Powerpoint h3 3.6 en 3.7

Download Report

Transcript Powerpoint h3 3.6 en 3.7

Wijziging planning
• Vandaag korte uitleg over 3.6/3.7, Powerpoint staat bij downloads.
• Vandaag zelf practicum 3.10 uitvoeren na uitleg
• Woensdag SO reactievergelijkingen,
duurt zo’n 20 minuten, rest van de les besteden aan 3.6 en 3.7!
Vraagstelling lijkt op vragen par. 3.5, antwoorden komen op internet! Ook
van 3.6 en 3.7!
• Vrijdag tweede SO over 3.6 en 3.7, open boek! Kort SO, zo’n 25/30
minuten.
• Woensdag 14 maart, bespreken SO’s, tijd voor vragen, werken aan
voorbereiding PW.
• Vrijdag 16 maart PW Hfst 3!
3.6 Verbrandingsreacties
Wat is een verbrandingsreactie?
• Reactie van een stof met ZUURSTOF (O2)
• Drie voorwaarden: een brandbare stof, voldoende
zuurstof en ontbrandingstemperatuur.
• Er komt warmte vrij
• KAN leiden tot vuurverschijnselen (hoeft niet):
vlammen, vonken, rook en as
• Producten die vrijkomen (na de pijl) : oxides…
Wat is een verbrandingsreactie?
• 2 Mg (s) + O2 (g)  2 MgO (g)
• Bij een verbranding van een stof met C en H atomen
(koolwaterstoffen), altijd CO2 (g) en H2O (l) als
producten!
• CH4 (g) + 2 O2 (g)  CO2 (g) + 2 H2O (l)
en:
• C4H4S (l) + 6 O2 (g)  4 CO2 (g) + 2 H2O (l) + SO2 (g)
Wat is een verbrandingsreactie?
• Reagens: een stof die zichtbaar van kleur verandert
met de stof die je wilt aantonen.
• Moet selectief zijn (maar op één stof reageren) en
moet gevoelig zijn (met een klein beetje al reageren).
• Wit kopersulfaat: reageert op water, wordt blauw.
• Kalkwater: is helder, reageert op CO2, wordt troebel.
• Broomwater: reageert op SO2, is bruin/geel, wordt
kleurloos.
Wat is een verbrandingsreactie?
Bij koolwaterstoffen (stoffen met C en H atomen):
• Volledige verbranding: alleen CO2 (g) en H2O (l).
• Onvolledige verbranding: in plaats van CO2 wordt
er C (s) gevormd, roet.
Wat is een verbrandingsreactie?
Wat is van invloed op verbrandingsreacties?
• ontbrandingstemperatuur
• concentratie
• soort stof
• katalysator (een stof die de reactie beter laat
verlopen)
• verdelingsgraad
• gasvormige brandstof met zuurstof in de juiste
verhouding geeft BOEM.
Massaverhoudingen, 3.7!
Fe (s) + S (l)  FeS (s)
1 atoom Fe (ijzer) reageert met 1 atoom S (zwavel).
Er wordt 1 molecuul FeS (ijzersulfide) gevormd.
Eerst ga je kijken wat een atoom ijzer weegt en een
atoom zwavel.
Massaverhoudingen, 3.7!
Fe (s) + S (l)  FeS (s)
Zie tabel, de massa van ijzer en zwavel kun je
opzoeken, voor ijzersulfide tel je deze bij elkaar op.
massaverhou
ding
Hoeveel stof
(g)
ijzer
zwavel
ijzersulfide
55,85
32,06
87,91
Massaverhoudingen, 3.7!
Fe (s) + S (l)  FeS (s)
Stel je hebt 15 g ijzer, deze reageert met zwavel.
Hoeveel gram zwavel kan er met 15 g ijzer
reageren?
massaverhou
ding
Hoeveel stof
(g)
ijzer
zwavel
ijzersulfide
55,85
32,06
87,91
Massaverhoudingen, 3.7!
Fe (s) + S (l)  FeS (s)
Vul 15 g in de tabel.
Met kruisproduct reken je zwavel uit.
ijzer
zwavel
ijzersulfide
massaverhou
ding
55,85
32,06
87,91
Hoeveel stof
(g)
15
Massaverhoudingen, 3.7!
Fe (s) + S (l)  FeS (s)
Vul 15 g in de tabel.
Met kruisproduct reken je zwavel uit.
Met optellen weet je hoeveel ijzersulfide er
gevormd wordt.
ijzer
zwavel
ijzersulfide
massaverhou
ding
55,85
32,06
87,91
Hoeveel stof
(g)
15
8,61
Massaverhoudingen, 3.7!
Fe (s) + S (l)  FeS (s)
Vul 15 g in de tabel.
Met kruisproduct reken je zwavel uit.
Met optellen weet je hoeveel ijzersulfide er
gevormd wordt.
ijzer
zwavel
ijzersulfide
massaverhou
ding
55,85
32,06
87,91
Hoeveel stof
(g)
15
8,61
23,61
Massaverhoudingen, 3.7!
Deze powerpoint staat in downloads.
Maak opgaven thuis, woensdag nog gelegenheid
tot vragen stellen!