UVOD U VJEŽBE IZ BIOMEHANIKE ft

Download Report

Transcript UVOD U VJEŽBE IZ BIOMEHANIKE ft

Zdravstveno veleučilište,
2013.
Uvod u vježbe
iz Biomehanike
Nositelj kolegija: dr.sc. Mladen Mejovšek
mr. sc. Ozren Rađenović
Biomehanika
Interdisciplinarno područje koje se bavi primjenom mehaničkih
zakona na živi organizam.
Spada u područje biofizičkih disciplina.
U sebi objedinjuje znanja iz područja: medicinskih znanosti
(anatomija, fiziologija...), tehničkih znanosti (računarstvo, fizika...)
te kineziologije (kineziološka metodika, teorija treninga...).
Primjena biomehanike
Bavi se istraživanjem fizičkih svojstva organa lokomotornog aparata,
Područje interesa:
Sportski trening - mogućnost objektivizacije praćenja uspješnosti
trenažnog procesa te optimizacija treninga,
Klinička primjena - objektivizacija stanja pacijenta i mogučnost
objektivizacije pračenja uspješnosti rehabilitacijskih procesa.
Suradnja sa: Medicinskim fakultetom, Fakultetom elektrotehnike i
računarstva, Strojarskim fakultetom...
Problematika
Selekcija
Planiranje
Programiranje
Kontrola
Znanstveni projekti
Prof. dr. sc. Mladen Mejovšek, voditelj
Antekolović Ljubomir, Cigrovski Vjekoslav, Dragičević Slobodan, Hofman Emil, Hraski Željko,
Krističević Tomislav, Živčić Kamenka, Vlašić Jadranka
BIOMEHANIČKA EFIKASNOST VRHUNSKIH HRVATSKIH SPORTAŠA (2006. - )
BIOMEHANIČKA OPTIMALIZACIJA SPORTSKIH TEHNIKA (2002. - 2005.)
SUSTAV ZA BIOMEHANIČKU ANALIZU U SPORTU (1996. - 2002.)
Znanstveni projekti
Prof. dr. sc. Vladimir Medved, voditelj
Kasović Mario, Janković Saša, Šentija Davor, Oreb Goran, Furjan-Mandić Gordana, Katović
Darko
AUTOMATIZIRANO MJERENJE POKRETA I EKSPERIMENTALNA PROCJENA U
STUDIJU LOKOMOCIJE (2006. - )
KREIRANJE CENTRA IZVRSNOSTI ZA STUDIJ LOKOMOCIJE (2002. - 2005.)
NEURO-MUSKULARNA BIOMEHANIČKA DIJAGNOSTIKA LOKOMOCIJE (1996. 2002.)
Sadržaj vježbe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Osnove biomehanike
Parametri segmenata tijela
Dinamika/kinetika (GRF, Kistler)
Kinematika (Apas, Elite, 3D analize)
Površinska elektromiografija (SEMG)
Analize lokomocije i primjeri
Osnove biomehanike
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mjerne i fizičke jedinice
Brzina
Ubrzanje
Kutna brzina
Kutno ubrzanje
Sila
Moment…
Mjerna instrumentacija
Elektromiografski sustav
Kinematički sustav
Kinetički sustav
Fiziološki i kineziološki signali
Fiziološka i kineziološka istraživanja dijelom se zasnivaju na mjerenju
velikog skupa varijabli. Neke od tih su kontinuirane funkcije vremena.
Tu ubrajamo:
1. bioelektrične signale (višekanalni EKG, EEG i EMG signali)
2. kinematičke signale (prostorni pomaci, brzine i akceleracije
karakterističkih točaka tijela)
3. kinetičke ili dinamičke signale (prostorni vektor sile reakcije podloge)
Povijest





Braća Lumiere, Auguste (1862. - 1954.)
i Louis (1864. - 1948.), Besancone.
13. veljače 1895 patent
22. ožujka 1895 “Izlazak radnika iz
tvornice”
28 prosinca 1895 , Parz, Grand Caffe
“Ulazak vlaka u stanicu”
Cinematographe , grč. kinema=pokret,
graphein=pisati
Početak istraživanja
Eadweard Muybridge (1830. - 1904.)
Étienne-Jules Marey (1830-1904)
Wilhelm Braune (1830-1892)
Otto Fischer (1861-1917)
Elektromiografski sustav
Sustav služi za površinsku detekciju
elektromiografskih signala, a sastoji se od prenosive
jedinice koja može registrirati signale osam mišića
istovremeno.
Jedinica je telemetrijski povezana s kontrolnom
jedinicom i računalom.
Kinematički sustav
Elite 2002 (sustava za 3D analizu
pokreta,BTS Milano, Italija) sadrži:
- 8 kamera (100 Hz)
- 2 video kamere (30 Hz)
- kontrolnu jedinicu i sklopovlje
- programsku podršku
Kinetički sustav
Platforma za mjerenje sila reakcije podloge (Kistler, Švicarska)
- 60 x 40 cm,
F
- 1000 Hz,
F
F
- programsku podršku
F
2
1
3
F4
Kinetički sustav


-
Platforma za mjerenje sila reakcije
podloge tip 9290AD(Kistler,
Švicarska), QuadroJump
Bosco protokol
92 x 92x12,5cm,
mase 21,6kg
0-10kN
Područje primjene biomehaničkih 3D
sustava
Medicinske znanosti
Biomehanička istraživanja
Analiza hoda & Rehabilitacija
Postura, Ravnoteža & Motorička
kontrola
Sportska izvedba
Područje primjene biomehaničkih 3D
sustava
Bioinžinjerstvo
Ergonomija
Simulacije & Vizualizacije
Područje primjene biomehaničkih 3D
sustava
Animacije
Računalne igre
Film & TV
Shema laboratorijskog sustava
Biomehanika u sportu
Sportovi:
- nogomet
- alpsko skijanje
- stolni tenis
- aerobic i fitness
- veslanje
- streljaštvo ...
Biomehanika u nogometu
Proučava se:
- eksplozivna snage donjih ekstremiteta
- propriocepcija - Kinematika
- umor muskulature - EMG
Biomehanika u nogometu
Biomehanika u alpskom skijanju
Proučava se:
- snaga donjih ekstremiteta u lab. i na terenu
- neuromuskularna aktivnost m. quadricepsa
- umor muskulature
- utjecaj promjene tehnike na aktivaciju muskulature
- utjecaj različitih skija na aktivaciju muskulature
Biomehanika u alpskom skijanju
Biomehanika u alpskom skijanju
Zdravstveno veleučilište, 2012.
Biomehanika u alpskom skijanju
Biomehanika u stolnom tenisu
Biomehanika u kliničkoj primjeni
Problemi:
- cerebralna paraliza – djeca
- amputacije donjih ekstremiteta
- sportske povrede
- propriocepcija
-pomoć pri određivanju i izboru metode
oporavka
Biomehanika u kliničkoj primjeni
Cerebralna paraliza – djeca
- istraživanje patološkog hoda
- istraživanje ravnoteže
-pomoć pri određivanju i izboru
fizikalne terapije
- objektivni pokazatelj stanja
pacijenta
Hvala na pažnji!
Zdravstveno veleučilište, 2013.