Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00

Download Report

Transcript Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag

onsdag 13. august 2014 kl. 10.00 – 11.00

Dagens program

• Kriterier for fritak • Hvordan søke fritak?

• Kan jeg korte ned studietiden?

• Noen gode råd • Valgfag: hva er mulighetene mine og hvordan velge?

Normert studieplan BØA

1.sem (Høst)

IØA010 Introduksjon til øk.adm.analyse

IKE010 Introduksjonskurs i etikk MET020 Matematikk for økonomer BED011 Kostnads- og inntektsanalyse MET030 Databehandling for økonomer

2.sem (Vår) 3.sem (Høst) 4.sem (Vår) 5.sem (Høst) 6.sem (Vår)

SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi SAM020 Videregående mikroøkonomi INT010 Anvendt metode SAM030 Int. handel og øk.vekst

SAM040 Makroøkonomi MET040 Statistikk for økonomer SOL010 Markedsføring BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger BED020 Finansregnskap SOL020 Psykologi og ledelse SOL030 Organisasjonsteori BED030 Investering og finans VOA/Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag SOL040 Strategi og ledelse BED040 Økonomisystem og styring VOA/valgfag

Kriterier for fritak

Fritak vurderes på bakgrunn av: A) B) C) Omfang - Studiepoeng Nivå - Samme nivå/høyere Innhold - Emner/ læringsmål NB! Fritak innvilges kun på grunnlag av utdanning bestått

før

opptak til NHH

Tidligere vurderinger (2004-2013): se

www.nhh.no/nystudent

Begrensninger

Minimum 60 studiepoeng må være oppnådd ved NHH NB!

Det er ikke mulig å få fritak for deler av kurs.

Dersom du får innvilget fritak for kurs ved NHH, vil det på vitnemålet ditt stå:

MET020 ØOM002 – Matematikk (Høgskolen i Bergen) 2013 høst 7,5

Karakteren for de eksterne kursene tas ikke inn på vitnemålet fra NHH

Innpasset

Hvordan søke fritak?

Søknadsfrist:

1. september

1.

2.

3.

Sjekk at omfanget av dine fag er tilstrekkelig Webskjema på www.nhh.no/nystudent Fyll ut et skjema for hvert fag – med nødvendige vedlegg • Legg ved karakterutskrift • Legg ved pensum/ fagplaner Avvent svar – svar på søknad sendes pr e-post Du må søke innen 1.september om du føler deg berettiget til fritak. Gjelder alle fag i studiet.

Søker du fritak for kurs som inngår i studiets første semester: meld deg opp til eksamen. Du kan trekke deg fra eksamen dersom fritak siden blir innvilget.

Uspesifisert fritak

Gis kun i valgfrie økonomisk-administrative fag Forutsetning: • økonomisk-administrativt fagområde • minimum 7,5 studiepoeng • • kun fritak for ett kurs på samme søknadsgrunnlag (også når kurset er på 14 studiepoeng) må ikke overlappe med obligatoriske eller valgfrie allmenne kurs i bachelorstudiet

Fritak – NB!

Vær oppmerksom på at: Dersom du likevel tar eksamen i faget, bortfaller fritaket – uansett oppnådd resultat - Senere kurs i studiet kan bygge på tidligere kurs (ihht normalplanen) Du er selv ansvarlig for å være oppdatert faglig

Hvor mye kan jeg korte ned studietiden?

Bør ha fritak på 30 - 40 studiepoeng for å korte ned studietiden For å kunne korte ned studieløpet: nødvendig med omrokkeringer i studieplanen, ta kontakt med studieveileder for å lage en plan

Tips fra en studieveileder

• Fritak for ett eller flere kurs i første semester erstattes med valgfrie moduler • Ta kontakt med studieveileder • Sett deg godt inn i studieplanen og kursbeskrivelsene Dann kollokvier med ”likesinnede” • Ikke gå for hardt ut!! • La studietiden bli mer enn bare “stress” og eksamensmas!

Lånekassen

Vær oppmerksom på fritak kan gi konsekvenser for støtte fra Lånekassen  Ta kontakt med Lånekassen for å høre om dine fritak kan få konsekvenser for din støtte  Pass på at du har full semesterbelastning hvis du vil ha maksimal omgjøring fra lån til stipend

Informasjon om valgfrie fag i bachelorstudiet

Normert studieplan BØA

1.sem (Høst)

IØA010 Introduksjon til øk.adm.analyse

IKE010 Introduksjonskurs i etikk MET020 Matematikk for økonomer BED011 Kostnads- og inntektsanalyse MET030 Databehandling for økonomer

2.sem (Vår) 3.sem (Høst) 4.sem (Vår) 5.sem (Høst) 6.sem (Vår)

SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi SAM020 Videregående mikroøkonomi INT010 Anvendt metode SAM030 Int. handel og øk.vekst

SAM040 Makroøkonomi MET040 Statistikk for økonomer SOL010 Markedsføring BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger BED020 Finansregnskap SOL020 Psykologi og ledelse SOL030 Organisasjonsteori BED030 Investering og finans VOA/Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag SOL040 Strategi og ledelse BED040 Økonomisystem og styring VOA/valgfag

Allmenne valgfag

Alle studenter skal velge fire til seks moduler (à 7,5 sp) valgfrie allmenne fag i løpet av studiet Modulene kan velges fra følgende fag: Engelsk Fransk Japansk Spansk Tysk MÅ HA minimum TO MODULER av samme språk Matematikk Rettslære Økonomisk geografi Økonomisk historie

Forkunnskapskrav

Valgfagene består av 1-2 grunnleggende moduler + 1-2 påbyggingsmoduler

.

Språkfag:

modul 1 (XXX010) må være bestått før en får adgang til modul 2 (XXX011/012)

Matte

: Sjekk kursbeskrivelsene (bygger på metodekurs i matematikk og/eller statistikk, evt. også andre valgfagsmoduler i matematikk)

Se også kursbeskrivelsene i Studiehåndboken for mer informasjon om eventuelle (anbefalte) forkunnskapskrav og evt. krav til rekkefølge

”Hvilke(t) fag/hvilke moduler bør jeg velge?”

Velg etter evne og interesse Seksjon for utveksling og internasjonalisering kan informere om hvilke språkkunnskaper som er påkrevd til det landet du kunne tenke deg å dra på utveksling til Språk også med tanke på karrieremuligheter i utlandet (og i Norge) Med tanke på videre studier kan det være lurt å ha litt ekstra metodefag (matte), men dette er ikke et krav

Valgfrie økonomisk-administrative kurs (VOA-kurs)

Kun to moduler VOA fag er mulig Undervisningsspråk Hvert kurs tilbys normalt én gang per studieår Tilbudet av kurs varierer fra semester til semester

Spørsmål?

Åpningstider infosenteret •

18.-20. august: kl 09.00-15.00

• mandag – fredag kl 09.00-11.15 og 12.00-14.30

[email protected]