Klik hier - Mill

Download Report

Transcript Klik hier - Mill

Programma
–19.30
–19.40
–20.15
inleiding (dhr. B. Gosens)
lob/dso (dhr. B. van Overveld)
afsluiting (dhr. B. Gosens)
Loopbaan
Oriëntatie
Begeleiding
M3
M4
vervolgopleiding
Doorlopend proces
M3
sectorkeuze
vakkenpakket
M2
keuze Fa-Du-Na
lob / dso
–
–
–
–
zelfinzicht
inzicht in opleidingsmogelijkheden
inzicht in de arbeidsmarkt
zelfstandige koersbepaling
begeleiding door:
mentor
lob-coördinator
Koersbepaling
interne dialoog
start
externe dialoog
persoonlijkheid
wereld van werk
competenties
zelfinzicht
toetsing en
evaluatie
belangstelling
versterkte arbeidsidentiteit
gerichte motivatie
goede keuze
opleidingen
lob / dso mavo 3
dso-lessen met lob-invulling
ouderavond (vandaag)
interviewavond
gesprekken met lob-coördinator
stage / Carrousel
speeddating met mbo’ers
lob / dso mavo 3
S-Trjct en beroepskeuzetest
voorlopige keuze (VK)
advies vakdocenten
advies lob-coördinator
definitieve keuze (DK)
lob / dso mavo 3
lob / dso mavo 3
Rol ouders/verzorgers
Open dagen/informatiedagen bezoeken
zie Moodle  diversen mavo 4
formulieren
dso-werkboek en beroepskeuzetest
Voorlopige Keuze (VK)
Definitieve Keuze (DK)
Samen met uw zoon of dochter komen tot een
verantwoorde keuze
Tijdpad
week
B1
B2 t/m B8
C2
C2 en C3
C3
C4 en C5
C6
C7
C8
D1
activiteit
Stage
lob/dso-lessen
Voorlopig keuze (VK) – digitaal
Vakdocenten adviseren – digitaal
VK deadline (met handtekening ouders)
Adviezen schrijven door lob-coördinator mavo-3
Adviesbesprekingen met eigen mentor
Adviezen naar leerlingen (en ouders)
Interviewavonden op uitnodiging van lob-coördinator
Uitdelen advies en formulier definitieve keuze (DK)
D2
Controle brieven DK
D3
Inleveren definitieve keuze
6 of 7 examenvakken?
Verplichte vakken
– Ne en En
– Ma, Lo en CKV
– Sectorwerkstuk of 2slag techniek
Sectorvakken (verplicht bij een sector)
Aanvullen tot 6 vakken (of 7 indien mogelijk)
Keuze gaat na de overgang in
Niet gekozen vakken tellen mee voor de overgang
Wijzigen in mavo-4 is niet mogelijk! (PTA art. 4.1)
6 of 7 examenvakken?
Let op! Vanaf vorig schooljaar is de slaag-/zakregeling
strenger: wanneer je bij je cijfers voor je CE gemiddeld
5,4 of lager scoort, zak je alsnog, ook al sta je
gemiddeld met je SE’s op slagen. Zeven vakken
verzwaart dus je examenjaar aanzienlijk.
Voorbeeld:
Vak
EN
MA
NE
AK
BI
DU
WI
NA
SE
6.8
6.0
6.8
6.2
6.9
6.6
4.7
5.5
CE
5.0
-
7.0
5.1
6.1
5.2
4.3
5.5
Gem.
6
6
7
6
7
6
5
6
Sectoren en vakken
sector
techniek
verplicht
ne + en
wi +
na
zorg en
welzijn
ne + en
bi
economie
ne + en
ec
landbouw
ne + en
wi
verplicht
(1 uit..)
ak / wi /
gs
fa / du /
wi
na / bi
verplicht
keuze 1 uit…
vrije keuze
Overzicht
techniek
Ne En Du Fa Wi Na Bi Ec Ak Gs Sk Hv
zorg &
welzijn
Ne En Du Fa Wi Na Bi Ec Ak Gs Sk Hv
economie
Ne En Du Fa Wi Na Bi Ec Ak Gs Sk Hv
landbouw
Ne En Du Fa Wi Na Bi Ec Ak Gs Sk Hv
Aanvullen tot 6 of 7 vakken
Keuze in stappen:
stap 1: sectorkeuze zorg & welzijn
stap 2: Ne en En
stap 3: Bi
stap 4: Ak / Wi / Gs
stap 5: aanvullen tot 6 (7) vakken
Vervolgopleidingen
ROC of mbo (niveau 2, 3 of 4; BOL/BBL)
– techniek
– economie
– toerisme (vereist 3 moderne vreemde talen: Fa, Du, En)
– zorg en welzijn
– landbouw
Overige (creatief, uniformberoepen, particulier)
Havo 4
Doorstroomschema
niveau 6
universitaire
opleidingen
6
5
4
3
2 vwo
niveau 5
hogere
beroepsopleidingen
5
4
3
2 havo
brugklas Mill-Hillcollege
niveau 4
middelbare
beroepsopleidingen
4
3
2 mavo
Toelatingseisen havo 4
1) Schoolexamencijfers: gemiddeld 7.0 of hoger
2) Aansluitend vakkenpakket op havoprofiel
3) Positief advies:
- lob’er/mentor (stelt met leerling vakkenpakket samen)
- vakdocenten (studiehouding)
4) In de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag
geen onvoldoende (< 5,5) voorkomen bij de schoolexamencijfers.
Toelatingseisen havo 4
In tweede instantie:
- overgang M3 naar M4: gemiddeld 7.0 of meer
Eisen per profiel:
- Cultuur & Maatschappij Fa of Du plus Gs (aanbevolen)
- Economie & Maatschappij Wi, Ec plus Gs (aanbevolen)
- Natuur & Gezondheid Wi, Bi plus Sk (aanbevolen)
- Natuur & Techniek Wi, Na plus SK (aanbevolen)
Uw zoon/ dochter kan deze presentatie voor u
terugvinden op moodle: diversen – dso – mavo 3
Vragen/opmerkingen over stage naar:
[email protected]