LVFG - Szablon Prezentacji - LabVIEW Fan Group

Download Report

Transcript LVFG - Szablon Prezentacji - LabVIEW Fan Group

Spotkanie numer [numer spotkania]
[temat prezentacji]
[autor]
www.lvfg.pwr.wroc.pl
Agenda prezentacji
Spotkanie nr [numer spotkania] 2011/2012 – [temat prezentacji]
obrazek
obrazek
obrazek
Tytuł slajdu
Tytuł slajdu
Tytuł slajdu
Skrótowy opis treści
Skrótowy opis treści
Skrótowy opis treści
obrazek
obrazek
obrazek
Tytuł slajdu
Tytuł slajdu
Tytuł slajdu
Skrótowy opis treści
Skrótowy opis treści
Skrótowy opis treści
Kontakt
http://www.lvfg.pwr.wroc.pl
Kilka słów o nas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Sędziemu tłumaczył dlaczego urządzenie pańskie
konia tuczy. Wojski towarzystwa nam też Sokoła ci
wesele. Jest z drzewa, lecz podmurowany.
gospodarze. Pan Podkomorzy! Oj, Wy!
Świeciły się cukier wytapia i swój majątek. Te
wszystkie Tadeusza wzrok stryja ku studni, której
lat blisko naszego młodziana.
Bo nie poruczy, bo tak i rzekł: Do zobaczenia!
Uczepiwszy falbaną o których nie gadał lecz w
skroń ucałowawszy, uprzejmie pozdrowił.
A choć przez grzeczność prosił na temu, Że w pół
kroku Tak każe u niego ze dniem kończą pracę
Kontakt
http://www.lvfg.pwr.wroc.pl
Pan świata wie, że przeszkadza kulturze, że
zdradza! Taka była ekonomowi poczciwemu świętą.
Więcej informacji:
www.lvfg.pwr.wroc.pl
Przykładowy wykres
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Pierwszy
9
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak
zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten
zaszczyt należy.
8
7
Drugi
6
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak
zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten
zaszczyt należy.
5
4
Trzeci
2
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak
zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten
zaszczyt należy.
1
Czwarty
3
0
Pierwszy
Kontakt
http://www.lvfg.pwr.wroc.pl
Drugi
Trzeci
Czwarty
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak
zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten
zaszczyt należy.
Przykładowy wykres 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Pierwszy
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak
zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten
zaszczyt należy.
Drugi
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak
zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten
zaszczyt należy.
Trzeci
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak
zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten
zaszczyt należy.
Czwarty
Pierwszy
Kontakt
http://www.lvfg.pwr.wroc.pl
Drugi
Trzeci
Czwarty
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak
zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten
zaszczyt należy.
Przykładowy tekst w kolumnach
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Litwo! Ojczyzno moja! Ty
jesteś jak zdrowie. Nazywał się
rówiennicą a prędki nie po
samotnej łące. Śród cichej wsi
długo czekać! Nawet tak
zawsze Wam tam ma jutro na
nowo pytania. Cóż złego, że
słuchał rozmowy grzeczne z
oczymi podniesionymi.
Ostrej świecisz Bramie! Ty, co
prędzej w nieczynności! a na
świecie ogar i płynnie mówił, i
mały z Rodułtowskim
Obuchowicz Piotrowski,
Kontakt
http://www.lvfg.pwr.wroc.pl
Obolewski, Rożycki, Janowicz,
Mirzejewscy, Brochocki i
całował. Zaczęła się
przyciągnąć do zdrowia
powróciłaś cudem na jego
trwogi wszczęła rzecz.
W końcu, stawiła przed
którego posiadaniem pan
Rejent. - kanonada. Ruskie
przysłowie: z pola. Tak każe u
wieczerzy będzie i całował.
Zaczęła się drzwiczki Świeżo
trącone. blisko drzwi ślad
widać z laty tenże sam oczu
nie chcą znać człowieka nie.
Bliskość piwnic wygodna
służącej czeladzi. Tak każe
przyzwoitość). nikt nigdy
przyjąć nie poruczy, bo tak
było wyłożyć koszt na jego
nieodstępny stoją na miejscu
biegało domysłów tajnie! Więc
było gorąca). wachlarz dla tylu,
tak i wszerz smugów Świecą
gęsto jak.
Kontakt z nami
Pytania w życiu są gwarantowane. Odpowiedzi nie.
Prezes
Tomasz Kachnic
[email protected]
V-ce prezes
Bartosz Czaban
[email protected]
PR / Sprawy Finansowe
Sebastian Połeć
[email protected]
Opiekun
Dr inż. Janusz Pękala
Tel. 71 3206282
Pokój 108, budynek E-1
Kontakt
http://www.lvfg.pwr.wroc.pl
Adres:
LabVIEW Fan Group
Politechnika Wrocławska
Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej
ul. Bolesława Prusa 53/55
50-317 Wrocław
Dziękuję za uwagę