Spara däck,

download report

Transcript Spara däck,

Spara däck,
Däckslitage på ditt fordon har många
orsaker och följder
I förebyggande syfte är det viktigt att anlita en expert som har rätt kompetens
och utrustning för att mäta hjulvinklarna och optimera ditt fordon så att:
•
•
•
•
det undviker onormalt däckslitage och förhöjd bränsleförbrukning
det rullar rätt på körbanan och undviker s k ”dogrun”
det får bra styrförmåga och kortast möjliga bromssträcka
det undviker onormalt mekaniskt slitage och utmattningsskador
En annan aspekt är förarens körstil. En ryckig körning har naturligtvis stor
inverkan på däckslitage och bränsleförbrukning. ECO-driving är ett viktigt
begrepp som föraren måste ta hänsyn till.
bränsle
och mycket mer
Lösningen finns hos JOSAM
- 40 års erfarenhet av hjulinställning
Med Josams mätsystem kan du enkelt och snabbt ställa en diagnos på ditt fordon,
dvs få reda på åt vilket håll hjulen och axlarna pekar. Att ställa en sådan diagnos
genomfört inom loppet av några minuter. Om hjulvinklarna behöver justeras så görs
detta direkt på plats eller så bokas en tid för att få felet åtgärdat.
med korrekt axel- och hjulinställning!
Med Josams erfarenhet av att mäta hjulvinklar och justera hjulinställningen på
tunga fordon kan du vara säker på att ditt fordon rullar rakt och säkert på vägarna.
Josams mätsystem är idag oöverträffade vad gäller snabbhet, precision och säkerhet
som tillsammans med vår 40-åriga erfarenhet gör oss till det självklara valet inom
hjulmätning och hjulinställning.
Däcktryck, körmönster och val av däck är också viktiga faktorer som påverkar
ekonomin. Ett fordon som mestadels körs på landsväg slits på ett annat
sätt än ett fordon som mestadels körs i stadstrafik. Kontakta därför en
däckspecialist för rådgivning om vad som passar dig bäst beroende på fordon
och körmönster.
www.josam.se
© JOSAM 2010
T 42 2 1008
www.josam.se
Exempel 1: Toe-in, toe-out
Exempel 3: Snedställda bakaxlar påverkar även framaxeln
PÅ MÄTPLATSEN
PÅ VÄGEN
F1
PÅ MÄTPLATSEN
F2
PÅ VÄGEN
CF1
R1
F2
F1
Mätvärdena indikerar felaktig toe-vinkel.
Chansa inte - kontrollera hjulvinklarna på
ditt fordon!
Det är inte enbart däcken som slits på ett fordon, det är mycket mer än så. Exemplen i
den här broschyren visar orsak och verkan av felaktiga hjulvinklar.
Om en hjulmätning i verkstaden visar att ett fordon har felaktiga hjulvinklar så får det
olika konsekvenser när fordonet körs på vägen beroende på vad som är fel.
Framhjulen strävar åt varsitt håll.
Resultat:
• Sämre styrförmåga ger spårkänslighet
• Längre bromssträcka
• Däcket ”drar” i sidled vilket ger mekaniskt slitage i hjulupphängningen
• Ökat rullmotstånd - ökad bränsleförbrukning
• Onormalt däckslitage
Exempel 2: Snedställd bakaxel - ”dogrun”
PÅ MÄTPLATSEN
Mätvärdena indikerar snedställda
bakaxlar.
Konflikten mellan bakaxlarnas krafter F1 och F2
överförs till framaxeln och resulterar i kraften R1.
Den resulterande kraften R1 måste motverkas
med kraften F3 genom att styra till vänster.
Resultat:
• Trafikfarligt fordon med dåliga köregenskaper
• Ökat rullmotstånd ger ökad bränsleförbrukning
• Mekaniskt slitage i upphängningar
Exempel 4: Snedställd semitrailer gör ekipaget trafikfarligt
PÅ VÄGEN
PÅ MÄTPLATSEN
PÅ VÄGEN
CF2
När det gäller däckslitage och onödigt hög bränsleförbrukning gäller det att vara
förutseende. När du upptäcker onormalt däckslitage är skadan redan skedd. Massor av
energi har då redan förbrukats enbart för att förflytta däckens anläggningsytor i sidled
på körbanan. Se därför till att kontrollera hjulinställningen på ditt fordon regelbundet.
R1
CF1
F2
Innan en hjulinställning är det också
viktigt att kontrollera och ågärda slitage
och glapp i bussningar och leder för att
få korrekta mätvärden.
F1
Mätvärdena indikerar snedställd
bakaxel.
Föraren måste parera snedställningen
genom att svänga. Fordonet tar upp
större bredd, typiskt ”dogrun”.
Resultat:
• Trafikfarligt fordon pga ökad totalbredd
• Ökat luftmostånd ger ökad bränsleförbrukning
Mätvärdena indikerar snedställning i
semitrailerns axlar.
R1 är den resulterande kraften av F1 och
F2. R1 måste ständigt pareras av F3 som
skapas genom att styra till höger.
Resultat:
• Trafikfarligt ekipage med dåliga köregenskaper
• Ökat rullmotstånd ger ökad bränsleförbrukning
• Mekaniskt slitage i upphängningar