Veil 298,e

download report

Transcript Veil 298,e

4,'**2) 0 "1+ 0 !1&+2&(/2 0 5#.$#1&2& 0 32&#.-2#2&*%$2+
21%+-*" 21%+-*" 21%+-*" 21%+-*"
3."%%+3 /#*3$+(* &(,"*$+3
#&!"*
0)'001* 0)'001* 0)'001* 0)'001*
&<.665"4 *0%/14"4 3
'"<;+-/16 ;"<01$"
Nr. 14 – 4. oktober 2013 – 43. årgang
"'!$&%$!#%!!&#"$!%$
Siden 1971
&"/":+- 72 8! ), 9) 3 (44";4%#
"!##! $&$%
! "03741,1#0&0& 7,,0 &)&
!#0+ 5&791+5 *5 (1551+5
! "0+5/)& #0##0 &)&
!#0+ 6 5&790
! ")&1+%(0-%/*+ !#0+ 6
5&790
! 8)&&%!50& .1%2 ,01&0 *%9'
! $0--7%/0%)-1+5
'K:/5 +:FF:F CF:5 .6:/F:-
'$"! & '*()%#
577",
([email protected]@?>$ A 68/ 577",
"%(&#!'$ (% 1) .. ##
$$$,0"/*&"!-"*,+'
Symaskiner
%+! 68/ @3)9
&:-" @:)B</
80 1:>B [email protected]
0/[email protected]$--<>
*@1<[email protected]
A;
;7
- kvalitet fra
*5 FM6: < *5 =:$>5;7M5& < ?>/M& /:.C7F>F-
&<)/<
.3-B>:.<B</
+ +>B</+3/
'/+#$ 2 68/
"0 #2&0 ,(0--0%*10&
.)& !//0 $(0+0%$0&'
#039*2,1*50* 1**067%0% *02-/(,1*5 9: .0!!40,,0%&
"!.(%0$ 9: $8-0',010% +02 $'0$19,-)+'0!9*$0&
+#$(*",'&'% !!) *1=>=;[email protected]
"@.6 -? AA ?0 77
1990,-
DUSJKAR 80x80 cm med bunnventil - ligger i esken. 250,-. TLF: 90021852
TOYOTA COROLLA 88 mod., automat, 193 000 km Bensin/gassdrevet.
EU-godkjent jan 2014. Noe smårep.
TLF: 48891197
NY VINSJ 8000 lb. 2500,- TLF: 46622974
&1)/; 733 ;<5;;.9+
051.1 7- )9=.9,21
C') D0G4H6'[email protected]
C
"
"[email protected]
:1 1KEJE'[email protected]
((% !" <$#(9&>
$!6'"
#*$':+
(1%9-#07 *&4#01#-#70#9
'#/#:)- +<< <6 35+ ! 3. 88 ." 3=
>>>;70,$$#:1#9-2-4;-)
%$3+, ;2 .$-", -$2!35
(3$ 9: .<+5
&301 63$ 44:#8 73 +)"5
)))")'*!'*&'%'!($#"!$
*'$#'$ '&'#(!%
)
"
! '99 /: =:: 8 '99 /: *::
4':%86'( *8
Bestill
'/A9?77på
F5www.syversen-elektro.no
000EAH3/CA/1B/7/:9C,E1,
eller
og,D
Ringsaker
/77/Ctelefon
9/7/+,1900
.GG25
6)650
>)G–-Hamar
$848C
"?1DA8:/C
Jeg er ei polsk jente på 21 år som
gjerne vil hjelpe dere med vasking eller
barnepass! Jeg har godt humør og liker
arbeid. Jeg snakker engelsk og litt norsk.
Gode referanser. TLF: 93971184
Alt i? elektriske
-– *79
/7/:9C?A:/installasjoner
?1A98778A<,1/C
8 basser rødt, 750.- Zero Zette B20 pianospill 4 korig kvalitetspill full størrelse,
8500.- sort. TLF: 90153973
BLANDINGSVED i 2000 liter sekk. Diverse lengder, 1000,-. Kan kjøres mot
tilegg. TLF: 95768912
Gammel SLIPESTEIN ønskes kjøpt.
TLF: 99024091
,,,)8#/<:,8778(5;)3/
(8#< 3/ /. 5; 2; " 2/5 2, 5/.
===<0$6'$!$4%16<41
BILER
Lifo Konsult side 18
1000 Fix
side 30
1/2()$-"..)
VARMEPUMPER
-"*0!,/0,!
Luft til vann
19.900,&'%'##
+)
(!" %# $' '& '&
*0%;.$8$3 1& 249= *0%;!-"%(
+/;6'8#/<:,8778(5;)3/
/2." 202,!*. "(
'$0-3B2 =6 1 [email protected];, *$)$0 1 &!+!<>C D= [email protected] @4 9A
(>#/+ A;9 @@ 49A " A9? [email protected] ??4
TOYOTA COROLLA e11, 1300. 1999
mod, sølv, 3dører. 238 000 km. Pen, i
god stand og i daglig bruk EU-godkjent.
20000,- TLF: 99731663
Selges: Lobas pipe/feie PLATTFORM,
ny. El. terrassevarmer. Stativ/brakett for
høy flaggstang. Plexiglass. Gamle dørblader. Tofløyet vindfangsdør med glass,
høy (gammel og elegant). Heltre kommoder. Klesskap. “Smijern” dobbeltseng.
TLF: 90078004
(-90& !718$90& !::$ 1++?'96$0<
1$- &$ %)##+' +9< :?'90'8 ). 64%<>
&%!$' +!#&&+%!(&)
*#( fra
Se!%'&
side"$
22
)&
Vi har ledig vår flotte leilighet i Alanya for
langtidsleie desember 2013, samt februar
og mars 2014! 2 soverom, 2 bad mm i flott
anlegg. Ta kontakt. TLF: 91310240
$.) (& #& ".'*/+!-*/
%B<80!. 0$.-B >3 0/)!+/32 (>CB!0/C3 $7 5:)5!$C+!332
HYTTEVINDUER, smårutete 112x88 og
166x63. Spisestuestoler i bjørk m/trekk,
6 stk. Trehjulssykkel m/plan. 100,- Piggdekk 2. stk. 13x115 uten felg. Som nye.
Tlf. 489 92 853
4%1- #!55!.3+ 01-$& ('
".- ,!5*-.2+/1-*"&2$&-& *!5 .55& %1-3)5
0.'*/%!,*""
*[email protected]@4%%'8
+!#&&+%!(&) " *&*!)(+%!(&)
To søppelsekker fulle av JENTEKLÆR,
str. 122-128, 500,- Britax Röhmer Kid Plus
bilsete, fremovervendt, 18-36 kg. Kan
brukes som bilpute. 300,- Tlf. 976 35 573
&2ED6KJ'1'@ /7 + /35F #46'@
<E;I ?/ 8= F7 A= + ":,-E =7 A5 5B F5
0:D6.E:6'@C2E'GJ'G*D6')[email protected]:
.E 6
E
*6)
Reise TV- eldre modell, m/fjernkontroll,
200,- Liten str. metall/grått, 200,- Gamle trestoler, forskjellige typer. Kjøkken,
malte. 50,- pr stk. Gammel enkeltseng,
nattbord m/skuffer. Blå/grønn. 500,- TLF:
47337344
,AA,H 983D @!,H
DVERGKANIN gis bort. Født mai 2012,
gutt. Får med utebur. TLF: 91878088
-"12,0/+2-- /1 -"12,
,3%('$
*! -)&#.
'JH
BØR UTFØRES HVERT 2.
BØR
2. ÅR –- Bedre
Bedre inneklima
inneklimaog
ogeffekt
effekt
[email protected]!;B21 ! #;)BB!:[email protected]);, ! ';B21)31 ! (!,2>3<@21 ! (!,2/2;B21
"&%77.(0'1,5 +5 &(0.0--1,5
$-8,&1,5 8# 30//4 *(!27%'/0( 0&6)
,AA,H 983D @!,H
'"#030)3/ 4>#/-0)0// %3 ! *5;))"6.7 ?, ! (%+%5
L:;M.M5.I
$C;I7M5MII >. 0 %/255:&F1 DE 0 #>6>/
&"-"!=) 1? :? :8 :? ! <<<7+"#030)3/24>#/-0)0//7)=
A:7:+45 GD )D )(
DD 0 BBB16:;M.M5.I"$C;I7M5MII154
9=3.$+"#030)3/24>#/-0)0//7)=
%!;+.12 8+50 9 &31 8+50 9 #3; 5?+50
TLF. 62 52 19 31 STRANDGT.71 2317 HAMAR
'JH
#4/3 (% &- .. ("
6*$2$011!475,2/,*'+!)
"' %&!' $#
*)&)($% "! #' '+ ++
###&"%()$"!%(&('
'[email protected], ! *9;@1;,,//7;+0>4
&%20>/78,/.<>
&$>,18>4.910>4 ! '70++<+.8
([email protected]/,0++818 ! '$>:6$>4
'+?,-/+$),?))81
'?781/?481 5/?481 <4
"+#/81 =#@8 <4 @9118 )$//813
+*..# "& %'$&',*!. ,'(
*!-.. )'%",
2
*"$+ '"# )%(&&!
%) +$. [email protected] 3.),@. 3# "[email protected] C)B [email protected] [email protected]@.0
'9? )<<9? 8#. ";C)DD
) *;.<@,[email protected]@<7
5);9 $%!
,!02#--!$ 980
4
7'&6/**.13'(
4* .*# &83. 0#&55 )32
+!;!"$8$:
"%+'% $%#!1. , &*,-- !# &!$3
'0,-3 .0,%3 &!/% 14' +. !-2'0
)'+2$*%0'(!1.0*,,1+/
#1&)0 $6'1 +1%%&231' -*' 2+-*
*, 51'13+2+4 *4 &7.4 7$
-+'&* )'+2$&0'%0 &02++(
*;.<@,[email protected]@< =6 : >A6= ($?$.
&@[email protected]< E> 11 21 /2 : 5550D9<[email protected]@.$<[email protected]<0<9
"(% &$'*&( "$"*&&(+(!*%)#! )(& '$%)$#!)
Mørkebrun MINKPELS str.38/40, h.b.o.
10.000,-. Kun brukt en gang, like fin.
TLF: 45037143
Den som er lykkelig,
kan aldri stå opp
for tidlig.
%%9( 7!*50,6' 1+!)/ %( "$ %- --
" " "( 4 ' 7 + 5 1 ' 4 4 7 ' $ 1 ' 2 ( + *
TOYOTA COROLLA e11, 1300. 1999
mod, sølv, 3dører. 238 000 km. Pen, i
god stand og i daglig bruk EU-godkjent.
20000,- TLF: 99731663
Komplett HEDMARKSBUNAD mod.1955,
20 000,- En sølje inkluderes i pris. Bunaden inkl. skjorte er meget pen, uten feil
eller mangler. TLF: 45053247
Camilla Collett
Nr. 14 – 4. oktober 2013
BOSCH KJØLESKAP 175 cm, Beha
komfyr m/keramisk topp og Siemens
oppvaskmaskin. Selges helst samlet for
1500,- eller 550,- pr. ting. TLF: 99413442
Bildekode: HSTD
Vi leter etter en GARASJE/LAGER hvor
vi kan oppbevare bussen vår inne i vinter.
Bussen vår er 12 meter lang, 3 meter bred
og 3,20 meter høy. Har du plass til dette,
ta kontakt! TLF: 45250553
*S54:0 6( +S:08:0 P.'B!,* 6( A88:J
[email protected] &SHO 9:; 9"8 ?:0("8(M?"O 9:;
G"8MS2 %AF G:QJ I-DD Q(2
NO+2 7D) LK -)I= #OAG2
R3!B.<3 GA09:4H94:01 R:0J"+"M:0J
968J50 6( +60&A8;O:02 CJ+50:0 M:0$
G">:= 968J:0"8(= ;:968J:0"8(= +OEJ$
J"8( = 0:4A0AMS68 6( MAO(2 /6; :0+A$
0"8(= 6G:0 )-D M:0G">:02
NO+2 7D) LK -)I= #OAG2
%&*'(*& !; 1+=A2 @-A ,<=).-<3 =A/
A=. ?$A-<3 ,# )6??=. +=3 3+=.<=
1+=? @-A !=3 76. [email protected], "=7$.-<30 *. =<
6.!=<,?$<< ?=! 36!= .=7=.$<,=.0
%A70 984 :B 5B>
!%,$),./0+
"- 42)*%))01
&''# 32,,)0(
($ "9 02#"- 2--" :)9 6?1>712=2-6
> %[email protected]+!:8?):> $!FB5<<?5--):> ") E?),5F !??5 <H,5F
,!FB5<<A<F5-3?0
> #!,,5FA8.FE<4BB5F
> '!BB5F5FAE!?- !0 ?!BB
> (!-=5EE)- 3<2.F5?E5
> '!:- 5F2!F):> &H5 E<.0E3-5:85 =!EB):5F
*; '%7/?77"*<[email protected]?5F< 17/C; 699G "!??E5<
&1:; 3, 8! 5. 3. 4 +55 ., +83
<<<;%9%7/?77"-;-)
Nesten NY NOKIA LUMIA 820. Strøken
tilstand. 1 1/2 mnd gammel. Office
pakken originalt. Skydrive. 1800,TLF: 46622974
+,[email protected]@? G<[email protected] , E3 <40E:
+# %"82 ('- +# !*> = ;% !*> ('- +# %"82
2'/-/*A%
/<[email protected]@GG:
+,[email protected]@GG
!>*AA52#/'2:
&'A%5*!!'2
5)27-9, <@3A#!/#::
&!##"%
[email protected])[email protected]"[email protected]
*>.
4'-$ $$/(!
'/6+
. /&/$1,3/
'$1#3'
"&&$!%#%
;B 863DA 86D#! !#::#!
35012"-3
5012"--
.#"**/
*88' )6,*)/$+/$5
#87'$!'$5
'('
'&$$7&"3&9
&$$7&"3&9
. "0%2+'(4$'**
%2!464$4'88
$F) [email protected] 190J.
[email protected] 793 GHDC)
[email protected]@3 ,??6
% *!&CA<(C:# % ;#!<@1#
% ,8=#C:@"A % [email protected]/?C<@C:#!# % 0'C
'!! 4
'8$
9:=*?+/<=
:(('!!
=*4$
?$+%%'8$
/<=
!55,1=*.=
!
55,1=*.= ;
;*==?/,**==?/,*-
"$#!'(%&'))
(@GG1<[email protected]
$!#"%
$!+ C#C&3D
(
(#!,.!&+#"%
#!,.!&+#"%
).$" /"! &" , %"'(0+$( *$! 0'**$ $,$"#
*)-)'&$,&+&
*
)-)'&$,&+&
&
#!"
('!!
4$
,,## #
!" (
'!! 4
$ %%'8$&
'8$&
)%#2&9$73&'
)
%#2&9$73&' ( '
'&$$7&"3&9
&$$7&"3&9
4440<*>6/10;8
$!(0 /"-/*.'
&%!( "..%+1 %+. %)0,0&%0#
(%725%6?-9. 4 ='"#"-!)7 */"107)$>66"0; 4 ,.+< ()"/? 4 &/!9 3, .: +8 <<
ELDRE “HYTTE” SOFA med blått
stofftrekk. 3+2+1 seter. Bud ønskes
TLF: 97627954 Bildekode: HSM1
"$$($%)(# '#(!"&
0''(,)+
DIU=1(MG()B;I5MT78I7MH7LIB)M(LL(E(:($78V8I(M8(II%5MIM/;;EM/;;'[email protected]<78-
*#&%!!
!2L;(:BQQ(8 ,F+ )BII(ML(:L;BQ = !B9BM R()=B
H(M RBU82L *M(;8(
F(9=8BMUIN 6W+ 346K !B9BM
[email protected];L 33.+ 34.3 !B9BM
J3 W4 W6 JJ
000NS2L;(:BQQ(8N87
!B9BM R()=B+ #MB"L; B1)(:=8U
,1=L>EM/;; !B9BM ,F
R<5L '[email protected]<78 ,F
2"31" 2/44"5 $- 8/37"6$.."2
7U :(1(M=8ULI=)(M $7M QM=1BIB8878L(ME=: 8MN 6W P2I;799(M 6&N 7;[email protected](MO- L(8(LI &N 7;[email protected](M =88(8 ;:N 63N..N
E=: 8MN 6J P2I;799(M 6N 871([email protected](MO- L(8(LI 33N 7;[email protected](M =88(8 ;:N 63N..N
%M=LI $7MM(I8=8ULB8878L(M (M (8 2;( $5M 2IU=1(:L(L)BI7N
!2L;- HM=1BIB8878L(M 9A L(8)(L L;M=$I:=U PL( ;2Q78U QA 8(LI L=LI( L=)(O (::(M
1=B =8I(M8(IIB)M(LL(8- 000NS2L;(:BQQ(8N87N
,1=L(8L B8L1BM $7M $(=: = B8878L(M =88L;M(8;(M L(U I=: 9B;L=929 B8878L(8L
;7LI8B)+ 7U (MLIBII(L )(ML79 92:=U 9() 8/II =88M/;;N HM=1BIB8878L(M L79
;799(M $7M L(8I I=: (8 2IUB1(+ @:=M B2I79BI=L; 9() = 8(LI(N FI7$$ 7U B8878L(M
;B8 =;;( L?B88(L (::(M ;7Q=(M(L 2I(8 I=::BI(:L(N
V88L(8)I( QM=1BIB8878L(M ;B8 =;;( (8)M(L (::(M L:(II(LN
C= IBM =;;( B8L1BM $7M QM=1BIB8878L(8(L =88S7:)N
JORD ønskes leid, for grasproduksjon. RUNDBALLER ønskes kjøpt.
TLF: 93454122
TØRR VED. Storsekk 1000 liter. Bjørk 700.
Blanding 500. Kan leveres mot tillegg.
TLF: 97755756
3
Nr. 14 – 4. oktober 2013
3,-( */220.1*(-(.
(55(. 4/2%5(2)( *(22(.+
&# $/. !/2-!"( 5,-2#2%(. '1. )(%
LN>= @9%
*<!JJ%< ! ',# ?#
*%:,J ;%@%<%
M>:UB<[email protected]'"B<)U!<$ >') 60GHTI80L /F/.TI, VB<
)4 <? %? 45%=95 ";7 ;77E 'UU'9 )4 VB< 5B V;<5BV5 >')
)!< '$'< 5B<<U'$' %;9 '< 349)'9!<$C I'5;)'< '9 '<
7!VV'9 ;$ 3'U);V4>'<5'95 @'"B<)U!<$7%;9> $W'<<;> &A ?9C .B:5' 5B<<D
9=55'9 '975B55'7 >') 7>? 5!5B<7V94'9C 1? )' <P' 9=55'<' VB< >B< %'75'
<P' %B75' 5'<<'9E 7;> @?)' 7'9 45 ;$ 7;> %=U'7 7;> '$<'C -! 459')'9 ;$
45%=9'9 !>:UB<[email protected]'"B<)U!<$E %;9 OTJR2 @'9'55!$'5 9'%47W;<7:B7!'<5'9C
.8HH1JTMT0 T-8
.B<<U'$' T!<B9 ;$ .;9' OB95N
TU3B9"'!>$5C +XE *&AX TU3'94> K .U%C #* &( *+ AA K SSSC"B95N)'<5BUC<;
.8HHJTQT
IB9$9'5"' 69;<V'< OB95N
A&( *.M66&734F3I 784
(D 7K10& +.M66&. 3O H36+.M66&.
3O "3.(&6& +&F86M4O&4 3C&.
G) 2E &66&. 2$ 5-4&(&./
!4O&4 .&4F&./ !4O&4 O&+B.&./
'98F8 !FC 8F/"F?4) /F" C,8C?"9?C6<9?4?<<H *8D")89?) 1) C<!4C17 @8D"4:9?4) 78: 71:8F48 J6C6GFH
$1C786?C< 6"44,98?8= <F148B;@F1= F16/G99?4)H $9?4?<< ,! &F"4: %89C8C8468F ? %"7"F 1) ? (9I8FJ7H
&1: <","C?686 6?9 ! 6" ?716 4G8 ,"C?8468FH
#1F))6H .= 03.A !)&)% 2 #9/H >0 -0 0+ -+ 1) (9I"FD8?7)6H .5= 0+E5 "'#(%$& 2 #9/H >0 +3 0. EE
TROMBONE med 2stk. lærebøker, koffert
og stativ, 2500,-/bud. Brukt kun i 4 mnd.
av jente på da 10 år. Alt kjøpt nytt i 2012.
TLF: 93447821
Uttrekkbar BARNESENG med karmer.
Solid/eldre type. TLF: 48129945
VIPPESTOL, lilla, med leke på, selges.
200,- Svart vognpose i 100 % dun, 1000,Brukt til 1 barn. TLF: 93868355 Bildekode:
HSSB
(,3":+)342 ')342": '33"83%#$ &+:553; 1/$ *%.%:$ 309 6/ 71 !/ /-
Feilfri, svart JØTUL 600. 1000,TLF: 91165783
Trekantformet salongbord i furu ca 70
cm s kr 200. Flere ubrukte TV fra 1428” ikke flatskjerm, s kr 100-300,-/stk.
TLF: 47618790
86 mod VOLVO 360 GL, 145 000 km i
daglig drift selges 6000.- EU-godkjent til
mars 2014. TLF: 95178133
2 stk brukte H-vinduer, 2-lags isolerglass selges. B 0,69 H1,19. 1000,TLF: 97775067 Bildekode: HSTK
!
!
-'!# 0* %".-&,/('/$)'!+
Gammel FINNESLEDE i god stand
(mangler drag) selges. Pris kr 5000
TLF: 99278797 Bildekode: HSGY
&2 4:.!6 +-
1!.+24. ,!"!6
12, !1 ,21! #2,/!6.41!" 8$ (,4!+5
3 ':.+%"496241 ;7 "%5!6 3
#6<>59967 @+< (&*$'%
3/+-=?/86/+70 45/ "78/6 /63"/"-)576/:
=+ 6/ /"->6 50 626>@+=61
$<41 !$" %# &"% , !+<3<6+6/!;".55175
,I .)$ :K7"KLL<L
) !H7LC<)<L /9
; :H1 G<=1<
1<L0<0<1C)@<
#<$<:HL /E 9E FA J8
!
DREAMBOX 800HD for satelitt, 2000,Mange muligheter! TLF: 41273368 Bildekode: HR9K
Trekvit, beiset KØYESENG med madrasser. Svært lite brukt. TLF: 91774241
/ 62586136
Gammel kurvdukkevogn i pedikk fra ca.
1925-tallet selges. Vognen er pent behandlet og intakt med hjul og håndtak. TLF:
48112209
BLÅ BROKADEVEST til Hedmarksbunad str. 38. 750,-. 2 søljer, mansjettknapper, øredobber. Halv pris av nypris. TLF:
40216370 Bildekode: HSQ8
94 mod. VOLVO 850 stv., 300 688 km. EU
ok til 30.09.2014, avg. betalt. Fri reg til
19.10.2013. 12 000,-. TLF: 94187900
HUS/SMÅBRUK ønskes leid i landlige
omgivelser. Har hund og katt. Hamar/
Elverum/Sørskogsbygda. Maks 5000,- i
husleie. TLF: 98881868/48235300
TRENINGSUTSTYR selges. Nesten
ikke brukt. Ergometersykkel, 2000,- og
tredemølle, 3000,- TLF: 90261686
!*,2$''5,&13#2%+-1 )'+&1'( ",-1,
*))3'5- 1' /*' &.4 1001' /*' &%*'1(
'A7. 91= BB 442 : @06D>" 0#%[email protected]<6
LEMVEKT og berkelvekt med lodd.
TLF: 97141301
BOD / LAGER TIL LEIE på gård ved
Ingeberg, ca 4 km fra Hamar sentrum. Romslig bod på ca. 10 kvm med
god takhøyde leies ut, 300,- pr. mnd,
minimum 3 mnd. Tørt, ikke frostfritt.
Trappeadkomst via utendørs trapp.
TLF: 92028262
17. okt - 4 kniv og linjal
ed
Kom igang m
Bli trygg
kin
på din symas
elder
14. okt - 4 kv
Inngang Bekkegata
2317 Hamar
Tlf. 62
52 19 31
RESTAURERINGSOBJEKTER i varierende forfatning selges enkeltvis eller samlet: 2 spissleder, 2 bredsleder, langslede
med veimeier, langslede uten veimeier,
2 rustningsgeiter for tømmer, rustningsbukk for tømmer, stutting for tømmer
med mer. TLF: 99024091
HHB 11
H))B:
H5B 11
J)BB:
"%$ '(! &## &'
. !)*'1/0('/)1
. 3('/&()%2- 0('/)1
. "('/)1 *%%*' #2))
. 4$),2+*)%*'/)1
egynnere)
Quiltekurs (nkybvelder
&#%'!(#%#
(@+ &8 [email protected]
[email protected]>[email protected]/<+</@E,
D>[email protected]/<+</@E,
*E;[email protected] !; [email protected] 75E+</D6A)@
>+A 6008&E?+</,
!<LL$)70. -<L. DKC-<L.<. .6B
71DLL<. 5$K00"KL7<$
NYE KURS
#"&' )$%!#(&)
Stålampe i smijern, to skomakerlamper
og to bordlamper. Diverse bilder.
TLF: 99255245
'LL$<C<1)L7? !H7LC<)<L /9
40K""< GB77 0H" *K"K1+%HL:<&0(HL3
TEAK GARASJEPORT gis bort. B 2,60 h
2,04. Vippeporten er litt flasset på overflaten, men ellers ok. Alle beslag inntakt.
TLF: 41471970
Flott BUNADBLUSE til Hedmarksbunad
str. 38-40. 2500,- Kjøper betaler evt. porto.
TLF: 91822335
SKRIVEBORD i sølv/bøkefarget folie.
116x60 cm m/hylle over, cd-hylle,
samt pc-rom på v/side. Skuffeseksjon ca 41x41x52 cm i bøkefarget folie
m/ 3 skuffer og hjul. Hylle 82x165 cm
m/hjul, oppdelt i 8 rom, 40x40. 500,-.
TLF: 47618790
!) 1<L0<1 K$. ) 7K1=<1HG<>
5<$0> .<55<1 "2"2
!
Ønskes kjøpt: Rustfrie hyller /hylleseksjon, rustfri benk og rustfritt rullebord.
Hengevekt fra 0 til 50kg. Godkjent
for bruk til kjøp og salg, ønskes kjøpt.
TLF: 93066404
*2,6!8%6%40)+
(,4!+5
FIKSER NYE og gamle terrasser, legger
gulv og veggpanel etc. gratis befaring.
TLF: 94152665
[email protected] 1-0-= ; >-3- C?66-=:
: ([email protected] [email protected]@
"0F==- /;1-.89,.-=
C< 3?A-=2
IBB
JBB
)BB
+BB
11 4 I)B 11
11 4 DBB 11
11 4 5BB 11
11
*=-.86G11-= ; 7-0,.A
*)%!'&$"#
)" !)%'&$"#(
*%!#('+"$& "!
)#
:!*: $##2'#94 0 "/.( %: 5& && && 0 888(-1+'62#+,3(,+ 0 )+'#7-1+'62#+,3(,+
4
GULVSLIPEMASKINER og trappesliper til
leie. Valseslipemaskin, kantsliper og trekantsliper. Rimelige priser. TLF: 91197477
Bildekode: HQCW
"'1 , )&1.-1%1.
"'1%,!(,%$
0!(%%#*2+//1&
%$!(&!#!()"'#
%)/,$2 (!"373+71! '!+2!9
%$+47,!3!+ <.<
.0<: *$-$9
&/8# 5. 66 06 6=
>>>;,)/,$2;+)
Har du TRÆR som stenger for din vakre
utsikt? Tenker du å male huset i år?
Trenger du vaskehjelp eller snekker?
www.vrservice.org TLF: 99886478
%#!%'&($"
*)&)($% #, -# "' !+
$3 %"' 3 ,*% ("&32+%2' ,24
"/#%%2 2--2' /'*+3&/2 )'25
+2&25."-&&9/4*,,2'
*0 /"+ *0&8 .12-(2 ,24
&+*'/3+06 &)!+#%'24+3+06
)'2&#&6 &!3,,2-.2% *0
"--2'0372."+4-3+0
GAMLE MANUSKRIPTER og håndskrevne bøker fra før 1850 ønskes
kjøpt, samt trykte bøker fra før 1700.
TLF: 98088180
*) +"$ (%$! 0,&!,!). %- ($,0,$
)&-,& ',-,+,&0)#&)&-/
!'*-#+% / "0,.(*)-&%+%
1$$+%-&%+% ! 5!. (2 *4+.'
Er behjelpelig med FLYTTEVASK av hus/
leilighet. To norske menn med bred erfaring kan hjelpe til med rengjøring av
deres hus/leilighet ved flytting/eierskifte.
TLF: 97590559
%#, -% ###
Havn Utleie og Graveservice har
UTLÅN AV MINIGRAVER, gravearbeid,
trefelling, grøfting, planering, drenering
TLF: 45271398
83$771/96
$4&.)"4)0.*
Den store ALF PRØYSEN boka, 100,-.
Pent brukt. TLF: 93427609 Bildekode:
HSK3
Nr. 14 – 4. oktober 2013
Alt i MALING. Lang erfaring i Norge.
Gode referanser, pris etter avtale.
TLF: 46907020
4 VINTERDEKK på alu felg 175x65x14 5
huls. Passer Volvo 240. Bra dekk. Billig
TLF: 41522721
2"*,#3
1/&!%
",,'/(-+ !&$'..
0% ) 1*#..+%
%$#&'($*,#(. )+-0 %$#&' %*(*)&' #, -# "$ !+
OLJEMALERI av B. Stenseth (fjellandskap) 0,85x1,13 inkl. ramme, 3000,-. Oljemaleri med uleselig signatur 0,80x1,10
inkl. ramme. 1200,-. TLF: 40216370 Bildekode: HSQ9
W
9
9
"
$
O
4
K
';88;=
EBG
) DBHH!E DC,E ) #B
VG
C!
!D
!#
AE
)
G
V,
%FGCVG!GC,I ) GFT
="LW
[email protected]
O
9
9
"
$
L
"
4
;6
1
F1"L Q?M...
W
X
I
,
D
*2"11 .,!*"0
)'(%&(-)/
>S?&<
7"*0(
52?&<
5.22 % 5.224'.
!()$.)-)$1+ 5.22 JS?&<
#"/2-$ 5.224'.
*2"11 .,!*"0
)+(%&(-)(
7"*0(
5.22 % 5.224'.
3'-/-&$-.)
5.22 % 5.224'.
!()$.)-)$1+
5.22 % 5.224'.
6(,.1)
5.22 % 5.224'.
5S?&<
JS?&<
S>?&<
SJ?&<
*2"11 .,!*"0
$#(%((-)&
7"*0(
5.22 % 5.224'.
3'-/-&$-.)
5.22 % 5.224'.
6(,.1)
5.22 % 5.224'.
!()$.)-)$1+
5.22 % 5.224'.
YS?&<
SS?&<
Q2S?&<
Q2S?&<
E!DC!D,IX
DFHH!E#!TT
,88" $"99
<?.N < 2..9L
,IC DT,I BCW
(
G/ @$9R7K4 < 6/44 +/==
",)4)277#-
*1- 406406-(
$!
'%
"/.,567#-+(6562
&$
G/ ;669:PL;6=
3.+"/.,(6562
[email protected]" #"998-1"6
G/" #"998-1"6
'%
)%(')!) +*(#&$"
( 9)6%3+#".4" ,"# &:+3+7"+ '/ /&61
+-" '+."77$ 5'6 /3 .'7"1 "+ %"#6"
)7 ,"6 )/"64301.37 '#0),41/"38
*;.7 403.13+7 +)"+ ,"1"6 /"41 9)6
#"+ 13#.37"6 3++02;63+7"+!
000M$"[email protected]@1"6M6R ) C8UM 52 3? ?. 2. ) #"99 R= U"8="L < "69"84 R= =L";4W
%,*+'
G/ ;669:PL;6=
PIGGFRIE VINTERDEKK (nesten nye),
Hakkapelita 165/70-13, piggfrie, 4 stk på
4-hulls alufelger (passer Fiesta, Peugeot, Citroen mm), selges, 1600,-. TLF:
97428300
2
DIV.SYKLER til barn og voksne selges
fra 200,-. 2 eldre sparker 1 stor og 1 mellomstor selges ca 400,-/stk. Div. ski utstyr til barn/voksne selges rimelig. TLF:
47618790
'&$"%!&#(
*O"64 [email protected] < UL"M .JM3. < 2.M..M IPL .SM.. < Q?M..
TOMTEN ligger usjenert til ved “Torvet”
i Vangsåsen, ca. 500 m.o.h. Gangavstand
til Gåsbu med skiløype- og turstinett Ca.
11 km til Hamar sentrum. Tomten er på
1,5 mål. TLF: 41615442
5L-C.: $-C=:I0L-C=0 %?3:CKC. 93:0:CL:3:3 $;52&>5 1?LL: F?L:CE,:L:3 9)
"-0/$,24 &,('4!/ %1) ,+&,53(
+2) *.)##)
# =/ ?5<97?I9/ D" :9( = G? 95 GE/ G"I @G?5$
(9<B95 74/ = .9 &3.G95. +4GG9 64G9$
5B&9G9/1
'9G <3/ D>/9 "5G9/9..?5G 74/ ?II9
64G9<9D".G9 %9:6?/K"5(9/1
'9GG9 9/ 95 2/479.M459II 64G9422$
D".5"5( 69: KM4I9/ 4( ?5G/9KK <=:9
G"I &D9/:?( 4( 79.G1 J4:9II959 D".9/
KI>/ 74/ :?69/ 4( &9//9/ " ?II9 ?I:/9;
.G3//9I.9/ 4( 7?.45(9/1
(,[email protected] "[email protected] A-LD, ?.
A6 8:LL:300?C D".9/ 64G9/ " KI>/;
.6BKK9/; D9.K9/ 4( ?559G G"I<9&3/1
%3K0<30:CL:3:[email protected] 5-I?C. 8:LKL: ?.
5L-C.: %3K0<3 .3/(9/ 74/ 64:9II959.
7/".B/9/1
'KLL 8-34EF:3K ?. /:IH+3: .G=/
74/ 6?K9E2 4( G"I<9&3/ G"I EGD?I(G9
64:9II9/1
59:D0-H:30 HK0:3 </"II964G9/1
*?=7C GI?F0L:3 ?. #* *I?F0L:3
2B5G9/ 69: <I46.G9/1 !D9I:95.
K4579/?5."9/ 9/ 23KC: !-J3KLB:C6
#55(?5( K/ -A;$; 4( !/".G"5 L"6?$
H9GG9/..45 &4. *&"<? 74/G9II9/ ?G :9G 5=
9/ 95:? +4GG9/9 2/96"9/; .46 G/9KK9.
2= "55(?5(.<"II9GG95 955 :9G D?/ " D=/1
@&4C9G KM3/9. 4(.= :9559 (?5( <=:9
" .G4/.?I95 4( K?79G9/"?5; 69: IB: 2=
<9((9 .G9:9/1 ,295 K?781
[email protected] ?D KD9I:95 F)1 4KG4<9/ 74/ =
<I" 422:?G9/G 2= &3.G95. 64G9/0 ."9/
!/".G"5 " :9G &E5 35.K9/ ?II9 D9IK46695
G"I @G?5(91
LASS-JENTA bøkene nr 1-34 komplett,
600,-. Serien vant Damms romanserie
konkurranse i 2002. Pent behandlet.
TLF: 92612546 Bildekode: HS46
WILFA VARMEPUMPE. Modell Trysil
6500 gulv eller modell Tynset 6500 vegg.
19 900,- ferdig montert. TLF: 97590559
Jeg kan kanskje BRODERE for deg. Bor i
Hamar. Ta kontakt. TLF: 90846339
Cecilie Skogs 2 bøker “De tre polene” og “Antarktis”, som nye, 300,-.
TLF: 95774041 Bildekode: HSTH
WILFA VARMEPUMPE. Modell Trysil
6500 gulv eller modell Tynset 6500 vegg.
19 900,- ferdig montert. TLF: 97590559
Har du TRÆR som stenger for din vakre
utsikt? Tenker du å male huset i år?
Trenger du vaskehjelp eller snekker?
www.vrservice.org TLF: 99886478
Cecilie Skogs 2 bøker “De tre polene”
og “Antarktis”, som nye, 300,-. TLF:
95774041 Bildekode: HSTH
Stor TUTGRAMMOFON selges. Tlf. 62 59
03 59/ 915 11 628
Burgunder bue SKINNSALONG + stol,
pent brukt, 2000,-. Nytt postkassestativ
med plass til 2-3 postkasser, 500,-. Heltre
innerdør, 200,-. Tlf. 951 23 006
TØRR VED. Storsekk 1000 liter. Bjørk 700.
Blanding 500. Kan leveres mot tillegg.
TLF: 97755756
4 VINTERDEKK på alu felg 175x65x14 5
huls. Passer Volvo 240. Bra dekk. Billig
TLF: 41522721
PIGGFRIE VINTERDEKK (nesten nye),
Hakkapelita 165/70-13, piggfrie, 4 stk på
4-hulls alufelger (passer Fiesta, Peugeot, Citroen mm), selges, 1600,-. TLF:
97428300
HÅNDVERKER med lang erfaring og
gode ref. Snekring, maling, flislegging
utføres. Ta kontakt for gratis befaring.
TLF: 45088738
Dysleksi Hedmark og Oppland
holder åpent kontor på Brukerstyrt Senter, Sagatunvegen 47B, Hamar
tirsdag 18.00-20.00 og torsdag 12.00-14.00.
Den første tirsdagen i måneden har vi dysleksikafé. Velkommen!
Nr. 14 – 4. oktober 2013
KRAN til lastebil/tilhenger/pickup/båt eller brygge med innebygget vinsj. 3800,-.
TLF: 40179709 Bildekode: HSBP
Gulvsliping
Etterbehandling
Gudbrandsdal FESTDRAKT m/jakke, skjorte, lue, veske og sølvbelte. Kan sys inn
og ut. Pent brukt. TLF: 48281104
Reise TV- eldre modell, m/fjernkontroll,
200,- Liten str. metall/grått, 200,- Gamle trestoler, forskjellige typer. Kjøkken,
malte. 50,- pr stk. Gammel enkeltseng,
nattbord m/skuffer. Blå/grønn. 500,TLF: 47337344
LENESTOL, trehvite armlener, stoffstol. Med fotskammel. Bud ønskes
TLF: 97627954 Bildekode: HSM0
Nytt heklet, hvitt SENGETEPPE
220x215cm, 1250,-. 100% bomull, 60 gr.
vask. TLF: 95469643 Bildekode: HMC4
JVC BILSTEREO type KD-G312. 50W
gang. Ikke brukt. 500,-. TLF: 41203205
Gram OPPVASKMASKIN med 8 programmer, 750,- (Under benk). TLF: 93247711
POLSK BYGGEFIRMA tilbyr: renovering
av bad, flislegging, snekkerarbeid, maling. TLF: 96884282
VINTERDEKK m/ stålfelg og pigger type
Continental 185/65R 15Q. Lite slitasje
og fremdeles gode pigger. Samlet pris,
1200,-. TLF: 40311791
OPEL CORSA, EU-godkjent til neste
år. Mangler skilt, men års avgift betalt.
4000,- TLF: 97690989
NYERE SALONG m/bord, lite brukt, pent
velurtrekk, 4000,-, Dell flat-tv 32” (ny
2006) m/dekoder (pen) 1.800,-, Rundovn,
Ulefos nr. 303-1.900,-. Dobbeltseng, 800,-.
TLF: 90988513 Bildekode: HSH1
Lagerbod?
STORE OG SMÅ LAGERBODER til leie.
Ingen depositum.Tilgjengelig på dagen.
Engomsvingen 19,Trehørningen, 2323 Ingeberg, Hamar
www.minilageret.as
12 volts VINSJ med kompressor, fjernkontroll og drakraft på 4535 kg/10.000 LB.
Toppmodell! 3800,- TLF: 40179709 Bildekode: HSBN
5
Ring (gratis) tlf.
800 89 005
Fra kr 575,pr. mnd.
24 fot TREBÅT m/dieselmotor, fiskebåt
på Mjøsa, 12.000,- el. bud. TLF: 97590559
BLANDINGSVED europall, 500,BJØRKVED 60L, 65,- Kontant.
TLF: 97775067
God gammeldags HUSVASK. To voksne
norske damer vasker tak, vegger, vinduer,
gulv ++. Gode referanser. Kontakt kveldstid. TLF: 99273777
Trær som stenger for din utsikt? Tenker
du å male huset? Trenger du vaskehjelp?
Lave priser for god kvalitet! Mange referanser! TLF: 99886478
SERVICE for 8 m/fløtemugge og sukkerskål. Porsgrunn porselen med rosa
roser, 500,-. Service for 12 “Karolina”
(ikke Porsgrunn) med grå dekor. 500,-.
TLF: 40216370 Bildekode: HSQB
Tørr, fin VED. 1 kubikk bjørk, 600,-. 1
kubikk gran, 400,-. Utkjøring blir vi enige
om. TLF: 92033979
BEIGE SEMSKEDE støvletter brukt en
gang. Str 40. 100,- TLF: 93427609 Bildekode: HSK4
$$ & %
#
" '!
,(+(/(/ -#! &*.-.*-- "/#. $% -#)'
7959-- / 4+*59-61,05+*+#1&+($'*+-%,9##1&
2.#&') / "((&13(+(8!&1&0&51+3
! $#" !" $"#
.416-45"--+0.
!&03%1-10 /
'(,) #727*
('$'" +!)%*#!)&&
E-15'4 -D' )" "B/2' /'(2'//'4
F'25)//'- ,>2 62G'1 )" 62G'1A
4'2B,'4, /G1>557
*22' 1)/ E-15'4 < 62> /'(2'/
!)1 )11 '4 F'25)//'-7 =B 5)-,B5,
C< ,2%7 +$+ #. ?&&0 ='48' ;B2F)41'@2'('4:0 '22'4 1'-( 'AC)1, ,>2
!659!B/B462G'152G6673)/7
"% 0$3) +), 2%//3!&%
***.#141,(5-%365-((.'04
$$$+-45"--+0.
Man kan også rope så
høyt at man taler for
døve ører.
Otto Ludvig
*'( %#'-,' &"- +'($)-!
74 3( 3+ 1(4$4..4/ *(/6+4'6'2*+ '*, &6( 4,*&
(*)*&,!#%#$&" )(+&,%)'
*/ 6++3& '*, 06+ 0*,,3 &4. +"&&3 4 3&& +"&& -23,
4 #35,6(0) !6 /23(+3 0*+&60& ,35 *'' *,
5% -6( +*3 60&%3.& .4//3+53)
766!#3
*'( %#'-,' &"- +'($)-!
' )(" $&$$( (%!"#*
5'"2204% ! ,$1+.%4% ! (4'&)*+.2 &4'$./4
"&/$)!,-(%%/#*)*+ -(% .0'../*2 3!1 (+ +!%1/%(3/
#24% &4'$./4$4',&%421%+-*"
#&!"*
0)'001*
21%+-*"
3."%%+3
0)'001*
21%+-*"
/#*3$+(*
0)'001*
21%+-*"
&(,"*$+3
0)'001*
"'!$&%$!#%!!&#"$!%$
"''3*'54+$'$5 &% 2 %&.% "''3*'54 2 !0/, (% -1 .# ).
'!%'&"$#('
6
Nr. 14 – 4. oktober 2013
Vi er klare
for ny sesong
“Æ`dekk
klare?”
&I )8 933) 9 0H91D
>E(LKQ6(6 KQ7 (;(L )(6 )(L+ 7? :Q--( <QK *([email protected](L$= FS :@+ 0?L(
@[email protected]( (L Q0(L 7;))(8K ;64(L(KK(L4 ; )(99M A; 4;8-/L (4 -L()4 KQL4;7(64 "[email protected]
[email protected]()(4K 8()(6)( 8(0([email protected])OL(L+ 4;[email protected](4 );6 -;8 QS 9:OL(K4;8M H() Q0(L
22. 0(L9K4() ; GQLS(+ C0(L;S( QS %;[email protected]) (L 0; GQL)(6K K4OLK4( "@S9:()(
N? )(99 QS "(8SM =9 +)33)8 +)0 .)50)D
Felgpakker til
knallpriser!
Dekkhotell
Utleie av
gravemaskin
Når plass og service teller!
Sjølies Bilgummiforretning AS
Sverdrups gate 44 - 2317 Hamar
Telefon 62 52 39 33
Hjulskift - Dekksjekk - Vask av
dekk og felg - Trygg oppbevaring.
Spør oss om pris!
()$*!% (%% $#(+"&"'
./.+ ,-!%)$ *&(# ". /' ++ ..
Kun kvalitetsdekk og kjente merker. Sportsfelger og hjulpakker, be om pristilbud!
7
Nr. 14 – 4. oktober 2013
#")41;:4:) (:+1:1:)C:3
"'##& !$%
,+ (%)' +
('"#' !+
&%"('-&*-$'"
#")41;:4:) <55
$+7= A5- /@ -BB
&>1,:+C:3"6:>C 0 *,>6>),C93 0 &"11"1.:
0 %2?!,8";: 0 '"1:3
Engelsklærer med MASTERGRAD i engelsk filologi og undervisning sertifikat vil
gjerne hjelpe med lekser TLF: 96837203
Ubrukt CAMÈ-SETT i gull, 2500,- komplett. DIAMANTØREDOBBER, 0,05 karat
Top Wesselton, og anheng, 0,03 karat Top
Wesselton, ubrukt, 2500,-. TLF: 41266695
Bildekode: HNPV
4/78*% *) !*) ,: '9%%*) ,77 ,' #8 *% %<
69%8*) *) 9 #%'#)7(1
Meget pen MINKPELS selges.
Tlf. 907 71 305
BUNADSØM: Broderer skjorter og skjørt.
Tlf. 62 35 82 66/ 416 43 608
Stor gammel SPARK, 150,-. Trenger litt
rep. Tlf. 62 52 24 14
Tysk RØRLEGGER hjelper deg. Også rep.
arbeid. Tlf. 480 04 685/62 35 35 11
SVARTE SKOLETTER som ikke er brukt.
Str 38. 200,- TLF: 93427609 Bildekode:
HSK
PANELOVNER
;,%8#$8 ,77 9 0#: -,) *8 :,08 89".50 +&
+#)#-9% ,: -<)9%:7,"(*
39% ",$#"* 6#)'*"*6*)#%0/) 2
sfront
MILL m/herdet glas
660 – 1000 w
+7)/ !' #% ,8 8, $1340.6 *5&*5-47"*0*5.*2/54(((/47"*0*5.*2/54
Komplett UTSTYR til fluebinding og et
isbor selges. Tlf. 905 04 743
VAREHENGER/skaphenger/biltilhenger
kjøpes. TLF: 40179709
4 stk. HAKKAPELITTA VINTERDEKK m/
pigg, 235/75 R 15, på Alu,felger DOTZ
7J/15 H2. Dekk og felger brukt ca. 3mnd.
TLF: 988 81 799
Solid HUNDEGÅRD selges mot avhenting / demontering. Den er hjemmelaget
i 2m høy flettverks netting med impregnerte stolper og sveiset port. Mål ca 4x6
meter. 1300,- TLF: 90988476
",21))-1'.3!.101&&1
*#(/*$( ,+%,31'
= #?;1?1E "H 3,4266<2>[email protected]"12"162EEA
= $"6E "H ;0">0;200 -,> [email protected]>2A
= $"6E "H "60 4J 0>21E2> -,> ! @FEE2 21
3,4266<2>[email protected]"12A
= $"6E "H @G92>7 @6"42>A
= $"6E "H @>J90 3,4266<2>[email protected]"12J0;0F>A
([email protected]?,02920 2> !D210 ,E @23"1120A
%J;220 2> !D210 @2EE2 4"E2> ICBI8A
&11E"1E: (">1 ++7B#,9;12 .C7B5',11G>B;0J4210 /C7B5
%?1?E>JDD2 K)C7BA
*>;9,>0 ,E 324623 H2112-,>21?1E21 E>"0?;A
HVIT SENGERAMME med grå bein.
90x200 cm. Selges med sengebunn, men
uten madrass. Pent brukt. 250,-. TLF:
41574791 Bildekode: HSHN
MALERIER i forskjellige størrelser.
Med og uten rammer. Gaver, jubileum
og hederspriser. Kun originaler. TLF:
95990924 Bildekode: HKC3
Jeg ønsker å kjøpe TRIPP TRAPP STOL
med bøyle. TLF: 97006908
ROLIG UNGT PAR, ikke røykere som
ønsker leie i Hamar og omegn fra januar
2014. Par på 20 og 21 student/fulltidsjobb.
Sikre betalere. TLF: 97974093
Masse BARNEKLÆR, mest til jente str
74-92, og en del utstyr, selges, 10,- pr stk.
Kom gjerne og kikk. Send sms for avtale.
TLF: 94802669
SALONGBORD dim L=135xB=77XH=56
cm selges. Pent bord uten for mye
bruksslitasje. 500.- TLF: 97067666 Bildekode: HSHR
AKVASTABIL 250 liter med bakgrunn
og lystopp selges billig på grunn av lekkasje. Selger også et akvariebord til Juwel 240 liter 121x41x73 er som nytt TLF:
41455490 Bildekode: HSHQ
Søker snarest nytt hjem hos snille folk til
våre to kosete hannkatter! Den grå stripete er 5 mnd og den rød stripete 4 mnd.
TLF: 4055 1662
Gass KOMFYRTOPP med min. 2 bluss
ønsket kjøpt. Til bruk på hytte. TLF:
97536115
Vurderer å selge min 1958 VW BOBLE.
Restaureringsobjekt. Stått avskiltet i
mange år. Høystbydende over 10 000,TLF: 91342661
949,- – 1519,-
Calor viftetårn
m/fjernkontroll
DØDSBO kjøpes, hele eller deler av bo.
Kan også ta rydding og bortkjøring av
bo. Ta kontakt hvis dere har noe å selge.
Betaler godt for fine ting. Tlf. 415 73 421
ALTMULIGMANN med erfaring og referanser, hjelper deg med det meste. Tlf. 62
35 35 11/ 480 04 685
EGERSUND KAFFE SERVISE for tolv
personer. Sukker og fløte, to lysestaker,
150,- per del. Ellers 50,- per del. Ti kopper
gratis ved kjøp av hele serviset. Er gult
med and i gull. TLF: 40484587
i hvitt,
t,
grått,
sort
698,-
Stange – Tlf. 62 57 45 03
(%'$)#*&!)
!)&#)")#
"!' 2$ 1, /')&('31+!,2.),) *0%*31' -)' #) 21- 1, +,!&'/#
%-).(/,"#*(%,$)!#$& %).
%$# !'"&
&=31- (3.1730" '@! =4 %,<+.1,1-=+; *%
$=34, AA" '#)#3 $;+;8=? /A 6A :6 /9 >>>5?8215?=
8
Nr. 14 – 4. oktober 2013
'%[email protected] C* CBYA=
ASPP086? S(4U6R1$T?RX?5
#/2 [email protected]/[email protected]
+?6T /Q>Z7
A0P5 6TX<(40 <P5S
$0>E(J0 79F %6?<F ([email protected] 9/2 J :C/66/C/F
+?6T OQ>Z7 O1. C564=
.:QZ7 QQZ7
@("P4?00
> 2/</C 9/2 A6ICC/:C/33F
+?6T .Q>Z7
@("P10(M(4
"/33 4 2/</CF
+?6T .Q>Z7
H6XX(944?5I64? L(<<?4?00
#@CB3F 0. 2/</C8.J
H/CA16/CF +?6T QQ>Z7
#@CB3F 0; 2/</C8.J
H/CA16/CF +?6T :Q>Z7
OQ>Z7 OQ>Z7 2Q>Z7 .Q>Z7
AW%LL +*B% CBYA%BZ
[email protected]+,J! E! L+,[email protected]%@
[email protected] [+%H AEH [%[email protected]
+#%9>=95! ?8#" $ @C8A92# @29C2# $ /8>8!!2B< @29C2# $ 38#C29!#B5 ?8#" $ +#%9>=95 1=!=# $ 6%C29 $ @C=9"2
9
Nr. 14 – 4. oktober 2013
'%[email protected] C* CBYA=
B?9RV(UU?
C(5064(T9 CKS(
OGZ7
OGGGZ7
!B,@YA 5?9RV(UU? I?X UVNM (I
UT&5140NIT?5Z 4PUU?5Z 05K4?5 <P5 S6R40 OGGZ7
#T??"? 9?R4?5
'@9/8D/CC/F *AAF &@C)/CF
@( / <P5 .GGZ7
#T??"? V(UU?
*<</ ?<=C8A?1F [email protected]/33 +,[email protected]( : UT?4MT(99 ?TT?5 4UP
#P5 : 40U=
,RP5(UU
APUU S?X KTT
'@9/8D/CC/F *AAF &@C)/CF #/2 D/33/5 ?I6A3H/<AF
'@9/8D/CC/8:@C6
'@9/8D/CC/F *AAF &@C)/CF
@( / <P5 :GGZ7
3QZ7 O:QZ7 .Q>Z7 .QZ7
'%ADL +*B% F)%[email protected]% '[email protected]%B\
[email protected]!,@, O27O>Z .//; [email protected],F!%
@[email protected];[email protected]:,+,0 )' /- ('7* 6&?,0
+#%9>=95! ?8#" $ @C8A92# @29C2# $ /8>8!!2B< @29C2# $ 38#C29!#B5 ?8#" $ +#%9>=95 1=!=# $ 6%C29 $ @C=9"2
10
Nr. 14 – 4. oktober 2013
Gammel, fin DIVAN med skuff selges.
Hødnebø sofa og Budalsstoler selges.
Sofa bør trekkes om. Tlf. 62 57 14 01/
988 67 215
Utleie
SNØFRES for traktor, 2000,-. Hydraulisk vedkløyver for traktor, 2000,-.
Tlf. 988 62 778
Lifter
Selges: HOBBYBØKER (alle typer) dukkeutstyr, former, brennovn, stempler til
bordkort, julekort, bursdagskort med mer.
Male på tre. Tlf. 62 52 28 81/ 997 03 910
Stillas
Stangeveien
111
Elvesletta 39
2323 Ingeberg
(Espern
området)
BILLIG VED. Hentepris fra 50,- pr. sekk.
TLF: 94437117/62341435
Gravemaskiner
Tlf: 92 40 48 00
Ledige STALLPLASSER. Bokser og
utegang. Har du lyst på en BURSDAG
med ridning og diverse aktiviteter i
en lavvo? www.spikkerudgaard.no
TLF: 99023378 Bildekode: HHA7
Anleggsmaskiner
www.mylift.no
Verktøy
man - fre
06.30 – 17.00
Selger ett parti med 48x68. FERDIGKAPPET LENGDER, 10,- pr. lengde.
TLF: 91870970
Betongutstyr
lør (apr - sep)
08.00 – 13.00
SORT SKINNJAKKE, str.40-42, lite brukt,
300,-. TLF: 41266695 Bildekode: HSJS
ELEKTRISK PIZZAPANNE med steketermometer. Ikke brukt. 125,- TLF: 99731663
Hus- og hageutstyr
2002 mod ADRIA gis bort pga fukt i framveg. Har også 4 gamle motorsager i uvisstilstand som gis bort.. TLF: 47869939
Teleskoptrucker
Trehvit BENK og kjøkkenbord, 900,-. Benken er en 3+2 seters hjørnebenk. Tlf. 995
06 740
4 stk. Continental piggfrie VINTERDEKK,
195-55 R16. 400,- pr stk. Tlf. 958 50 018
YTTERDØR til liten lekehytte ønskes
kjøpt. Helst 180x70 cm med karm. Høyrehengslet, utgående. Tlf. 936 14 697
Ubrukt flott TOALETTSTOL til hytte,
600,-. Hvit plast. Tlf. 908 19 485
)"--20"-1
(C/4AC,C *$$'
2.EF
!6GC1-1=7 + 1) >87
2.EF
&?/C5/:1C5
2.EF
&?/C5/A619H/C
2.EF
@C/9=A6 %JB6
2.EF
#0CA6/B4
2.EF
(C/4A50<
23EF
&9=J=;"18<I119 2.EF D3+F
""02+ /"+32- "0
!#**$.',' &).'(,%%
,.., *7>%-6 1 '0%-6"
%%7"-4%-$+-/1-";-+
&/:; 3, 8! 3, ,,
(%-2:9" !2)5 # 0+97 )! # /<9 ),;.=
Lykke er et
bevisst valg,
ikke en automatisk
reaksjon.
Flott MINK-KRAGE. Taksert ved
Gjøvik Skinnforretning 2500-3500,TLF: 97067734 Bildekode: HK2X
BUSTNER 204 selges. Husvask, maling
utvendig og innvendig utføres ekstra billig! Tlf. 996 09 19/ 970 16 912
$&&(!+#)+ 0//%"'- .) %*11 0% ,'1)
[email protected] 38 8'AC 6:$"CA =3A 344CAC"C CAB3A< =8#A C$6C4<
#@ 4*$$?#&< "C< CA ' [email protected] @:44 #@ ?*48 <;4 #??)
1; =3A "C< A;6<;@C :<?<%AC< ?#& @;A "[email protected] A3?6,
CBBC6<;8 #@ &[email protected]< $*%36<;@ 8:A"CA;[email protected])
Mildred Barthel
-C?*6 #??, #@ 8; C834:CACA @A3<;?)
>[email protected]$C #8CAB*AC? <;4 "[email protected]
;$$C$ 2/ <;&CA)
Selges: Luna TREDREIEBENK 3-fas med
stk. stål. Mig sveiseautomat Norweld
1-fas 160 A. Lincoln inverter pinnesveis
1-fas med utstyr. Rygg åkersprøyte. Tlf.
62 36 91 85/ 415 68 351
Har noen en GLASSBOLLE til fisk til
salgs? Ikke under 12 liter. Vil gjerne ha
fisk også. Tlf. 450 03 829
BJØRKEVED, 700 pr kubikk, blanding,
600,- pr kubikk. Fritt tilkjørt ved kjøp av 4
kubikk eller mer. Tlf. 952 89 378
2 ET. OVNER. Aadalsbrug nr.15 (3.et.)
og nr.17 (1.et.) Gamle symaskiner, klesrulle (grønn) stor vogge m/ trenagler.
Div. trau. 30 år gml. blå Brio bagvogn,
som ny. 2 gamle skrivemaskiner (1 reise skrivemaskin) gis bort eller gi bud.
TLF: 90252903
7C #@?' 8'A =9C&&C?;"C(
&&&);6+C6A%=AAE$)$#
5CA B;$$CA ": 04)3) "[email protected]$? @:44+
#@ ?*48!A;?CA, #@ 8'A [email protected]$ $C<<0:<;66)
Jeg ønsker å lære BRIDGE. Er det noen
som trenger en makker og kan lære bort
litt? Tlf. 916 01 761
->C;E4E>$EC<E>E$ 52
537. :6%6C
9E8ED#$( .5 07 5, 7'
!#[email protected];6+C6A%=AAE$)$#
A68B1;6+C6A%=AAE$)$#
?!$>[email protected]>"EC(
/6$+DCE '*+70)3'
4(2$$5+.5 3*%5,$-5,$5
"$ -1.202/&/(1*1%&
52'' 3,,# 4) !1%+/
# 0,1 3*%5,$-5!
6 ?N(H& &NN K?HFN&H&N) &H 644& 0/?N369I
@6 2&NN&G4&H &H G4?KF F63 = F63FH&44&G
8/&H?N(H&I * <36 F63FH044&F &33&H RMH&37
G4&F 6 &N ?NN&N &NN G6N &9&N K?HFN&H)
4?N G45& 364& K30FG&369 M9 M/&HH?G4&N(&
GM2 M2 3.N&F G3=H N&(I
4+.5%$)-5,$5'
O &N 0N(&HGL4&3G& GM2 '&NF& AH>&N
95MH(& M2 ?/GF?N(GRMH&3G4&3G&) <3&
(&F MKK96FF ?F 1"J H?KKMHF&HF& ?F (&
8?((& />HF ?/GF?N(GRMH&3G4&F 6 &N
?NN&N &NN K?HFN&H&NI ,/GF?N(GRMH&37
G4&3G& MKK96G = />H& NM4G= 0F<H&(F
<=(& 8MG 2&NN M9 4/6NN&H) M9G= N=H (&
&H 6 &F K?HRMH8M3(I B=NN &H (&FI C9 (&F
4?N G45& (&N <&GF& M9 2&GF FHMR?GF&T
752-$/*+5%'
BKLHG2=3&F &H 8/MH(?N (0 8=N(F&H&H
(&FF& 6 (6FF 36/ M9 8/? (&FF& 4?N RLH&
F63I Q&H /63 /6 NM4 ;NN& 2?N9& /?H6?N7
F&HT !H? K?N644 F63 8M(&GF0KG = RL39& (&
N.& RL3&3G&N&) F63 = <36 FMF?3F ?//6G&N(&I
,N(H& K3?9&G ?/ 2MH?36G&H&N(& <&7
4.2H6N9&H M9 &H G40P&F M/&H G&9 G&3/I
,FF&H ?N(H& 4?N <>H& K= ?/GF?N(GRM7
H&3G4&3G&N GM2 &N 8&22&369 6NGK6H?7
G5MN GM2 ?3(H6 <36H ?/G3LHFI C9 (&F ;N7
N&G :&H& H&?4G5MN&H M9 4M2<6N?G5MN&H
?/ (& GM2 &H N&/NF 8&HI
892 $-/5%&
#N G4644&369 ?/GF?N(GR?G6N?G5MN R=H
MGG 0F ?/ (&F 45&NF& M9 /?NF&I %&FF&
4?N R= &N F63 = G& K= G&9 G&3/ M9 K?HF7
N&H&N 6 &F N.FF 3.GI %&F &H 644& 0FHM7
G4?K = H&?9&H&I O G364& G6F0?G5MN&H 4?N
(&F />H& 30HF = G& K= G6N& &9N& 6(&?3&H
M9 F&N4& 36FF M/&H 8/MH(?N &N G&3/ /633&
F&N4F M9 RL3F (&HGM2 (&F 8?((& />HF
M2/&N(FI %&F &H /64F69 644& = GF633&
GFH&N9&H& 4H?/ F63 K?HFN&H&N &NN F63
(&9 G&3/ 6 G?236/&FI #F GF644MH( &H F6336FI
,F &N 4?N F&N4& G&9 ?F K?HFN&H&N 4?N
<36 RMH&3G4&F 6 ?N(H&) <&8L/&H 644& L(&7
3&99& NM& 2&33M2 FM 2&NN&G4&H GM2
8?H <&GF&2F G&9 RMH = 3&/& G?22&N 6
9M(& M9 MN(& (?9&HI D&N (&F ;NN&G
9H&NG&H RMH 8/MH 3?N9F &N 4?N 3? ?/7
GF?N(GRMH&3G4&3G& 9= M9 8/MH 2.& F6(
M9 MKK2&H4GM28&F (&F G4?3 R=I
"5+ -2+$-/5 05$!5
M9 2&GF RH04F<?H& &P&4F&N ?/ RMH7
&3G4&3G&NG 3.NN&(G3?9) &H = <36 R.3F ?/
(&NG &N&H96 M9 93&(& M9 N.F&3G& K= &N
9M( M9 RMHN0RF69 2=F& GM2 4?N 4M22&
(&9 M9 (6N K?HFN&H F63 9M(&I %&F 2= ?3(H6
/>H& NM&N F/63 M2 8/&2 GM2 &H RLH7
GF&K&HGMN 6 85&HF& M9 8M(&+ (&F &H (&N
(0 8?H 3M/&F FHMG4?KI Q/6G (&F 644& &H
G364) 8?H (0 N?/69&HF (&9 6NN 6 R?H&R033F
R?H/?NNI
61($'
Q&H &H NM&N F6KG 6 RMH<6N(&3G& 2&(
5M<<:LHF6N9+
- !MHF&33 644& M2 (6N& RL3&3G&H /&H4&N F63
(&N (&F 95&3(&H &33&H F63 4M33&9?&HI S=
8&33&H 6NN RMH = R= F63 &N (6G4H$ M9 9M(
?/G30FN6N9 K= G6F0?G5MN&NI
- @&H4&N MKKGL4 &33&H G4?K G6F0?G5MN&H
6 5M<<G?22&N8&N9 GM2 <6(H?H F63 = F?
RMH&3G4&3G&N NM&N 8?44 /6(&H&I %&F &H
/64F69 = RMH86N(H& ?F G6F0?G5MN&N H&FF
M9 G3&FF 4M22&H 0F ?/ 4MNFHM33I
- E? 8&33&H (& 9M(& RL3&3G&N& <36 F63 &N
3.G&H& 5M<<8/&H(?9 M9 F63 36FF &N&H96
GM2 &N <&4H&RF&3G& K= ?F (0 &H NMH7
2?3 M9 3&/&N(&I
- 'H04 (&N RL3&3G&G2&GG69& H.GF&3G&N
F63 = ;NN& 0F 8/MH(?N R= (&F <&(H&
2&( K?HFN&H&N (0 ?33&H&(& 8?HI %?
4?N ?/GF?N(GRMH&3G4&3G&N <&H64&
G?236/&FI
11
Nr. 14 – 4. oktober 2013
2335 STANGE Tlf. 62 57 17 43 Fax. 62 57 30 59
www.ahanstad.no
GODKJENT
VÅTROMSBEDRIFT
24-7
Åpningstider butikk:
Man-fre kl. 08.00-15.30
Torsdag kl. 08.00-18.00
Lørdag
STENGT
24-7
957 42 199 994 12 138 416 36 916 995 74 761 922 30 064
Gudbjørn Karlsen
Hans Audun Grøtlien
%.!*3'+*'-*"'2'+*'- &1- 0-#).*'/ ,'(-#&* 1$ ,1-'**+4.$
/!O9K> E5 "69F(!(>*[email protected]
0>?:K**!>$F97:?!>$
L:(99QO!<<!>$FC(9QSA:!>$
8(O($>!>$997(!>FC(<OE>7>!>$
MOK77!>$F:(>"=O*
4<<:K**!>$FC=:7QS?:!>$
0>(Q:!>[email protected]!>[email protected]=>7(:!>$
Kjøper VINYLPLATER, LP, singler: Rock/
hardrock. 78 Plater. Jazz, rock, blues. Platene må være i god stand. Tlf. 976 59 321
Kjøper alt av LEKER fra 1900-1970 i metall, plast og tre. Biler, båter, tog, fly osv.
Tegneserier før 1970 som eventyr- og
julehefter. Donald Duck og andre tegneserier. Tlf. 415 73 421
Selges: LAMPER med kupler. Flere farger,
noen for 12 V. Har også noen 5-armede
med glasskjermer. Noen retro lamper.
Tlf. 466 96 934
PEIS 4 emaljert selges. Tlf. 906 10 057
Selges: JERNGRYTER, hagemøbler,
sykler, vinballong, sveisegrammofon,
gamle grammofon plater, kofferter, Bergans ryggsekker med mer. Tlf. 466 96 934
07=:( =$ [email protected] =<<*:E$
1!>$ &=: 6&=:<O!Q7(>*( 7!OC6*
[email protected](97(:2> [email protected]:
3(: 4OE5 0O(77(>
+)+) I>$(C(:$
/O&G R-) +D '-)F#+ %' )) )NH<=97P <(:=OE5G9O(77(>;,+!G>(7
Selges: Skinnkåpe, stoffkåpe og strikkedrakt str. 6-8 år. Tlf. 953 63 068
Henning Nilsen
Øystein Emilsen
Tove Pedersen
Jeg kan REPARERE dine skogsbukser.
Tlf. 62 35 35 11/ 480 04 685
Vårtun forsamlingslokale
i Vangsåsen leies bort til alle slags anledninger,
som konfirmasjon, bursdager, bryllup og hva som helst.
Ring Stein så ordnes det nok! Tlf. 994 04 595.
Gratis: Gamle LÅSEKASSER, vinballong,
tallerkener, postkasser, juletrelys og juletrefot i støpejern. Tlf. 976 95 065
Har en del MØBLER som kan passe
til hytte om noen er interessert?
Tlf. 62 59 51 95/ 474 48 934
Stripet solsikkefrø av beste kvalitet!
Gammel, sort TELEFON “NSB-mod” fra
1940-50. Mål: 19,5x15x12 cm. Har løvemerket med Aktieselskapet Elektrisk Bureau Oslo Norge. Tlf. 62 52 74 41
Selges: SKRIVERBORD i sort/sølv, hvitmalt kjøkkenbord med 6 stoler, div.
lamper. Tlf. 62 58 38 61/ 907 43 405
Nordahl Rolfsen’s LESEBOK for folkeskolen. Har 2 stk. utg. B fjerde del og 1 stk.
utg. B andre del. Noen som er interesserte? Tlf. 62 52 74 41
Selges: Div. HAMARBØKER, tegneserie
fra Thule forlag: Prins Valiant nr.1-41, ulest. Taklampe med glasskupler, symaskiner, bordlamper og annet. Tlf. 413 46 066
Selges: Kjempefine KANINUNGER av
løvehode. Mange fine farger. Har også
Tysk kjempe og Fransk vedder, hanner
på 4 mnd. 906 10 057/ 62 59 20 19
08-16
BJØRKEVED, 750 pr kubikk, blanding,
600,- pr kubikk. 60 l bjørk, 70,-. Kan kjøres.
Tlf. 984 33 892
GARASJESALG Brynsvegen 9 i Romedal.
5/10 og 6/10 fra 11-15. Tlf. 466 96 934
BØKER og oppslagsverk, nye og gamle,
selges billig. Har også spill og puslespill.
Kom og ta en titt. Tlf. 900 93 804
'%>!%42,5/!%4 ;<1;;)781;; ) &5>!%4 77)78
%*>2*5":
;8"5&8
7$ -+%,3!7+%=,!3/
#?1-!3/4%6!3;1!3
;6 1,%?"!3 )5)5
#EA<13.=
(3% ? 8;3
F00C:
SOFA med sjeselong, salongbord og
skinn- lenestol selges. Tlf. 917 62 584
Grunnet flytting fra vårt hus på Ridabu
selges alt av MØBLER, tepper, ting og
tang. Tlf. 404 99 848
Behov for SNØRYDDING? Store og små
plasser, Hamar og omegn. Gratis befaring. Tlf. 970 91 506
Selges: Selvbygg 315 kløv- og KAPPSAG
med anlegg. Tlf. 997 46 354
'A7;HD:0OEH/LM)
$ %5:MD *0$D$MM$)/:7H0LM
Selges: FUGLEKASSER, postkasser,
melkespann (små og store), trau, syltpresse, elghorn, norgesglass lamper, div.
smijernslamper, gammelt spisebord, div.
pynteting, gaver, taklamper med mer.
Tlf. 995 29 933
'.!)7!?,>%+6 0
Man - fre
Brenneriroa - 2340 Løten - Tlf. 62 50 89 89 ' 7C<+4;&C#6.9&;;#-6&
Voksen mann utfører div. ARBEIDE. Husk
trimming av hekk, busker og trær før vinteren. Tlf. 450 03 829
')!>3.5-0%.% 8" ?,8< *57!%+
&:+:6;) =,< 2, 418
(/9;3.# %)):$!-)0%5.):57);
3#>#!#E B + <F0 5 <F0 / <F &F *1 <F-
Vi har også: 8B;;"AF;7;:62B6F0 :>E<:;;#2# 6(CC#!0 <6AEC# 6(CC#!0 E&;EB<<#<?#!6#!0 9#BE#7&;;#!
9,6(CC#!0 "#CC7;&<<#! 9-9- @:7:CC $) D#;# <:!C&6F#!- =C&!C AC>:;F :> "%!:AC&9:C#!8B E#;F#! <A6 "AF;#9:C :> 7#EC# <>:;BC#C0 2#!"&! :67#":;#E >)!# $!&2A<C#! :> 6&!E<# &!6BC&;&F#!-
14” REISETV, 450,-. Lite brukt, stått på
hytta. Tlf. 62 52 67 49
SOLSEIL 1-2-Trio
Tlf. 905 14 314
A-mål
920-960.
$,D< 9<6)1= 7
1E4B
>(8 '/
5BBB
-"@ @+!!&
&0 4%3 +9<>! 3,:
=17;
8;3 6;"1,3% 4<66!+06
"
!
*6!= #0+ ) 1.$893:
;6 !38%3!= 3=! "0=
6.!
2 &0 ?,893!3 4%1,!2
1
8,
30
#!"
;77"3%6:
#1+"%% $6'1 -!'%+1'%21+1&%1' /*'
.)$'"334+- *- 51&027'4+- ,(,(
*4:> .?>!:3%/.:/0>4 0 "%.4#/!:> 6/% (>[email protected]/04%@%
&@%?!:/ 2 -9++:/",[email protected]:/ 2 "?-.:/ 2 =0>@:/4/5>@ 2 ?/@:/ 2 4/5>>-%.-3,%>@:/ 2 6/[email protected] 94 "$/
043%),&#)&,%
0"+/,$3(-,%
043%),3(+,**
0!'%+,**,%3%2,1.
Trenger du hjelp med SYARBEID? Jeg
tar på meg det aller meste. Syr gjerne
julegardiner for deg. Tlf. 62 35 35 11/
480 04 685
%#!%'&($"
+*'*)%& $- "$ #( !,
!,*-/)
"2+%3
3./+$(.*-/(1 &'0# 3./+$
",,'/(-+ !&$'..
0% ) 1*#..+%
&+)+*'( $- "$ #% !,
!- $.% /$2 $- &.+(.' , 0.% (-' 0.( %'#((/.%*
"+% )1 .%% &%.0*
N5>:0< ME:0< /O":0-< /5OO:0< D:/O:0<
;EOO:OMJ0< H0:/O"J0$7)< 7:D:0<
/KCOO:0< ?3O:0< ,$LM:O>:K2:7 5) KC: K:01
'D:0;L):0 OM1 4B1BB 8 4+1BB
#H50)H1446< FG6B %5:MD
!M-1= IF GI 9I BB & 6. +G +6 49 K5:[email protected]$D$MM$)(:H175
64#:0
2"#!0%4
"!-!1') *& (* 0( ## $$$.+/%,.)'
Burgunder bue SKINNSALONG + stol,
pent brukt, 2000,-. Nytt postkassestativ
med plass til 2-3 postkasser, 500,-. Heltre
innerdør, 200,-. Tlf. 951 23 006
To positive damer fra Hedmarken vasker
god gammeldags HUSVASK. Bebodd/
ubebodd. Ring for avtale. Tlf. 62 59 29
62/ 406 21 193
'#!&%"84
04."" 6( "!*4
$-9-3 < 0;+5 /, ), 71 ))
12
Nr. 14 – 4. oktober 2013
HØSTTILBUD!
Norges største utvalg i gulv på lager
ÅPNINGSTIDER
Mand.-fred
08-17
Torsdag
08-18
Lørdag 08.30-12.30
..................
...............................
Upofloor Parkett - Forbo Parkett - Alloc Laminat - Dala floda Furugulv - Moelven heltre Eikegulv
VI HAR OVER 100 FORSKJELLIGE GULV PÅ LAGER!
LV
PARKETT - LAMINAT - FURUGULV - HELTRE EIKEGULV
KNA
L
IS!
LPR
..........
Jøtul F 162
Sort lakk
KN
PR
ALL
IS! Jøtul F 602
9990,K
LP
NAL
RIS!
Jøtul F 3
Can Lønn Country
3 stav.
Pr. kvm
Bjørk Country
3 stav.
Flott lyst gulv med fargespill
fra lyst til gyllne gultoner
258,-
3 stav.
Pr. kvm
Kun
199,284,-
398,-
Valnøtt Country
498,-
MOELVEN HELTRE GULV
M
Eik Classic 20 mm Pr. kvm
E Rustikk 20 mm Pr. kvm
Eik
Hardvoksoljet 25x159
398,-
880,750,625,-
2.sort. Pr kvm
225,-
AASEN HANDEL AS
PARKETT - BYGGEVARER
Merbau
1 stav.
Supergulv!
Pr. kvm
3 stav.
Mattlakk.
Pr. kvm
DALA-FLODA FURUGULV
Eik Oregon Rustikk
1 stav.
Flott gulv med litt kvist
Pr. kvm
Eik Smoked
Eik Exclusive 20 mm Pr. kvm
Eik Natur
3 stav.
1.sort. Pr. kvm
Kun
348,-
2 stav.
Pr. kvm
Eik Rustikk Øk.
2332 Åsvang i Stange
570,-
6990,K
LP
NAL
RIS! J
Jøtul F 220
8990,-
Bilder:Aasen Handel Avd. Oslo/Alnabru
nabru
KNALLPRIS på parkettgulv!
akk
Sort lakk
Tlf. 62 58 62 22 Faks 62 58 64 32
Avd. Oslo (Alnabru) Tlf. 22 19 22 52
www.aasenhandel.no
Sort lakk
m/glassdør
S
Sort lakk
9490,-
UTVENDIG KLEDNING
19x148 ubh.
13,40 Pr. m
19x148 Grunnet hvit
17,40 Pr. m
÷10% på hele pakker
DRENSRØR
110 mm
PAKKESALG
15,30 Pr. m + mva.
Toppsving
Vinduer
Hvitmalt med ventil
Lagervare
99 x 99 cm à kr
99 x 119 cm à kr
109 x 109 cm à kr
109 x 119 cm à kr
119 x 119 cm à kr
119 x 129 cm à kr
2945,3095,3195,3295,3295,3745,-
Kjellervinduer fra
Pr.stk.
Pr.stk.
Pr.stk.
Pr.stk.
Pr.stk.
Pr.stk.
1198,- Pr.stk.
13
Nr. 14 – 4. oktober 2013
*)%)'"$
SMÅBRUK med mulighet for hestehold
ønskes leid. Tlf. 410 18 045
Antikkhvit TRESENG med madrass,
500,-. Som ny, høy kvalitet. Tlf. 457 86 351
Gis bort: Rundt BORD med glassplate
over og under. En uåpnet eske med Tena
Lady Super. Tlf. 477 19 165
Stor TILHENGER kjøpes (i god stand). Vinylplater fra 60-80 tallet kjøpes. Technics
SL 1200/1210 ønskes også. Tlf. 976 59 321
#, &( ,! ++
BJØRKEVED 60 l, 50,-. 750,- pr
kubikk. Blandingsved, 600,- pr kubikk.
Tlf. 992 98 865
Treseter SOFA og to stoler gis bort. Må
hentes i Brumunddal. Tlf. 938 41 935
LEILIGHET på Stavsjø til leie, 8km fra
Brumunddal. Pen og god standard, 3900,+ strøm. Kan også leies fullt møblert.
Tlf. 992 42 015
Henriette Schønberg Erkens Store KOKEBOK, 400,- (ikke brukt). Alf Prøysens
samlede verker 12 bind, 1000,- (pene).
Tlf. 970 77 657
Stor SKAPHENGER L380, isolert. Gammel, kjørbar og god. Ikke reg. plikt. 16
000,-. Tlf. 993 26 477
"! <.43!<3 -.A J-.A6299 GA!3 2992A 3B9=J5
"292-.4 1+) 18 CCCD &J4526.33!<:
(A25AB< $.A59B247 39-D 1C/ 1/ ;;07 -A25AB<@F2>3AJ6D4.
&!A.>>2AB7 39-D 1,, )K ;+K7 4B9>!F2>3AJ6D4.
%!<<7 39-D 1,/ +C ,;K7 3.A2!F2>3AJ6D4.
#!9E7 39-D 10) )8 8+K7 !A42!F2>3AJ6D4.
Ca. 70 stk. EUROPALLER, 20,- pr stk.
Tlf. 958 59 970
"'(%(&!&(#($
G(3 _]/ ;UY_]2 <L_2:
/8]W]2/] 9 7937]W]
R( 2SW_+< J9Y R3]:
7]W/]72/]W J)3] ]/
+J2W9// ?3+ #?]2]3:
&3]J]/6 #//]3/9_]W ;+3
/9YY+</ D+LYL2 ?U3?+/:
/]327+R]/ ?U3 _]//]
-+ *'#&'
*$&!'.,)(
&3]J]/" X]W J9 7+W
"/'.,0 (/0 ,%'$#
/3H</ 2Y( ?+2/ +/ _]//]
977] ]3 D+LYL26 \+W
2739J]3 977] 2Y976 %]/ &Y93 ;]Y/ /H_]:
Y9< W(3 ]W Y]2]3 &3]J]/ R( <3]27" X]W
U<2( R( WU327 7+W ]W X]37] +/ ;]3 ]3
_]/ +W_3] /UW]3 ]WW _] D+LYL2 &3L7]36
,W_3] U3_" +W_3] L//3H77" +W_3] /+W:
7]3" +W_3] ?U3]2/9YY9W<]3 ]WW 9 _] 1 ]7/]
D+LYL2&3]J QT6A]226" T6 U< N6MU36" ^+Y" !9Y"
!9Y]XUW U< CUXP6 #?]2]3&3]J]/ 9WW]:
;UY_]3 UX/3]W/ 1F U3_ 2UX ]YY]32 977]
?U3]7UXX]3 ;U2 D+LYL26 %]22L/]W ]3
_]/ 2+WW2HWY9< +/ D+LYL2 ;+__] &U__ 9
#?]2U2 9 X]3 ]WW /U (3 U< _]3?U3 78]W/]
?UY7 9 X]W9<;]/]W Q,R<6TVP6 !U3?+//]3]W
+J #?]2]3&3]J]/ ;+__] _]39XU/ &+3]
5;S3/ UX _]3]2 /3U5 2UX ;+W 29]3" ;+W
78]W/] _]X 977] Q#?6T6T0P6 ,_3]22]W 59
#?]2U25 Q_] ;]YY9<] 9 #?]2U2P X+W<Y]3 9
_] ]Y_2/] ;(W_2739?/]36
'3]J]/ 7+W J)3] ]/ 3LW_2739J /9Y LY97]
X]W9<;]/]36 GU]W X]W]3 _]/ ]3 273]:
J]/ +J D+LYL24 X]_+3&]9_]3 AH797L2
QW]JW/ R( 2YL//]W +J &3]J]/P 2UX ;+3
/+// &3]J]/ X]_ /9Y X]W9<;]/]W]" X]W2
D+LYL2 2]YJ ]3 9 ?]W<2]Y6 B+WW2HWY9<J92
]3 _]/ 273]J]/ <+W27] Y]W<] ]//]3
D+LYL2" 7+W278] 2UX ]/ ?SY<]2739J
/9Y ]W 2+XY9W< +J D+LYL2&3]J6 %]/ ]3
273]J]/ 9 D+LYL24 W+JW6 B( ?U3?+//]3]W
9WWY]_]3 X]_ U3_]W] 5D+LYL2 +RU2/]Y
]//]3 ^L_2 J9Y8] /9Y _] ;]YY9<] 2UX /3U3
R( M392/L2 O]2L256 BY97 <8U3_] ]W 9 +W:
/977]W Q8?36 T6 U< N6A9XP6 %]/ J+3 ]W X(/]
( ;]_3] ]W +J_S_ Y)3]3 R(" _]22L/]W <+
_]/ +L/U39/]/$ %]/ 8]< 2739J]3 ]3 9 D+L:
YL24 (W_6 B(" ;S3 ]//][email protected]
'L_27+R]/ 9 #?]2]3&3]J]/ ]3 &Y6+6 +/
_]/ X( J)3] U3_]W 9 _] 7392/W] X]:
W9<;]/]36 ,YY] X( J)3] YU8+Y] UJ]3?U3
UJ]3U3_W]_]6 '+3W X( J)3] YH_9<]
XU/ ?U3]Y_3]" U< ?U3]Y_3]W] R( 29W
29_] X( 977] J]77] 29WW] U< /3+22
;U2 &+3W+ [ _]/ ]3 _]//] +J2W9// 2UX
]3 R3]7]W/]72/ ?U3 2SW_+< Q#?606T:=P6
-9_]3] ;]/]3 _]/ +/ 7J9WW]3 X( J)3]
YH_9<] XU/ 29W] X]WW" _] <9?/] 7J9W:
W]W] 27+Y LW_]3U3_W] 2]< LW_]3 X]W:
W]W] 29W] 2UX LW_]3 \]33]W 2]YJ6 5!U3
X+WW]W ]3 7J9WW]W2 ;U_]65 K972UX
7937]W LW_]3U3_W]3 2]< LW_]3 M392:
/L2" 527+Y ]W 7J9WW] LW_]3U3_W] 2]<
LW_]3 29W X+WW 9 +Y/56 I]WW]W] R( 29W
29_] X( ]Y27] 29W] ;L2/3L]36 E< 2Y+J]3
27+Y 5+_YH_] 29W] 8U3_927] ;]33]3" 2UX
M392/L2 2]YJ" X]_ ?3H7/ U< 3]2R]7/65 E<
;]33]W] 27+Y &];+W_Y] 2Y+J]W] R( ]W
<U_ X(/]6 ZW<]W R3U/]2/6 I]W YU8+Y9/]/"
YH_9<;]/" U3_]W6
!U3?+//]3]W ;+3 ;+// ?U3]2/9YY9W< UX
]W (W_27+XR ;JU3 _8]J]Y]W <8S3 5YLX:
27] +W<3]R56 %]3?U3 X( _] /3U]W_] /+
R( 2]< 5^L_2 ?LYY] 3L2/W9W<5 2( _] 7+W
2/9YY] URR XU/ _8]J]Y]W6 %] X( 78]XR]
X]_ 52+WW;]/]W 2UX &]Y/] UX Y9J]/
U< X]_ 3]//?]3_ 2UX &3HW8]56 I]_
/3U]W2 278UY_ 27+Y _] 2YL77] 5+YY] _]W
UW_]2 &3]WW]W_] R9Y]356 %] X( /+ R(
2]< 5?3]Y2]W2 ;8]YX U< *W_]W2 2J]3_"
2UX ]3 ^L_2 U3_"5 U< <8S3] _]/ 9 &SWW6
%] 2/(3 UJ]3?U3 5UW_27+R]W2 (W_];)3
9 ;9XX]Y3UXX]/56
!U3?+//]3]W ]3 URR/+// +J +/ M392/L2
J]_ 29W _S_ ;+3 ?U3]W/ 8S_]3 U< ;]_:
W9W<]36 K]2]3W] ;+__] 2]YJ J)3/ ;]_:
W9W<]3" L/]W?U3 _]/ L/J+Y</] <L_2?UY:
7]/2 <3]W2]3" _] J+3 Y+W</ &U3/]" 2UX
_]/ ;]/]36 I]W J]_ M392/9 &YU_ ]3 _]
7UXX]/ W)36 5!U3 ;+W ]3 J(3 ?3]_" ;+W
2UX <8U3_] _] /U /9Y ]// U< 3]J W]_ _]/
<8]3_] 2UX 279Y/]" >]W_27+R]/65 \+W
27+R/] ]// WH// X]WW]27] +J _] /U6
5Z ]// Y]<]X] 27LYY] ;+W ?U32UW] _]X
&]<<] X]_ ^L_ _+ ;+W _S_] R( 7U3:
2]/65 %]3?U3 ]3 +_3]22+/]W]" /9_Y9<]3]
;]_W9W<]3" W( 5_] ;]YY9<]2 X]_&U3<]3]
U< /9Y;S3]3 ^L_2 ?+X9Y9]56
#?]2]3&3]J]/ ?U3X9_Y]3 9WW297/ UX
9W_3] J]72/6 %]/ J+3 WH// 9 _]W 7392/W]
&]J]<]Y2]W [ U< ]3 29_]W <Y]X/6 %]
/3U]W_] 27+Y 977] ?U3&Y9 9 ]W &+3WY9< +J:
;]W<9<;]/" X]W JU72] 9 /3U]W" &Y9 XU_:
W] Q=6T.:T0P6 %]/ URR?U3_3]2 /9Y L/J97:
Y9W< 2UX 27+Y <8S3] ]W /9Y 5_]/ XU_W]
X]WW]27] 2UX ]3 ?LYYJU72]W/ U< ;+3
;]Y] M392/9 ?HY_]56 -9 27+Y 977] Y]W<]3
J)3] 5LXHW_9<] 2X(&+3W5 2UX Y+3 U22
7+2/] ;9/ U< _9/ U< _39J] UX739W< 5J]_
;J]3/ ]W]2/] J9W_RL2/ +J WH Y)3]56 -9
27+Y J)3] /3U XU/ 2+WW;]/]W 9 78)3Y9<:
;]/ 5U< 9 ]// U< +Y/ JU72] URR /9Y ;+X
2UX ]3 ;U_]/" M392/L256 !3+ ;+X" M392:
/L2" 57UXX]3 ;]Y] Y]<]X]/2 J]72/56
!U3?+//]3]W URR?U3_3]3 +Y/2( Y]:
2]3W] /9Y ( JU72] 9 /3U]W U< &Y9 XU_W]"
2]YJ2/]W_9<] X]WW]27]3 2UX 977] ]3
+J;]W<9< +J H/3] +L/U39/]/]3" X]W 9WW9
2]< ;+3 7LWW27+R" <WU292 Q]378]WW]Y:
2]P 2UX ;+W 29]3" UX _]/ <L__UXX]Y9:
<]" U< <WU292 UX ^L_2 BSWW QT6T1" =6T.P6
#//]3 X9W X]W9W< 7+W J9 Y+ X]2/]:
R+3/]W +J _]/ 2UX 2/(3 9 #?]2]3&3]J]/
Y9<<]" U< /+ X]_ U22 _]//] UX J]72/ U<
<WU292 : 9W_3] J]72/ U< ]378]WW]Y2]"
UX ( 78]WW] 5M392/9 ?HY_]56
HUS til leie i Vallset, 7 km fra Stange. 55
kvm nyoppusset bad. Ledig fra 1. oktober. Ikke husdyr eller røyk. Tlf. 414 37 349
*2>I<>!5A2>>2: '?2A9JH4D /)7 K0KC (JA42>
""")"3'&(%.),+
! #3('+,6-05 07'&36-05 6%''
! !3*7(7'4+, '27*
! #07'&(3*7(7'4+,3(5
/07''(3*7(7'4+,3(5
'2-1& 7$ /07''
Vatert VINTERJAKKE med pels i hette,
foret, str.48-50, 1000,-. Ny og moderne.
Skidress herre str.52 (foret), jakke og
bukse, 500,-. Kaffeservise til 10 personer,
100,-. Tlf. 408 31 498
Flott Stubben allround SAL, sort, sete
17”, bomvidde 32”, 3000,-. (Nypris 11
000,-) Sikkerhetsvest (som ny) str.XS,
500,-. Vinter ridestøvler str.37, 100,-.
Mountain Horse ridesko str.37 + hvit
ridebukse str.164 gis bort. Tlf. 61 17 55
95/ 988 60 269
VINTERLAGRING av campingvogn,
sept.-okt. Tlf. 414 37 349
MALING ute/inne utføres av voksen,
norsk mann. Hagearbeid, steinlegging.
Gode priser. Tlf. 968 58 125
!.($/%0/,,'
$.*1#0".() +&% $.*1#0-
Pust....
Pust bare pust dypt og rolig
Alt du har er denne
stunden her og nå
Bakover er alle veier stengte
Framover, tusener du kan gå
Men alt blir bare skygger
Hvis du farer fort forbi
Og gresset visner foran deg
Når du aldri tar deg tid
For noen ganger må du bare
Vente litt på sjelen
Sånn at den finner frem til deg
Noen ganger må du bare
Vente litt på sjelen
Så ikke gå din vei
Blir hos deg
Ikke gå noens vei
Bare pust
Fra Henning Kvitnes sin vise
«Vente litt på sjelen»
+$!"%*%#%!&+$!")("'
("&&"$!%''##"
97/5(!/* -+ 2 $717)* "6360,/ '% .- 4- .8
:::*1,&,)0,)#1*/,
14
Nr. 14 – 4. oktober 2013
-5 0.%$,/$ &.0*//'(.13! 3 +&&$'&*% ) ""42#0
6.833-G2 ! -1=1 ! 2>49;4$ B: $>"$744>%%7 ! -;!4#"$ ! $ %9;4$%<;:74 ! ()%* #) ) 33, ,,, ! "%--#,'&+ (0/&('00
>F? .B''? 'BGHDD)EB!&:?< G?A )B!<&" E?!&::?D8?'
& !HDA!&:? BG:&#?!)?< @( 5$?'<?8H:HD & ;''?)'HA6
4#?< EB!&: 8H< )'B< /D 'H"'?<<H))? B#?< CH<@B<' G?A
%':HD: =<H )'%? B: @<H"'&)" <BG)!&: %'#?DA&: EBA6
9?D !?#?<?) "[email protected]!?'' G?A 8#&'?#H<?<, )'([email protected]&@? G?A
@?&)B#D, )?D'<H!)'*#)%:?< B: EH!HD)?<' #?D'&!H)$BD)7
HD!?:: G?A #H<G?:$?D#&DD&D:6 ;G<(A?' ?< G?:?'
EH<D?#?DD!&: G?A &A<?'')HD!?::, :B!=EHD? B: 4&H)7
)'<HDAH & %G&AA?!EH< D+<8?'6 5?!!?)H<?H!?D? @(
5$?'<?8H:HD 8H< ?:?D !?"[email protected]!H)) B: EH!!*""?6
"+
$D:?D
I B 3#<BHF:ID$KI + D: ?#
>KB* 9KH KI 8#<BHI)"[email protected] J#I&:GA#$* [email protected] C<BG:8KDE 7%:DDD
B$
&K" &KH B ":H J#I &KI
; ,2 /5 ;
!:ID$KI.$# ( =K<KJ#$- /1
<BH
8#
'6
C0!#GD- K<BG:8KDE
8HGH<0EB!&:@H<'D?<6DB
"'&%$$(%))!#'
791!"9.!2 +&88 *#=.1)"
6.#.(9! -+ &5 5- ;' , :94%# ;'5 55 ;/8
Husqvarna el. KALDRULLE L80,H28,5,
B40 cm (på det bredeste). 700,-.
Tlf. 992 58 221
2 stk. BUESOFAER selges h.b. Hurtig
avgjørelse. Tlf. 62 57 14 03/ 911 89 128
Er det noen som trenger en Beha Ambassadør KOMFYR med keramisk topp? Den
er lite brukt. Tlf. 481 41 654
Deuts TRAKTOR 74 mod. selges med utstyr, kjettinger og skuffe. Tlf. 988 10 304
OPPLAGSHENGER, 6000,-. Traktorøye
og veldig gode dekk. Enkel og god
henger. Tlf. 951 00 034
!#"%[email protected])0B
!
#!$"&%
Hvit GARASJEPORT med to motorer,
4000,-. (Var feil størrelse). Sementblander,
1000,-. Furu bord og 4 stoler, 500,-. Hvitt
bord + hvit hylle, 200,-. Sag med mye utstyr, 5000,-. Buster campingvogn, 6000,-.
Hobby Tete camp. 1500,-. Tlf. 480 39 356
<<<34$4%#0.#.13!9
HUS til søppeldunker, 1700,-. Hvitmalt
med dører, shingel på tak. H170, B130,
D75 cm. Tlf. 952 04 81
&!B!3%@$.)
:=3"!3!1 1;)2B
En ekte venn
er ved din side
når du tar feil.
Hvem som helst vil være
der når du har rett.
Mark Twain
*'02;"+,[email protected]# 3!2.1B3!3B5
()95 -? 6? /> A4 !BB!3 +)5 8<577
HYTTE til leie sentralt på Sjusjøen, 6 sengeplasser. Uke/helg. Tlf. 404 04 899
Nytt stort HUNDEBUR med en del utstyr
selges. Pris kan diskuteres. Kom og se!
Tlf. 907 15 732
%;8.91198 &", (:
';86",!.09, *$
Kvernland A-plog med kropp 3,3 skjærs
14”. Med skumskjær, dybdehjul, bra
stand. Tlf. 414 37 349
Isabella Sun Flex SOLSEIL med sidevegger, en frontvegg med vindu, A-mål 950975. 1XL glassfiberstativ, pent, 1500,-. Tlf.
971 44 865
BJØRKEVED, tørr og fin i 60 l sekker selges. Tilkjørt eller hentes. Tlf. 911 25 549
)$%"(&"
(&" $!! '$#
8 &-!-++ /+ <2)#!;5;42<;1+
8 (.5,*:#152++
/+ .#115261;1+2<
8 %3"/**6<#+
8 $#<32*03*2 326
9/<6.#<32
8 $$%'!04;77.#<2<
#9.97+, 2/ 54 3) -"/)!0.0, *4 $%!8,.
03(+%#6 &+0&/8,07+,-1,0',+
999'5+&%8,2-10,',+
Giudici MC DRESS str.52, 500,-. Petmate,
nytt hundebur, 500,-. Nettingbur, 100,-.
Tlf. 62 35 21 19/ 416 71 563
Hadeland, Tangen GLASS rødvin og hetvin 9 stk. av hver selges. Krups espressomaskin nr.894, 500,-. Stockli frukttørke,
750,-. Tlf. 62 35 21 19/ 416 71 563
*!%$#'##'()&'! ,+",L =0 >=H /ML0H 7"H7A=0 7+ P7/L /Q5C:=(L"/$7M=M =0 & +LM+;
% >=M LMQ=>M&M+ 744:70>0=0 'D&Q N&M+=M= ,L+/4L? /OB
7+ /H70= 40&M/=//=0 H&Q B HL HE0=M &MM7O :70 =M )C++=Q&+
/HEM>1 ,E "LM +$=0M= 7+/B HL O=> >=+ O70? /5/H=0 =QQ=0 =&
D=MM&MM=1
,= H&QAC0 O&M& OLM&"C0 H&Q /H70= 7+ /OB H&Q "0 6-.?(
401 4=0/7M? O=M >E "LM +$=0M= A&>0L O=> O=0 )D&/ >E D&Q1
"-- *++$2/$ .3& $*- !)%4 %-(#02,4/%1)+2+'
,=H D&Q AQ& /=0D=0H "L::= 7+ "L"=0 7+ =M Q&H=M 7D=00L/"=Q/=
:70 >= O&M/H=1
!0&M/=//=>L+=M= L00LM+=0=/ )D=0 :0=>L+ & )=Q= 7"H7A=0
:0L [email protected] < [email protected]
*70 H&O=A=/H&QQ&M+ 0&M+I/=M> /O/ H&Q 8K. .G JK.1
,E 9MM=0 >=O & !L0"+LHL 6G? FG6K 'LOL0 3N=> #EM/HALM"=M21
#& & & & &(*
+/$9!;97 #9; "$*:
@# '<[email protected]==)><
!&6 :( 1$9'[email protected]
.&!>%;9' 6$9!;97
[email protected]=
[email protected] <6 ?9; -034
-, '&! <6 ?9; -0-- 2
4-,2
+!5 '* 3' )3 ,,
',"&,( !,#*)#+$*%$ +*
%'+)$"-+ ,
VEVRAMME (80 cm) med påbegynt bilde med garn og mønster, 300,-.
Tlf. 62 58 40 10
Tyin LAVVO, grønn, 8 manns, 1000,-.
Ikke vært i bruk. Tlf. 918 11 264/ 414 57
992
Ønsker VASKEHJELP til enebolig på
Storhamar helst hver 14. dag. Mann eller
kvinne. Tlf. 995 54 634
Super DEXTA, 12 000,-. Steinsvans,
7000,-. Tlf. 907 27 887
Trenger hjelp til HUSVASK, gressklipping og bortkjøring av div. Ikke altfor dyrt.
Tlf. 959 20 547
VITS
En svovelpredikant reiste rundt og
hadde foredrag om alkoholens negative sider og forbannelse. For å understrekte sine påstander tok han opp et
vannglass og fylte det op med sprit.
Deretter tok han opp en mark og slapp
opp i glasset. Marken døde omgående.
Han så ut over salen og spurte: - Kan
noen i salen fortelle meg hva dette
symboliserer, spurte han? - Jeg kan,
sier en sped stemme fra salen. Det
betyr at drikker en sprit, får en ikke
mark i magen.
"# "'*$+. !$&%624
(0*&/)*0'% &('5-3
#1%0' ), &(0&16+3
(026,),
*+3 +K 7D6V+
+6897, ; JPKB<
9+3 /BK3M )6.7
9577+K $KD -+3
VK+J9+ 12B3=
5V A+3.K 6$;6.
*+ X+J3+ D/ 8+<
J+K6+ +K J;99+K3
$5K3K58;V+ 7+A+VK+P+6+ J.<
656.7+K OVKM
J.6 ( /CK+ 8;9
N5V D6356.7+K
OVKM D63; ( 753NM
&8646897, +K 5K- 7+- $5KJ9:+8<
8;V J9K;/+7B3+? 7+6 J57 A+3.K
573K+63 -+3 JD77+M E+KA+6+
40/+ 1$ G/H72$+ +K J.656.7+KM
*+3 JD77+ +K D-:+93;/+6+ G4+EE8
-;H47$ 1$ G5H=4I
*[email protected], +K 5K- 7+- 753JD33
A+3.-6;6V D/ +3 D66+3 5K-M '=EE7$
1$ H75 +K D6356.7+KM *+3 +K 1//
1$ 2+- 5VJBM
FB 8D6V3 +K 659 ADK6+8CK-57<
7+6 ;63D93? 7+6 =/D 7+- A+<
VK+P+3 $?,4689 OVKM =5H1G8
TQ/+KJ3>? T.33+KJ3>NL '3 D9K56.7
+K +3 ;6;3;D85K- O$5K95K3+8J+N J57
A8;K 8+J3 5V 033D83 J57 +3 /D68;V
5K-? D83JB ;99+ A59J3D/ $5K A59<
J3D/M '9J+7P8+K PB /D68;V+ D9K5<
6.7+K +K O,?*@ .O7$NE ,3/47&L
9=E712 :B ?E73D4=E+- *37GG712
1( @=-7=E712J 8.J$5KJ3+K96;6V /+J3;708+K3 03J3KB8;6V? M,>K.M1HEN
,E4=2E79 >H+=EB KH$=27G=E712J8
?,? .?9=2-7C=C7=2 ,7H472+ ?BGL
E+3J 5V H=-=H .H=-71 -+E+9E72$
=2- H=2$72$J 5PP-DV+8J+ 5V
A+J3+77+8J+ /+- =:+8P D/ KD-;5M
S5+6 +K 9D6J9:+ $D7;8;CK+ 7+=5756.7+KM '3 -494689 O$KD
VK+J9 =575;5J ( T;-+63;J9>N +K
=/+K3 D/ 35 +88+K X+K+ 5K- J57 03<
3D8+J +88+K J9K;/+J 8;93? 7+6 =DK
08;93 5PP=D/ 5V 08;9 A+3.-6;6VM
%5K-; -+ 8+33 A8D6-+J JD77+6
9D88+J -+ 5VJB 54,;7?B<)63B+
4,:M !5756.7+K 9D6 ;66-+8+J
; 3K+ [email protected] RM -4943,$57,
O8;9 J9K;/+7B3+? 7+6 08;9 [email protected]
<[email protected] < OBGE 13 -=$+2 +44+H :41EE
E74 4BGE8 1$ [email protected] < !+$ N=H 3=GE
3B+ 13 ; (; 2B 3=GE E74 :;E+2MI
1M N131(12+H O8;9 5K-8.-? 7+6
$5KJ9:+88;V J9K;/[email protected] :084=:08?
5K-45K 5V 2M (D44GE+2-7$+ N131L
2B3+H OAB-+ 8;9 J9K;/+7B3+ 5V
8;9 [email protected] 7B9+? AD6+? +VVM
FB 5/+K 3;8 +6 708;V 09:+63
/+K-+6 $5K -+ X+J3+M
'3 -804689 OVKM =.P5 ( T06-+K<
8DV>N +K? ;66+6 JPKB9/;3+6J9D<
P+6? +3 5K- 7+- +6 K+$+KD6J+
J57 ;66VBK ; K+$+KD6J+6 3;8 +3 D6<
6+3 5K-M HK-+3 E+HH+2$GB55+4 +K
+3 =.P56.7 3;8 J.99+8? J57 ;V:+6
+K +3 =.P56.7 3;8 (H+3513GE37-L
-+4M FP0K/ +K PB JD77+ 7B3+ +3
=.P56.7 3;8 (D$4M
U+V /;8 3K5 D3 A+VK+P+3 97,4689
OVKM 7+K5J ( -+8N +K VD6J9+ JB
09:+63 $5K -+ X+J3+M '3 7+K5<
6.7 +K +3 A+VK+P J57 A+3+V6+K
+6 -+8 D/ +3 D66+3 A+VK+PM '9<
J+7P8+K PB -+33+ [email protected] &2$+H +K +3
7+K56.7 D/ N;2- F 3+-4+3 +K
+3 7+K56.7 D/ (1H+272$I #BK /;
-+6 753JD33+ /+;+6 5V J3DK3+K
7+- =B6- $QK "6V+K? =+3+K [email protected]
N;2- +K +3 -4<4689 OVKM =585 (
-+3 =+8+N 3;8 &2$+HM
FB? 57 -+33+ ;99+ /DK 957P8;<
J+K3 659? 9D6 /; 3D $5K 5JJ 659
+3 09:+63 A+VK+P ) 6+78;V 97+
@4689 OVKM 7+3D ( +33+KN J57
+V+638;V A+3.K 6D/6+A.33+M '3
V5-3 +9J+7P+8 +K [email protected] *0 J9D8
9:QP+ +6 A59 D/ !+6K;9 WAJ+6 ;
A59=D6-+8+6 5V $BK $Q8V+6-+
A+J9:[email protected] "%+2H75 #:G+2 +H /;
0C+HGE+ NB44+IP
!+K AK09+J 6D/6+3 3;8 $5K$D33+<
K+6 ; J3+-+3 $5K /+K9+6+ =D6 =DK
J9K+/+3M ,6-K+ +9J+7P8+K [email protected]
-+E C=H 47E+ 4=DH:<H ; N+2E+ (1H
-+2 E7-47$+H+ 21H$+G3+GE+H+2I
!+K AK09+J 8D0KACK ; J3+-+3 $5K
CK+M
%)0B 49 4,:!,>?=
*+3 +K $5KJ9:+88 PB :7,97: 5V
:7,;7:M
(7,97: [email protected] 3+- -+E8 C7/GM
GK+J;-+63+6 3K.93+ PB 96DPP+6?
5V -+K7+- /DK 9K;V+6 ; VD6VM
*+K7+- ADJ3D& *+3 +K ;99+ -+K<
7+- JDV3 D3 MMM
(7,;7: [email protected] G4758 /; -+2
3;E+2
GK+J;-+63+6 3K.93+ PB 96DPP+6
$5K -+K/+- B J3DK3+ 9K;V+6
A; $6+2GB2)
&76: 3A7,67 )[email protected],[email protected]
B0,#?B02,B9#< @)< 1'>B?7<$0+
076/. &76: :79 :),[email protected] @)<
973= [email protected]$,6"[email protected]@.64
15
Nr. 14 – 4. oktober 2013
"#&& '51(5,0''18)
-46 3*(6245/8%&*-8&4(
+++!7.
$(
.1"2!01, $'++)
%+ $'++-#'( *(&&/
' 9725!+ 2++4$7"
!&594765CD7- "I 5?ADA65C5785 AD?CD7-AA?".
!%H66 AD?CD7-AA?".: 94765C6 [email protected] A"995 .<"AA
& 5%2 *60"%8""0$')(02
& 9862060 460"303260%!'!)
& .0160 16'/328**+%8!8"'
,D??5 D7725<6G
!1 A6? 4I5C=5<"A67D7-AI5C7 ,+4I58AD?CD7-5CG
!1 A6? B4C825D<"0649"6 3;3F* (
!1 A6? B4C825D<"0649"6 3).4<56 1F)3F* '
!> A6? B4C825D<"0649"6 3).4<56 1F)3F* (
!*C=5D8
!$5DA5 4- 6C"7A.4C6: D776D< 3/ ?9 57 I5D
.*1'*#+.% ")-*01!+
.*1'(1+./ ")--2,)&& *00!+
0$1!+
.31'(1+./ ")-.31'(1+.1 ")--2,)&& 0$1!+
000!+
.01'(1+.1 ")-$#1'11+.( ")-- .%%1!+
2C" [email protected] "8C5AA5E
!#6"C=5D85<A5 "I 84?09576"AB47 4A"9AI"CA5C?<!CD7-
*?7?#!74>!4!+ ,<3
,.;1 (%-%7
&!/!8=+ 1, 6, :) <:
&!/!8%05 1, 6. 66 3<
Årganger
av
BRUMUNDDØLEN
1954-55,
programbladet
1954,
Samvirke(felleskjøpet) fra 2003 til 2012.
Tlf. 62 34 12 30/ 412 60 383
Norske SERIER. Polarnetter, Ingebjørg
Olavsdatter, Annas skjebne, Sagaen om
Sunniva, Påfuglhuset. Alle serier er komplette. 15,- pr. bok. Tlf. 476 61 412
'&)4 &> ;=..
2&;!:)11.$)"
5396):3" #-:)+:3"
&3<:3/;41-:3;"
373 94 -:3;0
5)&.:3
*9;.&/;:3,.):/:
Skinnsalong, 3 seter m/bord, oksemød.
Lite brukt. 2000,- Tlf. 994 05 650
BLANDINGSVED, 400,- pr. m³.
Tlf. 907 47 502
"$#&$''!%
!,*) 5$ &3'5),2'- +0 5112 %#)2' /2%5112' %.1 4502-& )'.&2'
*%,$)(* '*
!%,(#&'%!
6%2-&1. ",2-$.--.-0 5(&
(+<#?1 '$3.>017%3-" 7#5 @8;" @,89 *3?)?>!!%+
&:+:6<> /@ ,2 ;2 885 &:+:6%= /@ ,2 ;4 //
'G L89E098 ,GE 9LL EGHH98?
2I K6 B3 AA
C /&1+"(&
C @+*="-&C $:'& 41"/&1
C #!&=4 *+ %*$%:[email protected]
*@)[email protected]<66)5.B/B4.+;0.
=<0 @)[email protected] / *&D&0
Loppepris på noen brukte fine MØBLER,
mørkbeiset salongbord, klær, sko, med
mer. Tlf. 908 92 987
BØKER til grunnmedisin/sykepleierutdanning, 7. div bøker om kongefamilien, samler og antikkbørsen blader,
nesten komplett samling. Div. mynter/
sedler/frimerker. Norske/utenlandske.
Unik, stor serviettsamling fra 1950-2013.
Tlf 416 86 295
(9..&+ &>
;%3/;410
:):+.39&>8&))
7E5,98 <G
& -2+660 3'%%06(02
& 70!)60 $0/02'1
& ,032/'!!060#
L.J )JL D9<8>89E<9 F.J9E;
"/ $%0,(1(!
! 2(*!1/%.8-)/
! 0.)) (/ ,+(.,,
! #%1)1%-)/
! 7+.)1%-)/
! 9.$$1!%.)$&(%!
! "%:))*:%1%
! 6-8)-)/$.%51-31%
! 4!'!!1*:%1%
..+ -" "+/
-.'&.().++1'!)/#1*'.
$= 80!;0-; /-0 9C6-, JBB ?-18-JBB1D8,9,C83I;8 +J; -1/;-> %I;8-0 -;
?G-; .!,/!C JG-; HF I3-;2 JC G!;-; +;! :-CD,,-18-, !G ,JG-.:-;
+;!. 091 81I00-, !G +-:;I!;> "9 0!; JBB +E1C-,/- 0-.!4 &-18- JC +D8983
!309G90-02 ,!0I;19C !1/;9,C2 CJ/ B8D3983 ?-18-2 0!,,?-18-2 :;!,,G-;,2
?6-1B-.9/1-;2 :J19C 9 -1/;- =;2 9,+J J. B1-9- JC J.8J;C 9 3J..I,-,2
JBB.-;38J.0 ,@;[email protected];2 ?GJ; J+0- :E; 6-C 3J,0;J11-;- 8D,-02 ,@;?-0
JC 8-38I!190-02 ;9309C :;I3 !G 1-C-.9/1-;2 +;9G9119C !;:-9/2 +J;-:DCC9,C
!G I1D33-; JC !309G0 19G> &G-; 3I;8/!C :-80=; !G )A .9,> +J;-/;!C2
/-;-00-; LA .9,> 0;9.> *- 8J. E,83-; /-0 -; G-13J..-, 091 8J89!10
[email protected]; 9 3!,09,!> %I;8-0 -; 9 ;-C9 !G &-18-80!86J, +J; -1/;- 9 &!.!;>
';!098 /-10!3-18->
(;0..C&0C" 73 B<[email protected]#@0 +) 92322 6% '&0+4%[email protected] / *&D&03
*)!&"'$#% +$"(
*@)[email protected]&.-<B =<0 @)[email protected] C)=" ,> :, A9 99 E ,> :, A9 9> E ?9 ?9 2? >,
(<BJ804 [email protected])[email protected]&.-<B3=<[email protected])[email protected]$1&D&03+<DD;[email protected]< -11-;
#-;G97-3J,0J;-0 &!.!; 3J..I,- 01+4 5K )5 LA AA
PIGGDEKK 145/8R 12 74Ø M 3, 2 stk. 2
stk Siga styreakebrett m/brems. Aladdin
Parafinovn. Tlf. 959 62 446
Vinterlagring GARASJE i gjøvikregionen. 500,- pr. mnd. Tørt og luftig.
Tlf. 61 18 32 15/ 480 58 087
MAASTER HEATER, gått kun 5
timer(29kw) 3500,- Lemvekt m/lodd i
kasse, 800,- Gammel blåselampe bensin/parafin, 500,- Slipestein m/motor. 2
steiner, 1000,- Tlf. 62 58 76 82/ 900 81 381
HUSVASK/HELGEVASK utføres
rimelig. Ved selges. Blandingsved, 60 L,
løskubikk, storsekk. Tlf: 477 08 971
Nytt VINDU 1,09x99 ekstra glass kan
følge med. 500,- Nytt, kraftig Manilla tau,
200,- pr. m. Tlf. 920 69 723
Eikelaminert BENKEPLATE, 2 meter. Ny.
250,- Tlf. 62 59 18 81/ 994 49 309
2 STOLER og en liten sofa (retro). Klorestativ og do til katt. 2 skinnjakker(herre)
str. 52. billig. Tlf. 62 52 64 00
3 FUGLEBUR, 1 reisebur. 50,- pr.
stk. 1 akvarium med benk. 2500,Tlf. 62 52 81 27/ 948 41 142
"
#
*
#
+
'
*
)
(
&
!
%
#
&
$(
#!" % &!"
#!" % &!"
#!" % $!"
$''"(
%'!"(
&#))"(
#!" % &!"
&$'!"(
(0 -::8E 4CC ,! '"[email protected]
$HD"9" 13 2 365G *E0<0:;;"? 2 #?/F >3 6) ++ +GF %":2/E8 721A &.E 1G21+F !+$&)$'%( $)"" ,)* *#$+
16
Nr. 14 – 4. oktober 2013
*')(&#$"!$')(%('$
"!.%)/ *- )! '$* 0/&.
1+47 &<?; .(-47/ A; 4*,7.>:88
+3#<:4:, %C<>>@ $"7 .:4) )C<4C74 [email protected]
($/ ,$#&')! *&!+
[email protected]=<:4:,@'A= 7>>74 5!0 52 602
&) !H 7..9%99 %J %DD0H%9 "!9 F%??! F7? "!/ =
$ 8$ #!F9 ?0B)/ .H)F 87H ")< #7B)/, '% D7<9%D9 87H
!< 9HG// 7/ /7" #7B)/-%<"!B;
!
SPISESTUE, 6 stoler m/trekk, 1 bord
1,60x90 m/2 lemmer. 1 framskap med
glassdører øverst, 3500,- Pent brukt eik
salongbord 1,50x90, 400,-. Tlf. 952 07 202
)+)( %!%/&.","%#$%-% *'"'&%</FJ!)!< 426
*%<<% (1<FH0"
'B8, 33 @A C5 54 > :C4 @CE52
Liten TRAKTORHENGER med tipp og
høye karmer. Høy bakkeklaring. Ikke reg.
Tlf. 957 01 125
III,7#7F+!)!<"7?F?!/B!H!,<7
Høyvang
Utfører alt innen MASSASJE. Klassisk
massasje rygg, 250,- klassisk kroppsmassasje 450,-. Tlf. 907 89 328
SAMFUNNSHUS
ET UNIKT LOKALE TIL LEIE FOR ALLE ANLEDNINGER
Konfirmasjon, selskap, fest, møte, minnestund. Ønsker du nærmere
informasjon/booking: hoyvang.no eller 413 24 591
Piggfrie VINTERDEKK. 4 stk Nokian Hakkapelitta 215/70 R16. Brukt en sesong.
Passer til bl. a Suzuki grand Vitara. 1000,Tlf. 911 36 462/ 414 61 596
2 VINTERDEKK 185/65 14, 4 vinterdekk
13”. 4 alufelger(4x100) 17 toms, 300,- tlf:
983 22 099
LITEN BÅT m/påhengsmotor. Toyota Hile/kort/97.mod. Fiat 666, 2wd.
Traktor-strøken. Diverse traktorutstyr
selges. Kjøpes: Skurtreskere, rundballpresser, Zetor, div. traktorer, snøscooter.
Tlf. 462 12 537
Hvit høyrygget svingbar SKINNSTOL
med fotskammel. Kun 3 måneder gammel. 1000,- Tlf. 977 13 521
VINTERDEKK med/uten pigg til Chrysler
Voyager 97 mod. uten felger 205-70-15
ønskes kjøpt. Baksete til Chrysler Voyager 92. mod(91-96) selges, 500,- Tlf. 928
24 342
STØTFANGER foran til Peugeot 406 ønskes kjøpt. Tlf. 988 73 796
Din lokale leverandør av trelast og
byggevarer ligger bare 9 km fra Brumunddal
! Standardlengder 5 m
! Salg av propan
Mindre avkapp - spar penger - spar tid ! Vi gir dem faglig råd og veiledning
! Generelt stort utvalg av alt innen trelast
! Impregnert
! Gjerdestolper
! Høvling av spesialprofiler
! Limtre
! Takstoler
! Byggevarer
! Trelasten blir levert godt beskyttet mot vær og vind
! Standardlengder 5 m
Mindre avkapp - spar penger - spar tid
! Generelt stort utvalg av alt innen trelast
! Impregnert
! Gjerdestolper
! Høvling av spesialprofiler
Limtre
Se! vårt
utvalg på
www.furnesalmenning.no
! Takstoler
DU RINGER - VI BRINGER
! Byggevarer
enkelt
og greit!
Nordåsvegen 961, 2387 Brumunddal
! Salg av propan
Åpent mandag - fredag 07.00 - 16.00
Telefon 62 33 17 80
M<!'? ,(PB22
[email protected][email protected]'A=O*'
0P F(25 /: D72F(H(2-
Utleie sentralt i Løten
• Bryllup
• Konfirmasjon
• Seminarer
• Åremålsdager
• Minnestunder
• Møter osv.
Flere saler, plass til over
200 personer
www.selskapsdamene.no
[email protected]
Telefon 412 74 861
NATIONAL Geographic- am.utgave fra
1981 til 2012 gis bort. 5 årganger i hver
eske. Tlf. 62 57 62 27/ 480 57 369
VEVER i forskjellige størrelser, lin- og
ullgarn, samt noe ferdig klipte filler. 1
semsket skinnkåpe og 1 jakke, merke
Aleksandet, str. 42. 1 semsket herreskinnjakke, merke Stenberg selges!
Tlf. 412 88 508
*' .&'(-)"
("$!-",-)"
+%%) #)"&)"
(&1%.75&.$:$1 9 8 24-2 *66$<6&%
'$3$"/1 92 !# !; ==
,,,+&06/<6)&%&+1/
En kvinne foretrekker
ofte en manns gaver
fremfor hans selskap.
Marilyn Monroe
Er du glad i å synge?
Vi er en hyggelig og livat gjeng sangamatører
som øver på Herredsvang i Romedal hver
mandag fra kl.18.30-21.00. Vi heter A Capriccio
og er sangere fra både Romedal, Løten, Stange,
Ottestad og Hamar.
Vi har et bredt reportoar, og temaet i år er gospel.
I fjor hadde vi konsertsuksesser med temaer fra
kjente 50-60 tallslåter.
Vi trives sammen, jobber målrettet og har en meget dyktig
dirigent i Odd Jakobsen.
Nå er det slik at vi skulle så gjerne hatt noen flere haner
i koret. Så er du mann og liker å synge i dusjen, så ta
kontakt da vel!
Dersom du tar spranget kan vi love deg en morsom og
givende hobby.
Dirigent Odd Jakobsen, tlf. 990 00 464 eller
Leder Gunhild F. Evenrud tlf. 992 59 325
'>L502FH044
"11+L
%;GF 4;D/H7G-
CCC.$B5G(2.20
J%4EGNI 0P G57$F 046( /:
;EF03;FP7H5;GG;. ,74(2 D74
P7H( 9()H( 0P )H7DGF0$$0HL
9HE5(F H()EG(H(G&
0,* 38 &+1 )':'"1//1+:1( %. 5,*1(-
6$#4 42797!
A(/;H;G602 0P
G(HD78( /: ;44(
9743(H5(H&
#0)( F749E) /: )(55&
'"="F ! 0A%<"<4)? ) #":-E0;-;:, $;?;54: C6 21 6C 2G
*F3=3:>>"? ! &H-"<" [email protected] *F,>"? $;?;54: C6 9/ 6G 1C
(D.0)B ! %4==;F40:, 9 $;?;54: C1 1G 72 72
17
Nr. 14 – 4. oktober 2013
JORD ønskes leid, for grasproduksjon. RUNDBALLER ønskes kjøpt.
TLF: 93454122
!0/1)--0+ H"K %O2MM:6:H ,N
" 'A7A/ -/"7F/:/K4(:/8
ELDRE “HYTTE” SOFA med blått
stofftrekk. 3+2+1 seter. Bud ønskes
TLF: 97627954 Bildekode: HSM1
"#+2,
!* ,4& ).%3 24$0&*+. ).
%0/%14(%/)14/0&'
J" H"K?C/ .A-H"(: .72/?/2;< MA--: 4( &O:77:?AMH:
MAM:/ 7A6$-/:; MK0 330BB$3)0BB0
LA M46HAMH -4/ 7:/ "6-4/7A.O46=
%O2MM:6:H ,N< !.H/:(AH: +)
LK-0 53I +5 G+9
*2/:6: :/ @16: -4/ AKK: H"K @ 6CH: :6 /"7:K"( (4;
KF6>&1AF.: 7:; E:66:/< -A7"K":< M4KK:(A:/ :KK:/
MF6;:/ " -/:;:K"(: 47("E:K.:/0
*#"" (!!, )$ +'-%&
'+94$+39 )7:" 02=0 *&/&;
(+$51 8)) =7 !80
1599%1599.6<-+ # ,,,<1599.6<-+
,25R7R0XM 4.?
'6?EE4848,1)41 4; E! F4662
$" 84;G?=4
1! ? 804740 /,;
0?6 G!;41
*8E41 K$
QKNSS.";
"G86") I0 ,90,@4;
JAB
'0 -!A +A2>>6AB772A24 G! <?,G26
- 6?04;
!+MZXT+
,$$2$25
/;"
>.. IW
J>..A:C
&GG9"[email protected]"A
"#3)01#.
&+
%)03#2 /'!
$,( !*')0
%)0
-( .!)
%?74; JJJ
(D7;,80"0
&,0,;8")4;
/!
D,JJ%DCWB
!
! 92(:342
! '8-6'13,2(
!
! $*,#61# 7*(2 "*5(
! 72/2.*, +)& !0 %&+
! ! ! ! ! ! ! !
+*#'%')-)/*"),- $( &%'!'.& .$.'$!$#
#A"K= A/E&41:6!46K"6:064
'O0.";:= DDD0>AH:/"6($&A7A/064
,25R7R0XM 33. ,'
GULVSLIPEMASKINER og trappesliper til leie. Valseslipemaskin, kantsliper og trekantsliper. Rimelige priser.
TLF: 91197477 Bildekode: HQCW
! ! ! ! ! ! ! !
J+A:C
!+MZXT+
%+L/$25
D,JJ%DCWB QQNSS.";
5AA:C G! <?,G26KK>+.A:C >..
/H; K5>LAA:C
'0 -!A +A2>>6AB772A24
K- 6?04;
#? F<46E4; )<4;14 347 ),74 ;!7 4664; G? 9"1 3,104;4 96?EE4;41 /,; 74)
%2G"A">?14 1+ >2AIB:2 G! "96 "I
)"+27"><B42A8 >"76 A2G"A">?142A "I
= 29DI2A<6,H = @H++6,A<2A2
= >6A,7"++A2+"62A = 71G252A
= *$#
<+=X7+L9:TXM ,B
VINTERDEKK med/uten pigg til Chrysler
Voyager 97 mod. uten felger 205-7015 ønskes kjøpt. Baksete til Chrysler
Voyager 92. mod(91-96) selges, 500,Tlf. 928 24 342
STØTFANGER foran til Peugeot 406 ønskes kjøpt. Tlf. 988 73 796
Piggfrie VINTERDEKK. 4 stk Nokian Hakkapelitta 215/70 R16. Brukt en sesong.
Passer til bl. a Suzuki grand Vitara. 1000,Tlf. 911 36 462/ 414 61 596
Utfører alt innen MASSASJE. Klassisk
massasje rygg, 250,- klassisk kroppsmassasje 450,-. Tlf. 907 89 328
2 VINTERDEKK 185/65 14, 4 vinterdekk
13”. 4 alufelger(4x100) 17 toms, 300,tlf: 983 22 099
6/* "8="4DB ( A==D?=5! ?5$C*>;? ( 2 "#[email protected]
/6* 5.*0(,5+*0() 8=4A= :<"[email protected]'C$"C ?&<[email protected]
/6* 5.*0(,5+*0() 2<"[email protected]'C$"C ?&<[email protected]
/6* 5+*0(,3(*0() 2<"[email protected]'C$"C 1;@@
/6* 5+*0(,35*0() -4$?C=AC$<[email protected] 466C $<:'CA
6/* "8="4DB ( 1"857D= :B5$ 39=5#@D0 ( 2 "#[email protected]
/6* 5.*0(,3(*(() 9A;$$7;A? ?&<[email protected]
1,B & !5#?D :5?=<#@-?%<#@D#'
>'%C6"<[email protected] #@ <$B#* =6B* +)+ 62 .+. #@ !')
***(#!$!'+,"-("!&%)+$,.#
("# *>15<'3+'6
0)3,", 8'3 #>
->.4:8", ,4. &
#".%",'." 02;9", 9&
=$ ?$ /$ =? ".."3 ?!
-&+"#"37
!C,AWB DCWBF-%CBI,!
#EC C%D,C,BUFGN
Y%GA%C F! *CWG!%CV
Y+=X25L5/M & HR5RML+=XM & -XZ25L5/M R= LX99XM
,88X 5/OXM L7) R= L5RMX 98:OOXMX & C/ZZXL+=XM
!MXLL5M:77XMX & B5MP7+==MX=+5 & ,LOXT (XTL:T 7N7N
Hvit høyrygget svingbar SKINNSTOL
med fotskammel. Kun 3 måneder gammel. 1000,- Tlf. 977 13 521
+$#&"*%(*)'%!
Liten TRAKTORHENGER med tipp og
høye karmer. Høy bakkeklaring. Ikke reg.
Tlf. 957 01 125
SPISESTUE, 6 stoler m/trekk, 1 bord
1,60x90 m/2 lemmer. 1 framskap med
glassdører øverst, 3500,- Pent brukt eik
salongbord 1,50x90, 400,-. Tlf. 952 07 202
VEVER i forskjellige størrelser, lin- og
ullgarn, samt noe ferdig klipte filler. 1
semsket skinnkåpe og 1 jakke, merke
Aleksandet, str. 42. 1 semsket herreskinnjakke, merke Stenberg selges!
Tlf. 412 88 508
NATIONAL Geographic- am.utgave fra
1981 til 2012 gis bort. 5 årganger i hver
eske. Tlf. 62 57 62 27/ 480 57 369
LITEN BÅT m/påhengsmotor. Toyota Hile/kort/97.mod. Fiat 666, 2wd.
Traktor-strøken. Diverse traktorutstyr
selges. Kjøpes: Skurtreskere, rundballpresser, Zetor, div. traktorer, snøscooter.
Tlf. 462 12 537
2 &%#$! 3"( !")%"'#$ ' 0"%#(+!#
-*&&!" ,!$ 1'/ $*,!.
BDB Y+=X7+L9:TXM ,B
*:M9X(X:TXM1N 3Q & 3436 Y+7+M
[email protected] 63 ?3 ?3 K3
(G246 /D.; E.FD.3C
!3. 0,2"04 40421*324*
/*' (')#"%13 ),2$&%') *- .",2!'$0
'#%%)! $(&
+"$+&$ $(*,
'%5. &5$:2! /0:)):.:6):3 &> />&-2.:."
3:5>2#: ;6 /;+9:.&)3:
VITS
En gutt traff en bonde som kom med
et trillebårlass med møkk.
”Hva skal du med det?” spurte gutten.
”Det skal jeg ha på jordbærene mine,
det” svarte bonden.
”Jasså, vi pleier å bruke fløte, vi”, sa
gutten.
+ 2), /"&%1.10%')01'
*-+)$#%-%# )'$#/((/#&%
*0:--,+>)7 <1 4 :9;3.!$54+:-$=7);
(-87 $# !# &' #% '&/..:-:8;) '"& !& !&&
!
!
!
!
!
!
18
Nr. 14 – 4. oktober 2013
#68:KK4K:7Q
PALL#>!AB + [email protected]?H>,N'
2.P. ,1": ,5 2MJ C%V F1+44LQ$
3FPF3= YWP
2.P. H* ' 2..C '%V ,.1P_
S/0PFFF YWP
2..J *[email protected] ?2? :,$
U<[email protected]/F YW
2..5 *[email protected] ?3? %,C H;DNQL4
\[(]9-Q_ 3=PFFF YW
2..J *[email protected] J>? %,
ZI%-+Z%-,M_ 23PFFF YW
2..W *[email protected] -3 H;DNQL4 GQLK8$
[email protected] YW
2..2 '<Y0LQ7Y4 C+<QY IC
*9!EC#COGCA_ /<=PFFF YW
2..> !QL" HQS"YQ 2M. C%'V$
/FUPFFF YW
2.P. H* ' 2..C '%V ,14M$
SFSPFFF YW
2.P. H* # 3?. '%V >;H+4:&
,N(V1;(5][ +2_ SFUPFFF YW
2..J H* # 2W. '%V
,N(V1;(5][_ SU3PFFFYW
2.P. HVGV '71(6+S PM5% I(N8
D5T> )[VTV D[QQ[5_ 3=PFFF YW
HVGV 'QQNYL D OTWQ5[44T5
I(N8 D(VT5(W(_ SU3P=FF YW
PRRW D1(+L1 !QLYK4YL 2M.:
,.1 <J<_ S3UPFFF YW
2..5 E+SKQ6Y !LQS47:SY 3/@%
<J<_ S=F "W YX8QQ[$5[]][
2..5 ':4LQYS '> PM5 X%V
B)9D("Y SSF:Y_ SS<PFFF YW
2..? I+S" EQ0YL %:K&Q0YL/
3 [email protected] \B#_ 4[1[5 >RX;[5 W[]_
U3PS=F YW
2..5 H* DIT 2.. OTWQ5[44T5
'($P_ S/SPFFF YW
2..W CQ/Q4+ ,1L:K PM> %;>%
UF :Y_ 00P=2F YW
2..? AQ70Q DW. %? DBHHBH
K(44[ .141H5_ S=UP=FF YW
'$+"+++*&
'%%"+++*&
!'%"+++*&
%%"+++*&
!(%"+++*&
!#%"+++*&
!%%"+++*&
($%"+++*&
(%"+++*&
!#%"+++*&
!%%"+++*&
$(%"+++*&
!#%"+++*&
)'"+++*&
$(%"+++*&
#%%"+++*&
(%"+++*&
!+%"+++*&
)%"+++*&
$(%"%++*&
%Y44Y YL 7:44 +0 0)L4 140+7= : (L184(:7YLM
^& 8VV Q& N&5 :7[WW[48][_ LLLPX8>TYTV4.X1PVT >T5 & 4[ :[X[ .1N(X;[1P
+8 :(5 ;7[V41(V][5 8 (XX[ Q584YX(44[5 ? $8X[5_ K'_ '(WQ8V;NT;V[5_ *T$8X[5 666
TQ6 :SSQ6 Q= =9OL Y4 81NNU
"- 3' - /!,403/$.*'11 "- 2!, 2+*)3 4-, 5-0 3003' %! -,,5#%%3 - 43% .3&%3(
N#*A PAB><N= ,>
%2K-M2/C(Q(6 E) EFE. *D/6(K + =(7(&46 IE FI I. ".
;OQQ4 5.5 ." 3$$ H ,/( 53I $J $IIH P/OKG4&&(/ 53I $J $IJ
14KG97O&4846KD7G064
19
Nr. 14 – 4. oktober 2013
*-3*5.6+10/2*
5$1,$/.6
#"<<-5.--4/ . "))4 [email protected]//4)-4/
%)"<4 -+,!/
I&<;4&LL; 3'@H M2 ;"";0 !;"&C
K0&/;$/;N4;"> #'G7A (9J0 [email protected]/$&L/H01 FA(F7 H1
9J0 D;+)5D";0
J+ 4"J+;0
"#$!%
$+,!/[email protected]:) 37AA !*2
%&N1 #[email protected] 6. C 67ANN
H&" -A C GAANN
;$/1 [email protected]
'"/6>[email protected]"))[email protected]@ 3IFAAA2
)J"<;4"@H; 9J0 /H&9H F=G J+ - 9JH
9J
3*./+484.<4/8);1
*"B4"@H; 9J0 ?&0$;?;&L;0/;$$;L
(/"=4-+?04/
[email protected] #";$$;8J0< 40J<E$H;0 ,I
#"<<"6"[email protected]/4
,""; /H500;"/;0 3'@H M J+ !;"&C2
$)[email protected]/.884/ 37AA !*2
%&N1 #[email protected] 6A C :ANN
H&" F7 C FAANN
&-/.=4/-+,!/
[email protected] @"<<[email protected]
F= G= - J+ 7 9JH
&-/.=4/-+,!/
4/-+,!/
54/29/4/@
4/@
3IGAA2 F= F=7=
G= - J+ 7 9JHH
4 8MM+ ?#+M!+:9;KM+9
4 /!#D9750M ;( 2+(&A2+M750M 4 .B!:MB5+9 ;( 5B!9+JJ+9
4 FMB5+9 $ 750M ;( BM3L$J$3L
4 /!3-+5+JJ+9 ;( B<B:5+9+ 4 HB::$J( B2 ?#+M!+9 ;( :MB5+9
4 /M$5+750M );9 BJM+((7LB7!$J$+9 4 89L+9$J(E 75BJ( ;( J+55
4 HB::$J( ;( ?AI$J( B2 B9L+9$J(
"+/*/.'%*43( 1!/4!.,2(34!. #&)$#,-0)$#
693(72+$+J >,E =,"@ G;+M2 4 .M)C '= ,* *% @@ 4 111CM$MM+&BLL+975BMCJ;
OLJEMALERI av B. Stenseth (fjellandskap) 0,85x1,13 inkl. ramme, 3000,-. Oljemaleri med uleselig signatur 0,80x1,10
inkl. ramme. 1200,-. TLF: 40216370
Bildekode: HSQ9 OLJEMALERI av B.
Stenseth (fjellandskap) 0,85x1,13 inkl.
ramme, 3000,-. Oljemaleri med uleselig
signatur 0,80x1,10 inkl. ramme. 1200,-.
TLF: 40216370 Bildekode: HSQ9
Er behjelpelig med FLYTTEVASK av hus/
leilighet. To norske menn med bred erfaring kan hjelpe til med rengjøring av
deres hus/leilighet ved flytting/eierskifte.
TLF: 97590559
LASS-JENTA bøkene nr 1-34 komplett,
600,-. Serien vant Damms romanserie
konkurranse i 2002. Pent behandlet.
TLF: 92612546 Bildekode: HS46
Jeg kan kanskje BRODERE for deg. Bor i
Hamar. Ta kontakt. TLF: 90846339
Alt i MALING. Lang erfaring i Norge.
Gode referanser, pris etter avtale.
TLF: 46907020
Retro/60-talls solid LENESTOL i lys eik
m/h.rygg. Regulerbar m/ut. fotskamm.
500/600,- Vaskemaskinsoller/bord m/kurv
250,- Tlf. 62 35 01 20/ 414 02 403
Vinteren nærmer seg masse KLÆR
til gutt str. 110-140. Skisko, skoletter,
støvletter og cherrox. Tlf. 62 58 63 38/
908 52 119
Lett BILTILHENGER, helrestaurert. Perfekt til veteranbil. Billig. Tlf. 473 00 631
DEWALT DW 743 kapp/gjær og kløyvsag,
3500,- Lakert furu speol 58x112cm, 400,Tlf. 996 30 490
Hvite og beige kunst strikke DUKER. Fra
30-300,- Tlf. 408 31 498
4 originale 17” FELGER til Ford Mondeo
2010. Halv pris. Lastestativ til Raw 4 + 4
pene hjulkapsler. Tlf. 901 61 608
Nydelig BORD i møbeltre, 80cm i diameter, 60 cm høyde, med rokokkoben, 500,Superlett DBS damesykkel, 3 gir. Noe
mangler, ellers ok. 400,- Tlf. 62 52 24 14
GAMLE MANUSKRIPTER og håndskrevne bøker fra før 1850 ønskes
kjøpt, samt trykte bøker fra før 1700.
TLF: 98088180
Ønsker HUSROM i Hamar, helst 2 soverom, stue, kjøkken og bad. Voksen
dame, ingen dyr, ikke røyk. Maks 5000,pr mnd. Tlf. 959 20 547
Førtidspensjonert GARTNER tar på seg
oppdrag. Beskjæring, sette tulipaner eller
opprydding før vinteren. Tlf. 924 01 658
Hvitmalt BARNESENG med grind gis
bort. Tlf. 922 66 696
Liten VASKEMASKIN med toppinnlegg,
pent brukt, selges rimelig. Tlf. 959 69 059
To positive damer fra Hedmarken
vasker god gammeldags HUSVASK.
Bebodd/ubebodd. Ring for avtale.
Tlf. 62 59 29 62/ 406 21 193
Husk Bondens Marked
lørdag 5. oktober, ved
Triangelen, Hamar, kl. 11-15
Noter datoene for resten av året:
26. oktober (Løten: storfe-auksjon
hos Håkon M.Kvæken).
2. november, 7. desember, 14. desember.
Jakob Knutsen PIANO selges billig.
Tlf. 959 69 059
Billig SALONGBORD, 500,-. Lekkert, må
ses! Stort, firkantet med stort glass i midten, mørkt treverk rundt. Stor underplate.
110x110 cm. Tlf. 977 13 521
BORD med 6 stoler selges. Tlf. 924 22 850
Selger regulerbar Stressless STOL
og fotskammel i brunt skinn, 500,-.
Tlf. 62 52 90 15/ 413 31 721
Deuts TRAKTOR 74 mod. selges med utstyr + strisekker. Tlf. 988 10 304
ROMEDALSBOKA 1-3, Prakteksempler
67-79, Hamar bys næringsliv 49, Kjell
Aukrust “slipp ham inn” 79 og Den store
boken om fluefiske, 90. Tlf. 480 95 174
BÅTHENGER- aksling m 7,50 x 16” dell
på felg, 900,- Gummibåt med årer, uten
motor, 1500,- Traktortilhenger m/tipp.
Underligg sylinger, rep.objekt. 2900,Tlf. 959 81 009
3 stk TVer av eldre modell gis bort.
Tlf. 416 82 313
GRANITTFLISER 30x30x0.10. Svartpolerte. 50 kvm. 200,- pr. kvm Tlf: 959 81 009
Stor AADALDBRUK kaffekvern i
god stand. Wino lengdeløpsskøyter.
Topp stand. str. 45. Klave med bjelle
i metall. Globus barskap, meget fint.
Tlf. 480 95 174
Kjøper gamle LEKER, sølv, antikk etc. Alt
mulig av eldre ting fra hus og hjem. Alt
av interesse. Tlf. 415 73 421
Den store ALF PRØYSEN boka, 100,-.
Pent brukt. TLF: 93427609 Bildekode:
HSK3
TOMTEN ligger usjenert til ved “Torvet”
i Vangsåsen, ca. 500 m.o.h. Gangavstand
til Gåsbu med skiløype- og turstinett Ca.
11 km til Hamar sentrum. Tomten er på
1,5 mål. TLF: 41615442
Ta med ekstra batteri,
'#!%
," $336 1"386*)03)6
*-3*5.6+10/2*&
,+-7(5)6+ -2
0/*65)*/6))
+)"(#*)&
$'
!-$,%$ .$#
!-$!,$
Oppløsningen sier hvor store
bildene er, og hvilken kvalitet
det blir på forstørrelser. For å se
bildekvaliteten, se på høyeste tall
på oppløsning eller bokstav.
Bruk stativ.
Den mest opplagte fordelen ved
bruk av stativ, er at du reduserer
faren for bevegelse i kamera, og
dermed blir faren for uskarpe bilder
så godt som eliminert. Holdes kamera i hånden hender det, selv i godt
lys, at vi beveger kameraet nok til
at bildet blir uskarpt.
I de fleste situasjoner med godt lys
er det vanligvis ikke noe problem
å ta bilder med håndholdt kamera.
Holde kameraet stødig med begge
hender. Press albuen godt inn mot
siden. Trykk så utløseren rolig ned.
HUSK Å LAGE PAPIRBILDER!
BILDER HOLDER BEST I ALBUM!
Hvit GARASJEPORT med to motorer,
4000,-. (Var feil størrelse). Sementblander,
1000,-. Furu bord og 4 stoler, 500,-. Hvitt
bord + hvit hylle, 200,-. Sag med mye utstyr, 5000,-. Buster campingvogn, 6000,-.
Hobby Tete camp. 1500,-. Tlf. 480 39 356
2+$)0*
864$+0/2
-2 ,+0*&
)038(7
$%'//)(+"*'!)" , %+#)%%(+"*'!)"
, "-%%)(+"*'!)"
$)"/')!!)" , '!/)&./!)..
#"(3 &*3> %>/'3%83 1;"1#$'3!%>&
!0 5'//'311;>
1?-7=+ B< AC <) @6 9990:2+??+.,,47074
20
Nr. 14 – 4. oktober 2013
*",&'!
+%#('
),$!(
Familieklubbene i Norge
Alkohol-/rusproblemer?
BLANDINGSVED europall, 500,-. Bjørkeved 60 L, 65,-. Kontant. TLF: 97775067
Tøff dongerijakke fra Kvisgaard med
detaljer. Nesten ikke brukt. Str M. 300,TLF: 93427609 Bildekode: HSK6
2013 modell 9,3 fot GUMMIBÅT. Kapasitet: 320 kg (tre voksne og et barn)
Påhengsmotor tillatt (inntil 9,9 hk) Mål:
285x150 cm. Vekt: 36 kg. CE godkjent.
3800,- TLF: 40179709 Bildekode: HRTR
GAMMEL SALONGGRAMMOFON,
750,-, utskåret lysekrone, 600,-, infrarød badstue (ubrukt, ikke avbildet - må
ses) 5.000,-, 5-armet lysekrone m/alabastskåler 700,-, melkespann (40l) 300,TLF: 90988513 Bildekode: HSH2
Har du eller noen i din familie problemer?
Da er dere hjertelig velkommen
i Familieklubben. Det er et tilbud for
både rusmisbrukere og pårørende.
BJØRKEVED i løskubikk eller 60 l sekk.
Rimelige priser og transporterer ut i
nærområdet. Ring for en trivelig vedhandel! TLF: 97570843
Mer info: telefon 906 71 510
"
Furu KJØKKENBORD med 5 stoler. 2stk
FURU SENGER 90x200. TLF: 95265623
FLOTT MINKJAKKE rykket, str 42-44.
Taksert 12 000,- ved Gjøvik Skinnforretning. Selges 10 000,- TLF: 97067734
Bildekode: HK2Y
5 UBEHANDLEDE FURUDØRER med
tre fyllinger selges. (uten karm). 90
X 210. 200,- pr stk. eller 800,- for alle.
TLF: 91342661 Bildekode: HSRG
"
!
,
(
%
'
!
,
+
$
#
&*,
)
*
50.*% )'/
"
+
,
:#7/
,
- 1'
5032
50.*% $$/
.
"
+
,
7
7&/.
5032
,
- 1'
)%#' "(#$'!
*'&
(< >"C4 :3=3C8
<34=3C B3+ 3< 63B34
27<C34< B27 53< B3:6,
(4 ! B4"==3 <A:8 34 12C<C2:A+.
34 ! :3=3 7358
34 ! B0C+3 735.
$34 53< 3C >"C3 A <"4=3438
3::3C 3C 53< 53< ,
*3< >:AC -3C3 63B343C.
#234 B<2C38 4234 B7!.
#234 B4A::38 4234 :A<< B:3773.
#234 3C 1"C+3:"+<.
*3< >:AC 7"4+38 [email protected]
B27 B4"==3C 735 >"C43<8
(4 5"+ B4"==3C 53 735 )63C"45C3.
*3 BA3C;
*3< /443B A4+34 '95.
%3+ B3C A4+34 '95.
(4 B"; %3+ 6"C 9<3 A 63C534BC2773<8
734 B! A4+34 '95.
&62C5"4 B=9::3 53 =9443 B3 34 +95,
*3< 3C >"C3 ?3+8 59 2+ 53 "45C3.
*3 )"C 7AB<3< >"C43< B27 53
B4"==3< 735.
*3 3C A==3 73C.
70-4%23%1(
61"0-1%*( ,&7!# (0+-
6
089$*
3
+
89#0 +!'
"
+
,
"$&(#!)'%
)4
%#/.
5032
,
- 1'
.
#:#/
5032
"
+
,
50
',
32- 1
.
3
+
(4:/
,
- 1'
5032
.
869*:5923
$()24,7,#%
(7&/
,
- 1'
5032
"
+
,
Kjøper REISERADIOER fra: Radionette,
Tandberg, Mascot og Prior. Platespiller og
spolebåndspiller for bruk på batterier. Autofon jukeboks bordmodell fra Radionette
og Multirecorder spolebåndspiller. Gamle
postkort og reklame. Lamper fra 50/60 tallet. Singelplater m/omslag og småting.
TLF: 90621844 Bildekode: HP3M
Pen DOBBELTSENG i kirsebærtre farge
180x200 med 2 vendbare Svane madrasser med duosystem, komfortsoner og
posefjærer og overmadrass. God kvalitet.
1900,- TLF: 97505042 Bildekode: HSNA
"! 1-.92&24,7,#%3 72..
"
+
,
Få mennesker
har styrke nok
til å kunne prise
en venns framgang
uten misunnelse.
Aischylos
8,(#. !/'
,
- 1'
/
)%4#
.
KOMMODE/ SKAP. 200,- TLF: 91640423
Bildekode: HSPC
VITS
!4/.
5032
-
1',
Q>D QS%D?% E%@Q%=,@%@T
*A%D?) E,D:#@% ."M..:3JM.. + [email protected]' 3.:3P
A<L80$9$5 3( FG3F CHH$KH<&
2!<67$ @$6< 3... 748<7$5$N
?7RM IF P" PG P. + ///M-970<L$;1K$H:<58$LM54
Kjærringa møtte et mainnfolk på en
bar i Tromsø og blei med han hjem....
Hun la mærke til at hans soverom er
fylt av hyller med bamsa..... Små på
de nederste og de aller største på den
øverste... Hun blir rørt over sånn en
bløut mann.. Etter ei hæftig natt, ligger de side om side, og hun spør ham
smilende....»Nå, kordan var natta de..»
..Mannen svarer da syrlig....Du kan ta
en bamse på den nederste hylla..
21
Nr. 14 – 4. oktober 2013
*(&-1% /.($$1%$1
3"21&(,%3#$)00
*! 1*21.)- '! +","&
-I*&&KI "D #& $%FF 9<"7 :K>A#&&K$ FE> 0KIHKIGK$
C>EG) @KI 9>EI "D E$G!EIKIF <B 2#FFK DFGFE>>E$HKI #H
GF#IF DFB<>H , #H BKE>K"KF <B !I#JJK J<HJ#>A
3E"FGFI<$"< ;= B(5KAK><$"
3<$,F#I +,=. CIK +,=/ 5*I =',=4
?>J) 1; 48 66 ;'
22
B,FK#GCKG#F
!C%# [email protected]?#@ 9 @,?O E#=#@QD!
IJ;"2 K926/+96;9 !Z1> 4&4 7AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1NK...(9
K926/+96;9 !%0>B,'Z 4&1 7AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO NHK...(9
K926/+96;9 !Z0> 4&1 7A OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1.K...(9
DS6;9+- UJ"62" VS$"WW YN- 7N OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO NPKR..(9
M\ GN"629<" GMKI ]T 4&4 7A OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO N"K...(9
M\ GN"629<" GMKI 00 4&] 7A OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO N3K...(9
#U"N<J E-." MC!D3B,II 4&H 7A I* OOOOOOOOOOOO N3K3..(9
XU7W/$"N"N 62-U$-N$
VSU2"N9U< YSN W/Y23W/Y2
.-NV"P/VP"NO !9U-U:
69"N9U< .9- F"6/N6 '-U7
?LMJ 2II 25 +$J;9
/<J5$ 2; 60TFG/<44
/<J5$L05L$J
=8 0FTMJ$J
?#@=Q'# L/<J5$L05L$J
?>[email protected]?> L/<J5$L05L$J
8 S$&5<J7
=8 524F$J$J 8
S$&5<J7( CLL6<4&
2; ,7$JI:0I
F9U< YSN ?"N" <S$" 29W+/$[
!9U-U69"N9U< <8"UUSV F"6/N6 '-U7O K"$W"V -. ISN67B-NV"P/VP"YSN"U9U< S< F"U-6
*$77/<4; ?$J/8)$ ,?
,.$"W9U< MQ2"U S< Z-V-N( T0H =0 50>O,.$O F9U<6-7"N( =>0 ]H THR LLLOUSN$9):@N"OU"2
Tøffe, mørkegrå BOOTS i skinn str
40, med matchende skinnveske,
500,- Begge deler brukt kun èn gang.
TLF: 41266695 Bildekode: HNPW
Ønsker manometer forfor argon/blandgass (mig), kan gjerne være defekt.
Rimelig steinsvans også av interesse.
TLF: 90078004
To MARSVINDAMER fra Stange ønsker
seg et nytt hjem. Ønsker du et stort
og fint bur får du det med for 300 kr.
TLF: 932 44 078
Gaven til den mc interesserte som har
alt: Unike håndlagde motorsykler /
choppere. Prøv en “WOODCHOPPER”
TLF: 90078004 Bildekode: HSQE
Ønskes kjøpt: VESKE TIL HEDMARKSBUNAD 1935-modell. TLF: 41217475
SVART DONGERIJAKKE fra Only. Pent
brukt 300,- TLF: 93427609 Bildekode: HSK7
TO EKTE MINK satt sammen til krage.
Meget pen. 500,- TLF: 97067734 Bildekode: HK2Z
Liten EIDSFOS BRUG RUNDOVN selges.
Høyde 85 cm. Diameter 32 cm. Hel og fin,
3000,- TLF: 91342661 Bildekode: HSRJ
JEKKETRALLE med brems, løfter ca.
20cm. høyt. Selges, 500.- TLF: 90609704
Bildekode: HSR6
Flink MALER! Alt i maling. Gode
referanser, rimelig pris etter avtale.
TLF: 92440073
PEISKASSETT syste80 JØTUL.
TLF: 95265623
Rød, fin JENTESYKKEL, passer fra 6-9 år.
Pent brukt. 500,-. TLF: 99150382
Nr. 14 – 4. oktober 2013
Alle vil forandre
menneskeheten,
men ingen vil forandre
seg selv.
% / 1 * - ) 1 ∙& C#a,t+ e) r. 'i 1n (g &∙ $S )e !l -s "k ,a 0p
B ø n d s e n
Leo Tolstoj
12 stk. SPISESTUESTOLER, to ulike
typer, men passer sammen. Trehvite
med avtagbare seter trukket i blått stoff
ull/bomull. Selges for kr.100,- per stk.
Samlet kr. 1000,-. TLF: + 47 957 39 211
Bildekode: HSNB
Pen ANTIKK VEDOVN 30x30 cm og
100 cm høy med dekorert topp. Hvitemaljert vedkomfyr Kvitbjørn bredde 38,
dybde 60 og høyde 80 cm. Samt 2 gratis
parafinkaminer. Hamar. TLF: 90566274
BRUDEKJOLE m/slep og slør, str 38-40,
1500,-. TLF: 41266695 Bildekode: HNPX
Eldre FELG/DEKK til tilhenger 8”, Fint
som reservehjul 50,- TLF: 99413442 Bildekode: HSEZ
Noen som har DAVID BROWN 780
DELER til salgs? Dieselpumpe ønskes
kjøpt, eventuelt deletraktor. Kan også
passe fra andre modeller (3 sylindret)
feks. 880 og 885 TLF: 99319977
Velkommen høst!
Har du et arrangement
- en catering
- et jubileum
- en konferanse
- et bryllup
- et ønske om
Bygdekokka
- eller husket
å bestille årets
julebord?
Ta turen innom eller kontakt
oss for visning og tilbud.
Mulighetene er mange,
vi gir det lille ekstra!
Bokserien “ØSTENFOR SOL” 12 stk. 300,TLF: 93427609 Bildekode: HSK8
7x10” høytalere, 2 MDS Fanatic 4”
høytalere, CADENCE Xa300, Xenith
forsterker, Fusion 300W to-kanals forsterker, CADENCE Xenith 12” basskasse,
600W. Brukt kun et par mnd. 3000,-.
TLF: 97536115
KONTORMØBLER i bøk. 2 stk. Sjalusi
underskap med bokhyller og stort buet
hjørneskrivebord. 1000,- TLF: 91342661
Bildekode: HSR5
Pen SAAB 9-3 SE TID selges. 282 000
km. Aircondition, cruisekontroll. Service
t.o.m. 201 000 km. Nye fjærbein, skiver og
klosser. TLF: 93005824 Bildekode: HS87
8 mm SMALFILM: GAF 1800 Dual-Zoom
fremviser. Erno E-1501 Dual-8 redigerapp. - Agfa F 8 S rediger-app. - Bell &
Howell smafilm kamera. 500,- TLF:
90078004
KOMSE, 200,-. Hestekjerre gis bort. Restaureringsobjekt. TLF: 47337344
% / 1 * - ) 1 ∙& C#a,t+ e) r. i' 1n (g &∙ $S )e !l -s "k ,a 0p
B ø n d s e n
Stasjonsvegen23, 2340 LØTEN
Tlf: 412 74 861/913 23 992
[email protected]
www.selskapsdamene.no
HAGEBORD i hvit plast, stålforsterket
(mulig å legge sammen) regulerbare ben,
kr. 200,-. 5 stk. stoler i grønn plast. 100,-.
TLF: + 47 957 39 211 Bildekode: HSND
Teutonia DUOVOGN (bag + sportssete)
inkl. stellebag og BabyBjørn bæresele,
1800,-. Pent brukt. TLF: 95275813 Bildekode: HSQ4
PEUGOET Vivacity selges billig! Gaffel
har vært skakk p.g.a. krasj. 2000,-. Pris
kan diskuteres ved hurtig avgjørelse.
TLF: 94786428
-YU7QTTYS 38U YS /Y[U87Y:QU[6?L8 /YL[[email protected]
%FD#D ! -VG%A#D ! IVCB-#DK ! ZAI-
",0 4 &1 $%&%+22+./1. #4' )4 !$3&-*/35(
&#(5/4,!19: 5 *03",!):9: 5 %2-/9!):9: 5
'+009!):9: 5 $:92+.;+8433 39::"889710/ 5
$:92+.;8433 13/9,!47 ;",90 5
#4,!19: 3:96"01.4,41.
X#IBD# *,H*AC ZAI- 2RR"9
P>RJ"9
+33YL[OLYL" =YLY TQ[YUUYL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?L) 2RRJ"9
BLY7QTNQ6833 /YL)S[);0U/ 8S7UM L063?L8Y 63(U7U8N6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2<R"9
BLY7QTNQ6833 03/YS[8; N)SYU 8S7UM L063?L8Y 63(U7U8N6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2<R"9
H)668/Y 8SSYL[OLYL" =YLY TQ[YUUYL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?L)
-YU[8; ;Q[Y NL86YL N( E-'" 3LY4)U0T8S80T /8S[0YL Q; &)U7QS;[OLYL
PJ"RJ
H%! N)SYU ?QL 3)7 Q; /Y;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NLM 7/TM ?L) WR"9
!QLTNLY66Y3 8SSYL[OL 8S7U 7)LT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RRJ"9
!QLTNLY66Y3 8SSYL[OL TY[ 5 ;U)66L03YL 8S7U 7)LT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P5RJ"9
I863YL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NLM UTM ?L)
EL86Y76$ VSS;U)668S; )/ /YL)S[)
C7./Y/8S[0 1">J &LY[" 1"PJ :O.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ?L)
>5RJ"9
>1&G0$8$4 KF( 2DF. >1&G7J8&- <$6$O34 9.9 .M 9.. G-68+6-8$H1EG-68$EI)35 ///I6-8$H1EG-68$EI)35
*?ALAP=<L%#>
#> <LB?,==#<
C;A%#A=
'#[email protected]:
" >LAP
[email protected]> ,:<,B#Q
$!(2
!)-*-.'&*32(
2( &*/)"''2&
1%-32-'
42,+$
# (*-.
0+( "$&"/2
!
!
!
23
Nr. 14 – 4. oktober 2013
4 # 0 5# . 6 ! + #22 7 # . 1 ! 3 7 . 9
#%*$%'&&
8<7>[email protected]
/4, ?62-
,0.("- %$0)(")' +!$*(#0/&
!) C1=+1,5 8,431,1,
4+ :47A1,1,
/,(' %$("
%$(" *
* &:8-)
&:8-)
/,('
4#05#.6!5371
& #$!"%
$ .'"*()%
$ #'*)-+"*,*+!
$ #-+&&(-
(1CA)== 7; /4, ?62-
!(*& $" #$ ') %+
"0=9 /,> $4,+1C =131731
8<7>3C0=9.,43<C17A1,
*% &3#601.5 ;>/?;[email protected] '<,<! (178-#): <4 $2=,,831,<".5"<+
/;=4/=/
*77:'3<#):3" !0:66 "277 59$:'5'36
=%/=&6 (<: , / <68
TERRASSEDØR m karm 209*99 og
vindu 179*119 selges 200,- Må hentes
TLF: 92437192
#$5
352-5*
###!()%'&*!$"
!40- 3,* (427%6 (23+ )& '1 ./ ""
BUESOFA OG LENESTOL gis bort mot
avhenting. Lite brukt. TLF: 91378954
Bildekode: HSTP
2"*,#3
...+#<-#7'3$+31
1/&!%
-""!'0&% )/,!$$
(. # *+""
%$#&'($*,#(. )+-0 %$#&' %*(*)&' #, -# "$ !+
Selger pent brukt HJØRNESALONG.
Tynes, mellomblå, stoff hardbruk.
203x257 cm. Hvilestol beige m/krakk og
rundt bord m/sotfarget glassplate 90 cm.
Telefonbenk m/skap og sitteplass. Alt
pent brukt. TLF: 90549349
Hvem trenger en grå ARBEIDSBUKSE
(polyester) m/kneputer str. 58? Kjekt å
ha til snekring, maling og hagearbeide.
Buksen er ny, ubrukt og kjøpt en størrelse for stor. Førstemann får den billig.
TLF: 95990924
Herresykkel, Hard Rock 21,5’’, 3 år gml.
med demper på styret, lykt, navbrems
f/b, 8 gir. Pent brukt. 3000,-. Eldre herresykkel -97mod. 58cm DBS Classic
City 4 gir. 500,-. Damesykkel retromodell Cycle Track med lavt innsteg, kurv,
godt styre og mykt sete, 7 gir. 500,-.
TLF: + 47 957 39 211 Bildekode: HSNC
Fin, GAMMEL LAMPE selges. Gullfarget
med hvitt glass. 50cm diameter. 500,TLF: 97067734 Bildekode: HK30
Portable GARASJE/PLASTHALL (ny i
eske) mål: 510x 270cm, 13,5 kvm. For lagring av bil, båt, ved eller annet. 2800,-.
TLF: 40179709 Bildekode: HRPJ
Masse KLÆR til salgs. Til dame, herre og
barn. Stoffer, sko og vesker. Kan ses etter avtale sentralt i Hamar. Vi henter og
tar imot til loppis/bruktsalg. Kjøper også
noe og tar på oss dødsbo. TLF: 45267490
Hvit Grepa komfyr og Ariston vaskemaskin, begge lite brukt! Rimelig!
TLF: 97696440/92254091
,/++2*").2!2'
0 .,/..2)1")!2( ,-'2( $#&%
1%.<4 @#<+4/1
+ )$(!( (% *'#&",
%#< #=)4/ 2/4> 54<4 :)9>[email protected]/8 [email protected]@4/ &;- 90 6?-4 -+;004/3
[email protected])+4< 90 0./ 64> @.) <94< >#< "/4/3
(@ [email protected]))4 [email protected] >46 [email protected] -54-.4))4
%4< :)9>[email protected]< 67/ )#<0-9>@3
4++9 -9> 4/ . 4< -).+ -+908
*4/-9> ,40 =#/ 9><[email protected]<@8
*?-4 );64/
'?<<4 -+#54 :#/4 =46 ! -. 7<[email protected]
*# =.))4 ,40 .++4 7<-+4 0#@4/ #= 0?)) 90 %#< 27)4/ #@ >#< 2;))4/ -40
>46 4<4/0. 90 [email protected]))4 0)464 90 [email protected];/+4
46)4 [email protected]<4/8
%4< >;+ -+90:?<< >46
=4)[email protected]<64 5)#<@4/ 90 :)9>[email protected]/
#= #))4 -)#0 $0 2#/04/8
Har du DEKK du ikke trenger? Jeg kjøper
dem! Send meg kort info om dimensjon
og mønsterdybde så kan vi avtale pris.
TLF: 46907020 Bildekode: HRTC
COMBI-CAMP 77mod med fortelt, i bra
stand, lagret innendørs, 5000,- Vinsj manuell stasjonær, til å dra opp stor båt o.l.,
1000,- Litografi av Salicath, 1700,- Ønskes kjøpt: Dekk- omlegningsmaskin.
TLF: 97027880
Hjelp i hagen? Jeg kan hjelpe deg med
OPPRYDDING til høsten, klipping av
hekk, rensing av takrenner etc. Jeg kjører
alt avfall vekk. Kun seriøse henvendelser.
TLF: 41581550
KJØKKENBORD 120x74 + plate på 40x74
cm. Mørk kirsebær m/eggehvite ben, 4
stoler med kryss i ryggen. Sete i mørk
kirsebær og ben og rygg i eggehvit. Ca
2-3 år gammelt, 1500,-. TLF: 95842241
,)H ?L8;T) KH5L) 8522)7AL9)+)H ; #859P
9)LT?L+)6 ; !3H)6 >8) 5TK? ; ?L )6 KH5L
K19K)KKN ,)H >8) 57KAHH 8522)L (5L
[email protected])L) FJ&N... 9L56)L P )6 396;6T
2? =AN G.N... 9L56)L ; (5LR58+ H;8 (5LL;T)
?LN ,)HH) )L )6 KH5L ;6K2;LAK:56K9;8+)
(5L 5KK K57 +L;0)L 8522)7AL9)+)HN
B; RAL 7A6T) ? HA99) (5L +)H $5HH)
L)K18HAH)HN '3LKH A88) +)7 K57 HAL
956HA9H 7)+ 5KK (5L ? (5LH)88) AH +)
RAL H;6T +) T:)L6) 0;8 T; >5LH H;8 #859P
9)LTAL+)6 ; !3H)6N ,)L6)KH +)H KH5L)
>)K39)H A0 9:32)8/KH6) M8522):)T)L)M N
B; 2L30)L ? 8AT) )H 8522)7AL9)+ +)L
A88) K9A8 (38) K)T 0)89577)6- 5T AH 0;
9A6 H;8>/ )HH 50)LK;9H8;T 5T (/8+;T 852P
2)7AL9)+N
*6 T:)6T 2? 50)L ". 2)LK56)L KH;88)L
522 (5L ? >)H:)6) 0?L) 9:32)L)N
O)6T)6) 0; (?L ;66- T?L H;8 +L;(H 5T
0)+8;9)R58+ A0 +)H $5HH) 5T 8;HH K2)P
K;)88) (5LKA78;6TK859A8)H 0)+ !3H)6
9;L9)N
B; RAL 5TK? 65)6 A6+L) 0; RAL >)R50
(5L ? HA99)<
'A7;8;)6 D0))6 2? D0))6 0)KHL)N ,)
HAL ; 75H A8H >L)66>ALH L)KH7AH)L;)88N
B;+)L) ,;A65L 0I!);( S5L+8; K57 8);)L
>5LH L)KHA0(A88K=56HA;6)L TLAH;K 5T
>)HA8)L A0T;(H)6 2? L)KHA0(A88)HN
*KH8A6+K957;H))6 BA88K)H 5T E57)P
+A8 (5LH:)6)L )6 HA99N ,) HAL ; 75H A8H
50)LK91++ A0 [email protected] 5T K95N
QT K;KH- 7)6 ;99) 7;6KH 0;8 0; HA99)
%1K9)8A22)6 (5L 25K;H;0H KA7AL>);+N
CA99 H;8 +)L) A88) KA77)6N B; (5LHP
K)HH)L 1(5LHL3+)6H 0;+)L) 75H 6)KH)
8522)7AL9)+N
B)8 73HH ;T:)6 R3KH)6 F.4"N
"*-$.+
2)&&.,(.+,.+ * !-)//.%,1%0.+ 2'#.+
2 pene 2-seter SOFAER i hud + salongbord 120 x 90cm med 2 skuffer + rundt
hjørnebord med skuff, selges samlet
1500,-. TLF: 95761237 Bildekode: HQVJ
2 HVILESTOLER, 1 skammel, 250,- Recliner, 500,- Skap m/lys, 500,- Benker m/
stålunderstell, 2 størrelser, 200,-/300,TLF: 93644133 Bildekode: HSKW
ROM TIL LEIE i hus. 3950.- pr mnd inkl
strøm og internett. Ikke røyk. Ryddig og
stille leietager ønskes. TLF: 41615442
Rått BILANNLEGG: 2 stk. Kenwood
HUNDEKLØV (Gresshoppa) - Komtesele (lær) - Hundebur (stort) - Pulk i
aluminium (mangler trekk) 1000,- samlet.
TLF: 90078004
*4/29/ 4< 5)#<@4 . [email protected]@48
4< =4)[email protected]<643
SKIFER FRA PEIS selges rimelig ved
henting. Peisinnsats. To galvaniserte
trapper. TLF: 90578172
Hvitt PROPAN Kjøleskap Zero, høyde
78 cm og bredde 51cm. Hvit PROPAN
Komfyr med 4 bluss og stekeovn, glasslokk, 2000,-. Kan også selges hver for seg.
TLF: 98219039
SNEKRING, maling eller hagearbeid utføres. Lang erfaring, gode ref.
TLF: 46213795
Stor rot/del av Skaugum begonia ønskes
kjøpt. TLF: 95866045 Bildekode: HSJV
SANGER og taler skrives på bestilling.
Runde tall, bryllup, konfirmasjon eller
hva du trenger. Kun seriøse henvendelser.
Gode referanser. TLF: 41581550
Ledig plass for VINTERLAGRING AV
CAMPINGVOGNER: Spikkerud gård,
Øvre Vang TLF: 99329913
2 VINDUER 89x119, horisontal gj. gående
60 mm sprosse, toppsving, ventil, ikke
punkterte, 2-lags glass. Samlet 800,- eller 500,- pr. stk. TLF: 99413442 Bildekode:
HSCF
HARDYGUTTENE 51 stk + 23 duplikater
+ Detektiv håndbok samlet kr 500,- Donald / Disney pocket bøker 135 stk samlet
kr 1000,- Donald blader pakker á 50 stk.
150,- Har Mitt Skattekammer 1 utg. og 3
utg. TLF: 90078004
Ønsker leie SERVERINGSSTED/SELSKAPSLOKALE/plass med mulighet for catering. Gjerne økonom/vertskap på serveringssted/ overnattingssted. Allsidig
bakgrunn. TLF: 97590559
24
Nr. 14 – 4. oktober 2013
+*)!3%(21/*
+#" &
4.('-#30'!*
+!)'&($,
$,&$-$,&"
%#*!
?C9;0M)G/I7;//) %A $.3- I71 F
<K5+ 4" D;55;DK/)5+)
6)+ FH 0)&)I/)01
!55D)5+K" &))8) K 0C""
4" K55D)5+K" 2: I0;")1
L0
$"%!# )I/1 6D;1
?>@,A'<%#%A 3B *
EF(B *@=H=A'',J
!#*1' "1+'0 %)-, .$/ /( (&&
25
Nr. 14 – 4. oktober 2013
&#)#7<)1"
(0+1, (*;
'-75 +%=:1% ,1<4,
29/ 9// 0 >. )$1:1
!:4 94 "1?+: !:,8
+)'
&%)
#$
'%)"!)(
*)'
"
)
")( '%)#!)+
*)
((
)
%)+$
&
*.)!:1 4-71 /:4 ":/, 5# 5%5.13
(1:=+%)) 5# >#1: =%/+.;:13
&%/+, 94 1.=:).43
*.)!:;: :1 6:1!.4 5# =.;?,,:13
BC,7)>.1
(>-"% 270)6%D-?>?,
:4?-)) *91G1
,"(#)%
&:)4#, $6
98 3 :4?-,) H::B1
&>@A#%. ,)+>.B BC,7)>.1
*7. 95=8!/
'1/<) % 2;
&%@@?>??1 '?7?,-))>.1
*7. ==8!/
*+ !##')%
')/.!"!)!3
*3!". ,.=&)4 &= 1)/.!"!)!3
./) "! 6!1.! 2&3=!3#
7)94!3 94 1<%<&1+/;!35
(91 911 8%3 ", 1)/.!"!)!3 19< 7&11!3 ./) &))!
&;!3+-!;.! 7)94094 2&3=!08&$3/+&.!3:
*+ $&#)%
INNERDØR, ubrukt gaboon finerdør
69x209 cm. Venstrehengslet. 2 trefyllingsdører 68x189 cm. TLF: 90566274
Selger diverse Volvo 850 DELER: skjermer, servo, servosnekke, drivaksel h+v
+ 5 trinns girkasse m.m. TLF: 94187900
Voksent samboerpar ønsker å leie
rimelig husrom, helst med garasje. TLF:
92257103/45430767
Tar på oss SVEISING AV RUST på biler og annet redskap. TLF: 41316118 /
95291652
4:,?$2:DD%@A/;:?:[email protected]: E9 89 <F 85
...95<--#)!38<4<9)<
Leiligheten ligger i 2.etg. i 2 mannsbolig. 2 soverom, nytt bad og stor stue.
Overbygd romslig terrasse. Boflate ca.
110 m2. Carport. 10000,- mnd. + strøm.
Ridabu. Ledig fra ca. 1.desember. TLF:
97631451
GAMMEL LUTET SENG. 175 X 105 cm.
800,- TLF: 91342661 Bildekode: HSRM
JUNGHANS VEGGKLOKKE, datert
1959. Rimelig ved hurtig avgjørelse. TLF:
96508326 Bildekode: HSH6
+(!-%$!&-,,&)(! !*"#(" -('
#12 (*%.1& 6 4**1 *)1* %)+
.7* "031&1-(&1 ,0"%"1&.1$ +0$$'
BOMLØS SAL,1 år gammel, lite brukt.
En Trendstone sal i skinn, str M. Brukt
til kaldblodshest. Ny pris 5500,-. Selges
komplett 3000,-. TLF: 48279364 Bildekode: HSJ7
!7 .)*$7.$5 %6 %*7..1% "0/
For voksne og skoleelever med behov
for litt ekstra fokus på læring, er jeg
tilgjengelig for privattimer i ENGELSK
og samfunnsfag på kveldstid. 300,- pr.
45 min. TLF: 41675315
6--,4-, "2332,4%4
#$*' !4/4(
BJØRKEVED i 60 liters sekker og kubikk
sekker. Har også kubikk med blandingsved. Begge typene er tørre. Behjelpelig med frakt mot et lite tillegg.
TLF: 90972690
510) &#
STORT ZEBRABILDE fra Skeidar. pent
brukt 300,- TLF: 93427609 Bildekode:
HSK9
Fine og SOLIDE HAGEMØBLER i furu, 3
seters sofa, 2 høye og 2 lave stoler med
puter og bord. 1 stk. 3 seters sofa, 2 stoler
og bord, alt i furu. Passer best til hyttebruk. Rimelig! TLF: 97696440
Hokus SNØFRESER med rette vegger.
Manuelle luker for snøutkast. Selges m/
aksling 6000,- 2 stk TRAKTORKJETTINGER, dim. 12.4-32. 2000,-. TLF:
95981589
3 brune KLAFFVENTILER for innervegg
6”x6”, nye, men lagret noen år. Samlet,
50,- TLF: 99413442 Bildekode: HSF1
Barn er en stor trøst i
alderdommen,
de hjelper deg også
å nå den raskere.
Lionel Kauffman
To DATASKJERMER, 15 og 18 tommer i
god stand, 500,-. TLF: 97112524
OPEL ASTRA 1,4 2001 modell. 42000,+reg. Meget pen bil. 104 000 km. Motorvarmer og opplegg for kupevarmer. Sommer-/ vinterhjul. Alle servicer er fulgt.
TLF: 97653759 Bildekode: HSG4
Selger 4 stk SOMMERDEKK med PM alu.
felger, bolt-sirkel 4-100, 175/14/6, kun
brukt 1 sommer. Passer til f.eks. Honda.
TLF: 92033039
Enkel og fin spisestue m/ 6 stoler i furu
selges rimelig. TLF: 97696440/92254091
5$-++,% '2 .,# /4)*,
$-+%-(/$$+4',#&
#4 <7; F6 8H>+;K6.1H- >4 7.K+;I7K6F+;
6I0.H86F+ 8.HKK0DIK;D.. D? -D0H,+IK783DI
%"8 ;-7 870#!8#))7 . 63"+ :2
,/#+.37361363-8 48# (*$'&& 2.8 /"87
,1;978 7; 7,638# 6.,,78073555
$41,(/+54, 2"#6(3*567
8-0) '% && .. !!
Rådgivningskontoret
for kriminalitetsofre
i Hedmark og Oppland
Har du vært utsatt for en kriminell handling og
trenger råd eller noen å snakke med, kontakt oss.
Tjenesten er gratis.
Kirkegt. 3 (over puben), Hamar
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00-15.00
Tlf. 78 98 96 47
"-**-/$# - .-$#%-+#,#3
6-(/ BE) 2E EJA
,**,% B2B A) 5G2
!%4#-$ 0,14%-(/3
"&'% ($$
/)1%*1 (, &%+$
&3 !*2%1
1.10#%(+*$#!..!$)(*1%
.# *+ $*
!'&*(9
!*$$'
5 0H;8+;
0;
EGEC/9
#:== @%*"
) 0H;8+;
0;
)5CC/9
26
Nr. 14 – 4. oktober 2013
8 #43?-64 70 345!3!1+79
!>>4 :-><43)43 $55.-> ,2;; )0
8 &"/)79.37>>
%=4 #.!904:[email protected]! (-> 70 #43?-64 '*
$-4(37#5!454- %.6 %&%* "7/7() 84142+- '% 0% *, '9
Bredden 80 cm, lengden 160 cm, og tverrbordet er 44cm bred. Kan dras ut fra 66
cm til 140 cm – eller en kan fjerne det.
350,- TLF: tlf. 906 36 990 Bildekode: HSJ8
Den som aldri prøver,
får aldri oppleve
hvor lærerikt
det kan være å tape.
Hans Anton Grønskag
Nytt og nesten ikke brukt PIONEER
MINIANLEGG med to høytalere, 800,TLF: 93427609 Bildekode: HSKA
FRIMERKER, mynter og pins, fra gamle
samlere, arv, dødsbo. TLF: 97074440
Bildekode: HMWE
Moelven KAPPKLØYVER, kapper og
kløyver samtidig. Drives av kraftuttaket
på traktoren. 6000,-. TLF: 95981589
La dem se deg!
Synes du ikke
- finnes du ikke.
Ledig annonseplass!
%<#;B ;#,970>907B7,;)!7 Huskelappen
$) /?? [email protected] @)0B 49 %<#; '4BB>9 5,# 7) :#97 ;) @,#1 ) 76
54,,[email protected])6- ) *,>9>6::#< 54,<7:76.
&>6 54,@#<@7 #@ +>6 -A76649 &>B?7<#0076 +#::7
[email protected] ) [email protected]#[email protected] 97: %<#;= 4- ) 34, B" +A#<0
+#6 +7667 97: " [email protected],7 4- 54,?<#,7
+;4,:#6 76 ;#,970>907 5>6-7,@7. &>6 ;#,
;7<:)- 54,628: 97: 40052<-)6-76 4- B7,;)!76.
([email protected] 7, BA7<:76 ;) +2,7, B" 987 B?,[email protected] 49 [email protected]
<)@7 /,9#= B" ;) @4? [email protected]#[email protected] 97: %<#; 4)6;)@7,@7 4BB B7<; @)< 76 0,#@.
Opplag 42 700
2 SENGEBRISKER i lys lønn med skuffer
under for oppbevaring. Madrasser
medfølger. Sengene er lite brukt og er
meget pene. 600,- pr stk. Samlet, 1000,-.
TLF: 48112209
ELGKJØTT. Selger halve dyr. Ta kontakt
for mer info. TLF: 41250119
?
###$'(!"$&%
Tokvam v-freser m/ hydr. klappluker.
2,3m. Medfølger pto. Aksling. 8000,- eksl.
Mva Freseren er i god stand. Moelven 3
tonn TRAKTORHENGER med ekstra
karmer. 9000,- eksl. Mva. Fin som vedhenger. TLF: 95890702
BEKYMRET
over en annens drikking?
Ta kontakt med
AL-ANON FAMILIEGRUPPER
et felleskap for familie og
venner av alkoholikere
Kontakt oss for opplysning
om hvor vi finnes:
E-post:[email protected]
Internett:www.al-anon.no
Hamar AL-ANON har møte
hver tirsdag kl.19.00
i Arbeideren, Grønnegt. 51, 2. etasje
(inngang Håkonsgt.), Hamar.
Åpent møte for alle interesserte
første tirsdag i hver måned.
4 stk. AVANTGARDE FELGER m dekk.
17tum. 4 stk. alu. felger m/piggfrie dekk
215*16. Passer Mercedes C TLF: 905 68
975
2 stk. SORTBEISEDE IKEA HEMNES
bord 55 X 55 cm. Høyde 50 cm. Nesten
nye. 200,- pr. stk. TLF: 91342661 Bildekode: HSRN
Gutt 16 år ØNSKER JOBB. Bor i Vang/
Hamar. Alt av interesse. Praktisk anlagt.
Gjerne butikkarbeid. Helger og kvelder.
Ring/sms TLF: 41764195
'/&. ()550- -!" +)!+ .&7-!;0-;!7 6&+ .&7 ;% .!8 :)7 % /!.!7! "& .3 1)3++)-9
R9D0 '5KK18 S59>=L H<9 OB FD7U=7? 5U 0=9U= K=90 7BL >1 37K:=L K=L0<@= 5U
SD7 SDL 8D7U= BLK =L)DL<7U 8=> 0DLQ S0=8 K58 K:D9 1H)3L= >=77=NM
*=H =L <::= 0D7K:=9<U B )5LKHB DH R9D0
8=O18O=LN %D7 K8<9=L 0DL8H 7BL 0<
=L =7 )DU8D77? 8=7 SD7 =L 5UKB 5OOQ
)5LH=99=L S0D 0< A9= )5LHD9HN
M#=U =L =7 L=9DH<0H 9<H=7 D:H3L < 0DLQ HDHH D0 D7>L= H<7UN PB S5AA/ADK<K >L<Q
8=O18O=8DL:=>=H? 5U ;=U =L S=9H 0=L SD7 =H KH5LH AL1:H8DL:=>? 0<>=L=
D0S=7U<U D0 DH :17>=7= =L )5L73/>N :D7 SD7 L/>>= UBL>KO9DKK=L? 1HS1K?
#=U =L U5>:;=7H )5LSD7>9=L 5U !50DH >3>KA5 5K0 5U :;3L= A5LH KH3LL= U;=7Q
K=LH<&K=LH 857H3L? 5U K=9U=L 5U 857Q KHD7>=L K58 A<9=L? 8DK:<7=L 5K0N? 5U
H=L=L AB>= 7/= 5U AL1:H= 0DL8=O18Q SD7 >L<0=L 5UKB 9<HH 8=> KD7>A9BK<7UN
E< &:: HD =7 H<HH <77 OB AL1:H8DL:=Q
O=L? 58 73>0=7><U L=ODL=L=L ;=U 5U ;=U
U<L U5>= LB>N *=HH= =L 0<:H<U? )5L 8D7U= >=H? 5U 0< A9= KH188= 7BL 0< KB 8=7UQ
=L <::= S=9H K<:L= OB S05L>D7 O18OD >=7 D0 AL1:H= U;=7KHD7>=LN %=L &77=L
)17U=L=L? 5U S0D >= K=90 A3L U;3L= )5L >1 7=KH=7 D9HN *=H =L S=9H 1HL59<U S0D
SD7 SDL KD89=H? 5U K58 H<9A/K )5L KD9UN
B 0=>9<:=S59>= 1HKH/L=HN
TBL >=H U;=9>=L AL1:H= O18O=L? KB %=L 8B >1 ADL= HD >=U =7 H1LN ,L1:HQ
:D7 ;=U A<KHB 0=> D7K:D(=9K= 5U 857Q 8DL:=>=H =L BO=7H S0=L H5LK>DU )LD
H=L<7UN #=U SDL 5UKB =H KH3LL= 9DU=L :9N 4"N.. H<9 @D 2.N.. 5U S0=L 93L>DU )LD
AL1:H= L=K=L0=>=9=L K58 =H L<8=9<U=L= 4.N.. + 4-N..N
FD:: )5L DH >1 H5: < 85H 5KK R9D0? 5U
D9H=L7DH<0N !D7U= K/7H=K >=H =L UL=<H
B :;3O= =< AL1:H O18O=? 5U ;=U S;=9O=L 9/::= H<9 0<>=L= 8=> D9H >1 >L<0=L 8=>N
*1 :D7 :57HD:H= R9D0 OB
U;=L7= H<9 S0<K >=H K:199= 0CL= A=S50
)5L K=L0<@= =99=L L=ODLDK;57N %1K: DH H9)N 6.$ JI -$GN
>1 K58 =<=L D0 1HKH/L=H KHBL )L<HH H<9 B
*2 8/3-2 &. '/&. 3 $70124
-&71!"!2# -!+ "!2 !7
-,!# -,! 52<77! !++ "0
5!7 6!79
MONTERING, maling, snekring og
vedlikeholdsarbeid utføres etter avtale
av pensjonist. Inntil 25 km fra Moelv.
TLF: 95990924
LASERPRINTER HP - Laserjet 6P - sort/
hvit, 250,-. TLF: 90636990 Bildekode:
HSJ9
FIN KURVSTOL fra Skeidar. Ny pris
1600,- Nå 600,- TLF: 93427609 Bildekode:
HSKB
Stort dobbelt, håndheklet, hvitt SENGETEPPE 235x250. 100 % bomull 60 gr.
vask, 1350,-. TLF: 95469643 Bildekode:
HSBX
Moelven vedkløyver med aggregat og
kraftoverføringsaksel. Gi bud. Huskverna
ryddesag, 3 år gammel lite brukt. 2500,TLF: 97775002
Selger alt av DELER til Evinrude 90hk v4.
TLF: 94187900
DRAMMENS JERNSTØBERI VEDKOMFYR selges. B:80x65x70cm. Pen og hel utvendig. Ødelagt i stekovnsdelen, men har
vært brukt for det. Selges med ovnsrør.
1500,-. TLF: 91342661 Bildekode: HSRH
PIANOSPILL. Royal Standard.3 registre.34 diskant-72 basser.Rødt.,1500.Weltmeister 3 registre. 26 diskant-48
DIV.SYKLER til barn og voksne selges
fra 200,-. 2 eldre sparker 1 stor og 1
mellomstor selges ca 400,-/stk. Div. ski
utstyr til barn/voksne selges rimelig.
TLF: 47618790
Havn Utleie og Graveservice har UTLÅN AV MINIGRAVER, gravearbeid,
trefelling, grøfting, planering, drenering
TLF: 45271398
TIRELLI dekk 155-80 R 13 4 stk m/pigg.
MARBOR sommerdekk 155-80 R13,2 stk.
TLF: 95265623
*AL6AK DHAK:46 O !A7AL >8- ?16-H S2KH-6 F..5M CO8HA9-H ;LO0-K
7-; 7O;8-L )LA CBQA9K:46 *8? R4LK F..+M N? K29-L 0O -HH-L
!&(#(--(*, +,.1&0,(.,&,
$(- "1&)1% 2$1%/')
*AL6AK DHAK:46 !A7AL -L -H S-8K-)L-77-6;- 4" )4L->/""-6;HO8HA9 L-HH-H 74H >AL6 O A8;-L-6 .Q+ ?L K47 8-0-L O K?L>AL- )A7O8O-L
K47 KHL-0-L 1? &-L- 47L?;-L O 8O0-HM %9K-71-8 1? ;-HH- 9A6 [email protected];8O"-L- LEK1L4>8-7AHO99< 1K/9OK9- 8O;-8K-L< ;?L8O" 294647O 4"
-6K47S-H S4K )4L-8;L-6-M *AL6AK DHAK:46 K9A8 [email protected] -H KH-;
)A7O8O-L 9A6 411K29-< -88-L S-60OK-K HO8 O -6 )AK- A0 8O0-H S04L ;SAL >-S40 )4L -9KHLA KH2HH- )4L ? 7-KHL- S0-L;A"-6M D47 -6 ;-8 A0
HO8>E;-H "OL *AL6AK DHAK:46 A9HO0OH-HK Q 4" )-LO-HO8>E; HO8 )A7O8O-LM
BO K29-L HLO0-8O"- 7-66-K9-L K47 SAL
= 4L;-6KKA6K 4" -L &O69 HO8 ? 8A"- 7AH
= KH4LH -6"AK:-7-6H 4" 26K9- 47 ? ":2L- 64- )4L >AL6 4" )A7O8O-L
K47 HL-6"-L KH2HH= 7E8O"S-H HO8 ? :4>>- 1? -HH-L7O;;A"KHO;
!4K 4KK 0O8 ;E 4118-0- -H "4;H AL>-O;K7O8:2 7-; KH4L HA9S2/;- 4"
7/- SE74LM DH4L- [email protected]"K7E8O"S-H-L )4L L-HH- 0-;9477-6;-M
CO8K-HHO6" K? K6ALH K47 7E8O"M BO )4LEHK-HH-L AH ;E 9A6 O;-6HO(K-L;-" 7-; *8? R4LK O;-484"O 4" 0-L;OK/6M
#4L [email protected] 4118/K6O6"-L 9A6 ;E 946HA9H- 0OL9K47S-HK8-;-L )4L
*AL6AK DHAK:46 !A7AL< ,66- POK- !AE"KLE; 1? H8)M $JJ JG 3I3
D296A; 7-; 'B K-6;-K 1? 7AO8 HO8 ,""'/$#-'/%,+&-.+(*)!-/"0
27
Nr. 14 – 4. oktober 2013
-/0. # *.1*3*('3*()+3,& !3("+ 2), %$
DQII $5<I= L2QL $5<I1119;7$;+
#3LI;7 ;M Q B78BMLO= 5$ <;I ;M IQ< )5M $5< 8BI 5$ A "/$$; L;$ MF7<I L2QL;@5M<;I 8;< )B8Q9Q;
5$ E;77;M1 R;7 <;I "B7<9;M Q::; @BM; 58 A L;ME;M; $5< 8BI 5$ <MQ::;= <;I "B7<9;M 5$LA 58
A LQII; $5<I+
,(!& '.* %(!( -(.#(" $() -/#-(-+0!(.
! *BI; L2QL;LI59 ! !7EQI; L2QL;LI59 ! ,?IF9F8 L2QL;LI59 ! N;7<F9F8 L2QL;LI59 ! 'Q$"I @BMLI59
%O;9<;M )5M 5:[email protected];M G.4H= 5$ @BM; )5M 8BI;MQB9 Q 2MQL$MF22; HS(1
LOTUS fra Familiebadet, 140 cm i bredden, IKEA! Vasken er tidligere ikke
montert, original emballasje. Den har en
mindre skade, kan utbedres Koster ny
4000 - 5000,-. Nå 1000,- eller bud/avtale.
TLF: 90692000 Bildekode: HSMD
Helt nytt og ubrukt PAINTBALLUTSTYR, Marker, hjelm og trykkluft. Kjøpt på
Hamar Paintball. 1000,-. TLF: 93447821
Til den de som har alt, hvorfor ikke gi bort
noen vedsekker i gave! TØRR BJØRKEVED i 40 liters sekker, 55,- pr sekk fritt
levert Hamar regionen. TLF: 90602935
Bildekode: HSME
FORRYTTERE ønskes ca. 2-4 dager pr
uke fra høsten. Det er 2 snille, trafikksikre
hester som er oppstallet på Ådalsbruk.
Noen stallutgifter må dekkes av forrytterne. Fine turmuligheter. TLF: 93422050
DIVERSE UTSTYR til café eller samfunnshus. Alt fra service, servering panner, gryter og noe elektriske maskiner.
TLF: 62529163
SHARP PA 3100 El. skrivemaskin. Er i
utmerket stand, og er lite brukt. Det er
med bruksanvisning. 500.- Må hentes.
TLF: 90609704
&"%!"'$(#%$
&40:"1 32 9)B9!70 )A2 [email protected],288
'>0.7<7 +<<7 /9A:70 10><<A7117<:7 ><:70;+.<+<1 +=
A
A
A
A
A
A
A
A
,:&O=<F9N< [email protected]
*?F -?F -?F
*749KO0 I27 JK&R
,:&O=<F9N< R7;<F
GF;K/
J;72 %71
JF:BF
[email protected]?K -;4B I27 NK&R) :P:
,;;& NK=;FOK&O 3=; B;= 49(&O3=NK 73&O U K=:&O &9 ;SO([email protected]
!4ON&9& &O CR&9K Y7O F;;& :&( &;;&O 4K&9 RFOK9&OP
#7A)9??7<5
&40:"1 32 9)B9!70 )A2 [email protected] !A+0 :7B )>0. +
*?70+)"<.) $"<19
H= ;EO&O @O499;&@@&9(& F:&O=<F9N< [email protected]
[email protected] &KK&O U K=:&O 3=; 3= <499& (F9N&
&9<&;) NK=;[email protected] [email protected]"
TO=N ROP R&ON D W K=:&O <O 6W.)>
5.Q OFBFKK Y7O NK4(&9K&O)
?799SO [email protected] :&(;&::&OP
=9NKO4<KSO &O #&=(= #F9N&9
%+<1.")70 ("<.7)A>!!
X0(F; [email protected]<) V3&O:FO<F 5U) 565. %4O9&N
'>R7NK+ '(&)&*)+#,(%"!%(#$#! I;Y+ UL$ U8 M.. ###$)*&!('"%'(&$&%
PLIM;$I1 GH= GH4K #B8BM
C> JG (& 6- -. 0001:M;BIQESQ7I;MQ5M1?58
"&$##!'()%
#2I &E 0=I D6&I H8(&3 /=I (&E N1HE7&/39
(1P3) (= /=I (=P 2P 3=EE 586& 5=3P&L C;
4&I6&I /8 P2(E =E (& (&858P&) 5D3&) 5=3P&
H244&I6/&5(&3& /8 N=I N=EE &I :58EE
6=5(&I& 2P 4&I6:=IE 62IE&I&) 2P (&E
4&I6&H P2(E =E (&E &I 41I6&I& 24
42IP&3&3L B4 32&3 D6&I H6=5 /8 I&9
PD5&I& 65266= E85 /83E&IE8(L
@& $I&42/&I) P5&( (&P 2/&I E8(&3
H24 6244&I) 2P P; J48(E 8 /&P&3J
4&( N&/&E N2(& 8 $2I/8HH383P 24 =E
(D &I D386L
?85:=6& E85 N1HE6/&5(&3&G 6=3H67& (D
N=I &3 8 $=4858&3) &3 8 /&33&P7&3P&3 &59
5&I &3 6255&P= H24 (D N=I (&E 58EE E1$E)
&I H.6 &55&I 58P3&3(&L !/= 4&( ; P71I&
32& &6HEI= $2I N=3FN&33&L
Q 42IP&3 $;I (D &3 3. N1HE(=P 8 P=/&)
:ID6 (&3 E85 32& P2(E) 3.E (&3) (D $;I
(&3 866& E85:=6&L
>8 &I N&5(8P& 3;I /8 $;I 2005&/& &3 H586
R2EE N1HEL
,55& ;IHE8(&3& &I &P&3E58P "3&) (& N=I
/<IE H8EE H<I0I&PL
O5=I&) $I8H6& N1HE(=P&I &I (&858P&L
'D 67&33&I =E (D &I DE&) 7=66= /=I4&I
3;I (D P;I) 2P $2I (& =/ 2HH H24 &I H;
N&5(8P& =E /8 6=3 H0=H&I& E85 72::&3
0; 42IP&3&3) $15&I /8 =E (&3 $I8H6&
?2/& !2D-6 N=I H6I&/&E 4=3P& R2EE
2P 65=I& 5D$E&3 P71I 32& 4&( 2HH) /8
/;63&IL M8EE I&P3/<I P71I N&55&I 866& (86EL !D3 H=44&358P3&I 2$E& 58/&E 4&(
32&) 3;I (D 6=3 N25(& (&P E1II 2P P2( ;IHE8(&3&+
D3(&I I&P37=66= 2P H.(/&HE&3) 2P (&E
%33;
&I N&55&I 866& 32& H24 &I H; P2(E H24 ;
P.53& $=IP&I
6244& 833 &EE&I &3 EDI 8 I&P3/<IL
/=IH5&I N1HE
4&3 &33;
!1HE&3 &I (83) E= /=I& 0; (&3L
:DP3&I :<I&3&
?= /=I& 0; (& 5=3P&) 41I6& N1HE6/&59
8 H62P&3
(&3&L
H/=5&3& H/&/&I
*ID6 (&4 E85 ; E&33& 5.H) /<I&
D3(&I H25&3
H=44&3) 6=3H67& 5&/& 58EE I258P&I&L
315&I 4&(
!1HE&3 &I E8( $2I &EE&IE=36& 2P 4&(9
=/H67&(H4=I&I8EE
8E&I83PL @244&I&3H 4833&I 6244&I
&33; &I
E.(&58P&I& $I&4) 2P (D 6=3 05=35&PP&
58/&E 48EEL
/83E&I&3 H=44&3 4&( (&4 (D &I P5=( 8L
@&EE $I= (&P JI.PPH&66&3J 4&( :&9
"'! (&$#%
6.4I83P&I) ; 5= (&3 HE; (&I) (D N=I 866&
:ID6 $2I (&3L !/2I 4=3P& =/ :&6.49
A&(L
I83P&3& :58I (&E 32& =/K
LEILIGHET med kjøkken, bad og separat soverom til leie på Ingeberg i Hamar
kommune. Egen biloppstillingsplass.
TLF: 97807491
Diverse Sims 2 spill. SIMS 2 uteliv,
dyreliv, skoleliv, forretningsliv, årstider, fest stæsj, familiepakke, juletrefest mm. 50,- pr spill og 250,- for alle.
TLF: 93427609
Pen trehvit sengebrisk med skuff (2 sengeplasser) 75 x 210. 500,- 2 stk bra conti
piggfrie vinterdekk 175/70 x 13. Brukt
kun en sesong. 300,- 4 stk bra kleber
piggdekk 175/65 x 14 på alufelg. Passer
Peugeot. 250,- TLF: 90626575
Porta potti HYTTE/CAMPINGTOALETT.
Ubrukt. 500,- TLF: 91342661 Bildekode:
HSRQ
28
Nr. 14 – 4. oktober 2013
HØSTTILBUD
PÅ TAK!
Zanda betong takstein
30 ÅRS GARANTI
ÅPNINGSTIDER:
Mand.-fred 08-17 Torsdag 08-18
Lørdag 08.30-12.30
...............................
GRATIS TAKSJEKK - VI KAN TAK! - LEVERT PÅ TAK OM DU ØNSKER! - ALLTID LAVE PRISER!
Vi gir gode rabatter på komplette takløsninger.
Spør oss om pristilbud, det lønner seg. - Gratis taksjekk.
ALLTID LAVE PRISER! 4000 m2 oppvarmet lager.
- Byggevarer når du trenger det!
Isola Takshingel
30 ÅRS GARANTI
Type skrå, sort. Pr. kvm
Type skrå, rustikkrød.
Pr. kvm
Swing, grå struktur
Pr. kvm
Tyri, antikkbrun. Pr. kvm
PAKKESALG!
Undertak Dobbeltfals
19x148 mm. 2. sort. Pr. kvm
62,ISOLA D-GLASS
ISOLA STÅLTAKRENNER
med deler
Takprodukt: underlagsbelegg
for takstein og platetak. Kan
også benyttes som ekstra
sikkerhet under takstein når
sutaksplater benyttes.
÷50%
Taksteinsplater
i stål Sort 0,5 mm
1 stein - 3 stein - 6 stein
94,-
Pr.kvm.
89,98,99,99,-
450,2,0 m - 2,5 m
3,0 m - 3,5 m
4,0 m - 4,5 m
5,0 m
MASKINSPIKER - NORSK
1000 stk 17/21 28-65 160,0
1000 stk 17/210 28-75 185,-
1000 stk 17/210 31-90 220,-
119,-
Effektiv uttørking av byggfukt.
Materialet er vind- og vanntett.
Gir god beskyttelse i byggeperioden og etter at bygget er
ferdigstilt. Tåler fuktbelastning.
Egner seg svært godt til hytter og fritidsboliger hvor det
er fare for inndrev av snø i
luftespaltene.
Sort. 0,5 mm
Pr. kvm
89,-
Sløyfer 12x36
Pr. m.
350
50
178,-
Vi har taksikringsutstyr til alle lagerførte tak
- på lager! Snøfangere,feieplatå, beslag,
ISOLA SOFT
VINDSPERRE
6
www.aasenhandel.no
Gulvspon 22 mm
60x240
Pr. plate
Sort. På lager. Pr. kvm
Lekter 30x48
Pr. m.
Vi heiser direkte opp på taket!
Alt på lager, tak og tilbehør.
16,75
Antikk rustikk. Pr. stk
Isola Powertekk
Stålplater tak/vegg
PÅ LAGER
Zanda betong
takstein
tetteprodukter, ventilasjonshetter, stigetrinn m.m.
Betongtakstein dobbeltkrum
H-PANNEN Sort/rød H-panne.
Antikk/
ubehandlet.
Pr. kvm
9,4 stein pr kvm. Pr. kvm
94,-
79,- 84,Zanda Hollanderr
Tegltakstein
30 ÅRS GARANTI
Glassert. Sort. Pr. kvm
D-polyester, undertak
25 kvm
Pr. rl
625,-
Veggpapp
20 kvm
Pr. rl
298,-
VESTLAND
299,OSB plater 15,0 mm
1. sort
1220x2400
Pr. pl
189,-
OSB plater 18,0 mm
1. sort
1220x2400
Pr. pl
229,-
Selvbyggerpapp
1x7 m
Pr. rl
640,-
AASEN HANDEL AS
BYGGEVARER
%22% &;4.,< 7 ;:.,<* # :9!) -% /+ -% %% # '68 -% /+ -1 2% # "56=9 ( 66?"3>630$39=3")3$
Nr. 14 – 4. oktober 2013
VOLVO AMAZON, 140, 240 ø. kjøpt.
Delebiler / deler / tilbehør også av intr.
Eldre campingvogn/ combicamp/ lillebrorhenger. Eldre type moped/mc, tempo/puch. Deler/delmoped også av intr.
TLF: 99641105
29
Ønskes kjøpt: EKSTRALYKTER til en veteranbil, Bosch, Marchall el.l. - alt av intr.
Frontlaster til MF 35 (135 også?) m/smal
skuffe selges billig. TLF: 99641105
Ønsket kjøpt gamle RAMMER til bilder.
Må se bra ut og være i bra stand!
Send gjerne bilder via mobil til meg.
TLF: 95865503 Bildekode: HSSR
Ønsker å kjøpe gamle POSTKORT (fra
hele landet) - gjerne i store partier. Har
du arvet, gjemt bort eller spart gjennom
mange år, så er jeg interessert. Også julekort. TLF: 41437366 Bildekode: H6W4
Det er med ektemenn
som med peisbål,
de slukner hvis man
ikke steller med dem.
#7+&7*-0&($: 90*(!7:/6 ,/53:
Selger REISEBØKER fra New York, Florida, Latvia, Thailand og London. Kom
med bud. TLF: 95289068
SNØFRESER, jordfreser, motorsag,
gressklipper, gresstrimmer, ønskes kjøpt
0-2000,-. Defekt er også av interesse.
TLF: 95291652
sa Zsa Gabor
(9
"#!$&#!$%
, . $ - # ! * . % , & / * - + $* # ( - ) " ) / ' ' + $
)+(A$$"7$&7 %4/+-&++&/
0 EE'$%
7A&# &!"()
(4<"$&/
&!(%$# #'. ,(../&
!/- :7>-N9- A7;Q"-N Q M7;NQ<I 7:NC>- :-> "E9"E1MIE9> IQ;
M-9IN2:O *7 Q INQ1-;Q"- 7:"Q1-;M-N :-> M<7;-N? AEN9-UE"-N?
Q>N-IIME9;-"" 7" (NQ7:NC>-N Q 9DN:Q;=5-IO
1&$-*/0) 0 2"3 (#'#
!
1
2
.%))-0"8:'$$0,"04
*
# 7+&7 % ' % + . .
,
%+##
!**$-*/0) 0 2"3 (##%
" (/#)A )7==4/ + A+??400
RC T1-N<1-N9 A/""-M (N-:IQ>-9M A7;Q"-N :-> IE9<- 4C
S 9/- (7NM<NQ(IM<NE1
S (7<2M 4C ;E1I -9-N"Q(7NAN2<
S 1E99ACN-9 1EN:- 7" IQ;<9/I9Q9" IQ; (=-N91EN:-E9;-""
S "7> IQ;"=-9"-;Q"U-I (7N A7;Q"-9M A-A7-N- 7" A-M5<-9>%7N>-;-9 (7N >-" -N ;E1-N- MIN5:2I"Q(I-N? A->N- Q99-<;Q:E
7" -I "7>I A7:Q;=5)
"..+ $*.)#
*3:+:0-A+64/;
%+6A-A/#:6#8 >@92 '#=#/
*&)% "# (# '! $# , 37-A!-:4))4/:,.#=#/1 :7
<<<1-:4))4/:,.#=#/1:7
Ferdaminne frå
sommaren 1985
Vi har fått rom i 2. etasje.
Da er det vel ingen vits
i å ta heisen?
Sei ikkje det.
Vi tar alltid heisen,
opp og ned.
Innestengde i den vesle boksen
blir vi med eitt så inderleg to-eine
at vi alltid må kysse kvarandre
så snart heisen set i gang.
Korleis det er inni deg
den blunken det varer
veit eg ikkje.
Men inni meg boblar kvar gong
ei lita spenning:
Rekk vi det?
Rekk vi det før heisen stansar
og vi må ut?
Og jammen rekk vi det
gong etter gong etter gong.
Vi tar alltid heisen.
'9-A7;Q" Q N-<<- :-> @EN47NIO 3 M71-N7:O *P, 66L <1:O RSN7: +$ <1:O
0*.)#
0*.)#
1+-')
(>B,;0
3>6;
Halldis Moren Vesaas
kjærleiksdikt til Gisle Straume?
:
>5
@;
82
D
'9-A7;Q" Q N-<<-O H M71O *P, 6L. <1: Q9<; @EN47NIO RSN7: 6H. <1:O
(9 1C&/?C&/7
&=
#>.>B
NY 9 m2 HUNDEGÅRD/kaninbur/
hønsegård, med tak. Enkel montering.
Formsydd takpresenning med mansjetter og festestropp inkludert. 3200,-.
TLF: 40179709 Bildekode: HRPP
Gamle blader,TARA, FRISK og IFORM
utgaver år 2011-2013. TLF: 47337344
%4/ :&/ "7%4/:*-!47
#79IE<I GI-Q9 G</:7-9O
F;( K3 HH K6 +.J8&. 3K 8KL
MI-Q9OM</:7-9B97N>A7U2MO97
CAMPINGVOGN 1410 Kabe Onyx GLE
KS. Type YT775. Pent brukt, 2007 mod.
199.000.- TLF: 95866703
Kjøper SINGELPLATER med alt av The
Beatles og alle andre artister fra 50/60
tallet. 50/60 talls lamper, gamle nisser og
andre småting fra samme tidsperiode.
TLF: 90621844 Bildekode: HJAQ
Pent brukt SKI-/TAKBOKS med lastestativ selges. Passer blant annet på VW Passat stv. TLF: 90521858 Bildekode: HRW1
74/'(4#)- $!1C"? *C' /"7$-*?&/ S 000O97N>A7U2MO97JNQ9"ME<-N
Rolig mann i 40 åra SØKER BOLIG, helst
hedemark. Langtidsleie Inntil 5500,- Sikker betaler TLF: 94885522
EPLER. Selvplukk til salgs. TLF: 90555326
BÅTMOTOR ønskes kjøpt, 4 - 6 HK.
Langstamme. Den må være lett og starte
og driftssikker. TLF: 41437366
MF 133 m/frontlaster 2 skuffer 1971 mod,
nye kjettinger selges til høystbydende
over 22 000,- Stiga grasklipper 4WD 3 år
gammel. Tykkelseshøvel og tredreibenk
selges også. TLF: 97775002
#!$"
&5/6#0; $A4:0A
Ønsker å kjøpe en TELEVIMSEN FIGUR
med blå jakke og bukse der han står
ved en TV med armen rundt en cello.
TLF: 93234812 Bildekode: HSJC
Vi kan hjelpe/gjøre det for deg! Vi kan
tilby SNEKKERE, malere, rørleggere
og alt av forefallent arbeid. Vi har lang
erfaring i Norge og gode referanser.
TLF: 92560227
30
Annonseplass
som blir sett!
Selger DUELMASTERS KORT (ca.100
stykker), GoGo’s (ca. 150 stykker) og
flere Beyblades. Alt fra perioden 1999
til 2005. Kortene ligger i egne mapper.
TLF: 48112209
Flott norskprodusert kvalitets SOFAGRUPPE, 3- og 2- seter, ønsker bud. MÅ
UT pga plass mangel Okseskinn, farge
okseblod. Treverk i sidene. Heltrukket
skinn i ryggene og sidene. Meget pent
brukt. God sittekomfort. TLF: 95273347
Bildekode: HRZ8
SITTEGRESSKLIPPER kjøpes. Alt av interesse. Diverse MASKINER og kjøretøy
kjøpes gjerne fra dødsbo. Traktor, gjerdesag, tilhenger, moped m.m. TLF: 95275746
Tlf. 62 53 51 66
Rimelig og pent piano selges, 5 000,Nystemt. Jeg kan hjelpe deg med frakt.
TLF: 91179846
Utrolig
praktisk
og
morsom
PÅHENGSSYKKEL, 5 gir, god stand, 500,TLF: 95981426 Bildekode: HSST
Har du en BENK du vil gi bort eller selge
rimelig. Type parkbenk eller lignende.
TLF: 90991050
SKATOLL fra tidlig 1900-tall. Heltre,
lutet. H185 cm. Hbo. 9000,-. Lutet og
lakkert kommode med 4 skuffer fra ca.
1930, hbo 800,-. Pumpeorgel fra Christiania orgelfabrikk, 1800 tallet, hbo 990.
TLF: 47618790
HOBBY 460, 2008 mod. Sentralvarme
på gass og strøm. Fortelt 3 m bredde,
matte til forteltet, TV og forsterket antenne. Dobbeltseng, varmt og kald vann.
TLF: 97061105 Bildekode: HSPM
Nr. 14 – 4. oktober 2013
*#(" $& 0%$
& (*$'#%'!!'#)*!"
-)"! ./0/+"0,)"'"
3"" 2& (74/(17'5 2-6'
- #,'50 (50')%2
!'.)' %'$74/ ./
/%0('-/5 +)-(5)*
'2,4$#2 &,$#14-6 !);
$&/#31%; 92;< 80":7
MERCURY 20hk med defekt undervannshus, 1000,-. TLF: 94187900
(1!<5*&= 70 :+ 0+ :: " >>><1)2#-/&-.!&32.;<-)
K6.N8/ D8LN47786 H"L
%D8/ H4/.9?& )/?
Små gryter har
også ører.
Nordisk ordtak
“GÅMÅL” høvelbenk m største lengde
ca 2,5 m. og fin slitasje, 800,-. Kult møbel
i moderne omgivelser! TLF: 98617955
Bildekode: HSNH
Har noen STRIESEKKER til våre Tujaer?
Vi bor i omsorgsboliger i Moelv og
trenger så sårt minst 10 striesekker til.
Presenning vil også komme godt med til
grill og møblement. TLF: 90265222
O2H 411 " &49 H"9 " AH4/$?7?/ ".$?LL:
/8&".H/8/ <?/68H: 4& $? .N2CH868 1= H"L NL03-0BB0
%E.N D?/78 NL>/: ELL E698/+ @"NH"& ?H NL>/68 8/
&498 = <8D8&8 .8& "+ #6&86 <?/6 )=/ &= 1= ".86
EH86 $P8L7 4& D?6H8/0 @89 .12/.7=L: /"6&
%#!*'; (3F 3B JJ3
'LL8/ !#!!#,M; 5G( IG JIJ
MOPED, ATV, bike, 4-hjuling ønskes
kjøpt 0-2500,-. Defekt er også av interesse. TLF: 95291652
%#!%'&($"
+*'*)%& $- "$ #( !,
!,*-/)
"2+%3
",,'/(-+ !&$'..
0% ) 1*#..+%
3./+$(.*-/(1 &'0# 3./+$ &+)+*'( $- "$ #% !,
'",./**"( )0, )+"1-+(0(2"(%
ÅPENT BRUKTMARKED
på byggevarer
Onsdager kl. 18.30-20.00
og første lørdag i måneden
kl. 11.00-13.00
(unntatt juli måned)
Vi holder til på Hedmark
Næringspark (Åkershagan),
bygg 16 (rett før du kommer til
Utvandrermuseet)
Vi tar imot og evt. henter:
Rent & Pent brukte byggevarer.
F.eks. dører med karm, vinduer,
skapdører, stoler, senger,
benkebeslag, oppvaskkummer,
vedovner, listverk, takstein, bad- og
kjøkkeninnredninger, diverse andre
innredninger og møbler.
Vi tar også på oss rivingsoppdrag...
Innlevering til lager på onsdagene
eller ta kontakt med:
Ottestad Frivilligsentral
Tlf. 62 57 61 79 ... før du kaster.
Inntekten av bruktmarkedet går til lag og foreninger
*<9MC9?) *<9C1:M;T7)
*<9149&<&P
)(%*#&!'"$
&$# "%%!
GR7(C? S3P T:4T-&N
:9P SYPJJ
'CP 2Y -<9&N "NC :N 3JJJ)= 4<9 :N 2LJPJJJ)=
DCW&N) :C""& O 9<44 17(&N>T9(7<7?
"TN >&9& "C8<9<&7P
D&9:T88&7$
$### !0&
,HZV% VZ*#XX
E49&<& C0 -N1:4&
Q&NMT750CN&-<9&N$
#7?T8M0<7?&7 2) 2323 Z7?&-&N?P
FN&>RN7<7?&7 <7(1M4N<"&94 = !C8CN 05#6 ITM44&N8<7C9P ,0:;RN<7?
#6 7&(&7"TN K9N1(P F9"P 62 Y2 UJ JU = US3 23 [email protected] #=QTM4+ 9<-&::PCAT79<7&P7TP G& T?MB ///PSJJJ[.P7T
31
Nr. 14 – 4. oktober 2013
#21,,1.7-1'5 ')734(2*+()40
,7' 4 &" 6)/
+,!&#$!'-($"'
,1 $!(4
($=> CD"";@ -%24)*2'4(
045/'&4(+"+4(
1(,$ '4..4)
*B,C7A<$>AG=<$ 045
(4
&,?;=$?A 045 4114(*
&$?2A? 045 )%((4
&;?;C 045 0"-,.4'
54
&1$A<"D55 045 (40%2"
,(3'"2"&
25
#"
($=?37"CGA< 045
*C,>@ =155
';5A;@ ;C<;"C,>
%:,C
(C
!6 1) 6)1'(
2%.1,1+$ 0.7)/
*)#%.#($"'
:;> C,>=,[email protected] F3CC;@
C,>";<;[email protected]
;[email protected] C,::; 1+ :$7
>;=F1<;<E
';5A;@ -$<"C,>@ ;C<;
"C,> 1+ A:,C
(C
[email protected]) FCE F;CA17
%; 0#C B3=;:;7G F#
HHHEC1:;>$=!$<;CD7
+E71
69/@) FCE F;CA17
'# ;1
*,71?/A$!/9)A$
5# 5)$// . !.? &5$10
=2 (=+;1"<A.++
%)63 -> 48 @- :4
"0 (0'&0/ !% %4( 10/# +4 $$$)(-102!*3!&0(,/.)/OSTER GOLDEN A5 klippemaskin
til hund, katt, hest, mm. Nesten nyslipt kniv. Klippelengde 1 mm. 500,TLF: 91342661 Bildekode: HSRR
Til salgs pga. opphør: Kverneland 2 skjærs
plog m/stenutløser. Harv. Olsenhenger
med stålplan, Kempi likerettersveis,
Hardy ryggsprøyte TLF: 47348753
KN 800 KEYBOARD orgel, 1000,- Må
hentes. TLF: 93293561
KURVMØBLEMENT: Sofa, to stoler og
bord - hvitmalt, 500,- ved rask avgjørelse.
Har stått under tak. TLF: 48063219 Bildekode: HS1D
Kjøper BILER fra 1000 - 100 000,-. Alt av
intr. Kjøper også varebiler, veteran og
bobiler. Rask avgjørelse/henting. Brukt
BILTILHENGER kjøpes. Alt av interesse.
TLF: 95275746/62342294
Brukt kano ønskes kjøpt TLF: 91524347
GARDINER med Disney motiv. 2 sett rosa
Tingeling gardiner. (Fant 3 av båndene,
men kan bruke rosa silkebånd f.eks.)
Tussi gardiner, lys lilla. 100,- pr sett.
TLF: 93447821 Bildekode: HS5N
+)#().
%&$"). *, '!- !--
STRESSLESS
med
fotskammel,
mørk burgunder og lite brukt. 500,TLF: 93005824/41142416 Bildekode:
HSPN
(&1%.75&.$:$1 9 8 24-2 *66$<6&%
'$3$"/1 92 !# !; ==
,,,+&06/<6)&%&+1/
4stk. Piggfrie vinterdekk selges. Type
Brigestone Blizzak Nordic på 5 hulls
stålfelg. Dim. 194/65 R15. 1000,TLF: 95883935 Bildekode: HwSP1
DIESELPUMPE K 33, Self 2000. 220
V. 2500,- Til bruk mellom mobile/faste
dieseltanker og maskiner/kjøretøy.
TLF: 95866703
Pen koksgrå HJØRNESALONG med
sjeselong selges, 248x200 cm. Interessert? Ta kontakt. TLF: 41142416 Bildekode: HS88
God gammel syltpresse
Mål:57x36 TLF: 41314429
Dødsbo og løsøre ØNSKES KJØPT. Alt av
gamle kniver, klokker, gulv ur etc. kjøpes
kontant. Vi er også behjelpelig med å
vaske. TLF: 41775995
Kjøper bokser, esker, skrin og skilt med
reklame, div. Figgjo, sølv av alle slag,
tollekniver, dødsbo, innbo, fraflyttings
bo, deler av bo. samleobjekter. Også noe
retro. Ta kontakt for en seriøs avtale.
TLF: 922 22 969
Pent brukt baby-VIPPESTOL, 300,-. Kan
brukes fra nyfødt. Solid og blåmønstret.
TLF: 99150382
i
heltre.
3 HANER, 1 hvit og 2 sorte klekket ut i
rugemaskin. Først 6 uker bodd inne, er
håndtamme. 50,- pr stk. DRIVHUS ønskes
kjøpt. Ca 2x4m. TLF: 48194967
Selger Stompa trehvitt SKRIVEBORD.
Skriveplaten kan åpnes og har et stort
rom under platen. Helningen på skriveplaten kan justeres. Meget pent behandlet. 600,-. TLF: 48112209
Bøk TRIPPTRAPPSTOL med puter. 500,TLF: 95883935 Bildekode: HSP2
Selger div. MATERIALER i tre, aluminium, stål etc. Har også en del vindski/gavl
beslag, og et par tilhenger prosjekter for
salg. TLF: 90078004
VÅG Å VÆRE
*%"('#)'!& $!+$$'!
;%K<; ,??% @%;;% 9%<;M>='%;
?+ 2.00$G 6JFE$/ .7 C4/E$G$/ $/E$/
C41 142$G &$E $11$G 422$H @$/ $EE$G $/ P8/5
E8FE4F2 F.00$G 68G C4 C$1 422$ F+ 0B$ +
2187$ .C$GH :4 $G 08/7$ F.0 68G FI8/5
&$GE $/ &$1 I$/7$G I+ L.EE$ I18/E$G .7
)1.0FE$G P.G + IB/E$ .II GD/&E 6DF .7
687$H ?.$/ $G 6$1E 218GE F.00$G)1.05
FE$G F.0 /+ 68G 1$C& F4/ I$G4.&$ .7 F281
28FE$F( 0$/ &$E $G .7F+ 08/7$ 8/&G$
I18/E$G F.0 28/ .C$G1$C$ E41 /$FE$ F$5
F./7 74EE 8E &$ P+G G42E47 )$68/&14/7 /+
PJG PG.FE$/ 2.00$GH O22$ 811$ 68G $7$/
I1$/ $11$G 68C$ E41 + I18/E$ DE .7 $/&8
L$G$ 68G 422$ I18FF /.2H '8 0+ &$E 8/5
&G$ E4/7 E41H
A4/&$F)$G7 IG.&DF$G$G 2GD22$G 4
$2FI8/&$GE I.1BIG.IB1$/H '$E $G $E
08E$G481$ F.0 28/ 04//$ .0 4F.I.G
)+&$ 4 DEF$$/&$ .7 C$2E( 0$/ 68G 8/5
&G$ $7$/F28I$GH
%2FI8/&$GE I.1BIG.IB1$/ 4F.1$G$G
)$&G$ $// &$ L$FE$ 8/&G$ 08E$G481$GH
'$E 4F.1$G$G 142$ 7.&E 0.E 2D1&$ F.0
0.E C8G0$ .7 &$E 6.1&$G I+ PD2EH '$E
$G $E 4&$$1E 08E$G481$ P.G 811$ F.0 68G
23JIE 1$41476$E .7 P+EE )812./7 DE$/ )815
2./728FF$ " $11$G 0$& F0+ )812./75
28FF$GH '$E $G C42E47 8E 6C4F I18/E$/$
F281 .C$G1$C$ C4/E$G$/ 8E I18/E$FE$&$E
422$ $G P.G EG8/7E( 0$/ 74G I18FF E41 /.2
3.G&H '$ $G F$1CPJ17$147 7.&E $7/$E
.7F+ E41 811$ .FF F.0 68G $7$/ 687$(
0$/ F.0 J/F2$G + 68 I18/E$G 4 2GD22$
.7 422$ )8G$ 4 )1.0E$G)$&H KGD22$/$ $G
1$EE$ 4 C$2E( 2.00$G 0$& P8E D/&$G E41
8CG$//4/7 8C C8// .7 $G C$1&47 N/$ +
F$ I+H '$ 28/ 04//$ .0 718F$GE$ 2GD25
2$G /+G &D F$G &$ I+ 8CFE8/& .7 /-GE
4//I+ F$G &D 8E 08E$G481$E $G 14EE 0$G
08EEH A4/&$F)$G7 2GD22$/$ P+F 4 L$G$
FEJGG$1F$G .7 &$ 28/ P+F )+&$ GD/&$ .7
NG28/E$E 5 )+&$ 2C8&G8E4F2$ .7 G$25
E8/7D1-G$H KGD22$/$ P+F 4 E. P8G7$GH
ABF .7 0JG2 7G+H
#.G68/&1$G 4 !DF2$18II$/F .0G+&$
$G '4EE !87$F$/E$G 4 *GD0D/&&81H
Våg å være ærlig
våg å være fri
våg å føle det du gjør
si det du vil si.
Kanskje de som holder munn
er reddere enn deg?
Der hvor alt er gått i lås
må noen åpne vei.
Våg å være sårbar
ingen er av stein.
Våg å vise hvor du står,
stå på egne bein.
Sterk er den som ser seg om
og velger veien selv.
Kanskje de som gjør deg vondt
er svakest likevel?
Våg å være nykter
Våg å leve nå.
Syng, om det er det du vil
- gråt litt om du må.
Tiden er for kort til flukt,
bruk den mens du kan.
Noen trenger alt du er
og at du er SANN!
Hans Olav Mørk
*&,&86 !7!+ ()+")+$166 .!4!6 13
4 6),,!8: '!89!03 34. %8!,%.6"&7!8# $8-..1;#
21$4.!!8# 647536!!4+7 9)8 13!+$-6 72!63!8# ,:,:
(!6 ,!8 ;% ///:.)+")+$166!+:+)
32
Nr. 14 – 4. oktober 2013
).%( .0 '(#&/
! -&/# .0 /(++&/
"-*)%* 0&.#,
)-*+
&"""(#
"'/++ !($
!'!!&(#
/+%; >,;CC.6G
,/("" *$-
,.##&'$
$'!!&(#
4$+:B+ !=; FH #:644 96)(:: >(K 0<J4 < J46$$ '(JJM
2I&G5R OB41KBM #<88(J < T(K( :(;K( $BKP(KM
QA:, 25&/2I" ?9M
&+()1 '"0+-/!+(2 D1?B8 L1B)KB4 PKA (<;
QA:, 7-/7-/"" ?9M
"!
</B1" )/
)/?$)/#* 42&!*@)$7/1"
LID;1I:J ";< ?+J(1;$IM- I- [email protected];DJ2(M-1)
"J-J1(M3 ,;113 6K0/AG -2H ,I2(MI3
%H$> FGAC688 ?"3 '(--;"H$> 67ACFAA ?"3
#J&&;4E.;> 8K8=) !BM.;4E.;> FF8=)
+)#% !)##"! !*,,) &$) '*-%)-(
)-*+
&***'$
)-*+
,/("" *$-
-.##&'$
"$'%% !&#
/+%; >F;CC.6G
)%'!!&(#
$"""(#
[email protected]$+ [email protected]:$7 FGF >2F
'(.;M 9M D(M&;$= 4J11;2 (MM ID;2J$.3
,;113 FK6/6A 25< 'IM<IM3
*(MM;1 ( "JM-; :J2-;23
!BM.;4E.;2 :2J FF8=)
%H$> F6A C F8A ?"3
*D7*1D* $1
'$)D)$7"$+
-*77 42"7*))
".+#&'$
-8E5 E 5IA00 089 C;CC.6G
-8E5 E 5IA00 089 C;CC.6G
*D7*1D* F [email protected]"!D S(;;(K ;0B:<4(4JJB:68PM
CB8P( -5* J4B8)BK4 N14(KM !(K 0<J4 < >1)
E6.B:G F0? )(JJM H-G-2 J6K4M OB;;(N14(
&7"*= [email protected];;( 3"-*= QBPBJ<8>6:)(K "7"*=
FB:: 9G P:BJJ 5M"7"*=M QA:, 5"H/32-/233 ?9M
&B'* )D/7
+.%#&'$
/+%; H;CC.6G
+)#% !)##"! !*,,) &$) '*-%)-(
*$&#!& )%("'
#.##&'$
"( @::$ "[email protected]*? %$DD$3
)(!!
".+#&'$
+)#% !)##"! !*,,) &$) '*-%)-(
*,$, .+2%0'#'&1. >(K 0<J4 J69 %5=F2='=#5 < 8.44 J46$$ )(JJM
57HG-3 '6K<86M QA:, 2H7/5H& ?9M
OB;;(N14( "7"*= FB:: 9GP:BJJ 5M27"*= F.84(N14( 2I"*=
$#"'$!(%&
'%<61<-.5 = /"$ 242, (0<5#:
&#7#;15 82 48 84 9,
*-#56 /, !/3 +/9)
33
Nr. 14 – 4. oktober 2013
A..)'=!() " /8#'4 E6'+ *6 A2$).%
%#!%'&($"
+*'*)%& $- "$ #( !,
!,*-/)
"2+%3
",,'/(-+ !&$'..
0% ) 1*#..+%
3./+$(.*-/(1 &'0# 3./+$ &+)+*'( $- "$ #% !,
Jeg vil heller være
flink pike
enn slurvete gutt.
Haida Tajik
Jeg praktiserer forbønn for mennesker
med ME-lignende tilstander. Kartlegger
også sykdommen og kan påvise omstendigheter til sykdommen og helbredelsen.
Gratis. Ikke nøl med å ta kontakt. Medfødte- og tilegnede evner. TLF: 91179846
*$'# (')+--&!",%
Bibliotekbaren, Hamar
Mandag kl. 18.00-20.00
28. oktober
Landbrukspolitikk.
25. november
Hva har skjedd, og hva
skjer med landets
beredskapstjeneste?
Programmet kan endres
hvis noe kommer i vegen.
Vel møtt!
>"6'!% $)279;7!42!.%$49'$
>"6'!% 47!..)%'9**)
@*.) (-')+'1%$47)2+)'
>F&?C, ?<&>?, <5&>>, >F&><
D102!7$49'$ >: B >5& .-7
333&1'9.1&.-
10 MINNEPLATTER av kjente forfattere,
Alf Prøysen, Rolf Jacobsen, Vidar Sandbekk, Ingeborg Refling Hagen m.fl. 30,pr stk. eller 250,- for alle TLF: 99761199
Bildekode: HRQV
Er ute etter gamle KOMMUNIKASJONSRADIOER fra 70-80 27 mhz også amatørradioer. Som sommerkamp lafayette
telecon base, også telecon tmc 214 tokaii
og midland. TLF: 62112308
UTSKÅRET KRAKK med stoff. 400,-. TLF:
93005824/41142416 Bildekode: HSPP
1989 BJØLSETH 680. Fin og hel vogn,
sentralfyr og varme teppe på gulvet. 5
sengeplasser, 12 volts el. anlegg og gass
tester. TLF: 93092792 Bildekode: HSSW
ARIENS 8526, 8hk. 67cm. bred selges,
9600,-. TLF: 62 52 42 14 952 41 931
Voksen mann som søker og LEIE EN LEILIGHET i Ringsaker. 2-roms leilighet pris
ca. 5000,- pr mnd. Ikke røyk/fest. Rolig
person. TLF: 90539959
SALONG STOFF 3+2+1 ønskes kjøpt.
TLF: 62112308
13018. 768221$4
"')),( *&!%#-) + 0582/
B%TCB ,GG% H%BB% @%CBVFD'%B
(> $= &[email protected]$0. />.A/A?.-;><0 9;0 .<0=/"<
;5 +;@4<A$>.< <0 A/) .$)5.2 *>>< '0<A<
%A0$>!)/ 3$0 $>>;>.<0A $A 3?> =/) .<)5<
&[email protected]$0 %:.<>A<0 ;5 4<>.-;><0< .<52
'Y2 Y5 977Y (-5Y Y2 4/4YR2Y5$ YR (12977
;1R 4Y6<Y5L 'Y22Y Y5 Y2 69040Y57L 'Y2 Y5
RY220Y57$ 296692$ 7PSMY2-R4Y$ 25/<<;Y2
P< 4Y509&YL 'Y2 Y5 977Y S-R<Y 4PS ;P6:
"Y5 12 4) S-R<Y )5 9 4-SSY (5-R48YL
'Y2 Y5 5Y22 P< 46Y22 977Y 4) S-R<Y 4PS
P0Y56Y0Y5 4) S-R<Y )5L 'Y2 UP52Y66Y5 6922
PS UP54-7Y64Y$ 12;P6"YR;Y2 P< UP714L
!-S-5 C/4YR2Y5 )MRY2 "N5YRY M)
>. 2-66Y2L 'YR <-R<YR 0-5 "Y2 YR 5YR
4/S-479R(12977L ,RRY #5Y2Y 7PS 9RR
P< P0Y52P7 9 OQ33 "59U2YRL F< "Y5U5;-5 (12977YR 120976Y2 4Y< 296 "Y2 "YR
Y5 9 "-<L 'Y2 096 49 W 8Y< S) PSUP5S1:
6Y5Y SY<L F< "Y5U5- ;-5 ,RRY #5Y2Y
120976Y2 4Y< P< (12977YR 296 "Y2 "Y Y5 9
"-<L !-""Y ;1R 977Y 0+52 09669< 296 ) 248-R4Y5 P< 425Y77Y 4Y< ;Y6Y 29"YR 0966Y
5Y4162-2Y2 0+52 RPY ;Y62 -RRY2 9 "-<L
!-S-5 C/4YR2Y5 Y5 UP524-22 YR 09729<
-72N5 9RRYR 4/S-479RY5L 'Y 4Y6<Y5 -66Y
SY57Y5$ "04 EU-?$ C9R<Y5$ *Y5R9R-$ V-:
RPSY P< !14K0-5R-L 'Y (517Y5 Y<RY
SY57Y0-5Y0Y5742Y"Y5 UP5 4Y509&Y P<
5YM-5-48PRL
A9 9 !147Y6-MMYR ;-5 S9RRY2 PS
"Y22Y UN5 P< 09 <8N5 "Y2 4) <8Y5RY 9<8YRL
G)5 "1 78NMY5 4/S-479R U)5 "1 2P )54
<-5-R29 SY" M) 78NMY2L 'Y2 Y5 UP524-22
S-R<Y 4PS 25P5 -2 <-5-R29YR UN6<Y5
S-479RSY57Y2L X M5-7494 (Y2/5 "Y2 -2
S-R<Y 25P5 "Y 7-R 78NMY 4/S-479R
U5- YR 9R2Y5RY22(12977 P< <) 296 R+5:
SY42Y 4/S-479R(12977 PS "Y2 Y5 RPY
4PS 977Y 42YSSY5 P< <8N5Y 75-0 M) )
U) (517Y <-5-R29YRL C697 U1R<Y5Y5 "Y2
977YL T8NMY5 "1 4/S-479R U5- YR (12977
M) 9R2Y5RY22 S) "1 4YR"Y S-479RYR 296:
(-7Y 296 "YR "1 ;-5 78NM2 "YR -0L XR<YR
(12977 096 SP22- YR S-479R "Y 977Y ;-5
4P6<2 P< 2- "Y2 N7PRPS947Y -R40-5Y2
UP5 4Y509&Y Y66Y5 5YM-5-48PRL ,R"5Y
4Y6<Y5 4/S-479RY5 M) SY44Y5 Y66Y5 U5(96 9 -R"5Y 4-SSYR;YR<Y5L !0P5 6Y22
Y5 "Y2 ) U) 2-7 9 "Y "YR "-<YR "1 25YR:
<Y5 4Y509&Y Y66Y5 PS S-479RYR S) 9RR
9 6NMY2 -0 <-5-R2929"YRJ !147 P<4) -2
-R<5YU5942YR 0Y" 78NM 12YRUP5 0-R69<
124-6<442Y" Y5 -RRY56Y"Y4 YRR UP5 78NM
U5- (12977L IY4 -R<5YU59426P0YR UN5 "1
;-R"6Y5L CY6<Y5 M6972Y5 ) PMM6/4Y "Y<
PS "Y 5Y229<;Y2Y5 "1 ;-5L 'Y2 Y5 4MY:
49Y62 M-5-<5-U O= 4PS 7-R 0+5Y 09729<
UP5 "Y< 4PS UP5(517Y5L A9 4Y22Y5 9RR
2Y742YR UP5 "Y< 4697 -2 "1 7-R 4Y ;0P5
09729< "Y2 Y5 ) 092Y ;0967Y 5Y229<;Y2Y5 "1
;-5 W Y66Y5 4PS 09 9 !147Y6-MMYR 0966Y
4-<2 "Y2 W ;0P5 09729< "Y2 Y5 ) (517Y "Y
U-<;-R"6Y5RY 09 ;-5 51R"2 P44L
, 872 '-<>>;@960/>5 $= $>50<0<AA<>
=<! $=A$)<0 .;@ <0 />>5#AA =<! A<)<1
9;>.$)5 <))<0 .$)5 ?A<>9;0 9$.A ?A.$)5.1
.A<!
C)+ ?K28 B1 B5=K)K)II)5 &B77)K NBK;
I)5)J N7:8I I:7 @ 4NN&077) B1IB7)5 ?4KIM
*)KJ46 54)5 B1 NBKI)5) <BK 4NN&07I
<)7) )77)K +)7)K B1 B1IB7)5 J8B7 +)I J89)
)5 I:7?B8)&OK:5=M F)I2K84JI5B+)5)
?AK)J B1 J)7=)K)5M
E)7=)K)5 N7:8I)K @ I:7?B8)?)IB7) +)I
&4K?K28)K)5 <BK ?)IB7I- JB6I )1)5I2;
)7I )I ?)7ON I:7 +)85:5= B1 K)I2K84JI;
5B+)K- J)5)JI PR +B=)K &KB +)5 +B=)5
6)7+:5= 46 ?K28 B1 B5=K)K)II)5 )K
64IIBIIM
%4K?K28)K)5 8B5 <47+) 1BK)5 I:7?B8)
:55I:7 <B5 )77)K <25 <BK 64IIBII I:7?B;
8)?)IB7:5= 4= )1)5I2)7I )I ?)7ON I:7;
J1BK)5+) K)I2K84JI5B+)K &KB J)7=)K)5M
[email protected] &4K?K28)K)5 <BK 64IIBII +)I
J)7=)K)5 J8B7 ?)IB7)- J8B7 &4K?K28)K)5
J)5+) )77)K 7)1)K) 1BK)5 I:7 J)7=)K)5
:55)5 K:6)7:= I:+M
'K 1BK)5 J)5+I =9)5546 N4JI)5 )77)K
)5 B55)5 J)71JI)5+:= &KB8I&OK)K J8B7
+)5 J)5+)J I:7?B8) [email protected] I:7J1BK)5+)
[email protected])M *)KJ46 J)7=)K)5 :88) <BK 4K+;
5)I 6)+ <)5J:8IJ6)JJ:= K)I2KNB8;
5:5=- =9)7+)K ?)JI)66)7J)5 : J9)II)
7)++M
'K 1BK)5 7)1)KI [email protected] B55)5 [email protected]) J8B7
+)5 JI:77)J I:7 J)7=)K)5J [email protected]+:=<)I &4K
B1<)5I:5= [email protected] +)I JI)+)I 1BK)5 ?7)
64IIBIIM 'K 1BK)5 : +:JJ) I:7&)77)5)
7)1)KI [email protected] )I B55)I JI)+ )55 : &4K?K2;
8)K)5J <9)6 8B5 +)I B1IB7)J BI 1BK)5
J8B7 J)5+)J )77)K 7)1)K)J [email protected] )5 B55)5
[email protected]) J46 :88) 6)+&OK)K 2K:6)7:=
27)6N) &4K &4K?K28)K)5M
%4K?K28)K)5 N7:8I)K :88) @ 64IIB )7;
7)K :557OJ) )5 1BK) &OK +)5 K)I2K5)K)J
I:7 J)7=)K)5- 6)5 8B5 : JI)+)I ?) +)5
J46 7)1)K)K 1BK)5 46 @ K)I2K5)K) +)5
I:7 J)7=)K)5M
*)KJ46 &4K?K28)K)5 <BK =:II 6)7+:5=
I:7 J)7=)K)5 46 BI 1BK)5 8B5 <)5I)J :
<)5<47+ I:7 J9)II) 7)++ 4= +)II) :88)
J89)K :55)5 H [email protected])+)K &KB 6)7+:5=)5
)K 64IIBII- I:7&B77)K +)5 &4K?K28)K)5
1)+)K7B=J&K:IIM
*)I )K J)71&O7=)7:= :88) ?BK) J06BJ;
8:5)K <)KM *)I <BK : 6B5=) @K [email protected] ?2=5)I
B1 =BK5 : B77) 81B7:I)I)K 4= NK:J87BJJ)K)5 <)7 1)== 6)+ ?K4+)K:)K B1 B77) J7B=
4= )5 6)+ J0I:7?)<OKM *)I )K :88) 548 @
1:I) 60) 46 J06BJ8:5)K &4K @ +K:1) )5
J7:8 ?2I:88M *2 J8B7 8255) B77) JIK:88);
4= <)87)I)85:88)K- 8255) 548 46 4=
1AK) +08I:= 548 I:7 @ 7AK) ?4KI B7I &KB
$) ?;3;F;F B:6E< 5D;?? ) >; 5?;E<; 5F#BED7:;F <)?
"0--+ 7- #:?;--E"F#:ED;:@ B7==6:;F 7- .F)3#<;
: ';75267+</<35)#3
: ("76)#3
: *.7622/<3
: &0++ 2/) 3794267 ;3 !,33+;<5270+5-;<67
: %/<36) 2/) ./))#1#367
: $6/.68)/+61;)8
'= 1:EB;?)- B#: 3) 57F=)>?; <F#:E.7F<,
*.:):-E<)>;F!
(#:>#-85F;>#- C,GG84A,GG
84KJJI:5= I:7 1)5)/:B5J8 ?K4+)K: 4=
7AK) ?4KI <14K+B5 6B5 J0K : )5 =7:+)[email protected]
)77)K J0K )I NBJJN47)KI 85BNN)<277M *)
T)JI) B1 4JJ 1)I 85BNI <1B +)I )K- 6)5
[email protected] +2 I:7 !B6BK E0J)5I)K 4= ,55)
#K)I) )K +)I JB67)I 846N)IB5J) =9)5;
546 HV @K +2 &@K =7)+)5 B1 @ OJ) B1M
E:JI) I:7J82++ [email protected] 1BK)&K45I)5 )K
?46277JJI4$)K : 6)I)K1BK) J46 )=;
5)K J)= I:7 7BNN); 4= L2:7I)I)85:88)KM
*) 8B5 J)71&O7=)7:= [email protected] ?K28)J I:7 @
J0 )587) N7B== B1M *)I )K )5 K)=5?2)
&277 B1 &BK=)K 4= 6O5JI)K J4KI)KI J7:8 BI
+)I )K )58)7I @ "55) &K)6 I:7 )5 7OJ5:5=
J46 )K =4+ &4K +:II NK4J9)8IM U I:77)==
<BK +) J)71&O7=)7:= J06BJ8:5)K +2 8B5
?K28) I:7 )587) L2:7I)I)85:88)KM
[email protected] I:7?0J [email protected] 82KJ 2I41)K <OJI)5M
*)I )K 82KJ : ?K28 B1 J06BJ8:5 J46
J)II)K +)= : JIB5+ I:7 @ ?K28) 6BJ8:5)5
J6BKI)K)M [email protected])I )K @ ?)+K) J0=7)+)5
4= =9OK) +)= ?)+K) : JIB5+ I:7 @ :1BK)IB
6BJ8:5)5 J7:8 BI +2 8B5 &4K<:5+K) BI
+2 [email protected] J)5+) +)5 [email protected]+) [email protected] J)K1:>)
[email protected] 4&I)M S2KJ)I [email protected] 41)K IK) 81)7+)K 4=
84JI)K P...-..8K45)KM *)I 8B5 1AK)
+)5 J6BKI)JI) :51)JI)K:5=)5 +2 =9OK
1)+ J:+)5 B1 J)71) 6BJ8:5)5M
*)I I:7?0J [email protected] 82KJ : =K2557)==)5+)
7BNN)I)85:88M *)II) 82KJ)I [email protected] 41)K
"K) 81)7+)K 4= 84JI)K P3..-.. 8K45)KM
,55) #K)I) )K )5 87ONN)K : JO6 4= IBK
[email protected] :64I K)II:5=)K 4= K)NBKBJ945 B1
87AKM *)I )K 6B5=) 8947)K 4= ?25B+)K
J46 8466)K :55 &OK 927 4= B5+K) <O0;
I:+)K [email protected] +)I )K 72KI @ 1AK) 2I) : =4+ I:+M
[email protected] J8B7 <25 J)7=) ?)+K:&I)5 <25 <BK
BK?):+)I 6B5=) I:6)K &4K @ ?0==) 4NNM
D:+)5 )K 8466)I &4K @ N7B57)==) )5
N)5J945JI:71AK)7J)M *)I )K T)K) :5I)K;
)JJ)5I)K : ?:7+)I 4= +)I 1:7 548 : 7ON)I
B1 <OJI)5 8466) )5 7OJ5:5=M ,55)
#K)I) 741)K BI ?2I:88)5 J8B7 1:+)K);
&OK)J 6)+ +)5 846N)IB5J) 4= J)K1:;
>)=KB+ <25 )K ?7:II 89)5I &4K @ I:7?0 J:5)
IK4&BJI) 825+)KM
C: : !2J8)7BNN)5 O5J8)K )5 B1 [email protected])
IK4&BJI) B5545JOK)K 7088) I:7 : NK4J)J;
J)5(
&1EE?0:-3;-;:@ (7;?3
%;?;57: /42 AA CC9
34
(+66% '2/;9"32";
*;,4,3##%6
'>39);+?"
!;% 0:<$8
&6!= 105
.7 0-<
,,,"*/-%-#))+&!$.(''"#!
YAMAHA PIANO fra ca 1975, 2000,-. Må
hentes i Brumunddal. TLF: 48253889
Selge billig/gi bort BØKER i engelsk vg1,
matematikk vg1 og vg2, samfunnsfag
vg1, nyere historie vg1 og naturfag vg1.
TLF: 40960172
Skinnjakke, str.40-42, myk skinnkvalitet,
brukt en gang, Nypris 1000,-. selges 400,. TLF: 41266695 Bildekode: HSJF
KLIPPAN SOFA, enkeltseng m/madrass
og overmadrass, tv-benk, 500,-. Alt er
pent brukt, men trenger plassen. TLF:
48281104
4 SOMMERHJUL 175/65R14, 200,-. 4
vinter 165/70R14, som nye, 450,-. reservehjul, 100,-. Alle sittet på Kangoo varebil.
For- og baklykter, 2 speil, takgrind til
samme bil, 1500,-/ 350- /del. 2 vinter
Federal Himalaya, Mazda 5 hull FH, som
nye, 185/70R14. TLF: 40531642
"%$$(&!#'()
!? =AA=4D2A2A H:A3 :A9?D2 9.EE26=A<25 E: '#@!*$(C
%GA5=D ,IC .<3.72A ,FCFFB,8CFF
"G45=D ,0C .<3.72A ,FCFFB,+CFF
*%$!" +#,' )(!&
*A4-44 &H2A>24 1;; 8+ ,+,
*A42 !.A<?44 ),8 /0 1,/
(.)$+%-.$*,*+
(0;== 38 >8CB=.
12+1!- 2 3"/"+
30'0$ %, )0&, '.&(,*.#.$
<!C$= >8CB #$?"[email protected] 76+ 5-*5,
#@ =#B?"[email protected] 76+ 52*5,
$*(263 5) ,/%,40(
$6-6( 4*-/1(/2 )%!!
"*:+K /8 !()3:G5(2M @G$(4512F(GE 3()
=G12) <8$(
8*-263 &) ,/%,40(
$6-6( 4*-/1(/2 ))!!
#D)FE6(2(FE( 3() )8/ 1$ 2:EEC(G) C()
!C7)FE(2 1$ <8$(. @&&(G E74 !:3:G 3(27$I
K(EF EG1F1//49G72$F:G-(7) &1G -:G2.
76,5 /1(/2 ))!!
#D)FE6(2(FE( 3() )8/ C() ,G2(F(2
4 '!$;[email protected]?=;"C$ 73$ ": #@?' 6C8CBC
83BCB ": >3B 6%?= =;6 ' @; #??)
/6= ?#& CB ; @#" ?=3$"
CB 38 ;$=CBC??C * :$$=3== =C7?=;6CB
71('263 .) ,/%,40(
$6-6( 4*-/1(/2 !0&!
H1G$(2-022 3() 2:EEC(G)
$*(263 +!) ,/%,40(
76,5 /1(/2 ).!!
J12F(GE 3() @F41 '1351G. '( F5:4 &G:3I
&0G( 3DF755 :C ?:+K3:2721C. J12F(GE(2
:GG:2$(G(F :C <:2$ 3(27$K(E.
8*-263 +#) ,/%,40(
$6-6( 4*-/1(/2 ))!!
#D)FE6(2(FE( 3() )8/ 1$ 2:EEC(G) C()
;:27 1$ LC:2E+K(C. @&&(G E74 =<I:5F612(2
A:F612:4&1G(272$(2 &1G &145(K(4F(2.
8'*(36-6( /1(/2 ))!!
#D)FE6(2(FE( 3() 2:EEC(G) C() !C7)FE(2
1$ >3(-B(. @&&(G E74 !:3:G 3(27$K(EF
37F612F/G1F6(5E 7 =K:74:2).
76,5 /1(/2 ))!!
#D)FE6(2(FE( 3() )8/ C() A:GC(GD) 1$
?0F:2). @&&(G E74 >02):$FF514(2 7 <:2$.
"#(2 76,5 /1(/2 )0!!
19#$CB:"8C;C$ 55
A==C?=3"
&*"$!%%*#'
CYCLETRACK 21-girs offroad-sykkel m/
delesykkel, 16” ramme passer fra 8-10 år,
26” hjul. Har hatt 2 like og tatt litt deler
av delesykkelen, men er ganske komplett.
400,- for begge. Perfekt for hobby-skruing. TLF: 99413442 Bildekode: HSD4
JORDFRESERE, mosefjerner/plenlufter,
vibroplate, plenrulle, steinsaks, 10 kg
pigghammer mm. Rimelig til leie TLF:
91197477 Bildekode: HQDD
SPISESTUE fra 1907 med 10 stoler (2 med
armlener) h.b.o. 1500,-. I svartbeiset eik,
da det var moderne på den tid. Original
stand og må sees. TLF: 90255032 Bildekode: HSNN
Lite HUNDEBUR, svært lite brukt, 300,-.
Stor hundeseng i grå hardplast ca 90 cm
lang, 200,- TLF: 47618790
#D)FE6(2(FE( 3() 2:EEC(G) C() A:GC(GD)
1$ ?0F:2). @&&(G E74 >603:22F37F612(2.
71('263 +5) ,/%,40(
$6-6( 4*-/1(/2 !0&!
H1G$(2-022 3() 2:EEC(G). %2$):4 1$
<8$(.
"-'263 +&) ,/%,40(
$6-6( 4*-/1(/2 )+!!
!C(G):$F3(FF( 3() 2:EEC(G) C() ABKDF.
Nr. 14 – 4. oktober 2013
Jeg er ei jente på 19 år som tar på meg
BARNEPASS. Jobber som vikar i bhg, og
har hatt praksis i flere barnehager, inkl.
barneskole/SFO. Både dag- og kveldstid.
Har ikke førerkort, så helst i Brumunddal/
Hamar området. TLF: 41551011
Den som gjør seg
til kryp,
kan ikke klage over
å bli knust.
Immanuel Kant
(%<4. ;77: 0 &%<41$1:< +044:3 '%)),.2,1" :++:3 '%)),.2,1:. 1;) >0 4/:3<: 10:35
*. 6;.. 2,1 1;) +044:3 4;!. 7+%11:3. 0<< 0 .:33:<4:. ;4 ):! :< ,.10-. 0--: )%<4:
%<!3: -%< #= 7$5 ':< !:. :3 ):3 2:3 1;) %<!3: 0--: -%< #= 7$5 *< ,<0- ,.1.0++0<4 ;)
4:;+;40:< 0 '/91;)3$!:. ;4 :< -;)7:.%<1: ;4 8;3)0!+0<414+:!: +0-: ,<0-5
E-`FE 8]]- ^-EE- B-FEa\Y0-E
\;% ]AgR5LU g5: %P%h 5U &hPK%h ^A:Q
:LcRLg %h %9 P;&gO%; g5: RAh KA;Uc ?
&%;% gP9 %U%9 R5==I 5U gc5h% P9c%h%gg%
:%& A9&h%j ^A::LcRLg%c ?/9%c "5h
g%<g ?h gP&%9 5U &%c %h =?&% %c g%;Q
g<A/g;5<A;% 5U %c <5:/%cA9g%g%9Q
c%hj *A9 RAh g%;K %9 A99%9 Lc&A99P9U'
:%9 RAh R5g/Pc%hc /? R1Ig<5;%9 P 6g
5U [email protected] ;%&%h "5h *%&:Ah< +%5;5UPQ
"5h%9P9U P VG ?hj b &AU RAh RA9 %c Lc=h%&c
gA:Ah=%P& :%& "AU:P;O1%h P P99Q 5U
Lc;A9& 5U &%c %h h%U%;:%ggPU =%g1<
AK &%;%UAgO59%h "hA 5;O%:P;O1%h P =?&%
]5hU% 5U A9&h% ;A9& g5: RAh gc5h%
5;O%"5h%<5:gc%hj F%9%gc P !5h KAh R%h
%9 hLggPg< &%;%UAgO59 :%& "AU"5;< cP;Q
<9Icc%c g/1hg:?; hL9&c 4Ah%9gRAK%cj
^A::LcRLg <A9 ;%P%g cP; A;;% :L;PU%
"5h:%h "5h g%;g<A/%;PUR%c' :1c%h 5U
gA::%9<5:gc%hj ^A9U% "5h%9P9U%h
5U ;AU RAh AK;AUc gc%&%c %c =%g1< 5U
:A9U% <5::%h PUO%9 W%h% UA9U%hj
0%c %h P cP;;%UU %c /5/L;@hc gc%& ? R5;&%
<59lh:AgO59gg%;g<A/ 5U 5Ug? OL=P;%%hj
0%c %h /;Agg cP; ? &%<<% cP; XG' :%9 "5h %9
R%;A"c%9 %h &%c 95< <A9g<O% :%h <5:Q
"5hcA=%;c 5: UO%gc%;Pgc%9 %h [email protected]:%h%
VG g;P< Ac &%c %h :%h h5: "5h =%K%U%;g%j
8;;% g5: 19g<%h ? ;%P% :? cA :%& g%U %c
cP;h%cc%;AUc P9"5h:AgO59g<KAhc%h %;;%h
:%h 5: U%5;5UP 5U ^O1g5:h?&%c gAcc
P %9 gc1hh% gA::%9R%9Uj \;% ]AgR5LU
"5hc%;;%h Ac &%c RAh [email protected] 95%9 %9<%;c%
g5: RAh 19g<%c ? ;%P%' :%9 g5: P<<%
RAh 19g<%c ? RA 95% P9"5h:AgO59 5:
&%c "AU;PU%j 0A RAh &% "?cc 9%P /? "5h%Q
g/1hg%;%9 5: ? ;%P%j 0%cc% %h /hP:@hc
%c P9"5Q 5U <5:/%cA9g%g%9c%h 5U g%;Q
g<A/g;5<A;%c %h %9 KP&%h%"1hP9U AK &%c
5U P<<% %9 g%;Kgc%9&PU &%;j ^Ac%9 g<A;
[email protected]% ;5<A; 5U RA9 /hPg%h gA:Ah=%P&%c
:%& =?&% `9LcgcA& 5U *5;%9' *A:Ah
2Ac%hP9U 5U [gcKA9U RO%::%=A<%hPj b
cP;;%UU cP; )Ac%hP9U 5U :Ac "hA &% 9%K9c%
<A9 RA9 cP;=I :Ac "hA %U%9 <5<%Uh5/j
0A ;AU%h RA9 P gcA9& Uh5/A cP&;PU /? &AQ
U%9 5U ;%UU%h P %9 gc5h gc%< # R%;gc AK
RO5hc %;;%h h%P9g&Ihj F? "?h <O1cc%c "1;U%
AK /5c%c%hj 8;c P99/A<<%c P "5;P%j F? "?h
&%9 ;PUU% &%h 5U <5g% g%U P KAh:%9 cP;
UO%gc%9% <5::%hj +O%gc%9% :? gcAhc%
:%& ? UhAK% "h%: :Ac%9 gP9j `O1cc%c
=;Ph ;AUc cP; gP&% 5U "?h RKP;% %9 cP:%g cP&
5U P:%9g =;Ph &%c "5h%&hAU 5: U%5;5UPj
-cc%hg/1hg%;%9 %h gc5h %cc%h %9 g;P<
TKP<P9U %cc%h:P&&AUd<K%;&Sj
*KA %h &A :%& &%99% U%5;5UP%9i -h
&%c g? g/%99%9&%i a%U <A9 A;;%h%&%
R1h% 95%9 gcP;;% g/1hg:?;%cj 0%c %h &%
g5: P<<% RAh [email protected] /? ^A::LcRLg 5U
[email protected] g? R%;&PU ? "? g;P//% P99 P <5:/%Q
cA9g%5:h?&%c cP; ]AgR5LUj
a%U g<A; /h1K% ? UO%9UP 95% AK &%c
O%U l<< :%& :%U &A O%U KAh &%h 5//%
5U cLg;%c %cc%h 5U <O%9c% /? U;%&%9
AK ? ;@h% 95% RK%hc %9%gc% :P9Lccj
0%c A;;%h =%gc% %h 9?h &L <O%99%h "1Q
;%;g%9 AK TR%P' &%cc% K%c O%U %U%9c;PUj
*A&&% =Ah% P<<% <5=;%c R%;cSj ^%9g
O%U U?h &%h c%9<%h O%U gcA&PU /? =Ah9
5U RK5h P9c%h%ggA9c &% KP;;% RA gI9c%g
&%cc% %hj F<5;%9% hL9&c :? ;@h% g%U ?
=hL<% g%9c%h%c 5U \;% ]AgR5LU "5h ? UP
UhL99;%UU%9&% <5:/%cA9g% P &%c g5:
%h ;A9&%c hL9&c 5ggj
,1hgc 5U "h%:gc %h R%;% 5:KPg9P9U%9
g%;K"1;U%;PU ;AU%c g5: %9 <h595;5UPg<
LcKP<;P9Uj CP gcAhc%h P /h%<A:=hPL: 5U
U?h "h%: :5c K?h %U%9 cP&j `A:=hPL:'
gP;Lh 5U /%h: %h cP&g/%hP5&%h KP RLgQ
<%h "hA L9&%hKPg9P9U /? g<5;%9j 0%c
KAh ;Pcc P9c%h%ggA9c g;P< O%U RLg<%h &%c'
:%9 R%;;%h P<<% :%h %99 ;Pccj ,5hg<O%;Q
;%9 "hA &%9 UA9U 5U &%c O%U 5//;%K%h /?
^A::LcRLg%c %h Ac 9? =;Ph A;;% &Pgg%
/%hP5&%9% <9Icc%c 5// :5c &%c O%U
<A9 g%;K U? Lc 5U g% P &AUj 0%c %h P<<%
;%9U%h =Ah% RA;Kc P9c%h%ggA9c% /%hP5Q
&%h :A9U% :P;;P59%h ;A9Uc cP;=A<%' :%9
%9 &%; AK :P9 gA:cP& 5U :Pcc ;PKj
b99%hgc P ;5<A;%c gc?h %9 gc5h :A::Lc
:%& =Ah9 5U O%U g%h PUO%9 "5h :%U g<5Q
;%=Ah9 5U &%h%g "AgP9AgO59j
]AgR5LU "5hc%;;%h Ac :A::Lc%9
%U%9c;PU %h %9 P9&Pg< %;%"A9cj -;%"A9Q
c%h %h 95% KP A;;% "AgP9%h%g AKj 0%c %h
hP<cPU95< gc5h "5hg<O%;; /? %9 :A::Lc
5U %9 P9&Pg< %;%"A9c' :%9 5//hP99%;g%9
%h <;Ahj 0%9 P9&Pg<% %;%"A9c%9 cP;/Agg%c
g%U %c <A;&%h% <;P:A' %c Ah<cPg< :P;O1'
5U P /h5g%gg%9 A9;A &%9 :%h hAUU%c%
/%;g "5h ? R5;&% g%U KAh: 5U l<< :P9Q
&h% 1h%h "5h&P &%9 P<<% ;%9U%h RA&&%
=%R5K "5h &% gc5h% KP"c%1h%9% cP; ?
K%9cP;%h% 9?h &%c KAh "5h R%ccj EK%hc
P:5c RA9&;%c &%c 5: ? R5;&% /? KAhQ
:%9j 0%9 gP=Phg<% :A::Lc g5: %h %9
&Ph%<c% %cc%h<5::%h AK &%9 P9&Pg<%
%;%"A9c%9 <A9 KP 5Ug? l99% =%P9h%gc%h
AK P ]5hU%j 0%c %h NX GGG ?h gP&%9 &%9
;%K&% 5U KP <A;;%h &%9 /%hP5&%9 UO%h9%
"5h &%9 "5hhPU% :%;;5:PgcP&j
^%;;5:PgcP&i aA' &%c RAh [email protected] W%h%
5U &%c KP; <5::% W%h% 5Ug?j \: 3G
Q3X GGG ?h KP; KP RA %9 9I PgcP&j 0A %h
&%9 /%hP5&%9 KP ;%K%h P 9? %9 :%;;5Q
:PgcP&j ]5%9 UA9U%h <A9 &%c gKP9U%
UA9g<% "hPg<cj bg;A9& l<< 9AK9%c gPcc
hL9&c ?h $fGj bFQ;A9&j 0%c gP%h 95% 5:
cP;gcA9&%9 &%h /? &%9 cP&%9j b ?h 7$X =;%
-PhP< YAL&% ;A9&g"5hKPgc 5U g%P;c% 5K%h
RAK%c 5U "A9c g%U %c 9Icc =5gc%&j *A9
UA 5:h?&%c 9AK9 %cc%h RK5h&A9 RA9
5//;%K&% &%cj Fc%&%c <O%99%h KP g5:
+h19;A9&j 0% g5: RAh [email protected] &%h 9? KP;;%
95< P<<% UPcc &%c gA::% 9AK9%c' :%9
P 7$X KAh c%:/%hAcLh%9 %9 R%;c A99%9
/? +h19;A9& %99 &%c &%9 %h P &AU' 5U
-PhP< YAL&% 5U RA9g :%99 <L99% g%9c
/? 7GGcA;;%c &Ih<% 5// O5h&A 5U &Ih<%
=IUU "5h ? =h1&"1 g%U 5U gP9%j
*K5h"5h %h ^O1g5:h?&%c g? P9c%h%gQ
gA9ci ,5h "AUU%5;5U%9% %h &%cc% %cc AK
gIK %<g<LhgO59g5:h?&%hj \:h?&%c %h
9AcLh;PU AKUh%9g%c P 1gc :5c 69%gcA&Q
<hIgg%c' P K%gc :5c *L99g%;KA' P 95h&
:5c _P;;%RA::%h 5U P g1h :5c ^P99%Q
gL9&j ,5h MfG :P;;P59%h ?h gP&%9 gA9<
^O1g5:h?&%c UhA&KPg 5:ch%9c %9 <PQ
;5:%c%h 9%& P O5h&g<5h/Aj 0%h =;% &%9
;PUU%9&% =%g<Icc%c :5c %h5&%h%9&%
<h%"c%hj 0%c U%5;5UPg<% :A9U"5;&%c
=;% =%g<Icc%cj b &AU <A9 KP h%UPgch%h%
Ac &%c gA::% g<O%h P YP"c CA;;%I P 8"hP<A
.EA9HA9PAkj \:h?&%c gI9<%h UhA&KPg
9%&j \: %9 &%; ?h <A9 &%cc% &%;% &%c
8"hP<A9g<% <59cP9%9c P c5j
DcgcP;;P9U%9 /? ^A::LcRLg KPg%h
"5hWIc9P9U%9 AK <59cP9%9c%h 5U &%c
g/%99%9&% %h O5 P<<% =Ah% Ac KP RAh
"5hWIcc%c 5gg' :%9 Ac 95% AK <L;cLh%9
%;;%h :P;O1%c "hA &% 5:h?&%9% /? <;5&%9
g5: KP RAh [email protected] P995: %h =;Pcc ;PUU%9&%
PUO%9 P K?h% %U9% ;AU AK gc%P9' O5h& 5U
!%;;j CP gcAhc%c 9%&% &%h RK5h 8LgchA;PA
;PUU%h P &AUj b <A:=hPL: %h KP 5:ch%9c
fG UhA&%h g1h "5h %<KAc5hj F? "5hWIcQ
c%c KP 5gg gA<c%' :%9 gP<<%hc 95h&5K%hj
Fc5h% ;A9&5:h?&%h /h%gg%g gA::%9
5U ;A9&:Agg%9% %9&h%h "5h:j CP /AgQ
g%hc% %<KAc5h 5U P /%hP5&%9 g5: KP <A;Q
;%h /%h: ;PUU%h ^O1g5:h?&%c A<<LhAc
;Pcc 95h& "5h %<KAc5hj 0%c %h c1hc 5U 5:Q
h?&%c &%<<%g AK 1h<%9gA9&j Z%hP5&%9
/h%U%g AK KL;<A9%h 5U O5h&g<O%;Kj 0%c
%h P &%99% /%hP5&%9 Ac ^O1g5:h?&%c
gI9<%h 9%& P O5h&g<5h/Aj
*KA RAh g<O%&& :%& &%c KP RAh "?cc
:%& 5gg "hA Th%Pg%9S 95h&5K%hi _A 5gg
"1hgc 5U "h%:gc g% /? RKA g5: g<O%&&%
:%& 1h<%9gA9&%9j 0%9 RAh P &AU "5h:
g5: gc%P9 5U &%c %9%gc% gc%&%c KP l9Q
9%h &%9 P P99;A9&%c %h P 4hL:L9&&A;j 0L
<A9 g%;K g% &%9 h1&% gc%P9%9 R5U& Lc
g5: =;5<<%h 5U =hL<c =;A9c A99%c cP;
? &A99% TK%UUS :%;;5: K%P 5U gI<Q
<%;gcP 9?h &L <O1h%h UA:;%K%P%9 P99 cP;
4hL:L9&&A; "hA *A:Ahj 0L l99%h &%9
5Ug? =hL<c P `L9gc=A9<%9 /? *A:Ahj
*%;% =IUU%c %h =IUU%c AK R?9&R5UU%c
gc%P9=;5<<%hj *K%h gc%P9 %h :%h<%c 5U
A;c %h UO5hc P 4hL:L9&&A;j 8h=%P&gc%UQ
9P9U%9% l99%g "5hcgAcc P &AUj
`A;<=5;;%h %h :I% =hL<c g5: &%<5hAQ
gO59 5U &% l99%g P A;;% gc1hh%;g%hj C%&
hAgc%/;Agg%9 ;A9Ug -e Lc% K%& `5;5Q
:5%9 %h &%c W%h% gc5h% Tgc%P9%hS AK
&% KA9;PUgc% =%hUAhc%9% P 5:h?&%c
K?hcj 0%h ;PUU%h &%c 5Ug? %9 <A;<=5;;%j
`A;<=5;;%9% %h &A99%c /? RAK=L99%9
P %9 <O%:Pg< /h5g%gg :%& h?cc%9 RAKQ
=L99 "5h XVG :P;;P59%h ?h gP&%9j 45;;%9
=%gc?h AK P59%h :%& gA::% %U%9g<AQ
/%h g5: RAh <9Icc%c g%U gA::%9 5U
&A99%c hL9&% "5h:%h # %;;%h =5;;%hj
0%c %h gc5h% "5h%<5:gc%h AK "5gQ
gP;%h P 5:h?&%c hL9&c 4O1hU%&A;%9 5U
/? 05:<Ph<%5&&%9j b gchA9&;P9OA P &%
g%9chA;% ^O1g5:h?&%9% %h &%c 5Ug?
;%cc ? l99% "5ggP;%hj -9 g<A; =Ah% [email protected]%
5//:%h<g5: /? Ac 95%9 AK 5:h?Q
&%9% %h "h%&%c g;P< Ac &%c P<<% %h ;5K
? RLUU% ;1g "5h ? cA :%& %c :P99% "hA
g19&AUgcLh%9j ^%& =IUUP9U AK 9I -e
%h &%c ;AU%c 9I% g<[email protected]%h P !%;;%c /?
95%9 AK &% KP<cPUgc% U%5;5UPg<% 5:Q
h?&%9%j \;% ]AgR5LU %h <;Ah /? Ac &%c
=Lh&% [email protected] cP;h%cc%;AUc "5h /L=;P<L:
g;P< Ac A;;% <L99% "? cP;UA9U cP; ? g% 5U
gcL&%h%j 0%c %h hP<% "5h%<5:gc%h 5U
KP<cPU <L99g<A/ KP U?h U;P// AK K%& ?
=;P Lc%gc%9Ucj
CP P *Lg<%;A//%9 <A9 A9=%"A;% A;;%
%c =%g1< /? ^A::LcRLgj YP9U \;%
]AgR5LU "5h %9 AKcA;%j
0L <59cA<c%h :A::LcRLg %9c%9
K%& ? hP9U% 7f fM 3X f3 %;;%h <59cA<c%
\;% ]AgR5LU /? %Q:AP;( 59AgR5LU>
==9%ccj95
^%h P9"5h:AgO59 "?h &L K%& ? U? P99
/? JJJj:A::LcRLgjP9"5
35
Nr. 14 – 4. oktober 2013
'>"11 , )[email protected];
&:@AA'CBI- (B:D:@AAI-C<A9-/
*A:@D=C/-4 %@[email protected] !-:<177-4
9B: [email protected]@A?14 1D A<B)9- @I D:@AA
B <?,C-9,H+
'(#!)(&%*$ !% +*%*#"
*J)FI ?>O=7I834 35 +)5)4I- KPL#%L ?P' * [email protected]?%K- "<J
=C IF=;)6)4 I14+=" E./ 37F3;)J/
P +)4 (3J;M4+)6I) =JJ=4")J)J L=I834=6(3J)4M4")4 !=5=J 3"
35)"4 Q)6I)6=" 3" ')5)4I(3J)4M4")4 M !=5=JJ)"M34)4 F3
(3J5M++="I(3J)IFM66M4")J 0< !=5=J 7M439
"3130-/ &% .% '2 '2
###+,1!((4)*$3+/-
: B4I+=" 2G/ 37F3;)J 76 2E.. CMI)I &65)4 K,53DJK
: ?3JI+=" 2H/ 37F3;)J 76 2E.. CMI)I &65)4 KNM4 )6I7)+)K
#,1 " =,1 [email protected]"@9,>
9. ** &"[email protected]<
P )FF)J7=4F =C &65)4) CM6 +)F ;6M 5D6M"Q)F (3J
I=5F=6) 35 +)5)4I/
AJMI 0J 0)JI9 7J $.-O/
)#
'&*!
(%$""
2 sk RADIONETTE høytalere 35 watt, og
2 Tandberg TL 1210 høytalere, 40 watt
selges. Gi bud. TLF: 99279788
(;3 ,))8 293 )3!)" , =,<@83
"#%% $% 0!(*12 +$/,%1'%1 1**1' &+'$,/1
.&-*1'0*!&&) %,<. -? 0? /6 /6 , :".4
>679 6.
C %(+5"8 D?9B4
HG?))[email protected]!
C $5'8 L )?B0B679
C &JH9 ?9 ,6H9
! "#*& &%+''. '$%.'1 2. -/ .% '*/.(*, %*(2$0)
&%)019;0;) [email protected]>" *1,%0$3!;)" (%+%3 5 ',47 -> 2> /8 /8 5 66670,%11+;1A;3=7)? 5 :?1A#<).0,%117)?
Noen som har en gammel AMIGA til
salgs? TLF: 95003407
Stor COMBI CAMP i liten henger. 2001
mod. Kan slås ut i begge retninger
fra henger og får da to soverom med
plass til 2-3 pers. Stort fortelt. 16 500,TLF: 92862606
Høy dobbeltseng i stål gis bort. Må nedmonteres av den som henter. God plass
til skrivebord mm. under. TLF: 93666528
Nytt
håndheklet
SENGETEPPE,
1300,-. Dobbelt, hvitt 230x250 cm.
TLF: 95469643 Bildekode: HN0Y
2 stk. KOBBERRISTER til ventilasjon,
med karm, 6x6”. Helt nye, aldri brukt.
100,- samlet. TLF: 99413442 Bildekode:
HSD6
GLAVA lydtrinnplater 2x60x120 cm, 8
stk. plater, ubrukte, 200,- TLF: 99413442
Bildekode: HSD7
LEILIGHET i Stange vestbygd, rolige
omgivelser. 3 roms. 69 kvm. 6,5 km fra
sentrum. Skolebuss. 1 km fra Mjøsa.
Fine turmuligheter. Mulighet for hester
på utegang. 5300,- pr mnd. Depositum.
TLF: 41259722
AJ E0H,03 ?9
<-2303 .6303 K?3
.430 <[email protected];
A07<?FF0H ,J7 /2HJ<B 9-0H:31<B:1,J<< J +0<<096,6* #6F63
';-;"/+ %92 (. !9!
>0 ?9B4 .43 /6I0:??<[email protected]
'[email protected]<,,>,>, :>! 1C9>[email protected]>0,)C>,/
"76 8*9$/
3'% .,5$5*0,*5%
# (:)5:7 3))597;,24
)3)65!,5:):
! *1:7):7 7&5/2 <6 27,62
/&7$<)&.-:373)6:7 3
3))597;,2)3)6:)
! '3//:7 3 $70/ 9% $3-:7
+:! /&2&-,5&2<7"
!3:5:-9&723//:-8-2:7
<6 </5,6:)5:)5<7
#/,&!9(,(1
$9 !> 5>C?> ")=:>,@>,
"4+'(!%'**
)5. 2**5
!5$!5%
0<<!3
&67
D7?=, :3"
(4,-$7!=>, 43 9>,@C?>! 84,
+;98:#1-87
JØTUL 711 - komb. ved- og parafinovn,
200,-. TLF: 93005824/41142416 Bildekode: HSPQ
&)1 ,8 5$+# 5$- /3;17 4
7/0 )+,1; *)+ ": #-;,; )36
#CBA-C -C B4<:0ABI- 7149-CB4D 1D [email protected] &?-:/-C C09-A9,CC-:A-C; B449B: 626 73E "B::-DD )1C C09-C B <B992 )@A14DC09-C2
-I-49E :-B- @I A9B::@A>:B)9E $B4A9- C09-17)@4D )1C GCBA9B:80/5 .2F 73E "@ <[email protected]<9E
!B <177-C G= <[email protected]/A)CB 8-)@CB4D 1D DBC /-D
-9 09)1CG:B<9-4/- GCBA9B:80/+
Jøtul peisovn fra 2001 selges, 1000,-.
Ridabu. TLF: 97560381
$.-!
+' ,# "
(
(
&
*
%+)
&-.54
$.2;+$23
617/$558)
&;7521--1)653
/;)27;-:8; 70<<
9()".."F"<
&$%
<<<!3
'4,? 9>7?>?)!.
&#7>")= >==>, ",)73>+B
->7?>?A>7>C?>;
)($',"!' *%!,&/#.-&' +)
"-**<C-?F<+<8 .2/$ 04.0 !77<B73? 9 :<><618 =0 [email protected] 5. 4D 9 :<><63AB =0 [email protected] 5. 4.
#()1B7% B38?F1>?E*&>F<CAB7<?,+;3&>E'1;
%400
:4!>,7>
43 4:,#!>?C
C?2,C?>
")=9>,@C?>!
:8; ACG ?3";F"<:8<8F
4- C =15<[email protected]??8F, '8=8 /9
!F D @F"7EB87 54F<8==8F "<
3D +"F ;0?<D-8 4- 8F5"F78
:8?"7D?8F8, #8F?E<8;8<
<"F D:4< "==8 @D=:8F?8F
4.. <D= 9>2 <477,
'1$6);58285287
*==8 <0.8F @D=:8F?8F
*(3587,1"8
%7$215 #$228712852
%7$215 -=5/;)27;-*==8 <0.8F @D=:8F?8F
*==> ?60>,
,>0$,$CA47>, +
$==> ")=?60>,
36
!57#7
()!'' "$&!
%'#!& "#
! 903 ! 5022 ! $!"2*3'%"& !
! 5%"2%3 ! 5"5%3 ! $!"2!%##"7# !
18 tommer Nakamura offroad guttesykkel, 24 gir, låsbar dempegaffel. God
stand. 500 kr,- TLF: 95981426 Bildekode:
HSSV
Ønsker å kjøpe deler til CLUPEA SERVISET fra Figgjo. Alt av interesse. Henter
og betaler kontant. TLF: 99038358 Bildekode: HSJD
70 DONALD DUCK blader fra perioden
1998 til 2005. Bladene er pent behandlet
og er oppbevart i egne kassetter. 200,-.
TLF: 48112209
+& )!# (!'*!$"%
6.-( &" 4/ $+ 4+
!*30.%1.1-*, +4) 2) &$'
(6-.+.: 884 ) /1,, ";6.:+
Mark Twain
,/- 0..$. !+""
9?'?AA & 05/'?AA & 3$>H'5/5.$75+A & ;/54
BF7 & =+%F4.75 & *H%$7E-
)'&&'%#$( "!&&
()' %& &#*
0$/$"E+ 1G ,1 CC <G # ;H24 1G ,1 CC <, # @$8>$A(E+/5+$:+E
6E4.'E24 G,! # G,)C BE$/D
STARTLOOP til små og mellomstore biler.
Ikke brukt, 200,- SUPERSPEED universal
setetrekk. 6 deler, ikke brukt, 500,- TLF:
45254641
BJØRKEVED i 40 liters sekker. Ring for
tilbud, fritt levert Hamar regionen TLF:
90602935 Bildekode: HRKP
VEGGLAMPER i keramikk, laget av kunstner, 2 stk. 500,- TLF:
93005824/41142416 Bildekode: HSPR
Hvit sprinkelseng med hev- og senkbunn
selges, 200 kr. Pent brukt. Ridabu TLF:
97560381
Eldre BILTILHENGER i god stand. Alt lys
ok,ny bunn. 1000,- TLF: 90191555
VITRINESKAP eik, B80, D40, H190. Pent
brukt, 1000,-. TLF: 95004823
LØTEN
KAFÉ 10-14
Onsdag til lørdag
Hjemmebakst
og ferske vafler
Ønsker og kjøpe CAMPINGVOGN, 0-150
000,-. Alt av interesse. TLF: 90213750
VELKOMMEN INNOM!
IBM LENOVO THINKPAD LAPTOP, 1,83
GHz, 1GB RAM, 50 GB harddisk, DVD/
CD-RW, 14,1” skjerm, dockingstasjon, 19”
ekstern skjerm, Windows XP Professional, MS Office 2003. 500,-. TLF: 92247576
Utfører alt innen massasje. 30 min klassisk rygg massasje, 250,-. 1 time klassisk
hel kropp massasje, 450,- TLF: 90789328
Har mange DEKK med 4-8mm monster
R14, R15, R15C, R16, R16C, R17, R19,
R20. 80,- TLF: 99886478
Solid SPISEBORD og 5 Budalstoler selges
samlet, 4000,-. TLF: 41266695 Bildekode:
HSJJ
TOYOTA CARINA 3 -93 modell 2L diesel, EU-godkjent 2013, god stand. TLF:
95185541 Bildekode: HSHF
Ved/HOGGESTABBER. 1,5 m3 bjørkeved
+ 1,5 m3 barved, 1300,-. Evt. 3 m3 bjørk +
1,5 m3 barved: 2.100. Billig! Hoggestabber, 150 - 250,- avhengig av størrelse. Kan
leveres. TLF: 48063219
Foto, begge bilder ScanStockPhoto
KOMFYR, BEHA med 4 plater. Nytt /
ubrukt. Bredde 50cm. 1500,- Kjøleskap,
nytt / ubrukt, type Husquarna, høyde
180cm. 1500,- TLF: 99553644
Vi bør konsentrere oss
om fremtiden,
det er der vi skal være
resten av livet.
Nr. 14 – 4. oktober 2013
Kan du ”høre” hva hun sier? Hvem er det hun er sint på? Banner hun?
Banningen
Banning har i alle år vært en del av
språket, og nå virker det som om
banningen er blitt mye mere akseptert, og at stadig flere banner uten at
noen reagerer. De aller fleste banner
når de føler seg provosert eller skal gi
uttrykk for noe de virkelig mener. Det
ligger ”kraft” i banneordene, og det
kan av og til føles godt å få gitt utrykk
for hva en føler og mener. Men hverdagsbanningen, den som liksom langsomt har ”bygget” seg inn i språket er
blitt vanlig i de aller fleste kretser.
A-magasinet hadde i 10. mai en interessant artikkel om banning, og hele
forsiden av magasinet var preget av
et ord, nemlig ordet ”Fuck”, og i lederen spør redaktøren om de burde
ha sensurert forsiden. Hun sier at de
med vilje brukte dette ordet for å vise
hvordan bannord og grove kjønnsutrykk brer om seg i det offisielle språket. Hun skriver videre:
”I dag bannes det og brukes kjønnsutrykk over en lav sko. Både voksne
ledere og små barn er flittige brukere
av banneord. Hvor mange foreldre
ber barnet sitt gå og vaske munnen
når det av full hals synger refrenget til
Lilly Allens anti George W. Bush sang;
”Fuck you, fuck you, very much”? Tidligere kunne ikke offentlige personer
banne, og slett ikke de erklært kristne.
Da betydde å forbanne et menneske
å påkalle onde makter og ønske sin
neste noe vondt.
Det kan i dag se ut som om bannskapen har mistet sin kraft, og at
samfunnets internasjonalisering har
gjort terskelen for å banne på et annet
språk lavere.”
Wikipedia (ordboken på nettet) definere ”banning slik:
”Banning er språkføring der en bruker uttrykk som regnes som sterke
eller støtende for å uttrykke sterke
følelser, som sinne eller smerte, for å
vekka reaksjoner eller som del av en
stil. Ulike grupper og situasjoner har
ulike syn på hvilken grad av banning
som kan godtas. Banning er som oftest bygd på negativitet, og i religion
blir banning og bruk av kraftuttrykk
sett på som tabu eller synd. Banneord kaller vi ord som blir uttalt i banning, og styrken av slike ord varierer.
Det er vanlig å kombinere to eller flere
banneord for å gi kraftig uttrykk for en
mening.”
Da undertegnede var speider hadde
vi en klok, dyktig og inspirerende speiderleder som forsøkte å begrense
banningen vår. Han foreslo at vi i stedet for ordene ”fy fa… ”skulle bruker
ordene ”fin traktor”, men det ble ikke
samme ”trykket” over det.
Går vi tilbake til A-magasinets artikkel får vi eksempler på kjendiser
og politikere som banner offentlig (vi
tar med noen bruddstykker fra artikkelen):
”Hva faen er det som feiler folk, sa
Kurt Nilsen. «Hva er det folk driver
med, fy fader, så irriterende», istemte
Tone Damli, for åpen fjernsynsskjerm,
rett inn i ørene på det norske folk under
en Idol sending.
«Fuck Oslo», het det i en melding
som samferdselsminister Marit Arnstad fra Nord-Trøndelag sendte videre på Twitter. Hun jobbet i påsken,
men lengtet hjem. Hun fikk tilsvar fra
Venstres landsmøte på Fornebu. «Vi
kan like gjerne legge til fuck Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,
Lillehammer, Halden og Tromsø», sa
partileder Trine Skei Grande, i et forsøk på dobbeltraljering over Arnstads
twittermelding og innholdet i Nasjonal
transportplan.
Hva tror du han sier, er han sint, banner han?
«Man skal ikke kødde med småsparere», sa Forbrukerrådets Randi Flesland etter Ivar Petter Røeggens seier
over DNB i Høyesterett.
Noe har skjedd. Før var det ikke de
mektige som for med bannskap og annet grovspråk. Ikke statsråder, partiledere, forbrukerrådsledere.
– Historisk var det jo gjerne en sammenheng mellom banning og sosial
status. I dannede hjem het det seg at
man hadde kontroll over språket, sier
Ruth Vatvedt Fjeld, språkprofessor og
nyvalgt prorektor ved Universitetet i
Oslo.
– Sitter du med makten, har du kontroll over situasjonen, da trenger du
ikke å banne. Banning er avmaktens
og angstens språk, med «herregud»
som et av de vanligste uttrykkene for
oppgitthet. Men selvsagt ligger det
ofte også elementer av humor i banningen, sier Vatvedt Fjeld.
Da Ellen Horn gikk av som kulturminister i 2001 ble hun i Dagbladet sitert
slik over en førsteside:
«Faen heller, jeg skal gjenerobre
scenen!»
– Det interessante var at det ikke ble
noen debatt av det. Ingen reagerte på
at landets avtroppende kulturminister
snakket slik, sier Vatvedt Fjeld.
To år i forveien hadde kongens svigersønn utgitt en roman som het ”Trist
som faen”. Heller ikke dét sjokkerte så
veldig.
På Høyre-leder Jan Petersens
50-årsdag i 1996 sa SVs Erik Solheim i
sin hyggelige hilsen:
«Det æ’kke noe kødd med Jan Petersen».
Statsminister Kjell Magne Bondevik
skulle senere gjøre Solheims ord til
sine, under en festmiddag på Høyres
landsmøte i 2004, og det ble lagt adskillig mer merke til da det kom fra ham
enn fra Solheim.”
”Går det bare én vei, dette? Skal alle
tabuer falle til det ikke lenger er tabuer
igjen? Neppe.
– Alle kulturer har bruk for tabuer.
Alle samfunn trenger en grense for hva
som er sosialt akseptabelt å si. For den
dagen alt er ok, er det heller ingen ord
som sjokkerer, ingen kraftgloser som
man kan gripe til i protest mot noe. Når
tabuer faller, er det alltid noen som vil
finne nye, sier professor Vatvedt Fjeld.
– Hvor vellykket er det for statsråder å si «fuck»?
– Det blir bare dumt, et mislykket
forsøk på å være kul. Ungdom vet at
de neppe bruker det ordet i hverdagsspråket sitt.
– Men hva skjer hvis en mor i dag sier
til en bannende sønn at han må gå og
vaske munnen?
– Da sier han nok at han har pusset
tennene allerede, sier Vatvedt Fjeld.
Helt til slutt, en helt autentisk ordveksling mellom lærer og elev i en by
på Østlandet nylig:
– Er du klar over at kødd betyr testikkel?
– Du kødder. ”
(Artikkelen er interessant, og du finner den på nettadressen http://www.
aftenposten.no/amagasinet.)
A-magasinet stiller spørsmålet om
hva som har skjedd med det norske
språket når våre ledere kan bruke
slike ord.
Vi spør videre om hva er det som
har skjedd med oss. Er det naturlig å
banne, skal banneord aksepteres, skal
vi ha lov til å forbanne andre osv?
I en kommentar til A-magasinet sin
artikkel på nettet fant vi følgende fornuftige uttalelse:
”Hvis du kommer til et sted med mye
hærverk, tagging og søppel så vil du
ikke streve for å finne en søppeldunk
til matpapiret. Slik er det også i det
mentale landskap. Vi er hva vi spiser,
og fylles hodene med møkk, voldsfilmer, tortur, krig, autentiske voldtekter,
drap, mantrasanger på “I am gonna do
real bad things to you” og refrenger
med fuck you motherfucker som ruller over eteren til NRK døgnet rundt,
så vil det gjøre noe med oss. Dess-
verre vil grenseskyvningene og grensesprengningene føre til ytterligere
grenseskyvninger. Overskriftene må
bli verre, filmene råere, og sexen mer
pervers. Dette er som en plante som
får næring og etter hvert slår ut i full
blomst. Så det er sant som det sies.
Det eneste vi har lært av vår historie
er at vi ikke har lært noen ting. Dette vil
sannsynligvis eskalere og slå ut nok en
kultur. Ikke rart man frykter den vestlige kulturen. ”
Er du stolt over din egen banning, og
liker du å omgås andre som banner?
Kanskje du ikke tenker over at du og
de du snakker med banner og sverter
hele tiden, det er en del av språket?
Undertegnede kan av og til ta i et
skikkelig kraftuttrykk, og det kan føles godt, men jeg trives ikke hvis det
bannes hele tiden rundt meg.
Er det behov for en debatt om hvordan vi har utviklet språket og vår egen
holdning til banning?
Red
I tegneserier blir banning uttrykt med
slike symboler Tegningen funnet på
Wikipedia
4 m lang CAMPING MARKISE CARAVAN store med 2 stk sidevegger, det ene
med vindu. TLF: 93092792
LYS LILLA SELSKAPSKJOLE str. S, aldri
brukt. 500,- Passer til de som er rundt 165
cm høye. TLF: 45254641 Bildekode: HSKK
Flere JULEHEFTER, 1940 og 50-tallet,
selges. Nils og Blåmann 1943, og 47, Finbeck og Fia 43, 46 - 51. Knoll og Tott 47
og 48 m.fl. God eller meget god kvalitet.
Mange også fra 70- og 80-tallet selges
rimelig. TLF: 41437366 Bildekode: HS2K
BORDKLOKKE i messing. 400,TLF: 93005824/41142416 Bildekode: HSPS
HYTTEDUSJKABINETT 90-90 buet futur
kan brukes til 12 volts pumpe selges. Nytt
ikke utpakket. 2500,- TLF: 90598615
&(%# !$'&)"
3(# ").,'&,)0 %1.-1*,', -,/%('
$,. !2+2' 42%,.'2-&/(-,
[email protected]/@$M^/Z)[email protected]
> [email protected] )[email protected] \ ^@Q Z0\/[email protected] $M^/Z)6
^ @SP(-WW P1aUa1aU %1ZWWS0 :W-U0"-:a1
"1S 7-U S: 7-U0 "[email protected] Pa-V PZW
'7ZU-2 %a (Wa 0YSXXa1P SHa1 "aP "a X-WPa
V-P "a12 G) :JPP- WaH"a 5) (-U-Ua1 S:
H-UU2
%aP a1 YS ZXXa 0WZX Z MS1:a 0SV Z '7ZU-2
ISPPa1$ 0UZWa1 S: -U"1a PF5a1 "F1 05Z[
0a1 aU ZXXa 0+1WZ: VFa -H Z "aP 0)X-WPa
X1Z0PUa Ha0PaU2 IZXPZ:USX @S1P+1a1
@1-U0XVaUU 0UZWa1 S: Z 6XSUSVZ0X >Ua
0UZ1XWa1 Z MS1:a 761Pa Ya: -P [email protected]
:-00aP 0a: Va" X1SXS"ZWWa S: -UUaP2
G) ZXXa X1Z0PUa 05Z0aH-Ua1 (1a1 SV
0a: S:0) 7a1 Z aU aHSWJ0YSUZ0PZ0X S:
5S0PVS"a1Ua PZ"2
Qa:aUa [email protected] "12 Va"2 `-U0 C2
A--Wa1 S: [email protected] "12 Va"2 KaPa1 #2
`YS1P JPP1FXPa @6W:aU"a Z PZ"[email protected] @S1
%aU MS10Xa Qa:[email protected]: Z RT_R U12RR&
9%aP X-U ZXXa JUUW-Pa ) :Y61a ZUUP1FXX
-P -"HaUPZ0PaUa 5) 1aWZ:Z60P4*Z(aW0X3
:1JUUW-: 7-1 @JUUaP @1aV PZW 7aWa XUZ5[
5aP -H [email protected] 0SV V-U:a )10
Va"Z0ZU0X @S10XUZU: V6F0SVVaWZ:
7-1 -H"aXXaP82
VaUUa0Xa1 Z aP aHZ: (1aUUaU"a
7aWHaPa4aU 0XY+10ZW" 7aHF32 %aPPa
a1 YS ZXXa *Z(aW0X X1Z0PaU"SV2 ^XXa
X1Z0PUa 50FXSWS:a1 S: 50FXZ-P1a (61
Va1Xa 0a: HaW"Z: "aP Ya: U) 0Za1 Ha"[
161aU"a 5JUXP _2
_KU0^)W K)0 ^@[email protected] XMY\;2 ]U` [email protected]^ /\QQ
L0^ 8)0 aM^ YUKQ )Q ^@Q [email protected]\/Z U0^
/Z)Y K([email protected] Q\Y/[email protected]^@ \ 8)W/ [email protected]\;[email protected]
[email protected] Q\Y Q\^@[email protected]/ /YMQQ3 #[email protected] +8\[email protected] /UX
8MW [email protected] <ZZ X)W;@ [email protected]\/[email protected] /[email protected]
AW^@0 ^@W )[email protected]\Z)W/[email protected] $U0;@0Z0\;@W
<ZZ 8MW @Q [email protected]/@/EW3 _\/QU0\@W [email protected]
[email protected] [email protected] "Y\X)G I)/ [email protected])"[email protected]^ \W [email protected] U07
;)W\C)Q\UW U= [email protected] [email protected]@0)Y '[email protected]@W"@
U= [email protected]@WQ87^)E ,^[email protected]\/Q/ \W P)E`
T?.O3
%aP a1 S:0) HZ0P -P )U"aWZ:a -XPZHa
(1JXa1 VZU"1a -WXS7SW S: 16FX2 Ga
5JUXP = Z U6XWa1 PZW WZH2
[email protected] [email protected])YQ8 [email protected]=U0X -\/\UW
#1- RT//[RT/T H-1 Ya: 0aWH -WHS1WZ:
0FX S: P1S""a VZPP -XPZHa F1Xa0[
WZH H-1 SHa12 MSaU P)a1 7-""a :1aZ"
) ZUU(ZW"a Va" -P !J" HZWWa 0P1-?a
\[ XJ1HaU Z Va"Z0ZU H-1 @-W0X$ HZU Va"
-WXS7SW Z a1 S:0) aP 1J0VZ""aW2 %aP 6"a[
Wa::a1 Z "aP W-U:a W65 ()"a "ZU @F0Z0Xa$
VaUP-Wa S: )U"aWZ:a 7aW0a2
, H+1a HaUU Va" JUZHa10aP0 0X-5a1$
0SV aW0Xa1 "a: S: 6U0Xa1 ) Wa"a "a: 5)
WZHaP0 HaZ$ HZW :Z "a: @1a"$ :Wa"a S: VFa
Va12 !J" a1 S:0) S55P-PP -H "ZU 7aW0a
S: -P "J 0X-W 7- "aP :S"P @S1 ] aHZ:2 ^
@61 HZPaU0X-5aWZ: PZ" 0X1aH @2 aX02 OS[
0a0 S: 7-U0 VaUZ:7aP Ua" O3 PU/ TT3
%aU a1 05aXX @JWW -H XS0P7SW"01)"$ 0SV
VS"a1Ua HZPaU0X-5 7-1 HZ0P a1 :S"a2
Qa:: Va1Xa PZW 7H- "a PS [email protected]
@S1P-WPa&
[email protected];@[email protected] [email protected]//U0 ^03 [email protected]^3 _)W/ B3
+))[email protected] U; [email protected]//U0 ^03 [email protected]^3 [email protected]@0 !3
_[U0Q [email protected] =SY;@W^@ \ Q\^/Z0\=Q =U0
%@W NU0/[email protected] [email protected];@[email protected]\W; \ TV?T W03TTb
:%@Q Z)W \[email protected] MWWY)[email protected] & ;[[email protected] \WWQ0EZZ
)Q )^[email protected]\/[email protected]@ 6& [email protected]\;\S/Q5*\[email protected]/Z4
;0MWWY); 8)0 [email protected] [email protected] Q\Y [email protected]@ ZW\67
[email protected] )K 0\/\ZU=)[email protected] /UX X)W;@ &0/
[email protected]^\/\W/Z =U0/ZW\W; XSE/[email protected]\;
8)0 )K^@[email protected]
BLÅBÆR OG TYTTEBÆR fra Hedmarken, 40,- og 80,- per kilo. TLF: 90600194
'0"2-%7 ')14%.6 *3'
BJØRKEVED og blandingsved selges
rimelig. TLF: 99713373
&;/7"7%7$"2# !)7 !27/%"7 )6 972,%0"
HOKUS SNØFRESER, 2 tuter med aksling og nye slitestål. 2.10 bred. 6000.TLF: 95247993
4 stk. helt nye Pia UTELAMPER for husvegg, “smijern”-look, 500,- samlet, aldri
vært ute av eskene. TLF: 99413442 Bildekode: HQCH
5 "080BB 5 >?:80BB 5 !-C<;3E-E?7B 5 @<,F?7B 1B )1EC=;:?7B
Hvis du trenger HJELP I HJEMMET, Jeg
er polsk og jeg snakker engelsk. Jeg kan
hjelpe mellom kl 8 og 16. TLF: 45495082
Meget pen grønn 3 seter, 2,5 seter +
ørelappstol, 4000,- pga plassmangel.
TLF: 90607797 Bildekode: HSNR
!/&#-0/$
&/(1&1%+*,
"''/ ./&)/&
(&1%.75&.$:$1 9 8 24-2 *66$<6&%
'$3$"/1 92 !# !; ==
,,,+&06/<6)&%&+1/
()$21 +:< 8< 58+
#*"% '!&*!$"%2 '>*(#'!> .4+A
JORDMOREN, hele serien, 65 pocketbøker, 650,-. TLF: 47618790
PROPANOVN 3 trinn maks ca 4,5 kW,
svært lite brukt, 400,-. TLF: 91322374
Stor tykk stamme og greiner fra KIRSEBÆRTRE, Perfekt til dreiing og knivskaft,
500,- TLF: 97027880
Hockeyskøyter str. 39, 100,- Snowboardsko (mørke blå) str. 38 til salgs kr. 500.
Ikke brukt. Rulleskøyter str. 39, 100,-.
Knebeskytter følger med TLF: 45254641
Bildekode: HSKN
2 vinduer til salgs. B130xH60 og
B60xH160. 200,- pr stk. TLF: 94881790
Bildekode: HSQW
Tørr BJØRKEVED til salgs i kubikksekker
(800,-) eller 60 liters småsekker (75,-). Veden er 30 cm lang. Kan hentes selv eller
leveres av oss mot et rimelig frakttillegg.
Har også blandingsved (600,- pr. kubikk).
TLF: 95242602 Bildekode: HSMQ
KROGENÆS TAKLAMPE ønskes kjøpt.
TLF: 40231577
Pen og velholt eiendom i Vang. Se FINNkode.42462092. TLF: 90144385
KNEKKSTEIN til lave murer og bed, ca
80 stk ferdig knekte steiner + noen halvsteiner, 500,-. TLF: 92247576
GYLDENLÆRSTOL
med
nydelig
treskjæring, 15 000,-. TLF: 41266695
Bildekode: HQ64
Dobbel Intra KJØKKENVASK i rustfritt
stål. For nedfelling i benkeplate. Mål:
78x43cm. Blandebatteri, festemidler og
avløp medfølger. Tilstand: Brukt. 400,-.
TLF: 95789353 Bildekode: HSJK
BJØRK- OG BLANDINGSVED, 600/400,pr m3. Tørr ved fritt tilkjørt i Brumunddals
området. TLF: 93499572
To fine MADRASSER (lite brukt) 80x200,
500,- TLF: 92496461
MAZDA MX5 90mod. i god stand
selges, 26 000,-. Gått 105 000 miles.
TLF: 97754073
Til restaurering av husmannsplass i
Ringsaker ønsker vi å kjøpe GAMMEL,
UBEHANDLET utvendig panel, tømmermannskledning eller ukantete bord.
Gjerne værslitt. TLF: 92202166
%)
5/7647$1621"
BOKSERIEN ARVESYND 26 bøker avsluttet. 520,- TLF: 97067734
Bergans Rondane 85 l RYGGSEKK, 1000,. Mørk grønn/grå, DSS2 bæresystem, 2,6
kg, passer høyde 170-190 cm. Som ny.
TLF: 95220840
Pen Furu FRAMSKAP m/lys. L210xH185.
Furu spisebord m/ileggsplate + 6 stoler.
TLF: 95914749 Bildekode: HRHP
Ny NORSKBRODERT BLUSE til Hedmarksbunad. TLF: 45423715
Dynastar herre alpinski, 180cm, Salomon
sko nr.45, 250,- Rossignol, dame alpinski,
170 cm,sko Salomon nr.38, 250,- Fjellski,
Rossignol med sko nr 45 , lengde 210 cm,
200.- TLF: 99279788, 62576095
*+6)4#*8
).1&,! "/ 04(0*#+
43 '75--
LAGERPLASS til campingvogn ønskes
leid. TLF: 91828956
SLAPP AV!
Ta det litt med ro.
Sett deg med en varm kopp te,
kakao eller kaffe. Mmmm …
Les Huskelappen,
en annen avis, et ukeblad
eller en god bok.
Nyt stunden og tiden.
Dagen i dag kommer aldri igjen.
%a H-1 aX05a1Pa1 5) "aPPa -WWa1a"a 5)
RT_D[P-WWaP Z MS1:a2
50 m, 12 mm. Wireren er hel og fin, 600,TLF: 90910436 Bildekode: HST3
*3C<;/2 69DG #,<-7
+31&/- 0 "'$'. 2,(% !)#*,(
DIU [email protected]@Z/ )[email protected] Q8\/` ])[email protected]/ )W^ #Y7
[email protected] +8\[email protected] K\/\[email protected]^ LQ/@;U` P\"8\;)W`
[email protected] [email protected] [email protected]@[email protected]^` QU @W"UM0);@ [email protected]
@K)W;@Y\/Q\" [email protected]/ [email protected]@3 ,/ [email protected]
;0UM6 [email protected]^ \W 60)[email protected] )Q [email protected] [email protected];\W7
W\W; U= [email protected] F)$$)Q8` #[email protected] +8\[email protected] I)/
;\[email protected] ) K\/\UW U= [email protected] [email protected])Q\UW U= 68E7
/\")Y [email protected])YQ8 QU /6\0\QM)Y\QE` U= [email protected] \X7
6U0Q)W"@ U= =UYYUI\W; 0\;8Q 60\W"\[email protected]/
\W ^\@Q )W^ \W [email protected] ")[email protected] U= [email protected] $U^E` )W^
U= [email protected] [email protected]@<Q/ U= W)[email protected]/ [email protected]@^\@/77
"[email protected])W )\0` /MW/8\[email protected]` @[email protected]"\/@` )W^ [email protected]
I)[email protected]
Q- Va: XSXa Ua" ZUU7SW"aP @S1 "a: Z _
U6XWa1 PZW WZH&
R2 GJUP XS0P7SW"2 4%aP HaP HZ VFa SV
Z "-:$ VaU Z R_.N P1S""a Wa:aUa "aP
H-1 0JUP ) 16FXa23
L2 OS0YSU
N2 B-UU
;2 GSWWF0
=2 [email protected]
.2 #1Z0X [email protected]
/2 `HZWa
_2 EZWWZP
Ba" aU 0aUa1a -UWa"UZU: HZW Ya:
X-U0XYa UF-U0a1a "Z00a 5JUXPaUa2
`a1 HZW Ya: (-1a 0a WZPP aX0P1- 5) 5JUXP
_$ 0SV a1 0H+1P HZXPZ:2
D\YY\Q a1 a00aU0ZaWP @S1 HaUU0X-5$
@S1 [email protected] S: @S1 @aWWa00X-5aP2
BZ P1aU:a1 "Z00a 1aW-0YSUaUa @S1 )
P1ZHa0 S: 7- "aP (1- 0SV VaUUa0Xa12
OaU @S1 ) 7- :S" 7aW0a$ V) HZ S:0) 7PZWWZP PZW !J"2 #S10XUZU: HZ0a1 -P "aP a1
0-VVaU7aU: VaWWSV ) P1S 5) !J"
S: WaHa WaU:a12 #Wa1a 0PJ"Za1 HZ0a1 PZW
S: Va" -P PZWWZP PZW !J" X-U H+1a aU
0PF1Xa ()"a Z @S1a(F::aW0a -H WZH0[
0PZW00FX"SVVa1 S: "aP ) P-XWa X1S[
UZ0X 0FX"SV2 #S10XUZU: 5) X1Z0PUa
S: Y6"a1 HZ0a1 -P 1aWZ:Z60 P1S a1 HaW"Z:
(1- ()"a @S1 "ZU VaUP-Wa S: @F0Z0Xa
7aW0a2 %aP a1 W-Ha1a @S1aXSV0P -H
"a51a0YSU$ 0-VPZ"Z: 0SV <a1a 7-1
@1aVPZ"07)5$ VaUZU: Va" WZHaP S:
P-XWa1 [email protected] 0ZPJ-0YSUa1 (a"1a2
37
Biltilhenger m/brems, høye karmer. God
stand, alt lys ok. 3000,- TLF: 90191555
9-)-&0+%'()%(&
Denne gode stolen har vi «lånt»
fra Møbellåven i Furnes
(tlf. 62 35 06 09).
De har mange slike stoler.
Kos deg!!!
(,51:/#;;:+
8(!-.%'()%(&
3-.,-'0&#)-&-
50*'%'()%(&
(1,,GLL,H.GIG F: <F6LGIG 2<IG6 DI L1KG @?6 .8K<3L86L9
"!%A'!- ;F.3IG .6 C=B+4 (86I07FII?6 .6 =B+4 (86I HI)G6 CJ 26 4 :68L139
"*!$'!%#&- (GIELL .HI F6)1I56G <,833G69 >II:2 <86.G61I: 1 /F,1:FK62)GIG9
$$$/9,24,2/10
/:>:7:5 #//: 4,550#+!:7 2 (#-#7" %2+65#1:7" $0#+6:"
'<0:+" *272" *272507#+!" %:!#/:+ )6 $+:702+6!#/9
"#.&3) 0!' 2*343% /(*, -3&% . +$ 5'1
&;;/#6
8. 3==
Nr. 14 – 4. oktober 2013
38
Nr. 14 – 4. oktober 2013
*())
!',*&)*
"-)*,0).*
P\W^ %-W$^ \WW^8UY`^3
^Y^X^W.^3 <3- `^ ;^2.^ 2.\Y-3.^3
`M Z-W .^WZ^ `^95 *Y5-5 _32Zb
XU`^3W^ %\2$U/!MWZ U9
a\67aU6b '8- '8-b H-X&-b
]\K^ JMX&-b #-2.7 U9 B^2.
'U-2. 2I\W9b N\98.$YM&b FIU
2.^6b B-Y.E U9 6UYZ-5 D-3\-2[UW
> -Y`3\ Z[^`^Y\9= _ .\YY^99 <)3 `M
9U` ZUU3`\W-2[UW U9 &^`3^3
8MZUXX^Y2^W= *Y\ X^` U9 63SK
`^. ^3 Z[^X6^ 9SG=
!C++$HC&B2. 0E" N DE0D ?FF$GF8&
;4L. "# &$ $# %% A1+64 %'' %$ $'!
&($!"#%'
#7/1GF) 82F6HCGFB$H5GF$&$F-J1F3864.21
=:<;'#M,@%[email protected]! ,9 >#=<[email protected]'KI#=(
<A* I,<;#'KI#= ?! '?'KI
%:32 '>65 =!;8!/ 05! +)7917<<4,<7<<
($*"&# 5?3.3-6++
Er du interessert i å lære deg og spille
PIANO? Ta kontakt og vi kan avtale tid
og sted. Jeg holder til i Brumunddal.
TLF: 46819993
2 stk NYE LYSSANDVINDUER 1188x1188
med gjennomgående sprosser selges,
3600,- pr stk. TLF: 97604527 Bildekode:
HSR0
"!%#!&'$
'45 )I ,4<J HD5D J3, 4J )DJ F/ CBJD
2.53GD2 2H/ C< 2JA55D 5D>C5J420D5
CH H/JDF G3 ,DGD5 >/+ 9GC5)4F G3
3FF5DJJD5 ,3GDJ G/5J C< 9G4 G3 -A5
J5C >/ C2G;8
(DJ D5 GD, 3..D FCD 545J+ 4G32D5 C<
I.D-,4) ?FFD5 2J4)3< FED G3F.,3F6
<D5 BC5 / -D9C,)D C22 2CH ,D2D5D;
@< )DJJD D5 JDH4D5 2CH 3FJD5D26
2D5D5 H4F<D;
!/5 0D< ,D2D5 4G32D5 C< I.D-,4)
2/ G3, 0D< ?FFD FE9DJD5 C< C>>,E6
2DF)D 45J3.,D5 CH -3,+ F4JI5+ 5D32D+
9C--ED5+ 9I2+ 94<D C2G+ 4,J )DJ 4F6
)5D 3553JD5D5 HD<;
%422/+ 2/ )I ,3.D5 3..D 4J FCDF
2.53GD5 FCD )I H/ JDF.D >/+ FCD
2CH <0D,)D5 )D< 2CH >D52CF8
%D< ,3.D5 3..D 4J )D 2CH 2.53GD5
2.4, 2J3,,D 2>A52H/, 2CH 0D< H/ J4
2J3,,3F< J3, GD)5A5DF)D H3F D<DF C<
B4H3,3DF2 9GD5)4<;
%D< 2EFJD2 )DJJD D5 3FJD5D224FJD
JDH4D5;
%D< G3, 94 ,3G22EFDJ H3JJ 3 B5D)+
C< 0D< G3, 3..D 4J FCDF 2.4, 2.53GD
CH )DJ;
!/ H/ )I <3 )D<+ )I J5DF<D5 GD,
3..D ,D2D CH 2,3.D JDH4D5 9G32 )I
3..D G3,;
!D3+ HDF 9GC5BC5 2.4, FCDF 2.536
GD CH 2,3.; & 'I2.D,4>>DF B; D.2+
945 DF >5D2J 23FD B42JD 45J3.,D5+
)DJ D5 C<2/ FCDF 3FF,D<< B54 *)6
GDFJ32J.35.DF+ G3)D5D D5 )DJ 4G C<
J3, 5D,3<3A2D ,D2D53FF,D<<+ C< )D 945
3FF,D<< CH -,;4; BC52.0D,,3<D EC<46
BC5HD5+ .I52 3 J3,2JD)DG15D,2D+
4F)5D 45J3.,D5 CH 9GC5)4F G3 2.4,
G15D HCJ 9GD54F)5D C< 9GC5)4F
G3 .4F B/ )DJ -D)5D HD) C22 2D,G C<
24HHDF HD) D.JDBD,,DF C2G;
(I .4F )4 3..D -,4F)D EC<4 3FF 3
,3G22EF;
(DJ .4F 0D< GD,+ )D 2.53GD5 2,3.D
45J3.,D5 BC5 / B/ C22 J3, / DF)5D C22;
*,,D )322D 45J3.,D5 D5 HDFJ BC5 /
3FBC5HD5D+ BC5JD,,D CH 9G4 2CH
,3<<D5 -4. HDF3F<D5+ 9G4 2CH 2.4,
2.0D+ 9GC5)4F G3 2D,G .4F DF)5D C22
C2G; (DJ 2CH D5 3FJD5D224FJ 4J )D
</5 ,3JJ 3 )E-)DF; (DJJD 3FJD5D26
2D5D5 HD<+ C< 0D< GDJ 4J )DJ C<2/
3FJD5D22D5D5 4F)5D+ BC5 G3 2F4..D5
HED CH )DJ >/ 0C--DF C< 24HHDF
HD) GDFFD5;
%4 GD,+ 0D< BC52J/5 )DJ+ HDF 9G4
D5 G3J2DF8
#3G22EF D5 DF BD,,D2 -DFDGFD,2D
>/ )DJ BC,. J5C5 >/ CH ,3GDJ C<
9GD5)4<DF+ CH )DJ ?FFD2 FCDF
9AED5D H4.J D,,D5 CH )DJ 3..D ?F6
FD2 DF 2,3. H4.J; #3G22EFDJ G32D5
C<2/ 9GC5)4F )DF DF.D,JD ,DGD5
,3GDJ 23JJ; #3G22EFDJ .4F+ DJJD5 H3F
HDF3F<+ )D,D2 3 J5D )D,D5 FDH,3<
G35.D,3<9DJ2C>>B4JF3F<+ GD5)3C>>6
B4JF3F< C< HDFFD2.D2EF;
!/ H/ )I <3 )D<+ )DJJD -,35 BC5
G4F2.D,3<+ 0D< J5C))D ,3G22EFDJ
<3.. >/ 5D,3<3CF;
%4+ )DJ <0A5 )DJ C<2/+ )I .4F 94
"-)*,0).* +#&%
!0),0/ #+* ($
RY5 T15CC a\6 aU6 WG&^9GWW^[email protected] )34
ZY5 [email protected] a\6 aU6 Y^.. SK^. @7TO )34
RY5 [email protected] P\W^`-W$^ `3U6 \W .\X^7 WG `-W2 8K^3 MZ^
RY5 TV5CC P\W^`-W$^ P^.. SK^.
RY5 OC5CC P\W^`-W$^ LK^.
2)%,0/ #+* ($
RY5 T15CC AMX&,.UX\$ ? <3- 1 )34
RY5 [email protected] P\W^`-W$^ WG&^9GWW^3 ? @ ZK^Y`^32 ZM32
RY5 TV5CC P\W^`-W$^ Y^.. SK^.
1'&%,0/ #+* ($
RY5 OC5CC a\6 aU6 7 )6^W ZY-22^b Y\.. SK^.5
*%$&-)#'" +)$-'#!,((
NG`-Y W+3\W926-3Zb LK^3X-3Z- O:b OQOC !M3W^25 FY<" :[email protected] :V 1CC
#76U2." 8^\`\(`-W2^Z3UZ^W5WU ! III5`-W2^Z3UZ^W5WU
DJ 5D,3<3A2J ,3G22EF D,,D5 DJ 2D.I,15J
,3G22EF+ -,;4; )DJ 9IH4F32J32.D;
(I .4F HED CH )DJJD BC52J/5 0D<;
7D,+ )DJ 3FJD5D22D5D5 HD<+ C< 0D<
D5 />DF BC5 / ,15D CH 4,,D ,3G2 JE>D5+
)DJ <0A5 4J 0D< D5 -D)5D 5I2JDJ J3, /
,DGD H3JJ ,3G+ HDF H3JJ ,3G22EF; 73 D5
9D,)3<G32 BC52.0D,,3<D;
%D< GDJ 9G4 0D< J5C5 >/+ 0D< GDJ 9G4
2,4<2 ,3G 0D< G3, ,DGD+ C< 0D< BC52A6
.D5 / >/G35.D IF<DFD J3, / ,DGD DJJD5
H3FD GD5)3D5+ 2,3. D5 )DJ -45D;
(DJ D5 9D,J <5D3J+ HDF )DJ -,35 3..D
9D,J 53.J3< / 2JDF<D 4,,D 4F)5D HD6
F3F<D5 IJD; (DJ .4F G15D FEJJ3< /
9A5D+ D,,D5 ,D2D 4F)5D2 2EF2>IF.JD5+
4F)5D G3F.,3F<D5 >/ 5D,3<3CF C< H/6
JDF / 3FF5DJJD ,3GDJ >/; (DJ / -,3 H3F6
FDJ >/ / 2D 9GC5)4F 0D< D5 J3,2JD)D 3
H3JJ D<DJ ,3G D5 FEJJ3<+ )DJ 24HHD
D5 J3>2 CH 9GC5)4F G3 2.4, CH</2+
9GC5)4F G3 2F4..D5 24HHDF+ 9GC56
)4F G3 .4F ,DGD 2CH >45 C2G; (DJ -,35
BD3, / 2JDF<D 2,3.D 3FFJ5E.. IJD;
%D< <0A5 F/ )DJ+ 945 3..D J3) J3, /
BC5)E>D HD< 3 2,3.D -4<4JD,,D5;
(DJ D5 )3JJ ,3G )I ,DGD5+ C< 0D< 2.4,
3..D BC52A.D / >/G35.D )DJ+ HDF 0D<
BC5IF)5D2 4,,3.DGD, CGD5 4J )I .4,,D5
)DJJD BC5 -4<4JD,,D5;
$,45J 0D< C< B4H3,3DF -,35 >/G356
.DJ 4G J3F< 2CH 2.0D5 5IF)J C22+ G3
BA,<D5 HD) >/ )DF JD.FC,C<32.D
IJG3.,3F<DF+ G3 BA,<D5 C>> GDFFD5
C< B4H3,3D+ 2D5 >/ =7+ 9A5D5 HI23..+
5D32D5 C< BIF<D5D5 ?FJ D,,D5 3 )DJ
2C234,D+ 9GC5BC5 2.I,,D G3 )4 94 -5E
HD) / ,4 C22 >/G35.D J3, / DF)5D C228
!D3+ 9GC5BC5 2.I,,D )I )DJ8+ 945
)I -D2JDHJ )D<+ 2/ D5 )DJ <5D3J;
"DF BC52A. 4,,3.DGD, / ,D2 ,3JJ CH
)DJ+ -45D BC5 / 2D 9G4 )DJ D5; %D<
2.4, FDGFD BC5 )D 2CH 0C--D5 HD)
'I2.D,4>>DF 4J )D .4F2.0D 2.I,,D
,4 G15D / J4 HD) 2/ H4F<D 5D,3<36
A2D 45J3.,D5+ HDF 'D,<D 'C<FD2J4)
23FD J4F.D5 9/>D5 0D< )D 3..D 2,IJ6
JD5 HD);
%4+ 0D< 2.4, ,D2D FD2JD 45J3..D, 0D<
2D5 B54 'C<FD2J4)+ 0D< 2.4, ,CGD
)D< )DJ+ HDF F/ H/ 0D< 2J3..D+ 2.4,
HAJD .CF4+ G3 2.4, FDH,3< J3, DF
24HJ4,D 9C2 DF B4H3,3D.CF2I,DFJ;
(DJ .4F G15D FEJJ3<+ HDF D5 )I
/>DF BC5 )D 5/)DFD )I .4F B/ )D5
)48 :J B54 9G4 )I BC5JD,,D5 9D5 D5 )I
3..D />DF BC5 4F)5D2 GI5)D53F<D5
D,,D5 5/);
7DJ 3..D+ HDF 0D< 945 ,CGDJ .CF4
4J 0D< 2.4, .CHHD;
'4 )DJ+ C< ,E..D J3,; =4.. BC5
>54JDF;
'4 )DJ -54;
+&%& )&#)$(!)#"$(#&* '
Nordmenns sanne
religion er naturen.
Våre guder heter
Fjellet,Vidda
og Havet.
2%5%E"6 7"FHBBD96E [email protected] :9?55C?D C6F C+% DB6$"6F"
&H" $%#!!?DDHB :=+::H$ [email protected] [email protected]&[email protected] [email protected][email protected]*
AE$HF DHE G9#BB [email protected] 699H 6$9H"[email protected]$EHF* .H::HB+% [email protected] 8))
!HFD#$HF* ;H '''*$%5%E"6*$#0 &H$%<69EH$H
:9?55C?DHB - [email protected]:69H$"HF G#F #<[email protected]:B #<HF 9H"@EH
"6B#HF0 H<B* 5H$%BB :#$B6:BD:=H&6 D#& [email protected]$$HD "HF*
Johan Galtung
MALER utvendig og innvendig. Gratis
befaring og forhåndsavtale på fastpris.
Ikke forskudd. Tar også på meg noe
snekring. TLF: 47172996
REKLAME OG SAMLEROBJEKTER av
alle slag. Bokser, esker, skrin, skilt, og
andre ting med reklame. Tollekniver, lommekniver, Figgjo, Egersund, Porsgrund
porselen og bra treting. TLF: 92222969
Alt av BILER kjøpes. Skader/defekter
ingen hindring, rask og kontant oppgjør
0-100.000,-. Ring for en hyggelig prat.
Kjøper også vrakbiler. TLF: 90213750
3#$B6:B!HFD#$ HF ;[email protected]$ >?$H [email protected]:DH$
!( B9G* ,)1 1/4)4*
FITBIT er et armbånd som hjelper til med
treningen. Ønsker kjøpt, ikke alt for dyrt
TLF: 95863929 Bildekode: HSGJ
Tørr og fin BJØRKVED i 60 L sekker,
65,- stk. Espa Evt. utkjøring kan ordnes.
TLF: 91561550
Koselig hytte selges på Lauvåsen, StorElvdal. Bygd i 1977, 42kvm., 3 soverom.
Jøtul vedovn og peis. Solcelleanlegg, vannpost på hytteområdet, delvis møblert.
850 moh. Kr. 600 000,- TLF: 95182509
MOTO GUZZI CALIFORNIA II 1996
modell. 1100 cc. FORGASSERMOTOR.
Gått ca 30.000 km. Vurderes solgt pga.
sykdom. (div. servicedeler medfølger)
TLF: 91322374 Bildekode: HRVA
Ønsker å kjøpe pent brukt BUNADSKJORTE til Hedmarksbunad. Str. 38
TLF: 97517290
KUDAKI125,
2007mod.
selges,
8000,- Trenger nye dekk, ellers bra.
TLF: 97754073
"%$#)('$!&
(:< 5/%[email protected]?)): ,:/<#%<:5%/+:< 5$ '%>%/3 *.)!:@ :/ @%@@ :<
!%4 89/ <9:< ?+:/ -.!:<3 (:@ @;!:/ 5$ %@ !:@ :/ <9: 1!:/
955:1 -9> 5:+:/ >[email protected] >[email protected]:< %= 5%/+:<" &. @9)+:/ 1-.4<%0
):@1 -9> :@ @:4< 5$ %@ =. -+%) <;@: [email protected]:< 94 %)): !%4:<:
-9> +9>>:/3 &. 7<-+:/ %)): :< 6< [email protected]
39
Nr. 14 – 4. oktober 2013
3
&
$
3
+
(
.
*
.
,
(
.
/
'/. $+3
$
/
5
./&&/&
###)-%'2/03**/.).,
'> :;4 8/++/ </1 7?81/ 2+,9
1 ".2/0&
1 43'2&
1 !(3&+'
5 *4424,/4 :266/. 791/ 09 4/@@,?1/4 2+ ? %>,:/8;00/4
5 (?81/@ <?,/, :>4 09 4/@@,?1/4
5 &4:8/ ?4,@.>:,=24/.
!3;[email protected]:")[email protected]
#(!- $448;[email protected] ;4424,/ <?; 4/@@/@ 78?. 8;[email protected] >@ 09 4/@@,?1/4 ,;66/ 1;+ ,26 1/4 :266/. ? %>,:/8;00/4
'*%*! #($&"!)*$#
&(%%)*-'& 0 "+# $. !$,/
%H55+9 -I ,+- ,+JJ+61+9/ [email protected]+ +..+9 +.-9+/ 6H,
[email protected]+9 ->@[email protected] CD6761 >1K7G7K+K< '>9 -I @8KK KH, CH9
7-)+9/ ,+J =>9 .D6K K7. 8 .;9+ JH+ ,+9<
*> 1>J G7 =4+.B+ [email protected]
'>,>9 A+J7H9->J6 =H.-+9 7JK9H-I164HJ61I96 7
67KK+->J6 B8
2/413/45/ -/+!"4 )'( *.&( .,( )$(%#0)%(%#
$I96+K +9 ,+JK 6H, +J 7J6B79>64HJ K7. -+ ,>[email protected]+
>1K7G7KE9+9/ [email protected]+9>B+IK+9 [email protected] [email protected]>J6G>[email protected]+
H, 4H55+9 ,+- 8 >1K7G7K6+9+ CH.1 7 >..+ >.-+9+ 7
I.71+ 6>,,[email protected]+9?
$I96=H.-+92 &[email protected] $981+G71
'IJ +9 [email protected]+9+ 6+J7H9->J6:IK->[email protected]+-+9 7
'+-,>91 CD.1+?
(H9 B8,[email protected],>64HJ [email protected]
#>97K> !>,6K>- &#% "$ !""
"8,[email protected] 3? H1KH5+9
Jofama MC damejakke størrelse 40 (L).
Lite brukt. Polstring på albuer. 700,Jofama MC-bukse med avtakbart for,
polstring på knær, lite brukt. Størrelse
48 (S) 300,- Svart Shoeihjelm. Størrelse
59-60. Lite brukt. 300,- TLF: 41574791
Bildekode: HSHK
EKORNES HJØRNESOFA, 2 stoler
(stressless) og krakk til salgs. 2000,TLF: 980 80444 Bildekode: HSQZ
FINE JUNIORRIDESTØVLER i syntetisk
materiale med snøring foran for god
passform. Strikk langs glidelåsen. Størrelse 37. Kun brukt på stevne to ganger.
Skaftvidde er 32 cm og høyde 40 cm.
200,- TLF: 41574791 Bildekode: HSHM
Jofa ISHOCKEYUTSTYR, justertbart, fra
ca. 10 år og oppover. I bra stand med Jofa
bag og kølle, 1000,- TLF: 94187900
Gammel JØTUL OVN nr. 602 uten bein
selges, 300.- Må hentes. TLF: 90609704
4 Stk PIGGFRIE VINTERDEKK selges.175/70-13 5mm mønster. 700,- Hakkapellita TLF: 95914749
COGNACFARGET JAKKE i svinenappa,
str.40-42, Lite brukt. 200,-. TLF: 41266695
Bildekode: HSJQ
Kjøper PLENTRAKTOR, rider, snøfreser,
motorsag etc. Defekte saker også av interesse. TLF: 90078004
Mor med tre barn ønsker å leie leilighet,
hus e.l i Hamar/Vang-området. Helst 3
soverom. Maks 8500,-inkl. strøm, sikker betaler. Har fast jobb og ingen dyr.
TLF: 95117716
Vi er et rolig par på 21 og 22 år. Fast jobb/
student. Vi har også 2 innekatter, ikke
røykere! 35+ kvm, maks 7500kr i måned,
alt inkl! Ønskes fra Desember/Januar.
TLF: 99578316
Pen 3-seter SOVESOFA i skinn, 2000,-.
Pris kan diskuteres ved hurtig avgjørelse.
TLF: 95914749 Bildekode: HR0V
SEKSJON I MØRK EIK. Skap med
glassdør, hyller og 3 skuffer. 500,TLF: 62577789
KAKIFARGET JAKKE, str. 40-42, med
fine detaljer, ubrukt. 200,-. TLF: 41266695
Bildekode: HSJR
CARAVELLE -94, 387000km, 5 seter,
skiftet regreim, overhalt dynamo, EUgodkjent til mars -14, bør skifte drivledd + mansjett h.s. og støtfanger foran.
TLF: 62353553
VIPPESTOL, 200,-. TLF: 93868355 Bildekode: HRJW
Tredreierbenk med noen jern og kjoks,
1500,- 2 amerikanske gyngestoler, nyrestaurert, meget pene. Tar gjerne mot bud.
Flisavsug på stativ for montering av sekk
selges rimelig. TLF: 9o846327
Grunnet flytting, selger jeg VINTERVEDEN min. 60 ltr. sekker med BJØRK, fritt
levert Hamarområdet á 65,- (minimum 10
sekk.) Ellers 70,- Hentepris 55,- pr. sekk.
TLF: 41339197
Hybel ønskes i Hamar av kristen kvinne
fra India. Vært i Norge i 15 år. Kan ta noe
husarbeid og handle. Går på voksenopplæring. TLF: 62343498/99125224
Norsk Hjemmeundervisningsforbund
Vurderer du hjemmeundervisning?
Se på www.nhuf.no og ta kontakt med evt. spørsmål.
2 stk. BADEROMSSKAP, trehvite, m/ 4
skuffer, 195x35x40cm. 800,- 1 stk. Hvitt
skap, Vitrinetype, m/ 1 skuff, 180x75x30cm. 400,- TLF: 95134939
Huskelappen
dekker 42 700
husstander
Distriktets beste markedsføringskanal. For firmaannonse, ring eller mail oss:
Telefon 62 53 51 66
[email protected]
Neste utgave: 18. oktober.
Innsendingsfrister for
private annonser se side 2
www.huskelappen.no
*"'+).)##!#/("
,&!#$/#
>!5 ;171D1C B ':C>1;!..15C [email protected]>>6 #[email protected]! 0-6 '!8!D [email protected]:86 C1531C 7B! 7?D )A1881CB31 .?
&[email protected]@@6 444,):C>1;!..15,526 1;;1D C1531C B [email protected] 7B! 31551 >:.25+, %!5 (''* /!>C1C, ([email protected] C1 CB31 =,
#'%($ !"+*&(), $!>C, =- 2D3, *5525C1D 713D, .15+1;?56 7?.156 !88:5BCA25 2+ .1DC25;B+1 !5525C1D @!C
B>>1 B55, &[email protected] [email protected]!5525C1 >!5 B>>1 153D1C 1;;1D C;[email protected]@1C,
TRIMMEBORD
med
galge
til
hund kjøpes. Ønsker også bur (ca.
90 cm langt og ca. 65 cm høyt).
TLF: 90095464/62528406
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KJOLE OG HVITT, str 54/56 ønskes kjøpt.
Tlf. etter kl 16.00 TLF: 97015413
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,-/&(%)$$(# )/
GARASJELEDDPORT, 600,-. Lite brukt.
TLF: 99609597
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*#%" --+
Billig ved. Bjørk og blandingsved i 60 l
sekker. Garantert tørr og fin. Bjørk, 50,-,
blanding, 37,- pr sekk. Løs kubikk 40 cm
lengder 350,- pr.km3 for blanding og 450,for bjørk. TLF: 62580295 91702419
";/,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$2<B;
*7C1531D9
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'"3 ,((-+%2 $!% +))/ 0/1 + !..,.%/. #$/. !$ 1/$ *.%)/%&
-.+- ),(,'
40
*"#,($# $+'(,(! & )!&%%(!
*+"(#&($)( %&'( ,(%% %&.-!
$.19C.77/C 70>/9 4/2
-8CD/>:?-9/12/ D78>>
@C81>?9?.1>AB/+/:9 39/1 9?77/DD ? FC?>/1E
"+'!$10& -)0'10( /(0. &+' %,*,#*,%
=%"" ("
;*#*&* *@= 6)G!
$<,F 5C?77/C 4/2 @C81>?9?.1>AB/+/:9 .D 57? 4/2 ? :.1:3CC81>/1E
'077 39 :.1:3CC81>/:.C9 ? 539?::/1E
/0 2 .+2
"# ,+$,!2 -+
&
&
'
)
#
(
"
+&&(+%*)#!"(''$%#%( $!
)'
"++/4(2.1-'%#.#
!.( $)4%#. )3#.( 3 *4(0+. &3,
'% &' (1 )*
2"*,#3
1/&!%
-""!'0&% )/,!$$
(. # *+""
%$#&'($*,#(. )+-0 %$#&' %*(*)&' #, -# "$ !+