Manual Extreme Fit CT 8.5

download report

Transcript Manual Extreme Fit CT 8.5

MANUAL
CT8.5
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Översikt på crosstrainern.................................................................................................3
2. Säkerhetsföreskrifter.........................................................................................................4
3. Viktiga föreskrifter.............................................................................................................5
4. Sprängskiss.......................................................................................................................6
5. Delar på crosstrainern.......................................................................................................7
6. Checklista inför montering................................................................................................9
7. Montering steg för steg....................................................................................................10
8. Garanti...............................................................................................................................16
9. Underhåll...........................................................................................................................17
10. Felsökning och felkoder..................................................................................................18
11. Användarinstruktioner för datorn...................................................................................20
12. Träningstips.....................................................................................................................27
13. Streching.........................................................................................................................28
CT8.5
1. Översikt på crosstrainern
1. Översikt på löpbandet
Dator
Pulssensorer
Handtag
Sidokåpa
Ram
Fotpedal
Fotstöd
3.
CT8.5
2. Säkerhetsföreskrifter
!
Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda träningsmaskinen.
Innan du påbörjar montering, kolla så att alla delar finns med.
1. Denna crosstrainer är avsedd för hemmabruk.
2. Garantin gäller i 2 år efter inköpstillfället med förutsättning att motionsmaskinen endast
används för hemmabruk, slitage delar som: drivremmar, löpmatta mm. innefattas inte av garantin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.
Före användning är det lämpligt om man stretchar så att man är varm i musklerna.
För högsta säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade
Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om varan.
Bara en person får använda produkten åt gången
Innan användning, se till att alla skruvar, bultar och andra delar är tillräckligt åtdragna.
Innan användande, ta bort eventuella vassa delar I närheten.
Använd enbart produkten om den fungerar på ett riktigt sätt.
Skadade eller defekta delar måste ersättas omedelbart, och använd inte produkten
innan den är riktigt reparererad.
Föräldrar eller annan ansvarstagande person skall vara medveten om sitt ansvar,
då produkten inte är designad eller konstruerad för barn.
Crosstrainern är ingen leksak för barn.
Se till att du har tillräckligt stor fri yta runt produkten.
Notera att ett felaktigt användande kan vara skadligt för din hälsa..
Håll händerna borta från rörliga delar.
Se till att produkten står på en stabil och jämn yta.
Bär alltid träningsriktiga kläder och skor med halkfri sula, se till att inga lösa detaljer på dina kläder kan fastna i någon del av Crosstrainern.
Använd inte Crosstrainern om du känner yrsel, illamående eller bröstsmärtor.
Kontakta läkare
Max användarvikt: 130 kg
CT8.5
3. Viktiga föreskrifter
!
Montera enbart Crosstrainern efter monteringsinstruktionerna och använd endast delar designade för denna produkt. Innan du påbörjar monteringen kolla att alla delar finns med samt läs
monteringsinstruktionen.
•Använd inte produkten på ställen med hög luftfuktighet. Om du vill skydda golvet mot repor så
rekommenderas en glidfri matta under Crosstrainern. Finns att köpa hos din handlare.
•Grundregeln är att motionsredskap inte är någon leksak, därför skall produkten endast användas
av informerade och instruerade personer.
•Stoppa träningen omedelbart om du känner dig yr, illamående, har bröstsmärtor eller känner
andra fysiska symptom- Vid minsta tvekan- kontakta läkare.
•Barn eller handikappade personer skall inte använda produkten om inte en fullt informerad vuxen
person finns tillgänglig för assistans.
•Se till att inga kroppsdelar är i närheten av rörliga delar.
•Se till att alla justerbara delar är tillräckligt åtdragna.
•Träna inte direkt efter en måltid.
5.
CT8.5
4. Sprängskiss
6.
CT8.5
5. Delar på crosstrainern
Nr
Beskrivning:
Antal Nr
Beskrivning:
Antal
1
Ram
1
40
Bult M8x1.25x20
2
2
Främre fotstöd
1
41
Skruv ST4x1.41x20L
7
3
Bult M8*1.25*93L
2
42
Roterande sidokåpa
2
4
Fotkåpa bakre
2
43
Kullager #2203-2RS
2
5L
Fotkåpa främre vänster
1
44
Bult M8*52L
1
5R
Fotkåpa främre höger
1
45
Mutter M8*1.25*8T
3
6
Vågformad bricka
4
46
Bricka
1
7
Fjäderbricka
8
47
Vågformad bricka
3
8
Mutter M8x1.25x15L
4
48
Bricka
1
9
Bult M8x1.25x20L
4
49
Rund kåpa för ramdel
1
10
Ramdel för datorn
1
50
Låsring
3
11
Ramdel för fotplatta
2
51
Fjäder
1
12
Ramdel handled nedre
2
52L
Handtag vänster
1
13
Kullager 99502ZZ
8
52R Handtag höger
1
14
Bult M8*1.25*95L
2
53
Skum för handtag
2
15
Ändkåpa rund
2
54
Skum för handtag
2
16
Hjul för remspännare
1
55
Plastknopp på handtag
2
17
Bult M8*1.25*95L
2
56
Fjäder
1
18
Mutter M8*1.25*8T
2
57
Motståndswire
1
19
Bakre fotstöd
1
58
Bult M6*1.0*15L
16
20
Bult M6*1*45L
4
59
Bricka
1
21L
Fotpedal vänster
1
60
Bricka
4
21R
Fotpedal höger
1
61
Vevaxel D20*116L
1
22
Justeringshjul
2
62
Magnet för hastighet och distans
1
23
Övre kåpa vid led vänster
2
63
Skruv ST3.5*1.27*15L
8
24
Mutter M10*1.25*10T
2
64
Dator
1
25
Motor
1
65
Handpulssensorer
2
26
Låsring
2
Hanpulskabel
2
27
Strömkabel
1
66
Bricka
1
28
Sensorkabel
1
67
Främre datorkåpa
1
29
Övre datakabel
1
68
Bakre datorkåpa
1
30
Undre datakabel
1
69
Axel mellan fotpedal och handtag
2
31
Kåpa för axel
2
70
Metallstag för remspännaren
1
32
Plastplupp
2
71
Bricka
16
33L
Vevkors vänster
1
72L
Handtag fast vänster
1
33R
Vevkors höger
1
72R Handtag fast höger
1
34
Skruv ST4.2*20L
6
73
Bricka
4
35
Drivrem 1651 pj6
1
74
Kåpa för led vänster
1
36L
Sidokåpa vänster
1
75
Kåpa för led höger
1
36R
Sidokåpa höger
1
76
Kullager 6004-2RS
2
37
Svänghjul
1
77
Ratt för bult
4
38
Övre kåpa vid led höger
2
78
Adapter 9V 500mA
1
39
Plugg
2
79
Skruv ST4.2x1.4x15L
4
7.
CT8.5
5. Delar på crosstrainern
8.
Nr
Beskrivning:
Antal
80
Skruv ST4x1.41x20L
1
81
Plastdistans för ram
1
82
Mutter M6*1*6T
1
83
Bult M8*1.25*30L
1
84
Mellanlägg i gummi
2
85
Bult M6*65L
1
86
Mutter M6*1*6T
1
87
Bricka
1
88
Stag för magneter
1
89
Mutter M8*1.25*6T
2
90
Skruv M5x0.8x10L
2
91
Skruv ST4*1.41*15L
10
92
Vågformad bricka
1
93
Kullager 6004-2RS
2
94
Låsring
2
95
Plaskåpa
1
96
Bricka
4
97
Flaskhållare
1
98
Bult M5*0.8*15L
2
CT8.5
6. Checklista inför montering
9.
CT8.5
7. Montering steg för steg
Steg 1
• Montera främre fotstöd(nr2) i huvudramen(nr1). Använd bult(nr3), vågformad bricka(nr6),
fjäderbricka(nr7) och mutter(nr8) och skruva fast fotstödet.
• Montera bakre fotstöd(nr19) i huvudramen(nr1). Använd bult(nr14), vågformad bricka(nr6),
fjäderbricka(nr7) och mutter(nr8) för att skruva fast fotstödet.
• Bakre fotstöd går att justera i höjdled. Gör detta för att få maskinen att stå jämt på marken.
10.
CT8.5
7. Montering steg för steg
Steg 2
• Montera fotpedalerna(nr21L&21R) på ramdelen för fotpedalerna(nr11). Använd bult(nr20),
bricka(nr73) och ratt för bult(nr77) till att montera fast fotpedalerna.
• Det går bra att sätta fotpedalerna i tre olika lägen, placera pedalerna för bästa komfort under
träningen.
11.
CT8.5
7. Montering steg för steg
Steg 3
• (a). Trä den runda kåpan(nr49) på ramdelen för datorn(nr10).
• (b). Anslut sedan övre datakabel(nr29) med den undre datakabeln(nr30). När detta görs bör
man vara två som hjälps åt. En som håller ramen för datorn(nr10) och en som ansluter datakablarna.
• (c). Nu ska vi trä på ramdelen för datorn(nr10) över huvudramen(nr1). Var försiktig så att inte
kablar kläms. Kontrollera även så att plastdistansen som ska ligga mellan ramen för datorn och huvudramen är på plats. Skruva fast ramdelen för datorn med bult(nr9), vågformad
bricka(nr6) och fjäderbricka(nr7).
• (d). Montera nu ihop handtagen(52L&52R) med den nedre ramdelen(nr12). Använd bult(nr9),
fjäderbricka(nr7) och vågformad bricka(nr6) för att skruva fast det hela.
12.
CT8.5
7. Montering steg för steg
Steg 4
• Anslut övre datakabel(nr29) och handpulskabel(nr65) till datorn(nr64). Placera sedan datorn
på plats och var försiktigt så att inte sladdar kläms bakom datorn mot ramen. Skruva sedan
fast datorn med i ramen med de fyra skruvar som sitter på datorn från start.
13.
CT8.5
7. Montering steg för steg
Steg 5
• Montera de fasta handtagen(72L&72R) i ramdelen för datorn(nr10). För att fästa allting så trär
man igenom bult(nr17) samt vågformad bricka(nr6) från ena hållet igenom ramen och skruvar
fast det på andra sidan med mutter(nr19) och även är här en vågformad bricka(nr6) samt en
fjäderbricka(nr7).
14.
CT8.5
7. Montering steg för steg
Steg 6
• Slutligen skruvar vi fast främre datorkåpa(nr67) och bakre datorkåpa(nr68) mot ramen för
datorn(nr10). För att skruva fast kåporna använd skruv(nr90)och skruv(nr91).
• Skruva sedan fast flaskhållaren(nr97) i ramen för datorn(nr10) med hjälp av skruvarna(nr98).
• Anslut sedan adaptern(nr78) till maskinen och nu har vi träningsklar maskin.
15.
CT8.5
8. Garanti
Vid köp av Extreme Fit träningsmaskiner ingår 2 års garanti mot fabrikationsfel.
Denna garanti gäller under förutsättning att maskinen har använts på ett normalt vis.
Med användning på ett normalt vis menas att användaren följer rekommendationer beskrivna i
medföljande handbok samt i medföljande manual.
Vid normal användning förväntas det av användaren att denna efterdrar skruvar som skruvas ihop
vid montering av produkten samt kontrollerar slitagedelar under användandet av maskinen. Till
slitagedelar räknas bl.a. drivremmar, bromskuddar, löpmatta, sadlar, skumhandtag etc.
Beakta att alla maskiner har en maximal användarvikt, maskinerna är främst menade för hemmabruk och lämpar sig inte för användning i kommersiellt bruk.
Med detta menas att garantin inte gäller om maskinen används på allmänna platser så som gym
i bostadsföreningar, träningsrum på arbetsplatser eller liknande sammanhang där maskinerna får
onormalt många användare samt flera timmars användning per dag än vad den är avsedd för.
Om fel uppstår på maskinen så kontaktar ni den återförsäljare där produkten inhandlades. Vid
byte av reservdelar är det endast auktoriserad personal som får reparera produkten. Delar som
byts får endast vara originalreservdelar för att garantin fortfarande ska gälla.
I undantagsfall kan kunden komma överens med återförsäljaren om reparationen kan utföras av
kunden själv istället för auktoriserad personal.
I övrigt följer vid konsumentköplagens regler och riktlinjer.
För giltig garanti krävs att originalkvitto finns och kan uppvisas hos återförsäljaren.
16.
CT8.5
9. Underhåll
På en crosstrainer så är det främst att hålla skruvar och muttrar ordentligt åtdragna. Man behöver
efterdra skruvar och muttrar efter en tids användning.
Det behövs lägga fett på rörliga delar så som axel vid handtagen och vid ramdelen för fötterna
som ansluter vevpartiet. Här lägger man ett tjockt kullagerfett för att slippa missljud och för en
smidig gång på maskinen. Detta behöver göras max en gång om året om maskinen inte används
dagligen. Om den används dagligen en timma så får detta göras två gånger per år.
Används den flera timmar om dagen behövs det underhållas oftare ändå.
Drivremmen som sitter inuti maskinen är en slitagedel och den kommer behöver bytas ut efter en
tids användning. Det beror helt i hållet på hur mycket maskinen används innan drivrem behöver
bytas ut. Även en maskin som inte använts på väldigt länge kan behöva byta drivrem, dessa kan
torka och bli dåliga av den anledningen.
Datorn får inte utsättas av fukt eller väta, detta kan göra att datorn kortsluts och slutar fungera.
Om man som användare svettas mycket så bör man efter träningen torka bort svett från datorn så
att det inte kommer in i känsliga delar på datorn.
Skumhandtag är också en slitagedel och dessa håller bättre och längre om man torkar av svett
efter användning.
17.
CT8.5
10. Felsökning och felkoder
OBS!
Reparationer ska utföras av auktoriserad personal då instruktionerna inleds med ** däremot då
instruktionen inleds med * så är det något kunden kan utföra själv.
Detta för att garantin fortfarande ska gälla.
Undantag kan förekomma då kund i samråd med återförsäljare av Extreme Fit kommer överens
om att kunden får utföra reparationer som normalt ska utföras av auktoriserad personal.
Displayen visar ingenting
[Strömproblem]
*Kontrollera att adaptern är korrekt ansluten och att den ser hel och ok ut. Om möjlighet finns mät
adaptern med en multimeter.
*Kontrollera att honan där adaptern ansluts är hel och att det inte finns något glapp i denna kontakt. Skruva sedan av datorn och kontrollera så att datorns kabeln är ansluten korrekt och att den
ser intakt ut. Kontrollera även anslutningen mitt på ramen där ramen är delad.
Till sist behöver man även kontrollera så att sladden som går från honan till motorn är korrekt
ansluten. Då behöver sidokåpan vänster monteras loss.
*Om ingen sladd är lös eller skadad och adaptern fungerar som den ska så byt datorn.
**Om inte det hjälper, byt motorn.
Motståndet ändras inte
[Dålig kontakt med datakablar, trasig motor eller motståndswire som gått av]
* Börja med att kontrollera datakabeln som går från datorn ner till motorn. Kontrollera bakom datorn och mitt på ramen där sladden är förgrenad. Om sladdar är korrekt anslutna och ser intakta
ut, då kan motor behöva bytas ut. Alternativt så kan motståndswiren vara ur läge eller av. Man kan
lyssna efter motorn då man ändrar motstånd. Om man hör en elmotor jobba men ingenting händer
med motståndet så kan man misstänka att vajern är av eller ur läge.
**Ta loss ena sidokåpan för att kontrollera om motståndsvajern är korrekt ansluten samt att den
är hel.
** Om vajern är intakt och korrekt monterad. Då behöver motorn bytas ut.
Displayen visar ingen puls
[Dålig kontakt alternativt trasiga sladdar eller sensorer]
*Säkerställ att båda händerna håller om respektive handsensor. Ibland kan det hjälpa att fukta
händerna lätt. Kontrollera även så att inte datorn är standby läge. Ett träningspass måste vara
igång för att displayen ska kunna visa puls. Om pulsbälte används, kontrollera så att pulsbältet
är korrekt placerat på kroppen, lite lätt fuktigt mellan pulsbälte och kroppen samt att batterier i
pulsbältet är ok.
*Kontrollera så att sladdarna som går från datorn till handsensorerna är hela och korrekt anslutna.
**Om inget av ovanstående hjälper så behöver sensorer och kablar bytas.
Hjälper inget så kan det vara fel på datorn eller användaren. Vissa människor har mycket svag
puls i händerna och det gör att sensorerna inte känner av användarens puls. Låt då en annan användare prova om det är likadant. Om det är likadant på övriga användare så är åtgärden att byta
datorn.
Displayen visar E1
[Denna felkod indikerar att datorn inte fått signaler om puls]
*Denna felkod visas då man mäter body fat. Den visas för att datorn inte får information om puls
då den håller på och räknar ut vilken body fat användaren har. För att få bort felkoden, Se till att
datorn får signaler om puls, antingen via handsensorerna eller pulsbälte.
18.
CT8.5
10. Felsökning och felkoder
Displayen visar E2
[Denna felkod indikerar signalfel från motorn]
*Kontrollera att alla sladdar är korrekt anslutna. Kontrollera sladden bakom datorn, kontrollera
sladden mitt på ramen där sladden är skarvad.
**Skruva bort sidokåpan och kontrollera att motorn har möjlighet att röra motståndsvajern ohindrat samt att vajern är hel. Om vajern ser ut att kunna röra sig fritt så behöver motorn bytas ut.
Displayen visar E4
[Denna felkod indikerar att datorn fått inkorrekta värden om längd, vikt och ålder]
*Se till att korrekt information är angiven i datorn. Denna felkod visas även om FAT% resultat hamnar utanför intervallet 5-50 eller om BMI resultatet hamnar utanför intervallet 5-50. (Detta reultat
får man då man genomför BODY FAT testet)
Displayen visar ingen hastighet eller distans
[Datorn får ingen information om hastighet eller distans]
*Första kontrollen är den som alltid behöver göras vid elfel. Kontrollera sladdar på maskinen som
går mellan datorn och motorn. Kontrollera sladden bakom datorn, kontrollera sladden mitt på
ramen där sladden är skarvad.
**Om datakabeln är korrekt ansluten behöver vi kontrollera att sensorkabeln är korrekt ansluten
och intakt med motorn. För detta behöver vi montera loss sidokåpan och titta så allt ser riktigt ut.
Om sensorkabeln är korrekt ansluten och ser intakt ut så behöver vi kontrollera så att avståndet
mellan sensor och magnet i vevhjulet är tillräckligt nära varandra.
Det sitter en magnet i vevhjulet som inte får vara längre bort en 3-5 mm från sensorn. Ibland kan
magneten falla bort från vevhjulet men ibland är även sensorn felaktigt placerad i förhållande till
sensorn. Om sensorn ser ut att sitta korrekt och magneten likaså, då behöver sensorn bytas ut.
19.
CT8.5
11. Användarinstruktioner för datorn
Knapparnas funktioner:
UP
Öka värde i valt fönster alt. höja motståndet under ett träningspass
DOWN
Minska värde i valt fönster alt. sänka motståndet under ett träningspass
ENTER
Konfirmerar alla typer av val för inställningar
START/STOP
Starta eller stoppa din träning
RESET
Nollställ ett värde alt. backa till tidigare inställning för program
RECOVERY
Program som testar hur fort användaren återhämtar sig
BODY FAT
Test av mängd kroppsfett, tryck in och håll knappen i 2 sek för att ställa in
värden, gör detta i standby läge
20.
CT8.5
11. Användarinstruktioner för datorn
Displayens funktioner:
TIME
SPEED
RPM
DISTANCE
CALORIES
PULSE
WATTS
Tiden kan räknas upp och ned på displayen beroende på om användaren
trycker i en önskad tid eller inte före programstart.
Räknar upp - tiden kommer att räknas upp från 00:00-99:59 om inget värde
trycks in. Varje ökning vid knapptryckning av (UP) är 01:00 minut.
Räknar ned - tiden kommer att räknas ned från den tid som användaren
tryckt in till 00:00. Vid programmering så är varje knapptryck med ett intervall
av 01:00 min. Det går att ställa tiden mellan 01:00-99:00 min.
Hastigheten visas då användaren använder maskinen. Hastigheten visas i
intervallet 0-99,9 km/h.
Rotation per minut visas då man trampar på maskinen. Visas i intervallet
0-999.
Distansen kan räknas upp eller ned beroende på om användaren trycker in
ett värde eller inte före programstart.
Räknar upp - distansen kommer att räknas upp från 00:00-99:99 km.
Räknar ned - distansen kommer att räknas ned från det värde som användaren programmerat in i datorn innan programmet startar. Varje ökning eller
minsking vid programmering ändras med 0,1 km.
Displayen visar hur mycket kalorier som förbränts grundat på den information som finns i datorn under träningspasset. Det räknas ut ungerfärligt
grundat på sträcka, hastighet, tid och användaruppgifter. Om pulssignalen
skickats till maskinen under hela passet så är info lite mer pålitlig. Detta är
endast ett referensvärde för att jämföra olika träningspass på maskinen och
kan inte användas som grund för medicinska undersökningar. Kalorier visas i
intervallet 0-9999 kalorier.
Pulsen kan antingen visas då man håller händer mot sensorerna eller då man
har på sig ett bröstband. Det går även att ställa in en önskad målpuls som
ska hållas under träningspasset. Detta görs då innan träningspasset, tryck
då in önskad puls i fönstret för puls. När användaren tränar på maskinen och
kontinuerligt ger maskinen signaler om puls så kommer den ge en signal då
önskad puls är uppnådd.
Displayen visar aktuell watt då användaren trampar på maskinen. Watt visas
i intervallet 0-999.
21.
CT8.5
11. Användarinstruktioner för datorn
[Starta upp datorn]
Stoppa in adaptern i maskinen, ett peep kommer ljuda då ström kommer fram till datorn.
Därefter kommer displayen visa alla tecken på skärmen i 2 sekunder, därefter visas ”78.0”(hjul
diameter), ”E” (EU) och ”K” (KM) i 1 sekund.
[Ställ in användarprofil]
Använd UP och DOWN knapparna direkt efter uppstart för att välja en användarprofil. Skifta mellan U1-U4. För att välja en användare bekräfta med ENTER-knappen.
Nu ska KÖN, ÅLDER, LÄNGD och VIKT ställas in för vald användare. När korrekt värde står på
KÖN så bekräftar man med ENTER. Nu går datorn vidare till nästa värde. Ändra med Up eller
DOWN knappen för att ändra. När rätt info visas i datorn går vi vidare till nästa genom ENTERknappen. Då alla värden är inställda sparas värdena och man kan nu välja vilket typ av program
man vill träna.
[Välja program]
När användarprofil är inställd så kommer man till en vy där man kan välja bland de olika program
som datorn har. De visas med 16 olika symboler högst upp i mitten utav displayen. Det är MANUELLT PROGRAM-12 förprogrammerade program-H.R.C-WATT-USER PROGRAM. Använd UP och
DOWN knapparna för att välja mellan de olika programmen. Tryck på ENTER när önskat program
visas på displayen.
22.
CT8.5
11. Användarinstruktioner för datorn
[Manuellt program]
För att välja manuellt program ska det visas ”M” i displayen. Tryck ENTER för att komma in i detta
program. Första valet som man nu kan göra inne i programmet är att välja nivå på motståndet.
Använd UP- och DOWN-knapparna för att öka och sänka nivån. Om inget val görs inom 3 sek så
kommer markören att hamna på WATT fönstret. Nu kan man med hjälp av ENTER knappen skifta
mellan de olika fönstren för att ställa in nya värden. Om man inte önskar att datorn räknar ned
från programmerat värde så kan man helt enkelt trycka START för att komma igång med träningen
direkt.
Om man trycker in värden i tid eller distans så kommer datorn givetvis att räkna ned från det.
Man kan höja och sänka motståndet på datorn medans programmet är igång. Använd Up och
DOWN knapparna för att göra denna justering då programmet är igång. Trycker man på STOP
under tiden programmet körs så pausar man programmet. Det är möjligt att fortsätta från samma
ställe genom att trycka START. Trycker man på RESET under pausen så återgår man till val av
program.
[12 förinställda program]
Använd UP och DOWN knapparna för att välja bland de förinställda programmen. Välj mellan
P1-P12. När önskat program visas på displayen så bekräftar man genom att trycka ENTER. Nu
kommer den önskade banprofilen visas i displayen. Använd UP och DOWN knapparna för att höja
eller sänka hela programmets nivå. Gå sedan vidare till de olika fönstren med knappen ENTER om
värden önskas programmeras. Om inget anges i någon fönstren så kommer displayen att räkna
upp distans, tid. För att sätta igång programmet trycker man START knappen.
Det går att ändra nivå på motståndet under träningspasset.
23.
CT8.5
11. Användarinstruktioner för datorn
[H.R.C (heart rate control) program]
Använd UP och DOWN knapparna för att välja bland de förinställda programmen. Välj mellan
55%, 75%, 90% eller TARGET. När önskat program visas på displayen så bekräftar man genom
att trycka ENTER. Väljer man någon av procent programmen så kommer datorn visa vilken puls
som är målpulsen baserat på den ålder som angavs då man ställde in sin användarprofil i början
då man startade maskinen. Därefter ska man knappa in vilken längd man ska ha på sitt träningspass. Använd ENTER knappen för att komma till TIME fönstret om inte redan detta fönster blinkar.
Använd UP och DOWN knapparna för att ändra tiden. När önskad tid är inställd så startar man
träningspasset med ENTER knappen.
Om man istället väljer TARGET programmet så måste man knappa in vilken målpuls man vill att
datorn ska referera till under träningspasset. Använd UP och DOWN knapparna för att ändra till
önskad puls efter det att TARGET programmet valts. Likt som på de andra H.R.C programmen så
behöver man avsluta med att välja tid på programmet. Bekräfta med ENTER knappen.
Då H.R.C program körs måste datorn få information om puls hela tiden, annars kan inte datorn
anpassa motståndet efter den önskade puls som man angivit. Ge datorn info om puls genom att
hålla händerna på pulssensorerna alt. använd bröstband som skickar signaler till datorn med användarens puls.
[WATT program]
Watt-träning är ett typ av program som gör det möjligt för användaren att skriva in önskad effekt man ska ligga på under sitt träningspass. Watt fungerar så att om man trampar fortare blir
motståndet lättare och trampar man långsammare så blir motståndet trögare, med programmet
”Watt” kan man utföra exakt lika mycket arbete oavsett hur intensivt man tränar på sin träningsmaskin.
När detta program väljs som kommer 120 att visas som defaultvärde. Använd UP och DOWN
knappen för att ändra till önskad WATT. När önskad WATT är inställd så konfirmerar man genom
att trycka på ENTER knappen. Nu ska även tid ställas in, använd UP och DOWN knapparna för att
ställa in önskad tid på träningspasset. För att sätta igång passet så avslutar man genom att trycka
START då önskade värden på WATT och tid.
Programmet kommer ge motstånd i förhållande till hur frekvent man trampar på maskinen. Om
man uppnår högre WATT värde än man programmerat in så kommer motståndet att minska på
maskinen medans det hålls kvar om man inte har uppnått förinställt värde.
WATT nivån går även att ändra under passets gång, tryck då på UP eller DOWN för att ändra önskad WATT.
24.
CT8.5
11. Användarinstruktioner för datorn
[USER (egendesignade) program]
När detta program är valt så kan man ställa varje stapel i programmet efter egen önskan. Varje
stapel står för en viss motståndsnivå. Använd UP och DOWN knapparna för att höja eller sänka
varje enskild motståndsnivå och gå vidare till nästa stapel genom att trycka på ENTER knappen.
När alla staplar är inställda som användaren önskar så ska vi avlsuta med att trycka in vilken längd
i tid som träningspasset ska ha. Håll inne ENTER knappen i 2 sek för att sedan välja hur lång tid
programmet ska vara. När önskad tid är angiven så startar man programmet genom att trycka på
START knappen.
[BODY FAT]
Om man vill testa vad man har för procent i fett på kroppen samt få ett värde för BMI så kan man
utföra detta test. Detta test går att utföra då datorn är i standby läge. För att utföra testet, tryck
på knappen BODY FAT i standby läge. Håll händerna mot pulssensorerna under hela testet samt
trampa på pedalerna. Under själva mätningen så visas ”UX” på displayen. Efter 8 sek kommer
displayen visa FAT% och BMI på skärmen.
För att ändra vilka värden som testet har som grundvärden i testet så håller man inne BODY FAT
knappen i 2 sek. Gör detta i standby läge. Nu kan man ändra kön, ålder och vikt.
25.
CT8.5
11. Användarinstruktioner för datorn
[RECOVERY]
Detta test är möjligt att göra så länge datorn får signaler angående puls. Det går bra att göra testet
mitt under ett prgram eller då datorn är i standby läge. Tryck helt enkelt på knappen för RECOVERY och se till att datorn får information gällande din puls. Antingen via pulssensorerna eller via
bröstband.
Testet håller på i 60 sek och under denna tid ska användaren stå helt stilla och återhämta sig.
Datorn kommer mäta pulsen under 60 sek, sedan visas ett resultlat FX (X=1-6), F1 är en utmärkt
återhämtningsförmåga och F6 är det sämsta resultatet.
26.
CT8.5
12. Träningstips
Det är viktigt att du bara tränar när du känner dig frisk. Träning under sjukdom, med skador eller infektioner förlänger som regel sjukdomstiden. Är du tveksam om en övning eller rörelse är
lämplig för dig skall du rådgöra med en läkare, sjukgymnast eller erfaren instruktör innan du sätter
igång med träningen. Lyssna på kroppen och känn efter hur den regerar på träningen. Orkar du
genomföra konditionsträningen med den belastning du valt?
Korrigera och anpassa så att träningen känns rätt. Om du känner yrsel, illamående eller smärta avsluta genast ditt träningspass och kontakta läkare omedelbart.
Uppvärmning
All träning skall börja med uppvärmning. Uppvärmningens mål är att öka prestationsförmågan
samt förhindra risken för skador. Det är viktigt att börja lugnt och öka successivt för att förbereda
kropp på kommande utmaning. Ju hårdare du tänker träna desto viktigare är uppvärmningen.
Värm upp med mycket lätta rörelser på det redskap du skall använda. Du skall ha kommit igång
med svettningen innan du börjar träna. Det är ett enkelt tecken på att du är förberedd för den
egentliga träningen.
Träna effektivt
Efter uppvärmningen är det dags för det stora träningspasset. För att få ut mesta möjliga av passet är det viktigt att träna effektivt. Ett mått på träningens effektivitet är att mäta pulsen. Hjärtat är
kroppens viktigaste muskel och pulsen ger information om hur hårt det arbetar. Därför är pulsen
den mest tillförlitliga informationen man kan använda för att träna på rätt nivå. Med rätt träningsnivå blir träningen säker då hjärtat känner av dagsformen. Ju hårdare du tränar desto mer syre
kräver musklerna och ditt hjärta måste således arbeta hårdare. Den maximala frekvens hjärtat
klarar att slå är väldigt individuellt. Denna puls sjunker med ökande ålder. Man brukar utgå från
att man tar 220 minus sin ålder för att få fram ett ungefärligt värde av sin personliga max puls:
Maxpuls: 220 – ålder.
Diagrammet visar vilket intervall du bör ligga i beroende på ålder och mål med träningen för att
nå bästa effektivitet. Försök att hålla dig inom ditt intervall (som du läst ut i tabellen) under minst
20 minuter, gärna 30-60 min.
Tränar man för att effektivt öka kondition och styrka skall träningsnivån successivt öka i takt med
att framgångarna kommer. När en övning känns för lätt – dvs. om man orkar genomföra passet
utan att puls, andning eller trötthet ökar är det dags att öka träningsdosen. Det kan ske genom
ökad belastning, längre träningstid, ökat tempo, fler tränings omgångar eller genom att kombinera
de olika variablerna.
Nedvarvning
Det är viktigt att inte abrupt avbryta ett hög intensivt träningspass utan avsluta alltid med 5 minuters nedvarvning, det vill säga sänk gradvis din puls tills den har sjunkit cirka 30-50 slag och
du känner dig relativt avslappnad. Målet med nedvarvningen är att ge kroppen tid att ta hand om
nedbrytningsprodukter som t.ex. mjölksyra. Det är även skönt för hjärnan att få känna sig nöjd
efter ett hårt pass i avslappnat tillstånd.
27.
CT8.5
13. Stretching
Stretching är till för att töja ut och mjuka upp musklerna före och efter träning.
Detta bidrar till en bra hållning och avspända muskler. Minskar även risken för sträckningar
och muskelbristningar. Varje muskel skall stretchas i minst 30 sekunder.
Stretchning kan göra lite ont men det ska inte vara smärtsamt. Blir det smärtsamt utför du
kanske rörelsen felaktigt.
Nedan har du diverse stretchövningar som hjälper dig före och efter din träning.
1
2
NACKE
Bild 1: Luta huvudet försiktigt emot axeln.
Lägg handen försiktigt över örat. Låt den motsatta armen hänga tungt.
Bild 2: Luta huvudet rakt fram nedåt. Lägg båda
händerna försiktigt över bakhuvudet för att få en
djup stretch.
UNDERARM
Ha sträckt arm och tryck bak handflatan med
hjälp av den andra handen så du känner att det
sträcker i underarmen.
Byt arm och upprepa övningen
ÖVERARM
Ha sträckt arm och tryck bak handen med hjälp
av den andra handen så att du känner att det
sträcker i överarmen.
Byt arm och upprepa övningen.
MELLAN SKULDERBLADEN
Knäpp händerna framför kroppen i brösthöjd.
Sträck armarna framåt och kuta med övre delen
av ryggen.
28.
CT8.5
13. Stretching
BICEPS
Ta hjälp av exempelvis en dörrkarm eller dylikt.
Pressa försiktigt bröstet framåt så du känner
att det sträcker vid överarmens framsida och i
armvecket. Byt arm och upprepa övningen.
TRICEPS
Ta tag runt ena armbågen, låt den andra handen
hänga ner mellan skulderbladen. Pressa försiktigt huvudet bakåt.
Byt arm och upprepa övningen.
BRÖST
Ta hjälp av exempelvis en dörrkarm eller dylikt.
Pressa försiktigt bröstet framåt så du känner att
det sträcker vid bröst muskeln.
Byt arm och upprepa övningen.
BAKSIDA AXEL
För armen framför kroppen, ta tag runt armbåge
med motsatt arm och pressa den försiktigt mot
dig. Ändra vinkeln med armen något för att
stretcha olika delar av muskeln.
Byt arm och upprepa övningen.
29.
CT8.5
13. Stretching
MAGE
Ha båda benen och fötterna i marken hela tiden,
pressa försiktigt upp överkroppen med hjälp av
armarna så du känner en töjning i magmuskeln.
(Denna övning rekommenderas inte om man har
ryggbesvär).
SÄTESMUSKELN
Ta tag om knäet och pressa det emot bröstet.
Vrid samtidigt överkroppen så långt det går.
Byt ben och upprepa övningen.
BAKSIDA LÅR
Ena knäet i golvet och andra benet något böjt.
Fäll med rak rygg överkroppen framåt över det
böjda benet.
Var avslappnad i benet och foten, foten skall
peka uppåt. Byt ben och upprepa övningen.
FRAMSIDA LÅR
Håll i en stol eller vägg om du har problem att hålla
balansen. Fatta tag om den ena foten och pressa
den försiktigt mot sätet. Försök samtidigt att
pressa fram höften.
Byt ben och upprepa övningen.
30.
CT8.5
13. Stretching
RYGG
Stå med fötterna brett isär. Sträck en arm över
huvudet och fäll kroppen åt sidan. Håll fötterna
på golvet och vrid inte bäckenet.
Byt sida och upprepa övningen.
LJUMSKE
Stå med benen brett isär. Placera händerna på
ena låret och flytta tyngdpunkten till samma
sida medan du böjer knäet. Stanna då du känner en töjning på insidan av motsatt lår.
Byt ben och upprepa övningen.
BRÖST/AXLAR
Knäpp händerna bakom ryggen. Lyft bröstet och
lyft även armarna försiktigt uppåt så mycket det går.
Ha sänkta axlar.
VADER
Stå med båda händerna som stöd mot en vägg
eller
dylikt. Böj det främre benet, håll det bakre så
rakt som möjligt och hälen ska vara i golvet.
Luta dig emot väggen tills du känner en töjning i
vaden på det bakre benet.
Byt ben och upprepa övningen.
31.