Περιβάλλον - Πολιτισμός

Download Report

Transcript Περιβάλλον - Πολιτισμός

Ερευνητικό Πρόγραμμα INDUCTION: Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως
πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών:
Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση
ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΖΕΠ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012
Περιβάλλον-Πολιτισμός
Μέντορας: Φουντούλη Καλλιόπη
Νεοεισερχόμενη εκπ.: Ομήρια Μιννίκουρη
________________________________________________________________________________________
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
24 Ιανουαρίου 2012
Frederick
Research
Centre
 Σκοπός: Η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης της εντός των τειχών
Λευκωσίας, του ρόλου της στην οικονομική και κοινωνική ζωή
των κατοίκων της πόλης και ο επαναπροσδιορισμός της ως
χώρου πολιτισμού και τουριστικής αξιοποίησης:
Τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο είναι όλα αλλόγλωσσα,
οικονομικών μεταναστών
 Το συγκεκριμένο θέμα επιλέγηκε μετά από διαπίστωση ότι τα παιδιά δεν
γνώριζαν την πολιτιστική αξία της περιοχής στην οποία διαμένουν
 Η διακίνηση στην περιοχή μπορεί να γίνει χωρίς οικονομική επιβάρυνση
αφού όλες οι αποστάσεις μπορούν να καλυφθούν με τα πόδια.
Ζήτημα/Πρόβλημα ΕΑΑ:
Τοπικό περιβάλλον και πολιτισμός:
1. Γνωριμία με το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής γύρω από το Νηπιαγωγείο μας
και γενικότερα της γειτονιάς μας, της κοινότητάς μας, της πόλης μας
2. Γνωριμία με μύθους, παραδόσεις και παραδοσιακά τραγούδια που αναδεικνύουν τη
σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του
3. Συνειδητοποίηση της προστασίας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς
του τόπου μας
4. Καλλιέργεια συμπεριφορών εκτίμησης και σεβασμού κατά τις επισκέψεις μας σε
χώρους σχετικούς με την πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά
5. Η διατήρηση και η ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών χώρων και μνημείων της
πόλης και η αξιοποίηση της κληρονομιάς τους ως παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης με
γνώμονα την αειφορία
Κοινωνικό πλαίσιο
• Επιδιώξαμε τη συνεργασία μεταξύ
μαθητών, γονέων, τοπικών αρχών και
άλλων προσώπων που μπορούν να
συμβάλουν στη μελέτη του ζητήματος.
• Αξιοποιήσαμε παππούδες και
γιαγιάδες της γειτονιάς για τη
συγκέντρωση πληροφοριών και υλικού
για τη μελέτη του ζητήματος.
• Επιδιώξαμε συνεργασία με τις τοπικές
εφημερίδες και τους τοπικούς
ραδιοσταθμούς για ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και
για προβολή της εργασίας των παιδιών.
Θέμα μαθήματος 1: Πολιτισμός και περιβάλλον
Χρονική Διάρκεια μαθήματος: 4 σαραντάλεπτα
Μάθημα-μαθήματα στο οποίο εφαρμόσθηκε: γλώσσα, μαθηματικά,
γυμναστική, ήσυχες και ελεύθερες δραστηριότητες
Πυρηνικές έννοιες: πολιτισμός , περιβάλλον, μέσα μεταφοράς,
οικονομικοί μετανάστες, τουρίστες
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
γνωριμία με το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής γύρω από το
σχολείο
εξοικείωση παιδιών με χώρους που συνδέονται με την προστασία της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς
καλλιέργεια συμπεριφορών εκτίμησης και σεβασμού κατά την
επίσκεψη σε χώρους σχετικούς με την πολιτιστική μας κληρονομιά
ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης ,επικοινωνίας, διαλόγου
Θέμα μαθήματος 1: Πολιτισμός και περιβάλλον
Σκοπός:
Τα παιδιά να γνωρίσουν το πολιτιστικό περιβάλλον της
περιοχής γύρω από το σχολείο τους(ιστορικούς και
πολιτιστικούς χώρους, μουσεία, εκκλησίες, πλατείες),να
αναπτύξουν δεξιότητες σεβασμού για τον πολιτισμό και
την ανάδειξη του και να παρατηρήσουν τους ανθρώπους
που βρίσκονται εκεί (εργαζόμενοι ,επισκέπτες ,τουρίστες)
Επιμέρους στόχοι:
να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε περιοχή έχει την δική της
πολιτιστική κληρονομιά
να καλλιεργήσουν στάσεις ορθής συμπεριφοράς και
σεβασμού στους χώρους που επισκεπτόμαστε.
Θέμα μαθήματος 1: Πολιτισμός και περιβάλλον
Διδακτικές Τεχνικές: εργασία πεδίου, μέθοδος των ιστοριών,
βιβλιογραφική ερεύνα, παιγνίδια ρόλων, εννοιολογικός χάρτης
Μέσα/Υλικά που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση του μαθήματος:
φιλμάκια από το διαδίκτυο και από το κανάλι animal planet
φωτογραφικό υλικό και φωτογραφική μηχανή
βιντεοκάμερα
ένθετα περιοδικά, βιβλία
Οργάνωση της τάξης: τα παιδιά εργάζονται σε 4 ομάδες μικτής
ικανότητας
Αναμενόμενα αποτελέσματα για τους μαθητές
• Συμμετοχή σε δραστηριότητες που συμβάλουν στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σχολείο ,την
γειτονιά, την πόλη τους και την ανάπτυξη
ενδιαφέροντος για την κοινότητα στην οποία ζούνε.
• Συμμετοχή σε δραστηριότητες που συμβάλουν στο να
γνωρίσουν μέρη της περιοχής τους που αξιοποιούνται
ή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τουριστικά και να
καλλιεργήσουν συμπεριφορές σεβασμού σε χώρους
σχετικούς με την πολιτιστική και φυσική μας
κληρονομιά.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα για το ΝΕ
Βελτίωση των τεχνικών τεχνικές διδασκαλίας,
ενημέρωση και επάρκεια για διδασκαλία θεμάτων
ΕΑΑ.
Ενδεικτικές διασυνδέσεις με άλλα ζητήματα
Αειφόρου Ανάπτυξης:
1. Απορρίμματα: ευαισθητοποίηση σε θέματα καθαριότητας κοινών χώρων(σχολική αυλή,
πεζοδρόμια, δρόμοι) και συνειδητοποίηση του ότι η καθαριότητα είναι πρώτα υπόθεση
ατομική και μετά κοινωνική
2. Αστική ανάπτυξη: - συνειδητοποίηση της ανάγκης του ανθρώπου να ζει, να συνυπάρχει,
να δημιουργεί με άλλους ανθρώπους - ανάπτυξη ενδιαφέροντος και αισθημάτων εκτίμησης
και σεβασμού για τη γειτονιά, την κοινότητα, την πόλη τους - συμμετοχή σε δραστηριότητες
που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στη γειτονιά, στην κοινότητα, στην
πόλη τους - εισήγηση τρόπων βελτίωσης του περιβάλλοντος της πόλης, της γειτονιάς, του
σχολικού χώρου
3. Τουρισμός: -γνωριμία με την περιοχή τους και παρατήρηση στοιχείων που θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν τουριστικά - γνωριμία με διάφορους τουριστικούς
προορισμούς στον τόπο μας, μέσα από την αξιοποίηση των προσωπικών
βιωμάτων και των περιγραφών των παιδιών(παραθαλάσσιες-ορεινές περιοχές) συζήτηση για τη συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύουμε κατά την επίσκεψή
μας σε ένα χώρο κι αποτύπωση συγκεκριμένων προτάσεων τουριστικής
συμπεριφοράς (δημιουργία κώδικα)
κ.α.
Εντυπώσεις από την εφαρμογή
(Δυνατά σημεία του μαθήματος)
• Η τεχνική της μελέτης πεδίου
συνέβαλε στη μάθηση μέσα από
άμεσες εμπειρίες και πραγματικών
καταστάσεων ζωής.
• Κλίμα στην τάξη
• Υπήρχε κλίμα ενθουσιασμού με
άμεση ανταπόκριση από τα παιδιά
επειδή όλες οι δραστηριότητες ήταν
βιωματικές.
Συνεργασία Μέντορα - Μεντορευόμενου
Στοιχεία συναντήσεων
Χώρος: Νηπιαγωγείο
Χρόνος: Κοινά κενά
Σκοπός συναντήσεων
 Ενημερωτικές συναντήσεις για το περιεχόμενο των
εννοιών
 Για το σχεδιασμό των μαθημάτων και τις τεχνικές
που εφαρμόστηκαν
 Για καθοδήγηση
 Για ανατροφοδότηση
Ρόλος του μέντορα
Καθοδηγητής, ακροατής, σύμβουλος, υποστηρικτής. Έδινε
διευκρινίσεις, συμβουλές και αντάλλασσε απόψεις με τη ΝΕ.
Παρείχε πληροφορίες , γνώσεις και υλικό στη ΝΕ. Την
υποστήριζε και την εμψύχωνε σε όλη την διάρκεια των
μαθημάτων.
Σχέσης συνεργασίας ανάμεσα στο ΝΕ & το
μέντορα
Το κλίμα επικοινωνίας ήταν φιλικό και συνεργατικό εφόσον
ανταλλάξαμε απόψεις χωρίς ανταγωνισμό.
Υπήρχε ενθουσιασμός επειδή ήταν κάτι καινούριο που
εμπεριείχε θέματα που αφορούν όλους και είναι ουσιώδη
και σημαντικά στο έργο μας.
Οφέλη που αποκόμισε η νεοεισερχόμενη
νηπιαγωγός.
Πληροφόρηση και εξοικείωση με νέες διδακτικές
στρατηγικές οι οποίες συμβάλλουν στην ένταξη
ζητημάτων αειφόρου ανάπτυξης στη σχολική
μονάδα σε ένα συλλογικό – ολιστικό πλαίσιο