Länk till boklistan - Helsingfors Släktforskare rf

download report

Transcript Länk till boklistan - Helsingfors Släktforskare rf

Helsingfors Släktforskare rf
1
A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.1Sverige, arkiv...............................................................................................................................2
2Biografier, Memoarer.........................................................................................................................2
3Forskarförteckningar..........................................................................................................................5
4Genealogica........................................................................................................................................6
4.1Sverige,........................................................................................................................................7
4.2 Svenska Forskarförteckningar....................................................................................................7
5Genealogiska utredningar över enskilda släkter.................................................................................8
6I SAMLINGSMAPPAR ANTECKNINGAR OM FÖLJANDE SLÄKTER:.................................10
7HERALDIK......................................................................................................................................11
8Historia –..........................................................................................................................................11
8.1 MILITARIA.............................................................................................................................11
8.2FINLAND..................................................................................................................................13
8.3SVERIGE..................................................................................................................................15
8.4ESTLAND.................................................................................................................................16
9LOKALHISTORIA – ......................................................................................................................16
9.1Helsinge och Helsingfors .........................................................................................................16
9.2ÖVRIGA ORTER.....................................................................................................................17
9.3ÅLAND.....................................................................................................................................19
9.4Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse..................................................................................19
10Industri- och Föreningshistoriker...................................................................................................20
11ATRIKLAR ordnade efter orter.....................................................................................................22
11.1BJÖRNEBORG.......................................................................................................................22
11.2BORGÅ...................................................................................................................................22
11.3JAKOBSTAD, Gamlakarleby.................................................................................................22
11.4JYVÄSKYLÄ..........................................................................................................................22
11.5Hangö......................................................................................................................................22
11.6HELSINGFORS......................................................................................................................22
11.7KUOPIO..................................................................................................................................24
11.8LAHTIS...................................................................................................................................24
11.9TAVASTEHUS.......................................................................................................................24
11.10TAMMERFORS....................................................................................................................24
11.11VIBORG och Lovisa.............................................................................................................24
11.12ÅBO.......................................................................................................................................24
11.13ÅGGELBY............................................................................................................................25
11.14ÖVRIGA MATRIKLAR, .....................................................................................................25
12ADRESSKALENDRAR................................................................................................................26
13SERIER, ÅRSBÖCKER................................................................................................................26
14UPPSLAGSBÖCKER OCH SAMMELVERK.............................................................................27
15VARIA...........................................................................................................................................28
Arkiv
Kod Verk
Författare
D3
D3
Mustelin, Olof
Brages årsskrift 1990
Brages urklippsverk Särtryck ur Opusculum nr 4/81
Press i klipp, fil och forsk
År & ISBN
H:fors 1991
1
Helsingfors Släktforskare rf
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
1.1
Helsingin kaupunginarkiston yleisluettelo 1981
Helsingin kaupunginarkiston yleisluettelo 1994
Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Yleinen hakemisto
1915-1960
Katalog över folkkulturarkivets och folkmålskommissionens
samlingar
Maakunta-arkistojen yleisluettelo II Landsarkivet i Åbo
Suomen arkistojen opas, Arkiven i Finland, en handledning
Arkisto-oppi
Valtionarkisto. Ylesiarkisojen tiedotuksia nr 1/1977
Valtionarkiston Opas
Yksityisarkistojen aarteita. Asiakirjanäyttely Sota-arkistossa
1984
Skolhistoriskt arkiv IV, VI, X, XI, XXII
Översiktskatalog för allmänna arkivet SLS 1986
Bokskatter i Borgå Gymnasiums bibliotek
Hur man forskar i Riksarkivet (Stockholm)
Svensk arkivguide (Sverige)
Suomen arkistojen opas.Arkiven i Finland en handledning.
Valtionarkiston Opas
D4
Forska själv; En bok om arkiven i Stockholm. Stockholms
monografier
Kungliga Krigsarkivet 150 år 1805 - 1955
Riksarkivet 1618 -1968
Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1974
Arkiv i Väst. Landsarkivet i Göteborg 1986 och 1991
Stockholms stadsarkiv. Vägledning
D4
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki
Katalog SLS 1978
Landsarkivet i Åbo
Suomen arkistot
Wallenius, Helmer
Valtionarkisto
H.fors 1981
SLS 1978
H.fors 1988
H.fors 1975
Otaniemi 1969
1975
Borgå1988
Sverige, arkiv
D4
D4
D4
D4
D4
D4
2
1974
1990
1975
1975
Stockholms stad
1990
1955
Sthlm 1968
1974
1976
2 BIOGRAFIER, MEMOARER
G
Från läktaren. Profiler från landtdagen 1885
G2
Mannerheim album
ligger
G2
Kusinerna. Vår bok
G1
G1
G1
Människor som jag känt I - VI
Mirjam Irene Tuominen SLS levnadsteckningar 10
Statsrådet Johan Albert Ehrenströms efterlemnade historiska
anteckningar I-II
G1
En köpman och hans värld (släkten Bergbom)
G1
Levnadsminnen
G1
Skönhet och hjärta
G1
Från filare till storindustriell. Ett utdrag ur generalkonsul K.W.
Hagelins memoarer
G1
Det spanska blodet
G 1 Alltid i farten
G2
Sin lyckas smeder. En krönika om släkten Westerlund från
Odensvi.
G1
Bernhard Henrik Crusell
Gustaf von och Santa Anna. En släktkrönika
G1
Min tid
G2
Mästersmeden vid Österbybruk. Claes O. Gauffins minnen och
ligger historier. (Stencil)
G1
Från ett skiftesrikt liv
G1
Från hav och hov. Amiral Oscar von Kremers levnaslopp
G1
Viktor Magnus von Born. Hans person och politiska verksamhet.
A Noble Life. The Cultural Biography of Gabriel Kurck (16301712)
G1
Carl Faberge och hans samtida
Lantdagen i Helsingfors
Album
Ahlberg, Alfthan, Jernström,
Löfström
Ahrenberg, Jac.
Barck, Ghita
Boethius, S.J.
1887
1920
H.fors 19041914
Ekenäs 1983
Uppsala 18821883
Bonsdorff von, Lars G
Born von, Elsa
Born von, Elsa
Bäckman, Ida
Ekenäs 1977
H.fors 1954
H.fors 1941
Cedercreutz, emil
Christiernin, Georg
Ingegerd Lundén Cronström
H.fors 1942
Borgå 1978
Dahlström, Fabian
Damsten, Birger
Donner, Ossian
Douhan, Bernt
Ekenäs 1976
Ehrnrooth, Leo
Estlander, Bernd – Ekman Karl
Estlander, Ernst Friherre
H.fors 1947
H.fors 1931
H.fors 1931
Sthlm 1935
1957
H.fors 1949
Uppsala 1993
2007
Faberge, Carl
H.fors 1950
2
Helsingfors Släktforskare rf
G
G0
3
Talmannens röst
Finländska gestalter I- XI 1961 - 1976
Ontliga nöjen och privata i Helsingfors 1812-1827
Den stigande oron
Människor och öden
Från sekelskiftet och framåt
Krigsminnen från Finland och Baltikum
Det var de tiderna
Dagbok öfver dess resor på Finnskogarne år 1817.
London – Vatikanen - Stockholm
En herrgårdsfröken i uniform. Drag ur Hedvig von Haartmans liv
Fagerholm, K. A.
Finländska gestalter
Frenckell v, Ester-Margareta
Furuhjelm, Annie
Furuhjelm, Annie
Geer de, Gerhard
Goltz von der, Rüdiger
Gripenberg, Bertel
Gottlund, C. A.
Gripenberg, G. A.
Gulin, Helmi
Gyllenbögel, B.
Torvinen, Toini
Haartman von, Carl
Harrivirta, Holger
G2
Sotilaana ja diplomaattina Itä-Euroopassa
Sven Palme och Finland
Slag i slag
Lykättävät lyhdyt ja kannettavat kamerat. Elokuvamiehen
muistelmia
De tre gustavianerna
Harald Herlin esi- ja jälkipolvien saatossa I - II
Suomalaiset Siperiassa Särtryck
Gustaf Fredrik Stjernvall 1767-1815. En tidsskildring.
Näse-Jutte
Runeberg- gestalten
Gustaf Mattsson. Levnadsteckning
Ulrika Eleonora d.y. Karl XII:s syster
Den sturske Montgomery
Konspiratören Johann Reinhold Patkul
En wiborgare i Helsingfors och Stockholm
En wiborgare berättar för sina vänner
Severin Johansson
Gustaf Filip Creutz. Hans levnad och vittra skrifter
Från ofärdsår till Självständighet
Vi ville inte dö. Verklighetsskildring frånFinlands vinterkrig.
Minnesskrift utgiven av Sigrid Juselius stiftelse
Den unge Mannerheim
Gustaf Mannerheim: 1906-1917
Gustaf Mannerheim: 1918
Gustaf Mannerheim: Riksföreståndaren 1919
Gustaf Mannerheim: Marskalken av finland- Gustaf Mannerheim
1941-44
Gustaf Mannerheim: Från KRIG till FRED Gustaf Mannerheim
1944- 1951
Friherrinnan Mannerheim, Människan och livsgärningen.
G3
Erik Heinrichs, Mannerheimin ja Paasikiven kenraali.
Turtola, Martti
G2
Jakobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker 1799-1801. SVL
Folklivsstudier VII.
Bo Lönnqvist
G3
Landshöfdingen Friherre Gabriel Kurcks lefnadsminnen
upptecknade af honom själf
Biskop Hemming av Åbo SLS nr 279
I Nådens dal. Klosterfolk och andra c. 1440 – 1590 SLS nr 486
Mitt Helsingfors
Kurck, Gabriel
Aksel August Granfelt
Jan Anders Jägerhorn. Patriot och världsborgare, separatist och
emigrant
Sammanfogar. En släktkrönika genom fem generationer
(Galindo – Cronstedt och Lille)
Mor och vi. 25 kända män och kvinnor om sina mödrar.
Herrar till hatt och värja (släkten Thesleff)
Konungens undersåtar
Kuusi, Sakari
Lesch, Bruno
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G2
G2
G1
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
E4
G2
G2
G2
G
G2
G
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G
G
G
G
G2
G3
G
G
Hartman, Torsten
Herlin, Heikki H.
Herlin, Heikki H.
Hirn, Hans
Hirn, Marta
Hirn, Yrjö
Hjelt, Edv
Holst,Walfrid
Horn, Vivi
Hornborg, Harald
Hoving, Victor
Hoving, Victor
Hulden, J.J.
Hultin, Arvid
Ignatius, Hannes
Johansson, Gunnar
Juselius, F. A.
Jägerskiöld, Stig
Jägerskiöld, Stig
Jägerskiöld, Stig
Jägerskiöld, Stig
Jägerskiöld, Stig
Jägerskiöld, Stig
Tuulio, Tyyni
Klockars, Birgit
Klockars, Birgit
Krook, Augusta
Borgå 1977
1943
H.fors 1935
1932
Sthlm 1977
H.fors 1920
H.fors 1943
Stkhlm 1931
H.fors 1961
Tammerfors
1951
H.fors 1946
1988
Ekenäs 1971
Hyvinge 1963
H.fors 1899
H.fors 1974
1931
Borgå 1982
H.fors 1942
H.fors 1920
Sthlm 1956
H.fors 1938
H.fors 1945
H.fors 1945
H.fors 1944
H.fors 1935
H.fors 1913
1927
1940
H.fors 1941
H:fors 1964
H.fors 1965
H:fors 1967
H:fors 1969
Keuruu 1979
Keuruu 1981
1961
1988
H:fors 1970
1906
Vasa 1960
H.fors 1979
Tammerfors
1950
H.fors 1946
H.fors 1941
Lille, Martha
Lindfors Aili
Lundén- Cronström, Ingegerd
Lundén, Ingegerd
H.fors 1947
Borgå 1963
H.fors 1947
3
Helsingfors Släktforskare rf
4
Chiffomanier. Katalog
Rudolf Flodman. Järnhandlare och kommunalman i Borgå
Att skriva sin värld
Kretsen kring Nadine GSF nr 54
Till minnet av Alexander Edvard Modeen
Till minnet av Gunnar Modeen
Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker 1799-1801 SLS nr
440
G3
Hjalmar Neiglick SLS levnadsteckningar 6
Matthias Calonius´ brev till Nathaniel Gerhard af Schultén 18021813 Vol 38 nr 1
Ur en Åboprofessors korrespondent under Gustavianska tiden.
SLS nr 38
G2
Emigrantbiografier III – IV Åbo Akademis Biblioteks
ligger stencilseria 10
Dagbok, anteckningar 1844-1916 av Jonan Wenelius
Josef Julius Wecksell
Suomen tapulikaupunkien valtaporvaristo ja sen
kaupankäyntimenetelmät 1600- luvun alkupuolella
Wilhelm Wahlforss. Benedict Zilliacus berättar om Wärtsiläs
starke man.
G0
Herman min Herman
Mannerheim, August
Marander, Kurt
Mazzarella, Merete
Modeen, Herdis
Modeen Tore
Modeen Tore
Munsterhjelm, Jacobina
G0
B2
Olof Granholm
Släktföreningen Mats Ersson
Nohrmans Ättlingar
Släktföreningen Mats Ersson
Nohrmans Ättlingar
G5
Brevet till Sonja
Släktmöte i Mora 1999. Ättlingar till Mats Ersson Nohrman och
Karin Larsdotter
Mats Ersson Nohrmans ättlingar i österled medlemsblad maj
2001, julen 2001, medlemsblad 2002
Människor och minnen. III samlingen.
G5
Människor och minnen. V samlingen
Nyberg, Paul och Hoving, Victor.
G5
Människor och minnen. VII samlingen
Nyberg, Paul.
G5
Människor och minnen. Personliga Hågkomster och
Släkthistoriska Skildringar.
Människor och minnen. Personliga hågkomster och
Släkthistoriska Skildringar. II, IV Samlingen.
Joel Pettersson 1892-1937
Muistelmia
1941-1944 Samtal i ond tid
1944- 1956 Vid katastrofens rand, Första delen
1944- 1956 De farliga åren, Andra delen
1944- 1956 De sista åren, Tredje delen
Kirjeitä, kohtaloita
President Paasikivis minnen 1940-41, mellankrigstiden- som
sändebud i Moskva.
Minusta tuli muusikko
Hugo Pipping SLS nr 353
Liperin rovasti Anders Josef Europaeus 1797-1870 GSF 39
Gustaf Mauritz Armfelt 1757- 1814
Göran Magnus Sprengporten, Förrädaren och patrioten
Karl Johan Adlercreutz, Försök till levnadsteckning Svenska
litteratursällskapet i Finland CXCVI.
Från barnaår till silfverhår. I-VIII
Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria
En försvunnen värld ( Runeberg)
Bland frihetshjältar och dollarfurstar
Mina ryska år
Kaarlo Pettinen kertoo ja muistelee
Hjalmar Procopé- diplomat, politiker, patriot
Biografiska undersökningar om Anders Chydenius jämte
otryckta skrifter af Chydenius
Min bror Eugen. En gestalt ur Finlands frihetskamp
Paul Nyberg och Viktor
Hoving
Paul Nyberg och Viktor
Hoving:
Nyman, Valdemar
Olin, Toivo
Paasikivi, J.K. Dagböcker
Paasikivi, J.K. Dagböcker
Paasikivi, J.K. Dagböcker
Paasikivi, J.K. Dagböcker
Palmén, Aili
Paasikivi, J.K.
G3
G3
G
B4
B4
G3
B2
G5
G
G
G3
G3
G3
G3
G
G3
G
G
G4
G1
G1
G2
G3
G4
B2
G
G
G
B1
Mustelin, Olof
Mustelin, Olof
Mustelin, Olof
Myhrman, Anders
Loman, A-M
Mörne, Arvi
Möller Sylvi
Borgå 1996
1993
Saarijärvi 1998
H:fors 2003
H:fors 2002
H.fors 1970
Borgå 1966
1969
1963
Åbo 1994
1990
H.fors 1909
1954
1984
Brita Högnäs-Sahlgren
Nyberg, Paul och Hoving, Victor
1988
1987
Sverige 1999
2001,2002
H:fors 1944
Helsingfors
1952.
Tammerfors
1957
Utgiven 1942
Utgiven 1943
Mariehamn 1977
Borgå 1970
Borgå 1991
Boegå 1985
Borgå 1986
Borgå
H.fors 1980
Helsingfors 1959
Palmgren, Selim
Panelius, Olav
Petersen-Jessen, Anne
Ramel, Stig
Ramel, Stig
G Rein.
1948
1955
Pieksämäki 1987
Stkhlm 1997
Ramsay, Anders
Renhorn, Gustaf
Richter, Emerentia
Ruin-Ramsay, Dagmar
Ruin-Ramsay, Dagmar
Pettinen, Kaarlo
Lemberg, Magnus
Schauman, Georg
1906-1915
Uppsala 1945
Schauman, Sigrid
1964
1927
Sthlm 1963
Sthlm 1962
Jyväskylä 1996
1989
1908
4
Helsingfors Släktforskare rf
G 3
G3
5
Pilastrarana. En släktkrönika
Johan Kemp – en aktiv patriot
Carl Gustaf Estlander. Levnadsteckning
Wäinö Sola kertoo
Schildt, Christoffer
Schybergson, C.M.
Schybergson, M.G.:
Sola, Wäinö
Lovisa 1995
1942
1916
G
G4
G4
G2
ligger
G4
G
G
G4
G4
Hugo e. Pipping SLS 491
Robert Kajanus
Min värld I-III
Upplevelser under krigsåren 1914-1918
Stjernschantz, Göran
Suomalainen, Yrjö
Söderhjelm, Alma
Thesleff, Wilhelm
1980
1952
Sthlm 1929-1931
Huset Hackman I-II
Zacharias Topelius hundraårsminne
Leevi Madetoja
I oljan och vindarnas land
Ur min levnads bokfilm
Tigerstedt, Örnulf
Topelius, Zacharias
Tuukkanen, Kalevi
Törnudd, Gustaf
Wendt von, Georg
G
G
G
G
G
Wendt von, Lilli
Viljanen, Lauri
Åström, Margit
Åström, Margit
Övermark hembygdsförening
G4
G4
Tider som flytt
Runeberg och hans diktning 1837 - 1877
K.J. Hagfors SLS levnadsteckningar 8
Röster och bilder från en gången tid
På den gamla goda tiden Utgiven av Övermark
hembygdsförening
Finlands Fältmarskalk
Den siste lantmarskalken,
Levnadsminnen av Enst von Born
Hemmafronten. Finland under krigsåren 1939-1945 sett med
kvinnors och barns ögon.
Hemmafronten 1939-1945 Finland i krig
Tie talvisodan rauhaan.
Krig och censur
Symposium för Historiker från Sverige och Finland. Rapport
från symposoet på Olofsborg, Nyslott 21-23.4.1978
Kriser och ödesår.
Lev väl, flickebarn
1940-1952
1918
1947
1956
Tammerfors
1948
1945
Lund 1967
1972
1981
G4
G4
G4
G4
Matilda Wrede, människornas vän
Näkökulmia Suomen turvallisuuspolitiikkaan 1980- luvulla
Marika Stiernstedt och Finland
Ersättning och förluster under kriget
B 1
E0
Laurola gårds historia
Som en eld över askan. Edith Södergrans fotografier
A Noble Life. The Cultural Biography of Gabriel Kurck (16301712
Aghte-Achté-Suku , Saksassa, Baltiassa, Venäjällä ja Suomessa
Genealogiska samfundet. Suomen Sukututkimusseuran julkais.58
Tieteen aatelia. Lorentz Lindelöf ja Ernst Lindelöf.
Randall Nybom 1904-2003. För ära och fosterland
Wilhelm Wahlforss. Benedict Zilliacus berättar om Wärtsiläs
starke man
SUKUNIMET
G3
G2
G1
E0
E0
G4
G4
B3
G2
G2
Voipio, Anni
Eric von Born
Jouni Kallioniemi.
1952
Märpes 1989
1942
1962
2006
2003
Laurla, Bror
Ölander, Ragnar
Symposium för historiker
H:fors 1982
H:fors 958
Nyberg, Lars
Javén, Gunvor Johansson, PerOle
Ståhlberg, Ester
Suomi, Juhani
Lagerborg, Rolf
Törnqvist, Sigrid, Holmberg,
Håkon
Margareta Grigorkoff
Svl
Ekenäs 1978
Karis 1980
H:fors 1983
1949
Keuruu 1980
Borgå 1954
Åbo 1942
1993
Utg 2007
EevaMaija Achté
Olli Lehto
Dick Lundell
Zilliacus, Benedict
2003
Utg 2008.
2006
1984
Pirjo Mikkonen och Sirkka
Paikkala.
2000
Verk
Författare
År & ISBN
Suomalainen Sukuhakemisto – Genealogiskt Repertorium fö
Finland GSF XV
Släktforskarförteckning för Finland 1977 GSF 33
Släktforskarförteckning för Finland 1982 GSF 36
Släktforskarförteckning fö Finland 1989 GSF 42
Släktregister – Family Index GSF
Ven forskar vad? GSF 49
Sivén, Gunnar
3 FORSKARFÖRTECKNINGAR
C4
C4
C4
C4
C4
C4
Släktforskarförteckning
Släktforskarförteckning
Släktforskarförteckning
Släktregister
1943
1977
1983
1989
1992
1996
5
Helsingfors Släktforskare rf
6
4 GENEALOGICA
Kod Verk
Författare
År & ISBN
C4
C4
C4
C2
Anderö, Henrik
Anderö, Henrik
Andersson-Anderö
Backström, Åke
1979
1983
1997
C2
C2
C2
C4
C2
C2
Läsebok för släktforskare
Ordbok för släktforskare
Ordbok för släktforskare
Särtryck gällande släkterna von Platen, Ållongren-Ollongren,
von Nandelstadt
På Finlands Riddarhus immatrikulerade medlemmar av R o A
som recipienter av de högsta ryska ordnarna 1809- 1917
Ättartavlor för de adliga, friherrliga (och grevliga) ätter –äkta
eller falska –rörande vilka ansökan om introduktion på Finlands
Riddarhus icke mötts med bifall
Riddarhusets Genealogiska Tabeller. 2400 ättavlor över 300.000
personer. Stamtavlor utgivna av Riddarhusdirektionen, december
2002.
Sukukirja Faksimilupplagan
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus icke inskrivna efter
1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda
ätterna. tex.Brandenburg von
Kajaanin Asukkaat 1651- 1750
B0
C1
C1
C1
C1
C1
C3
C3
C2
C2
C2
C4
C4
C4
C4
C4
C4
Släktforskning. Praktisk handbok för Finland.
Köpmanssläkter i Åbo på 1600- och 1700- talen Fotostatkopia
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna II-IV
jämte registerband
Ättartavlor för de efter 1809 adlade, naturaliserade eller
adopterade ätterna.
Släktforska steg för steg
Hembygdsforska steg för steg
Den introducerade svenska adelns ättartavlor I - IX
Finlands Adelskalender 1872, 1897, 1926, 1935, 1938, 1944,
1947, 1950, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1983,
2001
Arte et Marte Meddelanden från Riddarhuset Årgång 26-42
Finländsk Släktkalender I 1920
Släktkalender I 1949
Släktkalender II 1956
Släktkalender III , 1960
Släktkalender IV 1963
Genealogia Sursilliana
Sursillin Suku, kompletterande upplaga
Gentes Finlandiae I, II,III, IV, V, VI, VII, IX, X,
Corps Consulaire en Finlande I, 1779-1917
Finlands adels förbunds årsskrift II, 1927.
Släktforskning för alla
Sex kapitel om släktforskning
Handbok i släkt- och personforskning
Släktjakten. Reportage och tips om konsten att hitta sina rötter
Sukututkimuksen jatko-opas.
Sukututkimuksen käsikirja
C4
Ryska Adelskalendern på CD. (på ryska)
Släktforskning vägen till din egen historia
C2
C4
C4
C1
C2
C2
C4
C1
C1
C1
C1
Sukunimiopas - Suojatut sukunimet 1984.
Sukututkijan tietokirja
Nyintroducerade svenska adelsätter
Sukututkijan aapinen
Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset
introducerade Svenska adelns Ättar-Taflor
Släktbok Ny följd I: 1-5, II 1-5, III 1-3,
Släktbok Ny följd III: 1, 2-3, 5
Backström, Åke
Backström, Åke
1975
CD format, installerad på
bibliotekets PC.
Bergholm
Blomstedt,Yrjö. Walli, Harry
W. Genealogiska samfundet
årsbok XXIII.
Ohto Manninen Genealogiska
Samf 1981
Brenner, Alf
Carpelan, Tor
Carpelan, Tor
Carpelan, Tor
1984
1947
1954-1965
1937
Clemensson-Andersson
Clemensson-Andersson
Elgenstierna, Gustaf
Finlands Adelskalender
1983
Sthlm 1919
Sthlm 1925-36
Landgren, Folke
Gadd, P.Er.
Gadd, P.Er.
Gadd, P.E.
Landgén, Folke.
Genealogia Sursilliana
Sursillin Suku
Gentes Finlandiae, Riddarhuset
1920
1949
1956
1960
1963
1960
1971
Furtenbach
Heckscher, Ella
Hildebrand, Bengt
Classon Roland
Suomen Sukutukimusseura.
Huovila, Marja, Liskola,
Pirkko, Piilahti, Kati-Matti
Thorsell, ElisabethSchenkmanis, Ulf
Suomalaisuuden liitto
Karskela, Sirkka
Hagson, Marianne
Pietikäinen, Toivo
Schlegel-Klingspor
Släktbok
Släktbok
.Åbo 1972
H:fors 1928
1999
Sthlm 1939
Sthlm 1961
2005
2008
Helsingborg
1993
1984
1987
Sthlm 1992
Sthlm 1875
2003
6
Helsingfors Släktforskare rf
C1
D3
C2
C1
C3
C1
C1
C3
C
C4
C4
C3
C3
C3
C4
C4
C4
C2
Särtryck ur Släktbok Ny Följd 1:3 Släkten Utter
Släkt och Hävd nr 3 -4 Innehåller index
Släktbok II:3 av.
Släktbok I:2 Ny följd (SVL)
Släktbok I:1 Ny följd . SVL H:fors 1941
Släktbok I:4 Ny följd . SVL.
Släktbok Ny följd IV: 1-2
Släktbok II:3 av Atle Wilskman. H:fors 1933
Släkten ... 1
Vanhat käsialat ja asiakirjat
Ättar-taflor I-II
Äldre svenska frälsesläkter
Släktbok I-II
Släktvetenskapen med hänsyn till svensk forskning
Uusi sukukirja I-III, 1943-70
Sukukirja I – II. Suomen aatelittomia sukuja
Uusi sukukirja II Castern o Sohlberg,..
Sukututkimuksen opas
Läsning av gamla handstilar
Genealogical Research Directory 1986 & 1988
Almanach de Gotha 1903
Taschenbuch fur Familien- Geschichtsforschung
Jordens historie i Norge gjenom 30 år
Juuret ovat syvällä (Släktrelationer till Karl den Store)
Fotostatkopia
The Authors & Writer`s WHO`S WHO. The Critical Guide to
New Books.
Who`s Who in the World
The Guinnes Book of Names
The Finnish Nobility´s relationsship with Russia and the Russian
Hereditary Nobility of 1809 - 1917
Ahnen zu Karl dem Grossen und Widukind. I-II
Charlemagne´s descendants.
Claudius Örnhielms bibliotek. Bokskatter i en 1600-tals samling
7
Släkt och Hävd
Atle Wilskman
Alf Brenner
Eril Lindh
Ingegerd Lundén Cronström
Kristian Stockmann
1989
Sveriges Släktforskarförbund
Vanhat käsialat
Wasastjerna, Oskar
Wernstedt, Folke
Wilskman, Atle
Wretman, Johan
Uusi sukukirja
Bergholm, Axel,
A Cederberg, R Rosén, G
Soininen
Sampio, Seppo
Åberg, Alf
Sthlm 1992
1977
1879
Sthlm 1965
1912-16
Sthlm 1924
1943
Mendehlsohn, Oskar
Björklund, Nils
1947
1955
2009
1947
Sthlm 1969
1951
Norge 1969
4th edition 1960
Dunkin Leslie
Gronow, Tito
Winkhaus, Eberhard
Redlich von, Marcellus
Nyberg, Folke
4.1
C4
Sverige,
4.2
Svenska Forskarförteckningar
C3
Folklivsforskning en bibliografi över Svenskfinland
Tidskrift: Laboratorium för FOLK och Kultur Bulletin 3/2005.
C4
C4
Föreningen Släktforskare i Uppland medlemsförteckning 1991
Mantalsskrivningen i Sverige före 1860
Lext, Gösta
C4
C4
C4
C4
C4
C4
Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809. En akademisk
avhandling
Bo Jonsson I till 1375 En akademisk avhandling
Register för släkt- och hembygdforskare (gäller Sverige)
Skånsk Släktforskarförteckning 1990
Skånsk Släktforskning jubileumsskrift 1937
Skånska Jordeböger of Mandtal m.m. före och efter 1658
Skånska Mantalslängder och jordeböcker före 1658
Studier i Svensk Kyrkobokföring 1600 - 1946
C4
C4
C4
Släktforskarförteckning för Östergötland 1988
Svensk släktforskarförteckning 1970
Svensk släktforskarförteckning 1978
Östergötland Släktorsk
Möller, Pontus
Olsson, Mari Anne
Svenska antavlor 1-9 . Riksvenska tidskriften Svenska Släkter.
H:fors 1933
4th edition 197879
1974
Baltimore 1986
2006
Sveriges släktforskares förbund
Lönnqvist, Bo
Brages sektion för
Folklivsforskning.
Föreningen Släktforskare
Lext, Gösta
Engström Sten
Släktregister
Skånsk Släktforsk
Skånes Genealogiska Förening
Skånes Genealogiska Förbund
Skånes Genealogiska Förening
Lext, Gösta
Borgå 1976
1991
Göteborg
1987
1950
1935
Sthlm 1985
Göteborg
1984
Sthlm 1971
Sthlm
1978
7
Helsingfors Släktforskare rf
C4
C0
C4
C4
B0
B0
8
Svensk släktforskarförteckning 1984
Sveriges adelskalender 1912, 1914, 1923, 1924, 1929, 1935,
1973
Södertälje Släktforskarförening. Forskarförteckning 1991
Vem forskar vad? Västra Sveriges Genealogiska Förenings
släktforskar-förteckning 1989
Västerås Släktforskarklubb. Forskarförteckning 1991
Svensk Släktkalender och Svenska Ättartal årg.1-14 1858-1908.
Personregister
Olsson, Mari Anne
Sveriges adelskalender
Svenska Släktkalendern 1912, 1936, 1950, 1965, 1989, 1992
Svenska Släktkalendern
Södertälje Släktforskarförening
Västra Sveriges Genealogiska
förening
Västerås Släktforskarklubb
Svensk Slägtkalender och Svenska
Ättartal
Sthlm 1985
Sthlm,
Göteborg
1976
Sthlm
5 GENEALOGISKA UTREDNINGAR ÖVER ENSKILDA SLÄKTER
Kod Verk
A3
Aghte-Achté-Suku, sakasa, Baltiassa, Venäjällä ja Suomessa av.
B3
B3
B5
Andersin , den östfinländska tjänstemannasläkten
Niemenlautta. en central knut i ett släktnät
Lovisa Christiansdotter von Vogelsang 1720-1812 och hennes
ättlingar
Ätten von Platen under 1900- talet
Släkten Bonsdorff – von Bonsdorff jämte ättlingar
Jakob Bremers släkt
Hemfolk och utvandrare. Släkten Brommels
Släkten Börman
Nimineuvos ja hänen vaimonsa
Släkterna Caino och Torp 1490-1799
Castrén- suku
Gordein suku. Rajakarjalainen suku Salmin Manssilan kylästä
Gustaf von och Santa Anna. En krönika om kaplanen Johan Malin
och hans ättlingar
Gamble Leutinanten och hans släkt. 400 år med släkten DyhrHernod.
Släkten Zitting. GSF 52
Släkten Enckell 1623- 2000
Carl Enckell/ Mustajärvi (1755-1832) och hans efterkommande intill
2002
Släkten Enckel från Ormsö 1710- 1998
Släkten Estlander
The mysterious David Anderson Carter i Aberdeen 1844. A family
chronicle stretching from Scotland via St.Petersburg in Russia to
Finland.
Boken om Kortjärvi
Kapten Berndt Godenhielm och hans barn
Släkten Hammarstrand från Lofthammar
B4
B3
B3
B3
B4
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B4
B2
B2
B2
B3
B2
B4
B3
B4
B3
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B3
B4
B1
B4
Till minnet av Maria Kristina Kraemer. En krönika över 500 år med
släkten
Slägten Hjelman i Finland
Några österbottniska släkter från 1700-1800-talen
Urmakarsläkten Elfström
Petter Hellströmin suku. Sukuhistoria ja sukuluettelo
Släkten Lundberg från Granboda i Lemland
Släkten Liljequist 1972
Släkten Krigius 1600-2006. Tolv generationer Krogier
Gummerus-Pihkalan suku GSF 93
Genealogia Caroli Frederici Björnbergi
Reenpään suku
Juuret Kälviällä 1688-1809. Till hjälp för släktforskning i Kälviä
och Ullava
Aschenbergska grafkoret i Kristina kyrka i Göteborg jämte
biografiska anteckningar om Aschenbergska ätten
Författare
Eeva-Maija Achté Suomen
Sukututkimusseuran julkaisuja 58
Andersin, Hans – Anttinen, Erik
Andersin, Hans – Simberg, Jan
Biörkman, Lars G.
Biörkman, Lars G.
Bonsdorff von, Axel
Möller, Anneli
Brommels, Jarl
Ahtola, Erik. Aalto, Kari
Brotherus, Harry
Caino och Torp
Castrén Klaus
Castrén Klaus
Damstén, Birger
Dyhr-Sylvin, Ingeborg och
Hernod, Eva
Enckell, Gerald
Enckell, Gerald
Enckell, Gerald
Enckell, Gerald
Estlander, Robert
Enqvist, Reinhold
År & ISBN
2008
2000
2010
Sthlm 1992
Bollnäs 1990
1941
1992
1998
2004
1953
2002
1992
Saarijärvi 2002
1979
1991
1996
1964
2010
Kortjärvi Byagårdsförening r.f.
Godenhielm, Berndt
Hammarstrand, Einar
Hedman Brännland Katy
Hjelman, Werner
Hellström, Torkel
Hindström, Kerstin
Hällström, Petter
Johnson, Gunlög
Släktforskarföreningen Krogius
Kankaanpää, Matti J.
Lönegren, Holger
Kukkonen-Renquist
Uuno Huhtala
Lagerberg, Carl
2004
1990
Uddevalla
1962
Tullinge,
Sverige 2003
1929
1940
1985
Mariehamn
1987
2004
2006
1992
Ekenäs 1948
1985
Göteborg 1899
8
Helsingfors Släktforskare rf
B4
B4
Ur en värmlandssläkts öden
Sammanfogat. En släktkrönika genom fem generationer
Släkten Lind från Tavastland 1667-1923
O.P. Anderson, Linton och Rosenhoff
Släkten Marander
Mårtenson, Liljendalska släkten. Mårten Henriksson Lillkolfus
ättlingar
Ätterna Knorring
B5
Tauno Relander. Hirvensalmen Relander-suku.
B4
B4
B4
Herrskap och småfolk I
Släkten Norrmén
Sianjalan Jalkasten sukukirja av Yrjö Blomstedt
På forskningsresor i svenskbygden Yngvar Heikel. 1974-1986
Från barock till nyrokoko (innehåller släkttabeller över släkten
Nyberg)
Västanby i Karis samt några därifrån härstammande släkter
Mikael och Annika Nyströms anor
Pehr Johan Crohnsin ja Anna Maria Andersinin jälkeläiset
Merkittävien sukujen äärellä: Didrik Stråhlman ja Peter Falkenberg
Borgåsläkten Söderström
Anor och anförvanter
Sortavalan Pulli suku I
Serlachiuksen suku
Hirvensalmen Relander-suku GSF 31
Aschan – en släkthistoria
Krönikan om Jakobstads Rosarne
Släkten Krogius under trenne sekel
Krogius. Släkten Krogius 1600-2006. Tolv generationer Krogier
Äidit ja tyttäret GSF 44
Pilastrarna- en släktkrönika (om släkten)
Mittler- Kivalo- Seikkula suku Suomessa
Jusupoffska villan i Östra Brunnsparken och dess invånare. Villan
Nr 8 kallad Rauhaniemi.
Släkten Schulman – von Schulman
B4
Släkten Sumelius
B4
B3
B5
B5
B5
B4
B5
B4
B3
B4
B4
Släkten Sumelius
Sukupiiri. Alarik Gustaf Castrénin ja Johanna Sofia Laguksen
jälkeläiset
Utredningar över olika furste och adelssläkter jämte kartotek.
Släktutredning och antavla för Erik Stenvall del 2: Bertha Vivika
Holmqvist
Släktträd över Carl Lindqvist
Släktträd över Uhrman- Henriksson- Andersson- Johansson och
Hollmqvist
Livländsk rymling – östnyländsk torpare
”Vill heta Ruth”
Dragon Anders Hurtig och hans ättlingar
Petrell från Petas
Stårckska släktboken
Släkten Sandelin och släktföreningen. 2004
Släkten Johannes Eriksson från Hindersby i Lappträsk 1692 - 2007
Släkten Silén
Släktkrönika I Norberg-Nordenskiöld-Bruce-de Bruce-Lilliehöök
B2
B5
B5
B5
B5
Laurola Gårds historia. En sammansättning.
2 mappar genealogiska anteckningar
Släkten Trägårdh från Skåne
Välskärin vaiheita. Friedrich Zinkin jäkeläiset ( 1767-1829)
Tomas Tomasson i Tötar och hans ättlingar
B4
B3
B4
B3
B4
B1
B4
B2
B3
B3
B3
B4
B4
B4
B4
B3
B4
B4
B4
G2
G
B4
B2
B2
B2
B2
9
Lagerborg, Rolf
Lille, Martha
Lind, Arvid
Linton, Carl Otto
Marander, Kurt
Mårtenson, Rasmus
Pontus Möller, Karl Johann
Paulsen, Gotthard von Knorring
Genealogiska samfundets i Finland
skrifter 31
Nordling, Bruno
Norrmén, Gustaf W.
Jalkasten sukuyhdistys r.y.
Brage Årsskrift
Nyberg, Paul
1919
1923
1962
1992
2004
2000
1947
Borgå 1982
1962
Nylander, Stefan
Nyström, Mikarl o Annika
Pajula, Paavo
Parviala, Asko
Paro, Maj-Britt
Paul, P.E.
Pulli, Heljä
Reenpää, Lotte
Relander, Tauno
Rifbjerg Lindhagen, Anne
Roos, Gustaf
Roos, John E.
Släktforskarföreningen Krogius
Sarsa, Aini
Schildt, Cristoffer
Mittler, Kivalo, Seikkula
Stockmann, Kristian
2007
Schulman, Hugo
Tammerfors
1938
Sumelius Christer, Carl-Johan
Numelin
Sumelius, Rafael
Soininvaara, Heikki
Selin, Erik
Stenvall, Mikael
Vammala 1951
Helsinki 2005
1994
1989
1981
1976
Strängnäs 1995
1925
1921
2006
1992
Lovisa 1995
2003
2006
Borgå 2005
1944
1982
1986
Holmqvist, Torbjörn
Holmqvist, Torbjörn
Stjernvall, Håkan
Stjernvall, Håkan
Stjernvall, Håkan
Stockmann-Lindholm, Valborg
Stårck
Släktföreningen Sandelin
Gammals, Ove
Sysiharju, Anna-Liisa
Söderberg,Brita
Grigorkoff, Margareta
Timrooth v, Michael
Trägårdh, Kurt G.
Tuderman, Henry
Tötterman, Lars Emil
1991
1993
1996
1976
Uppsala 1964
2004
2007
1988
Vänersborg
1981
Sthlm 1978
1993
1993
9
Helsingfors Släktforskare rf
10
B5
B5
B4
B5
B4
B5
B4
B3
Släkten Settergren från Stocksäter i Närke
Släkterna Winqvist och Åhman från Helsinge socken
Sibbosläkten Lund 1679-1994
Släkten Wilskman
Kekkoset Suomen asuttajina GSF 47
Zielfeltska släktförbindelser
Släkten Nylander 1631-1981 GSF 37
Pojo-släkten Collin 1657-2004
Wennström, Ida
Wilman, Thomas
Wilman, Thomas
Wilskman, Atle
Voipio, Pentti J.
Zielfelt, Lennart
Åström, Sven-Erik
Collin, Rea Eklund, Bengt
B4
Stockmann, Kristian
B3
Jusupoffska villan i Östra Brunnsparken och dess invånare. Villan
Nr 8 kallad Rauhaniemi
Anfäder och ättlingar till Gustaf och Anna Lindblom.
Leif Linblom.
2008
B4
Johan Sundströmin sukua Suomesta ja Ruotsista
Kauhanen, Heljä Sysiharju, Pekka
Joensuu 1997
F2
Vihdin Historia 1800-1918.
Seppo Myllyniemi
1990
B5
Ylä-Savon Kauppisten Sukukirja I.
Ahlstrand Jarmo
1988
B5
Örnhjelmarna i Paris. Mays brev
Modeen, Herdis
2006
B4
Åström från Kervo och Karl Robert Åström från H:fors
Åström, Sven-Erik
Motala 1952
Åbo 1997
1994
1907
1994
1976
1983
2004
2006
6 I SAMLINGSMAPPAR ANTECKNINGAR OM FÖLJANDE SLÄKTER:
B2-5
Mapp I
Gustaf Aminoffs anor
Andersin
Björningar
Brunberg
Byström
Baggarna i Baggböle, Helsinge av Kaj Rönnberg
Bågenholm
Mapp II Bertel von Bondsdorffs anor
Mapp III Sara von Bondsdorffs anor
Mapp IV Djupsjöbacka
Duncker
Estlander från Lojo
Forsander
Fällman – Fellman
Hollender Ridder
Lars Hambergs släktbok
Gebhard- suku
Mapp V Särtryck ur Ingeborg Dyhr-Sylvins arkiv. (Personregister i mappen)
Mapp VI Julia ja Alexander Haapasen jälkeläiset
Hartin i Finland
Heimburger
Hinnerichsen
Hällström
Kuhlefelt
Laurell
Lindblom
Lindquistiana
Mapp
Martlina
VII
Inger Mathiesens erindringer 1924-2003
10
Helsingfors Släktforskare rf
Mapp
VIII
11
Mehring
Quarkens ätter
Schreck
Simberg
Det Topelianska arvet
Schalinarnas härstamning
Stjernvall
Stockman
Stråhlman
Sundman
Mapp IX Alfred och Mimmi Tallqvist
Von Timroth (se även Uppsatser XIII)
Widbom – von Qvanten
Mapp X Material betr. släkterna Strang, Collan, Busk, West, Greve, Chydenius,
Ralm, Hojas av Thyra Aschan
7 HERALDIK
E3
E3
D3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
J2
Finlands Ridderskaps och Adels Vapenbok jemte beskrifning
Samling af Vapen för grefliga, friherrliga och adeliga ätter som äro
introducerade å storfurstendömet Finlands Riddarhus 1840
Heraldiken i Sverige. Utgiven av Historiska Media.
Finsk heraldik i nutiden
Die Wappen und Namenzeichnungen auf den Felsen bei Hangö
Tulludden
Kort handledning i heraldik
An outline of Heraldry in England and Scotland
Kommunvapen i Nyland
Vaakunat elävät
Heraldy in England
Heraldica Fennica
Genealogica & Heraldica
Report of the 14th International Congress of Genealogic and Heraldic
sciences in Copenhagen 25-29 August 1980
Genealogica & Heraldica
Report of the 16th International Congress of Genealogical and Heraldic
Sciences in Helsinki 16-21 August 1984
Genealogia Timrothiana
Skotsk Genealogi I-II Åtskilliga släkter, främst kungliga.
1889
Magnus Bäckmark, Jesper
Wasling
2001
1988
Hausen, Reinh.
Hellström, Harald
Innes -Smith, Robert
Wahlroos, Helmer J
Wagner, Anthony
1902
1941
1975
1969
1961
1946
1978
Genealogica & Heraldica
Genealogica & Heraldica
Timroth v, Michael
8 HISTORIA –
8.1 MILITARIA
Kod Verk
Författare
År &
ISBN
E5
E5
E5
E3
G4
D5
D5
Atlas
Atlas
Anthoni, Eric
Anthoni Esic
Törne von, P.O.
Frietsch, C. O.
Wegelius, K. A.
1899
1961
1937
1970
1943
1945
Reuter, J. N. SLS
Blomqvist, Tore
1928
E5
Atlas över Finland. Textdelen
Historisk Atlas
Konflikten mellan hetrig Carl och Finland. Avvecklingen och försoningen
Finlands medeltida frälse och 1500-talsadel SLS
Finland under etthundratrettio år 1809- 1939
Finlands ödesår 1939-1943
För Finlands Frihet, Jägarrörelsen i södra och mellersta Österbotten.
Vapenbåte Equitys hjältesaga
Kagalen ett bidrag till Finlands historia 1899-1905
Transporten av manskap från fyra svenska regementen till Finland 1721.
Särtryck ur Historisk Tidskrift för Finland 1/1990
1937
11
Helsingfors Släktforskare rf
E5
E5
E5
D3
B1
E5
E5
E4
E4
B3
E5
E5
Historisk Tidskrift för Finland nr 4 2002, Hur ryssland blev Ryssland
Historisk Tidskrift för Finland nr 1 2003, bla. Reuterholmska arkivets
mystiska papper. Försvarsverken på Tavasrehus Slott
Historisk Tidskrift för Finland nr 2 2003, Kunskapens vägar
Historisk Tidskrift för Finland nr 3 2003, Etnisk nationalism och 1700talets Sverige
12
Historiska föreningen
Historiska föreningen
2002
Historiska föreningen
Historiska föreningen
2003
1947
Svenska Brigaden
Borgarståndets protokoll vid enskilda plena under urtima lantdagen år
1899
Finska kriget och Finlands krigare 1808-1809
Elva årtionden ur Finlands historia 1-5
Ätten von Essens Historia från Westfalen via Ösel till Norden.
Boerhius, Axel
Borgarståndets protokoll
1920
Danielson, Joh. Rich
Estlander, Bernhard.
Släktföreningen von Essen
r.f.
Kadettkåren, Minnesalbum
Kadettkåren, Kamratfest
1897
1929
Frihetskriget i Finland
Frihetskriget i Finland
Joh. Rich. Danielson.
1927
1921-28
H:fors
1894
SLS
1968
SLS
1991
SLS
1991
1998
1977
1918
1938
1944
1953
1941
1933
1918
E5
E6
E5
E3
Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Del I
Gallén, Jarl SLS
E3
Nöteborgfreden och Finlands medeltida östgräns. Del II
Gallén, Jarl – Lund, John
E3
Nöteborgfreden och Finlands medeltida östgräns. Kartbilaga (kasett)
Gallén, Jarl – Lund, John
E3
E4
E4
E5
E4
G1
E5
E5
E5
E3
Finland i medeltidens Europa, Valda uppsatser.
Tunga 21:an
Pellingekåren
Från forntid till nutid
Finlands hävderv 1 -4
Karolinen Armfelt
Itä-Karjalan kartta
Jägarna i världskriget
Jägarmajor Olof Lagus Dagbok
Savon historia I Esihistorian vuosituhannet ja keskiaika
E4
E5
E4
Jägarpojkar och det ärorika fjärde kompaniet J. B. 27
Sjukvård och läkare under kriget 1808 -1809
Kongliga Björneborgs regemente
Gallén, Jarl SLS
Hellman, Robert
Helsingius, Torsten
Hornborg, Eirik
Hornborg, Eirik
Hornborg, Eirik
Itä-Karjala
Jernström, Erik
Lagus, Olof
Lehtosalo-Hilander, Pirkko
Liisa, Pirinen,Kauko
Lemberg, Birger
Lindén, K.E.
Lingh, Erik
E5
Skildring af krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 18-08.09
Ljunggren, Carl Johan
E5
Nylands södra skyddkårsdistrikt och södra Nylands Lotta-Svärd 19181928
Suomen Vapaussota 1918. Merkit ja tunnukset
Finlands historia. Förra delen
Finnarnas historia i Sverige
Skyddkårister och lottor i södra Nyland 1918-1844
Hemmafronten Finland under krigsåren 1939-1945 sett med kvinnors och
barns ögon.
Hemmafronten1939-1945. Finland i krig
Sotahistoriallinen aikakauskirja 5
Suomi 80 vuotta. Näin alkoi itsenäisyys
Ödesdigra år. Diplomatiska minnen från Finland 1935-1944
Skyddkårsdistrikt LottaSvärd,
Saarni, Tapio
Schybergsson, M.G.
Tarkiainen, Kari
Skyddkårister, Lottor
Kallioniemi, Jouni
E0
E4
E4
E4
2003
ÅBO Slott under medeltiden av.
I Kronqvist
Bidrag till Åbo Stads Historia:Utdrag ur Åbo Stads Dombok åren
1623-1624, 1624-1625, 1626-1632 av Carl v Bonsdorff
1632-1634, Av Georg Granfelt
1635, 1636, 1637 av Torsten Hartman
1638 av Alb Hästesko
Utdrag ur Åbo Domkyrkas räkenskaper åren: 1553-1634, 1634-1700 av R
Hausen, 1701-1735 av Alb Hästesko.
Minnesalbum från Finska Kadettkåren
Minnesblad från Finska Kadettkårens kamratfest i Fredrikshamn 2122.5.1898
När Finlands öde avgjordes. Skildringar från frihetskriget
Finlands frihetskrig I-VIII
Viborgs läns återförening med det övriga Finland
E5
E5
D4
E5
E0
2003
Sotahistoria
Suomi 80 vuotta
Buchert von, Wipert
1907
2000
1898
1988
1924
1908
SLS !
928
SLS
1903
1928
1986
1887
1990
1944
2006
2003
1986
19997
H:fors
12
Helsingfors Släktforskare rf
13
1950
E
Finland i medeltidens Europa, Valda uppsatser
Jarl Gallén. John Lind, Jarl
Pousar Henry Rask, Henrik
Stenius
G Rein. SLS CLXXXIII
Torsten Steinby.
Henrika Tikkanen
1998
G1
G1
G1
Karl Johan Adlercreutz, Försök till levnadsteckning av
Amos Andersson, Press och kultur av
Konsten att härska. Gustaf III inför sina undersåtar.
G1
Oscar Nikula.
A2
Augustin Ehrensvärd Utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland Nr
380
Fästmansbrev av Zachris Topelius. I urval
Lotta Svärd 1939 -1940
100 år med MM 1878-1978.
Finska Kadettkåren 1812-1912, 1&2
Supplement 1&2 1812-1940
Kadettiupseerit 1920- 1970..
A2
A3
Finska Kadettkårens hundraårsminnesfest
Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755
Fraser, Georg
Johanson, Ulla
A3
A3
A2
A3
A3
Merisotakoulu 1930-1970
Haapaniemi krigsskola och topografiska kår
Haapaniemi krigsskola, dess lärare och elever
Ympyröiltä suomalaiseen yhdyskuntaan RUK:n 60-vuotis juhlakirja
Upseerimatrikkeleitä
Merisotakoulu
Nordenstreng, Sigurd
Tigerstedt, E.S.
RUK- 60 vuotirkirja
Backström, Åke
A3
A2
Suomen 3. Oulun Routujakoisen Tarkkampuja pataljoonan päällistö 1854- Backström, Åke
1868
Krigens offer inom Finlands juristkår
Backström, Åke
Suomen 4. Oulun Tarkk´ampuja- pataljoonan päällistö 1880-1901
Castrén, Klaus
A3
RUK:n kavalleristit
Castrén, Klaus
A3
Nuhteettomasta palveluksesta- Kunniamerkkejä saaneita 1918-1969
Castrén, Klaus
A3
Castrén, Klaus
A3
Karjalan Ratsujääkärirykmentti Viipurissa 1918-1920. Upseeristo ja
siviilivirkamiehistö
Kavalleristejä kahden sotalipun alla
A3
Kahden sotalipun alla
Castrén, Klaus
A5
Helsingfors Skyddskårsdistrikts Historia 1918-1944. Helsingin
Suojeluskuntapiirin Historia 1918-1944.
Stig Roudasmaa.
A4
Finska GARDET 1812-1905
Torsten Ekman
Lisää elämää vuosiin. Neljännesvuosisata Veteraaniopettajat Ry:n toiminta 1975-1999
Officerarna som fick nog. Anjalamännen och Gustaf III.s ryska krig 1788-1790.
Henttonen Antti
Allan Sandström.
Suomen armeijan Upseeristo, aliupseeristo ja sotilasvirkamiehistö 18121871 1880) Officerare, underofficerare och civilmilitärer vid Finlands
armé 1812-1871 (1880)
Suomen alempi sotilaspäällystö 1500-luvun loppupuolella. n. v. 15701600
Wirilander, Kaarlo SHS 1985
Finlands Elektroingejörsförbund r.f. Matrikel 1926-1951
Fraser, Ole redigerad av
G4
E5
A0
A2
E4
A3
A3
A2
8.2
1982
SLS
2008
Paul Nyberg.
Lotta Svärd
Redaktionskommitté
Kadettkåren, Finska
1942
Tavaste
hus
1971
1914
STHLM
1976
1976
1930
1910
1980
Joensuu
1986
Oulu
1991
Kadettikunta r.y
Oulu
1981
Saarijär
vi 1998
Saarijär
vi 1998
Saarijär
vi 1996
H:fors
2003
H:fors
2003
Castrén, Klaus
Kyösti Kiuasmaa. Historiallisia
tutkimuksia LXXIII. Suomen
historiallinen seura
1997
2006
1996
H:fors
1985
Tryckt
1968
FINLAND
E1
Bonden i svenska Finland
Ahlbäck, Ragna
E1
E3
E3
E5
Ars Universitaria 1640-1990. 4 volymer i kasett
Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 1640-1940
Svenska Folkapartiet 1906-1917
Finlands politiska historia 1809-1919
Ars Universitaria
Bonsdorff von, Bertel
Bonsdorff von, Göran
Schybergson, MG
A5
E4
Helsingfors Stads Historia. I, II, III:1, III:2, IV.1,IV:2,V:1, V.2, V:3
Lejonet och dubbelörnen. Finlands imperiella decennier 1830-1890
Engman, Max
SLS
1983
1978
1956
H:fors
1923
Atlantis,
Stkhlm
2000
13
Helsingfors Släktforskare rf
14
E1
Svenskt i Finland 1-2
E1
Den finlandssvenska befolkningsutvecklingen 1950-1980
E3
Forskning och vitterhet Hundraårshistorik I-III 188 - 1985
Svenska litteratursällskapet i
Finland
E3
E1
Finlands musikhistoria
Kalossit ja rukkaset Muistelmia ja kaskuja Viipurin Suomalaisen
Lyseon vaiheita II
Keuruun vanhimmat rippikirjat. GSF 41
Studenter och idéer. Studentkåren vid Helsingfors Universitet 18181960 1-3
Tyrnävän seurakunnan rippikirja 1703-1708
Haapanen, Toivo
Viipurin Suomalainen Lyseo
C2
E1
C2
C3
Engman, Max och Stenius,
Henrik
Finnäs, Fjalar
Kankaanpää, Matti J
Klinge, Matti
Kuorilehto, Markku –
Sarkinen, Timo – Seppälä,
Arto
Saloheimo, Veijo
C3
C2
Viipurin Karjalaiset Kotona ja Maailmalla 1541- 1620. Suomen
sukututkimusseuran julkaisuja.
EB Nytt Nyheter från Riksarkivets byrå för enskilda arkiv
Tyrnävän seurakunnan rippikirja 1709-1714
E1
E1
E1
Skolhistorisk bibliografi (med komplement 1996)
Våra första västindienfarare
Finlandssvenskar i Amerika
Riksarkivet
Oulun Sukututkimus-seuran
julk
Mannil, Ragnar
Olin, K.G.
Myhrman, Anders
E1
Finländska borgare på 1700-talet
Nikula, Oscar
B1
E1
F3
Lönnfors, Per-Erik
Peltoniemi, Teuvo
Petander, C-B J
Petander, C-B J
Petander, C-B J
Petander, C-B J
Finlands Riddarhus
Riddarhuset
Saloheimo, Veijo
Särkkä, Heikki
C2
Svenska talande sämre folk.
Kohti parempaa maailmaa
Kungliga österbottens regemente under Karl XII:s tid
Kungliga österbottens regemente under Gstaf III:s tid
Kungliga österbottens regemente under slutet av svenska tiden
Kungliga österbottens regemente under 1723 - 1771
Vårt Riddarhus. nr 1. Skrifter
Vårt riddarhus. Presentation
Itäsuomalaista liikkuvuutta 1600-luvulla GSF
Lemin, Savitaipaleen ja Suomenniemen veroluettelo vuodelta 1796
GSF 50
Avioliittokuulutuksia Pohjoispohjanmaalta 1733- 1739
C2
Avioliittokuulutuksia Pohjoispohjanmaalta 1740- 1748
F3
Paltamon seurakunnan rippikirja 1731-1737
F3
Paltamon seurakunnan rippikirja 1738 - 1744
F3
F3
Kajaanin, Paltamon ja Sotkamon seurakunnissa avioliittoon
kuulutettuja 1733 – 1748
Sotkamon seurakunnan rippikirja 1729 – 1734
F3
Sotkamon seurakunnan rippikirja 1728 - 1734
E1
E4
E1
E1
E5
Änkeomsorg i ståndssamhället
Venäläiset Suomessa 1809- 1917 SHS
Kustbygd och centralmakt 1560-1721
Herrskapsfolk. Ståndspersoner i Finland 1721- 1870
Bouppteckningar i Borgå stad 1740 – 1800 GSF skrifter X
Ståndssamhälle och universitet. Universitetsbesöken som socialt
fenomen i österbotten 1722-1808
Suomen historiallinen bibliografia II
D4
Ny vägvisare genom Storfurstendömet Finland 1848.
E5
Vapautemme hinta Sodan 1939-40 sankarivainajat
Några anteckningar till Nylands regementes historia
E3
E3
F3
E1
Oulun sukututkimus-seuran
julk. 24
Oulun skut.seur.julk 25
Vaarnanen, Jukka –
Sarkkinen, Timo
Vaarnanen, Jukka –
Sarkkinen, Timo
Sarkkinen, Timo Vaarnanen, Jukka
Vaarnanen, Jukka –
Sarkkinen, Timo
Vaarnanen, Jukka –
Sarkkinen, Timo
Widén, Solveig
Venäläiset Suomessa
Villstrand, Nils Erik
Wirilander, Kaarlo
Åkerman, Birger
Åström, Sven Erik
Vallinkoski, J- Schauman,
Henrik
Berndt Adolf Lindeman
Postmästare
Sota 1939 - 40
Wichman, V.K.E.
SLS
1983-84
SLS
1986
SLS
19851989
1956
1969
GSF 41
1969
1993
2006
2005
1969
1990
SLS
1972
SLS
1978
1985
1962
1962
1993
1996
Oulu
2002
Oulu
2002
1993
1998
1992
1995
1992
1988
1985
1987
1982
1934
1950
1956
1848
1941
1926
14
Helsingfors Släktforskare rf
E5
C2
C5
E3
E3
E3
E3
E3
8.3
Som officer med Svenska Brigaden i Finland
Kajaanin Asukkaat 1651- 1750. Utg av Genealogiska Samfundet.
Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713 1-5
Svenska Kvinnoförbundet 1907-1957. av Ebba Östenson.
Svenska Kulturfonden 1908-1958.
Svenska Teatern Benois Teaterhus 1866-1936 av
Svenska Teatern Chiewitz Teaterhus 1860-1863
Svenska Teatern i ny gestalt
15
Wickström, Nils V.
Ohto Manninen
Melander, Toini
1919
1981
1951-58
Kaj Snellman
Marius af Schultén.
Tor Weckström.
Per Nyström
1959.
1970
1966
1936
SVERIGE
G
Birka Vikingastaden
E4
Utvandrarnas hus i Växjö
Vägvisare Stockholm 1776 Facsimileupplaga
Ambrosiani, Björn –
Erikson, Bo G.
Beijbom, Ulf
Biurman, Georg
E4
Båtsmän i Sundbyberg
Bojerud, Rolf
E0
C4
Hans Beskow
Roland Briekorn, Uppsala
E0
Bruksherrgårdar i Gästrikland
Bidrag till den svenska namnhistorien. Borgerliga sammansatta
familjenman. Akademisk avhandling
Arbete, kapital och migration. Valloninvandringen i Sverige under 1600talet
Bruk i Uppland
E4
Uppsala slott - Vasaborgen
Douhan, Bernt
Emigrantforskning. Sveriges Släktforskarförbunds Handböcker 1
E1
Douhan, Bernt
Douhan, Bernt
G
Roberg, Lars Akademiska sjukhusets grundare
Väst möter öst
Rosvall, Ted och
Hultman, Anna-Lena
Dintler, Åke
Engman, Max
A3
Svenska knektar
Ericson, Lars
G
G
G4
Häxor och häxprocesser
Gadelius, Bror
Om namnskicket bland svenskt och finskt arbetsfolk vid Sala gruva under Gothe, Richard
1500 - talet
Dagbok öfver dess resor på finnskogarne år 1817
Gottlund, C.A.
G
Göteborgsemigranten 1-2
Göteborgsemigranten
E1
Det Anno 1729 Florerande Swerige
Henel von, Andreas
Jochim
Lang, Signe
Lext, Gösta
Nordström, Alf
Kung Olofs mynthus
Olovsson, Olov
Regner, P. B.
Nyberg, Rolf
Stedt, Nils
Retzelius, Gustaf
G
E4
G
C3
G
E4
E4
G
G
E1
C4
G
E0
Riddarhuset i Stockholm
Studier rörande svensk emigration till Nordamerika 1850-1880
Bergby gård. I serien Sundbyberg genom tiderna IV
Kung Olofs mynthus i kvarteret Urmakaren i Sigtuna
Finska släktnamn i mellersta Sverige och Norge
Kriget och tillståndet i Vesterbotten 1809
Sundbyberg under pionjärtiden Sundbyberg genom tiderna I
En brukskoncern i Småland på 1700- talet. Särtryck
Finland i Nordiska museet. Några bidrag till kännedom om Finnarnes
gamla odling
Statens porträttsamling på Gripsholm. Porträtt före 1809. Katalog
Stockholms läns museum. Publikation 1-2 1993. Den svenska historien
1700 talet
Sveriges Rikes Lag år 1734
Uppland. Årsbok för medlemmar i Upplands Fornminnesförening och
hembygdsförbund 1991
Vår svenska histroria
Öarna bortom horisonten. Den estlandssvenska folkkulturen
Karoliner
Gripsholms
porträttsamling
Stockholms läns museum
Sveriges Rikes Lag
Upplands årsbok
Åberg, Alf
Estlands svenskarna
Åberg, Alf – Göransson
Göte
1993
1980
Sthlm
1973
Årlöv
1976
1954
1912
1985
Uppsala
1990
Sthlm
1990
2009
1959
Sthlm
1996
Falun
2002
1963
Sala 1940
Falun
1984
1988,
1990
1993
1921
1977
1974
1991
1979
1891
1977
1974
1881
1951
1984
2002
15
Helsingfors Släktforskare rf
C4
8.4
16
Uppsala Universitets katalog. Vårterminen 1951.
Svensk topografi. Sveriges allmänna geografi, land och folk, natur och
kultur, landskaps- och ortshistoria. Katalog no 190.
Svenska orter. Atlas över Sverige med ortbeskrivning Del I, II, Atlas.
ATLAS över Sverige med register
Kartverket SVENSKA ORTER
Utgiven av Studentkåren
Björck & Börjesson:
Svenska Landskapslagar Första serien: Östgötalagen och
Upplandslagen. Häfte 1- 8.
Åke Holmbäck och Elias
Wessén
Svenska Landskapslagar Äldre Västgötalagen, Yngre Västgötalagen,
Smålandslagens kyrkobalk och Bjärköarätten. Femte serien. Tolkade och
förklarade för nutidens svenskar.
Västergötland B:3 Äldre Västgötalagen. Översatt och förklarad.
60 år som frimurare. Utgiven Lund
Redare i Roslagen. Segelfartygsrederier och deras verksamhet i gamla
Vätö socken. Nordiska museets Handlingar 100.
Din bit av Sveriges historia
Åke Holmbäck och Elias
Wessén
1951.
1924
19321952
Generalstabens Litografiska
Anstalt
1946.
Nat. Beckman
Gunnar Edström
Kerstin G:son Berg
1924
1979
Alvemo,Bo
Stkhlm
1970
1984
ESTLAND
E1
Svenska ortnamn I Estland
E1
På vandring i Estlands svenskbyggder
Westerholm, Sten
E1
Linnoissa kreivin. Viron kartanot ja kartano kulttuuri
Maiste, Juha
D4
Ortnamn och Samhälle. Aspekter, begrepp, metoder.
SLS
1976
9 LOKALHISTORIA –
9.1
Kod
F
F2
Helsinge och Helsingfors
Verk
Boken om Helsingfors
Entisaikain Helsinki VII. Helsingin korottaminen pääkaupungiksi. Eräs
yleishyödyllinen rakennusyritys Helsingissä vuosina 1875- 1876
Helsingfors Samfundet. Årsböcker: 1968, 1970-1971.
F1
Helsingfors gatunamn
F
Helsingfors i forna tider. Årsbok för föreningen för Helsingfors stads
historia I
F
Helsingfors i panorama
F2
Helsingin pitäjä. Årsboksserie årgångar 1963, 1964, 1965, 1966, 1967,
och 4 1969, 1970, 1972,1979, 1982-1995,. utg.av Helsinge Hembygdsförening
ry
F2
Sockenbacka Bykyrka 1929- 1959
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F
F
F
F1
F2
F2
Författare
Helsingforssamfundet
Helsinki-Seura
Helsinki-Seura
Gatunamna i Helsingfors
Helsingfors i forna tider
Helsingfors i panorama
Helsingin pitäjän kotiseutuja museoyhdistys r.y.
Eriksson, Stig, holmqvist,
torbjörn, Lassus, Bengt
Antackningar on Kånala med omgivning under gångna tider
Holmqvist, Torbjörn
Pitäjänmäen Kyläkirkko
Holmqvist, Torbjörn
Anteckningar från Kånala med omgivning under gångna tider
Holmqvist, Torbjörn
Helsinge sockens historia I
Helsinge socken
Helsingin pitäjä, Helsinge åren 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969,
Helsinge hemgygdsförening
1970, 1972, 1993
ry.
Hemma bäst. Minnen från barndomen i Helsingfors SLS 562
Hemma bäst
Hufvudstaden. En bildbok vid Hufvudstadsbladets 110-års jubileum 1974 Huvudstadsbladet
Helsingfors i forna tider V En jälvbiografi.
Höijer, C. Th.
Rinnastuksia Signe Branderin kuviin Helsingistä
Karjanoja, Matti
Narinkka åren 1976, 1977-78, 1981, 1988.. utg av Helsingfors
Helsingfors stadsmus
Stadsmuseum
publikationsserie
Helsingin vanhoja kortteleita Herrasväen ja työläisten kaupunki. 2
Nenonen, Kaija – Toppari,
Kirsti
Helsingin vanhoja kortteleita. Puhvelista Punatulkkuun.
K Ollila, K Toppari.
År &
ISBN
1937
1963
1971
1938
1981
2001
1978
2000
1978
1963
1990
1983
1983
H:fors
1978
1983
HS
1975.
16
Helsingfors Släktforskare rf
F
F
F
F
F1
F1
F
F
F
F
F
G2
F1
9.2
Bidrag till Helsingfors stads historia V Gamla Helsingfors 1550 -1640
SLS
Helsingfors stads historia från 1640 till Stora Ofreden
Pengarna och livet. Färgstarka historia från Norra Esplanaden 19
Retkeilyllä Helsingin historiassa
Helsingfors i forna tider III Hospitalet i Helsingfors 1550-1840.
Anteckningar från det Helsingfors som gått Zacharias Topelius
Vanhaa taloa rakennetaan yhä. Nylandsgatan 23 hundra år
Helsingfors i forna tider IV. Privathus i Kronohagen i Helsingfors under
empiretiden.
Bouppteckningar i Helsingfors stad 1679-1808 GSF
Bostadsaktiebolaget Östra Brunnsparken nr 7 80-års historik
Olunkylä-Åggelby. Vihreä idylli
Från händelserika år I-II Helsingfors 1920
Haagan kauppalan historia
17
Nordman, P
1908
Ehrström, Erik
Norra Esplanaden 19
Pesonen, Leo A
Sandholm, Åke
Steinby, Torsten
Nylandsgatan 23
Wickberg, Nils Erik
1980
2001
1946
1974
1969
Åkerman, Birger
Halkonen, Terttu
Harmo, Maunu
Hjelt, Edvin
John E. Roos.
1937
1988
1987
1978
H:fors
1950
ÖVRIGA ORTER
F
F1
F1
Strömfors socken
Borgå sockens historia
De gamlas hem i Borgå.
F
Säätiö Oulun Vanhainkoti- De gamlas hem i Uleåborg 1896-1996
Torp och backstugor i Pellinge
F1
F
Pellingeboken. en samling uppsatser och berättelser om Pellinge.
Gårdens och hembyggdens historia del 1-2
F
Nykarleby stads historia II 1810-1875
Lovisa Stads Historia I 1745-1808, II 1808-1855, III 1855-1918
1923
Allardt, Anders
1925
Allardt, Anders
Modeen, Tore Stjernvall,
2006
Håkan
1996
Silvander, Carl-Eric
Andersson, Hans K –
1994
Weckman, Stig
Pellinge Hembygdsförening 1977
Uppsala
Aurelius, Thomas
F3
F
F
F2
F3
F
F3
Pernåboken
Ingå, Fagervik, Degerby I-III
Torpare och landbönder i Ingå
Tenala gamla byr. Glimtar ur byarnas och gårdarnas historia
Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1653-1800 3 delar
Byar och hemman i Lojo
Borgå stads historia I
F3
F2
F
F2
Borgå stads historia II
Emsalöboken I-II
Finländskt herrgårdsliv SLS 480Register till föregående
Wiborg – en stad i sten
F2
F2
F2
F1
F1
F1
Grankulla – Minnesskrift med anledning av köpingens 25- års jubileum
Aktiebolaget som blev stad. Grankulla 80 år
Grankulla under nio decennier. AB Grankulla lokaltidning
Hangö i tiden 1890-1899
Hangö i tiden 1900- 1909
Vi minns Hangö I-III
Birck, Erik
Nikander Gabriel, Cederlöf
Johannes
Born von, Elas
Brenner, Ola
Brenner, Ola
Anja Gustafsson
Brenner, Alf
Bäckman, Helmer W:son
Edgren, Torsten –
Gardberg, Carl Jacob
Mäntylä, Ilkka
Emsalöboken
Herrgårdsliv i Finland
Gardberg, C. J. –Welin,
P.O.
Grankulla köping
Grankulla 80 år
Grankulla AB lokaltidning
Hangö
Hangö
Hangö
F2
F1
Tio kapitel om Hangö 1874- 1974
Kyrkan efter Porkala
Till flydda tider
Hangö stad
Henricson, Eric
Roos, Jeja
F1
F2
F3
F
F1
Hangö. Ristningarna vid gäddtarmen
Hamina
Nylands ortnamn, deras former och förekomst till år 1600 I-III
Ägarna till Tjufö, ett gammalt släkthemman i Pernå
Haapajärvi- min hemby
Hangö
Haminan Kaupunki
Hausen, Greta
Heikel, Allan Ph
Hedberg Birger
F
F3
Några Kyrkslättshemmans öden. Särtryck
Österbottningar i vardagsdräkt
Herlin, Heikki H.
Huldén, J.J.
1987-88
1980
19301939
1941
1971
1979
2008
1963-66
1996
1996
1994
1992
1978
1996
1946
1986
1993
1995
19881994
1973
1987
Hangö
1944
1966
1924
1970
Helsingf
ors 2003
1977
1934
17
Helsingfors Släktforskare rf
18
F
F2
Närpesdialekten på 1980-talet
Lappfjärds historia Del II,
Ivars, Ann-Marie
K.V. Åkerblom
F2
Lappfjärds historia Del III
E4
Fredrikshamns stads historia. I delen.
Lappfjärds
Kommunfullmäktige
Sigurd Nordenstreng,
Fredrikshamns stad
F2
Korsholms historia del I- II
Åkerblom K.V.
F2
F3
F
Kyrkslätt genom tiderna
Kaskö, kontinuitet och förändring i en småstad
Helsinge sockens historia 1550-1713
Jansson, Helge
Kaskö
Kuisma, Markku
F
Vårt Kyrkslätt
F3
Litteratur om Kyrkslätt, Katalog 1871-1968
Kustbygd. Folklivsstudier XIII SLS
Mitt förlorade paradis. Bilder och minnen från Obbnäs och omnejd
Mannerheimvägen 18
Folkliv och föreningsliv i en förort 1919-1969 (Mellungsby)
Lumijoen rokotusluetteloita 1811- 1903
Juthbacka
Kajaanin asukkaat 1651-1750 GSF 33
Grankulla under 50 år
Pedersöre kyrka
Norrskata i ord och bild
I Borgå och Helsingfors
Lojo och dess Kyrka
Byar och gårdar i Helsinge från 1750 till 1865
Blad ur Närpes historia I-III
Vallar och murar Västnyländska kultursamfundets skrifter 4
Gränsmark. Släkt och bygdekrönika från Sydösterbotten 2
Befolkningen i Jakobstad 1653-1714 GSF
Operation hembygdsinventering
Byanamn i 1500- talets Karleby och Pedersö (fotokopia)
Det gamla Pyttis
Heleätä Hämettä
Pargasbönder i 1540 års jordebok
Kyrkslätts
Hembygdsförening
Kyrkslätt litteratur
Folklivsstudier
Lindqvist, Rafael
Lönnfors, Per-Erik
Lönnqvist, Bo
Rokotusluetteloita
Mannil, Ragnar
Manninen, Ohto
Mehlem, Christian
Melin, Selim
Michelsson, Kurt V.
Mårtenson, Gunnar
Nervander, E
Nikander, Gabriel
Nordlund, K J
Nyberg, Lars
Nybond, Gunnar
Nyholm, Leo
Hembygdsinventering
Ohls, B E
Oksanen, Eeva Liisa
Palola, Eino
Pargas släktforskares
publikation nr 2/94
Pontán, einar och Brenner,
Alf
F
F
F
F3
F
F3
F3
F
F
F
F
F
F
F
F
F2
F
F
F3
Porkala-bygden och dess minnen.
Finlands Silverskatteregister 1571 III Tavastland. Suomen
hopeaveroluettelot 1571.
Finlands Silverskatteregister 1571. IV Satakunta. Suomen
hopeaveroluettelot 1571.
Finlands Silverskatteregister 1571 VI Österbotten. Suomen
hopeaveroluettelot 1571.
1895
Jyväskyl
lä 1992
1989
1980
1946
1986
1975
1991
1961
1981
1971
1965
1988
1969
1905
1975
1928
1991
1984
1996
1973
1910
1991
1937
1945
1944
1953
1985
F4
Pohjois-Savon asuttaminen Keski- ja Uuden ajan vaihteessa.
Soininen, Arvo M. Suomen
Hist. seura
F
F
F3
F
Savon historia II:1. Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534- 1617
Esbo. Esbo socken och Esbo gård på 1500- talet
Vanhan Suomen talouselämä 1721-1743 I –II SHS
Häme
Min hembygd
Kuddnäs. Skalden Z. Topelius forna hemgårds historia
Pernå sockens historia II:2 1700 - 1870
Sarvlaks
Malmgård
Solhällas historia. Från folkbarn-trädgård till daghem
Bäckby genom tiderna. Bäckby byalag 2000
Bidrag till Sveaborgs historia V
Pirinen, Kauko
Ramsay, August
Ranta, Raimo
Rapola, F.O
Rosberg, J.E.
Schalin, Zachris
Sirén, Olle
Sirén, Olle
Sirén, Olle
Solhällas hostoria
Stjernvall, Håkan
Ehrensvärdsamfundets
F
F
F3
F
F
F
F
1988
Vasa
1952
Vasa
1976
Fredriks
hamn
1908
Vasa
1956
1981
1982
1924
1985
1908
1927
1935
1981
1980
1985
1999
1960
18
Helsingfors Släktforskare rf
F2
F2
F
F
F
F3
F
Jakobstads historia I -III
JAKOBSTAD 1652-1952. Ett bildverk utgivet med anledning av stadens
300-årsjubileum
Pehrsin rustholli Malmilla & Mårten Åberg
Tarujen Simpsiö
Bad Grankulla och människorna kring det
Boken om Sibbo I -II
Nyländska önamn I-II fofokopia
Bidrag till studiet av släkten Rijfs kyskobyggnadsverksamhet
Vörå sockens historia I-II
Bouppteckningar i Gamlakarleby stad 1697 – 1800 GSF XI
Sockenboarne. Herrgårdskultur i Savolax 1790- 1850
I fädren spår. Övermark 1986
F4
F4
B1
Lappeen kihlakunnan historia I 1620 luvulle. Tryckt
Jääsken kihlakunnan historia I, Till år 1700
Esipolvia I, II. Valkeakosken seudun sukututkija ry.n julkaisuja.
F
Vi ser deras möda. Övermark 1993
F
F2
F3
Åbo akademi och dess män 1808- 1828
9.3
N3
F4
19
publkationer
Söderhjelm, Alma
Tuderman, Henry
Tuomala, Väinö
Ulfvens, Birger
Wessman, V E V
Westman, Ivar
Wik, William
Åkerblom, Bros
Åkerman, Birger
Åström, Anna Maria
Övermarks
hembygdsförening
Övermarks
hembygdsförening
Bonsdorff von, Carl
1977
1962
1935
1993
H:fors
1912
ÅLAND
Åländsk odling. 1950, 1961, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979,
1980, 1981-82, 1984, 1985
Fornminnesinventering (på Åland) över Eckerö, Finström, Hammarland,
Jomala-Mariehamn, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund
Årsbok
F4
F4
F4
Åländska handlingar. Jordeböcker 1557-1605
Åländska handlingar. Skatteböcker 1537-39
Åländska handlingar. Domböcker 1588, 1601 och 1606-1608
F4
Åländska handlingar. Ålands silverskatteregister 1571
Åländska handlingar
F4
F4
F4
2001
1986
1997
1925-28
1976.
1957.
1988,
1990
Planeringsrådet
Museibyrån, Mariehamn
1979
Åländska handlingar
Åländska handlingar
Åländska handlingar
9.4
1974
1959
Marie
hamn
1964
1965
Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse
Åländska handlingar
Stormbom, Jarl
Bondestam, Anna
Modeen, Tore
1951
1972
Kulves, Håkan
Henriksson, Heidi
Bertell, Erik
1973
1976
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
I Jarl Stormbom: Båtmanshållet i sydvästra Finland på 1700- talet
VI Anna Bondestam: Åland vintern 1918
VII Tore Modeen: De folkrättsliga garantierna för bevarandet av
Ålandsöarnas nationella karaktär
IX Håkan Kulves: Havsörnens ekologi på Åland
X Heidi Henriksson: Den Åländska storstugan
XII Erik Bertell: Skattedistrikt och förvaltningsområden på Åland under
tidigt 1500-tal
Den historiska bakgrunden till Ålands självstyrelse Särtryck ur Åländsk
odling
Ålands självstyrelse 1947-1972. Festsrkift
Matts Dreijer 80 år. Festsrkift.
Byggare och byggnader i gamla Mariehamn
Ålands ortnamn SLS CXCIV
Kastelholms slott och dess borgherrar
Liby hemman i Saltvik
Åland, midsommarstångens land
Familjer och gårdar i Lumparland
F4
Sevärt på Åland
Skogsjö, Håkan
F4
Södergårdssläkten från Torsholma i Brändö (Åland)
Skogsjö, Håkan
F4
Ålands medeltidsurkunder häften 1-2
Sundvall, Johannes
F4
F4
F4
F4
Dreijer, Matts
Dreijer, Matts
Dreijer, Matts
Falck, Ole
Hausen, Greta
Hausen, Reinh.
Mörn, Paul
Nyman, Valdemar
Skogsjö, Håkan
1973
1983
1971
1972
1981
1971
1934
1934
1977
1963
Marieha
mn 2000
Marieha
mn 1999
Marieha
mn 2000
1954,19
58
19
Helsingfors Släktforskare rf
F4
F4
Stenbådan – ett åländskt fiskeläge i Bottenhavet
Åländsk odling. Några årgångar
F4
Ålands släktregister del I 1995
20
Törnroos, Birger
Åländsk folkminnesförbunds publikationer
1980
10 INDUSTRI- OCH FÖRENINGSHISTORIKER
Kod Verk
Författare
År &
ISBN
E2
E2
E2
E0
E2
E0
E0
E4
E3
E0
E3
Facklan brinner. Arbetets vänner 100 år.
Handelsgillet i Helsingfors 1857- 1957
Aktia en stor liten bank och dess hemlighet. Med mänskliga mått
Fazer 100
Ei ainoastaan rahasta. Pankkimies muuttuvassa suomessa.,
Finska Ångfartyga Aktiebolaget 1883-1958
Lennart Backman 1882-1982
Verdandi 80 år 1905-1985.
Kymi Kymmene Oy.
Tilgmann 100 år 1869-1969
Pohjois-Kymenlaakson Teollistuminen. Kymin Osakeyhtiön
Historia 1872-1917
Borgåbladets 100 år.
Oy Hartwall Ab 1836-1961.
En krönika om vattensågen Finska Sågverksägareföreningen.
Presshistoriska och andra Studier. Tillägnade Torsten Steinby på
75 årsdagen den 25 Augusti 1983.
Sata vuotta Kansallispankkia
Johtoporras IV. Personer på ledar- och förtroendeposter inom
näringslivet i Finland
Bankliv genom 100 år
Finska Ångfartygs Aktiebolaget 1883- 1958.
Finska Hushållningssällskapets 1797 - 1897
Arbetets vänner
Bonsdorff von, L.G.
Karlsson, Sven Olof
Donner, Jörn
Poukka, Pentti
1990
1957
2006
1991
1987
1958
1982
1987
1979
Stockmann sadan vuoden aikana 1862-1962
Vakuutusosakeyhtiö FENNIA 1882-1982.
Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget i Helsingfors. 1891-1931.
Försäkringsbolaget Svensk-Finland 1925-1975
En fackla tändes. Arbetets Vänner. Huvudföreningens 75-års
historik
Barnavårdsinstitutet Folkhälsan 1933-1953
Finlands Svenska Författarförening. 1919-1969..
ELANTO 1905-1955.
Föreningen Heimdal 1891-1951. Tryckt i Tierp 1951.
Press och Publicister i Svenska Finland.
I Guldmyntfotens hägn, Finlands Bank 1878 – 1914
Pumppappersbruken i Finland. En historik
Damsten, Birger
Erik Lodenius
E2
E3
E0
E1
E2
E 0
E2
E2
E3
E3
E3
E3
E2
E4
E0
E3
A3
E3
E3
D3
E2
E2
G2
E2
E2
E2
E2
E2
F1
ÅBO Slott under medeltiden
Kaukas 1873-1944.
Oy Kaukas AB 1945-1971
Finska Socker Aktiebolaget
En sockermans minnen
Fiskars Oy Ab 1883 - 1983
Forsby Frivilliga Brandkår 70 år
Svenska kamratförbundet vid Statsjärnvägarna Historik 19081933
Konsten att finansiera. En bok om Ane Gyllenberg, hans
bankirfirma, stiftelse och konstsamling.
Jyväskylän seminaarin historia
Helsingin käsityö-ja teollisuusyhdistys 1868-1968
Wulffska hörnet under 50 år
Wulffska hörnet under 75 år
Oy Lennart Backman Ab
K. J. Huldén.
Gunnar Mårtenson.
Runar Urbans
Nils Meinander
Utg SLS
1960
1961
1945
1989
Pipping, Hugo
Cygnaeus, Gustaf
Runar Urbans
1962
1958
Åbo
1897
1961
1984
1966
Mårten Ringbom
1969
Finlands Svenska Publicistförbund
Hugo E. Pipping
Gabriel Nikander och Ingwald
Sourander
I Kronqvist
Standertskjöld, Johan
Enckell, Jarl
Finska Socker
Hernberg, Gunnar
Fiskars Oy Ab
Forsby Brandkår
Grönberg, Arne
1951
1969
Gyllenberg
Halila, Aimo
Helsingin käsityö ja teollisuus
Hornborg, Harald
Kurjensaari, Matti
1955
1947
1973
1971
1970
1989
1976
1934
1991
1963
1940
1965
20
Helsingfors Släktforskare rf
E2
21
Strömsdals BRK Juantehdas 1746-1946
Vasa elektriska aktiebolag 1892-1965
Kemistikillan historiikki 1891-1981
Kirurgföreningen i Finland 50 år
Hoving, Victor
Högström, Sirkka
Kemistikilta
Kirurgföreningen
Könönen, Terho
Larsson, Sigbritt
E2
E1
E3
60 vuotta selluloosan valmistusta Joutsenossa
Föreningsliv i Gammelstadens.
Gammelstadens Ungdomsförening 1908 - 1983
Osakeyhtiö Pulp 1908-1920 Ett sulfacellulosaföretags
grunderperiod Licentiatavhandlig
Viipuri Lyhyttavaroiden tukkuliike 1899-1924
Finlands – Sydamerikalinje 1926 - 76
Hundra år med Pauligs 1876-1976
Sällskapet MM 1879-1978
Sällskapet MM:s årsbok 1966-67
Malmska Handelshuset i Jakobstad SLS
Med förenade krafter. SOK 1904-1979
Bertha Maria-hemmet. Historiken om en barnträdgård.
I förbund för hälsan. Ett halvsekel sjukvård i Mjölbolsta.
E1
Rudbeckianska Skolan 1623-1973
Rudbeckianska skolan
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E0
Ur forsens kraft. Tampella 1856- 1981
Kaukas 1873-1944
Dalsbruks järnverk och brukspatroner 1686 - 1936
Svenska Klubben i Helsingfors 1880-1955
Suomen Sähkölaitosyhdistys 1926-1966
Helsingfors Telefonförening 1891 – 1916. Historik
Tekniska Föreningen i Finland 1880-1930
TFIF 100 år 1880-1980
Teknologföreningen 1872-1922
Boken om TF 1872-1922
Helsingfors Aktiebank 1913-1986
Seppälä, Raimo
Standertskjöld, Johan
Svedlin Th
Svenska Klubben
Sähkölaitos
Söderlund, Axel
Tallqvist, Hj
Tekniska föreningen
Teknologföreningen
TF
Tudeer, Erik
E3
Helsingfors Aktiebank under ett halvsekel. 1913-1963.
Egidius Ginström
E2
E2
E2
Kaukas 1873 – 1944
Oy Kaukas AB 1946- 1971
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1921-1946. festskrift
utgiven med anledning av Samfundets 25-års jubileum.
Barnavårdsinstitutet Folkhälsan 1933-1953
Hangö Sparbank 1881-1956
Johan Standertskjöld
Jarl Enckell
Folkhälsan
Industrins olycksfallsförsäkrinsbolag 1898- 1967
Urbans, Runar – Bonsdorff von, Lars
G
Vasa Telefon
A.W.Enbom
E2
A1
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E3
E4
E4
E4
E3
E0
100 år med Vasa Telefon 1882-1982
100 år hantverkartradition och industriell verksamhet. Historik
1884-1984.
Martin Wegelius-institutet 1956-1966
50 år i industrins tjänst. OY Mercantile AB:s halvsekeljubileum
Yttermark Sparbank 1912-1972
Svensk förening i Åggelby r.f. 1909-1981
Sibelius-Akatemia Vuosikertomus 1977-1978.
Helsingfors Simsällskap 1887- 1987
Helsingfors Segelsällskap 50 år 1893-1943.
Jubileumspublikation.
Svenska Finlands Skolidrottsförbund r.f. 1926- 1976.
IDROTT först och främst. Några finlandssvenska idrottsledare
genom tiderna
Banbrytare. När idrotten kom till Finland
Pursiseura Sinbad 20 år 1985
Olivetti 1908-1958.
Laxén, Herman
Lindgren, John
Lodenius, Erik
Lodenius, Erik
MM
MM
Nikula, Oscar
Perko, Touko
Ranki, Kristina
Frank Jernström.
Folkhälsan
Hangö sparb
Wegelius, Martin
Wolontis, Benedikt
Yttermark Sparbank
Åggelby Svenska förening
1967
H:fors
1975
19676
1983
1967
1976
1948
1980
2000
Ekenäs
1980.
Västerås
1973
1973
1936
1916
1930
Esbo
1986
H:fors
1962
1946
Hangö
1956
H:fors
1974
1982
1951
1978
1943
1976
Björkman, Ingmar
Björkman, Ingmar ”Pelle”
2001
2009
1958 i
Zürich
21
Helsingfors Släktforskare rf
E0
E4
E0
E3
E3
B0
E3
E3
E3
Karl Fazer 1891-1951
Henrik Borgström. En storborgare i det gamla Helsingfors
Oy Lohja Ab Tryckt i Finland. (på engelska)
Tekniska Skolan i Ekenäs. Kurspublikation 1980.
Svenska Handelsinstitutet i Helsingfors, 50 år. 1911-1961.
20 år Kammarteater. Svenska teaterklubben 1951-1971
Leijonan Jalanjälkiä. Ett halvsekel finländsk lionsverksamhet. .
Östersundom Sångkör 100/40 år
I Guldmyntfotens hägn, Finlands Bank 1878 – 1914
Pumppappersbruken i Finland. En historik utarbetad av.
E0
E3
A0
Under two Crowns. The River Kymi. border river 1743-1811
Världens Ljus. Uttrycksformer för det religiösa livet i Hangö.
Tarina Arjesta. Lassila & Tikanoja 1905-2005.
100 år med MM 1878-1978. Redaktionskommitté:
E0
E2
Sisukkaasti sinnitellen. Eduskunnan Urheilukerho 1995-2005
Nordiska östrelationer förr och nu. Seminarierapport baserat på
ett nordiskt seminarium på Olofsborg i Nyslott
Urheiluhengellä yli rajojen. Eduskunnan Urheilukerho 19451995
OY Vesijohtoliike Huber AB 1879-1954
22
Victor Hoving
Viktor Hoving
1951
Merja Kokko, Heikki Rantatupa
Östersundoms Sångkör.
Hugo E. Pipping
Gabriel Nikander och Ingwald
Sourander
2000
1999
Birgitta Ekström
Anu Koskivirta.
Torsten Paulig, Roger Bergman, Kaj
Duncker, Gustav Thulé.
1969
1955
1998
1992
2005
2005
1989
Mertaniemi, Maarit
Waselius, Gunnar
1995
H:fors
1954
11 ATRIKLAR ORDNADE EFTER ORTER
11.1 BJÖRNEBORG
H1
Kaarlo Jäntere Porin: Triviaalikoulun oppilasluettelot 17229 17339 1737 ja oppilasmatrikkeli 1738-1642 Pori 1926
Björneborgs Svenska Samskola 1892-1867.
H1
Björneborgs Svenska Samskola 1873 - 1923
11.2 BORGÅ
H1
H1
H1
Matriculum Gymnasii Borgoensis 1725 - 1809 utg. Birgit Lunelund-Grönroos Helsingfors 1946
Privata Svenska Fruntimmersskolan - Privata Svenska Flickskolan i Borgå 1863-1938 Borgå 1938
Borgå Lyceum 1873 - 1923. Borgå 1923
11.3 JAKOBSTAD, Gamlakarleby
H1
Det Svenska Läroverket i Jakobstad 1904-79 Jakobstad 1984
Dokument och minnesbilder. Gamlakarleby Svenska Samlyceum. Utgiven av Vi Neristassbor r.f. 1992
Gamlakarleby Stads Historia Del 1-2. Tryckt 1961
11.4 JYVÄSKYLÄ
H1
Jyväskylän Norssi 70 vuotta Jyväskylä 1986
11.5 Hangö
H1
Hangö Samskola 1891 - 1916. Hangö 1917
H1
Hangö Samskola, redogörelser för läseåren 1908-09, 1910-1911, och 1930-31. Hangö
11.6 HELSINGFORS
H1
Broban 1883- 1973. Läroverket för Gossar och Flickor. Tryckt 1973
Läroverket för Gossar och Flickor Festskrift 1883- 1933. Utg 1933
Läroverket för Gossar och Flickor Festskrift 1831- 1889
22
Helsingfors Släktforskare rf
23
Helsingfors Lycei Matrikel 1831-1889 Utg. Harald Dalström GSF XXI Helsingfors 1951
Helsingin Suomalainen Normaalilyseo 1887-1937 Helsingfors 1937
Helsingin Tyttönormaalilyseon Matrikkeli 1869-1919 Tampere 1959
Helsingin Yliopiston Ylioppilasmatrikkeli 1869-121 1885 GSF 53. Tryckår 1996
Helsingfors Universitets Studentmatrikel 1828-1852 Utg. Tor Car elan. GSF XI (i brun mapp
Helsingin Yksityslyseo 1923-1993 Helsinki 1974
Solveig Sjöstedt. Svenska skolan för synskadade 125 år. Tryckt 1990
H1
Laguska skolans årsskrifter: 1948-1949, 1957-58, 1959-60. H:fors
H2
Laguska Skolan. Tidigare Privata Svenska Flickskolan. 1889-1969. Helsingfors 1969
Laguska skolan 1889-1973. 110 års jubileumsmatrikel 1999
Liber Scholae Helsingforsensis 1691-1865 Utg. R Rosén GSF XII Helsingfors 1936
Nya Svenska Läroverket 1882-1892. Historik ej matrikel. Helsingfors 1892
Nya Svenska Läroverket 1882-1932 Helsingfors 1932
Nya Svenska Läroverket 75 år. Krönika och mtrikel 1932-1957 Borgå 1957
Nya Svenska Läroverket: Gymnasiet Lärkan hundra år 1882-1982 H:fors 1982
Lärkan 110 år. Festskrift Jyväskylä 1992
Nya Svenska Samskolan 1888 – 1938. H:fors 1938
Nya Svenska Samskolan/ Lönnbeckska Gymnasiet 1888 – 1988 Helsingfors 1988
H2
Privata Svenska Flickskolan. 1889-1939. H:fors 1939.
Reallyceum- Svenska Reallyceum- Svenska Lyceum i Helsingfors 1872 -1957 med matrikel. H:fors 1965
Sahlbergska Skolan – Svenska Privata Läroverket för Flickor – Laurellska Skolan 1870 – 1971
Svenska Flicklyceet i Helsingfors. Verksanhetsberättelser för läsåren 1954 -1960
Svenska Fruntimmerskolan, Svenska Flicklyceet i Helsingfors 1844 – 1944. Festskrift till hundraårsjubileet
november 1945. H:fors 1945
Svenska Köpmannaläroverket – Köpmansskolan 1949 – 1969. Utg. Walter Herrgård
Svenska Lyceum i Helsingfors 1872 - 1957
Svenska Normallyceum i Helsingfors 1864 – 1914 Helsingfors 1915
Svenska Normallyceum i Helsingfors 1914 – 1939.
Svenska Normallyceum 1864 – 1964
Svenska Normallyceum. Matrikel 1864 – 1974 I-IV. Upprättad av Boke Reuter. Helsingfors 1974
Svenska Samskolan i Helsingfors (de Pontska skolan) 1913 – 1938. Helsingfors 1940
Svenska Samskolan i Helsingfors (de Pontska skolan) 1938 – 1952. Helsingfors 1965
Högre Svenska Handelsläroverkets Högskoleavdelning 1909-1927.- Svenska Handelshögskolan i Helsingfors 1927
– 1934
Svenska Handelshögskolan 50 år. Helsingfors 1959
A1
Ekonommartikel. Svenska Handelshögskolan 60 år. 1969
H3
Suomen Ekonomiliitto – Finlands Ekonomförbund. Ekonommatrikel 1994
Tekniska Läroverket i Helsingfors 1916 – 1941. Helsingfors 1942
H3
Kotka Svenska Samskola 1900 – 1950 Utg. 1952
H2
Grankulla Samskola 1907 – 1957
Borgå Gymnasium. Från Viborg till Borgå 1641 – 1991. Av Folke Nyberg. Utg 1991
23
Helsingfors Släktforskare rf
24
Privata Svenska Flickskolan 1889 – 1939. Utg. 1939
A0
Medlemsförteckning 1990. Finlands översättar- och tolkförbund
E2
Nyländska Jaktklubben 1861-1911. Tryckt Helsingfors 1911.
A0
Helsingfors Gymnastikklubb r.f. Medlemsförteckning 2000. Seniorer
H2
Solveig Sjöstedt. Svenska skolan för synskadade 125 år. Tryckt 1990
Svenska klubben i Helsingfors 1880-1980 H:fors 1980
11.7 KUOPIO
Olavi Wanne: Kuopion lukio 1844 -1872. Jyväskylä 1959
Kaarlo Wirilander: Matrikel över ungdomen vid Kuopio Trivialskola 1788-1815. Åbo 1970
Kuopion Tyttökoulun 50-vuotisjuhlajulkaisu 1879-1929
Kuopion Lyseo 1872-1922. Helsinki 1922
11.8 LAHTIS
Lahden yhteiskoulu 1896-1921. Lahti 1921
NÄRPES
Närpes Folkhögskola 1901- 1961. Vasa 1961
Närpes Folkhögskola – Svenska Österbottens Folkhögskola – Folkakademi 75 år. Vasa 1976
11.9 TAVASTEHUS
Hämeenlinnan Triviaalikoulun Oppilasmatrikkeli 1799-1841. Utg. Ernesti Suolahti 1927
11.10
TAMMERFORS
Svenska Samskolan i Tammerfors 1895-1945. Tammerfors 1949
Tampereen Wanhat Alkeiskoulut av Irmeli Raevuori. Tammerfors 1946
VASA
Vaasan Lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844-1872. Utg Olavi Wanne. Jyväskylä 1963
Vasa Svenska Samskola 1907-1957. Jubileumsskrift. Vasa 1957
Vasa Fruntimmersskola 1893-1917. Utg Knut Sääf 1917.
Vasa Svenska Lyceum 1874-1949. Vasa 1949
Wasa Trivialskola 1684-1884 av L.L. Lauren. Nykarleby 1884
Liber Scholae Wasensis 1722-1830. Utg. Olavi Wanne GSF XVIII. Helsingfors 1947
11.11
VIBORG och Lovisa
Svenska Lyceum i Viborg 1874-1917. Viborg 1917
Svenska Lyceum i Wiborg. Elevmatrikel 1874-1939. Helsingfors 1961
När vi voro skolpojkar. Minnen och pojkstreck av forna elever vid Svenska Lyceum i Wiborg. Borgå 1970
Viborgs Gymnasium 1805-1842. Biografisk matrikel utgiven av Harald Hornborg och Ingegerd Lundén-Cronström.
SLF 1961
Viipurin Suomalainen Lyceo 1874-1940. Pieksämäki 1955
Svenska Flickskolan i Wiborg 1936-1937 – Flickskolan i Wiborg 1788-1937. Viborg 1937
Kalossit ja Rukkaset. Muistelmia ja kaskuja Viipurin Suomalaisen Lyceon vaiheilta II. Julkaisija Viipurin Realikot ry.
Privata förberedande skolan i Lovisa. Åren 1905- 1943. Handskriven matrikel (kopia)
11.12
ÅBO
Vilhelm Lagus: Åbo Akademis Studentmatrikel delarna 4 – 6 (i brun mapp) ( 0)
Liber Scholae Aboensis (1670-1825-1830) av Emil Jalava + Appendix GSF IX. Helsingfors 1933
Guldros. Skolpojksminnen från Svenska Klassiska Lyceet i Åbo av Hj Nordling (Nortamo) Innehåller matrikel över
lärare och elever 1888-1963. Åbo 1964
24
Helsingfors Släktforskare rf
25
Svenska Fruntimmerskolan, Svenska Flickskolan i Åbo Elevmatrikel 1844- 1955. Ester fontell Föreningen för Svenska
flickskolan i Åbo. Åbo 1966
Svenska klassiska Lyceum i Åbo 1872-1922 Åbo 1923
Svenska Reallyceum 1884-1915 och Lyceum i Åbo. Elevmatrikel 1884 – 1945. Arne Ekman. Ekenäs 1969
Turun Lyseo 1903-1976. Forssa 1973
Turun Lyseo 1903-1953. Tryckt 1953
Turun Suomalainen Jatko-opisto 1895-1920. Turku 1920
Åbo Svenska Samskola. Matrikel över Lärare och Elever 1888-1963. Utg 1964
11.13
ÅGGELBY
Åggelbys Svenska Samskolas Festskrift 1936
11.14
Åggelby
1936
ÖVRIGA MATRIKLAR,
Elementarläroverkens i Finland Lärarkår i Statsskolorna. Utgiven av Alex. Lundström. Helsingfors
1902
Helsingin Yliopiston Matrikkeli 1869-1885
A2
Oppikoulujen opettajat- läroverkslärarena 1955
A1
Keisarillisen Suomen Senaatin Kirkollistoimituskunnan ja Opetusministeriön matrikkeli 18091993
(Keisarillisen) Suomen Senaatin Talousosaston puheenjohtajat, jäesenet ja virkamiehet 1909 –
1918. GSF XXVI Helsingfors 1964
A1
Suomen Eduskunta – Finlands Riksdag 1924 – 1926. D:o 1930-32
Riksdagen/Eduskunta 1994, 1995 Matrikel 1996,2003,2005
A1
Lehdistön matrikkeli – Pressmatrikel 1954
A0
Helsingfors Stads Sjuksköterskeskola. 1909-1959. Raija Louhimo.
A0
Matrikkeli Sairaanhoitajista jä kätilöistä Helsinki 1971
A1
Suomen Liikemiehiä – Affärsmän i Finland I – II. III Supplementband Helsingfors 1930, 1936
A1
Suomen Piirilääkärit 1749 – 1927. Utg. Gunnar Johnson GSF VI Helsingfors 1928
A0
Suomen Lääkärit – Finlands läkare 1940, 1957,1967, 1972, 1977
A0
Finska Läkaresällskapet 1885-1909 av Robert Tigerstedt
A0
Finska Läkaresällskapet 150 år, 1835- 1985 av Nils Oker-Blom
A0
Finska Läkaresällskapet 175 år 1835- 2010. Johan Edgren
A0
Akademiska Sångföreningen 1838-1938. Helsingfors 1938
1959
Förteckning öfver medlemmar i Finska Makinistförbundet år 1909
D5
Idrottsföreningen Kamraterrna. 1897 – 1997. (med personregister) Björkman, Ingmar.
A1
Nylands Nations årsbok 1947
B1
Årsbok 1985. Informationsförbundet i Finland ry.
A1
Suomen Hammaslääkärit – Finlands tandläkare 1948
A1
Suomen kaupunkien Pormestarit 1800- luvulla. Utg. H.J Boström. Helsingfors 1924
A1
Suomen kirjastonhoitajat – Finlands bibliotekarier 1967
A1
Suomen kirjastonhoitajat ja informaatikot – Finlands biblier och informatiker 1980
A2
Suomen korkeakouluinsinöörit ja arkkitehdit – Finlands högskoleingeniörer och arkitekter 1956
A2
A0
Ingenjörer och Arkitekter i Finland 1948 Utgiven av TFIF och STS
Ekonommatrikel, Svenska handelshögskolan 60 år. utg. Ekonomföreningen Niord
1997
1969
25
Helsingfors Släktforskare rf
A0
A1
A1
A2
A1
A2
Ekonommatrikel, Finlands ekonomförbund. 1985
Ekonomiekandidatföreningen r.f. 1980 Medlemsförteckning
III Promotionen vid Svenska Handelshögskolan 1970
Diploomiinsinöörit ja arkkitehdit – Diplomingeniörer och arkitekter 1965, 1973, 1982
Suomen lakimiehet – Finnlands jurister 1958, 1965 1975
Suomen Rotaryklubit – Finlands Rotaryklubbar.
B0
A2
Rotary. Martikel 1983-84. Distrikten 138, 139, 140, 141, 142, 143.
Svenska Klubben i Helsingfors. Borgå 1961
Svenska Privatskolan i Uleåborg 1859- 1999. Carl-Eric Silvander.
26
1985
1980
Hangö
1951
Jyväskyl
ä 2000
A2
A2
A2
A2
A3
Tekniska föreningen i Finland. Driftsingeniörsförbundet i Finland Medlemsförteckning 1936, 1997
TF:s katalog 1977-78 innehållande medlemsförteckning. D.o 1937, 1947, 1948, 1949- 1951, 1952
Teknologföreningen 1872 -1947
Bowlingföreningen HIFK 1923 - 1998
Suomen Papisto 1600 ja 1700 luvulla Gunnar Suolahti
A3
Herdaminne I delen. Matthias Akiander
A3
Herdaminne för Ingermanland I. Nr 538. Kyösti Väänänen
A3
A3
Herdaminne för Ingermanland II nr 620 De finska och svenska församlingarna och deras
prästerskap 1704-1940 . Georg Luther
Puolustusvoimiemme upseeristo 1929. Aalto, L.J , Wallden, J-S, Hämeen-Anttila
A3
A3
A3
A3
Finländska officerare i den kejserliga arméns och krigsflottans tjänst 1809 – 1917. av Tapio Skog
Suomen Rintamamiehet 1939-45 PM, Suomen Rintamamiehet 6 Div 2 delar
Finlands frontmän 1939-45. 17 Div., 8 Div.
Finlands frontmän 1939-45.HKL SLF
A4
Mapp
Svenska Socionomföreningen, Medlemsmatrikel 1945 – 1961 och 1955.
Socionomstuderande 1977 – 1978 och Bibliotekarier 1963-1976.
Studentkåren vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan, 30 år 1943-1973.
Finlands Svenska Socionomförbund, Socionommatrikel 1978.
Studentkåren vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan, 40 år, 1943 – 1983.
Social- och Kommunalhöskolans tillblivelse och planerna för dess framtid.
Soc&kom: Holger Kronman – en central person vid Soc&kom i över 30 år.
Helsingfors Stads Kommunalkalender 1976, 1979, 1995, 1997, 1999, 2005
Suomen Tiedottajien Liitt. Vuosikirja 1982
Finlands Svenska Författarförening 1919-1969
Varanotaarit Vicenotarierna 1967
Virkamiehiä. Lääninhallinnon virkamiehet 1721-1808. Matti Walta genealogiska samfundet i
Finland
A0
A2
A3
Borgå
1910
H:fors
1868
Borgå
1987
H:fors
2000
H:fors
1929
2006
Tavastehus
1978
H:fors
2005
12 ADRESSKALENDRAR
H3
H4
H4
Helsingfors stads Adress-Kalender för 1874-75
Almanach de St Petersburg 1912
Helsingfors Adresskalender 1945-46
Helsingfors Adresskalender 1950 51
Helsingfors Telefonkatalog 1928
13 SERIER, ÅRSBÖCKER.
G5
H4
B0
Svenska Folkskolans Vänners kalender årgångar 1886,1888-94, 1896-99, 1901-06,
1909-10, 1912-13, 1919-20, 1922, 1925, 1925, 1929-36, 1938-59, 1966, 1985, 19972002
I bildningens tjänst. Svenska Folkskolans Vänners festskrift till 90-års jubileet.
Jakobstad 1972
Västnylänsks Årsbok 1990 Västnyländska kulturamfundet
ANNO Svenska Dagbladets Årsbok 1966 – 1982.
Svenskt Biografiskt Lexikon. Häften 51-62
Släktforskarnas årsbok: Båtsmän, ryttare o soldater 1988, Stadsbor i gågna tider 1989,
Inte bara kyrkböcker 1990, Bland bergsmän och bruksfolk 1991, Migration 1992,
Sveriges
Släktforskarf
Stockho
lm
26
Helsingfors Släktforskare rf
Skurkar och vanligt folk 1993, Arkivskatter 1994, 1995, Resor, Östergötland 1996,
1997, 1998,1999, årsbok 2000, 2002, 2004,2006
Tidni Släkt och Bygd Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare.
ngar År: 1988, 1989, 1990, 1991, 2002, 2005, 2006, 2007
Släkt och Bygd, notisblad nr 2, 3, 4, 5 och 6
Svenska Litteratursällskapets i Finland skrifter: Förhandlingar och uppsatser, Historiska
och Litteraturhistoriska Studier Nr.2, 6, 9, 18, 20, 48,51,56,57,59,61, 62,63,-77,82,83,
91, 94, 96, 98, 99, 100, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 121, 125, 129, 130,
131, 134, 140, 142, 148, 150, 157, 163, 167, 169, 173, 179, 180, 191, 193, 199, 200,
206, 207, 208, 209, 213, 214, 220, 338, 345, 346, 357, 365, 371, 384, 391, 399, 407,
409, 418, 420, 424, 430, 432, 445, 449, 460, 467, 471, 474, 478, 483, 487, 508, 521,
540.
Historiska och Litteraturhistoriska studier. Översiktskatalog
Svenska Litteratur Sällskapet i Finland 1885-1985 Perspektiv på jubileumsutställningen
Förteckning över skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland nr 1- 523
1886-1985
Generalregister till Svenska Litteratursällskapets i Finland förhandlingar 1885-19909
samt systematisk förteckning öfver uppsatserna och sällskapets öfriga skrifter under
samma tjugofemårstidsrymd af Alexander Boldt.
Svenska Litteratursällskapets skrifter 1886-1940. Alfabetisk och systematiskt register
uppgjort av Elisabeth Söderhjelm..
D 1-2 Genealogiska Samfundets i Finland tidsskrift Genos 1933- 2002
D2
Genos Personregister 1960-1979. Innehåll 1930-1979
Österbotten 1965 , utgiven av Svenska Österbottniska Samfundet
J2
Släktforskaren (mappar 1975 -2003
B1
Finlands Adelsförbunds Årssrift VI 1931, II 1927, III 1928, I 1926
B1
Julbok för Borgå Stift 1995
B1
Västnyländsks Årsbok 1990 Västnyländska kulturamfundet
B1
Vasanejdens Släktforskare r.f. årsbok 1986-92, 1994-98
D2
D3
D4
Genealogiska samfundet i Finland. Årsskrift 1918, 1922-32, 1934-38, 1940-59, (38),
(39), (40), 1979, 1986, jubileumsskrift 1933-1983, 1999. Nr 47, 2006
Genealogiskt Repertorium för Finland 1943 utg av Genealogiska Samfundet i Finland
Helsingfors-samfundet Årsbok 1968, 1970-1971
A5
Personhistorisk tidskrift Årgån 1993
A5
A5
Norsk Slekthistorisk Tidskrift
Personalhistorisk Tidskrift År 1973-1976
B1
Västerbotten 1948. Västerbottens läns hembygdsförenings Årsbok.
Österbotten. Årsbok utgiven av Svensk-Österbottniska Samfundet Årgångar 1965 67,
1969-71, 1973, 1975-88.
Finska Missionärssällskapets Årsbok 2003, Verksamhetsberättelse för år 2002 B 1
N3
27
örbund
Götebor
g
Släktforskarf
öreningen i
Jakobstad r.f.
Patrick Bruun
Helsingfor
s 1911
Helsingfor
s 1942
Helsingforssamfundet
Persohistorisk
a Samfundet
Dansk
Genealogi
Finska
Missionssälls
kapet r.f.
Årsbok för Borgå Stift 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008
14 UPPSLAGSBÖCKER OCH SAMMELVERK
L2
K1
K1
K1
J1
J3
Bonniers konversationslexikon 1 – 15. Stockholm 1964 – 67
Nordisk Familjebok ”Uggleupplagan” 38 band Sthlm 1904-23
Uppslagsverket Finland 1-5. Borgå 1982
Uppslagsverket Finland 4 och 5. Tryckt 2007
Efter 1809. En krönika i ord och bild om Finlanssvenskarna. Helsingfors-Malmö 1968
Finlands Statskalender. Diverse årgångar. Bla. 1873, 1921, 1862-1977, 2002, 2003, 2004
27
Helsingfors Släktforskare rf
M1
M2
M2
K2
K2
K2
M2
M1
J1
J1
M2
J1
28
Kansallinen Elämäkerrasto I-V. Borgå 1927-34
Heinola
1966
Suuri Kansalaishakemisto I-III 1966-68
Inbundna årgångar av Sukuviesti 1982-91
Aikalaiskirja 1920. Helsingfors 1920
Kuka kukin on. 1954, 1960, 1966, 1974, 1986.
Vem och Vad? 1920, 1926, 1931, 1941, 1948, 1957, 1962, 1967, 1970, 1975, 1980, 1986, 1992
Vem är Vem i Norden. Sthlm 1941
International Who´s Who of Intellectuals. Volume Two/Three. Cambridge 1981.
Gustavianskt.1771-1810. Ny Svensk historia. En bokfilm av Ingvar Andersson, Agne Beijer, Bertil
Kjellberg och Bo Lindorm.
Gustaf Näsström: Forna dagars Sverige I-III.
Svenska Kulturbilder I-VIII. Redigerade av Sigurd Erixon och Sigurd Wallin.
Sthlm
1979
Sthlm
1955
Sthlm
1929-31
Svenska Folket genom tiderna. Redigerad av Ewert Wrangel 1-12 + översikt och registerband.
Malmö 1938-1940
Suku ja tieto 2. Sukututkimuspäivien esitelmä 1981- 1982. GSF nr 38
Suku ja tieto. Sukututkimuspäivien esitelmä 1979- 1980. GSF nr 34
Suku ja tieto 3. Sukututkimuspäivien esitelmä 1982- 1986. GSF nr 40
15 VARIA
D4
Almanacka för 500 år
D3
D3
D4
Almanacka 1650-1820.
Almanackan som kulturbärare.
Borgå stift och dess herde. Festskrift tiilägnad biskop Max von
Bonsdorff 1952.
Åbo stifts herdaminne 1554-1809 1 häftet
Historien om en prästgård. Bakgrunden till prästgården i Korsnäs
Schaumanin kirkkolain synty.
Våra fäders bibel. Åbo 1942
St Katarina svenska församlings i St Petersburg historie 1980
Från trolldomstro till kristendom
D4
D4
D4
D4
E3
D4
G1
D4
D4
D4
E1
E1
B1
B1
G2
G1
G1
G1
Presshistoriska och andra studier tillägnade Torsten Steinby på
70- årsdagen. SLS
Minnen och meditationer
Opinionens tryck. SLS 1985
Historiallinen arkisto 90.
Östersjövärlden
Alf Åberg. Tryckta skrifterv1944-1990. Bibliografi utgiven till
75-årsdagen den 14 juni 1991
Klippiga bergen. Finländska öden och äventyr i det vildaste av
vilda västern.
Vad gjorde farfar i Klippiga bergen? Namnlista
Svenskt Kyrkoliv i Finland. 1939, 1942, 1943
Festsrkift utgiven av Föreningen Granatenhjelm vid invigningen
av Frimurare Ordenshuset i Helsingfors den 3 september 1964
Upplevt och Uppnått ur minne, brev och loggböcker
Kaikissa meissä vikaa on
Taipui vaan ei taittunut
Kun se parast on ollut
Torsten Levenstam
Blomstedt Yrjö, Matinoli Eero
Ulfvens Birger
Kauko Pirinen
Herman Kajanus
Richard Gothe
Amos Anderson
Uppsala
1984
Falun 1983
Lund 1984
Helsingfor
s 1952
1963
1991
1985
Sthlm
1943
1983
Helsingfor
s 1962
Clas Zilliacus- Henrik Knif
Finska Historiska Samfundet.
Matti Klinge
1987.
1984
K-G Olin. och Ab Olimex Oy.
1998
K-G Olin
Årsbok för de svenska
församlingarna
Helsingfor
s
Jägerskiöld, L. A.
Martta Salmela-Järvinen
Martta Salmela-Järvinen
Martta Salmela-Järvinen
1943
1968
1966
1965
28
Helsingfors Släktforskare rf
G3
29
2009
Kristian Stockmann
E3
Sommarliv på Björkholmen.Drumsö-sällskapets publikationer
A:10
Alas lyötiin vanha maailma av Martta Salmela-Järvinen. Tryckt
1966
Uno Cy Cygnaeus, Suomalainen koulumies ja kasvattaja. Veli
Nurmi.
Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning. Inbunden årgång
1847och 1848
Anteckningar uti Processus Civilis samlade under Herr
Professoren och riddaren Calonii privata föreläsningar.. Inbunden
handskrift (ej årtal)
Handlingar till upplysning i Finlands Kyro-Historia
Ährenprijs. Bokvännens bok 6. 1988
Bokvännens bok 8. Jarl Pousar 60 år. Helsingfors 2001
Från tillnamn till släktnamn i österbottnisk allmogemiljö.
Personnamnsboken 1993
Från Adam till My. Ett färggrannt knippe namn. 1999
Boken i Finland. Bokbeståndet hos borgerskap, hantverkare och
lägre sociala grupper i Finlands städer enligt städernas
bouppteckningar 1656- 1809.
Festskrift 5.2.1986 tillägnad Lars Hulden SLS
F3
F4
Jag föddes till ett Ljuvligt liv
Lapin kielen opas.
Marianne Thesleff
Lagercrantz, E
F4
Nordnorskesamlingar utgitt av Etnolgrafisk museum II Finnernes
bygdehistorie og etnografi. III hefte
Riitta Pylkkänen. Gammalt silversmide i Finland
Bergsland, Knut
C3
Postwertzeichen-Katalog från 1895 ,
Gebrüder Senf
H4
H4
B1
B1
B1
B1
E1
Populär historia Tidskrift diverse nummer
Historiska Media, Sverige
Laboratorium för FOLK och KULTUR Bulletin nr 3/2005
Brage
Kotini vuosisadan lopun Helsingissä.
Aili-Salli Ahde-Källdman.
Barndomsminnen från sekelskiftet
Birgitta Gadolin.
Ungdomsårens kalejdoskop
Birgitta Gadolin
Man skrev Sommaren 1845
Märta Borgström
Presshistoriska och andra Studier. Tillägnade Torsten Steinby på
SLS
75 årsdagen den 25 Augusti 1983.
Hattulan kihlakunnan ja Porvoon Läänin autioituminen
myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa
Karta över Finland med svenska ortnamn
Jonatan Reuter. Finlandssvenska Tekniker. del I. Biografiska anteckningar. Tryckt 1923.
Finlands Statskalender 2000.
Joakim Hansson. Ett kvartssekel för Nylands Brigad. Historik över Nylands Brigads gille r.f. åren
1963-1988.
G1
G1
E3
E3
C3
C3
E3
C2
C2
Valtion painatuskeskus,
Koulahallitus.
1988.
Kuopio
1847, 1848
Afskrivne af Johan Meron
Lagus, Wilhelm Gabriel
Åbo 1836
Blomqvist, Marianne
Blomqvist, Marianne
Blomqvist, Marianne
Grönroos, Henrik – Nyman,
Anne-Charlotte
Vasa 1988
Helsingfor
s 1996
Helsingfor
s 1986
1977
H:fors
1947
Oslo 1943
Helsingfor
s 1947
Leipzig
1895
Lund
H:fors
1964.
1969
1973
29
Helsingfors Släktforskare rf
30
Småskrifter i Gröna mappen på hyllan A 4
Släkten Schalin 1820- 1985
Oskar Parkkosen Elämää ja sukua
H. G. Porthanin Sukujuuria. Eripainos Varsinais-suomen maakuntakirja 8 1944
Mathias Ahlmans efterkommande No 93. Tryckt Åbo 1936
Ett kvinnoöde vid sekelskiftet 1600-1700. (Rebecka Sandel)
Släkten Burman från Össeby-Garn. Tryckt 1934
Z. Topelii minne av Eliel Aspelin. Tryckt 1898
Ersassläkterna från Bäckby i Lappträsk. (Tillägg till släkthistoriken i Uppsatser IX av
Helsingfors Släktforskare r.f. 1988
Backman från Kristinestad.
Släkten Byströms äldre led i ny belysning
Borgenström. Särtryck ur Släktbok Ny Följd II: 1-2
Wecksell. Särtryck ur Släktbok Ny Följd II: 1-2
Åberg-Oberg. Särtryck ur Släktbok Ny Följd II: 1-2
Weckman. Särtryck ur Släktbok Ny Följd II: 1-2
Thesleff, Theslöf. Särtryck ur Släktbok Ny Följd II: 1-2
Perón. Särtryck ur Släktbok Ny Följd II: 5
Gartz. Särtryck ur Släktbok Ny Följd II: 1-2
Olsonius-Olsoni. Särtryck ur Släktbok Ny Följd II: 3-4
Hedman. Särtryck ur Släktbok Ny Följd II: 5
Pöyry-Peron-Pyrén. Särtryck ur Släktbok Ny Följd II: 5
Vad är släktforskning egentligen. Särtryck ur Åländsk Odling 1983
Åländsk odling 41.a årgången Årsbok 1980
Stora Ofredens År.1717-1722
VSBF:s avskriftserie Nr 1
Molpe Byarkiv II 1800-talshandlingarna VSBFs Avskriftserie Nr 3
Sjöberg. Glasbruksägaren Olof Sjöbergs härkomst och efterkommande. Åbo 1970
Släkten Byströms äldre led i belysning av Helge von Knorring. Särtryck ur Genos nr 3
1975
Fallsten och Fahlsten av Margareta Damsten. Särtryck ur Genos nr 2 1982
Arnkil och Arenkiel av Ingeborg Dyhr Sylvin. Särtryck ur Genos nr 1-2 1967
Släkten Frestare av Th Hallgrim. GLFs Släktböcker 6
Släkten Bjuggren av S. Erik Bjuggren.
J.G. Bergbom. Minnesteckning av Lennart Gripenberg
Forsius .Erinran av Henrik Forsius
Juthbacka. Särtryck ur Österboniska Posten. no 37,38,42,. 1927 Wold. Backman
30
Helsingfors Släktforskare rf
31
Småskrifter i röda mappen
Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Stapel-Staden Helsingfors uti Nyland. Senare delen.
under Pehr Kalms inseende af Henric Forsius
Tidningarna som historisk källa av Ragnar Mannil. Särtryck ur Släktforskaren nr 2/1995
Släkten Sundvik från Sundom av Robert Estlander. Särtryck ur Genos nr 1 1976
Sundberg. Register för tiden 1750-1985 över ättlingar till Erik Sundberg och hans hustru Maria
Helena Ehrlund som kom till Åland år 1777
Släktkrönika över den adliga ätten Tigerstedt. Framförd den 27 april 1991.
Ätten Sölfverarms Petalaxgren. Ingeborg Dyhr Sylvin. Särtryck ur Petalax historia I. 1982
Johan Fredrik Thauvónin jälkeläiset v:n 1966 loppuun
Wichtige anschriften für den familienforscher. utg 1965
Das baltische genealogische Schrifttum 1700-1939. Olaf Welding. Utg 1958
Kungliga Bössmakaren Pieter Starbus och hans ättlingar av Arne Ekman. Utg 1942
Rune Kjellander:
Adliga ätten von Knutzen från Holstein
Adliga ätten von Hoyer från Holstein
Ätten van der Hamsfort från Holland
Nils Andersson: Föredrag 19.9.1984 (Hsf): Några reflektioner angående släktutredningar.
31