fredag 22. oktober

download report

Transcript fredag 22. oktober

ET ÅR MED 13 MÅNEDER
heter en film av Rainer Werner
Fassbinder, og jeg føler at det
er nettopp det som ligger bak
oss nå. Det er ikke enkelt å
møte nye tider og teknologi
når en ligger helt i pionérskiktet som det første
land i verden som digitaliserer samtlige av rikets
kinoer. Og BIFF er ”rammet” av dette mer enn
noen andre, ettersom festivalen har et så stort
og rikholdig program fullspekket med filmer som
kommer på formater kinobransjen ennå ikke har
noen standardiserte løsninger for. De ferskeste
og mest interessante filmene er rett og slett ikke
klare for markedet ennå. Men de er klare for
BIFFs festivalpublikum, og det er her vi liker å
være – helt i front!
Grenselandet mellom fiksjon og virkelighet
er et område BIFF utforsker i større grad enn
noen annen norsk filmfestival. Med vårt store
og rikholdige dokumentarfilmprogram, har vi
muligheten til å dissekere slike problemstillinger
via kuraterende og kontekstualiserende grep.
BIFF viser filmer som setter dagsorden i
samfunnsdebatten; filmer som fungerer som
en kritisk korrektiv til medias prioriteringer.
Vårt mål er å gå i dybden på saker hvor mediene
preget av flokkmentalitet og forenklede,
overfladiske innfallsvinkler til problemområder
som fortjener mer nyansert behandling. Løp og
se vårt rikholdige dokumentarprogram!
2009 markerte vi Berlinmurens fall med en rekke
filmer fra Øst-Europa – nå Sentral-Europa – og
Russland. Vi lovet dengang å komme tilbake til
filmer også fra Baltikum, hvilket vi dessverre
ikke plass til ifjor. Når vi så oppdager at Norge
har overtatt formannskapet i Østersjørådet,
byr anledningen seg til å slå et slag for de
kulturelle- og økonomiske båndene som
historisk sett knytter den gamle og tradisjonsrike
Hansa-stasjonen Bergen til nettopp denne
regionen. Dette betyr at vi presenterer film fra
hele østersjøregionen, som jo innbefatter ikke
bare de baltiske stater, men også hele Norden,
Polen, tyskland og ikke minst Russland. Vi viste
historikeren Geir Atle Ersland ved UiB den tyske
storproduksjonen 12 METER UTEN HODE av
Sven Taddicken, og spurte om han kunne drodle
rundt begrepene ’Hanseater’ og ’Østersjøen’ i
lys av denne røverhistorien. Det ble en morsom,
innsiktsfull og lærerik artikkel om tyske pirater
som herjet Østersjøen – og Bergen – som du kan
4
BIFF 2010
lese på side 46. Akkurat som vikingene før dem,
hadde disse piratene mer enn sin tilmålte andel
svin på skogen, og en av de mest legendariske
av dem, Klaus Störtebeker, er hovedpersonen i
denne beretningen om Østersjøens skrekk.
Latin-Amerika er et kontinent som stadig gjør
mer ut av seg på internasjonale filmfestivaler.
Det er ikke lenger kun argentinsk og meksikansk
filmkultur som vies en plass i rampelyset.
De senere årene har Brasil satset mer på
filmproduksjon, og nå har også en rekke
andre land på dette spennende kontinentet
meldt seg på i kampen om den internasjonale
oppmerksomheten. Det er svært gledelig å se
gode filmer dukke opp på uventede kanter – så
som Bolivia, Chile og Peru. Dette markerer vi
med et eget program, og vi gleder oss veldig til å
se publikums reaksjoner på dette nye tilskuddet
til BIFF-menyen.
Checkpoints-programmet er nå blitt så faglig
og kustnerisk etablert at Statsråd Jonas Gahr
Støre har satt av tid til å forestå den høytidelige
åpningen av denne delen av festivalen torsdag 21.
oktober kl. 18.00 i KP 1. Da vises vinnerfilmen,
som juryleder Shirin Ebadi vil utrope sammen
med lagdommer Hanne Sophie Greve, direktør
for Wergelandssenteret Ana Perona-Fjeldstad
og UiB-stipendiat og medlem av Raftostiftelsens
priskomité Marin Paulsen.
Det Akademiske Kvarter innvier i oktober Tivoli
– et nytt og etterlengtet tilskudd til filmbyen
Bergen. For blant dens mange bruksområder, er
denne salen Bergen filmklubbs nye visningsrom.
Sammen med BFK og Studentersamfunnet er
vi i BIFF svært, svært glade for at Tivoli kan bli
integrert i BIFF-programmet, og vi er svært
spent på hvilke nye muligheter en slik arena hvor
en kan kjøre både filmer og debatter kan by på.
Det er viktig å understreke at dette ikke kun er et
tilbud til studenter, men noe som er åpent for alle
som er interessert i film, foredrag og debatter –
også resten av året.
I det hele tatt er vi opptatt av å presentere mange
filmer som nettopp skal vekke debatt. Ikke
for provokasjonens skyld, men fordi vi ikke vil
oppleve at publikum skal stille seg likegyldige
til det de får servert. Hvis vi vi heller på et eller
annet vis kan engasjere og opplyse – da har vi
lykkes. Også i år.
Bon Cinema!
Tor Fosse
Kjære festivalpublikum,
Bergen internasjonale filmfestival ble vedtatt
opprettet av Bergen bystyre i 1999 som del
av markeringen av Bergen som Europeisk
Kulturby 2000. Festivalen ble umiddelbart et
anerkjent varemerke for Bergen kino, og BIFF
som begrep ble nærmest over natta innarbeidet
i bevisstheten til festivalpublikummet, Bergen
kinos brukere og byens befolkning for øvrig. BIFF
ble raskt en av landets ledende filmfestivaler, og
har nå også rukket å bli en av Nordens største
dokumentarfilmmønstringer, selv om halve
programmet er viet fiksjonsfilm.
BIFF utfyller Bergen kinos øvrige programmering
ved å presentere filmer kinoen ikke har anledning
til å vise, ettersom mange av disse filmene ikke
er å finne i kommersiell distribusjon. Slik sett
bidrar BIFF til et utvidet kulturtilbud art for
byens befolkning. Festivalen er også viktig i
forhold til universitet og høyskoler da mange av
filmene som presenteres har stor faglig verdi
for studenter, undervisere og forskere innenfor
ulike fagmiljø. BIFF er i mye større grad enn
andre norske filmfestivaler også innrettet mot
slike forskningsmiljø og i mange tilfeller også det
kommunale tjenestetilbud.
Som nylig påtroppet styreleder for BIFF er det
en glede å kunne ønske vårt festivalpublikum
velkommen til den 11. utgaven av festivalen, en
festival som stadig når et bredere publikum.
Elisabeth Halvorsen,
Styreleder BIFF
Kjære filmvenner!
Det er med stor tilfredshet jeg ser at årets
BIFF blant annet er viet et program om
Østersjøregionen. Bergen var i sine nasjonale
velmaktsdager et viktig handelsknutepunkt
mellom nord og øst som stasjon for
Hanseatene. Det er også en fryd å lese
historikeren Geir Atle Erslands beretning i
katalogen om hanseatene – og ikke minst
piratene, som stundom herjet byen før dem
… manifestert av 12 METER UTEN HODE og
som skal presenteres som del av Østersjøprogrammet.
BIFF er blitt en institusjon å regne
med i Bergen. Ikke bare i kulturlivet, som er
viktig nok i seg selv, men festivalen favner så
mye mer av samfunnlivet i byen. BIFF åpner
dørene for en rekke tematiske program viet
videregående og ungdomsskoler. Dette vitner
ikke minst om at film kan være et nyttig
redskap i undervisningssammenheng, noe
både Utenriksdepartementet, Kommunal- og
regionaldepartementet, Kulturdepartementet, UNESCO-kommisjonen, Fylkesmannens
Landbruksavdeling og flere andre offentlige instanser har vært med å understøtte på årets
BIFF. Det viser at festivalen blir tatt alvorlig som meningsformidler og at den er på rett spor
i bestrebelsene på å favne vidt – med mening.
BIFF er blitt landets største filmfestival i omfang, med et så rikholdig program
av dokumentarer at den nå også er blant Nordens største dokumentarmønstringer. I tillegg
bugner den over av spillefilmer, så her skulle det være duket for et program for enhver
smak og preferanse.
Spesielt gledelig er det at festivalen har valgt å presentere et Vestnorsk program,
bestående av det beste av kort- og dokumentarer, samt musikkvideoer fra den senere tid,
støttet av Vestnorsk filmsenter. Det er viktig at det finnes visningsfora for slike filmer og at
BIFF har sett verdien av å fungere som et utstillingsvindu, som feirer disse produksjonene
og den kreative staben bak dem. Det er ikke nok at disse filmene bare blir vist på TV, om
de i det hele tatt blir det. Og kinoene har problemer med å få presentert alt av lokale og
regionale filmer over 10 minutters lengde. Lages det film i regionen, må det mer til – og her
har BIFF tatt ansvar.
Det er også flott å registrere at to av de utenlandske filmene på programmet –
henholdsvis fra Italia og Tyrkia - er delvis innspilt i Bergen. Dette er resultatet av Vestnorsk
filmkommisjons arbeid med å få internasjonale produksjoner til regionen, noe de altså fra
tid til annen lykkes med.
Jeg vil også berømme samarbeidet mellom BIFF, Studentersamfunnet og Bergen
filmklubb om en nyvinning på årets program – nemlig bruken av den nye kinosalen på Det
Akademiske Kvartér – til både filmvisning og påfølgende debatt, faktisk hele syv, om så ulike
tema som for eksempel urbanisme og lobbyisme. Det er snert over denne nysatsingen!
Avslutningsvis synes jeg det er på sin plass også å fremheve Checkpoints,
programmet som omhandler menneskerettigheter og som er et samarbeid mellom
Raftostiftelsen og BIFF. De har skapt noe helt nytt med årets festival – nemlig innstiftingen
av en pris som skal gå til de menneskene vinnerdokumentaren omhandler og ikke
filmskaperne. Det virker veldig riktig og veldig spenstig også dette.
Jeg hilser Bergen internasjonale filmfestival til lykke med 10 år i Kulturbyen Bergen – og
festival nummer 11!
Gunnar Bakke
Ordfører
6
BIFF 2010
Bergen internasjonale filmfestival er en vital festival for
fremme av engasjerende spillefilmer og dokumentarfilmer
av høy kvalitet. Festivalen har på kort tid rukket å bli en av
de største i Norge med sine mer enn 400 forestillinger, og
er en av Nordens største dokumentarfilmarenaer.
Dokumentarfilmen engasjerer og skaper
debatt, og er viktig i et demokratisk, samfunnsmessig
og kulturpolitisk perspektiv. For å bidra til flere norske
dokumentarer som utfordrer og når et stort publikum i
Norge og internasjonalt vil Regjeringen øke bevilgningene
til dokumentarfilm til neste år. Økningen til film skal også
bidra til å høyne kvaliteten og mangfoldet blant de filmene
som produseres.
Jeg synes det er spennende at Bergen
internasjonale filmfestival og Raftostiftelsen i fire år
har samarbeidet om Checkpoints, et program viet til
dokumentarfilmer med fokus på menneskerettigheter. I år
skal programmet også vurderes av en jury, og juryleder er
ingen ringere enn fredsprisvinneren Shirin Ebadi!
Bergen internasjonale filmfestival vitner om
at film er en allsidig kunstart. Jeg kan ikke tenke meg
et mer allsidig medium – det er ikke noe film ikke kan
ta for seg av tematikk. Derfor peker film som kunstart
og kanal i den offentlige samfunnsdebatten på noen helt
sentrale elementer, nemlig at vi kan komme nærmere
mellommenneskelig forståelse ved å ta inn over oss det vi
blir vitne til som tilskuere.
Jeg ønsker Bergen internasjonale filmfestival lykke til med
årets festival!
Anniken Huitfeldt
Kulturminister
PROGRAMOVERSIKT
ÅPNINGSFILM: HJEM TIL JUL
45
CENTERPICE: WAITING FOR SUPERMAN
194
CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE
ALBANEREN
ALL THAT I LOVE
AU REVOIR TAIPEI
CARANCHO
DET USYNLIGE ØYET
DRAGNING MOT ØST
DUST
HONEYMOONS
I SAW THE SUN
LIFE, ABOVE ALL
MIN GLEDE
MOLOCH TROPICAL
LE QUATTRO VOLTE
SONE SØR
ZENSOMMER
54
55
59
70
83
88
90
106
112
129
133
135
153
172
201
CINEMA EXTRAORDINAIRE
12 METER UTEN HODE
AMFETAMIN
BAD FAMILY
COLD WEATHER
DOSSIER K.
THE GOOD HEART
I, DON GIOVANNI
I’M STILL HERE
KAWASAKIS ROSE
KONGEVEIEN
LIFE DURING WARTIME
LOVE EXPOSURE
MOTHER THERESA OF CATS
NORMAL: THE DÜSSELDORF RIPPER
OLDBOYS
OND TRO
PAPER SOLDIER
LA PASSIONE
R
RANEREN
REVOLUCION
SENTERJENTER
SOUL BOY
THE TEMPTATION OF ST. TONY
TO SØSKEN
THE TROTSKY
52
58
60
76
86
102
111
113
119
123
128
130
136
140
142
144
147
149
155
157
160
169
173
182
186
191
8
BIFF 2010
DOKUMENTARPROGRAM I KONKURRANSE
BOGOTÁ CHANGE
CLIENT NO. 9: ELLIOT SPITZER
DISCO & ATOMIC WAR
DRØMMER I KØBENHAVN
GENERAL ORDERS NO. 9
HUMAN TERRAIN
INSIDE JOB
MY PERESTROIKA
NICOLAE CEAUCESCUS SELVBIOGRAFI
SECRETS OF THE TRIBE
TRANSCENDENT MAN
WAITING FOR SUPERMAN
WORLD PEACE AND OTHER 4TH GRADE ACHIEVEMENTS
65
74
84
89
97
109
115
137
139
168
188
194
198
DOKUMENTARPROGRAM
AMERICAN RADICAL:
THE TRIALS OF NORMAN FINKELSTEIN
THE BILL HICKS STORY
BLANK CITY
CAMP VICTORY, AFGHANISTAN
CASINO JACK & THE UNITED STATES OF MONEY
CLIMATE OF CHANGE
DAVID WANTS TO FLY
DEN UMULIGE REISEN
DET EROTISKE MENNESKE
DISH
EDIE & THEA
EN DRÅPE LUKSUS
FARTEIN VALEN
THE GENIUS AND THE BOYS
GENIUS WITHIN: GLENN GOULD
GOING VERTICAL
IN THE BEGINNING THERE WAS LIGHT
JUST LIKE US
KNUT SIGVE FRA FOLKESTAD
LEAVE THEM LAUGHING
MAMMA
MY PLAYGROUND
DAVID WANTS TO FLY
JEG VIL TAKKE LIVET
OCEANS
OPPFINNELSEN AV DR. NAKAMATS
THE PARKING LOT MOVIE
THE PEOPLE VS. GEORGE LUCAS
PLUG & PRAY
RACING DREAMS
RESTREPO
RICHARD GARRIOT: MAN ON A MISSION
S.O.S./STATE OF SECURITY
SOUTH OF THE BORDER
SPACE TOURISTS
SPILLET OM DE APATISKE BARNA
56
62
64
69
71
75
80
81
82
85
91
92
94
98
99
101
114
118
121
126
132
138
80
116
141
146
148
150
152
156
159
161
166
174
175
176
STREIFTOG I BERGEN
TEENAGE PAPARAZZO
THINK GLOBAL, ACT RURAL
THE TILLMAN STORY
VIDÅPNE ØYNE
VÅR MANN I KIRKENES
WAR GAMES AND THE MAN WHO STOPPED THEM
YVES SAINT LAURENT – L’AMOUR FOU
CHECKPOINTS I KONKURRANSE
BHUTTO
BOGOTÁ CHANGE
BUDRUS
ENEMIES OF THE PEOPLE
GRACE, MILLY, LUCY
HUNGER
MISS LANDMINE
THERE ONCE WAS AN ISLAND
WAR DON DON
WASTE LAND
WORLD PEACE & OTHER 4TH GRADE ACHIEVEMENTS
CHECKPOINTS
8: THE MORMON PROPOSITION
AMERICAN RADICAL:
THE TRIALS OF NORMAN FINCKELSTEIN
BRØDRE I KRIG
GAZAS TÅRER
RUSSIAN LESSONS
THE SHOCK DOCTRINE
TREKNIV I SMEDENS HJEM
178
181
184
185
192
193
196
200
61
65
68
93
103
110
134
183
195
197
198
53
56
67
96
165
170
190
GAY AND LESBIAN PROPAGANDA NIGHT
8: THE MORMON PROPOSITION
AMFETAMIN
LA BOYITA
EDIE & THEA
HJERTEBANK
HOWL
TREKNIV I SMEDENS HJEM
53
58
66
91
105
108
190
MUSIKALSKE TAKTER
GENIUS WITHIN: GLENN GOULD
HJERNEN ER ALENE
LEMMY
RIDE, RISE, ROAR
THE ROAD TO DIYARBEKIR
RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE
STRANGE POWERS: THE MAGNETIC FIELDS
TAQWACORE: THE BIRTH OF PUNK ISLAM
99
104
127
162
163
164
177
180
MIDNIGHT CRAZE
CELLE 211
DOSSIER K.
MACHETE
NORMAL: THE DÜSSELDORF RIPPER
RANEREN
RED
THE TOWN
73
86
131
140
157
158
187
SPIN & SWING
BOGOTÁ CHANGE
CASINO JACK & THE UNITED STATES OF MONEY
CLIENT NO. 9: ELLIOT SPITZER
INSIDE JOB
65
71
74
115
NORGE I KRIG
BRØDRE I KRIG
CAMP VICTORY, AFGHANISTAN
HUMAN TERRAIN
RESTREPO
THE TILLMAN STORY
67
69
109
159
185
KULINARISK KINO
COOKING UP DREAMS
77
URBANISME
BOGOTÁ CHANGE
DRØMMER I KØBENHAVN
GENERAL ORDERS NO. 9
THE PARKING LOT MOVIE
MY PLAYGROUND
STREIFTOG I BERGEN
WASTE LAND
65
89
97
148
138
178
197
FOKUS: ØSTERSJØEN
12 METER UTEN HODE
ALBANEREN
ALL THAT I LOVE
BAD FAMILY
DISCO & ATOMIC WAR
DRAGNING MOT ØST
DRØMMER I KØBENHAVN
HJEM TIL JUL
KONGEVEIEN
LATVISK ANIMASJONSFILM
MOTHER THERESA OF CATS
MY PLAYGROUND
OLDBOYS
OND TRO
PAPER SOLDIER
R
SENTERJENTER
THE TEMPTATION OF ST. TONY
WAR GAMES AND THE MAN WHO STOPPED THEM
52
54
55
60
84
88
89
51
123
34
136
138
142
144
147
155
169
182
196
BIFF 2010
9
PROGRAMOVERSIKT
FOKUS: LATIN-AMERIKA
BIUTIFUL
BOGOTÁ CHANGE
LA BOYITA
CARANCHO
DET USYNLIGE ØYET
MACHETE
MOLOCH TROPICAL
REVOLUCION
SECRETS OF THE TRIBE
THE SHOCK DOCTRINE
SONE SØR
SOUTH OF THE BORDER
TO SØSKEN
TREKNIV I SMEDENS HJEM
VIDÅPNE ØYNE
63
65
66
70
83
131
135
160
168
170
172
174
186
190
192
PORTRETTER
AMERICAN RADICAL:
THE TRIALS OF NORMAN FINCKELSTEIN
BHUTTO
THE BILL HICKS STORY
FARTEIN VALEN
GENIUS WITHIN: GLENN GOULD
KNUT SIGVE FRA FOLKESTAD
LEAVE THEM LAUGHING
LEMMY
NICOLAE CEAUCESCUS SELVBIOGRAFI
RICHARD GARRIOT: MAN ON A MISSION
TRANSCENDENT MAN
VÅR MANN I KIRKENES
YVES SAINT LAURENT – L’AMOUR FOU
56
61
62
94
99
121
126
127
139
161
188
193
200
PEACE & LOVE
BUDRUS
BOGOTÁ CHANGE
WORLD PEACE & OTHER 4TH GRADE ACHIEVEMENTS
68
65
198
INTERNASJONAL UKE
ALBANEREN
HONEYMOONS
54
106
REALFAG
OPPFINNELSEN AV DR. NAKAMATS
PLUG & PRAY
RICHARD GARRIOT: MAN ON A MISSION
SPACE TOURISTS
TRANSCENDENT MAN
146
152
161
175
188
10
BIFF 2010
VIDEORAMA
BAD FAMILY
CELLE 211
CYRUS
HJERNEN ER ALENE
HOWL
INSIDE JOB
60
73
78
104
108
115
VESTLAND, VESTLAND
DEN UMULIGE REISEN
FARTEIN VALEN
JEG VIL TAKKE LIVET
KNUT SIGVE FRA FOLKESTAD
MAMMA
THE ROAD TO DIYARBEKIR
STREIFTOG I BERGEN
VESTLAND, VESTLAND
81
94
116
121
132
163
178
32
FØRPREMIERER
BIUTIFUL
63
72
CASTAWAY ON THE MOON
FOUR LIONS
95
GAZAS TÅRER
96
100
GI ALT!
HJEM TIL JUL
51
HJERTEBANK
105
107
HONNING
THE KILLER INSIDE ME
120
KONSERTEN
124
KVINNER UTEN MENN
125
MACHETE
131
OM GUD OG MENNESKER
143
ONKEL BOONMEE SOM KAN ERINDRE SINE TIDLIGERE LIV145
PINNSVINETS HEMMELIGHET
151
RED
158
167
A SCREAMING MAN
THE SOCIAL NETWORK
171
TAMARA DREWE
179
THE TOWN
187
TREET
189
YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER
199
PRAKTISK INFORMASJON / PRACTICAL INFORMATION
BIFF har visninger på Bergen kino,
onsdag 20. oktober – onsdag 27.
oktober 2010. Festivalens hovedarena
er Magnus Barfot kinosenter,
Magnus Barfots gate 12. Enkelte
visninger finner sted i Konsertpaleet,
Neumannsgate 3. BIFF har også
visninger på Cinemateket USF i
kulturhuset USF Verftet, Georgernes
Verft 12. Nytt av året er visninger i
Tivoli på Det Akademiske Kvartér,
hvor du kan kjøpe medlemskort til
Bergen filmklubb for kr. 50,- under
BIFF (ordinær pris kr. 100,-) og få
rabattert alle forestillinger der til kr.
50,- (ordinær BIFF-billett er kr. 80,-).
Det Akademiske Kvartér har adresse
Olav Kyrresgate 49.
Noen visninger / arrangementer på:
· Radisson Blu Hotel Norge,
Nedre Ole Bulls Plass 4
· Soho, Håkonsgaten 27
· Garage, Christiesgate 14
· Landmark, Rasmus Meyers Allé 5
· USF Verftet, Georgernes Verft 12
· Rom 8, Vaskerelven 8
SE LOMMEPROGRAM OG NETTSIDER
FOR FORESTILLINGSTIDER
BIFF-rabattkort: Nytt kort koster
kr. 620,- (kr. 20,- for kortet og kr.
600 i billettsaldo) Dette kan senere
påfylles med minimum kr. 200,- hver
gang. Du kan bruke ubenyttet beløp
neste år på samme kort.
Kortsalg og påfyll kun i billettlukene
– både i Magnus Barfot kinosenter og
Konsertpaléet.
Billetter kan tas ut på internett,
i automater eller i billettluke.
Internettbilletter skrives ut i
automater eller luker. Kortet kan
benyttes også neste år om du har noe
til gode på det.
Uttak av rabattbilletter på
Internett. Følg instruks på www.
biff.no Stikk kort i automat, billett
skrives automatisk ut . Uttak av
rabattbilletter på billettautomat: Følg
instrukser på skjerm.
Enkeltbilletter (fullpris, uten
rabattkort) selges også over
internett. Pris kr. 80,- + gebyr). Du
må ha kredittkort (VISA/MasterCard).
BIFF selger også gruppeprisbilletter
for skoler m.m. à kr. 50,- (minimum
10 stk) for visninger før kl. 15.00.
Disse bestilles på 55 56 90 54 (kl.
10-14).
Kulturkort for ungdom i Hordaland
16 – 19 år: Gir adgang til å kjøpe
billetter til samme pris som BIFFrabattbilletter (kr. 60,-) Billetter må
kjøpes i billettlukene.
12
BIFF 2010
Priser på billetter og kort
er inkludert mva.
Debatter og seminarer
BIFF har inngått et samarbeid med
Studentersamfunnet og Bergen
filmklubb om bruken av byens nyeste
kinosal, Tivoli på Det Akademiske
Kvartér. Hver dag kl. 18.00 mellom
21. og 27. oktober arrangeres
debatt eller foredrag i Tivoli i
tilknytning til filmer som presenteres
i temabolker under BIFF. For å
delta her må du være medlem av
Studentersamfunnet. Medlemskap
koster kr. 30,- Billettpris kr. 20,Både medlemskort og billetter
til debattene kl. 18.00 kjøpes hos
Studentersamfunnet på Kvartéret –
ikke på Bergen kino.
BOGOTÁ CHANGE og
seminar om byutvikling
Seminaret om byutvikling på
Cinemateket USF fredag 22. oktober
kl. 14.00 har fri entré. Påmelding
skjer til [email protected]
Filmen BOGOTÁ CHANGE vises kl.
13.00 som innledning til seminaret.
Dette blir således en lukket
forestilling for de påmeldte og ikke
åpen for ordinært festivalpublikum
og/eller rushbilletter.
Billett- og kortsalg
Salg av billetter og rabattkort
til festivalen starter mandag 11.
oktober etter kl. 12.00. Billetter og
BIFF-rabattkort selges i Bergen
kinos billettlukeri Magnus Barfot
kinosenter og i Konsertpaleet. Under
festivalen er lukene i Magnus Barfot
åpne fra kl. 09.00. Det er ikke mulig
å reservere/bestille/kjøpe billetter
over telefon (unntatt skolebilletter) Billetter (også rabatterte) til
Cinemateket USF kan kjøpes over
nett og Bergen kinos billettsystem.
Disse må hentes ut i luke eller
automat på Bergen kino. Også
manuelt billettsalg (kun fullpris) ved
inngang til Cinemateket USF er mulig
å kjøpe.
Akkrediterte må hente ut billetter i
billettlukene
Av brannsikkerhetshensyn (og fare
for overfylte saler) må alle ta ut
billetter på forhånd. Dette kan gjøres
også i Konsertpaleets luker.
Frivillige må også hente ut billetter
Også de frivillige som arbeider
under BIFF må ta ut billetter i
egne stand som betjenes av BIFF i
Magnus Barfots foaje. De kan kun
ta ut billetter til forestillinger for
samme dag. Det skal forevises
akkrediteringskort ved inngang når
en går gjennom billettkøen.
Unummererte plasser
Det er unummererte plasser under
BIFF (selv om det skulle stå noe
annet på billetten).
Forestillingsstart
Forestillingen starter presis (ingen
reklame før filmene).
Aldersgrense
Generell aldersgrense er 15 år. Ingen
forestillinger har høyere aldergrense
i år.
Programendringer
Forbehold om programendringer.
Disse vil evt bli annonsert på www.
biff.no og ved oppslag på Magnus
Barfto kinosenter. De som har kjøpt/
tatt ut billetter til en forestilling som
er bltt avlyst, kan bytte billett til en
annen forestilling.
Age limit
General limit is 15 years of age
Programme changes
Programme changes might occur.
Changes will be announced at www.
biff.no and at Magnus Barfot cinema.
You my exchange to another ticket/
screening in case of cancellation.
Administrasjon/Administration
Tor Fosse, Festivalleder /
Festival Director
Geir Elling Eikenes, Daglig leder /
ENGLISH
Managing Director
Screenings and events
Kristian Fyllingsnes, IT / Booking /
Film screenings at Bergen kino
Shipping
(Magnus Barfot multiplex cinema)
Magnus Barfots gate 12. Wedensdag Geir Ørnholt, Booking / Shipping
Kjersti Vikør, Presse- og
October 20th to 27th Some
gjestekoordinator – Publicity /
screenings/events at other venues.
Guest coordinator
Håkon Tveit, Skoleansvarlig /
Ticket/Card prices
School screening programmer
Single tickets at kr. 80,- Discount
and coordinator
cards (10 screenings) at kr. 600,- +
Anna Sødal, Skoleansvarlig /
kr. 20 for the card. You may upload
School screening programmer
more filling at least kr. 200,- per
and coordinator
time. You may also use the card
Ingrid Spildo, Skolefilmfestivalen /
next year if you see less than up
School Film Festival
loaded. Tickets can be purchased
at www.biff.no and at Bergen kino’s Erik Aarebrot, Debatter, seminarer /
Debates and seminars
ticket automats and box office
Kamilla Rønnestad, Akkrediteringer /
stands at both Magnus Barfot and
Hotell – Accreditations / Hotel
Konsertpaleet 100 meters away.
Aksel Kielland, Redaktør og
Tickets for the Cinemateket USF
informasjon / Editor & Information
and Tivoli, Det Akademiske Kvartér
Mads Hundvin, Frivilligkoordinator,
must be purchased at the Bergen
kino’s automats or box office stands. transport, distribusjon / Volunteers,
You may also buy rush tickets at the transportation, distribution
Cinemateket USF, however only full Ole-Morten Algerøy,
Kortfilmansvarlig / Shorts
price kr. 80,Sigurd Wik, Teknisk konsulent
og Cinemateket USF – Technical
Box office
superviser & Cinemateket USF
Ticket and discount card sale for
the film festival starts October 11th. Annette Sannes Knudsen, Teknisk
koordinator / Technical coordinator
Tickets and discount cards are
Knut Geir Aga, DCP-ansvarlig / DCPsold at the box offices at Magnus
manager
Barfot and Konsertpaleet multiplex
cinemas. During the festival the box Jan Ingar Grindheim, Teknisk
tilrettelegger / Technical support
office at Magnus Barfot opens at
9AM. Single tickets are also sold over Jesper Kirkeby Brevik,
the Internet at www.biff.no Price kr. Teknisktilrettelegger / Technical
80,- plus fee. You need a credit card support
(VISA /MasterCard).
Seats
Un-numbered seating
Screening times
The screenings start on time (no
commercials).
Programmering / Programming
Tor Fosse - Programsjef / Program
Director
Kristian Fyllingsnes – Nestleder /
Assistant Program Director
Konsulenter / Consultants:
Håkon Tveit
Kjersti Vikør
Geir Ørnholt
Aksel Kielland
Erik Aarebrot
Robert Norseng
Ole-Morten Algerøy
Magnus Holtermann
Stein Sørensen
Styremedlemmer, Bergen filmklubb
Programmering Rom 8
Ole-Morten Algerøy
Morten Kvamme
Programmering Landmark
Nordiske musikkvideoer:
Jan Ingar Grindheim
Ole-Morten Algerøy
Filmomtaler/Catalogue texts
Aksel Kielland (redaktør)
Tor Fosse
Håkon Tveit
Anna Sødal
Frode Heen
Maria Dalland Larsen
Joep Aarts
Emilio Sanhueza
Anette Sannes Knutsen
Julie Tessem
Kristian Fyllingsnes
Magnus Holtermann
Robert Norseng
Hilde Fidje (korrektur)
Hilde Sofie Pettersen (korrektur)
Anette Margrethe Basso (korrektur)
Anne Arnesen Mørch (korrektur)
Simen Aardal Ulsaker
Sigrid Haugros (korrektur)
Billettsalg og visninger/Ticket sales
and screenings
Bergen Kinos stab/The staff at
Bergen Kino
Bergen filmklubb
Nettsted/Website
Klapp Media
Trailer
BUG
Katalog og trykksaker/
Catalogue and print
Kåre Thomsen, Ab OVO, Grafisk
design og produksjon/Graphic Design
and production
Sverre A. Stakkestad (Grønn
markedskontakt), Annonsesalg/Ads
Molvik Grafisk, Trykk/Print
Opplag/Circulation catalogue: 4000
VELKOMMEN TIL TIVOLI
I år ønsker BIFF velkommen i enda en ny festivalarena – nemlig Tivoli
Kinematografer i Det Akademiske Kvarter. Etter år med oppussing og
byggearbeid, kunne studentkulturhuset tidligere i år igjen åpne dørene
for byens studenter – men, det er bare uker siden den lenge planlagte
kinosalen Tivoli omsider stod klar til filmvisning. Etter fem år på Bergen
Kino, har nå Bergen filmklubb fått sin helt egen kinosal, og det er her
de viser film – hver onsdag og søndag gjennom hele året. Som mange
kanskje vet, er båndene mellom BIFF og Filmklubben tette; ikke bare var
Filmklubben indirekte en av de sentrale organisasjonene bak oppstarten
av festivalen, styret i Bfk har etterhvert blitt et godt rekrutteringsgrunnlag
når BIFF skal ansette nye, dyktige filmarbeidere. Nå gleder vi oss over å
kunne utvide samarbeidet ytterligere ved å kombinere det vi begge gjør
best – å vise film.
Tivoli har en egen billettordning: For å se film her må man ha medlemskap
i Bergen filmklubb / Cinemateket USF, men til gjengjeld koster filmene
bare 50 kroner. Medlemskap selges for kroner 50,- under festivalen, og
er gyldig på Bergen filmklubb og Cinemateket ut året. Her er det med
andre ord penger å spare. Billetter til visningene på Tivoli selges både
i døren og på Bergen kino, mens det obligatoriske medlemskortet kun
selges på Tivoli.
Tivoli vil også være arena for en rekke debatter som arrangeres i
samarbeid med Studentersamfunnet, noe du kan lese mer om på side 22.
BIFFs iPhone App er gratis å laste
ned, og du finner den i Apples
AppStore ved å søke på BIFF eller
Bergen internasjonale filmfestival
det du trenger
til studiene
studia.no
14
BIFF 2010
Annonse BIFF 2010.indd 1
27.09.2010 14:12:45
PRISER OG JURYER
Med unntak av vinneren av Checkpoints-konkurransen som annonseres i forbindelse med åpningsfilmen,
kunngjøres prisvinnerne i forkant av visningen av WAITING FOR SUPERMAN 25. oktober.
CINEMA EXTRAORDINAIRE –
KONKURRANSE
Anja Breien
Per Haddal
Astrid Kolbjørnsen
DOKUMENTAR – KONKURRANSE
Martin Nordvik
I det internasjonale konkurranseprogrammet vises 15 filmer som utmerker
seg ved å være filmkunst av ypperste merke. Cinema Extraordinairejuryen, som i år består av tre filmanmeldereveteraner og én regissør, skal
kåre en verdig vinnerfilm som tildeles en pris på 50 000 kroner.
Anja Breien er en av Norges mest anerkjente filmskapere – både
nasjonalt og internasjonalt. Best kjent er hun kanskje for VOLDTEKT og
de to HUSTRUER-filmene, men Breiens filmografi teller også en lang
rekke korte og lange filmer. ARVEN, hennes femte spillefilm, ble vist i
hovedprogrammet i Cannes i 1979
Per Haddal guidet gjennom tre tiår Aftenpostens lesere gjennom
premierefilmer og festivaler i inn- og utland. Haddal er også den hittil
eneste nordmannen som har fått æren av å lede en FIPRESCI-jury ved
en av de største internasjonale filmfestivalene, nærmere bestemt under
Berlinalen i 2008.
Astrid Kolbjørnsen har bakgrunn fra Aftenposten, Morgenavisen,
Bergensavisen, og var i mange år Bergens Tidenes hovedfilmanmelder,
hvor hun gjorde seg bemerket som en kontroversiell kritiker som ofte
gikk mot strømmen. Hun har har dessuten sittet som styreleder i Norsk
Filmkritikerlag.
Martin Nordvik er nylig pensjonert etter 40 år i Adresseavisen, hvor han
arbeidet som film- og teateranmelder.
Søren Birkvad
Ingrid Dokka
Frank Rossavik
Over halvparten av festivalprogrammet er viet dokumentarfilm, hvorav 12
er i konkurranse. Dokumentarfilmprisen på 50 000 skal sikre norsk DVDdistribusjon gjennom Film & Kinos S-film-ordning.
Vinnerfilmen kåres av en jury bestående av:
Søren Birkvad er professor ved Høgskolen i Lillehammers avdeling for TVutdanning og filmvitenskap.
Ingrid Dokka er konsulent ved Norsk filminstitutt, med hovedansvar for
innkjøp.
Frank Rossavik er journalist og forfatter med lang fartstid i Bergens
Tidende og Morgenbladet.
PUBLIKUMSPRISEN
Som vanlig oppfordres festivalpublikummet til å gi sin stemme til beste
film. Stemmene avlegges ved å gå inn på Filmweb via www.biff.no. Merk at
det kun er filmer som deltar i de ulike konkurranseprogrammene som er
nominert til publikumsprisen.
FILMWEBS TALENTPRIS
Prisen er på 20 000 kroner og går til et ungt og lovende talent eller eller
foretak innen filmbransjen på Vestlandet. Prisen er gitt av Filmweb
UNGDOMMENS DOKUMENTARPRIS
En jury bestående av styremedlemmer fra ungdomsfilmklubben HUFF
vil kåre den beste dokumentarfilmen blant filmene som har inngått i
studieopplegget for skoleelever i Hordaland under festivalen.
18
BIFF 2010
CHECKPOINTS – KONKURRANSE
Shirin Ebadi
Ana Perona-Fjeldstad
Hanne Sophie Greve
Martin Paulsen
Den nye Checkpoints-prisen er årets store nyhet på BIFF. Checkpoints
er programmet hvor BIFF retter søkelyset mot filmer som tematiserer
menneskerettigheter, og i år har vi opprettet en pris på 50 000 kroner.
I motsetning til hva som er vanlig skal ikke premiepengene gå til
filmskaperne, men til miljøet, enkeltpersoner eller saken filmen skildrer.
Dette er en temmelig uvanlig måte å dele ut pris på i filmsammenheng, og
vi tror en slik ordning vil skape debatt internasjonalt i filmfestivalmiljøer.
BIFF og Raftosenteret er glade for å kunne presentere denne nyvinningen
og stolte av at den første juryformannen er ingen ringere enn Shirin Ebadi.
Publikumspris
Stem på DIN favoritt BIFF-film og vinn 10 av årets BIFF
filmer på Blu Ray! Du kan stemme på alle filmene i
konkurranseprogrammene til Cinema Extraordinaire,
Dokumentar og Checkpoints. Filmwebs Publikumspris
trekkes ut blant alle som avgir stemme INNEN mandag
25. oktober kl. 18.00.
For å stemme, gå til www.biff.no og avgi din stemme på
avstemningssiden, eller gå inn på filmen du ønsker å
stemme på og trykk på Filmwebs publikumspris.
Shirin Ebadi er utdannet advokat, men best kjent for sitt engasjement for
menneskerettigheter i Iran. i 2003 ble hun tildelt Nobels fredspris for sitt
arbeid.
Ana Perona-Fjeldstad er direktør for Det europeiske Wergelandsenteret,
et internasjonalt ressurssenter som arbeider med utdanning innenfor
menneskerettigheter og interkulturell forståelse.
Hanne Sophie Greve er dommer i Gulating lagmannsrett. Hun har tidligere
arbeidet med menneskerettighetsproblematikk knyttet til konflikter i
Etiopia, Namibia, Kambodsja, Botswana og Jugoslavia.
Martin Paulsen er post.doc. i russisk ved Universitet i Bergen og medlem
av Raftosenterets priskomité.
BIFF 2010
19
Halvdagsseminar
BOG – BGO
Cinemateket fredag 22. oktober kl. 13.00
Mennesker, mobilitet og kampen om byens arealer
I løpet av 90-tallet endret borgermestrene i Bogotá i Colombia, Antanas
Mockus og Enrique Peñalosa, ”verdens farligste by” til en grønn og
sprudlende metropol. Biler ble valgt vekk til fordel for parker, fortau,
sykkelstier og kollektivtransport for å gjøre Bogotá til en bedre by for
mennesker. Forskjellene mellom Bergen og Bogotá kan virke enorme.
Bogotá, en by på over 7 millioner mennesker, hovedstad i et land kjent
for vold og konflikt, narkotikakriminalitet og store økonomiske forskjeller
mellom folk, og lille Bergen med 250 000 innbyggere.
”Selv om problemerne i byer i forskellige dele af verden og på forskellige
økonomiske udviklingstrin er meget forskellige, så er forskellene, hvor
det gælder arbejdet med den menneskelige dimension i byplanlægningen,
reelt meget beskedne” hevder den danske arkitekten og byplanleggeren
Jan Gehl.
I en kontekst hvor biltrafikken de siste 50 årene har vokst enormt, har
konkurransen om byens offentlige rom økt dramatisk. Kampen om
arealene er blitt en fellesnevner for byer, om de befinner seg i Asia, LatinAmerika eller Europa. Hvordan skape gode byer for mennesker? På tross
av Colombias kaotiske rykte, kan Bergen ha noe å lære om byutvikling av
det som nå er blitt Latin-Amerikas ”model for sustainable innovation”?
Vi inviterer politikere, byråkrater, organisasjoner og andre interessenter
til et halvdagsseminar med utgangspunkt i Andreas Møl Dalsgaards film
Bogotá Change om Mockus’ og Peñalosas borgermestervirke.
Dagens program:
13:00 – 14:00
Film: BOGOTÁ CHANGE (50 min)
Regi: Andreas Møl Dalsgaard / Danmark 2009
Kulturelt innslag: Tomas Espedal ”Å gå…”
14:05 – 14:15 Byråd Lisbeth Iversen åpner seminaret
14:15 – 14:45 Byer for mennesker
En presentasjon av hvilke idéer Mockus og Peñalosa la til grunn for å
innføre en menneskelig dimensjon i byplanleggingen.
Kulturelt innslag: Tomas Espedal ”Å gå…”
15:05 – 15:40
Kampen om arealene i Bergen
Innspill fra tre unge bergenske urbanister:
a) Bergenske gater som møterom?
Eirik Glambæk Bøe, arkitekturpsykolog
b) Grønn mobilitet, fra plan til realitet?
Bente B. Fuglseth, geograf, Statens Vegvesen
c) Er medvirkning mulig?
Fredrik Barth, arkitekt, Asplan Viak
Kulturelt innslag: Tomas Espedal ”Å gå…”
15:50 – 16:45
Samtale med Mockus og Peñalosa
Vert: Frode Bjerkestrand
Det åpnes for spørsmål fra salen.
20
BIFF 2010
D
I samarbeid med
Debatter
- STUDENTERSAMFUNNET
TORSDAG 21. OKTOBER KL. 18:00
ØSTERSJØEN
Det er sjelden man hører om Øster­sjø­regionen i norsk samfunns­
debatt. Likevel har vi betydelige interesser i området. Norge overtok i
år formannskapet i Øster­sjø­rådet, men i løpet av de 18 årene rådet har
eksistert har vi hørt lite om samarbeidet mellom de elleve medlems­
landene. Ifølge regjeringen utgjør Norges medlemskap en sentral del av
norsk nærområdepolitikk, men sammenliknet med nordområdene får
regionen lite oppmerksomhet. Står norske interesser i nord i konflikt
med interessene vi har i Østersjøregionen, og er det motsetninger
mellom hvordan vi forholder oss til Russland i forskjellige regioner?
I anledning det norske formannskapet kommer seniorrådgiver i
utenriks­departe­mentet Dag Briseid for å presentere Norges rolle i
Østersjørådet. Hva er Norges interesser i regionen, og hva kan vi oppnå
med formannskapet?
Innleder: Dag Briseid, formannskapskoordinator i Østersjørådet.
22
BIFF 2010
Debatter - STUDENTERSAMFUNNET
FREDAG 22. OKTOBER KL. 14.00
LØRDAG 23. OKTOBER KL. 18:00
Vi vil vise fem dokumentarfilmer som, sett i sammenheng, presenterer
en sammen­hengende og original fortelling om Norge i verden og om
Det nasjonale godhetsregimet. Fortellingen avdekker et politikkfelt som
er underlig fordi det har vært fredet for vanlig kritikk, og hvor kritiske
spørsmål defineres som amoralske. Filmskaperne har foretatt sine
fortellermessige og filmatiske grep for nettopp å etablere distanse
til u-hjelpens moralske makt, og for å undergrave moraliseringens
legitimitet.
På begynnelsen av 1990-tallet var Colombias hovedstad Bogotá en by
preget av korrupsjon, fattigdom og kriminalitet. Innbyggerne hadde full­
stendig mistet troen på at politikerne kunne gjøre tilværelsen deres bedre.
I en by i full oppløsning, maktet to politikere å revolusjonere systemet ved
bruk av radikale metoder. Dokumentaren BOGOTÁ CHANGE presenterer to
karis­matiske borgermestere som med sin uortodokse politikk har gitt den
colom­bianske hovedstaden en ny start. Hvordan klarte Antanas Mockus og
Enrique Peñalosa å gjøre Bogotá om til en by preget av medborgerskap,
kultur, og demokrati? Hvilke nye ideer og strategier ligger bak byen som
reiste seg fra asken? BIFF og Studentersamfunnet jobber med å få de to
borgermestrene til Bergen for samtale rundt den oppsikts­vekkende sosiale
revolusjonen i Bogotá.
FEM FILMER – ÉN HISTORIE
Leiediplomatene, om Midtøsten-kon­flikten og norsk vanndiplomati;
Stats­­­­­misjonærene: hva skjer når Utenriks­departementet sender ut folk
som selv erklærer seg som kristen­funda­mentalister for å drive politikk på
statens vegne i andre land? De Hvite hjelperne handler om hva som
inntil filmen ble vist, ble fremstilt av den utenrikspolitiske ledelsen i Norge
og av landets mest sentrale nødhjelps­orga­nisasjoner som det største og
mest vellykkede nød­hjelpsprosjektet i norsk historie.
Sultbløffen handler om hvordan FN; BBC og organisasjoner skapte
inntrykket av en forferdelig sultkatastrofe i Niger, til tross for at det ikke
var noen slik katastrofe. Til sist tar Veldedig­het som business for seg
den store og komplekse bransjen som har vokst opp rundt ulike former for
bistand.
Demokratisk deltagelse
Innleder: Álvaro Ramírez, førsteamanuensis, ved Institutt for informasjons- og
medievitenskap UiB
Til sammen gir disse filmene en original skildring av hva som kan kalles
Norges internasjonale gjennombrudd. Hva som skjer i denne tidsperioden,
og de perspektivene og tankeforestillingene som fester sitt grep over
landets intellektuelle liv, vil ha langtrekkende og dype konsekvenser fordi
de handler om helt grunnleggende verdensbilder og selvbilder.
Innledere: Terje Tvedt, Helle Sjøvaag, Søren Birkvad
BIFF 2010
23
Debatter - STUDENTERSAMFUNNET
SØNDAG 24. OKTOBER KL. 18:00
MANDAG 25. OKTOBER KL. 18:00
Nederland avsluttet i høst sitt militære oppdrag i Afghanistan. Her
hjemme viser de siste meningsmålingene at flertallet av befolkningen er
imot Norges militære tilstedeværelse i landet. I hvilken tilstand forlater
vi Afghanistan om vi nå trekker oss ut? Norske soldater er i Afghanistan
for blant annet å bygge opp landets sivile institusjoner og drive opplæring
av nasjonale sikkerhetsstyrker. Det har vært en kraftig økning i antallet
drepte utenlandske soldater i år, og fra flere hold snakkes det om at vi nå
må trekke oss ut av landet. Hva er resultatene av vår tilstedeværelse? Vil
en tilbake­trekking innebære at vårt arbeid har vært forgjeves, eller har
vi nådd punktet der afghanerne selv vil være i stand til å ivareta landets
sikkerhet? Har vi et ansvar for å bidra til den fremtidige utviklingen av
Afghanistan?
Dokumentaren CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY
viser hvor galt det kan gå når offentligheten ikke vet hva som skjer bak
politikernes lukkede dører. Debatten rundt lobbyisme er aktuell også i
Norge; PR-industrien vokser stadig, og flere tidligere politikere tar med
seg sin kompetanse inn i bransjen. Venstre har fremmet forslag om å
innføre et lobbyregister. Forslags­stillerne argumenterer med at denne
typen register er et viktig premiss for et åpent demokrati. Strengere
retnings­linjer for overgang fra politikken til andre yrkesområder har
også blitt foreslått i debatten. På den andre siden argu­menteres det for
at man må få lov til å legge frem sin sak uten at møtereferatet sendes til
media. Lobbyvirksomheten har definitivt kommet for å bli, men kan den
kontrolleres?
Innledere:Kai Eide, tidligere FNs spesialutsending til Afghanistan; Hans Dieset,
tidligere bistands­rådgiver for Norge i Afghanistan, TV2; Arne Strand, forsker,
Chr. Michelsens Institutt; Oberst Gjermund Eide, tidligere kontingent­sjef i
Afghanistan
Innledere: Kristin Clemet, daglig leder av tankesmien Civita; Trine Skei Grande,
leder i Venstre; Harald Espeli, forsker ved Institutt for innovasjon og økonomisk
organisering på BI og forfatter av boken ”Lobbyisme på Stortinget”
Norge i krig
Debatter
- STUDENTERSAMFUNNET
24
BIFF 2010
Spin & Swing
Debatter - STUDENTERSAMFUNNET
TIRSDAG 26. OKTOBER KL. 18:00
ONSDAG 27. OKTOBER KL. 18:00
Det Tyskland som skildres i Johannes Nabers film ALBANEREN er et
nådeløst sted. Regissøren presenterer en verden uten rom for illegale
innvandrere, hvor integritet og moral ikke har noen plass. Hva skjer med
dem som får avslag på søknad om oppholdstillatelse i Norge? Hvilket
ansvar har det norske samfunnet for flyktninger som stemples som
ulovlige? Hvem skal bestemme hvilke land en skal sendes til når en
vises ut av Norge – FN eller våre egne justis­myndigheter? I anledning
Internasjonal uke 2010 inviterer Amnesty International Norge, Norsk
Folkehjelp, Redd Barna, og Studentersamfunnet i Bergen til disku­sjon
rundt disse spørsmålene.
Tenk deg at du sitter hos legen din. Han forteller deg at du er syk, trykker
på en iPad og i løpet av et par minutter programmerer han nanoroboter
i blodet ditt som sammen med hvite blodceller angriper og utsletter
sykdommen i kroppen din. Kanskje er ikke doktoren din engang et
menneske, men en robot. Uansett om dette er realistisk eller ikke, står vi
idag overfor en teknologisk utvikling som vil sette både fantasi og etikk på
prøve. Med utgangspunkt i dokumentarene som vises rundt dette temaet
tar vi ikveld opp de etiske problemstillingene som dukker opp når roboter
blir stadig mer intelligente og nano-og biovitenskap smelter sammen til
noe som for få år siden var forbeholdt science fiction. Hvor er vi på vei, og
hva er konsekvensene av denne utviklingen?
Mennesket bak flyktningen
Regissør Johannes Naber vil være til stede før og etter filmvisningen, og
svarer på spørsmål som filmen måtte reise. Det vil også bli arrangert
stands og menneskebibliotek i regi av Internasjonal uke.
Cyberphobia:
Innledere: Ragnar Fjelland, Senter for Vitenskapsteori i Bergen, Terje Berg,
Futurist/ Senior Solution Designer, Ansur Technlogies.
Innledere: John Peder Egenæs, Amnesty; Tove Romsaas Wang, Redd Barna;
Petter Eide, Norsk Folkehjelp
I samarbeid med
BIFF 2010
25
TILBUD TIL SKOLENE
Gratis filmkurs for
ungdomsskoleelever
Bergen Kino inviterer i samarbeid med Bergen internasjonale
filmfestival og Den kulturelle skolesekken byens 9. og 10.
klasser til filmkurs og filmfestival høsten 2010 og våren 2011.
Skolefilmfestivalen er et gratis tilbud til 9. og 10.-klassinger og
gir en innføring i film og filmproduksjon. Kurset avsluttes med
at kortfilmene elevene har laget vises på en egen filmfestival.
Prosjektet er en stor suksess og har nå en kapasitet på nesten
1000 elever. Vi kombinerer teoretisk og praktisk undervisning
på en spennende måte, for å gi elevene en interessant læring
hvor hele klassen må jobbe sammen for å få til et resultat.
Program
Skolefilmfestivalen forløper slik:
· Åpningsarrangement/Kick-off i forbindelse med BIFF:
En dag på Bergen Kino med visning av kortfilmer og en langfilm.
Presentasjon og innledning ved regissør eller annen aktuell
filmpersonlighet. Én skoledag.
Forbrukerøkonom Magne Gundersen
fra Luksusfellen og SpareBank 1
Gratis seminar om
studentøkonomi.
Hvordan unngå
luksusfellen som
student?
· Kursing av klassene, med blant annet med innføring i filmproduksjon,
manusarbeid, kamerabruk, lydarbeid og redigering.
· Filmproduksjon i klassene med veiledning av kursholder under opptak:
Hver klasse lager en kortfilm av maks 3 minutter varighet. Kursholder er
tilstede i 2-3 timer av innspillingen mens elevene fortsetter på egenhånd.
· Redigering på BIFF sine kontorer på Georgernes verft. To elever fra
hver klasse. Klipperen og Regissøren får komme å klippe og gjøre ferdig
filmen.
I
#llegg
gir
jurist
Alexander
Lindal
fra
Leieboerforeningen
sine
#ps
om
dine
re8gheter
som
leietaker.
· Produksjon av filmplakat. Innlevering 26. Februar 2011 på Bergen Kino.
· Avslutning april 2011. Skolefilmfestival på Bergen Kino i Konsertpaleets
sal 1, med visning av filmer og utdeling av ulike priser.
Tema for årets filmer er mystikk!
26
BIFF 2010
Onsdag 27. oktober kl. 18.15 Sted: Egget,
Studentsenteret. Gratis pizza etter arrangementet.
Norsk
Tjenestemannslag
NFI_gross_92x183_Layout 1 07.10.10 22.15 Side 1
LunSj
pÅ Kvarteret
mellom filmene
regi: Pål Øie
regi: Even Benestad
regi: Geir Henning Hopland
regi: Kjersti Steinsbø
Åpningstider
Pris: 129,-
www.nfi.no/filmbutikken
Man-Ons
Tor-Fre
Lørdag
Søndag
11:30 - 01:00
11:30 - 03:00
15:00 - 03:00
20:00 - 00:00
www.kvarTereT.nO
TILBUD TIL SKOLENE
DOKUMENTARFESTIVAL
FOR VIDEREGÅENDE SKOLER
BIFF inviterer alle videregående skoler i Hordaland til gratis
heldags dokumentarfilmfestival. Dette er en stolt tradisjon
med over 45.000 elevbesøk siden oppstarten for sju år siden.
Hvert år arrangerer vi ulike temadager, og sammen med
ulike fagmiljøer utvikler BIFF studieark til forberedelse og
diskusjon i klassene.
ÅRETS PROGRAM
PEACE & LOVE – fredag 22. Oktober
Mer enn halvparten av jordens befolkning bor i byer. Byer er vår
sivilisasjons ypperste maktdemonstrasjon. Blandingen av mennesker,
kreativitet og ingeniørkunst overgår alt menneskeheten har kokt i hop
før. Samtidig er byer selvmotsigelser som ”spiser sine egne barn”; de
er ikke selvforsynte, de knuser folk i anonymitet og kan forveksles med
asfaltørkener. Vi ser på hvilke utfordringer og løsninger som blir store
byer til del.
BOGOTÁ CHANGE - Regi: Andreas Møl Dalsgaard, Danmark 2009 (58 min)
DRØMME I KØBENHAVN - Regi: Max Kestner, Danmark 2009 (80min)
WASTE LAND - Regi: Lucy Walker, Storbritannia/Brasil 2010 (90min)
Med støtte fra UNESCO-kommisjonen inviterer BIFF elever og lærere til
å utforske ulike perspektiver på fred og menneskerettigheter. I en verden
hvor mediebildet domineres av katastrofer, viser BIFF filmer med fokus
på positive initiativ med overraskende resultater. Det jobbes for fred på
mange ulike måter, og endringer skjer ved hjelp av kreativ undervisning,
innbitte demonstrasjoner og holdningsendrende politikk. Studieark
utarbeides i samarbeid med Raftostiftelsen.
BUDRUS - Regi: Julia Bacha, Israel/Palestina, USA 2009 (1 t 10 min)
BOGOTÁ CHANGE - Regi: Andreas Møl Dalsgaard, Danmark 2009 (58 min)
WORLD PEACE AND OTHER 4TH-GRADE ACHIEVEMENTS - Regi: Chris
Farina, USA 2010 (60 min)
DEMOKRATI – torsdag 21. oktober
REALFAGLIG DAG – mandag 25. oktober
URBANISME – onsdag 20. oktober
Hva er demokrati? Er det du og jeg som bestemmer hva som er best for
oss? Eller er det mektige bedrifter med penger i bøtter og spann som
kjøper alt de peker på, inkludert politikere? Vi ser på hva som får verden
til å gå rundt, hvem som oljer maskineriet og hvem som kaster sand i
drivverket.
BOGOTÁ CHANGE - Regi: Andreas Møl Dalsgaard, Danmark 2009 (58 min)
CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY - Regi: Alex Gibney,
USA 2010 (118min)
SOUTH OF THE BORDER - Regi: Oliver Stone, USA 2009 (78min)
28
BIFF 2010
BIFF inviterer til en heldagsforestilling hvor teknologi og realfag blir står
i fokus. Vi vil gjerne bidra til økt interesse for realfagene ved å vise filmer
som har relevans for rekrutteringen til disse studiene. BIFF har innledet
et samarbeid med Universitetet i Bergen og inviterer forskningsmiljøer
derfra med på realfagsdagen under årets festival.
TRANSCENDENT MAN - Regi: Barry Ptolemy, USA 2009 (95min)
PLUG & PRAY - Regi: Jens Schanze, Tyskland 2010 (90min)
THE INVENTION OF DR. NAKAMATS - Regi: Kaspar Astrup Schröder,
Danmark 2009 (59 min)
TILBUD TIL SKOLENE
DOKUMENTARFESTIVAL
FOR UNGDOMSSKOLER
Hvordan kan vi skape fred? Kan skoleelever bidra i miljøkampen? Hvilken
makt har religion? Kan søppelplukkere være med på å skape kunst? Vil
du bli den nye Thomas Edison?
REALFAGLIG DAG PÅ VILVITE– onsdag 25. Oktober
BIFF har også et samarbeid med VilVite senteret, som i løpet av festivalen
arrangerer en egen dag hvor vi viser dokumentarfilmer om oppfinnere.
MAN ON A MISSION - Regi: Mike Woolf, USA 2010 (94 min)
TRANSCENDENT MAN - Regi: Barry Ptolemy, USA 2009 (95min)
THE INVENTION OF DR. NAKAMATS - Regi: Kaspar Astrup Schröder,
Danmark 2009 (59 min)
DEN STORE MATKAMPEN - torsdag 28. oktober
Vi vet veldig lite om den maten vi spiser hver dag. Mye av maten
produseres av mektige konserner med metoder og strategier som vi
ikke nødvendigvis bifaller. Verden har de siste årene opplevd en voldsom
matkrise som rammer fattige verden over. Samtidig fraktes mye av maten
vi spiser over halve kloden. Hvor kommer maten vår fra og hvordan
lages den? BIFFs landbruksdag er et samarbeid med Fylkesmannen i
Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland Bondelag.
FOOD INC. - Regi: Robert Kenner / USA 2008 (1t 34min)
INGREDIENTS: WHO’S YOUR FARMER? - Regi: Robert Bates /
USA 2010 (60 min)
LAST SUPPER FOR MALTHUS - Regi: Klaus Pas / Sveits 2009 (52 min)
BIFF inviterer nok en gang ungdomsskoler til gratis filmvisninger med
faglig relevante dokumentarer. Årets dokumentarfilmer gir elevene ny
innsikt i temaer fra skolens læreplaner. De passer til diskusjon i klassen
før og etter visningene.
ÅRETS PROGRAM
8: THE MORMON PROPOSITION
Regi: Reed Cowan og Steven Greenstreet, USA 2010 (80 min)
BOGOTÁ CHANGE Regi: Andreas Møl Dalsgaard, Danmark 2009 (58 min)
BUDRUS Regi: Julia Bacha / Israel, Palestina, USA 2009 (70 min)
CLIMATE OF CHANGE Regi: Brian Hill, USA 2010 (86 min)
DISCO AND ATOMIC WAR Regi: Jaak Kilmi, Estland/Finland 2009 (80 min)
THE INVENTION OF DR. NAKAMATS
Regi: Kaspar Astrup Schröder, Danmark 2009 (59 min)
RACING DREAMS Regi: Marshall Curry, USA 2009 (95 min)
TEENAGE PAPARAZZO Regi: Adrian Grenier, USA 2010 (94 min)
WASTE LAND Regi: Lucy Walker, Brasil/Storbritannia 2010 (90 min)
WORLD PEACE AND OTHER 4TH-GRADE ACHIEVEMENTS
Regi: Chris Farina, USA 2010 (60 min)
NORSK KORTFILMKONKURRANSE
LØRDAG 23. OKTOBER 17.00 MB4
Syv filmer er valgt ut til å konkurrere om prisen for beste norske kortfilm. Regissøren av vinnerfilmen tildeles en pris på 25 000 kroner,
og filmen sikres utgivelse gjennom Film & Kinos S-film-ordning. Årets kortfilmjury består av filmkritikerne
Aleksander Huser (Side 2, Film & Kino) og Einar Aarvig (Filmmagasinet), samt Tonje Hardersen (barnefilmkonsulent v/ NFI).
Akvarium
Emma er døvstum og lever et isolert
liv som kunstner. En dag finner hun
en bevisstløs mann i bakgården sin,
og en spesiell situasjon oppstår...
Regi: Bård Røssevold
17 min.
Amor
Fem minutter. 10 000 kroner. Alle er
fornøyde. I en by der unge, rike mennesker betaler hva som helst for å få
det de vil ha, tilbyr Thomas dem en
helt unik tjeneste.
Regi: Thomas Wangsmo
14 min.
Fredag
Gjennom en natt i Oslo skal viktige
relasjoner for første gang bli satt på
prøve for 15 år gamle Daniel og vennegjengen hans.
Regi: Eirik Svensson
21 min.
Jenny
14 år gamle Jenny er ensom og
utilpass der hun betrakter spillet
mellom guttene og jentene som hun
aldri får bli en del av. Men en dag tar
forholdet mellom Adam og Jenny en
drastisk vending.
Regi: Ingvild Søderlind
15 min.
30
BIFF 2010
Travelling Fields
Perspektiver forandres og kamerabevegelser animeres for å redefinere
et sted og dets geografi. Det NordRussiske landskap dokumenteres på
en helt ny måte.
Regi: Inger Lise Hansen
9 min.
Tuba Atlantic
Oskar skal dø om seks dager. Først
nå er han klar for å tilgi sin bror etter
en krangel, men vil han få tak i ham
før det er for sent?
Regi: Hallvar Witzø
25 min.
1987-1993
En snøbrettentusiast og hans mor
jobber i syv år med å fange det perfekte bildet.
Regi: Marius Dybwad Brandrud
11 min.
LØRDAG 23. OKTOBER 19.30 MB4
VESTLAND VESTLAND
Mine dager (2009-2010)
Regi: Eli Lea og Hanne Jones
I dette nettdokumentarprosjektet forteller
27 personer i alderen 79 til 104 år om små
og store hendelser fra sitt lange liv. I dette
utdraget forteller Alf, Borghild og Asta om
sine ulike erfaringer med å finne en å dele
kjærligheten med.
Sáiva (2009)
Regi og manus: Tuva Synnevåg
Sáiva er det samiske navnet på et vann med
dobbel bunn, en åpning til en annen verden.
Denne filmen setter samisk forestillingsverden og minimalistisk animasjon i skjønn
forening.
Daddy’s Girl (2009)
Lars Vaular - En eneste
Regi: Andrew Amorim
Troverdig og stemningsfull sosialrealisme om
ungdomsfyll er konseptet i musikkvideoen
regissert av Andrew Amorim og laget på
dugnad av tre personer med et speilreflekskamera og en rislampe.
Skambankt - O’dessverre
Regi: Stian Kristiansen
Skambankt er husband på kostymeballet fra
helvete i Stian “Mannen som elsket Yngve”
Kristiansens første musikkvideo. Vi får både
blomster, bier og kakekasting.
Kvelertak - Mjød
Regi: Fredrik Hana
Det er mørkt, hardt og rått, men denne dystre
videoen fanger stemningen til Kvelertaks
musikk. Produsert av et filmkollektiv av unge
og håpefulle siddiser.
Regi og manus: Helen Komini Olsen, 8:31 min
En jente må gjemme liket av faren før middagsgjestene kommer. Komplett med engelsk
fortellerstemme sier denne filmen mye om et
dysfunksjonelt forhold mellom far og datter.
Datarock - Give it Up
Regi: Mats&Fyxe
West Side Story – bare med røde joggedresser. Stilkarakteren er høy og dansebevegelsene fengende i Mats&Fyxes ambisiøse video
for Datarocks hit “Give it Up”.
Kanada
Regi og manus: Shahrukh Kavosi
17-åringen Reza lever en stusselig tilvære
som kirkeasylant i et tomt bedehus i en bygd i
Hardanger for å kunne være i nærheten av sin
bror, men drømmer om en bedre tilværelse på
andre siden av jorden.
Scratch
Regi:
Fotostudenten Lena er besatt av den mystiske
nabogutten Sol. Da hun til slutt oppnår kontakt, snus situasjonen på hodet, og Sol begynner å følge etter henne.
Karin Park - Can’t Stop Now
Regi: Mats&Fyxe
Paranoia, klaustrofobi og stakatto ubehag
preger stemningen når en lyssky Karin Park
synger “Cant’t Stop Now” i underjordiske betongstrukturer, og regissørene Mats og Fyxe
fanger det hele med et stillbildekamera.
32
BIFF 2010
Datarock - True Stories
Regi: Mats&Fyxe
Noen ganger er det nok at det bare ser kult
ut for å få en bra video. Silhuetter og stilrent
grafisk design gjør ting severdig når Datarock
med Mats&Fyxe samarbeider for andre gang.
Lars Vaular - Solbriller på
Regi: Kristian Berg
Høy party- og (selvsagt) solbrillefaktor i
Vaulars sommerhit fra 2009, laget av Bergens
egen hip-hop regissør Kristian Berg.
Seduction (2010)
Regi: Lars Løge, 1 min
En eksperimentell kortfilm som tar for seg
kontrasten mellom definisjonens tørrhet og
forførelsens realiteter.
BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL
Kulinarisk Kino
Spis, drikk, film!
BIFF inviterer til en helaften med utsøkt mat
og en av festivalens beste filmer!
Kulinarisk Kino er film + middag der publikum får se norske stjernekokker
tilbrede en 3 retters meny, nyte maten og se film på BIFF.
• Middagen er basert på kortreist mat og økologiske råvarer fra lokale produsenter på Vestlandet.
• Filmen COOKING UP DREAMS tar oss med til det latinamerikanske kjøkken og vi møter mennesker og kulturer lidenskapelig
opptatt av god mat. I filmen møter vi også Ferran Adrià, kjent fra verdens beste restaurant; spanske El Bulli.
Kulinariske kinokokker på restaurant søtt+salt:
Fredrik Sørensen – har bakgrunn fra flere Michelin-restauranter i Norge og England
Frode Alrek – har jobbet på flere europeiske Michelin-restauranter
Kulinarisk Kino:
SØNDAG 24.10 kl. 19.00-22.30
TIRSDAG 26.10 kl. 18.00-21.30
• Filmen ”Cooking up dreams” på BIFF Magnus Barfot.
• Matkurs med 3 retters meny finner sted på restaurant Søtt+Salt (Radisson Blu Hotel Norge) umiddelbart etter filmen.
Pris Kulinarisk Kino: kr. 725,- pr. kuvert. Alt inkludert!
Kulinarisk Kino billetter i salg på Bergen Kino fra mandag 11. oktober.
OBS: Begrenset antall deltagere!
Latvisk animasjonsfilm
FREDAG 22. OKTOBER 14.00 MB5
BIFF presenterer i år en hel liten serie med latviske animasjonsfilmer fra de siste par årene. I løpet av et program på en
drøy time serveres seks filmer som rommer alt fra paddeslukende intellektuelle og metafysisk ladde solformørkelser til
tilbakeskuende piloter og veterinærer med hjertesorg.
ECLIPSE
En solformørkelse åpner for transcendentale
ritualer, grenseoverskridelse og et hellig møte
mellom Mannen og Kvinnen.
Regi: Karlis Vatols
10 min.
FLAP YOUR WINGS
Skilpaddelignende hodeløse dyr i fri dressur
på havbunnen, truende skapninger og en
nyoppdaget evne til å fly er sentrale momenter i
denne fantasifulle filmen.
Regi: Nils Skapans
LOST IN SNOW
Fisking og bading fra drivende isflak,
kokekaffe, vodka utgjør hovedelementene i den
tilsynelatende stillestående tilværelsen som
utpensles i LOST IN SNOW. Men noen mystiske
skikkelser i en dykkerklokke gir grunn til
undring.
THE VET
En samvittighetsfull og hengiven veterinær
reiser rundt på hjemmebesøk og helbreder syke
dyr. En dag står imidlertid et liv ikke til å redde.
Et dyr dør. Veterinærens hjerte er knust, men
etter hvert får han et legende besøk fra sine
pasienter − i drømme.
Regi: Vladimirs Lešaiovs
8 min.
Regi: Signe Baumane
20 min.
TO SWALLOW A TOAD
Dette minidramaet spinnes rundt en småby og
dens to intellektuelle grupperinger. De runde
og de firkantede intellektuelle lever i fred og
fordragelighet helt til en firkant oppdager hva
som er de rundes hemmelighet: De sluker
skillpadder.
WINGS AND OARS
En tidligere pilot sitter i et forlatt fyrtårn, skuer
utover sjøen og minnes et liv levd mellom
himmelen, havet og jorden.
Regi: Jurgis Krasons
10 min.
34
BIFF 2010
Regi: Vladimir Leschiov
6 min.
FILM + MUSIKK =
AVSLUTNINGSFEST
LandmarkTirsdag 26. oktober
Tirsdag byr BIFF på den alltid like uslåelige kombinasjonen av
musikk og film. Vi har satt sammen et program bestående av
de beste skandinaviske musikkvideoene som er laget de siste
par årene, og serverer dessuten Danny Perez’ film ODDSAC,
som er laget i samarbeid med Animal Collective, før det hele
avsluttes med en gratis fest i regi av gjengen bak Indieaften.
ODDSAC kl. 19.00
53 min - Regi: Danny Perez
Animal Collective, et av 2000-tallets fremste indieband, lanserte tidligere
i år noe de selv definererer som et visuelt album, i samarbeid med
videokunstneren Danny Perez. Filmen hadde sin premiere i Sundance i
år, og har siden da turnert kontinentene – som regel til fulle hus. Animal
Collective har selvsagt stått for musikken i tillegg til at selv figurerer i
filmen, mens Perez er mannen bak de psykedeliske bildene. Dette er en
film strekker seg fra abstrakte fargekollasjer til surrealistisk skuespill og
performancekunst i de mest fantastiske kostymer. Fascinasjonsmomentet
i prosjektet oppstår når musikk og bilde smelter sammen og man plutselig
befinner seg midt en sjeldent hypnotisk opplevelse.
SKANDINAVIAS BESTE
MUSIKKVIDEOER kl. 20.30
Programmet etterfølges av en paneldebatt om musikkvideoer hvor en rekke
regissører snakker om musikkvideoen som kunstnerisk uttrykksform og
narrative videoer versus klassiske performancevideoer. Debatten begynner
anslagsvis 21.30. Videoene som vises er:
Mew - Repeaterbeater (dir: Martin De Thurah)
Fever Ray - When I Grow Up (dir: Martin De Thurah)
Mew - Introducing Palace Players (dir: Martin De Thurah)
Trentemøller - Syca more Feeling (dir: Jesper Just)
Lulu Rouge - Bless You ft. Mikael Simpson (dir: Jimmy Falinski Kornhauser)
El perro del mar - Change of Heart (dir: Filip Nilsson)
Fever Ray - If I Had a Heart (dir: Andreas Nilsson)
Familjen - Det var jag (dir: Mads Udd)
Kent - Idioter (dir: Gustav Johansson)
Adiam Dymott - Miss you (dir: Senay&Kolacz)
Donkeyboy - Ambitions (dir: Kristoffer Borgli)
Casiokids - En Vill Hest (dir: Kristoffer Borgli)
Torgny - The Only Game (dir: Emil Trier)
Lars Vaular - En Eneste (dir: Andrew Amorim)
Kvelertak - Mjød (dir: Fredrik S. Hana)
INDIEBIFF kl. 22.30
BIFF kunne aldri vært den festivalen den er i dag hvis det ikke var for vårt
store, entusiastiske og nysgjerrige publikum. I år ønsker vi derfor å feire
både publikum og en (nesten) overstått festival med en stor publikumsfest
på Landmark. Arrangementet er gratis og åpent for alle, og sparker i gang
i det ODDSAC og avslutningsfilmen er ferdig.
Under navnet Indieaften, driver journalist Erik Fossen, fotograf Eirik Lande
og butikksjef og søknadsskriver Henrik Svanevik det som i løpet av kort tid
har blitt en av Bergens aller mest populære klubber. Denne gangen er det
festivalpublikummet som skal utsettes for den smittsomt gode stemningen
som de tre skaper med sin eklektiske blanding av dansbar musikk og
obskure filmklipp.
36
BIFF 2010
ROM
Dokumentarfilmgalleriet i Vaskerelven 8
I samarbeid med Kunsthøgskolen i Bergen presenterer BIFF for
første gang en festivalutstilling i Vaskerelven 8. “Rom 8”, som
gallerilokalet heter, vil være et spennende møtepunkt under
hele festivalen. Under festivalen presenteres en egen utstilling
bestående av norske kortdokumentarer som kontinuerlig vil bli vist
på separate skjermer i galleriet. Dette betyr at man kan ta turen
innom for å se film når som helst i galleriets åpningstid.
Filmene er laget av norske filmskapere, etablerte som uetablerte,
og er alle på mellom 5 og 25 minutter. Dokumentarene har fokus
på personligheter, relasjoner mennesker imellom, samt forhold
mellom individ og samfunn.
Åpningstider:
Mandag - fredag: 14.00 - 19.00
Lørdag - søndag: 12.00 - 19.00
38
BIFF 2010
8
Nasjonalt dokumentarfilmseminar
Hotel Norge fredag 22. og lørdag 23. oktober.
Bergen internasjonale filmfestival viser nok en gang et stort oppbud dokumentarfilmer fra hele verden, fra Norge og fra Vestlandet.
Også i år arrangerer vi et seminar for norske dokumentarfilmskapere.
Programposter:
Fenomenet Gellert Tamas.
Dokumentarfilm som kritisk instans i samfunnsdebatten.
Øystein Hauge, Kunsthøyskolen i Bergen (teoriansvarlig)
og kunstkritiker i Bergens Tidende
Gellert Tamas om erfaringer fra den svenske
samfunnsdebatten
”Norske verdensbilder og selvbilder i
bistandsepoken.
Fem filmer – én historie”.
Innledning av Terje Tvedt (forfatter av Bilder av ”de andre”,
Verdensbilder og selvbilder, og Utenrikspolitikk,
utviklingshjelp og makt. Den norske modellen)
Plenumsdiskusjon om dansk og norsk dokumentarfilm
– ulikheter og prioriteringer
Andreas Møl Dalsgaard om BOGOTÁ og hans møte med
Antanas Mockus og Enrique Peñalosa.
Diskusjon om krigsdokumentarer på bakgrunn av HUMAN
TERRAIN, CAMP VICTORY, AFGHANISTAN, ARMADILLO og
RESTREPO.Carol Dysinger og James Der Derian i dialog med
salen.
GAZAS TÅRER med innledning av Vibeke Løkkeberg
Sean Farnel, programsjef for Hot Docs i Toronto,
Nord-Amerikas største dokumentarfilmfestival.
Om strømninger i europeisk film – hvorfor danske
dokumentarfilmer er hans favoritter
Støttet av Norsk filminstitutt, Vestnorsk filmsenter, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune
40
BIFF 2010
Latin-Amerika, NÅ!
Anna Sødal og Håkon Tveit
42
BIFF 2010
LATIN-AMERIKA
Latin-Amerika opplever spennende tider. Fra Rio Grande til Kapp
Horn myldrer det med friske filmskapere, og stadig flere nytenkende
politikere dukker opp og blir statsledere. I år belyser BIFF endringer i
latinamerikansk politikk ved å tilby det ypperste fra en av verdens mest
spennende filmregioner.
Ingen definisjoner av Latin-Amerika er vanntette. Snarere pleier de fleste
forsøk å være et sammensurium av språklige, kulturelle, geografiske og
til og med økonomiske definisjoner. Vi inkluderer i denne sammenheng
alle land i Amerika der spansk eller portugisisk er offisielle språk, samt
de franskspråklige delene av Karibien. Vårt latinamerikanske program
består derfor av filmer om- og fra Mexico, Haiti, Cuba, Peru, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay og Argentina.
Film fra før
Lumière-brødrene tok strake veien over Atlanteren i 1896 for å spre sin
nyvinning film i Latin-Amerika. Etter noen tiår hadde de største økonomiene
Mexico, Brasil og Argentina etablert sterke filmindustrier, og spesielt
Mexico hadde en gullalder på 1940-tallet. Med Den cubanske revolusjonens
satsning på film, sluttet den karibiske øyen seg på tross av sin beskjedne
størrelse til ledertrioen.
Revolusjonen ga til USAs ergrelse gjenklang i hele Latin-Amerika, og på
60-tallet opplevde man en voldsom blomstring av det som ble kalt Ny
latinamerikansk film. Snarere enn en homogen bevegelse var dette en
polyfoni av ulike nyskapende stemmer i vidt forskjellige sammenhenger,
der fellesnevneren var friske uttrykk og politisk engasjement knyttet
til urettferdighet i samfunnet. Filmskaperne lot seg inspirere både av
italiensk neorealisme og fransk nybølge, men skapte nye uttrykk som
ble formulert i manifester som ”Mot en tredje filmtradisjon” og ”For en
ufullstendig film”. Filmene fikk plass på de mange nye filmfestivalene
som blomstret opp verden over. 70- og 80-tallet ble derimot en formidabel
nedtur, da diktaturer kvelte kunst og fikk venstreorienterte til å forsvinne
over en lav sko.
Ny tid, ny giv
Nyliberalismens 90-tall førte med seg Hollywoods oppmerksomhet på
latinamerikanske filmskapere. Der diktaturer hadde presset kunstnere ut i
politisk eksil, trakk nå penger etablerte navn som meksikanske Guillermo
del Toro og Alejandro González Iñárritu over grensen i nord. Samtidig har
spesielt europeiske selskaper sett verdien av å finansiere kvalitetsfilm
i Latin-Amerika for å tiltrekke seg arthauspublikummet her hjemme.
Dessuten har den teknologiske utviklingen ført til en demokratisering av
filmmediet som latinamerikanerne har omfavnet til fulle. Nå ser vi igjen en
tendens til nye, spennende filmuttrykk som skildrer utfordringene dagens
Latin-Amerika står overfor.
Argentina er i så måte prakteksemplet: Parallelt med den største
økonomiske krisen landet har opplevd, tok argentinsk film festivalverdenen
med storm. Lut lei av pompøse fortellinger og belærende dialog tydde
filmskapere til små, personlige og realistiske historier fra samtiden. I en tid
der presidenten Carlos Menem og Det internasjonale pengefondet hadde
rasert den statlige infrastrukturen, var Argentina rundt årtusenskiftet et
land som skrek etter filmfortellinger. Og med små budsjetter, amatørskuespillere og god dugnadsånd gjøv nyutdannede ungdommer løs
på saken. Sekstitallshelter som Fernando Solanas (SMELTEOVNENS
TIME, 1969) hadde kjempet gjennom en ny lov som ga støttehjul i form
av nyetablerte filmskoler og statlig finansiering. Disse opererte nå i
samspill med øynene rettet mot utenlandske institusjoner og selskaper for
investering.
Mye av det som har skjedd i filmmiljøet i Argentina, har også foregått i
andre latinamerikanske land de senere årene. Den generelle fremveksten
av uavhengig film i regionen har sammenheng med nye filmskoler, økt
statlig støtte og samproduksjon med europeiske institusjoner. På norske
kinoer har dette brakt oss store filmopplevelser som ALAMAR fra Mexico,
DJEVELENS TREKKSPILL fra Colombia, LA NANA fra Chile, FAUSTAS
PERLER fra Peru og GIGANTE fra Uruguay.
BIFF 2010
43
LATIN-AMERIKA
The Usual Suspects
Mexico, et av Latin-Amerikas filmlokomotiv, feirer i år hundreårsjubileet
for sin revolusjon. Dette markerer nasjonen – og BIFF – med et fyrverkeri
av en collage i segmentfilmen REVOLUCIÓN, hvor ti av de fremste
filmskaperne viser at revolusjon anno 2010 betyr desillusjon, nostalgi og
vold. Den fremste meksikanske regissøren av dem alle, Iñárritu, er derimot
representert med sin spanske BIUTIFUL, som er et ypperlig eksempel på at
meksikanere kan lage medrivende film også utenfor hjemlandet.
De ledende figurene i den (nye) argentinske nybølgen har nå bitt seg fast
som etablerte navn, og BIFF presenterer i år aktuelle filmer fra pionerene
Daniel Burman (TO SØSKEN), Diego Lerman (DET USYNLIGE ØYET) og
Pablo Trapero (CARANCHO), i tillegg til å vise vakre og tankevekkende LA
BOYITA, av en ny sterk og følsom stemme: Julia Solomonoff. Utvalget vårt
reflekterer kompleksiteten både i argentinsk film og argentisk virkelighet.
Solomonoff representerer en ny generasjon kvinner i landets filmmiljø,
ledet an av kunstneriske stjerner som Lucrecia Martel og produsenten
Lita Stantic. Dette står i kontrast til latinamerikansk film generelt, som har
vært uhyre mannsdominert, men tidene endres nå sakte.
Norske filmentusiasters bilde av Brasil er preget av ultravoldelige,
spektakulære favelafilmer som CITY OF GOD og TROPA DE ELITE. BIFFs
innfallsvinkel er diametralt motsatt. I år viser vi to dokumentarfilmer
som gjenspeiler ulike aspekter ved det brasilianske samfunnet. I WASTE
LAND samarbeider den verdenskjente brasilianske kunstneren Vik
Muniz med bossplukkere på verdens største søppelfylling i Rio, og viser
det viktige resirkuleringsarbeidet de gjør. Et helt annet sted i landet
beskriver regissøren av TROPA DE ELITE, José Padilha, europeiske
sosialantropologers overgrep mot Yanomamifolket i Amazonas.
Mindre land, mektige filmer
De store latinamerikanske filmnasjonene er fortsatt i sterk konkurranse
med giganten i nord. Samtidig overskygger de ofte produksjoner fra sine
mindre naboland. Et eksempel på kreativitet utenfor lederkvartetten,
er den bolivianske filmen SONE SØR av Juan Carlos Valdivia, som vises
44
BIFF 2010
under årets festival. I et land som slår de fleste rekorder når det gjelder
statskupp, har politisk ustabilitet vært et gjennomgående bakteppe i den
nasjonale filmproduksjonen. Nå som de for første gang i historien har en
aymara-indianer som president, foregår det store sosiale omveltninger i
landet, noe regissør Valdivia belyser i sin nyeste film. Men det var spesielt
filmens form – et roterende kamera som fanger opp dagligdagse episoder i
et overklassehjem – som vakte oppsikt under årets Sundance-festival.
Politiske og sosiale endringer skjer også i andre land på kontinentet. For
eksempel er Uruguay et lite land som de siste årene gjort seg bemerket
med flere filmperler. Uruguayanske VIDÅPNE ØYNE byr på en politisk og
poetisk reise gjennom en rekke søramerikanske land, og analyserer blant
annet brasilianske bønders utfordringer i møte med soyaindustrien. Filmen
tar også opp andre utfordringer som er forårsaket av inngrep utenfra,
problemstillinger også Norge er en sentral del av.
Nabolandet Paraguay har langt mindre å vise til, ettersom PARAGUAYANSK
HENGEKØYE, som BIFF presenterte i forfjor, utgjør halvparten av landets
filmer på 35mm siden syttitallet. Unge generasjoner slår seg likevel opp
også her, og Renate Costas oppgjør med det siste diktaturets undertrykkelse
av homofile i TREKNIV I SMEDENS HJEM vitner om både engasjement og
talent. Fransk- og kreolskspråklige Haiti er også representert på årets
program. MOLOCH TROPICAL er et visuelt vakkert undergangsdrama fra
et diktaturs siste dager, regissert av Raoul Peck, som tidligere har vært
landets kulturminister. Fra Peru sprer COOKING UP DREAMS matglede.
On the Outside Looking In
Årets program inneholder også blikk utenfra på Latin-Amerika. Den
kontroversielle amerikanske regissøren Oliver Stone presenterer en egen
tilnærming i dokumentarfilmen SOUTH OF THE BORDER. Tittelen viser
til den tradisjonelt nedlatende holdningen USA har til sin ”bakgård”, men
Stone avslører at den nye skolen av latinamerikanske politikere har langt
mer å fare med enn det offentligheten i USA vil vedkjenne.
BOGOTÁ CHANGE handler om en tiårsperiode med store omveltninger i
LATIN-AMERIKA
den colombianske hovedstaden, og er regissert av dansken Andreas Møl
Dalsgaard. Filmen viser hvordan de to visjonære politikerne Antanas
Mockus og Enrique Peñalosa forvandlet millionbyen fra et kaotisk
voldshelvete til en velfungerende moderne metropol. BIFF har invitert
begge to til Skandinavia for å belære oss bergensere både om byutvikling
og demokratisk deltakelse. Også WASTE LAND handler om urbanisme og
er skapt av britiske Lucy Walker.
Film i flertall
Filmene vi viser under årets BIFF speiler de ulike kulturene og samfunnene
i Latin-Amerika, både gjennom fiksjon og dokumentarfilm. Programmet
uttrykker et kreativt mangfold, både foran og bak kamera. Det kan virke
som en umulig oppgave å oppsummere et kontinent og en tilhørende
filmtradisjon, men som den brasilianske filmskaperen Walter Salles
(MOTORSYKKELDAGBØKENE) poengterer er filmene i dag ”as harsh and
essential in their form and content as the films made by the generations
of the 60’s and 70’s.” Latinamerikansk film er fortsatt i høyeste grad
samfunnsbevisst og samfunnskritisk. I tillegg til å analysere dagens
situasjon, behandles også de mange arrene og uløste knutene etter
de siste militærdiktaturene på 70- og 80-tallet, i den latinamerikanske
samtidsfilmen.
Det er også viktig å snakke om latinamerikansk i flertall. For som Salles
påpeker: ”There are cinemas; made of sometimes contradictory currents
that often collide, yet come together in a desire to portray our realities in an
urgent and visceral manner”. Dagens filmer er i dialog med både regionale
og nasjonale filmtradisjoner, i en rekke komplekse samfunn som fortsatt
utforsker identitetsspørsmål på ulike plan. Og selv om filmskaperne fortsatt
møter flaskehalser både når det gjelder produksjon og distribusjon, er det
overraskende mange filmer fra denne delen av verden som når kinolerretet
verden over. Velkommen til en reise gjennom dagens Latin-Amerika på
BIFF!
LATINOFEST
MACHETE
FESTPREMIERE OG LATINOFEST
FREDAG 22. OKTOBER
BIFFs Latin-Amerika-program åpner med eksklusiv førpremiere på Robert Rodriguez nye film MACHETE. Et
stjernegalleri med Jessica Alba, Robert De Niro og
Lindsay Lohan tar oss med til Mexico og historien om en
politimann som vikles inn i et politisk spill.
Festpremiere Machete:
FREDAG 22. OKTOBER MB2 kl. 18.45.
Billetter i salg på Bergen Kino fra mandag 11. oktober.
BIFF Latinofest i samarbeid med Bergen internasjonale musikkfestival
etter filmen på Terminus Whiskeybar (Hotel Grand Terminus,
Zander Kaaesgate 6 v/Jernbanen).
Gratis adgang og åpen for alle. (Fra kl. 20.00)
HANSEATER OG PIRATER
av Geir Atle Ersland
I året 1393 seilte en flåte tyske sjørøvere inn mot Bergen. De ble kalt vitalinere, og var fryktet
fra Den engelske kanal og like til Baltikum. Byen vitalinerene hadde i sikte var rik og en sentral
stasjon i et internasjonalt handelsnettverk styrt av den tids mest framgangsrike kjøpmenn, de
tyske hanseatene. Hanseatene hadde gjort byen til del av et nordeuropeisk handelsnettverk
med kontakter innover i Østersjøområdet, og som del av dette nettverket utviklet byen seg
gjennom hundrevis av år. I nobelprisvinneren Thomas Manns roman om den lybske familien
Buddenbrooks lar forfatteren familiens stamfar referere til sitt ungdomsopphold i Bergen.
Og ved byarkivet i Lübeck ligger arkivene etter de bergenske hanseatene. Her finnes spor
etter kontakten med øvrige hansabyer videre østover langs Østersjøkysten.
46
BIFF 2010
HANSEATER OG PIRATER
De historiske forbindelsene og kulturelle båndene mellom Norge og
Østersjøområdet har i moderne tid aldri fått det fokus de fortjener.
Det er i hovedsak to grunner til dette. Før århundreskiftet 1900 og
fram til mellomkrigstiden dominerte det nasjonale perspektivet norsk
selvforståelse, og påvirkning utenfra ble stort sett vurdert som negativ.
Likevel er det viktig å poengtere at norske kunstnere, intellektuelle og
forskere ofte søkte mot Tyskland da de forlot moderlandet. Men Den
andre verdenskrig kom til å sette brutalt stopp for denne tradisjonen.
Dagens angloamerikanske kulturelle dominanse kan likevel ikke alene
forklares med etterkrigstidens antipati mot alt som var tysk. De kortsiktige
konsekvensene var dramatiske nok, men Den kalde krigens deling av
Europa i øst og vest, gjorde det på lengre sikt umulig å gjenoppta de
forbindelsene som hadde eksistert.
Naziregimet hadde i sin tid utnyttet middelalderens mektige
hanseatiske kjøpmenn i sin propaganda. For nazistene var hanseatenes
suksess et historisk bevis for tysk overlegenhet. Denne tvilsomme bruken
av historiefaget gjorde at det hanseatiske kom i vanry etter krigen. Men
da jernteppet ble løftet ved slutten av 1980-årene, og samlingen av det
splittede Tyskland var et faktum, ble også statusen som hansabyer
revitalisert som en historisk-kulturell identitetsmarkør. Dermed er også
tiden inne til å presentere en av de mest beryktete karakterene fra den
hanseatiske senmiddelalderen, piraten Nikolas “Klaus” Störtebeker, som
vi møter i 12 METER UTEN HODE.
Pirater har i det siste vært godt mediastoff. Skrøpelige farkoster
med overdimensjonerte motorer raser rett som det er langs siden av
norske lasteskip. Piratene kommer seg om bord, tar mannskapet til fange
og holder skipet til rederiet betaler. Moderne pirater er ikke ute etter
skipets last, men eierens bankkonto. Det er der det er ”saltmat og søtmat
og penger og gull,” som Torbjørn Egner sang i visa om kaptein Sortebill.
Sortebill var ikke fra Somalia, men trolig stamfaren til kaptein Sabeltann,
hvis vanskjebne er at skuta har satt seg fast i en dam i en dyrepark utenfor
Kristiansand. De er begge karikaturer av piratene fra Karibien, akkurat som
Johnny Depp og kumpanene hans. For de fleste av oss har ekte sjørøvere
hodeskalleflagg, trebein, enøyet papegøye på død manns kiste, en flaske
med rom og skatten på sjørøverøya. Det var tider, det – 1700-tallet, – men
i virkeligheten er alle disse sjørøverne – Long John Silver, piratene fra
Somalia og Nikolas Störtebeker – skåret over samme lest. Så hva har de til
felles?
Pirater ser ut til å ha egenskapen som skal til for å spinne
myter om sitt eget ettermæle og bli stående som romantiske helter fra
en eksotisk fortid. I virkeligheten har de til alle tider kapret handelsskip,
operert i farvann der makthaverne ikke har kontroll, vært nyttige i
krigstider og en pest og plage i fredstid. Pirater er et resultat av krig. I en
krig fungerer kapreriet til fordel for minst en av partene. Under konfliktene
mellom Frankrike, Spania og England i Vest-India på 1700-tallet fikk
skipskapteiner kaprerbrev for å plyndre fiendens handelsfartøy. Men når
freden ble erklært fortsatte de virksomheten, om enn med den forskjell at
nå var det ikke lenger viktig å skille mellom venn og fiende. Alle handelsskip
var bytte. Freden medførte også at soldater ble dimittert, og arbeidsløse
soldater rekrutterte til et yrke der deres ferdigheter var til nytte. Freden
stod heller ikke sterkt, for ingen nasjon eller stat kunne håndheve lov
og orden til sjøs. På havet bestemte de med størst mot og flest kanoner.
BIFF 2010
47
Det demonstreres godt i filmen om Störtebeker, der han en stakket stund
besitter den eneste. Piratene ved Afrikas Horn satser lite på farkostene,
men behersker det beste innen moderne våpen. Så ille er det at Norge i en
periode har sendt et av militærets nyeste høyteknologiske krigsskip for å
forsøke å stoppe dem. Og så ille var det for kjøpmennene fra de hanseatiske
byene langs Nord- og Østersjøkysten, at de måtte samle sine ressurser for
å sette en stopper for piratene, og gjøre dem hodet kortere. Det hjalp for en
stund. Men det kom nye etter Klaus Störtebeker.
Om den historiske Störtebeker vet vi lite. Det er mulig han er den
samme Störtebeker som er nevnt i et dokument i 1380, og i så fall er det den
eldste opplysningen som finnes. Da han ble henrettet omkring 1400 var han
en berømt pirat. Flere ganger i filmen blir det foreslått å dra til Bergen, og
det er ikke usannsynlig at Störtebeker og mannskapet kjente byen. De kan
ha hatt erfaring som sjøfolk på hanseatiske handelsfartøy som fraktet varer
til og fra byen, både fra Østersjøen og over Nordsjøen. Men de kan også
ha hatt en lang karriere som sjørøvere bak seg. Kanskje var Störtebeker
om bord på flåten som kom til Bergen i 1393? Bakgrunnen var at dronning
Margrete regjerte både Danmark, Norge og Sverige, etter at hun i 1389
hadde fengslet den svenske kongen Albrekt av Mecklenburg. Albrekts
allierte i Mecklenburg organisert til krig mot Margrete, og engasjerte
vitalinerne til å føre forsyninger til Stockholms borgere som fremdeles var
tro mot kong Albrekt, men beleiret av Margretes styrker. Dessuten skulle
de herje og plyndre i Nord- og Østersjøen.
Vitalinerene kom til Bergen med 18 store skip fra Wismar og
Rostock. Byfolket hadde hatt tid til å mobilisere, og det kom til et regulært
slag der kongens høvedsmann ledet den bergenske styrken. Mannefallet
48
BIFF 2010
var stort på begge sider, men bymennene var underlegne; høvedsmannen
ble tatt til fange, men var hardt såret og døde. Drept ble også en av lederne
for vitalinerne. Han ble gravlagt ved dagens domkirke. De resterende falne
tok piratene med ut på Vågen og gav dem en våt grav. Etterpå ble byen ranet
og det ble gjort vold både mot kvinner og kirker, forteller kildene. Byttet var
så rikelig at kaprerskipene ikke fikk med seg alt, og det de ikke fikk med
seg ble kastet i sjøen. Byens øvrighet ble tvunget til å sverge ed til Albrekt
som om han var rette kongen til Norge. Og før piratene dro ble byen stukket
i brann. Da var det i følge en islandsk beretning gått åtte dager siden de
ankom byen. Med slike erfaringer kunne det nok friste å besøke Bergen
på nytt når det røynet på for en stakkars sjørøver. Men krigen mellom
Mecklenburgerene og dronning Margrete ble avblåst i 1395, og dermed
ble vitalinerene arbeidsledige for en stund. Det er i denne rollen vi i filmen
møter Störtebeker og mannskapet hans.
Det var mange grunner til at Bergen var et fristende mål. Byen var
lett å nå med skip samtidig som den lå nokså isolert til, langt fra andre byer.
En effektiv militærmakt til å forsvare byen fantes knapt, og den manglet
bymurer til å stenge angripere ute. Samtidig var dette Nordens største by
og et av hovedknutepunktene for den hanseatiske handelen i Nord-Europa.
Her fantes et tjuetalls kirker og klostre og en kongeborg; en mengde
forskjellige slag håndverkere som produserte det meste fra hårnåler,
kammer og sko til gullsmedarbeid, skjold og rustninger. Men mest av alt
var det av alle slags handelsvarer, slike som ble importert eller som var
samlet i byen for eksport. I eksporten dominerte tørrfisken fra Nord-Norge.
Den var ettertraktet over hele Europa i en tid da matvarer i regelen var
vanskelig å oppbevare, og da kirkens fastetider forbød folk å spise kjøtt.
HANSEATER OG PIRATER
Det var tørrfisken som hadde lokket hanseatene til byen, noe som førte
til etableringen av en koloni av fastboende hanseatiske kjøpmenn. Slike
kolonier fantes det mange av i Nord-Europa, men bare fire var store nok
til å fortjene status som Kontor. Det var ett i London, ett i Brügge, ett i
Novgorod og altså ett i Bergen.
I vår tid blir Bergen ofte kalt en hansaby, men dette er en
misforståelse som sørgelig ofte gjentas i turistbrosjyrer og lignende. De
virkelige hansabyene var medlemmer av det hanseatiske forbund, en
koalisjon av byer fra Zuidersjøen i dagens Nederland i vest og til Baltikum i
øst. Det var en løs organisasjon som i hovedsak hadde som formål å beskytte
hanseatiske kjøpmenn, regulere den interne konkurransen og forhandle
om handelsrettigheter med konger og fyrster utenfor hansabyenes egne
territorier. Forbundets politikk ble vedtatt på de såkalte hansadagene,
møter som ble innkalt etter behov med representanter fra byrådene i
hansabyene. Bergen tilhørte derimot den norske kongens suverenitet,
men hansaforbundet hadde forhandlet seg til rettigheter til å handle i
byen. Slike rettigheter ble kalt privilegier, men egentlig gikk de ikke lenger
enn at hanseatene skulle ha samme retter og plikter som kongens egne
undersåtter. Derfor hadde også hanseatene i Bergen plikt til å delta i rikets
forsvar, noe de også gjorde flere ganger. I 1393 slåss hanseatene med
nordmennene mot piratene, og da de tapte ble også hanseatenes koloni
plyndret.
helt uventet i 1428, og byen opplevde en plyndring etter samme mønster
som i 1393. ”De tok med alt, både penger og gods”, forteller en krønike
fra Lübeck. Etterpå dro kaprerne til Wismar og delte byttet. Vitalinerne ble
også kalt likedelere fordi de delte likt mellom seg. ”Men etterpå var de som
de pleier like fattige”, opplyser krønikeskriveren. Kanskje var det derfor de
kom tilbake året etter?
Likevel, både Bergen og Det hanseatiske kontoret overlevde
piratangrep og plyndring. Faktisk bestod Det hanseatiske kontoret i Bergen
til midten av 1700-tallet. Da ble det avløst av Det nordiske kontor, som
for alle praktiske formål førte handelen videre ved Tyskebryggen helt til
midten av 1800-tallet. Da hadde Det hanseatiske forbund gått i oppløsning
nesten 200 år tidligere ved en mislykket hansadag i Lübeck i 1669. Slik
kan en med stor rett si at Bergen ble hanseatens siste utpost, og det er
dette som forklarer hvorfor det var nettopp her at et hanseatisk museum
ble grunnlagt. For situasjonen er den at på tross av hanseatenes handel,
som dominerte Nord-Europa i hundrevis av år og skapte et forbund av
velstående tyske handelsbyer, så finnes det bare ett hanseatisk museum,
nemlig Det hanseatiske Museum i Bergen. Og Bryggen i Bergen er den
eneste bevarte bebyggelsen fra et av de hanseatiske kontorene. Det skulle
bare mangle at ikke Klaus Störtebeker og piratene hans kommer til BIFF –
det er jo dette de har ventet på i over 600 år.
Året 1393 var for øvrig ikke eneste gang Bergen ble plyndret av vitalinerne.
De kom også til byen i 1428 og 1429. Da var Erik av Pommeren konge
over Danmark, Sverige og Norge, og lå i krig med greven av Holstein
om kontrollen over Sør-Jylland. På en hansadag i Rostock i 1426 ble det
inngått et krigsforbund mellom greven og hansaforbundet. De hanseatiske
kjøpmennene i Bergen inngikk først en separatfred med kongens
høvedsmann i Bergen. Men verken hansaen sentralt eller kong Erik syntes
om slik separat fred. Høvedsmannen ble straks omplassert til Tønsberg,
og snart stengte hansakjøpmennene kontoret i Bergen og etterlot byen
mer forsvarsløs enn noen gang tidligere. Til Bergen kom vitalinarane
BIFF 2010
49
Åpningsforestilling Førpremierer
Fokus: Østersjøen
Hjem til jul
Home for Christmas
Intet navn blir oftere brukt til å dementere påstanden
om at Norge ikke har produsert noen store regissører
enn Bent Hamers. Siden han debuterte med den
skoledannende karakterstudien EGGS i 1995, har
Hamer avstedkommet en stri strøm av filmer, som
alle bærer hans særegne vannmerke. Hamers filmer
preges av et unikt blikk for detaljer, en i norsk sammenheng uovertruffen sans for stil og en forkjærlighet
for å skildre og feire livene til akterutseilte menn som
både tiden og verden har løpt i fra. HJEM TIL JUL føyer
seg pent inn i en filmografi som i tillegg til EN DAG
TIL I SOLEN (1998), kan skilte med høydepunkter som
SALMER FRA KJØKKENET (2003), FACTOTUM (2005)
og O'HORTEN (2007).
Det er bare oktober, men allerede ligger det pakker under treet – Bent Hamer er tilbake
Norge, Sverige, Tyskland 2010
Manus: Bent Hamer
Regi: Bent Hamer
Foto: John Christian Rosenlund
Medvirkende: Nina Andresen Borud, Trond Fausa
Aurvaag
Produksjonsselskap: Bulbul Films
Norsk, engelsk, tysk, serbisk, fransk tale, norske
tekster.
90 min
Årets åpningsfilm er Bent Hamers etterlengtede sjette spillefilm. HJEM TIL JUL er basert på Levi Henriksens
populære og kritikerroste novellesamling "Bare mjuke pakker under treet", og består av et flettverk av historier
som alle knyttes sammen av at de har julefeiring – eller mangel på sådan – som felles tema. Vi møter en pappa
som ikke får lov å tilbringe julaften sammen med barna sine, to flyktninger som ikke har noe sted å gjøre av seg,
en kvinne hvis elsker har lovet å forlate familien sin til fordel for henne og en lege som ikke har tid til sin kone eller
barnet hun ønsker seg.
Få fenomener er bedre egnet til å belyse mellommenneskelige relasjoner enn nettopp julefeiringen, og med sitt
unike blikk for detaljer har Hamer laget en ensemblefilm hvor humor og tragedie går hånd i hånd. Historiene glir
over i hverandre og HJEM TIL JUL er nok et bevis på at de er inne på noe, de som kaller Bent Hamer vår største
nålevende regissør.
Bent Hamer returns with HOME FOR CHRISTMAS, a drama with an ensemble cast and the Norwegian Christmas celebration
as its central theme. The film is set in a small town somewhere in Norway, and the characters all attempt to deal with their
own private holiday predicaments as best they can. With his unique sense of style and tempo and his acute eye for detail,
Hamer has crafted a remarkably sober film about Christmas where humour and tragedy go hand in hand.
BIFF 2010
51
Cinema Extraordinaire
Fokus: Østersjøen
12 meter uten hode
12 Paces without a Head
Zwölf Meter ohne Kopf
Sven Taddicken er en tysk fimregissør og manusforfatter som debuterte som langfilmregissør med MEIN
BRUDER DER VAMPIR i 2002. Deretter regisserte han
dramaet EMMAS GLÜCK i 2007, før han i fjor la siste
hånd på 12 METER UTEN HODE.
En underholdende storfilm om pirater, bygget på historiske fakta snarere enn en berg-og-dal-bane
I tiden frem mot år 1400 var Nikolas "Klaus" Störtebeker og Gödeke Michels Østersjøens mest fryktede pirater.
Sammen med sitt kobbel av vitalinere og likedelere, gjorde de to sjøreisen utrygg for både merkantile, militære og
adelige fartøyer. I denne filmen møter vi de to legendariske piratene i det de er i ferd med å legge piratlivet bak seg.
Ikke bare har de to gått hen og gjort noe såpass lite pirat-aktig som å forelske seg, piratbransjen er heller ikke like
lukrativ som den en gang var. Etter en rekke resultatløse tokt fremstår en pensjonisttilværelse som bonde stadig
mer forlokkende – men så oppdager de to et mirakelvåpen gjemt i en råtten gammel holk, og jakten på saltmat og
søtmat og penger og gull er i gang på ny.
Tyske underholdningsfilmer med stort budsjett er ikke en sjanger norske filmentusiaster har spesielt gode
erfaringer med. Men 12 METER UTEN HODE er en medrivende eventyrfilm spekket med action, humor og spenning
– for ikke å si massevis av historiske fakta om østersjøregionen.
1401 AD: Pirates Klaus Störtebeker and Gödeke Michels are making the Baltic Sea unsafe for seafarers of all creeds and
colours. However, due to an increased military presence, the lucrative golden age of piracy seem to be coming to an end. Not
only is the booty not what it used to be, the pair have also gone and done something so unbefitting of a pirate as to fall in love
with landlocked women. Retirement seems ever more tempting, but then the two happen upon a wonder weapon that turns
everything upside down.
52
BIFF 2010
Tyskland 2009
Manus: Matthias Pacht
Regi: Sven Taddicken
Foto: Daniela Knapp
Medvirkende: Ronald Zehrfeld, Matthias Schweighöfer
Produksjonsselskap: Magnolia Filmproduktion,
Warner Bros, Wüste Film
Tysk tale, engelske tekster.
108 min
Gay and Lesbian Propaganda Night Checkpoints
8: The Mormon Proposition
Tidligere nyhetsanker Reed Cowan gikk i 2006 fra
å være mannen som formidlet nyhetene til å bli
selve nyhetene, da han rapporterte fra en ulykke
hvor en liten gutt hadde omkommet i et klatrestativ.
Gutten skulle vise seg å være hans egen sønn. Dette
resulterte i hans første dokumentar THE OTHER SIDE
OF THE LENS (2008), som følger ham i to år etter
ulykken. 8: THE MORMON PROPOSITION (2010) er
hans andre dokumentarfilm.
Steven Greenstreet er en amerikansk dokumentarfilmskaper. Hans første film som regissør var THIS
DIVIDED STATE (2005), som tok for seg kaoset som
oppstod da Michael Moore besøkte Utah Valley State
College under valgkampen i 2004. I 2008 kom KILLER
AT LARGE, en film om den amerikanske fedmeepidemien og de betraktelige næringslivsinteressene som
ligger til grunn for den. 8: THE MORMON PROPOPSITION er hans tredje film som regissør.
USA 2010
Manus: Reed Cowan
Regi: Reed Cowan, Steven Greenstreet
Medvirkende: Rocky Mayor Anderson, Matt Aune
Produksjonsselskap: David and Goliath Films
Engelsk tale, 80 min
Red Flag Realeasing
No More H8!
Da Barack Obama ble valgt til president i november 2008 satt Californias liberale halvdel igjen med en bitter
ettersmak. På en, for dem, uforklarlig måte hadde lovforslaget kjent som "Proposition 8" blitt vedtatt, noe som
resulterte i at retten til kjønnsnøytralt ekteskap falt bort. Dette kom som følge av en enorm pengeinnsamling
og dertil hørende holdningskampanje ledet an av de konservative mormonerne. Hvordan var det mulig at 2% av
Californias innbyggere klarte å få flertall? Og hvorfor var det så viktig for mormonerne å nekte homofile denne
rettigheten? PROPOSITION 8 tar for seg disse spørsmålene samtidig som den gir oss et fascinerende innblikk
i hvordan politikk og religion slett ikke er så adskilt som den amerikanske grunnloven skal ha det til. Filmen
formidler lidenskapelige synspunkter fra begge leire, og som publikummer skal det godt gjøres å sitte uaffektert
gjennom denne emosjonelle thrilleren av en politisk dokumentarfilm.
There‘s been an ongoing battle between Christian conservatives and liberals in California since it was declared legal for
same-sex couples to marry in May 2008. This constitutional right was, however, overturned in the November 2008 election
when Proposition 8 was passed. The film argues against the campaigning methods used, seeing as the campaign was funded
and initiated by the Mormon Church. How was 2% of California‘s population able to gain majority on such an important issue,
and why was it so important to them?
BIFF 2010
53
Cinema Extraordinaire i konkurranse
Albaneren
Fokus: Østersjøen
The Albanian
Der Albaner
Johannes Naber (1971) er en tysk regissør og manusforfatter. I 1999 avla han eksamen ved Filmakademiet
i Ludwigsburg, hvor han spesialiserte seg innen
dokumentarfilm. Fra og med 1994 arbeidet han som
lysmann på en lang rekke film- og fjernsynsproduksjoner, og i 1999 debuterte han som regissør med
kortfilmen POPSTAR. Han fulgte opp med fjernsynsdokumentaren ANFASSEN ERLAUBT (2005). I tillegg til
å skrive og regissere kortfilmen DER ZWEIFEL (2008),
var Naber også en av manusforfatterne på Pilipp
Stölzls film NORDWAND (2008) som vant den tyske
filmkritikerforeningens pris. ALBANEREN er hans
første spillefilm som regissør.
En sterk fortelling om sosial ulikhet i det moderne Europa
Arben bor i et fjellområde i Albania med sin store familie, og reiser med jevne mellomrom til Hellas for å tjene til
livets opphold. Når hans hemmelige kjæreste blir gravid, krever hennes familie 10 000 euro i brudegave. Arben
ser seg nødt til å reise til Tyskland for å tjene opp penger før hun føder. Men livet som illegal innvandrer i Tyskland
er ikke slik Arben hadde tenkt seg. Den europeiske drømmen viser seg å være utilgjengelig uten språk, venner og
arbeid, og blir fort til et mareritt. ALBANEREN er en sterk debutfilm, hvis stramme, nyanserte plot minner om de
belgiske brødrene Dardenne i måten spenningen bygger seg sakte opp på. Albanske Nik Xhelilaj imponerer stort
som Arben, og skildrer utviklingen fra naiv og uskyldig gutt til desperat kriminell på en troverdig måte. Regissør
Naber utfordrer vesteuropeernes selvoppfatning som liberale og tolerante i dette medrivende dramaet. Filmen
oppleves som veldig relevant i en tid der millioner av mennesker lever illegalt i Festning Europa.
Arben lives in a poor mountain area in Albania with his big family. When his secret girlfriend gets pregnant, her family
demands a dowry of 10 000 euro. Arben is forced to travel to Germany to make enough money, but life as an illegal immigrant
is not quite as Arben had expected and the European dream soon turns into a nightmare. THE ALBANIAN is a strong debut
film in which director Naber challenges the European self perception as liberal and tolerant in times where millions of people
live illegally in Fortress Europe.
54
BIFF 2010
Tyskland, Albania 2010
Manus: Johannes Naber, Christoph Silber, Andeta
Spahivogli, Alexander Steimle
Regi: Johannes Naber
Foto: Sten Mende
Medvirkende: Hassan Chahrour, Stipe Erceg, André
Hennicke
Produksjonsselskap: ARTE, Neue Schönhauser Filmproduktion, On Film Production
Albansk, tysk tale, engelske tekster.
105 min
Cinema Extraordinaire i konkurranse
Fokus: Østersjøen
All That I Love
Wszystko, co kocham
Jacek Borcuch ble født i 1970 i Polen. Han har
tidligere jobbet som skuespiller og har studert både
filosofi og skuespill i Warszawa. Etter suksess foran
kamera tok han regien selv. Hans KALLAFIORR (2000)
ble kalt «Polens første indie-film». ALL THAT I LOVE,
hans tredje film som regissør, er langt på vei basert
på egne opplevelser.
Punk og pubertet i det sovjetiske Polen
Polen 2009
Manus: Jacek Borcuch
Regi: Jacek Borcuch
Foto: Michal Englert
Medvirkende: Mateusz Kosciukiewicz, Olga Frycz
Polsk tale, engelske tekster.
95 min
Polen hadde flere perioder med tøvær under kommunistisk styre. Hver gang blomstret kunstlivet, drevet
frem av ekstremt kompetente utøvere som ble holdt i sjakk av alskens forbud. Jazz på femtitallet, frijazz
rundt 1970, og punk ti år senere. De nye og radikale utrykkene ble raskt etterfulgt av innstramninger.
Denne filmen tar for seg fire kamerater som spiller punkrock i en forlatt togvogn en gang i 1980. Faren
til bandets frontmann er offiser i Den røde armé, mens faren til kjæresten er sentral i Solidarnosc. De
relativt avslappede lokale maktskikkelsene gir inntrykk av at Moskva er langt unna, noe som snart viser
seg ikke å stemme. Unntakstilstand, sensur og arrestasjoner gjør det klart hvor skapet skal stå. Familie og
venner trekkes i ulike retninger – som om ikke ungdomstiden er vanskelig nok uten sovjetkommunisme.
ALL THAT I LOVE er smart, stilsikker og morsom – en film som etterlater en med en varm følelse inne i seg uten
å gå i feelgood-fella.
Playing punk rock in Poland in 1980, Janek and his friends know the pros and cons of socialism well. The red fist has been
in the pocket for quite some time, though, and for a while it seems they can worry about hormones and t-shirts like normal
teenagers. As the thaw suddenly ends, martial law is imposed, and priorities change. Families and friends are drawn in
different directions by loyalty, and suddenly, sex is only the second most important thing in Janek's world.
BIFF 2010
55
Checkpoints
American Radical
- The Trials of Norman Finkelstein
David Ridgen er utdannet fra filmlinjen ved Queen‘s
University, og har siden 1991 jobbet innen canadisk
film og fjernsyn. Ridgens prisvinnende filmer er blitt
vist og har høstet gode kritikker over hele verden. Han
jobber for tiden som gravende filmjournalist ved den
canadiske statskanalen CBC, og har utviklet en rekke
svært ulike prosjekter som overskrider grensene mellom nye medier, dokumentar, gravende journalistikk
og fiksjon.
Den polariserende og provoserende Norman Finkelstein om Israel, Hizbollah og akademisk frihet
AMERICAN RADICAL: THE TRIALS OF NORMAN FINKELSTEIN er den dyptpløyende og definerende dokumentaren
om den amerikanske akademikeren Norman Finkelstein. Finkelstein er sønn av holocaustoverlevere og en av
de mest høyrøstede og kontroversielle kritikere av staten Israels rolle i Midtøstenkonflikten. Denne særegne
posisjonen, kombinert med en usedvanlig skarp tunge og svart, jødisk humor, har plassert ham i sentrum av en
debatt som griper utover konflikten mellom palestinere og Israel. Han synes å skape kontroverser stort sett hvor
han går, og går ikke av veien for å fornærme og krenke sine meningsmotstandere, noe som på ingen måte gjør det
lett for ham å søke og beholde stillinger ved amerikanske universiteter. Finkelstein er på sett og vis en tragikomisk
figur. AMERICAN RADICAL: THE TRIALS OF NORMAN FINKELSTEIN er dog en film hvor den kontroversielle
doktoren får anledning til å presentere og nyansere sine argumenter. Dermed fremstår han som noe mer og
viktigere enn den akademiske rariteten han alt for ofte fremstilles som.
AMERICAN RADICAL: THE TRIALS OF NORMAN FINKELSTEIN is the probing, definitive documentary about American
academic Norman Finkelstein. A devoted son of Holocaust survivors, ardent critic of Israel- and US Middle-East policy,
Finkelstein has been steadfast at the center of many intractable controversies, including his recent denial of tenure at DePaul
University. He is a deeply polarizing figure whose struggles arise from core questions about freedom, identity and nationhood.
56
BIFF 2010
Nicolas Rossier er filmprodusent, journalist og kameramann med base i Brooklyn. Filmene hans er vist
på fjernsyn og på en rekke festivaler over hele verden.
Han er født og oppvokst i Geneve og flyttet til New
York i 1997. Rossier har studert drama og regi ved Lee
Strasberg Theater Institute, i tillegg til filmproduksjon
ved School for Visual Arts og New York Film Academy.
For tiden utvikler han et nytt realityprogram om menneskerettigheter, samt sin første spillefilm.
USA, Canada, Libanon, Israel, Palestina 2009
Manus: David Ridgen, Nicolas Rossier
Regi: David Ridgen, Nicolas Rossier
Foto: David Ridgen, Nicolas Rossier
Medvirkende: Norman Finkelstein, Nidal Barham
Produksjonsselskap: Baraka Productions, Ridgen
Films
Engelsk tale, 84 min
Mercury Media International
Gay and Lesbian Propaganda Night Cinema Extraordinaire
Amfetamin
Amphetamine
Scud er kunstnernavnet til den kinesiske manusforfatteren og regissøren Danny Cheng Wan-Cheung.
Scud debuterte som spillefilmregissør med CITY
WITHOUT BASEBALL (2008), som han regisserte sammen med Lawrence Ah Mon. Deretter fulgte PERMANENT RESIDENCE (2009), før nå altså AMFETAMIN.
Han er for øyeblikket i gang med sin fjerde spillefilm.
Sex and drugs – and a rollercoaster!
Daniel er nettopp kommet tilbake fra Australia til Hong Kong for å redde stumpene i et konsern som må drive
finansakrobatikk høsten 2008 da alt ser ut til å gå galt med verdensøkonomien. Etter kort tid blir han oppmerksom
på Kafka, en ung mann som har flere jobber og som i tillegg må ta seg av sin syke mor, ettersom faren tok sitt liv
da Kafka var barn. De to mennene møtes samme kveld som Kafka gjør det slutt med May. Begge mennene er på
jakt etter kjærligheten – men det hjelper også med sex. De blir overbevist om at de skal klare å holde sammen i et
forhold selv om både narkotika og seksuell ambivalens rir Kafkas hverdag.
AMFETAMIN byr på en vanvittig fargerik og eksplosiv halvannen time. Tidvis er den dvelende, men regissør Scud
drar oss med både høyt og lavt – både konkret og i overført betydning. Derfor blir filmen også en estetisk nytelse.
Og du vil også dra på smilebåndet titt og ofte over hvor annerledes Hong Kong-kineserne forteller historier. Det
blir stundom veldig naivt, men akk så søtt!
On the night he splits up with his girlfriend, Kafka meets a young financial manager named Daniel. Daniel has moved to Hong
Kong from Australia in order to help pick up the pieces after the financial crisis of autumn 2008. Daniel makes a hefty play for
Kafka, who succumbs to his advances. The two men are convinced that their love will conquer everything that divides them,
such as their sexual preferences and drug addiction. But whereas amphetamine addiction may be deadly, addiction to love
can be even more fateful.
58
BIFF 2010
Hong Kong 2010
Manus: Scud
Regi: Scud
Foto: Charlie Lam
Medvirkende: Byron Pang, Thomas Price, Linda So
Produksjonsselskap: Artwalker
Kantonesisk, engelsk tale, engelske tekster.
97 min
Cinema Extraordinaire i konkurranse
Au Revoir Taipei
I yeh Taipei
Arvin Chen er en taiwansk manusforfatter, produsent
og regissør som med AU REVOIR TAIPEI har laget
sin første spillefilm. Før dette skrev og regisserte
han kortfilmene MEI (2006) og EAT (2008), sistnevnte
sammen med Daniel Jai Lee. Chen har også arbeidet
som produsent på kortfilmene ROCKETBOY (2006) og
CATCHING RATS (2008).
Action, eventyr og kjærlighet – alt i løpet av én natt i Taipei
USA, Taiwan 2010
Manus: Arvin Chen
Regi: Arvin Chen
Foto: Michael Fimognari
Medvirkende: Amber Kuo, Jack Yao, Hsiao-chuan
Chang
Produksjonsselskap: Atom Cinema, Green Sky Films
Min Nan, mandarin tale, engelske tekster.
85 min
Unge Kai er hodestups forelsket i Faye. Problemet er bare at Kai bor i Taipei mens Faye bor i Paris. Kai lever
en lengselsfull dagdrømmertilværelse og bruker mesteparten av tiden sin på å forsøke å lære seg fransk ved
å smuglese ordbøker i den lokale bokhandelen. I sin desperasjon etter å gjenforenes med sitt hjertes utkårede,
aksepterer han et suspekt tilbud fra den lokale mafiabossen om å reise gratis til Frankrike mot at han tar med seg
en liten pakke. Kvelden før han skal forlate landet er Kai ute med sin gamle venn Gao, da de to havner i trøbbel med
en gjeng lokale kriminelle. Når så også Susie fra bokhandelen blir blandet inn, er det duket for en begivenhetsrik
natt ingen av dem vil glemme med det første.
AU REVOIR TAIPEI er en fargesprakende romantisk komedie som håndterer alle sjangerens klisjeer med smittsom
entusiasme. Og under den stiliserte overflaten finner vi en sjarmerende liten historie om hvordan lengselen etter å
reise vekk ofte gjør en blind for det faktum at det en drømmer om befinner seg rett under nesen på en.
Young Kai is head over heels in love with Faye. The problem is that Kai lives in Taipei, whereas Faye resides in Paris. Desperate
to reconnect with the love of his life, Kai accepts an offer from a local mafia boss to transport a packet to France in return for
a free plane ticket. However, on the night before leaving, Kai and his friend Gao run into trouble with some local criminals.
And when Susie from the bookstore also gets involved, the scene is set for a night filled with action, adventure – and romance.
BIFF 2010
59
Cinema Extraordinaire Videorama
Fokus: Østersjøen
Bad Family
Paha Pehre
Aleksi Salmenperä er en finsk regissør, skuespiller
og manusforfatter, som har jobbet på en rekke
fjernsynsproduksjoner i ulike roller. Hans første
spillefilm var dramakomedien HELA VÄGEN i (2004),
som han fulgte opp med dramaet A MAN'S WORK tre
år senere. BAD FAMILY er hans tredje spillefilm.
"To kiss each other any time - Anywhere - Now I’m so happy - I got you - Back in my life - It’s so fine"
Det kan skje i de beste familier: Mikael er overbevist om at hans tenårige sønn og datter, Daniel og Tilda, er
forelsket i hverandre. Og ikke nok med det, han er dessuten overbevist om at de uttrykker sin kjærlighet med
en praksis som har blitt rynket på nesen av siden faraoenes Egypt. Daniel og Tilda har ikke bodd sammen siden
foreldrenes stygge skilsmisse skilte dem ad for 16 år siden. Når de nå endelig møtes igjen, og får oppleve den
såkalt umiskjennelige, uskyldige søskennærheten, er det lett å bli forvirret – og den som skjønner minst, er faren.
Hans umiddelbare reaksjon er å gjøre alt i sin makt for å forhindre at noe skjer. Hans første forsøk lykkes kun i
liten grad, og Mikael innser at han kanskje må øke innsatsen et hakk.
BAD FAMILY innehar en ypperlig kombinasjon av finsk sindighet og en interessant, leken holdning til søskenincest,
på samme måte som fjorårets favoritt DOGTOOTH. Kort sagt er den årets suverent morsomste finske incestdrama.
It could happen in the best of families: Daniel and Tilda, brother and sister in their teens, have been separated since their
parents‘ ugly divorce 16 years ago. When they finally reunite, their father, Mikael, is convinced that they have fallen in love.
He‘s even convinced they‘re doing things that have been frowned upon in every culture since the age of the pharaohs.
Determined to prevent his son from developing an attachment he considers shameful and just plain wrong, Mikael does
everything in his power to prevent it. Everything…
60
BIFF 2010
Finland 2010
Manus: Aleksi Salmenperä
Regi: Aleksi Salmenperä
Foto: Tuomo Hutri
Medvirkende: Ville Virtanen, Lauri Tilkanen, Pihla
Viitala
Produksjonsselskap: Sputnik, Yleisradio
Finsk tale, engelske tekster.
95 min
Match Factory
Checkpoints - Konkurranse
Bhutto
Duane Baughman er grunnleggeren av produksjonsselskapet Yellow Pad Productions og eier av det
politiske kampanjebyrået The Baughman Company.
BHUTTO er hans første dokumentarfilm.
Johnny O'Hara er en amerikans regissør og forfatter,
som først gjorde seg bemerket som en av manusforfatterne på den kritikerroste dokumentarfilmen
FUEL, som blant annet vant publikumsprisen for beste
dokumentar i Sundance i 2008. O'Haras første bok
"Elvis & You" er utgitt av Penguin forlag.
USA 2010
Manus: Johnny O'Hara
Regi: Duane Baughman, Johnny O'Hara
Foto: Noel Donnellon, David Ethan Sanders, James
Mulryan, Jens Schlosser
Medvirkende: Sanam Bhutto, Diana Aveni, Tariq Ali
Produksjonsselskap: Icon Television Music, Yellow Pad
Productions
Engelsk tale, engelske tekster.
111 min
Et unikt portrett av en unik kvinne
BHUTTO er en dokumentarfilm som forteller historien om Benazir Bhutto, kvinnen som ble Pakistans første
kvinnelige statsminister og dermed også den første kvinnelige lederen av en muslimsk nasjon. Bhutto ble valgt
til statsminister i 1988, men ble avsatt etter bare 20 måneder av president Ghulam Ishaq Khan. I 1993 ble hun
gjenvalgt, men tre år senere ble hun utsatt for samme behandling, og forsvant deretter inn i et selvpålagt eksil i
Dubai i 1998. I 2007 kom hun til enighet med president Pervez Musharraf om amnesti, og gikk deretter igang med
valgkamparbeid for opposisjonspartiet PPP. Bare måneder senere ble hun drept i et attentat da hun var på vei
hjem fra et folkemøte.
I BHUTTO skildres Benazir Bhuttos liv, hennes politikk og hennes forhold til sin fremstående og innflytelsesrike
familie. Via intervjuer med venner, fiender, kolleger og kommentatorer plasseres denne unike historiske
skikkelsen inn i et større bilde som lar oss se hennes betydning i lys av Pakistans politiske historie.
BHUTTO tells the unique story of Benazir Bhutto, the woman who became the first prime minister of Pakistan and thus the first
female head of a Muslim nation. Although popular among the majority of the voters, Bhutto was a source of controversy, both
as a result of her politics and because of the history of her politically influential family. Never descending into hagiography,
BHUTTO paints a nuanced portrait of a highly significant individual interweaved with a history of Pakistani politics.
BIFF 2010
61
Dokumentarprogram
The Bill Hicks Story
American: The Bill Hicks Story
Matt Harlock har tidligere regissert TV-produksjoner
for en rekke TV-kanaler, blant dem Channel 4, HBO
og Sky. Han har mottatt priser for disse fra Film
London, TCM og Manhattan kortfilmfestival. Harlock
var initiativtaker til en offisiell Bill Hicks Tribute
Night i London, og kom dermed i kontakt med Hicks'
familie. THE BILL HICKS STORY er et resulatat av
disse bekjentskapene.
Humor på alvor
Marcuse er motsagt, assimilert og glemt. Marx er blitt sosialdemokrat. Jan Eggum er Jan Eggum, og Jesus er
passé. Med mindre man har planer om å sprenge seg selv i luften, ser det mørkt ut for motstanderen av Maskinen.
Bill Hicks skjønte dette, og fant en omvei: Kombiner filosofien din med vitser om tissefanter. Da han døde i en
alder av 32 år i 1994, hadde han brukt den voksne halvdelen av livet sitt til å formidle følgende enkle paradoks:
Du har rett og alle andre tar feil. Samtidig fikk han folk til å le høyt og mye. Han er mest kjent for sine groviser,
hvilket er greit nok, om enn noe upresist. Hicks' opptredener var både i form og innhold hemningsløse, tidvis
grensesprengende, langt utover det ren banning og prat om kroppsvæske kan oppnå. Han var uten filter og stod
utenfor tempelet, en passelig skadeskutt profet for vår tid. Den første helhetlige dokumentaren om mannen gir en
god innføring i det som betød noe for Hicks: Latter, kjærlighet og sannhet.
When Bill Hicks died in 1994, at the age of 32, he had spent half his life telling people The Truth – and, along with it, a lot of
dick-jokes. His comedy was always much more than just entertainment, and his obscenities the least radical part of his acts.
He was sincerely concerned about a world turned away from everything that really matters. He was a prophet for our time,
with a bad haircut to boot.This documentary gives the first comprehensive story about the man, through interviews with his
friends and family.
62
BIFF 2010
Paul Thomas utdannet seg til arkitekt før han vendte
karriereblikket mot TV. Han har jobbet som produsent
og regissør for BBC Entertainment, samt flere andre
produksjonsselskap. Han var i to år ansvarlig for
animasjon hos Channel 4, noe som kom godt med i
produksjonen av denne dokumentaren.
USA 2009
Manus: Matt Harlock, Paul Thomas
Regi: Matt Harlock, Paul Thomas
Foto: Paul Thomas
Medvirkende: Bill Hicks, Lynn Hicks, Steve Hicks
Produksjonsselskap: American the Movie
Engelsk tale, 102 min
Førpremierer
Fokus: Latin-Amerika
Biutiful
Alejandro González Iñárritu ble født i Mexico City i
1963, og begynte sin karriere i underholdningsbransjen som plateprater på 80-tallet. Senere jobbet
han flere år som tv-produsent og kom i kontakt med
manusskribenten Guillermo Arriaga. Samarbeidet
mellom de to førte til tre prisbelønte filmer: ELSKEDE
KJØTERE, 21 GRAM, og BABEL. ELSKEDE KJØTERE
(2000) er Iñárritus debutfilm, som fletter sammen tre
historier fra México City. Filmen ble hyllet verden over,
og suksessen ga den meksikanske regissøren innpass
i filmindustrien i USA. Resultatet ble filmene 21 GRAM
(2003) og BABEL (2006). Begge ble nominert til flere
Oscar, og sistnevnte innbrakte ham prisen for beste
regi i Cannes. BIUTIFUL er Iñárritus fjerde film, og
hans første prosjekt uten manusforfatter Arriaga.
Livet i det usynlige Barcelona
Mexico, Spania 2010
Manus: Alejandro González Iñárritu, Armando Bo,
Nicolás Giacobone
Regi: Alejandro González Iñárritu
Foto: Rodrigo Prieto
Medvirkende: Javier Bardem, Maricel Álvarez, Blanca
Portillo
Produksjonsselskap: Menage Atroz
Spansk tale, norske tekster.
138 min
Focus Features International
Uxbal er en mann i fritt fall. Han driver med lysskye forretninger, har en bipolar kone og strever fortsatt med
sin fortid som narkolanger. Situasjonen går fra vondt til verre når Uxbal oppdager at han muligens ikke har
lenge igjen å leve. BIUTIFUL utforsker en manns vei mot forsoning, idet han står overfor livets farer og utallige
selvmotsigelser. Vi følger Uxbal på en medrivende reise inn i et liv som fortoner seg som en evig balansegang hvor
det aldri er råd å se mer enn én dag inn i fremtiden.
BIUTIFUL er Alejandro González Iñárritus første spansktalende film siden hans suksessdebut ELSKEDE KJØTERE
(2000). Med seg på laget har han Javier Bardem, som ble prisvinner i Cannes for sin rolle som Uxbal. Den
anerkjente meksikanske regissøren går nå bort fra sammenflettede historier som i tidligere filmer (21 GRAM,
BABEL), og presenterer en lineær historie om en menneskeskjebne i Barcelona. Men bak en enkel struktur ligger
en teknisk briljant film og en mektig fortelling om en ytterst komplisert tilværelse.
Uxbal – son, father and lover – is a man in free fall. He works as a shady businessman, has a bipolar wife and is struggling
with his past as a drug dealer. The situation turns even worse when he discovers he may not have long to live. Alejandro
González Iñárritu's BIUTIFUL is his first spanish language film since his debut feature AMORES PERROS (2000), and explores
a father‘s attempt of reconciliation, as he confronts life‘s numerous contradictions and calamities.
BIFF 2010
63
Dokumentarprogram
Blank City
Celine Danhier er en fransk dokumentarfilmskaper.
BLANK CITY er hennes første film.
Tonight we're gonna party like it's 1976
Det mer tid som går, det tydeligere fremstår 1976 som et skjebneår i den vestlige kulturhistorie. Uavhengig av
hvorvidt man kaller det punk, no wave eller noe annet, er det hevet over tvil at 1976 var et vannskille innenfor
populærmusikken. Men det som virkelig gjorde dette hva-det-nå-var til et paradigmeskifte, var at omveltningen
ikke var begrenset til ett kunstnerisk medium, men snarere kom til uttrykk via en særdeles konstruktiv
kryssbefruktning av en lang rekke uttrykksformer.
BLANK CITY henter sin tittel fra Richard Hell & The Voidoids "Blank Generation", og fokuserer på de tette båndene
mellom film- og musikkscenen i New York anno 1976. I tillegg til å møte toneangivende musikere som Debbie
Harry, Lydia Lunch og Thurston Moore, får vi intervjuer med filmarbeidere som Jim Jarmusch, Steve Buscemi og
John Waters som forteller om en tid da grensene mellom film- og musikkverdenen var ikke-eksisterende. BLANK
CITY er en underholdende dokumentar om punk, no wave, lavbudsjettsfilm og et enormt uttrykksbehov.
Try as one might, it's hardly possible to overstate the importance of the year 1976 in Western popular culture. Many
documentaries have been made about the explosion of punk rock, but few have focused equally on music and other forms of
expressions. In BLANK CITY we meet both influential musicians of the 1976 New York music scene, as well as filmmakers
such as Jim Jarmusch, Steve Buscemi and John Waters, who also got started during the tumultous and chaotic months of
that fateful year.
64
BIFF 2010
USA 2009
Regi: Celine Danhier
Foto: Ryo Murakami, Peter Szollosi
Medvirkende: Jim Jarmusch, Steve Buscemi, Lydia
Lunch
Produksjonsselskap: Pure Fragment Films
Engelsk tale, engelske tekster.
106 min
Dokumentarprogram i konkurranse Checkpoints - Konkurranse
FOKUS: LATIN-AMERIKA UrbanisME
Bogotá Change
Andreas Møl Dalsgaard er en dansk filmskaper som
laget sin første film AFGHAN MUSCLES – om afghanske bobybuildere – i 2006.
“Superborger” erobrer verden
Danmark, Colombia 2009
Regi: Andreas Møl Dalsgaard
Foto: Ricardo Restrepo
Medvirkende: Antanas Mockus, Enrique Peñalosa
Produksjonsselskap: Upfront Films
Engelsk, spansk tale, engelske tekster.
58 min
DR TV, International Sales
Bogotá var lenge kjent som verdens farligste by. En by preget av livsfarlige slumområder uten rent vann eller
fungerende kloakk, toppet med et sett politikere så integrert i byens korrupsjon at endring syntes umulig. Så
bestemte Antanas Mockus, avsatt professor i filosofi og matematikk, seg for å stille til valg som ordfører. Som
ordfører gikk Mockus til verks som en slags sprenglærd kunstner. Han kledde seg ut som “Superborger“, hans
eget superhelt-alter ego, som feide kappekledd gjennom byen for å rydde, hilse på og skape god stemning.
Men i Bogotá kan man bare sitte som ordfører i 3 år. Enrique Peñalosa etterfulgte Mockus og jobbet videre på
prosjektet. Peñalosa var en gründertype. Han så at Bogotá trengte ny kollektivtrafikk, han så at Bogotá trengte et
vitalt sentrum og han så at Bogotá trengte ny infrastruktur. I løpet av ti år greide disse to visjonære politikerne å
forandre Bogotá fra verdens farligste by til Latin-Amerikas mest interessante metropol.
Bogotá was know as the most dangerous city in the world, until two remarkable mayors were elected and changed the city‘s
destiny. Antanas Mockus and Enrique Peñalosa employed a wide range of different approaches as they transformed Bogotá
from the most dangerous city in the world to the most interesting metropolis in Latin America. BOGOTÁ CHANGE tells the
unique story of this incredible transformation.
Med støtte fra: UNESCO / Kommunal og regional departementet
BIFF 2010
65
Gay and Lesbian Propaganda Night
Fokus: Latin-Amerika
La Boyita
The Last Summer of La Boyita
El último verano de la boyita
Argentinske Julia Solomonoff gjør det meste innen
film. Hun er både skuespiller, regissør, manusforfatter og produsent. Hun er utdannet innen film i Buenos
Aires og ved Columbia University i New York, hvor
hun nå underviser i filmregi. Hennes første spillefilm,
SØSTRE (2005) handler om to søsken som ble skilt fra
hverandre under det siste diktaturet i Argentina. LA
BOYITA er hennes andre spillefilm, som blant annet
har vunnet juryprisen i filmfestivalen i Sofia. Filmen
er en samproduksjon med blant andre brødrene
Almodóvar.
Sommeren er en tid for å ta farvel med barndommen
La Boyita er et lite rundt hus på hjul. For Jorgelina er det en trygg boble som beskytter henne fra de voksnes liv.
Denne sommeren bestemmer hun seg for å reise fra tilfluktsstedet i hagen og sin pubertetssyke storesøster, for
å besøke sin far på landet. Der dilter hun etter jevngamle Mario, en introvert lokal bondegutt. Etter hvert som
vennskapet mellom dem blir sterkere avsløres en stor hemmelighet.
LA BOYITAS er en visuelt slående film fra Argentinas frodige pampas. Sommeren har en metaforisk betydning, for
idet skoleuniformen byttes med badetøy er det mye mer som kommer til syne. Julia Solomonoffs oppvekstdrama
viser med ømhet hvordan to barn blir klar over sin egen seksualitet, og med en ny bevissthet tar fatt på overgangen
til voksenlivet. Med et unikt øye for detaljer, inviterer den argentinske regissøren oss inn i barnas verden –
hvor nysgjerrighet, forvirring og oppdagelser bæres fram i et glitrende samspill mellom to unge skuespillere.
La Boyita is a small bubble-shaped cottage on wheels. For Jorgelina it is a refuge from the world of the adults. This summer
she decides to leave her caravan and her puberty stricken older sister to go visit her father in the countryside. There she
develops a friendship with local farm boy Mario, who is burdened by an important secret. THE LAST SUMMER OF LA BOYITA
is a visually stunning film from the vast sun-drenched pampas of Argentina.
66
BIFF 2010
Argentina, Frankrike, Spania 2009
Manus: Julia Solomonoff
Regi: Julia Solomonoff
Foto: Lucio Bonelli
Medvirkende: Guadalupe Alonso, Nicolás Treise
Produksjonsselskap: Travesía Producciones
Spansk tale, engelske tekster.
93 min
Checkpoints
Brødre i krig
Brothers at War
Øystein Rakkenes er journalist i NRK, og er for
tiden tilknyttet P2s livssynsprogram "Verdibørsen".
BRØDRE I KRIG er hans første større dokumentarfilmproduksjon.
En sterk historie om to brødre, én krig og to veldig ulike skjebner
Norge 2010
Manus: Øystein Rakkenes, Astrid Wright
Regi: Øystein Rakkenes
Produksjonsselskap: Mpower Media
Norsk tale, 55 min
Hva er prisen for en brors liv? Å melde seg inn i Nasjonal Samling? Eller å verve seg som SS-soldat for å
kjempe på Østfronten? Bernhard Brekke gjorde begge deler da broren Erling ble tatt som engelsk spion
våren 1941 og skulle henrettes. Erling fikk leve, men ble sendt til konsentrasjonsleir og tukthus i Tyskland.
Der satt han i nesten fire år. Bernhard selv ble sendt til hjertet av et Tyskland i krig. Mens broren satt
utsultet i en av Tysklands mange dødsleirer, sloss han mot russerne i Finland. De kjempet for å overleve på
hver sin side under krigen, men begge kom hjem til Trondheim i 1945. I dag har de blitt to gamle menn,
med hver sin bemerkelsesverdige historie om hvordan man lever med fortiden. BRØDRE I KRIG handler
om to brødres valg under andre verdenskrig, og hvilke føringer disse valgene la for resten av livet. Det
er en film om sterke familiebånd, men også om mistro, intriger og fordømmelse i kjølvannet av krigen.
How much is a brother‘s life worth? Joining the Nazi Party at the height of the Second World War? Or fighting for the German
Army? Bernhard Brekke did both to save the life of his brother Erling. While Erling was imprisoned in a German concentration
camp, Bernhard made a deal with the Germans to save his brother from execution. Still, Bernhard was convicted of being a
traitor, while his brother Erling was made a hero upon returning to Norway. Now the brothers meet each other again, for the
first time in 70 years.
BIFF 2010
67
Checkpoints - Konkurranse
Peace&Love
Budrus
Julia Bacha er en brasiliansk filmklipper og regissør
som først gjorde seg bemerket som manusforfatter
og klipper på Al Jazeera-dokumentaren CONTROL
ROOM i 2004. To år senere var hun medregissør på
ENCOUNTER POINT. BUDRUS er den første filmen
hun har regissert på egenhånd.
Israelerne er mer redd for palestinsk ikke-vold enn for raketter fra Gaza
En av årets viktigste dokumentarfilmer handler om innbyggerne i landsbyen Budrus. De maktet det få andre
palestinere har klart – å få israelske myndigheter til å endre fattede vedtak, i ren frykt for at ikke-voldelige metoder
skulle spre seg. Budrus er en liten landsby på Vestbredden som ligger på grensen til Israel. Her hadde de israelske
myndighetene bestemt at den såkalte antiterrormuren skulle gå rett gjennom landsbyen. Den palestinske
aktivisten Ayed Ahmad Hussein Morrar hadde andre mål. Sammen med innbyggerne i Budrus maktet han via
år med ikke-voldelige aksjoner det ingen hadde trodd og få noen sinne har opplevd – at israelske myndigheter
ombestemte seg.
Israel, Palestina, USA 2009
Manus: Julia Bacha
Regi: Julia Bacha
Foto: Julia Bacha, Mohammed Fawzi
Produksjonsselskap: Just Vision Films
Arabisk, hebraisk, engelsk tale, 70 min
BUDRUS er produsert av amerikanske Justvision, et kvinnekollektiv med både israelske og palestinske
medarbeidere. BIFF har vist flere filmer av dem før – og har gleden av å invitere både Ayed Morrar og den
palestinske produsenten Raya Salameh til BIFF.
One of the year's most important documentaries tells the story about the inhabitants of the Palestinian village of Budrus.
Budrus is a small village on the West Bank right on the Israeli border. Israeli authorities had planned on building their West
Bank barrier straight through the village, but thanks to a series of patient but persistant non-violent protests led by activist
Ayed Ahmad Hussein Morrar, the inhabitants of Budrus managed to change Israeli plans.
68
BIFF 2010
Med støtte fra: UNESCO / Kommunal og regional departementet
Dokumentarprogram
Camp Victory, Afghanistan
Carol Dysinger er en amerikansk regissør, fotograf,
klipper og generell filmatisk altmuligkvinne som
debuterte i regissørstolen med JOHN LENNON LIVE
IN NEW YORK CITY allerede i 1986. 24 år senere
regisserte hun sin andre film CAMP VICTORY,
AFGHANISTAN.
USAs vei ut av Afghanistan er lengre enn noen ønsker å innrømme
USA 2010
Regi: Carol Dysinger
Foto: Carol Dysinger
Medvirkende: Fazil Ahmad Sayar, Michael Shute
Produksjonsselskap: Bolo Productions, Independent
Television Service (ITVS)
Engelsk tale, engelske tekster.
88 min
CAMP VICTORY, AFGHANISTAN er en dokumentarfilm som maler et lite oppløftende bilde av Afghanistans fremtid.
Nå som USA har vedtatt en tidsplan for tilbaketrekningen av de amerikanske soldatene, er det viktigere enn
noensinne at afghanerne makter å stable på beina en fungerende hær, dersom de skal ha noen som helst sjanse
til å opprettholde lov og orden når amerikanerne forlater landet. I denne filmen møter vi en afghansk general som
har fått det lite misunnelsesverdige oppdraget med å samle og lede en bataljon med afghanske soldater. Vi følger
soldatenes trening idet de tar imot en tilsynelatende endeløs rekke av amerikanske instruktører.
I tillegg til å skildre livet og utviklingen til den afghanske bataljonen, trekker filmen opp historiske linjer, og setter
dagens situasjon inn i en historisk kontekst. Afghanistan er kjent som landet som tar livet av imperier, og filmen
argumenterer sterkt for at USA er neste navn på lista. CAMP VICTORY, AFGHANISTAN er et usminket portrett av
tilstandene i et land som alltid er i krig.
CAMP VICTORY, AFGHANISTAN is a documentary that paints a bleak picture of the future of Afghanistan. With the US having
declared their intent to withdraw troops from the wartorn country, it is more important than ever that the Afghan authorities
manage to establish a functioning military in order to be able to uphold som semblance of law and order. We follow an Afghan
general who, with the aid of a steady stream of US troops, attempts to put together a functioning battalion.
BIFF 2010
69
Cinema Extraordinaire i konkurranse
Fokus: Latinamerika
Carancho
Pablo Trapero er en argentinsk filmprodusent,
regissør og klipper, som har gjort seg bemerket med
filmer som tar vanlige menneskers liv på alvor, samtidig som de stiller kritiske spørsmål til det argentinske
og latinamerikanske samfunnet. Trapero spillefilmdebuterte i 1999, og har siden den gang regissert sju
langfilmer, hvorav dramakomedien CRANE WORLD
(1999) og komedien ROLLING FAMILY (2004) er de
mest kjente. Hans sjette spillefilm CARANCHO er
Argentinas Oscar-kandidat.
Bruk bilbelte!
Buenos Aires er hvert år åsted for et uvirkelig høyt antall trafikkulykker. Det har gitt liv til en høyst særegen
næringskjede, hvor advokater har som virke å følge etter ambulanser i håp om å komme først frem til offeret for
å sikre seg en potensiell klient i en kommende erstatningssak. En av disse advokatene, som på folkemunne kalles
carancho (gribb), er Sosa.
CARANCHO begynner med lyden fra en trafikkulykke i Buenos Aires. Denne trafikkulykken bringer sammen
ambulansejegeren Sosa og akuttlegen Luján. De bærer på hver sin måte mye bagasje fra belastende liv og yrker,
og selv om de tilnærmer seg det fra ulike hold, er det grunnlag for et gjenkjennende fellesskap. Pablo Traperos
nye film er et mesterlig drama som kombinerer intime personportretter med nervepirrende elementer fra thriller
og heist-filmer. Resultatet er en kontemporær argentisk noir-film – kompleks og intens fra start til slutt, og hele
veien preget av Traperos perfeksjonistiske øye for detaljer.
Each year, Buenos Aires is the site of a staggering number of traffic accidents. These incidents are such an ingrained part
of daily life, that they have given rise to a whole subsector of the legal trade; attorneys follow ambulances around, in the
hope that they may find a client to defend. In Pablo Trapero's masterfully executed drama CARANCHO we meet Sosa the
ambulance chasing attorney as he meets and develops a relationship with the medic Luján.
70
BIFF 2010
Argentina 2010
Manus: Alejandro Fadel, Martin Mauregui, Santiago
Mitre, Pablo Trapero
Regi: Pablo Trapero
Foto: Julián Apezteguia
Medvirkende: Ricardo Darín, Martina Gusman, Carlos
Weber
Produksjonsselskap: Fine Cut
Spansk tale, engelske tekster.
107 min
Dokumentarprogram Videorama
Spin&Swing
Casino Jack and the United States of Money
Alex Gibney skapte seg et internasjonalt navn som
dokumentarfilmskaper med den populære og kritikerroste ENRON: THE SMARTEST GUYS IN THE ROOM
(2005), som fortalte historien om det skandalebefengte
energiselskapet Enron. Før dette hadde Gibney jobbet
lenge som produsent og regissør for fjernsynet. Han
fulgte opp ENRON med den Oscar-vinnende TAXI
TO THE DARK SIDE (2007), et kritisk blikk på amerikanernes forhørs- og torturteknikker i Afghanistan.
Året etter var den produktive regissøren tilbake med
en lystigere film. GONZO: THE LIFE AND WORK OF
DR. HUNTER S. THOMPSON var Gibneys versjon av
historien om den berømte og beryktede journalisten
og forfatteren, og ble godt mottatt av kritikere og et
lite, men entusiastisk publikum. Suksess får dog ikke
Gibney til å hvile på laurbærene. I 2010 er han aktuell
med intet mindre enn fire helaftens dokumentarfilmer: I tillegg til CASINO JACK (side 71) står han bak
MY TRIP TO AL-QAEDA, om forfatteren og journalisten
Lawrence Wrights forsøk på å tilnærme seg temaet
islamistisk terror på en objektiv måte, samt CLIENT 9:
ELIOT SPITZERS VEKST OG FALL (side 74), som forteller historien om den ambisiøse og reformvennlige New
York-guvernøren hvis karriere kollapset da det ble
kjent at han var stamkunde hos en prostitusjonsring.
Svindlere uten grenser
USA 2010
Manus: Alex Gibney
Regi: Alex Gibney
Foto: Maryse Alberti
Medvirkende: Jack Abramoff, Tom DeLay, Hal Kreitman
Produksjonsselskap: Jigsaw Productions, Participant
Media
Engelsk tale, 118 min
Frem til 2006 var Jack Abramoff en særdeles fremgangsrik forretningsmann og lobbyist med sterke følelser
for høyresiden i amerikansk politikk. Han var også en entusiastisk, hensynsløs og særdeles kreativ svindler.
Motsetninger? På ingen måte. Lysskye forbindelser og tvilsom rolleblanding er i følge regissør Alex Gibney selve
fundamentet amerikansk politikk er bygget på.
CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY forteller en historie som er så proppfull av svindel, korrupsjon,
lutfattige indianerreservater, angolanske frihetsforkjempere, republikanske studentforeninger, liberalistiske
actionfilmproduksjoner, russiske spioner, suspekte mafiaforbindelser og en skamløshet av såpass monumentale
proporsjoner at det tidvis er vanskelig å akseptere at det man ser faktisk har funnet sted. Historien har naturligvis
også blitt til spillefilm, men det er liten tvil om at Gibneys dokumentar slår Hollywood-filmatiseringen BAGMAN
(2010) ned i støvlene. CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY er et eksempel på at fiksjonen tidvis ikke
engang når virkeligheten til anklene.
CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY tells a story filled to the brim with fraud, corruption, destitute native
american reservations, Angolan freedom fighters, Russian spies, shady mob connections and a shamelessness that staggers
belief. Up until 2006 Jack Abramoff was a highly regarded and well respected Washington lobbyist who could seemingly make
anything happen. But when the details of his many creative financial dealings started leaking out, no one seemed to recall
ever having met him.
BIFF 2010
71
Førpremierer
Castaway on the Moon
Kimssi pyoryugi
Hae-Jun Lee er en sørkoreansk regissør og manusforfatter som regisserte sin første spillefilm LIKE A
VIRGIN – en komedie om kjønnsskifte, wrestling og
Madonna – i 2006. CASTAWAY ON THE MOON er hans
andre spillefilm.
Robinson Crusoe – midt i storbyen
Kim er lei av jobben, kjærlighetslivet, internett, mobiltelefoner og ikke minst – av storbyen. Han velger å gjøre
slutt på det hele ved å hoppe i Han-elven, men ender opp strandet på en øy midt i elveløpet en liten svømmetur
unna sivilisasjonen. Desverre kan ikke Kim ikke svømme, han har, i likhet med alle andre storbymennesker,
generelt svært slette overlevelsesevner. Det som begynner som en humoristisk skildring av fremmedgjøringen i
de overfylte asiatiske storbyene, utvikler seg raskt til en moderne variant av fortellingen om Robinson Crusoe. Kim
finner seg etterhvert til rette på den lille øya, hvor alt søppelet og avfallet som flyter inn på stranden blir brukt som
mat, klær og husly. Men Kim er ikke så alene som han tror. Fra en leilighet observerer en merkelig jente utkledt
som en astronaut alt han foretar seg gjennom et teleskop.
CASTAWAY ON THE MOON er en klassisk asiatisk kjærlighetshistorie om to ensomme sjeler som finner hverandre
i en verden ingen av dem trives i.
Kim is sick of his job, his lovelife, the internet, mobile phones and – above all – life in the big city. Determined to end it all,
he jumps off a bridge an into the Han River. However, rather than drowning, he is washed up on the beach of a small island
situated in the middle of the river, just a short swim away from civilization. Kim's problem is just that he can't swim.
CASTAWAY ON THE MOON is a romantic story of two outcasts joined together by their mutual inability to function in modern
society.
72
BIFF 2010
Sør-Korea 2009
Manus: Hae-Jun Lee
Regi: Hae-Jun Lee
Foto: By Ung-Seo Kim
Medvirkende: Jae-yeong Jeong, Min-heui Hong, Sanghun Lee, Ri Min
Produksjonsselskap: Banzakbanzak
Koreansk tale, engelske tekster.
116 min
Videorama Midnight Craze
Celle 211
Cell 211
Celda 211
Daniel Monzón er en spansk regissør som har
regissert både fantasyfilmer, science fiction og
komedier. Han debuterte i 2000 med HEART OF THE
WARRIOR og siden den gang har det gått slag i slag
med THE BIGGEST ROBBERY NEVER TOLD (2002),
THE KOVAK BOX (2006) og nå CELL 211.
Fangene har overtatt fengselet. En ensom fengselsvokter er innelåst i celle 211
Spania, Frankrike 2009
Manus: Jorge Guerricaechevarría, Daniel Monzón,
Francisco Pérez Gandul
Regi: Daniel Monzón
Foto: Carles Gusi
Medvirkende: Luis Tosar, Alberto Ammann, Antonio
Resines
Produksjonsselskap: Vaca Films, Morenafilms,
Telecinco Cinema
Spansk, baskisk, engelsk tale, 113 min
Juan skal begynne i ny jobb som fengselsvokter og starter én dag tidligere enn planlagt. Det skulle han ikke ha
gjort. I fengselet blir han slått bevisstløs og innestengt på celle 211. Samtidig inntreffer det skjebnesvangre at
de innsatte i høysikkerhetsavdelingen klarer å overta kontrollen over en del av fengselet, mens alle de andre
vokterne må flykte. Juan kommer etter hvert til bevissthet og i løpet av sekunder må han påta seg rollen som
fengselets nyeste fange om han i det hele tatt skal ha sjanse til å overleve. Han spiller spillet sitt godt, men ting
kommer enda mer ut av kontroll da opprørerne tar tre ETA-fanger som gisler og alle TV-kanaler viser dramaet
på direkten. Hjemme er nemlig Juan sin gravide kone klistret til skjermen og hun blir en viktig brikke i spillet.
Opprøret i fengselet brer seg også til øvrige fengsler, og med ett befinner de seg alle midt oppe i en direktesendt
nasjonalpolitisk krise.
Newly hired prison guard Juan decides to start his job one day early – a decision he immediately regrets, when he is struck
unconscious and locked up in cell 211. As the inmates of the maximum security ward riot and take controll over parts of the
prison, the other wardens are driven out and Juan is forced to pretend he himself is a prisoner, rather than a guard. Stuck on
the inside of what rapidly escalates to a national political scandal, Juan has to keep his identity a secret.
BIFF 2010
73
Dokumentarprogram I KONKURRANSE
Spin&Swing
Client 9: Eliot Spitzers vekst og fall
Client 9: The Rise and Fall of Eliot Spitzer
Alex Gibney skapte seg et internasjonalt navn
som dokumentarfilmskaper med den populære
og kritikerroste ENRON: THE SMARTEST GUYS IN
THE ROOM (2005), som fortalte historien om det
skandalebefengte energiselskapet Enron. Før dette
hadde Gibney jobbet lenge som produsent og regissør
for fjernsynet. Han fulgte opp ENRON med den Oscarvinnende TAXI TO THE DARK SIDE (2007), et kritisk
blikk på amerikanernes forhørs- og torturteknikker i
Afghanistan. Året etter var den produktive regissøren
tilbake med en lystigere film. GONZO: THE LIFE AND
WORK OF DR. HUNTER S. THOMPSON var Gibneys
versjon av historien om den berømte og beryktede
journalisten og forfatteren, og ble godt mottatt av kritikere og et lite, men entusiastisk publikum. Suksess
får dog ikke Gibney til å hvile på laurbærene. I 2010 er
han aktuell med intet mindre enn fire helaftens dokumentarfilmer: I tillegg til CASINO JACK (side 71) står
han bak MY TRIP TO AL-QAEDA, om forfatteren og
journalisten Lawrence Wrights forsøk på å tilnærme
seg temaet islamistisk terror på en objektiv måte,
samt CLIENT 9: ELIOT SPITZERS VEKST OG FALL
(side 74), som forteller historien om den ambisiøse og
reformvennlige New York-guvernøren hvis karriere
kollapset da det ble kjent at han var stamkunde hos
en prostitusjonsring.
Eliot Spitzers vekst og fall: Et spektakulært epos om sex, makt og mye, mye penger.
Eliot Spitzers inntreden i den amerikanske politikken tok nasjonen med storm. Han ble raskt kjent som “The
Sheriff of Wall Street“ da han var statsadvokat i New York, og etter å ha vunnet guvernørvalget med den største
marginen i historien, trodde mange at han kom til å bli landets første jødiske president. Plutselig ble alt snudd
på hodet idet New York Times kunne avsløre at Spitzer, selve symbolet på rettskaffenhet, hadde benyttet seg av
prostituerte. Hans fall ble verdenskjent, bilder av hans muse Ashley Dupré var i alle avisene, og hans mektige
fiender på Wall Street frydet seg. Hans tilhengere stilte seg dog skeptisk til tidspunktet avsløringen kom på –
samtidig som Sheriffen falt, raste også finansmarkedene sammen i en kataklystisk kollaps.
Oscar-vinneren Alex Gibney har fått tilgang til unikt materiale – både til New Yorks eskorteverden, Spitzers venner
og kolleger, og ikke minst intervjuer med hans svorne, hoverende finansfiender. Alt ligger med andre ord til rette
for en grundig utforskning av de skjulte sidene av dette spektakulære eposet om sex, makt og mye, mye penger.
CLIENT 9 is Academy Award-winning director Alex Gibney's portrait of the rise and fall of Eliot Spitzer. As New York's Attorney
General, Gibney was known and feared as "The Sheriff of Wall Street", and after his election as Governor, many believed
Spitzer would one day become the nation's first Jewish President. But just as Spitzer was about to truly make his mark on
American politics, his dealings with a high-priced prostitution ring was made public. Spitzer's demise was quick. As his
powerful enemies gloated, his supporters questioned the timing of it all: as the Sheriff fell, so did the financial markets, in a
cataclysm that threatened to unravel the global economy.
74
BIFF 2010
USA 2010
Manus: Alex Gibney
Regi: Alex Gibney
Medvirkende: Eliot Spitzer
Produksjonsselskap: A&E IndieFilms, Jigsaw
Productions, Wider Film Projects
Engelsk tale, 117 min
Dokumentarprogram
Climate of Change
Brian Hill er en prisbelønnet britisk filmskaper og
administrerende direktør i produksjonsselskapet Century Films. Han har laget mer enn 60 filmer for BBC,
Channel 4 og ITV, inkludert DRINKING FOR ENGLAND
og SONGBIRDS. Hills nyeste prosjekt, CLIMATE OF
CHANGE, er et optimistisk perspektiv på klimakampen
og har med seg den oscarbelønte skuespilleren Tilda
Swinton som fortellerstemme.
Tenk globalt, kjemp lokalt
Storbritannia, USA 2010
Manus: Simon Armitage
Regi: Brian Hill
Foto: Roger Chapman, Tony Coldwell, Michael Timney,
Wayne Vinten
Medvirkende: Tilda Swinton
Produksjonsselskap: Participant Media
Engelsk tale, 86 min
“Vi er leiere av jorden, ikke dens mestere“, minner 13-årige Pooshkar oss på. Sammen med venner i en
miljøverngruppe for ungdom i India, protesterer han mot bruken av plastikk. I Togo møter vi en aktivist som kjemper
mot avskoging, og lærer innbyggerne i landsbyen å samle solenergi til å tilberede mat. I småbyen Appalachia i USA
møter vi en lokalbefolkning i samlet kamp mot gruveselskaper som sprenger bort fjellene, lag for lag.
I denne inspirerende dokumentaren blir vi med på en reise jorden rundt for å finne folk på grasrotnivå som arbeider
for å redde miljøet. I kraft av usedvanlig vakre bilder går turen fra regnskogen i Papua Ny Guinea til frøbanken
på Svalbard, og episodene flettes sammen med tankevekkende ord av den britiske poeten Simon Armitage. Små
initiativ verden over gir grunn til optimisme i klimakampen. De selvsikre og reflekterte 13-åringene i India gir alene
tro på den neste generasjonen.
"We are the renters of this world, not its masters", 13-year-old Pooshkar reminds us. Together with his friends, in an
environmental group for youth in India, he protests against the use of plastics. In the inspiring documentary CLIMATE OF
CHANGE, the director Brian Hill takes us on a journey around the world to find people behind grass-root initiatives to save the
environment. The stories are told with beautiful cinematography and poetic words written by Simon Armitage.
BIFF 2010
75
Cinema Extraordinaire
Cold Weather
Aaron Katz er en amerikansk regissør og manusforfatter kjent for lavmælte indiefilmer som av
kritikere gjerne plasseres i sjangeren 'mumble core'.
Blant de mange indieregissørene hvis kjennetegn er
avdempede dramaer om den unge middelklassens
følelsesmessige tilkortkommenheter, utmerker Katz
seg med sitt unike blikk for stemning og sin evne til
å holde den bemidlede patetikken på armlengdes
avstand. Etter å ha laget sin første spillefilm DANCE
PARTY, USA (2006) i en alder av 25 år, imponerte
Katz stort med dramaet QUIET CITY året etter. COLD
WEATHER er hans tredje spillefilm.
Fra mumblecore til mumble noir
Doug har avbrutt rettsmedisinstudiene, flyttet tilbake til hjembyen, fått seg jobb på isfabrikk og flyttet inn sammen
med lillesøsteren Gail. Fritiden tilbringer han med å henge med sin nye kollega Carlos og lese Sherlock Holmesbøker. En dag kommer Dougs ekskjæreste på besøk, for så bare å forsvinne sporløst noen dager etter. Carlos
og Doug er overbevist om at noe er galt og får bruk for alle sine detektivkunnskaper i jakten på den forsvunne
Rachel. COLD WEATHER er en film som utforsker og eksperimenterer med ulike sjangre. Regissør Aaron Katz
er ikke interessert i store fakter, men i de komplekse relasjonene mellom de fire hovedrolleinnehaverne. Mye av
filmens styrke ligger også i det som ikke skjer; forventninger om romantiske forviklinger som ikke blir innfridd og
mangelen på spektakulær action.
Med COLD WEATHER har Katz laget et nedtonet relasjonsdrama forkledd som et kriminalmysterium.
Doug has quit his forensics studies, moved back to his hometown, gotten a job at an icefactory and moved in with his little
sister Gail. He spends his spare time reading Sherlock Holmes stories and hanging out with his new colleague Carlos. One
day Doug's ex-girlfriend Rachel comes to town, only to disappear without a trace a few days later. Doug and Carlos sense that
something is amiss, and spurred on by the wisdom of Sherlock Holmes, they set out to solve the mystery.
76
BIFF 2010
USA 2010
Manus: Aaron Katz, Brendan McFadden, Ben Stambler
Regi: Aaron Katz
Foto: Andrew Reed
Medvirkende: Cris Lankenau, Trieste Kelly Dunn
Produksjonsselskap: Parts and Labor, Parts and
Weather, White Buffalo Entertainment
Engelsk tale, 96 min
Dokumentarprogram
Cooking Up Dreams
De ollas y sueños
Ernesto Cabellos ble født i Lima i 1968. Gjennom sitt
idealistiske produksjonsselskap Guarango har han
regissert og produsert flere dokumentarfilmer om
miljøkonflikter i Peru, som internasjonalt anerkjente
CHOROPAMPA: THE PRICE OF GOLD (2002) og TAMBOGRANDE: MANGOS, MURDER AND MINING (2007).
Cabellos jobber nå med en serie med korte dokumentarfilmer om politisk vold i Peru mellom 1980 og 2000,
der nærmere sytti tusen mennesker ble drept.
En fantastisk reise i Perus store stolthet: Kjøkkenet, fra Amazonas til Lima og Paris.
Peru, Brasil 2009
Manus: Ernesto Cabellos
Regi: Ernesto Cabellos
Foto: Ernesto Cabellos
Produksjonsselskap: Guarango
Spansk tale, engelske tekster.
75 min
Kan et helt land bli representert av sitt kjøkken? Denne dokumentarfilmen er en reise til kjøkkener langs Perus
kyst, i høyland og regnskog, men også til peruanske eksilmiljøer i Paris, London og Amsterdam. I et land der verken
fotball eller musikk – og langt mindre politikk – makter å samle folket, settes mat i sentrum av nasjonsbyggingen.
Her leter regissør Ernesto Cabellos etter nøkkelen til suksessen. Fra de mest fattigslige familiekjøkken til
førsteklasses restauranter, og fra peruanske pionérkokker i Europa til de som vedlikeholder eldgamle oppskrifter
hjemme i Peru: COOKING UP DREAMS er en delikat fortelling om hvordan det peruanske kjøkken sveiser sammen
et folk preget av etniske og økonomiske ulikheter.
Perus kjøkken er variert og gjenspeiler kompleksiteten i samfunnet, fra Amazonas til den pulserende hovedstaden
Lima. Med spennende reiser og slående smakfulle bilder av mat er COOKING UP DREAMS en dokumentarfilm som
får deg til å skrike etter påfyll.
Can an entire nation be represented by its cuisine? This documentary journeys to the kitchens of Peru's coast,
highlands and jungle, as well as Peruvian expat communities in Paris, London, Amsterdam and New York for
answers. From the most humble family kitchens to the poshest restaurants, from pioneering Peruvian chefs
abroad to those who preserve ancient recipes at home, Peru's cuisine is deliciously integrating for a people
marked by ethnic and economic differences.
BIFF 2010
77
Videorama
Cyrus
Brødrene Jay og Mark Duplass samarbeider
om å regissere, produsere og skrive manus, og
regnes blant grunnleggerne av undersjangeren
mumblecore. Brødrene fikk en vaskekte indiehit med
relasjonsdramaet THE PUFFY CHAIR i 2005. Med
denne beskjedne suksessen under beltet laget de to
deretter den sjangerforvirrede BAGHEAD (2008), før
de sammen med John C. Reilly, Jonah Hill og Marisa
Tomei utviklet CYRUS. Brødrene holder for tiden på
med etterarbeid på sin fjerde spillefilm JEFF WHO
LIVES AT HOME.
John møter drømmekvinnen. Så møter han sønnen hennes…
I CYRUS møter vi John som syv år etter han ble skilt fra kona fortsatt ikke har maktet å lappe sammen livet sitt
igjen. Han lever et liv preget av latskap, apati og en manglende tro på at det finnes noen vei ut av elendigheten.
Men etter at ekskona mot hans vilje drar ham med på en fest, møter han den usannsynlig vakre, intelligente og,
ikke minst, interesserte Molly. De to finner raskt tonen, og i et par dager later Johns liv til å være snudd fullstendig
på hodet. Og akkurat da ting begynner å fremstå som litt for perfekte, møter han for første gang Mollys voksne
sønn Cyrus.
Med CYRUS har brødrene Duplass laget en film som blander humoren og den improviserte stilen vi kjenner fra
filmer laget av Judd Apatow og hans likesinnede med Woody Allens klassiske metode for bruk av humor som
et middel til å snike dramatiske elementer inn bak publikums forsvarsverker. Resultatet er en film som er like
morsom og avslappet som den er vakker.
CYRUS is the story of John, who seven years after his divorce still hasn't gotten his life together. After being
dragged to a party by his ex-wife, he meets Molly, a woman who seems to be in the exact same situation as him.
Molly is smart, beautiful and – for some strange reason – interested in John. Things seem to good to be true – enter
Cyrus.
With CYRUS, the Duplass brothers have created film which mixes humour, drama and aesthetic visions in the spirit
of Woody Allen.
78
BIFF 2010
USA 2010
Manus: Jay Duplass, Mark Duplass
Regi: Jay Duplass, Mark Duplass
Foto: Jas Shelton
Medvirkende: John C. Reilly, Marisa Tomei, Jonah Hill
Produksjonsselskap: Scott Free Productions
Engelsk tale, 92 min
20th Century Fox
Vi har gleden av å presentere årets utgivelse
for musikkelskere, og fans av norsk pop/rock!
I fjor feiret deLillos 20 års jubileum for albumet
“Hjernen er alene” med en storstilt konsert i Operaen!
Over 4,5 timer med eksklusivt deLillos innhold inklusiv en
dokumentar som virkelig går i dybden med bandet
Innhold (alt på både dvd og Blu-ray):
Konserten i sin helhet (1 t 58 min)
Dokumentar om innspillingen av ”Hjernen er alene”
og operakonserten. (1t 35 min)
Veien til Operaen (35 min)
Historien bak sangene (40 min)
Musikkjournalistene om ”Hjernen er alene”
Ekstranummer fra konserten
Hele 4 originale musikkvideoer fra plata
Gj
og estea
rt
e
ste n uslåister
No mnin elig
rg
g
sto es ny i
Op rsal e
era
en
“S-film” er et tiltak
fra FILM & KINO
for å fremme interessen
for kvalitetsfilm
i Norge
I salg fra 1.desember
Bli fan av SF på Facebook
Dokumentarprogram
DAVID WANTS TO FLY
David Sieveking er en tysk regissør som står bak
filmene ASYL (2004) og SÉNÉGALLEMAND (2007). I
gjennombruddsfilmen DAVID WANTS TO FLY tematiserer han sin egen haltende filmkarriere i tillegg til
David Lynchs særegne livssyn.
David Lynch, meditasjon og big business
DAVID WANTS TO FLY er en personlig og morsom dokumentar om David Lynch, meditasjon og big business. Den
unge tyske dokumentarfilmskaperen David har ett stort ønske i livet: Han vil lage en dokumentar om sitt idol,
David Lynch. Han oppdager at den mer kjente navnebroren er lidenskapelig opptatt av transcendental meditasjon.
Etter råd fra Lynch bestemmer han seg for å begynne med meditasjonsformen, for bedre å forstå regissørens
suksess. Han gjennomgår et kostbart introduksjonskurs, får sitt eget personlige mantra og gjør sine spede forsøk
på å sveve gjennom luften som en proff. Men det tar ikke lang tid før bristene i meditasjonsbevegelsen kommer til
syne: Den indiske guruen som grunnla bevegelsen kontrollerer nå et imperium verdt milliarder, og når han dør,
bryter en stillingskrig om å bli den neste lederen ut. Samtidig fortsetter David sin søken og legger ut på en reise
verden rundt for å bli opplyst. Vil hans søken bringe ham himmel på jord slik Lynch forespeilet ham, eller er han
på vei inn i en spiral av grådighet?
A funny and personal documentary about David Lynch, transcendental meditation and big business. After being
adviced by David Lynch to engage in transcendental meditation, the young German filmmaker David throws himself
into what proves to be both a hidden world of meditation and a huge business empire. After a costly introduction
course David sets out on his journey to reach enlightenment. But the perfect meditation form that shall bring world
peace through meditation might not be as perfect as first envisioned. Is the movement David has joined a practice
that really could save the world, or is it just a cynical money machine?
80
BIFF 2010
Tyskland, Østerrike, Sveits 2010
Manus: Maritn Heisler
Regi: David Sieveking
Foto: Karl Stirner
Medvirkende: David Sievekin, David Lynch, Donovan
Produksjonsselskap: Lichtblick Film, ARTE, Bayerischer Rundfunk, Dschoint Ventschr Filmproduktion,
Tysk, engelsk mfl, tale, engelske tekster.
96 min
Dokumentarprogram
Vestland, Vestland
Den umulige reisen
The Impossible River Journey
Arild Mehn-Andersen har arbeidet som produsent,
klipper og manusforfatter på en rekke kort- og
dokumentarfilmer produsert av selskapet AMEHN
production. DEN UMULIGE REISEN er hans debut
som regissør.
Å krysse Sør-Afrika i kano er ikke bare enkelt
Norge 2010
Manus: Arild Mehn-Andersen
Regi: Arild Mehn-Andersen
Foto: Helge Hjelland
Medvirkende: Helge Hjelland
Produksjonsselskap: AMEHN production
Norsk tale, 96 min
Eventyreren Helge Hjelland har bestemt seg for å krysse Sør-Afrika i kano. På veien plukker han opp Joseph,
en ulovlig flyktning fra Sør-Sudan uten identitetspapirer. Joseph blir Hjellands hjelper, og sammen reiser de to
gjennom et Sør-Afrika som fortsatt strever med å kravle seg ut av apartheidregimets skygge. På sin ekspedisjon
må Hjelland presse sine sosiale ferdigheter til bristepunktet i det han manøvrerer mellom fattige svarte flyktninger
fra Lesotho og de rike hvite (be)boerne i Orange Free State.
DEN UMULIGE REISEN er en film som skildrer det beste og værste menneskeheten har å by på. Men det er også
en historie om flyktninger, lagt til et land hvis dunkle fortid den dag i dag påvirker innbyggernes liv.
Adventurer Helge Hjelland decides to cross South Africa by canoe. Along the way he picks up Joseph, an illegal refugee
from South Sudan without any identity papers. Joseph becomes Hjelland's assistant, and they become partners in a journey
through a South Africa still struggling to get out of the shadow of apartheid. THE IMPOSSIBLE RIVER JOURNEY is a film which
portrays the best and worst of humanity, in a country whose murky past still shapes the daily life of its citizens.
BIFF 2010
81
Dokumentarprogram
Det erotiske mennesket
The Erotic Man
Jørgen Leth er en dansk filmregissør, poet, forfatter,
konsul og bråkmaker. Han er dessuten noe av et
unikum i den internasjonale filmbransjen; for på
tross av at vi i hans over 40 filmer tunge filmografi
finner kritikerroste langfilmer som EN FORÅRSDAG I HELVEDE (1976) og LARS VON TRIERS FEM
BENSPÆND (2005), er Leth fortsatt mest kjent for sin
legendariske kortfilm DET PERFEKTE MENNESKET
(1967). Utenfor filmverdenen er Leth mest kjent for
skandaleoppslagene som fulgte publiseringen av
boken "Det uperfekte mennesket", hvor han la ut om
sine seksuelle eskapader med sin hushjelps 17 år
gamle datter, under sin tid som dansk konsul på Haiti.
Og bråket stilnet på ingen måte da det ble kjent at det
nettopp er dette stoffet som danner grunnlag for DET
EROTISKE MENNESKET.
Jørgen Leth er tilbake. Kontroversen kan umulig være langt unna
DET EROTISKE MENNESKET er den danske regissøren, forfatteren, poeten, sykkelkommentatoren og levemannen
Jørgen Leths forsøk på å fange den flyktige og udefinerbare størrelsen vi mennesker hentyder til når vi bruker
nettopp ordet 'erotisk'. Filmen føyer seg inn i den delen av Leths oeuvre som også inkluderer kortfilmen DET
PERFEKTE MENNESKET, LARS VON TRIERS FEM BENSPÆND og boken "Det uperfekte mennesket". Som i
sistnevnte vies de (svært) unge pikene Leth pleide relasjoner med under sin tid som konsul på Haiti god plass, og
selv om det i blant kan synes betimelig å rope ut om Vær Varsom-plakater og lignende, makter regissøren på et
vis å ro det hele i land.
Filmen er ikke egentlig et forsøk på å definere det erotiske, men et forsøk på å skildre selve jakten på definisjonen.
For det er alltid jakten som er det sentrale; det erotiske er noe uhåndgripelig og uklart man stirrer på med sløret
blikk og sviktende dømmekraft. Og det er til syvende og sist dette DET EROTISKE MENNESKET er: Ikke noen
definisjon eller fortelling, men en tilstand.
THE EROTIC MAN is Danish director, author, poet, consul and former cycling commentator Jørgen Leth's attempt at defining
the erotic. It's a mesmerizing journey through a series of unspecified – or unimportant – locales; a series of meetings with
individuals where individuality is always what matters least. THE EROTIC MAN is not a story or a portrait or even a film, but
a blurry, frenzied and perpetually impatient state of mind.
82
BIFF 2010
Danmark 2010
Manus: Jørgen Leth
Regi: Jørgen Leth
Foto: Dan Holmberg, Adam Philp
Medvirkende: Jørgen Leth
Produksjonsselskap: Nordisk Film, Zentropa Productions
Dansk, Engelsk, Fransk, Portugisisk tale, engelske
tekster.
90 min
Cinema Extraordinaire i konkurranse
FokuS: Latinamerika
Det usynlige øyet
The Invisible Eye
La mirada invisible
Diego Lerman er født 24. mars 1976 – samme dag
som militærjuntaen kuppet makten i Argentina.
Han har filmstudier fra både Argentina og Cuba
bak seg, og har laget flere kritikerroste kortfilmer.
Lerman spillefilmdebuterte med HELT PLUTSELIG
i 2002. Siden den gang har han laget spillefilmen
MIENTRAS TANTO i 2006, samt en dokumentar om
helsearbeidere i Argentina. DET USYNLIGE ØYET
hadde premiere under Quinzine de Realisateurs i
Cannes i år.
Lillesøster ser deg
Argentina 2010
Manus: Diego Lerman etter en bok av Martin Kohan
Regi: Diego Lerman
Foto: Álvaro Gutiérrez
Medvirkende: Julieta Zylberberg, Omar Núñez, Marta
Lubos,Gaby Ferrero m.fl.
Produksjonsselskap: El Campo Cine
Spansk tale, engelske tekster.
97 min
Pyramide International, Paris.
Buenos Aires, 1982: Militærdiktaturet i Argentina utfordres stadig mer åpenlyst, og det blir stadig vanskeligere for
makthaverne å kontrollere folket. Samtidig har Marita nettopp blitt ansatt som inspektør ved Argentinas ypperste
eliteskole som skal trene morgendagens ledere. Hun har akkurat fylt 23 og ønsker for alt i verden å gjøre alle de
riktige valgene. Rektorens høyre hånd Hr. Biasutto øyner øyeblikkelig en uslipt diamant i Marita, og lærer henne
opp til å bli skolen og samfunnets overvåkende øye på de unge elevene. I jakt på umoralsk oppførsel må hun stadig
ty til nye metoder. Samtidig som hun spionerer på guttene på toalettet oppdager hun en skjult side ved seg selv
hun gjerne vil holde for seg selv.
DET USYNLIGE ØYET er basert på en bok av Martin Kohan og viser en annen side av det argentinske militærdiktaturet
på 1980-tallet. Med en nedstrippet stil viser regissør Diego Lerman hvordan militærdiktaturet påvirket alle deler
av samfunnet, og hvordan undertrykkingen både tar en moralsk, mental og seksuell karakter.
Argentina, 1982: On the streets of the Buenos Aires the people are starting to challenge the military dictatorship. Marita
has just gotten a job as supervisor in one of the country's elite schools. She is 23 and wants to do things right. The head
supervisor immediately singles her out and trains her to become the schools vigilant attentive eye on everything in the
school. Marita seizes the chance to impress and as the school's invisible eyes she throws herself into a spiral of surveillance,
desire and hidden agendas.
BIFF 2010
83
Dokumentarprogram i konkurranse
Fokus: Østersjøen
Disco & Atomic War
Disko ja tuumasoda
Estiske Jaak Kilmi er født i 1973 og utdannet fra
Universitetet i Tallinn. Han har tidligere laget flere
kortfilmer, reklamefilmer og dokumentarer som
har høstet mye ros. Kilmi har dessuten jobbet som
litteratur- og filmkritiker.
Var det disco som tok knekken på Sovjetunionen?
Denne finsk-estiske dokumentaren er et skråblikk på Sovjet, kald krig, massemedier og tv-serien "Dallas" – en
hardslående dokumentar som tør å stille spørsmålet om det var disco som tok knekken på Sovjetunionen.
Under den kalde krigen var det i Estland mulig å ta inn TV-signaler fra Finland. CIA og vestlig massemedia hadde
vært tidlig ute med å sette opp en gigantisk TV-mast – langt større enn hva som strengt tatt var påkrevd for lille
Finland – med ett mål for øyet: Å sende TV-signaler inn bak jernteppet. Det de ikke var klar over, var at det folk var
mest interessert i var disco og "Dallas". Gjennom TV-signalene fra Finland fikk estere informasjon fra vesten som
de spredte videre inn i Sovjet. En desperat kamp om påvirkning av det estiske folket utspilte seg mellom ledelsen
i Moskva og det statlige finske TV-selskapet som på sin side fikk god hjelp av CIA.
DISCO AND ATOMIC WAR er en humoristisk dokumentar om massemedia og massepåvirkning som gir et innblikk
i hvordan Sovjetunionens siste dager fortonet seg for lille Estland.
DISCO & ATOMIC WAR tells the strange story of a different kind of information war; a war between the popular
culture of the West and the totalitarian propaganda of the Soviet Union. Somehow a Finnish TV-antenna, too big
for the country itself, was built, enabling western TV signals to reach Estonia. Thus Finnish television became the
window through which "Dallas" and disco reached the Soviet Union. Mixing recent history with spy games, this
documentary sets out to find out if it was disco that put an end to the Soviet Union.
84
BIFF 2010
Estland, Finland 2009
Manus: Jaak Kilmi og Kiur Aarma
Regi: Jaak Kilmi
Foto: Manfred Vainokivi
Produksjonsselskap: Eetriüksus
Estisk, finsk, russisk, engelsk tale, engelske tekster.
78 min
Autlook Filmsales
Dokumentarprogram
Dish: Women, Waitressing and the Art of Service
Maya Gallus har tidligere laget filmen EROTICA: A
JOURNEY INTO FEMALE SEXUALITY (1997) hvor hun
intervjuet en rekke kvinner og spurte dem ut om deres
seksuelle fantasier. Mest kjent er nok hennes portrett
av den canadiske skribenten Elizabeth Smart fra 1991.
DISH er hennes tredje dokumentarfilm.
Hva skal det være?
Canada 2010
Regi: Maya Gallus
Foto: Harald Bachmann
Produksjonsselskap: Red Queen Productions
Engelsk, fransk tale, engelske tekster.
70 min
Om du aldri har hatt lyst til å jobbe som servitør, er det rimelig. Men så er det en gang slik at noen er nødt til å gjøre
det. Temaet for denne dokumentaren er måten ulike kulturer omfavner dette yrket. Vi møter en rekke kvinnelige
servitører med ulike utfordringer og problemer. På et truckstop i Canada spør servitørene seg: "Hvorfor nøye seg
med å gå toppløs når man kan ta av seg alle klærne?". Kelnerne i Paris kunne på sin side aldri overveid å kaste et
plagg for å øke omsetningen. I dette yrket spiller seksualiteten en viktig rolle, om enn på ulike måter. Et diskret
blunk til kunden idet du skjenker ham "a cup of joe" i Amerika gjør ikke annet enn å øke sjansen for litt ekstra tips,
mens det på en av Paris‘ anerkjente restauranter kunne resultere i skilsmisse for gjestene og avskjedigelse av
servitøren. DISH er en særdeles morsom og lun dokumentar om den kunsten det er å tilfredsstille gjestene, alt
etter hvor i verden du befinner deg.
Waitresses in Japan wear housemaid-costumes to submit to their male costumers. On the opposite side of the world, in
Paris, women work day and night to be recognized as equal to men. DISH presents a broad view into the attitude towards
waitresses that appears in different cultures.
BIFF 2010
85
Cinema Extraordinaire Midnight Craze
Dossier K.
Jan Verheyen er en belgisk regissør som siden
nittitallet har regissert en rekke spillefilmer og TVserier. Blant filmene finner vi titler som BOYS (1991),
THE LITTLE DEATH (1996), TEAM SPIRIT (2000), ALIAS
(2002) og CUT LOOSE (2008).
Albanske æresbegreper skaper blodbad i Belgia
Når en mann blir myrdet på en parkeringsplass i Antwerpen, setter det i gang en langvarig og blodig hevnaksjon.
Politimennene Eric Vincke og Freddy Verstuyft får i oppgave å løse saken, og oppdager snart at det mystiske drapet
bare er toppen av isfjellet på en verden av organisert kriminalitet og eldgamle albanske æresbegreper. I likhet
med så mye annet som har med Albania å gjøre, ligger mye av nerven i DOSSIER K i kulturkollisjonen mellom den
nedarvede kanun-tradisjonen og en moderne globalisert verden. Kanun er navnet på et sett skikker og regler som
albanere i Kosovo og det nordlige Albania har levd etter i flere århundrer, og blant det mest sentrale i kanunen er
reglene for blodhevn. Og det er nettopp blodhevn som danner utgangspunktet for denne spennende thrilleren, som
blander det beste fra skandinavisk krim med et formspråk og filmfaglig finesse i europeisk toppklasse. DOSSIER
K er noe såpass sjelden som en belgisk spenningsfilm som kan måle seg med det beste fra de fleste kontinenter.
When a man is murdered in a parking lot in Antwerp, it sets off a chain reaction, beginning in rural Albania and ending in a
multinational bloodbath. Belgian police detectives Eric Vincke and Freddy Verstuyft are tasked with solving the murder, but as
soon as they start making inquieries they are knee deep in a world of organized crime and age old Albanian codes of honor.
DOSSIER K is an ambitious and enganging crime thriller that combines a distinct social edge with a seldom sense of style.
86
BIFF 2010
Belgia 2009
Manus: Carl Joos, Erik Van Looy
Regi: Jan Verheyen
Foto: Frank van den Eeden
Medvirkende: Koen De Bouw, Werner De Smedt,
Blerim Destani
Produksjonsselskap: Eyeworks Film & TV Drama,
Phanta Vision, Eén
Nederlandsk, albansk tale, engelske tekster.
120 min
FUZZ toppfinansierer kommersielt
avkastbare kinofilmer, tv-serier og dataspill.
FUZZ har investert 34 mill. kr i
34 prosjekter siden oppstart i 2006.
Vestnorsk filmsenter
skal bidra til bransjeutvikling og filmproduksjon,
og gir støtte til bl.a.:
Kort-,novelle-og dokumentarfilm
Utvikling av langfilm og TV-serier
Bransjeutviklende tiltak
(workshops, kurs, seminarer m.m.)
Western Norway Film Commission
er en del av senteret (www.wnfc.no)
- skal bidra til å trekke utenlandske
filmproduksjoner til Vestlandet
"Nokas" © Alligator/Sandrew Metronome 2010
Daddys Girl
"Trolljegeren" © SF Norge AS 2010
Mine dager
www.fuzz.no
www.vestnorskfilm.no
Cinema Extraordinaire i konkurranse
Fokus: Østersjøen
Dragning mot øst
Eastern Drift
Indigène d'Eurasie
Sharunas Bartas (1964) er utdannet ved den berømte
VGIK-filmskolen i Moskva. Han er velrennomert som
en av Baltikums viktigste og mest kompromissløse
filmskapere, og fikk sitt internasjonale gjennombrudd
i 1994 med KORIDORIUS. Siden har han stått bak
filmer som FÅ AV OSS (1996), A CASA (1997), FREEDOM (2000) og SYV USYNLIGE MENN (2007).
En dyster og desperat rundreise i Russland og Baltikum
DRAGNING MOT ØST er Sharunas Bartas‘ beske kommentar om en region i trøbbel, nemlig Baltikum, hvor
innbyggernes liv to tiår etter Sovjetkommunismens fall fortsatt styres av russiske interesser. Men nå er det ikke
lenger politikerne som styrer, men de kriminelle. Gena (spilt av Bartas selv) er en kriminelt belastet narkosmugler
som pendler mellom Paris, Vilnius og Moskva. Han har en dame “i hver havn“ – og kommer i trøbbel da et oppdrag
går i vasken og han står pengelens tilbake. I tillegg dreper han et viktig medlem av mafiaen i Moskva og må begi
seg ut på en flukt med den prostiuterte elskerinnen han bor hos i Moskva. Hans sjanser for å overleve er, for å si
det mildt, minimale.
Hvem skulle trodd at Sharunas Bartas noensinne skulle gå hen og lage en thriller? Vel, her er den – en politisk
sådan – og den handler om det å være balter i en globalisert verden der penger betyr alt og den personlige frihet
ikke eksisterer. Bartas kommer selv til BIFF for å holde innledning. Vær der!
EASTERN DRIFT is Sharunas Bartas' cynical view of a region in trouble – the region, of course, being the Baltic states. Two
decades after the fall of Soviet Russia, people in the Baltic still feel their lives are being controlled by Russian interests.
However, this time around, the culprits are not Russian politicians, but Russian criminals. Gena the drugdealer gets into
hot water when a job goes wrong and he is left penniless. When he also manages to kill a high ranking member of the mob,
things do not look good for Gena.
88
BIFF 2010
Frankrike, Litauen, Russland 2010
Manus: Sharunas Bartas, Catherine Paille
Regi: Sharunas Bartas
Foto: Sharunas Bartas
Medvirkende: Sharunas Bartas, Klavdiya Korshunova
Produksjonsselskap: Kino Bez Granits, Lazennec
Films, Studio Kinema
Fransk, litauisk, russisk tale, engelske tekster.
111 min
Dokumentarprogram i konkurranse
fokus: østersjøen Urbanisme
Drømmer i København
Dreams in Copenhagen
Drømme i København
Max Kestner (1969) ble uteksaminert fra den Danske
Filmskole i 1997. Han har jobbet i en årrekke innen
film og fjernsyn, blant annet for DR TV, hvor han
laget "Supergeil" (1997-98) og "Partiet" (2000). Hans
dokumentarregidebut kom i 2004 med REJSEN PÅ
OPHAVET som ble valgt ut til First Appearance ved
IDFA.
En poetisk dokumentar om København
Danmark 2009
Manus: Max Kestner, Dunja Gry Jensen
Regi: Max Kestner
Foto: Henrik Ipsen
Medvirkende: København
Produksjonsselskap: Upfront Films
Dansk tale, engelske tekster.
80 min
København er en messe verdt, men hva er det som gjør Køben til kongens by? Denne dokumentaren tar København
i poetisk ettersyn. Her rettes fokus mot bygg og strukturer, mens menneskene forsvinner inn i forgrunnen.
Menneskestemmene vi hører gir ord, men ikke fjes, til byen, og Køben trer frem som det tidløse, bestemmende og
bestandige i en omskiftelig verden. Mens vi glir gjennom Københavns vakre gater tegnes et bilde av en ærverdig
fyrstelig personlighet med sans for det sublime som evner å ivareta det som har vært samtidig som det nye
omfavnes og integreres. Dette er en vakker og ettertenksom film som alle urbanister bør se for å få bekreftet sin
kjærlighet til Byen, mens ludditter kan få en smak av hva de går glipp av.
What makes Copenhagen such a fascinating city? This is a poet‘s documentary about a city that is sublime and continually
in flux. The people we glimpse at melt into the foreground and all that is left is their voices that carry the thoughts of a city
changing. Copenhagen takes on an air of steadfastness, beauty and memoirs of times gone by, but also of renewal and
imagination. Urbanites will rejoice over this movie while luddites can partake in the spectacle that is the modern city from
a safe distance.
BIFF 2010
89
Cinema Extraordinaire i konkurranse
Dust
Max Jacoby 1977) er en Luxemburgersk regissør og
manusforfatter. Han lagde kortfilmen THE LODGE,
med Eve Best i hovedrollen, i 2003. Hans neste film,
BUTTERFLIES (2005), var en filmatisering av en
novelle av Ian McEwan og vant, blant annet, Prix UIP
for beste europeiske kortfilm i Venezia. Filmen var
også nominert til European Film Awards i 2005. DUST
er hans første helaftens spillefilm.
Et billedskjønt postapokalyptisk, incestuøst ménage à trois
Tvillingsøsknene Elias og Elodie bor sammen i sine foreldres forlatte herregård i en postapokalyptisk verden hvor
så godt som alle mennesker har forsvunnet fra jordens overflate. I motsetning til de fleste postapokalyptiske
fremtidsscenarier presenterer DUST oss for en billedskjønn og fruktbar verden, hvor de to tvillingene lever i
harmoni med sine omgivelser. Harmonien forstyrres dog en dag når den mystiske og hardt skadde Gabriel dukker
opp. Ikke bare utvikler Gabriel raskt en sterk fascinasjon for Elodie; når søsknene undersøker bagasjen hans
finner de også en pistol.
I takt med at tiltrekningen mellom Gabriel og Elodie vokser seg stadig større, skaper det splid mellom de to
tvillingene. Elias stoler ikke på Gabriels historie om hvem han er og hvor han kommer fra. Elodie kjemper mot
driftene som truer med å ta overhånd, samtidig som hun kjemper for å redde forholdet til broren. DUST er et
billedskjønt og foruroligende kammerspill satt til en verden uten mennesker.
Twins Elias and Elodie live together in their parents' abandoned mansion in what appears to be a postapocalyptic world,
where the vast majority of people have vanished from the face of the earth. However, in contrast to most postapocalyptic
scenarios, DUST presents us with a picturesque view of a largely untainted country side, in which the siblings live in harmony
with their surroundings. This harmony is disrupted, however, when a mysterious man called Gabriel one day shows up and
falls in love with Elodie.
90
BIFF 2010
Østerrike, Luxemburg 2009
Manus: Max Jacoby
Regi: Max Jacoby
Foto: Fredrik Bäckar
Medvirkende: Catherine Steadman, Olly Alexander
Produksjonsselskap: KGP Kranzelbinder Gabriele
Production, Red Lion Sarl
Engelsk tale, 91 min
Gay and Lesbian Propaganda Night Dokumentarprogram
Edie & Thea: A Very Long Engagement
Susan Muska og Gréta Olafdóttir driver sammen
produksjonsselskapet Bless Bless Productions. De
har samarbeidet på en rekke prosjekter, deriblant
THE BRANDON TEENA STORY (1998), som dannet
utgangspunktet for den oscarnominerte filmen BOYS
DON'T CRY (1999). Muska har en bachelor i botanikk
og politikk fra Duke University, men de siste årene
av studiene var rettet mot visuell kunst og samfunsstudier. Olafdóttir har i tillegg til studier i samfunn
og politikk en grad innenfor foto, og har bakgrunn fra
motebransjen.
“We’ve been dancing for 42 years now. We’ve slowed down a bit, but we still manage”
USA 2009
Regi: Susan Muska, Gréta Olafdóttir
Foto: Susan Muska, Gréta Olafdóttir
Medvirkende: Thea Spyer, Edie Windsor
Produksjonsselskap: Bless Bless Production
Engelsk tale, 61 min
En av vår tids nydeligste kjærlighetshistorier begynte i New York på begynnelsen av 60-tallet. Det var da Thea og
Edie møttes for første gang på en nattklubb drevet av mafiaen, hvor dørvaktene var store nok til at de kunne føle
seg trygge for samfunnets kritiske blikk. Den karismatiske Edie forteller svært engasjert om de 42 årene hun
var forlovet med Thea; hvordan jentenes familie tok nyheten om at det skulle være de to for alltid og hvordan
de i flere år har kjempet for å bli anerkjent som likestilte partnere. Dette er en dokumentar som på en gripende
måte portretterer et nydelig forhold mellom to mennesker. Samtidig har filmen en klar politisk agenda. En av
filmskaperne – Greta Olafdottir – forklarer at hennes idealpublikum for dokumentaren ikke er forkjempere for
kjønnsnøytralt ekteskap, men mennesker som stiller seg kritisk til det. For hvem kan etter å ha sett denne filmen
ønske å nekte Edie sin Thea?
Unlike most gay and lesbian propaganda movies, this one does not aim solely to capture a gay audience but rather reach as
vast an audience as possible. The more set in their beliefs against same-sex marriage a person is, the better suited he or
she is to watch this documentary. The year is 2007 and Edie and Thea have been engaged for 42 years. What is their secret?
Is there even a secret to speak of, or is this just how a relationship should be? See it and let yourself fall in love with this
amazing story.
BIFF 2010
91
Dokumentarprogram Checkpoints
VESTLAND, VESTLAND
En dråpe luksus
A Drop of Luxury
Per Christian Magnus og Robert Reinlund er begge
journalister og dokumentarfilmskapere med
lang fartstid i TV2. Sammen står de bak en rekke
dokumentarfilmer som retter et kritisk søkelys mot
områder av norsk samfunnsliv hvor det tilsynelatende
hersker bred enighet, som for eksempel norsk
utenriks- og bistandspolitikk. Fra og med 2010 er
Magnus ansatt i NRK Hordaland, mens Reinlund
fortsatt arbeider i TV2
Stakkars små i hedningeland, la oss gi dem en flaske vann
Alle skal hjelpe Afrika. Her i landet har vi en “stolt“ tradisjon for Afrika-arbeid som går rett fra bedehustombola og
lukt inn i regjeringskvartalets forværelser. Familiene Harlem og Brundtland har gått sammen om luksusvannet
VOSS som selges for det hvite i øyet på luksusetablissementer i USA. Likevel går ikke bedriften spesielt bra. I
2008 danner Knut Brundtland den veldedige organisasjonen VOSS Foundation som skal promotere kamp mot
vannmangelproblemet i Afrika. Denne dokumentaren tar oss med på en reise som viser at denne stiftelsen er fint
lite mer enn rike kvinner fra Oslo vest som fjoller seg på safari i Afrika og et promoteringsprosjekt for eksklusivt
vann for USAs elite. Budsjettene går med til reise og opphold mens selve vannprosjektene får smuler. Denne
filmen viser hvilke utslag deilig kokilimonke mellom politikerkjendiser og “finanselite“ gir utslag i.
Enter the Norwegians, world fixers and peace entrepreneurs par excellence. We all want to help Africa. The Norwegian
company VOSS has for almost a decade sold the exclusive water brand VOSS for the high-end water market in the US. But
business has not been good, so in 2008 the charity foundation VOSS was launched to work with water problems in Africa. This
documentary shows that this foundation is nothing more than a rich person‘s safari playground and does little or nothing for
the water cause.
92
BIFF 2010
Norge 2010
Manus: Per Christian Magnus, Robert Reinlund
Regi: Per Christian Magnus, Robert Reinlund
Norsk tale, 50 min
Checkpoints - Konkurranse
Enemies of the People
Thet Sambath er reporter i Phnom Penh Post,
Kambodsjas fremste engelskspråklige avis. Han er
anerkjent som en av Kambodjas fremste gravende
journalister og artiklene hans har blitt trykket over
hele kloden. Han har jobbet som lege og menneskerettighetsetterforsker. Siden 1994 har han jobbet som
tolk og kameraoperatør for mange verdensomspennende kringkastingsselskaper, for eksempel BBC
og NBC.
Rob Lemkin har produsert og regissert over femti
dokumentarfilmer for blant andre BBC, Channel 4, Sky
og The History Channel. Han har vunnet mange priser
både i Storbritannia og utenfor hjemlandet. Lemkin
står bak en rekke filmer om historie og politikk i Asia,
blant annet THE REAL DR EVIL, WHO REALLY KILLED
AUNG SAN? og MALAYA: THE UNDECLARED WAR.
Kambodsja, Storbritannia 2009
Manus: Rob Lemkin
Regi: Teth Sambath, Rob Lemkin
Foto: Teth Sambath, Rob Lemkin
Medvirkende: Teth Sambath, Noun Chea
Produksjonsselskap: Old Street Films
Khmer, engelsk tale, engelske tekster.
94 min
Teth Sambaths foreldre ble drept av Røde Khmer. Nå møter han deres bødler
Pol Pots regime i Kambodsja på 70-tallet er et av de blodigste i verdenshistorien; Mellom 1,5 og 2,3 millioner av en
befolkning på 8 ble drept som folkefiender. Regissør Thet Sambaths familie var blant ofrene, men nå har han over
en periode på ti år blitt kjent med - og fått tillit fra - Pol Pots høyre hånd, Noun Chea. ENEMIES OF THE PEOPLE
viser unike bilder av Sambath og Cheas samtaler på 2000-tallet fram til Chea ble arrestert i 2007 for forbrytelser
mot menneskeheten. Vi møter også flere av bødlene for regimet på ulike nivåer. De prøver å forklare hvordan det
kunne gå som det gikk, de viser hvor enorme likhauger lå, og de snakker om hvordan de henrettet folk med kniv i
så stort omfang at de ble utmattet og måtte skifte stilling for å slakte videre. ENEMIES OF THE PEOPLE forteller
en grotesk historie om de mest uforståelige, grusomme brudd på menneskerettigheter noensinne – en historie
fra vår nære fortid.
The regime of Pol Pot and his Red Khmer killed somewhere between 1,5 and 2,3 million people during a few bloody years
in the 70's. Among the murdered were the parents of Cambodian journalist Teth Sambath; like many others they were
suspected of being enemies of the people. This stark documentary follows Sambath as he gets to know Brother Number Two,
Pol Pot‘s right hand, and several of the regime‘s executioners, who attempt to explain how and why the atrocities took place.
BIFF 2010
93
Dokumentarprogram
Vestland,Vestland
Fartein Valen
Karl Johan Paulsen (1953) er fra Karmøy og har laget
dokumentarfilm siden 1997, bl.a. MIN ELEKTRISKE
HEST (2002) og ET KONGERIKE BLIR TIL (2009).
Under Den norske filmfestivalen i 2005 ble hans film
MANNEDAMENE vist, og han fikk deretter spørsmål
om han ville lage en film om Fartein Valen.
Moderne portrett av en modernistisk mester
Filosofen Theodor Adorno sa at den atonale musikken artet seg som et uforståelighetens sjokk – musikken tok
på seg samfunnets skyld og dunkelhet, for å bidra til en sann erkjennelse av ulykkeligheten og avsløringen av den
falske skjønnhet. Fartein Valen (1887-1952) lette etter en annen slags skjønnhet hele sitt liv, sier Eyvind Solås i
denne dokumentaren om vår store modernistiske komponist. Filmen følger Valens liv kronologisk, og dveler ved
all motstanden hans musikk ble møtt med, spesielt i 1930-årene. Da var det nasjonale i høysetet i norsk kunstog kulturliv. Valen hevdet på sin side at han ikke tilhørte noen nasjon. Kritikken var ofte ondskapsfull og totalt
ubarmhjertig – “man må være av jern og betong for å holde det ut i lengden,“ skrev Valen i et av mange brev filmen
siterer fra.
FARTEIN VALEN er et portrett av en stor kunstner, som på tross av at han er en av Norges aller største komponister
gjennom tidene, fortsatt er et realtivt ukjent navn blant nordmenn flest.
FARTEIN VALEN tells the story of one of Norway's few truly great composers. An artist in the right place at the wrong time,
Valen's modernistic compositions was met with a cruel and spiteful reception by both critics and colleagues alike. This
documentary charts Valen's journey from aspiring composer to outcast to finally gaining international recognition as a great
artist.
94
BIFF 2010
Norge 2010
Manus: Karl Johan Paulsen
Regi: Karl Johan Paulsen
Foto: Knut Ås
Medvirkende: Sigurd Slåttebrekk, Hildegunn Riise
Produksjonsselskap: Mediacircus TV
Norsk tale, 48 min
Mediacircus TV
Førpremiere
Four Lions
Chris Morris er en britisk komiker, regissør, manusforfatter og skuespiller, som er viden kjent som en av
de viktigste personene i britisk humor på nittitallet.
Som mannen bak toneangivende programmer som
"Brass Eye" og "The Day Today", var han blant mye annet sentral i å gjøre Steve Coogan til et kjent navn. På
2000-tallet har Morris vært mindre synlig, men hans
bisarre avant garde-komedieserie "Jam" står fortsatt
som det merkeligste som noensinne er presentert på
en britisk TV-kanal. For tiden arbeider Morris med
"The IT Crowd", men han er ikke mer opptatt enn at
han med FOUR LIONS har laget sin første spillefilm.
Terror for nybegynnere, med Al-Qaidas Sheffield-avdeling
Storbritannia 2010
Manus: Jesse Armstrong, Sam Bain, Chris Morris
Regi: Chris Morris
Foto: Lol Crawley
Medvirkende: Kayvan Novak, Riz Ahmed, Nigel Lindsay
Produksjonsselskap: Warp Films
Engelsk, urdu tale, norske tekster.
97 min
I FOUR LIONS møter vi de aspirerende islamistiske terroristene Omar, Waj, Faisal, Hassan – og Barry. Sammen
utgjør de mildt sagt famlende fundamentalistene en terrorcelle i Sheffield i England – en terroristcelle med store,
eksplosive planer. Problemet er bare at 'terroristcelle' i dette tilfellet er synonymt med 'uorganisert gjeng med
udugelige dustemikler'. Da Omar og Waj returnerer fra et mislykket treningsopphold hos en gjeng åndsbrødre i
Pakistan, bestemmer gjengen seg for å fremskynde sine terrorplaner. Men det viser seg raskt at terrorisme ikke
er like enkelt som det ser ut på TV.
FOUR LIONS er en morsom – tidvis hysterisk – film, men samtidig en film som tar sitt eget premiss på alvor. Selv om
konsekvensene av karakterenes gjerninger skildres med store doser humor og slapstick, gjør ikke motivasjonen
deres det. Dermed blir Chris Morris' første spillefilm – i likhet med hans toneangivende TV-prosjekter – noe mer
enn bare enda en (veldig) morsom komedie.
Meet Omar, Waj, Faisal, Hassan and Barry. Apart they are no different from your average well-adjusted British muslim, but
together they form the most hard-hitting and fundamentalistic of all the terrorist cells – in Sheffield. Legendary comedy
writer and director Chris Morris makes his feature film debut with a hilarious satire about fundamentalism that manages to
balance slapstic with a surprisingly nuanced take on a highly flammable subject.
BIFF 2010
95
Førpremiere Checkpoints
GAZAS TÅRER
Tears of Gaza
Helt siden hun debuterte som manusforfatter og
skuespiller med LIV i 1967 har Vibeke Løkkeberg vært
en sterk stemme i norsk film. At Løkkeberg er politisk
engasjert kan man se fra hennes tidlige ABORT (1971)
og PROSTITUSJON (1974) til den aktuelle GAZAS TÅRER. Blant hennes mest kjente filmer som regissør og
skuespiller er LØPERJENTEN (1981) og HUD (1986).
Hun har også gjort seg bemerket som forfatter.
Gulag Gaza
Vinteren 2008-09 ble Gaza åsted for massiv israelsk bombing. Israelerne svarte på rakettangrep som hadde
kommet fra Gaza, men som alt annet i denne konflikten var det var en ujevn kamp. Det var ikke en krig i vanlig
forstand, snarere lignet det en ren massakre. Israelerne la i tillegg et lokk av sensur over hele Gaza, og ingen
andre enn de norske legene Mads Gilbert og Erik Fosse kunne rapportere hva de var vitne til.
Vibeke Løkkeberg har i samarbeid med Gazas befolkning maktet å sette sammen dette vitnesbyrdet fra innsiden
av det fengselet som Gaza i realiteten er. I GAZAS TÅRER får en se hva som egentlig skjedde, skildret via
beretninger fra tre barn som opplevde å få sine familier utradert, og ble vitne til drap og lemlestelser som ville
være nok til å traumatisere ethvert menneske for livet. Løkkeberg har villet lage en film om disse barna og deres
gruoppvekkende skjebner. En slik film vil nødvendigvis ikke være en film om forsoning, men et rasende rop om at
denne type gjengjeldelsesaksjoner ikke kan aksepteres av verdenssamfunnet.
Disturbing, powerful and emotionally devastating, TEARS OF GAZA is less a conventional documentary than a record of the
2008-09 bombing of Gaza by the Israeli military. TEARS OF GAZA makes no overriding speeches or analyses. The situation
leading up to the incursion is never mentioned. This is not a film about the history of the Middle East or the overarching
goals of Israeli or Palestinian politicians, but a film about the confounding and morally reprehensible terror taking place in
Palestine.
96
BIFF 2010
Norge 2010
Manus: Vibeke Løkkeberg
Regi: Vibeke Løkkeberg
Produksjonsselskap: Nero AS
Arabisk tale, engelske tekster.
90 min
Dokumentarprogram i konkurranse
UrbanisME
General Orders no. 9
Robert Persons er en amerikansk filmregissør og
manusforfatter. Etter å ha arbeidet noen år i tidsskriftbransjen i Charleston, South Carolina, flyttet Persons
tilbake til hjemstaten Georgia, hvor han startet
planleggingen av manuset som omsider skulle bli til
GENERAL ORDERS NO. 9. Fem år senere møtte han
den Atlanta-baserte filmskaperen Phil Walker, hvorpå
produksjonsarbeidet startet for alvor. Etter ytterligere
fem år hadde filmen premiere på filmfestivalen i
Atlanta i 2009.
Kontemplativt om urbaniseringen av delstaten Georgia over en periode på flere hundre år
USA 2009
Manus: Robert Persons
Regi: Robert Persons
Produksjonsselskap: New Rose Window
Engelsk tale, 72 min
"General Orders No. 9" er tittelen på General Robert E. Lees overgivelsestale som 10. april 1865 markerte
slutten på den amerikanske borgerkrigen. Den korte talen til sørstatssoldatene ender med at han overgir seg til
overmakten og takker sine standhaftige og oppofrende soldater for innsatsen. Hva denne filmen egentlig handler
om er åpent for tolkning, men taglinjen sier “En siste tur ned i harehullet før det sementeres". Det handler om
hvordan natur må gi etter for sivilisasjon, hvordan landet blir langsomt urbanisert og hva vi mister på veien. Det
handler rent symbolsk om de rurale sørstatenes overgivelse til de mer industrialiserte nordstatenes overmakt. Og
det er fortalt på en hypnotiserende poetisk måte – en reise gjennom frodige landskap og eldgamle opptegnelser
og kart over Georgia.
GENERAL ORDERS NO. 9 er en film helt utenom det vanlige – en opplevelse du aldri engang har vært i nærheten
av. Sammen med DRØMMER I KØBENHAVN, som vel har en motsatt innfallsvinkel, er disse to et must for de av oss
som er opptatt av forholdet mellom by og land, sivilisasjon og det rurale. Og kart.
GENERAL ORDERS NO. 9 starts with the capitulation speech of the American South and then sets off on one last trip down
the rabbit hole before it‘s paved over. A deep geography; what is above and what is below?; what came before and what will
come after?; agrarian fantasies, sacrificial rites, and excavations. A story told with maps, dreams, and prayers. A map lesson
in three parts. A history of the State of Georgia – or Anywhere.
BIFF 2010
97
Dokumentarprogram
The Genius and the Boys
Bosse Lindquist (f. 1954) er en svensk forfatter,
produsent og regissør av dokumentarfilm og har vært
direktør for dokumentaravdelingen i Radio Sverige
siden 2007. Han har laget mange prisbelønte filmer
siden 1988. Blant hans mange suksesser kan nevnes
THE REBELS fra 2005 om en maoistisk ekstremistgruppe i Sverige, radiodokumentaren THE SILENCE
OF PHNOM PHENH fra 1999 om svensk støtte til Pol
Pot-regimet og ONCE, I WAS KOREAN fra 2002 om
adopsjon fra Sør-Korea til Sverige.
Geni, pedofil eller begge deler?
THE GENIUS AND THE BOYS forteller historien om Daniel Carleton Gajdusek, den briljante amerikanske forskeren
som i 1976 vant Nobelprisen i medisin. Gajdusek var et forskertalent av historiske dimensjoner, og hans bidrag
til moderne medisinsk forskning kan vanskelig undervurderes. Men som privatperson var han preget av en rekke
særegenheter og idiosynkrasier. Og i takt med at hans fascinasjon for urfolk vokste og hans flokk av adoptivbarn
gjorde det samme, begynte det å svirre rykter om at det medisinske geniet hadde et noe ukonvensjonelt forhold til
små barn. Og når ryktene en gang hadde begynt å svirre, tok det ikke lang tid før man åpenlyst begynte å anklage
Gajdusek for pedofili.
Sverige 2009
Manus: Bosse Lindquist
Regi: Bosse Lindquist
Foto: Gunnar Källström
Medvirkende: Carleton Gajdusek
Engelsk tale, 90 min
SVT Sales
THE GENIUS AND THE BOYS er en film som forsøker å ta rede på hvordan en mann med intelligens langt utover
det vanlige var ute av stand til – eller uvillig – til å forstå implikasjonene av sine handlinger. Og takket være sine
mange velformulerte intelligente intervjuobjekter, makter filmen også å stille spørsmål ved vestlig seksualmoral.
GENIUS AND THE BOYS tells the story of Daniel Carleton Gajdusek, the brilliant scientist who in 1976 became the recipient
of the Nobel Prize for Physiology or Medicine. Gajdusek was a scientific genius of the rarest caliber, and like many such
geniuses, he displayed quite a bit of eccentric behaviour. Initially, he was merely surrounded by rumours about his somewhat
odd relationship with his many adopted children. But as time went on, he was frequently called out on allegations of pedophilia.
98
BIFF 2010
Dokumentarprogram Musikalske takter
Genius Within: Glenn Gould
Peter Raymont har regissert og produsert film i snart
førti år. Han har omkring 100 produksjoner på samvittigheten, har spilt inn film i flere titalls land og vunnet
en haug med priser. I 2007 fikk han Emmy for beste
dokumentar med SHAKE HANDS WITH THE DEVIL:
THE JOURNEY OF ROMEO DALLAIRE.
Michele Hozer har lenge jobbet som klipper og
produsent. Hun har samarbeidet med Peter Raymont i
en årrekke og vunnet flere priser for sitt klippearbeid.
GENIUS WITHIN er hennes første film som regissør.
Et fascinerende kunstnerportrett av vår tids største pianist
Canada 2009
Regi: Michèle Hozer, Peter Raymont
Foto: Walter Corbett
Medvirkende: Glenn Gould m. fl.
Produksjonsselskap: White Pine Pictures
Engelsk tale, 109 min
http://filmstransit.com
Glenn Gould var en av tidenes mest eksentriske og tilbaketrukne artister. Han var også en av de dyktigste pianister
verden har sett. Allerede fra barnsben av var han ekstremt dyktig og lærenem, og hadde knapt passert tyve da
han ble verdensberømt for sin innspilling av Bachs "Goldbergvariasjonene". I tillegg til talentet hadde han nok av
de særegenhetene som trengs for å gjøre virkelig inntrykk på kunstverdenen: Han gikk alltid med hansker, for å
beskytte de sarte hendene sine, samt frakk, hatt og skjerf; selv om sommeren – i Florida. Han spilte aldri konsert
uten sin egen klappstol, med avsagde ben for å komme tett nok nedpå tangentene. Han var lett monoman i jakten
på ekstase gjennom musikk, og ble i økende grad menneskesky ettersom årene gikk. Berømmelse var alt annet
enn uproblematisk for Gould, og dermed er det bemerkelsesverdig at denne dokumentaren er så god som den er.
I tillegg til å være en inkluderende og innsiktsfull musikkfilm er den et omfattende og nærgående portrett av et
vakkert menneske.
Glenn Gould was one of the greatest pianists of all time. He was legendary with his eccentricities, which include wearing
gloves, coat and scarf at all times (even in Florida in the summertime) and always bringing his own customized chair when
playing concerts. Gould became very famous very quickly, after recording Bachs «Goldberg variations» for Columbia in
1955. After nine years of reluctant performances and uncomfortable fame, Gould withdrew from public. This is the greatest
documentary made about him and his music.
BIFF 2010
99
Førpremierer
Gi alt!
The Be All and End All
Bruce Webb startet i filmbransjen i 1992 med å jobbe
som produksjonsassistent på spillefilmer. Innen 1995
hadde han produsert sin første film, ALEC. Siden
da har Webb produsert over 40 kortfilmer og flere
spillefilmer. Han har regissert firmavideoer og jobber
som produsentlærer samtidig som han regisserer
tv-drama og spillefilmer. Webb har akkurat avsluttet
opptak av filmen THE BE ALL AND END ALL som han
selv har regissert og produsert.
Hjerteovervåket kåtskap
De fleste av oss kan huske hvordan det var å være tenåring. Man boblet over av forvirring over en kropp som
plutselig hadde lyster man ikke visste fantes. Også satt man der, på barnerommet og dagdrømte om den dagen
som forhåpentligvis ikke var så altfor langt unna; dagen da man skulle ta steget over i de voksnes rekker – altså
den dagen hvor man endelig skulle få unnagjort det der som virket så ekstremt pinlig og lite forlokkende, men som
denne nye kroppen altså var fast bestemt på å få til.
Hvem med hodet på riktig plass kan vel glemme det? Robbie er 15 år, urørt og har akkurat fått vite at han lider
av en uhelbredelig hjertesykdom. Robbie skal snart dø – og han er fortsatt jomfru! Kontinuerlig oppkoblet til
hjertemonitoren på sykehuset er det vanskelig å ta saken i egne hender og Robbie ser seg nødt til å alliere seg
med bestekompisen Ziggy. Kommer Ziggy til å finne ei jente som er villig før Robbie sovner inn eller kommer han
til å dø som jomfru?
Robbie is a terminally ill 15-year old who wants to get laid before he enters the other side. Like many teens before him he is
really curious about sex, and after he recieved his diagnosis he is afraid he will die a virgin. In order to prevent that, he begs
his best mate, Ziggy, to help him find a girl willing to go all the way. Unfortunately it proves thougher than it sounds as Robbie
can not leave the hospital.
100 BIFF 2010
UK 2009
Manus: Steve Lewis, Tony Owen
Regi: Bruce Webb
Foto: Zillah Bowes
Medvirkende: Neve McIntosh, Liza Tarbuck, Josh Bolt
Produksjonsselskap: Whatever Picures
Engelsk tale, 100 min
High Point Media Group
Dokumentarprogram
Going Vertical
David Bradbury er en amerikansk dokumentarfilmregissør som debuterte med NICARAGUA: NO
PASARAN allerede i 1984. Deretter skulle det gå
nesten 20 år før han igjen var igang med dokumentarfilmproduksjon med FOND MEMORIES OF CUBA i
2002. Deretter fulgte RAOUL THE TERRIBLE (2006), før
han med GOING VERTICAL laget sin fjerde helaftens
dokumentarfilm.
Året var 1967 – og surfesporten ble endret for alltid
USA, Australia 2009
Manus: David Margan
Regi: David Bradbury
Foto: Cedric Martin, Simon Temple
Medvirkende: Gerry Lopez, Kelly Slater, Sam George
Engelsk tale, 87 min
I 1967 så en ny type surfebrett dagens lys, kortere, rundere og lettere å manøvrere. De nye brettene revolusjonerte
surfesporten – for første gang var det mulig å surfe bølgene vertikalt oppover. 43 år senere har regissør David
Bradbury tatt mål av seg å endelig komme til bunns i mysteriet som har fulgt shortboardet helt siden dets fødsel:
Hvem var det som oppfant det? Var det australienere eller amerikanere på Hawaii?
I GOING VERTICAL flettes nyvinningene innen surfesporten sammen med de altomfattende samfunnsomveltningene
som fant sted på 60-tallet. Surfing fremstår dermed som en spydspiss for den individualitetsfokuserte mentaliteten
som i dag preger den vestlige verden. Det er ikke til å stikke under en stol at dette er en film om tilårskomne
amerikanere som krangler med tilårskomne australienere om noe som når alt kommer til alt egentlig er ganske
uvesentlig. Men først og fremst er GOING VERTICAL en film om surfing – om varmt vær, store bølger, smarte brett
og modige mennesker.
In 1967 a new type of surfboard saw the light of day – shorter, rounder and easier to maneuvre. 43 years later, director David
Bradbury has taken it upon himself to find out who invented it – was it the Australians or was it the Americans in Hawaii?
Featuring highly entertaining surfing clips as well as putting the surfing revolution into a wider context of the 60's
counterculture, GOING VERTICAL paints a picture of a movement who was at once both highly apolitical and at odds with
society in general.
BIFF 2010 101
Cinema Extraordinaire
The Good Heart
Dagur Kari (1973) er fra Island, men studerte på Den
Danske Filmskolen hvor han ble uteksaminert i 1999.
Eksamensfilmen LOST WEEKEND høstet flere priser
på filmfestivaler verden rundt og markerte starten
på en lovende karriere som både manusforfatter og
regissør. Både Karis debutfilm NÓI ALBÍNÓI, og hans
andre film DARK HORSE har fått meget god mottakelse fra både publikum og kritikere. THE GOOD
HEART er nominert til Nordisk Råd Filmpris, og er
hans første engelskspråklige film.
To menn hindrer hverandre å gå til grunne – men så dukker det opp en kvinne
THE GOOD HEART utspiller seg i en luguber bar i New York City, hvor innehaveren Jacques diskret trakterer sine
stamgjester bestående av et broket assortiment av alkiser. Jacques er selv en av disse, og har bestemt seg for å
sakte og møysommelig drikke seg ihjel. En dag kommer han over uteliggeren Lucas, som også har gitt opp å leve.
Kan de sammen finne tilbake til livet?
I Lucas øyner Jacques en arvtaker, og bestemmer seg derfor for å lære ham opp i kunsten å sjenke, mikse drinker
og servere. Dessuten får han en innføring i etablissementets grunnleggende filosofi: Ingen nye kunder, ingen
godsnakking med de eksisterende og absolutt ingen kvinner. Lucas blir en god lærling og gjør jobben sin bra, helt
til den unge, vakre og franske April en dag dukker opp og blir kastet på dør av Jacques. For første gang opponerer
Lucas mot sin sjef og de to starter en krangel som en av dem er dømt til å tape.
Island 2009
Manus: Dagur Kári
Regi: Dagur Kári
Foto: Rasmus Videbæk
Medvirkende: Paul Dano, Brian Cox, Bill Buell
Produksjonsselskap: Ex Nihilo, Forensic Films, Nimbus Film Productions, Nordisk Film ShortCut, Palomar
Pictures, Wild Bunch, ZDF/Arte, Zik Zak Kvikmyndir
Engelsk tale, utekstet.
99 min
Wild Bunch
THE GOOD HEART byr på strålende samspill mellom Brian Cox og Paul Dano, og ble tidligere i år nominert til
Nordisk Råds filmpris.
THE GOOD HEART is the story of alcoholic bar owner Jacques who's goal in life is to slowly, but surely drink himself to death.
However, he also wants his bar The House of Oysters to continue going on after he has passed. To that end, he takes in young
homeless Lucas and starts the long process of grooming him to be his successor. However, when young, homeless ex-flight
attendant April one day appears, Lucas violates Jacques' strict no women-rule, which puts a potentially fatal strain on their
relationship.
102 BIFF 2010
Checkpoints - Konkurranse
Grace, Milly, Lucy
Raymonde Provencher er en fransk-kanadisk regissør
som med sitt sterke politiske samfunnsengasjement
har reist verden rundt for å dokumentere og rapportere om internasjonale konflikter og menneskelige
tragedier. Hun startet sin karriere som journalist, noe
som har preget kvaliteten på hennes dyptgravende og
prisvinnende dokumentarer. I 1995 dannet Provencher
sammen med sine tidligere kollegaer Patricio
Henriquez og Robert Cornellier sitt eget produksjonsselskap, Macumba International. I 2002 kom hennes
kanskje mest kjente dokumentar, WAR BABIES,
om barn født av kvinner voldtatt i krig. Filmen, som
tematisk kan sees på som en ansats til GRACE, MILLY,
LUCY er et eksempel på Provenchers særlige fokus på
å bevisstgjøre sitt publikum på kvinners virkelighet i
land preget av krig og fattigdom.
Morgengry i Uganda
Canada 2010
Manus: Raymonde Provencher
Regi: Raymonde Provencher
Foto: Francois Beauchemin
Ancholi, engelsk tale, engelske tekster.
71 min
Det har ikke vært mangel på marerittlignende reportasjer om Joseph Konys Lord's Resistance Army (LRA), et
skrekkvelde av en hær av menige barnesolater som ødelegger Uganda innenifra. Det er imidlertid sjelden man får
kvinnenes perspektiv presentert så innsiktsfullt og engasjerende som i denne dokumentaren. Over 30 prosent av
LRAs barnesoldater er jenter, og filmens tre hovedpersoner – eks-soldatene Grace, Milly og Lucy – stiller seg som
tittelen antyder, i fronten av denne endeløse rekken bortførte og fryktede unge. Med mot, pur overlevelsesvilje og
ulike kreative strategier vender de sine traumatiske barndomsopplevelser til et positivt fremtidshåp for seg selv og
andre. Poetiske tagninger av Ugandas vakre natur skaper en dynamisk kontrast til den brutale virkeligheten som
blir fortalt. Kvinner av en tapt generasjon, uten annen utdanning enn det årevis av krigserfaring og livets harde
skole har lært dem, organiserer seg og danner nettverk for å hjelpe andre i samme situasjon til å inkluderes i et
lokalsamfunn som ikke nødvendigvis tar i mot sine bortkomne døtre med åpne armer.
For decades, Uganda has been torn apart from within by Joseph Kony‘s killing machine of child soldiers, the Lord's Resistance
Army (LRA). Through the eyes of Grace, Milly and Lucy, three ex-soldiers who have been abducted and forced to fight for the
LRA, we get the chance to see the conflict from the point of view of women. Women of a lost generation organize and form
networks to help others in a similar situation to be included in a society that not necessarily meets their lost daughters with
open arms.
BIFF 2010 103
Videorama MUSIKALSKE TAKTER
Hjernen er alene
delillos - Hjernen er alene i Operaen
Niko Sørensen er en norsk regissør og klipper
tilknyttet Moland Film.
Ingen er alene i Operaen
På 80-tallet utgjorde deLillos sammen med Raga Rockers, Dum Dum Boys og Jokke & Valentinerne norsk rocks
fire store. Og der de tre andre bandene enten la opp eller tok lengre pauser, sluttet deLillos aldri å være store. Med
sin umiskjennelige vokal og unike meloditeft, står Lars Lillo-Stenberg & Co. bak en av de stolteste discografiene
i norsk populærmusikk, og utgjør et slags bindeledd mellom folkekjære artister som Lillebjørn Nilsen og den
bølgen de selv slo igjennom som en del av. 6. desember ifjor feiret bandet 20-årsjubileum for sin kanskje aller høyst
elskede plate – "Hjernen er alene" – med en konsert i Operaen hvor de foran et forventningsfullt og entusiastisk
publikum spilte seg gjennom hele platen fra start til slutt.
HJERNEN ER ALENE dokumenterer denne seansen, og viser oss et band som 20 år etter dette mesterverket
fortsatt strutter av sofistikert spilleglede og vitalitet. Gå ikke glipp av denne unike sjansen til å se filmen på kino!
During the 80's, deLillos were known as one of the four greats of Norwegian rock, and unlike the other three, they've been
going strong ever since. Last year the band celebrated the 20th anniversary of what is perhaps their most loved album –
"Hjernen er alene". The event was marked by a concert at the Norwegian Opera, where the band played their way through the
legendary album from start to finish. The concert was caught on film by director Niko Sørensen.
104 BIFF 2010
Norge 2010
Regi: Niko Sørensen
Medvirkende: Lars Lillo-Stenberg, Lars Beckstrøm
Produksjonsselskap: Moland Film
Norsk tale, 100 min
Førpremierer GAY AND LESBIAN PROPAGANDA NIGHT
Hjertebank
Heartbeats
Les Amours Imaginaires
Xavier Dolan debuterte i 2009 med filmen J'AI TUÉ MA
MÈRE. Filmen mottok strålende kritikk, og regissøren
vant i en alder av 21 hele tre priser i Cannes' Directors
Fortnight-program. Dolan har en fortid som barneskuespiller, og vokste opp i Montreal, i hjertet av den
canadiske underholdningsbransjen. HJERTEBANK er
hans andre film og den lovende regissøren har også en
tredje film – LAURENCE ANYWAYS – på trappene, med
planlagt premiere i 2012.
"Heartbreaker, that's you!"
Canada 2010
Manus: Xavier Dolan
Regi: Xavier Dolan
Foto: Stéphanie Anne Weber Biron
Medvirkende: Xavier Dolan, Niels Shneider, Monia
Chokri
Produksjonsselskap: Alliance Atlantis Vivafilm
Fransk tale, norske tekster.
95 min
Vennskapet mellom Francis og Mary – to stilsikre ungdommer fra Montreals hippe kunstnermiljø – blir satt
på prøve når de møter Nick, en vakker og mystisk gutt med en noe diffus seksualitet. De to vennene forelsker
seg begge i Nick og et drama utspiller seg hvor følelser ligger løst og viljen til å se det man ønsker like så.
Er det hele en innbilt kjærlighet, blendet av lyst og begjær? All denne forvirringen og usikkerheten fører til en
rekke underholdende situasjoner, både på den såre og humoristiske siden av følelsesskalaen. Regissør Xavier
Dolan bruker ulike stilistiske uttrykk for å underbygge narrativets tvetydighet. Dermed setter han søkelyset på
spørsmålet om hvor mye av det vi tror vi ser som faktisk kun er en skapt illusjon. Måten Dolan bruker sakte film i
enestående harmoni med musikken lar publikum dra paraleller til Wong Kar-Wais filmer og Christopher Doyles
kamerabruk. HJERTEBANK er et virkelig bemerkelsesverdig stykke filmkunst fra den kun 21 år gamle Dolan.
Xavier Dolan‘s second feature introduces us to the troubled friendship between young Montreal locals Francis and Mary.
What will the consequences be when they both fall in love with the beautiful and sexually ambiguous Nick? Blinded by lust
and desire they both struggle to make sense of Nick's actions, and the difference between fact and imagined reality becomes
a blur. Fueled by beautiful imagery inspired by great filmmakers like Wong Kar-Wai, Dolan manages to set the perfect
ambience for this modern love story.
BIFF 2010 105
Cinema Extraordinaire i konkurranse
Fokus: Østersjøen
Honeymoons
Medeni Mesec
Goran Paskaljevic er en av Serbias største nålevende
regissører, og har en lang og rikholdig filmografi
bak seg, inkludert en rekke dokumentarfilmer og
TV-produksjoner. Han laget sin første spillefilm THE
BEACH GUARD IN WINTER i 1976, og har siden stått
bak filmer som SPECIAL THERAPY SPECIAL TREATMENT (1980), GUARDIAN ANGEL (1987), SOMEONE
ELSE'S AMERICA (1995), EN MIDTVINTERNATTS
DRØM (2004), OPTIMISTENE (2006) og DJEVLEBYEN
(2009).
Øst og vest er ikke fiender i år. Men de er ikke akkurat venner heller
HONEYMOONS handler om to unge par, det ene i Albania og det andre i Serbia. Begge prøver de å emigrere – til
henholdsvis Italia og Ungarn. I et fjerntliggende fjellandskap forsøker en ung kvinne å venne seg til tanken om å
gifte seg med sin forsvunne forlovedes bror. I det andre historier følger vi en begavet musiker og hans kone idet
de prøver å krysse grensen til Ungarn. I begge tilfeller får karakterene erfare at avstanden mellom øst og vest er
et spørsmål om mer enn geografi.
Tidenes første serbisk-albanske samproduksjon handler om den balkanske hjerneflukten og drømmene om et
bedre liv i vest. Regissør Goran Paskaljevic tar oss med inn i det som for oss fremstår som svært fremmede sosiale
kontekster, og både generasjonskløften og eldgamle, nedarvede familiefeider legges under lupen. De unge nekter
å la seg styre av foreldregenerasjonens gamle krangler i forholdet til naboer og familie. Men samtidig er disse
feidene en så sentral del av livet på Balkan at man på én eller annen måte er nødt til å forholde seg til dem enten
man vil eller ikke.
HONEYMOONS is set in contemporary Albania, Serbia, Italy and Hungary. We follow the fortunes of two young couples who
leave their respective home countries in search of a better life in Western Europe. When the Albanian couple arrives in a
southern Italian port, after all sorts of incidents, their problems begin in earnest. The same fate awaits the Serbian couple
when they enter the European Union through the Hungarian border by train.
106 BIFF 2010
Serbia, Albania 2009
Manus: Goran Paskaljevic, Genc Permeti
Regi: Goran Paskaljevic
Foto: Milan Spasic
Medvirkende: Nebojsa Milovanovic, Jelena Trkulja
Produksjonsselskap: Nova Film, Skandal Productions
Serbokroatisk, albansk, italiensk tale, engelske
tekster.
95 min
Førpremiere
Honning
Honey
Bal
Semih Kaplanoglu var ikke ukjent med podier da han
fikk med seg Gullbjørnen hjem fra Berlin i vinter. Han
hadde en sterk TV-karriere bak seg da han debuterte
med HERKES KENDI EVINDE (2001) og fikk pris for
beste film i Ankara. Han har vunnet stor anerkjennelse
internasjonalt med sine vakre bilder av tyrkisk landskap og folk i filmer som MELK (2007) og EGG (2008).
Han har også publisert en rekke artikler om kunst og
film internasjonalt.
Vakker og gripende Gullbjørn-vinner fra årets Berlinale
Tyrika 2010
Manus: Orcun Köksal, Semih Kaplanoglu
Regi: Semih Kaplanoglu
Foto: Baris OzbicerZBICER
Medvirkende: Bora Atlas, Erdal Besikcioglu, Tülin
Özgen
Produksjonsselskap: Kaplan Film Yapim
Tyrkisk tale, norske tekster.
103 min
Yusuf er seks år gammel og har nettopp begynt på skolen. Faren Yakub er birøkter og har et nært forhold til
sønnen sin. Han arbeider dypt inne i skogen hvor han henger opp bikuber i tretoppene i de høyeste trærne. Skogen
i fjellet representerer mystikk for lille Yusuf og han stortrives der sammen med faren.
En morgen forteller seks år gamle Yusuf faren om en drøm han hadde om natten. Faren forteller ham at han aldri
må dele drømmer med andre. Samme dag skal Yusuf lese høyt for klassen og begynner å stamme. Klassen ler av
ham. En dag forsvinner biene og Yakub undrer om familiens inntektsgrunnlag forsvinner. Denne dvelende vakre
og gripende filmen vant hovedprisen i Berlin i år. Tidlig vet vi at filmen rommer en tragedie, noe som bare gir oss
større rom til å nyte den billedskjønne fremstillingen av familien som venter på at faren skal komme hjem. Etter
EGG (2007) og MELK (2008), er dette siste filmen i Kaplanoglus trilogi av filmer om ulike episoder i Yusufs liv, fortalt
i omvendt rekkefølge.
HONEY is a beautiful and tender story about a young boy and his relationship with his father. Yusuf is a first year pupil in
school and struggles with stuttering. He prefers to stay silent, except when talking to his father, who understands the secret
of whispering. Early on in the film we get a sense that the film is moving toward tragedy, making the picturesque beauty of
the family story even more poignant. HONEY is the last film in Kaplanoglus trilogy about Yusuf‘s life, told in reverse order.
Previously he has made EGG (2007) and MILK (2008).
BIFF 2010 107
Videorama Gay and Lesbian Propaganda Night
Howl
Rob Epstein er en amerikansk regissør og produsent
som har laget dokumentarfilmer siden 70-tallet.
Epstein står bak titler som WORD IS OUT (1977), THE
TIMES OF HARVEY MILK (1984), COMMON THREADS:
STORIES FROM THE QUILT (1989), THE CELLULOID
CLOSET (1995) og PARAGRAPH 175 (2000). Epstein
deler gjerne regissørjobben med andre, og da gjerne
Jeffrey Friedman, som er hans medregissør på HOWL.
Om frihet og ytringsfrihet
James Franco spiller hovedrollen som den unge Allen Ginsberg – dikter, eventyrer og hoffpoet for beatgenerasjonen.
Med hjerte utenpå skjorta og sin kroniske formidlingstrang beretter Ginsberg om sine mange besværlige eventyr
som viser veien til tilblivelsen av av hans mest tidløse og eksplosive dikt –"Howl". Parallelt med dette foregår
et rettsalsdrama; Ginsberg er på grunn av "Howl" stilt for retten. Diktet er anklaget for å være obskønt og av
neglisjerbar litterær verdi, og aktor kjemper sin nederlagsdømte kamp mot Ginsberg og den nye generasjonen
med tidstypisk glød.
James Franco er intet mindre enn glimrende i rollen som Ginsberg, og regissørene Epstein og Friedmans blanding
av tradisjonelt narrative og dokumentaristiske virkemidler gir både Franco og teksten han leser et intenst nærvær.
HOWL er på én og samme tid et stilisert og nyansert portrett av en kunstners søken etter kjærlighet og tilhørighet
– og en reise gjennom en av vår tids mest bevegende tekster.
James Franco stars as the young Allen Ginsberg – poet, counter-culture adventurer, and chronicler of the Beat Generation.
In his confessional, leave-nothing-out style, Ginsberg recounts the road trips, love affairs, and search for personal liberation
that led to the most timeless and electrifying work of his career: the poem "Howl". HOWL is a portrait of an artist breaking
down barriers to find love and redemption, and an imaginative ride through a masterpiece that rocked the world.
108 BIFF 2010
Jeffrey Friedman er en amerikansk regissør og
produsent, som er kjent for sitt samarbeid med Rob
Epstein. Sammen har de to regissert filmer som
COMMON THREADS: STORIES FROM THE QUILT
(1989), THE CELLULOID CLOSET (1995) og PARAGRAPH 175 (2000), før nå altså HOWL.
USA 2010
Manus: Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Regi: Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Foto: Edward Lachman
Medvirkende: Jon Hamm, James Franco, Mary-Louise
Parker
Produksjonsselskap: Werc Werk Works, RabbitBandini
Productions, Telling Pictures, Radiant Cool
Engelsk tale, 90 min
Dokumentarprogram i konkurranse
Human Terrain
James Der Derian er utdannet ved Oxford og er i dag
professor i statsvitenskap ved det prestisjefylte Brown
University. Han har utgitt en rekke bøker om krigføring
og internasjonale forhold. HUMAN TERRAIN er hans
første dokumentarfilm.
Brødrene Michael og David Udris har lang fartstid
innen dokumentarsjangeren og kan vise til visninger
på TV, kino og gallerier. I tillegg er de begge forelesere
innenfor dokumentar- og TV-faget. HUMAN TERRAIN
er deres første helaftens dokumentarfilm.
Amerikansk dokumentar om akademikeres tragiske rolle i moderne krigføring
USA 2010
Manus: James Der Derian, David Udris, Michael Udris
Regi: James Der Derian, David Udris, Michael Udris
Foto: David Udris, Michael Udris
Produksjonsselskap: Udris Film, Global Media Project,
Oxyopia Films
Engelsk tale, 82 min
Blant de mange aspektene ved krig og væpnede konflikter er den teknologiske utviklingen noe som fascinerer
stadig flere; enten man opplever den via nyhetene eller på Discovery Channel. Som oftest er målet med dette å
kunne skape en fordel som maksimerer effektiviteten ved voldsbruk, samtidig som man minimerer risikoen for
ens egne soldater. Dokumentaren “HUMAN TERRAIN“ gir oss et fascinerende innblikk i hvordan akademia og
intellektuelle med samfunnsvitenskap som felt har blitt implementert fra amerikansk hold de siste årene. Det
begynner å bli en stund siden krig handlet om soldater og infanteri. Nå utspilles det også en kulturell konflikt som
de involverte partene ønsker å vinne. Men hvordan kan man fortelle soldater, midt i en voldelig konflikt, om kulturell
sensitivitet, om å ta hensyn til antropologiske vurderinger? HUMAN TERRAIN handler om ‘soldatdiplomatene‘
nåtidens konflikter har skapt.
Technology and research are important aspects of war and warfare, but HUMAN TERRAIN examines the implementation of
anthropology and sociology to warfare. The training of culturally aware soldiers in combat-zones like Iraq and Afghanistan
would not be possible without the cooperation from academics. This documentary examines a little known terrain in the field
of military academics; often described as “the human terrain“. The documentary was inspired by the death of a sociologist
who served in Afghanistan.
BIFF 2010 109
Checkpoints - Konkurranse
Hunger
Marcus Vetter har i en årrekke vært på vei opp og
fram i festivalverden med dokumentarfilmer som
WO DAS GELD WÄCHST (2000), selvbiografiske MEIN
VATER, DER TÜRKE (2006) og TRADER‘S DREAMS om
eBay. I 2010 vant han prisen for beste dokumentarfilm i Tyskland for sin DAS HERZ VON JENIN. Den
handler om en palestiner hvis sønn blir skutt av
israelske soldater, og som donere sønnens organer
til israelske barn.
Karin Steinberg er en prisbelønt tysk filmskaper som
samarbeider med Marcus Vetter, blant annet på den
kritikerroste DAS HERZ VON JENIN.
Mens vi eser ut og bestiller supersize-menyer sulter millioner verden over
De rike blir rikere mens de fattige blir flere. Dette er en så altfor kjent hypotese som er på god vei til å bli realitet.
Samtidig gjør teknologisk nyvinning at mat blir produsert i større kvanta enn noensinne. Et økende fedmeproblem
gjør seg synlig i USA, mens det ikke langt utenfor deres egne landegrenser utspiller seg en kamp rundt matfatet
i Haiti. I Brasil blir regnskogen kuttet ned, noe som bidrar til økt global oppvarming. På den andre siden av
kloden resulterer dette i lengre tørkeperioder sør for Sahara og produksjon av mat i disse områdene blir stadig
vanskeligere.
HUNGER er en film som tar opp problemet med ujevn fordeling av godene og de urettferdige og fatale konsekvensene
dette medfører. Fem mennesker – på tre kontinenter – blir spillebrikker i en global kamp om ressurser, og gir en
stemme til verdens matvareproblem. For selv om inntektsforskjellene kan få det til å se ut som om vi lever i ulike
verdener, bor vi alle på samme planet – og vi har alle problemer.
The poor are multiplying their numbers while the rich are multiplying their consumption. Obesity is one of the leading
epidemics in the USA, whereas only a few kilometres to the south in Haiti, there are people so poor that they have to sell their
own children into slavery. With technological progress, global warming and demand for raw materials, the world is changing
dramatically, primarily to cater to the needs of the rich. But when it comes down to it, we are all connected – and we are all
in trouble.
110 BIFF 2010
Tyskland 2009
Manus: Karin Steinberger, Marcus Vetter
Regi: Karin Steinberger, Marcus Vetter
Foto: Thomas Mauch
Diverse tale, engelske tekster.
90 min
Cinema Extraordinaire
I, Don Giovanni
Io, Don Giovanni
Carlos Saura (f. 1932) er en av Spanias og Europas
mest fremtredende regissører. Hans oppvekst i en
pro-Franco familie under den spanske borgerkrigen
har satt et sterkt preg på hans virke som regissør og
filmer som JAKTEN (1965), KUSINE ANGELICA (1974),
RAVNENE (1976) og den fantastiske iAY CARMELA!
(1990). I et Spania der sensuren stod sterkt klarte Saura alltid å snu begrensningene til sin fordel. Stikkord
som surrealisme og metaforer er sterke virkemidler i
hans filmer, og kunstnere som Pablo Picasso og Luis
Buñuel har vært store inspirasjonsskilder.
Etter Francos død i 1975 opplevde Spanias kunstnere
større frihet, og Saura omfavnet muligheten til å la
karakterene sine uttrykke seg via musikk og dans.
Utover 1980-tallet kom Flamenco-triologien bestående
av BODAS DE SANGRE (1981), CARMEN (1983) og
EL AMOR BRUJO (1986) godt fulgt opp av andre
dansefilmer som FLAMENCO (1995), TANGO (1998) og
FADOS (2007).
Den herlige kombinasjonen av Mozarts musikk, vakre kostymer og velskrevet manus vil trollbinde deg!
Spania, Italia 2010
Manus: Carlos Saura, Raffaello Uboldi, Alessandro
Vallini
Regi: Carlos Saura
Foto: Vittorio Storaro
Medvirkende: Lorenzo Balducci, Lino Guanciale
Produksjonsselskap: Edelweiss Cinematografica
Italiensk, tysk tale, engelske tekster.
127 min
Roissy Film
Året er 1763 og vi befinner oss i Venezia. Den unge presten og poeten Lorenzo Da Ponte lever et liv i sus og dus
med vakre kvinner på alle kanter, men en dag tar festen slutt. Ypperstepresten får nyss om Da Pontes utsvevende
liv og at han sammen med en av sine mange elskerinner har drevet et bordell. Han utvises fra Venezia i femten år
og tvinges til Wien. Hjulpet av sin venn og mentor Giacomo Casanova kommer han i kontakt med hoffkomponisten
Antonio Salieri. Salieri er drevet av sjalusi ovenfor den unge og lovende komponisten Wolfgang Amadeus Mozart,
og i et forsøk på å sette en stopper for keiserens favorisering av Mozarts forlokkende komposisjoner, ansetter han
den ukjente Da Ponte som librettist for Mozarts nyeste opera, "Don Giovanni". Men ting går ikke som Salieri har
planlagt.
Slående vakre kostymer og Mozarts udødelige musikk leder an i denne storslåtte filmen. Alle med sans for
kombinasjonen av klassisk musikk, kostymedrama og solid historiefortelling bør med andre ord kjenne sin
besøkelsestid.
Venice 1763: Poet Lorenzo da Ponte is leading a hedonistic life. He was originally a priest but his numerous affairs
force him to be exiled to Vienna. Supported by his friend and mentor Giacomo Casanova, da Ponte is introduced
to the Emperor's favourite composer, Salieri, and a newcomer named Wolfgang Amadeus Mozart. Seeing an
opportunity to undermine Mozart's ascension, Salieri tricks Mozart into hiring this unknown libertine as his
librettist. However, Salieri's machinations shall prove to be his own undoing.
BIFF 2010 111
Cinema Extraordinaire i konkurranse
I Saw the Sun
Günesi gördüm
Mashun Kirmizigül (f. 1969), av kurdisk herkomst,
er en stor mann i tyrkisk underholdningsindustri.
Han har gjort stor suksess i hjemlandet som artist,
skuespiller, musikkprodusent og nå filmregissør. Kirmizigül gjorde sin debut i registolen med THE WHITE
ANGEL (2007), som ble den mest sette filmen i Tyrkia
det året. I SAW THE SUN er hans andre spillefilm, og
tar for seg den kurdiske problematikken i Tyrkia.
Fra Kurdistan til Bergen – og tilbake igjen?
I den sørøstlige delen av Tyrkia bor Altun-familien i en liten fjellandsby som har vært åsted for krigshandlinger
over en periode på mer enn 25 år. Når krigen trappes opp, blir de så tvangsforflyttet til Istanbul sammen med
andre familier fra området. Haydar og Isa prøver å finne en ny tilværelse i storbyen med sine små barn, mens den
eldre Davut og hans familie søker lykken i Norge ved hjelp av menneskesmuglere. Etter mye om og men, befinner
de seg i Bergen – nærmere bestemt på Bryggen. Men her blir de innhentet av immigrasjonsmyndighetene og sendt
avgårde til Oslo – eller blir de egentlig det?
Samtidig i Istanbul må Isa opereres grunnet graviditetskomplikasjoner. Deres voksne sønn blir venn med en
gruppe transvestitter og han begynner etterhvert å erkjenne sin egen seksuelle legning. I et samfunn som ikke
aksepterer at annerledeshet stilles blott til skue, befinner den unge mannen seg i et kulturelt minefelt. Det hele
brygger i et fullstendig absurd crescendo opp til et stort familiedrama.
In the southeast region of Turkey, the Altun family lives in a small mountainside village which has been plagued by
war for 25 years, making their daily life a hellish struggle. As the war escalates, the family is forced to migrate west
to the city of Istanbul. While Haydar and Isa Altun decide to stay in Turkey with their young children, Davut Altun
and his family migrate north to Norway, enlisting the help of smugglers. Will they be welcomed and successfully
integrated in Bergen?
112 BIFF 2010
Tyrkia 2009
Manus: Mahsun Kirmizigül
Regi: Mahsun Kirmizigül
Foto: Soykut Turan
Medvirkende: Mahsun Kirmizigül, Demet Evgar, Murat
Ünalmis, Cemal Toktas, Erol Demiröz
Produksjonsselskap: Boyut Film
Tyrkisk, norsk tale, engelske tekster.
120 min
Cinema Extraordinaire
I´m Still Here
Casey Affleck har gått fra å være "Bens mindre
kjekke, mer kredible lillebror", til å bli en respektert
og allsidig skuespiller – og nå også regissør. Casey
Affleck startet karrieren allerede i 1995, og spilte
sammen med sin eldre bror i CHASING AMY (1997),
DEN ENESTÅENDE WILL HUNTING (1997) og 200
CIGARETTES (1999). Samtidig gjorde han seg bemerket med små, men minneverdige roller, blant annet i
Steven Soderberghs filmer om Danny Ocean. Men er
først de siste årene – med filmer som LONESOME JIM
(2005), THE ASSASINATION OF JESSE JAMES BY THE
COWARD ROBERT FORD (2007) og THE KILLER INSIDE
ME (som også vises på årets festival) – at han har fått
sitt virkelige gjennombrudd som skuespiller. I'M STILL
HERE er hans første film som regissør.
En dokumentar om en atten måneder lang practical joke
USA 2010
Manus: Casey Affleck, Joaquin Phoenix
Regi: Casey Affleck
Foto: Magdalena Górka
Medvirkende: Sean 'P. Diddy' Combs, Antony Langdon
Produksjonsselskap: They Are Going to Kill Us
Productions
Engelsk tale, 108 min
Joaquin Phoenix tok for alvor skrittet ut av storebror Rivers skygge med rollen som Commodus i Ridley Scotts
GLADIATOREN (2000). Deretter imponerte han en samlet filmverden med sin innsats i rollen som Johnny Cash
i WALK THE LINE (2005). Alt synes å peke én vei for Joaquin Phoenix – oppover. Men så kom nyheten om at han
hadde lagt skuespilleryrket på hylla til fordel for en karriere innen rap. Phoenix' beslutning ble møtt med skeptiske
smil og overbærende forventninger om snarlig retrett, men etter en rekke bisarre medieopptredener – med det
ekstremt lite dynamiske intervjuet hos David Letterman som det desidert laveste punktet – var konsensus at den
unge lovende skuespilleren hadde gått fullstendig bananas.
Men så var det bare tøys. I'M STILL HERE er en film som utforsker forholdet mellom massemedia og den plastiske
størrelsen vi omtaler som 'virkeligheten'. Sammen med regissør Casey Affleck har Joaquin Phoenix laget årets
viktigste film om Hollywood og kjendisverdenens mekanismer.
In 2008 rising star Joaquin Phoenix announced that he would leave his acting career in favour of a career as a
rapper. After one and a half years of bizarre media appearances and increasingly irratic behaviour – with his
February 2009 interview with David Letterman as the nadir – Phoenix announced that the whole debacle had been
an elaborate ruse put on for a documentary directed by his friend Casey Affleck. In what amounted to an eighteen
month long practical joke, Phoenix played the role of a lifetime.
BIFF 2010 113
Dokumentarprogram
In the Beginning There Was Light
Am Anfang war das Licht
Østerikeren P.A. Straubinger (1970) er utdannet ved
Filmakademiet i Wien. Før det laget han radio i den
Dominikanske Republikk, men de siste årene har han
hatt ulike jobber innenfor film- og tv-bransjen i Østerrike. IN THE BEGINNING THERE WAS LIGHT (2010) er
Straubingers debut som regissør.
Man kan ikke leve på luft og kjærlighet alene – man trenger lys også
At mennesker trenger spise og drikke for å overleve er noe alle som har vært gjennom grunnleggende
ernæringsundervisning på barneskolen vet. Så når det finnes mennesker som hevder å via eldgamle mystiske
teknikker ha nådd et punkt hvor kroppene deres kan klare seg uten mat og drikke, er den mest naturlige
reaksjonen å le det hele bort. Men hva hvis det ikke bare er mangeårige utøvere av yoga og meditasjon som hevder
at det faktisk går an – hva om et knippe ledende ernæringsfysiologer som har brukt årevis av sitt arbeid på å forske
på fenomenet også åpner for at det kan ha noe for seg?
IN THE BEGINNING THERE WAS LIGHT er en film som tar for seg et tema som i utgangspunktet høres fullstendig
latterlig ut, men som samtidig utfordrer den vestlige vitenskapelige materialismens arroganse. For hvis
vitenskapshistorien har lært oss noe, er det dette: Nittini prosent av det vitenskapens forkjempere har holdt for å
være sant, har i ettertid vist seg å være feil. Er det virkelig mulig å leve på luft og lys?
IN THE BEGINNING THERE WAS LIGHT is a documentary about people who do not eat or drink, but rather live on light.
The legends of the far East are rife with tales of holy men and other initiates who through years of prayer and meditation
have reached a point where their bodies are no longer in need of food or drink. But what happens when western scientists
investigate these cases and come back with results that seem to indicate that this human photosynthesis might actually be
possible?
114 BIFF 2010
Østerrike 2010
Regi: P.A. Straubinger
Foto: Birgit Gudjonsdottir, Dani Purer, P.A. Straubinger
Medvirkende: Pater Josef Banz, Zinaida Baranova
Produksjonsselskap: Allegro Film
Tysk, russisk, kinesisk, engelsk tale, engelske tekster.
95 min
Dokumentarprogram i konkurranse Videorama
SPIN&SWING
Inside Job
Den amerikanske dokumentarfilmskaperen Charles
Ferguson har en unik bakgrunn med doktorgrad i
statsvitenskap fra MIT. Det kan være forklaringen
på hans imponerende evne til å gjøre komplekse
samfunnsproblem forståelige og engasjerende for
publikum. Ferguson debuterte som regissør med NO
END IN SIGHT (2007) som handlet om Irak-krigen.
INSIDE JOB er hans andre dokumentarfilm.
Hvordan finansindustrien spilte hasard med hele verden som innsats
USA 2010
Manus: Chad Beck. Adam Bolt
Regi: Charles Ferguson
Foto: Svetlana Cvetko, Kalyanee Mam
Medvirkende: Matt Damon
Produksjonsselskap: Sony Pictures Classic, Representational Pictures
Engelsk tale, 120 min
Allerede i 2007 begynte de første signalene om en kommende finanskrise å sive ut, men selve krisen slo ikke ut i
full blomst før i 2008. Regissør Charles Ferguson tar oss i denne dokumentaren med på en reise verden rundt hvor
han intervjuer det som kan krype og gå av finansfolk, politikere, byråkrater og akademikere for å vise oss hvordan
finanskrisen kunne oppstå. Dette er en veritabel kjendisrekke av eksperter som møysommelig viser oss hvordan
risiko ble pakket, endret og solgt så mange ganger at man mistet den av syne. Mest provoserende er likevel at alle
de innforståtte mener at den med enkelhet kunne vært forhindret. Ferguson fortsetter der han slapp med NO END
IN SIGHT, men denne gangen er hans kritiske blikk rettet mot hvordan vi administrerer vår egen lekestue. INSIDE
JOB er en film som burde være obligatorisk etikkpensum for finansbransjen.
Sony Pictures Classic
This documentary features interviews with all the movers and shakers in the financial world, and takes the viewer on a
journey around the world to show us how finance jumped in bed with politicians, regulators and academics. A star-studded
line-up of financial celebrities showcases how risk could be packaged, bundled and re-sold so many times that it seemed
to dissolve completely. Ferguson has moved from Iraq to the West and provokes us by showing how the financial crisis could
have been avoided.
BIFF 2010 115
Dokumentarprogram
Vestland,Vestland
Jeg vil takke livet
Thanks to life
Roar Christiansen er journalist og filmskaper, med
25 års fartstid i Bergens Tidende, hvor han blant
annet har arbeidet som fotograf, reportasjeleder,
billedsjef leder for BT-magasinet og tabloidutreder.
Sverre Galgum er filmskaper og har blant annet laget
dokumentarfilmen BALANSE.
Takk for ingenting
Fotograf Roar Christiansen har fulgt livet til en narkoman kvinne i 15 år. Tusenvis av fotografier og timevis med
film har blitt til en sterk historie om en kvinne som ikke har noen grunn til å takke livet – for noenting som helst. I
en håpløs kamp mot HIV og rus river hun i stykker alle menneskelige relasjoner, og til slutt er fotografen hennes
eneste venn.
JEG VIL TAKKE LIVET forteller en historie vi alle har hørt flerfoldige ganger før, men som likevel aldri slutter å
berøre. For det er ikke bare de høyst personlige tragediene som stoffmisbruk gir opphav til som beveger oss.
Christiansens nådeløse bilder – tatt over en periode på halvannet tiår – viser med all tydelig klarhet de fysiske
resultatene av denne ufrivillig valgte livsstilen. Med sin etterhvert svært komplekse relasjon mellom filmskaperne
og deres subjekt, blir filmen dessuten en utforskning av dokumentarfilmens mandat og moralske ansvar. Er det
riktig å stå på sidelinjen og se på at et menneske går til grunne så lenge man lager en film om det?
Photographer Roar Christiansen has followed the life of a heroin addict through 15 years. During this time, he has taken
thousands of photographs and shot hours and hours of film. The result is a stark and unflinching portrait of a woman who
seemingly has nothing to be thankful for. In a losing battle against HIV and the power of drugs, she destroys every relationship
she has, and in the end the photographer is left standing as her only real friend in the world.
116 BIFF 2010
Norge 2010
Manus: Sverre Galgum
Regi: Roar Christiansen, Sverre Galgum
Foto: Roar Christiansen
Norsk tale, 52 min
THE
TOWN
Å
VISES P
BIFF
PÅ KINO 2. JULEDAG
PÅ KINO 3. DESEMBER
PÅ KINO 14. JANUAR 2011
Jarle Klepp er tilbake
På kino februar 2011
Dokumentarprogram
Just Like Us
Ahmed Ahmed en egyptisk-amerikansk komiker,
skuespiller og regissør som flyttet til Hollywood i
en alder av 19 år for å slå igjennom. Siden den gang
har han spilt i TV-serier som "Roseanne", "JAG" og
"Punk'd", i tillegg til filmer som SWINGERS (1996) og
IRON MAN (2008). JUST LIKE US er hans første film
som regissør.
Tro det eller ei, men Midtøsten har faktisk en sans for humor
Det er ikke til å stikke under en stol at Midtøsten har noe av et imageproblem. For hver eneste positive nyhet
som kommer ut av regionen, kommer nittini nyhetsinnslag om selvmordsangrep, krigshandlinger og uforsonlige
politiske standpunkter. Ikke bare later Midtøsten til å være fast bestemt på å legge all sin tid på å krangle, slåss og
krige – de gjøre det på en fryktelig humørløs måte. I denne morsomme og sosialt bevisste dokumentarfilmen tar
regissør og stand up-komiker Ahmed Ahmed oss med på en rundreise i Midtøsten med det mål for øye å bevise at
regionen faktisk har en sans for humor.
Det finnes et ordtak som sier at humor er tragedie pluss tid. Midtøsten er en del av verden som har mer enn sin
tilmålte andel tragedier, problemet er kanskje dette med tid. Midtøsten er en region preget av konstant uro og
tilsynelatende evige religiøse og politiske spenninger. I JUST LIKE US møter vi et knippe komikere med tilknytning
til Midtøsten, som alle forsøker å nyansere omverdenens bilde av regionen og regionens bilde av seg selv.
The Middle East has a bad reputation. Not only is it a part of the world whose inhabitants seem intent on spending all their
time arguing, fighting and warring – they're always so frightfully moody about it all. In this amusing and socially aware
documentary, director and stand up comedian Ahmed Ahmed takes us on a roundtrip of the region in order to prove that the
Middle East actually does possess a sense of humor.
118 BIFF 2010
USA 2010
Regi: Ahmed Ahmed
Foto: John Taylor Feltner
Medvirkende: Ahmed Ahmed, Tommy Davidson, Omid
Djalili
Produksjonsselskap: Cross Cultural Entertainment
Engelsk tale, 72 min
Cinema Extraordinaire
Kawasakis rose
Kawasaki's Rose
Kawasakiho ruze
Regissør Jan Hrebejk har sin bakgrunn i miljøet rundt
det anerkjente Academy of Performing Arts i Praha.
På KAWASAKIS ROSE samarbeider han nok en gang
med manusforfatter Petr Jarchovský, og sammen står
de to også bak den kritikerroste og oscarnominerte
DIVIDED WE FALL fra 2000. Som en rekke andre
Øst-Europeiske filmskapere fokuserer også han på
omveltingen fra kommunismen til dagens samfunn.
Han tar inspirasjon fra sin egen kultur og historie for
å gi seerne et innblikk i en verden i stadig forandring;
en verden med nye ideer, men også nye utfordringer.
Har du en hemmelighet du vil fortelle?
Tsjekkia 2009
Manus: Petr Jarchovský
Regi: Jan Hrebejk
Foto: Martin Sácha
Medvirkende: Lenka Vlasáková, Milan Mikulcík
Produksjonsselskap: In Film Praha, Infinity Prague
Tsjekkisk tale, engelske tekster.
100 min
Som man bretter ut papirfoldene i en ‘Kawazakis rose‘ fra origamiens verden, blir hemmelighetene til karakterene
i KAWASAKIS ROSE brettet ut én etter én. Filmen følger en tsjekkisk familie i tiden etter Fløyelsrevolusjonen. Vi
møter den forhenværende hemmelige politiagenten Josek som sliter med å rettferdiggjøre sitt tidligere liv for sine
yngre familiemedlemmer. Hemmeligheter nøstes opp når han blir gjenstand for en dokumentarfilm om seg selv
regissert av sin svigersønn. Konflikten mellom det gamle samfunnet og det nye blir et essensielt tema. Hvordan en
ny generasjon ser på den eldre gardes tidligere valg og hvordan dette har formet samfunnet de nå lever i er én ting,
men det å tilgi handlinger utført av mennesker som Josek – som i dag er en respektert forsker og professor – er
som regel enklere i teori enn i praksis.
KAWASAKIS ROSE er en betimelig kommentar til de samfunnsmessige endringene i et Øst-Europa som fortsatt er
i konstant utvikling, og et fascinerende innblikk i hva som ligger til grunn for disse.
KAWASAKI'S ROSE presents a unique look at the Czech Republic since the Velvet Revolution. How can a nation move forward
and at the same time recognize its past. It's said that to understand the present one must understand the past, but this is
not easy when your history is mere decades old and not a good one at that. Former Secret Service agent Jorek becomes the
focus of his son in law's documentary, and secrets unfold as an origami figure, as the younger generation struggles to accept
their elders' actions.
BIFF 2010 119
Førpremierer
The Killer Inside Me
Michael Winterbottom (1961) er en internasjonalt
anerkjent engelsk regissør som begynte sin karriere i
britisk fjernsyn før han beveget seg over til spillefilm.
Han har regissert atten spillefilmer hvorav tre av
disse, WELCOME TO SARAJEVO, WONDERLAND og
24 HOUR PARTY PEOPLE, har blitt nominert til Palme
d‘Or under filmfestivalen i Cannes. I år har han laget
to adapsjoner av kjente bøker - klassikeren THE
KILLER INSIDE ME av Jim Thompson og THE SHOCK
DOCTRINE, basert på Naomi Kleins bestselger. Begge
blir vist på årets festival.
"A weed is just a flower out of place." - Billy Boy
Den ellers lavmælte og forsiktige småbysheriffen Lou Ford (Casey Affleck) har et problem – det vil si, kvinnene i
hans liv har et problem. Utad virker han som en ordentlig hyggelig kar, sjarmerende og rolig og i et stabilt forhold
med sin Amy (Kate Hudson). Hans indre personlighet er dog mørkere, med et voksende og ukontrollerbart ønske
om å skade alt han er glad i og synes er vakkert. De sadistiske slusene åpner seg i det han blir kalt ut til utkanten
av byen for å få en prostituert (Jessica Alba) til å forlate byen før hun får korrumpert byens menn.
Stanley Kubrick kalte en gang Jim Thompsons roman "The Killer Inside Me" for “den kaldeste og mest troverdige
førstepersonsberetningen om et kriminelt forstyrret sinn jeg noensinne har vært borti“. Michael Winterbottoms
adapsjon følger noirnormene og er like hardtslående som originalen. Den har blitt beskyldt for å være misogynistisk
– om ikke misantropisk, men til å være en reise inn i en morders tanker er den også tidvis temmelig tørrvittig. Casey
Affleck er enda mer sedat og avbalansert enn vanlig, og hans evne til å vekke iskald avsky går bekymringsverdig
langt forbi vanlig method acting.
Lou Ford is a handsome, charming and unassuming small town sheriff‘s deputy with a problem. Or rather – the women in his
life have a problem. THE KILLER INSIDE ME is a fascinating and unnerving adaptation by Michael Winterbottom of the novel
that Stanley Kubrick once called “The most chilling and believable first-person story of a criminally warped mind I have ever
encountered“. Affleck does a terrific job in inhabiting and narrating the story of a sadistic mind buried beneath a veneer of
normality and adaptability.
120 BIFF 2010
USA, Sverige, Storbritannia, Canada 2010
Manus: John Curran, Jim Thompson
Regi: Michael Winterbottom
Foto: Marcel Zyskind
Medvirkende: Casey Affleck, Kate Hudson, Jessica
Alba
Produksjonsselskap: Muse Productions, Revolution
Films, BOB Film Sweden AB, Film i Väst
Engelsk tale, norske tekster.
109 min
Dokumentarprogram
Vestland, Vestland
Knut Sigve fra Folkestad
Gunhild Asting kommer fra Ringerike og bor nå i Oslo.
Etter studier ved The Surrey Institute of Art and Design
og ved Høgskulen i Volda debuterte hun med dokumentarfilmen IT‘S HARD TO BE A ROCK‘N ROLLER i
2006. Filmen utmerket seg på Den norske filmfestivalen i Haugesund og vant prisen “Gledespreder“. De
siste årene har Asting jobbet som regissør på ulike
dokumentarserier for TV, blant annet DE SOM BYGGER
LANDET. KNUT SIGVE FRA FOLKESTAD er hennes
andre dokumentarfilm.
I en alder av 55 skal Knut Sigve omsider flytte hjemmefra
Norge 2010
Manus: Gunhild Asting
Regi: Gunhild Asting
Foto: Linn Amundsen
Medvirkende: Knut Sigve Sollid
Produksjonsselskap: Sant & Usant
Norsk tale, 52 min
Knut Sigve Sollid (55) har bodd hjemme hos moren Gudveig (78) i den lille bygda Folkestad på Sunnmøre hele sitt
liv. En dag kommer den uunngåelige samtalen. Mor er sliten og Knut Sigve må flytte til egen leilighet. Knut Sigve
nekter å flytte hjemmefra, men forstår etterhvert at det ikke finnes noen annen utvei. Filmen skildrer forandringene
i Knut Sigves liv og viser frigjøringen fra moren og bygda. For første gang i sitt liv forlater han det trygge redet og
begir seg ut i den store, ukjente verdenen utenfor det miljøet han har tråkket rundt i siden han var barn.
KNUT SIGVE FRA FOLKESTAD er en varm, men også sår dokumentarfilm om en mann som tvinges til å møte
voksenlivets utfordringer på et litt annet punkt i livet enn folk flest.
Knut Sigve Sollid (55) has lived at home with his mother Gudveig (78) in the small village of Folkestad in Western Norway.
One day the inevitable occurs: His mother is old and tired and tells Knut Sigve he has to move out. Knut Sigve initially refuses
to move out, but after a while he realizes that he has no choice. KNUT SIGVE FRA FOLKESTAD is a warm and heartbreaking
film about facing the realities of adult life at middle age.
BIFF 2010 121
Cinema Extraordinaire
Fokus: Østersjøen
Kongeveien
Kings Road
Kóngavegur
Islandske Valdís Óskarsdóttir har jobbet som
filmklipper i tjue år, og arbeidet hennes består av
kjente filmer som EVIG SOLSKINN I ET PLETTFRITT
SINN, FINDING FORESTER samt den danske filmen
FESTEN. Den første tittelen ga henne en rekke priser,
blant annet for beste klipping av British Academy
Awards. Hun debuterte som regissør i 2008 med
COUNTRYWEDDING. KONGENS VEI er hennes andre
spillefilm.
Island etter finanskrisen
Ikke la navnet lure deg; på tross av det staselige navnet er Kongeveien i virkeligheten lite annet enn en bred sti
av grus på en forblåst liten campingplass på den øde islandske landsbygda. Og det er hit Junior vender tilbake,
etter et tre år langt utenlandsopphold. Forsynt med mer enn sin tilmålte andel problemer, håper han at faren skal
kunne hjelpe ham ut av uføret. Men situasjonen han møter da han vender tilbake til gamlelandet er noe helt annet
enn hva han forventet.
Plottet og settingen i KONGEVEIEN fungerer som en betimelig kommentar til et land og en filmindustri som takket
være uforstandig omgang med både sine egne og andres penger, har fått teppet trukket ut under beina på seg.
Regissør Valdís Óskarsdóttir har med sin andre spillefilm laget et originalt, burlesk og humoristisk drama om
mennesker hvis liv har tatt en annen vei enn de hadde trodd – og ønsket. KONGEVEIEN er kort fortalt islandsk film
på sitt aller, aller beste.
Don't let the name fool you – the titular King's Road is in reality no more than a narrow gravel road winding its way throug
a small windswept trailerpark in the Icelandic countryside. When Junior returns to Iceland after having spent three years
abroad, he is hoping that his father will be able to get him out of the pickle he's managet to put himself in. But the Iceland he
returns to is not the Iceland he left, and neither is his family.
122 BIFF 2010
Island 2010
Manus: Valdís Óskarsdóttir
Regi: Valdís Óskarsdóttir
Foto: Bergsteinn Björgúlfsson Medvirkende: Björn Hlynur Haraldsson, Gísli Örn
Garðarsson
Produksjonsselskap: Mystery Island
Islandsk, engelsk tale, 100 min
Førpremierer
Konserten
The Concert
Le concert
Radu Mihaileanu ble født i Romania, men som student
under Nicolae Ceausescus styre ble han tvunget til å
forlate landet og havnet i Frankrike. Etter filmstudier
debuterte han med filmen BETRAYAL i 1993. Fem år
senere fikk han sitt internasjonale gjennombrudd med
TRAIN OF LIFE. Filmen vant blant annet publikumsprisen for beste utenlandske film på Sundancefestivalen. Suksessen fortsatte med LIVE AND
BECOME i 2005, som vant utallige priser, noe som
bekreftet hans posisjon som en av de mest anerkjente
europeiske regissørene i dag.
Bolsjoiorkesterets avsatte dirigent får en ny sjanse til å fremføre Tsjajkovskij i Paris
Frankrike 2009
Manus: Radu Mihaileanu, Héctor Cabello Reyes,
Thierry Degrandi
Regi: Radu Mihaileanu
Foto: Laurent Dailland
Medvirkende: Aleksei Guskov, Dmitri Nazarov, Mélanie
Laurent, François Berléand, Miou Miou, Valeriy Barinov
Produksjonsselskap: Les Productions du Trésor
Engelsk, Russisk, Fransk tale, norske tekster.
119 min
Wild Bunch
Andrej var en en gang en stor dirigent ved Bolsjoiteateret i Moskva, men han ble avsatt av Brezjnev fordi han
trosset forbudet mot å ansette jødiske musikere. Etter avsettelsen arbeider han fremdeles på teateret, og en dag
får han tilgang til en faksmelding som er en invitasjon fra Chateletteateret i Paris om å fremføre Tsjajkovskij.
Andrej går i gang med å samle sammen sine gamle kolleger fra den gamle tiden, problemene er bare at kollegene
nå er spredt for alle vinder. Men etter hvert trommes de sammen, en broket gjeng av virtuose, men ustyrlige rommusikere, jødiske trompetister som heller vil drive business enn å spille musikk, samt en rekke andre musikere
med mildt sagt variable ferdigheter.
KONSERTEN er en komedie som kombinerer briljant skuespill med utsøkte musikkfremførelser. Midt oppe i det
hele er det selvsagt også en skjult romanse fra gammelt av, som nå manifisterer seg i full blomstring. Og det hele
fører frem til en vakker og fantastisk finale du sent vil glemme.
The former conductor of the Bolshoi orchestra was sacked by the communists, but still works at the theatre, as a janitor. One
day he steals a fax from the Chatelet theatre in Paris where the Bolshoi is invited to perform. He summons his former friends
and colleagues from 30 years ago, and they all embark on the mission to play Tchaikovsky at the prestigeous Chatelet. This
amusing comedy is also a very nice introduction to the great Russian composer‘s musical world.
BIFF 2010 123
Førpremierer
Kvinner uten menn
Women Without Men
Zanan-e bedun-e mardan
Iranske Shirin Neshat er utdannet i kunst fra Berkeley-universitetet i Califorina. Etter studiene ble hun
forhindret i å dra tilbake til hjemlandet på grunn av
den iranske revolusjonen. Da det ble mulig for henne
å besøke Iran i 1990, førte møtet med hjemlandets
politiske system til en politisering av hennes kunst.
Hennes videoinstallasjoner er berømte verden over.
Blant titlene finner vi RAPTURE (1999), FERVOR (2000)
og GAMES OF DESIRE (2009).
Strålende skuespill og flott fotografi i et drivende drama om kvinner og kuppet i Iran i 1953
Den verdensskjente billedkunstneren Shirin Neshats første spillefilm som regissør er uhyre visuelt forførende.
Bakteppet for KVININER UTEN MENN er staskuppet i Iran sommeren 1953, da den demokratisk valgte
statsministeren Muhammad Mossadegh ble styrtet og Shahen igjen fikk makten over landet. Vi møter fire kvinner
som forholder seg til de politiske opptøyene på hver sin måte, og som blir knyttet til hverandre til tross for ulik
sosial bakgrunn. Kuppet, som var støttet av Storbritannia og USA, ledet på sikt til den islamske revolusjonen i 1979
og fremveksen av det Iran vi kjenner i dag. Fra sitt eksil setter Neshat dagens kamp for demokrati i Iran inn i en
større, historisk sammenheng med et engasjerende og visuelt betagende historisk drama.
Filmen er i likhet med det meste av Neshats kunst knyttet tett opp mot kvinners posisjon i Iran. Historien er
basert på Shahrnush Parsipurs magisk realistiske roman. Neshat vant både Sølvløven og UNICEF-prisen på
filmfestivalen i Venezia.
The debut feature of renowned artist Shirin Neshat tells the stories of four Iranian women of different social classes at the
time of the US and UK backed coup d‘état in 1953, where the democratically elected Mohammad Mossadegh was toppled
and the Shah reinstated. WOMEN WITHOUT MEN is a beautifully shot, gripping drama with solid acting that puts the political
situation in today's Iran in a historical perspective. Focusing on women‘s position in the Iranian society, Neshat engages,
entertains and educates us.
124 BIFF 2010
Frankrike, Tyskland, Østerrike 2009
Manus: Shirin Neshat, Shoja Azari
Regi: Shirin Neshat
Foto: Martin Gschlacht
Medvirkende: Pegah Ferydoni, Arita Shahrzad, Shabnam Tolouei, Orsi Tóth
Produksjonsselskap: Essential Filmproduktion,
Coop99, Parisienne de Production
Persisk, engelsk tale, norske tekster.
95 min
Dokumentarprogram
Leave Them Laughing
John Zaritsky (f. 1943) er en kanadisk dokumentarfilmskaper som har vunnet mer enn 30 priser for
sin produksjon. Tidligere dokumentarer som JUST
ANOTHER MISSING KID (1981), ROMEO AND JULIET
IN SARAJEVO (1994) og RIGHT TO DIE? (2007) har
skapt stor debatt og høstet mange priser på festivaler
verden over. Etter han ble uteksaminert fra University
of Toronto jobbet han i syv år som journalist for Globe
and Mail, hvor han vant National Newspaper Award
for hans granskende journalistikk. LEAVE THEM
LAUGHING er Zaritskys siste dokumentarfilm som
han har skrevet og produsert i samarbeid med Carla
Zilbersmith.
”When life fucks you up the ass, generously apply the lube of laughter”
USA, Canada 2010
Regi: John Zaritsky
Foto: Ed Matney
Medvirkende: Carla Zilbersmith
Produksjonsselskap: Magical Flute Films, Point Grey
Pictures Inc.
Engelsk tale, engelske tekster.
89 min
LEAVE THEM LAUGHING er intet mindre enn en morsom, inspirerende og usentimental dokumentar om Carla
Zilbersmith, en standup-komiker som blir rammet av den uhelbredelige muskelsvinnsykdommen ALS. Filmen
følger Carlas liv fra et halvt år før hun får diagnosen til 21 måneder etter, og på veien blir vi kjent med en strålende
vittig og sjarmerende kvinne. I tillegg til sitt åpenbare talent som komiker og jazzsangerinne, viser Zilbersmith
også sine mer sårbare sider som mor, som datter og som deltaker i sine siste opptredener. Carla nekter å sette
seg i en offerrolle selv om hun vet hun går en sikker død i møte, og fryder og sjokkerer sitt publikum med sine
glimrende tekster om sin egen sykdom.
LEAVE THEM LAUGHING er et nært portrett av en unik kvinne som som møter sin ubarmhjertige skjebne med
fandenivoldsk humor, varme og sang. Filmen gjorde stor suksess på Hot Docs internasjonale dokumentarfilmfestival
i Toronto og vant både en publikumspris og juryens ærespris for kanadisk dokumentar.
LEAVE THEM LAUGHING has been described as a musical comedy about dying. The documentary introduces us to Carla
Zilbersmith; a witty, smart and charismatic woman diagnosed with the fatal disease ALS. Director John Zaritsky shows us
her talents as a brilliant comedian and jazz singer, but also reflects on her more vulnerable sides as a mother, patient and
protagonist in her last performance. Carla refuses to be seen as a victim and meets her destiny with sarcasm, song and
laughter.
BIFF 2010 125
Musikalske takter
Lemmy
Greg Olliver har regissert TV-dokumentaren RECIPE
FOR DISASTER (2002). LEMMY er hans første helaftens dokumentarfilm.
Wes Orshoski er en New York-basert skribent, fotograf og filmskaper som har hatt bilder og tekst med
i blader som Rolling Stone, Mojo og NME. LEMMY er
hans første helaftens dokumentarfilm.
Et grundig portrett av selve inkarnasjonen av Rock
Intet menneske på denne planeten legemliggjør den platoniske ideen om rock'n'roll på samme måte som Ian
"Lemmy" Kilmister. Etter å ha startet karrieren som roadie for The Jimi Hendrix Experience, fikk Lemmy sitt første
gjennombrudd som bassist for spacerockerne i Hawkwind. Men det var først da han fikk sparken fra Hawkwind
etter en lei episode med det canadiske tollvesenet, at han la ut på den vei som skulle gjøre ham til en sann legende.
I 1975 startet Lemmy Motörhead og resten er historie. Riktignok en lang, kronglete og tidvis forbausende lite
lukrativ historie, men historie like fullt. For på tross av sin udiskutable status som en av rockehistoriens aller
største skikkelser, har Lemmy aldri blitt rik på rockestjernetilværelsen. Lemmy flyr ikke verden rundt på privatjet
mens han investerer sine royaltymilliarder i eiendom og hedgefond. Lemmy spiller rock – for så mange som måtte
gidde å møte opp. I denne grundige dokumentaren portretteres legenden via intervjuer med en rekke mer eller
mindre berømte fans og kolleger.
No person on the face of the earth embodies the spirit and the platonic idea of rock'n'roll like Ian "Lemmy" Kilmister.
Starting out as a roadie for Jimi Hendrix in the late 60's before spending the first half of the 70's as the bass player for space
rockers Hawkwind, Lemmy founded Motörhead in 1975. Although never a rich man, Lemmy's place in the pantheon of rock
is undisputable. Through interviews with fans and colleagues this documentary paints a portrait of the greatest rock'n'roller
of all time.
126 BIFF 2010
USA 2010
Manus: Greg Olliver, Wes Orshoski
Regi: Greg Olliver, Wes Orshoski
Medvirkende: Alice Cooper, Lemmy, Steve Vai, Slash,
Billy Bob Thornton, James Hetfield
Engelsk tale, 122 min
Vision Music, Los Angeles
Cinema Extraordinaire i konkurranse
Life, Above All
Oliver Schmitz (1960) vokste opp i Sør-Afrika under
apartheidregimet og utmerket seg tidlig som en
samfunnsengasjert regissør. Hans første spillefilm,
MAPANTSULA, ble spilt inn i Soweto uten tillatelse
fra myndighetene og ble tatt godt imot av landets
undertrykte befolkning, samt juryen i Cannes (Un
certain Regard 1988). Han fullførte utdannelsen
sin ved Michaelis School of Fine Arts og har siden
produsert 9 dokumentarer og 3 spillefilmer. Etter å ha
flyttet til Tyskland har han stort sett vært involvert i
TV-produksjoner, men i 2005 regisserte han PARIS JE
T‘AIME i samarbeid med bl.a. Coen-brødrene og Gus
van Sant. Schmitz holder for øyeblikket på med en ny
film, RUSSENDISCO, som ventes ferdig i 2011.
Begravde hemmeligheter
Sør-Afrika 2010
Manus: Dennis Foon, Allan Stratton
Regi: Oliver Schmitz
Foto: Bernhard Jasper
Medvirkende: Khomotso Manyak, Lerato Mvelase
Produksjonsselskap: Dreamer Joint Venture Filmproduction, Enigma Pictures, Niama Film, Senator Film
Produktion
Tysk, engelsk tale, engelske tekster.
106 min
I en liten landsby i Sør-Afrika har alle det tilsynelatende fint, men bakenfor mursteinspuss og tunge gardiner
lurer sykdommen ingen vil snakke om. Den modige og handlekraftige jenta Chandra tar på seg oppgaven å kjøpe
en kiste til sin nylig avdøde lillesøster, uvitende om at dødsfallet snart skal forandre livet hennes totalt. Ryktene
går rundt årsaken til det lille barnets død og familien går sakte men sikkert i oppløsning. Chandras bestevenn
Esther er utstøtt etter at begge foreldrene hennes døde og jentenes skjebner veves sammen. Chandra nekter å
underkaste seg landsbyens tradisjonelle holdninger rundt skam og overtro, og drar ut på en reise for å gjenforene
familien sin og for å bringe sannheten frem i lyset.
LIFE, ABOVE ALL er en varm og drivende film om vennskap og svik, samhold og utstøtelse. Selv om filmen tar opp
et dystert tema, gir den et sterkt håp om Sør-Afrikas oppvoksende generasjons handlekraft og mot til å endre sin
egen og sitt lands fremtid.
Everything seems peaceful and fine in a small township in South Africa, but behind closed doors lurks the disease nobody
wants to talk about. The brave and charismatic girl Chandra refuses to obey the village‘s traditional views on shame and
superstition, and decides to go on a journey to reunite her family and make the truth known. LIFE, ABOVE ALL is a heartwarming film about friendship and deceit, solidarity and exclusion – and above all, taking control of your own destiny.
BIFF 2010 127
Cinema Extraordinaire
Life During Wartime
Todd Solondz er en av de absolutt største kontemporære regissørene innenfor amerikansk indiefilm.
Han slo for alvor gjennom med sin andre langfilm
WELCOME TO THE DOLLHOUSE (1995), om en
utilpass tenåringsjente. Han fortsatte suksessen med
sin like smertefulle og morsomme HAPPINESS (1998)
som gav ham FIPRESCI-prisen i Cannes. Siden har
han utfordret konvensjonelt filmspråk i stadig større
grad med STORYTELLING (2001) og PALINDROMES
(2004).
Todd Solondz har laget en oppfølger til HAPPINESS, men det er fortsatt ingen som er glade
LIFE DURING WARTIME er Todd Solondz' oppfølger til HAPPINESS, filmen som i 1998 ga ham et internasjonalt
gjennombrudd som regissør. Tolv år senere møter vi igjen de tre søstrene Trish, Joy og Helen og deres nærmeste.
For første gang siden hennes pedofile ektemann Bill ble sendt i fengsel, har Trish funnet en mann hun kan se
for seg en fremtid med, og hun ser frem til å kunne gi sine barn en trygg, solid og ikke minst normal mannlig
rollemodell. Men det første møtet mellom Trishs nye flamme Harvey og hennes to sønner går ikke som hun hadde
håpet. Og når Bill samtidig slipper ut av fengselet, begynner situasjonen å bli ubehagelig lik det kaos familien
trodde de hadde lagt bak seg én gang for alle.
Med LIFE DURING WARTIME vender Todd Solondz tilbake til det han kan best, nemlig avdempede familiedramaer
hvor man under overflaten finner personer og handlinger så groteske og frastøtende at man ikke kan annet enn å
le – alternativet er for ubehagelig til å tenke på.
LIFE DURING WARTIME is Todd Solondz' loose sequel to his international breakthrough film HAPPINESS (1998). The film
revisits sisters Trish, Joy and Helen some years later, picking up where the original film left off. With her pedophile husband
Bill in jail, Trish is excited to have her new flame Harvey be a normal father-figure to her two sons. However, when Harvey is
introduced to the boys at the same time as Bill is released from prison, the troubled family is right back where we left them
the first time.
128 BIFF 2010
USA 2009
Manus: Todd Solondz
Regi: Todd Solondz
Foto: Edward Lachman
Medvirkende: Shirley Henderson, Michael K. Williams
Produksjonsselskap: Werc Werk Works
Engelsk tale, 98 min
Cinema Extraordinaire
Love Exposure
Ai no mukidashi
Shion Sono (1961) er en omstridt japansk dikter, forfatter og regissør. Han debuterte som dikter allerede
i en alder av 17, og regisserte kortfilmen I AM SHION
SONO! (1985) etter å ha avbrudt studiene. Hans første
helaftens spillefilm BICYCLE SIGHS (1990) gjorde stor
suksess både i Japan og på internasjonale filmfestivaler. Hans andre spillefilm THE ROOM (1992), om en
seriemorder på husjakt, vant juryprisen i Sundance
og bekreftet hans posisjon som en av Japans fremste
regissører. Hans mest kjente film, SUICIDE CIRCLE,
kom i 2001 og er en thriller om det høye antallet
selvmord i Japan. Han har siden publisert bøker,
diktsamlinger og laget flere suksessrike filmer.
Japansk berg-og-dal-bane av en film om ståkuk, religion og kjærlighet
Japan 2008
Manus: Shion Sono
Regi: Shion Sono
Foto: Sôhei Tanikawa
Medvirkende: Takahiro Nishijima, Hikari Mitsushima
Produksjonsselskap: Omega Project
Japansk tale, engelske tekster.
237 min
Yu er en rolig og sindig tenåring som i ung alder mister sin mor på grunn av kreft. Sorgen får faren hans til å bli
en streng katolsk prest som tvinger sønnen sin til å synde slik at han kan gi tilgivelse i etterkant. Yu oppdager at
han har talent for å synde, og spesialiserer seg i å ta bilder under skjørtene til jenter. Samtidig forelsker han seg
i Yoko, en mannehatende skolejente, men får konkurranse av en blodtørstig kultleder. En kortfattet beskrivelse
av plottet yter ikke dette heseblesende mesterverket rettferdighet. Dette er dessuten kun brøkdeler av det som
foregår i denne komplekse fire timer lange skrekk-komedien. Filmen utforsker forholdet mellom sex, religion,
vulgaritet, lengsel, og kjærlighet – og sauser disse temaene respekt- og sømløst sammen på urjapansk vis. LOVE
EXPOSURE er en smakløs, fascinerende og ustyrtelig morsom perle av en film som du kommer til å huske lenge
etter du har forlatt kinomørket.
Yu is a quiet and devout teenager who loses his mother to cancer at a young age. In the mourning process his father becomes
a strict catholic priest who forces his son to sin, something which young Yu discovers he has quite a gift for. Describing the
plot of this film in a few sentences doesn‘t do justice to this Japanese masterpiece. It explores sex, religion, vulgarity, desire
and love and mixes those themes seamlessly without restraint or respect. LOVE EXPOSURE is a tasteless, fascinating and
endlessly funny film.
BIFF 2010 129
Førpremierer Midnight Craze
FOKUS: LATIN-AMERIKA
Machete
Amerikanske Robert Rodriguez debuterte med et brak
i 1992 med den voldelige og kritikkerroste EL MARIACHI. Deretter har det gått slag i slag, med kritikerroste publikumsfavoritter som DESPERADO (1995),
FROM DUSK TILL DAWN (1996), ONCE UPON A TIME
IN MEXICO (2003), SIN CITY (2005) og GRINDHOUSE
(2007). I tillegg til sine mer personlige postmoderne
sjangerfilmer, er Rodriguez også regissør på SPY
KIDS-filmene. Rodriguez er kjent for å fylle en rekke
roller i sine filmproduksjoner; i tillegg til å produsere,
regissere, og skrive manus, opptrer han ofte som
klipper, fotograf, komponist og produksjonsdesigner.
Mexican't – Mexiwon't – Mexidon't Stop!
Da Robert Rodriguez og Quentin Tarantino laget GRINDHOUSE (2007) produserte de samtidig en rekke trailere til
filmer som aldri ble laget. En av disse var Rodriguez' trailer for det fiktive hevndramaet MACHETE – historien om en
meksikansk leiemorder som lures inn i et skittent spill og tvinges til å myrde og lemleste sin vei ut av elendigheten.
Tre år senere har filmen blitt en realitet, og det som begynte som en ren pastisj over 70-tallets exploitationfilm,
har utviklet seg til en fullverdig spillefilm med klare henvisninger til amerikansk innvandringspolitikk. Machetes
blodige oppgjør med korrupte amerikanske politikere har naturligvis stor underholdningsverdi, men i lys av de
siste lovendringene i Arizona, skal det godt gjøres å overse filmens politiske brodd. Med en rolleliste spekket med
navn som Danny Trejo, Robert DeNiro, Lindsay Lohan, Jessica Alba, Don Johnson og Steven Segal, er MACHETE rett
og slett årets mest etterlengtede actionfilm – for ikke å si en helt sentral del av årets latinamerikanske program.
MACHETE is based on one of the fake trailers that were produced for the release of Robert Rodriguez' and Quentin Tarantino's
GRINDHOUSE (2007). Three years on, Rodriguez has turned the trailer into a full-fledged feature film. The concept remains
the same: A Mexican policeman turned day labourer is decieved and framed by a gang of corrupt American politicians.
Having been set up and nearly murdered, the man known only as Machete marches an army of illegal immigrants towards
vengeance, justice and blood.
130 BIFF 2010
USA 2010
Manus: Robert Rodriguez, Álvaro Rodríguez
Regi: Robert Rodriguez
Foto: Jimmy Lindsey
Medvirkende: Danny Trejo, Robert De Niro, Jessica
Alba
Produksjonsselskap: Overnight Films, Troublemaker
Studios, Dune Entertainment III, Dune Entertainment
Engelsk tale, engelske tekster.
105 min
Dokumentarprogram
Vestland, Vestland
Mamma
Mom
Charlotte L. Loxley Helleland har gått fjernynsjournalistikk og dokumentarfilm ved Høgskulen i Volda. Siden
hun var ferdig utdannet i 2001 har hun jobba innan
tv-produksjon, blant annet som journalist, fotograf og
regissør. For tiden jobbar hun som videojournalist i
Bergens Tidende
En kort og intens film om døden og livet før den
Norge 2009
Regi: Charlotte Helleland, Hazel Mary Loxley Helleland
Foto: Charlotte Helleland
Medvirkende: Charlotte Helleland
Norsk tale, 34 min
Møt familien Helleland, en vanlig vestnorsk familie med mor, far og tre voksne døtre. Så en dag skjer det som er
alle familiers mareritt: Et familiemedlem blir alvorlig syk. Hazel, mor i familien, får diagnosen beinmargskreft
– en uhelbredelig krefttype. Livet endrer seg brått, og møtet med sykdommen blir et sjokk. Likevel har Hazel
et fantastisk mot, og en vilje til å få så mye som mulig ut av livet slik det er. På den måten hjelper hun resten av
familien til å stå på videre og fokusere på de gode opplevelsene.
Regissør Charlotte L. Loxley Helleland har filmet sin egen mor og familien sin gjennom flere år av livet med
kreftsykdommen. Selv om det er en tung og vanskelig periode, skal det vise seg at de også får oppleve store ting
sammen som familie. MAMMA er en rørende og personlig film om forholdet mellom mødre og døtre, og hvordan
selv et liv med dødelig sykdom kan være vakkert og rikt.
With MOM, director Charlotte L. Loxley Helleland has documented her own family through years of coping with the fact that
the mother of the family is afflicted with an incurable form of cancer. Even though they go through rough and tortous times,
the circumstances also bring the family together in new ways. And collectively looking death in the eye, they share moments
of unparalleled beauty and importance. MOM is an intensely personal and moving documentary about making the most out
of life.
BIFF 2010 131
Cinema Extraordinaire i konkurranse
Fokus: Østersjøen
Min glede
My Joy
Schastye moe
Sergei Loznitsa (1964) er en ukrainsk filmregissør
som primært er kjent for sine dokumentarfilmer.
Loznitsa er utdannet matematiker og arbeidet flere år
som kybernetiker, med blant annet kunstig intelligens
som et av sine spesialområder. I 1991 begynte han
på det statlige russiske kinematografiske institutt,
verdens eldste filmskole. Etter å ha blitt uteksaminert, arbeidet Loznitsa som dokumentarfilmskaper på
en rekke korte prosjekter, før han i 2008 regisserte
SWEET SIXTIES, en film som klippet sammen og
rekontekstualiserte sovjetiske propagandafilmer. MY
JOY er hans første tradisjonelle spillefilm.
En reise inn i det moderne Russland uten kart og kompass
MIN GLEDE er en historie om enkeltskjebner som flettes inn i hverandre på den russiske landsbygden. Sergei
Lotznitsa byr på en beretning som er alt annet enn lystig; vi blir med på en reise inn i et korrumpert Russland hvor
brutalitet og overlevelsesinstinkt kommer før medmenneskelighet, og hvor fattigdommens klamme, knugende
hånd holder folket i et jerngrep.
Georgy er en trailersjåfør som skal frakte et stykke gods fra Ukraina og over grensen til Russland. På motorveien
kjører han seg vill og befinner seg plutselig i ukjent terreng. Han blir stoppet i en politikontroll, og da de
hensynsløse betjentene begynner å trakassere de som er foran ham i køen, ser Georgy sitt snitt til å komme unna.
Da han vender tilbake til bilen, har han fått et nytt problem – en eldre mann som ser ut som en uteligger trenger
seg på. Den gamle mannen forteller Georgy om sin ulykksalige skjebne, hvilket danner opptakten for sjåførens
viderverdigheter på den russiske landsbygden.
MY JOY is the tale of the truck driver Georgy. Georgy leaves his home town with a load of goods, but he is forced to take
a wrong turning on the motorway, and finds himself in the middle of Russian nowhere. Georgy tries to find his way, but
gradually, against his will, he becomes drawn into the daily life of a Russian village. In a place where brutal force and survival
instincts overcome humanity and common sense, the truck driver‘s story heads for a dead end...
132 BIFF 2010
Tyskland, Ukraina, Frankrike, Nederland 2010
Manus: Sergei Loznitsa
Regi: Sergei Loznitsa
Foto: Oleg Mutu
Medvirkende: Vlad Nanov, Viktor Nemets, Olga
Shuvalova
Produksjonsselskap: Ma.ja.de. Fiction, Arte, Kinofilm,
Lemming Film
Tysk, russisk tale, 127 min
Fortissimo Films
Checkpoints - Konkurranse
Miss Landmine
Stan Feingold er en kanadisk filmskaper og fjernsynsprodusent utdannet ved Simon Fraser University
og University of British Columbia. Han har vunnet mer
enn 60 priser – deriblant en Emmy – for dokumentarer
som HEROINES (2001), PRISONERS OF AGE (2004),
RITES OF PASSAGE og HARM‘S WAY. Feingold opererer i et landskap mellom kunst og samfunnskritikk,
og har utforsket temaer som prostitusjon, vold,
avhengighet og fattigdom.
E(ste)tisk minefelt
Canada 2010
Regi: Stan Feingold
Foto: Brian Johnson
Engelsk tale, 71 min
Sexisme. Nykolonialisme. Sensur. Debatten har rast rundt Morten Traaviks kunstprosjekt “Miss Landmine“.
Prosjektet kulturrådet nektet å støtte etter å ha overprøvd sitt eget scenekunstutvalg, selv om det var valgt ut
til hovedprioritert satsingsområde i 2009. Prosjektet som ble kastet ut av vertslandet Kambodsja før det ble
ferdigstilt. Den eksplosive oppskriften lyder som så: Traavik oppsøker krigsherjede land hvor etterlatskapen av
udetonerte miner er en konstant fare for befolkningens liv og helse. Ved å reise rundt i landet finner han så
et utvalg kvinner med amputasjonsskader og inviterer de til å være med i en missekonkurranse. Vinneren får
en ny protese, litt penger og oppmerksomhet til saken. Hån og utnytting av sårbare kvinners situasjon for å gi
oppmerksomhet til et vestlig kunstnerego eller et altruistisk politisk prosjekt som overskrider sjangre for å sette
søkelys på, og bemyndiggjøre, kvinnelige mineoverlevende? Stan Feingolds dokumentar forsøker å besvare de
mange spørsmålene som kretser rundt prosjektet.
Sexism. Neo-colonialism. Censorship. Journalists, feminists and art critics went wild after Morten Traavik announced his
political art project ”Miss Landmine“, a project where female landmine survivors where invited to participate in a beauty
contest, first in Angola in 2007, then in Cambodia in 2008. This documentary follows Morten Traavik and his crew on an exiting
journey through Cambodia and presents the ideas behind the project as well as interesting reflections concerning concepts
of art and beauty.
BIFF 2010 133
Cinema Extraordinaire i konkurranse
Fokus: Latin-Amerika
Moloch Tropical
Raoul Peck (1953) har en av filmverdenens mest
mangslungne biografier. Han er født i Haiti, oppvokst
i Zaire og Frankrike, og utdannet i Tyskland – i tillegg
til nevnte land. Peck studerte ingeniørfag og økonomi
ved universitetet i Berlin, før han arbeidet fem år som
journalist og fotograf. I 1988 ble han uteksaminert fra
Film- og fjernsynsakademiet i Berlin, og ga seg deretter raskt i kast med en rekke ulike filmproduksjoner.
Han laget sin første spillefilm HAITIAN CORNER i
1989, og fulgte opp tre år senere med dokumentarfilmen LUMUMBA: DEATH OF A PROPHET. I 1993 ble
hans spillefilm THE MAN BY THE SHORE den første
haitiske filmen som ble lansert på amerikanske kinoer, og filmen deltok også i konkurranse programmet
i Cannes samme år. Deretter fulgte FALLING BODIES
(1998), fiksjonsfilmen LUMUMBA (2000) som tok for
seg samme tematikk som dokumentaren ved samme
navn, før SOMETIMES IN APRIL (2004). Mellom 1996
og 1997 fungerte Peck som Haitis kulturminister.
Diktator i solnedgang
Den haitiske filmskaperen Raoul Peck maler et vakkert tablå av en diktators indre gemakker med øyens
natur som bakgrunnskulisse. Vi befinner oss i hans palass, hvor han omgås en engere krets medarbeidere og
statsråder, mens han prøver å unngå et totalt sammenbrudd i sitt maktgrunnlag. Vi møter en tropisk "konge", hvis
Shakespeare-aktige undergang utfolder seg i et nærmest paradisisk miljø.
Kong Henri-Christophe var en av lederne for Den haitiske revolusjon, som førte til frigjøring fra Frankrike i 1804. Det
synes tydelig at Raol Peck har hatt denne diktatoren i tankene da han filmatiserte denne undergangsberetningen
lagt til moderne tid. Lettere absurdistisk i sin tilnærming bevitner vi diktatorens mor som kommer og besøker
ham og prøver å irettesette ham flere ganger, mens diktatorens tidligere venn, nå motstander, blir torturert i
palassets kjeller. MOLOCH TROPICAL er en uforglemmelig film som tegner et bilde av en diktators undergang på
en billedskjønn måte. En vakker undergang, så å si.
Raoul Peck is one of Haiti‘s few active and internationally acclaimed directors. We witness the tarnished dictator in his
last efforts to overcome a revolt from the people he has been surpressing for years with his reign of terror. This beautiful
Caribbean Shakespearean tragedy draws absurdist parallels to the undoing of the kingdom of Henri-Christophe, one of the
major leaders of the Haitian Revolution, through which Haiti gained its independence from France in 1804.
134 BIFF 2010
Haiti, Frankrike 2009
Manus: Jean-René Lemoine, Raoul Peck
Regi: Raoul Peck
Foto: Eric Guichard
Medvirkende: Zinedine Soualem, Sonia Rolland
Produksjonsselskap: Arte France, Velvet Film
Fransk, engelsk, kreolsk tale, engelske tekster.
107 min
Cinema Extraordinaire
Fokus: Østersjøen
Mother Teresa of Cats
Matka Teresa od Kotów
Pawel Sala fra Polen har bakgrunn fra kulturstudier,
radio og tv-regi. Han har laget flere dokumentarer
med en kulturell og sosiologisk vri, blant annet
SUPERNUMERARIES om statister i Roman Polanski‘s
THE PIANIST. MOTHER TERESA OF CATS er hans
spillefilmdebut både som regissør og manusforfatter,
som fantasifullt rekonstruerer et brutalt lovbrudd.
Mord, okkultisme, krig – og katter
Polen 2010
Manus: Pawel Sala
Regi: Pawel Sala
Foto: Mikołaj Łepkowski
Medvirkende: Ewa Skibinska, Mateusz Kosciukiewicz
Produksjonsselskap: Rozwój Film Production, DeLord,
Syrena Films
Polsk tale, engelske tekster.
95 min
Politiet arresterer to brødre på et motell i provinsen. Hva var årsakene til at to gutter av god familie myrdet sin
egen mor? Opprullingen av denne mordsaken fortelles på fascinerende vis via flashbacks fra helt tilbake til dagen
guttenes far kommer hjem fra krigen i Irak. Han har tydeligvis møtt veggen og lider av et kraftig posttraumatisk
syndrom. Han er gift med en kvinne som elsker sine barn og er omsorgsfull mot alle, inkludert de mange hjemløse
kattene som befolker huset.
Filmens egentlige hovedperson er den 20 år gamle sønnen Artur. Han er opphengt i det okkulte og paranormale og
er overbevist om at han innehar psykiske evner. Dette er begynnelsen på en personlighetsforandring som fjerner
alle hemninger hos den unge mannen, og som skal vise seg å få fatale konsekvenser. Men på tross av dvelingen
ved det okkulte, handler filmen dypest sett om krigens konsekvenser for soldatene som må gjennomleve den – og
så leve med den.
The police arrest two brothers at a provincial motel, but struggle to ascertain why two boys from a loving family would end up
murdering their own mother. MOTHER THERESA OF CATS is a mystery told through the clever use of flashbacks. It's a film
about a loving woman who cares for everyone around her, it's a film about a son whose interest in the occult and paranormal
triggers a potentially dangerous psychological transformation and it's a film about a father who returns from the war in Iraq
with post traumatic stress syndrome.
BIFF 2010 135
Dokumentarprogram i konkurranse
Fokus: Østersjøen
My Perestroika
Robin Hessman er utdannet fra Brown University med
grader i russisk og film. I tillegg har hun regiutdannelse fra det Statlige Russiske Instituttet for Film i
Moskva. Sammen med medregissør James Longley
mottok hun i 1994 en Oscar for eksamensfilmen
PORTRAIT OF BOY WITH DOG. I løpet av sine åtte år i
Russland jobbet Hessman med den russisk-språklige
versjonen av "Sesame Street" for russisk fjernsyn.
I USA har hun produsert dokumentaren TUPPERWARE!, som mottok Peabodyprisen i 2005, og en
PBS-dokumentar om Julia Child, JULIA! AMERICA'S
FAVORITE CHEF. Hun grunnla produksjonsselskapet
Red Square Productions i 2004, og ble tildelt stillingen
som Filmmaker in Residence ved PBS‘ Bostonavdeling WGBH, for å utvikle MY PERESTROIKA.
Fem fortellinger fra det postsovjetiske Russland
Det har vært turbulente tider i Russland de siste tretti årene. MY PERESTROIKA følger fem russere som opplevde
en beskyttet barndom i Sovjetunionen, og senere har gjennomlevd både kommunismens fall og det post-sovjetiske
Russland. Borya, Lyuba, Andrei, Olga og Ruslan deler sine historier, og sammen danner dette en kompleks og
motsetningsfull fortelling om den siste generasjonen som vokste opp bak jernteppet. Ved første øyekast virker alt i
dagens Russland forskjellig fra det sovjetiske samfunnet. Men har alle omveltningene, når alt kommer til alt, bare
ført til endringer på overflaten?
Filmen benytter seg verken av historikere, ekspertvitner eller noen allvitende forteller som forklarer hvordan vi
skal fortolke det vi ser og hører. Det eneste vi får er disse fem hovedpersonenes historier, blandet med arkivopptak
fra 70- og 80-tallets Sovjetunionen, samt den kommunistiske propagandafilmen som var en selvsagt del av det
sovjetiske dagliglivet.
MY PERESTROIKA follows five ordinary Russians living in extraordinary times; from their sheltered Soviet childhood through
the collapse of the Soviet Union to the constantly shifting political landscape of post-Soviet Russia. Borya, Lyuba, Andrei,
Olga and Ruslan share their personal stories. They were the last generation of children brought up behind the Iron Curtain.
Their memories and opinions tell a complex story about the challenges, dreams, and disillusionment of the last generation
to experience Soviet Russia.
136 BIFF 2010
USA, Storbritannia, Russland 2010
Manus: Robin Hessman
Regi: Robin Hessman
Foto: Robin Hessman
Produksjonsselskap: Bungalow Town Productions
Russisk tale, engelske tekster.
88 min
Dokumentarprogram
Fokus: Østersjøen
My Playground
Danske Kaspar Astrup Schröder (f. 1979) er selvlært
kunstner og designer. I 2004 grunnla han firmaet
Kaspar, men av og til jobber han under navnet KSPR
eller Kasparworks. Selv om han har base i København
jobber han ofte i Asia. Han har stilt ut kunst og utgitt
musikk i København, Amsterdam, Brüssel, New York
og Tokyo. I 2007 regisserte han dokumentaren CITY
SURFERS.
Verden er din lekeplass
Danmark 2009
Manus: Kaspar Astrup Schröder
Regi: Kaspar Astrup Schröder
Foto: Kaspar Astrup Schröder
Medvirkende: TEAM JIYO, BJARKE INGELS, TEAM
PKTK
Dansk, engelsk tale, engelske tekster.
50 min
Et bygg kan ha fire vegger, ett tak og en balkong – å endre på dette rent fysisk er en umulighet. Men dette setter ikke
en stopper for at man kan endre på måten en ser og benytter et bygg på. Denne alternative måten å se arkitektur
på, har blitt filosofien bak parkour, en bevegelse som har oppstått i store byer med store og ubarmhjertige
bygg. Den typiske parkourutøver er en person som ikke lar seg fortelle hvordan ting skal gjøres, og som ikke
aksepterer formaninger om å gå ned fra veggen, treet eller taket. Tanken bak parkour er at mennesker utnytter
det arkitekturen har å tilby ved å hoppe fra tak til tak, klatre opp skyskrapere og slynge seg rund lyktestolper.
Kaspar Astrup Schröders film gir et nydelig visuelt innblikk i denne kulturen og skildrer hvordan ulike grupper
rundt om i verden utnytter de ulike byenes utforming. Filmen følger i hovedsak en gruppe fra København som
ønsker å skape en park designet for å bedrive parkour – den første i verden av sitt slag.
The way one sees a building differs from person to person, as does the way people use them. The thought behind the
urban movement of parkour is that although you can not physically change a building, you can create new perspectives on
how you see and utilize it. A group of Danish parkours and freerunners hope to build a specially designed parkour park in
Copenhagen, but does using a fixed environment contradict the idea of thinking outside the box?
BIFF 2010 137
Dokumentarprogram i konkurranse
Nicolae Ceausescus selvbiografi
The Autobiography of Nicolae Ceausescu
Autobiografia lui Nicolae Ceausescu
Andrei Ujica er en rumensk manusforfatter og
regissør. Han flyttet til Tyskland i 1981, og debuterte
som filmskaper med VIDEOGRAMS OF A REVOLUTION
i 1992, et mesterverk om forholdet mellom politisk
makt og media i Europa på slutten av den kalde
krigen. Ujicas andre film, OUT OF THE PRESENT, forteller historien om kosmonauten Sergei Krikalev, som
befant seg i romstasjonen Mir mens Sovjetunionen ble
oppløst. Denne dokumentaren fra 1995 har oppnådd
kultstatus. Den sovjetiske kommunismens siste
periode er også tema i hans nyeste film NICOLAE
CEAUSESCUS SELVBIOGRAFI. Siden 2001 har Ujica
jobbet som professor i film og litteratur ved Karlsruhe
University of Arts and Design.
En diktator avslører seg selv
Man man si mye rart om Nicolae Ceausescu, men han var ikke noe ordinært sovjetkommunistisk statsoverhode. I
motsetning til alle andre østeuropeiske ledere hadde han – i alle fall i sitt første tiår som Romanias president – et
godt forhold til Vesten, og han gikk heller ikke av veien for å åpenlyst trosse Moskvas befalinger. Innad i Romania
var han gjenstand for en ekstrem persondyrkelse, samtidig som han tuktet sine undersåtter med jernhånd, ikke
minst ved hjelp av det hemmelige politiet Securitate.
NICOLAE CEAUSESCUS SELVBIOGRAFI bruker arkivfilm fra en rekke tidligere utilgjengelige kilder til å lappe
sammen et portrett av denne en gang så overeksponerte, men samtidig også mystiske skikkelsen. Regissør
Andrei Ujica tegner et bilde av Ceasescu som ligger et sted mellom en hodeløs politisk leder og en kunstner som
bruker staten som medium for å uttrykke en gjennomgripende estetisk sensibilitet. Resultatet er en bauta av en
dokumentarfilm som stiller den myteomspunne Ceausescu i et nytt lys.
Whatever one's view of Nicolae Ceausescu happens to be, he was hardly your average Soviet-controlled head of state. Being
the sole communist premier to cultivate amicable ties with the west, Ceausescu was a thorn in the side of Moscow and a
glimmer of hope in the eyes of NATO – not to mention a scourge to his own people. In this documentary director Andrei Ujica
uses previously unavailable archive footage to paint a fascinating portrait of a man who was at one time both overexposed
and shrouded in mystery.
138 BIFF 2010
Romania 2010
Manus: Andrei Ujica
Regi: Andrei Ujica
Foto: Andrei Ujica
Medvirkende: Nicolae Ceausescu
Produksjonsselskap: S.C. Icon Production
Rumensk tale, engelske tekster.
180 min
Cinema Extraordinaire Midnight Craze
Normal: The Düsseldorf Ripper
Normal
Julius Sevcik er en tsjekkisk regissør som er utdannet
ved the New York Film Academy - School of Film and
Acting, hvor han regisserte en lang rekke kortfilmer.
Hans første spillefilm var avslutningsfilmen RESTART
(2006). Sevciks filmer har blitt belønnet med priser på
filmfestivaler i New York, Mannheim, Taipei og Moskva.
Intenst og grotesk drama om en psykotisk seriemorder og hans uerfarne forsvarsadvokat
I 1929 terroriserte den tyske seriemorderen Peter Kürten den tyske byen Düsseldorf med en rekke mord, overfall
og seksuelle overgrep. Så en dag overga han seg til alles store overraskelse frivillig til politiet.
Tsjekkia, Makedonia 2009
Manus: Julius Sevcík, Anthony Neilson
Regi: Julius Sevcík
Foto: Antonio Riestra
Medvirkende: Milan Knazko, Dagmar Veskrnová, Pavel
Gajdos, Zuzana Kajnarová, Miroslav Táborský
Produksjonsselskap: Axman Productions
Tsjekkisk tale, engelske tekster.
100 min
NORMAL: THE DÜSSELDORF RIPPER starter etter Kürtens arrestasjon og fokuserer på forberedelsene til
rettssaken mot ham. Filmens hovedperson er den unge advokat Justus Wehner som blir oppnevnt som Kürtens
forsvarer og får i oppgave å overbevise retten om at hans klient er mentalt syk og dermed ikke kan dømmes til
døden. Kjemien mellom den uefarne advokaten og den kaldblodige manipulatoren Kürten får etterhvert preg av
forholdet mellom Clarice Starling og Hannibal Lecter i NATTSVERMEREN (1991). Det som i utgangspunktet var
tenkt å være en kamp for å hindre seriemorderens henrettelse utvikler seg sakte, men sikkert til en kamp om den
unge advokatens hardt tilkjempede sjelelige balanse. NORMAL er en grotesk og ekstremt stilisert film tuftet på
filosofiske spørsmål – med andre ord en perfekt midnattsfilm!
After having terrorized the German town of Düsseldorf with a series of grotesquely violent murders and assaults through the
better part of 1929, Peter Kürten one day surrenders himself to the police. As the trial is prepared, young and inexperienced
Justus Wehner is appointed as his defense attorney. And as Wehner attempts to get Kürten acquitted on an insanity plea, the
young lawyer seems to slowly, but surely get dragged into his client's contagious madness.
BIFF 2010 139
Dokumentarprogram
Oceans
Océans
Franske Jaques Perrin (1941) startet som barneskuespiller, og har sin skuespillerutdanning fra Conservatoire National Supérior d‘Art Dramatique. Han har en
lang skuespillerkarriere bak seg i Frankrike og Italia,
med høydepunkter som CINEMA PARADISO (1988) og
LES CHORISTES (2004).
Jaques Cluzaud er professor på École supérieure
d'études cinématographiques i Paris, og har tidligere
samarbeidet med Jaques Perrin på filmen WINGED
MIGRATION (2003). OCEANS er hans andre helaftens
dokumentarfilm.
En spektakulær reise ned i en ukjent verden
OCEANS tar oss med på en spektakulær reise ut på de syv hav og ned i havdypet. Ved hjelp av høyoppløselige
bilder og imponerende kameraarbeid svømmer vi fritt blant delfiner, haier, skilpadder, maneter og de aller mest
bisarre skapningene som skjuler seg i de mørkeste havdypene hvor solen aldri skinner. Denne visuelle festen av
en dokumentarfilm stiller oss ansikt til ansikt med en verden som dekker 70% av jordens overflate, men som for
de fleste av oss like gjerne kunne vært en annen planet.
OCEANS er uten tvil de siste årenes vakreste og mest betagende naturdokumentar – og definitivt en film som vil
ta pusten fra deg!
OCEANS takes us on a spectacular journey out to sea and down into the oceans of the world. Through the use of high
definition cameras and impressive tracking shots, we come face to face with a strange and mysterious world that for all
intents and purposes might as well be another planet. Spanning from the personal lives of Antarctic seals to the bizarre
creatures who reside where the sun doesn't shine, OCEANS is a breathtaking view of a part of the world most of us never get
to experience first hand.
140 BIFF 2010
Frankrike, Spania, Sveits 2010
Manus: Jacques Cluzaud, Laurent Debas,
Stéphane Durand, Laurent Gaudé, Jacques Perrin,
François Sarano
Regi: Jacques Perrin
Foto: Luc Drion, Philippe Ros, Luciano Tovoli
Produksjonsselskap: Galatée Films, Pathé, France 2
Cinéma, France 3 Cinéma, Notro Films, JMH-TSR
Engelsk tale, 104 min
Cinema Extraordinaire
Fokus: Østersjøen
Oldboys
Nikolaj Steen er en dansk sanger, sangskriver, komponist, produsent og skuespiller som debuterer som
filmregissør med OLDBOYS. Han har spesielt hatt stor
suksess som musiker. Singelen Angel ble en hit i USA
og solgte over 300 000 i 1991.
Ekstraomgang for Vagn
Danmark 2009
Manus: Nikolaj Steen
Regi: Nikolaj Steen
Foto: Niels Reedtz Johansen
Medvirkende: Christian Halken, Robert Hansen
Produksjonsselskap: Nordisk Film
Dansk tale, 100 min
Nordisk Film
Den aldrende Vagn lever et monotont og begivenhetsløst liv uten særlig sosial kontakt. Han bor alene, går på jobb,
går hjem igjen og tilbringer ettermiddagene han ikke trener fotball med oldboyslaget alene. Og selv på fotballaget
sliter han med å passe inn. Men han prøver i det minste, og når laget skal på tur til Sverige for å spille kamp
mot en gjeng politimenn, er Vagn den første på bussen. Problemet oppstår først når gjengen stopper ved en
bensinstasjon for å proviantere og glemmer den usynlige Vagn igjen på toalettet. Her møter han på en forvirret ung
fengselsfugl som nettopp har ranet bensinstasjonen, og sammen legger de to ut på et eventyr som innebefatter
romantikk, mannlig vennskap og – selvfølgelig – fotball. Men som alltid når det gjelder road movie-sjangeren, er
reisen viktigere enn målet. OLDBOYS er en velspilt, varm og humoristisk film om to utskudd som finner hverandre
på tross av sine mildt sagt ulike liv.
Vagn is in the latter half of his life and his existence is monotonous and without much social contact. He lives alone, goes
to work, goes home and spends the afternoons he doesn't practice with the oldboys football team on his own. But when the
football team sets off on a trip to Sweden, Vagn misses the bus after a lunch break at a gas station. Lost and penniless, he
unwittingly falls in with a robber fresh out of jail, and together the unlikely pair set off on an adventure.
BIFF 2010 141
Førpremierer
Om guder og mennesker
Of Gods and Men
Des Hommes Et Des Dieux
Selvlærte Xavier Beauvois er en fransk skuespiller,
filmregissør og manusforfatter. Han spilte selv hovedrollen i sin regidebut NORD i 1991, som i stor grad
var selvbiografisk. Han vant juryprisen i Cannes i 1995
med N'OUBLIE PAS QUE TU VAS MOURIR. Fra starten
har han vært en gjenganger på César-utdelingen
og ved internasjonale festivaler. OM GUD OG MENNESKER vant juryens hovedpris i Cannes i år.
Noen ganger stiller du spørsmål selv om du har gud på din side
Blant filmene som fikk mest oppmerksomhet i Cannes i år finner vi franske OM GUDER OG MENNESKER.
Handlingen utspiller seg i et klostersamfunn i Algerie og er basert på en sann hendelse hvor syv munker fra
Trappistordenen mistet livet i 1996. Filmen viser hvordan munkene må ta vanskelige valg idet de innser at deres
tilstedeværelse er et provoserende i det rådende religionspolitiske klimaet. Omstendighetene rundt drapene er
fortsatt uklare den dag i dag, det eneste vi vet er at de syv munkene ble halshugget. Regissør Xavier Beauvois har
klokt nok valgt å ikke dvele for mye ved hverken sannheten eller skyldsspørsmålet. Snarere fokuserer han på
intrigene, uroen og den trykkende stemningen i tiden som leder opp til de grusomme hendelsene.
Munkene bruker mye av tiden på å diskutere hva de skal gjøre. Skal de følge sin gudspålagte misjon og bli
værende, eller skal de føye seg etter den muslimske befolkningen som vil ha dem vekk? Skal de lytte til Gud eller
menneskene?
This year‘s Grand Prix winner in Cannes is based on the true story behind the killing of seven catholic monks in Algerie in
1996. In a heated political climate, the monks are debating whether to fulfill their godgiven mission and stay or to give in to
the wishes of the muslim population and leave. Focusing not on the question of guilt or what actually happened, OF GODS
AND MEN is an intense, thoughtful and philosophical drama about the time leading up to the horrible incident.
142 BIFF 2010
Frankrike 2010
Manus: Xavier Beauvois, Etienne Comar
Regi: Xavier Beauvois
Foto: Caroline Champetier
Medvirkende: Lambert Wilson, Michael Lonsdale
Arabisk, fransk tale, engelske tekster.
120 min
CINEMA EXTRAORDINAIRE
Fokus: Østersjøen
Ond tro
Bad Faith
Kristian Petri er en svensk regissør, manusforfatter,
forfatter og kulturjournalist. Han kom seg til Cannesfestivalen med sin debutfilm SOMMAREN (1995). Siden
har han laget både dokumentarfilmer, som BRUNNEN
(2005),og spillefilmer som DETALJER, som hentet
hjem en drøss med Guldbagger i 2004. Han har også
en sterk cv fra både kortfilmer og fjernsyn.
Et postmoderne mordmysterium
Sverige 2010
Manus: Magnus Dahlström
Regi: Kristian Petri
Foto: Hoyte van Hoytema
Medvirkende: Sonja Richter, Jonas Karlsson, Kristoffer
Joner
Produksjonsselskap: St. Paul Film
Svensk tale, 106 min
Nordisk Film Distribution
Danske Monia vandrer alene i Gøteborgs gater natterstid da hun i et smug får hun øye på den hardt skadede Frank.
Frank er den fryktede Bajonettmorderens siste offer, og etter at han har kommet seg på beina igjen, blir de to raskt
hovedpersonene i mysteriet rundt denne enigmatiske skikkelsen. Det besynderlige er bare at det kun er det to som
later til å bry seg om den kaldblodige morderen…
OND TRO er en spennende og medrivende thriller som benytter seg av en lang rekke forskjellige sjangervirkemidler.
Filmen er et lappeteppe med elementer fra drama, thriller, film noir og mer ambisiøse avantgarde-filmer. Et av
de sentrale punktene i filmen er hele veien Monias potensielt sviktende mentale helse. Det er åpenbart at det er
noe ved den danske kvinnen som ikke stemmer, og hvis vi ikke kan stole på henne, kan vi da stole på noen ting av
det filmen forteller oss?
Regissør Kristian Petri har med OND TRO laget en smart postmoderne thriller, sauset inn i en humor som er så
beksvart at det rett som det er er vanskelig å gjenkjenne den som humor i det hele tatt.
Young Monia is wandering the streets of Gothenburg at night when she stumbles upon the badly injured Frank in an
alleyway. Frank is the latest victim of the feared Bayonet Killer, but survives the experience with the aid of Monia.
Together, the two are plunged into a mystery which only they seem to care about. BAD FAITH is an ambitious
postmodern thriller, which mixes elements from a wide range of genres and assembles them into something at
once exciting, captivating – and funny.
BIFF 2010 143
Førpremierer
Onkel Boonmee som kan erindre sine tidligere liv
Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives
Loong Boonmee raleuk chat
Apichatpong Weerasethakul er en av få filmskapere
i Thailand som har jobbet utenfor det strenge studiosystemet. Han eksperimenterer med de narrative
strukturene fra thailandsk TV og radio, tegneserier og
gamle filmer. Med bilder av landsbyer, amatørskuespillere og improvisert dialog utfordrer han grensene
mellom fiksjon og dokumentar. Hans første langfilm,
DOKFA NAI MEUMAN (2000), var en enormt suksessrik dokumentarfilm. Senere har spesielt BLISSFULLY
YOURS (2002) og TROPICAL MALADY (2004) gitt ham
massiv suksess, brakt ham mange priser og gjort
ham til et etablert navn internasjonalt.
Reinkarnasjon? Hvorfor ikke? Man lever jo bare én gang!
ONKEL BOONMEE SOM KAN ERINDRE SINE TIDLIGERE LIV er en film det er mildt sagt utfordrende å
sjangerbestemme. Denne fortellingen om den døende onkel Boonmee og de mange besynderlige tildragelser som
finner sted rundt ham og hans nærmeste i hans siste dager, inneholder elementer av både drama, komedie og
mystikk. Ved hjelp av de mange åndene og gjenferdene som bebor skogen rundt hjemmet hans, legger Boonmee
ut på en reise gjennom sine mange tidligere liv, samtidig som gjør opp status for det som er i ferd med å ta slutt.
Filmen er ikke så mye en sammenhengende historie, som en serie med vage glimt fra ulike liv og tidspunkt som
sammen danner en flyktig tilstandsrapport.
Apichatpong Weerasethakuul har med sin sjette spillefilm skapt noe helt unikt – ONKEL BOONMEE… er en lun,
underfundig og hypnotisk fascinerende film som aldri beveger seg i den retningen man tror den skal. Årets
Gullpalme-vinner fra Cannes er en filmperle av de sjeldne; noe som burde kunne appellere til fans av David Lynch
– og til alle tilhenger av god film, uavhengig av sjanger.
UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES is a film that is hard to pin down. With a narrative that never
seems to move in any predictable direction, this tale of the titular uncle Boonmee takes us on a journey into a state
of mind which few of us have ever experienced. Being able to journey through his previous incarnations through the
aid of the ghosts and spirits who reside in the forest outside his home, Boonmee examines his past lives, as well
as taking stock of the one which is now coming to an end.
144 BIFF 2010
Thailand 2010
Manus: Apichatpong Weerasethakul
Regi: Apichatpong Weerasethakul
Foto: Yukontorn Mingmongkon, Sayombhu Mukdeeprom
Medvirkende: Sakda Kaewbuadee, Jenjira Pongpas
Produksjonsselskap: Kick the Machine
Thai tale, norske tekster.
114 min
Kick the Machine
Dokumentarprogram
Realfag
Oppfinnelsen av dr. Nakamats
The Invention of Dr. Nakamats
Opfindelsen av Dr. Nakamats
Danske Kaspar Astrup Schröder (f. 1979) er selvlært
kunstner og designer. I 2004 grunnla han firmaet
Kaspar, men av og til jobber han under navnet KSPR
eller Kasparworks. Selv om han har base i København
jobber han ofte i Asia. Han har stilt ut kunst og utgitt
musikk i København, Amsterdam, Brüssel, New York
og Tokyo. I 2007 regisserte han dokumentaren CITY
SURFERS.
Dr. Nakamats: Mannen som hevder å ha funnet opp nesten alt du setter pris på
Danmark 2009
Regi: Kaspar Astrup Schröder
Foto: Kaspar Astrup Schröder
Medvirkende: Dr. Nakamats
Produksjonsselskap: Plus Pictures Link
Engelsk, japansk tale, engelske tekster.
60 min
Mercury Media International
Dr. Nakamats er en kultfigur og berømt oppfinner fra Japan som med sine over 3400 patenter er verdensrekordholder
i antall oppfinnelser (til sammenligning har Edison usle tusen). Den snart 80 år gamle mannen føler seg stadig ung
og full av energi, og er hjernen bak nyvinninger som den aller første floppydiscen, hjernestimulerende te og en
motor som er drevet av lysprotoner – for å nevne noen ytterst få. Dr. Nakamats nyter nærmest kongelig anseelse
i Japan og har sin egen fanklubb. Men hvem er han egentlig, denne mystiske mesterhjernen fra Tokyo? Og hvor
kommer dette ustoppelige drivet til å finne opp nye mer eller mindre nyttige ting fra? I tillegg er Dr. Nakamats
overbevist om at han kommer til å leve til han er 144 år. Men på hvilken måte vil han nå dette målet?
OPPFINNELSEN AV DR. NAKAMATS følger denne herlige og snodige japanske berømtheten på hans livsforlengende
oppdrag samtidig som han til stadighet kommer opp med ideer til nye oppfinnelser.
The 80-year-old Japanese inventor Dr. Nakamats is the brain behind such useful devices as the very first floppy
disk (years ahead IBM), brain-stimulating tea, the water-powered bike taxi and a motor that runs on photons. In
Japan Dr. Nakamats enjoys a level of respect tantamount to royalty, and presides over his very own fan club. But
who is he, this mysterious mastermind from Tokyo? And where does his unstoppable drive to bring new things to
the world come from?
BIFF 2010 145
Cinema Extraordinaire
Fokus: Østersjøen
Paper Soldier
Bumazhnyy soldat
Alexei German jr. ble født i Moskva i 1976, men
vokste opp i det som den gang het Leningrad – nå St.
Petersburg. Han tok eksamen i 2001 ved VGIK – det
prestisjetunge filmakademiet i Moskva. Siden flyttet
han tilbake til St. Petersburg hvor han arbeidet med
forskjellige kortfilmer ved Lenfilmstudio, hvor hans
far var leder, før han laget den bemerkelsesvedige
debutlangfilmen SISTE TOG i 2003. Siden den gang
har han laget de to langfilmene GARPASTUM (2005)
og PAPER SOLDIER (2008), samt et segment i filmen
KOROTKOE ZAMYKANIE (2009).
Et komplekst kjærlighetsdrama fra den sovjetiske romfartens barndom
Stedet er Kasakhstan og året er 1961. Doktor Daniel Pokrovsky har fått jobben med å følge forberedelsene til en
tropp med russiske kosmonauter som er tenkt å bli de første menneskene i verdensrommet. Mens teknikerne
finsliper farkosten som skal bringe Jurij Gagarin ut i rommet, innleder den gifte legen et forhold til den unge Vera.
Og da Daniel vender tilbake til Moskva, blir det åpenbart at forholdet mellom ham og hans kone nærmer seg en
krise.
Dette vakre, velspilte trekantdramaet utspiller seg mot et forunderlig besnærende bakteppe; de kalde, grå, endeløse
kasakhstanske steppene er åsted for det som på denne tiden var de mest avanserte teknologiske eksperimentene
i verden. Kontrasten mellom sovjetkommunismens høyteknologiske maskineri og den sentralasiatiske geografien
danner et slående bilde av mennesker som er i ferd med å utrette det umulige, og i lys av dette synes karakterenes
individuelle problemer sørgelig små. PAPER SOLDIER vant Sølvløven i Venezia i 2008, og viste nok en gang at
Aleksei German Jr. har arvet mer enn bare navnet etter sin legendariske far.
Kazakhstan, 1961: Doctor Daniel Pokrovsky has been assigned as the resident medic to the troupe of Soviet kosmonauts who
are training become the first humans in space. Splitting his time between his home in Moscow and the kosmonaut launching
facility on the Kazakh steppes, the married doctor strikes up a relationship with the young, beautiful and romantically
inexperienced Vera. And as rockets crash and burn as the day of the launch comes ever closer, Daniel's life seems to bee
falling apart as well.
146 BIFF 2010
Russland 2008
Manus: Vladimir Arkusja, Aleksei German Jr., Julia
Glezarova
Regi: Aleksei German Jr.
Foto: Maksim Drozdov, Alisher Khamidkhodjaev
Medvirkende: Chulpan Khamatova, Merab Ninidze
Russisk tale, engelske tekster.
118 min
Dokumentarprogram
The Parking Lot Movie
Meghan Eckman har en grad i engelsk språk og litteratur fra University of Virginia fra 2000. Siden har hun
laget en rekke korte dokumentarfilmer og jobbet som
klipper i New York. Hun produserte og klippet PLANET
OF THE ARABS som ble vist på Sundance i 2005. THE
PARKING LOT MOVIE er langfilmdebuten hennes.
Endelig er den her! Dokumentarfilmen om verdens beste parkeringsplass!
USA 2010
Regi: Meghan Eckman
Foto: Bryan Bieber, Eric Hurt
Produksjonsselskap: Redhouse Productions
Engelsk tale, engelske tekster.
74 min
I Charlottesville finner vi parkeringsplassen som kun går under navnet The Corner Parking Lot. Parkeringsplassen
er en legendarisk institusjon i byen, og fungerer som et fristed for dens mange eksentriske parkeringsvakter. Utstyrt
med en mikroskopisk bod og en bunnløs forakt for de rike og suksessfulle, har parkeringsvaktene under ledelse
av sin sjef og "spirituelle leder" Chris Farina, bygget opp sitt eget lille mikrokosmos hvor samfunnets normer og
uskrevne regler ikke gjelder. Med en stab bestående av overutdannede og underbetalte menn, og en filosofi som
går ut på at den eneste måten å unnslippe verdens iboende kjiphet er å ganske enkelt la være å ta hensyn til den, er
parkeringsplassen en verden med sine helt egne lover og regler. Her finner man antropologistudenter, filosofer,
buddhister og slackere, alle forent av sin felles forkjærlighet for å henge ut med kollegaene og sitt kollektive hat
mot enhver person som skulle finne på å ymte frempå om at prisen for å parkere er for høy.
THE PARKING LOT MOVIE er en humoristisk, upretensiøs og sjarmerende dokumentarfilm om å leve i henhold til
sine egne idealer, uansett hva omverdenen måtte mene.
In Charlottesville, Virginia we find what the locals refer to only as The Corner Parking Lot. Under the guidance of their boss
and "spiritual leader" Chris Farina, the parking attendants have created a microcosm of their own, where few of society's
unwritten rules apply. Furnished with a miniature booth and a shared contempt for big cars and wealthy college kids, the
ragtag team of attendants spend their days hanging out.
BIFF 2010 147
Cinema Extraordinaire
La Passione
The Passion
Carlo Mazzacurati fra Padua i Italia begynte sin
regikarriere i 1980 med VAGABONDI. To av hans
mest kjente filmer er IL TORO (1994) og LA LINGUA
DEL SANTO (2000). Han har også hatt suksess som
manusforfatter med storfilmer som MARRAKECHEKSPRESSEN (1989). Han har også spilt små roller
i tre filmer av Nani Moretti. Mazzacurati har vunnet
en rekke priser.
Jesus, skrivesperre og vannlekkasjer
Denne italienske komedien var hjertelig tilstede på filmfestivalen i Venezia i september. Den er delvis innspilt i
Bergen – for ikke å si Hølkje! Filmen handler om den avdankede filmskaperen Gianni Dubois, som ikke lenger
tilhører tetskiktet i italiensk film ettersom han har rundet femti. Han har imidlertid fått tilbud om å utvikle et
manus for en film med en kjent kvinnelig TV-stjerne i hovedrollen, og han øyner også muligheten til å regissere
filmen selv. Problemet er at han har fått skrivesperre. Og et enda større problem er at han eier en ferieleilighet
i Toscana som ligger vegg i vegg med en kirke, hvor en vannlekkasje truer med å ødelegge en freske som er av
uvurderlig betydning for landsbyen. Byrådet har imidlertid et større problem: I henhold til tradisjonen skal de
sette opp Jesuspasjonen i påsken, men den foretaksomme produsenten er død og noen må erstatte ham. Gianni
får kniven på strupen – glem søksmål og anmeldelse til Riksantikvaren, - men se for guds skyld til å sette i gang
å instruere!
Gianni Dubois is a down on his luck filmdirector, whose career has most definitely seen better days. Regarded as a has-been
by the industry, he eagerly jumps at the chance to write a film for a famous TV-actress, thinking this might be his way back
into the director's chair. But when he's struck with writer's block and the piping in his flat in Tuscany threatens to destroy an
age old mural at the local church, wheels are set in motion which, before he knows it, sees Dubois instructing the Passion
of Jesus.
148 BIFF 2010
Italia 2010
Manus: Umberto Contarello, Doriana Leondeff, Carlo
Mazzacurati, Marco Pettenello
Regi: Carlo Mazzacurati
Foto: Luca Bigazzi
Medvirkende: Silvio Orlando, Giuseppe Battiston
Produksjonsselskap: Fandango
Italiensk tale, engelske tekster.
106 min
ANTONIO
JOSH
ANTHONY
GEMMA
BANDERAS
BROLIN
HOPKINS
JONES
FREIDA
LUCY
NAOMI
PINTO
PUNCH
WATTS
IN MIND-BLOWING
3D
WRITTEN AND DIRECTED BY
WOODY ALLEN
NORGESPREMIERE
22.OKTOBER!
The last piece of the puzzle...
is you!
PÅ KINO FRA 29.OKTOBER!
Dokumentarprogram
The People vs George Lucas
Alexandre O. Philippe er født og oppvokst i Genève,
Sveits. Han har regissert en rekke dokumentar- og
fiksjonskortfilmer, blant andre LEFT (2006), THE
SPOT (2008) og INSIDE (2009), som har blitt vist på
over 70 internasjonale filmfestivaler og har innbrakt
en rekke priser. Philippe er kreativ leder og medeier
i den Denverbaserte Cinema Vertige. Han jobber nå
med en rekke prosjekter, blant annet en westernfilm,
og flere korte og fullengdes dokumentarfilmer. THE
PEOPLE VS. GEORGE LUCAS er hans tredje helaftens
dokumentarfilm.
Hvem er det egentlig han tror han er?
Den opprinnelige STAR WARS-trilogien både definerte og sveiset sammen en hel generasjon. Med disse filmene
skapte George Lucas noe mer enn en serie filmer; han skapte en franchise, en industri, en estetikk – og et univers
av karakterer og fortellinger som over tredve år senere fortsatt lever i beste velgående. Problemet er bare at
Lucas' senere eventyr i Star Wars-universet er mildt sagt omstridt blant hans mange tilhengere. Og særlig er det
filmene STAR WARS I–III og karakteren Jar Jar Binks som har satt sinnene i kok. THE PEOPLE VS. GEORGE LUCAS
er en original dokumentarfilm om hva som skjer når et stykke fiksjon vokser seg så stort og overskridende at
opphavsmannen mister fullstendig kontroll, og alle og enhver føler seg som medforfattere. Det er også en skildring
av Star Wars-fansens mildt sagt komplekse forhold til mannen som skapte deres store besettelse. Men mest av alt
er det en underholdende og morsom dokumentar om et av vår tids største populærkulturelle fenomener.
With STAR WARS George Lucas created something bigger than himself. So much bigger, in fact, that thousands
of fans all over the world think their vision of the Star Wars universe is more valid than that of its creator. THE
PEOPLE VS. GEORGE LUCAS takes a look at what happens when a piece of fiction transcends its originator.
Through a series of interviews and clever narrative devices, this original documentary portrays the highly complex
relationship between George Lucas and the fans of his work.
150 BIFF 2010
Storbritannia, USA 2010
Regi: Alexandre O. Philippe
Foto: Robert Muratore
Produksjonsselskap: Exhibit A Pictures, Quark Films
Engelsk, fransk tale, engelske tekster.
97 min
Førpremierer
Pinnsvinets hemmelighet
The Hedgehog
Le hérrison
Mona Achache er en fransk manusforfatter, skuespiller og regissør. PINNSVINETS HEMMELIGHET er
hennes debutfilm som regissør.
Piggene ute
Frankrike, Italia 2009
Manus: Mona Achache
Regi: Mona Achache
Foto: Patrick Blossier
Medvirkende: Josiane Balasko, Garance Le Guillermic
Produksjonsselskap: Les Films des Tournelles
Fransk, japansk tale, norske tekster.
100 min
11 ÅR GAMLE PALOMA teller ned til 12-årsdagen. Da skal hun ta sitt eget liv. Intelligent utover sitt eget beste,
kjedes hun av overklassens platte hverdagslige rutine. Paloma er brutalt ærlig som kun et barn kan være, og
gjennom hennes øyne brettes en verden av små hemmeligheter ut – en verden av litterære referanser og perfekte
gjemmesteder. Utstyrt med farens gamle kamera søker hun spenning, og retter avkledende blikk mot naboene i
blokka. Først når japanske Mr. Ochou flytter inn med kattene Kitty og Levin (oppkalt etter karakterer fra Tolstojs
Anna Karenina), begynner ting å skje. Den kultiverte herremannen vekker til live elegansen hos portnersken
Madame Michel, og lokker frem livsgnisten i Paloma. Gjennom nye vennskap lærer Paloma at det finnes bedre
kattenavn enn Constitution og Parlement.
PINNSVINETS HEMMELIGHET er et varmt og vakkert drama om en enstøing som plutselig slår ut i full blomst når
hun endelig møter noen som ser henne for den hun er.
11 year old Paloma is counting down the days to her 12th birthday, because this year she is getting herself a big present –
suicide. Intelligent way beyond her years and bored out of her mind with the banal and tedious routines of the bourgeoise,
Paloma attempts to fill her days with something that may go someway towards inspiring her. Enter Mr. Ouchu, a new
Japanese tennant, who slowly manages to bring some of Paloma's lust for life back.
BIFF 2010 151
Dokumentarprogram
Realfag
Plug & Pray
Jens Schanze er en tysk dokumentarfilmskaper,
som regisserte sin første dokumentar – DAS KLEINE
KAUFHAUS‚ om en liten klesbutikk i München
– i 1999. Deretter laget han den prisbelønte OTZENRATHER SPRUNG (2001) som handlet om tvangsflyttingen av flere landsbyer i området rundt Köln på
grunn av oppdagelsen av en kullgruve. Han fulgte
opp med BROT UND TÖNE (2004), en film som tar
for seg et symfoniorkester bestående av arbeidsløse
musikere. Schanzes største suksess før PLUG &
PRAY, er dog WINTERKINDER - DIE SCHWEIGENDE
GENERATION (2005), hvor han utforsket sin familie –
og i særdeleshet sin bestefars – forhold til nazistene.
Resultatet var et mildt sagt ubehagelig og personlig
dypdykk i regissørens egen nedarvede bakgrunnshistorie. PLUG & PRAY er Schanzes hittil største
film på det internasjonale markedet.
Homo ex machina?
Å skape liv er et av menneskets eldste drømmer, og med dagens teknologiske utvikling er man i en situasjon hvor
i alle fall de mest visjonære av oss øyner muligheten for å faktisk få det til. PLUG & PRAY er en film som tar for
seg to diametralt motstridende syn på denne utviklingen. På den ene siden finner man forfatteren og oppfinneren
Raymond Kurzweil, som hevder at en total sammensmelting av menneskelig biologi og menneskeskapt
teknologi ikke bare er uunngåelig, men også det beste som kan skje menneskeheten. I kontrast til Kurzweils
tøylesløse optimisme står den aldrende informatikkprofessoren Joseph Weizenbaum. På sine eldre dager bruker
Weizenbaum mye av sin tid på å advare mot hvor den ureflekterte teknologiske utviklingen er på vei, ved ganske
enkelt å stille spørsmålet "Hvorfor er det ønskelig?".
PLUG & PRAY er en fascinerende og underholdende dokumentarfilm om store og grunnleggende spørsmål, fortalt
via en rundreise i en verden av teknologi de fleste av oss trodde fortsatt var science fiction.
Creating life is one of man's oldest ambitions, and in a world where technology advances at an ever increasing pace, certain
visionaries are envisioning this age old dream becoming reality. But not everyone sees this as something that will benefit
humanity. In PLUG & PRAY we are taken on a trip through a world of fantastical technology while discussing the moral and
philosophical implications of creating artificial intelligence and – ultimately – artificial human beings.
152 BIFF 2010
Tyskland 2010
Manus: Judith Malek-Mahdavi, Jens Schanze
Regi: Jens Schanze
Foto: Börres Weiffenbach
Medvirkende: Joseph Weizenbaum, Raymond Kurzweil
Produksjonsselskap: Bayerischer Rundfunk, Mascha
Film
Engelsk, japansk, italiensk, tysk tale, engelske tekster.
90 min
Rom for kultur
Radisson Blu Hotel Norge er stolt samarbeidspartner
med Bergen internasjonale filmfestival.
Med beliggenhet i hjertet av Bergen, er vi et naturlig førstevalg for deg
som trenger møtested, spisested eller overnatting under BIFF.
Ole Bull restaurant finner du i 2. etg.
Vi skreddersyr også private selskap i vår selskapsavdeling, etter dine ønsker.
Radissonblu.com/hotelnorge-bergen
Tlf: 55 57 30 00
Cinema Extraordinaire
Le Quattro Volte
The Four Times
Michelangelo Frammartino er en italiensk regissør,
manusforfatter og klipper, kjent for å lage filmer med
svært lite dialog. Han regisserte sin første spillefilm
IL DONO i 2003, og fulgte opp i år opp med LE QUATTRO VOLTE.
Anarkististiske geiter, en bil uten bremser og en uforglemmelig, prisvinnende hund
Uten dialog og uten mennesker i hovedrollene, skulle man ikke tro at LE QUATTRO VOLTE skulle være en av
årets mest severdige filmer. Men under årets festival i Cannes var det nettopp denne filmen som skilte seg ut og
viste seg å være en av de mest spesielle og minneverdige filmopplevelsene på lang tid. Den er en slags syklisk
kvasidokumentar om livet i en isolert kalabresisk landsby, men er på samme tid filosofisk og leken, nydelig filmet
og tidvis veldig tørrvittig.
LE QUATTRO VOLTE begynner med at vi følger en eldre gjeter, men regissør Michelangelo Frammartino gir raskt
stafettpinnen videre, overbevist om at det ikke nødvendigvis er menneskene som bør å ha hovedrollen i filmer.
Istedet fylles historien med anarkistiske geiter, en bil uten bremser og en uforglemmelig hund som stjeler hele
filmen i en lang, glimrende planlagt scene som ga den en velfortjent jurypris for beste hund i Cannes. Filmen har
også vunnet Europa Cinema Award i Cannes, samt hovedprisen på filmfestivalene i Reykjavik og Annecy.
With almost no dialogue and without humans occupying the leading roles, you‘d never guess that FOUR TIMES would be one
of the year‘s most enjoyable and memorable films. But it is. It is a philosophical yet liberating and playful quasi-documentary,
filled with anarchic goats, a car without breaks, and old man drinking water with holy dust and a brilliant long take of an
award winning comic dog genius. FOUR TIMES won the Europa Cinema Award in Cannes as well as the main prizes at the
film festivals in Reykjavik and Annecy.
154 BIFF 2010
Italia 2010
Manus: Michelangelo Frammartino
Regi: Michelangelo Frammartino
Foto: Andrea Locatelli
Medvirkende: Giuseppe Fuda, Bruno Timpano,
Nazareno Timpano
Produksjonsselskap: Vivo Film, Essential Filmproduktion, Invisible Film, Ventura Film
Italiensk tale, engelske tekster.
88 min
Cinecittà Luce
Cinema Extraordinaire
Fokus: Østersjøen
R
Tobias Lindholm er en dansk manusforfatter som de
siste årene har arbeidet i fjernsynet. Han samarbeidet
først med medregissør Michael Noer som manusforfatter på kortfilmen HAWAII (2006), og skrev dessuten
manus til Thomas Vinterbergs SUBMARINO (2010)
sammen med regissøren. R er hans første spillefilm
både som regissør og manusforfatter.
Michael Noer er en dansk filmregissør som debuterte
med dokumentarfilmen VESTERBRO i 2007. Året etter
fulgte roadmovien DE VILDE HJERTER, før han i 2010
slo seg sammen med Tobias Lindholm for å skrive og
regissere R.
Intenst og ubehagelig realistisk fengselsdrama fra Danmark
Danmark 2010
Manus: Tobias Lindholm, Michael Noer
Regi: Tobias Lindholm, Michael Noer
Foto: Magnus Nordenhof Jønck Medvirkende: Johan Philip Asbæk, Dulfi Al-Jabouri
Produksjonsselskap: Nordisk Film
Arabisk, dansk tale, engelske tekster.
99 min
En brutal knivstikkingsepisode sikrer unge Rune en enecelle i Danmarks tøffeste fengsel. Her møter han en
verden hvor brutal vold, skiftende lojalitet og en nådeløs indre justis danner rammene for den ellers så grå og
rutinepregede hverdagen. Som ny i fengselet befinner Rune seg i en spesielt utsatt posisjon, og det faktum at
mannen han stakk ned har venner på innsiden gjør ikke saken bedre. Men samtidig som han vinner en plass i en
av fengselets mest fryktede gjenger, gjør han også en uventet oppdagelse. Ved en tilfeldighet oppdager han en
måte å frakte narkotika mellom fengselets to adskilte avdelinger, og sammen med sin nye kompis Rashid stiger
han raskt i gradene på grunn av sine logistiske evner. Rashid er muslim og sorterer derfor inn under en annen,
konkurrerende gjeng, og de to blir raskt et uromoment i fengselets inngrodde hierarki.
R er en film som er like nådeløs og ubehagelig som den virkeligheten den skildrer. Vi advarer mot sterke scener,
men vi advarer også mot å gå glipp av en av de siste årenes suverent beste danske filmer.
Rune is a young man who gets sent off to Denmark's toughest prison after stabbing a man with a knife. Inside the prison
walls he is faced with a brutal world where sudden violence, shifting loyalties and a strict inner justice is the order of the day.
As a new inmate, Rune is in a particularly vulnerable position, but when he finds a way to smuggle drugs from one end of
the prison to another, he starts moving up the ladder. R is an unpleasant yet refreshingly ambitious slice of European social
realism.
BIFF 2010 155
Dokumentarprogram
Racing Dreams
Marshall Currys første langfilm, STREET FIGHT
(2005), ble nominert til Oscar for beste dokumentarfilm. Den har vunnet en rekke priser og var
blant annet nominert til Emmy-pris for nyheter og
dokumentarer. Filmmaker Magazine presenterte ham
som en av ”25 New Faces of Independent Film“, og
med RACING DREAMS fortsetter han trenden med å
vinne priser.
Engasjerende og underholdende fartsfylt film om tre unge racerstjerners vei til suksess og oppvekst
Idrett på aldersbestemt nivå er blodig alvor i USA. Vi følger tre gokartracere som ikke engang har begynt på
ungdomsskolen i knallhard kniving om å bli best i landet. De beste gokartracerne har sponsoravtaler og
turneringene følges med argusøyne av medier og publikum. At tolv år gamle Josh må huske å drikke Pepsi når det
er et kamera i nærheten viser det ekstreme amerikanske konsum- og konkurransesamfunnet. Alle drømmer om
å delta i NASCAR, det største racersirkuset i landet.
RACING DREAMS viser en trio på vei fra barndom til ungdom, med alle utfordringene det innebærer. Vi blir også
kjent med familiene de har rundt seg som støtter og presser talentene i sin jakt på racerære. Annebeth driver med
sporten faren brenner for og viser at jenter kan konkurrere på likt nivå med gutter i den ekstremt mannsdominerte
bilverdenen. Regissør Curry stakk av med prisen for beste dokumentarfilm for RACING DREAMS på Tribecafestivalen i fjor og filmen har fortsatt å raske med seg priser.
This fast paced and entertaining documentary on three young racers way to success gives intimate portraits of kids meeting
the challenges of growing up. From fierce competition to family troubles the talented and charming youngsters find their way
with support and pressure from their loved ones. Director Marshall Curry follows up his debut STREET FIGHT with another
award winning people pleaser.
156 BIFF 2010
USA 2009
Manus: Marshall Curry
Regi: Marshall Curry
Foto: Peter Gordon, Wolfgang Held, Alan Jacobsen
Produksjonsselskap: Marshall Curry Productions LLC
Engelsk tale, 93 min
Cinema Extraordinaire
Fokus: Østersjøen
Raneren
The Robber
Der Räuber
Benjamin Heisenberg har med sine to spillefilmer
SLEEPER (2005) og RANEREN gjort seg bemerket som
en mann det i fremtiden er grunn til å forvente virkelig
store ting av. Allerede i debutfilmen utviste han en
høyst særegen sans for stil og stemning, og med
RANEREN følger han opp det gode sporet. Benjamin
Heisenberg Heisenberg er definitivt en regissør man
bør holde øye med.
Den sanne historien om maratonløperen som ble bankraner
Tyskland, Østerrike 2009
Manus: Benjamin Heisenberg, Martin Prinz
Regi: Benjamin Heisenberg
Foto: Reinhold Vorschneider
Medvirkende: Florian Wotruba, Johann Bednar, Markus
Schleinzer, Peter Vilnai, Max Edelbacher
Produksjonsselskap: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, Peter Heilrath Filmproduktion
Tysk tale, 90 min
Films Distribution
RANEREN er et kriminaldrama basert på den sanne historien om maratonløperen Johann Rettenberger som levde
et dobbeltliv som bankraner. Rettenberger fremstår verken som en spesielt sympatisk eller usympatisk karakter,
snarere fremstilles han som en mann hvis mentale prosesser er fullstendig synkronisert med hans handlinger.
Blottet for sentimentalitet og bortkastet tenkearbeid gjør Rettenberger de tingene han må – løpe og rane banker –
og fint lite annet. Det er først når Erika, en gammel bekjent, dukker opp at han mister likevekten og ting for alvor
begynner å gå galt. Og når først uhellet er ute, møter Rettenberger problemene på den eneste måten han kan:
Han løper.
Med sin kjølige, dvelende distanse og sitt unike talent for å skape en urovekkende, nervøs stemning, har den
fremtidige mesterregissøren Benjamin Heisenberg laget en film som makter å fylle sitt publikum med den samme
eksistensielle rastløsheten som preger hovedpersonen. Resultatet er en filmopplevelse hvor man aldri slapper av,
og hvor man hele veien føler den uunngåelige undergangen på kroppen.
THE ROBBER is a crime drama based on the true story of Johann Rettenberger, a marathon runner who was also a prolific
bankrobber. That is, until the day when his old acquaintance Erika suddenly appears and snaps Johann out of his carefully
maintained balance. With his feelings for Erika messing up his otherwise unsentimental and cold demeanour, Rettenberger
starts making mistakes which threaten to ruin everything. And when trouble rears its head, our protagonist handles it the
way he handles everything – by running.
BIFF 2010 157
Førpremierer
Red
Robert Schwentke (1968) er en tysk regissør fra
Stuttgart som har utdannelse fra American Film
Institute. Han skrev og regisserte for tysk fjernsyn
i flere over, før han i 2002 skrev og regisserte sin
første spillefilm, TATTOO. I 2003 regisserte han Jodie
Foster i filmen FLIGHTPLAN og i 2009 regisserte han
THE TIME TRAVELER‘S WIFE basert på romanen med
sammen navn.
Dette er den beste actionkomedien du kommer til å se på kino neste år - BIFF viser den nå!
RED er basert på tegneserieren ved samme navn skrevet av Warren Ellis og tegnet av Cully Hamner. Vi møter Frank,
Joe, Marvin og Victoria - alle tidligere toppagenter i CIA som nå nyter sin stille pensjonisttilværelse. Men som i
deres fordums dager skal det vise seg at idyllen ikke varer lenge. CIA har innsett at de gamle agentveteranene
vet for mye og starter en aksjon for å ta dem av dage. Det hele starter den dagen Frank får besøk av en spenstig
leiemorder og livet igjen begynner å minne om den actionfylte fortiden. For å stoppe aksjonen begir Frank og hans
tidligere arbeidskollegaer seg ut på en halsbrekkende reise for å ta seg inn i CIAs hovedkvarter hvor de kommer
til å avdekke en av de største konspirasjonene i regjeringens historie.
Der hvor Ellis og Hamners tegneserier er spekket med brutale voldsscener, henter denne actionfylte komedien
sin styrke i store mengder humor og et flott skuespillerensemble. Det er med andre ord grunn til å tro at mange
vil finne noe å glede seg over i denne stjernespekkede storfilmen.
Frank, Joe, Marvin and Victoria used to be the CIA‘s top agents - but the secrets they know just made them the Agency‘s top
targets. Now framed for assassination, they must use all of their collective cunning, experience and teamwork to stay one
step ahead of their deadly pursuers and stay alive. To stop the operation, the team embarks on a cross-country mission to
break into the top secret CIA headquarters, where they will uncover one of the biggest conspiracies in government history.
158 BIFF 2010
USA 2010
Manus: Jon Hoeber. Erich Hoeber
Regi: Robert Schwentke
Foto: Florian Ballhaus
Medvirkende: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan
Freeman
Produksjonsselskap: Summit Entertainment, Di
Bonaventura Pictures, DC Entertainment
Engelsk tale, 111 min
Summit Entertainment
Dokumentarprogram
Restrepo
Sebastian Junger lot seg embedde hos de amerikanske troppene i Korangaldalen, sammen med
Tim Hetherington. De to skrev for Vanity Fair, men
har lang fartstid som journalister i kriserammede
områder. Junger fikk sitt gjennombrudd med boken
"The Perfect Storm" og har siden skrevet flere bøker
om ulike temaer. Han har også tidligere rapportert fra
Afghanistan, der spesielt intervjuet med Ahmed Shah
Massoud regnes som et høydepunkt. RESTREPO er
Jungers debutfilmen som regissør.
Tim Hetherington har virket som fotograf siden 1997,
hovedsakelig i vestafrikanske konfliktområder. Han
har også publisert en bok om arbeidet sitt i Liberia.
Hetherington vant i 2007 World Press Photo-prisen
for et av sine bilder fra Korangaldalen. RESTREPO er
Hetheringtons første film som regissør.
USA 2010
Regi: Sebastian Junger, Tim Hetherington
Foto: Sebastian Junger, Tim Hetherington
Produksjonsselskap: Outpost Films
Engelsk tale, utekstet.
94 min
Den amerikanske ARMADILLO
Korangaldalen i Afghanistan er voldsomt vakker; stupbratte fjellsider, uberørt natur og få spor av sivilisasjon.
Den er også en åre for Taliban, som strømmer gjennom dalen fra Pakistan i sør og nordover mot taktisk viktige
områder i Afghanistan. Strategisk har det vært viktig for koalisjonsstyrkene å ha kontroll over denne dalen, men
de loddrette fjellmassivene og manglende lokalkunnskap har gjort jobben vanskelig. Den amerikanske basen har
ligget slik til at den daglig er blitt beskutt og troppene har omdøpt Korangal til “dødens dal“. I 2007 dro Sebastian
Junger og Tim Hetherington for å dokumentere de amerikanske troppene i Korangaldalen. De følger soldatene
tett og vi får et akutt innblikk i psyken til de amerikanske troppene mens de kjemper mot en fiende som synes
å gå i ett med landskapet rundt dem. RESTREPO er den amerikanske ARMADILLO, men tatt i betraktning dens
tvetydige skildring av de vestlige soldatenes kamp mot en usynlig fiende, er både APOKALYPSE NÅ (1979) og
Joseph Conrads roman "Heart of Darkness" også relevante referanser.
The Korangal valley is a strategically important vein for the Taliban. Coalition forces have fought long and hard in this area
and US troops have dubbed it ”the valley of death“. In 2007 Sebastian Junger and Tim Hetherington embedded themselves
with the contingency going to the Korangal. They offer us a rare insight into lives and psyche of the troops on the frontlines
of a battle against an enemy who seems capable of blending seemlessly into the inhospitable terrain. This is the American
ARMADILLO.
BIFF 2010 159
Cinema Extraordinaire
Fokus: Latin-Amerika
Revolución
REVOLUCIÓN er laget av ti av de mest profilerte og
spennende meksikanske regissørene som har gjort
seg bemerket på internasjonale filmfestivaler de siste
årene: Mariana Chenillo, Fernando Eimbcke, Amat
Escalante, Gael García Bernal, Rodrigo García, Diego
Luna, Gerardo Naranjo, Rodrigo Plá, Carlos Reygadas
og Patricia Riggen.
Ti av Mexicos beste regissører utfordrer betydningen av den meksikanske revolusjon etter hundre år
Den meksikanske revolusjonen brøt løs i 1910 og meksikansk film feirer med å slippe løs sine beste regissører
med hver sin kortfilm om hva revolusjon betyr for dem. Filmene holder høyt nivå og viser spennvidden og spensten
i en av de absolutt fremste filmindustriene i Amerika. Vi ser ulike innfallsvinkler til revolusjonen og får et tydelig
bilde av at unge meksikanere på 2000-tallet ikke har noe blindt, positivt forhold til Reolusjonen med stor R.
Desillusjon, desperasjon, aggresjon og nostalgi gjennomsyrer REVOLUCIÓN.
Estetisk er filmene en nytelse, og de utfordrende narrative virkemidlene holder spenningen oppe gjennom alle
bidragene. Med subtile virkemidler avslører de en revolusjon som har hengitt seg til korrupsjon, dobbeltmoral
og opportunisme. Snarere enn en hyllest har dette prosjektet til Gael García Bernal og Diego Luna blitt en
frustrasjonsfanfare over en revolusjon som aldri innfridde. Like fullt framstår det som en hyllest til et av verdens
mest spennende filmland.
Ten of todays most prominent Mexican directors challenge what their Revolution means 100 years after its outbreak. With
tremendous range and energy, the different artists portray a failed and corrupted revolution filled with disillusionment,
desperation, aggression and nostalgia. With aesthetic flaire and narrative creativity the best of Mexico‘s film makers reveal
their frustration with the political elite, thus cementing their position as one of the most exciting film industries in the world.
160 BIFF 2010
Mexico 2010
Manus: Mariana Chenillo, Fernando Eimbcke, Amat
Escalante, Gael García Bernal, Rodrigo García, Diego
Luna, Gerardo Naranjo, Rodrigo Plá, Carlos Reygadas
og Patricia Riggen.
Regi: Mariana Chenillo, Fernando Eimbcke, Amat
Escalante, Gael García Bernal, Rodrigo García, Diego
Luna, Gerardo Naranjo, Rodrigo Plá, Carlos Reygadas
og Patricia Riggen.
Foto: Sean Coles, Patrick Murguia, Checco Varese
Medvirkende: Adriana Barraza, Ari Brickman, Carmen
Corral
Produksjonsselskap: Canana Films, IMCINE, Mantarraya Producciones
Spansk tale, engelske tekster.
105 min
Dokumentarprogram
Realfag
Richard Garriott: Man on a Mission
Amerikanske Mike Woolf startet sin karriere som
tekstforfatter for reklamebyrå, men sluttet i jobben i
2001 for å gjøre alvor av sin hobby - dokumentarfilmskaping. Han realiserte drømmen som regissør og
produsent for flere kortdokumentarer, før Woolf i 2010
premierte sin første helaftens dokumentar, RICHARD
GARRIOT: MAN ON A MISSION.
Drømmen om verdensrommet – oppfylt
USA 2010
Regi: Mike Woolf
Foto: Andrew Yates
Medvirkende: Sergey Brin, Mike Fincke, Renita Fincke
Produksjonsselskap: Beef and Pie Productions
Engelsk tale, engelske tekster.
94 min
Richard Garriott er en fremgangsrik dataspillutvikler og entrepenør. Han er også sønn av Owen K. Garriott,
astronauten som i 1973 satte rekorden for lengste opphold i rommet. Gjennom hele oppveksten drømte Richard
Garriott om å følge i farens fotspor, men han innså tidlig at hans dårlige syn betød at han neppe ville få turen
spandert av NASA. Unge Garriott ga likevel ikke opp drømmen om verdensrommet. I takt med at han gradvis
begynte å bygge seg opp en formue via salg av egenproduserte dataspill, begynte han også å interessere seg for
mulighetene for romturisme. I MAN ON A MISSION ser vi drømmen bli til virkelighet.
RICHARD GARRIOTT – MAN ON A MISSION følger Garriott gjennom astronauttreningen, opp i rommet og tilbake
igjen. Filmen gir et fascinerende innblikk i astronautenes forberedelser, og Garriotts egne opptak fra Den
internasjonale romstasjonen gir et unikt innblikk i livet i verdensrommet. Dette er et must for alle med et snev av
interesse for romfart.
Richard Garriott is a successful computer games programmer and entrepeneur. He also happens to be the son of Owen K.
Garriott, the astronaut who in 1973 set the record for the longest stay in space. Growing up, Richard always dreamt about
following in his father's footsteps, but due to poor sight, he knew that the chancees of NASA sponsoring his trip were slim.
MAN ON THE MISSION tells the story of how Garriott managed to make his way into space with only the help of his own wallet.
BIFF 2010 161
Musikalske takter
Ride, Rise, Roar
Hillman Curtis er en amerikansk designer, forfatter
og filmskaper. Curtis er anerkjent som en av verdens
ledende webdesignere og har skrevet fire bøker om
design av nye medier. Han fikk sin start som filmskaper med en rekke korte portretter av designere
og kunstnere som han distribuerte via internett, og
regisserte deretter en rekke kortfilmer. I 2008 laget
han en kort dokumentar for David Byrne og Brian
Enos album "Everything That Happens Will Happen
Today", hvilket ble starten på samarbeidet som
resulterte i RIDE, RISE, ROAR.
Bli med David Byrne på turné i årets beste konsertfilm
RIDE, RISE, ROAR en en film om David Byrne. I 2008 og 2009 la han ut på turné for å promotere platen "Everything
That Happens Will Happen Today", et samarbeid med Brian Eno som Byrne har samarbeidet med flere ganger
tidligere. For å få til et mer visuelt show leide Byrne inn dansere som lagde egen koreografi til låtene. Regissør
David Hillman Curtis fulgte bandet på turné, og resultatet ble vist for første gang under South by Southwest Film
Festival for et begeistret publikum som klappet etter hver låt som om det de så og hørte var live. Og det er kanskje
ikke så rart i og med at hver låt som spilles presenteres i sin helhet slik at man tidvis får følelsen av at man er
tilstede og overværer selve konserten. Mellom låtene får vi lov til å bli med bak scenen, og dermed kommer vi også
nærmere inn på den idiosynkratiske David Byrne. Kombinasjonen av konsert og innblikk gjør RIDE, RISE, ROAR
til en helhetlig og magisk musikkdokumentar – for ikke å si en fullverdig oppfølger til Jonathan Demmes STOP
MAKING SENSE (1984), en av de beste musikkfilmene noensinne.
RIDE, RISE, ROAR is a movie about David Byrne. In 2008 and 2009 he went on a tour to promote the record "Everything That
Happens Will Happen Today", on which he collaborated with Brian Eno. Director David Hillmann Curtis followed the band
on tour, focusing equally on capturing the complex whimsy and energy of Byrne's on stage performace and on the more
introspective backstage moments. This spiritual sequal to Jonathan Demmes STOP MAKING SENSE (1984) is this year's
greatest concert film.
162 BIFF 2010
USA 2010
Regi: David Hillman Curtis
Foto: Ben Wolf
Medvirkende: David Byrne, Brian Eno
Produksjonsselskap: Hillmancurtis, Ravel Films og
Topiary Productions
Engelsk tale, 87 min
Musikalske takter
Vestland, Vestland
Veien til Diyarbekir
The Road to Diyarbekir
Filmskaperen Zardasht Ahmed er selv kurder bosatt
i Norge siden 1995. Han har studert fjernsyns- og
multimedieproduksjon ved Universitetet i Stavanger,
og har bakgrunn som billedkunstner og journalist.
Hans forrige film FORFULGT (2008), er et sterkt møte
med forfatter og demokratiforkjemper Mansur Rajih,
som satt 15 år urettmessig i dødscelle i Jemen. Etter
å tilfeldigvis ha møtt sitt hjemlands levende legende,
Ciwan Haco, på Torget i Stavanger i 2005 har Ahmed
arbeidet med VEIEN TIL DIYARBEKIR. I februar 2010
ble han tildelt midler fra Vestnorsk Filmsenter til sitt
nye filmprosjekt FATA MORGANA som omhandler
den evig jagede flyktningstrømmen i Tanger og deres
drømmer om et bedre liv.
En kurdisk folkehelt vender hjem
Norge 2010
Regi: Zaradasht Ahmed
Foto: Zaradasht Ahmed
Medvirkende: Ciwan Haco
Produksjonsselskap: Phantom Film
Kurmancî, svensk tale,
VEIEN TIL DIYARBEKIR portretterer den kurdiske musikeren Ciwan Haco og hans dobbeltliv i den lille småbyen
Gävle i Sverige hvor han lever et stille og rolig liv med sin islandske kone og to barn. Der er det få som er klar over
hans status som folkehelt og superstjerne i hjemlandet. Som en kurdisk Bob Dylan synger han sine tekster som
maner til fred og forståelse og får folkemengder til å gå ut av sitt gode skinn for å høre toner fra det undertrykte
kurdiske folkedypet. Etter å ha vært svartelistet av myndighetene i de kurdiske områdene i mange år, inviteres
han i 2005 endelig til hjembyen Diyarbekir og nasjonalfeiringen Newroz. Over en million tilskuere møtte opp og
materialet fra denne rørende og storslagne konserten utgjør en viktig del av filmen. Ciwan Haco er en spennende
og reflektert artist og en historie om ham kunne lett båret filmen alene, men regissør Zaradasht Ahmed vil
noe mer med denne dokumentaren – han berører eksistensielle spørsmål rundt en flyktnings identitetssøken,
eksiltilværelse og hjemlengsel.
THE ROAD TO DIYARBEKIR focuses on the Kurdish musician Ciwan Haco and his double-life in the small Swedish village
Gävle where he lives a quiet life with his wife and kids. There he is nobody, just another asylum seeker in the cold, snowy
landscape. Not many people know that he is a superstar and a living legend in his home country. Like a Kurdish Bob Dylan,
Haco sings his beautiful lyrics about peace and understanding before an enormous crowd going crazy for his performance
of Kurdish pride and soul. After being refused to sing in Kurdish territory for decades he is finally invited to his hometown,
Diyarbekir in 2005. Over one million people attended the concert and the touching scenes from this happening constitutes
1/3 of the film. THE ROAD TO DIYARBEKIR is not just a portrait of an artist, the film touches existential questions about a
refugee‘s search for identity in a foreign world.
BIFF 2010 163
Musikalske takter
Rush: Beyond the Lighted Stage
De canadiske filmskaperne Sam Dunn og Scot
MacFadyen gjort seg bemerket med en rekke
underholdende dokumentarfilmer om heavy metalmusikere og deres fans. Det begynte med METAL: A
HEADBANGER'S JOURNEY i 2005, og siden den gang
har det gått slag i slag med GLOBAL METAL (2008),
IRON MAIDEN: FLIGHT 666 (2009) og RUSH: BEYOND
THE LIGHTED STAGE.
Canadas stolteste ekportvare
Sam Dunn og Scot McFadyen er radarparet fra Canada som har gjestet BIFF hvert år i en årrekke. De har
spesialisert seg på underholdende dokumentarer om Heavy Metal og Black Metal, og denne gangen serverer
de oss historien om ett av verdens mestselgende band: Den canadiske power-trioen Rush. Vi møter dem fra
begynnelsen av karrieren og følger dem gjennom suksess og tilbakeslag hele veien frem til i dag. Det hele er blitt
en svært underholdende beretning om musikk, turnéliv, rivalisering, famile, oppvekst, kritikere og samt bandets
komplekse forhold til andre band – være det seg forbilder, kolleger eller fans. Ekstra oppmerksomhet vies også
Rushs store tilhengerskare – det er tross alt snakk om et band som på tross av at de har solgt til gull flere ganger
på rad enn noen annen artist med unntak av The Beatles og Rolling stones, fortsatt må regnes som et kultband.
Gå ikke glipp av sjansen til å oppleve Geddy Lee, Alex Lifeson og mannen som kanskje er verdens beste trommis
– Neil Peart, på det store lerretet.
Documentary filmmakers Sam Dunn and Scot McFadyen are back with another documentary about another legendary guitar
band. Canadian power trio Rush shot to fame and popularity with their unique brand of progressive rock in the 70's and 80's.
RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE tells the story of Rush from the simple beginnings to the increasingly complex and
elaborate records and live shows which characterize the band today. Through extensive interviews with the band members,
the filmmakers present an intimate portrait of the famous trio.
164 BIFF 2010
Canada 2010
Regi: Sam Dunn, Scot McFadyen
Foto: Martin Hawkes
Medvirkende: Geddy Lee, Alex Lifeson, Neil Peart
Produksjonsselskap: Banger Productions
Engelsk tale, 107 min
D&E Entertainment
Checkpoints
Russian Lessons
Andrei Nekrasov er etter hvert blitt en prominent
dissident i Russland. Han har over 20 års fartstid i
filmindustrien. De seneste årene har han satt et hardt
fokus på sitt eget hjemland. I 2007 kom han ut med
REBELLION: THE LITVINENKO CASE som omhandler
Alexander Litvinenko og hans endelikt – en film som
fremdeles er forbudt i Russland. I tillegg til film
har Nekrasov også skrevet og produsert en rekke
teateroppsetninger.
Olga Konskaya var en skuespiller, produsent og
regissør. Hun var utdannet i Moskva og hadde i en
årrekke virket i en rekke filmproduksjoner, både
foran og bak kamera. Dette er hennes filmdebut og
tragisk nok også hennes siste film da hun døde under
ferdigstillingen av filmen.
En torn i den russiske bjørnens buk
Norge, Russland, Georgia 2009
Manus: Olga Konskaya, Andrei Nekrasov
Regi: Olga Konskaya, Andrei Nekrasov
Foto: Davit Asatiani, Vako Qarchkhadze, Trond Tønder
Medvirkende: Vissarion Apliaa, Valery Gergiev
Produksjonsselskap: Dreamscanner, Microstudia
Group, Piraya Film A/S
Russisk, Georgisk tale, engelske tekster.
110 min
Natt til den 8. august 2008 sendte Georgia artilleriskyts inn over “russiske“ områder i Sør-Ossetia. Den georgiske
presidenten Saakasjvili hevdet at man med dette responderte på russisk aggresjon fra områdene som Georiga
hadde mistet i 91-92-krigen. Russerne svarte med full krigføring og knuste den georgiske motstanden som fantes.
På hver sin side av frontlinjen satt Olga Konskaya og Andrei Nekrasov. Vi følger deres innsats med å dokumentere
hva som skjedde i denne korte og brutale krigen helt fra fronten og frem til klipperommet. De prøver å formidle
hva som har skjedd og skjer i forholdet mellom Russland og deres tidligere provinser og hvordan Russland nå
systematisk jobber for å dekke over de menneskerettighetsbrudd de begår i sin egen periferi gjennom løgner,
trusler og propaganda. Atter en gang er Kaukasus neksus for Russlands ve og vel.
As the night changed from the 7th to the 8th of October in 2008 Georgian forces started to shell ”Russian“ territories in
South Ossetia. Georgia claimed that this was their response to Russian aggression. The Russians responded in kind and
flattened any Georgian resistance. Olga Konskaya and Andrei Nekrasov followed the war from both sides of the border. We
follow their efforts to document how Russia is now systematically covering their human rights abuses through lies, threats
and propaganda.
BIFF 2010 165
Dokumentarprogram
S.O.S/State of Security
Michèle Ohayon arbeidet med kortfilm og fjernsyn i
halvannet tiår før hun regisserte sin første helaftens
dokumentarfilm med COLORS STRAIGHT UP i
1997. Deretter fulgte COWBOY DEL AMOR (2005) og
STEAL A PENCIL FOR ME (2007) før S.O.S./STATE OF
SECURITY.
En kritisk undersøkelse av den tvilsomme amerikanske sikkerhetspolitikken
I S.O.S./STATE OF SECURITY møter vi den oppsiktsvekkende frittalende Richard Clarke, mangeårig ansatt i ulike
amerikanske myndighetsorganer og tidligere sjefsrådigver i USAs nasjonale sikkerhetsråd under George W.
Bushs presidentskap. Clarke ble for alvor et kjent navn da han i forbindelse med utredningen av terrorangrepene
mot New York og Pentagon den 11. september 2001 fortalte de omkomnes etterlatte at "regjeringen deres sviktet
dere, jeg sviktet dere". Både i boken "Against All Enemies" og i sine forklaringer foran 9/11-kommisjonen har
Clarke markert seg som en skarp kritiker av Bush-administrasjonen – spesielt dens manglende vilje til å gjøre noe
med de mange advarslene som kom før 11. september, samt den påfølgende invasjonen av Irak.
S.O.S./STATE OF SECURITY retter et kritisk søkelys på det amerikanske statsbyråkratiets dunkle irrganger, hvor
skjulte agendaer og en forbløffende korttenkthet dikterer de store linjene i internasjonal politikk.
In S.O.S./STATE OF SECURITY we meet Richard Clarke, former chief advisor in matters of counter-terrorism on the National
Security Council under presidents Clinton and George W. Bush. Clarke first came to public attention when testifying before
the 9/11 Commision, adressing the victims of the attacks Clarke professed that "your government failed you, I failed you".
STATE OF SECURITY takes us on a journey through the murky and labyrinthine world of American security politics.
166 BIFF 2010
USA 2010
Manus: Michèle Ohayon
Regi: Michèle Ohayon
Foto: Theo van de Sande
Medvirkende: Richard Clarke, Graham Allison, Peiter
Zatko, Rand Beers, Wendy Chamberlin
Produksjonsselskap: Diamond Lane Films, Sidney
Kimmel Entertainment
Engelsk tale, engelske tekster.
90 min
FØRPREMIERE
A SCREAMING MAN
UN HOMME QUI CRIE
Mahmat-Saleh Haroun er født i Tsjad i 1961. Han har
bodd i Frankrike siden 1982 og laget en rekke filmer.
Han spillefilmdebuterte med BYE BYE AFRICA i 1999
og fulgte i 2003 opp med ABOUNA. Mahmat-Saleh
Haroun har med sine to siste filmer DARRATT (2006)
og A SCREAMING MAN virkelig oppnådd anerkjennelse også blant et europeisk publikum. DARRATT fikk
Grand Special Jury Prize ved Veneziafestivalen i 2006
og med A SCREAMING MAN hentet han velfortjent
med seg juryprisen fra hovedprogrammet i Cannes.
Et tsjadisk mesterverk
Tsjad, Frankrike, Belgia 2010
Manus: Mahamat-Saleh Haroun
Regi: Mahamat-Saleh Haroun
Foto: Marie-Hélène Dozo
Medvirkende: Emilie Abossolo M'bo, Youssouf Djaoro
Produksjonsselskap: Pili Films
Fransk, arabisk tale, norske tekster.
92 min
Pyramide International, Paris.
A SCREAMING MAN er en noe så sjeldent på norske kinoer som en film fra det sentralafrikanske landet Tsjad, et
land som visstnok bare har én fungerende kino. Regissør Mahmat-Saleh Haroun forteller en samtidshistorie fra et
land på randen av borgerkrig. Med en subtil og nedtonet stil viser han hvordan landet slites i to under korrupsjon,
fattigdom, kinesiske oppkjøp og en konstant frykt for sikkerhet.
Adam og sønnen Abdel arbeider begge ved det mest luksuriøse hotellet i hovedstaden. Adam er tidligere
vestafrikansk mester i svømming og har i alle år hatt ansvar for vedlikehold av hotellets basseng. Han nyter en stor
respekt både fra kolleger og naboer. Når nye kinesiske eiere kjøper opp hotellet bestemmes det at den aldrende
Adam skal omplasseres og at sønnen skal overta ansvaret for bassenget. Adam føler seg plutselig sosialt ydmyket
og fylles av forakt. Samtidig forlanger myndighetene at alle borgere må bidra til hærens krigsinnsats. Adam blir
fanget i et umulig dilemma: Han har ingen penger å bidra med, men han har en sønn…
Present day Chad: Adam is working as a pool attendant at a luxurious hotel in the capital. Outside the capital the civil war
is raging and rebels are coming closer every day. When the hotel is sold to Chinese investors, Adam is forced to give his job
to his son Abdel. Resentful, he feels terrible shame. He is then approached by a local government official, demanding that
he contributes to the war effort. He has to give either money or "volunteers" to fight the rebels. Adam is penniless, he has
only his son.
BIFF 2010 167
Dokumentarprogram i konkurranse
Fokus: Latinamerika
The Secrets of the Tribe
Brasilianske José Padilha studerte økonomi og
politikk i Rio de Janeiro samt engelsk litteratur og
internasjonal politikk i Oxford. Han har så langt
regissert tre langfilmer. Debutfilmen hans, BUS 174
(2002), om kapringen av en buss i Brasil, fikk meget
god mottakelse av et samlet kritikerkorps. Hans
forrige film, TROPA DE ELITE (2007), vant gullbjørnen
ved filmfestivalen i Berlin. Den følger livene til et
knippe spesialagenter i slummen i Rio de Janeiro i
deres kamp mot narkobossene. En oppfølger til denne
filmen er under produksjon. Hans siste film SECRET
OF THE TRIBES ble lansert under årets filmfestival
i Sundance.
Tankevekkende dokumentar om antropologer på krigsstien i den akademiske jungelen
På 60- og 70-tallet reiste en jevn strøm av antropologer til Amazonas for å forske på Yanomami-indianerne, en
stamme som bodde langt ut i jungelen mellom Venezuela og Brasil, uberørt av sivilisasjonen. 40 år senere har det
oppstått uenighet, krangling og skandaler antropologene imellom hva gjelder metode, etikk og påståtte ugjerninger.
SECRETS OF THE TRIBE handler ikke så mye om vestens innflytelse på indianerne, men om konfliktene mellom et
visst antall antropologer som har bygget sine karrierer på Yanomami-forskningen. Filmen bruker antropologenes
egen metode på dem selv for dermed å avsløre narsissisme og beskyldninger om dårlig metodikk, pedofili og til
og med massemord – samtidig som indianerne får en sjanse til å uttale seg. Filmen etterlater en bitter smak og
en skepsis mot den antropologiske stammen som blir fremstilt usminket og med buksene nede. SECRETS OF THE
TRIBE er en tankevekkende og delvis sjokkerende dokumentar om irrasjonelle holdninger blant antatt rasjonelle
akademikere.
In the 60's and 70's several anthropologists travelled to the Amazon to study the Yanomami Indians, a tribe which lived far off
in the jungle between Venezuela and Brazil untouched by modern civilization. 40 years later some of these anthropologists
still fight about methods, ethics and accusations of pedophilia and genocide. SECRET OF THE TRIBES is a thought provoking
documentary about irrational behavior amongst supposedly rational academics.
168 BIFF 2010
Brasil, Storbritannia 2009
Regi: José Padilha
Foto: Lula Carvalho
Produksjonsselskap: Stampede, Zazen Produções
Spansk, engelsk tale, engelske tekster.
98 min
Cinema Extraordinaire
Fokus: Østersjøen
Senterjenter
Mall Girls
Galerianki
Katarzyna Roslaniec (1980) er en polsk regissør og
manusforfatter som debuterte med den brisbelønte
kortfilmen SENTERJENTER i 2006. Tre år senere
videreutviklet hun kortfilmen til det som skulle bli
hennes første langfilm – også denne med tittelen
SENTERJENTER.
Hver dag er superlangdag
Polen 2009
Manus: Katarzyna Roslaniec
Regi: Katarzyna Roslaniec
Foto: Witold Stok
Medvirkende: Anna Karczmarczyk, Dagmara
Krasowska
Produksjonsselskap: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)
Polsk tale, engelske tekster.
82 min
SENTERJENTER er en film som tar for seg et tema som i de senere år har blitt urovekkende vanlig i Polen: Unge
jenter lar seg forføre av den løpske kommersialismen som preger de tidligere østblokklandene, og utvikler et
enormt og umettelig begjær etter klær, sko og andre materielle goder. Og siden unge polske jenter flest har en
heller beskjeden privatøkonomi, bytter de villig vekk det mest lettomsettelige de har – kroppene sine.
SENTERJENTER er et drama om en jentegjeng hvor dette er modus operandi. Den unge, uskyldige Alicja får nye
venner, og snart er hun på full fart inn i en verden hvor kroppen hennes er en magisk billett til alt hun måtte ønske
seg. Men det er som kjent ikke bare enkelt å være utøver av verdens eldste yrke, og når man i tillegg legger til
tenåringsangst og løpske hormoner, har man en nærmest perfekt oppskrift på en film om hvordan det er å være
tenåring i det postsovjetiske Øst-Europa.
MALL GIRLS is a film about a phenomenon which has become increasingly common in Poland during the last few years:
Blinded by the glamour of western materialism, young girls develop a hunger for clothes, shoes and other material goods
which make them throw common sense out the window and sell sexual favours in order to finance their expensive habits.
Add teen angst and raging hormones to the mix, and you've got what is pretty much a perfect recipe for a film about being a
teen in post-Soviet Eastern Europe.
BIFF 2010 169
Checkpoints
Fokus: Latin-amerika
The Shock Doctrine
Mat Whitecross (1978) gjorde seg først bemerket
med musikkvideoen til Coldplays "Bigger Stronger" i
1999. Etter å ha jobbet som produksjonsassistent og
klipper på en del filmproduksjoner, regisserte han
dokumentaren ROAD TO GUANTANAMO sammen med
Michael Winterbottom.
Veldokumentert film om frimarkedhandelens historie og den 2. dødssynden: GRÅDIGHET
Lurer du på hvorfor det er så stor forskjell mellom fattig og rik? Hva som er de bakenforliggende årsakene
til revolusjoner, kriger og streiker? Og hvordan organiserer de store kapitalistiske kreftene seg etter store
naturkatastrofer?
Denne dokumentaren basert på Naomi Kleins boksuksess ”The Shock Doctrine - The Rise of Disaster
Capitalism“ vil gjennom sin analyse av katastrofekapitalismen kunne gi deg svar på akkurat dette. Eller i alle
fall, om du ikke allerede har lest boken, åpne øynene dine for de grusomhetene som foregår når makteeliten
tilstreber seg mer makt og mer penger gjennom ”sjokkbehandling“ og kynisk utnyttelse av de svakeste i
verdenssamfunnet. Regissørene Winterbottom og Whitecross bruker arkivmateriale fra kriger, streiker og sivil
forvirrig for å illustrere konseptene bak frimarkedshandelen og dens skapere Milton Friedman og hans disipler
fra Universitetet i Chicago. THE SHOCK DOCTRINE er en viktig dokumentar som sørgelig nok er mer aktuell i dag
enn noensinne.
The film is based on investigative reporter and bestselling author Naomi Klein's book "The Shock Doctrine". Directors
Winterbottom and Whitecross use archival footage of wars, strikes and civil turmoil to illustrate the destructive effects of the
free-market philosophy of economist Milton Friedman and his disciples at the University of Chicago. This footage, together
with Naomi Klein's lectures, make for a rich movie wich provide us with a backstory for the political and economic challenges
which lie ahead of us.
170 BIFF 2010
Michael Winterbottom (1961) er en internasjonalt
anerkjent engelsk regissør som begynte sin karriere i
britisk fjernsyn før han beveget seg over til spillefilm.
Han har regissert atten spillefilmer hvorav tre av
disse, WELCOME TO SARAJEVO, WONDERLAND og
24 HOUR PARTY PEOPLE, har blitt nominert til Palme
d‘Or under filmfestivalen i Cannes. I år har han laget
to adapsjoner av kjente bøker - klassikeren THE
KILLER INSIDE ME av Jim Thompson og THE SHOCK
DOCTRINE, basert på Naomi Kleins bestselger. Begge
blir vist på årets festival.
Storbritannia 2009
Manus: Naomi Klein
Regi: Mat Whitecross, Michael Winterbottom
Foto: Ronald Plante
Medvirkende: Kieran O'Brien, Naomi Klein, Donald
Hebb
Produksjonsselskap: Renegade Pictures, Revolution
Films
Engelsk tale, 79 min
Førpremierer
The Social Network
David Fincher er en kritikerrost amerikansk regissør
som fikk sin første jobb i filmbransjen da han ble
ansatt av George Lucas' Industrial Light & Magic.
Ett tiår og en rekke musikkvideoer og reklamefilmer
senere, debuterte Fincher som spillefilmregissør
med ALIEN 3 (1992). Det var imidlertid først tre år
senere at en samlet filmverden virkelig fikk øynene
opp for ham; thrilleren SEVEN gledet både publikum
og kritikere, og har blitt stående som en av 90-tallets
store klassikere. Klassikerstatus fikk også Finchers
fjerde spillefilm FIGHT CLUB (1999), som uavhengig
av fremtidig karriereutvikling sikrer Fincher en plass
i de filmhistoriske oppslagsverkene. Av regissørens
andre filmer kan man nevne titler som THE GAME
(1997), PANIC ROOM (2002) og ZODIAC (2007). Fincher
er for tiden i gang med å å regissere den amerikanske
versjonen av MENN SOM HATER KVINNER.
Kan jeg adde deg?
USA 2010
Manus: Aaron Sorkin, Ben Mezrich
Regi: David Fincher
Foto: Jeff Cronenweth
Medvirkende: Jesse Eisenberg, Rooney Mara, Bryan
Barter
Produksjonsselskap: # Relativity Media, Michael De
Luca Productions, Scott Rudin Productions, Trigger
Street Productions
Engelsk tale, norske tekster.
120 min
THE SOCIAL NETWORK er historien om tilblivelsen av Facebook. Og som med alle store suksesshistorier er det
en fortelling om ambisjoner, visjoner, vennskap og svik. Mark Zuckerberg er i dag kjent som mannen som oppfant
Facebook, men hvor mange lik måtte 26-åringen gå over for å bli multimilliardær? For som filmens tagline sier:
Du får ikke 500 millioner venner uten å skaffe deg et par fiender.
I en tid hvor Hollywood bruker dataspill og berg-og-dalbaner som utgangspunkt for sine storfilmer, sier det seg
selv at filmen om Facebook før eller senere måtte komme. Det som imidlertid kom som noe av en overraskelse
da prosjektet først ble annonsert, var hvilke kritikerroste navn som befant seg bak kamera. For det er åpenbart
at "Facebookfilmen" er en idé med stort potensial for smakløs trivialitet. Men selv om plottet høres besnærende
fjernsynsfilmaktig ut, er det liten grunn til å frykte når man vet at det er manusforfatter Aaron Sorkin ("Presidenten")
og regissør David Fincher som trekker i trådene.
In a world where Hollywood bases its blockbuster films on theme park rides, it was just a question of time before someone
made a film about the social networking site that one in every fourteen people in the world is a member of. The surprising
thing about THE SOCIAL NETWORK, however, is that that two of Hollywood's most critically acclaimed creative forces is at
the helm. Along with producer and screenwriter Aaron Sorkin, David Fincher has made an intense drama about the most
popular site on the web.
BIFF 2010 171
Cinema Extraordinaire i konkurranse
Fokus: Latin-Amerika
Sone sør
Southern District
Zona Sur
Juan Carlos Valdivia debuterte med filmen JONAH
AND THE PINK WHALE (1995), som vant prisen for
beste foto under filmfestivalen i Havanna. Etter å
ha jobbet flere år med fjernsyn fulgte han opp med
thrilleren AMERICAN VISA (2005). Den bolivianske
filmskaperen har vært involvert i meksikansk
filmindustri i mange år. Senere har han vendt tilbake
til Bolivia og jobbet med prosjekter knyttet til sitt
eget produksjonsselskap Cinenómada. Valdivias siste
film SONE SØR er en høyst personlig og politisk film.
Filmen vant prisen for beste regi og beste manus i
verdensfilmkategorien under filmfestivalen Sundance.
Et formmessig spennende uttrykk fra Bolivia i forandring.
I motsetning til andre byer, hvor herskapelige hus ligger oppe i åssidene, lever de velstående innbyggerne i La
Paz nede, i det sørlige distriktet av byen. I ett av husene, en komfortabel boble omringet av en vakker hage, lever
matriarken Carola og hennes tre barn. Familiens tjenere, Wilson og Marcelina, bor og jobber under samme tak,
men lever i en adskilt sfære grunnet ulikt språk, hudfarge og virkelighetsoppfatning. Et sirkulerende kamera
fanger opp hverdagslige situasjoner i huset, som viser en sexfiksert sønn, en vrang datter og en lillebror som
balanserer på taket uten at noen legger merke til det. Litt etter litt avsløres en overklassefamilie i forfall.
SONE SØR er et fremragende formmessig eksperiment som vakte oppsikt under filmfestivalen Sundance. Filmen
er en historie om det moderne Bolivia; gjennom en hverdagslig fortelling fra et overklassehjem tegner filmen et
bilde av de sosiale omveltningene som finner sted i landet.
The matriarch Carola lives in a posh house in the Southern District of La Paz with her three children. The family‘s servants,
Wilson and Marcelina, live and work under the same roof, but in a separate sphere due to different language and skin colour.
But things are about to stir… Through an everyday story and through the use of innovative and captivating cinematography,
SOUTHERN DISTRICT paints a picture of the social changes that currently take place in Bolivia.
172 BIFF 2010
Bolivia 2009
Manus: Juan Carlos Valdivia
Regi: Juan Carlos Valdivia
Foto: Paul de Lumen
Medvirkende: Ninón del Castillo, Pascual Loayza
Produksjonsselskap: Cinenómada
Spansk, aymara tale, engelske tekster.
108 min
Cinema Extraordinaire
Soul Boy
Ghanesisk-kenyanske Hawa Essuman ble født i 1980.
Før hun begynte med film var hun lenge aktiv i det
lokale teatermiljøet i Nairobi. Gjennom det tyskafrikanske samarbeidsprosjektet One Fine Day ble hun
og andre lokale talenter involvert i en filmworkshop
som munnet ut i SOUL BOY. Hun har mottatt skryt ved
en rekke festivaler for sin kompakte og innsiktsfulle
debut.
Tom Tykwer er født i 1965 i Wupperthal og er etter
hvert for veteran å regne blant den generasjon
tyske filmskapere som kom til på 90-tallet. Tykwers
DØDELIGE MARIA fra 1993 var hans gjennombrudd
og ble etterfulgt av VINTERSØVNEN (1997). Selv om
begge ble distribuert i Norge, var det først med LØP
LOLA, LØP! i 1998 han for alvor ble kjent her hjemme.
Siden har han bl.a. laget HEAVEN, et segment i filmen
PARIS, JE T'AIME, PARFYMEN og THE INTERNATIONAL.
Kenya, Tyskland 2010
Manus: Billy Kahora
Regi: Hawa Essuman, Tom Tykwer
Foto: Christian Almesberger
Medvirkende: Samson Odhiambo, Joab Ogolla,
Krysteen Savane
Produksjonsselskap: Ginger Ink Films, One Fine Day
Films
Swahili tale, engelske tekster.
61 min
Magi, heltedåder og afrikansk storbyliv
Fjorten år gamle Abi våkner opp og finner sin far redd og syk. Sjelen hans er stjålet! Abi drives ut i Nairobis
gater for å redde faren, og finner en luguber kvinneånd, kjent for å naske sjeler fra intetanende menn.
Hun gir ham syv oppgaver han må utføre innen et døgn for å få sjelen tilbake. Oppgavene fører ham - og oss
– gjennom både slum og overklassestrøk. De gir oss et innblikk i stammekonflikter, klasseforskjeller og
kontrastene mellom tradisjon, overtro og modernitet som preger afrikansk storbyliv. Alt dette på én time.
Regissør Hawa Essuman fikk hjelp fra flere kanter med denne, hennes første film. SOUL BOY er et resultat av
tysk-kenyansk samarbeid, hvor filmskapere gis opplæring, utstyr og hjelp til å komme i gang. Tyske Tom Tykwer
er kjent for blant annet LØP LOLA, LØP, THE INTERNATIONAL og PARFYMEN. Nå stikker han altså currywurstene
sine i andres business i egenskap av produsent og «hjelperegissør». SOUL BOY er dog først og fremst en kenyansk
tour de force – en sjelden – og sjeldent god – afrikansk film.
Fourteen year old Abi wakes up one day to find his father ill and frightened. He says his soul has been stolen. Off Abi goes,
to reclaim the soul, soon happening upon a sly female spirit, well known to steal souls. To get his fathers soul back, he
must perform seven tasks within twentyfour hours.
In this, her debut, director Hawa Essuman has combined superstition and the traditional epic with modern african city life.
With help from Tom Tykwer, she has created an unusual and impressive piece of cinema.
BIFF 2010 173
Dokumentarprogram
Fokus: Latinamerika
South of the Border
Oliver Stone (1946) er en suksessrik amerikansk
regissør og manusforfatter født og oppokst i New
York. Han tok sin filmutdannelse på New York
University. På slutten av 1980-tallet og tidlig 1990-tallet gjorde han seg bemerket med sin triologi om
hendelser fra Vietnam-krigen. For to av disse filmene,
PLATOON (1986) og BORN ON THE FOURTH OF JULY
(1989) ble han tildelt Oscar for beste regi. Stone har
en meget rik filmografi og på listen over noen av hans
mest kjente filmer finner man WALL STREET (1987),
JFK (1991) og NATURAL BORN KILLERS (1994). Etter
9/11 laget han en spillefilm om tragedien, WORLD
TRADE CENTER (2006), og i 2008 regisserte han den
biografiske filmen W om livet til George W. Bush.
Tidligere har Stone laget de tre dokumentarfilmene
PERSONA NON GRATA (2003), COMANDANTE (2003)
og LOOKING FOR FIDEL (2004). Dette året kommer
han med sitt fjerde og siste tilskudd på dokumentarstammen, SOUTH OF THE BORDER og den
etterlengtede oppfølgeren til WALL STREET, nemlig
WALL STREET: MONEY NEVER SLEEPS.
Er det en ny revolusjon i Sør-Amerika?
Det sies det er en revolusjon på gang i Sør-Amerika, men at veldig få vet om det. I januar 2009 reiste Oliver Stone
til Venezuela for å intervjue president Hugo Chávez. Han ville finne ut mer om mannen mediene i USA omtaler som
anti-amerikansk og maler et svært lite flatterende bilde av. Videre reiser Stone og hans crew ut av Venezuela og
intervjuer tilsammen syv søramerikanske statsledere. Presidentene i området forteller en større og mer tiltalende
historie. I kameratslige samtaler snakker Stone med presidentene Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Lula
da Silva (Brasil), Cristina Kirchner (Argentina), Fernando Lugo (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador) og Raúl Castro
(Cuba).
Filmen har skapt kontroverser hos seerne i USA, særlig på grunn av Stones forkjærlighet for venstreradikale og
hans noe unyanserte portrettering av president Chávez. Uansett om man er venstreradikal eller ei er dette en
viktig, informativ og interessant dokumentar om de spennende omveltningene i Sør-Amerika.
There is a revolution underway in South America, but most of the world doesn‘t know it. In January 2009 Oliver Stone
travelled to Venezuela to interview President Hugo Chávez and examine the way Chavez has been portrayed in the U.S.
media. Once the journey began, however, Stone and his crew found themselves going beyond Venezuela to several other
countries. Interviewing seven presidents in the region, the director tells a larger and even more compelling story. Stone gains
unprecedented access and sheds new light upon the exciting transformations in the region.
174 BIFF 2010
USA 2009
Manus: Tariq Ali, Mark Weisbrot
Regi: Oliver Stone
Foto: Albert Maysles, Lucas Fuica, Carlos Moarcovich
Medvirkende: Oliver Stone, Raúl Castro, Hugo Chávez
Produksjonsselskap: Pentagrama Films and New
Element in assosiation with Good Apple
Engelsk, spansk tale, engelske tekster.
78 min
Dokumentarprogram
REALFAG
Space Tourists
Christian Frei ble født i Sveits i 1959, hvor han utdannet seg innen media og journalistikk. Han har laget en
rekke filmer; mest kjent er den Oscar-nominerte WAR
PHOTOGRAPHER fra 2001. Filmene hans dreier ofte
rundt temaene krig og intoleranse.
Charterfly til verdensrommet
Sveits 2009
Regi: Christian Frei
Foto: Peter Indergand
Medvirkende: Anousheh Ansari, Jonas Bendiksen
Produksjonsselskap: Christian Frei Filmproductions
Engelsk, russisk tale, engelske tekster.
98 min
Fra vann til land, opp i trærne, ned igjen fra trærne, og til sist opp i en jacuzzi. Hvor fortsetter ferden? Mallorca,
tenker du. Verdensrommet, tenker BIFF. Det er ikke lenge siden veldig rike mennesker begynte å finne måter å
komme seg ut i verdensrommet på. Det som tidligere var en arena for nasjonalistisk symbolpolitiske handlinger,
har blitt et produkt vi kan konsumere. En av konsumentene er en iransk-amerikansk kvinne, som vi her følger
fra kasakhstansk ødemark ut i rommet og tilbake igjen. Den norske Magnum-fotografen Jonas Bendiksen, med
både profesjonell og personlig interesse for russisk isolasjon, gir oss utrolige bilder fra det MAD MAX-aktige
kasakhstanske landskapet. Rakettvrak, spøkelsesbyer etter fordums rom-boom, og – månelandskap på jorden.
Kanskje mer betagende enn målet, er det vi ser på bakken. Musikk av Jan Garbarek og Steve Reich satt til
fallskjermer over ørken gjør det enkelt å like denne filmen, enten man er kosmisk av seg eller ikke. Den vant
forøvrig regiprisen ved årets Sundance-festival.
No longer merely a matter of nationalistic symbol politics, space travel is now for everyone – everyone that has $20,000,000
to spare, that is. SPACE TOURISTS documents the journey of an American-Iranian woman who does, and charts her trek from
the desolate Kazakh desert and into space. Minimalist music and minimalist landscapes make for a pleasant experience on
our part.
BIFF 2010 175
DOKUMENTARPROGRAM
Spillet om de apatiske barna
Spelet om dom apatiska barnen
Gellert Tamas (1963) er journalist, forfatter og dokumentarfilmregissør med base i Sverige. Hans mest
oppsiktsvekkende arbeider som boken “Lasermannen
- en berättelse om Sverige“ (2000) og BIFF-aktuelle
SPILLET OM DE APATISKE BARNA (2006) kan best
karakteriseres som lengre “fortellende reportasjer“,
en sjanger mange kritikere oppfatter som problematisk fordi den tåkelegger grensen mellom subjektiv
sannhet og objektiv virkelighet.
Skittent spill i sosialdemokratiet
SPILLET OM DE APATISKE BARNA fokuserer på det komplekse forholdet som i dag har utviklet seg mellom individ
og samfunn i velferdsstaten. Det handler om identitet, om “utenforskap“, rasisme og fremmedfiendtlighet, men
også om myter, makt og manipulasjon. Brennpunkt er tirsdag 7. mars 2006. Denne dagen slår svensk politi til
på flere adresser hvor innvandrerfamiler mistenkes for å forgifte sine barn. En desperat handling for å få fast
opphold? Man tar blodprøver og klipper av hårtuster. Aksjonen markerte vendepunktet i en voksende moralsk
panikk som hadde fått utvikle seg i kjølvannet av medieoppslag om flyktningebarn som simulerte autismelignende
atferd. Ryktene vokste i omfang når også sentrale medlemmer av regjeringen – blant andre Sveriges daværende
migrasjonsminister – mistenkeliggjorde disse familiene.
Resultatene av politiets aksjoner i 2006 viste ingen tegn på vanskjøtsel. Regissør Tamas går enda lenger:
Politiaksjonen påstås å være et forventet massivt overgrep, manipulert og stimulert av byråkrater høyt oppe i det
svenske statsapparatet.
SPELET OM DOM APATISKA BARNEN is a film about the complex relationship between individuals and society in the modern
day Scandinavian welfare state. It's a film about identity, outsider roles, racism and xenophobia – but also power, myths
and manipulation. The film explores a joint police action to uncover cases of immigrant families in Sweden poisoning their
children in order to make them display autistic tendencies and thus gain asylum. The police uncover nothing, and the whole
case seems fabricated from high up in the system.
176 BIFF 2010
Sverige 2006
Regi: Gellert Tamas
Svensk tale,
Musikalske takter
Strange Powers:
Stephin Merritt and the Magnetic Fields
Kerthy Fix startet karrieren med kultfilmarbeid som
produksjonsassistent på Richard Linklaters SLACKER
(1991). Blant hennes senere arbeid, finner vi jobben
som medprodusent på serien "Flying: Confessions of
a Free Woman", som var regissert av Jennifer Fox for
the Sundance Channel (2008). Mens hun har jobbet
med STRANGE POWERS, har hun også fullført et
manus til en film om Christine Jorgensen, verdens
første kjente transseksuelle kvinne. Fix er for tiden
igang med en turnédokumentar om den radikale
feministgruppen Le Tigre.
Gail O'Hara har vært offisiell fotograf for Stephin
Merritt og hans band (The Magnetic Fields, The Gothic
Archies, Future Bible Heroes, The 6ths) siden 1994.
Et intimt portrett av den mediesky artisten som er anerkjent som sin generasjons Cole Porter
USA, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannia 2010
Regi: Kerthy Fix, Gail O'Hara
Foto: Paul Kloss
Medvirkende: Stephin Merritt, Claudia Gonson
Engelsk tale, 89 min
STRANGE POWERS har tatt ti år å lage og er blitt et intimt portrett av låtskriver Stephen Merritt og hans band the
Magnetic Fields. Merritts kjennskap til - og unike teft for - minneverdige melodier, samt hans elskovssyke, skeive
tekster og odde, ironiske arrangementer, har gjort ham til en av popverdenens mest særegne og sentrale artister.
The Magnetic Fields 1999-utgivelse "69 Love Songs" er deres beste plate og en av de beste platene i popmusikkens
historie overhodet.
STRANGE POWERS: STEPHIN MERRITT AND THE MAGNETIC FIELDS utforsker Merritts låtskrivings- og
innspillingsprosess, og fokuserer på hans nære personlige og profesjonelle forhold til bandkollega og manager
Claudia Gonson. Tatt i betraktning filmens odde og noe eksentriske hovedperson er den oppsiktsvekkende streit,
og den unngår den mulige fristelsen å fremstille Merritt som klovn. I stedet får vi et seriøst og sjeldent innblikk
i karrieren til en mediesky artist som står bak en av de mest oppsiktsvekkende låtkatalogene i amerikansk
popmusikk.
Songwriter Stephin Merritt is known as "the Cole Porter of his generation" for his memorable melodies, lovelorn
lyrics and wry musical stylings. Shot over a period of 10 years, STRANGE POWERS: STEPHIN MERRITT AND THE
MAGNETIC FIELDS explores his friendship with his longtime bandmate and manager Claudia Gonson. Through
his recording and songwriting process, the film traces a 20-year career that has yielded one of the most engaging
bodies of work in the contemporary American songbook.
BIFF 2010 177
DOKUMENTARPROGRAM
VESTLAND, VESTLAND
Streiftog i Bergen
Øyvind Sandberg er født i Bergen i 1953 og står bat en
rekke prisvinnende dokumentarfilmer. Øyvind er det
for tiden mest prominente medlemmet i den stolte
filmfamilien Sandberg. Både hans far Haakon og hans
onkel Sverre var blant Bergens mest fremstående dokumentarfilmskapere mellom 1960- og 90-tallet, med
de årlige STREIFTOG I BERGEN-filmene som det mest
håndfaste eksempelet på deres sentrale plass i byens
kulturliv. Øyvinds mor Liv arbeidet også – som regel
ukredittert – på disse filmene, og STUNDEN KOMMER
KANSKJE ALDRI TILBAKE, filmen som innleder årets
STREIFTOG-program, er sønnens portrett av sine
foreldre og deres virke.
To kvelder med nostalgi og bilder av Bergens nære fortid
Under årets BIFF er to kvelder satt av til nostalgi og gamle filmer fra Bergen, og til menneskene som presenterte
bergenserne for disse bildene. I årene fra 1960 til 1971 gjorde tvillingbrødrene Haakon og Sverre Sandberg
og Haakons kone Liv opptak av store og små begivenheter som hadde funnet sted i byen i løpet av året. Disse
filmene, ispedd arkivopptak de hadde fått tilgang på, gikk under navnet STREIFTOG I BERGEN, ANNO… og ble
vist som forfilm på Bergen Kino hver 2. Juledag. Haakons og Sverres liv innen filmen begynte allerede da de som
seksåringer fikk en filmfremviser i julepresang av en tante og brødrene startet kinodrift for nabolagets unger.
På den samme eiendommen på Seiersbjerget etablerte de i 1948 det første filmproduksjonsselskapet i Bergen. I
Stunden kommer kanskje aldri tilbake vender Haakons og Livs sønn, filmskaper Øyvind Sandberg, kameraet mot
sin mors og fars livslange lidenskap for filmmediet. Annofilmene feirer 50 år i 2010, og BIFF markerer dette med
premiere på STUNDEN KOMMER KANSKJE ALDRI TILBAKE og visninger av Annofilmene fra årene 1960-71.
Every year between 1960 and 1992, brothers Haakon and Sverre Sandberg mad a film about what had happened
in Bergen that year. The films were called STREIFTOG I BERGEN ANNO, and were screened at Bergen Kino on the
second day of Christmas each year. In STUNDEN KOMMER KANSKJE ALDRI TILBAKE filmmaker Øyvind Sandberg,
the son of Haakon and Liv Sandberg, portrays his parents life-long passion for film. BIFF screens both this intimate
portait and the ANNO films made between 1960 and 1971.
178 BIFF 2010
Norge 1960
Regi: Øyvind Sandberg, Haakon Sandberg
Foto: Øyvind Sandberg, Haakon Sandberg
Produksjonsselskap: Øy-Film
Norsk tale,
Førpremierer
Tamara Drewe
Den anerkjente britike regissøren og produsenten
Stephen Frears jobbet mer enn et tiår i TV-bransjen
før han spillefilmdebuterte med GUMSHOE i 1971.
Det skulle imidlertid gå halvannet tiår før han
fikk sitt store gjennombrudd med MY BEAUTIFUL
LAUNDRETTE i 1985. Siden den gang har den allsidige
og produktive regissøren stått bak kritikerroste
filmer som PRICK UP YOUR EARS (1987), FARLIGE
FORBINDELSER (1988), HIGH FIDELITY (2000) og den
Oscar-belønnede THE QUEEN (2006).
Lidderlig på landsbygda
Storbritannia 2010
Manus: Moira Buffini, Posy Simmonds
Regi: Stephen Frears
Foto: Ben Davis
Medvirkende: Gemma Arterton, Roger Allam, Bill
Camp
Produksjonsselskap: Ruby Films, BBS Films, Westend
Films
Engelsk tale, 111 min
Momentum Pictures
Tamara Drewe er en ung journalist som i voksen alder vender tilbake til landsbygda hvor hun vokste opp. Som
tenåring var hun unnseelig, men etter en neseoperasjon og en mer harmonisk fordeling av kroppslige attributter
er hun med ett forvandlet til et vaskekte sexsymbol. Unge frøken Drewe flytter inn i barndomshjemmet, og faller
raskt for rockestjernen Ben Sergeant som hun treffer via et intervju. De to innleder et forhold, men i bakgrunnen
lurer hele tiden Tamaras ungdomsvenn Andy. Han har aldri gitt opp ungdomsforelskelsen, og nå som hans gamle
flamme er tilbake i ny og forbedret utgave, blir følelsene bare sterkere. Men det er ikke bare unge menn som lar
seg beta av den yppige Tamaras sjarm. På kort tid snur den unge kvinnen hele det lille samfunnet fullstendig på
hodet: Mennene vil ha henne, mens kvinnene vil ha henne så langt vekk som overhodet mulig.
Stephen Frears' nye film er et herlig sammensurium av utroskap, landsbyliv, erotiske eskapader og fornøyelige
forviklinger.
When young journalist Tamara Drewe returns to the village she grew up in, she triggers a chain reaction that
turns the whole community upside down in a matter of days. After a nosejob and a more proportionally flattering
distribution of bodily attributes, young miss Drewe has grown to become quite a feast for the eye. Men want her
and women want her to leave their men alone. In other words: Stephen Frears is back with a delightful concoction
of infidelity,village gossip and erotic entanglements.
BIFF 2010 179
Musikalske takter
Taqwacore: The Birth of Punk Islam
Omar Majeed er en pakistansk-canadisk filmskaper
som har sin utdannelse fra York University i Toronto.
Han startet som klipper, produsent og regissør
på ulike TV-produksjoner, og regisserte med
TAQWACORE: THE BIRTH OF PUNK ISLAM sin første
helaftens dokumentarfilm.
Glem "Cool Britain" – her er "Cool Islam"
Amerikanske Michael Knight er opprinnelig av irsk avstamning og ble oppdratt som katolikk, men i en alder av 13
oppdaget han, takket være Public Enemy, Malcolm X. Dette ledet den unge mannen til å fordype seg i- og senere
konvertere til islam. I en alder av 25 skrev så Michael Muhammad Knight boken "The Taqwacores"; en oppdikted
historie om radikale unge muslimer som ga uttrykk for sine religiøse standpunkter via punk og hardcore. Knight
kopierte først opp boken på kopimaskin, men det var først da den ble utgitt av forlaget Autonomedia i 2004, at den
ble det kulturelle fenomenet den i dag er kjent som. Bare et par år etter utgivelsen, fantes det i flere amerikanske
storbyer et miljø som var til forveksling likt det beskrevet i "The Taqwacores".
TAQWACORE: THE BIRTH OF PUNK ISLAM forteller den fascinerende historien om romanen som ble til virkelighet,
i tillegg til å analysere de kulturelle implikasjonene av en punkbevegelse som rammer islam fra innsiden.
In 2002, fed up with orthodox Islam, American convert Michael Muhammad Knight wrote the novel "The Taqwacores" – a
fictional account of a group of radical muslims who expressed their religious views throug punk and hardcore. A few short
years later, the scenario Knight had described was a reality in several larger American cities. TAQWACORE examines the idea
of fiction becoming fact, as well as the need for a punk movement to change Islam from the inside.
180 BIFF 2010
Canada 2009
Regi: Omar Majeed
, Zachary Dylan Fay
Foto: Mark Ellam
Medvirkende: Riz Ahmed, Arieb Azhur, Sena Hussain
Produksjonsselskap: Eye Steel Film
Engelsk tale, engelske tekster.
80 min
Dokumentarprogram
Teenage Paparazzo
Adrian Grenier er best kjent som skuespiller, og
atpåtil en skuespiller med et annet navn. Som Vincent
"Vinnie" Chase er han filmstjernen som står i sentrum
for humoren og dramatikken i HBOs populære TVserie "Entourage", som nylig avsluttet sin syvende
sesong. Grenier har gått den lange veien fra mikroskopiske roller i filmer som Kubrick og Spielbergs
A.I.: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, via "Entourage" og
videre inn i en faktisk stjernestatus. Men han har også
produsert en rekke filmer, i tillegg til å regissere både
den overraskende personlige dokumentaren SHOT IN
THE DARK (2002), om sitt forsøk på å gjenforenes med
sin far, og den humoristiske kortfilmen EUTHANASIA
(2006).
TEENAGE PAPARAZZO er Greniers mest ambisiøse og
suksessfulle film så langt, og bærer bud om at han er
en regissør man bør holde øye med.
Original dokumentarfilm om kjendisdyrkelse regissert av en fiktiv filmstjerne
USA 2010
Regi: Adrian Grenier
Foto: Lance Bangs, Jason Banker, Matthew Cooke,
Steven Fierberg, Bill Megalos, David Serafin
Medvirkende: Alec Baldwin, Noam Chomsky, Matt
Damon
Produksjonsselskap: Bert Marcus Productions, JLoar,
Reckless Productions
Engelsk tale, 94 min
Da den tretten år gamle aspirerende papparazifotografen Austin Visschedyk tilfeldigvis tar et bilde av skuespilleren
Adrian Grenier – bedre kjent som Vincent Chase i "Entourage" – blir det starten på et vennskap og et filmprosjekt
utenom det vanlige. Grenier bestemmer seg for å utforske sin nye venns verden, og med kamera på slep bruker han
både sitt nye bekjentskap og sin egen kjendisstatus til å utforske forholdet mellom kjendiser, media og publikum.
TEENAGE PAPARAZZO er regissert av Grenier selv, og regissøren figurerer både foran og bak kamera. I tillegg
opptrer kjendiser som Alec Baldwin, Matt Damon, Lindsay Lohan og Paris Hilton, samt Greniers kolleger fra
"Entourage". Noe av det mest fascinerende ved filmen er hvordan den i likhet med den populære TV-serien retter
søkelyset mot de utflytende grensene mellom fiksjonen skuespillerne vanligvis opptrer i og fiksjonen mediene
skaper rundt dem og presenterer som virkelighet. Resultatet er en underholdende og sjarmerende dokumentarfilm
som stiller noen svært interessante spørsmål om forholdet mellom fiksjon og virkelighet og berømmelse som et
middel til å overskride grensene for begge.
When the aspiring thirteen year old paparazzo Austin Visschedyk snaps a photo of "Entourage" star Adrian Grenier, it marks
the start of both a peculiar friendship and a fascinating documentary film project. Grenier decides to explore the bizzare
world of his new friend, and with camera in tow he utilizes both his new friendship and his own celebrity status to examine
the relationship between celebrities, the media and the people.
TEENAGE PAPARAZZO is a fascinating journey into the still unchartered world of celebrity culture.
BIFF 2010 181
Cinema Extraordinaire
Fokus: Østersjøen
The Temptation of St. Tony
Püha Tõnu kiusamine
THE TEMPTATION OF ST. TONY er estiske Veiko Õunpuus andre spillefilm. Hans første spillefilm AUTUMN
BALL (2007) har mottatt en rekke priser på filmfestivaler verden rundt. Etter bare to filmer viser Õunpuu
seg som en av de mest spennende regissørene fra de
baltiske statene de siste årene.
En moderne estisk avant garde-fabel
Den middelaldrende Tony lever et rolig og behaglig liv, og stiger sakte, men sikkert på rangstigen i firmaet. Samtidig
tøyes hans samvittighet til bristepunktet. Tony har aldri tenkt over hva det vil si å være en god og rettferdig person,
han kun har gjort sitt beste for å overleve i den knallharde og kyniske øst-europeiske kapitalismen. Litt etter litt
faller Tonys perfekte liv sammen; han mister jobben, familien og til slutt all kontakt med virkeligheten i det han
synker stadig lenger ned i underverdenen.
THE TEMPTATION OF ST. TONY spiller fortellingen om Sankt Antonius' fristelse, som har vært utgangspunkt
for blant annet forfatteren Gustave Flaubert og maleren Salvador Dalí. Historien forteller om den overnaturlige
fristelsen fra demoner og erotisk visjoner en pilgrim utsettes for i sin vandring gjennom ørkenen, men THE
TEMPTATION OF ST. TONY henter like mye inspirasjon fra Dantes “Gudommelig komedie“. Martyren Antonius og
den kyniske kapitlaisten Tony, hva har de til felles?
THE TEMPTATION OF ST. TONY is the story of company man Tony, whose seemingly perfect life one day collapses. He loses
his job, his family and finally all contact with reality, as he sinks ever further down into the underworld. Veiko Õunpuu's avant
garde fable of spiritual longing is Estonian cinema at its absolute finest.
182 BIFF 2010
Estland, Finland, Sverige 2009
Manus: Veiko Õunpuu
Regi: Veiko Õunpuu
Foto: Mart Taniel
Medvirkende: Taavi Eelmaa, Ravshana, Kurkova
Produksjonsselskap: Homeless Bob Production,
Bronson Club
Engelsk, estisk, fransk, russisk tale, 110 min
Checkpoints - Konkurranse
THERE ONCE WAS AN ISLAND
THERE ONCE WAS AN ISLAND – TE HENUA E NNOHO
Briar Marchs fra New Zealand arbeidet tidligere som
kunstner, men er nå først og fremst virksom som
fotograf og filmskaper. Hennes mest kjente film er ALLIE EAGLE AND ME fra 2004, som har blitt omtalt som
"en kunstners utrolige reise fra lesbisk separatisme til
kristent sølibat". Siden har brukt mesteparten av sin
tid på THERE ONCE WAS AN ISLAND.
Klimaendringens menneskelige ansikt
New Zealand 2009
Regi: Briar March
Foto: Briar March
Produksjonsselskap: On the Level Productions
Engelsk, takuu tale, engelske tekster.
80 min
Takuu-atollet er i ferd med å synke i havet. Lokalmiljøet på rundt 400 mennesker med sitt eget språk og sin
egen kultur må ta tunge avgjørelser for fremtiden. Folk diskuterer mulige løsninger og får besøk fra utenlandske
forskere som undersøker situasjonen. Det lokale demokratiet settes på prøve. Noen har omfavnet europeernes
kristendom, tolker Guds straff fatalistisk og vil legge bak seg øyene og kulturen sin. Andre vil holde på et liv som
ikke bare trues av kulturell påvirkning, men av å bli feiet av kartet av bølgene. Debatten tydeliggjør en passiv
nasjonalstat og et tilnærmet fraværende internasjonalt samfunn.
Bildene fra Takuu er umåtelig vakre, både av havet, landsbyene og folkene. Spenningen stiger voldsomt når
bølgene flommer oppover land og ødelegger både hus og næringsgivende vegetasjon. Etter hvert reiser noen,
mens andre steilt holder stand mens vannet stiger.THERE ONCE WAS AN ISLAND er en sterk, sørgmodig og
vakker film om konsekvensene av livet vi lever.
Filled with beautiful and stunning images of an Island society, its culture and the ocean, this thought provoking
documentary gives climate change a human face. The people of the Takuu atoll have to decide on their future as
their homeland is physically sinking in the Pacific Ocean. Some accept to leave their culture behind, while others
try to find solutions to stay and save their unique way of life. As the waves roll into their huts and destroys fertile
land, tention rises.
BIFF 2010 183
Dokumentarprogram
Think Global, Act Rural
Solutions Locales Pour Désordre Global
Coline Serreau (1947) er en fransk regissør, skuespiller og forfatter, med bakgrunn i studier innen
litteratur, musikk og teater. I 1970 debuterte hun som
skuespiller og i 1973 skrev hun sitt første manus.
Som manusforfatter står hun bak filmen som dannet
utgangspunkt for publikumssuksessen TRE MENN
OG BABY og dens oppfølger. I 1977 regisserte hun
sin første dokumentarfilm og har siden skrevet og
regissert både spillefilmer og dokumentarer. Temaer
som går igjen i filmene er ofte hennes forkjærlighet til
naturen og den eviggående kampen mellom kvinner
og menn.
Teamwork makes the dream work
Hva er sammenhengen mellom millioner av landløse brasilianere som arbeider på dyrket mark, en gruppe
mikrobiologer i Frankrike, verdens største organiske plantasje i Ukraina og eksperimentelle gårder i India? De
har alle samme mål: Bedre kvalitet på jordsmonnet og bedre tilgang på frø som igjen kan bidra til selvforsyning og
bedre bruk av begrensede ressurser.
THINK GLOBAL, ACT RURAL tar for seg noe så i utgangspunktet lite tilgjengelig som jordsmonn og bruk av
sprøytestoffer. I virkeligheten er dette blitt en svært interessant film om vårt forhold til mat og hvordan vi feilbruker
åkre og dyrket mark gjennom utarming av jordsmonn. Filmen forteller også hvordan giftstoffene ødelegger mer
enn de verner. Coline Serreau startet sin karriere som militant dokumentarfilmskaper , men har vært innom en
rekke spillefilmer før hun nå vender tilbake til utforskingen av virkeligheten. Her reiser hun verden rundt på jakt
etter et forståelsesbilde av hvordan vi bedre kan ta vare på og redde planeten – og menneskeheten.
What is the connection between millions of landless Brazilian farmhands, a group of microbiologists in France, the world's
biggest organic plantation in the Ukraine and experimental farms in India? They are all working towards the same goal:
A better quality of soil and better access to seeds, which in turn might make them selfsufficient and contribute towards a
more sustainable use of limited resources. THINK GLOBAL, ACT RURAL looks at the challenges facing a growing population
sharing a fixed amount of resources.
184 BIFF 2010
Frankrike 2010
Manus: Coline Serreau
Regi: Coline Serreau
Foto: Coline Serreau
Produksjonsselskap: Cinémao, Eniloc Films
Fransk tale, engelske tekster.
113 min
Dokumentarprogram
The Tillman Story
Amir Bar-Lev er en amerikansk filmskaper som
regisserte sin første helaftens dokumentarfilm
FIGHTER i 2000. Hans gjennombrudd kom sju år
senere med MY KID COULD PAINT THAT, som han
gjestet BIFF med året etter. THE TILLMAN STORY er
hans tredje helaftens dokumentarfilm.
Røntgenbilde av en amerikansk tragedie
USA 2010
Manus: Mark Monroe
Regi: Amir Bar-Lev
Foto: Sean Kirby, Igor Martinovic
Medvirkende: Pat Tillman, Richard Tillman
Produksjonsselskap: A&E IndieFilms, Passion
Pictures
Engelsk tale, engelske tekster.
94 min
Ved første øyekast ser historien om Pat Tillman ut som selve definisjonen av glansbildet av Den amerikanske helten.
I 2002 var Tillmann en populær og fremgangsrik idrettsmann i den amerikanske fotballigaen NFL. Overraskelsen
var derfor stor da han sammen med sin yngre bror Kevin bestemte seg for å verve seg til den amerikanske hærens
krigsoperasjoner i Afghanistan. Etter snaue to år i Afghanistan ble han drept da enheten hans ble overrasket av
et bakholdsangrep nær grensen til Pakistan. På grunn av hans unike status og mytologiserte heltemot gjorde den
amerikanske hæren et stort nummer ut av Tillmans død og tildelte ham blant annet den høythengende Silver Starmedaljen posthumt.
Da Tillmans foreldre begynner å grave i omstendighetene rundt hans død, blir det imidlertid raskt klart at militæret
ikke forteller sannheten – og at løgnene har forgreininger langt oppover i systemet. THE TILLMAN STORY er en
unik dokumentar om hvor langt det amerikanske militæret er villig til å gå for å styre folkets bilde av en krig som
aldri tar slutt.
THE TILLMAN STORY tells the story of rising NFL star Pat Tillman, who left his job with the Arizona Cardinals to join the
US army in their operations in Afghanistan. Nearly two years after joining the army, Tillman was killed in an apparent
ambush near the Pakistani border. The army used Tillman's courage and death in a highly publicized effort to keep morale
high. However, when Tillman's parents started looking into the case, they soon discovered that the army was covering up
something they did not want the Tillmans or the American people to know.
BIFF 2010 185
Cinema Extraordinaire
Fokus: Latin-Amerika
To søsken
Brother & Sister
Dos hermanos
Daniel Burman (1973) er regissør, manusforfatter,
produsent og et viktig navn i den argentinske nybølgen fra tiden rundt århundreskiftet. Burman er født
og oppvokst i Buenos Aires, i en polsk-jødisk familie,
og portretterer sitt eget miljø i den selvbiografiske
trilogien WAITING FOR THE MESSIAH (2000), LOST
EMBRACE (2004) og FAMILY LAW (2006). Han har også
vært medprodusent på Walter Salles‘ suksessfilm
THE MOTORCYCLE DIARIES (2004). Den argentinske
filmskaperen har vunnet en rekke priser, blant annet
Sølvbjørnen i Berlin for beste film (LOST EMBRACE).
Tidligere har Burman utforsket identitetsspørsmål
blant unge europeiskættede argentinere. Hans nyeste
film, BROTHER & SISTER, omhandler alderdom
og søskenforhold, og Burman har fått med seg to
argentinske skuespillerlegender, Graciela Borges og
Antonio Gasalla, i hovedrollene.
En varm komedie om betingelsesløs kjærlighet til familiemedlemmer man ikke liker
Søskenparet Susana og Marcos har begge passert 60, og er fortsatt enslige. Susana er en manipulerende og
ekstravagant eiendomsspekulant, og har overlatt hele jobben med å pleie deres felles mor til storebroren Marcos.
Marcos er søsterens rake motsetning; altoppofrende og tilbaketrukket. Når moren sovner inn, selger Susana
huset hvor Marcos og moren har bodd sammen, og tvinger broren til å flytte fra Buenos Aires til Uruguay. Selv om
Susanas motiver er langt fra edle, er dette en mulighet for Marcos til å begynne å leve sitt eget liv igjen.
Familierelasjoner er et kjent tema i filmene til den argentinske regissøren Daniel Burman. TO SØSKEN utforsker
elsk/hat-forholdet mellom to godt voksne søsken fra Buenos Aires' øvre middelklasse. Samtidig leker Burman
med elementer fra den argentinske hovedstadens kultur og livsstil, og tar sosietetens overdrevne stil på kornet
med både humor og ømhet.
Siblings Susana and Marcos are both in their sixties and still single. Susana is a manipulative and extravagant real estate
agent, and has placed the burden of looking after their mother to the older brother Marcos. Marcos is his sister‘s opposite:
Altruistic and withdrawn. When their mother finally passes away, Susana sells the house where Marcos and their mother
have lived. Although Susana's motives are hardly noble, this is an opportunity for Marcos to start living again.
186 BIFF 2010
Argentina, Spania, Uruguay 2010
Manus: Daniel Burman, Sergio Dubcovsky
Regi: Daniel Burman
Foto: Hugo Colace
Medvirkende: Graciela Borges, Antonio Gasalla
Produksjonsselskap: BD Cine
Spansk tale, engelske tekster.
105 min
Førpremierer
The Town
Ben Affleck er en filmarbeider som fikk sitt gjennombrudd som forfatter av det oscarbelønnede
manuset til DEN ENESTÅENDE WILL HUNTING (1997),
som han skrev sammen med kompisen Matt Damon.
Etter at DEN ENESTÅENDE WILL HUNTING for alvor
åpnet døren til filmstjernetilværelsen, har Affleck
hatt hovedroller i en rekke storfilmer som har irritert
kritikere og etterlatt publikum utilfredsstilt. Men med
regidebuten GONE BABY GONE (2007) viste Affleck
igjen at han har mye å fare med, og i THE TOWN fyller
han like godt de to viktigste rollene på begge sider av
kameraet. I samme tidsrom har skuespillerkarrieren
også tatt seg opp, etter at Affleck med HOLLYWOODLAND (2006) begynte å velge mindre og mer
interessante roller.
Ben Affleck fortsetter å vokse som regissør med et nytt sterkt kriminaldrama
USA 2010
Manus: Ben Affleck, Peter Craig, Aaron Stockard
Regi: Ben Affleck
Foto: Robert Elswit
Medvirkende: Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm
Produksjonsselskap: Warner Bros.
Engelsk tale, engelske tekster.
123 min
Ben Affleck imponerte mange med sin regidebut GONE BABY GONE (2007), og med oppfølgeren THE TOWN har
både kritikere og publikum virkelig fått øynene opp for at eldstebror Affleck er noe mer enn en hyppig feilcastet
skuespiller og den forhenværende herr Jennifer Lopez. Affleck spiller selv hovedrollen som Doug MacRay, en
yrkeskriminell som er vokst opp i Bostons tøffeste irskættede miljø. Noen dager etter at han og tre venner har
ranet en bank og tatt banksjefen som gissel, oppdager de at hun bor kun fire kvartaler fra en av dem. Doug tar på
seg oppgaven med å finne ut hvorvidt hun er en trussel eller ikke, og de to ender opp med å innlede et forhold.
Samtidig er FBI på sporet av ranerne, og når deres neste jobb ender med fiasko og kaotiske skuddvekslinger,
tvinges Doug til å ta et oppgjør med sitt liv og sine barndomsvenner.
THE TOWN er et imponerende komplekst og medrivende thrillerdrama som gir lillebror Caseys I'M STILL HERE
sterk konkurranse om tittelen som årets beste film regissert av en Affleck.
Doug MacRay is a professional bankrobber, born and raised on the tough streets of Charlestown, Boston. Only days after
having robbed a bank and taken the bank manager hostage, the robbers discover that the bank manager lives only four
blocks away from one of them. Doug takes on the task of assessing how big of a threat the witness is, and ends up starting
a relationship with her. With the FBI hot on their trail, Doug is forced to choose between his new found love and his loyalties
and life of crime.
BIFF 2010 187
Dokumentarprogram i konkurranse
Realfag
Transcendent Man
Robert Barry Ptolemy er en amerikansk manusforfatter og regissør. Hans første film var skrekkortfilmen
THE CATCH (2001). TRANSCENDENT MAN er hans
første dokumentarfilm.
"Does God exist? Well, I would say, 'Not yet'.” —Ray Kurzweil
Ray Kurzweil er en av verdens fremste oppfinnere, teknologer og futurister. Han står bak en uhorvelig rekke
oppfinnelser som har forbedret livene til mennesker over hele verden. De siste årene har han spesialisert seg på
å forutsi fremtidige utviklinger innenfor teknologi, vært rådgiver for flere presidenter og også utgitt flere bøker
om temaet. Kurzweil mener blant annet at hva han kaller singulariteten er nært forestående – dagen hvor den
teknologiske utviklingen går så fort og informasjonsmengden blir så stor at det er vanskelig å i det hele tatt se for
seg tiden før dette. Revolusjonen vil påvirke alle områdene av våre liv, men vi vil ha god tid – han mener blant annet
at forventet levealder vil øke med mer enn ett år for hvert år som går og at vi dermed får evig liv. Samtidig vil vi
kunne koble kroppene våre direkte til datamaskiner og milliarddoble intelligensen. Og det beste med det? Det vil
skje i løpet av de neste 30 årene.
TRANSCENDENT MAN utforsker både livet og ideene til Kurzweil, en utvilsomt interessant og kontroversiell mann.
Uansett hva fremtiden gir oss er filmen en øyeåpner for kreativitet, skaperglede og gleden ved å tenke nye tanker.
TRANSCENDENT MAN explores the life and ideas of Ray Kurzweil, the renowned inventor and futurist who journeys the
world sharing his mind-bending vision of a future in which we merge with our computers, live forever and possess computer
enhanced brains that make us a billion times more intelligent than we are today. And the best thing about this scenario? It will
all happen within the next thirty years. In this documentary, director Robert Barry Ptolemy celebrates creativity, optimism
and the joy of creating and thinking new thoughts.
188 BIFF 2010
USA 2009
Manus: Robert Barry Ptolemy
Regi: Robert Barry Ptolemy
Foto: Shawn Dufraine
Medvirkende: Ray Kurzweil
Produksjonsselskap: Ptolemaic Productions
Engelsk tale, 95 min
Førpremierer
Treet
The Tree
Julie Bertucelli er en fransk regissør og manusforfatter som laget sin første film med dokumentaren
UN MONDE EN FUSION i 2001. To år senere hadde
dramaet TIDEN ETTER OTAR premiere og ble mottatt
med stor jubel blant kritikerne. TREET er hennes
andre spillefilm.
Tre, håp og kjærlighet
Frankrike, Australia 2010
Manus: Judy Pascoe, Julie Bertucelli, Elizabeth J.
Mars
Regi: Julie Bertucelli
Foto: Nigel Bluck
Medvirkende: Charlotte Gainsbourg, Morgana Davies
Produksjonsselskap: Les Films du Poisson, Taylor
Media, arte France Cinéma, WDR/Arte, ARD Degeto
Film, Tatfilm
Engelsk tale, norske tekster.
100 min
Når hennes far en dag plutselig omkommer, blir åtte år gamle Simone overbevist om at det som er igjen av ham
har tatt bolig i det store vidtforgreinede treet utenfor familiens gård på den australske landsbygda. Og da hun
innvier sin mor Dawn i hemmeligheten, såes et frø som etterhvert skal vise seg å være av avgjørende betydning.
For selv om Dawn ikke kan få seg selv til å tro at sjelen til hennes avdøde ektemann nå bor i et tre, gir datterens
beretninger om kommunikasjon med treet opphav til en liten gnist av håp. Problemstillingen blir enda mer prekær
når Dawn innleder et forhold til George, som også får jobben med å felle det gigantiske treet. I den korte tiden etter
ektemannens død har greinene begynt å vokse seg inn i huset, og mens hennes hardt tilkjempede likevekt er i ferd
med å slå sprekker, må Dawn fatte en viktig avgjørelse om både treet og familiens fremtid.
TREET er en vakker og vemodig magiskrealistisk beretning om sorg, tro og håp.
When her father one day suddenly perishes in a freak accident, eight year old Simone becomes convinced that his soul has
taken up recidence in the gigantic tree that adorns her family's property on the Australian countryside. Letting her mother
Dawn in on her secret, she unwittingly sows the seeds of future conflict. For when Dawn develops a relationship with George,
the man hired to chop down the tree, the close-knit family is faced with a series of questions about faith, hope and letting go
of the past.
BIFF 2010 189
Checkpoints Gay and Lesbian Propaganda Night
Fokus: Latin-amerika
Trekniv i smedens hjem
108
108: Cuchillo de Palo
Renate Costa er født i 1981 i Paraguay. Hun har
studert dokumentarfilm, regi og produksjon ved
blant annet filmskolen på Cuba og i Spania. TREKNIV
I SMEDENS HJEM er hennes første helaftens
dokumentarfilm.
En personlig dokumentar om familiehemmeligheter og militærjuntaens overgrep i Paraguay på 80-tallet
TREKNIV I SMEDENS HJEM er en svært personlig dokumentar om familiehemmeligheter, homofili og
militærdiktaturet i Paraguay. Ved å rette kameraet mot sin nærmeste familie har filmskaperen Renate Costa skapt
et sammensatt portrett av både sin egen familiehistorie, hennes forhold til sin egen far og et land som fremdeles
preges av militærdiktaturet. Dokumentaren handler om Costas onkel Rudolfo. Slik beskriver filmskaperen filmen
og temaet: "Rudolfo var den eneste av mine onkler som ikke ville bli smed som min bestefar, han ville bli danser.
Som ung homofil under militærregimet ble han forfulgt, fengslet og torturert, og ble også tatt med på listen over
de “108" - en liste over unge homofile menn som den dag i dag står som et symbol på homofili og forfølgelse i
Paraguay."
Gjennom følsomme, personlige og svært private intervjuer presenterer Costa en dokumentar om et samfunn som
fremdeles vil tie i hjel en del av historien, og om hvordan to generasjoner sliter med å finne sin plass i verden og
overfor hverandre.
108 CUCHILLO DE PALO is a personal documentary about familiy secrets and the military junta's atrocities in Paraguay.
Filmmaker Renate Costa explores her own family history in search of what happened to her uncle Rudolfo. He was the only
one of her uncles who didn‘t want to become a blacksmith– he wanted to be a dancer. As a young gay man he was arrested
and tourtured and put on the list of the “108 homosexuals“. His story reveales a hidden and silenced part of Paraguay's
history; a confrontation between two generations in order to understand their place in the world.
190 BIFF 2010
Paraguay, Spania 2010
Manus: Renate Costa
Regi: Renate Costa
Foto: Carlos Vásquez
Medvirkende: Miguel Auda Petunia, Renate Costa
Produksjonsselskap: Estudi Playtime
Spansk tale, engelske tekster.
93 min
Umedia
Cinema Extraordinaire
The Trotsky
Jacob Tierney (1979) er en canadisk skuespiller,
manusforfatter og regissør. Han er sønnen til den
canadiske produsenten Kevin Tierney, og vokste opp
omgitt av film. I 1995 spilte han som femtenåring i
britiske Terence Davies mesterverk THE NEON BIBLE.
Han regissørdebut kom i 2003 med en moderne variant
av Oliver Twist i filmen TWIST. Hans andre film THE
TROTSKY kom i 2009.
En sosialistisk high school komedie om en driftig tenåringsbolsjevik
Canada 2010
Manus: Jacob Tierny
Regi: Jacob Tierny
Foto: Guy Defaux
Medvirkende: Jay Baruchel, Emily Hampshire, Colm
Feore
Produksjonsselskap: The Harold Greenberg Fund, Park
Ex pictures
Engelsk tale, 120 min
Alliance Films
Leon Bronstein er en student som tror han er reinkarnasjonen av den sovjetiske revolusjonæren Leo Trotsky. Når
han blir sendt på en offentlig skole etter å ha startet en sultestreik på klesfabrikken til faren sin, organiserer han
sine med medelever i en studentunion for å komme nærmere målet sitt om å leve ut sitt forutbestemte liv og for
å få utryddet fascismen på skolen. Han blir nødt til å overbevise dagens apatiske og kyniske ungdom om hva som
er den rette saken.
THE TROTSKY kombinerer en livlig oppveksthistorie med lett politisk satire. I sin andre spillefilm har skuespiller
og regissør Jacob Tierney prestert kunststykket å lage en seriøs, men samtidig hylende morsom komedie uten å
være belærende eller ta seg selv for alvorlig. Det canadiske stjerneskuddet Jay Baruchel spiller Leon med en slik
vitalitet og overbevisning at man lar seg overbevise om at han virkelig tror han er Trotsky. THE TROTSKY har frisk
dialog, et skarpt manus, og bærer preg av en intelligent humor, noe som gjør den til en unik variant av high school
komedie-sjangeren.
Leon Bronstein is a high school student who sincerely believes himself to be the reincarnation of the Soviet Bolshevist Leon
Trotsky. His goal is to convince his cynical and lethargic fellow students to revolutionary action against the fascist regime
at school. THE TROTSKY is a serious and at the same time hilarious comedy which combines a coming-of-age story with
political satire. The film has witty dialogue, a tight script and intelligent humor, with a unique spin on the high school comedy
genre.
BIFF 2010 191
Dokumentarprogram
Fokus: Latin-Amerika
Vidåpne øyne
Eyes Wide Open - Exploring Today's South America
Ojos bien abiertos - Un viaje por la Sudamérica de hoy
Gonzalo Arijón ble født i Montevideo, Uruguay i 1956,
men har bodd i Frankrike siden 1979. De siste tjue
årene har han laget en rekke dokumentarfilmer, blant
annet FOR THESE EYES (1998) og LULA‘S BRAZIL:
MANAGING A DREAM (2005). I 2007 ble Arijón tildelt
Joris Ivens-prisen for filmen STRANDED under
dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam. I VIDÅPNE
ØYNE spør Arijón om dagens politiske ledere rundt
om på kontinentet klarer å oppfylle folkets drøm om
forandring.
En poetisk og politisk reise gjennom Sør-Amerika
I 1971 ble boken “Latin-Amerikas åpne årer“ gitt ut for første gang, en bok hvor den uruguayanske forfatteren
Eduardo Galeano beskriver århundrer med økonomisk utnyttelse på kontinentet. 40 år senere, med Galeanos
ord og tanker som følgesvenn, reiser dokumentarfilmskaper Gonzalo Arijón fra land til land i Sør-Amerika for
å undersøke dagens situasjon. Turen går til enorme soyaplantasjer i Brasil, tinngruver i Bolivia, et kollektivt
byggeprosjekt i Venezuelas hovedstad og den dype jungelen i Ecuador
Etter 90-tallets privatiseringspolitikk har dagens statlige ledere som Lula da Silva (Brasil), Hugo Chávez
(Venezuela) og Evo Morales (Bolivia) endret stemningen på kontinentet. De nye lederne har endret statens rolle og
gått løs på sosiale utfordringer på ulike måter. Vi treffer enkeltmennesker både på grasrotnivå og i den politiske
ledelsen, i en innsiktsfull dokumentar om kampen mot den usynlige markedsguden.
After centuries of economic exploitation and pillaging of natural resources in South America, there has been a historic
change due to new political leadership in several countries. The Uruguayan author Eduardo Galeano and filmmaker Gonzalo
Arijón take us on a poetic and political journey through the continent, where we meet men and women who, in their everyday
struggles, have shaped the new direction in each country.
192 BIFF 2010
Uruguay 2009
Manus: Gonzalo Arijón, Hilary Sandison
Regi: Gonzalo Arijón
Foto: Pablo Hernán Zubizarreta
Medvirkende: Eduardo Galeano
Produksjonsselskap: Dissidents Arte, Salado Media
Spansk, portugisisk tale, engelske tekster.
110 min
Dokumentarprogram
Vår mann i Kirkenes
Our Man in Kirkenes
Åse Sveinheim Drivenes er født i 1977 og har jobbet i
filmmiljøet i Oslo de siste seks årene. Hun regidebuterte med kortfilmen NATTSKIFT som ble vist på Oslo
kino og dokumentarfilmfestivalen i Volda. Langfilmen
VÅR MANN I KIRKENES har blitt vist på flere festivaler.
I oppdrag for Leger uten grenser filmet og intervjuet
hun våren 2008 lokalbefolkningen i Mount Elgon,
Kenya for å dokumentere overgrep mot sivilbefolkninga. Materialet ble blant annet brukt i nyhetsinnslag
på BBC og Al Jazeera. Hun hatt regi og foto på dokumentarfilmen YOUNG VOICES fra Tanzania og Uganda
i oppdrag for Atlas Alliansen, en stiftelse som jobber
med global bistand til funksjonshemmede.
Det gode livet i Finnmark
Norge 2010
Manus: Åse Svenheim Drivenes
Regi: Åse Svenheim Drivenes
Foto: Jarkko T. Laine, Tore Vollan, Anna Myking
Medvirkende: Hallgeir Henriksens
Produksjonsselskap: Sant & Usant
Norske tale, 54 min
Deckert Distribution GmbH | Marienplatz 1 | D-04103
Leipzig |
Hallgeir Henriksen er den eneste journalisten på avisa Finnmarkens Kirkenes-kontor. Den rutinerte journalisten
har jobbet i Finnmarken i over 16 år, og drømmer seg tilbake til dagene da avisa hadde tid og ressurser til å la
ham skrive saker som virkelig betød noe. Som eneste mann på kontoret må Henriksen fordele sin tid likt mellom
sin populære matspalte, fem på gata-enqueter, fotografering av nyfødte barn og gravende journalistikk om den
historiske nedgangen i salg av sagogryn på den lokale Rema 1000-filialen. Henriksen har lenge ergret seg over
underbemanningen på Kirkenes-kontoret, men da avisa omsider får ansatt en ny ung journalist synes Henriksens
frustrasjon bare å øke
VÅR MANN I KIRKENES er en varm og morsom dokumentarfilm om hvordan globalisering og effektivititetsjag
påvirker småsamfunn i periferien. Og samtidig som den byr på en rekke uforglemmelige scener i spennet mellom
"The Office" og Aki Kaurismäki, gir den også et unikt bilde av norsk virkelighet anno 2010. Gå ikke glipp av
muligheten til å se en av de siste årenes aller beste norske dokumentarfilmer på kino!
Hallgeir Henriksen is the only journalist working in the Kirkenes office of the newspaper Finnmarken. As the sole reporter
in this easternmost outpost of Norway, Henriksen spends his days recording little other than the most trivial minutiae of the
quiet smalltown life. Frustrated, he looks back on the days where the paper's resources allowed him to write pieces that
actually mattered. However, when a second journalist is finally hired, it only seems to further aggravate the veteran reporter.
BIFF 2010 193
Dokumentarprogram i konkurranse
Waiting for Superman
Amerikanske Davis Guggenheim har en 27 år lang
karriere bak seg som fjernsynsregissør, og har
blant annet arbeidet på populære og anerkjente
TV-serier som "NYPD Blue", "Akutten", "24", "The
Shield", "Deadwood" og "Melrose Place". I tillegg
har han regissert spillefilmen GRACIE (2007) og en
rekke kortfilmer. I 2006 fikk han et gjennombrudd
som regissøren bak Al Gores Oscar-belønnede EN
UBEHAGELIG SANNHET, og i 2008 fulgte han opp med
dokumentaren A MOTHER'S PROMISE om Barack
Obama.
Barna er fremtiden. Seriøst.
USA har flere høyt rangerte utdanningsinstitusjoner enn noe annet land i verden. Problemet er bare at disse
skolene, universitetene og collegene er private institusjoner som vet å ta seg klekkelig betalt for den kvaliteten de
leverer. Den gjennomsnittlige amerikaner har ikke noe håp om å sende barna sine til prestisjeskolene, og tilhører
man den nedre del av inntektsskalaen, bør man være fornøyd bare man har en skole å sende barna sine til i det
hele tatt.
WAITING FOR SUPERMAN er en bekymret dokumentarfilm som retter et kritisk søkelys mot det sviktende offentlige
utdanningssystemet i USA. Regissør Davis Guggenheim tar oss med bak tallene og viser oss individene som utgjør
den urovekkende statistikken som viser at amerikanere scorer stadig lavere på alt – bortsett fra selvtillit. Hvorfor
reagerer ikke myndighetene når undersøkelse på undersøkelse viser at amerikanere blir stadig dårligere til å
lese? Og hva kan de ubemidlede gjøre for å sikre sine barn en dugelig utdannelse?
WAITING FOR SUPERMAN takes a concerned look at the US public educational system. The US has more high ranking
educational institutions than any country in the world, but if you are not wealthy, your children are at the mercy of the public
schools. If you're lucky, that is – many children don't have a school to go to at all. Director Davis Guggenheim poses the
question of why one of the world's richest and most academically advanced countries is experiencing a steady decline in
literacy.
194 BIFF 2010
USA 2010
Manus: Davis Guggenheim, Billy Kimball
Regi: Davis Guggenheim
Foto: Bob Richman, Erich Roland
Produksjonsselskap: Electric Kinney Films, Participant
Media, Walden Media
Engelsk tale, 102 min
Paramount Vantage
Checkpoints - Konkurranse
War Don Don
Regissør og produsent Rebecca Richman Cohen har
sin formelle utdannelse i juss fra Harvard Law School,
med arbeidserfaring innen strafferett og internasjonal
menneskerett. Våren 2005 grunnla hun Racing Horse
productions, et uavhengig produksjonsselskap viet
dokumentarfilmer om viktige sosiale spørsmål. Det
var gjennom jobben sin for forsvaret i tribunalet i
Sierra Leone at hun fant tematikken til sin første prisvinnende dokumentar WAR DON DON. Hun underviser
også i menneskerettigheter og dokumentarfilm ved
Rhode Island School of Design.
I Sierra Leone er krigen over, men oppgjøret tar tilsynelatende aldri slutt
USA 2010
Regi: Rebecca Richman Cohen
Foto: Nadia Hallgren, William Charles Moss
Produksjonsselskap: Naked Edge Films, Racing Horse
Productions
Engelsk tale, 83 min
Mercury Media International
WAR DON DON, eller “krigen er over“, retter et kritisk søkelys på krigstribunalet som instrument for å oppnå
fred og forsoning i et krigsherjet og lutfattig afrikansk land. Vi følger rettssaken mot Issa Sesay, tidligere leder
i Revolutionary United Front, som står tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten og andre grusomheter begått
under den blodige borgerkrigen mot regjeringen i Sierra Leone fra 1991 til 2002. Filmen gir et sammensatt og
nyansert bilde av rettssaken, med intervjuer med både kritikere og tilhengere av Sesay. Samtidig skildrer den
dagens situasjon i landet gjennom intervjuer med noen av de mange ofrene. Den problematiserer utenlandsk
tilstedeværelse i slike rettssaker og de store utgiftene som istedet kunne ha blitt brukt på gjenoppbygging. Filmen
stiller også spørsmål ved hva en krigsforbrytelse er og hvem som står ansvarlig for dem. WAR DON DON er en
fascinerende og kompleks film som etterlater en med en sjelden følelse av ambivalens og tvinger publikum til selv
å ta stilling til de moralske og praktiske spørsmålene. Krigen er ikke over, og det er ingen enkel vei ut.
WAR DON DON takes a critical look at the war crimes tribunal as an instrument to accomplish peace and reconciliation in
Sierra Leone. We follow the trial against a former leader of the Revolutionary United Front, Issa Sesay, who stands accused of
crimes against humanity and other atrocities committed during the bloody civil war in Sierra Leone between 1991 and 2002.
This compelling and complex documentary offers no easy solutions and forces the audience to draw their own conclusions.
BIFF 2010 195
Dokumentarprogram
Fokus: Østersjøen
War games and the man who stopped them
Gry wojenne
Dariusz Jablonski er en polsk regissør og produsent,
og grunnlegger og leder av Apple Film Production,
et av de ledende produksjonsselskapene i Polen.
Jablonski regidebuterte med fjernsynsdokumentaren
THE PHOTOGRAPHER (1998), som forteller historien
om ghettoen i Lodz på bakgrunn av fotografier som
tyskerne tok. Filmen mottok priser på flere av de
viktigste internasjonale filmfestivalene. Hans første
spillefilm, STRAWBERRY (2008) ble vist på rundt tyve
festivaler i Europa og USA. Jablonski var initiativtager
til Polish Film Awards og grunnlegger av Independent
Film Foundation, hvis funksjon er å fremme polsk film
og filmskapere i inn- og utland. Han er medlem av
både det europeiske og polske filmakademiet.
Portrett av en polsk oberst og hans bidrag til å hindre atomkrig under den kalde krigen
WAR GAMES forteller historien om Ryszard Kuklinski, en talentfull militærstrateg og oberst som spilte en sentral
rolle i utformingen av Warsawapakten på 1970-tallet. Informasjonen Kuklinski delte med amerikanerne bidro til å
holde den kalde krigen kjølig nok til at en atomkrig kunne unngås
Idet filmskaper Dariusz Jablonski skal ta fatt på sin film om obersten, viser det seg at Kuklinski nylig er død. For
å få tilgang på opplysninger om oberstens rolle i den kalde krigen, intervjuer Jablonski en rekke nært involverte
tidligere tjenestemenn, fra den amerikanske etteretningssjefen til lederen av Warsawapakten, samt tidligere
president i Polen, Lech Walesa. Disse intervjuene danner et bilde av en idealist som spilte en sentral rolle i å redde
Europa fra en tredje verdenskrig, men som også levde et tragisk liv. Det at man stadig ser på utviklingen av den
kalde krigen som en form for krigsspill, gjør at vi som ser filmen blir invitert til å felle dommer over Kuklinskis
ulike valg.
A uniquely constructed portrait of the Polish Colonel Ryszard Kuklinski, who provided the CIA with more than 40 000 strategic
documents from the Warsaw Pact during the Cold War. Filmmaker Dariusz Jablonski begins his story of the colonel in 2004,
but it turns out Kuklinski has just died. So instead he talks with a number of closely involved ex-servicemen. These interviews
paint a picture of an idealistic man who saved Europe from a Third World War, but who also led a tragic life.
196 BIFF 2010
Polen 2009
Manus: Dariusz Jablonski
Regi: Dariusz Jablonski
Foto: Tomasz Michalowski
Medvirkende: Wojciech Jaruzelski, Walter Lang
Produksjonsselskap: Apple Film Productions og Trigon
Productions
Engelsk og polsk tale, 114 min
Checkpoints - Konkurranse
Fokus: Latin-amerika
Waste Land
Lucy Walker fra London begynte å regissere teater i
tenårene og har studert film ved New York University.
Senere har hun gjort seg bemerket som dokumentarfilmskaper med DEVIL‘S PLAYGROUND (2002),
BLINDSIGHT (2006) og COUNTDOWN TO ZERO (2010).
WASTE LAND er den første filmen som har vunnet
publikumsprisen både på Sundance og i Berlin. Filmen
har også vunnet en rekke priser på andre festivaler.
João Jardim og Karen Harley er medprodusenter.
"Øyeblikket når en ting forvandles til noe annet er det aller vakreste øyeblikket" - Vik Muniz
Brasil, Storbritannia 2010
Regi: Lucy Walker, João Jardim, Karen Harley
Foto: Dudu Miranda
Medvirkende: Vik Muniz
Produksjonsselskap: Almega Projects, O2 Filmes
Engelsk, portugisisk tale, engelske tekster.
90 min
E1 Entertainment
Denne fascinerende filmen følger den berømte brasilianske kunstneren Vik Muniz i hans forevigelse av folk som
arbeider på den største søppelfyllingen i verden, Jardim Gramacho, i utkanten av Rio de Janeiro. Her fotograferer
han "catadorene" som plukker og sorterer resirkulerbart avfall. Han setter dem inn i symbolladete situasjoner i
bildene – som senere blir gjort om til enorme collager i samarbeid med arbeiderne og ved hjelp av materialene fra
dynga. Håpet er å nå ut til kunstverdenen og selge bildene slik at inntektene kan føres tilbake til avfallssortererne
selv.
WASTE LAND vant publikumsprisen både i Sundance og Berlin, og er noe av det mest oppløftende vi viser på
programmet i år. Lucy Walker har sammen med sine medregissører fulgt Muniz i hans arbeid over en treårsperiode.
Resultatet er intet mindre enn forbløffende og enestående.
WASTE LAND follows renowned artist Vik Muniz as he journeys from New York to his native Brazil and the world's largest
garbage dump, Jardim Gramacho, located on the outskirts of Rio de Janeiro. There he photographs the "catadores" – selfdesignated pickers of recyclable materials. With the help from the pickers the photographs are turned into huge collages,
hoping to enter galleries worldwide. WASTE LAND is a film about the transformative power of art and the beauty of the
human spirit.
Med støtte fra: Kaffehuset Friele AS / Kommunal og regional departementet
BIFF 2010 197
Dokumentarprogram i konkurranse Checkpoints - Konkurranse
World peace and other 4th grade achievements
Chris Farina er utdannet ved Universitetet i Virginia
og American University. De to første filmene hans,
ROUTE 40 (1986) og WEST MAIN STREET (1995), ble
laget i samarbeid med den Charlottesvillebaserte
filmskaperen Reid Oechslin. Begge filmene er preget
av en grunnleggende respekt for menneskene de
portretterer; de gir dem anledning til å fortelle sine
historier om sine liv og sitt nærmiljø. Filmene trekker
frem folk som bor og arbeider i typiske amerikanske
miljøer, men som får lite oppmerksomhet i media.
Farina har også samarbeidet med oscarvinneren Paul
Wagner på to filmer, EAST OF THE BLUE RIDGE: THE
JAMES RIVER (2000) og ANGELS (2005). Chris Farina
figurerer også prominent i dokumentarfilmen THE
PARKING LOT MOVIE, som også vises på BIFF i år.
Fra barneskoleelever til verdensborgere på åtte uker
Hva er det vi vil at barn skal lære? Og hvordan er det vi vil at barn skal lære det? Og hvordan skal den voksne som
underviser vekke ungenes engasjement? Barneskolelæreren John Hunter ser ut til å ha funnet gode svar på disse
spørsmålene. Hunters reiser til Østen og hans befatning med Ghandis ikke-voldsprinsipper gjør at han stiller seg
selv spørsmålet om hvordan han som lærer kan arbeide i retning av en fredeligere verden. Han utfordrer sine
elever til å spille "The World Peace Game", og i prosessen får barna trening i argumentasjon, logikk, toleranse og
samarbeid.
WORLD PEACE… blander fragmenter av Hunters biografi med bilder av elevene hans som deltar i "The World
Peace Game". Ungene diskuterer, forhandler og handler – med ett mål for øye: Å oppnå verdensfred. I løpet av
spillets åtte uker forvandles barna fra elever ved en ordinær barneskole til verdensborgere. Filmen viser hvordan
en klok og kjærlig lærer kan lokke frem elevenes fulle potensial.
USA 2010
Manus: Chris Farina
Regi: Chris Farina
Foto: Gene Rhodes
Medvirkende: John Hunter
Produksjonsselskap: Rosalina Films
Engelsk tale, 60 min
WORLD PEACE AND OTHER 4TH GRADE ACHIEVEMENTS interweaves the story of John Hunter, a teacher in Charlottesville,
Virginia, with his students' participation in an exercise called the World Peace Game. The game triggers an eight-week
transformation of the children from students of a neighborhood public school to citizens of the world. The film reveals how a
wise, loving teacher can unleash his students' full potential through creativity, respect and original thinking.
198 BIFF 2010
Med støtte fra: UNESCO / Kommunal og regional departementet
Førpremierer
You Will Meet a Tall Dark Stranger
Under navnet Woody Allen er Allen Stewart
Koenigsberg kjent som en levende legende og en av
filmhistoriens største nålevende regissører. Siden
starten med WHAT'S UP, TIGER LILY? i 1966, har Allen
regissert i alt 40 spillefilmer, inkludert klassikere som
ANNIE HALL (1977), MANHATTAN (1979), ZELIG (1983),
HANNAH OG HENNES SØSTRE (1986), MORD OG
ANDRE MISFORSTÅELSER (1989) og HUSTRUER OG
EKTEMENN (1992). I tillegg til en rekke prestisjetunge
priser, innehar Allen rekorden for flest oscarnominasjoner for beste manus.
Gå ikke glipp av Woody Allens 40. spillefilm!
USA, Spania 2010
Manus: Woody Allen
Regi: Woody Allen
Foto: Vilmos Zsigmond
Medvirkende: Gemma Jones, Pauline Collins, Anthony
Hopkins
Produksjonsselskap: Mediapro, Versátil Cinema,
Gravier Productions
Engelsk tale, norske tekster.
98 min
Med er par viktige unntak, er alle Woody Allens beste filmer ensembledramaer som balanserer mellommenneskelige
intriger med avvæpnende humor og imponerende filmhåndverk. Det bør dermed glede noen og enhver at YOU
WILL MEET A TALL DARK STRANGER oppfyller alle disse kriteriene – i tillegg til å kunne skilte med et stjernelag
av skuespillere ledet an av Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio Banderas og Josh Brolin.
Woody Allens spillefilm nummer 40 handler om ekteparet Alfie og Helena samt deres datter Sally og hennes
ektemann Roy. Når Alfie forlater Helena til fordel for den halvparten så gamle skuespillerinnen Charmaine, tar
Helena det tungt. Hun havner raskt i klørne på en kvakksalversk spåkone, og sammen gir de seg ut på en rekke
pussige okkulte eksperimenter. Samtidig som hun må håndtere sine foreldres stadig mer tussete oppførsel,
tvinges Sally også til å forholde seg til at både hun og hennes ektemann har noen andre i kikkerten. YOU WILL
MEET A TALL DARK STRANGER er klassisk Woody Allen anno 2010.
Woody Allen's 40th feature tells the story of the aging couple Alfie and Helena, their daughter Sally and her husband
Roy. When Alfie leaves Helena for the younger Charmaine, Helena vanishes into a world of fraudulent fortune tellers and
suspicious seances. Sally, on the other hand, is left to deal with both her kooky parents and her own failing marriage. YOU
WILL MEET A TALL DARK STRANGER is a classic Woody Allen ensemble drama with a starstudded cast featuring Anthony
Hopkins, Naomi Watts and Antonio Banderas.
BIFF 2010 199
Dokumentarprogram
Yves Saint-Laurent - L'amour fou
L'amour fou
Pierre Thoretton er en fransk regissør, skuespiller og
fotograf. YVES SAINT-LAURENT – L'AMOUR FOU er
hans første dokumentarfilm.
Et liv i nips
I YVES SAINT-LARUENT – L'AMOUR FOU møter vi Saint-Laurents mangeårige kjæreste Pierre Bergé, som etter
førstnevntes død har bestemt seg for å auksjonere bort parets mange eiendeler. Via katalogiseringen av parets
eventyrlige mengde møbler, malerier, skulpturer, smykker, pyntegjenstander og andre eiendeler, tegner regissør
Pierre Thoretton opp et bildet av et unikt kunstnerliv og et minst like unikt kjærlighetsforhold. Det finnes et ordtak
som sier at bak hver suksessfulle mann står en kvinne, og denne utrolig sjarmerende dokumentarfilmen synes å
bekrefte dette – om enn i en noe mindre heteronormativ forstand.
Yves Saint-Laurent var en av det forrige århundres aller største designere og levde et eventyrlig liv med en suksess
som er få mennesker forunt. Likevel var han hele veien plaget av depresjoner og angst. I Thorettons dokumentar
kommer vi svært tett innpå mannen bak moten – og mannen bak mannen.
In L'AMOUR FOU we meet Yves Saint-Laurent's life-long boyfriend Pierre Bergé, who after the passing of Saint-Laurent
has decided to auction off the majority of the pair's treasure trove of furniture, paintings, sculptures and other remarkable
belongings. Through the cataloging of the many items, director Pierre Thoretton sketches out a portrait of a unique artist –
and the man who all through his life stood behind him as his partner, supporter and lover.
200 BIFF 2010
Frankrike 2010
Regi: Pierre Thoretton
Foto: Léo Hinstin
Medvirkende: Yves Saint-Laurent, Pierre Bergé
Produksjonsselskap: Les Films du Lendemain, Les
Films de Pierre, France 3 Cinéma
Engelsk tale, 98 min
Cinema Extraordinaire i konkurranse
Zensommer
Tarda Estate
Antonio Di Trapani og Marco De Angelis er italienske
regissører og manusforfattere. ZENSOMMER er deres
første spillefilm.
Livet er aldri mer intenst enn når man lever på lånt tid
Italia 2010
Manus: Marco De Angelis, Antonio Di Trapani
Regi: Marco De Angelis, Antonio Di Trapani
Foto: Marco De Angelis, Antonio Di Trapani
Medvirkende: Hai Yamanouchi, Chiaki Oshima, Yuki
Iwasaki
Italiensk, japansk tale, engelske tekster.
89 min
Kenji er en 60 år gammel japansk journalist bosatt i Roma. Han får i oppdrag av sin redaktør å returnere til Japan
for å lage en reportasje om det japanske samtidssamfunnet sett med øynene til en som har levd i eksil i mange år.
Kenji skal altså tilbake for å finne ut av hvordan Japan har endret seg i løpet av disse 30 årene. Vel tilbake i Tokyo
møter han sin gamle mor og blir påminnet om Noriko – en kvinne som ventet på ham helt til sin død. Deretter
drar han til Kyoto hvor han møter sin sekstenårige niese Yuki, som blir hans medskyldige i å skulke unna jobb og
forpliktelser.
Denne italienske perlen av en film foregår for det meste i Japan, men aller mest finner den sted i hovedpersonens
bevissthet, hvor vår protagonist har nådd et annet nivå, etter å ha fått resultater av noen medisinske tester.
ZENSOMMER er så nyanserik og velspilt at det er en fryd – en lyrisk elegi hvor hver vakre og vare sekvens følges av
en naturlig fortsettelse i en intuitiv filmfortelling om det å observere og få ta del i en dypere innsikt i tilværelsens
mysterier.
Kenji is a sixty year old Japanese journalist who has lived in Italy for many years. Having undergone some tests, he discovers
that he is ill. In the meantime, the owner of the newspaper where he works entrusts him with a report on Japan, which he
hasn‘t visited in thirty years. In order to gain an understanding of the mentality of modern Japan, Kenji goes on a roadtrip
with his young niece Yuki, who becomes his trusted accomplice in escaping his commitments in order to live his last days to
the fullest.
BIFF 2010 201
INDEX LANGFILMER - FEATURE LENGTH FILMS
Festvaltittel
Side
12 meter uten hode............................................52
8: The Mormon Proposition...............................53
Albaneren...........................................................54
All That I Love....................................................55
American Radical
- The Trials of Norman Finkelstein...................56
Amfetamin.........................................................58
Au Revoir Taipei.................................................59
Bad Family.........................................................60
Bhutto................................................................61
Bill Hicks Story, The..........................................62
Biutiful...............................................................63
Blank City...........................................................64
Bogot· Change...................................................65
Boyita, La ..........................................................66
Brødre i krig.......................................................67
Budrus...............................................................68
Camp Victory, Afghanistan................................69
Carancho............................................................70
Casino Jack and the United States of Money....71
Castaway on the Moon.......................................72
Celle 211............................................................73
Client 9: Eliot Spitzers vekst og fall..................74
Climate of Change.............................................75
Cold Weather.....................................................76
Cooking Up Dreams...........................................77
Cyrus..................................................................78
DAVID WANTS TO FLY.......................................80
Den umulige reisen...........................................81
Det erotiske mennesket....................................82
Det usynlige øyet...............................................83
Disco & Atomic War...........................................84
Dish: Women, Waitressing
and the Art of Service........................................85
Dossier K............................................................86
Dragning mot øst...............................................88
Drømmer i København......................................89
Dust....................................................................90
Edie & Thea: A Very Long Engagement.............91
En dråpe luksus.................................................92
Enemies of the People.......................................93
Fartein Valen......................................................94
Four Lions..........................................................95
General Orders no. 9.........................................97
Genius and the Boys, The..................................98
Genius Within: Glenn Gould...............................99
Gi alt!................................................................100
Going Vertical...................................................101
Good Heart, The...............................................102
Grace, Milly, Lucy.............................................103
202 BIFF 2010
Festvaltittel
Side
Hjem til jul..........................................................51
Hjernen er alene i Operaen.............................104
Hjertebank.......................................................105
Honeymoons....................................................106
Honning............................................................107
Howl.................................................................108
Human Terrain.................................................109
Hunger.............................................................110
I Saw the Sun...................................................112
I, Don Giovanni.................................................111
I’m Still Here....................................................113
In the Beginning There Was Light...................114
Inside Job.........................................................115
Jeg vil takke livet.............................................116
Just Like Us.....................................................118
Kawasakis rose................................................119
Killer Inside Me, The........................................120
Knut Sigve fra Folkestad.................................121
Kongeveien......................................................123
Konserten........................................................124
Kvinner uten menn..........................................125
La Passione......................................................149
Le Quattro Volte...............................................153
Leave Them Laughing.....................................126
Lemmy.............................................................127
Life During Wartime........................................128
Life, Above All..................................................129
Love Exposure.................................................130
Machete...........................................................131
Mamma............................................................132
Min glede.........................................................133
Miss Landmine.................................................134
Moloch Tropical...............................................135
Mother Teresa of Cats.....................................136
My Perestroika.................................................137
My Playground.................................................138
Nicolae Ceausescus selvbiografi....................139
Normal: The Düsseldorf Ripper......................140
Oceans.............................................................141
Oldboys............................................................142
Om guder og mennesker.................................143
Ond tro.............................................................144
Onkel Boonmee som kan
erindre sine tidligere liv..................................145
Oppfinnelsen av dr. Nakamats........................146
Paper Soldier...................................................147
Parking Lot Movie, The ...................................148
People vs George Lucas, The .........................150
Pinnsvinets hemmelighet................................151
Plug & Pray......................................................152
Festvaltittel
Side
R.......................................................................155
Racing Dreams................................................156
Raneren...........................................................157
Red...................................................................158
Restrepo...........................................................159
Revolucion........................................................160
Richard Garriott: Man on a Mission.................161
Ride, Rise, Roar...............................................162
Road to Diyarbekir, The ..................................163
Rush: Beyond the Lighted Stage.....................164
Russian Lessons..............................................165
S.O.S/State of Security....................................166
SCREAMING MAN, A .......................................167
Secrets of the Tribe, The ................................168
Senterjenter.....................................................169
Shock Doctrine, The . ......................................170
Social Network, The . ......................................171
Sone sør...........................................................172
Soul Boy...........................................................173
South of the Border.........................................174
Space Tourists.................................................175
Spillet om de apatiske barna...........................176
Strange Powers:
Stephin Merritt and the Magnetic Fields.........177
Streiftog i Bergen............................................178
Tamara Drewe.................................................179
Taqwacore: The Birth of Punk Islam...............180
Tears of Gaza.....................................................96
Teenage Paparazzo.........................................181
Temptation of St. Tony, The ............................182
THERE ONCE WAS AN ISLAND.......................183
Think Global, Act Rural....................................184
Tillman Story, The . .........................................185
To søsken.........................................................186
Town, The ........................................................187
Transcendent Man...........................................188
Treet.................................................................189
Trekniv i smedens hjem..................................190
Trotsky, The ....................................................191
Vidåpne øyne....................................................192
Vår mann i Kirkenes........................................193
Waiting for Superman......................................194
War Don Don....................................................195
War games and the man who stopped them..196
Waste Land......................................................197
World peace and other
4th grade achievements..................................198
You Will Meet a Tall Dark Stranger.................199
Yves Saint-Laurent - L’amour fou...................200
Zensommer......................................................201
INDEX LANGFILMER - FEATURE LENGTH FILMS
ORIGINALtittel
Side
108: Cuchillo de Palo.......................................190
8: The Mormon Proposition...............................53
Ai no mukidashi...............................................130
Am Anfang war das Licht.................................114
American Radical
- The Trials of Norman Finkelstein...................56
Amphetamine.....................................................58
Autobiografia lui Nicolae Ceausescu..............139
Bal....................................................................107
Be All and End All, The ...................................100
Bhutto................................................................61
Bill Hicks Story, The .........................................62
Biutiful...............................................................63
Blank City...........................................................64
Bogot· Change...................................................65
Bødre i krig........................................................67
Budrus...............................................................68
Bumazhnyy soldat............................................147
Camp Victory, Afghanistan................................69
Carancho............................................................70
Casino Jack and the United States of Money....71
Celda 211...........................................................73
Client 9: The Rise and Fall of Eliot Spitzer........74
Climate of Change.............................................75
Cold Weather.....................................................76
Cyrus..................................................................78
DAVID WANTS TO FLY.......................................80
De ollas y suenos...............................................77
delillos - Hjernen er alene i Operaen..............104
Den umulige reisen...........................................81
Der Albaner........................................................54
Der Räuber.......................................................157
Des Hommes Et Des Dieux..............................143
Det erotiske mennesket....................................82
Dish: Women, Waitressing
and the Art of Service........................................85
Disko ja tuumasoda...........................................84
Dos hermanos..................................................186
Dossier K............................................................86
Drømme i København........................................89
Dust....................................................................90
Edie & Thea: A Very Long Engagement.............91
En dråpe luksus.................................................92
Enemies of the People.......................................93
Fartein Valen......................................................94
Four Lions..........................................................95
Galerianki.........................................................169
Gazas Tårer........................................................96
General Orders no. 9.........................................97
Genius and the Boys, The .................................98
Genius Within: The Inner Life of Glenn Gould...99
ORIGINALtittel
Side
Going Vertical...................................................101
Good Heart, The ..............................................102
Grace, Milly, Lucy.............................................103
Gry wojenne.....................................................196
Günesi gördüm................................................112
Hjem til jul..........................................................51
HOMME QUI CRIE, UN ....................................167
Howl.................................................................108
Human Terrain.................................................109
Hunger.............................................................110
I yeh Taipei.........................................................59
I’m Still Here....................................................113
Indigène d’Eurasie.............................................88
Inside Job.........................................................115
Io, Don Giovanni...............................................111
Jeg vil takke livet.............................................116
Just Like Us.....................................................118
Kawasakiho ruze..............................................119
Killer Inside Me, The .......................................120
Kimssi pyoryugi.................................................72
Knut Sigve fra Folkestad.................................121
Kóngavegur......................................................123
La mirada invisible............................................83
La Passione......................................................149
L’amour fou.....................................................200
Le concert........................................................124
Le hérrison.......................................................151
Le Quattro Volte...............................................153
Leave Them Laughing.....................................126
Lemmy.............................................................127
Les Amours Imaginaires.................................105
Life During Wartime........................................128
Life, Above All..................................................129
Loong Boonmee raleuk chat...........................145
Machete...........................................................131
Mamma............................................................132
Matka Teresa od Kotów...................................136
Medeni Mesec..................................................106
Miss Landmine.................................................134
Moloch Tropical...............................................135
My Perestroika.................................................137
My Playground.................................................138
Normal.............................................................140
Océans.............................................................141
Ojos bien abiertos
- Un viaje por la SudamÈrica de hoy...............192
Oldboys............................................................142
Ond tro.............................................................144
Opfindelsen av Dr. Nakamats..........................146
Paha Pehre........................................................60
Parking Lot Movie, The ...................................148
ORIGINALtittel
Side
People vs George Lucas, The .........................150
Plug & Pray......................................................152
Püha Tõnu kiusamine......................................182
R.......................................................................155
Racing Dreams................................................156
Red...................................................................158
Restrepo...........................................................159
Revolución........................................................160
Richard Garriott: Man on a Mission.................161
Ride, Rise, Roar...............................................162
Road to Diyarbekir, The ..................................163
Rush: Beyond the Lighted Stage.....................164
Russian Lessons..............................................165
S.O.S/State of Security....................................166
Schastye moe...................................................133
Secrets of the Tribe, The ................................168
Shock Doctrine, The . ......................................170
Social Network, The . ......................................171
Solutions Locales Pour Désordre Global........184
Soul Boy...........................................................173
South of the Border.........................................174
Space Tourists.................................................175
Spelet om dom apatiska barnen.....................176
Strange Powers:
Stephin Merritt and the Magnetic Fields.........177
Streiftog i Bergen............................................178
Tamara Drewe.................................................179
Taqwacore: The Birth of Punk Islam...............180
Tarda Estate.....................................................201
Teenage Paparazzo.........................................181
THERE ONCE WAS AN ISLAND
- TE HENUA E NNOHO.....................................183
Tillman Story, The . .........................................185
Town, The ........................................................187
Transcendent Man...........................................188
Tree, The .........................................................189
Trotsky, The ....................................................191
Ultimo verano de la boyita, El . .........................66
Vår mann i Kirkenes........................................193
Waiting for Superman......................................194
War Don Don....................................................195
Waste Land......................................................197
World peace and other 4th grade
achievements...................................................198
Wszystko, co kocham........................................55
You Will Meet a Tall Dark Stranger.................199
Zanan-e bedun-e mardan...............................125
Zona Sur...........................................................172
Zwölf Meter ohne Kopf......................................52
BIFF 2010 203
INDEX LANGFILMER - FEATURE LENGTH FILMS
ENGELSK tittel
Side
108....................................................................190
12 Paces without a Head...................................52
8: The Mormon Proposition...............................53
Albanian, The ....................................................54
All That I Love....................................................55
American Radical
- The Trials of Norman Finkelstein...................56
Amphetamine.....................................................58
Au Revoir Taipei.................................................59
Autobiography of Nicolae Ceausescu, The . ...139
Bad Faith..........................................................144
Bad Family.........................................................60
Be All and End All, The ...................................100
Bhutto................................................................61
Bill Hicks Story, The .........................................62
Biutiful...............................................................63
Blank City...........................................................64
Bogot· Change...................................................65
Brother & Sister..............................................186
Brothers at War.................................................67
Budrus...............................................................68
Camp Victory, Afghanistan................................69
Carancho............................................................70
Casino Jack and the United States of Money....71
Castaway on the Moon.......................................72
Cell 211..............................................................73
Client 9: The Rise and Fall of Eliot Spitzer........74
Climate of Change.............................................75
Cold Weather.....................................................76
Concert, The . ..................................................124
Cooking Up Dreams...........................................77
Cyrus..................................................................78
DAVID WANTS TO FLY.......................................80
delillos - Hjernen er alene i Operaen..............104
Disco & Atomic War...........................................84
Dish: Women, Waitressing
and the Art of Service........................................85
Dossier K............................................................86
Dreams in Copenhagen.....................................89
Drop of Luxury, A ..............................................92
Dust....................................................................90
Eastern Drift......................................................88
Edie & Thea: A Very Long Engagement.............91
Enemies of the People.......................................93
Erotic Man, The .................................................82
Eyes Wide Open - Exploring Today’s
South America.................................................192
Fartein Valen......................................................94
Four Lions..........................................................95
Four Times, The ..............................................153
General Orders no. 9.........................................97
204 BIFF 2010
ENGELSK tittel
Side
Genius and the Boys, The .................................98
Genius Within: The Inner Life of Glenn Gould...99
Going Vertical...................................................101
Good Heart, The ..............................................102
Grace, Milly, Lucy.............................................103
Heartbeats.......................................................105
Hedgehog, The ................................................151
Home for Christmas..........................................51
Honey...............................................................107
Honeymoons....................................................106
Howl.................................................................108
Human Terrain.................................................109
Hunger.............................................................110
I Saw the Sun...................................................112
I, Don Giovanni.................................................111
I’m Still Here....................................................113
Impossible River Journey, The .........................81
In the Beginning There Was Light...................114
Inside Job.........................................................115
Invention of Dr. Nakamats, The . ....................146
Invisible Eye, The ..............................................83
Just Like Us.....................................................118
Kawasaki’s Rose..............................................119
Killer Inside Me, The .......................................120
Kings Road.......................................................123
Knut Sigve fra Folkestad.................................121
L’amour fou.....................................................200
Last Summer of La Boyita, The ........................66
Leave Them Laughing.....................................126
Lemmy.............................................................127
Life During Wartime........................................128
Life, Above All..................................................129
Love Exposure.................................................130
Machete...........................................................131
Mall Girls..........................................................169
Miss Landmine.................................................134
Moloch Tropical...............................................135
Mom.................................................................132
Mother Teresa of Cats.....................................136
My Joy..............................................................133
My Perestroika.................................................137
My Playground.................................................138
Normal: The D¸sseldorf Ripper......................140
Oceans.............................................................141
Of Gods and Men..............................................143
Oldboys............................................................142
Our Man in Kirkenes........................................193
Paper Soldier...................................................147
Parking Lot Movie, The ...................................148
Passion, The . ..................................................149
People vs George Lucas, The .........................150
ENGELSK tittel
Side
Plug & Pray......................................................152
R.......................................................................155
Racing Dreams................................................156
Red...................................................................158
Restrepo...........................................................159
Revolución........................................................160
Richard Garriott: Man on a Mission.................161
Ride, Rise, Roar...............................................162
Road to Diyarbekir, The ..................................163
Robber, The . ...................................................157
Rush: Beyond the Lighted Stage.....................164
Russian Lessons..............................................165
S.O.S/State of Security....................................166
SCREAMING MAN, A .......................................167
Secrets of the Tribe, The ................................168
Shock Doctrine, The . ......................................170
Social Network, The . ......................................171
Soul Boy...........................................................173
South of the Border.........................................174
Southern District.............................................172
Space Tourists.................................................175
Spillet om de apatiske barna...........................176
Strange Powers: Stephin Merritt
and the Magnetic Fields..................................177
Streiftog i Bergen............................................178
Tamara Drewe.................................................179
Taqwacore: The Birth of Punk Islam...............180
Tarda Estate.....................................................201
Tears of Gaza.....................................................96
Teenage Paparazzo.........................................181
Temptation of St. Tony, The ............................182
Thanks to life...................................................116
THERE ONCE WAS AN ISLAND
- TE HENUA E NNOHO.....................................183
Think Global, Act Rural....................................184
Tillman Story, The . .........................................185
Town, The ........................................................187
Transcendent Man...........................................188
Tree, The .........................................................189
Trotsky, The ....................................................191
Uncle Boonmee Who Can Recall
His Past Lives..................................................145
Waiting for Superman......................................194
War Don Don....................................................195
War games and the man who stopped them..196
Waste Land......................................................197
Women Without Men.......................................125
World peace and other 4th grade
achievements...................................................198
You Will Meet a Tall Dark Stranger.................199
INDEX LANGFILMER - FEATURE LENGTH FILMS
REGISSØR
Side
Aaron Katz..............................................................................76
Adrian Grenier......................................................................181
Ahmed Ahmed......................................................................118
Alejandro González Inárritu....................................................63
Aleksei German Jr................................................................147
Aleksi Salmenperä.................................................................60
Alex Gibney.............................................................................71
Alex Gibney.............................................................................74
Alexandre O. Philippe...........................................................150
Amat Escalante.....................................................................160
Amir Bar-Lev........................................................................185
Andreas M¯l Dalsgaard..........................................................65
Andrei Nekrasov...................................................................165
Andrei Ujica...........................................................................139
Antonio Di Trapani................................................................201
Apichatpong Weerasethakul................................................145
Arild Mehn-Andersen.............................................................81
Arvin Chen...............................................................................59
Ben Affleck............................................................................187
Benjamin Heisenberg...........................................................157
Bent Hamer.............................................................................51
Bosse Lindquist......................................................................98
Brian Hill.................................................................................75
Briar March...........................................................................183
Bruce Webb...........................................................................100
Carlo Mazzacurati.................................................................149
Carlos Reygadas...................................................................160
Carlos Saura.........................................................................111
Carol Dysinger........................................................................69
Casey Affleck........................................................................113
Celine Danhier........................................................................64
Charles Ferguson.................................................................115
Charlotte Helleland..............................................................132
Chris Farina..........................................................................198
Chris Morris............................................................................95
Christian Frei........................................................................175
Coline Serreau......................................................................184
Dagur Kári.............................................................................102
Daniel Burman......................................................................186
Daniel Monzón........................................................................73
Dariusz Jablonski.................................................................196
David Bradbury.....................................................................101
David Fincher........................................................................171
David Hillman Curtis.............................................................162
David Ridgen...........................................................................56
David Sieveking.......................................................................80
David Udris............................................................................109
Davis Guggenheim................................................................194
Diego Lerman.........................................................................83
Diego Luna............................................................................160
Duane Baughman...................................................................61
Ernesto Cabellos....................................................................77
Fernando Eimbcke................................................................160
Gael GarcÌa Bernal...............................................................160
Gail O’Hara............................................................................177
Gellert Tamas.......................................................................176
Gerardo Naranjo...................................................................160
Gonzalo Arijón.......................................................................192
Goran Paskaljevic.................................................................106
Greg Olliver...........................................................................127
Gréta OlafdÛttir......................................................................91
REGISSØR
Side
Gunhild Asting.......................................................................121
Haakon Sandberg.................................................................178
Hae-Jun Lee...........................................................................72
Hawa Essuman.....................................................................173
Hazel Mary Loxley Helleland................................................132
Jaak Kilmi...............................................................................84
Jacek Borcuch........................................................................55
Jacob Tierny..........................................................................191
Jacques Cluzaud...................................................................141
Jacques Perrin......................................................................141
James Der Derian.................................................................109
Jan Hrebejk...........................................................................119
Jan Verheyen..........................................................................86
Jay Duplass.............................................................................78
Jeffrey Friedman..................................................................108
Jens Schanze........................................................................152
João Jardim..........................................................................197
Johannes Naber......................................................................54
John Zaritsky........................................................................126
Johnny O’Hara........................................................................61
José Padilha..........................................................................168
Juan Carlos Valdivia.............................................................172
Julia Bacha.............................................................................68
Julia Solomonoff.....................................................................66
Julie Bertucelli.....................................................................189
Julius SevcÌk.........................................................................140
J¯rgen Leth.............................................................................82
Karen Harley.........................................................................197
Karin Steinberger.................................................................110
Karl Johan Paulsen................................................................94
Kaspar Astrup Schröder.......................................................138
Kaspar Astrup Schröder.......................................................146
Katarzyna Roslaniec.............................................................169
Kerthy Fix..............................................................................177
Kristian Petri.........................................................................144
Lucy Walker..........................................................................197
Mahamat-Saleh Haroun.......................................................167
Mahsun Kirmizig¸l................................................................112
Marco De Angelis..................................................................201
Marcus Vetter.......................................................................110
Mariana Chenillo...................................................................160
Mark Duplass..........................................................................78
Marshall Curry......................................................................156
Mat Whitecross.....................................................................170
Matt Harlock...........................................................................62
Max Jacoby..............................................................................90
Max Kestner............................................................................89
Maya Gallus.............................................................................85
Meghan Eckman...................................................................148
Michael Noer.........................................................................155
Michael Udris........................................................................109
Michael Winterbottom..........................................................120
Michael Winterbottom..........................................................170
Michelangelo Frammartino..................................................153
Michèle Hozer.........................................................................99
Michèle Ohayon.....................................................................166
Mike Woolf............................................................................161
Mona Achache.......................................................................151
Nicolas Rossier.......................................................................56
Niko Sørensen......................................................................104
Nikolaj Steen.........................................................................142
REGISSØR
Side
Olga Konskaya......................................................................165
Oliver Schmitz.......................................................................129
Oliver Stone...........................................................................174
Omar Majeed.........................................................................180
P.A. Straubinger...................................................................114
Pablo Trapero.........................................................................70
Patricia Riggen.....................................................................160
Paul Thomas...........................................................................62
Pawel Sala............................................................................136
Per Christian Magnus.............................................................92
Peter Raymont........................................................................99
Pierre Thoretton...................................................................200
Radu Mihaileanu...................................................................124
Raoul Peck............................................................................135
Raymonde Provencher.........................................................103
Rebecca Richman Cohen......................................................195
Reed Cowan............................................................................53
Renate Costa.........................................................................190
Roar Christiansen.................................................................116
Rob Epstein...........................................................................108
Rob Lemkin.............................................................................93
Robert Barry Ptolemy...........................................................188
Robert Persons.......................................................................97
Robert Reinlund......................................................................92
Robert Rodriguez..................................................................131
Robert Schwentke................................................................158
Robin Hessman.....................................................................137
Rodrigo GarcÌa......................................................................160
Rodrigo Pl·............................................................................160
Sam Dunn.............................................................................164
Scot McFadyen......................................................................164
Scud........................................................................................58
Sebastian Junger..................................................................159
Semih Kaplanoglu.................................................................107
Sergei Loznitsa.....................................................................133
Sharunas Bartas.....................................................................88
Shion Sono............................................................................130
Shirin Neshat........................................................................125
Stan Feingold........................................................................134
Stephen Frears.....................................................................179
Steven Greenstreet.................................................................53
Susan Muska...........................................................................91
Sven Taddicken.......................................................................52
Sverre Galgum......................................................................116
Teth Sambath..........................................................................93
Tim Hetherington..................................................................159
Tobias Lindholm...................................................................155
Todd Solondz.........................................................................128
Tom Tykwer..........................................................................173
Valdís Óskarsdóttir...............................................................123
Veiko Õunpuu........................................................................182
Vibeke Løkkeberg...................................................................96
Wes Orshoski........................................................................127
Woody Allen..........................................................................199
Xavier Beauvois.....................................................................143
Xavier Dolan..........................................................................105
Zaradasht Ahmed.................................................................163
Øystein Rakkenes...................................................................67
Øyvind Sandberg...................................................................178
Åse Svenheim Drivenes........................................................193
BIFF 2010 205
Finn din drømmebolig på storbergen.no
Foto: Line Møllerhaug
Jeg drømmer om
å bo et sted… der jeg
kan ha kjæledyr
era new horizons
international film festival
wrocław, 21—31.07.2011
presents:
norway
expanded
Screenings of New Norwegian Films
Polish-Norwegian Co-production Forum
Animation workshops for children
Concerts of avant-garde Norwegian musicians
Art installation and Theatre Performance
Publication of a book on Norwegian Films
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism.
For more info go to
www.enh.pl
Submissions deadline:
15th April 2011
FOTO: GORILLA/SCANPIX
STØTTE PÅ VEIEN
Det finnes mange ildsjeler på Vestlandet.
Mennesker som bidrar til fellesskapet med skaperkraft og glødende engasjement innen idrett, kultur
og veldedige formål.
I BKK ønsker vi å støtte opp om disse pådriverne.
Derfor har vi opprettet flere støtteordninger, blant
annet «BKK lokal» som deles ut fire ganger i året
til organisasjoner, lag eller foreninger som ønsker
midler for å skape mangfold og gjøre Vestlandet
levende.
Neste frist for å søke støtte er 1. desember.
For mer informasjon og søknadsskjema,
se bkk.no/lokal
Morgendagen er her