V6.gustina i viskozitet 2014

Download Report

Transcript V6.gustina i viskozitet 2014

ODREĐIVANJE
GUSTINE
ODREĐIVANJE
VISKOZITETA
Određivanje GUSTINE
Standardni metodi
• Metod piknometra
• Metod potapanja tela
• Metod areometra
• Metod oscilovanja
Metod piknometra
Metod potapanja tela
100 cm3 20 0C 25mN/m 1,2 g/cm3
10 cm3 20 0C 25mN/m 1,2 g/cm3
Metod areometra
Određivanje VISKOZITETA
Osnovni pojmovi
• Napon na smicanje (Pa) – sila po jedinici površine koja deluje u
pravcu paralelno sa površinom tečnosti.
• Gradijent brzine (s-1) – promena brzine kod čisto laminarnog
kretanja upravno na pravac kretanja
Prema osobinama isticanja tečnosti mogu biti:
NJUTNOVSKE TEČNOSTI– tečnosti kod kojih se odnos napona na
smicanje i gradijenta brzine NE MENJA sa promenom gradijenta
brzine ili sa vremenom.
TEČNOSTI BLILSKE NJUTNOVSKIM TEČNOSTIMA – kad je efekat
mehaničkog delovanja na viskozitet zanemarljiv.
NENJUTNOVSKE TEČNOSTI– tečnosti kod kojih se odnos napona
na smicanje i gradijenta brzine MENJA sa promenom gradijenta
brzine ili sa vremenom.
• Dinamički viskozitet (koeficijent viskoznosti)- odnos
primenjenog napona na smicanje i gradijenta brzine (Pa s)
• Kinematski viskozitet – odnos dinamičkog viskoziteta i gustine
tečnosti ( m2/s)
•Tiksotropija- svojstvo nenjutnovske tečnosti da se vrednost
viskoziteta smanjuje mehaničkim delovanjem, a po prestanku
delovanja opet povećava
Standardni metodi
• Metod isticanja
• Metod otpora rotaciji
• Metod kretanja vazdušnog mehura
• Metod padanja kuglice
Metod isticanja
Vrste viskozimetra za isticanje:
• Posude za isticanje
• Potapajuće posude
• Visko-lopatica
• Kapilarni viskozimetri
Posude za isticanje
ISO čaša
DIN čaša
Ford-ova čaša
Potapajuće posude
Zahn čaša
DIN čaša
ISO čaša
Visko-lopatica
Metod otpora rotaciji
Vrste instrumenata:
• Viskozimetar sa malim gradijentom brzine
• Stormer-ov viskozimetar
• Viskozimetar sa velikim gradijentom brzine
Viskozimetar sa malim gradijentom brzine
Stormer-ov viskozimetar
Viskozimetar sa velikim gradijentom brzine
Metod vazdušnog mehura
Preračunavanje viskoziteta