Nytt Om - Marys Venner

Download Report

Transcript Nytt Om - Marys Venner

Nytt Om
Nr 1 – mars 2012
Utgitt av Marys Venner,
2233 Vestmarka.
Tlf./fax 62 83 92 75
E-post: [email protected]
Alle innbetalinger til kontonr.:
1602.03.02228
Marys Venner er registrert i
Innsamlingskontrollen i Norge,
registreringsnr. 14.
Org.nr. 982847699
Redaktør:
Bodil Vassli
[email protected]
tlf. 95 93 41 86
Besøk våre hjemmesider:
www.marysvenner.no
Julelotteriet 2011 innbrakte kr.
36.000,- som i sin helhet gikk til
julegaver og julefest for alle
barn på våre barnehjem. Årets
vinner av kr. 5.000,- til en valgfri
reise, ble Mai Veidal fra
Sandefjord.
Inge Senanayake – 30 år i Marys Venners
tjeneste
Hva hadde Marys Venner
vært uten Inge
Senanayake? Hun har
ledet Marys Venner med
uovertruffen dyktighet fra
sitt hjem og vårt kontor i
Sri Lanka i 30 år. Inge er
opprinnelig tysk, men har
bodd i Colombo i nesten
hele sitt voksne liv og har
en unik kunnskap til
landets kultur og
styresett, noe som har
vært avgjørende for Marys
Venners utvikling. Begivenheten ble markert av President Helge og
nære venner i en middag hos Inge og hennes ektemann Lalith i
februar. Da Inge var i Norge forrige gang, besøkte hun glassverket
på Hadeland, og gaven som vi hadde med derfra var derfor midt i
blinken ifølge Inge!
Marys Venner på Sunndalsøra fikk årets Aura
Avis sin Ærespris i 2011
Vennegjengens unike innsats legges merke til, ikke bare hos Marys
Venner, men også i lokalmiljøet i dalen. For sitt frivillige og
ulønnede arbeid i mer enn to tiår har Marys Venner på Sunndalsøra
fått Æresprisen i 2011, en pris som er mer enn fortjent! I 2011 ble kr
500.000,- overført
til Marys Venners
innsamlingskonto,
mye av dette
kommer fra
loppemarkedet på
Furu. Markedet er
åpent to dager i uka,
og Sunndalingene
støtter opp, kjøper
lopper og leverer
lopper! Selv om
prisene er lave, blir
det penger av det og
en av ildsjelene, Solveig Melkild, hadde mye fint å vise oss da vi tok
turen innom markedet på Furu!
Innkalling til Marys Venners Landsmøte – lørdag 14. april kl 13.00
I henhold til Marys Venners vedtekter, skal det avholdes landsmøte med valg av nytt styre hvert annet år. Dette
skjer lørdag 14. april kl. 13.00 hos Norges Juristforbunds lokaler i Kristian Augustsgt. 9 (ved Tinghuset i Oslo,
parkering i Sentrum P-hus/Ibsen). Alle medlemmer oppfordres til å delta. Før landsmøtet vil det bli et eget
seminar for Kontaktpersoner med møtestart kl 10.00. Påmelding og saker som ønskes behandlet, må være
Marys Venner v/Margaret i hende innen 31. mars. E-postadresse [email protected] eller tlf. 62 83 92 75.
Nye Marys Venner prosjekter nord
på Sri Lanka
Rett etter at det ble fred etter borgerkrigen i
nordområdene på Sri Lanka, startet Marys Venner
hjelpearbeidet her med nye prosjekter. Også før
borgerkrigen startet, hadde Marys Venner
prosjekter i nord, men vi trakk oss helt seg ut av
disse prosjektene da Tamiltigrene ville ha kontroll
over alle midler som var øremerket for sponsede
barn.
Etter endelig å ha fått myndighetenes
godkjennelse til å besøke våre nye prosjekter, dro
prosjektkoordinator Deepal Perera og Inge
Senanayake fra Colombo-kontoret sammen med
President Helge til de nye prosjektene i nord.
Turen startet fra Colombo med eget militæfly til
Jaffna. Dette tok 45 minutter, til sammenligning
ville veitransport på delvis ødelagte veier tatt 1214 timer.
Endelig sent på ettermiddagen nådde vi den lille
landsbyen Anaivilunthan hvor Marys Venner
gjennom sin faste arkitekt
og kontraktør i Sri Lanka
hadde finansiert tegning
og bygging av et
treningsenter for unge
krigsenker.
Midlene til prosjektet var
skaffet til veie gjennom
Menny Vangens
testamentariske gave til
Marys Venner, samt at vi
etter søknad fikk et ekstra
tilskudd fra Helle Bennetts
Fond til bygging av et eget
kjøkken.
Første dag besøkte vi to førskoler for barn i Jaffna ,
finansiert av Marys Venner.
Et stort antall av landsbyboerne var møtt opp for å
bivåne den ofisielle åpningen av hjemmet som skal
driftes av nonneordenen Holy Sisters.
Bildet fra St. Nicholas Nursary School i Jaffna som
driftes av Good Shepherd Sisters. Sammen med
barna, til venstre søster Sumithra, Mrs Inge
Senanayake, 2 lærere i bakgrunnen og President
Helge.
Fra Jaffna gikk turen med leiebil sørover til
Kilinochchi distriktet hvor krigens herjinger kunne
sees over alt. Langs veiene var det fortsatt skilt
med klare advarsler om udetonerte miner og de
normalt praktfulle kronene på kokospalmene var
skutt bort slik at bare trestumper stod igjen av
skogen.
Marys Venner avslutter støtten til prosjekt 80 - Kegalle
Marys Venners styre har besluttet å stoppe videre støtte til barnehjemmet i Kegalle på Sri Lanka. De ca. 40 sponsorene
som har barn som bor på dette hjemmet er varslet spesielt, og nesten samtlige har besluttet å støtte et nytt barn på et
av våre andre barnehjem. Årsaken til styrets beslutning er at det ble oppdaget uregelmessigheter vedrørende
hjemmets disponering av faddernes penger til fadderbarna.
Marys Venner skiller seg fra alle de store fadderorganisasjonene ved at vi gir direkte og individuell støtte til et
fadderbarn. Faddernes sponsorpenger er øremerket dette barnet, og fadder kan følge barnet gjennom
korrespondanse og eventuelt besøk. På alle våre prosjekter er kontakt og innbetalinger til barna nøyaktig loggført og
dette blir regelmessig kontrollert av Marys Venners prosjektansvarlige i Colombo.
På prosjektet i Kegalle ble det dessverre avdekket at innbetalte sponsorpenger også gikk til andre formål, noe som
senere ble bekreftet i en uavhengig revisorrapport. Ansvarlig nonne på prosjektet har ikke beriket seg selv, men
hevder hun selv vil bestemme hvordan pengene fra fadderne skal benyttes. Vi har også fått bekreftet at hennes
beslutning om selv å bestemme hvordan tilsendte midler skal benyttes, skyldes dobbeltfinansiering. Vi føler oss
derfor sikre på at barna på hjemmet ikke blir skadelidende selv om Marys Venner nå trekker seg ut.
Marys Venners unike prinsipp om at faddernes penger skal være øremerket fadderbarnet står fast, og styret finner det
derfor riktig å konsentrere innsatsen om barn på andre barnehjem.
4 fadderbarn på rappen
Marys Venn Kjell Lorentz Vogt fra Son har i sin pensjonist-tilværelse
slått seg ned i Thailand. Han ble nylig kjent med Marys Venner og ble
med på besøksreiser til prosjektene i Thailand. Det endte med 4
fadderskap. Her sammen med 2 av dem, venninnene Tawitiya og
Wiyada.
Per og Gerd Erdal fra Bergen reiser ofte til Thailand
Å besøke sine fadderbarn er alltid reisens høydepunkt.
Her sammen med sitt fadderbarn i Nongkhai som er født
med hareskår. Erdals har allerede kostet opersjoner på
den lille og nye operasjoner vil komme. Legene sier at
jenta vil få et helt normalt utseende når operasjonene er
ferdig.
Ruth Margaret Frøseth døde på Gran Canaria 30.01.2012
Det er med stor sorg vi har fått meldingen om at Ruth Frøseth (født 1930) har gått bort.
Ruth og Bjarne Frøseth har gjennom mange, mange år vært entusiastiske medlemmer i
Marys Venner, og har bidratt med betydelig økonomisk hjelp til organisasjonens arbeid.
Vi lyser fred over Ruth Frøseths minne, og våre tanker går til Bjarne i denne tunge tiden.
En anne trofast Marys Venn, Tormod Nordeng fra Andøya, gikk bort i januar i år.
Tormod Nordeng var med på en rekke besøksturer til prosjektene, og gjennom sin
levende interesse for historie og kultur var han en svært positiv og engasjert bidragsyter i
alle sammenhenger. Vi lyser fred over Tormod Nordengs minne.
Ruth Frøseth
Figur 1 Ruth Frøseth
Samitha Sudarshani (bilde til venstre)
har fått sin Bachelor of Art Degree ved
Universitetet i Kelaniya, og jobber nå
ved Department of Health. Samitha
har fått økonomisk støtte til sin
utdannelse gjennom Marys Venner og
sponsor Noralf Andersen.
Ruwani M. Jayamaha (bilde til høyre)
har fått sin Bachelor of Art Degree ved
Universitetet i Kelaniya, jobber ved
Education Department, har nettopp
giftet seg og lever et lykkelig liv.
Ruwani har fått økonomisk støtte til
sin utdannelse gjennom Marys Venner
og sponsor Grethe E. Forbregd.
Marys Venner har bidratt til store forbedringer på Jayawickrema Children’s Home i Kandy (prosjekt 57). Det
er bygd ny sovesal, eget sykerom, kontor m/PC-utstyr og nytt sanitæranlegg.
Gaver – Marys Venner takker…
Kr 1.299,- fra Isebakke Barnehage i Østfold (innsamling
høstfest)
Kr 1.000,- fra Kommunenes Sentralforbund, øremerket 6
studenter på prosjekt 32
Kr 5.000,- fra Bjørnrud & Arnestad AS
Kr 2.000,- fra Ragna Vogt Nilssen
Kr 5.000,- fra Atlanticon Surnadal AS
Kr 1.000,- fra Rolf Lund
Kr 8.000,- fra Per Erdal, øremerket prosjekt 33
Kr 9.500,- fra Jan Martin Medhaug, øremerket prosjekt 97
Kr 2.000,- fra Soon Blandede Koor
Kr 10.000,- fra Sunndals Husflidslag, øremerket utvikling av
lokal husflid og kreative evner hos barn/unge i Dong Tong
Kr 1.000,- fra Magnhild Melhus øremerket Marcsri
Kr 6.250,- i forbindelse med Kjell Rylis 80-årsdag
Kr 1.200,- fra Sissel Rønning Andresen
Kr 11.200 kr i minnegave i forbindelse med Tormod Nordengs
bisettelse
Kr 4.500 kr i minnegave i forbindelse med Ruth Frøseths
bisettelse
en
I forbindelse med en reise til Sri Lanka i februar der
blant annet redaktøren deltok, ble barna fra
Nayakakanda og Bolawalana invitert med til den
populære Elefantbarnehagen. To fulle busser med
godt over 100 jenter ankom parken en vakker
formiddag, og regningen ble betalt av Marys Venner
på Sunndalsøra. En stor dag for store og små!