Information om forældreprogrammerne pptx

Download Report

Transcript Information om forældreprogrammerne pptx

Information
om forældrevejledningsprogrammerne
De Utrolige År
Dagbehandlingen,
Viborg Kommune
Forventede resultater og kortsigtede mål
At udvikle barnets kompetencer ved:
• At øge børns sociale kompetencer og sprog vedrørende følelser
• At øge børns kompetencer inden for problemløsning og håndtering af
vrede
• At mindske børns negative adfærd og fremme deres indfølingsevne
• At mindske børns aggressive adfærd og adfærdsproblem ifb. ulydighed,
mobning, afvisning af kammerater, tyveri og løgne
• At forbedre børns sociale adfærd i skolen, øge læsefærdigheder og
indlæringskompetencer
At øge forældrenes kompetencer og styrke
familien ved:
• At øge positive relationer gennem børnestyret leg og
særlige stunder sammen
• At øge forståelsen af temperament, opmuntre til at
stille krav og have forventninger i forhold til barnets
udviklingstrin
• At øge positiv kommunikation, eks. brug af ros
og mindske brugen af kritik og unødige
beskeder
• At sætte grænser ved brug af positive
strategier som eks. ignorering, logiske
konsekvenser, afledningsmanøvre, udvikle
problemløsningsfærdigheder og
indfølingsevne
• Udvide familiens netværk
Program for en session:
1.
2.
3.
Velkomst
Gennemgang af hjemmeaktiviteter
Dagens tema: eks. Børnestyret leg fremmer positive
relationer
•
•
•
4.
5.
6.
DVD klip
Summeøvelse/brainstorm
Øvelser
Næste uges hjemmeaktivitet
Forældreevaluering
Tak for i dag
Mellem sessionerne:
• Hver forældre har en ringemakker, som der en
gang pr. uge skal tages kontakt til.
• Hver forældrepar vil i løbet af ugen modtage
et opkald fra gruppelederen.















Præsentation af programmet, målsætninger, børnestyret leg
Børnestyret leg fremmer positive relationer
Leg – Coaching i faglighed og vedholdenhed fremmer skoleparathed
Leg – Coaching i sociale kompetencer og følelser
Kunsten at rose og opmuntre effektivt
Kunsten af rose effektivt & brug af håndgribelige belønninger
Belønningsprogrammet fortsat
Etablering af rutiner og regler for hjemmet
Effektiv grænsesætning
Effektiv grænsesætning og konsekvent gennemførelse
At ignorere børns uhensigtsmæssige adfærd
Time-out for at falde til ro
Time-out for aggressiv adfærd og for ulydig adfærd
Naturlige og logiske konsekvenser
Problemløsning