Geen diatitel

Download Report

Transcript Geen diatitel

www.rtl4.nl
Geslacht
N = 2001
man
34%
vrouw
66%
Bron: Insites consulting, april 2002
www.rtl4.nl
Leeftijd
N = 2017
younger than 15 years old
15 - 17 years old
18 - 24 years old
25 - 34 years old
35 - 44 years old
45 - 54 years old
55 - 64 years old
65 years old or older
0%
20%
40%
60%
80%
100%
yo unger
65 years o ld 55 - 64 years 45 - 54 years 35 - 44 years 25 - 34 years 18 - 24 years 15 - 17 years
than 15 years
o r o lder
o ld
o ld
o ld
o ld
o ld
o ld
o ld
Frequency
1,29%
4,56%
15,27%
21,62%
Bron: Insites consulting, april 2002
25,78%
23,40%
4,81%
3,27%
www.rtl4.nl
Opleiding
N = 1236
lower secondary
LTS
MAVO
HAVO
VWO
MBO
VMBO
HBO
post HBO education
universitary education
post-universitary
po st
universit
po stHB O
ary
universit
educatio educatio
ary
Frequency
0,89%
7,28%
2,83%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
HB O
VM B O
M BO
VWO
HA VO
M A VO
LTS
lo wer
seco nda
ry
19,58%
2,59%
26,21%
7,61%
10,60%
13,35%
4,21%
4,85%
Bron: Insites consulting, april 2002
www.rtl4.nl
Huishoudgrootte
N = 2008
1
2
3
4
5
more than 5
0%
Frequency
20%
40%
60%
80%
100%
more than 5
5
4
3
2
1
3,44%
9,11%
25,35%
17,53%
30,23%
14,34%
Bron: Insites consulting, april 2002
www.rtl4.nl
Verantwoordelijk voor aankopen in huishouden
nee
35%
geen idee N = 2004
10%
ja
55%
Bron: Insites consulting, april 2002
www.rtl4.nl
rapportcijfer voor www.rtl4.nl
N = 1959
1
3
5
7
9
0%
Frequency
20%
40%
60%
80%
100%
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4,95%
6,28%
34,81%
36,75%
9,70%
5,26%
1,33%
0,31%
0,36%
0,26%
Gemiddeld rapportcijfer: 7,3
Bron: Insites consulting, april 2002
www.rtl5.nl
Geslacht
N = 169
vrouw
20%
man
80%
Bron: Insites consulting, april 2002
www.rtl5.nl
Leeftijd
N = 171
younger than 15 years old
15 - 17 years old
18 - 24 years old
25 - 34 years old
35 - 44 years old
45 - 54 years old
55 - 64 years old
65 years old or older
0%
20%
40%
60%
80%
100%
yo unger
65 years o ld 55 - 64 years 45 - 54 years 35 - 44 years 25 - 34 years 18 - 24 years 15 - 17 years
than 15 years
o r o lder
o ld
o ld
o ld
o ld
o ld
o ld
o ld
Frequency
1,17%
6,43%
19,30%
30,41%
Bron: Insites consulting, april 2002
22,22%
16,96%
1,75%
1,75%
www.rtl5.nl
Huishoudgrootte
N = 171
1
2
3
4
5
more than 5
0%
Frequency
20%
40%
60%
80%
100%
mo re than 5
5
4
3
2
1
2,34%
11,11%
24,56%
18,13%
31,58%
12,28%
Bron: Insites consulting, april 2002
www.rtl5.nl
Verantwoordelijk voor aankopen in huishouden
N = 169
geen idee
13%
nee
38%
ja
49%
no idea
yes
Bron: Insites consulting, april 2002
no
www.rtl5.nl
rapportcijfer voor www.rtl5.nl
N = 169
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
Frequency
20%
40%
60%
80%
100%
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3,55%
6,51%
30,18%
36,09%
13,61%
4,14%
2,96%
1,18%
1,18%
0,59%
Gemiddeld rapportcijfer: 7,3
Bron: Insites consulting, april 2002