Masovni mediji

download report

Transcript Masovni mediji

Masovni mediji
Predavanja i vježbe
MASOVNI MEDIJI
 Masovni mediji, sredstva masovnog komuniciranja, sredstva
masovnog opštenja. Obuhvataju različite forme: novine,
televizija, internet, radio, video-igre, reklamni oglasi, itd.
 Mediji poput novina ili televizije vrše jak uticaj na naša
shvatanja i kreiranje javnog mnjenja uopšte.
 NOVINE (pamfleti i letci, 18. vijek)
 TELEVIZIJA (državna televizija i globalne televizije)
Masovni mediji i komunikacije
 Televizija i nasilje
 Televizija i žanr
 INTERNET
 Porijeklo interneta
 Dejstvo interneta
 Novo doba društvene izolacije?
Masovni mediji i komunikacija
 Teorije o medijima
 Harold Inis i Maršal Mekluan
 Jirgen Habermas
 Javna sfera – arena u okviru koje se odvija
javna debata i formiraju mišljenja o
pitanjima opšteg značaja
 Žan Bodrijar – svijet hiperrealnosti. Televizija
zapravo definiše svijet oko nas, tj. svijet u kojem
živimo.
Masovni mediji i komunikacija
 Džon Tomson
 Mediji i moderno društvo
 Tri tipa interakcije
 Interakcije licem u lice
 Posredovana interakcija
 Posredovana kvazi interakcija
Masovni mediji i komunikacija
 Destit Detrasi - francuski pisac, tvorac pojma ideologija –




podrazumijevajući pod njim “nauku o idejama”
Uticaj ideja na stavove i ponašanje pojedinaca
K.Marks – ideologija “lažna svijest”
Grupe koje imaju moć u stanju su da kontrolišu vladajuće ideje
koje cirkulišu u društvu i na taj način opravdavaju svoj položaj.
Tompson – ideologija se tiče korišćenja simboličke moći – ideje
se koriste da bi se prikrili, opravdali ili legitimisali interesi
vladajuće grupe u društvenom poretku.