Perhetyö lammin vastaanottokeskuksessa - Ensi

Download Report

Transcript Perhetyö lammin vastaanottokeskuksessa - Ensi

Perhetyö Lammin
vastaanottokeskuksessa
2014
Nykytilanne
Tällä hetkellä Lammin vastaanottokeskuksessa on:
• n. 40 0-17 v. lasta , joista suurin osa on alle kouluikäisiä
• n. 20 lapsiperhettä, joista
• 8 yksinhuoltajaäitiä
Perhetyön periaatteet
•
•
•
•
•
•
SPR:n arvot ja periaatteet
Asiakaslähteisyys
Säännöllisyys ja suunnitelmallisuus
Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus
Perhetyö jaetaan ennaltaehkäisevään työhön ja kriisiperhetyöhön.
Perhetyötä vastaanottokeskuksessa toteutetaan pareittain työskennellen.
Perhetyössä mukana..
•
•
•
•
•
perhetyöstä vastaavan ohjaajan parina voivat olla:
sairaanhoitaja
sosiaalityöntekijä
sosiaaliohjaaja
apulaisjohtaja
Ennaltaehkäisevä työ
•
Yksi päivä viikossa on varattu perhetyöstä vastaavalle ohjaajalle (seuraavan viikon toimintasuunnittelu)
•
Kotikäynnit. Kaikkien perheiden luona pyritään käymään ainakin kerran viikossa..
•
Arviointi. Perheen tilanteen kartoittaminen ja tarvittavien tukitoimien järjestäminen
Tukitoimet
•
Suomen kielen opetus yksinhuoltajaäideille ja -isille kerran viikossa, jolloin lapsille järjestetään lastenhoito.
•
Perhekerho. Lapsiperheille suunnitelmallista ja ohjattua toimintaa (muutkin asiakkaat ovat tervetulleita)
•
Lahjoitustavarat. Vastasyntyneille äitiyspakkaukset ja tarvittaessa lapsille lahjoituksina saatuja leluja ja vaatteita.
•
Harkinnanvaraiset tukitoimet: Doula- palvelu (neuvolan kautta)
•
lasten kesä- ja perheleirit( SPR Hämeen piirin, Seurakunnat)
•
Naisten vertaistukiryhmä. 2014 venäjänkielisille naisille, suunnitteilla vastaava ryhmä englanninkielisille naisille
•
Miesten vertaistukiryhmä? (kehittämisvaiheessa)
Yhteistyökumppanit
• Lammin Seurakunta:
- päiväkerho: 3-6v. lapset keskiviikkoisin ja torstaisin, klo 9-11.00.
- perhekerho: alle 3v lapset vanhempien seurassa, keskiviikkoisin tai torstaisin
klo 9.30-11.00
• Lammin neuvola: alle kouluikäiset lapset.
• Valmistava luokka: vastaanottokeskuksen kouluikäiset lapset.
• Hämeenlinnan Lastensuojelu, KITU (Kidutettujen kuntoutuskeskus, Helsinki), terapeutti Tiina
Karra (Terapia - ja työelämäkeskus Profess Oy Tampere).
Kriisiperhetyö
Mikäli perhekäynnillä herää huoli tai perhe kriisiytyy:
•
•





•
Perhetyön tiimi kokoontuu asian tiimoilta sopiakseen kotikäynnistä ja muista toimenpiteistä.
Asiakassuunnitelman toteutus ja seuranta:
Asiakaslähtöinen
Kotikäynnit, tukitoimet ja ohjaus
Muiden ammattilaisten apu: yhteistyö neuvolan, terapeutin, kouluterveydenhoidon ja lastensuojelun kanssa
Vastaanottokeskuksen perhekerho ja suomen kielen opetus
Seurakunnan päivä- ja perhekerho.
Dokumentointi
Perhetyön työnjako
Perhetyöstä vastaava ohjaaja:
• Ennaltaehkäisevä perhetyö
• Kotikäynnit ja lapsiperheiden tilanteen
kartoittaminen
• Perhekerho ja lastenhoito suomen kielen
opetuksen aikana (yksinhuoltajat)
• Lahjoitustavarat, äitiyspakkaukset
• Asiakassuunnitelman toteuttaminen ja
dokumentointi
Sosiaalitiimin:
• Ennaltaehkäisevä perhetyö
• Kotikäynnit /keskustelut
• Asiakassuunnitelman laatiminen ja
dokumentointi (UMAREK =
asiakastietojärjestelmä)
• Yhteistyö lastensuojelun kanssa.
• Tarvittaessa työparina lastenhoidossa
suomen kielen opetuksen aikana
Perhetyön haasteet ja kehittämistavoitteet
• Yksinhuoltajat ovat riskiryhmä. Yksinhuoltajaperheen tukeminen on perhetyön
tärkeimpiä kehittämistavoitteita.
lastenhoidon järjestäminen: äidin viranomaiskäynnit, kauppareissut,
synnyttäminen tai sairastuminen.
• Yhteiset tempaukset, tapahtumat, retket, tutustumiskäynnit
• Perheväkivalta. Yhteinen linjaus ja toimintamalli.
Lähteet
•
•
•
•
•
Perhetyömallin ehdotus Lammin vastaanottokeskukselle. Opinnäytetyö, 2013 Evgenia Heikkinen, Olga Jauhiainen
•
•
•
Liitteet:
Lammin Seurakunta http://www.hameenlinnanseurakunnat.fi/seurakunnat/lammi/lapsiperheille/
Vauvaperhe turvapaikanhakijana-projekti
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/vauvaperhe-turvapaikanhakijana-p/
http://yeshanke.fi/kerhot/perhekerho/
asiakassuunnitelman lomake
perhekerhon suunnitelma.