Завантажити

download report

Transcript Завантажити

— це комплексна система
спостережень за станом навколишнього середовища, оцінюванням і
прогнозом змін стану довкілля під впливом природних і антропогенних
факторів.
Ватутінська спеціалізована школа №1 вч.
технології Стеценко Н. І.
2
• спостереження за джерелами
антропогенного впливу;
• спостереження за факторами
антропогенного впливу;
• постережённая за станом природного
середовища й процесами, що відбуваються в ньому, під впливом
факторів антропогенного впливу;
• оцінювання фактичного стану
природного середовища;
• прогноз зміни стану природного
середовища під впливом факторів антропогенного впливу й оцінювання
прогнозованого
стану природного середовища.
Ватутінська спеціалізована школа №1 вч.
технології Стеценко Н. І.
3
Глобальний моніторинг — на основі міжнародного
співробітництва.
Національний моніторинг — загальнодержавна система
спостереження й контролю.
Регіональний моніторинг — вивчення стану навколишнього
середовища в межах того чи іншого регіону.
Локальний моніторинг, або імпактний,— вивчення стану навколишнього
середовища в окремому населеному пункті або на підприємстві (наприклад,
вивчення скидання або викидів конкретного підприємства).
Ватутінська спеціалізована школа №1 вч.
технології Стеценко Н. І.
4
1.Спектральні й хімічні методи аналізу дозволяють
одержувати достовірну інформацію про екологічну
обстановку:
• якісні й кількісні методи дозволяють визначити, яка
речовина та в якій кількості міститься в досліджуваній
пробі;
• титриметричний (об’ємний) метод. У цьому виді
аналізу зважування заміняється вимірюванням
об’ємів як речовини, що визначається, так і реагенту,
використовуваного при певному визначенні;
• колориметричні методи засновані на зміні
відтінків кольору досліджуваного розчину залежно
від концентрації;
• експрес-методи. До експрес-методів належать
інструментальні методи, що дозволяють визначити
забруднення за короткий період часу. Ці методи
широко застосовуються для визначення радіаційного
фону, у системі моніторингу повітряного й водного
середовищ.
Ватутінська спеціалізована школа 5№1
вч. технології Стеценко Н. І.
2. Методи біологічної індикації засновані на реакції
живих організмів, чутливих до конкретних хімічних
домішок.
• біотестування за допомогою рослин;
• біотестування за допомогою живих організмів:
Ватутінська спеціалізована школа №1 вч.
технології Стеценко Н. І.
6
Переробка відходів — одна з найактуальніших тем екології.
Будь-яка сировина, що ми споживаємо, на 97 % відсотків
в остаточному підсумку перетворюється на відходи.
Ватутінська спеціалізована школа №1 вч.
технології Стеценко Н. І.
7
• відходи споживання, матеріали й вироби;
• відходи виробництва;
• картон, папір, газети, упаковки Tetra Pak;
• кухонні відходи;
• синтетика, штучні матеріали;
• скляні й металеві;
• каміння, будівельне сміття, кістки;
• тканини.
Ватутінська спеціалізована школа №1 вч.
технології Стеценко Н. І.
8
• організація смітників, поховання на
полігонах;
• вторинне використання відходів
(брикетування, термообробка);
• спалювання відходів (перетворення
на засклені гранули).
Ватутінська спеціалізована школа №1 вч.
технології Стеценко Н. І.
9
Ватутінська спеціалізована школа №1 вч.
технології Стеценко Н. І.
10
Безвідхідна технологія — це
такий метод виробництва продукції,
коли вся сировина й енергія
використовуються найбільш
раціонально й комплексно в циклі:
сировинні ресурси — виробництво — споживання — вторинні
ресурси,— і будь-які впливи на
навколишнє середовище не
порушують її нормального функціонування.
Ватутінська спеціалізована школа №1 вч.
технології Стеценко Н. І.
11
Ватутінська спеціалізована школа №1
вч. технології Стеценко Н. І.
12
Ватутінська спеціалізована школа №1
вч. технології Стеценко Н. І.
13
1. С. І. Богданова «Технології. 11 клас: Розробки уроків».— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 176 с. — (Серія «Новий майстер-клас»).
2. «Технології:підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(рівень стандарту. Академічний рівень)/ авт. кол.: В. М. Мадзігон, А. М.
Тарара та ін. ».— К. :Педагогічна думка, 2011.—172 с.
3. http://samara.bezformata.ru/listnews/bezothodnoe-proizvodstvo/161583/
4. http://kp.ua/photo/gallery/399867/63155/
5. http://rusrec.ru/ru/taxonomy/term/11
6. http://www.priroda.ru/list/section.php?SECTION_ID=345
7. http://relaxic.net/tag/свалки-фото
Ватутінська спеціалізована школа №1
вч. технологій Стеценко Н. І.
14