Analyse Narnia

download report

Transcript Analyse Narnia

SAMMENLIKNINGER MELLOM FILM OG RELIGION
http://www.youtube.com/watch?v=ibvlM3Ub-tA
1.06->
Den kristne troen
Verden ble skapt av Gud
JESUS står i sentrum
Tror at det eneste som gjør menneskene til Guds barn, er troen på Jesus. Bare gjennom tro kan
man oppnå frelse, bli godtatt av Gud
Himmelen for de som tror på Jesus
… Helvete for de som ikke tror på Jesus
Skapelsen
”Drømmen om Narnia”  første mosebok.
mørke lå over havdypet”
Drømmen om Narnia  stjerner skapt først, lyset oppstår sammen med stjernene
«Aslan går igjennom en øde verden og synger: « og det var usedvanlig likt ingenting. Det var
ingen stjerner der. Det var så mørkt at de ikke kunne se hverandre i det hele tatt, og det spilte
ingen rolle om de hadde åpne øyne eller lukket… Lufta var kjølig og tørr, og det var ingen vind»
1. Mosebok  lyset skapt først
«Jorden var øde og tom, og mørket lå over havdypet.»
Synden inn i Narnia:
◦ Digory og Polly får en advarsel
◦ Fristelse for Digory
◦ Klarer ikke motstå fristelsen, slår på bjella.
Synden inn i den kristne tro:
◦ Adam får en advarsel om at de ikke skal spise av livets tre
◦ Eva blir fristet av slangen til å spise av det
◦ Klarer ikke motstå fristelsen, spiser av eplet.
Persongalleri
Peter Pevensie
Eldste i søskenflokken
Ansvarsfull ovenfor de andre
Går i fronten i kampene de møter
Blir trofast hos de to søstrene og beverfamilien da Edmund søker heksen Hvit.
Har C.S Lewis gitt han navnet Peter tilfeldig?
- i NT leser vi om (Peter, en av Jesu aller nærmeste disipler, og den utvalgte lederen blant
disipplene.
-Peter kommer av det greske ordet petros som betyr stein eller klippe.
(Hva menes med at en person kan være en klippe?)
Eks:
«Og jeg sier til deg: Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter
skal ikke få makt over den» Matt 16:11
I samme leder posisjon kan vi sette Peter fra Legenden om Narnia. Han kjemper en kamp for det
gode sammen med Aslan, og Peter blir konge i Narnia slik at heksen Hvit aldri mer skal få makt
over landet.
Han er klippen, den stødige som Aslan kan stole på at ikke svikter
Susan og Lucy Pevensie
De to søstrene i søskenflokken
Symbol på Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor
Tapre og fulle av pågangsmot, følger Aslan hele veien
dit hvor han skal bøte med livet, på samme måte som
Maria Magdalena og Maria- Jakobs mor fulgte Jesus
hele veien til Golgata.
Edmund Pevensie
Den nest yngste i søskenflokken
Fremstår som lettlurt, lett bytte for heksa
Blir forhekset av gelètoppene til heksa og velger derfor å bytte
side i kampen om Narnia.
Kan assosieres med Jesu disippel Judas som forråder Jesus for
30 sølvmynter. Heksa snakker til Aslan om Edmund og
beskriver han ordrett som en forræder.
Heksa Hvit
Fremstilt som en kaldhjertet og maktkjær dronning
Villig til å ta i bruk alle midler for å beholde styringen
over kongeriket Narnia
Kan være et symbol på Djevelen
Eks: ondt sinn og kampen mot Aslan
Aslan
Løven av Juda
God, omsorgsfull og kjærlig
Løve kan være et bilde på Jesus Kristus i kristendommen,
og flere steder i Bibelen blir Jesus omtalt i form av løve.
(eks. Joh.Åp. 5:5)
Løven blir også brukt som symbol på rå styrke, kraft og mot
”Ja, sa dronning Lucy, i vår verden var det også en stall som hadde noe inni seg som var større
enn hele vår verden.”
- Hvilken hendelse i Bibelen kan dette sammenlignes med?
Eksempler som kan linkes til Bibelen
I en av scenene er det en samtale mellom søsknene Pevensie og Herr Bever og Herr Bever sier
«De sier at Aslan er underveis – kanskje han alt er kommet»
Dette kan gjenspeile profetiene i GT om Jesus komme
(Eks. Profeten Jesaja kap. 9 og profeten Mika kap. 5)
Aslan snakker i en scene om å gjøre i stand et festmåltid som de skal spise sammen, og det
største festmåltidet vi kjenner til fra Bibelen er nattverden, Jesu siste måltid med disiplene.
«Løven hadde kunnet drept dem alle med potene sine hvis han hadde villet. Men det kom ikke
en eneste lyd fra ham, ikke en gang da fienden strammet tauene og trakk i dem så de skar seg
inn i kjøttet på Ham. Så begynte de å slepe ham bort til steinbordet. «Stans!» sa heksa. «La ham
først bli barbert…»
I Bibelen, Jesaja 53:7, står det:
« Han ble mishandlet, men bar det ydmykt; han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort
for å slaktes, lik sauen som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn.»
Symbolikk
- Dyr og mennesker
- Kjærlighet
- Makt
- Synd
Forsoningen – død og oppstandelse
Dør for andres skyld  forsoning
Både Aslan og Jesus virker triste og resignerte
Blir spottet og mishandlet
« Og se, forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst. Og jorden skalv, og fjellene revnet. »
- Matt 27,51
Oppstandelsen kommer svært overraskende
Tro
Aslan og Jesus har lik rolle
Den som tror på Aslan, ser han.
Den som virkelig prøver, ser/opplever Jesus.
Også en ”himmel” i Narnia
◦ For de som for fullt tror på Narnia som en virkelig verden, ikke en lekeverden.
◦ ”Den siste striden” – dommedag
Himmel

Helvete
To utganger etter døden  evig liv i himmelen eller evig fortapelse i Helvete
Vårt sanne hjemland er ikke i denne verden
En ny, fantastisk verden
Kun troen gir evig liv:
« For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv » - Johannes 3,16
Dommedag
Verdens ende
« For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg
skal reise ham opp på den siste dag.» - Johannes 6,40
Aslans endelige komme
Den gamle verden tilintetgjøres og en ny verden blir åpenbart
De rettferdige får gleden av å bli tatt med inn i det fantastiske nye riket: Guds rike/Aslans rike