UC-Santa Barbara (UCSB)

download report

Transcript UC-Santa Barbara (UCSB)

1
www.ntnu.no/international/usa/california.pptx
Last update: 2014-10-14 (information on UCSD extension courses updated, rest will be
updated later in the fall)
10, 2008
NB!! Se også www.ntnu.no/international/usa/dale.ppt

CSU – Monterey Bay (CSUMB)
(kommer!)

San Diego State Univ. (SDSU)

UC-Berkeley (UCB)

UC-Davis (UCD)

UC-Irvine (UCI)

UC-Los Angeles (UCLA)

UC-San Diego (UCSD)
 UC-Santa Barbara (UCSB)
Dale LICATA
Tlf: resepsjon/kontor: 73-59- 5700/7879
[email protected];
Internasjonal sekjson:
Gløshaugen - vest for hovedbygget
www.ntnu.no/intersek
California
2
TIP!! For å se NOTATER/Notes
Se www.ntnu.no/international/usa/california.pptx
Se menyen på top linje
Velg VISNING – NOTATSIDE (= VIEW – NOTES PAGE)
Har ikke POWERPOINT på PC’en?
Se www.openoffice.org
Notater for denne presentasjonen tilgjengelig ca 1.10
3
UPDATES
Nye oppdatering kommer her……
---------------2014-10-09 (specification for UCSD extension courses, rest will be updated later in the fall)
4
Antar at du har lest/hørt www.ntnu.no/international/usa/dale.ppt
 Hvor har NTNU avtale (i California)?
 Kan jeg dra andre steder i California?
 Hvor finner jeg studiehåndbok for å velge fag?
 Hvordan får jeg lov til å reise = forhåndsgodkjenning?
 Hvordan søker jeg? (California)
 Har jeg råd (= nok penger)?
Felles veiledning
5
Viktige
linker
California – hvor?
Med Avtale:
 San Diego State Univ. (SDSU)
 UC-Berkeley (UCB)
UTEN AVTALE:

Cal Poly State University– San Luis Obispo
(computer science)

CSU – Long Beach (kjemi/biotek/maskin)
 UC-Davis (UCD)
 UC-Irvine (UCI)
 UC-Los Angeles (UCLA)
 UC-San Diego (UCSD)
 UC-Santa Barbara (UCSB)
Universiteter by del-stat – velg CA = California
http://www.utexas.edu/world/univ/state/
6
NTNU studenter ved SDSU:








Bygg og miljøteknikk (bygg og anlegg/ktek/veg og organisajonsledelse)
Energi og miljø (bl.a.Energy and heat processes)
Geofag og petroleumsteknologi
Geografi
Læreutdanning
Mediavitenskap
Produktutvikling og produksjon
Psykologi
7
NTNU studenter ved UC-Berkeley:
2007/08 – 2012/13















Arkeologi og religionsvitenskap
Bygg, anlegg og transport
Bygg og miljøteknikk
Elektronikk
Energi- og prosessteknikk
Fysikk
Historie og klassiske fag
Ingeniørvitenskap og IKT
IØT
Kjemi
Kjemiprosessteknologi
Konstruksjonsteknikk
Kunst, media og kommunikasjon
Læreutdanning
Marin teknikk











Matematiske fag
Materialteknologi
Nanoteknologi
Pedagogikk
Politish Økonomi
Prod. Utvikling og Prod.
Psykologi
Samfunnsvitenskap/Sos.
Samfunnsøkonomi
Sosialantropologi
Sosiologi og statsvitenskap (egen
avtale)
 Teknisk kybernetikk
 Tverfaglige kulturstudier
8
NTNU studenter ved Davis:
 Ingeniørvitenskap og IKT
 Fysikk og matematikk
(ny i 2012-13)
9
NTNU studenter ved Irvine:
 IØT
(ny i ca 2012-13)
10
NTNU studenter ved UC – Los Angeles:
 Datateknikk
 IØT
 Tverrfaglige kulturstudier
NB! fom våren 2014: Søknader til datateknikk sendes av Int’l
sekjson/Dale
11
NTNU studenter ved UC-San Diego:















Biologi
Bioteknologi
Bygg, anlegg og transport
Bygg og miljøteknikk
Datateknikk og
informasjonsvitenskap
Elektronikk
Elkraft
Energi- og miljø
Energi- og prosessteknikk
Finansiell økonomi
Fysikk og matematikk
Ingeniørvitenskap og IKT
IØT
Geofag og petroleumsteknologi
Kjemi
















Kommunikasjonsteknologi
Konstruksjonsteknikk
Kybernetikk
Læreutdanning
Marin teknikk
Matematiske fag
Medisin (kreftforskning)
Nanoteknologi
Produktutvikling og materialer
Produktutvikling og produksjon
Samfunnsvitenskap
Samfunnsøkonomi
Statsvitenskap
Teknisk kybernetikk
Telematikk
Økonomi
12
NTNU studenter ved UC-Santa Barbara:
 Bioteknologi
 Datateknikk og
informasjonsvitenskap
 Energi- og prosessteknikk
 Filmvitenskap og
mediaproduksjon
 Fysikk og matematikk
 Historie, kultur-, og idéfag
 Ingeniørvitenskap og IKT
 IØT
 Kjemi
 Kjemisk prosessteknologi
 Kommunikasjonsteknologi
 Konstruksjonsteknikk
 Kybernetikk











Marin teknikk
Matematiske fag
Nanoteknologi
Produktutvikling og materialer
Produktutvikling og produksjon
Samfunnsøkonomi
Samfunnsvitenskap
Sosialanthropologi
Sosiologi og Statsvitenskap
Telematikk
Teleteknikk
13
Viktige
linker
Nyttige «Links»:
 Hjemmesiden
 Studiehåndbok
•
Sjekk html tabellen
 Søknadsskjema
•
Søk på «catalog» eller bulletin
på hjemmesidene til universitetet
 Karakterkrav
•
Se på Institutt nett siden
 TOEFL/IELTS waiver
 Noen «sample applications»
 Kostnader
 Frister mm
Se tabellen
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/land/nord_amerika
www.ntnu.no/international/usa/tableusacanada.htm
14
Generelt: Akademisk år
Akademisk år
SDSU, Berkeley,
Long Beach
Davis,Irvine,
UCLA,UCSB,
UCSD
Semester system**
Quarter system*
*Quarter System: september-desember; januar-mars; mars-juni
**Semester System: august-desember; januar-mai/juni
15
California – hva?
Hvor mange fag må jeg ta?
OBS! Krav om full studiebelastning pr. semester
Skal ta fag tilsvarende 60 studiepoeng (et år)/ 30
SP(et semester)
Konverteringsnøkkelen =GNAG databasen
gir oversikt over antall credits/units som tilsvarer 60
studiepoeng.
http://db.intersek.ntnu.no/gnag
17
NB! VIKTIG beskjed fra UCSD:
Økonomi og Indøk studenter: For Graduate courses
The Extension Business department does not currently allow UPS students
to enroll in any of their individual courses.
“Rady School of Management does NOT enroll visiting students in any of
their graduate-level courses. This is because they only want matriculated UCSD,
MBA students in these courses”
UCSD advises:
Look at courses given through International Relations and Pacific Studies
(IRPS), and/or Dept. of Economics (ECON)
18
NB! VIKTIG beskjed fra UCSD:
•
All UCSD classes are on a space-available basis
(Gjelder også UCSB og SDSU!)
•
You must include a list of 12 classes per quarter that you
are interested in.
•
This will ensure that you can enroll in at least three of
these classes to maintain your full-time student status.
19
SØK Forhåndsgodkjenning
2. Bruk skjema:
– http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/soknadsskjema
 Skriv ut skjemaet og lever det til fakultetet
med fagbeskrivelsene
NB!! Sjekk med fakultetet ditt om innleveringsfristen!
(TIP!: Gjerne skrive ut 2 eks
Teknologiprogrammene/5årig programmene: få din studieveilederen til å se på
det først og skriv «faglig godkjent» eller noe lignende
HG/SVT/evt NT: Bare ber noen på fakultetskontoret å skrive «mottatt»
20
California: Søk til universitetet
Avtaler: se Sample applications
og lenker i html tabellen…
NB! Alle søknader som sendes av Dale skal ha:

en forside

en vedleggsliste

oversikt over «courses in progress» (med mindre du har permisjon fra studie ved søketidspunkt)
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/land/nord_amerika
28
Sjekklisten: Etter adkomst
alle universiteter
Oppdatere kontaktopplysninger
(via http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/kontakt og i studweb)
Dersom du forandrer fagplanen, kontakt fakultet ditt!
Skriv studentrapport ca halv-veis gjennom oppholdet
29
Har jeg råd? Finansiering
Lånekassen
Stipend
Egne midler
30
Lånekassefinansiering (13/14)
 Basis støtte: NOK 94 570/akademiske år (utdanningsstipend og lån)
 Reisetillegg :for 2 reiser tur/retur (< 6 måneder = 1 t/r)
(70 % stipend / 30 % lån)
 Skolepengestøtte
- kr 118 430/år (2013-14)
(Lån:74 540; Stipend: 41 560 )2012-13. Nettsiden til lånekassen ikke oppdatert enda.
 PLUSS
- Tilleggsstipend: kr. 64 030 til utvalgte læresteder
(pr 2013-09-09 inkludere UC – Berkeley, Davis, Irvine, San Diego, Santa Barbara, UCLA, USC,
Caltech )
 Språkstipend NOK 17 040 (2012-13) til ikke-engelsk forberedende
språkkurs Varighet: min. 4 uker (intensivt).
Se krav Gjelder ikke språkstudier.
31
Estimert kostnader
NB!! Vanligvis «tuition» dekker 12 undergraduate units!!
 Mer enn 12 undergraduate units → mer skolepenger
 Graduate fag – evt mer skolepenger (feks UCSD)
 UCSD: premium tuition for ECE fag
 Se lenker for priser i html tabellen
32
Sjekklisten: Etter opptak
 Mottar beskjed om opptak
 Mottar Certificate of Eligibility (bevis for opptak= I-20 from UCSB)
 NB! Evt. Tuberkulose prøve (“Tuberculosis Assessment”: evt kontakt vaksinasjonskontoret, Erlingskakkes gt 40,
1.etg., inngang ved Narvesen, Leutenhavn, tlf 72 54 08 )
 Søk lånekassen
(Husk D-blankett: Vedlegg til søknad om delstudier i utlandet undertegnet
av Internasjonal seksjon)
 Betal SEVIS gebyr ($200) (SEVIS= Student and Exchange Visitor Information System)
 Bestill time for visum intervju i Oslo/søk visum
 Ordne med bolig/flybilletter/reiseforsikring
 Husk facebook.com/NtnUtveksling
33
Sommer jobb i California =
praksis?
OPT = Optional Practical Training
jfr: http://www.ice.gov/sevis/students/opt.htm
“temporary employment for optional practical training directly related to the student’s major
area of study”
Sjekk etter ankomst i USA
Må ha vært være matrikulert for et akademisk år (3 quarters)
Søknaden må sendes minst 90 dager før du er ferdig på UCSD
 Jobben må være relatert til studie
34
OPPSUMMERING
Les om programmet og sjekk fagtilbud.
Er det noe for deg?
Se http://www.ntnu.no/international/usa/tableusacanada.htm
Hvis ja, sett opp en fag plan og søk om
forhåndsgodkjenning/ (stipend fra NTNU)
Hvis nei, se www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet for andre
alternativer.
Ta TOEFL hvis du ikke har ≥ 4 i engelsk fra vgs.
Se på SAMPLE SØKNADER og følg INSTRUKS
Lever søknaden til Int’l seksjon v/Dale Licata
35
Nyttige «Links»
Delstudier i utlandet
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet
Student rapporter
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/erfaringsutveksling
NTNU engelsk
studiehåndbok
http://www.ntnu.no/studies/search_courses
Godkjenning/stipend
søknad
http://www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/
Foreløpig vurdering av
støtte
http://app.lanekassen.no/forelopiguttalelse/
Visum til USA
og SEVIS gebyr
http://norway.usembassy.gov/
http://www.ntnu.no/international/usa/visa.pdf
https://www.fmjfee.com/i901fee/
TOEFL/IELTS
www.toefl.org og http://www.ntnu.edu/studies/international/toefl
Statement of Purpose/
Recommendations
http://www.ntnu.no/international/studentweb/statementofpurpose.pdf
http://www.ntnu.no/international/studentweb/recommendations.html
Legater
Andre stipend
www.legathandboken.no/
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/finansiering/stipend_geografisk
36
Flere nyttige links
Databaser
GNAG: http://db.intersek.ntnu.no/gnag (antall units/credits I forhold til studiepoeng)
ENGELSK FAG BESKRIVELSER: www.ntnu.no/studies/search_courses
38
Let’s GO!!!
California here we come!