Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

Download Report

Transcript Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
TEREN DZIAŁANIA RBS W LUTUTOWIE
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
LICZBA CZŁONKÓW W LATACH 2013-2014
9,753
2013
9,759
2014
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
LICZBA CZŁONKÓW W ODDZIAŁACH W 2014 ROKU
Liczba członków
Wzrost/spadek w 2014 r.
989
923
907
858
902
869
776
706
619
568
500
467
392
283
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
FUNDUSZ UDZIAŁOWY W LATACH 2013-2014 W TYS. ZŁ
1,696
1,695
2013
2014
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
FUNDUSZ UDZIAŁOWY W ODDZIAŁACH W 2014 ROKU W TYS. ZŁ
Liczba członków
Wzrost/spadek w 2014 r.
195.2
188.4
163.6
148.6
146.3
129.2
131.6
115.3
117.6
87.5
94.6
74.6
58.7
44.2
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
SIEĆ BANKOMATÓW RBS W LUTUTOWIE
1. Brąszewice, ul. Górna 9
2. Czajków 34
3. Czastary, ul. Wolności 26
4. Galewice, ul. Przemysłowa 7
5. Grabów n/Prosną, Rynek Wł. Jagiełły 1c
6. Grabów n/Prosną, ul. Ostrzeszowska 18 (market Biedronka)
7. Klonowa ul. Złoczewska 9
8. Kraszewice ul. Wieluńska 23
9. Lututów, ul. Klonowska 2
10. Mikstat, ul. Krakowska 6
11. Osiek gm. Galewice
12. Ostrówek 114
13. Sokolniki, ul. Piłsudskiego 1
14. Wieluń, Plac Legionów 2
15. Wieluń, Os. Ks. Kard. Wyszyńskiego 40
16. Wieluń, Róg Warszawskiej i Popiełuszki (market Kaufland)
17. Wieluń, ul. 18 Stycznia 37 (market Biedronka)
18. Wieruszów, ul. Fabryczna 6
19. Wieruszów, ul. Świerczewskiego 12
20. Złoczew, ul. Starowieluńska 18
21. Złoczew ul. Burzenińska 23 (market Biedronka)
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
FUNDUSZE WŁASNE RBS W LUTUTOWIE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU W ZŁ
OGÓŁEM 44.719 TYS. ZŁ
KAPITAŁY RBS W LUTUTOWIE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU W ZŁ
341,323
2,950,000
1,695,400
1,000,000
Fundusz zasobowy
Fundusz ogólnego ryzyka
Fundusz udziałowy
Pozostałe fundusze
39,129,467
Pożyczka podporządkowana
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ZA 2014 ROK
OGÓŁEM 24.243 SZT.
Wzrost w 2014 r.
1,172
1,320
1,275
1,931
1,233
1,383
1,500
1,288
1,344
1,165
1,791
2,466
2,317
4,058
Rachunki ROR
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
RODZAJE RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH
ZA 2014 ROK
14,708
5,517
1,043
1,314
Junior
Młodzież
1,658
3
Standard
Senior
Senior Plus
Emigrant
Rachunki ROR
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
RACHUNKI BIEŻĄCE „ROLNIK” ZA 2014 ROK
OGÓŁEM 6.653 SZT.
Rachunki "Rolnik"
Wzrost/spadek w 2014 r.
717
714
611
562
520
451
396
368
441
390
331
340
386
426
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
RACHUNKI BIEŻĄCE FIRM W ODDZIAŁACH ZA 2014 ROK
OGÓŁEM 1.487 SZT.
Rachunki Firm
Wzrost/spadek w 2014 r.
309
235
154
113
98
90
70
92
78
50
38
67
45
48
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
RACHUNKI WALUTOWE W ODDZIAŁACH ZA 2014 ROK
OGÓŁEM 4.239 SZT.
858
Rachunki walutowe
Wzrost w 2014 r.
385
333
356
310
313
241
304
245
210
208
150
223
52
33
36
53
37
103
56
23
110
46
19
33
21
50
70
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
DEPOZYTY OGÓŁEM W LATACH 2013-2014 w TYS. ZŁ
502,193
455,349
46,844
2013
2014
Wzrost w 2014 r.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
DEPOZYTY OGÓŁEM W ODDZIAŁACH ZA 2014 ROK w TYS. ZŁ
Depozyty ogółem
25,726
17,413
20,036
49,622
67,656
50,980
27,537
19,377
32,759
21,009
23,321
27,793
40,948
78,016
Wzrost w 2014 r.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Depozyty terminowe
Wzrost/spadek w 2014 r.
35,740
24,983
13,506
6,848
8,433
11,024
9,932
11,938
9,017
9,348
11,753
24,793
23,428
35,880
DEPOZYTY TERMINOWE W ODDZIAŁACH ZA 2014 ROK w TYS. ZŁ
OGÓŁEM 236.623 TYS. ZŁ
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
DEPOZYTY WALUTOWE W ODDZIAŁACH ZA 2014 ROK w TYS. ZŁ
OGÓŁEM 11.381 TYS. ZŁ
2,251
1,415
1,367
1,105
890
932
957
321
388
451
428
474
262
140
Depozyty walutowe
Wzrost/spadek w 2014 r.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
SZYBKI PRZEKAZ PIENIĘŻNY
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
INTERNET BANKING
•
•
•
•
•
•
•
•
Definiowanie przelewów
Baza kontrahentów
Wyciągi
Informacja o rachunkach
Zakładanie lokat
Informacja o dostępnych środkach
Informacja o kursach walut obcych
Dostęp 24 h
www.rbs.lututow.pl
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
INTERNET BANKING PLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektroniczny podpis za pomocą
karty chip lub token
Definiowanie przelewów
Baza kontrahentów
Wyciągi
Informacja o rachunkach
Zakładanie lokat
Informacja o dostępnych środkach
Informacja o kursach walut obcych
Dostęp 24 h
www.rbs.lututow.pl
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
SMS BANKING
• Informacja o rachunkach
• Informacja o dostępnych środkach
• Dostęp 24 h
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
BANKOFON
•
•
•
•
Informacja o rachunkach
Informacja o dostępnych środkach
Informacja o kursach walut obcych
Dostęp 24 h
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
15,423
9,299
11,820
14,715
USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZA 2014 ROK
4,082
708
4,099
2521
Internet Banking
SMS Banking
Bankofon
2013
2014
Wzrost/spadek w 2014 r.
-17
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
KREDYTY OGÓŁEM W LATACH 2013 - 2014 W TYS. ZŁ
312,721
291,314
21,407
2013
2014
Wzrost w 2014 r.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
4,819
12,578
12,084
12,241
13,452
14,657
14,697
13,509
20,000
31,330
35,105
41,975
Wzrost/spadek w 2014 r.
37,787
Kredyty
47,963
KREDYTY OGÓŁEM W ODDZIAŁACH ZA 2014 ROK W TYS. ZŁ
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Lp.
RODZAJ KREDYTU
Saldo na dzień 31.12.2014 r.
Wartość
Struktura
KLIENCI INSTYTUCJONALNI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kredyt obrotowy
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt obrotowy „Solidna Firma”
Kredyt obrotowy „Dobry Plon”
Kredyt obrotowy z ARiMR
Kredyt obrotowy z EFRWP
Kredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych „GRUNT”
Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych
z częściową spłatą kapitału ARiMR – CSK
Kredyt technologiczny
Kredyt unijny SGB
Kredyt z dopłatą do oprocentowania przez WFOŚiGW
w Łodzi
Kredyt z dotacją na częściowe spłaty kapitału przez WFOŚiGW
w Łodzi
Karta kredytowa MasterCard Business
Kredyt inwestycyjny z ARiMR
Kredyt inwestycyjny z EFRWP
Kredyt w ramach linii KFW
Kredyt z Agrolinii
Pożyczka
Razem
22 588 041
16 929 420
1 963 852
3 241 136
5 716 713
239 800
50 938 822
811 185
8,57%
6,42%
0,74%
1,23%
2,17%
0,09%
19,32%
0,31%
476 330
247 258
9 487 906
0,18%
0,09%
3,60%
393 000
0,15%
107 373
11 446
42 751 306
4 139 610
167 255
228 255
177 744
160 616 453
0,04%
0,00%
16,21%
1,57%
0,06%
0,09%
0,07%
60,91%
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
KREDYTY OSÓB FIZYCZNYCH
Lp.
RODZAJ KREDYTU
Saldo na dzień 31.12.2014 r.
Wartość
Struktura
KLIENCI INDYWIDUALNI
1
2
3
4
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt mieszkaniowy „TWÓJ DOM”
Pożyczka hipoteczna
Kredyt dla posiadaczy ROR
41 386 421
2 394 133
6 651 719
2 560 402
15,69%
0,91%
2,52%
0,97%
5
6
7
Kredyt odnawialny w ROR, limit zadłużenia w ROR
Kredyt gotówkowy
Kredyt gotówkowy „komfortowy”
1 976 898
8 376 102
3 412 527
0,75%
3,18%
1,29%
8
9
Kredyty na zakup pojazdów mechanicznych
Kredyt sezonowy
956 682
1 056 847
0,36%
0,40%
10
Kredyt z dotacją na częściowe spłaty kapitału przez WFOŚiGW
w Łodzi
868 235
0,33%
11
12
Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych
Karty kredytowe Visa i MasterCard
172 228
17 779
0,07%
0,01%
13
14
15
Kredyt mieszkaniowy „Rodzina na swoim”
Kredyt BS
Kredyt studencki
Razem
2 167 700
524 054
3 378 751
75 900 479
0,82%
0,20%
1,28%
28,78%
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
KREDYTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Saldo na dzień 31.12.2014 r.
Lp.
RODZAJ KREDYTU
Wartość
Struktura
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1
Kredyt jednostek samorządu terytorialnego
27 196 478
10,31%
Razem
27 196 478
10,31%
OGÓŁEM
263 713 410
100,00%
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
ZAANGAŻOWANIE KREDYTOWE W STOSUNKU DO POSZCZEGÓLNYCH
GRUP PODMIOTÓW W 2014 ROKU
3,088,303
22,581,720
27,227,278
88,214,171
46,701,459
75,900,479
Rolnicy indywidualni
Osoby prywatne
Przedsiębiorcy indywidualni
Instytucje samorządowe
Przedsiębiorstwa
Instytucje niekomercyjne
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
PRZYCHODY W LATACH 2013-2014 W TYS. ZŁ
36,363
34,124
26,790
24,760
5,563
-2,239
5,754
-2,030
191
Przychody ogółem
Przychody odsetkowe
Przychody prowizyjne
2013
2014
Wzrost/spadek w 2014 r.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
KOSZTY OGÓŁEM W LATACH 2013-2014 W TYS. ZŁ
30,359
28,473
-1,886
2013
2014
Spadek w 2014 r.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
WYNIK FINANSOWY BRUTTO I NETTO W LATACH 2013-2014 W TYS. ZŁ
6,004
5,650
4,601
4,390
2013
2014
Wynik brutto
Wynik netto
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
SUMA BILANSOWA W LATACH 2013-2014 W TYS. ZŁ
534,435
575,174
40,739
2013
2014
Wzrost w 2014 r.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI W LATACH 2013-2014 W TYS. ZŁ
15.21%
12.56%
1.07%
2013
2014
Wzrost w 2014 r.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
WIEK PRACOWNIKÓW RBS W LUTUTOWIE W 2014 ROKU
29
42
23
84
do 30 lat
od 31 – do 45 lat
od 46 – do 55 lat
ponad 55 lat
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
„Podziękowanie Dobroczyńcom Ziemi Wieruszowskiej w 15-lecie Powiatu
Wieruszowskiego ”
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Wyróżnienie w XIII edycji konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności
lokalnej”
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
„Ekspert Concordii” - Lider w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
„Gepard Biznesu 2014” za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Marian Fita Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie
uhonorowany odznaczeniem „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek”.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Godło Promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” za 2014
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Tytuł Profesjonalnego Doradcy Bankowości MSP otrzymała Anna Mrowińska Starszy
Doradca Klienta Biznesowego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Podziękowanie za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości
w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki .
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Podziękowanie za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości
w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki .
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Podziękowanie za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości
w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki .
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
II miejsce w konkursie Bank aktywny w obszarze rozliczeń dewizowych i przekazów
Western Union SGB .
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
II miejsce w konkursie za sprzedaż ubezpieczeń Concordii - „Lizbona 2014”.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa
TEREN DZIAŁANIA RBS W LUTUTOWIE