Velká Morava - Třída 5. B ZŠ Jungmannovy sady Mělník

Download Report

Transcript Velká Morava - Třída 5. B ZŠ Jungmannovy sady Mělník

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Projekt MŠMT ČR
EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.2146
Název projektu školy
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Šablona III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT


Sada č. XIX
Identifikátor sady: VY_32_INOVACE_Sada XIX _ ČJS, DUM 7


Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět
Název: Velkomoravská říše
Autor: Zuzana Řípová
Stručná anotace: Výuková prezentace pro 4.a 5.ročník
Metodické zhodnocení: Seznámení s historií Velkomoravské říše a jejím místem v českých
dějinách
Odpilotováno: 26.3.2012 ve 4.A
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Zuzana Řípová
833 – 906 (907) = 9. – 10. století n.l.
V 9. století se na Moravě a části Slovenska
nacházel první státní útvar = Velkomoravská říše.
Prvním historicky známým
vládcem této říše byl Mojmír I.
Mojmír porazil slovenského
knížete Pribinu.
Mojmír I., freska ve Znojemské rotundě.
Nástupcem Mojmíra byl Rastislav
(nebo také Rostislav).
Ideální podoba knížete Rastislava
Za doby Rastislava už byla Velká Morava mocným
evropským státem.
V této době bylo dosavadní pohanské náboženství
vytlačováno novým = křesťanstvím.
To přineslo mnoho změn.
Kněží z Franské říše mluvili latinsky nebo německy
a lidé jim nerozuměli.
Rastislav hledal kněží, kteří by u nás šířili
křesťanství lidu srozumitelným jazykem.
Nakonec Rastislav požádal o pomoc císaře byzantské
říše.
Roku 863 přišli díky byzantskému císaři do
Velkomoravské říše dva bratři,
kněží Konstantin a Metoděj.
Oba bratři začali kázat
ve slovanském jazyce.
Konstantin také sestavil první slovanské písmo =
hlaholici.
Konstantin a Metoděj
Konstantin sestavil
první slovanské písmo
= hlaholici.
ukázka hlaholice
Zkuste podle obrázku napsat svoje jméno
v hlaholici.
Po stížnostech franských kněží u papeže, že se na
Moravě při kázání nepoužívá latina, museli
Konstantin a Metoděj jít k papeži a obhájit své
učení.
Jejich obhajoba papeže přesvědčila.
Konstantin ale v Římě (u papeže) onemocněl a
vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril a brzy
poté zemřel.
Metoděj se sám vrátil na Moravu.
Mezitím se stal na Moravě knížetem Svatopluk.
Za jeho vlády Metoděj pokračoval ve svém díle.
Avšak po Metodějově smrti byli jeho žáci vyhnáni ze
země a do kostelů se vrátila latina.
Bratři Konstantin a Metoděj byli za svoje zásluhy
prohlášeni církví za svaté.
Na jejich počest byl u nás vyhlášen
5. červenec státním svátkem.
 mapa Velkomoravské říše za Svatopluka I.
kníže Svatopluk I.
Konstantin a Metoděj si s sebou přivedli na Velkou
Moravu pomocníky, kteří předávali obyvatelům své
znalosti a dovednosti- rozvíjení samostatných
řemesel.
Např. šperkařství, sklářství, řezbářství, kovářství,
hrnčířství.
Velký význam začal mít také obchod.
ukázka šperků z doby
Velkomoravské říše
Po Svatoplukově smrti Velkomoravská říše neodolala
nájezdům kočovných Maďarů.
Na počátku 10. století n.l. se Velkomoravská říše
rozpadá.
Čechy a Morava se od této doby
začaly vyvíjet samostatně.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865dejiny-udatneho-ceskehonaroda/208552116230010-velka-morava/
Obrázky:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mojmir_I.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prince_Rastislav.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Zelen%C3%BD__Svat%C3%BD_Cyril_a_Metod%C4%9Bj.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1000_Kirill_i_Mefody.jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyril_%26_Methodius_in_Kaga_Church_
Bashkortostan.jpg?uselang=cs
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZographensisColour.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glagolitic_alphabet.png?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svatopluk_I.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Great_moravia_svatopluk.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Velka_Morava_sperky_1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Velka_Morava_sperky_2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:K%C5%99%C3%AD%C5%BE_z_Mikul%C4%8
Dic.png