Vaaliviestintä ja tulosjärjestelmä, nuorten kampanja

download report

Transcript Vaaliviestintä ja tulosjärjestelmä, nuorten kampanja

Vaalineuvontakoulutus
Lapuan hiippakunta 28.4.
• Käytännön asioita vaalien viestinnästä
–
–
–
–
Ehdokaslistan kuvaus
Vaalikirje/ilmoituskortti
Vaalikone
VALAS -laskentajärjestelmä
• Nuorten seurakuntavaalit
• Syksyn kampanja
2
ML
Ehdokaslistan kuvaus
• Virallisten suostumuslomakkeiden yhteydessä
myös ehdokaslistan kuvaus –lomake
• Lisää avoimuutta ja tiedonkulkua
• Kaksi kuvausta
– Vaalikoneeseen 256 merkkiä
• Seurakunnan syötettävä VALAS-järjestelmään!
– Pidempi seurakunnan viestinnän käyttöön
3
ML
Ehdokaslistan kuvaus
4
ML
Vaalikirje/Ilmoituskortti
• ”Ilmoitus äänioikeudesta” ensi kertaa käytössä
• Helpottaa ennakkoäänestämistä ja
henkilökohtaista kontaktia
– Pakollinen, jos seurakunta jaetaan äänestysalueisiin
• Massapostitus
– Ilmoituskortti, kirkkoherran kirje/vaalikirje, ehdokaslistat,
kuori
• Seurakunta yhteydessä toimittajaan viimeistään
15.8.
5
ML
Vaalikirje/Ilmoituskortti
6
ML
Vaalikone
• Yhteistyössä MTV:n kanssa
– Tekninen toteuttaja ZEF
• Käyttäjätunnukset suoraan ehdokkaille
sähköpostilla
– 22.9. käyttäjätunnukset ehdokkaille
– 22.9.-3.10. vastausaika
– vaalikone aukeaa 13.10.
• Seurakunnilla mahdollisuus 1-2 paikalliseen
kysymykseen
– kysymykset pyydetään sähköpostilla elokuussa
7
ML
Seurakunnan työntekijä ja vaalien
tietojärjestelmät
Vaalien laskentajärjestelmä (VALAS)
• Srk perustiedot
• Äänestyspaikat
• Ehdokaslistan
tiedot
• Ehdokastiedot
• Äänimäärät
• Ehdokastiedot
• Ehdokaslistan
kuvaus
Vaalikone
8
• Äänestyspaikat
• Ehdokastiedot
• Tulokset
Seurakuntavaalit.fi
ML
Vaalien laskentajärjestelmä (VALAS)
• Kirkkohallitus on toteuttanut Tiedon kanssa
laskentajärjestelmän seurakuntien käyttöön
• Vanha ja tuttu järjestelmä on päivitetty täyttämään
nykyvaatimukset
• Käyttäjälle näkyvimmät muutokset:
– vanhan vaalijärjestelmän tiedot on siirretty
laskentajärjestelmään
– kertakirjautuminen
– käyttäjä syöttää sivustolle äänestyspaikkatiedot
• Käytetään kirkkoverkossa
• Ohjeet tulevat Sakastin intraan:
http://sakasti.evl.fi/vaaliohjeet
9
ML
Alustava aikataulu
Toukokuu: VALAS-käyttäjätunnukset ja salasanat toimitetaan
seurakuntiin
Elo-syyskuu: VALAS-harjoittelu kaikissa srk:ssa
15.–19.9. Perustietojen, ehdokkaiden ja äänestyspaikkojen
tallennus seurakunnassa
19.9. Ehdokastiedot siirtyvät vaalikoneeseen (ilman numeroita)
22.9.–3.10. Ehdokkaat vastaavat vaalikoneen kysymyksiin
1.–3.10. Ehdokasnumeroiden tallennus seurakunnassa
3.10. Ehdokasnumerot siirtyvät vaalikoneeseen
7.10. Vaalien kenraaliharjoitus seurakunnassa (varapäivä 14.10.)
13.10. Vaalikone julkaistaan
9.11. Tuloslaskenta – ensin äänestäneiden määrä!
Äänestys päättyy klo 20.00 – äänestysprosentti Kymmenen
uutisiin!
10
ML
11
ML
Toinen mahdollisuus – nuorten seurakuntavaalikampanja
• NAVI on nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto:
ytimessä ryhmä, jossa edustaja jokaisesta
hiippakunnasta
– Tukea nuorille luottamustoimijoille ja äänitorvi nuorten
asialla
• Nuorten seurakuntavaalikampanja
– Tavoitteina on saada nuoret ehdolle, äänestämään ja
turvata hyvä koulutus valituille luottamushenkilöille
12
ML
Toinen mahdollisuus – nuorten seurakuntavaalikampanja
• Miksi?
– Luottamushenkilöt edustavat seurakuntalaisia – kaikkien
ryhmien on näyttävä
– Vaalit tapa tavoittaa nuoret seurakuntalaiset
• Käytännössä:
– Seurakunnan omat tavoitteet nuorten aktivoimiseksi: kuinka
moni äänestää, halutaanko viestiä jostain muusta?
– Äänestyspisteitä oppilaitoksiin: kirkkohallitus ja opetushallitus
suosittavat
– Tuki lähelle nuorta: kirkon työntekijällä on oikeus olla
aktiivinen vaaleissa (kertoa vaaleista, listan perustamisesta ja
yleisesti kannustaa aktiivisuuteen)
– Kaikkien kirkko – lasten ja nuorten huoneentaulu
– Nuorten luottamushenkilöiden koulutusviikonloppu 2015
13
ML
Toinen mahdollisuus – nuorten seurakuntavaalikampanja
• Toinen mahdollisuus –
blogi osoitteessa
nuortenkeskus.fi/vaalit
– Instagram:
@toinenmahdollisuus
#toinenmahdollisuus
• Blogissa materiaalia
nuorille ja nuorten
aktivoimiseen
14
ML
15
ML
Vaalikampanja syksyllä
• Hyväntekijät
– Vaalivideoissa ja julisteissa esillä
hyväntekijöitä
– Aidosti valtakunnalliset
mediat, painotus
verkossa
• Paikallisuus korostuu
seurakunnassa
– Ketkä ovat paikallisia
hyväntekijöitä ja miten
heitä tuodaan esille?
– Ulkomainontaa?
16
ML
Vaalikampanja syksyllä
• Hyvän tekemisen torit
– Toiminnallisuus
– Paikallisuus
– Konkreettisuus
• Vaali-ilmeellä esille
kesätapahtumissa
• Ennakkoäänestys
• Materiaalia: tilaa ja
lataa Sakastista
17
ML
Vaalikampanja syksyllä
18
ML
Vaalikampanja syksyllä
19
ML
Yhteystiedot
• Vaalien viestintä
Mari Leppänen
[email protected]
050 4132 867
• Seurakuntavaalit.fi
• Sakasti.evl.fi/
seurakuntavaalit
• Nuortenkeskus.fi/vaalit
• Tekniset järjestelmät
Katri Meripaasi
[email protected]
050 3366 345
• Nuorten vaalikampanja
Saara Nykänen
[email protected]
.fi
0400 852 135
20
• Facebook:
Usko hyvän tekemiseen
• Twitter:
@vaalit2014
#uskohyvantekemiseen
#toinenmahdollisuus
ML