uppdrag internrevision och kemikalielista

download report

Transcript uppdrag internrevision och kemikalielista

UPPDRAG

INTERNREVISION OCH KEMIKALIELISTA

ENGLUND-GRUPPEN

”På våra depåer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Kalmar lagerför vi det mesta som golvhantverkare behöver i sitt dagliga arbete. Våra drygt 20 medarbetare vet värdet av hög service, god tillgänglighet och snabba leveranser. Med egna agenturer på lim, spackel och maskiner som grund omsätter vi totalt ca 100 miljoner och med fokus på ett hållbart byggande samt smarta och tidsbesparande produkter löser vi golvproblem och bidrar vi till en ökad lönsamhet för våra kunder.”

UPPGIFT

Englund-Gruppen vill få hjälp med att miljödiplomera sin verksamhet. Två anställda går en utbildning för detta i Business Region Göteborgs regi men önskar uppbackning i arbetet. Uppdraget är att genomföra en internrevision av verksamheten samt ta fram en kemikalielista, Detta innebär att se över deras befintliga dokument och identifiera vad som saknas för att de ska kunna bli miljödiplomerade samt sammanställa en kemikalielista utifrån Svensk Miljöbas mall där alla kemikalier som företaget använder finns med. Detta innefattar faroanalys och piktogram. De tillhandahåller kontorsplatser åt de studenter som utför uppdraget. Efter avslutat uppdrag kommer det eventuellt finnas möjlighet att få en timanställning hos företaget för att hjälpa dem att slutföra arbetet inför miljödiplomeringen. Det skulle innebära att utifrån internrevisionen komplettera med de delar och dokument som saknas inför revision av tredjepartsgranskare. Det här är en väldigt bra chans att samla erfarenhet av att arbeta med att utveckla företags interna hållbarhetsarbete och få insikt i hur ett enklare miljöledningssystem byggs upp.

Förkunskaper

Uppdraget lämpar sig för två studenter med intresse för hållbarhet, erfarenhet av miljöledningssystem och kemi är meriterande.

Omfattning

Uppdraget genomförs utöver ordinarie studier och varje student förväntas lägga 20 h på uppgiften, dessa fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Det går att söka både parvis eller individuellt. Om du söker själv kan vi komma att para ihop dig med en annan person.

Ort

Mölndal

Reseersättning inom Västra Götaland

Ja

Kontaktperson Miljöbron

Lisa Andersson, tel. 0766 – 12 17 50 Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

Ansökan

Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. med en annan sökande Klicka här för att komma direkt till anmälan . Uppdraget är utformat för två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Ange i anmälan vem du söker tillsammans med. Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att försöka para ihop dig

Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.