Нідерланди

download report

Transcript Нідерланди

Урок 12
Розкрити причини революції в
Нідерландах; висвітлити перебіг
революції, її наслідки та значення;
розвивати в учнів уміння
встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки; навчати аналізувати й
узагальнювати матеріал, робити
висновки, складати хронологічну таблицю; сприяти патріотичному
вихованню учнів.
Революція
Гези
Бенілюкс
Інквізиція
Єретик
«Компроміс»
Петиція
Іконоборці
«Гентське умиротворення»
Обладнання:
Карта, картки із завданнями, портрети герцога Альби та Вільгельма
Оранського, ілюстрація «Засідання “Кривавої ради”».
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Очікувані результати.
Після цього уроку учні зможуть:
називати час національно-визвольної війни в Нідерландах,
імена видатних постатей цього періоду (В. Оранський),
характерні риси національно-визвольної війни; показувати на
карті перебіг національно-визвольної війни в Нідерландах;
пояснювати значення поняття національно-визвольна війна;
наводити приклади національно-визвольного характеру війни в
Нідерландах;
висловлювати власне судження щодо національно- визвольної
війни в Нідерландах.
1.Нідерланди в складі Іспанської
монархії.
2. Початок національновизвольного руху. Вільгельм
Оранський.
3. Народження республіки.
Бенілюкс
Брюссель
Амстердам
Люксембург
Нідерландами (у перекладі — “Понизові землі”)
називали землі, розташовані на Нижньому Рейні,
Маасі, Шельді та на узбережжі Північного моря.
Розвиток капіталістичного виробництва в
Нідерландах
Що сприяло розвитку?
Що заважало розвитку?
Розвиток мануфактур;
занепад цехового ремесла;
зростання міст;
розвиток морської торгівлі в
результаті Великих географічних
відкриттів;
перетворення Антверпена на центр
світової торгівлі;
уведення нових податків на
торгівлю;
поширення торговельних операцій з
Англією;
поширення протестантизму
Залежність країни від феодальної
католицької Іспанії;
колоніальна політика Іспанії щодо
Нідерландів;
збільшення податків;
заборона нідерландським купцям
торгувати в американських колоніях Іспанії;
збереження феодального ладу в
південній частині країни;
переслідування єретиків
Причини стрімкого економічного розвитку
Нідерландів:
Інтенсифікація господарства.
 Нові технології
 Звільнення всіх селян від кріпацтва
 Наполеглива праця простих жителів
Відсутність великих війн
 толерантна культура
 Відсутність збитків
Зміни торговельних шляхів із
Середземного і Північного до
Атлантичного океану
 Антверпен - найбільший порт
Європи
Іспанська присутність у
Нідерландах була дуже
обмеженою
 Автономія
 великі привілеї у місцевому
самоуправлінні.
На початку XVI ст. ще не було видно протиріч які б
призвели до революційних потрясінь. Проте ситуація
стрімко змінюється у наступні десятиліття.
Причини зростання народного невдоволення (тобто,
причини революції
Економічні причини
Соціальні
Релігійні
причини
причини
Стримування
Незадоволення Насадження
феодальною Іспанією дворян
Іспанією
розвитку капіталісти- усуненням їх католицизму;
чних відносин у
від управління Переслідування
Нідерландах;
країною та
прихильників Ревисокі податки;
порушеннями формації
заборона на торгівлю з їхніх прав
іспанськими колоніями
в Америці
Вільгельм Оранський.
Визвольний рух у Нідерландах (1566—1609 рр.)
«
Перебіг подій революції в Нідерландах»
Роки
Події
1566— 1567 «Іконоборче повстання». Народні загони здійснювали погроми церков, знищення
рр.
ікон, статуй святих, спалювали земельні та фінансові документи церков.
Повстання було спрямоване проти католицької церкви
1567 р.
Каральний похід герцога Альби. Утворення «Ради в справах про заколоти».
Знищення великої кількості учасників повстання
1567— 1568 Розгортання масового народного руху. На боротьбу стають лісові гези, морські
рр.
гези, частина нідерландського дворянства на чолі з принцем В. Оранським
1571 р.
Уведення герцогом Альбою 10% -го податку з продажу всіх товарів. Погіршення
економічного становища Нідерландів
1572 р.
Повстанці захоплюють портове місто Брилль. У північних провінціях розгортається
всезагальне народне повстання, яке очолює принц В. Оранський
1573—
Облога Хаарлема. Облога Лейдена. Війська герцога Альби зазнають поразки
1575.
1576 р.
Повстання в іспанських військах. Розгортання повстання в центральних і
південних провінціях. Арешт членів Державної Ради. Початок переговорів
буржуазії цих провінцій з іспанцями та визнання нею влади Філіппа II
1579 р.
Укладення Утрехтської унії. Утворення Сполучених провінцій Нідерландів —
Голландії
1585 р.
Обрання правителем Голландії Моріца Оранського
1609 р.
Визнання Іспанією незалежності Голландії
«
Наслідки революції в Нідерландах».
Господарство
Державна
влада
Знищення феодального ладу на пів- Утворення
ночі країни;
республіки
відкриття шляху для розвитку капі- Нідерландів;
талістичних відносин; утворення
перехід влади
сильного голландського флоту,
до буржуазії
розширення торгівлі; перетворення
Амстердама на центр світової
торгівлі
Революція в Нідерландах була першою переможною
буржуазною революцією у світовій історії
Церква
Утвердже
ння
протестан
тської
церкви
Запитання для обговорення.
Як ви вважаєте, чи можна події
1566—1609 рр. в Нідерландах
назвати революцією? Свою
відповідь обґрунтуйте.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати матеріал § 9 підручника,
порівняти соціально-економічний розвиток
Нідерландів до і після революції за самостійно складеним планом.
Підготувати повідомлення за темою « Війна
двох королев » (Єлизавети І Тюдор та Марії
Стюарт)