Siste fly fra Addis - hva nå?

Download Report

Transcript Siste fly fra Addis - hva nå?

e
fr
FREDAG 6. DESEMBER 2013
NR. 283 – 95. ÅRG. LØSSALG KR. 20,-
www.dagen.no
DAGENS ORD
Vend blikket mitt bort fra
tomhet, gi meg liv på din
vei! Salme 119,37
LES I DAGENS AVIS:
– Ingen bør
tvinges til å
henvise til abort
– Det handler om enkeltmenneskets integritet, sa
bispemøtets preses Helga
Byfuglien under reservasjonshøringen på Stortinget i går.
SIDE 4-5
Fann kvile då
sjukdommen
råka
■ Diktaren Haldis Reigstad
var godt i gong med si 19. bok
då mannen Asle brått vart
råka av akutt blodkreft og påfølgande infeksjonar.
Nekter for støtte
til asylprotest
SIDE 6-7
■ Trass at sjukdommen herja,
kjende både Asle og Haldis på
ei djup fred. – Vi visste at Asle
gjekk frå liv til liv viss han
skulle dø.
PORTRETTET SIDE 20-22
Frykter kaos
og folkemord
SIDE 12
Siste fly fra Addis - hva nå?
Sju tusen etiopiske jøder er kommet til Israel siden 2010. De to siste organiserte flygningene skjedde den
28. august. Etiopierne sliter mer enn de fleste når det gjelder integrering. Men samtidig blir det også flere unge
som gjennomfører en god yrkesutdannelse eller akademiske studier.
Takk for din hjelp til vanskeligstilte immigranter!
Bruk giro vedlagt avisen eller send din gave
til immigrantene på 3000 21 42828
Holbergs plass 4, 0166 OSLO. Tlf. 22 36 21 70
Fax: 22 36 33 74
E-post: [email protected] Web: www.hjhome.org
2
MENINGER
DAGEN - fredag 6. desember 2013
Dagen
En politisk og kirkelig uavhengig, riksdekkende allmennkirkelig avis på hel sannhets grunn.
Bortførte nonner,
kidnappede biskoper
Bortføringen av en gruppe syriske nonner er en ny
påminnelse om hvilket press de kristne lever under i
borgerkrigen. De motstridende meldingene om hva
som faktisk har skjedd med nonnene, er samtidig en
påminnelse om hvor kaotisk situasjonen er.
Nesten alle de kristne innbyggerne og mange av de
muslimske flyktet fra Maaloula da byen ble angrepet
av den radikale Nusra-militsen i september. Dette er
en by med gamle kristne røtter og et symbol på det
nær 2000 år lange kristne nærværet i Syria.
Rundt 40 nonner i det gresk-ortodokse St Teklaklosteret skal imidlertid ha valgt å bli værende etter
angrepet i september for å ta seg av foreldreløse barn
som klosteret hadde omsorg for.
Forrige helg ble byen igjen angrepet. En rekke meldinger tydet på at opprørere har tatt
kontroll over de delene av byen
leder
der Sankt Tekla-klosteret og flere
kirker ligger.
I følge Vatikanet var det fem
nonner, og ikke tolv som først
ble meldt, som ble ført bort fra
klosteret mandag. Spørsmålet er
om de ble ført bort med makt.
Det statlige nyhetsbyrået hevder
nonnene ble kidnappet. Pave
Frans snakket også om bortføring
da han tidligere i uken bad om
forbønn for nonnene. Lederen
for klosteret, priorinnen Pelagia
Sayyaf, skal imidlertid ha forsikret at kvinnene ikke
har lidd noen overlast. Opprørerne hevder på sin side
at nonnene ble ført bort fordi de ville beskytte dem
mot et forventet angrep fra hæren.
Å bruke desinformasjon som virkemiddel i krig, er en
velkjent strategi. I konflikten i Syria, der opposisjonen
har vært dypt splittet og frontene uklare, har det vært
svært vanskelig å få ut pålitelig informasjon. De motstridende meldingene om nonnene er nok et eksempel
på at partene bruker media til å fremme sin sak. Og
nok et eksempel på at syriske kristne kommer i skvis
mellom de krigførende partene.
Det som er sikkert, er imidlertid at det har foregått kidnappinger i stort omfang. De mest prominente ofrene
er den gresk-ortodokse erkebiskopen Boulus Yazigi
og den syriakisk-ortodokse erkebiskop en Yohanna
Ibrahim som ble kidnappet i april i år. Det er uvisst
hva som har skjedd med dem og om de overhode er
i live. De mange kidnappingene som både har vært
økonomisk og ideologisk motivert, og som ikke bare
rammer kristne, sprer frykt og usikkerhet.
Maaloula er dessuten ikke er den eneste landsbyen som
er tømt for kristne. I november skjedde det samme i
Sadad, nord for Damaskus. 45 innbyggere ble likvidert, i det som blir kalt den verste massakren av
kristne siden konflikten begynte.
Det vi også vet, er at syriske prester og andre kristne
ledere i stor grad velger å bli værende i Syria for å ta
seg av menighetene og den krigsrammede befolkningen, slik nonnene i Tekla-klosteret også gjorde.
Dette er mennesker som viser stort mot og som setter
andres behov foran sine egne. De gjør sitt ytterste for
at den kristne kirke skal ha en fremtid i Syria, og de
trenger både forbønn og praktisk hjelp.
126.000 mennesker har til nå mistet livet i krigen. Tre
millioner har flyktet fra landet. 22. januar skal det holdes en fredskonferanse for Syria i Geneve. Det er nok
nå. Verdenssamfunnet må legge det press som er nødvendig på partene for at de skal legge ned våpnene.
”
De mange
kidnappingene
sprer frykt og usikkerhet.
PRESSER PÅ: Når debatten om legalisering av aktiv dødshjelp går i en rekke vestlige land
er det underlig å tro at vi skal være uberørt av spørsmålet, skriver Astrid Dalehaug Norheim. På bildet ser vi et band som spiller under en demonstrasjon i Paris i begynnelsen av
november til støtte for aktiv dødshjelp. illustrasjonsfoto: PIERRE ANDRIEU, afp photo/ntb sacnpix
Press for aktiv dødshjelp
Et ektepar på 86 år ble i november funnet døde hånd i
hånd på et luksushotell i Paris.
De hadde planlagt egen død
nøye og etterlot seg to brev, et
til familien og et til offentligheten hvor de krever retten til
en verdig død. Den døde kvinnen uttrykte sitt sinne mot at
hun ikke har fått lov til å forlate
verden på en fredfull måte og
erklærer at brevet er en formell
klage på at hennes frihet ikke
er respektert.
Dødsfallet har ført til en fornyet debatt om dødshjelp skal
legaliseres i Frankrike. Også
i andre europeiske land går
debatten, ledet an av sterke,
personlige historier. En ung
kvinne som har levd med en
sykdom hele livet, som ber sin
mor om å love henne å hjelpe
med eutanasi når smertene
blir for store. Historiene deles
i raskt tempo på nettet.
Danmark har fått debatten i
fanget. Nesten tre av fire dansker sier i undersøkelser at de
er for aktiv dødshjelp, mens
færre enn 20 prosent av Folketingets politikere er for. Politikerne følte nå at de trengte mer
kunnskap og undersøkelser til
å bygge holdningene sine på
og inviterte til høring om ak-
tiv dødshjelp mandag denne
uken. Formann for Det Etiske
Råd Jacob Birkler mener at
debatten om aktiv dødshjelp
er skjev. «Hvis jeg blir spurt av
Gallup, vil jeg svare: Ja, jeg er
tilhenger av aktiv hjelp til døende, men jeg er mot at vi dreper pasienter». Han oppfordret
til heller å spørre hvordan man
skal hjelpe de døende pasientene best.
Her i landet har debatten om
aktiv dødshjelp skal bli lovlig så vidt begynt å bevege på
seg. Fremskrittspartiet går i sitt
prinsipprogram inn for aktiv
dødshjelp. Under valgkampen
holdt de temaet på en armlengdes avstand ved å vise til at
det ikke vil bli aktuell politikk
i den neste stortingsvalgsperioden.
Vi har også sett snev av aktiv
dødshjelp-debatt i den betente
debatten om fastleger kan reservere seg mot å henvise til
abort. Hvis alle leger er pålagt
å henvise til abort, vil de også
bli pålagt å henvise til aktiv
dødshjelp hvis det skulle ble
legalisert en gang, frykter enkelte. Argumentet har mange
ganger blitt avvist - fordi det
ikke er en mulig problemstilling her i landet.
Belgia og Nederland er
kjent for å ha tillatt eutanasi.
Nå oppleves det som om reglene strekkes. I fjor vakte det
oppsikt når en organisasjon i
Den Haag i Nederland tilbød
mobile eutanasiklinikker for å
assistere pasienter hvor legen
nekter dem hjelp. I Belgia har
folkevalgte stemt for at syke
barn skal kunne få dødshjelp.
Men når debatten går i en
rekke vestlige land er det underlig å tro at vi skal være uberørt av spørsmålet. Det er trolig bare et tidsspørsmål før vi
får en rekke sterke, personlige
historier som vil bevege folket
- for å bevege lovgivere.
Eller som stortingsrepresentant og spesialsykepleier Olaug
Bollestad (KrF) spør helseminister Bent Høie (H) om i et
skriftlig spørsmål hun leverte
inn denne uken: «Hva vil statsråden gjøre for å hindre at aktiv dødshjelp presser seg frem
i Norge?»
Astrid
Dalehaug
Norheim
leder samfunnsavdelingen
i Dagen
I FOKUS
Forsonet med Gud
ANDAKT
Noen synes å være av den
oppfatningen at Gud sitter i
himmelen og er rasende sint
på menneskene for deres synd
og ugudelighet. En del kristne
deler dette sinnet og gir høylytt
uttrykk for det. Jeg tror likevel
ikke det er et rett bilde av situasjonen.
Bibelen sier faktisk at hele verden er forsonet med Gud. Gud
lot all sin vrede over synd og
ugudelighet ramme sin sønn;
Jesus Kristus. På korset ble
Gud selv i Kristus Jesus straffet
og dømt i vårt sted.
Dette handler ikke om å
anerkjenne eller unnskylde
synd. Det betyr heller ikke at
alle er automatisk frelst. Men
vissheten om at Gud har sonet
all verdens synd i Kristus, gjør
oss først og fremst takknemlige over at vi kan stå tilgitte og
rettferdiggjorte innfor Gud.
Videre gjør det oss frimodige
og ivrige etter å fortelle disse
gode nyhetene til alle mennes-
ker, at uansett fortid eller synderegister er ikke Gud sint på
dem, men han elsker dem og
møter dem med en åpen favn.
«For Gud var i Kristus og forlikte verden med Seg Selv, så
Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt
forlikelsens ord ned i oss.»
2Kor 5:19
Arnfinn Clementsen
pastor og rådgiver
3
DAGEN - fredag 6. desember 2013
Sjefredaktør: Vebjørn Selbekk, Redaktør: Kari Fure, Redaktør: Tarjei Gilje, Nyhetsredaktør: Fred C. Gjestad,
Nyhetsleder: Kenneth Fjell Rasmussen, Adm. dir.: Geir Morten Nilsen
Tips oss: Tlf. 55 55 97 00
E-post: [email protected]
◗◗ Derfor oppleves det umusikalsk når man i nyhetsredaksjonen er så redde for hva et kors kommuniserer, mens man i andre redaksjoner ikke er så opptatt av hva fyll, sex eller banning kommuniserer.
Mellom korsnekt og fylla
Jarle Haugland
daglig leder i Familie og
Medier
SYNSPUNKT
Da har Kringkastingsrådet også
sagt sitt. De støtter NRKs forbud
mot å bære kors på jobb som journalist, av kommunikasjonsmessige årsaker. Men jeg savner en mer
helhetlig tenkning omkring NRKs
kommunikasjon.
Hva en journalist kommuniserer,
også ordløst, er enormt viktig å arbeide med for å lage god tv. Derfor
er det helt naturlig at NRK har en
intern debatt om hvordan en opptrer og hvilken påkledning en har
på skjermen. Det er prisverdig at
vår allmennkringkaster er opptatt
av seriøsitet og tydelig kommunikasjon.
Men noe av grunnen til at folk
synes korssaken er problematisk
og engasjerer seg i den, er en opplevelse av en inkonsekvens hos
NRK. Dette viser både tilbakemeldinger vi får og kommentarene i
nettdebattene. Folk ser på NRK
som en helhet, og hører følgende
kommunisert fra kringkasteren: Ja
til det meste, nei til kristne symboler.
NRK produserer og sender to sesonger av «Trekant», som formidler til unge mennesker at de bør
eksperimentere seksuelt og selv
finne ut hva som er bra og dårlig. I flere programmer i serien
fremstilles grensesetting som noe
negativt. Jeg tror ikke det var intensjonen med serien, men om
vi skal være opptatt av hvordan
kommunikasjonen oppfattes, slik
som i korssaken, er dette bildet.
Det bannes på «Stjernekamp» og
«Ikke gjør dette hjemme». NRK
beklager, men virker lite villige til
å ta grep som hjelper. En lærer tok
en gang tak i meg og ba innstendig om at jeg måtte ta opp problemet. «Hver dag arbeider vi for
å begrense dårlig språkbruk, men
opplever hele tiden at mediene
motarbeider oss!» Et «beklager»
hjelper lite om det ikke utøves
lederskap og gis bedre opplæring
blant de ansatte. Da kommuniserer man at det ikke er så farlig å
misbruke det som troende holder
for hellig.
Programmet «Fylla» skal informe-
HELHET: Folk ser på NRK som en helhet, og hører følgende kommunisert fra kringkasteren: Ja til det meste, nei til kristne symboler,
skriver Jarle Haugland. Bildet er fra Kringkastingsrådets møte mandag. foto: tor weibye
re om alkoholens konsekvenser på
kroppen, slik at ungdommer kan
ta informerte valg. Problemet er
at resultatet har blitt en serie som
har valgt bort de mørkeste sidene
av alkoholbruk, og dermed gir
et ganske uskyldig bilde av fyllas
påvirkning på oss. Dermed blir
denne ufarliggjøringen av fylla et
slag i ansiktet for alkoholens mange ofre. Jeg mener NRKs intensjon
med programserien er god, men at
de de kommuniserer, i verste fall
kan være livsfarlig.
Jeg er fullstendig klar over at
denne argumentasjonen og logikken ikke holder mål. For NRKs
korsnekt er ikke først og fremst et
verdivalg, men et faglig begrunnet valg. Og det er ikke et generelt
korsforbud hos kanalen, men for
nyhetsjournalistene.
Problemet er at dette ser ikke vi
folk flest. Vi ser på vår allmennkringkaster som en helhet – slik vi
også gjør med andre bedrifter – og
forventer at kanalens verdier i én
sak også gjenspeiler kanalens verdier i andre saker. Derfor oppleves
det umusikalsk når man i nyhetsredaksjonen er så redde for hva et
kors kommuniserer, mens man i
andre redaksjoner ikke er så opptatt av hva fyll, sex eller banning
kommuniserer. NRK viser omsorg
for dem som opplever det problematisk med et kors. Men ofre for
alkoholmisbruk, unge som opplever sexpress og troende som opplever at det hellige blir tråkket på,
er det ikke så farlig med.
Jeg har tidligere etterlyst en
etikksjef i NRK. Dette synliggjør
behovet nok en gang. For kanalen
trenger noen i ledelsen som hver
dag arbeider med etiske aspekt i
alle redaksjonene, og ikke bare i
nyhetsredaksjonen.
En slik etikksjef kan på en god
måte holde den etiske debatten
varm og løfte frem verdier, rammer og etiske refleksjoner som
positive og byggende faktorer hos
vår allmennkringkaster.
SAGT
Norske foreldre må stille
tøffere krav til barna
sine.
Professor Janne Haaland Matlary,
etter PISA-testen, til Dagsavisen
Vi er dypt bekymret over
den linjen Høyre legger
seg på nå, og tolkningen
av ordet balanse.
De Kristne-leder Erik Selle,
til Norge Idag
Venstre er ikke i sånn
nesten-regjering.
Partileder Trine Skei Grande,
til Vårt Land
Foruten den relasjon
man har til sin kone og
sin familie, er fotball det
vakreste som finnes.
Nyansatt Brann-trener Rikard
Norling, til Bergens Tidende
4
NYHETER
DAGEN - fredag 6. desember 2013
Tips oss: Tlf: 55 55 97 00 E-post: [email protected]
Stortingshøring om legers reservasjonsmulighet:
– Ingen bør tvinges til
Ifølge regjeringen skal små
kommuner kunne nekte
fastleger å reservere seg mot
å henvise til abort. Bispemøtets preses Helga Haugland
Byfuglien er kritisk.
For første gang tok hun ordet i
den offentlige debatten om fastlegers reservasjonsmuligheter. Det
skjedde under en stortingshøring
om saken torsdag. Og biskopens
tale var klar:
– Det er et faktum at noen leger
oppfatter en henvisning til abort
som medvirkning til selve inngrepet. Jeg opplever ikke det som
urimelig, sa Haugland Byfuglien,
som mener det er bred enighet om
hennes syn i Kirken.
Bør få mulighet
Helsepersonell har i dag en rett til
å reservere seg mot å medvirke til
selve abortinngrepet. Byfuglien
mener reservasjonsadgang også
bør omfatte henvisning til abort.
– Dette handler om enkeltmenneskets integritet i et spørsmål
som samfunnet anerkjenner som
problematisk og kontroversielt,
sier biskopen.
Helseminister Bent Høie (H)
har tidligere gjort det klart at fastleger i små kommuner ikke kan
regne med å få reservasjonsmulighet dersom det i urimelig grad går
ut over hensynet til pasientene.
– Jeg stiller spørsmål ved dette.
Svaret kan iallfall ikke være å tvinge fastleger til å utføre en handling
som strider mot deres samvittighet. Dette må løses på en annen
måte, sier Byfuglien til NTB.
KrFs helsepolitiske talskvinne
Olaug Bollestad er ikke på linje
med biskopen i denne saken.
– Hvis du som fastlege ønsker
å reservere deg mot å henvise til
abort, kan du ikke søke tjeneste i
en kommune der du er den eneste
legen. Men hvis det finnes andre
leger i kommuner, bør den enkelte
fastlege ha mulighet til å reservere
seg, sier hun.
– Naivt
SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen opptrer naivt og
FAKTA
Reservasjonsretten
◗◗ Abortloven fra 1975 ga alle kvinner rett til abort, samtidig fikk
helsepersonell rett til å reservere
seg mot å delta i inngrepet av
samvittighetsgrunner.
◗◗ Loven sier ikke om reservasjonsretten gjelder for helsepersonell
som skal henvise pasienter
videre til abort.
◗◗ I oktober 2011 fastslo et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet at viderehenvisning
fra fastleger ikke er omfattet av
reservasjonsretten.
◗◗ Den nye regjeringens ønsker
igjen å gi fastlegene mulighet til
å reservere seg mot å henvise
til abort, noe som har ført til en
opphetet debatt.
◗◗ Forslaget om reservasjonsmulighet er et resultat av en
spesialavtale mellom Høyre, Frp
og KrF under regjeringssonderingene. Venstre skrev ikke under.
Høyre, som tidligere var mot en
slik reservasjonsrett, har pålagt
sine stortingsrepresentanter å
stemme for forslaget når saken
behandles i Stortinget.
prinsippløst på samme tid i spørsmålet om fastlegers reservasjonsadgang.
– Det blir lek med ord å skille
mellom reservasjonsrett og reservasjonsmulighet. I mange små
kommuner vil legen ha det siste
ordet, fordi valget står mellom å
tillate vedkommende lege å reservere seg eller å risikere å stå uten
lege. Det er legemangel i deler av
landet, sier han.
Lysbakken sier han har respekt
for at enkelte leger mener en henvisning til abort er ensbetydende
med å medvirke til selve inngrepet.
– Men på sykehuset kan man
organisere det slik at kvinnen slipper å møte helsepersonell som
reserverer seg. Det er ikke mulig
når det gjelder fastlegen, som må
ta imot alle sine pasienter, sier SVlederen.
Han avviser at saken handler
INTEGRITET: – Dette handler om enkeltmenneskets integritet i et spørsmål som samfunnet anerkjenner som p
om å pålegge enkeltmennesker å
handle i strid med egen samvittighet.
– Samvittighetsfrihet
– Det er ingen som pålegges å
være fastlege i Norge. Men når
noen inngår en avtale med det
offentlige, så må man innfri pasi-
entenes lovfestede rettigheter, sier
han.
Fastlege Eilif Haaland i Foreningen for helsepersonells reservasjonsadgang mener den enkelte
leges samvittighetsfrihet står på
spill.
– Når jeg møter en gravid pasient, ser jeg ikke én pasient, men
to foran meg. Det er ingen menneskerett å være fastlege, men en
avtale med det offentlige gjør det
ikke riktig å oppgi sin samvittighetsfrihet, sier Haaland.
Han mener problemstillingen
kan løses på en praktisk måte,
slik tilfellet etter hans mening var
før den rødgrønne regjeringens
73 tatt for å ha delt overgrepsbilder av barn
En landsomfattende politiaksjon
har avdekket omfattende deling
av bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. I en sak alene fant
politiet 600.000 bilder de mener
er straffbare.
OPERASJON SHARE: Bjørn-Erik Ludvigsen, politioverbetjent Kri-
pos (f.v.), Ketil Haukaas, sjef Kripos og Lena Reif, leder, seksjon
for seksuallovbrudd i Kripos redegjør for operasjon Share.
FOTO: Fredrik Varfjell, NTB Scanpix
73 personer er pågrepet eller avhørt. 44 har erkjent straffskyld,
mens noen har innrømmet de
faktiske forhold, men ikke erkjent
straffskyld, opplyser prosjektleder Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos.
– Datamengden i beslagene er
formidabel. Vi har en kjempejobb
foran oss, sier Ludvigsen.
Det er til nå gjort 30 vitneavhør,
blant annet av familiemedlemmer
til dem som er pågrepet. Det er
tatt beslag i 173 datamaskiner.
Alle politidistrikt
Kripos-aksjonen har fått navnet
Operasjon Share, og personer er
pågrepet i alle landets 27 politidistrikter. Det er de siste dagene aksjonert mot 68 adresser over hele
landet.
– Overgrep mot barn er et
enormt samfunnsproblem. Å beskytte barn mot overgrep er noe av
det aller viktigste vi kan gjøre. De
som deler bilder og film som viser
overgrep mot barn skal vite at de
risikerer å bli tatt – både i aksjoner som dette og gjennom daglig
politiarbeid, sa Kripos-sjef Ketil
Haukaas på en pressekonferanse
torsdag formiddag.
Den landsomfattende aksjonen har hatt som mål å hindre
distribusjon av overgrepsmateriale og avdekke fysiske overgrep
mot barn. Aksjonen har rettet seg
mot overgrepsmateriale på fildelingsnettverket «eDonkey2000».
Ludvigsen sier at det finnes flere
andre store nettverk som politiet
kan undersøke neste gang de aksjonerer.
NYHETER
DAGEN - fredag 6. desember 2013
5
l å henvise
UTSATT: Oppgangen i styringsrenta anslås nå å komme ett
år senere enn vi så for oss i september, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. FOTO: Vegard Grøtt, NTB Scanpix
Norges Bank utsetter
renteøkningen med ett år
Først sommeren 2015 ser
Norges Bank for seg at rentenivået vil stige igjen. Det er ett år
senere enn det sentralbanken
signaliserte i september.
Hovedstyret i Norges Bank
valgte på rentemøtet onsdag
som ventet å holde styringsrenta uendret på 1,5 prosent. Det
er klare tegn til svakere økonomisk vekst neste år som er
hovedårsaken til at prognosene
for renteøkning blir endret.
– Konsumprisveksten har
de siste to månedene vært noe
lavere enn ventet, og det ser ut
til at veksten i norsk økonomi
den nærmeste tiden blir noe lavere enn tidligere antatt. På den
andre siden har kronen svekket seg mye. Etter en samlet
vurdering holdes styringsrenta
uendret på dette møtet, sa visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.
Beslutningen ble offentliggjort torsdag formiddag. Qvigstad bekreftet at det aldri ble
problematisk og kontroversielt, sier biskop Helga Byfuglien. FOTO: Cornelius Poppe, NTB Scanpix
rundskriv i 2011, da Helse- og omsorgsdepartementet slo fast at fastleger ikke har adgang til å nekte
behandling eller henvisning som
strider mot egen samvittighet.
Torsdagens stortingshøring var
knyttet til et representantforslag
fra SV. Partiet håper enkeltrepresentanter i Høyre vil sikre flertall
for forslaget som vil slå beina vekk
under avtalen om reservasjonsrett
for leger, som regjeringspartiene
har inngått med KrF.
Stortinget skal stemme over
SVs forslag i januar, samtidig som
Helse- og omsorgsdepartementet
legger fram sitt lovforslag for en
reservasjonsmulighet.
– Jeg har ennå ikke bestemt
meg for hva jeg skal stemme, men
det er lite trolig at jeg vil stemme
mot mitt eget parti samtidig som
lovforslaget kommer. Jeg vil se på
retningslinjene før jeg bestemmer
meg, sa Høyre-representant Heidi
Nordby Lunde til NTB onsdag. NTB
Kripos understreker at de så
langt ikke har informasjon om fysiske overgrep i de 68 sakene, men
i første omgang filmer og video
som i seg selv er et overgrep.
– Men vi er helt i den innledende fasen av etterforskningen.
Statistikken viser at cirka 30 prosent av dem som er mistenkt eller domfelt for å være i besittelse
av overgrepsmateriale, selv begår
overgrep, sa Lena Reif, leder for
seksjon for seksuallovbrudd Kripos, på pressekonferansen.
langt i den omfattende aksjonen
er av svært grov karakter og i strid
med straffelovens paragraf 204 a,
opplyser Kripos. De har i aksjonen
prioritert å etterforske saker der
det er delt mange filer, der noen
i husstanden tidligere er domfelt
for seksuelle overgrep og der personer i husstanden har «tilgang til
barn», enten egne eller gjennom
sitt arbeid.
De 68 sakene som nå er under
etterforskning ligger påtalemessig under det politidistriktet der
beslagene er foretatt. Fleste saker
er det i Oslo og Rogaland, som
har seks saker hver, mens Østfinn-
mark og Agder har fem.
– Det er veldig bra at politiet
har gjennomført denne aksjonen.
Gitt at det er norske barn som blir
identifisert på filmene, er det viktig at de får den hjelpen de trenger,
sier Janne Raanes, leder av Norgesprogrammet i Redd Barna.
Hun viser til at mange barnevernkontorer i dag allerede sliter
med kapasiteten og ikke har nok
ressurser til å følge opp overgrepssaker. NTB
– Grove overgrep
Materialet som er avdekket så
diskutert andre alternativer på
rentemøtet – heller ikke rentekutt. Flere økonomer har i
forkant av rentemøtet antydet
at det kan bli aktuelt med rentekutt neste år, men sentralbanken legger opp til at styringsrenta skal holdes på 1,5 prosent
fram til første økning.
Nedjustert rentebane
Rentebanen – Norges Banks
bank prognose for de kommende årene – sier at styringsrenta
skal holdes på dagens nivå fram
til sommeren 2015. Fra da vil
renta sakte, men sikkert bevege
seg mot normalnivået mot utgangen av 2016, ifølge analysene i årets siste Pengepolitisk
rapport.
– Det innebærer at oppgangen i styringsrenta nå anslås å
komme ett år senere enn vi så
for oss i september, sa Qvigstad.
NTB
Gir 10 millioner
mot mobbing
Bussdrapssiktet
fengslet i fire uker
■■KrF påberoper seg seieren
for at regjeringen nå øremerker 10 millioner kroner til å
forbedre læringsmiljøet i skolen og kamp mot mobbing
– Derfor er dette en viktig
seier for oss i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene og Venstre, sier
partiets skolepolitisk talsmann Anders Tyvand. Skoler,
kommuner og fylkeskommuner skal neste år kunne søke
om støtte fra potten på 10
millioner kroner til konkrete
tiltak for å bedre læringsmiljøet i skolen og bekjempe
mobbing. Det kommer fram
av innstillingen fra kirke-,
utdannings- og forskningskomiteen. NTB
■■Mannen som er siktet for
trippeldrapet på Valdresekspressen, er varetektsfengslet
i fire nye uker, de to første i
isolasjon.
Kjennelsen ble avsagt i
Bergen tingrett torsdag,
rundt en måned etter at
trippeldrapet i Årdal fant
sted. Fengslingsmøtet ble
holdt som kontorforretning,
hvilket betyr at siktede – en
30 år gammel asylsøker fra
Sør-Sudan – selv ikke trengte
å møte i retten og at begjæringen ble behandlet skriftlig,
uten rettsmøte.
Forsvareren hans, advokat
Fredrik Verling, bekrefter
fengslingskjennelsen på fire
uker, hvorav to i isolasjon. NTB
Stormbølger stengte kvinne inne
■■En kvinne ble torsdag ettermiddag reddet ut fra Glasshytten på Georgernes Verft i
Bergen mens bølgene slo opp
etter vinduene. Torsdag ettermiddag fikk 110-sentralen
i Hordaland melding om at
en kvinne var stengt inne i en
bygning på Georgernes Verft
i Bergen, melder BT.
– Det er full storm, jeg
kommer verken ut eller inn,
sa Beda Maria Johanson, som
driver Beda Glass på Georgernes Verft.
– Jeg har en gassovn med
noen gassflasker brannvesenet er litt bekymret for. Jeg
har det ok, jeg har vært ute
en vinternatt før. Men jeg
venter 30 gjester klokken
seks, og jeg vet ikke hvordan
de skal komme seg inn, uttalte Johanson. NTB
6 Nyheter
MAGASINET
FAST GRUNN
Refleksjon - dybde - etterfølgelse
KrF-tillitsv
for støtte t
Både Ellen Solheim og Marie
Ljones Brekke avviser at de
stiller seg bak standpunktet
om å koble bistand med
forhandling av returavtaler for
asylsøkere.
Tor Weibye
[email protected]
Ellen Solheim, som leder KrFgruppen i fylkestinget i Rogaland,
sier til Dagen at hun ble kontaktet
for å prøve å få hennes støtte til en
protestaksjon rettet mot partiledelsen i KrF når det gjelder asylpolitikken.
– Jeg har aldri snakket med
Bjarne Bjelland om akkurat dette
synspunktet, som jeg synes er ganske radikalt, sier Ellen Solheim.
Arbeidet for støtte
Hun bekrefter at hun kjenner til at
Bjarne Bjelland, i samarbeid med
andre, har jobbet med å skaffe en
gjeng som skulle møte Stavanger
Aftenblad torsdag.
– Jeg snakket med Bjelland i går
og da sa han at han hadde hatt en
god dialog med stortingsrepresentant Geir Toskedal, som er ansvarlig for KrFs asyl- flyktningepolitikk sentralt.
– Da jeg senere på dagen ringte
Toskedal, sa han til meg at han aldri har snakket med Bjelland om
dette. Jeg synes ikke det er bra at
Bjelland tar et initiativ som dette
uten å ha snakket med Toskedal,
framholder Ellen Solheim.
GRENSER: KrF-medlemmer i Rogaland m
re asylpolitikk. Bildet er fra teltleiren so
kirken i Oslo i 2011. Palestinerne hadde
men nektet å flytte seg. FOTO: Meek, Tore
Ikke via media
ÅR
249,-
Fast G
runn e Fast Grunn er et
uavhe
r et
luther ngig magasi uavhengig magasin
sk gr
n på
luthersk grunn
hensik unn, som hpå
a
t
r
å
t
il ønsker å skape
sti
refleks
jon og mulere tsom
il
være e
refleksjon,
og være en
n
etterfø
lgelsen hjelp i
av hjelp i etterfølgelsen
Jesus K
ristus.
av Jesus Kristus.
FAST GRUNN
9,-
m
DAGEN - fredag 6. desember 2013
BLI ABONNENT
på fastgrunn.no
Voksen 299,- Ungdom (opp til 26 år) 249,-
Hun legger til at hun også er uenig
i framgangsmåten med at protestgruppen har valgt å gå via media
for å få fram sine synspunkter.
– Er det noe jeg ikke er fornøyd
med kan jeg ringe Knut Arild Hareide direkte. Kan han ikke ta telefonen så ringer han meg tilbake
når han har tid.
– Jeg har sittet i
sentralstyret i fem
og et halvt år og
har så god kontakt
med den sentrale
ledelsen i partiet
at jeg ikke behøver
å gå via media for
å få fremmet mine synspunkter,
understreker Solheim overfor Dagen.
Ble ikke spurt
Heller ikke Marie Ljones Brekke
i Stavanger KrF stiller seg bak
standpunktene til protestgruppen.
– Jeg har egentlig aldri blitt
spurt og var heller ikke informert
om dette utspillet, sier Brekke til
Dagen.
Hun bekrefter at hun ble spurt
om å ha et møte med Aftenbladet
torsdag og at hun sa seg villig til å
være med på det fordi hun er enig
i intensjonen til de som står bak
asyl-initiativet.
– Men jeg har aldri ønsket å være
med i noen protestgruppe og synes
den sammenkoblingen mellom re-
FAKTA
Asyl-protester
◗◗ Bjarne Bjelland i Stavanger har
stilt seg i spissen for en gruppe
KrF-medlemmer som vil utfordre
partiledelsen på asyl-politikk
◗◗ Han mener at KrF må kreve
returavtaler for asylsøkere som
«kvittering» for bistandspenger
◗◗ Bjelland sa at han hadde støtte
fra både Ellen Solheim og Marie
Brekke, noe de begge benekter
turavtaler og bistand er litt drøy.
Da Brekke leste artikkelen i Dagen torsdag skjønte hun at dette
ville hun ikke være en del av.
Skarpt angrep
Bjarne Bjelland viser til at Ellen
Solheim har lagt
ut et ganske skarpt
angrep på ham på
Facebook.
– Det som er tilfellet her er at undertegnede, og fire
andre, har snakket
mye om politikk, og vi har vært
mye enige
– Jeg har ikke hørt fra Solheim,
men hun var enig i å møte media
i denne saken, slik jeg oppfattet
det. I går kveld hadde hun snakket
valgte nekter
til asyl-protest
Gaver til
de minste
NY
HE
TE
R
!
Vakker julebok
Dick Bruna
Boka om jula
Klassisk julebok endeleg på norsk. Vakker
spesialutgåve, med gullrygg og leseband,
forsynt med ein liten engel.
kr 159,-
Bibelbadebøker!
Arken
Lammet
Små bibelfortellingsbøker med en leke.
Til bruk i badekaret.
kr 99,- per bok
mener partiet sentralt må føre en strengeom palestinerne etablerte utenfor Jakobse fått avslag på sine søknader om opphold,
Mi
med Toskedal og blitt enig med
han om at det var viktigere med
dialog.
– Solheim har endret mening.
Det kan ikke jeg gjøre noe med,
sier Bjelland og legger til:
– Dette er et typisk eksempel
på at når slike ting kommer ut om
asylpolitikken, så blir det et lurveleven i hønsegården. DAGEN
spretne Bibelbok
Små barn vil elske å
bla
i boka med fem popul
ære
bibelforteljingar og
oppdage
dei nydelege utbret
tbileta.
Attfortald av Julie
t David
Illustrert av Daniel
Haworth
FAKSIMILE: Oppslag i Dagen torsdag 5. oktober 2013.
Ikkje for barn
under 12 månader.
Lause delar!
ISBN 978-82-824
9-130-3
9 788282 4913
03
– Bjellands kritikk bommer
KrFU-leder Emil André Erstad
mener at Bjarne Bjelland er på
kollisjonskurs med kristendemokratisk ideologi i asylpolitikken.
SILJE ROGNSVÅG
[email protected]
– I vår ideologi er det solidaritet
og nestekjærlighet som skal prege
politikken. I dag er det ikke noe
problem at vi har en for liberal
asylpolitikk, sier han.
I går skrev Dagen om at KrF-er
Bjarne Bjelland oppfordrer partiledelsen til å føre en strengere
asylpolitikk. Blant annet kobler
han retur av asylsøkere med bistand.
7
NYHETER
DAGEN - fredag 6. desember 2013
KrFU-leder Emil
André Erstad går til
frontalangrep på
Bjellands utspill.
Han mener at Bjelland skisserer en
lite solidarisk politikk.
– Jeg skjønner ikke hva Bjelland
snakker om, og kjenner meg ikke
igjen i virkelighetsbeskrivelsen,
sier han til Dagen.
– Vi ser at det utøves alt for lite
skjønn i asylsaker. Asylbarnpolitikken er heller ikke for human,
fortsetter Erstad.
– Ikke vår kamp
– Han lar mennesker som flykter
fra krig og undertrykking i stikken. Dette vil aldri være en aktu-
Mi spretne Bibelbok
Omslag.indd 1
ell politikk for KrF. Vi er ikke det
partiet som bør ta kampen om en
strengere innvandringspolitikk.
Vi bør ta kampen for dem som
kommer fra fattige land, sier KrFU-lederen.
Torsdag pekte Bjelland på samarbeidsavtalen mellom Høyre,
KrF, Venstre og Frp der det står at
man vil arbeide for flere returavtaler.
– Det betyr ikke at vi er enig
med Frp og Høyre i dette spørsmålet, og det bør vi ikke være, understreker Erstad.
Han tok saken opp i KrFs sentralstyre torsdag formiddag, men
kan ikke kommentere hvordan det
gikk. DAGEN
Morosam pop-up-bok!
Mii spretne bibelbok
27.11.12 13.37
Fem populære bibelforteljingar med
nydelege utbrettbilde med delar som
rører på seg når ein opnar boka.
kr 129,-
Kan kjøpes i din
lokale bokhandel eller på
www.iko-forlaget.no
IKO- FORLAGET AS
IKO- FORLAGET AS
Tlf. 22 59 53 00
E-post [email protected]
8 Nyheter
DAGEN - fredag 6. desember 2013
Leir på
Evjetun
Adventsleir 2. - 4. kl.
Sted: Evjetun
Dato: 29.11.2013 - 1.12.2013
Adventsleir 5. - 7. kl.
Sted: Evjetun
Dato: 22.11.2013 - 24.11.2013
Adventsleir 8 kl.+
Sted: Evjetun
Dato: 6.12.2013 - 8.12.2013
SNUR: Frp-leder og finansminister Siv Jensen på talerstolen i Stortinget. I neste uke skal den såkalte
Kyoto 2-avtalen opp til avstemning i plenum i Stortinget, og Frp varsler nå at partiet vil stemme
for avtalen. FOTO: Thomas Winje Øijord, NTB Scanpix
Stemmer for
ny klimaavtale
I sommer vedtok Frps stortingsgruppe enstemmig at
den ville stemme mot Kyoto
2-avtalen. Men nå har partiet
snudd.
Evjetun er godt egnet for
leir, menighetsturer og
andre helge arrangement.
Ta kontakt for informasjon
og booking!
Den nye klimaavtalen ble vedtatt i
Doha i desember i fjor og kommer
i neste uke opp til behandling i
Stortinget. Der vil Frp stemme for
ratifikasjon, bekrefter stortingsrepresentant Oskar Grimstad.
– Vi kommer til å stemme for,
men vi har en komitémerknad
hvor vi påpeker at mange av de
viktigste landene ikke er en del av
Kyoto 2. Det svekker avtalen, sier
Grimstad til NTB.
Dermed går partiet tilbake på
sitt eget vedtak om å stemme mot
avtalen – et vedtak som ble gjort
før Frp kom i regjeringsposisjon.
«Symbolpolitikk»
I vedtaket fra 5. juni i år gikk Frps
stortingsgruppe enstemmig inn
for å si nei til Kyoto 2-avtalen.
Frps daværende miljøpolitiske
talsmann Per-Willy Amundsen
begrunnet standpunktet med at
For mer informasjon:
Evjetun Leirsted, 4735 Evje
Tlf.: 37 93 01 63 • E-post: [email protected]
Se også oppdatert informasjon på
www.evjetun.no
klimaavtalen framsto som «symbolpolitikk».
– Fremskrittspartiet er ikke
mot internasjonale forpliktende
avtaler, men da forutsetter vi at de
store utslippslandene blir med. Så
lenge USA, India, Kina og Russland ikke er med på Kyoto 2, er det
heller ikke aktuelt for oss å si ja, sa
Amundsen til NTB den gang.
De fire landene er fortsatt ikke
med på klimaavtalen. Likevel er
det nå «bred enighet» i Frp om å
stemme for Kyoto 2, ifølge Grimstad.
Føre var
I Sundvolden-erklæringen skriver
Høyre og Frp at den nye regjeringen skal «føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket». Samme formulering er brukt
i samarbeidsavtalen med Venstre
og KrF.
Grimstad vedgår overfor NTB
at regjeringserklæringen har hatt
betydning for beslutningen om
å stemme for Kyoto 2, men sier
samtidig at Frps eget landsmøtevedtak fra i vår veier tyngst.
– Vi hadde en debatt på lands-
møtet der føre var-prinsippet ble
knesatt. Vi har klimaskeptikere
blant oss, og slik skal det være,
men likevel skal føre var-prinsippet gjelde, forklarer han.
Grimstad understreker samtidig at Norges viktigste handelspartnere er med i Kyoto 2-avtalen,
noe som betyr klimaavtalen ikke
er konkurransevridende.
Gjelder til 2020
Kyoto 2-avtalen gjelder for perioden fra 2013 til 2020. Norge har i
denne perioden forpliktet seg til å
kutte utslippene av klimagasser til
et årlig snitt på 16 prosent under
1990-nivå.
Når også Frp støtter avtalen, betyr det etter alt å dømme at samtlige partier i Stortinget vil stemme
for.
Frp stemte imidlertid mot den
første Kyotoprotokollen, som
gjaldt for årene 2008– 2012. Da
denne ble ratifisert i Stortinget i
2002, begrunnet Frp sin motstand
med at partiet mente klimaforskningen var for usikker, og at
kostnadene for Norge ville bli for
store. NTB
Vil gi nordsjødykkerne oppreisning
Regjeringen kommer til å betale
nordsjødykkerne en oppreisning
på 8.000 euro slik Den europeiske
menneskerettighetsdomstolen i
Strasbourg har bestemt.
Torsdagens dom kommer ikke til
å bli anket, opplyser arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) til NTB.
– Staten har et moralsk ansvar
overfor pionerdykkerne i Nordsjøen, sier han.
Dermed vil om lag 220 tidligere
nordsjødykkere få utbetalt oppreisningen på rundt 67.000 kroner
som Menneskerettighetsdomsto-
len fastslo i sin kjennelse torsdag.
– Vi tar dommen til etterretning, noe som betyr at nordsjødykkerne vil få innfridd de 8.000
euro i oppreisning. Dette kommer
i tillegg til de 600 millionene som
staten har gitt i kompensasjon til
260 nordsjødykkere tidligere, sier
Eriksson.
Langt fra krav
Beløpet, som i snitt utgjør 2,3 millioner kroner per dykker, er likevel langt fra beløpene mange av
dykkernes mener de har krav på
i erstatning for tapt arbeidsfortje-
neste.
Eriksson ville ikke torsdag si
om han er villig til å komme dykkerne i møte.
– Dette er en stor og viktig sak
for dem den angår. Men jeg ber
om respekt og forståelse for at regjeringen nå får tid til å diskutere
hvordan man på en rask og god
måte håndterer den videre prosessen, sier han.
Norge ble felt i Strasbourg for
å ha brutt artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen, som omhandler statens plikt til å beskytte borgernes liv og helse. NTB
ANNONSE
DAGEN - fredag 6. desember 2013
Jesus til alle
norske hjem
Nå er det tid for å tenne vårt elskede land i brann! For at
dette skal skje må vi som tror fokusere på Jesus. Jeg er fullt
overbevist at vi står ved dørterskelen på kanskje den største
vekkelsen Skandinavia noen gang har sett. Aldri før i historien har vi hatt en slik mulighet, til å nå rett inn i millioner
av hjem med evangeliet via kristen TV i Skandinavia.
Kanal 10 vil formidle friske og attraktive TV-programmer
med Jesus i sentrum til alle hjem i Norge. Vi vil være en
kanal for evangeliet til det norske folk.
Vi ønsker å reflektere hva som skjer i norsk kristenhet. Sist
sommer overførte vi for eksempel Sommer Oase fra Kristiansand, DFEFs sommerstevne fra Drammen og Sarons dals
sommerstevne i Kvinesdal.
Direktesending i to uker
I to uker, 9.-13. desember og 16.-20. desember, sender vi
hver kveld 17:00-23:00 direkte fra vårt studio på Bjerke. Det
vil være mye sang og musikk, mange interessante gjester fra
kristen-Norge og i tillegg sender vi direkte fra Jens Garnfeldts vekkelsesmøter fra Älmhult, Sverige.
Velkommen til å følge våre direktesendinger de kommende
ukene!
Edward John
TV-sjef, Kanal 10 Norge
På satellitt kan du se Kanal 10 på Thor 5, som er den vanligste norske
satellitten. Vi har fast plassnummer 182 i Canal Digitals parabolmottakere.
Dersom du har Canal Digital Kabel eller GET, så kan du ta oss inn gratis.
Har du mottaker fra Canal Digital kabel kan du finne oss på kanalplass
321. På GET finnes vi på kanalplass 116. Vi regner med at innen kort tid,
er vi også på Altibox.
Kanal 10 Norge er tilgjengelig på nettadressen www.kanal10norge.no/
web-tv
Trondheimsveien 271 - 273
0589 Oslo
Tlf: 47 77 50 77 • Epost: [email protected]
9
10
UTLAND
– Nord-Korea utvider Fotograf drept av
fangeleirer
opprørere i Syria
■■Nord-Korea har utvidet
sine beryktede fangeleirer,
ifølge en rapport fra Amnesty
International. Organisasjonen
har analysert satellittbilder av
Nord-Koreas fangeleirer, og
konkluderer med at antallet
innsatte trolig er økende.
Nordkoreanske myndigheter nekter for at det finnes
politiske fangeleirer i landet.
Uavhengige kilder mener at
mellom 100.000 og 200.000
mennesker sitter i slike leirer.
– Vi har jobbet med brudd
på menneskerettigheter i
50 år, og må si Nord-Korea
stiller i en helt egen kategori,
sier Rajiv Narayan, Øst-Asiaekspert i Amnesty International. NTB
■■Onsdag ble en irakisk
fotograf kidnappet og drept
av opprørere i Syria. Det sier
organisasjonen Reportere
uten grenser til nyhetsbyrået
AFP.
– Dette er første gang
en utenlandsk journalist
henrettes i Syrias såkalte frie
områder, sier Soazig Dollet i
Reportere uten grenser.
Yasser Faysal al-Journaili
ble kidnappet på vei ut av
Syria, og ble drept i den
nordvestlige provinsen
Idlib onsdag. Medlemmer
av opprørsgruppen Den
islamske staten Irak står bak
drapet, ifølge Reportere uten
grenser. Gruppen er tilknyttet
Al-Qaeda. NTB
Opprettholder sanksjoner mot Iran
■■ John Kerry sier at USA vil opprettholde sanksjoner mot
Iran, til tross for at landet har lovet å stanse deler av atomprogrammet.
USAs handelsstopp med Iran ble tema da John Kerry
besøkte Israels statsminister Benjamin Netanyahu torsdag.
– Israels sikkerhet står helt øverst på vår agenda i denne
saken. Vi vil gjøre alt vi kan for å stoppe Irans atomprogram og deres muligheter for å utvikle atomvåpen, sier
Kerry.
USA har innført strenge begrensninger på handelen med
Iran som svar på landets atomprogram. NTB
Etiopiere sendt hjem Kina investerer i
fra Saudi-Arabia
Ukraina
■■Etiopiske myndigheter har
hentet hjem over 100.000
etiopiske statsborgere fra
Saudi-Arabia. Bakgrunnen
er den voldelige framferden
mot illegale innvandrere i det
oljerike kongedømmet.Etiopias utenriksminister Tedros
Adhanom sa at opp til 50.000
flere er ventet å komme
hjem. Etiopia begynte å hente hjem statsborgere forrige
måned, da et sju måneders
amnesti mot mennesker som
oppholder seg ulovlig i SaudiArabia, utløp.
– Returoperasjonen være
fullført om én til to uker, sier
talsmann for det etiopiske
utenriksdepartementet, Dina
Mufti. NTB
■■Ukrainas president Viktor
Janukovitsj sier han har signert en avtale med Kina som
vil innebære 8 milliarder dollar i investeringer i Ukraina.
– Vi snakker om omtrent 8
milliarder dollar i investeringer i økonomien, kommenterte Janukovitsj i Beijing i går.
Den danske Ukraina-eksperten Jakob Tolstrup fra Aarhus
Universitet mener årsaken til
at Janukovitsj reiste til Kina
var for å forhandle om lån
som kan bringe Ukraina ut av
det økonomiske uføret som
oppstår i og med at Ukraina
i forrige uke valgte å ikke
undertegne en omfattende
samarbeidsavtale med EU. NTB
100.000 skotter mistet strømmen
■■Alle tog ble i går kansellert og 100.000 boliger rammet av
strømbrudd på grunn av uvær i Skottland.
Stormen slo også ut hele Skottlands jernbanenett. Sentralstasjonen i Glasgow ble evakuert etter at gjenstander som hadde
blitt tatt av vinden knuste glassdelene av taket.
En talsperson for den skotske miljøetaten advarer mot oversvømmelser i kystområder. Landsbyer på Englands østkyst må
forberede seg på den mest alvorlige tidevannsbølgen på 30 år,
skriver BBC.
En lastebilsjåfør omkom i går da lastebilen han satt i blåste
over ende og veltet over to andre biler. NTB
DAGEN - fredag 6. desember 2013
Tips oss: Tlf: 55 55 97 00 E-post: [email protected]
Debatt om an
Stemmer det virkelig at
100.000 kristne hvert år lider
martyrdøden for sin tro? Ja,
hevder en amerikansk organisasjon. Nei, mener Åpne
Dører
David Högfeldt
[email protected]
At 100.000 kristne hvert år blir
drept er et tall som blir nevnt i
mange sammenhenger. Sifrene
kommer fra Center for Study of
Global Christianity (CSGC) ved
Gordon Conwell Theological Seminary i USA, som årlig regner
antall døde kristne i en rapport.
Ved en nærmere titt på grunnlaget som blir brukt for utregningene, fremkommer det at de aller
fleste som regnes som martyrer
er ofre for borgerkrigen i Kongo,
skriver BBC. Den britiske nyhetskanalen setter spørsmålstegn ved
om det er rimelig å beskrive alle
disse som martyrer for sin tro, når
det ikke handler om en religionskrig.
Ser man bort fra ofrene i Kongokrigen blir det årlige antallet
martyrer 10.000 – bare en tidel av
CSGC`s beregninger.
– Pålitelige
Men Todd Johnson, direktør for
CSGC, forsvarer statistikken. I en
mail til avisen Världen i dag skriver han: «Våre beregninger bygger
på en nøye analyse av martyrsituasjonen over hele verden og er en
pålitelig kilde ifølge vår definisjon
og metode».
Johnson forklarer at de nå beregner at dødsofrene i Kongo er
70-80 prosent av det totale antallet
martyrer som fant sted fra 20022012, men at sifrene vil bli justert
nedover i takt med at situasjonen i
DR Kongo forbedres.
Han legger til at deres beregninger av antall martyrer «fokuserer mer på perspektivet at kristne
blir drept, enn forfølgerens motiv»
og mener at det ikke er nødvendig
at motivet til morderen er bare av
religiøs art for at det skal kunne
regnes som et martyrskap.
Maner til realisme
Judd Birdsall, som tidligere ar-
KONGO: Mange som regnes som martyrer er ofre for borgerkrigen i Kongo. Men er alle disse martyrer?
FOTO: JUNIOR D.KANNAH, AFP PHOTO/NTB Scanpix
beidet ved det amerikanske utenriksdepartementets komité for
religionsfrihet, maner til en mer
realistisk rapportering av antall
kristne martyrer.
– Jeg er alltid overasket over
disse tallene. Mine kollegier og jeg
tok frem en årlig rapport over verdensvid forfølgelse med redegjørelser for dusintalls, iblant hundretalls, martyrer. En del kristne
menneskerettighetsorganisasjoner sier at sifrene er så høye som
1000. Hvorfor så store forskjeller?
skriver Judd Birdsall i en debattartikkel på Charismanews.com
– Den brede definisjonen av
martyrskap som CSGC bruker,
risikerer å utvanne termen og
forminske det offer som gjøres av
dem som virkelig drepes fordi de
følger Jesus, mener Birdsall.
Flest i Nigeria
Den kristne religionsfrihetsorganisasjonen Open Doors følger stadig med situasjonen for forfulgte
kristne i verden. Frans Weeman
er direktør for World Watch List,
som årlig gis ut av Open Doors.
For 2012 beregnet de antall martyrer til 1200, hvorav de fleste i
Nigeria. Trolig fins det flere, men
det så mange de kan verifisere, sier
han ifølge World Watch Monitor,
WWM.
Ron Boyd McMillian, forsknings- og strategiansvarlig ved
Open Doors International, påpeker at helt siden starten av World
Wide List i 1991 har antallet krist-
ne som blir drept for sin tro blitt
regnet i hundretalls eller omkring
1000, skriver WWM.
Men andre beregninger peker
på høyere sifre. I en fersk rapport
fra Gospel for Asia angis det årlig
14.000 kristne martyrer i året.
Professor Thomas Schirrmacher ved International Society for
Human Rights tror at sifrene ligger et sted der imellom.
– Vi innleder nå et forskningsprosjekt med flere universiteter
rundt om i verden med dette som
tema og vi begynner med en gjetning på at 7.000 – 8.000 kristne
blir drept som martyrer hvert år,
sier han til BBC.
Et nøkkelspørsmål er selvfølgelig hva som skal defineres som et
martyrskap. CSGC mener at massemord og folkemord «er nært
relatert til martyrskap» og tar det
armenske folkemordet fra 19151921 som eksempel: «Man argumenterte med at de ble drept på
grunn av sin etnisitet og ikke av
religiøs bekjennelse, men ortodoks kristendom var en vesentlig
del av den armenske identiteten
for de fleste ofrene. I den mening
ble armenske kristne drept like
mye for sin tro som sin etnisitet.
Judd Bridsall konstaterer at det
er «utrolig komplisert» å peke ut
en religiøs faktor som avgjørende
i konflikten der det ofte handler om en kompleks sammenheng mellom etnisitet, politikk,
ideologi og økonomiske faktorer.
Världen i dag/DAGEN
Ber Iran løslate pastor i livsfare
Nær 115.000 personer har signert
et opprop for løslatelsen av den
amerikanske pastoren Saeed Abedini fra fengsel i Iran. Situasjonen
hans beskrives som svært alvorlig.
Venner frykter sterkt for hans liv.
Stein Gudvangen
[email protected]
Abedini har sittet fengslet siden
i juli i fjor. Først i Evin-fengslet i
hovedstaden Teheran, den siste
måneden i Rajai Shahr-fengselet
i Karaj, nordvest for Teheran. Der
sitter Irans verste forbrytere i et
fengsel med 25.000 fanger, fem
ganger mer enn det er beregnet
for.
I livsfare
Fengslet har ifølge kilder nær
Abedini ikke celler med dører,
bare forheng mellom fangene.
Farlige fanger truer ifølge ferske
rapporter Abedini på livet nærmest daglig.
I tillegg blir pastoren nektet
nødvendige medisiner. Helsetilstanden hans er svært dårlig et
drøyt år etter at han ble anklaget
og dømt til åtte års fengsel for
«forbrytelser mot Irans sikkerhet»
etter kristen virksomhet i landet
tidlig på 2000-tallet.
– Jeg har aldri vært mer bekymret for sikkerheten hans enn nå,
sa hans kone Naghmeh Abedini
til TV-stasjonen Fox News tidlig i
november.
«Dødens forgård»
Nå melder organisasjonen American Center for Law and Justice
(ACLJ) at tilstanden er sterkt
forverret. Abedini har våknet om
natten av at medfanger med kniv
har stått over ham. For ikke lenge
siden ble han fraranet de få per-
UTLAND
DAGEN - fredag 6. desember 2013
11
ntall kristne martyrer
MARTYRER: En kristen kvinne viser frem bilder av slektninger som ble drept i selvmordsaksjonen mot All Saints Church i Peshawar i Pakistan i september. Hvert år blir
mange kristne drept for sin tro, men det pågår en stadig diskusjon om hvor mange det gjelder. FOTO: A. Majeed, AFP PHOTO/NTB SCANPIX
sonlige eiendelene sine, deriblant
hygieneartikler. Situasjonen bekreftes av gode personlige kontakter som den norske predikanten
Bjørn Olav Hansen har i Iran. Han
sier til Dagen at Rajai Shahr-fengselet går under navnet «dødens
venteværelse».
– Fengselsmyndighetene nekter Abedine livsviktig medisin,
og helsesituasjonen er kritisk.
Han har gått ned i vekt, har sterke smerter i leddene og i magen,
opplyser Hansen på sin Facebookprofil.
ACLJ opplyser at Abedini har
urinveisinfeksjon og nyresmerter
fordi de hygieniske forholdene er
elendige. Det kryr av lus, og det
går ut over søvnen. Abedinis mest
aktive støttespillere forundret seg
over at USA ikke satte hans løslatelse som vilkår da USA og fem
andre atommakter for snart to
uker siden inngikk en avtale med
Iran om landets atomprogram.
Situasjonen hans er imidlertid
tatt opp på høyeste politiske hold.
President Barack Obama snakket med Irans president Hassan
Rouhani om saken sent i september. Europaparlamentet gikk så
ut og oppfordret Iran til å løslate
Abedini. Så langt har dette ikke
gitt resultater. Og mens tiden går,
forverres Abedinis situasjon.
Facebook er blitt stedet for å
verve forbedere og støttespillere
i mengder for den plagede pastoren. 115.000 personer har signert
ACLJs opprop på nett for løslatelse. Der ber de om at bønnene deres skal bli hørt både i himmelen
og hos iranske myndigheter før
det er for sent.
– Det er tid for å presse Iran så
Abedini blir løslatt. Hver dag kan
være hans siste, skriver ACLJ.
– Kan du sette av tid i dag til å
be for ham? Nå gjelder det livet,
skriver Bjørn Olav Hansen. DAGEN
LEVER FARLIG: 115 000 mennesker ber nå for pastor Saeed Abedinis liv og løslatelse. Situasjonen hans er blitt sterkt forverret
den siste måneden. FOTO: AFP/NTB Scanpix
12 Utland
DAGEN - fredag 6. desember 2013
Frykt for
folkemord
Lovløshet og vold mellom
ulike religiøse grupper fører til
advarsler om folkemord i Den
sentralafrikanske republikk. Nå
griper Frankrike inn.
Din gave til
framtidens kirke
De er unge - men de har allerede valgt
hva de vil bli: Prest, kateket, diakon,
ungdomsarbeider på bedehuset,
barnepastor i pinsemenigheten,
pastor i en annen frimenighet.
På MF er det cirka 1200 studenter i år.
Ikke alle skal jobbe i kirke eller
organisasjon. Noen vil arbeide i skolen.
Men de aller fleste tar studier som
utdanner til yrker hvor
kristen formidling står sentralt.
Takk for at du med din gave til oss vil bidra til
at vi kan gjøre de unge klare for
framtiden de har valgt
- til formidlere av evangeliet.
Kontonummer: 3000 17 41841
Skattefradrag: Gaver til MF kommer under
ordningen “gaver til forskning”. Du kan gi inntil
10 prosent av inntekten din til MF
og få skattefradrag fra første krone.
De hardeste kampene på flere måneder brøt ut i landets hovedstad
Bangui i går. Minst 23 mennesker
ble drept og 46 såret i trefningene,
ifølge øyenvitner fra nyhetsbyrået
Reuters.
– Det har vært skyting over hele
byen, sier Amy Martin, som er
leder for FNs nødhjelpsorganisasjon OCHA i byen.
I går ettermiddag var det ventet
at FNs sikkerhetsråd ville godkjenne at Frankrike griper inn for
å beskytte sivile og stabilisere den
tidligere franske kolonien i hjertet
av Afrika.
– Landet er på randen av folkemord, sa Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius til den franske radiostasjonen France 2 nylig.
Frankrike har allerede 600 soldater i landet og planlegger å øke
antallet til 1.200.
FN anslår at 460.000 mennesker, en tidel av befolkningen,
er internt fordrevet som følge av
kampene det siste året. Én million
mennesker skal ha behov for matvarehjelp.
– Går mot kaos
Fabius beskrev Den sentralafrikanske republikk som en «mislykket stat» da han argumenterte for
en fransk militær inngripen.
Voldtekter, vold og likvideringer fra væpnede grupper er i ferd
med å utvikle seg til hat mellom
ulike religiøse grupper, argumenterte han.
En gruppe kristne «borgervernere» fikk mandag skylden for å
ha hakket i hjel tolv muslimske
gjetere med macheter, melder
nettstedet France24. Angrepet
skjedde i byen Boali 10 mil nord
for hovedstaden.
Fabius advarte om at det alltid
har en kostnad å gripe inn, men
la til:
– Vi ønsker ikke i morgen å
PATRULJE: Soldater patruljerer en gate i Den sentralafrikanske
republikks hovedstad Bangui. Byen ble i går rammet av de hardeste kampene på flere måneder. FOTO: Emmanuel Braun, Reuters/NTB Scanpix
måtte betale den langt høyere prisen for å ikke foreta oss noe.
Også FNs visegeneralsekretær
Jan Eliasson har varslet at situasjonen i landet er i ferd med å bli
fullstendig kaotisk.
Ikke kontroll
Tidligere opprørere som kontrollerer Bangui, ble satt inn for å slå
tilbake angrepet torsdag. Ifølge
de tidligere opprørerne var det
lokale militser og krigere som er
lojale mot den styrtede presidenten François Bozize, som gikk til
angrep torsdag.
Situasjonen i Den sentralafrikanske republikk har vært kaotisk
etter at hovedsakelig muslimske opprørere tok makten i mars.
Maktovertakelsen førte til en serie
gjengjeldelsesangrep fra ulike religiøse grupper, noe som har skapt
frykt for folkemord.
Michel Djotodia er i dag landets fungerende president. Han
ledet den tidligere opprørsalliansen Seleka, men har ikke klart å
kontrollere sin løst sammensatte
gruppe av krigere. Mange lokale,
kristne forsvarsgrupper har oppstått som et resultat av overgrep
fra Seleka-krigere, skriver nyhetsbyrået Reuters.
De 2.500 soldatene i en afrikansk-ledet styrke som allerede er
i landet, klarer ikke å ivareta sikkerheten. Det er planer om å øke
styrken til 3.600 soldater før jul.
NTB
EU vil hindre nye
flyktningtragedier
Flere leger drept i
angrepet i Sana
Thailands konge
maner til samarbeid
■■EUs innenriksministre diskuterte i går hvordan landene skal
unngå nye flyktningtragedier
etter katastrofeforliset ved Lampedusa og flere andre ulykker.
To måneder har gått siden
tragedien i Lampedusa, som utløste et rop fra hele Europa om
at slike ulykker må forhindres i
framtiden.
Det viktigste forslaget er mer
overvåking av Middelhavet og
landenes grenser. I tillegg vil EU
øke støtten til medlemslandene
med størst innvandring. Disse
pengene skal blant annet brukes til å bekjempe trafficking og
å skape nye, lovlige inngangsporter til Europa. NTB
■■Minst 40 personer, deriblant
seks leger, skal ha blitt drept i et
angrep mot Jemens forsvarsdepartement torsdag morgen. Det
er nyhetsbyrået AFP som melder
at seks leger er blant de drepte.
Tre av legene var fra Jemen,
to fra Filippinene og en fra Venezuela. En filippinsk sykepleier
skal også ha blitt drept, ifølge
Reuters.
Tallet på drepte er usikkert
torsdag ettermiddag. Helsepersonell sier til DPA at minst 40
personer er drept og over 100
skadd i angrepet. AFP melder
at minst 25 personer er drept i
angrepet, med sikkerhetspersonell som kilde. NTB
■■Kong Bhumibol Adulyadej
maner til ro og samarbeid i
Thailand.
Kongen har nærmest gudestatus blant sine landsmenn og
understreket torsdag i en tale
på sin egen 86-årsdag at Thailand er et fredelig land.
– Enhver thailender bør være
klar over dette og bidra til beste
for landet, til stabilitet og sikkerhet, sa kongen i en TV-tale.
Den thailandske hovedstaden
har de siste ukene vært preget
av demonstrasjoner og uro, men
torsdag var stridsøksen tilsynelatende begravd i forbindelse
med kongens bursdag. NTB
ANNONSE
DAGEN - fredag 6. desember 2013
Fortvil ikke
Alle dyslektikere kan låne gratis lydbøker hos KABB
Alle syns- og lesehemmede kan også tegne medlemskap i KABB. (Historisk vedtak på
generalforsamlingen i sommer)
KABB kan tilby utlån av ca. 2000 lydboktitler, forskjellige medlemstilbud - deriblant
Lydbibelen til en gunstig pris - og deltagelse på ulike arrangementer.
Kjenner du noen som trenger vår organisasjon? Kan det være noe for deg?
Ta kontakt med oss på tlf 69816981 - epost: [email protected]
Atle Sommerfeldt: Uvurderlig innsats for blinde og svaksynte gjennom mange år. (Biskop i Borg)
Line Henriette Hjemdal:
KABB - betydelig innsats for
blinde gjennom en årrekke.
(Stortingspolitiker, KrF)
Kjell Markset: KABB skaper
unike møteplasser og opplevelser.
Støtt arbeidet! (Generalsekretær
og idrettsprest, KRIK)
Espen Ottosen: KABB gjør en
god jobb for syns- og lesehemmede i Norge. (Informasjonsleder
i Misjonssambandet)
Arnfinn Løyning: KABB - viktig
for hele «kirkenorge».
(Synodeformann, Frikirken)
Terje Forsberg: KABB gjør et solid
og viktig arbeid!
(Forfatter og foredragsholder)
13
14 ANNONSE
DAGEN - fredag 6. desember 2013
I fjor ble hvert femte barn i mors mage abortert.
Stå opp for alle de små, bankende hjertene i mors liv:
Send sms HJERTEGAVE til 2160 (200,-).
Pengene går direkte til til Menneskeverds livsvernarbeid.
Pengene går direkte til Menneskeverds livsvernarbeid.
Ditt bidrag utgjør en forskjell!
Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon. Vi jobber aktivt for:
• Å synliggjøre verdien av barnet i mors mage
• Å få ned de høye aborttallene i Norge
• Å synliggjøre verdien av mennesket uavhengig av sykdom og diagnoser
Les mer om vårt arbeid på vår hjemmeside.
Et liv – uendelig verdi
Gi en meningsfull julegave!
Sport
DAGEN - fredag 6. desember 2013
SØLVJENTER: I desember i fjor tok de norske håndballjentene sølv under EM i Serbia. Nå er målet å
ta hjem en ny medalje – helst gull. FOTO: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix
Ny julegave
fra håndballjentene?
I dag starter verdensmesterskapet i håndball for kvinner
i Serbia. Norge er tittelforsvarere fra 2011. Målsettingen for
Norges TV-yndlinger er en ny
VM-medalje.
FAKTA
Gunnar Johnstad
◗◗ 13.12 Norge – Polen
Mange regner vesle Montenegro
som favoritt til å ta hjem gullet. I
finalen i sommer-OL i London i
fjor slo de norske håndballjentene
Montenegro (26-23).
Fire måneder senere møttes de
to lagene i EM-finalen i Serbia.
Jentene fra den lille republikken
ved Adriaterhavet (omtrent på
Telemarks størrelse) med bare vel
600.000 innbyggere fikk sin revansj (34-31) etter en thriller av en
finale med fire ekstraomganger.
Toppfavoritter
Montenegrinerne er derfor blant
toppfavorittene, men det er også
Norge. Flere av bautaene på det
norske laget er riktig nok ikke
lenger med, men det er gjennom
mange år bygd opp en vinnerkultur i norske kvinnelige håndballandslag som også håndballjentene på årets VM-lag drar nytte
av. Så det kan godt skje at det er
Norge og Montenegro som 22.
desember for tredje gang på under halvannet år møtes til en ny
internasjonal håndballfinale for
kvinner.
Åtte medaljer
VM i håndball for kvinner ble
første gang arrangert i Jugoslavia
i 1957 og er siden blitt avviklet 20
ganger. Norge deltok første gang i
Norges kamper
◗◗ 7.12 Norge - Spania
◗◗ 9.12 Argentina - Norge
◗◗ 10.12 Norge - Paraguay
◗◗ 12.12 Angola - Norge
◗◗ Gruppekampene spilles i
Zrenjanin i Vojvodin-provinsen i
nord-Serbia.
◗◗ Alle kampene spilles kl. 20.00 og
sendes på TV 2.
◗◗ De fire beste i hver av de fire
gruppene går til åttendedelsfinalen
Hall på Lillehammer 25-24!
Marit Breivik overtok som
landslagstrener etter Sven Tore
Jacobsen i 1993. De norske håndballjentene etablerte seg under
trønderens 15-årige ledelse i den
ypperste verdenseliten og tok i
denne perioden 13 internasjonale
medaljer, derav 6 gull (1 VM, 1
OL, 4 EM).
Thorir Hergeirsson etterfulgte
i 2009 Breivik som landslagstrener. Med islendingen som sjef har
kvinnelandslaget vunnet mesterskapsmedalje hvert år: VM-bronse 2009 og alle de internasjonale
titlene de påfølgende tre årene:
EM-gull 2010, VM-gull 2011, OLgull 2012.
Super-Susanns rekord
det fjerde verdensmesterskapet i
Nederland 1971 og har siden vært
med i alle VM unntatt i 1978. Det
norske kvinnelandslaget deltar
dermed for 17. gang i VM. Håndballjentene har tatt medaljer i 8 av
de 16 verdensmesterskapene de
har deltatt i, i alle valører: gull (2),
sølv (3) og bronse (3).
Bragden i 86
Den første VM-medaljen (bronse)
kom i 1986 under Sven Tore Jacobsen som trener. Den var en
stor overraskelse i en tid hvor internasjonal kvinnehåndball var
totalt dominert av østeuropeiske
nasjoner.
Norges første VM-gull kom på
hjemmebane i 1999 i den mest
dramatiske finalen som noen
gang er spilt i en internasjonal
håndballturnering: Det måtte spilles fire ekstraomganger før Norge
hadde slått Frankrike i Kristins
Susann Goksør Bjerkrheim (43)
er en av kvinnehåndballens største profiler gjennom tidene. Hun
var kaptein på landslaget 19932000 og har den norske landslagsrekorden med hele 296 offisielle
landskamper for Norge. I disse
kampene har hun scoret 844 mål.
Da hun la opp i 2000, hadde hun
tatt 8 medaljer i OL, VM og EM,
den gjeveste av dem var gullet på
hjemmebane i 1999.
Goksør Bjerkrheim kan miste
landslagsrekorden sin i dette
VM. Karoline Charlotte Dyhre
Breivang, som debuterte som
landslagsspiller i 2000, har nemlig spilt 289 landskamper, og det
til tross for at hun i årene 2001
til 2004 var mye skadet og mistet
mange kamper. 33-årige «Karo»
tangerer Goksør Bjerkrheims
rekordi årets VM om de norske
håndballjentene når kvartfinalen.
DAGEN
15
Bibelens
budskap
gjennom
tv-skjermen
I noen land er det vanskelig eller umulig
å spre trykte bibler. SAT-7 sender kristne
fjernsyns-program og informasjon om
Bibelen i hele Midtøsten og Nord-Afrika.
Sammen kan vi gjøre det mulig for SAT-7
å nå enda flere med sine sendinger.
Du kan hjelpe
Bibelgaven har mange spennende prosjekter. Noen
steder er det naturlig å produsere bibler. Andre steder
er ikke det mulig. Vi vil nå hjelpe SAT-7 slik at de kan
nå ut med Bibelen og dens budskap til folk som ikke kan
motta en trykket bibel.
SAT-7 har siden 1996 produsert og sendt ut programmer i Midtøsten og Nord-Afrika. Målet er å hjelpe lokale
kirker, bekjempe misoppfatninger om den kristne tro og
skape forståelse for Bibelen og dens budskap.
Det koster i snitt 6 kroner
pr. SAT-7-seer for et helt år.
Gi 300 kroner og gi 50 personer
mulighet til å se SAT-7.
Gi 600 kroner og gi 100 personer
mulighet til å se SAT-7.
Hvor mange får mulighet til å se
SAT-7 hvis du gir 2100 kroner?
tt et
Stø beid
lar TVe
b
bi via inger
d
sen
Kontonr. 3000 16 40271
www.bibelgaven.no
• REPORTASJE
Breker en bibelsk sa
FÅR: I Bibelen møter vi sauer i mange sammenhenger, blant annet som et forbilde på menigheten. En bibelskoleklasse fra Oslo fikk lære mer om hvordan sauer ka
ADLYDER SAUER BARE SIN EGEN
HYRDE? EN BIBELSKOLEKLASSE I OSLO
BESTEMTE SEG FOR Å FINNE DET UT.
BIRGIT OPHEIM
[email protected]
DET HELE BEGYNTE MED at Øyvind Klei-
veland, lærer ved fagskolen Oslo International Bible College (OIBC), skulle
undervise andre-årsstudentene om
at «Jesu får hører hans røst». På Fjeld
gård på Harestua i Oppland har Kleiveland en kompis som er bonde. Han
tok kontakt med bonden og spurte om
studentene kunne få komme og se om
16
FREDAGEN – fredag 6. desember 2013
bibelordet stemte. Christopher Lange
var med på notene. Det var også rektoren ved OIBC.
– Jeg har vært hos Christopher tidligere for å prøve ut dette på egenhånd.
Da forsøkte jeg å lokke sauene uten
hell, så jeg visste at dette ville bli en
suksess, sier Kleiveland.
DEN ENGASJERTE LÆREREN leide en buss
og tok med seg de 33 studentene som er
fra Nigeria, Filippinene, Zambia, Kenya, Peru, Nepal og India. En av dem
er Eunice Njogu fra Kenya. Sammen
med to andre studenter forhørte hun
seg med bonden for å vite hvordan han
kalte på fårene sine. De tre fikk deretter lokke på sauene som stod og gresset
på et jorde for anledningen.
– Vi prøvde å bruke ordene «tikka
tikka» slik han gjorde. Da den første
studenten ropte stoppet de å spise og
løftet hodet, men så ignorerte de ham.
De andre brydde de seg ikke om engang, ler Eunice.
Da hun selv skulle forsøke gaulet
hun til ingen nytte:
– Ingen så mye som så på meg.
Det ble en stor opplevelse for henne
å se reaksjonen til sauene når den ekte
bonden lokket.
– De kom alle, med en gang. Det var
fantastisk!
For Eunice har det blitt en viktig
lærdom. Som Jesu disippel må hun
gjenkjenne hans stemme. For å kunne
gjøre det må hun bruke tid med ham
slik bonden hadde gjort.
– Det er et spesielt forhold mellom
bonden og sauene. Fra det øyeblikket
har jeg betraktet meg selv som en sau,
ler hun.
DET ER ENDA EN TING Eunice har lært etter skoledagen på Harestua.
– Sauene føder lam. Det gjør ikke
bonden.
Overført til menighetssammenheng
forstår Eunice at det er de kristne som
har i oppgave å spre budskapet til nye
mennesker.
– Bonden skal sørge for mat til flokken så de har nok å spise.
Kleiveland tror studentene hans har
lært en lekse de vil huske hele livet.
Selv filmet han hendelsen og la den ut
på YouTube.
– Det var en snakkis hele dagen.
Studentene ville ha link til YouTubevideoen og sendte den til sine familier
rundt om i verden.
CHRISTOPHER LANGE har 130 vinterfora
sauer på Fjeld gård på Harestua. Han
forklarer at lammene blir opplært av
annhet
an gjenkjenne hyrdens stemme. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANDINAVIAN STOCKPHOTO
SAUEN
◗ Ble antagelig først temt i Midtøsten.
◗ Flokkdyr, selv om dette varierer fra individ
til individ.
◗ Nevnes ofte av Jesus som bilde på hans
etterfølgere.
mødrene sine til å adlyde stemmen hans, og at de gjør
det fra et halvt års-alderen.
Lange presiserer at det blir annerledes med koppelam:
– De gjenkjenner stemmen min etter et par dager.
Opplands-bonden tror ikke det spiller noen rolle hva
som blir ropt.
– Sauer adlyder ulike ord på forskjellige språk, men
en må gjenta det en sier og de må gjenkjenne stemmen,
sier han, og forklarer at bibelskoleelevene brukte feil
stemme selv om ordene var kjent.
PÅ FJELD GÅRD fikk studentene også med seg et annet
«Jesus-bilde». Christopher Lange har nemlig fått støtte
fra Fylkesmannen i Oppland til et prøveprosjekt som
bestod i å skaffe seg en lama som hjelpedyr i saueflokken. Det høyreiste dyret er nærmest som en hyrde for
sauene.
– Den vokter sauene for lettere rovdyr som rev og
gaupe. Lamaen beskytter også mot løsbikkjer som påfører oss stor skade ved at dyrene blir jaget og spredd
slik at søyene og lammene kommer fra hverandre.
Lange forteller at han ikke har hatt noen tap på områder der lamaen har gått.
– De er veldig beskyttende overfor flokken.
SE VIDEO PÅ DAGEN.NO
HYRDEN: Bonden selv, Christopher Lange, lokker på sauene.
FOTO: SKJERMDUMP
FORSØKTE Å LOKKE: Eunice Njogu fra Kenya brukte bondens
eget lokkeord for å få sauene til å komme. Det nyttet ikke.
– Ingen så mye som så på meg, ler hun. FOTO: SKJERMDUMP
FREDAGEN - fredag 6. desember 2013
17
www.gniztdesign.no
w
Eikås Hytter - Helnorsk hyttedrøm
Eikås Hytter - Helnorsk hyttedrøm
Eikås Hytter & Hus AS / 4596 Eiken / Tel: 38 34 95 00
Eikås Hytter & Hus AS / 4596 Eiken / Tel: 38 34 95 00
18
FREDAGEN – fredag 6. desember 2013
eikas.no
eikas.no
—
M
—
H
—
A
—
A
K
K
K
Fø
S
A
S
S
Fa
E
La alle
barn
bli sett!
ALLe eLSKer bArNA sine. Disse små fyller oss med
håp og vekker all vår omsorg. Men i fattige land blir
ofte funksjonshemmede barn tilsidesatt og glemt.
I føLGe fN bor 80 prosent av alle med nedsatt
funksjonsevne i fattige land. Blant disse barna går
bare 10 prosent på skole.
MeD DItt bIDrAG vil flere funksjonshemmede
barn i Nepal og Aserbajdsjan få oppleve
omsorg og hjertevarme.
Vær MeD å gi disse barna et verdig liv!
Gi med mobil:
Send «Normisjon»
til 2160
Du gir da en gave
på kr 200,–
Kampanjenr. 7001150 | www.normisjon.no
Kontonr.: 1503 02 13537
Gi med mobil:
Send «Normisjon
»
til 2160
Du gir da en gav
e
på kr 200,–
Foto: Jan Ivar Vik
FREDAGEN - fredag 6. desember 2013
19
• PORTRETTET
7 kjappe
1. Beskriv deg
sjølv med fire ord.
Eg er glad i menneske.
2. Kven fortener å
bli lytta meir til i
samfunnet vårt?
Dei som forkynner
Guds ord og talar
rett og sant om Gud.
3. Når vart du
skikkeleg sint
sist?
Oi, det hugsar eg
ikkje.
4. Når skrur du av
lyden på mobilen?
I alle forsamlingar
og når eg ikkje vil
ha lyden inn i øyrene. Det kan vere
på møte, i seremoniar eller i kvardagen
når eg ikkje vil at
lyden skal bli dominerande.
5. Gjev du pengar
til tiggarar?
Det hender eg snur
når eg har gått forbi
og går tilbake, men
eg kan ikkje gje til
alle.
6. Kva bil køyrer
du og kva seier
bilvalet om deg?
Eg køyrer Mazda 6.
Den er veldig god,
men eg kan nesten
køyre kva som bil
helst, berre han går.
7. Kva er favoritthistoria din frå
Bibelen?
Mange. Eg er veldig
fascinert av at Jesus
metta 5000 i ørkenen. Når Jesus, som
eigentleg er trøytt
og sliten, ser mange
folk, får han inderleg medkjensle med
dei. Og han gjer
noko med det.
20
GJENSYN: I 54 år har Haldis og Asle vore gifte. I sommar kunne Haldis ha mista ektemannen i brå sjukdom. – Vi visste at Asle gjekk frå liv
til liv viss han skulle dø. Vi skulle sjåast igjen, seier Haldis. FOTO: Astrid Dalehaug Norheim
FREDAGEN – fredag 6. desember 2013
Sommaren då
alt snudde
– Eit Guds under, seier diktaren
Haldis Reigstad om den nye diktboka
si. For i sommar råka sjukdomen
brått og hardt.
Astrid Dalehaug Norheim
[email protected]
Planen var klar: I oktober i år skulle Haldis Reigstad gje ut den 19. boka si. Ho som
har seld over 80 000 bøker skulle saman
med ektemannen gje ut denne på eige forlag. Sonen Trond skulle stå for bileta. Då
sommaren kom, hadde ho allereie plukka
ut mange av dikta.
Men så snudde alt.
I juni begynte Asle å kjenne seg litt
svimmel og rusken. Han kunne ikkje forstå at han som var i så god form skulle vere
så kortpusta. Det kan jo ha med alderen
å gjere, meinte Haldis og minna om at
ingen av dei er unge lenger. Ho var glad
for at han hadde bestilt ein kontrolltime
hos lækjaren etter ein infeksjon tidlegare
på året. At det var noko alvorleg som feila
han, var ingen av dei urolege for.
Uroa melde seg då fastlækjaren ringde og
sa at Asle måtte møte på sjukehuset dagen
etter. Blodprøvane var urovekkjande. Etter ei veke var han innlagt med diagnosen
akutt blodkreft.
Den planlagde diktboka vart lagt heilt
til sides.
Situasjonen vart svært alvorleg for Asle,
som aldri i sitt liv har vore på sjukehus før.
No fekk han store dosar cellegift. Deretter
råka infeksjon han. Dag etter dag inn sat
Haldis ved sida hans.
I ein periode var situasjonen så kritisk
at ho sov med mobiltelefonen på nattbordet heime på Frekhaug.
– Men eg har hatt ein ro. Vi har hatt
enormt mange forbedarar og vi har hatt
folk på døra med praktisk hjelp. Borna
våre seier også at det har vore ein slik fred
i huset medan han har vore sjuk.
Haldis sit i sofaen i stova i som er full av
kunst og familiebilete. Den lilla adventsduken er lagt på spisebordet, som ho er så
glad i å samle born og barnebarn rundt. I
vindauget står adventstaken.
Asle er nettopp ferdig med å steike dei
spesialtynne pannekakene sine og har no
gått ned trappa til kjellaren for å pakke
bøker. Dei har gjort avtale med Fagbokforlaget om å distribuere bøkene, men tek
seg sjølv av dei som har bestilt direkte hos
dei.
Sjukdomen har ikkje sleppt taket. Måndag skal Asle inn att til ny cellegiftkur,
men no er det for å vedlikehalde.
I sommar var Haldis like ved å miste
mannen ho har vore gift med i 54 år.
Sidan dei var 16 år gamle har dei vore
kjærastar. Når urolege tankar og bekymringar har rive i henne, har det vore Asle
ho har lent seg til.
Men så var det ektemannen som skulle stå på livets rand først.
– Vi har gått gjennom livet hand i
hand. Viss den eine skulle slite seg laus,
er det kanskje slik det skulle vere.
– Var du ikkje redd?
– Jo, eg kjende urolege tankar. Midt i
det hadde eg likevel ein grunnleggjande
fred. Enten det gjekk til død eller liv var
Asle trygg i Guds hand. Sjukdomen var
lagt i Guds hand, og han veit kva han
gjer. Vi bad inderleg om at vi skulle få
fleire år og dagar då det var på det mest
kritiske.
Kvar einaste natt sov ho godt. Trass i
at mobiltelefonen låg klar til å varsle om
ho måtte kome på kort varsel.
– Vi visste at Asle gjekk frå liv til liv
viss han skulle dø. Vi skulle sjåast igjen.
Guds lovnader held enten det går til liv
eller død.
Haldis og
Asle Reigstad
◗◗ Haldis Reigstad er trulig
Noregs mestseljande,
nolevende lyrikar. Dei
enkle, kvardagslege, men
innhaldsmetta og ofte
Jesus-sentrerte tekstane
har vore eit varemerke for
Reigstad.
◗◗ Ho gjev no ut den 19. boka
si. «I Guds tanke» vert gjeve
ut på eige forlag.
◗◗ Dei har vore gifte i 54 år. Saman har dei fire born, elleve
barneborn og eitt oldebarn.
◗◗ Bur på Frekhaug i Nordhordland.
◗◗ Begge er 74 år
Asle kjem opp frå kjellaren att og set seg
i ein djup stol. Han er framleis bleik og
må unngå store folkemengder fordi han
er lett mottakeleg for infeksjonar. Sjukdomen har gjeve han nye røynsler i hans
74-årige liv.
– Når ein ligg og er så sjuk at ein verken kan be eller gjere noko anna, varmar
det veldig med lysglimta eg fekk utanfrå.
Det var kone og born ved sengekanten. Meldingar om folk som bad. Helsingar med bibelord.
– På eit forunderleg vis var eg veldig
trygg. Det er ikkje mi eiga forteneste.
Det er gitt. Eit ord kom til meg kvar
morgon – eller kor tid på døgnet eg
trengte det. Markus 11.22. «Ha tru til
Gud».
FREDAGEN - fredag 6. desember 2013
21
TERAPI: «No må me sjå å få boka ferdig», sa Asle då han kom heim frå sjukehus på seinsommaren. – Det var godt å kome heim og ha noko å hengje fingrane i. Det har
vore terapi for meg, seier han. FOTO: Astrid Dalehaug Norheim
Han var inneforstått med at det kunne
gå begge vegar.
– Eg kunne bli redd. Eg kjende at eg
ikkje makta noko. Men angsten sette seg
ikkje fast.
No opplever han at sjukdomen har ført
han nærare Gud.
– Det er ein tryggleik og bevissthet om
at Gud er med.
Ved sjukesenga snakka dei om at det kun-
ne vere slutten for Asle. Om at han kanskje
skulle flytte.
– Det var så mange som bad for dykk.
Ville det vore eit nederlag dersom du hadde mista livet i sommar?
– Slik har eg ikkje tenkt. Vi snakka om
at uansett er vi kristne og har det beste i
vente. Eg fryktar ikkje døden, men eg har
så frykteleg lyst å leve. Eg vil følgje med
barnebarna. Eg er ikkje klar for å flytte.
Haldis kvilte tanken på at Asle gjekk til
nytt liv heime hos Jesus viss det skulle ta
slutt her. Samtidig tenkte ho også på dei
praktiske tinga Asle brukar å ta seg av. Kor
tomt huset ville bli utan mannen.
– Ja, det er forståeleg, det, nikkar han
frå hi sida av bordet.
«Kvifor meg?» er det vanleg å spørje når
sjukdomen råkar.
«Kvifor ikkje meg?» spør Asle.
– Kvifor ikkje meg når det er så mange
andre som har forferdelege sjukdomar dei
strir og kjempar med? seier han.
Det var gått 36 år sidan Haldis sat på ein
bibeltime under eit song- og musikkurs.
Sommaren 1977 sat ho uroleg og hadde
vanskeleg for å konsentrere seg om talen.
Berre nokre veker før hadde lækjaren funne ein svulst i underlivet og celleforandringar. Truleg ikkje vondarta, sa lækjaren.
Stort sett var firebornsmora trygg og ro-
22
FREDAGEN – fredag 6. desember 2013
leg, men under bibeltimen kjende ho uroa
kome.
«Eg er berre 38 år. Kanskje blir eg ikkje
eldre», tenkte ho. I det fjerne høyrde ho
ein tale om at Jesus alltid er med oss. Då
slo det sterkt inn i henne: «Eg går tett ved
sida si, Haldis. Ver ikkje redd, eg er med
deg».
Ho tok fram ein liten lapp og ein grøn
penn og skreiv dei fire versa av «Tett ved
sida mi går Jesus». Seinare er diktet tonesett og har blitt ein kristenslager, som også
er oversett til fleire nordiske språk og hebraisk.
Då sjukdomen råka i sommar, fann
ikkje Haldis fram pennen. Hovudet har
vore på ein anna kanal med konkrete oppgåver som skulle løysast.
– Eg må berre vedgå at eg ikkje veit sikkert om det er nokon dikt i boka som er
skriven i sjukdomsperioden. Alt med skriving var vekke for meg.
– Men kanskje kjem det no etterpå,
seier ho.
Det er likevel eit dikt i boka som har
tittelen «Ha tru til Gud», bibelordet som
vart mottoet for paret i sjukdomstida.
– Eg skreiv vel det rett før Asle vart sjuk,
minnest ho.
På seinsommaren kom Asle heim frå sjukehus. «No må me sjå å få boka ferdig», sa
den mangeårige læraren.
– Det var godt å kome heime og ha noko
å hengje fingrane i. Det har vore terapi for
meg, seier han.
– Var det ikkje heilt underordna å få
boka ferdig i ein slik situasjon?
– Det kan du seie, men vi hadde snakka
om det lenge og hadde ein plan om å få
boka ut før jul. Skal vi gje oss på det, då?
Berre fordi eg var sjuk?
Haldis humrar hjarteleg frå sofaen.
Enten det
gjekk til død
eller liv var
Asle trygg i
Guds hand.
Haldis Reigstad
– Tanken min var klar, og det hjelpte
meg å vere oppteken av anna enn sjukdom og død, seier han.
Når Asle fekk krefter, styrke og vilje
til å gjere ferdig boka, var ho også klar.
– Det var noko som sa «ja» inni meg
til at boka skulle kome no. Då trur eg
ho har adressatar som treng desse enkle dikta.
Dei hentar diktboka frå kjellaren.
Haldis tek på seg brillene og les frå
diktet «Ha tru til Gud».
«Ditt ord er det einaste ordet
som trøystar mot død og grav.
Om sjukdomen herjar i blant oss,
om vegen vert strevsam å gå.
Ditt ord er det einaste ordet
vi alltid kan lita på.»
Når ho les eigne ord, blir ho i tvil.
– Dette må eg vel ha skrive etter
sjukdomen? seier ho spørjande og ser
bort på Asle.
Han veit ikkje, men kan stadfeste at
diktet overhovudet ikkje var i tankane
hans då han var kritisk sjuk. Det var
bibelordet, ikkje diktet, han klamra
seg til.
Haldis legg saman boka att.
– Viss eg skreiv dette før sjukdomen,
kan vi iallfall seier at Gud er ein strateg, seier ho.
Asle leitar etter orda når han skal
forklare kva som har skjedd med han.
Han har opplevd Guds nærleik i sjukdommen, men framtida er ukjent.
– Eg har fått ei utsetjing. Men kor
mange dagar eller år eg får, veit eg
ikkje.
– Vi har lært oss å ta ein dag om
gongen og gle oss over kvar dag, seier
Haldis.
Vil du være med å lage jul for Olya?
For 250 kr får en familie en stor pose mat, snop, frukt og gaver til alle barna.
Bli med på juleaksjonen!
Kontonummer: 3212 20 34037
For spørsmål, ta g jerne kontakt: [email protected] / 903 66 291
KPK-Ukraina, Postboks 211, 4352 Kleppe Bankkontonr.: 3212.20.34037 Org.nr.: 987 282 053 www.kpk-ukraina.com
Annonsen er sponset av SG-Armaturen, Lillesand
FREDAGEN - fredag 6. desember 2013
23
• SNART SØNDAG
Angstens varme fors
Slutter man å undertrykke
angsten, vil en kunne høre
Guds tale til tro, mente søren
kiErkegaard.
Eivind Algrøy
[email protected]
Danmarks store filosof har 200-års-
jubileum i år. For teologen, psykologen og filosofen Søren Kierkegaard
var menneskets egentlige oppgave å
være en enfoldig kristen.
Så vil noen innvende at Kierkegaards verker virker lite tilgjengelig
for enfoldige mennesker, kristne eller ei. Men Kierkegaard-ekspert og
sogneprest Anders Kingo nekter for
at det er så
vanskelig
å
forstå
rikmannssønnen fra
København. Hvis det er et problem, så ligger
det hos oss.
– Mens vår tid snakker psykologisk
om mennesket, taler Kierkegaard i
åndelig språkdrakt, sier Kingo, som
har skrevet bøker og forsket på mannen som regnes som Nordens viktigste filosof.
I søndagens tekst dukker ordet
«angst» opp. Etter noen utfordrende
ord beroliger Jesus disiplene. De skal
ikke la hjertet bli grepet av angst.
De skal i stedet tro på Gud, sier han.
Kingo merker seg oversettelsen av det
greske verbet «tarasså» til «å bli grepet av angst». «Å forferdes» ville han
kalt det.
Kierkegaard, som var opptatt av
angst som fenomen, skjelnet mellom frykt og angst. Kingo forklarer
at frykten alltid har en gjenstand.
Altså, når man frykter noe – så er det
nettopp noe som fryktes. Angsten
derimot har ingen gjenstand. Angst,
mente Kierkegaard, er angst for intet.
Og den som kjenner angsten personlig eller gjennom andre, kan ikke annet enn å være enig med ham i at det
er merkelig at intet kan fremkalle en
så ubehagelig, ja, smertelig tilstand.
– Stillhet, taushet og tomhet kan
være angstfremkallende fordi de vitner om den intetheten som bor i et
hvert menneske, forklarer Kingo.
24
FREDAGEN – fredag 6. desember 2013
«Intetheten som bor i et hvert menneske». Høytsvevende kanskje, men
påstanden rammer jo oss alle nært.
Ikke minst fordi rammen for å påstå dette er mennesket som prøver å
leve livet uten Gud. Kierkegaard var
nemlig opptatt med det gudløse menneskets situasjon i verden, og hvordan det på ulike vis forsøkte å leve
livet uten Gud. Dypest sett var det
bare to mulige veier for mennesket.
Enten ut i angst eller ut i fortvilelse,
sier Kingo. To av Kierkegaards verk er
dedikert disse to fenomenene, nemlig
«Begrepet Angst» og «Sygdommen til
Døden».
– Det ser ut til at angst er viktig for
Kierkegaards syn på tro. Hvorfor det?
– I «Begrepet Angst» har det avsluttende kapittelet tittelen «Angst
som frelsende ved troen». I angstens
stillhet, når menneskets angstfylte
forsøk på å kvele angsten er brakt til
taushet, kan mennesket nemlig høre
Guds tale til tro, forteller Kingo.
Det høres nesten ut som om tvilen er
en konstant størrelse som uansett finnes. Enten tviler tvilen på Gud, og da
behersker angsten mennesket, eller
så tviler den om alt som forhindrer
gudstroen. Det kan være egen klokskap, hovmod eller viljen til å leve
livet på egne betingelser. Og da, når
tvilen tviler på dette, forvandles den
i følge Kierkegaard til noe så uhørt
som en frelsende tvil.
– Noen mener Kierkegaard koblet
tro og tanke fra hverandre med sitt
trosbegrep. Var han antirasjonell?
– Rasjonalitet kan aldri føre til tro.
Men når troen er et menneskes enfoldige forutsetning, kan rasjonaliteten
– men nettopp under den forutsetning – blomstre og utfolde seg. Det er
jo det Kierkegaard selv praktiserer i
hele sitt forfatterskap, sier Kingo.
Kierkegaard var en slags profet for
moderniteten. Ikke for moderniteten,
men inn i den.
– Jeg kjenner ingen moderne teolog som så dypt som ham har tenkt og
forkynt kristendommen inn i moderniteten. Han ville forkynne det evig-
ÅNDELIG: – Når mennesket hadde omfavnet en enfoldig tro på Gud kunne dets ra
gyldige åndelige evangelium inn i den
bevegelsen. Men ikke på modernitetens vilkår, presiserer han.
Kierkegaard insisterte på at han først
og fremst var en religiøs og kristelig
forfatter. En udogmatisk sådan, presiserer Kingo. Han forstod ikke kristen
tro som bestemte «kristelige» meninger om det ene og det andre.
– Han var av ånd, ikke av mening.
For ham var kristen tro i stedet en
bestemt måte å være menneske på.
Dypest sett er det kun to måter å leve
livet på for Kierkegaard: Enten lever
jeg mitt liv på mine egne betingelser,
eller så lever jeg livet på gudegitte betingelser.
Om Kierkegaard skulle stukket hodet inn i vår tid, og lyttet til vår tale
om mennesket ville han ikke ha blitt
oppmuntret, ifølge Kingo. Selv om
han var psykolog, en eminent sådan,
men hans psykologi «stod i åndens
tjeneste» som dansken uttrykker det.
– Han ville sagt om vår tid at den
er fattig, fordi den kun klarer å tale
psykologisk om mennesket. For Kierkegaard var mennesket «et edelt og
salig anliggende», og hans tale om det
svarer
TEKST
La ikke hjertet bli grepet av angst.
Tro på Gud og tro på meg! 2 I min
Fars hus er det mange rom. Var
det ikke slik, hadde jeg da sagt
dere at jeg går og vil gjøre i stand
et sted for dere? 3 Og når jeg har
gått og gjort i stand et sted for
dere, vil jeg komme tilbake og ta
dere til meg, så dere skal være
der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet
dere veien.»
5 Tomas sier til ham: «Herre,
vi vet ikke hvor du går. Hvordan
kan vi da vite veien?» 6 Jesus sier:
«Jeg er veien, sannheten og livet.
Ingen kommer til Far uten ved
meg. 7 Har dere kjent meg, skal
dere også kjenne min Far. Fra nå
av kjenner dere ham og har sett
ham.»
8 Da sier Filip: «Herre, vis oss
Far, det er nok for oss.» 9 Jesus
svarer: «Kjenner du meg ikke,
Filip, enda jeg har vært hos dere
så lenge? Den som har sett meg,
har sett Far. Hvordan kan du da
si: ‘Vis oss Far’? 10 Tror du ikke
at jeg er i Far og Far i meg? De
ord jeg sier til dere, har jeg ikke
fra meg selv: Far er i meg og gjør
sine gjerninger. 11 Tro meg: Jeg
er i Far og Far i meg. Om ikke for
annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.
Joh 14,1-11
og TONE
Lær meg å kjenne dine veie
og gå dem trøstig skritt for skritt!
Jeg vet at hva jeg fikk i eie,
er borget gods, og alt er ditt.
Men vil din sterke hånd meg lede,
jeg aldri feil på målet ser,
og for hvert håp som dør her
nede,
får jeg et håp i himlen mer.
asjonalitet blomstre fritt, sier Anders Kingo om filosofen hvis 200årsjubileum markeres i år. FOTO: Dansk Nasjonalbibliotek
å være mennesket var dypt åndelig.
Vi er i ferd med å legge bak oss et
Kierkegaard-år, ettersom det er gått
to hundre år siden landsfilosofen
ble født inn i den hurtig voksende
byen København. Jubileet har ikke
gått upåaktet hen i Norge, eller andre deler av verden av verden for
den saks skyld. Flere nyutgivelser av
hans verk sørger for at det knapt kan
finnes noe bedre tidspunkt for å bli
nærmere kjent med forfatteren og
tenkeren Kierkegaard. I tillegg har
foredrag og diskusjoner satt hans
Han hadde
åndens dype
humor
Anders Kingo
tanker på plakaten igjen. For en
kjenner som Kingo har det danske
jubileet vært en blandet affære.
– En del av jubileumet har vært
åndløst, overfladisk og spektakulært pjatt. Det gledelige og meget
oppmuntrende har vært de utallige,
folkelige arrangementene. Her har
mennesker strømmet til for å høre
Kierkegaards oppbyggelige og åndelige tale om eksistensen.
– Hva er det folk flest har gått
glipp av når det gjelder Kierkegaard?
– At menneskets egentlige oppgave er å være en enfoldig kristen.
Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem!
Og når i angst mitt hjerte banker,
da må du kalle motet frem.
Når jeg har tenkt meg trett til
døden,
så si hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden
bak tvil og vånde veller ut.
Men lær meg fremfor alt å kjenne
din grenseløse kjærlighet,
den som kan tusen stjerner tenne
når lykkens sol for meg går ned.
Den tørrer tåren som den skapte
og leger såret som den slo.
Dens vei går gjennom det vi
tapte,
den gir oss mere enn den tok.
Tekst / melodi:
Jakob Paulli / Norsk folketone (Åseral)
FREDAGEN - fredag 6. desember 2013
25
Thomas Wilhelmsen
FOTO: Imikirken.no
Min
Søndag
Hva heter menigheten
din?
IMI Kirken i Stavanger
Hvordan er møtestilen? Hands up eller
hands down?
Vi kjører freestyle.
Bibelskolestudentene,
stab med ektefeller, samt
20-30 kroppsbyggere
opptar de første fire-fem
radene. Familiemenneskene har man gjerne på
høyre hånd, de single
finner man på venstre
hånd. Resten kjemper
seg til plass - fortrinnsvis
fra bakerst og fremover.
Hva er det beste ved
menigheten?
Jeg elsker mangfoldet
og rausheten. Vi har erfart at Gud har vært god
mot oss, så det er naturlig for oss å ønske andre
tilsvarende.
Hvor aktiv er du som
kirkegjenger?
Galaktiv.
Sangen du aller helst
synger på gudstjenesten for tiden:
Det må være «What
does the Bible say» av
Øistein Øvergaard og
Kari Bjelland Vasshus.
Drømmen er vel «You’ll
never walk alone».
Hva skulle du ønske menigheten din
gjorde mer av?
For å svare litt alvorlig til
slutt: Jeg tror kirka har
et samfunnspotensial
som i dag begrenses av
vår felles evne til å stå
sammen som «familie».
Hvis vi sammen klarer å
imøtekomme Jesu ypperprestelige bønn i Johannes 17, så tror jeg at vi
har en veldig spennende
fremtid i møte - aller
mest for dem som ikke
har møtt Jesus enda.
26
FREDAGEN – fredag 6. desember 2013
I denne
sure førjulsstrid
Den ironiske adventskampanjen
«Perfekt jul» er nye toner fra Kirken.
Men er det sure klanger eller lystig
harmoni?
Eivind Algrøy
[email protected]
Det er tirsdag 3. desember, og dagen
derpå for kommunikasjonsdirektør Trude
Evenshaug i Kirkerådet. Mandagen begynte klokken fem om morgenen, for å nå
frem til NRKs morgensendinger. Dagen
ble også avsluttet i NRKs studio, og ikke
før klokken ni om kvelden kunne den erfarne mediekvinnen puste ut i eget hjem.
Første søndag i advent ble adventskalenderen perfektjul.no rullet ut. Noen
reaksjoner på det ironiske skråblikket på
julejaget var Evenshaug forberedt på. Som
hun sier, «bare likegyldige kampanjer
mottar ingen reaksjoner». Men trøkket fra
sosiale medier ble langt større enn forventet. Flere medier fulgte opp med kritiske
saker der kirkelig ansatte ønsket kampanjen nedenom og hjem. «Misforstått ironi»,
«tragisk», «humor for fiffen» var noen av
de lite flatterende kommentarene som
vanket for stuntet.
Stridens eple er altså en nettbasert ad-
ventskalender. Ikke noe oppsiktsvekkende
i seg selv, mange idealistiske organisasjoner har gjort det samme. Det som er annerledes er innholdet i lukene. Kirken har
valgt det krevende virkemiddelet ironi, og
det om et så alvorlig budskap som feiringen av Jesu fødsel. Særlig på Twitter og
Facebook har de kritiske kommentarene
haglet, blant annet står en annonse for
kirkelig sjelesorg ved siden av en ironisk
artikkel om hva en skal bruke au-pairer til
i julen.
Reaksjonene gikk helt til topps i Den
norske kirke da Hamar-biskop Solveig
Fiske sammen med sin stab skrev til Kirkerådet og bad om at adventskalenderen
måtte bli lagt ned.
– Kritikken fra en del ansatte har vært
kraftigere enn forventet, forteller Trude
Evenshaug. Annonsen for sjelesorg har
hun fjernet, men så mange større endringer tror hun ikke det blir.
– Vi tror imidlertid dette kan bidra til
konstruktive samtaler også innad i Kirken. Det er kloke folk som har sagt at dette
er en for krevende form, så vi lytter til det.
Denne dagen har hun hatt litt mer hvilepuls, og den mest intense medieinteressen
har lagt seg. Evenshaug karakteriserer den
brå starten på adventstiden som «interessant». Hun er fornøyd med at det har blitt
en del oppmerksomhet på kampanjen,
som er laget i samarbeid med rådgivere i
Burston Marsteller.
– Jeg legger også merke til at det er
mange som følger med på Facebook og på
nettsiden.
Det har da også vært noen positive tilbakemeldinger. Biskop Atle Sommerfeldt
KREVENDE: Tross negativ omtale håper inform
Simone Voigt, Yaymicro
i Borg er blant dem som har vært mer positiv til å gi kampanjen tid, selv om han
også presiserer at blandingen av ironi og
alvor er vanskelig å håndtere. Når Vårt
Land-redaktør Trygve Jordheim går ut på
Facebook og spør om ingen liker ironien
til Perfektjul.no, er det mange som sier at
jo, det gjør de.
– Det har vært mange positive, både kirkeansatte og andre.
– Hva sier de?
– De er glade for at Kirken klarer å gjøre
seg relevant med samtale om jul i adventstiden. Plutselig var advent og kirke i alle
medier, sier Evenshaug før hun legger til:
– Vi lytter jo. Det er ikke uviktig det
som kommer. Men det har vært påtakelig mange kirkeansatte, og ikke så mange
andre.
– Mener du at man er bekymret på andres vegne?
– Jeg legger merke til at man hevder at
andre vil føle seg støtt og dårlig behandlet.
Jeg ser ikke bort fra at det kan skje også.
Men det er forsvinnende lite vi hører om
det direkte fra folk som har blitt såret.
VI BER
SAMMEN
«Herre, vend oss igjen til
deg, så vi kan komme tilbake! Forny våre dager, så de
blir som før i tiden!» Klag.
5,21.
Vil du be denne bønnen for
vår tid slik profeten Jeremias
ba den for sin tid? Gud talte
til profeten og profeten talte
til nasjonen. Gud har også
noen i dag som han taler sitt
budskap til og gjennom. Er
du en av dem? Gud leter etter mennesker som er villige
til å hengi seg til ham ved
å fordype seg i Guds ord og
bønn.
Ikke alle forbedere er forkynnere, men alle forkynnere
trenger forbedere som bærer
dem på bønnens armer. Det
ser vi løfter om og resultater av i Bibelen. Mange kan
vitne om styrken fra andres
daglige forbønner. Noen får
en akutt tilskyndelse om å
be for en person uten å vite
hvorfor, men for den trengende ble et lys tent i mørket, håpløsheten ble til håp
og umuligheten til muligheter.
Takk for:
Unge kristne som vil ha skoleandakter – som ikke skammer seg over Jesus og korset.
Juleavslutninger og julemesser der mennesker hører om
Jesus.
masjonsdirektør Trude Evenshaug i Kirkerådet at nettstedet Perfektjul.no kan spore til samtaler om jul og forbrukskultur. FOTO:
KREVENDE: Tross negativ omtale
håper informasjonsdirektør Trude
Evenshaug i Kirkerådet at nettstedet
Perfektjul.no kan spore til samtaler
om jul og forbrukskultur. FOTO: Kirken.no
Adventskalenderen var ikke i utgangspunktet ment å være ironisk, det kom
til etter hvert. Meningen var en morsom
kalender som kunne vekke nysgjerrighet.
Slike litt overraskende nettkampanjer
for å skape en «snakkis» er en nokså ny
trend, som har vist seg svært effektiv. En
snakkis ble det definitivt, enten en mener
det er konstruktivt eller ikke.
– Hva ville dere med kampanjen?
– Det er jo en kommentar til rosabloggere og sånn DU-journalistikk. De setter
gjerne opp idealer som kan være vanskelig å leve opp til.
Den brokete starten er nå overstått, og
Evenshaug håper at kalenderen heretter
kan spore mer til samtale om jul og materialisme enn sjangerblanding og ironi på
internett. Med et smil om munnen selvsagt.
– Det hadde vært fint om noe av innholdet og det som kan tenkes å være utfordrende blir delt fremover. Hvis man
kan smile, le og reflektere samtidig som
det gjør inntrykk, da er vi fornøyd.
Hun håper at kirkelig ansatte kan bruke mediefokuset som en anledning til å
dele budskapet.
Som kommunikasjonsdirektør leder
Evenshaug og hennes stab Kirken i en tid
med raske endringer i kommunikasjonen. Mens en kirkelig informasjonsleder
tidligere kunne nøye seg med å kommunisere ut, er arbeidsredskapene til Evenshaug blant annet Kirkens egen twitterkonto. Hun legger ikke skjul på at det kan
være utfordrende å skulle være «Kirken
på internett». At det er utfordrende har
de siste dagene vist så alt for tydelig.
– Hva er egentlig Kirkens mål ved å
være på internett?
– Det må jo være det samme som Kirkens oppdrag, å være til stede der menneskene er. Blant folk og av folk, det må
jo også gjelde i sosiale medier som er en
egen form for offentlighet.
– Er det vanskelig å nå ut?
– Det kristne budskapet står seg godt
i all sin enkelhet. Men det er likevel
ikke alltid man kan presentere det rett
ut. Folk oppdager det ikke. Først må en
etablere en samtalesituasjon, og da kan
provokasjon være et virkemiddel, sier informasjonsdirektøren i Kirkerådet.
De som på ulike måter formidler julens budskap.
Det nye testamentet til to
språk i Bhutan. Be for de få
kristne i landet.
Be for:
Enhet og fellesskap blant
kristne – i åpne og trygge
relasjoner.
Kristne som føler seg truet til
å forlate Midt - Østen.
NRK-styret - at de gjør et
godt arbeid med språket i
kanalen.
Politiet – at de finner den
beste løsningen for et tryggere samfunn.
Joshua French – engelske
myndigheter er nå tilkoblet
saken.
Bønnespalten presenteres i samarbeid med Jan Berg i Bønnetjenesten
for Norge.
FREDAGEN - fredag 6. desember 2013
27
Omsorg
Rehabilitering
Utdanning
- Jeg vokste opp på Oslos østkant. Allerede som veldig ung, ble jeg medlem
av et belastet gjengmiljø i Oslo. Noe av det siste jeg foretok meg som kriminell før jeg kom til Evangeliesenteret, var å rane en bank.
Men jeg kom inn på Evangeliesenteret. Der �ikk jeg møte Jesus og ble frelst.
Nå har jeg to år bak meg på Evangeliesenterets bibelskole. I tillegg har jeg
gått to og et halvt år på tømrerlinjen på Evangeliesenterets videregående
skole på Østerbo.
I dag har jeg fått meg leilighet i Halden, og jobb har jeg også. Mål nummer
en er å bli ferdig med læretiden, og mål nummer to er å få svennebrev.
Da kan jeg starte eget �irma.
Nå har jeg det bra, men med helt andre utfordringer enn før.
Nå bygger jeg på sanne verdier – Guds Ord.
Ennå er det håp
Evangeliesenteret vil hjelpe så mange som mulig.
Vi er takknemlige for en gave fra deg til dette arbeidet,
og setter stor pris på din støtte. Sammen kan vi redde liv.
Følg oss på:
Gi din gave på konto: 9791 10 92100
E-post: [email protected] - Tlf: 21 00 49 00 - www.evangeliesenteret.no
28
FREDAGEN – fredag 6. desember 2013
Prekentekst: Johs 14:1-4
Lesetekster: Salme 33:18-22 og Hebr 6:13-19a
2. søndag i adventstiden den 8. desember 2013
• PREKENHÅNDBOKA
Jesu løfte
om evige boliger
På andre søndag i adventstiden
har vi i år fått fire små vers som
er klippet fra en påsketid-tekst.
Andre søndag i adventstiden har
tradisjonelt hatt fokus på endetiden. Men de som har gitt oss de
nye tekstrekkene, ser for seg at vi
bør gjøre en viss forskjell mellom
advarende endetidstekster og mer
trøsterike endetidstekster. Og på
andre søndag i adventstiden er
det håpet, den trøsterike endetidstonearten, som skal prege dagen,
skriver Harald Kaasa Hammer i et
informativt oversiktsverk om de
nye kirkeårstekstene (se «La tekstene tale», s12ff).
I Johannesevangeliet er det vanlig å tenke at det begynner et nytt
stort hovedavsnitt i og med beretningen om fotvaskingen i Joh
13:1ff. Etter fotvaskingen gir Jesus
disiplene et knippe foruroligende
utsagn: En av disiplene skulle forråde Jesus (Joh 13:21-30), Jesus
selv skulle forlate disiplene (Joh
13:31-35), og Peter skulle neste
morgen fornekte Jesus tre ganger
(Joh 13:36-38).
Ikke rart, derfor, at atmosfæren
ved måltidsbordet akkurat da må
ha vært preget av rystet forskrekkelse. Og det er denne forskrekkelsen Jesus taler beroligende til idet
vår tekst begynner, sitat:
1 La ikke hjertet deres forferdes! Tro
på Gud, og tro på meg!
De tre greske verbene i dette
versets grunntekst står alle i bydeform. Jesus svarer på forskrekket
uro med tre uttrykkelige bud.
Det første verbet, «tarássoo»,
betyr «sette i bevegelse», «få til å
riste», «få til å skjelve». Og siden
det er hjertet som skjelver, er det
ingen tvil om at det er sinnsstemninger av angst og uro dette budet
handler om. Jesus bud til de elleve (og til oss) er at vi IKKE skal
la angst, uro, bekymring
og forskrekkelse få overtaket.
Som motsetning til å
ha et forferdet hjerte stiller Jesus opp to ting: Å
tro på Gud Fader. Og å
på Jesus. Dette dobODD SVERRE HOVE tro
beltbudet svarer i sak til
PREST og JOURNALIST
første og andre trosartik-
BOLIG: Jesus bruker antageligvis bildet av et stort jordisk fyrstehus
som bilde - metafor – og innbyr oss så til å tenke at Gud Fader har
et hus som langt overgår alle jordiske fyrste-palasser.
FOTO: Scandinavian Stockphoto
kel. Derfor lærer vi her å tenke at
det ikke fins noen bedre motgift
mot fremtidsuro og endetidsangst
enn nettopp troens artikler. For
når vi sier «jeg tror», da sier vi
samtidig: «jeg har tillit til», «jeg
liter trygt og fast på».
Til de elleve historiske disiplene
sier Jesus at de nok kan føle seg
urolig over Jesu forutsigelser i kap
13. Men troende disippelhjerters
fundamentale tillit til Jesus bør
likevel vinne et solid overtak over
all fremtidsuro.
Og til oss senere disipler sier
teksten at vi heller ikke må la endetidens dramaer skremme oss. I
stedet bør vi fastholde trosbekjennelsen til Den treenige Gud. For
han er all vår tillit verdig.
Jesu berømte ord om de mange
rommene i Gud Faders hus følger
så som begrunnelse for det som er
sagt i v 1, sitat:
2 I min Fars hus er det mange rom.
Var det ikke slik, da hadde jeg sagt
dere det. For jeg går bort for å gjøre
i stand et sted for dere.
Vers 2 lærer oss å ha i tankene
en størrelse som heter «Faderens
hus». Jesus bruker sikkert bildet av
et stort jordisk fyrstehus som bilde-metafor – og innbyr oss så til å
tenke at Gud Fader har et hus som
langt overgår alle jordiske fyrstepalasser.
Det er antagelig ikke noe poeng
i teksten å tolke de to metaforene
«Faderens hus» og «mange rom»
svært detaljert. Det greske ordet
«monée» («rom») er en sjeldenhet
i Bibelen. Det kan bety «bolig»,
«værested», «tilholdssted», «hjemsted» etc. Først og fremst skal Jesu
forsikring gi oss et betryggende
generelt inntrykk av rikelig med
plass til alle disipler i Gud Faders
endetidshus. Og bibellesere flest
er sikkert vant til å tenke på den
nye himmelen og den nye jorden
som den realiteten som v 2a peker
fremover mot (se Åpb 21:1). Dette
må derfor være denne adventsøndagens første endetids-budskap:
Løftet om de mange rommene i
Gud Faders umiddelbare nærhet.
I v 2b fins det to mulige oversettelser: Halvverset kan enten
ha konstaterende form og to setningsperioder, slik som i NB-teksten ovenfor. Eller det kan utgjøre
én lang og betinget spørresetning
slik som i BS2011: «Var det ikke
slik, hadde jeg da sagt dere at jeg
går og vil gjøre i stand et sted for
dere?»
Forskjellen beror på det lille ordet «at» (gr: «hoti»). Det står midt
i setningen i BS2011. Men det
mangler i den grunnteksten NBoversettelsen følger. I håndskriftene mangler ordet i papyrusfragment p66 og i alle Flertallstekstens
tekstvitner. Men det fins i en senere korrekturform av p66 og i noen
av de eldste codex-ene. Personlig
tenker jeg at de avskriverne som
føyde til ordet «at», bare oppfattet
det som et slags betydningsløst kolon («hoti recitativum») og at det
derfor neppe var med i urteksten.
(For den motsatte forklaringsteorien, se Bruce M. Metzger: «A Textual Commentary…»).
At Jesus går bort for å «gjøre i
stand» alle rommene, betyr at Jesus skal lide og dø stedfortredende
på alle troendes vegne. For det fører til at vi ved troen får adgang
til de mange rommene i Faderens
enorme hus.
Så kommer vår teksts andre
endetidsbudskap: Løftet om Jesu
gjenkomst og hjemhenting av alle
disipler. Sitat:
3 Og når jeg er gått bort og har gjort
i stand et sted for dere, kommer jeg
igjen og skal ta dere til meg, for at
også dere skal være der jeg er.
4 Og dit jeg går, vet dere veien.
Den greske konjunksjonen i v 3
kan bety enten «hvis» eller «når»,
og det siste er nok det mest sannsynlige. Men hvilket komme av
Jesus er det hovedsetningen i v 3
taler om? – Enten (a) Jesu retur til
disiplene straks etter oppstandelsen, eller (b) Jesu komme i og med
Den Hellige Ånd på pinsedag, eller (c) Jesu komme til den enkelte
disippel i dødens stund, eller (d)
Jesu gjenkomst på Herrens endetidsdag.
Det sistnevnte (d) er det absolutt mest sannsynlige svaret. For
det er da Jesus kommer til å oppfylle hjemhentingsløftet til alle
disipler (gr: «para-lambánoo» =
«ta med seg»).
Og veien dit (som v 4 påbegynner et avsnitt om) er trosbekjennelsesveien: Troen på at Jesus på
korset har vunnet oss adgang til
Faderens evige boliger, og at Ånden på Jesu vegne vil bære oss dit
når vi i tro og dåpspakt har fullført
løpet her i tiden.
FREDAGEN - fredag 6. desember 2013
29
ImF Media
A
L
U
J
2 0
1
3
1
– Et spennende julehefte for deg
mellom 4 og 12 år
Gode historier Reportasjer Hobbyaktiviteter
Julenøtter Innsendingsoppgaver
Vil du kjøpe
og/eller selge Barnehelg?
Her kan du tjene penger til årets julegaver:
5-19 blader kr 9,-/blad (20 %)
20-49 blader kr 11,25,-/blad (25 %)
over 50 stk kr 13,50,-/blad (30 %)
Kontakt Indremisjonsforbundet på tlf. 56 31 42 40
eller på e-post: [email protected]
kr 45,- pr. blad
30
FREDAGEN – fredag 6. desember 2013
RIBBE: Marinert i appelinjuice, hvitløk, sennep og ingefær er det lite som minner om juleribbe. Server gjerne med kokt ris og en syrlig salat.
• FREDAGENS RETT
LANGSOM MAT I EN HEKTISK TID
Det er ikke spesielt hyggelig å
konstatere det, men adventstiden
er etter hvert blitt synonym med
ribbekrig mellom de store matvarekjedene.
De vil ha oss til å spise så mye av
julekjøttet som mulig, lenge før jul.
Det er neppe i tråd med matrådene
fra myndighetene om å spise mer
hvitt kjøtt og fisk. Dessuten er det
jo litt underlig at vi skal pådyttes
ribbe på billigsalg når vi allerede
tidlig i september kunne lese om at
kjøttbransjen bekymret seg over et
mulig ribbe-underskudd i forbindelse med årets høytid. I fjor måtte
vi importere 180 tonn for å dekke
behovet.
Men når situasjonen en gang er
som den er, så prøver vi å forholde
oss til den. Ribbe er en ypperlig råvare og når en av kollegaene påstår
at noe av det beste svinekjøttet han
har spist ble servert i Kina, med
appelsinsmak, så kunne vi ikke la
være å ta enda en utfordring med
å lage ribbe uten tradisjonell julesmak.
Øst og vest
Det skal innrømmes at jeg har liten
erfaring med å kombinere appelsin
og svin. Men etter intense studier,
gjennomgang av en haug med oppskrifter samt litt privat testing, så
har jeg kommet fram til en løsning
som jeg synes fungerer.
Appelsinglasert svinekjøtt representerer et møte mellom øst
og vest der kinesisk mattradisjon
møter grillingen i de amerikanske
sydstatene. Og dette er matlaging
som tar tid. Her får vi mulighet til
å vente og glede oss i advent.
Denne retten trenger rett og
slett tid fordi ribbes skal marineres i minst åtte timer, gjerne natten
over, før den stekes. Og stekes den
i lang tid på middels varme, tar det
også tid, for eksempel 150 grader i
tre timer. Men til gjengjeld blir den
veldig mør og saftig. Det går faktisk an å steke den i 10 timer på 80
grader, men da må det planlegging
til.
Slik gjør du:
Skjær ribba fri for bein og brusk.
Det letter både marineringen og
oppskjæringen etter steking. Bland
sammen alle ingrediensene til marinaden. Bruker du vanlig honning
må du gjerne smelte den i appelsinjuicen før du blander alt sammen.
Marinér i minst åtte timer, i en
ildfast form som sørger for at alt
kjøttet får god kontakt med sausen, eller i en dobbel plastpose.
Før steking tar du ut marinaden
og har litt matolje i formen. Under
steking kan du pensle med marinaden. Men husk at marinader med
mye søtt fort blir brent hvis temperaturen er høy.
Jeg har kommet til at svinekjøtt
med tilsatt sødme trenger både litt
bitterhet og syrlighet. Derfor har
jeg satt sammen salaten og bruker en vinaigrette-dressing. Server
gjerne med kokt ris. Velbekomme!
APPELSINMARINERT
RIBBE
DOMMEN:
Et erfarent panel uttaler:
«Meget godt», «Ribbe helt
uten juleassosiasjoner»,
«Saftig og mørt», «Utmerket
råvare til mye mer enn sprø
svor».
Nok til 4:
Ca. 2 kg tynnribbe
med ben
2 ts raspet fersk ingefær
2 ss soyasaus
1 ss dijon-sennep e.l.
2 dl appelsinjuice
2 hvitløksfedd, knust
2 ss flytende honning
Olje
Salt og svart pepper
SALAT:
4 stilker vårløk
1/2 liten rødløk
1 hjertesalat/endivesalat
4 tomater
1-2 poser sukkererter
1 gul paprika
Vinaigrette
DAGEN
FREDAGEN - fredag 6. desember 2013
31
KUNNGJØRING
STILLING LEDIG
KUNNGJØRING
Ny video fra Kongeparken Amfi
DVD
Flotte
21/22
julegaver!
nr
Bestilles hos
Evangelisten tlf.
38 02 63 57
eller
Ta kontakt med oss for gode tilbud på:
[email protected]
+ porto
450,
477 73 775 • [email protected]
KRISTNE MØTER
Bestill også
dobbel-DVD'ene
fra Kongeparken
400,
nr.17/18 og
Skjærgårdshallen
nr.19/20
450,
2011
www.evangeliskesangerisor.no
BEGRAVELSESBYRÅ
Åsane Begravelsesbyrå AS
v/Johannes Blom
Vi står til teneste med alt vedr. gravferd
Tertnesvegen 99, 5114 TERTNES, Døgnvakt tlf.: 5518 9000
Begravelsesbyrået for
byen og distriktet
[email protected] © ØK Media 2013
Pris kr:
STILLING LEDIG
TESTAMENTARISK
w w w. s o l s t r a n d s . n o
Vår erfaring – din trygghet
kr. 100,-
Gudstjenester
8. des. kl 11.00
BERGEN:
Gimle, Kong Oscarsgt. 18.
Preken: Kap. Finn Indrebø.
Nattv. Offer.
PORSGRUNN:
Misjonssalen, Olavsgt 12:
Einar S. Bryn
——————————Annonseinfo:
STRANDEBARM:
——————
Gravdal bedehus
MELDING
v/ Per Kørner 120511
Annonsenr:
——————————
Hjertelig takk for
FREDRIKSTAD:
testamentariske
gaver og
Samme ann.
som tidl Kundeid:10042
minnegaver, som bidrar til
Karmel bedehus, Freskoå redde og beskytte
Kunde:Kirkens
315,-/pr.
uke.liv.
veien
7. Ludvig Nessa
Kirkens Nødhjelp
Nødhjelp
Se oss
på nett-TV: abort.no
Tlf. 22 09 27 00
www.kirkensnodhjelp.no
Kjøper:Siv
Holthe
Vil du støtte vårt kall?
Giverkonto:
3569.31.06360
Krogh
TIL LEIE
Første_innrykk:05.04.13
Siste_innNy to-roms i 3.etg
på Forus til leie. 9900,
rykk:27.12.13
per måned. Tlf 98820139
55 55 16 16 (hele døgnet)
DEN NORSKE
KIRKE I EKSIL
Kjøp antologien
på kirken.no/
materiell
«Aldersgruppen 18-30 skal erfare
at kirken er relevant, livsnær og
tilgjengelig gjennom relasjonsbygging, gode fellesskap og ord
og sakrament».
FRA VISJONSDOKUMENTET FOR DEN NORSKE KIRKE
På hvilken måte utfordrer det kirken?
I antologien får du fagartikler, reportasjer,
samtaletema og tips om å være kirke for
og med unge voksne.
kirke18-30.no
Messiaskirken
Gudstjenester hver uke
KRISTNE MØTER
ULSET
MISJONSSENTER
Møte
søn. 8. des. kl. 19.00.
Leif Nesheim
taler og synger.
Alle velkommen!
• Oslo - søn. 8. des kl. 11.00
Nattvgudtj. v/Torkild Masvie
Linstowsgt 3. Høgsk i Staff.gt.
• Bergen - søn. 8. des kl. 11.00
Gudstj. videopreken T. Masvie
Kalfarveien 8. Lagshuset
• Volda - ons. 11. des kl. 19.30
Nattvgudtj. v/Torkild Masvie
Paviljong A, Høgskulen
www.messiaskirken.no
Den Lutherske Kirke i Norge
ULSET MISJONSSENTER
JULEBASAR
Lørdag 7. desember kl. 16.00 (4)
Andakt: Rose Mari Gripsgaard.
Bevertning • Loddsalg • Trekning
Hjertelig velkommen!
KUNNGJØRING
Tlf. 56 35 09 10. Vakttelefon/ 56 35 16 61 kontor.
www.nla.no
Ny bok fra Evangelistens forlag
Biografien om Konrad Landro
”Med trekkspill og Bibel”
Pris kr. 198,-
Ta utdanning mens du jobber.
Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad
32
FREDAGEN – fredag 6. desember 2013
Sjekk våre tilbud om deltidsog videreutdanninger.
Bladet Evangelisten - tlf 38 02 63 57
www.evangelisten.no
.
.
.
t
a
u
V i s st e d
entitet?
ed skjult id sten er lidende ofre
m
r
e
v
le
r
e
tø
e jød
bere i Mid
t av norsk
ster?
fattige ara
g
...flertalle
o
e
r til terrori
e
rg
o
m
N
m
i
u
s
rn
e
a
g
b
store pen
olitikk?
...jødiske
fjernsyn?
idtøsten-p lige utbetalinger av
M
k
rs
m arabisk
o
o
n
ttelse?
n
n
d
for
e
je
g
n
å
a
d
t med utsle
agan
e
ierer m
p
u
s
n
tr
ro
a
p
n
rt
k
a
fi
s
e
lb
...Norg
antisemitti
er umidde
r sikre
nansierer
rden som
e
v
i
t
e
d
er innenfo
n
o
...Norge fi
b
la
a
n
te
s
e
e
in
n
det e
Norges?
ed med s
...Israel er
ksistere i fr tig den samme som
e
å
l
ti
tt
...Israels re te grenser er nøyak
n
og anerkje
SENTER MOT
ANTISEMITTISME
Bli med i Sm
S m A-nettverket
og S k A p en endring
Jødehatet er en av de eldste formene for diskriminering og umenneskeliggjøring av et helt folk.
Mange tror at Holocaust med dets grusomheter
gjorde slutt på denne form for primitivt hat. Men
ny oppblomstring av jødehat i Vesten er et godt
dokumentert problem som vi ikke lenger kan
overse.
Har vI lært Noe av HIstorIeN?
Jødehatet og propagandaen mot jødenes
hjemland får stadig mer infame og psykologisk
sofistikerte uttrykk slik at folk flest ikke alltid
klarer å skille dette fra vanlig politisk debatt.
Derfor er det viktig at du slutter deg til SMAs
informasjonsnettverk og støtter senterets opplysningsarbeid slik at det norske folk får en motvekt
til usannheten og selv han gjøre seg opp sine
meninger. Det er dokumentert av Holocaustsenteret at 38 % av befolkningen er blitt bærere av
antisemittiske meninger. SMA bidrar til å hindre
denne utviklingen.
abonnér på sMas ukentlige
informasjon via e-post og
kvartalsbladet sMa-info
• Du får ukentlige kommentarartikler som kan hjelpe
deg til bedre å forstå den ensidige og usanne
mediedekningen av Israel, noe du eventuelt
selv kan bruke både til å skrive i aviser, delta i
diskusjoner eller i undervisning.
sMa-info gir deg innsikt i noe som er viktig for deg
Bli med i fellesskapet rundt SMA, abonner på SMA-info
og hold deg orientert.
Årsabonnementet på SMA-info koster bare kr 300,-
ta kontakt med senter mot antisemittisme (sMa)
Øvre Ullern terrasse 51, 0380 Oslo
Telefon: 21 94 00 00/92 29 30 36
E-post: [email protected]
Internett: www.antisemittisme.no
Org.nr.: 984 595 948
Bankgiro: 6242.10.60644
• SMA-info kommer ut fire ganger årlig og er landets
mest aktuelle og innholdsrike undergrunnsblad.
SMA-info formidler fakta som de statsstøttede
mediene fortier.
• SMA-info gir deg informasjon du trenger for å
forsvare Israel og jødene mot diskriminering,
antisemittisme, politisk bakvaskelse, delegitimering,
trusler og eksistensiell undergravning.
Bli sMa-partner
og vær med på å:
• supplere medienes ensidig
negative nyhetsbilde om
jødene og Israel med fakta.
• forebygge antisemittisme og
trakassering av jødiske barn
i det norske skolesystemet.
• hjelpe flere norske jøder til
å våge å stå frem med sin
egen identitet slik andre
folkegrupper i landet
gjør uten å være redde for
angrep.
• Du trenger slik informasjon for å kunne forsvare
også deg selv, din kultur og ditt fedreland mot
undergravende påvirkning.
FREDAGEN - fredag 6. desember 2013
33
34
DEBATT
DAGEN - fredag 6. desember 2013
Debattredaktør :
Tarjei Gilje
E-post:
[email protected]
Desember er noe mer
så godt! Også andre bevegelser
har engasjert seg i kampen mot
«juleuvesenet». Og det er bra at
folk engasjerer seg og protesterer
mot den overdrevne feiringen
som for mange strekker seg over
to måneder. Det burde etter manges mening også den offisielle
kirke i større grad gjøre. Det må
da være et problem for kirken at
julens budskap blir vannet ut og
julen minner mer om et midtvintersblot enn en kristen høytid.
Siden barnet står sentralt i den
kristne feiringen av julen, må
kirken stå på de svakes side og si
i fra. Det er ikke nok at julenissen kommer med gaver til de
trengende.
Barnets høytid
Knut Sand Bakken
ordinert prest, Oslo
I Russland ønsker de hverandre
god jul med hilsenen «Til lykke
med fødselen». Dette er en hilsen
som går rett inn i julens budskap
hvor barnet er i sentrum. Når jeg
møter det ubeskyttede, nyfødte
barnet, er det noe som skjer med
meg. Barnet smelter mitt harde,
tilfrosne hjerte. Jeg åpner opp
stengte rom i mitt hus og viser
sider jeg ikke visste at jeg hadde. I
den russiske hilsen vises det til et
spesielt barn, barnet fra Betlehem. For russerne vil gjennom
sin hilsen få frem at den som tror
på dette barnet har en fremtid,
hvordan enn livet vil bli.
Men selv omdesember er full av
motsetninger, åpner advent og
julehøytiden opp. For desember
rører ved noe av det dypeste i oss
og lar på mange måter jul være
jul. Vi får kontakt med det religiøse som resten av året ligger gjemt
bak låste dører. Det er viktig å gi
plass til alt desember rommer,
glede og forventning, jubel og glede, men også anger og sorg. For vi
er sammensatte mennesker som
lever sammensatte liv. Men de
gamle, norske folketradisjoner og
den kristne høytiden i desember
viser jo nettopp motsetningene og
mangfoldet vi må leve med, også i
årets siste måned!
Om vi sliter her i livet eller lykkes,
kommer julen med sitt budskap
til oss. Økonomiske, sosiale eller
moralske skillelinjer har ingen
betydning. Det som betyr noe er
barnet. Derfor er det julen har
blitt barnets høytid.
Men det er noe mer. I dags- og
ukepressen kommer det frem at
folk er glad i julen. Men jul er så
mangt. Det er travle desemberdager, julebord (for de som har
råd til det) og julehandel som
handelsnæringen er helt avhengig
av. Men desember er noe mer
enn dansen rundt gullkalven.
Folk betaler gjerne et par hundre
kroner for å gå på advents- og
julekonsert. Artistene fyller
kirkene og tilhørerne får høre om
Josef, Maria og det lille barnet
i krybben. Mange synger til og
med de gamle, kjære julesangene.
For desember gjør noe med oss.
Vi minnes barndommens jul, tradisjonene og alle forventningene.
Og når vi i forbindelse med
høytiden blir spurt om hva som
betyr mest for oss, blir vi ofte litt
forlegne. Vi vet ikke riktig hva vi
skal svare. Alt vi har nevnt er av
betydning og er vevd sammen i
vår jul. Derfor ønsker vi ikke noe
HØYTID: De gamle, norske folketradisjoner og den kristne høytiden i desember viser jo nettopp
motsetningene og mangfoldet vi må leve med, også i årets siste måned, skriver Knut Sand Bakken.
illustrasjonsfoto: heiko junge, ntb scanpix
svar. Vi vil at jul skal være jul,
men legger forskjellig innhold i
feiringen.
Desember rører ved noe av det
dypeste i oss. Vi får kontakt med
det religiøse som resten av året
ligger gjemt bak låste dører hos
oss. Og denne delen av livet er
noe vi sjelden snakker med andre
om, selv om det i de senere årene
for enkelte kjendiser har blitt
nærmest obligatorisk å fortelle
om den religiøse dimensjon i
livet.
Det er også i år kommet frem at
kirken har mistet taket på julen.
Handelsstanden har overtatt. Allerede i oktober havner kataloger
med de gode tilbud i postkassen.
Og når kirkeklokkene ringer julen
inn, orker vi ikke mer. Vi har spist
og drukket nok!
På denne bakgrunn er det ikke så
merkelig at det fra kirkelig hold
blir forslått kirkens julefeiring
til en gang i januar. Så kan de
som ikke lar jul være jul ha det
En bekjent sa til meg i januar at
han hadde hatt en fin jul. Han
hadde klart å slappe av og samle
krefter, ja, han hadde latt jul være
jul! Andre lar jul være jul på sin
måte. Det er derfor viktig ikke å
gi noen fasitsvar på hva som er
den riktige måten å feire jul på.
For da blir vi fort moraliserende.
Og dårlig samvittighet har vi nok
av ellers.
Kirken må gi oss lov til å være desemberreligiøse. Det må være lov
til å snakke om lengsler og håp.
Og fordi Gud kommer til oss som
et hjelpeløst barn, kan vi midt i
vår verdslighet si: «Til lykke med
fødselen!»
Et veikart for fred?
Aksept
Roald Øye
Kristiansand
Det messianske tidsskriftet «Israel
today» kom 21.11. 2013 med en
gladmelding om at messianske
jøder i Israel nå synes å møte
økende aksept blant vanlige
israelere og landets politiske
lederskap. Ortodokse jøder fortsetter riktignok å tale sterkt mot
messianske jøder, slik alle jøder
forståelig nok lenge har gjort på
grunn av dårlig erfaring med de
som kaller seg kristne.
En bred opinion i Israel har
hittil vært motstandere av frivillig
verneplikt for Palestina-arabere i
det israelske forsvaret (IDF). Nå
har det kommet tegn på en endring i denne negative holdningen.
Ved det siste israelske lokalvalget
tidligere i år deltok et nytt politisk
parti, Bnei Brit Ha Hadasha (Sønner av Det Nye Testamentet). En
kristen araber i Israel, Bashara
Shlayan fra Nasaret, hadde startet
et pro-Israel arabisk/kristent
parti, som han ønsket skulle være
en stemme for kristne arabere
som støtter Israels rett til å eksistere som en jødisk stat.
Det har programfestet at israelske
arabere må få anledning til å tjenestegjøre i det israelske forsvaret.
Implisitt i forslaget ligger et ønske
hos kristne israelske arabere om
å bli akseptert som en legitim del
av det israelske folk, med samme
forpliktelser og rettigheter som
eiendomsfolket.
Mange av disse Palestina-araberne har bodd side om side med
jøder gjennom generasjoner, og
regner Israel som jødenes rettmessige hjemland, både av legale
og religiøse grunner. Stifteren av
det nye partiet ser med uro på det
som skjer mot kristne i Irak, Libanon, Egypt og Syria, og erkjenner
at staten Israel i dag er det eneste
sikre sted så vel for kristne som
for muslimer i Midtøsten.
Utenfra synes denne utviklingen
å være som et «veikart for fred»,
og bør bli hilst med glede av alle
som ønsker fred og forsoning
mellom etniske og religiøse grupper i og utenfor Israel. Av ulike
grunner har begge fremstøtene
møtt motstand henholdsvis blant
ortodokse jøder og muslimske
og kristne Palestina-arabere. Det
israelske lederskapet ser ut til å
ville følge veikartet for fred ved
å forsøke å bygge ned motsetningene som har rådet i det
tidligere britiske mandatområdet,
og som nettopp var intensjonen
da Folkeforbundet i 1920–22 på
San Remo-konferansen vedtok
å opprette et nasjonalt hjem for
jøder i Palestina, samtidig som
religiøse og historiske rettigheter
til andre etniske folkegrupper
skulle respekteres.
Det er det sistnevnte som nå
skjer i den israelske delen av det
tidligere britiske mandatområdet.
President Mahmoud Abbas kan
ikke love at PA ikke vil respektere
Folkeforbundets og FNs vedtak
på dette saksområdet hvis og når
en tostatsløsning blir gjennomført. Det kompliserer en fredsløsning.
DEBATT
DAGEN - fredag 6. desember 2013
35
Debattredaksjonen prioriterer korte innlegg. A-debatt: Maks lengde 4.000 tegn, C-debatt: Maks lengde 1500 tegn, Kronikk: Maks lengde 6.500 tegn. Innlegg skal
undertegnes med fullt navn. Redaksjonen skal alltid ha navn og adresse på forfatteren. Redaksjonen forbeholder seg retten til å kvalitetssikre og forkorte innlegg.
◗◗ Det kan være liten tvil om at Geneve-avtalen binder Israels handlefrihet.
Om den har vært liten tidligere, er den blitt enda mindre nå.
Etter Genève – hva nå?
Per Haakonsen
Ås
KRONIKK
USA og verdens ledende stormakter er i Genève kommet frem
til en midlertidig avtale med
Iran om landets atomvåpenprogram. Vi er vitne til at løftene
fra president Barack Obamas
valgkampanje nå blir realisert:
diplomati fremfor konfrontasjon,
forhandlinger fremfor krig. Eller
som han sa like etter at avtalen
var inngått: Dette er en historisk
avtale, diplomati har åpnet en ny
vei til en mer sikker verden.
Men ikke alle er sikker på det. For
mange ringer Neville Chamberlaines ord etter München-forliket
i ørene: peace in our time.
Israel tror så visst heller ikke på
amerikanernes forhandlingslinje.
Statsminister Benjamin Netanyahu har svart Obama med å si
at etter Genève er verden blitt et
mye farligere sted. Dette er ikke
en historisk avtale, men et historisk feilgrep. Klarere kan motsetningene mellom de to statsledere
ikke sies.
Etter manges mening er utviklingen kommet for langt til at
det er mulig å stoppe det iranske
atomvåpenprogram. I en artikkel i
New Times for kort tid siden stod
det å lese at dersom USA skulle
ha stoppet Irans atomvåpenprogram, så måtte det ha vært gjort
for 10 år siden. Men amerikanerne kom for sent på banen. Og når
de først kom, gjorde de for lite.
Dette er også gjennomgangstonen
blant mange kommentatorer i
amerikanske aviser. Iran har holdt
på for lenge og har kommet for
langt. I toneangivende fagmiljøer
i USA som står president Barack
Obama nær, tar man det nå for
gitt at USA er nødt til å akseptere
et kjernefysisk Iran. Iran representerer ingen trussel for USA,
heter det. Landet er en rasjonell
aktør og må kunne behandles på
samme måte som USAs forhold
til Kina.
Problemet er bare at president
Obama har forsikret omverden
om at han ikke vil akseptere et
kjernefysisk Iran. Haken ved
denne forsikringen er at amerikanerne sa det samme når det gjaldt
Nord-Korea. Nord-koreanske
kjernevåpen var heller ikke
akseptabelt. Også her forhandlet
amerikanerne frem en avtale.
Men det hindret ikke Nord-Korea
i å fortsette sitt atomvåpenprogram. I februar i år foretok de sin
tredje prøvesprengning. Mange
mener at vi vil se den samme
utvikling når det gjelder Iran.
Valget av Rouhani som president
i Iran, gav USA et fornyet håp om
at det var mulig å nå frem langs
ISRAEL: Men selv om skepsisen til USA er voksende i Israel, tror jeg ikke dette endrer mye på det praktiske plan. Netanyahu har når
alt kommer til alt, intet annet valg enn å samarbeide med USA, skriver Per Haakonsen. illustrasjonsfoto: saul loeb, afp photo/ntb scanpix
forhandlingslinjen. USA har hatt
påfallende hastverk med å få i
stand en avtale. Forklaringen på
det er meget enkel. Amerikanerne
så at mistilliten til dem i Israel var
kommet så langt, at det ikke var
usannsynlig at Israel ville starte et
militært angrep på egenhånd.
John Bolton, USAs tidligere
ambassadør i FN, er blant dem
som taler i klartekst: USA fryktet
et israelsk angrep på Iran mer enn
Irans kjernefysiske våpen. For
å motvirke dette måtte Obama
sette Israel under et internasjonalt
press. Derfor Genève. Israel på
sin side visste at det var de – ikke
Iran – som var den egentlige målskiven for disse forhandlingene.
Så langt Bolton.
Israel krever at Iran må fratas
hele evnen til produsere atomvåpen. Det betyr at Iran må demontere sentrifugene som anriker
uran, skipe ut hele beholdningen
av anriket uran og stoppe all
aktivitet ved anleggene.
Amerikanerne ser det ikke slik.
I den avtalen som er inngått får
Iran fortsatt lov til å anrike uran
opp til fem prosent. For det formål får Iran lov til å beholde alt
utstyr, inklusiv sentrifugene. Men
amerikanerne forlanger kontroll
med at utstyret ikke brukes til å
fremstille høyanriket uran som
kan brukes i atomvåpen. I praksis
innebærer dette at amerikanerne
aksepterer Iran som en såkalt terskelstat, mens Israel ikke gjør det.
Israel peker på at så lenge utstyr
og anlegg er intakte, er ingenting
til hinder for at Iran bare i løpet
av en måned eller to kan produsere nok høyanriket uran til en
atombombe.
Israel er ikke alene om sine
standpunkter. I den amerikanske
kongressen er det republikanske
parti og flere sentrale demokrater i mot avtalen. De mener at
USA har vært for ettergivende.
Det mener også tidligere CIAdirektør Michael Hayden. Dette
er det verst tenkelige av alle utfall,
sier han. I stedet for å trykke på
«delete»-knappen har Barack
Obama trykket på «pause»knappen.
Interessent er det også at Israel synes å ha fått en ny alliert i
Saudi-Arabia. Saudi-Arabia har
lenge sett seg arg på USA. Det
har skjedd gradvis over flere år og
gjelder amerikanernes holdning
til utviklingen i Egypt og Syria.
Når så amerikanerne kom Iran i
møte i Genève, var begeret fullt.
Iran og Saudi-Arabia konkurrerer
om dominansen i Midtøsten både
på det politiske og religiøse plan.
Nå er det blitt offentlig kjent
at Saudi-Arabia kan tenke seg å
stille sitt territorium til rådighet
for et eventuelt israelsk angrep på
Iran. Det er først og fremst et slag
mot USA.
Hva nå? Hva skjer fremover? Er
det mulig å se inn i glasskulen?
For det første må vi ha klart
for oss at Irans målsetting om
å utslette Israel ligger fast.
Midt under Geneveforhandlingene holdt Irans åndelige leder
Ayatolla Khamenei en tale der
han sa at «sionistene» var ikke
mennesker, men dyr og at det
israelske regimet stod foran sin
fullstendige ødeleggelse. Hassan
Rouhanis mer diplomatiske linje
har altså ikke forandrer på dette.
Beslutningsmyndighet ligger hos
Ayatolla Khamenei og Vokterrådet, ikke hos presidenten.
For det annet. Etter Genève har
det begynt å skje noe Israel.
Israelske politikere er i ferd med
å bli enig med seg selv. Hele den
israelske regjering – kanskje
med unntak av Tzipi Livni som
kjører sitt eget løp – stiller seg nå
bak Netanyahus hårde linje. Alle
Netanyahus samarbeidspartnere
i regjeringen har i krasse ordelag
fordømt Genève-avtalen. Vi har
kommet i en helt ny situasjon,
sier utenriksminister Avigdor
Lieberman. Ansvaret for Israels
fremtid ligger nå bare i hendene
på den israelske regjering. Dette
må tolkes dit hen at Israel ikke på
samme måte som før, regner med
amerikansk hjelp.
Men selv om skepsisen til USA
er voksende i Israel, tror jeg ikke
dette endrer mye på det praktiske plan. Netanyahu har når alt
kommer til alt, intet annet valg
enn å samarbeide med USA. Han
sender da også i disse dager en
delegasjon til Washington som
skal være med på å tilrettelegge
de videre samtalene med Iran.
Det kan være liten tvil om at
Genève-avtalen binder Israels
handlefrihet. Om den har vært
liten tidligere, er den blitt enda
mindre nå. Enigheten mellom
verdens stormakter gjør at Israel
er presset opp i et hjørne og gjort
maktesløs. Et militært angrep
fra Israels side ville ha ført til et
internasjonalt ramaskrik.
På den annen side – Israel er
uberegnelig. Ingen vet hvor haren
hopper, sies det. Presset opp mot
veggen kan Israel komme til å
handle i desperasjon. Det har
skjedd tidligere. Dessuten, nye
muligheter har åpnet seg ved at
Saudi-Arabia stiller sitt territorium til rådighet. Det gjør at det
militære alternativ er blitt langt
mer realistisk enn før.
Men uansett – det ligger fast at
Israel er kommet i en lei knipe.
36
I DAG
DAGEN - fredag 6. desember 2013
Kontakt oss :
Tlf. 55 55 97 00
E-post:
[email protected]
JUBILANTER
Per Fugelli fyller 70 år 7. desember 2013
Tobias Kristensen fyller 19 år 8.
desember. Du er en super sønn
og bror som vi er kjempeglad i!
Guds rike velsignelse fortsatt over
tiden din på Jæren! Gleder oss
til du kommer hjem på juleferie!
Klemmer fra mamma og pappa,
Therese og Tarjei.
Mormor og morfar på Valderøya
vil gratulere gojenta Connie Victoria i Åsane med toårsdagen den
6. desember. Vi gler oss til å feire
dagen sammen med deg!
NYTT OM NAVN
Turnuslege – Distriktslege –
Allmennmedisiner – Sosialmedisiner – Professor – Ordlege
– Debattant – Samfunnsrefser –
Kronikør – Foredragsholder.
Per Fugelli har valgt det offentlige ordskiftet som en av sine
arenaer for å utøve sosialmedisinen. Slik har han blitt synlig for
mange. De fleste av oss kjenner
ham fra foredrag, kronikker og
radio- og tv-debatter.
Det som karakteriserer Per
Fugelli, er hans uredde stil, hans
helt spesielle språklige rytme,
Frelsesarmeens julekonsert i Bergen
Dr. philos. Dag Jørund Lønning,
rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) på
Jæren, vart onsdag 4. desember
utnemnt til «Professor i nyskaping og bygdeutvikling». Lønning
er dermed Noregs første professor
innan bygdeutviklingsfeltet.
Lønning har vore aktiv innan
norsk og internasjonal FoU på
nyskaping og lokalsamfunnsutvikling i mange år. Han har
skrive 10 bøker og meir enn 30
forskingsartiklar/-rapportar.
Utnemninga vart markert med
festmiddag for ei rad inviterte
gjester på Jæren Hotell på Bryne,
blant desse mange representantar
frå landbruks- og bygde-Noreg,
fylkesmann i Rogaland, Magnhild
Meltveit Kleppa, stortingsrepresentant Geir Pollestad, og ordførarane i kommunane Sandnes,
Klepp, Time, Hå og Gjesdal.
Feststunda vart leia av styreleiar
ved HLB og landbruksdirektør i
Rogaland, Hadle Nevøy.
Høgskulen for landbruk og
bygdeutvikling tilbyr i dag, som
einaste norske høgare utdanningsinstitusjon, bachelorutdan-
Søndag kveld arrangerer Frelsesarmeen i Bergen for tiende år
på rad julekonsert i Grieghallen.
Målet er å gi de fremmøtte en god
førjulsopplevelse samtidig som
de får lov til å være med støtte et
viktig arbeid for rusavhengige. I
år som i fjor er Sjur Hjeltnes med
som konferansier og kapellmester.
Blant de øvrige medvirkende er
trompetist Hans Marius Andersen, sangerne Elias Akselsen,
Chris Andre Lund og Heidi
Lambach, skuespiller Helge Jordal, forfatter Gunnar Staalesen og
Bergen guttekor.
Fra Frelsesarmeens egne rekker
deltar Julebrass dirigert av Eilif
Herikstad, Jubileumsgospelkor
dirigert av Anne Grethe Amland
Brevik, Motbakkeorkesteret fra
Utgitt av: Dagbladet Dagen A/S
Sentralbord: 55 55 97 00
Åpningstid: Kl. 10.00-15.00
Administrasjon og Redaksjon:
Fjøsangerveien 45
Postboks 2394 Solheimsviken,
5824 BERGEN
Ab.konto: 3000.16.67196
Abonnementspriser:
2 år
18 mnd
1/1 år
1/2 år
1/4 år
1 mnd
Avtalegiro/mnd
Student:
1/1 år
1/2 år
1/4 år
Avtalegiro/mnd
utvalg fra 1969–2013 med bidrag
fra fire kolleger og deres kritiske
nærlesing av Per; det som på
engelsk kalles en «reader».
Per Fugelli tør å utfordre. Han
kjemper mot likegyldigheten og
taler de svakes sak. Det trengte
vi i går, vi trenger det i dag, og vi
trenger det definitivt i morgen.
Gratulerer med dagen den 7.
desember!
Kristin Sundve
UNIVERSITETSFORLAGET AS
NOE Å GÅ PÅ
Landets første professor innan
bygdeutviklingsfeltet er utnemnt
Direktelinjer:
Nyhetsleder:
Deskleder:
Sjefredaktør:
Redaktør:
Adm. dir.:
I dag:
Abonnement:
Annonse:
Andre henv.:
hans evne til å finne dikt som
understreker poengene, hans
evne til å observere og rapportere
fra omgivelsene, enten det er sett
og overhørt, eller lest i dagspressen. I Universitetsforlaget er han
forfatteren som gir ut bøker med
litt odde titler; Med sordin og
kanon (1990), Rød resept (1999),
0-visjonen (2004), Nokpunktet
(2008), Døden, skal vi danse?
(2010), Journalen (2013).
I mars 2014 gir Universitetsforlaget ut hans (foreløpig) siste bok
med tittelen: En lesebok. Tekster i
47 77 37 78
47 77 05 18
47 77 37 74
47 77 37 74
47 77 05 17
47 77 05 19
47 77 37 76
47 77 37 75
47 77 05 16
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
5635,4300,3390,1860,1025,355,279,-
kr
kr
kr
kr
1695,1246,687,139,-
FEST PÅ JÆREN HOTELL: Fylkes-
mann i Rogaland, Magnhild
Meltveit Kleppa, hilser på Dag
Jørund Lønning, som nylig
ble utnemnt til «Professor i
nyskaping og bygdeutvikling».
FOTO: CHRISTEL BACHMANN BARBO, HLB
ning i bygdeutvikling. Denne utdanninga er tilgjengeleg via lokale
studiesenter over heile landet.
HLB arbeider også med planar
om ein master innanfor lokalsamfunns- og bygdeutvikling.
HØGSKULEN FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING
Weekend:
2 år
1/1 år
1/2 år
1/4 år
Avtalegiro/mnd
kr
kr
kr
kr
kr
3555,1985,1060,659,165,-
E-post-adresser:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Annonse: Tlf. 47 77 37 75
[email protected]
www.knms.no
Dagen arbeider
etter Vær Varsomplakatens
regler for god
presseskikk. Den
som mener seg
rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med
redaksjonen.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et
klageorgan som behandler klager mot
pressen i presseetiske spørsmål.
Dagen blir produsert etter de
strengeste krav til miljøhensyn som
tilfredstiller miljømerket Svane.
Sats/paste:
Dagbladet Dagen A/S
Trykk: Schibsted Trykk Flesland
FOTO: PRIVAT
Bakkegaten bo og omsorgssenter
og kommandørene Vibeke og
Dick Krommenhoek.
Arrangør av julekonserten er
Frelsesarmeens rusomsorg i tett
samarbeid med korpsene i Bergen.
Marit Stokken på Hauglandshella bedehus
Kjære Dagen-lesere, nå kan dere
høre Marit Stokken «live». I tiden
frem til søndag 8. desember blir
hun på Askøy, nærmere bestemt
Hauglandshella bedehus. Onsdag,
torsdag og fredag er møtene på
KNØTTENE
PROFESSOREN
kveldstid. På lørdag og på søndag
starter møtene henholdsvis tidlig
kveld og på ettermiddagstid. Hiv
deg i bilen og kom. Arr. Indremisjonsforsamlingene på Askøy.
Send e-post til I Dag:
[email protected]
DAGEN - fredag 6. desember 2013
ANNONSE
37
KRISTEN TV
Jan Hanvold
Fredag 6. desember
06:00 Bill Gaither - Tent Revival
Homecoming
06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold
07:00 På Sporet - Julekalenderen
08:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
08:04 Studio Direkte, reprise fra igår.
10:00 Evangeliesenteret TV
11:00 Bill Gaither - Best of Sandi Patty
11:30 Donald Bergagård spelar, sjunger och har et ord från Gud
12:00 The Way of The Master
12:30 Program fra Dansk TV Mission
13:00 Juvelen, Elihumenigheten
Vestfold
13:30 Forum Idag, med Anita A. og
Finn Jarle Sæle
14:00 Skapende Tro med Jan Hanvold,
reprise fra mandag
14:30 Åpne Dører. Rapport fra den
forfulgte kirke.
15:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
15:04 Hope Channel, It Is Written
074 - Gud flytter stadig stener
15:30 Hope Channel, Bibelstudier Den eskatologiske soningsdagen
16:00 Tweens - Pastor Greg
16:30 Tweens - Jacobs Ladder
17:00 På Sporet - Julekalenderen
18:00 Evangeliesenteret TV
19:00 Miraklet er ditt med SveinMagne Pedersen
19:30 På Jerusalems Murar med Lars
Enarson - Gud vakar över Israel
20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio
22:00 Parables TV
00:00 Studio Direkte, reprise fra igår.
02:00 The Way of The Master
02:30 Forum Idag, med Anita A. og
Finn Jarle Sæle
03:00 Sommerkonferansen 2013 fra
Filadelfia Kristiansand
05:30 Ny Glädje fra Cymbal-TV
Lørdag 7. desember
06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold,
reprise fra tirsdag
07:00 På Sporet - Julekalenderen
08:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
Fredag 6. desember
00:00 Reprisesendinger
05:40 Morgenluft – Ord for dagen
05:50 Espresso med pastor Anita –
06:00 Reprisesendinger
06:40 Morgenluft – Ord for dagen
06:50 Espresso med pastor
Anita
07:00 Life Today – Amerikansk
talkshow
07:40 Morgenluft – Ord for dagen
07:50 Espresso med pastor
Anita
08:00 Med Gud i hverdagen
(r)
09:00 Global lovsang – Musikk for
enhver smak
09:30 Refleksjoner – Øystein Sandtorv deler sine refleksjoner
10:00 Husbygget – Relasjonsprogram
10:30 Julekalender (r)
10:45 Lukasevangeliet – Kapittel 6,
vers 1-49
11:30 BKS (r) – Trond Taule fra
Bergen Kristne Senter
12:30 Jesus Helbreder og Gjenoppretter (r)
13:30 Helsekost på kjøkkenet – Med
fredagsgjesten
14:00 TV Øst fra Fredrikstad
15:00 Reprisesendinger
17:30 Julekalender
17:45 Lukasevangeliet – Kapittel 6,
vers 1-49
18:00 Life Today – Amerikansk
talkshow
18:30 Refleksjoner (r) – Øystein
Sandtorv deler sine refleksjoner
19:00 Roots and Reflections (r)
19:30 Ved Peisen – fra hytta med Nils
Johan Thorsell
20:00 Åndens makt – undervisning
med Jens Garnfeldt
20:30 Husbygget – Relasjonsprogram
21:00 Scandinavia LIVE med Edward
38
08:04 Studio Direkte, reprise fra igår.
10:00 ES-TV, Ønskesangen, med Lise
Karlsen
11:00 Evangeliesenteret TV
12:00 Sommerkonferansen 2013 fra
Filadelfia Kristiansand
14:30 Vekter! Hvor langt på natt, del
3 av 4, med Geir Jonassen og
Oddvar Tegnander
15:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
15:04 Hope Channel, Tangert - Tro &
Samfunn - Vin i butikk
15:30 Hope Channel, It Is Written Mange klare bevis
16:00 Skapende Tro med Jan Hanvold,
reprise fra onsdag
16:30 Forum Idag, med Anita A. og
Finn Jarle Sæle
17:00 På Sporet - Julekalenderen
18:00 Evangeliesenteret TV
19:00 Israelkanalen, Fokus på Israel
19:30 Sangglede
20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio
22:00 ES-TV, Ønskesangen, med Lise
Karlsen
23:00 Inside Israel med ICEJ
23:30 Hillsong
00:00 Parables TV
02:00 Studio Direkte, reprise fra igår.
04:00 Vekter! Hvor langt på natt, del
3 av 4, med Geir Jonassen og
Oddvar Tegnander
04:30 Hillsong
05:00 Forum Idag, med Anita A. og
Finn Jarle Sæle
05:30 Sangglede
Søndag 8. desember
06:00 Inside Israel med ICEJ
06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold,
reprise fra torsdag
07:00 På Sporet - Julekalenderen
08:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
08:05 Studio Direkte, reprise fra igår.
10:00 Evangeliesenteret TV
12:00 Søndagsmøte fra Livets Ord
13:00 Veien Hjem. Del 3 av 4. Programleder er Unni Fredstad.
Fellesnevneren er mennesker som
har funnet Gud i sitt liv.
John – Talkshow med gjester
fra innland og utland
21:30 Julekalender (r)
21:45 Lukasevangeliet – Kapittel 6,
vers 1-49
22:00 Den profetiske røst (r)
23:00 Direkte fra Oslo
Lørdag 7. desember
01:00 Reprisesendinger
05:45 Morgenluft – Ord for dagen
06:00 Reprisesendinger
06:45 Morgenluft – Ord for dagen
07:00 Reprisesendinger
07:45 Morgenluft – Ord for dagen
08:00 Gateway (r) – Gateway Church
med Robert Morris
08:30 Undervisning med HP Martinsen – Den første kjærligheten
09:00 Life Today – Amerikansk
talkshow
09:30 Nyhetsforum (r)
10:30 Julekalender (r)
10:45 Lukasevangeliet – Kapittel 7,
vers 1-50
11:00 Direkte fra Oslo (r
13:00 Den profetiske røst (r)
14:00 Helt overnaturlig – Undervisning med Erik Sanders
14:30 Refleksjoner – Øystein Sandtorv deler sine refleksjoner
15:00 Helsekost på Kjøkkenet (r) –
16:00 SBI TV – Program fra kraftskolen SBI
16:30 En åpen favn for deg (r) –
17:30 Julekalender
17:45 Lukasevangeliet – Kapittel 7,
vers 1-50
18:00 Jesus Helbreder og Gjenoppretter (r)
19:00 BKS – Trond Taule fra Bergen
Kristne Senter
20:00 PTL (r) – Bli med Tommy Lilja
20:30 Christian World News – Nyheter med verdens perspektiv
21:00 Nyhetsforum
FREDAGEN – fredag 6. desember 2013
Donald Bergagård
13:30 Studio Sverige
14:00 Østfoldkirken, fra Moss
15:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
15:05 Program ikke oppsatt
15:30 Ny skapning, Elihumenigheten
Vestfold
16:00 Trygg Tro. Ragnar Evenstad om
Johan Falkberget i liv og diktning.
Temaet er «Vendt mot lyset». Del
1 av 2
16:30 Donald Bergagård spelar, sjunger och har et ord från Gud
17:00 På Sporet - Julekalenderen
18:00 Evangeliesenteret TV
20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio
22:00 Program ikke oppsatt
22:30 Grenland Kristne Senter
23:00 Juvelen, Elihumenigheten
Vestfold
23:30 Skapende Tro med Jan Hanvold,
reprise fra fredag
00:00 Forum Idag, med Anita A. og
Finn Jarle Sæle
00:30 The Way of The Master
01:00 Studio Direkte, reprise fra igår.
03:00 Sommerkonferansen 2013 fra
Filadelfia Kristiansand
05:30 Hillsong
Mandag 9. desember
06:00 Program fra Dansk TV Mission
06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold
07:00 På Sporet - Julekalenderen
08:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
08:04 Studio Direkte, reprise fra igår
10:00 Evangeliesenteret TV
11:00 Studio Direkte - Høydepunkt
13:00 Sangglede
13:30 Israelkanalen, Fokus på Israel
14:00 Ny Glädje fra Cymbal-TV
15:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
15:04 Hope Channel, [email protected] Skapte Gud verden?
15:30 Hope Channel, Troens verksted
- En urettferdig verden
16:00 Tweens - Youth Bytes
16:30 Tweens - The Lads TV
17:00 På Sporet - Julekalenderen
Rita Aasen
18:00 Evangeliesenteret TV
19:00 Vekter! Hvor langt på natt, del
3 av 4, med Geir Jonassen og
Oddvar Tegnander
19:30 I pottemakerens hus, Rita
Aasen med gjester. Andakt ved
Asbjørn Kvalbein
20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio
23:00 Studio Sverige
23:30 Bill Gaither - Old Rugged Cross
00:00 Donald Bergagård spelar, sjunger och har et ord från Gud
00:30 Sangglede
01:00 Inside Israel med ICEJ
01:30 Israelkanalen, Fokus på Israel
02:00 Studio Direkte, reprise fra igår.
05:00 Ny Glädje fra Cymbal-TV
Tirsdag 10. desember
06:00 Donald Bergagård spelar, sjunger och har et ord från Gud
06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold
07:00 På Sporet - Julekalenderen
08:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
08:04 Studio Direkte, reprise fra igår
10:00 Evangeliesenteret TV
11:00 Vekter! Hvor langt på natt, del
3 av 4, med Geir Jonassen og
Oddvar Tegnander
11:30 Trygg Tro. Ragnar Evenstad om
Johan Falkberget i liv og diktning.
Temaet er «Vendt mot lyset». Del
1 av 2
12:00 Åpne Dører. Rapport fra den
forfulgte kirke.
12:30 Forum Idag, med Anita A. og
Finn Jarle Sæle
13:00 Ny skapning, Elihumenigheten
Vestfold
13:30 På Jerusalems Murar med Lars
Enarson - Gud vakar över Israel
14:00 I pottemakerens hus, Rita
Aasen med gjester. Andakt ved
Asbjørn Kvalbein
14:30 Miraklet er ditt med SveinMagne Pedersen
15:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
15:04 Hope Channel, It Is Written
074 - Gud flytter stadig stener
Svein Nordvik
22:00 Med Gud i hverdagen
(r)
23:00 Julekalender (r)
23:15 Lukasevangeliet – Kapittel 7,
vers 1-50
23:30 Husbygget – Relasjonsprogram
Søndag 8. desember
00:00 Reprisesendinger
05:45 Morgenluft – Ord for dagen
06:00 Life Today – Amerikansk
talkshow
06:45 Morgenluft – Ord for dagen
07:00 Ved peisen (r) – Undervisning
med Nils Johan
07:45 Morgenluft – Ord for dagen
08:00 Christian World News – Nyheter med verdens perspektiv
08:30 Nyhetsforum – Nyheter med
perspektiv
09:30 God Søndag – Fra Kristen Riksradio P7 med John R. Hardang
10:30 Julekalender (r)
10:45 Lukasevangeliet – Kapittel 8,
vers 1-56
11:00 Direkte med Ronald
11:45 Overraskende hendelser
12:30 Scandinavia LIVE med Edward
John (r)
13:00 Konferanse – Älmhultvekkelsen
med Jens Garnfeldt
14:30 God Søndag – Fra Kristen Riksradio P7 med John R. Hardang
15:30 Hillsong – fra Sydney - Australia
16:00 En åpen favn for deg
17:00 Disipler – med HP Martinsen i
solen
15:30 Hope Channel, Bibelstudier Den eskatologiske soningsdagen
16:00 Tweens
16:30 Tweens - Jacobs Ladder
17:00 På Sporet - Julekalenderen
18:00 Evangeliesenteret TV
19:00 U:N:G - Ungdom nærmere
Gud - Tema: Lovsang / musikk
20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio
23:00 Israelkanalen, Fokus på Israel
23:30 På Jerusalems Murar med Lars
Enarson - Gud vakar över Israel
00:00 Vekter! Hvor langt på natt, del
3 av 4, med Geir Jonassen og
Oddvar Tegnander
00:30 Hillsong
01:00 Østfoldkirken, fra Moss
02:00 Studio Direkte, reprise fra igår.
05:00 På Jerusalems Murar med Lars
Enarson - Gud vakar över Israel
05:30 Grenland Kristne Senter
Onsdag 11. desember
06:00 Veien Hjem. Del 3 av 4. Programleder er Unni Fredstad.
Fellesnevneren er mennesker som
har funnet Gud i sitt liv.
06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold
07:00 På Sporet - Julekalenderen
08:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
08:04 Studio Direkte, reprise fra igår.
10:00 Evangeliesenteret TV
11:00 Studio Direkte - Høydepunkt
13:00 Østfoldkirken, fra Moss
14:00 Veien Hjem. Del 3 av 4. Programleder er Unni Fredstad.
Fellesnevneren er mennesker som
har funnet Gud i sitt liv.
14:30 Program fra Dansk TV Mission
15:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
15:04 Hope Channel, Tangert - Tro &
Samfunn - Vin i butikk
15:30 Hope Channel, It Is Written Mange klare bevis
16:00 Tweens - Pastor Greg
16:30 Tweens - Youth Bytes
17:00 På Sporet - Julekalenderen
18:00 Evangeliesenteret TV
19:00 The Way of The Master
19:30 Bill Gaither - The best of Guy
Lars Enarson
Penrod
20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio
23:00 I pottemakerens hus, Rita
Aasen med gjester. Andakt ved
Asbjørn Kvalbein
23:30 Trygg Tro. Ragnar Evenstad om
Johan Falkberget i liv og diktning.
Temaet er «Vendt mot lyset». Del
1 av 2
00:00 Bill Gaither - Old Rugged Cross
00:30 Søndagsmøte fra Livets Ord
01:30 Forum Idag, med Anita A. og
Finn Jarle Sæle
02:00 Studio Direkte, reprise fra igår.
05:00 Hillsong
05:30 Bill Gaither - The best of Guy
Penrod
Torsdag 12. desember
06:00 På Jerusalems Murar med Lars
Enarson - Gud vakar över Israel
06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold
07:00 På Sporet - Julekalenderen
08:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
08:04 Studio Direkte, reprise fra igår.
10:00 Evangeliesenteret TV
11:00 Søndagsmøte fra Livets Ord
12:00 Ny Glädje fra Cymbal-TV
13:00 Trygg Tro. Ragnar Evenstad om
Johan Falkberget i liv og diktning.
Temaet er «Vendt mot lyset». Del
1 av 2
13:30 Grenland Kristne Senter
14:00 Bill Gaither - Old Rugged Cross
14:30 Sangglede
15:00 Ord for dagen med Eyvind
Skeie
15:04 Hope Channel, [email protected] Skapte Gud verden?
15:30 Hope Channel, Troens verksted
- En urettferdig verden
16:00 U:N:G - Ungdom nærmere
Gud - Tema: Lovsang / musikk
17:00 På Sporet - Julekalenderen
18:00 Evangeliesenteret TV
19:00 Studio Sverige
19:30 Åpne Dører. Rapport fra den
forfulgte kirke.
20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønns-
Himmelsk meny med Ronald
17:30 Julekalender –
17:45 Lukasevangeliet – Kapittel 8,
vers 1-56
18:00 Ved peisen (r) – Undervisning
med Nils Johan
18:30 Gateway (r) – Gateway Church
med Robert Morris
19:15 Dansk Aften – Fra UCB Media i
København
23:45 Lukasevangeliet – Kapittel 8,
vers 1-56
00:00 Reprisesendinger
Mandag 9. desember
05:40 Morgenluft – Ord for dagen
05:50 Espresso med pastor
Anita
06:00 Reprisesendinger
06:40 Morgenluft – Ord for dagen
06:50 Espresso med pastor
Anita
07:00 Life Today – Amerikansk
talkshow
07:40 Morgenluft – Ord for dagen
07:50 Espresso med pastor
Anita
08:00 Dansk Aften (r) – Reprise fra
gårsdagens Dansk Aften
12:30 Direkte med Ronald (r)
13:45 Norsk musikk
14:15 Reprisesendinger
16:00 Ved Peisen (r) – fra hytta med
Nils Johan Thorsell
16:30 Åndens makt (r) – undervisning
17:00 Kanal 10 backstage (r)
17:30 Julekalender
17:45 Lukasevangeliet – Kapittel 9,
vers 1-62
18:00 Life Today – Amerikansk
talkshow
18:30 Roots and Reflections (r) – På
reise med Barry Segal i Israel
19:00 Julekampanje – Kampanjeuke
23:00 Julekalender (r)
23:15 Lukasevangeliet – Kapittel 9,
vers 1-62
23:30 Med Gud i hverdagen
Tirsdag 10. desember
00:30 Scandinavia LIVE med Edward
John (r)
01:00 Roots and Reflections (r)
01:30 Julekampanje (r)
05:40 Morgenluft – Ord for dagen
05:50 Espresso med pastor Anita –
06:00 Reprisesendinger
06:40 Morgenluft – Ord for dagen
06:50 Espresso med pastor
Anita
07:00 Life Today
07:40 Morgenluft – Ord for dagen
07:50 Espresso med pastor
Anita
08:00 Christian World News
08:30 Nyhetsforum (r)
09:30 Scandinavia LIVE (r)
10:00 Perlen – Ivar Helmersen fra
Mandal deler Guds Ord
10:30 Julekalender (r)
10:45 Lukasevangeliet – Kaptittel 10,
vers 1-42
11:00 En åpen favn for deg (r)
12:00 TV Øst fra Fredrikstad – TV
Øst fra Fredrikstad med Oddvar Linkaas
13:00 Julekampanje (r)
17:30 Julekalender
17:45 Lukasevangeliet – Kaptittel 10,
vers 1-42
18:00 Life Today
18:30 Refleksjoner (r)
19:00 Julekampanje
23:00 Julekalender (r)
23:15 Lukasevangeliet – Kaptittel 10,
vers 1-42
23:30 Husbygget
Onsdag 11. desember
00:00 Christian World News
00:30 Gateway – Gateway Church
01:00 Hillsong – fra Sydney i Australia
01:30 Julekampanje (r)
05:40 Morgenluft – Ord for dagen
05:50 Espresso med pastor
Anita
06:00 Reprisesendinger
06:40 Morgenluft – Ord for dagen
06:50 Espresso med pastor
Anita
07:00 Life Today – Amerikansk
talkshow
07:40 Morgenluft – Ord for dagen
07:50 Espresso med pastor
Anita
08:00 Helt overnaturlig
08:30 Perlen (r) – Ivar Helmersen fra
Mandal deler Guds ord
09:00 Roots and Reflectiones (r) – På
reise med Barry Segal i Israel
09:30 Med Gud i hverdagen
KRISTEN TV
Ramson Mumba
Fredag 6. desember
7,00 Creflo Dollar Ministries
7,30 GOD TV Conference
8,25 Family Time - Angus Buchan
8,30 Gospel Truth - Andrew Wommack
9,00 Enjoying Everyday Life
9,30 This is Your Day - Benny Hinn
10,00 The Messenger - John & Lisa Bevere
10,30 Billy Graham Always Good News
11,00 John Hagee Today
11,30 GOD TV Conference
13,00 Hour of Salvation
13,30 Creflo Dollar Ministries
14,00 Gospel Truth - Andrew Wommack
14,30 Joseph Prince Ministries
15,00 Believer’s Walk of Faith
15,30 GOD TV Conference
16,30 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
17,00 GOD TV Conference
18,55 Family Time - Angus Buchan
19,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
19,30 Creflo Dollar Ministries
20,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
20,30 Believer’s Voice of Victory
21,00 Enjoying Everyday Life
21,30 GOD TV Conference
23,30 GOD TV Conference
24,30 GOD TV Conference
Lørdag 7. desember
1,30 GOD TV Conference
3,30 GOD TV Conference
4,30 GOD TV Conference
5,30 The Prayer Room - Live
7,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
7,30 It’s Supernatural - Sid Roth
8,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
8,30 Acquire the Fire - Teen Mania
9,00 ROCKNATIONS - Steve Gambill
9,30 The Ramp - Karen Wheaton
10,00 Enjoying Everyday Life
10,30 Life Church UK
11,00 GOD TV Conference
13,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
15,00 A Parables Film
17,00 GOD TV Conference
17,30 GOD TV Conference
18,30 GOD TV Conference
20,30 GOD TV Conference
21,30 GOD TV Conference
23,00 GOD TV Conference
Fredag 6. desember
00:30 Erling Ilsoe Nielsen - De gode
nyheder
01:00 Worship Music
02:00 Direkte fra Gospel Channel
04:00 Billy Graham Classics
05:00 This is Your Day - Benny Hinn
05:30 Victory - Morris Cerullo
06:00 Dr. David Cho
06:30 The Way of the Master
07:00 Ny Glädje
08:00 Music Programs
08:30 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
09:00 Direkte fra Gospel Channel
11:00 Derek Prince
11:30 This is Your Day - Benny Hinn
12:00 Various Programs
12:30 Music programs
13:00 Jimmy Swaggart
14:00 Direkte fra Gospel Channel
16:00 Fokus Israel nyheter - Dan
Johansson
16:15 Fokus Israel news – Eddie
Chumney
16:30 Derek Prince
17:00 Ny Glädje
18:00 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
18:30 The Way of the Master
19:00 CBN - 700 Club
20:00 Direkte fra Gospel Channel
22:00 This is Your Day - Benny Hinn
22:30 Derek Prince
23:00 Good News for All Nations Kerstin Gothson
23:30 Mikkel Dammann
00:00 Various programs
Lørdag 7. desember
00:30 Voice of Triumph
01:00 Worship Music
Andrew Wommack
Søndag 8. desember
1,00 Enjoying Everyday Life
1,30 GOD TV Conference
2,30 GOD TV Conference
4,00 GOD TV Conference
5,00 The Prayer Room - Live
7,00 Enjoying Everyday Life
7,30 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
8,00 Creflo Dollar Ministries
8,30 In Touch - Charles Stanley
9,00 Cornerstone - John Hagee
10,00 Winning Ways - Matthew Ashimolowo
10,30 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
11,00 Hillsong TV
11,30 GOD TV Conference
13,30 Power 4 Today - Ryan LeStrange
14,00 GOD TV Conference
15,00 GOD TV Conference
16,00 GOD TV Conference
18,00 Enjoying Everyday Life
18,30 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
19,00 The Blessed Life - Robert Morris
19,30 B1B - Alpha Course - Nicky Gumbel
20,30 GOD TV Conference
22,30 GOD TV Conference
Mandag 9. desember
1,00 Enjoying Everyday Life
1,30 GOD TV Conference
3,30 GOD TV Conference
6,00 The Prayer Room - Live
7,00 Creflo Dollar Ministries
7,30 GOD TV Conference
8,25 Family Time - Angus Buchan
8,30 Gospel Truth - Andrew Wommack
9,00 Enjoying Everyday Life
9,30 This is Your Day - Benny Hinn
10,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
10,30 Living Stone Church - RE Holder
11,00 John Hagee Today
11,30 GOD TV Conference
13,00 Hour of Salvation
13,30 Creflo Dollar Ministries
14,00 Gospel Truth - Andrew Wommack
14,30 Joseph Prince Ministries
15,00 Believer’s Walk of Faith
15,30 GOD TV Conference
18,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
18,30 The Ramp - Karen Wheaton
18,55 Family Time - Angus Buchan
19,00 Roots & Reflections - Barry Segal
19,30 Creflo Dollar Ministries
20,00 God Knows TV - Cindy Jacobs
02:00 The Evangelical Sisters of Mary
02:30 Various programs
03:00 Influence Living
03:30 The Awakening Hour
04:00 Tomorrow’s World0
4:30 Jimmy Swaggart
05:30 Jesus Calls
06:00 Dr. David Cho
06:30 The Way of the Master
07:00 Ny Glädje
08:00 Good News for all Nations
Kerstin Gothson
08:30 Henry Hiis
09:00 Direkte fra Gospel Channel
11:00 Various programs
11:30 Joel Osteen
12:00 Morris Cerullo
12:30 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
13:00 Mikkel Dammann
13:30 Various programs from Norway
14:00 Direkte fra Gospel Channel
16:00 Time for Hope
16:30 Music programs
17:30 The Eagle´s Cry
18:00 Joni & Friends
18:30 Ivar Helmersen
19:00 Times Square Church
20:00 Direkte fra Gospel Channel
22:00 The Awakening Hour
22:30 Dr. David Cho
23:00 Ny Glädje
00:00 Forandring - Jan Åge Berg
Søndag 8. desember
00:30 Mattias Lekardal
01:00 Worship Music
02:00 Good News for All Nations Kerstin Gothson
02:30 The Central Message – Dr. Ron
Phillips
20,30 Believer’s Voice of Victory
21,00 Enjoying Everyday Life
21,30 It’s Supernatural - Sid Roth
22,00 GOD TV Conference
23,00 GOD TV Conference
24,30 God Knows TV - Cindy Jacobs
Tirsdag 10. desember
1,00 Passion for Jesus - Mike Bickle
1,30 B1B - Alpha Course - Nicky Gumbel
2,30 GOD TV Conference
4,00 God Knows TV - Cindy Jacobs
5,00 B1B - Alpha Course - Nicky Gumbel
6,00 The Prayer Room - Live
7,00 Creflo Dollar Ministries
7,30 GOD TV Conference
8,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
8,25 Family Time - Angus Buchan
8,30 Gospel Truth - Andrew Wommack
9,00 Enjoying Everyday Life
9,30 This is Your Day - Benny Hinn
10,00 Time for Change - Pastor Maldonado
10,30 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
11,00 John Hagee Today
11,30 GOD TV Conference
13,00 Jewish Voice - Rabbi Bernis
13,30 Creflo Dollar Ministries
14,00 Gospel Truth - Andrew Wommack
14,30 Joseph Prince Ministries
15,00 Believer’s Walk of Faith
15,30 GOD TV Conference
16,30 B1B - Alpha Course - Nicky Gumbel
17,30 GOD TV Conference
18,55 Family Time - Angus Buchan
19,00 Power 4 Today - Ryan LeStrange
19,30 Creflo Dollar Ministries
20,00 Everlasting Love - Patricia King
20,30 Believer’s Voice of Victory
21,00 Enjoying Everyday Life
21,30 Derek Prince
22,00 GOD TV Conference
23,30 The Ramp - Karen Wheaton
24,00 Everlasting Love - Patricia King
24,30 Derek Prince
Onsdag 11. desember
1,00 GOD TV Conference
2,30 The Ramp - Karen Wheaton
3,00 Everlasting Love - Patricia King
3,30 Derek Prince
4,00 GOD TV Conference
5,30 The Prayer Room - Live
6,00 The Prayer Room - Live
03:00 Brother Tom
03:30 This is Your Day - Benny Hinn
04:00 Joy of Music
04:30 Hour of Power – Dr. Robert
Schuller
05:30 Various programs
06:00 Dr. David Cho
06:30 Influence Living
07:00 Ny Glädje
08:00 Dr. Charles Stanley – In Touch
Ministries
08:30 Joni & Friends
09:00 Tomorrow’s World
09:30 Ny Glädje
10:30 Various Programs
11:00 Donald Bergegård
11:30 The Central Message – Dr. Ron
Phillips
12:00 Morris Cerullo
12:30 Hour of Power
13:30 The Way of the Master
14:00 Swedish Programs
16:00 Joel Osteen
16:30 Victory - Dr. Morris Cerullo
17:00 Erling Ilsoe Nielsen – De gode
nyheder
17:30 Ny Glädje
18:30 Mikkel Dammann
19:00 Michael J.L. Garnfeldt
19:30 The Central Message - Dr. Ron
Phillips
20:00 A Call To Freedom – Pastor
Freddie Filmore
20:30 John Osteen
21:00 Times Square Church
22:00 Ivar Helmersen
22:30 Hans Bratterud
23:30 Joni & Friends
00:00 Billy Graham Classics
Mandag 9. desember
01:00 Mikkel Dammann
01:30 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
02:00 Direkte fra Gospel Channel
04:00 Ny Glädje
05:00 This is Your Day - Benny Hinn
05:30 Victory - Morris Cerullo
06:00 Dr. David Cho
06:30 The Eagle´s Cry - Pastor Steven
L. Shelley
07:00 Ny Glädje
08:00 Music Programs
08:30 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
09:00 Direkte fra Gospel Channel
Danielle Strickland
Joyce Meyer
6,30 The Prayer Room - Live
7,00 Creflo Dollar Ministries
7,30 GOD TV Conference
8,25 Family Time - Angus Buchan
8,30 Gospel Truth - Andrew Wommack
9,00 Enjoying Everyday Life
9,30 This is Your Day - Benny Hinn
10,00 Winning With Wisdom
10,30 Hillsong TV
11,00 John Hagee Today
11,30 GOD TV Conference
13,00 Hour of Salvation
13,30 Creflo Dollar Ministries
14,00 Gospel Truth - Andrew Wommack
14,30 Joseph Prince Ministries
15,00 Believer’s Walk of Faith
15,30 GOD TV Conference
16,30 GOD TV Conference
18,30 ROCKNATIONS - Steve Gambill
18,55 Family Time - Angus Buchan
19,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
19,30 Creflo Dollar Ministries
20,00 Jesse - Jesse Duplantis
20,30 Believer’s Voice of Victory
21,00 Enjoying Everyday Life
21,30 Hour of Salvation
22,00 GOD TV Conference
23,00 GOD TV Conference
24,00 !Audacious - Glyn Barrett
16,30 GOD TV Conference
17,30 !Audacious - Glyn Barrett
18,55 Family Time - Angus Buchan
19,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
19,30 Creflo Dollar Ministries
20,00 The Difference - Matthew Hagee
20,30 Believer’s Voice of Victory
21,00 Enjoying Everyday Life
21,30 Time for Change - Pastor Maldonado
22,00 GOD TV Conference
24,00 GOD TV Conference
1,30 GOD TV Conference
3,30 GOD TV Conference
5,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
5,30 The Prayer Room - Live
Torsdag 12. desember
1,30 GOD TV Conference
2,30 GOD TV Conference
3,30 !Audacious - Glyn Barrett
5,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
5,30 The Prayer Room - Live
7,00 Creflo Dollar Ministries
7,30 GOD TV Conference
8,25 Family Time - Angus Buchan
8,30 Gospel Truth - Andrew Wommack
9,00 Enjoying Everyday Life
9,30 This is Your Day - Benny Hinn
10,00 ICF Television - Leo Bigger
10,30 Jack Van Impe Presents
11,00 John Hagee Today
11,30 GOD TV Conference
12,30 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels
13,00 Jewish Voice - Rabbi Bernis
13,30 Creflo Dollar Ministries
14,00 Gospel Truth - Andrew Wommack
14,30 Joseph Prince Ministries
15,00 Believer’s Walk of Faith
15,30 GOD TV Conference
11:00 Derek Prince
11:30 This is Your Day - Benny Hinn
12:00 Various Programs
12:30 Henry Hiis
13:00 Ny Glädje
14:00 Direkte fra Gospel Channel
16:00 Forandring – Jan Åge Berg
16:30 Derek Prince
17:00 Various Programs
17:30 Evangelical Sisters of Mary
18:00 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
18:30 The Way of the Master
19:00 CBN - 700 Club
20:00 Direkte fra Gospel Channel
22:00 This is Your Day - Benny Hinn
22:30 Derek Prince
23:00 Joni & Friends
23:30 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
00:00 Ivar Helmersen
Tirsdag 10. desember
00:30 Brother Tom
01:00 Worship Music
02:00 Direkte fra Gospel Channel
04:00 Various programs
04:30 Joel Osteen
05:00 This is Your Day - Benny Hinn
05:30 Victory - Morris Cerullo
06:00 Dr. David Cho
06:30 Dr. Charles Stanley – In Touch
Ministries
07:00 Ny Glädje
08:00 Donald Bergegård - Music
08:30 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
09:00 Direkte fra Gospel Channel
11:00 Derek Prince
11:30 This is Your Day - Benny Hinn
12:00 Various Programs
12:30 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
13:00 Various Programs
13:30 John Osteen
14:00 Direkte fra Gospel Channel
16:00 Guds Ord - Bjørn Kristofersen
16:30 Derek Prince
17:00 Ny Glädje
18:00 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
18:30 The Way of the Master
19:00 CBN - 700 Club
20:00 Direkte fra Gospel Channel
22:00 This is Your Day - Benny Hinn
22:30 Derek Prince
23:00 Times Square Church
00:00 Influence Living
Onsdag 11. desember
00:30 Music programs
01:00 Worship Music
02:00 Direkte fra Gospel Channel
04:00 A Call To Freedom – Pastor
Freddie Filmore
04:30 Donald Bergegård - Music
05:00 This is Your Day - Benny Hinn
05:30 Victory - Morris Cerullo
06:00 Dr. David Cho
06:30 Michael J.L. Garnfeldt
07:00 Ny Glädje
08:00 Ivar Helmersen
08:30 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
09:00 Direkte fra Gospel Channel
11:00 Derek Prince
11:30 This is Your Day - Benny Hinn
12:00 Various Programs
12:30 Mattias Lekardal
13:00 Joel Osteen
13:30 Dr. Charles Stanley – In Touch
Ministries
14:00 Direkte fra Gospel Channel
16:00 Music programs
16:30 Derek Prince
17:00 A Rood Awakening - Michael
Rood
17:30 Hope for Today - Tissa Weerasingha
17:45 La Luz - Christian testimony/
travelogue from South Spain
18:00 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
18:30 The Way of the Master
19:00 CBN - 700 Club
20:00 Direkte fra Gospel Channel
22:00 This is Your Day - Benny Hinn
22:30 Derek Prince
23:00 Various Programs
23:30 Ny Glädje
08:00 Dr. Charles Stanley – In Touch
Ministries
08:30 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
09:00 Direkte fra Gospel Channel
11:00 Derek Prince
11:30 This is Your Day - Benny Hinn
12:00 Various Programs
12:30 Guds Ord - Bjørn Kristofersen
13:00 Hans Bratterud
14:00 Direkte fra Gospel Channel
16:00 Erling Ilsoe Nielsen - De gode
nyheder
16:30 Derek Prince
17:00 Brother Tom
17:30 Fokus Israel nyheter - Dan
Johansson
17:45 Fokus Israel news – Eddie
Chumney
18:00 Evangelie Centeret prg. Dansk
FGP-TV
18:30 The Way of the Master
19:00 CBN - 700 Club
20:00 Direkte fra Gospel Channel
22:00 This is Your Day - Benny Hinn
22:30 Derek Prince
23:00 Joel Osteen
23:30 Dr. Charles Stanley – In Touch
Ministries
00:00 Joni & Friends
Torsdag 12. desember
00:30 Tomorrow´s World
01:00 Worship Music
02:00 Direkte fra Gospel Channel
04:00 Evangelical Sisters of Mary
04:30 Joni & Friends
05:00 This is Your Day - Benny Hinn
05:30 Victory - Morris Cerullo
06:00 Dr. David Cho
06:30 The Way of the Master
07:00 Ny Glädje
FREDAGEN - fredag 6. desember 2013
39
FREDAG 6. DESEMBER
20.05: Beat for beat
19.30: Akvariet
07.00 Morgennytt 10.00 Norge Rundt (r) 10.25
V-cup skiskyting. Sprint kvinner. Direkte fra
Hochfilzen. 11.45 NRK nyheter 11.55 V-cup
hopp. Kvalifisering. Direkte fra Lillehammer.
13.15 NRK nyheter 13.20 V-cup skiskyting.
Sprint menn. Direkte fra Hochfilzen. 15.00 Vcup hopp. Mixed lag. Direkte fra Lillehammer.
16.00 NRK nyheter 16.10 V-cup hopp. Mixed
lag. 16.45 FIFA Fotball-VM 2014 I dag skal det
avgjøres hvilke nasjoner som møtes i gruppespillet i neste års VM i Brasil. NRK-sporten følger trekningen direkte. 17.00 NRK nyheter
17.05 V-cup skøyter. 1500 m menn. Direkte fra
Berlin. 17.30 Oddasat – nyheter på samisk
17.45 FIFA Fotball-VM 2014
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat
(14) Underholdningsprogram. Høydepunkter
fra årets programmer.
20.55 Nytt på nytt
(13) Underholdningsavdelingens nyhetsmagasin.
21.30 Unge inspektør Morse
(1) Br. krimserie. En ung sekretærelev dør
plutselig, og unge Morse er ikke overbevist
om at dødsårsaken virkelig er hjerteslag. I
tillegg skjer en rekke postkontorran. Morse
aner mer enn han vet at det ligger flere
hunder begravet i denne saken.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lov og orden: London
(13) Br. krimserie.
00.05 Tungrockens historie (r)
00.50 Pink Floyd – Wish You Were
Here (r)
01.50 Lykke (r) 02.50 Unge inspektør Morse (r)
04.20 Lov og orden: London (r) 05.0505.30 Norge rundt (r)
21.30: Amadeus
06.00 Alarm 112 (r) 06.30 Nyhetene 06.55
God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Ettermiddagen (r) 13.10 Redd ferien min
(r) 13.35 TV 2 hjelper deg (r) 14.00 Mitt drømmehjem (r) 15.00 Else (r) 16.00 Home and
Away 16.30 Home and Away 17.00 Kollektivet
17.30 Julefergå (r) 17.45 Julefergå (r)
18.00 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Dyrepasserne (r)
19.30 Akvariet
(10) Norsk dokumentarserie. Noen av Akvariets reptiler skal lånes bort til en midlertidig
utstilling i Atlanterhavsparken i Ålesund.
20.00 The Voice – Norges beste stemme
(15) Norsk underholdningsserie. Tredje finalerunde, direkte fra Chateau Neuf.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 VM-studio
Håndball-VM for kvinner starter i dag. Norge
møter Spania i morgen, og TV 2 Sporten gir
deg her siste nytt før oppgjøret.
21.45 The Voice – Norges beste stemme
forts.
22.15 Senkveld 10 år: Jubileumsshow!
23.40 Eurojackpot trekning
23.55 Kollektivet (r)
00.25 The X-Files: I Want to Believe
Am. science fiction-drama fra 2008.
02.25 Alien – den åttende passasjer
Alien. Am./br. science fiction-thriller fra
1979. Regi: Ridley Scott. (18 år)
04.20-06.00 American Idol (r)
20.15: Nissene over skog ...
07.20 Oddasat – nyheter på
samisk (r) 07.35 Distriktsnyheter
10.00 Med hjartet på rette staden (r) 10.50 Grønlandsbarna (r)
11.30 Min isbjørnfamilie 12.25
Debatten (r) 13.25 Verdas språk
(r) 13.55 Munchs mødre (r)
14.50 Urix (r) 15.10 Med hjartet
på rette staden (r) 16.00 V-cup
skøyter. 3000 m kvinner. Direkte
fra Berlin. 16.45 V-cup skøyter.
500 m menn. Berlin. 17.05 V-cup
skøyter. 1500 m menn. 17.30
FIFA Fotball-VM 2014 I kveld skal
det avgjøres hvilke nasjoner som
møtes i gruppespillet i neste års
VM i Brasil. NRK-sporten følger
trekningen direkte. 17.45 V-cup
skøyter. 500 m kvinner. Berlin.
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Dagsnytt atten
18.40 V-cup alpint
Super-G menn. Direkte.
20.00 Kystlandskap i fugleperspektiv (r)
20.05 Wolfgang Amadeus
Mozart (r)
Br. dokumentar.
21.00 Nyheter
21.10 Ellevilt Mozart
21.25 Oddasat
21.30 Amadeus
Am. drama fra 1984. I rollene:
F. Murray Abraham, Tom Hulce,
Elizabeth Berridge. Regi: Milos
Forman. (11 år)
00.25 Filmbonanza (r)
00.55 Fy-ordet feminist (r)
01.35 Oddasat (r)
01.50-04.15 Distriktsnyheter
21.30: Hulken
06.00 Jesse (r) 06.25 Phineas og
Ferb (r) 06.45 Wipeout (r) 07.35
America's Funniest Home Videos
(r) 08.00 Happy Endings (r) 08.25
Den syvende himmel (r) 09.15
Bethenny gifter seg (r) 10.05 Millionær søker kjæreste (r) 10.55
Millionær søker kjæreste (r)
11.50 The Big Bang Theory (r)
12.45 Cougar Town (r) 13.15
Happy Endings (r) 13.45 Christine
(r) 14.15 Den syvende himmel (r)
15.10 Den unge Fleksnes (r)
15.40 Cougar Town (r) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10
Two and a Half Men (r) 17.40 Two
and a Half Men (r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
19.30 Den unge Fleksnes (r)
20.00 Nissene over skog og
hei (r)
20.30 Kongsvik videregående (r)
21.00 Asbjørn Brekke:
TVNorge 25 år (r)
Norsk underholdning.
22.00 Morgan og Ola-Conny
i Europa (r)
(5) Sv. dokusåpe.
23.00 The Graham Norton
Show
24.00 Nissene over skog og
hei (r)
00.30 Castle (r)
01.25 CSI: Miami (r)
02.25 CSI: NY (r)
03.15 Wipeout (r)
04.25-06.00 Smallville (r)
06.00 'Til Death (r) 06.30 'Til
Death (r) 07.00 TV-shop 07.30
Supersize vs. Superskinny (r)
08.20 Hellstrøm inviterer: Vebjørn
Sand (r) 09.15 MasterChef Norge
(r) 10.10 Gordon Ramsay rydder
opp (r) 11.05 Dr. Phil (r) 12.00
Ellen DeGeneres Show (r) 13.00
Ekstreme samlere (r) 14.00
Supersize vs. Superskinny (r)
15.00 How I Met Your Mother (r)
15.30 How I Met Your Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Ellen DeGeneres Show
17.20 NCIS: Los Angeles (r)
18.20 MasterChef Norge (r)
19.15 Two and a Half Men
(r)
19.45 American Girl: McKenna Shoots for the Stars
McKenna Shoots for the Stars.
Am. familiedrama fra 2012. I
rollene: Nia Vardalos, Ian Ziering, Jade Pettyjohn, Kerris
Dorsey. Regi: Vince Marcello.
21.30 Hulken
Hulk. Am. actiondrama fra
2003. I rollene: Eric Bana, Jennifer Connelly, Nick Nolte, Sam
Elliott. Regi: Ang Lee.
24.00 The Book of Eli
Am. actioneventyr fra 2010. I
rollene: Denzel Washington,
Mila Kunis, Gary Oldman, Ray
Stevenson, Jennifer Beals.
Regi: Albert Hughes, Allen Hughes. (15 år)
02.00 The 19th Wife
Am. drama fra 2010.
03.35 Ekstreme samlere (r)
05.30-06.00 Kongen av Queens (r)
RADIO
05.05 Morgensending
15.40 Ta mig (r)
15.50 Gomorron Sverige
sammandrag
16.20 Det ljuva livet i
Alaska
17.05 Any human heart
(r)
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go'kväll
18.45 Julkalendern: Barna
Hedenhös uppfinner
julen (r)
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 På spåret
21.00 Tack för musiken
22.00 Du kommer att
möta en lång mörk
främling
Am./sp. komedi från
2010.
23.35 Rapport
23.40 Ett öga rött
01.10 Nattsending
40
06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.30 Diverse sendinger
11.00 Superstrekar
13.30 Supernytt (r)
13.40 Barn ingen adgang
(r)
14.10 Madagaskarpingvinene (r)
14.30 Mitt liv og meg (r)
14.55 M.I. High (r)
15.25 iCarly (r)
16.10 Big Time Rush (r)
16.35 SvampeBob (r)
17.00 Max og Amalie –
Tid for tegn (r)
17.15 Undrende Milly
17.20 Undrende Milly
17.30 Peppa Gris (r)
17.35 Virre Nøff (r)
17.45 Sarah og Kvakk (r)
18.00 Jul i Svingen (r)
18.25 Øisteins juleblyant
(r)
18.35 Madagaskarpingvinene (r)
18.50 Supernytt
19.00-19.30 Julestjerner
07.40 Morgensending
16.05 Intervjun: Marietta
de Pourbaix-Lundin
(M)
16.15 Mitt liv som rom (r)
16.45 Hockeykväll (r)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 I Stalins skugga
19.00 Vem vet mest?
19.30 Nobel 2013: Litteraturporträtt
20.00 Maskinen – en film
om poeten Johan Jönson
21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheter
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nobel 2013: Nobelstudion
23.00 True Blood
23.50 Treme (r)
01.10 24 Vision
01.15 Nattsending
06.00 Morgensending
11.40 Crash Course (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Drømmebil på tre
dager (r)
13.40 Smallville
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Agent null (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
17.00 Fantasy Factory (r)
17.30 Ridiculousness (r)
18.00 Alarm 112 – På liv
og død
19.00 Kollektivet (r)
19.30 The Julekalender (r)
19.45 The Julekalender (r)
20.00 World's Scariest (r)
21.00 Invincible
Am. biografisk drama
fra 2006. (15 år)
23.00 The Julekalender (r)
23.15 The Julekalender (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Bellator: Winter
Tournament (r)
02.30 MMA-studio (r)
03.30 Nattsending
06.00 Engstelig Eddie
06.15 Jessie
06.40 Dog With a Blog
07.10 Engstelig Eddie
07.35 Lykke til Charlie!
08.00 Austin & Ally
08.25 Phineas og Ferb
08.40 Spesialagent Oso
09.05 Diverse sendinger
11.30 Zack og Codys søte
hotelliv
11.55 Sonny's Chance
12.20 Hannah Montana
12.45 Det søte liv til sjøs
13.10 Engstelig Eddie
13.25 To konger
13.50 Gravity Falls
14.15 Lykke til Charlie!
14.40 Jessie
15.10 A.N.T. – Akselerert
Naturlig Talent
15.35 Austin & Ally
16.00 Violetta
16.50 Dog With a Blog
18.55 Mikke Mus
19.00 Den Lille Havfruen
20.20 En god latter!
20.30 Kveldssending
FREDAGEN – fredag 6. desember 2013
06.00 Morgensending
09.05 The Voice US (r)
10.00 Koneklubben (r)
10.50 Brutte løfter (r)
11.45 The Talk
12.30 Judging Amy (r)
13.20 Home and Away (r)
13.50 Home and Away (r)
14.20 Glee (r)
15.15 Grey's Anatomy (r)
16.10 The Voice (US) (r)
17.05 Tid for hjem (r)
18.00 Grottenveien 1 (r)
19.00 Rita (r)
20.00 Alt en jente kan
ønske seg
Am. komedie fra
2003.
22.05 Blue Valentine
Am. drama fra 2010.
00.15 Tigerstaden (r)
00.45 Judging Amy (r)
01.40 Privat praksis (r)
02.35 Frustrerte Fruer (r)
03.30 Tigerstaden (r)
04.00 Festløvene (r)
04.45 Nattsending
06.00 Morgensending
08.15 Finding Bigfoot
09.05 Livsfarlig fangst
10.00 Sons of Guns
10.30 Sons of Guns
11.00 Femte gir
12.00 Bilfikserne
13.00 Auction Kings
13.30 Auction Hunters
14.00 Auction Hunters
14.30 Mythbusters
15.30 Livsfarlig fangst
16.30 Ed Stafford: Naked
And Marooned
17.30 Auction Kings
18.00 Auction Hunters
18.30 Auction Hunters
19.00 Overhaling
20.00 Bilfikserne
21.00 One Car Too Far
22.00 Fantom Works
23.00 Fast and Loud
24.00 Overhaling
01.00 Sons of Guns
01.30 Sons of Guns
02.00 Mythbusters
03.00 Mektige skip
03.55 Nattsending
06.00 Morgensending
09.30 Fødeavdelingen (r)
10.30 Judge Judy (r)
11.00 One Tree Hill (r)
11.50 Switched at Birth (r)
12.45 Gossip Girl (r)
13.35 Gilmore Girls (r)
14.25 One Tree Hill (r)
15.20 Unge mødre (r)
15.55 Judge Judy
16.25 Bortskjemte prinsesser (r)
16.55 Cupcake-krigen (r)
17.55 Ekstremt rot (r)
18.55 Unge mødre (r)
19.30 Friends
20.00 Friends
20.30 Virkelighetens Fifty
Shades of Grey (r)
21.35 The Greatest
Am. drama fra 2009.
23.30 Tabatha tar over (r)
00.30 Ghost Whisperer (r)
01.25 The Closer (r)
02.40 Cold Case (r)
03.40 The Vampire Diaries
(r)
04.35 Nattsending
06.00 Morgensending
10.10 Wicked Tuna
11.05 Svindlerbyen
12.05 Apemennesket
13.05 Fengslet i utlandet
14.05 Amerikas tøffeste
fengsler
15.05 Megafabrikker
16.05 Dubai: den ultimate
flyplass
17.05 Forlatt
17.30 Skattegraverne
18.00 Car S.O.S
19.00 National Geographics 10 beste bilder
20.00 Test hjernen
20.30 Test hjernen
21.00 Sex til salgs: Amerikansk eskorte
22.00 På innsiden: Amerikansk mafia
23.00 Tabu
24.00 Slagmarkens brødre
01.00 Sex til salgs: Amerikansk eskorte
02.00 På innsiden: Amerikansk mafia
03.00 Nattsending
06.20 Morgensending
13.25 Pantelånerne i
Detroit (r)
13.55 Top Gear (r)
15.00 Two and a Half
Men (r)
16.00 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
16.30 Fikserne (r)
17.00 Pantelånerne i Louisiana (r)
17.30 Nattpatruljen (r)
18.00 Politiet UK
19.00 Inntauerne på
South Beach (r)
19.30 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
20.00 Pantelånerne i Louisiana
20.30 Pantelånerne i Chicago (r)
21.00 Rude Tube (r)
23.10 The Big Bang Theory (r)
00.10 Verdens dummeste
(r)
01.05 Nattsending
08.35 Morgensending
11.45 Hopp: Verdenscup i
Lillehammer i Norge
Direkte.
13.00 Skiskyting
Direkte.
14.45 Hopp: Verdenscup i
Lillehammer i Norge
Direkte.
16.45 Vintersport: Ski
Pass
17.00 Skiskyting (r)
18.00 Vintersport: Ski
Pass (r)
18.15 Alpint: Verdenscup i
Beaver Creek, USA
Direkte.
20.15 Alpint: Verdenscup i
Lake Louise, Canada
Utfor. Direkte.
21.45 Hestesport
Direkte.
23.35 Motorsport: GTA
Next Level (r)
23.45 Aking: Verdenscup i
Canada
Direkte.
00.50 Nattsending
06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens
(r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens
(r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Marvel's Agents of
S.H.I.E.L.D. (r)
22.00 Ringenes Herre: To
tårn
Am. eventyrdrama fra
2002. (11 år)
01.10 Nattsending
11.00 Ligue 1
12.45 Tysk Cup
14.30 Tysk Cup
16.15 Tysk Cup
18.00 DfB Pokal Highlights
18.30 UEFA Champions
League Weekly
Fotballmagasin.
19.00 Ligue 1 Highlights
Høydepunkter fra den
sist spilte runden i
den franske eliteserien, Ligue 1.
20.00 Ligue 1 Preview
Show
Fotballmagasin.
20.25 Ligue 1
Marseille – Nantes.
22.30 Ligue 1
Lyon – Toulouse.
00.15 Tysk Cup
Saarbrücken – Dortmund, 1/8-finale.
02.00-05.30 Basketball:
NBA
Houston – Golden
State Warriors.
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time unntatt 17.00 og 18.00. 09.03 Nitimen 11.05 Lønsj 12.05 Norgesglasset 14.03
Distr. prgm. 17.00 Her og nå 18.30 Superblokka 19.03 Kveldsåpent 20.30 Værmelding med
2-dagersvarsel 20.34 Kveldsåpent 21.03 Radio
Rock 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05
Radio Rock 00.05 Nattønsket 02.03 Lørdagskveld med Elin Aandal-Herseth 04.03 Norsk på
norsk 05.03 Spill våken 05.45 Værmelding
med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00.
09.03 Ekko 11.03 Dagens avis 12.30 Nyhetslunsj 13.03 Spillerom 13.30 Árdna – Samisk
kulturmagasin på norsk 14.03 Kulturhuset
16.30 Kulturnytt 17.30 Ekko 18.00 Dagsnytt
atten 19.03 Språkteigen 19.30 Musikk i P2 –
Klassisk fredag 21.03 Harald Are Lund 22.00
Dagsnytt med værmelding 22.05 P2s Blå Mix
00.05 Notturno
Dagsnytt kl. 06.00, samt kl.
03.00, 04.00 og 05.00. 09.00
Miksteip 11.00 Filmpolitiet 13.00
P3nyheter 13.05 Christine 15.00 P3fredag
21.00 National Rap Show 24.00 P3natt 05.03
P3natt
Nyheter hver halvtime kl. 06.0010.00 og 15.00-18.00. Ellers
hver time frem til 20.00. 10.00
Hege Tepstad 12.00 Ole Morten Føreland 15.00
Anders Høglund 18.00 Norge direkte 20.00 70tallskveld 23.00 70s non stop 01.00 Nattmusikk
Nyheter hver hele time 06.0024.00, hver halvtime 06.00-09.00
og 15.00-18.00. Utvidet nyhetssending kl. 07.30. P4-kultur kl. 12.45 og
14.45. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03,
15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl. 19.58.
10.00 Misjonen 12.00 Jorda rundt på 80 sekunder 13.00 Michael direkte 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Endelig helg
21.00 P4 Topp 30 24.00 Naturligvis 01.00
Lyden av P4 02.30 Sytten Tretti 03.00 Lyden av
P4 04.00 Klassisk morgen på P4
©Universum
19.30 Jul i Svingen (r)
(6) Norsk dramaserie.
19.55 Psych (r)
(15) Am. krimserie.
20.35 Psych (r)
(16) Am. krimserie.
21.20 Dyr med merkelige
sykdommer (r)
(5) Br. dokumentarserie.
22.05 Sex og pinlege sjukdomar (r)
(4) Br. dokumentarserie.
23.05 Fylla (r)
(6) Populærvitenskapelig serie. P
23.35 Rådet (r)
(6) Norsk underholdningsprogram.
00.05 Typen til (r)
(4) Caroline Berg Eriksen. Underholdningsprogram.
00.35 House (r)
01.15 Elsk meg som jeg er
(r)
02.15 Nattsending
LØRDAG 7. DESEMBER
19.55: Fleksnes
20.10: Håndball-VM
06.55 Beat for beat (r) 07.45 Adils hemmelige
dansere (r) 08.45 Vinterstudio 08.50 V-cup
kombinert. Hopp. Direkte fra Lillehammer.
09.50 Vinterstudio 10.00 V-cup langrenn. 10
km klassisk, kvinner. Direkte fra Lillehammer.
11.25 V-cup skiskyting. Stafett kvinner. Direkte
fra Hochfilzen. 12.55 V-cup langrenn. 15 km
klassisk, menn. Direkte fra Lillehammer. 14.30
V-cup skiskyting. Stafett, menn. Direkte fra
Hochfilzen. 16.00 V-cup hopp. 2. omgang,
kvinner. Direkte fra Lillehammer. Forts. fra
NRK2. 17.00 V-cup hopp. Direkte fra Lillehammer.
18.30 Jul i Svingen (r)
(7) Norsk dramaserie.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Fleksnes (r)
(6) Rotbløyte. Norsk komiserie. Marve har
invitert gamle venner fra vernepliktstiden i
marinen til et skikkelig sjøslag.
20.25 De nominerte
(4) Et glamorøst, humoristisk og finurlig
underholdningsprogram. Helén Vikstvedt og
Ivar Dyrhaug får prisene de ikke visste de
fortjente.
21.25 Lindmo
Talkshow.
22.25 Siste tango i Halifax
(4) Br. dramaserie. Caroline og Gillian er
bekymret. Hvor er Alan og Celia blitt av? Politiet blir koblet på saken.
23.15 Kveldsnytt
23.30 Rådet (r)
24.00 The Quick and the Dead
Am. western fra 1995. I rollene: Gene Hackman, Russell Crowe, Sharon Stone, Leonardo DiCaprio. Regi: Sam Raimi.
01.45 Dansefot jukeboks m/chat
04.45-05.20 Tilbake til Malung (r)
21.10: Bergmans Video
06.00 TV 2 Junior 09.00 Nyhetsmorgen 10.00
Bonanza (r) 11.00 Bonanza (r) 11.55 Hotel
Cæsar (r) 12.25 Hotel Cæsar (r) 12.55 Hotel
Cæsar (r) 13.25 Hotel Cæsar (r) 14.00 Hotel
Cæsar 15 år (r) 15.00 Akvariet (r) 15.25 Senkveld med Thomas og Harald (r) 16.30 Julefergå
(r) 16.45 Julefergå (r) 17.00 The Voice – Norges beste stemme (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 VM-studio
20.00 Håndball-VM: Før kampen
20.10 Håndball-VM: Norge – Spania
1. omgang
Direkte fra Zrenjanin i Serbia.
20.50 Håndball-VM: I pausen
21.00 Håndball-VM: Norge – Spania
2. omgang
Direkte fra Zrenjanin i Serbia.
21.45 Håndball-VM: Etter kampen
22.00 Nyhetene
22.10 Været
22.15 Sportsnyhetene
22.25 VM-studio
22.35 God kveld Norge
Norsk underholdningsprogram.
23.10 Bryllupssangeren
The Wedding Singer. Am. komedie fra 1998.
I rollene: Adam Sandler, Drew Barrymore,
Christine Taylor. Regi: Frank Coraci.
01.00 Senkveld 10 år: Jubileumsshow!
(r)
02.25 Robin Hood
Br. drama fra 1991. (11 år)
04.20-06.00 American Idol (r)
07.15 Oddasat – nyheter på
samisk (r) 07.30 Distriktsnyheter
09.55 Hovedscenen (r) 11.40 Vcup kombinert Direkte fra Lillehammer. 12.15 Norge rundt (r)
12.40 Pink Floyd – Wish You
Were Here (r) 13.40 V-cup skøyter. 1000 m menn. Direkte fra
Berlin. 14.10 V-cup skøyter. 500
m kvinner. Berlin. 14.30 V-cup
skøyter. 1500 m kvinner. Direkte
fra Berlin. 14.55 V-cup hopp. 1.
omgang, kvinner. Direkte fra Lillehammer. 16.00 Kunnskapskanalen 16.45 Korrespondentane (r)
17.20 Den stille kampen (r)
17.50 KORK – hele landets
orkester
18.30 Dávgi – Urfolksmagasinet
18.50 V-cup alpint
Utfor, menn. Direkte.
20.15 Når katastrofen kommer (r)
Dokumentar.
21.00 Nyheter
21.10 Bergmans Video
(2) Sv. dokumentarserie. Den
meksikanske regissøren Alejandro González Iñárritu kommer til Bergmans hjem.
21.55 V-cup fristil
Skicross. Nakiska, Canada.
23.25 Wolfgang Amadeus
Mozart (r)
Br. dokumentar.
21.30: Déjà Vu
06.00 Jesse (r) 06.25 Phineas og
Ferb (r) 06.45 Wipeout (r) 07.35
Wipeout (r) 08.20 Wipeout (r)
09.10 Som hund og katt: Kittys
hevn 10.35 Top 20 Funniest (r)
11.30 Friends (r) 12.00 Friends
(r) 12.30 Friends (r) 13.00 Friends (r) 13.30 Friends (r) 14.00
Two and a Half Men (r) 14.30 Two
and a Half Men (r) 14.55 Two and
a Half Men (r) 15.25 Two and a
Half Men (r) 15.50 Two and a
Half Men (r) 16.20 Fra jungel til
jungel
18.15 Den unge Fleksnes (r)
20.00 Nissene over skog og
hei (r)
20.15 Nissene over skog og
hei (r)
20.30 America's Funniest
Home Videos
21.00 America's Funniest
Home Videos
21.30 Déjà Vu
Am. actionthriller fra 2006. I
rollene: Denzel Washington,
Val Kilmer, Paula Patton. Regi:
Tony Scott. (15 år)
24.00 Nissene over skog og
hei (r)
00.15 Nissene over skog og
hei (r)
00.30 CSI: NY (r)
01.25 Skrik 2
Scream 2. Am. skrekkfilm fra
1997. Regi: Wes Craven. (15
år)
00.20-03.15 Amadeus
Am. drama fra 1984. I rollene:
F. Murray Abraham, Tom Hulce,
Elizabeth Berridge. Regi: Milos
Forman. (11 år)
21.30: Did You Hear About ...
03.40 CSI: NY (r)
04.25 Wipeout (r)
05.35-06.00 Christine (r)
06.00 Up All Night (r) 06.30 Up
All Night (r) 07.00 TV-shop 07.30
Ben and Kate (r) 08.00 Junior
Masterchef Australia (r) 09.00
Junior Masterchef Australia (r)
10.15 Ellen DeGeneres Show (r)
11.10 Ellen DeGeneres Show (r)
12.00 Real Housewives of Vancouver 13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r) 14.00 Real Housewives of Beverly Hills (r) 15.00
Slik ble vi Hollywoodfruer (r)
16.00 Anger Management (r)
16.25 Anger Management 16.55
Anger Management (r) 17.25 Luksusfellen Sverige (r)
18.20 Robinsonekspedisjonen 2013 (r)
19.45 The House Bunny
Am. komedie fra 2008. I rollene: Anna Faris, Colin Hanks,
Kat Dennings, Emma Stone.
Regi: Fred Wolf.
21.30 Did You Hear About
the Morgans?
Am. romantisk komedie fra
2009. I rollene: Hugh Grant,
Sarah Jessica Parker, Sam Elliott, Natalia Klimas, Elisabeth
Moss. Regi: Marc Lawrence.
23.20 Man About Town
Am. komedie fra 2006. I rollene: Ben Affleck, Rebecca
Romijn, John Cleese. Regi:
Mike Binder. (15 år)
01.10 Shopgirl
Br./am. romantisk komedie fra
2005.
03.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
04.00-06.00 Real Housewives of Beverly Hills (r)
RADIO
06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.35 Diverse sendinger
10.20 Galakseparken (r)
10.45 Fanboy og Chum
Chum (r)
11.10 Spionligaen (r)
11.30 Dobbeltliv
12.00 Newton (r)
12.30 Superstreker
14.30 Mánáid-tv – Samisk
barne-tv (r)
15.00 Dragerytterne fra
Borkøy (r)
15.25 iCarly (r)
16.10 Oggy og kakerlakkene
16.25 Gumballs fantastiske verden (r)
16.50 SvampeBob (r)
17.15 Undrende Milly
17.20 Pat og Stan (r)
17.30 Peppa Gris (r)
17.35 Virre Nøff (r)
17.45 Sarah og Kvakk (r)
18.00 Jul i Svingen (r)
18.35 KuleJenter (r)
19.00-19.30 Julestjerner
06.00 Morgensending
12.45 That '70s Show (r)
13.15 That '70s Show (r)
13.45 That '70s Show (r)
14.15 That '70s Show (r)
14.45 South Park (r)
15.15 South Park (r)
15.45 South Park (r)
16.15 South Park (r)
16.45 Lovens lange snute
(r)
17.15 Senkveld 10 år:
Jubileumsshow! (r)
18.50 Kollektivet (r)
19.20 The Julekalender (r)
19.35 The Julekalender (r)
19.50 Little Britain (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Troja
Maltesisk/br./am.
eventyrdrama fra
2004. (15 år)
23.30 The Julekalender (r)
23.45 The Julekalender (r)
24.00 I, Robot
Am. science fiction fra
2004.
02.10 Nattsending
06.00 Morgensending
08.10 Søstrene Kardashian (r)
09.05 Privat praksis (r)
09.55 Privat praksis (r)
10.45 Privat praksis (r)
11.40 Privat praksis (r)
12.35 Privat praksis (r)
13.30 Grey's Anatomy (r)
14.25 Grey's Anatomy (r)
15.20 Grey's Anatomy (r)
16.15 Grey's Anatomy (r)
17.10 Grey's Anatomy (r)
18.05 Glee (r)
19.00 Jakten på kjærligheten
20.00 Else
21.00 Rita
21.55 The Voice – Norges
beste stemme
23.25 Søstrene Kardashian
00.20 Det uforklarlige (r)
01.15 Det uforklarlige (r)
02.10 Det uforklarlige (r)
03.05 Det uforklarlige (r)
04.00 Nattsending
05.20 Morgensending
15.00 Handboll
Kristianstad – Alingsås.
16.30 Vinterstudion
17.00 Vintermagasin
17.45 Radiohjälpen: I
skuggan av träden
som en gång fanns
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
18.45 Julkalendern: Barna
Hedenhös uppfinner
julen (r)
19.00 Sverige
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Settman på plats
21.00 Svensk humor
21.30 Downton Abbey
22.20 Boardwalk Empire
23.20 Rapport
23.25 I just want to be
cool
00.10 Homeland (r)
00.55 Nattsending
08.00 Morgensending
14.55 Stephen Fry kommer ut (r)
15.55 Anslagstavlan
16.00 Rapport
16.05 Nora (r)
16.40 Radiohjälpen: I
skuggan av träden
som en gång fanns
16.45 Kexi
17.15 Finland är svenskt
17.45 Ei saa peittää
18.15 Det röda bandets
sällskap
19.00 Eviga vilans musik rekviet genom tiderna
20.30 Mozarts requiem Abbado möter Radiokören
22.10 Fruar och äkta män
Am. dramakomedi
från 1992. (15 år)
23.55 Girls (r)
(1) It s about time.
Am. komediserie.
z00.25 Adresslapp okänd
(r)
00.55 Nattsending
06.00 Tøfferud
06.20 Shake It Up
06.45 Lykke til Charlie!
07.10 Dog With a Blog
07.35 Austin & Ally
08.00 Jessie
08.25 Violetta: The Scoop
08.35 Diverse sendinger
12.20 Perrysodes
12.25 Phineas og Ferb
12.40 Violetta
13.30 Dog With a Blog
13.55 Violetta: The Scoop
14.00 Den Lille Havfruen
15.25 Engstelig Eddie
15.35 A.N.T. – Akselerert
Naturlig Talent
16.25 Lykke til Charlie!
16.50 Shake It Up
17.15 Jessie
17.40 Shake It Up
18.05 Austin & Ally
18.30 Dog With a Blog
18.55 Violetta: The Scoop
19.00 Mikkes jul i Andeby
Am. familieanimasjon
fra 2004.
20.10 Kveldssending
06.00 Morgensending
10.00 JFK: The Lost Tapes
11.00 Capturing Lee Harvey Oswald
12.00 Gullfeber
13.00 Gullfeber
14.00 Gullfeber
15.00 Auction Kings
15.30 Auction Kings
16.00 Auction Kings
16.30 Auction Kings
17.00 Auction Kings
17.30 Property Wars
18.00 Dual Survival
19.00 Bear Grylls: Escape
From Hell
20.00 Mektige skip
21.00 Mythbusters
22.00 Et magisk liv
23.00 Naked and Afraid
24.00 Naked and Afraid
01.00 Moonshiners
02.00 Fantom Works
03.00 Hvalkrigen
03.55 American Guns
04.45 Fast and Loud
05.35 Nattsending
06.05 Morgensending
09.45 Judge Judy (r)
10.10 Judge Judy (r)
10.40 Judge Judy (r)
11.05 Judge Judy (r)
11.35 Judge Judy (r)
12.05 Millionær på en, to,
tre
13.05 Ekstremt rot (r)
14.00 Ekstremt rot (r)
15.00 Ekstremt rot (r)
16.00 Ekstremt rot (r)
16.55 Ekstremt rot (r)
17.55 Fødeavdelingen
Sverige (r)
18.55 Ekstremt vekttap (r)
19.55 Virkelighetens Fifty
Shades of Grey (r)
21.00 Bolig til salgs (r)
22.05 The Dead Girl
Am. thriller fra 2006.
(15 år)
23.50 Tabatha tar over (r)
00.50 Sex, drap og kannibalisme (r)
01.50 Cold Case (r)
02.50 Cold Case (r)
03.40 Nattsending
06.30 Morgensending
13.10 Pantelånerne i
Detroit (r)
13.35 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
14.30 Pantelånerne i Louisiana (r)
16.55 Inntauerne på
South Beach (r)
17.30 Trav: V75
18.00 Inntauerne på
South Beach (r)
18.30 Inntauerne på
South Beach (r)
19.00 Inntauerne på
South Beach (r)
19.30 Inntauerne på
South Beach (r)
20.00 Top 20 Countdown
(r)
21.00 Exit Wounds
Am./austr. action fra
2001. (18 år)
23.00 Mannen med den
gylne pistol
Br. action fra 1974.
(15 år)
01.35 Nattsending
06.00 Morgensending
08.00 Fear Factor USA (r)
09.00 Bionic Woman (r)
10.00 Seinfeld (r)
10.30 Seinfeld (r)
11.00 Seinfeld (r)
11.30 Havets helter (r)
12.30 Best Ink (r)
13.30 Best Ink (r)
14.30 Best Ink (r)
15.30 Pimp My Ride
Norge (r)
16.30 Collection Intervention (r)
17.30 Airwolf
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Best Ink
21.00 Ringenes herre:
Atter en konge
Am. actioneventyr fra
2003. (11 år)
00.30 Cops (r)
01.00 Cops (r)
01.30 Nattsending
06.00 Morgensending
09.40 Wicked Tuna
10.35 National Geographics 10 beste bilder
11.35 Bid & Destroy
12.05 Megafabrikker:
Wargaming
13.00 Gullfedre
14.00 Gullfedre
15.00 Gullfedre
16.00 Gullfedre
17.00 Gullfedre
18.00 Jakten på edelsten
18.30 Jakten på edelsten
19.00 Nazistenes underverden
20.00 Skattegraverne
20.30 Skattegraverne
21.00 Dommedagsslott
22.00 Sexslaver i det 21.
århundre
23.00 Fengslet i utlandet
24.00 Tabu USA
01.00 Hard Time
02.00 Nazistenes underverden
03.00 Gull i Yukon
04.00 Nattsending
08.35 Morgensending
09.45 Langrenn: Årefjällsloppet i Åre, Sverige
10 km, klassisk stil,
kvinner. Direkte.
11.15 Skiskyting
Direkte.
13.00 Langrenn: Verdenscup i Lillehammer
15 km, fristil, menn.
Direkte.
14.30 Skiskyting
Direkte.
16.00 Skiskyting (r)
16.45 Hopp: Verdenscup i
Lillehammer i Norge
HS 100. Direkte.
18.45 Alpint: Verdenscup i
Beaver Creek, USA
Utfor, menn. Direkte.
20.15 Alpint: Verdenscup i
Lake Louise, Canada
Utfor. Direkte.
21.45 Hestesport
Direkte.
24.00 Aking: Verdenscup i
Canada
00.45 Nattsending
11.10 Ligue 1
12.55 UEFA Champions
League
14.40 UEFA Champions
League
Arsenal – Marseille.
16.25 Ligue 1 Preview
Show
Fotballmagasin.
16.55 Ligue 1
Paris Saint Germain –
Sochaux.
19.00 Ligue 1
Marseille – Nantes.
20.45 Ligue 1
Paris Saint Germain –
Sochaux.
22.30 UEFA Champions
League
Bayer Leverkusen –
Manchester United.
00.15 Tysk Cup
Augsburg – Bayern
München, 1/8-finale.
02.00-05.30 Basketball:
NBA
Minnesota Timberwolves – Miami Heat.
Dagsnytt hver hele time
unntatt kl.13.00, samt kl.
07.30 og 16.30. 09.05 Nitimen 11.03 Popquiz
12.30 Ukeslutt 13.30 Verdenscup langrenn
15.03 Øde øy 16.03 Jacobsen på lørdag 18.05
20 spørsmål 18.30 Superblokka 19.03 Lørdagskveld med Pia Skevik 20.03 VM håndball
kvinner Norge – Spania 22.00 Dagsnytt med
værmelding 22.05 På dansefot 00.05 Nattønsket 02.03 Radio Rock 05.03 Spill våken
05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time,
samt kl. 07.30 og 16.30,
unntatt kl. 13.00, 20.00 og 21.00. 09.03
Ring inn musikken – 815 49 002 10.03 Radiodokumentaren 11.03 Verden på lørdag 12.03
Kurer 12.30 Ukeslutt 13.30 Studio Sokrates
14.03 Jungeltelegrafen 15.03 Bob Dylan 15.30
Diktafon 16.03 Museum 16.40 Verden på lørdag med Korrespondentbrevet 17.03 Ekkomøtet 17.30 Kunstreisen 18.05 BluesAsylet
19.03 Musikk i P2 – Operaen Rhingullet 22.00
Dagsnytt med værmelding 22.05 Swing &
Sweet 23.03 Bob Dylan 23.30 NRK Gull 00.05
Notturno
Dagsnytt kl. 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 14.00 og 16.00,
samt kl. 03.00, 04.00 og 05.00.
09.03 Lørdagsrådet 12.03 Best of Radioresepsjonen 14.03 VG-Lista Topp 20 16.03 P3lørdag
20.00 DJ Christine 22.00 nu:no 24.00 P3natt
05.03 P3natt
Nyheter hver hele time kl.
08.00-17.00. 10.00 Norges
1000 beste sanger 14.00
Musikk, sport og trafikk 18.00 We love the 80’s
22.00 80’s non-stop 02.00 Nattmusikk
Nyheter hver hele time kl. 08.0024.00. 09.00 P4s helgefrokost
12.00 Jorda rundt på 80 sekunder
13.00 Misjonen Destillert 14.00 Din Lørdag
16.00 Sport og musikk direkte 18.00 Sport og
musikk 19.00 P4 Topp 30 22.00 P4 Party
23.00 Svart-hvitt 24.00 Lyden av P4 01.00 Vi
og verden – innenriks 01.30 Vi og verden –
utenriks 02.00 Lyden av P4
FREDAGEN - fredag 6. desember 2013
©Universum
19.30 Dumpet av Sarah
Marshall
Forgetting Sarah
Marshall. Am. komedie fra 2008. I rollene:
Jason Segel, Kristen
Bell, Russell Brand.
Regi: Nicholas Stoller.
21.15 Lilyhammer (r)
(7) Norsk dramaserie.
Frank får ideen om å
arrangere reinsdyrløp
i Lillehammer. Vet
mafiaen i New York
noe om Frank?
22.00 Letters to Juliet
Am. romantisk komedie fra 2010. I rollene:
Amanda Seyfried,
Gael García Bernal,
Vanessa Redgrave.
Regi: Gary Winick.
23.45 Fylla (r)
00.15 Dumpet av Sarah
Marshall
Am. komedie fra
2008.
02.00 Nattsending
41
SØNDAG 8. DESEMBER
21.25: Downton Abbey
06.50 Det gode bondeliv (r) 07.20 Norge rundt
(r) 07.45 Ut i naturen (r) 08.15 Lindmo (r)
09.15 Vinterstudio. 09.30 V-cup kombinert.
Hopp. Direkte. 10.30 V-cup langrenn. Stafett
kvinner. Direkte. 11.30 V-cup skiskyting. Jaktstart kvinner. Direkte. 12.15 V-cup langrenn.
Stafett menn. Direkte. 13.25 V-cup skiskyting.
Jaktstart menn. Direkte. 14.15 V-cup kombinert. Langrenn. 14.45 V-cup hopp. Direkte.
17.00 EM terrengløp. Fra Beograd. 17.35 V-cup
alpint. Storslalåm 1. omgang, menn. Direkte fra
Beaver Creek. Forts. på NRK2.
18.05 Advent i prestegarden
(2) Adventserie i fire deler.
18.35 Jul i Svingen (r)
(8) En rev i Svingen. Norsk dramaserie.
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.15 Dialektriket
(6) Norsk dialektserie. Valdresdialekt.
20.55 Der ingen skulle tru at nokon
kunne bu
(6) Norsk dokumentarserie. Fjellhyllegårdene
langs Storfjorden på Sunnmøre har stått folketomme i mer enn en mannsalder.
21.25 Downton Abbey
(7) Br. dramaserie. Coras bror har fått store
problemer, og Robert må dra til USA for å
hjelpe ham.
22.15 Ekspedisjon isfjell
23.05 Kveldsnytt
23.20 Filmbonanza (r)
23.50 Lilyhammer (r)
00.35 Downton Abbey (r)
01.20 Bram Stokers Dracula
Am. romantisk grøsser fra 1992.
03.20 De nominerte (r)
04.20 Siste tango i Halifax (r)
05.15-05.45 Lisenskontrolløren (r)
20.00: Best av de beste
06.00 TV 2 Junior 06.01 Oktonautene 06.12
Babar 06.34 Byggmester Bob 06.44 Thomas
Toget og vennene hans 07.06 Familien Stor
07.17 Vennebyen 07.28 Zou 07.39 Chaplin
07.46 Scooby-Doo 08.12 Flintstone 08.38
Pokemon 09.00 Nyhetsmorgen 10.00 Bonanza
(r) 11.00 Bonanza (r) 12.00 12 Men of Christmas 14.00 Prins Williams nye liv (r) 15.00
Kornsirkelmysteriet (r) 16.00 Ingen grenser (r)
17.00 Julefergå (r) 17.15 Julefergå (r) 17.30
Kapp til kapp – uten penger (r)
18.00 Håp i ei gryte
(2) Norsk livssynsprogram.
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 TV 2 Sporty: Gjør livet lettere
(3) Norsk livsstilsserie. Fredrik misliker utseendet sitt og spiser i smug. Han har dårlig
selvbilde og innser at han må gjøre en
endring.
20.00 Best av de beste
(5) Norsk underholdningsprogram. Hvem er
raskest på gassen, hvem har best balanse
på surfebrettet og hvem er raskest i vannet?
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 VM-studio
21.45 Farmen
(28) Norsk realityserie.
22.45 Det norske måltid
(4) Norsk underholdningsprogram.
23.45 Ingen grenser (r)
(10) Norsk realityserie.
00.45 Farmen (r)
01.45 God kveld Norge (r)
02.20 Mord og mysterier (r)
04.20 Verdens sterkeste mann 2012 (r)
05.05-05.50 60 Minutes
23.15: Sandmangel – ei ny...
10.25 Bør de gifte seg (r) 11.25
Lindmo (r) 12.25 Et liv med dysleksi (r) 13.45 Når katastrofen
kommer (r) 14.30 V-cup skøyter.
1000 m kvinner. Direkte fra Berlin. 14.55 V-cup skøyter. 500 m
menn. 15.15 V-cup skøyter. 5000
m menn. Direkte fra Berlin. 16.25
De nominerte (r) 17.25 Status
Norge: Eldreboomen (r)
17.55 V-cup alpint
Storslalåm 1. omgang, menn.
Direkte fra Beaver Creek.
Forts. fra NRK1.
20.30: Castle
20.00: Robinsonekspedi...
06.00 Jesse (r) 06.20 Phineas og
Ferb (r) 06.45 Wipeout (r) 07.30
Wipeout (r) 08.20 Guinness' gale
verden 09.10 Fra jungel til jungel
10.55 Top 20 Funniest (r) 11.45
Friends (r) 12.15 Friends (r)
12.40 Friends (r) 13.10 Friends
(r) 13.40 Friends (r) 14.05 Two
and a Half Men (r) 14.35 Two and
a Half Men (r) 15.00 Two and a
Half Men (r) 15.30 Two and a
Half Men (r) 16.00 Two and a
Half Men (r) 16.30 71° nord (r)
18.45 Jaskes dáistaleapmi –
Den stille kampen
18.00 Nissene over skog og
hei (r)
19.30 Den unge Fleksnes (r)
19.45 Den unge Fleksnes (r)
19.15 Norge rundt og rundt
(r)
20.00 Nissene over skog og
hei (r)
19.40 Hestekrefter (r)
20.15 Nissene over skog og
hei (r)
(6) Makt og avmakt. Norsk
dokumentarserie.
Fra 6. desember 1991 med
programleder Grethe Berge.
(4) Sv. serie om kjærlighet til
gamle biler.
19.45 Vitenskapens verden
Bli mer kreativ. Br. dokumentarserie.
20.40 V-cup alpint
Storslalåm 2. omgang, menn.
Direkte fra Beaver Creek.
21.35 Hovedscenen
Teaterkonsert Mozart.
23.15 Sandmangel – ei ny
konflikt? (r)
Am. dokumentar.
00.10 Dykking etter sand (r)
Fr. dokumentar.
01.00 Tørk aldri tårer uten
hansker (r)
02.00-02.50 Heksetid (r)
(8) Norsk underholdningsserie.
(7) Norsk komiserie.
(8) Norsk komiserie.
20.30 Castle
(5) Am. krimserie.
06.00 Romantically Challenged (r)
07.00 TV-shop 07.30 Ben and
Kate (r) 08.30 Junior Masterchef
Australia (r) 10.30 Ellen DeGeneres Show (r) 12.20 American Girl:
McKenna Shoots for the Stars
14.00 MasterChef Norge (r)
18.00 Top Model Norge (r)
(12) Norsk realityserie. Det er
finale i Top Model.
19.00 Kari Traa-leikane (r)
(11) Norsk realityserie. Del to
av finalen.
20.00 Robinsonekspedisjonen 2013
(13) Norsk realityserie. I
denne episoden ser vi nærmere på hvordan de fire finalistene har overlevd sult,
uvennskap, allianser, konkurranser og tvister.
21.20 The Blacklist
(7) Am. dramaserie. Etter et
kjemisk angrep på undergrunnen må FBI jakte på gjerningsmannen.
22.20 Unstoppable
21.30 Åndenes makt (r)
(3) Norsk underholdningsserie.
22.30 Rizzoli og Isles
(2) Am. krimserie.
23.30 Nissene over skog og
hei (r)
24.00 Major Crimes
00.55 CSI (r)
01.50 CSI: NY (r)
02.45 Total Blackout USA
(r)
03.15 Wipeout (r)
04.25-05.54 Smallville (r)
Am. thrilleraction fra 2010. I
rollene: Denzel Washington,
Chris Pine, Rosario Dawson.
Regi: Tony Scott. (11 år)
00.05 The Mentalist (r)
(18) Am. krimserie.
01.00 The Mentalist (r)
02.00 Urban Justice
Renegade Justice. Am. actionthriller fra 2007.
03.45 Ellen DeGeneres Show
(r)
04.40-06.00 Romantically
Challenged (r)
RADIO
05.05 Morgensending
13.15 Vinterstudion
14.30 Handboll
Lugi – Sävehof.
16.00 Vinterstudion
16.30 Radiohjälpen: I
skuggan av träden
som en gång fanns
16.35 Alla är fotografer (r)
17.05 Downton Abbey (r)
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Landet runt
18.45 Julkalendern: Barna
Hedenhös uppfinner
julen (r)
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Regionala nyheter
20.00 Allt för Sverige
21.00 Äkta människor
22.00 Hotellet
22.50 Rapport
22.55 Londoners (r)
23.40 Veckans brott (r)
00.40 Nattsending
42
06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.35 Dragerytterne (r)
09.55 Gumball (r)
10.20 Galakseparken (r)
10.40 Fanboy og Chum
Chum (r)
11.10 Spionligaen (r)
11.30 Dobbeltliv
12.00 Lysets nøkkel (r)
12.30 Superstreker
14.30 Mánáid-tv (r)
15.00 Dragerytterne (r)
15.25 iCarly (r)
16.10 Oggy og kakerlakkene
16.15 Oggy og kakerlakkene
16.25 KuleJenter (r)
16.50 Dyrehjelperne
17.15 Undrende Milly
17.20 Pat og Stan (r)
17.30 Peppa Gris (r)
17.35 Virre Nøff (r)
17.45 Sarah og Kvakk (r)
18.00 Jul i Svingen (r)
18.30 Newton
19.00-19.30 Julestjerner
08.00 Morgensending
15.55 Rapport
16.00 Eviga vilans musik
(r)
17.00 Le hold-up
17.10 El atraco al banco
17.20 Der Bankraub
17.30 Kortfilmsklubben
17.43 Kamikaze Deutschland (r)
17.50 ¡Pregunta ya!
18.00 Guds kvinnor
18.55 På islandshäst i
Sylarna (r)
19.00 Världens natur:
Pingvinerna
19.55 Radiohjälpen
20.00 Stephen Fry
kommer ut
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Sportnytt
22.10 Nobel 2013:
Nobelstudion
22.55 Gudstjänst (r)
23.40 Dokument inifrån
(r)
00.40 Nattsending
06.00 Morgensending
10.40 Frasier (r)
11.10 Frasier (r)
11.40 Frasier (r)
12.10 Dagens fangst
12.35 Dagens fangst
13.05 Dagens fangst
13.35 Haijegerne
14.30 Besatt av bil (r)
15.00 Ødemarkens menn
(r)
16.00 Strongman Champions League (r)
17.00 Ekstrem flytting (r)
18.00 World's Scariest (r)
19.00 Kollektivet (r)
19.30 The Julekalender (r)
19.45 The Julekalender (r)
20.00 Punk'd (r)
20.30 Broom (r)
21.00 Hjelp, vi er i filmbransjen!
Norsk komedie fra
2011.
23.05 The Julekalender (r)
23.20 The Julekalender (r)
23.35 Homeland (r)
00.35 Nattsending
06.00 Tøfferud
06.20 Shake It Up
06.45 Lykke til Charlie!
07.10 Shake It Up
07.35 Austin & Ally
08.00 Jessie
08.25 Mikke Mus
08.30 Tigergutt
Am. tegnefilm 2000.
09.50 Diverse sendinger
12.40 Det søte liv til sjøs
13.30 Jessie
14.20 Dog With a Blog
14.45 Violetta: The Scoop
14.50 Austin & Ally
15.40 Shake It Up
16.30 Violetta: The Scoop
16.35 Phineas og Ferb
16.50 Engstelig Eddie
17.15 Lykke til Charlie!
18.05 A.N.T.
18.55 Mikke Mus
19.00 National Treasure
2: Book of Secrets
Am. spillefilm.
21.05 Violetta
21.55 En god latter!
22.00 Kveldssending
FREDAGEN – fredag 6. desember 2013
06.00 Morgensending
07.40 Guttedressur (r)
08.35 Guttedressur (r)
09.20 Frustrerte Fruer (r)
10.10 Frustrerte Fruer (r)
11.00 Frustrerte Fruer (r)
11.50 Frustrerte Fruer (r)
12.40 Frustrerte Fruer (r)
13.30 Glee (r)
14.20 Glee (r)
15.15 Glee (r)
16.10 Glee (r)
17.05 Glee (r)
18.00 Søstrene Kardashian (r)
19.00 Glee
20.00 Tigerstaden
20.30 Carrie
21.25 Hart of Dixie
22.20 Secret Street Crew
23.20 Secret Street Crew
00.20 Judging Amy (r)
01.15 Judging Amy (r)
02.10 Judging Amy (r)
03.05 Judging Amy (r)
04.00 Judging Amy (r)
04.45 Festløvene (r)
05.30-05.49 Excused (r)
06.00 Morgensending
06.55 Toy Hunter
07.20 Livsfarlig fangst
08.15 Livsfarlig fangst
09.05 Livsfarlig fangst
10.00 Livsfarlig fangst
11.00 Livsfarlig fangst
12.00 Bilfikserne
13.00 Bilfikserne
14.00 Bilfikserne
15.00 Bilfikserne
16.00 Bilfikserne
17.00 Street Outlaws
18.00 Livsfarlig fangst
20.00 Jungle Gold
21.00 Fremtidens våpen
22.00 Safari, Witchcraft
and Murder
23.00 The Unexplained
Files
24.00 Amish Mafia
01.00 Mythbusters
02.00 Mythbusters
03.00 Mythbusters
03.55 Mythbusters
04.45 Mythbusters
05.35-06.00 Ville fiskeeventyr
06.30 Morgensending
10.15 Bortskjemte prinsesser (r)
10.45 Bortskjemte prinsesser (r)
11.15 Bortskjemte prinsesser (r)
11.45 Lille frøken perfekt
(r)
12.45 Pure Country 2: The
Gift
Am. musikaldrama
fra 2010.
14.45 Familiehjelpen (r)
15.45 Familiehjelpen (r)
16.45 Familiehjelpen (r)
17.45 Unge mødre Danmark (r)
18.45 You Again
Am. romantisk komedie fra 2010.
21.00 Fool's Gold
Am. romantisk komedie fra 2008.
23.10 Siderhusreglene
Am. drama fra 1999.
(11 år)
01.40 Nattsending
06.00 Morgensending
10.35 Verdens vanskeligste oppdrag
11.35 Jakten på edelsten
12.05 Alaska State Troopers
13.00 Alaska State Troopers
14.00 Alaska State Troopers
15.00 Alaska State Troopers
16.00 Test hjernen
16.30 Test hjernen
17.00 Dubai: den ultimate
flyplass
18.00 Møt polygamistene
19.00 Gull i Yukon
20.00 Vinnie Jones: Russlands tøffeste jobber
21.00 Kongen av fiske
22.00 Strømbrudd i Amerika
24.00 Tabu USA
01.00 Vinnie Jones: Russlands tøffeste jobber
02.00 Kongen av fiske
03.00 Nattsending
06.05 Morgensending
13.25 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
13.55 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
14.25 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
14.55 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
15.25 Fikserne (r)
15.55 Fikserne (r)
16.25 Fikserne (r)
16.55 Fikserne (r)
17.25 Fikserne (r)
17.55 Nattpatruljen (r)
18.25 Nattpatruljen (r)
19.00 Nattpatruljen (r)
19.30 Nattpatruljen (r)
20.00 Top 20 Countdown
(r)
21.00 Red
Am. actionkomedie
fra 2010.
23.05 Fire Down Below
Am. action fra 1997.
(15 år)
01.15 Rude Tube (r)
01.50 Nattsending
08.30 Hopp: V-cup (r)
09.15 Kombinert: V-cup
HS 138. Direkte.
10.15 Langrenn: V-cup
4x5 km, direkte.
11.15 Skiskyting: V-cup
Direkte.
12.15 Langrenn: V-cup
4x7km menn. Direkte.
13.15 Skiskyting: V-cup
Direkte.
14.15 Kombinert: V-cup
Gundersen. Direkte.
15.00 Hopp: V-cup
HS 138. Direkte.
17.00 Skiskyting (r)
17.30 Alpint: V-cup
Storslalåm, 1. omg,
menn. Direkte.
18.45 Alpint: V-cup
Super-G, kv. Direkte.
20.30 Alpint: V-cup
Storslalåm, 2. omg,
menn. Direkte.
21.40 Wintersports WM
21.45 Snooker
Finaler. Direkte.
24.00 Nattsending
06.00 Morgensending
13.00 Simpsons (r)
14.00 Kongen av Queens
(r)
14.30 Kongen av Queens
(r)
15.00 Ice Road Truckers (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Pimp My Ride
Norge (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Exes
20.30 Anger Management
21.00 Two and a Half
Men
21.30 How I Met Your
Mother
22.00 Double Impact
Am. action fra 1991.
(18 år)
23.55 American Dad (r)
00.25 American Dad (r)
00.55 Nattsending
10.45 UEFA Champions
League Weekly
11.15 Ligue 1
13.00 Ligue 1
14.45 UEFA Champions
League
16.30 Futbol Mundial
16.55 UEFA Champions
League Weekly
17.30 DfB Pokal Highlights
18.00 Basketball: NBA
NY Knicks – Boston
Celtics.
20.55 Ligue 1
Monaco – Ajaccio.
23.00 DfB Pokal Highlights
Høydepunkter fra den
sist spilte runden i
den tyske cupen, DfB
Pokal.
23.30-00.00 UEFA Champions League Weekly
Fotballmagasin.
Dagsnytt hver hele time,
samt kl.16.30. 09.03 Naturens verden 10.05 Mellom himmel og jord
11.03 Gudstjeneste fra Sælen kirke i Bergen
12.00 Verdenscup langrenn 14.03 Radioteatret
15.03 Norsk på norsk 16.03 Norgesglasset
16.41 Ønskekonserten 17.30 P.I.L.S. 18.03
Kveldsåpent 20.30 Værmelding med 2-dagersvarsel 20.34 Kveldsåpent 22.00 Dagsnytt med
værmelding 22.05 Salmer til alle tider 22.30
Árdna – Samisk kulturmagasin på norsk 23.03
Radioteatret 00.05 Nattønsket 02.03 Utakt
04.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45
Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time,
samt kl.16.30, unntatt kl.
19.00 og 20.00. 09.03 Værmelding 09.05 Klar
en klassiker 09.30 Språkteigen 10.05 Morgenkonserten 11.03 Søndagsavisa 12.03 Radiofront 13.03 Radio Migrapolis 13.30 Bok i P2
14.03 Spillerom søndag 15.03 Radioteatret
16.03 Kulturhuset Scene 16.40 Mørkets opplevelser 17.03 Verdibørsen 18.03 Folkemusikktimen 19.00 Verdt å lese 19.30 Musikk i P2 –
Klassisk konsert 20.30 Klar en klassiker 21.03
Radiodokumentaren 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Jazzklubben 23.03 Spillerom
søndag 00.05 Notturno
Dagsnytt hver hele time frem til
kl. 21.00, unntatt kl. 10.00 og
13.00. Deretter kl. 02.00, 04.00
og 05.00. 09.03 P3 Dokumentar 09.30 Søndagsmorgen 12.03 Ramona og Siggen 14.03
P3søndag 22.00 VG-Lista Topp 40 24.00
P3natt 02.03 Filmpolitiet 04.03 P3natt 05.03
P3natt
Nyheter hver hele time kl.
08.00-17.00. 11.00 Norges
1000 beste sanger 14.00
Musikk, sport og trafikk 20.00 Live-versjoner
23.00 Nattmusikk
Nyheter hver hele time kl. 08.0024.00. 09.00 P4s helgefrokost
12.00 Popkonge 13.00 Meggene
14.00 Best of Radiokompaniet 16.00 Sport og
musikk 18.00 Sport og musikk direkte 20.00
Søndagskveld 22.00 Den blå timen 23.00
Gelius og Hvermann 24.00 Lyden av P4 03.00
Den blå timen 04.00 Lyden av P4
©Universum
19.30 Adils hemmelige
dansere (r)
(7) Norsk underholdningsserie.
20.30 Nytt på nytt (r)
21.05 Rådet (r)
(6) Norsk underholdningsprogram.
21.35 The Quick and the
Dead
Am. western fra 1995.
I rollene: Gene Hackman, Russell Crowe,
Sharon Stone, Leonardo DiCaprio. Regi:
Sam Raimi.
23.20 Tudors (r)
(8) Br. dramaserie.
Henrik VIII forsøker å
få annullert ekteskapet med Anne of Cleves, og samtidig vil
han kvitte seg med
Cromwell.
00.10 Letters to Juliet
Am. romantisk komedie fra 2010.
01.50 Nattsending
MANDAG 9. DESEMBER
18.20: Jul i Svingen
20.10: Håndball-VM
07.00 Morgennytt 10.00 Med hjartet på rette
staden (r) 10.50 Filmavisen 1962 (r) 11.00
NRK nyheter 11.05 Norge rundt (r) 11.30 Anne
lager mat i New York (r) 12.00 NRK nyheter
12.15 Dialektriket (r) 12.55 Pressekonferanse
Nobel 14.00 NRK nyheter 14.05 Isbjørnens
hemmelige liv (r) 15.00 NRK nyheter 15.10
Beat for beat (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 En
isbjørn går i land (r) 17.00 NRK nyheter 17.10
Høydepunkter Morgennytt 17.30 Oddasat –
nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50
Bondeknølen forbereder jul (r)
18.20 Jul i Svingen (r)
(9) Norsk dramaserie.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Tinas julekjøkken
(3) Sv. matserie. Tina drar til Åre og byr på
syltet kveite og porchetta med aprikoser og
ingefær.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Tørk aldri tårer uten hansker
(2) Sv. dramaserie. Benjamin strever med
sitt dobbeltliv etter at han flyttet sammen
med Rasmus. Flere av vennene dør, og den
ene begravelsen avløser den andre.
22.30 Studio 1 (r)
(6) Anita Skorgan inntar scenen.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kriminalsjef Foyle (r)
(18) Br. krimserie.
00.45 Nytt på nytt (r)
01.20 De røde elvene
Fr. krimthriller fra 2000.
03.00 Tinas julekjøkken (r)
03.40 Isbjørnens hemmelige liv (r)
04.30-05.20 En isbjørn går i land (r)
20.30: Observatoriet
06.00 Alarm 112 (r) 06.30 Nyhetene 06.55
God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Jakten på kjærligheten (r) 12.40 Food
Discovery med Sonja Lee (r) 13.10 Supernanny
(r) 14.00 Mitt drømmehjem (r) 15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away 16.30 Home and Away
17.00 Julefergå (r) 17.15 Julefergå (r) 17.30
Ettermiddagen
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar
(87) Norsk såpeopera.
19.30 VM-studio fra Serbia
20.00 Håndball-VM: Før kampen
20.10 Håndball-VM
Norge – Argentina, kvinner. 1. omgang. Direkte fra Kristalna Dvorana i Zrenjanin. Kommentator: Harald Bredeli, Bent Svele.
20.50 Håndball-VM: I pausen
Høydepunkter fra 1. omgang.
21.00 Håndball-VM
Norge – Argentina, kvinner. 2. omgang.
21.45 Håndball-VM: Etter kampen
22.00 Farmen
(29) Norsk realityserie.
23.00 Styrkeprøven
Norsk dokumentar.
24.00 Homeland (r)
(11) Am. dramaserie.
01.00 Farmen (r)
(29) Norsk realityserie.
01.55 Mord og mysterier (r)
02.45 Mord og mysterier (r)
03.35 Løgner (r)
04.15 Sons of Anarchy (r)
05.00-05.45 Alarm 112 – På liv og død
(r)
10.20 Adils hemmelige dansere
(r) 11.20 Den stille kampen (r)
11.50 Sandmangel – ei ny konflikt? (r) 12.40 Dykking etter sand
(r) 13.30 Sportsrevyen (r). Aktuelle reportasjer og dagens sport.
14.00 Dávgi – Urfolksmagasinet
(r) 14.20 Fem vegar til paralympiske leikar (r) 15.15 Vitenskapens verden (r) 16.10 Med
hjartet på rette staden (r) 17.00
Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dyreklinikken (r)
19.30 Motorsøstre (r)
19.45 Dinosaurar på vandring
(1) Br. naturprogram.
20.30 Observatoriet
Norsk dokumentar.
20.55 Atelieret
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Skispor fra 1952 til
1982 (r)
(1) Jentebølgen til olympisk
gull.
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Kontinenta veks fram
23.20 Bergmans Video (r)
00.05 Ekspedisjon isfjell (r)
00.55 Fangenes restaurant
(r)
01.25 Puls (r)
01.55 Oddasat (r)
02.10-04.35 Distriktsnyheter
(r)
20.30: 71° nord
19.30: MasterChef USA
06.00 Morgensending 12.20 The
Big Bang Theory (r) 12.50 Cougar
Town (r) 13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r) 14.15 Den
syvende himmel (r) 15.10 Den
unge Fleksnes (r) 15.25 Den
unge Fleksnes (r) 15.40 Cougar
Town (r) 16.10 Friends (r) 16.40
Friends (r) 17.10 Two and a Half
Men (r) 17.40 Two and a Half
Men (r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Den unge Fleksnes (r)
19.45 Den unge Fleksnes (r)
20.00 Nissene over skog og
hei (r)
20.15 Nissene over skog og
hei (r)
20.30 71° nord
(15) Det er tre deltakere igjen
og finalen er todelt.
22.00 Asbjørn Brekke:
TVNorge 25 år (r)
23.00 America’s Funniest
Home Videos (r)
23.30 Nissene over skog og
hei (r)
24.00 Castle (r)
00.55 CSI: Miami (r)
01.55 Special Victims Unit
(r)
02.50 CSI (r)
03.40 CSI: NY (r)
04.25 Wipeout (r)
05.35-06.00 Christine (r)
06.00 'Til Death (r) 06.30 'Til
Death (r) 07.00 TV-shop 07.30
Supersize vs. Superskinny 08.20
Hellstrøm inviterer: Helene Bøksle
(r) 09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Gordon Ramsay rydder opp
(r) 11.05 Dr. Phil (r) 12.00 Ellen
DeGeneres Show (r) 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 Supersize vs. Superskinny (r) 15.00 How
I Met Your Mother (r) 15.30 How I
Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Ellen
DeGeneres Show 17.30 NCIS:
Los Angeles (r)
18.30 Boligjakten (r)
(1) Norsk livsstilsprogram.
19.30 MasterChef USA
(1) Am. realityserie.
20.30 Jul med Hellstrøm (r)
(1) Norsk underholdningsprogram.
21.30 NCIS: Los Angeles
(4) Am. kriminaldramaserie.
22.30 Kari Traa-leikane (r)
(11) Norsk realityserie.
23.30 Sex og singelliv (r)
(8) Am. komiserie.
00.05 How I Met Your Mother (r)
01.05 Kongen av Queens (r)
01.35 NCIS: Los Angeles (r)
02.30 Bones (r)
03.20 Bones (r)
04.05 Sex og singelliv (r)
04.30 'Til Death (r)
04.55 'Til Death (r)
05.15 Hellstrøm inviterer:
Helene Bøksle (r)
RADIO
06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.30 Diverse sendinger
13.40 Kung Fu Panda (r)
14.00 Hakke Hakkespett
14.10 Madagaskarpingvinene (r)
14.30 Mitt liv og meg (r)
14.40 Mitt liv og meg (r)
14.55 M.I. High (r)
15.25 iCarly (r)
15.45 iCarly (r)
16.10 Big Time Rush (r)
16.35 Dyrehjelperne
17.00 Mánáid-tv – Samisk
barne-tv
Adveanta – Ventetid.
17.15 Undrende Milly
17.20 Pat og Stan (r)
17.30 Store maskiner (r)
17.35 Virre Nøff (r)
17.50 Sarah og Kvakk (r)
18.00 Jul i Svingen (r)
18.25 Solsikkesmuget 19
18.35 Madagaskarpingvinene (r)
18.50 Supernytt
19.00-19.30 Julestjerner
06.00 Morgensending
11.40 Crash Course (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Drømmebil på tre
dager (r)
13.40 Smallville
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 IT-gjengen (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
17.00 Fantasy Factory (r)
17.30 Ridiculousness (r)
18.00 Alarm 112 – På liv
og død
19.00 Kollektivet (r)
19.30 The Julekalender (r)
19.45 The Julekalender (r)
20.00 Ødemarkens menn
21.00 Californication (r)
21.35 Med livet som innsats (r)
22.35 Homeland
23.35 The Julekalender (r)
23.50 The Julekalender (r)
00.05 Criminal Minds (r)
01.00 Nattsending
06.00 Morgensending
09.05 Motekrigen (r)
10.00 Koneklubben (r)
10.50 Brutte løfter (r)
11.45 The Talk
12.30 Judging Amy (r)
13.20 Home and Away (r)
13.50 Home and Away (r)
14.20 Glee (r)
15.15 Grey's Anatomy (r)
16.10 The Voice US (r)
17.05 Tid for hjem (r)
18.00 Grottenveien 1 (r)
19.00 Motekrigen (r)
20.00 På flukt fra sekten
20.55 Svigermonster
21.25 Tigerstaden (r)
21.55 God kveld Norge (r)
22.30 Slank med kniv
23.25 Hotel Cæsar (r)
23.55 Kvinner bak
murene (r)
00.50 Judging Amy (r)
01.45 Privat praksis (r)
02.40 Frustrerte fruer (r)
03.35 Svigermonster (r)
04.00 Festløvene (r)
04.45 Nattsending
06.00 Morgensending
09.35 Fødeavdelingen (r)
10.35 Judge Judy (r)
11.00 One Tree Hill (r)
11.50 Switched at Birth (r)
12.45 Gossip Girl (r)
13.35 Gilmore Girls (r)
14.25 One Tree Hill (r)
15.20 Unge mødre (r)
15.55 Judge Judy
16.25 Bortskjemte prinsesser (r)
16.55 Cupcake-krigen (r)
17.55 Ekstremt rot (r)
18.55 Unge mødre (r)
19.30 Friends
20.00 Friends
20.30 Cupcake-krigen
21.30 Ekstremt vekttap
22.30 Den levende utstillingsdukken (r)
23.35 Tabatha tar over (r)
00.35 Ghost Whisperer (r)
01.35 The Closer (r)
02.30 Cold Case (r)
03.30 The Vampire Diaries
(r)
04.20 Nattsending
06.20 Morgensending
17.00 Pantelånerne i Louisiana (r)
17.30 Pantelånerne i Chicago (r)
18.00 Barhjelpen (r)
19.00 Inntauerne på
South Beach (r)
19.30 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
20.00 Pantelånerne i Louisiana
20.30 Nattpatruljen (r)
21.00 Pantelånerne i Las
Vegas
21.30 Pantelånerne i Las
Vegas
22.00 Pantelånerne i
Detroit
22.30 Pantelånerne i
Detroit
23.00 The Big Bang Theory (r)
23.30 The Big Bang Theory (r)
24.00 Verdens dummeste
(r)
00.55 Nattsending
05.30 Morgensending
13.30 Londoners (r)
14.15 10 saker du inte visste om
14.35 Seger i mörker
Sv. långfilm från
1954.
16.20 Gomorron Sverige
sammandrag
16.50 Strömsö
17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Fråga doktorn
18.45 Julkalendern: Barna
Hedenhös uppfinner
julen (r)
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Sommarpratarna
21.00 Musikhjälpen inlåsningen
22.00 Homeland
22.50 Rapport
22.55 Enrico Mattei
00.35 Nattsending
07.05 Morgensending
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Via Sverige (r)
16.35 Gudstjänst (r)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 SOS övervikt
19.00 Vem vet mest?
19.30 Inte värre än andra
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheter
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nobel 2013: Nobelstudion
23.00 Handlarens thailändska kärleksaffär
(r)
23.55 Musikhjälpen
01.00 Rapport
01.05 Musikhjälpen
02.00 Rapport
02.05 Nattsending
06.00 Engstelig Eddie
06.20 Jessie
06.45 Dog With a Blog
07.10 Engstelig Eddie
07.35 Lykke til Charlie!
08.00 Austin & Ally
08.25 Phineas og Ferb
08.40 Spesialagent Oso
09.05 Diverse sendinger
12.20 Hannah Montana
12.45 Det søte liv til sjøs
13.10 Phineas og Ferb
13.35 To konger
14.00 Gravity Falls
14.20 Lykke til Charlie!
14.45 Jessie
15.10 A.N.T. – Akselerert
Naturlig Talent
15.35 Austin & Ally
16.00 Violetta
16.50 Engstelig Eddie
17.15 Shake It Up
17.40 Lykke til Charlie!
18.05 Jessie
18.30 16 wishes
20.05 Jessie
20.30 Violetta
21.20 Kveldssending
06.00 Morgensending
08.15 Finding Bigfoot
09.05 Livsfarlig fangst
10.00 Sons of Guns
10.30 Sons of Guns
11.00 Femte gir
12.00 Bilfikserne
13.00 Auction Kings
13.30 Auction Hunters
14.00 Auction Hunters
14.30 Mythbusters
15.30 Livsfarlig fangst
16.30 Elvemonstre
17.30 Auction Kings
18.00 Auction Hunters
18.30 Auction Hunters
19.00 Overhaling
20.00 Bilfikserne
21.00 Fast and Loud
22.00 Street Outlaws
23.00 Elvemonstre
24.00 Overhaling
01.00 Sons of Guns
01.30 Sons of Guns
02.00 One Car Too Far
03.00 Fantom Works
03.55 Mann mot natur
04.45 Nattsending
06.00 Morgensending
08.20 Doomsday Preppers
09.15 Paranaturlig
10.10 Wicked Tuna
11.05 Svindlerbyen
12.05 Apemennesket
13.05 Fengslet i utlandet
14.05 Amerikas tøffeste
fengsler
15.05 Megafabrikker
16.05 Dubai: den ultimate
flyplass
17.05 Fortapt i Korea
18.00 Car S.O.S
19.00 Overlevelse i Alaska
20.00 Jakten på edelstener
20.30 Skattegraverne
21.00 Tabu USA
22.00 Gull i Yukon
23.00 Doomsday Preppers
24.00 Slagmarkens brødre
01.00 Tabu USA
02.00 Gull i Yukon
03.00 Doomsday Preppers
04.00 Slagmarkens brødre
05.00 Nattsending
08.30 Alpint: V-cup (r)
09.30 Snooker (r)
11.30 Alpint: Verdenscup i
Beaver Creek, USA (r)
12.15 Langrenn: Verdenscup (r)
13.00 Hestesport
14.30 Snooker (r)
15.30 Fotball: U17 EM –
Jenter
17.30 Eurogoals
18.30 Fotball: Brazilmania
18.45 Langrenn: Verdenscup (r)
19.30 Hopp: Verdenscup i
Lillehammer i Norge
(r)
20.45 Watts
21.00 Pro Wrestling
21.30 Pro Wrestling: Vintage Collection
22.30 Fotball: Brazilmania
(r)
22.45 Eurogoals (r)
23.50 Alpint: Verdenscup i
Beaver Creek, USA (r)
00.35-01.30 Alpint: Verdenscup i Lake Louise.
06.00 Morgensending
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens
(r)
17.00 Kongen av Queens
(r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Anger Management (r)
22.00 Marvel's Agents of
S.H.I.E.L.D.
23.00 Two and a Half
Men (r)
23.30 American Dad
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending
11.00 Ligue 1
Monaco – Ajaccio.
12.45 Ligue 1
Marseille – Nantes.
14.30 Ligue 1
Paris Saint Germain –
Sochaux.
16.15 Ligue 1
Monaco – Ajaccio.
18.00 Ligue 1 Highlights
Høydepunkter fra den
sist spilte runden i
den franske eliteserien, Ligue 1.
19.00 UEFA Champions
League Weekly
Fotballmagasin.
19.30 UEFA Champions
League
Borussia Dortmund –
Napoli.
21.15 UEFA Champions
League
Arsenal – Marseille.
Kampen spilles på
Emirates Stadium.
23.00-24.00 Ligue 1 Highlights
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time unntatt 17.00 og 18.00. 09.03 Nitimen 11.05 Lønsj 12.05 Norgesglasset 14.03
Distr. prgm. 17.00 Her og nå 18.30 Superblokka 19.03 Kveldsåpent 20.03 VM håndball
kvinner 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05
Utakt 00.05 Nattønsket 02.03 Herreavdelingens platesjappe 04.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for
fiskebankene
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00.
09.03 Ekko 11.03 Musikkfrokost 12.03 Radio
Migrapolis 12.30 Nyhetslunsj 13.03 Spillerom
13.30 NRK Sápmi 14.03 Kulturhuset 16.30
Kulturnytt 17.30 Ekko 18.00 Dagsnytt atten
19.03 Kunstreisen 19.30 Musikk i P2 – Verdensscenen 21.03 Radioteatret 22.00 Dagsnytt
med værmelding 22.05 P2s Blå Mix 00.05 Notturno
Dagsnytt kl. 06.00, 20.00, 21.00
og 23.00, samt kl. 02.00, 04.00
og 05.00. 09.00 Miksteip 11.00
Radioresepsjonen 13.00 P3nyheter 13.05
Christine 15.00 Verdens Rikeste Land 17.00
Hallo P3 20.03 Lydverket 21.03 Harald Are
Lund 23.03 DJ Friendly 24.00 P3natt 02.03
Radioresepsjonen 04.03 P3natt 05.03 P3natt
Nyheter hver halvtime kl. 06.0010.00 og 15.00-18.00. Ellers
hver time frem til 20.00. 10.00
Hege Tepstad 12.00 Anders Høglund 15.00 Kim
Nygård 18.00 Norge direkte 20.00 Classic Hits
fra 70- og 80-tallet 22.00 Musikkåret 23.00
Musikk fra 1970 til i dag 01.00 Nattmusikk
Nyheter hver hele time 06.0024.00, hver halvtime 06.00-09.00
og 15.00-18.00. Utvidet nyhetssending kl. 07.30. P4-kultur kl. 12.45 og
14.45. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03,
15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl. 19.58.
10.00 Radiokompaniet 12.00 Jorda rundt på
80 sekunder 13.00 Michael direkte 15.00 Midt
i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Taxi 19.30
Barnas Beste 20.00 Download 21.00 Kveldsshowet 23.00 Misjonen 24.00 Lyden av P4
02.30 Sytten Tretti 03.00 Download 04.00
Lyden av P4
FREDAGEN - fredag 6. desember 2013
©Universum
19.30 Bondi Beach (r)
(2) Austr. dokumentarserie.
19.55 Top Gear
(4) Br. bilserie.
20.45 House (r)
(12) Am. dramaserie.
En nonne er innlagt,
og Chase knytter seg
så sterkt til henne at
det vekker oppsikt.
Imens kaster House
og Taub seg inn i en
godhjertet krig.
21.30 Transporter 3
Fr./br. actioneventyr
fra 2008. I rollene:
Jason Statham, Natalya Rudakova, François Berléand, Robert
Knepper, Jeroen Krabbé. Regi: Olivier
Megaton. (15 år)
23.10 Kates affærar (r)
(8) Am. dramaserie.
23.50 House (r)
00.35 Nattsending
43
• RADIO OG TV
NRK Livssyn
Forberedelse
har alle opplevd prestegården og
kirkelivet på nært hold. De møtes
hver søndag i advent. På den andre
søndagen filosoferer de over tro og
synger salmene og sangene de liker
best i denne tida.
Karoline Krüger forteller om advent,
om forventning og ikke minst forberedelse. I ukene før jul handler det om
stillhet, og her kan musikken være til
stor hjelp.
Brev fra Julie
«Chick-flicks», «rom-koms»,
«hvit film» – kjært barn har
mange navn. Sjangeren «romantiske komedier» er blant
dem som gjerne brukes når
et filmselskap vil lage en
film som favner bredt. Da
skal det være morsomt, slik
at menn kan se, og romantisk, slik at damene får sitt.
Kanskje er det ikke fullt
så enkelt, men kanskje er
det heller ikke så langt fra
sannheten.
Men av og til støter en på
romantiske komedier som
har noe ekstra. I tilfellet
«Letters to Juliet» er dette
lille ekstra ikke minst omgivelsene og karaktergalleriet.
Vi møter Sophie (Amanda
Seyfried) som er på ferie i
Verona, byen der Romeo og
Julie møttes. Mens kjæresten
Victor (Gael García Bernal)
kun er interessert i vingårder
og ostesmaking fatter Sophie interesse for en vegg full
av små papirlapper. Lappene
er lagt der av tilreisende
Advent i prestegården
NRK1, søndag 18.05
Mot helg
NRK P1/NRK P1+, fredag 08.20/07.50
Ventetid
Godhjertet giverglede
som skriver brev om sine
hjertekvaler til Shakespears
berømte heltinne, Julie.
Tilfeldigvis, et relativt ord
i denne type filmer, finner
Sophie en lapp som ingen
andre har funnet. Det er et
brev fra en ung forelsket
kvinne som har forelsket
seg i en lokal gutt, bare
for å skulle forlate ham
for å reise til Storbritannia.
Brevet er gammelt, men det
forhindrer ikke Sophie fra
å forsøke å oppspore den
unge kvinnen. Hun lykkes,
og sammen legger de ut på
en reise for å finne ham som
en gang vant hjertet til den
unge, britiske piken.
Letters to Juliet er vakker,
og har masser av sjarm.
Omgivelsene er som sagt
viktige, og det er også gode
doser av lun humor, ikke
minst i møtet mellom amerikansk, britisk og italiensk
kultur.
NRK3
Lørdag, kl 22:00
Advent er å vente, og det å vente med
musikk gjør ventetiden kortere. Nye
salmebrev åpnes, og på telefonsvareren er det også nye salmeønsker.
Kristiansunds svar på julenissen heter
Arne Roksvåg. Han er leder for foreninga «Gode verdier», og ga i fjor bort
splitter nye julegaver til 160 barn og
unge i Kristiansund. – Vi gir bort gaver
av beste merke til barn fra familier
med dårlig råd, forteller Arne Roksvåg.
God helg
NRK P1, lørdag 07.03
Salmer til alle tider
NRK P1+, søndag 20.03
Salmebok
Vi fortsetter å bla i den nye salmeboka. Der finner vi gamle og slitesterke
salmer, men også nye spennende
salmer med smak av advent.
NY BOK: Den nye salmebok-
en inneholder nye, spennende adventstoner.
Fornyelse
Hvordan fornye kristendommen?
Brødrene Kjell Arnold og Ola Jakob
Nyhus er prester og snakker gjerne
om hvordan forstå Jesus i dag. Det
har det blitt bok av.
Mellom himmel og jord
NRK P1, søndag 10.05
Trondheim Frikirke
Andre søndag i advent sender NRK P1
gudstjeneste fra Trondheim Frikirke.
Den ledes av pastor Bjørn Jellestad.
I tillegg medvirker Svein Tonstad og
Sissel Kveinå Tonstad med gitar og
sang.
Radiogudstjenesten
NRK P1/NRK P1+, søndag 11.03
Salmer til alle tider
NRK P1, søndag 22.05
Livsvalg
Søster Anne Lise er priorinne ved
Lunden Kloster i Groruddalen i Oslo.
Hun vokste opp i en protestantisk
kjernefamilie i en boligblokk på
Sinsen i 1940-åra. Hva fikk henne til å
velge et liv som katolsk nonne?
Oss mennesker i mellom
NRK P1+, søndag 17.30
Korset
Hva er det med korset? Ja, det spør
Nils Terje Andersen som holder Morgenandaktene denne adventsuka.
Morgenandakten
NRK P1/NRK P1+
Mandag-torsdag 05.33 og 08.20/7.50
Advent i prestegården
Forfatteren Ragnar Hovland og
musikerne Solveig Slettahjell, Sigbjørn
Apeland og Erik Norman Aanonsen
TIRSDAG 10. DESEMBER
RADIO
07.00 Morgennytt 10.00 Med hjartet på rette
staden (r) 10.50 Filmavisen 1962 (r) 11.00
NRK nyheter 11.05 Norge rundt (r) 11.30 Anne
lager mat i New York (r) 12.00 Nobelvinnere
audiens Slottet 12.50 Nobels fredsprisutdeling
2013 14.20 Dialektriket (r) 15.00 NRK nyheter
15.10 Ønskebryllup (r) 16.00 NRK nyheter
16.10 Reddet av delfiner (r) 17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt
17.50 Grønn juleglede (r)
18.20 Jul i Svingen (r)
(10) Stafetten. Norsk dramaserie.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
22.00: Farmen
06.00 Alarm 112 (r) 06.30 Nyhetene 06.55
God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Ettermiddagen (r) 12.15 Nobels Fredspris 15.00 Farmen (r) 16.00 Home and Away
16.30 Home and Away 17.00 Julefergå (r)
17.15 Julefergå (r) 17.30 Ettermiddagen
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar
(88) Norsk såpeopera.
19.30 VM-studio fra Serbia
20.00 Håndball-VM: Før kampen
20.10 Håndball-VM
Norge – Paraguay, kvinner. 1. omgang.
Direkte fra Kristalna Dvorana i Zrenjanin.
Kommentator: Harald Bredeli, Bent Svele.
Lysleite – ein hyllest til mørketida.
20.15 Grønn juleglede
(2) «Grønn juleglede» viser deg hvordan du
kan lage julegaver for en billig penge.
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
Tikkende giftbomber. Undersøkende dokumentar. Syrias kjemiske våpen er fortsatt en
internasjonal hodepine.
20.50 Håndball-VM: I pausen
21.00 Håndball-VM
Norge – Paraguay, kvinner. Direkte fra
Kristalna Dvorana i Zrenjanin. 2. omgang.
21.45 Håndball-VM: Etter kampen
Høydepunkter, kommentarer og analyser.
22.00 Farmen
(30) Norsk realityserie. For de fire deltakerne
som fortsatt ikke er klare for semifinalen
starter nå kampen for tilværelsen for alvor.
De skal konkurrere mot hverandre om den
aller siste semifinalebiletten.
22.30 Redd Syrias barn
Br. dokumentar. Leger kan bevitne at barna
er de som rammes sterkest av krigshandlingene i Syria.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Møkkakaffe
(4) Norsk dramaserie på tegnspråk.
23.35 Kontinenta veks fram (r)
00.25 Da Harvey møtte Bob
Br. drama fra 2010.
01.55 Ut i naturen (r)
02.25 Nattsending
44
23.00 Else
(10) Norsk talkshow.
24.00 Senkveld 10 år: Jubileumsshow! (r)
01.25 Farmen (r)
02.20 Mord og mysterier (r)
03.15 Mord og mysterier (r)
04.00 Løgner (r)
04.45 Sons of Anarchy (r)
05.25-06.00 Better Off Ted (r)
FREDAGEN – fredag 6. desember 2013
10.00 Morgensending
13.40 Observatoriet (r)
14.05 Dinosaurar på vandring (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Advent i prestegarden (r)
15.40 Den stille kampen
(r)
16.10 Med hjartet på
rette staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Dialektriket (r)
19.45 70-tallsfeministene
20.25 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
20.55 JazzLAB
21.25 Oddasat
21.30 Jakten på det perfekte livet
22.00 NRK nyheter
22.10 Dinosaurar på vandring (r)
22.55 Korrespondentane
23.25 Nobels fredsprisutdeling 2013 (r)
00.55 Nattsending
06.00 'Til Death (r) 06.30 'Til
Death (r) 07.00 TV-shop 07.30
Supersize vs. Superskinny 08.20
Hellstrøm inviterer: Alex Rosén (r)
09.15 Redningskvinner (r) 10.10
Ramsay's Kitchen Nightmares (r)
11.05 Dr. Phil (r) 12.00 Ellen
DeGeneres Show (r) 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 Supersize vs. Superskinny (r) 15.00 How
I Met Your Mother (r) 15.30 How I
Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Ellen
DeGeneres Show 17.30 NCIS:
Los Angeles (r) 18.30 Boligjakten
(r) 19.30 MasterChef USA 20.30
Montazamis og venner 21.30 Two
and a Half Men 22.00 Two and a
Half Men 22.30 Gordon Ramsays
hotelleksperiment 23.30 Sex og
singelliv (r) 00.05 How I Met Your
Mother (r) 00.35 How I Met Your
Mother (r) 01.05 Kongen av Queens (r) 01.35 NCIS: Los Angeles
(r) 02.30 Bones (r) 03.20 Bones
(r) 04.05 Sex og singelliv (r)
04.30 Nattsending
06.00 Morgensending
11.40 Crash Course (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Drømmebil på tre
dager (r)
13.40 Smallville
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 IT-gjengen (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
16.55 Fantasy Factory (r)
17.20 Ridiculousness (r)
17.50 Alarm 112 – På liv
og død
18.50 Kollektivet (r)
19.20 The Julekalender (r)
19.35 The Julekalender (r)
19.50 Little Britain (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 På innsiden: Sex til
salgs
22.35 Sons of Anarchy
23.35 The Julekalender (r)
23.50 The Julekalender (r)
00.05 Criminal Minds (r)
01.00 Nattsending
06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens
(r)
13.30 Kongen av Queens
(r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens
(r)
17.00 Kongen av Queens
(r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 UEFA Champions
League 2013/1014
Fotball.
23.30 How I Met Your
Mother (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time unntatt 17.00 og 18.00. 09.03 Nitimen 11.05 Lønsj 12.05 Norgesglasset 14.03
Distr. prgm. 17.00 Her og nå 18.30 Superblokka 19.03 Kveldsåpent 20.03 VM håndball
kvinner 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05
Herreavdelingen 00.05 Nattønsket 02.03 På
dansefot 04.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00.
09.03 Ekko 11.03 Musikkfrokost 12.03 NRK
Gull 12.30 Nyhetslunsj 13.03 Spillerom 13.30
NRK Sápmi 14.03 Kulturhuset 16.30 Kulturnytt
17.30 Ekko 18.00 Dagsnytt atten 19.03 Bok i
P2 19.30 Musikk i P2 – Jazzklubben 21.30 Diktafon 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05
P2s Blå Mix 00.05 Notturno
Dagsnytt kl. 06.00, 20.00, 21.00
og 23.00, samt kl. 02.00, 04.00
og 05.00. 09.00 Miksteip 11.00
Radioresepsjonen 13.00 P3nyheter 13.05
Christine 15.00 Verdens Rikeste Land 17.00
Hallo P3 20.03 Lydverket 21.03 Pyro 23.03 DJ
Friendly 24.00 P3natt 02.03 Radioresepsjonen
04.03 P3natt 05.03 P3natt
Nyheter hver halvtime kl. 06.0010.00 og 15.00-18.00. Ellers
hver time frem til 20.00. 10.00
Hege Tepstad 12.00 Anders Høglund 15.00 Kim
Nygård 18.00 Norge direkte 20.00 3 fra 1 med
Kroken 22.00 Musikkåret 23.00 Musikk fra
1970 til i dag 01.00 Nattmusikk
Nyheter hver hele time 06.0024.00, hver halvtime 06.00-09.00
og 15.00-18.00. Utvidet nyhetssending kl. 07.30. P4-kultur kl. 12.45 og
14.45. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03,
15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl. 19.58.
10.00 Radiokompaniet 12.00 Jorda rundt på
80 sekunder 13.00 P4 direkte 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Taxi 19.30 Barnas Beste 20.00 Download 21.00 Kveldsshowet 23.00 Meggene 24.00 Lyden av P4 02.30
Sytten Tretti 03.00 Download 04.00 Lyden av
P4
©Universum
19.45: Ut i naturen
06.00 Morgensending 11.50 The
Big Bang Theory (r) 12.45 Cougar
Town (r) 13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r) 14.15 Den
syvende himmel (r) 15.10 Den
unge Fleksnes (r) 15.25 Den
unge Fleksnes (r) 15.40 Cougar
Town (r) 16.10 Friends (r) 16.40
Friends (r) 17.10 Two and a Half
Men (r) 17.40 Two and a Half
Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory
(r) 19.00 America's Funniest
Home Videos (r) 19.30 Den unge
Fleksnes (r) 19.45 Den unge
Fleksnes (r) 20.00 Nissene over
skog og hei (r) 20.15 Nissene
over skog og hei (r) 20.30 The
Big Bang Theory (r) 21.00 Kongsvik videregående (r) 21.30 Asbjørn Brekke-show 22.00 Asbjørn
Brekke-show (r) 22.30 CSI: NY (r)
23.30 Nissene over skog og hei
(r) 23.45 Nissene over skog og
hei (r) 24.00 Castle (r) 00.55
CSI: Miami (r) 01.55 Special Victims Unit (r) 02.50 Nattsending
• UKEN SOM GIKK
I BRUK: Den nye salmeboken, Norsk salmebok 2013, ble tatt i bruk på kirkeårets
første gudstjeneste søndag. Et ønske hos
hele salmebokutvalget har vært at salmeboken skal kunne brukes både i kirken og
i hjemmet. Vi besøkte Høvik kirke under
innsyngingen av den nye salmeboken.
SAGT PÅ TWITTER
@Perfektjul
En ussel sjokoladekalender gjør ikke susen. Legg
deg i selen og lag den perfekte julekalenderen #jul #advent #perfekt
DAGEN, MANDAG
Kirkerådets kommunikasjonsavdeling ønsker seg mindre materialistisk jag og mer forståelse for ironi til
jul. Men tilbakemeldingene har vært
blandet på den kirkelige kampanjen
perfektjul.no. Mammon føles nok
mer urettferdig enn noensinne.
SÆRLIG AT DU TRENGER
HJELP LISSOM
@eottosen
Har lyst til å bruke #ironi mot
kritikerne av den ironiske nettsiden
#perfektjul fra Den norske kirke.
Men leser i #VL at ironi er vanskelig
STØTTE: NRK fikk full støtte fra Kring-
kastingsrådet i å nekte en nyhetsoppleser å bruke et smykkekors på
TV-skjermen. Et stort flertall mente at
hensynet til nøytralitet og uavhengig
nyhetsformidling er viktigst.
DAGEN, TIRSDAG
Espen Ottosen tør ikke engang
prøve på å ironisere over dem
som tar et lite ironisk oppgjør med
Kirkens ironi.
NYTT LIV: Søndag ble den nye sal-
meboken tatt i bruk i mange norske
menigheter. På Birkeland menighets
juleverksted fikk de mest slitte bøkene
nytt liv. Gamle salmeboksider ble brettet til de nydeligste juleengler. Bøker
som fremdeles kan brukes, blir gitt
bort. DAGEN, ONSDAG
@AtleSommerfeldt
Det er krevende å blande ironi og
autensitet i en kampanje. Men
#Perfektjul har hatt en stopp-effekt
om hva en perfekt jul er. Gi den tid!
For Atle Sommerfeldt er glasset
halvfullt. Han tror blandingen ironi
og alvor vil gjøre seg bedre over tid.
VIL STRAMME TIL: En gruppe sentrale medlemmer i Rogaland KrF krever kutt i bistand
til land som ikke vil inngå returavtaler for
asylsøkere. – Vi må få noe igjen i andre
enden, sier Bjarne Bjelland i Rogaland KrF
på vegne av gruppen medlemmer som vil
stramme inn asylpolitikken. DAGEN, TORSDAG
@hennif
Problemet med siden #perfektjul.no
er vel ikke at den er ironisk, men at
den blander ironi og autentisitet på
en særs klønete måte.
analytisk og ironi-fri måte hva som
er hovedutfordringen for perfektjul.
no.
@eriklun
Ironi har aldri vært kirkens sterkeste
side #perfektjul
KrF-politiker Erik Lunde med
understatement. Ironiens fetter fra
90-tallet.
@gatepresten
@kirken og @perfektjul ironiserer
over forsøk på å skape perfekt jul.
Jeg vil si noe ærlig og ekte om
dette: http://gatepresten.wordpress.
com
Akkurat når vi trodde vi hadde
skjønt det ironiske gatespråket
kommer Gateprest for ungdom og
snakker ærlig og ekte. Er ikke det
kleint da?
Henning Fjørtoft forklarer på en klar,
ONSDAG 11. DESEMBER
RADIO
07.00 Morgennytt 10.00 Med hjartet på rette
staden (r) 10.50 Filmavisen 1962 (r) 11.00
NRK nyheter 11.05 Norge rundt (r) 11.30 Anne
lager mat i New York (r) 12.00 NRK nyheter
12.15 Ut i naturen (r) 12.45 Motorsøstre (r)
13.00 Pressekonferanse Nobelkonsert 13.45
Glimt av Norge (r) 14.00 NRK nyheter 14.05
Isbjørnens hemmelige liv (r) 15.00 NRK nyheter
15.10 Ønskebryllup (r) 16.00 NRK nyheter
16.10 Geparder i hundre mot friheten (r) 17.00
NRK nyheter 17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45
Tegnspråknytt 17.50 Grønn juleglede (r)
18.20 Jul i Svingen (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Nobels fredspriskonsert 2013
Direktesendt festkonsert fra Oslo Spektrum.
Denne 20. fredspriskonserten gjør ære på
årets fredsprisvinner, Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) Blant artistene som deltar i feiringen er Grammy-vinner
Mary J. Blige, James Blunt, svenske Zara
Larsson, vår egen hip hop-duo Envy og Kringkastingsorkestret.
21.15 Dagsrevyen 21
21.50 Lilyhammer
(8) Norsk dramaserie.
22.35 Vikinglotto
22.45 Glimt av Norge: Øyperla i
Rogaland
23.00 Kveldsnytt
23.15 Møkkakaffe
23.35 Bokprogrammet (r)
00.05 Poirot (r)
01.45 Nobels fredspriskonsert 2013 (r)
03.15 Isbjørnens hemmelige liv (r)
04.05 Geparder i hundre mot friheten (r)
04.55-05.25 Grønn juleglede (r)
20.00: Kokkenes kamp
06.00 Alarm 112 (r) 06.30 Nyhetene 06.55
God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Ettermiddagen (r) 12.40 Food Discovery
med Sonja Lee (r) 13.10 Supernanny (r) 14.00
Mitt drømmehjem (r) 15.00 Farmen (r) 16.00
Home and Away 16.30 Home and Away 17.00
Julefergå (r) 17.15 Julefergå (r) 17.30 Ettermiddagen
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen
06.00 Morgensending 07.30
Supersize vs. Superskinny 08.20
Hellstrøm inviterer: Camilla Herrem (r) 09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Ramsay's Kitchen Nightmares (r) 11.05 Dr. Phil (r) 12.00
Ellen DeGeneres Show (r) 13.00
Ekstreme samlere (r) 14.00
Supersize vs. Superskinny (r)
15.00 How I Met Your Mother (r)
15.30 How I Met Your Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Ellen DeGeneres Show
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Boligjakten (r) 19.30 MasterChef USA 20.30 Luksusfellen
Sverige 21.30 The Mentalist
22.30 The Mentalist 23.30 Sex
og singelliv (r) 24.00 How I Met
Your Mother (r) 00.30 How I Met
Your Mother (r) 01.00 Kongen av
Queens (r) 01.30 NCIS: Los Angeles (r) 02.25 Bones (r) 03.15
Bones (r) 04.00 Sex og singelliv
(r) 04.25 'Til Death (r) 04.50 'Til
Death (r) 05.15-06.00 Hellstrøm
inviterer: Camilla Herrem (r)
(71) Norsk underholdningsprogram.
19.30 Hotel Cæsar
(89) Norsk såpeopera.
20.00 Kokkenes kamp
(8) Norsk realityserie. De fire gjenværende
kokkene skal åpne østers og filetere fisk i
kveldens konkurranser.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 VM-studio
21.45 Kornsirkelmysteriet
(3) Norsk dokumentarserie. Hva er historien
bak kornsirkler? I denne dokumentarserien
får vi se fenomenet fra kornsirkelentusiastenes side.
22.45 Kokkenes kamp (r)
(8) Norsk realityserie.
23.45 Hostages
(10) Am. spenningsserie.
00.45 Dronningofferet (r)
01.50 Mord og mysterier (r)
02.55 Mord og mysterier (r)
03.40 White Collar
04.30 Sons of Anarchy (r)
05.15-06.00 Alarm 112 – På liv og død (r)
10.00 Morgensending
13.40 Verdas språk (r)
14.05 Hvorfor fattigdom?
(r)
15.00 Billedbrev fra
Europa (r)
15.10 Arkitektens hjem (r)
15.40 Korrespondentane (r)
16.10 Med hjartet på
rette staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dyreklinikken (r)
19.30 Motorsøstre (r)
19.45 Mannen som hoppet fra verdensrommet (r)
21.15 Billedbrev (r)
21.25 Oddasat – nyheter
på samisk
21.30 En sterk historie (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 De gode hjelperne
23.05 70-tallsfeministene
(r)
23.45 Korrespondentane
(r)
00.15 Nattsending
06.00 Morgensending
12.40 Drømmebil på tre
dager (r)
13.40 Smallville
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 IT-gjengen (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
17.00 Fantasy Factory (r)
17.30 Ridiculousness (r)
18.00 Alarm 112 – På liv
og død
19.00 Kollektivet (r)
19.30 The Julekalender (r)
19.45 The Julekalender (r)
20.00 Strongman Champions League
Sportskonkurranse.
21.00 Californication (r)
21.35 Amerikanske gangstere
22.35 Nattarbeiderne (r)
23.05 Nattarbeiderne
23.35 The Julekalender (r)
23.50 The Julekalender (r)
00.05 Criminal Minds (r)
01.00 Nattsending
06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens
(r)
13.30 Kongen av Queens
(r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens
(r)
17.00 Kongen av Queens
(r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 UEFA Champions
League 2013/2014
Fotball.
23.30 Anger Management (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time unntatt 17.00 og 18.00. 09.03 Nitimen 11.05 Lønsj 12.05 Norgesglasset 14.03
Distr. prgm. 17.00 Her og nå 18.30 Superblokka 19.03 Kveldsåpent 20.30 Værmelding med
2-dagersvarsel 20.34 Kveldsåpent 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Espen Thoresen
møter Zahid Ali 00.05 Nattønsket 02.03 Herreavdelingen 04.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00.
09.03 Ekko 11.03 Musikkfrokost 12.03 Bob
Dylan 12.30 Nyhetslunsj 13.03 Spillerom
13.30 NRK Sápmi 14.03 Kulturhuset 16.30
Kulturnytt 17.30 Ekko 18.00 Dagsnytt atten
19.03 Kurer 19.30 Musikk i P2 – Ukas anbefalinger 21.03 Musikk i brennpunktet 22.00
Dagsnytt med værmelding 22.05 P2s Blå Mix
00.05 Notturno
Dagsnytt kl. 06.00, 20.00, 21.00
og 23.00, samt kl. 02.00, 04.00
og 05.00. 09.00 Miksteip 11.00
Radioresepsjonen 13.00 P3nyheter 13.05
Christine 15.00 Verdens Rikeste Land 17.00
Hallo P3 20.03 Lydverket 21.03 Urørt 23.03 DJ
Friendly 24.00 P3natt 02.03 Radioresepsjonen
04.03 P3natt 05.03 P3natt
Nyheter hver halvtime kl. 06.0010.00 og 15.00-18.00. Ellers
hver time frem til 20.00. 10.00
Hege Tepstad 12.00 Anders Høglund 15.00 Kim
Nygård 18.00 Norge direkte 20.00 90-tallskveld med Kroken 22.00 Musikkåret 23.00
Musikk fra 1970 til i dag 01.00 Nattmusikk
Nyheter hver hele time 06.0024.00, hver halvtime 06.00-09.00
og 15.00-18.00. Utvidet nyhetssending kl. 07.30. P4-kultur kl. 12.45 og
14.45. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03,
15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl. 19.58.
10.00 Radiokompaniet 12.00 Jorda rundt på
80 sekunder 13.00 P4 direkte 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Taxi 19.30 Barnas Beste 20.00 Download 21.00 Kveldsshowet 23.00 Misjonen 24.00 Lyden av P4 02.30
Sytten Tretti 03.00 Download 04.00 Lyden av
P4
FREDAGEN - fredag 6. desember 2013
©Universum
19.45: Nobels fredspriskonsert 2013
06.00 Morgensending 10.05 Millionær søker kjæreste (r) 10.55
Millionær søker kjæreste (r)
11.50 The Big Bang Theory (r)
12.20 The Big Bang Theory (r)
12.45 Cougar Town (r) 13.15
Happy Endings (r) 13.45 Christine
(r) 14.15 Den syvende himmel (r)
15.10 Den unge Fleksnes (r)
15.25 Den unge Fleksnes (r)
15.40 Cougar Town (r) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10
Two and a Half Men (r) 17.40 Two
and a Half Men (r) 18.05 The Big
Bang Theory (r) 18.30 The Big
Bang Theory (r) 19.00 America's
Funniest Home Videos (r) 19.30
Den unge Fleksnes (r) 19.45 Den
unge Fleksnes (r) 20.00 Nissene
over skog og hei (r) 20.15 Nissene over skog og hei (r) 20.30
Tangerudbakken borettslag (r)
21.30 CSI 22.30 Castle (r) 23.30
Nissene over skog og hei (r)
23.45 Nissene over skog og hei
(r) 24.00 Castle (r) 00.55 CSI:
Miami (r) 01.55 Nattsending
45
46 ANNONSE
DAGEN - fredag 6. desember 2013
En gave til
Mercy Ships gir
håp og livskvalitet
der det virkelig
nytter!
Slik ser ønskelisten ut for mange mennesker
i Kongo-Brazzaville:
•
•
•
•
•
•
•
Synsundersøkelse: Kr 140 (ØYE)
Tannlegebehandling for ett barn: Kr 270 (TANNLEGE)
Grå stær-operasjon: Kr 1 500 (GRÅ STÆR)
Leppe-ganespaltekirurgi: Kr 1 500 (LEPPE/GANE)
Svulstoperasjon: Kr 3 000 (SVULST)
Ortopedi (retter ut skjeve ledd hos barn): Kr 3 000 (ORTO)
Fistula-operasjon (fødselsskade): Kr 3 000 (VVF)
Slik gir du ditt gavebidrag:
Velg gaven du ønsker å gi fra listen og
overfør beløpet til bankkonto:
3201.10.86569
Vennligst merk gaven/innbetalingen
med: VL1213 (+ evt. tilhørende
prosjektkode)
Andre Mercy Ships-prosjekter du kan være
med å støtte (valgfritt beløp)
•
•
•
•
•
Food for Life ernæringsprogram (ERNÆR)
Jordbruksprosjekt (JORDBRUK)
Kjole til ny-opererte fistula-pasienter, VVF (KJOLE)
Mental helse (MENTAL)
Rent vann (VANN)
Mercy Ships Norge • Markensgate 48, 4612 Kristiansand • tlf. 51 51 00 90 • e-post: [email protected] • www.mercyships.no • Org.nr. 976600746
TIPSTELEFON: 55 55 97 00
Hverdager 08.30-15.00, lørdager stengt
KUNDESENTER: 55 55 97 00
VÆRET
Norge i dag
Temp kl 13
5
Norge
i morgen
i dag
Oslo
Lillehammer
Hamar
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Ålesund
Kristiansund
Trondheim
Bodø
Tromsø
Longyearbyen
+1
-3
0
+1
+2
0
-1
0
-1
-4
-3
-14
OSLO: 22 99 76 93
Hverdager 10.00-15.00, lørdager stengt
Hverdager 08.30-15.00, lørdager stengt
Europa i dag
-17
-7
-7
-15
Tromsø:
Overskyet, men mest
opphold.
Søn
Bodø:
Delvis skyet og
opphold.
-13
-1
+2
+5
-5
-6
+3
-4
+10
+8
+13
+4
+3
-7
-4
Stavanger:
Overskyet og noe
snø.
+12
Solens oppgang og nedgang
-6
Kristiansand:
Mest klart.
8
-4
0
+2
+4
+5
+5
Bergen:
Skyet og perioder
med snø.
13
-9
-4
Trondheim:
Skiftende skydekke
og en del snøbyger.
Oslo:
Ganske klart vær.
Man
-7
+1
+1
+14
+15
I dag
I morgen
Oslo
Opp kl
Ned kl
09.01
15.12
09.03
15.11
Kristiansand
Opp kl
Ned kl
08.57
15.40
08.59
15.39
Stavanger
Opp kl
Ned kl
09.12
15.43
09.14
15.42
Bergen
Opp kl
Ned kl
09.26
15.33
09.27
15.32
Ålesund
Opp kl
Ned kl
09.45
15.07
09.47
15.06
Bodø
Opp kl
Ned kl
10.36
13.10
10.41
13.07
Tromsø
Opp kl
Ned kl
--:---:--
--:---:--
Europa i morgen
+15 °
+12 °
+12 °
+10 °
+1 °
+4 °
+2 °
+7 °
+7 °
+2 °
+2 °
-2 °
+15 °
Algarve
Alicante
Athen
Barcelona
Berlin
Brussel
Budapest
Dublin
Edinburgh
Frankfurt
Geneve
Helsingfors
Jerusalem
+1 °
+15°
+1°
+12°
+8 °
+10°
+4°
+1 °
-6°
+10°
-5°
+1 °
+2°
Kiev
Kreta
København
Lisboa
London
Nice
Paris
Praha
Reykjavik
Roma
Stockholm
Warszawa
Wien
Langtidsvarsel
Oslo
-7
Kristiansand Stavanger
Bergen
Ålesund
Trondheim
Bodø
Tromsø
Vadsø
Søndag
-4
+5
+8
+3
0
-6
-4
-7
-12
Mandag
-7
0
+6
+4
+2
-4
-5
-9
-13
Tirsdag
-3
+7
+9
+7
+8
+4
+5
-4
-12
Onsdag
-3
+6
+8
+7
+7
+1
+8
+5
-4
Torsdag
-4
+6
+8
+7
+8
-4
+3
+1
+1
-6
Flo og fjære
Oslo
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Ålesund
Bodø
Tromsø
I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen
kl 07:43 08:34 06:05
20:14 21:09 18:45
07:01 00:21
19:45 12:42
01:09 00:49
13:30 13:06
01:42
13:58
00:48
13:01
01:40 02:14
13:52 14:33
03:06 03:21
15:23 15:41
04:12
16:30
Fjære kl 00:43 01:38 11:51
12:59 14:00 --:--
00:24 06:20
12:49 18:45
07:04 06:41
19:32 19:13
07:30
20:07
06:58
19:35
07:49 08:24
20:33 21:05
09:15 09:27
22:01 21:58
10:17
22:51
Flo
3
-1
8
Vil du delta på korttidsbibelskole i Tromsø
i uke 7, 8, 9 eller 10?
Undervisning - Hvile - Fellesskap
PÅMELDING til tlf: 47 91 31 25
E-post: [email protected]
Arrangør: Fjellheim kurs- og misjonssenter
Nettadresse: www.mellomvegen96.no
Kortkurs 2014
Data fra Statens kartverk Sjø. Tnr 11/G679
48 ANNONSE
DAGEN - fredag 6. desember 2013
Takk!
Takk til alle som har vært med å bidra til at Verdibanken så dagens lys for 10
år siden. Frem til i dag har vi vokst til ca. 1,6 milliarder i forvaltningskapital,
mer enn 5.000 bankkunder og en dedikert stab på 14 personer. Vi er utrolig
takknemlige for dere som har stått sammen med oss og vi er stolte over det
vi har fått til hittil. Samtidig gleder vi oss stort til å fortsette å bygge en solid
verdiorientert bank med en klar sosial profil og identitet i årene fremover.
Finn ut mer om oss på
www.verdibanken.no
og les mer om våre verdier
på vår blogg
www.verdibanken.no/blogg