Профілактика Жовтянська ЗОШ

download report

Transcript Профілактика Жовтянська ЗОШ

Стан виховної роботи
Жовтянської школи
щодо профілактики
правопорушень, злочинності,
наркоманії, тютюнопаління та
алкоголізму серед молоді.
В цьому напрямку в школі працюють:
• комісія з питань профілактики
правопорушень,
• рада профілактики правопорушень,
• соціальний педагог,
• психолог,
• громадський інспектор з охорони дитинства,
• класні керівники та класоводи.
Система профілактичної
роботи
Первинна
профілактика
Вторинна
профілактика
Робота з батьками
система профілактичної роботи
( первинна профілактика)
• контроль за відвідуванням учнями школи
• цикли бесід класними керівниками
• зустрічі з працівниками районних служб та дільничним міліціонером
• перегляд фільмів, відео роликів. презентацій
• просвітницька робота бібліотекарем школи
• висвітлення питання на засіданні МО класних керівників
• систематичний аналіз стану профілактичної роботи та правового
виховання в школі
• рейди «Урок»
система профілактичної роботи
(Вторинна профілактика)
Робота ради профілактики , яка слідкує за дотриманням правил поведінки і
правопорядку учнями в урочний час, та позаурочний час, на розгляд ради
виносяться питання, пов’язані з цими проблемами;
учні школи охоплені заняттями в гуртках "Захисник Вітчизни", "Юний
еколог", хореографічному, студії ”Юний художник”, «Шахи»
учні по класах охоплені постійними і тимчасовими дорученнями
ведеться постійна індивідуальна робота з учнями (класними керівниками,
соціальним педагогом, психологом, заступниками директора школи).
Робота з батьками
Питання з правової тематики, і зокрема "Профілактика шкідливих звичок школярів у
сім'ї", "Сімейні свята без спиртного - міра чи реальність", "Закон про спокійну
старість" і інші виносились на розгляд батьківських класних зборів.
Обговорюються питання засвоєння моральних цінностей і ідеалів, норм
взаємин між людьми.
Порушення поведінки обговорюються на засіданнях батьківських комітетів, зборах,
загально батьківських конференціях.
Батьки в класних колективах постійно аналізують стан поведінки учнів.
Робота із соціально-психологічною службою школи (анкетування,
тестування, бесіди, поради)
Зустрічі із представниками районних служб
Проведення профілактичних заходів щодо запобігання тютюнопаління
№
п/п
Найменування заходу
Клас
Відповідальні
1
Виховна година „ Пасивний курій - теж курій”
2
Перегляд презентації „ Міфи про тютюнопаління ”
3
Бутова І.А.
Сєрік В.Ф.
Лутцева Н.А.
3
4
Струк Н.М.
10
Вихована година „Вплив нікотину, алкоголю та наркотиків на
здоров’я”
Вікторина «Що я знаю про шкідливі звички»
Виховна година „ Ще раз про паління”
Перегляд комп’ютерної презентації „Паління – одна із
шкідливих звичок”
Бесіда „ Шкідливі наслідки тютюнопаління ”
Бесіда за участю медичної сестри „ Вплив тютюну та
алкоголю на здоров'я людини”
Перегляд відеоролику „ Про наслідки тютюнопаління серед
молоді”
Перегляд відео-лекції „Алкоголь. Тютюн. Наркоманія”
11
Випуск шкільної газети ”За здоровий спосіб життя”
4
5
6
7
8
9
1-2
1-4
6
5
Юркова О.О.
Роменська Л.О
Тодорова І.М.
8
9-10
Сушко А.М.
Гаврюшенко В.П.
Олейникова Л.В.
Мамушева С.А.
7
5-10
Прес
центр
Юркова О.О.
Струк Н.М.
№
п/п
1
2
Найменування
Профілактична бесіда «Ми за здоровий спосіб життя»,
1-4
Вікторина «Що я знаю про шкідливі звички»
Бесіда «Наркотикам – ні»
1-4
6
3
4
Вихована година „Вплив нікотину, алкоголю та наркотиків на здоров’я”
5
Перегляд відео-лекції „Алкоголь. Тютюн. Наркоманія”
6
Випуск шкільної газети ”За здоровий спосіб життя”
7
Класна година „ Крок у безодню ”
8
Класна година „ Имя беды – наркомания ”
9
Круглий стіл «Молодь і проблема вживання наркотиків». Перегляд фільму
„Правда про наркотики”
Перегляд фільмів „Мир без наркотиків. Подолання”, „Наркотики”, „Про шкоду
наркотиків”, „Наркоманія”
Перегляд презентації з профілактики наркоманії
10
11
Клас
4
5-10
Відповідальний
Лутцева Н.А.,
Струк Н.М.,
Сєрік В.Ф.,
Бутова І.А.
Юркова О.О.
Роменська Л.О.
Струк Н.М.
Юркова О.О.
Струк Н.М.
9-10
5
8-10
1-10
Гаврюшенко В.П. Олейникова
Л.В.
Тодорова І.М.
Юркова О.О.,
Струк Н.М.
Юркова О.О., соц. педагог
Мамушева С.А.
12
Перегляд відео-лекції „Алкогольний та наркотичний терор проти Святої Русі”
7
5-10
13
Зустріч з медичною сестрою. Бесіда „Молодь і проблема вживання наркотиків”
5-10
Кл.керівники,
Юркова О.О.
14
Анкетування «Вивчення характеру відношення підлітків до наркоманії»
1-10
Юркова О.О., соц. педагог
15
Тестування «Твоє здоров’я та наркотики»
8-10
Юркова О.О., соц. педагог
16
Анкетування на тему «Наркотики – це хвороба»
Юркова О.О., соц.педагог
Заходи щодо профілактики наркоманії
9
Фоменко О.О., фахівець із
соціальної роботи РЦСССДМ
Найменування проведеного заходу
№
п/п
1 Здійснення анкетування учнів з обізнаності щодо профілактики злочинності
Відповідальний
Юркова О.О., соц. педагог,
2
Здійснюється кожного дня контроль за відвідуванням учнями школи.
3
Організація перегляду фільмів, відео роликів, презентацій на правову тематику, Юркова О.О., соц. педагог
профілактику злочинності
4
Щоденно здійснюється прийом та відправка додому після занять учнів черговим Юркова О.О., соц. педагог
вчителем.
Забезпечено контроль за дотриманням Законів України «Про освіту» та «Про Струк Н.М., педагог-організатор
загальну середню освіту» щодо реалізації прав громадян на освіту
5
Юркова О.О., класоводи, кл.
керівники
6
Здійснюється системний аналіз стану профілактичної роботи та правового Юркова О.О., соц. педагог,
виховання в школі.
Крот К.О, практичний психолог
7
Проводиться загальнодержавна операція Рейд «Урок» для перевірки стану Юркова О.О., керівник МО класних
виконання вимог закону України «Про освіту» в частині здобуття молоддю загальної керівників.
освіти
Рада профілактики
8
Розглянуто питання на засіданні МО класних керівників з питання роботи щодо Юркова О.О., керівник МО
попередження правопорушень серед неповнолітніх
9
Виставка на правову тематику в шкільний бібліотеці
Незнайко Т.О., шкільний бібліотекар
10
Проводилися тематичні класні години з профілактики правопорушень та
злочинності
Проводилися зустрічі з працівниками районних служб та дільничним
міліціонером за темами:
«Як не стати жертвою злочину», «О недопущении совершения
правонарушений», «Як не стати жертвою насильства», «Про роботу по
вихованню дітей»
класні керівники
11
Юркова О.О.
Галючик Є.М., дільничний міліціонер,
Фоменко О.О., фахівець із соціальної
роботи РЦСССДМ
• Система правовиховної роботи, яка склалась у
школі, дає змогу зробити висновок, що
певних результатів у правовому вихованні
школярів досягнуто.
• Учнями школи за останні п’ять років не
скоєно жодного злочину чи грубого
правопорушення.
• Станом на сьогоднішній день в школі немає
учнів, які перебували б на внутрішкільному
обліку, обліку у ССД та у ВКМСД, немає
учнів, схильних до вживання алкоголю та
наркотиків, учнів з девіантною поведінкою.