Siemens sortimentsoversikt Gyldig fra 1. oktober 2013

Download Report

Transcript Siemens sortimentsoversikt Gyldig fra 1. oktober 2013

Siemens sortimentsoversikt
Gyldig fra 1. oktober 2013
www.siemens-home.no
Veiledende priser inkl. mva og miljøgebyr
Siemens. Fremtiden flytter inn.
Innholdsfortegnelse
INNBYGGINGSOVNER
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VARMESKUFFER FOR INNBYGGING
KOMBI-/DAMPOVN
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DAMPOVNER FOR INNBYGGING
MIKROBØLGE- OG KOMBIOVNER
ESPRESSOMASKINER
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FRITTSTÅENDE KOMFYRER
PLATETOPPER
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INNBYGGINGSKOMFYRER
RANGE COOKER
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PLATETOPPER TIL INNBYGGINGSKOMFYR
VENTILATORER
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KJØLESKAP OG KJØL/FRYS FOR INNBYGGING
FRYSER FOR INNBYGGING
VINLAGRINGSSKAP
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KJØLESKAP OG KOMBISKAP
FRYSESKAP
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EKSTRA TILBEHØR KJØLESKAP OG FRYSESKAP
OPPVASKMASKINER
VASKEMASKINER
TØRKETROMLER
STØVSUGERE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VASK/TØRK KOMBINASJON
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KJØKKENMASKINER
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KAFFEMASKINER OG VANNKOKERE
TERMISKE SMÅAPPARATER
STRYKEJERN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SYMBOLFORKLARINGER
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
38
44
44
45
46
48
53
54
54
57
69
70
86
90
91
91
102
105
106
117
123
123
127
132
133
133
134
136
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
LEVERINGSBETINGELSER
150
SERVICE
152
NOTATER
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
153
4
Vi har visjonen
Vi har en visjon om et enklere og mer behagelig liv, dette inspirerer oss til å skape den nye
tidens innovasjoner til hjemmet. Med perfeksjon og presisjon utvikler vi stadig nye løsninger
som legger dagen i dag bak oss, og lar oss ta skrittet inn i morgendagen.
Vi sier at alt kan bli bedre, og vår måte å tenke på bygger derfor på en innovativ teknologi
og design som sikter fremover. Vi vil forbedre dine forutsetninger for å kunne leve et fritt og
behagelig liv, med plass for alle dine ambisjoner. Det er der, i et moderne hjem, det vi kaller
livskvalitet virkelig bor, i dag og i fremtiden.
Siemens. Fremtiden flytter inn.
5
Vi har innovasjonene
Siemens ligger i absolutt forkant av utviklingen.
Det handler om nye høyteknologiske innovasjoner,
nye materialer, et besvisst syn på miljøet og
visjonære idéer om hvordan vi kan løse fremtidens
utfordringer.
Siemens registrerte 8 800 oppfinnelser i fjor, hvilket
utgjør ca 24 oppfinnelser per dag.
Vi har ikke mindre enn 58 000 patenter, et faktum
som vitner om vår innovasjonskraft og dedikasjon
bak produktet du har framfor deg.
6
7
8
Vi har designen
Siemens er kjent for sine mange innovasjoner, og leder
den teknologiske utviklingen fremover. Det vises også i
den fremtidsrettede designen.
Med en klar og stilren design skaper Siemens et uttrykk
som tar, men som samtidig gir plass til ditt eget miljø og
din egen innredning.
Alle produktene vi produserer er også formgitt for å
synkronisere perfekt. Hver detalj, fra lyset i panelene til
trykkfølelsen i bryterne, alt har en estetisk sammenheng
for å fungere bra sammen.
På mange måter kan den beskrives som moderne, men
i bunn og grunn handler det om en design som alltid vil
være samtidig. Sprunget ut av de funksjonene den tilbyr,
vil den leve med deg og din tid. Siemens design – en
design som er tidløs i ordets beste betydning.
Vår design belønnes kontinuerlig med designpriser.
Disse er i katalogen merket med et symbol for at de skal
være lettere å finne.
9
Du får mer av alt
– uten høyere
strømregning.
eco+ – energieffektive hvitevarer uten kompromisser.
Jordens befolkning vokser. Det gjør ikke ressursene
våre. I dag er vi 7 milliarder mennesker som ser på TV,
lager mat, vasker klær og dusjer. Hver eneste en av oss
bruker elektrisitet, og selvsagt også ressurser som vann.
Miljøengasjementet starter derfor i hjemmet. Husholdningsapparater står for nærmere 50 % av energiforbruket,
etter at oppvarmingen er utelatt. Ditt valg av oppvaskmaskin, kjøleskap eller støvsuger er viktig.
Siemens innovasjoner gjør det mulig å få beste ytelse med
et lavt energiforbruk – i en moderne design som holder i
flere år fremover. Våre produkter ligger i den absolutte
fremkant av EUs energiklassifisering og flere av dem er til
og med bedre enn den høyeste energiklassen A+++.
Som et kjennetegn på våre mest energieffektive produkter
har vi skapt eco+. Det er et symbol for deg som ønsker
et energieffektivt alternativ – i en moderne design og
med de nyeste innovasjonene.
Velkommen til eco+.
I eco+ inngår alle Siemens:
Kjøleskap og fryser i energiklasse A++ og A+++
Vaskemaskiner A++ og A+++
Vaskemaskiner A+++
Tørketromler med energiklasse A+, A++ og A+++
Lavenergistøvsugere
Ventilator med kullfilterløsningen cleanAir avtrekkshetter
med børstefri motor samt LED-belysning
Ovner 30 % lavere energiforbruk enn energiklasse A*
Se hele utvalget på www.siemens-home.no
Bedre effektivitet,
bedre ytelse
*30 % lavere energiforbruk (0,66 kWh) enn grenseverdien (0,99 kWh)
for energieffektivitetsklasse A.
10
11
12
La oss presentere kjøleskap
og frysere med den rette
følelsen for råvarer.
Siemens har flere ulike typer oppbevaring som gjør at
maten holder seg ferskere lenger. På denne måten kan
du nyte fersk og næringsrik mat lengre og slipper å kaste
så mye. Fakta er at vi kaster halvparten av den maten vi
kjøper. Siemens innovative løsninger for oppbevaring
er til nytte både for ditt velvære, privatøkonomien din
og for miljøet. I Råd och Röns siste test* av kombiskap
fikk vi best i test på KG36NAW32 (nr.10 2012), et av våre
mange kombiskap og kjøleskap med hydroFresh.
*http://www.radron.se/tester/vitvaror--hushallsmaskiner/kylfrysar/
vitaFresh
vitaFresh: Holdbarheten til maten blir tre ganger så lang i en
sone i kjøleskapet som konstant holder 0,5 °C. Nullgradssonen
er fordelt på tre separate soner (skuffer). En mindre skuff for
nøtter, ost og egg. En større for fisk og kjøtt. Samt en fuktighetsregulert skuff for frukt og grønnsaker.
hydroFresh: Siemens hydroFresh-skuff holder frukt og grønn­
saker friske dobbelt så lenge. Dette gjør at smaken beholdes,
gir et frisk utseende og fremfor alt bevares vitaminer og viktige
næringsstoffer lengre. Fuktigheten kan reguleres i hydroFreshskuffen slik at grønnsakene får korrekt luftfuktighet.
coolBox: Takket være at coolBox holder 2 grader lavere
temperatur klarer kjøtt, spekemat og fisk seg opptil dobbelt
så lenge. Og den gjennomsiktige utsiden gir deg hele tiden
full kontroll på råvarene dine. Teleskoputtrekket gjør det
enkelt å både trekke ut og sette tilbake skuffen.
crisperB ox
crisperBox: Frukt og grønnsaker holder seg ferske lenger,
crisperBoxen sørger for klimaet blir optimalt for ferske varer.
Uansett om det er brokkoli, jordbær eller salat, er det mulig å
tilpasse luftfuktigheten. Dette holder grønnsakene friske
lenger, og du slipper å kaste så mye.
Mange av kjøleskapene og kombiskapene har dessuten energiklasse A+++,
som innebærer hele 50 % lavere energiforbruk enn A+. Flere smarte funksjoner
og finesser kan du lese om på siemens-home.no
Bedre effektivitet,
bedre ytelse
Kilde: Oppbevaringstiden i vitaFresh, hydroFresh, coolBox og crisperBox er
sammenlignet med en tradisjonell grønnsakskuff av CNTA – Laboratorio del Ebro
(National Centre for Technology and Food Safety)
13
Inbyggingsovner
14
Dette er ikke bare en stekeovn.
Det er den assistenten du alltid har drømt om.
Å lage middag er å håndtere mange ting samtidig og passe på det meste. Med Siemens
innbyggingsovner får du assistenten du alltid har drømt om. Kjøtt, fisk, grønnsaker eller det
gode brødet, alt går enkelt med cookControl og de 68 automatiske programmene som hjelper
deg å lykkes med matlagingen.
Det gjør også det informative og elegante TFT-diplayet som enkelt og brukervennlig guider
deg frem til ovnens funksjoner og programmer. Når du deretter åpner døren kan du nyte en
etterlengtet, stille og behagelig nyhet.­softClose er døren som mykt lukker seg uten å forstyrre
deg i matlagingen.
Når alt er klart kan du overlate rengjøringen til Siemens. Med activeClean pyrolytisk rengjøring
brennes fett og smuss til aske ved høy temperatur, deretter er det bare å tørke ovnen med en klut. Du
kan trygt sette deg avslappet ved middagsbordet isteden.
activeClean pyrolyse
Stekeovnen rengjør seg selv. Rester fra
baking, grilling og steking blir til aske under
høy temperatur. Så er det bare å tørke opp
asken med en klut. Du slipper å bruke tid på
å skure ovnen.
Steketermometer
Sett inn og velg temperatur fra 30°C til 99°C.
Når maten oppnår valgt temperatur høres et
signal. Samtidig slås ovnen av.
softClose
softClose er en etterlengtet nyhet. Døren
har en demping som gir en myk og
behagelig lukking.
Teleskoputtrekk
Tre nivåer. Rister og stekebrett kan trekkes
helt ut. Uten risiko for å tippe siden
teleskoputtrekkene er stabilt monterte i
styreskinnene.
aktivKat lukt- og fettfilter
Vil du har currygryten i gardinene? Med luktog fettfilter renses luften og osen blir i ovnen.
Et perfekt valg når du vil plassere ovnen i
arbeidshøyde.
cookControl autoprogrammer
Flere helautomatiske programmer. Velg
program, still inn vekten på maten og ovnen
velger oppvarmingsfunksjon og tilpasser
temperaturen automatisk.
15
Kompaktovner/Mikrobølgeovner
16
Tallerkenen står stille.
Det er mikrobølgeovnen som roterer.
Jo, det er faktisk sant. Nå kan du sette inn det rektangulære fatet som akkurat får plass, lukk døren
og la Siemens-systemet med keramisk bunn og roterende antenne fordele varmen perfekt.
Det betyr at Siemens mikro­bølgeovn har en større brukbar flate enn mange andre.
Inverterteknikken innoWave gir også ekstra skånsom tilberedning, som gir sunnere mat med flere
vitaminer i behold. Og dette skjer med 30% mindre energi og tidsbruk.
Til dette kommer den smarte idéen med flertrinnsprogrammering, som lar deg først tine opp og
deretter tilberede maten på en tidsbesparende måte.
Siemens mikrobølgeovner har både høyre- og venstrehengsling, og kan enkelt installeres i ulike
skapløsninger.
cookControl autoprogrammer
Flere helautomatiske programmer. Velg
program, still inn vekten på maten og ovnen
velger oppvarmingsfunksjon og tilpasser
temperaturen automatisk.
Flertrinnsprogram
Flertrinnsprogrammet innebærer at
mikrobølgeovnen kan stilles inn slik at den
kan tine opp mat, for så å varme den og
avslutte med å grille maten. Alt dette uten
at du behøver å passe på mikrobølgeovnen.
Funksjonssperre
Med ett tastetrykk låser du alle innstillinger
i ovnen, som gjør at barn ikke kan endre
innstillingene.
Rengjøringssystem ecoClean
Kompletter med ecoClean-sett for tak
og sidevegger (bestilles som tilbehør).
Belegget med bittesmå keramikkuler
absorberer og bryter ned smuss og fettsprut
samt reduserer matos.
17
Dampovner
18
Oppdag dampovnen som både tilbereder godt
og gjør godt.
Dersom du ikke har prøvd en dampovn før så kommer du til å oppleve en liten revolusjon.
Dampovnen tilbereder nemlig maten på en mer skånsom måte. Det betyr at smaken og
næringsinnholdet bevares bedre, og du får både et mer smakfullt og sunnere måltid.
I restaurantkjøkkenet er dampovnen en selvfølgelighet og benyttes flittig til alt fra koking
og steking til brødbaking. Du får saftigere kjøtt og grønnsaker med en herlig bevart mørhet.
Og siden smaken blir så mye rikere kan du bruke mindre salt og fett.
Med Siemens cookControl får du opptil 70 automatiske programmer som hjelper deg å komme i
gang, og når du er ferdig finnes det både avkalkingsprogram og rengjørings­program som sørger
for at din nye favoritt på kjøkkenet holdes ren og fin.
cookControl autoprogrammer
Flere helautomatiske programmer. Velg program, still inn vekten på maten og ovnen
velger oppvarmingsfunksjon og tilpasser
temperaturen automatisk.
Kombinasjonen varmluft og damp
Varmluftfunksjonen gjør at dampovnen
fungerer akkurat som en vanlig stekeovn.
Med kombinasjonen varmluft og damp
får du et saftig brød med sprø skorpe.
Temperaturen kan justeres mellom 60º og
230ºC.
Fuktsensor
For å ha kontroll på luftfuktigheten i
dampovnen har vi en ny funksjon som
holder fuktigheten på et perfekt nivå. Kan
med fordel benyttes når man baker.
Steketermometer
Sett inn og velg temperatur fra 30°C til 99°C.
Når maten oppnår valgt temperatur høres et
signal. Samtidig slås ovnen av.
Rengjøring
Ovnens innside er utført i rustfritt stål
og ovnsstigene kan tas ut, noe som
gjør det lettvint å tørke i ovnen etter
at man har brukt det automatiske
rengjøringsprogrammet.
19
Espressomaskiner
20
Hva er sterkest?
Kaffen eller designen?
Aromaen fra en ekte macchiato med steamet melk vekker sjelen til liv, men veien dit kan være
vanskelig. Noen hevder at det handler om 6,5 gram malt kaffe pr. dosering, andre krever 9,5 gram. En
tredje sier at kvernegraden må justeres, den fjerde hevder at kverneverket skal rengjøres – hver gang.
Vi sier at espressomaskinen er til for deg – ikke omvendt. Det er på den måten vi bygger den nye
generasjonen apparater, med avansert teknikk og en behagelig automatikk. Du trykker på tasten og
får det du har lengtet etter, rykende het og med en styrke som lever opp til din smak. Selv om du er en
feinschmecker med nese for det ordentlig sterke. Og mens du nyter kaffen din kan du samtidig hvile
øynene på en smakfull design som løfter hvilket som helst kjøkken.
aroma double shot
Nå kan du få den riktige styrken på din
kaffe. Med aroma double shot utføres den
delikate prosessen to ganger, hvilket gir
ekstra aroma og mulighet for å nyte den
fyldige smaken.
Keramisk kvernverk
Keramisk kvernverk er stillegående, holdbart
og kapsler inn aromaen i kaffepulveret
direkte etter kverningen. Det er mulig
å endre kvernegraden med 4 ulike
innstillinger.
one-touch-funksjon
Ett enkelt tastetrykk for en uendelig
variasjon av kaffe. Menyvalget vises
tydelig i displayet. Mulig å justere styrke
og størrelse på kaffedrikken etter personlig
smak.
single portion-rengjøring
Automatisk rengjøringsfunksjon etter hver
kopp. For den perfekte kaffeopplevelsen –
hver gang.
senso flow system
Perfekt espresso fra første kopp takket være
et unikt system for å holde jevn temperatur.
senso flow-systemet gjør at EQ.7 er langt
raskere enn andre espressomaskiner, fra
man slår på maskinen til den første koppen
er klar. Strømforbruket er blant det laveste
på markedet
21
Platetopper
22
Siemens induksjonstopper – for mer fleksibel
og underholdende matlaging.
Induksjonsplatetopper er hjertet i det moderne kjøkkenet. Og oftest bærer det merket Siemens.
Opp gjennom årene har vi utviklet induksjonsplatetopper med stadig mer avansert teknikk, og er
i dag størst på området.
Unn deg inspirerende matlaging uten begrensede kokesoner. freeInduction er en helt grenseløs
induksjonstopp med en eneste heldekkende kokesone, fri plassering og et mangfold av muligheter.
Plasser kasserollen der du ønsker og still inn temperaturen. Flytt på den – og temperaturen følger
med.
Siemens platetopper har også andre smarte funksjoner. Toppene med stekeSensor og kokeSensor er
utrustet med sensorer som kjenner eksakt hvordan varmen utvikles i din kasserolle eller stekepanne.
Sensorene gir ikke bare perfekt resultat på kjøkkenet, men også frihet til å gjøre noe annet samtidig
som maten blir klar.
touchSlider
Dra lett med fi ngeren over panelet for å
heve eller senke temperaturen. Displayet
viser tydelig hvilke av de 17 effektnivåene
som er i bruk. Finnes som monoSlider,
metalSlider og mulitiSlider.
stekeSensor Plus
Siemens stekeSensor Plus er sensorer plassert
under glasset. De registrerer og måler temperaturen under hele tilberedningen. Du kan
overlate hele prosessen til platetoppen.
Du får fire faste temperaturtrinn og ni
forhåndsinnstilte programmer for alle
typer retter.
Induksjon
I en platetopp med induksjon oppstår varmen
direkte der den behøves – i bunnen av
stekepannen og kasserollen. Platetoppen er
dessuten svært enkel å rengjøre da ingenting
brenner fast. Induksjon er raskere enn gass,
like praktisk som glasskeramikk – og absolutt
trygg.
discControl
Med discControl holder det å trykke lett og
snurre med fi ngeren for å styre platetoppen
til ønsket innstilling. I piezo-panelet ligger
det fire magnetiske discControlskiver-en for
hver kokesone. Du velger selv om du ønsker
å manøvrere ovenfra eller forfra. Hvert nye
effektnivå kjenner du i fi ngeren.
freeInduction
freeInduction er en helt grenseløs
induksjonstopp med en eneste stor
kokesone. Platetoppen kjenner plasseringen
og formen på kasserollen og husker
temperaturen du stilte inn om du fl ytter på
den.
kokSensor Plus
Sensorer sørger for at eksakt riktig
temperatur holdes i kasserollen. Du kan
gjøre noe annet uten å uroe deg for at det
koker over, eller om noe blir brent. Velg
mellom 5 faste temperaturnivåer eller ett
av ni automatisk program, eksempelvis
programmet for koking av melk.
23
Frittstående komfyrer
24
Fingertuppene har fått en ny betydning.
Med Siemens frittstående komfyr får du den praktiske kombinasjonen av platetopp og ovn i ett.
Du kan dessuten få touchSlider-funksjonen der du styrer varmen med fingertuppen, raske og
effektive soner med powerBoost-funksjonen i induksjonstoppen og stekeovn med et effektivt
varmluftsystem, som gjør det mulig å bake på tre nivåer samtidig. Når det er tid for søndagssteken
sørger det innebygde steketermometeret for at kjøttet blir akkurat slik du vil ha det.
Med pyrolyse-rengjøring får du ovnen raskt ren og den nye softClose-døren lukkes mykt og
behagelig, uten unødvendige smell.
Induksjonskomfyrene er også utstyrt med sikkerhetsutkopling og timer med utkopling av hver
enkelt kokesone.
activeClean pyrolyse
Stekeovnen rengjør seg selv. Rester fra
baking, grilling og steking blir til aske under
høy temperatur. Så er det bare å tørke opp
asken med en klut. Du slipper å bruke tid på
å skure ovnen.
Steketermometer
Sett inn og velg temperatur fra 30°C til 99°C.
Når maten oppnår valgt temperatur høres et
signal. Samtidig slås ovnen av.
softClose
softClose er en etterlengtet nyhet. Døren
har en demping som gir en myk og
behagelig lukking.
powerBoost
Øker induksjonsplatetoppen effekt med opptil
50%. Gir en tidsbesparing på opptil 35% ved
for eksempel oppkoking.
Induksjon
I en platetopp med induksjon oppstår varmen
direkte der den behøves – i bunnen av
stekepannen og kasserollen. Platetoppen er
dessuten svært enkel å rengjøre da ingenting
brenner fast. Induksjon er raskere enn gass,
like praktisk som glasskeramikk – og absolutt
trygg.
25
Ventilatorer
26
En ventilator fra Siemens er mer enn
en fryd for øyet. Den er en elegant forsikring
for hele hjemmet ditt.
Mange ventilatorer som du finner i norske hjem er ikke annet enn elegante avtrekkshetter.
Damp og os fra matlagingen sprer seg gjennom huset og setter seg i klær, møbler og gardiner.
Siemens ventilatorer er ikke bare bygget for syns skyld.
De er høyytelses ventilatorsystemer med høy kapasitet, lav lydeffekt og energibelysning som
gjør matlagingen behagelig og inspirerende. Med det nye ventilasjonssystemet cleanAir og det
unike kant-filteret setter Siemens en ny og høyere standard for ventilatorer. En kvalitetsventilator
fra Siemens er så mye mer enn en fryd for øyet, den er en klok forsikring for hele hjemmets
kostbare interiør.
cleanAir fi lter
cleanAir er Siemens revolusjonerende
kullfi lterløsning. Modulen festes i
ventilatorens overkant. Den har klart lavere
lydeffekt og forbedret opptak av matos på
opptil 93%. Kan plasseres hvor som helst og
sparer både strøm og varme. Dessuten er
den utstryrt med en elegant designhette.
Easy Mounting System
Flere av Siemens ventilatorer er utstyrt
med Easy Mounting System. Det forenkler
monteringen og gjør at ventilatoren kan
stilles rett med en smidig håndvridning.
Lav lydeffekt
Moderne teknikk med blant annet
lyddempende materiale og stabile
ventilatorhjul reduserer ventilatorlyden
til et minimum. Våre mest stillegående
ventilatorer har en lydeffekt på 40 dB (A)
(tilsvarer 54 dB (A) re 1 pW i henhold til
DIN /EN 60704-2-13).
LED-belysning
Siemens ventilator med LED-lys gir bedre
belysning og har lang levetid. I tillegg er de
ekstremt energibesparende.
rimVentilation
Kantventilasjon gir ventilasjonshetten et
effektivt kantsug som tar opp mer enn 90%
av fettet. Med et kantfi lter får du dessuten
en elegant løsning som er enkel å gjøre ren.
ultraSonic sensor
Med ultraSonic sensorautomatikk
kjenner ventilatoren mengden av matos
og regulerer automatisk effekten.
27
Oppvaskmaskiner
28
Diskré og energismart
klarer den jobben med glans.
Siemens bygger oppvaskmaskiner som sparer energi og vasker opp bedre enn konvensjonelle
maskiner – det er nå bevist. Til vår hjelp har vi hatt uavhengige testinstitutter over hele Norden
som har sagt det samme. Siemens bygger mer effektive maskiner, både for din oppvask og
for din strømregning. Innovasjoner som Siemens speedMatic oppvaskmaskiner med Zeolite™tørking er et godt eksempel. Oppvasken blir raskt ferdig, og får den skinnende glansen som
serviset ditt fortjener. Programmer som varioSpeed og turboSpeed forenkler og tryller fram de
tidsmarginalene du så inderlig behøver på kjøkkenet. Og alt skjer svært diskrét, for Siemens nye
generasjon oppvaskmaskiner har en lydeffekt som ligger helt nede på 40 desibel.
Legg også merke til vår minste men veldig smarte oppvaskmaskin. Den bare 45 cm brede maskinen
er enkel å plassere og sparer deg for mye plass. Dette gir deg muligheten til å plannere kjøkkenet
mer effektivt.
Zeolite™-tørking
Zeolite er et naturlig mineral som absorberer
fukt og gjør det om til varme. Oppvaskmaskinen har mulighet til å tørke raskere, mer
effektivt, med bruk av mye mindre energi.
Siemens oppvaskmaskiner med Zeolite-tørking
har energieffektivitetsklasse A+++.
varioDrawer plus
Et tredje lastenivå med unik form. Gir ikke
bare plass til bestikk, du får også plass
til suppeøser, salatbestikk, og mindre
servisedeler som espressokopper.
varioSpeed
Med ett enkelt tastetrykk kan oppvasktiden
reduseres med opptil 50%.
varioFlexPlus kurvsystem
Nye støtter for tallerkener og glass.
Eksempelvis: 12 vinglass i underkurven og 6 i
overkurven. Seks fleksible deler i både over- og
underkurven. Gir ekstra plass for kasseroller.
Dessuten 4 cm dypere kurver som gjør at det
er plass til 13 kuverter med bestikk-kurv –
og 14 kuverter med toppkurv.
doseringsAssistent
Når oppvaskmiddeltabletten slippes fra
vaskemiddelskuffen, havner den i en beholder
på forsiden av overkurven. En velrettet
vannstråle løser den raskt opp, og du får
maksimal effekt av hver tablett.
timeLight
timeLight prosjekterer tydelig vasketiden
som gjenstår på gulvet.
29
Kjøleskap/frysere
30
Bevar matvarene dine ferske og
smakfulle med god samvittighet.
De sakkyndige sier at nøkkelen til et godt måltid er ferske og gode råvarer – og nøkkelen til ferske
råvarer er god oppbevaring. Hos Siemens elsker vi god mat, og vi lærer oss hele tiden mer om
hvordan vi bedre kan ta vare på de skjøre råvarene som inneholder så mye smak og næring. Med
innovasjoner som hydroFresh og Multi Airflow System gjør vi det mulig å bevare råvarene ferske
helt til du skal bruke dem. Faktum er at du med hjelp av Siemens nye kjøleskap kan holde frukt og
grønnsaker ferske opptil tre ganger lenger.
Siemens kjøleskap og frysere i vår energieffektive serie eco PLUS tar dessuten vare på maten­din til en
brøkdel av det strømforbruket hvitevarer hadde for 10 år siden. Siemens har skap helt ned i energiklasse A+++, som er 50% lavere energibruk enn et A+-skap. Du får med andre ord bedre mat og litt
bedre samvittighet.
hydroFresh
hydroFresh-skuffen holder frukt og
grønnsaker friske dobbelt så lenge. Ved hjelp
av en regulering kan du når som helst justere
fuktigheten slik at oppbevaringsmiljøet og
fuktigheten alltid er optimal.
coolBox
Oppbevaringsboks for fisk, kjøtt og pålegg
med 2–3 grader lavere temperatur enn i
resten av skapet. coolBox holder råvarene
friske lengre.
noFrost – automatisk avriming
Automatisk avriming er mer enn bare en
bekvemmelighet. Uten rimdannelse beholdes
fryserens nyttevolum og energieffektivitet.
Den innfryste maten holder seg dessuten
friskere lenger. Har du et kombiskap unngår
du også kondens eller rimdannelse
i kjøledelen.
flexShelf
Fleksibel hylle som kan brukes som
flaskehylle.
vitaFresh
vitaFresh har tre soner og grønnsakene
får opp til tre ganger så lang levetid –
profesjonell oppbevaring.
Is og vann
Vanndispenseren gir deg iskaldt vann hele
dagen og ismaskinen kan forsyne deg med
både isbiter og knust is, opp til 800 gram
per dag. Du kan tappe vann og ta is med en
hånd, uten å åpne dørene. Skapet har direkte
tilkobling til kranen med aquaStop.
31
Vaskemaskiner
32
Smarte innovasjoner for enda renere vask.
Siemens iQWash er vår serie vaskemaskiner og tørketromler som gjør livet så mye enklere.
Smarte innovasjoner som sørger for at klesvasken din blir ren og fin, uten å sløse med verdifulle
ressurser. Siemens iQWash er morgendagens måte å vaske på – den smarte måten.
Nå kommer Siemens intelligente iQ 800 vaskemaskin og tørketromler. Det automatiske
doseringssystemet i-Dos doserer vaskemidlet, ikke for lite og ikke for mye. Det er bare å legge
i tøyet og trykke på knappen. Den nye vaskemaskinen klarer også å effektivt håndtere vanskelige
flekker.
Siemens iQ 800 tørketromler med varmepumpeteknologi er skånsom mot klesvasken din.
Dessuten rengjør den seg selv; du slipper å rengjøre kondensatoren for lo og smuss. På den
måten bevarer den sitt lave energiforbruk gjennom hele livslengden. Og vil du spare plass der
hjemme kan du velge Siemens Wash & Dry – den optimale vask/tørk kombimaskinen.
i-Dos
Du behøver aldri mer uroe deg for å dosere
for mye eller for lite vaskemiddel. i-Dos –
det integrerte doseringssystemet - doserer
flytende vaske- og skyllemiddel nøyaktig
på millimeteren i henhold til mengde vask,
tekstiltype og hvor skitten vasken er.
Flekkfjerningsprogram
Behandler effektivt de vanligste flekktypene.
Hver flekk behandles individuelt. Tid, vannmengde, vanntemperatur og rotasjon
tilpasses etter flekken. Du slipper flekkfjerningsmiddel. Siemens har flekkfjerningsprogram for for eksempel rødvin, kaffe,
kosmetikk, tomat, blod og gress.
varioPerfect
Vask raskere eller mer miljøvennlig. Trykk på
speedPerfect-tasten og vasketiden synker
med inntil 65%. For mer energieffektiv
vasking med opptil 50% lavere energiforbruk
velger du ecoPerfect. Begge valg gir optimal
ren vask. Og kan kombineres med de fleste
programmer.
iQdrive
En børsteløs motor som drives av en
permanentmagnet minimerer slitasje
og gjør den bedre enn konvensjonelle
vaskemaskinmotorer med hensyn til ytelser
og holdbarhet. Kullbørstefri magnetdrift gir
også lavt lydnivå og lav energibruk.
varioSoft-trommel
Dråpeformet mønster. Skånsomt når den
roterer den ene veien. Og kraftigere når den
roterer den andre veien, du får to tromler i en.
Outdoor/Impregnering
Et unikt program som tar vare på uteklær og
klær av vanntett materiale, som f.eks. GORETEX®. Vask med påfølgende impregnering gir
en vannavstøtende overflate og gir klærne
dine lenger levetid.
33
Tørketromler
34
Nå trenger du ikke en gang å ta vekk loet selv.
De nye iQ 800 varmepumpetromler er meget energieffektive og har et meget lavt energiforbruk,
energieffektivitetsklasse A+++, og bevarer samme lave energiforbruk gjennom hele levetiden. Takket
være det automatiske systemet for selvrengjøring skylles kondensatoren i Siemens iQ 800 flere
ganger under hver tørking. Dette innebærer at kondensatoren alltid er lofri slik at energiforbruket
er konstant lavt gjennom hele tørketrommelens livslengde.
Travelt? Trykk bare på speedPerfect-knappen sammen med valgt tørkeprogram. Tørketiden
for standard- eller spesialprogrammet du har valgt reduseres med opptil 20%* – og resultatet
blir fantastisk. Om du vil spare strøm, aktiverer du i stedet alternativet ecoPerfect med
standardprogrammet for tørking. Resultat? Optimalt tørr klesvask til mye lavere energikostnad.
Når du bruker ecoPerfect justerer intelligente sensorer automatisk tørkeprogrammet slik at opptil
8 kilo klesvask tørkes med opptil 20%** lavere energiforbruk.
Spesialkurv for ull og joggesko
For plagg i ull, kashmir og for bukser og
kjoler i ømtålelige materialer. Dessuten
også for joggesko. Skånsom tørking uten
fare for krymping eller sammentoving.
Kurven kan enkelt tas ut når du vil tørke på
vanlig måte.
Skånsomt med softDry-systemet
I softDry-system inngår en stor trommel
med spesialutformet trommelstruktur og
trommelmedbringere i softDesign. Dessuten
er tørketrommelens luftstrøm optimert,
hvilket gir jevnere temperatur. softDrysystemet gjør at klærne dine tørkes jevnere
og mer skånsomt – og kommer ut med
mindre krøller og skrukker.
blueSteam
blueSteam er en tørketrommel med
dampfunksjon. Tørketromler med blueSteam
byr på to dampfunksjoner: rynkefri tørking
og oppfrisking av tørre plagg.
Selvrensende kondensator
Kondensatoren rengjøres automatisk under
tørkingen og tørketrommelen beholder
på den måten sin lave energibruk,
tørkeomgang etter tørkeomgang.
varioPerfect
Tørk raskere eller mer miljøvennlig takket
være den børsteløse kompressoren. Trykk
på speedPerfect-tasten og tørketiden synker
med inntil 20%. For mer energieffektiv
tørking med opptil 20% lavere
energiforbruk velger du ecoPerfect.
* Mix skaptørt: ecoPerfect sammenlignet med speedPerfect.
** Bomull skaptørt: speedPerfect sammenlignet med ecoPerfect.
35
Støvsugere
36
Støvsugere som gjør rent hus
– kraftig og stille.
Nøkkelen til en effektiv støvsuger er luftstrøm. Siemens har med den nye generasjonen støvsugere
klart å skape en indre aerodynamikk som gir en luftstrøm på opptil hele 52 liter pr. sekund. Vi
satser kraftig på å bygge de beste støvsugerne for at du skal kunne stole på at hjemmet ditt blir rent
og friskt når du gjør rent. Siemens Q 4.0 og 5.0 silencePower er dessuten utstyrt med activesound Control som effektivt senker lyden til så lite som 70dB, og dette uten å redusere effekten.
Siemens støvsugere er en intelligent kombinasjon av stilsikker design, teknikk og
energieffektivitet. Om du likevel skulle tvile, kan vi fortelle at vi har hele 60 dagers Fornøyd
kunde-garanti.
extremePower
Ved en luftgjennomstrømning på opptil 52 l
pr sek, er Siemens extremePower edition en
støvsuger som gir perfekt resultat.
Luftstrøm
Måler hastigheten av luften som strømmer
gjennom støvsugeren. Siemens Z6XTRM har
den høyeste luftgjennomstrømningen på
markedet, som gir ekstremt bra støvopptak.
Effektivt støvopptak
En støvsuger som fungerer veldig bra
handler ikke bare om ytelse, men også
om den indre aerodynamikken. Siemens
støvsugere er utviklet med en eksepsjonell
effektiv luftgjennomstrømning.
silencePower
Siemens stille og kraftfulle silencePower
støvsugere setter en ny standard. Med et
så lavt lydnivå som 70 dB, kan du gjøre rent
uten selv å bli forstyrret eller forstyrre noen
andre hjemme.
37
Innbyggingsovner, 90 cm
Bredde: 90 cm
Stor stekeovn (77 l)
8 stk. stekefunksjoner: HLS, over-/
undervarme, pizzafunksjon, varmluftgrill, stor
variogrill, varmluft, liten variogrill, Omluftundervarme
Temperaturregulering 50 - 250° C
Ovnsbelysning, 2 lamper
Glatte stekeovnsvegger
Elektronisk ur
Sylinderbryter(e)
Betjeningspanel: rustfritt stål
Katalytisk selvrens på bak- og sidevegger
Uttakbare stiger for brett, rist og langpanne
Innbygd vifte
Medfølgende tilbehør
2 x Kombirist
2 x Bakebrett, emalje
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3300
Mål i mm (HxBxD): 480 x 896 x 566
Nisjemål i mm (H x B x D): 467 x 860 x 560
HB 933R51
rustfritt stål
17090 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 13660 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003621295
Forgjenger: HB953R50
Innbyggingsovner, pyrolyse, 60 cm
partnerProgram
30 % lavere energiforbruk (0.66 kWh) enn
grenseverdien (0.99 kWh) for energiklasse A
cookControl med 68 automatiske
programmer
Stor stekeovn (65 l)
Stekeovn med titanGlans-emalje
14 stekefunksjoner: tining, varmluft eco,
hold-varm funksjon, forvarming, liten
variogrill, stor variogrill, varmluftgrill,
varmluft, intensivvarme, over-/undervarme,
hydroBaking, pizzafunksjon, lett damping,
undervarme
Temperaturregulering 30 - 300° C
Ovnsbelysning, 2 lamper
Steketermometer
SoftClose - dempet lukking av ovnsdør
Elektronisk ur
Høyde på betjeningspanelet er 96 mm: for
perfekt, horisontal kombinasjon med "45 cm
konsept" apparater
Forsenkbare brytere med lysring
TFT - fargedisplay med klartekst
Helglass innerdør
Betjeningspanel: glass, rustfritt stål
activeClean - automatisk selvrens med
pyrolyse
Lukt- og fettreduksjon med aktivKat-filter
Automatisk hurtigoppvarming
Sikkerhet stekeovn: restvarmeindikator,
Barnesikring med nøkkelfunksjon, mekanisk
dørlås, automatisk sikkerhetsutkobling, dørlås
aktiveres ved pyrolyserengjøring
Uttakbare ovnstiger tillater at brett og
ovnsutstyr dras ut ca 80 %, og allikevel
håndteres stabilt og sikkert i ovnen
Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren
30 °C
HB 78G1590S
rustfritt stål
18190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 14540 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003577127
Forgjenger: HB78A1590S
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne, pyrolysebestandig
2 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
1 x Tilbehørsholdere for pyrolyse
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3650
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 590-597 x 560 x 550
Lukt- og fettreduksjon med aktivKat-filter
30 % lavere energiforbruk (0.66 kWh) enn
Automatisk hurtigoppvarming
grenseverdien (0.99 kWh) for energiklasse A
HB 78L1571S¹ rustfritt stål 17490 kr*
Sikkerhet stekeovn: restvarmeindikator,
cookControl med 68 automatiske
Barnesikring med nøkkelfunksjon, mekanisk
programmer
rustfritt stål 17490 kr*
HB 78R1571S²
dørlås, automatisk sikkerhetsutkobling, dørlås
Stor stekeovn (65 l)
aktiveres ved pyrolyserengjøring
Stekeovn med titanGlans-emalje
*Veiledende pris
Uttakbare ovnstiger tillater at brett og
14 stekefunksjoner: tining, varmluft eco,
ovnsutstyr dras ut ca 80 %, og allikevel
hold-varm funksjon, forvarming, liten
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 13980 kr / 13980 kr
håndteres stabilt og sikkert i ovnen
variogrill, stor variogrill, varmluftgrill,
Materialgruppe: Innbygging
Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren
varmluft, intensivvarme, over-/undervarme,
¹Venstrehengslet ²Høyrehengslet
30 °C
hydroBaking, pizzafunksjon, lett damping,
EAN-kode: 4242003577271 / 4242003577295
undervarme
Medfølgende tilbehør
Forgjenger: HB78L1570S / HB78R1570S
Temperaturregulering 30 - 300° C
1 x Kombirist
softLight stekeovnsbelysning
1 x Langpanne, pyrolysebestandig
Ovnsbelysning, 2 lamper
2 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
Steketermometer
1 x Tilbehørsholdere for pyrolyse
Elektronisk ur
Forsenkbare brytere
Tekniske data
TFT - fargedisplay med klartekst
Tilkoblingseffekt (W): 3650
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; Helglass
< = > ? @innerdør
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Betjeningspanel: glass, rustfritt stål
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <activeClean
= > ? @ A -Bautomatisk
C D E F G Hselvrens
IJKLM
NOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
med
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
pyrolyse
partnerProgram
partnerProgram
38 INNBYGGINGSOVNER
30 % lavere energiforbruk (0.66 kWh) enn
grenseverdien (0.99 kWh) for energiklasse A
cookControl med 68 automatiske
programmer
Stor stekeovn (65 l)
Stekeovn med titanGlans-emalje
14 stekefunksjoner: tining, varmluft eco,
hold-varm funksjon, forvarming, liten
variogrill, stor variogrill, varmluftgrill,
varmluft, intensivvarme, over-/undervarme,
hydroBaking, pizzafunksjon, lett damping,
undervarme
Temperaturregulering 30 - 300° C
softLight stekeovnsbelysning
Ovnsbelysning, 2 lamper
Steketermometer
SoftClose - dempet lukking av ovnsdør
Elektronisk ur
Forsenkbare brytere med lysring
TFT - fargedisplay med klartekst
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Betjeningspanel: glass, rustfritt stål
activeClean - automatisk selvrens med
pyrolyse
Lukt- og fettreduksjon med aktivKat-filter
Automatisk hurtigoppvarming
Sikkerhet stekeovn: restvarmeindikator,
Barnesikring med nøkkelfunksjon, mekanisk
dørlås, automatisk sikkerhetsutkobling, dørlås
aktiveres ved pyrolyserengjøring
Uttakbare ovnstiger tillater at brett og
ovnsutstyr dras ut ca 80 %, og allikevel
håndteres stabilt og sikkert i ovnen
Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren
30 °C
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne, pyrolysebestandig
2 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
1 x Tilbehørsholdere for pyrolyse
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3650
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
HB 78G1570S
rustfritt stål
16490 kr*
HB 78G1670S
svart
18590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 13180 kr / 14860 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003577110 / 4242003646373
Forgjenger: HB78A1570S / -
partnerProgram
30 % lavere energiforbruk (0.66 kWh) enn
grenseverdien (0.99 kWh) for energiklasse A
cookControl med 40 automatiske
programmer
Stor stekeovn (65 l)
11 stk. stekefunksjoner: tining, varmluft eco,
hold-varm funksjon, liten variogrill, stor
variogrill, varmluftgrill, undervarme,
varmluft, over-/undervarme, hydroBaking,
pizzafunksjon
Temperaturregulering 30 - 300° C
Ovnsbelysning, 2 lamper
Steketermometer
SoftClose - dempet lukking av ovnsdør
Elektronisk ur
Forsenkbare brytere med lysring
Digitalt display
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Betjeningspanel: glass, metall lakkert
activeClean - automatisk selvrens med
pyrolyse
30 % lavere energiforbruk (0.66 kWh) enn
grenseverdien (0.99 kWh) for energiklasse A
Stor stekeovn (65 l)
9 stk. stekefunksjoner: undervarme, liten
variogrill, stor variogrill, varmluftgrill,
pizzafunksjon, tining, varmluft eco, varmluft,
over-/undervarme
Temperaturregulering 50 - 300° C
Ovnsbelysning i tak
Steketermometer
Elektronisk ur
Teleskoputtrekk kan ettermonteres
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Betjeningspanel: glass, rustfritt stål
activeClean - automatisk selvrens med
pyrolyse
30 % lavere energiforbruk (0.66 kWh) enn
grenseverdien (0.99 kWh) for energiklasse A
Stor stekeovn (65 l)
6 stk. stekefunksjoner: varmluft, varmluft eco,
over-/undervarme, stor variogrill,
varmluftgrill, undervarme
Temperaturregulering 50 - 300° C
Ovnsbelysning i tak
Elektronisk ur
Teleskoputtrekk kan ettermonteres
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
Displayfarge rød
Helglass innerdør
Betjeningspanel: rustfritt stål
activeClean - automatisk selvrens med
pyrolyse
Kan etterutrustes med lukt- og fettfilter
Automatisk hurtigoppvarming
hvit
HB 76G1260S
13990 kr*
Sikkerhet stekeovn: restvarmeindikator,
Barnesikring med nøkkelfunksjon, mekanisk
HB 76G1560S rustfritt stål 13990 kr*
dørlås, automatisk sikkerhetsutkobling, dørlås
aktiveres ved pyrolyserengjøring
svart
HB 76G1660S
13990 kr*
Uttakbare ovnstiger tillater at brett og
ovnsutstyr dras ut ca 80 %, og allikevel
*Veiledende pris
håndteres stabilt og sikkert i ovnen
Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11180 kr / 11180 kr / 11180 kr
30 °C
Materialgruppe: Innbygging
Medfølgende tilbehør
EAN-kode: 4242003576915 / 4242003576922 /
1 x Kombirist
4242003576939
1 x Langpanne, pyrolysebestandig
Forgjenger: HB76A1260S / HB76A1560S / HB76A1660S
2 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
1 x Tilbehørsholdere for pyrolyse
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3650
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
Automatisk hurtigoppvarming
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås, automatisk
sikkerhetsutkobling
Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren
30 °C
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne, pyrolysebestandig
2 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
HB 73A1540S
rustfritt stål
12490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9980 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003644744
Forgjenger: HB73AB541S
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3650
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
Automatisk hurtigoppvarming
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås, automatisk
sikkerhetsutkobling
Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren
30 °C
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne, pyrolysebestandig
2 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
HB 63AB512S
rustfritt stål
10990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8780 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003644348
Forgjenger: HB63AB511S
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3650
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
Innbyggingsovner, ecoClean, 60 cm
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Kan etterutrustes med lukt- og fettfilter
30 % lavere energiforbruk (0.64 kWh) enn
partnerProgram
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Automatisk hurtigoppvarming
grenseverdien (0.99 kWh) for energiklasse A
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l mHB
n o 36G1560S
p q r s t u v w x yrustfritt
z { | } ~ ¡ ¢ stål
£ ¤ ¥ ¦ §11690
¨ © ª « ¬ kr*
®¯°
Sikkerhet stekeovn: restvarmeindikator,
cookControl med 40 automatiske
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Barnesikring med nøkkelfunksjon, mekanisk
programmer
*Veiledende pris
dørlås, automatisk sikkerhetsutkobling
Stor stekeovn (67 l)
Uttakbare ovnstiger tillater at brett og
Stekeovn med titanGlans-emalje
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9340 kr
ovnsutstyr dras ut ca 80 %, og allikevel
11 stk. stekefunksjoner: tining, varmluft eco,
Materialgruppe: Innbygging
håndteres stabilt og sikkert i ovnen
hold-varm funksjon, liten variogrill, stor
EAN-kode: 4242003576199
Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren
variogrill, varmluftgrill, undervarme,
Forgjenger: HB36A1560S
30 °C
varmluft, over-/undervarme, hydroBaking,
pizzafunksjon
Medfølgende tilbehør
Temperaturregulering 30 - 300° C
1 x Kombirist
Ovnsbelysning, 2 lamper
1 x Langpanne
Steketermometer
2 x Bakebrett, emalje
SoftClose - dempet lukking av ovnsdør
Elektronisk ur
Forsenkbare brytere
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Betjeningspanel: glass, rustfritt stål
Rengjøringssystemet ecoClean er standard på
bakvegg, og kan etterutrustes med ecoClean
tak- og sideplater
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3650
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
INNBYGGINGSOVNER
39
Innbyggingsovner, ecoClean, 60 cm (fortsettelse)
20% lavere lavere energiforbruk (0.79 kWh)
enn grenseverdien (0.99 kWh) for
energiklasse A
Stor stekeovn (67 l)
Stekeovn med titanGlans-emalje
Temperaturregulering 50 - 270° C
Ovnsbelysning i tak
Steketermometer
SoftClose - dempet lukking av ovnsdør
Elektronisk ur
Elektronisk tidsur
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Betjeningspanel: glass, rustfritt stål
Automatisk hurtigoppvarming
20% lavere lavere energiforbruk (0.79 kWh)
enn grenseverdien (0.99 kWh) for
energiklasse A
Stor stekeovn (67 l)
Stekeovn med titanGlans-emalje
8 stk. stekefunksjoner: tining, varmluft, over-/
undervarme, pizzafunksjon, undervarme,
varmluftgrill, liten variogrill, stor variogrill
Temperaturregulering 50 - 270° C
Ovnsbelysning i tak
Steketermometer
SoftClose - dempet lukking av ovnsdør
Elektronisk ur
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Betjeningspanel: glass, rustfritt stål
20% lavere lavere energiforbruk (0.79 kWh)
enn grenseverdien (0.99 kWh) for
energiklasse A
Stor stekeovn (67 l)
Stekeovn med titanGlans-emalje
Temperaturregulering 50 - 270° C
Ovnsbelysning i tak
Steketermometer
Elektronisk ur
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Betjeningspanel: glass, rustfritt stål
Automatisk hurtigoppvarming
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås
Uttakbare ovnstiger tillater at brett og
ovnsutstyr dras ut ca 80 %, og allikevel
håndteres stabilt og sikkert i ovnen
Dørtemperatur maks. 40°C
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne
2 x Bakebrett, emalje
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3500
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
Automatisk hurtigoppvarming
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås
Uttakbare ovnstiger tillater at brett og
ovnsutstyr dras ut ca 80 %, og allikevel
håndteres stabilt og sikkert i ovnen
Dørtemperatur maks. 40°C
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne
2 x Bakebrett, emalje
HB 33G2550S
rustfritt stål
10190 kr*
HB 33G2650S
svart
10190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8140 kr / 8140 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003576052 / 4242003576069
Forgjenger: HB33A2550S / HB33A2650S
HB 33G1545S
rustfritt stål
9990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7980 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003576021
Forgjenger: HB33A1545S
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3500
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
Uttakbare ovnstiger tillater at brett og
ovnsutstyr dras ut ca 80 %, og allikevel
håndteres stabilt og sikkert i ovnen
Dørtemperatur maks. 40°C
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne
2 x Bakebrett, emalje
HB 33L1240S¹
hvit
9590 kr*
HB 33L1540S¹
rustfritt stål
9590 kr*
HB 33R1240S²
hvit
9590 kr*
HB 33R1540S²
rustfritt stål
9590 kr*
Tekniske data
*Veiledende pris
Tilkoblingseffekt (W): 3500
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550 Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7660 kr / 7660 kr / 7660 kr /
7660 kr
Materialgruppe: Innbygging
¹Venstrehengslet ²Høyrehengslet
EAN-kode: 4242003434871 / 4242003434888 /
4242003434895 / 4242003434901
Forgjenger: - / HB33L550S / - / HB33R550S
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
Automatisk hurtigoppvarming
20% lavere lavere energiforbruk (0.79 kWh)
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
enn grenseverdien (0.99 kWh) for
HB 33BD540S rustfritt stål
9390 kr*
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås
energiklasse A
Dørtemperatur maks. 50°C, målt midt på
Stor stekeovn (67 l)
*Veiledende pris
ovnsdøren etter 1 time ved over-/undervarme
Stekeovn med titanGlans-emalje
180°C
8 stk. stekefunksjoner: undervarme, over-/
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7500 kr
undervarme, stor variogrill, liten variogrill,
Materialgruppe: Innbygging
Medfølgende tilbehør
varmluft, tining, pizzafunksjon, varmluftgrill
EAN-kode: 4242003434864
1
x
Kombirist
Temperaturregulering 50 - 270° C
Forgjenger: HB334550S
1 x Langpanne
Ovnsbelysning i tak
2 x Bakebrett, emalje
Elektronisk ur
Stekevogn med SoftClose
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Betjeningspanel: glass, rustfritt stål
40 INNBYGGINGSOVNER
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3500
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
20% lavere lavere energiforbruk (0.79 kWh)
enn grenseverdien (0.99 kWh) for
energiklasse A
Stor stekeovn (67 l)
Temperaturregulering 50 - 270° C
8 stk. stekefunksjoner: tining, varmluft, over-/
undervarme, pizzafunksjon, undervarme,
varmluftgrill, liten variogrill, stor variogrill
Ovnsbelysning i tak
Steketermometer
Elektronisk ur
Teleskoputtrekk kan ettermonteres
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Betjeningspanel: glass, metall lakkert
Rengjøringssystemet ecoClean er standard på
bakvegg, og kan etterutrustes med ecoClean
tak- og sideplater
20% lavere lavere energiforbruk (0.79 kWh)
enn grenseverdien (0.99 kWh) for
energiklasse A
Stor stekeovn (67 l)
Stekeovn med titanGlans-emalje
8 stk. stekefunksjoner: liten variogrill, stor
variogrill, varmluftgrill, undervarme,
pizzafunksjon, over-/undervarme, varmluft,
tining
Temperaturregulering 50 - 270° C
Ovnsbelysning i tak
SoftClose - dempet lukking av ovnsdør
Elektronisk tidsur
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Betjeningspanel: glass, rustfritt stål
20% lavere lavere energiforbruk (0.79 kWh)
enn grenseverdien (0.99 kWh) for
energiklasse A
Stor stekeovn (67 l)
Stekeovn med titanGlans-emalje
5 stk. stekefunksjoner: varmluft, over-/
undervarme, undervarme, varmluftgrill, stor
variogrill
Temperaturregulering 50 - 270° C
Ovnsbelysning i tak
Elektronisk ur
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Betjeningspanel: rustfritt stål
Automatisk hurtigoppvarming
Automatisk hurtigoppvarming
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås
Uttakbare ovnstiger tillater at brett og
ovnsutstyr dras ut ca 80 %, og allikevel
håndteres stabilt og sikkert i ovnen
Dørtemperatur maks. 40°C
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne
2 x Bakebrett, emalje
HB 33A1241S
hvit
8990 kr*
HB 33A1541S
rustfritt stål
8990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7180 kr / 7180 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003644775 / 4242003644768
Forgjenger: HB33G1240S / HB33G1540S
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3500
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
Automatisk hurtigoppvarming
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås
Uttakbare ovnstiger tillater at brett og
ovnsutstyr dras ut ca 80 %, og allikevel
håndteres stabilt og sikkert i ovnen
Dørtemperatur maks. 40°C
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne
2 x Bakebrett, emalje
HB 32GB540S
rustfritt stål
8390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6700 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003575994
Forgjenger: HB32AB540S
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3500
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås
Uttakbare ovnstiger tillater at brett og
ovnsutstyr dras ut ca 80 %, og allikevel
håndteres stabilt og sikkert i ovnen
Dørtemperatur maks. 40°C
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne
2 x Bakebrett, emalje
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3500
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
HB 23AB221S
hvit
7190 kr*
HB 23AB521S
rustfritt stål
7790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5740 kr / 6220 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003586778 / 4242003585849
Forgjenger: HB23AB220S / HB23AB520S
Automatisk hurtigoppvarming
20% lavere lavere energiforbruk (0.79 kWh)
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
enn grenseverdien (0.99 kWh) for
hvit
HB 23AB212S
6690 kr*
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås
energiklasse A
Uttakbare ovnstiger tillater at brett og
Stor stekeovn (67 l)
HB 23AB512S rustfritt stål
7190 kr*
ovnsutstyr dras ut ca 80 %, og allikevel
Temperaturregulering 50 - 270° C
håndteres stabilt og sikkert i ovnen
5 stk. stekefunksjoner: stor variogrill,
*Veiledende pris
Dørtemperatur maks. 40°C
undervarme, varmluft, over-/undervarme,
varmluftgrill
Medfølgende tilbehør
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5340 kr / 5740 kr
Ovnsbelysning i tak
1 x Kombirist
Materialgruppe: Innbygging
Elektronisk ur
1
x
Langpanne
EAN-kode: 4242003642535 / 4242003642504
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 2T xUBakebrett,
V W X Y Zemalje
[\]^_ `abcdefghijklm
n o p q r HB23AB211S
s t u v w x y z/ HB23AB511S
{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Forgjenger:
Displayfarge rød
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Helglass innerdør
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Tekniske
T U V W Xdata
YZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Betjeningspanel: rustfritt stål
Tilkoblingseffekt (W): 3500
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Rengjøringssystemet ecoClean er standard på Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
bakvegg, og kan etterutrustes med ecoClean Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
tak- og sideplater
Innbyggingsovner, 60 cm
20% lavere lavere energiforbruk (0.79 kWh)
enn grenseverdien (0.99 kWh) for
energiklasse A
Stor stekeovn (67 l)
Temperaturregulering 50 - 270° C
5 stk. stekefunksjoner: varmluftgrill, stor
variogrill, undervarme, varmluft, over-/
undervarme
Ovnsbelysning i tak
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
Helglass innerdør
Betjeningspanel: rustfritt stål
Uttakbare stiger for brett, rist og langpanne
Hurtigoppvarming
Sikkerhet stekeovn: mekanisk dørlås
Uttakbare ovnstiger tillater at brett og
ovnsutstyr dras ut ca 80 %, og allikevel
håndteres stabilt og sikkert i ovnen
Dørtemperatur maks. 40°C
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne
2 x Bakebrett, emalje
HB 20AB212S
hvit
5590 kr*
HB 20AB512S
rustfritt stål
5990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4460 kr / 4780 kr
Materialgruppe: Innbygging
Tekniske data
EAN-kode: 4242003642542 / 4242003642559
Tilkoblingseffekt (W): 3300
Forgjenger: HB20AB211S / HB20AB511S
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
INNBYGGINGSOVNER
41
Ekstra tilbehør ovner - plater og rister
Todelt grillbrett
Todelt grillbrett som kan brukes i langpannen
til f.eks. varme smørbrød, fisk eller å grille
scampi
Perfekt for pommes-frites
Praktisk fettfanger
Kan enkelt plasseres i oppvaskmaskinen
HZ 325000
270 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 216 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003318942
Bakebrett, komfyr med stiger
Emaljert brett for kaker og kjeks, brød og
rundstykker, bakverk og juleribbe.
Passer til HB20AB212S, HB20AB512S,
HB23A1220S, HB23A1520S, HB23AB212S,
HB23AB512S, HB23AB522S, HB32GB540S,
HB33A1241S, HB33A1541S, HB33G1241S,
Emaljert brett til komfyrer med stiger
Velegnet for brød og kaker
Teflonbelegget gjør at bakebrettene ikke
behøver å smøres med fett før bruk
HB33G1541S, HB33G1545S, HB33G1641S,
HC422213U, HC622213U, HC722234U,
HC723223U, HC723523U, HC728213U,
HC744233U, HC744533U, HC748233U,
HC748533U, HC766543U, HD421213U,
HE33G1240S, HE33G1640S
Baksten løsner lett fra brettet og det er enkelt
å gjøre rent etter bruk
Brettet tåler temperaturer opp til 300°C
HZ 331003
124 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 99 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003608067
Forgjenger: HZ331000
HZ 331010
430 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 344 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003319048
Emaljert brett komfyr med stiger
Velegnet for brød og kaker. Teflonbelegget
gjør at bakebrettene ikke behøver å smøres
med fett før bruk. Baksten løsner lett fra
brettet og det er enkelt å gjøre rent etter
bruk. Brettet tåler temperaturer opp til 300 °C
.
Passer til HB20AB212S, HB20AB512S,
HB23A1220S, HB23A1520S, HB23AB212S,
HB23AB512S, HB23AB522S, HB32GB540S,
Bakebrett, komfyr uten stiger
Emaljert bakebrett praktisk for småkaker og
kjeks, brød og rundstykker, gjærbakst og
juleribbe.
HB33A1241S, HB33A1541S, HB33G1241S,
HB33G1541S, HB33G1545S, HB33G1641S,
HC422213U, HC622213U, HC722234U,
HC723223U, HC723523U, HC728213U,
HC744233U, HC744533U, HC748233U,
HC748533U, HC766543U, HD421213U,
HE33G1240S, HE33G1640S
Passer til HB33G1241S, HB33G1541S,
HB73G4241S, HB73G4541S, HB73G4641S,
HC858543U
HZ 331011
360 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 288 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003609705
Forgjenger: HZ331010
HZ 331072
124 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 99 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003608043
Forgjenger: HZ331070
Langpanne
Ekstra dyp langpanne
Praktisk for stor stek og kaker etc
Teflonbelegget gjør at bakebrettene ikke
behøver å smøres med fett før bruk
Baksten løsner lett fra brettet og det er lett å
gjøre rent etter bruk
Brettet tåler temperaturer opp til 300 °C
Kan vaskes i oppvaskmaskin.
HZ 332010
250 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 200 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003319093
Passer til HB20AB212S, HB20AB512S,
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z Langpanne
:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
HB23A1220S, HB23A1520S, HB23AB212S,
HZ 332011
360 kr*
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Ekstra dyp langpanne. Teflonbelegget gjør at
HB23AB512S, HB23AB522S, HB32GB540S,
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <bakebrettene
= > ? @ A B ikke
C D behøver
E F G H Iå Jsmøres
KLMN
O Pfett
QRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
med
HB33A1241S, HB33A1541S, HB33G1241S,
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
*Veiledende pris
før bruk. Baksten løsner lett fra brettet og det
HB33G1541S, HB33G1545S, HB33G1641S,
er lett å gjøre rent etter bruk. Brettet tåler
HC422213U, HC622213U, HC722234U,
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 288 kr
temperaturer opp til 300 °C. Praktisk for stor
HC723223U, HC723523U, HC728213U,
Materialgruppe: Innbygging
stek og kaker etc. Kan vaskes i
HC744233U, HC744533U, HC748233U,
EAN-kode: 4242003609842
oppvaskmaskin.
HC748533U, HC766543U, HD421213U,
Forgjenger: HZ332010
HE33G1240S, HE33G1640S
Lokk profipanne HZ 333003
Lokk for varsom steking av store kjøttstykker i
Profi-langpannen. Fordel: ovnen holder seg
ren, enkel å håndtere og å rengjøre.
HZ 333001
470 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 376 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003319130
Profi panne
Ekstra dyp langpanne med rist. Ideell for å
steke ribbe og andre store kjøttstykker.
Rommer 10 l.
Passer til HB20AB212S, HB20AB512S,
HB23A1220S, HB23A1520S, HB23AB212S,
HB23AB512S, HB23AB522S, HB32GB540S,
42 INNBYGGINGSOVNER
HB33A1241S, HB33A1541S, HB33G1241S,
HB33G1541S, HB33G1545S, HB33G1641S,
HC422213U, HC622213U, HC722234U,
HC723223U, HC723523U, HC728213U,
HC744233U, HC744533U, HC748233U,
HC748533U, HC766543U, HD421213U,
HE33G1240S, HE33G1640S
HZ 333003
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 448 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003608029
560 kr*
Profi langpanne
Passer til HB33G1241S, HB33G1541S,
HB63AB512S, HB73A1540S, HB73G4241S,
HB73G4541S, HB73G4641S, HB78G1670S,
HC858543U
HZ 333072
560 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 448 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003608005
Forgjenger: HZ333070
Rist, komfyr med stiger
Risten er veldig stabil i midten på grunn av de
tettsittende rillene
Rist for ildfaste former, kakeformer,
kjøttstykker, grillmat og dypfryst bakst
HZ 334000
190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 152 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003319192
Ekstra tilbehør ovner - Teleskoputtrekk
Teleskoputtrekk x 2
Med 2-nivåers teleskoputtrekk kan bakebrett,
rister eller langpannen trekkes ut av ovnen i
to etasjer
Uten å vippe, da uttrekket er stabilt og sikkert
plassert i ovnsrommet
Teleskoputtrekk x 3
Med det nye teleskoputtrekket med
stoppfuksjon blir det enkelt å dra ut brett, rist
og langpanne av ovnen. Stekebrettene, risten
og langpannen leveres med ovnen og kan alle
benyttes i teleskoputtrekket
Passer til HB20AB211S, HB20AB212S,
HB20AB511S, HB20AB512S, HB23A1220S,
HB23A1520S, HB23AB211S, HB23AB212S,
HB23AB221S, HB23AB511S, HB23AB512S,
Bakebrett, rist og langpanne som leveres med
ovnen kan brukes i dette teleskoputtrekket
HZ 338250
Passer til alle ovner HB20A, HB23A, HB32A,
HB33A, HB33L/R, HB36A, HB38A, HB73A4,
*Veiledende pris
HB78A, HB78L/R og komfyrer (HC) med
ovnsstiger
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 632 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003386354
Forgjenger: HEZ338250
HB23AB521S, HB23AB522S, HB23AS511S,
HB32GB240S, HB32GB540S, HB33A1241S,
HB33A1541S, HB33G1240S, HB33G1241S,
HB33G1540S, HB33G1541S, HB33G1545S,
HB33G1640S, HB33G1641S, HB36G1260S,
HB36G1560S, HB63AB511S, HB63AB512S,
HB73A1540S, HB73AB541S, HB75GB560S,
HB76G1260S, HB76G1560S, HB76G1660S,
HB78G1570S, HB78G1590S m.fl.
HZ 338357
790 kr*
1090 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 872 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003583401
Forgjenger: HZ338356
Ekstra tilbehør ovner - Rensesett
aktivKat, lukt- & fettfilter
Ved hjelp av lukt- og fettfiltret reduseres
matos og lukt
Passer til: HB36A..., HB38A..., HB76A...,
HB77AA..., HB78L/R, HB78A...
Passer til HB36G1260S, HB36G1560S,
HB76G1260S, HB76G1560S, HB76G1660S
HZ 329000
220 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 176 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003318973
ecoClean, komfyr med stiger
Passer til HB23AB211S, HB23AB212S,
HB23AB221S, HB23AB511S, HB23AB512S,
HZ 329020
990 kr*
Et rengjøringssystem for ettermontering på
HB23AB521S, HB23AB522S, HB32GB240S,
ovnstak og sider. Settet består av 3 deler med
HB32GB540S
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklm
n o p q r spris
tuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
*Veiledende
et spesielt belegg (2 x side, 1 x tak)
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Passer til HB23.., HB32..., HB330.., HE23...,
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m
n
o
p
q
r
s
t
u v og
w xmiljøgebyr:
y z { | } ~ ¡792
¢ £ kr
¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Veil. pris eks. mva
HE330.. (passer ikke til modeller med
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Materialgruppe: Innbygging
steketermometer)
EAN-kode: 4242003318980
ecoClean, komfyr med stekevogn
Et rengjøringssystem for ettermontering på
ovnstak og sider. Settet består av 3 deler med
et spesielt belegg (2 x side, 1 x tak)
Passer til HB334550S, HB33BD540S (modeller
med stekevogn)
Passer til HB33BD540S
HZ 329024
990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 792 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003321546
ecoClean sett
Et rengjøringssystem for ettermontering på
ovnstak og sider
Settet består av 3 deler med et spesielt belegg
(2 x side, 1 x tak)
ecoClean sett, passer til HB33A/HBA34
(modeller med steketermometer)
ecoClean sett
Et rengjøringssystem for ettermontering på
ovnstak og sider. Settet består av 3 deler med
et spesielt belegg (2 x side, 1 x tak)
Passer til HB23A1220S, HB23A1520S,
HB33A1541S, HB33G1240S, HB33G1241S,
HB33G1540S, HB33G1541S, HB33G1640S,
HB33G1641S, HB33G2540S, HB33G2550S,
HB33G2650S, HB33L1540S, HB33R1540S,
HE33A1640S, HE33G1240S, HE33G1540S,
HE33G1640S
HZ 329027
990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 792 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003436257
Passer til HB36G1260S, HB36G1560S
HZ 329028
1190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 952 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003436264
INNBYGGINGSOVNER
43
Ekstra tilbehør ovner - damp, kjeler og panner
Dampkokingstilbehør for komfyr/ovn
Dampkoking for sunn og lett matlaging: Olje
er unødvendig
Bevarer vitaminer, næring, smak og farge i
maten. Utmerket for tilberedelse av fisk,
grønnsaker, ferdigmat etc.
Pizzaform, 35 cm
Opptil 8 porsjoner eller hele menyen kan
tilberedes på 2 matlagingsnivåer samtidig
Ytterligere enheter er unødvendig
Passer ikke komfyr/stekeovn med stekevogn
HZ 24D300
2590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2072 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003477724
Kan vaskes i oppvaskmaskin
HZ 317000
Pizzaform med stor diameter på 35 cm
370 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 296 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003318928
Pizzasten
Pyrolysebestandig
HZ 327000
Egner seg for pizza, flatbrød og dypfryste
bakeprodukter
1190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 952 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003353127
Glassform med lokk 5,1 liter
Velegnet for steker, grønnsaksretter og
suffléer i steke- og mikrobølgeovn. Rommer
5,1 l. Lokket kan brukes som gratengform.
Ikke egnet for bruk på kokeplater.
HZ 915001
420 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 336 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003419502
Forgjenger: HZ915000
Skuffer for innbygging (med/uten varme)
Maks. antall espressokopper 80 stk. eller
Bruksområder: - heving av gjærdeig - tining av
12 stk. tallerkener
matvarer - holde mat varm - forvarme servise
Tåler belastning opp til 25 kg
- langtidssteke
Push-pull åpning, uten håndtak
Oppvarming med varmeplate av herdet glass
4-trinns temperaturregulering fra ca. 30-80°C
Tekniske
data
Rustfritt stål og herdet glass innvendig, lett å
Tilkoblingseffekt (W): 810
rengjøre
Mål i mm (HxBxD): 141 x 595 x 544
Teleskopisk fulluttrekk
Nisjemål i mm (H x B x D): 141 x 560 x 550
HW 1402P2
hvit
6490 kr*
HW 1405P2
rustfritt stål
6490 kr*
HW 1406P2
svart
6490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5180 kr / 5180 kr / 5180 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003429174 / 4242003429150 /
4242003431283
Forgjenger: - / HW140560 / -
Tåler belastning opp til 25 kg
Oppbevaringsskuff uten varme for
oppbevaring av kaffe, sukker, skjeer mm
rustfritt stål
HW 1405A2
3390 kr*
Tekniske
data
Teleskopisk fulluttrekk
Mål
i
mm
(HxBxD):
141
x
595
x
544
Maks. antall espressokopper 80 stk. eller
*Veiledende pris
Nisjemål i mm (H x B x D): 141 x 560 x 550
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; 12
< =stk.
> ? tallerkener
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2700 kr
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k Materialgruppe:
l m n o p q r s t Innbygging
uvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
EAN-kode: 4242003435120
Kombidampovner, 60 cm
partnerProgram
44 INNBYGGINGSOVNER
Ovnsvolum 35 l, ovnsrom i rustfritt stål
Avkalkningsprogram, rengjøringsprogram
Damp 100% 35 °C til 100 °C, Varmluft 30 °C til
230 °C, Varmluft + damp 60 °C til 230 °C
cookControl - 70 programmer
Steketermometer, Aktuell temperaturvisning,
memory funksjon, cookControl,
temperaturforslag, oppvarmingskontroll,
Fuktsensor; kokepunktkontroll,
avkalkningsprogram, rengjøringsprogram
Vanntank 1.3 l
Indikator for tom vanntank
TFT - fargedisplay med klartekst
Displayfarge: hvit
Helglass innerdør
Uttakbare ovnsstiger, 4 matlagningstrinn
Elektronisk ur med inn-/utkoblingsfunksjon
Barnesikring med nøkkelfunksjon, automatisk
sikkerhetsutkobling
Forsenkbare brytere
Halogenlampe
Dampovnen må installeres over øvrige
innbyggingsprodukter
Medfølgende tilbehør
1 x Form i 1/3 rustfritt stål 40 mm dyp
1 x Form i 1/3 i rustfritt stål 40 mm dyp
1 x Form i 2/3 i stål m/hull 40 mm dyp
1 x Form i 2/3 i stål m/hull 28 mm dyp
1 x Rist
1 x Steketermometer
1 x Fettfilter
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 1900
Mål i mm (HxBxD): 454 x 595 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 450 x 560 x 550
HB 38D575
rustfritt stål
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 15820 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003566138
Forgjenger: HB38D572
19790 kr*
partnerProgram
Ovnsvolum 35 l, ovnsrom i rustfritt stål
Avkalkningsprogram, rengjøringsprogram
Tilberede med damp 35° - 100°C
Varmluftsfunksjon 60° - 230°C
Kombinasjon damp og varmluft 120° - 230°C
cookControl - 70 programmer
Aktuell temperaturvisning,
oppvarmingskontroll, temperaturforslag,
memory funksjon, cookControl;
rengjøringsprogram, avkalkningsprogram,
kokepunktkontroll
Vanntank 1.3 l
Indikator for tom vanntank
TFT - fargedisplay med klartekst
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Uttakbare ovnsstiger, 4 matlagningstrinn
Elektronisk ur med inn-/utkoblingsfunksjon
Ovnsvolum 35 l, ovnsrom i rustfritt stål
Avkalkningsprogram, rengjøringsprogram
Tilberede med damp 35° - 100°C
Varmluftsfunksjon 60° - 230°C
Kombinasjon damp og varmluft 120° - 230°C
cookControl - 40 programmer
Oppvarmingskontroll, cookControl;
avkalkningsprogram, kokepunktkontroll,
rengjøringsprogram
Vanntank 1.3 l
Indikator for tom vanntank
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Uttakbare ovnsstiger, 4 matlagningstrinn
Elektronisk ur med inn-/utkoblingsfunksjon
Barnesikring med nøkkelfunksjon, automatisk
sikkerhetsutkobling
Barnesikring med nøkkelfunksjon, automatisk
sikkerhetsutkobling
PopOut brytere, i stål med lysring
Halogenlampe
Dampovnen må installeres over øvrige
innbyggingsprodukter
Medfølgende tilbehør
1 x Form i 1/3 rustfritt stål 40 mm dyp
1 x Form i 1/3 i rustfritt stål 40 mm dyp
1 x Form i 2/3 i stål m/hull 40 mm dyp
1 x Form i 2/3 i stål m/hull 28 mm dyp
1 x Rist
1 x Fettfilter
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 1900
Mål i mm (HxBxD): 454 x 595 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 450 x 560 x 550
PopOut brytere,
Halogenlampe
Dampovnen må installeres over øvrige
innbyggingsprodukter
Medfølgende tilbehør
1 x Form i 1/3 rustfritt stål 40 mm dyp
1 x Form i 1/3 i rustfritt stål 40 mm dyp
1 x Form i 2/3 i stål m/hull 40 mm dyp
1 x Form i 2/3 i stål m/hull 28 mm dyp
1 x Rist
HB 36D275
hvit
17790 kr*
HB 36D575
rustfritt stål
17790 kr*
HB 36D675
svart
17790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 14220 kr / 14220 kr / 14220 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003565896 / 4242003578841 /
4242003565117
Forgjenger: HB36D272 / HB36D572 / HB36D672
HB 34D553
rustfritt stål
15790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 12620 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003586983
Forgjenger: HB34D552
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 1900
Mål i mm (HxBxD): 454 x 595 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 450 x 560 x 550
Dampovner for innbygging
Ovnsvolum 38 l, ovnsrom i rustfritt stål
Avkalkningsprogram
Tilberede med damp 35° - 100°C
cookControl - 20 programmer
CookControl, oppvarmingskontroll;
kokepunktkontroll, avkalkningsprogram
Vanntank 1.3 l
Indikator for tom vanntank
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Helglass innerdør
Uttakbare ovnsstiger, 4 matlagningstrinn
Elektronisk ur med inn-/utkoblingsfunksjon
Barnesikring med nøkkelfunksjon, automatisk
sikkerhetsutkobling
PopOut brytere,
Innvendig belysning
Dampovnen må installeres over øvrige
innbyggingsprodukter
Medfølgende tilbehør
1 x Form i 2/3 i rustfritt stål 40 mm dyp
1 x Form i 2/3 i stål m/hull 40 mm dyp
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 1900
Mål i mm (HxBxD): 454 x 595 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 450 x 560 x 550
HB 24D552
rustfritt stål
11990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9580 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003412923
Forgjenger: HB26D550
PopOut brytere,
Dampovn for innbygging i 60 cm bredt
LED-belysning
veggskap (min. 30cm dybde), kan også
rustfritt stål
HB 25D5L2
9990 kr*
Venstrehengslet dør, kan ikke hengsles om
monteres i 60 cm høyskap
Dampovnen
må
installeres
over
øvrige
Ovnsvolum 22 l, ovnsrom i rustfritt stål
*Veiledende pris
innbyggingsprodukter
Avkalkningsprogram
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
> ? @40°C
A Btil
CD
E F Gmed
H I J5Ktemperaturtrinn
LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Damp
100°C,
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7980 kr
Medfølgende tilbehør
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
cookControl - 20 programmer
Materialgruppe:
m/hull
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =CookControl,
> ? @ A B C oppvarmingskontroll;
DEFGHIJKLMNOPQRS1
T xU 1/2
V Wrustfri
X Y Zform
[\]^
_ `40
a bmm
c ddyp
efghijklm
n o p q r s t u Innbygging
vwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
EAN-kode: 4242003487839
1 x 1/2 rustfri form 40 mm dyp
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
kokepunktkontroll, avkalkningsprogram
Vanntank 0.9 l
Indikator for tom vanntank
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Rillede sidevegger, 3 matlagningstrinn
Elektronisk ur med inn-/utkoblingsfunksjon
Automatisk sikkerhetsutkobling
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 1250
Mål i mm (HxBxD): 382 x 595 x 300
Nisjemål i mm (H x B x D): 362-365 x 560 x 300
Tilbehør til kombidampovner
1/1 Gastronom sett
1/1 Gastronom sett, perfekt for tilberedning
for kjøtt
1 st 1/1 tett gastronomform i stål
1 st 1/1 delvis hullet gastronomform i stål
Passer til HB36D275, HB36D675, HB38D575
HZ 36DB
690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 552 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003468548
KOMBI-/DAMPOVN 45
Kompaktovner for innbygging, 60 cm
partnerProgram
partnerProgram
Ovnsvolum: 42 l Emalje
activeClean - automatisk selvrens med
pyrolyse
Stekefunksjoner: over-/undervarme, omluft,
3D-varmluft, omluftsgrill, mikrobølge,
kombinasjonsdrift, undervarme,
intensivvarme, holde varm, forvarme, stor
variabel grill, liten variabel grill
Langtidsteking, forvarming og hold varmfunksjon
70 cookControl
5 effekttrinn: 1000 W, 600 W, 360 W, 180 W,
90 W
Inverter-teknologi - skånsom oppvarming
Minnefunksjon med 6 minneplasser
TFT - fargedisplay med klartekst
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Ovnsvolum: 42 l Emalje
ecoClean selvrens - bakvegg, tak
Stekefunksjoner: over-/undervarme, omluft,
3D-varmluft, omluftsgrill, mikrobølge,
kombinasjonsdrift, undervarme,
intensivvarme, holde varm, forvarme, stor
variabel grill, liten variabel grill
Langtidsteking, forvarming og hold varmfunksjon
70 cookControl
5 effekttrinn: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W,
90 W
Inverter-teknologi - skånsom oppvarming
Minnefunksjon med 6 minneplasser
TFT - fargedisplay med klartekst
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Stort ovnsvolum (42 l)
ecoClean selvrens - bakvegg
Stekefunksjoner: over-/undervarme, omluft,
omluftsgrill, mikrobølge, kombinasjonsdrift
20 cookControl
5 effekttrinn: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W,
90 W
Inverter-teknologi - skånsom oppvarming
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Elektronisk klokke
Varslingsur, utsatt start
Dørtemperatur maks. 40°C
Klartekstdisplay for varmefunksjoner og
vektautomatikk
lightControl
Elektronisk klokke
Varslingsur, hurtigoppvarming, utsatt start
Dørtemperatur: 40 °C
Forsenkbare brytere
Medfølgende tilbehør
1 x Ildfast form av glass
1 x Kombirist
1 x Langpanne
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 3600
Innvendige mål (mm): 226 x 424 x 366
Mål i mm (HxBxD): 454 x 595 x 531
Nisjemål i mm (H x B x D): 450 x 560 x 550
lightControl
Elektronisk klokke
Varslingsur, hurtigoppvarming, utsatt start
Dørtemperatur maksimum 40° C
popOut brytere i stål med lysring
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 3600
Innvendige mål (mm): 226 x 424 x 366
Mål i mm (HxBxD): 454 x 595 x 531
Nisjemål i mm (H x B x D): 450 x 560 x 550
HB 86P275S
hvit
14990 kr*
HB 86P575S
rustfritt stål
14990 kr*
HB 86P675S
svart
14990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11980 kr / 11980 kr / 11980 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003578872 / 4242003578858 /
4242003578889
Forgjenger: HB86P272S / HB86P572S / HB86P672S
HB 86K575S
rustfritt stål
13190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10540 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003578865
Forgjenger: HB86K572S
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 3600
Innvendige mål (mm): 226 x 424 x 366
Mål i mm (HxBxD): 454 x 595 x 531
Nisjemål i mm (H x B x D): 450 x 560 x 550
HB 84K252S
hvit
11990 kr*
HB 84K552S
rustfritt stål
11990 kr*
HB 84K652
svart
11990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9580 kr / 9580 kr / 9580 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003462485 / 4242003462478 /
4242003414347
Mikrobølgeovner med grill, 60 cm
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Produktet finnes både som høyre- og
Elektronisk klokke
venstrehengslet - kan ikke hengsles om
rustfritt stål
HF 25G5L2¹
7990 kr*
popOut
rustfritt
stål
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; Ovnsvolum:
< = > ? @ A 21
B Cl D
EFGH
IJKLMNOPQRST
U V Wbrytere,
X Y Z [ Sylinderbryter(e)
\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Keramisk
bunn
rustfritt
stål
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
HF 25G5R2²
7990 kr*
Medfølgende tilbehør
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <Stekefunksjoner:
= > ? @ A B C Dmikrobølge,
E F G H I J K L M N O P Q R 1S xT Ildfast
U V W form
X Y Zav[ \glass
]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
kombinasjonsdrift, vario-grill
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
1 x Rist
*Veiledende pris
10 cookControl
5 effekttrinn: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W,
90 W
Grill 1300 W
Inverter-teknologi - skånsom oppvarming
Minnefunksjon med 2 minneplasser
Flertrinnsprogrammering, opp til 3 trinn
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1990
Innvendige mål (mm): 220 x 350 x 270
Mål i mm (HxBxD): 382 x 595 x 320
Nisjemål i mm (H x B x D): 362-380 x 560 x 300
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6380 kr / 6380 kr
Materialgruppe: Innbygging
¹Venstrehengslet ²Høyrehengslet
EAN-kode: 4242003429341 / 4242003429358
Mikrobølgeovner for innbygging, 60 cm
Ovnsvolum: 36 l rustfritt stål
9 cookControl
5 effekttrinn: 1000 W, 600 W, 360 W, 180 W,
90 W
Inverter-teknologi - skånsom oppvarming
Minnefunksjon med 2 minneplasser
Flertrinnsprogrammering, opp til 3 trinn
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Elektronisk klokke
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
46 MIKROBØLGE- OG KOMBIOVNER
Halogenlampe
Medfølgende tilbehør
1 x Rist
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1220
Innvendige mål (mm): 242 x 430 x 345
Mål i mm (HxBxD): 454 x 595 x 563
Nisjemål i mm (H x B x D): 450 x 560 x 550
HF 35M562
rustfritt stål
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7980 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003429532
9990 kr*
Produktet finnes både som høyre- og
venstrehengslet - kan ikke hengsles om
Ovnsvolum: 21 l rustfritt stål
Keramisk bunn
7 cookControl
5 effekttrinn: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W,
90 W
Inverter-teknologi - skånsom oppvarming
Minnefunksjon med 2 minneplasser
Flertrinnsprogrammering, opp til 3 trinn
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Elektronisk klokke
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
HF 25M2L2¹
HF 25M5L2¹
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1220
HF 25M6L2¹
Innvendige mål (mm): 220 x 350 x 270
Mål i mm (HxBxD): 382 x 595 x 320
Nisjemål i mm (H x B x D): 362-380 x 560 x 300 *Veiledende pris
hvit
6990 kr*
rustfritt stål
6990 kr*
svart
6990 kr*
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5580 kr / 5580 kr / 5580 kr
Materialgruppe: Innbygging
¹Venstrehengslet
EAN-kode: 4242003429266 / 4242003429303 /
4242003429280
Forgjenger: HF25M260 / HF25M560 / HF25M660
Produktet finnes både som høyre- og
venstrehengslet - kan ikke hengsles om
Ovnsvolum: 21 l rustfritt stål
Keramisk bunn
7 cookControl
5 effekttrinn: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W,
90 W
Inverter-teknologi - skånsom oppvarming
Minnefunksjon med 2 minneplasser
Flertrinnsprogrammering, opp til 3 trinn
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Elektronisk klokke
popOut brytere, Sylinderbryter(e)
HF 25M2R2¹
HF 25M5R2¹
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1220
HF 25M6R2¹
Innvendige mål (mm): 220 x 350 x 270
Mål i mm (HxBxD): 382 x 595 x 320
Nisjemål i mm (H x B x D): 362-380 x 560 x 300 *Veiledende pris
hvit
6990 kr*
rustfritt stål
6990 kr*
svart
6990 kr*
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5580 kr / 5580 kr / 5580 kr
Materialgruppe: Innbygging
¹Høyrehengslet
EAN-kode: 4242003429273 / 4242003429310 /
4242003429297
Forgjenger: - / HF25M561 / -
5 effekttrinn: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W,
90 W
Ovnsvolum: 25 l rustfritt stål
Vektautomatikk for 4 tine-, 3 steke- og 1
kombinasjonsprogram
Brukervennlig elektronikk med taster og PopOut bryter
Hukommelsesfunksjon (1 lagringsmulighet)
Displayfarge rød
5 effekttrinn: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W,
90 W
Ovnsvolum: 17 l rustfritt stål
Vektautomatikk for 4 tine-, 3 steke- og 1
kombinasjonsprogram
Brukervennlig elektronikk med taster og PopOut bryter
Hukommelsesfunksjon (1 lagringsmulighet)
Displayfarge rød
Elektronisk klokke
Roterende glasstallerken 31,5 cm i diameter
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1450
Innvendige mål (mm): 215 x 337 x 354
Mål i mm (HxBxD): 280 x 513 x 405
Nisjemål i mm (H x B x D): 380 x 560 x 550
HF 24M261¹
hvit
3990 kr*
HF 24M561¹
rustfritt stål
4990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 3180 kr / 3980 kr
Materialgruppe: Innbygging
¹Venstrehengslet
EAN-kode: 4242003436622 / 4242003436646
Elektronisk klokke
Roterende glasstallerken 24,5 cm i diameter
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1270
Innvendige mål (mm): 194 x 290 x 274
Mål i mm (HxBxD): 280 x 453 x 320
Nisjemål i mm (H x B x D): 362 x 560 x 300
HF 15M261¹
hvit
3690 kr*
HF 15M561¹
rustfritt stål
3990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2940 kr / 3180 kr
Materialgruppe: Innbygging
¹Venstrehengslet
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
EAN-kode: 4242003440599 / 4242003430644
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Mikrobølgeovner for innbygging, 50 cm
5 effekttrinn: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W,
90 W
Ovnsvolum: 17 l rustfritt stål
Vektautomatikk for 4 tine-, 3 steke- og 1
kombinasjonsprogram
Brukervennlig elektronikk med taster og PopOut bryter
Hukommelsesfunksjon (1 lagringsmulighet)
Displayfarge rød
Elektronisk klokke
Roterende glasstallerken 24,5 cm i diameter
HF 15M251¹
hvit
3690 kr*
Tekniske data
rustfritt stål
HF 15M551¹
3990
Koplingseffekt(W): 1270
Innvendige mål (mm): 194 x 290 x 274
Mål i mm (HxBxD): 280 x 453 x 320
*Veiledende pris
Nisjemål i mm (H x B x D): 362 x 462-468 x 300
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2940 kr / 3180 kr
Materialgruppe: Innbygging
¹Venstrehengslet
EAN-kode: 4242003430606 / 4242003430637
Forgjenger: HF17025EU / HF17055EU
kr*
MIKROBØLGE- OG KOMBIOVNER
47
Frittstående mikrobølgeovner
5 effekttrinn: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W,
90 W
Ovnsvolum: 17 l Lakkert
Vektautomatikk for 4 tine-, 3 steke- og 1
kombinasjonsprogram
Brukervennlig elektronikk med taster og PopOut bryter
Hukommelsesfunksjon (1 lagringsmulighet)
Elektronisk klokke
Roterende glasstallerken 24,5 cm i diameter
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1270
Innvendige mål (mm): 194 x 290 x 274
Mål i mm (HxBxD): 290 x 462 x 320
HF 15M241¹
hvit
1890 kr*
HF 15M541¹
rustfritt stål
1990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1500 kr / 1580 kr
Materialgruppe: Frittstående
¹Venstrehengslet
EAN-kode: 4242003430583 / 4242003430613
Forgjenger: HF15M240 / HF15M540
Ekstra tilbehør mikrobølgeovner
Bakebrett for kompakt innb.ovn
Bakebrett til kompaktovn H84K..., HB86K...,
HB86P... / HBC84K..., HBC86K..., HBC86P...
Passer til HB84K652, HB86K575S,
HB86K672S, HB86P275S, HB86P575S,
HB86P675S
HZ 86B000
330 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 264 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003338476
Dekorlist, stål
Passer til HB24D552, HB25D5L2, HB84K552S,
HF25G5L2, HF25G5R2, HF25M5L2,
HF25M5R2, HF35M562, SC76M531EU,
SK76M530EU
HZ 86X500
rustfritt stål
150 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 120 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003356326
Dekorlist, svart
Passer til HB34D553, HB36D575, HB84K652,
HB86K672S, HF25M6L2, HF25M6R2
HZ 86X600
svart
150 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 120 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003356333
Automatisk kaffemaskin for innbygging
Melk og vann er avskilt i beholderen
Vannpumpe med 19 bars trykk
LCD grafikkdisplay
latte machiato, kaffe med melk, oneTouch
rustfritt stål 19990 kr*
TK 76K573
Dobbelt kaffeutløp til espresso og kaffe
Function for selvvalgt "My Coffee",
gjennom to male- og bryggeprosesser
cappuchino
*Veiledende pris
Separat beholder for malt kaffe
sensoFlow varmesystem gir ekstra rask
Integrert tilbehørsskuff; kaffeskje,
oppvarming for første kaffekopp
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 15989 kr
melkeslange og hurtigguide
Eksklusiv keramisk kaffekvern Materialgruppe: Innbygging
Hurtig oppvarming
SilentCeramDrive - med isolering for lavt
EAN-kode: 4242003516690
Personalisert "My coffee" funksjon
lydnivå
Forgjenger: TK76K572
Indikator angir at bønnebeholderen eller
Egen rensefunksjon for enkeltdrikker for
vanntanken er tom
optimal smak og hygiene
Uttakbar bryggeenhet
aromaDouble Shot, gir sterkere kaffe uten å
miste aromaen
Medfølgende
tilbehør
Justerbart kaffe- og melkemunnstykke, med
1 x Vannfilter
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; høyde
< = > ?opptil
@ A B150
C Dmm
E F for
G Hekstra
I J K Lhøye
M Nglass
OPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
1 x Måleskje
Lavt lydnivå takket være isolering
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
1 x Monteringsskruer
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <Beholder
= > ? @ for
A Bkaffebønner
C D E F G Hsom
I J Kbevarer
LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
1 x Melkebeholder
aromaen (opp til 1000 g)
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
1 x Rengjøringstabletter
Avtakbar vanntank (2.5 l), bønnebeholder
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
med aromabevarende lokk (1000 g)
1 x Koplingsslange for melkebeholder
Individuell innstilling av kaffetemperatur,
partnerProgram
varmtvanntemperatur og malingsgrad
Varsling når maskinen bør rengjøres, avkalkes
eller når vannfilteret skal byttes
Avtakbar melkeskummer som gjør den lett å
rengjøre under rennende vann eller i
oppvaskmaskin
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1700
Mål i mm (HxBxD): 454 x 595 x 535
Nisjemål i mm (H x B x D): 450 x 564 x 514
Antall enheter pr kolli: 1
Espressomaskiner EQ8 - serien
NYHET!
partnerProgram
individualCoffee System: Personlige
drikkeinnstillinger for inntil 6 personer
sensoFlow varmesystem gir ekstra rask
oppvarming for første kaffekopp
SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen
skyller gjennom bryggenheten etter hver
kopp, hvilket garanterer topp smak og
hygiene
Avtakbar melkeskummer som gjør den lett å
rengjøre under rennende vann eller i
oppvaskmaskin
Helautomatisk rengjørings- og
avkalkingsprogam
Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
48 MIKROBØLGE- OG KOMBIOVNER
Medfølgende tilbehør
1 x Måleskje
1 x Vannfilter
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
1 x Melkebeholder
1 x Koplingsslange for melkebeholder
1 x Melkerør i plexiglass
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1600
Mål i mm (HxBxD): 385 x 301 x 458
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
TE 809201RW
rustfritt stål
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 15193 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003630730
18995 kr*
NYHET!
NYHET!
partnerProgram
partnerProgram
individualCoffee System: Personlige
drikkeinnstillinger for inntil 6 personer
sensoFlow varmesystem gir ekstra rask
oppvarming for første kaffekopp
SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen
skyller gjennom bryggenheten etter hver
kopp, hvilket garanterer topp smak og
hygiene
Avtakbar melkeskummer som gjør den lett å
rengjøre under rennende vann eller i
oppvaskmaskin
Helautomatisk rengjørings- og
avkalkingsprogam
Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
individualCoffee System: Personlige
drikkeinnstillinger for inntil 6 personer
sensoFlow varmesystem gir ekstra rask
oppvarming for første kaffekopp
SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen
skyller gjennom bryggenheten etter hver
kopp, hvilket garanterer topp smak og
hygiene
Avtakbar melkeskummer som gjør den lett å
rengjøre under rennende vann eller i
oppvaskmaskin
Helautomatisk rengjørings- og
avkalkingsprogam
Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
Tilbehør: 1 x Måleskje, 1 x Teststrip for
vannets hardhetsgrad, 1 x Melkebeholder, 1 x
Koplingsslange for melkebeholder, 1 x
Melkerør i plexiglass
Medfølgende tilbehør
1 x Måleskje
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
1 x Melkebeholder
1 x Koplingsslange for melkebeholder
1 x Melkerør i plexiglass
TE 806201RW
rustfritt stål
15995 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 12793 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003631157
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1600
Mål i mm (HxBxD): 385 x 301 x 458
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
Tilbehør: 1 x Måleskje, 1 x Teststrip for
vannets hardhetsgrad, 1 x Koplingsslange for
melkebeholder, 1 x Melkerør i plexiglass
Medfølgende tilbehør
1 x Måleskje
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
1 x Koplingsslange for melkebeholder
1 x Melkerør i plexiglass
TE 803209RW
rustfritt stål
12995 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10393 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003631218
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1600
Mål i mm (HxBxD): 385 x 301 x 458
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
Espressomaskiner EQ7
SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen
Vannpumpe med 19 bars trykk
skyller gjennom bryggenheten etter hver
aromaDouble Shot, gir sterkere kaffe uten å
pianosvart
TE 716219RW
16990 kr*
kopp, hvilket garanterer topp smak og
miste aromaen
hygiene
sensoFlow varmesystem gir ekstra rask
*Veiledende pris
CreamCenter cleaner - rengjøringsprogram
oppvarming for første kaffekopp
for skylling av melkemunnstykke etter bruk
coffeeSensor System: Kvernen tilpasser seg
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 13589 kr
Helautomatisk rengjørings- og
automatisk til blandingen av bønner
Materialgruppe: Småapparater
avkalkingsprogam
Avansert bryggesystem som gir optimal
EAN-kode: 4242003598528
Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
aroma
Forgjenger: TE706209RW
Avtakbar dryppskål med beholder for
Ved valg av 2 kopper, males og brygges det 2
kaffegrut
ganger
Aktiv koppvarmer
Malingsgraden kan justeres
Belyst kaffeutløp, knapper og bønnebeholder
Separat beholder for malt kaffe
Barnesikring: hindrer usikker bruk av
individualCoffee System: Personlige
produktet
drikkeinnstillinger for inntil 6 personer
Automatisk avstenging
Høykvalitets grafisk display med interaktiv
meny
Flere valg for displayspråk: blant annet norsk, Medfølgende tilbehør
1 x Rengjøringstabletter
svensk, dansk, finsk, engelsk
1 x Måleskje
Melkeskum, varm melk og varmt vann har
1 x Vannfilter
egne funksjoner på displayet
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
Justerbart kaffe- og melkemunnstykke, med
1 x Melkebeholder
høyde opptil 150 mm for ekstra høye glass
1 x Koplingsslange for melkebeholder
Eksklusiv keramisk kaffekvern 1 x Melkerør i plexiglass
SilentCeramDrive - med isolering for lavt
lydnivå
Tekniske data
Automatisk gjennomspylingsprogram når
Koplingseffekt(W): 1700
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
> ? @ A slås
B C av
D Eeller
F G startes
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
maskinen
Mål i mm (HxBxD): 385 x 320 x 445
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Antall enheter pr kolli: 1
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
Antall enheter per pall: 24
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
partnerProgram
ESPRESSOMASKINER
49
Espressomaskiner EQ7 (fortsettelse)
partnerProgram
partnerProgram
Vannpumpe med 19 bars trykk
aromaDouble Shot, gir sterkere kaffe uten å
miste aromaen
sensoFlow varmesystem gir ekstra rask
oppvarming for første kaffekopp
coffeeSensor System: Kvernen tilpasser seg
automatisk til blandingen av bønner
Avansert bryggesystem som gir optimal
aroma
Ved valg av 2 kopper, males og brygges det 2
ganger
Malingsgraden kan justeres
Separat beholder for malt kaffe
individualCoffee System: Personlige
drikkeinnstillinger for inntil 6 personer
Høykvalitets grafisk display med interaktiv
meny
Flere valg for displayspråk: blant annet norsk,
svensk, dansk, finsk, engelsk
Justerbart kaffe- og melkemunnstykke, med
høyde opptil 150 mm for ekstra høye glass
Melkeskum, varm melk og varmt vann har
egne funksjoner på displayet
Eksklusiv keramisk kaffekvern SilentCeramDrive - med isolering for lavt
lydnivå
Automatisk gjennomspylingsprogram når
maskinen slås av eller startes
SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen
skyller gjennom bryggenheten etter hver
kopp, hvilket garanterer topp smak og
hygiene
Vannpumpe med 15 bars trykk
aromaDouble Shot, gir sterkere kaffe uten å
miste aromaen
sensoFlow varmesystem gir ekstra rask
oppvarming for første kaffekopp
coffeeSensor System: Kvernen tilpasser seg
automatisk til blandingen av bønner
Avansert bryggesystem som gir optimal
aroma
Ved valg av 2 kopper, males og brygges det 2
ganger
Malingsgraden kan justeres
Separat beholder for malt kaffe
individualCoffee System: Personlige
drikkeinnstillinger for inntil 6 personer
Høykvalitets grafisk display med interaktiv
meny
Flere valg for displayspråk: blant annet norsk,
svensk, dansk, finsk, engelsk
Justerbart kaffe- og melkemunnstykke, med
høyde opptil 150 mm for ekstra høye glass
Melkeskum, varm melk og varmt vann har
egne funksjoner på displayet
Eksklusiv keramisk kaffekvern SilentCeramDrive - med isolering for lavt
lydnivå
Automatisk gjennomspylingsprogram når
maskinen slås av eller startes
CreamCenter cleaner - rengjøringsprogram
for skylling av melkemunnstykke etter bruk
Helautomatisk rengjørings- og
avkalkingsprogam
Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
Avtakbar dryppskål med beholder for
kaffegrut
Aktiv koppvarmer
Belyste knapper og kaffeutløp
Avtakbar vanntank (2.1 l), bønnebeholder
med aromabevarende lokk (300 g)
Barnesikring: hindrer usikker bruk av
produktet
Automatisk avstenging
TE 713201RW
sølv
13990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11189 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003598467
Forgjenger: TE703201RW
Medfølgende tilbehør
1 x Rengjøringstabletter
1 x Måleskje
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
1 x Melkebeholder
1 x Koplingsslange for melkebeholder
1 x Melkerør i plexiglass
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1700
Mål i mm (HxBxD): 385 x 320 x 445
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen
skyller gjennom bryggenheten etter hver
kopp, hvilket garanterer topp smak og
hygiene
CreamCenter cleaner - rengjøringsprogram
for skylling av melkemunnstykke etter bruk
Helautomatisk rengjørings- og
avkalkingsprogam
Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
Avtakbar dryppskål med beholder for
kaffegrut
Avtakbar vanntank (2.1 l), bønnebeholder
med aromabevarende lokk (300 g)
Barnesikring: hindrer usikker bruk av
produktet
Automatisk avstenging
TE 711209RW
antrasitt
11490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9189 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003598443
Forgjenger: TE701209RW
Medfølgende tilbehør
1 x Rengjøringstabletter
1 x Måleskje
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
1 x Koplingsslange for melkebeholder
1 x Melkerør i plexiglass
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1700
Mål i mm (HxBxD): 385 x 320 x 445
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
Espressomaskiner EQ5
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
rengjøring
! " # $ % & ' ( ) * +partnerProgram
, - . / 0 1 2 3 4 z : ; <cappuchino,
= > ? @ A Blatte
C D machiato
E F G H I J K L M N O P Q R S TEnkel
UVW
X Y Z [ \ av
] ^melkeskummeren
_ ` a b c d e f ved
ghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
hjelp av CreamCleaner funksjonen
aromaDouble Shot, gir sterkere kaffe uten å
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
titan
TE 506201RW
9490 kr*
Helautomatisk rengjørings- og
miste aromaen
avkalkingsprogam
Vannpumpe med 15 bars trykk
*Veiledende pris
Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
sensoFlow varmesystem gir ekstra rask
oppvarming for første kaffekopp
Avansert bryggesystem som gir optimal
aroma
Ved valg av 2 kopper, males og brygges det 2
ganger
Malingsgraden kan justeres
Separat beholder for malt kaffe
Grafisk display med tekst, to brytere for
instilling av kaffestyrke og koppstørrelse
Flere valg for displayspråk: blant annet norsk,
svensk, dansk, finsk, engelsk
Melkeskum, varm melk og varmt vann har
egne funksjoner på displayet
Justerbart kaffe- og melkemunnstykke, med
høyde opptil 150 mm for ekstra høye glass
Automatisk gjennomspylingsprogram når
maskinen slås av eller startes
SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen
skyller gjennom bryggenheten etter hver
kopp, hvilket garanterer topp smak og
hygiene
50 ESPRESSOMASKINER
Avtakbar dryppskål med beholder for
kaffegrut
Avtakbar vanntank (1.7 l), bønnebeholder
med aromabevarende lokk (300 g)
Høykvalitet keramisk kvern ceramDrive
Automatisk avstenging
Medfølgende tilbehør
1 x Rengjøringstabletter
1 x Måleskje
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
1 x Koplingsslange for melkebeholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1600
Mål i mm (HxBxD): 385 x 280 x 479
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7589 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003547021
partnerProgram
partnerProgram
cappuchino, latte machiato
aromaDouble Shot, gir sterkere kaffe uten å
miste aromaen
Vannpumpe med 15 bars trykk
sensoFlow varmesystem gir ekstra rask
oppvarming for første kaffekopp
Avansert bryggesystem som gir optimal
aroma
Ved valg av 2 kopper, males og brygges det 2
ganger
Malingsgraden kan justeres
Separat beholder for malt kaffe
Grafisk display med tekst, to brytere for
instilling av kaffestyrke og koppstørrelse
Flere valg for displayspråk: blant annet norsk,
svensk, dansk, finsk, engelsk
Melkeskum, varm melk og varmt vann har
egne funksjoner på displayet
Justerbart kaffe- og melkemunnstykke, med
høyde opptil 150 mm for ekstra høye glass
Automatisk gjennomspylingsprogram når
maskinen slås av eller startes
SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen
skyller gjennom bryggenheten etter hver
kopp, hvilket garanterer topp smak og
hygiene
aromaDouble Shot, gir sterkere kaffe uten å
miste aromaen
Vannpumpe med 15 bars trykk
sensoFlow varmesystem gir ekstra rask
oppvarming for første kaffekopp
Avansert bryggesystem som gir optimal
aroma
Ved valg av 2 kopper, males og brygges det 2
ganger
Malingsgraden kan justeres
Separat beholder for malt kaffe
Grafisk display med tekst, to brytere for
instilling av kaffestyrke og koppstørrelse
Flere valg for displayspråk: blant annet norsk,
svensk, dansk, finsk, engelsk
Melkeskum, varm melk og varmt vann har
egne funksjoner på displayet
Justerbart kaffe- og melkemunnstykke, med
høyde opptil 150 mm for ekstra høye glass
Automatisk gjennomspylingsprogram når
maskinen slås av eller startes
SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen
skyller gjennom bryggenheten etter hver
kopp, hvilket garanterer topp smak og
hygiene
Enkel rengjøring av melkeskummeren ved
hjelp av CreamCleaner funksjonen
Helautomatisk rengjørings- og
avkalkingsprogam
Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
Avtakbar dryppskål med beholder for
kaffegrut
Avtakbar vanntank (1.7 l), bønnebeholder
med aromabevarende lokk (300 g)
Høykvalitet keramisk kvern ceramDrive
Automatisk avstenging
TE 506209RW
pianosvart
9490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7589 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003547144
Medfølgende tilbehør
1 x Rengjøringstabletter
1 x Måleskje
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
1 x Koplingsslange for melkebeholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1600
Mål i mm (HxBxD): 385 x 280 x 479
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
Enkel rengjøring av melkeskummeren ved
hjelp av CreamCleaner funksjonen
Helautomatisk rengjørings- og
avkalkingsprogam
Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
Avtakbar dryppskål med beholder for
kaffegrut
Avtakbar vanntank (1.7 l), bønnebeholder
med aromabevarende lokk (300 g)
Høykvalitet keramisk kvern ceramDrive
Automatisk avstenging
TE 503211RW
midnattsblå
7990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6389 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003547007
Medfølgende tilbehør
1 x Rengjøringstabletter
1 x Måleskje
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
1 x Koplingsslange for melkebeholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1600
Mål i mm (HxBxD): 385 x 280 x 479
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
Enkel rengjøring av melkeskummeren ved
aromaDouble Shot, gir sterkere kaffe uten å
hjelp av CreamCleaner funksjonen
miste aromaen
sølv
TE 503201RW
7490 kr*
Helautomatisk rengjørings- og
Vannpumpe med 15 bars trykk
avkalkingsprogam
sensoFlow varmesystem gir ekstra rask
*Veiledende pris
Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
oppvarming for første kaffekopp
Avtakbar dryppskål med beholder for
Avansert bryggesystem som gir optimal
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5989 kr
kaffegrut
aroma
Materialgruppe: Småapparater
Avtakbar vanntank (1.7 l), bønnebeholder
Ved valg av 2 kopper, males og brygges det 2
EAN-kode: 4242003546963
med aromabevarende lokk (300 g)
ganger
Høykvalitet keramisk kvern ceramDrive
Malingsgraden kan justeres
Automatisk avstenging
Separat beholder for malt kaffe
Grafisk display med tekst, to brytere for
Medfølgende
tilbehør
instilling av kaffestyrke og koppstørrelse
Flere valg for displayspråk: blant annet norsk, 1 x Rengjøringstabletter
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1T xUMåleskje
VWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
svensk, dansk, finsk, engelsk
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
Melkeskum, varm melk og varmt vann har
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1
T xU Koplingsslange
V W X Y Z [ \ ] for
^ _melkebeholder
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
egne funksjoner på displayet
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Justerbart kaffe- og melkemunnstykke, med
Tekniske data
høyde opptil 150 mm for ekstra høye glass
Koplingseffekt(W): 1600
Automatisk gjennomspylingsprogram når
Mål i mm (HxBxD): 385 x 280 x 479
maskinen slås av eller startes
Antall enheter pr kolli: 1
SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen
Antall enheter per pall: 24
skyller gjennom bryggenheten etter hver
kopp, hvilket garanterer topp smak og
hygiene
partnerProgram
ESPRESSOMASKINER
51
Espressomaskiner EQ5 (fortsettelse)
partnerProgram
partnerProgram
aromaDouble Shot, gir sterkere kaffe uten å
miste aromaen
Vannpumpe med 15 bars trykk
sensoFlow varmesystem gir ekstra rask
oppvarming for første kaffekopp
Avansert bryggesystem som gir optimal
aroma
Ved valg av 2 kopper, males og brygges det 2
ganger
Malingsgraden kan justeres
Separat beholder for malt kaffe
Grafisk display med tekst, to brytere for
instilling av kaffestyrke og koppstørrelse
Flere valg for displayspråk: blant annet norsk,
svensk, dansk, finsk, engelsk
Melkeskum, varm melk og varmt vann har
egne funksjoner på displayet
Justerbart kaffe- og melkemunnstykke, med
høyde opptil 150 mm for ekstra høye glass
Automatisk gjennomspylingsprogram når
maskinen slås av eller startes
SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen
skyller gjennom bryggenheten etter hver
kopp, hvilket garanterer topp smak og
hygiene
Helautomatisk tilbereding av kaffe og
espresso ved ett tastetrykk
Vannpumpe med 15 bars trykk
Ved valg av 2 kopper, males og brygges det 2
ganger
milkPerfect melkeskummer gir perfekt
melkeskum direkte i koppen
Malingsgraden kan justeres
Separat beholder for malt kaffe
Justerbart kaffe- og melkemunnstykke, med
høyde opptil 150 mm for ekstra høye glass
Automatisk gjennomspylingsprogram når
maskinen slås av eller startes
SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen
skyller gjennom bryggenheten etter hver
kopp, hvilket garanterer topp smak og
hygiene
Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
Avtakbar dryppskål med beholder for
kaffegrut
Helautomatisk tilbereding av kaffe og
espresso ved ett tastetrykk
Aroma Whirl Plus bryggsystem
Høykvalitets kaffekvern i herdet stål
15 bar termoblokk pumpesystem
Programmerbar kaffemengde
Malingsgraden kan justeres
Høydejusterbart kaffeutløp
Oppskummings- og varmtvannsfunksjon
Helautomatisk skylleprogram når maskinen
startes og slås av
Automatisk rensefunksjon ved oppstart av
maskinen
calc’n Clean - avkalkning og rengjøring i
samme prosess
Enkel rengjøring av melkeskummeren ved
hjelp av CreamCleaner funksjonen
Helautomatisk rengjørings- og
avkalkingsprogam
Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
Avtakbar dryppskål med beholder for
kaffegrut
Avtakbar vanntank (1.7 l), bønnebeholder
med aromabevarende lokk (300 g)
Høykvalitet keramisk kvern ceramDrive
Automatisk avstenging
TE 503209RW
antrasitt
7490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5989 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003546987
Medfølgende tilbehør
1 x Rengjøringstabletter
1 x Måleskje
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
1 x Koplingsslange for melkebeholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1600
Mål i mm (HxBxD): 385 x 280 x 479
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
Avtakbar melkeskummer som gjør den lett å
rengjøre under rennende vann eller i
oppvaskmaskin
Høykvalitet keramisk kvern ceramDrive
Automatisk avstenging
Avtakbar vanntank (1.7 l), bønnebeholder
med aromabevarende lokk (300 g)
sensoFlow varmesystem gir ekstra rask
oppvarming for første kaffekopp
Avansert bryggesystem som gir optimal
aroma
TE 501205RW
svart
5990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4789 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003643020
Medfølgende tilbehør
1 x Måleskje
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1600
Mål i mm (HxBxD): 385 x 280 x 479
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
Avtakbar bryggenhet
Uttakbar dryppskål og brett
svart
TK 53009
Avtakbar vanntank, 1.8 liter
Kaffekvern med beholder for kaffebønner(ca.
*Veiledende pris
250 g): Finhetsgrad kan justeres
Automatisk avstenging
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4389 kr
Effekt: 1400 watt maks
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003598658
Tekniske data
Forgjenger: TK52001
Koplingseffekt(W): 1400
Mål i mm (HxBxD): 340 x 260 x 450
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 32
5490 kr*
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Tilbehør til automatiske kaffemaskiner
Rensetabletter
Innhold: 10 rensetabletter
Rensetabletter spesielt for bruk i
Kaffemaskinen "surpresso"
Passer til TE501203RW, TE501205RW,
TE503201RW, TE503209RW, TE503211RW,
TE506201RW, TE506209RW, TE711209RW,
Avkalkingstabletter
Innhold: 6 tabletter
Avkalkingstabletter for kaffemaskinen
"surpresso"
Passer til TE501203RW, TE501205RW,
TE503201RW, TE503209RW, TE503211RW,
TE506201RW, TE506209RW, TE711209RW,
52 ESPRESSOMASKINER
TE713201RW, TE716219RW, TE803209RW,
TE806201RW, TE809201RW, TK53009,
TK76K573
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 10
Antall enheter per pall: 5600
TE713201RW, TE716219RW, TE803209RW,
TE806201RW, TE809201RW, TK53009,
TK76K573
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 10
Antall enheter per pall: 2800
TZ 60001
94 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 75 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003329276
TZ 60002
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 111 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003329283
139 kr*
Vannfilterpatron
Innhold: 1 patron
Filterpatron for beskyttelse mot kalkbelegg.
For alle espresso/kaffeautomater i surpresso
-serien
Vannfilter
Passer til TE501203RW, TE501205RW,
TE503201RW, TE503209RW, TE503211RW,
TE506201RW, TE506209RW, TE711209RW,
TE713201RW, TE716219RW, TK53009
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 8
Antall enheter per pall: 1000
Passer til modellene: TCA7, TCC7 og TK7
Passer til TE501205RW, TE503201RW,
TE503209RW, TE503211RW, TE506201RW,
TE506209RW, TE711209RW, TE713201RW,
TE716219RW, TE803209RW, TE806201RW,
TE809201RW, TK76K573
Innhold: 1 vannfilter
For beskyttelse mot kalkavlagring
Best mulig aromautvikling og dermed perfekt
kaffesmak
Aroma-Ring for optimal innstilling av vannets
Tekniske data
hardhet - som igjen gir perfekt kaffesmak
Antall enheter pr kolli: 36
Reduserer urenheter i vannet som f.eks klor
Antall enheter per pall: 2160
eller bly/kopper
Tilbehørsset til espressomaskiner i EQ7serien
Inneholder alt nødvendig ekstra tilbehør til
rengjøring og vedlikehold av
espressomaskinen EQ7
1 x rengjøringstabletter (10stk). 1 x
avkalkningstabletter (6 stk). Nytt rør til
melkeskummeren, rengjøringsbørste og et
BRITA vannfilter
Isolert melkebeholder
Isolert melkebeholder
Melkebeholder med uttakbar plastbeholder
Volum, 0,7 l
Passer til TE501205RW, TE503201RW,
TE503209RW, TE503211RW, TE506201RW,
TE506209RW, TE711209RW, TE713201RW,
TE716219RW
Passer til TE501205RW, TE503201RW,
TE503209RW, TE503211RW, TE506201RW,
TE506209RW, TE711209RW, TE713201RW,
TE716219RW, TE803209RW, TE806201RW,
TE809201RW
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 6
Antall enheter per pall: 660
Tekniske data
Mål i mm (HxBxD): 178 x 119 x 85
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 300
TZ 60003
189 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 151 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003329207
TZ 70003
179 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 143 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003442340
TZ 70004
349 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 279 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003481608
TZ 70009
539 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 431 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003481141
Innbyggingskomfyrer uten platetopp, ecoClean, 60 cm
Helglass innerdør
20% lavere lavere energiforbruk (0.79 kWh)
Elektronisk ur
enn grenseverdien (0.99 kWh) for
HE 33G1540S rustfritt stål 10490 kr*
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
energiklasse A
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås
Stor stekeovn (67 l)
*Veiledende pris
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
>[email protected]
H I J K LerMstandard
N O P Qpå
RSTU
V W Xbrytere,
Y Z [ \ ]Sylinderbryter(e)
^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
popOut
Rengjøringssystemet
ecoClean
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Ovnsbelysning i tak
bakvegg, og kan etterutrustes med ecoClean
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8380 kr
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =tak> ?og
@ sideplater
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Materialgruppe: Innbygging
Medfølgende tilbehør
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Stekeovn med titanGlans-emalje
EAN-kode: 4242003577349
1
x
Kombirist
8 stekefunksjoner: over-/undervarme,
Forgjenger: HE33A1540S
1 x Langpanne
varmluft, pizzafunksjon, undervarme,
Kan kombineres med: EF645HN17 / EI645BB17
2 x Bakebrett, emalje
varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill,
tining
Tekniske data
Steketermometer
Tilkoblingseffekt (W): 11400
Displayfarge hvit og blå lysdioder
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Temperaturregulering 50 - 270° C
Nisjemål i mm (H x B x D): 600 x 560 x 550
Automatisk hurtigoppvarming
SoftClose - dempet lukking av ovnsdør
20% lavere lavere energiforbruk (0.79 kWh)
enn grenseverdien (0.99 kWh) for
energiklasse A
Stor stekeovn (67 l)
Rengjøringssystemet ecoClean er standard på
bakvegg, og kan etterutrustes med ecoClean
tak- og sideplater
Stekeovn med titanGlans-emalje
5 stekefunksjoner: over-/undervarme,
varmluft, undervarme, varmluftgrill, stor
variogrill
Displayfarge rød
Temperaturregulering 50 - 270°C
Automatisk hurtigoppvarming
Helglass innerdør
Elektronisk ur
Dørtemperatur maks. 40°C
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås
Ovnsbelysning i tak
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne
2 x Bakebrett, emalje
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 11100
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 600 x 560 x 550
HE 23AB511S
rustfritt stål
7190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5740 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003586839
Forgjenger: HE23AB510S
Kan kombineres med: EA645GE17 / EA645GN17
ESPRESSOMASKINER
53
Innbyggingskomfyrer uten platetopp, 60 cm
20% lavere lavere energiforbruk (0.79 kWh)
enn grenseverdien (0.99 kWh) for
energiklasse A
Stor stekeovn (67 l)
Stekeovn med titanGlans-emalje
5 stekefunksjoner: over-/undervarme,
varmluft, undervarme, varmluftgrill, stor
variogrill
Temperaturregulering 50 - 270° C
Helglass innerdør
Dørtemperatur maks. 40°C
Sikkerhet stekeovn: mekanisk dørlås
Ovnsbelysning i tak
Medfølgende tilbehør
1 x Kombirist
1 x Langpanne
2 x Bakebrett, emalje
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 10900
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 600 x 560 x 550
HE 20AB211S
hvit
5790 kr*
HE 20AB511S
rustfritt stål
6290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4620 kr / 5020 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003586815 / 4242003586822
Forgjenger: HE20AB210S / HE20AB510S
Kan kombineres med: EA645GE17 / EA645GN17
Range Cooker Gas
Gasstopp
1 kraft-, 2 normal-, 1 spare-, 1 wokbrenner
2 doble og 1 enkel kjeleholder av støpejern
med gummiføtter
Multifunksjonsovn
Stekeovnsvolum: 112 l
Uttakbare ovnsstiger
Katalytisk selvrens på bak- og sidevegger
Enhåndstenning
Rist med uttrekksstopp
Elektronisk ur med varsel-, start- og
stoppfunksjon
Uttakbare ovnsstiger
Termoelektrisk tennsikring
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Levert for jordgass (20 mbar)
NYHET!
Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar)
Medfølgende tilbehør
1 x Dysesett flaskeg.28-30/37 mbar
1 x WOK ring
1 x Teleskoputtrekk
1 nivåer
2 x Bakebrett, emalje
1 x Roterende grillspyd
1 x Espresso kryss
2 x Grillrist
HQ 738256E
rustfritt stål
21990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 16288 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003642610
Forgjenger: HQ738155E
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3200
Gasseffekt (W): 11500
Mål i mm (HxBxD): 845 x 898 x 600
Komfyrer med induksjonstopp, 60 cm
activeClean - automatisk selvrens med
30 % energiforbruk (0.69 kWh) enn
pyrolyse
grenseverdien (1.0 kWh) for energiklasse A
rustfritt stål 17790 kr*
HC 858543U
Automatisk hurtigoppvarming
Glasskeramisk platetopp
Hovedstrømbryter for platetopp
4 induksjonssoner
*Veiledende pris
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
hver kokesone
17 effekttrinn
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 14208 kr
Sikkerhet platetopp: Barnesikring hindrer
powerManagement funksjon
Materialgruppe: Frittstående
utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling,
Ekstra stort ovnsrom (67 l) med titan
EAN-kode: 4242003605646
Kasserollesensor, powerManagement
GlanseEmalje
Forgjenger: HC858541U
funksjon
Multifunksjonsovn med varmluft plus
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
10 stekefunksjoner: over-/undervarme,
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås, automatisk
undervarme, varmluft, varmluft eco,
sikkerhetsutkobling, dørlås aktiveres ved
pizzafunksjon, tining, varmluftgrill, stor
pyrolyserengjøring
variogrill, liten variogrill, hold-varm funksjon
Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren
Stekovnsbelysning som kan slås av
30 °C
Basic touchControl, timer
Uttrekkbar oppbevaringsskuff
Digitalt funksjonsdisplay
Høydejusterbare føtter
Elektronisk ur, varselur, utsatt starttid
Teleskoputtrekk kan bestilles som tilbehør
Tidsur med sikkerhetsutkopling på hver
kokesone
Medfølgende
tilbehør
Elektronisk timer
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R1S xTRist
UVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Uttakbare ovnsstiger
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
2 x bakebrett, pyrolysebestandig emalje
Forsenkbare brytere, sylinderbrytere
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 1S xT universalpanne,
U V W X Y Z [ \ pyrolysebestandig
]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Helglass innerdør
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Steketermometer
Tekniske data
cookControl med 40 automatiske
Tilkoblingseffekt (W): 10900
programmer
Mål i mm (HxBxD): 900 x 600 x 600
SoftClose - dempet lukking av ovnsdør
partnerProgram
20% lavere energiforbruk (0.79 kWh) enn
grenseverdien (1.0 kWh) for energiklasse A
Glasskeramisk platetopp
4 induksjonssoner
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
17 effekttrinn
Ekstra stort ovnsrom (67 l) med titan
GlanseEmalje
Multifunksjonsovn med varmluft plus
8 stekefunksjoner: over-/undervarme,
undervarme, varmluft, pizzafunksjon, tining,
varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill
Antall ovnslamper: 1 stk. (40 W) plassering
over
Basic touchControl, timer
Digitalt funksjonsdisplay
Elektronisk ur, varselur, utsatt starttid
Tidsur med sikkerhetsutkopling på hver
kokesone
Uttakbare ovnsstiger
Forsenkbare brytere, sylinderbrytere
Helglass innerdør
SoftClose - dempet lukking av ovnsdør
Bakvegg med ecoClean
54 INNBYGGINGSKOMFYRER
Automatisk hurtigoppvarming
Hovedstrømbryter for platetopp
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
hver kokesone
Sikkerhet platetopp: Barnesikring hindrer
utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling,
Kasserollesensor, powerManagement
funksjon
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås
Dørtemperatur maks. 40°C
Uttrekkbar oppbevaringsskuff
Høydejusterbare føtter
Teleskoputtrekk kan bestilles som tilbehør
Medfølgende tilbehør
2 x Bakebrett, emalje
1 x Rist
1 x Langpanne
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 10700
Mål i mm (HxBxD): 900 x 600 x 600
HC 748233U
hvit
13790 kr*
HC 748533U
rustfritt stål
14590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11008 kr / 11648 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003604533 / 4242003607978
Forgjenger: HC748231X / HC748531X
20% lavere energiforbruk (0.79 kWh) enn
grenseverdien (1.0 kWh) for energiklasse A
Glasskeramisk platetopp
4 induksjonssoner
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
17 effekttrinn
Ekstra stort ovnsrom (67 l) med titan
GlanseEmalje
Multifunksjonsovn med varmluft plus
8 stekefunksjoner: over-/undervarme,
undervarme, varmluft, pizzafunksjon, tining,
varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill
Antall ovnslamper: 1 stk. (40 W) plassering
over
Basic touchControl, timer
Digitalt funksjonsdisplay
Tidsur med sikkerhetsutkopling på hver
kokesone
Elektronisk timer
Uttakbare ovnsstiger
Sylinderbrytere
Helglass innerdør
Bakvegg med ecoClean
Hurtigoppvarming
Hovedstrømbryter for platetopp
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
hver kokesone
Sikkerhet platetopp: Barnesikring hindrer
utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling,
Kasserollesensor, powerManagement
funksjon
Sikkerhet stekeovn: mekanisk dørlås
Dørtemperatur maks. 40°C
Uttrekkbar oppbevaringsskuff
Høydejusterbare føtter
Teleskoputtrekk kan bestilles som tilbehør
HC 728213U
hvit
11690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9328 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003607831
Medfølgende tilbehør
2 x Bakebrett, emalje
1 x Rist
1 x Langpanne
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 6900
Mål i mm (HxBxD): 900 x 600 x 600
Ovner med glasskeramisk topp og stekevogn
partnerProgram
30 % energiforbruk (0.69 kWh) enn
grenseverdien (1.0 kWh) for energiklasse A
Glasskeramisk platetopp
4 highSpeed kokesoner, hvorav 1 tokretssone
og en oval kokesone
Ekstra stort ovnsrom (67 l) med titan
GlanseEmalje
Multifunksjonsovn med varmluft plus
10 stekefunksjoner: over-/undervarme,
undervarme, varmluft, varmluft eco,
pizzafunksjon, tining, varmluftgrill, stor
variogrill, liten variogrill, hold-varm funksjon
Stekovnsbelysning som kan slås av
Elektronisk ur, varselur, utsatt starttid
Tidsur med sikkerhetsutkopling på hver
kokesone
Elektronisk timer
Stekevogn med softClose
Forsenkbare brytere, sylinderbrytere
Helglass innerdør
cookControl med 40 automatiske
programmer
activeClean - automatisk selvrens med
pyrolyse
Automatisk hurtigoppvarming
Hovedstrømbryter for platetopp
4 restvarmeindikatorer
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås, automatisk
sikkerhetsutkobling, dørlås aktiveres ved
pyrolyserengjøring
Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren
30 °C
Uttrekkbar oppbevaringsskuff
Høydejusterbare føtter
HC 854273U
hvit
12290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9808 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003605653
Forgjenger: HC854241U
Medfølgende tilbehør
1 x Rist
2 x bakebrett, pyrolysebestandig emalje
1 x universalpanne, pyrolysebestandig
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 11300
Mål i mm (HxBxD): 900 x 600 x 600
Komfyrer med glasskeramisk topp, 60 cm
SoftClose - dempet lukking av ovnsdør
30 % energiforbruk (0.69 kWh) enn
Bakvegg med ecoClean
grenseverdien (1.0 kWh) for energiklasse A
rustfritt stål 12190 kr*
HC 766543U
Automatisk hurtigoppvarming
Glasskeramisk platetopp
Hovedstrømbryter for platetopp
4 highSpeed kokesoner, hvorav 1 tokretssone
*Veiledende pris
4 restvarmeindikatorer
og en oval kokesone
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
Ekstra stort ovnsrom (67 l) med titan
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9728 kr
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås, automatisk
GlanseEmalje
Materialgruppe: Frittstående
sikkerhetsutkobling
Multifunksjonsovn med varmluft plus
EAN-kode: 4242003607633
Dørtemperatur maks. 40°C
10 stekefunksjoner: over-/undervarme,
Uttrekkbar oppbevaringsskuff
undervarme, varmluft, varmluft eco,
Høydejusterbare føtter
pizzafunksjon, tining, varmluftgrill, stor
Teleskoputtrekk kan bestilles som tilbehør
variogrill, liten variogrill, hold-varm funksjon
Stekovnsbelysning som kan slås av
Medfølgende tilbehør
Elektronisk
ur,
varselur,
utsatt
starttid
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
2 x Bakebrett, emalje
Tidsur med sikkerhetsutkopling på hver
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
1 x Rist
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =kokesone
>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
1 x Langpanne
Uttakbare ovnsstiger
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Forsenkbare brytere, sylinderbrytere
Tekniske data
Helglass innerdør
Tilkoblingseffekt (W): 11300
Steketermometer
Mål i mm (HxBxD): 900 x 600 x 600
cookControl med 40 automatiske
programmer
20% lavere energiforbruk (0.79 kWh) enn
grenseverdien (1.0 kWh) for energiklasse A
Glasskeramisk platetopp
4 highSpeed kokesoner, hvorav 1 tokretssone
og en oval kokesone
Ekstra stort ovnsrom (67 l) med titan
GlanseEmalje
Multifunksjonsovn med varmluft plus
8 stekefunksjoner: over-/undervarme,
undervarme, varmluft, pizzafunksjon, tining,
varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill
Antall ovnslamper: 1 stk. (40 W) plassering
over
Elektronisk ur, varselur, utsatt starttid
Tidsur med sikkerhetsutkopling på hver
kokesone
Uttakbare ovnsstiger
Forsenkbare brytere, sylinderbrytere
Helglass innerdør
SoftClose - dempet lukking av ovnsdør
Bakvegg med ecoClean
Hurtigoppvarming
4 restvarmeindikatorer
Sikkerhet stekeovn: Barnesikring med
nøkkelfunksjon, mekanisk dørlås
Dørtemperatur maks. 40°C
Uttrekkbar oppbevaringsskuff
Høydejusterbare føtter
Teleskoputtrekk kan bestilles som tilbehør
Medfølgende tilbehør
2 x Bakebrett, emalje
1 x Rist
1 x Langpanne
HC 744233U
hvit
8390 kr*
HC 744533U
rustfritt stål
8990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6688 kr / 7168 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003605455 / 4242003607954
Forgjenger: HC744230U / HC742531U
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 10900
Mål i mm (HxBxD): 900 x 600 x 600
FRITTSTÅENDE KOMFYRER
55
Komfyrer med glasskeramisk topp, 60 cm (fortsettelse)
20% lavere energiforbruk (0.79 kWh) enn
grenseverdien (1.0 kWh) for energiklasse A
Glasskeramisk platetopp
4 trinnløst regulerbare highSpeed kokesoner,
hvorav en tokretssone
Ekstra stort ovnsrom (67 l) med titan
GlanseEmalje
Multifunksjonsovn med varmluft
8 stekefunksjoner: over-/undervarme,
undervarme, varmluft, pizzafunksjon, tining,
varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill
Antall ovnslamper: 1 stk. (40 W) plassering
over
Uttakbare ovnsstiger
Forsenkbare brytere, sylinderbrytere
20% lavere energiforbruk (0.79 kWh) enn
grenseverdien (1.0 kWh) for energiklasse A
Glasskeramisk platetopp
4 highSpeed kokesoner
Ekstra stort ovnsrom (72 l) med titan
GlanseEmalje
Konvensjonell stekeovn
4 stekefunksjoner: over-/undervarme,
undervarme, stor variogrill, liten variogrill
Antall ovnslamper: 1 stk. (40 W) plassering
over
Uttakbare ovnsstiger
Sylinderbrytere
Helglass innerdør
Helglass innerdør
4 restvarmeindikatorer
Sikkerhet stekeovn: mekanisk dørlås
Dørtemperatur maks. 40°C
Uttrekkbar oppbevaringsskuff
Høydejusterbare føtter
Medfølgende tilbehør
2 x Bakebrett, emalje
1 x Rist
1 x Langpanne
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 9700
Mål i mm (HxBxD): 900 x 600 x 600
Sikkerhet stekeovn: mekanisk dørlås
Dørtemperatur maks. 40°C
Uttrekkbar oppbevaringsskuff
Høydejusterbare føtter
Medfølgende tilbehør
2 x Bakebrett, emalje
1 x Rist
1 x Langpanne
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 9200
Mål i mm (HxBxD): 900 x 600 x 600
HC 723223U
hvit
6990 kr*
HC 723523U
rustfritt stål
7990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5568 kr / 6368 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003607749 / 4242003607817
Forgjenger: HC723210S / HC722510U
HC 422213U
hvit
6390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5088 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003606520
Forgjenger: HC422210U
Komfyrer med støpejernstopp, 60 cm
20% lavere energiforbruk (0.79 kWh) enn
grenseverdien (1.0 kWh) for energiklasse A
Platetopp med 1 hurtig- og 3 normale
kokeplater
Ekstra stort ovnsrom (72 l) med titan
GlanseEmalje
Konvensjonell stekeovn
4 stekefunksjoner: over-/undervarme,
undervarme, stor variogrill, liten variogrill
Antall ovnslamper: 1 stk. (40 W) plassering
over
Uttakbare ovnsstiger
Sylinderbrytere
Helglass innerdør
Sikkerhet stekeovn: mekanisk dørlås
Dørtemperatur maks. 40°C
Uttrekkbar oppbevaringsskuff
Høydejusterbare føtter
Medfølgende tilbehør
2 x Bakebrett, emalje
1 x Rist
1 x Langpanne
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 8800
Mål i mm (HxBxD): 900 x 600 x 600
HD 421213U
hvit
4790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 3808 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003608159
Forgjenger: HD421210S
Ekstra tilbehør komfyrer
Sokkel, 5 cm høy
Passer til 70 cm komfyr
Løs, hvitlakkert sokkel, 5 cm høy
HZ 13509EU
hvit
150 kr*
*Veiledende pris
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 120 kr
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k Materialgruppe:
l m n o p q r s t Innbygging
uvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
EAN-kode: 4242003293744
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Ekstra tilbehør komfyrer - grytevern
Grytevern til 50/60/70 cm komfyr
HZ 10420
hvit
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 223 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003195482
56 FRITTSTÅENDE KOMFYRER
279 kr*
FreeInduction
partnerProgram
Brukervennlig TFT pekeskjerm i farge med
brukerhjelp
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
Sonefri induksjonstopp
Fri plassering av kokekar
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Medfølgende tilbehør
1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 65.2 x 812 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D):
59 x 750-780 x 490-500
EH 875KU11E comfortDesign 38790 kr*
*Veiledende pris
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 31020 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003488287
FlexInduction, 90 cm
partnerProgram
touchSlider-betjening (multi)
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
2 flexInduksjonsone 40x24 cm og 1
flexInduksjonsone 30x24 cm
5 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
EH 975SV17E comfortDesign 25490 kr*
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
*Veiledende pris
Sikkerhetsutkobling
Kan kombineres med Dominoserien og andre
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
topper med comfortDesign
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Tekniske data
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 20380 kr
Tilkoblingseffekt (W): 10800
Materialgruppe: Innbygging
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 912 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 880 x 490-500 EAN-kode: 4242003620236
partnerProgram
touchSlider-betjening (multi)
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
2 flexInduction-soner 40x21 cm
5 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
1 trekretssone, 21/26/32 cm
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
EH 975SZ17E comfortDesign 19790 kr*
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
*Veiledende pris
Sikkerhetsutkobling
Kan kombineres med Dominoserien og andre
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
topper med comfortDesign
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Tekniske data
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 15820 kr
Tilkoblingseffekt (W): 10800
Materialgruppe: Innbygging
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 912 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 880 x 490-500 EAN-kode: 4242003628836
Forgjenger: EH975SZ11E
FlexInduction, 80 cm
metalLook
touchSlider-betjening (multi)
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Control Panel Pause: sperrer
metalLook
EH 879SP17E
17790 kr*
Restvarmeindikering for hver sone
betjeningspanelet i 20 sekunder
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklm
n o p q r spris
tuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
*Veiledende
Sikkerhetsutkobling
powerManagement funksjon gjør det mulig å
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
begrense toppens effekt
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Medfølgende
T U V W X Y Z [tilbehør
\]^_ `abcdefghijklm
n o p med
q r s fastmontert
t u v w x y zkabel,
{ | } ~25A
¡ ¢ støpsel
£ ¤ ¥ ¦ (Q8CNPH0024)
§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ må
°
Leveres
1 flexInduksjonssone 38 x 20 cm for mer
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
bestilles i tillegg, kostnadsfritt
1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm
fleksibel matlaging
5 induksjonssoner med kasserollesensor Tekniske data
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 14220 kr
starter først når det står en kasserolle på
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Materialgruppe: Innbygging
sonen
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 812 x 520
EAN-kode: 4242003627501
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Nisjemål i mm (H x B x D):
Forgjenger: EH879SC11
Varselur
51 x 750-780 x 490-500
17 effekttrinn
NYHET!
partnerProgram
touchSlider betjening
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
1 flexInduksjonssone 38 x 20 cm for mer
fleksibel matlaging
5 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Kasserollesensor
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
EH 875MP17E comfortDesign 17390 kr*
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
*Veiledende pris
Kan kombineres med Dominoserien og andre
topper med comfortDesign
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Medfølgende tilbehør
1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 13900 kr
Tekniske data
Materialgruppe: Innbygging
Tilkoblingseffekt (W): 7200
EAN-kode: 4242003628867
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 812 x 520
Forgjenger: EH875MP11E
Nisjemål i mm (H x B x D):
51 x 750-780 x 490-500
PLATETOPPER
57
FlexInduction, 80 cm (fortsettelse)
NYHET!
NYHET!
partnerProgram
partnerProgram
partnerProgram
discControl betjening - mer ergonomisk
kontroll med runde, magnetiske skiver
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
1 flexiSone 40x21 cm
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
touchSlider-betjening (multi)
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
1 flexInduksjonssone 38 x 20 cm for mer
fleksibel matlaging
5 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
touchSlider-betjening (multi)
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
1 flexInductionsone 40x24 cm for mer
fleksibel matlaging: to separate kokesoner
eller en stor fleksibel kokesone
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
EH 885DN19E
Sikkerhetsutkobling
Kan kombineres med Dominoserien og andre
*Veiledende pris
topper med piezoDesign
piezoDesign
17390 kr*
Medfølgende tilbehør
1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
bestilles i tillegg, kostnadsfritt
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 812 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D):
51 x 750-780 x 490-500
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 13900 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003623411
Forgjenger: EH885DL11E
Sikkerhetsutkobling
Min. benkeplatetykkelse: 30 mm
EH 801SP17E planoDesign 16590 kr*
Planotopp for montering i en sten- eller
granittbenkeplate. Ved montering i "levende"
*Veiledende pris
materiale (f.eks. tre) må en
innbyggingsramme monteres. En fagmann
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
bør skjære ut hullet etter en mal. Ramme og
bestilles i tillegg, kostnadsfritt
mal kan kjøpes som ekstra tilbehør
Medfølgende tilbehør
1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 50.0 x 792 x 512
Nisjemål i mm (H x B x D):
50 x 780-796 x 500-516
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 13260 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003628812
Forgjenger: EH801SN11E
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
EH 875SN27E comfortDesign 14990 kr*
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
*Veiledende pris
Kan kombineres med Dominoserien og andre
topper med comfortDesign
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Medfølgende tilbehør
1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11980 kr
Tekniske data
Materialgruppe: Innbygging
Tilkoblingseffekt (W): 7200
EAN-kode: 4242003620632
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 812 x 520
Forgjenger: EH875SN11E
Nisjemål i mm (H x B x D):
51 x 750-780 x 490-500
FlexInduction, 60 cm
Varselur
discControl betjening - mer ergonomisk
partnerProgram
NYHET!
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwx
yz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
17 effekttrinn
kontroll med runde, magnetiske skiver
EH 685DV19E piezoDesign 14790 kr*
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Control Panel Pause: sperrer
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <betjeningspanelet
= > ? @ A B C D iE20
F Gsekunder
H I J K L M N O P Q R S TRestvarmeindikering
U V W X Y Z [ \ ] ^ for
_ hver
` a bsone
cdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
*Veiledende pris
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
2 FlexInduksjonssoner for mer fleksibel
matlagning
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
NYHET!
58 PLATETOPPER
touchSlider betjening
2 FlexInduksjonssoner for mer fleksibel
matlagning
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
Sikkerhetsutkobling
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
Kan kombineres med Dominoserien og andre
bestilles i tillegg, kostnadsfritt
topper med piezoDesign
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 59.0 x 600 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11820 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003623459
Forgjenger: EH685DB11E
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
EH 601MV17E planoDesign 13990 kr*
Planotopp for montering i en sten- eller
granittbenkeplate. Ved montering i "levende"
*Veiledende pris
materiale (f.eks. tre) må en
innbyggingsramme monteres. En fagmann
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
bør skjære ut hullet etter en mal. Ramme og
bestilles i tillegg, kostnadsfritt
mal kan kjøpes som ekstra tilbehør
Min. benkeplatetykkelse: 30 mm
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11180 kr
Materialgruppe: Innbygging
Tekniske data
EAN-kode: 4242003624180
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Forgjenger: EH601ME21E
Mål i mm (HxBxD): 56.0 x 572 x 512
Nisjemål i mm (H x B x D):
56 x 560-576 x 500-516
touchSlider betjening
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
2 flexInductionsoner 40 x24 cm, for mer
fleksibel matlaging: fire separate kokesoner
eller to store fleksibel kokesoner
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
TouchControl MultiTouch
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
Display som viser energiforbruket
quickStart-funksjon
reStart-funksjon
1 flexiSone 40x21 cm
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
NYHET!
TouchControl
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
Restart-funksjon
1 flexInductionsone 40x24 cm for mer
fleksibel matlaging: to separate kokesoner
eller en stor fleksibel kokesone
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
Varselur
17 effekttrinn
EH 675MV17E comfortDesign 13990 kr*
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
*Veiledende pris
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
Kan kombineres med Dominoserien og andre
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
topper med comfortDesign
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 602 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11180 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003623374
Forgjenger: EH675MV11E
Varselur
17 effekttrinn
U-facette
EH 651FN17E
13190 kr*
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
*Veiledende pris
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
Kan kombineres med Dominoserien og andre
bestilles i tillegg, kostnadsfritt
topper med U-facetteDesign
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 592 x 522
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10540 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003652107
Forgjenger: EH675MN11E
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
U-facette
EH 651BN17E
12690 kr*
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
*Veiledende pris
Sikkerhetsutkobling
Kan kombineres med Dominoserien og andre
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
topper med U-facetteDesign
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Tekniske data
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10140 kr
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Materialgruppe: Innbygging
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 592 x 522
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500 EAN-kode: 4242003623497
Platetopper, induksjon, 90 cm
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
touchSlider-betjening (multi)
Sikkerhetsutkobling
Control Panel Pause: sperrer
EH 901SK11¹ planoDesign 18490 kr*
Planotopp for montering i en sten- eller
betjeningspanelet i 20 sekunder
granittbenkeplate. Ved montering i "levende"
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
*Veiledende pris
materiale (f.eks. tre) må en
powerManagement funksjon gjør det mulig å
innbyggingsramme monteres. En fagmann
begrense toppens effekt
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
bør skjære ut hullet etter en mal. Ramme og
Boost-funksjon gir hele 4,4 kW for 28 cm sone
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
mal kan kjøpes som ekstra tilbehør
5 induksjonssoner med kasserollesensor Kan kombineres med Dominoserien og andre
starter først når det står en kasserolle på
Veil.
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
>[email protected]
VWX
Y ZplanoDesign
[\]^_ `abcdefghijklm
n opris
p qeks.
r s tmva
u v og
w xmiljøgebyr:
y z { | } ~ 14780
¡ ¢ £ ¤ kr
¥¦§¨©ª«¬®¯°
topper
med
sonen
Materialgruppe: Innbygging
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
¹Støpsel,
separat
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =hver
> ? kokesone
@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Tekniske
T U V W Xdata
YZ[\]^_ `abcdefghijklm
n o p qQ8CNPH0024
r s t u v w x ymå
z {bestilles
| } ~ ¡ ¢på
£¤
¥ ¦ § ¨varelinje
©ª«¬®¯°
EAN-kode: 4242003417638
Tilkoblingseffekt (W): 10800
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
1 tokretssone
Mål i mm (HxBxD): 56.0 x 892 x 512
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Nisjemål i mm (H x B x D):
Varselur
56 x 880-896 x 500-516
17 effekttrinn
partnerProgram
highSpeed glasskeramikk med dekor
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
touchSlider betjening
hver kokesone
stekeSensor plus for steking med integrert
1 tokretssone
stekesensor for de to fremre kokesonene med
Timer med stoppfunksjon for alle soner
4 temperatureralternativ og 9 automatiske
Varselur
stekeprogrammer
17 effekttrinn
Control Panel Pause: sperrer
highSpeed glasskeramikk uten dekor
betjeningspanelet i 20 sekunder
Restvarmeindikering for hver sone
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
powerManagement funksjon gjør det mulig å
Sikkerhetsutkobling
begrense toppens effekt
Kan kombineres med Dominoserien og andre
Boost-funksjon gir hele 4,4 kW for 28 cm sone
topper med comfortDesign
kokeSensorer bak, forsenkbare med 5
temperaturnivåer
Tekniske data
5 induksjonssoner med kasserollesensor Tilkoblingseffekt (W): 10800
starter først når det står en kasserolle på
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 912 x 520
sonen
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 880 x 490-500
EH 975MK31E¹ comfortDesign 18490 kr*
*Veiledende pris
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 14780 kr
Materialgruppe: Innbygging
¹Støpsel, Q8CNPH0024 må bestilles på separat varelinje
EAN-kode: 4242003443033
PLATETOPPER
59
Platetopper, induksjon, 90 cm (fortsettelse)
partnerProgram
touchSlider-betjening (multi)
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
5 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
1 tokretssone
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
EH 975SK11E¹ comfortDesign 18490 kr*
hver kokesone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
*Veiledende pris
Sikkerhetsutkobling
Kan kombineres med Dominoserien og andre
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
topper med comfortDesign
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Tekniske data
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 14780 kr
Tilkoblingseffekt (W): 10800
Materialgruppe: Innbygging
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 912 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 880 x 490-500 ¹Støpsel, Q8CNPH0024 må bestilles på separat varelinje
EAN-kode: 4242003417621
touchSlider betjening
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
Boost-funksjon gir hele 4,4 kW for 28 cm sone
5 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
hver kokesone
1 tokretssone
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
EH 975MK11E comfortDesign 16990 kr*
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
*Veiledende pris
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
Kan kombineres med Dominoserien og andre
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
topper med comfortDesign
touchSlider betjening
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 10800
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 912 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 880 x 490-500
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 13580 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003417843
Forgjenger: EH957501E
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
panorama
EH 975ME11E¹
13990 kr*
hver kokesone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
*Veiledende pris
Sikkerhetsutkobling
Kan kombineres med Dominoserien og andre
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
topper med comfortDesign
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Tekniske data
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11180 kr
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Materialgruppe: Innbygging
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 912 x 350
¹Støpsel, Q8CNPH0024 må bestilles på separat varelinje
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 880 x 330
EAN-kode: 4242003427439
Forgjenger: EH99S501E
Platetopper, induksjon, 80 cm
Varselur
touchSlider-betjening (multi)
17 effekttrinn
stekeSensor plus for steking med integrert
EH 875SB32E comfortDesign 15290 kr*
highSpeed glasskeramikk uten dekor
stekesensor for de to fremre kokesonene med
Restvarmeindikering for hver sone
4 temperatureralternativ og 9 automatiske
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; stekeprogrammer
<=>[email protected]
U V W X Y hindrer
Z [ \ ] ^utilsiktet
_ `ab
c d e f g h i j k *Veiledende
l m n o p q rpris
stuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Barnesikring
betjening
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Sikkerhetsutkobling
Control Panel Pause: sperrer
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <betjeningspanelet
= > ? @ A B C D iE20
F Gsekunder
H I J K L M N O P Q R S TKan
U Vkombineres
W X Y Z [ \med
] ^ _Dominoserien
` a b c d eog
f gandre
h i j k Leveres
l m n o med
p q r fastmontert
s t u v w x ykabel,
z { | 25A
} ~ ¡ støpsel
¢ £ ¤ ¥(Q8CNPH0024)
¦ § ¨ © ª « ¬ ®må
¯°
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
topper med comfortDesign
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 12220 kr
Medfølgende tilbehør
begrense toppens effekt
Materialgruppe: Innbygging
1 x Sensorbånd
kokeSensorer bak, forsenkbare med 5
EAN-kode: 4242003545652
1
x
Tilpassingslist
750
780
mm
temperaturnivåer
4 induksjonssoner med kasserollesensor Tekniske data
starter først når det står en kasserolle på
Tilkoblingseffekt (W): 7290
sonen
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 812 x 520
1 oval tokretssone med automatisk
Nisjemål i mm (H x B x D):
innkobling
51 x 750-780 x 490-500
Hold varm sone
Timer
partnerProgram
TouchControl MultiTouch
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
Display som viser energiforbruket
Restart-funksjon
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
60 PLATETOPPER
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
EH 875FL17E
Sikkerhetsutkobling
Kan kombineres med Dominoserien og andre
*Veiledende pris
topper med comfortDesign
comfortDesign 13990 kr*
Medfølgende tilbehør
1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 812 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D):
51 x 750-780 x 490-500
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11180 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003623886
Forgjenger: EH875ML11E
TouchControl MultiTouch
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
Display som viser energiforbruket
quickStart-funksjon
reStart-funksjon
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk med dekor
touchSlider betjening
stekeSensor plus for steking med integrert
stekesensor for de to fremre kokesonene med
4 temperatureralternativ og 9 automatiske
stekeprogrammer
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
1 tokretssone
Hold varm sone
Timer
Varselur
17 effekttrinn
NYHET!
TouchControl MultiTouch
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Kasserollesensor
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Planotopp for montering i en sten- eller
granittbenkeplate. Ved montering i "levende"
materiale (f.eks. tre) må en
innbyggingsramme monteres. En fagmann
bør skjære ut hullet etter en mal. Ramme og
mal kan kjøpes som ekstra tilbehør
Ramme til planliming
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 56.0 x 792 x 512
Nisjemål i mm (H x B x D):
56 x 780-796 x 500-516
EH 801FL17
planoDesign
*Veiledende pris
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10540 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003623763
Forgjenger: EH811TL11
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
EH 875MC21X comfortDesign
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
*Veiledende pris
Kan kombineres med Dominoserien og andre
topper med comfortDesign
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10540 kr
Materialgruppe: Innbygging
Medfølgende tilbehør
EAN-kode: 4242003598016
1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm
Forgjenger: EH875TE11X
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7290
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 812 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D):
51 x 750-780 x 490-500
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 59.0 x 795 x 517
Nisjemål i mm (H x B x D): 53 x 780 x 500
13190 kr*
EH 845FL67X
stålramme
13190 kr*
11990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9580 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003626351
Platetopper, induksjon, bredde 70 cm
Timer med stoppfunksjon for alle soner
TouchControl MultiTouch
Varselur
stekeSensor plus for steking med integrert
EH 775FE27E comfortDesign 11990 kr*
17 effekttrinn
stekesensor for de to fremre kokesonene med
70 cm kokesone - kan bygges inn i et
4 temperatureralternativ og 9 automatiske
*Veiledende pris
utskjæringsmål på 60 cm
stekeprogrammer
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Control Panel Pause: sperrer
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
Restvarmeindikering for hver sone
betjeningspanelet i 20 sekunder
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
Sikkerhetsutkobling
powerManagement funksjon gjør det mulig å
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9580 kr
Kan kombineres med Dominoserien og andre
begrense toppens effekt
Materialgruppe: Innbygging
topper med comfortDesign
Display som viser energiforbruket
EAN-kode: 4242003621035
quickStart-funksjon
Forgjenger: EH775ME21E
Tekniske data
reStart-funksjon
Tilkoblingseffekt (W): 7200
4>
induksjonssoner
med
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
[email protected]
G Hkasserollesensor
I J K L M N O P-Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 710 x 520
starter først når det står en kasserolle på
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =sonen
>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
TouchControl
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
quickStart-funksjon
reStart-funksjon
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
70 cm kokesone - kan bygges inn i et
utskjæringsmål på 60 cm
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 710 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500
EH 751BE17E¹
U-facette
11190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8940 kr
Materialgruppe: Innbygging
¹Støpsel, Q8CNPH0024 må bestilles på separat varelinje
EAN-kode: 4242003620755
PLATETOPPER
61
Platetopper, induksjon, 60 cm
touchSlider betjening
stekeSensor plus for steking med integrert
stekesensor for de to fremre kokesonene med
4 temperatureralternativ og 9 automatiske
stekeprogrammer
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
kokeSensorer bak, forsenkbare med 5
temperaturnivåer
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
TouchControl MultiTouch
stekeSensor plus for steking med integrert
stekesensor for de to fremre kokesonene med
4 temperatureralternativ og 9 automatiske
stekeprogrammer
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
Display som viser energiforbruket
Restart-funksjon
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
TouchControl MultiTouch
stekeSensor plus for steking med integrert
stekesensor for de to fremre kokesonene med
4 temperatureralternativ og 9 automatiske
stekeprogrammer
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
Display som viser energiforbruket
Restart-funksjon
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
hver kokesone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Kan kombineres med Dominoserien og andre
topper med comfortDesign
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 602 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
metalLook
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 602 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500
EH 675ME31E¹ comfortDesign 14490 kr*
*Veiledende pris
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11580 kr
Materialgruppe: Innbygging
¹Støpsel, Q8CNPH0024 må bestilles på separat varelinje
EAN-kode: 4242003416433
EH 679FE27E
metalLook
12990 kr*
*Veiledende pris
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10380 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003625323
Forgjenger: EH679ME21
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
EH 675FE27E comfortDesign 10490 kr*
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
*Veiledende pris
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
Sikkerhetsutkobling
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Kan kombineres med Dominoserien og andre
topper med comfortDesign
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8380 kr
Materialgruppe: Innbygging
Tekniske data
EAN-kode: 4242003620861
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Forgjenger: EH675ME21E
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 602 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500
Timer med stoppfunksjon for alle soner
TouchControl MultiTouch
Varselur
Control Panel Pause: sperrer
rammeløs
EH 651FB17E
9490 kr*
17 effekttrinn
betjeningspanelet i 20 sekunder
highSpeed glasskeramikk uten dekor
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; powerManagement
< = > ? @ A B C D Efunksjon
F G H I Jgjør
K L det
M Nmulig
OPQ
U V W X Y Z [ \ ] ^for
_ hver
` a sone
b c d e f g h i j k *Veiledende
l m n o p q rpris
stuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Restvarmeindikering
åRST
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
begrense toppens effekt
Leveres
med
fastmontert
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <Display
=>?@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t u v w x ykabel,
z { | 25A
} ~ ¡ støpsel
¢ £ ¤ ¥(Q8CNPH0024)
¦ § ¨ © ª « ¬ ®må
¯°
Sikkerhetsutkobling
som viser energiforbruket
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
quickStart-funksjon
Tekniske data
reStart-funksjon
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7580 kr
Tilkoblingseffekt (W): 7200
4 induksjonssoner med kasserollesensor Materialgruppe: Innbygging
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 592 x 522
starter først når det står en kasserolle på
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500 EAN-kode: 4242003625590
sonen
1 oval tokretssone med automatisk
innkobling
TouchControl MultiTouch
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
Display som viser energiforbruket
Restart-funksjon
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
62 PLATETOPPER
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 592 x 522
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500
EH 651FE67X
U-facette
8990 kr*
*Veiledende pris
Leveres med fastmontert kabel, 25A støpsel (Q8CNPH0024) må
bestilles i tillegg, kostnadsfritt.
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7180 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003621011
Forgjenger: EH651TE11X
TouchControl MultiTouch
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
Display som viser energiforbruket
Restart-funksjon
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
NYHET!
TouchControl
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
powerManagement funksjon gjør det mulig å
begrense toppens effekt
quickStart-funksjon
reStart-funksjon
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 57.1 x 583 x 513
Nisjemål i mm (H x B x D): 54 x 560 x 490-500
Varselur
17 effekttrinn
Restvarmeindikering for hver sone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 4600
Mål i mm (HxBxD): 57.0 x 592 x 522
Nisjemål i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500
EH 645FE67X
svart
8590 kr*
*Veiledende pris
Leveres med fastmontert kabel og støpsel
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6860 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003625262
Forgjenger: EH645TE11X
EH 611BE68X
rammeløs
6990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5580 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003654491
Platetopper, standard, 80 cm
touchSlider betjening
Control Panel Pause: sperrer
betjeningspanelet i 20 sekunder
4 highSpeed kokesoner, hvorav
3 tokretssoner
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Digitalt funksjonsdisplay
Varselur
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk uten dekor
TouchControl
4 highSpeed kokesoner, hvorav
1 oval tokretssone
2 tokretssoner
17 effekttrinn
Digitalt funksjonsdisplay
highSpeed glasskeramikk med dekor
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
hver kokesone
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
hver kokesone
ET 875MC11D comfortDesign 10790
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
*Veiledende pris
Kan kombineres med Dominoserien og andre
topper med comfortDesign
Kabel og støpsel (Q8CNPH0001) må bestilles i tillegg,
kostnadsfritt.
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7900
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8620 kr
Mål i mm (HxBxD): 51.0 x 812 x 520
Materialgruppe: Innbygging
Nisjemål i mm (H x B x D): 45 x 780 x 500
EAN-kode: 4242003417942
Forgjenger: ET78S502E
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7400
Mål i mm (HxBxD): 51.0 x 795 x 517
Nisjemål i mm (H x B x D): 48 x 780 x 500
ET 845HH17 kantramme i stål
kr*
8990 kr*
*Veiledende pris
Kabel og støpsel (Q8CNPH0001) må bestilles i tillegg,
kostnadsfritt.
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7180 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003613443
Forgjenger:
`abcdefghijklm
n o p q r ET845EH11D
stuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Platetopper, standard, 60 cm
NYHET!
TouchControl
Restart funksjon
4 highSpeed kokesoner, hvorav
1 tokretssone
17 effekttrinn
Digitalt funksjonsdisplay
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
hver kokesone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Driftslamper
Hovedbryter
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 6600
Mål i mm (HxBxD): 46.0 x 583 x 513
Nisjemål i mm (H x B x D): 43 x 560 x 490-500
ET 645HF17X
stålramme
5690 kr*
*Veiledende pris
Kabel og støpsel (Q8CNPH0001) må bestilles i tillegg,
kostnadsfritt
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4540 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003633496
PLATETOPPER
63
Platetopper, standard, 60 cm (fortsettelse)
TouchControl
4 highSpeed kokesoner
17 effekttrinn
Digitalt funksjonsdisplay
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
hver kokesone
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 6600
Mål i mm (HxBxD): 51.0 x 592 x 522
Nisjemål i mm (H x B x D): 45 x 560 x 490
ET 651HE17X
U-facette
5290 kr*
*Veiledende pris
Kabel og støpsel (Q8CNPH0001) må bestilles i tillegg,
kostnadsfritt.
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4220 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003612330
Forgjenger: ET651EE11X
TouchControl
4 highSpeed kokesoner
17 effekttrinn
highSpeed glasskeramikk med dekor
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
hver kokesone
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 6600
Mål i mm (HxBxD): 46.0 x 583 x 513
Nisjemål i mm (H x B x D): 43 x 560 x 490-500
ET 645HE17X kantramme i stål
5190 kr*
*Veiledende pris
Kabel og støpsel (Q8CNPH0001) må bestilles i tillegg,
kostnadsfritt.
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4140 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003614235
Forgjenger: ET645EE11X
Platetopper, gass, 90 cm
Sylinderbrytere
Støpejern med messingføtter
Gryteristene kan vaskes i oppvaskmaskin
5 gassbrennere
1 kraft-, 2 normal-, 1 sparebrenner
Dualkombi wok-brenner
Midt foran: Normalbrenner 1.9 kW
Foran til høyre: Normalbrenner 1.9 kW
Bak til høyre: Kraftbrenner 2.8 kW
Enhånds tenning
Termoelektrisk tennsikring
Midten bak: Sparebrenner 1.1 kW
Venstre: Wokbrenner 6 kW
Glasskeramisk
Kan kombineres med Dominoserien og alle
platetopper med ComfortDesign
ER 926SB70E
Levert for jordgass (20 mbar)
Kan ikke tilkobles til bygass
*Veiledende pris
Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar)
Medfølgende tilbehør
1 x WOK ring
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 1
Mål i mm (HxBxD): 57 x 912 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 45 x 850 x 490
comfortDesign 11990 kr*
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9580 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003601617
Forgjenger: ER926SB90E
Platetopper, gass, 70 cm
Glasskeramisk
Kjeleholder i støpejern med gummiføtter
facetteDesign
Gryteristene kan vaskes i oppvaskmaskin
ER 726RT71E comfortDesign 10590 kr*
Levert for jordgass (20 mbar)
5 gassbrennere
Kan ikke tilkobles til bygass
1 kraft-, 2 normal-, 1 sparebrenner
*Veiledende pris
Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar)
Dualkombi wok-brenner
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Automatisk sikkerhetsutkopling av
I midten: Wokbrenner 4.2 kW
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8460 kr
gassbrenner etter maks. 6 timer
Foran til venstre: Normalbrenner 1.9 kW
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k Materialgruppe:
l m n o p q r s t Innbygging
uvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Foran til høyre: Sparebrenner 1.1 kW
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
EAN-kode: 4242003631775
Medfølgende
tilbehør
Bak til venstre: Normalbrenner 1.9 kW
Forgjenger: ER726RT70E
1 x WOK ring
Bak til høyre: Kraftbrenner 2.8 kW
Enhånds tenning
Tekniske data
Termoelektrisk tennsikring
Tilkoblingseffekt (W): 2
Digital touch timer og minuttur
Mål i mm (HxBxD): 47 x 710 x 520
Automatisk sikkerhetsutkopling av
Nisjemål i mm (H x B x D): 45 x 560 x 490
gassbrenner etter maks. 6 timer
partnerProgram
Sylinderbrytere
Individuelle grytestøtter av støpejern
5 gassbrennere
I midten: Wokbrenner 4 kW
Foran til venstre: Sparebrenner 1 kW
Foran til høyre: Normalbrenner 1.7 kW
Bak til venstre: Normalbrenner 1.7 kW
Bak til høyre: Kraftbrenner 3 kW
Enhånds tenning
Termoelektrisk tennsikring
Herdet glass
64 PLATETOPPER
To muligheter for innbygging:
Planoinstallasjon i benkeplatens stein- eller
EP 716QB21E planoDesign
fliseoverflate alternativt tradisjonell
installasjon i benkeplaten
*Veiledende pris
Levert for jordgass (20 mbar)
Godkjent for bygass. Dyser bestilles separat
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5580 kr
som reservedel.
Materialgruppe: Innbygging
Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar)
EAN-kode: 4242003511756
Forgjenger: EP716QB20E
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 1
Mål i mm (HxBxD): 58 x 710 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 45 x 560 x 480-490
6990 kr*
Platetopper, gass, 60 cm
Sylinderbrytere
Kjeleholder i støpejern med gummiføtter
Gryteristene kan vaskes i oppvaskmaskin
4 gassbrennere
1 kraft-, 2 normal-, 1 sparebrenner
Foran til venstre: Normalbrenner 1.9 kW
Foran til høyre: Normalbrenner 1.9 kW
Bak til venstre: Sparebrenner 1.1 kW
Bak til høyre: Kraftbrenner 2.8 kW
Enhånds tenning
Termoelektrisk tennsikring
Glasskeramisk
Kan kombineres med Dominoserien og alle
platetopper med ComfortDesign
ER 626PB70E comfortDesign
Levert for jordgass (20 mbar)
Godkjent for bygass. Dyser bestilles separat
*Veiledende pris
som reservedel.
Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar)
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6140 kr
Materialgruppe: Innbygging
Tekniske data
EAN-kode: 4242003601372
Tilkoblingseffekt (W): 1
Forgjenger: ER626PB90E
Mål i mm (HxBxD): 47 x 602 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 45 x 560 x 490
7690 kr*
Platetopper, støpejern, 60 cm
Krom-nikkel-stål 18/10, glatt
Betjening via brytere
Bryterbetjening
4 trinnløst regulerbare hurtigplater
Driftslamper
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7000
Mål i mm (HxBxD): 65.0 x 580 x 510
Nisjemål i mm (H x B x D): 45 x 560 x 490
ET 130501
rustfritt stål
3190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2540 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003312810
Forgjenger: ET13050
Platetopper, støpejern, 30 cm
Krom-nikkel-stål 18/10, glatt
Betjening med vribrytere
2 highSpeed kokesoner
Driftslamper
1,5 m ledning med støpsel
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3500
Mål i mm (HxBxD): 49.0 x 288 x 505
Nisjemål i mm (H x B x D): 42 x 268 x 490
ET 13051EU
rustfritt stål
2290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1820 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003317853
Forgjenger: ET13051SK
Domino, induksjon
Sikkerhetsutkobling
touchSlider betjening
highSpeed glasskeramikk uten dekor
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
EH 375MV17E comfortDesign
9990 kr*
Kan kombineres med Dominoserien og andre
2 induksjonssoner med kasserollesensor topper med comfortDesign
starter først når det står en kasserolle på
*Veiledende pris
sonen
Tekniske data
4V
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7980 kr
Tilkoblingseffekt (W): 3600
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Materialgruppe:
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
> ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Mål
T U iVmm
W X(HxBxD):
Y Z [ \ ]59.0
^ _ x `302
a bxc520
defghijklm
n o p q r s t uInnbygging
vwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Varselur
Nisjemål i mm (H x B x D): 53 x 270 x 490-500 EAN-kode: 4242003619438
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
17 effekttrinn
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =Digital
> ? @2-effekttrinns
A B C D E F Grestvarmeindikator
H I J K L M N O P for
QRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
hver kokesone
touchSlider betjening
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
2 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
hver kokesone
Sikkerhetsutkobling
Kasserollesensor
EH 375ME11E¹
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Kan kombineres med Dominoserien og andre
*Veiledende pris
topper med comfortDesign
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3600
Mål i mm (HxBxD): 59.0 x 302 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 53 x 270 x 490-500
comfortDesign
8990 kr*
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7180 kr
Materialgruppe: Innbygging
¹Støpsel, Q8CNPH0024 må bestilles på separat varelinje
EAN-kode: 4242003419533
Forgjenger: EH512502E
PLATETOPPER
65
Domino, elektrisk
touchSlider betjening
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
17 effekttrinn
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
hver kokesone
Sikkerhetsutkobling
1 tokretssone
highSpeed glasskeramikk uten dekor
Kan kombineres med Dominoserien og andre
topper med comfortDesign
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 3200
Mål i mm (HxBxD): 44.0 x 302 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 38 x 270 x 490-500
ET 375MF11E
comfortDesign
5690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4540 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003418253
Forgjenger: ET512502E
Domino, grill
touchSlider betjening
Varselur
9 effekttrinn
1 keramisk dekkplate
Tappekran
Beholder i stål, for bruk med lavasteiner eller
vann
Kan kombineres med Dominoserien og andre
topper med comfortDesign
Medfølgende tilbehør
1 x Lavastener
ET 375MU11E comfortDesign
8590 kr*
Tekniske data
*Veiledende pris
Tilkoblingseffekt (W): 2400
Mål i mm (HxBxD): 242.0 x 302 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 236 x 270 x 490-500 Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6860 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003434604
Domino, 2 gassbluss
Sylinderbrytere
Kjeleholder i støpejern med gummiføtter
Gryteristene kan vaskes i oppvaskmaskin
2 gassbrennere
Foran: Normalbrenner 1.9 kW
Bak: Kraftbrenner 2.8 kW
Enhånds tenning
Termoelektrisk tennsikring
facetteDesign
Kan kombineres med Dominoserien og alle
platetopper med ComfortDesign
Levert for jordgass (20 mbar)
Godkjent for bygass. Dyser bestilles separat
som reservedel.
Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar)
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 1
Mål i mm (HxBxD): 52 x 302 x 520
Nisjemål i mm (H x B x D): 45 x 270 x 490-500
ER 326BB70E comfortDesign
5590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4460 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003601297
Forgjenger: ER326BB90E
Domino, wok
Enhånds tenning
facetteDesign
Sylinderbrytere
Gryteristene kan vaskes i oppvaskmaskin
ER 326AB70E comfortDesign 6290 kr*
Kan kombineres med Dominoserien og alle
Medfølgende tilbehør
platetopper med ComfortDesign
*Veiledende pris
1 x WOK ring
I midten: Wokbrenner 6 kW
Kan ikke tilkobles til bygass
Tekniske data
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5020 kr
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; Dualkombi
< = > ? @ Awok-brenner
B C D E F G H I J K L M N O P Q RTilkoblingseffekt
S T U V W X Y Z(W):
[ \ ]1^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
Materialgruppe: Innbygging
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar) Mål i mm (HxBxD): 57 x 302 x 520
EAN-kode: 4242003601150
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <Levert
= > ? for
@ Ajordgass
B C D E(20
F Gmbar)
H I J K L M N O P Q R Nisjemål
STUVW
X Y (H
Z [x\ B] ^
_ 45
` axb270
c d xe 490-500
fghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
i mm
x D):
Forgjenger: ER326AB90E
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Kjeleholder i støpejern med gummiføtter
Termoelektrisk tennsikring
Tilbehør platetopper - sammenbindingslister
Sammenbindingslist for dominotopper
For montering av flere dominotopper ved
siden av hverandre, eller ved montering av
domino ved siden av en ComfortDesign
platetopp
Garantert vanntett mellom platetoppene
Sammenbindingslisten kan ikke sees etter
monteringen
HZ 394301
690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 552 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003421093
Forgjenger: EZ394300
Tilbehør platetopper - monteringsramme til planoinstallasjon
Monteringsramme planoinstall. 60 cm
For innbygging av planodesign platetopper i
benkeplater av tre
Rammen monteres fast med hjelp av silikon
Med hjelp av en overfreser og den tilhørende
mallen (HZ 395601) kan en fagmann enkelt
og nøyaktig skjære ut hullet
Passer til EH601ME21E, EH601MV17E
HZ 395600
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1112 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003436523
66 PLATETOPPER
1390 kr*
Utskjæringsmall for planoinstall, 60 cm
Med hjelp av en overfreser og mallen kan en
fagmann enkelt og nøyaktig skjære ut de
korrekte målene i benkeplaten, slik at
innbyggingsrammen (tilleggsutstyr HZ
395600) kan limes inn. Dette muliggjør
montering av planotopper i benkeplater av tre
Passer til EH601ME21E, EH601MV17E
HZ 395601
2190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1752 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003436547
Monteringsramme planoinstall, 80 cm
For innbygging av planodesign platetopper i
benkeplater av tre
Rammen monteres fast med hjelp av silikon
Med hjelp av en overfreser og den tilhørende
mallen (HZ 395801) kan en fagmann enkelt
HZ 395800
og nøyaktig skjære ut hullet
Passer til EH601MV17E, EH801FL17,
*Veiledende pris
EH801SN11E, EH801SP17E, EH811TL11
1790 kr*
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1432 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003436530
Utskjæringsmal for planoinstall, 80 cm
Med hjelp av en overfreser og mallen kan en
fagmann enkelt og nøyaktig skjære ut de
korrekte målene i benkeplaten, slik at
innbyggingsrammen (tilleggsutstyr HZ
395800) kan limes inn
Dette muliggjør montering av planotopper i
benkeplater av tre
Passer til EH601MV17E, EH801FL17,
EH801SN11E, EH801SP17E, EH811TL11
HZ 395801
2990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2392 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003436554
Tilbehør platetopper - berøringsvern
Berøringsbeskyttelse underside for
platetopper uten induksjon
Passer til alle 60 cm brede platetopper med
betjeningspanel
HZ 25910
390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 312 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003305744
Berøringsbeskyttelse underside for
platetopper uten induksjon
Passer til alle 80 cm brede platetopper
Passer til ET845EH11D, ET845HH17,
ET875MC11D
HZ 392800
460 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 368 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003317747
Tilbehør platetopper - kabler og støpsler
25A kabel og støpsel til keramiske
platetopper
Q 8CNPH0001
150 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 120 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 7330983004003
Forgjenger: A2700257
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ;16A
< = >støpsel
[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Q 8CNPH0002
28 kr*
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 22 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 7330983004010
Forgjenger: A2700258
25A støpsel til induksjonstopper
(Norwesco)
Q 8CNPH0024
115 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 92 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242001109474
Tilbehør platetopper - grytevern
Grytevern, 60-90 cm
Passer til EA645GE11, EA645GE17,
EA645GN11, EA645GN17, EF645EN11,
EF645HN17, EH601ME21E, EH601MV17E,
EH611BA18E, EH611BE18E, EH611BE68X,
EH631BE18E, EH631BE68X, EH645BE18E,
EH645BE68X, EH645FE17E, EH645FE67X,
EH651BE17E, EH651BE67X, EH651BN17E,
EH651FB17E, EH651FE17E, EH651FE67X,
ET 10600SK
EH651FN17E, EH651RE11X, EH651TA11E,
EH651TE11E, EH675FE17E, EH675FE27E,
*Veiledende pris
EH675ME11E, EH675ME21E, EH675ME31E,
EH675MN11E, EH675MN27E, EH675MV17E,
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 212 kr
EH675TE11E, EH679FE27E, EH679ME21 m.fl.
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 7330374106002
280 kr*
PLATETOPPER
67
Tilbehør platetopper - grytevern (fortsettelse)
Berøringsvern underside topp, touch
Passer til alle 60 cm brede platetopper med
touch-panel
Passer til ET645HE17, ET645HF17X,
ET645NE17, ET645NN17, ET651HE17E,
ET651NE17E
HZ 392617
320 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 256 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003628355
Forgjenger: HZ25920
Tilbehør platetopper - stekepanner, kjeler og gryter
Kasserollebånd til kokeSensor
Samtilige kasseroller i rustfritt stål kan brukes
på kokeSensor sonene når båndet er klistret
på
Kan vaskes i oppvaskmaskin
Passer til EH675ME31E, EH875SB32E,
EH975MK31E
HZ 390001
220 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 176 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003420263
Gryte for platetopper med induksjon
Gryte for induksjonstopper - 175x285 mm
Passer til EA645GN17, EF645HN17,
EH651FB17E, EH675MN11E, EH875KU11E,
EH875SB32E, EH875SN11E, EH879SC11,
EH975SZ11E, EI645BB17, ET645NN17,
HB20AB211S, HB20AB212S, HB20AB511S,
HB20AB512S, HB23A1220S, HB23A1520S,
Gryte for platetopper med induksjon
Gryte for platetopper med induksjon
Passer til EH375MV17E, EH601MV17E,
EH651BN17E, EH651FN17E, EH675MN27E,
EH675MV17E, EH685DV19E, EH801SP17E,
HB23AB211S, HB23AB212S, HB23AB221S,
HB23AB511S, HB23AB512S, HB23AB521S,
rustfritt stål
HZ 390010
HB23AB522S, HB23AS511S, HB32GB240S,
HB32GB540S, HB33G1240S, HB33G1241S,
*Veiledende pris
HB33G1540S, HB33G1541S, HB33G1545S,
HB33G1640S, HB33G1641S, HB33G2540S,
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1672 kr
HB33G2550S, HB33G2650S, HB36G1260S m.
Materialgruppe: Innbygging
fl.
EAN-kode: 4242003393741
EH875KU11E, EH875MP17E, EH875SN27E,
EH879SP17E, EH885DN19E, EH975SV17E,
EH975SZ17E
HZ 390011
2090 kr*
2290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1832 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003560280
Dampinnsats for platetopper med
induksjon
HZ 390012
Dampinnsats for platetopper med induksjon,
Passer til HZ390011
990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 792 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003573693
Kasserollesett, 2 deler
EH685DV19E, EH775FE27E, EH801FL17,
EH801SN11E, EH801SP17E, EH875FL17E,
HZ 390020
1190 kr*
1 kasserolle med lokk og 1 stekepanne
EH875KU11E, EH875MP11E, EH875SN27E,
Passer induksjon - og glasskeramiske
EH879SC11, EH879SP17E, EH885DN19E,
*Veiledende pris
platetopper
EH975SZ17E, EI645BB17, PIB601N27E,
Passer til EH601MV17E, EH651BN17E,
PIE651R14X
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k Veil.
l m npris
o peks.
q r mva
s t uog
vw
x y z { | } 952
~ ¡ ¢kr£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
miljøgebyr:
EH651FB17E, EH651FE17E, EH651FN17E,
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Materialgruppe: Innbygging
EH651RE11X, EH675MV11E, EH675MV17E,
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k EAN-kode:
l m n o p q4242003340530
rstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Kasserollesett 4 deler
3 kasseroller i rustfritt stål med lokk og 1
stekepanne
Passer induksjons- og glasskeramiske
platetopper
Passer til EH601MV17E, EH611BE18E,
EH611BE68X, EH631BE68X, EH651BN17E,
EH651FB17E, EH651FE17E, EH651FN17E,
Wokpanne
Wokpanne med glasslokk i rustfritt stål
Rist for ferdigwoket inngår
Bunnen er tilpasset for soner med Ø 16 cm
Passer til induksjons- eller glasskeramiske
platetopper
Passer til EA645GE17, EA645GN17,
EF645HN17, EH611BA18E, EH611BE18E,
EH611BE68X, EH611TA16E, EH631BE68X,
EH651BN17E, EH651FB17E, EH651FE17E,
Stekepanne for stekeSensor, Ø 15 cm
Passer til alle platetopper
Spesielt utviklet for platetopper med
stekeSensor
EH651RE11X, EH675MV11E, EH675MV17E,
EH685DV19E, EH801FL17, EH801SN11E,
EH801SP17E, EH845FL17E, EH845FL67X,
EH875FL17E, EH875KU11E, EH875MP11E,
EH875SN27E, EH879SC11, EH879SP17E,
EH885DN19E, EH975SZ17E, EI645BB17,
PIB601N27E, PIE651R14X
EH651FN17E, EH651RE11X, EH675FE27E,
EH675MV11E, EH675MV17E, EH679FE27E,
EH775FE27E, EH801FL17, EH801SN11E,
EH801SP17E, EH845FL17E, EH845FL67X,
EH875FL17E, EH875KU11E, EH875MC21E,
EH875MC21X, EH875MP11E, EH875SB32E,
EH875SN27E, EH879SC11, EH885DN19E,
EH975SZ17E, EI645BB17, ET645HE17,
ET645NE17, ET645NN17, ET651HE17E m.fl.
Passer til EH601ME21E, EH675FE27E,
EH675ME21E, EH675ME31E, EH675MN27E,
EH679FE27E, EH679ME21, EH775FE27E,
EH775ME21E, EH875SB32E, EH875SN27E,
EH975MK31E, ET775MN21E
HZ 390040
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1592 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003340547
HZ 390090
990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 792 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003403471
HZ 390210
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 472 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003420133
68 PLATETOPPER
1990 kr*
590 kr*
Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm
Passer til alle platetopper
Spesielt utviklet for platetopper med
stekeSensor
Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm
Passer til alle platetopper
Spesielt utviklet for platetopper med
stekeSensor
Liten Teppan Yaki
Teppan Yaki for flexInduksjon
Dekker 3/4 av flexsonen
Passer til EH375MV17E, EH601MV17E,
EH651BN17E, EH651FN17E, EH675MN27E,
EH675MV17E, EH685DV19E, EH801SP17E,
Stor Teppanyaki for flexInduksjon
Stor Teppanyaki for flexInduksjon
Passer til EH375MV17E, EH601MV17E,
EH651BN17E, EH651FN17E, EH675MN27E,
EH675MV17E, EH685DV19E, EH801SP17E,
Grillplate for flexInduktion
Grillplate for flexInduktion
Passer til EH375MV17E, EH601MV17E,
EH651BN17E, EH651FN17E, EH675MN27E,
EH675MV17E, EH685DV19E, EH801SP17E,
Stekegryte
Passer til EH601ME21E, EH675FE27E,
EH675ME21E, EH675ME31E, EH675MN27E,
EH679FE27E, EH679ME21, EH775FE27E,
EH775ME21E, EH875MC21E, EH875MC21X,
EH875SB32E, EH875SN27E, EH975MK31E,
ET775MN21E
Passer til EH601ME21E, EH675FE27E,
EH675ME21E, EH675ME31E, EH675MN27E,
EH679FE27E, EH679ME21, EH775FE27E,
EH775ME21E, EH875MC21E, EH875MC21X,
EH875SB32E, EH875SN27E, EH975MK31E,
ET775MN21E
EH875KU11E, EH875MP17E, EH875SN27E,
EH879SP17E, EH885DN19E, EH975SV17E,
EH975SZ17E
HZ 390220
790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 632 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003420249
HZ 390230
890 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 712 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003420256
Forgjenger: HZ10300
HZ 390511
2590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2072 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003617779
EH875KU11E, EH875MP17E, EH875SN27E,
EH879SP17E, EH885DN19E, EH975SV17E,
EH975SZ17E
HZ 390512
2690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2152 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003617755
EH875KU11E, EH875MP17E, EH875SN27E,
EH879SP17E, EH885DN19E, EH975SV17E,
EH975SZ17E
HZ 390522
2290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1832 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003616024
Iittala Tools liten Panne
2590 kr*
Q 8CCNPH032
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2072 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242001145441
Iittala kasserolle, 3 liter
2190 kr*
Q 8CCNPH033
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
*Veiledende
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s pris
tuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1752 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242001145458
Platetopper som koples til innbyggingskomfyr, induksjon
highSpeed glasskeramikk med dekor
4 induksjonssoner med kasserollesensor starter først når det står en kasserolle på
sonen
1 oval tokretssone med automatisk
innkobling
17 effekttrinn
Timer med stoppfunksjon for alle soner
Varselur
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
powerManagement funksjon gjør det mulig å EI 645BB17
begrense toppens effekt
Restvarmeindikering for hver sone
*Veiledende pris
powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7200
Mål i mm (HxBxD): 57.1 x 583 x 513
Nisjemål i mm (H x B x D): 54 x 560 x 490-500
kantramme i stål 10490 kr*
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8380 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003623398
Forgjenger: EI675TB11E
Kan kombineres med: HE33G1540S
PLATETOPPER
69
Platetopper som koples til innbyggingskomfyr
highSpeed glasskeramikk med dekor
4 highSpeed kokesoner, hvorav
1 oval tokretssone
1 tokretssone
4 restvarmeindikatorer
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7800
Mål i mm (HxBxD): 46.0 x 583 x 513
Nisjemål i mm (H x B x D): 43 x 560 x 490-500
EA 645GN17
stålramme
5790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4620 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003611845
Forgjenger: EA645GN11
Kan kombineres med: HE20AB211S / HE20AB511S /
HE23AB511S / HE301W2S/HE301E2S
highSpeed glasskeramikk med dekor
4 highSpeed kokesoner, hvorav
1 oval tokretssone
1 tokretssone
Sensortaster
17 effekttrinn
Digitalt funksjonsdisplay
Digital 2-effekttrinns restvarmeindikator for
hver kokesone
highSpeed glasskeramikk med dekor
4 highSpeed kokesoner
4 restvarmeindikatorer
Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
Sikkerhetsutkobling
Oppkokingselektronikk
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 7500
Mål i mm (HxBxD): 46.0 x 583 x 513
Nisjemål i mm (H x B x D): 43 x 560 x 490-500
Tekniske data
Tilkoblingseffekt (W): 6600
Mål i mm (HxBxD): 46.0 x 583 x 513
Nisjemål i mm (H x B x D): 43 x 560 x 490-500
EF 645HN17 kantramme i stål
5790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4620 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003611463
Forgjenger: EF645EN11
Kan kombineres med:
HE33G1540S
EA 645GE17
stålramme
5290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4220 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003602829
Forgjenger: EA645GE11
Kan kombineres med: EA645GE11 / HE20AB211S / HE20AB511S
/ HE23AB511S/HE301E2S/HE301W2S
Fritthengende avtrekkshetter, 90 cm
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
For fritthengende montering over kjøkkenøy
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
rustfritt stål 26390 kr*
LF 959BL90
Intervall drift
680 m³/t, intensiv 900 m³/t
Etterdrift i 10 minutter
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
*Veiledende pris
Elektronisk indikator for rengjøring av
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 63
metallfettfilter
dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 21100 kr
Metningsanviser for kullfilter
For utlufts- eller omluftsdrift
Materialgruppe: Innbygging
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
lightControl - Digital display med klartekst
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; Hvit
< = >displayfarge
[email protected]
U V W X Y Z [ \373
] ^ _W ` a b c d e f g h i j k EAN-kode:
l m n o p q4242003476260
rstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Tilkoblingseffekt:
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Kompatibel med cleanAir Module
RimVentilation - kantventilasjon
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <softLight
= > ? @ -Abehagelig
B C D E Flys
G som
H I J gradvis
K L M Ntennes
O P Q R S TLeveres
U V W med
X Y Ztilbakeslagsventil
[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
og slukkes
Tekniske data
Dimmer
Koplingseffekt(W): 373
Belysning via 2 x 9 W LED-moduler
Mål i mm (HxBxD): 800-1100 x 900 x 600
Forsenkbar betjeningsknapp, stål
partnerProgram
Elektronisk regulering
partnerProgram
Dimmer
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
Belysning med LED-moduler (varmt lys) 4 x
630 m³/t, intensiv 830 m³/t
5W
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 63
RimVentilation - kantventilasjon
dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
For utlufts- eller omluftsdrift
med digital anvisning
Leveres med tilbakeslagsventil
Hvit displayfarge
Kompatibel med cleanAir Module
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Automatisk etterdrift i 10 minutter
Tekniske data
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Koplingseffekt(W): 375
Sensorautomatikk - tilpasser hastigheten
Mål i mm (HxBxD): 792-1044 x 900 x 600
automatisk etter matosmengde
softLight - behagelig lys som gradvis tennes
og slukkes
70 PLATETOPPER TIL INNBYGGINGSKOMFYR
LF 91BA550
rustfritt stål
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 18060 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003537046
22590 kr*
partnerProgram
Dimmer
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
Belysning: 4 x 20 W halogenlamper
500 m³/t, intensiv 720 m³/t
Metallfettfilter med flere sugesoner
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
Elektronisk indikator for rengjøring av
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 60
metallfettfilter
dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Metningsanviser for kullfilter
med digital anvisning
For utlufts- eller omluftsdrift
Kan betjenes fra begge sider
Hvit displayfarge
Tekniske data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 295
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
softLight - behagelig lys som gradvis tennes Mål i mm (HxBxD): 771-1091 x 900 x 600
og slukkes
Belysning: 4 x 20 W halogenlamper
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
550 m³/t, intensiv 820 m³/t
oppvaskmaskin
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
For utlufts- eller omluftsdrift
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 59
Leveres med tilbakeslagsventil
dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Kompatibel med cleanAir Module
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
med digital anvisning
Tekniske
data
Hvit displayfarge
Koplingseffekt(W): 340
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Mål i mm (HxBxD): 744-1044 x 900 x 600
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Belysning: 4 x 20 W halogenlamper
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
550 m³/t, intensiv 820 m³/t
oppvaskmaskin
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
For utlufts- eller omluftsdrift
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 59
Leveres med tilbakeslagsventil
dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Kompatibel med cleanAir Module
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
med digital anvisning
Tekniske
data
Hvit displayfarge
Koplingseffekt(W): 340
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Mål i mm (HxBxD): 744-1044 x 900 x 600
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
LF 957GA60
rustfritt stål
15790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 12620 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003434079
Forgjenger: LC99950
LF 98BC540
rustfritt stål
15490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 12380 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003537022
LF 98BA540
rustfritt stål
13390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10700 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003536971
Forgjenger: LF958BA60
Fritthengende avtrekkshetter, 40 cm
partnerProgram
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
Elektronisk indikator for rengjøring av
520 m³/t, intensiv 750 m³/t
metallfettfilter
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 62
Metningsanviser for kullfilter
dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
For utlufts- eller omluftsdrift
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
med digital anvisning
Tekniske
data
Hvit displayfarge
Koplingseffekt(W): 315
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Mål i mm (HxBxD): 780-1200 x 400 x 400
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Etterdrift i 10 minutter
LF 457CA60
rustfritt stål
13190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10540 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003435779
Forgjenger: LC90450
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Elektronisk indikator for rengjøring av
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
partnerProgram
metallfettfilter
520 m³/t, intensiv 760 m³/t
rustfritt stål 13990 kr*
LF 959RB50
RimVentilation - kantventilasjon
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 61
*Veiledende pris
Styring via fjernkontroll
dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
For fritthengende montering over kjøkkenøy
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11180 kr
For utlufts- eller omluftsdrift
med digital anvisning
Materialgruppe: Innbygging
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
EAN-kode: 4242003546130
Tekniske data
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Koplingseffekt(W): 355
Etterdrift i 10 minutter
Mål i mm (HxBxD): 299 x 900 x 500
Intervall drift
Nisjemål i mm (H x B x D): 299 x 870 x 476
Belysning: 4 x 20 W halogenlamper
Takintegrert ventilator, 90 cm
Veggmonterte avtrekkshetter, 90 cm
partnerProgram
Easy Mounting System - forenkler
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
monteringen av ventilatoren
500 m³/t, intensiv 750 m³/t
Høyytelsesmotor med doble viftehjul
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
Energibesparende drift med høyytelse, kullfri
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 56
iQdrive-motor
dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Elektronisk regulering via touch-control med
Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
digital anvisning
RimVentilation - kantventilasjon
Displayfarge hvit/blå
Automatisk etterdrift i 10 minutter
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Rustfritt stål med glasskive i svart glass
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
CleanAir Module kullfiltersats
For utlufts- eller omluftsdrift
softLight - behagelig lys som gradvis tennes
Tekniske data
og slukkes
Koplingseffekt(W): 172
Belysning 1 x l1
Mål i mm (HxBxD): 1040-1450 x 900 x 420
LC 98KA570
svart
23490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 18780 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003623657
VENTILATORER
71
Veggmonterte avtrekkshetter, 90 cm (fortsettelse)
partnerProgram
partnerProgram
partnerProgram
Easy Mounting System - forenkler
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
monteringen av ventilatoren
520 m³/t, intensiv 820 m³/t
Automatisk etterdrift i 10 minutter
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
Høyytelsesmotor med doble viftehjul
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 56
Energibesparende drift med høyytelse, kullfri
dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
iQdrive-motor
Elektronisk styring
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Trykktaster med digitaldisplay
oppvaskmaskin
Displayfarge hvit/blå
Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
Belysning med LED-moduler (varmt lys) 3 x
Kompatibel med cleanAir Module
5W
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Tekniske data
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Koplingseffekt(W): 175
For utlufts- eller omluftsdrift
softLight - behagelig lys som gradvis tennes Mål i mm (HxBxD): 628-1064 x 900 x 500
og slukkes
Dimmer
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
Belysning med LED-moduler (varmt lys) 3 x
630 m³/t, intensiv 830 m³/t
5W
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 63
RimVentilation - kantventilasjon
dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Easy Mounting System - forenkler
med digital anvisning
monteringen av ventilatoren
Hvit displayfarge
For utlufts- eller omluftsdrift
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Leveres med tilbakeslagsventil
Automatisk etterdrift i 10 minutter
Kompatibel med cleanAir Module
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Sensorautomatikk - tilpasser hastigheten
Tekniske data
automatisk etter matosmengde
softLight - behagelig lys som gradvis tennes Koplingseffekt(W): 370
Mål i mm (HxBxD): 628-1064 x 900 x 500
og slukkes
Belysning med LED-moduler (varmt lys) 2 x
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
5W
450 m³/t, intensiv 560 m³/t
Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
RimVentilation - kantventilasjon
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 61
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Easy Mounting System - forenkler
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
monteringen av ventilatoren
med digital anvisning
For utlufts- eller omluftsdrift
Hvit displayfarge
Leveres med tilbakeslagsventil
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Kompatibel med cleanAir Module
Automatisk etterdrift i 10 minutter
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
softLight - behagelig lys som gradvis tennes Tekniske data
Koplingseffekt(W): 270
og slukkes
Mål i mm (HxBxD): 865-1263 x 900 x 441
Dimmer
LC 98BA560
rustfritt stål
14290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11420 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003584552
LC 91BB550
rustfritt stål
13490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10780 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003531693
LC 98KC560
rustfritt stål
13490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10780 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003533680
Dimmer
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
Belysning: 3 x 20 W halogenlamper
620 m³/t, intensiv 820 m³/t
hvit
LC 928BA90
13190 kr*
RimVentilation - kantventilasjon
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
Elektronisk
indikator
for
rengjøring
av
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 59
rustfritt stål 13190 kr*
LC 958BA90
metallfettfilter
dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Metningsanviser for kullfilter
Forsenkbar betjeningsknapp, stål
svart
LC 968BA90
13190 kr*
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
lightControl - Digital display med klartekst
Easy Mounting System - forenkler
Hvit displayfarge
*Veiledende pris
monteringen av ventilatoren
Elektronisk regulering
For utlufts- eller omluftsdrift
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10540 kr / 10540 kr / 10540 kr
Kompatibel med cleanAir Module
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Materialgruppe: Innbygging
Intervall drift
Tekniske
data
EAN-kode: 4242003422359 / 4242003422373 /
Etterdrift i 10 minutter
Koplingseffekt(W): 320
4242003422342
Justerbar etterdrift
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; softLight
< = > ? @- Abehagelig
B C D E Flys
G som
H I Jgradvis
KLMN
O P Q RMål
S T iUmm
V W(HxBxD):
X Y Z [ \675-1119
] ^ _ ` xa 900
b c dx e500
fghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
tennes
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
og slukkes
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
partnerProgram
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
510 m³/t, intensiv 700 m³/t
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 62
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
Hvit displayfarge
Tekniske
data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 300
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 865-1263 x 900 x 441
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
72 VENTILATORER
LC 98KC240
hvit
11690 kr*
LC 98KC540
rustfritt stål
11690 kr*
LC 98KC640
svart
11690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9340 kr / 9340 kr / 9340 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003534861 / 4242003533673 /
4242003534854
Forgjenger: LC926KA40 / LC956KA40 / LC966KA40
partnerProgram
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
Elektronisk indikator for rengjøring av
450 m³/t, intensiv 550 m³/t
metallfettfilter
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 61
Metningsanviser for kullfilter
dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
For utlufts- eller omluftsdrift
Elektronisk regulering via touch-control med
digital anvisning
Tekniske
data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 240
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 890-1195 x 900 x 507
Etterdrift i 10 minutter
Dimmer
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
550 m³/t, intensiv 820 m³/t
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 59
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
Hvit displayfarge
Tekniske
data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 320
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 628-1064 x 900 x 500
Belysning: 3 x 20 W halogenlamper
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
520 m³/t, intensiv 750 m³/t
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 57
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
Hvit displayfarge
Tekniske data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 320
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 865-1263 x 900 x 417
Belysning: 3 x 20 W halogenlamper
partnerProgram
Dimmer
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
Belysning: 3 x 20 W halogenlamper
550 m³/t, intensiv 820 m³/t
Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 59
oppvaskmaskin
dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Easy Mounting System - forenkler
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
monteringen av ventilatoren
med digital anvisning
For utlufts- eller omluftsdrift
Hvit displayfarge
Leveres med tilbakeslagsventil
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Kompatibel med cleanAir Module
Automatisk etterdrift i 10 minutter
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Tekniske data
Sensorautomatikk - tilpasser hastigheten
Koplingseffekt(W): 320
automatisk etter matosmengde
softLight - behagelig lys som gradvis tennes Mål i mm (HxBxD): 672-1064 x 900 x 500
og slukkes
LC 955KA40
rustfritt stål
11390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9100 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003427194
Forgjenger: LC8K950
LC 98BD540
rustfritt stål
9990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7980 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003531686
Forgjenger: LC956BB40S
LC 98KB540
rustfritt stål
9990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7980 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003535158
LC 98WA550
rustfritt stål
9990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7980 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003534908
Forgjenger: LC958WB60
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
510 m³/t, intensiv 700 m³/t
rustfritt stål
LC 98GE540
9190 kr*
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 62
*Veiledende pris
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7340 kr
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u Innbygging
vwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Materialgruppe:
Hvit displayfarge
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
EAN-kode: 4242003531778
Tekniske
data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 300
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 638-1064 x 900 x 540
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
430 m³/t, intensiv 650 m³/t
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 55
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
Hvit displayfarge
Tekniske
data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 270
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 865-1263 x 900 x 417
Belysning: 3 x 20 W halogenlamper
LC 96KA540
rustfritt stål
8990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7180 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003535127
Forgjenger: LC956KA30
VENTILATORER
73
Veggmonterte avtrekkshetter, 90 cm (fortsettelse)
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
510 m³/t, intensiv 700 m³/t
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 62
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
Hvit displayfarge
Tekniske
data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 300
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 634-1064 x 900 x 540
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
550 m³/t, intensiv 820 m³/t
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 59
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
Hvit displayfarge
Tekniske data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 320
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 672-1064 x 900 x 500
Belysning: 3 x 20 W halogenlamper
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
550 m³/t, intensiv 820 m³/t
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 59
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
Hvit displayfarge
Tekniske
data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 320
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 628-1064 x 900 x 500
Belysning: 3 x 20 W halogenlamper
Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks.
740 m³/t
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 63 dB
(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Vippebryter
3 effekttrinn
Belysning: 2 x 25 W halogenlamper
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Easy Mounting System - forenkler
monteringen av ventilatoren
For utlufts- eller omluftsdrift
Leveres med tilbakeslagsventil
Kompatibel med cleanAir Module
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 270
Mål i mm (HxBxD): 642-1064 x 900 x 500
LC 98GB540
rustfritt stål
8190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6540 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003538265
Forgjenger: LC956GA40S
LC 98WA540
rustfritt stål
7990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6380 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003530931
Forgjenger: LC956WB60S
LC 98BC540
rustfritt stål
6790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5420 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003531600
Forgjenger: LC957BB40S
LC 97BA520
rustfritt stål
5990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4780 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003534991
Forgjenger: LC957BA20
Easy Mounting System - forenkler
Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks.
monteringen
av[ ventilatoren
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; 740
< = >m³/t
[email protected]
UVWXYZ
\ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k lLC
m n97BC520
o p q r s t u v w xrustfritt
y z { | } ~ ¡stål
¢ £ ¤ ¥ ¦ §5990
¨ © ª «kr*
¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
For utlufts- eller omluftsdrift
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <60704-2-13
= > ? @ A Bmaks.
C D Enormaltrinn
F G H I J K utluft:
L M N 63
O PdBQ R S TLeveres
U V W med
X Y Ztilbakeslagsventil
[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
*Veiledende pris
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Kompatibel med cleanAir Module
(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Vippebryter
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4780 kr
Tekniske data
3 effekttrinn
Materialgruppe: Innbygging
Koplingseffekt(W): 270
Belysning: 2 x 25 W halogenlamper
EAN-kode: 4242003534977
Mål i mm (HxBxD): 628-1064 x 900 x 500
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks.
400 m³/t
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 65 dB
(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Vippebryter
Høyytelsesmotor med doble viftehjul
3 effekttrinn
Belysning 2 x halogenbelysning E14 30W
74 VENTILATORER
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
For utlufts- eller omluftsdrift
Kullfiltersats
Leveres med tilbakeslagsventil
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 155
Mål i mm (HxBxD): 799-976 x 900 x 500
LC 94WA521
rustfritt stål
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2620 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003606735
Forgjenger: LC954WA10S
3290 kr*
Veggmonterte avtrekkshetter, 80 cm
NYHET!
partnerProgram
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
Etterdrift i 30 minutter
540 m³/t, intensiv 660 m³/t
RimVentilation - kantventilasjon
Høyytelsesmotor med doble viftehjul
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 63
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via touch-control med
LED display
Tekniske
data
Glasskive svart glass
Koplingseffekt(W): 290
Hvit displayfarge
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
LC 86KA670
svart
9990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7980 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003653340
Veggmonterte avtrekkshetter, 70 cm
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
520 m³/t, intensiv 750 m³/t
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 62
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
Hvit displayfarge
Tekniske data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 300
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 672-1064 x 700 x 500
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
LC 78WA540
rustfritt stål
7790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6220 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003530924
Forgjenger: LC758WA60
Veggmonterte avtrekkshetter, 60 cm
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
520 m³/t, intensiv 750 m³/t
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 62
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
Hvit displayfarge
Tekniske data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 300
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 628-1064 x 600 x 500
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
LC 68BD540
rustfritt stål
9490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7580 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003531679
Forgjenger: LC656BB40S
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
420 m³/t, intensiv 610 m³/t
rustfritt stål
LC 66KA540
8490 kr*
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 56
*Veiledende pris
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6780 kr
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
Materialgruppe: Innbygging
Hvit displayfarge
EAN-kode: 4242003535110
Tekniske data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Forgjenger: LC656KA30
Koplingseffekt(W): 250
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål
i
mm
(HxBxD):
865-1263
x
600
x
417
Belysning:
2
x
20
W
halogenlamper
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
510 m³/t, intensiv 700 m³/t
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 62
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
Hvit displayfarge
Tekniske
data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 300
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 634-1064 x 600 x 540
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
520 m³/t, intensiv 750 m³/t
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 62
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
Hvit displayfarge
Tekniske data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 300
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 672-1064 x 600 x 500
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
LC 68GB540
rustfritt stål
7790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6220 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003535097
Forgjenger: LC656GA40S
LC 68WA540
rustfritt stål
7490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5980 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003530917
Forgjenger: LC656WB60S
VENTILATORER
75
Veggmonterte avtrekkshetter, 60 cm (fortsettelse)
Designfettfilter av metall, kan vaskes i
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
oppvaskmaskin
520 m³/t, intensiv 750 m³/t
Easy Mounting System - forenkler
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
monteringen av ventilatoren
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 62
For utlufts- eller omluftsdrift
dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Leveres med tilbakeslagsventil
Elektronisk regulering via lettbetjente taster
Kompatibel med cleanAir Module
med digital anvisning
Hvit displayfarge
Tekniske
data
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Koplingseffekt(W): 300
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Mål i mm (HxBxD): 628-1064 x 600 x 500
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks.
690 m³/t
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 69 dB
(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Vippebryter
3 effekttrinn
Belysning: 2 x 25 W halogenlamper
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks.
690 m³/t
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 69 dB
(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Vippebryter
3 effekttrinn
Belysning: 2 x 25 W halogenlamper
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks.
450 m³/t
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 63 dB
(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Vippebryter
3 effekttrinn
Belysning 2 x halogenbelysning E14 30W
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Easy Mounting System - forenkler
monteringen av ventilatoren
For utlufts- eller omluftsdrift
Leveres med tilbakeslagsventil
Kompatibel med cleanAir Module
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 270
Mål i mm (HxBxD): 642-1064 x 600 x 500
Easy Mounting System - forenkler
monteringen av ventilatoren
For utlufts- eller omluftsdrift
Leveres med tilbakeslagsventil
Kompatibel med cleanAir Module
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 270
Mål i mm (HxBxD): 628-1064 x 600 x 500
Høyytelsesmotor med doble viftehjul
For utlufts- eller omluftsdrift
Leveres med tilbakeslagsventil
Kompatibel med cleanAir Module
Standardkullfilter / CleanAir
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 642-1064 x 600 x 500
LC 68BC540
rustfritt stål
6390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5100 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003531594
Forgjenger: LC657BB40S
LC 67BA520
rustfritt stål
5690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4540 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003534984
LC 67BC520
rustfritt stål
5490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4380 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003534960
LC 64BA521
rustfritt stål
3990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 3180 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003606940
Høyytelsesmotor med doble viftehjul
Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks.
For utlufts- eller omluftsdrift
400 m³/t
hvit
LC 64WA221
3290 kr*
Leveres med tilbakeslagsventil
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
Kullfiltersats
60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 65 dB
rustfritt
stål
LC 64WA521
3290 kr*
pW
re H
20I JµPa
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; (A)
< = re
> ?1 @
A (51
B C dB(A)
DEFG
K Llydtrykk)
MNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Tekniske data
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Vippebryter
svart
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <3 =effekttrinn
> ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Koplingseffekt(W):
S T U V W X Y Z [ \155
] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l LC
m n 64WA621
o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §3290
¨ © ª « kr*
¬®¯°
Mål i mm (HxBxD): 799-976 x 600 x 500
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Belysning 2 x halogenbelysning E14 30W
*Veiledende pris
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2620 kr / 2620 kr / 2620 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003606872 / 4242003606711 /
4242003606889
Forgjenger: LC624WA10 / LC654WA10S / LC664WA10
Benkeventilasjon
partnerProgram
76 VENTILATORER
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
510 m³/t, intensiv 750 m³/t
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 63
dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Høyytelsesmotor med doble viftehjul
RimVentilation - kantventilasjon
softLight - behagelig lys som gradvis tennes
og slukkes
Belysning med LED 1 X 10 W
Elektronisk styring
Trykktaster med digitaldisplay
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
For utlufts- eller omluftsdrift
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 285
Mål i mm (HxBxD): 652 - 1052 x 880 x 352
Nisjemål i mm (H x B x D): 652 x 880 x 113
LD 97AA670
rustfritt stål
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 18780 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003628591
23490 kr*
Integrerte ventilatorer
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
400 m³/t, intensiv 650 m³/t
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 59
dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Skyvebryter
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
400 m³/t, intensiv 500 m³/t
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 62
dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Skyvebryter
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
For utlufts- eller omluftsdrift
For utlufts- eller omluftsdrift
Tilkoblingseffekt: 240 W
Leveres med tilbakeslagsventil
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 240
Mål i mm (HxBxD): 255 x 730 x 380
Nisjemål i mm (H x B x D): 255 x 700 x 350
LB 75564
sølv metallic
3890 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 3100 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003271865
Leveres med tilbakeslagsventil
Medfølgende tilbehør
1 x Tilbakeslagsventil
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 310
Mål i mm (HxBxD): 255 x 530 x 380
Nisjemål i mm (H x B x D): 255 x 500 x 350
LB 54564SD
3390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2700 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003273333
Forgjenger: LB55560SD
Uttrekkbare ventilatorer, 60 cm
partnerProgram
For montering i overskap (60 eller 90 cm)
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
450 m³/t, intensiv 700 m³/t
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 59
dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Belysning: 3 x 20 W halogenlamper
softLight - behagelig lys som gradvis tennes
og slukkes
Dimmer
2 effektive motorer
Betjeningspanel med fleksibel plassering
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
Intervall drift
Etterdrift i 10 minutter
Elektronisk indikator for rengjøring av
fettfilter
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
For utlufts- eller omluftsdrift
Leveres uten gripelist
Leveres med tilbakeslagsventil
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 260
Mål i mm (HxBxD): 475 x 897 x 273
Nisjemål i mm (H x B x D): 435 x 556 x 273
LI 48932SD
6190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4940 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003440735
Forgjenger: LI48930SD
Etterdrift i 10 minutter
For montering i et 60cm bredt veggskap
Elektronisk indikator for rengjøring av
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
LI 49632SD
5990 kr*
fettfilter
450 m³/t, intensiv 700 m³/t
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
*Veiledende pris
For utlufts- eller omluftsdrift
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 55
Leveres uten gripelist
dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4780 kr
Leveres uten gripelist
Sensorautomatikk - tilpasser hastigheten
Materialgruppe: Innbygging
Leveres med tilbakeslagsventil
automatisk etter matosmengde
EAN-kode: 4242003436158
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
Forgjenger: LI49630SD
softLight - behagelig lys som gradvis tennes Medfølgende tilbehør
1 x Tilbakeslagsventil
og slukkes
Dimmer
Tekniske data
2 effektive motorer
Koplingseffekt(W): 240
Betjeningspanel med fleksibel plassering
Mål i mm (HxBxD): 465 x 597 x 273
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
> ? @ A B Cmed
D E automatisk
F G H I J K tilbakestilling
L M N O P Q R S Nisjemål
T U V W iXmm
Y Z(H
[ \x]B^x_D):`435
a b xc 556
d e fxg273
hijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Intensivtrinn
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Intervall drift
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
For utlufts- eller omluftsdrift
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
Leveres uten gripelist
450 m³/t, intensiv 700 m³/t
LI 46630SD
4490 kr*
Leveres med tilbakeslagsventil
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 59
*Veiledende pris
dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk) Medfølgende tilbehør
1 x Tilbakeslagsventil
Elektronisk betjening med LED-display
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 3580 kr
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Tekniske data
Materialgruppe: Innbygging
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
Koplingseffekt(W): 240
EAN-kode: 4242003314791
Elektronisk indikator for rengjøring av
Mål i mm (HxBxD): 465 x 597 x 273
Forgjenger: LI38030SD
metallfettfilter
Nisjemål i mm (H x B x D): 435 x 556 x 273
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
partnerProgram
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal
400 m³/t, intensiv 500 m³/t
Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN
60704-2-13 på maks. normaltrinn, utluft: 62
dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
Belysning: 2 x 20 W halogenlamper
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
For utlufts- eller omluftsdrift
Leveres uten gripelist
Leveres uten gripelist
Leveres med tilbakeslagsventil
LI 44630SD
3590 kr*
Medfølgende tilbehør
1 x Tilbakeslagsventil
*Veiledende pris
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 310
Mål i mm (HxBxD): 465 x 597 x 273
Nisjemål i mm (H x B x D): 435 x 556 x 273
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2860 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003314784
VENTILATORER
77
Uttrekkbare ventilatorer, 60 cm (fortsettelse)
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: maks.
400 m³/t
Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og
EN60704-2-13 på høyeste normalinnstilling,
utluft: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa
lydtrykk)
Vippebryter
3 effekttrinn
Arbeidslys: 2 x 7 W lysstoffrør
Obs, gripelist i rustfritt stål med Siemens logo
inkludert
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: maks.
400 m³/t
Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og
EN60704-2-13 på høyeste normalinnstilling,
utluft: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa
lydtrykk)
Vippebryter
3 effekttrinn
Arbeidslys: 2 x 7 W lysstoffrør
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
For utlufts- eller omluftsdrift
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: maks.
300 m³/t
Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og
EN60704-2-13 på høyeste normalinnstilling,
utluft: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa
lydtrykk)
Vippebryter
3 effekttrinn
Arbeidslys: 2 x 7 W lysstoffrør
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
For utlufts- eller omluftsdrift
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: maks.
260 m³/t
Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og
EN60704-2-13 på høyeste normalinnstilling,
utluft: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa
lydtrykk)
Vippebryter
3 effekttrinn
Belysning 2 x 40 W
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
For utlufts- eller omluftsdrift
For utlufts- eller omluftsdrift
Leveres med tilbakeslagsventil
Medfølgende tilbehør
1 x Gripelist
1 x Tilbakeslagsventil
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 180
Mål i mm (HxBxD): 354 x 598 x 280
Nisjemål i mm (H x B x D): 322 x 598 x 260
LI 23032SD
hvit
2790 kr*
LI 23035SD
rustfritt stål
2690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2220 kr / 2140 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003401651 / 4242003401668
Leveres med tilbakeslagsventil
Medfølgende tilbehør
1 x Gripelist
1 x Tilbakeslagsventil
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 180
Mål i mm (HxBxD): 354 x 598 x 280
Nisjemål i mm (H x B x D): 322 x 598 x 260
LI 23030SD
sølv metallic
2490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1980 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003198193
Leveres med tilbakeslagsventil
Medfølgende tilbehør
1 x Gripelist
1 x Tilbakeslagsventil
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 250
Mål i mm (HxBxD): 354 x 598 x 280
Nisjemål i mm (H x B x D): 322 x 598 x 280
LI 16030SD
sølv metallic
2290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1820 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003198186
Leveres med tilbakeslagsventil
Medfølgende tilbehør
1 x Gripelist
1 x Tilbakeslagsventil
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 125
Mål i mm (HxBxD): 252 x 598 x 280
Nisjemål i mm (H x B x D): 220 x 598 x 260
LI 13130SD
sølv metallic
1990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1580 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003170595
Standard ventilatorer, 60 cm
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; Kapasitet
< = > ? @iAhenhold
B C D EtilF DIN/EN
GHIJK
L M Nmaks.
OPQRST
UVWXY
[ \lysstoffrør
]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Arbeidslys:
13ZW
61591:
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
340 m³/t
hvit
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <Lydnivå
= > ? @i henhold
A B C D til
E FEN
G 60704-3
H I J K L og
M N O P Q R S TFor
UV
W
X
Y
Z
[
\
]
^ _ ` a bmed
c d ekullfilter
f g h i j k l LU
m n 105SFSK
o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §1890
¨ © ª « kr*
¬®¯°
utlufting eller omluftsdrift
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
EN60704-2-13 på høyeste normalinnstilling,
rustfritt
stål
LU 107SFSK
2490 kr*
utluft: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Tekniske data
Koplingseffekt(W): 95
lydtrykk)
Mål i mm (HxBxD): 80 x 598 x 480
*Veiledende pris
3 effekttrinn
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1500 kr / 1980 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003404935 / 4242003404928
Forgjenger: LU101SFSK / LU103SFSK
Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: maks.
300 m³/t
Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og
EN60704-2-13 på høyeste normalinnstilling,
utluft: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa
lydtrykk)
Belysning 2 x 40 W
3 effekttrinn
78 VENTILATORER
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Medfølgende tilbehør
1 x Tilbakeslagsventil
LU 14122SD
hvit
*Veiledende pris
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 250
Mål i mm (HxBxD): 140 x 598 x 510
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 860 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003229354
1090 kr*
Ekstra tilbehør avtrekkshetter, kanalforlengere
Luftekanal, 0,5 m
Passer til LC64WA521, LC654WA10S,
LC94WA521, LC954WA10S
Kan brukes til både utlufts- og omluftsdrift
Total produkthøyde kan forlenges med maks.
280 mm
LZ 12240
rustfritt stål
1290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1032 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003441275
Luftekanal, 1 m
Kan brukes til både utlufts- og omluftsdrift
Luftekanal med omluftsgitter
Den totale apparathøyden kan maks forlenges
med 420 mm
Luftekanal, 1 m
Luftekanal med omluftsgitter
Kan brukes til både utlufts- og omluftsdrift
Passer til LC64BA521, LC66KA540,
LC67BA520, LC67BC520, LC68BC540,
LC68BD540, LC68GB540, LC68WA540,
LC78WA540, LC98GB540, LC98GE540,
LC98KC240, LC98KC540, LC98KC560,
LC98KC640
Den totale apparathøyden kan maks forlenges
med 420 mm
Passer til LC958BA90
LZ 12250
rustfritt stål
1490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1192 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003440605
LZ 12260
rustfritt stål
1490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1192 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003440636
Luftekanal, 1 m
Den totale apparathøyden kan maks forlenges
med 420 mm
Luftekanal med omluftsgitter
Kan brukes til både utlufts- og omluftsdrift
Passer til LC91BB550, LC96KA540,
LC97BA520, LC97BC520, LC98BA560,
LC98BC540, LC98BD540, LC98KB540,
LC98WA540, LC98WA550
LZ 12265
rustfritt stål
2390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1912 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003542606
Forgjenger: LZ12260
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Forlengelsen krever et forbindelseselement
Luftekanal 1.1 m
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T UpåV 500
W Xmm
Y Z (tilleggsutstyr)
[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l mLZ
n o 12285
p q r s t u v w x yrustfritt
z { | } ~ ¡ ¢ stål
£ ¤ ¥ ¦ § ¨2790
© ª « ¬ kr*
®¯°
Teleskopforlenger
for
fritthengende
ventilator
Kan brukes til både utluft- og omluftsdrift
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Den totale produkthøyden kan maks.
Passer til LF91BA550, LF959BL90,
*Veiledende pris
forlenges med 520 mm
LF98BA540, LF98BC540
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2232 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003477885
Luftekanal, 0,75 m
500 mm luftekanal for veggmonterte
ventilatorer
Total produkthøyde kan forlenges med maks.
530 mm
Kan brukes til både utluft- og omluftsdrift
Passer til LC64WA521, LC654WA10S,
LC94WA521, LC954WA10S
LZ 12340
rustfritt stål
1490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1192 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003441282
VENTILATORER
79
Ekstra tilbehør avtrekkshetter, kanalforlengere (fortsettelse)
Luftekanal, 1,5 m
Den totale produkthøyden kan maks.
forlenges med 420 mm - 920 mm
Luftekanal med omluftsgitter
Kan brukes til både utlufts- og omluftsdrift
Luftekanal, 1,5 m
Den totale produkthøyden kan maks.
forlenges med 420 mm - 920 mm
Passer til LC64BA521, LC66KA540,
LC67BA520, LC67BC520, LC68BC540,
LC68BD540, LC68GB540, LC68WA540,
LC78WA540, LC98GB540, LC98GE540,
LC98KC240, LC98KC540, LC98KC560,
LC98KC640
Luftekanal med omluftsgitter
Kan brukes til både utlufts- og omluftsdrift
Passer til LC958BA90
LZ 12350
rustfritt stål
1990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1592 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003440957
LZ 12360
rustfritt stål
1990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1592 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003440988
Luftekanal, 1,5 m
Den totale produkthøyden kan maks.
forlenges med 420 mm - 920 mm
Luftekanal med omluftsgitter
Kan brukes til både utlufts- og omluftsdrift
Luftekanal 1.6 m
Teleskopforlenger for fritthengende ventilator
Luftekanalen krever en monteringsforlenger
på 1000 mm (ekstra tilbehør)
Passer til LC91BB550, LC96KA540,
LC97BA520, LC97BC520, LC98BA560,
LC98BC540, LC98BD540, LC98KB540,
LC98WA540, LC98WA550
LZ 12365
rustfritt stål
3290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2632 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003542613
Forgjenger: LZ12360
Kan brukes til både utluft- og omluftsdrift
Passer til LF91BA550, LF959BL90,
LF98BA540, LF98BC540
LZ 12385
rustfritt stål
3490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2792 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003477892
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Passer til takvinkler mellom 20-45°
Ventilatoradapter til skråtak (h/v)
Passer til LF91BA550, LF959BL90,
LZ 12310
1190 kr*
Adapter for fritthengende ventialtorer
LF98BA540, LF98BC540
For montering på skråtak til høyre eller til
*Veiledende pris
venstre
Ekstra tilbehør, monteringssett for integrerte ventilatorer
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 952 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003441022
Ventilatoradapter til skråtak (f/b)
Adapter for fritthengende ventialtorer
For montering i skråtak foran eller bak
Passer til takvinkler mellom 20-45°
Passer til LF91BA550, LF959BL90,
LF98BA540, LF98BC540
LZ 12410
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 952 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003441046
80 VENTILATORER
1190 kr*
Monteringsforlenger 0,5 m
Monteringsforlenger til fritthengende
ventilator
For luftekanal med 1000 - 1500 mm høyde.
Total høyde av produktet avhenger av design LZ 12510
serien
Passer til LF91BA550, LF959BL90,
*Veiledende pris
LF98BA540, LF98BC540
1290 kr*
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1032 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003445945
Monteringsforlenger 1 m
Monteringsforlenger til fritthengende
ventilator
For luftekanal med 1600 - 2000 mm høyde.
Total høyde av produktet avhenger av
designserien
Passer til LF91BA550, LF98BA540,
LF98BC540
LZ 12530
1190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 952 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003445969
Ekstra tilbehør til integrerte ventilatorer
Monteringsbrakett - Forenkler montering
av utluftningsslange på integrert
ventilator.
Passer for LB54564SD, LB75564
LZ 74020
330 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 264 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003297933
Ekstra tilbehør uttrekkbare ventilatorer
Heve- og senkebrakett
Gripelist medfølger
Passer til LI44630SD, LI46630SD, LI49632SD
Monteres i bakkanten på 60 cm overskap gjør det mulig å senke respektive øke høyden
på ventilatoren for å skjule frontlisten
LZ 46000
1290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1032 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003307618
Gripelist med logo, rustfritt stål 60 cm
Passer til LI13130SD, LI16030SD, LI23030SD,
LI44630SD, LI46630SD, LI49632SD
LZ 46050
rustfritt stål
310 kr*
*Veiledende pris
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 248 kr
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Materialgruppe:
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u Innbygging
vwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
EAN-kode: 4242003307687
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Gripelist, rustfritt stål
Passer til LI49632SD
LZ 46150
90 cm gripelist i aluminium til ventilatorer
med varioControl
rustfritt stål
590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 472 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003307748
Gripelist med logo, rustfritt stål
Passer til LI48932SD
LZ 49050
Gripelist med logo, 90 cm
rustfritt stål
320 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 256 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003307717
Gripelist med logo, aluminium 90 cm
Passer til LI48932SD
LZ 49070
aluminium
230 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 184 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003307670
VENTILATORER
81
Ekstra tilbehør uttrekkbare ventilatorer (fortsettelse)
Monteringssett for 90 cm skap for
LI48930SD
Monteringssett for 90 cm skap
Passer til LI48932SD
LZ 49100
440 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 352 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003307625
Gripelist rustfri varioControl
Passer til LI48932SD
LZ 49150
90 cm gripelist i aluminium til ventilatorer
med varioControl
inoxLook
590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 472 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003307755
Ekstra tilbehør, konsoll for underbyggingsventilatorer
Konsoll for ventilatorer
Passer til LU105SFSK, LU107SFSK
LZ 103SFSK
Passer til alle 8 cm høye
underbyggingsventilatorer
129 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 103 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 7319250005226
Ekstra tilbehør avtrekkshetter, kanalsett
Kanalsett, enkelt, Ø 125 mm
Består av fleksislange ø 125 mm, 1200 mm
lengde med 2 slangeklemmer
Passer til DHU-, DHI-, LI- & LU-modeller samt
DWW0x2450, DWW0x1451S, DWB0x1451,
DWW0614x1, DWW0x2450, LCxx4WA10,
LCxx4WA10S
130 kr*
Q 8CNPH0020
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 104 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242001108347
Forgjenger: LZ100HBSK
Kanalsett, komplett, ø 125 mm
Passer til LI- & LU-modeller samt LCxx4WA10
og LCxx4WA10S
Består av: Omstiller, fleksislange ø 125 mm,
1200 mm lang med 2 slangeklemmer,
monteringssett
170 kr*
Q 8CNPH0021
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 136 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242001108125
Forgjenger: LZ101HBSK
Kanalsett, enkelt, Ø 150/160 mm
Passer til samtlige ventilatorer med Ø 150
mm rørstuss
Q 8CNPH0022
140 kr*
Består av fleksislange Ø 160 mm, 1200 mm
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; lengde
< = > ? med
@A2
B slangeklemmer
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
*Veiledende pris
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 112 kr
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242001108750
Forgjenger: LZ102HBSK
Hurtigkobling, Ø/Ø
Diameter 125 - 150mm
Passer til LU105SFSK, LU107SFSK
Hurtigkobling i metall - rund/rund
XP 7SH03SK
149 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 119 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 7319250001778
Ekstra tilbehør ventilatorer, cleanAir filter
Aktivt kullfilter cleanAir
Tydelig redusert matos og lukt sammenlignet
med vanlig kullfilter
Lavere lydnivå sammenlignet med vanlige
kullfilter løsninger
Forlenget brukertid resulterer i færre filterskift
Passer til alle cleanAir moduler
LZ 56200
rustfritt stål
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 632 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003479070
82 VENTILATORER
790 kr*
cleanAir Modul kulfilter startsett
For resirkulering
Tydelig redusert matos og lukt sammenlignet
med vanlig kullfilter
Lavere lydnivå sammenlignet med vanlige
kullfilter løsninger
Forlenget brukertid resulterer i færre filterskift
Passer til LF959RB50
LZ 56700
rustfritt stål
6190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4952 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003611999
cleanAir Modul kulfilter startsett
For resirkulering
Tydelig redusert matos og lukt sammenlignet
med vanlig kullfilter
Lavere lydnivå sammenlignet med vanlige
kullfilter løsninger
Forlenget brukertid resulterer i færre filterskift
cleanAir Modul kulfilter startsett
For resirkulering
Tydelig redusert matos og lukt sammenlignet
med vanlig kullfilter
Lavere lydnivå sammenlignet med vanlige
kullfilter løsninger
Forlenget brukertid resulterer i færre filterskift
Kan monteres på indre eller ytre kanal
cleanAir Modul kullfilter,fritthengende
For resirkulering
Tydelig redusert matos og lukt sammenlignet
med vanlig kullfilter
Lavere lydnivå sammenlignet med vanlige
kullfilter løsninger
Består av designpanel, veggbeslag, kullfilter,
fleksibel slange og to klemmer
Passer til LC64BA521, LC66KA540,
LC67BA520, LC67BC520, LC68BC540,
LC68BD540, LC68GB540, LC68WA540,
LC78WA540, LC98GB540, LC98GE540,
LC98KC240, LC98KC540, LC98KC560,
LC98KC640
Består av designpanel, veggbeslag, kullfilter,
fleksibel slange og to klemmer
Passer til LC91BB550, LC958BA90,
LC96KA540, LC97BA520, LC97BC520,
LC98BA560, LC98BC540, LC98BD540,
LC98KA570, LC98KB540, LC98WA540,
LC98WA550
LZ 57000
rustfritt stål
2490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1992 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003636756
Forgjenger: LZ56000
LZ 57300
rustfritt stål
2990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2392 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003636794
Forgjenger: LZ56300
Forlenget brukertid resulterer i færre filterskift
Består av designpanel, veggbeslag, kullfilter,
LZ 57600
fleksibel slange og to klemmer
Passer til LF91BA550, LF959BL90,
*Veiledende pris
LF98BA540, LF98BC540
rustfritt stål
3990 kr*
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 3192 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003636817
Forgjenger: LZ56600
Ekstra tilbehør avtrekkshetter, kullfilter og kullfiltersett
Vaskbart kullfilter
Passer til LU105SFSK, LU107SFSK
LZ 107SFSK
769 kr*
LZ 11000
259 kr*
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
*Veiledende
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s pris
tuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 615 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 7319250007343
Kullfiltersett for underbygde ventil.
Passer til LU14122SD
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 207 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003201718
Kullfiltersett
Kullfilter startsett inneholder: kullfilter,
adapter, bøybar slange Ø 120 mm, 800 mm
lang med 2 slangeklemmer og festemateriale
Passer til LI13130SD
LZ 31500
220 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 176 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003251485
VENTILATORER
83
Ekstra tilbehør avtrekkshetter, kullfilter og kullfiltersett (fortsettelse)
Kullfiltersett, startpakke
Kullfilter startsett inneholder: aktivfilter,
omstiller, fleksislange ø 150 mm, 800 mm
lang med 2 slangeklemmer og festemateriale
For omluftdrift
Kullfiltersett, startpakke
Kullfilter startsett inneholder: kullfilter,
adapter, bøybar slange Ø 150 mm, 800 mm
lang med 2 slangeklemmer og festemateriale
Består av: aktivfilter, omstiller, fleksislange
ø 150 mm, 800 mm lang med 2
LZ 34500
slangeklemmer og festemateriale
Passer til LI16030SD, LI23030SD, LI23032SD,
*Veiledende pris
LI23035SD
240 kr*
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 192 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003251492
For omluftdrift
Passer til LI44630SD, LI46630SD, LI48932SD,
LI49632SD
LZ 45500
370 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 296 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003307601
Kullfiltersett for avtrekkshette
Passer til LC955KA40
LZ 51850
Består av: aktivt kullfilter, omstiller,
fleksislange Ø 150 mm, 800 mm lang, med 2
slangeklemmer og festemateriale
410 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 328 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003251454
Forgjenger: LZ51800
Kullfiltersett for avtrekkshette
Passer til LC928BA90, LC958BA90,
LC968BA90
Består av: aktivt kullfilter, omstiller,
fleksislange Ø 150 mm, 800 mm lang, med 2
slangeklemmer og festemateriale
LZ 52450
480 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 384 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003430798
Startsett
Passer til LC64WA221, LC64WA521,
LC64WA621, LC94WA521
For resirkulering
Består av: kullfilter (2 stk) og adapter
LZ 52750
275 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 220 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003606681
Forgjenger: LZ51450
Kullfiltersett for avtrekkshette
Passer til LF959BL90
LZ 52850
Består av: aktivt kullfilter, omstiller,
fleksislange Ø 150 mm, 800 mm lang, med 2
slangeklemmer og festemateriale
590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 472 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003433973
Kullfiltersett for avtrekkshette
Passer til LC64BA521, LC66KA540,
LC67BA520, LC67BC520, LC68BC540,
LZ 53250
460 kr*
For resirkulering
LC68BD540, LC68GB540, LC68WA540,
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; Består
< = > ?av:
@A
B C kullfilter,
D E F G Homstiller,
IJKLMNOPQRST
UVWXYZ
[ \ ] ^ _ `LC98GE540,
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
aktivt
LC78WA540,
LC98GB540,
*Veiledende pris
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
fleksislange Ø 150 mm, 800 mm lang, med 2
LC98KC240, LC98KC540, LC98KC560,
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <slangeklemmer
= > ? @ A B C og
D Efestemateriale
F G H I J K L M N O P Q R S TLC98KC640
UVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 368 kr
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003542460
Forgjenger: LZ52250
Startsett
For resirkulering
Består av: aktivt kullfilter, omstiller,
fleksislange Ø 150 mm, 800 mm lang, med 2
slangeklemmer og festemateriale
Startsett
For resirkulering
Passer til LC96KA540, LC97BA520,
LC97BC520, LC98BA560, LC98BC540,
LC98BD540, LC98KB540, LC98WA540
LZ 53450
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 368 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003542477
Forgjenger: LZ52450
Består av: aktivt kullfilter, omstiller,
fleksislange Ø 150 mm, 800 mm lang, med 2
slangeklemmer og festemateriale
Passer til LC91BB550, LC98WA550
LZ 53550
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 368 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003542491
84 VENTILATORER
460 kr*
460 kr*
Aktivt kullfilter
Passer til LD97AA670
LZ 53750
1190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 952 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003636220
Startsett
For resirkulering
Består av: aktivt kullfilter, omstiller,
fleksislange Ø 150 mm, 800 mm lang, med 2
slangeklemmer og festemateriale
Passer til LF98BA540, LF98BC540
LZ 53850
590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 472 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003542538
Forgjenger: LZ52850
Kullfiltersett for avtrekkshette
Passer til LF957GA60
LZ 54050
Består av: aktivt kullfilter, omstiller,
fleksislange Ø 150 mm, 800 mm lang, med 2
slangeklemmer og festemateriale
890 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 712 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003342367
Kullfiltersett, fritthengende ventilator
Passer til LF457CA60
LZ 54750
Inneholder: Kullfilter, bøybar slange,
slangeklemmer og festemateriale
990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 792 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003390337
Kullfiltersett til innbyggingsventilator
Passer til LB54564SD
LZ 73050
180 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 144 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003272794
Kullfiltersett
Passer til LU105SFSK, LU107SFSK
XP 7SH05SK
Passer til Passer til LU105SFSK, LU107SFSK
hvit
559 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 447 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 7330983001897
Ekstra tilbehør avtrekkshetter, tilbakeslagsventiler
Tilbakeslagsventil, Ø 150 mm
Passer til ventilatorer med 150 mm tilkobling
LZ 74000
590 kr*
*Veiledende
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklm
n o p q r spris
tuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Veil.
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m
n opris
p qeks.
r s tmva
u v og
w xmiljøgebyr:
y z { | } ~ ¡472
¢ £ kr
¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Materialgruppe: Innbygging
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
EAN-kode: 4242003248010
Tilbakeslagsventil, Ø 125 mm
Passer til LC624WA10, LC654WA10S,
LC954WA10S
LZ 74001
106 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 85 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003400562
Tilbakeslagsventil, Ø 150 mm
Passer til LC950GB60, LC955KA40
LZ 74002
106 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 85 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003400555
Tilbakeslagsventil, Ø 150 mm
Passer til LC928BA90, LC958BA90,
LC968BA90, LF957GA60
LZ 74003
106 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 85 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003400548
VENTILATORER
85
Ekstra tilbehør avtrekkshetter, tilbakeslagsventiler (fortsettelse)
Tilbakeslagsventil, Ø 150 mm
Passer til CD659251, LC956GA40S
LZ 74004
106 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 85 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003459317
Tilbakeslagsventil, Ø 125 mm
Passer til ventilatorer 120 eller 125 mm
tilslutning
LZ 74100
590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 472 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003378854
Kombiskap for innbygging med noFrost
partnerProgram
Energiklasse: A++, 250 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Nyttevolum totalt: 251 l
Nyttevolum kjøl: 189 l
2 høydejusterbare glasshyller av
sikkerhetsglass; herav 1 easyLift hylle
2 dørhyller, herav 1 ekstra dyp og 1 med
easyLift
VitaFresh sone nær 0°C 57 l
25 l vitaFresh-skuff (ca. 95% luftfuktighet)
med teleskopisk fulluttrekk
Flaskehylle i aluminium
LED-belysning
**** -fryser: 62 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 12 kg per døgn
Energiklasse: A++, 234 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med eksakt,
digitalt display
Nyttevolum totalt: 249 l
Kjøl nyttevolum: 155 l
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
4 hyller av sikkerhetsglass, hvor 3 er
justerbare
hydroFresh-skuff med fuktighetsregulering,
holder frukt og grønnsaker friske opp til
dobbelt så lenge
LED-belysning i kjøledelen
Innredning med rustfrie detaljer
****-fryser: 94 l
Lagringstid ved strømbrudd: 16 timer
2 transparente fryseskuffer
Dør med dempesystem og lukkehjelp med
SoftClose
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Trenger kun lufting via sokkel
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
2 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
KI 39FP60
24690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 19664 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003462270
Forgjenger: KI34NP60
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 120
Lydeffekt dB(A): 39
Mål i mm (HxBxD): 1772 x 556 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
superFrys med automatisk tilbakestilling
Akustisk og optisk varslingssignal
Innfrysingskapasitet: 9 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 13 timer
4 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
2 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
KI 85NAF30
14790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11744 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003583968
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Lydeffekt dB(A): 39
Mål i mm (HxBxD): 1772 x 558 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Kombiskap for innbygging
Energiklasse: A++, 219 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med eksakt,
digitalt display
Nyttevolum totalt: 268 l
Kjøl nyttevolum: 194 l
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
5 hyller av sikkerhetsglass, hvor 4 er
justerbare
hydroFresh-skuff med fuktighetsregulering,
holder frukt og grønnsaker friske opp til
dobbelt så lenge
LED-belysning i kjøledelen
Innredning med rustfrie detaljer
****-fryser: 74 l
lowFrost
86 VENTILATORER
superFrys med automatisk tilbakestilling
Akustisk og optisk varslingssignal
Innfrysingskapasitet: 7 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 32 timer
3 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
NB: Passer ikke alle dørfronter
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
2 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Lydeffekt dB(A): 35
Mål i mm (HxBxD): 1772 x 558 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
KI 86SAF30
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10944 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003583944
13790 kr*
Energiklasse: A++, 226 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med eksakt,
digitalt display
Nyttevolum totalt: 272 l
Kjøl nyttevolum: 211 l
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
5 hyller av sikkerhetsglass, hvor 4 er
justerbare
hydroFresh-skuff med fuktighetsregulering,
holder frukt og grønnsaker friske opp til
dobbelt så lenge
LED-belysning i kjøledelen
Innredning med rustfrie detaljer
****-fryser: 61 l
lowFrost
Energiklasse: A+, 278 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Nyttevolum totalt: 281 l
Øverst: kjøledel 222 l
Flyttbar hengeskuff
Grønnsaksskuff med bølget bunn og
fuktighetsregulering
Innredning med rustfrie detaljer
Nederst: ****-frys 59 l
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 6 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 22 timer
3 transparente fryseskuffer
superFrys med automatisk tilbakestilling
Akustisk og optisk varslingssignal
Innfrysingskapasitet: 7 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 26 timer
2 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
2 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
KI 87SAF30
13790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10944 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003583630
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Lydeffekt dB(A): 35
Mål i mm (HxBxD): 1772 x 558 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
Frysekalender
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Lydeffekt dB(A): 40
Mål i mm (HxBxD): 1772 x 541 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1775 x 562 x 550
KI 38VA50
12290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9744 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003360712
Forgjenger: KI30M441
Kjøleskap for innbygging med fryseboks
partnerProgram
Energiklasse: A++, 211 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
display
Nyttevolum totalt: 287 l
Kjøl nyttevolum: 252 l
Automatisk avriming
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
Innredning med rustfrie detaljer
5 hyller av sikkerhetsglass, hvor 4 er
justerbare
hydroFresh-skuff på teleskoputtrekk med
fuktighetsregulering som holder frukt og
grønt ferskt opp til dobbelt så lenge
Grønnsaksskuff med teleskoputtrekk
LED-belysning i kjøledelen
**** -fryser: 35 l nyttevolum
Innfrysingskapasitet: 3 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 22 timer
Pizza-tilpasset fryserom
Dør med dempesystem og lukkehjelp med
SoftClose
Akustisk varsling ved åpen dør
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
KI 82LAD30
11990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9504 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003621721
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Lydeffekt dB(A): 36
Mål i mm (HxBxD): 1772 x 558 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
Automatisk avriming
Energiklasse: A++, 211 kWh/år
Innfrysingskapasitet: 3 kg per døgn
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
KI 82LAF30
11690 kr*
Lagringstid ved strømbrudd: 22 timer
display
Pizza-tilpasset fryserom
Kjøl nyttevolum: 252 l
*Veiledende pris
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Nyttevolum totalt: 287 l
freshSense - jevn temperatur gjennom
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9264 kr
Medfølgende tilbehør
intelligent sensorteknologi
Materialgruppe: Innbygging
2 x Eggholder
Innredning med rustfrie detaljer
EAN-kode: 4242003609774
1 x Isterningsbrett
5 hyller av sikkerhetsglass, hvor 4 er
justerbare
Tekniske
data
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
> ? @ A B C D EpåF teleskoputtrekk
G H I J K L M Nmed
OPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
hydroFresh-skuff
Koplingseffekt(W): 90
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
fuktighetsregulering som holder frukt og
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =grønt
> ? @ferskt
A B Copp
D EtilFdobbelt
G H I J så
K Llenge
M N O P Q R S Lydeffekt
T U V W XdB(A):
Y Z [ 36
\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Mål i mm (HxBxD): 1772 x 558 x 545
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
LED-belysning i kjøledelen
Nisjemål i mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
**** -fryser: 35 l nyttevolum
Energiklasse: A++, 173 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
display
Nyttevolum totalt: 196 l
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
Kjøl: 180 l
LED-belysning i kjøledelen
5 hyller av sikkerhetsglass, hvor 4 er
justerbare, Delbar hylle av sikkerhetsglass,
uttrekkbar hylle av sikkerhetsglass
hydroFresh-skuff med fuktighetsregulering,
holder frukt og grønnsaker friske opp til
dobbelt så lenge
varioShelf - justerbare hyller for ideell bruk av
plass
easyAccess shelf - enkel tilgang og synlighet
Innredning med rustfrie detaljer
**** -fryser: 16 l nyttevolum
Innfrysingskapasitet: 2.4 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 13 timer
Automatisk avriming
Akustisk varsling ved åpen dør
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
KI 42LAF30
10690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8464 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003618820
Forgjenger: KI24LA50
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Lydeffekt dB(A): 37
Mål i mm (HxBxD): 1221 x 558 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1225 x 560 x 550
KJØLESKAP OG KJØL/FRYS FOR INNBYGGING
87
Kjøleskap for innbygging, 178 cm
partnerProgram
partnerProgram
Energiklasse: A++, 133 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Akustisk varsling ved åpen dør
Nyttevolum totalt: 306 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
superKjøl med automatisk tilbakestilling
2 "tørre" vitaFresh-skuffer (med ca 50%
luftfuktighet) med teleskopisk fulluttrekk
25 l vitaFresh-skuff (ca. 95% luftfuktighet)
med teleskopisk fulluttrekk
LED-belysning
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Energiklasse: A++, 116 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
display
Nyttevolum totalt: 319 l
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
superKjøl med automatisk tilbakestilling
LED-belysning
Innredning med rustfrie detaljer
7 hyller av sikkerhetsglass, hvor 6 er
justerbare
varioShelf - justerbare hyller for ideell bruk av
plass
easyAccess shelf - enkel tilgang og synlighet
hydroFresh-skuff på teleskoputtrekk med
fuktighetsregulering som holder frukt og
grønt ferskt opp til dobbelt så lenge
Energiklasse: A++, 116 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
display
Nyttevolum totalt: 319 l
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
superKjøl med automatisk tilbakestilling
LED-belysning
Innredning med rustfrie detaljer
Forkrommet flaskestativ
7 hyller av sikkerhetsglass, hvor 6 er
justerbare
hydroFresh-skuff på teleskoputtrekk med
fuktighetsregulering som holder frukt og
grønt ferskt opp til dobbelt så lenge
Dør med dempesystem og lukkehjelp med
SoftClose
Trenger kun lufting via sokkel
Medfølgende tilbehør
2 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 120
Lydeffekt dB(A): 39
Mål i mm (HxBxD): 1772 x 556 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
Grønnsaksskuff med teleskoputtrekk
Forkrommet flaskestativ
Akustisk varsling ved åpen dør
Dør med dempesystem og lukkehjelp med
SoftClose
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Lydeffekt dB(A): 37
Mål i mm (HxBxD): 1772 x 558 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
Grønnsaksskuff med teleskoputtrekk
Akustisk varsling ved åpen dør
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Lydeffekt dB(A): 37
Mål i mm (HxBxD): 1772 x 558 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
KI 42FP60
24490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 19504 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003462294
Kan kombineres med: GI38NA55
KI 81RAD30
10790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8544 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003621660
Forgjenger: KI38RA55
KI 81RAF30
10490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8304 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003604472
Forgjenger: KI38RA50
Kjøleskap for innbygging, 140 cm
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Energiklasse: A+, 163 kWh/år
partnerProgram
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
KI 27FA50
11690 kr*
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; display
< = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q RMedfølgende
S T U V W X Ytilbehør
Z[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
2 x Eggholder
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Nyttevolum totalt: 230 l
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <Kjølerom:
=>[email protected]
B Cl (+
D E4°C
F GtilH+I 8°C)
J K L M N O P Q R 1S xT Forvaringsboks
U V W X Y Z [ \med
] ^ _lokk` a b c d e f g h i j k *Veiledende
l m n o p q rpris
stuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
170
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
5 hyller, hvorav 4 flyttbare av sikkerhetsglass Tekniske data
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9264 kr
Flyttbar hengeskuff
Koplingseffekt(W): 90
Materialgruppe: Innbygging
Oppbevaringsboks med lokk
Lydeffekt dB(A): 37
EAN-kode: 4242003388938
Innvendig belysning
Mål i mm (HxBxD): 1398 x 538 x 533
2 "tørre" vitaFresh-skuffer (med ca 50%
Nisjemål i mm (H x B x D): 1400 x 560 x 550
luftfuktighet) med teleskopisk fulluttrekk
15 l vitaFresh-skuff (ca. 95% luftfuktighet)
med teleskopisk fulluttrekk
88 KJØLESKAP OG KJØL/FRYS FOR INNBYGGING
Kjøleskap for innbygging, 123 cm
partnerProgram
Automatisk avriming
Flathengsler, Dør med dempesystem og
lukkehjelp med SoftClose
Akustisk varsling ved åpen dør
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Energiklasse: A++, 105 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
display
Nyttevolum totalt: 214 l
superKjøl med automatisk tilbakestilling
LED-belysning
6 hyller av sikkerhetsglass, hvor 5 er
justerbare, Delbar hylle av sikkerhetsglass,
uttrekkbar hylle av sikkerhetsglass
easyAccess shelf - enkel tilgang og synlighet
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
varioShelf - justerbare hyller for ideell bruk av
plass
Innredning med rustfrie detaljer
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
1 x Forvaringsboks med lokk
Energiklasse: A++, 105 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
display
Nyttevolum totalt: 214 l
superKjøl med automatisk tilbakestilling
LED-belysning
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
6 hyller av sikkerhetsglass (5 justerbare),
Delbar hylle av sikkerhetsglass, uttrekkbar
hylle av sikkerhetsglass
hydroFresh-skuff med fuktighetsregulering,
holder frukt og grønnsaker friske opp til
dobbelt så lenge
varioShelf - justerbare hyller for ideell bruk av
plass
KI 41RAF30
easyAccess shelf - enkel tilgang og synlighet
Innredning med rustfrie detaljer
*Veiledende pris
Akustisk varsling ved åpen dør
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7664 kr
Materialgruppe: Innbygging
Medfølgende tilbehør
EAN-kode: 4242003622131
2 x Eggholder
Forgjenger: KI24RA50
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Lydeffekt dB(A): 33
Mål i mm (HxBxD): 1221 x 558 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1225 x 560 x 550
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Lydeffekt dB(A): 33
Mål i mm (HxBxD): 1221 x 558 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1225 x 560 x 550
KI 41RED30
9990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7904 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003622292
Forgjenger: KI24RE51
9690 kr*
Kjøleskap for innbygging, 88 cm
Energiklasse: A++, 97 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
display
Nyttevolum totalt: 145 l
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
LED-belysning
superKjøl med automatisk tilbakestilling
4 hyller av sikkerhetsglass (3 justerbare),
Delbar hylle av sikkerhetsglass, uttrekkbar
hylle av sikkerhetsglass
hydroFresh-skuff med fuktighetsregulering,
holder frukt og grønnsaker friske opp til
dobbelt så lenge
varioShelf - justerbare hyller for ideell bruk av
plass
easyAccess shelf - enkel tilgang og synlighet
Innredning med rustfrie detaljer
Flathengsel for møbeldør
Akustisk varsling ved åpen dør
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Lydeffekt dB(A): 33
Mål i mm (HxBxD): 874 x 558 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 880 x 560 x 550
KI 21RAF30
8790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6944 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003622438
Forgjenger: KI18RA50
Kjøleskap for underbygging
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Medfølgende tilbehør
Energiklasse: A++, 92 kWh/år
partnerProgram
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =Nyttevolum
>[email protected]
D E F138
G Hl I J K L M N O P Q R S 1
T xU Eggholder
VWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
totalt:
KU 15RA65
9090 kr*
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 flyttbare.
Tekniske
data
1 to-delt hylle, 1 dobbelt uttrekkbar plate over
*Veiledende pris
Koplingseffekt(W): 90
grønnsaksskuffen.
Lydeffekt dB(A): 38
Grønnsaksskuff
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7184 kr
Mål
i
mm
(HxBxD):
820-870
x
598
x
548
Justerbare føtter, bakre ben justeres forfra
Nisjemål i mm (H x B x D): 818-868 x 600 x 550 Materialgruppe: Innbygging
Ventilasjon via sokkelen, ikke behov for å
EAN-kode: 4242003553350
skjære ut i topplaten
Forgjenger: KU15RA50
Variabel sokkeltilpassning
KJØLESKAP OG KJØL/FRYS FOR INNBYGGING
89
Fryseskap for innbygging med No Frost
partnerProgram
partnerProgram
partnerProgram
Energiklasse: A++, 244 kWh/år
**** -fryser: 213 l nyttevolum
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
superFrys med automatisk tilbakestilling
Akustisk og optisk varslingssignal
LED-belysning
Innfrysingskapasitet: 25 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 11 timer
2 frysehyller med transparente klappdeksler
5 transparente fryseskuffer, hvorav 1 Big-Box
Frysekalender
Venstrehengslet dør, kan hengsles om
Døråpningshjelp med ventil
Energiklasse A++, 190 kWh/år
**** -frys: 160 l nyttevolum
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Superfrys med automatisk tilbakestilling
Akustisk og optisk varslingssignal
LED belysning
Innfrysingskapasitet: 25 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 11 t
1 frysehyller med transparente klappdeksler
4 transparente fryseskuffer, hvorav 1 Big-Box
Frysekalender
Venstrehengslet dør, dør kan hengsles om
Energiklasse: A+, 311 kWh/år
**** -fryser: 213 l nyttevolum
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
superFrys med automatisk tilbakestilling
Akustisk og optisk varslingssignal
LED-belysning
Innfrysingskapasitet: 25 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 11 timer
2 frysehyller med transparente klappdeksler
5 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
Frysekalender
Dør med dempesystem og lukkehjelp med
SoftClose
Trenger kun lufting via sokkel
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 120
Lydeffekt dB(A): 40
Mål i mm (HxBxD): 1772 x 556 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
softClose dørhengsler
Trenger kun lufting via sokkel
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 120
Lydeffekt dB(A): 40
Mål i mm (HxBxD): 1397 x 556 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1400 x 560 x 550
Venstrehengslet dør, kan hengsles om
Integrert, flathengsel
Døråpningshjelp med ventil
Dør med dempesystem og lukkehjelp med
SoftClose
Trenger kun lufting via sokkel
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 120
Lydeffekt dB(A): 40
Mål i mm (HxBxD): 1772 x 556 x 545
Nisjemål i mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
GI 38NP60
20990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 16704 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003462119
Kan kombineres med: KI42FP60
GI 25NP60
18990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 15104 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003462102
GI 38NA55
18590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 14784 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003556474
Kan kombineres med: KI42FP60
Fryseskap for innbygging
Medfølgende tilbehør
Energiklasse: A+, 194 kWh/år
2 x Fryseelementer
**** -fryser: 96 l nyttevolum
GI 18DA50
8190 kr*
1 x Innfrysingsbrett
superFrys med automatisk tilbakestilling
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; Akustisk
< = > ? @varslingssignal,
A B C D E F G Optisk
H I J Kvarsling
L M N O P Q R1S xTIsterningsbrett
UVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
*Veiledende pris
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Innfrysingskapasitet: 12 kg per døgn
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <Lagringstid
= > ? @ A ved
B C strømbrudd:
D E F G H I J25
K Ltimer
M N O P Q R Tekniske
S T U V Wdata
XYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6464 kr
Koplingseffekt(W): 90
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
4 transparente fryseskuffer
Materialgruppe: Innbygging
Lydeffekt dB(A): 36
Frysekalender
EAN-kode: 4242003378533
Mål
i
mm
(HxBxD):
874
x
541
x
542
Kan kombineres med et integrerbart kjøleskap
Forgjenger: GI18DA40
Nisjemål i mm (H x B x D): 880 x 560 x 550
til en komplett kjøl/frys-kombinasjon
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Fryseskap for underbygging
partnerProgram
90 FRYSER FOR INNBYGGING
Energiklasse: A+, 184 kWh/år
**** -fryser: 98 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 12 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 23 timer
3 transparente fryseskuffer
Frysekalender
Justerbare føtter, bakre ben justeres forfra
Flathengsler
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Dør med dempesystem og lukkehjelp med
SoftClose
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Lydeffekt dB(A): 38
Mål i mm (HxBxD): 820-870 x 598 x 548
Nisjemål i mm (H x B x D): 818-868 x 600 x 550
GU 15DA55
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7184 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003556214
Forgjenger: GU15DA40
9090 kr*
Vinlagringsskap for innbygging
partnerProgram
Energiklasse: A, 150 kWh/år
Glassdør med ramme, dobbelt isolert med
håndtak av stål
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Regulerbar fra +6°C til +14°C
Nyttevolum totalt: 149 l
superKjøl med automatisk tilbakestilling
4 flaskehyller, hvorav 3 flyttbare. For kjøling
av maks. 32 standard flasker à 0,75 l eller 9
standard flasker à 0,75 l + 19 standard flasker
à 1,0 l
2 ekstra hyller for flasker og mat, hvorav 1 av
glass
Halogenbelysning
"touchLight" - halogenbelysning som tennes
ved berøring av håndtaket
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Energiforbruk pr år (kWh/y) vinskap: 146.00
Energiforbruk (kWh/d) vinskap: 0.40
Lydeffekt dB(A): 37
Mål i mm (HxBxD): 874 x 538 x 542
Nisjemål i mm (H x B x D): 880 x 560 x 550
KF 18WA42¹
glassdør
21690 kr*
KF 18WA43²
glassdør
21690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 17264 kr / 17264 kr
Materialgruppe: Innbygging
¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet
EAN-kode: 4242003418406 / 4242003419489
Forgjenger: KF18WA40 / KF18WA41
Vinlagringsskap, 186 cm
partnerProgram
Energiklasse: B, 212 kWh/år
Glassdør med metallramme og håndtak i
rustfritt stål. Sølv-metallic sidevegger.
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
display
2 regulerbare temperatursoner
Regulerbar fra +5°C til +22°C
Nyttevolum totalt: 368 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
5 hyller, hvorav 3 store og 2 små med
transparente flaskehyller, 1 hylle av
sikkerhetsglass
For maks. 106 flasker á 0,75 l eller 79 flasker
á 1,0 l
Glasshylle for delikatesser
Metallfarget innredning
3 digitale innvendige termometere
Låsbar
LED-belysning, kan også kobles inn manuelt
Aktivt kullfilter for tilførsel av frisk luft
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 200
Energiforbruk pr år (kWh/y) vinskap: 211.70
Energiforbruk (kWh/d) vinskap: 0.58
Lydeffekt dB(A): 42
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 595 x 600
KS 38WA40
glassdør
23990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 19104 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003372296
Frittstående Side-by-side, 2 dører
partnerProgram
Energiklasse: A+, 441 kWh/år
Separat elektronisk temperaturregulering for
kjøle- og frysedel med digitalt display,
vannfilter og lås
Isterninger, knust is og drikkevann via et
enkelt tastetrykk, automatisk aktivering av
belysning
Nyttevolum totalt: 497 l
Kjøl nyttevolum: 333 l
MultiAirflow system
2 grønnsaksskuffer
superKjøl med automatisk tilbakestilling
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
Fryseskap: 164 l
Superfrys
Innfrysingskapasitet: 10 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 5 timer
2 transparente fryseskuffer
Tilkoplingsslange på 5 m med 3/4"
skrukopling
Akustisk varsling ved åpen dør
Vertikalt håndtak
Hjul foran og bak
Leveres med 1,5 m armert tilkoblingsslange
Medfølgende tilbehør
1 x Tilkoplingsslange
1 x Eggholder
KA 58NP95
rustfritt stål
29190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 23186 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003406618
Forgjenger: KA58NP90
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 300
Mål i mm (HxBxD): 1808 x 903 x 682
Lydeffekt dB(A): 45
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
NYHET!
Energiklasse: A+, 464 kWh/år
Dør i rustfritt stål easyClean, rustfritt stål sider
Elektronisk temperaturregulering med LCD
display
Energisparetrinn for halv mengde
Feriekopling
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
Isterninger, knust is og drikkevann via et
enkelt tastetrykk, automatisk aktivering av
belysning
Nyttevolum totalt: 528 l
Nyttevolum kjøl: 351 l
superKjøl med automatisk tilbakestilling
**** -fryser: 177 l nyttevolum
MultiAirflow system
To separate kjølesystemer i kjøl og frys
superFrys med automatisk tilbakestilling
airFresh filter
Forkrommet flaskestativ
4 hyller av sikkerhetsglass, hvor 3 er
justerbare, uttrekkbar hylle av sikkerhetsglass,
2 easyLift hyller
1 delikatesseskuff med teleskoputtrekk
2 grønnsaksskuffer med teleskoputtrekk og
fuktighetsregulering
Innfrysingskapasitet: 12 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 16 timer
2 transparente fryseskuffer, hvorav 1 Big-Box
Boksholder i aluminium
Akustisk og optisk varslingssignal, memoryfunksjon
Akustisk varsling ved åpen dør
4 justerbare hjul under skapet
Leveres med 1,5 m armert tilkoblingsslange
KA 62DP91
rustfritt stål
27990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 22226 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003541753
Forgjenger: KA62DP90
Medfølgende tilbehør
1 x Fryseelementer
1 x Tilkoplingsslange
2 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 300
Mål i mm (HxBxD): 1756 x 910 x 725
Lydeffekt dB(A): 44
VINLAGRINGSSKAP
91
Frittstående Side-by-side, 2 dører (fortsettelse)
Energiklasse: A+, 464 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LCD
display
Dør i rustfritt stål easyClean, sølvfargede sider
Feriekopling
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
Isterninger, knust is og drikkevann via et
enkelt tastetrykk, automatisk aktivering av
belysning
Nyttevolum totalt: 528 l
Nyttevolum kjøl: 351 l
superKjøl med automatisk tilbakestilling
**** -fryser: 177 l nyttevolum
MultiAirflow system
To separate kjølesystemer i kjøl og frys
superFrys med automatisk tilbakestilling
airFresh filter
Forkrommet flaskestativ
4 hyller av sikkerhetsglass, hvor 3 er
justerbare, uttrekkbar hylle av sikkerhetsglass,
1 easyLift hylle
NYHET!
Energiklasse: A+, 455 kWh/år
Dør i rustfritt stål easyClean, sølvfargede sider
Elektronisk temperaturregulering med eksakt,
digitalt display
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
Isterninger, knust is og drikkevann via et
enkelt tastetrykk, automatisk aktivering av
belysning
Nyttevolum totalt: 562 l
Nyttevolum kjøl: 385 l
superKjøl med automatisk tilbakestilling
**** -fryser: 177 l nyttevolum
MultiAirflow system
To separate kjølesystemer i kjøl og frys
superFrys med automatisk tilbakestilling
4 hyller av sikkerhetsglass, hvor 3 er
justerbare, uttrekkbar hylle av sikkerhetsglass
1 delikatesseskuff med teleskoputtrekk
Energiklasse: A+, 447 kWh/år
Separat elektronisk temperaturregulering for
kjøle- og frysedel med digitalt display,
vannfilter og lås
Isterninger, knust is og drikkevann via et
enkelt tastetrykk, automatisk aktivering av
belysning
Nyttevolum totalt: 510 l
Kjøl: 346 l
MultiAirflow system
superKjøl med automatisk tilbakestilling
3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 flyttbare
4 dørhyller
2 lamper
Fryseskap: 164 l
Superfrys
Varselsignal ved åpen dør i kjøle- eller frysedel
1 delikatesseskuff med teleskoputtrekk
2 grønnsaksskuffer med teleskoputtrekk og
fuktighetsregulering
Innfrysingskapasitet: 12 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 16 timer
2 transparente fryseskuffer, hvorav 1 Big-Box
Akustisk og optisk varslingssignal, memoryfunksjon
Akustisk varsling ved åpen dør
Dørlukkingshjelp
4 justerbare hjul under skapet
Leveres med 1,5 m armert tilkoblingsslange
KA 62DA71
rustfritt stål
25990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 20626 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003541234
Forgjenger: KA62DA70
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Tilkoplingsslange
1 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 300
Mål i mm (HxBxD): 1756 x 910 x 725
Lydeffekt dB(A): 44
2 grønnsaksskuffer med teleskoputtrekk og
fuktighetsregulering
Innfrysingskapasitet: 12 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 16 timer
2 transparente fryseskuffer, hvorav 1 Big-Box
Akustisk varslingssignal, Optisk varsling,
memory-funksjon
Dørlukkingshjelp
4 justerbare hjul under skapet
Leveres med 1,5 m armert tilkoblingsslange
KA 62DV71
rustfritt stål
18690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 14786 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003541227
Forgjenger: KA62DV40SD
Medfølgende tilbehør
1 x Tilkoplingsslange
1 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 300
Mål i mm (HxBxD): 1756 x 910 x 725
Lydeffekt dB(A): 44
Innfrysingskapasitet: 10 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 5 timer
2 transparente fryseskuffer
Innvendig belysning
Tilkoplingsslange på 5 m med 3/4"
skrukopling
Hjul foran og bak
Leveres med 1,5 m armert tilkoblingsslange
Medfølgende tilbehør
1 x Tilkoplingsslange
1 x Eggholder
KA 58NA45
inoxLook
17790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 14066 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003491850
Forgjenger: KA58NA40
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 300
Mål i mm (HxBxD): 1800 x 903 x 674
Lydeffekt dB(A): 45
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Frittstående kombiskap med noFrost, bredde 70 cm
partnerProgram
92 KJØLESKAP OG KOMBISKAP
Energiklasse: A+, 329 kWh/år
Elektronisk temperaturstyring med touch
control-elektronikk, avleses på utvendig
display
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
Nyttevolum totalt: 389 l
Nyttevolum kjøl: 307 l
MultiAirflow system
airFresh filter
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 flyttbare
Forkrommet flaskestativ
hydroFresh-skuff med teleskoputtrekk med
fuktighetsreglering som holder frukt og grønt
friskt opp til dobbelt så lenge
coolBox, opp til dobbelt så lang holdbarhet
for kjøtt og fisk
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
**** -fryser: 82 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 18 kg per døgn
3 transparente fryseskuffer
Akustisk og optisk varslingssignal memoryfunksjon
Optisk og akustisk varsling
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Innfrysingsbrett
2 x Eggholder
2 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 150
Mål i mm (HxBxD): 2000 x 700 x 620
Lydeffekt dB(A): 43
KG 49NAY22
rustfritt stål
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 12544 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003591703
Forgjenger: KG49NH91
15790 kr*
Energiklasse: A+, 329 kWh/år
Elektronisk temperaturstyring med touch
control-elektronikk, avleses på utvendig
display
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
Nyttevolum totalt: 389 l
Nyttevolum kjøl: 307 l
MultiAirflow system
airFresh filter
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 flyttbare
Forkrommet flaskestativ
hydroFresh-skuff med teleskoputtrekk med
fuktighetsreglering som holder frukt og grønt
friskt opp til dobbelt så lenge
coolBox, opp til dobbelt så lang holdbarhet
for kjøtt og fisk
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
**** -fryser: 82 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 18 kg per døgn
3 transparente fryseskuffer
Akustisk og optisk varslingssignal memoryfunksjon
Optisk og akustisk varsling
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
KG 49NAZ22
rustfritt stål
15490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 12304 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003591673
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Innfrysingsbrett
2 x Eggholder
2 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 150
Mål i mm (HxBxD): 2000 x 700 x 620
Lydeffekt dB(A): 43
Frittstående kombiskap med noFrost, 200-204 cm
partnerProgram
partnerProgram
Energiklasse: A+, 320 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LCD
display
Nyttevolum totalt: 309 l
Nyttevolum kjøl: 241 l
superKjøl med automatisk tilbakestilling
Dør i rustfritt stål easyClean, sølvfargede sider
4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 flyttbare
Nederste hyllen med integrert belysning
Flaskeholder
2 "tørre" vitaFresh-skuffer (med ca 50%
luftfuktighet) med teleskopisk fulluttrekk
35 l vitaFresh-skuff (ca. 95% luftfuktighet)
med teleskopisk fulluttrekk
LED-belysning i kjøledelen
****-fryser: 68 l
superFrys med automatisk tilbakestilling
Energiklasse: A+, 309 kWh/år
Elektronisk temperaturstyring med touch
control-elektronikk, avleses på utvendig
display
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
Nyttevolum totalt: 317 l
Nyttevolum kjøl: 223 l
MultiAirflow system
airFresh filter
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 flyttbare
Forkrommet flaskestativ
hydroFresh-skuff med teleskoputtrekk med
fuktighetsreglering som holder frukt og grønt
friskt opp til dobbelt så lenge
coolBox, opp til dobbelt så lang holdbarhet
for kjøtt og fisk
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
Alarmsystem med hukommelsesfunksjon og
varsling ved åpen dør
Innfrysingskapasitet: 14 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 24 timer
3 transparente fryseskuffer
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Innfrysingsbrett
1 x Isterningsbrett
KG 39FPI23
rustfritt stål
17990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 14304 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003574201
Forgjenger: KG39FPY21
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 2000 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
**** -fryser: 94 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 12 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 18 timer
3 transparente fryseskuffer
Akustisk og optisk varslingssignal memoryfunksjon
Optisk og akustisk varsling
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
KG 39NAY22
rustfritt stål
14190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11264 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003586594
Forgjenger: KG39NH91
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Innfrysingsbrett
2 x Eggholder
3 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 2000 x 600 x 600
Lydeffekt dB(A): 44
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
**** -fryser: 94 l nyttevolum
Energiklasse: A+, 309 kWh/år
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =Elektronisk
> ? @ A B temperaturstyring
C D E F G H I J K Lmed
M Ntouch
O P Q R S T UsuperFrys
V W X Y med
Z [ \ automatisk
] ^ _ ` a tilbakestilling
b c d e f g h i j k l mKG
n o p39NAI22
q r s t u v w x yrustfritt
z { | } ~ ¡ ¢ stål
£ ¤ ¥ ¦ §13590
¨ © ª « ¬ kr*
®¯°
Innfrysingskapasitet: 12 kg per døgn
control-elektronikk, avleses på utvendig
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Lagringstid ved strømbrudd: 18 timer
display
*Veiledende pris
3 transparente fryseskuffer
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
Akustisk og optisk varslingssignal memoryav hver temperatursone
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10784 kr
funksjon
Nyttevolum totalt: 317 l
Materialgruppe: Frittstående
Optisk og akustisk varsling
Nyttevolum kjøl: 223 l
EAN-kode: 4242003586563
Stillbare føtter foran, hjul bak
MultiAirflow system
airFresh filter
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 flyttbare
Forkrommet flaskestativ
hydroFresh-skuff med teleskoputtrekk med
fuktighetsreglering som holder frukt og grønt
friskt opp til dobbelt så lenge
coolBox, opp til dobbelt så lang holdbarhet
for kjøtt og fisk
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Innfrysingsbrett
2 x Eggholder
3 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 2000 x 600 x 600
Lydeffekt dB(A): 44
KJØLESKAP OG KOMBISKAP
93
Frittstående kombiskap med noFrost, 200-204 cm (fortsettelse)
Energiklasse: A++, 268 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Nyttevolum totalt: 355 l
Kjøl: 269 l
MultiAirflow system
5 hyller av sikkerhetsglass, hvor 2 er
justerbare
Forkrommet flaskestativ
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering
coolBox temperaturen i skuffen er ca 3 grader
lavere enn temperaturen i kjøleskapet
LED-belysning
**** -frys: 86 l
3 transparente fryseskuffer
superFrys med automatisk tilbakestilling
Energiklasse: A++, 250 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay for frysedel, mekanisk innstilling for
kjøledel
Nyttevolum totalt: 354 l
Kjøl: 268 l
MultiAirflow system
5 hyller av sikkerhetsglass, hvor 2 er
justerbare
Forkrommet flaskestativ
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering holder frukt og grønnsaker friskt
coolBox temperaturen i skuffen er ca 3 grader
lavere enn temperaturen i kjøleskapet
LED-belysning
****-fryser: 86 l
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 14 kg per døgn
3 transparente fryseskuffer
Innfrysingskapasitet: 14 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 16 timer
Stillbare føtter foran, hjul bak
Akustisk varsling ved åpen dør
Akustisk og optisk varslingssignal
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Innfrysingsbrett
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
KG 39NXI30
rustfritt stål
11390 kr*
KG 39NXW30
hvit
10790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9024 kr / 8544 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003600269 / 4242003600245
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 2010 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass
for ekstra plass
Lagringstid ved strømbrudd: 16 timer
Dørlukkingshjelp
Stillbare føtter foran, hjul bak
Akustisk varsling ved åpen dør
Akustisk og optisk varslingssignal
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Innfrysingsbrett
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
KG 39NVI32
rustfritt stål
9790 kr*
KG 39NVW32
hvit
9190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7744 kr / 7264 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003600153 / 4242003600146
Forgjenger: - / KG39NVW30
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 2010 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
Frittstående kombiskap med noFrost, 185-186 cm
**** -fryser: 66 l nyttevolum
Energiklasse: A+++, 159 kWh/år
superFrys med automatisk tilbakestilling
Glassdør sort, Sidepanel sølvfargede
svart
KG 36NSB40
17990 kr*
Innfrysingskapasitet: 8 kg per døgn
Elektronisk temperaturregulering med LEDLagringstid ved strømbrudd: 17 timer
display
*Veiledende pris
3 transparente fryseskuffer
Nyttevolum totalt: 285 l
Stillbare føtter foran, hjul bak
Nyttevolum kjøl: 219 l
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 14304 kr
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
MultiAirflow system
Materialgruppe: Frittstående
superKjøl med automatisk tilbakestilling
EAN-kode: 4242003546550
Medfølgende tilbehør
airFresh filter
3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 flyttbare 2 x Fryseelementer
1
x
Innfrysingsbrett
Forkrommet flaskestativ
1 x Eggholder
hydroFresh-skuff med fuktighetsregulering
3 x Isterningsbrett
som holder frukt og grønt ferskt opp til
dobbelt så lenge
Tekniske data
coolBox, opp til dobbelt så lang holdbarhet
Koplingseffekt(W): 160
for kjøtt og fisk
Mål i mm (HxBxD): 1850 x 600 x 640
LED-belysning - effektiv belysning med lang
Lydeffekt dB(A): 40
holdbarhet
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
partnerProgram
partnerProgram
94 KJØLESKAP OG KOMBISKAP
Glassdør sort, Sidepanel sølvfargede
Energiklasse: A++, 238 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LCD
display
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
Nyttevolum totalt: 285 l
Kjøl: 219 l
MultiAirflow system
superKjøl med automatisk tilbakestilling
3 hyller av sikkerhetsglass, hvor 2 er
justerbare
Innredning med rustfrie detaljer
Forkrommet flaskestativ
hydroFresh-skuff med fuktighetsregulering
som holder frukt og grønt ferskt opp til
dobbelt så lenge
coolBox, opp til dobbelt så lang holdbarhet
for kjøtt og fisk
Alle skuffer er på teleskopskinner
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
****-fryser: 66 l
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 8 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 17 timer
3 transparente fryseskuffer
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Innfrysingsbrett
2 x Eggholder
3 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 1850 x 600 x 640
Lydeffekt dB(A): 43
KG 36NSB31
svart
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 12304 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003640289
Forgjenger: KG36NS51
15490 kr*
Energiklasse: A++, 238 kWh/år
Elektronisk temperaturstyring med touch
control-elektronikk, avleses på utvendig
display
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
Nyttevolum totalt: 285 l
Nyttevolum kjøl: 219 l
MultiAirflow system
airFresh filter
freshSense - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 flyttbare
Forkrommet flaskestativ
hydroFresh-skuff med teleskoputtrekk med
fuktighetsreglering som holder frukt og grønt
friskt opp til dobbelt så lenge
coolBox, opp til dobbelt så lang holdbarhet
for kjøtt og fisk
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
Energiklasse: A+++, 172 kWh/år
Dør i rustfritt stål easyClean, sølvfargede sider
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Nyttevolum totalt: 320 l
Kjøl: 234 l
MultiAirflow system
4 hyller av sikkerhetsglass, hvor 2 er
justerbare
Forkrommet flaskestativ
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering
coolBox temperaturen i skuffen er ca 3 grader
lavere enn temperaturen i kjøleskapet
LED-belysning
**** -frys: 86 l
3 transparente fryseskuffer
superFrys med automatisk tilbakestilling
**** -fryser: 66 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 8 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 17 timer
3 transparente fryseskuffer
Akustisk og optisk varslingssignal memoryfunksjon
Optisk og akustisk varsling
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Innfrysingsbrett
2 x Eggholder
3 x Isterningsbrett
KG 36NAI32
rustfritt stål
12490 kr*
KG 36NAW32
hvit
14090 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9904 kr / 11184 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003586518 / 4242003586471
Forgjenger: - / KG36NH16
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 1850 x 600 x 600
Lydeffekt dB(A): 43
Innfrysingskapasitet: 17 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 17 timer
Stillbare føtter foran, hjul bak
Akustisk varsling ved åpen dør
Akustisk og optisk varslingssignal
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Innfrysingsbrett
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
KG 36NXI40
rustfritt stål
13590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10784 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003600139
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 39
**** -fryser: 66 l nyttevolum
Energiklasse: A+, 281 kWh/år
superFrys med automatisk tilbakestilling
Elektronisk temperaturstyring med touch
rustfritt stål 13090 kr*
KG 36NAI22
Innfrysingskapasitet: 8 kg per døgn
control-elektronikk, avleses på utvendig
Lagringstid ved strømbrudd: 17 timer
display
*Veiledende pris
3 transparente fryseskuffer
Dør rustfritt stål easyClean, sølvfargede
Akustisk og optisk varslingssignal memorysidevegger
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10384 kr
funksjon
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
Materialgruppe: Frittstående
Optisk og akustisk varsling
av hver temperatursone
EAN-kode: 4242003586501
Vertikalt håndtak rustfritt stål
Nyttevolum totalt: 289 l
Forgjenger: KG36NH70
Stillbare føtter foran, hjul bak
Nyttevolum kjøl: 223 l
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
superKjøl med automatisk tilbakestilling
MultiAirflow system
Medfølgende tilbehør
airFresh filter
2 x Fryseelementer
freshSense - jevn temperatur gjennom
1 x Innfrysingsbrett
intelligent sensorteknologi
3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 flyttbare 2 x Eggholder
3 x Isterningsbrett
Forkrommet flaskestativ
hydroFresh-skuff med teleskoputtrekk med
Tekniske data
fuktighetsreglering som holder frukt og grønt Koplingseffekt(W): 160
friskt opp til dobbelt så lenge
Mål i mm (HxBxD): 1850 x 600 x 600
coolBox, opp til dobbelt så lang holdbarhet
Lydeffekt dB(A): 44
for kjøtt og fisk
LED-belysning - effektiv belysning med lang
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
holdbarhet
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
**** -fryser: 66 l nyttevolum
Energiklasse: A+, 281 kWh/år
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
superFrys med automatisk tilbakestilling
Elektronisk temperaturstyring med touch
hvit
KG 36NAW22
11890 kr*
Innfrysingskapasitet: 8 kg per døgn
control-elektronikk, avleses på utvendig
Lagringstid ved strømbrudd: 17 timer
display
*Veiledende pris
3 transparente fryseskuffer
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
Akustisk og optisk varslingssignal memoryav hver temperatursone
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9424 kr
funksjon
Nyttevolum totalt: 289 l
Materialgruppe: Frittstående
Optisk og akustisk varsling
Nyttevolum kjøl: 223 l
EAN-kode: 4242003586457
Stillbare føtter foran, hjul bak
MultiAirflow system
Forgjenger: KG36NH10
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
airFresh filter
freshSense - jevn temperatur gjennom
Medfølgende tilbehør
intelligent sensorteknologi
3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 flyttbare 2 x Fryseelementer
1 x Innfrysingsbrett
Forkrommet flaskestativ
2 x Eggholder
hydroFresh-skuff med teleskoputtrekk med
fuktighetsreglering som holder frukt og grønt 3 x Isterningsbrett
friskt opp til dobbelt så lenge
coolBox, opp til dobbelt så lang holdbarhet
for kjøtt og fisk
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 1850 x 600 x 600
Lydeffekt dB(A): 44
KJØLESKAP OG KOMBISKAP
95
Frittstående kombiskap med noFrost, 185-186 cm (fortsettelse)
Energiklasse: A++, 258 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Nyttevolum totalt: 320 l
Kjøl: 234 l
MultiAirflow system
4 hyller av sikkerhetsglass, hvor 2 er
justerbare
Forkrommet flaskestativ
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering holder frukt og grønnsaker friskt
coolBox - holder fisk og kjøtt friskt opp til 2 x
lenger
LED-belysning
****-fryser: 86 l
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 14 kg per døgn
varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass
for ekstra plass
Energiklasse: A++, 239 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay for frysedel, mekanisk innstilling for
kjøledel
Nyttevolum totalt: 319 l
Kjøl: 233 l
MultiAirflow system
4 hyller av sikkerhetsglass, hvor 2 er
justerbare
Forkrommet flaskestativ
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering holder frukt og grønnsaker friskt
coolBox temperaturen i skuffen er ca 3 grader
lavere enn temperaturen i kjøleskapet
LED-belysning
****-fryser: 86 l
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 14 kg per døgn
Energiklasse: A+, 305 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay for frysedel, mekanisk innstilling for
kjøledel
Nyttevolum totalt: 319 l
Kjøl: 233 l
MultiAirflow system
4 hyller av sikkerhetsglass, hvor 2 er
justerbare
Forkrommet flaskestativ
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering holder frukt og grønnsaker friskt
coolBox temperaturen i skuffen er ca 3 grader
lavere enn temperaturen i kjøleskapet
LED-belysning
****-fryser: 86 l
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 14 kg per døgn
3 transparente fryseskuffer
Lagringstid ved strømbrudd: 16 timer
Akustisk varsling ved åpen dør
Akustisk og optisk varslingssignal
Dørlukkingshjelp
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Innfrysingsbrett
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
KG 36NXI30
rustfritt stål
KG 36NXW30
hvit
10790 kr*
9790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8544 kr / 7744 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003600115 / 4242003600085
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass
for ekstra plass
3 transparente fryseskuffer
Lagringstid ved strømbrudd: 16 timer
Dørlukkingshjelp
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Akustisk varsling ved åpen dør
Akustisk og optisk varslingssignal
Medfølgende tilbehør
1 x Innfrysingsbrett
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
KG 36NVI32
rustfritt stål
9290 kr*
KG 36NVW32
hvit
8390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7344 kr / 6624 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003599938 / 4242003599907
Forgjenger: KG36NVI30 / -
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass
for ekstra plass
3 transparente fryseskuffer
Lagringstid ved strømbrudd: 16 timer
Dørlukkingshjelp
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Innfrysingsbrett
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
KG 36NVL22
inoxLook
8990 kr*
KG 36NVW22
hvit
7690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7104 kr / 6064 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003627013 / 4242003627006
Forgjenger: - / KG36NVW20
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 44
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
lowFrost
Energiklasse: A+++, 175 kWh/år
Superfrys med automatisk tilbakestilling
Dør i rustfritt stål easyClean, sølvfargede sider
rustfritt stål 12490 kr*
KG 49EAI40
Innfrysingskapasitet: 15 kg per døgn
Elektronisk temperaturregulering med eksakt,
Lagringstid ved strømbrudd: 44 timer
digitalt display
*Veiledende pris
3 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
Akustisk og optisk varslingssignal
av hver temperatursone
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9904 kr
Optisk og akustisk varsling
Nyttevolum totalt: 413 l
Materialgruppe: Frittstående
Stillbare føtter foran, hjul bak
Kjøl: 301 l
EAN-kode: 4242003554012
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
airFresh filter
Medfølgende tilbehør
superKjøl med automatisk tilbakestilling
2 x Fryseelementer
5 hyller av sikkerhetsglass, hvor 3 er
1 x Eggholder
justerbare, 3GAB
1 x Isterningsbrett
1 fuktighetsregulert grønnsaksskuff på hjul
Frittstående kombiskap, bredde 70 cm
flexShelf, fleksibel hylle som kan brukes som
flaskehylle
1 coolBox for kjøtt og fisk. Skuffen er den
kaldeste plassen i kjøleskapet
LED-belysning
****-fryser: 112 l
96 KJØLESKAP OG KOMBISKAP
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 2010 x 700 x 650
Lydeffekt dB(A): 38
Energiklasse: A++, 255 kWh/år
Dør i rustfritt stål easyClean, sølvfargede sider
Elektronisk temperaturregulering med eksakt,
digitalt display
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
Feriekopling
Nyttevolum totalt: 413 l
Kjøl: 301 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
5 hyller av sikkerhetsglass, hvor 3 er
justerbare
1 fuktighetsregulert grønnsaksskuff på hjul
flexShelf, fleksibel hylle som kan brukes som
flaskehylle
1 coolBox for kjøtt og fisk. Skuffen er den
kaldeste plassen i kjøleskapet
LED-belysning
airFresh filter
****-fryser: 112 l
lowFrost
Akustisk og optisk varslingssignal
Innfrysingskapasitet: 15 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 44 timer
3 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
KG 49EAI30
rustfritt stål
10390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8224 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003554005
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 2010 x 700 x 650
Lydeffekt dB(A): 39
Frittstående kombiskap, 200-204 cm
Energiklasse: A+++, 156 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med eksakt,
digitalt display
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
Nyttevolum totalt: 339 l
Kjøl nyttevolum: 250 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
superKjøl med automatisk tilbakestilling
5 hyller av sikkerhetsglass, hvor 3 er
justerbare
flexShelf, fleksibel hylle som kan brukes som
flaskehylle
Grønnsaksskuff med stillbar skillevegg
1 coolBox for kjøtt og fisk. Skuffen er den
kaldeste plassen i kjøleskapet
LED-belysning i kjøledelen
**** -fryser: 89 l nyttevolum
Superfrys med automatisk tilbakestilling
Energiklasse: A++, 238 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Nyttevolum totalt: 344 l
Kjøl nyttevolum: 250 l
5 hyller av sikkerhetsglass, hvor 4 er
justerbare
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering
Forkrommet flaskestativ
LED-belysning i kjøledelen
**** -fryser: 94 l nyttevolum
Superfrys med automatisk tilbakestilling
lowFrost
Innfrysingskapasitet: 7 kg per døgn
lowFrost
Akustisk og optisk varslingssignal
Innfrysingskapasitet: 14 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 35 timer
3 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
Vertikalt håndtak
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
KG 39EAI40
KG 39EAW40
rustfritt stål
hvit
10990 kr*
9490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8704 kr / 7504 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003543542 / 4242003540824
Forgjenger: KG39SA70 / KG39SA10
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 2010 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 38
Lagringstid ved strømbrudd: 23 timer
3 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 125
Mål i mm (HxBxD): 2010 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 39
KG 39VVW30
hvit
6990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5504 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003540886
Forgjenger: KG39VX04
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Frittstående kombiskap, 185-186 cm
Energiklasse: A+++, 149 kWh/år
Dør rustfritt stål easyClean, sølvfargede
sidevegger
Elektronisk temperaturregulering med eksakt,
digitalt display
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
Nyttevolum totalt: 304 l
Kjøl nyttevolum: 215 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
superKjøl med automatisk tilbakestilling
3 hyller av sikkerhetsglass, hvor 2 er
justerbare
flexShelf, fleksibel hylle som kan brukes som
flaskehylle
Grønnsaksskuff med stillbar skillevegg
1 coolBox for kjøtt og fisk. Skuffen er den
kaldeste plassen i kjøleskapet
LED-belysning i kjøledelen
**** -fryser: 89 l nyttevolum
lowFrost
Superfrys med automatisk tilbakestilling
Akustisk og optisk varslingssignal
Innfrysingskapasitet: 14 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 35 timer
3 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
KG 36EAI40
rustfritt stål
9990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7904 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003543221
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 38
KJØLESKAP OG KOMBISKAP
97
Frittstående kombiskap, 185-186 cm (fortsettelse)
Energiklasse: A++, 223 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med eksakt,
digitalt display
1 kompressor, individuell regulering/kontroll
av hver temperatursone
Nyttevolum totalt: 304 l
Kjøl nyttevolum: 215 l
4 hyller av sikkerhetsglass, hvor 2 er
justerbare
flexShelf, fleksibel hylle som kan brukes som
flaskehylle
Grønnsaksskuff med stillbar skillevegg
1 coolBox for kjøtt og fisk. Skuffen er den
kaldeste plassen i kjøleskapet
LED-belysning i kjøledelen
**** -fryser: 89 l nyttevolum
lowFrost
Superfrys med automatisk tilbakestilling
Energiklasse: A++, 227 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Nyttevolum totalt: 309 l
Kjøl nyttevolum: 215 l
4 hyller av sikkerhetsglass, hvor 3 er
justerbare
Forkrommet flaskestativ
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering
LED-belysning i kjøledelen
**** -fryser: 94 l nyttevolum
Superfrys med automatisk tilbakestilling
lowFrost
Innfrysingskapasitet: 7 kg per døgn
Energiklasse: A+, 274 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Nyttevolum totalt: 309 l
Kjøl nyttevolum: 215 l
4 hyller av sikkerhetsglass, hvor 3 er
justerbare
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering
Forkrommet flaskestativ
LED-belysning i kjøledelen
**** -fryser: 94 l nyttevolum
Superfrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 7 kg per døgn
Frittstående kombiskap, 175 cm
Akustisk og optisk varslingssignal
Innfrysingskapasitet: 12 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 35 timer
3 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
Vertikalt håndtak
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
KG 36EAI30
KG 36EAW30
rustfritt stål
8990 kr*
hvit
7990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7104 kr / 6304 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003543214 / 4242003540602
Forgjenger: KG36SA70 / KG36SA30
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 160
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 38
Lagringstid ved strømbrudd: 23 timer
3 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 125
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 39
Lagringstid ved strømbrudd: 23 timer
3 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 125
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 41
KG 36VVI30
KG 36VVW30
rustfritt stål
7590 kr*
hvit
6590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5984 kr / 5184 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003543184 / 4242003540763
Forgjenger: KG36VX74 / KG36VX27
KG 36VNW20
hvit
6290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4944 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003559246
Forgjenger: KG36VV03
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
3 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
Energiklasse: A++, 219 kWh/år
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Stillbare føtter foran, hjul bak
Elektronisk temperaturregulering med LEDhvit
KG 33VVW30
6290 kr*
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
display
Nyttevolum totalt: 288 l
*Veiledende pris
Medfølgende tilbehør
Kjøl: 194 l
1 x Eggholder
4 hyller av sikkerhetsglass, hvor 3 er
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4944 kr
1
x
Isterningsbrett
justerbare
Materialgruppe: Frittstående
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering
Tekniske data
EAN-kode: 4242003540565
Forkrommet flaskestativ
Koplingseffekt(W): 125
Forgjenger: KG33VV03
LED-belysning
Mål i mm (HxBxD): 1760 x 600 x 650
****-fryser: 94 l
Lydeffekt dB(A): 39
Innfrysingskapasitet: 7 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 23 timer
98 KJØLESKAP OG KOMBISKAP
Kjøleskap med vanndispenser
partnerProgram
Energiklasse: A++, 112 kWh/år
Nyttevolum totalt: 346 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
superKjøl med automatisk tilbakestilling
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
Dispenser for kaldt vann med LED-belysning,
vanntilkobling med aquaStop®,
tilkoblingsslange 2 m
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
display
airFresh filter
Automatisk avriming
hydroFresh-skuff med fuktighetsregulering,
holder frukt og grønnsaker friske opp til
dobbelt så lenge
7 hyller av sikkerhetsglass, hvor 5 er
justerbare
Grønnsaksskuff med teleskoputtrekk
flexShelf, fleksibel hylle som kan brukes som
flaskehylle
5 dørhyller, hvorav 1 med easyLift og smørog osteboks
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
Vertikalt håndtak
Døråpningsvinkel 90°
Stillbare føtter foran, hjul bak
Venstrehengslet dør
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
KS 36WPI30
rustfritt stål
13590 kr*
KS 36WPW30
hvit
12390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10784 kr / 9824 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003613412 / 4242003613405
Kan kombineres med: GS36DPI20 / GS36DPW20
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1870 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 39
Kjøleskap, 186-187 cm
partnerProgram
Energiklasse: A++, 124 kWh/år
Nyttevolum totalt: 300 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
superKjøl med automatisk tilbakestilling
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
display
Automatisk avriming
5 hyller av sikkerhetsglass, hvor 3 er
justerbare
flexShelf, fleksibel hylle som kan brukes som
flaskehylle
4 dørhyller, hvorav 1 med easyLift og smørog osteboks
Skuff med ekstra kulde via luftekanal
vitaFresh-skuff (ca. 95% luftfuktighet) med
teleskopisk fulluttrekk
2 "tørre" vitaFresh-skuffer (med ca 50%
luftfuktighet) med teleskopisk fulluttrekk
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
Vertikalt håndtak
Døråpningsvinkel 90°
Akustisk varsling ved åpen dør
Stillbare føtter foran, hjul bak
Venstrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
KS 36FPI30
KS 36FPW30
rustfritt stål
13490 kr*
hvit
12390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5024 kr / 6144 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003624364 / 4242003624357
Kan kombineres med: GS36NAI31 / GS36NAW31
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 41
LED-belysning - effektiv belysning med lang
Energiklasse: A+++, 75 kWh/år
holdbarhet
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
rustfritt stål 12890 kr*
KS 36VAI41
Vertikalt håndtak rustfritt stål
display
Døråpningsvinkel 90°
Nyttevolum totalt: 346 l
hvit
KS 36VAW41
11690 kr*
Akustisk varsling ved åpen dør
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
Stillbare føtter foran, hjul bak
superKjøl med automatisk tilbakestilling
*Veiledende pris
Venstrehengslet dør, kan hengsles om
airFresh filter
vitaControl - jevn temperatur gjennom
Medfølgende tilbehør
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10224 kr / 9264 kr
intelligent sensorteknologi
1 x Eggholder
Materialgruppe: Frittstående
7 hyller av sikkerhetsglass, hvor 5 er
EAN-kode: 4242003626597 / 4242003626566
justerbare, 4 gjennomsiktige glassplater
Tekniske data
Forgjenger: KS36VAI40 / KS36VAW40
hydroFresh-skuff med fuktighetsregulering,
Koplingseffekt(W): 90
Kan kombineres med: GS36NAI31 / GS36NAW31
holder frukt og grønnsaker friske opp til
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
dobbelt så lenge
Lydeffekt dB(A): 38
Grønnsaksskuff med teleskoputtrekk
flexShelf, fleksibel hylle som kan brukes som
flaskehylle
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
partnerProgram
Energiklasse: A++, 112 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
display
Dør rustfritt stål, rustfritt stål sidevegger
Nyttevolum totalt: 346 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
superKjøl med automatisk tilbakestilling
airFresh filter
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
7 hyller av sikkerhetsglass, hvor 5 er
justerbare, 4 gjennomsiktige glassplater
hydroFresh-skuff med fuktighetsregulering,
holder frukt og grønnsaker friske opp til
dobbelt så lenge
Grønnsaksskuff med teleskoputtrekk
flexShelf, fleksibel hylle som kan brukes som
flaskehylle
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
Akustisk varsling ved åpen dør
Vertikalt håndtak rustfritt stål
Døråpningsvinkel 90°
Stillbare føtter foran, hjul bak
Venstrehengslet dør, kan hengsles om
KS 36VAY30
rustfritt stål
11690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9264 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003602133
Kan kombineres med: GS36NAY30
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 39
KJØLESKAP OG KOMBISKAP
99
Kjøleskap, 186-187 cm (fortsettelse)
Energiklasse: A+++, 75 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Nyttevolum totalt: 346 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
superKjøl med automatisk tilbakestilling
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
7 hyller av sikkerhetsglass, hvor 5 er
justerbare
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering
Forkrommet flaskestativ
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
Energiklasse: A++, 112 kWh/år
Elektronisk temperaturstyring med touch
control-elektronikk, avleses på utvendig
display
Nyttevolum totalt: 346 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
superKjøl med automatisk tilbakestilling
airFresh filter
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
7 hyller av sikkerhetsglass, hvor 5 er
justerbare, 4 gjennomsiktige glassplater
hydroFresh-skuff med fuktighetsregulering,
holder frukt og grønnsaker friske opp til
dobbelt så lenge
flexShelf, fleksibel hylle som kan brukes som
flaskehylle
Energiklasse: A++, 112 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med digitalt
display
Nyttevolum totalt: 346 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
superKjøl med automatisk tilbakestilling
airFresh filter
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
7 hyller av sikkerhetsglass, hvor 5 er
justerbare, 4 gjennomsiktige glassplater
hydroFresh-skuff med fuktighetsregulering,
holder frukt og grønnsaker friske opp til
dobbelt så lenge
Grønnsaksskuff med teleskoputtrekk
flexShelf, fleksibel hylle som kan brukes som
flaskehylle
Vertikalt håndtak
Døråpningsvinkel 90°
Stillbare føtter foran, hjul bak
Venstrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 38
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
Akustisk varsling ved åpen dør
Vertikalt håndtak rustfritt stål
Døråpningsvinkel 90°
Stillbare føtter foran, hjul bak
Venstrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 39
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
Døråpningsvinkel 90°
Vertikalt håndtak rustfritt stål
Akustisk varsling ved åpen dør
Stillbare føtter foran, hjul bak
Venstrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 39
KS 36VVW40
hvit
10590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8384 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003572672
Kan kombineres med: GS36NVW30 / GS36VVW30 / GS36VVW40
KS 36VBI30
KS 36VBW30
rustfritt stål
11690 kr*
hvit
10490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9264 kr / 8304 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003614457 / 4242003614464
Kan kombineres med: GS36NBI30 / GS36NBW30
KS 36VAB30
svart
10990 kr*
KS 36VAI31
rustfritt stål
10990 kr*
KS 36VAW31
hvit
9990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8704 kr / 8704 kr / 7904 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003626979 / 4242003626603 /
4242003626580
Forgjenger: - / KS36VAI30 / KS36VAW30
Kan kombineres med: GS36NAB30 / GS36NAI31 / GS36NAW31
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Vertikalt håndtak
Energiklasse: A++, 112 kWh/år
Døråpningsvinkel 90°
Elektronisk temperaturregulering med LEDrustfritt stål 10090 kr*
KS 36VVI30
Stillbare føtter foran, hjul bak
display
Venstrehengslet dør, kan hengsles om
Nyttevolum totalt: 346 l
hvit
KS 36VVW30
8990 kr*
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
Medfølgende tilbehør
superKjøl med automatisk tilbakestilling
1 x Eggholder
*Veiledende pris
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
Tekniske data
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7984 kr / 7104 kr
7 hyller av sikkerhetsglass, hvor 5 er
Koplingseffekt(W): 90
Materialgruppe: Frittstående
justerbare, 6 transparente glassplater
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
EAN-kode: 4242003587775 / 4242003587768
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering
Lydeffekt dB(A): 39
Kan kombineres med: GS36NVI30 / GS36NVW30 / GS36VVW30 /
Forkrommet flaskestativ
GS36VVW40
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
100 KJØLESKAP OG KOMBISKAP
Energiklasse: A++, 112 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Nyttevolum totalt: 346 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
superKjøl med automatisk tilbakestilling
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
7 hyller av sikkerhetsglass, hvor 5 er
justerbare, 6 transparente glassplater
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering
Flaskeholder
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
Vertikalt håndtak
Døråpningsvinkel 90°
Stillbare føtter foran, hjul bak
Venstrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 39
KS 36VNW30
hvit
8290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6544 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003587799
Kan kombineres med: GS36NVW30 / GS36VVW30 / GS36VVW40
Kjøleskap, 176 cm
Energiklasse: A++, 110 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Nyttevolum totalt: 324 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
superKjøl med automatisk tilbakestilling
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
6 hyller av sikkerhetsglass, hvor 4 er
justerbare, 5GAB
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering
Flaskeholder
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
Vertikalt håndtak
Døråpningsvinkel 90°
Stillbare føtter foran, hjul bak
Venstrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1760 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 39
KS 33VNW30
hvit
7690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6064 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003587959
Kan kombineres med: GS33NVW30 / GS33VVW30 / GS33VVW40
Kjøleskap, 161 cm
Energiklasse: A++, 107 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Nyttevolum totalt: 290 l
Dynamisk kjøling via integrert ventilator
superKjøl med automatisk tilbakestilling
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
5 hyller av sikkerhetsglass, hvor 3 er
justerbare, 4 gjennomsiktige glassplater
1 Grønnsaksskuff med fuktighetsregulering
Flaskeholder
LED-belysning - effektiv belysning med lang
holdbarhet
Vertikalt håndtak
Døråpningsvinkel 90°
Stillbare føtter foran, hjul bak
Venstrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1610 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 39
KS 29VNW30
hvit
7190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5664 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003587973
Kan kombineres med: GS29NVW30 / GS29VVW30 / GS29VVW40
Frittstående benkekjøleskap
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Kan bygges inn under benk (avtakbar
Energiklasse: A++, 142 kWh/år
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
topplate)
Nyttevolum totalt: 132 l
hvit
KT 16LAW32X
4290 kr*
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Kjøl nyttevolum: 116 l
Justerbare føtter foran
Elektronisk temperaturregulering med LED*Veiledende pris
display
Medfølgende tilbehør
3 hyller av sikkerhetsglass, hvor 1 er
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 3344 kr
1 x Smørboks
justerbare, Delbar hylle av sikkerhetsglass
Materialgruppe: Frittstående
1 x Eggholder
2 grønnsaksskuffer
EAN-kode: 4242003579800
Halogenbelysning
Tekniske data
Forgjenger: KT16LE22
**** -frys: 16 l
Koplingseffekt(W): 90
Innfrysingskapasitet: 2 kg per døgn
Mål i mm (HxBxD): 850 x 600 x 612
Lagringstid ved strømbrudd: 12 timer
Nisjemål i mm (H x B x D): 850 x 600 x 612
Topplate i sikkerhetsglass
Lydeffekt dB(A): 37
Energiklasse: A+, 181 kWh/år
Nyttevolum totalt: 132 l
Kjøl nyttevolum: 116 l
3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 1 flyttbare
2 grønnsaksskuffer
Innvendig belysning
**** -frys: 16 l
Innfrysingskapasitet: 2 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 12 timer
Kan bygges inn under benk (avtakbar
topplate)
Justerbare føtter foran
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
KT 16LVW20
hvit
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
*Veiledende pris
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 850 x 600 x 612
Nisjemål i mm (H x B x D): 850 x 600 x 612
Lydeffekt dB(A): 38
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 3104 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003577608
Forgjenger: KTL16V11
3990 kr*
KJØLESKAP OG KOMBISKAP
101
Frittstående benkekjøleskap (fortsettelse)
Energiklasse: A++, 94 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Nyttevolum totalt: 152 l
4 hyller av sikkerhetsglass, hvor 2 er
justerbare, Delbar hylle av sikkerhetsglass
2 grønnsaksskuffer
Flaskekam
Innvendig belysning
Kan bygges inn under benk (avtakbar
topplate)
Integrert horisontalt håndtak
Justerbare føtter foran
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
KT 16RAW30
hvit
Medfølgende tilbehør
1 x Eggholder
*Veiledende pris
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 850 x 600 x 612
Nisjemål i mm (H x B x D): 850 x 600 x 612
Lydeffekt dB(A): 38
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2944 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003577622
Forgjenger: KT16RA21
3790 kr*
Frittstående fryseskap med noFrost, 70 cm bredde
Energiklasse: A+++, 201 kWh/år
TouchControl elektronikk - Elektronisk
temperaturregulering med digitalt display
**** -fryser: 360 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 22 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 25 timer
3 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
klaff
varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass
for ekstra plass
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
5 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
LED-belysning - effektiv belysning med lang
levetid
Energiklasse: A++, 301 kWh/år
TouchControl elektronikk - Elektronisk
temperaturregulering med digitalt display
**** -fryser: 360 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 22 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 25 timer
3 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
klaff
varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass
for ekstra plass
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
5 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
LED-belysning - effektiv belysning med lang
levetid
Akustisk og optisk varslingssignal
Vertikalt håndtak
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
GS 58NAW40
hvit
14590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11584 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003587478
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1910 x 700 x 780
Lydeffekt dB(A): 41
Akustisk og optisk varslingssignal
Vertikalt håndtak
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Isterningsbrett
GS 58NAW30
hvit
12290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9744 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003596876
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1910 x 700 x 780
Lydeffekt dB(A): 42
NoFrost med isdispenser
MultiAirflow system
Energiklasse: A+, 279 kWh/år
Lagringstid ved strømbrudd: 17 timer
Nyttevolum totalt: 210 l
rustfritt stål 18890 kr*
GS 36DPI20
2 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
LED-belysning
klaff
Innredning med rustfrie detaljer
hvit
GS 36DPW20
17890 kr*
5 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
Dispenser for isbiter med LED-belysning,
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; vanntilkobling
< = > ? @ A B med
C D EaquaStop®,
F G H I J Klevereres
L M N Omed
PQRST
U V W X-Yflyttbare
Z [ \ ] ^hyller
_ ` av
a bsikkerhetsglass
cdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
varioZone
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
*Veiledende pris
for ekstra plass
2 m tilkoblingsslange
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <TouchControl
= > ? @ A B elektronikk
C D E F G H- IElektronisk
J K L M N O P Q R S THøyrehengslet
U V W X Y Z [dør
\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 15024 kr / 14224 kr
Stillbare føtter foran, hjul bak
temperaturregulering med digitalt display
Materialgruppe: Frittstående
Døråpningsvinkel 90°
Akustisk og optisk varslingssignal
EAN-kode: 4242003614273 / 4242003614655
MultiAlarm system med minnefunksjon, hvis
Medfølgende tilbehør
Kan kombineres med: KS36WPI30 / KS36WPW30
døren står åpen og ved strømbrudd
3
x
Fryseelementer
vitaControl - jevn temperatur gjennom
partnerProgram
intelligent sensorteknologi
superFrys med automatisk tilbakestilling
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Innfrysingskapasitet: 16 kg per døgn
102 KJØLESKAP OG KOMBISKAP
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1870 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
NoFrost Fryseskap, 186-187 cm
partnerProgram
Energiklasse: A++, 234 kWh/år
TouchControl elektronikk - Elektronisk
temperaturregulering med digitalt display
Dør rustfritt stål, rustfritt stål sidevegger
**** -fryser: 237 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 20 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 25 timer
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
2 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
klaff
5 transparente fryseskuffer, 2 bigBox
varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass
for ekstra plass
Flyttbar IceTwister - lett å fylle på og alltid
isbiter tilgjengelig
Energiklasse: A++, 234 kWh/år
Elektronisk temperaturstyring med touch
control, avlese på utvendig display
**** -fryser: 237 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 20 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 19 timer
2 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
klaff
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
5 transparente fryseskuffer, 2 bigBox
varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass
for ekstra plass
Flyttbar IceTwister - lett å fylle på og alltid
isbiter tilgjengelig
LED-belysning - effektiv belysning med lang
levetid
Energiklasse: A++, 234 kWh/år
TouchControl elektronikk - Elektronisk
temperaturregulering med digitalt display
**** -fryser: 237 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 20 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 25 timer
2 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
klaff
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass
for ekstra plass
5 transparente fryseskuffer, 2 bigBox
Flyttbar IceTwister - lett å fylle på og alltid
isbiter tilgjengelig
LED-belysning - effektiv belysning med lang
levetid
Akustisk og optisk varslingssignal
Vertikalt håndtak rustfritt stål
Døråpningsvinkel 90°
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
GS 36NAY30
rustfritt stål
12490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9904 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003602126
Kan kombineres med: KS36VAY30
Medfølgende tilbehør
3 x Fryseelementer
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
Akustisk og optisk varslingssignal
MultiAlarm system med minnefunksjon, hvis
døren står åpen og ved strømbrudd
Vertikalt håndtak rustfritt stål
Døråpningsvinkel 90°
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
3 x Fryseelementer
GS 36NBI30
GS 36NBW30
rustfritt stål
12490 kr*
hvit
11290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9904 kr / 8944 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003614471 / 4242003614488
Kan kombineres med: KS36VBI30 / KS36VBW30
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
LED-belysning - effektiv belysning med lang
levetid
Akustisk og optisk varslingssignal
Vertikalt håndtak
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Døråpningsvinkel 90°
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
3 x Fryseelementer
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
GS 36NAB30
svart
11890 kr*
GS 36NAI31
rustfritt stål
11890 kr*
GS 36NAW31
hvit
10790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9424 kr / 9424 kr / 8544 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003626986 / 4242003626634 /
4242003626627
Forgjenger: - / GS36NAI30 / GS36NAW30
Kan kombineres med: KS36VAB30 / KS36FPI30 / KS36VAI31 /
KS36VAI41 / KS36FPW30 / KS36VAW31
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Energiklasse: A++, 234 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
Dør rustfritt stål easyClean, sølvfargede
sidevegger
**** -fryser: 237 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 20 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 19 timer
2 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
klaff
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
5 transparente fryseskuffer, 2 bigBox
varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass
for ekstra plass
Akustisk og optisk varslingssignal
Vertikalt håndtak rustfritt stål
Døråpningsvinkel 90°
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Isterningsbrett
GS 36NVI30
rustfritt stål
10790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8544 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003587782
Kan kombineres med: KS36VVI30
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
FRYSESKAP
103
NoFrost Fryseskap, 186-187 cm (fortsettelse)
Energiklasse: A++, 234 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
**** -fryser: 237 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 20 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 19 timer
2 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
klaff
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
5 transparente fryseskuffer, 2 bigBox
varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass
for ekstra plass
Akustisk og optisk varslingssignal
Vertikalt håndtak
Døråpningsvinkel 90°
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Isterningsbrett
GS 36NVW30
hvit
9590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7584 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003584606
Kan kombineres med: KS36VNW30 / KS36VVW30 / KS36VVW40
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
NoFrost Fryseskap, 176 cm
Energiklasse: A++, 225 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
**** -fryser: 220 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 20 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 19 timer
2 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
klaff
5 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass
for ekstra plass
Akustisk og optisk varslingssignal
Vertikalt håndtak
Døråpningsvinkel 90°
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1760 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
GS 33NVW30
hvit
9090 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7184 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003587942
Kan kombineres med: KS33VNW30
NoFrost Fryseskap, 161 cm
Energiklasse: A++, 211 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
**** -fryser: 195 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 20 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 19 timer
1 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
klaff
5 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass
for ekstra plass
Akustisk og optisk varslingssignal
Vertikalt håndtak
Døråpningsvinkel 90°
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1610 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
GS 29NVW30
hvit
8590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6784 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003587454
Kan kombineres med: KS29VNW30 / KS29VVW40
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Fryseskap, 186-187 cm
Energiklasse: A+++, 141 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
**** -fryser: 237 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 30 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 25 timer
2 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
klaff
5 transparente fryseskuffer, 2 bigBox
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
Akustisk og optisk varslingssignal
Vertikalt håndtak
Energiklasse: A++, 212 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
**** -fryser: 237 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 30 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 25 timer
2 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
klaff
5 transparente fryseskuffer, 2 bigBox
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
Akustisk og optisk varslingssignal
Vertikalt håndtak
104 FRYSESKAP
Døråpningsvinkel 90°
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 40
Døråpningsvinkel 90°
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1860 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
GS 36VVW40
hvit
10990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8704 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003599501
Kan kombineres med: KS36VNW30 / KS36VVW30 / KS36VVW40
GS 36VVW30
hvit
8590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6784 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003599495
Kan kombineres med: KS36VNW30 / KS36VVW30 / KS36VVW40
Fryseskap, 176 cm
Energiklasse: A++, 204 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
**** -fryser: 220 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 30 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 24 timer
2 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
klaff
5 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
Akustisk og optisk varslingssignal
Vertikalt håndtak
Døråpningsvinkel 90°
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1760 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
hvit
GS 33VVW30
7990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6304 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003599518
Kan kombineres med: KS33VNW30
Fryseskap, 161 cm
Energiklasse: A++, 194 kWh/år
Elektronisk temperaturregulering med LEDdisplay
**** -fryser: 198 l nyttevolum
superFrys med automatisk tilbakestilling
Innfrysingskapasitet: 22 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 25 timer
1 fryserom med glasshyller og gjennomsiktig
klaff
5 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
vitaControl - jevn temperatur gjennom
intelligent sensorteknologi
Akustisk og optisk varslingssignal
Vertikalt håndtak
Døråpningsvinkel 90°
EasyOpen ventil som forenkler åpning av
døren
Stillbare føtter foran, hjul bak
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Isterningsbrett
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 1610 x 600 x 650
Lydeffekt dB(A): 42
hvit
GS 29VVW30
6590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5184 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003609798
Kan kombineres med: KS29VNW30 / KS29VVW40
Frittstående, Benkefryseskap, 60 cm
Energiklasse: A++, 141 kWh/år
Mekanisk temperaturregulering
**** -fryser: 97 l nyttevolum
Superfrys
Innfrysingskapasitet: 18 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 17 timer
4 transparente fryseskuffer
Kan bygges inn under benk (avtakbar
topplate)
Akustisk og optisk varslingssignal
Integrert horisontalt håndtak
Termometer integrert i døren
Høyrehengslet dør, kan hengsles om
Medfølgende tilbehør
2 x Fryseelementer
1 x Innfrysingsbrett
hvit
GS 16VAW30
4490 kr*
*Veiledende pris
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 90
Mål i mm (HxBxD): 850 x 600 x 612
Lydeffekt dB(A): 38
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 3504 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003578513
Ekstra tillbehør lister / monteringssatser
Forbindelsessett, rustfritt stål
KS 12Z596
rustfritt stål
849 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 679 kr
Materialgruppe: Frittstående
`abcdefghijklm
n o p q r4242003400708
stuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
EAN-kode:
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
Plasseres mellom 2 skap
Forbindelsessett
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Passer til GS36DPI20, GS36NAB30,
inoxLook
KS 36ZAL00
379 kr*
Inoxfarget forbindelselist for frittstående
GS36NAI30, GS36NAI31, GS36NAY30,
kjøleskap og frysere
GS36NVI30, KS36VAB30, KS36VAI31,
*Veiledende pris
1x monteringssats med skruer
KS36VAI41, KS36VAY30, KS36VBI30,
4x ekstra føtter med forsterkning for justering
KS36WPI30, KS36VVI30
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 303 kr
bak
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003607145
Hvit justerbar profillist for kombinasjon
av frittstående kjøleskap og fryser
Hvit justerbar profillist for for kombinasjon av
frittstående kjøleskap og fryser
1x monteringssats med skruer
4x ekstra føtter med forsterkning for justering
bak
Plasseres mellom 2 skap
Passer til GS29NVW30, GS29VVW30,
GS29VVW40, GS33NVW30, GS33VVW30,
GS33VVW40, GS36DPW20, GS36NAW31,
GS36NBI30, GS36NBW30, GS36NVW30,
GS36VVW30, GS36VVW40, KS29VNW30,
KS29VVW40, KS33VNW30, KS36VAW31,
KS36VAW41, KS36VBW30, KS36VNW30,
KS36WPW30, KS36VVW30, KS36VVW40
KS 36ZAW00
hvit
379 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 303 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003606629
Ekstra tilbehør dryppbeskytttelse
70 cm dryppbeskyttelse
70 cm dryppbeskyttelse kjøl/frys
Passer til GS58NAW30, GS58NAW40,
KG49EAI30, KG49EAI40, KG49NAY22,
KG49NAZ22
Q 8CNPK0070
179 kr*
*Veiledende pris
EAN-kode: 7392832705707
FRYSESKAP
105
Helintegrerte oppvaskmaskiner, bredde 60 cm, høyde 86,5 cm
NYHET!
partnerProgram
partnerProgram
Energiklasse: A+++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l
vann / 211 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 13 standard kuverter
Lydeffekt: 42 dB(A) re 1 pW
6 programmer: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,
Auto 35-45°C, Eco 50°C, Hurtig 45°C,
Forskylling
4 tilleggsfunksjoner: Shine & Dry,
intensiveSone, varioSpeedPlus, hygienePlus
Zeolite® -tørking
varioFlexPlus kurvsystem
Flyttbar bestikkurv i underkurv
varioBestikkskuff for etterutrustning
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
auto All in 1
Akustisk signal ved programslutt
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l
vann / 266 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 14 standard kuverter
Lydeffekt: 42 dB(A) re 1 pW
Lydeffekt på nattprogrammet: 39 dB (A) re
1pW
6 programmer: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Nattprogram 50°C, Hurtig 45°C,
Forskylling
4 tilleggsfunksjoner: intensiveSone,
varioSpeed, Halv mengde, Hygiene
varioFlexPlus kurvsystem
varioBestikkskuff Plus
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Akustisk signal ved programslutt
timeLight
Door openAssist
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
PiezoTouchControl (metallic)
Toppbetjent
aquaStop
Frontjusterbar bakfot
SX 68T156EU
15490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 12368 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003649640
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 42
Mål i mm (HxBxD): 865 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 865-925 x 600 x 550
timeLight
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
PiezoTouchControl (metallic)
Toppbetjent
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
SX 66T097EU
11590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9248 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003606230
Forgjenger: SX66T094SK
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 42
Mål i mm (HxBxD): 865 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 865-925 x 600 x 550
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
iQdrive: energisparende og stillegående
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l
SX 65T091SK
10590 kr*
motorteknologi
vann / 266 kWh strøm (basert på 280
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
*Veiledende pris
Varmeveksler
Kapasitet: 14 standard kuverter
Avkalkingselektronikk
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8448 kr
Elektronisk indikator for saltpåfylling
5 programmer: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,
Materialgruppe: Innbygging
Elektronisk indikator for glansemiddel
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
EAN-kode: 4242003560242
PiezoTouchControl (metallic)
3 tilleggsfunksjoner: intensiveSone,
Forgjenger: SX65T090SK
Toppbetjent
varioSpeed, Halv mengde
aquaStop
varioFlexPlus kurvsystem
Mekanisk barnesikring av dør
varioBestikkskuff
Frontjusterbar bakfot
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
Tekniske
data
rackMatic®
Koplingseffekt(W): 2400
Servolås®
Lydeffekt dB(A): 44
auto All in 1
Mål i mm (HxBxD): 865 x 598 x 550
Resttidsanvisning i minutter
i mm
550
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; Akustisk
< = > ? @signal
A B Cved
D Eprogramslutt
F G H I J K L M N O P Q RNisjemål
STUVW
X Y(HZ x[ B
\ ]x ^D):
_ 865-925
` a b c xd600
e f gx h
ijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
infoLight
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
iQdrive: energisparende og stillegående
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
partnerProgram
NYHET!
motorteknologi
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l
SX 76N094EU rustfritt stål 10590 kr*
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
vann / 266 kWh strøm (basert på 280
Varmeveksler
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
*Veiledende pris
Vekselspyling
Kapasitet: 14 standard kuverter
Avkalkingselektronikk
Lydeffekt: 42 dB(A) re 1 pW
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8448 kr
Elektronisk indikator for saltpåfylling
6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Materialgruppe: Innbygging
Elektronisk indikator for glansemiddel
Eco 50°C, Skåne 40°C, Hurtig 45°C, Forskylling
EAN-kode: 4242003622063
3-lags med bølget mikrofilter
4 tilleggsfunksjoner: intensiveSone,
Forgjenger: SX76T030EU
aquaStop
varioSpeedPlus, Halv mengde, hygienePlus
Mekanisk barnesikring av dør
varioFlexPlus kurvsystem
varioHinge - variabel hengsling som tilpasser
varioBestikkskuff Plus
seg i høyden når døren åpnes. Muliggjør
doseringsAssistent
installasjon med minimal åpning uten at
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
døren slår i sokkelen
rackMatic®
Frontjusterbar bakfot
Servolås®
auto All in 1
Tekniske
data
Resttidsanvisning i minutter
Koplingseffekt(W): 2400
Akustisk signal ved programslutt
Lydeffekt dB(A): 42
infoLight
Mål i mm (HxBxD): 865 x 598 x 550
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Nisjemål i mm (H x B x D): 865-925 x 600 x 550
partnerProgram
106 OPPVASKMASKINER
NYHET!
partnerProgram
partnerProgram
partnerProgram
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 1680 l
vann / 262 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 13 standard kuverter
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Skåne 40°C, TurboSpeed 20min 60°
C, Forskylling
4 tilleggsfunksjoner: intensiveSone,
varioSpeedPlus, hygienePlus, ekstra tørt
varioFlexPlus kurvsystem
Flyttbar bestikkurv i underkurv
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Akustisk signal ved programslutt
infoLight
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Energiklasse: A+++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l
vann / 215 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 13 standard kuverter
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
2 tilleggsfunksjoner: Shine & Dry, varioSpeed
Zeolite® -tørking
varioFlex kurvsystem
Flyttbar bestikkurv i underkurv
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Akustisk signal ved programslutt
infoLight
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l
vann / 266 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 14 standard kuverter
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Skåne 40°C, Hurtig 45°C, Forskylling
2 tilleggsfunksjoner: varioSpeed, Halv
mengde
varioFlex kurvsystem
varioBestikkskuff
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Akustisk signal ved programslutt
infoLight
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Vekselspyling
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
varioHinge - variabel hengsling som tilpasser
seg i høyden når døren åpnes. Muliggjør
installasjon med minimal åpning uten at
døren slår i sokkelen
Frontjusterbar bakfot
SX 76N057EU
rustfritt stål
10190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8128 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003621073
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 44
Mål i mm (HxBxD): 865 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 865-925 x 600 x 550
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Toppbetjent
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
9990 kr*
SX 65M033EU
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7968 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003606421
Forgjenger: SX65M033SK
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 44
Mål i mm (HxBxD): 865 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 865-925 x 600 x 550
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Toppbetjent
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
9790 kr*
SX 66M085EU
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7808 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003606407
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 44
Mål i mm (HxBxD): 865 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 865-925 x 600 x 550
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
partnerProgram
iQdrive:
stillegående
Årlig
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
> ? forbruk
@ A B Cved
D Eprogram
F G H I JEco
K L50°C:
M N 2800
O P Ql R S T U
V W Xenergisparende
Y Z [ \ ] ^ _ `og
ab
c d e f g h i j k l mSX
n o65M037EU
p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨8990
© ª « ¬kr*
®¯°
motorteknologi
vann
/
262
kWh
strøm
(basert
på
280
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =oppvasksykluser
> ? @ A B C D Emed
F Gkaldtvannstilkobling)
H I J K L M N O P Q R S T USensorer:
V W X Y aquaSensor,
Z [ \ ] ^ _ mengdeSensor
`abcdefghijklm
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
®
¯°
*Veiledende pris
Varmeveksler
Kapasitet: 13 standard kuverter
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Avkalkingselektronikk
Lydeffekt: 46 dB(A) re 1 pW
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7168 kr
Elektronisk indikator for saltpåfylling
5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Materialgruppe: Innbygging
Elektronisk indikator for glansemiddel
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
EAN-kode: 4242003606438
3-lags med bølget mikrofilter
1 tilleggsfunksjon: varioSpeed
Forgjenger: SX65M002SK
Toppbetjent
varioFlex kurvsystem
aquaStop
Flyttbar bestikkurv i underkurv
Mekanisk barnesikring av dør
doseringsAssistent
Frontjusterbar bakfot
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Tekniske
data
Servolås®
Koplingseffekt(W): 2400
auto All in 1
Lydeffekt dB(A): 46
Resttidsanvisning i minutter
Mål i mm (HxBxD): 865 x 598 x 550
Akustisk signal ved programslutt
Nisjemål i mm (H x B x D): 865-925 x 600 x 550
infoLight
OPPVASKMASKINER 107
Helintegrerte oppvaskmaskiner, bredde 60 cm, høyde 86,5 cm (fortsettelse)
partnerProgram
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 3300 l
vann / 290 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 12 standard kuverter
Lydeffekt: 50 dB(A) re 1 pW
5 programmer: Intensiv 70°C, Normal 65°C,
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
vario kurvsystem
Bestikkurv i underkurv
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv
Servolås®
auto All in 1
Akustisk signal ved programslutt
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: mengdeSensor
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Rustfritt stål/Polinox
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
SX 65D000EU
7190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5728 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003607282
Forgjenger: SL65E332SK
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 50
Mål i mm (HxBxD): 865 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 865-925 x 600 x 550
Helintegrerte oppvaskmaskiner, bredde 60 cm, høyde 81,5 cm
partnerProgram
Energiklasse: A+++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l
vann / 214 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 14 standard kuverter
Lydeffekt: 43 dB(A) re 1 pW
6 programmer: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,
Auto 35-45°C, Eco 50°C, Hurtig 45°C,
Forskylling
4 tilleggsfunksjoner: Shine & Dry,
intensiveSone, varioSpeedPlus, hygienePlus
5 temperaturer
Zeolite® -tørking
varioFlexPlus kurvsystem
varioBestikkskuff Plus
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Akustisk signal ved programslutt
timeLight
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Rustfritt stål
PiezoTouchControl (metallic)
emotionLight - innvendig belysning
Toppbetjent
Støtte for stetteglass i underkurv
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
SN 66V092EU
14990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11968 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003618738
Forgjenger: SN66U094EU
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 43
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
timeLight
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l
SN 66T097EU
11590 kr*
iQdrive: energisparende og stillegående
vann / 266 kWh strøm (basert på 280
motorteknologi
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
*Veiledende pris
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Kapasitet: 14 standard kuverter
Varmeveksler
Lydeffekt: 42 dB(A) re 1 pW
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9248 kr
Avkalkingselektronikk
Lydeffekt på nattprogrammet: 39 dB (A) re
Materialgruppe: Innbygging
Elektronisk indikator for saltpåfylling
1pW
EAN-kode: 4242003606223
Elektronisk indikator for glansemiddel
6 programmer: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,
Forgjenger: SN66T094SK
3-lags med bølget mikrofilter
Eco 50°C, Nattprogram 50°C, Hurtig 45°C,
PiezoTouchControl (metallic)
Forskylling
Toppbetjent
4 tilleggsfunksjoner: intensiveSone,
aquaStop
varioSpeed, Halv mengde, Hygiene
Mekanisk barnesikring av dør
varioFlexPlus kurvsystem
Frontjusterbar bakfot
varioBestikkskuff Plus
doseringsAssistent
Tekniske
data
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
Koplingseffekt(W): 2400
rackMatic®
Lydeffekt dB(A): 42
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; Servolås®
< = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q RMål
S T iUmm
V W(HxBxD):
X Y Z [ \815
] ^ x_ 598
` ax b
cdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
550
auto All in 1
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <Resttidsanvisning
= > ? @ A B C Di Eminutter
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Akustisk signal ved programslutt
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
partnerProgram
partnerProgram
108 OPPVASKMASKINER
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l
vann / 262 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 13 standard kuverter
Lydeffekt: 42 dB(A) re 1 pW
Lydeffekt på nattprogrammet: 39 dB (A) re
1pW
5 programmer: Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Nattprogram 50 °C
2 tilleggsfunksjoner: intensiveSone,
varioSpeed
varioFlexPlus kurvsystem
Flyttbar bestikkurv i underkurv
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Akustisk signal ved programslutt
infoLight
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
PiezoTouchControl (metallic)
emotionLight - innvendig belysning
Toppbetjent
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 42
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
SN 65T053EU
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8208 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003606384
Forgjenger: SN65T052SK
10290 kr*
partnerProgram
Energiklasse: A+++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l
vann / 215 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 13 standard kuverter
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
2 tilleggsfunksjoner: Shine & Dry, varioSpeed
Zeolite® -tørking
varioFlex kurvsystem
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Akustisk signal ved programslutt
infoLight
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l
vann / 262 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 13 standard kuverter
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Skåne 40°C, Hurtig 45°C, Forskylling
3 tilleggsfunksjoner: varioSpeed, Halv
mengde, varmtvanns-tilkopling
varioFlex kurvsystem
Flyttbar bestikkurv i underkurv
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Akustisk signal ved programslutt
partnerProgram
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l
vann / 266 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 14 standard kuverter
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Skåne 40°C, Hurtig 45°C, Forskylling
2 tilleggsfunksjoner: varioSpeed, Halv
mengde
varioFlex kurvsystem
varioBestikkskuff
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Akustisk signal ved programslutt
infoLight
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Toppbetjent
Flyttbar bestikkurv i underkurv
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
9990 kr*
SN 65M033EU
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7968 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003606414
Forgjenger: SN65M033SK
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 44
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
infoLight
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Toppbetjent
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
9990 kr*
SN 66M033EU
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7968 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003559659
Forgjenger: SN66M033SK
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 44
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Toppbetjent
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
9790 kr*
SN 66M085EU
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7808 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003606391
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 44
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
Akustisk signal ved programslutt
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
infoLight
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 1820 l
SN 65M032SK
9590 kr*
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
vann / 262 kWh strøm (basert på 280
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
*Veiledende pris
Avkalkingselektronikk
Kapasitet:
kuverter
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
> ? @ A 13
B Cstandard
DEFGH
IJKLMNOPQRSTU
VWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Lydeffekt: 46 dB(A) re 1 pW
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7648 kr
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =5 >programmer:
? @ A B C D Intensiv
E F G H 70°C,
I J K LAuto
M N45-65°C,
O P Q R S T UElektronisk
V W X Y Zindikator
[ \ ] ^ _ for`glansemiddel
abcdefghijklm
n o p q r s t u Innbygging
vwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Materialgruppe:
Toppbetjent
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
EAN-kode: 4242003559710
aquaStop
2 tilleggsfunksjoner: varioSpeed, Halv
Forgjenger: SN65M031EU
Mekanisk barnesikring av dør
mengde
partnerProgram
varioFlex kurvsystem
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l
vann / 262 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 13 standard kuverter
Lydeffekt: 46 dB(A) re 1 pW
5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
1 tilleggsfunksjon: varioSpeed
varioFlex kurvsystem
Flyttbar bestikkurv i underkurv
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Akustisk signal ved programslutt
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Frontjusterbar bakfot
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 46
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Toppbetjent
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
8990 kr*
SN 65M037EU
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7168 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003546376
Forgjenger: SN65M002SK
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 46
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
OPPVASKMASKINER 109
Helintegrerte oppvaskmaskiner, bredde 60 cm, høyde 81,5 cm (fortsettelse)
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 3360 l
vann / 294 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 13 standard kuverter
Lydeffekt: 48 dB(A) re 1 pW
4 programmer: Intensiv 70°C, Normal 65°C,
Eco 50°C, Party 45°C
1 tilleggsfunksjon: Halv mengde
varioFlex kurvsystem
Bestikkurv i underkurv
doseringsAssistent
Servolås®
auto All in 1
Akustisk signal ved programslutt
Elektronisk tidsforvalg: 3, 6, 9 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: mengdeSensor
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Toppbetjent
aquaStop
Frontjusterbar bakfot
7890 kr*
SN 64E005EU
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6288 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003554975
Forgjenger: SN64E002SK
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 48
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
Halvintegrerte oppvaskmaskiner, bredde 60 cm, høyde 81,5 cm
partnerProgram
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l
vann / 266 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 14 standard kuverter
Lydeffekt: 41 dB(A) re 1 pW
6 programmer: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,
Auto 35-45°C, Eco 50°C, Hurtig 45°C,
Forskylling
4 tilleggsfunksjoner: intensiveSone,
varioSpeedPlus, Halv mengde, hygienePlus
5 temperaturer
varioFlexPlus kurvsystem
varioBestikkskuff Plus
doseringsAssistent
Sølvfarvede XXL kurve
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Akustisk signal ved programslutt
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l
vann / 266 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 14 standard kuverter
Lydeffekt: 42 dB(A) re 1 pW
Lydeffekt på nattprogrammet: 39 dB (A) re
1pW
6 program: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50,
NAPR 50, Skåne 40, Hurtig 45
2 tilleggsfunksjoner: varioSpeed, Halv
mengde
varioFlex kurvsystem
varioBestikkskuff
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Rustfritt stål
PiezoTouchControl (rustfritt stål)
TFT
Støtte for stetteglass i underkurv
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
SN 56V590EU
rustfritt stål
11390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9088 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003614310
Forgjenger: SN56T596EU
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 41
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 573
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Elektronisk resttidsanvisning
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør, Elektronisk
barnesikring av programmer
Frontjusterbar bakfot
SN 56M587EU
rustfritt stål
9990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7968 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003606445
Forgjenger: SN56M581SK
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 42
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 573
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
iQdrive: energisparende og stillegående
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <Årlig
= > forbruk
? @ A Bved
C Dprogram
E F G H Eco
I J K50°C:
L M N3360
O P lQ R S Tmotorteknologi
U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l SN
m n 54M200SK
o p q r s t u v w x y z { hvit
| } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §7990
¨ © ª « kr*
¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
vann / 290 kWh strøm (basert på 280
Avkalkingselektronikk
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
SN 54M500SK rustfritt stål
8890 kr*
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Kapasitet: 12 standard kuverter
Elektronisk indikator for glansemiddel
Lydeffekt: 46 dB(A) re 1 pW
*Veiledende pris
Elektronisk resttidsanvisning
4 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Party 45°C
2 tilleggsfunksjoner: varioSpeed, Halv
mengde
varioFlex kurvsystem
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
110 OPPVASKMASKINER
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør, Elektronisk
barnesikring av programmer
Frontjusterbar bakfot
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 46
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 573
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6368 kr / 7088 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003563977 / 4242003563984
Forgjenger: - / SN54M502SK
Oppvaskmaskiner, bredde 60 cm, høyde 81,5 cm
partnerProgram
partnerProgram
A+++ - 10%, 10% lavere energiforbruk
194 kWh
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 1960 l
vann / 194 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 13 standard kuverter
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
6-17 l
6 programmer: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,
Auto 35-45°C, Eco 50°C, Hurtig 45°C,
Forskylling
4 tilleggsfunksjoner: Shine & Dry,
intensiveSone, varioSpeedPlus, hygienePlus
5 temperaturer
Zeolite® -tørking
ja
varioFlexPlus kurvsystem
varioBestikkskuff Plus
doseringsAssistent
Sølvfarvede XXL kurve
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l
vann / 266 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 14 standard kuverter
Lydeffekt: 42 dB(A) re 1 pW
6 programmer: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,
Auto 35-45°C, Eco 50°C, Hurtig 45°C,
Forskylling
4 tilleggsfunksjoner: intensiveSone,
varioSpeedPlus, Halv mengde, hygienePlus
5 temperaturer
varioFlexPlus kurvsystem
varioBestikkskuff Plus
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
Akustisk signal ved programslutt
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Akustisk signal ved programslutt
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Rustfritt stål
PiezoTouchControl (rustfritt stål)
emotionLight - innvendig belysning
Toppbetjent
TFT
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
SN 46T598SK
rustfritt stål
14390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11488 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003633588
Forgjenger: SN46T595SK
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 44
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 567
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Rustfritt stål
PiezoTouchControl (rustfritt stål)
Toppbetjent
TFT
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
SN 46T297SK
hvit
SN 46T597SK
rustfritt stål
9990 kr*
10990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7968 kr / 8768 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003630204 / 4242003630211
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 42
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 573
iQdrive: energisparende og stillegående
Energiklasse: A+++, Tørkeevne: A
motorteknologi
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l
hvit
SN 45M231SK
9290 kr*
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
vann / 215 kWh strøm (basert på 280
Varmeveksler
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
SN 45M531SK rustfritt stål
8690 kr*
Avkalkingselektronikk
Kapasitet: 13 standard kuverter
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
*Veiledende pris
Elektronisk indikator for glansemiddel
5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
3-lags med bølget mikrofilter
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7408 kr / 8768 kr
Elektronisk resttidsanvisning
3 tilleggsfunksjoner: Shine & Dry, varioSpeed,
Materialgruppe: Frittstående
aquaStop
Halv mengde
EAN-kode: 4242003606193 / 4242003653241
Mekanisk barnesikring av dør, Elektronisk
Zeolite® -tørking
Forgjenger: SN45M230SK / barnesikring av programmer
varioFlex kurvsystem
Frontjusterbar bakfot
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
Tekniske data
rackMatic®
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Koplingseffekt(W):
T U V W X Y Z [ \ ]2400
^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Servolås®
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Lydeffekt dB(A): 44
auto All in 1
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Mål
TUV
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_ x `598
a bxc573
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
i mm (HxBxD): 815
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 567
partnerProgram
partnerProgram
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 1820 l
vann / 262 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 13 standard kuverter
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, TurboSpeed 20min 60°C,
Forskylling
2 tilleggsfunksjoner: varioSpeed, Halv
mengde
varioFlex kurvsystem
varioBestikkskuff
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
Elektronisk resttidsanvisning
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør, Elektronisk
barnesikring av programmer
Frontjusterbar bakfot
SN 45M283SK
hvit
7990 kr*
SN 45M583SK
rustfritt stål
8990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6368 kr / 7168 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003564097 / 4242003564103
Forgjenger: SN45M282SK / SN45M582SK
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 44
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 567
OPPVASKMASKINER 111
Oppvaskmaskiner, bredde 60 cm, høyde 81,5 cm (fortsettelse)
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l
vann / 262 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
Kapasitet: 13 standard kuverter
5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
1 tilleggsfunksjon: varioSpeedPlus
4 temperaturer
varioFlex kurvsystem
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l
vann / 262 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 13 standard kuverter
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
1 tilleggsfunksjon: varioSpeed
varioFlex kurvsystem
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 3360 l
vann / 294 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 13 standard kuverter
Lydeffekt: 48 dB(A) re 1 pW
5 programmer: Intensiv 70°C, Normal 65°C,
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
1 tilleggsfunksjon: varioSpeed
vario kurvsystem
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv
Servolås®
auto All in 1
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
Elektronisk resttidsanvisning
Elektronisk barnesikring av programmer
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør, Elektronisk
barnesikring av programmer
Frontjusterbar bakfot
SN 45M207SK
hvit
6890 kr*
SN 45M507SK
rustfritt stål
7890 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5488 kr / 6288 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003642245 / 4242003642252
Forgjenger: SN45M205SK / SN45M505SK
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 44
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 573
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
Elektronisk resttidsanvisning
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør, Elektronisk
barnesikring av programmer
Frontjusterbar bakfot
SN 45M205SK
hvit
6790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5408 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003559895
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 44
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 573
Sensorer: mengdeSensor
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
Elektronisk resttidsanvisning
Bryter med integrert starttast
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 48
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 573
SN 45E204SK
hvit
5990 kr*
SN 45E804SK
rustfritt stål
6690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4768 kr / 5328 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003559666 / 4242003559673
Forgjenger: SN45E201SK / SN45E801SK
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
Avkalkingselektronikk
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 3300 l
hvit
SN 45D200SK
5390 kr*
Elektronisk indikator for saltpåfylling
vann / 290 kWh strøm (basert på 280
Elektronisk indikator for glansemiddel
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
SN 45D800SK rustfritt stål
6190 kr*
3-lags med bølget mikrofilter
Kapasitet: 12 standard kuverter
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; Lydeffekt:
<=>[email protected]
C D Ere
FG
HIJKLMNOPQRST
U V W stål/Polinox
XYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Rustfritt
48BdB(A)
1 pW
*Veiledende pris
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Bryter med integrert starttast
5 programmer: Intensiv 70°C, Normal 65°C,
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <Eco
= >50°C,
[email protected]
B C 45°C,
D E F Forskylling
G H I J K L M N O P Q R S TaquaStop
UVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Party
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4288 kr / 4928 kr
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Mekanisk barnesikring av dør
vario kurvsystem
Materialgruppe: Frittstående
Frontjusterbar bakfot
Bestikkurv i underkurv
EAN-kode: 4242003616208 / 4242003616215
doseringsAssistent
Tekniske data
Forgjenger: SE45E234SK / SE45E834SK
Høydejusterbar overkurv
Koplingseffekt(W): 2400
Servolås®
Lydeffekt dB(A): 48
auto All in 1
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 573
Elektronisk tidsforvalg: 3, 6, 9 timer
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 573
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 3920 l
vann / 290 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 12 standard kuverter
Lydeffekt: 52 dB(A) re 1 pW
4 programmer: Normal 65°C, Eco 50°C, Party
45°C, Forskylling
3 temperaturer
vario kurvsystem
Bestikkurv i underkurv
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv
Servolås®
auto All in 1
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
112 OPPVASKMASKINER
Sensorer: mengdeSensor
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
Rustfritt stål/Polinox
RTL
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 52
Mål i mm (HxBxD): 815 x 598 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 573
SN 44D201SK
hvit
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 3808 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003633953
4790 kr*
Helintegrerte oppvaskmaskiner, bredde 45 cm
partnerProgram
NYHET!
partnerProgram
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2520 l
vann / 211 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 10 standard kuverter
Lydeffekt: 45 dB(A) re 1 pW
6 programmer: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,
Auto 35-45°C, Eco 50°C, Hurtig 45°C,
Forskylling
3 tilleggsfunksjoner: intensiveSone,
varioSpeedPlus, hygienePlus
varioFlexPlus kurvsystem
varioBestikkskuff
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
timeLight
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2520 l
vann / 211 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 10 standard kuverter
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
6 programmer: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,
Auto 35-45°C, Eco 50°C, Hurtig 45°C,
Forskylling
3 tilleggsfunksjoner: intensiveSone,
varioSpeedPlus, hygienePlus
varioFlexPlus kurvsystem
varioBestikkskuff
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Servolås®
auto All in 1
Resttidsanvisning i minutter
timeLight
duoPower - dobbel spylearm for mer effektiv
oppvask
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
SR 66T092EU
9990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7968 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003620427
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 45
Mål i mm (HxBxD): 815 x 448 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 450 x 550
duoPower - dobbel spylearm for mer effektiv
oppvask
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
3-lags med bølget mikrofilter
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Frontjusterbar bakfot
SR 66T094EU
9790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7808 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003657874
Forgjenger: SR66T092EU
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 44
Mål i mm (HxBxD): 815 x 448 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 450 x 550
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
duoPower - dobbel spylearm for mer effektiv
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2520 l
SR 65M033EU
8990 kr*
oppvask
vann / 237 kWh strøm (basert på 280
iQdrive: energisparende og stillegående
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
*Veiledende pris
motorteknologi
Kapasitet: 10 standard kuverter
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Lydeffekt: 46 dB(A) re 1 pW
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7168 kr
Varmeveksler
5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Materialgruppe: Innbygging
Avkalkingselektronikk
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
EAN-kode: 4242003561270
Elektronisk indikator for saltpåfylling
2 tilleggsfunksjoner: varioSpeed, Halv
Elektronisk indikator for glansemiddel
mengde
3-lags med bølget mikrofilter
varioFlex kurvsystem
aquaStop
varioBestikkskuff
Mekanisk barnesikring av dør
doseringsAssistent
Frontjusterbar bakfot
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Tekniske
data
Servolås®
Koplingseffekt(W): 2400
auto All in 1
Lydeffekt dB(A): 46
Resttidsanvisning i minutter
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
> ? @ Asignal
B C Dved
E Fprogramslutt
G H I J K L M N O P Q R S Mål
T U iVmm
W X(HxBxD):
Y Z [ \ ]815
^ _ x 448
` a bx c550
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Akustisk
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 450 x 550
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
infoLight
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
duoPower - dobbel spylearm for mer effektiv
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
oppvask
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2520 l
SR 65E000EU
7190 kr*
iQdrive: energisparende og stillegående
vann / 220 kWh strøm (basert på 280
motorteknologi
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
*Veiledende pris
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Kapasitet: 9 standard kuverter
Varmeveksler
Lydeffekt: 48 dB(A) re 1 pW
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5728 kr
Avkalkingselektronikk
5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Materialgruppe: Innbygging
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
EAN-kode: 4242003560204
Elektronisk indikator for glansemiddel
1 tilleggsfunksjon: varioSpeed
vario kurvsystem
Flyttbar bestikkurv i underkurv
doseringsAssistent
Høydejusterbar overkurv
Servolås®
auto All in 1
Akustisk signal ved programslutt
Elektronisk tidsforvalg: 3, 6, 9 timer
3-lags med bølget mikrofilter
aquaStop
Frontjusterbar bakfot
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 48
Mål i mm (HxBxD): 815 x 448 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 450 x 550
OPPVASKMASKINER 113
Oppvaskmaskiner, bredde 45 cm
partnerProgram
Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2520 l
vann / 211 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkopling)
5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
Kapasitet: 10 standard kuverter
auto All in 1
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
2 tilleggsfunksjoner: intensiveSone,
varioSpeed
doseringsAssistent
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Elektronisk barnesikring av programmer
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2520 l
vann / 237 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkopling)
5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
Kapasitet: 10 standard kuverter
auto All in 1
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
1 tilleggsfunksjon: varioSpeed
doseringsAssistent
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Elektronisk barnesikring av programmer
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2520 l
vann / 220 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkopling)
5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
Lydeffekt: 46 dB(A) re 1 pW
Kapasitet: 9 standard kuverter
auto All in 1
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
1 tilleggsfunksjon: varioSpeed
doseringsAssistent
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
Elektronisk indikator for glansemiddel
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
varioFlexPlus kurvsystem
varioBestikkskuff
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Elektronisk resttidsanvisning
Servolås®
Frontjusterbar bakfot
SR 45T590SK
rustfritt stål
7790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6208 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003583449
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 44
Mål i mm (HxBxD): 815 x 448 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 450 x 573
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
varioFlex kurvsystem
varioBestikkskuff
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Elektronisk resttidsanvisning
Servolås®
Frontjusterbar bakfot
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 44
Mål i mm (HxBxD): 815 x 448 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 450 x 573
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
varioFlex kurvsystem
Høydejusterbar overkurv med 3-trinns
rackMatic®
Elektronisk resttidsanvisning
Servolås®
Frontjusterbar bakfot
SR 45M280SK
hvit
6590 kr*
SR 45M880SK
rustfritt stål
7290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5248 kr / 5808 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003572528 / 4242003572535
Forgjenger: SF45T251SK / -
SR 45E230SK
hvit
5990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4768 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003572511
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 46
Mål i mm (HxBxD): 815 x 448 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 450 x 573
duoPower - dobbel spylearm for mer effektiv
Energiklasse: A, Tørkeevne: A
NYHET!
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
oppvask
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 3080 l
hvit
SR 44E201SK
4990 kr*
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Sensorer: mengdeSensor
vann / 249 kWh strøm (basert på 280
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k
Vekselspyling
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Avkalkingselektronikk
Kapasitet: 9 standard kuverter
3-lags med bølget mikrofilter
Lydeffekt: 52 dB(A) re 1 pW
Rustfritt stål
4 programmer: Intensiv 70°C, Eco 50°C, Party
Elektronisk indikator for saltpåfylling
45°C, Forskylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
Glassbeskyttelsesteknikk
aquaStop
vario kurvsystem
Mekanisk barnesikring av dør
doseringsAssistent
Frontjusterbar bakfot
auto All in 1
Flyttbar bestikkurv i underkurv
Tekniske
data
1E
Koplingseffekt(W): 2400
Servolås®
Lydeffekt dB(A): 52
iQdrive: energisparende og stillegående
Mål i mm (HxBxD): 815 x 448 x 573
motorteknologi
Nisjemål i mm (H x B x D): 815-875 x 450 x 573
114 OPPVASKMASKINER
lmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 13888 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003659076
Forgjenger: SR44E200SK
Modular oppvask
partnerProgram
partnerProgram
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2450 l
vann / 205 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 8 standard kuverter
Lydeffekt: 45 dB(A) re 1 pW
6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Skåne 40°C, Hurtig 45°C, Forskylling
4 tilleggsfunksjoner: intensiveSone,
varioSpeed, Hygiene, ekstra tørt
Servolås®
auto All in 1
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2100 l
vann / 174 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Kapasitet: 6 standard kuverter
Lydeffekt: 45 dB(A) re 1 pW
6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Skåne 40°C, Hurtig 45°C, Forskylling
4 tilleggsfunksjoner: intensiveSone,
varioSpeed, Hygiene, ekstra tørt
Servolås®
auto All in 1
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør, Elektronisk
barnesikring av programmer
For innbygging - 60 cm
SC 76M531EU
rustfritt stål
9690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7728 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003462898
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 45
Mål i mm (HxBxD): 595 x 595 x 500
Nisjemål i mm (H x B x D): 590-597 x 560 x 500
Varmeveksler
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
aquaStop
Mekanisk barnesikring av dør, Elektronisk
barnesikring av programmer
For innbygging - 45 cm nisje
SK 76M530EU
rustfritt stål
7590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6048 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003475546
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 45
Mål i mm (HxBxD): 454 x 595 x 500
Nisjemål i mm (H x B x D):
450-452 x 560-568 x 500
Kompakte oppvaskmaskiner
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2100 l
vann / 174 kWh strøm (basert på 280
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
Lydeffekt: 48 dB(A) re 1 pW
Kapasitet: 6 standard kuverter
6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Skåne 40°C, Hurtig 45°C, Forskylling
2 tilleggsfunksjoner: varioSpeed, ekstra tørt
Servolås®
auto All in 1
Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
Sensorer: aquaSensor, mengdeSensor
Bryter med integrert starttast
Avkalkingselektronikk
Elektronisk indikator for saltpåfylling
Elektronisk indikator for glansemiddel
Elektronisk resttidsanvisning
Flerfoldig vannbeskyttelse
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Lydeffekt dB(A): 48
Mål i mm (HxBxD): 450 x 551 x 500
SK 26E220EU
hvit
4990 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 3968 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003641620
Forgjenger: SK26E201EU
Sensorer: mengdeSensor
Energiklasse: A+, Tørkeevne: A
Bryter med integrert starttast
Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2100 l
hvit
SK 25E202EU
3890 kr*
Avkalkingselektronikk
vann / 174 kWh strøm (basert på 280
Elektronisk indikator for saltpåfylling
oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
*Veiledende pris
Elektronisk indikator for glansemiddel
Lydeffekt: 54 dB(A) re 1 pW
Rustfritt stål/Polinox
Kapasitet: 6 standard kuverter
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 3088 kr
Flerfoldig vannbeskyttelse
5 programmer: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C,
Materialgruppe: Frittstående
Eco 50 °C, Skåne 40 °C
EAN-kode: 4242003640760
Tekniske data
Servolås®
Forgjenger: SK25E200EU
Koplingseffekt(W): 2400
auto All in 1
Lydeffekt
dB(A):
54
iQdrive: energisparende og stillegående
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
> ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Mål
T U iVmm
W X(HxBxD):
Y Z [ \ ]450
^ _ x 551
` a bx c500
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
motorteknologi
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Ekstra tilbehør oppvaskmaskiner - vanntilkopling
aquaStop forlenger
Passer til alle Siemens 60 og 45 cm
oppvaskmaskiner
SZ 72010
249 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 199 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003175095
Ekstra tilbehør oppvaskmaskiner - Helintegrerte fronter
Dørfront i rustfritt stål, 60 cm
Dørfront i rustfritt stål med logo (HxBxD)
719x590x21 mm for helintegrerte 81,5 cm
høye og 60 cm brede oppvaskmaskiner
Passer til SN64E005EU, SN65M033EU,
SN65M037EU, SN65T053EU, SN65T054EU,
SN66M033EU, SN66M085EU, SN66T097EU,
SN66U094EU, SN66V092EU
SZ 73055
rustfritt stål
1290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1032 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003438169
OPPVASKMASKINER 115
Ekstra tilbehør oppvaskmaskiner - Halvintegrerte fronter
Stålfront, 60 cm
Front i rustfrit stål til halvintegrerte
oppvaskemaskiner
Til 60 cm maskiner, mål HxBxD: 58 x 58,8 cm
Passer til SN5 og SX5 modellene
Passer til SN54M200SK, SN54M500SK,
SN56V590EU
SZ 73125
rustfritt stål
1090 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 872 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003438145
Ekstra tilbehør oppvaskmaskiner - Dryppbeskyttelse
45 cm dryppbeskyttelse oppvask
Passer til SR44E200SK, SR45E230SK,
SR45M280SK, SR45M880SK, SR45T590SK,
SR65E000EU, SR65M033EU, SR66T092EU,
SX65D000EU
115 kr*
Q 8CNPG0045
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 92 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 7392832455015
Forgjenger: VNE045
Dryppbeskyttelse, 56 cm
Mål (DxBxH): 510x562x40 mm
Passer til SC76M531EU, SK76M530EU
Dryppbeskyttelse for Modular serien.
115 kr*
Q 8CNPG0056
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 92 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242001109542
60 cm dryppbeskyttelse oppvask
115 kr*
Q 8CNPG0060
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 92 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 7392832506014
Forgjenger: VNE060
Ekstra tilbehør oppvaskmaskiner - Sokkelfeste & sidelister
Rustfrie sidelister, 81,5 cm
Sidelister i rustfritt stål, passer til alle 81,5 cm
høye GV640 oppvaskmaskiner
SZ 73005
rustfritt stål
249 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 199 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003416600
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Passer til SN56V590EU, SN65M032SK,
Sokkelfeste
SN66V092EU, SR65E000EU, SR65M033EU,
SZ 73008SK
50 kr*
SR66T092EU, SX65D000EU, SX65T091SK
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 40 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003590362
Rustfrie sidelister, 86,5 cm
Sidelister i rustfritt stål, passer til alle 86,5 cm
høye GV640 oppvaskmaskiner
Passer til SX65M033EU, SX65M037EU,
SX65T091SK, SX65U091EU, SX66M085EU,
SX66T097EU, SX68T156EU, SX76N057EU,
SX76N094EU, SX76T030EU
SZ 73015
rustfritt stål
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 199 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003416617
116 OPPVASKMASKINER
249 kr*
Ekstra tilbehør oppvaskmaskiner - tilbehør til modular
Rustfrie lister, Modular 45 cm
Passer til SK25E202EU, SK76M530EU
SZ 75540
Passer til alle 45 cm modular
oppvaskmaskiner
rustfritt stål
250 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 200 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003476420
Rustfrie lister, Modular 60 cm
Passer til SC76M531EU
SZ 75560
Passer til 60 cm Modular oppvaskmaskiner
rustfritt stål
250 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 200 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003476413
Ekstra tilbehør oppvaskmaskiner - spesialkurver
Tilleggsutstyr for oppvaskmaskin
Sølvglanskassett
Sølvbestikkurv til oppvaskmaskin
SZ 73001
aluminium
103 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 82 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003416549
Variabel bestikkurv
Passer til SKS62E12EU, SN46T294SK,
SN46T297SK, SN46T595SK, SN46T597SK,
SN46T598SK, SN56M587EU, SN56T596EU,
SN56V590EU, SN66V092EU, SX65U091EU,
SX66M085EU, SX66T097EU, SX68T156EU,
SX76N094EU
SZ 73100
179 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 143 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003416556
Stativ for vinglass
SZ 73640
359 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 287 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003437834
Forgjenger: SZ70640
Integrerte vaskemaskiner
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
Ubalansekontroll
Kapasitet: 7 kg
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
aquaStop
Energiklasse: A+
WI 14S440EU
10490 kr*
Skapdør kan hengles om
Årlig energiforbruk 218 kWh, basert på 220
30 cm stor døråpning, hvit dørramme med
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
*Veiledende pris
130° åpningsvinkel
40°C ved full og halv maskin
Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
Klasse: iQ700
Tekniske data
Selvrengjørende skuff for vaskemiddel
Mål (H x B x D) (mm): 818 x 600 x 570
Stort LED-display med visning av
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8368 kr
Koplingseffekt(W):
2300
programforløp, temperatur,
Materialgruppe: Innbygging
sentrifugehastighet, resttid og utsatt starttid Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
EAN-kode: 4242003390276
218
Taster: Start, Forvask, antiKrøll, Ekstra
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
skylling, Temperatur, Sentrifugering, Utsatt
10560
starttid
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 46
Innsats for flytende vaskemiddel
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 64
3D-aquaTronic
Skumkontroll
OPPVASKMASKINER 117
Frontmatede vaskemaskiner, 9 kg, A+++
partnerProgram
partnerProgram
Kapasitet: 9 kg
Energiklasse: A+++ A+++ - 10%, 10% lavere
energiforbruk
Årlig energiforbruk 189 kWh, basert på 220
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
40°C ved full og halv maskin
Maksimal sentrifugehastighet: 1600 o/min
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
10 års motorgaranti
Flekkfjerningsprogram med 16 forskjellige
valgmuligheter
Spesialprogrammer: Dunprogram, Undertøy,
Skjorter, superRask 15', Outdoor/
Impregnering, Mix, Minne 1, Minne 2,
Skånesentrifugering, Ull-/håndvask
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
programmer med perfekt vaskeresultat
Høyoppløst TFT tekstdisplay for enkel
navigering
Viser tøymengde og anbefalt
doseringsmengde
touchControl-taster: Temperatur,
Sentrifugering, Flekkvalg, ecoPerfect,
speedPerfect, Meny, Grunninnstillinger og
24 t Utsatt starttid
Kapasitet: 9 kg
Energiklasse: A+++
Årlig energiforbruk 216 kWh, basert på 220
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
40°C ved full og halv maskin
Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
10 års motorgaranti
Spesialprogrammer: Strykefritt spesial,
Outdoor, Skjorter, superRask 15', Mix,
Skånesentrifugering, Finvask/Silke
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
programmer med perfekt vaskeresultat
Stort display med visning av programforløp,
temperatur, sentrifugehastighet, resttid og
inntil 24 t utsatt starttid
En bryter for betjening av samtlige vaske- og
spesialprogrammer
touchControl-taster: ecoPerfect,
speedPerfect, powerSkylling, antiKrøll
Selvrengjørende skuff for vaskemiddel
antiVibration Design: mer stabilitet og
stillegående
Selvrengjørende skuff for vaskemiddel
Innsats for flytende vaskemiddel
antiVibration Design: mer stabilitet og
stillegående
varioSoft-trommel for skånsom eller effektiv
vask
waterPerfect Plus tilpasser automatisk
vannmengden
Gjennomstrømmingsensor for optimalt
vannforbruk og aquaSensor for beste
skylleresultat
Trinnløs mengdeautomatikk
Skumkontroll
aquaStop
Elektronisk funksjonssperre
32 cm dør med 180° åpningsvinkel
hvit
WM 16Y750DN
14790 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ800
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11808 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003641088
Kan kombineres med: WT48Y850DN
kg
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 850 x 600 x 590
Koplingseffekt(W): 2300
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
189
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
11300
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 50
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 74
varioSoft-trommel for skånsom eller effektiv
vask
waterPerfect Plus tilpasser automatisk
vannmengden
Gjennomstrømmingsensor for optimalt
vannforbruk
Trinnløs mengdeautomatikk
Skumkontroll
Ubalansekontroll
Lydsignal ved programslutt
Flerfoldig vannbeskyttelse
Dør med magnetlås
Elektronisk funksjonssperre
32 cm dør med 165° åpningsvinkel
hvit
WM 14S490DN
8990 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ700
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7168 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003603734
kg
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 842 x 600 x 590
Koplingseffekt(W): 2300
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
216
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
12100
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 50
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 73
8 kg, i-Dos
touchControl-taster: Start/Pause, Temperatur,
Kapasitet: 8 kg
Sentrifugering, ecoPerfect, speedPerfect, iEnergiklasse: A+++
hvit
WM 16Y890DN
15590 kr*
Dos 1, i-Dos 2, Meny, Grunninnstillinger og
Årlig energiforbruk 189 kWh, basert på 220
24 t Utsatt starttid
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
*Veiledende pris
Selvrengjørende skuff for vaskemiddel
40°C ved full og halv maskin
antiVibration Design: mer stabilitet og
Maksimal sentrifugehastighet: 1600 o/min
Klasse: iQ800
stillegående
iQdrive: energisparende og stillegående
varioSoft-trommel for skånsom eller effektiv
motorteknologi
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 12448 kr
vask
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; 10
< =års
> ?motorgaranti
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k Materialgruppe:
l m n o p q r s tFrittstående
uvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
waterPerfect
Plus
tilpasser
automatisk
i-Dos:
automatisk
dosering
av
flytende
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
EAN-kode: 4242003604083
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <vaskemiddel
= > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Tvannmengden
U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k Kan
l m nkombineres
o p q r s t med:
u v wWT48Y880DN
x y z { | } ~ ¡ /¢WT48Y890DN
£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Gjennomstrømmingsensor for optimalt
Automatiske programmer: Sensorstyrt vask
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
vannforbruk og aquaSensor for beste
og dosering
skylleresultat
Flekkfjerningsprogram med 16 forskjellige
Trinnløs mengdeautomatikk
valgmuligheter
Skumkontroll
Spesialprogrammer: Strykefritt spesial,
aquaStop
Automatikk, Auto skånsom, Dunprogram,
Elektronisk funksjonssperre
Undertøy, Skjorter, superRask 15', Outdoor/
32 cm dør med 180° åpningsvinkel
Impregnering, Outdoor, Mix, Minne 1, Ull/
Håndvask og Finvask/Silke
Tekniske
data
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
Mål (H x B x D) (mm): 850 x 600 x 590
programmer med perfekt vaskeresultat
Koplingseffekt(W): 2300
Høyoppløst TFT tekstdisplay for enkel
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
navigering
189
Viser tøymengde og anbefalt
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
doseringsmengde
10500
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 49
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 72
partnerProgram
118 VASKEMASKINER
partnerProgram
Kapasitet: 8 kg
Energiklasse: A+++
Årlig energiforbruk 189 kWh, basert på 220
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
40°C ved full og halv maskin
Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
10 års motorgaranti
i-Dos: automatisk dosering av flytende
vaskemiddel
Automatisk program: sensorstyrt vask og
dosering
Flekkfjerningsprogram med 16 forskjellige
valgmuligheter
Spesialprogrammer: Strykefritt spesial,
Automatikk, Auto skånsom, Skjorter,
superRask 15', Outdoor/Impregnering, Mix,
Ull/Håndvask, Finvask/Silke
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
programmer med perfekt vaskeresultat
Stort klartekstdisplay som viser all
programinformasjon, innstillinger og valgte
tilleggsfunksjoner
Resttidsanvisning og inntil 24 t utsatt starttid
Selvrengjørende skuff for vaskemiddel
antiVibration Design: mer stabilitet og
stillegående gang
varioSoft-trommel for skånsom eller effektiv
vask
waterPerfect Plus tilpasser automatisk
vannmengden
Gjennomstrømmingsensor for optimalt
vannforbruk og aquaSensor for beste
skylleresultat
Trinnløs mengdeautomatikk
Skumkontroll
Ubalansekontroll
aquaStop
32 cm dør med 165° åpningsvinkel
WM 14S871DN
hvit
13290 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ700
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10608 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003638705
Forgjenger: WM16S871DN
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 842 x 600 x 590
Koplingseffekt(W): 2300
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
189
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
10500
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 49
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 71
Frontmatede vaskemaskiner, 8 kg, A+++
partnerProgram
Kapasitet: 8 kg
Energiklasse: A+++
Årlig energiforbruk 189 kWh, basert på 220
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
40°C ved full og halv maskin
Maksimal sentrifugehastighet: 1600 o/min
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
10 års motorgaranti
Spesialprogrammer: Strykefritt spesial,
Outdoor, Skjorter, superRask 15', Mix,
Skånesentrifugering, Finvask/Silke
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
programmer med perfekt vaskeresultat
Stort display med visning av programforløp,
temperatur, sentrifugehastighet, resttid og
inntil 24 t utsatt starttid
Indikasjon ved overdosering av vaskemidler
touchControl-taster: ecoPerfect,
speedPerfect, powerSkylling, antiKrøll
Selvrengjørende skuff for vaskemiddel
Innsats for flytende vaskemiddel
antiVibration Design: mer stabilitet og
stillegående
varioSoft-trommel for skånsom eller effektiv
vask
waterPerfect Plus tilpasser automatisk
vannmengden
Gjennomstrømmingsensor for optimalt
vannforbruk
Trinnløs mengdeautomatikk
Skumkontroll
Ubalansekontroll
aquaStop
Elektronisk funksjonssperre
32 cm dør med 165° åpningsvinkel
WM 16S465DN
hvit
10590 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ700
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8448 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003640432
Forgjenger: WM16S464DN
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 842 x 600 x 590
Koplingseffekt(W): 2300
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
189
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
10500
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 49
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 72
varioSoft-trommel for skånsom eller effektiv
Kapasitet: 8 kg
vask
Energiklasse: A+++
hvit
WM 14S464DN
7990 kr*
waterPerfect Plus tilpasser automatisk
Årlig energiforbruk 189 kWh, basert på 220
vannmengden
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
*Veiledende pris
Gjennomstrømmingsensor for optimalt
40°C ved full og halv maskin
vannforbruk
Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
Klasse: iQ700
Trinnløs mengdeautomatikk
iQdrive: energisparende og stillegående
Skumkontroll
motorteknologi
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 6368 kr
Ubalansekontroll
10 års motorgaranti
Materialgruppe: Frittstående
Flerfoldig vannbeskyttelse
Spesialprogrammer: Strykefritt spesial,
EAN-kode: 4242003557037
Elektronisk funksjonssperre
Outdoor, Skjorter, superRask 15', Mix,
Forgjenger: WM14S463DN
32 cm dør med 165° åpningsvinkel
Skånesentrifugering, Finvask/Silke
varioPerfect:
tidseller
energioptimering
av
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Tekniske
T U V W Xdata
YZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
programmer med perfekt vaskeresultat
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Mål (H x B x D) (mm): 842 x 600 x 590
display
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =Stort
>?@
A B Cmed
D E visning
F G H I av
J Kprogramforløp,
L M N O P Q R S Koplingseffekt(W):
T U V W X Y Z [ \ ]2300
^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
temperatur, sentrifugehastighet, resttid og
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
inntil 24 t utsatt starttid
189
Indikasjon ved overdosering av vaskemidler
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
touchControl-taster: ecoPerfect,
10500
speedPerfect, powerSkylling, antiKrøll
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 51
Selvrengjørende skuff for vaskemiddel
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 72
Innsats for flytende vaskemiddel
partnerProgram
antiVibration Design: mer stabilitet og
stillegående
Kapasitet: 8 kg
Energiklasse: A+++
Årlig energiforbruk 179 kWh, basert på 220
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
40°C ved full og halv maskin
Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
Spesialprogrammer: Strykefritt spesial,
Undertøy, Outdoor, Skjorter, superRask 15',
Mix, Skånesentrifugering, Finvask/Silke
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
programmer med perfekt vaskeresultat
Stort display med visning av programforløp,
temperatur, sentrifugehastighet, resttid og
inntil 24 t utsatt starttid
Indikasjon ved overdosering av vaskemidler
touchControl-taster: antiKrøll, Ekstra skylling,
ecoPerfect, speedPerfect
Selvrengjørende skuff for vaskemiddel
Innsats for flytende vaskemiddel
antiVibration Design: mer stabilitet og
stillegående
waveDrum trommelsystem for skånsom eller
intensiv vask
3D-aquaTronic
waterPerfect Plus tilpasser automatisk
vannmengden
Gjennomstrømmingsensor for optimalt
vannforbruk
Trinnløs mengdeautomatikk
Skumkontroll
Ubalansekontroll
Flerfoldig vannbeskyttelse
Elektronisk funksjonssperre
32 cm dør med 165° åpningsvinkel
WM 14Q462DN
hvit
7490 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ500
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5968 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003641408
Forgjenger: WM14Q461DN
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 848 x 598 x 550
Koplingseffekt(W): 2300
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
179
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
8700
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 54
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
VASKEMASKINER
119
Frontmatede vaskemaskiner, 8 kg, A+++ (fortsettelse)
Kapasitet: 8 kg
Energiklasse: A+++
Årlig energiforbruk 179 kWh, basert på 220
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
40°C ved full og halv maskin
Maksimal sentrifugehastighet: 1200 o/min
Spesialprogrammer: Strykefritt spesial,
Undertøy, Outdoor, Skjorter, superRask 15',
Mix, Skånesentrifugering, Finvask/Silke
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
programmer med perfekt vaskeresultat
Stort display med visning av programforløp,
temperatur, sentrifugehastighet, resttid og
inntil 24 t utsatt starttid
Indikasjon ved overdosering av vaskemidler
touchControl-taster: antiKrøll, Ekstra skylling,
ecoPerfect, speedPerfect
Selvrengjørende skuff for vaskemiddel
Innsats for flytende vaskemiddel
antiVibration Design: mer stabilitet og
stillegående
waveDrum trommelsystem for skånsom eller
intensiv vask
waterPerfect Plus tilpasser automatisk
vannmengden
Gjennomstrømmingsensor for optimalt
vannforbruk
Trinnløs mengdeautomatikk
Skumkontroll
Ubalansekontroll
Flerfoldig vannbeskyttelse
Elektronisk funksjonssperre
32 cm dør med 165° åpningsvinkel
WM 12Q462DN
hvit
6590 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ500
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5248 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003641194
Forgjenger: WM12Q461DN
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 848 x 598 x 550
Koplingseffekt(W): 2300
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
179
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
8700
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 54
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
7 kg, energiklasse A+++
Kapasitet: 7 kg
Energiklasse: A+++
Årlig energiforbruk 174 kWh, basert på 220
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
40°C ved full og halv maskin
Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
Spesialprogrammer: Strykefritt spesial,
Outdoor, Skjorter, sportive Plus, superRask
15', Mix, Skånesentrifugering, Finvask/Silke
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
programmer med perfekt vaskeresultat
Display for programforløp, resttid og inntil
24 t utsatt starttid
Indikasjon ved overdosering av vaskemidler
touchControl-taster: antiKrøll, Vann pluss,
ecoPerfect, speedPerfect
Selvrengjørende skuff for vaskemiddel
Innsats for flytende vaskemiddel
antiVibration Design: mer stabilitet og
stillegående
waveDrum trommelsystem for skånsom eller
intensiv vask
waterPerfect Plus tilpasser automatisk
vannmengden
Gjennomstrømmingsensor for optimalt
vannforbruk
Trinnløs mengdeautomatikk
Skumkontroll
Ubalansekontroll
Flerfoldig vannbeskyttelse
Elektronisk funksjonssperre
2 vanntilkoplinger - en för kaldt och en för
varmt vann
32 cm dør med 165° åpningsvinkel
WM 14Q410DN
hvit
7190 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ500
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5728 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003555866
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 848 x 598 x 550
Koplingseffekt(W): 2300
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
174
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
8140
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 51
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 71
Lydsignal ved programslutt
Kapasitet: 7 kg
3D-aquaTronic
Energiklasse: A+++
hvit
WM 14E467DN
6990 kr*
waterPerfect: mengdeautomatikk
Årlig energiforbruk 165 kWh, basert på 220
Skumkontroll
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
*Veiledende pris
Ubalansekontroll
40°C ved full og halv maskin
Flerfoldig vannbeskyttelse
Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
Klasse: iQ300
Elektronisk funksjonssperre
Spesialprogrammer: Strykefritt spesial,
30 cm stor døråpning, hvit dørramme med
Outdoor, Skjorter, superRask 15', Mix, 40°C,
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5568 kr
180° åpningsvinkel
Ull/Håndvask, Ull-/håndvask, Ull/handvåsk 20°
Materialgruppe: Frittstående
C, Finvask/Silke
EAN-kode: 4242003640166
Tekniske data
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
Forgjenger: WM14E466DN
Mål (H x B x D) (mm): 848 x 600 x 590
programmer med perfekt vaskeresultat
Koplingseffekt(W):
2300
Stort display med visning av programforløp,
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
temperatur, sentrifugehastighet, resttid og
165
inntil 24 t utsatt starttid
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; Indikasjon
<=>[email protected]
B Coverdosering
D E F G H I JavKvaskemidler
L M N O P Q RVannforbruk
S T U V W Xårlige
Y Z [ (l/annum)
\ ] ^ _ `(2010/30/EC):
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
ved
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
En bryter for betjening av samtlige vaske- og 10686
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <spesialprogrammer
= > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Lydeffekt
S T U V Wvasking
X Y Z [(dB(A)
\ ] ^ _re 1` pW):
a b c 54
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
touchControl-taster: antiKrøll, Ekstra skylling, Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 73
ecoPerfect, speedPerfect
Kapasitet: 7 kg
Energiklasse: A+++
Årlig energiforbruk 165 kWh, basert på 220
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
40°C ved full og halv maskin
Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
Spesialprogrammer: superRask 15', Mix, Ull-/
håndvask, Ull/Håndvask, Finvask/Silke
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
programmer med perfekt vaskeresultat
Display for programforløp, resttid og inntil
24 t utsatt starttid
touchControl-taster: antiKrøll, Ekstra skylling,
ecoPerfect, speedPerfect
3D-aquaTronic
waterPerfect: mengdeautomatikk
120 VASKEMASKINER
Skumkontroll
Ubalansekontroll
Flerfoldig vannbeskyttelse
Elektronisk funksjonssperre
30 cm stor døråpning, hvit dørramme med
180° åpningsvinkel
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 848 x 600 x 590
Koplingseffekt(W): 2300
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
165
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
10686
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 57
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 77
WM 14E361DN
hvit
*Veiledende pris
Klasse: iQ300
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5008 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003637098
Forgjenger: WM14E360DN
6290 kr*
Kapasitet: 7 kg
Energiklasse: A+++
Årlig energiforbruk 165 kWh, basert på 220
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
40°C ved full og halv maskin
Maksimal sentrifugehastighet: 1200 o/min
Spesialprogrammer: superRask 15', Mix, Ull/
Håndvask, Ull-/håndvask, Finvask/Silke
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
programmer med perfekt vaskeresultat
touchControl-taster: antiKrøll, Ekstra skylling,
ecoPerfect, speedPerfect
Programforløpet vises med lysdioder
waterPerfect: mengdeautomatikk
Skumkontroll
Ubalansekontroll
Flerfoldig vannbeskyttelse
30 cm stor døråpning, hvit dørramme med
180° åpningsvinkel
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 848 x 600 x 590
Koplingseffekt(W): 2300
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
165
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
10686
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 59
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
WM 12E164DN
hvit
5690 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ300
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9248 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003656785
Forgjenger: WM12E163DN
Vaskemaskiner, 6 kg
Kapasitet: 6 kg
Energiklasse: A+
Årlig energiforbruk 196 kWh, basert på 220
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
40°C ved full og halv maskin
Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
Specialprogram: Strykefritt spesial, Mix,
Skjorter, superRask 15', Allergi, Kort 30', Ull/
Håndvask, Finvask/Silke
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
programmer med perfekt vaskeresultat
Display for programforløp, temperatur,
omdreininger, resttid og inntil 24 t utsatt
starttid
Indikasjon ved overdosering av vaskemidler
En bryter for betjening av samtlige vaske- og
spesialprogrammer
Taster: Start/Pause, Sentrifugering, Ekstra
skylling, ecoPerfect, speedPerfect, Utsatt
starttid, Temperatur
Kapasitet: 6 kg
Energiklasse: A+
Årlig energiforbruk 196 kWh, basert på 220
standardvaskesykluser for bomull 60°C og
40°C ved full og halv maskin
Maksimal sentrifugehastighet: 1200 o/min
Specialprogram: Strykefritt spesial, Mix,
Skjorter, superRask 15', Allergi, Kort 30', Ull/
Håndvask, Finvask/Silke
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
programmer med perfekt vaskeresultat
Display for programforløp, temperatur,
omdreininger, resttid og inntil 24 t utsatt
starttid
Indikasjon ved overdosering av vaskemidler
En bryter for betjening av samtlige vaske- og
spesialprogrammer
Taster: Start/Pause, Sentrifugering, Ekstra
skylling, ecoPerfect, speedPerfect, Utsatt
starttid, Temperatur
aquaTronic
waterPerfect: mengdeautomatikk
Skumkontroll
Ubalansekontroll
Flerfoldig vannbeskyttelse
Elektronisk funksjonssperre
30 cm stor døråpning, hvit dørramme med
140° åpningsvinkel
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 850 x 600 x 560
Koplingseffekt(W): 2300
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
196
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
10800
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 59
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
aquaTronic
waterPerfect: mengdeautomatikk
Skumkontroll
Ubalansekontroll
Flerfoldig vannbeskyttelse
Elektronisk funksjonssperre
30 cm stor døråpning, hvit dørramme med
140° åpningsvinkel
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 850 x 600 x 560
Koplingseffekt(W): 2300
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
196
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
10800
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 59
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 75
WM 14B261DN
hvit
5990 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ100
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4768 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003636534
Forgjenger: WM14B260DN
WM 12B261DN
hvit
5590 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ100
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4448 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003636640
Forgjenger: WM12B260DN
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
aquaTronic
Kapasitet: 6 kg
waterPerfect: mengdeautomatikk
Energiklasse: A+
hvit
WP 12T254FN
6490 kr*
Skumkontroll
Maksimal sentrifugehastighet: 1200 o/min
Ubalansekontroll
Spesialprogrammer: Strykefritt spesial,
*Veiledende pris
Flerfoldig vannbeskyttelse
Skjorter, Mix, Ull/Håndvask, Finvask
Display med visning av Sentrifugering, resttid
Klasse: iQ300
Tekniske data
og inntil 24 t utsatt starttid
Én bryter for betjening av vaskeprogrammer, Mål (H x B x D) (mm): 900 x 400 x 650
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5168 kr
Koplingseffekt(W): 2300
temperaturer og spesialprogrammer
Materialgruppe: Frittstående
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
Taster: Start/Pause, Forvask, Utsatt starttid,
EAN-kode: 4242003615416
188
Flekker, Ekstra skylling, antiKrøll, Hurtigvask,
Forgjenger: WP12T351FN
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
Memory, Avbryte, Flekkfjerning,
8926
Sentrifugering, Skyllestopp
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 59
Stopper med trommelåpning opp
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
EasyOpen funksjon
Toppmatede vaskemaskiner, 6 kg
VASKEMASKINER
121
Toppmatede vaskemaskiner, 6 kg (fortsettelse)
Kapasitet: 6 kg
Energiklasse: A+
Maksimal sentrifugehastighet: 1000 o/min
Spesialprogrammer: , Mix, Ull/Håndvask,
Finvask
Inntil 12 t utsatt starttid
Én bryter for betjening av vaskeprogrammer,
temperaturer og spesialprogrammer
Taster: Start/Pause, Forvask, Utsatt starttid,
Flekker, Ekstra skylling, antiKrøll, Vann pluss,
Avbryte, Flekkfjerning, Sentrifugering,
Skyllestopp
Programforløpet vises med lysdioder
Stopper med trommelåpning opp
EasyOpen funksjon
aquaTronic
waterPerfect: mengdeautomatikk
Skumkontroll
Ubalansekontroll
Flerfoldig vannbeskyttelse
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 900 x 400 x 650
Koplingseffekt(W): 2300
Energiforbruk årlige (kWh/år) - (2010/30/EC):
188
Vannforbruk årlige (l/annum) (2010/30/EC):
8926
Lydeffekt vasking (dB(A) re 1 pW): 59
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
WP 10R154FN
hvit
5390 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ100
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4288 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003615409
Forgjenger: WP10R152FN
Ekstra tilbehør vaskemaskiner
Topplate for underbygging
Tynn topplate til underbygging. Passer alle
WM16...
270 kr*
WZ 10090
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 216 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003072004
Tilløpsslange for vaskemaskiner
2,5 meter lang tilløpsslange for
vaskemaskiner
WZ 10130
229 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 183 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003110164
Topplate for underbygging
Passer til vaskemaskiner WM..E
WZ 10190
Tynn topplate til underbygging av frontladet
vaskemaskin, hvis den normale topplaten må
tas bort.
229 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 183 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003313985
Topplate for underbygging
Tynn topplate til underbygging av frontladet
vaskemaskin, hvis den normale topplaten må
tas bort.
WZ 20430
229 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 183 kr
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k Materialgruppe:
l m n o p q r s tFrittstående
uvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
EAN-kode: 4242003376485
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Høydejusterbare føtter
Høydejusterbare føtter. Passer til WI14S...
WZ 20440
279 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 223 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003387009
Forhøyningssokkel med skuffe
Passer alle frontmatede
Tilbehør vask
WZ 20490
hvit
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1512 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003606797
122 VASKEMASKINER
1890 kr*
Kombinert vask/tørk
partnerProgram
Kapasitet: 7 kg vask - 4 kg tørk
Klassifisering A / A
Energiforbruk vask og tørk 4.76 kWh,
vannforbruk vask og tørk 57 l i
standardprogrammet
Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
Automatisk vask- og tørkeprogram 4 kg
Air Condensation Technology: intet
vannforbruk under tørkingen
iQdrive: energisparende og stillegående
motorteknologi
10 års motorgaranti
Selvrensende kondensator
Refresh - spesialprogram for oppfriskning
med damp
Program for 6 forskjellige flekker
Spesialprogrammer: Opfriskning, Mix,
Outdoor/Impregnering, superRask 15',
Skjorter, Ull/Håndvask, Finvask/Silke,
Loskylling
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
programmer med perfekt vaskeresultat
Stort display med visning av programforløp,
temperatur, omdreiningstall, resttid,
barnesikring og utsatt start opp til 24 t
Viser maksimalt anbefalt tøymengde for valgt
program
En bryter for betjening av samtlige vaske- og
spesialprogrammer
varioSoft-trommel for skånsom eller effektiv
vask
Gjennomstrømmingsensor for optimalt
vannforbruk
Trinnløs mengdeautomatikk
Skumkontroll
Ubalansekontroll
aquaStop
Elektronisk funksjonssperre
Venstrehengslet dør
32 cm dør med 165° åpningsvinkel
WD 14H540DN
hvit
13390 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ700
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10688 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003607732
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 842 x 600 x 620
Koplingseffekt(W): 2200
Energiforbruk (kun vask) (kWh): 0.91
Energiforbruk (vask og tørk av full vaskemaskin)
(kWh): 4.76
Vannforbruk (vask og tørk av full vaskemaskin
(l): 57
Vannforbruk i referanseprogram, kun vask (l): 51
Vasketid, testprogram (min): 220
Gjennomsnittlig vasketid, bomull 60C iht. EN
60456 (full maskin) (min): 488
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 70
Lydeffekt tørking (dB re 1 pW): 59
Kombinert vask/tørk, helintegrert
Kapasitet: 6 kg vask - 4 kg tørk
Klassifisering B / A
Energiforbruk vask og tørk 4.85 kWh,
vannforbruk vask og tørk 83 l i
standardprogrammet
Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
Spesialprogrammer: Mix, Ull/Håndvask,
Finvask
Rengjøringsprogram: Loskylling
Display som viser programforløp, resttid og
19 t utsatt starttid
Taster: Sentrifugering, Meny, Tørketid
waterPerfect: mengdeautomatikk
Skumkontroll
Ubalansekontroll
aquaSecure
Elektronisk funksjonssperre
Dør med magnetlås
Venstrehengslet dør
Skapdør kan hengles om
Helintegrert
30 cm dør og 95° åpningsvinkel
Tekniske data
Mål (H x B x D) (mm): 820 x 595 x 584
Koplingseffekt(W): 2300
Energiforbruk (kun vask) (kWh): 1.02
Energiforbruk (vask og tørk av full vaskemaskin)
(kWh): 4.85
Vannforbruk (vask og tørk av full vaskemaskin
(l): 83
Vannforbruk i referanseprogram, kun vask (l): 45
Vasketid, testprogram (min): 129
Gjennomsnittlig vasketid, bomull 60C iht. EN
60456 (full maskin) (min): 229
Lydeffekt sentrifugering (dB(A) re 1 pW): 74
Lydeffekt tørking (dB re 1 pW): 60
WK 14D320EU
hvit
13590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 10848 kr
Materialgruppe: Innbygging
EAN-kode: 4242003477021
Forgjenger: WDI1442EU
Kondenstørketrommel med varmepumpe, 9 kg
touchControl-taster: Start/Pause, Anti-krøll,
Kapasitet: 9 kg
Options, Tørrhetsgrad, Memory 1, Memory 2, WT 48Y850DN
Energiklasse: A+
hvit
13990 kr*
Grunninnstillinger, 24 t utsatt starttid
Årlig energiforbruk 267 kWh, basert på 160
Spesialkurv for tørking av ull
runder med tørking på standardprogram
*Veiledende pris
antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer
bomull skaptørt ved full og halv maskin
stillegående gange
Selvrensende kondensator
Klasse: iQ800
softDry-system: Stor trommel av rustfritt stål
autoDry, elektronisk fuktkontroll
med elliptiske medbringere i soft-design
Spesialprogram: Mix, Ulltørking i kurv,
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11168 kr
activeAir teknologi: Energieffektiv
Skotørking i kurv, Outdoor, Håndklær, Dyner,
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklm
n o p q r s t uFrittstående
vwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Materialgruppe:
varmepumpeteknologi
Sport, Jeans, Tidsprogram varmt, Tidsprogram
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
EAN-kode: 4242003639511
Lydsignal ved programslutt
kaldt, superRask 40', Skjorter
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m
n okombineres
p q r s t u med:
v w xWM16Y750DN
yz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Kan
Elektronisk funksjonssperre
AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Dørhengsling: Høyre, kan henges om
programslutt
Avløpsslange for kondensvann
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
kg
programmer med perfekt vaskeresultat
Tekniske data
Høyoppløst TFT tekstdisplay for enkel
Mål i mm (HxBxD): 842 x 597 x 634
navigering
Koplingseffekt(W): 1000
Lydeffekt dB(A): 63
partnerProgram
VASK/TØRK KOMBINASJON
123
Kondenstørketrommel med varmepumpe, 8 kg
partnerProgram
Høyoppløst TFT tekstdisplay for enkel
Kapasitet: 8 kg
navigering
Energiklasse: A++
touchControl-taster: Start/Pause, Anti-krøll,
Årlig energiforbruk 213 kWh, basert på 160
Options, Tørrhetsgrad, Memory 1, Memory 2,
runder med tørking på standardprogram
Grunninnstillinger, ecoPerfect, speedPerfect,
bomull skaptørt ved full og halv maskin
24 t utsatt starttid
iQcompressor med børsteløs motor for rask,
Spesialkurv for tørking av ull
sikker og energieffektiv drift
antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer
Selvrensende kondensator
stillegående gange
autoDry, elektronisk fuktkontroll
softDry-system: Stor trommel av rustfritt stål
activeSteam for strykefri tørking med damp:
med elliptiske medbringere i soft-design
Bomull strykefritt, Syntet strykefritt
activeAir teknologi: Energieffektiv
Refresh - spesialprogram for oppfriskning
varmepumpeteknologi
med damp: Business, Fritid
Lydsignal ved programslutt
Spesialprogram: Mix, Ulltørking i kurv,
Elektronisk funksjonssperre
Outdoor, Bomull strykefritt, Syntet strykefritt,
Dørhengsling: Utskiftbar, kan henges om
Jeans, Tidsprogram varmt, Undertøy,
Avløpsslange for kondensvann
superRask 40', : Business, Fritid
AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved
Tekniske
data
programslutt
Mål i mm (HxBxD): 842 x 597 x 634
varioPerfect: tids- eller energioptimering av
Koplingseffekt(W): 1000
programmer med perfekt vaskeresultat
Lydeffekt dB(A): 63
WT 48Y890DN
hvit
13990 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ800
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 11168 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003600559
Kan kombineres med: WM16Y890DN
Kondenstørketrommel med varmepumpe, 7 kg
Kapasitet: 7 kg
Energiklasse: A+
Årlig energiforbruk 236 kWh, basert på 160
runder med tørking på standardprogram
bomull skaptørt ved full og halv maskin
Selvrensende kondensator
autoDry, elektronisk fuktkontroll
Spesialprogrammer: Outdoor, Ulltørking i
kurv, superRask 40'
AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved
programslutt
Display for resttid, utsatt starttid inntil 24 t,
programforløp, tilleggsfunksjoner og
vedlikeholdsanvisning
Én bryter for alle programmer
touchControl-taster: Skåne, Anti-krøll
Kapasitet: 7 kg
Energiklasse: A++
Årlig energiforbruk 212 kWh, basert på 160
runder med tørking på standardprogram
bomull skaptørt ved full og halv maskin
Selvrensende kondensator
autoDry, elektronisk fuktkontroll
Spesialprogrammer: Ullfinish, Mix, Outdoor,
superRask 40'
AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved
programslutt
Display for resttid, utsatt starttid inntil 24 t,
programforløp, tilleggsfunksjoner og
vedlikeholdsanvisning
Spesialkurv for tørking av ull
antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer
stillegående gange
softDry-system: Stor trommel av rustfritt stål
med elliptiske medbringere i soft-design
activeAir teknologi: Energieffektiv
varmepumpeteknologi
Innvendig lys i trommelen
Lydsignal ved programslutt
Elektronisk funksjonssperre
Sidehengslet dør
WT 46W573DN
hvit
11990 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ700
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 9568 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003604113
Forgjenger: WT46W572DN
Tekniske data
Mål i mm (HxBxD): 842 x 598 x 626
Koplingseffekt(W): 1000
Lydeffekt dB(A): 65
touchControl-taster: Skåne, Signal, Anti-krøll,
Starttidspunkt
antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer
stillegående gange
softDry-system: Stor trommel av rustfritt stål
med elliptiske medbringere i soft-design
activeAir teknologi: Energieffektiv
varmepumpeteknologi
Sidehengslet dør
Tekniske data
Mål i mm (HxBxD): 842 x 598 x 636
Koplingseffekt(W): 1000
Lydeffekt dB(A): 65
WT 44W362DN
hvit
10490 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ500
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 8368 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003653456
Forgjenger: WT44W360DN
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Kondenstørketrommel med dampfunksjon
partnerProgram
124 TØRKETROMLER
Kapasitet: 8 kg
Energiklasse: C
Årlig energiforbruk 581 kWh, basert på 160
runder med tørking på standardprogram
bomull skaptørt ved full og halv maskin
autoDry, elektronisk fuktkontroll
activeSteam for strykefri tørking med damp:
Bomull strykefritt, Syntet strykefritt
Refresh - spesialprogram for oppfriskning
med damp: Business, Fritid
Spesialprogrammer: Mix, Outdoor, Ulltørking
i kurv, superRask 40'
AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved
programslutt
Display for resttid, utsatt starttid inntil 24 t,
programforløp, tilleggsfunksjoner og
vedlikeholdsanvisning
easyClean kondensfilter
touchControl-taster: Skåne/Superskån, Antikrøll
Spesialkurv for tørking av ull
antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer
stillegående gange
softDry-system: Stor trommel av rustfritt stål
med elliptiske medbringere i soft-design
Innvendig lys i trommelen
Elektronisk funksjonssperre
Avløpsslange for kondensvann
Sidehengslet dør
Tekniske data
Mål i mm (HxBxD): 842 x 598 x 626
Koplingseffekt(W): 2800
Lydeffekt dB(A): 61
WT 46S571DN
hvit
*Veiledende pris
Klasse: iQ500
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 7168 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003560051
Forgjenger: WT46S570DN
8990 kr*
Kondenstrommel, 8 kg
Kapasitet: 8 kg
Energiklasse: C
Årlig energiforbruk 581 kWh, basert på 160
runder med tørking på standardprogram
bomull skaptørt ved full og halv maskin
autoDry, elektronisk fuktkontroll
Spesialprogrammer: Ullfinish, Mix, Outdoor,
Varmt 20', superRask 40'
AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved
programslutt
touchControl-taster: Skåne, Signal, Anti-krøll,
Starttidspunkt
easyClean kondensfilter
antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer
stillegående gange
softDry-system: Stor trommel av rustfritt stål
med elliptiske medbringere i soft-design
Innvendig lys i trommelen
Lysdioder viser hvor tørt tøyet er, og når
maskinen må rengjøres.
Sidehengslet dør
Tekniske data
Mål i mm (HxBxD): 842 x 598 x 626
Koplingseffekt(W): 2800
Lydeffekt dB(A): 64
WT 46E365DN
hvit
6990 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ500
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5568 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003640821
Forgjenger: WT46E364DN
Kondenstrommel, 7 kg
Kapasitet: 7 kg
Energiklasse: B
Årlig energiforbruk 497 kWh, basert på 160
runder med tørking på standardprogram
bomull skaptørt ved full og halv maskin
autoDry, elektronisk fuktkontroll
Spesialprogrammer: Ullfinish, Mix, Outdoor,
Varmt 20', superRask 40'
AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved
programslutt
Display for resttid og utsatt starttid inntil 24 t
touchControl-taster: Skåne, Signal, Anti-krøll,
Starttidspunkt
Kapasitet: 7 kg
Energiklasse: B
Årlig energiforbruk 497 kWh, basert på 160
runder med tørking på standardprogram
bomull skaptørt ved full og halv maskin
autoDry, elektronisk fuktkontroll
Spesialprogrammer: Outdoor, Varmt 20',
superRask 40'
AntiKrøll-fase, inntil 60 min ved programslutt
touchControl-taster: Skåne
antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer
stillegående gange
antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer
stillegående gange
softDry-system: Stor trommel av rustfritt stål
med elliptiske medbringere i soft-design
Innvendig lys i trommelen
Lysdioder viser hvor tørt tøyet er, og når
maskinen må rengjøres.
Sidehengslet dør
Tekniske data
Mål i mm (HxBxD): 842 x 598 x 626
Koplingseffekt(W): 2800
Lydeffekt dB(A): 65
softDry-system: Stor skånetrommel i rustfritt
stål med elliptiske medbringere
Lysdioder viser hvor tørt tøyet er, og når
maskinen må rengjøres.
Dørhengsling: Høyre
Tekniske data
Mål i mm (HxBxD): 842 x 598 x 626
Koplingseffekt(W): 2800
Lydeffekt dB(A): 66
WT 46E305DN
hvit
7290 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ500
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5808 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003557198
Forgjenger: WT46E304DN
WT 44E103DN
hvit
6490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 5168 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003477199
Forgjenger: WT44E102DN
softDry-system: Stor galvanisert trommel med
Kapasitet: 7 kg
elliptiske medbringere i soft-design
Energiklasse: C
hvit
WT 44C101DN
5490 kr*
Lysdioder viser hvor tørt tøyet er, og når
Årlig energiforbruk 527 kWh, basert på 160
maskinen må rengjøres.
runder med tørking på standardprogram
*Veiledende pris
Plastdør, høyrehengslet hvit
bomull skaptørt ved full og halv maskin
autoDry, elektronisk fuktkontroll
Klasse: iQ100
Tekniske
data
AntiKrøll-fase, inntil 90 min ved programslutt
Mål i mm (HxBxD): 842 x 599 x 635
En bryter for valg av alle programmer
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 4368 kr
Koplingseffekt(W): 2600
Taster: Skåne, Anti-krøll
Materialgruppe: Frittstående
Lydeffekt dB(A): 66
antiVibrasjon
ogOmer
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
> ? @ A B Cdesign:
D E F GØkt
H Istabilitet
JKLMN
PQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklm
n o p q r4242003611050
stuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
EAN-kode:
stillegående gange
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Forgjenger: WT44C100DN
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m
n
o
p
q
r
s
t u med:
v w xWM12B260DN
yz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Kan kombineres
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Tørketromler, utlufting, 6 kg
softDry-system: Stor galvanisert trommel med
Kapasitet: 6 kg
elliptiske medbringere i soft-design
Energiklasse: C
Lysdioder viser hvor tørt tøyet er, og når
Årlig energiforbruk 427 kWh, basert på 160
maskinen må rengjøres.
runder med tørking på standardprogram
Plastdør, høyrehengslet hvit
bomull skaptørt ved full og halv maskin
Utluftingsslange (2m) medfølger
autoDry, elektronisk fuktkontroll
Utlufting: bak og venstre
antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer
stillegående gange
Tekniske
data
AntiKrøll-fase, inntil 90 min ved programslutt
Mål i mm (HxBxD): 842 x 599 x 635
En bryter for valg av alle programmer
Koplingseffekt(W): 2200
Taster: Skåne, Anti-krøll
Lydeffekt dB(A): 66
WT 34A101DN
hvit
3990 kr*
*Veiledende pris
Klasse: iQ100
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 3168 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003611043
Forgjenger: WT34A100DN
TØRKETROMLER
125
Ekstra tilbehør tørketromler
Kondensvannslange
Passer til kondenstørketromler WT..S..., WT..
E...
Slange for direkte avledning av
kondensvannet. Lengde 2,5 m
WZ 20160
98 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 78 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003128619
Utluftingsslange
2 meter utluftingsslange til
utluftingstrommelen. Diameter 100 mm.
Adapter inngår.
170 kr*
WZ 20180
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 136 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003142868
Topplate for underbygging
Tynn topplate til underbygging av
tørketrommel, hvis den normale topplaten
må til bort. Passer WT...E, WT...S, WT...V
WZ 20290
249 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 199 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003354360
Sammenbyggingssett med uttrekk
Sammenbyggingssett for vask og tørk med
uttrekkbar avlastningshylle
Passer til samtlige vaskemaskiner og
tørketromler WT..W..., WT..S..., WT..E..., WT.
.V...
WZ 20300
hvit
899 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 719 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003350669
Sammenbyggingssett, vask og tørk
Hvitt sammenbyggingssett for vask/
tørkesøyle
Passer til samtlige vaskemaskiner og
tørketromler WT..W..., WT..S..., WT..E..., WT.
.V...
WZ 20310
hvit
189 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 151 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003350676
Sammenbyggingssett, vask og tørk
Passer til samtlige vaskemaskiner med lang
topplate og tørketromler WT..C..., WT..A...
Hvit sammenbyggingssett for vask/tørkesøyle
WZ 20311
hvit
189 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 151 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003451083
Monteringssats med utdragbar hylle
Passer til WM16Y890DN, WT44B5E0DN,
WT46W2E0DN, WT48Y850DN, WT48Y880DN,
WT48Y881DN, WT48Y890DN
WZ 20400
hvit
1190 kr*
*Veiledende pris
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 952 kr
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k Materialgruppe:
l m n o p q r s t Frittstående
uvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
EAN-kode: 4242003569993
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Dekorlist for integrert vaskemaskin
Passer til WI14S..., WK14D...
WZ 20470
Dekorlist for høydejustering
hvit
139 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 111 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003427699
Forhøyningssokkel med skuffe
Universal Pedestal Dryer
Ekstra tilbehør tørketromler
WZ 20500
hvit
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1512 kr
Materialgruppe: Frittstående
EAN-kode: 4242003619551
126 TØRKETROMLER
1890 kr*
Z5-serien
partnerProgram
1800 Watt kompressor XTRM
Volum for støvposen: 4.5 l
Ultra Hepa hygienefiltersystem, vaskbart
Teleskoprør med skyvemansjett og klikkfeste
Omkoplbart munnstykke for harde og myke
gulv (280 mm sugebredde)
Ergonomisk håndtak
Aksjonsradius: 10 m
Dreiebryter for elektronisk regulering av
sugeeffekt
2 integrerte tilbehør: fuge- og
møbelmunnstykke
Air flow control system
Air safe
Kompressorteknologi XTRM: forbedret
kompressormotor gir utmerket
luftgjennomstrømning i sin klasse og bedre
støvopptak.
Efficient Air Dynamics - det nye
aerodynamiske systemet fra Siemens
Luftgjennomstrømning: 49 l/s
Støvposeindikator
Automatisk kabeloppkveiling
Parkerings- og oppbevaringshjelp
4 styrehjul
Vekt: 5.4 kg uten rør, slange og munnstykke
Støvsugerpose: TYP GXXL
MEGAfilt®SuperTEX støvpose med hygienisk
lukkemekanisme
VSZ 5XTRM11
svart
2190 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1749 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003587676
Forgjenger: VSZ5XTRM
Medfølgende tilbehør
1 x Fugemunnstykke
1 x Møbelmunnstykke
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
Støvsugere Z4-serien
Efficient Air Dynamics - det nye
1800 Watt kompressor XTRM
aerodynamiske systemet fra Siemens
Volum for støvposen: 4 l
Luftgjennomstrømning: 45 l/s
Ultra Hepa hygienefiltersystem
Støvposeindikator
Teleskoprør med skyvemansjett og
Automatisk kabeloppkveiling
klikkfunksjon
Parkerings- og oppbevaringshjelp
Omkoplbart gulvmunnstykke med metallsåle
4 styrehjul
(280 mm sugebredde)
Vekt: 4.5 kg uten rør, slange og munnstykke
Ergonomisk håndtak
Støvsugerpose: TYP G
Aksjonsradius: 10 m
MEGAfilt®SuperTEX støvpose med hygienisk
Dreiebryter for elektronisk regulering av
lukkemekanisme
sugeeffekt
Fuge- og møbelmunnstykke
Tekniske
data
Parkettmunnstykke med myk naturbustbørste
Antall enheter pr kolli: 1
for harde gulv (sugebredde 300 mm)
Antall
enheter
per pall: 24
Kompressorteknologi XTRM: forbedret
kompressormotor gir utmerket
luftgjennomstrømning i sin klasse og bedre
støvopptak.
VSZ 4GXTRM1
svart
1790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1429 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003627181
Z3-serien
Støvposeindikator
1800 Watt kompressor XTRM
Automatisk kabeloppkveiling
Volum for støvposen: 4 l
svart
VSZ 3XTRM12
1590 kr*
Parkerings- og oppbevaringshjelp
Ultra Hepa hygienefiltersystem
3 styrehjul
Teleskoprør med skyvemansjett og klikkfeste
*Veiledende pris
Vekt: 4.3 kg uten rør, slange og munnstykke
Omkoplbart munnstykke for harde og myke
Støvsugerpose: TYP G
gulv (280 mm sugebredde)
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1269 kr
MEGAfilt®SuperTEX støvpose med hygienisk
Ergonomisk håndtak
Materialgruppe: Småapparater
lukkemekanisme
Aksjonsradius: 10 m
EAN-kode: 4242003606476
Dreiebryter for elektronisk regulering av
Forgjenger: VSZ3XTRM
Medfølgende tilbehør
sugeeffekt
1 x Fugemunnstykke
2>
integrerte
tilbehør:
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
[email protected]
D E F GfugeH I J og
KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
1 x Møbelmunnstykke
møbelmunnstykke
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =Kompressorteknologi
> ? @ A B C D E F GXTRM:
H I J Kforbedret
L M N O P Q R S Tekniske
T U V W Xdata
YZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
kompressormotor gir utmerket
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Antall enheter pr kolli: 1
luftgjennomstrømning i sin klasse og bedre
Antall enheter per pall: 24
støvopptak.
Luftgjennomstrømning: 43 l/s
STØVSUGERE
127
silencePower-serien
partnerProgram
partnerProgram
Effekt: 300 - maks. 2100 W
Volum for støvposen: 4.5 l
Ultra Hepa hygienefiltersystem
Teleskoprør med skyvemansjett og klikkfeste
Parkettmunnstykke med myk naturbustbørste
for harde gulv (sugebredde 300 mm)
Ergonomisk håndtak
Aksjonsradius: 13 m
Dreiebryter for elektronisk regulering av
sugeeffekt
Veldig stille, takket være activeSound Control
med stille luftstrøm, og lydoptimert motor
med antivibrasjon
2 integrerte tilbehør: fuge- og
møbelmunnstykke
Nytt omkoplbart lydoptimert munnstykke
SilentCleanPlus med metallplate (270 width)
Air flow control system
Air safe
Ekstra bra ytelse takket være highPower
Airflow: kraftig motor med optimalisert
aerodynamikk og diameter
Volum for støvposen: 4.5 l
Ultra Hepa hygienefiltersystem
Teleskoprør med skyvemansjett og klikkfeste
Nytt omkoplbart lydoptimert munnstykke
SilentCleanPlus med metallplate (270 width)
Ergonomisk håndtak
Aksjonsradius: 13 m
Dreiebryter for elektronisk regulering av
sugeeffekt
Veldig stille, takket være activeSound Control
med stille luftstrøm, og lydoptimert motor
med antivibrasjon
Veldig stille, 72 dB(A), takket være
activeSound Control
2 integrerte tilbehør: fuge- og
møbelmunnstykke
Air flow control system
Air safe
Kompressorteknologi: ny innovativ
motorteknologi med aerodynamiske
motorblad og perfekt kalibrert luftstrøm for
optimalt støvopptak og lavt energiforbruk.
Efficient Air Dynamics - det nye
aerodynamiske systemet fra Siemens
Elektrisk støvposeindikator
Automatisk kabeloppkveiling
Parkerings- og oppbevaringshjelp
4 styrehjul
Vekt: 5.8 kg uten rør, slange og munnstykke
Støvsugerpose: TYP GXXL
MEGAfilt®SuperTEX støvpose med hygienisk
lukkemekanisme
VSQ 5X2132
svart
2590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2069 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003609620
Medfølgende tilbehør
1 x Fugemunnstykke
1 x Møbelmunnstykke
Tekniske data
Maksimum wattstyrke (W): 2100
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
Efficient Air Dynamics - det nye
aerodynamiske systemet fra Siemens
Elektrisk støvposeindikator
Automatisk kabeloppkveiling
Parkerings- og oppbevaringshjelp
4 styrehjul
Vekt: 5.8 kg uten rør, slange og munnstykke
Støvsugerpose: TYP GXXL
MegaAir Super TEX selvlukkende støvpose
VSQ 5GP1264
svart
2390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1909 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003629901
Medfølgende tilbehør
1 x Fugemunnstykke
1 x Møbelmunnstykke
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
Antall enheter per pall: 24
Kompressorteknologi: ny innovativ
Volum for støvposen: 5 l
motorteknologi med aerodynamiske
Ultra Hepa hygienefiltersystem
svart
VSQ 4GP1268
2090 kr*
motorblad og perfekt kalibrert luftstrøm for
Teleskoprør med skyvemansjett og klikkfeste
optimalt støvopptak og lavt energiforbruk.
Nytt omkoplbart lydoptimert munnstykke
*Veiledende pris
Ekstra bra ytelse takket være highPower
SilentCleanPlus med metallplate (280 width)
Airflow: kraftig motor med optimalisert
Ergonomisk håndtak
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1669 kr
aerodynamikk og diameter
Aksjonsradius: 10 m
Materialgruppe: Småapparater
Støvposeindikator
Elektronisk regulering av sugeeffekten med
EAN-kode: 4242003629451
Automatisk kabeloppkveiling
skyvebryter
Parkerings- og oppbevaringshjelp
Veldig stille, 72 dB(A), takket være
3 styrehjul
activeSound Control
Vekt: 4.7 kg uten rør, slange og munnstykke
Veldig stille, takket være activeSound Control
Støvsugerpose: TYP GXXL
med stille luftstrøm, og lydoptimert motor
MegaAir Super TEX selvlukkende støvpose
med antivibrasjon
2 tilbehør: fuge- og møbelmunnstykke
Tekniske data
Ekstra stor og lettbetjent fotbryter for av/på
Antall enheter pr kolli: 1
Air flow control system
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; Air
< =safe
> ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q RAntall
S T U enheter
V W X Yper
Z [pall:
\ ] ^20
_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Antall enheter per pall: 20
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Air flow control system
Effekt: 300 - maks. 2100 W
Air safe
Volum for støvposen: 5 l
titan
VSQ 4G2132
1990 kr*
Ekstra bra ytelse takket være highPower
Ultra Hepa hygienefiltersystem
Airflow: kraftig motor med optimalisert
Teleskoprør med skyvebryter
*Veiledende pris
aerodynamikk og diameter
Omkoplbart lydoptimert munnstykke
Støvposeindikator
SilentClean (270 width)
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1589 kr
Automatisk kabeloppkveiling
Ergonomisk håndtak
Materialgruppe: Småapparater
Parkerings- og oppbevaringshjelp
Aksjonsradius: 10 m
EAN-kode: 4242003570753
3 styrehjul
Elektronisk regulering av sugeeffekten med
Vekt: 4.7 kg uten rør, slange og munnstykke
skyvebryter
Støvsugerpose: TYP GXXL
Veldig stille, takket være activeSound Control
MegaAir Super TEX selvlukkende støvpose
med stille luftstrøm, og lydoptimert motor
med antivibrasjon
Tekniske data
Veldig stille, 70 dB(A), takket være
Maksimum wattstyrke (W): 2100
activeSound Control
Antall enheter pr kolli: 1
Ekstra stor og lettbetjent fotbryter for av/på
Antall enheter per pall: 24
2 tilbehør: fuge- og møbelmunnstykke
Parkettmunnstykke med naturbørste (300mm
sugebredde)
128 STØVSUGERE
Effekt: 300 - maks. 2100 W
Ekstra bra ytelse takket være highPower
Airflow: kraftig motor med optimalisert
aerodynamikk og diameter
Volum for støvposen: 5 l
Ultra Hepa hygienefiltersystem
Teleskoprør med skyvebryter
Omkoplbart lydoptimert munnstykke
SilentClean (270 width)
Ergonomisk håndtak
Aksjonsradius: 10 m
Elektronisk regulering av sugeeffekten med
skyvebryter
Veldig stille, takket være activeSound Control
med stille luftstrøm, og lydoptimert motor
med antivibrasjon
Veldig stille, 70 dB(A), takket være
activeSound Control
2 tilbehør: fuge- og møbelmunnstykke
Ekstra stor og lettbetjent fotbryter for av/på
Air flow control system
Air safe
Støvposeindikator
Automatisk kabeloppkveiling
Parkerings- og oppbevaringshjelp
3 styrehjul
Vekt: 4.7 kg uten rør, slange og munnstykke
Støvsugerpose: TYP GXXL
MegaAir Super TEX selvlukkende støvpose
VSQ 4G2131
svart
1790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1429 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003585627
Tekniske data
Maksimum wattstyrke (W): 2100
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
Støvsugere, 8 serien
1100 Watt kompressor XTRM
Volum for støvposen: 6 l
Ultra Hepa hygienefiltersystem
Teleskoprør med skyvemansjett og klikkfeste
Omkoplbart, lydopptimert munnstykke med
klikkfeste, for harde og myke gulv (280 mm
sugebredde)
Ergonomisk håndtak
Aksjonsradius: 13 m
Elektronisk regulering av sugeeffekten med
skyvebryter
Myk start
Lydsvak drift selv ved maks effekt
4 tilbehør: Møbelbørste, møbelmunnstykke,
kort og langt fugmunnstykke. Tilbehøret er
festet til slangen
Kompressorteknologi: ny innovativ
motorteknologi med aerodynamiske
motorblad og perfekt kalibrert luftstrøm for
optimalt støvopptak og lavt energiforbruk.
Air flow control system
Air safe
Lett tilgjengelig utblåsingsfilter
Enkel skifte av støvpose med ett-trinns system
Elektrisk støvposeindikator
Automatisk kabeloppkveiling
Parkerings- og oppbevaringshjelp
4 myke, lettrullende hjul for maksimal
bevegelighet og skåning av harde gulv
Vekt: 5.7 kg uten rør, slange og munnstykke
Støvsugerpose: TYP P
MegaAir Super TEX selvlukkende støvpose
VS 08GP1266
svart
2390 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1909 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003427736
Forgjenger: VS08G2469
Tekniske data
Maksimum wattstyrke (W): 1200
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
Støvsugere, 6 serien
Volum for støvposen: 4 l
Ultra Air II hygienefiltersystem
Teleskoprør med skyvebryter
Omkoplbart munnstykke for harde og myke
gulv (260 mm sugebredde)
Ergonomisk håndtak
Aksjonsradius: 9 m
Dreiebryter for elektronisk regulering av
sugeeffekt
2 integrerte tilbehør: fuge- og
møbelmunnstykke
Parkettmunnstykke med myk naturbustbørste
for harde gulv (sugebredde 300 mm)
Støvposeindikator
Automatisk kabeloppkveiling
Parkerings- og oppbevaringshjelp
3 styrehjul
Vekt: 4.7 kg uten rør, slange og munnstykke
Støvsugerpose: TYP G
MEGAfilt®SuperTEX støvpose med hygienisk
lukkemekanisme
Medfølgende tilbehør
1 x Fugemunnstykke
1 x Møbelmunnstykke
VS 06G2422
kirsebærrød
1590 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1269 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003472286
Forgjenger: VS06G2410
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 36
ParkeringsEffekt:
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=
> ? @300
A B- Cmaks.
D E F2400
G H IWJ K L M N O P Q R S T U
V W X Y Zog[ \oppbevaringshjelp
]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
3 styrehjul
Volum for støvposen: 4 l
kirsebærrød
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
VS 06G2424
1590 kr*
AirAIIBhygienefiltersystem
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < =Ultra
>?@
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T UVekt:
V W 4.7
X Ykg
Z [uten
\ ] ^rør,
_ slange
` a b cogd munnstykke
efghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Støvsugerpose: TYP G
Teleskoprør med skyvebryter
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
*Veiledende pris
MEGAfilt®SuperTEX støvpose med hygienisk
Omkoplbart munnstykke for harde og myke
lukkemekanisme
gulv (260 mm sugebredde)
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1269 kr
Ergonomisk håndtak
Materialgruppe: Småapparater
Medfølgende tilbehør
Aksjonsradius: 10 m
EAN-kode: 4242003572764
1 x Fugemunnstykke
Dreiebryter for elektronisk regulering av
Forgjenger: VS06G2422
1 x Møbelmunnstykke
sugeeffekt
2 integrerte tilbehør: fuge- og
Tekniske data
møbelmunnstykke
Maksimum wattstyrke (W): 2400
Parkettmunnstykke med myk naturbustbørste Antall enheter pr kolli: 1
for harde gulv (sugebredde 300 mm)
Antall enheter per pall: 36
Støvposeindikator
Automatisk kabeloppkveiling
STØVSUGERE
129
Støvsugere, 6 serien (fortsettelse)
1100 Watt kompressor XTRM
Volum for støvposen: 4 l
Ultra Hepa hygienefiltersystem
Teleskoprør med skyvemansjett og klikkfeste
Omkoplbart munnstykke for harde og myke
gulv (280 mm sugebredde)
Ergonomisk håndtak
Aksjonsradius: 10 m
Dreiebryter for elektronisk regulering av
sugeeffekt
2 integrerte tilbehør: fuge- og
møbelmunnstykke
Kompressorteknologi: ny innovativ
motorteknologi med aerodynamiske
motorblad og perfekt kalibrert luftstrøm for
optimalt støvopptak og lavt energiforbruk.
Støvposeindikator
Effekt: 300 - maks. 2000 W
Volum for støvposen: 4 l
Ultra Air II hygienefiltersystem
Teleskoprør med skyvebryter
Omkoplbart munnstykke for harde og myke
gulv (260 mm sugebredde)
Ergonomisk håndtak
Aksjonsradius: 10 m
Dreiebryter for elektronisk regulering av
sugeeffekt
2 integrerte tilbehør: fuge- og
møbelmunnstykke
Støvposeindikator
Automatisk kabeloppkveiling
Parkerings- og oppbevaringshjelp
Effekt: 300 - maks. 2500 W
Volum for støvposen: 4 l
Ultra Hepa hygienefiltersystem
Teleskoprør med skyvebryter
Omkoplbart munnstykke for harde og myke
gulv (260 mm sugebredde)
Ergonomisk håndtak
Aksjonsradius: 10 m
Dreiebryter for elektronisk regulering av
sugeeffekt
2 integrerte tilbehør: fuge- og
møbelmunnstykke
Støvposeindikator
Automatisk kabeloppkveiling
Parkerings- og oppbevaringshjelp
3 styrehjul
Vekt: 4.4 kg uten rør, slange og munnstykke
Støvsugerpose: TYP G
MEGAfilt®SuperTEX støvpose med hygienisk
lukkemekanisme
Medfølgende tilbehør
1 x Fugemunnstykke
1 x Møbelmunnstykke
VS 06GP1266
svart
1490 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1189 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003427712
Forgjenger: VS06G1266
Tekniske data
Maksimum wattstyrke (W): 1200
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 24
3 styrehjul
Vekt: 4.7 kg uten rør, slange og munnstykke
Støvsugerpose: TYP G
MEGAfilt®SuperTEX støvpose med hygienisk
lukkemekanisme
Medfølgende tilbehør
1 x Fugemunnstykke
1 x Møbelmunnstykke
Tekniske data
Maksimum wattstyrke (W): 2000
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 36
Automatisk kabeloppkveiling
Parkerings- og oppbevaringshjelp
3 styrehjul
Vekt: 4.7 kg uten rør, slange og munnstykke
Støvsugerpose: TYP G
MEGAfilt®SuperTEX støvpose med hygienisk
lukkemekanisme
Tekniske data
Maksimum wattstyrke (W): 2500
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 36
Antall enheter per pall: 36
VS 06G2001
kirsebærrød
1290 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1029 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003360934
Forgjenger: VS06G1802
VS 06G2530
svart
999 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 796 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003406885
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Støvsugere, 3 serien
Effekt: 300 - maks. 2200 W
Volum for støvposen: 3.5 l
Ultra Air II hygienefiltersystem
Teleskoprør med skyvebryter
Omkoplbart munnstykke for harde og myke
gulv (260 mm sugebredde)
Ergonomisk håndtak
Aksjonsradius: 8 m
Dreiebryter for elektronisk regulering av
sugeeffekt
2-delt tilbehør: fuge- og møbelmunnstykke
Sugesperre ved manglende støvpose
Støvposeindikator
130 STØVSUGERE
Automatisk kabeloppkveiling
Parkerings- og oppbevaringshjelp
2 store bakhjul, 1 styrehjul
Vekt: 4.8 kg uten rør, slange og munnstykke
Støvsugerpose: TYP G
MEGAfilt®SuperTEX støvpose med hygienisk
lukkemekanisme
Tekniske data
Maksimum wattstyrke (W): 2200
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 36
VS 59E20
bordeauxrød
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 868 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003351734
Forgjenger: VS55E20
1089 kr*
Ekstra tilbehør støvsuger, støvsugerposer
Støvposer MegaFilt SuperTEX
Innhold: 4 støvposer med hygienelukking, 1
mikro-hygienefilter
Tilbehør til 7-, 6-, 5-, 4-, 3-serien
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 5
Antall enheter per pall: 900
VZ 41AFG
99 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 79 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003453285
Forgjenger: VZ52AFG1
Støvposer MegaAir SuperTEX
Innhold: 4 støvposer med hygienelukking, 1
mikro-hygienefilter
Tilbehør til VS07/VSZ6.0
Passer til VSQ4G2130, VSQ4G2131,
VSQ4G2132, VSQ4GP1268, VSQ5GP1264,
VSQ5X2132, VSZ52255, VSZ52430,
VSZ5XTRM11
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 3
Antall enheter per pall: 495
Støvposer MegaFilt SuperTEX
Innhold: 4 støvposer med hygienelukking, 1
mikrohygienefilter
Tilbehør til 1-serien
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 5
Antall enheter per pall: 900
99 kr*
VZ 41AFGXXL
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 79 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003451731
Forgjenger: VZ52AFGXL
VZ 41AFK
99 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 79 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003453278
Forgjenger: VZ71AFK
Støvposer MegaAir SuperTEX
Innhold: 4 støvposer med hygienelukking, 1
mikro-hygienefilter
Tilbehør til 8-serien
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 3
Antall enheter per pall: 495
VZ 41AFP
99 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 79 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003453292
Forgjenger: VZ52AFP2
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Tilbehør til 8-serien
HEPA-filter
Ekstra tilbehør støvsuger, filter
Anbefales for støvallergikere. Filtrerer slik at Tekniske data
utblåsluften blir renere enn luften i rommet . Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 940
Filtrerer bort selv så små partikler at den
oppfyller den europeiske normen for Hepa
klasse 12.
HEPA-filter
Anbefales for støvallergikere
Filtrerer slik at utblåsluften blir renere enn
luften i rommet
Filtrerer bort selv så små partikler at den
oppfyller den europeiske normen for Hepa
klasse 12
VZ 151HFB
179 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 143 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003273142
Tilbehør til 7-serien
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 400
VZ 152HFB
189 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 151 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003321645
STØVSUGERE
131
Ekstra tilbehør støvsuger, filter (fortsettelse)
HEPA-filter
Anbefales for støvallergikere
Filtrerer slik at utblåsluften blir renere enn
luften i rommet
Filtrerer bort selv så små partikler at den
oppfyller den europeiske normen for Hepa
klasse 12
HEPA-filter
Anbefales for støvallergikere
Filtrerer slik at utblåsluften blir renere enn
luften i rommet
Filtrerer bort selv så små partikler at den
oppfyller den europeiske normen for Hepa
klasse 12
Aktivt kullfilter
Ekstra tykk kullmatte (17 mm) som hindrer
besværlig lukt under lang tid. Må brukes i
kombinasjon med utblåsingsfilteret fra serie
VS08G...
HEPA-filter
Tilbehør til 6-serien
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 864
VZ 153HFB
139 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 111 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003340820
Vaskbart
Tilbehør til Z6-serien
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 816
VZ 154HFB
189 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 151 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003442562
Tilbehør til 8-serien
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 1000
VZ 190AFB
129 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 103 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003275634
Tilbehør til VS92..., VS91..., VS94...
Anbefales for støvallergikere. Filtrerer slik at Tekniske data
utblåsluften blir renere enn luften i rommet . Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 1200
Filtrerer bort selv så små partikler at den
oppfyller den europeiske normen for Hepa
klasse 12.
VZ 54000
179 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 143 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003144282
Ekstra tilbehør støvsugere, munnstykker
Turbobørste for gulv
Børster og suger samtidig
Egnet for alle typer gulv
Også egnet for langfloss tepper pga.
vibrerende børstevalse
Nedtråkket teppe børstes opp igjen
Munnstykket fanger opp støv hårstrå, tråder
og fibrer
Skyvebryter for falskluft for tilpassing av
valsens turtall til underlaget
Sugebredde: 280 mm
Tilbehør til 8-, 7-, 6-, 5-, 4-, 3-, 2-, 1-serien
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 84
Gulvmunnstykke for parkett og andre
harde gulv
Sugebredde: 300 mm
Turbobørste for møbler
Sugebredde: 165 mm
Tilbehør til 8-, 7-, 6-, 5-, 4-, 3-, 2-, 1-serien
VZ 102TBB
svart
489 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 391 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003344637
svart
VZ 123HD
289 kr*
Tekniske data
Spesielt for parkett og andre ømfintlige gulv Antall enheter pr kolli: 1
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; Utstyrt
< = > ? med
@A2
B hjul
CDE
G H I Jmyke
KLM
N O P Q RAntall
S T U enheter
V W X Yper
Z [pall:
\ ] ^280
_ ` a b c d e f g h i j k *Veiledende
l m n o p q rpris
stuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
ogF ekstra
børster
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
med naturbust som gjør det enkelt å føre
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <munnstykket
= > ? @ A Blangs
C D Egulvet
F G H og
I J samtidig
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k Veil.
l m npris
o peks.
q r smva
t u og
v wmiljøgebyr:
x y z { | } ~231
¡ ¢kr
£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Materialgruppe: Småapparater
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
effektivt suge opp støvet
EAN-kode: 4242003413173
Forgjenger: VZ122HD
Børster og suger samtidig
Ideell for stoppede møbler, puter og
madrasser
Godt opptak av lo, tråder og dyrehår
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 240
VZ 46001
svart
399 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 319 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003118290
Oppskjærsmaskiner
Effekt: 120 W
Momentdrift og kontinuerlig drift med
sikkerhetsbryter
Stor transportslede i metall
Bølgeslipt knivblad av rustfritt stål
Delvis dekket kniv
Tommelbeskyttelse og resteholder
Trinnløs snittbredde opp til 15 mm
132 STØVSUGERE
Stillegående drift
Praktisk rom for kabeloppbevaring
Sugeføtter
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 120
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 54
MS 70002N
inoxLook
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 870 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003570937
Forgjenger: MS70002
1089 kr*
Kaffetraktere
8/12 kopper, 1 l
Klokke med timer og minnefunksjon
AromaSensePlus for optimal kaffearoma
uansett mengde man brygger
Dryppstopp
Gjennomsiktig, avtakbar vanntank med
integrert håndtak og måleindikasjon på begge
sider
Avtakbar swing-out filterbeholder
10/15 kopper, 1.25 l
"Sensor controlled heating system": best
mulig kaffesmak takket være optimal
bryggtemperatur og hold-varm temperatur
Klokke med timer og minnefunksjon
Auto-stand-by etter 2 timer
AromaSensePlus for optimal kaffearoma
uansett mengde man brygger
Dryppstopp
Effekt: 1100 watt maks
Glasskanne for 10/15 kopper
Glasskanne med Soft-touch for ergonomisk
håndtering
Nivåanvisning på glasskannen
Transparent, Avtakbar vannbeholder med
nivåanvisning
Vannbeholder med integrert håndtak
Svingbar filterholder
Avtakbar filterholder med integrert håndtak
(1x4)
Dryppstopp
Aromabevarende termokanne med
trakteåpning i lokket og med bajonettfatning
Effekt: 1100 watt maks
Ledningsopprulling
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1100
Antall enheter pr kolli: 2
Antall enheter per pall: 40
TC 86503
svart
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 1110 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003535554
Gjennomsiktig, avtakbar vanntank med
integrert håndtak og måleindikasjon på begge TC 86303
svart
sider
Avtakbar swing-out filterbeholder
*Veiledende pris
Effekt: 1160 watt maks
Ledningsopprulling
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 950 kr
Materialgruppe: Småapparater
Tekniske data
EAN-kode: 4242003535424
Koplingseffekt(W): 1160
Antall enheter pr kolli: 2
Antall enheter per pall: 40
2-trinns aromavalg
Dypbrygging og aromavirvel for optimal
smaksopplevelse
Belyst av/på bryter
Varmeplate
Praktisk rom for kabeloppbevaring
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1100
Antall enheter pr kolli: 4
Antall enheter per pall: 80
1390 kr*
TC 602032
antrasitt
1190 kr*
419 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 333 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003556627
Forgjenger: TC60201V
Vannkokere
"SensorControlHeatup": Mulig å velge mellom
fire forskjellige temperaturer: 70°C, 80°C,
90°C och 100°C
"Keep-warmSensor": Hold-varm funksjon,
beholder valgt vanntemperatur i opp til
30 min
Dampstopp-automatikk: slås automatisk av
når kokepunkt er oppnådd
For 1.5 l vann
Sikkerhet - starter kun med lokket på
Bunn i rustfritt stål med skjult element
Overopphetningbeskyttelse
Kabelfri, 360º sokkel
Uttakbart kalkfilter av rustfritt stål
svart
TW 86103
Utvendig indikator for vannivå på begge sider
Dekselåpning ved tastetrykk
*Veiledende pris
Effekt: 2000-2400 W maks.
Kabeloppkveiling
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 717 kr
Materialgruppe: Småapparater
Tekniske data
EAN-kode: 4242003535615
Koplingseffekt(W): 2400
Antall enheter pr kolli: 4
Antall enheter per pall: 48
899 kr*
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
Sikkerhet - starter kun med lokket på
For 1.7 l vann
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Deksel utkobling under bruk: kaffekokeren
Effekt: 2000-2400 W maks.
antrasitt
TW 601032
479 kr*
slår seg av automatisk når lokket åpnes ved
Kabelfri, 360º sokkel
bruk
Bunn i rustfritt stål med skjult element
*Veiledende pris
Overopphetningbeskyttelse
Uttakbart kalkfilter av rustfritt stål
Utvendig indikator for vannivå på begge sider
Ergonomisk håndtak med integrert og belyst
av/på-bryter
Dekselåpning ved tastetrykk
Dampstopp-automatikk: slås automatisk av
når kokepunkt er oppnådd
Kabeloppkveiling
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400
Antall enheter pr kolli: 4
Antall enheter per pall: 96
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 381 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003557112
Forgjenger: TW60101
Brødristere
"quartzRoast System" / Kvartsglass element
for mer skånsom ristning og jevnere resultat
"SensorHeatControl": Elektronisk sensor måler
temperaturen inne i risteren hvilket gir et
jevnt resultat selv om man rister flere ganger
på rad
Digital instilling av temperaturen inkl.
gjenoppvarming, sprøhet og minnefunksjon
Separat, belyst stopp-tast
Varmeisolerte yter
Opptiningsfunksjon med belyst separat tast
For 2 brødskiver
Automatisk brødsentrering for jevn bruning
Avtakbar rundstykkeholder i rustfritt stål
Brødhever med HiLift
Slår seg av automatisk hvis brødskivene kiler
seg fast
Uttrekkbar smuleskuff
Kabeloppkveiling
Effekt: 860 W
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 860
Antall enheter pr kolli: 4
Antall enheter per pall: 60
TT 86103
svart
899 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 717 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003535585
KAFFEMASKINER OG VANNKOKERE
133
Brødristere (fortsettelse)
Effekt: 900 W
For 2 brødskiver
Varmeisolert hus
Elektronisk kontroll for jevn bruningsgrad
Ergonomisk formet bryter for trinnløs
innstilling av bruningsgrad med integrert
funksjon for gjennoppvarming
Opptiningsfunksjon med belyst separat tast
Separat, belyst stopp-tast
Avtakbar rundstykkeholder i rustfritt stål
Automatisk brødsentrering for jevn bruning
Brødhever med HiLift
Slår seg av automatisk hvis brødskivene kiler
seg fast
Uttrekkbar smuleskuff
Ekstra store varmeelement gir jevn ristning
Kabeloppkveiling
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 900
Antall enheter pr kolli: 4
Antall enheter per pall: 60
TT 611032
antrasitt
369 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 293 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003557082
Forgjenger: TT61101
Dampstrykejern
Titanium-glissée strykesåle med dampkanaler
og 3 sone design for optimal glid og
dampfordeling
Effekt: 2400 W maks.
Dampstøt: 120 g/min
Konstant dampmengde: 40 g/min.
Advanced steam system: optimal
dampdistribusjon som følge av nytt avansert
design av strykesålen
Justerbar dampmengde (0/1/2)
Vertikaldamping
Trinnløs temperaturregulering
Spray funksjon
Dryppstopp
LED kontrollampe
Titanium-glissée med dampkanaler og 3 zone
design for optimal fordeling av damp og
komfort
Effekt: 2200 W maks.
Dampstøt: 90 g/min
Konstant dampmengde: 25 g/min.
Justerbar dampmengde (0/1/2)
Vertikaldamp konstant: 25 g / Min. For
oppfriskning av eksempelvis dressjakker og
gardiner
2antiCalc egenskaper: rengjøringsfunksjon
med selfClean og innbygget antiCalc System
Spray funksjon
Inox strykesåle
Effekt: 1800 W
Dampstøt: 50 g/min
Konstant dampmengde: 20 g/min.
Vertikaldamping
Justerbar dampmengde (0/1/2)
Trinnløs temperaturregulering
Spray funksjon
LED kontrollampe
2AntiCalc: dobbel rengjøringsfunksjon med
selvrens og Calc'n Clean system
3AntiCalc: trippel rengjøringsfunksjon med
selvrens, Calc'n Clean og integrert Anti Calc
system
Stor transparent vanntank 290 ml
Åpning bak gjør det lett og bekvemt å fylle på
vann
Soft touch-materiale på håndtak
Tekstilbelagt ledning (1.9 m) med kuleledd og
oppkveilingsmulighet
TB 36EXTREM antrasitt metallic
749 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 598 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003614150
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400 W maks.
Antall enheter pr kolli: 4
Antall enheter per pall: 180
Stor transparent vanntank 220 ml
quickFill: større åpning til påfylling med lås
for hurtig og enkel påfylling og tømming
Lang tekstilbelagt ledning (1.9 m) med
kuleledd og oppkveilingsmulighet
LED kontrollampe
Påfyllingsbeger
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2200 W maks.
Antall enheter pr kolli: 6
Antall enheter per pall: 288
Stor transparent vanntank (220 ml)
Tekstilbelagt ledning (1.9 m) med kuleledd og
oppkveilingsmuligheter
Påfyllingsbeger
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 1800 W
Antall enheter pr kolli: 4
Antall enheter per pall: 288
TB 23XTRM
antrasitt metallic
399 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 318 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003640425
TB 23330N
lys blå
329 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 262 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003344132
Dampgenerator
SecureLock System: holder strykejernet på
Titanium-glissée med dampkanaler og 3 zone
plass
optimal
fordeling
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; design
< = > ?for
@A
BCDE
F G H I JavKdamp
L M Nog
OPQRST
U Vpå
W dampstasjonen
X Y Z [ \ ] ^ _ for
` aøkt
b csikkerhet
d e f g hogi j k lTS
m n45XTRM24
o p q r s t u v wantrasitt
x y z { | } metallic
~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §3190
¨ © ª «kr*
¬®¯°
transport
komfort
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
clean
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; <Effekt:
= > ? 2400
@ A BWC D E F G H I J K L M N O P Q R S TCalc'n
UVW
X Y timer:
Z [ \ ] påminnelse
^ _ ` a b om
c d åe rengjøre
f g h i j k *Veiledende
l m n o p q rpris
stuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
basestasjonen ved å bruke anti-kalk åpningen
Steam Pressure: 5.5 bar med
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
avkalknings svamp: En spesial utformet kalk
sikkerhetssystem
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2549 kr
oppsamler som enkelt kan tas bort og
Vertikaldamp konstant: 120 g / Min. For
Materialgruppe: Småapparater
rengjøres
oppfriskning av eksempelvis dressjakker og
EAN-kode: 4242003634134
Stor vanntank (1.3 l): Transparent, Avtakbar
gardiner
Indikator for tom tank og damp klar
220 g: Kraftig damp via 3 intensive puls
Strykejernsunderlag kan plasseres på
dampskudd, optil 220 g
basestasjonen eller på strykebrettet
Justerbar dampmengde (trinnløs)
Stor oppbevaringsplass for dampslange og
Med "advanced steam system" for raskere
strømkabel
strykning
Belyst hovedbryter
Advanced steam system: optimal
Anti skli støtte for strykejern
dampdistribusjon som følge av nytt avansert
design av strykesålen
Tekniske data
Oppvarmingstid: 2 min.
Koplingseffekt(W): 2500
Auto-Shut-Off sikkerhetssystem for bedre
Antall enheter pr kolli: 1
sikkerhet og redusert strømforbruk
Antall enheter per pall: 42
For damp- og tørrstryking
134 TERMISKE SMÅAPPARATER
Titanium-glissée strykesåle med dampkanaler
og 3 sone design for optimal glid og
dampfordeling
Effekt: 2400 W
Steam Pressure: 5.5 bar med
sikkerhetssystem
Vertikaldamp konstant: 120 g / Min. For
oppfriskning av eksempelvis dressjakker og
gardiner
Trinnløs dampregulering
Trinnløs temperaturregulering
Med "advanced steam system" for raskere
strykning
Advanced steam system: optimal
dampdistribusjon som følge av nytt avansert
design av strykesålen
Oppvarmingstid: 2 min.
Auto-Shut-Off sikkerhetssystem for bedre
sikkerhet og redusert strømforbruk
For damp- og tørrstryking
Titanium-glissée stryksåle med dampkanaler
og 3 zone design for optimal dampfordeling
og glid
Effekt: 2400 W maks.
Dampstøt: 200 g/min
Konstant dampmengde: 50 g/min.
Dampstrykejern med motorsteam: for en mer
gjennomgående damp grunnet
motorgenerert damp.
Dampregulering med "SET" knappen: 3
instillinger - eco / max / steam off
Advanced steam system: optimal
dampdistribusjon som følge av nytt avansert
design av strykesålen
"eco" innstilling; reduserer strømforbruket
med opp til 25 % og vannforbruket med opp
til 40 %
Auto-Shut-Off sikkerhetssystem for bedre
sikkerhet og redusert strømforbruk
For damp- og tørrstryking
Spray funksjon
Dryppstopp
SecureLock System: Strykejernet er festet til
dampstasjonen for å øke sikkerheten under
transport og oppbevaring
Calc'n'Clean Plus: en spesiell kalk oppsamler
som lett kan tas av og rengjøres
Calc'n clean timer: påminnelse om å rengjøre
basestasjonen ved å bruke anti-kalk åpningen
Stor vanntank, permanent påfylling, 1.3 l
Indikator for tom tank og damp klar
Belyst på/av bryter på vanntanken
Strykejernsunderlag kan plasseres på
basestasjonen eller på strykebrettet
Ledningsoppbevaring med ca. 1.9 m lang
ledning
Anti skli støtte for strykejern
TS 22XTRM24 antrasitt metallic
2790 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2229 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003630594
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2500 W
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 42
4AntiCalc: "self clean", "calc'n clean", integrert
"anti calc system" og rengjøringsvæske for
intensiv avkalkning
activeControl Plus: damp genereres gjennom
en integrert motorpumpe når håndtaket
berøres. Når håndtaket slippes slår jernet seg
automatisk av.
Stor transparent vanntank 400 ml
quickFill: større åpning til påfylling med lås
for hurtig og enkel påfylling og tømming
Ekstra lang tekstil kabel (2.5 m)
Påfyllingsbeger
Tilbehør: Avkalkningsmiddel TDZ 1101
TS 12XTRM24
antracit
999 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 796 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003637340
Forgjenger: TS11XTRM24
Medfølgende tilbehør
1 x Flytende avkalkningsmiddel
1 x Påfyllingsbeger
Tekniske data
Koplingseffekt(W): 2400 W
Antall enheter pr kolli: 2
Antall enheter per pall: 180
Aktivt strykebrett
Effekt: max. 3250 W
Energiforbruk under sugefunksjon: 21 Watt
På/Av knapp (1/0/1) for blåse- og
sugefunksjonen
Regulerbar høyde fra 75 til 100 cm
Slagsikker kontakt på strykebrettet
Stabil ramme som ikke glir
Aktivt strykebrett med hylle til alle
dampstasjoner og dampstrykejern
Sugefunksjonen fjerner overfladisk damp slik
at kondens unngås og holder samtidig tøyet
fast til strykebrettet
Blåsefunksjonen forenkler strykingen av
følsomme stoffer
Stor og ergometisk lavt plassert hylle for
dampstasjoner opp til 7,5 kg
4 justerbare anti-skli føtter
Tekstilbelagt kabel (1.7 m) med kuleledd og
oppkveilingsmulighet
Tekniske data
Antall enheter pr kolli: 1
Antall enheter per pall: 9
TN 10100N
antrasitt
2690 kr*
*Veiledende pris
Veil. pris eks. mva og miljøgebyr: 2149 kr
Materialgruppe: Småapparater
EAN-kode: 4242003614716
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
STRYKEJERN
135
SYMBOLFORKLARINGER
Miljø- og EU-symboler
-20 %
-30 %
Enkelte av Siemens ovner og komfyrer har
energiklasse A-20% (20 % lavere energiforbruk
enn kravet til energiklasse A). Det betyr mindre
sløsing med varmen og lavere strømregning.
Våre beste ovner og komfurer har en ekstra god
isolering for å redusere energiforbruket. Takket
være dette, er mange av ovnene våre klassifisert
til A-30% (30 % lavere energiforbruk enn kravet til
energiklasse A).
eco PLUS
Energiklasse A
Siemens har satset store resurser på å spare
resurser. Og det har lønt seg. Idag har Siemens en
lang rekke produkter som ligger på topp når det
gjelder energieffektivitet. Det er produkter som
ikke bare sparer dyrbar energi, men også penger
for deg som forbruker, og velger du noen av våre
eco PLUS-produkter gjør du ikke bare miljøet en
tjeneste, du sparer også penger – med god
samvittighet.
EU's energiklassemarkering, som har eksisteret
siden 1995, gir standardiserte opplysninger om
husholdningsapparaters energi- og vannforbruk.
EU's energiklassemarkering går fra A+++ (best) til
G (dårligst). Den høyeste energimerkingen for
ovner, komfyrer, vinskap og tørketromler er for
tiden energiklasse A.
Energiklasse A+++
Sentrifugeringsevne A
EU's energiklassemarkering, som har eksisteret
siden 1995, gir standardiserte opplysninger om
husholdningsapparaters energi- og vannforbruk.
EU's energiklassemarkering går fra A+++ (best) til
G (dårligst).
EU's merking gir standardiserte opplysninger om
husholdningsapparatets ytelse og energi- og
vannforbruk. EU's merking for
sentrifugeringsevne går fra A (best) til G (dårligst).
Designsymboler
iF product design award
reddot Award 2012 honourable
iF Product Design Award tildeles produkter som er
så innovative og stilrene i designen at de kan
betraktes som banebrytere i sin bransje. Hvert år
på utstillingen i Hannover vurderer en ekspertjury
ca 2300 produkter fra 35 land.
RedDot er den største og mest anerkjente
designkonkurransen i verden. Utmerkelsen
tildeles produkter som utmerker seg både i form
og funksjon.
Siemens plus
The reddot design award
Produktet er en del av Siemens plus og selges kun
av Siemens Plus forhandlere.
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Design award reddot er den største og mest
anerkjente designkonkurransen i verden. Prisene
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
går til de produktene som utmerker seg både i
` a b c d form
e f g h og
i j k lfunksjon.
mnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Symboler for Innbyggingsovner
3D -varmluft
Gir 15 % mer luftsirkulasjon og fordeler varmen
jevnt i ovnen. Resultatet blir perfekt, uansett om
du steker eller baker på ett, to eller tre nivåer
samtidig.
activeClean® rengjøringssystem (pyrolytisk
selvrens)
Rester fra baking, grilling og steking blir til aske
under høy temperatur. Deretter er det bare å tørke
opp asken med en klut. Du slipper å bruke tid på å
skure ovnen.
Barnesikring
cookControl autoprogrammer
Produktet har barnesikker funksjonssperre og
/eller barnesikker dørlås.
Med opptil 70 automatiske programmer – for
kjøtt, fisk, grønnsaker og gratenger.
136 SYMBOLFORKLARINGER
ecoClean®
hydroBaking
Rengjøring av bakvegg og tak skjer automatisk
ved hjelp av et belegg av bittesmå keramikkuler
som absorberer og bryter ned smuss og fettsprut,
samt reduserer matos.
Fukt fra deigen bevares som damp i ovnen og
etterfukter brød og annet bakverk. Dette gjør
bakeverket sprø på utsiden og saftige inni.
softClose ovnsdør
softClose stekevogn
softClose finnes på fler og fler produkter som kan
åpnes og lukkes. Denne funksjonen finnes også på
Siemens ovner. En bedre løsning i hengslene
sørger for at ovnsdøren ikke smeller igjen, men
lukker seg enkelt og lydløst.
softClose finnes på fler og fler produkter som kan
åpnes og lukkes. Denne funksjonen finnes også på
Siemens ovner. Som en DVD skuff lukker
stekevognen seg enkelt og lydløst.
Steketermometer
TFT-display
Kople inn og velg temperatur fra 30°C til 99°C. Når
maten oppnår valgt temperatur høres et signal.
Samtidig slås ovnen av.
TFT-displayet gir en bedre kontrast og skarphet,
det er mulig å tydlig se hva det står i displayet fra
alle vinkler. Animasjoner og farger kan også avgis
bedre.
Varmluft Eco
Varmluft er den mest brukte ovnsfunksjonen, og i
de fleste tilfeller benyttes kun et nivå i ovnen.
Derfor har Siemens kommet med en ny
ovnsfunksjon som bruker mindre energi. Varmluft
Eco er 30 % bedre når det gjelder energiforbruk
(0.69 kWh) i forhold til kravet (0.99 kWh) for å
oppnå energiklasse A. Du kan selvfølgelig benytte
den vanlige varmluftfunksjonen også, så du kan
tilberede mat på tre nivåer.
Symboler for Kombi-/dampovn
Barnesikring
cookControl autoprogrammer
Produktet har barnesikker funksjonssperre og
/eller barnesikker dørlås.
Med opptil 70 automatiske programmer – for
kjøtt, fisk, grønnsaker og gratenger.
Damp/Varmluft
Steketermometer
Kombidamper forener damp med varmluft. Gir
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_
utvidet bruksområde - velegnet for bakst og mat
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $ % & ' ( ) * + , - . hvor
/ 0 1 2 du
3 4 zønsker
: ; < = > ?stekeskorpe.
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Kople inn og velg temperatur fra 30°C til 99°C. Når
maten oppnår valgt temperatur høres et signal.
` a b c d e Samtidig
f g h i j k l m slås
n o p ovnen
q r s t u vav.
wxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
TFT-display
Tilberedning med damp
TFT-displayet gir en bedre kontrast og skarphet,
det er mulig å tydlig se hva det står i displayet fra
alle vinkler. Animasjoner og farger kan også avgis
bedre.
Tilbereding med damp bevarer matvarenes
næringsstoffer, smak og konsistens. Stor kapasitet
tross kompakte mål fordi du kan tilberede
forskjellige retter på forskjellige nivåer samtidig.
Symboler for Dampovner for innbygging
cookControl autoprogrammer
Tilberedning med damp
Med opptil 70 automatiske programmer – for
kjøtt, fisk, grønnsaker og gratenger.
Tilbereding med damp bevarer matvarenes
næringsstoffer, smak og konsistens. Stor kapasitet
tross kompakte mål fordi du kan tilberede
forskjellige retter på forskjellige nivåer samtidig.
SYMBOLFORKLARINGER
137
SYMBOLFORKLARINGER (fortsettelse)
Symboler for Mikrobølge- og kombiovner
activeClean® rengjøringssystem (pyrolytisk
selvrens)
Rester fra baking, grilling og steking blir til aske
under høy temperatur. Deretter er det bare å tørke
opp asken med en klut. Du slipper å bruke tid på å
skure ovnen.
Grill
Grillen kan brukes separat eller som kombinert
grill og mikro. Kjøttbrød, fløtegratinerte poteter
og kyllingdeler er noen eksempler på retter som
passer bra til å kombinere grill og mikro.
innoWave teknikk
Intelligent inverter Tecnology
Den nye generasjonen innoWave
mikrobølgeovner har rektangulær bunn der
antennen fordeler mikrobølgene, som roterer i
stedet for bunnplaten. innoWave -teknologien gir
en jevnere og mer skånsom oppvarming av maten
Sammenlignet med våre tidligere
mikrobølgeovner forbruker de nye ovnene 30 %
mindre tid og energi.
Videre utvikling av mikrobølgeenergi for
effektnivåer fra 360 watt og oppover (ingen
periodisk klokke). Dette betyr bedre
matlagingsresultater på 360 watt. Tining tar
opptil 30 % mindre tid og gir bedre resultater med
90/180 watt.
mikroKombi
TFT-display
Halverer tilberedningstiden ved å kombinere
over-/undervarme med mikro.
TFT-displayet gir en bedre kontrast og skarphet,
det er mulig å tydlig se hva det står i displayet fra
alle vinkler. Animasjoner og farger kan også avgis
bedre.
Symboler for Espressomaskiner
aromaDouble Shot
aromaPressure System
Nå kan du få den riktige styrken på din kaffe. Med
aromaDouble Shot gjøres den delikate prosessen
to ganger, noe som gir ekstra aroma og mulighet
for å nyte den fyldige styrken.
Den beste aromaen og perfekt crema på grunn av
et nyutviklet traktekammer som gir maksimal
kontakt mellom den kvernede kaffen og vannet.
Uansett mengden av kvernet kaffe presses den
sammen med optimalt trykk (Baristas hånd).
aromaWhirl System Plus
calc’n Clean
Ved å fukte de kvernede kaffebønnene
umiddelbart før kaffen skal traktes, utvinnes mer
smak fra kaffebønnene.
Avkalkning og rengjøring i samme prosess.
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
ceramDrive - keramisk kaffekvern
oneTouch-funksjon
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Keramisk kaffekvern er meget stillegående og
bevarer aromaen i kaffepulveret rett etter
malingen. Det er mulig å endre malingen vha. 4
forskjellige innstillinger.
Ett enkelt tastetrykk for en uendelig variasjon av
kaffe. Menyvalget vises tydlig i displayet. Mulig å
justere styrke og størrelse på kaffedrikken etter
personlig smak.
sensoFlow System
singlePortion® Cleaning
Perfekt espresso fra første kopp takket være et
unikt system for å holde jevn temperatur.
sensoFlow systemet gjør at maskinen er langt
raskere enn andre espressomaskiner fra man slår
på maskinen til den første koppen.
Strømforbruket er blant det laveste på markedet.
Automatisk rengjøringsfunksjon etter hver kopp.
For den perfekte kaffeopplevelsen hver gang.
138 SYMBOLFORKLARINGER
Symboler for Innbyggingskomfyrer
3D -varmluft
Barnesikring
Gir 15 % mer luftsirkulasjon og fordeler varmen
jevnt i ovnen. Resultatet blir perfekt, uansett om
du steker eller baker på ett, to eller tre nivåer
samtidig.
Produktet har barnesikker funksjonssperre og
/eller barnesikker dørlås.
ecoClean®
softClose ovnsdør
Rengjøring av bakvegg og tak skjer automatisk
ved hjelp av et belegg av bittesmå keramikkuler
som absorberer og bryter ned smuss og fettsprut,
samt reduserer matos.
softClose finnes på fler og fler produkter som kan
åpnes og lukkes. Denne funksjonen finnes også på
Siemens ovner. En bedre løsning i hengslene
sørger for at ovnsdøren ikke smeller igjen, men
lukker seg enkelt og lydløst.
Steketermometer
Kople inn og velg temperatur fra 30°C til 99°C. Når
maten oppnår valgt temperatur høres et signal.
Samtidig slås ovnen av.
Symboler for Frittstående komfyrer
activeClean® rengjøringssystem (pyrolytisk
selvrens)
Rester fra baking, grilling og steking blir til aske
under høy temperatur. Deretter er det bare å tørke
opp asken med en klut. Du slipper å bruke tid på å
skure ovnen.
Barnesikring
Produktet har barnesikker funksjonssperre og
/eller barnesikker dørlås.
cookControl autoprogrammer
Induksjon
Med opptil 70 automatiske programmer – for
kjøtt, fisk, grønnsaker og gratenger.
I en induksjonstopp oppstår varmen direkte der
den behøves – i bunnen av stekpannen og
kasserollen. Induksjonstoppen er dessuten svært
enkel å rengjøre da ingenting brenner fast.
Induksjon er raskere enn gass, like brukervennlig
som glasskeramikk – og absolutt trygg.
softClose ovnsdør
softClose stekevogn
softClose finnes på fler og fler produkter som kan
! " # $ % & ' ( ) * + , - .åpnes
/ 0 1 2 3og
4 z lukkes.
:;<=>?@
A B C D funksjonen
E F G H I J K L Mfinnes
N O P Q også
R S T Upå
VWXYZ[\]^_
Denne
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $ % & ' ( ) * + , - . Siemens
/ 0 1 2 3 4 z ovner.
: ; < = > ? En
@ A bedre
B C D E Fløsning
G H I J K L iMhengslene
NOPQRSTUVWXYZ[\]^_
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
sørger for at ovnsdøren ikke smeller igjen, men
lukker seg enkelt og lydløst.
softClose finnes på fler og fler produkter som kan
` a b c d eåpnes
f g h i j kog
l mlukkes.
n o p q r sDenne
t u v w xfunksjonen
y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤finnes
¥ ¦ § ¨ ©også
ª « ¬ ®på
¯°
enx yDVD
` a b c d e Siemens
f g h i j k l movner.
n o p q r Som
stuvw
z { | } skuff
~ ¡ ¢ £ ¤lukker
¥¦§¨©ª«¬®¯°
stekevognen seg enkelt og lydløst.
Steketermometer
Varmluft Eco
Kople inn og velg temperatur fra 30°C til 99°C. Når
maten oppnår valgt temperatur høres et signal.
Samtidig slås ovnen av.
Varmluft er den mest brukte ovnsfunksjonen, og i
de fleste tilfeller benyttes kun et nivå i ovnen.
Derfor har Siemens kommet med en ny
ovnsfunksjon som bruker mindre energi. Varmluft
Eco er 30 % bedre når det gjelder energiforbruk
(0.69 kWh) i forhold til kravet (0.99 kWh) for å
oppnå energiklasse A. Du kan selvfølgelig benytte
den vanlige varmluftfunksjonen også, så du kan
tilberede mat på tre nivåer.
SYMBOLFORKLARINGER
139
SYMBOLFORKLARINGER (fortsettelse)
Symboler for Platetopper
Barnesikring
discControl
Produktet har barnesikker funksjonssperre og
/eller barnesikker dørlås.
Betjening via runde, magnetiske skiver på et piezo
designpanel. Valgene gjøres gjennom å rotere
skivene enten ovenifra eller forfra. Raskt, enkelt
og ergonomisk. Dessuten kan de løftes opp, noe
som forenkler rengjøringen.
flexInduction
Induksjon
Platetoppen med fleksibel sone. Med et enkelt
tastetrykk kan du velge enten å bruke den som to
tradisjonelle soner eller som en stor sone på 40 x
21 cm. Flere mindre kasseroller eller en avlang
stekegryte – flexInduction begrenser ingen.
I en induksjonstopp oppstår varmen direkte der
den behøves – i bunnen av stekpannen og
kasserollen. Induksjonstoppen er dessuten svært
enkel å rengjøre da ingenting brenner fast.
Induksjon er raskere enn gass, like brukervennlig
som glasskeramikk – og absolutt trygg.
kokeSensor plus
quickStart
Med kokeSensoren stiller man inn et antall faste
temperaturtrinn, 70°, 90°, 100°, 120° eller 170°C
på platetoppen. Det er også mulig å velge ett av
de 9 automatiske programmene, eksempelvis for
oppkok av melk. Sensorene sørger for at optimal
temperatur holdes nøyaktig i kasserollen, noe som
innebærer at melken ikke kan koke over. Det
finnes også 9 programmer for noen av de
vanligste matrettene, man velger program og får
optimal temperatur på det som tilberedes.
Kokingen blir mer skånsom og matens
næringsstoffer bevares bedre.
[No data]
stekeSensor Plus
TFT-display
Fire faste temperaturtrinn og 9 forprogrammerte
programmer for alle typer retter. Maten blir bedre,
saftigere og sunnere ettersom stekeSensoren
sørger for at rett temperatur holdes konstant i
kassrolle eller stekepanne (stekefett eller mat
brenner ikke fast).
TFT-displayet gir en bedre kontrast og skarphet,
det er mulig å tydlig se hva det står i displayet fra
alle vinkler. Animasjoner og farger kan også avgis
bedre.
touchControl
touchSlider
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
En lett berøring med fingeren er nok til å velge
Dra lett med fingeren over panelet for å heve eller
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $ % & ' ( ) * + , -funksjon.
. / 0 1 2 3 4 zPraktisk,
: ; < = > ? @ergonomisk,
A B C D E F G H Ielegant
J K L M N Oog
P Qenkel
R S T UåV W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d senke
e f g h i jtemperaturen.
k l m n o p q r s t u vTemperaturtrinnene
w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ er
©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
holde ren.
oppdelte i halve trinn opp til 9, dvs 17 trinn totalt.
Symboler for PLATETOPPER TIL INNBYGGINGSKOMFYR
Barnesikring
Induksjon
Produktet har barnesikker funksjonssperre og
/eller barnesikker dørlås.
I en induksjonstopp oppstår varmen direkte der
den behøves – i bunnen av stekpannen og
kasserollen. Induksjonstoppen er dessuten svært
enkel å rengjøre da ingenting brenner fast.
Induksjon er raskere enn gass, like brukervennlig
som glasskeramikk – og absolutt trygg.
140 SYMBOLFORKLARINGER
Symboler for Ventilatorer
Belysning
cleanAir kompatibel
Siemens har ventilatorer med LED belysning,
halogen eller lysstoffrør. LED lamper har lang
levetid da de er ekstremt energieffektive. Halogen
gir et ekstra behagelig og effektivt lys. Lysstoffrør
er også meget energieffektive og gir samtidig et
godt arbeidslys.
Ventilatoren kan monteres med en cleanAir
modul - vår nye revolusjonerende kullfilterløsning.
Den kan plasseres hvor som helst. Fjerner
matosen betraktelig og mer lydsvakt enn andre
kullfilterløsninger. Filteret renser og resirkulerer
den oppvarmede luften. I tillegg er filteret dekket
av en robust, riflet kappe.
cleanAir Modul filter
Easy Mounting System
cleanAir er Siemens revolusjonerende
kullfilterløsning. Modulen festes i ventilatorens
overkant. Den har klart lavere lydeffekt og
forbedret opptak av matos på opptil 93 %. Kan
plasseres hvor som helst og sparer både strøm og
varme. Dessuten er den utstryrt med en elegant
designhette.
Flere av Siemens ventilatorer er utstyrt med Easy
Mounting System. Det forenkler monteringen og
gjør at ventilatoren kan stilles rett med en enkel
håndomvending.
Lavere lydeffekt
Ultra Sonic Sensor – sensorautomatikk
De fleste Siemens ventilatorer er meget
stillegående. Alle ventilatorer med et lydnivå på
48 dB(A) eller under, er derfor meget velegnet til
montering i åpne kjøkkenmiljøer.
En sensor i ventilatoren registrerer mengden
matos i kjøkkenet og regulerer automatisk
effekten til det optimale trinnet. Enklere for deg
og mer energieffektivt.
Symboler for Kjøleskap og kjøl/frys for innbygging
2 kjølesystemer
bigBox
Ingen uønsket fuktighet eller lukt overføres fra en
del til en annen. Ettersom det finnes to
fordampere, har både kjøl- og frysedelen separate
kjølekretser med uavhengig
temperaturregulering. Fuktighetsnivået i
kjøledelen er høyere, noe som gjør at maten
holder seg lengre.
Ekstra stor fryseskuff. Det innvendige høydemålet
er hele 26 cm – du får god plass til store matvarer
eller til for eksempel å stable frysevarer i høyden.
easyLift hylle
Flaskehylle
easyLift-hyllen finnes i noen av våre US-Side-bySide skap. Med en enkel håndbevegelse kan du
justere hyllen 5 cm og dermed få plass til høyere
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
gjenstander.
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Den uttakbare flaskehyllen i rustfritt stål sørger for
enkel og sikker oppbevaring av flasker. Også for
bokser.
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
freshSense
hydroFresh
Med freshSense, intelligent sensorteknikk, holder
temperaturen i kjøle-/fryseskapet seg stabil selv
om temperaturen utenfor varierer. Maten holder
seg frisk og aromatisk lengre og konsistensen
bevares optimalt. Iskrem for eksempel blir aldri for
my eller for hard.
Salat og grønnsaker holder seg friske dobbelt så
lenge sammenlignet med i en vanlig
grønnsakskuff. Fuktigheten kan reguleres i
hydroFresh-skuffen slik at grønnsakene får korrekt
luftfuktighet.
LED -belysning
lowFrost
Enkelte Siemens kjøleskap har LED-belysning.
Belysningen er plassert foran hyllene slik at den
lyser opp kjøleskapets innhold. Plasseringen
sørger også for at lampen ikke vil kunne dekkes av
matvarer.
I våre nye energisparsomme kombiskap sitter
fryseelementet i veggen på fryseren. Dette gir ca
25 % mindre rimdannelse og 15 % kortere tid for
avrimning. Fordi fryserørene sitter i veggen kan
hele frysehøyden brukes til å oppbevare ekstra
høye matvarer.
SYMBOLFORKLARINGER
141
SYMBOLFORKLARINGER (fortsettelse)
noFrost – automatisk avriming
Sikkerhetsglass
Med NoFrost avrimer fryseren seg selv med jevne
mellomrom - helt automatisk. Uten rimdannelse
bevares fryserens nyttevolum og
energieffektivitet. Den frosne maten holder seg
dessuten lenger. Har du et kombiskap unngår du
også kondens eller rimdannelse i kjøledelen.
Hyllene i Siemens kjøleskap er laget av
sikkerhetsglass. Det vil si at at de ikke knuser hvis
du skulle miste dem i gulvet, eller du ved et uhell
skulle slippe harde gjenstander ned på dem.
softClose dør
superFrys
softClose dør med dempet lukking og automatikk.
Fra en vinkel på ca. 20° lukker døren seg
automatisk.
Trykk på SuperFrys-bryteren når du vet at du skal
fryse inn store mengder mat. Fryseren kommer da
til å senke temperaturen til den lavest mulige, og
innfrysingen skjer raskere. For beste resultat bør
funksjonen aktiveres noen timer før du skal fryse
inn matvarene.
superKjøl
Temperaturstyring
Superkjøl holder kjøleskapet så kaldt som mulig i 6
timer. I begge tilfeller stilles temperaturen
automatisk tilbake.
Med elektronisk temperaturkontroll kan du stille
inn nøyaktig temperatur i kjøleskapet og fryseren.
Temperaturkontrollen finnes med tre forskjellige
displayer; LED, Digital eller LCD. På Digitaldisplayet og LCD-displayet kan du stille inn
temperaturen i trinn på 1 grad. På LED-displayet i
trinn på 2 grader. Jo mer nøyaktig
temperaturkontroll, jo bedre er det for dine
matvarer.
vitaFresh
En sone i kjøleskapet som holder konstant +0,5°C
så matvarer får tre ganger så lang holdbarhet.
Nullgradersonen er fordelt på tre separate soner
(skuffer). En mindre skuff for nøtter, ost og egg.
En større for fisk og kjøtt. Samt en
fuktighetsregulert skuff for frukt og grønnsaker.
Symboler for Fryser for innbygging
bigBox
LED -belysning
Ekstra stor fryseskuff. Det innvendige høydemålet
Enkelte Siemens kjøleskap har LED-belysning.
! " # $ % & ' ( ) * + , er
- . /hele
0123
4 zcm
:;<–
= >du
? @får
A B god
C D E Fplass
G H I Jtil
K Lstore
M N O matvarer
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c dBelysningen
e f g h i j k l m n er
o p plassert
q r s t u v wforan
x y z { |hyllene
} ~ ¡ ¢ £ ¤ slik
¥ ¦ § ¨at
© ªden
«¬®¯°
26
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
frysevarer
kjøleskapets
innhold.
! " # $ % & ' ( ) * + , -eller
. / 0 1 til
2 3for
4 z :eksempel
; < = > ? @ A Bå Cstable
DEFGH
I J K L M N O iP høyden.
Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d lyser
e f g h opp
ijklm
nopqrstuvw
x y z { | } ~Plasseringen
¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
sørger også for at lampen ikke vil kunne dekkes av
matvarer.
noFrost – automatisk avriming
softClose dør
Med NoFrost avrimer fryseren seg selv med jevne
mellomrom - helt automatisk. Uten rimdannelse
bevares fryserens nyttevolum og
energieffektivitet. Den frosne maten holder seg
dessuten lenger. Har du et kombiskap unngår du
også kondens eller rimdannelse i kjøledelen.
softClose dør med dempet lukking og automatikk.
Fra en vinkel på ca. 20° lukker døren seg
automatisk.
superFrys
Temperaturstyring
Trykk på SuperFrys-bryteren når du vet at du skal
fryse inn store mengder mat. Fryseren kommer da
til å senke temperaturen til den lavest mulige, og
innfrysingen skjer raskere. For beste resultat bør
funksjonen aktiveres noen timer før du skal fryse
inn matvarene.
Med elektronisk temperaturkontroll kan du stille
inn nøyaktig temperatur i kjøleskapet og fryseren.
Temperaturkontrollen finnes med tre forskjellige
displayer; LED, Digital eller LCD. På Digitaldisplayet og LCD-displayet kan du stille inn
temperaturen i trinn på 1 grad. På LED-displayet i
trinn på 2 grader. Jo mer nøyaktig
temperaturkontroll, jo bedre er det for dine
matvarer.
142 SYMBOLFORKLARINGER
Symboler for Vinlagringsskap
Sikkerhetsglass
superKjøl
Hyllene i Siemens kjøleskap er laget av
sikkerhetsglass. Det vil si at at de ikke knuser hvis
du skulle miste dem i gulvet, eller du ved et uhell
skulle slippe harde gjenstander ned på dem.
Superkjøl holder kjøleskapet så kaldt som mulig i 6
timer. I begge tilfeller stilles temperaturen
automatisk tilbake.
Temperaturstyring
Med elektronisk temperaturkontroll kan du stille
inn nøyaktig temperatur i kjøleskapet og fryseren.
Temperaturkontrollen finnes med tre forskjellige
displayer; LED, Digital eller LCD. På Digitaldisplayet og LCD-displayet kan du stille inn
temperaturen i trinn på 1 grad. På LED-displayet i
trinn på 2 grader. Jo mer nøyaktig
temperaturkontroll, jo bedre er det for dine
matvarer.
Symboler for Kjøleskap og kombiskap
2 kjølesystemer
airFresh filter
Ingen uønsket fuktighet eller lukt overføres fra en
del til en annen. Ettersom det finnes to
fordampere, har både kjøl- og frysedelen separate
kjølekretser med uavhengig
temperaturregulering. Fuktighetsnivået i
kjøledelen er høyere, noe som gjør at maten
holder seg lengre.
Kullfilter som renser luften som sirkulerer i
kjøleskapet. Hindrer at smak og lukter overføres
mellom enkelte matvarer.
bigBox
coolBox
Ekstra stor fryseskuff. Det innvendige høydemålet
er hele 26 cm – du får god plass til store matvarer
eller til for eksempel å stable frysevarer i høyden.
Holder mellom +2° og -3°C. Idéell til fersk fisk,
kjøtt, kylling, drikkevarer og ferdiglaget mat.
Kvaliteten på matvarene bevares lenger og dårlig
lukt i kjøleskapet forebygges.
easyClean antiFingerprint
easyLift hylle
Den rustfrie overflaten er behandlet slik at det blir
mindre fingeravtrykk. Det reduserer behovet for
eller
! " # $ % & ' ( ) * + , - .utvendig
/ 0 1 2 3 4 z renhold
: ; < = > ? @av
A B kjøleCDEFG
H I J Kfryseskapet.
LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
easyLift-hyllen finnes i noen av våre US-Side-bySide skap. Med en enkel håndbevegelse kan du
dermed
` a b c d ejustere
f g h i j k lhyllen
mnop5
q r cm
s t u og
vwx
y z { | } ~ ¡få
¢ £plass
¤ ¥ ¦ § til
¨ © høyere
ª«¬®¯°
gjenstander.
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Flaskehylle
flexShelf
Den uttakbare flaskehyllen i rustfritt stål sørger for
enkel og sikker oppbevaring av flasker. Også for
bokser.
Den fleksible hyllen består egentlig av to hyller.
Den øverste hyllen er av sikkerhetsglass og den
nedreste sitter fast og har et metallbeslag. Den
nedreste hyllen har et håndtak så du enkelt kan
trekke den ned ved behov. Det gir deg et ekstra
rom til flasker, ostefat eller et kakefat. Når du ikke
skal bruke plassen, kan du bare flytte den fleksible
hyllen opp og bak den øverste hyllen for å få ett
stort rom som er ideelt til for eksempel en høy
kransekake.
freshSense
hydroFresh
Med freshSense, intelligent sensorteknikk, holder
temperaturen i kjøle-/fryseskapet seg stabil selv
om temperaturen utenfor varierer. Maten holder
seg frisk og aromatisk lengre og konsistensen
bevares optimalt. Iskrem for eksempel blir aldri for
my eller for hard.
Salat og grønnsaker holder seg friske dobbelt så
lenge sammenlignet med i en vanlig
grønnsakskuff. Fuktigheten kan reguleres i
hydroFresh-skuffen slik at grønnsakene får korrekt
luftfuktighet.
SYMBOLFORKLARINGER
143
SYMBOLFORKLARINGER (fortsettelse)
LC Display
LED -belysning
Display på utsiden av døren for enkel avlesing og
regulering av temperaturen i både kjøl- og
frysedelen. Skapets øvrige funksjoner som for
eksempel superFrys kan også aktiveres via
displayet.
Enkelte Siemens kjøleskap har LED-belysning.
Belysningen er plassert foran hyllene slik at den
lyser opp kjøleskapets innhold. Plasseringen
sørger også for at lampen ikke vil kunne dekkes av
matvarer.
lowFrost
noFrost – automatisk avriming
I våre nye energisparsomme kombiskap sitter
fryseelementet i veggen på fryseren. Dette gir ca
25 % mindre rimdannelse og 15 % kortere tid for
avrimning. Fordi fryserørene sitter i veggen kan
hele frysehøyden brukes til å oppbevare ekstra
høye matvarer.
Med NoFrost avrimer fryseren seg selv med jevne
mellomrom - helt automatisk. Uten rimdannelse
bevares fryserens nyttevolum og
energieffektivitet. Den frosne maten holder seg
dessuten lenger. Har du et kombiskap unngår du
også kondens eller rimdannelse i kjøledelen.
Sikkerhetsglass
superFrys
Hyllene i Siemens kjøleskap er laget av
sikkerhetsglass. Det vil si at at de ikke knuser hvis
du skulle miste dem i gulvet, eller du ved et uhell
skulle slippe harde gjenstander ned på dem.
Trykk på SuperFrys-bryteren når du vet at du skal
fryse inn store mengder mat. Fryseren kommer da
til å senke temperaturen til den lavest mulige, og
innfrysingen skjer raskere. For beste resultat bør
funksjonen aktiveres noen timer før du skal fryse
inn matvarene.
superKjøl
Temperaturstyring
Superkjøl holder kjøleskapet så kaldt som mulig i 6
timer. I begge tilfeller stilles temperaturen
automatisk tilbake.
Med elektronisk temperaturkontroll kan du stille
inn nøyaktig temperatur i kjøleskapet og fryseren.
Temperaturkontrollen finnes med tre forskjellige
displayer; LED, Digital eller LCD. På Digitaldisplayet og LCD-displayet kan du stille inn
temperaturen i trinn på 1 grad. På LED-displayet i
trinn på 2 grader. Jo mer nøyaktig
temperaturkontroll, jo bedre er det for dine
matvarer.
vitaFresh
En sone i kjøleskapet som holder konstant +0,5°C
så matvarer får tre ganger så lang holdbarhet.
Nullgradersonen er fordelt på tre separate soner
(skuffer). En mindre skuff for nøtter, ost og egg.
En større for fisk og kjøtt. Samt en
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_
fuktighetsregulert skuff for frukt og grønnsaker.
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Symboler for Frys
bigBox
easyClean antiFingerprint
Ekstra stor fryseskuff. Det innvendige høydemålet
er hele 26 cm – du får god plass til store matvarer
eller til for eksempel å stable frysevarer i høyden.
Den rustfrie overflaten er behandlet slik at det blir
mindre fingeravtrykk. Det reduserer behovet for
utvendig renhold av kjøle- eller fryseskapet.
iceTwister
LED -belysning
Noen av våre frysere har en iceTwister. Det gjør
det lett å tømme ut isbitene og å oppbevare en
porsjon isbiter i skuffen under, samtidig som du
fryser inn ny is i isbeholderen.
Enkelte Siemens kjøleskap har LED-belysning.
Belysningen er plassert foran hyllene slik at den
lyser opp kjøleskapets innhold. Plasseringen
sørger også for at lampen ikke vil kunne dekkes av
matvarer.
144 SYMBOLFORKLARINGER
noFrost – automatisk avriming
Sikkerhetsglass
Med NoFrost avrimer fryseren seg selv med jevne
mellomrom - helt automatisk. Uten rimdannelse
bevares fryserens nyttevolum og
energieffektivitet. Den frosne maten holder seg
dessuten lenger. Har du et kombiskap unngår du
også kondens eller rimdannelse i kjøledelen.
Hyllene i Siemens kjøleskap er laget av
sikkerhetsglass. Det vil si at at de ikke knuser hvis
du skulle miste dem i gulvet, eller du ved et uhell
skulle slippe harde gjenstander ned på dem.
superFrys
Temperaturstyring
Trykk på SuperFrys-bryteren når du vet at du skal
fryse inn store mengder mat. Fryseren kommer da
til å senke temperaturen til den lavest mulige, og
innfrysingen skjer raskere. For beste resultat bør
funksjonen aktiveres noen timer før du skal fryse
inn matvarene.
Med elektronisk temperaturkontroll kan du stille
inn nøyaktig temperatur i kjøleskapet og fryseren.
Temperaturkontrollen finnes med tre forskjellige
displayer; LED, Digital eller LCD. På Digitaldisplayet og LCD-displayet kan du stille inn
temperaturen i trinn på 1 grad. På LED-displayet i
trinn på 2 grader. Jo mer nøyaktig
temperaturkontroll, jo bedre er det for dine
matvarer.
Symboler for Oppvaskmaskiner
10 liter vann pr. oppvask
7 liter
Med Eco 50°C programmet bruker
oppvaskmaskinen kun 10 liter vann pr. oppvask.
Takket være et intelligent system for å spare vann,
som henter mer oppvaskkraft ut av hver enkelt
dråpe, kan vi tilby oppvaskmaskiner som bare
bruker 7 liter vann pr. oppvask (Eco 50°Cprogrammet). Naturligvis med skinnende rent
resultat.
autoProgram
doseringsAssistent
Programmet Auto 65-75°C og Auto 45-65°C måler
automatisk oppvaskens skittenhetsgrad og velger
temperatur, tid og antall skyllinger for å oppnå et
optimalt resultat.
Når tabletten slippes fra vaskemiddelskuffen
havner den i en beholder på forsiden av
overkurven. En velrettet vannstråle løser den raskt
opp og du får maksimal effekt av hver tablett.
duoPower
Ekstra tørt
Dobbel spylearm for jevn og effektiv oppvask i de
rektangulære kurvene 45 cm brede
oppvaskmaskiner har.
Høyere temperatur under skyllingen og lenger tid
til tørking gir enda tørrere oppvask. Det er spesielt
bra dersom du vasker opp en større mengde
gjenstander i plast.
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
emotionLight
iQdrive
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
En behaglig blå belysning tennes i
En børsteløs motor som drives av en
oppvaskmaskinen når du åpner den.
permanentmagnet, som minimerer slitasje og gjør
den bedre enn en tradisjonell motorer når det
gjelder ytelse og holdbarhet. Børsteløs
magnetmotor gir også lav lydeffekt og lavt
energiforbruk.
Lavere lydeffekt
Lavt vannforbruk
Spesiell lydisolering gjør at Siemens
oppvaskmaskiner er ekstra stillegående. Dessuten
slipper du forstyrrende pumpelyd mot slutten av
programmet. Lydeffekten for vår mest
stillegående modell er bare 40 dB(A) re 1 pW. Mer
stillegående enn en datamaskin.
De fleste speedmatic oppvaskmaskinene benytter
bare 10 liter vann pr. oppvask i Eco 50°Cprogrammet, men vi når faktisk så lavt som 6,5
liter for en oppvask av 13 kuverter.
SYMBOLFORKLARINGER
145
SYMBOLFORKLARINGER (fortsettelse)
Maksimale muligheter for installasjon:
varioHinge
varioHinge er den optimale løsningen for de
minste sprekker mellom møbelet og
kjøkkenmaskinen. Kjøkkenutstyr med varioHinge
bidrar til at kjøkkenpanelet beveger seg litt opp
når maskinen åpnes. Dette bidrar til at minimale
åpninger forsvinner ved installasjon av
oppvaskmaskiner på et høyere nivå. Passer også
perfekt for høye moderne kabinettfronter i
kombinasjon med en lav sokkel. Med varioHinge
slipper du kollisjonen med kabinettfronten og
sokkelen.
Nattprogram 39 dB
Nattprogrammet har et ekstra lavt lydnivå - 3 dB
lavere enn normalt.
Shine & Dry
TFT-display
Funksjonen Shine & Dry gjør oppvasken tør og
skinnende ren. Det skjer gjennom en ekstra
skylling og lengre tørketid.
TFT-displayet gir en bedre kontrast og skarphet,
det er mulig å tydlig se hva det står i displayet fra
alle vinkler. Animasjoner og farger kan også avgis
bedre.
timeLight
varioBestikkskuff
På gulvet foran maskinen vises tid og programvalg
i form av et lyssterkt symbol - og det spiller ingen
rolle hvilken gulvtype du har - timeLight holder
deg informeret.
Et tredje lastenivå med unik form. Gir ikke bare
plass til bestikk. Her finnes det til og med plass til
suppeøser, salatbestikk og små servisedeler, som
espressokopper.
varioFlexPlus kurvsystem
varioSpeed
Ekstra kurv, hvor høyden kan justeres gir fleksibel
plass til bestikk og servise.
Med ett enkelt tastetrykk kan oppvasktiden
reduseres med opptil 50 %.
Varmeveksler
Varmtvannstilkobling
Varmeveksleren tar vare på overflødig varme og
garanterer en jevn overgang mellom
temperaturer, noe som i sin tur gir skånsommere
og mer energieffektiv oppvask.
De fleste Siemens oppvaskmaskiner er tilpasset
tilkobling til kaldt eller varmt vann (maks. + 60°C).
Ved en tilkobling til varmt vann synker
energiforbruket til 0,7 kWh ved Eco 50°Cprogrammet.
! " # $ % & ' ( ) * + , Zeolite®
-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $ % & ' ( ) * + , -Zeolite®
. / 0 1 2 3 4er
z : et
; < naturlig
= > ? @ A Bmineral
C D E F G Hmed
I J K Len
M Nenestående
OPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
evne til å absorbere fuktig luft og forvandle den til
varme. Siemens Zeolite-modul øker
energieffektiviteten og genererer et betydelig
bedre tørkeresultat på kortere tid.
Symboler for Vaskemaskiner
10 års motorgaranti for iQdrive
vaskemaskiner
Vi vil at du skal være fornøyd. Selv lenge etter
kjøpet. Den innovative teknologien hos iQdrive
børsteløse motor gjør vaskemaskinen rask,
energieffektiv og holdbar. Motoren presterer så
godt at vi gir deg en 10 års motorgaranti for alle
iQdrive vaskemaskiner solgt og brukt i Norge.
146 SYMBOLFORKLARINGER
antiFlekksystem
Behandler effektivt de 16 vanligste flekktypene.
Hver flekk behandles individuelt. Tid,
vannmengde, vanntemperatur og rotasjon
tilpasses flekken. Du slipper flekkfjerningsmiddel.
I flekkautomatikken inngår valg for: rødvin, kaffe,
te, kosmetikk, egg, sjokolade, tomat, smør/olje,
barnemat, blod, skitne strømper, svette, jord/
sand, gress og jordbær/appelsin.
antiVibrasjon sidepaneler
i-Dos
Spesielt utformede sidevegger gir betydelig
reduserte vibrasjoner og et mer stillegående og
behagelig lydnivå i samtlige program.
Du behøver aldri mer å bekymre deg for å dosere
for mye eller for lite vaskemiddel. i-Dos – det
integrerte doseringssystemet doserer flytende
vaske- og skyllemiddel nøyaktig på millimeteren i
henhold til mengde vask, tekstiltype og hvor
smusset vasken er.
iQdrive
Kapasitet
En børsteløs motor som drives av en
permanentmagnet, som minimerer slitasje og gjør
den bedre enn en tradisjonell motorer når det
gjelder ytelse og holdbarhet. Børsteløs
magnetmotor gir også lav lydeffekt og lavt
energiforbruk.
kg
Vi har alt fra smale vaskemaskiner for trange
steder med 4,5 kg kapasitet, til 9 kg
vaskemaskiner for barnefamilier. Alle med
mengdeautomatikk – som tilpasser vann- og
strømforbruk til mengde vask.
Outdoor mikrofiberprogram
TFT-display
Spesialprogram for å vaske mikrofiber og barnas
overaller ekstra skånsomt. For at klærne skal
beholde sin vannavvisende evne kan du
impregnere dem ved å fylle skyllemiddelskuffen
med impregneringsvæske – avslutt med
tørketrommel eller stryking.
TFT-displayet gir en bedre kontrast og skarphet,
det er mulig å tydlig se hva det står i displayet fra
alle vinkler. Animasjoner og farger kan også avgis
bedre.
Ull-/ håndvask
varioPerfect
Ullprogrammet med tilpasset temperatur og
ekstra skånsom sentrifugering, som vugger
ullplaggene dine for å forhindre at de tover seg.
Akkurat som med håndvask!
Vask raskere eller mer miljøvennlig. Trykk på
speedPerfect-tasten og vasketiden reduseres med
inntil 60 %. For mer energieffektiv klesvask med
opptil 30 % lavere energiforbruk velger du
ecoPerfect. Begge valg gir deg en optimal ren
vask. Og kan kombineres med de fleste
programmer.
varioSoft-trommel
Varm og kald vanntilkobling
Dråpeformet mønster. Vasker skånsomt når den
roterer den ene veien. Og kraftigere og mer
effektivt når den roterer den andre veien. Du får
to tromler i en.
Vaskemaskiner med dette symbolet har to
vanntilkoblinger, og kan kobles til både kaldt og
varmt vann. Perfekt for deg som vil dra nytte av
økonomisk og miljømessig oppvarming av vann
fra for f.eks varmepumpe eller solcellepanel. Ved
å bruke denne funksjonen halveres
energiforbruket ved vaskeprogram 40°-60°C,
sammenlignet med kun kaldtvanns tilkobling.
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $ % & ' ( ) * + , - . waterPerfect
/ 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e waterPerfect
f g h i j k l m n o p q Plus
rstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Forbruk av vann tilpasses automatisk mengde
klær og tekstiltype, og gir perfekt resultat med
lavest mulig ressursbruk.
The savvy sensor technology recognizes both load
level and kind of textile – for example cotton or
synthetics - and ensure that no more water is
added than absolutely required. For outmost
laundry care – at lowest consumption.
waveDrum
Skånsom og effektiv trommel, med bølgeformet
mønster og asymmetriske medbringere som
fordeler vasken og vannet på en optimal måte i
trommelen for best mulig tekstilbehandling.
SYMBOLFORKLARINGER
147
SYMBOLFORKLARINGER (fortsettelse)
Symboler for Vask/tørk kombinasjon
10 års motorgaranti for iQdrive
vaskemaskiner
6 flekkprogrammer
Mulighet for å skreddersy vaskeprogrammet for
opptil 6 ulike flekker. Vaskemaskinen tilpasser
vasketemperaturen, sentrifugering og
bløtleggingstid for hver type flekk.
Vi vil at du skal være fornøyd. Selv lenge etter
kjøpet. Den innovative teknologien hos iQdrive
børsteløse motor gjør vaskemaskinen rask,
energieffektiv og holdbar. Motoren presterer så
godt at vi gir deg en 10 års motorgaranti for alle
iQdrive vaskemaskiner solgt og brukt i Norge.
activeSteam Technology
airCondensation Technology
Tørketromler med activeSteam Technology byr på
to dampfunksjoner: rynkefri tørking og
oppfrisking av tørre plagg.
Hos konvensjonelle vask og tørketromler går det
med ekstra vann ettersom det brukes vann ikke
bare under tørkingen. Vår unike airCondensation
teknikk bruker luft i stedet for vann, for å kjøle
den varme fuktige luften som passerer
varmeveksleren. Dette innebærer en
vannbesparelse på opp til 40 liter per kombinert
vask- og tørkeomgang.
iQdrive
Outdoor mikrofiberprogram
En børsteløs motor som drives av en
permanentmagnet, som minimerer slitasje og gjør
den bedre enn en tradisjonell motorer når det
gjelder ytelse og holdbarhet. Børsteløs
magnetmotor gir også lav lydeffekt og lavt
energiforbruk.
Spesialprogram for å vaske mikrofiber og barnas
overaller ekstra skånsomt. For at klærne skal
beholde sin vannavvisende evne kan du
impregnere dem ved å fylle skyllemiddelskuffen
med impregneringsvæske – avslutt med
tørketrommel eller stryking.
Selvrensende kondensator
Ull-/ håndvask
Kondensatoren rengjøres automatisk under
tørkingen og tørketrommelen beholder på den
måten sitt lave energiforbruk tørk etter tørk.
Ullprogrammet med tilpasset temperatur og
ekstra skånsom sentrifugering, som vugger
ullplaggene dine for å forhindre at de tover seg.
Akkurat som med håndvask!
varioSoft-trommel
Dråpeformet mønster. Vasker skånsomt når den
roterer den ene veien. Og kraftigere og mer
effektivt når den roterer den andre veien. Du får
to tromler i en.
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Symboler for Tørketromler
activeSteam Technology
antiVibrasjon sidepaneler
Tørketromler med activeSteam Technology byr på
to dampfunksjoner: rynkefri tørking og
oppfrisking av tørre plagg.
Spesielt utformede sidevegger gir betydelig
reduserte vibrasjoner og et mer stillegående og
behagelig lydnivå i samtlige program.
autoDry
Kapasitet
autoDry måler kontinuerlig klærnes restfuktighet
og tilpasser automatisk tørkeprosessen til det
programvalget man har gjort. En garanti for riktig
tørrhetsgrad.
148 SYMBOLFORKLARINGER
kg
Vi har alt fra smale vaskemaskiner for trange
steder med 4,5 kg kapasitet, til 9 kg
vaskemaskiner for barnefamilier. Alle med
mengdeautomatikk – som tilpasser vann- og
strømforbruk til mengde vask.
Selvrensende kondensator
Skånsomt med softDry systemet
Kondensatoren rengjøres automatisk under
tørkingen og tørketrommelen beholder på den
måten sitt lave energiforbruk tørk etter tørk.
I softDry-systemet inngår en stor trommel med
spesialutformet trommel- struktur og
trommelmedbringere i softDesign. Dessuten er
tørketrommelens luftstrøm optimert, som gir
jevnere temperatur. softDry-systemet gjør at
klærne dine tørkes jevnere og mer skånsomt – og
kommer ut med mindre krøller og skrukker.
TFT-display
varioPerfect
TFT-displayet gir en bedre kontrast og skarphet,
det er mulig å tydlig se hva det står i displayet fra
alle vinkler. Animasjoner og farger kan også avgis
bedre.
Tørk raskere og mer miljøvenlig med den nye
kullfrie kompressoren. Trykk på speedPerfectbryteren og tørketiden reduseres med opp til 20
%. Ved en mer energibesparende tørking og opp
til 20 % lavere energiforbruk velger du ecoPerfect.
Symboler for Støvsugere
Ekstremt stillegående
Kompressorteknologi
Stillegående, takket være activeSound Control
med stille luftstrøm og lydoptimert motor med
antivibrasjon.
Inne i alle støvsugere er det et viftehjul som
snurrer rundt. Dermed skapes trykk og et vakuum
som får luften til å bli sugd gjennom støvsugeren.
Det unike med Siemens nye 1200 watts
støvsugere er at viftehjulet har en ny form – som
gir like høy hastighet på luftstrømmen som
støvsugere med høyere watt (sterkere motor). Vi
utnytter dermed energien bedre. Og det beste av
alt: miljøet skånes ettersom en støvsuger med
lavere watt forbruker mindre energi.
Symboler for Termiske småapparater
quartzRoast System
sensorHeat Control
Brødristeren har et kvartsglaselement for mer
skånsom risting og et jevnere resultat.
Elektronisk sensor måler temperaturen inne i
risteren hvilket gir et jevnt resultat selv om man
rister flere ganger på rad.
Symboler for Strykejern
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
! " # $ % & ' ( ) * + , - . calc’n
/ 0 1 2 3 4Clean
z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e dripStop
f g h i j k l m nlekkasjesystem
opqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Avkalkning og rengjøring i samme prosess.
En ventil hindrer vannet å dryppe fra strykesålen
når temperaturen er for lav
SYMBOLFORKLARINGER
149
periode på fire (4) uker, skal hver part ha rett til å si opp avtalen, uten at den annen
part kan gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser.
Alminnelige leverings- og salgsbetingelser
BSH Husholdningsapparater AS
Oppdatert februar 2013
I.
Generelt
1.
2.
De følgende alminnelige leverings- og salgsbetingelser (”Vilkårene”) skal få anvendelse på alt salg og alle leveranser av produkter fra BSH Husholdningsapparater AS
(”BSH”) unntatt produkter av varemerket Gaggenau til forhandlere (”Forhandleren”) i
Norge.
Alle forandringer, tillegg eller andre vilkår som gjelder levering og salg fra BSH, krever BSHs forutgående skriftelige godkjenning for at de skal kunne gjøres gjeldende.
BSH er ikke bundet av slike forandringer eller tillegg som ikke skriftlig har blitt godkjent av BSH, selv om forandringene eller tilleggene ikke uttrykkelig har blitt sagt å
ikke skulle gjelde.
II.
Bestillinger
1.
2.
En bestilling eller forespørsel om levering er bindende for BSH først når en skriftlig
ordrebekreftelse har blitt utstedt til Forhandleren eller når bestillingen har blitt levert.
En bekreftelse på at en bestilling er mottatt skal ikke betraktes som noe annet enn at
bestillingen har blitt mottatt av BSH, og medfører ikke at BSH har godkjent bestillingens innhold.
Den bindende ordrebekreftelse og disse Vilkår utgjør til sammen ”Avtalen”.
III.
Priser, leveranse og ansvar for transportskader
1.
Den pris som BSHs forhandlere skal betale for produktene skal inkludere sedvanlig
emballering, men angis uten frakt, miljøgebyr (Waste Electrical & Electronical
Equipment) og mva. Transportavgiften og eventuell miljøgebyr, som begge er skatteog momspliktig, faktureres i henhold til bestemmelsene nedenfor, samt gjeldende
skattelovgivning.
Frakt belastes etter de til enhver tid gjeldende sonesatser, for tiden:
2.
6,0 % for Østlandsområdet
6,6 % for Agderfylkene
7,5 % for Vestlandet og Trøndelag
9,6 % for landet forøvrig
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IV.
Forsinkelse
1.
Dersom BSH er forsinket med leveringen, og Forhandleren har gitt BSH en rimelig
frist til å levere, og BSH ikke har levert før utløpet av denne fristen, skal Forhandleren ha rett til å si opp Avtalen. Forhandleren har utover dette ingen rett til å gjøre øvrige misligholdsbeføyelser gjeldende, eller å kreve noen erstatning på grunn av
BSHs forsinkelse eller at Forhandleren har sagt opp eller hevet Avtalen.
Om leveringstidspunktet, etter at BSH har oversendt bekreftelse på at ordren er klar
for levering, blir utsatt etter krav fra Forhandleren, og produktet av den grunn forblir i
BSHs omsorg, skal det for hver påbegynte måned som ordren forblir i BSHs omsorg,
påløpe en oppbevaringsavgift på 0,5 % av kjøpesummen, likevel slik at oppbevaringsavgiften totalt sett ikke overstiger 5 % av kjøpesummen. Om en av partene kan
dokumentere at de reelle oppbevaringskostnadene er høyere eller lavere enn oppbevaringsavgiften, skal de dokumenterte oppbevaringskostnadene gjelde.
Dersom det på grunn av forhold som ligger utenfor BSHs kontroll, slik som eksempelvis naturkatastrofer, krig, sivil urolighet, statlige myndigheters inngripen, strømbrudd eller arbeidskonflikter som påvirker BSH eller BSHs leverandører, og det av
den grunn ikke er mulig å levere til avtalt tid, skal tidspunktet for levering utsettes
forholdsmessig. Om de forhold som ligger utenfor BSHs kontroll vedvarer utover en
2.
3.
150
Alle leveranser til andre adresser enn Forhandlerens ordinære leveringsadresse skal
avtales særskilt mellom partene. For levering til andre adresser enn Forhandlerens
ordinære leveringsadresse, tilkommer en avgift på 400 kroner eks. mva..
Følgende transporttjenester kan tilbys mot en ekstra avgift, ref. punkt 3:
Innbæring
Innbæring belastes med et tilleggsgebyr, for tiden 300 kroner eks. mva, per ordre.
Unntak er ved levering av ordre med ”amerikanerskap” (side-by-side) hvor avgiften
er høyere; for tiden 2300 kroner eks. mva.
Miljøgebyrer belastes i samsvar med avfallsforskriften (forskrift 2004-06-01 nr 930).
Særlige ønsker fra Forhandleren (eks. ekspresslevering, garantert leveranse på en
spesiell dag og et spesielt tidspunkt, spesiell transportør) skal så langt det er mulig
forsøkes etterkommet. Eventuelle ekstrakostnader knyttet til slike særlige ønsker
skal belastes Forhandleren.
Risikoen går over til Forhandleren når produktet har blitt overgitt av transportøren på
det angitte leveringsstedet. Forhandleren skal ha ansvaret for at produktene blir mottatt på avtalte sted for lossing. Forhandleren skal holde BSH skadesløs for det tap
som oppstår som en følge av at Forhandleren ikke mottar produktene på avtalt tidspunkt.
Dersom produktene er klare til levering, men leveringen forsinkes på grunn av forhold utenfor BSHs kontroll, skal risikoen gå over til Forhandleren når Forhandleren
mottar varsel om at produktene er klare til levering.
Forhandleren har skal selv ha ansvaret for, og bære kostnadene ved, håndtering av
emballasjen som følger forsendelsen .
V.
Betaling
1.
Så fremt noe annet ikke har blitt skriftlig avtalt, skal betaling skje 30 dager fra fakturadato. Betalingen anses å ha funnet sted den dag BSH har tilgang til pengene. Om
betaling ikke har funnet sted innen denne fristen, skal betalingen anses å være forsinket. Eventuell purring og kravhåndtering vil bli ivaretatt av Intrum Justitia AB. Ved
purring av forfalte fakturaer på varer eller tjeneste påløper et purregebyr etter de til
en hver tid gjeldende satser.
Ved forsinket betaling skal BSH kunne kreve forsinkelsesrente etter den til enhver tid
gjeldende forsinkelsesrentesats.
Dersom BSH har grunn til å anta at betaling ikke kommer til å finne sted som avtalt,
skal Forhandleren, dersom BSH krever det, stille sikkerhet for betalingen. Sikkerheten skal godtas av BSH. Dersom slik sikkerhet ikke kan stilles, har BSH rett til å kreve forskuddsbetaling.
Innsigelser mot BSHs fakturaer skal fremsettes innen sju (7) dager fra mottatt faktura
for at slike innvendinger skal kunne gjøres gjeldene.
Forhandlerens rett til motregning er begrenset til krav som enten er ubestridte eller
rettskraftig avgjort.
2.
3.
4.
5.
VI.
Eiendomsrett
1.
Eiendomsretten går ikke over til Forhandleren før BSH har mottatt full betaling for de
bestilte produkter (salgspant)
Ved mislighold eller antesipert mislighold (særlig i forhold til betaling); dersom Forhandleren blir tatt under konkursbehandling eller annen insolvensbehandling; ved
omorganisering; ved omstrukturering; dersom det blir iverksatt rettslige skritt for å
etablere utlegg eller tilsvarende, eller tilsvarende sammenliknbare forhold indikerer at
Forhandleren ikke kommer til å kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen, skal
BSH være berettiget til å heve Avtalen, enten i sin helhet eller kun for den berørte
ordren, og deretter få tilbakeført de produkter som er omfattet av salgspantet etter at
Forhandleren har blitt varslet. Forhandleren skal uten ugrunnet opphold tilbakeføre
produktene til BSH.
Dersom BSH har fått tilbakeført til seg produkter som har vært beheftet med salgspant, jf. over, vil BSH, etter å ha underrettet Forhandleren, kunne foreta dekningssalg og være berettiget til å motta betaling fra slikt dekningssalg. Når BSH får tilbakeført til seg produkter som er beheftet med salgspant, skal en eventuell verdireduksjon som har oppstått mellom levering og overleveringen vurderes. Slik verdireduksjon skal erstattes av Forhandleren.
Dersom Forhandleren har sammenføyet produktet med en fast eiendom eller en
annen hovedting, skal alle rettigheter som hører til Forhandleren som en konsekvens
av slik sammenføyning overføres til BSH. Overføringen er begrenset til det beløp
som tilsvarer fakturert verdi av produktene som er beheftet med salgspant, tillagt 10
%.
Forhandleren skal umiddelbart underrette BSH om tap, skade eller utlegg, eller andre
rettslige skritt som iverksettes av tredjepart i forhold til produkter som er beheftet
med salgspant. Dersom det blir etablert utlegg i produkter beheftet med salgspant,
skal Forhandleren umiddelbart oversende det rettslige grunnlag for utlegget, samt en
bekreftelse til BSH om at produktene det er etablert utlegg i er identiske med de produkter som er omfattet av BSHs salgspant. Forhandleren skal dekke alle kostnader
knyttet til nødvendige rettslige skritt for å få opphevet eller satt til side utlegget.
2.
3.
4.
5.
VII. Undersøkelsesplikt og reklamasjon
1.
De leverte produkter skal undersøkes av Forhandleren ved produktenes ankomst til
den avtalte leveringsadresse mens transportøren er til stede. Bekreftelse av Forhandlerens ordre skjer i samsvar med følgeseddelen. Dersom produkter savnes, har
synlige skader, skader på forpakning eller emballasje eller andre skader, skal dette
tydelig angis på følgeseddelen og bekreftes skriftlig av transportøren, samt at Forhandleren uten ugrunnet opphold og senest innen sju (7) dager etter at produktene
er mottatt meddele BSH om skadene. Dersom skade på forpakning eller emballasje
er tydelig, og det er grunn til å tro at produktet er skadet, skal Forhandleren også undersøke produktet. BSH er ikke ansvarlig for skader som burde ha blitt avdekket slik
som beskrevet over, men som ikke er skriftlig meddelt til BSH innen den ovenfor angitte frist.
VIII. Mangler
1.
2.
3.
4.
Et avvik i et produkts konstruksjon eller utseende, som ikke negativt påvirker funksjonaliteten eller verdien, skal ikke anses for å være en mangel.
BSH skal gis muligheten til å avhjelpe en mangel uten kostnad for Forhandleren, så
fremt slik avhjelp kan skje innen rimelig tid. BSH skal også gis muligheten til å omlevere. Ved omlevering forbeholder BSH seg retten til å kreve en rimelig kompensasjon for den nytte som Forhandleren eller hans kunde har hatt av produktet.
For det tilfelle at verken avhjelp eller omlevering kan finne sted, har Forhandleren rett
til å heve avtalen eller kreve prisavslag. Ved heving forbeholder BSH seg retten til å
kreve en rimelig kompensasjon for den nytte som Forhandleren har hatt av produktet.
Alle krav som skyldes mangler må fremsettes innen 12 måneder etter levering. At
BSH har benyttet seg av sin rett til avhjelp eller omlevering medfører ikke at reklamasjonstiden forlenges.
BSHs ansvar for mangler slik det er beskrevet over, utgjør BSHs totale ansvar for
mangler ved produktet, slik at BSH ikke skal kunne holdes ansvarlig for noen andre
krav, herunder krav på erstatning. Dette gjelder ikke ved forbrukerkjøp, jf. nedenfor.
XII. Begrenset ansvar
IX.
Forhandlerens rett til regress ved forbrukerkjøp
2.
1.
Dersom Forhandleren i medhold av preseptorisk lovgivning tilpliktes å avhjelpe en
mangel eller foreta omlevering etter krav fra en forbruker, og mangelen oppsto før risikoen for produktet gikk over på Forhandleren, kan Forhandleren kreve tilsvarende
kompensasjon fra BSH. Dette gjelder for alle forhandlere som har plikt til å utføre
omlevering til forbrukere. I den utstrekning Forhandleren har rett til å levere produktene til andre forhandlere, skal Forhandleren informere øvrige forhandlere om denne
muligheten.
BSH skal dekke Forhandlerens kostnader kun dersom Forhandleren fremlegger
følgende fullstendige dokumentasjon innen to (2) måneder etter at forbrukeren har
fremsatt sine krav, og senest 48 måneder etter at produktet ble produsert:
- En kopi av forbrukerens kvittering og følgeseddel
- Signert bevis på ytelsen, samt en beskrivelse av feilen med informasjon om produktet og forbrukerens fullstendige adresse
- Den mangelfulle del som har blitt skiftet, sammen med faktura for den nye reservedelen, eller faktura for det produktet som har blitt skiftet
- Kvittering for alle påløpte kostnader.
Alle reparasjoner skal utføres på profesjonelt og fagmessig, i samsvar med relevante
produktsikkerhetsbestemmelser, lover, forskrifter og NS-EN ISO 9001. Kun originale
reservedeler får benyttes.
BSH dekker materialkostnad til innkjøpspris og reiseutgifter til det sted hvor reparasjonen fant sted, samt påløpte arbeidstimer basert på fastkost, så fremt Forhandleren ikke kan dokumentere at høyere kostnader har påløpt.
BSH vil akseptere direkte kostnader for det valgte tiltak, under den forutsetning at
disse er rimelige og nødvendige og har blitt skriftlig godtatt av BSH i forkant.
Det som er beskrevet ovenfor i dette punkt IX gjelder tilsvarende dersom Forhandleren skal dekke andre forhandleres nødvendige utgifter dersom andre forhandlere har
oppfylt sitt ansvar for mangler basert på krav fra forbruker.
Dersom Forhandleren må tilbakekalle nye produkter eller gjøre prisavslag på grunn
av mangler, har Forhandleren rett til innen den i pkt. VIII.4 fastsatte tidsperiode å returnere produktene til BSH eller kreve et rimelig prisavslag av innkjøpsprisen. Forhandleren skal i forkant innhente BSHs godkjennelse før produkter returneres eller
prisavdrag tilstås.
Ved omlevering eller heving, forbeholder BSH seg retten til å kreve en rimelig kompensasjon for den nytte som Forhandleren eller hans kunde har hatt av produktet.
BSH skal ikke ha noe ansvar ovenfor Forhandleren for krav som går utover Forhandlerens lovfestede ansvar i forhold til forbrukere eller dersom produktet anses å ha
mangler på grunn av forhold som ikke kan henføres til BSH. Dersom slikt ansvar
skyldes Forhandleren, skal Forhandleren holde BSH skadesløs hva gjelder krav fra
tredjepart.
5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
X.
Mangelsansvar i forhold til sluttbrukere
1.
BSH skal være ansvarlig i forhold til sluttbrukere i samsvar med de bestemmelser
som gjelder for det enkelte produkt. Dette ansvaret for mangler skal ikke påvirke
Forhandlerens ansvar for mangler i forhold til sine kunder. Krav som oppstår på basis av mangler ved et produkt håndteres av BSHs serviceorganisasjon eller avtaleparten.
Dersom Forhandleren selger produkter til andre forhandlere, skal Forhandleren
orientere disse om BSHs ansvar for mangler i forhold til sluttbrukere.
2.
XI.
Immaterielle rettigheter
1.
Dersom tredjepart retter begrunnede krav mot Forhandleren med påstand om at
produkter som er solgt av BSH utgjør en immateriellrettslig krenkelse av tredjemanns
rettigheter, skal BSHs ansvar være begrenset til det som fremgår av dette punkt XI.
BSH skal dekke kostnaden for, og etter eget fritt skjønn tilse at Forhandleren enten
får rett til å fortsette å benytte produktet, endre produktet slik at krenkelser ikke finner
sted, eller erstatte produktet med et nytt produkt som ikke krenker tredjeparts rettigheter.
Det som er sagt over skal kun gjelde dersom Forhandleren umiddelbart underretter
BSH etter at Forhandleren fikk eller burde ha fått kunnskap om en tredjeparts krav,
og at Forhandleren ikke har forbrutt seg mot disse Vilkår eller ettergitt noen rettigheter i forhold til tredjepart.
BSH skal ikke være ansvarlig for krav som er basert på Forhandlerens krenkelser av
tredjeparts rett, bruk som ikke er godkjent av BSH, bruk som er i strid med disse Vilkår eller gjeldende bestemmelser for det aktuelle produkt eller som er forårsaket av
at Forhandleren har forandret produktet eller benyttet dette på en måte som ikke er
godkjent av BSH.
BSH skal ikke være ansvarlig for immaterielle krav utover det som fremgår av dette
punkt XI.
2.
3.
4.
5.
1.
3.
Så vidt annet ikke følger av preseptorisk lovgivning, skal BSHs ansvar for produktene
som er omfattet av Avtalen være begrenset til det som følger av pkt. 2 og 3 nedenfor.
BSH er ansvarlig for det som er uttrykkelig fastsatt i Avtalen. BSHs ansvar etter
Avtalen skal aldri overstige prisen for det solgte produktet. Indirekte skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrenset til, tapte forretningsmuligheter, tapt goodwill
og redusert gevinst skal ikke erstattes.
BSH skal ikke være ansvarlig for forhold som har oppstått som en konsekvens av at
bruksanvisningen ikke har blitt fulgt eller at produktet ikke har blitt anvendt korrekt.
BSH er heller ikke ansvarlig for forhold som oppstår ved feil installering, feil montering, feil ved reparasjoner, eller for skader som har oppstått under transport etter at
risikoen har gått over til Forhandleren. Alle tiltak som kan påvirke produktet skal utføres i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser.
XIII. Retur av produkter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Før et produkt som har blitt levert kan returneres til BSH, skal en slik retur godkjennes av BSH, uavhengig av hva som er årsaken til returen. Uten BSHs forutgående
godkjennelse, skal en retur anses som ugyldig, og eventuelle kostnader knyttet til returen skal betales av Forhandleren. Det skal ikke være mulig å returnere produkter
som har blitt levert for mer enn tre (3) måneder siden, eller som har gått ut av BSHs
sortiment.
Dersom returen godkjennes av BSH, og returen skyldes mangler eller kontraktsbrudd
av BSH, skal BSH dekke Forhandleres fraktkostnader for returen.
Dersom levering skjer uten at Forhandler har foretatt en tilsvarende bestilling, skal
Forhandleren ha rett til å returnere produktet uten forutgående godkjenning av BSH.
BSH skal dekke Forhandleres fraktkostnader knyttet til returen. BSH skal imidlertid
før retur skjer gis mulighet til å gi Forhandleren ett pristilbud for det aktuelle produktet.
Ved retur skal Forhandleren være ansvarlig for at produktet pakkes slik at produktet
ikke skades under returen. Dersom ingenting annet er avtalt, skal produktet returneres slik som det opprinnelig var emballert, og i produktets originalinnpakning. Forhandleren skal legge ved dokumenter som inneholder navn, den opprinnelige leveransens ordre- og fakturanummer, samt oppgi årsaken til returen og navn på BSHs
kontaktperson som har godkjent returen. Forhandleren skal bære risikoen for skader
som oppstår under returen.
Dersom returen godkjennes på bakgrunn av mangler eller BSHs kontraktsbrudd, skal
BSH kreditere Forhandleren et beløp tilsvarende innkjøpsprisen innen tretti (30) dager ved utstedelse av kreditnota.
Ved andre godkjente returer, skal Forhandleren krediteres innkjøpsprisen med fradrag for BSHs returkostnader. BSH forbeholder seg retten til å fastsette en fast returavgift, som Forhandleren skal orienteres om i forkant. Kredittnotaen skal angi den
dato da produktet ble returnert til BSH.
XIV. Jurisdiksjon og lovvalg
1.
2.
Enhver tvist i forbindelse med Avtalen skal avgjøres med endelig virkning ved voldgift
i Oslo etter de til enhver tid gjeldende regler i voldgiftsloven.
På denne Avtale kommer norsk rett til anvendelse.
Ved skadet gods/transportskader:
Telefon: 22660595
Telefax: +46 87341384
Ved savnet eller feilplukket gods fra lager:
Telefon: 22660590
Telefax: 22660560
151
Bestilling
Garanti/reklamasjoner
For bestilling av produkter, kontakt oss på
Telefon: 22 66 05 90
E-post: [email protected]
Ved forbrukerkjøp følges kjøpsloven. Ved næringskjøp
gjelder følgende:
Produktinformasjon
Har du spørsmål om produktene våre, kan du kontakte vårt
Consumer Careline på telefon: 22 66 06 00 eller søke
produktinformasjon på www.siemens-home.no. Der kan
du også laste ned våre bruksanvisninger.
1. Med næringskjøp forstås alle salg fra forhandler til
ikke-fysiske personer eller salg til fysiske personer som
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
2.Reklamasjonstiden er 6 måneder.
3.Kjøper kan ikke kreve erstatning med mindre leveran døren har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Under
ingen omstendighet erstattes indirekte tap som drifts stans m.v.
Priser
Service
Leveranser skjer etter prislisten som gjelder ved
leveringstidspunktet, hvis ikke annet er avtalt.
Hvem kan produktene bedre enn de som har produsert dem?
Frakt
Frakt belastes med følgende sonetillegg:
6,0 % for Østlandsområdet, 6,6 % for Agderfylkene,
7,5 % for Vestlandet og Trøndelag, 9,6 % for landet forøvrig.
Vi kan unntaksvis, og etter nærmere avtale, levere til privatkunder, avhengig av hvor de er bosatt. Slike leveranser
belastes med et tilleggsgebyr på kr. 500,– inkl. mva, da skjer
levering til første dør på leveringsadressen. Kreves levering
inn i hus/leilighet, tilkommer et ytterligere tillegg på kr. 375,–
inkl. mva. Unntak er ”Amerikanerskap”, hvor det tilkommer et
gebyr på kr. 2875,– inkl. mva.
Service:
Service/teknikerbesøk bestilles via BSH Home Appliances:
Telefon: 22 66 06 00
E-post: [email protected]
Servicebestilling online:
www.siemens-home.no
Reservedeler tilbehør og rengjøring:
Reservedeler og tilbehør bestilles via BSH Home Appliances:
Telefon: 22 66 06 00
E-post: [email protected]
Rengjøringsprodukter bestilles via Aurora Group:
Telefon: +47 73 82 94 40
Fax: +47 73 82 94 45
E-post: [email protected]
Betalingsbetingelser
Returer
30 dager netto. Ved betaling etter forfall belastes
morarenter. Se forøvrig alminnelige leverings- og
salgsbetingelser. Spørsmål angående faktura og
krediteringer: [email protected]
Ved godkjent retur, kontakt oss på telefon 22 66 06 00 eller
e-post: [email protected].
Returer grunnet feil av BSH godkjennes uten ekstra kostnad.
Ved andre godkjente returer trekkes 15 % fra før kreditering,
forutsatt at varen er i uåpnet originalemballasje. Ved brutt
emballasje, vil fradraget bli større.
Transportskader
Synlig transportskade skal noteres på fraktbrev ved
varemottak. Originalemballasjen må oppbevares til saken
er ferdig behandlet.
Reklamasjon av synlig og skjult skade skal meldes til
BSH Husholdningsapparater AS senest 7 arbeidsdager etter
mottak for å unngå ekstra kostnader.
Ved skadet produkt fra BSH’s lager:
Telefon: 22 66 05 95
E-post: [email protected]
Manko i leveranser:
E-post: [email protected]
152
Retur på leveranser som er eldre enn 3 måneder eller av
produkter som er utgått av BSHs sortiment, godkjennes ikke.
Retur kan avslås.
Returer skal, om ikke annet angis, sendes til BSH Oslo:
BSH Husholdningsapparater AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Ved retur skal følgende angis på følgeseddel:
1. Originalleveransens ordrenummer og fakturanummer
2. Navn på forhandler
3. Årsak til retur
4. Kontaktperson hos BSH, samt dato for godkjent retur
S13MA194BNO
Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske spesifikasjoner, konstruksjonsog utstyrningsdetaljer uten nærmere varsel.
Det tas også forbehold om trykkfeil.
© 2013 Siemens Home Appliances
Siemens Husholdningsapparater AS
Grensesvingen 9, Postboks 6593
Etterstad, 0607 Oslo
+ 47 22 66 06 00
e-mail: [email protected]
www.siemens-home.no