Pavyzdys 1 - informatika.puslapiai.lt

Download Report

Transcript Pavyzdys 1 - informatika.puslapiai.lt

Kauno Žaliakalnio progimnazija
Pamokos tema:
Klaviatūra ir teksto rašymo
taisyklės
IT mokytojas:
Aurelijus Austynas
2012
Tikslas

Išmokti svarbiausias klaviatūros savybes
Uždaviniai
Mokiniai žiūrėdami pateiktį ir video filmuką
•
•
•
Susipažins su klaviatūros kodais
Žinos ir gebės naudoti klaviatūros lygius ir
teksto rašymo taisykles
Savarankiškai atliks užduotis
Klaviatūros lygiai ir kalbos
pasirinkimas
Įjungimas
Pavyzdžiai
I klaviatūros lygis
-
abcd
II klaviatūros lygis
Shift arba Caps Lock
ABCD
Num Lock
Paspausti Num Lock
123456789
Lygis
Kalbos pasirinkimas (Alt + Shift)
Kalba
Laikyti nuspaudus
LT
Shift
LT
-
EN
Shift
EN
-
Pavyzdžiai
ĄČĘĖĮŠŲŪŽ
()_{}:“|<>?
ą č ę ė į š ų ū ž - [ ];‘,./\
@ ! ? + # $ % ^&*( ) _ ”
:{}|~<>\
= [ ]; ’ \ / . ,`
Klaviatūros kodai
•
Alt + 064
@
•
Alt + 0150
–
•
Alt + 247
Alt + 242
„
“
•
„eta“
Lietuviškas brūkšnys
Lietuviškos kabutės
Po taško dedamas tarpas
Pavyzdys 1: Jonas . Petras . Kazys
Neteisingai
Pavyzdys 2: Jonas. Petras. Kazys
Teisingai
Pavyzdys 3: Jonas .Petras .Kazys
Neteisingai
Po kablelio dedamas tarpas
Pavyzdys 1: Jonas, Petras, Kazys
Teisingai
Pavyzdys 2: Jonas , Petras , Kazys
Neteisingai
Pavyzdys 3: Jonas ,Petras ,Kazys
Neteisingai
Po dvitaškio, kabliataškio, šauktuko
klaustuko dedamas tarpas
Pavyzdys 1: Jonas: Petras: Kazys
Teisingai
Pavyzdys 2: Jonas; Petras; Kazys
Teisingai
Pavyzdys 3: Jonas! Petras! Kazys
Teisingai
Pavyzdys 4: Jonas? Petras? Kazys
Teisingai
Apskliaudžiamuosiuose žodžiuose
tarpas dedamas prieš ir po skliaustelių
Pavyzdys 1: Jonas (Ana, Petras) Kazys
Teisingai
Pavyzdys 2: Jonas( Ana, Petras )Kazys
Neteisingai
Apskliaudžiamuosiuose žodžiuose
tarpas dedamas prieš ir po skliaustelių
Pavyzdys 1: Jonas (Ana, Petras) Kazys
Teisingai
Pavyzdys 2: Jonas( Ana, Petras )Kazys
Neteisingai
Kabutės
Brūkšnys
Pavyzdys 1: Jonas „Ana, Petras“ Kazys
Pavyzdys 2:
Jonas — Petras
Teisingai
Teisingai
Užduotys
•
•
•
•
http://www.informatika.puslapiai.lt
Pasirenkame penkta klasę
Teorija rasite skyrelyje: Skaidrės
Klasėje reikia atlikti: Užduotis Nr-3.3
Kaip mums sekėsi?
Ačiū už dėmesį