GUD ER PÅ TRONEN ENNU

download report

Transcript GUD ER PÅ TRONEN ENNU

14
GUD ER PÅ TRONEN ENNU
Kor:
Gud er på tronen ennu, og han kommer sine i hu.
I prøvelsens stunder, å tenk hvilket under at aldri alene
er du. Gud er på tronen ennu, og han kommer sine i hu.
Hør hans løfte til meg: Jeg kan ei glemme deg.
Gud er på tronen ennu.
Har du reisen begynt opp mot himlen? Og fra verden
vendt hele ditt sinn? Har Guds ånd i ditt hjerte sin
bolig? Kan du si: ”Pris skje Gud, Han er min” Ser du
den som begynte på veien, giver opp, ser du fremmad
med gru, se oppad, se frem til det salige hjem.
Gud er på tronen ennu.
Kjære sjel er du trett og missmodig? Synes dagen så het
og så lang? Synes veien for deg være prøvsom, bare
tornefull, stenet og trang. Å, gå inn til din Fader i
løyndom. Si ham alt hva som trykker din hu! Når du
beder i lønn, vil han svare din bønn.
Gud er på tronen ennu.
Du kan bo her i telt eller hytte.Lite aktet av mennesker
her. Men en bolig for deg nu han bygger i den herlige
stad over der. Det vil overgå all jordens glimmer. Hva
han der har beredt for sin brud^fan er byggmester der,
Han min Frelser så kjær.
Gud er på tronen ennu.