Hřídele

download report

Transcript Hřídele

HŘÍDELE

Hřídele - Strojní součásti sloužící k přenosu otáčivého pohybu a kroutícího momentu (hybné hřídele), popř. nepohyblivé hřídele (nosné).

- Na výrobních výkresech se zpravidla hřídele zobrazují v podélném pohledu.

- Drážky pro pera se kreslí a kótují v příčných řezech nebo průřezech (vysunuté průřezy).

Příklad kreslení a kótování hřídele

Zápichy

Osazené plochy hřídelů, nebo plochy stejného průměru s různými úchylkami se oddělují zápichy pro usnadnění výroby, nebo z funkčních důvodů.

Normalizované zápichy se nevykreslují, použije se označení dle ČSN 01 4960 a znázorní se zjednodušeně tenkými čarami.

Norma určuje 4 tvary zápichů, tvar: D, E, F a G

Normalizované zápichy

Zápich tvaru D: Označení zápichu o šířce b

2

na výkresech: = 2,2 mm a hloubce h = 0,3 mm

D 2,2 x 0,3

Příklad použití

Normalizované zápichy

Zápich tvaru E:

Příklad předepsání na výkrese

Normalizované zápichy

Zápich tvaru F:

Příklad předepsání na výkrese

Normalizované zápichy

Zápich tvaru G:

Příklad předepsání na výkrese

Normalizované zápichy

V případě, že je na výkrese zápich podrobně vykreslen a zakótován, kreslí se souvislými tlustými čarami:

Příklad kreslení nenormalizovaného zápichu

Středící důlky Na koncích hřídelů jsou pro jejich upnutí při obrábění nebo kontrole rozměrů normalizované středící důlky.

Dle ČSN EN ISO 6411 můžeme použít středící důlek typu: - A - B - R - se závitem, v provedení A nebo B

Středící důlek typu A

Vrták středící – tvar A Středící vrták tvaru A s jmenovitým průměrem d = 4 mm označíme: Vrták A4 ČSN 22 1110

Středící důlek typu B

Vrták středící – tvar B Středící vrták tvaru B s jmenovitým průměrem d = 4 mm označíme: Vrták B4 ČSN 22 1112

Středící důlek typu R

Středící důlek se závitem

Značení středících důlků na výkresech Na výkresech součástí se normalizované středící důlky neprokreslují, znázorní se pouze značkou.

Značení středících důlků na výkresech Značka pro středící důlek, který musí zůstat na vyrobené součásti.

Značení středících důlků na výkresech Značka pro středící důlek, který nesmí zůstat na vyrobené součásti.

Značení středících důlků na výkresech Značka pro středící důlek, který může a nemusí zůstat na vyrobené součásti.

Příklad použití

Pevný soustružnický hrot

Otočný soustružnický hrot

Otočný soustružnický hrot

Kontrolní stůl

magnetický stojan

Číselníkové úchylkoměry

Kontrola obvodového a čelního házení