Wodzowie * wybitne postacie w historii Polski

Download Report

Transcript Wodzowie * wybitne postacie w historii Polski

• Stanisław Żółkiewski
• Jan Karol Chodkiewicz
• Stefan Czarniecki
•Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki
W XVII w. Rozegrano wiele bitew które
bardzo wpłynęły na losy
Rzeczypospolitej a ich sukces
zawdzięczamy głównie naszym wielkim
wodzom oraz wspaniale przygotowanej
armii. Rzeczypospolita posiadała
najlepsza jazdę konną zwaną Husarią.
Wielkimi wodzami byli Hetmani
i Kanclerze Wielcy Koronni. Byli to
ludzie wykształceni i z reguły bardzo
majętni. Należy podkreślić fakt ,że
Rzeczypospolita XVII w. posiadała
największe terytorium swojego państwa
w historii. Olbrzymia długość granic
i liczne narody wchodzące w skład
naszego Państwa powodowały ,że liczne
wojny w tamtych czasach były
nieuniknione. Polska także jako
mocarstwo regionalne starało się
kształtować politykę państw
ościennych.
http://static1.opracowania.pl/images/185773/ziemie_rzeczypospolitej_w_końcu_xvii_wieku.jpg
Stanisław
Żółkiewski
(1547-1620)
Herb Lubicz
http://c.wrzuta.pl/wi5854/6512078a0027a15f4abe4580/stanislaw_zolkiewski
Żółkiewski Stanisław - hetman polny koronny, kasztelan lwowski, wojewoda
kijowski, hetman wielki koronny, kanclerz wielki koronny.
Odznaczył się w:
wyprawach rosyjskich Stefana Batorego,
w bitwach pod Wieliżem i Pskowem,
podczas wyprawy mołdawskiej w bitwie pod Cecorą,
tłumił powstanie kozackie S. Nalewajki.
Zwolennik obozu kanclerskiego, przeciwnik prohabsburskiej i antymoskiewskiej
polityki Zygmunta III Wazy, 1607 wystąpił jednak w obronie władcy, przyczyniając
się do zwycięstwa wojsk królewskich nad rokoszanami (rokosz sandomierski 16061609) pod Guzowem (6 lipca 1607). 1609 wyruszył wraz z Zygmuntem III na wyprawę
moskiewską. 4 lipca 1610 w bitwie pod Kłuszynem rozgromił czterokrotnie
liczniejsze wojska moskiewsko-szwedzkie, zajął Moskwę i przeprowadził elekcję
królewicza Władysława na tron rosyjski. 1617, podpisując traktat pokojowy pod
Buszą, zażegnał niebezpieczeństwo wybuchu wojny polsko-tureckiej. 1620 podjął
wyprawę do Mołdawii, w celu powstrzymania planowanego ataku sułtana tureckiego
Osmana II i udzielenia pomocy hospodarowi G. Grazzianiemu. Pokonany pod
Cecorą, zginął w czasie odwrotu pod Mohylewem.
Jan Karol
Chodkiewicz
(1560-1621)
http://www.husaria.jest.pl/hetchodkiewicz.jpg
Herb Gryf z mieczem
Jan Karol Chodkiewicz służył pod rozkazami Żółkiewskiego. W 1601 został
hetmanem polnym litewskim, a po Zamoyskim objął naczelne dowództwo
w Inflantach(1602).
 Odebrał Szwedom Dorpat i pobił ich pod Białym Kamieniem (1604).
Już jako hetman wielki litewski rozbił Szwedów pod Kircholmem (1605). W 1609
roku, mając tylko 2000 żołnierzy, zdobył Parnawę (miasto i zamek) oraz uwolnił
od szwedzkiej blokady Rygę; po drodze zaskoczył eskadrę szwedzką pod Salis przy pomocy zaimprowizowanej floty spalił dwa okręty, a resztę rozproszył.
Następnie pobił Szwedów nad rzeką Gauja i zdobył Dynemunt.
 Był przeciwnikiem interwencji polskiej w Rosji, ale gdy położenie stało się tam
niebezpieczne, objął w 1611 roku dowództwo, by ratować sytuację. Dostarczył
posiłki i żywność wojsku polskiemu w Moskwie, a w 1612 roku ruszył z odsieczą,
jednak po trzydniowych walkach musiał się cofnąć. W 1616 roku został wojewodą
wileńskim.
 W 1621 roku, gdy gotowała się wielka wyprawa turecka przeciwko Polsce,,
Chodkiewicz objął naczelne dowództwo i stawił Turkom opór pod Chocimiem.
Zmarł na zamku chocimskim, na dwa tygodnie przed odwrotem Turków.
Stefan
Czarniecki
(1599-1665)
Herb Łodzia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Stefan_Czarniecki_111.PNG
Był wybitnym wodzem i strategiem. Szybko piął się po szczeblach kariery. Został
kasztelanem kijowskim w 1655 roku, dwa lata później stał się wojewodą ruskim. Zaś
już w 1664 roku stal się wojewodą kijowskim, rok później awansował na stanowisko
hetmana polnego koronnego.
Zaprawiony w bojach Czarniecki uczestniczył w kampanii szwedzkiej 1626 – 1629
i w powstaniu Chmielnickiego w latach 1648 - 1655.
Uczestniczył już w pierwszej bitwie z buntownikami pod Żółtymi Wodami, gdzie
po porażce sil polskich dostał się do niewoli.
Dążył podobnie jak Jeremi Wiśniowiecki do szybkiej rozprawy z Kozakami.
W 1651 r. walczył pod Beresteczkiem.
W pamięci Polaków pozostał jednak dzięki swej służbie królowi podczas potopu
szwedzkiego. W 1656 r. odniósł zwycięstwo pod Warką, zajął Bydgoszcz i Tucholę,
wyzwolił Warszawę, w 1657 r. zmusił do kapitulacji armię Janusza Rakoczego,
sprzymierzeńca Szwedów. W latach 1658-59 dowodził oddziałami polskimi
wysłanymi na pomoc Danii.
Od 1660 uczestniczył w walkach z Rosją.
Zginął podczas wyprawy przeciwko Kozakom w 1665 roku. Charakterystyczna jest
śmierć wielkiego wodza. Przed śmiercią zwyczajem starożytnych pożegnał się ze
swoim koniem, orężem i żołnierzami. W tradycji narodowej jest wzorem
niezłomnego i ofiarnego żołnierza. Został wspomniany w polskim hymnie
państwowym. Wielki patriota kierował się maksymą „Jam nie z roli ani z soli ale
z tego co mnie boli”
Jeremi Michał
Korybut
Wiśniowiecki
(1612-1651)
http://c.wrzuta.pl/wi16615/7045552a001107e74abccf74/jeremi_wisniowiecki
Herb Korybut
Jeremi Wiśniowiecki to postać legenda, był doskonałym wodzem i bohaterem
szlachty. Pochodził ze starego ruskiego rodu.
Swoje wykształcenie zyskał w Niderlandach, gdzie studiował nowoczesną sztukę
fortyfikacyjną.
Posiadał bardzo wielką osobistą armie liczącą około 6 do 7 tysięcy świetnie
wyszkolonych żołnierzy. Najgłośniejszy był spór o Hadziacz. Jarema zjawił się pod
grodem z całą swoją potęgą, zbombardował bramy z armat i wziął miasto szturmem.
Pozwany w tej sprawie na sejm, udał się do Warszawy na czele 4 tysięcy rębajłów.
Na szczęście konflikt zdołali zażegnać nieco przestraszeni senatorowie.
Wyróżniał się podczas "wojny smoleńskiej„. Wielokrotnie dając popisy odwagi.
Do legendy przeszedł w głównej mierze dzięki Powstaniu Chmielnickiego.
Opowiadając się wielokrotnie za stłumieniem buntu już w zarodku walnie
przyczynił się do zwycięstwa pod Beresteczkiem. Prowadząc jedna z największych
szarż w historii polski.
Jeremi Wiśniowiecki został otruty przez mnicha który w komunii podał mu
truciznę. Zmarł mając zaledwie 39 lat.
Projekt pod opieką
Hanny Miąskiewicz
wykonali:
Kamil Fidura,
Patryk Padamczyk,
Mateusz Suski
i
Maciej Świerczewski