ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ STEJNOSMĚRNÝCH

download report

Transcript ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ STEJNOSMĚRNÝCH

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_08_C_10
Tematická oblast:
Elektrické stroje – asynchronní motory a
stejnosměrné stroje
Téma:
Rozdělení, význam a použití stejnosměrných strojů
Autor:
Ing. Lukáš Nepokoj
Datum vytvoření:
únor 2013
Anotace
Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE
A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s
názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň
jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.
ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ
STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ
 Stejnosměrné generátory (dynama)
 Přeměňují mechanickou energii na elektrickou.
 V cívkách rotoru
se indukuje
střídavé napětí.
 Díky komutátoru
je na svorkách dynama
stejnosměrné napětí.
3
ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ
STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ
 Stejnosměrné generátory (dynama)
 V minulosti byla dynama zdroji elektrické energie tam, kde
bylo třeba stejnosměrné napětí (např. v palubní síti
automobilů).
 Dnes jsou nahrazeny alternátory s polovodičovými
usměrňovači.
 Přesto i dnes nachází uplatnění např. v budicích obvodech
synchronních generátorů.
4
ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ
STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ
 Druhy dynam:
 dynamo s cizím buzením (budicí vinutí je napájeno
z nezávislého zdroje napětí)
 derivační dynamo (budicí vinutí je připojeno paralelně
k vinutí kotvy)
 kompaudní dynamo (má dvě budicí vinutí, jedno
připojené paralelně a druhé sériově k vinutí kotvy)
5
ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ
STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ
 Stejnosměrné motory
 Přeměňují elektrickou energii na mechanickou.
 Díky komutátoru
je můžeme napájet
stejnosměrným
proudem.
 Nutnost časté kontroly
komutátoru a kartáčů.
6
ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ
STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ
 Stejnosměrné motory
 Mají velký záběrný moment.
 Dosahují vyšších otáček než motory na střídavé napětí.
 Mají široké možnosti využití podle způsobu zapojení
budicího vinutí.
 Používají se např. pro pohony vozidel, obráběcích strojů,
u zdvihacích zařízení, v automobilech – startéry, pohony
různých automobilových zařízení.
7
ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ
STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ
 Druhy stejnosměrných motorů:
 motor s cizím buzením
 derivační motor (s paralelním buzením)
 kompaudní motor (se sériově – paralelním buzením)
 motor se sériovým buzením
8
ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ
STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ
 OPAKOVÁNÍ:
1) Jaké jsou základní vlastnosti dynam?
…………………………………………................................
2) Jaké jsou druhy dynam?
……………………..……………………………...................
3) Jaké jsou základní vlastnosti stejnosměrných motorů?
…………………………....................................................
4) Jaké jsou druhy stejnosměrných motorů?
......................................................................................
9
ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ
STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ
 Vocabulary:
dynamo – dynamo (stejnosměrný generátor)
electrical generator – elektrický generátor
direct current – stejnosměrný proud
commutator – komutátor
commutated DC motor – stejnosměrný komutátorový motor
10
Použité zdroje
 TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA.
Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.
 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů
autora.
11