Hvordan forebygge utbrenthet og skape engasjement og

Download Report

Transcript Hvordan forebygge utbrenthet og skape engasjement og

Hvordan forebygge utbrenthet og skape
engasjement og motivasjon i din
organisasjon?
www.covita.no
Formål med kurset
Å gi en innføring i fenomenet «utbrenthet», hvordan dette kan forbygges og hva som skal til for å skape
motivasjon og engasjement i organisasjoner.
Utbrenthet er en stressrelatert reaksjon som rammer stadig flere medarbeidere og ledere i arbeidslivet. En
utbrent medarbeider koster i gjennomsnitt 355.000 kr. Vi ser på hva utbrenthet er, hvordan det oppstår og
hva det enkelte individ og organisasjon kan gjøre for å forebygge dette. Vi gjennomgår psykologisk forskning,
teorier og praksis på hva som skaper motivasjon og engasjement i organisasjoner.
Målgruppe
Om kursholder
Målgruppen er ledere og
HMS/HR/personal-medarbeidere og
ellers andre med interesse for temaet.
Kurset egner seg også som
bedriftsinternt kurs for f.eks.
enkeltavdelinger eller team.
Bård Hafseng Børresen har lang
erfaring som psykolog i privat praksis
og fra næringslivet som bla.
management-konsulent i Accenture og
fra HR i Statoil. Han er utdannet
psykolog (Cand.Psychol.), har en MBA
og et hovedfag i statsvitenskap.
(Cand.Polit.)
www.covita.no
Informasjon om kurset
Kursinnhold
 Test: Er du utbrent?
 Hva er utbrenthet?
 Hvilke symptomer og kjennetegn på
utbrenthet finnes?
 Hvordan blir du utbrent?
 Organisasjonens påvirkning på
utbrenthet
 Hvordan kan medarbeidere, leder og
bedrifter forebygge utbrenthet?
 Hva skaper motivasjon på
arbeidsplassen?
 Hvordan skape engasjement og øke
jobbtilfredshet i din virksomhet?
www.covita.no
6 gode grunner til å delta
 Få oppdatert kunnskap og øk din
kompetanse om et aktuelt tema som
berører en rekke virksomheter
 Få verktøy og redskaper som kan spare
din virksomhet for unødige utfordringer
og store økonomiske tap
 Kurset har en praktisk og positiv vinkling
og ser på anerkjent forskning for å
skape motivasjon og engasjement
 Kursholder er psykolog med lang
næringslivserfaring
 Lavt antall kursdeltagere
 Diplom/sertifikat for deltagelse
Praktisk informasjon
Påmelding:
@
[email protected]
www.covita.no
4844 3001
Deltageravgift: 6900,- (MVA-fritt) inkl.lunsj og kaffe/te
i
Tid: Fredag 30.januar, Kl.10.00 – 16.00.
Sted: Sentralt i Oslo
Siste frist for påmelding/avbestilling: 12.januar 2015
Vil du gjennomføre internkurs i din bedrift? Kontakt oss på [email protected]
Vi tar forbehold om avlysning ved for få antall deltagere, trykkfeil og endringer i programmet
www.covita.no