Årboka 2011 - Norges Skytterforbund

download report

Transcript Årboka 2011 - Norges Skytterforbund

NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2011

Redigert av:

NSFs forbundskontor

Rena 2012

Hartz Offsettrykkeri A/S

INNHOLD

I II III IV V VI VII Styret og andre tillitsvalgte ....................................................... 4 Styrets beretning........................................................................ 7 Medlemstall ............................................................................. 10 Økonomi og regnskap ............................................................. 11 Olympiatoppen ........................................................................ 21 Kongepokaler og hedersbevisninger ....................................... 21 Internasjonale konferanser og årsmøter .................................. 22 VIII Internasjonale mesterskap ....................................................... 22 IX Komité Opplæring årsrapport 2011 ......................................... 46 X XI Fagkomité Lerdue årsrapport 2011 ......................................... 50 Fagkomité Pistol årsrapport 2011............................................ 65 XII Fagkomité Rifle årsrapport 2011 ........................................... 116 XIII Fagkomité Viltmål årsrapport 2011 ...................................... 153 XIV Æresmedlemmer og innehavere av hederstegn ..................... 164 XV Norske medaljer i OL, VM og EM........................................ 173 XVI Norske verdenscup-seire ....................................................... 182 XVII Nordiske mestre .................................................................... 182 XVIII Norgesmestre ........................................................................ 186 XIX Innehavere av H.M. Kongens Pokal ...................................... 216 XX Bragdmerker og poengsammendrag ...................................... 218 XXI Gjeldende olympiske rekorder .............................................. 225 XXII Gjeldende verdensrekorder ................................................... 226 XXIII Gjeldende norske rekorder .................................................... 233

________________________________________________________________ Side 2 NSFs årbok 2011

NSFs styre og sekretariat

Jan T. Berg Knutsen President Tom Lauritzen Visepresident Wenche Horten Styremedlem Håvard Larsen Styremedlem Grete Nilsen Styremedlem Knut Leer Fagkomité Lerdue Bjørn Jakobsen Fagkomité Pistol Hermann Rummelhoff Fagkomité Rifle Øivind Selnes Fagkomité Viltmål Anne Cecilie Brække Komité Opplæring Arild Groven Gen. sekr.

Lindis Græsdal Utviklingssjef

NSFs årbok 2011

Vidar Bjørkli Idrettskonsulent Dag Olav Rønning Adm. konsulent

Side 3

I STYRESAMMENSETNING / TILLITSVALGTE

Styret

Jan Tore Berg-Knutsen President Tom Lauritzen Visepresident

Styremedlemmer

Wenche Horten Styremedlem Håvard Larsen Grete Nilsen Knut Leer Styremedlem Styremedlem FK Lerdue Bjørn Jakobsen FK Pistol Herman Rummelhoff FK Rifle Øivind Selnes FK Viltmål Anne Cecilie Brække Komité oppl.

Fagkomiteene Fagkomité Lerdue

Knut Leer Magne Gusland Kristin Hanevold

Fagkomité Pistol

Bjørn Jakobsen Bjørn Gjerstad Pål Kristiansen Leder Medlem Medlem Leder Medlem Medlem

Fagkomité Rifle

Herman Rummelhoff Leder Tove Jacobsen Medlem

Fagkomité Viltmål

Øivind Selnes Ellen Krogstad Robert Holm Leder Medlem Medlem

Komité Opplæring

Anne Cecilie Brække Leder Berit Breirem Medlem Sanimir Handanagic Medlem Siri Vaggen Olsen Bergsvein Bårdstu Oddvar Bakkejord Gunnar Filtvedt Anne G. Rendalsvik Rune Nielsen Henning Utti Christer Magnusson Gunnar Filtvedt Morten Aakre Bjørn Erik Jensen Anne G. Rendalsvik Harald Setsaas Svein Krakeli Rune Nielsen Henning Utti Frode Finstad Tore Stene Christer Magnussen Martin Øyhus Tore Berberg Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Nestleder Varamedlem Varamedlem Nestleder Varamedlem Varamedlem Nestleder Nestleder Varamedlem Varamedlem Nestleder Varamedlem Varamedlem

________________________________________________________________ Side 4 NSFs årbok 2011

Forbundssekretariatet

Kontor Sognsveien 73, Ullevål Stadion, Oslo Arild Groven Lindis Græsdal Generalsekretær Utviklingssjef Vidar Bjørkli Dag Olav Rønning Per O. Tangen Bjørn Myrset Idrettskonsulent Adm.konsulent Banemester Løvenskioldbanen (50%) Integreringskonsulent (50%, prosjektstilling fra høsten 2011)

Tingvalgte personer/komiteer/utvalg Revisor

Noraudit DA v/statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård

Kansler for hederstegn

Unni Nicolaysen Kansler Olav Lund Varakansler

Kontrollkomité

Øystein Nirisen Øysten Kristiansen Oddleiv Humlestøl

Lovkomité

Andrew Walls Helge Stubberud Haldor Hinna Leder Medlem Medlem Leder Medlem Medlem Stein Willersrud Grethe Martinsen Jørn Rutlin Anne Brit Ødegård

Valgkomité for tinget 2013

Helge Olden Stein H. Gundersen Leder Haldor Hinna Medlem (lerdue) Bjørn Haug Mona Sølvi Gjertsen Jan E. Brække Medlem (pistol) Terje Elveos Medlem (rifle) Ola Fosshaug Eli Enerstvedt

Oppnevnte utvalg

Medlem (viltm.) Espen Krogstad

Styret for Løvenskioldbanen

Jan Tore Berg-Knutsen, Håvard Larsen og Tor Heiestad Repr. fra Løvenskiold En representant fra Skydeselskapet Skarpskytten, en fra Bærums Skytterlag og en fra Forsvaret HMKG. Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Nestleder Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Fra NSF Fra donator Fra andre

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 5

Administrasjonsutvalget for Løvenskioldbanen

Håvard Larsen Tor Heiestad Siri Vaggen Olsen Leder Medlem Medlem

________________________________________________________________ Side 6 NSFs årbok 2011

II STYRETS BERETNING

Denne beretningen omhandler kalenderåret 2011, første hele år for det sittende styret. Styret har hatt 5 møter hvorav ett var 2- dagersmøte, hvor bla budsjett 2012 var sak. Deltagelsen i møtene har vært gjennomgående meget bra, samarbeidet også. I forrige beretning er det nevnt komiteer som ble nedsatt. Innsatsen har vært noe variert, men stort sett har komiteene utført sine oppdrag på en god måte.

ORGANISASJONS KOMITEEN:

har hatt flere møter og forslag har vært fremlagt for Kretslederkonferansen. Her er det fortsatt delte meninger, men det vil bli lagt frem bearbeidedet forslag for FORBUNDSTINGET for vedtak om nødvendige lovendringer i 2013

LØVENSKIODBANEN PROSJEKT- OG MODERNINSERINGSUTVALG

har hat 7 møter i 2011. Arbeidet er utfordrende, men med Miljøverndepartementets

oppslutning

om igangsetting av reguleringsarbeidet (omhandlet i forrige beretning) har vi aktivt arbeidet videre. LPM utvalget er viktig for videre fremdrift i skytebanesaken. I perioden har det dukket opp noen som kaller seg ”FOLKEAKSJONEN MOT SKYTESTØY FRA LØVENSKIOLDBANEN”. Vi har løpende kontakt med aksjonsgruppen og vi undervurderer dem ikke. Men våre erfaringer etter hvert er at de har liten aktiv støtte. Vi arbeider videre med PLANPROGRAMMET sammen med RIEBER PROSJEKT AS v/ Dag Rieber i godt samspill med Bærum Kommune, NIF og KUD, men det er fortsatt lang veg å gå i denne saken. Styret ser positivt på mulighetene til å få realisert Løvenskioldbanen som

NASJONALANLEGG FOR SKYTING.

Presidenten er leder av utvalget.

ARBEIDSUTVALGET

har forhåndsbehandlet sakene som fremlegges av styret . Sakene klargjøres på vanlig måte på en god måte fra administrasjonen og styret er fornøyd med det arbeid som gjøres.

ØKONOMIEN

er under god kontroll og rapporter fremlegges kvartalsvis i styremøtene. Den frie egenkapitalen er økt med over NOK 1,4 millioner noe styret er svært fornøyd med. Vi har store økonomiske utfordringer i årene som kommer og oppbygging av egenkapital er uomgjengelig nødvendig. Egenkapitalen er nå ca. NOK 5,4 mill

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 7

VÅPENLOVEN

er utredet og ligger som forslag i NOU 2011:19 avgitt 5.desember 2011. Vi har hatt løpende kontakt med utvalget. Gjennomgang av våpentyper med utvalget som fikk prøve alle våpen (aktuelle) på Løvenskioldbanen. NSF har tatt initiativet til en serie med møter med de 17 organisasjoner som omhandles av lovforslaget i en eller annen form. Møtene i vår regi har uten unntak vært svært positive og organisasjonene har i hovedsakene vært enige. Styret har vært svært fornøyd med det arbeid ”våre” representanter har utført. (Uttalelsesfrist var 8.juni 2012) Arbeidet har vært krevende, nødvendig og vellykket. Det gjenstår å se på hva resultatet blir i Stortinget, men vi vil også der følge saken.

ØVRIG AKTIVITET

Fagkomiteene har hatt en stor oppgave. FK Rifle har hatt store interne utfordringer. Her er det fortsatt en del uavklarte spørsmål. FK Pistol har vært og er meget aktive og har fremmet flere saker for styret. Rifle har jo bredde i OL deltagelse, Pistol i nasjonal aktivitet. Lerdue har arbeidet godt i perioden, men bredden er også der en utfordring når det gjelder toppresultatene. Vår kontakt med Olympiatoppen er meget god. Vi ser frem til resultatene i OL i London 2012. Visepresidenten representerte NSF på DFS Landsskytterstevet i Bodø. Presidenten og Generalsekretæren har representert forbundet på ISSF-møter. Presidenten og styre-/AU-medlem Wenche Horten var våre representanter på det ordinære Idrettsting i Oslo. Tinget var meget vellykket, men særforbundene fikk ikke medhold i endring av tingsammensetningen. Styresammensetningen i NIF bærer preg av det ! Vi har fulgt opp Langtidsplanen ikke minst mot kvinnesatsingen. Her vil styret se på det nye IPD fra NIF og fremlegge nye tanker for tinget i 2013. Vi takker arrangørene av HELL OPEN som dessverre ikke finner å fortsette. Stort arbeidspress, noe manglende oppslutning fra de beste rifleskyttere gjør at man ikke har invitert til HELL Open i 2012. Styret takker for den formidable innsatsen som er gjort i alle år. Vi håper stevnet igjen kan arrangeres i den nye flotte hallen på Rica Hell Hotell.

TOPPIDRETT

2011 har vært et godt år for de norske toppskytterne, med en rekke finaleplasser i mesterskap og verdenscup. Sesongen har ellers vært viktig som oppkjøring til OL 2012, og totalt har Norge ved årsskiftet totalt 5 kvoteplasser i rifle og 1 i lerdue.

________________________________________________________________ Side 8 NSFs årbok 2011

Tore Brovold sto for en imponerende og uslåelig prestasjon i 2011-sesongen; han sikret seg finaleplass i alle internasjonale mesterskap gjennom sesongen; VM, EM, WC, til sammen 7 konkurranser. Aller best gikk det i VM der han tok sølv individuelt. I EM fulgte også lagkameratene Ole Undseth og Tom Jensen opp, og det ble laggull og verdensrekord til Norge. Beste enkeltprestasjon i sesongen sto nok Ole-Kristian Bryhn for med sin seier i WC-finalen i 50m helmatch. Rifleskytterne presterte også godt som lag, i EM ble det 3 laggull og 3 lagsølv på Norge. derav to juniormedaljer; gull på 50m rifle 60 ligg for gutta, og sølv i luftrifle for jentene. SH-skytterne har Paralympics 2012 som sitt store mål, og her har pistolskytter Bjørn Morten Hagen sikret Norges første kvoteplass, og innsatsen i verdenscupen tyder på at Norge i hvert fall får to plasser til London neste år. I tillegg til Hagen, har både Monica Lillehagen, Amanda Dybendal og Ove Foss sikra seg finaleplasser i verdenscupen gjennom sesongen.

INTERNASJONALE TILLITSVERV

Eirik Jensen Kåre Nicolaysen medlem ISSFs dommerkomite medlem av ESCs komité for miljøspørsmål Per Bjørnar Moen Rune Sørlie Tom Lauritzen medlem av ESCs teknisk komité, avd. lerdue leder av IPC skytings tekniske komite leder teknisk komite NSR

INTERNASJONALE JURYOPPDRAG

Eirik Jensen leder klassifikasjonsjury, WC i Changwon, Korea Per Bjørnar Moen Unni Nicolaysen medlem lerduejury, EM i Brescia, Italia medlem appelljury, EM i Brescia, Italia Rune Sørlie Astrid Landsverk Magnus Strømdal teknisk delegert, WC i Sydney, Australia (IPC) teknisk delegert, WC i Fort Benning, USA (IPC) medlem pistoljury, EM i Beograd, Serbia medlem pistoljury, WC i Changwon, Korea

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 9

III MEDLEMSTALL

NSF har pr. 2011 ingen 100% korrekt kilde til fullstendige medlemstall for organisasjonen. Det mest riktige bildet får vi fra NIFs Idrettsregistrering, der antallet medlemmer i de fleste klubbene og antall aktive i alle klubber er registrert. Som aktive i denne sammenhengen regnes alle som deltar i klubbvirksomheten, noe som skulle omfatte de fleste av NSFs medlemmer. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet i følge NIFs oversikter ca. 33 000 medlemmer fordelt på 506 klubber i 20 kretser. Fordelingen mellom aktive utøvere i fagretningene er ifølge registreringen som følger (ca. tall): Lerdue: Pistol: 1 670 aktive 20 930 aktive Rifle: Viltmål: 3 460 aktive 450 aktive

________________________________________________________________ Side 10 NSFs årbok 2011

IV ØKONOMI STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2011

Norges Skytterforbunds (NSF) verdier er nedfelt i forbundets Langtidsplan 2010 -13/15: NSF skal utøve sin virksomhet innenfor de etiske og moralske verdier nedfelt i Norges Idrettsforbunds og Norges Skytterforbunds lover, regler og reglementer. Aktivitetsverdier: Glede, fellesskap, helse og ærlighet Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. NSF visjon er bl.a. at NSF, som særforbund for skyting i NIF, skal videreutvikle skyting som populær, trygg og sunn sport og hobby i Norge. Videre skal Norge skal være en topp skytternasjon i global sammenheng. NSF består av 20 særkretser og 505 klubber med ca 30000 medlemmer. Norges Skytterforbund har lokaler på Ullevaal Stadion, Oslo. Forbundet har 4 heltidsansatte og 1 deltidsansatt, inkludert vaktmester på Løvenskioldbanen. I tillegg har forbundet til oktober 2011 hatt arbeidsgiveransvaret for en kretstilsatt i 30 % stilling. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Arbeidsmiljøet er bra. Sykefraværet i forbundet var på 1,02 %. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker. Forbundet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av forbundets 5 ansatte er 1 kvinne. Totalt utgjør dette 4,5 årsverk. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Årsregnskapet viser et positivt resultat på kr 1 569 763. Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen forbedret med kr 1 469 763. Løvenskioldbanen fikk et negativt årsresultat på kr 55 695. Overskuddet fra Skytternytt utgjør kr 704 976. Overskuddet disponeres ved at man disponerer kr 100 000 til øremerket egenkapital breddemidler og at kr 1 469 763 tilføres den frie egenkapitalen.

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 11

RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER INNTEKTER

Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd Andre inntekter

Sum driftsinntekter KOSTNADER

Varekostnad Lønns- og personalkostnader Tilskudd Andre driftskostnader

Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter

Finansinntekter Finanskostnader

Sum finanskostnader ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat

Til/fra egenkapital 11

NOTE

1 2 3 4 5

2011

726 272 8 980 461 8 553 352

18 260 085

89 021 4 189 451

2010

829 657 8 890 981 7 629 598

17 350 236

116 630 3 953 978 7 6 1 794 734 10 706 124

16 779 329

2 367 538 11 685 483

18 123 629 1 480 756 -773 393

89 007 0

89 007 1 569 763

1 469 763 62 292 938

61 354 -712 039

-512 039

________________________________________________________________ Side 12 NSFs årbok 2011

Disponert fra øremerket EK EM 2010 Disponert til breddemidler

Sum disponering

BALANSE PR. 31.12.

EIENDELER Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmider Omløpsmidler Varer

Varelager

Sum varebeholdning Fordringer

Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer

Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

11 11 0 100 000

1 569 763

-200 000 0

-712 039 NOTE 2011 2010

200 000 200 000 200 000 200 000

200 000

81 756 81 756

200 000

92 625 92 625 8 434 267 575 348 1 009 615 403 581 404 346 807 927 8 846 995 7 364 503

9 938 367 8 265 055 10 138 367 8 465 055

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 13

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Breddemidler 11

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner

100 000 100 000

Annen egenkapital

Egenkapital Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital

Sum annen egenkapital

11 3 853 086 3 853 086 1 469 763 5 322 849 0 3 853 086

Sum egenkapital Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld Skatt og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 422 849 3 853 086

653 276 388 706 3 673 536 4 715 517 963 941 348 769 3 299 259 4 611 969

4 715 517 4 611 969 10 138 367 8 465 055 NOTE 1 – Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites lov og god regnskapsskikk i Norge.

Periodiseringsregler

Regnskapet bygger på det grunnleggende prinsippet om sammenstilling.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leverings tidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter Sammenstillings-

________________________________________________________________ Side 14 NSFs årbok 2011

0 0

prinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Tilskudd inntektsføres for det regnskapsår tilskuddet er gitt for. For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.

Omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Aksjer og andeler i andre selskap

Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene vurderes til anskaffelseskost for aksjene og andelene med mindre nedskrivning er nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede.

Pensjon

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

2011 2010 NOTE 2 - Salgs- og markedsinntekter

- Annonser Skytternytt - Markedsinntekter - Salg av kurshefter, reglementer, merker etc. 139 200 293 474 293 598

726 272

83 200 436 233 310 224

829 657

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 15

NOTE 3 - Tilskudd fra NIF/OLT

Det er inntektsført følgende tilskudd fra NIF/OLT: - Rammetilskudd - Regiontilskudd - Utviklingsorientert ungdomsidrett - Integreringstilskudd - Øremerkede midler fra OLT/NIF (inkl.stipend)

2011

3 004 076 1 199 254 596 293 300 000 3 880 838

8 980 461 2010

3 036 257 1 204 182 563 160 250 000 3 837 382

8 890 981 NOTE 4 - Andre inntekter

- Leieinntekt Løvenskioldbanen - Forbundskontingent* - "25-kronen" - Abonnementsinntekter Skytternytt - Kurs- og medlemsinntekter - Momskompensasjon - Andre inntekter 967 534 2 701 325 700 825 2 756 100 171 205 554 374 701 990 1 149 591 2 574 200 670 700 2 642 475 142 275 354 587 95 770

8 553 352 7 629 598

*Forbundskontingenten på kr 25 pr.medlem blir inntektsført samme år som den blir betalt. Øvrig kontingent blir inntektsført påfølgende år.

NOTE 5 – Personalkostnader

Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Forsikring Stipend 2 931 990 449 711 195 232 93 281 632 500 2 683 062 449 015 460 864 58 738 580 000 Andre personalkostander inkl. tilbakeføringer 108 061 26 456

________________________________________________________________ Side 16 NSFs årbok 2011

Refusjon lønn,aga,etc -221 324

4 189 451

-304 157

3 953 978

NSF hadde pr. 31.12.11 5 ansatte, til sammen 4,5 årsverk. Lønn til general sekretær beløper seg til kr 647 638 og annen godtgjørelse kr 37 040 i 2011 (totalt kr 629 005 i 2010). Lønn og annen godtgjørelse til president utgjør kr 34 000 i 2011 (kr 42 638 i 2010). Det er i tillegg utbetalt kr 183 511 (kr 147 652 i 2010) i samlet honorar og godtgjørelser til resten av styret i 2011, dette inkluderer kr 114 000 i honorar til redaktør som også er styremedlem. Det er ikke gitt lån til ansatte pr. 31.12.2011. Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP pr 31.12.2011. Revisjonshonorar for lovpålagt revisjon er kostnadsført med kr 62 375 inkl.mva (kr 68 125 i 2010).

2011 2010 NOTE 6 - Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av: Kontorkostnader IT-kostnader Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter 1 379 678 208 203 477 591 1 516 319 263 100 474 102 Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege Reise- og oppholdskostnader Kostnader Skytternytt 1 116 883 3 728 955 1 979 353 874 745 3 983 078 2 095 774 Driftskostnader Løvenskioldbanen Påmeldingsavgifter Honorarer 750 189 440 908 624 364 566 330 1 056 024 856 011

Totalt 10 706 124 11 685 483

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 17

NOTE 7 – Tilskudd

- Tilskudd særkretser - Tilskudd klubber - Tilskudd andre organisasjoner/arrangementer - Tilskudd andre EM Meråker

2011

247 516 1 512 600 34 618 0

2010

653 911 1 238 903 55 724 419 000

1 794 734 2 367 538 NOTE 8 - Andre fordringer

Forskuddsbetalte kostnader Påløpte inntekter NIF utstyrsmidler 2010 (2009) 0 163 148 412 200 141 964 0 262 382 Bundne midler, stipend/sponsor utøvere Disponible midler

575 348

Bundne midler tilhørende forbundskontingenten Bundne midler for de ansattes skattetrekk

NOTE 9 – Debitorer

Debitormassen er oppført til pålydende, det er avsatt kr 160 000 til tap på krav (avsetning økt med kr 80 000). Nytt fra 2008 var at man har fakturert forbundskontingenten direkte i regnskapssystemet. Dette medfører at uoppgjort kontingent kommer frem i debitormassen. Ca 80% av dette er er innbetalt pr dd.

NOTE 10 – Bankinnskudd

2 807 700 209 229 2 736 900 157 533 0 5 830 066

8 846 995 404 346

16 232 4 453 838

7 364 503

________________________________________________________________ Side 18 NSFs årbok 2011

NOTE 11 – Egenkapital Egenkapital 01.01.11

Årets endring i egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital Avsatt breddemidler

0 2011 3 853 086 2010 Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital 3 853 086

100 000 1 469 763

1 469 763 100 000 5 322 849 5 422 849 Egenkapital 31.12.10 NOTE 12 - Annen kortsiktig gjeld

Forbundskontingent 2012 Feriepenger NIF utstyrsmidler 2011 (2010)(se note 8) Påløpte kostnader Post 3 midler NIF ikke benyttet Gjeld utøvere stipend (se note 10).

NOTE 13 – Aksjer 100 000

2 807 700 236 207 412 200 130 567 86 862 0

3 673 536

2 736 900 221 507 262 382 62 238 0 16 232

3 299 259 Investering i aksjer

Skytternes og jegernes hus AS

Anskaffelses tidspunkt Antall Stemme og eierandel Kostpris Bokført verdi

24.11.2010 200 20 % 200.000 200.000

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 19

Avdelingsrapport pr. desember 2011 Inntekter Hittil Kostnader Hittil Resultat Hittil 10 Lerdue 15 Inntekter 20 Pistol 30 Rifle 40 Viltmål 50 Opplæring 60 80 90 Løven skioldb. Styre og sentrale utvalg Sentral administr. 95 Bredde midler SUM TOTALT Regnskap

-937 006 -10 208 995 -18 194 -1 738 522 0 -788 513

Årsbudsj. Regnskap Årsbudsj. Regnskap Årsbudsj.

-900 000 1 363 480 -9 720 000 580 000 0 1 204 055 1 375 000 426 474 475 000 580 000 -9 628 995 -9 140 000 1 250 000 1 185 861 1 250 000 -1 450 000 2 875 168 0 163 600 -850 000 1 001 907 2 558 723 294 622 1 230 000 1 136 646 163 600 213 394 1 108 723 294 622 380 000 -1 040 134 -191 559 -3 910 254 0

-18 833 177

-970 000 1 095 829 -85 000 918 679 -2 880 000 7 096 341 0 964 356

-16 855 000 17263415

926 000 805 000 6 641 464 1 227 000 55 695 727 120 3 186 086 964 356

16887809 -1 569 763

-44 000 720 000 3 761 464 1 227 000

32 809

________________________________________________________________ Side 20 NSFs årbok 2011

V OLYMPIATOPPEN

En samlet oversikt over tildeling fra Olympiatoppen (OLT) for 2011 viser at Skytterforbundet totalt ble tildelt kr 2 200 000,- i ren prosjektstøtte/ optimalisering, og da fordelt slik: Lerdue kr 750 000,- Rifle kr 750 000,-, hvorav kr 400 000,- var øremerket trenerhonorar og kr 100 000,- øremerket frikjøp av utøver. Prosjektstøtte funksjonshemmede kr. 700 000,- ( Prosjektstøtte funksjonshemmede ble finansiert med midler fra Helsedepartementet, utbetalt via OLT)

Annen økonomisk støtte fra OLT:

A-stipend à kr. 120 000,- til to utøvere B-stipend à kr. 70 000,- til fire utøvere Utviklingsstipend à kr. 60 000,- til en utøver Støtte til FoU-prosjekt ”Måling av svingninger i geværløp”: kr. 25 000,-.

VI KONGEPOKALER OG HEDERSBEVISNINGER

Tildelte

kongepokaler

for 2011 ble vunnet av: Marianne Berger, Oslo Østre MSL i øvelsen 10m luftrifle Odd Arne Brekne, Østre Romerike MSL i øvelsen 50m rifle, 60 skudd liggende

Forbundets bragdmerke

er i 2011 oppnådd av Ole Eilif Undseth (lerdue), Petter Gulliksen, Bjørn Morten Hagen (pistol), Stian Bogar, Amanda Dybendal, Ove Foss, Lars Lømo, Malin Westerheim (rifle).

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 21

VII INTERNASJONALE KONFERANSER OG ÅRSMØTER

Generalforsamling i European Shooting Confederation

Generalforsamlingen ble avholdt 30.juni i Beograd, Serbia, i forkant av EM samme sted. Fra Norge deltok president Jan Tore Berg-Knutsen og generalsekretær Arild Groven. Verken valg eller store regelspørsmål sto på programmet, og de viktigste sakene oppe til behandling var derfor en gjennomgang av de siste års mesterskap og de tiltakene som ESC har satt i gang for å styrke mediaoppmerksomheten rundt skyttersporten. Også arrangørene av kommende mesterskap fikk anledning til å presentere sine planer, bl.a. ble det gitt en omfattende orientering fra arrangørene fra London om planene for skyting i OL 2012.

VIII INTERNASJONALE MESTERSKAP VM lerdue Beograd, 3.-14. september

Skeet kvinner

1. Christine Wenzel, Tyskland 98 (74+24) 2. Ning Wei, Kina 97 (73+24) 3. Kimberly Rhode, USA 97 (72+25) ------ 46. Barbro Breivik, Norge 65

Skeet menn

1. Juan Jose Aramburu, Spania 149 (125+24) +12 2. Tore Brovold, Norge 149 (124+25) +11 3. Abdullah Alrashidi, Kuwait 149 (124+25) +9 ----- 42. Tom B. Jensen, Norge 121 43. Ole E. Undseth, Norge 121 Lag 1. Russland, 367 2. Danmark, 366 3. De Forenede Arabiske Emirater, 366 4. Norge, 366

________________________________________________________________ Side 22 NSFs årbok 2011

(Brovold, Jensen, Undseth)

Skeet menn junior

1. Anatoly Fedorov, Russland, 121 2. Tammaro Cassandro, Italia 121 3. Gerrit Wuelpern, Tyskland 121 ---- 38. Jon Kristoffer Skaret, Norge 113

WC-finale lerdue, Al Ain, UAE 30.september - 7. oktober

Skeet, menn

1. Saeed Almaktoum, UAE 146 (121+25) 2. Tore Brovold, Norge 143 (118+25) 3. Juan Jose Aramburu, Spania 141 (118+23) 4. Georgios Achilleos, Kypros 119 (115+24) 5. Ole Eilif Undseth, Norge 119 (117+22)

Verdenscupfinale pistol og rifle, Wroclaw i Polen, 18.-24. sept.

50m rifle, 3x40 skudd, menn

1. Ole Kristian Bryhn, Norge 1278,5 (1181+97,5) 2. Niccolo Campriani, Italia 1274,6 (1174+100,6) 3. Nemanja Mirosavljev, Serbia 1273,5 (1175+98,5)

WC lerdue, Conception i Chile, 1.-9.mars

Skeet, menn

1. Jan Sychra, Tsjekkia 150 (125+25) 2. Tore Brovold, Norge 148 (124+24) 3. Ole Eilif Undseth, Norge 147 (123+24)+13 ------ 53. Jonas Filtvedt, Norge 116

WC lerdue, pistol og rifle Sydney, Australia 23.-31. mars

Skeet menn

1. Jon McGrath, USA 149 (124+25) 2. Georgios Achilleos, Kypros 149 (124+25) 3. Valeriy Shomin, Russland 148 (124+24)

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 23

------ 5. Tore Brovold, Norge 147 (123+24) 21. Ole Undseth, Norge 120 71. Jonas Filtvedt, Norge 109

Luftrifle kvinner

1. Snjezana Pejcic, Kroatia 502,6 (399+103,6) 2. Elaheh Ahmadi, Iran 502,2 (399+103,2) 3. Darya Tykhova, Ukraina 501,7 (398+103,7) ----- 53. Siri Mortensen, Norge 391 55. Marianne Berger, Norge 390

50m rifle, 3x20 skudd, kvinner

1. Jamie Beyerle, USA 685,3 (589+96,3) 2. Amy Sowash, USA 676,4 (581+94,9) 3. Barbara Lechner, Tyskland 673,8 (582+91,8) ------ 45. Marianne Berger, Norge 565 Siri Mortensen ble slått ut i kvalifiseringen

Luftrifle, menn

1. Niccolo Campriani, Italia 699,3 (596+103,3) 2. Pierre Edmond Piasecki, Frankrike 699,2 (597+102,2) 3. Tao Wang, Kina 699,0 (596+103) + 10,1 4. Are Hansen, Norge 699,0 (597+102) + 9,8 ------- 59. Stian Bogar, Norge 584 67. Kim Andre Lund, Norge 581

50m rifle, 60 skudd liggende, menn

1. Weiyi Wang, Kina 703,4 (597 +106,4) 2. Eric Uptagrafft, USA 703,2 (599+104,2) 3. Henri Junghaenel, Tyskland 700,8 (596+104,8) 4. Harald Stenvaag, Norge 700 (596+104) ----- 24. Are Hansen, Norge 593 Stian Bogar ble slått ut i kvalifiseringen.

50m rifle, 3x40 skudd menn

1. Qinan Zhu, KIna 1271,4 (1176+95,4)

________________________________________________________________ Side 24 NSFs årbok 2011

2. Matthew Emmons, USA 1270 (1169+101) 3. Jinseop Han, Korea 1268 (1171+97) ----- 17. Are Hansen, Norge 1161 25. Kim Andre Lund, Norge 1156 39. Stian Bogar, Norge 1148

WC pistol og rifle i Changwon, Korea 9.-14. april

10m luftrifle, menn

1. Peter Sidi, Ungarn 702,6 (598+104,6) 2. Sergy Richter, Israel 701,6 (597+104,6) 3. Tao Wang, Kina 701,4 (597+104,4) ------ 28. Are Hansen, Norge 592 35. Ole Magnus Bakken, Norge 592 37. Ole Kristian Bryhn, Norge 591

50m rifle 60 skudd liggende, menn

1. Sergei Martynov, Hviterussland 700,4 (598+102,4) 2. Eric Uptagrafft, USA 699,6 (596+103,6) 3. Cyril Graff, Frankrike 696 (595+103) ------ 7. Ole Magnus Bakken, Norge 694,5 (594+100,5) 18. Harald Stenvaag, Norge 589 25. Ole Kristian Bryhn, Norge 588

50m 3x40 skudd. menn

1. Sanjeev Rajput, India 1278,2 (1176+102,2) 2. Nemaja Mirosavljev, Serbia 1272.5 (1172+100,5) 3. Ole Kristian Bryhn, Norge 1271,9 (1177+94,9) ------ 12. Ole Magnus Bakken, Norge 1164 13. Are Hansen, Norge 1164

WC lerdue i Beijing, Kina 19.-28.april

Skeet, menn

1. Antonakis Andreou, Kypros 147 (125+22) 2. Nikolaus Mavrommatis, Hellas 146 (123+23) 3. Jesper Hansen, Danmark 145 (123+22)+3

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 25

4. Tore Brovold, Norge 145 (123+22)+2 ------ 24. Ole Undseth, Norge 119 64. Tom B. Jensen, Norge 113

WC pistol og rifle, Fort Benning. USA 16.-22. mai

Luftrifle, menn

1. Pierre Edmond Piasecki, Frankrike 700,8 (597+103,8) 2. Niccolo Campriani, Italia 700,8 (599+101,8) 3. Qinan Zhu, Kina 700,4 (597+103,4) ------- 29. Are Hansen, Norge 593 71. Vebjørn Berg, Norge 584

50m rifle 60 skudd liggende, menn

1. Henri Junghaenel, Tyskland 702,6 (597+105,6) 2. Sergei Martynov, Hviterussland 701,1 (598+103,1) 3. Nemanja Miroslavjev, Serbia 700,3 (597+103,3) ------ 28. Stian Bogar, Norge 594 29. Harald Stenvaag, Norge 594 34. Vebjørn Berg, Norge 593

50m rifle, 3x40 skudd, menn

1. Qinan Zhu, Kina 1280,4 (1181+99,4) 2. Niccolo Campriani, Italia 1277,3 (1177+100,3) 3. Simon Beyeler, Sveits 1276,8 (1180+96,8) ------ 6. Are Hansen, Norge 1272,5 (1174+98,5) 49. Vebjørn Berg, Norge 1154 56. Stian Bogar, Norge 1147

WC pistol og rifle i München, Tyskland, 16.-23. juni

Luftpistol, kvinner

1. Stephanie Tirode, Frankrike 488,3 (388+100,3) 2. Zorana Arunovic, Serbia 487.5 (388+99,5) 3. Lalita Yauhleuskaya, Australia 484,2 (386+98,2) ----- 78. Linn Iren Flaate, Norge 373

________________________________________________________________ Side 26 NSFs årbok 2011

119. Aina Flørli, Norge 362

Finpistol, kvinner

1. Jing Yuan, Kina 787,8 (582+205,8) 2. Maria Grozdeva, Bulgaria 787,3 (584+203,3) 3. Lenka Maruskova, Tsjekkia 786 (584+202) ------ 39. Aina Flørli, Norge 573

Luftpistol, menn

1. Yusuf Dikec, Tyrkia 687,3 (586+101,3) 2. Andrija Zlatic, Serbia 686,9 (584+102,9) 3. Daemyung Lee, Korea 684,3 (585+99,3) ------ 65. Pål Hembre, Norge 572 85. Roar Hembre, Norge 568

Silhuettpistol, menn

1. Christian Reitz, Tyskland 33 (583) 2. Ralf Schumann, Tyskland 31 (581) 3. Emil Milev, USA 25 (583) ------ 12. Pål Hembre, Norge 578

Fripistol, menn

1. Tomoyuki Matsuda, Japan 665,7 (568+97,7) 2. Andrija Zlatic, Serbia 662,9 (568+94,9) 3. Giuseppe Giordano, Italia 659,6 (562+97,6) ------ 72. Pål Hembre, Norge 538 Roar Hembre ble slått ut i eliminasjonsskytingen lørdag.

10m luftrifle, kvinner

1. Jieqiong Xie, Kina 503,5 (399+104,5) 2. Katerina Emmons, Tsjekkia 501,8 (398+103,8) 3. Adela Sykorova, Tsjekkia 501 (398+103) ------- 21. Ingrid Stubsjøen, Norge 597 68. Malin Westerheim, Norge 593

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 27

50m rifle 3x20 skudd, kvinner

1. Sonja Pfeilschifter, Tyskland 687,1 (585+102,1) 2. Stine Nielsen, Danmark 686,5 (585+100,5) 3. Xiangyan Wan, Kina 682,5 (585+97,5) ------ 35. Malin Westerheim, Norge 578 74. Ingrid Stubsjøen, Norge 570

50m rifle 3x40 skudd, menn

1. Xing Lan, Kina 1277,8 (1177+100,8) 2. Anton Rizov, Bulgaria 1276,6 (1181+95,6) 3. Ole Kristian Bryhn, Norge 1274,3 (1178+96,3) ----- 8. Ole Magnus Bakken, Norge 1267 (1179+88) 41. Vebjørn Berg, Norge 1164

50m rifle 60 skudd liggende, menn

1. Sergei Martinov, Hviterussland 703,3 (598+105,3) 2. Kenneth Nielsen, Danmark 701,4 (598+103,4) 3. Daniel Brodmeier, Tyskland 701,2 (599+102,2) ------ 15. Ole Magnus Bakken, Norge 596 32. Vebjørn Berg, Norge 595 40. Harald Stenvaag, Norge 594

10m luftrifle menn

1. Quinan Zhu, Kina 703 (599+104) 2. Tao Wang, Kina 701,5 (598+103,5) 3. Jozef Gonci, Slovakia 699,8 (599+100,8) ----- 6. Are Hansen, Norge 698,4 (596+102,4) 50. Ole Magnus Bakken, Norge 592 78. Even Nikolaisen, Norge 588

Verdenscup lerdue i Maribor, Slovenia 7.-16. juli

Skeet, menn

1. Anders Golding, Danmark 149 (124+25) +2 2. Georgios Achilleos, Kypros 149 (124+25) +1 3. Efthimios Mitas, Hellas 146 (123+23) -----

________________________________________________________________ Side 28 NSFs årbok 2011

6. Tore Brovold, Norge 145 (124+21) 8. Tom B. Jensen, Norge 121 28. Ole E. Undseth, 120

WC skyting funksjonshemmede i Szczecin, Polen 24.-26. mars

P1, luftpistol menn, 60 skudd, menn, SH1

1. Sergey Malyshev, Russland 662,3 (568+94,3) 2. Wojciech Kosowski, Polen 660,9 (565+95,9) 3. Filip Andrzej Rodzik, Polen 657,8 (560+97,8) ------- 19. Bjørn Morten Hagen, Norge 518

R2, luftrifle 40 skudd stående, kvinner, SH1

1. Deanne Coates, Storbritannia 494,9 (392+102,9) 2. Monica Lillehagen, Norge 488,4 (389+99,4) 3. Nadedja Fedoseeva, Russland 484,5 (386+98,5)

R3, luftrifle, 60 skudd liggende, mixed, SH1

1. Tatiana Ryabchenko, Russland 704,5 (599+105,5) 2. Jurii Stoiev, Ukraina 704,4 (599+105,4) 3. Chiani Azurra, Italia 703,8 (599+104,8) ------ 6. Amanda Dybendahl, Norge 701 (599+102) 24. Monica Lillehagen, Norge 591

R4, luftrifle 60 skudd stående, mixed, SH2

1. Richard Davies, Storbritannia 702,8 (598+104,8) 2. Massimo Dalla Casa, Italia 701,8 (597+104,8) 3. Vasyl Kovalchuk, Ukraina 697,9 (595+102,9) ----- 16. Bjørnar Gudmundstuen, Norge 582

R5, luftrifle 60 skudd liggende, mixed, SH2

1. James Bevis, Storbritannia 705,1 (600+105,1) 2. Robert McLeary, Storbritannia 704,4 (600+104,4) 3. Ryan Cockbill, Storbritannia 704,4 (600+104,4) ------ 20. Bjørnar Gudmundstuen, Norge 589

WC skyting for funksjonshemmede, Alicante, Spania 4.-8. mai

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 29

P1, luftpistol 60 skudd, menn, SH1

1. Yamac Korhan, Tyrkia 662,7 (568+94,7) 2. Karagöl Cevat, Tyrkia 662,5 (561+101,5) 3. Sergey Malyshev, Russland 660,1 (565+95,1) ------ 41. Bjørn Morten Hagen, Norge 543

P3, sportspistol, mix, SH1

1. Ni Hedong, Kina 774,6 (571+203,6) 2. Andrey Lebedinsky, Russland 764,2 (566+198,2) 3. Köhne von Zeuner, Sør-Afrika 758,7 (565+193,7) ----- 6. Bjørn Morten Hagen, Norge 745,8 (557+188,8)

P4, 50m fripistol, mix, SH1

1. Oleksandr Vasiliev, Ukrania 635,2 (545+90,2) 2. Paul Schnider, Sveits 626,2 (539+87,2) 3. Ni Hedong, Kina 622,7 (529+93,7) Bjørn Morten Hagen ble slått ut i eliminasjonsskytingen.

R2, luftrifle, 40 skudd stående, kvinner, SH1

1. Zhang Cuiping, Kina 497,9 (396+101,9) 2. Deanna Coates, England 492 (389+103) 3. Monica Lillehagen, Norge 491,4 (389+102,4) ---- 19. Berit Breirem, 345

R3, luftrifle 60 skudd liggende, mix, SH1

1. Radoslav Malenovsky, Slovakia 705,3 (600+105,3) 2. Elisabeth Kosmala, Australia 705,1 (600+105,1) 3. Tian Xiaoyan, Kina 704,7 (599+105,7) ------- 9. Amanda Dybendahl, Norge 599 35. Monica Lillehagen, Norge 595 41. Nils Erik Nilsen, Norge 594 50. Paul Aksel Johansen, Norge 591 53. Ove Foss, Norge 589

R4, luftrifle 60 skudd stående, mix, SH2

________________________________________________________________ Side 30 NSFs årbok 2011

1. Francek Gorazd Tirsek, Slovenia 704,9 (599+105,9) 2. Bradely Mark, Australia 704,6 (600+104,6) 3. Vasyl Kovalchuk, Ukraina 703,9 (599+104,9) ------- 36. Bjørnar Gudmundstuen, Norge 587

R5, Luftrifle 60 skudd liggende, mix, SH2

1. Minna Leionen, Finland 705,8 (600+105,8) 2. Raphael Voltz, Frankrike 705,7 (599+106,7) 3. Damjan Pavlin, Slovenia 705,5 (600+105,5) ------- 56. Bjørnar Gudmundstuen, Norge 581

R6, 50m rifle 60 skudd liggende, mix, SH1

1. Ashley Adams, Australia 696,3 (594+102,3) 2. Shaziri Doron, Israel 695,1 (592+103,1) 3. Juan A. Saavedra, Spania 694,5 (591+103,5) ------ 23. Nils Erik Nilsen, Norge 573 Amanda Dybendahl, Ove Foss, Paul Aksel Johansen og Monica Lillehagen ble slått ut i eliminasjonsskytingen.

R8, 50m rifle 3x20 skudd, kvinner, SH1

1. Zhang Cuiping, Kina 680,6 (582+98,6) 2. Manuela Schmermund, Tyskland 663,8 (567+96,8) 3. Veronica Vadovicova, Slovakia 660,3 (565+95,3) ------ 8. Monica Lillehagen, Norge 635,9 (551+84,9) 14. Berit Breirem, Norge 502

WC skyting for funksjonshemmede, Fort Benning, USA 5.-8. okt.

P1, luftpistol 60 skudd, menn

1. Zivko Papaz, Serbia 662,4 (563+99,4) 2. Andriy Zakhvatayev, Ukraina 659,4 (564+95,4) 3. Hubert Aufschnaiter, Østerrike 657,8 (557+100,8) ------ 17. Bjørn Morten Hagen, Norge 546

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 31

P3, Sportspistol, mix, SH1

1. Valery Ponomarenko, Russland 777, 4 (573+204,4) 2. Vonnie Kohne, Sør-Afrika 777,3 (575+202,3) 3. Sergey Malyshev, Russland 764,8 (568+196,8) 4. Bjørn Morten Hagen, Norge 760,3 (560+200,3)

P4, 50m fripistol, mix

1. Yelena Taranova, Aserbajdsjan 628,2 (539+89,2) 2. Sergey Malyshev, Russland 623,8 (530+93,8) 3. Valery Ponomarenko, Russland 621 (530+91) ----- 15. Bjørn Morten Hagen, Norge 498

R2, luftrifle 40 skudd stående, kvinner, SH1

1. Natalie Smith, Australia 498 (395+103) 2. Deanna Coates, Storbritannia 494 (393+101) 3. Manuella Schmermund, Tyskland 492 (390+102) ------ 11. Monica Lillehagen, Norge 374

R3, luftrifle 60 skudd liggende, mixed, SH1

1. Matthew Skelhon, Storbritannia 704,9 (599+105,9) 2. Nathan Milgate, Storbritannia 703,7 (600+103,7) 3. Tatiana Ryabchenko, Russland 703,2 (599+104,2) 4. Amanda Dybendahl, Norge 702,7 (598+104,7) ------ 14. Nils Erik Nilsen, Norge 596 18. Monica Lillehagen, Norge 595 27. Ove Foss, Norge 592

R4, luftrifle 60 skudd stående, mix, SH2

1. Michael Johnson, New Zealand 704 (600+104) 2. Sinisa Vidic, Serbia 702,4 (599+103,4) 3. Bradley Mark, Australia 702,2 (599+103,2) ------ 18. Sonja Tobiassen, Norge 588

R5, luftrifle 60 skudd liggende, mixed, SH2

1. Vasyl Kovalchuk, Russland 705,3 (600+105,3) 2. Michael Johnson, New Zealand 705,3 (600+105,3)

________________________________________________________________ Side 32 NSFs årbok 2011

3. Ryan Cockbill, Storbritannia 704,9 (600+104,9) ----- 11. Sonja Tobiassen, Norge 599

R6 (50m rifle, 60 skudd liggende, mix)

1. Natascha Hiltrop, Tyskland 694,8 (593+101,8) 2. Matthew Skelton, Storbritannia 693,8 (592+101,8) 3. Doron Shaziri, Israel 691,1 (589+102,1) ---- 7. Ove Foss, Norge 686,9 (586+100,9) 13. Nils Erik Nilsen, Norge 581 18. Amanda Dybendahl, Norge 579 34. Monica Lillehagen, Norge 567

R8, 50m rifle 3x20 skudd, kvinner, SH1

1. Manuella Schmermund, Tyskland 668,9 (569+99,9) 2. Lotta Helsinger, Sverige 664,3 (571+93,3) 3. Karen Butler, Storbritannia 643,6 (554+89,6) ----- 7. Monica Lillehagen, Norge 622,5 (532+90,5)

WC funksjonshemmede, Sydney 14. november

P1, luftpistol 60 skudd, menn

1. Juhee Lee, Sør-Korea 669,7 (571+98,7) 2. Eric Hollen, USA 655,1 (557+98,1) 3. Cevet Karagol, Tyrkia 650,5 (557+93,5) ------- 17. Bjørn Morten Hagen, Norge 532

P3, Sportspistol, mix

1. Juhee Lee, Sør-Korea 760,1 (569+191,1) 2. Bjørn Morten Hagen, Norge 751,6 (557+194,6) 3. Zeuner von Kohne, Sør-Afrika 747,8 (549+198,8)

P4, 50m fripistol, mix

1.Juhee Lee, Sør-Korea 619,4 (535+84,7) 2.Gyula Gurisatti, Ungarn 617,7 (533+84,47) 3. Eric Hollen, USA 613,1 (521+92,1) ----- 6. Bjørn Morten Hagen, Norge 593,9 (514+79,9)

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 33

R2, luftrifle 40 skudd stående, kvinner SH1

1. Natalie Smith, Australia 490,7 (390+100,7) 2. Yunri Lee, Sør-Korea 490,1 (390+100,1) 3. Deanne Coates, Storbritannia 489,1 (390+99,1) -------- 12. Monica Lillehagen, Norge 378

R3, luftrifle 60 skudd ligg, mix SH1

1. Jae Yong Sim, Sør-Korea 706,1 (600+106,1) 2. Jinho Park, Sør-Korea 704,8 (600+104,8) 3. Youngjip Shim, Sør-Korea 704,3 (598+106,3) ------ 7. Monica Lillehagen, Norge 702,1 (598+104,1) 17. Amanda Dybendahl, Norge 596 27. Ove Foss, Norge 593

R4, 60 skudd stående, mix SH2

1. Bradley Mark, Australia 703,3 (599+104,3) 2. Youngjon Jeon, Sør-Korea 703 (599+104) 3. Juyoung Kang, Sør-Korea 702,9 (598+104,9) ------- 21. Sonja Tobiassen, Norge 585

R5, luftrifle 60 skudd liggende, mix SH2

1. James Bevis, Storbritannia 706,1 (600+106,1) 2. Jiseok Lee, Sør-Korea 705,2 (600+105,2) 3. Juyoung Kang, Sør-Korea 704,9 (600+104,9) ----- 19. Sonja Tobiassen, Norge 595

R6, 50m rifle 60 skudd liggende, mix SH1

1. Jae Yong Sim, Sør-Korea 692,3 (589+103,3) 2. Ashley Adams, Australia 690,9 (593+97,9) 3. Nathan Milgate, Storbritannia 698,8 (589+100,8) -------- 13. Ove Foss, Norge 580 20. Amanda Dybendahl, Norge 577 38. Monica Lillehagen, Norge 563

R8, 50m rifle 3x20 skudd, kvinner SH1

________________________________________________________________ Side 34 NSFs årbok 2011

1. Yunri Lee, Sør-Korea 675 (575+100) 2. Lotta Helsinger, Sverige 662,8 (567+95,8) 3. Yoojeong Lee, Sør-Korea 662,5 (568+94,5) ----- 12. Monica Lillehagen, Norge 537

EM skyting luftvåpen, Brescia i Italia, 3.-6 mars

Luftpistol, kvinner

1. Celine Goberville, Frankrike 485,8 (389+96,8) 2. Viktoria Chaika, Hviterussland 485 (388+97) 3. Olena Kostevych, Ukraina 483,6 (386+97,6) ------ 15. Aina Flørli, Norge 381 35. Linn Iren Flaate, Norge 376 53. Ingeborg Gran, Norge 370 Lag 1. Serbia, 1150 poeng 2. Hviterussland, 1148 poeng 3. Frankrike, 1141 poeng ------ 9. Norge, 1127 poeng

Luftrifle, kvinner

1. Sonja Pfeilschifter, Tyskland 501,3 (399-102,3) 2. Marjo Yli-Kikka, Finland 501,2 (399-102,2) 3. Darya Tykhova, Ukraina 501 (397+104) ------ 36. Marianne Berger, Norge 393

Luftrifle, menn

1. Peter Sidi, Ungarn 698,7 (596+102,7) 2. Alexandre Sokolov, Russland 698,4 (595+103,4) 3. Pierre Edmond Piasecki, Frankrike 697,2 (595+102,2) ------- 8. Ole Magnus Bakken, Norge 695,2 (596+99,2) 36. Are Hansen, Norge 590 42. Ole Kristian Bryhn, Norge 589 Lag

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 35

1. Ukraina, 1780 poeng 2. Frankrike, 1779 poeng 3. Ungarn, 1779 poeng ------ 6. Norge, 1775 poeng

Luftrifle, kvinner junior

1. Tanja Perec, Kroatia 500,2 (397+103,2) 2. Valeria Sokolova, Russland 498,9 (396+102,9) 3. Jennifer Olry, Frankrike 498,6 (396+102,6) 4. Malin Westerheim, Norge 497,7 (396+101,7) ------ 11. Siw Anita Dramstad, Norge 394 35. Marte Torvik, Norge 391 Lag 1. Russland, 1184 poeng 2. Norge, 1181 poeng 3. Tsjekkia, 1180 poeng

Luftrifle, menn junior

1. Illia Charheika, Hviterussland 694,8 (593+101,8) 2. Ivan Yordanov, Bulgaria 694,4 (592+102,4) 3. Andreas Geuther, Tyskland 692,6 (592+100,6) ------ 9. Jonas Engebret Larsen, Norge 590 19. Øyvind Flatla, Norge 587 47. Håkon A. Christiansen 571 Lag 1. Tyskland, 1773 poeng 2. Hviterussland, 1765 poeng 3. Russland, 1763 poeng ------ 10. Norge 1748 poeng

10m viltmål 20+20 skudd, kvinner senior

1. Galina Avarmenko, Ukraina 2. Viktoriya Rybovalova, Ukraina 3. Irina Izmalkova, Russland ------

________________________________________________________________ Side 36 NSFs årbok 2011

10. Eli Enerstevdt, Norge

10m viltmål, 40 skudd mix kvinner senior

1. Irina Izmalkova, Russland 381 2. Olga Stepanova, Russland 380 3. Daniela Faust, Tyskland 377 ------- 10. Eli Enerstvedt, Norge 306

10m viltmål 30+30 skudd, menn junior

1. Vladlen Onopko, Ukraina 554 2. Sami Heikkila, Finland 550 3. Jani Suoranta, Finland 550 ------ 15. Even Nordsveen, Norge 462

10m viltmål, 40 skudd mix menn junior

1. Sami Heikklia, Finland 370 2. Vladlen Onopko, Ukraina 368 3. Ivan Serebryakov, Russland 365 ------ 13. Even Nordsveen, Norge 341

EM alle grener, Beograd, Serbia 2.-13. august

Skeet, kvinner

1. C. Ozyaman, Tyrkia 96 (73+23) 2. Marina Belikova, Russland 96 (72+24) 3. Louiza Theophanous, Kypros 95 (71+24) ----- 18. Barbro Breivik, Norge 69

Skeet, menn

1. Eric Delaunay, Frankrike 149 (124+25) 2. Timo Wentzel, Tyskland 149 (124+25) 3. Jakub Tomichek, Tsjekkia 149 (124+25) 4. Tore Brovold, Norge 148 (124+24) ------ 11. Ole E. Undseth, Norge 123 26. Tom B. Jensen, Norge 121

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 37

Lag 1. Norge, 368 (verdensrekord) 2. Tyskland, 368 3. Frankrike, 366

Finpistol, kvinner

1. Heidi Diethelm, Sveits 788,2 (587+201,2) 2. Kira Klimova, Russkand 787,8 (583+204,8) 3. Stephanie Tirode, Frankrike 785,4 (582+203,4) ----- 37. Aina Flørli, Norge 566

Fripistol, menn

1. Andrija Zlatic, Serbia 661,4 (564+97,4) 2. Leonid Ekimov, Russland 659,9 (565+94,9) 3. Joao Costa, Portugal 658,5 (563+95,5) ----- 40. Pål Hembre, Norge 547 48. Roar Hembre, Norge 542

Silhuettpistol, menn

1. Alexei Klimov, Russland 30 (585) 2. Roman Bondaruk, Ukraina 30 (585) 3. Christian Reitz, Tyskland 23 (587) ------ 15. Pål Hembre, Norge 572 38. Roar Hembre, Norge 555

Grovpistol, menn

1. Joao Costa, Portugal 590 2. Jorge Llamas, Spania 585 3. Oleksandr Petriv, Ukraina 582 ------ 12. Pål Hembre, Norge 579 13. Roar Hembre, Norge 579

Standardpistol, menn

1. Thibaut Sauvage, Frankrike 575 2. Christian Reitz, Tyskland 573 3. Roman Bondaruk, Ukraina 569 -----

________________________________________________________________ Side 38 NSFs årbok 2011

8. Pål Hembre, Norge 567 17. Roar Hembre, Norge 561

300m rifle 3x20 skudd, kvinner

1. Eva Friedel, Tyskland 580 2. Bettina Bucher, Sveits 576 3. Charlotte Jakobsen, Danmark 574 ------ 10. Siri Mortensen, Norge 566

300m rifle 60 skudd liggende, kvinner

1. Bettina Bucher, Sveits 597 2. Eva Friedel, Tyskland 594 3. Gudrun Wittmann, Tyskland 593 ------ 17. Siri Mortensen, Norge 580

50m rifle, 60 skudd liggende, menn

1. Rajmond Debevec, Slovenia 702.8 (598+104,8) 2. Artem Khadjibekov, Russland 700,6 (598+102,5) 3. Sergei Martynov, Hviterussland 700 (598+102) ----- 6. Stian Bogar, Norge 698,5 (598+100,5) 10. Ole Magnus Bakken, Norge 596 64. Harald Stenvaag, Norge 589 Lag 1. Frankrike, 1789 poeng 2. Tyskland, 1783 poeng 3. Danmark, 1782 poeng ----- 14. Norge, 1774 poeng

50m rifle 3x40 skudd, menn

1. Peter Sidi, Ungarn 1273,7 (1171+102,7) 2. Marco De Nicolo, Italia 1269,5 (1171+98,5) 3. Anton Rizov, Bulgaria 1268,3 (1170+98,3) ----- 10. Ole Magnus Bakken, Norge 1166 20. Are Hansen, Norge 1161 22. Ole Kristian Bryhn, Norge 1161

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 39

Lag 1. Norge, 3488 poeng 2. Frankrike, 3483 poeng 3. Russland, 3483 poeng

300m rifle 60 skudd liggende, menn

1. Cyril Graff, Frankrike 598 2. Anders Brolund, Sverige 598 3. Odd Arne Brekne, Norge 597 ----- 7. Stian Bogar, Norge 596 12. Ole Kristian Bryhn,Norge 595 Lag 1. Norge 1788 poeng -103x 2. Frankrike 1788 poeng -101x 3. Sverige 1787 poeng

300m 3x20 skudd standardrifle, menn:

1. Josselin Henry, Frankrike 585 2. Peter Sidi, Ungarn 583 3. Cyril Graff, Frankrike 583 ------- 5. Stian Bogar, Norge 582 7. Odd Arne Brekne, Norge 581 10. Ole Kristian Bryhn, Norge 579 Lag: 1. Frankrike, 1749 poeng 2. Norge, 1742 poeng 3. Sveits, 1734 poeng

300m rifle 3x40 skudd, menn

1. Michael Podolak, Østerrike 1170 2. Peter Sidi, Ungarn 1170 3. Marcel Buerge, Sveits 1168 ----- 5. Ole Kristian Bryhn, Norge 1166 7. Stian Bogar, Norge 1164 14. Odd Arne Brekne, Norge 1156

________________________________________________________________ Side 40 NSFs årbok 2011

Lag 1. Frankrike, 3495 poeng 2. Norge, 3486 poeng 3. Sveits, 3477 poeng

50m rifle 60 skudd liggende, kvinner junior

1. Roxana Tudose, Romania 594 2. Katharina Neuwirth, Østerrike 592 3. Tasana Bogatinovski, Serbia 590 ------ 22. Malin Westerheim, Norge 584 29. Konstanse Skøyen, Norge 581 31. Siri Mortensen, Norge 581 Lag 1. Østerrike, 1763 poeng 2. Sverige, 1761 poeng 3. Romania, 1757 poeng ------ 8. Norge, 1746 poeng

50m rifle 3x20 skudd, kvinner junior

1. Jaqueline Orth, Tyskland 683,4 (587+96,4) 2. Jennifer Messaggiero, Italia 677,5 (580+97,5) 3. Yevheniya Borysova, Ukraina 672,6 (577+95,6) ------ 9. Malin Westerheim, Norge 575 15. Siri Mortensen, Norge 570 49. Konstanse Skøyen, Norge 557 Lag 1. Tyskland, 1717 poeng 2. Ukraina, 1716 poeng 3. Østerrike, 1713 poeng ------ 9. Norge, 1702 poeng

50m rifle 60 skudd liggende, menn junior

1. Jaakko Björkbacka, Finland 693,5 (592+101,5) 2. Jan Lochbihler, Sveits 692,8 (594+98,8)

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 41

3. Immanuel Ben Hefer, Israel 692,4 (592+100,4) ----- 5. Finn Sigurd Salvesen, Norge 691,3 (590+101,3) 8. Jens Kristian Larsen, Norge 689,6 (588+101,6) 13. Jonas Dahl, Norge 585 Lag 1. Norge, 1763 poeng (Dahl, Larsen, Salvesen) 2. Sveits, 1762 poeng 3. Østerrike, 1759 poeng

50m rifle 3x40 skudd, menn junior

1. Ivan Yordanov, Bulgaria 1255,9 (1161+94,9) 2.Serhiy Kulish, Ukraina 1255,5 (1157+98,6) 3. Michael Janker, Tyskland 1254,4 (1157+97,4) ------ 17. Øyvind Flatla, Norge 1146 33. Jens Kristian Larsen, Norge 1131 36. Finn Sigurd Salvesen, Norge 1122 Lag 1. Tyskland, 3453 poeng 2. Russland, 3442 poeng 3. Sveits, 3441 poeng ----- 10. Norge 3399 poeng

50m viltmål 30+30 skudd, menn

1. Mikhail Azarenko, Russland 592 2. Emil Martinsson, Sverige 591 3. Miroslav Janus, Tsjekkia 589 ------ 24. Tommy Andre Sørlie, Norge 528

50m viltmål 40 skudd mix, menn

1. Miroslav Janus, Tsjekkia 395 2. Emil Martinsson, Sverige 393 3. Miroslav Jurco, Slovakia 392 ----- 24. Tommy Andre Sørlie, Norge 357

________________________________________________________________ Side 42 NSFs årbok 2011

50m viltmål, 30+30 skudd, menn junior

1. Sami Heikkila, Finland 580 2. Vladlen Onopko, Ukraina 579 3. Oleksandr Moshnenko, Ukraina 578 ----- 14. Even Nordsveen, Norge 531

50m viltmål 40 skudd mix, menn junior

1. Sami Heikkila, Finland 387 2. Heikki Lahdekorpi, Finland 386 3. Oleksandr Moshnenko, Ukrania 385 ----- 13. Even Nordsveen, Norge 355

EC-finale pistol i Thun, Sveits 11.-12. september

Grovpistol

1. Frank Dumoulin, Frankrike, 580 poeng 2. Teemu Lahti, Finland, 580 poeng 3. Paddy Gloor, Sveits, 580 poeng ------- 8. Pål Hembre, Norge, 576 poeng

Standardpistol

1. Teemu Lahti, Finland, 572 poeng 2. Juao Costa, Portugal, 569 poeng 3. Tomas Tehan, Tsjekkia, 569 poeng ------ 7. Pål Hembre, Norge, 567 poeng

Nordisk mesterskap for funksjonshemmede, Kinna, Sverige 11.-14. aug.

P2, luftpistol 40 skudd

1. Lone Øverbye, Danmark 349 2. Berit Breirem, Norge 285

R2, luftrifle 40 skudd stående

1. Monica Lillehagen, Norge 390

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 43

2. Lotta Helsinger, Sverige 376 3. Berit Breirem, Norge 354

R3, luftrifle 60 skudd ligg

1. Kazimier Mechula, Danmark 701,7 (597+104,7) 2. Amanda Dybendal, Norge 701,3 (599+102,3) 3. Jens Frimann, Danmark 700,9 (597+103,9) 4. Monica Lillehagen, Norge 700,6 (597+103,6) 6. Nils Erik Nilsen, Norge 698,8 (596+102,8) 7. Anni Karlsen, Norge 698,8 (595+103,8) 8. Ove Foss, Norge 690,2 (587+103,2) Lag 1. Norge I, 1791 (Lillehagen, Dybendal, Karlsen) 2. Danmark, 1781 3. Norge II, 1765 (Foss, Nilsen, Bernt Tore Bakken)

R4, luftrifle 60 stå, SH2

1. Viktoria Wedin, Sverige 701,6 (598+103,6) 2. Sonja Tobiassen, Norge 684,5 (583+101,5) 3. Joel Jansson, Sverige 673,7 (580+93,7) 6. Eirik Austad, Norge 663,1 (564+99,1) 7. Margarethe Lillehagen, Norge 658,2 (561+97,2) 8. Hanne Mali Slettum, Norge 657,3 (558+99,3) Lag 1. Sverige, 1747 2. Norge, 1708 (Tobiassen, Lillehagen, Austad)

R5, luftrifle 60 ligg, SH2

1. Minna Leinonen, Finland 704,2 (599+105,2) 2. Jonas Andersen, Danmark 703,4 (599+104,4) 3. Viktoria Wedin, Sverige 700,8 (596+104,8) 6. Sonja Tobiassen, Norge 698,7 (595+103,7) 8. Margarethe Lillehagen, Norge 691,7 (594+97,7) Lag 1. Danmark, 1785

________________________________________________________________ Side 44 NSFs årbok 2011

4. Norge, 1773 (Hanne Mali Slettum, Tobiassen, Lillehagen)

R6, 50m 60 ligg, SH1

1. Jonas Jacobsson, Sverige 691,4 (588+103,4) 2. Fredrik Larsson, Sverige 687,7 (586+101,7) 3. Veikko Palsamäki, Finland 683,7 (582+101,7) 4. Monica Lillehagen, Norge 682,6 (583+99,6) 5. Ove Foss, Norge 675,5 (575+100,5) 7. Nils Erik Nilsen, Norge 674,5 (576+98,5) 8. Amanda Dybendal, Norge 670,5 (574+96,5) Lag 1. Sverige, 1742 2. Norge 1, 1734 (Foss, Nilsen, Lillehagen) 3. Norge 2, 1669 (Dybendal, Anni Karlsen, Berit Breirem)

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 45

IX OPPLÆRING KOMITÉ OPPLÆRING ÅRSRAPPORT 2011

Anne Cecilie Brække Leder Komité Opplæring Komité Opplæring har i perioden etter forbundsting bestått av: Leder: Anne Cecilie Brække Nestleder: Christer Magnusson Medlem: Berit Breirem Medlem: Tore Berberg Vara: Sanimir Handanagic Vara: Martin Øyhus Komité Opplæring (KO) har hatt 5 møter i løpet av 2011. På møtene har komiteen fulgt opp vedtak fra foregående kalenderår om hvilke kurs NSF skal tilby. I denne perioden har også alle grener, med unntak av viltmål, vært representert i komiteen. KO har vært med i prosessen med å ansette en integreringskonsulent, Bjørn Myrset. Integreringskonsulenten, skal jobbe med å tilrettelegge skyting for funksjonshemmede. Et av medlemmene i KO, Berit Breirem, jobber også tett opp mot skyting for funksjonshemmede. Dette har vært en stor fordel da dette gir et bredt erfaringsgrunnlag og mangfold i komiteen. Komiteen har valgt å inkludere både medlemmer og varamedlemmer i sitt arbeid. Komiteen har i denne perioden hatt deltakelse på Kretslederkonferansen og pistol konferansen. En av komiteens viktigste oppgaver dette året har vært å jobbe med utviklingen av nytt dommerinstruktørkurs. Eirik Jensen har bistått KO i arbeidet med å lage nytt dommerinstruktørkurs. Komiteen har plukket ut fem kandidater/aspiranter som skal gå i gang med opplæringen (praksisperioden) i løpet av 2012.

________________________________________________________________ Side 46 NSFs årbok 2011

KO har i samarbeid med forbundskontoret fått på plass et sentralt dommerregister. Registeret er tilgjengelig på www.skyting.no

for hver enkelt krets. Det er nå rundt 900 godkjente nasjonale dommere fordelt på de fire grenene. I 2011 har våre internasjonale dommere fått tildelt 7 oppdrag i internasjonale mesterskap. KO har kåret årets trener hvert år siden 2006. Fra 2011 ble det besluttet å endre kriteriene på kåringen. Man ønsker nå å fokusere på alle typer ildsjeler i klubbene, det være seg trener, klubbleder, kasserer, kioskansvarlig osv. Kåringen har endret navn til Årets skyttersjel, og vinneren mottar kr 10 000 som kan benyttes til et valgfritt formål i klubben. Årets skyttersjel i 2011 ble Wenche Horten fra Eidskog Sportsskyttere. Wenche Horten vant utmerkelsen på grunnlag av sitt sterke engasjement som klubbleder i Eidskog Sportsskyttere. Litteratur/kurs: Ny arrangementshåndbok er under utvikling og vil være klar i løpet av 2012 Klubbhefter i pistol og rifle er under utvikling, og ferdigstilles våren 2012. Utdanning: Klubbutvikling: Det er gjennomført to startmøter og 1 oppfølgingsmøte innenfor prosjektet Idrett og Ledelse. Trenerkurs: Det har blitt gjennomført 5 trenerkurs trinn 1 Pistol/Rifle, 6 trenekurs trinn 2 og 1 trenerkurs trinn 3 Pistol med til sammen 101 deltakere. Trenersamling: Det har blitt gjennomført 3 sentrale kombinerte trener- og ungdomssamlinger. Samlingene hadde til sammen 79 deltakere med bakgrunn fra pistol og rifle. Tema for samlingene var motivasjon, kommunikasjon trener/utøver og skyteteknikk. Trenerpool: Det har blitt gjennomført 30 klubbesøk gjennom trenerpoolen der til sammen 263 ungdommer i alderen 13 – 19 år har hatt en gjestetrener på besøk. Samling for internasjonale dommere og dommerinstruktører. Samlingen hadde 29 deltakere. Utdanning av nye dommerinstruktører: Det er plukket ut fem kandidater/aspiranter som skal utdanne seg til nye dommerinstruktører i løpet av 2012. Aspirantene er Astrid Landsverk (pistol), Andrew

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 47

Walls (pistol), Knut Bakken (rifle), Jan E. Brække (rifle) og Stein Otto Strøm (lerdue). Fra 1. oktober ble det Bjørn Myrset engasjert som integrerings konsulent i 50% prosjektstilling. Integreringskonsulenten skal bidra til økt rekruttering og bedre tilrettelegging for funksjonshemmede skyttere til sporten vår. I løpet av perioden har 30 personer med ulike funksjonshemninger blitt koplet inn mot klubber, og fått hjelp og støtte til oppstart. Det er blitt etablert samarbeid med Beitostølen og andre sentre som presenterer skyting for funksjonshemmede. Videre har det blitt gjennomført 9 klubbesøk og to samlinger for funksjonshemmede skyttere. 4 klubber har mottatt økonomisk støtte til oppstart av skytetilbud for funksjonshemmede. Tom Lauritzen har gjennomført utdanning som internasjonal dommer innenfor IPC Shooting (International Paralympic Committee). Landslagstrener i lerdue, Per Bjørnar Moen, har gjennomført elitecoach kurs i regi av Olympiatoppen.

Autoriserte dommerinstruktører

Lerdue:

Bjørn Haug Akershus Per Bjørnar Moen

Pistol:

Holger H. Vilter Oslo Nordland Haldor Hinna Helge Olden Terje Johansen Eirik Jensen

Rifle:

Rune Sørlie Helge Stubberud Rogaland S.-Trøndelag Aust-Agder Troms Glåmdal Telemark

________________________________________________________________ Side 48 NSFs årbok 2011

Oversikt over internasjonale dommere i 2011: A = A-lisens B = B-lisens X=elektronikk Navn Lerdue Pistol Rifle Vilt mål

Per Bjørnar Moen A Eirik Jensen Unni Nicolaysen Helge Stubberud Rune Sørlie Tor Heiestad Tove Jacobsen Øyvind Selnes Tom Lauritzen Arne Lidwin Astrid Landsverk Øystein Nirisen Stein Håkon Gundersen A B A A B B B B A A B A B A B B

El skiver

X X X X X X X X X X

Klass. IPC Shooting*

A A B A B B B B B B B X X Helge Olden Magnus Strømdal B B B B Andrew Walls B *IPC = International Paralympic Committe. X X X

Rekrutteringsskytingen

I 2011 hadde Rekrutteringsskytingen 2070 deltakere fra 64 klubber. 50 av 64 klubber har søkt om og mottatt tilskudd til Rekrutteringsskytingen.. Fullstendig resultatliste kan leses på forbundets websider: www.skyting.no

.

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 49

X FAGKOMITE LERDUE ÅRSRAPPORT 2011

Knut Leer Fagkomiteens leder Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Knut Leer Gunnar Filtvedt Magne Gusland Kristin Hanevold Vara for Gusland: Vara for Hanevold: Morten Aakre Bjørn Erik Jensen Landslagssjef OL-gruppen: Per Bjørnar Moen Tore Brovold og Ole E. Undseth startet sesongen på aller beste vis da de ble nr. 2 og 3 under WC-runden i Conception, som var i Chile i mars. Brovolds 2.plass betød også at Norge ble sikret en plass i skeet under OL i London 2012. Så over til NM-rapportene:

NM i Autotrap

ble arrangert av Bergen L.K. 28. og 29. mai. Her deltok 19 stk Norgesmestre: Menn : Jan Egil Rosvoll, Samnanger, 121/150 , Kvinner : May Lill Engstrøm, Nittedal. Junior : Sindre Krågsrud, Nittedal, 114/150 Laggull til Nittedal HSJFF med O. Nord, S. Krågsrud og A. Sørensen på laget.

NM i Fitasc sporting

ble arrangert av Karmøy SS andre helgen i juni med 69 deltakere. Årets Norgesmestre ble: Menn: Roar Olsen, ØSS, 145/150, Kvinner: Anne S. Arnestad, SOLK, 117/150 Junior: Are Magnus Gusland, Brunlanes, 129/150 Brunlanes vant laggullet med T. Nalum, M. Gusland og V. Bonnegolt på laget.

________________________________________________________________ Side 50 NSFs årbok 2011

NM i Dobbeltrap

ble arrangert 26. juni på Løvenskioldbanen av Oslo Sportskyttere. Her var det 16 deltakere. Thomas Nilsen, ØSS vant herreklassen, Gunn Lilleødegård, Kroken vant kvinneklassen Laggullet gikk til ØSS, med G. Vie, R. Olsen og T. Nilsen på laget.

NM i Nordisk Trap

ble arrangert av Enebakk JFF 23. til 26. juni.. Det var 206 deltakere med.og norgesmesterne ble: Menn: Leif Klokset , ØSS, 150/150,

norsk rekord

Kvinner:: Lill Østby, LSS 137/150 Junior: Martin K. Leknes, Askvoll, 148/150,

norsk rekord

Ungdom: Aksel J. A. Hætta, Kautokeino, 146/150,

norsk rekord

V50: Gunnar Grønnerød, Sannidal, 149/150 ,

norsk rekord

V60: Tor Hernæs, RSK, 145/150 V70: Daniel Oskal, Kautokeino, 144/150,

norsk rekord

Laggullet gikk til Kroken JFF, med J. Harkjær, S. Johnsen og T. Nesland på laget. Som en ser av resultatene over var dette et meget vellykket NM med hele 5 nye norske rekorder, m.a.o. mye bra skyting !

NM i Olympisk Trap

ble arrangert av Oslo Sportskyttere på Løvenskioldbanen 13 august. Det var 29 deltakere med. Årets Norgesmestere: Menn: Magne Østby, Nittedal, 136/150. Kvinner: Benedicte Schibbye OSS, 63/100, Junior: Sindre Kråksrud, Nittedal, 124/150. Laggullet gikk til OSS, med J.R. Sørli, Å. Syvertsen og J. Simenstad.

NM i Skeet

ble arrangert av Sarpsborg & Omegn JFF 20 og 21 august. Her var det 41 deltakere med og Norgesmesterne ble: Senior: Tore Brovold, ØSS, 148/150, Kvinner: Barbro Breivik, ØSS, 79/100, Junior menn: Jon Kristoffer Skaret, Sollihøgda, 136/150, Junior kvinner: Malin Farsjø, Sannidal. 78/100 Laggullet gikk til ØSS med T. Brovold, V. Myrhagen og K. Rustad på laget

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 51

Nordisk mesterskap i FITASC sporting

Norge med Stavanger & Omegn LK. hadde tatt på seg å arrangere dette mesterskapet på det flotte anlegget i Ålgård. Mesterskapet samlet nesten 150 deltakere fra alle de nordiske landene (utenom Island ) Det ble bronse til Ann Kristin Arnestad i kvinner senior og til Harald Pedersen i V55. Begge skyter for arrangørklubben, Stavanger & Omegn LK. I senior menn ble det en klar seier til finske Jari Rajala, Tom Nalum fra Brunlanes ble beste norske skytter med 6.plass. I lagkonkurransen ble det gull til Norge i veteranklassen.

Norway Grand Prix

Brunlanes Sportskyttere arrangerte Norway Grand Prix i skeet helgen 20-22 juli 72 skyttere deltok, deriblant flere toppskytter fra hele Norden og Frankrike. Blant deltakerne var nesten hele det norske EM-laget med og de møtte bl.a. danske Anders Golding som vant siste WC-runden i Maribor. Vinneren av årets Norway Grand Prix ble Tom B. Jensen, foran Harald Jensen med Ole E.Undseth på tredjeplass. Det ble dobbelt norsk i jr klassen også, med Jon Kristoffer Skaret på første og Steffen Raasok på andre med en danske på tredje. Barbreo Breivik vant kvinneklassen.

EM i Beograd

Laget, bestående av Tore Brovold, Ole E. Undseth og Tom B. Jensen, tok laggull og satte samtidig

ny verdensrekord for lag!

Våre tre skjøt hele 368 og vant på bedre siste serie foran Tyskland. Det var for øvrig meget høyt nivå på skeet i Beograd. Hele syv skyttere endte på 124, og måtte derfor gjennom shoot-off for å avgjøre hvilke seks som skulle skyte finalen. Tore Brovold kvalifiserte seg til finalen, men her ble det dessverre en bom og det ble til slutt en 4. plass for Tore. Både Ole og Tom skjøt meget bra, men i det knallharde selskapet holdt det ikke til finale. Ole var for øvrig svært nær å kapre en kvoteplass med sine 123 treff, men falt utenfor på grunn av sine to bom på siste serie. Tom endte på 26. plass med 121 treff. Vi hadde også med Barbro Breivk i kvinneklassen, hun var kun to duer unna finaleplass og endte på 18. plass med 69 treff.

VM lerdue

Ble avholdt i Beograd i tiden 9-13. september Tore Brovold lå etter de innledende 125 duene på delt 2.plass med 124 treff, spanjolen Juan Aramburu ledet med 125 treff, tangering av Brovolds verdensrekord. I finalen skjøt både Tore og Alrashidi fra Kuwait fullt hus, 25

________________________________________________________________ Side 52 NSFs årbok 2011

duer, mens spanjolen fikk en bom. Dermed måtte de tre ut i omskyting om medaljeplassene. Kuwaiteren røkt ut først, etter bom på den 10. duen i omskytinga. På den 12.dua bommet Tore, og dermed var også gullkampen avgjort. Sølvmedaljen er Tore Brovold beste VM-innsats, han har tidligere bronse fra VM i 2006. Vi hadde også med Ole E. Undseth og Tom B. Jensen. De gjorde også et meget godt mesterskap. Resultatet til Tom ble 121/125 som ga 42. pl. Ole fikk 121/125 som ga 43. pl. Barbro Brevik var med i kvinneklassen og Jon Kr. Skaret i junior. Resultatet til Barbro ble 65/75 og Jon Kristoffer fikk 113/125

Nordisk rankingfinale

Det var en rekke norske med i Nordisk Rankingfinale som ble arrangert i Sverige siste helg i september. De norske gjorde det meget bra, her er de norske plasseringene: Skeet: Senior: 1 Tom B. Jensen 143/150, 5 Gunnar Filtvedt 137/150, 8 Stian Johannessen 107/125, 9 Ole Henrik Gusland 107/125, 10 Geir Linnerud 104/125 og 12 Knut Rustad 99/125 Junior: 2 Ivan Nyborg 106/125 Kvinner: 1 Torun Bredholt 81/100, 5 Malin Farsjø OL-Trap Senior: 1 Jan Rune Sørlie 125/150, 2 Dagfinn Elstad 121/150, 13 Magne Østby 92/125, 16 Ådne Syvertsen 84/125 og 17 Saed Moradi 82/125 Junior: 1 Kristoffer Hanevold 116/150, 3 Sindre Kråksrud 105/150 og 5 Simen Terp

Verdenscup-finalen

Den 2.-6. oktober samlet verdenseliten i leirdueskyting seg i Al Ain, Forende Arabiske Emirater for å skyte verdenscupfinalen. Tore Brovold og Ole E. Undseth var kvalifisert. I WC-finalen møtes de beste fra årets fire WC konkurranser, samt vinneren av fjorårets finale og medaljevinnerne fra årets VM, til sammen 13 av verdens beste. Tore Brovold har i 2011 stått for den meget imponerende prestasjonen det er å sikre seg finaleplass i alle internasjonale konkurranser, dvs. VM, EM og 4 WC stevner. Ole E. Undseth var kvalifisert til Al Ain via sin 3.plass fra verdenscupen i Chile. Resultatmessig ble det en fin 2. plass til Tore Brovold og en 5. plass til Ole E. Undseth.

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 53

Skandinavisk mesterskap og Landskamp nordisk trap

Årets landskamp gikk i Forshaga i Sverige. Det ble nok en gang et jevnt oppgjør med svenskene, og vi tapte med 16 duer. Sverige fikk 3305 treff mot våres 3289 og Danmark fikk 3182. Norge fikk sølv i skandinavisk mesterskap for senior med Andreas Stausland 172/175. Vi fikk også sølv i kvinneklassen med Ida G. Nygaard, samt laggull i V50-klassen.

Følgende har representert Norge på verdenscupstevner i skeet i år:

Tor Brovold ØSS, Jonas Filtvedt Åmot JFF, Ole E. Undseth Rakkestad Sportsskyttere, Harald Jensen Bærum JFF, Tom B. Jensen Bærum JFF, Jon Kr. Skaret Sollihøgda JFF og Barbro Breivik ØSS.

Resultater NM, WC, EM og VM

NM Skeet Menn (150 duer):

1 2 3 Tore Brovold Tom B. Jensen Harald Jensen ØSS Bærum Bærum

Skeet Junior Menn (150 duer):

1 2 Jon Kristoffer Skaret Ivan Mattson Nyborg Sollihøgda Åsnes 3 Are Magnus Gusland Brunlanes

Skeet Kvinner (100 duer):

1 Barbro Breivik ØSS 2 3 Torunn Bredholt Anette Hovstø Rakkestad Bærum

Skeet Junior kvinner (100 duer)

1 Malin Farsjø Sannidal

Skeet Lag:

1 Østlandske Sportsskyttere 2 3 T. Brovold; V. Myrhagen, K. Rustad Bærum JFF Åmot JFF 123 122 120 112 100 106 60 57 56 57 25 25 25 24 24 20 19 20 15 21 148 147 145 136 134 126 79 77 71 78 355 353 339

________________________________________________________________ Side 54 NSFs årbok 2011

Dobbeltrap Menn (200 duer):

1 Thomas Nilsen ØSS 2 3 Geir Vie Roar Olsen ØSS ØSS

Dobbeltrap Kvinner (120 duer)

1 Gunn H. Lilleødegård Kroken

Dobbeltrap Lag:

1 Østlandske Sportsskyttere 2 G. Vie, R. Olsen, T. Nilsen Nittedal og Hakadal SJFF 3 Oslo Sportsskyttere

OL Trap Menn (150 duer):

1 Magne Østby Nittedal 2 3 Jan Runar Sørli Ådne Syvertsen OSS OSS

OL Trap Junior Menn (150 duer):

1 Sindre Krågsrud Nittedal 2 3 Kristoffer Hanevold Joachim Børlie Asker RSK

OL Trap Damer (100 duer):

1 Benedicte Schibbye OSS 2 May-Lill Engstrøm Nittedal

OL Trap lag

1 Oslo Sportsskyttere J. R. Sørli, Å, Syvertsen, J. Simenstad 2 Nittedal og Hakadal SJFF 3 Enebakk JFF

Fitasc Sporting Menn (150 Duer)

1 Roar Olsen ØSS 2 3 Tore Brovold Magne Gusland ØSS Brunlanes

Fitasc sporting Junior (150 Duer)

128 117 112 115 112 110 103 107 79 54 44 43 36 40 21 20 19 21 15 11 9 8 171 153 142 61 357 316 290 136 132 129 124 122 90 63 52 323 321 309 145 138 138

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 55

1 2 3 Are Magnus Gusland Tarjei Lia Thomas Bankhaug Brunlanes Kroken Brunlanes

Fitasc sporting Kvinner (150 Duer)

1 Ann S. Arnestad SOLK 2 3 Renate Manvik Sissel Surdal Brunlanes SOLK

Fitasc Lag

1 Brunlanes Sportsskyttere 2 T. Nalum, M. Gusland, V. Bonnegolt Kroken JFF 3 Karmøy SS

Auto Trap Menn (150 duer):

1 Jan Egil Rosvoll Samnanger 2 3 Leif Vålevannet Brian Lein Enebakk Bergen

Auto Trap Junior Menn (150 duer)

1 Sindre Krågsrud Nittedal 2 3 Alexander Vedeler Viktor Sager Bergen Bergen

Auto Trap Kvinner (100 duer)

1 May Lill Engstrøm Nittedal

Auto Trap Lag

1 Nittedal HSJFF O. Nord, S. Krågsrud, A. Sørensen 2 3 Enebakk JFF Brunlanes

Nordisk Trap Menn (150 duer)

1 2 Leif H. Klokset Jørn Harkjær ØSS Kroken 3 Jon A. Nesland Kroken

Nordisk Trap V50 (150 duer)

1 Gunnar Grønnerød Sannidal 104 17 96 18 91 18 94 83 79 35 125 124 124 124 20 15 14 12 25 25 25 25 129 128 122 117 108 88 390 380 378 121 114 109 114 98 93 47 262 253 253 150 149 149 149

________________________________________________________________ Side 56 NSFs årbok 2011

2 3 Kjell Haugland NGSSK

Nordisk Trap V60 (150 duer)

1 Tor Hernæs RSK 2 3 Tommy Ulriksen Finn Øvredal Kåre Moe Onsøy OS SSL LSS 123 122 122 120 119

Nordisk Trap V70 (150 duer)

1 2 Daniel Oskal Sigmund Breivik Kautokeino 119 Norefjell Trap 120 3 Per Gunnar Solberg Sollihøgda 114

Nordisk Trap Kvinner (150 duer)

1 Lill Østby LSS 2 3 Vanja Haugland Anita Thøgersen NGSSK Ullensaker 117 112 111

Nordisk Trap Junior Menn (150 duer):

1 2 3 1 2 3 Martin K. Leknes Wilfred Geicke Kristoffer Hanevold Aksel J. Hætta Anders Øen Even A. Grytten Askvoll Asker Asker

Nordisk Trap Ungdom (150 duer)

Kautokeino 123 118 116 123 Norefjell Trap 116 Askvoll 113

Nordisk Trap Lag

1 Kroken JFF. LG. J. Harkjær, S. Johnsen, T, Nesland 2 3 NGSSK Skien

EM Beograd Skeet Menn

4 Tore Brovold 11 Ole E. Undseth 26 Tom B. Jensen

Skeet Damer

124 25 23 23 25 23 25 22 24 20 24 23 25 23 24 23 20 22 24 148 145 145 145 142 144 142 138 137 136 134 148 141 140 146 136 135 362 361 361 148 123 121

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 57

18 Barbro Breivik

Lag, menn

1 Norge

VM Beograd Skeet Menn

2 Tore Brovold 42 Tom B. Jensen 43 Ole E. Undset

Skeet Junior Menn

38 Jon Kristoffer Skaret

Skeet Kvinner

46 Barbro Breivik

WC Maribor Skeet

6 8 Tore Brovold Tom B. Jensen 28 Ole E. Undseth

WC Beijing Skeet

4 Tore Brovold 24 Ole E. Undseth 64 Jonas Filtvedt

WC Sidney

Skeet 5 Tore Brovold 21 Ole E. Undseth 71 Jonas Filtvedt

WC Concepcion Skeet

2 Tore Brovold 3 Ole E. Undseth 53 Jonas Filtvedt 124 25 124 21 123 22 123 24 124 123 24 24 69

368 (v.-rekord)

149 121 121 113 65 145 121 119 122 119 113 147 120 109 148 147 116

________________________________________________________________ Side 58 NSFs årbok 2011

WC-finale Al Ain Skeet

2 5 2 3 Tore Brovold Ole E. Undseth 118 117 25 22

Nordisk Trap Landskamp/skandinavisk mesterskap : Landslag (3600 duer):

1 Sverige Norge Danmark

Klasse Menn

2 Andreas Stausland

Klasse Damer

2 Ida G. Nygaard 148 134 24 22

Bragdmerket

Følgende skyttere oppnådde bragdmerkepoeng i 2011:

Tore Brovold Ole E. Undseth Magne Østby Leif Klokset Thomas Nilsen Andreas Stausland Ida G. Nygaard Tom B. Jensen Jan E. Rosvoll Roar Olsen Lill Østby Jon K. Skaret Gunnar Grønerød Martin Leknes Daniel Oskal Tor Hernes Are M. Gusland Aksel J. Hætta 1 19 6 5 1 1 143 139 3305 3289 3182 172 156 1 1 1 1 41 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0.5 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 59

Bragdmerkeoversikt totalt til og med 2011 (for utøvere med mer enn 5,5 poeng, se side 219 ff)

OL VM WCf WC EM Nord LK NM SUM Knut Ivar Larsen Geir Østby 3 5 2 2 5 5 Tom B. Jensen Øyvind Moen 1 1,5 3 2 1,5 4,5 4,5 Ole M. Akre Hansen 4 4 Torunn Bredholt Else Britt Jensen Vanja Haugland Jensen Oddbjørn Onsaker Rolf Pedersen 3 1 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Viktor Halle Ann S. Arnestad Magnus Thøgersen Kjell Haugland Bjørn Ivar Haug Ida G. Nygaard Roar Olsen Nils Lundberg Bjarne Bratterud 0,5 1,5 1,5 1 0.5 2 1 2 2 1 3,5 3 1 2,5 2 1.5 2 1 2 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3 Arne Jensen Johan Hunæs Vegar Arnesen Jonas Filtvedt Ådne Syvertsen Are M. Gusland Espen Unneland Jon Andre Nesland Ole Undseth Henning Engen Knut Skjolden Olav Løvåsdal Harald Flaen 1 1,5 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 0,5 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

________________________________________________________________ Side 60 NSFs årbok 2011

Morten Muller Frank Andersen Atle Larsen Arild Gundersen Kjell Arnesen Per Bjørnar Moen Per Nilsson Roger Hansen Thor Arne Sveen Grete Hatlestad Bjarte Linga Renate Manvik Jan Christian Johansen Odd Johansen Frode Husum Asbjørn Granås Johan Jaren Glenn Arne Sveen Kristian Holte Knut Rustad Mikael Østensen Øyvind Skoglund Anne Hilde Andersen Bjørn Smeby Morgan Huse Ole Slettner Aasmund Mykland Roar Hansen Alf Karlson Frank Lillevik Fredrik Nor Geir Vie Harald Bredesen OL VM WCf WC EM Nord LK 2 2 1,5 1 1 1 1 1,5 0,5 0,5 1 1 1 0.5 1 1 NM SUM 0.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0.5 0.5 0.5 1,5 0,5 0,5 0.5 1 1 1 1 1 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 61

Jon Heggbrenna Kjeld C. Larsen Lasse Johnsen Linda Huse Olav Årskaug Patric Solberg Per Vålvannet Stig Andersen Svein Vestby Sverre Hillem Tarald Øvergård Terje Hansen Jan Runar Sørlie Tom Berntsen jr. Vegard Remfelt Mette Larsen Roy Zakariassen Yngve Kleppang Øystein Nyengen Andreas Stausland Jan Erik Rosvoll Jon K. Skaret Lill Østby Tor Hærnes Aksel J. Hætta Nils Martinsen Sigmund Breivik Sten Østby Tom Erik Floor Tomas Bekken Magne Gusland Kåre Moe Sindre Krågsrud Bjørn Haug Øyvind Syvertsen OL VM WCf WC EM Nord LK 1 1 0,5 NM SUM

________________________________________________________________ Side 62 NSFs årbok 2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5

OL VM WCf WC EM Nord LK Kristoffer Hanevoll Tomas S. Stava Alf J. Jørgensen Hans Pedersen Bjørn Kristiansen Anders Hamborg Gunnar Grønnerød Daniel Oksal Martin Leknes

NORSKE REKORDER satt i 2011

REKORDER UTEN FINALE Menn

Nordisk Trap (125 duer) Leif Klokset

Junior Menn

Nordisk Trap (125 duer) Martin K. Leknes

Junior Kvinner

Skeet (75 duer) Malin Farsjø

Ungdom

Nordisk Trap (125 duer) Aksel J. Hætta

Veteran 50

Nordisk Trap (125 duer) Gunnar Grønnerød

Veteran 70

Nordisk Trap (125 duer) Daniel Oskal

REKORDER MED FINALE Menn

Nordisk trap (150 duer)

Junior Menn

Leif Klokseth Nordisk Trap (150 duer) Martin Leknes 123 63 123 124 119 125/25 123/25 NM SUM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 125 (tangering) 150 148 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 63

Ungdom

Nordisk Trap (150 duer) Aksel J. Hætta

Veteran 50

Nordisk Trap (150 duer) Gunnar Grønnerød

Veteran 70

Nordisk Trap (150 duer) Daniel Oskal 123/23 124/25 119/25 146 149 144

________________________________________________________________ Side 64 NSFs årbok 2011

XI FAGKOMITÉ PISTOL ÅRSRAPPORT 2011

Bjørn Jakobsen Leder Fagkomite Pistol

Fagkomiteen har i perioden bestått av:

Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem Bjørn Jakobsen Anne Grete Rendalsvik Pål Kristiansen Bjørn Gjerstad Harald Setsaas (for Gjerstad) Trondhjems Pk Mysen Pl Sitter IL Pk Hokksund Pk Selbu Pk Varamedlem

Trener:

Pål Hembre

Svein Krakeli (for Kristiansen)

(U-25)

Eide og Fræna Pk

Bærum Pk

Ledere og teknisk delegert (TD) med ansvar i NM, int. stevner / WC og mesterskap:

Harald Setsaas Helge Olden Helge Olden Helge Olden Pål Kristiansen Hovedleder EM i Beograd TD NM luft på Kisen TD under NM 25/50 meter på Oppdal Grenleder EC std og grov i Finland Landstevnet for rekrutter på Lillehammer Pål Kristiansen Leder under Nordisk feltmesterskap i Danmark Anne Grethe Rendalsvik EM 10meter luft Italia Anne Grethe Rendalsvik Landsstevnet for rekrutter på Lillehammer Anne Grethe Rendalsvik WC i Munchen Anne Grethe Rendalsvik Youth Leauge i Sverige Anne Grethe Rendalsvik YL finalen i Montenegro Anne Grethe Rendalsvik Grenleder EM i Beograd Svein Krakeli Svein Krakeli Svein Krakeli Per Magnussen Bjørn Jakobsen Leder under Nordisk feltmesterskap i Danmark TD under NM spesialfelt i Mysen Fagkomiteen rep. under NM felt i Mysen Leder under Nordisk feltmesterskap i Danmark Nordisk for veteraner på Ørland ________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 65

Bjørn Jakobsen Bjørn Jakobsen Bjørn Jakobsen Bjørn Jakobsen Bjørn Jakobsen

EM i Beograd: Menn:

Pål Hembre Roar Hembre Aina Flørli

Fagkomiteens rep. i NM spesialfelt i Mysen TD under NM felt på Mysen Fagkomiteens rep. under NM 25/50 m på Oppdal Grenleder SH i Polen Grenleder SH i Alicante i Spania

Bærum Pk Trondhjems Pk « Sandnes Pk grov, fri, silhuett, standard « fin « «

Pål:

Standard: 567 Grov: Fri: 579 547 8 12 40

Roar:

Standard: 561 Grov: Fri: 579 542 17 13 49

Aina:

Fin: 566 37 Silhuett: 572 15 Silhuett: 555 37 Ingen medalje til noen av våre skyttere i noen øvelse. God innsats kan være en riktig vurdering av resultatene. Pål var best, men fikk kamp til døren av broder Roar i grovpistol hvor begge klarte 579 poeng. Roar presterte resultater opp mot det beste han har nasjonalt og satte faktisk norsk rekord i fripistol i V-50 under EM. Aina har skutt 581 poeng nasjonalt og vist at hun har potensiale, men fikk det ikke helt til i EM. Men sesongen samlet sett har vært meget god for Aina, som bl.a ble Nordisk mester i feltpistol.

WC i SH i Spania, USA og Australia og MQS i Polen og England:

Bjørn Morten Hagen, Støren Pk; finpistol, luft og fripistol (eneste pistoldeltaker). I Polen ble det for Bjørn Morten kun MQS stevne og luftpistol som eneste øvelse uten å klare kravet på 545 poeng. I Alicante i Spania under WC i alle 3 øvelser kom han til finale i finpistol og ble nr. 6 med bra resultat. I fri og luft var det stang ut med tanke på MQS kravene. I USA i WC ny finale og 4. plass i finpistol og denne gangen klarte han MQS kravet i luftpistol. I WC i Australia i november klarte han MQS kravet i fripistol, Men det virkelig store var at han ble nr. 2 (sølvmedalje ) i finpistol, og fikk kvoteplass (slots) til Paralympics i 2012 i England – hurra.

________________________________________________________________ Side 66 NSFs årbok 2011

Han er den første pistolskytter i SH klassen som noen gang har kvalifisert seg til Paralympics. Han er også den eneste av SH utøverne (pistol og rifle) som har klart kvoteplass i 2011. Det betyr at han har en god mulighet for deltakelse i London i Paralympics i september 2012. Det er bare å gratulere og lykke til med forberedelsene i 2012 slik at det ikke bare blir deltakelse, men også gode resultat og forhåpentligvis medalje. Vi som kjenner han er både stolt og rørt på hans vegne. Vi vet hvor mye han har trent og konkurrert til tross for langt avbrekk i 20110 og 2011 på grunn av smerter i høyre skulder og arm. Dette er en stor oppmuntring for oss som fagkomite, men ikke minst for Bjørn Morten selv.

EM 10 meter 1.-7. mars i Italia:

Aina Flørli Sandnes Pk Linn Iren Flaate Trondhjems Pk 381 376 nr. 15 nr. 36 Ingeborg Gran Steinkjer Pk 370 nr. 53 Til EM i Brecia i Italia tok vi ut 3 senior kvinner. Linn Iren Flaate var den eneste av de 3 som overbeviste under uttaket på Hell Open, men både Ingeborg og Aina hadde flere resultat rundt vurderingskravet. Aina overbeviste stort i EM med resultat som er det beste hun har prestert internasjonalt. Men det var også akseptabelt resultat av både Ingeborg og Linn Iren. Laget ble nr. 9 av tilsammen 16 lag.

EC i grov og standard (Walther Cup): Hannover i Tyskland:

Pål Hembre Roar Hembre Bærum Pk. Grov 580 nr. 2 Standard 556 nr. 12 Trondhjems Pk Grov 563 nr. 14 Standard 551 nr. 18

EC finalen i Thun i Sveits 9.-11.09 2011:

Pål Hembre Bærum Pk. Grov 576 nr. 8 Standard 567 nr. 7 Bra resultat, men Pål var ikke fornøyd da alle medaljene gikk på grov på 580 poeng – et resultat han normalt klarer på en dårlig dag.I standard gikk gullet på 572 og sølv og bronse på 569.

WC i Munchen 16. – 23. juni 2011:

Pål Hembre, Bærum Pk.: Silhuett: 578 nr. 12 Fri: 538 nr. 72 Roar Hembre, Trondhjems Pk.: Luft: 572 nr. 65

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 67

Luft: 568 nr. 85 Aina Flørli, Sandnes Pk: Luft: 362 nr. 119 Fin: 573 nr. 39 Pål var bare 3 poeng fra omskyting om finaleplass i silhuett.

Skyttere i internasjonale stevner:

Hell Open: Internasjonalt stevne i Norge – Hell Open (HO) for siste gang:

HO 2011 ble arrangert som internasjonalt stevne på Rica Hell hotell for 7. gang på rad og denne gangen med egen finalebane. Det spesielt positive denne gangen var at deltakelsen i SH klassene var dobbelt så stor som tidligere. I den sammenheng kan vi takke Rune Sørlie for god omtale som førte til stor deltakelse fra England. Det negative var nesten totalt fravær av de beste rifleskytterne i klasse senior menn og kvinner. 3 deltakere i klasse kvinner og 6 i klasse menn er lite hyggelig lesing.

Norske utøvere som gjorde det meget bra på HO:

Linn Iren Flaate - sen. kvinner med 384 siste dag. Nr. 2 i superfinalen som i 2010. Pål Hembre Andrea Wick - senior menn. Vant siste dag. Vinner av superfinalen. - jr. kvinner. Vant sin klasse 2. og 3. dag, nr. 2 første dag. Mariell Vestnes - junior kvinner. Vant første dag. Nr. 2 de andre dagene. Stian Øyvann Lars Sæle - junior menn. Vant sin klasse med 551 poeng siste dag - junior menn. Vant de 2 første dagene og nr. 2 siste dag. Dessverre har arrangementskomiteen for Hell Open besluttet å avlyse HO i 2012. Det var flere årsaker til beslutningen, men en av de viktigste var mangelen på deltakelse av våre beste utøvere i rifle klasse menn og kvinner i 2011. Når våre beste uteblir kommer heller ikke de beste fra andre nasjoner.

Grand Prix of Liberation – Plzen (standard, silhuett og luftpistol):

Aina Flørli og Chotica Chotirak fra Sandnes Pk. deltok i luftpistol. Aina med glimrende 383 (96,7) 479,7 ga 5 plass i det harde selskapet. Meget bra også av Chotica Chotirak som satte ny pers med 363 poeng (nr. 70). Meget bra av en 15 åring som måtte konkurrere i klasse kvinner.

________________________________________________________________ Side 68 NSFs årbok 2011

Intershoot den Haag:

Aina Flørli på dag 1 klarte 2. plass med 378 og 100,0 i finalen. Ingeborg Gran var like bak på 3. plass med 379 og 97,4 i finalen.

Swedish Cup: Av de beste prestasjonene av norske utøvere nevner vi:

Linn Iren Flaate, Trondhjems Pk. vant første dag med gode 379 poeng, ble nr. 2 andre dag med 377. Ingeborg Gran ble nr. 7 3. dag av konkurransen med 377. Både Aina Flørli, Marianne Ullvassveen og Gunn Heidi Sønsterud Haugen deltok med hederlige plasseringer. I klasse junior kvinner var Andrea Wick vår deltaker. Hennes beste prestasjon kom 3. dag hvor hun klarte 360 poeng og sisteplass i finalen.

European Youth League kvalifisering i Sverige i mai:

5 utøvere ble plukket ut for å kvalifisere Norge til finale i Montenegro. Da Polen og Litauen trakk seg rett før kvalifiseringen, fikk vi plass til finalen bare ved å delta. Men det ble en utrolig jevn YL-konkurranse mellom Sverige og Norge som endte med seier til Sverige etter omskyting. I landskampene vant Norge den ene matchen og Sverige den andre etter omskyting. Bra skyting av vårt unge lag som besto av: Sara Stamnestrø, Mysen Pl Chotica Chotirak, Sandnes Pk Lars Sæle, Porsgrunn Pk Andrea Wick, Finnsnes Pk 15 år 15 år 15 år 18 år Kristan Engen, Mysen Pl 15 år Lagleder var Anne Grethe Rendalsvik, Svein Roger Stamnestrø og Yngve Engen var med som sjåfører og assistenter.

Youth League finale i Montenegro i oktober:

15 unge utøvere hadde på forhånd prøvd å kvalifisere seg til uttak. Til uttaket ble de 6 beste innkalt. Etter uttaket ble følgende 4 meget unge utøvere tatt ut til YL finalen i luftpistol: Sara Stamnestrø, Mysen Pl Chotica Chotirak, Sandnes Pk Lars Sæle, Porsgrunn Pk Michael Strøm Sitter IL Pk 15 år 15 år 15 år 16 år

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 69

Lagleder var Anne G. Rendalsvik. Svein Roger Stamnestrø var assistent, men reiste for egen regning. Fin erfaring for våre unge utøvere, og resultater faktisk bedre enn forventet.

Skyttere til Nordisk i feltpistol i Danmark i september - gull til Aina Flørli: Senior menn:

Arild Inge Wollan, Støren Pk., Kjetil Bromark, Modum Pk. Christian Johnsen, Bodø Ssk, Tore Stensby, Hamar Il, Runar Aas, Aron Sk., Rune Bjørgo, Bærum Pk.

Kvinner:

Aina Flørli, Sandnes Pk., Britt Elena Wollan, Ørland Pk, Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Målfrid Vannebo begge fra Aron Sk Drammen.

Junior (uansett kjønn):

Sondre Landvik, Åsne Lønne, Oscarsborg Pk, Runar Magnussen, Espen Magnussen Sola Pk.

Kort referat fra Nordisk i feltskyting i Danmark.

Det er skrevet referat i Skytternytt av Pål Kristiansen, som var en av 3 lagledere. De 2 andre var Svein Krakeli og Per Rune Magnussen. Aina Flørli har vunnet tidligere og gjentok bragden i Danmark. Vi gratulerer med ny gullmedalje og lagsølv i kvinneklassen. Juniorlaget klarte bronse, mens det på papiret sterke herrelaget, prøvde for ambisiøst å skyte på alle figurene og tapte på det.

Nordisk for veteraner på Ørland 17. - 19. juni:

Ørland Pk. med Helge Olden som leder i organisasjonskomiteen, arrangerte et «mesterskap» med mange øvelser og til terningkast 6. Pr. i dag er det kanskje ikke rett å kalle dette et Nordisk mesterskap fordi det så langt ikke er laget felles Nordiske statutter. Deltakelsen var stor og det var deltakere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. Det er egne klasser for kvinner og det er delt inn i 3 veteranklasser (V-45, V-55 og V-65). Øvelsene var fri, luft, fin grov og std, men i tillegg hadde arrangøren lagt inn finfelt og grovfelt. Det var også lagskyting, men her var det tillatt å dele opp i blandede lag fra alle klasser så dette ble det vi kan kalle «lett blanding». Her må det nok gjøres avtale om hva som skal være regelen. Selv om det ikke er laget statutter for mesterskapet må det være lov å si at vinnerresultatene i alle klasser var gode. Vinnerresultatet til Ragnar Skanåker i V-65 i fripistol var f.eks ca. 10 poeng bedre enn det normalt ligger på i NM i klasse menn. Finland er arrangør i 2012.

________________________________________________________________ Side 70 NSFs årbok 2011

Fagkomiteens arbeid:

Årsrapport, aktivitetsplan / budsjett / fagkomitémøter:

Styret har i 2011 avholdt 6 styremøter og behandlet 68 saker . I tillegg har det vært gjort mye fagkomitearbeid pr. tlf. og e-post. Budsjettet er på kr. 1.250.000, Vi har bra kontroll på økonomien og mener vi har holdt budsjettet, selv om vi når dette skrives ikke har fått endelig regnskapsoversikt. Vi har deltatt på alle NM med både TD og representanter for FKP, slik vi er forpliktet ut fra instruksen i Fellesreglementet og andre bestemmelser i det samme reglementet. Årsrapportens NM-oversikt er skrevet av medlem Bjørn Gjerstad og kvalitetssikres av resten av fagkomiteen. Årsrapportens internasjonale oversikt, statistikk over vinnere av verneidrettsmedaljen og ungdomsmedaljen samt Bragdmerket, er skrevet av Harald Setsaas, og kvalitetssikret av resten av fagkomiteen. Noe av dette skrives også i denne delen av årsrapporten som er leder i komiteen har ansvar for.

Toppidrettsplanen:

Dette er en plan som fagkomiteen begynte på i januar i 2006. ”Malen” ble i sin tid laget av Anne G. Jeppesen. I løpet av høsten 2010 ble planen redigert og klargjort for 2011. Toppidrettsplanen rommer all vår virksomhet. Den inneholder bl.a internasjonale terminlister, økonomi, U-25, regionlag, uttaksregler og langtidsplan. Planen evalueres hele tiden og endres etter behov. Den er vårt arbeidsredskap og hentes fram på alle fagkomitémøter. Vi har endret en del på planene for 2012, men har så langt ikke sluttført endringene. Vi har brukt tiden til å omorganisere fra Regionlag til Landslag. Vi har fått på plass landslagene og 3 nye trenere for de 3 landslagene (senior menn og kvinner og junior/ungdom) i 2012.

Regionlag:

Etter å ha prøvd denne ordningen i ca. 5 år har vi nå avsluttet Regionsatsingen og endret til 3 landslag - gjeldende fra og med 2012. Grunnen er at det har vært vanskelig å få kretsene innenfor regionene til å samarbeide slik vi ønket det. Unntaket er Region Nord og Region Midt.

NM-arrangementene 2011:

10 meter 25 og 50 meter Spesialfelt/felt - - - Kisen Msl Oppdal, Støren og Sunndal Pk. Mysen Pl.

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 71

Vi mener alle mesterskapene har vært godt arrangert og noen ekstraordinært bra. Det er skrevet egne referat fra alle NM. Gledelig stor deltakelse i år som i fjor i alle mesterskap. Litt spesielt mesterskap ble det på Oppdal da mesterskapet startet 3 dager etter 22. juli. Som organisasjon ble vi i mediene kraftig kritisert for å starte et NM så kort tid etter den tragiske hendelsen i Oslo og på Utøya. Vi som tok avgjørelsen var også i tvil om det var rett å avlyse eller utsette NM, men da Konge og Statsminister sa at det var viktig å komme i gang med «normalt liv» så snart som mulig, valgte vi å arrangere som planlagt. I siste nummer av Skytternytt 2011 er det et leserinnlegg med overskrift: «Jeg er en av de etterlatte». Det er skrevet av en far som på Utøya mistet sin sønn på 17 år. Det er et gripende leserinnlegg som må ha gjort inntrykk på oss alle. Vi benytter anledningen til å takke Geir Arne Jørgensen som skrev leserinnlegget. For øvrig henviser vi til resultatene på eget vedlegg.

Slik er oversikten for NM og Landsstevnet i 2012:

10 meter: 25 og 50 meter: LOP Førde Pk. Spesialfelt / felt: Landsstevnet rekrutter: Oppdal, Støren og Sunndal Pk. Østfold skytterkrets rifle mars juli juli april

Norgescup 2011 i fripistol og silhuettpistol:

I 2004 kun i fripistol, men siden 2005 også i silhuett. FKP støtter arrangementet med pengepremier til de 8 finalistene i klassene åpen og junior. Finalene arrangeres i forbindelse med NM. Skytterne kvalifiserer seg gjennom deltakelse i minst 3 av 6 mulige Norgescupstevner De 8 beste fra kvalifiseringen i åpen klasse stiller med samme utgangspunkt til finale. Fripistol, åpen klasse: Ted Martin Granlund, Hamar IL Pk 93,7 poeng Silhuettpistol, åpen klasse: Thorfinn Larsos, Sandnessjøen Pk 195,5 poeng Vi har laget nye statutter for 2012 hvor vi utvider ordningen til å gjelde alle OL øvelser.

Støtteordninger til NM-arrangører:

Fagkomiteen støttet i 2011 bane-NM på Oppdal med kr. 37.500 i elektronikkstøtte.

________________________________________________________________ Side 72 NSFs årbok 2011

Fagkomitékonferansen på Quality hotell på Stjørdal 28. – 30. oktober:

Konferansen har tradisjon fra 1993 og har primært vært til for kretsene, men også klubber kan sende representanter. Inviterte gjester: Vidar Bjørkli Grethe Nilsen fra Forbundskontoret/administrasjonen redaktør av Skytternytt Pål Hembre U-25 trener Bjørn Morten Hagen SH-skytter med stor suksess i 2011 (kvoteplass WC Sydney) Bjørn Myrseth Petter Bratli Helge Olden ansvarlig for SH-satsingen i rifle/pistol (meldte forfall) Informerte om ny Våpenlov leder av valgkomiteen Haldor Hinna Tom Lauritzen Tore Berberg nestleder i valgkomiteen Visepresident i NSF rep. fra komite opplæring Det kom representanter fra 14 kretser og 10 klubber. Til sammen med fagkomiteens 5 (en hadde forfall) medlemmer var vi 58 deltakere. Konferansen ble ledet av komiteens medlemmer. Av de viktigste sakene nevner vi: Gjennomgang av gruppearbeid (13 gruppeoppgaver med en rekke regelendringsforslag) Orientering om Toppidrettsplan for 2011 og div. endringer for 2012 PPC øvelsene er nå på terminlista for 2012 og på startkortet neste år Definisjon på magnumammunisjon bestemt til faktorkrav Regionsatsing nedlegges og erstattes med landslag U-25 nedlegges og erstattes med landslag Informasjon om ny våpenlov av Petter Bratli Tilbakeblikk på vår skytterhistorie ved Visepresident Tom Lauritzen Terminlister og resultatlister – innlegg av Pål Kristiansen Informasjon fra Forbundskontoret (trenerpool – utdanning m.m) ved Vidar Bjørkli Orientering om NM i 2012 og 2013 og viktige datoer for møter, WC og int. mesterskap Referatet fra konferansen ble skrevet av FKP medlem Bjørn Gjerstad.

Sportslige prestasjoner internasjonalt i 2011 som bør nevnes:

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 73

Bjørn Morten Hagen sin kvoteplass (slots) under WC i november i Sydney, vurderer vi som beste pistol prestasjon i 2011. Aina Flørli som Nordisk mester i feltpistol er også en god prestasjon. I tillegg klarte Aina en 15. plass i EM luft med gode 381 poeng – bare 2 poeng fra finaleplass. Pål Hembre sitt resultat i WC i Munchen i silhuett (578) var bra og hans plasseringen i EM i standard (nr. 8) og grov (nr.12) er gode prestasjoner. Det samme med Roar Hembre sitt resultat i grovpistol med 579 og 13. plass.

Beste prestasjoner i NM (10-25-50 meter): Pål Hembre og Thorfinn Larsos i spennende finale i silhuettpistol:

Pål Hembre tok som vanlig stort sett alle NM også i 2011, men han vant ikke silhuettpistol. Han vant øvelsen med hele 19 poeng (578 mot nr. 2 som hadde 559) innledningsvis, men de nye finalereglene er slik at alle 6 finalistene starter på null. Så skytes det finale på 4 sekunder pr. serie hvor treff er innenfor 9,7 poeng. Slik var finalen med antall treff: Thorfinn Larsos: 3-2-3-3-1-3-4-5 sum: 24 Pål Hembre: 2-3-3-4-1-4-3-2 sum: 22 Pål ledet med 1 treff før siste omgang, men Thorfinn klinket til med 5 treff i siste omgang. Finalen ble vist på storskjerm så det var skikkelig spennende for tilskuerne. Utenom innledende resultat i silhuett på 578 må vel resultatet 594 til Pål i hurtig fin rangere høyt. Britt Elena Wollan fra Ørland pk. rangerer vi likevel best totalt med meget gode 563 i standardpistol. Hun slo bl.a vinneren i klasse menn Pål Hembre med 3 poeng. Men vi nevner også sølvmedaljen i grovpistol til Aina Flørli.Her ble resultatene preget av vanskelig motsol så vinnerresultatet til Pål Hembre på 576 er langt unna normalt resultat. Linn Iren Flaate sitt resultat på 10 meter med 379 (finale 98,3) er også en god prestasjon.

Beste prestasjoner i feltnordisk i Danmark:

Aina Flørli fra Sandnes Pk. som ble individuelt Nordisk mester, kvinnelaget som tok sølvmedalje og juniorene som tok bronse på lag.

Beste individuelle prestasjoner i NM felt i Mysen:

Olav Melkild vant militærfelt med fullt hus og etter omskyting.Han hadde flest innertreff og vant dermed også Forsvarssjefens sølvpokal. Tore Stensby vant finfelt etter omskyting med Kjetil Bromark, men Bromark hadde flere innertreff og vant dermed Fagkomiteens sølvpokal som er satt opp i finfelt (fin og revolverfelt annenhvert år). Men i finfelt er det verd å nevne

________________________________________________________________ Side 74 NSFs årbok 2011

vinneren i ungdomsklassen Chotica Chotirak som fyllte løypa med 100 poeng – glimrende prestasjon, selv om ungdomsskytterne kan skyte på alle standplasser med begge hender. Bernhard Kvale fra Sandnes Pk. var eneste skytter med fullt hus i revolverfelt, men her imponerte også vinneren i ungdomsklassen Georg Aas fra Mysen Pl med 98 av 100 mulige poeng og like mange innertreff (20) som Bernhard Kvale.

Beste prestasjoner i NM spesialfelt i Mysen:

I alle øvelser hadde vinneren fullt hus og det var kun i spesialrevolver det ikke ble omskyting om gullmedaljen. Kjetil Bromark fra Modum var eneste skytter med fullt hus og 90 poeng i denne øvelsen. Men det var litt artig å se resultatene til de 2 beste i klasse ungdom. Både Chotica Chotirak fra Sandnes Pk. og Mikkel Moland fra Oppegård Sk. hadde 86 av 90 mulige poeng før omskyting om gullmedalje. Chotica vant. Roy Baumann fra Kristiansand Pk. og Tor Jonassen var de eneste med fullt hus i øvelsen spesialpistol. Roy Baumann vant omskytingen. I magnum 1 hadde 4 mann fullt hus. Ingar Haugen fra Hokksund vant øvelsen etter spennende omskyting. I Magnum 2 hadde 3 mann fullt hus. Petter Aabakken fra Hærens Våpentekniske korps vant etter omskyting.

Verneidrettsmedaljen / Ungdomsmedaljen 2011:

Grovpistol senior menn Pål Hembre Bærum Pk . Finpistol ungdom/junior Lars Sæle Grovfelt (uansett klasse) Terje Storholt Porsgrunn Pk. Oslo Pk.

Vinnerpokaler i NM:

Forsvarssjefens sølvpokal Olav Melkild Sunndal Pk Fagkomiteens sølvpokal Kjetil Bromark Modum Pk 576 (gullstjerne) 561 (første gang) 100 (best rang.) militærfelt finfelt

Bragdmerket 2011:

Petter Gulliksen Porsgrunn pk.

Landsstevnet for rekrutter på Lillehammer:

Deltakertall for pistol: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 - - - - - - - 36 deltakere 37 56 ” ” 66 56 48 59 ” ” ” ” Telemark skytterkrets

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 75

2008 2009 2010 2011 - - - - 67 64 52

72

” ” ” « Som en ser av statistikken ble det satt ny og gledelig deltakerrekord i 2011 Klassevinnerne ble: 12 år Hanne Myren 13 år 14 år 16 år Adrian Gran Martin Andresen Sara E. Stamnestrø Sitter IL Pk. Steinkjer Pk. Mysen Pl Mysen Pl 274 poeng 284 283 264 ” ” ” Lag 12 år Lag 13 år Lag 14 år Lag 16 år Sitter Il Pk. Sportsforeningen Ørn Mysen Pl Porsgrunn Pk. 800 809 823 752 « « « « Vi er imponert over deltakelsen og bør i den sammenheng spesielt nevne Sitter IL pk. som hadde deltakere i alle klasser. Den lille klubben i Nord Trøndelag jobber meget godt med rekruttering. Det samme kan sies om bl.a Mysen Pl som stilte med hele17 deltagere i år.

Sportslig satsing i 2011 – Regionlag og U-25:

I forkant av Fagkomitekonferansen i slutten av oktober hadde fagkomiteen i et møte bestemt seg for å endre den sportslige satsingen. Vi la ned både U-25 gruppen og Regionsatsingen. Vi erstattet begge deler med 3 nye landslag. Et landslag i klasse senior menn som består av 8 utøvere pluss Bjørn Morten Hagen fra SH. «spillende» trener for gruppen blir Pål Hembre. Et landslag i klasse senior kvinner bestående av 4 utøvere og med Petter Bratli som trener. Et landslag i klasse kombinert junior/ungdom med Christer Magnusson som trener, og med nestleder i FKP Anne G. Rendalsvik som assistent. Satsingen er nedfelt i en langtidsplan med hovedmål, forutsetninger, delmål og tiltak. Hovedmålet er deltakelse i OL i 2012 og 2016. Siste mulighet til å innfri målet i 2012 er under EM 10 meter i Finland i februar. Dit sender vi både kvinner og menn, men først må de helst innfri et vurderingskrav. Forutsetningen i langtidsplanen angående økonomi er 1,2 – 1,5 millioner de neste årene. I 2011

________________________________________________________________ Side 76 NSFs årbok 2011

har vi vært innenfor denne rammen, men det ser dessverre ikke like bra ut i 2012. U-25 gruppen med Pål Hembre som trener, har fungert rimelig bra, men det ble 2 utøvere i avgang i løpet av 2011. Runar og Espen Magnussen ble med over på nye landslag. Det samme med Sara Stamnestrø og Chotica Chotirak (Opal). En del av de andre blir seniorer i 2012 og er foreløpig ikke funnet gode nok, eller har ikke kunnet satse slik vi forventer.

U-25 i 2011 har bestått av følgende utøvere:

Stian Paulsen 21 år Runar Magnussen Petter Gulliksen 20 år 20 år Ørland Pk. Sola Pk. Porsgrunn Pk. Stian Øyvann Tord Esten Murbreck Espen Magnussen Mariell Vestnes Sara Stamnestrø Opal Chotirak 19 år 18 år 17 år 19 år 15 år 15 år Trondhjems Pk. Elverum Pk. Sola Pk. Finnsnes Pk. Mysen Pk. Sandnes Pk. Helt til slutt føler vi grunn til å minne om at pistol har ca. 75-78 % av medlemsmassen. Ut fra mengden er det vel flere som mener vi burde hatt mange utøvere blant de beste i verden i Olympiske grener. Det har vi ikke. Vi har prøvd mange modeller de 11 årene flere av dagens medlemmer i FKP har sittet med ansvaret. Nå er vi tilbake til start. Vi tror landslag er den beste måten, men skal vi, som rifle og lerdue, få økonomisk støtte fra OLT må vi først prestere. Vi må være så ærlig at vi stiller oss det samme spørsmålet – hvorfor har ikke vi i pistol like mange toppskyttere som lerdue og rifle? Vi har ikke svaret ennå, men vi har noen «problemområder» som kanskje kan gi noen svar: Våpenlovens meget spesielle bestemmelser om aldersgrense på 21 år for kruttvåpen Vi sliter med å få pistolskyttere til å søke «skyttergymnas» Veldig mange klubber har hverken utendørs eller innendørs 25 og 50 meters baner Og så er det faktisk mulig å trene mer og bedre

Økonomi

FKP forvaltet i 2011 et budsjett på totalt: Kr. 1.250.000,00

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 77

Årsregnskapet viser et resultat på: Prognosen ble endret i løpet av året og de største avvikene i forhold til opprinnelig budsjett er som følger:

Prosjekt:

50210

Avik + / -

-16.665 EC std/grov Kr. 1.185.861,00

Årsak:

Helge Olden reiste på «læring» til Finland, samt at det ble noe større deltakelse enn planlagt.Læringen førte til EC i Norge i 2012. 50236 -47.353 U-25 Flere samlinger enn planlagt + oppstart av landslagsgruppe i silhuett i desember hvor utgiftene til samling ble ført på prosjektnr. 50238 -82.471 Y.L Forbundsstyret ga etter søknad en ekstra tildeling på inntil kr. 50.000 til dette prosjektet.Merforbruket på pro sjektet er i overkant av kr. 30.000. FKP mener det er nødvendig å prioritere stevner som YL, da det gir våre unge skyttere viktig erfaring. De ekstra kostnadene oppsto da utøverne kvali fiserte seg til finalen i Montenegro. 50222 til 50226 +100.000 Regionsatsing Regionene søkte ikke om midler til satsingen, som førøvrig er nedlagt i 2012.

Internasjonale stevner og mesterskap 2011:

EM 25-50 METER, BEOGRAD, SERBIA Silhuettpistol menn

1 15 38 Klimov Pål Hembre Roar Hembre Russland Norge Norge

Standardpistol menn

1 Sauvage Frankrike 572 555 575

________________________________________________________________ Side 78 NSFs årbok 2011

8 17 Roar Hembre

Grovpistol menn

1 Costa 12 13 Pål Hembre Pål Hembre Roar Hembre

Fripistol menn

1 40 Zlatic Pål Hembre 48 Roar Hembre

Sportspistol kvinner

1 Diethelm 37 Aina Flørli

EM 10 METER, BRESCIA ITALIA Kvinner

1 Goberville Frankrike 15 36 53 Aina Flørli Linn Iren Flaate Ingeborg Gran Norge Norge Norge

Lag

1 9 2 3 Serbia Norge Aina Flørli Ingeborg Gran

Kvinner

1. Linn Iren Flaate

SWEDISH CUP LUFTPISTOL Dag 1

Norge Norge Portugal Norge Norge Serbia Norge Norge Sveits Norge Norge Norge Norge

INTERSHOOT, DEN HAAG, NEDERLAND Kvinner

1 Elodie Cottin Frankrike 567 561 590 579 579 564 / 661,4 547 542 587 / 788,2 566 389 / 485,8 381 376 370 1150 1127 384 / 99,0 / 483,0 378 / 100,0 / 478,0 379 / 97,4 / 476,4 379 / 101,2 / 480,2

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 79

4 13 17 18 Marianne Ullvassveen Aina Flørli Ingeborg Gran

Dag 3 Kvinner

1. Karoliina Helle Gunn H S. Haugen

Dag 2 Kvinner

1 2 Karoliina Helle Linn Iren Flaate 6 9 12 29 Aina Flørli Ingeborg Gran Marianne Ullvassveen Gunn H S Haugen 7 11 14 18 Ingeborg Gran Marianne Ullvassveen Linn Iren Flaate Aina Flørli

HELL OPEN LUFTPISTOL Dag 1 Menn

1 2 Roger Daniel Pål Hembre

Kvinner

1 Elin Albrechtson 2 3 Linn Iren Flaate Aina Flørli

Junior menn

1 2 3 Lars Sæle Stian Øivann Tord Esten Murbreck

Junior kvinner

1 Mariell Vestnes Norge Norge Norge Norge Finland Norge Norge Norge Norge Norge Finland Norge Norge Norge Norge Trinidad Norge Sverige Norge Norge Norge Norge Norge Norge 372 / 100,9 / 472,9 369 367 366 381 / 98,8 / 479,8 377 / 97,1 / 474,1 376 / 95,6 / 471,6 373 368 366 374 /101,2 / 475,2 377 / 93,3 / 470,3 371 370 368 576 / 675,6 566 / 674,5 373 / 471,4 371 / 470,8 374 / 461,7 539 / 628,3 532 / 626,0 528 / 624,7 365 / 454,9

________________________________________________________________ Side 80 NSFs årbok 2011

2 Andrea Wick 3

Dag 2

Sara E Stamnestrø

Menn

1 2 3 Roger Daniel Pål Hembre Kenneth Frafjord

Kvinner

1 2 3 Elin Albrechtson Linn Iren Flaate Julie Lekven

Junior menn

1 2 Lars Sæle Stian Øivann 3 Tord Esten Murbreck

Junior kvinner

1 Andrea Wick 2 3 Mariell Vestnes Sara E Stamnestrø

Dag 3 Menn

1 2 3 Pål Hembre Roger Daniel Roar Hembre

Kvinner

1 2 Linn Iren Flaate Elin Albrectson 3

Junior Menn

1 2 3 Britt E Wollan Stian Øivann Espen Magnussen Runar Magnussen

Junior Kvinner

Norge Norge Trinidad Norge Norge Sverige Norge Norge Norge Norge Norge Norge Norge Norge Norge Trinidad Norge Norge Norge Norge Norge Norge Norge 364 / 453,2 355 / 446,3 569 / 669,1 565 / 661,7 567 / 658,7 382 / 480,3 380 / 471,8 375 / 472,1 549 / 642,8 537 / 625,5 532 / 623,8 355 / 447,5 347 / 445,2 347 / 432,8 574 / 671,7 572 / 667,3 566 / 665,1 438 / 481,3 377 / 473,8 375 / 468,7 551 / 643,0 534 / 628,0 535 / 627,2

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 81

1 2 3 Andrea Wick Mariell Vestnes Sara E Stamnestrø Norge Norge Norge 368 / 455,8 350 / 446,6 344 / 435,8

INTERNASJONALT STEVNE I PLZEN, TSJEKKIA Luftpistol kvinner

1 5 Marushkova Aina Flørli Tsjekkia Norge 487,7 479,7 60 70 Marianne Ullvassveen Chotika Chotirak Norge Norge 368 363

Silhuettpistol menn

1 29 42 Reitz Pål Hembre Sjur Børve

Sportspistol kvinner

1 50 51 Marushkova Aina Flørli Marianne Ullvassveen 69 Chotika Chotirak

Fripistol Menn

1 Kopp 35 84 Pål Hembre Sjur Børve

Grovpistol menn

1 4 31 Bondaruk Pål Hembre Ole Opsahlseter

Standardpistol menn

1 7 40 Bondaruk Pål Hembre Ole Opsahlseter 41 45 Rune Berven Hansen Sjur Børve Tyskland Norge Norge Tsjekkia 790,9 Norge Norge Norge Slovakia Norge Norge Ukraina Norge Norge Ukraina Norge Norge Norge Norge 584 562 512 558 558 517 675,2 545 526 585 582 529 575 570 540 540 535

________________________________________________________________ Side 82 NSFs årbok 2011

INTERNASJONALT STEVNE I HANNOVER, TYSKLAND Luftpistol menn

1 18 Singh Roar Hembre India Norge 679,3 568

Luftpistol kvinner

1 18 Baur Aina Flørli Tyskland Norge 478,6 368

Sportspistol kvinner

1 5 Thurmann Aina Flørli

Silhuettpistol menn

1 8 Tehan Roar Hembre Tyskland Norge Tsjekkia Norge 584 569 577 559

Fripistol menn

1 22 Blanchoin Roar Hembre 2 21 Pål Hembre Roar Hembre Frankrike Norge

EUROPACUP I HANNOVER, TYSKLAND Grovpistol

1 Tehan Tsjekkia Norge Norge

Standardpistol

1 12 18 Tehan Pål Hembre Roar Hembre

EUROPACUP GØTEBORG, SVERIGE Grovpistol

1 Pål Hembre Norge 9 14 Roar Hembre Sjur Børve

Standardpistol

Tsjekkia Norge Norge Norge Norge 646,2 536 582 580 563 574 556 551 581 572 553

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 83

1 11 14 Pål Hembre Roar Hembre Sjur Børve Norge Norge Norge

EUROPACUP LAHTI, FINLAND Grovpistol

1 Danielsson 17 Roar Hembre Sverige Norge

Standardpistol

1 11 Trippel Roar Hembre Tyskland Norge

EUROPACUP-FINALE, SVEITS Grovpistol

1 8 Doumolin Pål Hembre Frankrike Norge

Standardpistol

1 7 Lahti Pål Hembre Finland Norge

WC FOR FUNKSJONSHEMMEDE POLEN Luftpistol SH1

1 19 Rouchev Bjørn Morten Hagen Russland Norge

ALICANTE, SPANIA Luftpistol SH1

1 41 Korhan Bjørn Morten Hagen

Sportspistol SH1

1 6 Hedong Bjørn Morten Hagen Tyrkia Norge Kina Norge 572 547 541 584 564 569 558 580 576 572 567 662,3 518 662,7 543 571 / 774,6 557 / 745,8

________________________________________________________________ Side 84 NSFs årbok 2011

ATLANTA, USA Sportspistol SH1

1 4 Ponomarenko Bjørn Morten Hagen

Fripistol SH1

1 15 Taranova Bjørn Morten Hagen

SYDNEY, AUSTRALIA Sportspistol SH1

1 2 Lee Bjørn Morten Hagen

Luftpistol SH1

1 17 Lee Bjørn Morten Hagen

Fripistol SH1

1 6 Lee Bjørn Morten Hagen Russland Norge Azerbadjan Norge Sør Korea Norge Sør Korea Norge Sør Korea Norge 573 / 777,4 560 / 760,3 539 / 628,2 498 569 / 760,1 557 / 751,6 571 / 669,7 532 535 / 619,7 514 / 593,9

INTERMNASJONALT STEVNE FOR FUNKSJONSHEMMEDE, ENGLAND Luftpistol SH1

1 7 Gurisatti Bjørn Morten Hagen Ungarn Norge 563 / 657,8 540 / 631,4

NORDISK FELTMESTERSKAP DAMMARK Individuelt menn

1 7 Nilson Rune Bjørgo Sverige Norge 8 11 Christian Johnsen Arild Inge Wollan Norge Norge 14 16 17 Runar Aas Tore Stensby Kjetil Bromark Norge Norge Norge 163 153 152 143 140 133 130

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 85

Individuelt kvinner

1 4 Aina Flørli Målfrid Vannebo 6 10 Britt Elena Wollan Gunn H S Haugen

Individuelt junior

1 4 Hjelm Hansen Sondre Landvik 6 9 12 Runar Magnussen Espen Magnussen Åsne Lønne

Lag menn

1 3 Sverige Norge Norge Norge Norge Norge Danmark Norge Norge Norge Norge

Lag Kvinner

1 2 Sverige Norge

Lag Junior

1 3 Danmark Norge

WC MUNCHEN, TYSKLAND Sportspistol kvinner

1 Yuan 39 Aina Flørli

Luftpistol kvinner

1 Tirode 78 119 Linn Iren Flaate Aina Flørli Kina Norge Frankrike Norge Norge

Fripistol menn

1 72 Matsuda Pål Hembre Japan Norge (Roar Hembre ble slått ut i kvalifiseringen) 154 147 146 137 157 151 150 134 118 791 726 450 447 451 435 582 / 787,8 573 388 / 488,3 373 362 568 / 665,7 538

________________________________________________________________ Side 86 NSFs årbok 2011

Silhuettpistol menn

1 Reitz 12 Pål Hembre

Luftpistol menn

1 Dikec 65 85 Pål Hembre Roar Hembre Tyskland Norge Tyrkia Norge Norge 583 578 586 / 687,3 572 568

OVERSIKT OVER ALLE NM MEDALJER 2011

NM FELT 2011 MYSEN NM Finfelt Klasse Menn

(195 delt) 1.

2.

3.

Tore Stensby Kjetil Bromark Bjørn Einar Noren

Lag

(34 lag) 1.

Lena Ss Hamar Il Modum Pk Farris Ss 2.

3.

(G. Gjetmundsen, T. Bergsveen, J.K. Nordrum) Modum Pk 1 (A.G. Raaen, S. Kristoffersen, K. Bromark) Dokka Pk

Klasse Kvinner

(54 delt) 1.

2.

3.

(M. Øyhus, T.R. Skogstad, S.A. Jenssen) Gro-Lisbeth Nilsen Målfrid Vannebo Gunn Heidi S. Haugen Halden Pk Aron Sk Aron Sk

Lag

(8 lag) 1.

Aron Sk (W. Solbakken, M. Vannebo, G.H.S. Haugen) 2.

Sandnes Pk (R.A. Støle, A.E. Flørli, M.K. Øgreid) 3.

Modum Pk (S. Klausen, M. Færstaul, A. Fjellvang) 100 s.o 100 s.o 99 s.o 292 289 288 99 98 s.o. 98 s.o. 283 278 256

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 87

Klasse Jr. Menn

(5 delt) 1.

2.

3.

Espen Magnussen Runar Magnussen Sondre Landvik

Klasse Jr. Kvinner

(2 delt) 1.

Åsne Lønne 2.

Elise Baumann Sola Pk Sola Pk Oscarsborg Pk Oscarsborg Pk Kristiansand Pk

Klasse Ungdom

(18 delt) 1.

Chotika (Opal) Chotirak Sandnes Pk 2.

3.

Georg Aas Mikkel J. Moland Mysen Pl Oppegård Sl

Lag

(1 lag) 1.

Mysen Pl (K. Engen, K. Dullum, G. Aas)

Klasse V50

(51 delt) 1.

2.

3.

Jakob Kråkevik Bjørn Berven-Hanssen Johnny Skevik

Lag

(7 lag) 1.

Lillehammer Pk Odda Pk Sola Pk Aron Sk 2.

3.

(S.A. Kleiven, O.J. Elvestad, G. Kristiansen) Bodø Ssk (G. Huge, F. Hansen, B.A. Orø) Aron Sk (R. Thobru, N. Sperle, D. Kristiansen)

Klasse V60

(41 delt) 1.

2.

3.

Ole Johan Elvestad Asbjørn Taraldsen Tor Inge Brokjøp

Lag

(5 lag) 1.

Kristiansand Pk Lillehammer Pk Oppegård Sl Stavanger Pk (A.J. Gill, S.D. Heldal, H.H. Schjelderup) 2.

Oppegård Sl (B. Diesen, R. Bjerke, A. Taraldsen) 98 s.o. 98 s.o. 98 s.o. 91 86 100 98 s.o. 98 s.o. 265 100 s.o. 100 s.o. 100 s.o. 280 273 270 97 s.o. 97 s.o. 96 274 264

________________________________________________________________ Side 88 NSFs årbok 2011

Klasse V70

(20 delt) 1.

2.

3.

Ove Dahl Jan Erik Brandbu Harald Nilsen Bærum Pk Sarpsborg Pk Stavanger Pk

Lag

(2 lag) 1.

Bærum Pk (E. Thomassen, O. Dahl, B. Hervard)

NM Grovfelt Klasse Menn (

120 delt) 1.

2.

3.

Øyvind Kimo Roar Haugan Rune Bjørgo Indre Fosen Ssk Støren Pk Bærum Pk

Lag

(17 lag) 1.

Aron Sk (H. Knigge, R. Aas, J. Andersen) 2.

Dokka Pk (M. Øyhus, T.R. Skogstad, S.A. Jenssen) 3.

Farris Ss (A. Broks, B.E. Noren, M. Gjelstad)

Klasse Kvinner

(28 delt) 1.

2.

3.

Stine Klausen Målfrid Vannebo Gunn Heidi S. Haugen Modum Pk Aron Sk Aron Sk

Lag

(6 lag) 1.

Aron Sk (W. Solbakken, M. Vannebo, G.H.S. Haugen) 2.

Modum Pk (S. Klausen, M. Færstaul, A. Fjellvang)

Klasse Junior

(5 delt) 1.

2.

3.

Runar Magnussen Espen Magnussen Sigve Høie Håland Sola Pk Sola Pk Stavanger Pk

Klasse V50

(38 delt) 88 84 83 252 100 99 s.o. 99 s.o. 281 280 279 99 96 94 s.o. 277 264 97 93 83

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 89

1.

2.

3.

1.

Terje Storholt Frank Haugland Holger H. Vilter

Lag

(5 lag) Bodø Ssk Oslo Pk Oppegård Sl Bodø Ssk (G. Huge, H.H. Vilter, B.A. Orø) 2.

Aron Sk (N. Sperle, R. Thobru, D. Kristiansen)

Klasse V60

(33 delt) 1.

2.

3.

Sjur Arne Kleiven Ole Johan Elvestad Gisle Hauge

Lag

(4 lag) 1.

Trondhjems Pk 2.

Lillehammer Pk Lillehammer Pk Bodø Ssk (Ø. Isdahl, H. Johansen, B. Jakobsen) Kristiansand PK (A.J. Gill, H.H. Schjelderup, S.D. Heldal)

Klasse V70

(17 delt) 1.

2.

3.

Ove Dahl Bjørn Hervard Jan Erik Brandbu

Lag

(2 lag) 1.

Bærum Pk Bærum Pk Bærum Pk Sarpsborg Pk (B. Hervard, E. Thomassen, O. Dahl)

NM Militærfelt Klasse Menn

(183 delt) 1.

2.

Olav Melkild Øystein Elvestad Sunndal Pk 3.

Erik Bækkevold

Lag

(28 lag) 1.

Sandnes Pk 1 Bergen Pk Brumunddal Pk (T. Jonassen, R. Øgreid, B. Kvale) 2.

Sunndal Pk (O. Melkild, R. Opdøl, H. Kristiansen) 100 97 96 s.o. 287 268 97 96 95 276 252 98 93 88 261 100 s.o. 100 s.o. 99 s.o. 293 280

________________________________________________________________ Side 90 NSFs årbok 2011

3.

Modum Pk 1.

2.

3.

(A.G. Raaen, S. Kristoffersen, K. Bromark)

Klasse Kvinner

(22 delt) Wenche Solbakken Britt Elena Wollan Ingunn Edvardsen Aron Sk Ørland Pk Kristiansand Pk

Lag

(5 lag) 1.

Aron Sk (W. Solbakken, M. Vannebo, G.H.S. Haugen) 2.

Modum Pk (S. Klausen, M. Færstaul, A. Fjellvang)

Klasse Junior

(5 delt) 1.

2.

3.

Runar Magnussen Sondre Landvik Espen Magnussen

Klasse V50

(48 delt) 1.

2.

3.

Rolf Toven Petter Aabakken Bjørge Jansen Sola Pk Oscarsborg Pk Sola Pk Nesset Pk HVK Sk Fredrikstad Ss

Lag

(3 lag) 1.

Bodø Ssk (G. Huge, B.A. Orø, H.H. Vilter)

Klasse V60

(46 delt) 1.

2.

1.

Svein Dagfinn Heldal Per Snarud 3.

Kristian A. Fuglestad ’

Lag

(4 lag) Kristiansand Pk Kristiansand Pk OKTS Egersund Pk (S.D. Heldal, R.K. Hanssen, A.J. Gill)

Klasse V70

(26 delt) 1.

Torger Larsen 2.

3.

Roar Bjerke Bjørn Hervard Sandefjord Pk Oppegård Sl Bærum Pk 278 98 92 91 s.o. 268 263 94 93 87 97 s.o. 97 s.o. 96 s.o. 276 96 92 s.o. 92 s.o. 261 91 90 86

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 91

Lag

(3 lag) 1.

Sandefjord Pk (A. Nilsen, L. Nesje, T. Larsen)

NM Revolverfelt Klasse Menn

(187 delt) 1.

2.

3.

Bernard Kvale Bjørn Einar Noren Alf Gunnar Raaen

Lag

(28 lag) 1.

Sandnes Pk 1 Sandnes Pk Farris Ss Modum Pk 2.

3.

(T. Jonassen, R. Øgreid, B. Kvale) Modum Pk 1 (A.G. Raaen, K. Bromark, S. Kristoffersen) Dokka Pk 1.

2.

3.

(M. Øyhus, T.R. Skogstad, S.A. Jenssen)

Klasse Kvinner

(34 delt) Gunn Heidi S. Haugen Ingunn Edvardsen Målfrid Vannebo Aron Sk Aron Sk Kristiansand Pk

Lag

(6 lag) 1.

Aron Sk 1 (W. Solbakken, M. Vannebo, G.H.S. Haugen) 2.

Modum Pk 1 (A.E. Flørli, R.A. Støle, M.K. Øgreid)

Klasse Ungdom

(8 delt) 1.

2.

3.

Georg Aas Mikkel J. Moland Mysen Pl Oppegård Sl Chotika (Opal) Chotirak Sandnes Pk

Lag

(1 lag) 1.

Mysen Pl (K. Engen, G. Aas, K. Dullum)

Klasse Junior

(5 delt) 1.

Runar Magnussen Sola Pk 229 100 99 s.o. 99 s.o. 294 289 285 97 92 s.o. 92 s.o. 279 246 98 96 91 236 93

________________________________________________________________ Side 92 NSFs årbok 2011

2.

3.

Klasse V50

(50 delt) 1.

2.

3.

Sondre Landvik Espen Magnussen Arne Kvam Petter Aabakken Rolf Toven 2.

Oscarsborg Pk Sola Pk Bærum Pk HVK Sk Nesset Pks

Lag

(5 lag) 1.

Aron Sk (D. Kristiansen, N. Sperle, R. Thobru) Bodø Ssk (G. Huge, B.A. Orø, H.H. Vilter)

Klasse V60

(41 delt) 1.

2.

3.

Asbjørn Taraldsen Svein Dagfinn Heldal Bredo Diesen

Lag

(5 lag) 1.

Oppegård Sl 2.

Oppegård Sl Kristiansand Pk Oppegård Sl (B. Diesen, T. Solberg, A. Taraldsen) Kristiansand Pk (H.H. Schjelderup, S.D. Heldal, A.J. Gill)

Klasse V70

(24 delt) 1.

Bjørn Hervard 2.

3.

Roar Bjerke Jan Erik Brandbu Bærum Pk Oppegård Sl Sarpsborg Pk

Lag

(2 lag) 1.

Bærum Pk (E. Thomassen, B. Hervard, O. Dahl)

NM SPESIALFELT 2011 MYSEN NM Spesialpistol Klasse Åpen

(188 delt) 1.

2.

Roy Baumann Tor Jonassen Kristiansand Pk Sandnes Pk 87 s.o. 87 s.o. 98 97 94 s.o. 275 268 95 94 s.o. 94 s.o. 278 267 94 89 88 254 90 s.o. 90 s.o.

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 93

3.

Lag

(21 lag) 1.

Bernard Kvale Sandnes Pk 1 Sandnes Pk (R. Øgreid, T. Jonassen, B. Kvale) 2.

3.

Farris Ss (B.E. Noren, P.A. Iversen, M. Gjelstad) Sola Pk (P.R. Magnussen, R. Magnussen, E. Magnussen)

Klasse Ungdom

(5 delt) 1.

2.

3.

Georg Aas Mikkel J. Moland Chotika (Opal) Chotrak

Lag

(1 lag) 1.

Mysen Pl Mysen Pl Oppegård Sl Sandnes Pk (K. Engen, J.E. Vikeby, G. Aas)

NM Spesialrevolver Klasse Åpen

(176 delt) 1.

2.

3.

Kjetil Bromark Rikard Hille Ingar Haugen Modum Pk Marnar Pl Hokksund Pk

Lag

(21 lag) 1.

Sandnes Pk 1 (R. Øgreid, T. Jonassen, B. Kvale) 2.

Hokksund Pk 3.

(I. Haugen, J. Forsberg, B. Johannessen) Modum Pk (K. Bromark, S. Kristoffersen, A.G. Raaen)

Klasse Ungdom

(4 delt) 1.

2.

3.

Chotika (Opal) Chotirak Sandnes Pk Mikkel J. Moland Georg Aas Oppegård Sl Mysen Pl

NM Magnum 1 Klasse Åpen

(189 delt) 1.

Ingar Haugen Hokksund Pk 89 267 250 249 85 68 65 165 90 89 s.o. 89 s.o. 258 255 252 86 s.o. 86 s.o. 85 90 s.o.

________________________________________________________________ Side 94 NSFs årbok 2011

2.

3.

1.

Kjetil Bromark Bernhard Kvale

Lag

( 23 lag) Sandnes Pk 2.

3.

Modum Pk Sandnes Pk (T. Jonassen, R. Øgreid, B. Kvale) Modum Pk (E. Kristiansen, A.G. Raaen, K. Bromark) Hokksund Pk (I. Haugen, B. Johannessen, B.E. Helgerud)

NM Magnum 2 Klasse Åpen

(143 delt) 1 2 3 Petter Aabakken Reidar Øgreid Terje Storholt HVK Sk Sandnes Pk Oslo Pk

Lag

(17 lag) 1.

Sandnes Pk 1 (T. Jonassen, R. Øgreid, B. Kvale) 2.

3.

Sandnes Pk 2 Aron Sk (H. Knigge, D. Kristiansen, R. Aas) (T. Fundingsland, A. Knudsen, A. Kleppe)

NM 10M LUFT 2011 KISEN Klasse Menn

(92 delt.) 1.

2.

3.

Pål Hembre Stian Paulsen Kenneth Frafjord Bærum Pk Ørland Pk Trondhjems Pk.

Lag

(14 lag) 1. Bærum Pk 1 (P. Hembre, M. Bunes, G. Rønne) 2. Trondhjems Pk 1 (K. Frafjord, R. Hembre, J.O. Hjelseng) 3. Hamar Il (T. Granlund, G. Stensby, T. Ingvaldsen) 90 s.o. 90 s.o. 264 261 258 90 s.o. 90 s.o. 90 s.o. 266 254 250 568 / 96.9 / 664.9 558 / 98.1 / 656.1 556 / 99.1 / 655.1 1664 1639 1635

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 95

Klasse Kvinner

(32 delt) 1.

Linn Iren Flate 2.

3.

Britt Elena Wollan Marianne Ullvassveen 2.

Ull Ss Trondhjems Pk Ørland Pk Ull Ss

Lag

(6 lag) 1.

Stord Pk (J. Lekven, H.S. Sørensen, A.V. Svensen) (B. Frydenlund, C. Wergeland, M. Ullvassveen)

Klasse Jr. Menn

(10 delt) 1.

2.

3.

Petter Gulliksen Stian Øyvann Runar Magnussen Porsgrunn Pk Trondhjems Pk Sola Pk 379 / 98.3 / 477.3 374 / 97.0 / 471.0 372 / 95.9 / 467.9 1079 1075 550 / 98.7 / 648.7 538 / 93.2 / 631.2 531 / 93.8 / 624.8

Lag

(1 lag) 1.

Ørland Pk (K.F. Rødsjø, S. Småvik, R.R. Venn)

Klasse Jr. Kvinner

(7 delt) 1.

2.

3.

Andrea Wick Mariell Vestnes Ida Malene Bruheim Finnsnes Pk Finnsnes Pk Steinkjer Pk

Lag

(1 lag) 1.

Steinkjer Pk (M. Gran, I.M. Bruheim, K. Fisknes)

Klasse Ungdom

(12 delt) 1.

2.

1.

Lars Sæle Ruben Gyløien 3.

Amund Ekren

Lag

(2 lag) Mysen Pl Porsgrunn Pk Støren Pk N. Offiseres Pk (S. Stamnestrø, K. Engen, K. Dullum)

Klasse SH1M

(1 delt) 1.

Bjørn Morten Hagen Støren Pk 1527 365 / 91.1 / 456.1 355 / 90.9 / 445.9 349 / 90.5 / 439.5 949 357 353 352 1019 537 / 92.3 / 629.3

________________________________________________________________ Side 96 NSFs årbok 2011

Klasse SH1K

(1 delt) 1.

Berit Breirem

Klasse V50

(24 delt) 1.

2.

3.

Bjørn Berven-Hansen Bjørn Heggelund Roald Stallemo Oslo Sporveiers Skl Sola Pk Verdal Ssl Kristiansand Pk

Klasse V60

(18 delt) 1.

2.

3.

Bjørn Østby Ove Horgen Øyvind Mathiesen

Klasse V70

(11 delt) 1.

2.

3.

Leif Odvar Aarhus Erik Stai Knut Mysen

Lag Veteran

(9 lag) 1.

Farris Ssk 2.

3.

Aron Sk Bærum Pk Sarpsborg Sk Tønsberg oO Pk Levanger Pk Mysen Pl (K. Aamot, T.T. Jacobsen, A. Broks) Sarpsborg Pk (R. Norman, A. Lund, Ø. Mathiesen) Stavanger Pk (T.I. Brokjøp, A.O. Flønes, L. Øverland)

NM BANE 2011 OPPDAL NM Fripistol Klasse Åpen

(28 delt) 1.

2.

3.

Pål Hembre Sjur I. Børve Stian Paulsen

Lag

(5 lag) 1.

Bærum Pk 2.

Bærum Pk Odda Pk Ørland Pk (P. Hembre, P. Sperstad, M. Bunes) Porsgrunn Pk (L. Sæle, P. Gulliksen, R. Thorjussen) 306 / 80,1 / 386.1 369 367 360 363 362 361 341 338 336 1059 1056 1056 547 / 95.7 / 642.7 528 / 85.9 / 613.9 520 / 92.3 / 612.3 1596 1507

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 97

Klasse Jr. Menn

(4 delt) 1.

2.

3.

Petter Gulliksen Lars Sæle Runar Magnussen

Klasse SH1

(1 delt) 1.

Ole Ellingsen

Klasse V50

(10 delt) 1.

2.

3.

Arild Kraft Helge Olden Bjørge Jansen Porsgrunn Pk Porsgrunn Pk Sola Pk Svolvær Pk Trondhjems Pk Ørland Pk Fredrikstad Ss

Klasse V60

(7 delt) 1.

Morten Schjoldager 2.

3.

Gunnar Langø Ole Johan Elvestad

Klasse V70

(3 delt) 1.

Erik Stai Bærum Pk Tromsø Pk Lillehammer Pk Levanger Pk

Lag Veteran

(3 lag) 1.

Trondhjems Pk (B. Jakobsen, H. Johansen, A. Kraft)

NM Silhuettpistol Klasse Åpen

(31 delt) 1.

2.

3.

Thorfinn Larsos Pål Hembre Arvid Simonsen Sandnessjøen Pk Bærum Pk Alta Pk

Lag

(6 lag) 1.

Trondhjems Pk 2.

(F. Knutsen, M. Strømdal, R. Hembre) Ørland Pk (H. Hoff, B.H. Vik, B.E. Wollan)

Klasse Jr. Menn

(5 delt) 1.

Runar Magnussen 2.

3.

Petter Gulliksen Lars Sæle Sola Pk Porsgrunn Pk Porsgrunn Pk 524 / 90.6 / 614.6 486 / 80.5 / 566.5 465 / 81.2 / 546.2 411 507 499 479 517 498 482 457 1404 559 / 24 578 / 22 558 / 15 1646 1611 530 / 10 510 / 9 506 / 7

________________________________________________________________ Side 98 NSFs årbok 2011

Klasse V50

(11 delt) 1.

Jakob Kråkevik 2.

3.

Terje Storholt Roger Solvang

Klasse V60

(7 delt) 1.

2.

3.

Bjørn Jakobsen Gisle Huge Hans Johansen Odda Pk Oslo Pk Mosjøen Pk Trondhjems Pk Bodø Ssk Trondhjems Pk

Klasse V70

(3 delt) 1.

Ove Dahl Bærum Pk

Lag Veteran

(1 lag) 1.

Oppegård Pk (A. Taraldsen, R. Bjerke, F. Haugland)

NM Standardpistol Klasse Menn

(60 delt) 1.

2.

3.

Pål Hembre Geir Stensby Johnny Jensen 2.

Oslo Pk Hamar Il Mo Pk

Lag

(11 lag) 1.

Bærum Pk (P. Hembre, M.Støen, M. Bunes) Ørland Pk 2 (B.E. Wollan, B.H. Vik, H. Hoff) 3.

Hamar Il (G. Stensby, T.M. Granlund, T. Stensby)

Klasse Kvinner

(16 delt) 1.

2.

3.

Britt Elena Wollan Gro-Lisbeth Nilsen Ingeborg Gran Ørland Sk Halden Pk Steinkjer Pk

Lag

(2 lag) 1.

Sandnes Pk (A.E. Flørli, R.A. Støle, S. Chotirak) 544 541 513 534 521 521 500 1384 560 555 s.o. 555 s.o. 1642 1636 1634 563 550 545 1542

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 99

Klasse Jr. Menn

(8 delt) 1.

2.

3.

Runar Magnussen Petter Gulliksen Tord Esten Murbreck Sola Pk Porsgrunn Pk Hamar Il

Lag

(1 lag) 1.

Ørland Pk (K.F. Rødsjø, R.R. Venn, S. Småvik)

Klasse Jr. Kvinner

(1 delt) 1.

Eirin Kjørsvik Sunndal Pk

Klasse Ungdom

(5 delt) 1.

2.

3.

Lars Sæle Chotika (Opal) Chotirak Sandnes Pk Kristian Engen Porsgrunn Pk Mysen Pl

Klasse V50

(17 delt) 1.

Terje Storholt 2.

3.

Morten Støen Helge Olden

Klasse V60

(12 delt) 1.

2.

3.

Asmund Broks Ole Johan Elvestad Bjørn Jakobsen Oslo Pk Bærum Pk Ørland Pk Farris Ss Lillehammer Pk Trondhjems Pk

Klasse V70

(5 delt) 1.

2.

3.

Erik Stai Ove Dahl Roar Bjerke Levanger Pk Bærum Pk Oppegård Skl

Lag Veteran

(3 lag) 1.

Trondhjems Pk (B. Jakobsen, Hans Johansen, Arild Kraft)

NM Finpistol Klasse Menn

(52 delt) 1.

2.

3.

Pål Hembre Ronny Arne Bjørgo Magnus Strømdal Bærum Pk Grimstad Ss Tronhjems Pk 523 514 495 1419 217 499 498 475 543 539 536 543 527 521 482 468 462 1555 584 571 570 s.o.

________________________________________________________________ Side 100 NSFs årbok 2011

Lag

(9 lag) 1.

Trondhjems Pk 1 (R. Hembre, K. Strømdal, F. Knutsen) 2.

Bærum Pk 3.

(P. Hembre, M. Bunes, P. Sperstad) Støren Pk (A.I. Wollan, R. Haugan, B.M. Hagen)

Klasse Kvinner

(15 delt) 1.

2.

3.

Aina E. Flørli Gro-Lisbeth Nilsen Gunn Heidi S. Haugen

Lag

(2 lag) 1.

Sandnes Pk Sandnes Pk HaldenSk Aron Sk (A.E. Flørli, R.A. Støle, C. Chotirak)

Klasse Jr. Menn

(7 delt) 1.

2.

3.

Runar Magnussen Petter Gulliksen Espen Magnussen

Lag

(1 lag) 1.

Ørland Pk Sola Pk Porsgrunn Pk Sola Pk (S. Småvik, R.R. Venn, K.F. Rødsjø)

Klasse Jr. Kvinner

(1 delt) 1.

Eirin Kjørsvik Sunndal Pk

Klasse Ungdom

(4 delt) 1.

2.

3.

Lars Sæle Chotika (Opal) Chotirak Sandnes Pk Kristian Engen Porsgrunn Pk Mysen Pl

Klasse SH1

(2 delt) 1.

Bjørn Morten Hagen

Klasse V50

(15 delt) 1.

2.

Bjørge Jansen Johnny Nilsen Støren Pk Fredrikstad Ss Fredrikstad Ss 1699 1697 1687 571 / 195.5 / 766.5 558 / 202.4 / 760.4 566 / 192.3 / 758.3 1642 549 539 530 s.o. 1529 272 / 124.2/ 396.2 560 532 463 561 / 193.5 / 754.5 561 558

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 101

3.

Jakob Kråkevik

Klasse V60

(12 delt) 1.

2.

3.

Gunnar Langø Bjørn Jakobsen Ole Johan Elvestad

Klasse V70

(5 delt) 1.

2.

Erik Stai Roar Bjerke Odda Pk Troms Pk Trondhjems Pk Lillehammer Pk Levanger Pk Oppegård Sk

Lag Veteran

(3 lag) 1.

Trondhjems Pk (H. Johansen, B. Jakobsen, A. Kraft)

NM Grovpistol Klasse Åpen

(46 delt) 1.

2.

3.

Pål Hembre Aina E. Flørli Roar Hembre Bærum Pk Sandnes Pk Trondhjems Pk

Lag

(8 lag) 1.

Støren Pk (A.I. Wollan, R. Haugan, B.M. Hagen) 2.

Trondhjems Pk 1 3.

(M. Strømdal, R. Hembre, F. Knutsen) Ørland Pk (B.E. Wollan, H. Hoff, B.H. Vik)

Klasse Junior

(3 delt) 1.

Runar Magnussen 2.

3.

Tord Esten Murbreck Espen Magnussen

Klasse V50

(13 delt) 1.

2.

3.

Bjørn Berven-Hanssen Jakob Kråkevik Bjørge Jansen

Klasse V60

(11 delt) 1.

Asmund Broks Sola Pk Hamar Il Sola Pk Sola Pk Odda Pk Fredrikstad Ss Farris Ss 553 554 550 548 545 528 1638 576 570 568 1669 1667 1659 553 527 524 551 544 543 555

________________________________________________________________ Side 102 NSFs årbok 2011

2.

3.

Klasse V70

(4 delt) 1.

2.

3.

Bjørn Jakobsen Hans Johansen Roar Bjerke Erik Stai Ove Dahl Trondhjems Pk Trondhjems Pk Oppegård Sl Levanger Pk Bærum Pk

Lag Veteran

(3 lag) 1.

Trondhjems Pk (H. Johansen, B. Jakobsen, A. Kraft)

NM Hurtigpistol Fin Klasse Menn

(64 delt) 1.

2.

3.

Pål Hembre Ole Henning Fjeld Magnus Strømdal

Lag

(11 lag) 1.

Trondhjems Pk 1 (R. Hembre, M. Strømdal, F. Knutsen) 2.

3.

Støren Pk Bærum Pk Namnå Pk Trondhjems Pk Bærum Pk (P. Hembre, M. Støen, L.P. Wilson) (A. I. Wollan, R. Haugan, B. M. Hagen)

Klasse Kvinner

(21 delt) 1.

2.

3.

Gunn Heidi S. Haugen Gro-Lisbeth Nilsen Aina E. Flørli

Lag

(2 lag) 1.

Aron Sk Aron Sk. Halden Pk Sandnes Pk (W. Solbakken, M. Vannebo, G.H.S. Haugen)

Klasse Jr. Menn

(8 delt) 1.

2.

3.

Runar Magnussen Petter Gulliksen Espen Magnussen Sola Pk Porsgrunn Pk Sola Pk

Lag

(1 lag) 552 550 525 514 491 1639 594 578 s.o. 578 s.o. 1728 1707 1693 576 572 567 1650 567 565 552

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 103

1.

Ørland Pk (S. Småvik, R.R. Venn, K.F. Rødsjø)

Klasse Jr. Kvinner

(1 delt) 1.

Heidi Bjerke Øiamo Oppdal Pk

Klasse Ungdom

(5 delt) 1.

2.

3.

Lars Sæle Porsgrunn Pk Chotika (Opal) Chotirak Sandnes Pk Georg Aas Mysen Pl

Klasse V50

(19 delt) 1.

2.

3.

Jakob Kråkevik Terje Storholt Arnth Lien Odda Pk Oslo Pk NOPK- Haakonsvern

Klasse V60

(15 delt) 1.

2.

3.

Gisle Hauge Bjørn Jakobsen Ole Johan Elvestad

Klasse V70

(6 delt) 1.

Ove Dahl 2.

3.

Edvin Hagen Roar Bjerke Bærum Pk Aukra Pk Oppegård Sl

Lag Veteran

(3 lag) 1.

Trondhjems Pk (H. Johansen, B. Jakobsen, A. Kraft)

NM Hurtigpistol Grov Klasse Åpen

(47 delt) 1.

2.

Pål Hembre Arvid Simonsen 3.

Jan Arild Myrhaug Bodø Ssk Trondhjems Pk Lillehammer Pk Bærum Pk Alta Ssk Trondhjems Pk 1617 392 541 532 524 567 562 559 568 562 561 537 529 527 1651 584 576 574

Lag

(9 lag) 1.

Trondhjem Pk 1 (J.A. Myrhaug, M. Strømdal, R. Hembre) 2.

Ørland Pk 1 (B.E. Wollan, H. Hoff, B.H. Vik) 1692 1687

________________________________________________________________ Side 104 NSFs årbok 2011

3.

Sola Pk 1676 1.

2.

3.

(B. Berven-Hanssen, R. Berven-Hanssen, R. Magnussen)

Klasse Junior

(3 delt) Runar Magnussen Espen Magnussen Tord Esten Murbreck Sola Pk Sola Pk Hamar Il 564 541 518

Klasse V50

(16 delt) 1.

2.

3.

Terje Storholt Jakob Kråkevik Bjørn Berven-Hanssen Oslo Pk Odda Pk Sola Pk 570 557 548

Klasse V60

(10 delt) 1.

2.

3.

Gisle Huge Asmund Broks Bjørn Jakobsen

Klasse V70

(5 delt) 1.

2.

Edvin Hagen Erik Stai Bodø Ssk Farris Ss Trondhjems Pk Aukra Pk Levanger Pk

Lag Veteran

(3 lag) 1.

Trondhjems Pk (A. Kraft, H. Johansen, B. Jakobsen) 551 547 545 528 518 1622

BRAGDMERKET

Bragdmerkepoeng oppnådd i 2011: NAVN OL VM WCf WC EM NRD LK NM SUM MENN

Bjørn Morten Hagen Pål Hembre Runar Magnussen Ove Dahl Lars Sæle Jakob Kråkevik 18 1 7 3,5 1,5 1,5 1,5

18 7 3,5 1,5 1,5 1,5

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 105

NAVN

Terje Storholt Asbjørn Broks Tore Stensby Øyvind Kimo Roy Baumann Georg Aas Erik Stai Gisle Huge Ingar Haugen Petter Aabakken Bernhard Kvåle Bjørn Berven Hansen Torfinn Larsos Kjetil Bromark Olav Melkild Bjørge Jansen Petter Gulliksen Bjørn Østby Rolf Toven Ole Johan Elvestad Svein Dagfinn Heidal Espen Magnussen Torger Larsen Arne Kvam Leif O Aarhus Asbjørn Taraldsen Bjørn Hervard Sjur A Kleiven Arild Kraft Bjørn Jakobsen Morten Skjoldager Edvin Hagen Gunnar Langø

OL VM WCf WC EM NRD LK NM SUM

1,5

1,5

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

________________________________________________________________ Side 106 NSFs årbok 2011

NAVN OL VM WCf WC EM NRD LK NM SUM KVINNER

Aina Flørli Gunn Heidi S Haugen Linn Iren Flaate Gro L Nilsen Wenche Solbakken 3 1 2 1 1 1 Britt E Wolllan Stine Klausen 1 1

1 1

Chotica Chotirak 0,5

0,5

Andrea Wick 0,5

0,5 Poeng oppnådd totalt t.o.m. 2011

(for skyttere som har nådd bragdmerkekravet, dvs. 6 poeng, se side 219 ff.):

MENN 4 2 1 1 1 Navn

Einar Eek Iversen Tore Løvnæseth Harald Nilsen Aslak Dueskar Runar Magnussen Kjetil Grøtte Stian Paulsen Hans Gunnar Lien Håkon Birkenes Jens Stumberg Erik Bækkevold Per Einar Lund Freddie Westby Frode Knutsen Bernt Uttakleiv Rolf Lødding Ove Dahl Ole Johan Elvestad Jan Kjetil Nordrum

GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM

3 2 5 0,5 4 1 5 5 4,5 5 5 5 5 2,5 1 2 0,5 1,5 0,5 2,5 1 2 4 3 1 1 3 4 1 4 3 4 3 4 4 3,5 4,5 4 4 4 4 4 4 4 3,5 4 4 4 4 4

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 107

Navn

Roar Hembre Ottar Nord Arild Hjertaas Per Jacob Jacobsen Bjørge Jansen Espen Magnussen Sondre Landvik Hans Knigge Kristian Nordby Olav Kjeserud Sander Hillestad Johan Lyng Viggo Olden Øystein Elvestad Bernhard Kvale Kjetil Pharm Jørgen A. Ringstad Tore Råen Kai Rosenlund Thomas Fosse Jan Einar Krakevik Trygve Grøsland Jan-Erik Brandbu Per Høiby Helge Olden Rune Berven-Hanssen Magne Myrset Ingvar Storhaug Rolf Lofstad Tom Horvei Michael Lengauer Steinar Frisli Ole Henning Fjeld Henning Kihle

GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM

1,5 2 3,5 3,5 3,5 1 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 1,5 0,5 1 2 1,5 3 3 1 2,5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,5 1 1,5 1,5 1 1 3 2,5 0,5 2,5 1 2,5 2,5 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1 1 1 1 2 1 2,5 2,5 0,5 1 1 1 1 1 2 2 2,5 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2

________________________________________________________________ Side 108 NSFs årbok 2011

Navn

Jan Arild Myrhaug Tommy Mikkelsen Rasmus O. Vatne Egil Gerhardsen Jan Tore Hilstad Gustav Jensen Bredo Diesen Bjørn Harald Vik Magne Berntsen Robert Wassler Erik Westby Petter Schaug Pettersen Bjørn Svingen Rune Kanstad Lars Korneliussen Ingar Haugen Øystein H. Opedal Tore Østvold Olaf Kolbjørnsen Odd Røst John Øiamo Fred Andersen Harald Knoop Ole Birger Skjelbred Stian Andre Eriksen Ivar Hervik Tor Inge Brokjøb Lars Sæle Petter Aabakken Bjørn Berven-Hanssen Gunnar Langø Morten Schjoldager Thor Krona

GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM

2 2 2 2 0,5 2 1,5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 2 2 2 2 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 109

Navn

Trygve Fundingsland Gunnar Hjertaas Dag Borud Arild Inge Wollan Ola Jostein Uthus Reidar Øgreid Arild Hårklau Kjell Reidar Jensen Wemunn Aabø Kjell S. Johansen Cato Olsen Glenn Bjorheim Jan Arild Lien Rolf Eidem Atle Kleiven Bjørn Ove Kittelsen Eindride Rolfstad Trond Bergsveen Knut Larsen Jan Gunnar Gabrielsen Bjørn Holst Øivind Amlien Arne Tollefsen Anders Gunnestad Rune Soleide Thomas Håkensen Lars Falkenberg Thor-Erling Thonrud Lars Jacob Galåen Gunnar Buettner Hjalmar Joleik Tor Hoff Lennart Larsen Ola Leangen

GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

________________________________________________________________ Side 110 NSFs årbok 2011

Navn

Steinar Haugli Bjørn Wold Jens J. Nygård Alf Gunnar Råen Erling Pedersen Ole Christian Kars Ståle Tollefsen Trond Solberg Ingar Woll Frede A. Stenslie Bjørn Lindblad Jan H. Olsen Øyvind Sundet Wiggo Nilsen Peder Sperstad Ørnulf Hagen Ivar Wangen Ole Opsahlseter Nic. Zwetnow Fred A. Eek Sven E. Narvestad Knut Skotterud Hans Johansen Tom Rune Skogstad Bjørn Heggelund Tore Stensby Øyvind Kimo Roy Baumann Georg Aas Erik Stai Gisle Huge Torfinn Larsos Bjørn Østby Sjur A. Kleiven

GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 111

Navn

Leif Odvar Aarhus Kjell Keiserud Kjetil Bø Gøran Rønne Malvin Munthe Skeisvoll Otto Søilen Rune Hammer Atle Brokjøp Esten Murbreck Lars E. Engh Hans Petter Helland Haldor Fosse Morten Løvlien Håvard Nordhus Kråkenes Inge Johannessen Jan Aarøen Amund Amundsen Morten Westby Finn Christensen Aron Amundsen Harald Korstvedt Steinar V. Kolbeinsen Rolf Dillevik Andreas Lund Bjørnar Heitmann Odd Bakken Tom Smellror Jo Gisetstad Geir Nordrum Oddvar Uddu Kjell Åge Olsen Svein Inge Halle Tore Berberg

GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM

1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

________________________________________________________________ Side 112 NSFs årbok 2011

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Navn

Agnar Nykos Per Harald Løkkevik John Olav Sunndal Einar Allergot Dag Andersen Knut Mysen Bjørn Kvæstad Knut Aamodt Olav Kåsa Ulrik H. Bjørklund Henrik Skauge Kåre Berg Knudsen Edgar Andersen Reidar Haugen Thomas Heia Østborg Jan B. Tønnesen Arild Lysfjord Thomas Kråkenes Jan Erik Brandbu Ole Hammerhaug Karl Lillefjære Håvard Hoff Jan Kongsjorden Kristian Baumann Per Rune Magnussen Per M. Marum Frank Vasholmen Tom Cato Karlsen Ruben Gyløien Svein Dagfinn Heldal Arne Kvam Asbjørn Taraldsen Bjørn Hervard Arild Kraft 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 113

Navn

Edvin Hagen

GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM

0,5 0,5

Kvinner

Målfrid Vannebo Isabel Sørensen Gunrid Kjellmark Emilie Hagen Monica Langnes Ingeborg Gran Signe Lauvland Ragnhild Ulvestad Eva Bakken Dahlø Reidun Ann Støle Sissel Pedersen Ann Christin Johnsen Liv Lunde Elsa Seierslund Ann Kristin Tegle Reidun Ingvoldstad Wenche Solberg Hilde Guri Olsen Liv Ulvestad Mona Gjelstad Heidi Lindstad Mariann Hafseng Anne Gundersen Anne Mette Sæteren Stine Klausen Trine Dybendahl Erina Dønnestad Liv Storm Jortveit Benedikte Skråmo Elisabeth Sørbø Bente Gussiås 5 3 5 2 2 1 2 2 2 1,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1,5 1 0,5 1 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

________________________________________________________________ Side 114 NSFs årbok 2011

Navn

Trude Cecilie Berg Marianne Ødegård Linn Berven-Hanssen Marit Hernes Ann K. Aanonsen Ida Malene Bruheim Chotika Chotirak

GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Andrea Wick

Norske rekorder registrert i 2011:

Uten finale Klasse Senior Menn Hurtigpistol - Fin

Pål Hembre

Klasse Junior Menn Hurtigpistol - Fin Klasse V-50 Fripistol Standardpistol Grovpistol Klasse V-60 Fripistol

Runar Magnussen Roar Hembre Roar Hembre Roar Hembre Morten Schjoldager

Klasse V-70 Silhuett Med finale

Ove Dahl

Klasse Senior Menn Silhuettpistol finale (f.o.m 2011) Klasse Junior

Thorfinn Larsos

Silhuettpistol finale (f.o.m. 2011)

Runar Magnussen 598 587 541 574 581 524 530 24 10

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 115

XII ÅRSRAPPORT 2011 FAGKOMITE RIFLE

Herman Rummelhoff Leder Fagkomite Rifle

Fagkomite rifle 2011:

Leder:

Herman Rummelhoff

N. leder:

Rune Nielsen

Medl.:

Tove Jacobsen

Trenere:

Senior:

Trond Kjøll

Junior:

. Anne Grethe Jeppesen

Funksjonshemmede:

Bjørn Myrseth

Møter:

5 møter er gjennomført hvorav 4 var telefonmøter. Referater kan leses på skyting.no.

Internasjonale stevner

Høydepunkter i 2011 var EM luft Brescia (ITA) og EM 50m/300m i Beograd (SRB).

Plasseringer EM luft: Junior Menn

10 Jonas Engebret Larsen 590 QS-off: 48.4. 19 Øyvind Flatla 587 47 Håkon Auran Christensen 571 Lag nr 10 Norge 1748p

Junior Kvinner

4 Malin Westerheim 396 Finale 101.7 sluttsum 497.7 11 Siw Anita Dramstad 394 QS-off: 50.6

________________________________________________________________ Side 116 NSFs årbok 2011

35 Marte Torvik 391 Lag sølv Norge 1181p

Senior Menn

5 Ole Magnus Bakken 596 Finale 99.2 sluttsum 695.2 36 Are Hansen 590 42 Ole Kristian Bryhn 589 Lag nr 6 Norge 1775p

Senior Kvinner

36 Marianne Berger 393

EM 50m og 300m Beograd, SRB

En stor tropp deltok på årets EM, fulle lag junior kvinner og junior menn. For senior ble det fulle lag for menn og 1 deltaker på 300m for kvinner. Troppen var på totalt13 rifleskyttere. Individuelt. Bronse til Odd Arne Brekne i klasse menn 300m 60 skudd ligg. Lag. GULL til junior menn på 50m 60 skudd ligg. GULL til menn på 50m 3x40 skudd. GULL til menn på 300m 60 skudd ligg. Sølv til menn på 300m 3x40 skudd. Sølv til menn på 300m standard.

50m ligg, men

6. Stian Bogar 598 + 100.5 total 698.5 10. Ole Magnus Bakken 596 64. Harald Stenvaag 589 LAG: 14.pl.

50m 3x40, men

10. Ole Magnus Bakken 1166 19. Are Hansen 1161 22. Ole Kristian Bryhn 1161 LAG: GULL

50m ligg, jr.menn

5. Finn Sigurd Salvesen 590 + 101.3 total 691.3

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 117

8. Jens Kristian Larsen 588 + 101.6 total 689.6 65. Jonas Dahl 585 LAG: GULL

50m 3x40, Jr.menn

17. Øyvind S Flatla 1146 33. Jens Kristian Larsen 1131 36. Finn Sigurd Salvesen 1122 LAG: 10.pl.

50m ligg, Jr.kvinner

22. Malin Westerheim 584 27. Konstanse Skøyen 581 66. Siri Mortensen 581 LAG: 8.pl.

50m 3x20, Jr.kvinner

9. Malin Westerheim 575 QS-off 46.5 15. Siri Mortensen 570 49. Konstanse Skøyen 557 LAG: 9.pl.

300m ligg, men

Bronse Odd Arne Brekne 597 7. Stian Bogar 596 12. Ole Kristian Bryhn 595 LAG: GULL

300m standard rifle, men

5. Stian Bogar 582 7. Odd Arne Brekne 581 10. Ole Kristian Bryhn 579 LAG: Sølv

300m 3x40, men

5. Ole Kristian Bryhn 1166 7. Stian Bogar 1164 14. Odd Arne Brekne 1156 LAG: Sølv

300m ligg, kvinner

________________________________________________________________ Side 118 NSFs årbok 2011

17. Siri Mortensen 580

300m 3x20, kvinner

10. Siri Mortensen 566

WC Sydney, Australia 10m luft, men

4. Are Hansen 597 + 102.0 total 699.0 S-off: 9.8(om bronseplass) Kvoteplass! 59. Stian Bogar 584 67. Kim-Andre Lund 581

10m luft, kvinner

53. Siri Mortensen 391 55. Marianne Berger 390

50m 3x40

17. Are Hansen 1161 25. Kim-Andre Lund 1156 39. Stian Bogar 1148

50m 3x20

45. Mariann Berger 565

50m ligg

4. Harald Stenvaag 596 + 104.0 total 700.0 24. Are Hansen 593

WC Changwon, Korea 10m luft

28. Are Hansen 592 35. Ole Magnus Bakken 591 37. Ole Kristian Bryhn 591

50m 3x40

Bronse Ole Kristian Bryhn 1177 + 94.9 total 1271.9 Kvoteplass! 12. Ole Magnus Bakken 1164 13. Are Hansen 1164

50m ligg

7. Ole Magnus Bakken 594 + 100.5 total 694.5 18. Harald Stenvaag 589

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 119

25. Ole Kristian Bryhn 588

WC Fort Benning, USA 10m luft, Menn

29. Are Hansen 593 71. Vebjørn Berg 584

50m 3x40

6. Are Hansen 1174 + 98.5 total 1272.5 49. Vebjørn Berg 1154 56. Stian Bogar 1147

50m Ligg

28. Stian Bogar 594 29. Harald Stenvaag 594 34. Vebjørn Berg 593

WC München, Tyskland 10m luft, menn

6. Are Hansen 596 QS-off: 52.7 + 102.4 total 698.4 50. Ole Magnus Bakken 592 78. Even Nikolaisen 588

10m luft, Kvinner

21. Ingrid Stubsjøen 397 68. Malin Westerheim 393

50m 3x40

Bronse Ole Kristian Bryhn 1178 + 96.3 total 1274.3 8. Ole Magnus Bakken 1179 + 88.0 total 1267.0 41. Vebjørn Berg 1164

50m 3x20

35. Malin Westerheim 578 74. Ingrid Stubsjøen 570

50m Ligg

15. Ole Magnus Bakken 596 32. Vebjørn Berg 595 40. Harald Stenvaag 594

________________________________________________________________ Side 120 NSFs årbok 2011

WC-finalen, Wroclaw, Polen

Rifle stilte med 1 deltaker under årets WC-finale

50m rifle 3x40, menn

1. Ole Kristian Bryhn 1181 + 97.5 total 1278.5

Økonomi

Fagkomite rifle forvaltet i 2011 et budsjett på totalt kr 2 558 723,- Årsregnskapet viser et resultat på kr -27 923,-.

Prosjekt

50308 50312 50316 50317 50318 50319 50321 50325 50327 50328 50329 50330 50332 50333

Avvik +/- Årsak

+26 724,- Periodiserte midler. +102 226,- Periodiserte midler. -59 773,- Prioritert økt deltakelse for å oppnå kvotepl./krav -47 321,- Uventet økt reisekostnad. -56 855,- Uventet økt reisekostnad. +37 180,- Periodiserte midler. -28 829,- +32 281,- Spart midler ifm fellessamlinger med FSU. -13 168,- -33 522,- Periodiserte midler. +40 319,- Periodiserte midler. +55 346,- Periodiserte midler. -46 133,- Periodiserte midler. -39 855,- Ekstrabevilgning fra OLT for 2011/12(100 000,-)

Funksjonshemmede

SH-skytterne gikk inn i året 2011 i den ene hensikt å søke å få så mange MQS skyttere som mulig, samt søke å skaffe nasjonen kvoteplasser til Paralympics 2012. Gjennom 2010 hadde vi vist at det er mulig å hamle opp med de beste, men det var tydelig fra evalueringene et stort behov for å gjøre endringer for å lage en toppidrettssatsing, innføre en treningskultur, ta noen tunge materiell investeringer og ikke minst lære og kjøre testinger av våpen og ammunisjon. Planen var snekret, budsjettene laget og en ambisiøs internasjonal sesong ble gjennomført. De store WC stevnene var spredd over hele sesongen med

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 121

avslutning tett oppunder Jul. Mao en usedvanlig lang og krevende sesong for alle parter. På materiellsiden ble det anskaffet våpen, både pistol og rifler, samt mye god ammunisjon som er testet. Planen var at alle skulle få sine sjanser innledningsvis i Polen, Tyrkia og Spania, for så å ”spisse” laget mot avsluttende WC-stevner i Australia og USA i okt- nov. Dit skulle de som lå an til en medaljesjanse for å skaffe kvoteplasser. WC i Tyrkia måtte kanselleres for vår del pga askeproblematikk og innstilte fly. Det skapte et tynnere grunnlag for luftskytterne, men et MQS stevne på høsten ble en god erstatter. For å bli sendt ut i verden i søket etter MQS og kvoteplasser, måtte skytterne ha klart kravene hjemme nasjonalt. Til sammen var dette elleve skyttere: Ove Foss Stange i R-3 og R-6 Nils Erik Nilsen Nordre Land i R-3 og R-6 Berit Breirem i R-2, R-8 Monica Lillehagen Aasa msl R-2, R-3m, R-6, R-8 Anni Karlsen Strømsgodet hsl i R-3 Hanne Mali Slettum Nordre Land i R-5 Bjørnar Gudmundstuen Nordre Land i R-4, R-5 Amanda Dybendal Aasa msl i R-3, R-6 Paul Aksel Johansen Ørlandet pk i R-3 og R-6 Bjørn Morten Hagen Stjørdal pk i P-1, P-3, P-4 Sonja Tobiassen, Kalotten msl, i R-4 og R-5 Etter deltakelsen i Hell open i januar så det meget bra ut i luftøvelsene, hvor gamle gode Nils Erik Nilsen la lista med 599. Med en meget krevende int sesong var budsjettet skrapet for å i søket etter å få med så mange til PL i 2012, som mulig. Det gjorde at det ikke ble plass til mer enn to samlinger dette året. Begge ble avholdt i Alfhallen i Kisen. Videre ble det avholdt små samlinger med grupper av laget i Meråker gjennom vinteren.

WC Polen Mars

Ledere Berit Breirem, Bjørn Jacobsen, støtte Margarethe Lillehagen

Konklusjon:

Damene fra Aasa msl er i fin rute. P-1: nr 19: Bjørn Morten Hagen R-2 nr 2: Monica Lillehagen, R-3 nr 6: Amanda Dybendal 518 389 599 488,4 701,0

________________________________________________________________ Side 122 NSFs årbok 2011

R-4 R-5 nr 24: nr 16 nr 20 Monica Lillehagen Bjørnar Gudmundstuen Bjørnar Gudmundstuen 591 582 589

WC Spania Mai

Ledere: Bjørn Myrset, Bjørn Jacoksen Støtte Tone Børresen, Margarethe Lillehagen, Frode Breirem

Konklusjon:

Monica fortsetter fremgangen, men tross 3. plass var det langt frem til kvoteplass. Bjørn Morten begynner å vise sitt potensiale i P-3. Amanda fortsatt stabil på høye poengsummer. R-6 var skuffende denne gang. P-1 nr 40 Bjørn Morten Hagen 543 P-3 P-4 nr 6 nr 10 Bjørn Morten Hagen Bjørn Morten Hagen 557 499 745,8 (utslått elim.) R-2 R-3 nr 2 nr 19 nr 9 nr 35 Monica Lillehagen Berit Breirem Amanda Dybendal Monica Lillehagen 389 345 599 595 492,0 R-4: R-5 R-6 R-8 nr 41 nr 50 nr 50 nr 35 nr 56 nr 23 nr 8 Nils Erik Nilsen Paul Aksel Johansen Ove Foss Bjørnar Gudmundstuen Bjørnar Gudmundstuen Nils E Nilsen (De øvrige utslått i elimineringen) Monica Lillehagen nr 14 Berit Breirem

Nordisk mesterskap i skyting – Sverige

Ledere: Berit, støtte, Grethe, Margarethe 593 591 589 587 581 573 551 502 635,9 Konklusjon: Monica sin R-2, Amanda sin R-3 var sterke, ellers resultater noe under forventning og kapasitet. Sonja er på dette steget i sterk fremgang og nærmer seg internasjonalt nivå i både R-4 og R-5. P-2 nr 2 Berit Breirem 285 R-2 R-3 nr 1 nr 3 nr 2 nr 4 Monica Lillehagen Berit Breirem Amanda Dybendal Monica Lillehagen 390 354 599 597 701,3 700,1 nr 6 nr 7 nr 8 nr 9 Nils Erik Nilsen Anni Karlsen Ove Foss Krister Lorentzen 596 587 698,8 595 587 698,8 690,2

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 123

R-4 nr 12 nr 13 nr 2 nr 6 nr 7 Bernt Tore Bakken Berit Breirem Sonja Tobiassen Erik Austad Margarethe Lillehagen 583 561 582 576 684,5 564 658,1 663,1 R-5 R-6 nr 8 nr 6 nr 7 nr 12 nr 13 nr 4 nr 5 nr 7 Hanne M Slettum Sonja Tobiassen Margarethe Lillehagen Erik Austad Hanne M Slettum Monica Lillehagen Ove Foss Nils Erik Nilsen Amanda Dybendal 558 595 594 584 576 657,3 698,7 691,7 584 583 575 674,5 574 682,6 675,5 R-8

Lagskyting

R-3 nr 8 nr 1 NORGE, Dybendal, Lillehagen, Karlsen 670,5 R-6 nr 2 NORGE, Foss, Nilsen, Lillehagen

WC USA Okt

Ledere: Bjørn M, støtte: Per Åge Nilsen, Vidar Bjørkli, Margarethe

Konklusjon:

Flere nasjoner har fylt opp kvotene og stiller ikke. Bjørn Morten nærmer seg pallen. Amanda 0,5 poeng fra kvoteplass. Ove er i gang med noe tross store smerter, Sonja får sitt definitive gjennombrudd. Nils og Monica sliter mer her. P-1 P-3 P-4 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 nr 17 nr 4 nr 15 nr 11 nr 4 nr 14 nr 18 nr 27 nr 18 nr 11 nr 7 Bjørn Morten Hagen Bjørn Morten Hagen Bjørn Morten Hagen Monica Lillehagen Amanda Dybendal Nils Erik Nilsen Monica Lillehagen Ove Foss Sonja Tobiassen Sonja Tobiassen Ove Foss 596 588 599 546 560 498 374 598 595 592 586 760,3 702,7 686,9 R-8 nr 13 nr 18 nr 34 nr 7 Nils Erik Nilsen Amanda Dybendal Monica Lillehagen Monica Lillehagen 581 579 567 532 622,5

________________________________________________________________ Side 124 NSFs årbok 2011

Lagskyting

R-3: nr 2 R-6: nr 3

WC Australia Nov

Bjørn Myrset, Støtte: Tore Olav, Margarethe Flere nasjoner har fylt opp kvotene og stiller ikke. Bjørn Morten får uttelling i P-3 og tar nasjonens første kvoteplass. Gratulerer. Mens Ove, Amanda, Sonja og Monica slår av faretruende mye. For liten tid til akklimatisering? P-1 nr 17 Bjørn Morten Hagen 532 P-3 P-4 R-2 R-3 R-4 R-5 nr 3 nr 6 nr 12 nr 7 nr 17 nr 27 nr 21 nr 19 Bjørn Morten Hagen Bjørn Morten Hagen Monica Lillehagen Monica Lillehagen Amanda Dybendal Ove Foss Sonja Tobiassen Sonja Tobiassen 585 595 557 514 378 598 596 593 751,6 702,1 R-6 R-8 R-5: R-6: nr 13 nr 20 nr 38 nr 10 nr 2 nr 3 NORGE, Nilsen, Dybendal, Lillehagen NORGE, Foss, Nilsen, Lillehagen Ove Foss Amanda Dybendal Monica Lillehagen Monica Lillehagen 580 577 563 537 NORGE, Foss, Dybendal, Lillehagen NORGE, Foss, Nilsen, Lillehagen

Hovedkonklusjon:

Sportslig. Monica Lillehagen, Amanda Dybendal, Bjørn Morten Hagen, Ove Foss og Sonja Tobiassen, har alle levert resultater nasjonalt eller internasjonalt som viser potensial til finaleplass i PL 2012. Paul Aksel Johansen, Nils Erik Nilsen, og Anni Karlsen har vist utvikling og tidvis kapasitet som gjør at de tas med på PL-laget som det skal satses på i 2012.

Årets skytter:

Monica Lillehagen fra Aasa msl som setter norsk rekord i både R-2 40 skudd kvinner luftrifle stå: på 395, samt rekord på 567, samt etter finale i R-8 3x20 med cal 22 på 50m.

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 125

Årets nykommer:

Sonja Tobiassen fra Kalotten msl, som kom som et skudd på slutten av sesongen pog slo igjennom.

Årets meste gledelige prestasjon:

Bjørn Morten Hagen Støren pk, som kapret nasjonens første kvoteplass i øvelsen P-3 i Australia..

NM 10/15m Kisen Minityrskytterlag, Alfhallen

Luft Menn:

Gull Are Hansen 596 + 103,7 Sølv Ole Magnus Bakken Bronse Even Nikolaisen 596 + 99,5 592 + 101,6

Lag:

1. Klepp miniatyrskytterlag 1761 E. Hagelund, E. Johansen, E. Nikolaisen 2. Stange Sportsskyttere 1742 O. M. Bakken, M. Mellembakken, O. M. Døsen 3. Oslo Østre miniatyrskytterlag K-A. Lund, S. Bogar, O. Fosshaug 1726

Jr.menn:

Gull Jonas E Larsen Sølv Øyvind S. Flatla Bronse Kristoffer Skjelland 587 + 104,0 586 + 101,5 580 + 100,5 699,7 695,5 693,6 691,0 687,5 680,5

Lag:

1. NTG Lillehammer 1738 Ø. S. Flatla 586, J. T. Aarskog 579, A. Hemmingbye 579 2. Oslo Østre MSL 1 1723 A. Hundseid 572, Robin Berget 577, Jens-Kristian Larsen 574 3. Oslo Østre MSL 1I 1706 F. Bjerke 568, J. Dahl 573, M. Bjerke 565

Kvinner:

Gull Marianne Berger Sølv Ingrid Stubsjøen 394 + 103,8 392 + 101,6 497,8 493,6

________________________________________________________________ Side 126 NSFs årbok 2011

Bronse Hanne Skarpodde 393 + 99,7

Lag:

1. Oslo Østre MSL 1167 I. Stubsjøen 392, M. Berger 394, C. L. Lind 381 2. Krapfoss Sportsskytterlag 1157 M. Westerheim 392, M. Heen 377, E. S. Utne 388

Jr.kvinner:

Gull Marte Torvik Sølv Siw Anita Dramstad Bronse Malin Westerheim 394 + 102,3 392 + 104,2 392 + 100,8 492,7 496,3 496,2 492,8

Lag:

1. Meråker Idrettsgymnas Rifle 1168 M. Torvik 389, A. Rønningsgrid 385, M. Torvik 394 2. NTG Lillehammer 1164 S. A. Dramstad 392, R. R. Hallset 387, Å. S. Flatla 385

SH1 –R2:

Gull Monica Lillehagen 391 + 100,2 491,2

SH1 –R3:

Gull Sølv Paul Aksel Johansen Monica Lillehagen Bronse Amanda Dybendal

SH2 –R4:

Gull Bjørnar Gudmundstuen Sølv Ole-Kristian Pedersen 597 + 105,1 599 + 102,6 595 + 105,5 590 + 100,2 562 + 101,4 702,1 701,6 700,5 690,2 663,4

SH2 –R5:

Gull Ole-Kristian Pedersen Sølv Bjørnar Gudmundstuen

Ungdom:

Gull Jørgen B. Elstad Sølv Runar Nygaard Bronse Andreas O. Rosnes

Lag Ungdom:

591 + 100,5 587 + 102,7 383 378 374 691,5 689,7

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 127

1. Krapfoss Sportsskytterlag 1126 M. C. Högström 374, A. O. Rosnes 374, R. Nygaard 378

V45:

Gull Trond Inge Rødland 386 Sølv Tor Nystuen Bronse Jørn Olsen

V55:

Gull Sølv Knut Bakken Johan Janssen Bronse Arild Begby

V65:

Gull Sølv Bjørn Fremstad Jan Bjerk Bronse Lars Lømo 383 382 390 384 380 379 368 367

V70:

Gull Sølv Godtfred Innvær Odd Kolsrud Bronse Øivind Mørk

Lag Veteran:

1. Nøtterø Skytterlag Avd. NSF 354 352 352 1132 S. Holm 376, T. Nystuen 383, B. E. Hansen 373 2. Klepp Miniatyrskytterlag 1127 T. I. Rødland 386, G. Lunde 374, M. Lunde 367 3. Kisen Miniatyrskytterlag 1115 L. Lømo 367, J. Jannsen 384, J. Dalen 364

15m miniatyr Menn:

Gull Sølv Are Hansen Ole Magnus Bakken Bronse Hans Kristian Wear 450 450 449

Lag Åpen klasse:

1. Stange Sportsskyttere 1343 Ole Magnus Bakken 450, M. Mellembakken 447, Ida Frydelund 446

________________________________________________________________ Side 128 NSFs årbok 2011

2. Østre Romerike Miniatyskyttere 1339 K-A. Lund 449, S. Bogar 446, K. Bråthen 444 3. Nordstrand Sportsskyttere 1339 D. T. Haig 447, S. Salvesen 445, S. Westad 447

Jr.menn:

Gull Jonas E. Larsen Sølv Øyvind Solbrekken Flatla Bronse Simon Kolstad Claussen 449 447 447

Lag:

1. NTG Lillehammer 1335 Ø. S. Flatla 447, A. Hemmingbye 445, J. T. Aarskog 443 2. Oslo Østre Miniatyrskytterlag 1320 R. Berget 442, A. Hundseid 442, J-K. Larsen 436

Kvinner:

Gull Ingrid Stubsjøen Sølv Hanne Skarpodde Bronse Chritine Ladrø Lind 449 448 448

Lag:

1. Oslo Østre Miniatyrskytterlag 3 1341 C. L. Lind 448, G. E. Olssen 448, M. Berger 445 2. NTG Kongsvinger 1335 T. Grønvold 443, V. Bjørkkjær 445, K. Skøyen 447

Jr.kvinner:

Gull Siw Anita Dramstad 449 Sølv Rikke Rise Hallset Bronse Konstanse Skøyen 449 447

Lag:

1. NTG Lillehammer 1330 A. Kirkevold 440, Å. S. Flatla 444, R. R. Hallset 449 2. Meråker Idrettsgymnas Rifle 1332 K. Nerødegård 445, M. Torvik 443, J. Hagen 444

SH1 –R12:

Gull Berit Breirem 434

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 129

SH2 –R13:

Gull Margrethe Lillehagen Sølv Bjørnar Gudmundsstuen

Ungdom:

Gull Maja C. Högström

V45:

Gull Knut Bråthen Sølv Trond Bergan Bronse Trond Inge Rødland

V55:

Gull Sølv Johan Janssen Knut Bakken Bronse Harald Enger

V65:

Gull Sølv Lars Lømo Bjørn Fremstad Bronse Bjørn Fjellstad 443 442 292 444 444 442 443 438 433 438 432 430

V70:

Gull Sølv Øivind Mørk Odd Kolsrud Bronse Godtfred Innvær

Lag Veteraner:

1. Kisen MSL 429 422 417 1321 L. Lømo 438, J. Janssen 443, J. Dalen 440 2. Nøtterø Skl And. NSF 2 1312 S. Holm 442, H. Enger 433, T. Gjølberg 437 3. Nøtterø Skl And. NSF 1 1309 T. Bergan 444, B. E. Hansen 428, T. Nystuen 437

NM 50m Kisen MSL innendørs i Alfhallen

Liggende Menn:

Gull Sølv Odd Arne Brekne Vebjørn Berg 600 + 103,5 596 + 105,3 703,5 701,3

________________________________________________________________ Side 130 NSFs årbok 2011

Bronse Stian Bogar 597 + 104,2

Lag:

1. Østre Romerike MSL 1788 V. Berg 596, O. A. Brekne 600, S. K. Claussen 592 2. Vestre Bærum Salongskytterlag 1778 H. Stenvaag 593, O-K. Bryhn 597, J. B. Elstad 588 3. Oslo Østre MSL 1771 K-A. Lund 591, S. Bogar 597, K. Bråthen 583

Jr.menn:

Gull Sølv Simon Kolstad Claussen Jens-Kristian Larsen Bronse Ole A. Hagen

Lag:

1. Oslo Østre MSL 592 + 104,7 591 + 104,2 591 + 102,0 1767 J. Dahl 588, M. Bjerke 588, J-K. Larsen 591 2. Eidskog Sportsskyttere 1757 D. Sørli 583, H. Sørli 588, J-E. Sand 586

Kvinner:

Gull Eline Utne Skovli Sølv Ingrid Stubsjøen Bronse Hanne Skarpodde 589 586 585

Lag:

1. Oslo Østre MSL 1 1738 G. Hollund 590, I. Stubsjøen 586, K. Lund 562

Jr.kvinner:

Gull Sølv Charlotte Kristiansen Sofie Kolstad Claussen Bronse Rikke Rise Hallset

Lag:

1. NTG Skyting Lillehammer 589 589 589 1758 701,2 696,7 695,2 693,0 S. A. Dramstad 584, A. Kirkevold 585, R. R. Hallset 589 2. Østre Romerike MSL 1755 S. Mortensen 582, S. Busk 584, S. K. Claussen 589

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 131

Ungdom:

Gull Magnus Bjørnstad Sølv Guro Hollund Bronse Jenny T. Vatne 592 590 588

Lag:

1. Meråker Idrettsgymnas Rifle 1704 H. E. Strand 566, L. Eiken 574, T. Finvåg 564

SH1 -60 ligg:

Gull Ove Foss Sølv Paul Aksel Johansen

SH2 -60 ligg:

Gull Sonja Tobiassen Sølv Bjørnar Gudmundstuen

V45:

Gull Sølv Jørn Dalen Knut Bråthen Bronse Rune Nielsen

V55:

Gull Sølv

V65:

Gull Bjørn Myrset Bjørn Egil Hansen Bronse Harald Enger Lars Lømo Sølv Jon Løvseth Bronse Fritjof Dypveit

V70:

Gull Sølv Erik Jødahl Odd Kolsrud Bronse Thore Jahr 585 + 103,2 584 + 102,1 584 577 591 583 582 588 588 587 585 582 580 585 576 569

Lag Veteran:

1. Kisen MSL A 1761 J. Dalen 591, L. Lømo 585, J. Janssen 585 2. Nøtterø Skl Avd. NSF 1749 688,2 686,1

________________________________________________________________ Side 132 NSFs årbok 2011

H. Enger 587, B. E. Hansen 588, B. Håkedal 574 3. Kisen MSL B 1715 B. Bårdstu 576, K. Strøm 566, B. Lien 573

Match Menn:

Gull Sølv Ole-Kristian Bryhn Are Hansen Bronse Vebjørn Berg 1173 + 99,3 1171 + 99,2 1170 + 95,5 1272,3 1270,2 1265,5

Lag:

1. Østre Romerike MSL 3490 S. K. Claussen 1158, V. Berg 1170, O. A. Brekne 1162 2. Stange Sportsskyttere 3445 O. M. Bakken 1179, B. O. Løvåsen 1139, M. Mellombakken 1127

Jr.menn:

Gull Anders Hemmingbye Sølv Simon Kolstad Claussen Bronse Endre Hagelund 1160 + 95,0 1158 + 93,5 1152 + 98,6 1255,0 1251,5 1250,6

Lag:

1. Oslo Østre MSL 3370 M. Bjerke 1098, J-K. Larsen 1136, J. Dahl 1136

SH1 -3x40:

Gull Paul A. Johansen 1015 + 73,9 1088,9

Kvinner:

Gull Ingrid Stubsjøen Sølv Hanne Skarpodde Bronse Ann Cathrine Sverkmo 581 + 94,3 566 + 95,1 569 + 90,7

Lag:

1. Oslo Østre MSL 1715 S. Tveiten 568, I. Stubsjøen 581, K. Lund 566

Jr.kvinner:

Gull Malin Westerheim Sølv Johanne Hagen Bronse Helene Rønningen 571 + 101,3 577 + 95,1 570 + 93,1 675,3 661,1 659,7 672,3 672,1 663,1

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 133

Lag:

1. Meråker Idrettsgymnas Rifle 1710 C. Kristiansen 565, J. Hagen 577, F. L. Fagervoll 568

Ungdom:

Gull Jørgen B. Elstad Sølv Bjørnar Amundsen Bronse Thomas Finvåg 572 542 540

Lag:

1. Meråker Idrettsgymnas Rifle 1613 J. Opheim 536, L. Eiken 537, T. Finvåg 540

SH1 3x20:

Gull Monica Lillehagen

V45:

Gull Sølv Jørn Dalen Kjell Roar Livold Bronse Anders E. Gusdal

V55:

Gull Sølv

V65:

Gull Knut Bakken Harald Enger Bronse Bergsvein Bårstu Lars Lømo 567 + 96,4 557 554 554 560 559 553 Sølv Bjørn Fjellstad Bronse Jan Erik Karlsen

V70:

Gull Sølv Odd Kolsrud Egil Olsen 551 536 536 540 524

Lag Veteran:

1. Kisen MSL 1661 J. Dalen 557, L. Lømo 551, B. Bårstu 553 663,4

________________________________________________________________ Side 134 NSFs årbok 2011

NM 300m, Elverum Rifleklubb, Terningmoen

Liggende Menn:

Gull Sølv

Lag:

Sølv Hans Bakken Harald Stenvaag Bronse Daniel Jøndal Listou 1. Vestre Bærum Salongskytterlag O-K. Bryhn 589, J. B. Elstad 583, H. Stenvaag 593

Jr.menn:

Gull Olav Fuglestad 591 Simon Kolstad Claussen Bronse Tomas B. Moen 594 593 591 1765 586 583

Lag:

1. Oslo Østre MSL 1741 M. Bjerke 579, J-K. Larsen 581, J. Dahl 581

Kvinner:

Gull Eline Skovli Utne

Jr.kvinner:

Gull Sofie Kolstad Claussen Sølv Katrine Lund Bronse Lise Faldbakken 571 584 583 580

Lag:

1. Østre Romerike MSL 1735 S. Mortensen 574, S. Busk 577, S. K. Claussen 584

Ungdom:

Gull Jenny Vatne Sølv Guro Hollund Bornse Magnus Bjørnstad 588 585 585

Lag:

1. Elverum Rifleklubb 1726 O. M. Hagen 562, M. Bjørnstad 585, M. Liengen 579

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 135

V45:

Gull Sølv Jørn Dalen Per Anders Gjøslie Bronse Frank Nordhagen 397 389 386

Lag V45:

1. Nordre Land Sportsskyttere 1155 T. Bjørnødegård 381, J. Holden 382, O. Kolsrud 392

V55:

Gull Sølv Harald Enger Bjørn Egil Hansen 392 391

Lag V55:

1. Nøtterø Skytterlag Avd. NSF 1166 B. E. Hansen 391, H. Enger 392, S. Wingaard 383

V65:

Gull Sølv

V70:

Gull Sølv Fritjof Dyptveit Tore Hartz Odd Kolsrud Erik Jødahl

Match std. 3x20 standardrifle, menn:

Gull Sølv Ole Kristian Bryhn Stian Bogar Bronse Kim-Andre Lund

Match Menn 3x40:

Gull Sølv Ole Kristian Bryhn Hans Bakken Bronse Stian Bogar

Jr.menn 3x20:

Gull Simon Kolstad Claussen 390 389 392 386 583 570 568 1165 1157 1157 573

________________________________________________________________ Side 136 NSFs årbok 2011

Sølv Jonas Dahl Bronse Endre Hagelund

Kvinner 3x20:

Gull Eline Skovli Utne

V55:

Gull Sølv

V65:

Gull

V70:

Gull Bjørn Egil Hansen Harald Enger Jon Løvseth Odd Kolsrud 571 570 568

Jr.kvinner 3x20:

Gull Sølv Katrine Lund Sina Busk Bronse Lise Faldbakken

Ungdom 3x20:

Gull Jørgen B. Elstad 572 563 563 554

V45:

Gull Jørn Dalen Sølv Anders Edvin Gusdal 569 568

Lag V45:

1. Elverum Rifleklubb 1614 F. Nordhagen 545, T. Hopmark 540, J. Løvseth 528 570 557 528 533

Landsstevnet for rekrutter 2011

Landsstevnet ble avholdt på Lillehammer 30. april med Norges Skytterforbund som arrangør, i samarbeid med NTG Lillehammer og Gudbrandsdal Sportskyttere. Stevnet inngikk som en del av Ungdomslekene 2011, der 15 idretter gikk sammen om å arrangere en idrettsfest for ungdom. R 15/16 1. Maja Cecilie Högström Krapfoss SSL 294 2. Andreas Olsrud Rosnæs Krapfoss SSL 281

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 137

3. Jørgen B. Elstad Lag 1. Krapfoss SSL 2. Oslo Østre MSL 3. Vestre Bærum SSL R 14 1. Mats Røthe Bøen 2. Tor Martin Nordhagen 3. Anna Wiger Lag 1. Hasle/Ise SSL 2. Hernes SSL 3. Fredrikstad MSL R 13 1. Kevin Bjørndalen 2. Amund Josefsen 3. Adrian Kirknes Lag 1. Krapfoss SSL 2. Eidskog Sp.sk. 3. Vestre Bærum SSL R -12 1. Madelen Andreassen 2. Nils Erik Nordhagen 3. Daniel Myhre Lag 1. Hasle/Ise SSL 2. Hernes SSL 3. Aasa MSL Vestre Bærum SSL 852 780 769 Fredrikstad MSL Hernes SSL Grue Finnskog 876 875 874 Eidskog Sp.sk. Borgen MSL Krapfoss SSL 882 874 841 Hasle/Ise SSL Hernes SSL Krapfoss SSL 877 864 843 278 297 297 296 298 298 296 297 294 294

________________________________________________________________ Side 138 NSFs årbok 2011

Statistikk 300 poeng-klubben:

År 1990 1991 1994 1994 1995 1996 1997 1997 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 Navn Magnus Skjønhaug Ken Vegar Mellem Linda Stenersen Tor-Wegar Winther Andre Dahlslie Are Hansen Tony Steinsland Kristoffer Sannvoll Tor A. Ellingsen Ronn Kjetil Fjeld Jesper Solbakken Øystein Skymoen Cesilie Engebretsen Simen Sæby Thorbjørn Sund Nick N. Hjort Jonas Legernes Ida K. H. Larsen Ingeborg Moe Per Henrik Adolfsen Simen Rostad Nora K. Sorknes Martine Kilen Martin Engen Bjørn Erik Krogsæter Tommy Lie Caroline Kristiansen Maja Cecilie Høgstrøm Jonas Meum Klubb Fredrikstad MSL Aasa MSL Halden SL min. gr. Krapfoss SSL Krapfoss SSL Krapfoss SSL Sartor SSL Aasa MSL Krapfoss SSL Eidskog Sportskyttere Fredrikstad MSL Aasa MSL Svinndal Hobøl Grue IL Svinndal SL Vestre Bærum SSL Svinndal SL Hernes SSL Hvaler Sp.sk. Fredrikstad MSL Grue Finnskog SSG Aasa MSL Svinndal SSL Aasa MSL Hernes SSL Aasa MSL Krapfoss SSL Fredrikstad MSL Sted Fana Flisa Sotra Sotra Ålen Krapfoss Flisa Flisa Aasa Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Oslo Oslo Lånke Lånke Lånke Lånke Lånke Lånke Lånke Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad MeråkerR Meråker 2008 Henrik Olstad Krapfoss SSL Lånke Medlemmene av 300 poeng-klubben er de skytterne som har oppnådd 300 poeng på Landsstevnet for rekrutter.

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 139

BRAGDMERKET

Poeng oppnådd i 2011: MENN NAVN

Ole-Kristian Bryhn Are Hansen Stian Bogar Odd Arne Brekne Harald Stenvaag Ole Magnus Bakken Ove Foss Bjørnar Gudmundstuen Finn Sigurd Salvesen Jørn Dalen Lars Lømo Jonas Engebret Larsen Hans Bakken Simon Kolstad Claussen Knut Bakken Paul Aksel Johansen Jørgen B. Elstad Øyvind Mørk Anders Hemmingbye Bjørn Fremstad Harald Enger Jens Kristian Larsen Olav Fuglestad Bjørn Myrseth Godtfred Innvær Trond Inge Rødland Fridtjov Dypveit Johan Janssen Magnus Bjørnstad Knut Bråthen

OL VM WCf WC EM

10 12 11 5 3 2 2 4 11 8 1 0,5

Nord LK NM SUM

3 2 1 1 2 2 1,5 1 1 29 13 11 9 5 4 3 2 2 2 1,5 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

________________________________________________________________ Side 140 NSFs årbok 2011

NAVN OL VM WCf WC EM Nord LK NM SUM

Erik Jødahl

KVINNER NAVN

Monica Lillehagen Amanda Dybendahl Malin Westerheim Sonja Tobiassen Ingrid Stubsjøen Eline Skovli Utne Marianne Berger Charlotte Kristiansen Katrine Lund Sofie Kolstad Claussen Marte Torvik Jenny Vatne

OL VM WCf WC EM

16 8 2,5 0,5 0,5

Nord LK NM SUM

3 19 2 0,5 10 3 2 1 2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Siw Anita Dramstad 0,5 0,5

Poeng oppnådd totalt:

(for skyttere som har nådd bragdmerkekravet, dvs. 6 poeng, se side 219 ff.)

Navn OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM

Signe Delviken Trine Teien Jon Petter Storefjell Iver Aas Johan Janssen Heidi Anita Berget Halvor Kongsjorden Elisabeth Brodahl Jon Tellefsen Ulf Skjerve Arvid Dagfinrud Anker Hagen Lise Lien 1 2 2 3,5 2 1 0,5 1,5 2 3 1 0,5 2 2 3 4 3 5 4,5 3 3 0,5 1 4,5 4 3 5,5 5,5 5 5 5 5 5 5 4,5 4,5 4,5 4 4

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 141

Navn

Knut Trulsrud Arne Thorsrud Petter Nordvik Anni Karlsen Knut Wedum Ann Cathrine Sverkmo Anne Sidsel Topaas/Engen Idar Vedul Nils Erik Nilsen Hans Bakken Sigurd M. Vik Arnfinn Todnem Odd Kolsrud Siri Mortensen Per Osmund Espedal Olav Gran Lars Erik Granly Gro Strøm Bjørg Reitan Bjørn Thomas Svendsen Erik Andersen Bjørn Fremstad Harald Juliussen Thormod Næs Gro Elise Gjerstad Fredrik Rivenes Berit Breirem Wenche Mona Bringsli Anne Marit Nordløkken Bjørnar Gudmundstuen

OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM

4 4 2 1 0,5 2 2 4 3 1,5 4 4 4 4 4 4 1,5 1 2 0,5 1 0,5 2 1 3 1 0,5 1 1 2 0,5 1,5 1 1 4 3 2 4 3,5 3,5 3 1,5 3,5 1,5 2,5 1,5 2,5 3 3 2,5 1 1,5 1,5 2 2 3 4 3,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

________________________________________________________________ Side 142 NSFs årbok 2011

Navn

Willy Knudsen Øyvind Mørk Hanne Ihleby Arild Begby Sonja Tobiassen Inger Haug Bergliot Narum Mette Finnestad Randi Brevik Aunet Eva Grønn Ragnhild Smestad Knut Bakken Christian Stensrud Iren Juliussen Thomas Bernstein Kjell Ola Golberg Eline Skovli Utne Simen Rostad Asbjørn Jorstad Jonas Engebret Larsen John Terje Larsen Ida Katrine Solem Bo Nielsen Ole-Kristian Pedersen Monica Bakken Johan Fjærestad Ketil Olstad Jens Kristian Kvernmo Knut Jørgen Brodahl Marit Førland Finn Salvesen Mildrid Engeberg Marit Bakke

OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM

1 2 3 2 2 3 1 3 1 3 3 3 3 1,5 1 1 3 3 0,5 2 3 3 3 3 1,5 0,5 1,5 1 2 3 3 3 2,5 1 0,5 1,5 2,5 2,5 0,5 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 1,5 1,5 1 1 2,5 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 2

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 143

Navn

Ida Bie-Nygren Olav Medås Per Skei Stanley Kvamme Gunnstein Bruåsdal Monica Fritzner Fridtjov Dypveit John Nesholen Tor Nystuen Helge Lindahl Bjørn Alfnes Erling Melvær Giske Bach Yngvar Vataker Magne Ivar Mellem Lene Engebretsen Linn G. Larsen Trond Nysæther Geir Brede Risnes Kristian Førde Ole Jonny Røstvold Simen Sæby Olav Gran Jr. Kjell Dahl Morten Fuglevåg Torstein Skjolden Gisle Ommedal Jon Gråbakk Øystein Johnsen Marte Vassli Erna Svendsen John B. Fekjær Erik Sørlie Rolf Karlsen Ole G. Barkhald 1,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5

________________________________________________________________ Side 144 NSFs årbok 2011

1,5 1 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Navn

Roald Hansen Skaug Christine Landrø Lind Ragnar Furuberg Ola Tore Dokken Henrik Dalen Birgitte Nordvik Harald Solberg Amund Iversen Hans Kristian Wear Unni Karel Pedersen/Nicolaysen Tore Jahr Tarald Farnes Roger S. Nilsen Odd Wålberg Jon Istad Klara Marthinsen Vidar Fossmo Maren Oline Nygaard Robert Larsen Haakon Asnæs Tone Jørgensen Haagen Vedul Bergsvein Bårdstu Hilde Stensrud Arne Røgden Kjetil Olstad Anna Hjelmevoll Mary Nyhuus Eirik Reksten Petter Sørensen Liv Bergum Kjersti Johansen Simon Kolstad

OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM

1,5 1,5 1,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 145

Navn

Claussen Kjell Vethe Birgit Rønningen Kjell Skøien Ø. Thurmann-Nielsen Øyvind Aske Arne Strendo Per Gunnar Bund Arne Hagen Hallvard Stormoen Steinar Hakafoss Per Fagerhøy Ivar Hole Gunnar Halbjørhus Veronica Bjørkkjær Torben Wiig Dag Storhaug Remi Solberg Camilla Brustad Glenn Eide Øyvind Kjernlie Kjell Martin Vethe Bjørn Myrseth Kjell Larsen Lars Småbrekke Geir Skymoen Lars Emil Blomkvist Paul Aksel Johansen Odd Syversen Kjell Haukedalen Vidar Strøm Lars Axel Nygård Arvid Meek Maj Britt Mastad Arne Aaland

OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM

0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1

________________________________________________________________ Side 146 NSFs årbok 2011

Navn

Finn Amundsen Arne Rønning Tor Jarle Nystuen Arne Martin Skyrud Marit Jorsett Thorbjørn Engebretsen Silje Rognerud Steinar Høyland Tor Gjørwad Anna Lidegaard Jørgen B. Elstad Ann Kristin Årskog Tor Erik Iversen Mona Isene Trine Larsen Knut Gullesen Mary Gundersby Torgeir Havikhagen Sondre Westad Grethe Walle Hanne Mali Slettum Nils P. Neskvern Morten Svendsen Mariann Nielsen Anders Hemmingbye Helene Farestveit Jørgen Holden Olav Elden Malin Nordhagen Vidar Raa Gunnar Huslende Harald Dahlen Knut Gundersrud Terje Brevik

OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM

1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,5 1

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 147

Navn

Marte Torvik Marit Sangesland Per Amund Trulsrud Håvard Krislok Knut Bråthen Halvor G. Døhlen Peder Holme Morten Hesselberg Meyer Godtfred Innvær Monica Brevig Berg Glenn Thomas Skamsar Alexander Hovland Åge Bergdahl Kjell R. Livold Jon Kristian Wohlen Marianne B. Granheim Lars Ole Nygård Bjarte Mohn Siw Anita Dramstad Kjell Ivar Brustad Solveig Risvåg Amundsen Konstanse Skøyen Marianne Aarskog Marit Løken John H. Larsen jr. Katrine Lund Gard Belgen Trine Pedersen John Fosshaug Harald Enger Stine Haugen Karoline Kolås

OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

________________________________________________________________ Side 148 NSFs årbok 2011

Navn

Andersen Fredrik Hesselberg Meyer Anja Bangstad Magnus Bjørnstad Hans A. Vatland Tormod Skara Michael Olofsson Even Nikolaisen Kai Eriksen Lars Kåre Almeland Bjørn Håkedal Stian Kristiansen Bjørn Fjellstad Johanne Hagen Oddvar Skirbekk Ronny Fossen Kristina Eliassen Lars Jørgen Rostad Lars Halvard Ese Marianne Ørskog Kjell Ivar Kolstad Erik Jødahl Tom Olav Bekkemoen Jesper Solbakken Aud Johansen Jens Pettersen Trond Inge Rødland Jens Kristian Larsen Nina J. Dønheim Svein Gråbak Sofie Kolstad Claussen Eirik Tangstad

OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 149

Navn

Helge Nordberg Rolf Bremseth Pål Ø. Ørmen Olav Rygg Kathrine Høybakk Tore Karlsen Morten Lynmo Daniel Tveiten Haig Morten Haabeth Daniel Jøndal Listou Marius R. Bøen Rolf Aune Anne K. Fagersand Jenny Vatne Hans P. Killingstad Mads Økland Hans Kr. Jensrud Lyder Larsen Linn Kristine Lønnerød Charlotte Kristiansen Ane Martine Hegle Cecilie Engebretsen Per Solum Jan Ole Skotterud Svein E. Tosterud Kjell Rune Toftevåg Willy Kristiansen Bjørnvald Veiseth Linn Cecilie Tuvstein Robin Berget Vegard Engen Skogly Ivar Hårklau Kai Dalheim Olav Fuglestad

OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

________________________________________________________________ Side 150 NSFs årbok 2011

Navn

Hanne Sangolt Lars Thore Steinbakken Per T. Antonsen

OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM

0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Rune Sæthren

Norgesrekorder og tangeringer 2011

(noen resultater er fra 2010, men ikke godkjent før i 2011)

Rekorder uten finale

0,25 0,25

Menn senior

50m 3x40 skudd 50m 60 ligg 15m 45 skudd Ole Magnus Bakken 1184 Odd Arne Brekne Charlottenberg 600 (tang.) NM, Alfhallen Ole Magnus Bakken 450 (tang.) Alfhallen Are Hansen 450 (tang.) Alfhallen Ole Magnus Bakken 450 (tang.) NM, Alfhallen

SH1

R2 (luft, 40 skudd stå) Monica Lillehagen 392 R7 (50m 3x40 skudd) Paul Aksel Johansen 1015 R8 (50m 3x20 skudd) Monica Lillehagen 558 Monica Lillehagen Monica Lillehagen 561 NM, Alfhalen EM Zagreb 558 (tang.) Fredrikstad Aasa Monica Lillehagen R12 (15m 45 skudd) Berit Breirem Monica Lillehagen 567 435 (tang.) 441

SH2

R4 (luft 60 skudd stå) Bj. Gudmundstuen R5 (luft 60 skudd ligg) Sonja Tobiassen 590 598 Hanne Mali Slettum 599 NM, Alfhallen NM, Alfhallen Stoke Mandeville, UK Lausgarda R9 (50m 60 ligg)

U16

300m 60 ligg 50m, 60 ligg Sonja Tobiassen Bj. Gudmundstuen Sonja Tobiassen Jenny Vatne Jørgen B. Elstad 599 (tang.) WC USA 579 584 NM, Alfhallen 588 (tang.) Elverum 597 Alfhallen

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 151

V45

10m luftrifle Trond Inge Rødland 392 Klepphallen

V55

15m, 45 skudd 10m luftrifle

V65

10m luftrifle 15m, 45 skudd 50m, halvmatch

V70

300m, 40 ligg 50m, 60 ligg 15m, 45 skudd

Rekorder med finale SH1

R2 (luft, 40 stå) R3 (luft, 60 ligg) R6 (50m 60 ligg) R7 (50m 3x40) R8 (50m 3x20)

SH2

R4 (luft 60 stå) R9 (50m 60 ligg) Bjørn Egil Hagen Knut Bakken Lars Lømo Bjørn Fremstad Bjørn Fjellstad Lars Lømo Lars Lømo Odd Kolsrud Rolf Karlsen Egil Olsen Øyvind Mørk Monica Lillehagen Monica Lillehagen Monica Lillehagen Bj. Gudmundstuen Bj. Gudmundstuen Sonja Tobiassen 447 390 (tang.) NM, Alfhallen 379 379 (tang.) NM, Alfhallen 438 438 (tang.) Alfhallen 552 392 429 494,8 702,2 Monica Lillehagen Ove Foss 703,1 690,1 Paul Aksel Johansen 1088,9 Monica Lillehagen 643,2 663,4 690,2 579 584 Alfhallen Terningmoen 586 427 (tang.) Fossnes Alfhallen NM, Gjøvik Stoke Mandeville, UK WC Frankrike NM, Alfhallen EM Zagreb NM, Alfhallen NM, Alfhallen NM, Alfhallen

________________________________________________________________ Side 152 NSFs årbok 2011

XIII FAGKOMITÈ VILTMÅL ÅRSRAPPORT 2011

Øivind Selnes Leder Fagkomite Viltmål

Fagkomiteen i 2011:

Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Varamedlem: Varamedlem: Øivind Selnes Henning Utti Ellen M. Krogstad Robert Holm Frode Finstad Tore Stene

Styrets arbeid:

Styret har i perioden hatt to møter. Blaker JFF Oslo Sportsskyttere Blaker JFF Oslo Sportsskyttere Tiller IL Meldal Sportsskytterlag Trener: Tor Heiestad Representasjon: Øivind Selnes Grand Prix of Liberation, Plzen, EM 10 m Brescia og EM 50 m Beograd som leder.

Følgende skyttere har hatt representasjonsoppgaver:

Espen Krogstad Swedish Cup Sävsjö, Grand Prix of Liberation Plzen Tommy Andre Sørlie Grand Prix of Plzen, Grand Prix of Liberation Plzen og EM 50 m Beograd Eli Enerstvedt Even Nordsveen: EM 10m Brescia Grand Prix of Plzen, EM 10m Brescia, Grand Prix of Liberation Plzen og EM 50 m Beograd

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 153

Samlinger:

Det er gjennomført en samling for gruppen i Norge og en sammen med svenskene i Eskilstuna.

Om sesongen:

I år startet den internasjonale sesongen med Swedish Cup i Sävsjö 6/1. Vi hadde sendt Espen Krogstad fra Blaker JFF til å representere de norske farger. Første konkurransedag var litt ujevn, med bare 271 på langsom, men 277 på hurtig. 548 holdt til en sjetteplass. 3 svensker og en finne kom til medaljematch. Der vant Niklas Bergstrøm over Emil Martinsson med 6-5, mens Tomi-Pekka Heikkilä slo Mattias Bergman 6-4. På annen konkurransedag gikk det noe bedre med 278 på langsom og 279 på hurtig, men allikevel bare en sjetteplass. Denne dagen gikk de to beste svenskene til medaljematch sammen med to finner. Niklas ble best igjen foran Emil med sifrene 6 4 og Tomi-Pekka slo Paavo Myllymäki med sifrene 6-4. På siste dagen slo Espen til med 287 på langsom og 284 på snabben. 571 holdt til en annen plass og plass i medaljematchen sammen med Niklas, Emil og Tomi-Pekka. I første semifinale møttes Emil og Niklas. Emil slo Niklas 6-4. Espen møtte Tomi-Pekka og slo ham 6-5 etter først å ha ligget under 5-1. Så møttes Espen og Emil hvor vår mann tok hjem seieren med 6-2. Neste post var Grand Prix of Plzen hvor Even Nordsveen fra Løiten JFF og Tommy André Sørlie fra Høland JSK dro av sted med meg selv som leder. Tommy skjøt 256 på langsom og 243 hurtig. 499 er nok ikke det han ønsker å huske. Even gjorde det heller ikke så sterkt med 237 på langsom og 223 hurtig, 460 poeng totalt. På mix skjøt Tommy 175 + 170, 345 poeng og fikk en franskmann bak seg, mens Even fikk 152 + 155, totalt 307. I mars stod EM 10 meter for tur. Det var Italia som skulle arrangere mesterskapet i Brescia. Det var Eli Enerstvedt fra Nore og Uvdal Pistolklubb og Even Nordsveen som deltok. 3. Mars stod normal på programmet. Vi hadde ikke med dame junior i år, men jeg la merke til at Mariia Kramar fra Ukraina vant på 360 foran Natalie Dols fra Tyskland på 350 med vår finske venninne Micaela Qvarnström på 348. Ikke så veldig høyt nivå…. I dame senior var vi imidlertid representert med Eli som nok kunne fastslå at spenning kan gjøre utrolige ting med kroppen.. Hun fikk 172 på langsom og la på 139 på hurtig, totalt ble det 311. Det holdt til tiende plass. Til medaljematchen kom Irina Izmalkova fra Russland med 377, Galina Avramenko fra Ukraina med 372 poeng, Olga Stepanova fra St. Petersburg i Russland med 368 og Viktoriya Rybovalova også Ukraina med 363 poeng. I kampen om

________________________________________________________________ Side 154 NSFs årbok 2011

bronsen slo Irina Olga 6-2 mens gullkampen ble avgjort av Galina Avramenko med 6-4 mot Viktoriya Rybovalova. Vi hadde ingen senior menn heller, men jeg tittet litt på karene. Det var skyttere fra Sverige, Finland, Russland, Slovakia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Østerrike, Frankrike og Tsjekkia. Normalt sterke karer som Stepanov, Azarenko, Blinov, Bergström og Pelach greide ikke å innfri. I medaljematchen kom Bedrich Jonas fra Tsjekkia med 579, Krister Holmberg, Finland med 578, Miroslav Janus fra Tsjekkia 575 og Vladyslav Prianishnikov også 575. Bronsekampen stod mellom Jonas og Holmberg, og tsjekkeren avgjorde denne in sin favør med sifrene 6-4. Den lange ukraineren Prianishnikov møtte Janus og formelig knuste tsjekkeren med sifrene 6-2. Even Nordsveen skulle ut i sitt første mesterskap og var nok litt over middels spent. Han skjøt 262 på langsom som nok må sies å være godkjent førstereis resultat. Men det deles ikke ut seiere etter halvgått løp så han måtte ut i en hurtigserie også, Med frisk rød farge i kinn og enkelte svetteperler på pannen gikk han fra standplassen med nøyaktig 200 poeng på bok. Det ga 462 totalt og en 15. plass. I andre enden fant vi Vladlen Onopko fra Ukraina med 554, Sami Heikkilä fra Finland med 550 og Jani Suoranta også Finland også 550. Den 5. mars skjøt man mix. Junior damer ble vunnet av Polina Barvinova fra Ukraina på gode 371 poeng foran Mariia Kramar også Ukraina 354 og franske Camille Dubois med 353. Hadde ikke vært umulig at en norsk skytter kunne ha sniki seg inn på den pallen også.. Eli fikk 145 på sin første serie og la på litt i annen omgang til 161. Dette ga 306 poeng. Vant gjorde Irina Izmalkova, Russland på 381 foran Olga Stepanova også russland 380 mens tyske Daniela Faust overraskende tok bronse på 377. Blant de store gutta vant slovaken Peter Pelach med 387 foran Mikhail Azarenko, Russland med 386 (Han er fortsatt junior, men skjøt seg like godt inn på seniorlaget) På tredjeplass fant vi Prianishnikov med 383. Blant juniorene overrasket Even med 176 på første runde og lå på en delt åttende plass. Annen runde begynte litt tungt, men han samlet seg og skjøt 165 som ga totalt 341 og ny pers og 13. plass. Det var allikevel en vel godkjent prestasjon som vi behørig feiret med en bedre middag på en koselig restaurant rett ved hotellet vi bodde på. I mai var vi en tur i Plzen for å feire at general Patton kastet tyskerne ut i 1945. I år var det den 42. gangen man feiret dette ved å ha et internasjonalt stevne samtidig. Espen Krogstad, Tommy André Sørlie og Even Nordsveen dro av sted

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 155

for å ta del i denne feiringen. Her var alle menn menn og alle damer damer. Det var med andre ord ikke juniorklasser. Til gjengjeld var det 60 starter i menn og 13 kvinner. I dameoppgjøret vant Izmalkova over Stepanova, Avramenko og Eydenzon (Russland) De hadde fra 378 til 373 for å komme til medaljematchen. Even fikk 251 og 236, totalt 487 og endte på 59. plass. Tommy innfridde med 282 og 252, totalt 534. Dette holdt til 44. plass. Espen tuklet litt på langsom, fikk 279, men puttet på 279 på hurtig også. 558 holdt til 25. plass. Emil Martinsson fikk 580 og ledet inn i medaljematchen. Der fikk han med seg Peter Pelach fra Slovakia på 579 samt russeren Mikhail Azarenko på samme sum og Dmitry Romanov fra Russland hadde 577 på siste plassen. Emil knep gullet fra unggutten Azarenko med sifrene 6-0, mens sympatiske Pelach slo Romanov 6 3. Damene fortsatte med mix sammen med noen arabere, kazakstanere og slovaker. Galina Avramenko fra Ukraina vant med 384 foran Olga Stepanova 380 mens Izmalkova endte på 376. Hun hadde visst litt tid til overs så hun skjøt like godt med 25 m pistol. Dama skjøt 580, det holdt til 8. så hun skjøt en god finale og avanserte til en 5. plass. Gutta koste seg på de to villsvinbanene. Det var kanskje en aning kjølig på bane 1, men vi trener på Løvenskioldbanen i april for å herdes til denne oppgaven. Det var hele 56 skyttere som skulle igjennom langsom så vi måtte begynne noe tidlig for å rekke alt. Det var mye god skyting, Niklas Bergström hadde 299, Dmitry Romanov, Miroslav Janus og Alexander Blinov hadde alle 298, Mikhail Azarenko, Olexander Zinenko, Andrej Gilchenko og Yehor Chyrva hadde 297. De kunne tillate seg en ”sovmorgon” som svensken sier. Når en viltmålkonkurranse går over to dager, er hurtigserien rangert stigende etter langsomserien dagen før. Espen hadde endt på 292, mistet det meste midt i serien, Even hadde 277 mens Tommy hadde samlet 285 poeng. Even startet balletten med en svært bra åpning. første ti var 91, han fulgte så opp med 89, men det holdt ikke helt inn. Av slutningen var på 81 og serien stoppet på 261. Totalt 538 holdt til en 54, plass, men det var allikevel en ny personlig rekord og vi var godt fornøyd med junioren fra Løiten. Tommy var neste mann ut, men det var ikke akkurat stang inn. Det var så mange som akkurat smatt ut til naboen lenger ut. Han fikk bare tidvis flyt på sakene og endte nok litt skuffende for ham på 257 og totalt 542. Han endte på 62. plass. Espen startet med 93 og 92 før det løsnet noe med 97. Hurtig på 282 og totalt 574 holdt til en ny 25. plass. Niklas skjøt 287 og endte med det på 586, men i dette selskapet holdt det bare til 12. plass. Beste hurtigserie fikk Maxim Stepanov med 295, han sluttet på 588, men det var allikevel ikke bedre enn 4. plass, Miroslav Janus tok tredje på 489, junioren Azarenko nummer 2 med 590 og tsaren av viltmål, Dmitry Romanov vant på 591.

________________________________________________________________ Side 156 NSFs årbok 2011

Siste store begivenhet i 2011 var EM 50 meter som ble arrangert i Beograd i august. Even Nordsveen og Tommy Sørlie tok oppdraget med å forsvare de norske farger. Vi var innlosjert på hotell Continental som jeg kjente fra EM i 2005 som Intercontinental. To av mine kollegaer er lokalkjente i Beograd og jeg fikk med meg en liste over anbefalte restauranter og severdigheter. På lista stod det Frans, Ruski Csar, et par jeg ikke kommer på, også Skadarljia. Presidentene fra de europeiske forbundene var til stede på grunn av generalforsamling, og vår president var visst innom flere av stedene på min liste. Første konkurranse var normalprogrammet. Det var godt og varmt, vi hadde litt andre utfordringer enn på bane en i Plzen. Even fikk ikke like bra flyt som i Plzen og endte på 266, men tok igjen med 265 på hurtig, totalt ble dette 531 og 14. plass. Bronsen gikk til en ny ukrainer, Oleksandr Moshnenko på 578, sølvet til landsmannen Vladlen Onopko på 579 mens Sami Heikkilä vant på 580 poeng. Tommy slet med å få børsa til å gå på, brukte masse skudd på innskyting og oppvarming, men var nok ikke trygg på at alt var i vater. 279 på langsom og 249 på hurtig ga ikke mer enn 528 og en 24.plass. Miroslav Janus tok bronsen på 589, Emil Martinsson sølvet på 591 mens Mikhail Azarenko som fortsatt er junior vant på sterke 592. Vi avsluttet konkurransen med mix. Even skjøt jevne 177-178 og sluttet på 355. Fullt godkjent av en nykommer. Han er den rene mixmaster for dette holdt til 13. plass. Oleksandr Moshnenko tok nok en bronse med 385, en ny finne, Heikki Lähdekorpi overrasket med sølv og 386 mens Sami Heikkilä tok gullet på 387. Tommy begynte endelig å få litt sving på sakene men dro for sikkerhets skyld en i planken. Det endte med 176 og 181 så dette sluttet på 357. På toppen måtte 4 mann ut i shoot-off om bronsen. Det stod mellom Krister Holmberg, evigunge Jozsef Sike fra Ungarn, Niklas Bergström og Miroslav Jurco fra Slovakia som alle hadde 392. Først røyk Krister på 19. Neste runde endte med Niklas på 18, Sike på 19 og overraskende Jurco på 20. Bronse til en slovak som ofte har stått i skyggen av Pelach. Det synes vi var ham vel unnet. Sølvet gikk til Emil Martinsson på 393. Gullet gikk til den sindige Miroslav Janus fra Tsjekkia på 395. Vi feiret våre prestasjoner ved å ta en middag på Skadarljia med levende musikk av lokal karakter. Balkanblues. Vi plukket kun av det dyreste på menyen men allikevel ble vi ikke kvitt spesielt mye av dinarene som sprengte lommeboka. Gode og mette returnerte vi til hotellet en siste gang. Til slutt vil jeg takke administrasjonen for den støtte og hjelp som har vært oss til del i løpet av året.

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 157

Norgesmesterskapene: 100 m hjort enkelskudd arrangert av OSS på Løvenskioldbanen 3/9-2011

Senior 1. Henning Utti OSS 2. Tor Fleime 3. Inge Mork Veteran OSS Enebakk JFF 1. Tor Egil Mauseth 2. Sverre Lindstad 3. Kato Nordsveen Junior menn 1. Even Nordsveen 2. Espen Nordsveen Løiten JFF Løiten JFF Løiten JFF Løiten JFF Løiten JFF Kvinner 1. Eli Enerstvedt

100 m hjort dobbeltskudd arrangert av OSS på Løvenskioldbanen 4/9-2011

Senior 1. Tor Fleime 2. Henning Utti OSS OSS 3. Inge Mork Menn junior 1. Even Nordsveen Nore & Uvdal Enebakk JFF Løiten JFF Uoff. Ungdom (kun enkle sprang) 1. Espen Nordsveen Veteran 1. Kato Nordsveen 2. Sverre Lindstad 3. Jan Lasse Moe Løiten JFF Løiten JFF Løiten JFF Bærum JFF Kvinner 1. Eli Enerstvedt Nore & Uvdal 90 + 92 182 91 + 88 179 84 + 88 172 92 + 88 180 89 + 88 177 88 + 88 176 82 + 91 173 64 + 52 116 91 + 83 174 84 +85 169 80+81 161 83+70 153 84+85 169 74+71 145 79+91 170 85+81 166 76+85 161 77 +81 158

________________________________________________________________ Side 158 NSFs årbok 2011

50 m villsvin 30 + 30 skudd arrangert av Oslo Sportsskyttere 20-21/8-2011

Senior 1. Espen Krogstad 2. Ola Stene Blaker JFF Meldal SSL 3. Tommy Andre Sørlie Veteran 1. Robert Holm 2. Kato Nordsveen 3. Øivind Selnes Kvinner Høland JSK OSS Løiten JFF Blaker JFF NoreUvdal 1. Eli Enerstvedt Junior menn 1. Even Nordsveen Junior kvinner 1. Therese Holm Løiten JFF OSS Uoff.ungdomsklasse (kun langsom) 1. Tor Martin Nordhagen Hernes SSL 2. Espen Nordsveen Løiten JFF

50 m villsvin 40 skudd mix arrangert av Oslo Sportsskyttere 20-21/8-2011

Senior 1. Espen Krogstad Blaker JFF 2. Tommy Andre Sørlie 3. Magnus Nordhagen Veteran Høland JSK Hernes SSL 1. Jan Lasse Moe 2. Tor Egil Mauseth 3. Robert Holm Kvinner 1. Eli Enerstvedt Junior menn Bærum JFF Løiten JFF OSS Nore & Uvdal 295 + 285 292 + 282 281 + 283 267 + 256 281 + 239 276 + 236 274 + 253 272 + 266 284 + 272 214 + 241 218 + 221 189 + 195 183 + 190 180 + 183 175 + 173 171 + 176 164 + 181 180 + 169 580 574 564 523 520 512 527 538 556 455 439 384 373 363 348 347 345 349

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 159

1. Even Nordsveen Junior kvinner 1. Therese Holm Uoff. ungdomsklasse (kun langsom) 1. Tor Martin Nordhagen Hernes SSL 2. Espen Nordsveen Løiten JFF

10 m viltmål 30 + 30 skudd arrangert av Bærum Jeger- og fiskerforening på Kolsås 2.4.2011

Senior 1. Espen Krogstad Blaker JFF 288 + 276 2. Ola Stene 3. Tommy André Sørlie Veteran Meldal SSL Høland JSK 178 + 174 164 + 108 289 + 268 275 + 268 1. Kato Nordsveen 2. Øivind Selnes 3. Tor Egil Mauseth Junior 1. Even Nordsveen Løiten JFF OSS Løiten JFF Blaker JFF Løiten JFF Løiten JFF 187 + 183 186 + 185 252 + 227 240 + 235 254 + 217 268 + 225

10 m viltmål 20 + 20 skudd

Kvinner 1. Eli Enerstvedt Junior kvinner Nore & Uvdal 1. Therese Holm OSS Uoff. ungdomsklasse (kun langsom) 30 + 30 skudd 1. Tor Martin Nordhagen Hernes SSL 2. Nils Erik Nordhagen 3. Espen Nordsveen Hernes SSL Løiten JFF 171 + 176 183 + 180 232 + 216 188 + 221 116 + 136

10 m viltmål 40 skudd mix arrangert av Bærum Jeger- og fiskerforening på Kolsås 3.4.2011

Senior 1. Ola Stene Meldal SSL 186 + 177 2. Espen Krogstad Blaker JFF 180 + 180 370 371 352 272 564 557 543 479 475 471 493 347 363 448 409 252 363 360

________________________________________________________________ Side 160 NSFs årbok 2011

3. Tommy André Sørlie Veteran 1. Tor Egil Mauseth 2. Kato Nordsveen 3. Øivind Selnes Junior 1. Even Nordsveen Kvinner 1. Eli Enerstvedt Høland JSK Løiten JFF Løiten JFF Blaker JFF Løiten JFF Nore & Uvdal Junior kvinner 1. Therese Holm OSS Uoff. ungdomsklasse (kun langsom) 20 + 20 skudd 1. Tor Martin Nordhagen 2. Nils Erik Nordhagen 3. Espen Nordsveen Hernes SSL Hernes SSL Løiten JFF

BRAGDMERKEPOENG

:

Poeng oppnådd i 2011:

Espen Krogstad Ola Stene

VM EM Nord

Kato Nordsveen Jan Lasse Moe Robert Holm Tor Egil Mauseth

Bragdmerkepoeng totalt, viltmålskyttere:

Tor Heiestad

OL

10

VM

1

EM

31,5 Kenneth Skoglund John H. Larsen jr. 1 6 1 2 177 + 178 153 + 157 138 + 159 134 + 163 167 + 169 150 + 153 167 + 178 168 + 147 116 + 146 74 + 109

NM

4 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Nord LK

28 20 20 2 36 18

Totalt

3 1 0,5 0,5 0,5 0,5

NM

83,5 28 35,5 355 310 297 297 336 303 345 315 262 183

Sum

174 92 57,5

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 161

Rolf Bergersen Espen Krogstad John H. Larsen sr. Jan Lasse Moe Oddvar Hauger Therese Holm Arne Selmer Ola Stene Tore Skau Kristian Stensåsen Jan Erik Olsen Ellen M. Krogstad Hans Aasnæs Frode Finstad Per Hæhre Truls Heslien Bjørn Meldalen Magne Holmbro Tore N. Stene Birger Bühring Andersen Trond Opsahl Ola Brude Eli Enerstvedt Knut Grut Sverre Lindstad Anders Fosshaug Even Jakobsen Tone Wien Kåre Nicolaysen Thorvald Lund Thorleif Andresen Henning Utti Tor Fleime Tor Egil Mauseth Even Stene Olav Handeland Helge Grue Anders Stensåsen

OL

6

VM

14 16 6 6

EM

0,5 1

Nord LK

6 7 11 4 1 1,5 5 10 8,5 1 1 1 1 5 3 0,5 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3,5 3 4 3 3,5 3 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1 1

NM

14 25 8 11 7 8,5 3,5 12 8 8 9 8 1 6 5,5 5 1 6 4 5 4,5 4 4 4 3,5 3 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1 1 1

________________________________________________________________ Side 162 NSFs årbok 2011

Sum

41 36 34 17 17 14,5 13,5 12 12 9,5 9,5 8 8 7 6,5 6 6 6 5

Reidar Sigvartsen Line Teppdalen Kato Nordsveen Jonas Wien Nicolaysen Oddbjørn Eide Jon Løvseth Erik Lund Magnus Nordhagen Terje Viken Thomas Sæteråsen Anders Eide Øivind Selnes Robert Holm Christian Lycke

OL VM EM Nord LK

1

NM

1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Nye norske rekorder:

Selv om det har vært mange gode resultater, har ingen greid å pynte på rekordene i år.

Sum

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 163

XIV ÆRESMEDLEMMER OG INNEHAVERE AV HEDERSTEGN

ÆRESMEDLEMMER

HM Kong Harald Nicolaysen, Unni 1988 2000

ÆRESMEDLEMMER

(som er avgått ved døden) Amundsen, Erling (d. 1990) Flesland, Gaute (d. 2010) Gude, Ove (d. 1989) 1978 1989 1972 Løvenskiold, Carl Otto (d. 1969) 1952 Mejdell, Vilhelm (d. 1989) 1976 Narum, Bergliot (1999) Ringvold, Fernando (d.1965) 1978 1965 Vik, Anders M. (d. 1976) 1955

TILDELT NSFs HEDERSTEGN GULL:

Amundsen, Erling 1953 Amundsen, Mauritz (NAIS) 1938 Angaard, Halvard Bayard, Robert S. USA Bergersen, Rolf Bjørn, Ove (NAIS) Danmark Buhring-Andersen, Birger Cappelen, Jørgen W. Carlsson, Eric (NAIS) Sverige Cerda, H. S., Venezueala Christensen, Allan, Danmark Danielsen, Arild J. Daoud av Egypt, Prins Enger, Amund Enger, Ivar (NAIS) Flesland, Gaute Fosser, Erling Girado, Argentina Gjerdrum-Dahl, Einar Glesner, Poul, Danmark Glomnes, Sverre (NAIS) Gresvig, Knut Gude, Ove (NAIS) Gulbrandsen, H. R. Hagen, Steinar Halvorsen, Øistein, Venezuela 1952 1969 1949 1938 1962 2002 1946 1955 1954 1989 1947 1952 1938 1981 1969 1957 1970 1969 1939 1953 1938 1955 1996 1955 Harald, H.K.H. Kronprins Hasler, Kurt, Sveits Härkönen, A., Finland Helling, Svein Herver, Karsten Hofmo, Rolf Holth-Larsen, Bjarne Hunæs, Johan A. (NAIS) Johannessen, Niels Jokstad, Arne Jorsett, Per (NAIS) Juul-Johansen, C., Danmark Kjellstrøm, Rune, Sverige Klingspor, Gøsta, Sverige 1946 1973 1989 1969 Kongshaug, Erling Kongsjorden, Halvor (NAIS) 1953 1940 Krefting, Kristian Langekilde-Lange, A., Danmark 1949 Larsen, John H. Lexow, Peter H. 1949 1953 Larsson, K. A. (NAIS), Sverige 1946 1958 Lie, Johs. H. 1953 Liljedahl, Hans, Sverige Liljeroth, Johan Lund, Olav Lønnberg, Henrik, Sverige Løvenskiold, Carl Otto 1963 1961 1961 1961 1968 1952 1957 1946 1947 1975 1959 1953 2002 1961 1952 Maseng, Sigurd (NAIS) Mejdell, Vilhelm Meyer, L. F. (NAIS), Sveits Meyer, Julius, Finland Moe, Carstein Mærli, Steffen Mølbach-Tellefsen, Claus Møller, Poul, Danmark Narum, Bergliot Natvig, Harald Nicolaysen, Kåre Nicolaysen, Unni Norlin, Karl-Arvid, Sverige Norman, Tormod Oldertrøen, Bergfinn Olsen, Otto M. Onsrud, Franke (NAIS) 1938 1964 1940 1959 1953 1953 1953 1963 1971 1947 2004 1981 1961 1962 1978 1949 1938

________________________________________________________________ Side 164 NSFs årbok 2011

Opel, Georg von, Vest-Tyskland 1966 Opheim, Halgrim 1987 Petterson, A.J.T. 1957 Plahte, Erik Raña, Olegario Vazquez, Mexico 2005 Ravila, John A., Finland 1974 1961 Ringvold, Fernando Ruge, Otto (NAIS) 1953 1938 Ruud, Arthur Rytter-Axelsen, Ragnvald 1955 1961 Rødseth, Kolbjørn Røgeberg, Willy (NAIS) Schreiber, Horst G., Tyskland Schulstrøm, Bjørn, Sverige Sheperd, William D`Arey Sjong, Bjørn Skredegaard, Tore (NAIS) Stai, Erik Stedingk, E. (NAIS), Sverige Støre, J. H. Sunde, Arne (NAIS) Sætter-Larsen, E., Danmark Sørlie, Rune 1979 1938 2005 1979 1953 1963 1946 2010 1939 1956 1938 1948 2010 Tellefsen, Jon Thelle, Hans Herman. Thorsen, Fridtjof Vik, A.M. (NAIS) Vik, Sigurd M. (NAIS) Wachtmeister, Fredrik, Sverige 1984 1961 1961 1946 1938 1971 Wirtanen, Maunu, Finland Zimmermann, E., Vest-Tyskland 1961 Østbye, Harald 1975 1953 Østermann, H.V. Nais, Finland 1938 Åkerhjelm, Nils, Sverige Åkermann, J. (NAIS) Aasnæs, Hans Aasnes, Haakon (NAIS)

SØLV:

Adolp, A.O., Danmark Alsaker, Reidar Amgaard, Halvard Andersen, Kristian, Danmark Andersen, Per Chr. Andresen, Ivar, Argentina Andreassen, Arthur Andvord, Trygve Amundsen, Finn 1948 1939 1948 1946 1950 1953 1948 1963 1956 1949 1971 1948 1956 Askildt, Johs. Bagåsen, Trygve V. Bakke, Leif Balhald, Elling Barani, Gavrila, Romania Bark, Gunnar, Sverige Baxter, Michael, Storbritannia Bekkemoen, Bjarne Berg, Uno, Sverige Bergene, Ole Willy Bergersen, Johan Berrum, Erik (NAIS) Bjursetn, Børje, Sverige Biong, Henrik Bonde-Nielsen, Odd Bredin, Rune, Sverige Bruåsdal, Gjermund Brække, Ove Falsen Brænde, Ole Jacob Brøholt, Sverre (NAIS) Bull, Odd Burmeister, H.K., Danmark Buhring-Andersen, Birger Børresen, Ole Canale, Argentina Cappelen, Jørgen W. Carlsson, Helge, Sverige Carlsson, Roine, Sverige Carserud, Bertil, Sverige Christensen, Allan, Danmark Dagfinrud, Arvid Danielsen, Arild J. Danielsson, Erik, Sverige Ditlef-Simonsen jr., O. Due, Eilif Dypedal, Tellef Eckell, F,. Argentina Eckermann, H. von, Sverige Ekfeldt, Axel, Sverige Ellingson, Erling Engseth, Einar Enger, Amund Ericksson, Waldemar, Sverige Eriksen, Thorolf Eriksrud, Finn Erjola, Risto, Finland Evang, Erik Fearnley, Thomas 1961 1953 1961 1976 2000 1981 1939 1962 1959 1953 1959 1957 1981 1953 1958 1972 1955 1975 1980 1948 1981 1976 1965 1994 1953 1939 1954 1971 1967 1950 1971 1972 1953 1960 1953 1976 1949 1948 1969 1964 1956 1947 1953 1954 1966 1975 1970 1955

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 165

Ferrazi, Androgi, Italia Fischer, Bernhard, Øst-Tyskland 1971 Fjalestad, Johannes, Argentina 1959 1949 Fjellbu, Sigvald Flesland, Gaute Flaaten, Nils 1974 1975 1955 Fodstad, Sverre Fosser, Erling Fossmo, Vidar Fredriksfryd, Erling Frietch, Bruna, Finland Frisvold, Paal Gjerdrum-Dahl, Einar 1956 1966 2004 1957 1967 1962 1963 Gjørwad, Olav Gran sen., Olav Granberg, G.V.H., Sverige Graneggen, Bjarne Granier, Joseph, A., Venezuela Gresvig, Knut Grewin, Arne, Sverige Gulbrandsen, H.R. Gulbrandsen, Odvar Gundersrud, Olaf 1971 1979 1961 1961 1955 1950 1963 1950 1961 1988 Gustafsson, Sture, Sverige Gustavsen, Reidar Gyllenswärd, (NAIS), Sverige Haapalinna, Matti, Finland Hagen, Anker Hagen, Hermann (NAIS) Hagen, Steinar 1979 1973 1939 2000 1968 1939 1982 Hals, Chr. Handeland, Olav 1958 1983 Haugen, Hans Hegsvold, Bjørn 1977 Hauger, Oddvar Hederen, Olle N. (NAIS), Sverige 1946 Hedman, Sven, Sverige 1977 1953 1961 Heidenreich, Odd, Italia Heiestad, Tor Hellum, Kjell, Venezuela Helsaa, Helge Herdal, Sverre Herver, Karsten Hesselberg, O., Danmark Hinna, Haldor Hjelle, Eirik Hodt, Rolf Th. Holm, Arne L. 1959 2002 1955 1954 1969 1961 1969 2010 1983 1971 1948 Holm, Carl-Eric, Sverige Holtan-Larsen, John Holth, Sverre Hovind, Eigil Hvoslef-Eide, E. Huber, Conrad, Finland Haakafoss, Godtfred Iversen, Knut A. Ivy, Derek, England Jacobsen, Ferner (NAIS) Jakobsen, Bjørn Jaråker, Kirsti Jensen, Chr. Johansen, Georg Johansen, Magnus Johansson, Holger, Sverige Johnsen, John Johnsen, Karl (NAIS) Johnsen, Kjell Mollerup Johnsrud, Thor Hebbe Jokstad, Arne Juul-Johansen, Danmark Karlung, Egil Keifer, Frederick J., USA Kiianlinna, Ilka, Finland Kjellstrøm, Rune, Sverige Kleven, Sverre Klingspor, Gøsta, Sverige Koch, Erland, Sverige Kongshaug, Emil Kristiansen, Pål Kristiansen, Øysten Landrø, Magne 1963 1948 1949 2010 2004 1972 Larsen, Trygve Larsen, Mauritz Larsen, Steffen Lauritsen, Einar 1974 1955 1992 1994 Lexow, Agnete Liljedahl, Hans, Sverige 1958 1953 Lillehagen, Erling Lindgren, S.O. (NAIS), Finland 1939 Lindh Yngve 1961 1998 Linnosvuo, Pennti, Finland Littula, Martti, Finland Lund, Olav Lunde, Eilert Lunde, Thor Lundgren, Gunnar, Sverige 1970 1950 1989 1984 1980 1948 1956 1957 1965 1955 1939 1989 1973 1968 1966 1971 1969 1967 1979 1958 1972 1975 1968 2008 1960 1954 1983 1962 1992 1940 2010 1996 1955

________________________________________________________________ Side 166 NSFs årbok 2011

Løbben, Paul Løberg, Sverre O. Lønnberg, Henrik, Sverige Løvenskiold, Carl O. Løvenskiold, Harald Løvenskiold, Henny Løvold, Kjell Lågstad, Liv Lågstad, Odd Madsen, Ole H., Danmark Magnus H. Chr. Magnussen, Johan Mathiesen, Johanne Mathiesen, Jørgen Männikkö, Esa, Finland Mehanna, Chafic, Egypt Mejdell, Vilhelm Mellem, Magne Ivarq Menzinski, Ivan, Sverige Meyer, Julius, Finland Millquist, Tord, Sverige Miinalainen, Viktor, Finland Moen, Per Bjørnar Mærli, Steffen Mølbach-Tellefsen, Claus Møller, Poul, Danmark Narum, Bergliot Näätänen, Paavo, H., Finland Nicolaysen, Asbjørn Nicolaysen, Kåre Nicolaysen, Unni Nielsen, Gustav, Danmark Nilsen, Alf Nilsen, Grete Nilsen, Harald Nilsen, Jan Schmidt Nilsen, Torleif Nilssen, Einar, Italia Nordblad, Georg, Finland Nordenborg, Rolf, Sverige Nordquist, René, Finland Nordås, Øystein Normann, Tormod Nygård, Jens J. Nygård, Rolf Næs, Thormod Nöyränen, Markku, Finland Ohlig, Ernst, Sverige 1947 1975 1962 1961 2002 1972 1950 1948 1957 2010 1949 1948 1958 1965 1968 1957 1953 1947 1986 1953 1961 1985 1977 1996 1948 1958 1953 1967 2006 1970 1973 1959 1958 2010 2008 1981 1961 1959 1950 1979 1985 2002 1956 1972 1953 1975 1985 1954 Olden, Helge Oldertrøen, Bergfinn Olsen, Chr. (NAIS) Olsen, Leif Olsen, Osvald Opheim, Hallgrim Orderud Skare, Kjell Ottesen, Stein Park, Chong Kyu, Korea Pettersen, Erling Petterson, A. J. T. Pfeil, Konrad, Vest-Tyskland Plahte, Erik Poulsen, Jens Anton Pran, Åge Prestegaard, Arne, Venezuela Rand, Ths., Danmark Rasmussen, Ove, Danmark Rasmussen, Svend, Danmark Ringvold, Else Ringvold, Fernando Roll, Inge Rump, Leif, Danmark Ruud, Bjørn Rytter-Axelsen, Ragnvald Ryeng, Nils Rødseth, Kolbjørn Røgden, Arne Røsløk, Ole Røst, Odd Røwde, P.M. (NAIS) Røwde, P. M. Rægeland, Eilert Sandberg, O. (NAIS) Sanddahl, Bjarne, Danmark Sannes, Ole Sannes, Ole Schanche, Leif Schullstrøm, Bjørn, Sverige Schullstrøm, Lars, Sverige Schutz, Ed. (NAIS), Sveits Semb, Arthur Sjong, Bjørn Skauen, Hans Skuven, Knut Skramrud, Sverre Sletten, Asbjørn Slettevold, Morten 1961 1964 1955 1963 1983 1973 1953 1948 1949 1983 1994 1958 1978 1971 2002 1969 1939 1948 1954 1976 2006 2000 1978 1950 1958 1970 1965 1962 1971 2006 1940 1953 1973 1939 1996 1949 2006 1961 1965 1971 1940 1972 1961 1961 1961 1972 1989 1955

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 167

Smestad, August Solberg, O. Solheim, Kristian Stai, Erik Stake, Johan Stensvold, Torfinn Stillhart, (NAIS), Sveits Stornes, Jan Th. Strøm, Jan O. Stubberud, Helge Støre, J. H. Svartveit Sverre Svegård. Ove C. Svensen, Helge Svingen, Bjørn Syvertsen, Asbjørn Søilen, Otto Sørsdahl, Howard Sørlie, Rune Tangen, Arne Tanner, Karl O. , Finland Tellefsen, Jon Thielemann, Erik Thorsen, Brynjulf Thorsen, Fridtjof Thorvaldsen, Alfred Torp, Bjørn Trulsrud, Knut Trønnes, Johanna Akre Han Ki-Uk, Korea Ursin, John Vedul, Ivar Vik, Signe Vilhjalmson, Erlendur, Island Vålen, Lars Wahl, Thorbjørn Wester, Ivar (NAIS), Sverige Whaley, Howard Wikman, Leo, (NAIS), Finland 1969 1960 1958 1946 1955 1939 Winge, William Ørner, Jan 1953 Wirtanen, Maunu, Finland Worziger-Chr.sen, B., Danmark 1950 Øien, Inge 1960 1953 1963 Østberg, Sigurd Østvold, Johs. Aas, Ivar Aasgaard, Arne, Egypt 1974 2002 1978 1975 2010 1953 1947 1969 1961 1962 1980 2010 1950 1978 1964 2004 1956 1967 1971 1961 1970 1953 1952 1961 1974 1960 1965 1994 1959 1953 1940 1979 1973 2008 1948 1969 2002

NSFs PLAKETT:

Andersen, Kjell O., Danmark Antonsen, Karl Gustav Arntzen, Johs. Bahrs, Fritz, Vest-Tyskland Bahrs, Jochen, Vest-Tyskland Bech, Jørgen, Danmark Berg, Annar Bergdahl, Stig, Sverige Berget, Runar Bodin, Kerstin, Sverige Brustad, Kjell Ivar Bibow, Ulf Brekken, Hans Christiansen, Kjell Danielsen, Finn, Danmark Ebling, Leif, Danmark Eidsæther, Alf Fjeld, Bent Fjeld, Evelyn Fredriksen, Kay Fossen, Harald Gjerde, Egil Gran, Jon-Tore Grevelund, Henning, Danmark Gustavsen, Reidar Hagen, Audun Hagen, Steinar Hansen, Bjørn J. Hauger, Oddvar Hedborg, Thoralf, Sverige Helgesen, Olav Heskje, Magnus Hinna, Haldor Hovind , Eigil Hæhre, Gustav Høckerstrand, Stig, Sverige Jacobsen, Tove Jeppesen, A.V., Danmark Johansen, Terje Johansen, Torstein Karlsen, Henry Karlsen, Olav Kjellerup, Kaj, Danmark Kopstad, Knut Koren, Petter Krogstad, Jørgen 1973 1986 1976 1976 1976 1973 2011 1979 2010 1998 2011 1973 1980 1973 1996 1983 2010 2011 2011 1984 2011 1991 2011 1996 1984 1989 1974 1982 1974 1963 1969 1991 1991 2007 1974 1979 2002 1973 1986 1962 1989 1989 1973 1975 2010 1978

________________________________________________________________ Side 168 NSFs årbok 2011

Kubstrup, E., Danmark Lambrecht, Wilh. , V.-Tyskland 1974 Larsen, Kjeld C. 1963 1980 Larsen, Steffen Larun, Rolf Lindh, Yngve, Sverige 1989 1972 1989 Lunde, Tove Markussen, Helge Meldalen, Bjørn Miles, Ray, England 1991 1972 1978 1992 Moe, Idar Moe, Jan Lasse 2002 1990 Nesbakk, Alf Neugebauer, Horst, V.-Tyskland 1981 Nicolaysen, Asbjørn 1984 1969 Nielsen, Gustav, Danmark Nilsen, Grete 1963 1989 Nilsen, Harald Nilsen, Magne Nordås, Øystein Näsman, Gregor, Sverige Olsen, Sigurd Opstad, Finn R. Osaker Asbjørn Osaker, Asbjørn (2. gang) Ottesen, Stein Owe, Reidar 1989 1978 1984 1979 1972 1981 1967 1972 1985 1991 Pfeil, Konrad, Vest-Tyskland Petersen, Leif, Danmark Petterson, Sven, Sverige Poulsen, J. O., Danmark Rasmussen, Jytte, Danmark Rasmussen, Svend, Danmark Sagbakken, Ragnar Sandahl, Bjarne, Danmark Schriever, Lothar, V.-Tyskland Selnes, Øivind Skaug, Jan Sletten, Asbjørn Sotberg, Svein Stai, Erik Storhaug, Dag Strøm, Eugen Stubberud, Helge Sullivan, Michael, England Suul, Arne Sæbø, Anders Inge Strandskog, Tom 1971 1983 1979 1973 1973 1963 1990 1983 1970 2010 1978 1973 1992 1986 1978 1992 2000 1992 1976 1991 1991 Søilen, Otto Thomsen, Freddie, Danmark Thu, Johannes Thu, Martin Torp, Finn Toverud, Lars Trump, Kurt, Vest-Tyskland Ueland, Ivar Uthaug, Arne Vangsgaard, Kai, Danmark Vestgard, Arve Vinjum, Ragnar Westbye, Thor R. Winther, Tore Zernichow, Einar Aakre, Ole Morten Aas, Hans Kjetil

DIPLOM:

Almåsbakk, Svein Andersen, Anders Bang Andreassen, Arild Auestad, Ingvald Aune, Solfrid Bakke, Sverre Bendiksen, Birger Berg, Annar Birkerød SSL, Danmark Bjørnøy, Andreas Boganes Pistolklubb Bratsberg, Brynjar Bush, John Christenssen. Finn Dypedahl, Tellef Døhlen, Sverre Ellefsen, Ernst Tommy Fluckiger, Elisabeth, Sveits Foss, Jon R. Fosse, Oddvar Frafjord, Arve Gjerde, Egil Granerud, Reidar Hafrsfjord Pistolklubb Halvorsen, Halvor Hangeraas, Kristen Hansen, Eli M. Hansen, Ole Jakob Havik, Egil 1973 1991 1978 1991 1987 1973 1973 1992 1977 1991 1991 1987 1987 1989 1972 1991 1991 1974 1965 1972 1991 1989 1973 1991 1991 1962 1987 1987 1972

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 169

1973 1973 1991 1991 1985 1991 1976 1989 1979 1983 1979 1984 1989 1991 1979 2010 1991

Hassler, Henrik Helland, Jan Magne Herikstad, Kåre Heskje, Magnus Hinna, Haldor Hjelvik, Knut Ole 1976 1991 1989 1989 1987 1973 Hå Pistolklubb Håmsø,Bergliot F 1991 1987 Jacobsson, Rolf, Sverige Jagd & Sportsch.club, Ratzeburg 1976 Johansen, Torstein 1979 1962 Jakobsen, Rolf, W. 1978 Kajland, Anders, Sverige Komperud, Eliot Kordal, Sverre Kristiansen, Dag A.R. Kvæstad, Bjørn Landåsbygda SSL Larsen, Steffen Lilleødegaard, Anders Lindal, Helge Lismoen, Birger Matre, Dag Arne Mikkelborg, Ole Mordt, Camillo Myhrvold, Magne Narverud, Kåre 1979 1973 1973 1982 1991 1964 1987 1972 1973 1973 1991 1973 1972 1963 1975 Nebell, Bjørn Nesbakk, Alf Nilsen, Bjørn Nilsen, Grete Nilsen, Harald Olsen, Finn H. Olsen, Kåre Osaker, Asbjørn Owe, Reidar Ravndal, Finn Rogaland Skytterkrets Røgden, Inger Johanne Røste, Hans 1972 1978 1978 1987 1987 1990 1991 1967 1989 1991 2002 1962 1991 Skaug, Jan Skår, Olav Stavanger Pistolklubb Stensland, Per 1976 1991 Sletten, Asbjørn 1987 Sletten, Johan Soc. de Tir Aux Armes, Luxemb 1974 Sola Pistolklubb 1989 1991 1991 1988 Strandskog, Tom Svensson, Ulf Sæbø, Anders Inge Tapper, Ernst Chr. Thorsen, Ernest Thorsen, Wenche Thu, Johannes Thu, Martin Time Pistolklubb Trulsrud, Jorunn Trulsrud, Per A. Tunheim, Einar Tømmerbakken, Torleif Ueland, Ivar Uthaug, Arne Vagle, Per Wien, Ragnar Vilholm, Bjørg Zumbrunn, Alfred, Sveits Ødegård, Sverre Aas, Hans Kjetil Åssiden MSL (damelaget)

NORSKE ORGANISASJONER NIFs jubileumsmedalje

Løvenskiold, Carl Otto Ringvold, Fernando Vik, Anders M. 1961 1961 1961

NIFs hederstegn

Flesland, Gaute Mejdell, Vilhelm Ringvold, Fernando

NIFs diplom

Rødseth, Kolbjørn

DFSs hederstegn

Gude, Ove Jokstad, Arne Orderud, Johs. Ringvold, Fernando

ISSF

1989 1970 1965 1972 1978 1989 1957 1964 1989 1978 1989 1989 1987 1991 1989 1989 1991 1978 1978 1991 1972 1987 1987 1991 1978 1991 1974 1978 1989 1963

________________________________________________________________ Side 170 NSFs årbok 2011

Æresmedlem

Vik, Anders M. Nicolaysen, Unni

Insignia of Honour - sølv

Vik, Anders M.

The Blue Cross

Flesland, Gaute Nicolaysen, Unni

Gullmedalje

Flesland, Gaute Karlsen, Olav Larsen, Steffen Lund, Olav Nicolaysen, Unni Rødseth, Kolbjørn Sletten, Asbjørn

Sølvmedalje

Christenssen, Finn Hesje, Magnus Karlsen, Olav Løvseth, Jon Nilsen, Grete Rødseth, Kolbjørn Sletten, Asbjørn Thu, Johannes Ueland, Ivar Aas, Hans Kjetil

Diplom

Andersen, Odd Austad, Ingvald Bang-Andersen, Anders Bekkemoen, Bjarne Bush, John Dagfinrud, Arvid Danielsen, Arild J. Døhlen, Sverre Fjellheim, Svein Flesland, Øystein Gjerde, Egil Gundersrud, Olaf Hagen, Audun 1952 2010 1956 1992 1998 1981 1992 1989 1989 1981 1978 1992 1992 1992 1989 1984 1992 1976 1989 1992 1989 1992 1984 1992 1992 1981 1992 1984 1969 1989 1992 1984 1992 1984 1989 Hagen, Steinar Handeland, Olav Hinna, Haldor Karlsen, Henry Larsen, Kjell Lågstad, Liv Lågstad, Odd Mærli, Steffen Nilsen, Grete Nilsen, Harald Nordås, Øystein Opheim, Hallgrim Opstad, Finn R. Schmidt Nilsen, Jan Strandskog, Tom Sæbø, Anders I. Sørlie, Rune Tellefsen, Jon Thu, Martin Trulsrud, Per Arne Vagle, Per Østbye, Harald

ESC Ærespresident

Nicolaysen, Unni

Medalje

Flesland, Gaute Gude, Ove Johannessen, Iver Larsen, Steffen Leinhardt, Kjell Thore Lund, Morten Lund, Olav Løvseth, Jon Nicolaysen, Unni Schmidt Nilsen, Jan Sletten, Asbjørn Slungård, Øyvind Stai, Erik Svingen, Bjørn Sørlie, Rune Trønnes, Johanna Akre Ueland, Ivar Vedul, Idar 1980 1979 2010 1988 2010 2010 1988 1983 1980 1983 1988 2010 2010 2010 1983 2010 1988 2010 1984 1981 1992 1992 1981 1981 1981 1956 1989 1989 1984 1981 1981 1984 1989 1992 1984 1984 1992 1984 1992 1956 2009

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 171

Diplom

Andersen, Odd Bakken, Knut Bangstad, Joachim Bekkemoen, Bjarne Dagfinrud, Arvid Flesland, Øystein Flobergseter, Dan-Inge Gundersrud, Olaf Hagen, Audun Hagen, Steinar Handeland, Olav Heiestad, Tor Holte, Jon Reidar Karlsen, Olav Kristoffersen, Grete Larsen, Kjell Lauritzen, Tom Lundemo, Jorun Lågstad, Liv Lågstad, Odd Nilsen, Grete 1983 2010 2010 1980 1983 1983 2010 1983 1988 1983 1980 2010 2010 1988 2010 1980 2010 2010 1980 1980 1988 Nilsen, Harald Nirisen, Øystein Nordås, Øystein Olden, Helge Opheim, Hallgrim Opstad, Finn R. Prøven, Lene Mari Rønningsgrind, Ina Sagen, Jan Setsaas, Harald Skistad, Eva Stokke, Jan Tore Strandskog, Tom Strømdal, Magnus Sætre, Inger Tellefsen, Jon Trulsrud, Per Arne Trønnes, Anders Tønne, Ina Wiggen, Karl Ø. Willersrud, Stein 1988 2010 1983 2010 1980 1980 2010 2010 2010 2010 1980 2010 1988 2010 2010 1983 1983 2010 2010 1980 2007

________________________________________________________________ Side 172 NSFs årbok 2011

XV NORSKE MEDALJER I OL, VM OG EM

MEDALJER I OLYMPISKE LEKER 1900 Sølv:

Frigevær stående Frigevær

Bronse:

Frigevær liggende

1906 Gull:

Ole Østmo Lag Ole Østmo G.G. Skatteboe Frigevær

Sølv:

Frigevær

1908 Gull:

Frigevær Frigevær Lag Albert Helgerud Lag

Bronse:

Frigevær

1912 Sølv:

Frigevær Ole Sæther Lag

Bronse:

Armegevær E.E. Skogen

1920 Gull:

Armegevær Otto M. Olsen Hjort enkeltskudd Otto M. Olsen Hjort dobbeltskudd O. Lilloe Olsen Hjort enkeltskudd Lag Hjort dobbeltskudd Lag

Sølv:

Armegevær Frigevær Lag Lag

Bronse:

Frigevær Hjort enkeltskudd

1924 Gull:

Ø. Østensen Harald Natvig Hjort dobbeltskudd Einar Liberg Miniatyrgevær Lag Hjort dobbeltskudd O. Lilloe Olsen Hjort enkeltskudd Lag

Sølv:

Hjort dobbeltskudd Lag

Bronse:

Hjort enkeltskudd

1936 Gull:

Liggende miniatyr

1948 Bronse:

Frigevær Otto M. Olsen Willy Røgeberg Willy Røgeberg

1952 Gull:

Helmatch miniatyr Erling Kongshaug Hjort sammenlagt John H. Larsen

1988 Gull:

Villsvin 50 m 30+30 skudd Tor Heiestad

1992 Sølv:

60 skudd liggende

2000 Bronse:

Rifle 3x40 skudd Harald Stenvaag Harald Stenvaag

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 173

2008 Sølv:

Skeet Tore Brovold

MEDALJER I VERDENSMESTERSKAP 1897 Gull:

Frigevær stå.

Sølv:

Frigevær

1900 Sølv:

Frigevær Ole Østmo Lag Lag

Bronse:

Frigevær

1924 Bronse:

Frigevær stå. Frigevær kne.

1928 Sølv:

Lerdue

Bronse:

Lerdue G. Bakke Halvard Angaard Olaf Sletten Eivind Holmsen Martin Stenersen

1929 Gull:

Hjort enkeltskudd Otto M. Olsen Hjort dobbeltskudd Lag (uoff.)

Sølv:

Hjort dobbeltskudd Otto M. Olsen Hjort enkeltskudd Lag (uoff.)

Bronse:

Frigevær kne. Frigevær ligg. Miniatyr stå. Sverre Glomnes Trygve Larsen Lag

1931 Gull:

Miniatyr stå. Mauritz Amundsen Hjort dobbeltskudd Lag (uoff.)

Sølv:

Miniatyr kne. Hjort enkeltskudd Johs. Grønlie Otto M. Olsen Hjort dobbeltskudd Johan Bergersen Miniatyr kne. Miniatyr ligg. Hjort enkeltskudd

Bronse:

Hjort enkeltskudd Lag Lag Lag (uoff.) Johan Bergersen Lag Frigevær

1935 Sølv:

Miniatyr stå.

Bronse:

Miniatyr kne. Frigevær stå. Miniatyr ligg. Armegevær kne.

1937

Willy Røgeberg Willy Røgeberg Willy Røgeberg Halvor Kongsjorden Tore Skredegård

Gull:

Hjort enkeltskudd Hjort enkeltskudd Rolf Bergersen Lag (uoff.) Hjort dobbeltskudd Lag (uoff.)

Sølv:

Hjort dobbeltskudd Hans Åsnæs

________________________________________________________________ Side 174 NSFs årbok 2011

Bronse:

Hjort enkeltskudd

1939 Gull:

Frigevær ligg. Hans Åsnæs Halvor Kongsjorden

Bronse

Miniatyr kne.

1947 Gull:

Hjort dobbeltskudd Hans Åsnæs Englandsmatch Odd Sannes Miniatyr kne. Miniatyr ligg. Miniatyr stå.

Sølv:

Lag Johan Hunæs Willy Røgeberg Lag Miniatyr stå. Miniatyr kne. Englandsmatch Dobbelskudd hjort

Bronse:

Miniatyr kne. Mauritz Amundsen Lag Lag Lag Miniatyr stå. Amerikamatch Miniatyr ligg. Hjort enkeltskudd

1949 Gull:

Hjort sammenlagt Hjort sammenlagt Englandsmatch Tore Skredegård Erling Kongshaug Lag Lag Lag Rolf Bergersen Lag Lag

Sølv:

Hjort sammenlagt Englandsmatch

Bronse:

Englandsmatch Miniatyr helmatch John H. Larsen Tore Skredegård Halvor Kongsjorden Erling Kongshaug Miniatyr helmatch Miniatyr stå. Norsk armegevær Lag

1952 Gull:

Hjort enkeltskudd John H. Larsen Hjort dobbeltskudd John H. Larsen Miniatyr helmatch Erling Kongshaug Erling Kongshaug Ottar Dahl Hjort enkeltskudd Lag Hjort dobbeltskudd Lag

Sølv:

Hjort enkeltskudd Miniatyr kne. Norsk armegevær Englandsmatch

Bronse:

Miniatyr helmatch Miniatyr helmatch Miniatyr kne. Armegevær

1954

Rolf Bergersen Johan Hunæs Sigurd M. Vik Lag Johan Hunæs Lag Lag Lag

Sølv:

Hjort enkeltskudd Hjort enkeltskudd Miniatyr ligg. Miniatyr stå. Rolf Bergersen Lag Lag Lag

Bronse:

Miniatyr ligg. Iver Aas Lerdue Hans Åsnes Hjort dobbeltskudd Lag Miniatyr helmatch Miniatyr kne. Lag Lag

1962 Sølv:

Armegevær Lag

1966 Sølv:

300m frigevær ligg. Magne Landrø

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 175

1970 Bronse:

Skeet

1971 Bronse:

Skeet Kari Lindèn Kari Lindèn

1974 Sølv:

50 m 60 skudd ligg. Helge Anshushaug

Bronse:

50 m std.rifle 50 m std.rifle Helge Anshushaug Lag

1978 Sølv:

300 m fririfle ligg. 300 m fririfle kne.

1981 Sølv:

Luftrifle Luftrifle, kvinner

Bronse:

Luftrifle, menn Tore Hartz Tore Hartz Thoril R. Brodahl Lag Lag

1982 Gull:

300 m std.rifle Luftrifle, menn

Sølv:

50 m fririfle stå. 50 m fririfle stå. 300 m fririfle kne. 300 m std.rifle

Bronse:

50 m fririfle 300 m fririfle 300 m fririfle ligg.

1986

Harald Stenvaag Lag Harald Stenvaag Lag Lag Lag Lag Lag Lag

Gull:

300 m fririfle stå. Lag

Sølv:

300m std. rifle 3x20 Harald Stenvaag

Bronse:

50 m fririfle stå. 300 m fririfle ligg. Harald Stenvaag Lag 300 m fririfle 3x40 Lag

1987 Sølv:

Luftrifle, kvinner

Bronse:

Luftrifle Lag Harald Stenvaag Lag Luftrifle, menn 10m villsvin 20+20 skudd

1990 Gull:

300m fririfle ligg. 300m fririfle ligg.

Sølv:

50m fririfle ligg. Kenneth Skoglund Harald Stenvaag Lag Harald Stenvaag

1991 Gull:

Luftrifle Luftrifle

Bronse:

Luftrifle

1994 Gull:

Grovpistol

Sølv:

50m 60 sk. ligg.

1998 Gull:

Harald Stenvaag Lag Nils Petter Håkedal Pål Hembre Lag

________________________________________________________________ Side 176 NSFs årbok 2011

300m std.rifle 3x20 Espen B.- Knutsen

Sølv:

Std. Pistol Grov pistol Std. Pistol 300m 60 sk. Ligg 300m helmatch

2002

Pål Hembre Pål Hembre Lag Lag Lag

Gull

Skeet 50m 60 ligg. m 300m 60 ligg, kv 300m 60 ligg. m

Sølv:

50m 60sk. ligg Harald Jensen lag lag lag Espen B.-Knutsen Lag Grovpistol

Bronse:

300m 60 sk.ligg 300m 3x20 sk 300m fririfle 3x40

2005 Gull:

Skeet Lindy Hansen Arild Røyseth Lag Lag menn

2006 Gull

300m 3x40 300m 3x40 300m 60 sk menn Espen B-Knutsen Lag Lag

Sølv MEDALJER I EUROPAMESTERSKAP

50m 60 ligg kv 50m 3x20 kv jr 300m 3x40 sk 300m 3x20 m

Bronse

Skeet m 300m 3x20 m Skeet m 50m 60 ligg jr.k

2009 Bronse

10m viltmål 10m viltmål mix

2010 Gull

300m 3x20 kv 50m 3x40 jr

Sølv

300m 60 sk m 300m 3x40 50m 3x40 300m 2x20 m

Bronse

Grovpistol 300m 3x20 m 300m 3x40

2011 Sølv

Skeet Hanne Skarpodde Kristina Vestveit Vebjørn Berg lag Tore Brovold Vebjørn Berg lag lag Therese Holm Therese Holm Gyda E. Olssen Kim Andre Lund Vebjørn Berg Vebjørn Berg lag lag Pål Hembre Vebjørn Berg lag Tore Brovold

1955 Gull:

Englandsmatch Englandsmatch

1963

Erling Kongshaug Lag

Gull:

300 m fririfle kne.

Bronse:

300 armegevær Magne Landrø Lag

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 177

1969 Sølv:

Luftrifle

1970 Sølv:

Skeet Magne Landrø Kari Lindèn

1971 Sølv:

50 m fririfle ligg. Jr. Rune Brodahl

1972 Sølv:

Skeet: Kari Lindèn

1976 Sølv:

Luftrifle Jr.

1977 Gull:

50 m fririfle ligg

Sølv:

300 m std.rifle 300 m fririfle kne. 300 m fririfle kne. Villsvin normal

Bronse:

50 m fririfle ligg. 300 m std.rifle Luftrifle, jr. menn

1980 Sølv:

Luftpistol Jr.

Bronse:

Luftrifle menn

1981 Gull:

Luftrifle Luftrifle Per Erik Løkken Lag, menn Tore Hartz Tore Hartz Lag Lag Harald Stenvaag Lag Lag Lag Lag Anne G. Jeppesen Harald Stenvaag Luftrifle 50 m fririfle, 3x20

Sølv:

50m fririfle 3x20Jm Geir Skirbekk 50 m fririfle, stå. 300 m fririfle, stå. Harald Stenvaag Harald Stenvaag 50 m fririfle, ligg 300 m fririfle, stå. Lag, menn Lag, jr. menn Lag, junior menn Lag

Bronse:

Luftrifle 50 m fririfle 3x40 Per Erik Løkken Harald Stenvaag 300 m fririfle, stå. Trond Kjøll 300 m fririfle, ligg. Lag 300 m std.rifle

1982

Lag

Gull:

Luftrifle Luftrifle

Bronse:

Luftrifle, Jr.menn Harald Stenvaag Lag, menn Geir Skirbekk

1983 Gull:

Luftrifle, Jk 50 m std.rifle Jk

Sølv:

300m fririfle, stå. Siri Landsem Lag Geir Skirbekk 50m std.rifle ligg jk Sara Hovland 300m fririfle, stå.

Bronse:

300m fririfle 3x40 300m fririfle 3x40 Luftrifle, menn Lag Geir Skirbekk Lag Lag

1984 Sølv:

50m std.rifle 3x20Jk Siri Landsem 50m fririfle, 3x20

Bronse:

Lag Jr. menn

________________________________________________________________ Side 178 NSFs årbok 2011

Luftrifle Luftrifle, Jk. Harald Stenvaag Lag

1985 Sølv:

50m std.rifle Jk 300m fririfle, kne. Lag Geir Skirbekk 300m fririfle, kne. Lag

Bronse:

50m fririfle, ligg Jm Jan Gundersud Luftrifle Jm Lag 50m std.rifle, 3x20 Lag Jr. menn 300m std.rifle Lag

1986 Sølv:

Luftrifle Lag

Bronse:

50m fririfle ligg. Jm Lag

1987 Gull:

300m fririfle, stå. Harald Stenvaag

Sølv:

300m fririfle, 3x40 Harald Stenvaag Standardpistol

Bronse:

Luftrifle Lag Lag

1988 Bronse

Villsvin 10 m 20+20 skudd Standardpistol Jm

1989 Gull

Standardpistol

Sølv

Villsvin 30+30 sk Grovpistol Tor Heiestad Lag Lag Tor Heiestad Lag

Bronse

Grovpistol 300m fririfle, stå. 300m fririfle, stå. Ragnar Jelsnes Harald Stenvaag Lag

1990 Gull:

Viltmål 10m luft Tor Heiestad

Sølv:

50m fririfle 3x40Jm Leif S Rolland

Bronse:

50m fririfle 3x40

1991 Gull:

300m fririfle 3x40 300m fririfle, stå. 300m fririfle, stå Luftrifle

Sølv:

300m Std.rifle Lag Jr. menn Harald Stenvaag Harald Stenvaag Lag Lag Lag

Bronse:

Luftrifle Finpistol Jm. 50m fririfle 3x40 50m fririfle, stå 300m fririfle 3x40

1993 Gull

: Skeet Standardpistol Grovpistol 300m std.rifle Skeet Standardpistol

Sølv:

Skeet Grovpistol 300m fririfle Hanne Vataker Bjørn Roar Bjerke Harald Stenvaag Lag Lag Harald Jensen Petter Bratli Pål Hembre Geir M Rolland Lag Lag Paal Kråkenes Lag Lag

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 179

300m std.rifle

1995 Gull:

Standardpistol Standardpistol m Luftrifle menn Lag Pål Hembre Lag Lag

Sølv:

Fripistol jr. 300m fririfle 3x40 Anders Svegård Lag 300m standard 3x20 Lag

Bronse:

Grovpistol Lag 300m fririfle 60 ligg Lag

1996 Gull:

Luftrifle menn Lag

1997 Sølv:

50m sp.rifle 60 ligg Lag Jk

Bronse:

50m sp.rifle 60 ligg Lindy Hansen Finpistol Jm Ketil Grøtte Grovpistol 50m sp.rifle 3x20 Lag Lag Jk

1998 Bronse:

50m rifle jk

1999 Gull:

Luftrifle jr. Standardpistol m Rifle 3x20 300m.

Sølv:

Grovpistol menn 300m fririfle 3x40 Lag Katrine Begby Lag Lag menn Lag Lag

Bronse:

Standardpistol Petter Bratli 50m rifle 60 ligg jr. Katrine Begby

2001 Gull:

Rifle 300m 3x40 lag

Sølv:

Rifle 300m 3x20 Grovpistol Skeet

Bronse:

Luftrifle jr. Rifle 300m 3x20 Skeet Grovpistol

2002 Gull:

Skeet menn

Sølv:

Luftrifle Luftrifle jr Lag menn Lag menn Lag menn Kristoffer Sannvoll Thore Larsen Harald Jensen Pål Hembre Lag

2003 Gull:

Rifle 300m 3x20 Gyda E. Olssen Rifle 300m 60 s.ligg Lag kvinner Rifle 50m 60sk.ligg Lag kvinner Grovpistol

Sølv:

Leif St. Rolland Are Hansen Lag menn Grovpistol Petter Bratli Rifle 300m 60s.ligg Gyda E. Olssen

Bronse:

Luftrifle jr. Kristoffer Sannvoll Rifle 300m 60s.ligg Vebjørn Berg Rifle 300m 60s.ligg Hanne Skarpodde Rifle 300m 3x20 Lag menn Rifle 300m 3x20 Lag kvinner Rifle 50m 60 sk ligg Lag kvinner jr. Rifle 50m 60sk.ligg Lag menn

________________________________________________________________ Side 180 NSFs årbok 2011

2004 Gull:

Skeet Lag menn

Bronse:

Rifle 50m 3x20 jr. Kristina Vestveit

2005 Gull

: Rifle 300m 3x20 Espen Berg-Knutsen Skeet Rifle 300m 3x20 Erik Watndal Lag menn Rifle 50m 60sk. ligg Lagmenn

Sølv:

Luftrifle Rifle 300m 3x20 Are Hansen Vebjørn Berg Rifle 50m 3x20 jk Skeet Luftrifle Rifle 300m 3x40 Kristina Vestveit Lag menn Lag menn Lag menn

Bronse:

Rifle 300m 3x40 Rifle 300m 3x20

2007 Gul

l: Vebjørn Berg Kristina Vestveit Rifle 300m 60s.ligg Lag menn Rifle 50m 3x40 Lag menn Rifle 50m 3x20 Lag kvinner jr. Gyde E. Olssen Rifle 300m 3x20

Sølv:

Rifle 300m 60ligg Rifle 300m 3x20 Rifle 300m 3x40 Rifle 50m 3x40 Lag kvinner Lag kvinner Lag menn Lag menn jr.

Bronse

Rifle 50m 60sk l. Espen Berg-Knutsen Rifle 300m 3x20 lag menn Rifle R2 40sk stå

2008

Monica Lillehagen

Gull:

Luftrifle Skeet Are Hansen Tore Brovold

Sølv:

Skeet Harald Jensen Rifle 50m 60 sk.l., jr. Ulf Schjerve Rifle 50m 3x40 sk. Lag menn jr.

Bronse:

Rifle 50m 3x20 Rifle 50m 60 sk.l. Lag kvinner jr. Lag menn jr

2009 Gull

Skeet Luftrifle Tore Brovold Lag kvinner Luftrifle Lag menn jr Rifle 300m 3x20 Vebjørn Berg Rifle 50m 3x40 jm Kristoffer Skjelland Rifle 50m 60sk jm Rifle 50m 3x40 Rifle 50m 60 sk l

Sølv

Skeet Kristoffer Skjelland Lag menn junior Lag menn junior Luftrifle Rifle 300m 3x20 Rifle 300m 60 sk l Rifle 300m 3x20 Rifle 300m 3x20 Rifle 300m 3x40 Rifle 50m 3x20 10m viltmål mix Lag menn Kristoffer Skjelland May E. Nordahl Odd Arne Brekne Lag kvinner Lag menn Lag menn

Bronse

Rifle 50m 3x40 jm Ole Kristian Bryhn Lag kvinner jr Therese Holm

2010 Sølv

Luftrifle Luftrifle

Bronse

Luftrifle Luftrifle Lag menn Lag kvinner jr Malin Westerheim Lag menn jr

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 181

2011 Gull

Skeet Lag menn Rifle 50m 3x40 Lag menn Rifle 300m 60 ligg Lag menn Rifle 50m 60 ligg Lag menn jr.

Sølv

Luftrifle Rifle 300m 3x40 Lag kvinner jr. Lag menn Std.rifle 300m 3x20 Lag menn

Bronse

Rifle 300m 60 ligg Odd Arne Brekne

XVI NORSKE VERDENSCUP-SEIRE

1997

Luftrifle Luftrifle (finale)

1999

Skeet Skeet

2004

Skeet Skeet (finale) Leif St. Rolland Leif St. Rolland Harald Jensen Harald Jensen Rifle 50m 60 ligg

2001

Skeet Luftrifle Luftrifle Rifle 50m 60 ligg

2002

Skeet Espen B.-Knutsen Harald Jensen Leif St. Rolland Leif St. Rolland Harald Stenvaag Erik Watndal Rifle 50m 60ligg (f.) Espen B.-Knutsen Tore Brovold Tore Brovold

2006

Rifle 50m 3x40

2008

Skeet (finale)

2009

Vebjørn Berg Tore Brovold Rifle 50m 60ligg (f.) Vebjørn Berg Rifle 50m 3x40 Ole M. Bakken

2010

Skeet Skeet

2011

Rifle 50m 3x40 Tore Brovold Tore Brovold Ole-Kristian Bryhn

XVII NORDISKE MESTERE

(Bare individuelle) 1922

Miniatyr 15 m Duellpistol

1923

Miniatyr stå. Albert Helgerud O. Lilloe Olsen O. Lilloe Olsen Hjort dobbeltskudd O. Lilloe Olsen

1926

Fritt gevær stå. Miniatyr ligg. K.L. Wethe Franke Onsrud Hjort dobbeltskudd Otto M. Olsen

________________________________________________________________ Side 182 NSFs årbok 2011

1927 1928

Fritt gevær stå. Miniatyr stå. Duellpistol Mauritz Amundsen Mauritz Amundsen Alf Røed Hjort enkeltskudd Otto M. Olsen Hjort dobbeltskudd Einar Liberg

1931

Miniatyr stå.

1932

Hjort sammenlagt Reidar Straumann Einar Liberg

1933

Fritt gevær stå. Hjort enkeltskudd Mauritz Amundsen Johan Bergersen

1936

Hjort dobbeltskudd Otto M. Olsen

1938

Miniatyr kne. Mauritz Miniatyr stå.

1948

Skeet Miniatyr kne. Miniatyr ligg. Frigevær Amundsen Willy Røgeberg Thorleif Gaarder Odd Sannes Willy Røgeberg Willy Røgeberg

1950

Miniatyr ligg. Willy Røgeberg Hjort enkeltskudd John H. Larsen Hjort dobbeltskudd Rolf Bergersen

1954

Miniatyr ligg. Hjort enkeltskudd Arne Thorsrud John H. Larsen

1956

Hjort enkeltskudd

1961

Armegevær Rolf Bergersen Axel T Marthinsen

1965

Armegevær Miniatyr helmatch Miniatyr stå.

1967

Miniatyr helmatch Thormod Næs Magne Landrø Magne Landrø Miniatyr kne. Miniatyr ligg. Bjørn Øvergård Bjørn Øvergård Per Hansen Std.rifle halvmatch Ingeborg Sørensen Grovpistol Reidar Gustavsen Duell grovpistol Reidar Gustavsen

1969

Frigevær Frigevær stå. Magne Landrø Magne Landrø Elling Øvergård Miniatyr kne.

1970

Luftrifle junior Ole Ludvig Akre

1971

Miniatyr ligg. Fripistol Miniatyr kne. Luftrifle

1973

Frigevær stå. Jens J. Nygård John Rødseth Magne Landrø Ole Ludvig Akre Tore Hartz

1974

Luftrifle junior

1975

Std.rifle 300m Per Erik Løkken Fririfle 50m stå. Fripistol Tore Hartz Harald Stenvaag John Rødseth

1976

Fririfle 50m ligg Jm Kåre Inge Viken

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 183

1977

Hjort enkeltskudd Fririfle 50m ligg. Kenneth Skoglund Terje Melbye Hansen Fririfle 300m Tore Hartz Fririfle 300 m kne. Tore Hartz Fririfle 50m kne. Harald Stenvaag

1978

Standardpistol Jm Std.rifle 50m liggJm Jens H. Nygård

1979

Luftpistol Jm Kai Rosenlund Roar Hembre Luftrifle Fririfle 50m ligg.

1980

Std.rifle 50m3x20Jm Geir Skirbekk Standardpistol Jm

1981

Luftpistol Jm Luftrifle Std.rifle Anne G. Jeppesen Kåre Inge Viken Vegard Askestad Kjetil Pharm Anne G Jeppesen Anne M. Grovpistol Fririfle 50m kne. Fririfle 300m kne. Bekkemoen Hans H. Schjelderup Harald Stenvaag Harald Stenvaag Fririfle 300m ligg. Terje Melbye Hansen

1982

Std.rifle 50m Jk

1983

Luftpistol Jm Luftrifle Luftrifle Jk Fririfle 300 stå. Fririfle 50m 3x40 Fririfle 50m stå. Siri Landsem Jan Einar Krakevik Kåre Inge Viken Siri Landsem Harald Stenvaag Harald Stenvaag Harald Stenvaag

1985

Luftpistol Jk Luftrifle Ann Chr. Johnsen Per Erik Løkken

1986

Fririfle 50m ligg.Jm Jan Gundersrud Silhuettpistol Pål Hembre Fririfle 50m 3x20Jm Jan Gundersrud Luftrifle Lindy Hansen Viltmål 10m 20+20 Kenneth Skoglund St.rifle 50m 3x20 Lindy Hansen Villsvin 50m,30+30 Tor Heiestad Luftrifle Leif S Rolland St.rifle 300m 3x20 Geir M. Rolland Fririfle 50m 3x40

1987

Standardpistol Harald Stenvaag Stein Fiskebeck Luftrifle Jk Lindy Hansen Std.rifle 50m ligg.Jk Lindy Hansen Std.rifle 50m 3x40 Siri Landsem Luftrifle Fririfle 50m 3x40 Fririfle 50m stå. Fririfle 50m kne. Harald Stenvaag Harald Stenvaag Harald Stenvaag Harald Stenvaag Fririfle 300m 3x40 Harald Stenvaag Fririfle 300m stå. Harald Stenvaag Fririfle 300m kne Hjort,40sk enk.sk. Harald Stenvaag Tor Heiestad Hjort,40sk dobb.sk. Tor Heiestad Villsvin,50m mixed Tor Heiestad

1989

Grovpistol Standardpistol Finpistol Jm Luftpistol Jm Luftrifle Jm Luftrifle Luftrifle Ragnar Jelsnes Pål Hembre Bjørn Roar Bjerke Jan Erik Eknes Leif S Rolland Hanne Vataker Harald Stenvaag Fririfle 50m 3x20 Jm Leif S Rolland Fririfle 50m ligg. Harald Stenvaag Std.rifle 300m Harald Stenvaag Hjort, 40sk dobb.sk. Kenneth Skoglund

1990

50m fririfle 3x40Jm Leif S Rolland Finpistol Jm Jan Erik Eknes

________________________________________________________________ Side 184 NSFs årbok 2011

1992

Skeet Nordisk trap Harald Jensen Geir Østby Nordisk trap Jr. Luftrifle Sjur Haugland Hanne Vataker Std. rifle 50m 3x20 Lindy Hansen Viltmål 10m, 30+30 Tor Heiestad Viltmål 50m, 30+30 Tor Heiestad

1994

Fripistol Jm Nordisk trap Jr Anders Svegård Roar Olsen

1998

Skeet Jr 50m rifle ligg. Jk 50m rifle 3x20 Jk

2000

Skeet 50m rifle 3x20 Luftrifle Luftrifle Jm Grovpistol Standardpistol

2002

Sportspistol Jk Rifle 50m 3x20 Jk Luftrifle, Jm

2004

Grovpistol 50m rifle 3x20 jk 50m rifle 3x40 Erik Watndal Gyda Olsen Trine Teien Erik Watndal Lindy Hansen Lindy Hansen Kristoffer Sannvoll Pål Hembre Pål Hembre Julie Lekven Ida Solem Kristoffer Sannvoll Pål Hembre Kristina Vestveit Vebjørn Berg 50m rifle 60 ligg Vebjørn Berg Viltmål 50m 30+30 Espen Krogstad Viltmål 10m mix Espen Krogstad Viltmål 10m 30+30 Espen Krogstad Nordisk trap Leif Klokset

2005

Sportspistol SH1 Einar Eek Iversen

2006

50m rifle 60 ligg jm Ole M. Bakken

2007

P4 Fripistol SH1mix Arild Aurstad P3 Sportsp. SH1mix Arild Aurstad Feltpistol Kjetil Bromark

2008

50m rifle 3x40, jr.m. Ole M. Bakken Luftrifle, jr. m. Ole M. Bakken Skeet, menn Knut Rustad

2010

50m rifle 60 ligg jr John Terje Larsen Skeet Tom B. Jensen

2011

R2, luftrifle 60 stå Monica Lillehagen

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 185

XVIII NORGESMESTRE

(Fra og med 2000, eller det år NM, eller klassen, ble vedtatt innført)

LERDUE Nordisk trap, menn

2000 Kjell Haugland 2001 Leif Klokset 2002 Harald Bredesen 2003 Bjarte Linga 2004 Bjarte Linga 2005 Leif Klokset 2006 Leif Klokset (175 duer) 2007 Knut Ivar Larsen 2008 Leif Klokset (150 duer) 2009 Frode Husum 2010 Leif Klokset 2011 Leif Klokset

Nordisk trap, jr.

2000 Knut Ivar Larsen 2001 Knut Ivar Larsen 2002 Magnus Thøgersen 2003 Magnus Thøgersen 2004 John Andre Nesland 2005 Johan Jahren 2006 John Andre Nesland (175 duer) 2007 Øyvind Moen 2008 Mikael Østensen (150 duer) 2009 Espen Unneland 2010 Øyvind Skoglund 2011 Martin K. Leknes

Nordisk trap, kvinner

2000 Heidi Bråten 2001 Vanja H. Jensen 2002 Vanja H. Jensen 2003 Mette Larsen 2004 Heidi Bråten 2005 Barbro Breivik 2006 Torill Rønnhild 146 146 149 149 148 140 147 171 169 147 149 150 145 145 145 145 144 138 134 162 159 142 143 148 137 134 135 141 140 127 126 (175 duer) 2007 Vanja Haugland 2008 Torunn Bredholt (150 duer) 2009 Ida G. Nygaard 2010 Renate Manvik 2011 Lill Østby

Nordisk trap, veteran

2000 Nils Martinsen 2001 Tore Teien 2002 Sten Østby

Nordisk trap, veteran 50

2003 Kåre Moe 2004 Leif Bjerkland 2005 Roy Zakariassen 2006 Kjell Haugland (175 duer) 2007 Roy Zakariassen 2008 Bjørn Kristiansen (150 duer) 2009 Øyvind Syvertsen 2010 Alf J. Jørgensen 2011 Gunnar Grønnerød

Nordisk trap, veteran 60

2003 Kristian Holthe 2004 Asbjørn Garnes 2005 Jan Sigurd Foss 2006 Kåre Moe (175 duer) 2007 Kristian Holthe 2008 Hans Pedersen (150 duer) 2009 Bjørn Haug 2010 Tor Hærnes 2011 Tor Hærnes

Nordisk trap, veteran 70

2011 Daniel Oskal 150 152 131 132 137 140 146 148 145 146 139 143 165 158 147 145 149 142 146 133 138 166 149 142 146 145 144

________________________________________________________________ Side 186 NSFs årbok 2011

Nordisk trap, ungdom

2003 Johan Jaren 2004 Øyvind Moen 2005 Øyvind Moen 2006 Ingen deltakere (175 duer) 2007 Tomas S. Stava 2008 Wilfred Geicke (150 duer) 2009 Kristoffer Hanevold 2010 Aksel J. Hætta 2011 Aksel J. Hætta

Auto Trap, menn

2000 Tore Brovold 2001 Tore Brovold 2002 Ådne Syvertsen 2003 Øyvind Steinsholt 2004 Tore Brovold 2005 Tore Brovold 2006 Øyvind Steinsholt 2007 Tom Nalum 2008 Magne Østby 2009 Magne Østby 2010 Thomas Nilsen 2011 Jan Egil Rosvoll

Auto Trap kvinner

2003 Grete Hatlestad 2004 Grete Hatlestad 2005 Benedicte Schibbye 2006 Benedicte Schibbye 2007 - 2008 - 2009 Benedicte Schibbye 2010 May Lill Engstrøm 2011 May Lill Engstrøm

Auto Trap jr. kvinner

2003 Ida Nygaard 2004 Ingen deltakere 2005 Ingen deltakere 2006 Inger Kari Berget 2007 - 2008 - 135 141 135 141 117 135 135 146 142 142 134 136 143 133 130 135 129 143 133 121 81 78 73 70 77 54 47 58 44 2009 Tina Øybakken 2010 Tina Øybakken 2011 -

Auto Trap jr. menn

2000 Ingen deltakere 2001 Ingen deltakere 2002 Øyvind Moen 2003 Øyvind Moen 2004 Vegar Arnesen 2005 Ingen deltakere 2006 Kristoffer Rogstad 2007 Victor Halle 2008 Viktot Halle 2009 Petter Terp 2010 Sindre Krågsrud 2011 Sindre Krågsrud

Olympisk Trap, menn

2000 Tore Brovold 2001 Ådne Syvertsen 2002 Tor Brovold 2003 Pål Kråkenes 2004 Ådne Syvertsen 2005 Bjørn Ivar Haug 2006 Vegar Arnesen 2007 Jan Runar Sørlie 2008 Magne Østby 2009 Dagfinn Elstad 2010 Magne Østby 2011 Magne Østby

Olympisk trap kvinner

2000 Ingen deltakere 2001 Ingen deltakere 2002 Ingen deltakere 2003 Grete Hatlestad 2004 Benedicte Schibbye 2005 Grete Hatlestad 2006 Lisa Schjelde 2007 Lisa Schjelde 2008 Lisa Schjelde 2009 May-Lill Engstrøm 2010 - 2011 Benedicte Schibbye 64 69 97 123 137 97 135 111 112 108 114 137 141 145 143 140 139 139 141 140 140 140 136 86 84 70 81 76 93 63 63

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 187

Olympisk Trap jr. menn

2003 Vegar Arnesen 2004 Vegar Arnesen 125 130 2005 Jan Christian Johansen 124 2006 Jan Christian Johansen 117 2007 Victor Halle 2008 Anders Hamborg 2009 Dennis Gundersen 2010 Sindre Krågsrud 2011 Sindre Krågsrud

Olympisk Trap, jr. kvinner

2004 Lisa Schjelde 2005 Lisa Schjelde 2006 Inger Kari Berget 2007 - 2008 Tina Øybakken 2009 Tina Øybakken 2010 Ida G. Nygaard 2011 - 126 119 118 132 124 73 71 40 65 60 52

Skeet menn

2000 Harald Jensen 2001 Tore Brovold 2002 Tore Brovold 2003 Harald Jensen 2004 Tore Brovold 2005 Erik Watndal 2006 Tore Brovold 2007 Tore Brovold 2008 Tore Brovold 2009 Harald Jensen 2010 Jonas Filtvedt 2011 Tore Brovold

Skeet jr. menn

2003 Magne Gusland 2004 Viktor Halle 2005 Jonas Filtvedt 2006 Jonas Filtvedt 2007 Victor Halle 2008 Tom B. Jensen 2009 Tom B. Jensen 146 146 145 148 101 128 138 138 145 142 144 2010 Tom B. Jensen 145 2011 Jon Kristoffer Skaret 136 149 143 145 145 147 149 147 148

Skeet kvinner

2003 Barbro Breivik 2004 Barbro Breivik 2005 Barbro Breivik 2006 Barbro Breivik 2007 Barbro Breivik 2008 Barbro Breivik 2009 Barbro Breivik 2010 Barbro Breivik 2011 Barbro Breivik

Skeet kvinner jr.

2005 Cecilie Haraldsen 2006 Ingen deltaker 2007 - 2008 - 2009 - 2010 Tonje Kvendbø 2011 Malin Farsjø

Dobbelt trap, menn

2000 Tore Brovold 2001 Thomas Nilsen 2002 Harald Jensen 2003 Thomas Nilsen 2004 Tore Brovold 2005 Thomas Nilsen 2006 Thomas Nilsen 2007 Tore Brovold 2008 Thomas Nilsen 2009 Thomas Nilsen 2010 Thomas Nilsen 2011 Thomas Nilsen

Dobbelt trap, kvinner

2000 Ingen deltakere 2001 Ingen deltakere 2002 Ingen deltakere 2003 Ingen deltakere 2004 Grete Hatlestad 2005 Benedicte Schibbye 2006 Grete Hatlestad 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 64 57 69 69 81 86 88 93 79 66 81 78 156 153 172 152 184 153 161 158 163 164 145 171 95 54 60

________________________________________________________________ Side 188 NSFs årbok 2011

2011 Gunn H. Lilleødegård

Dobbelt trap jr.

2000 Ingen deltakere 2001 Ingen deltakere 2002 Ingen deltakere 2003 Ingen deltakere 2004 Vegar Arnesen 2005 Viktor Halle 2006 Viktor Halle 2007 Viktor Halle 2008 Viktor Halle 2009 Tom B. Jensen 2010 Sindre Krågsrud 2011 - 61 136 138 140 140 145 145 96

Fitac Sporting menn

2007 Tom Nalum 2008 Yngve Kleppang 2009 Tom Nalum 2010 Tom Nalum 2011 Roar Olsen 91 88 91 86 145

Fitac Sporting jr.

2007 Viktor Halle 90 2008 Are Magnus Gusland 75 2009 Are Magnus Gusland 80 2010 Are Magnus Gusland 70 2011 Are Magnus Gusland 129

Fitac Sporting kvinner

2007 Renate Manvik 2008 Ann S. Arnestad 67 66 2009 Renate Manvik 2010 Ann S. Arnestad 2011 Ann S. Arnestad 71 70 117

PISTOL NM felt Grovfelt, åpen

2000 Jan Arild Myrhaug 2001 Bernt Uttakleiv 99 97 2002 Bjørn Einar Noren 97 2003 Petter Schaug Pettersen 110 2004 Petter Schaug Pettersen 107 2005 Ivar Wangen 109 2006 Magne Berntsen 2007 Kjetil Bromark 100 102 2008 Bjørn Lindblad 2009 Rune Soleide 2010 Øystein Elvestad 2011 Øyvind Kimo 100 106 99 100

Grovfelt, kvinner

2003 Aina E. Flørøi 2004 Wenche Solbakken 100 94 2005 Marianne Ullvassveen 104 2006 Aina E. Flørli 96 2007 Aina E. Flørli 2008 Aina E. Flørli 2009 Aina E. Flørli 2010 Brit Elena Aas 2011 Stine Klausen

Grovfelt, veteran 45

94 99 101 92 99 2000 Jakob Kråkevik 2001 Terje Storholt 2002 Jakob Kråkevik 2003 Terje Storholt 2004 Terje Storholt 2005 Jakob Kåkevik

Grovfelt, veteran 55

2000 Hans H. Schjelderup 2001 Hans H. Schjelderup 2002 Hans H. Schjelderup 2003 Bjørn Jakobsen 2004 Hans H. Schjelderup 2005 Asmund Brooks

Grovfelt, veteran 65

2000 Trygve Grøsland 95 98 93 108 105 109 94 94 92 109 102 109 2001 Roar Bjerke 2002 Finn Christenssen 2003 Olav Kåsa 2004 Torger Larsen 2005 Torger Larsen

Grovfelt, veteran 50

2006 Jakob Kråkevik 2007 Terje Storholt 85 91 83 98 87 105 99 99

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 189

2008 Terje Storholt 2009 Bjørn Heggelund 2010 Bjørn Heggelund 2011 Terje Storholt

Grovfelt, veteran 60

2006 Asmund Broks 2007 Asmund Broks 2008 Asmund Broks 2009 Asmund Broks 2010 Hans Johansen 2011 Sjur Arne Kleiven

Grovfelt, veteran 70

2006 Roar Bjerke 2007 Trygve Grøsland 2008 Torgeir Larsen 2009 Rolf Lødding 2010 Roar Bjerke 2011 Ove Dahl

Militærfelt, åpen

2000 Jon Øiamo 2001 Bjørn E Noren 2002 Atle Kleiven 2003 Bjørn Einar Noren 2004 Bjørn Einar Noren 2005 Tor Jonassen 2006 Bernhard Kvale 2007 Wemunn Aabø 2008 Øyvind Sundet 2009 Tor Jonassen 2010 Tom Rune Skogstad 2011 Olav Melkild

Militærfelt, kvinner

2003 Aina E. Flørli 2004 Wenche Solbakken 2005 Aina E. Flørli 2006 Aina E. Flørli 2007 Målfrid Vannebo 2008 Aina E. Flørli 2009 Mona Gjelstad 2010 Aina Flørli 2011 Wenche Solbakken 100 105 96 100 94 98 100 103 95 97 95 98 96 106 102 108 100 102 100 103 97 100 92 92 91 94 89 98 94 82 94 81 90 98 99 84 98

Militærfelt, junior

2011 Runar Magnussen

Militærfelt, veteran 45

2000 Ole Skjellbred 2001 Morten Scholdager 2002 Terje Storholt 2003 Ole Birger Skjelbred 2004 Terje Storholt 2005 Knut Skotterud

Militærfelt, veteran 55

2000 Hans H. Schjelderup 2001 Ove Dahl 2002 Hans H. Schjelderup 2003 Hans H. Schjelderup 2004 Hans H. Schjelderup 2005 Asmund Brooks

Militærfelt, veteran 65

2000 Rasmus O. Vatne 2001 Rasmus O. Vatne 2002 Jan Erik Brandbu 2003 Trygve Grøsland 2004 Rasmus Vatne 2005 Torger Larsen

Militærfelt, veteran 50

2006 Jakob Krakevik 2007 Terje Storholt 2008 Terje Storholt 2009 Terje Storholt 2010 Bjørge Jansen 2011 Rolf Toven

Militærfelt, veteran 60

2006 Asmund Broks 2007 Hans H. Schjelderup 2008 Sjur Kleiven 2009 Hans H. Schjelderup 2010 Hans Johansen 2011 Svein Dagfinn Heldal

Militærfelt, veteran 70

2006 Rasmus Vatne 2007 Jan Erik Brandbu 94 90 94 96 108 97 105 87 90 89 102 93 108 78 82 82 99 85 103 97 101 98 101 94 97 94 97 99 101 89 96 85 93

________________________________________________________________ Side 190 NSFs årbok 2011

2008 Roar Bjerke 2009 Torger Larsen 2010 Roar Bjerke 2011 Torger Larsen

Revolverfelt, åpen

2000 Bjørn Einar Noren 2001 Lennart Larsen 2002 Steinar Haugli 2003 Bjørn Einar Noren 2004 Bjørn Einar Noren 2005 Tor Jonassen Bjørn Einar Noren Bernt Uttakleiv 2006 Ståle Tollefsen 93 96 82 91 2007 Olav Melkild 2008 Bernhard Kvale 2009 Kjetil Bromark 2010 Bernt Uttakleiv 2011 Bernard Kvale

Revolverfelt, kvinner

2003 Wenche Solbakken 2004 Aina E. Flørli 2005 Wenche Solbakken 2006 Målfrid Vannebo 2007 Reidun Ann Støle 2008 Målfrid Vannebo 2009 Britt Elena Aas 2010 Reidun Ann Støle 2011 Gunn Heidi S. Haugen 97

Revolverfelt, junior

2011 Runar Magunssen 93

Revolverfelt, ungdom (kal .22)

2010 Espen Magnussen 91 2011 Georg Aas 98

Revolverfelt, veteran 45

2000 Tore Berberg 2001 Ole Skjelbred 2002 Jan Aarøen 2003 Terje Storholt 2004 John Øyamo 2005 Knut Aamodt 96 93 105 96 98 98 100 92 92 95 97 107 105 108 97 98 97 106 107 108 108 108 100 102 100 106 97 100

Revolverfelt, veteran 55

2000 Knut Larsen 2001 Hans H. Schjelderup 2002 Karl Lillefjære 2003 Hans H. Schjelderup 2004 Hans H. Schjelderup 2005 Hans H. Schjelderup

Revolverfelt, veteran 65

2000 Trygve Grøsland 2001 Egil Havre 2002 Jan Erik Brandbu 2003 Jan Erik Brandbu 2004 Roar Bjerke 2005 Gunnar Buettner

Revolverfelt, veteran 50

2006 Hjalmar Jorleik 2007 Hjalmar Jorleik 2008 Terje Storholt 2009 Knut Skotterud 2010 Petter Aabakken 2011 Arne Kvam

Revolverfelt, veteran 60

2006 Reidar Haugen 2007 Bredo Diesen 2008 Hans H. Schjelderuup 2009 Bredo Diesen 2010 Hans H. Schjeldrup 2011 Asbjørn Taraldsen

Revolverfelt, veteran 70

2006 Egil Harve 2007 Jan Erik Brandbu 2008 Torger Larsen 2009 Torger Larsen 2010 Frank Vassholmen 2011 Bjørn Hervard

Finfelt, menn

2000 Terje Storholt 2001 Tor Jonassen 2002 Frode Knutsen 2003 Tor Jonassen 91 95 97 102 103 108 82 86 93 94 95 103 99 101 100 105 97 98 96 99 99 102 94 95 88 93 98 101 85 94 100 100 99 110

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 191

2004 Bernt Uttakleiv 2005 Magne Berntsen 2006 Ole Henning Fjeld 2007 Ole Henning Fjeld 2008 Ingar Woll 2009 Øystein Elvestad 2010 Øystein Elvestad 2011 Tore Stensby

Finfelt, junior menn

2000 Viggo Olden 2001 Viggo Olsen 2002 Kenneth Friberg 2003 Hans Petter Hetland 2004 Frede A. Stenslie 2005 Thomas Fosse 2006 Øystein H. Opedal 2007 Rune Berven-Hansen 2008 Runar Magnussen 2009 Sondre Landvik 2010 Sondre Landvik 2011 Espen Magnussen

Finfelt, kvinner

2000 Gro Lisbeth Nilsen 2001 Gro Lisbeth Nilsen 2002 Gro Lisbeth Nilsen 2003 Gro Lisbeth Nilsen 2004 Aina E. Flørli 2005 Målfrod Vannebo 2006 Gro-Lisbeth Nilsen 2007 Aina E. Flørli 94 98 99 107 102 107 100 100 2008 Aina E. Flørli 100 2009 Gunn Heidi Sønsterud 104 2010 Britt Elena Aas 100 2011 Gro-Lisbeth Nilsen

Finfelt, jr. kvinner

2000 Isabel Sørensen 2001 Trude C. Berg 2002 Ingen deltakere 2003 Ingen deltakere 2004 Ingen deltakere 99 68 81 2005 Linn Iren Flaate 2006 Linn Iren Flaate 2007 Linn Iren Flaate 86 83 90 82 95 90 100 99 101 93 98 100 105 97 98 108 109 100 102 100 107 100 100 2008 Linn Berven-Hanssen 2009 Linn Berven-Hanssen 2010 Linn Berven-Hanssen 2011 Åsne Lønne

Finfelt, ungdom

2001 Aslak Dueskar 2002 Frede Stenslie 2003 Marius Aarre 2004 Thomass Fosse 2005 Morten Løvlien 2006 Ulrik H. Bjørklund 2007 Sondre Landvik 2008 Espen Magnussen 2009 Espen Magnussen 2010 Espen Magunssen 2011 Chotika Chotirak

Finfelt, veteran 45

2000 Bredo Diesen 2001 Terje Storholt 2002 Geir Nordrum 2003 Terje Storholt 2004 Terje Storholt 2005 Johnny Nilsen

Finfelt, veteran 55

2000 Bjørn Jakobsen 2001 Bjørn Jakobsen 2002 Hans H. Schjelderup 2003 Bjørn Jakobsen 2004 Tor Inge Brokjøb 2005 Bjørn Jakobsen

Finfelt, veteran 65

2000 Roar Bjerke 2001 Egil Havre 2002 Egil Havre 2003 Harald Nilsen 2004 Harald Nilsen 2005 Gunnar Buettner

Finfelt, veteran 50

2006 Johnny Nilsen 2007 Terje Storholt 2008 Terje Storholt 93 98 83 91 89 86 101 100 108 96 97 92 103 97 100 100 98 95 110 107 109 96 100 97 110 100 109 88 92 88 101 96 105 98 98 100

________________________________________________________________ Side 192 NSFs årbok 2011

2009 Jakob Kråkevik 2010 Tom Cato Karlsen 2011 Jakob Kråkevik

Finfelt, veteran 60

2006 Ole Johan Elvestad 2007 Bjørn Jakobsen 2008 Ole Johan Elvestad 2009 Bjørn Jakobsen 2010 Bjørn Jakobsen 2011 Ole Johan Elvestad

Finfelt, veteran 70

2006 Egil Havre 2007 Harald Nilsen 2008 Roar Bjerke 2009 Torger Larsen 2010 Rolf Lødding 2011 Ove Dahl

NM spesialfelt Spesialpistol åpen

2003 Olav Melkild 2004 Olav Melkild 2005 Bjørn Wold 2006 Hans Knigge 2007 Olav Melkild 2008 Eindride Rolfstad 2009 Dag Borud 2010 Ingar Haugen 2011 Roy Baumann

Spesialpistol, ungdom

2011 Georg Aas

Spesialrevolver, åpen

2003 Ola Leangen 2004 Trond Bergsveen 2005 Anders Gunnestad 2006 Hans Knigge 2007 Bjørge Jensen 2008 Alf Gunnar Raaen 2009 Bjørn E. Noren 2010 Tor Jonassen 2011 Kjetil Bromark 107 99 100 98 100 99 102 99 97 89 101 102 88 87 85 89 89 90 90 85 98 97 88 88 85 79 91 92 88 87 85 89 86 90

Spesialrevolver, ungdom

2011 Chotika Chotirak 86

Felt magnumrevolver 1, åpen

2003 Kjetil Bromark 90 2004 Bjørn Einar Noren 2005 Olav Melkild 2006 Arild Inge Wollan 2007 Rolv Toven 2008 Bjørge Jansen 2009 Reidar Øgreid 2010 Tor Jonassen 2011 Ingar Haugen 95 84 79 88 86 91 86 90

Felt magnumrevolver 2, åpen

2003 Rolf Toven 2004 Olav Melkild 2005 Hans Knigge 87 94 84 2006 Tor Jonassen 2007 Tor Jonassen 2008 Tor Jonassen 2009 Bjørn E. Noren 2010 Tor Jonassen 2011 Petter Aabakken

NM bane Finpistol, menn

2000 Pål Hembre 79 88 86 91 86 90 2001 Pål Hembre 2002 Pål Hembre 2003 Pål Hembre 2004 Pål Hembre 2005 Pål Hembre 2006 Pål Hembre 2007 Pål Hembre 2008 Pål Hembre 2009 Pål Hembre 585 585 586 584 586 590 583 584 588 582 2010 Pål Hembre 2011 Pål Hembre 590 584

Finpistol, kvinner

2000 Marianne Ullvassveen669,2 2001 Gro Lisbeth Nilsen 673,1 2002 Gunn H. Sønsterud 681,0 2003 Gro Lisbeth Nilsen 664,4 2004 Gro Lisbeth Nilsen 662,9

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 193

2005 Aina Flørli 765,1 2006 Gro-Lisbeth Nilsen 758,0 2007 Aina E. Flørli 766,0 2008 Gunrid Kjellmark 2009 Gunrid Kjellmark 759,1 770,6 2010 Gunn H. Sønsterud 759,2 2011 Aina E. Flørli 766,5

Finpistol, menn jr.

2000 Viggo Olden 2001 Viggo Olden 2002 Stian Andre Eriksen 2003 Kenneth Friberg 543 556 559 571 2004 Kenneth Friberg 2005 Thomas Fosse 558 559 2006 Thomas Heia Østborg 542 2007 Andreas Øyangen 564 2008 Petter Gulliksen 567 2009 Livar A. Lura 2010 Stian Paulsen 2011 Runar Magnussen

Finpistol, kvinner jr.

2000 Ingen deltakere 2001 Marianne Ødegård 2002 Julie Lekven 2003 Julie Lekven 2004 Ingen deltakere 560 560 549 456 627,3 551 2005 Linn Iren Flaate 2006 Linn Iren Flaate 2007 Linn Iren Flaate 2008 Andrea Wick 744,5 728,2 530 674,3 2009 Linn Berven-Hanssen 681,7 2010 Linn Berven-Hanssen 679,9 2011 Eirin Kjørsvik 396,2

Finpistol, ungdom

2000 Isabel Sørensen 2001 Aslak Dueskar 2002 Aslak Dueskar 2003 Marius Aarre 2004 Marius Aarre 2005 Livar A. Lura 532 552 538 533 562 548 2006 Livar A. Lura 2007 Petter Gulliksen 531 566 2008 Adrian Dyrland Blikra 531 2009 Espen Magnussen 2010 Espen Magnussen 2011 Lars Sæle

Finpistol, SH1

2003 Bjørn Morten Hagen 2004 Ingen deltakere 2005 Bjørn Morten Hagen 2006 Ingen deltakere 545 526 560 521 533 2007 Ingen deltakere 2008 Bjørn Morten Hagen 2009 Ingen deltakere 2010 Ingen deltakere 2011 Bjørn Morten Hagen 754,5

Finpistol, veteran 45

2000 Rune Hammer 2001 Terje Storholt 575 577 2002 Johnny Nilsen 2003 Rolf Toven 2004 Lars Korneliussen 2005 Lars Korneliussen

Finpistol, veteran 55

2000 Hans H. Schjelderup 2001 Hans H. Schjelderup 2002 Hans H. Schjelderup 2003 Bjørn Jakobsen 2004 Hans H. Schjelderup 2005 Bjørn Jakobsen

Finpistol, veteran 65

2000 Roar Bjerke 541 569 555 567 569 574 572 566 558 572 570 2001 Egil Havre 2002 Roar Bjerke 2003 Roar Bjerke 2004 Torger Larsen 2005 Fred Andersen

Finpistol, veteran 50

2006 Jakob Kråkevik 564 560 559 542 555 557 2007 Helge Olden 2008 Johnny Nilssen 2009 Terje Storholt 2010 Bjørge Jansen 2011 Bjørge Jansen 564 558 557 557 563 561

________________________________________________________________ Side 194 NSFs årbok 2011

Finpistol, veteran 60

2006 Asmund Broks 2007 Bjørn Jakobsen 2008 Bjørn Jakobsen 2009 Asmund Broks 2010 Asmund Broks 2011 Gunnar Langø

Finpistol, veteran 70

2006 Odd Røst 2007 Roar Bjerke 2008 Roar Bjerke 2009 Torger Larsen 2010 Roar Bjerke 2011 Erik Stai 565 561 560 570 565 554 538 546 546 539 529 545

Fripistol, åpen

2000 Ståle Waagbø 2001 Terje Theien 2002 Pål Hembre 2003 Pål Hembre 2004 Ståle Waagbø 2005 Ståle Waagbo 2006 Pål Hembre 642,0 636,1 627,4 631,6 647,2 639,7 622,6 2007 Pål Hembre 2008 Pål Hembre 2009 Pål Hembre 634,6 630,7 627,4 2010 Pål Hembre 2011 Pål Hembre 643,8 642,7

Fripistol, jr.

2001 Aleksander Ringstad 580,5 2002 Stian Andre Eriksen 573,2 2003 Aslak Dueskar 2004 Kenneth Friberg 2005 Marius Aarre 2006 Linn Iren Flaate 2007 Stian Paulsen 2008 Petter Guliksen 2010 Stian Paulsen 2011 Petter Gulliksen 565,7 596,5 594,5 578,4 587,4 607,2 609,9 614,6

Fripistol kvinner

2004 Marianne Ullvassveen 512 2005 Marianne Ullvassveen 530 2006 Marianne Ullvassveen 531

Fripistol, SH1

2003 Bjørn Morten Hagen 2004 Ingen deltakere 2005 Bjørn Morten Hagen 2006 Ingen deltakere 2007 Ingen deltagere 2008 Bjørn Morten Hagen 446 470 412 2009 Ingen deltakere 2010 Ingen deltagere 2011 Ole Ellingsen

Fripistol, veteran 45

2003 Helge Olden 2004 Bjørn Kvæstad 2005 Lars Korneliussen

Fripistol, veteran 55

2003 Ottar Nord 2004 Hans H. Schjelderup 2005 Per J. Jakobsen 411 494 503 531 508 513 508

Fripistol, veteran 65

2003 Roar Bjerke 2004 Harald Nilsen 2005 Roar Bjerke

Fripistol, veteran 50

2006 Jakob Kråkevik 2007 Kjell Johansen 2008 Helge Olden 2009 Arild Lysfjord 2010 Helge Olden 2011 Arild Kraft

Fripistol, veteran 60

2006 Per J. Jakobsen 2007 Per J. Jakobsen 2008 Gunnar Lange 2009 Bjørn Jakobsen 2010 Ole Johan Elvestad 2011 Morten Schjoldager

Fripistol, veteran 70

2006 Roar Bjerke 459 460 454 493 495 509 509 512 507 502 493 513 477 487 517 460

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 195

2007 Odd Røst 2008 Roar Bjerke 2009 Roar Bjerke 2010 Per. M. Marum 2011 Erik Stai

Grovpistol, åpen

2000 Pål Hembre 2001 Petter Bratli 2002 Erik Bækkevold 2003 Petter Bratli 2004 Pål Hembre 2005 Rune Kanstad 2006 Petter Bratli 2007 Pål Hembre 2008 Pål Hembre 2009 Petter Bratli 2010 Pål Hembre 2011 Pål Hembre

Grovpistol, juinor

2011 Runar Magnussen

Grovpistol, veteran 45

2001 Arild Hårklau 2002 Terje Storholt 2003 Rolf Toven 2004 Jakob Kråkevik 2005 Jakob Kråkevik

Grovpistol, veteran 55

2001 Ottar Nord 2002 Hans H. Schjelderup 2003 Ottar Nord 2004 Asmund Brooks 2005 Hans H. Schjelderup

Grovpistol, veteran 65

2001 Roar Bjerke 2002 Roar Bjerke 2003 Torger Larsen 2004 Torger Larsen 2005 Roar Bjerke

Grovpistol, veteran 50

2006 Rolf Toven 469 440 451 480 457 586 589 587 581 580 579 581 576 592 581 589 576 553 573 563 557 559 558 564 565 556 568 564 561 546 522 549 544 559 2007 Jakob Kråkevik 2008 Jacob Kråkevik 2009 Terje Storholt 558 566 565 2010 Bjørn Berven-Hanssen 564 2011 Bjørn Berven-Hanssen 551

Grovpistol, veteran 60

2006 Asmund Broks 2007 Asmund Broks 2008 Ole Johan Elvestad 2009 Asmund Broks 2010 Asmund Broks 2011 Asmund Broks 563 570 551 563 570 555

Grovpistol, veteran 70

2006 Harald Nilsen 2007 Tor Hoff 2008 Roar Bjerke 2009 Torger Larsen 2010 Per M. Marum 2011 Roar Bjerke

Silhuettpistol, åpen

2000 Petter Bratli 2001 Pål Hembre 2002 Pål Hembre 2003 Pål Hembre 2004 Ole Oppsalseter 2005 Pål Hembre 2006 Pål Hembre 2003 Marius Aarre 2004 Marius Aarre 2005 Marius Aarre 2006 Marius Aarre 2007 Aron Amundsen 2008 Livar A. Lura 2009 Petter Gulliksen 526 528 555 528 541 525 681,5 678,5 681,7 668,0 672,8 753,9 765,4 2007 Pål Hembre 2008 Pål Hembre 2009 Pål Hembre 772,7 754,8 760,0 2010 Pål Hembre 2011 Thorfinn Larsos 776,8 559/24

Silhuettpistol, jr.

2001 Aleksander Ringstad 647,8 2002 Steinar V.Kolbeinsen 409 618,8 639,5 746,1 725,6 708,5 689,9 740,7

________________________________________________________________ Side 196 NSFs årbok 2011

2010 Runar Magnussen 716,1 2011 Runar Magnussen 530/10

Silhuettpistol, kvinner

2003 Gro Lisbeth Nilsen 2004 Gro Lisbeth Nilsen 530 2005 Marianne Ullvassveen 534 2006 Aina E. Flørli 514 529

Silhuettpistol, veteran 45

2003 Harald Knoop 2004 Harald Knoop 2005 Jacob Kråkevik

Silhuettpistol, veteran 55

2003 Bjørn Jakobsen 2004 Hans H. Schjelderup 2005 Hans H. Schjelderup

Silhuettpistol, veteran 65

557 558 541 562 558 554 2003 Roar Bjerke 2004 Torger Larsen 2005 Torger Larsen

Silhuettpistol, veteran 50

2006 Jakob Kråkevik 525 523 517 2007 Terje Storholt 2008 Esten Murbreck 546 543 534 2009 Arild Lysfjord 537 2010 Per Rune Magnussen 508 2011 Jakob Kråkevik 544

Silhuettpistol, veteran 60

2006 Hans H.Schjelderup 2007 Bjørn Jakobsen 2008 Ole Johan Elvestad 2009 Bjørn Jakobsen 2010 Asmund Broks 2011 Bjørn Jakobsen

Silhuettpistol, veteran 70

2006 Roar Bjerke 2007 Roar Bjerke 2008 Torger Larsen 2009 Torger Larsen 2010 Ove Dahl 552 538 534 542 544 534 495 520 508 509 507 2011 Ove Dahl

Standardpistol, menn

2000 Petter Bratli 2001 Petter Bratli 2002 Pål Hembre 2003 Petter Bratli 2004 Pål Hembre 2005 Pål Hembre 2006 Pål Hembre 2007 Pål Hembre 2008 Pål Hembre 2009 Pål Hembre 2010 Pål Hembre 2011 Pål Hembre 500 576 576 570 564 572 566 562 565 565 563 565 560

Standardpistol, kvinner

2000 Gro Lisbeth Nilsen 559 2001 Gunn H. Sønsterud 565 2002 Marianne Ullvassveen 556 2003 Gro Lisbeth Nilsen 557 2004 Marianne Ullvassveen 544 2005 Gunn Heidi Sønsterud 543 2006 Marianne Ullvassveen 550 2007 Aina E. Flørli 2008 Britt Elena Aas 2009 Aina E. Flørli 2010 Gro-Lisbet Nilsen 539 546 537 553 563 2011 Brit_Elena Wollan

Standardpistol, menn jr.

2000 Jørgen A. Ringstad 2001 Viggo Olden 527 545 2002 Kenneth Friberg 2003 Kenneth Friberg 2004 Kenneth Friberg 2005 Marius Aarre 2006 Aslak Dueskar 2007 Marius Aarre 2008 Livar A. Lura 2009 Livar A. Lura 2010 Runar Magnussen 2011 Runar Magnussen

Standardpistol, kvinner jr.

2000 Ingen deltakere 552 544 550 546 553 534 546 544 528 523

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 197

2001 Ingen deltakere 2002 Julie Lekven 2003 Isabel Sørensen 2004 Ingen deltakere 2005 Linn Iren Flaate 475 507 504 2006 Linn Iren Flaate 2007 Linn Iren Flaate 501 510 2008 Andrea Wick 510 2009 Linn Berven-Hanssen 465 2010 Linn Berven-Hanssen 512 2011 Eirin Kjørsvik 217

Standardpistol, ungdom

2000 Isabel Sørensen 2001 Aslak Dueskar 2002 Aslak Dueskar 2003 Marius Aarre 2004 Marius Aarre 507 510 516 513 535 2005 Livar Lura 2006 Livar Lura 514 533 2007 Petter Gulliksen 534 2008 Adrian Dyrland Blikra 467 2009 Espen Magnussen 2010 Espen Magunssen 2011 Lars Sæle

Standardpistol, veteran 45

2000 Jakob Kråkevik 2001 Terje Storholt 2002 Johnny Nilsen 2003 Harald Knoop 2004 Johnny Nilsen 2005 Lars Korneliussen

Standardpistol, veteran 55

516 502 499 553 569 576 552 558 558 2000 Hans H. Schjelderup 2001 Hans H. Schjelderup 2002 Hans H, Schjelderup 2003 Bjørn Jakobsen 2004 Per Jacob Jacobsen 2005 Per Jacob Jocobsen

Standardpistol, veteran 65

2000 Egil Havre 2001 Roar Bjerke 2002 Roar Bjerke 551 552 556 546 544 546 524 548 535 2003 Roar Bjerke 2004 Torger Larsen 2005 Torger Larsen

Standardpistol, veteran 50

2006 Johnny Nilsen 2007 Johnny Nilsen 2008 Terje Storholt 2009 Jacob Kråkevik 2010 Kristian Baumann

Standardpistol, veteran 60

2006 Per J. Jakobsen 2007 Asmund Broks 2008 Bjørn Jakobsen 2009 Asmund Broks 2010 Gunnar Langø

Standardpistol, veteran 70

2006 Odd Røst 502 538 509 552 545 547 539 551 534 548 544 542 549 2007 Tor Hoff 2008 Roar Bjerke 2009 Roar Bjerke 2010 Roar Bjerke

Hurtigpistol fin, menn

2000 Petter Bratli 2001 Pål Hembre 2002 Pål Hembre 2003 Petter Bratli 2004 Pål Hembre 2005 Petter Bratli 2006 Pål Hembre 504 512 510 497 512 594 593 588 595 591 590 585 2007 Pål Hembre 2008 Pål Hembre 2009 Pål Hembre 2010 Pål Hembre 586 589 588 589 594 2011 Pål Hembre

Hurtigpistol fin, kvinner

2000 Gro-Lisbeth Nilsen 2001 Aina E. Flørli 2002 Gro-Lisbeth Nilsen 573 561 570 2003 Gunn Heidi Sønsterud 573 2004 Gro-Lisbeth Nilsen 567 2005 Gro-Lisbeth Nilsen 568

________________________________________________________________ Side 198 NSFs årbok 2011

2006 Gro-Lisbeth Nilsen 2007 Gunrid Kjellmark 2008 Aina E. Flørli 581 562 571 2009 Gunrid Kjellmark 2010 Gunrid Kjellmark

Hurtigpistol fin, jr.menn

2000 Jørgen A. Ringstad 571 568 2011 Gunn Heidi S. Haugen 576 567 2001 Aleksander Ringstad 2002 Stian Andre Eriksen 2003 Kenneth Friberg 2004 Kenneth Friberg 2005 Marius Aarre 2006 Marius Aarre 2007 Stian Paulsen 2008 Livar A. Lura 2009 Livar A. Lura 2010 Stian Paulsen 2011 Runar Magnussen

Hurtigpistol fin, kvinner jr.

2000 Sissel Pedersen 2001 Ingen deltakere 565 566 578 565 580 555 560 575 573 575 567 468 2002 Julie Lekven 2003 Ingen deltakere 2004 Ingen deltakere 2005 Linn Iren Flaate 499 549 2006 Linn Iren Flaate 2007 Linn Iren Flaate 542 544 2008 Andrea Wick 530 2009 Linn Berven-Hanssen 502 2010 Linn Berven-Hanssen 527 2011 Heidi Bjerke Øiamo 392

Hurtigpistol fin, ungdom

2000 Isabel Sørensen 2001 Aslak Dueskar 2002 Aslak Dueskar 2003 Marius Aarre 2004 Marius Aarre 2005 Livar A. Lura 2006 Livar A. Lura 518 542 538 558 563 569 563 2007 Petter Gulliksen 583 2008 Adrian Dyrland Blikra 529 2009 Espen Magnussen 562 2010 Espen Magnussen 2011 Lars Sæle

Hurtigpistol fin, veteran 45

2000 John Sundal 2001 Terje Storholt 2002 Johnny Nilsen 2003 Terje Storholt 2004 Johnny Nilsen 2005 Jacob Kråkevik

Hurtigpistol fin, veteran 55

2000 Hans H. Schjelderup 2001 Hans H. Schjelderup 2002 Bjørn Jakobsen 2003 Asmund Brooks 2004 Hans H. Schjelderup 2005 Asmund Brooks

Hurtigpistol fin, veteran 65 Hurtigpistol fin, veteran 60

2006 Per J. Jakobsen 2007 Bjørn Jakobsen 2008 Bjørn Jakobsen 2009 Asmund Broks 2010 Asmund Broks 2011 Gisle Huge

Hurtigpistol fin, veteran 70

2006 Fred Andersen 2007 Tor Hoff 533 541 574 579 576 579 577 571 573 583 573 576 580 572 2000 Roar Bjerke 2001 Egil Havre 2002 Roar Bjerke 2003 Torger Larsen 2004 Torger Larsen 2005 Ove Dahl 552 554 547 556 549 562

Hurtigpistol fin, veteran 50

2006 Johnny Nilsen 2007 Jakob Krakevik 2008 Terje Storholt 2009 Terje Storholt 576 564 573 573 2010 Per Rune Magnussen 569 2011 Jakob Kråkevik 567 573 564 569 564 566 568 545 548

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 199

2008 Torgeir Larsen 2009 Roar Bjerke 2010 Ove Dahl 2011 Ove Dahl

Hurtigpistol grov, åpen

2000 Petter Bratli 537 551 550 537 2001 Pål Hembre 2002 Pål Hembre 2003 Pål Hembre 2004 Pål Hembre 2005 Pål Hembre 2006 Pål Hembre 2007 Pål Hembre 2008 Pål Hembre 2009 Pål Hembre 2010 Pål Hembre 2011 Pål Hembre

Hurtigpistol grov, junior

2011 Runar Magnussen 590 580 579 588 575 586 582 581 578 592 586 584 564

Hurtigpistol grov, veteran 45

2001 Arild Hårklau 576 2002 2003 Jacob Kråkevik 571 2004 Malvin M. Skeisvoll 2005 Jacob Kråkevik 559 563

Hurtigpistol grov, veteran 55

2001 Hans H. Schjelderup 572 2002 Ottar Nord 554 2003 Hans H. Schjelderup 577 2004 Hans H. Schjelderup 2005 Bjørn Jakobsen

Hurtigpistol grov, veteran 65

580 569 2001 Egil Havre 2002 Harald Nilsen 2003 Harald Nilsen 2004 Torger Larsen 547 540 537 546 554 2005 Torger Larsen

Hurtigpistol grov, veteran 50

2006 Jacob Kråkevik 563 2007 Jacob Kråkevik 570 2008 Terje Storholt 2009 Jakob Kråkevik 2010 Jakob Kråkevik 2011 Terje Storholt 574 566 569 570

Hurtigpistol grov, veteran 60

2006 Asmund Broks 566 2007 Asmund Broks 2008 Bjørn Jakobsen 2009 Bjørn Jakobsen 2010 Asmund Broks 568 550 557 559 2011 Gisle Huge 551

Hurtigpistol grov, veteran 70

2006 Roar Bjerke 520 2007 Roar Bjerke 2008 Torger Larsen 2009 Torger Larsen 2010 Ove Dahl 2011 Edvin Hagen

NM luft Luftpistol, menn

2000 Ståle Waagbø 493 534 549 545 528 2001 Jan Arild Myrhaug 2002 Pål Hembre 2003 Pål Hembre 2004 Ståle Waagbø 2005 Lars Jacob Galåen 2006 Ståle Waagbø 2007 Ståle Waagbø 2008 Pål Hembre 2009 Pål Hembre 2010 Pål Hembre 2011 Pål Hembre

Luftpistol, kvinner

670,3 666,0 627,4 664,7 673,5 668,8 693,9 659,7 662,2 660,8 667,0 664,9 2000 Siv Marit Løvhaug 2001 Siv Marit Løvhaug 468,7 467,4 2002 Ann Kristin Larsen 468,7 2003 Marianne Ullvassveen469,3 2004 Siv Marit Løvhaug 2005 Julie Lekven 469,9 476,5 2006 Marianne Ullvassveen472,4 2007 Ingeborg Gran 467,2 2008 Julie Lekven 466,4

________________________________________________________________ Side 200 NSFs årbok 2011

2009 Julie Lekven 2010 Siv Marit Løvhaug 2011 Linn Iren Flaate

Luftpistol, menn jr.

2000 Kjetil Bø 2001 Thomas Kråkenes 2002 Kenneth Friberg 2003 Bjørn Holst 466,1 472,2 477,3 646,8 633,8 667,1 645,5 2004 Kenneth Friberg 2005 Andreas Øyangen 652,5 628,9 2006 Andreas Øyangen 652,5 2007 Andreas Øyangen 652,2 2008 Liva A. Lura 2009 Stian Paulsen 2010 Stian Paulsen 2011 Petter Gulliksen

Luftpistol, kvinner jr.

2000 Bente Gussiås 2001 Julie Lekven 2002 Julie Lekven 2003 Erina Dønnestad 2004 Liv S. Jortveit 2005 Isabel Sørensen 2006 Linn Iren Flaate 651,0 642,1 644,4 648,7 425,2 445,8 449,9 403,9 404,7 451,3 459,0 2007 Linn Iren Flaate 2008 Linn Iren Flaate 466,0 466,6 2009 Maren Larsen Kamp 427,2 2010 Ida M. Bruheim 440,0 2011 Andrea Wick 456,1

Luftpistol, ungdom

2001 Bjørn Holst 2002 Aslak Dueskar 2003 Thomas Fosse 2004 Thomas Fosse 2005 Livar Lura 2006 Petter Gulliksen 2007 Petter Gulliksen 2008 Håvard N. Kråkenes 2009 Adrian D. Blikra 2010 Ruben Gyløien 2011 Lars Sæle 345 357 341 358 349 354 356 349 354 343 357

Luftpistol, SH1, 60 skudd

2003 Einar Eck Iversen 2004 Ingen deltakere 619,7 2005 Einar Eek Iversen 553 2011 Bjørn Morten Hagen 629,3

Luftpistol, SH1, 40 skudd

2006 Berit Breirem 2007 - 2008 Berit Breirem 2009 Berit Breirem 2010 Berit Breirem 2011 Berit Breirem 375,0 291 348,2 406,0 386,1

Luftpistol, veteran

2000 Bjørn Østby

Luftpistol, veteran 45

2001 Helge Olden 2002 Johnny Nilsen 2003 Ståle Waagbø 2004 Oddvar Uddu 2005 Odd Bakken

Luftpistol, veteran 55

2001 Hans H. Schjelderup 2002 Hans H. Schjelderup 2003 Ole Chr. Kahrs 2004 Asmund Brooks 2005 Hans H. Schjelderup

Luftpistol, veteran 65

2001 Harald Nilsen 374 366 371 375 369 367 373 369 375 370 371 2002 Egil Havre 2003 Egil Havre 2004 Egil Havre 2005 Knut Mysen

Luftpistol, veteran 50

2006 Johnny Nilsen 2007 Kjell Johansen 2008 Ståle Waagbø 2009 Ståle Waagbø 355 362 355 352 352 367 370 372 375 2010 Ståle Waagbø 374 2011 Bjørn Berven-Hanssen 369

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 201

Luftpistol, veteran 60

2006 Hans H. Schjelderup 2007 Leif O. Aarhus 2008 Tore Østvold 2009 Tor Inge Brokjøb 2010 Tor Inge Brokjøb 2011 Bjørn Østby

Luftpistol, veteran 70

2006 Egil Havre 2007 Roar Bjerke 2008 Amund Amundsen 2009 Fred Andersen 2010 Jan Kongsjorden 2011 Leif Odvar Aarhus

RIFLE Fririfle, 15m menn

2000 Espen Berg Knutsen 2001 Leif Steinar Rolland 2002 Leif Steinar Rolland 2003 Leif Steinar Rolland 2004 Are Hansen 2005 Are Hansen 2006 Idar Vedul 2007 Harald Stenvaag 2008 Vebjørn Berg 2009 Are Hansen 2010 Are Hansen 2011 Are Hansen

Fririfle, 15m kvinner

2000 Lindy Hansen 2001 Lindy Hansen 2002 Lindy Hansen 2003 Lindy Hansen 2004 Ida Bie Nygren 2005 Gyda E. Olssen 2006 Gyda E. Olssen 2007 Lindy Hansen 2008 Kristina Vestveit 2009 Gyda E. Olssen 2010 Gyda E. Olssen 2011 Ingrid Stubsjøen 363 364 371 368 368 363 347 345 350 343 360 341 450 448 450 446 447 449 448 449 450 449 449 449 450 449 450 450 450 450 449 450 450 450 450 450

Fririfle, 15m menn jr.

2000 Kristoffer Sannvoll 2001 Kristoffer Sannvoll 445 446 2002 Kristoffer Sannvoll 448 2003 Jens Kristian Kvernmo 446 2004 Tormod Skara 2005 Ole Magnus Bakken 2006 Simen Sæby 2007 Ole Magnus Bakken 446 443 448 449 2008 Ole Kristian Bryhn 2009 Ole Kristian Bryhn 2010 Kim Andre Lund 2011 Jonas E. Larsen

Fririfle, 15m kvinner jr.

2000 Marianne Ørskog 2001 Ida Frydenlund 2002 Ida Frydenlund 2003 Ida Frydenlund 2004 Giske Bach 2005 Kristina Vestveit 2006 Kristina Vestveit 2007 Ane Martine Hegle 2008 Ingrid Stubsjøen 2009 Marianne Berger 2010 Anja Bangstad 2011 Siw Anita Dramstad 449 450 448 449 434 443 445 449 448 449 449 448 450 449 448 449

Fririfle, 15m ungdom

2001 Erik Sørlie 294 2002 Lars Emil Blomquist 289 2003 Erik Sørlie 288 2004 Erik Sørlie 2005 Simen Sæby 2006 Simen Rostad 2007 Jonas E. Larsen 2008 Lars Jørgen Rostad 2009 Siri Mortensen 2010 Siri Mortensen 2011 Maja C. Högström

Fririfle, 15m veteran

2000 Kai Eriksen

Fririfle, 15m veteran 45

2001 Arild Begby 291 297 292 291 293 295 299 292 435 441

________________________________________________________________ Side 202 NSFs årbok 2011

2002 Kåre Inge Viken 2003 Rolf Bremseth 2004 Knut Bakken 2005 Kåre Inge Viken 2006 Johan Jahnsen 2007 Knut Bakken 2008 Geir Skirbekk 2009 Idar Vedul 2010 Tor Nystuen 2011 Knut Bråthen

Fririfle, 15m veteran 55

2001 Lars Lømo 2002 John B. Fekjær 2003 Bjørn Fremstad 2004 Bjørn Egil Hansen 2005 Bjørn Egil Hansen 2006 Arild Begby 2007 Arvid Meek 2008 Bjørn Egil Hansen 2009 Lars Lømo 2010 Arne Aaland 2011 Johan Janssen

Fririfle, 15m veteran 65

2001 Erik Andresen 2002 Øyvind Mørk 2003 Øyvind Mørk 2004 Olav Rygg 2005 Arnfinn Todnem 2006 Arnfinn Todnem 2007 Arnfinn Todnem 2008 Gunnar Huslende 2009 Kjell Dahle 2010 Petter Nordvik 2011 Lars Lømo

Fririfle, 15m veteran 70

2006 Erik Andersen 2007 Ivar Hole 2008 Egil Olsen 2009 Odd Kolsrud 2010 Odd Kolsrud 2011 Øivind Mørk 424 430 427 364 430 425 422 426 423 434 438 444 436 443 444 445 445 448 442 443 444 435 437 436 440 446 442 439 443 440 440 443 420 416 412 420 423 429

Fririfle 15m, R12 stå. SH1 mix

2007 Berit Breirem 2008 Berit Breirem 413 424 2009 Bo Nielsen 2010 Monica Lillehagen 2011 Berit Breirem

Fririfle 15m, R13 ligg. SH1

2004 Monica Lillehagen 442 420 434 2006 Nils Erik Nilsen 2007 Monica Lillehagen 2008 Bj. Gudmundstuen

Fririfle 15m, R13 stå, SH2

2010 Hanne Mali Slettum 445 449 442 449 429 2011 Margrethe Lillehagen 443

Fririfle, 15m R13, ligg. SH2

2006 John Nesholen 443 2007 Margarethe Lillehagen 449 2008 Margarethe Lillehagen 442

Fririfle, 50m 60 liggende, menn

2000 Bjørn E. Hansen 697,0 2001 Vebjørn Berg 669,4 2002 Espen Berg-Knutsen 703,9 2003 Magnus Wohlen 699,7 2004 Espen Berg-Knutsen 695,5 2005 Vebjørn Berg 2006 Harald Stenvaag 700,8 697,5 2007 Espen Berg-Knutsen 698,8 2008 Hans Bakken 699,8 2009 Espen Berg-Knutsen 700,8 2010 Odd Arne Brekne 2011 Odd Arne Brekne 700,3 703,5

Fririfle, 50m 60 liggende, menn jr.

2000 Håvard Krislok 2001 Kristoffer Sannvoll 2002 Are Hansen 2003 Glenn Eide 588 583 592 691,0 2004 Bjørn Th. Svendsen 679,0 2005 Bjørn Th. Svendsen 693,4 2006 Bjørn Th. Svendsen 692,5 2007 Ole Kristian Bryhn 691,5 2008 Kristoffer Skjelland 700,1

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 203

2009 John Terje Larsen 697,9 2010 Kristoffer Skjelland 694,8 2011 Simon K. Claussen 696,7

Sportsrifle, 50m 60 ligg. kvinner

2000 Lindy Hansen 2001 Grethe Martinsen 589 585 2002 Gyda E: Olssen 2003 Gyda E. Olssen 2004 Ida Bie Nygren 2005 Gyda E. Olssen 2006 Ida Frydenlund 2007 Hanne Skarpodde 2008 Kristina Vestveit 2009 Ida Frydenlund 2010 Hanne Skarpodde 2011 Eline Skovli Utne 591 594 584 590 588 592 597 587 588 589

Sportsrifle, 50m 60 ligg. kvinner jr.

2000 Ida Katrin Solem 588 2001 Ida Frydenlund 2002 Ida Frydenlund 578 585 2003 Kristina Vesteit 2004 Silje Rognerud 588 584 2005 Kristina Vestveit 593 2006 Anne M. Nordløkken 591 2007 Linn G. Larsen 2008 Veronica Bjørkkjær 2009 Marianne Berger 2010 Eline Skovli Utne 592 593 587 587 2011 Charlotte Kristiansen 589

Fririfle, 50m 30 ligg., ungdom

2000 Haagen Vedul 2001 Jens Kr. Kvernmo 2002 Amund Iversen 2003 Trine Larsen 279 293 289 288 2004 Cecilie Engebretsen 2005 Ole Chr. Bryn 2006 Simen Rostad 2007 John Terje Larsen 290 292 295 294 297 2008 Siri Mortensen

Fririfle, 50m 60 ligg., ungdom

2009 Sondre Westad 585 2010 Mariann Nielsen 589 2011 Magnus Bjørnstad 592

Fririfle, 50m 60 ligg., veteran 45

2000 Lars Lømo 587 2001 Jørgen Holden 587 2002 Magne Ivar Mellem 2003 Arild Begby 579 589 2004 Johan Janssen 2005 Johan Janssen 2006 Johan Janssen 2007 Jørn Dalen 2008 Jørn Dalen 2009 Jørn Dalen 2010 Bjørn Håkedal 2011 Jørn Dalen 586 592 590 583 595 588 586 591

Fririfle, 50m 60 ligg., veteran 55

2000 Fritjof Dypveit 581 2001 Lars Lømo 2002 Lars Lømo 2003 Kjell Dahl 2004 Fridtjof Dybveit 2005 Bjørn Egil Hansen 2006 Lars Lømo 2007 Bjørn Egil Hansen 2008 Johan Janssen 2009 Johan Janssen 2010 Johan Janssen 586 590 2011 Bjørn Myrset 588

Fririfle, 50m 60 ligg., veteran 65

2000 Olav Gran Sen 557 586 587 579 579 589 587 589 584 2001 Erik Andresen 2002 Egil Olsen 2003 Egil Olsen 2004 Egil Olsen 2005 Rolf Karlsen 2006 Knut Trulsrud 2007 Odd Kolsrud 570 578 577 561 582 573 580 2008 Rolf Karlsen 2009 Rolf Karlsen 2010 Kjell Dahl 2011 Lars Lømo 578 578 570 585

Fririfle, 50m 60 ligg., veteran 70

2006 Olav Gran sen. 573

________________________________________________________________ Side 204 NSFs årbok 2011

2007 Yngvar Vataker 2008 Bjørn Rundberg 2009 Odd Kolsrud 2010 Odd Kolsrud 2011 Erik Jødahl 572 568 576 582 585

Fririfle, 50m R6, 60 sk. ligg., SH1

2002 Monica Lillehagen 521 2003 Monica Lillehagen 555 2004 Monica Lillehagen 2005 Nils Erik Nilsen 551 575 2006 Monica Lillehagen 2007 Ove Foss 2008 Bj. Gudmundstuen 2009 Monica Lillehagen 551 683,7 579 2010 Nils Erik Nilsen 2011 Ove Foss 581 688,2

Fririfle, 50m R9, 60 sk. ligg., SH2

2007 Margarethe Lillehagen634,8 2008 Ole Kr. Pedersen 2009 Margarethe Lillehagen 542 2010 Bjørnar Gudmundstuen 577 2011 Sonja Tobiassen 584

Fririfle, 50m R9, 60sk. ligg. SH2 jr.

2007 Solveig R. Amundsen583,8 2009 Hanne Mali Slettum

Fririfle, 50m 3x40 skudd, menn

2000 Harald Stenvaag 1235,6 2001 Nils Petter Håkedal 1260,2 2002 Simon Ileby 1255,6 2003 Espen Berg-Knutsen1259,8 2004 Espen Berg-Knutsen1261,0 2005 Hans Bakken 2006 Hans Bakken 2007 Vebjørn Berg 2008 Vebjørn Berg 1255,6 1270,9 1270,2 1274,1 2009 Vebjørn Berg 1272,2 2010 Ole Magnus Bakken 1268,0 2011 Ole-Kristian Bryhn 1272,3

Fririfle, 50m 3x40 skudd menn jr.

2000 Geir B. Risnes 1133 2001 Are Hansen 1137 2002 Are Hansen 1148 2003 Jens Kr. Kvernmo 1232,2 2004 Bjørn Th. Svendsen 1232,0 2005 Bjørn Th. Svendsen 1240,7 2006 Ole Magnus Bakken 1237,9 2007 Ole Magnus Bakken 1259,7 2008 Ole Magnus Bakken 1266,6 2009 Ole Kristian Bryhn 1266,0 2010 Kim Andre Lund 1170 2011 Anders Hemmingbye 1255

Fririfle, 50m 3x40 skudd, SH1 m.

2011 Paul A. Johansen 1088,9

Fririfle, 50m 3x20 sk, veteran 45

2000 Arild Begby 556 2001 Magne Ivar Mellem 2002 Magne Ivar Mellem 556 554 2003 Arild Begby 2004 Kåre Inge Viken 2005 Kåre Inge Viken 2006 Knut Bakken 558 558 567 555 2007 Tor Nystuen 2008 Geir Skirbekk 2009 Jørn Dalen 2010 Jørn Dalen 568 572 566 566 2011 Jørn Dalen 557

Fririfle, 50m 3x20 sk, veteran 55

2000 Petter Nordvik 556 2001 Lars Lømo 2002 Lars Lømo 2003 Fritjof Dypveit 2004 Bjørn Egil Hansen 2005 Lars Løno 2006 Arild Begby 2007 Bjørn Egil Hansen 552 553 543 562 557 552 560 2008 Bjørn Erik Hansen 2009 Bjørn Egil Hansen 2010 Johan Janssen 2011 Knut Bakken 564 568 557 560

Fririfle, 50m 3x20 sk, veteran 65

2000 Olav Gran Sen. 509 2001 Erik Andersen 526 2003 Egil Olsen 538

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 205

2003 Egil Olsen 2004 Egil Olsen 2005 Egil Olsen 534 533 534 2006 Knut Trulsrud 2007 Petter Nordvik 2008 Odd Kolsrud 2009 Kjell Dahl 2010 Kjell Dahl 517 532 540 521 521

Fririfle, 50m 3x20 sk., veteran 70

2007 Yngvar Vataker 535 2008 Egil Olsen 2009 Odd Kolsrud 2010 Egil Olsen 2011 Odd Kolsrud 526 525 534 540

Fririfle, 50m R8, 3x20 sk. SH1 kv

2007 Berit Breirem 583,9 2008 Berit Breirem 2009 Monica Lillehagen 592,3 546 2010 Monica Lillehagen 528 2011 Monica Lillehagen 663,4

Sportsrifle, 50m 3x20 skudd kvinner

2000 Lindy Hansen 666,5 2001 Lindy Hansen 676,9 2002 Lindy Hansen 2003 Gyda E. Olssen 2004 Hanne Skarpodde 2005 Gyda E. Olssen 2006 Hanne Skarpodde 2007 Kristina Vestveit 2008 Kristina Vestveit 678,1 658,9 664,2 661,0 659,0 670,0 674,4 2009 Christine L. Lind 2010 Ingrid Stubsjøen 2011 Ingrid Stubsjøen 672,6 671,4 675,3

Sportsrifle, 50m 3x20 sk kvinner jr.

2000 Ida Frydenlund 542 2001 Ida Frydenlund 2002 Mona Isene 563 565 2003 Ida Frydenlund 2004 Kristina Vestveit 2005 Giske Bach 2006 Kristina Vestveit 657,1 654,9 670,9 672,3 2007 Anne M. Nordløkken 671,6 2008 Ingrid Stubsjøen 2009 Marianne Berger 2010 Johanne Hagen 2011 Malin Westerheim 680,3 664,9 575 672,3

Fririfle, 50m 3x10 sk, ungdom

2000 Haagen Vedul 215 2001 Remy Solberg 2002 Amund Iversen 2003 Jesper Solbakken 2004 Simen Sæby 281 268 276 262 2005 Roger S. Nilsen 2006 Simen Rostad 2007 Marius Bøen 2008 Robin Berget 283 285 277 281

Fririfle, 50m 3x20 sk, ungdom

2009 Sondre Westad 572 2010 Siri Mortensen 2011 Jørgen B. Elstad 569 572

Fririfle, 300m 60 ligg., menn

2000 Arild Røyseth 2001 Espen Berg-Knutsen 2002 Espen Berg-Knutsen 2003 Magnus Wohlen 2004 Espen Berg-Knutsen 2005 Espen Berg-Knutsen 2006 Vebjørn Berg 2007 Vebjørn Berg 2008 Espen Berg-Knutsen 2009 Vebjørn Berg 2010 Odd Arne Brekne 599 598 597 598 599 599 596 599 598 599 2011 Hans Bakken 598 594

Fririfle, 300m 60 ligg, kvinner

2000 Hanne Skarpodde 589 2001 Birgitte Rønningen 2002 Gyda E. Olssen 2003 Hanne Skarpodde 2004 Lindy Hansen 596 585 595 592 2005 Gyda E. Olssen 2006 Hanne Skarpodde 2007 Gyda E. Olssen 2008 May E. Nordahl 2009 May E. Nordahl 596 587 592 590 590

________________________________________________________________ Side 206 NSFs årbok 2011

2010 Gyda E. Olssen 2011 Eline Skovli Utne

Fririfle, 300m 60 ligg., jr.

2000 Gard Belgen 2001 Kristoffer Sannvoll 2002 Marit Løken 591 571 594 590 593

Fririfle, 300m 60 ligg, jr.menn

2003 Eirik Reksten 594 2004 Ole M. Bakken 589 2005 Morten Fuglevåg 2006 Jan Ole Skotterud 593 587 2007 Ole Magnus Bakken 2008 Ole Kristian Bryhn 2009 Kim Andre Lund 2010 Henrik Dalen 594 591 593 595 2011 Olav Fuglestad 591

Fririfle, 300m 60 ligg, jr.kvinner

2003 Mona Isene 585 2004 Christine Landrø Lind 586 2005 May E. Nordahl 2006 Kristina Vestveit 596 588 2007 Veronica Bjørkkjær 2008 Marit Sangesland 2009 Hanne Sangolt 2010 Konstanse Skøyen 591 589 592 587 584 2011 Sofie K. Claussen

Std.rifle, 300m 60 sk. vet.45

2003 Sigurd Liland 587

Std.rifle, 300m 60 sk. vet.55

2003 Kjell Martin Vethe

Std.rifle, 300m 60 sk. vet.65

575 2003 Peder Holme 588

Fririfle, 300m 40 ligg., vet.45

2004 Kåre Inge Viken 396 2005 Jørn Dalen 2006 Tor Jarle Nystuen 2007 Tor Jarle Nystuen 2008 Jørn Dalen 2009 Bjørn Myrseth 394 395 396 396 391 2010 Jørn Dalen 2011 Jørn Dalen

Fririfle, 300m 40 ligg, vet.55

2004 Bjørn Egil Hansen 2005 Bjørn Egil Hansen 2006 Bjørn Egil Hansen 2007 Sigurd Liland 2008 Tore Hartz 2009 Tore Hartz 2010 Bjørn Egil Hansen 2011 Harald Enger

Fririfle, 300m 40 ligg, vet.65

2004 Per Skei 398 397 2005 Odd Kolsrud 2006 Oddvar Skirbekk 2007 Odd Kolsrud 2008 Jomar Valli 2009 Kåre Strøm 2010 Tore Hartz 2011 Fritjof Dybveit

Fririfle, 300m 40 ligg, vet.70

2006 Bjørn Rundberg 2007 Per Skei 2008 Willy Enger 2009 Odd Kolsrud 374 389 389 383 2010 Ivar Hole 2011 Odd Kolsrud 2004 Ulf Skjerve 2005 Monica Brevig Berg 371 392

Fririfle, 300m 30 ligg, U

2003 Linn Kristine Lønnerød 292 295 296 388 389 386 385 379 369 392 390 393 393 392 391 394 388 392 392 2006 Karoline K. Andersen 289 2007 Stine Haugen 292 2008 Henrik Dalen 296

Fririfle, 300m 60 ligg, U

2009 Siri Mortensen 583 2010 Vegard Engen Skogly 588 2011 Jenny Vatne 588

Fririfle, 300m 3x40 sk. åpen

2000 Magnus Wohlen 1160

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 207

2001 Magnus Wohlen 1166 2002 Espen Berg-Knutsen 1168 2003 Espen Berg-Knutsen 1186 2004 Vebjørn Berg 2005 Vebjørn Berg 2006 Vebjørn Berg 2007 Vebjørn Berg 1170 1176 1164 1178 2008 Vebjørn Berg 2009 Vebjørn Berg 2010 Vebjørn Berg 2011 Ole-Kristian Bryhn 1173 1175 1176 1165

Std.rifle, 300m 3x20 sk., åpen

2000 Gunnar Halbjørhus 580 2001 Trond Kjøll 585 2002 Thore Lasen 2003 Espen Berg-Knutsen 2004 Magnus Wohlen 2005 Vebjørn Berg 2006 Vebjørn Berg 2007 Vebjørn Berg 2008 Espen Berg-Knutsen 586 585 581 587 584 588 580 2009 Ole Magnus Bakken 2010 Stian Bogar 2011 Ole-Kristian Bryhn 582 588 583

Sportsrifle, 300m 3x20 sk, kvinner

2000 Hanne Skarpodde 577 2001 Hanne Skarpodde 2002 Gyda E. Olssen 2003 Hanne Skarpodde 2004 Gyda E. Olssen 2005 Gyda E. Olssen 570 573 581 580 582 2006 Hanne Skarpodde 2007 Gyda E. Olssen 2008 Gyda E. Olssen 2009 May E. Nordahl 2010 Gyda E. Olssen 2011 Eline Skovli Utne

Std.rifle, 300m 3x20 sk. jr.

2000 Geir B. Risnes 2001 Kristoffer Sannvoll 2002 Pål Ø. Ørmen 568 580 578 573 579 568 563 569 565

Fririfle, 300m 3x20 sk, menn jr.

2003 Eirik Reksten 2004 Morten Fuglevåg 569 558 2005 Morten Fuglevåg 2006 Daniel Haig 2007 Ole Magnus Bakken 2008 Ole Magnus Bakken 570 569 583 577 2009 Ole Kristian Bryhn 2010 Kim Andre Lund 2011 Simon K. Claussen 585 575 573

Sportsrifle, 300m 3x20 sk, kv. jr.

2003 Kathrine Høybakk 563 2004 Kristina Vestveit 2005 Kristina Vestveit 2006 Kristina Vestveit 2007 Anna Hjelmevoll 2008 Anna Hjelmevoll 571 582 582 568 570 2009 Eline Skovli Utne 2010 Eline Skovli Utne 2011 Katrine Lund 556 567 572

Fririfle, 300m 3x20 sk, vet.45

2003 Lars Halvard Ese 558 2004 Kåre Inge Viken 2005 Jørn Dalen 2006 Tor Jarle Nystuen 2007 Tor Jarle Nystuen 564 572 566 562 2008 Jørn Dalen 2009 Tor Bjørnødegård 2010 Jørn Dalen 2011 Jørn Dalen 563 557 562 569

Fririfle, 300m 3x20 sk, vet.55

2003 Kjell Martin Vethe 521 2004 Bjørn Egil Hansen 2005 Bjørn Egil Hansen 552 572 2006 Bjørn Egil Hansen 2007 Olav Elden 2008 Jens Pettersen 2009 Bjørn E. Hansen 574 561 559 565 2010 Bjørn Egil Hansen 2011 Bjørn Egil Hansen

Fririfle, 300m 3x20 sk, vet.65

2003 Ingen deltakere 562 570

________________________________________________________________ Side 208 NSFs årbok 2011

2004 Ivar Hole 2005 Per Skei 2006 Godtfred Innvær 2007 Petter Nordvik 2008 Odd Kolsrud 2009 Ingen delt. 2011 Jon Løvseth 487 524 511 533 531 528

Fririfle, 300m 3x20 sk, vet.70

2007 Ivar Hole 511 2008 Ivar Hole 508 2009 Ivar Hole 2010 Ivar Hole 511 507 2011 Odd Kolsrud 533

Fririfle, 300m 3x10 sk, kl.U

2003 May Elisabeth Nordahl 272 2004 Linn Cecilie Tuvstein 268 2005 Roger S. Nilsen 2006 Ulf Skjerve 282 271 2007 Malin Nordhagen 2008 Henrik Dalen 269 282

Fririfle, 300m 3x20 sk, kl.U

2009 Siri Mortensen 2010 Siri Mortensen 543 564 2011 Jørgen B. Elstad 554

Luftrifle, menn

2000 Leif Steinar Rolland 700,1 2001 Leif Steinar Rolland 700,9 2002 Leif Steinar Rolland 700,8 2003 Leif Steinar Rolland 699,1 2004 Leif Steinar Rolland 698,8 2005 Are Hansen 697,2 2006 Knut Jørgen Brodahl 693,9 2007 Tore Erik Iversen 692,0 2008 Are Hansen 2009 Are Hansen 698,6 696,8 2010 Knut Jørgen Brodahl 695,1 2011 Are Hansen 699,7

Luftrifle, kvinner

2000 Lindy Hansen 2001 Lindy Hansen 2002 Lindy Hansen 500,2 495,5 489,3 2003 Lindy Hansen 2004 Gyda E. Olssen 2005 Gyda E. Olssen 2006 Lindy Hansen 2007 Lindy Hansen 2008 Camilla Brustad 2009 Ingrid Stubsjøen 494,6 494,0 493,6 497,2 498,2 493,3 499,3 2010 Anne M. Nordløkken 496,1 2011 Marianne Berger 497,8

Luftrifle, menn jr.

2000 Kristoffer Sannvoll 682,1 2001 Are Hansen 684,5 2002 Are Hansen 2003 Jens Kr. Kvernmo 691,9 686,6 2004 Kjell Ivar Kolstad 2005 Eirik Tangstad 688,2 683,9 2006 Even Nikolaisen 687,1 2007 Ole Magnus Bakken 690,2 2008 Ole Magnus Bakken 692,8 2009 Ole Kristian Bryhn 693,6 2010 Jonas E. Larsen 690,0 2011 Jonas E. Larsen 691,0

Luftrifle, kvinner jr.

2000 Kristina Eliassen 2001 Ida Frydenlund 2002 Ida Frydenlund 472,9 476,1 488,9 2003 Ida Katrine Solem 2004 Kristina Vestveit 2005 Giske Bach 2006 Kristina Vestveit 2007 Helene Farestveit 2008 Ingrid Stubsjøen 2009 Marianne Berger 2010 Marianne Berger 2011 Marte Torvik 490,8 496,9 493,6 495,3 496,1 498,0 498,9 502,4 496,3

Luftrifle, ungdom 30 skudd

2001 Lars E. Blomkvist 2002 Amund Iversen 280 283 2003 Trine Larsen 287 2004 Marianne B. Granheim 289 2005 Simen Rostad 2006 Simen Rostad 2007 Jonas E. Larsen 289 287 288

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 209

2008 Malin Westerheim 290

Luftrifle, ungdom 40 skudd

2009 Maren Oline Nygaard 389 2010 Maren Oline Nygaard 390 2011 Jørgen B. Elstad 383

Luftrifle, veteran

2000 Jonny Nyen

Luftrifle, veteran 45

2001 Arvid Meek 2002 Kåre Inge Viken 2003 Knut Bakken 2004 Kåre Inge Viken 2005 Geir Skymoen 2006 Johan Janssen 2007 Kjell Ivar Brustad 2008 Harald Dahlen 2009 Idar Vedul 2010 Geir Skymoen 2011 Trond Inge Rødland 383 381 384 378 381 383 386 381 382 389 381 386

Luftrifle, veteran 55

2001 Petter Nordvik 2002 Bjørn Fremstad 2003 Bjørn Fremstad 2004 Johnny Nyen 2005 Bjørn Egil Hansen 2006 Bjørn Egil Hansen 2007 Arne Aasland 2008 Bjørn Egil Hansen 2009 Bjørn Egil Hansen 2010 Bjørn Egil Hansen 2011 Knut Bakken

Luftrifle, veteran 65

2001 Erik Andresen 2002 Øyvind Mørk 2003 Øyvind Mørk 2004 Ingen deltakere 2005 Egil Olsen 2006 Øyvind Mørk 2007 Arnfinn Todnem 2008 John H. Larsen 2009 Arnfinn Todnem 357 370 372 362 361 363 372 359 376 378 375 380 387 378 381 380 379 381 390 2010 Bjørn Fremstad 2011 Bjørn Fremstad

Luftrifle, veteran 70

2006 Erik Andersen 2007 Egil Olsen 2008 Øyvind Mørk 2010 Egil Olsen 2011 Godtfred Innvær 371 379 357 362 360 361 364

Luftrifle R1, stående SH1 m.

2009 Bo Nielsen 635,3

Luftrifle R2, stående, SH1 kv.

2007 Monica Lillehagen 455,5 2008 Monica Lillehagen 2009 Monica Lillehagen 2010 Monica Lillehagen 2011 Monica Lillehagen 477,2 482,7 485,8 491,2

Luftrifle R3, ligg. SH1 mix

2001 Øyvind Aske 693,4 2002 Monica Lillehagen 2003 May Brit Mastad 2004 Monica Lillehagen 2005 Monica Lillehagen 590 693,3 692,3 697,4 2006 Nils Erik Nilsen 2007 Monica Lillehagen 2008 Bj. Gudmundstuen 2009 Monica Lillehagen 699,6 699,9 699,8 699,0 2010 Monica Lillehagen 702,2 2011 Paul Aksel Johansen 702,1

Luftrifle R3, ligg. SH1 mix jr.

2006 Amanda Dybendal 692,0 2007 Amanda Dybendahl 694,8

Luftrifle R4, stå. SH2 mix

2009 Odd Syversen 683,9 2010 Bj. Gudmundstuen 2011 Bj. Gudmundstuen 668,0 690,2

Luftrifle R4, stå. SH2 mix jr.

2009 Hanne Mali Slettum 654,8

Luftrifle R5, ligg. SH2 mix

________________________________________________________________ Side 210 NSFs årbok 2011

2001 Anni Karlsen 2002 John Nesholen 2003 Per Fagerhøy 2004 Ingen deltakere 2005 Anni Karlsen 702,3 557 676,9 2006 Anni Karlsen 2007 Monica Bakken 689,9 702,4 700,6 2008 Arne Ingar Karlsen 675,9 2009 Ole-Kr. Pedersen 701,4 2010 Hanne Mali Slettum 685,2 2011 Ole-Kr. Pedersen 691,5

Luftrifle R5, ligg. SH2 mix jr

. 2006 Magnus Gallefoss 2007 Mads Økland 665,4 678,5 2008 Sigbjørn Solberg 669,9 2009 Hanne Mali Slettum 680,9

Luftrifle R10, stående, SH3 mix

2003 Ketil Olstad 476 2009 Ketil Olstad 562,7

Luftrifle R11, ligg. SH3 mix

2001 Ketil Olstad 620,4 2002 Ingen deltakere 2003 Marit Førland 2004 Ingen deltakere 2005 Marit Førland 2010 Erik Korneliussen 563 689,9 199,7

VILTMÅL Hjort 40 skudd enkeltsk. menn

2000 Magne Holmbro 2001 Magne Holmbro 2002 Tor Heiestad 2003 Tor Heiestad 190 188 186 187 2004 Ola Stene 2005 Tor Heiestad 2006 Tor Heiestad 2007 Magne Holmbro 2008 Henning Utti 2009 Tor Heiestad 2010 Tor Heiestad 2011 Henning Utti 188 186 185 194 189 190 184 182

Hjort 40 skudd enkeltsk. Jr.

2000 Kristian Stensåsen 2001 Anders Fosshaug 2002 Anders Fosshaug 2003 Anders Fosshaug 2004 Anders Fosshaug 2005 Thomas Sæteråsen 2006 Magnus Nordhagen 2007 Magnus Nordhagen 2008 Trond M. Berntsen 2009 Even Nordsveen 2010 Even Nordsveen 2011 Even Nordsveen 2000 John H. Larsen 2001 Jan Lasse Moe 2002 Jan Lasse Moe 2003 Jan Lasse Moe 2004 John H. Larsen 2005 Sverre Lindstad 2006 Sverre Lindstad 2007 Sverre Lindstad 2008 Tor Egil Mauseth 174 147 179 170 179 168 165 160 150 158 175 173

Hjort 40 sk. enkeltskudd kvinner

2003 Ellen M, Krogstad 155 2004 Line Teppdalen 122 2005 Eli Enerstvedt 2006 Eli Enerstvedt 2007 - 155 159 158 2008 Eli Enerstvedt 2009 - 2010 Eli Enerstvedt 2011 Eli Enerstvedt 159 174

Hjort 40 skudd enkeltsk. jr. kvinner

2003 Therese Holm 119 2004 Therese Holm 148 2005 Therese Holm 2006 Therese Holm 164 171 2007 Therese Holm 2008 Therese Holm 2009 Therese Holm 2010 Therese Holm 2011 - 182 173 185 179

Hjort 40 skudd enkeltsk. veteran

177 183 182 186 178 191 180 178 171

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 211

2009 Sverre Lindstad 2010 Kato Nordsveen 2011 Tor Egil Mauseth 181 179 180

Hjort 40 skudd dobbeltsk. menn

2000 Tor Heiestad 2001 Tor Heiestad 2002 Tor Heiestad 2003 Magne Holmbro 184 185 182 184 2004 Espen Krogstad 2005 Magne Holmbro 2006 Henning Utti 2007 Tor Heiestad 2008 Tor Heiestad 2009 Magne Holmbro 2010 Henning Utti 2011 Tor Fleime 183 184 183 187 186 187 175 169

Hjort 40 skudd dobbeltsk, jr

2000 Kristian Stensåsen 166 2001 Anders Stensåsen 2002 Anders Fosshaug 2003 Anders Stensåsen 2004 Anders Fosshaug 2005 Magnus Nordhagen 2006 Thomas Sæteråsen 2007 Espen Nordseth 2008 Even Nordsveen 2009 Even Nordsveen 2010 Even Nordsveen 2011 Even Nordsveen 153 151 169

Hjort 40 sk. dobbeltsk, kvinner

2005 Eli Enerstvedt 2006 Eli Enerstvedt 2007 - 2008 Eli Enerstvedt 2009 - 2010 Eli Enerstvedt 2011 Eli Enerstvedt 136 149 144 150 158 130 166 103 172 139 164 148 110

Hjort 40 sk. dobbeltsk, jr. kvinner

2003 Therese Holm 121 2004 Ingen deltakere 2005 Therese Holm 154 2006 Ingen deltakere 2007 Therese Holm 2008 Therese Holm 2009 Therese Holm 2010 Therese Holm 2011 - 173 176 176 154

Hjort 40 skudd dobbeltsk. veteran

2000 Sverre Lindstad 176 2001 John H. Larsen jr. 2002 Jan Lasse Moe 2003 Sverre Lindstad 2004 John H. Larsen jr. 164 177 183 164 2005 John H. Larsen jr. 2006 Sverre Lindstad 2007 Sverre Lindstad 2008 Sverre Lindstad 2009 Jan Lasse Moe 2010 Jan Lasse Moe 2011 Kato Nordsveen

Villsvin 30+30 skudd

157 177 179 164 166 168 170 2000 Tor Heiestad 2001 Ola Stene 2002 Tor Heiestad 2003 Tor Heiestad 2004 Espen Krogstad 2005 Ola Stene 2006 Espen Krogstad 2007 Espen Krogstad 2008 Espen Krogstad 2009 Espen Krogstad 2010 Espen Krogstad 2011 Espen Krogstad

Villsvin 30+30 skudd jr.

2000 Kristian Stensåsen 573 582 575 580 2001 Tore N. Stene 2002 Ingen deltakere 2003 Christian Lycke 2004 Ingen deltakere 570 557 170 2005 Jonas Wien Nicolaysen 209 2006 Ingen deltakere 2007 - 2008 Thomas Sætheråsen 524 2009 Even Nordsveen 2010 Even Nordsveen 2011 Even Nordsveen 577 579 569 585 576 585 579 573 500 507 538

________________________________________________________________ Side 212 NSFs årbok 2011

Villsvin 30+30 skudd, veteran

2001 Jan Lasse Moe 543 2002 John H. Larsen jr. 2003 Jan Lasse Moe 2004 John H. Larsen 2005 Jan Lasse Moe 531 541 519 535 2006 John H. Larsen 2007 Jan Lasse Moe 2008 Øivind Selnes 2009 Tor Egil Mauseth 2010 Tor Egil Mauseth 2011 Robert Holm 501 533 520 530 519 523

Villsvin 30+30 skudd kvinner

2005 Tone Wien 435 2006 Eli Enerstvedt 481 2007 - 462 2008 Eli Enerstvedt 2009 - 2010 Eli Enerstvedt 2011 Eli Enerstvedt 499 527

Villsvin 30+30 skudd jr. kvinner

2003 Therese Holm 243 2004 Therese Holm 397 2005 Therese Holm 2006 Therese Holm 532 543 2007 Therese Holm 2008 Therese Holm 2009 Therese Holm 2010 Therese Holm 2011 Therese Holm

Villsvin 40 sk. mix menn

556 556 563 558 556 2000 Ola Stene 2001 Ola Stene 2002 Tor Heiestad 2003 Tor Heiestad 2004 Ola Stene 2005 Espen Krogstad 2006 Tor Heiestad 2007 Espen Krogstad 2008 Tor Heiestad 2009 Espen Krogstad 2010 Espen Krogstad 385 382 385 385 383 385 386 383 379 387 382 2011 Espen Krogstad

Villsvin 40 sk. Mix jr.

2000 Tore N. Stene 2001 Tore N. Stene 384 375 368 2002 Ingen deltakere 2003 Ingen deltakere 2004 Ingen deltakere 2005 Jonas Wien Nicolaysen 124 2006 Ingen deltakere 2007 - 2008 Thomas Sætheråsen 2009 Even Nordsveen 2010 Even Nordsveen 2011 Even Nordsveen 334 179 326 370

Villsvin 40 sk. Mix veteran

2001 Jan Lasse Moe 2002 Jan Lasse Moe 2003 John H. Larsen 2004 John H. Larsen 2005 Jan Lasse Moe 2006 Jan Lasse Moe 2007 Jan Lasse Moe 2008 Jan Lasse Moe 2009 John H. Larsen 2010 Tor Egil Mauseth 2011 Jan Lasse Moe

Villsvin 40 sk. mix kvinner

2005 Tone Wien 2006 Eli Enerstvedt 2007 - 258 300 348 364 362 350 324 339 349 367 335 348 348 2008 Eli Enerstvedt 2009 - 2010 Eli Enerstvedt 2011 Eli Enerstvedt 308 305 349

Villsvin 40 sk. mix jr. kvinner

2003 Therese Holm 222 2004 Therese Holm 272 2005 Therese Holm 2006 Therese Holm 357 367 2007 Therese Holm 2008 Therese Holm 2009 Therese Holm 363 341 376

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 213

2010 Therese Holm 2011 Therese Holm 367 371

Viltmål 10m 30+30 skudd menn

2000 Knut Grut 644,8 2001 Frode Finstad 2002 Frode Finstad 650,6 645,0 2003 Tor Heiestad 2004 Espen Krogstad 2005 Espen Krogstad 2006 Espen Krogstad 643,9 636,8 551 557 2007 Espen Krogstad 2008 Espen Krogstad 2009 Espen Krogstad 2010 Espen Krogstad 2011 Espen Krogstad

Viltmål 10m 30+30 skudd, jr

566 556 555 566 564 2000 Tore N. Stene 2001 Tore N. Stene 2002 Ingen deltakere 2003 Oddbjørn Eide 2004 Ingen deltakere 2005 Ingen deltakere 2006 Ingen deltakere 2007 - 633,9 636,7 349,0 2008 - 2009 Even Nordsveen 2010 Even Nordsveen 2011 Even Nordsveen

Viltmål 10m 30+30 skudd, veteran

2001 Jon Løvseth 427 2002 Even Stene 2003 Ingen deltakere 455,2 2004 Even Stene 2005 Ingen deltakere 2006 Ingen deltakere 2007 - 305 447 493 432 2008 Øivind Selnes 2009 Øivind Selnes 2010 Tor Egil Mauseth 2011 Kato Nordsveen 465 478 484 479

Viltmål 10m 20+20 skudd kvinner

2001 Ellen Krogstad 270 2002 Ellen Krogstad 2003 Ellen Krogstad 2004 Ingen deltakere 2005 Eli Enerstvedt 2006 Ingen deltakere 307 249 268 2007 - 2008 Eli Enerstvedt 2009 - 2010 Gunn H. Sønsterud 2011 Eli Enerstvedt 309 309 347

Viltmål 10m 20+20 skudd jr.kvinner

2004 Therese Holm 251 2005 Therese Holm 2006 Therese Holm 2007 Therese Holm 2008 Therese Holm 2009 Therese Holm 260 309 344 372 358 2010 Therese Holm 2011 Therese Holm 366 363

Viltmål 10m 40 skudd mix menn

2000 Frode Finstad 372 2001 Espen Krogstad 374 2002 Frode Finstad 2003 Ola Stene 2004 Espen Krogstad 2005 Ola Stene 371 370 375 368 2006 Tore N. Stene 2007 Espen Krogstad 2008 Espen Krogstad 2009 Espen Krogstad 2010 Espen Krogstad 366 369 372 369 2011 Ola Stene 380 363

Viltmål 10m 40 skudd mixed, jr menn

2000 Kristian Stensåsen 370 2001 Tore N. Stene 2002 Anders Eide 2003 Oddbjørn Eide 2004 Ingen deltakere 2005 Ingen deltakere 2006 Ingen deltakere 2007 - 2008 - 2009 Even Nordsveen 370 95 200 224

________________________________________________________________ Side 214 NSFs årbok 2011

2010 - 2011 Even Nordsveen 336

Viltmål 10m 40 skudd mixed, kv.

2001 Ellen M. Krogstad 257 2002 Ellen M. Krogstad 2003 Ellen M. Krogstad 2004 Ingen deltakere 2005 Eli Enerstvedt 2006 Ingen deltakere 2007 - 306 282 261 2008 Eli Enerstvedt 2009 - 2010 Gunn H. Sønsterud 2011 Eli Enerstvedt

Viltmål 10m 40 skudd mix jr. kvinner

2004 Therese Holm 233 2005 Therese Holm 2006 Therese Holm 2007 Therse Holm 2008 Therese Holm 259 290 303 277 298 359 360 2009 Therese Holm 2010 Therese Holm 2011 Therese Holm 348 336 345

Viltmål 10m 40 skudd mixed, vet

2001 Jon Løvseth 2002 Ingen deltakere 2003 Ingen deltakere 2004 Even Stene 2005 Ingen deltakere 2006 Even Stene 287 250 256 2007 - 2008 Øivind Selnes 2009 Tor Egil Mauseth 2010 Tor Egil Mauseth 2011 Tor Egil Mauseth 308 314 322 310

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 215

XIX INNEHAVERE AV H.M. KONGENS POKAL

1928 Knut Kvaal 1929 Otto M. Olsen 1930 Eivind Holmsen 1931 H.W. Martens 1932 Otto M. Olsen 1933 Eivind Holmsen 1934 Hans Åsnes 1935 Rolf Bergersen 1936 O. Lilloe Olsen 1937 H.W. Martens 1938 Frantz Rosenberg 1939 Hans Åsnes 1947 Hans Åsnes 1947 Willy Røgeberg 1947 Willy Røgeberg 1948 Rolf Bergersen 1949 Hans Åsnes 1950 Erling Kongshaug 1950 Willy Røgeberg 1950 Rolf Klemetsen 1951 John H. Larsen 1951 Svein Helling 1952 Erling Kongshaug 1952 Gunnar Svendsen 1953 Erling Kongshaug 1953 John H. Larsen 1954 Arne Karlsen pistol viltmål lerdue pistol viltmål lerdue pistol viltmål lerdue pistol viltmål lerdue pistol rifle rifle viltmål lerdue rifle rifle pistol viltmål lerdue rifle pistol rifle viltmål lerdue 1954 William Vinge 1955 Mauritz Amundsen 1955 Mauritz Amundsen pistol rifle rifle 1956 Henry Ingvoldstad 1956 Rolf Bergersen pistol viltmål 1957 Axel Thv. Martinsen rifle 1957 Hans Åsnes lerdue 1963 Nic. Zwetnow 1964 ikke utdelt 1965 Arne Gran 1966 Magne Landrø 1967 Reidar Gustavsen 1967 John H. Larsen jr. 1968 Bjørn Bakken 1968 Kjell Sørensen 1969 Magne Landrø 1969 Tore Skau 1970 Nils Bergo 1970 Arvid Dagfinrud 1971 Fredrik Johansson 1971 Helge Anshushaug 1972 John H. Larsen jr. 1972 John Rødseth 1973 Helge Anshushaug 1973 Gunnar Lindèn 1974 Tore Hartz 1974 John Rødseth 1975 Kenneth Skoglund 1975 Harald Stenvaag 1976 Kjell Arnesen 1976 Arvid Haugen 1977 Tore Hartz 1977 Arvid Haugen 1978 Svein Sotberg 1978 Åsbjørn Idland 1979 John H. Larsen jr. 1979 Sverre Hillem pistol rifle lerdue rifle pistol viltmål rifle lerdue rifle viltmål pistol rifle lerdue rifle viltmål pistol rifle lerdue rifle pistol viltmål rifle lerdue pistol rifle pistol rifle pistol viltmål lerdue 1980 Harald Stenvaag 1980 Arvid Haugen rifle pistol 1981 Berit Frydenlund pistol 1981 Thoril Radet Brodahl rifle 1958 Rolf Røtterud 1959 Magne Landrø 1960 Hans Åsnes 1961 Olav Medås 1962 Oddvar Hauger pistol rifle lerdue rifle viltmål 1982 Siri Landsem 1982 Per Erik Løkken 1983 Anne May Bekkemoen rifle rifle rifle 1983 Kåre Inge Viken rifle

________________________________________________________________ Side 216 NSFs årbok 2011

1984 Siri Landsem 1984 Øyvind Steinsholt 1985 Grethe Martinsen 1985 Harald Stenvaag 1986 Siri Landsem 1986 Tor Heiestad 1987 Monica Fritzner 1987 Harald Stenvaag 1988 Siri Landsem 1988 Tom Nalum 1989 May Irene Olsen 1989 Tor Heiestad 1990 Harald Stenvaag 1990 Lindy Hansen 1991 Grethe Martinsen rifle rifle 1991 Gunnar Schjelderup pistol 1992 Siri Landsem Lorentsen rifle 1992 Ragnar Jelsnes 1993 Lindy Hansen 1993 Arild Røyseth pistol rifle rifle 1994 Grethe Martinsen 1994 Harald Stenvaag 1995 Lindy Hansen 1995 Jørn Dalen rifle rifle rifle rifle 1996 Hanne Vataker 1996 Jørn Dalen rifle rifle 1997 Randi B. Aune rifle 1997 Leif Steinar Rolland rifle rifle lerdue rifle rifle rifle viltmål rifle rifle rifle lerdue rifle viltmål rifle 1998 Lindy Hansen rifle 1998 Geir Magne Rolland rifle 1999 Gyda E. Olssen rifle 1999 Harald Stenvaag 2000 Lindy Hansen rifle rifle 2000 Harald Jensen 2001 Lindy Hansen lerdue rifle 2001 Leif Steinar Rolland rifle 2002 Gyda E. Olssen rifle 2002 Leif Steinar Rolland rifle 2003 Hanne Skarpodde rifle 2003 Espen Berg-Knutsen rifle 2004 Lindy Hansen rifle 2004 Espen Berg-Knutsen rifle 2005 Gyda E. Olssen rifle 2005 Erik Watndal 2006 Anni Karlsen lerdue rifle 2006 Tore Brovold 2007 Monica Bakken 2007 Tore Brovold 2008 Camilla Brustad lerdue rifle lerdue rifle 2008 Vebjørn Berg 2009 Ingrid Stubsjøen rifle rifle 2009 Espen Berg-Knutsen rifle 2010 Monica Lillehagen rifle 2010 Odd Arne Brekne 2011 Marianne Berger 2011 Odd Arne Brekne rifle rifle rifle

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 217

XX BRAGDMERKET

Bragdmerket og bragdmerkestatuetten i gull, sølv og bronse er Norges Skytter forbunds høyetse utmerkelse for individuelle skytterprestasjoner. Bragdmerkekravet er seks poeng, og ragdmerkestatuett-kravene er: Bronse 50 poeng, Sølv 100 poeng og Gull 150 poeng, Poengene tildeles etter følgende skala: Olympiske leker, OL Verdensmesterskap. VM World Cup finale, WC/F Europamesterskap, EM World Cup stevner, WC Nordisk mesterskap, Nrd Landskamper, LK Norgesmesterskap, NM 10 10 10 9 9 3 2 1 8 8 8 7 7 2 1 6 6 6 6 6 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 For å oppnå bragdmerkepoeng i Norgesmesterskap må det normalt delta minimum 5 skyttere i klassen. Plasseringer i junior- eller veteranklasse gir halvdelen av vanlig poengverdi. For komplett regelverk, se Fellesreglementet pkt. 1.2.1.

BRAGDMERKEPOENG I konkurranser for menn OL VM WCf

Harald Stenvaag Pål Hembre Tore Brovold Vebjørn Berg Tor Heiestad Leif Steinar Rolland Espen Berg Knutsen Harald Jensen Hans H. Schjelderup Kenneth Skoglund Magne Landrø Erik Watndal 18 8 6 10 2 1 1 95,5 38 14 42 1 33 10 6 4 2 32 12 13 4 16 47 30

WC

48 92 52

EM Nord LK

98,5 36,5 24 77 28 2 61 19 36 31,5 8 28 20

NM

81,25 98 19 19 83,5

Sum

495,25 219,5 206 193 174 58 27 52 45 14,5 33 26 8,5 3 3 2 1 14,5 16 10 20 17,5 6 4,5 1 31 36 11 14,5 21 9 52,5 28 37 3 134 129 115 95,5 92 84 76

________________________________________________________________ Side 218 NSFs årbok 2011

Ole Magnus Bakken Tore Hartz Are Hansen Petter Bratli John H. Larsen jr.

OL VM WCf

11 1 9 1

WC

39 29

EM Nord LK

8,5 11,5 24,5 21 2 8,5 16,5 2,5 4 2 13 5 18

NM

7,5 19 12 29 36

Sum

72,5 71 69 60 58 Erling Kongshaug Ole-Kristian Bryhn Geir Skirbekk Rolf Bergersen Nils Petter Håkedal John Rødseth Arild Røyseth Helge Anshushaug Ragnar Jelsnes Kåre Inge Viken Espen Krogstad Hans Aasnæs John H. Larsen sr. Geir Magne Rolland John Duus Torgeir Bidtnes Jens J. Nygård Per Erik Løkken Terje Storholt Stein Fiskebeck Willy Røgeberg Audun Loftesnes Arvid Haugen Trond Kjøll Bjørn Morten Hagen Bjørn Bakken Jørn Dalen Vegard Askestad 6 6 2 20 3 1 14 8 2 4 6 1 14 14 1 8 16 10 12 18 3 12 23,5 2,5 4 19 10 2 11,5 0,5 9,5 1 3,5 1 4 3,5 2,5 5 6 4 6 1 3 6 8,5 1 6 5,5 1 8 1 2,5 1 5 7 5 12 1 2 5 10 14,5 6,5 11 14 2 4 11 11 5 5 6,5 12 9 6 4 13 12 15 6 5 6 5 17 7 10 14 5,5 16,75 17,5 14,5 6,5 23,5 9 11 13 8 9 14,5 11 5 8 12 15 25 18 8 4 8,5 11,5 10 47 46,5 44,5 41 39 39 39 38 37 37 36 35 34 32 31,75 30,5 30 27,5 27,5 27 27 25 24 23,5 23 22,5 22,5 21 Terje Melbye 3 6,5 1 8 18,5

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 219

Hansen Odd Arne Brekne Kristoffer Skjelland Mauritz Amundsen Jan Lasse Moe Oddvar Hauger Per Hansen Reidar Gustavsen Odd Sannes Bjørn Jakobsen Bjørn Einar Norèn Johan Hunæs Roar Bjerke Kristoffer Sandvoll Gunnar Schjelderup Asmund Broks Bjørn Egil Hansen Jakob Kråkevik Tor Jonassen Leif Klokset Arne Selmer Thore Larsen Elling Øvergård Petter Allan Arvid Mikkelsen Nils Bergo Rune Brodahl Svein Rustbakken Jan Gundersrud Magnus Wohlen Ola Stene Svein Helling Tore Skau Stian Bogar

OL VM WCf

1 4 6 12

WC

1 1

EM Nord LK

15 14 5 5 3 11 8 4,5 1,5 1 5,5 7 2 5 1 1 3 9 2 8,5 1,5 12 2 9 1 12 3,5 1 1 3 3 1,5 5,5 3,5 1 5 10 4 6

NM

3 1 12 11 7 7 3 8 16 16 3 15 3,5 3 6,5 12 12 8 1 5 14 14 14 11 9 3,5 5,5 6,5 1 11 4 4 1

Sum

18 17,5 14,5 14 14 14 14 14 14 13,5 13,5 13,5 13 13 13 13 13 12,5 12,5 12 12 12 12 17 17 17 16,5 16 16 16 16 15 15

________________________________________________________________ Side 220 NSFs årbok 2011

Ole Eilif Undseth Simon Ileby Anders Svegård Torger Larsen Thomas Binnie Jr. Kurt Johannessen Øyvind Sirevaag Tom Horvei Amund Bjertnes Jonny Nyen Ole Ludvik Akre Leif Vålvannet Marius Aarre Alf Gaste Øystein Nordås Ole Jørgen Narvestad Jan Erik Olsen Ove Økdal Kristian Stensåsen Birger Bühring Andersen Paal Kråkenes Arne G. Værngaar Thomas Nilsen Thor-Øistein Endsjø Kjell Sørensen Axel Thv. Marthinsen Magne Østby Ståle Waagbø Kim Andre Lund Egil Havre Livar André Lura Johnny Nilsen Christian Lilleng Sigurd Liland

OL VM WCf

4 2 5

WC

6 6 3 3

EM Nord LK

2 1 7 3,5 1,5 0,5 4,5 1 1 1 2 6 2 5 1 5 1 0,5 1 5 8 0,5 7 0,5 2 1 2 2 1,5 1,5 2,5 1 4 0,5 3,5 2 4 2 1 4

NM

4 2 10,5 10,5 6 4 6 0,5 7,5 3,75 9 8 5 2

Sum

12 12 11,5 11,5 11 11 11 11 10,5 10,5 10,25 10 10 10 10 5,5 9 4 8 7 2 7 9 5 9 5 9 9 2 8,5 7 8,5 4,5 3 10 9,5 9,5 9,5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8,5 8,5 8,5 8,5 8 8

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 221

Ove Foss Terje Theien Fredrik Johansson Åsbjørn Idland Bjørn Øvergård Bjørn Roar Bjerke Egil Olsen Olav Melkild Rolf Toven Svein Tangen Lars Lømo Willy Pettersen Kjetil Bromark Geir Bakken Frode Finstad Øystein Sæther Thorleif Gaarder Jens Hallstein Nygård Tor Richter Arild Aurstad Harald Schjelderup Svein Sotberg Per Hæhre Kenneth Friberg Arnt Haugland Nic. Zwetnow Øyvind Steinsholt Tom Nalum Rolf Røtterud Sjur Haugland Truls Heslien Egil Stenvik Bjørn Meldalen Petter Gulliksen Ottar Dahl Hans Aksel

OL VM WCf

6

WC

6 2,5

EM Nord LK

2 1 5,5 3 4 1 1 3 3 2 5 1 5 1 0,5 4 3 1,5 1 7 1 1 2,5 1 2 1 1 4 2 1 5,5 1 2 2 5 3 2,5 4,5 5,5 5,5 0,75 6 6 5 5 1,5 5 4 1 4 3 2 7,5 7 7 3 7 4 4

NM

2 5 5 4 1,5 1 6 2 4 4,5 5 7 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

________________________________________________________________ Side 222 NSFs årbok 2011

Sum

8 8 8 8 8 8 7,5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

OL VM WCf

Barlien Tore Skredegård Gunnar Svendsen Magne Holmbro Tor Marthinsen 6 Jan Erik Eknes

BRAGDMERKEPOENG I konkurranser for kvinner

Lindy Hansen Gyda Ellefsplass Olssen Monica Lillehagen Anne Grethe Jeppesen Hanne Skarpodde Kristina Vestveit Anne May Bekkemoen Siri Landsem Kari Linden Thoril Radet Brodahl Hanne Vataker Aina E. Flørli Gro-Lisbeth Nilsen Grethe Martinsen May Irene Olsen Marianne Ullvassveen Liv Bratsberg Berit Frydenlund Ragnhild Johnsen Lisbeth Rossing Therese Holm Wenche Solbakken Ingrid Stubsjøen Ingeborg Røed/Sørensen Karin Isaksen Lise Sørensen Kathrine Begby

WC EM Nord LK

0,5 4,5 3 1,5 5 1 3 1 0,5 11 3 12 6 2 2 10 11 2 3 3,5 2 2 7

NM

6 6 3 1

Sum

6 6 6 6 6 1 8 1 1 3 1 7 2 7 3 4 12 11 6 7 1 4 6 4 23,5 12 78 57,5 6,5 8,5 12 5,5 8 11 7,5 2,5 16,5 45,5 11 45 10 21 44,5 41 13 35 35 12,5 34,5 8 34 22 33 23,5 25,5 10 9 23 22,5 15 11 11 5 18 18 17 16 14,5 14,5 13 13 12 12 11,5 11

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 223

Anne Lise Søhol May E. Nordahl Amanda Dybendal Barbro Breivik Linn Iren Flaate Siv Marit Løvhaug Kari Hagen Britt Elena Wollan Julie Lekven Marianne Willhelmsen Gunn Heidi Sønsterud Haugen Heidi Bråten Borghild Naadland Ida Frydenlund Ellen M. Krogstad Marianne Berger Sara Hovland Sølvi Horvei Liv Lågstad Jannicke Kristiansen Malin Westerheim Bente Handberg Line Holth Laila Hansen Gerd Nesgård

OL VM WC EM Nord LK NM Sum

11 11 8 7 2 1 4 3,5 0,5 5 10,5 10,5 10 2 1,5 0,5 1 1,5 2,5 1,5 2 4 2 4 9 4,5 7,5 6 5 9,5 9,5 9,5 9 8,5 8,5 0,5 3,5 3,5 5,5 1 1 0,5 0,5 1 1,5 1 5 4 0,5 1 2 0,5 1 3 8 3 3 7 8 3,5 2,5 6 5 7 1 5,5 3,5 4 3 8 8 8 8 8 7,5 7,5 7 7 7 6,5 6 6 6 6

________________________________________________________________ Side 224 NSFs årbok 2011

XXI GJELDENDE OLYMPISKE REKORDER

(pr. 31.12.2008) Menn

Olympisk Trap Skeet Dobbel Trap 50m fripistol 25m silhuettpistol 10m luftpistol M. Diamond, AUS

A.Alipov, RUS

V. Hancock, USA W.Eller, USA A. Melentiev, RUS K. Sanderson, USA M. Nestruev, RUS 50m fririfle 60 ligg. C. Klees, GER 50m fririfle 3x40 10m luftrifle 10m viltmål R. Debevec, SLO Q.Zhu, CHN M. Kurtzer, GER

Kvinner

Olympisk Trap Skeet 25m finpistol 10m luftpistol D. Gudzineviciute, LTU C. Cainero, ITA L. Tao, CHN

G. Otryad, MGL

N. Paderina, RUS 50m sportsrifle 3x20 R. Mauer, POL 10m luftrifle

Finalerekorder:

L. Du, CHN

K. Emmons, CZE

Menn

Olympisk Trap Skeet D. Kostelecky, CZE T. Brovold, NOR Dobbel Trap 50m fripistol 25m silhuettpistol 10m luftpistol 50m fririfle 3x40

V. Hancock, USA

W. Eller, USA B. Kokorev, RUS O. Petrov, UKR Y. Wang, CHN R. Debevec, SLO 50m fririfle 60 ligg. C. Klees, GER 10m luftrifle 10m viltmål Q, Zhu, CHN L. Yang, CHN 121/25 120/25

121/24

145/45 570/96,4 580/200,2 590/100 1177/98,1 600/104,8 599/103,7 585/100,8 124 Atlanta

124 Athen

121 Beijing 145 Beijing 1996

2004

2008 2008 581 Moskva 1980 583 Beijing 2008 591 Athen 600 Atlanta 2004 1996 1177 Sydney 599 Athen 590 Athen 2000 2004 2004 71 Sydney 72 Beijing 590 Sydney

590 Beijing

391 Beijing 589 Atlanta

589 Beijing

400 Beijing 146 Beijing 145 Beijing

145 Beijing

190 Beijing 666,4 Atlanta 780,2 Beijing 690 Athen 1275,1 Sydney 704,8 Atlanta 702,7 Athen 686,8 Atlanta 2000 2008 2000

2008

2008 1996

2008

2008 2008 2008

2008

2008 1996 2008 2004 2000 1996 2004 1996

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 225

Kvinner

Olympisk Trap Skeet 25m finpistol 10m luftpistol S. Makela-Nummela, FIN C. Brinker, GER

C. Cainero, ITA K.Rhode, USA

Y. Chen, CHN W. Guo, CHN 50m sportsrifle 3x20 L. Du, CHN 70/21 70/23

72/21 70/23

585/208,4 390/102,3 589/101,3 91 Beijing 93 Beijing

93 Beijing 93 Beijing

793,4 Beijing 492,3 Beijing 690,3 Beijing 2008 2008

2008 2008

2008 2008 2008 10m luftrifle K. Emmons, CZE 400/103,5 503,5 Beijing 2008

XXII GJELDENDE VERDENSREKORDER

(pr. 31.12.2011) Menn

Olympisk Trap Skeet Dobbel Trap 50m fripistol 25m silhuettpistol G. Pellielo, ITA

R. Ycong, USA M. Tittarelli, ITA L. Bade, USA P. Gurkin, RUS D. Kostelecky, CZE M. Fabbrizi, ITA M. Fabbrizi, ITA

V. Hancock, USA

T. Brovold, NOR T. Brovold, NOR J. Sychra, TCH M. Milchev, UKR J. Sychra, CZE A. Andreou, CYP J.J. Aramburu, ESP N. Al-Attiya, QAT A. Terras, FRA E. Mitas, GRE

V. Fokeev, RUS

R. S. Tagore, IND

A. Melentiev, URS A.Klimov, RUS

C. Reitz, GER

125 Nicosia

125 Lahti

1994

1995 125 Suhl 1996 125 Barcelona 1998 125 Americana 2005 125 Granada 2006 125 Munchen 125 Beograd 2009 2011

125 Lonato

125 Nikosia 125 Osijek 125 Munchen

2007

2008 2009 2009 125 Kairo 2009 125 Conception 2011 125 Beijing 125 Beograd 2011 2011 125 Doha 125 Tucson 2011 2011 125 Tucson 2011

148 Conception 2011

148 K. Lumpur 2011

581 Moskva 1980 591 Granada

591 Milano

2006

2008 ________________________________________________________________ Side 226 NSFs årbok 2011

25m grovpistol 25m standardpistol 10m luftpistol M. Nestruev, RUS

A. Klimov, RUS

E. Buljung, USA J. O. Jin, KOR 300m standardrifle 3x20 T. Kjøll, NOR

M. Buerge, SUI

300m fririfle 60 ligg. H. Stenvaag, NOR

B. Ruecker, GER

300m fririfle 3x40 50m fririfle 60 ligg.

V. Berg, NOR J. Henry, FRA

P. Sidi, HUN V. Botchkarev, URS

S. Pletikosic, YUG J. P. Amat, FRA C. Klees, GER S. Martynau, BLR

50m fririfle 3x40 10m luftrifle 50m viltmål 30+30 50m viltmål 40 mixed

T. Tamas, USA S. Martynau, BLR S. Martynau, BLR P. Litvinchuk, BLR W. Waibel jr. AUT W. Waibel jr. AUT C. Lusch, GER E. Uptagrafft, USA V. Sauveplane S. Martynov, RUS S. Martynov, RUS M. Emmons, USA G. Starik, ISR S. Marynov, BLR W. Potent, AUS S. Martynov, BLR

R. Debevec, SLO T. Majchacheep, THA

D. Sokolov, RUS G. Narang, IND Q. Zhu, CHN

N. Lapin, URS

M. Stepanov, RUS

L. Racansky, TCH 594 Granada

594 Osijek

2007

2009

584 Caracas 1983 594 Changwon 2009 589 Boden

589 Lahti

1995

2002

600 Moskva 1990

600 Tolmezzo 1994 600 München 600 München

1184 Osijek 600 Zagreb

2010 2010

2009 1989

600 München 600 Havanna 1991 1994 600 Atlanta 1996 600 München 1997 600 Barcelona 1998 600 Buenos Aires 1998 600 München 600 München 2000 2003 600 Plzen 600 Sydney 2003 2004 600 Bangkok 2004 600 Ft.Benning 2005 600 Ft.Benning 2005 600 München 2005 600 Guangzhou 2006 600 Bankok 2007 600 München 600 München 2008 2010 600 Sydney 2010 600 Ft. Benning 2011

1186 München 1992 600 Langkawi 2000

600 Winterthur 2008 600 Bangkok 2008 600 Wroclaw

596 Lahti

596 Heinola

398 Milan

2011

1987

2009

1994

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 227

10m viltmål 30+30 10m viltmål 40 mixed M. Kurzer, GER

Y. Zhai, CHN

V. Prianishnikov, RUS

Kvinner

Olympisk Trap V. Chuyko. UKR

L.Chen, CHN Z, Stefecekova, SVK G. Iannotti, ITA

Skeet

S. Mälela-Nummelä, FIN

E. Little, GBR

C. Brinker, GER H.Y. Chi, CHN Z. Meftakhetdinova, AZE C. Brinker, GER D. Bartekova, SVK N. Wei S. Jiewchaloemmit, THA N. Wie, CHN

Dobbel Trap 25m finpistol 10m luftpistol

K. Rhode, USA K. Rhode, USA

Y. Zhang CHN

R. Li, CHN

D. Iorgova, BUL

L. Tao, CHN

S. Smirnova. RUS 50m sportsrifle 60 ligg. M. Bobkova, RUS 50m sportsrifle 3x20 10m luftrifle

O. Dovgun, KAZ O. Dovgun, KAZ O. Dovgun, KAZ Y. Kim, KOR J. E. Nowakowska, POL T. Sawant, IND

S. Pfeilschifter, GER S.H. Seo, KOR

J. Gao, CHN L. Galkina, RUS L: Du, CHN L. Galinka, RUS S.Shirur, IND

590 Athen OL 2004

590 Guangzhou 2010

393 Winterthur 2008 74 Nicosia 1998

74 Qingyuan 2006 74 Qingyuan 2006 74 Maribor 2007 74 Maribor

74 Beograd

2009

2005

74 Qingyuan 2006 74 Qingyuan 2006 74 Cairo 74 Nikosia 74 Nikosia 74 Munchen 74 Kairo 74 München 74 Beijing 74 Izmir 2006 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010

115 Nicosia

115 München

594 Milano

594 München

2000

2010

1994

2002

393 München 1998 597 Barcelona 1998

597 Lahti 597 Busan 2002 2002 597 Zagreb 597 München 2006 2010 597 München 2010 597 München 2010

594 München 2006 400 Sydney 2002

400 Shanghai 2002 400 München 2002 400 Zagreb 2003 400 Mûndhen 2003 400 KualaLumpur -04 ________________________________________________________________ Side 228 NSFs årbok 2011

10m viltmål 20+20 10m viltmål mixed 300m 60 ligg A. Soquet, FRA

X. Y. Li

C. Jakobsen, DEN

B. Bucher, SUI

300m standardrifle 3x20 C. Jakobsen, DEN

C. Jakobsen, DEN

Junior menn

Olympisk Trap K. Almudhaf, KUW

I. Vinogradov, RUS

Skeet Dobbel Trap 50m fripistol 25m silhuettpistol 25m finpistol 25m standardpistol 10m luftpistol V. Hancock, USA W. Crawford, USA S. Koprinkov, BUL F. Ding, CHN L. Ekimov, RUS D. Koulakov, RUS L. Ekimov, RUS

L. Grunder, SUI

50m fririfle 60 ligg. 50m fririfle 3x40 10m luftrifle

L. Galkina, RUS M. Haselberger, AUT B. Lechner, GER Y. Zhao, CHN L. Wu, CHN L.Du, CHN S. Pfeilschifter, GER K. Emmons, CZE L. Galkina, RUS L. Wu, CHN L. Wu, CHN S. Pfeilschifter, GER S. Yi, CHN B. Gauss, GER S. Gu, KOR

X. Xu, CHN S. Pletikosic, YUG Z. He, CHN M.H. Cheon, KOR

Q. Zhu, CHN Q. Zhu, CHN S. Richter, ISR 400 Bangkok 2004 400 Athen WC 2004 400 Tallin 2005 400 Changwon 2005 400 München 400 Granada 400 Milano 400 Beijing 2005 2006 2008 2008 400 Bangkok 400 Wuxi 400 Beijing 400 Beograd 400 München 400 München 400 München

391 Lahti

2008 2009 2010 2010 2010 2010 2011

2002 390 Lahti

390 München

599 Osijek

599 München

588 Lahti

588 Zagreb

2002

2010

2009

2010

2002

2006

124 Atlanta

124 Beograd

125 Lonato 147 Beograd 1998

2011

2007 2011 577 Moskva 1990 588 Fort Benning 2007 586 München 2004 574 Lahti 2002 588 Deauville 2007

588 Milano 2009

600 München 1991 1182 Munchen 2009 599 Athen 2004

599 Athen OL 2004 599 Bangkok 599 Munchen 2004 2009 ________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 229

50m viltmål 30+30 50m viltmål 40 mixed 10m viltmål 30+30 10m viltmål 40 mixed M. Kurzer, GER M. Jakosits, FRG Y. Zhai, CHN D. Romanov, RUS

Junior kvinner

Olympisk Trap Dobbel Trap Skeet 25m finpistol 10m luftpistol

M. Azarenko, RUS

R. L. Heiden, USA D. Gelisio, ITA T. Lundqvist, SWE N. Salukvadze, URS M. Mladenovic, YUG 50m sportsrifle 60 ligg. K. Boettinger, GER 50m sportsrifle 3x20 10m luftrifle X. Wang, CHN S.H. Seo, KOR 10m viltmål 20+20

Y. Zhang, CHN

X. Xu, CHN 10m viltmål mixed G.Avramenko, UKR

VERDENSREKORDER MED FINALE Menn

Olympisk Trap Skeet Dobbel Trap 50m fririfle 60 ligg. 50m fririfle 3x40 10m luftrifle K. Bindrich, GER

M. Fabbrizi, ITA

V. Hancock, USA

T. Brovold, NOR T. Brovold, NOR J. Sychra, CZE

B. Hu, CHN

J. Richmond, USA

124/25

125/24

125/25

125/25 125/25 125/25

147/49

146/50

C. Klees, GER

W. Potent

600/104,8

599/105,8

R. Debevec, SLO 1186/101,9 Q. Zhu, CHN 600/103,8 50m fripistol 25m silhuettpistol 10m luftpistol

Kvinner

W. Demarest, USA 577/99,2 C. Reitz, GER 33

M. Podhrashky, CZE 33

S. Pyzhianov, URS 593/102,1 594 Moskva 397 Zenica 590 Guangzhou 2010 386 Zagreb 2006

386 Brescia

1990 1990

2011

73 Rio de Jane. 2010 113 Nicosia 1995 74 Maribor 593 Zagreb 2009 1989 391 Milano 598 Plzen 591 Milano 400 Sydney 1995 2000 1998 2002

400 Kuwait City 2007

391 Lahti 2002 383 Göteborg 2003 149 Nicosia

149 Beograd

150 Lonato

150 Nikosia

2008

2011

2007

2008 150 Osijek 2009 150 Conception 2011

196 Minsk

196 München

2009

2010

704,8 Atlanta

704,8 Beijing

1996

2008

1287,9 München 1992 703,8 Wroclaw 2011 676,2 Milano 2000 München 2011

Sydney 2011

695,1 München 1989

________________________________________________________________ Side 230 NSFs årbok 2011

Olympisk Trap Skeet 25m finpistol Z.Strefecekova, SVK D. Bartekova, SVK 74/22 74/25

N. Wei, CHN 74/25

M. Grozdeva, BUL 591/205,7 10m luftpistol 50m sportsrifle 3x20 10m luftrifle J. Ren, CHN 390/103,5 S. Pfeilshifter, GER 594/104,0 S. Yi, CHN

VERDENSREKORDER LAG

400/105,6

3 - mannslag menn

Olympisk Trap Skeet Dobbel Trap 50m fripistol 25m silhuettpistol 25m grovpistol ITA NOR

GER

USA ROM CHN URS URS 369 368

368

433 1719 1749 1762 1725 25m standardpistol 10m luftpistol 300m standardrifle 3x20 300m fririfle 60 ligg. 300m fririfle 3x40 50m fririfle 60 ligg. 50m fririfle 3x40

URS

RUS NOR SWE NOR RUS AUT RUS

1725

1759 1751 1794 3517 1789 3508 1792 10m luftrifle 50m viltmål 30+30 50m viltmål 40 mixed 10m viltmål 30+30 10m viltmål 40 mixed

3 - mannslag kvinner

Olympisk Trap URS CZE GER RUS

CHN

1773 1181 1733 1158

1158

Skeet Dobbel Trap 25m finpistol 10m luftpistol ITA CHN CHN CHN RUS

CHN

211 216 328 1768 1161

1161

96 Qingyuan 2006 99 Nikosia 2008

99 Beijing 2011

796,7 Changwon 2005 493,5 München 1999 698,0 München 2006 505,6 München 2010 Beograd Beograd

Beograd

München Osijek München Moskva Osijek

Suhl

Deauville Beograd Zagreb Zagreb Kouvola Plzen Winterthur Zagreb Milano Lahti Thessaloniki

Zagreb

Maribor Beograd Kairo Busan Brno

Doha

2009 2011 2001 2002 1993

2006 ________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 231

2011 2011

2011

2010 1985 2010 1990 1985

1986

2007 2005 2001 2006 1997 2003 2008 1989 1994 2002 2002

2006

50m sportsrifle 60 ligg. 50m sportsrifle 3x20 10m luftrifle 10m viltmål 20+20 10m viltmål mixed 300m 60 ligg 300m standardrifle 3x20

3 - mannslag menn jr

Olympisk Trap Skeet Dobbel Trap 25m finpistol 50m fripistol 25m silhuettpistol 25m standardpistol 10m luftpistol 50m fririfle 60 ligg. 50m fririfle 3x40 10m luftrifle 50m viltmål 30+30 50m viltmål 40 mixed 10m viltmål 30+30 10m viltmål 40 mixed

3-mannslag kvinner jr

25m finpistol 10m luftpistol 50m sportsrifle 60 ligg. 50m sportsrifle 3x20 10m luftrifle 10m viltmål 20+20 10m viltmål 40 mixed Skeet Trap URS USA

CHN

CHN CHN CHN FRA POL CHN CHN CZE USA CHN GER RUS USA CHN

CHN

ITA ITA USA RUS BUL GER URS CHN GER CHN SVK

CHN

TCH GDR RUS UKR 1786 1758

1754

1196 1150 1158 1787 1727 364 360 428 1745 1666 1716 1696 1730 1778 3478 1774

1774

1758 1167 1702 1138 1726 1146 1780 1747 1186 1116 1105 204 202

202

Moskva München

Busan

Kuwait City Lahti München München München Beograd Beograd Beograd Wroclav Joenssu Beograd Osijek Doha Plzen München Gyor

München

Zagreb Zenica Heinola Budapest Nicosia Lahti München München Bangkok Zagreb Zagreb Maribor Maribor

München

1990 2010

2002

2007 2002 2010 2010 2010 2007 2002 2010 2010 2005 2006 2006 2009 2009

2010 ________________________________________________________________ Side 232 NSFs årbok 2011

2011 2011 2011 1994 1988 2005 1985 2009 2008 2010 2003

2010

1989 1990 2009 1996

XXIII GJELDENDE NORSKE REKORDER (pr. 31.12.2011)

ÅPEN Pistol

25m grovpistol 25m silhuettpistol 25m hurtigpistol grov

MENN Lerdue

Olympisk trap (125 duer) Automat trap (125 duer) Dobbelt Trap (150 duer) Skeet (125 duer) Nordisk trap (125 duer)

Pistol

50m fripistol 10m luftpistol 25m standardpistol 25m finpistol 25m hurtigpistol fin

Rifle

10m luftrifle 15m fririfle 30 skudd 15m fririfle 45 skudd 50m fririfle 60 liggende Pål Hembre Pål Hembre Erik Bækkevold Tomas Nilsen Magne Østby Tore Brovold Tore Brovold

Harald Jensen Jonas Filtvedt Ole Undseth

Leif Klokseth John Rødseth Vegard Askestad

Ståle Waagbø

Pål Hembre Pål Hembre Pål Hembre Are Hansen Nils Petter Håkedal

Gaute Torgersen Idar Vedul Magnus Wohlen

Harald Stenvaag

Leif Steinar Rolland Nils Petter Håkedal Espen Berg-Knutsen Idar Vedul Are Hansen Geir Magne Rolland Tor Erik Iversen Vebjørn Berg Knut Jørgen Brodahl Ole Magnus Bakken

Vebjørn Berg 596 588 595 600 300

300 300 300

450

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

600 122 122 137 125

125 125 125

125 571 587

587

586 594 598 2000 2007 2002 2007 2004 2008

2009 2009 2009

2011 1975 1998

2000

1993 2010 2011 2007 1996

1997 1998 2001

1998

1999 1999 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2011

2008

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 233

50m fririfle 3x40 300m standardrifle 3x20 300m fririfle 60 liggende 300m fririfle 3x40

Viltmål

10m viltmål 30+30 skudd 10m viltmål 40 mixed 50m viltmål 30+30 skudd 50m viltmål 40 skudd mixed Hjort 40 skudd enkeltskudd Hjort 40 skudd dobbeltskudd

KVINNER Lerdue

Olympisk trap (75 duer) Automat trap (75 duer) Dobbelt trap (120 duer) Skeet (75 duer) Nordisk trap (125 duer)

Pistol

10m luftpistol 50m fripistol 25m standardpistol 25m finpistol 25m hurtigpistol fin

Rifle

Odd Arne Brekne

Ole Magnus Bakken Trond Kjøll Harald Stenvaag

Thore Larsen Per Gunnar Bund Vebjørn Berg

Vebjørn Berg Tor Heiestad Tor Heiestad

Frode Finstad

Tor Heiestad Tor Heiestad Tor Heiestad Tor Heiestad Lisa Schjelde Grete Hatlestad

Benedicte Schibbye

Grete Hatlestad Cecilie Haraldsen Barbro Breivik Ann Kristin T. Larsen Marianne Ullvassveen Gunn Heidi Sønsterud Karin Isaksen Gro-Lisbeth Nilsen

600

1184 589 600

600 600 600

1185 582 388

388

594 395 198 198 70 63

63

70 71 120 386 530 565 582 590 10m luftrifle 15m fririfle 30 skudd 15m fririfle 45 skudd 50m sportsrifle 60 skudd liggende Lindy Hansen

Kristina Vestveit Hanne Skarpodde

Lindy Hansen

Kristina Vestveit

Lindy Hansen 399

399 Anne Marit Nordløkken 399

Hanne Vataker 300

300

450

450

598 50m sportsrifle 3x20 skudd Gyda Ellefsplass Olssen 594 300m sportsrifle 60 skudd liggende Gyda Ellefsplass Olssen 597 300m sportsrifle 3x20 skudd Hanne Skarpodde 583

2011

2011 1995 1990

1999 1999 2010

2008

2002

2008

2009

2004 2008 2004 2005 2005 1992 2001 2006

2007 2009

1996

2008

2000

2008

2007 2010 2003

________________________________________________________________ Side 234 NSFs årbok 2011

Viltmål

10m viltmål 20+20 skudd 10m viltmål 40 skudd mix 50m viltmål 30+30 skudd 50m viltmål 40 skudd mix Hjort 40 skudd enkeltskudd Hjort 40 skudd dobbeltskudd

JUNIOR ÅPEN Pistol

50m fripistol 25m silhuettpistol

JUNIOR MENN Lerdue

Olympisk trap (125 duer) Automat trap (125 duer) Dobbelt trap (150 duer) Skeet (125 duer) Nordisk trap (125 duer)

Pistol

10m luftpistol 25m standardpistol 25m finpistol 25m hurtigpistol fin

Rifle

10m luftrifle 15m fririfle 30 skudd 15m fririfle 45 skudd 50m fririfle 60 skudd liggende 50m fririfle 3x40 skudd 300m fririfle 60 skudd ligg 300m fririfle 3 x 20 skudd

Viltmål

10m viltmål 30+30 skudd 10m viltmål 40 mixed 50m viltmål 30+30 skudd 50m viltmål 40 skudd mixed Therese Holm Therese Holm Therese Holm Therese Holm Therese Holm Therese Holm Per Einar Lund

Bjørn Roar Bjerke Anders Svegård

Runar Magnussen Atle Larsen Viktor Halle Roar Olsen Viktor Halle Martin K. Leknes Kjetil Grøtte Bjørn Roar Bjerke Jan Erik Eknes Runar Magunsson Kristoffer Sannvoll Even Nicolaisen 598 300

Kristoffer Skjelland

Ole Kristian Bryhn

300

450

Øyvind Solbrekken Flatla450

Kristoffer Skjelland 598 Ole Magnus Bakken Ole Magnus Bakken Ole Magnus Bakken 1182 597 583 Tore N. Stene Kristian Stensåsen Jan Erik Olsen Kristian Stensåsen 372 365 563 376 185 176 554

554 554

564 113 115 120 123 123 577 573 586 587 567 374 576 383 2008 2009 2009 2008 2009 2008 1984

1991 1995

2009 2007 2008 2011 1996 1988 1989 2011 2003 2006

2009

2006

2010

2009 2008 2006 2007

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 235

Hjort 40 skudd enkeltskudd Hjort 40 skudd dobbeltskudd

JUNIOR KVINNER Lerdue

Automat Trap (75 duer) Olympisk Trap (75 duer) Skeet (75 duer)

Pistol

10m luftpistol 25m standardpistol 25m finpistol 25m hurtigpistol fin

Rifle

10m luftrifle 15m fririfle 30 skudd 15m fririfle 45 skudd 50m sportsrifle 60 skudd liggende 50m sportsrifle 3x20 skudd 300m grovkaliber 60 sk. liggende 300m grovkaliber 3x20 skudd

Viltmål

10m viltmål 20+20 skudd 10m viltmål 40 skudd mix 50m viltmål 30+30 skudd 50m viltmål 40 skudd mix Hjort 40 skudd enkeltskudd Hjort 40 skudd dobbeltskudd

UNGDOM Lerdue

Nordisk Trap (125 duer)

Pistol

U-14

Jan Erik Olsen Jan Erik Olsen Tina Øybakken Lisa Schjelde Malin Farsjø Linn Iren Flaate Marianne Wilhelmsen Siv Marit Løvhaug Gro-Lisbeth Nilsen Anne Marit Nordløkken 400 Giske Bach 300

Anne Marit Nordløkken 300 Kine Gjerstad Eide 300 Gina Helstad Merete Haagensen 300 300 Anna P. Hjelmevoll 300 Ann Cathrine Sverkmo 300 Siw Anita Dramstad 300

Anne Marit Nordløkken 450

Ingrid Stubsjøen

Siw Anita Dramstad Marianne Berger May E. Nordahl Kristina Vestveit

450

598 589 596 582 Therese Holm Therese Holm Therese Holm Therese Holm Therese Holm Therese Holm Aksel J. Hætta 188 186 47 53 63 381 554 573 576 372 365 563 376 185 176 123 2009 2011 2005 1985 1998 1994 2008 2009 2009 2008 2009 2008 2011

________________________________________________________________ Side 236 NSFs årbok 2011

2006 2005

2005 2006 2006 2007 2008 2009 2009

2005

2008

2010 2009 2005 2005

Standardpistol Finpistol Hurtig fin

U-16

Luftpistol Standardpistol Hurtigpistol Fin Finpistol

Rifle

10m 40 skudd luft 15m 30 skudd min 50m 60 skudd liggende 50 m 3x20 skudd 300m grovkaliber 60 skudd ligg. 300m grovkaliber 3x 20 sk.

FUNKSJONSHEMMEDE Pistol

R3, finpistol

Rifle

SH1

R1, 10m 60 skudd stående R2, 10m 40 skudd stående R3, 10m 60 skudd ligg. R6, 50m 60 skudd ligg. R7, 50m 3x40 skudd R8, 50m 3x20 skudd R12, 15m rifle 30 skudd stående R12, 15m rifle 45 skudd stående

SH2

R4, 10m luftrifle 60 skudd stå. R5, 10m luftrifle 60 skudd ligg. R9, 50m 60 skudd liggende R13, 15m rifle 45 skudd stående

SH3

R11, 10m luftrifle 60 skudd ligg. Espen Magnussen Chotika Chotirak Livar André Lura Marius Aarre Aslak Dueskar Petter Gulliksen Aslak Dueskar Malin Westerheim Henrik Tvengsberg

Robin Berget

Jørgen B. Elstad Charlotte Kristiansen Vegard Engen Skogly

Jenny Vatne

Robin Berget Bjørn Morten Hagen Bo Nielsen Monica Lillehagen Monica Lillehagen

Nils E. Nilsen

Ove Foss Paul Aksel Johansen Monica Lillehagen Berit Breirem Monica Lillehagen Marit Førland 513 532 561 376 558 583 569 397 299

299

597 574 588

588

565 573 539 392 600

600

590 1015 567 284 441 Bjørnar Gudmundstuen 590 Ole-Kristian Pedersen 599

Hanne Mali Slettum Sonja Tobiassen 599 599

Sonja Tobiassen 584 Margarethe Lillehagen 446 588 2008 2010 2004 2003 2002 2007 2001 2009 2007

2009

2011 2009 2010

2011

2009 2009 2011 2004

2005

2010 2011 2011 2009 2011 2011 2009

2011 2011

2011 2010 2005

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 237

VETERANER Lerdue

Veteran 50

Nordisk Trap (125 duer)

Veteran 60

Nordisk Trap (125 duer)

Veteran 70

Nordisk Trap (125 duer)

Pistol

V50

Fripistol Luftpistol 40 Silhuettpistol Standardpistol Finpistol Grovpistol Hurtigpistol Fin Hurtigpistol Grov

V60

Fripistol Luftpistol 40 Silhuettpistol Standardpistol Finpistol Grovpistol Hurtigpistol Fin Hurtigpistol Grov

V70

Fripistol Luftpistol 40 Silhuettpistol Standardpistol Finpistol Grovpistol Hurtigpistol Fin Hurtigpistol Grov

Rifle

V-45

Gunnar Grønnerød Tor Hernes Daniel Oskal Roar Hembre Johnny Nilsen Terje Storholt Roar Hembre Roar Hembre Roar Hembre Terje Storholt Terje Storholt Morten Schjoldager Asmund Broks

Gunnar Langø

Asmund Broks Bjørn Jakobsen Asmund Broks Asmund Broks Haans H. Schjelderup Asmund Broks Harald Nilsen Harald Nilsen Ove Dahl Per Martin Marum Per Martin Marum Roar Bjerke Harald Nilsen Per Martin Marum 124 124 119 534 382 569 574 585 581 583 583 524 378

378

565 561 581 576 588 574 498 364 530 529 563 559 564 564 2011 2010 2011 2011 2007 2008 2011 2010 2011 2006 2009 2011 2008

2009

2006 2009 2009 2009 2007 2006 2007 2006 2011 2010 2010 2006 2006 2010

________________________________________________________________ Side 238 NSFs årbok 2011

10 m luftrifle 15m fririfle 30 skudd 15m fririfle 45 skudd 50 m fririfle 60 skudd liggende 50m fririfle 3x20 skudd 300m grovkaliber 40 sk. liggende 300m grovkaliber 3x20 skudd

V-55

10 m luftrifle 15m fririfle 30 skudd 15m fririfle 45 skudd 50 m fririfle 60 skudd liggende 50m fririfle 3x20 skudd 300m grovkaliber 40 sk. Liggende 300m grovkaliber 3x20 skudd

V-65

10 m luftrifle 15m fririfle 30 skudd 15m fririfle 45 skudd 50 m fririfle 60 skudd liggende 50m fririfle 3x20 skudd 300m grovkaliber 40 sk. liggende 300m grovkaliber 3x20 skudd

V-70

10m luftrifle 15m fririfle 30 skudd 15m fririfle 45 skudd 50m fririfle 60 skudd liggende 50m fririfle 3x20 skudd 300m grovkaliber 40 sk. liggende 300m grovkaliber 3x20 skudd

REKORDER MED FINALE MENN Lerdue

Olympisk Trap (150 duer) Automat Trap (150 duer) Dobbel Trap (200 duer) Trond Inge Rødland Geir Skymoen Knut Bakken Jørn Dalen Tor Nystuen Jørn Dalen Tor Nystuen Magne Ivar Mellem

Knut Bakken

Dag Rasmussen Bjørn Egil Hansen Harald Stenvaag Harald Stenvaag Bjørn Egil Hansen Bjørn Egil Hansen Lars Lømo

Bjørn Fremstad

Jon Kr. Wohlen Bjørn Fjellstad

Lars Lømo

Rolf Karlsen Lars Lømo Odd Kolsrud Petter Nordvik Egil Olsen Egil Olsen Øivind Mørk Rolf Karlsen Egil Olsen Odd Kolsrud Odd Kolsrud Jan Runar Sørlie Magne Østby Tore Brovold 392 299 449 598 577 398 575 390

390

296 447 598 586 396 574 379

379

292 438

438

589 552 390 540 374 287 429 586 549 392 541 2011 2008 2007 2008 2009 2010 2009

2011

2009 2010 2008 2008 2007 2011

2011

2006 2010

2011

2006 2011 2007 2009 2007 2009 2011 2010 2010 2011 2009 119/22 121/22 137/47 141 143 184 2007 2009 2004

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 239

Skeet (150 duer) Nordisk trap (150 duer)

Pistol

50m fripistol 10m luftpistol 25m silhuettpistol (kun finale)

Rifle

10m luftrifle 50m fririfle 60 skudd liggende 50m fririfle 3x40 skudd

KVINNER Lerdue

Olympisk Trap (100 duer) Automat Trap (100 duer) Dobbel Trap (160 duer) Skeet (100 duer) Nordisk Trap (150 duer)

Pistol

10m luftpistol 25m finpistol

Rifle

10m luftrifle 50m sportsrifle 3x20 skudd

JUNIOR Pistol

50m fripistol 25m silhuettpistol (kun finale)

JUNIOR MENN Lerdue

Olympisk Trap (150 duer) Automat Trap (150 duer) Skeet (150 duer) Dobbelt Trap (200 duer) Nordisk trap (150 duer)

Pistol

10m luftpistol Tore Brovold

Ole Undseth

Leif Klokset Terje Theien Terje Theien Thorfinn Larsos Are Hansen Espen Berg-Knutsen Vebjørn Berg Lisa Schjelde Benedicte Schibbye Grete Hatlestad Barbro Breivik Mette Larsen Siv Marit Løvhaug Gunrid Kjellmark Kristina Vestveit Gyda E. Olssen Anders Svegård Runar Magnussen Sindre Krågsrud Viktor Halle Viktor Halle

Tom B. Jensen

Roar Olsen Martin K. Leknes Anders Svegård 125/25

125/25

125/25 554/95.9 585/99.7 24 703,8 704,0 1283,7 66/17 63/14 70/25 68/25 118/23 383/98,0 481,0 575/196,6 770,6 2009 501,8 686,4 548/96,5 10 111/21 115/20 120/25

121/24

120/39 123/25 150

150

150 2008

2009

2011 649,9 684,7 1995 2011 83 77 95 93 141 2007 2007 2009 2006 2009 2004 2010 2003 2007 2007 644.5 2011 132 135 145

145

159 148 570/101,2 671.2 2010 2007 2007

2010

2011

________________________________________________________________ Side 240 NSFs årbok 2011

Rifle

10m luftrifle 50m fririfle 60 skudd liggende 50m fririfle 3x40 skudd

JUNIOR KVINNER Lerdue

Automat Trap (100 duer) Olympisk Trap (100 duer) Skeet (100 duer) Ole Magnus Bakken Kristoffer Skjelland Ole-Kristian Bryn Tina Øybakken Lisa Schjelde 700,0 701,3 1277,2 55/14 53/18 Tonje Fuglås Kvendbø 59/22 69 71 81 2008 2010 2007 2010 2010

Pistol

10m luftpistol 25m finpistol

Rifle

10m luftrifle 50m sportsrifle 3x20 skudd

FUNKSJONSHEMMEDE Pistol

R3, finpistol Linn Iren Flaate Linn Iren Flaate Ingrid Stubsjøen Ingrid Stubsjøen 378/101,1 479,1 548/196,5 744,5 501,7 685,6 2008 Bjørn Morten Hagen 573/203,5 776,5

Rifle

SH1

R1, 10m luftrifle 60 skudd stående Bo Nielsen R2, 10m luftrifle 40 skudd stående Monica Lillehagen R3, 10m luftrifle 60 skudd ligg. R6, 50m 60 skudd liggende R7, 50m 3x40 skudd R8, 50m 3x20 skudd R5, 10m luftrifle 60 skudd ligg Monica Lillehagen Ove Foss Paul Aksel Johansen Monica Lillehagen 539/96,3 494,8 703,1 690,1 1088,9 663,4

SH2

R4, 10m luftrifle 60 skudd stående Bjørnar Gudmundstuen 690,2 Anni Karlsen 701,4 635,3 2009 2011 2010 2010 2011 2011 2011 2009

SH3

R11, 10m luftrifle 60 skudd ligg

UNGDOM Lerdue

Nordisk Trap (150 duer)

VETERAN Lerdue

Marit Førland Aksel J. Hætta 689,8 123/23 146 2005 2011

________________________________________________________________ NSFs årbok 2011 Side 241

Veteran 50

Nordisk Trap (150 duer)

Veteran 60

Nordisk Trap (150 duer)

Veteran 70

Nordisk Trap (150 duer) Gunnar Grønnerød 124/25 149 2011 Tor Hernes 124/22 146 2010 Daniel Oskal 119/25 144 2011

________________________________________________________________ Side 242 NSFs årbok 2011