
gm
Kristina Andersdtr
d Maria Helena
s Fredrik
s Anders Gustav
Till Fröje (sid. 8) c:a 1810.
Brukare c:a 1809-16:
Lars Persson Kämpe
gm
Cajsa Andersdtr
s Anders
s Petter
Till Halsäng (sid. 30).
f 1757 i ?
f 1760 i ?
f 1787 i ?
f 1793 i Sandhem
f 1795 i ?
f 17601116 i Kinneved
Kom från Halsarp (s.143)
f 17630926 i Brismene
f 17960918 i Eriksberg
f 17990204 i Eriksberg
(se nästa sida)
Hela gården
Ägare 1811-43 resp. 1815-43: Prosten Benedict Carlsson i Slöta
306
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare 1816-19:
Anders Larsson
f 17960918 i Eriksberg
g 18151226 m
1) Ellika Larsdtr
f 17851109 i Kinneved
d Maria
f 18160920 i Kinneved
Till under Svenstorp Storeg. (sid. 114) c:a 1819.
Brukare 1817-19:
Olof Nilsson
f 17600903 i Lungsund?
gm
Kristina Andersdtr
f 17540607 i Gäsehärad
d Maria
f 17910411 i Lungsund?
Marias uä d Stina Gustavsdtr
f 18160827 i Småland
s Anders
f 17950409 i Lungsund?
d Kristina
f 17980805 i Värmland
Familjen till Floby.
Brukare 1817-18:
Johannes Jeansson Göthe
g 181703?? m
1) Greta Andersdtr
d Johanna
Till Slutarp Siggagården (sid. 405).
(se föreg. sida)
Kom från under Mönarp Lilleg. (sid. 351)
d 18181201 i Kinneved
f 17940107 i Smula
Kom från u. Hudene Storeg. (sid. 519)
f 17930306 i Kinneved
f 18170831 i Kinneved
(se ägare sid. 306)
Brukare c:a 1820-24:
Anders Jonsson
f 17670527 i Kinneved
g 17970205 m
Sara Svensdtr
f 17691214 i Vårkumla
s Lars
f 18021207 i Vårkumla
s Johannes
f 18120705 i Kinneved
De kom från Kinneveds Prästg. (sid. 170), till Lagerstorp Smeag. (sid. 245) 1824.
Brukare c:a 1829-31:
Lars Håkansson
g 18190418 m
Maria Magnusdtr
d Maja Catarina
d Anna Cajsa
d Johanna
f 17920823 i Karleby
d 1831 i ? (död på fästning)
f 1798 i Luttra
f 18230620 i Luttra
f 18260413 i Luttra
f 18290411 i Luttra
Åter till Luttra
Till Hudene Storeg. (sid. 516)
Brukare 1829-30 + 1831-42, ägare 1843-81:
Anders Abrahamsson
f 17930926 i Slöta
d 18580801 i Kinneved
föräldrar: Abraham Olofsson o Catrina Persdtr
g 18281122 m
Kristina Svensdtr
f 17931206 i Slöta
d 18750316 i Kinneved
föräldrar: Sven Apelqvist o Catrina Bengtsdtr
s Sven Johan
f 18290203 i Kinneved
Till Grolanda, g 18520618 m C. Andreasdtr
s Anders Gustav
f 18300224 i Kinneved
(se nedan)
s Carl
f 18320905 i Kinneved
(se nästa sida) (tvilling)
s Fredrik
f 18320905 i Kinneved
Till Slöta 1856 (tvilling)
s Anders
f 18350707 i Kinneved
d 18610315 i Kinneved
Familjen var i Luttra 1830-31, blev 1843 även ägare av en del Mönarp Lillegården.
Anders Gustav Andersson
g 18521019 m
Cajsa Maria Jonsdtr
Till Lillegården (sid. 350).
f 18300224 i Kinneved
(se ovan)
f 182702?? i Kinneved
Kom från Kotarp (sid. 484)
307
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Carl Andersson
f 18320905 i Kinneved
g 18540707 m änkan
Cajsa Larsdtr
f 18160304 i Kinneved
hennes barn
d Kristina Maria Jonsdtr
f 18421122 i Kinneved
bådas barn
d Gustava Josefina
f 18570701 i Kinneved
Även Cajsa och yngsta dottern till S Vånga, 1868.
(se föreg. sida), d 18630529 i Kinneved
Kom från Slutarp Ledsg. (sid. 376)
Till Vånga, g 18650929 m P.J. Andersson
d 19431003 i Ulricehamn
Brukare 1865-71:
Johannes Andersson
f 18210111 i Kinneved
d 18931022 i Karleby
g 18490527 m
Maria Olofsdtr
f 18260518 i Kinneved
d 19060521 i Bälinge
d Amanda Catarina
f 18520225 i Luttra
d 19360729 i Bälinge
s Carl Johan
f 18540918 i Luttra
d 19350101 i Uddevalla (står som f i Karleby)
s Gustav Vilhelm
f 18570902 i Luttra
s Frans Adolf
f 18600622 i Slöta
s Claes Fredrik
f 18630208 i Slöta
d Emma Kristina
f 18650626 i Slöta
s Anders Natanael
f 18690601 i Kinneved
De kom från Hassla Västergården (sid. 232), via Luttra och Slöta 1850-65, till Karleby 1871.
Brukare 1873-83, rättare 1884-87:
Herman Persson Krus
g 18751216 m
Kristina Maria Gustavsdtr
d Augusta Josefina
d Frida Natalia
d Hanna Lovisa
s Mårten Augustinus
d Elin Maria Elisabet
d Hilma Viktoria
Till Mossagården (sid. 465).
Ägare 1881-84:
Frans Gustav Joakim Nordgren
Hans syster:
Anna Kristina Nordgren
Ägare 1884-1921 (boende här 1911-18):
August Bellinder
d Elsa
s Sven
Till Svenneby 1918.
Sven Bellinder
g 19170516 m
Karin Ragnhild f Gustavsson
d Brita
d Greta
Till Ljungarum 1918.
Ägare 1921-31:
Gustaf Wilhelm Nordström
g 19090717 m
Ellen Mariana f Karlsson
d Linnea Katarina
Till Istrum 1931.
308
f 18541123 i Kinneved
Kom från Ledsgården (sid. 385)
f 18531022 i Kinneved
f 18731004 i Kinneved
f 18760727 i Kinneved
f 18790721 i Kinneved
f 18820219 i Kinneved
f 18840113 i Kinneved
f 18860513 i Kinneved
Kom från Lillegården (sid. 350)
(född före äkt.)
f 18410901 i Mariestad
Till Falköping 1884
f 18470517 i Mariestad
Till Göteborg 1883
d 18800828 i Kinneved
d 18870702 i Kinneved
f 18450910 i Bellefors
d 19250307 i Svenneby
föräldrar: Gustav Jonsson o Anna Kristina Eriksson
f 18800629 i Örebro
d 19520217 i Svenneby
f 18820201 i Örebro
(se nedan)
f 18820201 i Örebro
(se ovan), häradshövd., d 19570125 i Sthlm (HE)
f 18920819 i Varberg
f 19151217 i Sthlm (HE)
f 19171230 i (Lindberg)
d 19800123 i Svenneby
d 19770328 i Tynnered, gift Ånfelt
d 20081202 i Sthlm (Sofia), gift Willers
f 18720526 i Finnerödja
d 19590526 i Istrum
f 18820817 i Skälvum
f 19171117 i Göteborg
d 19611014 i Istrum
d 1995032 i Varnhem, gift Wärneby
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Delägare 1925-26:
Karl Johan Nilsson
f 18600814 i Källstad
Till Stockholm 1926, d 19380730 i Nacka
Hushållerska:
Hanna Cecilia Sundén f Nilsdtr
s Fabian
d Greta Cecilia
d Anna Eva Helena
d Stina Cecilia
f 18861109 i Millesvik
f 19080217 i Gbg (Vasa)
f 19100216 i Sthlm (Matt)
f 19180913 i Solna
f 19250204 i Norrtälje
Till Högalid 1926, d 195612?? i Sthlm (GV)
d 19811225 i Sthlm (Matt.)
d 20020724 i Sthlm (GV), gift Beskow
d 19780602 i Järfälla, gift Albrechtsson
d 19630814 i Sthlm (GV), gift Holmström
f 18780801 i Arby
d 19480203 i Skara
f 18901019 i Ånimskog
f 19111017 i Askim
f 19130703 i Askim
f 19141005 i Askim
f 19170906 i Lundby
f 19211222 i V Frölunda
f 19240531 i Skara
d 19650616 i Skara
d 19660221 i S:t Nikolai
d 20000619 i Varberg, gift Berntsson
d 19621017 i Säffle
d 20000319 i Skövde
d 19791211 i Hjo, gift Larsson
d 19980222 i Ullervad, gift Wernersson
f 18790312 i Ramsåsa
d 19460107 i Göteborg (Domk.)
f 18880616 i Skarstad
f 19271027 i Göteborg
f 19311202 i Gbg (Vasa)
d 19701021 i V Frölunda
d 2001 i USA (datum saknas), gift Pennell
i Limhamn 1970, gift Signäs
Ägare 1931-32:
Johan Arvid Jacobsson
g 19091223 m
Hilma f Frid
s Johan Sigfrid Bertil
d Hilma Irene Constance
s Bror Gösta Gunnar
s Torild Olof Lennart
d Rosa Birgit Ingegerd
d Vivan Ingrid Margareta
Till Ledsjö 1932.
Ägare 1932-37:
Nils Nyberg
gm
Anna Justina f Lund
d Ingeborg Leijonram
d Marianne Leijonram
Till Göteborg 1937.
Ägare 1937-40: Carl Nyman i Svenstorps sn (bodde ej här)
Ägare 1940-43:
Leif Erik Albertsson-Dinger
f 19150406 i Borås
till Lista 1943, d 19911127 i Gunnared
föräldrar: Albert Dinger o Tyra Gabrielsson
Ägare från 1943: Anders Bergengren i Skåne (bodde ej här)
Under Storegården
Inhyses 1838-42:
Johannes Jacobsson
f 17850827 i Kinneved
Kom från u Fastarp (sid. 453)
g 18381111 m änkan
2) Sara Andersdtr Holmgren
f 17940417 i N Åsarp
Kom från soldattorpet (sid. 340)
hennes barn
s Anders Gustav
f 18210711 i Kinneved
s Carl
f 18241026 i Kinneved
Johannes står ofta felaktigt som Jonsson. Till ett torp under Mönarp Lillegården (sid. 351) 1842.
Inhyses:
Lars Svensson Ax
f 17550522 i Kinneved
s Andreas
f 17950826 i Kinneved
d Cajsa
f 17990413 i Kinneved
De kom från Lillegården (sid. 351) c:a 1820.
Pigan
Cajsa Andersdtr
uä d Greta Lotta
f 18131225 i Åsarp
f 1840077 i Kinneved
d 18230311 i Kinneved
Till Börstig 1838
Till Slutarp Marbog. (sid. 390)
in 1839, till Åsarp 1840
(föddes i Alarp)
309
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Rättare
1886-90:
August Pettersson
g 18720106 m
Johanna Gustavsdtr
s Alfred
s Johan Petter
s Axel Viktor
d Augusta Sofia
Till V-Kleva 1890.
1890-95, och från 1899:
Johan Sanfrid Sandén
g 18890526 m
Lovisa Gustava Johansdtr
d Elin Wilhemina
s Oskar Hilding
s John Henrik
d Gerda Viola Cecilia
Till Luttra 1898, in igen 1899.
1895-96:
Sven Natanael Sanner
g 18860327 m
Betty Maria f Torbjörnsson
s Sven Fridolf
s Thor Natanael
d Maja Serafia Fredrika
s Nils Henrik
Till Västkinda på Gotland 1896.
f 18490831 i Gudhem
d 19370217 i Sandhem (står då som Persson)
f 18451013 i Sätuna
f 18780823 i Gudhem
f 18821112 i Gudhem
f 18850812 i Gudhem
f 18880927 i Kinneved
d 19301117 i Sandhem
d 19640108 i Fivlered
d 19620313 i Jönköping (Kr.)
Senare till USA
d 19790119 i Örebro (Nikolai), gift Johansson
f 18660710 i Kölaby
d 19470307 i Kinneved
föräldrar: August Johansson o Kristina Johansdtr
f 18630125 i Kölaby
d 19410522 i Kinneved
föräldrar: Johannes Svensson Örn o Maria Johansdtr
f 18911102 i Kinneved
d 19800730 i Kalmar, gm Karl Göthe
f 18941126 i Kinneved
d 19730202 i Karlsborg
f 18970324 i Kinneved
(se sid. 315)
f 19010927 i Kinneved
(se statare sid. 335)
f 18580413 i Romelunda
d 19400228 i Yttergran
f 18630302 i Romelunda
f 18870215 i Fristad
f 18881022 i Brunn
f 18920219 i Gräsmark
f 18960713 i Kinneved
d 19491016 i Yttergran
d 19681105 i Västerled
d 19010203 i Salem
d 19780726 i Yttergran
d 19710723 i Hässelby
1897-98:
Wilhelm Larsson Forsberg
f 18690523 i Forshem
Till Örebro län 1898
1917-18:
Josef Teodor Ahlén
f 18831029 i Björsäter
Till Ova 1918, d 19560120 i S Kedum
f 18850920 i Nykyrka
d 19701208 i Korsberga
f 18900306 i Sandhem
f 19150718 i Dala
d 19830715 i Alingsås
d 20030216 i Korsberga, gift Jansson
1888-89:
Oskar Harald Suber
f 18680213 i Småland
Till Falköping 1889, d 19420321 i Ed
1897-98:
Sven Birger Torstensson
f 18740403 i Torbjörntorp
Till Torbjörntorp 1898, d 19451008 i Torbjörnt.
1898-99:
Emil Hagström
f 18631208 i Gökhem
Till Kölingared 1899, d 19371209 i Gbg Vasa
1902-06:
Frans Oskar Andersson Friberg
f 18771004 i Häggesled
Till Bro 1906, d 19400505 i Härnevi
1918-21:
Nils Severin Åhs Klasson
g 19130623 m
Anna Juliana f Sundin
d Karin Linnea Juliana
Till Kyrketorp 1921.
Bokhållare
310
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1907-08:
Gunnar Fredrik Laurentius Jacobsson
f 18820118 i Vallstena
Till Götene 1908, d 19600205 i Östergarn
1909-13:
Karl Pettersson
f 18870311 i Tun
Till Tun 1913, d 19650326 i Friel
Inspektorer
1886-88:
Ture Hugo Liander
f 18591109 i Toarp
Till Vartofta-Åsaka 1888, gm Hulda Bellinder
d 19230614 i Alingsås
1889-94:
Fredrik Alfred Forsberg
f 18650614 i Riseberga
Till V-Åsaka 1894, gm Anna Maria Forsberg
d 19210708 i Riseberga
1892-94:
Gunnar Westin
1894-96:
Alfred Svenberg
g 18950322 m
Maria Josefina f Sjölander
s Sten Erland Ossian
Till Västkinda på Gotland 1896.
1898-1903:
Axel Fredrik Brun
g 18941111 m
Maria Carolina f Persson
d Ingrid Margareta
d Annie Axelina
d Karin Maria
s Bror Axel Gustaf
Änkan och barnen till Stockholm 1903.
f 18640503 i Ingarö
Till Vreta Kloster 1894, d 19340509 i Täby
f 18620730 i Össjö
d 19500206 i Halmstad
f 18670228 i Slättåkra
f 18960203 i Kinneved
d 19521120 i Halmstad
d 19490718 i Skellefteå
f 18650213 i Säby
d 19030218 i Kinneved
f 18690119 i Ö Tunhem
f 18951218 i Ö Tunhem
f 18980323 i Kinneved
f 18991115 i Kinneved
f 19010915 i Kinneved
d 19331225 i Stockholm
d 19870811 i Stockh. (Kungsh.), gift Holmén
d 19960213 i Stockholm (HE), gift Nilsson
d 19880507 i Stockholm (Oscar)
d 19890816 i Stockholm (Sofia)
1904-10:
Axel Vitus/Vitoff Magnusson Sandberg f 18750404 i Byarum
g 19041029 m
Ester Malvina Kristina f Jonsson
f 18761224 i Byarum
1925-26:
Johan Ejnar Eriksson/Elgevall
1936-39:
Julius Georg Walldén
g 19370828 m
Maria Linnea f Larsson
Till Härlunda 1939.
1939-43:
Johan Edvin Jeppson
g 19160507 m
Ida Teresia f Bengtsson
s Richard Bertil
Till Norrsunda 1943.
Från 1943:
Anders Dahlberg
Till Skällvik 1910, d 19511115 i Gbg KJ
d 19051027 i Kinneved
f 18990908 i Estuna
Till Väddö 1926, d 19670314 i Täby
f 19060130 i Östraby
d 19710126 i Valinge
f 19070822 i Hassle-Bösarp
f 18940516 i Baldringe
d 19720419 i Eslöv
f 18901208 i Högseröd
f 19200809 i Sjörup
d 19540401 i Kvidinge
d 20080222 i Rebbelberga
f 18990428 i S Mellby
d 19780313 i Skövde
311
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Förvaltare
1913-16:
Måns Ingvarsson
g 19130326 m
Kristina Nilsson
Till Lövestad 1916.
f 18790401 i Ingelstorp
d 19600328 i Mo
f 18790921 i Öja
d 19641118 i Mo
f 18870426 i Brännkyrka
d 19730930 i Skövde
f 18910217 i Danmark
f 19170131 i Kinneved
f 19180314 i Kinneved
d 19810510 i Skövde
d 19170412 i Kinneved
f 18700313 i Skönberga
d 19240211 i Essunga
f 18770103 i V Gerum
f 19020102 i Ryda
f 19030321 i Ryda
f 19041228 i Ryda
f 19130621 i Hagebyhöja
f 19210702 i Kinneved
d 19680626 i Essunga
d 19890302 i Dimbo, kallade sig Dverstorp
d 19750918 i Sthlm (HE)
d 19771106 i Brännkyrka
d 20050918 i Tynnered, kall. Svennenfors
d 19921214 i Oskarshamn, kall. Svennenfors
Till 1893:
Johan August Dominique
f 18710104 i Skepperstad
Till Virserum 1893
1895-98:
Karl Fredrik Gullén
f 18610204 i Norrköping
Till Vagnhärad 1898, d 19370202 i Norrtälje
1916-18:
Josef Verner Andersson
g 19160325 m
Ellen Julie f Hoffman
d Karin Louise
d Ulla Maria
Till Frösve 1918.
1918-21:
Sven Johan Svensson
g 19010407 m
Vendela Fredrika f Lundqvist
s Sven Erik
s Ernst Richard
s Karl Arvid
s Torsten Lennart
s Gunnar Albert
Till Essunga 1921.
Trädgårdsmästare
Smeder
1889-91:
August Nordén
g 18691209 m
Johanna Katarina Karlsdtr
s Johan Valfrid
Till Undenäs 1891.
1892-94:
Frans Edvard Franzén
g 18801026 m
1) Anna Kristina Anderdtr
d Elin Maria
s Karl Hjalmar
s David Edvard Leonard
Till Jönköping 1894.
1893-96:
Albert Karlsson Fogelqvist
g 18941014 m
Alida f Andersson
d Svea (Aurora) Ingeborg
s Charlie Nils (eg. Don Carlos Nils)
Till Rute på Gotland 1896.
312
f 18470704 i Enhörna
f 18470324 i Gryt
f 18811028 i Grödinge
d 19460327 i Falu Kr.
f 18560427 i Fröjered
d 19420325 i Jönköping (omgift)
f 18510901 i Borgunda
f 18810815 i Jönköping
f 18840329 i Hammardal
f 18871030 i Jönköping
d 18991113 i Jönköping
d 19011117 i Jönköping
d 18990703 Jönköping
Vidare till USA 1905
f 18651012 i Slöta
d 19380501 i Lärbro
f 18711122 i Öglunda
f 18930814 i Kinneved
f 18950721 i Kinneved
d 19411120 i Lärbro
d 19181209 i Lärbro
d 19360914 i Lärbro
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1898-1903:
Otto Johansson
g 18981023 m
Elin Maria Ludvigsdtr
s Erik Natanael
d Sigrid Maria
Till Frösve 1903.
1910:
Per Johan Persson
g 19010310 m
Klara f Karlsson
s Ejnar Johan Martin
d Elsa Maria Ingeborg
d Ester Vilhelmina Karolina
d Edith Josefina Charlotta
s Erik Gustav Adolf
Till Gudhem 1910.
1914-15:
Oskar Ludvig Löfgren
g 18861101 m
Matilda Johansson
Till V-Kleva 1915.
Från 1914:
Karl Oskar Bruhn
g 19140425 m
Hilda Viktoria f Kjellberg
s Karl Gustav Alexander
Smed från 1945:
Karl Jakob Manfred Wallenius
g 19380525 m
Ingrid Maria f Persson
s Lars Olof Ingemar
d Inga Elisabet
f 18710618 i Fredsberg
f 18780323 i Fredsberg
f 19000205 i Kinneved
f 19010531 i Kinneved
d 19000522 i Kinneved
d 19280415 i Frösve
f 18770207 i Varv
d 19560729 i Kvillinge
f 18740809 i Kyrkefalla
f 19000531 i Kyrkefalla
f 19020930 i Örebro
f 19040526 i Knistad
f 19061206 i Fjällbacka
f 19091223 i Våmb
d 19630510 i Tidaholm
d 19711004 i Norrköpings Berg
d 19791113 i Tidaholm, gift Lind
d 19750313 i Norrköping, g. Andersson
d 19910205 i Tidaholm, gift Andersson
d 19821009 i Skärstad
f 18520818 i Kinna
d 19240204 i Forshem
f 18440430 i Öggestorp
f 18830823 i Kinneved
Kom från sid. 368, d 19471125 i Göteve
f 18900802 i Göteve
f 19160520 i Kinneved
d 19771208 i Göteve
d 19940128 i Falköping
f 19080808 i Ullene
d 19890815 i Skara
f 19150923 i Skara
f 19380608 i Ulricehamn
f 19441003 i Finnekumla
d 19920712 i Skara
f 18701222 i S Fågelås
d 19491025 i Brandstorp
f 18740715 i S Fågelås
f 18980904 i S Fågelås
f 19000517 i S Fågelås
f 19010710 i S Fågelås
f 19030315 i S Fågelås
f 19061114 i S Fågelås
f 19090202 i N Kyrketorp
f 19100527 i N Kyrketorp
d 19270821 i Brandstorp
d 19751230 i Skövde
d 19750522 i Lidköping, gift Sahlén
d 19910716 i Landskrona, gift Johnsson
d 19820209 i Husby-Ärlinghundra
d 20000703 i Hässelby
d 19760823 i Farsta
d 19471209 i Brandstorp
f 18880111 i Ullene
d 19660718 i Gökhem
f 18891124 i Luttra
f 19150930 i Kinneved
f 19170331 i Kinneved
f 19181221 i Kinneved
d 19680210 i Falköping
d 19700312 i S Säm, gift Ekdahl
d 19180423 i Kinneved
d 19960522 i Falköping, gift Staberg
Snickare
1912-13:
Oskar Vilhelm Pettersson
g 18980605 m
Anna Kristina f Berglund
s Sven Vilhelm Helmer
d Linnea Elvira/Olivia
d Svea Vilhelmina
s Martin Henrik
s Valter Valentin
s Seth Magnus
d Ella Viola
Till Sventorp 1913.
1915-20:
Alexander Natanael Svensson
g 19141024 m
Hedvig Sofia Leontina f Andersson
d Inez Sara Olivia
s Ingvar August Lennart
d Margit Augusta Alexandra
Till Friggeråker 1920.
313
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1920-35:
Gustav Gilbert Severin Engdahl
g 19180502 m
Elin Linnea f Isaksson
s Gustav Harry
d Gurli Margareta
s Gunnar Edvard Holger
s Karl Henry
d Stina Linnea
Till Fastarp Timmes (sid. 445).
1925-28:
Erik Elam Pettersson
g 19091031 m
Hildur Albertina f Lundqvist
s Bertil Erik Alexander
s Tage Agne Lennart
d Maj Tonny Margit
d Gulli Vera Elisabet
d Birgit Solveig Dagmar
s Stig Yngve Elam
d Greta Ingbritt
Till Kyrkegården (sid. 183).
1938:
Karl Hjalmar Karlsson
g 19250725 m
Ester Maria f Lundqvist
s Evert Sigvard
s Sven Erland
d Maj Eivor Viola
s Stig Arne
Till Sjogerstad 1938.
f 18920602 i Kinneved
Kom från Hildingslund (sid. 502)
f 18961223 i Hjo
f 19180526 i Falköping
f 19200928 i V-Kleva
f 19220314 i Kinneved
f 19271015 i Kinneved
f 19331106 i Kinneved
f 18791020 i Sandhem
f 18831130 i Utvängstorp
f 19101212 i Sandhem
f 19130213 i Sandhem
f 19150504 i Falköping
f 19170213 i Falköping
f 19190927 i Mularp
f 19220508 i Mularp
f 19250612 i Kinneved
d 19251004 i Kinneved
f 18980902 i Tråvad
d 19751224 i Barne-Åsaka
f 19060910 i Ljushult
f 19250927 i Jung
f 19270625 i Skallmeja
f 19300424 i Bjärby
f 19321001 i Örslösa
d 19720117 i Barne-Åsaka
d 19920523 i Örebro Nikolai
d 19990810 i Essunga, kall. Noresand
d 20080330 i Ryd, kall. Noresand
d 19971018 i Gunnared
Slöjdare
1901-07:
Oscar Werner Sandén
g 19011215 m
Hanna Lovisa f Ros
s Evert Oscar Ragnar
d Lydia Dagny Astrid
Till Fridhem i Slutarp (sid. 426).
1903:
Sanfred Bäckdahl
g 18950801 m
Amanda Kristina Gustavsdtr
d Hedda Elisabet
s Karl Enok
d Hulda Sofia
d Hilda Martina
d Signe Ingeborg
Till N Härene 1903.
1913-14:
Johan Albert Andersson
g 19100408 m
Josefina Lycklund
s Sven Albert
Till Dimbo 1914.
314
f 18771018 i Kölaby
(bror till rättaren)
föräldrar: August Johansson o Kristina Johansdtr
f 18730821 i Kinneved
f 19021223 i Kinneved
f 19160322 i Kinneved
Kom från Prästgården (sid. 175)
f 18710524 i Dimbo
d 192111004 i Kåll.-Åsaka
f 18731130 i N Vånga
f 18960417 i V-Kleva
f 18970401 i V-Kleva
f 18990105 i V-Kleva
f 19001111 i V-Kleva
f 19030120 i Kinneved
d 19430620 i Skara
d 19811102 i Vänersborg, gift Leideman
d 19620322 i Lidköping
d 19660125 i Fullösa, gift Andersson
d 19730810 i Göteborg (S.P.), gift Jönsson
d 19980622 i Bergsjön, gift Gutke
f 18800125 i Kville
d 19510330 i Kville
f 18790104 i Bottna
f 19120226 i Våmb
d 19360427 i Kville
d 19811008 i Njutånger
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ladugårdsfogde/förman
1914-16:
Ernstfrid Gustavsson
g 19140529 m
Bengta f Olsson
s Bertil Ivar
Till Suntak 1916.
1939:
Nils Robert Edin
g 19320515 m
Karin Linnea f Karlsson
s Evert Åke
Till N Fågelås 1939.
f 18911026 i Sköllersta
d 19781029 i Sölvesborg
f 18920124 i Jämshög
f 19150703 i Kinneved
d 19690314 i Olofström
d 19310525 i Kyrkhult
f 19090607 i Frösve
d 19720424 i Skövde
f 19080630 i Locketorp
f 19321029 i Mariestad
d 20000925 i Skövde
d 20130430 i Gbg Johannes
1939-41:
Artur Karl Ivar Grönqvist
f 19091028 i Broddarp
d 19901126 i Grude
g 19340407 m (skilda 1942)
Laura Emilia f Madsén
f 19130901 i Danmark
d Inger Ketty
f 19340415 i Danmark
d Anny Marie
f 19360105 i Danmark
s Kaj Gerhard
f 19380418 i V-Kleva
Han till Falköping 1941, frun och barnen på församlingen skrivna (förmodligen återvände de till Danmark).
1941:
Frank Einar Grönqvist
g 19400126 m
1) Anna Clary Sarensa f Enoksson
d Ruth Clary
Till Falköping 1941.
1944-45:
Edvin Folke Pettersson
g 19291026 m
Anna Eleonora f Karlsson
s Bo Sören Folke
Till Vreta Kloster 1945.
f 19121106 i Danmark
d 19930403 i Falköping
f 19171209 i V-Kleva
f 19410528 i Kinneved
d 19980625 i Falköping
f 19060113 i Flistad
d 19890319 i Vreta Kloster
f 19070711 i Väderstad
f 19330710 i Linköping
d 19631227 i Vreta Kloster
d 19951217 i Sofia (Sthlm)
f 18640321 i Kinne-Vedum
f 18920915 i Forshem
f 18720916 i Kärda
f 18941227 i Kinneved
d 19110714 i Lerdala, gift Söderström
d 19520208 i Sthlm (S:t G.), kall. Forsberg
d 19180528 i Kärda gift Johannesson
d 18960122 i Kärda
Pigorna
Amanda Kristina Larsdtr
uä s Lars Fredrik Helge
Hilda Kristina Svensdtr
uä s Ernst Wilhelm Karlsson
Stallare
1928-29 och 1932-45:
John Henrik Sandén
f 18970324 i Kinneved
g 19281222 m
Rut Ingeborg Sofia f Johansson
f 18980226 i N Åsarp
s John Åke
f 19260123 i N Åsarp
s Per Erik Leif
f 19320518 i Kinneved
Till St. Lundby 1929, åter hit, till Marka 1945.
(se rättare sid. 310), d 19830502 i Falköping
d 19820319 i Falköping
d 20080314 i Falköping (eg. Stenstorp)
d 19930726 i Falköping
315
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Arbetare, stattorpare och statdrängar
1873-75 och 1878-9?:
Carl Johan Persson Krus
f 18470703 i Kinneved
g 18721018 m
Maria Kristina Johansdtr
f 18450202 i Kinneved
d Matilda Josefina
f 18730712 i Kinneved
s Johan Sanfrid
f 18750908 i Kinneved
d Anna Natalia
f 18780214 i Falköping
d Augusta Albertina
f 18810628 i Kinneved
s Gustav Adolf
f 18810628 i Kinneved
s Mårten Ivar
f 18850721 i Kinneved
d Hildur Elisabet
f 18880920 i Kinneved
De var i Falköping 1875-78. Till Slutarp (sid. 419).
1884-85:
Axel Gren
g 18830212 m
Ida Josefina Gustavsdtr
s Johan Oskar
d Augusta Emilia
Till Lillegården (sid. 345).
1904:
Johan Oskar Gren
g 19040716 m
1) Ester Maria f Bro
s Johan Axel Gustav
Till Falköping 1904.
1884-87:
Johannes Spets
g 18841107 m
Anna Josefina Persdtr Krus
d Elin Viktoria
s John Harald
Till Gökhem 1887.
1886-88:
Johan Andersson Granlund
g 18850614 m
Ida Andersdtr Bruno
s Mårten Albin
s Gottfrid Emanuel
Till Vartofta-Åsaka 1888.
1888-89:
Ananias Gustavsson Tillqvist
g 18880923 m
Johanna Sofia Andreasdtr
d Ester Josefina
Till USA 1889.
Kom från Prästgården (sid. 177)
Till Granö (sid. 151)
(tvilling)
(tvilling)
d 18910714 i Kinneved
f 18541002 i Kinneved
Kom från Mossagården (sid. 470)
f 18630816 i Vårkumla
f 18830421 i Marka
f 18841030 i Fivlered
Kom från Slutarp (sid. 381)
(se nedan)
f 18830421 i Marka
(se ovan), d 19711016 i Falköping
f 18801004 i Smula
d 19070316 i Falköping
föräldrar: Johan August Bro o Maria Kristina Andersdtr
f 19040810 i (Smula)
d 19951226 i Götalunden, ev. född 21/8
f 18540322 i Segerstad
d 19340709 i Finnerödja
f 18610108 i Kinneved
f 18840816 i Kinneved
f 18870401 i (Gökhem)
Från Ledsg.(sid. 385), d 19211010 i Gökhem
d 19630709 i Finnerödja, gift Mellgren
d 19420426 i Gbg (Älvsb.)
f 18610722 i Kinneved
Från Lilleg. (sid. 353), d 19190810 i Alingsås
f 18670727 i Kinneved
f 18850708 i Kinneved
f 18870521 i Kinneved
Från Ödeg. (sid. 367), d 19461218 i Alingsås
d 19601228 i Våmb
d 19190810 i Alingsås
f 18670803 i Karleby
Kom från Fastarp (sid. 475)
f 18550624 i Brismene
f 18881217 i Kinneved
Kom från u. Marbogården (sid. 392)
d 19190101 i USA
1888-90:
Albert Johansson
f 18611220 i Nykyrke
g 18880610 m
Augusta Sofia Johansdtr
f 18500113 i Kinneved
d Agda Edith Cornelia
f 18880718 i Kinneved
Till Falköping 1890, sedan Naglarp (sid. 105).
316
Kom från Ledsgården (sid. 385)
Kom från Svenstorp (sid. 112)
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1888-89 och 1890-91:
Karl Andersson Strid
g 18871031 m
Ida Maria Andersdtr
d Hanna Victoria
s Karl Viktor
Till V-Kleva 1891.
1888-92:
Anders Petter Svensson
g 18890317 m
Brita Maria Svensdtr
d Hanna Elisabet
s Sven Johan Sixtus
Till Åsle 1892.
1889-98:
August Johansson
g 18830326 m
Matilda Abrahamsdtr
s Klas Henrik
s Karl Johan
s Gustav Werner
d Edit Elisabet
s Frans Evald
s Aron Gideon
s Hilding Wilhelm
Till Luttra 1898.
1889-96:
Johan Sanfrid Andersson
g 18851229 m
Hilda Maria Karlsdtr
d Ester Viktoria
d Anna Charlotta Frideborg
d Hildur Sofia Ingeborg
Till Falköping 1896.
f 18620807 i Istrum
d 19350927 i Kyrkefalla
f 18661129 i Gökhem
f 18880319 i Kinneved
f 18900909 i Falköping
d 19510808 i Brevik
d 19741027 Härlanda, gift Forsman
d 19760422 i Tibro
f 18480913 i Södra Säm
d 191410008 i Eggby
f 18520617 i Tarsled
f 18891115 i Kinneved
f 18910807 i Kinneved
d 19331225 i Eggby
d 18891210 i Kinneved
d 19830605 i Limhamn
f 18610917 i Grolanda
d 19440630 i Luttra
f 18530729 i Vårkumla
d 19380804 i Luttra
föräldrar: Abraham Larsson o Anna Lisa
f 18841010 i Grolanda
Vidare till USA 1903
f 18860701 i Gudhem
d19600502 i Arvika
f 18870920 i Gudhem
d 19531009 i Örby
f 18900328 i Kinneved
d 19530321 i Hjälstad, gift Damm
f 18911003 i Kinneved
d 19590113 i Göteborg (domk.)
f 18941024 i Kinneved
d 19600801 i Falköping
f 18970428 i Kinneved
d 19760730 i Arvika
f 18640725 i Luttra
d 19390815 i Jönköping
föräldrar: Anders Johansson o Cajsa Johansdtr
f 18650907 i Vistorp
d 19150205 i Jönköping
föräldrar: Karl Abrahamsson o Anna Andersdtr
f 18900207 i Kinneved
d 19820307 i Söraby, gift Karlsson
f 18920512 i Kinneved
d 19770828 i Jönköp. (Sofia), gift Nilsson
f 18940924 i Kinneved
d 19820520 i Jönköping (Sofia)
1889-90:
Frans Oskar Johansson Struts
f 18660807 i Falköping
g 18871028 m
Selma Josefina Johansdtr Friberg
f 18660715 i Friggeråker
s Johan Rickard Vilhelm
f 18880521 i Gudhem
s Karl Gideon
f 18890909 i Gudhem
Till Falköping 1890. Vidare till USA 1891/1893.
1889-90:
Johan Sanfrid Johansson Söder
g 18841116 m
Maria Kristina Gustavsdtr
hennes barn:
uä s Karl Johan
Till Hudene Storegården (sid. 521).
1889-91:
Johannes Olofsson
g 18891226 m
Anna Sofia Johansdtr
Till Varv 1891.
f 18610515 i Kinneved
Kom från Hudene (sid. 521)
f 18530708 i Åsle
f 18760112 i Falköping
f 18580203 i Magra
d 19290418 i Öv. Ullerud
f 18620919 i Långared
317
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1889-91:
Frans Edvard Samuelsson
g 18850104 m
Sofia Kristina Fredriksdtr
s Mårten Vilgot
d Agda Desidera
d Edit Paulina
Till Slöta 1891.
1890:
Carl August Jönsson
g 18901004 m
Augusta Wilhelmina Ros
d Alma Charlotta
Till Falköping 1890.
1890-91:
Klas Levin Gustavsson
g 18871230 m
Jenny Augusta Johansdtr
s Karl Gottfrid
s Ernst Evald
Till Vartofta-Åsaka 1891.
1890-91:
Lars Johan Abrahamsson
g 18841223 m
Ida Sofia Josefsdtr
s Johan Elam
s Alf Gideon
s Oskar Bernhard
s Gert Florentin
Till Skörstorp 1891.
f 18600502 i Hällstad
d 18951210 i Marum
f 18610712 i Grolanda
f 18850506 i Grolanda
f 18870523 i Grolanda
f 18891218 i Kinneved
d 19180301 i Tierp
d 19160917 i Norrköping
d 19630706 i Marum, gift Olausson
d 19800814 i Stockholm (G.V.)
f 18661108 i V-Kleva
d 19440527 i Falköping
f 18701024 i Ek
f 18900912 i Kinneved
d 19401108 i Falköping
d 19740928 i Falköping, gift Ekblom
f 18640906 i V-Åsaka
d 19211003 i V-Åsaka(?)
f 18680416 i Habo
f 18880414 i V-Åsaka
f 18901013 i V-Åsaka
d 19530531 i V-Åsaka
d 19681123 i Nylöse
Vidare till USA 1911 (från Marka)
f 18550318 i Fivlered
d 19450418 i Sandhem
f 18620824 i Sandhem
f 18831124 i Sandhem
f 18860305 i Sandhem
f 18880908 i Sandhem
f 18910314 i Kinneved
d 19421105 i Sandhem
d 19571120 i Habo, kallade sig Wahlström
d 19621028 i Habo
d 19601123 i Jönköping
d 19551029 i Brandstorp
1890-92:
Frans Gustavsson
f 18600805 i Jäla
g 18831228 m
Emma Sofia Matilda Karlsdtr
f 18640627 i Börstig
d Jenny Josefina
f 18840215 i Börstig
s Karl Henrik
f 18860121 i Börstig
d Gerda Maria
f 18880411 i Jäla
s Gustav Olof Georg
f 18900729 i Kinneved
Kom från Fröje (sid. 17), till Falköping 1892. Senare till USA.
d 1930 i USA
1890-92:
Johan August Grahn
f 18491116 i Stockholm
g 18730627 m
Kristina Olivia Gustavsdtr
f 18531010 i Kinneved
s Albert Fritiof
f 18731117 i Kinneved
d Frida Teresia
f 18761010 i Kinneved
d 19411111 i Folkärna, gift Viklund
d Alma Ansgaria
f 18790317 i Kinneved
d 19341208 i Brännkyrka
s Albin Ansgarius
f 18820601 i Kinneved
d Emma Josefina
f 18850704 i Kinneved
s Robert Harald
f 18871221 i Kinneved
s Karl Anton
f 18901129 i Kinneved
Kom hit från Halsäng (sid. 28), till Hedemora 1892, paret och flera av barnen sedan till Naglarp (sid. 98).
318
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1891-1901:
Anders Gustaf Johansson
g 18801120 m
Albertina Larsdtr Fast
d Anna (Amanda) Dorotea
AAD:s d Beda Henrietta
d Hulda Elisabet
d Karin Viktoria
s Gustav Birger
d Jenny Laura
d Ester Emilia
d Gertrud Sofia
s Erik Adolf
s Karl Teodor
Till Luttra 1901.
1891-99 och 1918-34:
Johan August Svensson
g 18861025 m
Alida ”Ida” Jacobsdtr
d Edith Elvira
s Karl Valdemar
d Rut Ebba
d Viola Gertrud Susanna
s Hilding Georg
s Hilding Elmer Georg
d Thea Linnea
d Ella Mathilda
Ellas s Bertil Elmer
De var i Luttra 1899-1918.
f 18530511 i Öra
d 19140813 i Hassle
f 18570906 i Härna
d 19490906 i Gbg Annedal
f 18810304 i Öra
d 19670227 i Gbg Annedal, gift Sandström
f 19001230 i Kinneved
d 19610508 i Hägersten, gift Ström
f 18820927 i Öra
d 19710210 i Askim, gift Andersson
f 18840912 i Öra
d 19560321 i Hova, gift Karlsson
f 18860818 i Öra
d 19800917 i Härlanda
f 18890826 i Öra
d 19770119 i Sthlm (Joh.), gift Grankvist
f 18930201 i Kinneved
d 19581118 i Mariestad, gift Andersson
f 18960325 i Kinneved
d 19810914 i Farsta, gift Granqvist
f 18980907 i Kinneved
d 19921122 i Veddige
f 19010314 i Kinneved
d 19610713 i Gbg Masthugg
f 18591219 i Grolanda
d 19340101 i Kinneved
f 18630316 i Yllestad
d 19381011 i Kinneved
föräldrar: Jacob Svensson o Anna Andersdtr
f 18870706 i N Åsarp
till USA 1903 (från Luttra)
f 18881231 i N Åsarp
d 19350314 i Slöta
f 18910215 i N Åsarp
d 19650709 i Friggeråker, gift Ask
f 18950801 i Kinneved
d 19771206 i N Lundby, gift Ask
f 18971118 i Kinneved
d 18980617 i Kinneved
f 18990615 i Kinneved
(se nedan)
f 19030509 i Luttra
d 19760210 i Falköping, gift Karlsson
f 19050522 i Luttra
d 19821207 i Falköping, gift Spaak
f 19250120 i Kinneved
d 19250206 i Kinneved
Hilding Elmer Georg Svensson
f 18990615 i Kinneved
(se ovan), d 19740513 i Stenstorp
g 19410517 m
Edit Viktoria Borg f Broberg
f 19140322 i Friggeråker
d 19690520 i Kölaby
hennes barn:
s Rune Ingemar Borg
f 19380111 i Gökhem
d 198903?? i Tibro (dag saknas)
bådas barn:
d Ing-Britt Vajnor
f 19400110 i Kinneved
i Vänersborg 1970, gift Lundgren
d Margot Edit Ingegerd
f 19430207 i (Falköping)
i Täby 1970
Till Ryd 1943, men frun och sonen bodde i Kinneved på 1960-talet också.
1891-92 och 1892-97:
August Johansson
gm
Anna Maria Larsdtr
d Augusta Maria Charlotta
s Johan August Emanuel
d Agnes Amalia Carolina
d Tekla Alfrida Serafia
De var i Falköping 1892, till Bjurum 1897.
1892-96:
Claes Vilhelm Carlsson
g 18910725 m
Hulda Maria Andersdtr
d Ester Maria Cornelia
d Vendla Viktoria Kristina
s Oskar Georg Vilhelm
Till Kalmar län 1896.
f 18581010 i Friggeråker
d 19390602 i Bjurum
f 18700521 i Hångsdala
f 18890414 i Skörstorp
f 18910704 i Friggeråker
f 18930605 i Kinneved
f 18950818 i Kinneved
d 19401122 i Bjurum
d 19270408 i Häggum , gift Roth
Vidare till USA 1910
Vidare till USA 1910
d 19720114 i Skövde, gift Larsson
f 18680802 i Sandhem
d 19580204 i S Möckleby
f 18650703 i Kölingared
f 18910908 i Sandhem
f 18931106 i Kinneved
f 18960519 i Kinneved
d 19191126 i S Möckleby
d 18921202 i Kinneved (ramlade in i elden)
d 19750715 i S Möckleby, gift Jaensson
d 19301204 i S Möckleby
319
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1892-95:
Olaus Andersson
g 18891101 m
Josefina Isaksdtr
s Erik Oskar
d Hilda Maria
Till Rogsta 1895.
1892-93:
Gustav Nilsson
g 18870305 m
Clara Wilhelmina Samuelsdtr
s Karl Natanael
s Oskar Emil
Till Byarum 1893.
1892-93:
Karl Gustav Johansson Öberg
g 18911003 m
Matilda Charlotta Dominique
hennes barn:
uä s Karl Axel Einar
hans barn:
d Maria Elisabet
d Ester Adina
bådas barn:
s Thor Efraim Gunnar
d Elsa Gunilla Emilia
Till Jönköpings västra 1893.
1892-95:
Anders Petter Jansson
g 18801114 m
Johanna Matilda Carlsdtr
s Alvar Hilarius
d Signe Emilia
d Anette Helena
Till Marka 1895.
1893-94:
Nils Ljunggren
gm
Anna Ahlberg
d Anna
s Ola
Till Mularp 1894.
1893-94:
Kasper Wilhelm Johansson
g 18901128 m
Augusta Nilsdtr
d Ninni Charlotta
s Karl Wilhelm
Till Floby 1894.
320
1894-95:
Carl Johan Emanuelsson
g 18881230 m
Emma Persdtr
s Frans Oskar
s Sven Hjalmar
d Elsa Regina
Till Rågsta 1895.
f 18560908 i Töllsjö
d 19040123 i Stenkvista
f 18530216 i Grolanda
f 18901017 i Ödenäs
f 18930427 i Kinneved
Varit piga i Alarp, d 19300228 i Stenkvista
d 18990908 i Ärla
d 19841024 i Sthlm (Kat.), gift Gustavsson
f 18470403 i Bankeryd
f 18541027 i G Adolf
f 18880715 i Bankeryd
f 18910423 i Bankeryd
d 19111126 i Kölingared
d 19730512 i Jönköping
d 19690805 i Slöta
f 18570528 i Sandhem
d 19271227 i Jönköping
f 18540720 i Skepperstad
d 19330820 i Jönköping
f 18850505 i Jönköping
d 19591105 i Jönköping (Sofia)
f 18850117 i Habo
f 18871013 i Barnarp
d 19550809 i Huskvarna, gift Larsson
d 19260915 i Huskvarna, gift Eriksson
f 18910902 i Jönköping
f 18930324 i Jönköping
d 19181024 i Jönköping
f 18541122 i Tived
d 19401218 i Skövde
f 18600824 i Snavlunda
f 18810601 i Hammar
f 18810601 i Hammar
f 18930731 i Kinneved
d 19370319 i Skövde
(tvilling), d 19571207 i Skövde
(tvilling)
d 19760327 i Lidköping, gift Andersson
f 18420606 i Sönnarslöv
d 19121209 i Nedre Ullerud
f 18390515 i Trönninge
f 18761008 i V-Åsaka
f 18800111 i Säby
d 18951105 i Mularp
Vidare till Danmark 1901 (från N Ullerud)
?
f 18660507 i Yllestad
d 19330618 i Sköllersta
f 18640808 i Flistad
f 18901009 i Tanum
f 18921016 i Tanum
d 19461107 i Örebro (ev. född i Fritsla)
d 19770127 i Knista, gift Andersson
f 18660817 i Råda
d 19381002 i Ärla
f 18621112 i N Härene
f 18890210 i Härene
f 18911119 i Dala
f 18940907 i Kinneved
d 19381005 i Ärla
d 19210101 i Gillberga
d 19660220 i Ärla
d 19120116 i Stenkvista
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1894-96:
Sven Alfred Andersson
g 18901028 m
Matilda Johansdtr
hennes barn
uä d Ellen Sofia Johansson
bådas barn
s Johan Adolf
s Karl Vilhelm Hugo
Till Vårfruhem 1896.
1894-96:
Carl Edvard Bergqvist
g 18940408 m
Johanna Elisabet Mattiasdtr
s Johan Erik
s Sven Edvard
Till Karleby 1896.
1894-95:
Henning Julius Frimansson
g 18881221 m
Anna Greta Isaksdtr
s Salomon Fredrik
s Isak Natanael
s Bror Herman
d Andrea Bernhardina
Till Rågsta 1895.
1894-95:
Karl August Gustavsson Bergqvist
g 18910510 m
Inga Lovisa Larsdtr Främst
d Hulda Karolina
d Anna Serafia
Till Falköping 1895.
1895-96:
Gustav Reinhold Johansson Norén
g 18941104 m
Augusta Matilda Gustavsdtr
d Elsa Maria Ingeborg
Till Möckleby 1896.
1895:
Johan Alfred Andersson
g 18890928 m
Selma Maria Adamsdtr
d Gerda Albertina
s Erik Mårten
d Berta Maria
Till Falköping 1895.
1895-97:
Per Johan Andersson Skog
g 18931022 m
Kristina Johansdtr
s Karl Johan
d Anny Ingeborg
Till Floby 1897.
f 18660404 i Borgunda
d 19480306 i Ånsta
f 18560701 i Sjogerstad
d 19070614 i Asker
f 18780327 i Hagelberg
d 19471120 i Örebro
f 18911009 i Väring
f 18940921 i Kinneved
d 19631026 i Hidinge
d 19790918 i Värmdö
f 18711024 i Hornborga
d 19551108 i Sävedalen
f 18700912 i Stenkyrka
f 18940510 i Masthugg
f 18950904 i Kinneved
d 19600627 i Härlanda
d 18950214 i Kinneved
d 19840729 i Varberg
f 18480721 i Nydala
f 18551206 i Slätthög
f 18820103 i Nydala
f 18841003 i Nydala
f 18890406 i Nydala
f 18940416 i Nydala
d 19310626 i Horn
d 19451218 i Harmånger
?
d 19560528 i Skövde
d 19790411 i Göteborg (OF), gift Wall
f 18580325 i Dimbo
d 19400316 i Friggeråker
f 18520404 i V-Åsaka
f 18930625 i Skörstorp
f 18950213 i Kinneved
d 19480905 i Friggeråker
d 19850506 i Ledsjö, gift Johansson
d 19760724 i Friggeråker
f 18700301 i Falköping
d 19500426 i Falköping
f 18630224 i Hudene
f 18960306 i Kinneved
d 19440316 i ?
d 18960402 i Kinneved
f 18621223 i Grolanda
d 19260314 i Floby
f 18651222 i Floby
f 18891123 i Ugglum
f 18920724 i Skörstorp
f 18950303 i Kinneved
d 19471113 i Floby
d 19620117 i Floby
f 18690427 i Tengene
d 19610430 i Bjurum
f 18650401 i Tengene
f 18941115 i Härlunda
f 18961210 i Kinneved
d 19230313 i Bjurum
d 19710127 i Skövde
d 19110301 i Gudhem
Till USA 1911
321
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1895-98:
Herman Johansson
g 18930604 m
Olivia Emerentia Carlsdtr
s Anton Magnus
s Vitalis Judeus
d Henrika Maria Juliana
Till Gudhem 1898.
1895:
Johan Albin Johansson Lundin
g 18901227 m
Matilda Holmbäck
hennes barn:
d Augusta Wilhelmina
s Albin Bernhard Leopold
bådas barn:
d Signi Gertrud Bernhardina
s Oskar Vilhelm Valdemar
Till Botkyrka 1895.
1896:
Klas Vilhelm Karlsson
g 18910705 m
Hulda Maria Andersdtr
Till Möckleby 1896.
1896-99:
Aron Larsson
g 18741201 m
Anna Lisa Carlsdtr
d Elin Serafia
d Selma Carolina
d Ester Elisabet
Till Falköping Ö 1899.
1896-1903:
Frans Gustav Fredriksson Höglund
g 18730615 m
Anna Maria Andersdtr
s Axel Emil
s Fritz Hjalmar
s Gustav Adolf
d Hildur Sofia Elisabet
s Erik Otto Vilhelm
d Edla Maria Viktoria
Till Kölaby 1903.
1896-97:
Alfred Karlsson
g 18891101 m
Maria Sofia Karlsson
s Gustav Adolf
d Ester Wilhelmina
d Hulda Ulrika
d Anna Fredrika
Till Skarstad 1897.
322
f 18630710 i Timmele
???
f 18660413 i Göteve
f 18900712 i Göteve
f 18930906 i Falköping
f 18970317 i Kinneved
d 19200911 i Falköping
d 19491022 i Alingsås
d 19690909 i Västanfors
d 19840111 i Tengene, gift Johansson
f 18691109 i Valstad
d 19481031 i Botkyrka
f 18550717 i Baltak
d 19470101 i Botkyrka
f 18840320 i Valstad
f 18900309 i Fröjered
d 19210815 i Acklinga, gift Wahlström
d 19500102 i Huddinge
f 18920409 i Fröjered
f 18940405 i Fröjered
d 19710928 i Stockh. (Matt.), gift Andersson
f 18680803 i Sandhem
f 18650731 i Kölingared
f 18431228 i Dimbo
d 19130921 i Skörstorp
f 18470118 i Hångsdala
f 18800210 i V-Åsaka
f 18821111 i V-Åsaka
f 18891128 i Bjärka
d 19330418 i Skörstorp (står då som född i Sk.)
d 19380813 i Karleby, gift Andersson
f 18501230 i Börstig
d 19261127 i Marka
f 18480722 i Marka
f 18770213 i Marka
f 18790204 i Slöta
f 18820604 i Slöta
f 18841204 i V-Kleva
f 18870105 i Valtorp
f 18890826 i N Lundby
d 19130421 i Marka
Till Rinkaby 1900, d 19500117 i G Adolf
Till N Åsarp 1899, d 19421114 i Rödbo
f 18661012 i Stenum
d 19220421 i Synnerby
f 18631218 i Skara
f 18890804 i Skara
f 18910620 i Skara
f 18930704 i Skara
f 18951214 i Härlunda
d 19340210 i Synnerby
Vidare till Kanada 1923 (från Skörstorp)
(se sid. 334)
d 19410930 i Marbäck, gift Johansson
d 19360514 i Eggby, gift Larsson
d 19440217 i Järpås, gift Gustafsson
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1896-97:
Johannes Falk
g 18941028 m
Hanna Kristina Andersdtr
d Elin Maria Elisabet
Till Skarstad 1897.
1897-1909:
Karl Johan Fredriksson
g 18851227 m
1) Anna Charlotta Johansdtr
d Elin Wilhelmina
d Anna Maria
s Johan Fredrik Wilhelm
d Hildur Elisabet
d Johanna Sofia
s Karl
omgift 19050424 m änkan
2) Matilda Josefina Johansdtr
hennes barn:
s Karl Gustaf
s Frans Gunnar
s Johan Ivar
bådas barn:
s Nils Erik
s Gustav Georg
Till Baltak 1909.
f 18620226 i Slöta
Från Kotarp (sid. 486), d 19160606 i Bjärby
f 18640403 i Gudhem
f 18951009 i Sventorp
d 19540410 i Flo
d 19181009 i Bjärby
f 18601220 i Falköping
d 19370922 i Marka
f 18591120 i N Vånga
f 18860808 i Falköping
f 18871218 i Falköping
f 18900407 i Valtorp
f 18921222 i Falköping
f 18950810 i Falköping
f 18980405 i Kinneved
d 18980411 i Kinneved
d 19630920 i Västerås
d 19730707 i Ovansjö, gift Antonsson
d 19650710 i Slöta
d 19800327 i Agnetorp, gift Persson
d 19430719 i Västerås
d 18980405 i Kinneved
f 18741016 i Göteve
Från Smeag.(sid. 258), d 19111017 i Slöta
f 18940622 i Marka
f 18990331 i Kinneved
f 19010613 i Kinneved
d 19760619 i Jonsered
d 19740706 i Falköping
d 19710121 i Falköping
f 19040324 i Kinneved
f 19070717 i Kinneved
d 19781117 i Falköping
d 20020519 i Falköping
1897-98 och 1899-1902:
Claes Larsson
f 18711005 i Larv
g 18951102 m
Anna Britta f Mårdberg
f 18611005 i Vårkumla
hennes barn:
s Nils Reinhold
f 18840610 i Vårkumla
bådas barn:
d Maria Ingeborg
f 18950602 i Vårkumla
d Ester Elisabet
f 18970618 i Kinneved
s Karl Oskar
f 18990809 i Gudhem
d Elsa Anna Kristina
f 19020119 i Kinneved
Till Gudhem 1898, in igen 1899. Till Vårkumla 1902.
1898-99:
Frans Herman Lundin
g 18971030 m
Amanda Serafia f Sjölin
d Adina Eleonora
d Anny Maria Ingeborg
Familjen till Ljunghem 1899.
1898-99:
Gottfrid Natanael Johansson
g 18981016 m
Selma Olivia f Pettersson
d Signe Elsa Axelina
Till Skörstorp 1899.
d 19440702 i Mularp
d 19431220 i Mularp
d 19700309 i Falköping
d 19740412 i Falköping, gift Johansson
d 19560130 i Habo, gift Nilsson
d 19791009 i Falköping
d 19760214 i Skörstorp, gift Sandgren
f 18760501 i Kinneved
Kom från sid. 421, d 19650225 i Tidaholm
f 18740118 i Slöta
f 18970218 i Kinneved
f 18990724 i Kinneved
Kom från sid. 139, d 19351212 i Acklinga
d 18980328 i Kinneved
d 19881001 i Tidaholm, gift Lundgren
f 18760706 i Gudhem
d 19620816 i Skara
f 18770925 i Gudhem
f 18990314 i Kinneved
d 19460318 i Skara
d 19740608 i Skara, gift Melker
323
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1898-1900:
Alfred Andersson
g 18950504 m
Kristina Carolina f Mårdberg
hennes barn:
uä d Ester Ingeborg
bådas barn:
s Karl Oskar
d Anna Hilda Elisabet
Till Falköping Östra 1900.
1899-1901:
Claes August Frej Blomgren
g 18890421 m
Clara Matilda Benjaminsdtr
d Anna Carolina
s Kristian Robert
s Karl Lage Julius
d Elsa Maria Cecilia
s Alfred Gotthard
s Henning Reinhold
Till Gudhem.
1899-1900:
Carl Gustav Larsson
g 18991024 m
Anna Fredrika Johansdtr
d Maria Elisabet
Till Dimbo 1900.
1900:
Johan Karlsson
g 18871231 m
Fredrika Sofia f Hill
s Karl Erik
s Frans August
d Elin Serafia
d Hilda Maria
s Ivar Sigfrid
d Gerda Viktoria
Till Österplana 1900.
f 18600815 i Kinneved
Kom från Björket (sid. 283)
f 18570818 i Vårkumla
d 19230511 i Falköping
f 18910807 i Vårkumla
d 19681007 i Falköping, gift Jangren
f 18960104 i Vårkumla
f 18980127 i V-Åsaka
d 19271015 i Falköping, kall. Björkman
d 19581126 i Kristinehamn, gift Johansson
f 18640308 i Öttum
d 19380530 i Trästena
f 18630418 i Tämta
f 18870323 i Tråvad
f 18891120 i Trävattna
f 18920128 i Bjärka
f 18940430 i Fyrunga
f 18961015 i Fyrunga
f 18990407 i V-Kleva
d 19591014 i Lugnås
d 19820913 i Brämaregården, gift Rasmussen
d 19750202 i Töreboda
?
d 19571026 i Gamlestad, gift Rydin
d 19170415 i Kvänum
d 19690705 i Lugnås
f 18760121 i Forshem
d 19611106 i N Vånga
f 18760307 i Medelplana
f 19000621 i Kinneved
d 19551026 i Härlanda
f 18661224 i Velinga
d 19301011 i N Ving
f 18660919 i Dimbo
f 18890519 i Falköping
f 18920213 i Varv
f 18940715 i Strå
f 18960622 i Varv
f 18980715 i Varv
f 19000428 i Kinneved
d 19520319 i Björsäter
d 19601119 i Björsäter
d 19710721 i Enköping
d 19541224 i Utby, gift Fernström
d 19730401 i Skara, gift Åhman
d 19110117 i Skövde
d 19781126 i Skara (står s. född i Österpl.)
1900-33 och 1937-41
Karl Gustav Lundin
f 18730906 i Kinneved
Kom från sid. 421, d 19410922 i Kinneved
g 18981118 m
Emilia Concentia f Mollberg
f 18730721 i Ö Tunhem
d 19270505 i Kinneved
d Ester Charlotta Emilia
f 18990115 i Ö Tunhem
d 19051027 i Kinneved
s Gustaf Axel Werner
f 19001226 i Kinneved
(se nedan)
d Elin Sofia Teresia
f 19031022 i Kinneved
d 19880717 i Ljungarum, gift Rundqvist
EST:s s Gustaf Olof Rundqvist
f 19260407 i Kinneved
d 20121001 i Jönköping
s Nils Oskar Robert
f 19081010 i Kinneved
(se nedan)
De bodde i Källedal (sid. 425) 1933-37.
324
Gustaf Axel Werner Lundin
f 19001226 i Kinneved
g 19280525 m
Elin Gunborg Charlotta f Andersson
f 19060731 i Falköping
s Karl Erik Ivar
f 19290216 i Kinneved
Kom hit från Källedal (sid. 425), till Ryd 1943.
(se ovan), d 19791009 i Skövde
Nils Oskar Robert Lundin
g 19380813 m
Ruth Inez Berta f Rehn
s Inge Karl Axel
f 19081010 i Kinneved
(se ovan), d 19830830 i Skövde
f 19190603 i Luttra
f 19370216 i Kinneved
(se sid. 337)
d 19870106 i Skövde
d 19850814 i Ryd
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Till 1901:
Johan Johansson
1901-02:
Lars Johan Pettersson
g 18890920 m
Emma Kristina f Nordgren
s Karl David
s Johan August
d Tekla Josefina
s Oskar Ludvig
Till Öglunda 1902.
f 18451003 i Slöta
d 19010621 i Kinneved
f 18540519 i Värsås
d 19110423 i Sjogerstad
f 18600716 i Sventorp
f 18891110 i Skövde
f 18921018 i Varola
f 18970204 i Skövde
f 18991228 i Sventorp
d 19250523 i Gbg Haga
d 19750827 i Kin.-Kleva
d 19851019 i Härlanda
d 19511011 i Göteborg (OF), gift Johansson
d 19100821 i Sjogerstad
1901-02:
Albin Karlsson
f 18710114 i Visingsö
g 18931111 m
Augusta Josefina Karlsdtr
f 18670331 i Värenda
d Judit Linnea Elvira
f 18950512 i Ås
Till Tun 1902. Änkan och dottern vidare till USA 1906.
1901-02:
Johan Kasper Augustsson
g 18800208 m
Hedda Charlotta f Lundbäck
d Helga Eulalia Teresia
s Nils Hjalmar
s Gustav David
s Olof Birger
s Axel Simon
d Märta Olivia Katarina
s Sven Artur Emanuel
s Oskar Adolf
Till Hagebyhöga 1902.
1902-03:
August Edvin Johansson
g 18960920 m
Amanda Sofia Johansdtr
d Elin Maria
d Ester Magdalena
s Erik Natanael
s Carl Vilhelm
Till Falköping 1903.
1902-03:
Gustav Andersson
g 18791220 m
Hilma Kristina Andersdtr
d Ester Paulina
s Axel Andreas
Till Alingsås 1903.
1902-09:
Johan Alfred Adolf Johansson Harold
g 19010413 m
Hulda Eugenia Kristina f Vig
s Klas Paul
d Rut Linnea Amalia
Till Vist 1909.
d 19060823 i Tun
f 18560629 i Vättak
d 19351227 i Örberga
f 18580427 i Velinga
f 18831212 i Slöta
f 18851123 i Slöta
f 18871020 i Slöta
f 18900305 i Marka
f 18920527 i Marka
f 18940705 i Marka
f 18980616 i Slöta
f 18990617 i Vad
d 19240310 i Örberga
d 19670217 i Hagebyhöga, gift Sand
d 19330610 i Linköping
d 19690911 i Landeryd (står då som f i Ulrika)
d 19631017 i Motala
d 19740816 i Vreta Kloster
d 19920130 i Motala, gift Sträng (97 år)
d 19451203 i Motala
d 19921209 i Linköping
f 18730815 i Gökhem
d 19321113 i Härlunda
f 18720709 i Göteve
f 18960707 i Göteve
f 18980722 i Friggeråker
f 19001221 i Skövde
f 19030415 i Kinneved
d 19740815 i Skövde, gift Haag
d 19930308 i Munkfors, gift Hansson
d 19770610 i Lindärva
d 19570424 i Ledsjö
f 18441213 i Sandhem
f 18551211 i Brismene
f 18830319 i Dalum
f 18900329 i Habo
d 19450510 i Hakarp, gift Johansson
d 19680928 i Alingsås (står som f i S Lundby)
f 18820323 i Dalum
d 19331005 i V-Kleva
f 18770210 i Börstig
f 19011207 i Kölaby
f 19031005 i Kinneved
d 19601124 i V-Kleva
d 19680911 i V-Kleva
d 19881121 i Kinneved, gift Davidsson
325
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1902-03:
Johan Bernhard Nilsson
g 18850424 m
Matilda f Sjöberg
s Albin Valdemar
s Algot Eugen
d Ester Gottfrida
s Leif Valentin
s Seth Brynolf
d Eva Gunborg
Till Våmb 1903.
1903-05:
Johan Alfred Andersson
g 18980825 m
Hilda Sofia Andersdtr
s Karl Einar
s Gustav Bertil Natanael
d Gerda Karolina
Till Gudhem 1905.
1904-05:
Johan Reinhold Lundin
g 19010627 m
Hilma Josefina f Brage
s Gustaf Edvin
d Märta Olivia
Till Falköping 1905.
Till 1905:
Karl Johan Fabian Nilsson Vildén
s Karl Johan
Från 1905:
Erik Håkan Karlén
g 19010623 m
Augusta f Blid
f 18630926 i Forsby
d 19550122 i Nylöse
f 18600308 i Gällstad
f 18871228 i Gamlestaden
f 18901120 i Alingsås
f 18931110 i Alingsås
f 18960502 i Alingsås
f 18990128 i Alingsås
f 19011001 i Skövde
d 19431206 i Gbg Gamlestad
d 19671219 i Örby
d 19410103 i Gbg Haga
d 19700601 i Göteborg (SP), gift Apelgren
d 19831128 i Brämaregården
d 19870520 i Göteborg (SP)
d 19760916 i Örgryte, gift Lihnell
f 18681024 i Essunga
d 19340419 i Sk.-Åsaka
f 18670317 i Kinne-Vedum
f 19000623 i Stenum
f 19020609 i Habo
f 19040228 i Kinneved
d 19490818 i Hangelösa (ev. f i Stenum)
d 19640702 i Marum
d 19940727 i Saleby
d 19970615 i Skara, gift Svensson
f 18791105 i Kinneved
Kom från sid. 421, d 19411020 i Floby
f 18800502 i Bjurum
f 19011123 i V-Kleva
f 19031018 i V-Kleva
d 19620325 i Floby
d 19471202 i Västanfors
d 19740807 i Falköping, gift Johfur
f 18561108 i S Sandsjö
f 18921007 i Skönberga
Till USA 1905
Till Skedevi 1905, d 19170401 i Norrköping
f 18741124 i Kinneved
Kom från Ledsgården (sid. 385)
f 18700910 i Göteve
föräldrar: Anders Johan Blid o Anna Cajsa Andersdtr
d Stina Albertina
f 19000714 i Göteve
(se sid. 328)
s Sven Sigfrid
f 19040215 i Luttra
De var i Luttra 1901-04 och i Varnhem 1904-05. Till Rävkullen (sid. 350).
1905-09:
Johan Andersson
g 18830713 m
Matilda f Murat
d Anna Josefina
s Lars Olof
s Johan Sanfrid
s Karl Gideon
s David Ferdinand
Till Marka 1909.
1905-06:
Frans Oskar Johansson
g 19030712m
Anna Sofia f Lindén
s Nils Gustav Leopold
s Axel Ferdinand
Till Agnetorp 1906, vidare till USA 1909.
326
f 18590426 i Öra
d 19271012 i Marka
f 18590102 i Kärråkra
f 18840621 i Alboga
f 18900806 i Eriksberg
f 18930519 i Eriksberg
f 18960402 i Eriksberg
f 18980718 i Eriksberg
d 19450430 i Marka
d 19650515 i Marka
d 19261001 i Marka
d 19651210 i Marka
d 19711222 i Marka
d 19940816 i Marka
f 18780305 i Falköping
f 18800205 i Åsle
f 19030726 i Luttra
f 19051116 i Luttra
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1905-07:
Johan Alfred Källberg
g 19031231 m
Selma Charlotta f Thorén
d Estrid Frideborg
d Märta Kristina
Till Gudhem 1907.
1907:
Håkan August Eriksson
g 18991226 m
Maria Vilhelmina f Ekström
d Anna Matilda
s Karl Ejnar
d Elsa Linnea
Till Fjärås 1907.
1907-24 och från 1927:
Herman Johansson Sjöström
g 19060516 m
Hulda Viktoria f Karlsson
f 18810624 i Seglora
d 19580106 i Velinga
f 18671006 i Gällstad
f 19031127 i Gällstad
f 19061114 i Kinneved
d 19440216 i Brandstorp
d 19851129 i Velinga
d 19800915 i Gullered, gift Engvall
f 18700804 i Grangärde
d 19080527 i Fjärås
f 18750906 i Norrbärke
f 19000806 i Sundborn
f 19040919 i Brastad
f 19070708 i Kinneved
d 19170618 i Fjärås
d 19771231 i Katrineholm, gift Andersson
d 19951222 i Norrtälje
d 20031216 i Borås (GA), gift Björklund
f 18810504 i Bjurum
d 19610325 i Falköping
f 18850912 i Göteve
d 19551118 i Falköping
föräldrar: Karl Svensson o Amanda Gustava Johansdtr
s Karl Anders
f 19060619 i Göteve
(se nedan)
s Gustav Valter
f 19070607 i Kinneved
d 19960407 i Slöta
d Margareta Linnea Viktoria
f 19081226 i Göteve
d 20000509 i Falköping, gift Svensson
MLV:s s Bengt Ingemar Svensson f 19290617 i Kinneved
Till Falköping 1935
s Allan Robert Herman
f 19100621 i Kinneved
d 19980811 i Falköping
s Folke Olof Bertil
f 19120618 i Göteve
Till Falköping 1939, d 19410929 i Falköping
s John Brynolf
f 19140816 i Kinneved
d 19831202 i Ulricehamn
d Dora Ingrid Maria
f 19180504 i Göteve
d 19981010 i Herrljunga, gift Gustafsson
s Gösta Erik Alfred
f 19210901 i Kinneved
d 19760521 i Falköping
s Hans Ingemar
f 19280213 i Kinneved
Karl Anders Sjöström
g 19390909 m
Dagmar Linnea f Karlsson Gren
d Rose Marie Linnea
d Ulla Britt
1907-12:
Karl Albert Andersson
g 19070308 m
Ester Naemi Alexandersdtr
s Nils Alvar
s Arvid Teodor
d Ingrid Maria Elisabet
Till Naglarp (sid. 93).
1907:
Herman Emanuel Andersson
g 19010114 m
Ida Fredrika Johansdtr
hans barn:
s Gunnar Emanuel
s Hilmer Justus
hennes barn:
d Alice Maria Vilhelmina
Till Algutstorp 1907.
f 19060619 i Göteve
(se ovan), d 19880728 i Falköping
f 19160219 i Stenstorp
f 19390602 i Lidköping
f 19400812 i Tidaholm
d 19611102 i V-Åsaka
d 20100213 i Falköping, gift Isaksson
d 19970211 i Falköping
f 18770831 i V-Åsaka
f 18860921 i Kinneved
f 19070604 i Kinneved
f 19090408 i Kinneved
f 19110919 i Kinneved
Kom från Naglarp (sid. 93)
f 18630710 i Utby
d 19420907 i Hudene
f 18760304 i Hudene
d 19420311 i Hudene
f 18930729 i Herrljunga
f 18960902 i Herrljunga
d 19400912 i Bälinge
f 18990327 i Hudene
d 19950829 i Herrljunga, gift Johansson
327
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1908-09:
Joel Alexius Andersson
g 19081018 m
Ellen Ottilia f Lundqvist
s Anders Gustav Alexius
Till Falköping 1909.
1909-10:
Gustav Albert Hansson
g 19090801 m
Maria Elisabet f Johansson
d Elsa Lovisa Ingeborg
Till Värmland 1910.
Till 1912:
Johan August Karlsson
g 18960620 m
Hilda Olivia f Borg
d Hanna Ester Amalia
s Gustav Heribert
s Nils Bertil
s Johan Robert
s Ernst Valdemar
d Ragnhild Olga Viktoria
s Yngve Lennart
Till N Åsarp 1912.
f 18720122 i Falköping
d 19190228 i Åsle
f 18800422 i Habo
f 19090115 i Kinneved
d 19541206 i Lundby
d 19640928 i V Frölunda
f 18810708 i Karleby
d 19740721 i Falköping
f 18851121 i Göteve
f 19091121 i Kinneved
d 19560521 i Falköping
d 19910829 i Falköping, gift Friberg
f 18650309 i Blidsberg
d 19520406 i Istrum
f 18760803 i Kölaby
f 18961028 i Humla
f 18991125 i Dalum
f 19020531 i Knätte
f 19041115 i Knätte
f 19071002 i Knätte
f 19100627 i Kinneved
f 19110922 i Kinneved
d 19610219 i Istrum
d 19760227 i Istrum
d 19951225 i N Ving
d 19690721 i Ulricehamn
d 19780716 i Götene
d 19791215 i Kinne-Vedum
d 19100809 i Kinneved (ev. född i Knätte)
d 19850301 i Skövde, kallades Hagebratt
1910-11 och 1919-20:
Algot Leonard Andersson
f 18871020 i Brunn
g 19101208 m
Selma Maria f Svensson
f 18820603 i Ljungsarp
d Alice Rut Ingeborg
f 19110131 i Kinneved
s Karl Anders Vilhelm
f 19121028 i S Härene
s Johan Martin
f 19141001 i Brunn
d Ingrid Eva Gunborg Birgitta
f 19170217 i Brunn
s Klas Bror Georg
f 19190531 i V-Kleva
Till Husaby 1911, in igen 1919, till Finnekumla 1920.
Från 1911:
Carl Fredrik Ludvig Norén
g 18820217 m
Maria Johansdtr Carlqvist
s Gustav Albin
s Herman Reinhold
s Erik Verner
s Frans Rikard
s Sven Herbert
De kom från Siggagården (sid. 409).
Gustav Albin Norén
g 19180804 m
Stina Albertina f Karlén
s Karl-Erik
Till Luttra 1918.
1911-12:
Frans Robert Lexell
g 19111210 m
Augusta Vilhelmina f Rehn
d Karin Villy Linnea
Till Falköping 1912.
328
d 19690611 i Dannike
d 19770525 i Dannike
d 20000815 i Borås (Car.), gift Pettersson
d 19950707 i Borås (Car.)
d 20090216 i Toarp, kall. Sprigg
d 20020101 i Borås, gift Haglund
I Dannike 1970
f 18580415 i Falköping
d 19460516 i Kinneved
f 18590921 i Kinneved
f 18940904 i Kinneved
f 18960611 i Kinneved
f 18980715 i Kinneved
f 19000316 i Kinneved
f 19030630 i Kinneved
d 19250709 i Kinneved
(se nedan)
d 19480511 i Kinneved
(se sid 335)
d 19750113 i Kinneved
d 19150808 i Kinneved
f 18940904 i Kinneved
(se ovan), d 19840302 i Falköping
f 19000714 i Göteve
f 19180805 i Kinneved
(se sid. 326), d 19821119 i Falköping
d 19880603 i Falköping
f 18850620 i Eggby
d 19671013 i Falköping
f 18900124 i Marka
f 19120513 i Kinneved
d 19780916 i Falköping
d 20070812 i Friggeråker, gift Carlsson
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1915-20:
Johan Teodor Karlén
s Gustav Teodor
d Hedvig Elisabet
Till Tidaholm 1920.
1915-29:
Ture Bernhard Andersson
g 19230713 m
Elsa Karolina Maria f Karlsson
s Henry Gustav Bernhard
s Sven Arvid Gunnar
Till Göteve 1929.
1916:
Karl August Kindgren
g 18900405 m
Kristina Larsson
s Axel Viktor
d Ellen Maria Viktoria
s Karl Harry
s Oskar Natanael
d Gunhild Arvida
s Knut Erik Vilhelm
Till Falköping 1916.
f 18730328 i Varnhem
f 19030213 i Istrum
f 19051015 i Istrum?
d 1950214 i S Fågelås
Till sid. 255 1918
d 19160713 i Kinneved
f 19020116 i Göteve
d 19861119 i Göteve
f 19000830 i Broddarp
f 19230120 i Göteve
f 19240831 i Floby
d 19890512 i Göteve
d 20060208 i Falköping
d 20101122 i Örebro
f 18621024 i Lekeryd
d 19460819 i Beateberg
f 18620402 i Skärstad
f 18960708 i Ljungarum
f 18971108 i Hakarp
f 19000502 i Hakarp
f 19031016 i Hede
f 19060619 i Eggby
f 19090618 i Grolanda
d 19280521 i Undenäs
d 19681210 i Torbjörntorp
d 19860301 i Tibro
d 19780401 i Beateberg
d 19800713 i Beateberg
d 19740107 i Borgunda
d 19860918 i Beateberg
1916-24:
Johan Mårten Lundgren
f 18790902 i Slöta
g 19081229 m
Matilda Elisabet f Lundin
f 18820711 i Kinneved
s Gustav Hadar
f 19091221 i Kinneved
d Märta Charlotta
f 19110910 i Kinneved
d Elsa Ingeborg
f 19140217 i Kinneved
d Annie Maria
f 19160125 i Kinneved
s Karl Verner
f 19180727 i Kinneved
s John Erik Haldor
f 19200930 i Kinneved
s Evald Yngve
f 19230615 i Kinneved
De kom hit från Prästgården (sid. 172), till Grolanda 1924.
1916-19:
Frans Oskar Gustavsson
f 18760402 i Broddarp
g 19051231 m
Alfrida Elisabet Vig
f 18811130 i Börstig
d Anna Hillevi Josefina
f 19090506 i Kinneved
s Karl Harald
f 19110304 i Kinneved
d Alice Gunborg Cecilia
f 19130504 i Kinneved
s Karl Ivar
f 19170609 i Kinneved
s Nils Oskar
f 19190313 i Kinneved
De kom, via Öra, från Prästgården (sid. 174). Till Vilske-Kleva 1919.
1916-17:
Johan Herman Johansson
g 18950323 m
Augusta f Sabel
d Signe Elvira
s Oskar Bertil
d Judit Axelina
s Karl Albert
s Anders Olof
s Nils Gustav
s Sven Georg
Till Dalum 1917.
d 19680128 i Grolanda
d 19511227 i Grolanda
gift Olsson
d 19950325 i Falköping, gift Johansson
gift Lidén
d 20100603 i Skövde
d 19750610 i Falköping
d 19251121 i V-Kleva (ev. född i Börstig)
d 19580330 i N Ving
d 19631027 i Göteve, gift Larsson
d 19831013 i Friggeråker
d 19601207 i Falköping, gift Markrud
d 19930716 i Falköping
d 19980427 i Floby
f 18700903 i Börstig
d 19340531 i Lena
f 18670817 i Laske-Vedum
f 18960105 i Laske-Vedum
f 18970324 i Laske-Vedum
f 19000228 i Eling
f 19010919 i Eling
f 19040802 i Saleby
f 19080819 i Dala
f 19100928 i Hjo
d 19350408 i Lena
d 19831125 i Lidköping
d 19780825 i Örgryte
(se sid. 335)
d 19520115 i Mölndal
d 19730911 i Mölndal
d 19331023 i Mölndal
d 19750408 i Mölndal
329
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1916-18:
Levin Johansson
g 18961025 m
Maria Kristina f Svensson
d Ester Maria Elisabet
s Sven Helge
d Signe Viktoria
d Elsa Ottilia
s Axel Ferdinand
d Hanna Martina
s Johan Valdemar
d Berta Margareta
s Gunnar Johan Hugo
Till S. Fågelås 1918.
1917-18:
Gustav Enok Gustavsson
g 19010212 m
Carolina f Larm
s Erik Gustav
d Elsa Maria
s Sven Gustav Edvard
s Bror Johan Alfred
d Ellen Elisabet
d Edit Gunhild Matilda
d Karolina Vega Marg.
Till Sandhult 1918.
1917-18:
Karl Gustav Lindholm
g 19000924 m
Alma Charlotta f Johansson
s Ernst Bertil
d Hildur Cecilia
s Knut Erland
s Fritz Ejnar
s Åke Harald Ragnvald
d Svea Eleonora
d Ada Dagny
d Edit Elvira
s Axel Gustav Herbert
s Helge Gösta
s Ragnar Georg
Till N. Härene 1918.
1917-18:
Erik Ferdinand Fransson
g 19171222 m
Edit Henrietta f Levinsson
s Sigvard Karl Erik
Till Slöta 1918.
1917-18:
Karl Henrik Gustavsson
g 19121024 m
Hanna Elisabet f Persson
d Nanna Henrietta
Till Istrum 1918.
330
f 18750708 i Skörstorp
d 19440408 i Brännkyrka
f 18700508 i Kestad
f 18950117 i Hångsdala
f 18990916 i Vistorp
f 19011208 i Falköping
f 19030926 i Velinga
f 19051103 i Valstad
f 19090817 i Ugglum
f 19110816 i Gudhem
f 19140106 i Yllestad
f 19170824 i Kinneved
d 19401112 i Brännkyrka
d 19540214 i Brännkyrka
d 19740219 i Hässelby
Till Axtorp (sid. 37)
d 19710107 i Farsta, gift Jansson
d 19811205 i Skarpnäck (står som f. i Luttra)
d 19871009 i Enskede
d 19511120 i Ore
d 20010519 i Västerhaninge, gift Korsar
d 19880220 i Lagga
f 18800801 i Bolum
d 19500921 i Kullings-Skövde
f 18801223 i Varnhem
f 19010124 i Varnhem
f 19030508 i Skövde
f 19050309 i Hasslösa
f 19070327 i Skövde
f 19091009 i Skövde
f 19120130 i Skövde
f 19150424 i Långared
d 19670726 i Kullings-Skövde
d 19780126 i Herrljunga
d 19760128 i Kullings-Skövde, gift Nilsson
d 19731025 i Herrljunga
d 19860406 i Kullings-Skövde
d 19981227 i K-Skövde, gift Gustavsson
d 19911017 i Algutstorp, gift Hedén
d 19981031 i Gällstad, gift Bengtsson
f 18750302 i St. Åby
d 19660909 i Götlunda
f 18750611 i Beateberg
f 19010630 i Varnum
f 19010630 i Varnum
f 19030108 i Fägred
f 19041213 i Mölltorp
f 19060524 i Mölltorp
f 19070711 i Mölltorp
f 19090911 i Mölltorp
f 19111021 i Brevik
f 19131107 i Brevik
f 19151121 i Lena
f 19180423 i (Mölltorp)
d 19631230 i Vad
d 19890119 i Björsäter (tvilling)
d 19891025 i Larv, gift Lindberg (tvilling)
d 19820731 i Ullervad
d 19910522 i Lidköping
d 19820326 i Vättlösa
d 19990921 i Degerfors, gift Fredriksson
d 19990911 i Vättlösa, gift Johansson
d 20050720 i Asker, gift Dimberg
d 20030510 i Skövde
d 19910309 i Raus
d 20120606 i Örslösa
f 18950903 i Göteve
d 19700313 i Stenstorp
f 18970512 i Yllestad
f 19180225 i Kinneved
d 19410112 i Slöta
d 19980422 i Vara
f 18800113 i Vetlanda
d 19641214 i Fridene
f 18891206 i V Gerum
f 19131111 i Hudene
d 19580827 i Fridene
d 19501008 i Fridene
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1918-19:
Gustav Bertil Johansson
g 19180824 m
Gerda Emilia f Gustavsson
s Gustav Erik Oskar
Till Fägred 1919.
1918-24:
Enoch Werner Trygg
g 19130106 m
Hilda Natalia f Gustafsson
d Astrid Tora Dagnhild
d Margit Ottilia Linnea
s Folke Georg Verner
Till Grolanda 1924.
1918-19:
Erik Konrad Persson
g 19071213 m
Vendela Maria f Karlsson
d Alma Sofia
s Karl Erik Birger
s Evert Hadar Vilhelm
d Tora Maria Karolina
d Brita Ragnhild Linnea
d Svea Valborg Elisabet
Till Viby 1919.
1919-20:
Frans Persson
g 19000605 m
Emma f Pettersson
s Axel Gunnar
s Per Uno Hilmer
Till Vistorp 1920.
1919-20:
Johan Sigfrid Dalman
g 19010818 m
Ida Matilda f Andersson
s Klas Emil
s Johan Hjalmar
s Nils Ivar
s Carl Bertil
d Sara Maria
s Ragnar Vilhelm
Till Bjurum 1920.
1919-20:
Knut Sigfrid Vesterberg
g 19091028 m
Amanda Charlotta f Rimberg
d Valborg Maria Charlotta
d Elsa Anna Kristina
d Gunhild Matilda Elisabet
d Karin Astrid Linnea
d Signe Edit Lovisa
Till N. Härene 1920.
f 18860405 i Trästena
d 19620817 i Fägred
f 18970406 i Hova
f 19181027 i Kinneved
d 19940321 i Töreboda (97 år vid sin död)
d 19860709 i Töreboda
f 18890707 i Grolanda
d 19660801 i Grolanda
föräldrar: Johan Peter Trygg o Anna Ida Andreasdtr
f 18860426 i Göteve
f 19130118 i Göteve
f 19140415 i Luttra
f 19170222 i Luttra
d 19610711 i Grolanda
d 19950615 i Floby, gift Westerberg
d 20010902 i Floby, gift Svensson
d 20010930 i Falköping
f 18770518 i Viby
d 19660717 i Viby
f 18810415 i Viby
f 19030708 i Viby
f 19080907 i Viby
f 19091229 i Viby
f 19120829 i Viby
f 19150703 i St. Lundby
f 19180310 i St. Lundby
d 19660805 i Viby
d 19990427 i Nikolai, gift Karlsson
d 19780711 i Asker
d 19850703 i Viby
d 20031106 i Olaus Petri, gift Ask
d 19941219 i Örebro Nikolai, gift Welin
d 20010123 i Viby, gift Nilsson
f 18700627 i Urshult
d 19291024 i Lekeryd
f 18720412 i Tingsås
f 19030303 i Tingsås
f 19100420 i Tingsås
d 19531206 i Lekeryd
d 19850131 i Lekeryd
d 19920521 i Lekeryd
f 18800422 i Falköping
d 19620516 i Synnerby
f 18760114 i Fyrunga
f 19010228 i Fyrunga
f 19030327 i Hällum
f 19050521 i V-Kleva
f 19070506 i V-Kleva
f 19090720 i Fyrunga
f 19120329 i Fyrunga
d 19540314 i Synnerby
d 19800124 i Skara
d 19960509 i Skövde
d 19890110 i Skövde
d 19190112 i Kinneved
d 19940411 i Tibro, gift Lindberg
d 20001223 i Marum-Gerum
f 18810215 i Sthlm (Jak.)
Kom från sid. 38, d 19640711 i Lerdala
f 18830906 i Hornborga
f 19100504 i Österplana
f 19110830 i Österplana
f 19140315 i Hornborga
f 19161228 i Lerdala
f 19190211 i Kinneved
d 19420824 i Lerdala
d 19780619 i Skara, gift Axelsson
d 20000617 i Eggby, gift Jonsson
d 19970321 i Götlunda, gift Gustavsson
d 19810809 i Skövde, gift Henberg
d 20020529 i Skövde, gift Björkander
331
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1919-20:
Adolf Alexander Andersson
g 19180212 m
Astrid Elvira f Sundström
d Margit Elisabet
s John Hilmer
Till Falköping 1920.
f 18950825 i Ugglum
d 19770129 i Åsle
f 18951228 i Sthlm (HE)
f 19180515 i Luttra
f 19200812 i Kinneved
d 19930516 i Skövde
d 19900320 i Skövde, gift Kristensson
d 20080504 i Ystad, kall. Reutner
1920-21:
Johan Hilmer Andersson
f 18920323 i Smula
g 19191108 m
Signe Augusta Martina f Alfvén
f 18980827 i Kölaby
s John Erik Ragnar
f 19200424 i Kinneved
Kom från Erikslund (sid. 368), till Svenstorp (sid. 124).
1920-21:
Gustav August Qvist
g 19140529 m
1) Agda Elisabet f Börjesson
s Folke Gunnar
s Åke Valdemar
s Gustav Olof Stig
s Nils Arne
Till Sventorp 1921.
1920-21:
Klas Otto Daniel Johansson
g 19181017 m
Signe Gabriella f Dalberg
Till Grolanda 1921.
1920-21:
Karl Edvard Andreasson
g 19051025 m
Hulda Josefina f Gustavsson
d Rut Edit Maria
s Karl Gustav
d Jenny Stina Margareta
d Anna Lydia Elisabet
s Hans Ivar
d Ingrid Vilhelmina
s Erik Bernhard
Till Vättak 1921.
1920-21:
Carl Johan Erik Sörman
g 19181027 m
Maria Alfrida f Otter
d Märta Margaret
Till Hångsdala 1921.
1921-24:
Laurentius Rickard Alfredsson
g 19170323 m
Gerda Serafia f Larsson
s Stig Gösta
s Arne Karl Axel
Till Tråvad 1924.
332
f 18900311 i Timmele
d 19731011 i Lidköping
f 18950610 i Öxnevalla
(ev. född 18950720)
f 19140912 i Kinna
f 19160511 i Vist
f 19181129 i Kölingared
f 19201025 i Kinneved
d 19471220 i Lidköping
f 18910702 i S Säm
d 19551107 i Källeryd
f 18950414 i Sthlm (Kat.)
d 19860414 i Källeryd
f 18761003 i Rydaholm
d 19570929 i Tibro
f 18830816 i Malmbäck
f 19060423 i Ljungarum
f 19080307 i Hakarp
f 19100614 i Hakarp
f 19130114 i Hakarp
f 19150811 i S Fågelås
f 19180422 i Kölingared
f 19210708 i Kinneved
d 19490120 i Tibro
d 19821020 i Trollhättan, gift Olsson
d 19730710 i N Kyrketorp
d 19810707 i Härlanda, gift Blomqvist
d 19780311 i Lundby, gift Andersson
d 19970721 i Skövde
d 20120409 i Torslunda, gift Österberg
d 19941124 i Skövde
f 18931230 i N Fågelås
d 19800418 i Varv
f 18930205 i N Fågelås
f 19201108 i Kinneved
d 19750828 i Varv
d 19670404 i Varv, gift Friberg
f 18910502 i Tråvad
d 19790223 i Gällstad
f 18910502 i Kölingared
f 19170611 i Slöta
f 19191228 i Fyrunga
d 19730512 i Gällstad
d 19890121 i Tvärred
d 20081029 i Sexdrega
d 19870325 i Vara
d 19971201 i Lidköping
d 19930806 i Lidköping
d 20041209 i Lidköping (står s. f. i Kinne-Vedum)
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1923-24:
John Valfrid Emanuel Andersson
g 19210813 m
Hilda Kornelia f Andersson
s Rune Stig Lennart
d Saga Myrtel Irene
d Mary Solvig
Till Hångsdala 1924.
1924-25:
Axel David Ejnar Israelsson
g 19201030 m
Beda Viktoria f Dahl
Till Falköping östra 1925.
1924-25:
Frans Gustav Johansson
g 18941026 m
Johanna Lovisa f Pettersson
d Anna Bernhardina
s Gösta Reinhold
s Torsten Konrad
d Sabina Urania Viktoria
d Agnes Lilly Viola
d Berta Linnea
Till Ljungarum 1925.
1924-26:
Karl Gustav Bernhard Johansson
g 19230427 m
Karin Julia f Blom
d Karin Kerstin Birgit
Till Habo 1926.
1924-29:
Henning Adolf Paradh
g 19220616 m
Berta Evelina f Lundahl
d Asta Linnea Ingeborg
d Inga Margit Cecilia
s Harry Sven Arne
d Gunvor Lissi Mariana
s Karl-Erik Einar
Till Utvängstorp 1929.
1925:
Andreas Lennart/Leonard Olofsson
g 19240412 m
Rakel Hildegard f Andersson
s Sven Gunnar Rudolf
Till Luttra 1925.
1927-30:
Karl Oskar Klasson
g 19210810 m
Engla Vilhelmina f Arnberg
d Alice Elvira Margareta
d Brita Maria
Till Jäla 1930.
f 18960221 i Gravared
d 19691109 i Borås
f 19000224 i Vistorp
f 19210914 i Vistorp
f 19230625 i Kinneved
f 19240718 i Kinneved
d 19530722 i Vistorp
d 20121204 i Boårs, kallades Vanneros
f 18910616 i Jönköping
d 19781202 i Algutstorp
f 19010909 i S Fågelås
d 19840821 i Bollebygd
f 18680211 i Edshult
d 19471205 i Järsnäs
f 18720621 i Nydala
f 19000806 i Rogberga
f 19040615 i Rogberga
f 19071207 i Svenarum
f 19100624 i Byarum
f 19130720 i Öggestorp
f 19180111 i Skärstad
d 19600223 i Bankeryd
d 19790420 i Jönk. (Sofia) (ev. född i S:t Ibb)
d 19900525 i Jönk. (Sofia) (ev. född i S:t Ibb)
d 19801116 i Jönk. (Sofia)
d 20060404 i Jönköping
d 19780524 i Ljungarum, gift Wendel
d 19830916 i Huskvarna, gift Johansson
f 18971008 i Rogberga
d 19820721 i Ljungarum
f 18991116 i Tranum
f 19230625 i Karleby
d 19790802 i Ljungarum
d 20060903 i Jönköp. (Kr.), gift Ekelund
f 18950720 i Kinneved
Kom från sid. 189, d 19791113 i Sandhem
f 19010302 i Göteve
f 19220201 i Göteve
f 19230921 i Trävattna
f 19250621 i Kinneved
f 19270320 i Kinneved
f 19281123 i Kinneved
d 19800525 i Sandhem
i Friggeråker 1970, gift Zachrisson
d 19791123 i Kärna, gift Larsson
d 20120422 i Stora Tuna
d 19941019 i Göteve, gift Johansson
d 20081203 i Ryd
f 19001019 i G Adolf
d 19300120 i Falköping
f 19010716 i Göteve
f 19240327 i Karleby
d 19920705 i Falköping
d 20060722 i Falköping
f 18790712 i Jäla
d 19470530 i Jäla
f 19000624 i Sthlm (AF)
f 19200404 i Jäla
f 19220530 i Jäla
d 19741130 i Jäla
d 20090630 i Hjo, skild Johansson
i Jäla 1970, gift Lindberg
d 20120804 i Yllestad
333
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1927-28:
Gustav Enok Karlsson
g 19101104 m
Hildur Sofia Elisabet f Höglund
s Ragnar Holger
d Elsa Vera Viola/Olivia
s Karl Gösta Valdemar
s Gustav Allan Lennart
d Rut Lilly Ingeborg
s Lars Erik Valter
s Stig Axel Yngve
Till Sörby sn 1928.
1929-31:
Gustav Arvid Gunnar Karlsson
g 19271001 m
Märta Maria Ingeborg f Hermansson
d Margit Viola
s Åke Lennart
Till Agnetorp 1931.
1929-35:
Sven Rudolf Lundin
g 19290607 m
Sigrid Elisabet f Lindgren
hennes barn
s Karl Erik Georg
bådas barn:
d Ingbritt Elisabet Josefina
Till Finnekumla 1935.
1929-33:
Gustaf Linnar Alfredsson
g 19270210 m
Elin Viktoria f Adolfsson
s Lars Gustav Ingemar
Till Göteve 1933.
1931-37:
Arvid Verner Lennart Johansson
g 19300907 m
Elsa Viktoria f Lindgren
hennes barn:
s Ingvar Arvid Emanuel
bådas barn:
d Nancy Ulrika
d Siv Ragnhild
d Solvieg Karin Linnea
Till Marielund (sid. 427).
1933-35:
Johan Vilhelm Johansson
g 19340215 m
Ella Amalia f Johansson
hennes barn:
s Sven Gilbert
Till Bolum 1935.
334
f 18900409 i N Ljunga
d 19720623 i Falköping
f 18841204 i V-Kleva
f 19100626 i Stenstorp
f 19170217 i Marka
f 19180422 i Marka
f 19191107 i Marka
f 19210722 i Habo
f 19230314 i V-Åsaka
f 19240917 i V-Åsaka
(se sid. 322), d 19570303 i Skövde
d 19830702 i Falköping
d 20100402 i Mjöbäck, gift Holmgren
d 20020812 i Karlsborg
d 19860217 i Eskilstuna
i Falköping 1970, gift Hall
d 1984 i Malmö (exakt datum saknas)
d 19840830 i Falköping
f 19051125 i Falköping
d 19980910 i Falköping
f 19041213 i V-Åsaka
f 19270816 i Karleby
f 19290706 i Kinneved
d 19920222 i Falköping
d 20130131 i Falköping, gift Andersson
d 20051221 i Falköping
f 19080506 i V-Kleva
d 19990513 i Floby
f 19020811 i Göteve
d 19940829 i Floby
f 19260627 i Göteve
d 19961111 i Kinneved, kall. Lundin
f 19281211 i Floby
???
f 18921028 i Grolanda
d 19831003 i Grolanda
f 18910717 i Göteve
f 19280813 i Falköping
d 19690513 i Grolanda
d 19861105 i Grolanda
f 19090516 i Sörby
f 19060811 i Marka
f 19260328 i Göteve
f 19300704 i Göteve
f 19320714 i Kinneved
f 19350110 i Kinneved
d 19320717 i Kinneved
f 19070803 i Bolum
d 19690813 i Bolum
f 19111105 i Edsvära
d 20051112 i Tånnö
f 19331206 i (Kinneved)
d 19831019 i Skånings-Åsaka
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1934-43:
Erik Verner Norén
g 19340623 m
Gerda Viola Cecilia f Sandén
d Gerd Marie-Louise
Till Säter 1943.
1935-36:
Johan Efraim Jansson/Andersson
g 19230223 m
Hilda Augusta f Johansdtr
d Karin Laura Kristina
d Gulli Viola
Till Falköping 1936.
1935-36:
Nils Napoleon Nilsson
g 19280429 m
Judit Axelina f Johansson
d Judit Gunborg Elisabet
d Alice Ingeborg Axelina
d Britta Axelia Linnea
d Ella Margareta Elvira
s Lennart Gösta Napoleon
s Karl Erik Valentin
Till Kölaby 1936.
1936:
Erik Alexius Andersson
g 19221209 m
Ida Sofia f Nilsson
s Per Lennart
s Erik Valdemar
s Gunnar Evert
s Bo Gösta Harry
s Knut Allan
Till Husaby 1936.
1936-37:
Bror Arne Olof Olsson
g 19320413 m
Dagmar Viola f Karlsson
d Anna Britta
d Birgitta Gunvor Linnea
d Siv Ingegerd
Till Valtorp 1937.
1936-39:
David Natanael Larsson
g 19341005 m
Ester Josefina f Tilander
d Gunvor Ester Linnea
s Folke David Ingemar
Till Korsberga 1939.
f 18980715 i Kinneved
(se sid. 328), d 19760121 i Våmb
f 19010927 i Kinneved
f 19340802 i Ulricehamn
(se sid. 310), d 19590531 i Skövde
f 19010305 i Råggård
d 19840714 i Gillstad
f 18921221 i Järbo
f 19250723 i Järbo
f 19290203 i Järbo
d 19661201 i Gillstad
d 19951007 i Skalunda, gift Walén
i Trollhättan 1970, gift Persson
f 19040115 i Ekby
d 19801004 i Kulltorp
f 19000225 i Eling
f 19280826 i Fredsberg
f 19291012 i Grevbäck
f 19301023 i Falköping
f 19311030 i Hångsdala
f 19321215 i Kölaby
f 19340711 i Grolanda
(se sid. 329), d 19731218 i Österplana
i Björsäter 1970, gift Gustafsson
i Norrahammar 1970, gift Morgander
i Sil 1970
i Kållandes-Åsaka 1970, gift Gustafsson
d 20061028 i Mariestad
d 20051221 i Starrkärr
f 18960502 i Örgryte
d 19521003 i Askim
f 19010811 i S Vram
f 19250811 i Mölndal
f 19271120 i Hålsta
f 19290706 i Forshälla
f 19310818 i St. Lundby
f 19360318 i Gbg Krist.
d 19590118 i Askim
d 19881109 i Götebog (K.J.)
d 19781231 i Brämaregården
d 19971021 i Kungälv
d 19980821 i Göteborg (O.F.)
d 19951114 i Öckerö
f 19071122 i Månstad
d 19860908 i Borås (G.A.)
f 19100927 i Fliseryd
f 19320716 i Kölaby
f 19340609 i Hulared
f 19350708 i Ulricehamn
d 19980604 i Borås (G.A.)
d 20120314 i Borås, gift Beyer
d 20030107 i Borås Caroli, gift Käck
i Kortedala 1970, gift Isaksson
f 19011117 i Varola
d 19860405 i Sundbyberg
f 19110822 i Sventorp
f 19340810 i Sventorp
f 19360831 i Slöta
d 20061020 i Sundbyberg
i Södertälje 1970, gift Eriksson
i Järfälla 1970
335
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
1937-39:
Bror Erik Hjalmar Franzén
g 19260807 m
Elsa Maria f Persson
d Kerstin Anna-Greta
s Karl Erik Reinhold
d Ella Britta Marianne
s Stig Uno Ingemar
s Hans Göte Lennart
s Bengt Tage Hjalmar
Till Bollebygd 1939.
1938:
Johan Emil Forsberg
g 19370515 m
Anna Carola f Andersson
s Sture Evert Samuel
s Bertil Melker Esias
Till Borås 1938.
1938-39:
Karl Arvid Nylén
g 19311231 m
Helga Viola f Nyberg
s Helge Arvid Rune
d Gerd Solveig Irene
Till Borås Caroli 1939.
1939-42:
Oskar Julius Andersson
g 19361024 m
Greta Ingeborg f Carlsson
s Gunnar Oskar
Till Karleby 1942.
1939-42:
Karl Händro Pettersson
Hans syster:
Augusta Ingeborg Pettersson
Deras mor:
Johanna Charlotta Pett. f Rosengren
Till Sventorp 1942.
1939-1945:
Herman Levin Antonsson
g 19100708 m
Ester Adina f Nyberg
s Holger Herman Harold
s Gustaf Tore
s Tage Ivar
d Elly Matilda
s Bengt Valdemar
Till Rävakullen (sid. 351) 1945.
Holger Herman Harold Antonsson
g 19400615 m
Ingrid Maria f Fredriksson
d Elsy Maria
d Ulla Birgitta
De hade även brukat i Naglarp (sid. 97).
336
f 19050518 i Laholm
d 19860517 i Kungsbacka
f 19050125 i Örby
f 19270523 i Örby
f 19290716 i Örby
f 19310131 i Ullasjö
f 19320918 i Hajom
f 19340617 i Ullasjö
f 19390525 i (Borås)
d 19740213 i Kinna
i Norrköping 1970, gift Lindström
d 20120715 i Borås
d 20100525 i Torestorp, gift Johansson
i Kinna 1970
i Borås 1970
d 20060423 i Borås (GA)
f 18951008 i Frösthult
d 19390226 i Borås Caroli
f 19150301 i Ljushult
f 19300222 i Borås
f 19310819 i Borås
d 19901216 i Borås Caroli
i Västerhaninge 1970
i Vallentuna 1970
f 19030930 i Torestorp
d 19500904 i Örby
f 19051020 i Borås
f 19320405 i Kinnarumma
f 19330412 i Kinnarumma
d 19750527 i Borås Caroli, omgift Eklund
i Kinna 1970
i Fristad 1970, gift Björk
f 19141114 i Skee
d 19730201 i Falköping
f 19180530 i Näsinge
f 19370322 i Strömstad
d 19960108 i Strömstad
d 2000 i Strömstad (datum saknas)
f 18990908 i Rådene
d 19470109 i Våmb
f 19020909 i Rådene
d 19940728 i Ryd
f 18631009 i Rådene
d 19500603 i Våmb
f 18841002 i Siene
f 18871025 i Brismene
f 19120512 i Falköping
f 19151019 i Falköping
f 19180721 i Falköping
f 19221212 i Falköping
f 19280817 i Falköping
(se nedan)
d 20050925 i Falköping, gift Larsson
f 19120512 i Falköping
(se ovan), d 19831030 i Falköping
f 19161118 i USA
f 19400523 i Kinneved
f 19440119 i Kinneved
d 19991223 i Falköping
i Skövde 1970, gift Lennartsson
i Örebro 1970, gift Saoudi
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Från 1943:
Karl August Israel Åstrand
g 19291026 m
Astrid Gunhild Elisiv f Gustavsson
d Gunborg Elisiv
s Karl Allan
s Stig Evert
1944-45:
Gustav Gunnar Alexander Östlund
g 19411108 m
Anna Viktoria f Gustavsson
d Ann-Marie Viola
Till Marka 1945.
Från 1945:
Sven Erik Andersson
g 19420704 m
Signe Ingrid Elisabet f Karlsson
d Gun-Britt Inga Elisabet
d Ulla Marianne Ingegerd
f 19011220 i V-Kleva
d 19770920 i Falköping
f 19080418 i Högstena
f 19310303 i Gökhem
f 19380818 i Kölingared
f 19400726 i Mularp
d 19780424 i Falköping
i Falköping 1970, gift Johansson
i Falköping 1970
i Falköping 1970
f 19130828 i Floby
d 19970224 i Skövde
f 19140330 i V-Kleva
f 19430118 i Skara
d 20081005 i Skövde
i Skövde 1970, gift Karlsson
f 19210329 i Millesvik
d 19870507 i Ryd
f 19170725 i Slöta
f 19420904 i Annedal
f 19430930 i Annedal
d 20071213 i Ryd
i Kungsbacka 1970, gift Larsson
i Vänersborg 1970, gift Larsson
Mönarp (Storegården) 1:4 Hjorthagen eller Björkhagen
Hus från okänt år, tidigare torp under Storegården. Här finns numera också ett modernt hus.
Statkarlen:
Carl Johan Andersson Hjort
f 18570409 i Kinneved
Kom från sid. 409, d 18880604 i Kinneved
g 18830407 m
Johanna Josefina Gustavsdtr
f 18590330 i Kinneved
Kom från sid. 131, d 19100305 i Kinneved
d Hildur Sofia
f 18830815 i Kinneved
d 19060516 i Kinneved
d Augusta Emerentia
f 18850727 i Kinneved
(se nedan)
Johanna Josefina omgift 18891029 m kusken
2) Frans Johan Karlsson
f 18620407 i Göteve
d 19241020 i Göteve
föräldrar: Karl Pettersson o Anna Johansdtr
s Oskar Viktor
f 18891201 i Kinneved
d 19410602 i Örgryte
s Nils Erik Leopold
f 18951115 i Kinneved
d 19730503 i Göteborg (S. Pauli)
Till Göteve 1923.
Statare 1903-07 och 1914-16, ladugårdsförman från 1929:
Axel Emil Johansson Rehn
f 18810808 i Marka
d 19650921 i Falköping
föräldrar: Karl Johan Johansson o Anna Cajsa Johansdtr
g 19021102 m
Augusta Emerentia f Karlsdtr Hjort
f 18850727 i Kinneved
(se ovan), d 19490112 i Kinneved
d Karin Viola
f 19020612 i Kinneved
d 19840113 i Mo, gift Wadell
KV:s d Ruth Inez Berta
f 19190603 i Luttra
Till Slutarp (sid. 425, se även sid. 324)
s Gustav Erik F
f 19040828 i Kinneved
d 19640130 i Torbjörntorp
d Agnes Viktoria
f 19070226 i Kinneved
d 19950916 i Falköping, gift Axelsson
s Karl Evert
f 19121121 i Baltak
(se nedan)
s Elof Johan
f 19230219 i Åsle
d 20121214 i Falköping
De var i Agnetorp och Baltak 1907-14 och i Åsle 1916-29.
Karl Evert Rehn
g 19340428 m
Vera Sofia f Andersson
s Alf Verner Elon
s Bengt Evert
Till Floby 1936.
f 19121121 i Baltak
(se ovan), d 19900225 i Floby
f 19121225 i Falköping
f 19340619 i Kinneved
f 19350712 i Kinneved
d 20021002 i Floby
i Skövde 1970
d 19400403 i Floby
337
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Mönarp (Storegården) 1:7 Björkelund
Torp från okänt år, uppeldat av brandkåren 1967. Här bredvid ligger numera en modern villa.
Statdräng 1890-92 och torpare 1897-1929:
Anders Johan Brisman
f 18500423 i Falköping
d 19291112 i Kinneved
g 18861009 m
Matilda Charlotta f Svensson
f 18601009 i Härna
d 19161017 i Kinneved
d Anna Maria Cecilia
f 18870710 i Skövde
(se nedan)
d Elvira Lovisa Josefina
f 18880825 i Skövde
d 19301121 i Hangelösa, gift Gustavsson
ELJ:s s Tage Gustavsson
f 19140201 i Kinneved
d 19900514 i Skövde
s Erik Ferdinand
f 18890810 i Skövde
(se nedan) (tvilling)
s Johan Laurentius
f 18890810 i Skövde
d 19730219 i Nässjö (tvilling)
s Karl Oskar
f 18921013 i Kinneved
d 19441020 i Jönköping
s Sven Magnus
f 18970504 i Kinneved
(se nedan)
Carl Linus Johansson
g 19040925 m
Anna Maria Cecilia f Brisman
s Georg Gustav Adolf
d Ingeborg Charlotta Elisabet
Till N. Fågelås 1918.
f 18791013 i Velinga
f 18870710 i Skövde
f 19031004 i Kinneved
f 19060513 i Kinneved
(se ovan), d 19331219 i Undenäs
d 19881019 i Töreboda
d 19810924 i Hjo
Sven Magnus Brisman
g 19201211 m
Anna f Persson
d Evy Gunvor
s Kurt Yngve
I Luttra 1923-26. Till Falköping 1935.
f 18970504 i Kinneved
(se ovan), d 19790805 i Falköping
f 18930615 i Jämshög
f 19210306 i Kinneved
f 19220808 i Kinneved
d 19640525 i Falköping
d 20091130 i Falköping, gift Davidsson
d 19230309 i Kinneved
Erik Ferdinand Brisman
g 19140220 m
Anna f Svensson
d Annie Elisabet
Till Falköping 1915.
f 18890810 i Skövde
(se ovan), d 19450824 i Falköping
f 18910301 i Kyrkhult
f 19140523 i Kinneved
d 19500828 i Falköping
d 20021226 i Nynäshamn, gift Fällman
Soldattorpet nr 931
Soldat 1666-94:
Sven Bengtsson
Soldat 1709-16:
Per Larsson Gren
gm ?
s Anders
Soldat 1717-18:
Håkan Jonsson Gullberg
Soldat 1719-20, senare torp:
Anders Månsson Lundell
g 17190203 m
Catarina Andersdtr
d Greta
s Per
d Kristina
f 16?? i ?
f c:a 1683 i ?
d 17160626 i Malmö
f 17140612 i Kinneved
d 17140730 i Kinneved
f 1694 i ?
d 17181211 i Strömstad
f 16?? i ?
f 16?? i ?
f 17190930 i Kinneved
f 17211201 i Kinneved
f 17260522 i Kinneved
d 17200108 i Kinneved
d 17250118 i Kinneved
Soldat 1721:
Sven Andersson Lundgren
f 16?? i Kinneved?
Ev. han som också var länsman i Hassla (sid. 227), avvek från tjänsten här.
338
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Soldat 1724-25:
Sven Uddersson Hallengren
f 1703 i ?
Soldat 1725-42:
Elias Månsson Widerberg
f 1705 i ?
d 17421106 i Stockholm
gm ?
d Catarina
f 17270211 i Kinneved
d 17?? i Kinneved (ej i db)
d Kerstin
f 17280825 i Kinneved
d Catarina
f 17310710 i Kinneved
d Annika
f 17370313 i Kinneved
s Johannes
f 17390324 i Kinneved
d 17390807 i Kinneved
hans uä barn
s Måns
f 17380715 i Kinneved
d 17381108 i Kinneved, mor: Kerstin Månsdtr
När Måns föddes sade sig Kerstin ha blivit våldtagen på landsvägen av en okänd man, men när Måns dör står han
som uä son till soldat Widerberg.
Soldat 1743-44:
Bengt Persson Viderberg
Soldat 1747-59:
Sven Persson Widerberg
g 17461130 m
Annika Olofsdtr Berg
hennes barn
uä d Annika
bådas barn
s Olof
d Kristina
s Petter
Soldat 1774-77:
Peter Sandberg
gm
Catarina Hansdtr el Månsdtr
d Ingeborg
Till Acklinga 1777.
f 1704 i ?
d 17440229 i Kinneved
f 1726 i ?
d 17590422 i Stralsund
f 17230529 i Kinneved
Kom från Kotarp (sid. 491), till Bolum
(omg 17600509 m Sven Hjort)
f 17451204 i Kinneved
d 17480810 i Kinneved
(far: skogsvaktare Johan Fröding i Vårkumla, där Annika varit piga)
f 17490717 i Kinneved
f 17520404 i Kinneved
f 17550209 i Kinneved
f 1746 el 1754 i Baltak
föräldrar: Petter Sandberg o Lena Andersdtr
f 1755 i ?
f 17750726 i Kinneved
Soldat 1778-89:
Anders Mogren
f 1752 i ?
d 1789 i Finland?
g 17790916 m
1) Inga Andersdtr
f 17550927 i Kinneved
Kom från sid. 292, d 17820826 i Kinneved
s Andreas
f 17801123 i Kinneved
d 17801220 i Kinneved
d Rebecka
f 17820206 i Kinneved
d 17820314 i Kinneved
omgift 17830914 m
2) Ingrid Jonsdtr
f 17540925 i N Åsarp
d Cajsa
f 17840119 i Kinneved
d Annika
f 17860531 i Kinneved
d 17860611 i Kinneved
d Annika
f 17900331 i Kinneved
(ej i fb)
Ingrid och två barn till Fastarp Mossag. soldattorp (sid. 470), hon omgift 17910410 m Jean Jansson Stolt
Soldat 1790-1810:
Sven Svensson Blom
f 17661230 i Gökhem
gm
Annika Nilsdtr
f 17470215 i Kinneved
s Anders
f 17900312 i Kinneved
d Greta
f 17931201 i Kinneved
s Johannes
f 17950711 i Kinneved
Till ett torp under Lagerstorp Smeagården (sid. 252).
Kom från Hassla Österg. (sid. 206)
d 17900729 i Kinneved
339
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Soldat 1810-15, under gården 1818-34:
Anders Hjelte
f 17681119 i Slöta
g 17911113 m
Lisa Andersdtr
f 17681215 i Slöta
s Johannes
f 17930102 i Falköping
Till fattighuset (sid. 535)
d Kerstin
f 17951102 i Falköping
Till Slöta 1813
d Maria
f 17980405 i Falköping
s Magnus
f 18010124 i Falköping
d Cajsa
f 18040113 i Falköping
d Eva
f 18070116 i Falköping
s Anders Jacob
f 18120608 i Kinneved
Till Lofsgården (sid. 160) 1816. De vuxna + yngste sonen åter hit 1818 och ut till Floby 1834.
Soldat 1815-30:
Fredrik Andersson Flod
f 17940417 i Kinneved
Fr. Slutarp (sid. 384), d 18310610 i Kinneved
(”avskedad p.g.a. liderlighet”)
g 18160810 m
Sara Andersdtr Holmgren
f 17940417 i N Åsarp
föräldrar: Anders Blomgren o Eva Wallbom
s Anders
f 18160331 i N Åsarp
d 18170803 i Kinneved
s Anders Gustav
f 18190131 i Kinneved
d 18200424 i Kinneved
s Anders Gustav
f 18210711 i Kinneved
s Carl
f 18241026 i Kinneved
d Maja Lisa
f 18280703 i Kinneved
Sedan inhyses under gården, Sara omgift 18381111 m Johan Jonsson (se torp sid. 309).
Soldat 1830-37:
Johannes Svensson Mört
f 18110129 i Kinneved
Soldat 1837-38:
Johan Hansson
f 18?? i ?
Soldat 1839-63:
Jacob Qvick
g 18440308 m
Johanna Magnusdtr
s Alfred
d Gustava
s Johan Herman
d Lovisa
d Emma Kristina
s Johan Herman
s Frans
Till Broby 1864.
Soldat 1863-94:
Per Johan Carlsson Qvick
g 18651124 m
Anna Stina Johansdtr
Fr. u Slutarp (sid. 367), t. Kotarp (sid. 485)
f 18220125 i Vårkumla
föräldrar: Johannes Andersson Qvick o Greta Nilsdtr
f 18200129 i N Åsarp
f 18441020 i Kinneved
f 18460223 i Kinneved
f 18480809 i Kinneved
f 18510926 i Kinneved
f 18540103 i Kinneved
f 18560915 i Kinneved
f 18581009 i Kinneved
Kom från Lagerstorp Lilleg. (sid. 286)
d 18450306 i Kinneved
d 18530111 i Kinneved
d 19321230 i Sthlm GV, gift Ronaes Pettersson
d 19350219 i Högalid
f 18420424 i Vårkumla
d 19160725 i Börstig
föräldrar: Carl Eng o Magdalena Andersdtr
f 18370824 i Vårkumla
d 19131005 i Brismene
föräldrar: Johannes Svensson o Lisa Jacobsdtr
s Sanfrid
f 18660415 i Kinneved
d 18690519 i Kinneved
s Johan Albert
f 18681111 i Kinneved
till USA 1887 (från Brismene)
d Ada Josefina Elisabeth
f 18711011 i Kinneved
d 19620510 i Kärråkra, gift Helin
s Edvin Reinhold
f 18740726 i Kinneved
d 19450825 i Börstig
Från 1879 var de bosatta i Brismene. Ingen mer soldat tillsattes för Mönarp, vars soldattorp låg i Bygge ovanför
Slutarp.
340
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
MÖNARP LILLEGÅRDEN
1/2 mantal krono. Skatteköpt 1763. Delad i fyra delar 1843.
Brukare från c:a 1744, ägare 1763-70:
Lars Olofsson Fahlgren
f 17100810 i ?
g 17381010 m
Stina Larsdtr
f 1719 i ?
d Brita
f 17440219 i Kinneved
s Erik
f 17450822 i Kinneved
d Brita
f 17470807 i Kinneved
s Anders
f 17490925 i Kinneved
d Ester
f 17510226 i Kinneved
s Petter
f 17530323 i Kinneved
d Maria
f 17570510 i Kinneved
d Maria
f 17590222 i Kinneved
De kom från Sörby gästgivargård (sid. 126), åter dit c:a 1760.
Brukare 1762-67:
Jean Andersson
g 17620202 m änkan
Cajsa Bengtsdtr
hennes barn
d Maria Larsdtr
bådas barn
d Kerstin
s Lars
s Petter
s Lars
Till Svenstorp Lilleg. (sid. 117).
föräldrar: Olof Andersson o Bengta Jonsdtr
d 17470720 i Kinneved
d 17500409 i Kinneved
d 17510915 i Kinneved
d 17570811 i Kinneved
f 17310923 i Kinneved
Kom från Slutarp Ledsg. (sid. 376)
f 17271231 i ?
Kom från Hassla Västerg. (sid. 230)
f 17510703 i Kinneved
d 17680318 i Kinneved (ihjälfrusen)
f 17621002 i Kinneved
f 17621002 i Kinneved
f 17641210 i Kinneved
f 17670613 i Kinneved
d 17631006 i Kinneved (tvilling)
d 17630616 i Kinneved (tvilling)
Till Svenstorp Lilleg. (sid. 117)
d 17671018 i Kinneved
Ena halvan av gården
Ägare 1770:
Erik Larsson
f 173108?? i Börstig?
g 17631016 m
Kristina Svensdtr
f 17380113 i Kinneved
s Petter
f 1765 i Börstig
s Anders
f 1767 i Börstig
s Henrik
f 17690302 i Kinneved
Erik och Stina till Siggagården (sid. 403) som inhyses.
föräldrar: Lars Eriksson o Birgitta Persdtr
Kom från Slutarp Siggag. (sid. 403)
Till Slutarps Fala (sid. 401)
Ägare 1773: Lars Timelin i ?
Brukare från 1771, ägare 1773:
Anders Månsson
f 17210627 i Kinneved
gm
Greta Persdtr
f 17?? i ?
d Anna
f 17?? i ?
d Catarina
f 17540203 i Börstig
s Per
f 17581113 i Börstig
s Lars
f 17621013 i Börstig
d Ester
f 17651210 i Börstig
De hade bott i Börstig, änkan och barnen åter dit 1774.
Kom från Halsäng (sid. 22), d 17731225 i Kin.
senare till Lofsgården (sid. 163)
Ägare 1774-75: Johan Bratt i ?
341
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare från 1776, ägare 1778-79:
Abraham Andersson
g 17620214 m
Greta Larsdtr
s Anders
d Maria
d Catarina
Till Lagerstorp Västarp (sid. 264).
f 1739 i Luttra?
f 1739 i ?
f 17621020 i Slöta
f 17670820 i Slöta
f 17710610 i Slöta
Ägare 1779-?:
Petter Andersson Kämpe
f 1746 i Slöta?
g 17700417 m
Annika Hansdtr
f 1741 el 1746 i Slöta
s Sven
f 17741129 i Kinneved
s Johannes
f 17800907 i Kinneved
d Stina
f 17830804 i Kinneved
d 17850619 i Kinneved
Kom från Fastarp Mossag. soldattorp (sid. 469), till under Alarp (sid. 85).
Brukare omkr. 1787-91:
Johannes Persson
g 17810216 m
1) Annika Jönsdtr
d Kristina
s Lars
d Ellika
omgift 17891029 m
2) Maria Magnusdtr
d Sara
Till Kyrkegården (sid. 181) via Åsarp.
f 1758 i Sandhem
f 17561121 i Smula
f 17811025 i Smula
f 17850727 i Vårkumla
f 17871201 i Kinneved
Från Lag. Nolg. (sid. 293), d 17871214 i Kin.
d 17871224 i Kinneved
f 17?? i Falköping?
f 17910205 i Kinneved
Ägare ?-1806: Carl Gustaf Mellbin o Carolina Hård i Krogstorp.
Brukare c:a 1792-1803:
Mattias Magnusson
gm
Brita Svensdtr
d Maria
s Sven
d Lisa
s Johannes
s Magnus
Till Luttra 1803.
f 1750 i Slöta
f 1761 i Hångsdala
f 1786 i Hångsdala
f 1788 i Hångsdala
f 1792 i Hångsdala
f 17940413 i Kinneved
f 17971011 i Kinneved
Andra halvan av gården
Ägare 1771-72: Per Nilsson i ?
Ägare 1772-79:
Fredrik Andersson
f 17280825 i Kinneved
g 17680619 m
Lisbet Larsdtr
f 17490302 i Kinneved
d Maria
f 17691227 i Kinneved
d Märta
f 17730331 i Kinneved
d 17750125 i Kinneved
d Märta
f 17760106 i Kinneved
De hade varit brukare i Lagerstorp Västarp (sid. 264), till Slutarp Ledsg. (sid. 376) 1779.
342
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare c:a 1778-82:
Nils Andersson
f 1727 i ?
g 17630612 m
Maria Andersdtr
f 1742 i N Åsarp?
s Abraham
f 17781004 i Kinneved
d Kerstin
f 17820114 i Kinneved
Till under Axtorp Ledsg. (sid. 47) som inhyses
föräldrar: Anders Bengtsson o Annika Persdtr
Ägare 1779-85: Lars Leijon i ?
Brukare från 1783, ägare 1785-?:
Lars Andersson
f 1749 i V-Åsaka
g 17750417 m
Brita Andersdtr
f 1749 i V-Åsaka
d Elsa
f 17851109 i Kinneved
d Elsa
f 17870908 i Kinneved
Till Lagerstorp Österg. (sid. 274) c:a 1787.
Brukare omkr 1791:
Anders Magnusson
f 176702?? i Falköping
g 17901127 m
Maria Andersdtr
f 17640918 i Falköping
d Sara
f 17910510 i Kinneved
d Greta
f 17930306 i Kinneved
I Falköping 1794-99, sedan till Mönarp Storegården (sid. 306).
Ägare 1794-1801:
Anders Håkansson
f 17550629 i N Åsarp
d Brita
f 17760516 i Kinneved
s Johannes
f 1789 i N Åsarp
d Maria
f 1792 i N Åsarp
s Lars
f 17970211 i Kinneved
De hade bott i Kotarp (sid. 483) och i Åsarp, till Börstig 1799.
Brukare från 1799, ägare 1801-04:
Johannes Larsson
f 17570305 i Kinneved
g 17850417 m
Catarina Andersdtr
f 1764 i Möne?
s Lars
f 17890306 i Börstig
Från Börstig, till Slutarp Marbogården (sid. 388).
d 17851201 i Kinneved
föräldrar: Magnus Svensson o Catarina A.
föräldrar: Anders Carlsson o Elin Esbjörnsdtr
(se torp sid. 354)
(änkl. efter Ingeborg Andersdtr)
d 17981001 i Kinneved
Från Hassla (sid. 230)
Ägare 1804-06: Petter Olofsson i ?
Hela gården
Ägare ½ 1806-09:
Andreas Jeansson
g 17920928 m
Eva Jonsdtr
d Inga
d Cajsa
s Johannes
s Abraham
d Catarina
d Stina
d Maja Stina
Till Falköping 1807.
f 1764 i Falköping?
f 1768 i Falköping?
f 17930727 i Slöta
f 17970415 i Slöta
f 17990829 i Slöta
f 18021016 i Slöta
f 18050314 i Kinneved
f 18050314 i Kinneved
f 18060904 i Kinneved
d 18050315 i Kinneved (tvilling)
d 18050315 i Kinneved (tvilling)
d 18061222 i Kinneved
343
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare ½ 1806-09:
Sven Jonsson
g 18041106 m
Kristina Jacobsdtr
d Cajsa
f 1775 i ?
f 1777 i ?
f 18050922 i Kinneved
Ägare 1809-12: Bernt Thunberg o Magdalena Strängberg i Storegården
Ägare 1812-43: Prosten Benedict Carlsson i Slöta, sedan delades gården i fyra delar.
Brukare c:a 1816-19:
Anders Jonsson
f 17771103 i Kinneved
Kom från Smeag. (sid. 244, d 18190315 i Kin.
g 18031227 m
Catarina Larsdtr
f 17810630 i N Åsarp
”utfattig”
s Johannes
f 18041030 i Åsarp
s Lars
f 18060129 i Åsarp
d Johanna
f 18090117 i Vistorp
s Isak
f 18131109 i Åsarp
s Abraham
f 18160611 i Kinneved
(tvilling)
s Jacob
f 18160611 i Kinneved
d 18160925 i Kinneved (tvilling)
d Sara
f 18181126 i Kinneved
d 18191107 i Kinneved
De hade bott i bl.a. Åsarp, änkan och barnen Isak o Abraham till under Klockaregården (sid. 201).
Brukare 1818-19:
Petter Larsson
f 17671206 i Kinneved
d 18190515 i Kinneved
g 17990328 m
Maria Andersdtr
f 17761216 i Vårkumla
s Jonas
f 18000530 i Kinneved
s Johannes
f 18050305 i Kinneved
d Johanna
f 18101017 i Kinneved
s Isak
f 18151003 i Kinneved
Marias mor Elin Persdtr
f 17381209 i Vårkumla
De kom från Lagerstorp Nolg. (sid. 293) 1818, Maria, modern och barnen åter dit, hon omgift 1825 m Petter Larsson
II.
Brukare c:a 1820-24:
Daniel Andersson
g 18080624 m
Sara Larsdtr
s Johannes
s Andreas
s Anders
d Greta
d Maja
s Lars
d Anna
Familjen till Falköping 1824.
Brukare 1835-37:
Lars Larsson
g 181706?? m
Kristina Larsdtr
d Johanna
s Anders
Åter till Luttra 1837.
344
f 17800214 i Floby
f 1788 i V-Kleva
f 18090519 i Floby
f 18110115 i Floby
f 18130101 i Floby
f 18150223 i Floby
f 18180309 i Floby
f 18200809 i Kinneved
f 18221218 i Kinneved
f 17930714 i Luttra
f 1786 i Slöta
f 18171201 i Luttra
f 18200207 i Luttra
föräldrar: Lars Fahlström o Cajsa Jonsdtr
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Mönarp Lillegården 2:6 Horsö (numera 4:1)
Hus från 1945-48.
Ägare 1843-55:
Johannes Andersson
f 17970715 i Gökhem
g 18231114 m
Cajsa Maria Nilsdtr
f 18000520 i Kinneved
s Anders
f 18240726 i Kinneved
d Maria
f 18280119 i Kinneved
d Johanna
f 18330628 i Kinneved
De hade först varit torpare under Lillegården (sid. 351).
Ägare 1855-82:
Anders Johansson
g 18531101 m
Anna Cajsa Johansdtr
s Carl Johan
s Gustav
d Charlotta
hennes far Johannes Gadd
Familjen till USA 1882.
d 18690217 i Kinneved
d 18680410 i Kinneved
(se nedan)
Till under Slutarp (sid. 367)
Till Kinneveds soldattorp (sid. 192)
f 18240726 i Kinneved
(se ovan)
f 18280507 i Falköping
f 18540728 i Kinneved
f 18560920 i Kinneved
f 18581223 i Kinneved
f 17911215 i Hällstad
d 18720228 i Kinneved
Ägare 1882-95: Fredrik Andersson i Slöta
Brukare från 1885, ägare 1895-1927:
Axel Gren
f 18541002 i Kinneved
d 19150620 i Kinneved
g 18830212 m
Ida Josefina Gustavsdtr
f 18630816 i Vårkumla
Till Karlsro (sid. 224)
s Johan Oskar
f 18830421 i Marka
d 19711016 i Falköping
JO:s d Anna Maria Margareta
f 19070125 i Falköping
d 19231022 i Kinneved
d Augusta Emilia
f 18841030 i Fivlered
d 19710226 i Falköping, gift Karlsson
d Nanny Victoria
f 18860905 i Kinneved
d 18861017 i Kinneved
s Adolf
f 18871209 i Kinneved
d 18871220 i Kinneved
d Hulda Paulina
f 18890120 i Kinneved
d 19751103 i Falköping, gift Malmberg
HP:s d Bengta Hildegard Paula
f 19130608 i Kinneved
Till Fala (sid. 396)
d Anna Vilhelmina
f 18910406 i Kinneved
d 19400113 i Lundby, gift Helgesson
s Frans Edvard
f 18940311 i Kinneved
Till Kyrkegården (sid. 188)
De kom hit från Storegården (sid.. 316).
Brukare 1919-23:
Oskar Verner Klasson
g 19170901 m
Edit Maria Adelina f Jonsson
s Alvar Oskar Bertil
s Nils Erik Valdemar
s Klas Anders Gösta
d Edit Margareta Elisabet
Till Grolanda 1923.
Brukare 1923-26:
Frans Vilhelm Gustavsson
s John Klas Vilhelm
d Ester Johanna
d Margit Johanna Elisabet
Till Slutarp Backgården (sid. 416).
f 18860219 i Brismene
Kom från sid. 165, d 19511111 i Grolanda
f 18950421 i Grolanda
f 19160918 i Grolanda
f 19180619 i Grolanda
f 19200526 i Kinneved
f 19220505 i Kinneved
d 19540713 i Grolanda
d 19761201 i Segerstad
d 20081015 i Grolanda
d 19900317 i Grolanda
d 20090219 i Borås, gift Thorell
f 18730406 i Kinneved
f 19060206 i Luttra
f 19070904 i Falköping
f 19120410 i Örebro
Kom fr. Slutarp (sid. 381), bror till Ida ovan
345
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare från 1925, ägare från 1927:
Gunnar Verner Karlsson
g 19230428 m
Rut Valborg Margareta f Johansson
d Gunborg Margareta
GM:s d Anita Margareta
d Ingrid Maria
s Bert Olof Gunnar
s Karl-Erik Verner
De kom från Lagerstorp (sid. 299).
f 19021226 i Kinneved
d 19920116 i Kinneved
f 19000501 i Smula
d 19921219 i Kinneved
f 19230112 i Smula
d 20080315 i Borås, gift Larsson
f 19430305 i (Falköping)
f 19240728 i Kinneved
d 20060518 i Falköping, gift Larsson
f 19280323 i Kinneved
f 19290827 i Kinneved
d 20091208 i Floby
Mönarp Lillegården 2:7 Lilla Rör´t (ingår numera i Mönarp 3:2 Solbacka)
Huset på 2:7 finns ej längre kvar. Fastigheten ingår sedan 1940 i 3:2.
Två hus på Solbacka från 1938. Här fanns trädgårdsmästeri 1938-75.
Ena halvan av gården
Ägare 1843-58: Anders Nilsson o Maria Svensdtr i 2:8
Brukare från 1842, ägare 1858-85
Johannes Andersson
g 18421209 m
Brita Stina Andersdtr
s Anders Gustav
s Carl
d Maria Lena
d Matilda Charlotta
s Carl Fredrik
d Kristina
inhys. gossen Abraham Andreasson
f 18191012 i Falköping
Till Kölaby 1875
f 18151006 i Slöta
(se Lilleg 2:8 sid. 348), till Kölaby 1875
f 18440216 i Kinneved
Till Kölaby, g 18710113 m A.K. Jonasdtr
f 18470701 i Kinneved
d 18470921 i Kinneved
f 18490305 i Kinneved
Till Marka, g 18721112 m K.J. Andersson
f 18511218 i Kinneved
Till Kölaby 1875?
f 18541014 i Kinneved
d 18561129 i Kinneved
f 18600302 i Kinneved
d 18610918 i Kinneved
f 18280919 i Smula
Hit 1841, till Falköping 1853
föräldrar: Andreas Bengtsson o Eva Abrahamsdtr
Andra halvan av gården
Brukare från 1840, ägare 1843-86:
Anders Pettersson Färdig
f 18170105 i Kinneved
g 18451111 m
Charlotta Andersdtr
f 18271101 i Falköping
s Gustav
f 18470703 i Kinneved
s Carl Johan
f 18500220 i Kinneved
d Emma Kristina
f 18571001 i Kinneved
s Claes August
f 18590924 i Kinneved
Inhyses, Anders far och styvmor:
Petter Jacobsson Färdig
f 17751114 i Vårkumla
omgift 18380208 m
2) Maria Gabrielsdtr
f 1797 i Slöta
d Charlotta
f 18400716 i Kinneved
De kom 1840 från Lagerstorp Österg. (sid. 281).
Brukare 1875-94:
Carl Johan Andersson
g 18740421 m
Kristina Josefina Johansdtr
s Frans Emanuel
s Oskar Leander
d Hilma Natalia
s Karl August Teodor
s Mårten Ivar Natanael
d Agnes Maria
s Erik Albin
s Gustav Herman
Till Floby 1894.
346
Från Lagerst. (sid. 281), d 18760521 i Kinneved
(se Lilleg. 2:8 sid. 348), d 18950130 i Kinneved
Till Grolanda, g 18691022 m I.M. Johansdtr
(se nedan)
(se nästa sida)
Till Slutarp (sid. 406)
d 18480114 i Kinneved
Till Slöta, omgift 18510609 m Ch.Håkansson
d 18440909 i Kinneved
f 18500220 i Kinneved
(se ovan), d 19150602 i Floby
f 18540408 i Kinneved
f 18750325 i Kinneved
f 18761126 i Kinneved
f 18790212 i Kinneved
f 18811223 i Kinneved
f 18840720 i Kinneved
f 18871112 i Kinneved
f 18900604 i Kinneved
f 18931024 i Kinneved
Fr. Mossag. (sid. 464), d 19250426 i Floby
d 19360523 i USA, kall. Chinell
d 19541129 i Floby, kallade sig Chinell
d 19430404 i Floby, gift Elfving
d 19301201 i Floby
d 19500425 i Floby
d 19130219 i Floby
d 19610126 i Floby
d 19590902 i Brunnhem
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Hela gården
Brukare av halva gården från 1876, ägare till hela 1886-97:
Johannes Andersson
f 18510402 i Knätte
d 19251027 i Kölaby
föräldrar: Anders Pettersson o Sofia Olofsdtr
g 18761208 m
Emma Kristina Andersdtr
f 18571001 i Kinneved
(se föreg.), d 19390413 i Kölaby?
s Oskar Edvin
f 18770516 i Kinneved
d 18961223 i Humla
s Karl Algot
f 18791016 i Kinneved
d 19150602 i Kölaby?
d Elin Maria Josefina
f 18820530 i Kinneved
d 19670326 i Kölaby, gift Andersson
s Ernst Albin
f 18880108 i Kinneved
d 19600430 i N Åsarp
Till Humla 1896.
Brukare från 1894, ägare 1897-1908:
Frans Gustav Jonsson
g 18881228 m
Anna Cajsa Johansdtr
d Susanna Maria
d Judit Euphemia
s Johannes
s Gustav Clemens
Till Göteve 1899.
Brukare från 1898, ägare 1908-40:
Frans Edvin Josefsson Bood
g 18861123 m
Maria Helena Johansdtr
s Frank/Frans Martin Fritjof
s Ivar Birger Ferdinand
s William Herbert Florentin
d Alfhild/Alfrida Martina Frid.
s Torsten Walter Flavinius
d Sigrid Hedvig Florentia
Torsten Walter Flavinius Bood
g 19290817 m
Anna Tullia f Gustavsson
Till Häggum 1929.
Arrendator 1930-40:
Karl August Henriksson
g 19260226 m
Sigrid Hedvig Florentia f Bood
d Karin Signhild Maria
s Sigvard Lars Isidor
s Leif Karl Sigfrid
s Lennart Jonny Ingemar
Till Göteve 1940.
Ägare från 1940, trädgårdsmästaren:
Bertil Axel Einar Andersson
g 19201230 m
Anna Maria Dorotea f Hansson
s Hans Bertil
s Lars Erik
f 18590818 i Grolanda
d 19380904 i Sörby
f 18611207 i Grolanda
f 18891220 i Grolanda
f 18920916 i Grolanda
f 18950425 i Kinneved
f 18980721 i Kinneved
d 19550524 i Sörby
d 19680108 i Falköping
d 19770725 i Falköping
d 19750911 i Falköping
d 19190129 i Floby (eg. Skövde)
f 18600212 i Fivlered
d 19381115 i Kinneved
föräldrar: Josef Svensson o Kristina Johansdtr
f 18590831 i Blidsberg
d 19290228 i Kinneved
föräldrar: Johan Rask o Anna Cajsa Persdtr
f 18900715 i USA
Åter till USA1910, d c:a 1980 i USA
f 18921001 i USA
(se sid. 350)
f 18950129 i USA
d 19671210 i Häggum
f 18970310 i USA
d 19620801 i Floby, gm Aron Lindholm
f 19000417 i Kinneved
(se nedan)
f 19021202 i Kinneved
(se nedan)
f 19000417 i Kinneved
(se ovan), d 19820601 i Häggum
f 19061203 i Bjurum
d 19830201 i Häggum
f 18960917 i Håkantorp
d 19820217 i Floby
f 19021202 i Kinneved
f 19260412 i Kinneved
f 19280723 i Hällestad
f 19320715 i Kinneved
f 19350412 i Kinneved
(se ovan), d 19840605 i Floby
f 18980101 i Mölltorp
d 19691003 i Slöta
f 18920204 i Yllestad
f 19220211 i Sofia (F)
f 19240709 i Luttra
d 19810621 i Slöta
d 20100129 i Kinneved
d 20000518 i Skövde
d 19961215 i Ullene
347
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Mönarp Lillegården 2:8 Stora Rör´t
Hus från 1935-36.
Ägare 1842-57:
Anders Nilsson
gm
Maria Svensdtr
d Brita Stina
d Charlotta
f 17990315 i Hångsdala
d 18530324 i Kinneved (ev född 1790)
f 17910329 i Varv
f 18151006 i Slöta
f 18271101 i Falköping
d 18590217 i Kinneved
(se Lilleg. 2:7 sid. 346)
(se Lilleg. 2:7 sid. 346)
Ägare 1858-97: Anders Pettersson och Lotta Andersdtr i 2:7
Arrendator:
Carl Johan Andersson
f 18340202 i N Åsarp
d Olga Eugenia
f 18731009 i Kölaby
De kom från Svenstorp Lillegården (sid. 119), till USA 1890.
Ägare 1897-1938:
Frans Gustavsson
g 1884 m
Kristina Andersdtr Sandelin
s Johan Wilhelm
s Karl Gustav
s Frans Robert
s Oskar Gideon
s Josef Georg
d Ingegerd Martina
f 18610514 i Gökhem
Till Slutarp (sid. 369) 1937
föräldrar: Gustav Andersson o Bolla Svensdtr
f 18611022 i Levene
f 18850807 i Gökhem
f 18861216 i Gökhem
f 18891231 i Gökhem
f 18971014 i Gökhem
f 18991222 i Kinneved
f 19030222 i Kinneved
d 19350126 i Kinneved
(se nedan)
Till Härryda 1916, d 19330911 i Landvetter
(se nedan)
(se nedan)
(se nästa sida)
(se nedan)
Frans Robert Gustafsson
gm
Elin Matilda f Adamsson
d Elsa Ingegerd
d Margit Alice
Till Falköping 1913.
f 18891231 i Gökhem
(se ovan), d 19620621 i Sandhem
f 18890921 i Vistorp
f 19110507 i Sandhem
f 19121014 i Kinneved
d 19821130 i Sandhem
d 19991113 i Jönköping (Krist.), gift Olsson
d 19850716 i Sandhem
Oscar Gideon Gustafsson
g 19301206 m
Maria Alfrida f Andersson
hennes barn:
s Oscar Luther Gunnar
Till Strömsholm (sid. 410) 1931.
f 18971014 i Gökhem
(se ovan)
Arrendator 1912-25:
Johan Wilhelm Fransson
g 19090320 m
Anna Teresia f Andersson
d Ingegerd Alice Teresia
s Allan Wilhelm
d Rosa Linnea
s John Bertil
Till Kyrkegården (sid. 183).
Arrendator 1925-26:
Oskar Bernhard Fransson
g 19250411 m (skilda 19290924)
1) Ingegerd Martina f Gustavsson
348
föräldrar: Anders Larsson o Lisa Svensdtr
gm Karl Brissman
f 18940606 i Habo
f 19200427 i Habo
f 18850807 i Gökhem
(se ovan)
f 18861005 i Uddevalla
f 19090514 i Annedal
f 19100802 i Göteborg
f 19121025 i Kinneved
f 19180220 i Kinneved
f 18970320 i Göteve
Till USA 1926, d 19871109 i Åmål
f 19030222 i Kinneved
(se ovan), d 19830927 i Falköping, g. Persson
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Josef Georg Fransson
f 18991222 i Kinneved
och
Märta Emilia Lundqvist
f 18951002 i Kinneved
s Erik Gustav Sixten
f 19180528 i Kinneved
Hon kom från sid. 140, till Sandhem 1919.
Arrendator 1927-30:
Sven Olof Bernhard Johansson
Gustaf Vilhelm Eugen Johansson
g 19290810 m
Karin Margareta f Klasson
s Göte Gustaf Erland
Till Vårkumla 1929.
½ arrendator 1930-32:
Einar Valdemar Persson
g 19200720 m
Hildur Charlotta f Johansson
hennes barn
d Elsa Hilma Margareta
bådas barn
d Hildur Gunborg Linnea
s Karl Einar Harry
Till Dimbo 1932.
½ arrendator 1930-32:
Karl Artur Johansson
g 19301002 m
Anni Justina f Karlsson
d Karin Gunvor Stina
Till V-Kleva 1932.
Arrendator 1932-33:
Karl Oskar Persson
g 19110429 m
Tekla Maria Josefina f Andersson
s Sven Allan Oskar
d Karin Ingrid Emelia
d Gulli Märta Linnea
s Karl Olof Ingemar/Ingvar
s Rune Erik Leopold
Till Ek 1933.
d 19820126 i N Fågelås, gift Gustavsson
f 18950228 i Näs
Till Slöta 1930, d 19711215 i Kinneved
f 18980125 i Yllestad
d 19770421 i Yllestad
f 19050519 i Kärråkra
f 19291108 i Kinneved
d 19900629 i Yllestad
d 199505?? i Yllestad
f 18890314 i S Kyrketorp
d 19430622 i V-Kleva
f 18930203 i Gökhem
d 19840824 i Floby
f 19171211 i Valtorp
d 19990923 i Floby
f 19200709 i Torbjörntorp
f 19210802 i Torbjörntorp
d 20000609 i Tidahlom, gift Andersson
d 20060425 i Falköping
f 18891030 i Gökhem
d 19540924 i V-Kleva
f 18990419 i V-Kleva
f 19300830 i Kinneved
d 19730227 i V-Kleva
d 19971007 i Kinneved, gift Karlin
f 18860110 i Friggeråker
d 19590507 i Husaby
f 18910429 i Gökhem
f 19140112 i Gökhem
f 19171217 i Gökhem
f 19220311 i Marka
f 19250508 i Marka
f 19310402 i Kungslena
d 19491215 i Husaby
d 19690114 i Broddetorp
d 19931018 i Falköping, gift Johansson
d 20011016 i Jönk. (Sofia), gift Gustavsson
d 20111222 i Markaryd
i Hällum 1970
Arrendator 1933-36:
Ester Augusta Emilia Frans. f Hansson f 18930520 i Ullene
d Elsa Margit Wilhelmina
f 19151215 i Falköping
s Gustaf Ragnar Ingemar
f 19171001 i Falköping
s Evert Alvar Gideon
f 19191115 i Falköping
s John Arvid Arne
f 19220411 i V-Kleva
s Nils Magnus Lennart
f 19240819 i V-Kleva
d Inga Naemi
f 19270226 i Ullene
s Inge Erland
f 19291025 i Kinneved
Kom från Fala (sid. 399), till Kölaby 1936.
Brukare från 1936, ägare från 1938:
Sven Artur Sigurd Arvidsson
g 19360413 m
Ester Linnea Viktoria f Granlund
s Sven Lars Börje
(se föreg. sida ), till USA 1926
d 19890810 i Kölaby
d 19980718 i Slöta, gift Lundgren
d 19471225 i Kölaby
d 19950813 i Kölaby
d 19860717 i Brämaregården
d 20080907 i N. Ving
d 20090522 i Kölaby
d 20120208 i Redväg
f 18990920 i Kinneved
Kom från sid. 42, d 19761210 i Kinneved
f 19010816 i Korsberga
f 19360201 i Korsberga
d 19690301 i Kinneved
här 1970
349
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Mönarp Lillegården 2:9 (egentligen avstyckat från Storegården)
Huset var från 1929, brann ner 1967.
Ägare 1843-82: Anders Abrahamsson o Stina Svensdtr i Storegården
Brukare 1853-82:
Anders Gustav Andersson
f 18300224 i Kinneved
d 19110325 i Floby
g 18521019 m
Cajsa Maria Jonasdtr
f 182702?? i Kinneved
d 18920301 i Floby
d Kristina Maria
f 18531022 i Kinneved
Till Storeg. (sid. 308)
KM:s d Augusta Josefina
f 18731004 i Kinneved
(född före äkt.), till Storeg. (sid. 308)
d Gustava Josefina
f 18560402 i Kinneved
Till Valstad, gm Johan Andersson
s Johan Sanfrid
f 18590620 i Kinneved
d 19430920 i Floby
d Frida Sofia
f 18621012 i Kinneved
d 19440416 i Floby
d Albertina
f 18650819 i Kinneved
d 19330610 i Floby, gift Andersson
s Fredrik Natanael
f 18681105 i Kinneved
d 19550606 i Floby
De kom från Storegården (sid. 307), familjen till Floby 1882.
Ägare 1882-1926: August Bellinder i Storegården resp. Mönarps jordbruksaktiebolag
Ägare 1927-33:
Emil Kullberg
g 19171001 m
Anna Maria f Hammar
s Ove Leon
d Leila Marianne
d Judit Ingeborg
Till Gamlestad 1931.
Ägare från 1933:
Anton Sanfrid Rydén
g 18971130 m
Hilda Maria f Andersson
d Linnea Kristina
s Nils Sanfrid
Arr. 1933-34:
Johan Evald Aronsson
g 19240426 m
Ida Alfhild Ernestina f Johansson
d Ida Lindevi
d Iris Josefina
d Gunvor Irene
Till Stora Mellby 1934.
f 18870904 i Veddige
d 19630507 i Västerhejde
f 18940205 i Karlstad
f 19180128 i Uvared
f 19210430 i Valtorp
f 19230525 i Bredaryd
d 19710902 i Linköping
d 19760313 i Onslunda
d 19850914 i Råsunda
i Solna 1970, gift Hjelmborn
f 18661130 i Skälvum
d 19520112 i Kinneved
f 18690221 i Skälvum
f 19010603 i Skara
f 19080412 i Skara
d 19490311 i Kinneved
d 1981 i Jönk. (Sofia) (datum saknas)
d 19710729 i Gbg S.P.
f 18951003 i Barne-Åsaka
d 19900502 i Tengene
f 19020525 i Naum
f 19241002 i Fåglum
f 19260304 i Bergum
f 19280703 i Bergum
d 19821009 i Tengene
i Flo 1970, gift Larsson
d 20061212 i Sthlm (Högalid), gift Berggren
i Nödinge 1970, gift Tibblin
Mönarp 2:10 Rävakullen
Hus från c:a 1900, rivet på 1970-talet. Fastigheten tillhörde egentligen Storegården, avstyckad 1943.
Brukare, statdrängen:
Erik Håkan Karlén
f 18741124 i Kinneved
d 19170517 i Kinneved
g 19010623 m
Augusta f Blid
f 18700910 i Göteve
Till Falköping 1929, d 19401127 i Falköping
d Stina Albertina
f 19000714 i Göteve
(se sid. 328)
s Sven Sigfrid
f 19040215 i Luttra
d 19780529 i Skövde
De kom från under Storegården (sid. 326).
Brukare från 1921, ägare från 1943:
Ivar Birger Ferdinand Bood
g 19210624 m
Ellen Gunhild f Heimer
Till Dimbo 1945.
350
f 18921001 i USA
(se sid. 347), d 19860517 i Falköping
f 18970202 i Dimbo
d 19800516 i Falköping
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare från 1945:
Herman Levin Antonsson
g 19100708 m
Ester Adina f Nyberg
s Gustaf Tore
s Tage Ivar
s Bengt Valdemar
De kom från Storegården (sid. 336).
f 18841002 i Siene
d 19700419 i Luttra
f 18871025 i Brismene
f 19151019 i Falköping
f 19180721 i Falköping
f 19280817 i Falköping
d 19650208 i Luttra
d 19990222 i Falköping
d 19940118 i Falköping
d 19810226 i Habo
Under Lillegården
Ett torp omkr. 1814-20:
Lars Svensson Ax
f 17550522 i Kinneved
g 17841003 m
Maria Jeansdtr
f 17580902 i Kinneved
d Ellika
f 17851109 i Kinneved
Till Mönarp Storeg. (sid. 307)
s Sven
f 17920227 i Kinneved
Till Lofsgården (sid. 160)
s Andreas
f 17950826 i Kinneved
d Cajsa
f 17990413 i Kinneved
De kom hit från Hassla Österg. (sid. 211), var i Åsarp 1800-11. Till under Storegården (sid. 309) c:a 1820.
Ett torp c:a 1830-42:
Johannes Andersson
f 17970715 i Gökhem
g 18231114 m
Cajsa Maria Nilsdtr
f 18000520 i Kinneved
s Anders
f 18240726 i Kinneved
d Maria
f 18280119 i Kinneved
d Johanna
f 18330628 i Kinneved
De hade varit brukare i Axtorp Ledsg. (sid. 44), blev 1843 ägare av Lillegården 2:6 (sid. 345).
Ett torp 1837-38:
Petter Larsson
f 17990204 i Eriksberg
g 1827 (datum saknas) m
1) Anna Stina Andersdtr
f 179910?? i Börstig
d Johanna
f 18310712 i Kinneved
d Cajsa
f 18370420 i Kinneved
De kom från torp under Lagerstorp Lilleg. (sid. 288), till under Lagerstorp Smeag. (sid. 254).
Ett torp 1837-45:
Sven Jonsson
Ett torp 1842-63:
Johannes Jacobsson
f 18040412 i Sandhem
Från Huleg. (sid. 454), d 18451009 i Kinneved
f 17850827 i Kinneved
d 18630309 i Kinneved
(står ofta felaktigt som Jonsson)
gm 18381111 m änkan
2) Sara Andersdtr Holmgren
f 17940417 i N Åsarp
hennes barn
s Anders Gustav Fredriksson Flod f 18210711 i Kinneved
s Carl Fredriksson Flod
f 18241026 i Kinneved
De kom från under Mönarp Storegården (sid. 309).
d 18610724 i Kinneved
d 18420418 i Kinneved
Till Stockholm 1844
351
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ett torp 1846-81:
Johannes Larsson
f 17940621 i Solberga
18201007 m
Johanna Pettersdtr Färdig
f 18010221 i Vårkumla
s Gustav
f 18210127 i Kinneved
s Anders
f 18241116 i Kinneved
d Cajsa
f 18270911 i Kinneved
s Carl
f 18291228 i Kinneved
s Johannes
f 18351118 i Kinneved
d Charlotta
f 18381106 i Kinneved
s August
f 18421009 i Kinneved
De kom från Svenstorp Lillegården (sid. 119) 1846.
August Johansson
g 18660629 m
Sofia Persdtr
s Albert
Till Linköping 1867.
Torp / dräng 1846-64:
Carl Johansson
g 18550930 m
Johanna Jacobsdtr Hurtig
d Kristina Maria
d Kristina Maria
d Emma Charlotta
s August
Till Halsarp Granö (sid. 150) 1864.
d 188111?? i Kinneved
d 18561202 i Kinneved
Till Svenstorp Storeg. (sid. 108)
Till under Slutarp Ödeg. (sid. 367)
Till under Slutarp Ledsg. (sid. 382)
(se nedan)
Till Göteve, d 18661208 i Göteve
(se sid. 354)
(se nedan)
f 18421009 i Kinneved
(se ovan)
f 18401216 i Kinneved
f 18660822 i Kinneved
Kom från Hassla (sid. 234)
d 18660912 i Kinneved
f 18291228 i Kinneved
(se ovan)
f 18300204 i Kinneved
f 18551111 i Kinneved
f 18561126 i Kinneved
f 18590722 i Kinneved
f 18620727 i Kinneved
Kom från Hudene St. soldattorp (sid. 523)
d 18560216 i Kinneved
d 18600514 i Kinneved
Torp 1860-63:
Johannes Andersson Hell
f 18250416 i Kinneved
g 1848 (endast lysning i vb) m
Greta Andersdtr
f 18190407 i Kinneved
d Ingrid Maria
f 18490105 i Kinneved
De kom från Fastarp Mellomg. soldattorp (sid. 446), till Grolanda 1863.
Inhyses:
Per Johan Johansson
f 18341116 i Falköping
En backstuga 1891-1911:
Maria Larsdtr
f 18240926 i Kinneved
Övergiven 1869 av sin man Lars Andersson, var i Floby ett antal år.
Drängen
Gustav Einar Andersson Vrigholm
f 18960819 i Kinneved
g 19260618 m
Karin Astrid Viktoria f Fredriksson
f 19061127 i Slöta
d Greta Astrid Viola
f 19260707 i Kinneved
s Åke Gustav Elof
f 19280626 i Kinneved
Till V-Kleva 1928, sedan Eriksdal (sid. 237).
Drängen
Johan Rickard Johansson
g 19190822 m
Elin Karolina f Andersson
d Signe Vera Linnea
s Bror Erik Birger
d Inga-Lill
Till N. Kyrketorp 1929.
352
Från Hu.Lilleg. (sid. 505), d 18501019 i Kin.
Kom från sid. 273, d 19110330 i Kinneved
Kom från Fala (sid. 398)
d 19270516 i Kinneved
f 18961031 i Floby
d 19890115 i Lunda
f 18981216 i Eriksberg
f 19191210 i Floby
f 19240915 i Hällestad
f 19280614 i Kinneved
d 19761211 i Stigtomta
d 20120229 i Södertälje, gift Eklund
i Västerhaninge 1970
i Hjärsås 1970, gift Nilsson
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Stattorparen, 1931-33:
Klas Reinhold Hermansson
g 18981203 m
Tekla Elisabet f Karlsson
s Gustav Birger
s Karl Fritiof
d Margareta Viktoria
s Sven Vilgot
s Knut Sigfrid
Till Falköping 1933.
f 18760411 i Vistorp
d 19420104 i Falköping
f 18760512 i Sandhem
f 19070806 i V-Åsaka
f 19100131 i Dimbo
f 19130720 i Gudhem
f 19140926 i Falköping
f 19171126 i Hångsdala
d 19571226 i Falköping
(se nedan)
(se nedan)
d 19961102 i Floby, gift Brissman
d 19850915 i Falköping
d 19960706 i Falköping
Karl Fritiof Hermansson
g 19320829 m
Anna Margareta f Quick
d Gudrun Margareta
d Mildred Ann-Marie
Till Falköping östra 1933.
f 19100131 i Dimbo
(se ovan), d 19961117 i Falköping
f 19110311 i Falköping
f 19320516 i Falköping
f 19330821 i (Falköping)
d 19780325 i Falköping
d 20111004 i Torbjörntorp, gift Levander
Gustav Birger Hermansson
g 19291026 m
Gunhild Linnea f Persson
d Ella Maud Irene
Till Östra Tunhem 1933.
f 19070806 i V-Åsaka
(se ovan), d 19820527 i Floby
f 19050917 i V-Kleva
f 19290811 i V-Kleva
d 19881212 i Floby
Torp nr 501 Brinkes
Boende till 1918:
August Brink
f 18351210 i Slöta
g 18680918
Carolina Isaksdtr
f 18360519 i Kinneved
hennes barn:
uä s Johannes Anders. Granlund f 18610722 i Kinneved
Till fattighuset (sid. 538) 1918
(se torp 502 nedan), d 19090928 i Kinneved
Till Storegården (sid. 316) 1886
Torp nr 502 Gutt-Amandas
Boende 1826-69:
Isak Jeansson Göthe
f 17920710 i Smula
d 18690922 i Kinneved
g 18211229 m
Kristina Jeansdtr
f 17950823 i V-Åsaka
d 18680422 i Kinneved
d Anna Cajsa
f 18221130 i Kinneved
(se nästa sida)
d Maria
f 18241115 i Kinneved
d 18450305 i Kinneved
s Johannes
f 18270821 i Kinneved
d 18510401 i Kinneved
s Gustav
f 18291028 i Kinneved
d 18330815 i Kinneved
d Charlotta
f 18320913 i Kinneved
d 183211?? i Kinneved
s Claes
f 18340212 i Kinneved
Till under Mossag. (sid. 468)
d Carolina
f 18360519 i Kinneved
(se torp 501 ovan)
Carolinas uä s Johannes Andersson Granlund f 18610722 i Börstig?
(se torp 501 ovan)
s Carl Fredrik
f 18381123 i Kinneved
(se nedan)
De kom från ett torp under Fastarp Huleg. (sid. 455) 1826.
Skräddaren:
Carl Fredrik Isaksson Kinqvist
g 18621012 m
Maria Johansdtr
d Anna Josefina
s Johan Sanfrid
s Frans Natanael
Till USA 1868.
f 18381123 i Kinneved
(se ovan)
f 18380209 i Floby
f 18621225 i Kinneved
f 18650413 i Kinneved
f 18670627 i Kinneved
d 18671007 i Kinneved (förkvävd i sömnen)
353
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Boende 1831-36:
Johannes Jeansson Göthe
f 17940107 i Smula
(bror till Isak, föreg. sida)
g 181703?? m
1) Greta Andersdtr
f 17930306 i Kinneved
(se sid. 343)
d Johanna
f 18170831 i Kinneved
d Kristina Maria
f 18240510 i Kinneved
d Anna Lisa
f 18290512 i Kinneved
Hade varit brukare på olika gårdar, kom hit från Axtorp Nolg. (sid. 50), till ett torp under Lag. Lilleg. (sid. 289) 1836.
Boende 1848-1920:
Johannes Andersson Carlqvist
f 18200101 i Karleby
d 18940521 i Kinneved
g (c:a 1848) m
Anna Cajsa Isaksdtr
f 18221130 i Kinneved
(se föreg. sida), d 19080305 i Kinneved
s Anders
f 18480126 i Kinneved
d 18480420 i Kinneved
d Matilda Charlotta
f 18490409 i Kinneved
Till Bankeryd, g 18690723 m Carl Levin
d Kristina
f 18510906 i Kinneved
d 18510906 i Kinneved (nöddop)
d Amanda Kristina
f 18521121 i Kinneved
Tog över torpet, d 19201016 i Kinneved
Amandas uä d Matilda Emilia Elisabet
f 18920610 i Kinneved, d 19580116 i Falköping, gift Jansson
d Elisabet
f 18541224 i Kinneved
d 19240407 i Huskvarna, gift Söderqvist
Elisabets uä d Maria Davida
f 18780625 i (Hakarp)
d 19291126 i Hakarp, gift Ödman
d Maria
f 18590921 i Kinneved
Till Siggag. soldattorp (sid. 409)
s Carl Alfrid
f 18620618 i Kinneved
d 19220803 i Sthlm (Kungsh.)
De bodde under Sörby (sid. 139) 1846, sedan tjänade han i Segerstad och hon i Ving.
Torpet kallades på senare år ”Gutt-Amandas”, antagligen = ”Göthe-Amandas” då Amandas morfar var född Göthe.
Torp nr 510 Karlsberg
Torpet låg där Mönarp 3:2 nu ligger.
Boende 1883-88:
Gustav Alfred Dahlberg
f 18540907 i Slöta
g 18820307 m
Charlotta Kristina Jonsdtr
f 18590909 i Kinneved
s Artur Valfrid Napoleon
f 18840202 i Kinneved
s Fritz Mårten Gideon
f 18851203 i Kinneved
s Karl Gustaf Teodor
f 18880325 i Kinneved
De kom från Hudene (sid. 519), till Smula 1888.
d 19370421 i Smula
d 19270829 i Smula
till USA 1902 (från Smula)
till USA 1903 (från Smula)
(se Postelund sid. 503)
Mönarp (Lillegården) 2:19 Lundins eller Krules
Nuvarande hus från c:a 1900. Avstyckat 1941.
Boende 1864-80:
Erik Lundin
f 18100211 i Floby
s Per Johan
f 18401102 i Kinneved
d Anna Lisa
f 18510410 i Kinneved
s Carl Fredrik
f 18531212 i Kinneved
omgift 18620427 m änkan
2) Anna Stina Johansdtr
f 18170120 i Böne
hennes barn
s Carl Levin Persson
f 18571230 i Åsarp
Erik åter omgift 18790822 m änkan
3) Cajsa Andreasdtr
f 18210518 i Kinneved
Per Johan Eriksson Lundin
f 18401102 i Kinneved
g 18640214 m
Charlotta Johansdtr
f 18381106 i Kinneved
d Kristina Maria
f 18640226 i Kinneved
d Ida
f 18670427 i Kinneved
d Albertina Josefina
f 18710323 i Kinneved
AJ:s d Gertrud Elisabet Norén
f 18931106 i Luttra
s Johan Alfred
f 18731227 i Kinneved
354
Från Backg. (sid. 421), d 18800914 i Kinneved
(se nedan)
Till Böne 1867
Till Vårkumla 1878, d 18790911 i Vårkumla
d 18781025 i Kinneved
(se nästa sida)
Kom från sid. 385, d 18970123 i Kinneved
(se ovan), d 19260326 i Kinneved
(se sid. 352), d 19200324 i Kinneved
d 19500718 i N Åsarp, gift Bergsten
d 19511116 i Jönköping, gift Andersson
d 19450626 i Luttra, gift Norén
d 19840318 i N Åsarp, gift Hjerth
d 18750421 i Kinneved
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Carl Levin Persson
g 18791212 m
Amanda Josefina Johansdtr
s Johan Edvard el. Edvin
d Ellen el. Elin Maria Victoria
Till Grolanda 1882, vidare till USA 1884.
Boende från 1928, ägare från 1942:
Nils Erik Arnold Hermansson
g 19271230 m
Lisa Emilia f Johansson
d Solveig Irene
s Uno Ingemar
d Sonja Mildred Linnea
s Kurt Endro
De kom från Naglarp (sid. 98).
f 18571230 i N Åsarp
(se föreg. sida)
f 18591028 i Falköping
f 18800808 i Kinneved
f 18821208 i Kinneved
Kom från sid. 467, d 19050517 i USA
f 19011202 i Kinneved
d 19721007 i Kinneved
f 19050321 i Sandhem
f 19270521 i Kinneved
f 19281113 i Kinneved
f 19310730 i Kinneved
f 19370616 i Kinneved
d 19770225 i Falköping
d 19181202 i USA, gm Frans Julius Winsten
d 20110109 i Oxie, gift Mattsson
355
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
SLUTARP ÖDEGÅRDEN
1 mantal frälse. Skatteköp i tre delar 1781, två av dem sammanlagda igen 1864.
Brukare omkr 1682-1725:
Anders Svensson
f c:a 1653 i ?
gm
Ingeborg Nilsdtr
f?i?
d Cajsa
f 1712 i Kinneved?
s Jöns
f 17150203 i Kinneved
s Anders
f 17170420 i Kinneved
d Anna
f 1718 i Kinneved
s Sven
f 17210114 i Kinneved
s Anders
f 17221103 i Kinneved
d?
f 17250807 i Kinneved
De bodde i Mönarp Storegården (sid. 304) 1713-15, åter dit c:a 1727.
Brukare omkr 1713-27:
Sven Jönsson
gm
Greta ?
d Kerstin
Brukare c:a 1717-41:
Olof Persson
gm
Kerstin Svensdtr
s Per
d Catarina
d Anna
d Kerstin
s Jean
d 17260203 i Kinneved
f c:a 1648 i ?
d 17270128 i Kinneved
f 16?? i ?
f 17130926 i Kinneved
till under Lagerstorp (sid. 288)
f c:a 1661 i ?
d 17410911 i Kinneved
f c:a 1677 i ?
d 17681104 i Kinneved
föräldrar: Sven Andersson o Anna Svensdtr
f ?i?
(se nedan)
f c:a 1699 i ?
d 17720528 i Kinneved (som inhyses)
f c:a 1708 i ?
(osäkert, se nedan)
f c:a 1709 i ?
d 17210907 i Kinneved
f 17?? i ?
(osäkert, se nedan)
Per Olofsson
g 17170926 m
Annika Andersdtr
s Olof
d Maria
f?i?
(se ovan)
f?i?
f 17180701 i Kinneved
f 17190919 i Kinneved
d 17181026 i Kinneved
Jean Olofsson
g 1735 (datum saknas) m
Kerstin Jönsdtr
s Jonas
d Kerstin
d Helena
f 17?? i ?
(se ovan)
f 17?? i ?
f 17340808 i Kinneved
f 17350701 i Kinneved
f 17380126 i Kinneved
Kom från Ledsg. (sid. 375)
Till Luttra, g 1763 m A. Carlsdtr (f. före äkt.)
Brukare, sedan inhyses:
Jonas Andersson Åberg
g 17371120 m
Anna Olofsdtr
s Anders
356
d 17170905 i Kinneved
d 17220220 i Kinneved
d 17?? i Kinneved? (ej i db)
(ej i fb)
f c:a 1700 i V-Åsaka?
d 17600608 i Kinneved (f.d. soldat)
föräldrar: Anders Olofsson o Rangilla Persdtr
f c:a 1708 i ?
f 17380710 i Kinneved
(se ovan), d 17821015 i Kinneved
Till Fastarp Huleg. (sid. 446)
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare, sedan inhyses:
Per Svensson
gm (ej funnet i vb)
Anna Svensdtr
d Catarina
d Ingeborg
d Ellika
De kom från Krogstorp (sid. 494).
Brukare c:a 1761-65:
Jean Svensson
g 17610607 m
Ingeborg Persdtr
d Cajsa
s Anders
d Kristina
d Ellika
Till Fastarp Mossagården (sid. 465).
Brukare c:a 1769-74:
Anders Larsson
f c:a 1706 i ?
d 17760425 i Kinneved
f c:a 1702 i ?
f 17321010 i Kinneved
f 17360221 i Kinneved
f 17390409 i Kinneved
d 17750628 i Kinneved
Till Göteve 1759
(se nedan)
(se nedan)
f 17370528 i Kinneved
Kom från Fastarp Mossag. (sid. 465)
f 17360221 i Kinneved
f 17610507 i Kinneved
f 17610507 i Kinneved
f 17620617 i Kinneved
f 17651206 i Kinneved
(se ovan)
(tvilling)
d 17610521 i Kinneved (tvilling)
f c:a 1741 i ?
föräldrar: Lars Andersson o Kerstin Gunnarsdtr
g 17691203 m
Ellika Persdtr
f 17390409 i Kinneved
d Ingeborg
f 17691230 i Kinneved
s Sven
f 17740317 i Kinneved
Till under Fastarp Mossagården (sid. 468).
(se ovan)
Slutarp Ödegården 1:1 (numera 1:70)
Falköpingsvägen 17. Hus från 1915. Upphörde som jordbruk 1975.
Första halvan av gården
Ägare 1781-1818:
Ambjörn Larsson
f 17490219 i Vårkumla
d 18110215 i Kinneved
föräldrar: Lars Larsson o Ingeborg Nilsdtr
g 17751022 m
1) Ingeborg Olofsdtr
f 17550412 i Kinneved
Kom från Smeag. (sid. 244), d 18030128 i Kin.
s Lars
f 17830201 i Vårkumla
Till Slutarp Siggag. (sid. 405)
s Johannes
f 17871027 i Kinneved
d 179210?? i Kinneved
d Maria
f 17951014 i Kinneved
Till Slutarp Backg. (sid. 414)
De bodde först i Vårkumla, kom hit c:a 1785. Ambjörn omgift 18100107 m
2) Brita Gabrielsdtr
f 1779 i Falköping?
Kom från Fala (sid. 402), till Luttra 1811
Brukare c:a 1811-17:
Anders Jonsson
f 17691222 i Grolanda
s Johannes
f 17970923 i Grolanda
omgift 18030701 m
2) Kerstin Jonsdtr
f c:a 1761 i Grolanda
(ev född 1768?)
d Cajsa
f 18031219 i Grolanda
(enl. en källa f 12/2)
d Maria
f 18100101 i Kinneved
d Johanna
f 18120403 i Kinneved
d 18130506 i Kinneved
De kom från Kotarp (sid. 483) c:a 1811, flyttade till ett torp under Fastarp Nolgården (sid. 477) 1817.
Ägare 1819-50: Christian Jönsson i Mossagården
357
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare 1850-86:
Jöns Christiansson
g 18190416 m
Greta Larsdtr
s Johannes
s Anders
d Anna Lisa
d Charlotta
d Maja Stina
s Johannes
s August
s August
Jöns mor Maria Larsdtr
f 17960417 i Kinneved
Från Mossag. (sid. 463), d 18510627 i Kinneved
f 17960913 i Kinneved
f 18200314 i Kinneved
f 18210303 i Kinneved
f 18220128 i Kinneved
f 18241207 i Kinneved
f 18270601 i Kinneved
f 18290918 i Kinneved
f 18330325 i Kinneved
f 18370124 i Kinneved
f 17710201 i Falköping
(se Ödeg. 1:4 sid. 363), d 18830616 i Kinneved
d 18200421 i Kinneved
d 18210310 i Kinneved
Till Vårkumla, g 18421230 m Petter Johansson
Till Kyrkeg. (sid. 185)
d 18480528 i Kinneved
Till Luttra, död där 18870128,
d 18340510 i Kinneved
d 18710727 i Kinneved (hängde sig)
Fr. Mossag. (sid. 463), d 18380619 i Kinneved
Andra halvan av gården
Ägare 1781-1810:
Per Andersson
g 17670220 m
Maria Larsdtr
d Maria
s Olof
De var i Vårkumla 1767-81.
Ägare 1810-56:
Olof Persson
g 18141227 m
Maria Larsdtr
d Cajsa Maria
s Per
s Johannes
d Maria
d Johanna
d Charlotta
s August
Brukare:
Johannes Olofsson
g 18471228 m
Anna Greta Larsdtr
s Lars Johan
s Anders Gustav
d Kristina Maria
Till Göteve 1852.
Brukare 1854-58:
Johannes Andersson
g 18431227 m
Cajsa Persdtr
d Johanna
d Maja Stina
d Gustava
d Amanda Sofia
d Matilda
Till Lagerstorp Smeag. (sid. 249) 1858.
f 17300220 i Hångsdala
d 18100201 i Kinneved
föräldrar: Anders Håkansson o Elin Persdtr
f 17380711 i Kinneved
f 17710407 i Vårkumla
f 17831026 i Kinneved
Från Krogstorp (sid. 495), d 18161230 i Kin.
Till Kinneved Klockareg. (sid. 196)
(se nedan)
f 17831026 i Kinneved
(se ovan), d 18420414 i Kinneved
f 17920203 i Kinneved
f 18160307 i Kinneved
f 18200116 i Kinneved
f 18230203 i Kinneved
f 18260518 i Kinneved
f 18290518 i Kinneved
f 18330520 i Kinneved
f 18360430 i Kinneved
Från Naglarp (sid. 91), d 18460208 i Kinneved
Till Naglarp (sid. 92)
Till Marbog. (sid. 390)
(se nedan)
till Hassla (sid. 232)
d 18470626 i Kinneved
d 18330817 i Kinneved
(”mindre vetande”), till Marbog. (sid. 390)
f 18230203 i Kinneved
(se ovan)
f 18250408 i Kinneved
f 18481012 i Kinneved
f 18491110 i Kinneved
f 18510714 i Kinneved
Kom från Svenstorp Storeg. (sid. 112)
d 18481229 i Kinneved
d 18500925 i Kinneved
d 18520409 i Kinneved
f 18191208 i V-Åsaka
föräldrar: Anders Andersson o Maria Sv.
f 18201011 i N Åsarp
f 18440904 i N Åsarp
f 18470709 i N Åsarp
f 18500313 i N Åsarp
f 18530501 i N Åsarp
f 18561207 i Kinneved
Ägare 1856-59: Anders Magnusson och Charlotta Jönsdtr (se ovan) i Kyrkegården
358
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Hela gården
Brukare 1872-73:
Anders Gustav Mårtensson
g 1845 (endast lysning i vb) m
Kristina Andersdtr
s Anders Magnus
s Johan Alfrid
s Karl Vilhelm Gottfrid
s Josef Fredrik
Åter till Slöta 1873.
Brukare 1875-84:
Carl Johan Andersson
g 18570710 m
Anna Cajsa Svensdtr
d Hilda Amaila
d Ada Tekla Elisabet
s Sven Axel Gottfrid
s Edvard Albin
d Olga Eugenia
Till Svenstorp Lillegården (sid. 119)
f 18200903 i Slöta
f 18250325 i Slöta
f 18451119 i Slöta
f 18530419 i Slöta
f 18590110 i Slöta
f 18640201 i Slöta
d 19310606 i Gbg KJ
f 18340202 i N Åsarp
föräldrar: Anders Larsson o Lisa Svensdtr
f 18340628 i Kölaby
d 18810604 i Kinneved
föräldrar: Sven Gunnarsson o Maria Jonsdtr
f 18580328 i Kölaby
f 18620326 i N Åsarp
f 18650613 i N Åsarp
f 18700130 i N Åsarp
f 18731009 i Kölaby
Ägare 1886-88, änkemannen:
Johannes Olausson
f 18331018 i Brismene
d Ida Karolina
f 18610701 i Kinneved
s Per Alfred
f 18640924 i Kinneved
s Johan August
f 18651222 i Kinneved
d Frida Maria
f 18680215 i Kinneved
s Karl Hezekiel
f 18710410 i Kinneved
d Hanna Katarina
f 18731026 i Kinneved
d Emma Elisabet
f 18750516 i Kinneved
De kom från Svenstorp Lillegården (sid. 119)
Ägare 1888-91:
Frans Göransson
g 18841212 m
Ida Karolina Johansdtr
d Helena Adelina
d Elin Maria
d Ester Karolina
Till Fala (sid. 395) 1891.
Ägare 1891-1913:
Anders Pettersson
g 18801109 m
Augusta Charlotta Nilsdtr
d Ellen Henrietta Axelina
d Agnes Julia
s Mirjam Nils Henning
s Berthold Artur Emanuel
Till Hassla (sid. 234) 1889
(se nedan)
Till Hassla (sid. 212)
Till USA 1889
Till Lagerstorp (sid. 296)
Till USA 1890
Till Fala (sid. 395)
Till Fala (sid. 395)
f 18580131 i Göteve
föräldrar: Anders Göransson o Joh. Jansdtr
f 18610701 i Kinneved
f 18850706 i Kinneved
f 18870705 i Kinneved
f 18900904 i Kinneved
(se ovan)
f 18350215 i Gökhem
d 19140726 i Kinneved
f 18571004 i V-Kleva
d 19120427 i Kinneved
föräldrar: Nils Nilsson o Brita Cajsa Jansdtr
f 18810614 i Göteve
(se sid. 361)
f 18821224 i Göteve
d 18911123 i Kinneved
f 18861007 i Göteve
(se sid. 361)
f 18970213 i Kinneved
d 19820520 i Göteborg (domk.)
359
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare 1890-93:
Carl Johan Adamsson
f 18471001 i Yllestad
g 18720705 m
Gustava Charlotta Blomberg
f 18491128 i Utvängstorp
d Tekla Olivia
f 18730129 i Kinneved
s Karl Amandus Leonard
f 18740417 i Kinneved
s Enoch Anselm
f 18760309 i Kinneved
d Olga Adelaide
f 18780704 i Kinneved
d Elin Ingeborg
f 18800823 i Kinneved
s Viktor Filip
f 18830309 i Kinneved
s Johan Torsten
f 18890203 i Kinneved
s Ragnar Fridolf
f 18930721 i Kinneved
De kom hit från Lofsgården (sid. 162), till Backgården (sid. 415).
Brukare 1893-98:
Per Johan Pettersson Spets
g 18740626 m
Maria Kristina Johansdtr
d Hanna Margareta
d Emilia Elisabet
s Martin Johan Hjalmar
s Ejnar Natanael
d Ester Natalia
Till Slöta 1898.
Brukare 1898-1900:
Fredrik Johansson
g 18770420 m
Augusta Jacobsdtr
s Karl Johan
d Anna Sofia
s Frans Oskar
d Hilma Maria
d Ida Kristina
s Sven Hjalmar
Till Fastarp Hulegården (sid. 450).
Arrendator 1901-05:
Carl Herman Gustavsson
g 19011015 m
Josefina Albertina Ferm
s Nils Erik Arnold
s Gustaf Adolf Ansgarius
Till Naglarp (sid. 98).
Brukare 1905-10:
Johan Jonsson
g 18860108 m
Clara Nilsdtr
d Maria Josefina
s Josef Henning
s Nils Richard
s Gottfrid Natanael
s Carl Severin
Till Slöta 1910.
360
f 18410910 i Karleby
föräldrar: Adam Andersson o Lovisa A.
Till Göteborg 1894
d 19390428 i Skörstorp (97 år)
f 18490309 i Näs
d 19240727 i Skörstorp
föräldrar: Joh. Larsson o M. G. Johansdtr
f 18750604 i Friggeråker
d 19390307 i Sandhem, gift Eriksson
f 18781024 i Åsle
Vidare till USA 1902
f 18830803 i Karleby
Vidare till USA 1901
f 18880219 i Åsle
d 19740519 i Falköping (tvilling)
f 18880219 i Åsle
d 19680402 i Vargön, g. Andersson (tvilling)
f 18510612 i Grolanda
f 18580110 i Grolanda
f 18770527 i Grolanda
f 18800104 i Floby
f 18820922 i Floby
f 18850523 i Floby
f 18900804 i Floby
f 18990315 i Kinneved
f 18600223 i Kinneved
Kom från Naglarp (sid. 97)
f 18660528 i Kinneved
(eg. f 18680524)
f 19011202 i Kinneved
f 19030923 i Kinneved
Kom från Siggagården (sid. 407)
f 18511205 i Göteve
d 19320822 i Slöta
f 18581127 i Göteve
f 18861011 i Göteve
f 18880515 i Göteve
f 18901031 i Göteve
f 18930917 i Göteve
f 18981018 i Göteve
d 19420512 i Slöta
d 19680213 i Mariestad, gift Johansson
d 19740418 i Falköping
d 19710315 i Skövde, kall. Skofde
d 19611116 i Hagelberg, kall. Götstrand
till Argentina 1925 (från Slöta)
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare från 1913:
Adam Fredrik Andersson
f 18781223 i Kinneved
Kom från Naglarp (sid. 92)
g 19070525 m
Ellen Henrietta Axelina f Pettersson
f 18810614 i Göteve
(se sid. 359)
d Alice Fredrika
f 19090509 i Kinneved
(se nedan)
d Karin Henrietta Linnea
f 19111123 i Kinneved
d 19930405 i Falköping, gm Erik Swahn
KHL:s d Gullan Karin Vaynor
f 19320913 i Kinneved el. Ulricehamn
d 20001117 i Falköping
s Nils Bertil Harry
f 19131231 i Kinneved
Till sid. 374
s Endy Algot Einar
f 19150325 i Kinneved
Till USA 1939, d 19870717 i USA
s Allan Fredrik Elmer
f 19170121 i Kinneved
d 20120324 i Kalmar
s Gösta Holger Lindolf
f 19190323 i Kinneved
s John Ingvar Arnold
f 19230123 i Kinneved
Flera av barnen kallade sig Fredegård. Fredrik och Ellen till Ödeborg (sid. 369).
Hyresgäst 1932-34:
Robert Josef Bärnskog
g 19120501 m
Inez Linnea f Strid
s Gunnar Robert
d Ebba Maria
Till Falköping, sedan Hassla (sid. 241).
f 18880711 i Eksjö
f 18880714 i Katarina
f 19121002 i Eksjö
f 19151031 i Eksjö
Hyresgäster 1934-35:
Bertil Yngve Engdahl
f 19060904 i Kinneved
g 19330304 m
Dagmar Kristina f Käll
f 19120828 i Karleby
s Lennart Sigvard Yngve
f 19321208 i Slöta
De kom från Rosendal (sid. 433), till Johansro (sid. 445).
Arrendator från 1935:
Johan Fredrik Alexis Bohman
g 19290907 m
Alice Fredrika f Andersson
s Nils Rune Olof
s Uno Axel Fredy
d Siv Elin Mari-Ann
d Inger Hjördis Alice
f 19060409 i Vårkumla
d 19900114 i V Gerum
f 19090509 i Kinneved
f 19310814 i Vårkumla
f 19330308 i Vårkumla
f 19410807 i Kinneved
f 19440629 i (Falköping)
(se ovan), d 19960327 i Marum-Gerum
d 19830828 i Synnerby
Slutarp (Ödegården) 1:2 (numera 1:66)
Falköpingsvägen 23. Hus från 1924. Fastigheten bildad 1913 från 1:1. Upphörde som jordbruk 1970.
Ägare 1913-17:
Mirjam Nils Henning Pettersson
f 18861007 i Göteve
(se sid. 359)
g 19150910 m
Hildur Josefina Teresia f Frisk
f 18950111 i Ullene
s Holger Gustaf Adolf
f 19151223 i Kinneved
d 198304?? i USA
Till Ulricehamn 1917, senare till USA.
Ägare 1917-23:
Karl Natanael Johansson
f 18810917 i Gudhem
g 19140718 m
Hildur Elisabeth f Johansson
f 18900406 i Ugglum
s Lars Albert
f 19140830 i Kinneved
d Justina Maria Viola
f 19160228 i Kinneved
s Karl-Erik Lennart
f 19181116 i Kinneved
d Tyra Astrid Elisabeth
f 19201230 i Kinneved
s Sven Gunnar
f 19221217 i Kinneved
De kom hit från Prästgården (sid. 172), till Kölaby 1923.
d 19231224 i Kölaby
d 19760803 i Marka
d 20050504 i Falköping
d 20120823 i Falköping
d 19740730 i Falköping
d 20110426 i Stenstorp
d 20100325 i Falköping
361
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare från 1924:
Fritz Reinhold Adamsson
g 19171230 m
Rut Gustava Konstantina f Karlsson
s Olof Åke Osvald
s Karl Arne Reinhold
d Ruth Lilian
f 18870130 i Kymbo
d 19681002 i Kinneved
föräldrar: August Adamsson o Maria Kristina Johansdtr
f 18991225 i Vårdinge
d 19841227 i Kinneved
föräldrar: Johan Karlsson o Constantia
f 19180411 i Kymbo
(se nedan)
f 19210429 i Kymbo
(se nedan)
f 19250311 i Kinneved
Olof Åke Osvald Adamsson
g 19381223 m
Ingrid Maria f Johansson
s Ove Osvald
s Rolf Ola Torbjörn
Till Huskvarna 1944.
f 19180411 i Kymbo
(se ovan), d 19920809 i Ljungarum
f 19200403 i Näs
f 19381111 i (Herrljunga)
f 19430108 i (Falköping)
d 20100308 i Jönköping
Karl Arne Reinhold Adamsson
g 19400822 m
Anna Ingrid Henrietta f Johansson
s Bo Arne Lennart
f 19210429 i Kymbo
(se ovan)
f 19220822 i Gökhem
f 19400724 i (Herrljunga)
d 20041216 i Falköping
Hyresgäster 1937-39:
Sven Johan Johansson
f 18970414 i Vårkumla
g 19191212 m
Anna Karin Helena f Kjellander
f 18990731 i Grolanda
d Elin Margareta
f 19220603 i Vårkumla
De kom från Grenslund (sid. 471), till Mariedal (sid. 434) 1939.
Hyresgäster från 1944:
Josef Harald Dahlin
g 19270604 m
Ingeborg Antonine f Karlsson
Slutarp Ödegården 1:4
Brukare c:a 1744-80, ägare 1781-93:
Lars Svensson
gm
1) Maria Larsdtr
d Brita
s Johannes
omgift 17571209 m
2) Catarina Valentinsdtr
d Maria
Brukare c:a 1760-83:
Petter Larsson
g 17580101 m
Brita Larsdtr
d Brita
d Maria
d Ingegerd
s Per
d Maria
s Lars
362
i Skövde 1970, gift Bjurström
f 18971018 i Valstad
d 19690622 i Falköping
f 18970806 i Vårdinge
d 19770506 i Falköping
(ingår numera i Backgården 7:1)
f c:a 170306?? i ?
d 17730329 i Kinneved
föräldrar: Sven Larsson o Brita Larsdtr
f c:a 1703 i ?
d 17560829 i Kinneved
föräldrar: Lars Andersson o Ingegerd Olofsdtr
f c:a 1737 i ?
(se nedan)
f 17440811 i Kinneved
(se torp sid. 365) (står felaktigt som Sven i fb)
f 17300914 i Vårkumla
d 17840614 i Kinneved
föräldrar: Valentin Jönsson o Kerstin Svensdtr
f 17610403 i Kinneved
f 17300211 i Kinneved
Från Mossag. (sid. 458), d 17810925 i Kinneved
f c:a 1737 i ?
f 17590210 i Kinneved
f 17610707 i Kinneved
f 17630224 i Kinneved
f 17680208 i Kinneved
f 17710428 i Kinneved
f 17770114 i Kinneved
(se ovan), d 17831108 i Kinneved
d 17620625 i Kinneved
d 17690126 i Kinneved
d 18090119 i Luttra, kallades Storm
d 17770920 i Kinneved
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare 1793-1850:
Lars Larsson
g 17800604 m
1) Catarina Bengtsdtr
omgift 17840319 m
2) Kerstin Svensdtr
s Anders
d Maria
d Greta
s Lars
s Lars
s Johannes
d Greta
d Sara
d Cajsa
d Ingrid
Brukare från c:a 1828, ägare 1850-1906:
Erik Larsson
g 1827 (datum saknas) m
Ingrid Larsdtr
s Johannes
d Anna Catarina
s Lars Johan
s August
d Anna Lisa
d Amanda Charlotta
f 17581018 i Kinneved
Fr. Axtorp Ledsg. (sid. 41), d 18211010 i Kin.
f 17551020 i Kinneved
Kom från Alarp (sid. 75), d 17820204 i Kin.
f 17650126 i N Åsarp
d 18381216 i Kinneved
föräldrar: Sven Persson o Maria Andersdtr (ev. född 1764?)
f 17850227 i Kinneved
d 17850607 i Kinneved
f 17860424 i Kinneved
Till Svenstorp Storeg. (sid. 112)
f 17880827 i Kinneved
d 17890525 i Kinneved
f 17900331 i Kinneved
d 17900706 i Kinneved
f 17910529 i Kinneved
Till Svenstorp Storeg. (sid. 112)
f 17940207 i Kinneved
Till Slöta 1820
f 17960913 i Kinneved
(se första halvan av 1:1 sid. 358)
f 17990911 i Kinneved
d 18010715 i Kinneved
f 18020509 i Kinneved
Till Axtorp Ledsg. (sid. 42)
f 18050220 i Kinneved
(se nedan)
f 17960214 i Vårkumla
d 18540626 i Kinneved
föräldrar: Lars Håkansson o Brita Andersdtr
f 18050220 i Kinneved
f 18280727 i Kinneved
f 18300921 i Kinneved
f 18340505 i Kinneved
f 18370717 i Kinneved
f 18400525 i Kinneved
f 18440506 i Kinneved
(se ovan), d 18570523 i Kinneved
d 18280906 i Kinneved
d 18330719 i Kinneved
(se nedan)
d 18371104 i Kinneved
Till Slutarp Backg. (sid. 415)
d 18510804 i Kinneved
Ägare till 1913:
Lars Johan Eriksson
f 18340505 i Kinneved
(se ovan), d 18850812 i Kinneved
g 18590630 m
(avliden av skador, ”vådelig händelse”)
Anna Stina Johansdtr
f 18380127 i Kinneved
Kom från Fastarp Mellomg. (sid. 440)
d Johanna Maria
f 18580102 i Kinneved
d 18580307 i Kinneved (f före äkt)
d Albertina Josefina
f 18600630 i Kinneved
Till Halsarp (sid. 145)
AJ:s d Nelly Hortensia Eugenia
f 18831216 i Kinneved
Till Halsarp (sid. 145)
d Matilda Elisabet
f 18620112 i Kinneved
Till Svenstorp (sid. 113)
d Ida Fredrika
f 18640101 i Kinneved
Till Lagerstorp (sid. 246)
s Johan Sanfrid
f 18660715 i Kinneved
d 18660803 i Kinneved
s Frans Edvin
f 18670902 i Kinneved
Till USA 1887
s Reinhold Sanfrid
f 18700706 i Kinneved
d Anna Maria
f 18730916 i Kinneved
d Ellen Emilia
f 18760903 i Kinneved
d 18770319 i Kinneved
d Ellen Sofia
f 18781227 i Kinneved
Änkan och de yngsta barnen till Siggagården (sid. 405).
pigan Maja Stina Persdtr
f 18310310 i Kinneved
uä d Matilda Kristina
f 18570108 i Kinneved
Åter till Fastarp Nolgården (sid. 476), sedan till Brismene 1861.
Kom från Fastarp (sid. 475)
(far: Lars Johan Eriksson)
363
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Slutarp (Ödegården) 1:5
Hus från okänt år. Fastigheten bildad 1900.
Ägare 1900-09: Johan Albert o Augusta Maria Josefsson i Börstig (?)
Arr. 1906-10:
Alfred Johansson
f 18560704 i Vårkumla
d 19291201 i Trävattna
g 18820714 m
Ada Karolina Dahlén
f 18571211 i V-Åsaka
d 19450619 i Floby
d Anna Juliana
f 18830216 i Smula
d 19531215 i Gbg Joh., gift Hulding
AJ:s d Astrid Maria
f 19091112 i Kinneved
d 19930221 i Falköping, gift Nilsson
s Karl Erik Valfrid
f 18851110 i Smula
Till USA 1907
s Nils Gustav Severin
f 18891210 i Smula
d 19781024 i Floby
s Oskar Harald
f 18920929 i Smula
Troligen till USA (från Luttra)
s Ragnar Samuel
f 18950310 i Smula
d 19700209 i N Åsarp (står ibland som f 19/4)
s Johan Evert
f 18980912 i Smula
Till USA 1925 (från Grolanda)
d Ingrid Linnea
f 19030902 i Kinneved
d 19980217 i Floby
De hade brukat i Svenstorp (sid. 113), till Slöta 1910.
Ägare 1909-12:
Frans Natanael Andersson Englund
Ägare 1912-17:
Carl Westergren
g 18950809 m
1) Amanda Sofia Andersdtr
omgift 19160310 m
2) Emma Charlotta f Josefsson
s Karl Johan Adolf
Till Holmestad 1917.
Ägare 1917-42:
Johan Herman Karlsson
g 19090326 m
Olga Alfrida f Nilsson
Hennes syskonbarn:
Sven Rune Valdemar Svensson
Till Hudene Lillegården (sid. 507).
Ägare från 1942:
Gustav Reinhold Johansson
g 19300222 m
Kristina Maria f Silvander
s Sven Olof
Kom från Alfhem (sid. 431).
364
f 18770301 i Grolanda
d 19130924 i Kinneved
f 18700227 i Blidsberg
d 19600827 i Öttum
föräldrar: Carl Petter Westergren o Inga Brita Johansdtr
f 18670529 i Grolanda
d 19141129 i Kinneved
f 18950731 i Börstig
f 19161012 i Kinneved
Kom från sid. 113, d 19700827 i Öttum
d 19991226 i Öttum
f 18640416 i Luttra
Kom från Fala (sid. 397)
f 18821116 i Luttra
föräldrar: S. J. Nilsson o K. M. Johansdtr
f 19210822 i Luttra
f 18990606 i Luttra
d 19800309 i Kinneved
f 19080410 i Kinneved
f 19301008 i Kinneved
d 19620320 i Kinneved
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Under Ödegården
Inhyses:
änkan Anna Ambjörnsdtr
f c:a 1683 i ?
Kom hit 1755, d 17571110 i Kinneved
föräldrar: Ambjörn Månsson o Kerstin ?
Inhyses:
Johannes Isacsson Sahlin
f 17990331 i Vårkumla
g 18230701 m
Maja Greta Jonsdtr Scherman
f 18030502 i Grolanda
d 18540418 i Kinneved
d Johanna
f 18290204 i Grolanda
Till Rångedala 1850
d Sofia
f 18320131 i Grolanda
Till Börstig 1851
s Alexander
f 18360403 i Grolanda
Till Brismene 1854
s Henrik
f 18401024 i Kinneved
Till Åsarp, gm Lovisa Andersdtr
De kom från Hassla Österg. (sid. 208) 1846, Johannes till fattighuset (sid. 536) 1854.
Inhyses, sedan torpare:
Johannes Larsson
g 17810506 m änkan
Maria Olofsdtr
s Lars
d Cajsa
Cajsas uä s Andreas
d Lena
d Greta
f 17440811 i Kinneved
f c:a 1746 i V-Kleva?
Kom från sid. 465, d 18230215 i Kinneved
f 17820329 i Kinneved
till u Slutarp Ledsg. (sid. 384)
f 17850404 i Kinneved
(se nedan)
f 18080403 i Kinneved
d 18080610 i Kinneved
f 178708?? i Kinneved
d 18120805 i Kinneved (begick självmord)
f 17890822 i Kinneved
Till under Marbog. (sid. 392)
Under Ödegården:
Erik Olofsson
f 17821221 i Kinneved
g 18181227 m
Cajsa Johansdtr
f 17850404 i Kinneved
s Andreas
f 18150318 i Kinneved
s Olaus
f 18200113 i Kinneved
Till ett torp under Ledsgården (sid. 382) 1822.
Pigan:
Kristina Johansdtr
uä s Anders Gustav Andersson
En stuga 1889-1919:
August Larsson
g 18621029 m
Sofia Larsdtr
s Natanael
d Fredrika
d Gustava Josefina
s Johannes
d Hanna Sofia
d Signe Charlotta
De kom från Byslätten (sid. 177).
(se 1:4 sid. 362), d 18180122 i Kinneved
Kom från under Fastarp Huleg. (sid. 453)
(se ovan)
(född före äktenskapet)
f 18350528 i Kinneved
f 18610408 i Kinneved
Kom från Fastarp (sid. 479), till sid. 497
Till sid. 497
f 18381023 i Kinneved
d 19191030 i Kinneved
f 18371007 i Kinneved
f 18680502 i Kinneved
f 18700927 i Kinneved
f 18730725 i Kinneved
f 18751126 i Kinneved
f 18771030 i Kinneved
f 18771030 i Kinneved
d 19050728 i Kinneved
Till Källedal (sid. 424)
d 19521029 i Kinneved, gift Andersson
Till Skämningaberget (sid. 255)
Till USA
d 19591108 i Falköping, gift Andersson
Till Sörby sn, d 19400218 i Hällestad, gift Karlsson
365
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Soldattorpet nr 939 - numera Slutarp 7:13 Solliden
Hus från okänt år, avstyckat 1917.
Soldat 1685-(98):
Olof Håkansson
Soldat omkr. 1700:
Lars Slutberg
gm
Elin Nilsdtr
d Valborg
Soldat 1709-11:
Sven Larsson Wrång
Soldat 1716-18:
Nils Larsson Slutberg
g 17180307 m
Kerstin Persdtr
Soldat 1722-27:
Lars/Olof Slutberg
gm ?
s Sven
s Olof
s Jonas
Soldat 1738-67, sedan inhyses:
Sven Andersson Slutberg
f 16?? i ?
f 16?? i ?
f 16?? i ?
f c:a 1700 i Kinneved?
Till Kotarp (sid. 480)
f 16?? i ?
d 171103?? i ?
f c:a 1696 i ?
d 17180913 i Strömstad
f 1692 i Slöta?
Till Alarps led (sid. 85)
f c:a 1700 i ?
(rymde ur tjänsten, förnamn oklart)
f 17240111 i Kinneved
f 17250326 i Kinneved
f 17260327 i Kinneved
d 17360312 i Kinneved
f c:a 1713 i ?
d 17760531 i Kinneved
(i vissa källor kallas han Per), föräldar: Anders Svensson o Brita Hansdtr
gm
1) Catarina Jonsdtr
f c:a 1711 i ?
d 17540404 i Kinneved
föräldrar: Jonas Larsson o Maria Eriksdtr
s Jonas
f 17451112 i Kinneved
d 17590910 i Kinneved
Ev. kom de från Brandstorp i Vårkumla, var i så fall vigda 1735. Sven omgift 17541101 m
2) Annika Jeansdtr
f 1723 i ?
d 18070314 i Kinneved
föräldrar: Jean Andersson o Catarina Larsdtr (ev född 1726)
d Stina
f 17570312 i Kinneved
d 17570819 i Kinneved
d Maria
f 17581125 i Kinneved
Till Marbog. (sid. 389)
s Jonas
f 17610821 i Kinneved
Till torp under Fastarp Huleg. (sid. 454)
d Kristina
f 17621220 i Kinneved
d 17700405 i Kinneved
d Ingeborg
f 17651009 i Kinneved
Soldat 1774-80:
Jon Slutberg
f 1752 i Åsle?
d 178? på Bohus fästning
Dömd 1779 att avrättas för tidelag med en ko, straffet omvandlat i hovrätten till livstids straffarbete, dog i fängelset.
Volontär 1781-82:
Per Niclas Palmcrantz
f 17750406 i Kinneved
Kom från Lofsg. (sid. 156)
Endast 6 år! vid antagandet??? Var i Åsarp 1778-81, till ett torp under Hassla Österg. (sid. 217) 1784.
Volontär 1782-83:
Hans Fredrik Frölich
Soldat 1783-90:
Anders Falk
gm
Elsa Bryngelsdtr
d Greta
d Lisa
366
f 17691120 i Hällestad
Till Suntak 1783 (endast 13 år vid antagandet)
f c:a 1755 i Yllestad?
d 17901203 i Finland
f c:a 1756 i ?
f 17851118 i Kinneved
f 17880727 i Kinneved
Kom hit 1785, till Sandhem 1792
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Volontär 1792-180?:
Emanuel Blom
Soldat 1806-37, sedan under gården:
Sven Jonasson Sköld
g 18090212 m
Eva Olofsdtr
s Johannes
d Anna Maria
s Carl
s Gustav
s Gustav
d Charlotta
s Anders
Soldat 1838-54:
Anders Andersson Sabel
f c:a 1778 i ?
f 178506?? i Falköping
d 18551129 i Kinneved
föräldrar: Jonas Jonsson o Maja Johansdtr
f 17850319 i Åsle
d 18610222 i Kinneved
föräldrar: Olof Larsson o Anna Andersdtr (ev född i sept)
f 18110129 i Kinneved
Till Mönarps soldattorp (sid. 340)
f 18121126 i Kinneved
Till u Slutarp Ledsg. (sid. 384)
f 18161121 i Kinneved
I Falköping 1841-42, till Yllestad 1844
f 18200918 i Kinneved
d 18211020 i Kinneved
f 18230109 i Kinneved
d 18230912 i Kinneved
f 18270813 i Kinneved
Till Åsarp 1852, gm J P Larsson Trygg
f 18291231 i Kinneved
Till Slutarps Bygge (sid. 402)
f 18151020 i Kinneved
g 18451227 m
1) Maria Kristina Andersdtr
f 18100202 i Fröjered
s Anders Fredrik
f 18370405 i Kinneved
d Amanda Kristina
f 18460812 i Kinneved
s Vilhelm
f 18480529 i Kinneved
s Johan Alfred
f 18520216 i Kinneved
s Anders Gustav
f 18540305 i Kinneved
Till ett torp under Lagerstorp Smeagården (sid. 254) 1855.
Arr. av soldattorpet 1845-50:
Per Persson
(endast 14 år vid antagandet)
f 18100602 i Vårkumla
Arr. av soldattorpet 1850-52:
Anders Johansson
f 18241116 i Kinneved
g 18500922 m
Maria Johansdtr
f 18280119 i Kinneved
d Amanda Charlotta
f 18510119 i Kinneved
Till Surö under Hassla Österg. (sid. 216) 1852.
Kom från Ljunglyckan (sid. 256)
(böter för lägersmål 1846)
Hade varit piga i Hassla Västerg. (sid. 234)
d 18460702 i Kinneved (född före äkt)
Sedan dräng, till Gudhem 1858
Kom från under Mönarp Lilleg. (sid. 352)
Kom från Mönarp Lilleg. (sid. 345)
d 18520516 i Kinneved
Arr. av soldattorpet 1852-56:
Gustav Pettersson
f 18240904 i N Åsarp
g 18500531 m
Anna Stina Andersdtr
f 18270705 i Kinneved
d Maria Charlotta
f 18500901 i Kinneved
d Kristina Olivia
f 18531010 i Kinneved
Från Siggagården (sid. 404), till Naglarp (sid. 97) 1856.
Soldat 1855-81:
Anders Larsson Bruno
g 18560912 m
1) Cajsa Andreasdtr
s Lars Johan
d Josefina
d Emma Kristina
d Anna Maria
d Ida
omgift 18730923 m
2) Maria Greta Jonsdtr
d Augusta Sofia
f 18330927 i Kinneved
Fr. socknens slut (sid. 541), d 18831215 i Kin.
f 18300110 i Kinneved
f 18570807 i Kinneved
f 18590820 i Kinneved
f 18611020 i Kinneved
f 18640825 i Kinneved
f 18670727 i Kinneved
Fr. u Lag. Nolg. (sid. 301), d 18730208 i Kin.
Till Vistorp 1879, död 18811210 i Vistorp
Till Smula 1879
Till Sörby (sid. 137)
Till Lagerstorp (sid. 278)
Till Mönarp (sid. 316)
f 18330518 i Bjurum
f 18740807 i Kinneved
d 18831211 i Kinneved
Till USA 1894
367
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Soldat 1881-1912:
Anders Gustav Svensson Brun
g 18821105 m
Gustava Larsdtr
s Karl Oskar
s Mårten Ferdinand
d Hulda Maria Viktoria
Ägare från 1938:
Arvid Verner Lennart Johansson
g 19300907 m
Elsa Viktoria f Lindgren
hennes barn:
s Ingvar Arvid Emanuel
bådas barn:
d Nanny Ulrika
d Solvieg Karin Linnea
s Leif Lennart Ingemar
De kom hit från Marielund (sid. 427).
f 18600606 i Karleby
d 19350519 i Kinneved
föräldrar: Sven Durk o Inga Andersdtr
f 18560626 i Vårkumla
d 19250617 i Kinneved
föräldrar: Lars Leo o Lovisa Fahlström
f 18830823 i Kinneved
Till Mönarp (sid. 313)
f 18871010 i Kinneved
d 19220127 i Kinneved
f 18920223 i Kinneved
Till Slutarp (sid. 370)
f 19090516 i Sörby
d 19921124 i Kinneved
f 19060811 i Marka
d 19820621 i Kinneved
f 19260328 i Göteve
d 19970423 i Falköping
f 19300704 i Göteve
f 19350110 i Kinneved
f 19370605 i Kinneved
d 20100407 i Tidaholm, gift Lindell
i Tidaholm 1970
här 1970
Annan bebyggelse
Slutarp (Ödegården) 1:7 Erikslund eller Nyholm
Kvarngatan 12. Hus från okänt år.
Ägare, skomakaren:
Enoch Johansson Hurtig
f 18700706 i Kinneved
g 18930228 m
Emma Gustavsdtr
f 18591013 i Härene
De kom hit från Hudene Hallagården (sid. 534).
Hyresgäster till 1920:
Johan Hilmer Andersson
g 19191108 m
Signe Augusta Martina f Alfvén
s John Erik Ragnar
Till Mönarp (sid. 332) 1920.
Enochs lärling:
Henning Leijon
d 19560630 i Kinneved
d 19431217 i Kinneved
f 18920323 i Smula
f 18980827 i Kölaby
f 19200424 i Kinneved
Kom från Fröje (sid. 14)
f 18730911 i Fredsberg
Till Kotarp (sid. 488)
Slutarp (Ödegården) 1:8 Jordbacken eller Karlshem (numera 1:54)
Hus från okänt år, ligger i Slutarps Bygge.
Ägare från 1917:
Carl Johan Persson Krus
g 18721018 m
Maria Kristina Johansdtr
d Matilda Josefina
s Johan Sanfrid
d Augusta Albertina
s Mårten Ivar
Kom från Kruses (sid. 419).
368
f 18470703 i Kinneved
d 19280511 i Kinneved
f 18450202 i Kinneved
f 18730712 i Kinneved
f 18750908 i Kinneved
f 18810628 i Kinneved
f 18850721 i Kinneved
d 19400504 i Kinneved
d 19330201 i Kinneved
d 19311210 i Kinneved
d 19290112 i Kinneved
övertog huset, d 19760227 i Kinneved
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Slutarp (Ödegården) 1:9 Ödeborg (numera 1:50)
Falköpingsvägen 15. Hus från 1945.
Ägare från 1945:
Adam Fredrik Andersson
g 19070525 m
Ellen Henrietta Axelina f Pettersson
De kom från gården (sid. 361).
Hyresgäst från 1945:
Stig Gösta Ingemar Andersson
g 19451011 m
Anna Edit Maria f Hermansson
De kallade sig senare Klein.
f 18781223 i Kinneved
d 19610406 i Kinneved
f 18810614 i Göteve
d 19530703 i Kinneved
f 19180220 i Bankeryd
Kom från sid. 372, d 20020110 i Fridene
f 19231016 i Åsle
d 20131108 i Tidaholm
Slutarp (Ödegården) 1:16 Lundhem
I Bygge. Hus från 1920.
Ägare 1920-27:
Gustav Werner Lundin
f 18430714 i Dalum
g 18701028 m
Charlotta Johansdtr
f 18480504 i Vårkumla
Kom från Backgårdens soldattorp (sid. 421).
Ägare 1932-35:
Gustav Natanael Lindqvist
g 19321029 m
Inez Linnea f Särnholm
d Ingrid Ulla-Britt
d Siv Margret Linnea
d 19270510 i Kinneved
d 19230623 i Kinneved
f 19080807 i Kinneved
Kom från sid. 419, d 19570922 i Falköping
f 19090530 i Falköping
f 19330219 i Kinneved
f 19330219 i Kinneved
d 19931207 i Falköping
(tvilling), i Borås 1970, gift Malmgren
(tvilling), i Friggeråker 1970, gift Gustavsson
f 19080905 i Kinneved
d 19730415 i Falköping
f 19100514 i Kyrkefalla
f 19320905 i Kinneved
f 19360409 i Kinneved
f 19420516 i Kinneved
f 19441007 i (Falköping)
d 20010123 i Falköping
f 18821116 i Luttra
Kom från sid. 507, d 19551118 i (Kinneved)
f 18730911 i Fredsberg
Kom från sid. 488, d 19360903 i Kinneved
f 18971014 i Gökhem
d 19590201 i Kinneved
f 18941106 i Habo
d 19500515 i Kinneved
f 19200427 i Habo
Till Skövde 1936, d 19720403 i Råsunda
f 19320103 i Kinneved
d 20080628 i Lovestad
f 18610514 i Gökhem
Kom från sid. 348, d 19441222 i Kinneved
Till Borås 1935.
Ägare 1935-45:
Sven John Adelius Hermansson
g 19310319 m
Anna Dagmar Ingeborg f Blomgren
s Bengt Uno Ingemar
s Bo Östen Roland
d Ann-Britt Viola Elisabet
d Hjördis Inger Birgitta
De kom från sid. 411, till Ö Tunhem 1945.
Ägare från 1945:
Olga Alfrida Karlsson f Nilsson
d 19960715 i Falköping
Slutarp (Ödegården) 1:28 Solhem
Hus från 1924?. Kvarngatan 11.
Ägare 1924-36, f.d. skomakaren:
Henning Leijon
Ägare från 1936:
Oskar Gideon Gustafsson
g 19301206 m
Maria Alfrida f Andersson
hennes barn:
s Oscar Luther Gunnar
bådas barn:
s Bengt Sture Gideon
De kom från Strömsholm (sid. 410).
Oskars far:
Frans Gustavsson
369
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Slutarp (Ödegården) 1:29 Gärdhem
Falköpingsvägen 2. Hus från 1924.
Ägare från 1923:
Johan Valfrid Andersson
g 19060609 m
Maria Emilia Klasdtr/Larsson
De kom från Fastarp Huleg (sid. 450).
Hushållerska:
Hulda Maria Viktoria Brun
Hyresgäster 1925-26:
Frans Oskar Andersson
g 19071228 m
Emelie f Persson
fs Karl Erik Benditz
Till Råda 1926.
Hyresgäst 1926-27:
Karl August Johansson
f 18810115 i Kinneved
d 19650421 i Kinneved
f 18800105 i Kinneved
d 19290705 i Kinneved
f 18920223 i Kinneved
Kom fr. sid. 368, d 19830125 i Kinneved
f 18850210 i Riseberga
d 19640110 i Perstorp
f 18820914 i Ö Kärrstorp
f 19130504 i Helsingborg
d 19690819 i Perstorp
d 19840513 i Perstorp
f 18750923 i Ottravad
Till Slöta 1927, d 19561218 i Slöta
Hyresgäster 1928-31:
Johan Gustav Magnusson
f 18960115 i Sundsvall
g 19230520 m
Karin Maria Rut f Hoffman
f 18930218 i Valstad el. Valtorp
s Lars Gustav
f 19240908 i Fullösa
d Ulla Maria
f 19290211 i Kinneved
Karin Marias mor:
Johanna Sofia f Lejon
f 18540425 i Varv
De kom från Källedal (sid. 425), till Hassla Erikslund (sid. 219) 1931.
Hyresgäster 1931-34:
Karl Helmer Holmén
g 19240228 m
1) Gerda Elvira Emilia f Olsson
s Stig Hellmuth
Till Hassla Eriksdal (sid. 236).
f 18910525 i USA
f 18910916 i Ullervad
f 19240725 i Götene
Hyresgäster 1934-35:
Nils Ragnar Johansson
f 19091001 i Karleby
g 19310603 m
Berta Linnea f Blank
f 19090711 i Kälvene
d Viola Mari-Ann
f 19300731 i Falköping
De kom hit från Lagerstorp (sid. 279), till Kälvene 1935.
Hyresgäster 1935-41:
Helge Manfred Lindblad
gm
Mimmi Ingegerd f Thulin
s Bo Helge Inge
Till Falköping 1941.
Hyresgäster 1941-42:
Axel Albin Fransson
g 19051017 m
Ester Maria f Johansson
Till Falköping 1942.
Hyresgäster från 1942, syskonen:
Johan Sanfrid Larsson
Anna Elin Viktoria Larsson
370
d 19990629 i Falköping (ev. född i Åsle)
d 20130919 i Falköping (104 år!)
d 20120511 i Falköping, gift Dahlström
f 19040521 i Leksand
d 19920526 i Falköping
f 19031014 i V-Kleva
f 19380115 i Kinneved
d 19820304 i Falköping
d 19991008 i Falköping
f 18750929 i Landeryd
d 19600730 i Falköping
f 18860922 i V-Åsaka
d 19700307 i Falköping
f 18941226 i Slöta
f 18811009 i Slöta
d 19611226 i Börstig
d 19590609 i Kinneved
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Slutarp (Ödegården) 1:30 Estersborg
Kvarngatan 13. Hus från 1926. Ibland räknat som på Backgårdens mark.
Ägare från 1926:
Gustav Valfrid Setterberg
f 18810518 i Ö Tunhem
d 19320229 i Kinneved
g 19040515 m
Ester Charlotta f Nylén
f 18811130 i Ö Tunhem
d 19540626 i Kinneved (enl. annan källa 1953)
s Karl Erik
f 19050222 i Falköping
d 19941212 i Skövde
s Nils Axel
f 19061206 i Falköping
d 19750221 i Falköping
d Anna Margareta Elisabet
f 19081120 i Falköping
d 19790817 i Borås
s Sven Otto
f 19101112 i Kinneved
d 20001227 i Skara
s Gustaf Arne
f 19120826 i Kinneved
(se nedan)
s Paul Gillis
f 19140711 i Kinneved
d 19940831 i Skara
s Bror Valfrid
f 19161203 i Kinneved
d 19920422 i Skara
s Stig Sigvard
f 19190218 i Kinneved
d 19930804 i Skölvene
d Asta Constance Irene
f 19210821 i Kinneved
Gustaf Arne Setterberg
g 19381215 m
Ingrid Margit Elise f Sandén
f 19120826 i Kinneved
(se ovan), d 19851115 i Kinneved
f 19130730 i Börstig
d 20030627 i Falköping
Slutarp (Ödegården) 1:31 Hagaberg
Tångaberg 2. Hus från 1926.
Ägare från 1927:
Oskar Gustav Adolf Dahlstrand
f 18841201 i Yllestad
d 19761210 i Kinneved
föräldrar: Alfred Gustavsson Dahlstrand o Augusta Josefina Söderberg
g 19200221 m
Nanny Erika Potentia f Jakobsson
f 18990819 i Vistorp
d 19610725 i Kinneved
d Eivor Maj-Britt Linnea
f 19200516 i Kinneved
d 19200516 i Falköping, gift Johansson
s Matts Olof Rune
f 19230404 i Kinneved
d 19940224 i Uddevalla
d Marjy Gertrud Irene
f 19250718 i Kinneved
d 19750128 i Uddevalla, gift Svensson
MGI:s Bo Tord Ingemar Dahlstrand
f 19430418 i Falköping
d 20111119 i Kinneved
De kom från Källedal (sid. 424).
Slutarp (Ödegården) 1:32 Bergsäter
Falköpingsvägen 6. Hus från 1936.
Ägare från 1936, fabrikören:
Hadar Justus Martinus Levinsson
g 19371218 m
Dagmar Maria Dorotea f Andersson
s Kjell Hadar
Hyresgäster 1936-40:
Herbert Sigfrid Johansson
g 19361114 m
Alice Gunborg Linnea f Andersson
Till Hulegården (sid. 451) 1940.
Hyresgäster 1940-41:
Bertil Emanuel Johansson
g 19320416 m
Anna Sofia f Andersson
s Elof Daniel Bertil
d Febe Ingrid Margareta
Till Gudhem 1941.
f 19070602 i Kinneved
Kom från sid. 451, d 20030210 i Kinneved
f 19091027 i N Åsarp
d 19490613 i Kinneved
föräldrar: Gottfrid Andersson o Agnes Gustavsson
f 19381105 i (Ulricehamn) d 19861214 i Kinneved
f 19111027 i Gökhem
f 19130423 i Gökhem
f 19001218 i N Åsarp
d 19780315 i Gudhem
f 19070401 i Luttra
f 19360906 i Ulricehamn
f 19400220 i Skara
d 19970912 i Gudhem
371
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Hyresgäster 1941-42:
Ingeborg Charlotta Terese Karlsson
f 19050806 i Rolfstorp
d 19910625 i Rolfstorp
d Inga-Lill Charlotta
f 19380406 i Rolfstorp
s Stig Roland
f 19410916 i Kinneved
Åter till Rolfstorp 1942, mannen var ej med här. Hon var född Bengtsson.
Hyresgäst 1941-42:
Anna Viktoria Bengtsson
f 19090510 i Krogsered
Till Krogsered 1942, d 20020219 i Falkenberg
Hyresgäst från 1942:
Gustaf Amandus Franzén
f 19070505 i Örsjö
d 19750113 i Kinneved
f 19150926 i Luttra
föräldrar: Albin Gustafson o Olga (se 1:34 nedan)
f 19170930 i Göteborg
föräldrar: Herman Nordström o Elisabeth
Hyresgäst 1945:
Stig Gösta Ingemar Andersson
f 19180220 i Bankeryd
Till Ödeborg (sid. 369) samma år
Hyresgäst från 1945:
Bengt Yngve Santelius Gustavsson
f 19220321 i Asarum
d 20120214 i Jönköping
Hyresgäster 1942-44:
Göran Lennart Gustafsson
g 19420913 m
Gulli Linnea f Nordström
Till Åkerhill (sid. 431).
Slutarp (Ödegården) 1:34 Gullåker eller Dalgård
Falköpingsvägen 4. Hus från 1936.
Ägare 1936-43:
Karl Evert Vilhelm Ahlqvist
gm
Emy Alice f Emanuelsson
s Per Evert
Till Alfhem (sid. 432) 1943.
f 19100406 i Dalum
f 19150802 i Ånimskog
f 19420708 i (Falköping)
Everts föräldrar och bröder:
August Vilhelm Ahlqvist
f 18801130 i Gällstad
g 19030930 m
Emma Matilda f Englund
f 18780712 i Marbäck
s Gustaf Allan
f 19141215 i N Åsarp
s Sten Arvid Ansgarius
f 19160702 i N Åsarp
Kom från Erikslund (sid. 220), till Trekanten (sid. 423).
Hyresgäster 1939:
Sigvard Karl Vallis Gustafsson
g 19390429 m
Ingegerd Alice Teresia f Fransson
Till Karlsro (sid. 224).
Ägare från 1943:
Karl Albin Gustafsson
g 19150521 m
Olga Sigrid Natalia f Svensson
d Inger Margareta
372
Kom från Erikslund (sid. 220)
Till Dalen (sid. 471)
f 19140106 i Brandstorp
f 19090514 i Annedal
Från Hassla (sid. 238)
f 18850226 i N Härene
f.d. folkskollär., d 19660319 i Kinneved
f 18861014 i Smula
d 19760720 i Kinneved
föräldrar: Anders Johan Svensson o Charlotta Gustavsdtr
f 19200830 i Luttra
d 20120907 i Kinneved, gift Persson
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Slutarp (Ödegården) 1:36 Rosenlund
Kvarngatan 15. Hus från 1930-31, omb -68.
Ägare från 1930:
Henrik Simeon Karlsson
f 18770406 i Gökhem
g 19090402 m
Hilma Maria f Fredriksson
f 18850523 i Floby
De kom från Kotarp (sid. 486).
Hyresgäster 1931-33:
Gunnar Vilhelm Gustafsson
g 19311212 m
Signe Ingeborg f Andersson
Till Björkedal (sid. 434).
Hyresgäster 1933-34:
Daniel Josef Coughlin
g 19270820 m
Ester Maria f Karlsson
s Erik Josef Valdemar
Till Aspelund (sid. 222).
d 19420623 i Kinneved
d 19740505 i Kinneved
f 19021017 i Floby
f 19010401 i Göteve
f 19000526 i USA
f 18960709 i Landeryd
f 19271026 i Sthlm (Matt.)
Hyresgäster 1935-42:
Augusta Carolina Johans. f Mårdberg
f 18840116 i Vårkumla
s John Gustaf Vilhelm
f 19131109 i Vårkumla
d 19730822 i Tvärred
d Rut Gunborg Augusta
f 19180127 i Grolanda
d Rose Ingegerd Viola
f 19230828 i Grolanda
De hade bott i Marbogården (sid. 391), sedan i Luttra. Modern och döttrarna till Dalen (sid. 472) 1942.
Hyresgäst från 1942:
Augusta Elisabet Abrahamsson
f 18920401 i Brismene
d 19710602 i Kinneved
f 18960829 i Göteve
d 19811108 i Kinneved
f 19010619 i Falköping
f 19340317 i Göteve
d 19750201 i Kinneved
d 20140328 i Falköping
Hyresgäst 1937-45:
Selma Gustavsson
f 18611227 i Göteve
f d sömm., d 19450714 i Kinneved
Hyresgäst 1942-43:
John Oskar Ferm
f 19171214 i Valtorp
Till Skörstorp 1943, d 19920424 i Falköping
Hyresgäst 1944-45:
Per Algot Björk
f 19230128 i Bjuråker
Till Vänersb. 1945, d 19810420 i Vänersborg
Hyresgäst från 1944:
Allan Elof Stenberg
f 19241030 i Falköping
d 20021201 i Falköping
f 19111125 i Gunnarp
d 19941203 i Varberg
f 19111120 i Lyse
d 19660817 i Varberg, omg. Holmberg
Slutarp (Ödegården) 1:38 Lillebo
Fabriksgatan 1. Hus från 1937-38.
Ägare från 1937:
Nils Rikard Sanfredsson
g 19250912 m
Lilly Sofia Vilhelmina f Gren
s Reidar Ingemar
De kom hit från Strömsholm (sid. 410).
Hyresgäster 1945:
Åke Viktor Hallberg
g 19380924 m (skilda 19550520)
Sonja Adele Eufrosyne f Johansson
Åter till Varberg samma år.
373
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Slutarp (Ödegården) 1:39 Söderbo
Falköpingsvägen 8. Hus från 1938.
Ägare från 1938:
Gunnar Vilhelm Gustafsson
g 19311212 m
Signe Ingeborg f Andersson
s Per Uno
De kom hit från Björkedal (sid. 434).
f 19021017 i Floby
fabrikör, d 19780312 i Falköping
f 19010401 i Göteve
f 19360130 i (Ulricehamn)
d 19920328 i Falköping
d 20040326 i Falköping
Hyresgäst 1939-42:
Amanda Kristina Anders. f Gustavsdtr
f 18630803 i Floby
d 19420909 i Kinneved
Hyresgäst 1939-43:
Hugo Sixten Gabrielsson
f 19100116 i Landskrona
Till Borås 1943, d 20011119 i Tofteryd
Hyresgäst från 1941:
John Vilhelm Hansson
f 19110824 i Sillhövda
d 19950330 i Säby
Hyresgäst 1941-42:
Nils Bertil Harry Fredegård
f 19131231 i Kinneved
d 20010627 i Fristad
Kom från Ödegården (sid. 361), till Varberg 1942 men var åter i Kinneved senare.
Hyresgäst 1942-44:
Erik Gustav Fransson
Hyresgäst från 1944:
Bo Arne Ingvar Persson
f 19130521 i Växjö
d 20130119 i Emmaboda, kall. Wåredal (99 år)
f 19130731 i Tidaholm
d 20040815 i Kinneved
föräldrar: August Persson o Amanda Trapp
Slutarp (Ödegården) 1:41 (senare 1:46) Slutarps möbelindustri
Fabrik byggd 1944. Innehöll även personalbostäder. Brann 1975.
Hyresgäst 1944-45:
Gottfrid Emil Björkman
f 18800921 i Gbg (Domk.)
Till Varberg 1945, d 19680919 i Vallda
Hyresgäst från 1944:
Filip Mattias Gustavsson
f 19190308 i Agnetorp
d 20051118 i Tidaholm
f 19130617 i Överluleå
d 19500215 i Kinneved
f 19140829 i Hova
f 19430725 i Aneboda
d 19970711 i Falköping, omg. Andersson
f 19281107 i Börstig
d 19690805 i Falköping
Hyresgäster från 1944:
Karl Lennart Karlsson
g 19360324 m
Elin Margareta f Gustafsson
d Anna Berit Margareta
Hyresgäst från 1945:
Eskil Harry Olsson
374
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
SLUTARP LEDSGÅRDEN
Ledsgården var ett kronohemma på 1 mtl, skatteköpt i tre delar okänt år.
Den tredje delen ingick med en del Marbogård i ”Fala”, se detta.
Brukare omkr. 1652-1735:
Jöns Andersson
gm
Brita Andersdtr
d Brita
d Kerstin
s Jonas
f 16?? i Kinneved?
nämndeman, adelsryttare, blev misshandlad 1707
f 16?? i ?
f 16?? i ?
f 17?? i ?
f 1713 i Kinneved?
Inhyses
Jonas Jönsson
f 1713 i Kinneved?
g 17401228 m änkan
Valborg Larsdtr
f 1700 i Kinneved?
De kom hit från Svenstorp Storegården (sid. 107).
Brukare omkr. 1720-25:
Lars Andersson
gm
Elin Johansdtr
s Jonas
d Kerstin
d Catarina
d Maria
s Jean
Till Mönarp Storegården (sid. 304).
Till Fastarp Huleg. soldattorp (sid. 455)
Till Ödegården (sid. 356)
(se nedan och se sid. 480)
(se ovan), d 17841024 i Kinneved
d 17820117 i Kinneved
f c:a 1671 i ?
f c:a 1678 i ?
f 1705 i ?
f 1707 i ?
f 17?? i Kinneved
f 17200210 i Kinneved
f 1724 i Kinneved?
Bonusuppgifter som föreningen fått av Nils Hård af Segerstad:
s 375, Slutarp Ledsgården 2:4. Anders Andersson d ä är bror till Jon(as) Andersson på s 378, Slutarp Ledsgården 2:5.
Anders och Jon är söner till Anders Joensson, levde 1686, var död 1691 (domb 1691 HT § 18), rusthållare på Ledsgården, g m
Anna Jonsdtr, var död 1704, omg efter 1695 m Anders Eriksson i Hässkje (= Hässjö, Grolanda), som levde 1714.
Anders Joensson är son till Joen Andersson, levde 1663 (domb 1663 ST § 7), var död 1666 (renov domb 1666 ST § 16),
Ledsgården, g m Ebba Andersdtr (hennes förnamn i mtl 1657 och patronymikon i mtl 1645).
Anders var farbror till Anders Håkansson på Krogstorp.
I domboken 1704 VT § 34 och 1708 VT § 12, ST § 17 omtalas att en A A:n i Slutarp och hans syskon Jon A:n, Kerstin A:dtr
och Margareta A:dtr talade mot sin styvfar Anders Eriksson i Hässkie betr sitt innestående ”fäderne- och mödernearv”. Deras
mor, Anna Jonsdtr, hade dött och hon hade del i munderingen av Lassg Slutarp. Anders E beordrades och inlämnade ett
inventarium efter makan Anna Jonsdtr.
Domb 1714 ST § 23: Anders Eriksson från Hässkie,Grolanda gäld (nu: Hässjö), hade en fordran på sin styvson, Jon Andersson
på Ledgården Slutarp. JA:s mor hade dött ”för mer än åtta år sedan.”
Slutarp Ledsgården 2:4 (numera 2:16)
Kvarngatan 3. Hus från 1927
Brukare eller ägare till 1732:
Anders Andersson d.ä.
gm
1) Ramfrid Jönsdtr
s Anders
s Sven
s Jonas
d Maria
omgift m
2) Elin Larsdtr
s Lars
s?
s Lars
d Catarina
s Carl
s Jonas
f c:a 1664 i Kinneved?
d 17320930 i Kinneved
f 16?? i ?
f c:a 1692 i Kinneved?
f c:a 1705 i Kinneved?
f c:a 1712 i Kinneved?
f c:a 1712 i Kinneved?
d 171? i Kinneved
(se nästa sida)
Till Fastarp Mossag. (sid. 465)
d 17580715 i Kinneved (som inhys. tiggare)
d 17270916 i Kinneved
f c:a 1684 i ?
f 17140319 i Kinneved
f 17150703 i Kinneved
f 17181113 i Kinneved
f 17200711 i Kinneved
f 17220505 i Kinneved
f 17250317 i Kinneved
d 17270305 i Kinneved
d 17140612 i Kinneved
d 17190203 i Kinneved
d 17210215 i Kinneved
375
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare till 1768:
Anders Andersson d.y.
g 17221113 m
Lisbet Bengtsdtr
s Jonas
s Bengt
d Lisbet
s Fredrik
s Jean
s Jacob
d Helena
d Maria
s Petter
d Maria
f c:a 1692 i Kinneved?
(se föreg. sida), d 17580121 i Kinneved
f c:a 1700 i ?
f 17230104 i Kinneved
f 17240204 i Kinneved
f 17250310 i Kinneved
f 17280825 i Kinneved
f 17310923 i Kinneved
f 17340411 i Kinneved
f 17340411 i Kinneved
f 17370423 i Kinneved
f 17401006 i Kinneved
f 17450421 i Kinneved
Från Halsarp (sid. 141), d 17780420 i Kin.
Till Synnerål, Slöta
Till Slöta 1748, gm Catarina Håkansdtr
Till Kinneved Kyrkeg. (sid. 179)
(se nedan)
Till Mönarp Lilleg. (sid. 341)
Till Slöta 1747 (tvilling)
d 17350411 i Kinneved (tvilling)
d 17381113 i Kinneved
Till Fastarp Mossag. (sid. 459)
Till Slöta, g 17740404 m Joh. Andersson
Ägare 1768-1809:
Fredrik Andersson
f 17280825 i Kinneved
(se ovan), d 18030201 i Kinneved
g 17680619 m
Lisbet Larsdtr
f 17490302 i Kinneved
d 18180105 i Kinneved
d Maria
f 17691227 i Kinneved
Till Åsarp, g 17941229 m Per Larsson
d Märta
f 17760106 i Kinneved
Till Hudene Hallag. (sid. 527)
s Johannes
f 17790131 i Kinneved
(se nedan)
d Sara
f 17820514 i Kinneved
d 17820530 i Kinneved
d Ester
f 17831001 i Kinneved
Till Fastarp Mellomg. (sid. 437)
d Sara
f 17860729 i Kinneved
d 17900808 i Kinneved
s Jonas
f 17900124 i Kinneved
Till Falköping 1818 (ej i fb)
Även brukare i Lagerstorp Västarp (sid. 264) och i Mönarp Lilleg. (sid. 342).
Ägare 1809-73:
Johannes Fredriksson
g 18050624 m
Catarina Johansdtr
s Jonas
d Johanna
De kom från Backgården (sid. 413).
f 17790131 i Kinneved
(se ovan), d 18111006 i Kinneved
f 17710819 i Kinneved
f 18070202 i Kinneved
f 18120312 i Kinneved
d 18351028 i Kinneved
(se nedan)
d 18130402 i Kinneved (f efter faderns död)
Joh. kusin, pigan Kristina Andersdtr
f 18210513 i Kinneved
d 18490914 i Kinneved
Kom från Fastarp Mellomg. (sid. 437), var i Yllestad 1844-45, föräldrar: Anders Johansson o Ester Fredriksdtr
Jonas Johansson
f 18070202 i Kinneved
g 18360624 m
Cajsa Larsdtr
f 18160304 i Kinneved
s Johannes
f 18400130 i Kinneved
s Lars Johan
f 18411005 i Kinneved
d Kristina Maria
f 18421122 i Kinneved
d Amanda Charlotta
f 18450830 i Kinneved
s Lars Johan
f 18480616 i Kinneved
s Fredrik Alfred
f 18511023 i Kinneved
Cajsa omgift 18540707 m
2) Carl Andersson
f 18320905 i Kinneved
d Amanda Charlotta
f 18550218 i Kinneved
Till Mönarp Storegården (sid. 308) c:a 1856.
Brukare 1859-63:
Johannes Jönsson
f 18290112 i Barnarp
g 18541227 m
Johanna Andersdtr
f 18330406 i N Åsarp
d Maria
f 18551217 i Kinneved
s Anders Johan
f 18580717 i Kinneved
d Amanda Christina
f 18601102 i Kinneved
De kom från Hudene Hallagården (sid. 528), till Göteve 1863.
376
(se ovan), d 18530325 i Kinneved
Kom från Fastarp Mellomg. (sid. 439)
d 18400310 i Kinneved
d 18411019 i Kinneved (”ihjällegad”)
Till S Vånga, g 18650929 m P.J. Andersson
d 18470724 i Kinneved
d 18520816 i Kinneved
d 18520724 i Kinneved
Kom från Mönarp Storeg. (sid. 307)
d 18550222 i Kinneved (nöddop)
d 19150829 i USA
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare c:a 1864-66:
Isak Andersson
g 18640715 m
Anna Brita Larsdtr
s Johan Sanfrid
s Frans Edvin
Till under Backgården (sid. 417).
f 18280219 i N Åsarp
f 18420921 i N Åsarp
f 18640420 i Kinneved
f 18651205 i Kinneved
d 18660216 i Kinneved
Brukare 1866-69:
Andreas Larsson
f 18260824 i Brismene
d 18690311 i Kinneved
g 18520702 m
föräldrar: Lars Olofsson o Johanna Johansdtr
Maria Cajsa Svensdtr
f 18290418 i Kärråkra
föräldrar: Sven Olofsson o Inga Olaidtr
s Johan August
f 18530813 i Brismene
d Johanna Sofia
f 18550624 i Brismene
s Frans Alfrid
f 18580224 i Brismene
d Selma
f 18600726 i Brismene
d Josefina
f 18650122 i Brismene
s Levin
f 18680412 i Kinneved
Änkan och barnen till under Marbogården (sid. 392).
Brukare från 1869, ägare 1873-90:
Anders Larsson Lund
f 18210407 i Kinneved
d 19050320 i Floby
g 18470122 m
Catarina Andersdtr
f 18200415 i Kinneved
De kom från Fastarp (sid. 475), hade bott i Slöta 1857-59, till Floby 1878.
Brukare 1886-90:
Johan Alfred Johansson
f 18570511 i Kinneved
d 18870526 i Kinneved
g 18840314 m
Matilda Elisabet Johansdtr
f 18620112 i Kinneved
s Erik Edvin Ferdinand
f 18840422 i Kinneved
s Karl Arvid Georg
f 18850815 i Kinneved
s Johan Einar Mathias
f 18871019 i Kinneved
De kom från Svenstorp Storegården (sid. 113), brukade även i Ödegården, till USA 1890.
Ägare 1890-1942:
Bernhard Gustavsson
f 18590827 i Floby
d 19411103 i Kinneved
föräldrar: Gustav Svensson o Anna Andersdtr
g 18870619 m
Selma Sofia Jonsdtr
s Johan Ivar
d Elin Josefina Elisabet
f 18660102 i Gökhem
f 18890109 i Kinneved
f 18920610 i Kinneved
d 19430619 i Kinneved
(se nästa sida)
d 19181116 i Björkäng, gift Eriksson
Hyresgäst 1908-10, sömmerskan:
Hanna Thorsell
f 18791209 i Torbjörntorp
d 19520212 i Jönk. (Kr.), gift Persson
f 18990606 i Luttra
Kom från Siggagården (sid. 406)
f 19080410 i Kinneved
f 19301008 i Kinneved
Kom från Sörby (sid. 134)
Hyresgäster 1930-32:
Gustav Reinhold Johansson
g 19300222 m
Kristina Maria f Silvander
s Sven Olof
Till Alfhem (sid. 431).
Hyresgäster 1933-35:
Gustaf Johan Josef Ahl
f 19080508 i Kölaby
g 19310620 m
Märta Edit Ingeborg f Kjellberg
f 19110326 i Kinneved
s Inge Gustaf Harald
f 19310709 i Kinneved
d Ing-Britt Linnea
f 19321211 i Börstig
d Maj-Lis Ingeborg
f 19340113 i Kinneved
De kom hit från Siggagården (sid. 407), till Granelund (sid. 74).
377
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare från 1942:
Johan Ivar Gustafsson
g 19120809 m
Alma Bernhardina f Persson
d Dora Linnea
s John Åke Leontin
s Göran Ivar Almer
s Karl Elof Göte
d Rut Kerstin Maj-Lis
Almas far:
August Herman Persson
Bror Helge Andersson
g 19440408 m
Dora Linnea f Gustafsson
hennes barn:
d Ella Margareta
f 18890109 i Kinneved
(se föreg. sida), d 19740818 i Kinneved
f 18940419 i Kinneved
f 19120819 i Kinneved
f 19140220 i Kinneved
f 19150326 i Kinneved
f 19200127 i Kinneved
f 19270522 i Kinneved
Kom från sid. 80, d 19611111 i Kinneved
(se nedan)
d 19801012 i Kinneved
d 19910611 i Göteborg, kallades Kjellevi
d 19860914 i Ramundeboda
f 18571227 i Kinneved
Kom från sid. 433, d 19390422 i Kinneved
f 19110612 i Kymbo
d 19950406 i Kinneved
f 19120819 i Kinneved
(se ovan), d 19920228 i Kinneved
f 19340408 i Kinneved
Slutarp (Ledsgården) 2:5
Hus från 1880-85. (Detta är en verklig släktgård, den har gått i arv i samma släkt sedan början av 1700-talet!)
Brukare från c:a 1692, ägare till 1747:
Jonas Andersson
f c:a 1666 i ?
d 17160823 i Kinneved
gm
1) Greta Andersdtr
f 16?? i ?
d 17?? i Kinneved?
s Per
f c:a 1691 i Kinneved?
(se nästa sida)
d Greta
f 1709 i ?
d 17160805 i Kinneved
omgift m
2) Annika Andersdtr
f c:a 1678 i ?
d 17590429 i Kinneved
föräldrar: Anders Andersson o Cajsa Månsdtr
s Magnus
f 17150725 i Kinneved
(se nästa sida)
Brukare:
Anders Eskilsson
gm
Brita Gustavsdtr
s Anders
Under gården:
Anders Andersson
g 17551114 m änkan
Anna Andersdtr
s Anders
d Brita
Han var vargeringskarl = reservsoldat.
378
f 16?? i ?
d ? i ? (ej i db)
f c:a 1683 i ?
d 17520926 i Kinneved
föräldrar: Gustav Jonsson o Berta Jonsdtr
f 1723 i Kinneved?
(se nedan) (ej i fb)
f 1723 i Kinneved?
(se ovan)
f 17170428 i Kinneved
f 17560717 i Kinneved
f 17580511 i Kinneved
Kom från Hudene (sid. 511)
Till Slutarp Ledsg. soldattorp (sid. 384)
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ena halvan av gården
Ägare 1747-75:
Per Jonsson
g 17251128 m änkan
1) Kerstin Persdtr
Per omgift 17381226 m
2) Kerstin Andersdtr
d Annika
d Ingrid
d Ingrid
s Jonas
d Kerstin
s Petter
s Jonas
f c:a 1691 i Kinneved?
(se föreg. sida), d 17780525 i Kinneved
f c:a 1669 i ?
Från Krogstorp, d 17380306 i Kinneved
f c:a 1711 i Kinneved?
d 17860822 i Kinneved
föräldrar: Anders Persson o Brita Jonsdtr
f 17391231 i Kinneved
Till Luttra, g 17651229 m Per Larsson
f 17410929 i Kinneved
d 174? i Kinneved (ej i db)
f 17430529 i Kinneved
d 17510809 i Kinneved
f 17450707 i Kinneved
d 17520318 i Kinneved
f 17480128 i Kinneved
d 17510606 i Kinneved
f 17510712 i Kinneved
(se nedan)
f 17540507 i Kinneved
(se sid. 380)
Petter Persson
f 17510712 i Kinneved
g 17790411 m
Lisbet Jonsdtr
f 1749 i Slöta
s Per
f 17800725 i Kinneved
De var i Slöta 1781-84, till Sörby (sid. 127) som gästgivare 1784.
(se ovan)
Kom från Sörby (sid. 128)
Andra halvan av gården
Ägare 1747-75:
Magnus Jonsson
g 17450602 m
1) Cajsa Maria Ragnvaldsdtr
s Jonas
s Valentin
d Annika
d Kerstin
d Greta
Magnus omgift (c:a 1760) m
2) Brita Andersdtr
s Anders
s Petter
d Cajsa
s Fredrik
d Brita
Brukare 1773-75:
Lars Jeansson
omgift 17670706 m
2) Maria Persdtr
f 17150725 i Kinneved
(se föreg. sida), d 17700816 i Kinneved
f 172612?? i ?
f 17460321 i Kinneved
f 17481230 i Kinneved
f 17510722 i Kinneved
f 17540414 i Kinneved
f 17571121 i Kinneved
Fr. Svenstorp (sid. 106), d 17580730 i Kinneved
(se nedan)
hemmason, d 17771226 i Kinneved
Till Fastarp Huleg. (sid. 447)
d 17651228 i Kinneved
Till Kotarp (sid. 483)
f 1738 i Grolanda?
f 17610214 i Kinneved
f 17630102 i Kinneved
f 17650322 i Kinneved
f 17670326 i Kinneved
f 17690819 i Kinneved
Till u Siggag. (sid. 408)
d 17710402 i Kinneved
d 17700602 i Kinneved
f 173904?? i N Åsarp?
d 17750531 i Kinneved
föräldrar: Jean Andersson o Kerstin Nilsdtr
f 17390125 i Kinneved
Från Hassla (sid. 230), till Börstig 1776
f 17460321 i Kinneved
(se ovan), d 18011022 i Kinneved
f 17531005 i Slöta
f 17780211 i Kinneved
f 17811007 i Kinneved
f 17850514 i Kinneved
Fr. Hallag. (sid. 525), t. Falköp. omgift 1803
d 17790514 i Kinneved
Till Fala (sid. 394)
Till Skånings hd, g 1802 m Johan Åslund
Hela gården
Ägare 1775:
Jonas Magnusson
g 17761101 m
Greta Ambjörnsdtr
s Magnus
d Cajsa
d Maria
Ägare omkr. 1780: Per Larsson o Annika Persdtr i Luttra (se första halvan ovan)
379
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare 1780-84, sedan brukare:
Jonas Persson
gm
Catarina Abrahamsdtr
s Per
d Maria
s Abraham
s Johannes
De var i Åsaka 1800-02.
Brukare omkr. 1781-83:
Jonas Jonsson
g 17801102 m
Ellika Andersdtr
s Anders
d Brita
Till Slöta 1784.
f 17540507 i Kinneved
(se första halvan sid. 379), d 18230327 i Kin.
f 17630108 i Valstad
f 17850320 i Kinneved
f 17861226 i Kinneved
f 17890227 i Kinneved
f 17910305 i Kinneved
d 18341123 i Kinneved
d 180? i Kinneved (ej i db, anteckning i hfl)
Till Hudene Storeg. (sid. 516)
d 17890626 i Kinneved
(se nedan)
f 17450804 i Kinneved
Från Svenstorp (sid. 107)
f 17560627 i Börstig
f 17810819 i Kinneved
f 17831025 i Kinneved
Senare till Lagerstorp (sid. 299) som inhyses
Till Hudene Storeg. soldattorp (sid. 523)
Till Rydet u Kyrkeg. (sid. 189)
Ägare 1784-1825: Per Andersson o Maria Jonsdtr i Hudene (se ovan).
Brukare omkr. 1810:
Gabriel Carlsson
g 17951023 m
Catarina Persdtr
s Carl
s Johannes
s Per
Ägare 1825-74:
Johannes Jonsson
g 18230110 m
Annika Magnusdtr
s Per
d Anna Cajsa
d Maria
d Maria Kristina
d Johanna
d Johanna
d Charlotta
d Greta
d Sara Charlotta
f 17711023 i Luttra
d 18300113 i Luttra
f 17690522 i Luttra
f 1798 i Falköping
f 1800 i Falköping
f 1803 i Falköping
d 18320715 i Luttra
f 17910305 i Kinneved
(se ovan), d 18660111 i Kinneved
f 18011202 i Luttra
f 18221211 i Kinneved
f 18241211 i Kinneved
f 18270916 i Kinneved
f 18281116 i Kinneved
f 18310303 i Kinneved
f 18320915 i Kinneved
f 18370121 i Kinneved
f 18370121 i Kinneved
f 18431006 i Kinneved
d 18721204 i Kinneved
Till Naglarp (sid. 92)
Till Lag. Nolg. (sid. 295)
d 18271126 i Kinneved
d 18910917 i Vårkumla, gm Joh. Johansson
d 18310613 i Kinneved
(se nästa sida)
d 18370121 i Kinneved (tvilling)
d 18370121 i Kinneved (tvilling)
Till Grolanda, g 18650131 m P.J. Johansson
Brukare 1866-68:
Anders Johansson Klein
f 18150822 i Kinneved
d 18911109 i USA
d Amanda Charlotta
f 18510117 i Kinneved
omgift 18660222 m
2) Matilda Kristina Svensdtr
f 18230206 i Karleby
hennes barn:
s Claes Wilhelm Andersson
f 18581226 i Kölaby
d Maria Wilhelmina
f 18591008 i Kölaby
s Engelbrekt Leonard
f 18611010 i Kölaby
bådas barn:
d Augusta Fredrika
f 18660909 i Kinneved
d 18670506 i Kinneved
Han hade brukat i Backgården (sid. 414), var i Grolanda 1865-66, åter dit 1868 och senare till USA.
380
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare 1874-95:
Gustav Pettersson
g 18600626 m
Johanna Johansdtr
s Johan Sanfrid
d Ida Josefina
d Matilda Charlotta
s Levin
s Frans Vilhelm
d Alfrida Natalia
d Augusta Fredrika
Brukare 1876-80:
Anders Gustav Johansson
g 18711227 m
Charlotta Jonsdtr
d Anna Charlotta
d Alma Kristina
s Erik Verner
d Ida Sofia
s Johan Sanfred
Till Göteve 1880.
Ägare 1895-1943:
Johan Sanfrid Gustafsson
g 18910609 m
Amanda Olivia Jonsdtr
s Gustav Verner
d Anna Natalia
d Elsa Maria
d Ester Dorotea
d Märta Ingeborg
d Hulda Evelina
s Erik Helmer
f 18310429 i Vårkumla
d 19100517 i Kinneved
föräldrar: Petter Andersson o Brita Pettersdtr
f 18320915 i Kinneved
f 18610608 i Vårkumla
f 18630816 i Vårkumla
f 18660907 i Vårkumla
f 18690612 i Kinneved
f 18730406 i Kinneved
f 18760521 i Kinneved
f 18771128 i Kinneved
(se föreg. sida), d 18931129 i Kinneved
(se nedan)
Till Mönarp (sid. 316)
d 19450122 i Sörby, gm August Johansson
d 18710422 i Kinneved
Till Mönarp (sid. 345)
d 18760917 i Kinneved
d 18821204 i Kinneved
f 18431212 i Grolanda
d 18871103 i Göteve
f 18461113 i Grolanda
f 18721224 i Grolanda
f 18750515 i Grolanda
f 18770825 i Kinneved
f 18790205 i Kinneved
f 18790205 i Kinneved
d 19210916 i Göeteve
d 19560328 i Näs, gift Svensson
Vidare till USA 1903
d 18771024 i Kinneved
(tvilling), vidare till Borås 1904
d 18790226 i Kinneved (tvilling)
f 18610608 i Vårkumla
(se ovan), d 19211125 i Kinneved
f 18680807 i Göteve
d 19400121 i Kinneved
föräldrar: Jonas Larsson o Maria Stina Andersdtr
f 18931017 i Kinneved
d 19181218 i Kinneved
f 18950407 i Kinneved
d 19630318 i Kinneved
f 18990625 i Kinneved
d 19800227 i Vårkumla, gm Johan Klasson
f 19030206 i Kinneved
d 19711122 i Kinneved (invalid från 1920)
f 19060201 i Kinneved
(se nedan)
f 19110202 i Kinneved
d 19691229 i Kinneved, gift Andersson
f 19150410 i Kinneved
Till Marbogården (sid. 391)
Brukare:
Torsten Brynolf Andersson
f 18880624 i Kinneved
Kom från sid. 398, d 19190505 i Kinneved
g 19180223 m
Anna Vilhelmina f Samuelsson
f 18880112 i Gökhem
d 19590826 i Friggeråker
s Lennart Emerick
f 19180504 i Falköping
d 20100305 i Falköping
d Valborg Vilhelmina
f 19190424 i Kinneved
d 20010606 i Falköping, gift Järneklint
Änkan och barnen till Luttra 1921, hon gifte om sig med Frans Alfred Andersson där.
Ägare från 1943:
Carl Gustav Hilding Vilhelmsson
g 19351223 m
Märta Ingeborg f Gustafsson
d Märta Birgitta
d Gunvor Marianne
d Inga Margareta
f 18901121 i Gökhem
d 19890729 i Kinneved (99 år!)
(Det var han som fann ”Hallonflickan”)
f 19060201 i Kinneved
f 19351225 i Gökhem
f 19370608 i Falköping
f 19381026 i Falköping
(se ovan), d 19850114 i Kinneved
381
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Under Ledsgården
Johannes Svensk
f 17980719 i Falköping
g 18230913 m
Maria Jacobsdtr
f 17990816 i Falköping
s Jean
f 18390212 i Kinneved
Kom från Fastarp Huleg. soldattorp (sid. 456) 1847.
d 18510327? i Kinneved
Till fattighuset (sid. 536)
Till fattighuset (sid. 536)
Pigorna:
Johanna Persdtr
Maria Hansdtr
Clara Jonsdtr Ryberg
f 18140305 i Vårkumla
f 1815 i Falköping
f 1853 i ?
d 18661127 i Kinneved
d 18780915 i Kinneved
d 18780424 i Kinneved
Barnhusbarnet
Frans Teodor Johansson
f 18750620 i Stockholm
d 18870127 i Kinneved
Arbetare 1899-1903
Nils Petter Abrahamsson
f 18281202 i Slöta
g 18550413 m
Inga Mårtensdtr
f 18341026 i Gudhem
De kom från Hudene (sid. 506), till Sörby (sid. 133).
Gifta drängarna
Anders Johansson
g 18550624 m
Cajsa Johansdtr
d Amanda Charlotta
Till Luttra.
Frits Tobias Friberg
g 19200524 m
Elin Ottilia f Gustavsson
s Gustav Harry
Till Falköping v 1922.
f 18240628 i Kinneved
Kom från Kinneved Kyrkeg. (sid. 185)
f 18270911 i Kinneved
f 18550907 i Kinneved
Kom från u Mönarp Lilleg. (sid. 352)
d 19350530 i Falköping, gift Lundin
f 18940722 i Dimbo
d 19830425 i N Kyrketorp
f 18950619 i Falköping l
f 19210501 i Kinneved
d 19790609 i N Kyrketorp
d 19860223 i Stigtomta
Stuga nr 504 Gubba-Gustafs
Boende c:a 1828-73:
Annika Larsdtr
Boende från 1873:
Gustav Jonsson
f 17960809 i V-Åsaka
d 18730604 i Kinneved
föräldrar: Lars Andersson o Catarina Andersdr
f 18320708 i Kinneved
Från Fala (sid. 400), d 19160404 i Haga sjukh.
Torp nr 505 Hagars
Boende:
Erik Olofsson
f 17821221 i Kinneved
g 18181227 m
Cajsa Johansdtr
f 17850404 i Kinneved
s Andreas
f 18150318 i Kinneved
s Olaus
f 18200113 i Kinneved
s Johannes
f 18251001 i Kinneved
De kom från under Ödegården (sid. 365), var i Luttra ett tag.
d 18500216 i Kinneved
d 18450911 i Kinneved
Till Falköping 1830 (född före äktenskapet)
Till V-Kleva 1851, blev soldat u. namn Vig
(se nedan)
Boende:
Johannes Eriksson
f 18251001 i Kinneved
(se ovan), d 19061229 i Kinneved
g 18590821 m
Johanna Larsdtr
f 18201124 i Grolanda
d 18800417 i Kinneved (ev född 20/11)
d Emma Kristina
f 18540725 i Kinneved
d 18980515 i Luttra, gift Lindén (f. före äkt.)
d Tilda
f 18570624 i Kinneved
d 19380226 i Börstig, gift Samuelsson (ej i fb)
d Anna Cajsa
f 18591024 i Kinneved
(se nästa sida)
d Amanda Josefina
f 18620403 i Kinneved
d 19541103 i Luttra, gift Sundén
AJ:s s Frans Gustav Sundén
f 18870604 i Kinneved
d 19630329 i Falköping (f. före äkt.)
382
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Boende 1891-1944:
August Karlsson
f 18620727 i Kinneved
d Hildur Thurinna
f 18840428 i Kinneved
De kom från Prästgården (sid. 174). August omgift 18930711 m
2) Anna Cajsa Johansdtr
f 18591024 i Kinneved
d Agnes Maria
f 18931224 i Kinneved
s Frans Oskar
f 18950124 i Kinneved
d Gertrud Johanna Emerentia
f 18960712 i Kinneved
s Johannes Einar Natanael
f 18980612 i Kinneved
s Karl Verner
f 18991223 i Kinneved
d Gerda Naemi Ingeborg
f 19010607 i Kinneved
s Gunnar Verner
f 19021226 i Kinneved
omgift 19340519 m änkan
3) Justina Elisabet Svantesson f Alm
f 18800118 i Vårkumla
hennes barn:
d Gerda Maria Svantesson
f 19160609 i Vårkumla
Frans Oskar Karlsson
trolovad med
Ester Maria f Gustavsson
d 19380407 i Kinneved
d 19540526 i Ulricehamn, gift Samuelsson
(se föreg. sida), d 19310516 i Kinneved
d 19031117 i Kinneved
(se nedan)
d 19031210 i Kinneved
Till USA 1927
d 19000515 i Kinneved
d 19020208 i Kinneved
Till Lagerstorp (sid. 299)
d 19441018 i Kinneved (ev. född i Kölaby)
Till Naglarp (sid. 98)
f 18950124 i Kinneved
(se ovan), d 19200928 i Kinneved
f 18881125 i Ullene
d 19720810 i Falköping, gift Fransson
f 17940313 i Svarteborg
f.d. soldaten, d 18740422 i Kinneved
Torp nr 509 Simmens
Boende till 1876:
Simon Persson Lund
omgift 18421223 m
3) Anna Maria Svensdtr
s Claes
s Anders
De kom från soldattorpet (sid. 384).
f 18121126 i Kinneved
d 18760810 i Kinneved
föräldrar: Sven Sköld o Eva Nilsdtr
f 18431103 i Kinneved
(se nedan)
f 18490920 i Kinneved
Till Grolanda 1869, kallades Simonsson Wall
Boende 1876-85:
Claes Simonsson Ferm
f 18431103 i Kinneved
(se ovan)
g 18641120 m
Johanna Johansdtr
f 18391112 i Grolanda
föräldrar: Johan ? och Brita Andersdtr
s Klas Levin
f 18651109 i Kölaby
d 18680818 i Kinneved (drunknade i brunn)
d Josefina Albertina
f 18660528 i Kinneved
(eg. f 18680524)
s Karl Birger
f 18710130 i Kölaby
s Johan Adolf
f 18731105 i Kölaby
d Anna Sofia
f 18760914 i Kinneved
d Hilda Kristina
f 18791021 i Kinneved
Först bodde de i Kölaby där Claes var soldat, till under Siggagården (sid. 407) c:a 1885.
Soldattorpet nr 115, numera Slutarp 12:1 (f.d. Slutarp Ledsgården 6:14)
Nuvarande hus från 1935-38. Avstyckat 1929. Ligger ungefär där Ledsgårdens soldattorp låg.
Soldat 1699-?
Anders Svensson
f c:a 1676 i Kölaby
Soldat c:a 1710
Håkan Slutberg
f 16?? i ?
Soldat 1714-29:
Nils Andersson Frisk
f c:a 1691 i ?
Soldat 1731-42:
Per Olofsson Frisk
f 1709 i ?
d 17420706 i Finland
383
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Soldat 1743-74:
Sven Frisk
Soldat 1776-1807:
Anders Lundin
g 17761227 m
1) Annika Jacobsdtr
s Andreas
d Ingrid
s Johannes
d Brita
omgift 17901031 m
2) Maria Berntsdtr
s Jonas
s Fredrik
d Annika
d Maria
s Anders
Inhyses, Annikas föräldrar:
Jacob Jonsson
g 17311228 m
Rangela Persdtr
De kom hit från Krogstorp (sid. 494).
Soldat 1807-15:
Lars Johansson Lund
Soldat 1815-43:
Simon Persson Lund
g 18150210 m
1) Sara Pettersdtr Lagerqvist
d Maria
s Johannes
d Cajsa
s Johannes
d Maria
d Anna Kristina
s Gustav
s Carl
d Johanna
omgift 1832 (datum saknas) m
2) Sara Jacobsdtr
f 1723 i ?
f 17560717 i Kinneved
(se 2:5 sid. 378), till fattighuset (sid. 535)
f 17470403 i Kinneved
f 17771029 i Kinneved
f 17800315 i Kinneved
f 17830907 i Kinneved
f 17871204 i Kinneved
Fr. Krogstorp (sid. 494), d 17891220 i Kinnev.
Till Siggag. soldattorp (sid. 408)
Till Slöta 1793
Till Slutarp Backg. soldattorp (sid. 420) 1807
Till Göteve 1809
f 17670308 i Slöta
f 17911123 i Kinneved
f 17940417 i Kinneved
f 17971104 i Kinneved
f 18030516 i Kinneved
f 18030516 i Kinneved
d 18270207 i Kinneved
Till Falköping 1808 (blev soldat)
Till Mönarp Storeg. soldattorp (sid. 340)
Till Falköping 1814
Till Hassla (sid. 213) (tvilling)
d 18080819 i Kinneved (tvilling)
f 17041004 i Kinneved?
d 17711210 i Kinneved
f 17120214 i Kinneved?
d 17730828 i Kinneved
f 17820323 i Kinneved
Kom från Ödeg. (sid. 365), till Fala (sid. 400)
f 17940313 i Svarteborg
f 17851213 i Luttra
f 18140730 i Kinneved
f 18160310 i Kinneved
f 18170624 i Kinneved
f 18190104 i Kinneved
f 18210414 i Kinneved
f 18230303 i Kinneved
f 18250430 i Kinneved
f 18261002 i Kinneved
f 18290319 i Kinneved
Fr. Bygge (sid. 402),d 18310626 i Kin. (ej i db)
d 18160225 i Kinneved (född före äkt.)
d 18180112 i Kinneved
Till Slöta 1837
Till Böne 1845
d 182? i Kinneved (ej i db)
Till Åsarp 1842
Till Mossag. soldattorp (sid. 470)
Till sockens slut (sid. 539)
d 18400607 i Kinneved
f 17980619 i V-Åsaka
föräldrar: Jacob o Annika
f 18321113 i Kinneved
f 18340328 i Kinneved
f 18360616 i Kinneved
d 18390118 i Kinneved
d Sara Maria
s Jean Petter
d Charlotta
omgift igen 18421223 m
3) Anna Maria Svensdtr
f 18121126 i Kinneved
s Claes
f 18431103 i Kinneved
d Maja Stina
f 18470514 i Kinneved
s Anders
f 18490920 i Kinneved
Paret och två av barnen till Simmens (sid. 383).
384
d 18330113 i Kinneved
d 18800313 i N åsarp, kall. Klej
d 18390323 i Kinneved
Kom från Ödeg. soldattorp (sid. 367)
d 18470921 i Kinneved
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Soldat 1843-69:
Per Andersson Krus
g 18460421 m
Cajsa Andreasdtr
s Carl Johan
s Anders Gustav
d Anna Lisa
s Herman
d Anna Josefina
AJ:s d Elin Viktoria
Soldat 1869-99, sedan arr. av torpet:
Nikolaus Karlén
g 18730429 m
Maria Greta Larsdtr
d Anna Elisabeth
s Erik Håkan
s Johan Verner
s Frans Oskar
d Matilda Elisabet
d Elin Eugenia
d Ida Victoria
Soldat 1900-08:
Frans Johan Gustavsson Karlén
f 18210401 i Kinneved
Från Fala (sid. 399), d 18771206 i Floby
föräldrar: Anders Krus o Anna Jonsdtr
(avled på hemväg från Sörby)
f 18210518 i Kinneved
Från Bygge (sid. 401), till Mönarp (sid. 354)
f 18470703 i Kinneved
Till Mönarp (sid. 316)
f 18490812 i Kinneved
Till Vårkumla 1870
f 18520903 i Kinneved
d 18530321 i Kinneved
f 18541123 i Kinneved
Till Luttra som soldat 1872, sedan sid. 308
f 18610108 i Kinneved
Till Mönarp (sid. 316)
f 18840816 i Kinneved
Till Mönarp (sid. 316)
f 18451122 i Dalum
d 19250219 i Kinneved
föräldrar: Anders Swahn o Inga Maria Svensdtr
f 18420110 i Brismene
d 19250301 i Kinneved
föräldrar: Lars Frisk o Johanna Johansdtr
f 18730917 i Kinneved
d 1873112? i Kinneved
f 18741124 i Kinneved
Till Mönarp (sid. 326)
f 18760529 i Kinneved
d 19490821 i Kungsbacka
f 18780908 i Kinneved
Till Karlsro (sid. 409)
f 18800201 i Kinneved
Till Svenstorp (sid. 110)
f 18830210 i Kinneved
Till Nytorp (sid. 387)
f 18850606 i Kinneved
d 18860101 i Kinneved
f 18790214 i Grolanda
Bodde ej på torpet, d 19690108 i Floby
föräldrar: Gustav Jonsson o M S Johansdtr
Ägare från 1925:
Axel Ivar Fritiof Andersson
f 18901029 i Kinneved
d 19690119 i Falköping
g 19160204 m
Hilma Charlotta Albertina f Gustafs.
f 18940924 i Stockholm
d 19460628 i Kinneved
d Elsa Hilma Axelina
f 19160324 i Kinneved
d 20140420 i Falköping (98 år), gift Johansson
s Bror Axel Harry
f 19180620 i Falköping
d 20130227 i Borås
d Alice Augusta Maria
f 19210624 i Kinneved
d 19970714 i Falköping
d Märta Gunvor Helena
f 19270512 i Kinneved
De kom hit från Brunnslid (sid. 524), tre av barnen kallade sig Wallebäck.
Hyresgäster 1928-29:
Lars Sanfrid Larsson Lager
f 18770404 i Brismene
d 19680618 i Kölaby
g 19080306 m
Hildur Josefina Klasdtr
f 18830620 i Kinneved
d 19700226 i Kinneved
s Karl Gustav Bertil
f 19090611 i Kölaby
d 20041221 i Kölaby
d Ingrid Maria Josefina
f 19120821 i Kölaby
d 20020830 i Mo, gift Dahl
d Astrid Elsa Linnea
f 19170418 i Kölaby
d 20100308 i Sävare, gift Skoog
s Erik Johan Lennart
f 19230523 i Kölaby
i Gökhem 1970
Han var egentligen soldat för Alarp (sid. 89), men familjen hade bott i Kölaby från 1908. Åter till Kölaby 1929.
385
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Annan bebyggelse
Slutarp (Ledsgården) 2:6 Haga
Affärsgatan 11. Hus från 1905. Här har även funnits diverseaffär (sedan Lenas Gardinshop och Ateljé Blå Ton).
Ägare, systrarna:
Klara Maria Flodén
f 18561214 i Trävattna
d 19280319 i Kinneved
Charlotta Flodén
f 18510122 i V-Kleva
d 19350517 i Kinneved
De kom hit från Brismene.
Hyresgäst 1917-18, handlanden:
Lars Gunnar Eskil Dahlstrand
f 18970612 i Götlunda
Till N Åsarp 1918, d 19550614 i Västerled
Hyresgäst 1922-24, sömmerskan:
Tekla Viktoria Sanfridsdtr Backman
f 18800624 i Vårkumla
Till Gbg 1924, d 19401216 i Skövde
Hyresgäst 1930-43, handlanden:
Evert Oscar Ragnar Sandén
f 19021223 i Kinneved
Kom från sid. 426, till sid. 387
Biträde 1930-31:
Georg Kornelius Andersson
f 19060308 i Hagelberg
Till Kristinehamn, d 19680405 i Nikolai
Biträde 1932-33
John Allan Evert Johansson
f 19100503 i Värnamo
Till Nykyrke, d 19930908 i Nykyrke
Hushållerska/handelsbiträde 1923-24 och 1925-38:
Signe Evelina Widing
f 19070417 i Grolanda
T. Skaftö 1938, d 19650816 i Järfälla, gift Staaf
Handelsbiträde 1937:
Gustav Gunnar Larsson
f 18981210 i Dala
Från sid. 219, (via Torup) till sid. 238
Handelsbiträde 1937-43:
Gustav Matteus Gustafsson
f 19120720 i Kölaby
Till Esborg (sid. 387)
Hushållerska 1942-43:
Ingrid Anna Kristina Wallander
s Sune Claes Göran Blomqvist
f 19150817 i Skövde
f 19420226 i (Annedal)
Åter till Skövde 1943, i Öm 1970, gift Olsson
I Lidingö 1970
f 19080209 i Vårkumla
d 20041231 i N Åsarp
f 19110416 i Kinneved
f 19380410 i Ulricehamn
f 19420523 i Ulricehamn
Från sid. 423, d 20110116 i N Åsarp (99 år)
I Längbro 1970, gift Stenström
I Gbg KJ 1970
Ägare från 1943, handlanden:
Gunnar Fredrik Clauson
g 19360125 m
Rut Valborg Charlotta f Pettersson
d Britt Gunnel Ann-Charlotte
s Clas Kenneth
Slutarp (Ledsgården) 2:7 Kvarntomten
Kvarngatan 2. Hus från 1910.
Ägare 1910-32:
Axel Vilhelm Karlsson
g 18921126 m
Emma Kristina Johansdtr
s Sven Adolf
s Axel Arvid
s Bror Olof Vilhelm
d Astrid Kajsa Linnea
Paret till Alfhem (sid. 431).
386
f 18670323 i Trävattna
föräldrar: Karl Andersson o Cajsa Johansdtr
f 18710604 i Utvängstorp
föräldrar: Johan August Johansson o Kristina Johansdtr
f 18930209 i Härja
(se nästa sida)
f 18950309 i Härja
(se nästa sida)
f 19020826 i Åsarp
d 19181127 i Kinneved
f 19051109 i Åsarp
d 19990730 i Falköping, gift Klasson
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Sven Adolf Axelsson
g 19161126 m
Judit Isebel f Olsson
d Sally Maria Isebel
Till Falköping 1917.
f 18930209 i Härja
(se föreg. sida), d 19741118 i Dala
f 18951009 i Kinneved
f 19170319 i Kinneved
Kom från sid. 186, d 19810430 i Dala
d 19410122 i Dala
Axel Arvid Axelsson
g 19190911 m
Annie Teresia f Johansson
s Bror Elmer
f 18950309 i Härja
(se föreg. sida), d 19810103 i Väring
f 18940602 i Kinneved
f 19221208 i Kinneved
Kom från sid. 528, d 19591116 i Väring
d 20050515 i Västerås
f 18891130 i Utvängstorp
d 19631012 i Kinneved
f 18940322 i Utvängstorp
f 19140228 i Utvängstorp
f 19151208 i Hudene
f 19180119 i Hudene
f 19200309 i Hudene
d 19780109 i Kinneved
d 20060517 i Skara, gift Johansson
d 20020802 i Kinneved
d 20020125 i Kinneved
d 19661020 i Ödsmål
Ägare från 1933, mjölnaren:
Oskar Emanuel Johansson
g 19131231 m
Hildur Kristina Polynetta f Gustafsson
d Astrid Märta Kristina
s Karl Göte
s Bror Emil
s Oskar Lennart Reinhold
Slutarp (Ledsgården) 2:11 Esborg
Parkgatan 6. F.d. butikslokal/vävstuga. Hus från 1943.
Ägare från 1943:
Evert Oscar Ragnar Sandén
f 19021223 i Kinneved
Kom från sid. 386, d 19790801 i Falköping
Handelsbiträde från 1943:
Gustav Matteus Gustafsson
f 19120720 i Kölaby
Kom från sid. 386, d 19880319 i Kinneved
Hushållerska 1943-44:
Karolina Lovisa Linnarsson
f 19040710 i Götene
Till Källedal (sid. 426)
Nytorp 1:1 /numera Slutarp 16:1/
Hus från okänt år, ligger i Slutarps Bygge.
Ägare från 1905:
Gustav Adolf Krus
f 18810628 i Kinneved
g 19050623 m
Elin Eugenia f Karlén
f 18830210 i Kinneved
d Valborg Maria Ottilia
f 19060409 i Kinneved
Kom från sid. 419, d 19550122 i Kinneved
Kom från sid. 385, d 19620516 i Kinneved
d 19631227 i Falköping, gift Dahlberg
387
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
SLUTARP MARBOGÅRDEN
1/2 mantal krono. Skatteköp 1811 i tre delar (varav en del Marbogård lades ihop med en del Ledsgård = Fala).
Slutarp Marbogården 3:4-6
Nuvarande hus från 1892.
Kvartersmästare c:a 1714-20:
Anders Örnberg
gm
Margareta Glömberg
Brukare c:a 1719-65:
Per Larsson
gm
Gunilla Larsdtr
d Maria
s Lars
d Lisbet
s Jonas
s Petter
d Catarina
s Anders
d Stina
d Stina
d Ellika
(numera 3:11)
f c:a 1662 i Kinneved
d 17201214 i Kinneved
f c:a 1662 i ?
d 17321129 i Kinneved
f 16780727 i ?
d 17650416 i Kinneved
föräldrar: Lars Jönsson o Elin Jönsdtr
f c:a 1690 i ?
d 17640505 i Kinneved
föräldrar: Lars Torbjörnsson o Ramfrid Jönsdtr
f 1712 i Kinneved?
Till Katteskalla (sid. 69)
f c:a 1714 i Kinneved?
(se första halvan nedan)
f 17191011 i Kinneved
Till Fastarp Mellomg. (sid. 436)
f 17220402 i Kinneved
f 17240720 i Kinneved
(se nästa sida)
f 17270305 i Kinneved
Till Klockareg. (sid. 195)
f 17290727 i Kinneved
d 17300305 i Kinneved
f 173? i Kinneved
d 17311119 i Kinneved (ej i fb)
f 17321127 i Kinneved
d 17440804 i Kinneved
f 17370410 i Kinneved
(se nästa sida)
Ena halvan av gården
Brukare c:a 1774-1811:
Lars Persson
f c:a 1714 i Kinneved?
g 17440610 m
Anna el Annika Jonsdtr
f c:a 1724 i Kinneved?
s Anders
f 17451029 i Kinneved
d Brita
f 17491015 i Kinneved
d Annika
f 17510803 i Kinneved
s Johannes
f 17561001 i Kinneved
s Petter
f 17671206 i Kinneved
De hade också brukat i Slutarp Backgården (sid. 412).
Petter Larsson
f 17671206 i Kinneved
g 17990328 m
Maria Andersdtr
f 17761216 i Vårkumla
s Jonas
f 18000530 i Kinneved
Till Lagerstorp Östergården (sid. 277) c:a 1803.
(se ovan), d 17910326 i Kinneved
Kom från Hudene (sid. 516), d 17970208 i Kin.
d 17910809 i Kinneved
Till Klockareg. (sid. 196)
Till Smula, g 17850419 m Nils Persson
(se nedan)
(se nedan)
(se ovan)
föräldrar: Anders Larsson o Elin Persdtr
Johannes Larsson
f 17570305 i Kinneved
g 17850417 m
Catarina Andersdtr
f 1764 i Möne?
s Lars
f 17890609 i Börstig
De kom från Mönarp Lilleg. (sid. 343). Åter till Börstig.
Ägare 1811-29:
Johannes Larsson
g 17901105 m
Kerstin Nilsdtr
s Jonas
s Lars
d Catarina
s Per
s Johannes
388
f 17561001 i Kinneved
(se brukare ovan), d 18270822 i Kinneved
f 17651231 i Luttra
f 17910410 i Kinneved
f 17940224 i Kinneved
f 17950817 i Kinneved
f 17990523 i Kinneved
f 18020708 i Kinneved
d 18220813 i Kinneved, föräldrar: Nils o Maria
Till Falköping 1811 (sedan ägare i gården)
d 179? i Kinneved (ej i db)
(se nästa sida)
d 18110727 i Kinneved
d 18071017 i Kinneved
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare 1829-50:
Lars Jacobsson
g 1827 (datum saknas) m
Catarina Johansdtr
s Gustav
s Jacob
s Karl
s Anders
f 17990909 i N Åsarp
d 18400220 i Kinneved
föräldrar: Jacob Larsson o Maria Olofsdtr
f 17950817 i Kinneved
f 18271010 i Kinneved
f 18290125 i Kinneved
f 18350615 i Kinneved
f 18400210 i Kinneved
(se föreg. sida), d 18811122 i Kinneved
Till Grolanda 1849
Till Fastarp Mossag. (sid. 462)
Till Johannelund (sid. 393)
d 18400321 i Kinneved
Ägare 1850-53: Johannes Jonasson och Maja Stina Andersdtr i Fastarp
Ägare 1853-54: Johannes Larsson
Ägare 1854-70: Jonas Johansson m.fl. (se föreg. sida)
Arr. 1858-68:
Anders Johansson
g 18531226 m
Johanna Magnusdtr
d Ada Sofia
Från Slöta 1858, till Kölaby 1868.
f 18241113 i Slöta
f 18281229 i Åker
f 18530306 i Slöta
(syster med Gustava på Högakullen?)
f 17240720 i Kinneved
(se föreg. sida), d 17800806 i Kinneved
f 17461007 i Vårkumla
f 17761222 i Vårkumla
f 17800809 i Kinneved
Från Halsarp (sid. 141), d 18070314 i Kin.
Till Luttra 1793
Till Mönarp som dräng 1800
Andra halvan av gården
Brukare c:a 1780:
Petter Persson
g 17670706 m
Annika Larsdtr
s Johannes
s Andreas
De var i Vårkumla 1767-ca 79.
Brukare omkr 1789:
Jonas Andersson
f c:a 1766 i N Åsarp
g 17881228 m
Kristina Svensdtr
f 17711122 i Kinneved
s Anders
f 17890711 i Kinneved
Flyttade till Slutarp Backgården (sid. 413) c:a 1791.
Brukare:
Johannes Svensson
g 17560422 m
1) Ellika Persdtr
s Jacob
s Petter
d Maria
s Jonas
s Anders
s Per
d Annika
s Fredrik
omgift 18080701 m
2) Maria Svensdtr
föräldrar: And. Andersson o Kerstin Jonsdtr
Kom från Backg. (sid. 412)
f 17291008 i Kinneved
Från Mossag. (sid. 465), d 18171226 i Kinneved
f 17370410 i Kinneved
f 17561017 i Kinneved
f 17571119 i Kinneved
f 17590523 i Kinneved
f 17610302 i Kinneved
f 17630511 i Kinneved
f 17660304 i Kinneved
f 17680105 i Kinneved
f 17680105 i Kinneved
(se föreg. sida), d 18020919 i Kinneved
(se Fala sid. 394)
d 17700529 i Kinneved
(se nästa sida)
d 18000109 i Kinneved
Till ett torp på Slutarps Fala (sid. 400)
d 17680310 i Kinneved
d 17690524 i Kinneved
d 17680120 i Kinneved
f 17581125 i Kinneved
Från Ödeg. (sid. 366), d 18270811 i Kinneved
389
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare 1811-25:
Lars Larsson
g 18100102 m
1) Maria Johansdtr
f 17820508 i Kinneved
Fr. Axtorp Ledsg. (sid. 40), till Hassla (sid. 211)
f 17590523 i Kinneved
(se föreg. sida), d 18210820 i Kinneved
Ägare 1825-47: Olof Persson o Maria Larsdotter i Ödegården.
Brukare omkr 1824-26:
Johannes Andersson
g 18230705 m
Cajsa Larsdtr
s Anders
Till under Lagerstorp Nolg. (sid. 298).
Brukare 1840-52:
Magnus Mårtensson
g 18500705 m
Johanna Andersdtr
s Johan August
Till Falköping c:a 1852.
Brukare till 1852:
Anders Håkansson
g 18121218 m änkan
Ingrid Jonsdtr/Johansdtr
Ägare 1847-1909:
Per Olofsson
g 18460630 m
Lena Andersdtr
s Johannes
s Alexander
s Per Gustav
s Karl Herman
d Emma Christina
Pers bror August Olofsson
Lenas mor Catarina Larsdtr
f 17970515 i Kinneved
Kom från Katteskalla (sid. 71)
f 17990413 i Kinneved
f 18240628 i Kinneved
Kom från under Mönarp Storeg. (sid. 309)
f 18180305 i Vårkumla
Kom från Axtorp Nolg. (sid. 50)
f 18340220 i Kinneved
f 18511223 i Kinneved
Kom från under Lagerstorp (sid. 289)
d 18520111 i Kinneved (förkvävd av modern)
f 17801210 i Gudhem
d 18521114 i Kinneved
f 1786 i Falköping
Till Kleva 1856.
f 18200116 i Kinneved
Från Sl. Ödeg. (sid. 358), d 19021205 i Kinnev.
f 18171202 i Vårkumla
f 18481008 i Kinneved
f 18511210 i Kinneved
f 18540609 i Kinneved
f 18570618 i Kinneved
f 18601221 i Kinneved
f 18360430 i Kinneved
f 17881021 i Kinneved
Fr. Trestenab. (sid. 125), d 18880901 i Kinnev.
d 18560629 i Kinneved
(se nedan)
d 18560730 i Kinneved (drunknade i en brunn)
d 18850804 i Kinneved
(se nedan)
d 19010518 i Kinneved (”mindre vetande”)
Fr. Svenst. (sid. 125), d 18570621 i Kinneved
Brukare 1855-56:
Carl Johansson Karlstedt
f 18270707 i Yllestad
g 18530128 m
Maria Pettersdtr
f 18300814 i Kinneved
s Johan Fredrik
f 18520919 i Kinneved
(född före äkt.)
d Emma Sofia
f 18550217 i Kinneved
Familjen kom närmast från Fastarp Mossag. (sid. 461), till Lagerstorp Smeag. (sid. 248).
Brukare 1892-98:
Frans Teodor Lundblad
g 18920715 m
Emma Christina Persdtr
d Gerda Magdalena
Till Fala (sid. 395).
f 18530414 i Falköping
föräldrar: Anders Lund o Gustava Andersdtr
f 18601221 i Kinneved
f 18930926 i Kinneved
(se ovan)
Hela gården:
Ägare 1870-1917 resp. 1894-1917:
Alexander Persson
f 18511210 i Kinneved
(se ovan), d 19240704 i Falköping
Till Falköping 1915, g 19160425 m Maria Alexandra Johansson (se Trekanten sid. 422).
390
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare 1915-21:
Ragnar Teodor Johansson
g 19140501 m
Elsa Eugenia f Andersson
d Inez Birgit Adelé
s Sven Inge Ragnar
s Bror Rune Elon
Till Trekanten (sid. 422).
f 18880905 i Kinneved
Kom från Hallagården (sid. 528)
f 18910726 i Kinneved
f 19150114 i Vårkumla
f 19170624 i Kinneved
f 19200813 i Kinneved
Kom från Lofsgården (sid. 162)
d 19200917 i Kinneved
Ägare 1917-43: Sanfrid o Amanda Gustafsson i Ledsgården
Brukare 1921-24:
Aron Gottfrid Johansson
f 18720829 i Floby
g 19000629 m
Ellen Josefina Karlsdtr
f 18770916 i Kinneved
d Gunhild Ingeborg Matilda
f 19000822 i Kinneved
d Elsa Teresia
f 19050427 i Kinneved
s Erik Gottfrid
f 19060605 i Kinneved
s Gustaf Herbert
f 19090122 i Kinneved
s Nils Oskar
f 19110130 i Kinneved
s Sven Olof Arne
f 19140622 i Kinneved
De kom från Backgården (sid. 416), till Luttra.
Arrendator 1924-31:
Mårten Elias Larsson
g 19250320 m
Agnes Regina Milada f Andersson
d Anna Greta
d Ingbritt Maria
Till Slöta 1931.
d 19700829 i Falköping
d 19520610 i Falköping
d 19820211 i Åsle, gift Andersson
d 19740116 i Aneboda, gift Gustavsson
d 19830331 i Falköping
d 19920624 i N Kyrketorp
d 19820913 i Göteborg (S. Pauli)
d 19870204 i Halmstad (M Luther)
f 18900809 i Slöta
d 19420223 i Slöta
föräldrar: Johan Wilhelm Larsson o Augusta Karolina Eliasdtr
f 18910926 i Kölaby
f 19260517 i Kinneved
f 19280220 i Kinneved
d 19670217 i Slöta
Arrendator 1931-34:
Carl Vilhelm Johansson
f 18760805 i Marka
d 19340719 i Luttra
g 19130907 m
Augusta Carolina f Mårdberg
f 18840116 i Vårkumla
d 19710910 i Falköping
s John Gustaf Vilhelm
f 19131109 i Vårkumla
d 19730822 i Tvärred, kallade sig Mårdberg
d Rut Gunborg Augusta
f 19180127 i Grolanda
d 19940505 i Stenum, gift Fransson
d Rose Ingegerd Viola
f 19230828 i Grolanda
d 20011202 i Falköping, gift Ekenberg
De kom från Hudene (sid. 507), till Luttra. Änkan och barnen flyttade efter mannens död till Rosenlund (sid. 373).
Arrendator 1934-41:
Karl Olof Hugo Sandén
g 19320729 m
Gertrud Ingeborg f Andersson
s Nils Rune Olof
d Ingrid Ulla-Brith
Till Slutarp 7:4 (sid. 417).
Ägare från 1943:
Erik Helmer Gustafsson
f 19011228 i Börstig
föräldrar: Karl Sandén o Hilma Johansson
f 18980317 i Kölaby
f 19321107 i (Ulricehamn)
f 19351028 i (Ulricehamn)
föräldrar: Frans Andersson o Ida
f 19150410 i Kinneved
Från Ledsg. (sid. 381), d 20020712 i Kinnev.
Arrendatorer från 1943, bröderna:
Nils Gilbert Sandén
f 19070405 i Börstig
Sten Allan Sandén
f 19150502 i Börstig
Kom från Hassla (sid. 233) och bröder till Karl Olof Hugo ovan.
d 19890830 i Falköping
d 20031203 i Falköping
391
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Under Marbogården
Inhyses:
Gunilla Bengtsdtr
f c:a 1639 i ?
Under Marbogården:
Jacob Larsson
f 17000704 i Nykyrke
g 17510111 m
2) Maria Danielsdtr Hasselberg
f 17320527 i Kinneved
d Märta
f 17530321 i Vårkumla
s Johannes
f 17580327 i Vårkumla
s Andreas
f 17630907 i Kinneved
s Lars
f 17670616 i Kinneved?
De kom från Sörby (sid. 126), hade även bott inhyses under Mönarp.
Under gården:
Bengt Eriksson Wik
g 17790705 m
Märta Jacobsdtr
s Erik
Familjen flyttade till Luttra.
d 17691025 i Kinneved
Till Lagerstorp Smeag. (sid. 250)
(se nedan)
Till Mönarp Storeg. (sid. 305)
Till sid. 400
d 17730130 i Kinneved (ej i fb)
f 17560508 i Kinneved
Fr. A. Nolg. (sid. 51), d 18170413 i S Kyrketorp
f 17530321 i Vårkumla
f 17790907 i Kinneved
(se ovan), d 18291217 i S Kyrketorp
Inhyses:
Sven Jeansson Lundqvist
f 17441024 i Kinneved
omgift 17721227 m
2) Lisbet Andersdtr
f 1746 i Grolanda
s Jean
f 17820316 i Kinneved
d Maja
f 17890608 i Kinneved
De kom från Siggagårdens soldattorp (sid. 408).
Inhyses:
Greta Johansdtr
d 17210206 i Kinneved
f 17890822 i Kinneved
Ett torp 1828-77:
Anders Jeansson
f 17960917 i Luttra
g 182401?? m
Kerstin Larsdtr
f 18050720 i Kinneved
s Johannes
f 18250416 i Kinneved
d Anna Stina
f 18270705 i Kinneved
s Gustav
f 18320627 i Kinneved
d Charlotta
f 18350109 i Kinneved
d Inga Maja
f 18421104 i Kinneved
Familjen kom från Krogstorp (sid. 497) 1828.
d 18000330 i Kinneved
d 18121210 i Kinneved
Till Floby?
Till Åsarp 1810 (fel mor i fb)
Kom från Ödeg. (sid. 365), d 18140210 i Kin.
d 18770506 i Kinneved
d 18800119 i Marka
Till Fastarp Mellomg. soldattorp (sid. 445)
Till Siggagården (sid. 404)
Till Gökhem 1853
g 18591023 m Gustav Eriksson i Hössna
d 18461219 i Kinneved
Backstuga nr 506 Högakullen
Boende 1856-69:
Anders Svensson
f 18291231 i Kinneved
g 18540826 m
Gustava Magnusdtr
f 18320118 i Åker
s Johan Herman
f 18560915 i Kinneved
s Carl Levin
f 18610205 i Kinneved
De bodde först i torp i Slutarps Bygge (sid. 402), kom hit 1856.
Boende 1869-89:
Maria Cajsa Svensdtr
s Johan August
d Johanna Sofia
s Frans Alfrid
d Selma
d Josefina
s Levin
De kom från Ledsgården (sid. 377).
392
f 18290418 i Kärråkra
f 18530813 i Brismene
f 18550624 i Brismene
f 18580224 i Brismene
f 18600726 i Brismene
f 18650122 i Brismene
f 18680412 i Kinneved
d 18671108 i Kinneved
Till Humla, omgift 1869 m Karl Söderberg
Till Humla, senare USA
d 18630507 i Kinneved
Till USA 1889
Till Börstig 1872
Till Mönarp (sid. 316)
Till USA 1889
Till Brismene 1877, d 19491204 i USA
Till Kärråkra 1881
Till USA 1886 , d 19560609 i USA
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Annan bebyggelse
Slutarp (Marbogården) Johannelund /numera 1:18/
I Bygge. Hus från okänt år.
Boende från 1876, ägare från 1917:
Carl Larsson
g 18761020 m
Matilda Persdtr
d Ellen Josefina
d Hilda Sofia
s Frans Oskar
s Johan Leander
f 18350615 i Kinneved
Kom från sid. 389, d 18921219 i Kinneved
f 18530113 i Kinneved
f 18770916 i Kinneved
f 18791129 i Kinneved
f 18850224 i Kinneved
f 18860602 i Kinneved
Kom från sid. 540, d 19331224 i Kinneved
Till Backgården (sid. 416)
d 19581201 i Härlunda (skriven i Kinneved)
d 19700905 i Ramsta
d 19380426 i Björksta
Slutarp (Marbogården) 3:8 Småskolan
Kvarngatan 4. Hus från 1902. Småskola 1902-60.
Ägare till 1960: Kinneveds/Frökinds kommun
Småskollärare 1902-13:
Hilma Håkansson
f 18660414 i Fredsberg
Kom från sid. 192, d 19450122 i Hassle
Småskollärare från 1913:
Ester Ingegerd Andersson
f 18900720 i Kinneved
d 19630529 i Falköping
Hennes far:
Johan Sanfrid Andersson
f 18630621 i Kinneved
d 19560629 i Falköping
De hade bott i Hudene Lillegården (sid. 506), fadern var i Slöta/Åsarp 1900-1922.
393
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
”FALA”
Gården bestod av 1/3 Ledsgård och 1/4 Marbogård. Det var den första gården som flyttades ut från byn. Den placerades här på den s.k. Fala, som tidigare varit utmark för rotarna Slutarp, Fastarp och Hudene gemensamt. Den delades
1837 i tre delar, 1884 avstyckades en fjärde.
Ägare till 1/4 Marbogården 1811-19:
Jacob Johansson
f 17561017 i Kinneved
g 18051108 m
Catarina Jeansdtr
f 17840315 i Smula
d Magdalena
f 18060807 i Kinneved
d Cajsa
f 18081230 i Kinneved
d Maria
f 18100325 i Kinneved
d Johanna
f 18130323 i Kinneved
Till ett torp under Hudene Lilleg. (sid. 509) 1817.
Ägare till 1/3 Ledsgården till 1807:
Lars Mårtensson
g 18001107 m
Cajsa Jonsdtr
(se Marbog. s. 389)
föräldrar: Jean Håkansson o Brita Persdtr
d 18090322 i Kinneved
d 18160222 i Kinneved
f 17780820 i Floby?
d 18281127 i Falköping (rådman i Falköping)
föräldrar: Mårten Larsson o Catarina Eriksdtr
f 17811007 i Kinneved
(se Ledsg. s. 379), d 18290512 i Falköping
Ägare 1/3 Ledsgården 1808-37 resp. 1/4 Marbogården 1820-37:
Carl Bengtsson
f 17681119 i Kinneved
d 18380512 i Kinneved
g 17970613 m
1) Kerstin Svensdtr
f 17790629 i Kinneved
d 18220208 i Kinneved
d Maria
f 18010910 i Kinneved
Till Naglarp (sid. 100)
d Cajsa
f 18041105 i Kinneved
Till Slöta, g c:a 1825 m Anders Jonsson
s Johannes
f 18070928 i Kinneved
(se 6:3 nedan)
s Bengt
f 18101207 i Kinneved
(se 6:5 s. 397)
d Johanna
f 18140820 i Kinneved
(se 6:4 s. 396)
d Kristina
f 18180715 i Kinneved
Till Halsäng (sid. 30)
s Jonas
f 18220128 i Kinneved
d 18220708 i Kinneved
De kom från Hudene Lilleg. (sid. 504). Carl omgift 1826 (datum saknas) m
2) Kerstin Bengtsdtr
f 17710117 i Slöta
d 18341218 i Kinneved
hennes barn
d Maria Kristina
f 18141026 i Slöta
till Vårkumla 1835
Efter dem delades gården i tre delar.
Inneboende
fröken Maria Kristina Uggla
f 18080731 i Grolanda
Till Grolanda 1825
Slutarp Ledsgården/Marbogården 6:3 (heter tillsammans med 6:4 nu 6:6)
Huset, som var byggt c:a 1850 finns inte längre kvar.
Ägare 1837-91:
Johannes Carlsson
f 18070928 i Kinneved
(se ovan), d 18520511 i Kinneved
g 18350422 m
Kristina Larsdtr
f 18020509 i Blidsberg
d 18561211 i Kinneved
föräldrar: Lars Jeansson o Maria Carlsdtr (ev född 28/7)
s Carl Gustav
f 18370625 i Kinneved
d 18380311 i Kinneved
d Maria Kristina
f 18390728 i Kinneved
(se nedan)
d Matilda Charlotta
f 18420407 i Kinneved
(se nästa sida)
Brukare:
Johannes Johansson
g 18580209 m
Maria Kristina Johansdtr
d Albertina Elisabet
d Frida Elisabet
s Johan Sanfrid
Till Fala 6:7 (sid. 398).
394
f 18340803 i Kärråkra
f 18390728 i Kinneved
f 18600202 i Kinneved
f 18610331 i Kinneved
f 18630102 i Kinneved
(se ovan)
d 18600326 i Kinneved
d 18611128 i Kinneved
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare 1837-91:
Anders Gustav Jeansson
g 18601125 m
Matilda Charlotta Johansdtr
d Albertina
d Frida Josefina
d Jenny Maria
d Elin Herminia
d Jenny Regina
s Frtiz Enock
s Ivar Natanael
Till USA 1886.
f 18341015 i Smula
föräldrar: Jean Svensson o M.K. Larsdtr
f 18420407 i Kinneved
f 18620221 i Smula
f 18640424 i Smula
f 18670226 i Kinneved
f 18681123 i Kinneved
f 18720922 i Kinneved
f 18780311 i Kinneved
f 18810622 i Kinneved
(se föreg. sida)
Till USA 1884
d 18671126 i Kinneved
d 1925 i USA
Ägare 1891-92: Johannes Johansson o Maria Kristina Johansdtrs arvingar i 6:7
Ägare 1892-99:
Frans Göransson
f 18580131 i Göteve
g 18841212 m
Ida Karolina Johansdtr
f 18610701 i Kinneved
d Helena Adelina
f 18850706 i Kinneved
d Elin Maria
f 18870705 i Kinneved
d Ester Karolina
f 18900904 i Kinneved
d Agnes Augusta Emilia
f 18920909 i Kinneved
Kom från Slutarp Ödegården (sid. 359), till Svenstorp Storegården (sid. 113) 1893.
Ida Karolinas systrar:
Hanna Katarina Johansdtr
Emma Elisabet Johansdtr
f 18731026 i Kinneved
f 18750516 i Kinneved
Till USA 1894, gm Karl E Pettersson
d 18910930 i Kinneved
Ägare 1899-1926:
Frans Teodor Lundblad
f 18530414 i Falköping
d 19140701 i Kinneved
g 18920715 m
Emma Christina Persdtr
f 18601221 i Kinneved
d Gerda Magdalena
f 18930926 i Kinneved
d Hulda Kristina
f 18980724 i Kinneved
d 19820125 i Leksand, gift Wennerholm
De hade först brukat i Marbogården (sid. 390). Änkan och ena dottern till Mossagården (sid. 467) 1924.
Arrendator 1916-20:
Frans Johan Lidholm
g 18910426 m
Alma Anderdstr
s Aron Natanael
s Erik Sigfrid
d Elin Maria
Till Floby 1920.
Arrendator 1920-23:
Axel Henrik Johansson
g 19190607 m
Gerda Katarina f Enander
d Anna Britta Ingeborg
Till Floby 1923.
Brukare från 1923, ägare från 1926:
Gustav Alfred Jonsson
g 19131024 m
Selma Andersdtr
s Nils Anders Gustav
f 18601026 i Floby
d 19260315 i Floby
f 18700303 i Grolanda
f 18920325 i Göteve
f 18960131 i Göteve
f 19010129 i Göteve
d 19350719 i Floby
d 19710616 i Floby
f 18961005 i Grolanda
föräldrar: Johan Johansson o Klara Adamsdtr
f 18940403 i Grolanda
f 19191018 i Alingsås
d 19281022 i Grolanda
f 18550326 i Göteve
d 19240411 i Kinneved
föräldrar: Jonas Larsson o Cajsa Hansdtr
f 18720629 i Grolanda
d 19590629 i Kinneved
föräldrar: Anders Petter Johansson o Inga Kajsa Andersdtr
f 19151121 i Grolanda
d 19710925 i Falköping
395
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Arrendator 1929-31:
Haldor Edvin Torsten Karlsson
g 19250606 m
Gunhild Linnea f Kjellander
d Gunvor Maj-Britt
s Per Uno Haldor
Till Grolanda 1931.
Arrendator 1932-38:
Erik Gunnar Edvard Sundén
g 19320318 m
Bengta Hildegard Paula f Bingberg
s Bengt Karl Gunnar
s Inge Johan Erik
Till Lyckorna (sid. 441).
f 19020223 i Grolanda
d 19850921 i Grolanda
f 19071217 i Grolanda
f 19250802 i Grolanda
f 19271231 i Göteve
d 19880221 i Grolanda
d 20111116 i Tynnered, gift Faleskog
f 18981208 i Luttra
föräldrar: Johan Sundén o Amanda Johansdtr
f 19130608 i Kinneved
f 19330429 i Kinneved
f 19370227 i Kinneved
Kom från Mönarp (sid. 345)
Slutarp Ledsgården/Marbogården 6:4 (heter tillsammans med 6:3 nu 6:6)
Hus från 1898.
Ägare 1840-69:
Petter Jonsson
g 18370714 m
Johanna Carlsdtr
d Maria Kristina
d Anna Charlotta
d Anna Charlotta
s Johan Gustav
s Carl August
d Matilda Sofia
d Emma Josefina
s Fredrik Sanfrid
Nils Josef Jonsson Friberg
g 18740704 m
Matilda Sofia Pettersdtr
d Ellen Natalia
Till Sandhem 1875.
f 18100510 i Kinneved
Kom från Halsäng (sid. 27), d 18670920 i Kin.
f 18140820 i Kinneved
f 18370912 i Kinneved
f 18400602 i Kinneved
f 18421112 i Kinneved
f 18460119 i Kinneved
f 18490317 i Kinneved
f 18511220 i Kinneved
f 18541219 i Kinneved
f 18590918 i Kinneved
(se s. 394), d 18831020 i Kinneved
Till Skörstorp, g 18640419 m S.J.Johansson
d 18410921 i Kinneved
Till Börstig, g 18840110 m Johannes Jansson
Till USA 1884
Til USA 1880
(se nedan)
Till USA 1880
Till USA 1881
f 18510121 i Skörstorp
d 19100625 i Karleby
f 18511220 i Kinneved
f 18740720 i Kinneved
(se ovan)
d 18750828 i Sandhem
Ägare 1869-86: Anders Gustav Jansson i 6:3
Ägare 1886-1915:
Maria Charlotta Jönsson f Johansdtr
d Amanda Fredrika Johansdtr
f 18320626 i Slöta
f 18601010 i Luttra
Brukare 1903-06:
Johan Fredrik Karlsson
f 18560105 i Karleby
g 18781226 m
Augusta Andersdtr Gren
f 18500305 i Kinneved
s Frans Johan Julius
f 18920412 i Falköping
De hade bott i Falköping, till Prästgården (sid. 174).
Arr. 1909-13:
Viktor Leander Gideon Danielsson
g 19080425 m
Selma f Lindberg
d Gunborg Viktoria
d Margit Maria
Till Kymbo, senare åter till Kinneved.
396
d 19110110 i Kinneved, far: Johannes Larsson
Till Falköping 1913, d 19340605 där
Kom från Mossagården (sid. 470)
f 18801220 i Kinneved
Kom från sid. 45, d 19650906 i Kinneved
f 18770114 i Kinneved
f 19090426 i Kinneved
f 19110130 i Kinneved
Kom från sid. 52, d 19710510 i Kinneved
d 19750302 i Sandhem, gift Lundén
d 19830830 i Barnarp, gift Magnusson
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare från 1913, ägare 1915-16:
Anders Fredrik Larsson
g 18750704 m
Kristina Andersdtr
s Aron
Ägare från 1917:
Aron Fredriksson
g 19171023 m
Hilma Olivia f Magnusson
d Anna Lisa
s Karl-Erik Mattias
d Elin Agnes Viola
s Rune Georg Magnus
f 18451022 i Göteve
d 19210614 i Kinneved
föräldrar: Lars Andersson o Catarina Larsdtr
f 18490818 i Göteve
d 19160202 i Kinneved
föräldrar: Anders Johansson o Maja Lisa Andersdtr
f 18801017 i Göteve
(se nedan)
f 18801017 i Göteve
(se ovan), d 19500611 i Kinneved
f 18860428 i Härlunda
d 19650117 i Kinneved
föräldrar: Karl Magnusson o Hanna Johansson
f 19180725 i Kinneved
d 19910711 i Falköping, gift Johansson
f 19210413 i Kinneved
d 19951230 i Falköping
f 19231125 i Kinneved
d 19240511 i Kinneved
f 19250602 i Kinneved
d 20061227 i Kinneved
Slutarp Ledsgården/Marbogården 6:5
Hus från 1918-20.
Ägare 1837-89:
Bengt Carlsson
g 1837 (endast lysning i vb) m
Cajsa Andersdtr
??
f 18101207 i Kinneved
(se s. 394), d 18710827 i Kinneved
f 18030129 i Falköping
f 18381208 i Kinneved
d 18880226 i Kinneved
d 18381209 i Kinneved
Brukare från 1873, sedan under gården:
Gustav Larsson Lund
f 18160905 i Kinneved
g 18491207 m
Johanna Andersdtr
f 18211225 i Kinneved
d Maria Kristina
f 18510608 i Kinneved
s Lars Johan
f 18580316 i Kinneved
d Sofia
f 18640219 i Kinneved
De kom från Fastarp Nolgården (sid. 475).
d 18970526 i Kinneved
d 19000528 i Kinneved
d 18880105 i Slöta, gm Claes Nilsson
sadelmakare, d 19161103 i Kinneved
d 18880721 i Kinneved
Ägare 1889-1917:
Karl Fredrik Andersson
f 18331210 i Luttra
d 19150323 i Kinneved, far: Anders Jonsson
g 18630414 m
Anna Catarina Andersdtr
f 18440908 i Slöta
d 19120706 i Kinneved
s Johan Herman
f 18640416 i Luttra
Till Ödegården (sid. 364)
d Ellen Natalia
f 18740401 i Luttra
d 19540507 i Slöta, gm Frans Eliasson
d Augusta Olivia Elisabet
f 18781013 i Luttra
(se nedan)
fd Ruth Emilia ?
f 18930502 i Falköping
d 19830525 i Stockholm (Oscar), gift Greijer
De kom hit från Naglarp (sid. 101). Ruth Emilia kom hit 1898, till Norrköping 1899 (föräldr. okända)
Ägare 1917-26:
Johan Ivar Algot Andersson
f 18810713 i Luttra
d 19620929 i Falköping
föräldrar: J. A. Andersson o S. C. Nilsdtr
g 19040512 m
Augusta Olivia Elisabet f Karlsdtr
f 18781013 i Luttra
s Johan Henrik Arvid
f 19050416 i Falköping
d Elin Gunborg Charlotta
f 19060731 i Falköping
s Nils Gunnar Charles
f 19081231 i Falköping
d Judith Astrid Elisabeth
f 19111007 i Falköping
d Edit Dagmar Augusta
f 19190927 i Kinneved
De hade brukat i Fastarp (sid. 476), till Luttra 1925.
(se ovan), d 19430705 i Falköping
Till Kyrkegården (sid. 186)
Till Källedal (sid. 425)
d 19850610 i Falköping
d 19330508 i Falköping
d 20080604 i Falköping, gift Pantzar
397
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare 1926-29:
David Birger Magnusson
f 18880314 i Härlunda
(bror till H.O. i 6:4), d 19530504 i Kinneved
föräldrar: Karl Magnusson o Hanna Lovisa Johansdtr
g 19170427 m
Olga Josefina f Andersson
f 18920307 i Luttra
d Märta Linnea
f 19201119 i Luttra
d Stina Sofia
f 19240714 i Kinneved
d Nanny Lovisa
f 19250821 i Kinneved
De var i Luttra 1927-47, kom sedan åter till Kinneved.
Brukare från 1926, ägare från 1929:
Karl Vilgot Svensson
g 19231020 m
Ester Elvira f Andersson
s Gunnar Svante
d 19690620 i Jäla
d 20120715 i Falköping
f 18801009 i Karleby
d 19651012 i Kinneved
f 18950919 i Luttra
f 19231227 i Ö Tunhem
d 19620201 i Kinneved
d 19910918 i Kinneved
Slutarp Ledsgården/Marbogården 6:7
Hus från c:a 1920-25.
Ägare till 1884: Petter Jonsson i 6:4
Brukare från 1858, ägare 1884-94:
Johannes Johansson
f 18340803 i Kärråkra
g 18580209 m
Maria Kristina Johansdtr
f 18390728 i Kinneved
s Johan Sanfrid
f 18630102 i Kinneved
d Selma Maria
f 18660502 i Kinneved
De kom från 6:3 (sid. 394). Maria Kristina omgift 18681015 m
2) Lars Johan Alfrid Johansson
f 18461218 i Friggeråker
s Gustav Reinhold
f 18690709 i Kinneved
s Johan Gideon Natanael
f 18720202 i Kinneved
s Ivar Tobias
f 18740505 i Kinneved
d Signe Justina
f 18760903 i Kinneved
s Oskar Emanuel
f 18780711 i Kinneved
Lars Alfred omgift 18820414 m änkan
2) Sara Charlotta Fredriksdtr
f 18400722 i Falköping
hennes barn:
s Viktor Reinhold Karlsson
f 18660810 i Slöta
d Hilda Eug. Teofila Karlsdtr
f 18681009 i Slöta
d Hilma Natalia Karlsdtr
f 18701112 i Luttra
gemensamt barn:
s Fredrik Valfrid
f 18820915 i Kinneved
Ägare 1894-1928:
Alfred Andersson
g 18871122 m
1) Selma Maria Johansdtr
s Torsten Brynolf
s Axel Ivar Fritiof
s Ture Sigfrid
s Gustav Einar
d Maria Elisabet
omgift 19060805 m
2) Helga Herminia f Andersson
s Hugo Leander
Paret till Källedal (sid. 423).
Alfreds syster:
Klara Andersdtr
398
d 18660510 i Kinneved
d 18790120 i Kinneved
Till Göteve 1891, d 19430606 i Slöta
(se nedan)
Till socknens slut (sid. 541)
d 19321026 i Örebro, kall. Fallenius
Till USA 1902
Till Gudhem 1892
d 19390915 i Almby, gift Sjöstrand
Till USA 1899
Kom från sid. 506, d 18820927 i Kinneved
Till USA 1883
Åter till Hudene (sid. 506)
Åter till Luttra 1883
d 18821109 i Kinneved
f 18560517 i Göteve
(skadeskjuten av våda 1894, förl. ett öga)
föräldrar: Anders Jonsson o Maria Greta Andersdtr
f 18660502 i Kinneved
f 18880624 i Kinneved
f 18901029 i Kinneved
f 18940311 i Kinneved
f 18960819 i Kinneved
f 18980628 i Kinneved
(se ovan), d 19010204 i Kinneved
(se Ledsgården sid. 381)
Till Källedal (sid. 424)
Till Källedal (sid. 423)
Till Mönarp Lilleg (sid. 352)
d 18980629 i Kinneved
f 18731124 i Luttra
f 19070707 i Kinneved
Kom från Naglarp (sid. 94)
Till Källedal (sid. 423)
f 18511209 i Göteve
Till Källedal (sid. 423)
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare 1928-41: Linnar Andersson i Naglarp
Brukare 1928-33:
Karl Henning Fransson
f 18870618 i Ullene
g 19150328 m
Ester Augusta Emilia f Hansson
f 18930520 i Ullene
d Elsa Margit Wilhelmina
f 19151215 i Falköping
s Gustaf Ragnar Ingemar
f 19171001 i Falköping?
s Evert Alvar Gideon
f 19191115 i Falköping
s John Arvid Arne
f 19220411 i V-Kleva
s Nils Magnus Lennart
f 19240819 i V-Kleva
d Inga Naemi
f 19270226 i Ullene
s Inge Erland
f 19291025 i Kinneved
Änkan och barnen till Mönarp Lillegården (sid. 349)
Arrendator 1933-39:
Nils Gunnar Gustafsson
g 19330417 m
Alice Maria f Johansson
d Margit Ingrid Maria
s Stig Nils Harald
Till Segerstad 1939.
Brukare från 1939, ägare från 1941:
Johan Ferdinand Johansson
Hushållerska 1939-40:
Helga Maria Johansson
d Dagmar Irene
Till Tosjö 1940.
d 19300520 i Kinneved
f 19050628 i V-Åsaka
d 19880612 i Skara
f 19110506 i Vistorp
f 19350723 i Kinneved
f 19381217 i (Falköping)
d 20040724 i Skara
f 18930528 i Luttra
Från sid. 406, d 19661117 i Kinneved
f 19030827 i Båstad
f 19380810 i Gråmanstorp
d 19700723 i Sävare, gift Pettersson
d 20010110 i Annerstad, skild Persson
d 20130809 i Skara
Byns tå på Fala och ”Slutarps Bygge”
Från början tillhörde Fala inte en speciell gård, utan var utmark för rotarna Slutarp, Fastarp och Hudene. Här låg
många torp och backstugor. Det råder en viss förvirring i längderna under vilka byar eller gårdar de olika torpen på
Fala hör, och uppgifterna skiftar för samma torp. Den som inte hittar det sökta här rekommenderas att titta under alla
gårdar i Slutarp, Fastarp och Hudene.
Efter skiftet på 1850-talet blev Fala uppdelat mellan rotarna. En bebyggelsesamling uppstod där Slutarp och Mönarp
hade gemensamma ägor, området kom att kallas ”Bygge”.
Ett torp på Ledsbacken:
Anders Persson Krus
g 18130214 m
Anna Jeansdtr Göthe
s Johannes
d Anna Greta
s Per
f 17750616 i Skövde
d 18471125 i Kinneved
f 17840616 i Slöta
f 18130224 i Kinneved
f 18180827 i Kinneved
f 18210401 i Kinneved
Från u Hudene (sid. 519), d 18310824 i Kin.
Till fattighuset (sid. 536) (”mindre vetande”)
d 18200410 i Kinneved
(se soldattorpet s. 385)
399
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Först inhyses, sedan torp:
Andreas Jacobsson Friman
f 17630907 i Kinneved
Kom från sid. 392
(står ofta felakt. i hfl med en annans födelsedatum)
g 17891004 m
1) Maria Andersdtr
f 17600414 i Floby
d 18201120 i Kinneved
d Maria
f 17891024 i Kinneved
d 18150107 i Kinneved (piga i Ledsg.)
d Anna
f 17940903 i Kinneved
d 18070203 i Kinneved
s Johannes
f 17970319 i Kinneved
d 17970803 i Kinneved
s Johannes
f 17981225 i Kinneved
Till Slöta 1821
s Jacob
f 18021008 i Kinneved
d Greta
f 18050417 i Kinneved
d 18050728 i Kinneved
omgift m 18210729
2) Greta Andersdtr
f 17871104 i Slöta
s Anders
f 18220314 i Kinneved
Familjen var i Slöta 1790-94, till ett torp under Fastarp Mellomgården (sid. 443) 1823.
Ett torp 1800-1822:
Anders Johansson
g 17981102 m
Eva Persdtr
d Greta
d Greta
s Johannes
Evas bror Nils Persson
f 17630511 i Kinneved
Fr. Marbog. (sid. 389), d 18171203 i Kinneved
f 17670720 i Slöta
föräldrar: Per o Ingeborg
f 18010114 i Kinneved
f 18020724 i Kinneved
f 18071024 i Kinneved
f 17531031 i Slöta?
d 18221027 i Kinneved
Ett torp 1818-36:
Lars Nilsson
f 17970720 i Luttra
g 18181227 m
Greta Andersdtr
f 18020724 i Kinneved
d Johanna
f 18220104 i Kinneved
d Maria
f 18240926 i Kinneved
d Kristina
f 18300929 i Kinneved
d Anna Cajsa
f 18331018 i Kinneved
Till Hudene Storegården (sid. 520) som inhyses 1836.
Ett torp c:a 1828-73:
Jonas Magnusson Mogren
g 1827 (datum saknas) m
Annika Larsdtr
s Johannes
s Johannes
s Gustav
d Anna Lisa
d Anna Lisa
Ett torp:
Lars Johansson Lund
g 18151215 m änkan
Maria Lisa Andersdtr
hennes barn
s Johannes Andersson
d Maja Stina Andersdtr
bådas barn
s Gustav
s Nils Johan
s Anders
d Maria Stina
400
d 18010318 i Kinneved
(se nedan)
d 18170413 i Kinneved
d 18170619 i Kinneved
Kom från under Hudene Storeg. (sid. 519)
(se ovan)
f 18000917 i Slöta
d 18590113 i Kinneved
f 17960809 i V-Åsaka
f 18290305 i Kinneved
f 18300613 i Kinneved
f 18320708 i Kinneved
f 18341011 i Kinneved
f 18380709 i Kinneved
Från u Krogstorp (sid. 501), d 18730604 i Kin.
d 1829 i Kinneved (exakt datum saknas i db)
d 183? i Kinneved (ej i db)
Till under Slutarp Ledsg. (sid. 382)
d 18350102 i Kinneved
Till under Hudene Lilleg. (sid. 510)
f 17820323 i Kinneved
Från Slutarp (sid. 384), till u H. Lil. (sid. 510)
f 17790118 i Slöta
Från sid. 408, d 18441214 i Kinneved
f 18080911 i Kinneved
f 18111005 i Kinneved
(se nästa sida)
d 18200409 i Kinneved
f 18160905 i Kinneved
f 18180912 i Kinneved
f 18210407 i Kinneved
f 18230615 i Kinneved
Till under Hudene (sid. 510)
Till Falköping 1839
Till Fastarp Nolg. (sid. 475)
Till u Fastarp Nolg. (sid. 478)
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ett torp 1834-36:
Johannes Andersson Hjort
g 18350710 m
Maria Persdtr
Till Luttra 1836.
Inhyses:
Per Jacobsson
g 17790219 m
Anna Larsdtr
s Johannes
s Andreas
Kom från Krogstorp (sid. 495).
Ett torp, salpetersjudaren:
Henrik Eriksson Wallgren
g 18001109 m
1) Kristina Larsdtr
d Cajsa
omgift 18040715 m
2) Greta Olofsdtr
s Johannes
d Catarina
omgift igen 18090602 m
3) Maria Jonsdtr
Henriks far Erik Larsson
f 18080911 i Kinneved
(se föreg. sida)
f 18111204 i Kinneved
Kom från Hudene Storeg. (sid. 516)
f 17510815 i Kinneved
d 18271111 i Kinneved
f 17520729 i Grolanda
f 17810821 i Kinneved
f 17960521 i Kinneved
d 18220701 i Kinneved
Till Luttra 1812, gm Brita Bryngelsdtr
d 18090615 i Kinneved (ej i fb)
f 17690302 i Kinneved
Från Mönarp (sid. 341), d 18111122 i Kinneved
f 1774 i Slöta
f 18030425 i Kinneved
d 18030430 i Kinnev., föräldrar: Lars o Maria
Till under Fastarp Mossag. (sid. 469)
f 1772 i Falköping?
d 18071008 i Kinneved
föräldrar: Olof Andersson o Catarina Andersdtr
f 18050710 i Kinneved
d 18080924 i Kinneved
f 18070615 i Kinneved
d 180? i Kinneved (ej i db)
f 17660814 i Segerstad
Till Slöta 1817
f 173108?? i Börstig?
d 18060205 i Kinneved
föräldrar: Lars Eriksson o Brita Persdtr
Ett torp:
Andreas Jonsson
f 17710104 i Kinneved
d 18240328 i Kinneved
g 18031009 m
Rebecka Pettersdtr Tengstadius
f 17771202 i Norunga
d 18521022 i Kinneved
d Johanna
f 18040204 i Kinneved
Till Falköping 1837
Johannas uä d Kristina
f 18350626 i Kinneved?
(ej i fb)
s Johannes
f 18060313 i Kinneved
Till Halsarp Granö (sid. 150) 1849
s Lars Magnus
f 18110928 i Kinneved
Till Slöta som soldat 1837
d Maria Greta
f 18141129 i Kinneved
Till Ulricehamn 1831
s Anders
f 18180112 i Kinneved
Till Slutarp Siggag som dräng 1834
d Cajsa
f 18210518 i Kinneved
Till u Slutarp Ledsg. (sid. 385)
De kom hit från under Backgården (sid. 417) c:a 1822.
Inhyses, barnen till Jonas Alander (död 1825) och Johanna Pettersdtr Tengstadius (död 1820).
s Anders Magnus
f 18160317 i Kinneved
d 18350312 i Kinneved (i Kyrkeg.)
s Johan Petter
f 18120404 i Kinneved
Till Prästg som dräng, till Segerstad 1844
s Gustav
f 18180816 i Kinneved
Till Alarp som dräng 1834, artillerist 1843
De kom från under Hassla Östergården (sid. 213).
Slutarps Fala dräng/skräddare omkr. 1808:
Anders Lenholm
f 17?? i ?
Pigan
Kristina Andersdtr
hennes uä barn
d Brita
s Johannes Jonsson
Pigan
Johanna Persdtr
f 17?? i ?
f 18150305 i Kinneved
f 18160610 i Kinneved
d 18150305 i Kinneved
Till Ljunglyckan under Hassla (sid. 215)
f 18140305 i Vårkumla
d 18661127 i Kinneved
401
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ett torp eller backstuga c:a 1808-28:
Petter Lagerqvist
f 17540110 i Falköping
d 18351130 i Kinneved
gm
1) Märta Jönsdtr
f 175009?? i Luttra
d 18120403 i Kinneved
d Sara
f 17851213 i Falköping
Till Ledsg. soldattorp (sid. 384)
s Petter
f 17920413 i Kinneved
Till under Fastarp Nolg. (sid. 478)
De kom från Backgårdens soldattorp (sid. 420). Petter omgift 18131012 m
2) Kristina Andersdtr
f 17831214 i Grolanda
Till torp under Lagerstorp Smeag. (sid. 252)
d Märta
f 18150315 i Kinneved
d 18150706 i Kinneved
d Cajsa
f 18160630 i Kinneved
d 18161128 i Kinneved
d Greta
f 18180818 i Kinneved
Till torp under Lag. Smeag. (sid. 252)
d Johanna
f 18210823 i Kinneved
Till Slöta 1846
s Anders
f 18250310 i Kinneved
Till Fröjes soldattorp (sid. 21) 1848
d Maria Kristina
f 18280823 i Kinneved
Till socknens slut (sid. 540)
Skräddaren:
Anders Svensson
f 18291231 i Kinneved
g 18540826 m
Gustava Magnusdtr
f 18320118 i Åker
d Matilda
f 18541108 i Kinneved
Till Högakullen under Marbogården (sid. 392) 1856.
Inhyses:
Anna Jonsdtr el Jeansdtr
uä s Jonas
(ev. född 1838)
d 18541125 i Kinneved
f 17?? i ?
f 18070413 i Kinneved
d 18080424 i Kinneved
f 1734 i ?
föräldrar: Lars Andersson o Gunilla Jonsdtr
f 1722 i ?
föräldrar: Lars Eriksson o Cajsa Larsdtr
f 1741 i ?
föräldrar: Lars Persson o Lena Andersdtr
f 1740 i ?
föräldrar: Bengt Larsson o Annika Larsdtr
Pigan:
Catarina Larsdtr
f 17481121 i Kinneved
Fr. Fast. Nolg. (sid. 473), d 18080809 i Kin.
På Fala, änkan:
Maria Svensdtr
d Maria Gabrielsdtr
d Brita Gabrielsdtr
d Sara Gabrielsdtr
d Beata Gabrielsdtr
f 1746 i Falköping?
f 1773 i Falköping?
f 1779 i Falköping?
f 17840914 i Falköping
f 17910512 i V-Åsaka
Fr. Lofsg. (sid. 159), d 18090513 i Kinnev.
Vid Slutarp:
Anders Larsson
g 17601031 m
Ella Larsdtr
Vid Slutarp:
Lars Larsson
g 17641202 m
Kerstin Bengtsdtr
402
Kom från under Ödeg. (sid. 367)
Till Slutarp Ödeg. (sid. 357)
Till Brismene, gm Joh. Larsson
Till u Katteskalla (sid. 73)
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
SLUTARP SIGGAGÅRDEN
1/2 mantal krono. Skatteköpt i två delar, 1/4 1803 och 1/4 1820.
Brukare omkr 1701, senare inhyses:
Nils Helgosson
gm
Lisbet Larsdtr
s Olof
Brukare omkr. 1715:
Valentin Jonsson/Jönsson
gm
1) Kerstin Olofsdtr
d Greta
Till Svenstorp Storegården (sid. 106).
Brukare c:a 1710-40:
Bengt Bengtsson
gm
Anna Svensdtr
s Sven
s Bengt
d Annika
d Stina
d Kristina
s Anders
Brukare av ena halvan av gården:
Sven Bengtsson
g 17330408 m
Elin Larsdtr
s Bengt
s Anders
d Catarina
d Kristina
s Per
d Annika
d Ellika
s Anders
d Greta
s Lars
s Anders
s Petter
f 1664 i ?
d 17371031 i Kinneved
(överföll skatteindrivarna 1701) far: Helge Olofsson, brukare omkr. 1691-95
f 16?? i ?
f c:a 1693 i Kinneved?
Till Kinneveds Tå (sid. 204) som kyrkväktare
f c:a 1682 i ?
f c:a 1692 i ?
f 17150111 i Kinneved
f c:a 1667 i Kinneved?
d 17400410 i Kinneved
f c:a 1688 i ?
d 17510308 i Kinneved
föräldrar: Sven Svensson o Annika Andersdtr
f 1708 i Kinneved?
(se nedan)
f 1712 i Kinneved?
d 17300405 i Kinneved
f 171? i Kinneved?
Till Axtorp Nolg. (sid. 54)
f 17190816 i Kinneved
d 17200127 i Kinneved
f 17220313 i Kinneved
(se nästa sida)
f 17270606 i Kinneved
d 17300320 i Kinneved
f 1708 i Kinneved?
(se ovan), d 17820608 i Kinneved
f 17110809 i Kinneved
f 17331204 i Kinneved
f 17350613 i Kinneved
f 17360628 i Kinneved
f 17380113 i Kinneved
f 17390924 i Kinneved
f 17401123 i Kinneved
f 17440221 i Kinneved
f 17451223 i Kinneved
f 17471022 i Kinneved
f 17500109 i Kinneved
f 17530527 i Kinneved
f 17550706 i Kinneved
Från Halsarp (sid. 142), d 17761129 i Kin.
Till Slöta 1761
d 17350629 i Kinneved
Till Slöta, g 17570417 m Daniel Johansson
(se nedan)
d 17391213 i Kinneved
Till Fastarp Mellomg. (sid. 437)
d 17480709 i Kinneved
d 17460328 i Kinneved
d 17480719 i Kinneved
(se sid. 405)
d 17530823 i Kinneved
d 17551011 i Kinneved
pigan
Kerstin Andersdtr
f?i?
hennes uä barn
s Håkan Svensson
f 17300131 i Kinneved
Sven B. ovan uppgavs som far, men svor sig fri vid tinget.
Inhyses:
Erik Larsson
f 1731 i Börstig?
g 17631016 m
Kristina Svensdtr
f 17380113 i Kinneved
De hade bott i Mönarp Lillegården (sid. 341).
d 18060205 i Kinneved
(se ovan), d 18081104 i Kinneved
403
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare av andra halvan av gården:
Jean el Johan Andersson
gm (ej funna i vb)
Kristina Bengtsdtr
d Lisbet
d Kerstin
s Bengt
s Anders
d Annika
s Bengt
f c:a 1713 i ?
d 17580101 i Kinneved
föräldrar: Anders Bengtsson o Ingeborg Andersdtr
f 17220313 i Kinneved
f 17440418 i Kinneved
f 17460528 i Kinneved
f 17480920 i Kinneved
f 17500219 i Kinneved
f 17530304 i Kinneved
f 17560303 i Kinneved
(se föreg. sida), d 17720417 i Kinneved
Till Hudene Storeg. (sid. 515)
d 17470523 i Kinneved
d 17490428 i Kinneved
(se 4:2 nedan)
Till Gökhem, g 17721227 m Andreas Jeansson
d 17561124 i Kinneved
Slutarp Siggagården 4:2 (numera 4:18)
Nuvarande hus från 1916.
Brukare, sedan ägare 1820-30:
Anders Johansson
g 17730330 m
Catarina Bengtsdtr
d Kristina
s Jean
d Lisbet
d Brita
s Jonas
s Johannes
s Jonas
s Bengt
d Maria
d Johanna
Ägare 1830-48:
Bengt Andersson
g 1827 (datum saknas) m
Lisa Pettersdtr
d Anna Stina
s Anders
d Cajsa
s Gustav
s Gustav
d Inga Maria
Lisa omgift 18430117 m
2) Johannes Svensson Mört
d Charlotta
d Sara Maria
Johannes och barnen till Börstig 1852.
f 17500219 i Kinneved
(se ovan), d 18131119 i Kinneved
f 17510512 i Vårkumla
d 18300511 i Kinneved
föräldrar: Bengt Larsson o Kristina Jonsdtr
f 17740215 i Kinneved
Till Vårkumla, g 18101030 m Joh. Andersson
f 17760602 i Kinneved
d 17770124 i Kinneved
f 17780101 i Kinneved
d 17810924 i Kinneved
f 17810824 i Kinneved
Till Åsarp, g 18161227 m Bengt Persson
f 17831005 i Kinneved
d 17850812 i Kinneved
f 17861003 i Kinneved
(se Siggag 4:3 s. 406)
f 17890425 i Kinneved
d 17890623 i Kinneved
f 17900619 i Kinneved
(se nedan)
f 17930427 i Kinneved
Till Vårkumla, g 18170627 m Jonas Andersson
f 17961003 i Kinneved
d 1801 i Kinneved (ej i db)
f 17900619 i Kinneved
(se ovan), d 18400213 i Kinneved
f 18050302 i Brismene
d 18501003 i Kinneved
föräldrar: Petter Larsson o Anna Håkansdtr
f 18280121 i Kinneved
Till Vårkumla? 1844
f 18300210 i Kinneved
I Luttra 1845-46, d 18470122 i Kinneved
f 18320714 i Kinneved
Till Åsarp, g 18511221 m Joh. Jacobsson
f 18350527 i Kinneved
d 18350811 i Kinneved
f 18360715 i Kinneved
Till Vårkumla? 1844
f 18390102 i Kinneved
d 18391213 i Kinneved
f 18110129 i Kinneved
f 18411127 i Kinneved
f 18440703 i Kinneved
Kom från Kotarp (sid. 485)
(född före äktenskapet)
Vidare till USA 1890 (från Jäla)
Ägare 1848-74: Lars Johansson och Johannes Larsson i Fastarp
Arr. 1850-52:
Gustav Pettersson
f 18240904 i N Åsarp
Hade varit dräng i Hudene Hallag.
föräldrar: Petter Johansson o Maria Jonsdtr
g 18500531 m
Anna Kristina Andersdtr
f 18270705 i Kinneved
d Maria Charlotta
f 18500901 i Kinneved
Till Slutarp Ödeg. soldattorp (sid. 367) som arr. c:a 1852.
Ägare 1874-86: Lars Johan Eriksson i Ödegården
404
Kom från under Slutarp Marbog. (sid. 392)
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare 1886-1943:
Anders Gustav Larsson
g 18831127 m
Albertina Josefina Johansdtr
d Nelly Hortensia Eugenia
s Erik Ragnar Mattias
d Elin Nelly Edit
d Märta Linnea Ingeborg
De kom hit från Halsarp (sid. 145).
f 18580309 i Kinneved
(enl. gravsten f 30/3)
d 19370422 i Kinneved
f 18600630 i Kinneved
f 18831216 i Kinneved
f 18920119 i Kinneved
f 19000905 i Kinneved
f 19050806 i Kinneved
d 19410702 i Kinneved
d 18971127 i Kinneved
(se nedan)
d 19951015 i Örebro (O Petr)
d 19720729 i Alingsås, gift Johansson
Albertina Josefinas mor och syskon:
Anna Stina Johansdtr
f 18380127 i Kinneved
s Reinhold Sanfrid
f 18700706 i Kinneved
d Anna Maria
f 18730916 i Kinneved
d Ellen Sofia
f 18781227 i Kinneved
Kom från Ödegården (sid. 363), till USA 1888.
Ägare från 1943:
Erik Ragnar Mattias Gustavsson
g 19260423 m
Signe Adela Emilia f Gustafsson
d Elin Birgit Synneve
d Ingrid Anita
d Rose Margareta
f 18920119 i Kinneved
(se ovan), d 19631025 i Kinneved
f 19030905 i Vårkumla
d 19880429 i Kinneved
föräldrar: Karl Gustafsson o Emma Gustafsdtr
f 19271025 i Kinneved
f 19370604 i Kinneved
(tvilling)
f 19370604 i Kinneved
(tvilling)
Slutarp Siggagården 4:3 (numera 4:16)
Nuvarande hus från 1958. Det gamla huset var från 1850.
Ägare 1803-10:
Lars Svensson
f 17500109 i Kinneved
g m (ej i vb)
Maria Persdtr
f 17461206 i Kinneved
Inhyses barn hos Lars o Maria:
Annika Carlsdtr
f 17810814 i Grolanda
Catarina ?
f 17930608 i Grolanda
Ägare 1810-30:
Lars Ambjörnsson
g 18040602 m
Annika Carlsdtr
s Johannes
d Cajsa
d Maria
d Johanna
d Greta
Till Grolanda 1817.
(se sid. 403), d 18091217 i Kinneved
Kom från Backg. (sid. 412), till Grolanda 1817
(se nedan)
Till Grolanda 1812
f 17830201 i Vårkumla
Kom från Slutarp Ödeg. (sid. 357)
f 17810814 i Grolanda
f 18050602 i Kinneved
f 18071208 i Kinneved
f 18101001 i Kinneved
f 18130410 i Kinneved
f 18160308 i Kinneved
(se ovan)
Brukare omkr 1819-23:
Johannes Jeansson Göthe
f 17940107 i Smula
g 181703?? m
1) Greta Andersdtr
f 17930306 i Kinneved
d Johanna
f 18170831 i Kinneved
s Anders
f 18190329 i Kinneved
d 18200503 i Kinneved
De kom från Mönarp Storeg. (sid. 307), till Lagerstorp Västarp (sid. 266) 1823.
405
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare 1830-57:
Johannes Andersson
g 18230207 m
Catarina Jonasdtr
d Maria Stina
Catarinas mor Lena Magnusdtr
Catarina omgift 18330628 m
2) Johannes Andersson II
Johannes omgift 18421227 m änkan
2) Sara Hansdtr
Ägare 1857-94:
Josef Larsson
g 18590621 m
Matilda Charlotta Johansdtr
s Johan Alfred
d Ida Maria
s August
d Augusta Josefina
f 17861003 i Kinneved
(se Siggag 4:2 s. 404), d 18320111 i Kin.
f 17961217 i Slöta
d 18400215 i Kinneved
föräldrar: Jonas Svensson o Lena Magnusdtr
f 18270729 i Kinneved
Till Lag. Nolg. (sid. 295) (”mindre vetande”)
f 17590619 i Falköping
Kom hit 1835, d 18370322 i Kinneved
föräldrar: Magnus Svensson o Catarina Andersdtr
f 17950715 i Vårkumla
d 18520425 i Kinneved
föräldrar: Anders Andersson o Maria Jonsdtr
f 17970105 i Floby
d 18480310 i Kinneved
f 18291116 i Solberga
d 18771013 i Kinneved
föräldrar: Lars Johansson o Maria Ambjörnsdtr (se s. 414)
f 18410119 i Solberga
Till Solberga 1899, d 19041201 i Solberga
föräldrar: Johannes Jacobsson o Maria Larsdtr
f 18600415 i Kinneved
d 18670917 i Kinneved
f 18630610 i Kinneved
(se nedan)
f 18691110 i Kinneved
d 19590922 i Yllestad
f 18721006 i Kinneved
(se nedan)
Claes August Andersson
f 18590924 i Kinneved
Kom från sid. 346, d 19421122 i Barnarp
g 18830320 m
1) Ida Maria Josefsdtr
f 18630610 i Kinneved
(se ovan), d 18870907 i Kinneved
d Elin Emerentia
f 18840212 i Kinneved
d 1918 i Sandhem, gift Persson
d Hildur Viktoria
f 18851231 i Kinneved
d 19501217 i Solberga, gift Ellström
Hildurs s Carl Ingvar Julius
f 19031207 i Kinneved
d 19640102 i Brunflo
August till Vallsjö 1897, omgift 18980529 m Ida Persdtr.
Ägare 1894-1906:
Gustav Werner Henriksson
g 18930630 m
Augusta Josefina Josefsdtr
d Thea Josefina
s Eskil Werner
s Gustaf Herbert
s Sven Sigurd
Till Sandhem 1902.
Brukare från 1901, ägare från 1906:
Johan Alfred Johansson
g 18860924 m
Maria Charlotta f Sandsjö
s Nils August Valdemar
s Johan Ferdinand
d Vendla Olivia
s Gustav Reinhold
d Elsa Maria
d Signe Alfrida
Gustav Einar Gustafsson
g 19260425 m
Signe Alfrida f Johansson
406
f 18680907 i Sandhem
d 19101217 i Sandhem
föräldrar: Henrik Gustavsson o Henrika Johansdtr
f 18721006 i Kinneved
f 18930721 i Solberga
f 18940901 i Kinneved
f 18991228 i Kinneved
f 19011011 i Kinneved
(se ovan), d 19500607 i Sandhem
d 19590319 i Sandhem, gift Höijer
Vidare till USA 1913
d 19930222 i Sandhem
d 19620715 i Sandhem
f 18590719 i Gudhem
d 19290111 i Kinneved
f 18600407 i Karleby
d 19370316 i Kinneved
föräldrar: Johan Elis Sandsjö o Anna Svensdtr
f 18920107 i Luttra
Tog över gården, d 19800218 i Kinneved
f 18930528 i Luttra
Till Fala (sid. 399)
f 18950316 i Luttra
d 19720311 i Kinneved
f 18990606 i Luttra
Till Ledsgården (sid. 377)
f 19001121 i Luttra
d 19880830 i Svenljunga, gm Harry Nilsson
f 19030531 i Kinneved
(se nedan)
f 19010512 i Jäla
Kom från sid. 225, d 19280618 i Kinneved
f 19030531 i Kinneved
(se ovan), d 19980618 i Svenljunga
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Under Siggagården
Inhyses:
Jean Andersson Falgren
f 17150219 i Kinneved
g 17501101 m
2) Brita Jeansdtr
f 1724 i ?
s Andreas
f 17510724 i Kinneved
De kom hit från under Fastarp Huleg. (sid. 455).
Inhyses:
Johannes Danielsson
Barnhusbarnen
Herman Robert Nordblom
Lovisa Alfrida Andersson
till Gökhem 1773
d 17700325 i Kinneved
Till Gökhem, g 17721227 m Annika Jeansdtr
f 17571113 i ?
d 17590405 i Kinneved
föräldrar: Daniel Johansson o Catarina Svensdtr (från Synnerål)
f 1848 i Stockholm
f 18850517 i Stockholm
Fr. Katteskalla (sid. 71), till Fastarp (sid. 444)
Kom hit 1889, d 19670624 i Synnerby
Slutarp (Siggagården) 4:13 Simmens eller Anna på Mossens
Hus från okänt år. Avstyckat 1931.
Boende c:a 1885-1903:
Claes Simonsson Ferm
f 18431103 i Kinneved
d 19031123 i Kinneved
g 18641120 m
Johanna Johansdtr
f 18391112 i Grolanda
d 19060324 i Kinneved
d Josefina Albertina
f 18660528 i Kinneved
(eg. f 18680524) Till Ödegården (sid. 360)
s Karl Birger
f 18710130 i Kölaby
Till USA 1893
s Johan Adolf
f 18731105 i Kölaby
Till USA 1894
d Anna Sofia
f 18760914 i Kinneved
Till USA 1901 (även sonen)
AS:s s Nils Axel Vigard Johansson
f 19000925 i Kinneved
far: drängen J.A. Johansson
d Hilda Kristina
f 18791021 i Kinneved
(se nedan)
De kom från Slutarp Ledsgården (sid. 383).
Boende från 1903, ägare från 1931:
August Sanfrid Kjellberg
g 19031222 m
Hilda Kristina f Ferm
d Elsa Elin Frideborg
d Ester Ottilia Johanna
d Märta Edit Ingeborg
s Carl Gustaf
d Agnes Hilma Maria
AHM:s d Siv Inger Linnea
s Bror Arvid
August Sanfrids mor:
Johanna Johansdtr
f 18700530 i Kinneved
Kom från sid. 253, d 19510923 i Kinneved
f 18791021 i Kinneved
f 19041013 i Kinneved
f 19070803 i Kinneved
f 19110326 i Kinneved
f 19130928 i Kinneved
f 19170519 i Kinneved
f 19410414 i (Skara)
f 19200928 i Kinneved
(se ovan), d 19410621 i Kinneved
d 19910612 i Floby, gift Karlén
d 19940911 i Grolanda, gift Johansson
(se nedan)
d 19531202 i Floby
d 20000923 i Floby, gift Sandén
f 18440219 i Floby
d 19101004 i Kinneved
Gustaf Johan Josef Ahl
f 19080508 i Kölaby
g 19310620 m
Märta Edit Ingeborg f Kjellberg
f 19110326 i Kinneved
s Inge Gustaf Harald
f 19310709 i Kinneved
d Ing-Britt Linnea
f 19321211 i Börstig
d Maj-Lis Ingeborg
f 19340113 i Kinneved
De kom hit från Fröje (sid. 19), till Ledsgården (sid. 377).
d 19810907 i Floby
(se ovan)
407
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Soldattorpet nr 116 Karlsro - numera Slutarp 1:17/3:7
Hus från c:a 1850. F. d. soldattorpet för Siggagården. Avstyckat 1917.
Soldat 1674-?:
Lars el Sven Larsson
f c:a 1654 i Hjo
Soldat 1693-1712:
Per Börjesson
gm
Rangela Svensdtr
d Catarina
s Börje
Till Alarp (sid. 81).
Soldat 1712-22:
Jon Svensson Lagerberg
g 17141128 m
Anna Andersdtr
s Sven
d Kerstin
s Bengt
s Anders
f c:a 1670 i Kinneved
(böter 1699 för ”otidligt sängelag”)
f c:a 1666 i ?
f c:a 1700 i Kinneved?
f 17090702 i Kinneved?
föräldrar: Sven Håkansson o Botilla Larsdtr
f c:a 1693 i ?
f 16?? i ?
f 17150503 i Kinneved
f 17160525 i Kinneved
f 17170909 i Kinneved
f 17190131 i Kinneved
Soldat 1725-33:
Anders Källberg
f c:a 1706 i ?
Soldat 1733-57:
Sven Olofsson Källberg
f c:a 1712 i ?
Soldat 1757-63:
Sven Kjellberg
f c:a 1731 i ?
Soldat 1766-1800:
Sven Jeansson Lundqvist
g 17711230 m änkan
1) Brita Andersdtr
omgift 17721227 m
2) Lisbet Andersdtr
s Andreas
d Annika
s Jean
d Maria
Till under Marbogården (sid. 392).
Hon hade varit piga i Naglarp
d 17150721 i Kinneved (död i Naglarp)
d 17160810 i Kinneved
d 17190427 i Kinneved
f 17441024 i Kinneved
Kom från Fastarp Mellomg. (sid. 441)
f 1738 i Grolanda?
Från Sl. Ledsg. (sid. 379), d 17720120 i Kin.
f 1746 i Grolanda?
f 17750822 i Kinneved
f 17780706 i Kinneved
f 17820316 i Kinneved
f 17890608 i Kinneved
d 17830405 i Kinneved
Soldat 1801-12:
Andreas Hjort
f 17771129 i Kinneved
Kom från Ledsg. (sid. 384), d 18130325 i Kin.
gm
Maria Lisa Andersdtr
f 17790118 i Slöta
s Johannes
f 18050528 i Kinneved
d 18060227 i Kinneved
s Johannes
f 18080911 i Kinneved
d Maja Stina
f 18111005 i Kinneved
Maria Lisa omgift, med barnen till ett torp på Slutarps Fala (sid. 400).
Soldat 1813-25:
Johannes Håkansson Hjort
f 17930823 i Kinneved
g 18161108 m
Ingrid Jeansdtr
f 17911007 i Smula
d Johanna
f 18171218 i Kinneved
d Cajsa
f 18190830 i Kinneved
s Johan Petter
f 18211016 i Kinneved
s Johannes
f 18240915 i Kinneved
Till Hudene Storeg. Brunslid (sid. 521) 1825.
408
Kom från Hulegårdens soldattorp (sid. 455)
föräldrar: Jean Håkansson o Brita Persdtr
d 18231209 i Kinneved
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Soldat 1825-45:
Johannes Håkansson Hjort
g 1826 (datum saknas) m änkan
Maria Andersdtr Lundin
hennes barn
s Carl Fredrik Jonasson Alander
bådas barn
d Anna Stina
s Lars Johan
s Anders
s Claes
s Gustav
s Håkan
s Lars Johan
s Håkan
Soldat 1845-79:
Anders Hjort
g 18510504 m
1) Charlotta Johansdtr
s Carl Johan
s Gustav Adolf
s Carl Johan
d Augusta Josefina
s Frans Sanfrid
f 17991026 i Slöta
d 18450528 i Kinneved
föräldrar: Håkan Kettil o Kristina Jonsdtr
f 18030516 i Kinneved
Från Hassla (sid. 213), till fattigh. (sid. 536)
f 18250120 i Kinneved
Till Skövde 1843
f 18290503 i Kinneved
f 18310823 i Kinneved
f 18321101 i Kinneved
f 18340315 i Kinneved
f 18351114 i Kinneved
f 18371218 i Kinneved
f 18410127 i Kinneved
f 18421223 i Kinneved
Till Börstig 1846
d 18310903 i Kinneved
d 18330111 i Kinneved
Till Axtorp 1846, i Kvänum 1890
Till Axtorp 1845, i Gingri 1890
d 18400111 i Kinneved
Till Falköping som soldat 1863
d 18430306 i Kinneved
f 18260810 i Falköping
Till Svenstorp (sid. 125)1891
f 18210520 i Slöta
f 18520105 i Kinneved
f 18540330 i Kinneved
f 18570409 i Kinneved
f 18591207 i Kinneved
f 18630425 i Kinneved
d 18891110 i Kinneved
d 18530212 i Kinneved
Till USA 1883, g 1891 m H.A. Karlstedt
Till Mönarp (sid. 337)
d 18600924 i Kinneved
Till Slöta som soldat 1883, rymde t. USA 1884
Soldat 1879-1911:
Carl Fredrik Ludvig Norén
f 18580415 i Falköping
g 18820217 m
Maria Johansdtr Carlqvist
f 18590921 i Kinneved
d Hilma
f 18820910 i Kinneved
d Hilma Josefina
f 18840917 i Kinneved
d Elin Elisabet
f 18860814 i Kinneved
s Oskar Vilhelm
f 18871222 i Kinneved
d Hildur/Hilda Emerentia
f 18890824 i Kinneved
d Anna Matilda
f 18920303 i Kinneved
s Gustav Albin
f 18940904 i Kinneved
s Herman Reinhold
f 18960611 i Kinneved
s Erik Verner
f 18980715 i Kinneved
s Frans Rikard
f 19000316 i Kinneved
s Sven Herbert
f 19030630 i Kinneved
Via V-Åsaka till Mönarp Storegården (sid. 328).
Boende från 1911:
Frans Oskar Karlén
g 19110528 m
Matilda Josefina f Kinell
hennes barn:
uä s Elis Verner Andersson
bådas barn:
d Judit Ingegärd Maria
JIM:s d Barbro Iris Maria
d Alice Ingeborg
s John Erik Haldon
s Gustaf Lennart
d Rut Ingrid Ottilia
d Karin Doris Irene
d Ing-Britt Adela
föräldrar: Peter Agne o M S Johansdtr
Kom från Mönarp (sid. 354)
d 18820911 i Kinneved
d 18841011 i Kinneved
d 18860929 i Kinneved
d 18881006 i Kinneved
d 19721225 i Grycksbo, gift Sörman
d 19560715 i Bottnaryd, gift Andersson
f 18780908 i Kinneved
Kom från sid. 385, d 19571202 i Kinneved
f 18831123 i Kinneved
Kom från sid. 270, d 19260203 i Kinneved
f 19060331 i Kinneved
Till Stiby 1930, d 19800905 i Ulricehamn
f 19110706 i Kinneved
d 19980711 i Friggeråker, gift Lindström
f 19320620 i Kinneved
d 20061113 i Överjärna, gift Comstedt
f 19121223 i Kinneved
(se nästa sida)
f 19141102 i Kinneved
Till Erikslund (sid. 237)
f 19170331 i Kinneved
d 19840722 i Kinneved
f 19200307 i Kinneved
d 20060723 i Skövde, gift Hägg
f 19220311 i Kinneved
d 19600314 i Arboga, gift Hawby
f 19240515 i Kinneved
409
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Nils Lennart Torsson
f 19130924 i Slöta
g 19350713 m
Alice Ingeborg f Karlén
f 19121223 i Kinneved
d Ing-Britt Margareta
f 19350602 i Kinneved
Till Mariedal (sid. 434). (Se även nästa sida.)
(se föreg. sida)
Annan bebyggelse
Slutarp (Siggagården) 4:6 Strömsholm (numera Strömsholm 2:1)
Affärsgatan 10-12. Hus från c:a 1910. I ett gårdshus fanns även butikslokaler, bl.a. charkuteri.
Ägare, handlanden:
Johan Albin Nilsson
f 18681230 i Segerstad
d 19500607 i Kinneved
g 19000306 m
Josefina Natalia f Torsein
f 18691222 i Segerstad
d 19360812 i Kinneved
s Nils Tage Harry
f 19010522 i Tråvad
d 19700611 i Svenljunga
s Lars Albin Helmer
f 19020923 i Tråvad
d 19890131 i Högsbo
d Vivi ”Vivan” Elin Dagmar
f 19030827 i S Kyrketorp
d 19980125 i Kinneved
s Aigil Olof Bertil
f 19060811 i Stenstorp
d 19830817 i Kinneved
Hyresgäst 1927-28, handlanden och handelsbiträdet:
Johan Bertil Olsson
f 19030611 i Långaryd
Nils Torkel Olsson
f 19050808 i Långaryd
Båda åter till Långaryd 1928.
d 19820408 i Gunnared
d 19781223 i Halmstad (ML)
Hyresgäster 1931-36:
Oskar Gideon Gustafsson
f 18971014 i Gökhem
cykelreparatör
g 19301206 m
Maria Alfrida f Andersson
f 18941106 i Habo
hennes barn:
s Oscar Luther Gunnar Johans. f 19200427 i Habo
Till Skövde 1936, d 19720403 i Råsunda
bådas barn:
s Bengt Sture Gideon
f 19320103 i Kinneved
Kom från Mönarp Lillegården (sid. 348), till Slutarp 1:28 (sid. 369).
Hyresgäster 1931-35:
Erik Karl Johan Blomberg
g 19300912 m
Edit Hildur Teresia f Larsson
Till Lillsätra (sid. 434).
Hyresgäster 1937:
Kurt Anselm Gustavsson
g 19361010 m
Kerstin Aninia f Hallberg
d Ethel
Åter till Falköping samma år.
Hyresgäster 1937:
Nils Rikard Sanfredsson
g 19250912 m
Lilly Sofia Vilhelmina f Gren
s Reidar Ingemar
Till Lillebo (sid. 373).
410
f 19060910 i Kinneved
Kom från Mellomgården (sid. 444)
f 19010914 i Åsle
f 19100727 i Skara
d 19821120 i Vadstena
f 19170602 i Falköping
f 19361229 i Falköping
d 20010212 i Kristinehamn
f 18960829 i Göteve
f 19010619 i Falköping
f 19340317 i Göteve
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Hyresgäster 1938-40:
Erik Eskil Svensson
g 19330211 m
Gunborg Maria f Augustsson
d Maj Viola Elisabet
s Sten Tord Gilbert
Till Falköping 1940.
Hyresgäst 1941-42:
Per Gunnar Bjurström
Till Falköping 1942.
f 19050530 i Forshem
charkuterist, d 19570212 i Falköping
f 19090222 i Bjurbäck
f 19321019 i Bjurbäck
f 19371014 i Bjurbäck
d 20050428 i Hjo
i Ljungby 1970, gift Hertzberg
d 20110121 i Hjo
f 19170418 i Sävsnäs
charkuterist, d 20030703 i Ryd
Hyresgäster från 1941:
Nils Lennart Torsson
f 19130924 i Slöta
d 19891203 i Kinneved
g 19350713 m
Alice Ingeborg f Karlén
f 19121223 i Kinneved
d 19951017 i Falköping
d Ing-Britt Margareta
f 19350602 i Kinneved
De hade tidigare bott i Mariedal (sid. 434), var i Kullings-Skövde 1939-41. (Se även föreg. sida.)
Slutarp Siggagården 4:11 (och Backg. 5:16 och Ödeg. 1:27) Nyhem (numera Slutarp 11:1)
Kvarngatan 9. Hus från 1923, ligger mitt i den gamla bykärnan, därav de olika fastighetsnumren! Här låg även
telefonväxeln från 1923. Först Karl och sedan Manne drev Rutmans snickerifabrik, senare kallat Slutarps kök.
Ägare från 1923:
Karl Vilhelm Rutman
f 18800318 i Smula
fabrikör, d 19700318 i Kinneved
g 19200522 m
Anna Fredrika f Gustafsson
f 18780816 i Jäla
d 19591214 i Kinneved
s Gustaf Manne
f 19200921 i Kinneved
(se nedan)
fd Rut Verna Ingrid Andersson f 19201020 i Falköping
d 20080730 i N Åsarp, gift Seveborg
De kom från Trekanten (sid. 422).
Gustaf Manne Rutman
g 19421220 m
1) Märta Margareta f Andersson
f 19200921 i Kinneved
(se ovan), d 20030520 i Falköping
f 19221228 i Ulricehamn
Kom från sid. 429, d 19860328 i Falköping
Hyresgäst 1923-32, vägarbetaren:
Sven Gustav Henning Gustavsson
f 18940522 i Bjurum
Till Ledsjö, d 19841221 i Ödenäs
Telefonist 1926-32:
Tyra Dagmar Lovisa Qvist
f 19020224 i Jäla
Till Jäla, d 19890608 i Jäla, gift Josefsson
f 19030310 i Luttra
d 19691208 i Falköping
f 19030216 i Skörstorp
f 19270414 i Kinneved
f 19290328 i Kinneved
d 19391030 i Falköping
d 20120327 i Falköping
d 19660524 i Östersund, gift Larsson
Hyresgäster 1927-29, jordbruksarb.
Johan Adolf Ivar Sundén
g 19270205 m
Anna Ruth Emilia Karlsson
d Gunvor Linnea
d Inga Maria
Till Falköping 1929.
Hyresgäster 1932-35:
Sven John Adelius Hermansson
f 19080905 i Kinneved
g 19310319 m
Anna Dagmar Ingeborg f Blomgren
f 19100514 i Kyrkefalla
s Sven Eskil
f 19310204 i Falköping
s Bengt Uno Ingemar
f 19320905 i Kinneved
De kom från Naglarp (sid. 98), till Lundhem (sid. 369).
d 20100402 i Falköping
411
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
SLUTARP BACKGÅRDEN
Backgården var 1/2 mtl krono, skatteköpt 1815 i två delar (som slogs samman 1870).
Slutarp Backgården 5:1/7:1
(numera 7:45)
Affärsgatan 4. Hus från 1900 och hus nr 2 från 1890. Jordbruket upphörde 1970.
Brukare c:a 1698-1736:
Anders Jönsson
f c:a 1654 i ?
d 17361225 i Kinneved
gm
Kerstin Svensdtr
f c:a 1656 i ?
d 17360814 i Kinneved
s Johan el. Jean
f c:a 1675 i Kinneved?
Till Vistorp, gm Beata Catarina Krakewitz
d? Gunilla
f 1676 i Kinneved?
d 17160814 i Kinneved (osäkert m. släktskap)
s Sven
f 1682 i Kinneved?
Till Hassla Västergården (sid. 227)
s Carl
f ? i Kinneved?
Till Vistorp
Brukare 1745-67:
Lars Persson
f c:a 1714 i ?
g 17440610 m
Anna el Annika Jonsdtr
f c:a 1724 i Kinneved?
s Anders
f 17451029 i Kinneved
s Petter
f 17470420 i Kinneved
d Brita
f 17491015 i Kinneved
d Annika
f 17510803 i Kinneved
s Johannes
f 17561001 i Kinneved
d Catarina
f 17640801 i Kinneved
s Petter
f 17671206 i Kinneved
De kom från Slutarp Marbogården (sid. 388), åter dit c:a 1770.
Brukare 1755-69:
Per Jönsson
f 1721 i Grolanda
g 17431106 m
Annika Andersdtr
f 17220529 i Kinneved
d Catarina
f 17440916 i Kinneved
d Maria
f 17461206 i Kinneved
d Kerstin
f 17520428 i Kinneved
s Anders
f 17560119 i Kinneved
d Brita
f 17590419 i Kinneved
d Kristina
f 17611201 i Kinneved
d Ester
f 17650614 i Kinneved
De kom från Lofsgården (sid. 157), till Grolanda 1769.
Brukare 1769-82:
Sven Andersson
g 17600706 m änkan
Catarina Månsdtr
hennes barn
s Anders
bådas barn
d Maria
s Johannes
s Lars
d Kristina
d Sara
d Sara
släktingen, änkan Elsa Svensdtr
412
föräldrar: Per Larsson o Gunilla Larsdtr
föräldrar: Jonas Jonsson o Ingegerd Jönsdtr
d 17630103 i Kinneved
d 17661112 i Kinneved
Till Siggagården (sid. 405)
d 17620624 i Kinneved
f 1729 i Yllestad?
d 17821003 i Kinneved
föräldrar: Anders Eriksson o Maria Persdtr
f 17331101 i Yllestad
Till Slöta 1793
f 17530908 i Yllestad?
(se nästa sida) far: Anders ?
f 1764 i Yllestad?
f 17691215 i Kinneved
f 17691215 i Kinneved
f 17711122 i Kinneved
f 17751216 i Kinneved
f 17800217 i Kinneved
f 1700 i Yllestad?
d 17790219 i Kinneved
d 17700101 i Kinneved (tvilling)
d 177008?4 i Kinneved (tvilling)
(se nästa sida)
d 17790417 i Kinneved
d 17800409 i Kinneved
d 17700121 i Kinneved
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare 1769-1805:
Johannes Månsson
g 17621219 m
Maria Larsdtr
s Lars
d Ingrid
s Anders
d Catarina
d Lena el Sara
d Britta
s Måns
s Fredrik
d Ellika
Brukare omkr. 1786
Anders Andersson
g 17860418 m
Maria Bengtsdtr
f 17381020 i Yllestad
d 18051003 i Kinneved (ev. f. 14/9)
föräldrar: Måns Andersson o Ingrid Larsdtr (enl. db)
f 17380302 i Yllestad
d 18140117 i Kinneved
föräldrar: Lars Jansson o Elsa Andersdtr (enl. db)
f 17621217 i Vistorp
(se andra halvan sid. 414)
f 1767 i Vistorp?
d 17790202 i Kinneved
f 17700309 i Kinneved
d 17700823 i Kinneved
f 17710819 i Kinneved
(se nedan)
f 17740508 i Kinneved
d 17790319 i Kinneved
f 17761106 i Kinneved
d 17771004 i Kinneved
f 17781021 i Kinneved
d 17790416 i Kinneved
f 17800326 i Kinneved
(se nedan)
f 17830913 i Kinneved
d 17850717 i Kinneved
f 17530908 i Yllestad
(se föreg. sida), d 17861113 i Kinneved
f 17631230 i Kinneved
Från Hudene (sid. 504), till Kotarp (sid. 480)
Brukare c:a 1790-93:
Jonas Andersson
f 1766 i N Åsarp
g 17881228 m
Kristina Svensdtr
f 17711122 i Kinneved
s Anders
f 17890711 i Kinneved
s Johannes
f 17910917 i Kinneved
De bodde först i Marbogården (sid. 389), till Slöta 1793.
Brukare 1793-95:
Jöns Arvidsson
s Johannes
omgift 17650106 m
2) Anna el Annika Johansdtr
s Andreas
d Kerstin
Till Lagerstorp Nolgården (sid. 292).
(se föreg. sida)
f 1749 i Grolanda
f 17800615 i Grolanda
f 1760 i Eriksberg
f 17880619 i Grolanda
f 17910503 i Grolanda
Brukare c:a 1805-10:
Johannes Fredriksson
f 17790131 i Kinneved
g 18050624 m
Catarina Johansdtr
f 17710819 i Kinneved
s Jonas
f 18070202 i Kinneved
De flyttade till Ledsgården (sid. 376) c:a 1810.
Kom från Slutarp Ledsg. (sid. 376)
(se ovan)
Ena halvan av gården
Ägare 1815-39:
Fredrik Johansson
g 18060525 m
1) Eva Larsdtr
d Maria
s Johannes
s Lars Johan
d Johanna
s Johannes
s Lars
d Johanna
s Anders
omgift 18370317 m änkan
2) Kristina Bengtsdtr
f 17800326 i Kinneved
(se ovan), d 1839080 i Kinneved
f 17810326 i Yllestad
f 18070302 i Kinneved
f 18091119 i Kinneved
f 18120406 i Kinneved
f 18130909 i Kinneved
f 18150731 i Kinneved
f 18190225 i Kinneved
f 18201113 i Kinneved
f 18260516 i Kinneved
d 18330131 i Kinneved (ev född 1783)
Till Axtorp Lunnag. (sid. 64)
d 18110906 i Kinneved
d 18120718 i Kinneved
d 18140121 i Kinneved (ej i fb)
(se nästa sida)
d 18191014 i Kinneved
Till Grolanda, g 1855 m Olof Olofsson
d 18261211 i Kinneved
f 17810314 i N Åsarp
Fr. Ha. Österg. (sid. 214), d 18621113 i N Åsarp
413
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Ägare 1839-46:
Johannes Fredriksson
g 18361230 m
Cajsa Svensdtr
s Lars Johan
s August
d Eva Maria
Familjen till Luttra 1842.
f 18150731 i Kinneved
(se föreg. sida)
f 18080905 i Vårkumla
f 18370122 i Kinneved
f 18390802 i Kinneved
f 18410311 i Kinneved
Kom hit som piga, föräldrar: Sven o Maria
Ägare 1846-54 Jonas Johansson (se brukare sid. 413) o Cajsa Larsdtr i Ledsgården
Brukare omkr 1850-65:
Anders Johansson Klein
g 18441112 m
1) Cajsa Lena Larsdtr
f 18150822 i Kinneved
Kom från soldattorpet u Kyrkeg. (sid. 191)
f 18210416 i N Åsarp
d 18650324 i Kinneved
föräldrar: Lars Larsson o Maria Larsdtr
d Amanda Charlotta
f 18510117 i Kinneved
s Johan Alfred
f 18580913 i Kinneved
d 18590629 i Kinneved
Anders och dottern till Grolanda 1865. Han omgift 1866, sedan till Ledsgården (sid. 380).
Ägare 1854-70:
Per Johan Andersson o Kristina Maria Jonsdtr i S Vånga (hon dotter till Jonas Johansson ovan)
Andra halvan av gården
Ägare 1815-70:
Lars Johansson
f 17621217 i Vistorp
(se brukare sid. 413), d 18310207 i Solberga
g 18120707 m
Maria Ambjörnsdtr
f 17951014 i Kinneved
Kom från Ödeg. (sid. 357), d 18670624 i Kin.
s Johannes
f 18130815 i Kinneved
d 18350509 i Solberga
s Anders
f 18160720 i Kinneved
(se nedan)
s Jonas
f 18190629 i Kinneved
De flyttade till Solberga 1820, men sonen Anders och sonen Samuel (född i Solberga) kom hit 1841, och modern dog
här hos dem.
Brukare 1826-34:
Andreas Andersson
f 17940314 i Kinneved
Kom från Fastarp Liden (sid. 463)
g 18240512 m
Kristina Johansdtr Ax
f 17951016 i Kinneved
Kom från under Svenstorp (sid. 123)
s Johannes
f 18260218 i Kinneved
d Cajsa
f 18290406 i Kinneved
Familjen till Vårkumla 1834, sedan åter Kinneved, Lagerstorp Östergården (sid. 277) 1843.
Brukare 1835-40:
Johannes Larsson
f 1809 i N Åsarp
g 18330929 m
Catarina Larsdtr
f 17991002 i Hällestad
d Kristina Maria
f 18350115 i Kinneved
s Lars Johan
f 18390613 i Kinneved
d 18390905 i Kinneved
De kom från Lofsgården (sid. 161), flyttade till Lagerstorp Östergården (sid. 276).
Brukare 1841:
Anders Larsson
414
f 18160720 i Kinneved
(se ovan), åter till Solberga
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Hela gården
Brukare från 1858, ägare 1870-88:
Samuel Larsson
g 18580207 m
Anna Lisa Eriksdtr
s Lars Johan
d Matilda Kristina
d Ida Maria
s Erik Sanfrid
d Augusta Josefina
d Signe Elisabet
Ägare 1888-1943:
Lars Johan Samuelsson
g 18971217 m
Anna Maria f Pettersson
s Erik Anders Bertil
d Signe Maria Elisabet
d Signe Maria
s Nils Johan Verner
f 18220216 i Solberga
d 19151204 i Kinneved
föräldrar: Lars Johansson o Maria Ambjörnsdtr (se föreg. sida)
f 18400525 i Kinneved
f 18590820 i Kinneved
f 18610206 i Kinneved
f 18640211 i Kinneved
f 18671123 i Kinneved
f 18731226 i Kinneved
f 18781216 i Kinneved
Fr. Ödeg. (sid. 363), d 18940206 i Kinneved
(se nedan)
d 19340213 i Kvistbro, gift Westmark
Till Kölaby, g 1884 m Herman Andersson
d 18680909 i Kinneved
d 19240828 i Falköping, gm Adolf Larsson
d 19460710 i Falköping, gm Claes Lenander
f 18590820 i Kinneved
(se ovan), d 19380414 i Kinneved
f 18660407 i Solberga
f 18981209 i Kinneved
f 19000616 i Kinneved
f 19021230 i Kinneved
f 19051008 i Kinneved
d 19210508 i Kinneved
Till sid. 421
d 19010516 i Kinneved
(se sid. 416)
(se sid. 417)
Brukare 1894-97:
Carl Johan Adamsson
f 18471001 i Yllestad
g 18720705 m
Gustava Charlotta Blomberg
f 18491128 i Utvängstorp
s Karl Amandus Leonard
f 18740417 i Kinneved
s Enoch Anselm
f 18760309 i Kinneved
d Olga Adelaide
f 18780704 i Kinneved
d Elin Ingeborg
f 18800823 i Kinneved
s Viktor Filip
f 18830309 i Kinneved
s Johan Torsten
f 18890203 i Kinneved
s Ragnar Fridolf
f 18930721 i Kinneved
De kom hit från Ödegården (sid. 360), till Börstig 1897.
Hyresgäster 1904-07, handlanden:
Albert Eriksson
g 18911120 m
1) Hedda Andersdtr
Till Hassla (sid. 219).
d 19241124 i Mofalla
d 19511202 i Tibro
vidare till USA 1900
d 19660323 i Stenstorp, gift Bogren
d 19581023 i Tibro
d 19531212 i Tibro
d 19750224 i Tibro
d 19160530 i Mofalla
f 18650621 i Humla
f 18621123 i Yllestad
Brukare 1906-09:
Johan Levin Pettersson
f 18691214 i Smula
g 19010628 m
Ellen Justina Andersdtr
f 18760421 i N Åsarp
s Hadar Justus Martinus
f 19070602 i Kinneved
De kom från Klockaregården (sid. 200), till Prästgården (sid. 172).
Brukare 1912-15:
Karl Ivar Bergman
g 18890323 m
Augusta Kristina Isaksdtr
d Hanna Kristina
d Helena Ingeborg
s Nils Emanuel
d Sigrid Charlotta
s Karl Josef
d Hulda Maria
s Isak August Daniel
s Klas Ivar Samuel
Till Alarp (sid. 80) 1915.
f 18620416 i Kölaby
f 18641212 i N Åsarp
f 18890416 i N Åsarp
f 18920814 i Kölaby
f 18950520 i Kölaby
f 18970820 i Kölaby
f 19000722 i Kölaby
f 19030220 i Kölaby
f 19050430 i Kölaby
f 19070901 i Kölaby
Till Blidsberg, d 19430911 i Blidsberg
415
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Brukare/arbetare 1915-16:
Karl Gustav Karlsson
g 18940921 m
Natalia Svensdtr
s Karl Johan
s Nils Valdemar
Till Marka 1916.
Brukare 1917-20:
Karl Johan Pettersson
g 19061007 m
Hulda Augusta f Holm
s Gustav Johan Börje
d Margit Hulda Magdalena
d Edit Augusta Maria
s Lars Albert Paul
d Karin Judit
d Inga Dagny Carola
Till Slöta 1920.
Först dräng, sedan brukare:
Aron Gottfrid Johansson
g 19000629 m
Ellen Josefina Karlsdtr
d Gunhild Ingeborg Matilda
d Alli Maria
d Elsa Teresia
s Erik Gottfrid
s Gustaf Herbert
s Nils Oskar
s Sven Olof Arne
s Allan Sigvard
Till Marbogården (sid. 391) 1921.
Hyresgäster 1922-24:
Knut Ferdinand Strängberg
g 19221222 m
Dorotea Amalia f Borg
d Margit Viktoria
s Bengt August Ferdinand
Till Hassla (sid. 240).
f 18720709 i Marka
d 19591130 i Falköping
f 18720406 i Göteve
f 18980906 i Marka
f 19000822 i Marka
d 19310114 i Falköping
d 19691108 i Falköping
d 19690218 i Falköping
f 18740724 i Kymbo
d 19560719 i N Kyrketorp
f 18860926 i Kälvene
f 19070526 i Slöta
f 19090512 i Slöta
f 19110314 i Slöta
f 19140105 i Slöta
f 19160605 i Slöta
f 19200911 i Kinneved
d 19710508 i Falköping
d 19670418 i Örgryte, kallade sig Holm
d 20000730 i Kinneved (skriven i Falköping)
d 19910724 i Valtorp, gift Johansson
d 19981104 i Borgunda
d 19190706 i Kinneved
d 20110102 i Falköping, gift Gustafsson
f 18720829 i Floby
föräldrar: Johan Andersson o Maria Charlotta Andersdtr
f 18770916 i Kinneved
f 19000822 i Kinneved
f 19021222 i Kinneved
f 19050427 i Kinneved
f 19060605 i Kinneved
f 19090122 i Kinneved
f 19110130 i Kinneved
f 19140622 i Kinneved
f 19170626 i Kinneved
Kom från Marbogården (sid. 393)
f 18930720 i Kinneved
Kom från Smeagården (sid. 254)
416
d 19170804 i Kinneved
f 18980923 i Kungsholm (A)
f 19211008 i Kinneved
f 19230222 i Kinneved
Brukare 1926-29:
Frans Vilhelm Gustavsson
f 18730406 i Kinneved
s John Klas Vilhelm
f 19060206 i Luttra
d Ester Johanna
f 19070904 i Falköping
d Margit Johanna Elisabet
f 19120410 i Örebro
De kom från Horsö (sid. 345), han var änkling, till Floby 1929.
Brukare från 1930, ägare från 1943:
Torsten Sigurd Andersson
g 19300322 m
Signe Maria f Samuelsson
s Lars Olof
d 19080304 i Kinneved
d 19490808 i V-Kleva
d 19720527 i V-Kleva
d 19761020 i Brismene, gift Larsson
d 19840216 i Sunnemo, gift Nilsson
f 18991122 i Kinneved
Kom från sid. 78, d 19830624 i Kinneved
f 19021230 i Kinneved
f 19310416 i Kinneved
(se sid. 415), d 19720501 i Kinneved
d 19920410 i Kinneved
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Slutarp (Backgården) 7:4 (numera 7:82)
Hus från 1939. Fastigheten bildad 1942.
Ägare 1942-43: Lars Johan Samuelsson i 7:1
Brukare från 1941:
Karl Olof Hugo Sandén
g 19320729 m
Gertrud Ingeborg f Andersson
s Nils Rune Olof
d Ingrid Ulla-Brith
De kom från Marbogården (sid. 391).
Ägare från 1943:
Nils Johan Verner Samuelsson
f 19011228 i Börstig
d 19840229 i Kinneved
f 18980317 i Kölaby
f 19321107 i (Ulricehamn)
f 19351028 i (Ulricehamn)
d 19840617 i Kinneved
d 20011005 i Falköping
f 19051008 i Kinneved
Kom från sid. 415, d 19750622 i Kinneved
f c:a 171? i Kinneved
Fr. Kotarps st (sid. 491), d 17781030 i Kinneved
Under Backgården
Inhyses 1753-78, soldatänkan:
Brita Olofsdtr
Under Backgården c:a 1820-24:
Andreas Jonsson
f 17710104 i Kinneved
d 18240328 i Kinneved
g 18031009 m
Rebecka Pettersdtr Tengstadius
f 17771202 i Nårunga
d Johanna
f 18040204 i Kinneved
s Johannes
f 18060313 i Kinneved
s Lars Magnus
f 18110928 i Kinneved
d Maja Greta
f 18141129 i Kinneved
s Anders
f 18180112 i Kinneved
d Cajsa
f 18210518 i Kinneved
De kom från Prästgården (sid. 170), flyttade till ett torp på Slutarps Fala (sid. 401).
Inhyses c:a 1830-35:
Andreas Jacobsson Friman
f 17630907 i Kinneved
d 18350715 i Kinneved
(står ofta med en annans födelseuppg.)
f 18220316 i Kinneved
Till Karlsborg 1844
s Anders
omgift 17891004 m
3) Maria Andersdtr
f 17781227 i Falköping
Kom från ett torp under Fastarp Mellomgården (sid. 443).
Ett torp 1866-69:
Isak Andersson
f 18280219 i N Åsarp
g 18640715 m
Anna Brita Larsdtr
f 18420921 i N Åsarp
s Frans Edvin
f 18651205 i Kinneved
d Frida Albertina
f 18681016 i Kinneved
Kom från Ledsgården (sid. 377), till Börstig 1869.
Arbetaren
Svante Alfrid Larsson
g 18800715 m
Augusta Sofia Isaksdtr
Kom hit 1897, till Börstig 1898.
Till fattighuset (sid. 536)
d 19260531 i Borås
f 18501207 i Börstig
d 19320229 i Börstig
f 18530704 i Kinneved
Från Lagerst. (sid. 294), d 19320305 i Börstig
417
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Smeden, 1911-13:
Karl August Hjernstedt
g 19060223 m
Elin Ingeborg f Hasselgren
d Berta Ingeborg
d Margit Elisabet
s Gösta Bertil
Till Sparlösa 1913.
Arbetaren
Per Johan Pettersson
f 18730401 i Särestad
d 19620407 i Sparlösa
f 18840401 i Sparlösa
f 19070713 i Tengened
f 19100527 i Tengened
f 19120906 i Kinneved
d 19701031 i Sparlösa
d 20080214 i Levene, gift Johansson (100 år)
d 19870403 i Lidköping, gift Lerjestedt
d 20120115 i Lidköping (99 år)
f 18441025 i Broddarp
Kom från sid. 479, d 19240919 i Kinneved
Statdrängen, 1922:
Karl Oskar Broberg
f 18890527 i Grolanda
g 19100911 m
Ester Maria f Jakobsson
f 18860610 i Vårkumla
s Nils Oskar Olof
f 19101201 i Kinneved
d Olga Kerstin Maria
f 19120524 i Kinneved
s Ingvar Sten Allan
f 19131230 i Torbjörntorp
d Ingrid Svea Elisabet
f 19131230 i Torbjörntorp
s Åke Klas Konrad
f 19150719 i Torbjörntorp
d Astrid Linnea Viola
f 19171204 i Ljunghem
s Karl Gustav Adolf
f 19191106 i Ljunghem
s Bror Holger Leopold
f 19221030 i Falköping ö
De hade bott i Krogstorp (sid. 501), till Falköping östra 1922.
Arbetaren, 1922-25:
Gustav Erik Andersson
g 19191004 m
1) Märta Elisabet f Gustavsson
d Gunvor Märta Marianne
Till Hjo 1925.
d 19630124 i Falköping
d 19710926 i Herrljunga
d 19850910 i Herrljunga (ev f i Vårkumla)
d 20060115 i Gbg (KJ), gift Torberntsson
d 19921121 i Herrljunga (tvilling)
d 20110520 i Floby, gift Vall (tvilling)
d 20010714 i Herrljunga
d 20040901 i Alingsås, gift Olsson
d 19840601 i Göteborg (Joh.)
d 20130713 i Tölö
f 18960102 i Hjo lf
d 19850305 i Tibro
f 18990504 i Agnetorp
f 19250226 i Kinneved
d 19350117 i Hjo
d 20070906 i Vantör, gift Watson
Torp nr 503 Äves-Lars
Boende till 1867:
Lars Nilsson
f 17970720 i Luttra
d 18661121 i Kinneved
g 18181227 m
Greta Andersdtr
f 18020724 i Kinneved
d 18670418 i Kinneved
d Johanna
f 18220104 i Kinneved
Till Kyrketorp 1853
Johannas uä barn:
s Anders Johan
f 18490323 i Kinneved
Till Slöta 1864
d Anna Lisa
f 18531106 i Kinneved
d 18531106 i Kinneved (trilling)
d Maria
f 18531106 i Kinneved
d 18531106 i Kinneved (trilling)
d Tilda
f 18531106 i Kinneved
d 18531106 i Kinneved (trilling)
d Maria
f 18240926 i Kinneved
Till u Hassla (sid. 235)
Marias uä barn:
s August Johansson
f 18510403 i Kinneved
Till Tången (sid. 273)
d Stina Maria
f 18531212 i Kinneved
d Eva
f 18270822 i Kinneved
Till u. Prästg. (sid. 173) (se även nästa sida)
d Kristina
f 18300929 i Kinneved
Till Fastarp Mossag. (sid. 461)
d Anna Cajsa
f 18331018 i Kinneved
Till u Klockareg. (sid. 202)
d Sofia
f 18371007 i Kinneved
Till u Fastarp Nolg. (sid. 478)
Sofias uä barn
d Kristina Maria Augustdtr
f 18620226 i Kinneved
Till u Fastarp Nolg. (sid. 478)
d Charlotta
f 18420327 i Kinneved
d 18420623 i Kinneved
De kom från under Hudene Storeg. (sid. 520) 1839.
418
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Boende 1867-99:
Per Henrik Persson Gam
g 18561102 m
Eva Larsdtr
s Johan Fredrik
s Anders Levin
s August
d Sofia
s Sanfrid
De kom från Dungen (sid. 272).
August Persson Gam
g 18990818 m
Hilma Olivia Gustavsdtr
d Edit Olivia
Till Mjäldrunga 1900.
f 18290309 i Smula
d 18990619 i Kinneved
föräldrar: Per Henriksson Gam o Sara Olofsdtr
f 18270822 i Kinneved
f 18590629 i Kinneved
f 18601125 i Kinneved
f 18641126 i Kinneved
f 18680729 i Kinneved
f 18700426 i Kinneved
(se föreg. sida), d 18940816 i Kinneved
Till socknens slut (sid. 541)
d 19141216 i USA
(se nedan)
d 18690603 i Kinneved
Till USA 1889
f 18641126 i Kinneved
(se ovan), d 19130314 i Mjäldrunga
f 18770323 i Floby
f 19000608 i Kinneved
d 19370523 i Mjäldrunga
d 19710824 i Mjäldrunga, gift Wennersten
f 18350910 i Falköping
smed, d 19110830 i Kinneved
f 18380606 i Kinneved
f 18710703 i Kinneved
f 18741226 i Kinneved
Kom från sid. 479, d 18970205 i Kinneved
d 18800321 i Kinneved
d 18800325 i Kinneved
f 18631024 i Brismene
d 19200926 i Kinneved
Stuga nr 507 Rosenqvistes
Boende 1870-1911:
Gustav Rosenqvist
g 18701010 m
Charlotta Johansdtr
s Johan Aron
s Stefanus Natanael
Boende till c:a 1939:
Per August Johansson Lindqvist
g 18891119 m
Augusta Natalia Augustsdtr
s Erik Gideon
s Johan Gunnar
d Elin Ingeborg
d Hilma Sofia
HS:s uä d Ella Sonja Maria
d Elsa Ingeborg
d Anna Cecilia
d Ingrid Maria
s Gustaf Natanael
d Elin Margareta
De kom från Halsarp (sid. 152).
f 18680502 i Kinneved
Till Missionshuset (sid. 430)
f 18900814 i Kinneved
Till Stockholm, d 19620924 i Matteus
f 18921112 i Kinneved
Till Postelund (sid. 503)
f 18941115 i Kinneved
d 19090914 i Kinneved (förol. under ett lass)
f 18970409 i Kinneved
Till V-Åsaka, sedan Krogstorp (sid. 499)
f 19210327 i Kinneved
Till V-Åsaka, i Dimbo 1970
f 19000202 i Kinneved
Till Missionshuset (sid. 430)
f 19020718 i Kinneved
Till Kyrkegården (sid. 183)
f 19050318 i Kinneved
d 19260205 i Kinneved
f 19080807 i Kinneved
Till Lundhem (sid. 369)
f 19120127 i Kinneved
d 19670218 i Falköping, gift Nordlund
Torp nr 508 Kruses
Boende till 1917:
Carl Johan Persson Krus
f 18470703 i Kinneved
g 18721018 m
Maria Kristina Johansdtr
f 18450202 i Kinneved
d Matilda Josefina
f 18730712 i Kinneved
s Johan Sanfrid
f 18750908 i Kinneved
d Augusta Albertina
f 18810628 i Kinneved
s Gustav Adolf
f 18810628 i Kinneved
s Mårten Ivar
f 18850721 i Kinneved
Kom från Mönarp (sid. 316), till Ödegården (sid. 368).
(tvilling)
(tvilling), till Nytorp (sid. 387)
419
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Soldattorpet nr 117
Soldat 1695:
Erik Andersson
f?i?
Soldat 1704-?
Lars Svensson
f c:a 1684 i Kölaby
Soldat 1712
Ambjörn Wahlberg
f c:a 1692 i Vårkumla
Soldat 1714-36
Anders Olofsson Lagerberg
f c:a 1693 i ?
Soldat 1737-57
Carl Leijon
f c:a 1713 i ?
Soldat 1757-74
Nils Jönsson Lagerqvist
f 1739 i Smula
Soldat 1776-1807:
Petter Lagerqvist
f 17540110 i Falköping
gm
1) Marta Jönsdtr
f 175009?? i Falköping?
s Bengt
f 17780822 i Luttra
s Johannes
f 17801222 i Kinneved
d Sara
f 17851213 i Luttra
s Johannes
f 17880404 i Kinneved
s Isak
f 17891208 i Kinneved
s Petter
f 17920413 i Kinneved
d Annika
f 17950117 i Kinneved
d Maja
f 17960610 i Kinneved
Familjen till en backstuga i Slutarps Bygge (sid. 402).
I Kölaby 1775-82, till Lag. Västarp (sid. 265)
föräldrar: Jöns o Kerstin
d 17810924 i Kinneved
d 178? i Luttra eller Kinneved
d 17890222 i Kinneved
d 17?? i Kinneved? (ej i db)
d 17950502 i Kinneved
d 17980403 i Kinneved
Soldat 1807-33:
Johannes Andersson Lundin
f 17830907 i Kinneved
Kom från Ledsg. soldattorp (sid. 384)
g 18091114 m
1) Maria Svensdtr
f 17770330 i Kinneved
Från Kin. Tå (sid. 204), d 18301101 i Kinneved
d Maria Kristina
f 18101124 i Kinneved
Till u Naglarp (sid. 105)
d Johanna
f 18131014 i Kinneved
Till Falköping 1831
d Anna Greta
f 18170428 i Kinneved
Till u Lag. Smeag. (sid. 257)
d Cajsa
f 18210608 i Kinneved
Maria dränkte sig. Johannes och dottern Cajsa till ett torp under Lagerstorp Nolg. (sid. 298) 1833.
Soldat 1833-64:
Erik Lundin
f 18100211 i Floby
g c:a 1834 (ej återfunnet i vb) m
1) Cajsa Maria Persdtr
f 18100324 i Kinneved
d Maja Lisa
f 18340302 i Kinneved
d Johanna
f 18350714 i Kinneved
s Johan Erik
f 18370227 i Kinneved
s Anders Gustav
f 18381116 i Kinneved
s Per Johan
f 18401102 i Kinneved
d Kristina Maria
f 18421130 i Kinneved
s Carl Fredrik
f 18450103 i Kinneved
d Amanda Charlotta
f 18480118 i Kinneved
d Anna Lisa
f 18510410 i Kinneved
s Carl Fredrik
f 18531212 i Kinneved
De flyttade till ett torp under Mönarp Lillegården (sid. 354).
420
Från Hu. Storeg. (sid. 516), d 18610530 i Kin.
d 18340803 i Kinneved
Till Brunslid u Hudene (sid. 521)
d 18370316 i Kinneved
Till Hössna 1859
Till Brunslid (sid. 521) (tvilling, nr 2 dödfödd)
Till Hössna 1862
d 18450406 i Kinneved
Till Falköping 1862, senare till USA
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Soldat 1865-95:
Gustav Werner Lundin
g 18701028 m
Charlotta Johansdtr
s Frans Emil
s Karl Gustav
s Frans Herman
s Johan Reinhold
d Matilda Elisabet
s Mårten Gottfrid
Paret till Lundhem (sid. 369).
Soldat 1895-96:
Anders Johan Gustavsson Lundqvist
Han bodde ej på soldattorpet.
f 18430714 i Dalum
f 18480504 i Vårkumla
f 18701219 i Kinneved
f 18730906 i Kinneved
f 18760501 i Kinneved
f 18791105 i Kinneved
f 18820711 i Kinneved
f 18860130 i Kinneved
d 18711106 i Kinneved
Till Mönarp (sid. 324)
Till Mönarp (sid. 323)
Till Mönarp (sid. 326)
Till Prästgården (sid. 172)
Till USA 1906
f 18750426 i Börstig
d 19450614 i Ulricehamn
Soldat 1897-?:
Johan Erland Kjell/Kjellander
f 18760402 i Grolanda
Gm E C Johansdtr, bodde ej på soldattorpet
d 19400924 i Grolanda
Annan bebyggelse
Slutarp (Backgården) Samuelssons (numera 7:3)
Affärsgatan 8. Avstyckat från Backgården 5:1. Huset var byggt 1926 och innehöll till 1973 även affär, brann ner 1988.
Nuvarande hus från 1989.
Ägare från 1927:
Erik Anders Bertil Samuelsson
f 18980824 i Kinneved
Kom från sid. 415, d 19480718 i Kinneved
g 19260425 m
Signe Margareta f Andersson
f 19030813 i Kinneved
Kom från sid. 78, d 19830227 i Falköping
s Bengt Anders
f 19260723 i Hova
d 20080206 i Falköping
d Anna-Lisa
f 19280224 i Kinneved
d Inga-Brita Maria
f 19290625 i Kinneved
Slutarp (Backgården) 5:2 Trekanten (numera 14:1)
Kvarngatan 7. Ett hus från 1910 och ett från c:a 1900. F.d. mejeri i lilla huset. Här fanns även telefonstation och bageri
(till 1923).
Ägare till 1921: Alfred Johansson i Hallagården
Mejerist c:a 1900-1903:
Vilgot Johansson
g 19011229 m
Ada Josefina Johansdotter
d Gunhild Maria
Till Fastarp (sid. 451).
Mejerist c:a 1906-10:
August Vilgot Silvander
g 19051118 m
Selma Evelina f Josefsdtr
d Greta Sofia
d Kristina Maria
Till Sörby (sid. 134) c:a 1910.
Mejerist c:a 1911-22:
Karl Viktor Pettersson
g 19090618 m
Anna Charlotta f Gustafsson
d Rut Valborg Charlotta
d Ella Anna Kristina
Till Solliden (sid. 423).
f 18740815 i Kinneved
Kom från Hudene (sid. 522)
f 18770721 i Möne
f 19021210 i Kinneved
f 18710711 i Kinneved
Kom från Hallagården (sid. 534)
f 18840516 i Vistorp
föräldrar: Josef Adamsson o Emma Kristina Andersdtr
f 19060406 i Kinneved
f 19080410 i Kinneved
f 18740412 i Smula
föräldrar: Petter Larsson o K. M. Johansdtr
f 18811215 i Vårkumla
f 19110416 i Kinneved
f 19131113 i Kinneved
421
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Mejerska:
Inga Maria Andersson
f 18420317 i ?
Telefonstationföreståndare/bagerska 1908-16:
Maria Alexandra Johansson
f 18600214 i Vist
Till Falköping, gm Alex Persson (se sid. 390)
Hyresgäster 1915-32, skräddaren:
Gustaf Artur Ellström
g 19140620 m
Gerda Alfhilda f Pettersson
d Doris Astrid Maria
s Tage Gustav Arvid
Till Rosenhill (sid. 432) 1932.
d 19141129 i Kinneved (ej skriven här)
d 19190223 i Falköping
f 18860324 i Solberga
f 18850127 i Sandhem
f 19140923 i Fivlered
f 19160831 i Kinneved
Hyresgäst 1916-17, skrädderiarbetaren:
Karl Fredrik Karlsson Öjetoft
f 18880413 i Sthlm (HE)
Till Ärlemark, d 19571231 i Arvika
Caféidkerskan:
Augusta Eriksson
f 18710910 i Öglunda
Till Hallagården (sid. 528) 1917
Telefonist 1917-22:
Beda Maria Johansson
f 18811117 i Molla
Till Molla 1922, d 19710723 i Borgstena
Telefonstationföreståndare och bagerska 1920-23:
Karl Vilhelm Rutman
f 18800318 i Smula
g 19200522 m
Anna Fredrika f Gustafsson
f 18780816 i Jäla
s Gustaf Manne
f 19200921 i Kinneved
Till Nyhem (sid. 411).
fabrikör
Kom från Hassla (sid. 222)
Ägare och mejerist från 1921:
Ragnar Teodor Johansson
f 18880905 i Kinneved
d 19600719 i Kinneved
g 19140501 m
Elsa Eugenia f Andersson
f 18910726 i Kinneved
d 19700226 i Falköping
d Inez Birgit Adelé
f 19150114 i Vårkumla
d 19941019 i Skara
s Sven Inge Ragnar
f 19170624 i Kinneved
d 19890414 i Sthlm (Engelbrekt)
De hade brukat i Marbogården (sid. 391), Ragnar var bror till Gustav Hallagård. Barnen kallade sig Halleskog.
Hyresgäster 1929-34:
Nils Arvid Florén
f 19050506 i Grolanda
g 19281231 m
Ingrid Maria f Andersson
f 19070716 i Nykyrka
d Saj Inga Elisabet
f 19290301 i Kinneved
De kom från Aspelund (sid. 222), till Annedal (sid. 222).
Mejeribiträde 1934-38:
Karl Henning Kalén
g 19270409 m
Edit Elvira Ingeborg f Andersson
s Karl Erik Ingemar
s Bengt Rune Lennart
Till N Åsarp 1938.
f 18930102 i Smula
d 19700825 i N Åsarp
f 19030428 i Hångsdala
f 19290419 i Grolanda
f 19301016 i Grolanda
d 19731106 i N Åsarp
i Tråvad 1970
i N Åsarp 1970
Hyresgäster 1939-43:
Gustaf Allan Ahlqvist
f 19141215 i N Åsarp
d 19980104 i Alingsås
g 19370807 m
Kerstin Marianne f Pettersson
f 19150421 i Börstig
d 20061121 i Alingsås
s Tommy
f 19371105 i Kinneved
i St. Lundby 1970
De kom hit från Dalen (sid. 471), till Kölaby 1943 men kom senare åter till Kinneved.
422
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Hyresgäster från 1943:
August Vilhelm Ahlqvist
g 19030930 m
Emma Matilda f Englund
s Sten Arvid Ansgarius
De kom hit från Dalgård (sid. 372).
f 18801130 i Gällstad
d 19600208 i Kinneved
f 18780712 i Marbäck
f 19160702 i N Åsarp
d 19571211 i Kinneved
Till Källedal (sid. 426)
Slutarp (Backgården) 5:4 Solliden (numera 5:35)
Affärsgatan 9. Hus från 1923.
Ägare från 1923:
Karl Viktor Pettersson
g 19190618 m
Anna Charlotta f Gustafsson
d Rut Valborg Charlotta
d Ella Anna Kristina
De kom hit från Trekanten (sid. 421).
Hyresgäster 1924-30:
Gustaf Adolf Karlén
g 19241031 m
Elsa Erika Viola f Kindlund
s Hans Gustaf Adolf
d Margareta Viola Ingeborg
d Märta Gunborg Irene
Till Tångaberg (sid. 432).
f 18740412 i Smula
d 19560807 i Kinneved
f 18811215 i Vårkumla
f 19110416 i Kinneved
f 19131113 i Kinneved
d 19690530 i Kinneved
Till Haga (sid. 386)
Till Ulricehamn 1942, d 20100517 i Ulricehamn
f 18941104 i Smula
föräldrar: A. J. Karlén o J. M. Jonsdtr
f 19050124 i Kinneved
f 19260616 i Kinneved
f 19280803 i Kinneved
f 19300801 i Kinneved
Kom från Lagerstorp (sid. 273)
Inneboende 1930-35, Viktors brorsdottter:
Aina Justina Maria Pettersson
f 19150115 i Kinneved
Kom från Hulegården (sid. 451), åter dit.
Hyresgäst från 1941:
Alfrida Sofia Johansson
d 19490915 i Kinneved
f 18660112 i Vårkumla
Slutarp (Backgården) 5:5 Källedal (numera 5:39)
Parkgatan 1. Flerfamiljshus från 1906-07, revs 2003. Här fanns förr affär och matservering.
Ägare 1906-44, boende från 1928:
Alfred Andersson
f 18560517 i Göteve
d 19440105 i Kinneved
s Ture Sigfrid
f 18940311 i Kinneved
(se nedan)
omgift 19060805 m
2) Helga Herminia f Andersson
f 18731124 i Luttra
d 19551207 i Kinneved
s Hugo Leander
f 19070707 i Kinneved
d 19791030 i Falköping
Alfreds syster
Klara Andersdtr
f 18511209 i Göteve
d 19400209 i Kinneved
De kom från Fala (sid. 398).
Ture Sigfrid Andersson Falegård
g 19300712 m
Tekla Maria f Johansson
Till Hudene (sid. 518) 1935.
Hyresgäst 1908-12:
Karl Vilhelm Davidsson
g 19051231 m
Signe Cornelia f Norin
d Elsa Ingegerd Maria
d Ingrid Emma Kristina
Till USA 1912.
f 18940311 i Kinneved
(se ovan)
f 18990927 i Fullestad
f 18771117 i Refteled
skräddare
f 18840329 i Villstad
f 19080520 i Kinneved
f 19100420 i Kinneved
d 20000908 i USA
423
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Handlande 1910-14:
Axel Valfrid Hasselgren
g 19121226 m
Hilda Vilhelmina f Svensson
s Axel Paul Bertil
Till Falköping 1914.
Hyresgäster 1911-14:
Natanael Augustsson
g 19071102 m
Anna Elisabet f Kranz
d Greta Linnea
s Gustav Natanael
Till Lindholmen (sid. 224).
Hyresgäst 1914-15, skräddaren:
Karl Fritz Rask
g 19040508 m
Elin Vilhelmina f Johansdtr
d Allis Linnea
d Gerda Ingeborg
s Johan Elis
s Gustav Bertil
d Karin Ingegerd
Till N Åsarp 1915.
Hyresgäst 1915-24:
Johan Edvard Andersson
g 19150220 m
Emma Sofia f Andersson
s Nils Gösta
d Lisa Margit Adela
s Ingvar Anders Edvard
d Anna Dagmar Josefina
d Erna Ing-Britt Maria
Till Emmedal (sid. 431) 1924.
Handlande 1915-18:
Josef Ejnar Emanuel Svensson
f 18771016 i Sparlösa
d 19381224 i Skara
f 18840307 i Österplana
d 19380725 i Skara
f 19131226 i Kinneved/Falk. d 20130712 i Falköping (99 år)
f 18680502 i Kinneved
Kom från Ödegården (sid. 365)
f 18790913 i Jäla
f 19071214 i N Åsarp
f 19091004 i Floby
f 18730320 i Blidsberg
d 19470213 i Falköping
f 18810220 i Blidsberg
f 19041225 i Blidsberg
f 19060609 i Blidsberg
f 19080711 i Blidsberg
f 19100416 i Blidsberg
f 19130711 i Blidsberg
d 19490728 i Falköping
d 19870302 i Falköping, gift Arvidsson
d 19901115 i Falköping, gift Söder
d 19790225 i Lerum
d 19961221 i Falköping
f 18721114 i N Åsarp
f 18830724 i Skörstorp
f 19150527 i Kinneved
f 19160905 i Kinneved
f 19180322 i Kinneved
f 19200716 i Kinneved
f 19220628 i Kinneved
f 18920620 i Humla
d 19151101 i Kinneved
d 19181030 i Kinneved (spanska sjukan)
Hyresgäster 1916-17:
Axel Ivar Fritiof Andersson
f 18901029 i Kinneved
Kom från Fala (sid. 398)
g 19160204 m
Hilma Charlotta Albertina f Gustafs.
f 18940924 i Stockholm (Kat.)
d Elsa Hilma Axelina
f 19160324 i Kinneved
De var i Falköping 1917-20, sedan till Brunnslid (sid. 524).
Handlande 1919-21:
Arthur Vilhelm Johansson
Hyresgäster 1920-27:
Oskar Gustav Adolf Dahlstrand
g 19200221 m
Nanny Erika Potentia f Jakobsson
d Eivor Maj-Britt Linnea
s Matts Olof Rune
d Marjy Gertrud Irene
Till Hagaberg (sid. 371).
424
f 18850211 i Timmele
f 18841201 i Yllestad
f 18990819 i Vistorp
f 19200516 i Kinneved
f 19230404 i Kinneved
f 19250718 i Kinneved
Till Timmele 1921, d 19310508 i Timmele
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Handlande 1921-25:
Karl Artur Hasselqvist
g 19191129 m
Ester Maria Emerentia f Thurén
d Birgit Sara Maria
d Alva Sigrid Charlotta
Till Hjo 1925.
Handlande 1925-28:
Johan Gustav Magnusson
g 19230520 m
Karin Maria Rut f Hoffman
s Lars Gustav
Karin Marias mor:
Johanna Sofia Hoffman f Lejon
Alla till Gärdhem (sid. 370) 1928.
Handlande 1927-28, änklingen:
Johan Algot Samuelsson Boode
d Alli Lizzie
d Astrid Ebba Linnea
s Erland Peter Daniel
s Stig Algot
d Ingrid Agnes Linnea Teresia
Till Skänninge 1928.
Handlande 1928-29:
David Efraim Hoffman
Handlande 1928-30:
Carl Richard Johansson
g 18930609 m
Karolina Kristina Andersdtr
s Karl Gunnar Laurentius
d Svea Linnea Sofia
s Anders Ejnar Elis
d Anna Dagmar Ingeborg
d Ebba Lilly Kristina
d Signhild Gulli Maria
d Sara Göta Viktoria
Till Hångsdala 1930.
Handlande 1930-31:
Hans Nilsson
g 18970418 m
Gerda Maria f Johansson
Till Knista 1931.
Hyresgäster 1933-37:
Karl Gustav Lundin
s Gustaf Axel Werner
s Nils Oskar Robert
De kom från Mönarp (sid. 324), åter dit.
Gustaf Axel Werner Lundin
g 19280525 m
Elin Gunborg Charlotta f Andersson
s Karl Erik Ivar
De kom från Mönarp (sid. 324), åter dit.
f 18910824 i Värsås
d 19710122 i Hjo
f 18940116 i Kymbo
f 19210209 i Kymbo
f 19230524 i Kinneved
d 19580611 i Hjo
d 20071217 i Hjo (står som f. i Jönköping)
d 20060925 i Jönk. Sofia
f 18960115 i Sundsvall
f 18930218 i Valstad
f 19240908 i Fullösa
f 18540425 i Varv
f 18801102 i Ingatorp
f 19050615 i Ingatorp
f 19060903 i Ingatorp
f 19110711 i Ingatorp
f 19130817 i Ingatorp
f 19160202 i Ingatorp
d 19610207 i Hässleby
d 19540710 i Skänninge, gift Pettersson
d 20040215 i Huskvarna, gift Andersson
d 19860208 i Jönköping (Sofia)
d 19710504 i Vetlanda
d 20011228 i Katrineholm, gift Nilsson
f 18950718 i Valstad
Till B-Åsaka 1929, d 19370723 i Ö Gerum
f 18670803 i Böne
d 19380211 i Kälvene
f 18700803 i Fivlered
f 18960811 i Böne
f 19010102 i Böne
f 19030417 i Böne
f 19050426 i Böne
f 19070406 i Böne
f 19090921 i Böne
f 19130225 i Böne
d 19490626 i Kälvene
d 19700518 i Falköping
d 19950724 i Falköping, gift Bergin
d 19780508 i Alingsås
Till Erikslund (sid. 219) 1928
d 19611128 i Borås (GA)
d 19650510 i Degerfors, gift Gustavsson
d 20070127 i Huskvarna, gift Svensson
f 18690422 i Solberga
d 19510611 i Kvistbro
f 18720710 i Nora
d 19511012 i Kvistbro
f 18730906 i Kinneved
f 19001226 i Kinneved
f 19081010 i Kinneved
(se nedan)
(se nästa sida)
f 19001226 i Kinneved
(se ovan)
f 19060731 i Falköping
f 19290216 i Kinneved
Kom från Fala (sid. 397)
425
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Nils Oskar Robert Lundin
g 19380813 m
Ruth Inez Berta f Rehn
s Inge Karl Axel
Åter till Mönarp (sid. 324).
Hyresgäster 1933-39:
Karl Einar Fridolf Rydberg
g 19330728 m
Signe Maria Johanna f Johansson
s Gösta Rune Gunnar
Till Falköping 1939.
Hyresgäster från 1937:
John Erik Haldon Karlén
g 19370227 m
Dagmar Margit Viola f Larsson
s Leif Erik Östen
s Rolf Jonny
d Gudrun Maria
De kom hit från Eriksdal (sid. 237).
Hyresgäster 1940-44:
Karl Herman Grahn
g 19281201 m
Rut Levina Eleonora f Levinsson
d Rut Inga-Lill
d Karin Lill-Britt
s Karl Lars-Inge
Till Hudene sn 1944.
Ägare från 1944:
Sten Arvid Ansgarius Ahlqvist
f 19081010 i Kinneved
(se föreg. sida)
f 19190603 i Luttra
f 19370216 i Kinneved
Kom från Mönarp (sid. 337)
f 19021126 i Gällstad
d 19770701 i Jönk. (Krist.)
f 19060916 i N Åsarp
f 19330623 i N Åsarp
d 19770701 i Jönköp. (Krist.)
i Överjärna 1970
f 19141102 i Kinneved
d 19980404 i Kinneved
f 19170420 i Dala
f 19370303 i Kinneved
f 19420516 i (Falköping)
f 19440524 i (Falköping)
d 20000924 i Kinneved
f 18890203 i Toarp
caféinnehavare, d 19601208 i Hudene
f 18991126 i Fivlered
f 19310506 i Ulricehamn
f 19341229 i Ulricehamn
f 19380410 i Båraryd
d 19820504 i Herrljunga
d 20110922 i Herrljunga
i Falköping 1970
d 20110601 i Herrljunga
f 19160702 i N Åsarp
Kom från sid. 423, d 19750411 i Kinneved
Hyresgäst från 1945, pensionatsinnehaverskan:
Karolina Lovisa Linnarsson
f 19040710 i Götene
Kom från sid. 387, d 19901004 i Floby
Slutarp (Backgården) 5:6 Fridhem (numera 5:37)
Affärsgatan 5. Hus från 1906.
Ägare från 1907:
Oscar Werner Sandén
g 19011215 m
Hanna Lovisa f Ros
s Evert Oscar Ragnar
d Lydia Dagny Astrid
De kom från Mönarp (sid. 314).
f 18771018 i Kölaby
d 19511214 i Kinneved
f 18730821 i Kinneved
f 19021223 i Kinneved
f 19160322 i Kinneved
d 19490126 i Kinneved
Till Haga (sid. 386)
d 20101117 i Kinneved
Slutarp (Backgården) 5:7 Marielund
Parkgatan 4. Hus från c:a 1914.
Ägare 1914-31:
Daniel Andersson
g 18711229 m
Kristina Maria Persdtr
De kom från Axtorp (sid. 45).
Hyresgäster till 1916:
Erik Johan Gustavsson/Larsson
g 19160114 m
Augusta Johanna Berglund
d Cajsa Viola
Till N Åsarp 1916.
426
f 18441211 i Humla
d 19290729 i Kinneved
f 18521024 i Kinneved
d 19301223 i Kinneved
f 18880806 i V-Åsaka
d 19750904 i Falköping
f 18930623 i Gbg (Domk.)
f 19151025 i Kinneved
d 19460527 i Falköping
d 20080205 i Jakobsberg, gift Hjärm
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Hyresgäster 1930-33:
Gerda Emerentia Andersson f Arvidsdtr f 18860112 i Broddetorp
d Tekla Regina Emerensia
f 19080315 i Kinneved
d 19821121 i Falköping, gift Börjesson
TRE:s s Elon Sven Rune
f 19301101 i Falköping
d 19310114 i Kinneved
s Tage Einar Halvard
f 19100514 i Grolanda
s Gösta Anders Harry
f 19220420 i Kinneved
s Edor Stig Ingemar
f 19270406 i Kinneved
De kom från Axtorp (sid. 43), mor och söner till Björkedal (sid. 434), dottern till Jäla.
Hyresgäster 1931-32:
August Vilhelm Ahlqvist
g 19030930 m
Emma Matilda f Englund
s Karl Evert Vilhelm
s Gustaf Allan
s Sten Arvid Ansgarius
Till Eriksdal (sid. 220).
Ägare från 1932:
Lars Alfred Gustavsson
g 18851231 m
Matilda Charlotta Johansdtr
De kom från Naglarp (sid. 101).
f 18801130 i Gällstad
f 18780712 i Marbäck (P)
f 19100406 i Dalum
f 19141215 i N Åsarp
f 19160702 i N Åsarp
f 18610209 i Kinneved
d 19520714 i Kinneved
f 18591109 i Brismene
d 19360707 i Kinneved
Hyresgäster till 1934:
August Herman Persson
f 18571227 i Kinneved
g 18800214 m
Josefina Johansdtr
f 18540911 i Kinneved
De kom från Alarp (sid. 80) men hade bott i Bergs sn ett tag, till Rosendal (sid. 433).
Hyresgäster 1935-36:
Karl Eskil Martin Lindqvist
g 19330826 m
Irma Jenny Margareta f Hallberg
d Maria Margareta Elisabet
Till Väsinge 1936.
f 18981018 i Eskilstuna
d 19731028 i Solna
f 19150313 i Örlunda
f 19331121 i Linköping
d 19441030 i Nacka
d 20031210 i Sollentuna, gift Hellström
Hyresgäster 1937-38:
Arvid Verner Lennart Johansson
f 19090516 i Sörby
g 19300907 m
Elsa Viktoria f Lindgren
f 19060811 i Marka
hennes barn:
s Ingvar Arvid Emanuel
f 19260328 i Göteve
bådas barn:
d Nancy Ulrika
f 19300704 i Göteve
d Solvieg Karin Linnea
f 19350110 i Kinneved
s Leif Lennart Ingemar
f 19370605 i Kinneved
De kom från Mönarp (sid. 334), till Solliden (sid. 368).
Hyresgäster 1945:
Henning Georg Gustafsson
f 19011022 i Kinneved
g 19320623 m
Alma Sofia Gustafsson
f 19060102 i Karleby
s Kurt Gustav Georg
f 19340926 i Kinneved
d Ejvor Lilian Sofia
f 19370318 i Kinneved
s Stig Evert Lennart
f 19400103 i Kinneved
De kom från Naglarp (sid.102), till Göteborg (Vasa) 1945.
Hyresgäster från 1944:
Gustav Natanael Augustsson
g 19381210 m
Anne Sigrid Linnea f Persson
d Maj Gunvor
De kom från Lillsätra (sid. 434).
d 19840715 i Upphärad
d 19870322 i Upphärad
f 19091004 i Floby
d 19930607 i Falköping
f 19121008 i Edåsa
f 19401119 i (Herrljunga)
d 19921008 i Falköping
427
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Slutarp (Backgården) 5:8 Stationen (numera 5:43)
Parkgatan 3. Hus från 1906. F.d. stationshusid.
Ägare: VCJ 1906-17, HNJ 1917-45, SJ från 1945.
Stationsmästare 1906-08:
Karl Adolf Jansson Ahlén
Stationsmästare 1908-16:
Anders Vitus Pettersson Dahl
g 19011116 m
Amalia f Bergman
d Irma Linnea Josefina
s Otto Vitus
d Gunborg Sofia
s Sture Allan
s Sune Bertil
d Elsa Sara Amalia
d Dagmar
d Gulli
d Eva Helena
Till N Åsarp 1916.
Stationsföreståndare 1916:
Abdallah Domineus Elias Roos
g 19110108 m
Sigrid Agata f Gullbrandsson
s Karl Oskar Elias
s Stig Berthold Elias
Till Enslöv 1916.
Stationsmästare 1917-22
Carl Oskar Felix Åberg
g 19090410 m
Anna Sofia f Johansson
s Karl Helge
d Svea Karolina
s Yngve Reinhold
d Gunborg Margareta
d Anna Gunborg Marg.
Till Torup 1922.
Stationsmästare 1922-23:
Carl Bror Florentin Berg
Stationsmästare 1923-24:
Karl Lindqvist
g 19050415 m
Anna f Thörnqvist
s Sven Bertil Karl
d Märta
s Lars Tore
s Bertil
Till Halmstad 1924.
Stationsmästare 1924-25
Gustav Olof Pontus Wiedesheim
g 19240329 m
Linnea f Hallberg
Till Torup 1925.
428
f 18800205 i Alster
Till Burseryd 1908, d 19471227 i Ulricehamn
f 18780329 i Tosteryd
d 19551026 i Ulricehamn
f 18730422 i Västervik
f 18991120 i Västervik
f 19020726 i Halmstad
f 19040412 i Halmstad
f 19051210 i Halmstad
f 19070130 i Halmstad
f 19080920 i Kinneved
f 19111018 i Kinneved
f 19111018 i Kinneved
f 19130202 i Kinneved
d 19561201 i Ulricehamn
d 19770120 i Halmstad (ML), gift Lindberg
d 19620618 i Ulricehamn
d 19640105 i Ulricehamn
d 19761210 i Ulricehamn
d 19601225 i Bromma
d 19580422 i Ulricehamn, gift Engström
d 19800417 i Ulricehamn, gift Jansson
d 20020417 i Nässjö, gift Nylander
d 19921102 i Lextorp, gift Berntsson
f 18870621 i Nianfors
d 19691224 i Uppsala
f 18871028 i Halmstad
f 19110420 i Torup
f 19131205 i Torup
d 19570301 i Halmstad
d 19880303 i Värnamo
d 19620922 i Anderstorp
f 18830114 i Åker
d 19490125 i Halmstad
f 18870831 i Götlunda
f 19090610 i Slättåkra
f 19101031 i Slättåkra
f 19120206 i Slättåkra
f 19160423 i Villstad
f 19190325 i Kinneved
d 19640203 i Halmstad (ML)
d 19780217 i Halmstad (ML)
d 19910706 i V Frölunda, gift Jonsson
d 19790219 i Halmstad (ML)
d 19181017 i Kinneved
d 20001113 i Halmstad, gift Eriksson
f 18870620 i Kulltorp
Till Gunnarp 1923, d 19241208 i Gunnarp
f 18731231 i Jönköping ö
d 19270815 i Halmstad
f 18831126 i Halmstad
f 19050902 i Snöstorp
f 19070113 i Blidsberg
f 19080731 i Blidsberg
f 19100315 i Svenarum
d 19630705 i Enskede
d 19850420 i Enskede
d 19960420 i Gottsunda, gift Jäderqvist
d 19850308 i Enskede
d 20000306 i Råsunda
f 18960728 i Halmstad
d 19720208 i Uddevalla
f 18961009 i Halmstad
d 19830224 i Uddevalla
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Stationsmästare 1925-31:
Timor Verner Milas Handberg
g 19310207 m
Sally Alva Aline f Johansson
Till Ulricehamn 1931.
Stationsmästare 1932-34:
Gustav Erhard Lydén
g 19221226 m
Greta Kristina f Ström
s Karl Bernhard
s Knut Erik Georg
s Åke Valter
s Anders Gustav
Till Södra Hestra 1934.
Stationsmästare 1934-37
Håke Evald Svensson
g 19320604 m
Annie Maria f Hedberg
d Ulla Maria
Till Jönköping (Sofia) 1937.
Stationsmästare 1937-41.
Sven Herman Andersson
g 19171008 m
Jenny Amanda Viktoria f Leijon
d Märta Margareta
d Birgitta Margareta
Till Timmele 1941.
Stationsmästare från 1942:
Johan Sigfrid Hjertstrand
g 19410601 m
Brita Valborg f Lundqvist
s Jan Olof Anders
d Sig-Britt Kristina
d Margareta
f 18860416 i Kärda
d 19561010 i Ljungarum
f 19040207 i Kävsjö
d 19661001 i Ljungarum
f 18880108 i Halmstad
d 19500722 i S Hestra
f 18990105 i Lysekil
f 19230416 i Ambjörnarp
f 19240626 i Gunnarp
f 19260227 i Gunnarp
f 19310426 i Gunnarp
d 19560701 i Halmstad
d 20120902 i Halmstad
i Halmstad 1970
d 19721125 i Åhus
d 20130326 i Järfälla
f 18951024 i Tofteryd
d 19801021 i Tibro
f 19040119 i Falköping
d 19740528 i Hyltinge
f 19320213 i Göteborg (KJ) i Hyltinge 1970
f 18910627 i Stenstorp
d 19700421 i Ulricehamn
f 18960218 i Kälvene
f 19221228 i Ulricehamn
f 19281029 i Tranemo
d 19851021 i Ulricehamn
Till Nyhem (sid. 411)
i Ljungarum 1970, gift Göransson
f 19080121 i Forsheda
d 19831125 i Värnamo
f 19140113 i Bredaryd
f 19420609 i Värnamo
f 19431128 i Kinneved
f 19450610 i Kinneved
d 19660528 i Timmele
i Karlstad 1970
i Värnamo 1970, gift Alkemark
d 19450611 i Kinneved
Slutarp (Backgården) 5:8 Banängen (numera 5:38)
Hantverksgatan 1. F.d. banvaktstuga. Hus från 1906. 1936-42 sköttes sträckan av banvakterna i Kinnarp och Luttra.
Ägare till 1966: Västra Centralbanans Järnväg 1906-17, Halmstad-Nässjö Järnväg 1917-45, SJ från 1945.
Banvakt 1906-36:
Frans Natanael Johansson
g 19020831 m
Adalia Emerentia Svensdtr
s Karl Evert
s Sven Allan
d Märta Astrid Linnea
Paret till Mariedal (sid. 433)
Hyresgäst 1936-42:
Nils Georg Johansson
Banvakt från 1942:
Ernst Herbert Norén
g 19370724 m
Ellen Margareta f Öman
f 18741105 i Smula
föräldrar: J. A. Johansson o T. Ch. Neuman
f 18771211 i N Åsarp
f 19060914 i Smula
f 19080810 i Kinneved
f 19100520 i Kinneved
föräldrar: Sven Andersson o Johanna Sv.
d 19710103 i Stora Kil
d 19890918 i Svenljunga
Till Sörby (sid. 140)
f 18890120 i Grolanda
Till Föreningslokalen (sid. 435)
f 19011224 i Slättåkra
d 19890926 i Oskarström
f 19100409 i Eldsberga
d 19810319 i Oskarström
429
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Slutarp (Backgården) 5:17 Missionshuset
Parkgatan 2. Hus från 1923. Ägare: Slutarps missionsförening Missionshus med bostad på övervåningen. 1930-42
bedrevs skolundervisning här, eftersom de vanliga skollokalerna inte räckte till. Numera är hela huset privatbostad.
Hyresgäster:
Ragnar Paul Isak Isaksson
f 18950705 i Blidsberg
g 19230331 m
Anna Cecilia f Lindqvist
f 19020718 i Kinneved
d Inez Marianne
f 19231110 i Humla
s Sven Inge Ragnar
f 19260815 i Humla
d Ingrid Maria
f 19281107 i Kinneved
De kom från Kyrkegården (sid. 183), till Gingri 1930.
AC:s mor och syster:
Augusta Natalia Lindqvist f Aug.dtr
f 18680502 i Kinneved
d Elsa Ingeborg
f 19000202 i Kinneved
d 19760617 i Borås (GA)
d 19920415 i Borås
d 20051228 i Jönköping, gift Holm
d 19290830 i Kinneved
Kom från sid. 419, d 19531104 i Kinneved
Kom från sid. 419, d 19970414 i Falköping
Folkskollärare 1930-31:
Johanna Märta Ingeborg Hedbring
f 19070307 i Månsarp
d 20050425 i Västerås, gift Torby
Folkskollärare 1931-42:
Lars Bertil Valter Dahlén
f 19050926 i Börstig
d 19740201 i S Ving
Slutarp (Backgården) 5:18 Åkerhill
Falköpingsvägen 5. Hus från 1923.
Ägare från 1923:
Carl Ernst Samuel Ström
f 18820415 i Ödestugu
g 19050416 m
Jenny Serafia f Johansson
f 18800121 i Jäla
De kom hit från Mossagården (sid. 466).
Hyresgäster 1925-28:
Sven Johan Johansson
g 19191212 m
Anna Karin Helena f Kjellander
s Sven Åke Gustav
d Elin Margareta
Till Grenslund (sid. 471).
d 19740825 i Kinneved
f 18970414 i Vårkumla
f 18990731 i Grolanda
f 19200224 i Grolanda
f 19220603 i Vårkumla
Hyresgäster 1929-30:
Karl Elam Lenader Johansson
f 18980702 i Näs
g 19230712 m
Edit Naemi f Johansson
f 18920427 i N Åsarp
s Hans Karl Gustav
f 19230731 i Vårkumla
d Kerstin Estrid Elisabet
f 19280109 i Kinneved
De kom från Annedal (sid. 222), till Vårkumla 1930.
Hyresgäster 1932-35:
David Hilarius Boström
g 19280908 m
Elsa Josefina f Andersson
s Olof Flemming Hilarius
d 19390817 i Kinneved
d 19830504 i Vårkumla
d 19790217 i Vårkumla
d 19970411 i Falköping
f 18940808 i Säbrå
maskinist, d 19321127 i Kinneved
f 18981021 i Gbg (KJ)
f 19320525 i Kinneved
Till Falköping 1935, d 19690703 i Falköping
d 19890205 i Vallda, (enl. annan källa f i Gbg)
Hyresgäster 1939-44:
John Gustaf Werner Karlgren
f 18920506 i Kinneved
d 19680329 i Barne-Åsaka
g 19310524 m
Anna Dagmar Ingeborg f Johansson
f 19050426 i Böne
d 19961022 i Barne-Åsaka
hennes barn:
d Siv Hjördis
f 19281223 i Stora Kil
d 20131109 i Alingsås, gift Andersson
bådas barn:
s Lars John Flemming
f 19350813 i Kinneved
i Barne-Åsaka 1970
De kom hit från Kölaby men hade bott på Högebacke (sid. 124), till Barne-Åsaka 1944.
430
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Hyresgäster från 1944:
Göran Lennart Gustafsson
g 19420913 m
Gulli Linnea f Nordström
De kom hit från Bergsäter (sid. 372).
f 19150926 i Luttra
d 20020716 i Falköping
f 19170930 i Göteborg
d 20051027 i Falköping
Slutarp (Backgården) 5:19 Emmedal
Falköpingsvägen 7. Hus från 1924.
Ägare från 1924:
Johan Edvard Andersson
g 19150220 m
Emma Sofia f Andersson
d Lisa Margit Adela
s Ingvar Anders Edvard
d Anna Dagmar Josefina
d Erna Ing-Britt Maria
De kom hit från Källedal (sid. 424).
Hyresgäster 1929-33:
Gustav Oskar Fritiof Laag
g 19290120 m
Lisa Gunborg f Ebernardsson
Till Rosendal (sid. 433).
Hyresgäster 1934-44:
Elin Ottilia Serafia Hallén f Karlman
d Ulla Dagny Viola
Till Hulegården (sid. 451).
Hyresgäster 1944-45:
John Alvar Eugen Klasson
g 19410201 m
Karin Berta Margareta f Nilsson
s Nils Bertil Ingemar
d Hanna Ingegerd Margareta
Till Ingelund (sid. 435) 1945.
f 18721114 i N Åsarp
d 19531008 i Kinneved
f 18830724 i Skörstorp
f 19160905 i Kinneved
f 19180322 i Kinneved
f 19200716 i Kinneved
f 19220628 i Kinneved
d 19590518 i Kinneved
d 19960212 i N Åsarp, gift Andrén
d 19910111 i Tibro
d 19870911 i Kinneved, gift Johansson
d 19850912 i Ljungarum, gift Piehl
f 19020426 i Ryssby
f 19000418 i Ryssby
f 18900519 i Jäla
f 19261202 i Vänersborg
f 19120905 i Gökhem
f 19210503 i Grolanda
f 19411129 i Falköping
f 19430602 i Falköping
Slutarp (Backgården) 5:20 Alfhem
Falköpingsvägen 3. Hus från 1931.
Ägare från 1931:
Axel Vilhelm Carlsson
g 18921126 m
Emma Kristina Johansdtr
sd Lilly Margareta Axelsson
Paret kom från Kvarntomten (sid. 386).
Hyresgäster 1931-32:
Bror Sigfrid Bengtsson
g 19240719 m
Rut Elisabet f Bengtsson
Till Hedeskoga 1932.
f 18670323 i Trävattna
d 19500309 i Kinneved
f 18710604 i Utvängstorp
f 19250908 i Dala
d 19371130 i Kinneved
Kom hit 1933
f 18960518 i Billeberga
vägmästare, d 19750116 i Limhamn
f 18941023 i Näsum
d 19900405 i Hammarby
Hyresgäster 1932-41:
Gustav Reinhold Johansson
f 18990606 i Luttra
g 19300222 m
Kristina Maria f Silvander
f 19080410 i Kinneved
s Sven Olof
f 19301008 i Kinneved
De kom hit från Ledsgården (sid. 377), till Ödegården (sid. 364).
431
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Hyresgäster 1941-43:
Gustav Oskar Fritiof Laag
f 19020426 i Ryssby
g 19290120 m
Lisa Gunborg f Ebernhardsson
f 19000418 i Ryssby
s Anders Ebenhard Ylvetonef 19390703 i (Falköping)
De kom hit från Rosendal (sid. 433), åter till Ryssby 1943.
Hyresgäster 1943-44:
Karl Evert Vilhelm Ahlqvist
f 19100406 i Dalum
gm
Emy Alice f Emanuelsson
f 19150802 i Ånimskog
s Per Evert
f 19420708 i (Falköping)
De kom hit från Dalgård (sid. 372), till Dalum 1944.
Hyresgäster från 1944:
Johan Algot Lundqvist
g 19371016 m
Sigrid Augusta f Andersson
s Folke Ragnar Algot
d 19580430 i Åseda
d 19561224 i Åseda
d 19880731 i Spånga
d 20040224 i Ekerö
f 19050624 i Upphärad
d 19980919 i Kullings-Skövde
f 19140710 i Skepplanda
f 19390224 i Lidköping
d 20010626 i Kullings-Skövde
d 20030502 i Kullings-Skövde
Slutarp (Backgården/Ödegården) Tångaberg (numera 9:1)
Tångaberg 1. Hus från 1931.
Ägare från 1931:
Gustaf Adolf Karlén
g 19241031 m
Elsa Erika Viola f Kindlund
s Hans Gustaf Adolf
d Margareta Viola Ingeborg
d Märta Gunborg Irene
s Olof Allan Georg
s Åke Tage Gunnar
s Kurt Arne Elof
De kom från Backgården (sid. 423).
f 18941104 i Smula
d 19650406 i Kinneved
f 19050124 i Kinneved
f 19260616 i Kinneved
f 19280803 i Kinneved
f 19300801 i Kinneved
f 19330124 i Kinneved
f 19410223 i Falköping
f 19420715 i Falköping
d 19880505 i Kinneved
d 20130728 i Berg
d 19911018 i Kinneved, gift Silvander
d 20110815 i Falköping, gift Olsson
d 19800428 i Kinneved
d 20101012 i Skövde
Slutarp (Backgården) 5:25 Rosenhill
Falköpingsvägen 9. Hus från 1932-33.
Ägare från 1933:
Gustaf Artur Ellström
g 19140620 m
Gerda Alfhilda f Pettersson
d Doris Astrid Maria
s Tage Gustav Arvid
De kom från Trekanten (sid. 422).
Tage Gustav Arvid Ellström
g 19450623 m
Augusta Viola Elisabet f Johansson
Hyresgäster 1933-35:
Karl Erik Karlsson
g 19320917 m
Rosa Elvy f Doré
s Kjell Eric Ingvar
Till Dalen (sid. 471) 1935.
Hyresgäster från 1935:
Sven Robert Gustafsson
g 19360307 m
Elsa Gunborg Linnea f Larsson
d Elsa Inger Marianne
432
f 18860324 i Solberga
skräddare, d 19471020 i Kinneved
f 18850127 i Sandhem
f 19140923 i Fivlered
f 19160831 i Kinneved
d 19720525 i Kinneved
d 20080721 i Kinneved, gift Engström
(se nedan)
f 19160831 i Kinneved
(se ovan), d 19900622 i Kinneved
f 19200601 i V Ryd (E)
Från Kotarp (sid. 486), d 20100428 i Kinneved
f 19040227 i Götlunda
f 19070207 i Kristianstad
f 19341028 i Kinneved
f 18970110 i Floby
d 19610806 i Kinneved
f 19080322 i Brismene
f 19411211 i (Falköping)
d 19631128 i Herrljunga
d 20070503 i Herrljunga
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Slutarp (Backgården) 5:27 Rosendal
Falköpingsvägen 11. Hus från 1932.
Ägare från 1932:
Johan Nikodemus Pettersson
g 19051231 m
Alma Sofia Andersdtr
fb Sven Ragnar
De kom från Naglarp (sid. 96).
Hyresgäster 1933-34:
Bertil Yngve Engdahl
g 19330304 m
Dagmar Kristina f Käll
s Lennart Sigvard Yngve
Till Ödegården (sid. 361).
Hyresgäster 1934-35:
August Herman Persson
g 18800214 m
Josefina Johansdtr
De kom från Marielund (sid. 427).
f 18730825 i Sthlm (Klara)
d 19430612 i Kinneved
f 18790317 i Kinneved
f 19211208 i Gammelstad
d 19710216 i Kinneved
d 19500609 i Göteborg (OF)
f 19060904 i Kinneved
Kom från Hildingslund (sid. 502)
f 19120828 i Karleby
f 19321208 i Slöta
f 18571227 i Kinneved
Till Ledsgården (sid. 378)
f 18540911 i Kinneved
d 19350523 i Kinneved
Hyresgäster 1933-41:
Gustav Oskar Fritiof Laag
f 19020426 i Ryssby
g 19290120 m
Lisa Gunborg f Ebernardsson
f 19000418 i Ryssby
s Anders Ebenhard Ylvetone
f 19390703 i (Falköping)
De kom hit från Emmedal (sid. 431), till Alfhem (sid. 432).
Hyresgäster från 1941:
Lars Georg Gustafsson
g 19390520
Karin Elisabet f Gustafsson
s Karl Georg Daniel
s Levi Tord David
De kom hit från Dalen (sid. 471).
f 19150426 i Karleby
d 19780718 i Kinneved
f 19160329 i N Åsarp
f 19391006 i Kinneved
f 19420512 i Kinneved
I Kinneved 1970
I ?? 1970
I Kinneved 1970
Slutarp (Backgården) 5:29 Mariedal
Falköpingsvägen 1. Hus från 1930-34.
Ägare från 1930:
Frans Natanael Johansson
g 19020831 m
Adalia Emerentia Svensdtr
De kom från banvaktsstugan (sid. 429).
Hyresgäster 1931-37:
Karl Gustav Hilding Mohlin
g 19310221 m
Rut Anna Emilia f Uhr
Till Börstig.
f 18741105 i Smula
d 19510108 i Kinneved
f 18771211 i N Åsarp
d 19530930 i Kinneved
f 18831204 i Byarum
chaufför, d 19671114 i Falköping
f 18870316 i Barnarp
d 19630311 i Falköping
Hyresgäster 1937-38:
Folke Arvid Torgny Andersson
f 19140714 i Grolanda
g 19370612 m
Anna Siri Hjördis f Andersson
f 19190608 i Falköping
d Ann-Gret Hjördis
f 19370818 i Kinneved
De kom från Björkedal (sid. 434), åter dit.
433
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Hyresgäster 1938-39:
Nils Lennart Torsson
f 19130924 i Slöta
g 19350713 m
Alice Ingeborg f Karlén
f 19121223 i Kinneved
d Ing-Britt Margareta
f 19350602 i Kinneved
De kom från Karlsro (sid. 410), var i Kullings-skövde 1939-41, sedan till Strömsholm (sid. 411).
Hyresgäster från 1939:
Sven Johan Johansson
g 19191212 m
Anna Karin Helena f Kjellander
De kom hit från Ödegården (sid. 362).
f 18970414 i Vårkumla
d 19521013 i Kinneved
f 18990731 i Grolanda
d 19531207 i Kinneved
Slutarp (Backgården) 5:31 Björkedal
Falköpingsvägen 13. Hus från 1933.
Ägare från 1933:
Gerda Emerentia Anders. f Arvidsdtr
s Tage Einar Halvard
s Folke Arvid Torgny
s Gösta Anders Harry
s Edor Stig Ingemar
De kom hit från Marielund (sid. 427).
f 18860112 i Broddetorp
f 19100514 i Grolanda
f 19140714 i Grolanda
f 19220420 i Kinneved
f 19270406 i Kinneved
Hyresgäster 1933-38:
Gunnar Vilhelm Gustafsson
f 19021017 i Floby
g 19311212 m
Signe Ingeborg f Andersson
f 19010401 i Göteve
s Per Uno
f 19360130 i Kinneved
De kom hit från Rosenlund (sid. 373), till Söderbo (sid. 374).
Hyresgäster 1937 och 1938-40:
Folke Arvid Torgny Andersson
f 19140714 i Grolanda
g 19370612 m
Anna Siri Hjördis f Andersson
f 19190608 i Falköping
d Ann-Gret Hjördis
f 19370818 i Kinneved
De bodde 1937-38 i Mariedal (sid. 433). Till Kälvene 1940.
d 19591206 i Kinneved
d 19960719 i N Åsarp
(se nedan)
Till Halmstad 1940, d 20011013 i Enskede
Till Tun 1944
fabrikör
(se ovan), d 20010817 i Stenstorp
I Falköping 1970
I Vistorp 1970, gift Johansson
Slutarp (Backgården) 5:32 Lillsätra
Hantverksgatan 2. Hus från 1935-38.
Ägare från 1935, radioförsäljaren:
Erik Karl Johan Blomberg
g 19300912 m
Edit Hildur Teresia f Larsson
De kom hit från Strömsholm (sid. 410).
Hyresgäster 1939-44:
Gustav Natanael Augustsson
g 19381210 m
Anna Sigrid Linnea f Persson
d Maj Gunvor
Till Marielund (sid. 427).
434
f 19060910 i Kinneved
d 19640206 i Kinneved
f 19010914 i Åsle
d 19750505 i Kinneved
f 19091004 i Floby
Kom från sid. 224
f 19121008 i Edåsa
f 19401119 i (Herrljunga)
Kom från sid. 135
KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Slutarp (Backgården) 5:33 Solhaga (numera 5:40)
Hantverksgatan 4. Hus från 1935.
Ägare från 1935:
Gert Gustav Reinhold Johansson
g 19351228 m
Ingeborg Ebba Maria f Andersson
s Inge Gert Leopold
d Barbro Ethel Maria
s Rolf Gert Olof
Ebbas mor:
Ulrika Sofia Andersson f Gustavsdtr
Gerts bror, bleckslagaren:
Gösta Axel Reinhold Johansson
f 19091029 i Kölingared
bleckslag., d 19710330 i Kinneved
f 19090607 i Kinneved
f 19361115 i Kinneved
f 19400712 i Kinneved
f 19440620 i (Falköping)
Kom från sid. 284, d 20000406 i Kinneved
f 18630127 i Vårkumla
Kom från sid. 284, d 19420418 i Kinneved
f 19171120 i Rogberga
d 19940429 i Kinneved
Slutarp (Backgården) 7:2 Föreningslokalen
Skogsvägen. Hus hitflyttat från V-Kleva 1941. Användes som föreningslokal 1942-1962 med vaktmästarbostad på
övervåningen, sedan hade Uno Sandell affär och lager här. Numera privatbostad.
Ägare: Slutarps Föreningslokal U.P.A.
Vaktmästare från 1942:
Nils Georg Johansson
f 18890120 i Grolanda
Kom från sid. 429, d 19590325 i Brismene
Slutarp (Backgården) 7:6 Ingelund
Backagatan 2. Hus från 1945.
Ägare från 1945:
John Alvar Eugen Klasson
g 19410201 m
Karin Berta Margareta f Nilsson
s Nils Bertil Ingemar
d Hanna Ingegerd Margareta
De kom hit från Emmedal (sid. 431).
f 19120905 i Gökhem
d 20010116 i Kinneved
f 19210503 i Grolanda
f 19411129 i Falköping
f 19430602 i Falköping
d 20131115 i Kinneved
435