Ny data til Danmarks Højdemodel DHM

Download Report

Transcript Ny data til Danmarks Højdemodel DHM

Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst.

Nye data til Danmarks Højdemodel

Gitte Rosenkranz, Geodatastyrelsen

Tekst starter uden

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug

Nye data til Danmarks Højdemodel

Fælles offentligt forvaltningsgrundlag af høj kvalitet der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle – også borgere og virksomheder.

• Dermed skal Danmarks Højdemodel data: ”være så korrekte, fyldestgørende og opdaterede, som det er praktisk muligt.” • ”distribueres på en effektiv måde, som opfylder brugernes behov.” • ”være frit tilgængelig for både offentlige og private parter.” • ”bruges som fælles datagrundlag på tværs af geografiske og administrative grænser.” Nye data til Danmarks Højdemodel

Tekst starter uden

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug

Minimumskrav til de nye data

• Helt aktuelle data – dvs. ny dataindsamling (laserscanning) • Landsdækkende data • Mindst samme kvalitet som nuværende DHM • Dataindsamlingen afsluttet i løbet af 3 flyvesæsoner • Geodatastyrelsen får rettigheder der sikrer muligheden for en fremtidig ajourføring Nye data til Danmarks Højdemodel

Tekst starter uden

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug

Efterår 2014

Tidsperspektiv

2015

Tidsplan for dataindsamling

Forår 2014

Nye data til Danmarks Højdemodel

Tekst starter uden

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug

Betydning for brugere

• Mere aktuel data • Ca. 10 gange større detaljeringsgrad • Ca. 10 gange flere data • Større nøjagtighed • Mere retvisende resultater ved analyser • Større kvalitet ved egne produkter • IT-systemer skal kunne håndtere de større datamængder Nye data til Danmarks Højdemodel

Tekst starter uden

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug

Nye eller forbedrede anvendelsesmuligheder

• Mere retvisende hydrologisk højdemodel • 3D geoinformation fx • Randzoner • Matrikel • Herlighedsværdi (udsyn) • … • Solar Potential • 3D visualisering og modellering til • Arkitektur/Byplanlægning • Computerspil • … Nye data til Danmarks Højdemodel

Tekst starter uden

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug

Tidsplan

Nye data til Danmarks Højdemodel

Tekst starter uden

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug

Adgang til data

DHM data forventes distribueret som den nuværende DHM: Kortforsyningens FTP-server ( ftp://ftp.kortforsyningen.dk

): DHM/Punktsky, DHM/Terræn, DHM/Overflade Kortforsyningen/Download ( http://download.kortforsyningen.dk

): DHM/Punktsky, DHM/Terræn, DHM/Overflade DTM-tjenester ( http://kortforsyningen.dk/webtjenesteliste ): • WMS • WMTS • WCS Nye data til Danmarks Højdemodel

Tekst starter uden

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf: 72 54 50 00 E-mail: [email protected]

www.geodatastyrelsen.dk

Nye data til Danmarks Højdemodel