Ludvík A*kenazy

Download Report

Transcript Ludvík A*kenazy

Identifikátor materiálu: EU – 14 - 13
Anotace
Žák se seznámí s dílem Ludvíka Aškenázyho….
Autor
Tomáš Krsek
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Ústně interpretuje dílo L. Aškenázyho, procvičí si literární poznatky formou
křížovky
- žádné –
spisovatel, povídka, dětská literatura
Prezentace
Aktivita / Výklad / Kombinace
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina
14 - 15 let / 9. ročník
Celková velikost/datum
191 kB (0,19 MB) – prosinec 2011
LUDVÍK AŠKENAZY
Životní data, výběr z díla, úkoly k procvičení
Metodické pokyny
-DUM přináší základní informace o životě a díle spisovatele
Ludvíka Aškenázyho
- slide č. 4 „Obsah“ slouží k pohybu po prezentaci
- každý slide obsahuje tlačítko akce „zpět“, které prezentaci
vrátí na obsah; jsou vždy poslední složkou slidů
- slide č. 7 slouží k procvičení porozumění textu ukázky z
čítanky
- kliknutím na odpověď se zobrazí hodnocení správnosti
Obsah
Kliknutím vyberte možnost
Životopisné údaje
Metodické
pokyny
Výběr z díla
Použitá literatura
Úkoly k procvičení
Závěr
Životopisné údaje
- Žil v letech 1921-1986
- Byl židovského původu, pocházel z Českého Těšína
- Studoval v Polsku a na západní Ukrajině
- Za druhé světové války bojoval na východní frontě v řadách
Československého armádního sboru pod velením Ludvíka Svobody
- Po válce se vrátil do Československa, pracoval jako zahraniční
komentátor v pražském rozhlase
- V roce 1968 odešel do západního Německa
- Na konci života žil v Itálii, kde také zemřel
Výběr z díla
-Do literatury vstoupil jako autor krátkých reportáží a povídek s
válečnou tematikou; často byly hrdiny jeho děl děti
- Kniha povídek Májové hvězdy (1955) – obsahuje povídku Dušan a
generál  setkání malého chlapce s velkým generálem
- povídky Dětské etudy (1955) – přinesly autorovi slávu
- některé další knihy povídek: Ukradený měsíc (1956); Milenci z bedny
(1950); Černá bedýnka (1960)
- Byl také autorem filmových scénářů a televizních i rozhlasových her
Úkoly k procvičení
Jaké informace jsme se dozvěděli o generálovi?
Ztratil rodinu

Má rodinu v Moskvě

Jeho rodina šla s ním

Jaký předmět zůstal chlapci jako památka na generála?
rukavice

čepice

mapa

Použitá literatura:
-KOŠŤÁK, Jaromír. Literatura III.: Pracovní učebnice pro 6.-9. ročník
základních škol. Vydání první. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 80-7168263-2.
-POLÁŠKOVÁ, Taťána; MILOTOVÁ, Dagmar ; DVOŘÁKOVÁ, Zuzana.
Literatura : Přehled středoškolského učiva. 2. Třebíč : Petra Velanová,
2009. 207 s. ISBN 80-902571-6-X
Děkuji za pozornost 