Generelt - Opplæring i å bruke iPhone

Download Report

Transcript Generelt - Opplæring i å bruke iPhone

Innstillinger på Iphone
Presentasjonen er laget med
iOS 6. Veldig mye er likt i iOS 7.
Innhold:
o Flymodus
o Wi-Fi
o Generelt
o Lyder
o Lysstyrke og
bakgrunn
o Meldinger
• iMessage
• MMS – oppsett
Generelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Om mobilen
Oppdatering
Bruk
Mobilnett mobildata
Autolås
Kodelås
Restriksjoner
Dato og tid
Tastatur smilefjes
Internasjonalt
Tilgjengelighet
Nullstill
Finne innstillinger
Dette er Hjem-skjermen.
Trykk på Innstillinger.
Flymodus
Flymodus gjør at mobilen
ikke er på noe mobilnett
eller søker etter et slikt nett.
For å slå på flymodus, trykk
på tasten til den skifter farge.
Hos de fleste blir den blå.
Flymodus
Fly-symbolet øverst i venstre hjørnet og
en oransje farge betyr at flymodus er på.
Når flymodus er på, kan du ikke ringe
eller ta i mot samtaler.
Du kan ikke motta eller sende meldinger.
Du kan heller ikke være koblet til internett
eller mobilnett.
Du kan likevel bruke programmer som ikke
krever internett-forbindelse.
Det er for eksempel Kamera, Notater,
Kalender og Musikk.
Wi-Fi
Wi-Fi er trådløst internett.
Det er gjerne billigere å bruke
Wi-Fi enn å gå på internett via
mobilnettet.
Ofte er Wi-Fi helt gratis.
Wi-Fi
For å slå på Wi-Fi, trykk på tasten
til den skifter farge.
Hos de fleste blir den blå
når Wi-Fi er på.
Wi-Fi
Velg så et nettverk.
De fleste nettverk er låst.
Da trenger du et passord
for å bruke det.
Som regel holder det å taste inn
passordet den første gangen
du bruker nettverket.
Wi-Fi
Det markerte tegnet
betyr at Wi-Fi er slått på.
Jo flere streker,
jo sterkere signal er det.
Wi-Fi
For å gå tilbake til Innstillinger,
trykk på Innstillinger.
Generelt
Her er det informasjon om
mobilen, oppdatering og bruk.
Her er også innstillinger for:
• Mobilnett
• Autolås
• Kodelås
• Restriksjoner
• Dato og tid
• Tastatur
• Internasjonalt
• Tilgjengelighet
• Nullstill
Generelt – Om
Trykker du Om, får du informasjon
om hva som er brukt på mobilen.
Generelt – Om
Du ser blant annet:
Hvilket mobilnettverk mobilen bruker.
Hvilken kapasitet mobilen har.
Det vil si hvor stort minne det er på mobilen.
Hvor mye tilgjengelig plass det er, det vil si
plass du fortsatt kan bruke.
Hvilken versjon av operativsystemet som
brukes.
Generelt - Oppdatering
Her kan du oppdatere til en nyere versjon av
operativsystemet.
Du bør sikkerhetskopiere
data på iPhonen før du
oppdaterer
operativsystemet.
Det kan gjøres via
iCloud eller iTunes.
Generelt – Bruk
Her kan du se hvor stor plass appene
på mobilen tar.
Generelt – Bruk
Du kan blant annet se Mobilbruk.
Det er helt nederst.
Du kan blant annet se
tid for samtaler i mobiltelefon.
Og du kan se hvor mye data
som er sendt og mottatt
over mobilnettverket.
Når du nullstiller statistikken,
starter du en ny periode med
registrering av data.
Generelt – Mobilnett
Når mobildata er slått på,
kan du bruke mobilnettet.
Det vil si at du bruker internett
via nettverket for mobiltelefonen.
Da kan du for eksempel bruke
Safari, Mail og apper som krever
internett-forbindelse.
Generelt – Mobilnett
Du kan slå av eller på mobildata og 3G.
3G bør alltid være slått på.
Det gir raskere nett.
Mobildata koster penger. Prisene varierer
etter hvilket mobilabonnement du har.
Hvis Wi-Fi er slått på og du har tilgang til
et trådløst nett, vil mobilen bruke Wi-Fi
fremfor mobildata.
Det er viktig å slå av mobildata når
du er i utlandet. Mobildata kan være
veldig dyrt utenfor Norge.
Generelt – Mobilnett
Du bør også ha slått av Dataroaming
når du er i utlandet.
Når Dataroaming er på, kan mobilen
kople seg på andre nettverk enn
det du er vant med.
Det kan bli dyrt i utlandet.
Generelt – Autolås
Autolås betyr skjermen slår seg av
etter en bestemt tid.
Du kan velge hvor lang tid det skal
ta før skjermen slår seg av.
Det kan være lurt å velge 1 minutt.
Da bruker mobilen minst mulig
strøm. Dermed varer batteriet
lenger.
Generelt – Kodelås
Når skjermen er slått av, kan du bruke en
kode når du slår skjermen på igjen.
Det er en kodelås.
Koden består av fire tall.
Det kan være lurt å bruke kodelås.
Det kan hende du mister mobilen din eller
den blir stjålet mens den er slått på.
Hvis du da har kodelås, vil det være vanskelig
for andre å bruke mobilen.
Kodelås er ikke det samme som PIN-kode.
PIN-kode må du ha for å låse opp SIM-kortet
når du slår på mobilen.
Generelt – Kodelås
Når du vil legge inn en kode, trykk Slå
på kode.
Velg deretter
en firesifret
kode. Dette
vil være koden
du trenger for å
låse opp
skjermen.
Generelt – Restriksjoner
Her kan du velge restriksjoner. Det vil si at de
valgte programmene ikke kan brukes.
Du kan for eksempel deaktivere Safari,
YouTube, Kamera og iTunes.
For å slå på restriksjoner, trykk på Aktiver
restriksjoner. Velg en restriksjonskode. Den
må brukes for å forandre innstillingene du
gjør. Det er svært viktig å huske denne koden.
Hvis du slår feil kode mer enn 10 ganger,
slettes alt du har lagt inn på mobilen.
Dette er en annen kode enn den du bruker til
å låse opp mobilen med (kodelås).
Generelt – Dato og tid
I Norge vil nok de fleste velge 24timersklokke. Alternativet er 12timerklokke .
”Still inn automatisk” betyr at mobilen
automatisk stiller klokken til riktig tid i den
tidssonen du er i.
Hvis denne funksjonen er slått av, må du
selv velge tidssone. Trykk da på Tidssone.
Du kan også stille inn dato og tid selv.
Da må Still inn automatisk være avslått.
Trykk så på Still inn dato og tid.
Generelt – Tastatur
Her er det innstillinger for tastaturet.
Du kan velge å bruke automatisk stor
bokstav i starten av setninger.
Du kan sette på autokorrigering.
Da blir stavefeil automatisk rettet opp i.
Stavekontroll kommer med forslag
mens du skriver for å rette opp ord som
trolig er skrevet feil. Fortsetter du å
skrive, settes ordforslaget fra systemet
inn i teksten.
Generelt – Tastatur
Når Caps Locker på, kan du lett skifte
mellom store og små bokstaver når du
skriver.
Du kan slå på ”.”-snarvei. Da kan sette
punktum ved å dobbelttrykke på
mellomromstasten.
Du kan også velge språk for tastaturet.
Trykk da på Tastaturer. Så velger du språk.
Her kan du også velge tastaturet Emoji. Da
kan du bruke smilefjes og andre tegninger
når du skriver.
Generelt – Internasjonalt
Her kan du velge:
• Språk for mobilen
• Språk for talekontroll
• Språk for tastaturer
Regionformat vil si hvordan
tidspunkt og dato skal vises.
Her kan du også velge hva slags
kalender du vil bruke. Det vanlige i
Norge er gregoriansk kalender.
Generelt – Tilgjengelighet
Her er det funksjoner for bedre tilgjengelighet for
personer med nedsatt syn, hørsel, læring og motorikk.
Syn
VoiceOver leser opp det som vises på skjermen.
Zoom forstørrer hele skjermbildet.
Trykk på Stor tekst for å velge hvor store
bokstavene skal være.
Inverter farger gir høy kontrast.
De inverterte fargene vil gjelde alle skjermbilder.
Generelt – tilgjengelighet- stavekontroll - eksempel
Ønsker du å beholde ordet
Tannkost, trykk på det lille
krysset.
Fortsetter du å skrive uten å
trykke på krysset, settes ordet
Tannløst inn i stedet for
Tannkost.
Generelt – Tilgjengelighet
Med Les opp markering kan
tekst som er markert, bli lest opp.
Med Les opp autotekst blir
tekstrettinger og ordforslag lest
opp.
Generelt – Tilgjengelighet
Hørsel
Høreapparatmodus gir bedre ytelse
med noen høreapparater.
LED-blink for varsler betyr at mobilen blinker
med LED-lyset ved varsler. Det kan for
eksempel være når noen ringer eller sender
sms. Lyset sitter ved siden av kameralinsen på
baksiden av mobilen.
Monolyd gjør at du hører all lyd i hver av
høyttalerne på mobilen. Lyden vil dermed
forsterkes.
Du kan justere lydvolumbalansen mellom
høyre og venstre høyttaler (kanal).
Generelt – Tilgjengelighet
Læring
Med Begrenset tilgang låses iPhonen til
ett program. Du kan blant deaktivere
områder på skjermen (funksjoner) som
ikke skal brukes.
Generelt – Tilgjengelighet
Motorikk
Med AssistiveTouch kan du bruke mobilen
hvis du har problemer med en del bevegelser.
Du kan for eksempel bruke stemmestyring.
Og du kan skru lydvolumet opp og ned ved
tastetrykk.
Med AssistiveTouch aktivert, kan du også
bruke tilbehør som joystick.
Når AssistiveTouch er slått på, ses en hvit sirkel
øverst i venstre hjørne på alle skjermbilder.
Generelt – Tilgjengelighet
Motorikk forts.
Med Hastighet på Hjem-klikk kan du
justere hastigheten som kreves for
dobbeltklikk og trippelklikk på Hjemknappen.
På Innkommende anrop kan du velge
hvor du vil høre lyden fra
telefonsamtaler. Du kan velge
hodetelefon eller tilkoplet høyttaler i
stedet for telefonhøytaleren.
Generelt – Nullstill
Her kan du ta bort alle innstillinger du har
gjort. Du kan også slette alt innhold.
Hvis du gjør dette, må mobilen konfigureres
på nytt.
Du kan nullstille tastaturordlisten. Da slettes
alle ordene som er lagt til i stavekontrollen.
Du kan nullstille layout på Hjem-skjermen.
Da plasseres de appene som hører med
mobilen der de opprinnelig var plassert.
Mapper du har laget, løses opp. Har du lagt
inn et bakgrunnsbilde, fjernes det.
Lyder
Her kan du velge innstillinger for:
Vibrering
Volum på ringelyd og varsler
Lyder og vibreringsmønstre
Lyder –
lyder og vibreringsmønstre
Som du ser, kan du velge hva slags
lyder du ønsker for en rekke
signaler.
For vibrering kan du velge:
• om du vil ha vibrering i tillegg til
eller i stedet for lydsignal
• hva slags vibreringsmønster du
ønsker
Lyder forts.
I tillegg kan du velge om du vil ha:
Låselyder
Tastaturklikking – da klikker det litt
når du skriver
Lysstyrke og bakgrunn
Lysstyrke
Her kan du justere lysstyrken på skjermen.
Flytt skyvekontrollen til venstre og høyre.
Hvis Autolysstyrke er på, justerer mobilen
automatisk lysstyrken på skjermen. Da blir
den best mulig i forhold til lyset i
omgivelsene.
Lysstyrken på skjermen påvirker hvor lenge
batteriet varer. Hvis du vil spare strøm, er
det lurt å dempe lysstyrken eller slå på
autolysstyrke.
Lysstyrke og bakgrunn
Bakgrunn
Du kan velge et bilde som bakgrunn
for låst skjerm og/eller Hjemskjermen.
Du kan velge et av bildene som
følger med mobilen, eller et av dine
egne bilder.
Meldinger
Rull deg et stykke ned til Meldinger.
Meldinger - iMesssage
iMessage gjør at meldinger sendes via
internett selv om de skrives som SMSer.
Det krever at mobilen er koblet til Wi-Fi
eller mobilnett. Det er gjerne rimeligere å
sende en melding via iMessage enn som en
SMS, også om mobilnettet brukes.
iMessage-meldinger kan sendes mellom
iPhone, iPad, iPod touch og Mac.
Med ”Send som SMS” aktivert blir
meldinger sendt som SMS når iMessage
ikke er tilgjengelig.
Oppsett for å sende MMS
1) Slå på MMS-meldinger her.
2) Datatrafikk bør være aktivert
(via Generelt – Mobilnett - Mobildata).
3) Mobilen må være aktivert for MMS og
mobildata hos din teleleverandør
(som leverer mobiltelefonabonnementet
ditt). Du kan ofte gjøre det ved å logge
deg inn på Mine Sider på nettsiden til
televerandøren. Eller du kan ringe
teleleverandøren og be dem ordne det.