T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z oo

Download Report

Transcript T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z oo

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci elektroenergetycznej

(z możliwością rozbudowy do pozostałych mediów)

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Ciągły wzrost cen energii elektrycznej niepokoi zarówno odbiorców indywidualnych jak i przedsiębiorców

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Powoduje również że tym chętniej wszyscy zwracają się ku rozwiązaniom energooszczędnym oraz optymalizującym jej zużycie.

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę jak wielkie wymierne korzyści przynosi optymalizacja zużycia energii, szczególnie stosowana dla dużej skali

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Niewiedza w tym zakresie przyczynia się do ponoszenia znacznych kosztów stałych funkcjonowania przedsiębiorstwa, z którymi na pierwszy rzut oka nie da się nic zrobić

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Firma T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu usług oraz rozwiązań technicznych pozwalających znacząco zredukować koszty związane z energią przy relatywnie niewielkim nakładzie środków

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Korzystanie z naszej wiedzy, doświadczenia oraz zaawansowanej technologii skutecznie podnosi wydajność systemów energetycznych

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Innowacyjność stosowanych rozwiązań pozwala na tworzenie globalnych – w skali przedsiębiorstwa – zintegrowanych systemów zarządzania zużyciem energii i wizualizacji sieci elektroenergetycznej

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

z możliwością rozbudowy do pozostałych mediów i systemów, według indywidualnych potrzeb klientów np. powiązanie z kontrolą i sterowaniem maszyn i urządzeń

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Nasze rozwiązania są kluczem do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Państwa przedsiębiorstwo

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

System min. umożliwia łatwe bilansowanie zużycia energii elektrycznej oraz kontrolę poboru mocy jak i sprawne rozliczania odbiorców energii elektrycznej, motywując ich tym samym do oszczędności oraz efektywnego jej wykorzystania

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Na zdjęciach widać rzeczywistą rozdzielnię PZO zakładu oraz jej schemat funkcjonalno ideowy odzwierciedlający bieżący stan aparatów

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

System został zbudowany w oparciu o produkty firmy Schneider Electric

Aparaturę kontrolno-pomiarową SN typu SEPAM S80 / S40 oraz NN typu PM500MG / 710MG / 9C i sieć komunikacyjną Modbus TCP/IP oraz lokalne segmenty Modbus RTU

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

System daje możliwość stałego monitorowania napięć, prądów i mocy, w tym szczytowych na poszczególnych polach SN i odbiorach NN

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Wybrane parametry mogą być rejestrowane do późniejszej analizy w postaci trendów czasowych

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Istnieje możliwość wydawania poleceń zwrotnych z systemu…

…w celu resetowania zabezpieczeń, kasowania błędów urządzeń czy też rozłączania rozłączników/wyłączników w sytuacjach awaryjnych

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Dostęp do tych funkcji jest regulowany systemem kont użytkowników, którym przydzielane są odpowiednie uprawnienia Ważną cechą jest również monitorowanie i rejestracja mocy szczytowych, których przekraczanie wiąże się z ponoszeniem znacznych kosztów Monitorowaniu mogą również podlegać pola i odejścia dla konkretnych urządzeń w rozdzielniach NN

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Archiwizacja danych dla tych urządzeń daje możliwość analizy warunków pracy i dociążenia urządzenia, oraz planowanie przyszłych możliwości produkcyjnych

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Informacje o sytuacjach awaryjnych w sieci elektroenergetycznej są wyświetlane w formie alarmów i ostrzeżeń oraz przekazywane w formie komunikatów SMS pod wskazane numery telefonów

utworzono / created:

Raport zmianowy 12h zużycia energii el. dla wydz.

Shift report on 12h electrical energy usage for the department of

N/20/1/2009

Energy Media

Monitoring System ®

20/1/2009 06:00:00 AM

PZO PZO

Suma zużycia energii elektrycznej Sum of electrical energy usage w tym / including

Zasilanie zakładu / Power Suply

PZO Pole 5 podstawowe PZO Pole 7 rezerwowe

Odpływy zakładowe

PZO Pole 9 PZO Pole 10 PZO Pole 1 PZO Pole 2 PZO Pole 3 PZO Pole 11 kierunek / direct kierunek / direct kierunek / direct kierunek / direct kierunek / direct kierunek / direct PZO Pole 0 kierunek / direct PO-1 PO-2 PO-3 PO-4 PO-5 PO-6 PO-7

ΔΕ, kWh

44100 0

ΔΕ, kWh

4900 1100 9200 9600 4800 14500

44100 kWh Pśr, kW

3338 0

Pśr, kW

343 35 690 684 325 1071

Pmax, kW

4117 0

Pmax, kW

447 100 860 913 500 1293

System potrafi generować raporty za wskazany czasookres które mogą być analizą poboru mocy i zużycia energii dla wskazanych obszarów - odbiorców. Raporty mogą być rozsyłane do wskazanych odbiorców drogą e-mail

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Część operatorska została stworzona w oprogramowaniu Citect SCADA, z wykorzystaniem wielkoformatowego monitora

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Monitor wraz z systemem jest głównym źródłem informacji o stanie zakładowej sieci elektroenergetycznej i zajmuje centralne miejsce w pomieszczeniu Dyżurnego Energetyka

Podsumowując, system umożliwia:

- stałe diagnozowanie stanu sieci energetycznej - zdalne monitorowanie parametrów sieci energetycznej

(Internet i przeglądarka WWW)

- maksymalne skrócenie czasu reakcji w przypadku awarii - kontrolowanie zużycia energii elektrycznej - rejestrowanie mocy szczytowych oraz ich przekraczanie - efektywne planowanie zużycia energii

Funkcjonalność systemu przynosi wymierne korzyści w postaci oszczędności finansowych oraz produktywnego planowania.

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Piotr Ponichtera Dział Automatyki Przemysłowej e-mail: [email protected]

tel. 085 74 89 160, fax: 085 74 89 101 T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

15-440 Białystok, ul. Malmeda 1

Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.