Läs mer i Agrobs broschyr.

Download Report

Transcript Läs mer i Agrobs broschyr.

Direkt från
de Bayerska Alperna!
EKO-logiskt foder till sällskapsdjur
Grundfoder och tillskottsfoder
till växtätande gnagare, kaniner, marsvin,
chinchiller, deguer och landsköldpaddor
1
Lite om oss
Degerndorf vid Starnberger See
Degerndorf ligger i det bayerska alplandskapet mellan München och Garmisch. Mjuka
moränbackar, kalkhaltiga jordar och riklig nederbörd är ideella förutsättningar för odling
av gröna grödor. En komplett och obelastad natur är en växtplats för en stor variation av
hälsosamma grässorter och örter.
Rauscher-gården i Degerndorf
Sedan 1600-talet har Rauscher-gården varit i familjen Bergers ägo. På detta sätt har
gammal kunskap om lantbruksdrift och sambandet mellan växternas växt och trivsel
förts vidare från generation till generation och efter 1990 drivs gården i ekologisk överrenskommelse med Naturland-Förbundets principer. Regelbundna kontroller garanterar
att riktlinjerna upprätthålls.
AGROBS GmbH
Från att vara en ren lantbruksdrift blev företaget AGROBS GmbH stiftad. Detta företaget
är snävt förbundet med de ursprungliga traditioner och genom åren utgör all utveckling,
produktion och handel med dessa värdefulla fodermedel en bas av de bästa grässorter
och örter. AGROBS GmbH kan därför nu erbjuda både ett grundfoder och ett fiberaktigt
tillskottsfoder till alla djurarter, som har behov av grovfoder av högsta kvalitet. Ut över
gnagare, kaniner och landsköldpaddor rör det sig om hästar, rådjur och hjortar, kameler,
nötkreatur och alla herbivorer (växtätande) zoo-djur.
Då varje enskilt djur ställer speciella krav till fodret, blev det utvecklad en mängd olika
produkter, som utöver struktur och form framför allt skiljer sig genom deras sammansättning av grässorter/örter och härmed har helt olika innehållsämnen.
Våra ideal
Den starka samhörigheten med naturen hos företagets
grundare Jakob Berger har förts vidare till alla familjemedlemmar och medarbetare. För att leva upp till idealen blir den äldre kunskapen hela tiden satt in i nya
samband och ny kunskap om växternas växt, fodring och
konservering. Vård av naturen samt djurens välbefinnande är därför hela tiden vår primära fokus.
Våra medarbetare står alltid gärna till hands för rådgivning och individuell vägledning om användning och verkan av de enskilda fodermedlen.
2
Innehåll
Gnagare
Foder till herbivor gnagare och kaniner
Lepo grundfoder
............ Pre Alpin® Lepo Herbs ................ 8
............ Pre Alpin® Lepo Fibre ................. 9
............ Pre Alpin® Lepo Bloxx ................ 9
............ Pre Alpin® Lepo Sensitive ........ 10
Lepo tillskottsfoder
............ Pre Alpin® Lepo Menue ............ 11
............ Pre Alpin® Lepo Flowers .......... 12
............ Pre Alpin® Lepo Nature ........... 13
............ Pre Alpin® Lepo Bits ................ 14
Sköldpaddor
Foder till landsköldpaddor
Testudo
............ Pre Alpin® Testudo Baby ......... 18
............ Pre Alpin® Testudo ................. 19
............ Pre Alpin® Testudo Fibre ........ 20
............ Pre Alpin® Testudo Herbs ....... 21
3
Fodring av växtätande gnagare och kaniner
Den naturliga kosten
Kaniner, marsvin, chinchilla och degu hör till
gruppen herbivor djur. Herbivor är växtätande
djur, där matsmältningskanalen är anpassad till
matsmältning av råfibrer och andra växtdelar,
som har högt innehåll av ballastämnen.
För att förebygga fodringsrelaterade sjukdomar
ska fodringen av de djur vi håller i fångenskap,
så långt som möjligt tillgodose de vilt levande
arterna. Då matsmältningskanalen hos våra husdjur motsvarar till viltlevande djurs, mår också
husdjuren bäst av en mager fodring med många
olikartade råfibrer.
Ett grovt strukturhaltigt grovfoder
är viktigt
Alla gnagare har tänder som växer hela livet
(rotöppna tänder). Om fodret är av bra kvalitet,
slits tänderna fortlöpande och hålls därmed
skarpa och i korrekt längd. Framtänderna används således till att klippa och snitta, medan
kindtänderna ska mala kosten. För att uppnå
en passande slitage på tänderna ska djuren ha
tillgång till grovt, råfiberrikt foder. Hö och andra
torkade gräsprodukter som t.ex. Lepo Herbs,
Lepo Fibre, Lepo Sensitive och Lepo Bloxx
är därför helt oundvikligt. Därutöver ger kvistar
både sysselsättning och extra slitage på tänderna. Särskilt populärt är torkade, outslagna äppleoch pärongrenar samt hassel och svarta vinbär.
Spannmålsblandningar och olika osunda ”godbitar” ger inte djuret tillräckligt arbete med att
gnaga och mala födan. Otillräckligt tandslitage
och härmed för långa tänder kan ge skador i
munnen. Då foderupptagningen därför är ytterst
smärtfull, äter djuret för lite och kommer således
att förlora vikt.
Matsmältningskanalens karakterisering
Matsmältningskanalen hos herbivors gnagare
och kaniner är mycket komplex och kan dessvärre lätt störras. Dessa djur har endast en
magsäck, som pga. en svag muskulatur knappt
kan transportera födan vidare. För att födan ska
komma vidare till tarmarna är det därför behov
av ytterligare foder. Alla herbivor gnagare och
kaniner ska därför hela tiden ha tillgång på foder.
Därmed kan de själv bestämma frekvensen av
näringsupptagningen, vilket lätt kan vara upp till
80 gånger dagligen. För långa pauser mellan tillförseln av näring kan ge svåra skador som t.ex.
förstoppning i magen.
I tunntarmen, som för födan bort från magen,
bryts ner och upptas protein, fett och kolhydrater
med hjälp av kroppens egna enzymer. Onedbrutna rester av födan (växternas fiberskal) som
t.ex. cellulosa, hemicellulosa och pektiner går
i stort sett oförändrad genom tunntarmen och
vidare till tjocktarmen. I den voluminösa blindtarmen, som är en del av tjocktarmen, lever det
otalliga mikroorganismer, som med hjälp av fermentering bryter ner fodrets råfibrer. Härmed bildas bl.a. flyktiga fettsyror, mjölksyra och gaser,
liksom det uppbyggs proteiner samt livsviktiga
vattenupplösliga vitaminer. Dessa ämnen upptas
över tarmväggen, medan blindtarmsgödningen
utsöndras och därefter igen föräras av djuren.
På detta sätt är det möjligt för dessa djuren, att
själv utifrån ett energifattigt men råfiberhaltigt
foder själv framställa essentiella närings- och vitalämnen.
Marsvinet utgör dock det berömda undantaget
med hänsyn till bildning av C vitamin, då de inte
själv kan syntetisera denna vitamin, men måste
ha det tillfört från fodret i form av färska grönsaker eller blad.
Stärkelsehaltigt foder (spannmål) kan ge störningar i tjocktarmen. För stora stärkelsemängder
bryts inte ner fullständigt i tunntarmen. En del
förs vidare till tjocktarmen och blir där snabbt
fermenterat. Detta ger en stigning i mikroorga-
4
Fodring av växtätande gnagare och kaniner
nismpopulationen, vilket – ut över en förökad
gasbildning – också kan ge plötslig stigande
bildning av flyktiga fettsyror. Här ser man första
tecken på matsmältningsstörningar.
PH- värdet i tjocktarmen, som vid korrekt fiberhaltig fodring ska ligga i det neutrala till basiska området (pH 7-8) sjunker. Detta startar en
stigande andel av syratoleranta, laktatbildande
bakterier, medan goda tarmbakterier (fram för
allt de cellulosaspaltande bakterier) dör och det
uppstår ojämnvikt (dysbios). Essentiella ämnesomsättningsprodukter som t.ex. vitaminer kan
inte längre bildas i tillräckliga mängder. Den
ökade produktionen av mjölksyra hänger ihop
med att pH-värdet sjunker till det sura området, kanske helt ner på pH 4. Här kan det uppstå
massiva skador på tarmslemhinnan, liksom det
bildas endotoxiner, när de goda bakterierna dör,
och allvarliga ämnesomsättningsproblem kan
uppstå. En fodring med högt socker- och stärkelseinnehåll passar således inte till dessa arter och
kan vara ytterst skadliga.
Då fodret från upptagning till fullständig
matsmältning uppehåller sig 4-5 dygn i djuret
och djuren dessutom inte kan kräkas är det
således oerhört viktigt att fodret har en bra
kvalitet.
Inget djur bör fodras med vissna, fruset, rutten
eller mögligt foder, då detta på sin långa väg
genom magtarmsystemet kan framkalla allvarliga störningar. Av samma anledning bör man
dessutom undvika allt för plötsliga foderbyten.
Värt att veta
om fodring av kaniner och marsvin
Kaninen är ett skymnings- och dagaktivt flyktdjur, som vilt lever tillsammans i kolonier i
jorden. Den betecknas inte som en gnagare,
men hör till i kategorin lagomorfer (de harliknande). Våra tamkaniner härstammar från den
europeiska vildkaninen. Viltlevande kaniner lever
huvudsakligen av gräs och örter, knoppar, frukt,
blommor,
bark
och
rötter. Då djuren vegetationsbetingat
endast hittar spannmål
under sensommaren/
höst intas endast sällan spannmålskärnor.
Det betyder således att
matsmältningskanalen
är mycket känslig för
stora mängder spannmål.
Också marsvinet är en
dag- och skymningsaktivt flyktdjur. De hör till
gnagare. Det domesticerade marsvinet härstammar från de vilda marsvinen, som kommer från
Sydamerika. Dessa djur lever i familjeklanor
med åtskilda honor och endast ett handjur, och
avkommorna växer upp i gemenskap. Kryphål
och gömställen hittar de i jord- eller stenhål.
Viltlevande marsvin äter hela tiden och förser sig
huvudsakligen med gräs, där innehållet av C vitamin är förhållandevis högt.
Våra tamkaniner och marsvin bör därför fodras
med fodermedel, som liknar deras naturliga föda
val. Basen i fodringen ska alltid vara hö av högsta
kvalitet eller AGROBS torkade grönprodukter
till både kaniner och marsvin. Som tillägg kan
man dessutom erbjuda blandningar av kryddörter, gräs, blommor och torkade ekologiska grönsaker (t.ex. PRE ALPIN Lepo Flowers). Färskt
foder och kvistar/grenar till gnagare kompletterar fodringen.
Mjölkprodukter,
spannmålsblandningar,
nötter, honung osv. hör INTE till i fodret, inte heller även om djuren vill ha dem! Kaniner kan, i
motsättning till marsvin, själv bilda tillräckligt
med C vitamin. Marsvin har, precis som människor, behov av tillfört C vitamin genom födan.
Behovet bör således täckas via ett passande
foder, och det dagliga behovet av C vitamin kan
som regel täckas genom att ge färska grönsaker
och frukt och det är som regel onödigt att ge
syntetisk C vitamin, om fodringen i övrigt är tillrättalagd, så det passar till djurets behov. Överdosering kan dessutom vara skadligt.
5
Fodring av växtätande gnagare och kaniner
Värt att veta om fodring av chinchiller
Liksom marsvin är chinchillan ursprungligen
hemmahörande i Sydamerika, där de lever i
familjer högt uppe i Anderna. Stora temperaturskillnader mellan dag och natt är inte några
problem. Även om pälsen inte är vattenskyddande, så klarar den en tämligen hög luftfuktighet eller lätt regn. I motsättning till marsvinet är
chinchillan uteslutande skymnings- och nattaktiv. Vilda chinchiller använder mycket tid på att
söka föda och lever huvudsakligen av gräs, blad,
rötter, frö och bark.
Chinchiller har länge blivit avlade på grund av
deras mjuka päls. För på kortast möjliga tid att
utveckla den önskade tjocka päls tillförs dessa
chinchiller mycket energi- och proteinhaltigt
foder. Denna fodring är dock inte ändamålsenlig, om man önskar ett långt liv för djuret. En
sådan fodring gör också att djuret inte har behov för lång tid till födosökning, som är helt i
motsättning till de viltlevande, då det energiriga
fodret snabbt ger mätthetskänsla.
Det korrekta fodret till chinchillan är emellertid
en fodring, som ligger tät på dens naturliga föda
val. I chinchillans hemland är det den mesta
tiden torrt och vegetationen är därför mycket
mager. Därför är djurens matsmältningssystem
inriktat på en mager och råfiberhaltig kost och de
tål inte allt för fet fodring. Huvudvikten ska ligga
på torkat gräs, blad och örter.
Grunden för fodring av husdjur är således ett
förstaklassens grovfoder (hö eller Lepo Grundfoder t.ex. Lepo Herbs, Lepo Sensitive, Lepo
Fibre, Lepo Bloxx), som hela tiden ska finnas
tillgängligt. Härmed sörjer man för den nödvändiga slitaget på tänderna och de livsnödvändiga
fibrerna sörjer för en god matsmältning. Om
djuren endast äter lite eller inget hö, om de inte
har tillgång på bra hö eller vid de tillfällen det
6
förekommer allergi,
kan hö ersättas med
eller suppleras med
Lepo Grundfoder.
De djur som äter för
lite hö, äter oftast
gärna de torkade
grön-produkterna.
Härmed uppnås det
dessutom en god
sysselsättning, eftersom djuret rätt så lätt kan flytta runt på det och
gnaga det från flera sidor.
Som supplement till hö erbjuder fackhandeln
oftast ett pelleterat blandningsfoder. Var uppmärksam på om detta foder rent faktiskt är
beräknat till chinchiller, för även om pelletsen ser
någorlunda lika ut, så är det inte samma råvaror i dem. För att säkra att djuret äter tillräckligt
med hö, bör det dessutom inte fodras med för
stora mängder pelleterat foder.
Ut över pelletsfoder erbjuds också andra blandningsfoder, där det är tillsatt olika läckerheter,
bl.a. russin och nötter. Sådana foderämnen sätter chinchillan stort pris på, men stora mängder bör inte ges. Inte heller spannmål bör ges i
stora mängder till dessa anspråkslösa djur, som
är vana vid ett mycket magert foder. Ett bra alternativ till de rätt spannmålshaltiga torrfoderblandningarna är skonsamt torkat gräs, blommor
och örter. Detta ligger mycket nära på djurens
naturliga föda och ger dessutom ett välkommet
alternativ. Också gnagarmaterialet är viktigt för
chinchillan, då tänderna forsätter att växa och
bör underhållas genom det naturliga slitaget
genom att tugga och gnaga. Här är grenar och
kvistar ändamålsenliga och kan samlas upp i naturen eller köpas hos djurhandlaren.
Värt att veta om fodring av deguer
Deguer är gnagare som kommer ursprungligen
från Chile. På grund av deras anatomi tillhör de
marsvinsfamiljen. Vilda deguer lever i underjordiska hål, där de söker skydd om natten. I
deras aktiva timmar är de särskilt glada för att
gnaga och springa. Också deguer är anpassade till särskilt magra fodringsförhållanden.
Matsmältningssystemet är anpassat till detta och
har förmågan att utnyttja magert gräs, örter,
blad och bark till att överleva. När deguer hålls
i fångenskap är det viktigt att fodra i överrensstämmelse med deguens naturliga levnadsvis,
då en felaktig fodring lätt kan utveckla sig till
matsmältningsproblem, fetma och diabetes.
Som hos kaniner, marsvin och chinchiller ska
basfodringen till deguer bestå av aromatiskt hö
av högsta kvalitet (evt. Lepo Grundfoder).
Fodring av växtätande gnagare och kaniner
Deguen ska alltid ha tillgång till ett sådant hö för
att därmed ha möjlighet för att upprätthålla en
god matsmältning, sörja för tillräckligt slitage på
tänderna och förse deguen med bra råmaterial.
Som tillskott till hö, som är grundfodret, erbjuds
i fackhandeln många olika foderblandningar.
Kraftiga blandningar som ofta innehåller mycket
spannmål, nötter eller frukt, kan inte rekommenderas till deguer. Många pelletsfoder som säljs till
chinchiller, har ett högt innehåll av melass och
bör därför inte ges till deguer, som har anlag för
att utveckla diabetes. Långt mer ändamålsenligt är ett foder med torkade grönsaker. Färskt
foder sätter degun naturligtvis särskilt stort pris
på. Morötter, maskros, gräs och persilja är några
exemplar. Med tanke på deguens diabetiker risk
bör det inte ges söt frukt. Det samma gäller
kärnblandningar och mjölk- och vallprodukter.
Då deguen är en gnagare, är det behov av material, som täcker dens behov för att gnaga
och sörjer för slitage på tänderna. Därför ska
det alltid vara olika intressanta gnagarmöjligheter till hands, som t.ex. ett bra grovfoder
och småkvistar. Gnageriet håller tänderna i passande längd, samtidigt som att djuren har något
att göra. Därmed undgås dessutom ett oönskat
gnageri på saker som inte gjorda till det.
Färskt vatten
ska naturligtvis alltid finnas tillgängligt
Grunden i fodringen av herbivor (växtätare) gnagare samt kaniner bör alltid bestå av ett första
klassens hö och annat torkat grönt foder med ett
högt fiberinnehåll (Lepo Grundfoder). Många
foderblandningar består av spannmål, nötter,
fetthaltiga frön och mjölk- och vallprodukter.
Stärkelse, socker och oljehaltiga foderbeståndsdelar, som utgör basen i en sådan blandning,
är inte ändamålsenlig till herbivorer (växtätare)
gnagare och kaniner. De gör djuren för feta och
skadar deras samlade matsmältning. På sikt kan
en sådan olämplig fodring föra till många olika
hälsoproblem, det gäller både farliga matsmältnings- och ämnesomsättningsstörningar samt
beteendestörningar.
Varför
PRE ALPIN® Lepo
En riktigt och korrekt
levnadsvillkor säkrar
att djuren hålls friska.
Namnet PRE ALPIN®
Lepo är detsamma
som en artkorrekt
fodring till kaniner,
marsvin, chinchiller, deguer och andra herbivor
gnagare.
PRE ALPIN® Lepo produktserien förser djuret
med foder från dets naturliga näringsspektrum.
Detta är viktigt för under tidens gång har djuren
tillpassat sig det klimat och de levnadsvillkor –
som regel knappa foderutbud på deras naturliga
levnadsställe. Matsmältningen har naturligtvis
anpassat sig härtill. Därför bör de djur, som hålls
som husdjur, heller inte fodras på något annat
sätt.
Hur framställs PRE ALPIN® Lepo?
Basen för alla PRE ALPIN® Lepo produkterna
utgörs av olika grässorter och örter, som skördas vid det optimala mogningstillfället. Grönmassan blir torkad skonsamt med varmluft i en
modern torkningsanläggning och därefter utan
användning av någon form av tillsättningsämnen
förarbetat till pellets eller fibrer. Strukturen bevaras och den färdiga varan är vanligt hö, långt
överlägsen, då inga bladdelar går förlorat, likaså
förekommer inte tvättning, svampar och mögel i
fodret. Den skonsamma och hygieniska produktionen gör att höallergiker, både människor och
djur, inte belastas vid användning av PRE ALPIN® Lepo.
Fibrerna och de gröna pelletsen blandas efterföljande med t.ex. blad, blommor, torkade grönsaker och örter. Därmed är det möjligt att fodra
hälsosamt med ett foder, som härstammar från
kontrollerad ekologisk odling.
7
PRE ALPIN® Lepo HERBS + Bloxx + Fibre
Basen i fodringen till herbivor (växtätande)
gnagare och kaniner ska alltid vara ett
förstaklassens hö eller ett råfiberrikt torkat grönfoder. PRE ALPIN® Lepo Herbs,
Lepo Fibre och Lepo Bloxx kan användas i stället för hö eller som supplement
till hö. De utgör alla ett rent, råfiberrikt,
dammfritt och allergifritt grundfoder.
Vid produktion av PRE ALPIN® Lepo
Grundfoder blir gräset och örter skördat
vid det optimala mogningstillfället, torkat
skonsamt med varmluft i en modern torkningsanläggning, och därefter förarbetade
till cobs (Lepo Herbs), til fibrer (Lepo
Fibre) eller till block (Lepo Bloxx). Den
skonsamma torkningen gör det möjligt att
bevara alla näringsämnen och vitaminer.
Särskilt läggs det stor vikt på att bevara
strukturen som är viktig för att ge tuggtid,
sörja för nödvändig slitage på tänderna
och säkra en god matsmältning. PRE ALPIN® Lepo Herbs, Lepo Fibre och Lepo
Bloxx är fria från tillsättningsämnen.
PRE ALPIN® Lepo Herbs
Kom också ihåg: Marsvin bör varje dag
ha en smula av färska grönsaker, frukt,
grönfoder eller frukt. På det sättet täcks
det livsviktiga behovet av C vitamin in.
Förpackningsstorlek:
Påse à 250 g
Påse à 1000 g
Säck à 12,5 kg
PRE ALPIN® Lepo Herbs, Lepo Fibre +
Lepo Bloxx
till alla växtätande gnagare och kaniner,
 Tillför djuret hela växtvariationen från de
Växtinnehåll i
PRE ALPIN® Lepo Herbs
Hundäxing, ängskavle, ängsvingel, italienskt
rajgräs, slät havre, rödklöver, honungsgräs,
fruekåbe, lancetgroblad, häckvicker, timotej, kamgräs, tyskt rajgräs, vitgröe, svensk
klöver, rölleka, kummin, ängskörvel, gul
måra, rörsvingel och mycket mer.
Deklaration för
PRE ALPIN® Lepo Herbs
Torrsubstans
Växttråd
Råprotein
Råaska
Råfett
Kalcium
Fosfor
92,0
26,7
9,2
7,4
2,9
0,9
0,41
%
%
%
%
%
%
%
Järn
Mangan
Karoten
Koppar
Zink
vanligt hö
 Innehåller endast ekologisk odlade växter
(certifierat av Naturland)
 Framställs utan användning av smaktillsats-
eller konserveringsämnen eller produktionstekniska hjälpmedel
 Innehåller ingen spannmål
640
74
51,2
4,8
28
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
De anförda talen är genomsnittsvärden, då
mindre naturbestämda avvikelser kan förekomma.
8
bayerska alperna
 Lämpligt som supplement till eller i stället för
 Utgör en optimal försörjning med råfibrer
 Moderat proteininnehåll
 Optimalt kalcium:fosfor-förhållande
 Rent, allergifritt, dammfritt
 Lätt att dosera
 Kan ges fri tillgång
PRE ALPIN® Lepo HERBS + Bloxx + Fibre
Växtinnehåll i
PRE ALPIN® Lepo Bloxx
Hundäxing, ängskavle, ängsvingel, italienskt
rajgräs, slät havre, rödklöver, honungsgräs,
fruekåbe, lancetgroblad, häckvicker, timotej, kamgräs, tyskt rajgräs, vitgröe, svensk
klöver, rölleka, kummin, ängskörvel, gul
måra, rörsvingel och mycket mer.
Deklaration för
PRE ALPIN® Lepo Bloxx
Torrsubstans 92,0 %
Växttråd
24,3 % 0,42 %
Råprotein
9,7 % Järn
1120 mg/kg
Råaska
9,1 % Mangan 110 mg/kg
Råfett
3,6 % Karoten 89,3 mg/kg
Kalcium
0,89 % Koppar
6,1 mg/kg
Fosfor
Zink
32 mg/kg
De anförda talen är genomsnittsvärden, då
mindre naturbestämda avvikelser kan förekomma.
g
in
l
d
o
k
s
i
g
o
l
o
k
från e
PRE ALPIN® Lepo Bloxx
Förpackningsstorlek:
Påse à 300 g
Påse à 600 g
Säck à 8 kg
Växtinnehåll i
PRE ALPIN® Lepo Fibre
Hundäxing, ängskavle, ängsvingel, italienskt
rajgräs, slät havre, rödklöver, honungsgräs,
fruekåbe, lancetgroblad, häckvicker, timotej, kamgräs, tyskt rajgräs, vitgröe, svensk
klöver, rölleka, kummin, ängskörvel, gul
måra, rörsvingel och mycket mer.
Deklaration för
PRE ALPIN® Lepo Fibre
PRE ALPIN® Lepo Fibre
Förpackningsstorlek:
Påse à 150 g
Påse à 600 g
Säck à 8 kg
Torrsubstans
Växttråd
Råprotein
Råaska
Råfett
Kalcium
Fosfor
92,0
25,7
9,9
7,9
4,6
0,9
0,39
%
%
%
%
%
%
%
Järn
Mangan
Karoten
Koppar
Zink
704
98
79,2
5,6
31,8
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
De anförda talen är genomsnittsvärden, då
mindre naturbestämda avvikelser kan förekomma.
9
PRE ALPIN® Lepo Sensitive
PRE ALPIN® Lepo SENSITIVE består av
utvalda, mycket proteinfattiga grässorter
från de bayerska alperna och kan användas som tillskott till eller i stället för hö.
Det utgör ett rent, råfiberaktigt, dammfritt
och allergifritt grundfoder. Det är lagt särskild stor vikt på att bevara strukturen,
som är viktig för att ge tuggtid, sörja för
nödvändigt slitage på tänderna och säkra
en god matsmältning. PRE ALPIN® Lepo
SENSITIVE är fri från tillsättningsmedel.
Kom också ihåg: Marsvin bör varje dag
ha lite färska grönsaker, frukt, grönfoder
eller frukt. På det sättet täcks det livsviktiga behovet av C vitamin in.
PRE ALPIN® Lepo SENSITIVE
Till alla växtätande gnagare och kaniner
 Säkrar en optimal försörjning med råfibrer
 Mycket lågt proteininnehåll
 Lämpligt som supplement till eller i stället för
vanligt hö
PRE ALPIN® Lepo SENSITIVE
 Innehåller ingen spannmål
Förpackningsstorlek:
Påse à 250 g
Påse à 1000 g
Säck à 12,5 kg
 Innehåller endast ekologiskt odlade växter
(certifierat av Naturland)
 Rent, allergifritt, dammfritt
 Framställs utan användning av smaktillsats-
eller konserveringsämnen eller produktionstekniska hjälpmedel
 Optimalt kalcium:fosfor-förhållande
 Mycket lätt att dosera
Växtinnehåll i
PRE ALPIN® Lepo SENSITIVE
Utvalda grässorter med särskilt lågt proteininnehåll
Deklaration för
PRE ALPIN® Lepo SENSITIVE
Torrsubstans
Växttråd
Råprotein
Råaska
Råfett
Kalcium
Fosfor
92,0
31,4
7,4
6,9
1,9
0,6
0,3
%
%
%
%
%
%
%
Järn
Mangan
Karoten
Koppar
Zink
304
26
14,1
3,7
3,1
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
De anförda talen är genomsnittsvärden, då
mindre naturbestämda avvikelser kan förekomma.
10
k
från ekologis
odling
PRE ALPIN® Lepo Menue
Basen i fodringen till herbivor (växtätande)
gnagare och kaniner ska alltid vara ett
första klassens hö eller ett råfiberrikt torkat grönfoder. Detta kan eventuellt suppleras genom begränsad tilldelning av välsmakande och sunda läckerbitar.
PRE ALPIN® Lepo MENUE består huvudsakligen av Lepo Fibre, som består av
torkade gröna fibrer och således tillför de
livsnödvändiga råfibrerna. Dessa fibrer är
i Lepo MENUE berikat med Lepo Bits,
majsflingor och torkade grönsaks- och
äppletärningar.
Kom också ihåg: Marsvin bör varje dag
ha lite färska grönsaker, frukt, grönfoder
eller frukt. På det sättet täcks det livsviktiga behovet av C vitamin in.
PRE ALPIN® Lepo MENUE
till marsvin och kaniner
 Grovfoder och tillskottsfoder i ett
 Framställs utan användning av smaktillsats-
eller konserveringsmedel eller produktionstekniska hjälpmedel
 Mycket lågt proteininnehåll
 Berikat med vitaminer, spårämnen och
mineraler
PRE ALPIN® Lepo MENUE
Förpackningsstorlek:
Påse à 200 g
Påse à 900 g
Säck à 8 kg
 Innehåller endast ekologiskt odlade växter
(certifierat av Naturland)
 Rent, allergifritt, dammfritt
Växtinnehåll i
PRE ALPIN® Lepo MENUE
Varmluftstorkade alpgrässorter och –örter,
majsflingor, knäckt majs, knäckt korn, äpplen, morötter, palsternacka, rödbetor, mineralfoderblandning
Deklaration för
PRE ALPIN® Lepo MENUE
Torrsubstans 90,0 %
Växttråd
20,0 %
Råprotein
7,0 %
Råaska
9,0 %
Råfett
2,0 %
Kalcium
0,6 %
Vitamin A 1500 I.E.
Vitamin E 2 mg/kg
Vitamin D3 150 I.E.
Zink
Mangan
Koppar
Jod
Selen
Kobolt
15,0
5,6
1,5
0,2
0,1
0,06
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
De anförda talen är genomsnittsvärden, då
mindre naturbestämda avvikelser kan förekomma.
11
PRE ALPIN® Lepo Flowers
Blommor, rötter, örter och rotfrukter utgör
ett hälsosamt tillskott till marsvin och kaniner, som också i vilt tillstånd gärna äter
sådana foderämnen.
PRE ALPIN® Lepo Flowers tillgodoser
den naturliga grunden för fodring för dessa
djur och innehåller endast fodermedel som
motsvarar den naturliga fodringen. Dessa
beståndsdelar är samtidigt ett välkommet
tillskott för de tama djuren.
Kom också ihåg: Marsvin bör varje dag
ha lite färska grönsaker, frukt, grönfoder
eller frukt. På det sättet täcks det livsviktiga behovet av C vitamin in.
PRE ALPIN® Lepo Flowers
till marsvin och kaniner
 Innehåller mer än 60 olika alpgrässorter och
örter, blommor, frö, frukter och rötter
 Säkrar en optimal försörjning med råfibrer
 Möjliggör selektivt ätbeteende
 Innehåller ingen spannmål
PRE ALPIN® Lepo FLOWERS
 Innehåller endast ekologiskt odlade växter
Förpackningsstorlek:
Påse à 150 g
Påse à 600 g
Säck à 8 kg
(certifierat av Naturland)
 Framställs utan användning av smaktillsats-
eller konserveringsmedel eller produktionstekniska hjälpmedel
Växtinnehåll i
PRE ALPIN® Lepo Flowers
Varmluftstorkade alpgrässorter och örter,
morötter, palsternacka, maskrosrötter, äpplen, prästkrage, persiljestänger, rödbetor,
brännässlor, lancetgroblad, maskrosblad,
ringblomma, citronmeliss, blåklint
Deklaration för
PRE ALPIN® Lepo Flowers
Torrsubstans 90,8 % Kalcium
Växttråd
20,7 % Fosfor
Råprotein
9,2 % Magnesium
Råaska
5,8 %
Råfett
2,1 %
0,59 %
0,27 %
0,23 %
De anförda talen är genomsnittsvärden, då
mindre naturbestämda avvikelser kan förekomma.
12
PRE ALPIN® Lepo Nature
Vägledande för en korrekt fodring av chinchiller och deguer är foderutbudet för de
frittlevande i deras ursprungliga hemland.
Detta består av en råfiberhaltig kost, som
t.ex. torkat gräs och örter, blad, blommor,
rötter och bark.
Basen i fodringen av de tama djuren ska
således alltid vara ett första klassens hö
eller ett Lepo Grundfoder. Som tillskott
bör det aldrig ges blandningar med ett
stort innehåll av spannmål, eftersom detta
inte överrensstämmer med dessa djurs
naturliga fodring, men som kan med tiden
ge hälso- eller sjukdomsproblem.
PRE ALPIN® Lepo NATURE innehåller
därför endast beståndsdelar, som liknar
djurens naturliga föda.
PRE ALPIN® Lepo NATURE
Till chinchiller och deguer
 Innehåller endast fodermedel, som ingår i
djurens naturliga foderval
 Innehåller endast ekologiskt odlade växter
(certifierat av Naturland)
 Innehåller mer än 60 olika alpgrässorter
och –örter, rötter, blommor och frön
 Säkrar en optimal försörjning med råfibrer
PRE ALPIN® Lepo NATURE
Förpackningsstorlek:
Påse à 150 g
Påse à 600 g
Säck à 8 kg
 Innehåller ingen spannmål
 Möjliggör selektiv ätbeteende
 Framställs utan användning av smaktillsats-
eller konserveringsmedel eller produktionstekniska hjälpmedel
k
från ekologis
odling
Växtinnehåll i
PRE ALPIN® Lepo NATURE
Varmlufttorkade grässsorter och –örter,
maskrosrötter, hallonblad, svarta vinbärsblad, björnbärsblad, lancetgroblad, hibiskus,
meliss, rosblomma, maskrosblad, prästkrage, kamomill, brännässla
Deklaration för
PRE ALPIN® Lepo NATURE
Torrsubstans 92,58 % Karoten
52 mg/kg
Växttråd
25,5 % Vitamin E 47,7 mg/kg
Råprotein 10,5 % Vitamin D3 3261 IE/kg
Råaska
7,8 % Zink
33 mg/kg
Råfett
2,0 % Koppar
7 mg/kg
Kalcium
0,8 % Molybden 1,71 mg/kg
Fosfor
0,33 % Jod
0,11 mg/kg
Magnesium 0,24% Kobolt
0,06 mg/kg
Järn
553 mg/kg Selen
0,06 mg/kg
Mangan 105 mg/kg
De anförda talen är genomsnittsvärden, då
mindre naturbestämda avvikelser kan förekomma.
13
PRE ALPIN® Lepo Bits
PRE ALPIN® Lepo BITS är ett välsmakande pelleterat, fulltäckande foder till kaniner och gnagare.
I perioder med ökade kroppsliga prestationer, t.ex. till - växt, dräktighet, digivning
har djuren behov för ett energirikt foder,
som är tillsatt alla de nödvändiga vitaminer, mineraler och spårämnen.
PRE ALPIN® Lepo BITS till gnagare och
kaniner består av högsta kvalitet varmluftstorkat alpgräs, korn, majs, linfrö och en
sund vitamin- och mineralblandning. Detta
understödjer en optimal ämnesomsättning,
matsmältning och immunförsvaret.
PRE ALPIN® Lepo BITS
Till alla gnagare och kaniner
 Supplement till grundfodret
 Innehåller endast ekologiskt odlade växter
(certifierat av Naturland)
 Berikat med vitaminer, mineraler och
PRE ALPIN® Lepo BITS
Förpackningsstorlek:
Påse à 400 g
Påse à 1500 g
Säck à 12,5 kg
spårämnen
 Innehåller värmebehandlat spannmål
 Framställs utan användning av smaktillsats-
eller konserveringsmedel eller produktionstekniska hjälpmedel
k
från ekologis
odling
Växtinnehåll i
PRE ALPIN® Lepo BITS
Varmluftstorkade alpgrässorter, korn, majs,
linfrö, vitamin-/mineralblandning
Deklaration för
PRE ALPIN® Lepo BITS
Torrsubstans 90,2 % Vitamin A 6000 IE/kg
Växttråd
18,4 % Vitamin E 7,5 mg/kg
Råprotein
10,2 % Vitamin D3 600 IE/kg
Råaska
6,2 % Zink
60 mg/kg
Råfett
2,8 % Mangan 22,5 mg/kg
Kalcium
1,2 % Koppar
6 mg/kg
Fosfor
0,35 % Jod
0,75 mg/kg
Magnesium 0,23 % Kobolt 0,225 mg/kg
Natrium
0,12 % Selen
0,375 mg/kg
De anförda talen är genomsnittsvärden, då
mindre naturbestämda avvikelser kan förekomma.
14
15
Fodring av landsköldpaddan
Generellt om fodring av sköldpaddor
(av M. Baur og prof. dr. R. Hoffmann,
Zoologisk Inst., München)
Europeiska och mellanöstliga landsköldpaddor är
mycket populära som husdjur. Viltlevande har de
varit extremt goda till att anpassa sig till villkoren i deras ursprungsställen. Således är också
deras foderval anpassat till de förhållanden som
gäller på deras ursprungs biotop.
I de europeiska landsköldpaddornas ursprungsländer härskar ett milt klimat med sommar från
ca maj månad torrt medelhavs-/fastlandsklimat.
Endast om våren har djuren tillgång till tillräckligt färskt grönfoder, stort sätt jämförbart med
en mellaneuropeisk mager gräsmark. Från maj
månad torkar fodret och innehåller således markant mindre protein och lättsmälta energirika
näringsämnen, delvis jämförbart med hö. I Mellanasiens steppområden finns det liknande dock
ännu mer extrema förhållanden. För att kunna
leva under sådana förhållanden och kunna utnyttja de näringsresurser har dessa arter utvecklat ganska speciella anatomiska strukturer och
fysiologiska anpassningar. Deras mage är således
ganska liten och kan endast utvidga sig lite. Det
betyder, att de inte kan inta stora mängder föda
på en gång, men är hänvisade till att söka föda
hela dagen lång. Blindtarmen och tjocktarmen
är starkt utvecklade jäsningskammare och uppfyller en stor del av buken.
Från maj månad torkar fodret och i denna jäsningskammare bryts fodrets råfibrer ner med
hjälp av en speciellt effektiv och mångfaldig
tarmflora (diverse bakterier och encellade), varmed näringsämnena frigörs till användning för
sköldpaddans livsprocesser. Fodret uppehåller
sig upp till 2 veckor i dessa jäsningskammare,
och bildar här ett tredimensionellt gallerverk av
råfibrer, således att tarmfloran får en stor angripningsyta till ombildningsprocessen.
Men om det saknas strukturella råfibrer eller
om råfibrerna ersätts med lättsmältligt material
(stärkelse, socker) så uppstår det en feljäsning,
som förkortar uppehållet av fodret i tarmen.
Härmed förträngs den goda tarmfloran eller helt
enkelt dör. Sköldpaddan mister vätska och kan
med tiden utveckla obotliga diarrésjukdomar.
Samtidigt blir den mera mottaglig för parasitangrepp. Då vatten i den naturliga biotopen kan
vara en begränsande resurs månadsvis, utsöndrar sköldpaddan slutprodukten från proteinomsättningen i form av vattenlösliga urinsyrasalter
(ureater), således att det inte tas vatten från
organismen. Denna anpassning fungerar ytterst
effektivt, om det inte är för högt innehåll av protein i fodret. För många ureater i organismen
som följd av för högt proteininnehåll i fodret, kan
inte utsöndras. Njursvikt och en smärtfull, dödlig
gikt är följderna.
Ett foder, som är lämpligt till europeiska och asiatiska landsköldpaddor, har därför ett lågt innehåll av lättsmälta ämnen som t.ex. socker och
stärkelse men till gengäld en hög andel strukturella råfibrer och ett lågt proteininnehåll (5-8
%). Genom att erbjuda en stor variation av växturvalet kan djurens behov av fettlösliga vitaminer (A och E) i stort sätt täckas. Mineraler och
spårämnen finns därmed också tillgängliga i tillräckliga mängder. Ett balanserat och för djurens
essentiella förhållande mellan kalcium och fosfor
uppnås genom att ge utvuxna växter i kosten.
Slutligen ska man vara uppmärksam på att för
att säkra en korrekt matsmältning av det fiberhaltiga fodret, ska man sörja för en korrekt
kroppstemperatur (35-37°C). Detta är helt nödvändigt och sköldpaddan ser till att hålla detta
genom att solbada. I terrariet kan detta efterliknas med en passande värmelampa, som värmer
upp botten under ”solplatsen” till lokalt 35-40°C.
Det är viktigt också att se till att det finns kalla
platser, där djuren kan söka ro. Ljus och strålningsvärme ökar aktivitetsnivån och ätlusten hos
djuren.
16
Fodring av landsköldpaddan
Frittlevande sköldpaddors naturliga kost
Sköldpaddor är vilda djur, som har blivit domesticerade av människan. Djurens ägare är därför
skyldig att se till att de blir fodrade efter deras
naturliga behov. Landsköldpaddan lever i naturen
oftast i områden med mycket knappa villkor och
trivs uppenbart med den sparsamma födan. Men
när sköldpaddan är i människans händer, så blir
de ofta överfodrade, men ändå i underskott.
Oftast ges allt för mycket protein och pga. felaktiga fodermedel får de också för stora mängder
lättsmälta kolhydrater men för lite råfibrer och
andra vitalämnen.
Regelbundna kontroller garanterar att det i PRE
ALPIN® produkterna inte används någon form
av tillsättningsämnen, teknologiska hjälpmedel
eller används råvaror som t.ex. halm eller kli,
för att reducera proteininnehållet. Under vanliga torkningsprocesser förloras en stor del av
örternas och grässets bladmassa. Den skonsamma torkning, som används till PRE ALPIN®
produkterna säkrar att alla växternas värdefulla
beståndsdelar bevaras, således att det naturliga
innehållet av mineraler och spårämnen samt vitaminer bevaras.
Hur fodras PRE ALPIN®?
Foderstaten ska naturligtvis anpassas efter djurens storlek och en passande mängd PRE ALPIN® Testudo eller PRE ALPIN® Herbs fuktas
med vatten och ges med fri tillgång.
PRE ALPIN® Testudo och PRE ALPIN® Herbs,
Fibre och Baby kan dock alla ges torrt. Då
sköldpaddor ofta är lite kräsna, ska ett nytt foder
alltid erbjudas i små mängder och det kan därför
ta lite tid innan ett nytt foder accepteras. Det lättaste är att blanda PRE ALPIN® Testudo med
det använda fodret.
Varför PRE ALPIN® Testudo?
PRE ALPIN® Testudo är det ideala grundfodret
till alla landsköldpaddor. De fyra sorter PRE
ALPIN® Testudo, Herbs, Fibre och Baby innehåller den ojämförliga örtrikedomen från de
bayerska alperna. Mer än 60 olika grässorter och
örter från de magra alpjordarna ingår i detta värdefulla foder.
PRE ALPIN® Testudo - originalen - består av
utvalda, speciellt proteinfattiga och råfiberrika
grässorter och det är därför särskilt lämpligt i
kombination med färskt foder. Tack vare det låga
proteininnehållet, men mycket höga kvalitet av
protein avlastas lever och njurar, och därmed
främjas kroppens utrensning. Detta är mycket
viktigt i övergångsperioden mellan sommar och
vinter framför vinterns dvalperiod.
Kom ihåg att ouppätigt foder alltid ska tas
bort varje dag, så det alltid finns färskt
foder tillgängligt.
Vatten
Sköldpaddan ska alltid ha tillgång till rent dricksvatten. Då de flesta djur endast dricker när de
badar, är en flat skål speciellt lämpligt och helst
så stor att sköldpaddan kan stå i skålen.
Institutionen för Zoologi i München rekommenderar PRE ALPIN® Testudo som ett mycket
lämpligt foder till alla landsköldpaddor. Det höga
innehållet av ballastämnen (fibrer) i PRE ALPIN® Testudo ligger mycket tät på landsköldpaddans naturliga föda val. Därmed förbättras
matsmältningen, liksom det låga proteininnehållet avlastar ämnesomsättningen.
PRE ALPIN® Testudo produkterna är naturprodukter från ekologiska lantbrukare (100%
ekologiskt) och är certifierad efter Naturlandförbundets stränga krav.
17
PRE ALPIN® Testudo BABY
Viltlevande landsköldpaddor lever alltid
av den nuvarande vegetationen. Eftersom
sköldpaddans vegetationstid som regel är
förhållandevis kort, sträcker sig från högsommar och till höstens torka och värmen
kommer. Om våren är innehållet av råfibrer i växterna förhållandevis låg, medan
proteininnehållet är högt. I loppet av sommaren ”åldras” gräset och örterna och råfiberinnehållet stiger över sommaren, medan
proteininnehållet till gengäld sjunker. För
att täcka organismens behov, är det således
nödvändigt att anpassa fodrets sammansättning efter den enskilda årstiden.
Barnsköldpaddor ställer i stort sätt samma
krav till fodret som de vuxna sköldpaddorna. Fram för allt har de behov av örter
och gräs med stor arts variation och från
ett magert växtställe. Också även om det
kan vara svårt, bör man sträva efter en,
efter människors referenser, sparsam och
knapp fodring. Härmed säkrar man att
sköldpaddan växer långsamt, så ohälsosamma följdskador kan undgås.
PRE ALPIN® Testudo BABY är en speciell finsnittad blandning, som är speciellt
anpassad till behovet hos de unga landsköldpaddorna. Viktiga beståndsdelar är
således vitalhaltiga blad och fröstånden
från de artrika men magra områdena i de
bayerska alperna. Dessa fina beståndsdelar och den extra korta fiberlängden tillför
tillräckligt med ballast- och vitalämnen till
sköldpaddan, tills den har nått en vikt på
ca 200 g.
PRE ALPIN® Testudo BABY
Förpackningsstorlek:
Påse à 150 g
Påse à 800 g
PRE ALPIN® Testudo BABY
Till alla unga landsköldpaddor
(upp till ca. 200 g kroppsvikt)
Växtinnehåll i
PRE ALPIN® Testudo BABY
Hundäxing, ängskavle, ängssvingel, maskros,
slät havre, honungsgräs, fruekåbe, lancetgroblad, gärdevikke, kamgräs, tyskt rajgräs,
vitgröe, svensk klöver, rölleka, engkörvel, gul
sänghalm, rörsvingel och mycket mer...
Deklaration för
PRE ALPIN® Testudo BABY
Torrsubstans 92,0 % Järn
Växttråd
26,4 % Mangan
Råprotein
9,6 % Karoten
Råaska
7,4 % Koppar
Råfett
2,5 % Zink
Kalcium
0,6 %
Fosfor
0,3 %
det naturliga foderutbudet hos viltlevande
landsköldpaddor
 Understödjer utvecklingen och upprätthållan-
det av en frisk tarmflora
 Optimal försörjning med närings- och vital-
ämnen
 Säkrar en optimal råfiberförsörjning
 Innehåller ingen spannmål eller animaliska
516
52
15,2
3,6
34
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
De anförda talen är genomsnittsvärden, då
mindre naturbestämda avvikelser kan förekomma.
18
 Tillför de unga djuren en fodring som liknar
beståndsdelar
 Optimalt kalcium:fosfor-förhållande
 Kan ges fri tillgång
 Rekommenderas av Institutet för Zoologi i
München
k
s
i
g
o
l
o
k
e
n
å
fr
odling
PRE ALPIN® Testudo
PRE ALPIN® Testudo är ett särledes proteinfattigt foder. Det innehåller utsökta,
mycket proteinfattiga och samtligt råfiberrika grässorter. Den mycket låga tillsättningen av protein avlastar lever och njurar
och främjar kroppens utrensning.
Vid fodring med färska grönsaker är PRE
ALPIN® Testudo speciellt lämpligt som
fibertillskott.
PRE ALPIN® Testudo är speciellt lämpligt
i övergångsperioden och speciellt innan
vintervilan.
PRE ALPIN® Testudo
k
från ekologis
odling
PRE ALPIN® Testudo
Till alla landsköldpaddor
 Extremt proteinfattigt och rik på råfiber
 Främjar kroppens utrensning
 Utgör en fodring, som är mycket nära land-
sköldpaddornas naturliga föda
 Säkrar optimal råfiberförsörjning och därmed
en optimal och frisk tarmflora
 Innehåller ingen spannmål eller animaliska
beståndsdelar
 Optimalt kalcium:fosfor-förhållande
 Kan ges fri tillgång
 Helt fri från konstgjorda smakämnen och
konserveringsmedel
 Rekommenderas av Institutet för Zoologi i
München
Förpackningsstorlek:
Påse: 1000 g
Säck: 12,5 kg
Växtinnehåll i
PRE ALPIN® Testudo
Utvalda grässorter med speciellt lågt proteininnehåll
Deklaration för
PRE ALPIN® Testudo
Torrsubstans 92,0 % Järn
Växttråd
29,6 % Mangan
Råprotein
5,2 % Karoten
Råaska
5,4 % Koppar
Råfett
2,1 % Zink
Kalcium
0,5 %
Fosfor
0,24 %
245 mg/kg
26 mg/kg
19,0 mg/kg
3,8 mg/kg
20mg/kg
De anförda talen är genomsnittsvärden, då
mindre naturbestämda avvikelser kan förekomma.
19
PRE ALPIN® Testudo FIBRE + HERBS
PRE ALPIN® Testudo HERBS
och Testudo Fibre
till alla landsköldpaddor
Landsköldpaddor är växtätare, som har
behov av ett grovfoder av allra högsta
kvalitet. När man ser på viltlevande landsköldpaddor och deras speciella kroppsbyggnad och matsmältningssystem, är det
tydligt, vilket foder som är bäst lämpligt
till dessa djur. Tack vare en välutvecklad
blindtarm har dessa djur möjlighet att ta
till vara på tillräckliga näringsämnen från
råfiberhaltiga proteinfattiga grässorter och
örter. Växter, som växer på vanligt, välgödslat lantbruksjord, är allt för kraftiga
för landsköldpaddorna och kan ge anledning till en mängd hälsoproblem. Det
foderval, landsköldpaddan har tillgång till i
sin naturliga biotop, ligger mycket nära det
utbud som finns i alpernas magra jordar.
Med en naturlig, örthaltig fodring och korrekt management kan landsköldpaddorna
bli mycket gamla.
PRE ALPIN® Testudo FIBRE
PRE ALPIN® Testudo Herbs och PRE
ALPIN® Testudo FIBRE utgör ett speciellt lämpligt foder med ett högt innehåll
av vitalämnen, som understödjer landsköldpaddans matsmältningssystem.
Förpackningsstorlek:
Påse: 600 g
Säck: 8 kg
Växtinnehåll i
PRE ALPIN® Testudo Fibre
Hundäxing, ängskavle, ängssvingel, maskros, slät havre, honungsgräs, fruekåbe, lancetgroblad, gärdevikke, timotej, kamgräs,
tyskt rajgräs, vitgröe, svensk klöver, rölleka,
bönor, ängkörvel, gul sänghalm, rörsvingel,
linfröolja och mycket mer.
Deklaration för
PRE ALPIN® Testudo Fibre
Torrsubstans 92,0 % Järn
Växttråd
26,8 % Mangan
Råprotein
7,6 % Karoten
Råaska
7,3 % Koppar
Råfett
2,4 % Zink
Kalcium
0,58 %
Fosfor
0,26 %
570
81
51
4,7
31
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
De anförda talen är genomsnittsvärden, då
mindre naturbestämda avvikelser kan förekomma.
20
PRE ALPIN® Testudo Herbs och PRE
ALPIN® Testudo FIBRE är således en
värdefull huvudbeståndsdel i den dagliga
fodringen, där det rikhaltiga urvalet av
växter från de magra alpjordarna samt
mer än 60 olika grässorter och örter utför ett mycket varierat och avbalanserat
fodertillskott.
k
s
i
g
o
l
o
k
e
n
å
r
f
odling
PRE ALPIN® Testudo FIBRE + HERBS
PRE ALPIN® Testudo HERBS och
Testudo Fibre till alla landsköldpaddor
 Utgör en fodring, som är mycket nära land-
sköldpaddornas naturliga föda hos viltlevande
landsköldpaddor
 Säkrar optimal råfiberförsörjning
 Optimal försörjning med närings- och
vitalämnen
 Understödjer utvecklingen och upprätthållelse
av en frisk tarmflora
 Innehåller ingen spannmål eller animaliska
beståndsdelar
 Optimalt kalcium:fosfor-förhållande
 Helt fri från konstgjorda smakämnen och
konserveringsmedel
 Kan ges fri tillgång
 Rekommenderas av Institutet för Zoologi i
München
PRE ALPIN® Testudo HERBS
Förpackningsstorlek:
Påse: 1000 g
Säck: 12,5 kg
k
från ekologis
odling
Växtinnehåll i
PRE ALPIN® Testudo HERBS
Hundäxing, ängskavle, ängssvingel, maskros, slät havre, honungsgräs, fruekåbe, lancetgroblad, gärdevikke, timotej, kamgräs,
tyskt rajgräs, vitgröe, svensk klöver, rölleka,
bönor, ängkörvel, gul sänghalm, rörsvingel
och mycket mer.
Deklaration för
PRE ALPIN® Testudo HERBS
Torrsubstans 92,0 % Järn
605 mg/kg
Växttråd
27,8 % Mangan
68 mg/kg
Råprotein
7,9 % Karoten 45,1 mg/kg
Råaska
6,7 % Koppar
4,7 mg/kg
Råfett
2,2 % Zink
25 mg/kg
Kalcium
0,58 %
Fosfor
0,27 %
De anförda talen är genomsnittsvärden, då
mindre naturbestämda avvikelser kan förekomma.
21
Produkt-/förpackningsöversikt
22
PRE ALPIN® Lepo
Förpackning
Vikt
Lepo Herbs
Påse
250 g
Lepo Herbs
Påse
1000 g
Lepo Herbs
Säck
12,5 kg
Lepo Fibre
Påse
150 g
Lepo Fibre
Påse
600 g
Lepo Fibre
Säck
8 kg
Lepo Sensitive
Påse
250 g
Lepo Sensitive
Påse
1000 g
Lepo Sensitive
Säck
12,5 kg
Lepo Bloxx
Påse
300 g
Lepo Bloxx
Påse
600 g
Lepo Bloxx
Säck
8 kg
Lepo Menue
Påse
200 g
Lepo Menue
Påse
900 g
Lepo Menue
SSäck
Lepo Flowers
Påse
150 g
Lepo Flowers
Påse
600 g
Lepo Flowers
Säck
8 kg
Lepo Nature
Påse
150 g
Lepo Nature
Påse
600 g
Lepo Nature
Säck
8 kg
Lepo Bits
Påse
400 g
Lepo Bits
Påse
1500 g
Lepo Bits
Säck
12,5 kg
PRE ALPIN® Testudo
Förpackning
Testudo Baby
Påse
150 g
Testudo Baby
Påse
800 g
Testudo Original
Påse
1000 g
Testudo Original
Säck
12,5 kg
Testudo Herbs
Påse
1000 g
Testudo Herbs
Säck
12,5 kg
Testudo Fibre
Påse
600 g
Testudo Fibre
Säck
8 kg
8 kg
Vikt
Ytterligare information hos:
Fotos:
St. Hippoltyt Danmark A/S
Øgelundvej 7, Blåhøj
DK-7330 Brande
Tel. +45 7020 5344
Fax +45 7534 5211
[email protected]
www.hippolyt.dk
St. Hippolyt Sverige AB
www.hippolyt.se
Våra konsulenter:
Annica Larsson
regionschef, agronom
tel. +46 076-093 11 90
[email protected]
Ralph Krüger
Nina Notzon
Andreas König
(deguspezial.de)
Franz Ehrnthaller
Dr.med.vet.
U. Eggenschwiler
Gerhard Eger
(villa-testudo.de)
www.kaninchenzucht.de
Isabelle Bauer
Nicole Pfeil
Charlotte Jibréus
konsulent, hippolog
tel. +46 072-251 03 29
[email protected]
Helen Pilskog
konsulent, agronom
tel. +46 0769-42 11 90
[email protected]
Alla rättigheter tillhör
Agrobs GmbH
Kopiering
endast med tilllstånd från
Agrobs GmbH
Angerbreite 27
D-82541 Degendorf
am Starnberger See
Tel. +49 (0) 81 71 - 41 80 48-0
Fax +49 (0) 81 71 - 41 80 48-48
[email protected]
www.agrobs.de
23
Import och distribution
i Skandinavien:
St. Hippoltyt Danmark A/S
Øgelundvej 7, Blåhøj
DK-7330 Brande
Tel. +45 7020 5344
Fax +45 7534 5311
[email protected]
www.hippolyt.dk
St. Hippolyt Sverige AB
[email protected]
www.hippolyt.se
24
_Marketingsafdeling\Produktfoldere\Agrobs_Petfood/Agrobs_petfood_2013_SE.indd
Agrobs GmbH
Angerbreite 27
DE-82541 Degendorf
am Starnberger See
Tel. +49 (0) 81 71 - 41 80 48-0
Fax +49 (0) 81 71 - 41 80 48-48
[email protected]
www.agrobs.de
09_2013
Producent: