PÄÄSTERESSURSI TEAVITAMINE TETRA RAADIOVÕRGUS

download report

Transcript PÄÄSTERESSURSI TEAVITAMINE TETRA RAADIOVÕRGUS

Roland Pauklin

Uuendada Häirekeskuse teavitussüsteemi
◦ Väljasõidukorralduse edastamine Häirekeskuselt
päästeressursile

Arvestades kasutajate soove:
◦ Uue lahenduse sarnasus praegusega
◦ Vajadus teavitada mitut ressurssi samaaegselt
◦ Kasutada ära olemasolevat operatiivraadioside
infrastruktuuri

Töö on jaotatud neljaks osaks:
◦ Praeguse süsteemi kirjeldus
◦ Ülevaade TETRA raadiosidest
◦ Väljasõidukorralduste edastamine TETRA
raadiovõrgus
◦ Lahenduse funktsionaalne testimine




Loodud aastal 2000
ÜKTV
Sõltub DTMF
autoriseerimisest
Häirekindlus







TETRA – Terrestrial Trunked Radio
Sisejulgeoleku suunaga digitaalne PMR
mobiilsidesüsteem
Sagedusriba 380..400 MHz
Struktuurilt väga sarnane GSM võrguga
Suhtlus toimub reeglina kõnegruppides,
pooldupleks režiimis
Kõnekanali loomiseks kuluv aeg 230-500 ms
Üks infrastruktuur – mitu erinevat
kasutajaorganisatsiooni


800,000
700,000
600,000
500,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Kõneminuteid
Kasutajad

ESTER – Estonian Emergency Radio
Planeerimine 2003, EADS Secure Networks OY
Esimene etapp valmis 2007
Käsiterminali levi ~85% Eesti pindalast
Minutid

400,000
300,000
200,000
100,000
0
Q4
2 008
Q1
Q2
Q3
2 009
Q4
Q1
Q2
Q3
2 010
Q4
Kasutajaid

Dünaamiliselt muutuvate
liikmetega kõnegrupid DGNA



Sõnumi saatmise kinnitus 90% < 1 sekund
Sõnumikadu ligikaudu 1,5% - vaja defineerida
korduvate sõnumite saatmine
Eetrisse pääsemise ooteaeg
◦ Esinemistõenäosus 0,25%
◦ Keskmine suurus 3-4 sekundit

Vaja anda teavitusega seotud kõnegruppidele
kõrgem prioriteet

SEPURA SRG3500W raadioterminali
programmeerimine


TETRA võrku abonendi ja kõnegrupi loomine
Grupikommunikatsioon ja kõnegrupi liikmete
dünaamiline haldus




Olemasolev teavitussüsteem ei ole piisavalt
töökindel ega kata Häirekeskusele vajalikku
funktsionaalsust
TETRA baasil tehtud uues lahenduses on
võimalik teavitada vabalt valitud hulka
raadioterminale
Suureneb integreeritus infosüsteemiga SOS
Tõuseb töökindlus ja käideldavus

Töös viidati olemasolevale vananenud
süsteemile ning väideti, et selle töökindlus
langeb. Milliste konkreetsete komponentide
töökindlus on langemas?

Palun selgitada olemasoleva süsteemi
kvartaalseid üleregioonilisi kuni
mitmetunniseid katkestusi. Mis
komponentide poolt see on põhjustatud?

Palun selgitada sõnumite saatmise erinevust
kommerts mobiilsidevõrgus ning TETRA
võrgus. Miks viimane neist on reaalajas toimiv
ja esimene mitte?
Lk 36 toodud
spektraalse
efektiivsusega ei saa
nõustuda, sest ei ole
arvesse võetud
näiteks sellist
funktsionaalsust nagu
VAMOS ning
kõnekvaliteedi osas
AMRi
20
0k
Hz

1
GSM
Half-rate
GSM
Aeg
1
2
2
3
3
4
5
4
6
7
5
8
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
8
5
2
3
6
7
4
1
PMR
25 kHz
2
1
PMR
12.5 kHz
29
25
21
17
13
9
5
TETRA
1
6
30
26
22
18
14
10
31
27
23
19
15
11
7
32
28
24
20
16
12
8
2
3
4
4
3
8
7
6
5
16
15
14
13
12
11
10
9

Töös on toodud, et 3G terminal ei saa
määrata oma väljundvõimsuse klassi aga
TETRA oma saab. Palun selgitust ja miks see
kasulik võiks olla?

Miks majandusliku analüüsi käigus ei võetud
arvesse uue süsteemi juurutamisega
seonduvaid kulutusi, nagu näiteks
tööprotsesside uuendamisele kuluv resurss,
koolitused, jne?